DigitaalikameraDSC-RX100M3

Käyttöohjeet

Ennen käyttöä

Osien nimet

Kuvakkeet ja ilmaisimet

Hihnan käyttäminen

Etsimen säätäminen

Kameran sisäinen opas

Kameran valmistelu

Akun lataaminen

Muistikortin (myydään erikseen) asettaminen

Päivämäärän ja ajan asettaminen

Toimintatavan vahvistaminen

Toimintatavan vahvistaminen

Kuvaaminen

Valokuvien tai videoiden kuvaaminen

Kuvaustilan valitseminen

Kuvaustoimintojen käyttäminen

Zoomin käyttäminen

Salaman käyttäminen

Näyttötilan valitseminen

Kuvakoon/kuvanlaadun valitseminen

Tarkennuksen säätäminen

Valotuksen säätäminen

Kuvanottotavan valitseminen (jatkuva kuvaus / itselaukaisin)

Omakuvien ottaminen tarkkailemalla näyttöä

ISO-herkkyyden valitseminen

Kirkkauden tai kontrastin korjaaminen

Värisävyjen säätäminen

Tehostetilan valitseminen

Videoiden tallentaminen

Kuvaustoimintojen mukauttaminen käytön helpottamiseksi

Tuotteen muiden toimintojen asettaminen

Katselu

Valokuvien katseleminen

Kuvien poistaminen

Videoiden toistaminen

Panoraamakuvien katseleminen

Tulostaminen

Katselutoimintojen käyttäminen

Kuvien katseleminen televisiosta

Asetusten muuttaminen

Asetusvalikko

Wi-Fi-toimintojen käyttäminen

Tämän tuotteen ja älypuhelimen yhdistäminen

Tämän tuotteen ohjaaminen älypuhelimella

Kuvien siirtäminen älypuhelimeen

Kuvien siirtäminen tietokoneeseen

Kuvien siirtäminen televisioon

Wi-Fi-toimintojen asetusten muuttaminen

Sovellusten lisääminen tuotteeseen

PlayMemories Camera Apps

Sovellusten asentaminen

Sovellusten käynnistäminen

Sovellusten hallinta

Katselu tietokoneella

Suositeltava tietokoneympäristö

Ohjelmiston käyttäminen

Tämän tuotteen ja tietokoneen yhdistäminen

Videolevyn luominen

Varotoimet/tämä tuote

Varotoimia

Tuotteen puhdistaminen

Kuvien tallennusmäärä ja videoiden tallennusaika

Tuotteen käyttö ulkomailla

Muita tietoja

Tavaramerkit

Vianmääritys

Jos ilmenee ongelmia

Jos ilmenee ongelmia

Vianmääritys

Akku ja virta

Valokuvien tai videoiden kuvaaminen

Kuvien katseleminen

Wi-Fi

Tietokoneet

Muistikortit

Tulostaminen

Muut

Ilmoitukset

Ilmoitukset

Tilanteet, joita tuotteen on vaikea käsitellä

Tilanteet, joita tuotteen on vaikea käsitellä

[1] KäyttöohjeetEnnen käyttöäOsien nimetKameran ja toimitettujen varusteiden tarkistaminen


Sulkeissa oleva numero osoittaa kappalemäärän.

 • Kamera (1)
 • NP-BX1 Ladattava akku (1)

 • Micro USB -kaapeli (1)

 • AC-UB10C/UB10D Verkkolaite (1)

 • Virtajohto (1)* (ei mukana Yhdysvalloissa ja Kanadassa)

  *Kameran mukana saatetaan toimittaa useita virtajohtoja. Käytä maata/aluetta vastaavaa sopivaa virtajohtoa.

 • Rannehihna (1)

 • Hihnan sovitin (2)

 • Käyttöopas (1)
 • Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)

[2] KäyttöohjeetEnnen käyttöäOsien nimetOsien tunnistaminen

 1. ON/OFF (Virta) -kytkin
 2. Virran/latauksen merkkivalo
 3. Suljinpainike
 4. Tilapyörä
 5. Kuvattaessa: W/T (zoom) -vipu
  Katseltaessa: (Hakemistonäyttö) -vipu/ (Toistozoomaus) -vipu
 6. Itselaukaisimen valo / AF-valaisin
 7. Salama
  • Älä peitä salamaa sormellasi.
  • Salamaa käytettäessä liu’uta (Salaman ponnautus) -kytkintä.
   Jos salamaa ei käytetä, paina se käsin alas.
 8. Diopterin säätövipu
  • Siirrä diopterin säätövipua, kunnes kuva näkyy selvästi etsimessä.
 9. Etsin
  • Nosta etsin ylös liu’uttamalla etsimen ponnautuskytkintä. Tartu okulaarin kumpaankin sivuun ja vedä sitä kohti näyttöä, kunnes se napsahtaa.
  • Kun katsot etsimeen, etsintila aktivoituu. Kun viet kasvosi pois etsimestä, katselutila palaa monitoritilaan.
 10. Mikrofoni
 11. Etsimen ponnautuskytkin
  • Jos etsimen ponnautuskytkintä liu’utetaan, kun virta on katkaistu, kamera käynnistyy.
 12. Hihnan koukku
 13. (N-merkki)
  • Kosketa merkkiä, kun liität kameran NFC-toiminnolla varustettuun älypuhelimeen.
  • NFC (Near Field Communication, likiyhteystekniikka) on lyhyen kantaman langattoman tiedonsiirtotekniikan kansainvälinen standardi.
 14. Säätörengas
 15. Objektiivi

 16. Silmäanturi
 17. (Salaman ponnautus) -kytkin
 18. Monitori
  • Voit säätää monitorin helposti katseltavaan kulmaan ja kuvata mistä tahansa asennosta.

 19. Valoanturi
 20. Kuvattaessa: Fn (Toiminto) -painike
  Katseltaessa: (Lähetä älypuhelim.) -painike
  • Voit tuoda [Lähetä älypuhelim.] -näytön esiin painamalla tätä painiketta.
 21. MOVIE (video) -painike
 22. Multi/micro USB -liitin
  • Tukee micro USB -yhteensopivaa laitetta.
 23. HDMI-mikroliitin
 24. MENU-painike
 25. Wi-Fi-anturi (sisäänrakennettu)
 26. Kiekkopainike
 27. (Toisto) -painike
 28. Kuvattaessa: C (Mukautettu) -painike
  Katseltaessa: (Poista) -painike

 29. Akkulokero
 30. Akun lukitusvipu
 31. Jalustan liitäntäkolo
  • Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on alle 5,5 mm. Muussa tapauksessa et voi kiinnittää kameraa tukevasti, ja kamera voi vahingoittua.
 32. Käytön merkkivalo
 33. Muistikorttipaikka
 34. Akun/muistikortin kansi
 35. Kaiutin

[3] KäyttöohjeetEnnen käyttöäKuvakkeet ja ilmaisimetNäytön kuvakkeiden luettelo

Näytetty sisältö ja sen alla näkyvä sijainti ovat vain ohjeellisia ja voivat poiketa todellisesta näytöstä.

Monitoritila

Toisto (perustietonäyttö)

Etsintila

Automaattinen tila tai Valotusohjelma-tila

P-/A-/S-/M-/Pyyhkäisypanoraama-tila

 1. P P* A S M
  Kuvaustila
  Rekisterin numero
  Muistikortti/lähetys
  Valotuksen tunnistuskuvakkeet
  Valotusohjelma
  100
  Tallennettavissa olevien kuvien määrä
  Valokuvien kuvasuhde
  20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5.0M / 4.2M / 3.7M / VGA
  Valokuvien kuvakoko
  Valokuvien kuvanlaatu
  Videoiden ruutunopeus
  Videoiden kuvakoko
  NFC on aktivoitu
  Akussa jäljellä oleva lataus
  Akun jäljellä oleva varaus -varoitus
  Salaman lataus käynnissä
  AF-valaisin
  SteadyShot/Kameran tärinävaroitus
  Lentokonetila
  Kerrostuskuvake
  Ei videoiden äänentallennusta
  Mikrofonin viitetaso Alhainen
  Tuulen äänen vaimennus
  Tehoste ei käytössä
  Kirjoita päiväys
  Tietokantatiedosto täynnä / tietokantatiedoston virhe
  Ylikuumentumisvaroitus
  Älykäs zoomaus/Zoomaus selk. kuv./digitaalizoomaus
  Pistemittausalue
  C:32:00
  Itsediagnostiikkanäyttö
  Digitaalinen tasomittari
  Katselutila
  100-0003
  Kansion – tiedoston numero
  Videoiden tallennustila
  Suojaa
  DPOF
  DPOF asetettu
  Autom. rajaus
  Kaksoisvideotallen.
 2. Kuvanottotapa
  Mittaustila
  Salamatila / Punasilmäisyyden esto
  ±0.0
  Salamakorjaus
  Tarkennustila
  7500K A5 G5
  Valkotasapaino (Autom., Esiasetus, Oma, Värilämpötila, Värisuodatin)
  Tarkennusalue
  DRO/Automaattinen HDR
  ND-suodatin
  +3 +3 +3
  Luova asetus/Kontrasti, Värikylläisyys, Terävyys
  Hymyn/Kasvontunn.
  Korostustaso
  Kuvatehoste


  Hymyntunnistuksen herkkyysilmaisin

 3. AF-lukitus
  Opasnäyttö AF-lukitustoimintoa varten
  REC 0:12
  Videon tallennusaika (min:s)
  Säätörenkaan toiminto
  Kiekkopainikkeen toiminto
  Tarkennus
  1/250
  Valotusaika
  F3.5
  Aukkoarvo
  ±0.0
  Manuaalinen mittaus
  ±0.0
  Valotuskorjaus
  ISO400
  ISO-herkkyys
  AE-lukitus
  Valotusajan ilmaisin
  Aukon ilmaisin


  Histogrammi

  Kuvatehosteen virhe
  Auto HDR -kuvan varoitus
  2014-1-1
  10:37PM
  Tallennuspäivämäärä
  3/7
  Tiedoston numero/Kuvamäärä katselutilassa

[4] KäyttöohjeetEnnen käyttöäHihnan käyttäminenRannehihnan käyttäminen

Kiinnitä rannehihna ja pujota käsi lenkin läpi, jotta tuote ei pääse putoamaan ja vaurioitumaan.

[5] KäyttöohjeetEnnen käyttöäHihnan käyttäminen Olkahihnan (myydään erikseen) käyttö

Kiinnitä olkahihna, jotta tuote ei pääse putoamaan ja vaurioitumaan.

 1. Kiinnitä hihnan sovittimet hihnan koukkuihin tuotteen kummallekin puolelle.
 2. Kiinnitä olkahihna (myydään erikseen) hihnan sovittimiin.

[6] KäyttöohjeetEnnen käyttöäEtsimen säätäminenEtsimen säätäminen (diopterin säätö)

Säädä diopteriasteikkoa näkökykysi mukaan, kunnes näyttö näkyy selvästi etsimessä.

 1. Nosta etsin ylös liu’uttamalla etsimen ponnautuskytkin (A) alas.

  • Jos etsimen ponnautuskytkintä liu’utetaan, kun kamera on sammutettu, kamera käynnistyy.
  • Jos etsin painetaan alas, kamera sammuu.
 2. Tartu okulaarin (B) kumpaankin sivuun ja vedä sitä monitorin puolelle, kunnes se napsahtaa.

 3. Liu’uta diopterin säätövipua.

Vihje

Etsimen säilyttäminen

Tartu okulaarin kumpaankin sivuun ja paina sitä etsimeen, kunnes se napsahtaa. Paina sitten etsin alas.

Huomautus

 • Älä paina etsintä alas, kun sitä nostetaan.
 • Varmista, että okulaari on laitettu etsinyksikön sisään, ennen kuin yrität painaa etsintä alas. Jos sitä ei ole tehty ja etsintä yritetään pakottaa alas, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
 • Älä kanna kameraa etsimestä.

[7] KäyttöohjeetEnnen käyttöäKameran sisäinen opasTietoja [Kameran sis. opas] -ohjeesta

[Kameran sis. opas] näyttää MENU-kohteiden, Fn (Toiminto) -painikkeen ja asetusten kuvaukset ja, jos jotain toimintoa ei voi asettaa, syyn siihen.

 1. Paina MENU- tai Fn-painiketta.
 2. Valitse haluamasi MENU-kohde painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta.
 3. Paina C/ (Poista) -painiketta.

  Vaiheessa 2 valitun MENU-kohteen toiminto-opas näytetään.

  • Jos painetaan kiekkopainikkeen keskiössä harmaana näkyvän kohteen valitsemisen jälkeen, näytetään syy, miksi kohdetta ei voi asettaa.

Huomautus

 • Määritä [Kameran sis. opas] -toiminto painikkeeseen etukäteen käyttämällä [Oman painikkeen as.] -toimintoa.

[8] KäyttöohjeetKameran valmisteluAkun lataaminenAkun lataaminen, kun se on kamerassa.

Kun käytät kameraa ensimmäistä kertaa, muista ladata akku. Ladattu akku purkautuu itsekseen vähitellen, vaikka sitä ei käytettäisi. Kuvaustilaisuuden menettämisen välttämiseksi lataa akku ennen kuvaamista.

 1. Katkaise virta.
 2. Kytke kamera akkuineen verkkolaitteeseen (mukana) micro USB -kaapelilla (mukana) ja kytke sitten verkkolaite pistorasiaan.

  Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevat asiakkaat

  Asiakkaat muissa maissa/muilla alueilla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa

  Latauksen merkkivalo
  Palaa: Latautuu
  Ei pala: Lataus päättynyt
  Vilkkuu: Latausvirhe tai lataus keskeytetty tilapäisesti, koska kamera ei ole oikealla lämpötila-alueella

Latausaika (Täysi lataus)

Latausaika on noin 230 minuuttia käytettäessä verkkolaitetta (mukana).

 • Latausaika voi vaihdella akun jäljellä olevan varauksen tai latausolosuhteiden mukaan.
 • Akku voidaan ladata, vaikka se ei olisi aivan tyhjä.
 • Yllä oleva latausaika on aika, joka tarvitaan kokonaan tyhjentyneen akun (mukana) lataamiseen 25 °C:ssa. Lataus voi kestää pidempään käyttöolojen ja ympäristön mukaan.
 • Jos haluat tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen, irrota micro USB -kaapeli ja tarkista näytön (jäljellä olevan varauksen ilmaisin).

Huomautus

 • Jos latausvalo vilkkuu, kun akku ei ole ladattu täyteen, irrota akku kamerasta ja lataa uudelleen asettamalla se takaisin.
 • Jos kameran latausvalo vilkkuu, kun verkkolaite on liitetty pistorasiaan, se tarkoittaa, että lataus on keskeytynyt tilapäisesti, koska lämpötila on suositellun alueen ulkopuolella. Kun lämpötila palaa asianmukaiselle alueelle, lataus jatkuu. Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilassa 10 °C – 30 °C.
 • Liitä verkkolaite lähimpään pistorasiaan. Jos verkkolaitteen käytön aikana ilmenee toimintahäiriöitä, kytke se välittömästi irti virtalähteestä irrottamalla pistoke pistorasiasta.
 • Kun käytetään upouutta akkua tai akkua, jota ei ole käytetty pitkään aikaan, latausvalo voi vilkkua nopeasti, kun akkua ladataan ensimmäistä kertaa. Jos näin tapahtuu, irrota akku kamerasta ja aseta se sitten takaisin lataamisen jatkamiseksi.
 • Älä lataa akkua jatkuvasti tai toistuvasti käyttämättä sitä välillä, jos se on jo ladattu täyteen tai melkein täyteen. Muuten akun suorituskyky voi heikentyä.
 • Kun lataus on päättynyt, irrota verkkolaite pistorasiasta.
 • Käytä vain aitoja Sony-merkkisiä akkuja, micro USB -kaapeleita (mukana) ja verkkolaitteita (mukana).

[9] KäyttöohjeetKameran valmisteluAkun lataaminenLataus tietokoneeseen liittämällä

Akku voidaan ladata liittämällä kamera tietokoneeseen micro USB -kaapelilla.

 1. Sammuta tuote ja liitä se tietokoneen USB-liitäntään.

Huomautus

 • Huomaa seuraavat seikat, kun lataat tietokoneen kautta:
  • Jos tuote liitetään kannettavaan tietokoneeseen, jota ei ole liitetty virtalähteeseen, tietokoneen akku tyhjenee. Älä lataa pitkiä aikoja.
  • Älä käynnistä/sammuta tietokonetta, käynnistä sitä uudelleen tai herätä sitä lepotilasta, kun tietokoneen ja kameran välille on muodostettu USB-yhteys. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön. Irrota kamera tietokoneesta ennen tietokoneen käynnistämistä/sammuttamista, uudelleenkäynnistämistä tai herättämistä lepotilasta.
  • Asianmukaista toimintaa ei voida taata kaikentyyppisissä tietokoneissa.
  • Lataus itse kootulla tai muunnellulla tietokoneella ei välttämättä onnistu.
  • Kamera ei välttämättä toimi oikein, jos muita USB-laitteita käytetään samaan aikaan.

[10] KäyttöohjeetKameran valmisteluAkun lataaminenAkun asettaminen kameraan

Miten akku asetetaan kameraan

 1. Avaa akun kansi liu’uttamalla avausvipua.

 2. Aseta akku samalla, kun painat lukitusvipua (A) akun kärjellä, kunnes akku lukittuu paikalleen.

 3. Sulje kansi.

[11] KäyttöohjeetKameran valmisteluAkun lataaminenAkun kestoaika ja otettavissa/toistettavissa olevien kuvien määrä akkua käytettäessä

Näyttötila

Kuvaus (valokuvat):
Akun kestoaika: noin 160 min., kuvien määrä: noin 320

Todellinen kuvaus (videot):
Akun kestoaika: noin 50 min.

Jatkuva kuvaus (videot):
Akun kestoaika: noin 85 min.

Katselu (valokuvat):
Akun kestoaika: noin 215 min., kuvien määrä: noin 4300

Etsintila

Kuvaus (valokuvat):
Akun kestoaika: noin 115 min., kuvien määrä: noin 230

Todellinen kuvaus (videot):
Akun kestoaika: noin 50 min.

Jatkuva kuvaus (videot):
Akun kestoaika: noin 90 min.

Huomautus

 • Yllä oleva akun kestoaika ja kuvien määrä on voimassa, kun akku on ladattu täyteen. Akun kestoaika ja kuvien määrä voi pienentyä käyttöolosuhteiden mukaan.
 • Akun kestoaika ja tallennettavien kuvien määrä koskee kuvaamista seuraavissa olosuhteissa:
  • Akkua käytetään ympäristön lämpötilan ollessa 25 °C.
  • Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) -tallennusvälineen (myydään erikseen) käyttö
  • [Näyttölaatu]: [Vakio]
 • Kuvaus (valokuvat) -määrä perustuu CIPA-standardiin ja koskee kuvausta seuraavissa olosuhteissa (CIPA: Camera & Imaging Products Association):
  • DISP: [Näytä kaikki tied.]
  • Yksi kuva otetaan 30 sekunnin välein.
  • Zoom kytketään vuorotellen ääriasentoihin W ja T.
  • Salama välähtää joka toista kuvaa varten.
  • Virta kytketään päälle ja pois joka kymmenennellä kerralla.
 • Todellinen kuvaus (videot) -määrä perustuu CIPA-standardiin ja koskee kuvausta seuraavissa olosuhteissa:
  • Kuvan laaduksi on asetettu 60i 17M (FH) .
  • Todellinen kuvaus (videot): Akun kesto perustuu toistuvaan kuvaukseen, zoomaukseen, kuvauksen valmiustilaan, virran kytkemiseen päälle/pois yms.
  • Jatkuva videokuvaus: Akun kesto perustuu keskeytymättömään kuvaukseen, kunnes raja (29 minuuttia) saavutetaan ja kun kuvausta sitten jatketaan painamalla MOVIE-painiketta uudelleen. Muita toimintoja, kuten zoomausta, ei käytetä.
 • Jos akun jäljellä olevaa varausta ei näytetä, paina DISP (Näytön asetukset) -painiketta.

[12] KäyttöohjeetKameran valmisteluAkun lataaminenVirransyöttö pistorasiasta

Kameraan voidaan syöttää virtaa kuvauksen/toiston aikana käyttämällä verkkolaitetta AC-UD10 (myydään erikseen).

 1. Kun haluat syöttää virtaa kameraan kuvauksen/toiston aikana, liitä kamera ja verkkolaite AC-UD10 (myydään erikseen) ja kytke verkkolaite pistorasiaan.

Huomautus

 • Et voi ottaa tai toistaa kuvia, kun toimitettu verkkolaite on kytketty kameraan. Jos haluat kuvata tai toistaa kuvia käyttämällä verkkovirtaa, käytä verkkolaitetta AC-UD10 (myydään erikseen).

[13] KäyttöohjeetKameran valmisteluAkun lataaminenAkun poistaminen

Miten akku poistetaan

 1. Varmista, että käytön merkkivalo ei pala, ja sammuta kamera.
 2. Liu’uta lukitusvipua (A) ja poista akku.

  • Älä pudota akkua.

[14] KäyttöohjeetKameran valmisteluMuistikortin (myydään erikseen) asettaminenMuistikortin asettaminen

Miten muistikortti asetetaan

 1. Liu’uta muistikortin kansi auki.

 2. Aseta muistikortti.

  • Varmista, että lovettu kulma osoittaa oikeaan suuntaan.
  • Paina muistikorttia paikalleen lovettu kulma kuvan mukaisessa suunnassa, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 3. Sulje muistikortin kansi.

[15] KäyttöohjeetKameran valmisteluMuistikortin (myydään erikseen) asettaminenMuistikortin poistaminen

Miten muistikortti poistetaan

 1. Avaa muistikortin kansi.
 2. Varmista, että käytön merkkivalo (A) ei pala.

 3. Poista muistikortti painamalla sitä kerran sisään.

 4. Sulje muistikortin kansi.

[16] KäyttöohjeetKameran valmisteluPäivämäärän ja ajan asettaminenPäivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kun kameraan kytketään virta ensimmäisen kerran tai kun toiminnot on alustettu, päivämäärän ja kellonajan asetusnäyttö tulee esiin.

 1. Käynnistä kamera asettamalla virtakytkin ON-asentoon.
  Päivämäärän ja kellonajan asetusnäyttö tulee näkyviin.
 2. Tarkista, että näytössä on valittu [Syötä], ja paina sitten kiekkopainikkeessa .
 3. Valitse haluttu maantieteellinen sijainti ja paina sitten .
 4. Valitse asetuskohde painamalla kiekkopainikkeen ylä-/alapuolta tai kääntämällä kiekkopainiketta ja paina sitten keskiössä .
 5. Aseta [Kesäaika] tai [Kesäaika:], [Päivämäärä/aika], ja [Pvm-muoto:] käyttämällä ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta ja paina sitten keskiössä .
  • Keskiyö on 12:00 AM ja keskipäivä 12:00 PM.
 6. Aseta muut kohteet toistamalla vaiheita 4–5, valitse [Syötä] ja paina keskiössä .
  • Voit peruuttaa päivämäärän ja kellonajan asetustoimenpiteen painamalla MENU-painiketta.

Huomautus

 • Jos päivämäärän ja kellonajan asetus keskeytetään, niiden asetusnäyttö tulee esiin aina, kun kamera käynnistetään.

[17] KäyttöohjeetToimintatavan vahvistaminenToimintatavan vahvistaminenKiekkopainikkeen käyttö

Voit valita asetuskohteita kiertämällä tai painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/oikeaa/vasenta puolta. Valinta tehdään, kun painat kiekkopainikkeen keskiössä .

Toiminnot DISP (Näytön asetus), (Valotuksen korjaus/Valokuv. luov. aset.), /(Kuvanottotapa), (Salaman tila) on määritetty kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasemmalle/oikealle puolelle. Voit määrittää valittuja toimintoja kiekkopainikkeen vasemmalle/oikealle puolelle tai keskelle kohtaan .


Toiston aikana voit näyttää seuraavan/edellisen kuvan painamalla kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta tai kiertämällä sitä.

[18] KäyttöohjeetToimintatavan vahvistaminenToimintatavan vahvistaminenSäätörenkaan käyttö

Säätörengasta (A) kääntämällä voidaan muuttaa haluttuja asetuksia välittömästi eri kuvaustiloissa.
Voit myös määrittää usein käytettyjä toimintoja säätörenkaaseen valitsemalla MENU(Omat asetukset)[Oman painikkeen as.][Säätörengas].

Kuvakkeet ja toimintojen nimet näytetään näytössä seuraavalla tavalla.

Esim.
: Säädä zoomia kääntämällä säätörengasta.

[19] KäyttöohjeetToimintatavan vahvistaminenToimintatavan vahvistaminenMENU-kohteiden käyttö

Tässä osassa kerrotaan, miten muutetaan kaikkiin kameran toimintoihin liittyviä asetuksia ja suoritetaan toimintoja, kuten kuvaaminen, toisto ja toimintamenetelmät.

 1. Tuo valikkonäyttö esiin painamalla MENU-painiketta.

 2. Valitse haluamasi MENU-kohde käyttämällä kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta tai kiertämällä sitä, ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiössä .
  • Näyttö voi siirtyä suoraan vaiheesta 1 vaiheeseen 3 [Ruutuvalikko]-asetuksen mukaan.

 3. Valitse haluamasi asetuskohde painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta tai kiertämällä sitä, ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiössä .
  • Siirry toiseen MENU-kohteeseen valitsemalla kuvake näytön yläosasta ja painamalla kiekkopainikkeen vasenta/oikeaa puolta.

 4. Valitse haluttu asetusarvo ja vahvista se painamalla .

[20] KäyttöohjeetToimintatavan vahvistaminenToimintatavan vahvistaminenFn (Toiminto) ­painikkeen käyttäminen

Voit rekisteröidä usein käytettäviä toimintoja Fn (Toiminto) -painikkeeseen ja palauttaa ne kuvaamisen aikana. Fn (Toiminto) -painikkeeseen voidaan rekisteröidä jopa 12 usein käytettävää toimintoa.

 1. Paina Fn-painiketta kuvaustilassa.

 2. Valitse rekisteröitävä toiminto painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta.

 3. Valitse haluamasi asetus kiertämällä kiekkopainiketta tai säätörengasta.

Asetusten tekeminen erillisessä näytössä

 • Valitse haluamasi toiminto vaiheessa 2 ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiössä . Toiminnon erillinen asetusnäyttö tulee esiin. Tee asetukset noudattamalla toiminto-opasta (A).

[21] KäyttöohjeetToimintatavan vahvistaminenToimintatavan vahvistaminen”Quick Navi” -näytön käyttäminen

Voit muuttaa asetuksia suoraan käyttämällä Quick Navi -näyttöä etsintä käytettäessä.

 1. Painele DISP (Näytön asetus) -painiketta kiekkopainikkeessa, kunnes näytön asetuksena on [Etsin].
 2. Siirry Quick Navi -näyttöön painamalla Fn (Toiminto) -painiketta.

 3. Valitse haluamasi toiminto painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta.
 4. Valitse haluamasi asetus kiertämällä kiekkopainiketta.

Asetusten tekeminen erillisessä näytössä

 • Valitse haluamasi toiminto vaiheessa 3 ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiössä . Toiminnon erillinen asetusnäyttö tulee esiin. Tee asetukset noudattamalla toiminto-opasta (A).

[22] KäyttöohjeetKuvaaminenValokuvien tai videoiden kuvaaminenValokuvien kuvaaminen

Ottaa valokuvia.

 1. Valitse kuvaustilaksi (Älykäs automaatti).

 2. Säädä näytön kulma ja pidä kiinni kamerasta. Vaihtoehtoisesti katso etsimen läpi ja pidä kiinni kamerasta.
 3. Tarkenna painamalla suljinpainike puoliväliin.
  Kun kuva on tarkennettu, merkkivalo ( tai ) syttyy.

  • Lyhin kuvausetäisyys on noin 5 cm (W), 30 cm (T) (objektiivista).

 4. Paina suljinpainike pohjaan.

Tarkennuksen ilmaisin

syttyy:
Kuva on tarkennettu.

vilkkuu:
Tarkennus epäonnistui.

syttyy:
Kuva on tarkennettu. Tarkennuskohta muuttuu kohteen liikkeen mukaisesti.

syttyy:
Tarkennus on käynnissä.

Vihje

 • Jos tuote ei voi tarkentaa automaattisesti, tarkennuksen ilmaisin vilkkuu eikä äänimerkkiä kuulu. Sommittele kuva uudelleen tai muuta tarkennusasetusta.Kun [Jatkuva AF] on valittu, äänimerkkiä ei anneta, kun tarkennus on tehty.
 • Tarkentaminen saattaa olla vaikeaa seuraavissa tilanteissa:
  • On hämärää ja kohde on kaukana.
  • Kohteen ja taustan välinen kontrasti on heikko.
  • Kohde on lasin takana.
  • Kohde liikkuu nopeasti.
  • Kohteessa on heijastavaa valoa tai kiiltäviä pintoja.
  • Kuvassa on vilkkuva valo.
  • Kohde on vastavalossa.

[23] KäyttöohjeetKuvaaminenValokuvien tai videoiden kuvaaminenVideoiden kuvaaminen

Voit kuvata videoita painamalla MOVIE-painiketta.

 1. Aloita tallennus painamalla MOVIE-painiketta.

 2. Pysäytä tallennus painamalla MOVIE-painiketta uudelleen.

Huomautus

 • Kun haluat säätää valotusajan ja aukkoarvon haluttuihin arvoihin, valitse kuvaustilaksi (Video).
 • Jos käytetään esimerkiksi zoomaustoimintoa videokuvauksen aikana, tuotteen toimintaääni tallentuu. MOVIE-painikkeen toimintaääni saattaa tallentua myös silloin, kun tallennus lopetetaan painamalla MOVIE-painiketta.
 • Katso videotallennuksen jatkuva kuvausaika kohdasta ”Videoiden tallennusaika”. Kun videon tallennus on lopetettu, voit aloittaa tallennuksen uudelleen painamalla MOVIE-painiketta uudelleen. Tallennus saattaa pysähtyä tuotteen suojaamiseksi ympäristön lämpötilan mukaan.

[24] KäyttöohjeetKuvaaminenKuvaustilan valitseminenTilapyörän toimintoluettelo

Voit valita haluamasi kuvaustilan kiertämällä tilapyörää.

Käytettävissä olevat toiminnot

(Älykäs automaatti):
Voit ottaa valokuvia automaattisesti säädetyillä asetuksilla.

(Paras automaattis.):
Voit ottaa kuvia, joiden laatu on parempi kuin Älykäs automaattinen -tilassa.

P (Ohjelmoitava):
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo (F-arvo)) säätyy automaattisesti. Voit lisäksi valita eri asetuksia valikon avulla.

A (Aukko etusijalla):
Voit säätää aukkoa ja kuvata, kun haluat sumentaa taustaa tms.

S (Suljinaika etusijalla):
Voit kuvata nopeasti liikkuvia kohteita yms. säätämällä valotusaikaa manuaalisesti.

M (Käsivalotus):
Voit ottaa kuvia halutulla valotuksella säätämällä valotusaikaa ja aukon arvoa.

MR (Palauta rekisteri):
Voit ottaa kuvan, kun etukäteen tallennetut, usein käytettävät tilat tai numeeriset asetukset on palautettu.

(Video):
Voit muuttaa videotallennusasetusta.

(Pyyhkäisypanor.):
Voit ottaa panoraamakuvan sommittelemalla kuvat.

SCN (Valotusohjelma):
Voit kuvata olosuhteiden mukaan valmiiksi määritellyillä asetuksilla.

[25] KäyttöohjeetKuvaaminenKuvaustilan valitseminenÄlykäs automaatti

Tuote analysoi kohteen ja mahdollistaa kuvaamisen asianmukaisilla asetuksilla.

 1. Aseta tilapyörä asentoon (Älykäs automaatti).
 2. Osoita kohdetta kameralla.
  Kun kamera tunnistaa valotuksen, tunnistetun valotuksen kuvake tulee näkyviin.

 3. Säädä tarkennusta ja kuvaa kohde.

Huomautus

 • Tuote ei tunnista valotusta, kun kuvataan kohteita käyttäen muita zoomaustoimintoja kuin optista zoomia.
 • Tuote ei välttämättä tunnista näitä valotuksia eräissä kuvausolosuhteissa.

[26] KäyttöohjeetKuvaaminenKuvaustilan valitseminenParas automaattis.

Tuote tunnistaa ja arvioi kuvausolosuhteet automaattisesti, ja asianmukaiset asetukset tehdään automaattisesti.

Tuote voi ottaa useita kuvia ja luoda yhdistelmäkuvan tms. käyttämällä useampia kuvausasetuksia kuin Älykäs automaattinen -tilassa parempilaatuisten kuvien ottamista varten.
 1. Aseta tilapyörä asentoon (Paras automaattis.).
 2. Osoita kohdetta kameralla.
  Kun kamera tunnistaa valotuksen, valotuksen tunnistuskuvake ilmestyy näyttöön. (kerrostuskuvake) voi tulla näkyviin tarvittaessa.

 3. Säädä tarkennusta ja kuvaa kohde.

Huomautus

 • Kun tuotetta käytetään yhdistelmäkuvien luomiseen, tallennusprosessi kestää normaalia pidempään.
 • Tuote ei tunnista valotusta, kun käytetään muita zoomaustoimintoja kuin optista zoomia.
 • Tuote ei välttämättä tunnista valotusta eräissä kuvausolosuhteissa.
 • Kun [Laatu]-asetuksena on [RAW] tai [RAW ja JPEG], tuote ei voi luoda yhdistelmäkuvaa.

[27] KäyttöohjeetKuvaaminenKuvaustilan valitseminenTietoja valotuksen tunnistuksesta

Valotuksen tunnistus toimii [Älykäs automaatti] ‑tilassa ja [Paras automaattis.] ‑tilassa.

Tämän toiminnon avulla tuote tunnistaa automaattisesti kuvausolosuhteet ja ottaa kuvan.

Valotuksen tunnistus:

Jos tuote tunnistaa valotuksen, kuvakkeet ja oppaat, kuten (Muotokuva), (Lapsi), (Yömuotokuva), (Yövalotus), (Vastavalomuotokuva), (Vastavalo), (Maisema), (Makro), (Kohdevalo) tai (Hämärä valo), näytetään ensimmäisellä rivillä.

Jos tuote tunnistaa tilanteen, kuvakkeet, kuten (Jalusta), (Kävele)*, (Siirrä), (Siirrä (kirkas)) tai (Siirrä (pimeä)) näkyvät toisella rivillä.

*Tilanne (Kävele) tunnistetaan vain, kun [SteadyShot]-asetukseksi on valittu [Aktiivinen] tai [Älykäs aktiivinen].

Huomautus

 • Kun [Hymyn/Kasvontunn.]-asetukseksi on valittu [Ei käytössä], valotuksia [Muotokuva], [Vastavalomuotokuva], [Yömuotokuva] ja [Lapsi] ei tunnisteta.

[28] KäyttöohjeetKuvaaminenKuvaustilan valitseminenAutomaattisen kuvauksen edut

[Paras automaattis.] -tilassa tuote ottaa kuvia paremmalla laadulla kuin [Älykäs automaatti] -tilassa ja suorittaa yhdistelmäkuvauksen tarpeen mukaan.
[Ohjelmoitava]-tilassa voit ottaa kuvia säädettyäsi erilaisia toimintoja, kuten valkotasapaino, ISO yms.

(Älykäs automaatti):
Valitse tämä tila, kun haluat kameran tunnistavan valotuksen automaattisesti.

(Paras automaattis.):
Valitse tämä tila, kun haluat ottaa kuvia vaikeissa olosuhteissa, kuten hämärässä, tai kun kohteet ovat vastavalossa. Valitse tämä tila, kun haluat ottaa kuvia paremmalla laadulla kuin (Älykäs automaatti) -tilan tarjoama.

P (Ohjelmoitava):
Valitse tämä tila, kun haluat kuvata käyttäen muita toimintoja kuin valotus (valotusaika ja aukko) säädettynä.

Huomautus

 • [Älykäs automaatti]-tilassa et välttämättä voi kuvata hämärässä tai vastavalossa olevia kohteita selvästi.
 • [Paras automaattis.] -tilassa tallennusprosessi kestää pidempään, koska tuote luo yhdistelmäkuvan.

[29] KäyttöohjeetKuvaaminenKuvaustilan valitseminenOhjelmoitava

Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy automaattisesti.

Voit asettaa kuvaustoimintoja, kuten [ISO].
 1. Aseta tilapyörä asentoon P (Ohjelmoitava).
 2. Aseta kuvaustoiminnot haluamiesi asetusten mukaisesti.
 3. Säädä tarkennusta ja ota kuva.

Ohjelman vaihto

Voit muuttaa valotusajan ja aukon (F-arvon) yhdistelmää kiertämällä kiekkopainiketta muuttamatta tuotteen asettamaa asianmukaista valotusta. Tämä toiminto on käytettävissä, kun ei käytetä salamaa.

 • Näytön merkki ”P” vaihtuu merkiksi ”P*”, kun kiekkopainiketta kierretään.
 • Voit peruuttaa ohjelman vaihdon valitsemalla kuvaustilaksi muun kuin [Ohjelmoitava] tai sammuttamalla kameran.

Huomautus

 • Ympäristön kirkkauden mukaan ohjelman vaihtoa ei välttämättä käytetä.
 • Peruuta tekemäsi asetus valitsemalla muu kuin P-kuvaustila tai sammuttamalla virta.
 • Kun kirkkaus muuttuu, aukko (F-arvo) ja valotusaika muuttuvat myös säilyttäen vaihdon määrän.

[30] KäyttöohjeetKuvaaminenKuvaustilan valitseminen Pyyhkäisypanor.

Voit luoda yhden panoraamakuvan useista kuvista, jotka otettiin kameraa panoroitaessa.

 1. Aseta tilapyörä asentoon (Pyyhkäisypanor.).
 2. Suuntaa kamera kohteeseen.
 3. Suuntaa kamera suljinpainike painettuna puoliväliin halutun panoraamasommittelun toiseen päähän.


