NWZ-W273

Príručka pomoci
Prečítajte si tento manuál, ak sa vyskytnú problémy s prehrávačom alebo v prípade otázok ohľadom vášho prehrávača „WALKMAN“.

4-454-921-33(1)