Digitalt stillkameraDSC-RX100M3

Hvordan bruke

Før bruk

Navn på deler

Ikoner og indikatorer

Bruke remmen

Justere søkeren

Kameraveiviser

Klargjøre kameraet

Lade batteriet

Sette inn et minnekort (selges separat)

Justere dato og klokkeslett

Bekrefte bruksmetode

Bekrefte bruksmetode

Opptak

Ta stillbilder/ta opp film

Velge opptaksmodus

Bruke opptaksfunksjoner

Bruke zoomen

Bruke blitsen

Velge en skjermvisningsmodus

Velge stillbildestørrelse/bildekvalitet

Justere fokus

Justere eksponeringen

Velge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)

Ta bilder av deg selv mens du sjekker resultatet på skjermen

Velge ISO-følsomhet

Korrigere lysstyrken eller kontrasten

Justere fargetoner

Velge en effektmodus

Ta opp film

Tilpasse opptaksfunksjonene for praktisk bruk

Stille inn de andre funksjonene i dette produktet

Visning

Vise stillbilder

Slette bilder

Spille av film

Vise panoramabilder

Utskrift

Bruke visningsfunksjonene

Vise bilder på en TV

Endre innstillinger

Oppsettmeny

Bruke Wi-Fi-funksjoner

Koble sammen dette produktet og en smarttelefon

Styre dette produktet ved hjelp av en smarttelefon

Overføre bilder til en smarttelefon

Overføre bilder til en datamaskin

Overføre bilder til en TV

Endre innstillingene til Wi-Fi-funksjonene

Legge til applikasjoner i produktet

PlayMemories Camera Apps

Installere applikasjonene

Starte applikasjonene

Administrere applikasjonene

Vise på datamaskiner

Anbefalt datamaskinmiljø

Bruke programvaren

Koble sammen dette produktet og en datamaskin

Lage filmplater

Forholdsregler / dette produktet

Forholdsregler

Rengjøre dette produktet

Antall stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for film

Bruke dette produktet i utlandet

Annen informasjon

Varemerker

Feilsøking

Hvis du har problemer

Hvis du har problemer

Feilsøking

Batteri og strøm

Ta stillbilder / ta opp film

Vise bilder

Wi-Fi

Datamaskiner

Minnekort

Utskrift

Annet

Meldinger

Meldinger

Situasjoner som er vanskelige å håndtere for dette produktet

Situasjoner som er vanskelige å håndtere for dette produktet

[1] Hvordan brukeFør brukNavn på delerKontrollere kameraet og de medfølgende delene


Tallet i parentes angir antall deler.

 • Kamera (1)
 • NP-BX1 Oppladbart batteri (1)

 • Mikro-USB-kabel (1)

 • AC-UB10C/UB10D Vekselstrømadapter (1)

 • Strømkabel (1)* (ikke inkludert i USA og Canada)

  *Flere strømkabler kan bli levert med kameraet. Bruk den som er riktig for ditt land eller din region.

 • Håndleddsrem (1)

 • Justeringsklemme for rem (2)

 • Bruksanvisning (1)
 • Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)

[2] Hvordan brukeFør brukNavn på delerIdentifisering av deler

 1. ON/OFF (strømbryter)
 2. Strøm-/ladelampe
 3. Lukkerknapp
 4. Modusvelger
 5. For opptak: W/T (zoomespak)
  For visning: (Bildeindeks-spak)/ (avspillingszoomespak)
 6. Selvutløserlampe / AF-lys
 7. Blits
  • Ikke dekk til blitsen med fingeren.
  • Når du vil bruke blitsen, må du skyve på (blitsknappen).
   Hvis du ikke skal bruke blitsen mer, kan du trykke den ned manuelt.
 8. Diopterjusteringsspak
  • Flytt diopterjusteringsspaken inntil bildet vises tydelig i søkeren.
 9. Søker
  • Skyv på søkerknappen for å heve søkeren. Ta tak i begge sider av diopteret og trekk det mot skjermen til det høres et klikk.
  • Når du ser i søkeren, aktiveres søkermodus, og når du beveger ansiktet bort fra søkeren, settes visningsmodus tilbake til skjermmodus.
 10. Mikrofon
 11. Søkerknapp
  • Hvis du skyver på søkerknappen mens kameraet er slått av, slås kameraet på.
 12. Krok for rem
 13. (N-merke)
  • Når du kobler sammen kameraet med en smarttelefon som er utstyrt med NFC-funksjonen, må du la merket på enhetene berøre hverandre.
  • NFC (Near Field Communication) er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde.
 14. Kontrollring
 15. Objektiv

 16. Øyesensor
 17. (blitsknapp)
 18. Skjerm
  • Du kan justere skjermen til en vinkel det er lett å se den i, og ta bilder fra en hvilken som helst posisjon.