  (A) Tätä osaa ei kuvata.

 4. Paina suljinpainike pohjaan.
 5. Panoroi kamera oppaan loppuun asti näytön nuoli-ilmaisimen suuntaan.


  (B) Opastuspalkki

Huomautus

 • Jos panoraamakuvan koko kulmaa ei saavuteta asetetussa ajassa, yhdistelmäkuvaan tulee harmaa alue. Jos näin tapahtuu, siirrä tuotetta nopeammin koko panoraamakuvan tallentamiseksi.
 • Jos [Leveä] on valittu kohdassa [Panoraama: Koko], panoraamakuvan koko kulmaa ei välttämättä saavuteta annetussa ajassa. Jos näin tapahtuu, yritä kuvata uudelleen, kun [Panoraama: Koko] ‑asetukseksi on vaihdettu [Vakio].
 • Koska useita kuvia liitetään toisiinsa, liitettävää osaa ei ehkä tallenneta tasaisesti eräissä tapauksissa.
 • Kuvat voivat olla epäselviä, kun kuvataan hämärässä.
 • Jos valonlähde, kuten loistevalaisin, vilkkuu, liitetyn kuvan kirkkaus ja väri eivät välttämättä ole yhdenmukaisia.
 • Kun panoraamakuvauksen koko kulman ja AE/AF-lukituskulman kirkkauden ja tarkennuksen ero on hyvin suuri, kuvaus ei välttämättä onnistu. Jos näin tapahtuu, muuta AE/AF-lukituskulmaa ja kuvaa uudelleen.
 • Seuraavat tilanteet eivät sovi pyyhkäisypanoraaman kuvaamiseen:
  • Liikkuvat kohteet.
  • Kohteet, jotka ovat liian lähellä tuotetta.
  • Kohteet, joissa on jatkuvasti samanlaisia kuvioita, kuten taivas, hiekkaranta tai nurmikko.
  • Jatkuvasti muuttuvat kohteet, kuten aallot tai vesiputoukset.
  • Kohteet, joiden kirkkaus poikkeaa huomattavasti ympäristöstä, kuten aurinko tai hehkulamppu.
 • Pyyhkäisypanoraamakuvaus voi keskeytyä seuraavissa tilanteissa.
  • Kameraa panoroidaan liian nopeasti tai liian hitaasti.
  • Kohde on liian epätarkka.

Vihje

 • Voit valita kuvaussuunnan kiertämällä kiekkopainiketta.

[31] KäyttöohjeetKuvaaminenKuvaustilan valitseminenValotusohjelma

Voit kuvata olosuhteiden mukaan valmiiksi määritellyillä asetuksilla.

 1. Aseta tilapyörä asentoon SCN (Valotusohjelma).
 2. MENU(Kamera- asetukset) → [Valotusohjelma] → haluttu tila.
  • Kun [Tilavalitsimen opas] -asetukseksi on valittu [Käytössä], voit valita haluamasi asetukset, kun olet muuttanut tilapyörän asentoa.

Valikkokohteen tiedot

Muotokuva:
Sumentaa taustan ja terävöittää kohteen. Korostaa ihon sävyjä pehmeästi.

Urheilu:
Kuvaa liikkuvaa kohdetta lyhyellä valotusajalla niin, että kohde näyttää olevan paikallaan. Tuote ottaa kuvia jatkuvana sarjana suljinpainikkeen ollessa painettuna.

Makro:
Ottaa lähikuvia kohteista, kuten kukista, hyönteisistä, ruoasta tai pienistä esineistä.

Maisema:
Kuvaa laajan maisemakuvan terävästi ja värikkäästi.

Auringonlasku:
Kuvaa auringonlaskun punaisuuden kauniisti.

Yövalotus:
Kuvaa yönäkymät menettämättä ympäristön tummaa tunnelmaa.

Hämärässä ilman jal.:
Kuvaa yönäkymät selkeämmin ilman jalustaa. Kuvasarja otetaan, ja kuvankäsittelyllä vähennetään kohteen sumentumista, kameran tärinää sekä kohinaa.

Yömuotokuva:
Yönäkymän muotokuvia otetaan käyttämällä salamaa.
Salama ei ponnahda ylös automaattisesti. Nosta salama ylös ennen kuvaamista.

Liike-epät. väh.:
Tämän avulla voit kuvata sisätiloissa ilman salamaa ja vähentää kohteen epäterävyyttä. Tuote ottaa sarjakuvia ja yhdistää ne yhdeksi kuvaksi vähentäen kohteen epäterävyyttä ja kohinaa.

Lemmikki:
Tämän avulla voit ottaa kuvia lemmikistäsi parhaiden asetusten avulla.

Gourmet:
Tämän avulla voit kuvata ruokakattauksia herkullisissa ja kirkkaissa väreissä.

Ilotulitus:
Tämän avulla saat kuvattua ilotulituksen kaikessa komeudessaan.

Suuri herkkyys:
Tämän avulla voit ottaa valokuvia myös hämärässä ilman salamaa ja vähentää kohteen epäterävyyttä. Lisäksi voit kuvata videoita hämärässä kirkkaammin.

Huomautus

 • [Yövalotus]-, [Yömuotokuva]- ja [Ilotulitus]-tiloissa valotusaika on pidempi, joten on suositeltavaa käyttää jalustaa, jotta kuva ei sumennu.
 • [Hämärässä ilman jal.]- tai [Liike-epät. väh.]-tilassa suljin napsahtaa 4 kertaa, ja kuva otetaan.
 • Jos valitaan [Hämärässä ilman jal.] tai [Liike-epät. väh.] ja [RAW] tai [RAW ja JPEG], kuvanlaadusta tulee tilapäisesti [Hieno].
 • Sumentumisen vähentäminen ei toimi yhtä tehokkaasti edes [Hämärässä ilman jal.]- tai [Liike-epät. väh.] ‑tilassa, kun kuvataan seuraavia kohteita:
  • Poukkoilevasti liikkuvia kohteita.
  • Kohteet, jotka ovat liian lähellä tuotetta.
  • Kohteet, joissa on jatkuvasti samanlaisia kuvioita, kuten taivas, hiekkaranta tai nurmikko.
  • Jatkuvasti muuttuvat kohteet, kuten aallot tai vesiputoukset.
 • [Hämärässä ilman jal.]- tai [Liike-epät. väh.] -kuvauksessa voi ilmetä valon estymistä, kun käytetään välkkyvää valonlähdettä, kuten loistevaloa.
 • Pienin etäisyys, jolla voit olla kohteesta, ei muutu vaikka valitsisit [Makro]-asetuksen. Voit selvittää pienimmän tarkennusetäisyyden tarkistamalla tuotteeseen kiinnitetyn objektiivin pienimmän tarkennusetäisyyden.

Vihje

 • Jos haluat vaihtaa valotusta, kierrä kiekkopainiketta kuvausnäytössä ja valitse uusi valotus.

[32] KäyttöohjeetKuvaaminenKuvaustilan valitseminenSuljinaika etusijalla

Voit ilmaista liikkuvan kohteen liikkeen eri tavoilla säätämällä valotusaikaa. Voit esimerkiksi käyttää liikehetkellä lyhyttä valotusaikaa tai jäljessä tulevan liikkeen kuvaamiseen pitkää valotusaikaa.Valotusaikaa voidaan muuttaa videotallennuksen aikana.

 1. Aseta tilapyörä asentoon S (Suljinaika etusijalla).
 2. Valitse haluamasi arvo kiertämällä kiekkopainiketta.
 3. Säädä tarkennusta ja ota kuva.
  Aukko säätyy automaattisesti tarvittavan asianmukaisen valotuksen saamiseksi.

Huomautus

 • Jos valotusta ei saada asianmukaiseksi asetusten määrittämisen jälkeen, aukkoarvo vilkkuu kuvausnäytössä. Vaikka voit kuvata näinkin, nollausta suositellaan.
 • Pitkää valotusaikaa käytettäessä käytä jalustaa epäterävyyden välttämiseksi.
 • (SteadyShot-varoitus) -ilmaisin ei tule näkyviin, kun valotusaika on ensisijainen.
 • Kun valotusaika on vähintään 1/3 sekunti(a), kohinanvaimennusta tehdään kuvauksen jälkeen yhtä kauan kuin suljin oli auki. Et kuitenkaan voi kuvata enempää kohinanvaimennuksen ollessa käynnissä.
 • Näytön kuvan kirkkaus saattaa poiketa todellisesta kuvasta.

Vihje

 • Lyhyempää valotusaikaa käytettäessä liikkuvan kohteen, kuten juoksevan henkilön, auton tai merivesipärskeiden liike näyttää pysähtyneeltä. Pidempää valotusaikaa käytettäessä liikkuvan kohteen jäljet tallentuvat, jolloin kuvasta tulee luonnollinen ja dynaaminen.

[33] KäyttöohjeetKuvaaminenKuvaustilan valitseminenAukko etusijalla

Voit kuvata säätämällä aukkoa ja muuttamalla tarkennettavaa aluetta tai epätarkentamalla taustaa.Aukon arvoa voidaan muuttaa videotallennuksen aikana.

 1. Valitse tilapyörällä A (Aukko etusijalla).
 2. Valitse haluamasi arvo kiertämällä kiekkopainiketta.
  • Pieni F-arvo: Kohde on tarkennettu, mutta kohteen edessä ja takana olevat kohteet sumennetaan.
   Suuri F-arvo: Kohde ja myös sen edusta ja tausta ovat tarkkoja.
 3. Säädä tarkennusta ja ota kuva.
  Valotusaika säätyy automaattisesti asianmukaisen valotuksen saamiseksi.

Huomautus

 • Jos valotusta ei saada asianmukaiseksi asetusten määrittämisen jälkeen, valotusaika vilkkuu kuvausnäytössä. Vaikka voit kuvata näinkin, nollausta suositellaan.
 • Kuvan kirkkaus näytössä saattaa poiketa todellisesta kuvasta.

Vihje

 • Pieni F-arvo (aukon avaaminen) kaventaa tarkennettua aluetta. Tällä tavalla kuvauskohteen voi terävöittää tarkkaan ja kaiken sen edessä ja takana olevan voi sumentaa (syvyyskentästä tulee kapeampi). Suuri F-arvo (aukon kaventaminen) laajentaa tarkennettua aluetta. Tällä tavalla voit kuvata maiseman syvyyttä (terävyysalueesta tulee syvempi).

[34] KäyttöohjeetKuvaaminenKuvaustilan valitseminenKäsivalotus

Voit kuvata halutulla valotuksella säätämällä sekä valotusaikaa että aukkoa.Valotusaikaa ja aukon arvoa voidaan muuttaa videotallennuksen aikana.

 1. Aseta tilapyörä asentoon M (Käsivalotus).
 2. Valitse valotusaika tai aukon arvo painamalla kiekkopainikkeen alapuolta ja valitse sitten arvo kiertämällä kiekkopainiketta.
  Kun [ISO]-asetukseksi on valittu muu kuin [ISO AUTO], tarkista valotusarvo kohdasta MM (manuaalinen mittaus).
  Suuntaan +: Kuvista tulee kirkkaampia.
  Suuntaan – : Kuvista tulee tummempia.
  0: Tuotteen analysoima asianmukainen valotus
 3. Säädä tarkennusta ja ota kuva.

Huomautus

 • Kun [ISO]-asetukseksi on valittu [ISO AUTO], ISO-arvo muuttuu automaattisesti sopivan valotuksen saavuttamiseksi käyttäen asetettua aukkoarvoa ja valotusaikaa. Jos asetettu aukkoarvo ja valotusaika eivät ole sopivia asianmukaiselle valotukselle, ISO-arvon ilmaisin vilkkuu.
 • Manuaalisen mittauksen ilmaisinta ei näytetä, jos [ISO]-asetukseksi on valittu [ISO AUTO].
 • Kun vallitsevan valon määrä ylittää manuaalisen mittauksen mittausalueen, manuaalisen mittauksen ilmaisin vilkkuu.
 • (SteadyShot-varoitus) -ilmaisin ei tule näkyviin manuaalisessa valotustilassa.
 • Näytön kuvan kirkkaus saattaa poiketa todellisesta kuvasta.
 • Vaihtoehtoa [Automaattinen] ei voi valita kohdassa [ND-suodatin].

Vihje

 • Kun määrität toiminnon [AEL-pito] tai [AEL-vaihto] haluamaasi painikkeeseen ja kiertämällä säätörengasta tai kiekkopainiketta samalla, kun painat kyseistä painiketta, voit muuttaa valotusajan ja aukon (F-arvon) yhdistelmää muuttamatta asetettua valotusarvoa. (Manuaalinen siirto)

[35] KäyttöohjeetKuvaaminenKuvaustilan valitseminenBULB

Voit kuvata kohteen liikkeen jäljen käyttämällä pitkää valotusaikaa.

BULB sopii valojälkien, kuten ilotulituksen, kuvaukseen.

 1. Aseta tilapyörä asentoon M (Käsivalotus).
 2. Valitse valotusaika painamalla kiekkopainikkeen alapuolta ja kierrä sitten kiekkopainiketta vastapäivään, kunnes [BULB] tulee näkyviin.
 3. Valitse aukon arvo (F-arvo) painamalla kiekkopainikkeen alapuolta ja aseta arvo kiertämällä kiekkopainiketta.
 4. Säädä tarkennus painamalla suljinpainike puoliväliin asti.
 5. Pidä suljinpainike painettuna kuvauksen ajan.
  Suljin pysyy auki niin kauan kuin suljinpainiketta painetaan.

Huomautus

 • Koska valotusaika pitenee ja kameran tärinä mahdollisesti lisääntyy, on suositeltavaa käyttää jalustaa.
 • Mitä pidempi valotusaika, sitä enemmän kohinaa kuvassa näkyy.
 • Kohinan poisto tapahtuu kuvauksen jälkeen, ja siihen kuluu yhtä kauan aikaa kuin suljin oli auki. Et kuitenkaan voi kuvata enempää kohinanvaimennuksen ollessa käynnissä.
 • Valotusajaksi ei voi valita [BULB] seuraavissa tilanteissa:
  • Kun [Hymysuljin]-toiminto on käytössä
  • Kun [Autom. HDR]-toiminto on käytössä
  • Kun [Kuvatehoste]-asetukseksi on valittu [HDR-maalaus] tai [Täyteläinen mv].
  • Kun [Usean kuvan KV]-toiminto on käytössä
  • Kun [Kuvanottotapa]-toiminnoksi on valittu [Jatkuva kuvaus], [Jatkuva haarukointi], [Nopea jatk. kuvaus] tai [Itselaukaisin (jatk.)].
  Jos yllä olevia toimintoja käytetään, kun valotusajaksi on asetettu [BULB], valotusajaksi asetetaan tilapäisesti 30 sekuntia.

Vihje

 • [BULB]-tilassa otetuista kuvista tulee helposti epäteräviä. On suositeltavaa käyttää jalustaa tai kaukolaukaisinta (myydään erikseen), jossa on suljinpainikkeen lukitustoiminto.

[36] KäyttöohjeetKuvaaminenKuvaustilan valitseminenPalauta rekisteri

Voit ottaa kuvan, kun usein käytettävät tilat tai etukäteen tallennetut kameran asetukset on palautettu.

 1. Valitse tilapyörällä MR (Palauta rekisteri).
 2. Valitse haluamasi numero painamalla kiekkopainikkeen vasenta/oikeaa puolta tai kiertämällä kiekkopainiketta ja paina sitten keskiössä .
  • Voit palauttaa rekisteröityjä tiloja tai asetuksia myös valitsemalla MENU → (Kamera- asetukset) → [Palauta rekisteri].

Huomautus

 • Tallenna kuvausasetukset etukäteen valitsemalla [Muisti].
 • Jos [Palauta rekisteri] asetetaan kuvausasetusten tekemisen jälkeen, tallennetuille asetuksille annetaan etusija eikä alkuperäisiä asetuksia välttämättä voi käyttää. Tarkista näytön ilmaisimet ennen kuvausta.

[37] KäyttöohjeetKuvaaminenKuvaustilan valitseminenVideo

Voit säätää valotusaikaa tai aukkoarvoa haluamallasi tavalla videoita kuvattaessa. Voit myös tarkistaa kuvan kulman ennen kuvaamista.

 1. Aseta tilapyörä asentoon (Video).
 2. MENU (Kamera- asetukset) → [Video] → haluttu asetus.
  • Kun [Tilavalitsimen opas] -asetukseksi on valittu [Käytössä], voit valita haluamasi asetukset, kun olet muuttanut tilapyörän asentoa.
 3. Aloita tallennus painamalla MOVIE-painiketta.
  • Pysäytä tallennus painamalla MOVIE-painiketta uudelleen.

Valikkokohteen tiedot

Ohjelmoitava:
Voit kuvata niin, että valotus (sekä valotusaika että aukkoarvo) säätyy automaattisesti. Muita asetuksia voidaan säätää manuaalisesti, ja asetukset säilytetään.

Aukko etusijalla:
Voit kuvata säädettyäsi aukkoa manuaalisesti.

Suljinaika etusijalla:
Voit kuvata säädettyäsi valotusaikaa manuaalisesti.

Käsivalotus:
Voit kuvata säädettyäsi valotusta manuaalisesti (sekä valotusaikaa että aukkoa).

 • (Aukko etusijalla), (Suljinaika etusijalla) ja (Käsivalotus) ovat käytettävissä vain, kun tarkennustilaksi on valittu MF (Man. tarkennus).

[38] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenZoomin käyttäminenZoom

Suurenna kuvia käyttämällä W/T (zoom) -vipua kuvauksen aikana.

 1. Suurenna kuvia käyttämällä W/T (zoom) -vipua kuvauksen aikana.
  • Lähennä siirtämällä W/T (zoom) -vipua T-suuntaan ja loitonna siirtämällä sitä W-suuntaan.

Vihje

 • Kun valitaan muu kuin [Vain optinen zoom] ‑asetus kohdassa [Zoom-asetus], voit ylittää optisen zoomin zoomausalueen kuvien zoomausta varten.

[39] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenZoomin käyttäminenTuotteessa olevat zoomausominaisuudet

Tuotteen zoomausominaisuus tarjoaa suuremman zoomauskertoimen yhdistämällä erilaisia zoomausominaisuuksia. Näytössä näkyvä kuvake vaihtuu valitun zoomausominaisuuden mukaan.

(1) Optisen zoomin alue
Kuvia suurennetaan tuotteen optisella zoomausalueella.

(2) Älykkään zoomin alue()
Zoomaa kuvia heikentämättä alkuperäistä laatua rajaamalla kuvaa osittain (vain, kun kuvakoko on [M], [S] tai [VGA]).

(3) Zoomaus selk. kuv. -alue ()
Zoomaa kuvia käyttämällä vähemmän huonontavaa kuvankäsittelyä. Valitse ensin [Zoom-asetus]-vaihtoehdoksi [Päällä:Zoom.sel.kuv.] tai [Päällä: Digitaalizoom].

(4) Digitaalisen zoomin alue()
Voit suurentaa kuvia käyttämällä kuvaprosessia. Kun valitset [Päällä: Digitaalizoom] kohdassa [Zoom-asetus], voit käyttää tätä zoomaustoimintoa.

Huomautus

 • Oletus-[Zoom-asetus] on [Vain optinen zoom].
 • [Kuvakoko]-oletusasetus on [L]. Kun haluat käyttää älykästä zoomia, vaihda [Kuvakoko]-asetukseksi [M], [S] tai [VGA].
 • Optista zoomia lukuun ottamatta muut zoomaustoiminnot eivät ole käytettävissä, kun kuvataan seuraavissa tilanteissa:
  • [Pyyhkäisypanor.]
  • [Hymyn/Kasvontunn.] -asetuksena on [Hymysuljin]
  • [Laatu]-asetuksena on [RAW] tai [RAW ja JPEG]
  • [Tallennusasetus]-asetuksena on [120p 50M]/[100p 50M]
 • Älykästä zoomia ei voi käyttää videoiden kanssa.
 • Kun käytetään muuta zoomaustoimintoa kuin optista zoomia, [Mittausmuoto]-asetukseksi lukitaan [Monipiste].

[40] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenZoomin käyttäminenZoom-asetus

Voit valita tuotteen zoomausasetuksen.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Zoom-asetus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Vain optinen zoom (oletusasetus):
Optinen zoom on aktivoitu. Voit käyttää älykästä zoomaustoimintoa, jos valitset [Kuvakoko]-asetukseksi [M], [S] tai [VGA].

Päällä:Zoom.sel.kuv.:
Vaikka optisen zoomin zoomausalue ylitettäisiin, tuote suurentaa kuvia alueella, jossa kuvanlaatu ei heikkene merkittävästi.

Päällä: Digitaalizoom:
Kun [Zoomaus selk. kuv.] -toiminnon zoomausalue ylitetään, tuote suurentaa kuvat suurimpaan kertoimeen. Kuvanlaatu kuitenkin heikkenee.

Huomautus

 • Valitse [Vain optinen zoom], jos haluat suurentaa kuvia alueella, jossa kuvanlaatu ei heikkene.

[41] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenZoomin käyttäminenTietoja zoomauskertoimesta

Objektiivin zoomin kanssa käytettävä zoomauskerroin vaihtelee valitun kuvakoon mukaan.

Kun [Kuvasuhde]-asetuksena on [3:2]

[Zoom-asetus] : [Vain optinen zoom (mukaan lukien älykäs zoom)]
[Kuvakoko] : L -×, M 1,4×, S 2,0×
[Zoom-asetus] : [Päällä:Zoom.sel.kuv.]
[Kuvakoko] : L 2,0×, M 2,8×, S 4,0×
[Zoom-asetus] : [Päällä: Digitaalizoom]
[Kuvakoko] : L 4,0×, M 5,6×, S 8,0×

[42] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenZoomin käyttäminenRenkaan Zoom-toim.

Määrittää zoomaustoiminnot, kun zoomauskertoimien muuttamiseen käytetään säätörengasta. [Renkaan Zoom-toim.] -asetukset koskevat vain automaattitarkennusta.

 1. MENU(Omat asetukset)[Renkaan Zoom-toim.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Vakio (oletusasetus):
Lähentää/loitontaa pehmeästi, kun zoomia käytetään kiertämällä säätörengasta.
Askel:
Lähentää/loitontaa portaittain, kun zoomia käytetään kiertämällä säätörengasta.

Huomautus

 • Seuraavissa tilanteissa zoomaustoiminto aktivoituu aivan kuin [Renkaan Zoom-toim.] -asetuksena olisi [Vakio], vaikka asetuksena olisikin [Askel].
  • Kun zoomauskerrointa muutetaan W/T (zoom) -vivulla.
  • Kun tallennetaan videota.
  • Kun käytetään muita zoomaustoimintoja kuin optista zoomia
 • Kun kuvaustilaksi valitaan jokin muu kuin [Älykäs automaatti] tai [Paras automaattis.], määritä [Zoom]-toiminto säätörenkaaseen ennen säätörenkaan käyttämistä.

[43] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenSalaman käyttäminen Salaman käyttäminen

Käytä hämärässä ympäristössä salamaa kohteen valaisemiseksi kuvattaessa ja kameran tärinän estämiseksi. Aurinkoon päin kuvattaessa valaise vastavalossa olevaa kohdetta käyttämällä salamaa.

 1. Ponnauta salama esiin painamalla (Salaman ponnautus) -liukukytkintä.

 2. Paina suljinpainike pohjaan.

Kun salamaa ei käytetä

Kun salamaa ei käytetä, paina se takaisin kameran runkoon.

Huomautus

 • Jos salama laukaistaan ennen kuin salamayksikkö on noussut täysin ylös, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
 • Salamaa ei voi käyttää videoita tallennettaessa.
 • Salaman latauksen aikana vilkkuu. Salamakuvake syttyy, kun lataus on valmis.
 • Jos kuvataan salamaa käyttäen ja zoom on W-asennossa, objektiivin varjo voi näkyä näytössä kuvausolosuhteiden mukaan. Jos näin tapahtuu, kuvaa poispäin kohteesta tai aseta zoom T-asentoon ja ota uudelleen kuva salamaa käyttäen.
 • Jos näyttöä kallistetaan ylöspäin yli 90 astetta, (Salaman ponnautus) -kytkimen käyttö vaikeutuu. Nosta salamayksikkö ylös ennen näytön kulman säätämistä.
 • Kun salamaa käytetään omakuvien ottamiseen, varo katsomasta suoraan valoon, koska salama välähtää lähietäisyydellä.

[44] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenSalaman käyttäminenSalaman tila

Voit asettaa salamatilan.

 1. MENU (Kamera- asetukset) [Salaman tila] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Salama pois:
Salama ei toimi.
Automaattisalama:
Salama toimii hämärässä tai kuvattaessa kirkasta valoa kohti.
Täytesalama (oletusasetus):
Salama toimii aina, kun suljin laukaistaan.
Hidas täsmäys:
Salama toimii aina, kun suljin laukaistaan. Hitaan täsmäyksen avulla voit ottaa terävän kuvan sekä kohteesta että taustasta pidentämällä valotusaikaa.
Takasalamatäs.:
Salama toimii juuri ennen valotuksen viimeistelemistä aina, kun suljin laukaistaan. Takasalamatäsmäys toimii kuvattaessa liikkuvan kohteen jälkiä luonnollisella tavalla. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi liikkuva auto tai kävelevä henkilö.

Huomautus

 • Oletusasetus vaihtelee kuvaustilan mukaan.
 • Käytettävissä oleva salamatila vaihtelee kuvaustilan mukaan.

[45] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenSalaman käyttäminenSalamakorjaus

Säätää salamavalon määrää alueella –3,0 EV – +3,0 EV.
Salamakorjaus muuttaa vain salamavalon määrää. Valotuskorjaus muuttaa salamavalon määrää, valotusaikaa ja aukkoa.

 1. MENU (Kamera- asetukset) [Salamakorjaus] → haluttu asetus.
  Suurempien arvojen (+) valitseminen nostaa salamatasoa, pienempien arvojen (–) valitseminen laskee salamatasoa.

Huomautus

 • Suurempi salaman vaikutus ei ehkä näy käytettävissä olevan salamavalon vähyyden vuoksi, jos kuvauskohde on salaman maksimikantaman ulkopuolella. Jos kohde on hyvin lähellä, pienempi salaman vaikutus ei ehkä näy.

[46] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenNäyttötilan valitseminenRuudun näytön vaihtaminen (Kuvaus)

Voit muuttaa näytössä näytettävää sisältöä.

 1. Paina DISP (Näytön asetukset) -painiketta.
  Tallennustietonäyttö muuttuu seuraavasti aina, kun DISP-painiketta painetaan:
  Graaf. näyttöNäytä kaikki tied.Ei näyttötietojaHistogrammiTasoEtsin* → Graaf. näyttö


  Graaf. näyttö

  Näytä kaikki tied.

  Ei näyttötietoja

  Histogrammi

  Taso

  Etsin*

  * [Etsin] näkyy vain näytössä.

Eräät näyttötilat eivät ole käytettävissä oletusasetuksilla.
Kun haluat vaihtaa näyttötilaa, paina MENU → (Omat asetukset) → [DISP-painike] ja muuta asetusta.

Huomautus

 • Histogrammia ei näytetä panoraamakuvauksen aikana.
 • Videotilassa [Etsin]-vaihtoehtoa ei voi näyttää.

Vihje

 • Voit valita eri asetukset sekä etsimelle että näytölle. Katso etsimen läpi, kun haluat asettaa etsimen näyttöasetukset.

[47] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenNäyttötilan valitseminenEtsimen ja näytön välillä vaihtaminen

Etsimen ja näytön näytöt vaihtelevat etsimen tilan ja [FINDER/MONITOR]-asetuksen mukaan.

Kun etsin on suljettu

Kuva näkyy vain näytössä [FINDER/MONITOR]-asetuksesta riippumatta.

Kun katsotaan etsimeen

Kuva näytetään vain etsimessä [FINDER/MONITOR]-asetuksesta riippumatta.

Kun ei katsota etsimeen

Jos [FINDER/MONITOR]-asetukseksi on valittu [Automaattinen], kuva näytetään vain näytössä.

Jos [FINDER/MONITOR]-asetukseksi on valittu [Etsin], kuvaa ei näytetä näytössä eikä etsimessä.

[48] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenNäyttötilan valitseminenDISP-painike (Etsin)

Voit valita näyttötilat, jotka etsimelle voidaan valita (Näytön asetukset) ‑toiminnolla kuvaustilassa.

 1. MENU (Omat asetukset) → [DISP-painike] [Etsin] → haluttu asetus → [Syötä].
  Valittavissa olevat kohteet on merkitty ilmaisimella .

Valikkokohteen tiedot

Graaf. näyttö:
Tuo kuvauksen perustiedot näkyviin. Näyttää graafisesti valotusajan ja aukkoarvon.
Näytä kaikki tied.:
Tuo tallennustiedot näkyviin.
Ei näyttötietoja:
Ei tuo tallennustietoja näkyviin.
Histogrammi:
Näyttää luminanssijakauman graafisesti.
Taso:
Ilmaisee, onko tuote suorassa sekä vaakasuunnassa että etu-takasuunnassa. Jos tuote on suorassa molempiin suuntiin nähden, ilmaisin muuttuu vihreäksi.

[49] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenNäyttötilan valitseminenDISP-painike (Näyttö)

Voit valita näyttötilat, jotka näytölle voidaan valita (Näytön asetukset) ‑toiminnolla kuvaustilassa.

 1. MENU (Omat asetukset) → [DISP-painike] [Näyttö] → haluttu asetus → [Syötä].
  Valittavissa olevat kohteet on merkitty ilmaisimella .

Valikkokohteen tiedot

Graaf. näyttö:
Tuo kuvauksen perustiedot näkyviin. Näyttää graafisesti valotusajan ja aukkoarvon.
Näytä kaikki tied.:
Tuo tallennustiedot näkyviin.
Ei näyttötietoja:
Ei tuo tallennustietoja näkyviin.
Histogrammi:
Näyttää luminanssijakauman graafisesti.
Taso:
Ilmaisee, onko tuote suorassa sekä vaakasuunnassa että etu-takasuunnassa. Jos tuote on suorassa molempiin suuntiin nähden, ilmaisin muuttuu vihreäksi.
Etsin:
Näyttää etsimen kanssa kuvaamiseen sopivia tietoja.

[50] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvakoon/kuvanlaadun valitseminenKuvakoko (valokuva)

Mitä suurempi kuvakoko on, sitä yksityiskohtaisempi kuva saadaan, kun se tulostetaan suurelle paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Kuvakoko] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Kuvakoko, kun [Kuvasuhde] on 3:2
L: 20M 5472×3648 pikseliä
M: 10M 3888×2592 pikseliä
S: 5.0M 2736×1824 pikseliä
Kuvakoko, kun [Kuvasuhde] on 16:9
L: 17M 5472×3080 pikseliä
M: 7.5M 3648×2056 pikseliä
S: 4.2M 2720×1528 pikseliä
Kuvakoko, kun [Kuvasuhde] on 4:3
L: 18M 4864×3648 pikseliä
M: 10M 3648×2736 pikseliä
S: 5.0M 2592×1944 pikseliä
VGA 640×480 pikseliä
Kuvakoko, kun [Kuvasuhde] on 1:1
L: 13M 3648×3648 pikseliä
M: 6.5M 2544×2544 pikseliä
S: 3.7M 1920×1920 pikseliä

Huomautus

 • Kun [Laatu]-asetukseksi on valittu [RAW] tai [RAW ja JPEG], RAW-kuvien koko vastaa kokoa [L].

[51] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvakoon/kuvanlaadun valitseminenKuvasuhde (valokuva)

Määrittää valokuvien kuvasuhteen.

 1. MENU (Kamera- asetukset)[Kuvasuhde] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

3:2 (oletusasetus):
Sopii vakiotulosteille.
4:3:
Kuvaus tietokoneella katseltavaksi sopivassa koossa.
16:9:
Katseltaviksi teräväpiirto-TV:ssä.
1:1:
Kuvaus samanlaisella kuvasuhteella kuin keskikoon kamerassa.

[52] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvakoon/kuvanlaadun valitseminenLaatu (valokuva)

Valitsee valokuvien pakkausmuodon.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Laatu] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

RAW:
Tiedostomuoto: RAW (tallentaa käyttäen RAW-pakkausmuotoa.)
Tätä tiedostomuotoa ei käsitellä digitaalisesti. Valitse tämä muoto, jos haluat käsitellä kuvia ammatillisiin tarkoituksiin.

 • Kuvan kooksi on asetettu kiinteästi suurin koko. Kuvakokoa ei näytetä näytössä.

RAW ja JPEG:
Tiedostomuoto: RAW (tallentaa käyttäen RAW-pakkausmuotoa.) + JPEG
RAW-kuva ja JPEG-kuva luodaan samaan aikaan. Tästä on hyötyä, kun tarvitset 2 kuvatiedostoa: JPEG katselua ja RAW muokkausta varten.

JPEG-kuvanlaaduksi on asetettu [Hieno].

Erittäin hieno:
Tiedostomuoto: JPEG
Kuva pakataan JPEG-muotoon ja tallennetaan käyttämällä parempaa laatua kuin [Hieno].

Hieno (oletusasetus):
Tiedostomuoto: JPEG
Kuva pakataan tallennettaessa JPEG-muotoon.

Vakio:
Tiedostomuoto: JPEG
Kuva pakataan tallennettaessa JPEG-muotoon. Koska [Vakio] -pakkaussuhde on suurempi kuin [Hieno] -suhde, [Vakio]-tiedostokoko on pienempi kuin [Hieno]. Näin yhdelle muistikortille voidaan tallentaa enemmän tiedostoja, mutta niiden kuvanlaatu on heikompi.

Huomautus

 • Jos kuvia ei ole tarkoitus muokata tietokoneella, ne kannattaa tallentaa JPEG-muodossa.
 • RAW-muotoisiin kuviin ei voi lisätä DPOF (kuvatilaus) -rekisteröintiä.

[53] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvakoon/kuvanlaadun valitseminenPanoraama: Koko

Määrittää kuvakoon, kun otetaan panoraamakuvia. Kuvakoko vaihtelee [Panoraama: Suunta] ‑asetuksen mukaan.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Panoraama: Koko] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Kun [Panoraama: Suunta] ‑asetuksena on [Ylös] tai [Alas]

Vakio: 3872×2160

Leveä: 5536×2160


Kun [Panoraama: Suunta] ‑asetuksena on [Vasen] tai [Oikea]

Vakio: 8192×1856

Leveä: 12416×1856

[54] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvakoon/kuvanlaadun valitseminenPanoraama: Suunta

Asettaa kameran panorointisuunnan, kun otetaan panoraamakuvia.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Panoraama: Suunta] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Oikea (oletusasetus):
Panoroi kameraa vasemmalta oikealle.

Vasen:
Panoroi kameraa oikealta vasemmalle.

Ylös:
Panoroi kameraa alhaalta ylös.

Alas:
Panoroi kameraa ylhäältä alas.

[55] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTarkennuksen säätäminenTarkennustila

Valitsee tarkennustavan kohteen liikkeen mukaisesti.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Tarkennustila] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

(Yhden k. AF) (oletusasetus):
Tuote lukitsee tarkennuksen, kun tarkennus on säädetty. Käytä vaihtoehtoa [Yhden k. AF], kun kohde ei liiku.

(Jatkuva AF):
Tuote jatkaa tarkennusta, kun suljinpainike painetaan puoliväliin ja pidetään painettuna. Käytä tätä, kun kohde liikkuu.

(Suora m.tark.):
Voit käyttää manuaalista ja automaattitarkennusta yhdessä.

(Man. tarkennus):
Säätää tarkennusta manuaalisesti.

Huomautus

 • Jos kohde on liian lähellä, kuvassa voi näkyä objektiivin pölyä tai sormenjälkiä. Pyyhi objektiivi pehmeällä liinalla tms.
 • Kun [Tarkennustila]-asetuksena on [Jatkuva AF], äänimerkkiä ei anneta, kun tarkennus on tehty.

[56] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTarkennuksen säätäminenTarkennusalue

Valitsee tarkennusalueen. Käytä tätä toimintoa, kun tarkentaminen on vaikeaa automaattitarkennustilassa.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Tarkennusalue] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Laaja:
Tarkentaa automaattisesti kohteeseen kuvan kaikilla alueilla.
Kun painat suljinpainikkeen puoliväliin valokuvaustilassa, tarkennetun alueen ympärille tulee näkyviin vihreä kehys.
Keskikohta:
Tarkentaa automaattisesti kohteeseen kuvan keskellä. Käyttämällä yhdessä AF-lukitustoiminnon kanssa voit sommitella kuvan haluamallasi tavalla.
Joustava piste:
Voit siirtää AF-tarkennusalueen kehyksen haluamaasi kohtaan näytössä ja tarkentaa erittäin pieneen kohteeseen kapealla alueella.
Joustava piste -kuvausnäytössä voit muuttaa AF-etäisyysmittarin kehyksen kokoa kiertämällä kiekkopainiketta.


AF-lukitus:
Kun suljinpainike pidetään painettuna, tuote seuraa kohdetta valitun automaattitarkennusalueen sisällä. Osoita kohdistimella [AF-lukitus]-asetusnäytön kohtaa [Tarkennusalue] ja valitse haluamasi seurannan aloitusalue kiekkopainikkeen vasemmalla/oikealla puolella. Voit siirtää seurannan aloitusalueen haluamaasi pisteeseen määrittämällä alueen joustavaksi pisteeksi.
Joustava piste -kuvausnäytössä voit muuttaa AF-etäisyysmittarin kehyksen kokoa kiertämällä kiekkopainiketta.

[57] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTarkennuksen säätäminenKeski-AF-lukitus

Kun keskipainiketta painetaan, kamera tunnistaa näytön keskelle sijoitetun kohteen ja jatkaa kohteen seuraamista.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Keski-AF-lukitus][Käytössä]
 2. Kohdista kohdekehys (A) kohteen päälle ja paina kiekkopainikkeen keskiössä .
  Lopeta seuranta painamalla uudelleen.

 3. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.

