NWZ-W273S/W274S

Príručka pomoci
Prečítajte si tento manuál, ak sa vyskytnú problémy s prehrávačom alebo v prípade otázok ohľadom vášho prehrávača „WALKMAN“.

4-476-213-62(1)