 19. Lyssensor
 20. For opptak: Fn (funksjonsknapp)
  Under visning: (Send til smarttelefon-knapp)
  • Du kan vise skjermen for [Send til smarttelefon] ved å trykke på denne knappen.
 21. MOVIE (filmknapp)
 22. Multi/Micro USB-terminal
  • Støtter enheter som er kompatible med mikro-USB.
 23. HDMI-mikrokontakt
 24. MENU-knapp
 25. Wi-Fi-sensor (innebygd)
 26. Kontrollhjul
 27. (Avspillingsknapp)
 28. For opptak: C (egendefinert-knappen)
  For visning: (Sletteknapp)

 29. Spor for innsetting av batteri
 30. Batterilåsespak
 31. Skruehull for stativ
  • Bruk et stativ der skruen er kortere enn 5,5 mm. Ellers kan du ikke feste kameraet skikkelig, og kameraet kan ta skade.
 32. Tilgangslampe
 33. Minnekortspor
 34. Batteri-/minnekortdeksel
 35. Høyttaler

[3] Hvordan brukeFør brukIkoner og indikatorerOversikt over symbolene på skjermen

Det viste innholdet og plasseringen av det er bare illustrerende, og kan avvike fra den faktiske visningen.

Skjermmodus

For avspilling (visning av grunnleggende opplysninger)

Søkermodus

I automodus eller scenevalgmodus

P-, A-, S-, M- eller panoramafotografimodus

 1. P P* A S M
  Opptaksmodus
  Registernummer
  Minnekort/opplasting
  Ikoner for scenegjenkjenning
  Scenevalg
  100
  Gjenværende antall bilder som kan tas opp
  Bildeforhold for stillbilder
  20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5.0M / 4.2M / 3.7M / VGA
  Stillbildestørrelse
  Stillbildekvalitet
  Bildefrekvens for film
  Bildestørrelse for film
  NFC er aktivert
  Gjenværende batteritid
  Varsel om lavt batterinivå
  Blitslading pågår
  AF-lys
  SteadyShot/varsel om kamerarystelser
  Flymodus
  Overleggsikon
  Ikke lydopptak for film
  Ref.nivå for mikrofon Lav
  Vindstøyreduksjon
  Innstillingseffekt Av
  Skriv dato
  Ikke mer plass / feil i databasefilen
  Advarsel om overoppheting
  Smart zoom/Klart bilde-zoom/digital zoom
  Punktmålingsområde
  C:32:00
  Egendiagnose-display
  Digitalt vaterpass
  Visningsmodus
  100-0003
  Mappefilnummer
  Opptaksmodus for film
  Beskyttelse
  DPOF
  DPOF-innstilling
  Autom. innramm.
  Dobbelt videoopptak
 2. Bruksmodus
  Målemodus
  Blitsmodus / reduksjon av røde øyne
  ±0.0
  Blitskompensering
  Fokusmodus
  7500K A5 G5
  Hvitbalanse (auto, forhåndsinnstilt, tilpasset, fargetemperatur, fargefilter)
  Fokusområde
  DRO/Auto HDR
  Gråfilter
  +3 +3 +3
  Kreative innst./kontrast, metning, skarphet
  Smil/Ansiktsregistr.
  Fremhevingsnivå
  Bildeeffekt


  Smilfølsomhetsindikator

 3. Målsøking-AF
  Veiviserskjerm for målsøking-AF
  REC 0:12
  Opptakstid for filmen (m:s)
  Kontrollringfunksjon
  Kontrollhjulfunksjon
  Fokus
  1/250
  Lukkerhastighet
  F3.5
  Blenderverdi
  ±0.0
  Målt manuelt
  ±0.0
  Eksponeringskompensering
  ISO400
  ISO-følsomhet
  AE-lås
  Indikator for lukkerhastighet
  Indikator for blenderåpning


  Histogram

  Bildeeffektfeil
  Auto HDR-bildevarsel
  2014-1-1
  10:37PM
  Opptaksdato
  3/7
  Filnummer / antall bilder i visningsmodusen

[4] Hvordan brukeFør brukBruke remmenBruke håndleddsremmen

Fest håndleddsremmen og stikk hånden din gjennom løkken for å hindre at produktet faller ned og blir skadet.