Huomautus

 • [Keski-AF-lukitus] ei ehkä toimi kovin hyvin seuraavissa tilanteissa:
  • Kohde liikkuu liian nopeasti.
  • Kohde on liian pieni tai liian suuri.
  • Kohteen ja taustan välinen kontrasti on heikko.
  • On pimeää.
  • Vallitseva valo muuttuu.
 • AF-lukitus ei toimi seuraavissa tilanteissa:
  • [Pyyhkäisypanor.]-tilassa
  • Kun [Valotusohjelma]-asetukseksi on valittu [Hämärässä ilman jal.] tai [Liike-epät. väh.]
  • Kun kuvataan manuaalisessa tarkennustilassa
  • Kun käytetään digitaalizoomia
 • Kun seurattava kohde katoaa näytöstä, AF-lukitus vapautetaan.
 • Kun [Keski-AF-lukitus]-asetukseksi on valittu [Käytössä], kamera ei välttämättä pysty jatkamaan seuraamista vähään aikaan, kun se on kadottanut kohteen seurannan.

[58] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTarkennuksen säätäminenTarkennuslukko

Ottaa kuvia tarkennus lukittuna haluttuun kohteeseen automaattitarkennustilassa.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Tarkennustila][Yhden k. AF].
 2. Sijoita kohde AF-alueelle ja paina suljinpainike puoliväliin.
  Tarkennus lukitaan.
 3. Pidä suljinpainike painettuna puoliväliin ja sommittele kuva uudelleen sijoittamalla kohde takaisin alkuperäiseen paikkaan.
 4. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.

[59] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTarkennuksen säätäminenMan. tarkennus

Jos automaattitarkennustilassa on vaikeaa saada kunnon tarkennusta, voit säätää tarkennuksen manuaalisesti.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Tarkennustila][Man. tarkennus].
 2. Tarkenna terävästi kiertämällä ohjausrengasta.

  • Kun ohjausrengasta kierretään, tarkennusetäisyys näytetään näytössä.
 3. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.

[60] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTarkennuksen säätäminenSuora manuaalinen tarkennus (DMF)

Voit tehdä hienosäätöä manuaalisesti, kun tarkennus on lukittu.
Voit tarkentaa kohteeseen nopeasti sen sijaan että käyttäisit manuaalista tarkennusta alusta asti. Tämä on kätevää esimerkiksi makrokuvauksessa.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Tarkennustila][Suora m.tark.].
 2. Tarkenna kuva automaattisesti painamalla suljinpainike puoliväliin.
 3. Pidä suljinpainike painettuna puoliväliin ja tarkenna kuvaa lisää ohjausrengasta kääntämällä.

  • Kun ohjausrengasta kierretään, tarkennusetäisyys näytetään näytössä.
 4. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.

[61] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTarkennuksen säätäminenMF-apu (valokuva)

Suurentaa näytön kuvaa automaattisesti manuaalisen tarkennuksen helpottamiseksi. Tämä toimii kuvattaessa manuaalisessa tarkennustilassa tai suorassa manuaalisessa tarkennustilassa.

 1. MENU (Omat asetukset) → [MF-apu][Käytössä].
 2. Säädä tarkennusta kiertämällä säätörengasta.
 • Kuva suurennetaan. Voit suurentaa kuvia lisää painamalla kiekkopainikkeen keskiössä.

Huomautus

 • [MF-apu]-toimintoa ei voi käyttää videokuvauksessa.

Vihje

 • Voit valita suurennetun kuvan näyttöajan valitsemalla MENU(Omat asetukset) → [Tark. suurennusaika].

[62] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTarkennuksen säätäminenTark. suurennus

Voit tarkistaa tarkennuksen suurentamalla kuvan ennen kuvaamista.

 1. MENU (Kamera- asetukset)[Tark. suurennus].
 2. Suurenna kuva painamalla kiekkopainikkeen keskiössä ja valitse suurennettava kohta painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta.
 3. Vahvista tarkennus
 4. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.

Vihje

 • Aina kun keskiön -painiketta painetaan, suurennuskerroin vaihtuu.
 • Manuaalisesti tarkennettaessa voit säätää tarkennusta, kun kuva on suurennettu.
 • [Tark. suurennus] -toiminto vapautetaan, kun suljinpainike painetaan puoliväliin.
 • Voit ottaa kuvia, kun kuva on suurennettuna, mutta tuote tallentaa koko näytön kokoisen kuvan.
 • [Tark. suurennus] ‑toiminto vapautetaan kuvauksen jälkeen.
 • Voit valita suurennetun kuvan näyttöajan valitsemalla MENU(Omat asetukset) → [Tark. suurennusaika].

[63] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTarkennuksen säätäminenTark. suurennusaika

Määritä kuvan suurennuksen kesto käyttämällä toimintoa [MF-apu] tai [Tark. suurennus].

 1. MENU (Omat asetukset)[Tark. suurennusaika] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

2 sekuntia (oletusasetus):
Suurentaa kuvat 2 sekunnin ajaksi.
5 sekuntia:
Suurentaa kuvat 5 sekunnin ajaksi.
Ei rajaa:
Suurentaa kuvia, kunnes suljinpainiketta painetaan.

[64] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTarkennuksen säätäminenKorostustaso

Korostaa tarkennettujen alueiden ääriviivoja tietyllä värillä kuvattaessa manuaalista tarkennusta tai suoraa manuaalisesta tarkennusta käyttäen. Tämän toiminnon avulla voit helposti tarkistaa tarkennuksen.

 1. MENU (Omat asetukset)[Korostustaso] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Korkea:
Asettaa korostustason suureksi.
Keskisuuri:
Asettaa korostustason keskisuureksi.
Matala:
Asettaa korostustason pieneksi.
Ei käytössä (oletusasetus):
Ei käytä korostustoimintoa.

Huomautus

 • Koska tuote päättelee, että terävät alueet ovat tarkennettuina, korostuksen vaikutus vaihtelee kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan.
 • Tarkennettujen alueiden ääriviivoja ei korosteta, kun tuote on liitetty HDMI-kaapelilla.

[65] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTarkennuksen säätäminenKorostusväri

Valitsee värin, jota käytetään korostustoiminnossa kuvattaessa manuaalista tarkennusta tai suoraa manuaalista tarkennusta käyttäen.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Korostusväri] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Punainen:
Korostaa ääriviivoja punaisella.

Keltainen:
Korostaa ääriviivoja keltaisella.

Valkoinen (oletusasetus):
Korostaa ääriviivoja valkoisella.

[66] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTarkennuksen säätäminenEsi-AF (valokuva)

Tuote säätää tarkennusta automaattisesti, ennen kuin suljinpainike painetaan puoliväliin.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Esi-AF] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä (oletusasetus):
Säätää tarkennusta, ennen kuin suljinpainike painetaan puoliväliin.
Ei käytössä
Tarkennusta ei säädetä ennen kuin, suljinpainike painetaan puoliväliin.

[67] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTarkennuksen säätäminenAF/MF-säätö

Voit vaihtaa tarkennustilan helposti automaattisesta manuaaliseksi tai toisin päin kuvauksen aikana otetta irrottamatta.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Oman painikkeen as.] → määritettävä painike → [AF/MF-ohj. pito] tai [AF/MF-ohj. vaihto].

Valikkokohteen tiedot

AF/MF-ohj. pito:
Vaihtaa tarkennustilan, kun painike pidetään painettuna.
AF/MF-ohj. vaihto:
Vaihtaa tarkennustilan, kunnes painiketta painetaan uudelleen.

Huomautus

 • [AF/MF-ohj. pito] -toimintoa ei voi määrittää painikkeeseen [Vasen painike] tai [Oikea painike].

[68] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTarkennuksen säätäminenAF-valaisin (valokuva)

AF-valaisin tuottaa täytevaloa, jotta hämärässä olevan kohteen tarkentaminen helpottuu. Punaisen AF-valaisimen avulla tuote voi tarkentaa vaivattomasti, kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kunnes tarkennus lukitaan.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [AF-valaisin] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Automaattinen (oletusasetus):
Käyttää AF-valaisinta.
Ei käytössä:
Ei käytä AF-valaisinta.

Huomautus

 • [AF-valaisin]-toimintoa ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
  • Videotilassa
  • [Pyyhkäisypanor.]-tilassa
  • Kun [Tarkennustila]-asetuksena on [Jatkuva AF].
  • Kun [Valotusohjelma]-asetukseksi on valittu [Maisema], [Urheilu], [Yövalotus], [Lemmikki] tai [Ilotulitus].
 • Kun [Tarkennusalue]-asetukseksi on valittu [Laaja], AF-etäisyysmittarin kehys osoitetaan pisteviivalla.
 • AF-valaisin lähettää erittäin kirkasta valoa. Älä katso suoraan AF-valaisimeen lähietäisyydeltä, vaikka se ei olekaan terveydelle vaarallista.

[69] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTarkennuksen säätäminenSilmä-AF

Kamera tarkentaa kohteen silmiin, kun painike pidetään painettuna.

 1. MENU (Omat asetukset)[Oman painikkeen as.] → määritä [Silmä-AF]-toiminto haluamaasi painikkeeseen.
 2. Suuntaa kamera henkilön kasvoihin ja paina painiketta, johon [Silmä-AF]-toiminto on määritetty.
 3. Paina suljinpainiketta samalla, kun painat painiketta.

Huomautus

 • Olosuhteiden mukaan kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan silmiin. Tällöin kamera tunnistaa kasvot ja tarkentaa niihin.
 • Jos kamera ei pysty tunnistamaan henkilön kasvoja, [Silmä-AF]-toimintoa ei voi käyttää.
 • Olosuhteiden mukaan [Silmä-AF]-toimintoa ei voi käyttää, esimerkiksi kun [Tarkennustila]-asetukseksi on valittu [Jatkuva AF] tai [Man. tarkennus] jne.
 • [Silmä-AF] ei ehkä toimi seuraavissa tilanteissa:
  • Kun kohde käyttää aurinkolaseja.
  • Kun otsahiukset peittävät henkilön silmät.
  • Hämärässä tai vastavalossa.
  • Kun silmät ovat kiinni.
  • Kun henkilö on varjossa.
  • Kun henkilö on epäterävä

Vihje

 • Kun kamera tarkentaa silmiin ja [Hymyn/Kasvontunn.]-asetukseksi on valittu [Käytössä], tunnistuskehys näytetään kasvojen päällä, kun se on ensin näytetty silmien päällä. Kun [Hymyn/Kasvontunn.]-asetukseksi on valittu [Ei käytössä], tunnistuskehys näytetään silmien päällä tietyn aikaa.

[70] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenValotuksen säätäminenValotuksen korjaus

Voit tehdä koko kuvasta kirkkaamman tai tummemman automaattivalotuksen asettaman valotusarvon perusteella säätämällä [Valotuksen korjaus] -arvoa vastaavasti plus- tai miinuspuolelle (valotuskorjaus). Normaalisti valotus asetetaan automaattisesti (automaattivalotus).

 1. /(Valotuksen korjaus) kiekkopainikkeella → paina kiekkopainikkeen vasenta/oikeaa puolta tai kierrä kiekkopainiketta ja valitse haluamasi valotusalue.
  Voit säätää valotusta alueella –3,0 EV – +3,0 EV.

Huomautus

 • Voit säätää videoiden valotusta alueella –2,0 EV – +2,0 EV.
 • Jos kuvaat kohdetta äärimmäisen kirkkaassa tai hämärässä tai jos käytät salamaa, et ehkä saa tyydyttävää lopputulosta.
 • [Käsivalotus]-toimintoa käytettäessä valotusta voidaan korjata vain, kun [ISO]-asetuksena on [ISO AUTO].

[71] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenValotuksen säätäminenMittausmuoto

Valitsee mittaustavan, joka määrittää, mistä näytön osasta valotus mitataan.

 1. MENU (Kamera- asetukset)[Mittausmuoto] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Monipiste (oletusasetus):
Mittaa valon kullakin alueella sen jälkeen, kun koko alue on jaettu useisiin osiin. Lisäksi tilassa määritetään koko näytön asianmukainen valotus (monipistemittaus).

Keskipiste:
Mittaa koko näytön keskimääräisen kirkkauden ja korostaa näytön keskialuetta (keskustapainotettu mittaus).

Piste:
Mittaa vain keskusta-alueen (pistemittaus). Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kohde on vastavalossa tai kun kohteen ja taustan välillä on suuri kontrasti.

Huomautus

 • [Monipiste] on valittuna seuraavia toimintoja käytettäessä:
  • [Älykäs automaatti]
  • [Paras automaattis.]
  • [Valotusohjelma]
  • Muut zoomaustoiminnot kuin optinen zoom

[72] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenValotuksen säätäminenAE-lukitus

Jos kohteen ja taustan välinen kontrasti on suuri, esimerkiksi kuvattaessa vastavalossa tai ikkunan lähellä olevaa kohdetta, mittaa valo pisteestä, jossa kohteen kirkkaus näyttää asianmukaiselta, ja lukitse valotus ennen kuvausta. Voit vähentää kohteen kirkkautta käyttämällä valon mittaukseen kohdetta kirkkaampaa pistettä ja lukitsemalla koko näytön valotuksen. Voit tehdä kohteesta kirkkaamman mittaamalla valon kohdetta tummemmasta pisteestä ja lukitsemalla koko näytön valotuksen.
 1. MENU (Omat asetukset) → [Oman painikkeen as.] ja määritä [AEL-vaihto] haluamaasi näppäimeen.
 2. Säädä tarkennus pisteeseen, jossa valotusta säädetään.
 3. Paina painiketta, johon toiminto [AEL-vaihto] on määritetty.
  • Valotus lukitaan, ja (AE-lukitus) syttyy.
 4. Tarkenna kohteeseen uudelleen ja paina suljinpainiketta.
  • Voit peruuttaa valotuksen lukituksen painamalla painiketta, johon [AEL-vaihto]-toiminto on määritetty.

Vihje

 • Jos valitset [AEL-pito]-toiminnon kohdassa [Oman painikkeen as.], voit lukita valotuksen niin pitkään kuin pidät AEL-painikkeen painettuna. [AEL-pito]-toimintoa ei voi määrittää seuraaviin [Vasen painike] tai [Oikea painike].

[73] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenValotuksen säätäminenAEL sulkimella (valokuva)

Määrittää, lukitaanko valotus, kun suljinpainike painetaan puoliväliin.

 1. MENU (Omat asetukset) → [AEL sulkimella] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Automaattinen (oletusasetus):
Korjaa valotuksen, kun tarkennus on säädetty automaattisesti, kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kun [Tarkennustila]-asetukseksi on valittu [Yhden k. AF].
Käytössä:
Lukitsee valotuksen, kun suljinpainike painetaan puoliväliin.
Ei käytössä:
Ei lukitse valotusta, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Käytä tätä tilaa, kun haluat säätää tarkennusta ja valotusta erikseen.
Tuote jatkaa valotuksen säätämistä kuvattaessa [Jatkuva kuvaus]- tai [Nopea jatk. kuvaus] ‑tilassa.

Huomautus

 • Jos [Tarkennustila]-asetuksena on [Jatkuva AF] ja [AEL sulkimella] -asetuksena on [Ei käytössä] tai [Automaattinen], aukko lukitaan sillä hetkellä, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Jos kirkkaus muuttuu huomattavasti jatkuvan kuvauksen aikana, nosta sormi pois suljinpainikkeelta kerran ja paina sitten suljinpainike takaisin puoliväliin.
 • Jos [AEL-vaihto] on määritetty johonkin painikkeeseen toiminnolla [Oman painikkeen as.], painike saa etusijan [AEL sulkimella] -asetuksiin nähden.

[74] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenValotuksen säätäminenSeepra

Kuvan osan päälle tulee seeprakuvio, jos kirkkausarvo ylittää asetetun IRE-arvon. Käytä seeprakuviota apuna kirkkauden säätämisessä.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Seepra] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Ei käytössä (oletusasetus):
Seeprakuviota ei näytetä.

70/75/80/85/90/95/100/100+:
Säätää kirkkaustasoa.

Huomautus

 • Seeprakuviota ei näytetä HDMI-liitäntää käytettäessä.

[75] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenValotuksen säätäminenValotuks. asetusopas

Voit valita, näytetäänkö opas, kun valotusta muutetaan.

 1. MENU (Omat asetukset)[Valotuks. asetusopas] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Ei käytössä:
Opasta ei näytetä.

Käytössä (oletusasetus):
Opas näytetään.

[76] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvanottotavan valitseminen (jatkuva kuvaus / itselaukaisin)Kuvanottotapa

Voit määrittää kuvanottotavan, kuten sarjakuvauksen tai itselaukaisinkuvauksen.

 1. MENU (Kamera- asetukset)[Kuvanottotapa] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Kertakuvaus (oletusasetus):
Ottaa yhden valokuvan. Normaali kuvaustila.

Jatkuva kuvaus:
Ottaa kuvia sarjakuvauksella, kun pidät suljinpainikkeen painettuna.

Nopea jatk. kuvaus:
Ottaa jatkuvasti kuvia nopeasti, kun suljinpainike pidetään painettuna.

Itselaukaisin:
Ottaa kuvan 10 tai 2 sekunnin kuluttua.

Itselaukaisin (jatk.):
Ottaa määritetyn määrän kuvia jatkuvasti 10 sekunnin kuluttua.

Jatkuva haarukointi:
Ottaa kuvia, kun suljinpainike pidetään painettuna. Kussakin kuvassa on erilainen kirkkausaste.

Yks. haarukka:
Ottaa yksitellen määritetyn määrän kuvia, joista jokaisella on eri kirkkausaste.

WB-haarukka:
Ottaa kolme kuvaa, joista jokaisella on erilaiset värisävyt valittujen valkotasapainon, värilämpötilan ja värisuodattimen asetusten mukaan.

DRO-haarukka:
Ottaa yhteensä kolme kuvaa, joista jokaisella on eri D-alueen optimointiarvo.

[77] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvanottotavan valitseminen (jatkuva kuvaus / itselaukaisin)Jatkuva kuvaus

Kuvaa kuvia sarjakuvauksella, kun pidät suljinpainikkeen painettuna.

 1. MENU (Kamera- asetukset)[Kuvanottotapa][Jatkuva kuvaus].

Vihje

 • Jos haluat säilyttää tarkennuksen ja valotuksen sarjakuvauksen aikana, muuta seuraavat asetukset.
  Ensimmäisen kuvan valotus määritetään, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Ensimmäisen otoksen valotusasetusta käytetään seuraavissa otoksissa.
  • Valitse [Tarkennustila] -asetukseksi [Jatkuva AF].
  • Valitse [AEL sulkimella] -asetukseksi [Ei käytössä] tai [Automaattinen].

[78] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvanottotavan valitseminen (jatkuva kuvaus / itselaukaisin)Nopea jatk. kuvaus

Tuote jatkaa kuvaamista niin pitkään kuin suljinpainiketta painetaan. Voit kuvata jatkuvasti nopeudella, joka nopeampi kuin [Jatkuva kuvaus].

 1. MENU (Kamera- asetukset)[Kuvanottotapa][Nopea jatk. kuvaus].

Huomautus

 • Jatkuvan kuvien ottamisen välissä jokainen kuva näytetään välittömästi.

Vihje

 • [Nopea jatk. kuvaus] ‑tilassa tarkennus lukitaan, kun suljinpainike painetaan puoliväliin ensimmäistä kuvaa varten, ja pysyy lukittuna sen jälkeen. Valotusarvoa kuitenkin säädetään jokaista kuvaa varten. Jos haluat käyttää samaa valotusta seuraavissa kuvissa, muuta seuraavat asetukset.
  Ensimmäisen kuvan valotus määritetään, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Ensimmäisen otoksen valotusasetusta käytetään seuraaviin otoksiin.
  • Valitse [AEL sulkimella] -asetukseksi [Automaattinen] tai [Ei käytössä].

[79] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvanottotavan valitseminen (jatkuva kuvaus / itselaukaisin)Itselaukaisin

Tuote ottaa kuvan käyttämällä itselaukaisinta 10 tai 2 sekunnin viiveellä.

 1. MENU (Kamera- asetukset)[Kuvanottotapa][Itselaukaisin].
 2. Valitse haluamasi tila käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.

Valikkokohteen tiedot

Itselaukaisin: 10 s (oletusasetus):
Asettaa 10 sekunnin viiveen itselaukaisimen.
Kun suljinpainiketta painetaan, itselaukaisimen valo vilkkuu, äänimerkki kuuluu ja suljin toimii 10 sekunnin kuluttua. Voit peruuttaa itselaukaisimen painamalla suljinpainiketta uudelleen.

Itselaukaisin: 2 s:
Määrittää 2 sekunnin viiveen itselaukaisimen. Tämä vähentää suljinpainikkeen painamisesta aiheutuvaa kameran tärinää.

Vihje

 • Lopeta itselaukaisin painamalla kiekkopainikkeen /-painiketta.
 • Vapauta itselaukaisin painamalla kiekkopainikkeen /-painiketta ja valitsemalla (Kertakuvaus).

[80] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvanottotavan valitseminen (jatkuva kuvaus / itselaukaisin)Itselaukaisin (jatk.)

Kuvaa määritetyn kuvamäärän 10 sekunnin kuluttua. Voit valita parhaan kuvan useista kuvista.

 1. MENU (Kamera- asetukset)[Kuvanottotapa][Itselaukaisin (jatk.)].
 2. Valitse haluamasi tila käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.

Valikkokohteen tiedot

Itselauk. (jatkuva): 10 s, 3 kuvaa (oletusasetus):
Ottaa kolme peräkkäistä kuvaa 10 sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta.
Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu, äänimerkki kuuluu ja suljin toimii 10 sekunnin kuluttua.

Itselauk. (jatkuva): 10 s, 5 kuvaa:
Ottaa viisi peräkkäistä kuvaa 10 sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta.
Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu, äänimerkki kuuluu ja suljin toimii 10 sekunnin kuluttua.

[81] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvanottotavan valitseminen (jatkuva kuvaus / itselaukaisin)Jatkuva haarukointi

Ottaa useita kuvia ja vaihtaa samalla valotusta automaattisesti perusvalotuksesta tummemmaksi ja sitten vaaleammaksi. Pidä suljinpainike painettuna, kunnes haarukkatallennus on valmis.
Voit valita tarpeidesi mukaisen kuvan tallennuksen jälkeen.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Kuvanottotapa][Jatkuva haarukointi].
 2. Valitse haluamasi tila käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.

Valikkokohteen tiedot

Jatk. haarukointi: 0,3EV, 3 kuvaa (oletusasetus):
Tämä asetus ottaa kolme kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–0,3 EV.
Jatk. haarukointi: 0,3EV, 5 kuvaa:
Tämä asetus ottaa viisi kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–0,3 EV.
Jatk. haarukointi: 0,7EV, 3 kuvaa:
Tämä asetus ottaa kolme kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–0,7 EV.
Jatk. haarukointi: 0,7EV, 5 kuvaa:
Tämä asetus ottaa viisi kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–0,7 EV.
Jatk. haarukointi: 1,0EV, 3 kuvaa:
Tämä asetus ottaa kolme kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–1,0 EV.
Jatkuva haaruk.: 1,0EV, 5 kuvaa:
Tämä asetus ottaa viisi kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–1,0 EV.
Jatk. haarukointi: 2,0EV, 3 kuvaa:
Tämä asetus ottaa kolme kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–2,0 EV.
Jatkuva haaruk.: 2,0EV, 5 kuvaa:
Tämä asetus ottaa viisi kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–2,0 EV.
Jatk. haarukointi: 3,0EV, 3 kuvaa:
Tämä asetus ottaa kolme kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–3,0 EV.
Jatkuva haaruk.: 3,0EV, 5 kuvaa:
Tämä asetus ottaa viisi kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–3,0 EV.

Huomautus

 • Viimeinen kuva näytetään automaattisessa katselussa.
 • Kun [ISO AUTO]-tilassa valitaan [Käsivalotus], valotusta muutetaan säätämällä ISO-arvoa. Jos valitaan muu kuin [ISO AUTO] -asetus, valotusta muutetaan säätämällä valotusaikaa.
 • Kun säädät valotusta, sitä vaihdetaan korjatun arvon perusteella.
 • Salamaa käytettäessä tuote suorittaa salamahaarukointikuvauksen, joka siirtää salamavalon määrää, vaikka [Jatkuva haarukointi] olisi valittu. Paina suljinpainiketta jokaista kuvaa varten.

[82] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvanottotavan valitseminen (jatkuva kuvaus / itselaukaisin)Yks. haarukka

Ottaa useita kuvia ja vaihtaa samalla valotusta automaattisesti perusvalotuksesta tummemmaksi ja sitten vaaleammaksi.
Paina suljinpainiketta jokaista kuvaa varten. Voit valita tarkoituksen mukaisen kuvan tallennuksen jälkeen.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Kuvanottotapa] [Yks. haarukka].
 2. Valitse haluamasi tila käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.

Valikkokohteen tiedot

Yksittäishaaruk.: 0,3EV, 3 kuvaa (oletusasetus):
Tämä asetus ottaa yhteensä kolme kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–0,3 EV.
Yksittäishaaruk.: 0,3EV, 5 kuvaa:
Tämä asetus ottaa yhteensä viisi kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–0,3 EV.
Yksittäishaaruk.: 0,7EV, 3 kuvaa:
Tämä asetus ottaa yhteensä kolme kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–0,7 EV.
Yksittäishaaruk.: 0,7EV, 5 kuvaa:
Tämä asetus ottaa yhteensä viisi kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–0,7 EV.
Yksittäishaaruk.: 1,0EV 3 kuvaa:
Tämä asetus ottaa yhteensä kolme kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–1,0 EV.
Yksittäishaaruk.: 1,0EV, 5 kuvaa:
Tämä asetus ottaa yhteensä viisi kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–1,0 EV.
Yksittäishaaruk.: 2,0EV, 3 kuvaa:
Tämä asetus ottaa yhteensä kolme kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–2,0 EV.
Yksittäishaaruk.: 2,0EV, 5 kuvaa:
Tämä asetus ottaa yhteensä viisi kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–2,0 EV.
Yksittäishaaruk.: 3,0EV, 3 kuvaa:
Tämä asetus ottaa yhteensä kolme kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–3,0 EV.
Yksittäishaaruk.: 3,0EV, 5 kuvaa:
Tämä asetus ottaa yhteensä viisi kuvaa peräkkäin ja siirtää valotusarvoa +/–3,0 EV.

Huomautus

 • Kun [ISO AUTO]-tilassa valitaan [Käsivalotus], valotusta muutetaan säätämällä ISO-arvoa. Jos valitaan muu kuin [ISO AUTO] -asetus, valotusta muutetaan säätämällä valotusaikaa.
 • Kun säädät valotusta, sitä vaihdetaan korjatun arvon perusteella.

[83] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvanottotavan valitseminen (jatkuva kuvaus / itselaukaisin)WB-haarukka

Ottaa kolme kuvaa, joilla jokaisella on erilaiset värisävyt valittujen valkotasapainon, värilämpötilan ja värisuodattimen asetusten mukaan.

 1. MENU (Kamera- asetukset)[Kuvanottotapa][WB-haarukka].
 2. Valitse haluamasi tila käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.

Valikkokohteen tiedot

Valkotasapainohaarukointi: Lo (oletusasetus):
Tallentaa kolmen kuvan sarjan, jossa on pieniä valkotasapainon muutoksia.
Valkotasapainohaarukointi: Hi:
Tallentaa kolmen kuvan sarjan, jossa on suuria valkotasapainon muutoksia.

Huomautus

 • Viimeinen kuva näytetään automaattisessa katselussa.

[84] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvanottotavan valitseminen (jatkuva kuvaus / itselaukaisin)DRO-haarukka

Voit tallentaa yhteensä kolme kuvaa, joista jokaisella on eri D-alueen optimointiarvo.

 1. MENU (Kamera- asetukset)[Kuvanottotapa][DRO-haarukka].
 2. Valitse haluamasi tila käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.

Valikkokohteen tiedot

DRO-haarukointi: Lo (oletusasetus):
Tallentaa kolmen kuvan sarjan, jossa on pieniä D-alueen optimointiarvon muutoksia.
DRO-haarukointi: Hi:
Tallentaa kolmen kuvan sarjan, jossa on suuria D-alueen optimointiarvon muutoksia.

Huomautus

 • Viimeinen kuva näytetään automaattisessa katselussa.

[85] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvanottotavan valitseminen (jatkuva kuvaus / itselaukaisin)Haaruk.järj.

Voit määrittää valotushaarukoinnin ja valkotasapainon haarukoinnin kuvausjärjestyksen.

 1. MENU(Omat asetukset)[Haaruk.järj.] → haluttu asetus

Valikkokohteen tiedot

0→-→+ (oletusasetus):
Tallentaa seuraavassa järjestyksessä: 0 → − → +.

-→0→+:
Tallentaa seuraavassa järjestyksessä: − → 0 → +.

[86] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenOmakuvien ottaminen tarkkailemalla näyttöäOmakuvan itselauk. 

Voit muuttaa nestekidenäytön kulmaa ja ottaa kuvia samalla, kun tarkkailet kuvaa näytössä.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Omakuvan itselauk.] [Käytössä].
 2. Kallista nestekidenäyttöä 180° ylöspäin ja suuntaa sitten objektiivi itseäsi kohti.

 3. Paina suljinpainiketta.
  Tuote aloittaa itselaukaisinkuvauksen kolmen sekunnin kuluttua.

[87] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenISO-herkkyyden valitseminenISO

Valonherkkyys ilmaistaan ISO-luvulla (suositeltu valotusindeksi). Mitä suurempi luku, sitä suurempi herkkyys.

 1. MENU (Kamera- asetukset)[ISO] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Usean kuvan KV:
Yhdistää peräkkäisiä kuvia vähemmän kohinaa sisältävän kuvan luomiseksi.
ISO AUTO (oletusasetus):
Asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti.

80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800:
Voit vähentää kuvan epätarkkuutta hämärässä tai kohteen liikkuessa suurentamalla ISO-herkkyyttä (valitse suurempi numero).

Huomautus

 • [ISO AUTO] on valittuna seuraavia toimintoja käytettäessä:
  • [Älykäs automaatti]
  • [Paras automaattis.]
  • [Valotusohjelma]
  • [Pyyhkäisypanor.]
 • Kun [ISO]-arvoksi on asetettu pienempi kuin ISO 125, tallennettavan kohteen kirkkaus (dynaaminen alue) voi pienentyä.
 • Mitä suurempi ISO-arvo, sitä enemmän kuvissa näkyy kohinaa.
 • Käytettävissä olevat ISO-asetukset vaihtelevat kuvien ja videoiden kuvaamisen välillä.
 • Kun käytetään [Usean kuvan KV] -toimintoa, kestää jonkin aikaa, kun tuote suorittaa kuvien peittokuvakäsittelyn.

Vihje

 • Voit muuttaa automaattisesti asetettua ISO-herkkyysaluetta [ISO AUTO] -tilaa varten. Valitse [ISO AUTO], paina kiekkopainikkeen oikeaa puolta ja aseta halutut arvot asetuksille [ISO AUTO enintään] ja [ISO AUTO vähintään]. Asetusten [ISO AUTO enintään] ja [ISO AUTO vähintään] arvoja käytetään myös kuvattaessa [ISO AUTO] -tilassa kohdassa [Usean kuvan KV].

[88] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenISO-herkkyyden valitseminenUsean kuvan KV

Tuote ottaa jatkuvasti useita kuvia automaattisesti, yhdistää kuvat, vaimentaa kohinaa ja tallentaa ne yhtenä kuvana. Usean ruudun kohinan vaimennuksen kanssa voit valita suurempia ISO-arvoja kuin suurin ISO-herkkyys. Tallennettu kuva on yksi yhdistetty kuva.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [ISO] [Usean kuvan KV].
 2. Tuo asetusnäyttö esiin painamalla kiekkopainikkeen oikeaa puolta ja valitse sitten haluttu arvo painamalla kiekkopainikkeen ylä-/alapuolta.

Huomautus

 • Kun [Laatu]-asetukseksi on valittu [RAW] tai [RAW ja JPEG], tätä toimintoa ei voi käyttää.
 • Salamaa ja asetuksia [D-alueen opt.] ja [Autom. HDR] ei voi käyttää.
 • Kun [Usean kuvan KV] on valittu, toimintoa [Kuvatehoste] ei voi valita.

Vihje

 • Voit muuttaa automaattisesti asetettua ISO-herkkyysaluetta [ISO AUTO] tilan kohdassa [Usean kuvan KV]. Valitse [ISO AUTO] kohdassa [ISO], paina kiekkopainikkeen oikeaa puolta ja aseta halutut arvot asetuksille [ISO AUTO enintään] ja [ISO AUTO vähintään]. Asetusten [ISO AUTO enintään] ja [ISO AUTO vähintään] arvoja käytetään myös kuvattaessa [ISO AUTO] -tilassa kohdassa [Usean kuvan KV].

[89] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKirkkauden tai kontrastin korjaaminenD-alueen opt. (DRO)

Jakamalla kuvan pieniin alueisiin tuote voi analysoida kohteen ja taustan välisen valon ja varjojen kontrastin ja luoda kuvan, jossa on paras mahdollinen kirkkaus ja parhaat sävyt.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [DRO/Autom. HDR] [D-alueen opt.].
 2. Valitse haluamasi asetus käyttämällä kiekkopainikkeen vasenta/oikeaa puolta.

Valikkokohteen tiedot

D-alueen optimointi: autom. (oletusasetus):
Korjaa kirkkauden automaattisesti.
D-alueen optimointi: Lv1D-alueen optimointi: Lv5:
Optimoi tallennetun kuvan sävyjyrkkyyden kullakin jaetulla alueella. Valitse optimointitaso taso Lv1 (heikko) – Lv5 (vahva).

Huomautus

 • [DRO/Autom. HDR] -asetukseksi lukitaan [Ei käytössä], kun kuvaustilaksi on valittu [Pyyhkäisypanor.] tai kun käytetään toimintoa [Usean kuvan KV] tai [Kuvatehoste].
 • [DRO/Autom. HDR] -asetukseksi lukitaan [Ei käytössä], kun [Yövalotus], [Yömuotokuva], [Hämärässä ilman jal.], [Liike-epät. väh.] tai [Ilotulitus] on valittu kohdassa [Valotusohjelma]. Asetukseksi lukitaan [D-alueen optimointi: autom.], kun valitaan muita tiloja kohdassa [Valotusohjelma].
 • [D-alueen opt.] -toiminnon kanssa kuvattaessa kuvaan voi tulla kohinaa. Valitse asianmukainen taso tarkistamalla otettu kuva etenkin, kun tehostetta parannetaan.

[90] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKirkkauden tai kontrastin korjaaminenAutom. HDR

Laajentaa aluetta (sävyjyrkkyyttä) siten, että sekä kirkkaat että tummat alueet voidaan tallentaa oikealla kirkkaudella (HDR: High Dynamic Range). Yksi kuva, jolla on oikea valotus, ja yksi kerrostettu kuva tallennetaan.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [DRO/Autom. HDR] [Autom. HDR].
 2. Valitse haluamasi asetus käyttämällä kiekkopainikkeen vasenta/oikeaa puolta.

Valikkokohteen tiedot

Autom. HDR: Autom. valotusero (oletusasetus):
Korjaa valotuseron automaattisesti.
Autom. HDR: Valotusero 1,0 EVAutom. HDR: Valotusero 6,0 EV:
Asettaa valotuseron kohteen kontrastin perusteella. Valitse paras taso väliltä 1,0 EV (heikko) ja 6,0 EV (vahva).
Jos esimerkiksi valotusarvoksi valitaan 2,0 EV, otetaan kolme kuvaa seuraavilla valotusarvoilla: −1,0 EV, optimivalotus ja +1,0 EV.

Huomautus

 • [Autom. HDR] ei ole käytettävissä RAW-kuvissa.
 • Kun kuvaustilaksi on asetettu [Älykäs automaatti], [Paras automaattis.], [Pyyhkäisypanor.] tai [Valotusohjelma], toimintoa [Autom. HDR] ei voi valita.
 • Kun [Usean kuvan KV] on valittu, toimintoa [Autom. HDR] ei voi valita.
 • Kun [Kuvatehoste] on käytössä, [Autom. HDR]-toimintoa ei voi valita.
 • Seuraavaa kuvaa ei voi ottaa, ennen kuin kuvauksen jälkeinen sieppausprosessi on valmistunut.
 • Haluttua tehostetta ei välttämättä saada kohteen luminanssieron ja kuvausolosuhteiden vuoksi.
 • Kun käytetään salamaa, tällä toiminnolla ei ole juurikaan vaikutusta.
 • Jos näkymän kontrasti on pieni tai kun tuote tärisee tai kohde on epäterävä, hyviä HDR-kuvia ei välttämättä saada. Jos tuote havaitsee ongelman, tallennetussa kuvassa näkyy ilmoittamassa tästä tilanteesta. Kuvaa tarvittaessa uudelleen kiinnittämällä huomiota kontrastiin tai epäterävyyteen.

[91] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenVärisävyjen säätäminenValkotasapaino

Säätää värisävyt vallitsevien valo-olosuhteiden mukaan. Käytä tätä ominaisuutta, kun kuvan värisävyt eivät ole odotetun kaltaisia tai kun haluat muuttaa värisävyjä tarkoituksella kuvauksellisen ilmaisun vuoksi.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Valkotasapaino] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Automaattinen (oletusasetus):
Tuote tunnistaa automaattisesti valonlähteen ja säätää värisävyjä.
Päivänvalo:
Värisävyjä säädetään päivänvaloa varten.
Varjo:
Värisävyjä säädetään varjoisuutta varten.
Pilvinen:
Värilämpötilaa säädetään pilvistä taivasta varten.
Hehkulamppu:
Värilämpötilaa säädetään hehkulamppujen valossa tai muussa kirkkaassa valaistuksessa, kuten valokuvausstudiossa, olevaa kohdetta varten.
Loistev: Lämm. valk.:
Värilämpötilaa säädetään lämmintä valkoista loistelamppuvalaistusta varten.
Loistev.: Viil. Valk.:
Värilämpötilaa säädetään valkoista loistelamppuvalaistusta varten.
Loistev.: Päivä, valk.:
Värilämpötilaa säädetään neutraalia valkoista loistelamppuvalaistusta varten.
Loistevalo: Päivänv.:
Värilämpötilaa säädetään päivänvalon väristä loistelamppuvalaistusta varten.
Salama:
Värilämpötilaa säädetään salamavaloa varten.

V.lämp./Suod.:
Värisävyjä säädetään valonlähteen mukaan. Ottaa käyttöön valokuvauksessa käytettäviä CC (värikompensointi) -suodattimia.

Oma 1/Oma 2/Oma 3:
Käyttää kohdassa [Oma asetus] tallennettua valkotasapainoasetusta.

Oma asetus:
Merkitsee muistiin valkoisen perusvärin kuvausympäristön valaistusolosuhteissa.
Valitse muistiin tallennetun mukautetun valkotasapainon numero.

Vihje

 • Voit näyttää hienosäätönäytön käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa puolta ja hienosäätää värilämpötilaa tarpeen mukaan.
 • [V.lämp./Suod.] -toiminnossa voit käyttää oikeaa painiketta värilämpötilan asetusnäytön näyttämiseen ja asetuksen tekemiseen. Kun oikeaa painiketta painetaan uudelleen, hienosäätönäyttö tulee esiin hienosäätöjen tekemiseksi tarpeen mukaan.

Huomautus

 • [Valkotasapaino]-asetukseksi lukitaan [Automaattinen] seuraavissa tilanteissa:
  • [Älykäs automaatti]
  • [Paras automaattis.]
  • [Valotusohjelma]

[92] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenVärisävyjen säätäminenValkoisen perusvärin kaappaaminen [Oma asetus] -tilassa

Tilanteessa, jossa vallitseva valo koostuu erityyppisistä valonlähteistä, on suositeltavaa käyttää mukautettua valkotasapainoa valkoisuuden toistamiseksi tarkasti.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Valkotasapaino] [Oma asetus].
 2. Pidä tuotetta siten, että valkoinen alue peittää keskellä olevan AF-alueen kokonaan ja paina sitten kiekkopainikkeen keskellä.
  Kalibroidut arvot (värilämpötila ja värisuodatin) näytetään.
 3. Valitse rekisteröintinumero käyttämällä oikeaa/vasenta painiketta.
  Näyttö palaa tallennustietonäyttöön ja säilyttää tallennetun mukautetun valkotasapainoasetuksen.

Huomautus

 • Ilmoitus [Räätälöidyn valkotasapainon virhe] osoittaa, että arvo on odotettua aluetta korkeampi, kun käytetään salamaa kohteeseen, jonka värit ovat liian kirkkaat ruudussa. Jos rekisteröit tämän arvon, -ilmaisin muuttuu keltaiseksi tallennustietojen näytössä. Voit ottaa nyt kuvia, mutta on suositeltavaa asettaa valkotasapaino uudelleen, jotta valkotasapainon arvo olisi tarkempi.

[93] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTehostetilan valitseminenKuvatehoste

Valitse haluamasi tehostesuodatin vaikuttavampia ja taiteellisempia kuvia varten.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Kuvatehoste] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Ei käytössä (oletusasetus):
[Kuvatehoste]-toiminto poistetaan käytöstä.
Lelukamera:
Luo pehmeän kuvan, jossa on varjostetut kulmat ja alhaisempi terävyys.
Pop-väri:
Luo eloisan ulkoasun tehostamalla värisävyjä.
Posterisaatio:
Luo suurikontrastisen, abstraktin ulkoasun korostamalla päävärejä paljon tai mustavalkoisena.
Retro-valokuva:
Luo vanhan valokuvan ulkoasun käyttämällä seepiavärisävyjä ja haalistunutta kontrastia.
Pehmeä yläsävy:
Luo kuvan, jossa on valittu ilmapiiri: kirkas, läpinäkyvä, eteerinen, herkkä, pehmeä.
Osaväri:
Luo kuvan, jossa säilytetään määritetty väri mutta muunnetaan muut värit mustavalkoiseksi.
Suuri kontrasti (mv):
Luo suurikontrastisen mustavalkoisen kuvan.
Pehmeä tarkennus:
Luo pehmeän valotehosteen täyttämän kuvan.
HDR-maalaus:
Luo maalauksellisen kuvan, jossa tehostuvat värit ja yksityiskohdat.
Täyteläinen mv:
Luo mustavalkoisen kuvan, jossa on täyteläiset sävyt ja hyvä yksityiskohtien erottelu.
Miniatyyri:
Luo kuvan, joka tehostaa kohdetta elävästi ja sumentaa taustaa merkittävästi. Tätä tehostetta käytetään usein pienoismallien kuvissa.
Vesiväri:
Luo kuvan, jossa on värin leviämis- ja sumennustehosteita, ikään kuin se olisi maalattu vesiväreillä.
Kuvitus:
Luo piirrosmaisen kuvan korostamalla ääriviivoja.

Vihje

 • Voit tehdä seuraavien [Kuvatehoste]-tilojen yksityiskohtaisia asetuksia käyttämällä kiekkopainikkeen vasenta/oikeaa puolta.
  • [Lelukamera]
  • [Posterisaatio]
  • [Osaväri]
  • [Pehmeä tarkennus]
  • [HDR-maalaus]
  • [Miniatyyri]
  • [Kuvitus]

Huomautus

 • Kun [Osaväri] on valittu, valittu väri ei ehkä säily kuvissa kohteen tai kuvausolosuhteiden mukaan.
 • Seuraavia tehosteita ei voi tarkistaa kuvausnäytössä, koska tuote käsittelee kuvan sen ottamisen jälkeen. Et voi myöskään ottaa uutta kuvaa, ennen kuin kuvankäsittely on päättynyt. Näitä tehosteita ei voi käyttää videoissa.
  • [Pehmeä tarkennus]
  • [HDR-maalaus]
  • [Täyteläinen mv]
  • [Miniatyyri]
  • [Vesiväri]
  • [Kuvitus]
 • Tehosteita [HDR-maalaus] ja [Täyteläinen mv] käytettäessä suljin vapautetaan kolme kertaa yhtä kuvaa otettaessa. Huomioi seuraavat seikat:
  • Käytä tätä toimintoa, kun kohde ei liiku tai vilkuta valoa.
  • Älä muuta sommittelua ennen kuvausta.

  Jos kuvan kontrasti on pieni tai jos kamera tärisee huomattavasti tai kohde sumentuu, et ehkä saa hyviä HDR-kuvia. Jos tuote tunnistaa tällaisen tilanteen, tallennetussa kuvassa näkyy /, joka ilmoittaa kyseisestä tilanteesta. Muuta tarvittaessa sommittelua tai säädä asetuksia, varo sumentumista ja kuvaa uudelleen.

[94] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTehostetilan valitseminenLuova asetus

Mahdollistaa halutun kuvankäsittelyn valitsemisen. Voit säätää valotusta (valotusaikaa ja aukkoa) haluamallasi tavalla [Luova asetus] -asetuksella toisin kuin [Valotusohjelma]-asetusta käytettäessä, jolloin tuote säätää valotuksen.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Luova asetus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Vakio (oletusasetus):
Eri näkymien kuvaamiseen täyteläisillä sävyillä ja kauniilla väreillä.
Kirkas:
Värikylläisyyttä ja kontrastia tehostamalla voidaan ottaa upeita kuvia värikkäistä näkymistä ja kohteista, kuten kukista, kevään vehreydestä, sinisestä taivaasta tai merestä.
Neutraali:
Värikylläisyyttä ja terävyyttä pienennetään hillityn sävyisten kuvien kuvaamiseksi. Tämä asetus soveltuu myös tietokoneella myöhemmin muokattavien kuvien ottamiseen.
Läpinäkyvä:
Selkeiden kuvien kuvaamiseen kirkkailla väreillä; soveltuu hehkuvan valon kuvaamiseen.
Syvä:
Syviä ja tiheitä värejä sisältävien kuvien ottamiseen; soveltuu kohteen jämäkkyyden kuvaamiseen.
Vaalea:
Kirkkaita ja yksinkertaisia värejä sisältävien kuvien ottamiseen; soveltuu virkistävien ja kepeiden tilanteiden kuvaamiseen.
Muotokuva:
Ihonvärin kuvaamiseen pehmeänsävyisenä; soveltuu hyvin muotokuvien ottamiseen.
Maisema:
Korostaa värikylläisyyttä, kontrastia ja terävyyttä tarkkojen ja terävien maisemien kuvaamiseksi. Korostaa lisäksi kaukaisia maisemia.
Auringonlasku:
Laskevan auringon kauniin punerruksen kuvaamiseen.
Yövalotus:
Kontrastia lasketaan yökuvien ottamista varten.
Syksyn lehdet:
Syysmaisemien kuvaamiseen tavalla, joka korostaa elävästi lehtien punaisuutta ja keltaisuutta.
Mustavalko:
Mustavalkoisten kuvien ottamiseen.
Seepia:
Yksiväristen seepiakuvien ottamiseen.

Asetusten [Kontrasti], [Värikylläisyys] ja [Terävyys] määrittäminen

Asetuksia [Kontrasti], [Värikylläisyys] ja [Terävyys] voidaan säätää jokaista [Luova asetus] ‑kohdetta varten.

Valitse asetuskohde painamalla kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta ja aseta sitten arvo käyttämällä kiekkopainikkeen ylä-/alapuolta.

Kontrasti:
Mitä suurempi arvo valitaan, sitä enemmän valon ja varjon eroa terävöitetään ja sitä suurempi vaikutus tällä on kuvaan.

Värikylläisyys:
Mitä suurempi arvo valitaan, sitä eloisampi väri on. Kun valitaan pienempi arvo, kuvan värit ovat hillittyjä ja pehmeitä.

Terävyys:
Säätää terävyyttä. Mitä suuremman arvon valitset, sitä enemmän ääriviivoja terävöitetään. Vastaavasti mitä pienemmän arvon valitset, sitä enemmän ääriviivoja pehmennetään.

Omien asetusten tallentaminen (Tyyliruutu)

Valitse jokin kuudesta tyyliruudusta (vasemmalla olevat numeroidut ruudut ()) omien asetusten tallentamista varten. Valitse sitten haluamasi asetukset käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa puolta.
Voit kutsua saman tyylin hieman erilaisilla asetuksilla.

Huomautus

 • [Vakio] on valittuna seuraavia toimintoja käytettäessä:
  • [Älykäs automaatti]
  • [Paras automaattis.]
  • [Valotusohjelma]
  • [Kuvatehoste]
 • Kun [Luova asetus] ‑vaihtoehdoksi on valittu [Mustavalko] tai [Seepia], [Värikylläisyys]-asetusta ei voi säätää.

[95] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenVideoiden tallentaminenVideotallennusmuodot

Tämän kameran kanssa voidaan käyttää XAVC S -videotallennusmuotoa. Lisätietoja XAVC S -muodosta on seuraavassa kuvauksessa.

Mikä XAVC S on?

Tallentaa teräväpiirtovideoita muuntamalla ne MP4-videoiksi käyttämällä MPEG-4 AVC/H.264 -koodekkia. MPEG-4 AVC/H.264 pystyy pakkaamaan kuvia tehokkaammin. Voit tallentaa korkealaatuisia kuvia samalla, kun datan määrää pienennetään.

XAVC S/AVCHD -tallennusmuoto

XAVC S:
Bittinopeus: noin 50 Mb/s*
Tallentaa elävämmän videon kuin AVCHD sisällyttäen siihen enemmän tietoa.
AVCHD:
Bittinopeus: Noin 28 Mb/s*
AVCHD-muoto on erittäin yhteensopiva muiden tallennuslaitteiden kuin tietokoneiden kanssa.
 • Bittinopeus on tietyn ajan kuluessa käsiteltävien tietojen määrä.
*Maks.

[96] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenVideoiden tallentaminenTiedostomuoto (video)

Valitsee videoiden tiedostomuodon.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Tiedostomuoto] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

XAVC S:
Tallentaa 60p/50p/30p/25p/24p*/120p/100p-videoita XAVC S -muodossa. Tämä tiedostomuoto sopii suurille bittinopeuksille.
*Vain 1080 60i -yhteensopivat mallit.
Ääni: LPCM

 • PlayMemories Home -ohjelmistolla ei voi luoda levyjä videoista, jotka on tallennettu [Tiedostomuoto]- asetuksella [XAVC S].
 • Kun tallennetaan videoita [Tiedostomuoto]-asetuksella [XAVC S], tarvitaan luokan 10 tai nopeampi SDXC-muistikortti.

AVCHD (oletusasetus):
Tallentaa 60i/50i/60p/50p/24p/25p-videoita AVCHD-muodossa. Tämä tiedostomuoto sopii teräväpiirtotelevisiolle.
Voit luoda Blu-ray-, AVCHD- tai DVD-videolevyn PlayMemories Home -ohjelmiston avulla.
Ääni: Dolby Digital

MP4:
Tallentaa mp4 (AVC) -videoita. Tämä muoto soveltuu muun muassa Web-latauksiin ja sähköpostiliitteiksi.
Ääni: AAC

 • PlayMemories Home -ohjelmistoa käyttämällä ei voi luoda levyä videostavideosta, joka tallennettiin käyttämällä [Tiedostomuoto]-asetusta [MP4].

[97] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenVideoiden tallentaminenTallennusasetus (video)

Valitsee videotallennuksen kuvakoon, ruutunopeuden ja kuvanlaadun. Mitä suurempi bittinopeus, sitä parempi kuvanlaatu.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Tallennusasetus] → haluttu asetus.

Kun [Tiedostomuoto]-asetuksena on [XAVC S]

Tallentaa teräväpiirtovideoita muuntamalla ne MP4-tiedostomuotoon käyttämällä MPEG-4 AVC/H.264 -koodekkia.

Kun [Tiedostomuoto]-asetuksena on [AVCHD]

60i/50i: Videotallennus: noin 60 kenttää/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai 50 kenttää/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), lomitettu tila, Dolby Digital -ääni, AVCHD-muoto.
24p/25p: Videotallennus: noin 24 ruutua/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai 25 ruutua/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), progressiivinen tila, Dolby Digital -ääni, AVCHD-muoto.
60p/50p: Videotallennus: noin 60 ruutua/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai 50 ruutua/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), progressiivinen tila, Dolby Digital -ääni, AVCHD-muoto.


Kun [Tiedostomuoto]-asetuksena on [MP4]

Videotallennus: MPEG-4-muoto, noin 30 ruutua/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai noin 25 ruutua/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), progressiivinen tila, AAC-ääni, mp4-muoto.

Valikkokohteiden tiedot

Kun [Tiedostomuoto]-asetuksena on [XAVC S]

60p 50M*/50p 50M** (oletusasetus):
Tallentaa 1920 × 1080 (60p/50p) -videoita erinomaisella kuvanlaadulla.
Bittinopeus: Noin 50 Mb/s (maks.)
30p 50M/25p 50M**:
Tallentaa 1920 × 1080 (30p/25p) -videoita erinomaisella kuvanlaadulla.
Bittinopeus: Noin 50 Mb/s (maks.)
24p 50M (Vain 1080 60i -yhteensopivat mallit):
Tallentaa 1920 × 1080 (24p) -videoita erinomaisella kuvanlaadulla. Tämä tuottaa elokuvamaisen tunnelman.
Bittinopeus: Noin 50 Mb/s (maks.)
120p 50M*/100p 50M**:
Tallentaa 1280 × 720 -kokoisia videoita suurella nopeudella. Video ja ääni voidaan tallentaa nopeudella 120 fps / 100 fps. Voit luoda pehmeämpiä hidastuskuvia käyttämällä yhteensopivaa editointilaitteistoa.
Bittinopeus: Noin 50 Mb/s (maks.)

Kun [Tiedostomuoto]-asetuksena on [AVCHD]

60i 24M(FX)*:
50i 24M(FX)**:
Tallentaa 1920 × 1080 (60i/50i) -videoita erittäin hyvällä kuvanlaadulla.
Bittinopeus: Noin 24 Mb/s (maks.)
60i 17M(FH) (oletusasetus)*:
50i 17M(FH) (oletusasetus)**:
Tallentaa 1920 × 1080 (60i/50i) -videoita normaalilla kuvanlaadulla.
Bittinopeus: Noin 17 Mb/s (keskim.)
60p 28M(PS)*:
50p 28M(PS)**:
Tallentaa 1920 × 1080 (60p/50p) -videoita parhaimmalla kuvanlaadulla.
Bittinopeus: Noin 28 Mb/s (maks.)
24p 24M(FX)*:
25p 24M(FX)**:
Tallentaa 1920 × 1080 (24p/25p) -videoita erittäin hyvällä kuvanlaadulla. Tämä asetus tuottaa elokuvamaisen tunnelman.
Bittinopeus: Noin 24 Mb/s (maks.)
24p 17M(FH)*:
25p 17M(FH)**:
Tallentaa 1920 × 1080 (24p/25p) -videoita normaalilla kuvanlaadulla. Tämä asetus tuottaa elokuvamaisen tunnelman.
Bittinopeus: Noin 17 Mb/s (keskim.)

Kun [Tiedostomuoto]-asetuksena on [MP4]

1440×1080 12M (oletusasetus):
Tallentaa 1440 × 1080 -videoita.
Bittinopeus: Noin 12 Mb/s (keskim.)
VGA 3M:
Tallentaa VGA-kokoisia videoita.
Bittinopeus: Noin 3 Mb/s (keskim.)

* 1080 60i (NTSC) -yhteensopiva laite

** 1080 50i (PAL) -yhteensopiva laite

Huomautus

 • 60p/50p-videoita voidaan toistaa ainoastaan yhteensopivissa laitteissa.
 • PlayMemories Home muuntaa [60p 28M(PS)]-valinnalla [50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/ [25p 24M(FX)] /[Tallennusasetus] tallennetut videot AVCHD-levyn luomista varten. Muunto voi kestää pitkään. Ei ole myöskään mahdollista luoda levyä, jolla kuvanlaatu vastaa alkuperäistä. Jos haluat säilyttää alkuperäisen kuvanlaadun, tallenna videot Blu-ray-levylle.
 • 24p/25p-videoiden katselemiseen televisiossa tarvitaan 24p/25p-yhteensopiva televisio. Jos televisio ei ole 24p/25p-yhteensopiva, 24p/25p-videot lähetetään muodossa 60i/50i.
 • Et voi luoda levyjä videoista, jotka on tallennettu [XAVC S]- tai [MP4]-tallennusasetuksilla, käyttämällä PlayMemories Home -sovellusta.
 • [120p 50M]/[100p 50M]-asetusta ei voi valita seuraavien toimintojen kanssa.
  • [Älykäs automaatti]
  • [Paras automaattis.]
  • [Valotusohjelma]

[98] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenVideoiden tallentaminenKaksoisvideotallen.

Voit tallentaa samaan aikaan XAVC S -videota ja MP4-videota tai AVCHD-videota ja MP4-videota.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Kaksoisvideotallen.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
XAVC S -video ja MP4-video tai AVCHD-video ja MP4-video tallennetaan yhtä aikaa.
Ei käytössä (oletusasetus):
[Kaksoisvideotallen.]-toimintoa ei käytetä.

Huomautus

 • Kun XAVC S -videon [Tallennusasetus]-vaihtoehdoksi on valittu [60p]/[50p] tai [120p]/[100p], AVCHD-videon [Tallennusasetus]-vaihtoehdoksi on valittu [60p]/[50p] tai [Tiedostomuoto]-vaihtoehdoksi on valittu [MP4], [Kaksoisvideotallen.]-toiminnoksi valitaan [Ei käytössä].
 • Jos videoita toistettaessa valitaan [Pvm. -näkymä] kohdassa [Katselutila], XAVC S -videot ja MP4-videot tai AVCHD-videot ja MP4-videot näytetään vierekkäin.
 • Kun [SteadyShot] -asetukseksi valitaan [Älykäs aktiivinen], [Kaksoisvideotallen.]-asetuksena on [Ei käytössä].

[99] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenVideoiden tallentaminenSteadyShot (video)

Valitsee [SteadyShot]-tehosteen, kun kuvataan videoita.Jos [SteadyShot]-tehosteeksi valitaan [Ei käytössä], kun käytetään jalustaa (myydään erikseen), saadaan luonnollinen kuva.

 1. MENU (Kamera- asetukset)[SteadyShot] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Älykäs aktiivinen:
Tarjoaa tehokkaimman SteadyShot-tehosteen.
Aktiivinen (oletusasetus):
Tarjoaa tehokkaamman SteadyShot-tehosteen.
Normaali:
Vähentää kameran tärinää vakaissa videokuvausolosuhteissa.
Ei käytössä:
Ei käytä [SteadyShot]-toimintoa.

Huomautus

 • Jos [SteadyShot]‑asetusta muutetaan, katselukulma muuttuu.

[100] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenVideoiden tallentaminenÄäniasetus

Määrittää, tallennetaanko ääntä videokuvauksen aikana.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Ääniasetus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä (oletusasetus):
Ääntä tallennetaan (stereo).

Ei käytössä:
Ääntä ei tallenneta.

Huomautus

 • Myös objektiivin ja kameran käytön äänet tallentuvat, kun [Käytössä] on valittu.

[101] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenVideoiden tallentaminenMikrofonin viitetaso

Voit valita mikrofonin tason videotallennusta varten.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Mikrofonin viitetaso] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Normaali (oletusasetus):
Äänittää ympäristön äänet tietyllä tasolla. Tämä asetus sopii tavallisten keskustelujen äänittämiseen.
Matala
Äänittää ympäristön äänet uskollisesti. Tämä asetus sopii realististen äänten äänittämiseen esimerkiksi konsertissa.

[102] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenVideoiden tallentaminenTuulen äänen vaim.

Määrittää, vaimennetaanko tuulen ääntä videoita kuvattaessa.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Tuulen äänen vaim.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Tuulen ääniä vaimennetaan.

Ei käytössä (oletusasetus):
Tuulen ääniä ei vaimenneta.

Huomautus

 • Jos määrität asetukseksi [Käytössä], kun tuuli ei puhalla riittävän kovaa, normaalit äänet saattavat tallentua liian pienellä äänenvoimakkuudella.

[103] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenVideoiden tallentaminenAutom. hid. suljin (video)

Valitse, säädetäänkö valotusaikaa automaattisesti videokuvauksen aikana, jos kohde on tumma.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Autom. hid. suljin] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä (oletusasetus):
Käyttää [Autom. hid. suljin]-toimintoa. Valotusaika pitenee automaattisesti kuvattaessa hämärässä. Voit vähentää videon kohinaa käyttämällä pitkää valotusaikaa, kun kuvataan hämärässä.

Ei käytössä:
Ei käytä [Autom. hid. suljin] -tilaa. Tallennettu video on tummempi kuin asetuksella [Käytössä], mutta voit tallentaa videoita, joissa on tasaisempi liike ja vähemmän kohteen epäterävyyttä.

Huomautus

 • [Autom. hid. suljin] ei toimi seuraavissa tilanteissa:
  • Kun [Video]-asetukseksi on valittu kuvaustilassa [Suljinaika etusijalla] tai [Käsivalotus].
  • Kun [ISO]-asetukseksi on valittu muu kuin [ISO AUTO].

[104] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenVideoiden tallentaminenMOVIE-painike

Määrittää, aktivoidaanko MOVIE-painike.

 1. MENU (Omat asetukset) → [MOVIE-painike] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Aina (oletusasetus):
Aloittaa videotallennuksen, kun MOVIE-painiketta painetaan missä tahansa tilassa.

Vain Video-tilassa:
Aloittaa videotallennuksen, kun MOVIE-painiketta painetaan, vain, jos kuvaustilaksi on valittu [Video].

[105] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvaustoimintojen mukauttaminen käytön helpottamiseksiMuisti

Voit tallentaa enintään 3 usein käytettyä tilaa tai tuotteen asetusta tuotteeseen. Voit kutsua asetukset helposti käyttämällä tilapyörää.

 1. Valitse tuotteesta asetus, jonka haluat tallentaa.
 2. MENU (Kamera- asetukset) → [Muisti] → haluamasi numero.

Kohteet, jotka voidaan tallentaa

 • Kuvaustila
 • Aukko (F-arvo)
 • Valotusaika
 • Kamera- asetukset
 • Optinen zoomauskerroin

Tallennettujen asetusten palauttaminen

Aseta tilapyörä asentoon MR ja valitse haluamasi muistin numero painamalla kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta tai kiertämällä kiekkopainiketta.

Tallennettujen asetusten muuttaminen

Muuta asetus halutuksi ja tallenna asetus uudelleen samaan tilanumeroon.

Huomautus

 • Ohjelman vaihtoa ei voi tallentaa.

[106] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvaustoimintojen mukauttaminen käytön helpottamiseksiToimintovalik. aset.

Voit määrittää toiminnot, joita kutsutaan, kun painetaan Fn (Toiminto) -painiketta

 1. MENU (Omat asetukset) → [Toimintovalik. aset.] → määritä toiminto haluamaasi sijaintiin.

Määritettävät toiminnot näytetään asetuskohteen valintanäytössä.

[107] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvaustoimintojen mukauttaminen käytön helpottamiseksiOman painikkeen as.

Voit määrittää haluamasi toiminnot eri näppäimille ja aktivoida sitten niitä painamalla toimintoa vastaavaa näppäintä kuvaustietonäytössä, mikä nopeuttaa toimintojen käyttöä.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Oman painikkeen as.] → määritä toiminto haluamaasi näppäimeen.

Huomautus

 • Eräitä toimintoja ei voi määrittää tiettyihin näppäimiin.

[108] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvaustoimintojen mukauttaminen käytön helpottamiseksiSäätörenkaan toiminto

Kun säätörenkaaseen on määritetty toiminto, voit suorittaa toiminnon helposti kiertämällä säätörengasta, kun kuvaustietonäyttö on näkyvissä.

 1. MENU(Omat asetukset) → [Oman painikkeen as.][Säätörengas] → haluttu asetus.

Huomautus

 • Kun [Tarkennustila]-asetukseksi on valittu [Suora m.tark.] tai [Man. tarkennus], määritettyä toimintoa ei voi kutsua. Voit säätää tarkennusta manuaalisesti säätörenkaalla.
 • Kun käytetään [Valokuv. luov. aset.]-toimintoa, määritettyä toimintoa ei voi kutsua.

[109] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvaustoimintojen mukauttaminen käytön helpottamiseksiC-painikkeen toiminto

Kun C-painikkeeseen on määritetty toiminto, voit suorittaa toiminnon helposti painamalla C-painiketta, kun kuvaustietonäyttö on näkyvissä.

 1. MENU (Omat asetukset)[Oman painikkeen as.][C-painike] → haluttu asetus.

Määritettävät toiminnot näytetään asetuskohteen valintanäytössä.

[110] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvaustoimintojen mukauttaminen käytön helpottamiseksiKeskipainikkeen toiminto

Kun keskipainikkeeseen on määritetty toiminto, voit suorittaa toiminnon helposti painamalla keskipainiketta, kun kuvaustietonäyttö on näkyvissä.

 1. MENU (Omat asetukset) [Oman painikkeen as.] [Keskipain. toiminto] → haluttu asetus.

Määritettävät toiminnot näytetään asetuskohteen valintanäytössä.

[111] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvaustoimintojen mukauttaminen käytön helpottamiseksiVasemman painikkeen toiminto

Kun vasemmanpuoleiseen painikkeeseen on määritetty toiminto, voit suorittaa toiminnon helposti painamalla vasemmanpuoleista painiketta, kun kuvaustietonäyttö on näkyvissä.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Oman painikkeen as.] [Vasen painike] → haluttu asetus.

Määritettävät toiminnot näytetään asetuskohteen valintanäytössä.

[112] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenKuvaustoimintojen mukauttaminen käytön helpottamiseksiOikean painikkeen toiminto

Kun oikeanpuoleiseen painikkeeseen on määritetty toiminto, voit suorittaa toiminnon helposti painamalla oikeanpuoleista painiketta, kun kuvaustietonäyttö on näkyvissä.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Oman painikkeen as.] [Oikea painike] → haluttu asetus.

Määritettävät toiminnot näytetään asetuskohteen valintanäytössä.

[113] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenValokuv. luov. aset.

[Valokuv. luov. aset.] on tila, jossa voit käyttää kameraa intuitiivisesti käyttämällä eri ruutunäyttöä. Kun kuvaustilaksi on asetettu (Älykäs automaatti) tai (Paras automaattis.), voit muuttaa asetuksia helposti ja ottaa kuvia.

 1. Valitse kuvaustilaksi (Älykäs automaatti) tai (Paras automaattis.).
 2. Paina kiekkopainikkeessa (Valokuv. luov. aset.).
 3. Valitse muutettava kohde käyttämällä kiekkopainiketta.
  (Taustaepät.):
  Säätää taustan epätarkennusta.
  (Kirkkaus):
  Säätää kirkkautta.
  (Väri):
  Säätää väriä.
  (Eloisuus):
  Säätää värikylläisyyttä.
  (Kuvatehoste):
  Voit valita haluamasi tehosteen ja ottaa kuvia valitun pintakuvion kanssa.
 4. Valitse haluamasi asetukset.
  • Voit käyttää eräitä asetuksia yhdessä toistamalla vaiheet 3 ja 4.
  • Voit palauttaa muutettujen asetusten oletusasetukset painamalla C/ (Poista) -painiketta. (Taustaepät.), (Kirkkaus), (Väri) - ja (Eloisuus) -asetuksena on [AUTO], ja (Kuvatehoste) -asetuksena on .
 5. Valokuvien ottaminen: Paina suljinpainiketta.
  Videokuvauksen aikana: Aloita tallennus painamalla MOVIE-painiketta.

Huomautus

 • Kun [Laatu]-asetukseksi on valittu [RAW] tai [RAW ja JPEG], [Valokuv. luov. aset.] -toimintoa ei voi käyttää.
 • Kun tallennetaan videoita käyttämällä [Valokuv. luov. aset.] -toimintoa, vain (Taustaepät.) -asetuksia voidaan muuttaa.
 • Jos kuvaustilaksi vaihdetaan [Älykäs automaatti] tai [Paras automaattis.] tai tuote sammutetaan, muutetut asetukset palaavat oletusasetuksiin.
 • Kun kuvaustilaksi on asetettu [Paras automaattis.] ja käytetään [Valokuv. luov. aset.] -toimintoa, tuote ei suorita kuvien peittokuvakäsittelyä.

[114] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenHymyn/Kasvontunn.

Tunnistaa kohteiden kasvot ja säätää tarkennus-, valotus- ja salama-asetukset ja suorittaa kuvankäsittelyn automaattisesti.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Hymyn/Kasvontunn.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Ei käytössä:
Ei käytä Kasvontunnistus-toimintoa.

Käyt. (Rek. kasv.):
Tunnistaa kasvot, jotka on rekisteröity ensisijaisemmiksi [Kasvojen rekister.] -toiminnolla.

Käytössä (oletusasetus):
Tunnistaa kasvot antamatta etusijaa rekisteröidyille kasvoille.

Hymysuljin:
Tunnistaa ja kuvaa hymyn automaattisesti.

Kasvontunnistuskehys

 • Kun tuote tunnistaa kasvot, harmaa kasvontunnistuskehys tulee näkyviin. Kun tuote päättelee, että automaattitarkennus on käytössä, kasvontunnistuskehys muuttuu valkoiseksi. Kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kehys muuttuu vihreäksi.
 • Jos eri kasvojen ensisijaisuusjärjestys on rekisteröity [Kasvojen rekister.] -toiminnolla, tuote valitsee automaattisesti ensimmäiseksi asetetut kasvot, joiden päällä oleva kasvontunnistuskehys muuttuu valkoiseksi. Muiden rekisteröityjen kasvojen kasvontunnistuskehykset muuttuvat punertavan purppuranvärisiksi.

Vihjeitä hymyjen kuvaamiseen tehokkaammin

 • Älä peitä silmiä otsatukalla tai siristä silmiä.
 • Älä peitä kasvoja hatulla, naamarilla, aurinkolaseilla tms.
 • Yritä kohdistaa kasvot tuotteen eteen ja pitää ne mahdollisimman suorassa.
 • Hymyile suu auki. Hymy on helpompi tunnistaa, kun hampaat ovat näkyvissä.
 • Jos suljinpainiketta painetaan hymysuljintilassa, tuote ottaa kuvan. Kuvauksen jälkeen tuote palaa hymysuljintilaan.

Vihje

 • Kun [Hymyn/Kasvontunn.]-asetukseksi valitaan [Hymysuljin] , voit valita hymyntunnistuksen herkkyydeksi [Käytössä: Kevyt hymy] , [Käytössä: Normaali hymy] tai [Käytössä: Voimakas hymy] .

Huomautus

 • Kasvontunnistus-toimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen kanssa:
  • Kun käytetään muita zoomaustoimintoja kuin optista zoomia
  • [Pyyhkäisypanor.]
  • [Kuvatehoste]-asetuksena on [Posterisaatio].
  • Kun käytetään [Tark. suurennus] -toimintoa.
 • Kohteiden kasvoja voidaan tunnistaa enintään kahdeksan.
 • Tuote ei välttämättä tunnista kasvoja ollenkaan tai tunnistaa vahingossa muita esineitä kasvoiksi eräissä olosuhteissa.
 • Jos tuote ei tunnista kasvoja, aseta hymyntunnistuksen herkkyys.
 • Jos kasvoja seurataan [AF-lukitus]-toiminnolla [Hymysuljin]-toimintoa suoritettaessa, hymyntunnistus suoritetaan vain kyseisille kasvoille.

[115] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenPehmeä iho -teh. (valokuva)

Asettaa tehosteen, jota käytetään ihon pehmeään kuvaukseen Kasvontunnistus-toiminnossa.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Pehmeä iho -teh.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Ei käytössä (oletusasetus):
[Pehmeä iho -teh.]-toimintoa ei käytetä.

Käytössä:
[Pehmeä iho -teh.]-toimintoa käytetään.

Vihje

 • Kun [Pehmeä iho -teh.] -asetuksena on [Käytössä], voit valita tehostetason.

[116] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenKasvojen rekister. (Uusi rekisteröinti)

Jos kasvot rekisteröidään etukäteen, tuote voi tunnistaa rekisteröidyt kasvot ensisijaisina, kun [Hymyn/Kasvontunn.] -asetuksena on [Käyt. (Rek. kasv.)].

 1. MENU (Omat asetukset) → [Kasvojen rekister.] [Uusi rekisteröinti].
 2. Aseta opastuskehys rekisteröitävien kasvojen päälle ja paina suljinpainiketta.
 3. Kun vahvistusilmoitus tulee näkyviin, valitse [Syötä].

Huomautus

 • Enintään kahdeksat kasvot voidaan rekisteröidä.
 • Kuvaa kasvot edestä hyvin valaistuissa tiloissa. Kasvot eivät ehkä rekisteröidy oikein, jos niitä peittää esimerkiksi hattu, naamio tai aurinkolasit.

[117] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenKasvojen rekister. (Järjestyksen vaihto)

Jos ensisijaisiksi rekisteröidään useita kasvoja, ensimmäisenä rekisteröidyille kasvoilla annetaan etusija. Ensisijaisuusjärjestystä voidaan muuttaa.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Kasvojen rekister.] [Järjestyksen vaihto].
 2. Muuta ensisijaisuusjärjestystä valitsemalla kasvot.
 3. Valitse kohde.

[118] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenKasvojen rekister. (Poista)

Poistaa rekisteröidyt kasvot.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Kasvojen rekister.] [Poista].
  Voit poistaa kaikki rekisteröidyt kasvot valitsemalla [Poista kaikki].

Huomautus

 • Rekisteröityjen kasvojen tiedot säilyvät tuotteessa, vaikka suorittaisit [Poista]-toiminnon. Kun haluat poistaa rekisteröityjen kasvojen tiedot tuotteesta, valitse [Poista kaikki].

[119] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenPunasilm. vähennys

Salama välähtää vähintään kaksi kertaa ennen kuvaamista punasilmäisyyden vähentämiseksi.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Punasilm. vähennys] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Salama välähtää aina punasilmäisyyden vähentämiseksi.

Ei käytössä (oletusasetus):
Punasilmäisyyden vähennystä ei käytetä.

Huomautus

 • Punasilmäisyyden vähennys ei ehkä saa aikaan haluttua lopputulosta. Sen vaikutus määräytyy yksittäisten erojen ja olosuhteiden perusteella. Näitä ovat esimerkiksi etäisyys kohteeseen ja se, onko kohde katsonut esivälähdystä vai ei.

[120] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenAutom. rajaus (valokuva)

Kun tuote havaitsee ja kuvaa kasvoja, makrokuvaa kohteita tai [AF-lukitus]-toiminnon seuraamia kohteita, tuote automaattisesti rajaa kuvan sommittelun sopivaksi ja tallentaa kuvan. Sekä alkuperäinen että rajattu kuva tallennetaan. Rajattu kuva tallennetaan samankokoisena kuin alkuperäinen kuva.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Autom. rajaus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Ei käytössä (oletusasetus):
Kuvia ei rajata.
Automaattinen:
Kuvat rajataan automaattisesti sopivaksi sommitteluksi.

Huomautus

 • Kuvausolosuhteiden mukaan kuvan sommittelu ei välttämättä ole paras mahdollinen.

[121] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenSteadyShot (valokuva)

Määrittää, käytetäänkö SteadyShot-toimintoa.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [SteadyShot] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä (oletusasetus):
Käyttää [SteadyShot]-toimintoa.

Ei käytössä:
Ei käytä [SteadyShot]-toimintoa.

Kameran asetukseksi kannattaa valita [Ei käytössä], kun käytetään jalustaa.

[122] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenPitkän valot. KV (valokuva)

Kun valotusajaksi asetetaan vähintään 1/3 sekuntia (pitkän valotuksen kuvaus), kohinanvaimennus on käytössä yhtä pitkään kuin suljin on auki. Kun toiminto on käytössä, pitkille valotuksille tyypillinen rakeinen kohina vähenee.

 1. MENU (Kamera- asetukset) [Pitkän valot. KV] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä (oletusasetus):
Aktivoi kohinanvaimennuksen sille ajalle, kun suljin on auki. Kun kohinanvaimennus on käynnissä, näkyviin tulee ilmoitus, että et voi ottaa uutta kuvaa. Valitse tämä, jos haluat etusijalle kuvanlaadun.
Ei käytössä:
Kohinanvaimennusta ei aktivoida. Valitse tämä, jos, haluat etusijalle kuvauksen ajoituksen.

[123] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenSuuren ISO:n KV (valokuva)

Kun kuvataan suurella ISO-herkkyydellä, tuote vähentää kuvakohinaa, jota ilmenee, kun tuotteen herkkyysasetus on suuri. Kohinanvaimennuskäsittelyn aikana voidaan näyttää ilmoitus; et voi ottaa uutta kuvaa, ennen kuin viesti katoaa.

 1. MENU (Kamera- asetukset) [Suuren ISO:n KV] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Normaali (oletusasetus):
Aktivoi suuren ISO-herkkyyden kohinanvaimennuksen normaalisti.
Pieni:
Aktivoi suuren ISO-herkkyyden kohinanvaimennuksen keskitasolla. Valitse tämä, jos, haluat etusijalle kuvauksen ajoituksen.
Ei käytössä:
Suuren ISO-herkkyyden kohinanvaimennusta ei aktivoida.

Huomautus

 • [Suuren ISO:n KV] ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
  • Kun kuvaustilaksi on asetettu [Älykäs automaatti], [Paras automaattis.] tai [Pyyhkäisypanor.].
  • [Valotusohjelma]
 • [Suuren ISO:n KV] ei ole käytettävissä RAW-kuvissa.

[124] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenKirjoita päiväys (valokuva)

Valitsee, tallennetaanko kuvauspäivämäärä valokuvaan.

 1. MENU (Omat asetukset) [Kirjoita päiväys] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Tallentaa kuvauspäivämäärän.
Kun [Käytössä] on valittu, -merkki näkyy näytössä kuvauksen aikana. -merkki kuitenkin katoaa eräissä kuvaustiloissa, joissa päivämääriä ei voi tallentaa kuviin.
Ei käytössä (oletusasetus):
Ei tallenna kuvauspäivämäärää.

Huomautus

 • Jos kuva otetaan päivämäärän kanssa, päivämäärää ei voi poistaa myöhemmin.
 • Päivämäärät tulostetaan kahdesti, jos tuote asetetaan tulostamaan päivämäärät tulostettaessa kuvia tietokoneella tai tulostimella.
 • Kuvan tallennusaikaa ei voida lisätä kuvaan.

[125] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenVäriavaruus (valokuva)

Värien esitystä numeroyhdistelmillä tai värintoistoalueella kutsutaan väriavaruudeksi. Väriavaruutta voi muuttaa kuvan käyttötarkoituksen mukaan.

 1. MENU (Kamera- asetukset) → [Väriavaruus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

sRGB (oletusasetus):
Tämä on digitaalikameran vakioväriavaruus. Käytä asetusta [sRGB] normaalissa kuvauksessa, kuten silloin, kun aiot tulostaa kuvat muokkaamatta niitä.
AdobeRGB:
Tämän väritilan värintoistoalue on laaja. Kun suuri osa kohteesta on kirkkaan vihreää tai punaista, Adobe RGB on tehokas. Kuvan tiedostonimen alussa on ”_DSC”.

Huomautus

 • [AdobeRGB] on tarkoitettu sovelluksille tai tulostimille, jotka tukevat värinhallintaa ja DCF2.0-vaihtoehdon väriavaruutta. Kuvia ei välttämättä tulosteta tai näytetä oikeissa väreissä, jos käytetään sovelluksia tai tulostimia, jotka eivät tue Adobe RGB:tä.
 • Näytettäessä kuvia, jotka tallennettiin [AdobeRGB] -asetuksella tällä tuotteella tai muulla kuin Adobe RGB -yhteensopivalla laitteella, kuvien värikylläisyys on alhainen.

[126] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenApuviiva

Määrittää, näytetäänkö ruudukkoviivaa. Ruudukkoviiva auttaa säätämään kuvien sommittelua.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Apuviiva] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Kolm. sääntö -ruud.:
Pääkohteiden sijoittaminen lähelle ruudukkoviivoja, jotka jakavat näytön kolmanneksiin, tuottaa tasapainoisen sommittelun.

Suora ruudukko:
Nelikulmaiset ruudukot auttavat tarkistamaan, että kuva on vaakasuorassa. Tämä asetus soveltuu sommittelun laadun määrittämiseen kuvattaessa maisemia, lähikuvia tai kahdennettuja kuvia.

Vino ja suora ruud.:
Kohteen sijoittaminen vinoviivalle voi luoda kuvaan pirteän ja voimakkaan vaikutelman.

Ei käytössä (oletusasetus):
Ei tuo ruudukkoviivaa näkyviin.

[127] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenAutomaatt. katselu

Voit tarkistaa tallennetun kuvan näytöstä heti kuvauksen jälkeen. Voit myös määrittää automaattisen katselun näyttöajan.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Automaatt. katselu] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

10 sekuntia/5 sekuntia/2 sekuntia (oletusasetus):
Näyttää tallennetun kuvan näytössä määritetyn ajan heti kuvauksen jälkeen. Jos automaattisen katselun aikana suoritetaan suurennustoimenpide, voit tarkistaa kuvan käyttämällä suurennettua kerrointa.
Ei käytössä
Automaattikatselua ei näytetä.

Huomautus

 • Kun tuote suurentaa kuvaa käyttäen kuvankäsittelyä, se saattaa tilapäisesti näyttää alkuperäisen kuvan ennen suurentamista ja näyttää sitten suurennetun kuvan.
 • DISP (Näytön asetukset) -asetuksia käytetään Automaattinen katselu -näytössä.

[128] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenLive View -näyttö

Määrittää, näytetäänkö nestekidenäytössä kuvat, joita on muokattu valotuskorjaustoiminnoilla, valkotasapainolla, [Luova asetus]- tai [Kuvatehoste]-tehosteilla.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Live View -näyttö] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Tehoste käytössä (oletusasetus):
Näyttää Live View’n olosuhteissa, jotka vastaavat lähes sitä, miltä kuva näyttää, kun kaikki asetuksesi on otettu käyttöön. Asetus on hyödyllinen, kun halutaan ottaa kuvia ja tarkistaa kuvaustulokset Live View ‑näytössä.

Tehoste ei käytössä:
Näyttää Live View’n ilman valotuksen korjausta, valkotasapainoa ja asetuksia [Luova asetus] tai [Kuvatehoste]. Tätä asetusta käytettäessä voit tarkistaa sommittelun helposti.
Live View -näyttö näytetään aina käyttämällä sopivaa kirkkautta myos [Käsivalotus]-toiminnon aikana.

Huomautus

 • Kun kuvaustilaksi on valittu [Älykäs automaatti]-, [Paras automaattis.]-, [Pyyhkäisypanor.]-, [Video]- tai [Valotusohjelma], [Live View -näyttö]-asetukseksi ei voi valita [Tehoste ei käytössä].
 • Kun [Live View -näyttö] -asetukseksi valitaan [Tehoste käytössä], sommittelua voi olla vaikea tarkistaa, koska Live View -näyttö voi näyttää liian tummalta tai kirkkaalta. Jos näin tapahtuu, valitse [Live View -näyttö] -asetukseksi [Tehoste ei käytössä]. Kun [Live View -näyttö] -asetukseksi valitaan [Tehoste ei käytössä], otetun kuvan kirkkaus ei ole sama kuin Live View -näytössä näkyvä.

Vihje

 • Muun valmistajan salamaa, esimerkiksi studiosalamaa, käytettäessä Live View -näyttö voi olla tumma eräiden valotusaika-asetusten kanssa. Kun [Live View -näyttö] -asetuksena on [Tehoste ei käytössä], Live View -näyttö näkyy kirkkaana, jotta voit tarkistaa sommittelun helposti.

[129] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenFINDER/MONITOR

Asettaa tavan näytön vaihtamiseen sähköisen etsimen ja näytön välillä.

 1. MENU (Omat asetukset) → [FINDER/MONITOR] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Automaattinen (oletusasetus):
Kun sähköiseen etsimeen katsotaan, näyttö siirtyy automaattisesti sähköiseen etsimeen.
Etsin:
Vaihda sähköisen etsimen näytön ja ruutunäytön välillä työntämällä esiin nousevaa etsintä ylös/alas. Kun sähköinen etsin työnnetään alas, kuva näytetään vain näytössä. Kun sähköinen etsin työnnetään ylös, näyttö sammuu ja kuva näkyy vain sähköisessä etsimessä.

Huomautus

 • Kun sähköinen etsin painetaan alas, kuvat näytetään aina näytössä [FINDER/MONITOR]-asetuksesta riippumatta.

[130] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminen Kiekon lukitus

Voit määrittää, lukitaanko kiekkopainike, pitämällä Fn (Toiminto) -painike, painettuna.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Kiekon lukitus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Lukitse:
Lukitsee kiekkopainikkeen.
Avaa (oletusasetus):
Ei lukitse kiekkopainiketta, vaikka Fn (Toiminto) -painike pidettäisiin painettuna.

Vihje

 • Voit vapauttaa [Kiekon lukitus] -toiminnon pitämällä Fn (Toiminto) -painikkeen painettuna.

[131] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenSammuta näyttö

Kun painetaan näppäintä, johon [Sammuta näyttö] -toiminto on määritetty, ruutunäyttö sammutetaan.

 1. MENU (Omat asetukset) → [Oman painikkeen as.] → määritä [Sammuta näyttö] -toiminto haluamaasi näppäimeen.
 2. Paina näppäintä, johon [Sammuta näyttö] -toiminto määritettiin.

[132] KäyttöohjeetKuvaustoimintojen käyttäminenTuotteen muiden toimintojen asettaminenND-suodatin

Jos käytetään ND-suodatinta, kameraan tulevan valon määrä pienenee. Voit pidentää valotusaikaa ja pienentää aukkoarvoa parempaa valotusta varten.

 1. MENU (Kamera- asetukset)[ND-suodatin] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Automaattinen (oletusasetus):
Ottaa ND-suodattimen automaattisesti käyttöön kuvaustilan ja kirkkauden mukaan.

Käytössä:
[ND-suodatin]-toimintoa käytetään aina.

Ei käytössä:
[ND-suodatin]-toiminto poistetaan käytöstä.

Vihje

 • Kun ND-suodatin on käytössä, kuvake näytetään näytön alaosassa.

[133] KäyttöohjeetKatseluValokuvien katseleminenKuvien toistaminen

Toistaa tallennetut kuvat.

 1. Vaihda toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta.
 2. Valitse kuva kiekkopainikkeella.

Vihje

 • Tuote luo muistikorttiin kuvatietokantatiedoston kuvien tallentamista ja toistamista varten. Kuvaa, jota ei ole rekisteröity kuvatietokantatiedostoon, ei ehkä toisteta oikein. Jos haluat toistaa muilla laitteilla otettuja kuvia, rekisteröi kuvat kuvatietokantaan valitsemalla MENU [Asetus][Pal. kuvatietokanta].

[134] KäyttöohjeetKatseluValokuvien katseleminenToiston zoomaus

Suurentaa toistettavan kuvan.

 1. Tuo suurennettava kuva esiin ja siirrä sitten W/T (zoom) -vipua T-puolelle.
  • Jos kuva on liian suuri, säädä zoomauskerrointa liu’uttamalla W/T(zoom) -vipua W-puolelle.
 2. Valitse suurennettava osa painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/oikeaa/vasenta puolta.
 3. Poistu toistozoomauksesta painamalla MENU-painiketta tai kiekkopainikkeen keskiössä.

Vihje

 • Voit suurentaa toistettavan kuvan myös käyttämällä MENU-valikkoa.

Huomautus

 • Videoita ei voi suurentaa.

[135] KäyttöohjeetKatseluValokuvien katseleminenHakemistonäyttö

Voit näyttää useita kuvia kerralla toistotilassa.

 1. Liu’uta W/T (zoom) -vipua W-suuntaan kuvan toiston aikana.
  Voit muuttaa näytettävien kuvien määrän valitsemalla
  MENU(Toisto) → [Hakemistonäyttö] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

9 kuvaa (oletusasetus)/25 kuvaa


Yhden kuvan toistoon palaaminen

Valitse haluamasi kuva ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiössä .


Halutun kuvan näyttäminen nopeasti

Valitse kuvahakemistonäytön vasemmalla puolella oleva palkki kiekkopainikkeella ja paina sitten kiekkopainikkeen ylä-/alapuolta. Kun palkkia valitaan, voit näyttää kalenterinäytön tai kansion valintanäytön painamalla keskiössä . Lisäksi voit vaihtaa näkymätilaa valitsemalla kuvakkeen.

[136] KäyttöohjeetKatseluValokuvien katseleminenRuudun näytön vaihtaminen (toiston aikana)

Vaihtaa ruudun näytön.

 1. Paina DISP (Näytön asetukset) -painiketta.
  • Näyttö vaihtuu järjestyksessä ”Näytä tiedotHistogrammiEi näyttötietojaNäytä tiedot” aina, kun DISP-painiketta painetaan.
  • DISP (Näytön asetukset) -asetuksia käytetään Automaattinen katselu -näytössä.

Huomautus

 • Histogrammia ei näytetä seuraavissa tilanteissa:
  • Videon toiston aikana
  • Panoraamakuvien vieritystoiston aikana
  • Kuvaesitysten aikana
  • Kansionäkymän (MP4) aikana
  • AVCHD-näkymän aikana
  • XAVC S -näkymän aikana

[137] KäyttöohjeetKatseluKuvien poistaminenNäytössä olevan kuvan poistaminen

Voit poistaa näytössä olevan kuvan.

 1. Tuo näkyviin kuva, jonka haluat poistaa.
 2. Paina (Poista) -painiketta.
 3. Valitse kiekkopainikkeella [Poista] ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiössä .

[138] KäyttöohjeetKatseluKuvien poistaminenUseiden valittujen kuvien poistaminen

Voit poistaa useita valittuja kuvia.

 1. MENU(Toisto) → [Poista] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Useita kuvia:
Poistaa valitut kuvat.

(1) Valitse poistettavat kuvat ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiössä . Valintaruudussa näkyy -merkki. Jos haluat peruuttaa valinnan, paina uudelleen -merkin poistamiseksi.

(2) Jos haluat poistaa muita kuvia, toista vaihe (1).

(3) MENU [OK] → Paina keskiössä .

Kaikki tässä kansiossa:
Poistaa kaikki valitun kansion kuvat.
Kaikki tällä pvm:llä:
Poistaa kaikki valitun päivämääräalueen kuvat.

Vihje

 • Poista kaikki kuvat, myös suojatut, suorittamalla [Alusta]-toiminto.

Huomautus

 • Valittavissa olevat valikkokohteet vaihtelevat [Katselutila]-asetuksen mukaan.

[139] KäyttöohjeetKatseluVideoiden toistaminenVideoiden toistaminen

Toistaa tallennetut videot.

 1. Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta.
 2. Valitse toistettava video kiekkopainikkeella.
 3. Voit toistaa videoita painamalla keskiössä .

Videon toiston aikana käytettävissä olevat toiminnot

Voit käyttää hidastettua toistoa, säätää äänenvoimakkuutta yms. painamalla kiekkopainikkeen alapuolta.

 • : Toisto
 • : Tauko
 • : Kelaaminen eteenpäin
 • : Kelaaminen taaksepäin
 • : Hidastettu toisto eteenpäin
 • : Hidastettu toisto taaksepäin
 • : Seuraava videotiedosto
 • : Edellinen videotiedosto
 • : Näyttää seuraavan ruudun.
 • : Näyttää edellisen ruudun.
 • : Liikekuvausvideo (Näyttää liikkuvan kohteen seurannan.)
 • : Äänenvoimakkuuden säätö
 • : Sulkee käyttöpaneelin

Vihje

 • Keskeytyksen aikana käytettävissä ovat hidas toisto eteenpäin, hidas toisto taaksepäin, seuraavan ruudun näyttö ja edellisen ruudun näyttö.

[140] KäyttöohjeetKatseluVideoiden toistaminenLiikekuvausvideo

Kohteen liikkeen seuranta näytetään nopeutettuna, kuin stroboskooppikuvana.

 1. Paina kiekkopainikkeen alapuolta videotoiston aikana ja valitse sitten .
  • Kun haluat poistua [Liikekuvausvideo]-toistosta, valitse .
  • Jos et saa jälkeä, voit säätää kuvan seurannan väliä valitsemalla .

Huomautus

 • [Liikekuvausvideo]-toiminnolla otettuja kuvia ei voi tallentaa videotiedostona.
 • Jos kohde liikkuu liian hitaasti tai se ei liiku tarpeeksi, tuote ei ehkä voi luoda kuvaa.

Vihje

 • Voit muuttaa kuvan seurannan väliä myös valitsemalla MENU → (Toisto) → [Liikeintervallisäätö].

[141] KäyttöohjeetKatseluPanoraamakuvien katseleminenPanoraamakuvien toisto

Tuote vierittää panoraamakuvan automaattisesti päästä päähän.

 1. Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta.
 2. Valitse toistettava panoraamakuva kiekkopainikkeella.
 3. Toista kuva painamalla keskiössä .

  • Keskeytä toisto painamalla keskiössä uudelleen .
  • Kun haluat palata koko kuvan näyttöön, paina MENU-näppäintä.

Huomautus

 • Toisella tuotteella kuvatut panoraamakuvat voivat näkyä muussa kuin todellisessa koossa tai niitä ei vieritetä oikein.

[142] KäyttöohjeetKatseluTulostaminenMääritä tulostus

Voit määrittää etukäteen muistikortilla, mitkä kuvat haluat tulostaa myöhemmin.

(kuvatilaus) -kuvake näkyy määritetyissä kuvissa. DPOF on lyhenne sanoista Digital Print Order Format.
 1. MENU (Toisto) → [Määritä tulostus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Useita kuvia:
Valitsee tulostettavat kuvat.

(1) Valitse kuva ja paina kiekkopainikkeen keskiössä . Valintaruutuun ilmestyy -merkki. Jos haluat peruuttaa valinnan, paina ja poista -merkki.

(2) Tulosta muita kuvia toistamalla vaihe 1.

(3) MENU[OK] keskiössä.

Peruuta kaikki:
Tyhjentää kaikki DPOF-merkit.

Tulostusasetus:
Voit määrittää, tulostetaanko DPOF-merkkien kanssa rekisteröityjen kuvien päivämäärä.

Valitse [Käytössä] tai [Ei käytössä][Syötä] kohdassa [Päivämäärämerkintä].

Huomautus

 • DPOF-merkkiä ei voi lisätä seuraaviin tiedostoihin:
  • Videot
  • RAW-kuvat

[143] KäyttöohjeetKatseluKatselutoimintojen käyttäminenKatselutila

Asettaa katselutilan (kuvan näyttötavan).

 1. MENU (Toisto) → [Katselutila] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Pvm. -näkymä:
Näyttää kuvat päivämäärän mukaan.

Kansionäkymä (valok.):
Näyttää vain valokuvat.

Kansionäkymä (MP4):
Näyttää vain MP4-muotoiset videot.

AVCHD-näkymä:
Näyttää vain AVCHD-muotoiset videot.

XAVC S-näkymä:
Näyttää vain XAVC S -muotoiset videot.

[144] KäyttöohjeetKatseluKatselutoimintojen käyttäminenNäytön kääntö

Valitsee suunnan, kun toistetaan tallennettuja valokuvia.

 1. MENU (Toisto) → [Näytön kääntö] → haluttu asetus.

Valikkokohteiden tiedot

Automaattinen:
Kuva näytetään sen suuntatietojen mukaisesti. Voit kiertää kuvaa käyttämällä kiertotoimintoa. Näyttösuunta säilytetään, vaikka tuote olisi kallellaan.
Manuaalinen:
Kuva näytetään sen suuntatietojen mukaisesti. Voit kiertää kuvaa käyttämällä kiertotoimintoa.
Ei käytössä:
Näyttää aina vaakasuunnassa.

[145] KäyttöohjeetKatseluKatselutoimintojen käyttäminenKuvaesitys

Toistaa kuvia automaattisesti jatkuvasti.

 1. MENU(Toisto) → [Kuvaesitys] → haluttu asetus.
 2. Valitse [Syötä].

Valikkokohteen tiedot

Toisto:
Valitse [Käytössä], niin kuvia toistetaan jatkuvana silmukkana, tai [Ei käytössä] (oletusasetus), niin tuote poistuu diaesityksestä, kun kaikki kuvat on toistettu kerran.

Väli:
Valitse kuvien näyttöväli seuraavista: [1 sekunti], [3 sekuntia] (oletusasetus), [5 sekuntia], [10 sekuntia] tai [30 sekuntia].

Diaesityksen lopettaminen kesken toiston

 • Lopeta diaesitys painamalla MENU. Diaesitystä ei voi keskeyttää.

Vihje

 • Diaesitys voidaan aktivoida vain, kun [Katselutila]-asetukseksi on valittu [Pvm. -näkymä] tai [Kansionäkymä (valok.)].

[146] KäyttöohjeetKatseluKatselutoimintojen käyttäminenKäännä

Kiertää tallennettua kuvaa vastapäivään.

 1. MENU (Toisto) → [Käännä].
 2. Paina kiekkopainikkeen keskiössä .
  Kuvaa kierretään vastapäivään. Kuvaa käännetään, kun painat keskiössä . Jos kuvaa kierretään kerran, kuva pysyy kierrettynä myös tuotteen sammuttamisen jälkeen.

Huomautus

 • Videoita ei voi kiertää.
 • Et voi ehkä kiertää muilla tuotteilla kuvattuja kuvia.
 • Kun kierrettyjä kuvia katsellaan tietokoneessa, ohjelmiston mukaan ne voivat näkyä alkuperäisessä suunnassa.

[147] KäyttöohjeetKatseluKatselutoimintojen käyttäminenSuojaa

Suojaa kuvat tahattomalta poistamiselta. Suojatuissa kuvissa näkyy merkki .

 1. MENU(Toisto) → [Suojaa] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Useita kuvia:
Suojaa valitut kuvat tai peruuttaa niiden suojauksen.

(1) Valitse suojattava kuva ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiössä . Valintaruudussa näkyy -merkki. Jos haluat peruuttaa valinnan, paina uudelleen -merkin poistamiseksi.

(2) Jos haluat suojata muita kuvia, toista vaihe (1).

(3) MENU [OK] → Paina keskiössä .

Kaikki tässä kansiossa:
Suojaa kaikki valitun kansion kuvat.
Kaikki tällä pvm:llä:
Suojaa kaikki valitulla päivämääräalueella olevat kuvat.
Peru Kaikki tässä kans.:
Poistaa kaikkien valitun kansion kuvien suojauksen.
Peru Kaikki tällä pvm:llä:
Poistaa kaikkien valitulla päivämääräalueella olevien kuvien suojauksen.

Huomautus

 • Valittavissa olevat valikkokohteet vaihtelevat [Katselutila]-asetuksen mukaan.

[148] KäyttöohjeetKatseluKatselutoimintojen käyttäminen4K-valokuvien toisto

Lähettää valokuvat 4K-tarkkuudella HDMI-liitettyyn televisioon, jossa on 4K-tuki.

 1. Katkaise virta sekä tuotteesta että TV:stä.
 2. Kytke tämän tuotteen HDMI-mikroliitin TV:n HDMI-liittimeen HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).

 3. Käynnistä televisio ja vaihda tuloa.
 4. Kytke tuotteen virta päälle.
 5. Toista valokuva ja paina sitten kiekkopainikkeen alaosaa.
  Valokuva toistetaan 4K-tarkkuudella.
  • Voit toistaa valokuvia 4K-tarkkuudella valitsemalla MENU(Toisto) → [4K-valokuvien toisto][OK].

Huomautus

 • Tämä valikko näkyy vain 4K-yhteensopivissa televisioissa. Katso lisätietoja television käyttöohjeista.

[149] KäyttöohjeetKatseluKatselutoimintojen käyttäminenKauneustehoste

Voit käyttää kauneustehostetta henkilön kuvan retusointiin ja saada sen näyttämään paremmalta esimerkiksi retusoimalla pehmeämmän ihon, suuremmat silmät ja valkoisemmat hampaat. Tehosteen tasoksi voidaan asettaa 1–5. Kuva, jossa on käytetty kauneustehostetta, tallennetaan uutena tiedostona. Alkuperäinen kuva säilyy muuttumattomana.

 1. MENU (Toisto) → [Kauneustehoste].
 2. Valitse kasvot, joihin haluat käyttää kauneustehostetta.
 3. Valitse haluamasi tehoste ja suorita retusointi kunkin tilan toimintatavan mukaan.
  (Ihon sävytys):
  Säätää ihonväriä tarpeen mukaan.
  1. Valitse haluamasi ihon perusväri valitsemalla / ja paina sitten .
  2. Lisää tai vähennä värisävyä valitsemalla /.
  (Ihon pehmennys):
  Poistaa iholta läikkiä ja ryppyjä.
  Säädä tehosteen tasoa valitsemalla /.
  (Kiillon poisto):
  Vaimentaa rasvaiselta näyttävää ihoa. Säätää ihonväriä tarpeen mukaan.
  Säädä tehosteen tasoa valitsemalla /.
  (Silmien suurennus):
  Suurentaa kohteen silmiä. Säädä silmien kokoa valitsemalla /.
  (Hampaiden valkaisu):
  Valkaise kohteen hampaat. Eräissä kuvissa hampaita ei välttämättä voi valkaista.
  Säädä hampaiden valkoisuutta valitsemalla /.

  Kun haluat käyttää kahta tai useampaa tehostetta [Kauneustehoste]-toiminnon kanssa peräkkäin, käytä ensin kuvaan yhtä tehostetta ja valitse sitten toinen tehoste käyttämällä /.

Huomautus

 • [Kauneustehoste]-toimintoa ei voi käyttää seuraaville kuville:
  • Panoraamakuvat
  • Videot
 • Kauneustehostetta ei voi käyttää erittäin pieneen kasvokuvaan.
 • Jos haluat käyttää kauneustehostetta kaksiin tai useampiin kasvoihin, valitse sama kuva uudelleen, kun tehostetta on käytetty kerran, ja käytä sitten tehostetta toisiin kasvoihin.
 • [Kauneustehoste]-toiminto ei välttämättä toimi oikein kaikissa kuvissa.

[150] KäyttöohjeetKatseluKuvien katseleminen televisiostaKuvan katselu HDTV:stä

Jos haluat katsella tuotteeseen tallennettuja kuvia televisiosta, tarvitset HDMI-kaapelin (myydään erikseen) ja HDMI-liitännällä varustetun teräväpiirtotelevision.

 1. Sammuta sekä tämä tuote että televisio.
 2. Kytke tämän tuotteen HDMI-mikroliitin TV:n HDMI-liittimeen HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).

 3. Käynnistä televisio ja vaihda tuloa.
 4. Kytke tuotteen virta päälle.
  Tuotteella otetut kuvat tulevat näkyviin televisioruudulle.

Vihje

 • Tämä tuote on yhteensopiva PhotoTV HD -standardin kanssa. Jos liitetään Sony PhotoTV HD -yhteensopivia laitteita HDMI-kaapelilla (myydään erikseen), niin TV asetetaan valokuvien katseluun sopivaan kuvanlaatuun ja valokuvista voidaan nauttia täydellä HD-laadulla.
 • PhotoTV HD mahdollistaa hienojen rakenteiden ja värien yksityiskohtaisen ja valokuvamaisen toiston.
 • Lisätietoja on yhteensopivan television mukana tulleissa käyttöohjeissa.

Huomautus

 • Älä liitä tätä tuotetta ja toista laitetta käyttämällä kummankin lähtöliittimiä. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
 • Eräät laitteet eivät välttämättä toimi oikein, kun ne liitetään tähän laitteeseen. Ne eivät esimerkiksi lähetä videota tai ääntä.
 • Käytä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo, tai aitoa Sony-kaapelia.
 • Käytä HDMI-kaapelia, joka on yhteensopiva tuotteen HDMI-mikroliittimen ja TV:n HDMI-liittimen kanssa.

[151] KäyttöohjeetKatseluKuvien katseleminen televisiostaKuvien katselu ”BRAVIA” Sync -yhteensopivasta televisiosta

Kun kytket tuotteen HDMI-kaapelilla (myydään erikseen) televisioon, joka tukee ”BRAVIA” Sync -toimintoa, voit käyttää tuotetta television kaukosäätimellä.

 1. Sammuta sekä tämä tuote että televisio.
 2. Kytke tuotteen HDMI-mikroliitin TV:n HDMI-liittimeen HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).

 3. Käynnistä televisio ja vaihda tuloa.
 4. Kytke tuotteen virta päälle.
 5. MENU(Asetus) → [HDMI-asetukset] → [HDMI-OHJAUS] → [Käytössä].
 6. Paina TV:n kaukosäätimen SYNC MENU -painiketta ja valitse haluamasi tila.

Huomautus

 • Jos tuote ei ole toistotilassa, paina (Toisto) -painiketta.
 • Vain ”BRAVIA” Sync -yhteensopivat televisiot voivat tarjota SYNC MENU -toimintoja. Lisätietoja on television mukana tulleissa käyttöohjeissa.
 • Jos tuote suorittaa vääriä toimintoja television kaukosäätimen ohjaamana, kun tuote on kytketty HDMI-liitännällä jonkin toisen valmistajan televisioon, valitse MENU(Asetus) → [HDMI-asetukset][HDMI-OHJAUS][Ei käytössä].

[152] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoNäytön kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta.

 1. MENU(Asetus) → [Näytön kirkkaus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Automaattinen (oletusasetus):
Säätää kirkkautta automaattisesti.

Manuaalinen:
Säätää kirkkautta alueella –2 – +2.

Aurink. sää:
Säätää kirkkauden ulkokuvausolosuhteiden mukaiseksi.

Huomautus

 • Jos käytetään verkkolaitetta AC-UD10 (myydään erikseen), kun [Näytön kirkkaus] -asetukseksi on valittu [Automaattinen], näyttö asetetaan aina kirkkaimpaan asetukseen.
 • [Aurink. sää] -asetus on liian kirkas sisällä kuvaamista varten. Valitse [Näytön kirkkaus] -asetukseksi [Automaattinen] tai [Manuaalinen] sisällä kuvaamista varten.
 • Älä peitä valoanturia kädellä tms., kun [Näytön kirkkaus] -asetuksena on [Automaattinen].

[153] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoEtsimen kirkkaus

Sähköistä etsintä käytettäessä tuote säätää sen kirkkautta ympäristön mukaan.

 1. MENU(Asetus) → [Etsimen kirkkaus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Automaattinen (oletusasetus):
Säätää sähköisen etsimen kirkkautta automaattisesti.
Manuaalinen:

Valitsee sähköisen etsimen kirkkauden alueelta –2 – +2.

[154] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoEtsimen värilämpöt.

Säätää sähköisen etsimen värilämpötilaa.

 1. MENU (Asetus) → [Etsimen värilämpöt.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

–2 – +2:
Kun valitaan ”–”, etsimen näytön värit muuttuvat lämpimämmiksi, ja kun valitaan ”+”, ne muuttuvat kylmemmiksi.

[155] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoÄänenvoimakkuus

Säätää äänenvoimakkuutta.

 1. MENU(Asetus) → [Äänenvoimakkuus] → haluttu asetus.

Äänenvoimakkuuden säätäminen toiston aikana

Tuo käyttöpaneeli esiin painamalla kiekkopainikkeen alaosaa videotoiston aikana ja säädä äänenvoimakkuutta. Voit säätää äänenvoimakkuutta samalla, kun kuuntelet ääntä.

[156] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoÄänimerkit

Valitsee, kuuluuko tuotteesta ääni.

 1. MENU (Asetus) → [Äänimerkit] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä (oletusasetus):
Ääniä tuotetaan esimerkiksi silloin, kun tarkennetaan painamalla suljinpainike puoliväliin.

Suljin:
Vain sulkimen ääni tuotetaan.

Ei käytössä:
Ääniä ei tuoteta.

[157] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoLatausasetukset(Eye-Fi)

Määrittää, käytetäänkö lähetystoimintoa (kaupallisesti saatavilla olevaa) Eye-Fi-korttia käytettäessä. Tämä tulee näkyviin, kun tuotteen muistikorttipaikkaan on asetettu Eye-Fi-kortti.

 1. MENU (Asetus) → [Latausasetukset] → haluttu asetus.
 2. Määritä Wi-Fi-verkko tai kohde Eye-Fi-kortissa.
  Lisätietoja on Eye-Fi-kortin mukana tulleissa käyttöohjeissa.
 3. Aseta määritetty Eye-Fi-kortti tuotteeseen ja ota valokuvia.
  Kuvat siirretään tietokoneeseen tms. automaattisesti Wi-Fi-verkon kautta.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä (oletusasetus):
Ottaa lähetystoiminnon käyttöön.

Ei käytössä:
Poistaa lähetystoiminnon käytöstä.

Tiedonsiirtotilan näyttöruutu

: Valmiustila. Kuvia ei lähetetä.

: Lähetysvalmiustila.

: Yhdistetään.

: Lähetetään.

: Virhe

Huomautus

 • Eye-Fi-kortteja myydään vain tietyissä maissa / tietyillä alueilla.
 • Lisätietoja Eye-Fi-korteista saat suoraan valmistajalta tai myyjältä.
 • Eye-Fi-kortteja voi käyttää vain niissä maissa / niillä alueilla, joilta ne on ostettu. Käytä Eye-Fi-kortteja niiden ostomaan/-alueen lain mukaisesti.
 • Eye-Fi-korteissa on langaton LAN-toiminto. Älä aseta Eye-Fi-korttia tuotteeseen paikoissa, joissa niiden käyttö on kielletty, kuten lentokoneessa. Kun Eye-Fi-kortti on asetettu tuotteeseen, valitse [Latausasetukset]-asetukseksi [Ei käytössä]. Kun lähetystoiminnon asetuksena on [Ei käytössä], -ilmaisin näkyy tuotteessa.
 • Virransäästötila ei toimi lähetyksen aikana.
 • Jos (virhe) tulee näkyviin, irrota muistikortti ja aseta se uudelleen paikalleen tai katkaise tuotteen virta ja kytke se sitten uudelleen päälle. Jos ilmaisin tulee näkyviin uudelleen, Eye-Fi-kortti on saattanut vioittua.
 • Muut tiedonsiirtolaitteet voivat häiritä langatonta LAN-tiedonsiirtoa. Jos yhteyden tila on heikko, siirry lähemmäs tukiasemaa.
 • Tämä tuote ei tue Eye-Fi ”Endless Memory Mode” -tilaa. Varmista ennen Eye-Fi-kortin käyttämistä, että ”Endless Memory Mode” on kytketty pois päältä.

[158] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoRuutuvalikko

Valitsee, näytetäänkö valikon ensimmäinen ruutu aina, kun MENU-painiketta painetaan.

 1. MENU (Asetus) → [Ruutuvalikko] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Näyttää aina valikon ensimmäisen näytön (ruutuvalikko).
Ei käytössä (oletusasetus):
Poistaa ruutuvalikkonäytön käytöstä.

[159] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoTilavalitsimen opas

Voit näyttää kuvaustilan kuvauksen, kuin kierrät tilapyörää ja muutat kuvaustilan käytettävissä olevia asetuksia.

 1. MENU (Asetus) → [Tilavalitsimen opas] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä (oletusasetus):
Tilapyöräopas näytetään.

Ei käytössä:
Tilapyöräopasta ei näytetä.

[160] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoPoiston vahvist

Voit määrittää, valitaanko poiston vahvistusnäytön oletusasetukseksi [Poista] vai [Peruuta].

 1. MENU (Asetus) → [Poiston vahvist] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

"Poista" ensin:
[Poista] valitaan oletusasetukseksi.

"Peruuta" ensin (oletusasetus):
[Peruuta] valitaan oletusasetukseksi.

[161] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoNäyttölaatu

Voit vaihtaa näytön laatua.

 1. MENU(Asetus) → [Näyttölaatu] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Korkea:
Näyttää korkealla laadulla.

Normaali:
Näyttää vakiolaadulla.

Huomautus

 • Asetuksella [Korkea] akun kulutus on suurempi kuin asetuksella [Normaali].

[162] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoVirrans. aloitusaika

Voit asettaa ajan, jonka kuluttua virta katkeaa automaattisesti.

 1. MENU (Asetus) → [Virrans. aloitusaika] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

30 minuuttia/5 minuuttia/2 minuuttia (oletusasetus)/1 minuutti

Huomautus

 • Virransäästötoiminto ei aktivoidu diaesityksen tai videotallennuksen aikana tai tuotteen ollessa tietokoneeseen kytkettynä.

[163] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoPAL/NTSC-valitsin

Toistaa tuotteella tallennettuja videoita PAL-/NTSC-järjestelmän TV:ssä.

 1. MENU (Asetus) → [PAL/NTSC-valitsin] [Syötä]

Huomautus

 • Tämä toiminto on vain 1080 50i -yhteensopivissa laitteissa. Sitä ei ole 1080 60i -yhteensopivissa laitteissa. 1080 50i -yhteensopivien tuotteiden pohjassa on 50i-merkki.
 • Jos asetetaan aiemmin PAL-järjestelmällä alustettu muistikortti, esiin tulee ilmoitus siitä, että kortti täytyy alustaa uudelleen. Kun tallennetaan käyttämällä NTSC-järjestelmää, alusta muistikortti uudelleen tai käytä toista muistikorttia.
 • Kun on valittu NTSC-tila, ilmoitus ”Laite toimii NTSC-tilassa.” ilmestyy aloitusnäyttöön aina, kun tuotteeseen kytketään virta.

[164] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoEsittelytila

[Esittelytila]-toiminto näyttää muistikortille tallennetut videot automaattisesti (esittely), kun kameraa ei ole käytetty tiettyyn aikaan.

Valitse normaalisti [Ei käytössä].

 1. MENU(Asetus) → [Esittelytila] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Videon esittelytoiminto käynnistyy automaattisesti, jos tuotetta ei käytetä noin yhteen minuuttiin. Vain suojattuja AVCHD-videoita toistetaan.
Aseta näkymätilaksi [AVCHD-näkymä] ja suojaa videotiedosto, jolla on vanhin tallennuspäivämäärä ja -aika.

Ei käytössä (oletusasetus):
Ei näytä esittelyä.

Huomautus

 • Voit käyttää tätä toimintoa vain, kun tuote saa virtaa AC-UD10/AC-UD11-verkkolaitteesta (myydään erikseen).
 • Vaikka olisi valittu [Käytössä] , tuote ei aloita esittelyä, jos muistikortille ei ole tallennettu videota.
 • Kun on valittu [Käytössä], tuote ei siirry virransäästötilaan.

[165] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoHDMI-tarkkuus

Kun tuote liitetään HD (teräväpiirto) -televisioon käyttämällä HDMI-liittimiä ja HDMI-kaapelia (myydään erikseen), kuvien lähettämiseen televisioon voidaan valita HDMI-tarkkuus.

 1. MENU(Asetus) → [HDMI-asetukset] [HDMI-tarkkuus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Automaattinen (oletusasetus):
Tuote tunnistaa automaattisesti HDTV:n ja asettaa lähtötarkkuuden.

1080p:
Lähettää signaaleja HD-kuvanlaadulla (1080p).

1080i:
Lähettää signaaleja HD-kuvanlaadulla (1080i).

Huomautus

 • Jos kuvia ei näytetä oikein [Automaattinen] -asetusta käytettäessä, valitse joko [1080i] tai [1080p] liitettävän TV:n mukaan.

[166] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoHDMI-OHJAUS

Kun tuote yhdistetään ”BRAVIA” Sync -yhteensopivaan televisioon HDMI-kaapelilla (myydään erikseen), voit käyttää tuotetta suuntaamalla television kaukosäätimen televisiota kohti.

 1. MENU(Asetus) → [HDMI-asetukset][HDMI-OHJAUS] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä (oletusasetus):
Tuotetta voi käyttää television kaukosäätimellä.

Ei käytössä:
Tuotetta ei voi käyttää television kaukosäätimellä.

Huomautus

 • [HDMI-OHJAUS] on käytettävissä vain ”BRAVIA” Sync -yhteensopivan television kanssa.

[167] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoHDMI-tietonäyttö

Valitsee, näytetäänkö kuvaustiedot, kun tuote ja TV on yhdistetty HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).

 1. MENU (Asetus) → [HDMI-asetukset][HDMI-tietonäyttö] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä (oletusasetus):
Näyttää toistettavan kuvan kuvaustiedot.

Ei käytössä:
Ei näytä toistettavan kuvan kuvaustietoja.

[168] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoUSB-liitäntä

Sopiva USB-liitäntämenetelmä valitaan jokaiselle tuotteeseen liitetylle tietokoneelle tai USB-laitteelle.

 1. MENU(Asetus) → [USB-liitäntä] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Automaattinen (oletusasetus):
Massamuisti- tai MTP-yhteys muodostetaan automaattisesti tietokoneen tai muiden liitettävien USB-laitteiden mukaan. Windows 7- tai Windows 8 -tietokoneet yhdistetään MTP-tilassa niiden ainutlaatuiset toiminnot käyttövalmiina.

Massamuisti:
Massamuistiyhteys muodostetaan tuotteen ja tietokoneen sekä muiden USB-laitteiden välille.

MTP:
MTP-yhteys muodostetaan tuotteen, tietokoneen ja muiden USB-laitteiden välille. Windows 7- tai Windows 8 -tietokoneet yhdistetään MTP-tilassa niiden ainutlaatuiset toiminnot käyttövalmiina.

Huomautus

 • Jos Device Stage* ei näy Windows 7:ssä tai Windows 8:ssa, valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [Automaattinen].

* Device Stage on valikkonäyttö, jossa hallitaan liitettyjä laitteita, kuten kameraa (Windows 7- tai Windows 8 -toiminto).

[169] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoUSB LUN -asetus

Parantaa yhteensopivuutta rajoittamalla USB-liitännän toimintoja.

 1. MENU (Asetus) → [USB LUN -asetus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Useita (oletusasetus):
Valitse normaalisti [Useita].

Yksi:
Valitse [USB LUN -asetus] -vaihtoehdoksi [Yksi] vain, jos yhteyttä ei voi muodostaa.

[170] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoUSB-virtalähde

Määrittää, syötetäänkö micro USB -kaapelilla virtaa, kun tuote on liitetty tietokoneeseen tai USB-laitteeseen.

 1. MENU (Asetus) → [USB-virtalähde] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä (oletusasetus):
Tuotteeseen syötetään virtaa micro USB -kaapelilla, kun tuote on liitetty tietokoneeseen tms.
Ei käytössä
Tuotteeseen ei syötetä virtaa micro USB -kaapelilla, kun tuote on liitetty tietokoneeseen tms.

[171] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoKieli 

Valitsee kielen, jota käytetään valikkovaihtoehdoissa, varoituksissa ja ilmoituksissa.

 1. MENU(Asetus) → [Kieli] → haluttu kieli.

[172] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoPvm/aika-asetus

Asettaa päivämäärän ja ajan uudelleen.

 1. MENU(Asetus) → [Pvm/aika-asetus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Kesäaika:
Valitsee kesäajan [Käytössä]/[Ei käytössä].

Päivämäärä/aika:
Asettaa päivämäärän ja ajan.

Päivämäärämuoto:
Valitsee päivämäärän ja ajan näyttömuodon.

[173] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoAlueasetus

Asettaa alueen, jolla tuotetta käytetään.

 1. MENU (Asetus) → [Alueasetus] → haluttu alue.

[174] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoAlusta

Alustaa muistikortin. Kun käytät muistikorttia tässä tuotteessa ensimmäistä kertaa, kortti kannattaa alustaa tuotteessa, jotta muistikortti toimii varmasti oikein. Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki tiedot muistikortilta pysyvästi, eikä tietoja voi palauttaa. Tallenna arvokkaat tiedot esimerkiksi tietokoneeseen.

 1. MENU(Asetus) → [Alusta].

Huomautus

 • Alustaminen poistaa kaikki tiedot pysyvästi, myös suojatut kuvat.

[175] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoTiedoston numero

Valitsee, miten tallennetuille kuville määrätään tiedostonumerot.

 1. MENU(Asetus) → [Tiedoston numero] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Sarja (oletusasetus):
Vaikka tallennuskohdekansio tai muistikortti vaihdettaisiin, tuote jatkaa tiedostojen numeroiden määräämistä numerojärjestyksessä.
(Jos uudella muistikortilla on suurempi tiedostonumero kuin viimeisimmällä kuvatiedostolla, numeroksi määrätään numero, joka on suurinta numeroa yhden suurempi.)

Nollaa:
Tuote nollaa numerot, kun tiedosto tallennetaan uuteen kansioon, ja määrittää tiedostoille numerot alkaen numerosta 0001.
(Kun tallennuskansiossa on tiedosto, numeroksi määrätään numero, joka on suurinta numeroa yhden suurempi.)

[176] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoVal. tallennuskansio

Voit vaihtaa tallennuskansion, johon kuvat tallennetaan.

 1. MENU(Asetus) → [Val. tallennuskansio] → haluttu kansio.

Huomautus

 • Et voi valita kansiota, kun valitset asetukseksi [Pvm-muoto] .

[177] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoUusi kansio

Luo muistikorttiin uuden kansion. Uuden luodun kansion numeroksi tulee numero, joka on parhaillaan käytössä olevaa suurinta kansion numeroa yhden suurempi. Kuvat tallennetaan uuteen kansioon. Valokuvakansio ja MP4-videokansio, joilla on sama numero, luodaan samaan aikaan.

 1. MENU(Asetus) → [Uusi kansio].

Huomautus

 • Kun asetat tähän tuotteeseen muistikortin, jota on käytetty muiden laitteiden kanssa, ja otat kuvia, uusi kansio saatetaan luoda automaattisesti.
 • Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 4 000 kuvaa. Kun kansion kapasiteetti ylittyy, uusi kansio voidaan luoda automaattisesti.

[178] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoKansion nimi

Otetut kuvat tallennetaan kansioon, joka luodaan automaattisesti muistikortin DCIM-kansioon. Voit muuttaa tapaa, jolla kansioiden nimet määritetään.

 1. MENU(Asetus) → [Kansion nimi] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Vakiomuoto (oletusasetus):
Kansion nimen muoto on seuraava: kansion numero + MSDCF.
Esimerkki: 100MSDCF

Pvm-muoto:
Kansion nimen muoto on seuraava: kansion numero + V (viimeinen luku)/KK/PP.
Esimerkki: 10040405 (Kansion numero: 100, päivämäärä: 04/05/2014)

Huomautus

 • MP4-videokansion muoto on aina ”kansion numero + ANV01”.

[179] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoPal. kuvatietokanta

Jos kuvatietoja käsiteltiin tietokoneessa, kuvatietokantatiedostossa voi esiintyä ongelmia. Tällöin muistikortilla olevia kuvia ei toisteta tällä tuotteella. Jos tällaisia ongelmia esiintyy, korjaa tiedosto käyttämällä toimintoa [Pal. kuvatietokanta].

 1. MENU (Asetus) → [Pal. kuvatietokanta] [Syötä].

Huomautus

 • Käytä riittävän täyteen ladattua akkua. Akun heikko teho korjauksen aikana voi vahingoittaa tietoja.

[180] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoNäytä kortin tila

Näyttää asetetun muistikortin videoiden tallennuskelpoisen ajan ja tallennuskelpoisten valokuvien määrän.

 1. MENU(Asetus) → [Näytä kortin tila].

[181] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoVersio

Näyttää tuotteen ohjelmistoversion.

 1. MENU(Asetus) → [Versio].

[182] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoSertifikaattilogo (vain ulkomaiden malli)

Näyttää eräitä tuotteen sertifiointilogoja.

 1. MENU(Asetus) → [Sertifikaattilogo].

[183] KäyttöohjeetAsetusten muuttaminenAsetusvalikkoPalauta

Palauttaa tuotteen oletusasetukset. Vaikka suoritettaisiin [Palauta], tallennetut kuvat säilytetään.

 1. MENU(Asetus) → [Palauta] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Kameran asetusten palaut.:
Palauttaa tärkeimpien kuvausasetusten oletusasetukset.

Palauta tehdasarvoihin:
Palauttaa kaikkien asetusten oletusasetukset.

Huomautus

 • Älä poista akkua nollauksen aikana.
 • Kun [Palauta tehdasarvoihin] -toiminto suoritetaan, tuotteeseen ladatut sovellukset voidaan poistaa. Jos haluat käyttää näitä sovelluksia uudelleen, asenna ne uudelleen.

[184] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenTämän tuotteen ja älypuhelimen yhdistäminenPlayMemories Mobile

Toimintojen [Älykäs kaukotoiminto mukana] tai [Lähetä älypuhelim.] yms., käyttämistä varten älypuhelimeen täytyy asentaa PlayMemories Mobile -sovellus.

Lataa ja asenna PlayMemories Mobile -sovellus älypuhelimen sovelluskaupasta. Jos PlayMemories Mobile on jo asennettu älypuhelimeen, muista päivittää se uusimpaan versioon.
Lisätietoja PlayMemories Mobile -sovelluksesta on tukisivulla (http://www.sony.net/pmm/).

[185] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenTämän tuotteen ja älypuhelimen yhdistäminenAndroid-älypuhelimen yhdistäminen tähän tuotteeseen

 1. Käynnistä PlayMemories Mobile älypuhelimessa.
 2. Valitse tämän tuotteen mallinimi (DIRECT-xxxx: xxxx).

 3. Syötä tuotteessa näkyvä salasana.

  Älypuhelin on yhdistetty tuotteeseen.

[186] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenTämän tuotteen ja älypuhelimen yhdistäminenTuotteen yhdistäminen iPhoneen tai iPadiin

 1. Valitse tämän tuotteen mallinimi (DIRECT-xxxx: xxxx) iPhonen tai iPadin Wi-Fi-asetusnäytöstä.

 2. Syötä tässä tuotteessa näkyvä salasana.


  iPhone tai iPad yhdistetään tuotteeseen.
 3. Varmista, että iPhone tai iPad on yhdistetty tuotteessa näkyvään ”SSID”:hen.

 4. Palaa aloitusnäyttöön ja käynnistä PlayMemories Mobile.

[187] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenTämän tuotteen ja älypuhelimen yhdistäminenSovelluksen kutsuminen käyttämällä [One touch (NFC)] -toimintoa

Voit kutsua haluamasi sovelluksen tämän tuotteen sovellusvalikosta koskettamalla tuotetta NFC-yhteensopivalla Android-älypuhelimella. Jos kutsutulla sovelluksella on älypuhelimen kanssa toimiva ominaisuus, tuote ja älypuhelin yhdistetään Wi-Fi-verkon kautta. Kun haluat käyttää tätä toimintoa, rekisteröi haluamasi sovellus etukäteen.

 1. MENU → (Langaton)[One touch (NFC)] → haluttu sovellus.
 2. Kytke tämä tuote kuvaustilaan ja kosketa NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tuotteen (N) -merkkiä 1-2 sekuntia.
  • PlayMemories Mobile käynnistyy älypuhelimessa, ja rekisteröity sovellus käynnistyy tuotteessa.

Huomautus

 • Kun tuote on toistotilassa, rekisteröity sovellus ei käynnisty, vaikka älypuhelimella kosketettaisiin tuotetta.
 • Kun sovellus kutsutaan yhdellä kosketuksella, älypuhelimen PlayMemories Mobile käynnistyy, vaikka sovellus ei toimisi älypuhelimen kanssa. Sulje PlayMemories Mobile suorittamatta mitään toimenpidettä. Jos PlayMemories Mobile -sovellusta ei suljeta, älypuhelin pysyy yhteyden valmiustilassa.

[188] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenTämän tuotteen ohjaaminen älypuhelimellaÄlykäs kaukotoiminto mukana

Voit käyttää älypuhelinta tuotteen kaukosäätimenä ja ottaa kuvia/videoita. Kauko-ohjauksella otetut kuvat/videot lähetetään tuotteesta älypuhelimeen. PlayMemories Mobile -sovelluksen täytyy olla asennettuna älypuhelimeen.

 1. MENU → (Sovellus) → [Sovellusluettelo][Älykäs kaukotoiminto mukana].
 2. Kun tuote on yhteysvalmis, tietonäyttö tulee esiin tuotteessa. Yhdistä älypuhelin ja tuote käyttämällä näitä tietoja.
  • Yhteyden asetusmenetelmät vaihtelevat älypuhelimen mukaan.

 3. Tarkista kuvan sommittelu älypuhelimen näytössä ja ota sitten kuva painamalla älypuhelimen suljinpainiketta (A).
  • Käytä painiketta (B) asetusten kuten [EV], [Itselaukaisin] ja [Tarkastus] muuttamiseen.

Huomautus

 • Kun tallennetaan videoita käyttämällä älypuhelinta kaukosäätimenä, tuotteen monitori tummenee. Et myöskään voi käyttää etsintä videotallennukseen.
 • Tuote jakaa [Älykäs kaukotoiminto mukana] -yhteystiedot sellaisen laitteen kanssa, jolla on oikeus muodostaa yhteys. Jos haluat vaihtaa laitteen, jolla on oikeus muodostaa yhteys tuotteeseen, nollaa yhteystiedot noudattamalla näitä vaiheita. MENU → (Langaton)[Nollaa SSID/salas.]. Kun yhteystiedot on nollattu, älypuhelin täytyy rekisteröidä uudelleen.
 • Tulevien versiopäivitysten mukaan toimintamenettelyjä tai ruutunäyttöjä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

[189] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenTämän tuotteen ohjaaminen älypuhelimellaOne touch -yhteys NFC-yhteensopivan Android-älypuhelimen kanssa (NFC One touch -kaukosäädin)

Voit yhdistää tämän tuotteen ja NFC-yhteensopivan Android-älypuhelimen yhdellä kosketuksella ilman monimutkaisia asetustoimenpiteitä.

 1. Aktivoi älypuhelimen NFC-toiminto.
 2. Kytke tuote kuvaustilaan.
  • NFC-toiminto on käytettävissä vain, kun näytössä näkyy (N-merkki).
 3. Kosketa älypuhelinta tuotteella.

  Älypuhelin ja tuote yhdistetään, ja PlayMemories Mobile käynnistyy älypuhelimessa.

  • Kosketa älypuhelimella tuotetta 1-2 sekuntia, kunnes PlayMemories Mobile käynnistyy.

Tietoja NFC:stä

NFC on tekniikka, joka mahdollistaa lyhyen kantaman langattoman tiedonsiirron eri laitteiden, kuten matkapuhelimien tai IC-merkkien yms., välillä. NFC tekee tiedonsiirrosta yksinkertaisempaa, sillä vain kosketus määritettyyn kosketuspisteeseen riittää.

 • NFC (Near Field Communication, likiyhteystekniikka) on lyhyen kantaman langattoman tiedonsiirtotekniikan kansainvälinen standardi.

Huomautus

 • Jos yhteyttä ei voi muodostaa, noudata seuraavia ohjeita:
  • Käynnistä PlayMemories Mobile älypuhelimessa ja siirrä sitten älypuhelinta hitaasti tuotteen (N) -merkkiä kohti.
  • Jos älypuhelin on kotelossa, poista se.
  • Jos tuote on kotelossa, poista se.
  • Tarkista, onko NFC-toiminto aktivoitu älypuhelimessa.
 • Kun [Lentokonetila]-asetuksena on [Käytössä], tuotetta ja älypuhelinta ei voi yhdistää. Valitse [Lentokonetila] -asetukseksi [Ei käytössä].
 • Jos tämä tuote ja älypuhelin yhdistetään, kun tuote on toistotilassa, toistettava kuva lähetetään älypuhelimeen.

[190] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenKuvien siirtäminen älypuhelimeenLähetä älypuhelim.

Voit siirtää kuvia älypuhelimeen ja katsella niitä. PlayMemories Mobile -sovelluksen täytyy olla asennettuna älypuhelimeen.

 1. MENU (Langaton) → [Lähetä älypuhelim.] → haluttu asetus.
  • Jos toistotilassa painetaan (Lähetä älypuhelim.) -painiketta, [Lähetä älypuhelim.] -toiminnon asetusnäyttö tulee esiin.
 2. Jos tuote on valmis siirtoon, tietonäyttö näkyy tuotteessa. Yhdistä älypuhelin ja tuote käyttämällä näitä tietoja.
  • Älypuhelimen ja tuotteen yhdistämisen asetusmenettely vaihtelee älypuhelimen mukaan.

Valikkokohteen tiedot

Valitse tällä laitteella:
Valitsee tuotteesta kuvan, joka siirretään älypuhelimeen.

(1) Valitse [Tämä kuva], [Kaikki täm. päivän kuvat] tai [Useita kuvia].

(2) Jos valitset [Useita kuvia], valitse haluamasi kuvat painamalla kiekkopainikkeessa ja paina sitten MENU → [Syötä].

Valitse älypuhelimella:
Näyttää kaikki tuotteen muistikorttiin tallennetut kuvat älypuhelimessa.

Huomautus

 • Voit valita älypuhelimeen lähetettävän kuvan kooksi [Alkuperäinen], [2M] tai [VGA].
  Jos haluat vaihtaa kuvakokoa, katso seuraavat vaiheet.
  • Android-älypuhelin
   Käynnistä PlayMemories Mobile ja muuta kuvakokoa valitsemalla [Asetukset][Kopioinnin kuvakoko].
  • iPhone/iPad
   Valitse asetusvalikosta PlayMemories Mobile ja muuta kuvakokoa valitsemalla [Kopioinnin kuvakoko].
 • Tallennusmuodon mukaan eräitä kuvia ei välttämättä näytetä älypuhelimessa.
 • RAW-kuvat muunnetaan JPEG-muotoon, kun ne lähetetään.
 • XAVC S- tai AVCHD-muotoisia videoita ei voi lähettää.
 • Tuote jakaa [Lähetä älypuhelim.] -yhteystiedot sellaisen laitteen kanssa, jolla on oikeus muodostaa yhteys. Jos haluat vaihtaa laitteen, jolla on oikeus muodostaa yhteys tuotteeseen, nollaa yhteystiedot noudattamalla näitä vaiheita. MENU → [Langaton][Nollaa SSID/salas.]. Kun yhteystiedot on nollattu, älypuhelin täytyy rekisteröidä uudelleen.
 • Kun [Lentokonetila]-asetuksena on [Käytössä], tuotetta ja älypuhelinta ei voi yhdistää. Valitse [Lentokonetila] -asetukseksi [Ei käytössä].

[191] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenKuvien siirtäminen älypuhelimeenKuvien lähettäminen Android-älypuhelimeen (NFC One touch -jakaminen)

Voit yhdistää yhdellä kosketuksella tämän tuotteen ja NFC-yhteensopivan Android-älypuhelimen ja lähettää tuotteen näytössä näkyvän kuvan suoraan älypuhelimeen. Vain MP4-videoita, jotka on tallennettu [Tiedostomuoto]-asetuksella [MP4], voidaan siirtää.

 1. Aktivoi älypuhelimen NFC-toiminto.
 2. Näytä yksi kuva tuotteessa.
 3. Kosketa tuotetta älypuhelimella.

  Tuote ja älypuhelin yhdistetään, PlayMemories Mobile käynnistyy automaattisesti älypuhelimessa ja näytetty kuva lähetetään sitten älypuhelimeen.

  • Peruuta ennen älypuhelimen koskettamista sen lepo- ja näytön lukitustoiminnot.
  • NFC-toiminto on käytettävissä vain, kun tuotteessa näkyy (N-merkki).
  • Kosketa älypuhelimella tuotetta 1-2 sekuntia, kunnes PlayMemories Mobile käynnistyy.
  • Jos haluat siirtää kaksi tai useampia kuvia, valitse kuvat valitsemalla MENU → (Langaton)[Lähetä älypuhelim.]. Kun yhteys käytössä -näyttö tulee esiin, yhdistä tuote ja älypuhelin käyttämällä NFC:tä.

Tietoja NFC:stä

NFC on tekniikka, joka mahdollistaa lyhyen kantaman langattoman tiedonsiirron eri laitteiden, kuten matkapuhelimien tai IC-merkkien yms., välillä. NFC tekee tiedonsiirrosta yksinkertaisempaa, sillä vain kosketus määritettyyn kosketuspisteeseen riittää.

 • NFC (Near Field Communication, likiyhteystekniikka) on lyhyen kantaman langattoman tiedonsiirtotekniikan kansainvälinen standardi.

Huomautus

 • Voit valita älypuhelimeen lähetettävän kuvan kooksi [Alkuperäinen], [2M] tai [VGA].
  Jos haluat vaihtaa kuvakokoa, katso seuraavat vaiheet.
  • Android-älypuhelin
   Käynnistä PlayMemories Mobile ja muuta kuvakokoa valitsemalla [Asetukset][Kopioinnin kuvakoko].
  • iPhone/iPad
   Valitse asetusvalikosta PlayMemories Mobile ja muuta kuvakokoa valitsemalla [Kopioinnin kuvakoko].
 • RAW-kuvat muunnetaan JPEG-muotoon, kun ne lähetetään.
 • Jos tuotteessa näkyy kuvahakemisto, kuvia ei voi siirtää käyttämällä NFC-toimintoa.
 • Jos yhteyttä ei voi muodostaa, noudata seuraavia ohjeita:
  • Käynnistä PlayMemories Mobile älypuhelimessa ja siirrä sitten älypuhelinta hitaasti tuotteen (N) -merkkiä kohti.
  • Jos älypuhelin on kotelossa, poista se.
  • Jos tuote on kotelossa, poista se.
  • Tarkista, että NFC-toiminto on aktivoitu älypuhelimessa.
 • Kun [Lentokonetila]-asetuksena on [Käytössä], tuotetta ja älypuhelinta ei voi yhdistää. Valitse [Lentokonetila] -asetukseksi [Pois].
 • AVCHD-muotoisia videoita ei voi lähettää.
 • XAVC S -muotoisia videoita ei voi lähettää.

[192] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenKuvien siirtäminen tietokoneeseenLähetä tietokonees.

Voit siirtää tuotteeseen tallennettuja kuvia tietokoneeseen, joka on yhdistetty langattomaan tukiasemaan tai langattomaan laajakaistareitittimeen ja tehdä helposti varmuuskopioita käyttämällä tätä toimenpidettä. Asenna ennen tämän toimenpiteen aloittamista PlayMemories Home tietokoneeseen ja rekisteröi tukiasema tuotteessa.

 1. Käynnistä tietokone.
 2. MENU(Langaton) → [Lähetä tietokonees.].

Huomautus

 • Tietokoneen sovellusasetusten mukaan tuote sammuu, kun kuvat on tallennettu tietokoneeseen.
 • Voit siirtää kuvia tuotteesta vain yhteen tietokoneeseen kerrallaan.
 • Jos haluat siirtää kuvia toiseen tietokoneeseen, yhdistä tuote ja tietokone USB-liitännällä ja noudata PlayMemories Home -sovelluksen ohjeita.

[193] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenKuvien siirtäminen televisioonKatso TV:stä

Voit katsella kuvia verkkoyhteensopivasta TV:stä siirtämällä kuvat tuotteesta liittämättä tuotetta ja TV:tä kaapelilla. Eräissä televisioissa täytyy ehkä suorittaa toimenpiteitä televisiossa. Lisätietoja on television mukana tulleissa käyttöohjeissa.

 1. MENU(Langaton)[Katso TV:stä] → laite, johon halutaan muodostaa yhteys.
 2. Kun haluat toistaa kuvia käyttämällä diaesitystä, paina kiekkopainikkeen keskiössä .

  • Jos haluat näyttää seuraavan/edellisen kuvan manuaalisesti, paina kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.
  • Jos haluat vaihtaa yhdistettävän laitteen, paina kiekkopainikkeen alapuolta ja valitse sitten [Laitelista].

Diaesityksen asetukset

Voit muuttaa diaesityksen asetuksia painamalla kiekkopainikkeen alapuolta.

Toistovalinta:
Valitsee näytettävien kuvien ryhmän.

Kansionäkymä (valok.):
Valitsee vaihtoehdoista [Kaikki] ja [Koko kansio].

Pvm. -näkymä:
Valitsee vaihtoehdoista [Kaikki] ja [Kaikki pvm kuv.].

Väli:
Valitsee vaihtoehdoista [Lyhyt] ja [Pitkä].

Tehosteet*:
Valitse [Käytössä] tai [Ei käytössä].

Toiston kuvakoko:
Valitse [HD] tai [4K].

*Asetukset ovat voimassa vain toimintojen kanssa yhteensopivan BRAVIA TV:n kanssa.

Huomautus

 • Voit käyttää tätä toimintoa TV:ssä, joka tukee DLNA renderer -ominaisuutta.
 • Voit katsella kuvia Wi-Fi Direct -liitetystä TV:stä tai verkkoon liitetystä TV:stä (kaapeli-TV mukaan lukien).
 • Jos TV ja tämä tuote liitetään käyttämättä Wi-Fi Direct -ominaisuutta, tukiasema täytyy rekisteröidä ensin.
 • Kuvien näyttäminen TV:ssä voi kestää jonkin aikaa.
 • TV:ssä ei voi näyttää videoita Wi-Fi-yhteyden kautta. Käytä HDMI-kaapelia (myydään erikseen).

[194] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenWi-Fi-toimintojen asetusten muuttaminenLentokonetila

Kun nouset lentokoneeseen tms., voit poistaa kaikki Wi-Fi-toiminnot käytöstä tilapäisesti.

 1. MENU (Langaton) → [Lentokonetila] → haluttu asetus.
  Jos [Lentokonetila]-asetukseksi valitaan [Käytössä], näyttöön ilmestyy lentokonekuvake.

[195] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenWi-Fi-toimintojen asetusten muuttaminenWPS-painallus

Jos tukiasemassa on WPS-painike, voit rekisteröidä tukiaseman helposti tuotteeseen painamalla WPS-painiketta.

 1. MENU(Langaton) → [WPS-painallus].
 2. Paina WPS-painiketta tukiasemassa, jonka haluat rekisteröidä.

Huomautus

 • [WPS-painallus] toimii vain, jos tukiaseman suojausasetuksena on WPA tai WPA2 ja tukiasema tukee WPS-painikemenetelmää. Jos suojausasetuksena on WEP tai jos tukiasema ei tue WPS-painikemenetelmää, suorita [Tukiaseman asetuks.].
 • Lisätietoja tukiaseman käytettävissä olevista toiminnoista ja asetuksista on saatavana sen käyttöohjeista tai sen pääkäyttäjältä.
 • Yhteyttä ei välttämättä muodosteta ympäristöolosuhteiden, esimerkiksi seinämateriaalin, mukaan tai jos tuotteen ja tukiaseman välissä on este tai langaton signaali on heikko. Jos näin tapahtuu, vaihda tuotteen sijaintia tai vie se lähemmäs tukiasemaa.

[196] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenWi-Fi-toimintojen asetusten muuttaminenTukiaseman asetuks.

Voit rekisteröidä tukiaseman manuaalisesti. Tarkista ennen menettelyn aloittamista tukiaseman SSID-nimi, suojausjärjestelmä ja salasana. Eräissä laitteissa voi olla esiasetettu salasana. Lisätietoja saa tukiaseman käyttöohjeista tai tukiaseman järjestelmänvalvojalta.

 1. MENU(Langaton) → [Tukiaseman asetuks.].
 2. Valitse tukiasema, jonka haluat rekisteröidä.

  Kun haluttu tukiasema näkyy näytössä: Valitse haluttu tukiasema.

  Kun haluttua tukiasemaa ei näy näytössä: Valitse [Manuaalinen säätö] ja aseta tukiasema.

  *Katso syöttömenetelmä kohdasta ”Näppäimistön käyttäminen”.

  • Jos valitset [Manuaalinen säätö], syötä tukiaseman SSID-nimi ja valitse suojausjärjestelmä.

 3. Syötä salasana ja valitse [OK].

  • Tukiasemat, joissa ei ole -merkkiä, eivät vaadi salasanaa.

 4. Valitse [OK].

Näppäimistön käyttäminen

Jos merkki täytyy syöttää manuaalisesti, näytössä näkyy näppäimistö.

 1. Syöttöruutu Syötetyt merkit näytetään.
 2. Vaihda merkkityyppiä Aina kun kiekkopainikkeen keskiössä painetaan , merkkityypiksi vaihtuvat aakkoset, numerot tai symbolit.
 3. Näppäimistö Aina kun keskiössä painetaan , syötetty merkki tulee näkyviin.

  Esimerkki: Jos haluat syöttää ”abd”

  Valitse abc-näppäin ja paina kerran , niin ”a” tulee näkyviin → valitse ”” ((5) Siirrä kohdistinta) ja paina → valitse abc-näppäin ja paina kaksi kertaa, niin ”b” tulee näkyviin → valitse def-näppäin ja paina kerran , niin ”d” tulee näkyviin.

 4. Viimeistele Viimeistelee syötetyt merkit.
 5. Siirrä kohdistinta Siirtää kohdistinta syöttöruudussa oikealle tai vasemmalle.
 6. Poista Poistaa kohdistinta edeltävän merkin.
 7. Vaihtaa seuraavan merkin isoksi tai pieneksi kirjaimeksi.
 8. Syöttää välilyönnin.

 • Voit peruuttaa syötön valitsemalla [Peruuta].

Muut asetuskohteet

Tukiaseman tilan tai asetusmenetelmän mukaan voit halutessasi asettaa lisää muita kohteita.

WPS PIN:
Näyttää liitettyyn laitteeseen syötetyn PIN-koodin.

Etuisuusliitäntä:
Valitse [Käytössä] tai [Ei käytössä].

IP-osoitteen säätö:
Valitse [Automaattinen] tai [Manuaalinen].

IP-osoite:
Jos IP-osoite syötetään manuaalisesti, syötä asetettu osoite.

Aliverkon peite/Oletusporttikäytävä:
Jos kohdassa [IP-osoitteen säätö] valitaan [Manuaalinen], syötä verkkoympäristöä vastaava IP-osoite.

Huomautus

 • Jos haluat antaa rekisteröidylle tukiasemalle etusijan, valitse [Etuisuusliitäntä]-asetukseksi [Käytössä].

[197] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenWi-Fi-toimintojen asetusten muuttaminenMuokkaa lait. nimi

Voit vaihtaa Wi-Fi Direct -laitenimen.

 1. MENU(Langaton) → [Muokkaa lait. nimi].
 2. Valitse syöttöruutu ja syötä sitten laitenimi → [OK].

[198] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenWi-Fi-toimintojen asetusten muuttaminenNäytä MAC-osoite

Näyttää tuotteen MAC-osoitteen.

 1. MENU (Langaton) → [Näytä MAC-osoite].

[199] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenWi-Fi-toimintojen asetusten muuttaminenNollaa SSID/salas.

Tuote jakaa [Lähetä älypuhelim.]- ja [Älykäs kaukotoiminto mukana] -yhteystiedot sellaisen laitteen kanssa, jolla on oikeus muodostaa yhteys. Jos haluat vaihtaa laitteen, jolla on oikeus muodostaa yhteys, nollaa yhteystiedot.

 1. MENU(Langaton) → [Nollaa SSID/salas.] [OK].

Huomautus

 • Jos tämä tuote yhdistetään älypuhelimeen yhteystietojen nollaamisen jälkeen, älypuhelin täytyy rekisteröidä uudelleen.

[200] KäyttöohjeetWi-Fi-toimintojen käyttäminenWi-Fi-toimintojen asetusten muuttaminenNollaa verkkoaset.

Palauttaa kaikkien verkkoasetusten oletusasetukset.

 1. MENU(Langaton) → [Nollaa verkkoaset.] [OK].

[201] KäyttöohjeetSovellusten lisääminen tuotteeseenPlayMemories Camera AppsPlayMemories Camera Apps

Voit lisätä tuotteeseen haluamiasi toimintoja muodostamalla yhteyden sovelluksen web-lataussivustoon (PlayMemories Camera Apps) Internetin kautta. Esimerkiksi seuraavat toiminnot ovat saatavilla:

 • Voit käyttää erilaisia tehosteita kuvauksessa.
 • Voit ladata kuvia verkkopalveluihin suoraan tuotteesta.
 • Saat tietoja palvelusta ja saatavilla olevista maista ja alueista painamalla MENU(Sovellus)[Esittely].

[202] KäyttöohjeetSovellusten lisääminen tuotteeseenPlayMemories Camera AppsSuositeltava tietokoneympäristö

Lisätietoja suositeltavasta tietokoneympäristöstä sovellusten lataamiseksi ja toimintojen lisäämiseksi tuotteeseen on seuraavassa osoitteessa: ”
PlayMemories Camera Apps” -sivusto (www.sony.net/pmca/)

[203] KäyttöohjeetSovellusten lisääminen tuotteeseenSovellusten asentaminenPalvelutilin avaaminen

Voit avata palvelutilin, joka tarvitaan sovellusten lataamiseen.

 1. Avaa sovellusten lataussivusto.
 2. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja hanki palvelutili.
  • Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja lataa haluamasi sovellus tuotteeseen.

[204] KäyttöohjeetSovellusten lisääminen tuotteeseenSovellusten asentaminenSovellusten lataaminen

Voit ladata sovelluksia tietokoneella.

 1. Avaa sovellusten lataussivusto.
 2. Valitse haluamasi sovellus ja lataa se tuotteeseen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
  • Yhdistä tietokone ja tuote micro USB -kaapelilla (mukana) noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

[205] KäyttöohjeetSovellusten lisääminen tuotteeseenSovellusten asentaminenSovellusten lataaminen suoraan tuotteeseen Wi-Fi-toiminnon avulla

Voit ladata sovelluksia käyttämällä Wi-Fi-toimintoa ilman tietokoneyhteyttä.

 1. MENU(Sovellus) → Sovellusluettelo(PlayMemories Camera Apps) ja lataa sitten sovelluksia noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
  Hanki palvelutili etukäteen.

Huomautus

 • Kun tuotteen IP-osoiteasetuksena on [Manuaalinen], et voi ladata sovellusta. Valitse [IP-osoitteen säätö] -asetukseksi [Automaattinen].

[206] KäyttöohjeetSovellusten lisääminen tuotteeseenSovellusten käynnistäminenLadatun sovelluksen käynnistäminen

Käynnistä sovellus, joka on ladattu PlayMemories Camera Apps -sovelluslataussivustolta.

 1. MENU(Sovellus) → [Sovellusluettelo] → sovellus, joka halutaan käynnistää.

Vihje

Sovellusten käynnistäminen nopeammin

Määritä [Ladattu sovellus] ja [Sovellusluettelo] mukautettavaan näppäimeen. Voit käynnistää sovelluksia tai näyttää sovellusluettelon painamalla vain mukautettavaa näppäintä, kun kuvaustietonäyttö on näkyvissä.

[207] KäyttöohjeetSovellusten lisääminen tuotteeseenSovellusten hallintaSovellusten poistaminen

Voit poistaa sovelluksia tuotteesta.

 1. MENU(Sovellus) → Sovellusluettelo[Sovelluksen hallinta][Hallinta ja poisto]
 2. Valitse poistettava sovellus.
 3. Poista sovellus valitsemalla .
 • Poistettu sovellus voidaan asentaa uudelleen. Lisätietoja on sovellusten lataussivustossa.

[208] KäyttöohjeetSovellusten lisääminen tuotteeseenSovellusten hallintaSovellusten järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa järjestystä, jossa lisätyt sovellukset näytetään tuotteessa.

 1. MENU (Sovellus) → Sovellusluettelo[Sovelluksen hallinta] [Järjestely].
 2. Valitse sovellus, jonka järjestystä haluat muuttaa.
 3. Valitse kohde.

[209] KäyttöohjeetSovellusten lisääminen tuotteeseenSovellusten hallintaPlayMemories Camera Apps -tilitietojen tarkistaminen

Tuotteeseen rekisteröidyn Sony Entertainment Network -tilin tiedot näytetään.

 1. MENU(Sovellus) → Sovellusluettelo[Sovelluksen hallinta] [Näytä tilitiedot].

[210] KäyttöohjeetKatselu tietokoneellaSuositeltava tietokoneympäristöSuositeltava tietokoneympäristö

Voit tarkistaa ohjelmiston tietokoneympäristön seuraavasta osoitteesta:
www.sony.net/pcenv/

[211] KäyttöohjeetKatselu tietokoneellaOhjelmiston käyttäminenPlayMemories Home

PlayMemories Home -ohjelmiston avulla voit tehdä seuraavia asioita:

 • Voit tuoda tuotteella kuvattuja kuvia tietokoneeseen.
 • Voit toistaa tietokoneeseen tuotuja kuvia.
 • Voit jakaa kuvia käyttämällä PlayMemories Online -ohjelmistoa.

Windowsissa voit tehdä myös seuraavia asioita:

 • Voit järjestää tietokoneessa olevia kuvia päiväyksen mukaan ja näyttää ne.
 • Voit muokata ja korjata kuvia esimerkiksi rajaamalla ja muuttamalla kokoa.
 • Voit luoda tietokoneeseen tuoduista AVCHD-videoista Blu-ray-, AVCHD- tai DVD-videolevyn.
  XAVC S -muotoisista videoista ei voi luoda levyjä, mutta niitä voidaan viedä tietokoneisiin.
 • Voit kopioida kuvia verkkopalveluun. (Internet-yhteys vaaditaan.)
 • Lisätietoja on PlayMemories Home -sovelluksen Ohjeessa.
 • PlayMemories Online- tai muiden verkkopalveluiden käyttöön tarvitaan Internet-yhteys. PlayMemories Online- tai muut verkkopalvelut eivät välttämättä ole saatavilla eräissä maissa tai eräillä alueilla.

[212] KäyttöohjeetKatselu tietokoneellaOhjelmiston käyttäminenPlayMemories Home -sovelluksen asentaminen

 1. Mene tietokoneen Internet-selaimella seuraavaan URL-osoitteeseen ja asenna PlayMemories Home.
  • Jatka asennusta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
  • Kun asennus on suoritettu, PlayMemories Home käynnistyy.
  • Jos ennen vuotta 2011 ostetun tuotteen mukana toimitettu PMB (Picture Motion Browser) on jo asennettu, PlayMemories Home korvaa sen. Käytä PlayMemories Home -ohjelmistoa.
 2. Liitä tuote tietokoneeseen käyttämällä toimitettua micro USB -kaapelia.
  • PlayMemories Home -ohjelmistoon voidaan lisätä uusia toimintoja. Vaikka PlayMemories Home olisi jo asennettu tietokoneeseen, liitä tämä tuote uudelleen tietokoneeseen.

A: Multi/micro USB -liittimeen

B: Tietokoneen USB-liittimeen

Huomautus

 • Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
 • Tietokone täytyy ehkä käynnistää uudelleen. Kun näkyviin tulee uudelleenkäynnistämisen vahvistamista koskeva ilmoitus, käynnistä tietokone uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
 • Tietokoneen järjestelmäympäristö saattaa edellyttää, että DirectX asennetaan.

Vihje

 • Lisätietoja PlayMemories Home -ohjelmistosta on sen ohjeessa tai PlayMemories Home -tukisivulla (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (vain englanniksi).

[213] KäyttöohjeetKatselu tietokoneellaOhjelmiston käyttäminenMac-tietokoneiden ohjelmisto

Lisätietoja Mac-tietokoneiden ohjelmistosta on seuraavassa osoitteessa:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Wireless Auto Import

”Wireless Auto Import” tarvitaan, jos käytetään Mac-tietokonetta ja halutaan tuoda kuvia tietokoneeseen käyttämällä Wi-Fi-toimintoa. Lataa ”Wireless Auto Import” yllä olevasta osoitteesta ja asenna se Mac-tietokoneeseen. Lisätietoja on ”Wireless Auto Import” -ohjelmiston Ohjeessa.

Huomautus

 • Ohjelmisto, jota voidaan käyttää, vaihtelee alueen mukaan.

[214] KäyttöohjeetKatselu tietokoneellaOhjelmiston käyttäminen”Image Data Converter”

”Image Data Converter” -sovelluksen avulla voit tehdä seuraavia asioita:

 • Voit muokata RAW-muodossa tallennettuja kuvia erilaisilla korjauksilla, esimerkiksi sävykäyrä ja terävyys.
 • Voit säätää kuvia käyttämällä valkotasapainoa, aukkoa ja [Luova asetus] -toimintoa yms.
 • Voit tallentaa tietokoneessa näytetyt ja muokatut valokuvat.
  Voit tallentaa valokuvan joko RAW-muodossa tai yleisessä tiedostomuodossa.
 • Voit näyttää ja vertailla tällä tuotteella kuvattuja RAW-kuvia ja JPEG-kuvia.
 • Voit rankata kuvia viiteen luokkaan.
 • Voit käyttää värietikettejä.

[215] KäyttöohjeetKatselu tietokoneellaOhjelmiston käyttäminen”Image Data Converter” -sovelluksen asentaminen

 1. Lataa ja asenna ohjelmisto seuraavasta osoitteesta (vain englanniksi).

Huomautus

 • Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.

[216] KäyttöohjeetKatselu tietokoneellaOhjelmiston käyttäminen”Image Data Converter Guide” -ohjeen avaaminen

Windows:

[Start][All Programs][Image Data Converter][Help][Image Data Converter Ver.4].

 • Windows 8: Käynnistä [Image Data Converter Ver.4] ja valitse valikkoriviltä [Help][Image Data Converter Guide].

Mac:

Finder → [Applications][Image Data Converter] [Image Data Converter Ver.4] ja valitse valikkoriviltä [Help][Image Data Converter Guide].

[217] KäyttöohjeetKatselu tietokoneellaTämän tuotteen ja tietokoneen yhdistäminenTuotteen liittäminen tietokoneeseen

 1. Aseta riittävästi ladattu akku tuotteeseen tai kytke tuote pistorasiaan verkkolaitteen AC-UD10 (myydään erikseen) avulla.
 2. Kytke tuote päälle ja käynnistä tietokone.
 3. Liitä tuote tietokoneeseen käyttämällä micro USB -kaapelia (mukana) (A) .

  • Jos tuote liitetään tietokoneeseen micro USB-kaapelilla, kun [USB-virtalähde]-asetuksena on [Käytössä], virta syötetään tietokoneesta. (Oletusasetus: [Käytössä])

[218] KäyttöohjeetKatselu tietokoneellaTämän tuotteen ja tietokoneen yhdistäminenKuvien tuominen tietokoneeseen

PlayMemories Home -ohjelmiston avulla voit tuoda kuvia vaivattomasti. Lisätietoja PlayMemories Home -toiminnoista on sen Ohjeessa.

Kuvien tuominen tietokoneeseen ilman PlayMemories Home -sovellusta (Windows)

Kun tuotteen ja tietokoneen USB-yhteyden muodostamisen jälkeen tulee ohjattu automaattitoistotoiminto näkyviin, napsauta [Open folder to view files][OK][DCIM] tai [MP_ROOT]. Kopioi sitten haluamasi kuvat tietokoneeseen.

 • Jos Device Stage -näyttö tulee esiin Windows 7- tai Windows 8 -tietokoneessa, kaksoisnapsauta [Browse Files] → tallennusvälineen kuvake → kansio, johon tuotava kuva on tallennettu.

Kuvien tuominen tietokoneeseen ilman PlayMemories Home -sovellusta (Mac)

Liitä tuote Mac-tietokoneeseen. Kaksoisnapsauta uutta kuvaketta työpöydällä → kansio, johon tuotava kuva on tallennettu. Vedä ja pudota sitten kuvatiedosto kiintolevyn kuvakkeeseen.

Huomautus

 • Käytä AVCHD-videoiden tietokoneeseen tuonnin kaltaisiin toimintoihin PlayMemories Home -ohjelmistoa.
 • Älä muokkaa tai käsittele muulla tavalla AVCHD-videotiedostoja/-kansioita liitetyllä tietokoneella. Videotiedostot voivat vaurioitua tai muuttua toistokelvottomiksi. Älä poista tai kopioi muistikortilla olevia AVCHD-videoita tietokoneen kautta. Sony ei vastaa tällaisten tietokoneen kautta tehtävien toimien seurauksista.

[219] KäyttöohjeetKatselu tietokoneellaTämän tuotteen ja tietokoneen yhdistäminenTuotteen irrottaminen tietokoneesta

Katkaisee USB-yhteyden tuotteen ja tietokoneen välillä.

Suorita vaiheiden 1–2 toimenpiteet ennen seuraavia toimenpiteitä:

 • Kaapelin irrottaminen.
 • Muistikortin poistaminen.
 • Tuotteen sammuttaminen.

 1. Napsauta tehtävärivillä (Safely remove USB Mass Storage Device).
 2. Napsauta esiin tulevaa viestiä.

Huomautus

 • Mac: Vedä ja pudota muistikortin tai aseman symboli roskakorisymboliin. Tuotteen yhteys tietokoneeseen katkaistaan.
 • Irtikytkentäkuvaketta ei välttämättä näytetä Windows 7- / Windows 8 -tietokoneissa. Tällöin voit ohittaa yllä olevat vaiheet 1 ja 2.

[220] KäyttöohjeetKatselu tietokoneellaVideolevyn luominenLevytyyppi

Teräväpiirtoinen kuvanlaatu (HD)
Blu-ray-levyn avulla voidaan tallentaa pidempikestoisia teräväpiirtoisia (HD) videoita kuin DVD-levyille.

Teräväpiirtoinen kuvanlaatu (HD) (AVCHD-tallennuslevy)
Teräväpiirtoisia (HD) videoita voidaan tallentaa DVD-tallennusvälineille, kuten DVD-R-levyille, ja tuloksena on teräväpiirtoinen (HD) levy.

 • Teräväpiirtoinen (HD) levy voidaan toistaa AVCHD-muodon toistolaitteilla, kuten Sony Blu-ray-soitin ja PlayStation®3. Levyä ei voi toistaa tavallisilla DVD-soittimilla.

Normaalilaatuinen kuva (STD)
Teräväpiirtoisista (HD) videoista normaalilaatuisiksi (STD) videoiksi muunnetut videot voidaan tallentaa DVD-tallennusvälineille, kuten DVD-R-levyille, ja tuloksena on normaalilaatuinen (STD) levy.

Vihje

Voit käyttää seuraavanlaisia 12 cm:n levyjä PlayMemories Home ‑ohjelmiston kanssa. Tietoja Blu-ray-levyistä on kohdassa ”Blu-ray-levyjen luominen”

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Ei uudelleenkirjoitettava

DVD-RW/DVD+RW: Uudelleenkirjoitettava

 • Pidä aina ”PlayStation 3” ajan tasalla käyttämällä uusinta ”PlayStation 3”-järjestelmäohjelmistoa.
 • ”PlayStation 3” ei välttämättä ole saatavana eräissä maissa / eräillä alueilla.

[221] KäyttöohjeetKatselu tietokoneellaVideolevyn luominenLevyn luontimenetelmän valitseminen

Voit luoda levyn tällä tuotteella tallennetusta AVCHD-muotoisesta videosta. Toistokelpoiset laitteet voivat vaihdella levytyypin mukaan. Valitse soittimelle sopiva menetelmä.
Lisätietoja levyn luomisesta PlayMemories Home -sovelluksella on PlayMemories Home -ohjeessa. (vain Windows)

Luo levyn, jossa on teräväpiirtoinen kuvanlaatu (HD)
Kirjoitettava videomuoto: PS, FX, FH
Soitin: Blu-ray Disc -toistolaitteet (Sony Blu-ray Disc -soitin, PlayStation®3 yms.)

Luo levyn, jossa on teräväpiirtoinen kuvanlaatu (HD) (AVCHD-tallennuslevy)
Kirjoitettava videomuoto: PS*, FX*, FH
Soitin: AVCHD-muodon toistolaitteet (Sony Blu-ray Disc -soitin, PlayStation®3 jne.)

Luo levyn, jossa on normaalitarkkuuden kuvanlaatu (STD)
Kirjoitettava videomuoto: PS*, FX*, FH*
Soitin: Tavalliset DVD-toistolaitteet (DVD-soitin, tietokone, jolla voidaan toistaa DVD-levyjä jne.)

*Voit luoda PlayMemories Home -sovelluksella levyn näissä muodoissa tallennetuista videoista muuntamalla kuvanlaatua alaspäin.

[222] KäyttöohjeetKatselu tietokoneellaVideolevyn luominenLevyn luominen muulla laitteella kuin tietokone

Voit luoda levyjä myös käyttämällä Blu-ray-tallenninta tms. Luotavien levyjen tyyppi vaihtelee käytettävän laitteen mukaan.

Blu-ray-tallennin:

Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu

Normaalilaatuinen (STD) kuvanlaatu

HDD-tallennin tms.:

Normaalilaatuinen (STD) kuvanlaatu

Huomautus

 • Kun luodaan AVCHD-levyjä PlayMemories Home -ohjelmistolla videoista, jotka on tallennettu [Tallennusasetus]-valinnalla [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] tai [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], kuvanlaatu muunnetaan, eikä ole mahdollista luoda levyjä, joilla on alkuperäinen kuvanlaatu. Kuvanlaadun muuntaminen vie aikaa. Jos haluat videot alkuperäisellä kuvanlaadulla, käytä Blu-ray-levyjä.
 • Jos haluat luoda Blu-ray-levyn [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] -muodossa tallennetuista videoista, sinun täytyy käyttää AVCHD-muodon Ver. 2.0 kanssa yhteensopivaa laitetta. Luotu Blu-ray-levy voidaan toistaa vain AVCHD-muodon Ver. 2.0 kanssa yhteensopivalla laitteella.
 • Lisätietoja levyn luonnista on käytettävän laitteen käyttöohjeissa.
 • Videoita, jotka on tallennettu [Tiedostomuoto]-asetuksella [XAVC S], ei voi kopioida levyille.

[223] KäyttöohjeetKatselu tietokoneellaVideolevyn luominenBlu-ray-levyjen luominen

Voit luoda Blu-ray-levyjä tietokoneeseen tuoduista AVCHD-videoista. Tietokoneen täytyy pystyä luomaan Blu-ray-levyjä. BD-R- (ei uudelleenkirjoitettava) tai BD-RE (uudelleenkirjoitettava) -levyjä voidaan käyttää. Usean istunnon tallennuksia ei voi tehdä. Kun haluat luoda Blu-ray-levyjä PlayMemories Home -ohjelmistolla, muista asentaa erillinen lisäohjelmisto. Katso lisätietoja seuraavasta URL-osoitteesta:

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

Asennusta varten tietokoneessa täytyy olla Internet-yhteys. Lisätietoja on PlayMemories Home -ohjelmiston ohjeessa.

Huomautus

 • Kun halutaan toistaa Blu-ray-levy, joka luotiin käyttämällä muodossa [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] tallennettuja videoita, on käytettävä AVCHD-muodon Ver. 2.0 kanssa yhteensopivaa laitetta.

[224] KäyttöohjeetVarotoimet/tämä tuoteVarotoimiaVarotoimia

Muistikorttien varmuuskopiointi

Tiedot saattavat vioittua seuraavissa tapauksissa. Muista varmuuskopioida tiedot niiden turvaamiseksi.

 • Kun muistikortti irrotetaan tai tuote sammutetaan luku- tai kirjoitustoiminnon aikana.
 • Kun muistikorttia käytetään paikoissa, joissa voi olla staattista sähköä tai sähköhäiriöitä.

Kuvatietokantatiedoston luominen

Jos tuotteeseen asetetaan muistikortti, joka ei sisällä kuvatietokantatiedostoa, ja kytketään virta, tuote luo automaattisesti kuvatietokantatiedoston käyttäen hieman muistikortin kapasiteettia. Toimenpide voi kestää kauan, eikä tuotetta voi käyttää, ennen kuin toimenpide on valmis.
Jos tapahtuu tietokantatiedoston virhe, vie kaikki kuvat tietokoneeseen käyttämällä PlayMemories Home -sovellusta ja alusta sitten muistikortti käyttämällä tätä tuotetta.

Älä käytä tai säilytä tuotetta seuraavissa paikoissa

 • Erittäin kuumat, kylmät tai kosteat paikat
  Jos kamera jätetään esim. aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon, kameran runko voi vääristyä ja siitä voi aiheutua toimintahäiriöitä.
 • Säilytys suorassa auringonvalossa tai lämmityslaitteiden lähettyvillä
  Kameran rungon väri voi muuttua tai runko vääristyä, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
 • Paikat, joihin voi kohdistua tärinää
 • Voimakkaan magneettikentän lähellä
 • Hiekkaiset ja pölyiset paikat
  Varo, ettei tuotteeseen pääse hiekkaa tai pölyä. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, joita ei aina voi korjata.

Kantaminen

Älä istu, jos tuote on housujesi tai hameesi takataskussa, sillä tuote voi vikaantua tai mennä rikki.

Käyttölämpötilat

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi 0 °C – 40 °C:n lämpötilassa. Kuvaaminen erittäin kylmissä tai kuumissa olosuhteissa näiden rajojen ulkopuolella ei ole suositeltavaa.

Kosteuden tiivistyminen

 • Jos tuote tuodaan suoraan kylmästä lämpimään paikkaan, tuotteen sisään ja pinnalle voi tiivistyä kosteutta. Tämä tiivistyminen saattaa aiheuttaa tuotteen toimintahäiriöitä.
 • Jos kosteutta tiivistyy, sammuta tuote ja odota noin tunti, että kosteus haihtuu. Huomaa, että jos otat kuvia, kun objektiivissa on kosteutta, kuvista ei tule tarkkoja.

Tuotteen kanssa käytettävissä olevat toiminnot

Tässä oppaassa kuvataan 1080 60i- ja 1080 50i -yhteensopivien laitteiden toiminnot. Kun haluat tarkistaa, onko tuote 1080 60i- tai 1080 50i -yhteensopiva laite, tarkista seuraavat merkit tuotteen pohjasta.

 • 1080 60i -yhteensopiva laite: 60i
 • 1080 50i -yhteensopiva laite: 50i

Huomautuksia lentokoneessa oltaessa

 • Valitse lentokoneessa [Lentokonetila]-asetukseksi [Käytössä].

Kuvatietojen yhteensopivuus

Tuote on DCF (Design rule for Camera File system) -yleisstandardin vaatimusten mukainen. Standardin on määritellyt JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Tuotteellasi kuvattujen kuvien toisto muissa laitteissa tai muissa laitteissa kuvattujen tai muokattujen kuvien toisto omassa tuotteessasi ei ole varmaa.

Huomautuksia videoiden toistamisesta muilla laitteilla

 • Tämä tuote käyttää MPEG-4 AVC/H.264 High Profile AVCHD:lle -muotoista tallennusta. Tästä syystä tällä tuotteella AVCHD-muodossa tallennettuja videoita ei voi toistaa seuraavissa laitteissa.
  • Muut AVCHD-muodon kanssa yhteensopivat laitteet, jotka eivät tue High Profile -ominaisuutta
  • Laitteet, jotka eivät ole yhteensopivia AVCHD-muodon kanssa

  Tämä tuote käyttää myös MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile MP4:lle -muotoista tallennusta. Tästä syystä toista tällä tuotteella MP4-muodossa tallennetut videot MPEG-4 AVC/H.264 ‑yhteensopivilla laitteilla.

 • HD (teräväpiirto) ‑kuvanlaadulla tallennettuja levyjä voidaan toistaa vain AVCHD-muodon kanssa yhteensopivissa laitteissa.
  DVD-pohjaiset soittimet tai tallentimet eivät voi toistaa HD-kuvanlaatuisia levyjä, koska ne eivät ole yhteensopivia AVCHD-muodon kanssa. Lisäksi DVD-pohjaiset soittimet tai tallentimet eivät ehkä voi poistaa HD-kuvanlaatuisia levyjä, jotka on tallennettu käyttämällä AVCHD-muotoa.

Monitori, etsin ja objektiivi

 • Näyttö on valmistettu erittäin hienoa tarkkuustekniikkaa käyttäen niin, että yli 99,99 % kuvapisteistä on toimivia. Näytössä voi kuitenkin näkyä jatkuvasti joitakin hyvin pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet ovat normaaleja eivätkä vaikuta kuviin millään tavalla.
 • Näytön tai objektiivin pitkäaikainen altistaminen suoralle auringonvalolle voi aiheuttaa toimintahäiriön. Ole varovainen asettaessasi tuotteen ikkunan lähelle tai ulkona ollessasi.
 • Älä paina näyttöä. Näytön väri voi muuttua, ja tästä voi seurata toimintohäiriö.
 • Näytössä olevat kohteet voivat laahautua jäljessä kylmissä olosuhteissa. Tämä ei ole vika.
 • Jos näytön pinnalla on vesipisaroita tai muuta nestettä, pyyhi se pehmeällä liinalla. Jos näyttö jää märäksi, sen pinta voi muuttua tai heikentyä. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
 • Kun akku on purkautunut, tuote saattaa sammua objektiivi työntyneenä ulos. Asenna ladattu akku ja kytke tuote uudestaan päälle.
 • Älä kolauta objektiivia tai käsittele sitä kovakouraisesti.
 • Älä kannattele kameraa monitorista tai etsimestä.
 • Kun käytät moottoroitua zoom-objektiivia, varo, etteivät sormesi tai muut esineet tartu objektiiviin.
 • Kun painat etsintä alas, varo, etteivät sormesi tartu etsimeen.
 • Älä paina etsintä väkisin alas, kun okulaari on vedetty ulos.
 • Jos etsimeen tarttuu vettä, hiekkaa tai pölyä, seurauksena voi olla toimintahäiriö.

Salamaa koskevia huomautuksia

 • Älä kanna tuotetta salamayksiköstä tai kohdista siihen liiallista voimaa.
 • Jos avoimeen salamayksikköön pääsee vettä, pölyä tai hiekkaa, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
 • Kun painat salamayksikköä alas, varo, etteivät sormesi jää kiinni.

Tuotteen hävittämistä tai luovuttamista koskevia huomautuksia

Kun tuote hävitetään tai siirretään muille, muista suorittaa seuraava toimenpide henkilökohtaisten tietojen suojelemiseksi.
 • Nollaa kaikki asetukset suorittamalla [Palauta].

[225] KäyttöohjeetVarotoimet/tämä tuoteVarotoimiaSisäinen ladattava paristo

Tässä kamerassa on sisäinen ladattava paristo, joka ylläpitää päivämäärän, ajan ja muut asetukset riippumatta siitä, onko virta kytkettynä tai akku ladattu tai purkautunut. Tämä ladattava paristo latautuu koko ajan tuotteen käytön aikana. Jos tuotetta käytetään vain lyhyitä aikoja, se kuitenkin purkautuu vähitellen. Jos tuotetta ei käytetä ollenkaan noin 1 kuukauteen, se purkautuu täysin. Muista ladata ladattava paristo tässä tapauksessa uudelleen ennen tuotteen käyttöä. Voit kuitenkin käyttää tuotetta, vaikka ladattava paristo olisi tyhjä, mutta et pysty tallentamaan päivämäärää ja aikaa.

Sisäisen ladattavan pariston latausmenetelmä

Aseta ladattu akku tuotteeseen tai kytke tuote pistorasiaan verkkolaitteen (mukana) avulla ja jätä tuote vähintään 24 tunniksi virta pois päältä.

[226] KäyttöohjeetVarotoimet/tämä tuoteVarotoimiaAkkua koskevia huomautuksia

Akun lataaminen

 • Lataa akku (mukana) ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa.
 • Ladattu akku purkautuu itsekseen vähitellen, vaikka sitä ei käytettäisi. Lataa akku aina ennen tuotteen käyttämistä, jotta et menetä yhtään kuvausmahdollisuutta.
 • Akku voidaan ladata, vaikka se ei ole aivan tyhjä. Voit käyttää osittain ladattua akkua.
 • Jos latausvalo vilkkuu ja lataus peruutetaan puolivälissä, poista akku ja asenna se sitten takaisin.
 • Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilassa 10 °C – 30 °C. Akku ei ehkä lataudu tehokkaasti, jos lämpötila on tämän alueen ulkopuolella.
 • Jos tämä tuote liitetään kannettavaan tietokoneeseen, jota ei ole liitetty virtalähteeseen, kannettavan tietokoneen akun varaus voi laskea. Älä lataa tätä tuotetta kannettavalla tietokoneella liian pitkään.
 • Älä käynnistä tietokonetta / käynnistä sitä uudelleen, herätä sitä lepotilasta tai sammuta sitä, kun tämä tuote on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla. Se voi aiheuttaa tämän tuotteen toimintahäiriön. Kytke tuote ja tietokone irti ennen yllä olevien toimenpiteiden suorittamista.
 • Latauksen onnistumista ei taata, jos käytetään itse koottua tai muokattua tietokonetta.

Latausaika (Täysi lataus)

Latausaika on noin 230 minuuttia käytettäessä verkkolaitetta (mukana). Yllä oleva latausaika on aika, joka tarvitaan täysin tyhjentyneen akun lataamiseen 25 °C:ssa. Lataus voi kestää pidempään käyttöolojen ja olosuhteiden mukaan.

Akun tehokas käyttö

 • Akun teho heikkenee alhaisissa lämpötiloissa. Niinpä akun käyttöaika on lyhyempi kylmissä paikoissa. Voit pidentää akun käyttöaikaa pitämällä akkua taskussasi kehon lähellä, jotta se lämpenee, ja laittamalla sen tuotteeseen vasta juuri ennen kuvaamista. Jos taskussasi on metalliesineitä, esimerkiksi avaimia, varo etteivät ne aiheuta oikosulkua.
 • Akku tyhjenee nopeasti, jos salamaa tai zoomia käytetään usein.
 • Suosittelemme vara-akkujen käyttöä ja harjoituskuvien ottamista ennen varsinaisia kuvia.
 • Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vesitiivis.
 • Älä jätä akkua auton sisään, suoraan auringonpaisteeseen tai mihinkään muihin erittäin kuumiin paikkoihin.
 • Jos akun liitin on likainen, tuotteeseen ei ehkä voi kytkeä virtaa tai akku ei ehkä lataudu kunnolle. Puhdista tällöin akku pyyhkimällä pöly kevyesti pois pehmeällä liinalla tai vanupuikolla.

Akun varaustilan ilmaisin

 • Akun varaustilan ilmaisin näkyy näytössä.

   

  A: Akun varaustaso korkea

  B: Akku tyhjä

 • Akun oikean varaustilan ilmaisin tulee näyttöön noin minuutin kuluttua.
 • Akun oikean varaustilan ilmaisin ei ehkä näy tietyissä käyttö- tai ympäristöolosuhteissa.
 • Jos tuotetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa virran ollessa kytkettynä, tuote sammuu automaattisesti (automaattinen virrankatkaisu).
 • Jos akun varaustilan ilmaisin ei näy näytössä, tuo se näkyviin painamalla DISP (Näyttöasetus) -painiketta.

Akun säilyttäminen

 • Lataa akku täyteen ja tyhjennä se täysin sitten tuotteessa vähintään kerran vuodessa ennen säilytystä akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Säilytä akkua viileässä ja kuivassa paikassa.
 • Voit tyhjentää akun jättämällä tuotteen diaesitystilaan, kunnes virta katkeaa.
 • Estä liittimien tahriintuminen, oikosulut yms. pitämällä akku erossa metallisista materiaaleista asettamalla se muovipussiin kuljetuksen tai säilytyksen ajaksi.

Akun käyttöikä

 • Akun käyttöikä on rajallinen. Jos samaa akkua käytetään toistuvasti tai pitkiä aikoja, akun kapasiteetti heikkenee vähitellen. Jos akun käyttöaika lyhenee huomattavasti, on ehkä aika vaihtaa akku uuteen.
 • Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja käyttöolosuhteet sekä käyttöympäristö.

[227] KäyttöohjeetVarotoimet/tämä tuoteVarotoimiaAkun lataaminen

 • Toimitettu verkkolaite on tarkoitettu tälle tuotteelle. Älä liitä sitä muihin elektronisiin laitteisiin. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
 • Käytä vain aitoa Sony-verkkolaitetta.
 • Jos tuotteen latausvalo vilkkuu latauksen aikana, poista ladattavana oleva akku ja asenna se sitten kunnolla takaisin tuotteeseen. Jos latausvalo vilkkuu uudelleen, se voi olla merkki viallisesta akusta tai siitä, että käytössä on jokin muu akkutyyppi. Tarkasta, että akku on oikeantyyppinen.
  Jos akku on oikeantyyppinen, poista akku, aseta sen tilalle uusi tai eri akku ja tarkista, että asetettu akku latautuu oikein. Jos asetettu akku latautuu oikein, aiemmin asetettu akku saattaa olla viallinen.
 • Jos latausvalo vilkkuu, vaikka verkkolaite on liitetty tuotteeseen ja pistorasiaan, se tarkoittaa, että lataus on loppunut tilapäisesti ja on valmiustilassa. Lataus pysähtyy ja siirtyy valmiustilaan automaattisesti, jos lämpötila on suositellun käyttölämpötilan ulkopuolella. Kun lämpötila palaa asianmukaiselle alueelle, latausta jatketaan ja latausvalo syttyy uudelleen. Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilassa 10 °C – 30 °C.
 • Kun verkkolaite (mukana) on kytketty laitteeseen, kuvausta/toistoa ei voi käyttää.

[228] KäyttöohjeetVarotoimet/tämä tuoteVarotoimiaMuistikortti

Muistikortti

Muistikorttien esitykset käyttöoppaassa

Memory Stick PRO Duo
(Memory Stick XC-HG Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo)

Memory Stick Micro
(Memory Stick Micro (M2)/Memory Stick Micro (Mark2))

SD-kortti
(SD-muistikortti/SDHC-muistikortti/SDXC-muistikortti)

microSD-muistikortti
(microSD-muistikortti/microSDHC-muistikortti/microSDXC-muistikortti)

 • Memory Stick PRO Duo -tallennusvälineet ja SD-kortit 64 Gt:uun asti on testattu ja havaittu toimiviksi tuotteen kanssa.
 • Memory Stick Micro -tallennusväline, enintään 16 Gt, ja microSD-kortit 64 Gt:uun asti on testattu ja havaittu toimiviksi tuotteen kanssa.
 • Videoiden tallennukseen suositellaan seuraavia muistikortteja:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))
  • (Memory Stick XC-HG Duo (Mark2))
  • (Memory Stick PRO-HG Duo)
  • (Mark2) (Memory Stick Micro (Mark2))
  • Luokka 4 tai nopeampi, microSD-muistikortti Luokka 4 tai nopeampi
 • Kun tallennetaan XAVC S -muotoisia videoita, käytä seuraavia muistikortteja:
  • SDXC-muistikortti, enintään 64 Gt (luokka 10 tai nopeampi)
  • UHS-I-yhteensopiva SDXC-muistikortti, enintään 64 Gt
  • Memory Stick XC-HG Duo
 • SD-kortit tukevat myös UHS-I-standardia.

Huomautus

 • Kun käytät muistikorttia tässä tuotteessa ensimmäistä kertaa, kortti kannattaa alustaa tuotteessa ennen kuvaamista, jotta muistikortti toimii varmasti oikein.
  Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki tiedot muistikortilta pysyvästi, eikä tietoja voi palauttaa. Tallenna tärkeät tiedot esimerkiksi tietokoneeseen.
 • Jos kuvia otetaan ja poistetaan toistuvasti pitkään, muistikortilla olevan tiedoston tiedot voivat pirstoutua ja videokuvaus voi keskeytyä kesken kuvauksen. Jos näin tapahtuu, tallenna kuvat tietokoneeseen tai muuhun tallennuspaikkaan ja suorita sitten toiminto [Alusta].
 • Tietokoneessa alustettu muistikortti ei välttämättä toimi tuotteen kanssa.
 • Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee muistikortin ja käytetyn laitteiston yhdistelmän mukaan.
 • Tärkeät tiedot kannattaa varmuuskopioida esimerkiksi tietokoneen kiintolevylle.
 • Älä kiinnitä tarraa muistikorttiin tai muistikorttisovittimeen.
 • Älä koske muistikortin liitinosaan käsin tai metalliesineillä.
 • Älä iske, taivuta tai pudota muistikorttia.
 • Älä pura tai muunna muistikorttia.
 • Älä altista muistikorttia vedelle.
 • Älä jätä muistikorttia pikkulasten ulottuville. He voivat niellä sen vahingossa.
 • Muistikortti voi olla kuuma, jos sitä on juuri käytetty pitkään. Käsittele sitä varovasti.
 • Älä aseta muistikorttipaikkaan muistikorttia, joka ei sovi siihen. Se aiheuttaa toimintahäiriön.
 • Muistikorttia ei saa käyttää tai säilyttää seuraavanlaisissa olosuhteissa:
  • Kuumat paikat, kuten auringonpaisteeseen pysäköidyn auton sisätilat
  • Suoralle auringonvalolle altistuvat paikat
  • Kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä aineita
 • Memory Stick XC-HG Duo -tallennusvälineeseen tai SDXC- tai microSDXC -muistikorttiin tallennettuja kuvia ei voi tuoda eikä toistaa tietokoneilla tai AV-laitteilla, jotka eivät ole exFAT-yhteensopivia micro USB -kaapelilla liitettyinä. Varmista, että laite on exFAT-yhteensopiva, ennen kuin liität sen tuotteeseen. Jos liität tuotteen yhteensopimattomaan laitteeseen, saatat saada kehotteen alustaa kortti. Älä koskaan alusta korttia tämän kehotuksen takia, sillä toimenpide poistaa kaikki kortilla olevat tiedot. (exFAT on tiedostojärjestelmä, jota käytetään Memory Stick XC-HG Duo -tallennusvälineessä sekä SDXC- ja microSDXC-muistikorteissa.)

Muistikorttisovittimen (myydään erikseen) käyttöön liittyvä huomautus

 • Kun muistikortti asetetaan muistikorttisovittimeen, varmista, että muistikortti asetetaan oikein päin niin pitkälle kuin se menee. Jos korttia ei aseteta oikein, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
 • Kun tuotteen kanssa käytetään Memory Stick Micro -tallennusvälinettä tai microSD-muistikorttia, muista asettaa se ensin erilliseen muistikorttisovittimeen.

Memory Stick

Tämän tuotteen kanssa voidaan käyttää seuraavia Memory Stick -tyyppejä. Kaikkien Memory Stick -toimintojen toimintaa ei voida kuitenkaan taata.

 • Memory Stick PRO Duo: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick XC-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick Micro (M2): *1
 • Memory Stick Micro (Mark2): *1

*1 Tämä Memory Stick on varustettu MagicGate-toiminnoilla. MagicGate on salaustekniikkaa käyttävä tekijänoikeuksia suojaava tekniikka. Tuotteella ei voi suorittaa MagicGate-toimintoja tarvitsevaa tietojen tallennusta/toistoa.

*2Erittäin suurta tiedonsiirtonopeutta rinnakkaisliitännän kautta ei tuetaan.

*3Videotallennukseen voidaan käyttää vain Mark2-merkittyä tallennusvälinettä.

Huomautuksia Memory Stick Micro (myydään erikseen) käytöstä

 • Tämä kamera on yhteensopiva Memory Stick Micro (M2) kanssa. M2 on lyhenne sanoista Memory Stick Micro.
 • Jos haluat käyttää Memory Stick Micro tässä tuotteessa, aseta Memory Stick Micro Duo-kokoiseen M2-sovittimeen. Jos Memory Stick Micro asetetaan kameraan ilman Duo-kokoista M2-sovitinta, korttia ei ehkä voi poistaa tuotteesta.
 • Älä jätä Memory Stick Micro pikkulasten ulottuville. He voivat niellä sen vahingossa.

[229] KäyttöohjeetVarotoimet/tämä tuoteTuotteen puhdistaminenPuhdistaminen

Objektiivin ja salaman puhdistaminen

Pyyhi objektiivi ja salama puhtaaksi sormenjäljistä, pölystä yms. pehmeällä liinalla.

Objektiivin puhdistaminen

 • Älä käytä puhdistusliuoksia, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia, kuten tinneriä tai bensiiniä.
 • Kun puhdistat objektiivin pintaa, käytä pölyn poistamiseen jotakin tavallista puhallinta. Jos pintaan tarttuu pölyä, pyyhi se pois pehmeällä liinalla tai paperipyyhkeellä, joka on kostutettu linssinpuhdistusaineella. Pyyhi pyörittävällä liikkeellä linssin keskeltä ulospäin. Älä sumuta linssinpuhdistusainetta suoraan objektiivin pinnalle.

Salamavalon puhdistaminen

Puhdista salamavalon pinta ennen käyttöä. Salamavalon välähtämisen aiheuttama lämpö voi aiheuttaa salamalaitteen pinnalla olevan lian savuamista tai palamista. Pyyhi salaman pinta puhtaaksi pölystä ja muusta liasta pehmeällä liinalla.

Tuotteen pinnan puhdistaminen

Puhdista tuotteen pinta kevyesti vedellä kostutetulla pehmeällä liinalla ja pyyhi pinta sitten kuivaksi puhtaalla liinalla. Viimeistelyn tai kotelon vahingoittumisen ehkäiseminen:

 • Älä altista tuotetta kemiallisille tuotteille, kuten tinnerille, bensiinille, alkoholille, kertakäyttöpyyhkeille, hyönteiskarkotteelle, aurinkovoiteelle tai hyönteismyrkylle.
 • Älä kosketa tuotetta, jos käsissäsi on jotain yllämainituista.
 • Älä jätä tuotetta pitkäaikaiseen kosketukseen kumin tai vinyylin kanssa.

Näytön puhdistaminen

 • Jos näyttöön jää rasvaa kädestä, käsivoidetta tms., alkuperäinen pinnoite voi irrota helposti. Pyyhi rasva tai käsivoide pois mahdollisimman pian.
 • Jos näyttöä pyyhitään voimakkaasti paperinenäliinalla tms., pinnoite voi naarmuuntua.
 • Jos näyttö likaantuu sormenjäljistä tai pölystä, poista pöly varovasti pinnalta ja puhdista sitten näyttö pehmeällä liinalla tms.

[230] KäyttöohjeetVarotoimet/tämä tuoteKuvien tallennusmäärä ja videoiden tallennusaikaValokuvien määrä

Valokuvien määrä saattaa vaihdella kuvausolosuhteiden ja muistikortin mukaan.

[Kuvakoko]: [L: 20M]
Kun [Kuvasuhde]-asetuksena on [3:2]*

Vakio

2Gt: 295 kuvaa

4Gt: 590 kuvaa

8Gt: 1200 kuvaa

16Gt: 2400 kuvaa

32Gt: 4850 kuvaa

64Gt: 9600 kuvaa

Hieno

2Gt: 170 kuvaa

4Gt: 345 kuvaa

8Gt: 700 kuvaa

16Gt: 1400 kuvaa

32Gt: 2800 kuvaa

64Gt: 5600 kuvaa

Erittäin hieno

2Gt: 125 kuvaa

4Gt: 255 kuvaa

8Gt: 520 kuvaa

16Gt: 1000 kuvaa

32Gt: 2050 kuvaa

64Gt: 4150 kuvaa

RAW ja JPEG

2Gt: 58 kuvaa

4Gt: 115 kuvaa

8Gt: 235 kuvaa

16Gt: 475 kuvaa

32Gt: 950 kuvaa

64Gt: 1900 kuvaa

RAW

2Gt: 88 kuvaa

4Gt: 175 kuvaa

8Gt: 355 kuvaa

16Gt: 710 kuvaa

32Gt: 1400 kuvaa

64Gt: 2850 kuvaa

*Kun [Kuvasuhde]-asetuksena on muu kuin [3:2], voit tallentaa enemmän kuvia kuin yllä näytetään. (Paitsi kun [Laatu]-asetukseksi on valittu [RAW].)

Huomautus

 • Vaikka jäljellä olevien otettavien kuvien määrä olisi yli 9 999, näytössä näkyy ”9999”-ilmaisin.
 • Jos tällä tuotteella toistetaan muilla tuotteilla otettuja kuvia, kuvat eivät välttämättä näy oikeassa koossa.

[231] KäyttöohjeetVarotoimet/tämä tuoteKuvien tallennusmäärä ja videoiden tallennusaikaVideoiden tallennusaika

Alla oleva taulukko näyttää arvioidun pisimmän tallennusajan, joka tällä tuotteella alustetulle muistikortille voidaan tallentaa. Nämä arvot ovat kaikkien muistikortilla olevien videotiedostojen kokonaisaikoja. Tallennusaika saattaa vaihdella kuvausolosuhteiden ja muistikortin mukaan.

Arvot, kun [Tiedostomuoto]-asetukseksi on valittu [XAVC S] ja [AVCHD], perustuvat kuvaamiseen [Kaksoisvideotallen.]-asetuksen [Ei käytössä] kanssa.

(h (tunti), m (minuutti))

[Tiedostomuoto]:[XAVC S]

60p 50M

50p 50M

2Gt: -

4Gt: -

8Gt: -

16Gt: -

32Gt: -

64Gt: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

2Gt: -

4Gt: -

8Gt: -

16Gt: -

32Gt: -

64Gt: 2 h 35 m

24p 50M (Vain 1080 60i -yhteensopivat mallit)

2Gt: -

4Gt: -

8Gt: -

16Gt: -

32Gt: -

64Gt: 2 h 35 m

120p 50M

100p 50M

2Gt: -

4Gt: -

8Gt: -

16Gt: -

32Gt: -

64Gt: 2 h 35 m

[Tiedostomuoto]:[AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

2Gt: 10 m

4Gt: 20 m

8Gt: 40 m

16Gt: 1 h 30 m

32Gt: 3 h

64Gt: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

2Gt: 10 m

4Gt: 30 m

8Gt: 1 h

16Gt: 2 h

32Gt: 4 h 5 m

64Gt: 8 h 15 m

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

2Gt: 9 m

4Gt: 15 m

8Gt: 35 m

16Gt: 1 h 15 m

32Gt: 2 h 30 m

64Gt: 5 h 5 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

2Gt: 10 m

4Gt: 20 m

8Gt: 40 m

16Gt: 1 h 30 m

32Gt: 3 h

64Gt: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

2Gt: 10 m

4Gt: 30 m

8Gt: 1 h

16Gt: 2 h

32Gt: 4 h 5 m

64Gt: 8 h 15 m

[Tiedostomuoto]:[MP4]

1440×1080 12M

2Gt: 15 m

4Gt: 40 m

8Gt: 1 h 20 m

16Gt: 2 h 45 m

32Gt: 5 h 30 m

64Gt: 11 h 5 m

VGA 3M

2Gt: 1 h 10 m

4Gt: 2 h 25 m

8Gt: 4 h 55 m

16Gt: 9 h 55 m

32Gt: 20 h

64Gt: 40 h 10 m

Jatkuva kuvaus on mahdollista noin 29 minuutin ajan kuvauskertaa kohden (tuotteen teknisten tietojen rajoittama). [MP4 12M] -kokoisten videoiden jatkuva kuvaus on mahdollista noin 15 minuutin ajan (2 Gt:n tiedostokoon rajoittama).

Huomautus

 • Videoiden tallennusaika vaihtelee, koska tuotteessa on VBR (muuttuva bittinopeus), joka säätää automaattisesti kuvanlaatua kuvausolosuhteiden mukaan.
  Nopeasti liikkuvaa kohdetta tallennettaessa kuva on tarkempi mutta tallennusaika on lyhyempi, koska tallennukseen tarvitaan enemmän muistia.
  Tallennusaika voi vaihdella myös kuvausolosuhteiden, kohteen tai kuvan laatu-/kokoasetusten mukaan.

[232] KäyttöohjeetVarotoimet/tämä tuoteTuotteen käyttö ulkomaillaPistokesovitin

Voit käyttää verkkolaitetta (mukana) missä tahansa maassa tai alueella, jossa verkkovirta on 100 V–240 V AC, 50 Hz/60 Hz.

Huomautus

 • Älä käytä jännitemuuntajaa, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

[233] KäyttöohjeetVarotoimet/tämä tuoteTuotteen käyttö ulkomaillaTelevisioiden värijärjestelmät

Jos haluat katsella tällä tuotteella kuvattuja videoita televisiosta, tuotteen ja television on käytettävä samaa television värijärjestelmää. Tarkista television värijärjestelmä maassa tai alueella, jossa käytät tuotetta.

 • NTSC-järjestelmä:
  Bahamasaaret, Bolivia, Chile, Ecuador, Filippiinit, Jamaika, Japani, Kanada, Keski-Amerikka, Kolumbia, Korea, Meksiko, Peru, Surinam, Taiwan, Venezuela, Yhdysvallat jne.

 • PAL-järjestelmä:
  Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Hongkong, Indonesia, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kiina, Kroatia, Kuwait, Malesia, Norja, Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tšekki, Turkki, Unkari, Uusi-Seelanti, Vietnam jne.

 • PAL-M-järjestelmä:
  Brasilia

 • PAL-N-järjestelmä:
  Argentiina, Paraguay, Uruguay

 • SECAM-järjestelmä:
  Bulgaria, Guyana, Iran, Irak, Kreikka, Monaco, Ranska, Ukraina, Venäjä jne.

[234] KäyttöohjeetVarotoimet/tämä tuoteMuita tietojaZEISS-objektiivi

Tässä kamerassa on ZEISS-objektiivi, jolla saadaan aikaan teräviä kuvia, joissa on erinomainen kontrasti. Kameran objektiivi on valmistettu saksalaisen ZEISS-yhtiön hyväksymän laadunvarmistusjärjestelmän ja laatustandardien mukaisesti.

[235] KäyttöohjeetVarotoimet/tämä tuoteMuita tietojaKäyttöoikeus

Käyttöoikeuteen liittyviä huomautuksia

Tuotteen mukana tulee ohjelmistoja, joiden käyttö perustuu kunkin ohjelmiston omistajan kanssa tehtävään käyttöoikeussopimukseen. Meillä on velvollisuus ilmoittaa seuraavista asioista näiden ohjelmistosovellusten tekijänoikeuksien omistajien pyynnöstä. Lue seuraavat osiot. Käyttöoikeussopimukset (englanniksi) on tallennettu tuotteen sisäiseen muistiin. Muodosta massamuistiyhteys tuotteen ja tietokoneen välille ja lue käyttöoikeussopimukset PMHOME – LICENSE-kansiosta.

TÄLLE TUOTTEELLE ON MYÖNNETTY KÄYTTÖOIKEUS AVC-PATENTTISALKKU-LISENSSIN MUKAISESTI KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN TAI MUUHUN KÄYTTÖÖN, JOSTA EI MAKSETA KORVAUSTA

(i) VIDEON KOODAUS AVC-STANDARDIN (”AVC-VIDEO”) MUKAISESTI
JA/TAI

(ii) AVC-VIDEON DEKOODAUKSEEN, KUN VIDEON ON KOODANNUT KULUTTAJA YKSITYISESSÄ TOIMINNASSAAN JA/TAI JOKA ON SAATU VIDEONTARJOAJALTA, JOLLA ON KÄYTTÖOIKEUS AVC-VIDEON TARJOAMISEEN.

KÄYTTÖOIKEUKSIA EI MYÖNNETÄ EIKÄ NIITÄ VOIDA OLETTAA OLEVAN MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. LISÄTIETOJA VOI PYYTÄÄ MPEG LA, L.L.C. -YHTIÖLTÄ. KATSO HTTP://WWW.MPEGLA.COM

GNU GPL-/LGPL-ohjelmistot

Tuotteessa on ohjelmistoja, jotka ovat GNU General Public License -lisenssin (jäljempänä ”GPL”) tai GNU Lesser General Public License -lisenssin (jäljempänä ”LGPL”) alaisia.
Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus käyttää, muokata ja jakaa näiden ohjelmien lähdekoodia toimitettujen GPL/LGPL-käyttöehtojen mukaisesti.

Lähdekoodi on saatavilla Internetistä.

Voit ladata sen seuraavasta URL-osoitteesta.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Emme toivo yhteydenottoja lähdekoodin sisältöön liittyen.

Käyttöoikeussopimukset (englanniksi) on tallennettu tuotteen sisäiseen muistiin. Muodosta massamuistiyhteys tuotteen ja tietokoneen välille ja lue käyttöoikeussopimukset PMHOME – LICENSE-kansiosta.

[236] KäyttöohjeetVarotoimet/tämä tuoteTavaramerkitTavaramerkit

 • Seuraavat merkit ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
  , Cyber-shot, , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, BRAVIA, PhotoTV HD, PlayMemories Online, PlayMemories Online -logo, PlayMemories Home, PlayMemories Home -logo, PlayMemories Mobile, PlayMemories Mobile -logo

     PlayMemories Camera Apps, PlayMemories Camera Apps -logo

 • XAVC S ja ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • Blu-ray Disc™ ja Blu-ray™ ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
 • AVCHD Progressive ja AVCHD Progressive -logotyyppi ovat Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkkejä.
 • Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories -yhtiön tavaramerkkejä.
 • HDMI, HDMI-logo, ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • Microsoft, Windows, DirectX ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 • Mac ja Mac OS ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.
 • iOS on Cisco Systems Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki.
 • iPhone ja iPad ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
 • Android ja Google Play ovat Google Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logo ja Wi-Fi PROTECTED SET-UP ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
 • N-merkki on NFC Forum, Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
 • DLNA ja DLNA CERTIFIED ovat Digital Living Network Alliancen tavaramerkkejä.
 • ” ja ”PlayStation” ovat Sony Computer Entertainment Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 • Lisää PlayStation 3 -nautintoa lataamalla PlayStation 3 -sovellus PlayStation Store -palvelusta (jos saatavilla).
 • PlayStation 3 -sovellus vaatii PlayStation Network -tilin ja sovelluksen latauksen. Saatavana alueilla, joissa PlayStation Store on käytettävissä.
 • Eye-Fi on Eye-Fi Inc.:n tavaramerkki.
 • Lisäksi muut tässä oppaassa käytetyt järjestelmien ja tuotteiden nimet ovat yleensä niiden kehittäjien tai valmistajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei ole kuitenkaan käytetty kaikissa tapauksissa tässä oppaassa.

[237] VianmääritysJos ilmenee ongelmiaJos ilmenee ongelmiaVianmääritys

Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.

 1. Tarkista Vianmääritys-kohteet ja tarkista sitten tuote.
  Jos näytössä näkyy ”C/E:□□:□□” tai muu vastaava ilmoitus, katso itsediagnostiikkanäyttö.
 2. Irrota akku, odota noin yksi minuutti, asenna akku takaisin ja kytke virta päälle.
 3. Alusta asetukset.
 4. Ota yhteys myyjään tai paikalliseen valtuutettuun huoltoon. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin on asiakastuen www-sivustolla.
  http://www.sony.net/

[238] VianmääritysVianmääritysAkku ja virtaAkkua ei voi asettaa tuotteeseen.

 • Varmista, että akun suunta on oikea, ja aseta se paikalleen, niin että akun lukitusvipu lukittuu.

[239] VianmääritysVianmääritysAkku ja virtaTuotetta ei voi kytkeä päälle.

 • Kun akku on asetettu tuotteeseen, voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin tuotteeseen tulee virta.
 • Varmista, että akku on asetettu oikein.
 • Akku purkautuu itsekseen, vaikka sitä ei käytettäisi. Lataa akku ennen käyttöä.
 • Varmista, että akku on NP-BX1.

[240] VianmääritysVianmääritysAkku ja virtaVirta katkeaa yllättäen.

 • Tuotteen ja akun lämpötilan mukaan virta voi katketa automaattisesti tuotteen suojaamiseksi. Tällöin tuotteen nestekidenäyttöön ilmestyy viesti ennen virran katkeamista.
 • Jos tuotetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa virran ollessa kytkettynä, se sammuu automaattisesti estääkseen akun tyhjenemisen. Kytke tuote uudestaan päälle.

[241] VianmääritysVianmääritysAkku ja virtaAkun varaustilan ilmaisin ei näytä oikein.

 • Tämä voi tapahtua, kun tuotetta käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.
 • Akkukapasiteetti pienenee ajan myötä ja toistuvassa käytössä. Jos akun käyttöaika lyhenee huomattavasti, on ehkä aika hankkia tilalle uusi akku.

[242] VianmääritysVianmääritysAkku ja virta Tuotteen latausmerkkivalo vilkkuu, kun akkua ladataan.

 • Varmista, että akku on NP-BX1.
 • Akut, joita ei ole käytetty yli vuoteen, ovat voineet huonontua.
 • Tämä ilmiö esiintyy, kun akkua ladataan erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa. Akun optimaalinen latauslämpötila on 10 °C – 30 °C.

[243] VianmääritysVianmääritysAkku ja virtaKameraan asetettu akku ei lataudu.

 • Lataa akku kameran virta katkaistuna.

[244] VianmääritysVianmääritysAkku ja virtaAkkua ei ladata.

 • Jos akku ei lataudu (latausmerkkivalo ei syty), vaikka noudatetaan asianmukaista latausmenettelyä, tarkista, onko tuotteen virta katkaistu, irrota sitten akku ja laita se kunnolla takaisin paikalleen tai irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.

[245] VianmääritysVianmääritysAkku ja virtaMonitori ei kytkeydy päälle, vaikka tuotteeseen kytketään virta.

 • [FINDER/MONITOR]-asetukseksi on valittu [Etsin], ja sähköinen etsin on nostettu ylös. Paina sähköinen etsin alas tai valitse [FINDER/MONITOR]-asetukseksi [Automaattinen].

[246] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenKuvia ei voi tallentaa.

 • Käytät muistikorttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, joka on LOCK-asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon.
 • Tarkista muistikortin vapaa tila.
 • Et voi tallentaa kuvia salamavalon lataamisen aikana.
 • [Itselaukaisin] aktivoituu.

[247] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenTallennus kestää kauan.

 • Kohinanvaimennustoiminto käsittelee kuvaa. Tämä ei ole vika.
 • Kuvataan RAW-tilassa. Koska RAW-datatiedostot ovat suuria, kuvaus RAW-tilassa voi kestää jonkin aikaa.
 • [Autom. HDR] -toiminto käsittelee kuvaa.
 • Tuote yhdistää kuvia.

[248] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenKuva on epätarkka.

 • Kohde on liian lähellä. Kuvaa lyhimmältä kuvausetäisyydeltä (W-puoli: Noin 5 cm, T-puoli: Noin 30 cm (objektiivista)).
 • Paina suljinpainike puoliväliin ja ota sitten kuvia.
 • Vallitseva valo ei riitä.
 • Kuvattava kohde ei sovi automaattitarkennukseen. Kuvaa [Joustava piste] -tilassa tai manuaalisessa tarkennustilassa.

[249] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenZoom ei toimi.

 • Pyyhkäisypanoraamakuvauksen aikana zoomaustoimintoja ei voi käyttää.
 • Vain optista zoomia voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
  • Kun käytetään hymysuljintoimintoa.
  • [Laatu]-asetuksena on [RAW] tai [RAW ja JPEG].

[250] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenSalamavalo ei toimi.

 • Nosta salama.
 • Salamaa ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
  • [Liike-epät. väh.], [Yövalotus], [Hämärässä ilman jal.], [Ilotulitus] tai [Suuri herkkyys] on valittu valotusohjelmassa.
  • Pyyhkäisypanoraamakuvauksen aikana.
  • Videotallennuksen aikana.

[251] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenSalamalla otetuissa kuvissa näkyy sameita valkoisia pisteitä.

 • Ilmassa olevat hiukkaset (pöly, siitepöly jne.) heijastavat salaman valoa ja näkyvät kuvassa. Tämä ei ole vika.

[252] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenLähikuvaustoiminto (Makro) ei toimi.

 • Tuote säätää tarkennuksen automaattisesti. Pidä suljinpainike painettuna puoliväliin. Tarkennuksen säätö voi kestää jonkin aikaa kuvattaessa lähellä olevaa kohdetta.
 • Lähikuvaustoiminto ei toimi, kun valotusohjelmassa on valittu tila [Urheilu] tai [Ilotulitus].

[253] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenTallennuspäivämäärä ja ‑aika eivät näy näytössä.

 • Päivämäärää ja aikaa ei näytetä kuvauksen aikana. Ne näytetään vain toiston aikana.

[254] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenPäivämäärä ja aika tallentuvat väärin.

 • Aseta oikea päivämäärä ja aika.
 • [Alueasetus]-toiminnolla valittu alue poikkeaa todellisesta alueesta. Valitse oikea alue.

[255] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminen Aukkoarvon ja/tai valotusajan ja/tai mittauksen ilmaisin vilkkuu.

 • Kohde on liian kirkas tai liian tumma kuvattavaksi nykyisellä aukkoarvon ja/tai valotusajan asetuksella. Säädä asetukset uudelleen.

[256] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenKuvan värit eivät ole oikein.

 • Säädä [Valkotasapaino]-asetusta.
 • [Kuvatehoste] on asetettu. Valitse [Kuvatehoste] -asetukseksi [Ei käytössä].
 • Jos haluat palauttaa oletusasetukset, suorita [Palauta].

[257] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenKuvassa näkyy kohinaa, kun näyttöä katsotaan pimeässä paikassa.

 • Tuote pyrkii parantamaan näytön näkyvyyttä tekemällä sen väliaikaisesti kirkkaammaksi, kun valoa on vähän. Tällä ei ole vaikutusta tallennettuun kuvaan.

[258] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenKuvassa näkyy tumma varjo.

 • Kohteen kirkkauden mukaan voi näkyä tumma varjo, kun aukkoa muutetaan. Tämä ei ole vika.

[259] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenKohteen silmät näkyvät punaisina.

 • Valitse [Punasilm. vähennys] -asetukseksi [Käytössä].
 • Ota kuva salaman kantamaa lähempää salamaa käyttäen.
 • Valaise huone ja ota kuva.

[260] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenNäyttöön ilmestyy pisteitä, jotka jäävät näyttöön.

 • Tämä ei ole vika. Nämä pisteet eivät tallennu.

[261] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenEt voi ottaa kuvia jatkuvasti.

 • Muistikortti on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia.
 • Akun varaus on vähissä. Aseta ladattu akku.

[262] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenEtsimen kuva ei ole selkeä.

 • Säädä diopteriasteikkoa sopivaksi diopterin säätöpainikkeen avulla.

[263] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenKuva on epäterävä.

 • Varmista, että[SteadyShot]-asetukseksi on valittu [Käytössä].
 • Kuva otettiin vähässä valossa ilman salamaa, minkä seurauksena kamera tärisi. Jalustan tai salaman käyttö on suositeltavaa. [Hämärässä ilman jal.] ja [Liike-epät. väh.] kohdassa [Valotusohjelma] vähentävät myös tehokkaasti epäterävyyttä.

[264] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenNestekidenäyttö tummenee lyhyen ajan kuluttua.

 • Jos tuotetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa, se sammuu automaattisesti. Tuote käynnistyy uudelleen, kun virtapainiketta painetaan.

[265] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenSalaman uudelleen latautuminen kestää liian kauan.

 • Salama on laukaistu monta kertaa peräkkäin lyhyen ajan kuluessa. Kun salama laukaistaan monta kertaa peräkkäin, latautuminen voi kestää normaalia kauemmin, jotta kamera ei ylikuumenisi.

[266] VianmääritysVianmääritysValokuvien tai videoiden kuvaaminenKiekkopainike ei toimi.

 • [Kiekon lukitus] on käytössä. Pidä Fn-painike painettuna, kunnes lukitus vapautuu, tai valitse [Kiekon lukitus] -asetukseksi [Avaa].

[267] VianmääritysVianmääritysKuvien katseleminenKuvia ei voi toistaa.

 • Varmista, että muistikortti on asetettu kunnolla tuotteeseen.
 • Kansion tai tiedoston nimi on vaihdettu tietokoneessa.
 • Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneella tai jos se tallennettiin jonkin muun mallisella tuotteella, kuvan katsominen tällä tuotteella ei välttämättä onnistu.
 • Tuote on USB-tilassa. Kytke tuote irti tietokoneesta.
 • Käytä PlayMemories Home -sovellusta tietokoneeseen tallennettujen kuvien toistamiseen tällä tuotteella.

[268] VianmääritysVianmääritysKuvien katseleminenPäivämäärää ja aikaa ei näytetä.

 • Näyttö on asetettu näyttämään vain kuvat. Näytä tiedot painamalla kiekkopainikkeessa DISP (Näytön asetukset).

[269] VianmääritysVianmääritysKuvien katseleminenKuvaa ei voi poistaa.

 • Peruuta suojaus.

[270] VianmääritysVianmääritysKuvien katseleminenKuva on poistettu vahingossa.

 • Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Sellaiset kuvat, joita et halua poistaa, kannattaa suojata.

[271] VianmääritysVianmääritysKuvien katseleminenDPOF-merkkiä ei voi lisätä.

 • DPOF-merkkejä ei voi lisätä RAW-kuviin.

[272] VianmääritysVianmääritysWi-FiYhdistettävää langatonta tukiasemaa ei löydy.

 • Signaaliolosuhteista johtuen langattomia tukiasemia ei ehkä näytetä tuotteessa. Vie tuote lähemmäs langatonta tukiasemaa.
 • Tukiaseman asetusten mukaan langattomia tukiasemia ei ehkä näytetä tuotteessa. Katso ohjeita langattoman tukiaseman käyttöoppaasta.

[273] VianmääritysVianmääritysWi-Fi[WPS-painallus] ei toimi.

 • [WPS-painallus] ei välttämättä toimi tukiaseman asetusten mukaan. Tarkista langattoman tukiaseman SSID ja salasana ja tee [Tukiaseman asetuks.].

[274] VianmääritysVianmääritysWi-Fi[Lähetä tietokonees.] peruutetaan kesken kaiken.

 • Kun akun jäljellä oleva varaustaso on alhainen, toiminto [Lähetä tietokonees.] voidaan peruuttaa kesken kaiken. Lataa akku ja yritä uudelleen.

[275] VianmääritysVianmääritysWi-FiVideoita ei voi lähettää älypuhelimeen.

 • XAVC S -videoita ei voi lähettää älypuhelimeen.
 • AVCHD-videoita ei voi lähettää älypuhelimeen. Valitse [Tiedostomuoto]-asetukseksi [MP4] videoiden tallentamista varten.

[276] VianmääritysVianmääritysWi-Fi [Älykäs kaukotoiminto mukana] tai [Lähetä älypuhelim.] peruutetaan kesken kaiken.

 • Kun akun jäljellä oleva varaustaso on alhainen, toiminto [Älykäs kaukotoiminto mukana] tai [Lähetä älypuhelim.] voidaan peruuttaa kesken kaiken. Lataa akku ja yritä uudelleen.

[277] VianmääritysVianmääritysWi-Fi [Älykäs kaukotoiminto mukana] -kuvausnäyttö ei näy tasaisesti. / Tuotteen ja älypuhelimen välinen yhteys katkeaa.

 • Tuotteen ja älypuhelimen välinen datayhteys voi epäonnistua signaaliolosuhteiden takia. Vie tuote lähemmäs älypuhelinta.

[278] VianmääritysVianmääritysWi-FiOne touch -yhteyttä (NFC) ei voi käyttää.

 • Aseta älypuhelimen (N-merkki) ja tuotteen (N-merkki) mahdollisimman lähelle toisiaan. Jos vastausta ei tule, siirrä älypuhelinta muutama millimetri tai siirrä älypuhelin kauemmas tuotteesta, odota yli 10 sekuntia ja kosketa niitä sitten toisiinsa uudelleen.
 • [Lentokonetila]-asetuksena on [Käytössä]. Valitse [Lentokonetila] -asetukseksi [Ei käytössä].
 • Tarkista, onko NFC-toiminto aktivoitu älypuhelimessa. Katso tarkempia tietoja älypuhelimen käyttöoppaasta.
 • Älä vie (N-merkin) lähelle muita metalliesineitä kuin älypuhelin.
 • Älä kosketa tuotetta kahdella tai useammalla älypuhelimella samaan aikaan.
 • Jos älypuhelimessa on käynnissä toinen NFC-pohjainen sovellus, lopeta kyseinen sovellus.

[279] VianmääritysVianmääritysTietokoneetTietokone ei tunnista tätä tuotetta.

 • Valitse [USB-liitäntä] -asetukseksi [Massamuisti].
 • Yhdistä laitteet käyttämällä micro USB‑kaapelia (mukana).
 • Irrota USB-kaapeli ja kytke se sitten tukevasti uudelleen.
 • Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi tämä tuote, näppäimistö ja hiiri.
 • Kytke tuote suoraan tietokoneeseen (ei USB-jakajan tai muun laitteen kautta).
 • Jos [USB-virtalähde] -asetukseksi valitaan [Ei käytössä], tietokone pystyy ehkä tunnistamaan tämän tuotteen.

[280] VianmääritysVianmääritysTietokoneetKuvia ei voi tuoda.

 • Kytke tuote tietokoneeseen oikein USB-kaapelilla.
 • Jos otetaan kuvia käyttämällä tietokoneella alustettua muistikorttia, kuvia ei ehkä voi tuoda tietokoneeseen. Ota kuvia käyttäen tässä tuotteessa alustettua muistikorttia.

[281] VianmääritysVianmääritysTietokoneetKuvassa ja äänessä on häiriöitä, kun videota katsotaan tietokoneessa.

 • Videota toistetaan suoraan muistikortilta. Tuo video tietokoneeseen PlayMemories Home-ohjelmistolla ja toista se.

[282] VianmääritysVianmääritysTietokoneetTietokoneesta vietyjä kuvia ei voi katsella tällä tuotteella.

 • Käytä PlayMemories Home -ohjelmistoa tietokoneeseen tallennettujen kuvien kopiointiin tähän tuotteeseen asetettuun muistikorttiin ja katseluun tuotteella.

[283] VianmääritysVianmääritysMuistikortitMuistikortti on alustettu vahingossa.

 • Alustaminen poistaa kaikki muistikortilla olevat tiedot. Tietoja ei voi palauttaa.

[284] VianmääritysVianmääritysTulostaminenKuvia ei voi tulostaa.

 • RAW-kuvia ei voi tulostaa. Jos haluat tulostaa RAW-kuvia, muunna ne ensin JPEG-kuviksi ”Image Data Converter” -ohjelmistolla.

[285] VianmääritysVianmääritysTulostaminenKuvan väri on outo.

 • Kun Adobe RGB -tilassa tallennettuja kuvia tulostetaan sRGB-tulostimilla, jotka eivät ole yhteensopivia Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) -muodon kanssa, kuvat tulostetaan alemmalla värikylläisyydellä.

[286] VianmääritysVianmääritysTulostaminenTulostettaessa kuvista leikkautuvat molemmat reunat.

 • Tulostimen mukaan kuvan vasen, oikea, ylä- tai alareuna voi leikkautua pois. Erityisesti kun tulostat kuvaa, joka on kuvattu [Kuvasuhde]-asetuksella [16:9], kuvan sivureunat voivat leikkautua pois.
 • Jos tulostat kuvia tulostimella, poista tulostimen rajaus- tai reunattomuusasetukset käytöstä. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko tulostimessa nämä ominaisuudet.
 • Kun tulostat kuvia liikkeessä, kysy, pystyvätkö he tulostamaan kuvat ilman, että niiden reunat leikkautuvat pois.

[287] VianmääritysVianmääritysTulostaminenKuvia ei voi tulostaa päivämäärän kanssa.

 • Jos valitset [Kirjoita päiväys] ‑asetukseksi [Käytössä], voit tulostaa kuvia päivämäärän kanssa. Huomaa, että kamerassa olevasta kuvasta ei voi poistaa päivämäärää.
 • Jos haluat tulostaa kuvia päivämäärän kanssa, käytä [Tulostusasetus]-asetusta kohdassa [Määritä tulostus].
 • Voit tulostaa päivämäärällä varustettuja kuvia, jos tulostin tai ohjelmisto tunnistaa Exif-tiedot. Tarkasta yhteensopivuus Exif-tietojen kanssa tulostimen tai ohjelmiston valmistajalta.
 • PlayMemories Home -ohjelmiston avulla voit tulostaa kuvia päivämäärän kanssa tallentamatta päivämäärää.
 • Tulostuspalvelussa kuvat voidaan tulostaa päivämäärän kanssa, jos pyydät sitä.

[288] VianmääritysVianmääritysMuutObjektiivi huurtuu.

 • Siihen tiivistyy kosteutta. Sammuta tuote ja jätä se noin tunniksi, ennen kuin käytät sitä.

[289] VianmääritysVianmääritysMuutTuote pysähtyy ja objektiivi jää ulos. / Tuote sammuu ja objektiivi jää ulos.

 • Liikkumatonta objektiivia ei saa yrittää pakottaa.
 • Asenna ladattu akku ja kytke tuote uudestaan päälle.

[290] VianmääritysVianmääritysMuutTuote lämpenee, kun sitä käytetään kauan.

 • Tämä ei ole vika. Katkaise tuotteen virta äläkä käytä tuotetta vähään aikaan.

[291] VianmääritysVianmääritysMuutKellon asetusnäyttö tulee näkyviin, kun tuote kytketään päälle.

 • Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen.
 • Sisäinen ladattava varmistusparisto on tyhjentynyt. Aseta ladattu akku ja laita syrjään vähintään 24 tunniksi virta kytkettynä pois päältä.

[292] VianmääritysVianmääritysMuutTallennettavissa olevien kuvien määrä ei pienene tai pienenee kaksi kuvalla kerrallaan

 • Tämä johtuu siitä, että pakkaussuhde ja kuvakoko pakkauksen jälkeen muuttuvat kuvan mukaan JPEG-kuvia otettaessa.

[293] VianmääritysVianmääritysMuutTuote ei toimi oikein.

 • Kytke tuote pois päältä. Poista akku ja aseta se takaisin paikalleen. Jos tuote on kuuma, poista akku ja anna sen jäähtyä, ennen kuin yrität tätä korjausmenetelmää.
 • Jos käytössä on AC-UD10/AC-UD11 -verkkolaite (myydään erikseen), irrota virtajohto. Kytke virtajohto ja kytke tuotteen virta päälle uudelleen. Jos tuote tekee saman virheen usein tai ei toimi näiden ratkaisujen kokeilun jälkeen, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.

[294] VianmääritysVianmääritysMuut”--E-” näkyy näytössä.

 • Poista muistikortti ja aseta se takaisin paikalleen. Jos ongelma ei poistu tämänkään menettelyn jälkeen, alusta muistikortti.

[295] VianmääritysIlmoituksetIlmoituksetItsediagnostiikkanäyttö

Jos näkyviin tulee kirjaimella alkava koodi, tuotteen itsediagnostiikkatoiminto toimii. Kaksi viimeistä numeroa (□□) vaihtelevat tuotteen tilan mukaan.
Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet yrittänyt seuraavia korjaustoimia muutaman kerran, tuote on ehkä korjattava. Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.

C:32:□□

 • Tuotelaitteistossa on ongelma. Kytke virta pois ja takaisin päälle.

C:13:□□

 • Tuote ei pysty lukemaan tai kirjoittamaan tietoja muistikortilta/-kortille. Kytke tuote pois päältä ja uudestaan päälle tai asenna muistikortti uudestaan useita kertoja.
 • Laitteeseen on asetettu alustamaton muistikortti. Alusta muistikortti.
 • Asennettua muistikorttia ei voi käyttää tämän tuotteen kanssa, tai tiedot ovat vahingoittuneet. Aseta uusi muistikortti.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

 • Tuotteen toimintahäiriö on tapahtunut. Alusta tämä tuote ja kytke virta päälle uudelleen.

E:94:□□

 • Toimintahäiriö tietoja kirjoitettaessa tai poistettaessa. Korjaus on tarpeen. Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon. Valmistaudu ilmoittamaan kaikkien E:llä alkavien virhekoodien numerot.

[296] VianmääritysIlmoituksetIlmoituksetVaroitusilmoitukset

Aseta alue/päivämäärä/aika.

 • Aseta alue, päivämäärä ja aika. Jos et ole käyttänyt tuotetta pitkään aikaan, lataa sisäinen ladattava varmistusparisto.

Muistikorttia ei voi käyttää. Alustetaanko se?

 • Muistikortti on alustettu tietokoneessa, ja tiedostomuotoa on muokattu. Valitse [Syötä] ja alusta sitten muistikortti. Voit käyttää muistikorttia uudelleen, mutta kaikki siinä olevat tiedot poistetaan. Täydelliseen alustamiseen voi kulua jonkin aikaa. Jos ilmoitus tulee vieläkin näkyviin, vaihda muistikortti.

Muistikorttivirhe

 • Asetettu muistikortti ei ole yhteensopiva.
 • Alustus epäonnistui. Alusta muistikortti uudelleen.

Muistikorttia ei voi lukea. Aseta muistikortti uudelleen.

 • Asetettu muistikortti ei ole yhteensopiva.
 • Muistikortti on vahingoittunut.
 • Muistikortin liitinosa on likainen.

Tallennus ja toisto eivät ehkä toimi oikein tällä muistikortilla.

 • Asetettu muistikortti ei ole yhteensopiva.

Käsittelee...

 • Tuote suorittaa kohinanvaimennusta. Tämän vähennysprosessin aikana ei voi kuvata.

Ei voi näyttää.

 • Muilla tuotteilla otettuja kuvia tai tietokoneella muokattuja kuvia ei ehkä voi näyttää.

Ei voi tulostaa.

 • Yritit lisätä RAW-kuviin DPOF-merkin.

Kamera ylikuumenee. Anna sen jäähtyä.

 • Tuote on kuumentunut, koska sillä on otettu kuvia yhtäjaksoisesti. Kytke virta pois. Anna tuotteen jäähtyä ja odota, kunnes se on taas valmis kuvaamista varten.


 • Koska olet kuvannut videoita pitkään, tuotteen lämpötila on noussut. Lopeta kuvien tallentaminen, kunnes tuote jäähtyy.

Tallennus ei ole käytettävissä tässä videomuodossa.

 • Valitse [Tiedostomuoto] -asetukseksi [MP4].


 • Kuvia on enemmän kuin mitä tuotteen tietokantatiedoston päivämäärien hallintatoiminto pystyy käsittelemään.


 • Tallennus tietokantatiedostoon ei onnistu. Tuo kaikki kuvat tietokoneeseen ja palauta muistikortti.

Kuvatietokantatiedostonvirhe

 • Kuvatietokantatiedostossa on jotain vikaa. Valitse [Asetus][Pal. kuvatietokanta].

Järjestelmävirhe
Kameravirhe. Katkaise virta ja kytke se sitten uudelleen.

 • Irrota akku ja aseta se takaisin. Jos ilmoitus tulee näkyviin usein, ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.

Ei voi suurentaa.
Kuvaa ei voi kääntää.

 • Muilla tuotteilla tallennettuja kuvia ei ehkä voi suurentaa tai kääntää.

[297] VianmääritysTilanteet, joita tuotteen on vaikea käsitelläTilanteet, joita tuotteen on vaikea käsitelläTilanteet, joita tuotteen on vaikea käsitellä

Tuote ei voi hyödyntää eräitä ominaisuuksia täysin tietyissä tilanteissa.
Kun kuvaat seuraavissa olosuhteissa, sommittele kuva uudelleen tai vaihda kuvaustilaa ja ota sitten kuvat uudelleen.

Vähäinen valo

 • Pyyhkäisypanor.
 • AF-lukitus

Hyvin kirkkaat olosuhteet

 • AF-lukitus

Vaihtelevat kirkkaustasot

 • AF-lukitus

Välkkyvät valot

 • Pyyhkäisypanor.

Liian lähellä tuotetta olevat kohteet

 • Pyyhkäisypanor.

Suuret liikkuvat kohteet tai liian nopeasti liikkuvat kohteet

 • Paras automaattis.
 • Pyyhkäisypanor.
 • Autom. HDR
 • AF-lukitus

Kohteet liian pieniä tai suuria

 • Pyyhkäisypanor.
 • AF-lukitus

Maisemat, joissa on vähän kontrasteja, kuten taivas tai hiekkaranta

 • Pyyhkäisypanor.
 • Paras automaattis.

Jatkuvasti muuttuvat maisemat, kuten vesiputoukset

 • Pyyhkäisypanor.
 • Paras automaattis.