[5] Hvordan brukeFør brukBruke remmen Bruke skulderremmen (selges separat)

Fest skulderremmen for å hindre at produktet faller ned og blir ødelagt.

 1. Fest remadapterne til remkrokene på sidene av produktet.
 2. Fest skulderremmen (selges separat) til remadapterne.

[6] Hvordan brukeFør brukJustere søkerenJustere søkeren (diopterjustering)

Tilpass diopterskalaen til synet ditt, til displayet vises tydelig i søkeren.

 1. Skyv søkerknappen (A) ned for å heve søkeren.

  • Hvis du skyver søkerknappen når kameraet er slått av, slås kameraet på.
  • Hvis du presser søkeren ned, slås kameraet av.
 2. Grip begge sidene av øyemuslingen (B) og trekk den mot skjermsiden til du hører et klikk.

 3. Skyv diopterjusteringsspaken.

Hint

Oppbevare søkeren

Grip begge sidene av øyemuslingen og skyv den inn i søkeren til du hører et klikk. Press deretter søkeren ned.

Merknad

 • Vær forsiktig så du ikke presser søkeren ned mens den heves.
 • Forsikre deg om at øyemuslingen er plassert i søkerenheten før du forsøker å skyve søkeren ned. Hvis den ikke er plassert og du forsøker å tvinge søkeren ned, kan det oppstå feil.
 • Ikke bær kameraet etter søkeren.

[7] Hvordan brukeFør brukKameraveiviserOm [Kameraveiviser]

[Kameraveiviser] viser beskrivelser av MENU-elementer, Fn-knappen (funksjonsknappen) og innstillinger, og hvis en funksjon ikke kan stilles inn, også årsaken til dette.

 1. Trykk på knappen MENU eller Fn.
 2. Velg det ønskede MENU-elementet ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
 3. Trykk på C/ (sletteknappen).

  Deretter vises brukerveiledningen for MENU-elementet du valgte i trinn 2.

  • Hvis du trykker på på midten av kontrollhjulet etter at du har valgt et element som vises i grått, vises årsaken til at det aktuelle elementet ikke kan stilles inn.

Merknad

 • Du kan tilordne [Kameraveiviser]-funksjonen til en knapp på forhånd ved hjelp av [Tilp. skjermkn.-inns.].

[8] Hvordan brukeKlargjøre kameraetLade batterietLade batteriet mens det sitter i kameraet

Når du bruker kameraet for første gang, må du huske å lade batteriet. En oppladet batteripakke vil lades ut litt etter litt, selv om du ikke bruker den. For ikke å gå glipp av en mulighet til å fotografere, bør du lade batteriet før du fotograferer.

 1. Slå AV kameraet.
 2. Koble kameraet, med innsatt batteri, til vekselstrømadapteren (inkludert) ved hjelp av mikro-USB-kabelen (inkludert), og koble vekselstrømadapteren til stikkontakten.

  For kunder i USA og Canada

  For kunder i andre land eller regioner enn USA og Canada

  Ladelampe
  Tent: Lading
  Av: Lading avsluttet
  Blinker: Ladefeil, eller midlertidig stopp i ladingen, fordi kameraet ikke er innenfor korrekt temperaturområde

Ladetid (fullstendig opplading)

Ved lading med vekselstrømadapteren (inkludert) er ladetiden ca. 230 minutter.

 • Ladetiden avhenger også av hvor mye strøm det er igjen på batteriet samt ladeforholdene.
 • Batteriet kan lades selv om det ikke er helt utladet.
 • Ovennevnte ladetid gjelder for lading av et helt utladet batteri (inkludert) ved en temperatur på 25 °C. Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og omgivelsene.
 • For å kontrollere hvor mye strøm som er igjen på batteriet må du koble fra mikro-USB-kabelen og kontrollere (batterinivåindikatoren) på skjermen.

Merknad

 • Hvis ladelampen blinker når batteriet ikke er fullt ladet, må du fjerne batteriet fra kameraet og deretter sette det inn igjen for lading.
 • Hvis ladelampen på kameraet blinker når vekselstrømadapteren er koblet til stikkontakten, tyder dette på at ladingen er midlertidig stoppet fordi temperaturen er utenfor det anbefalte området. Når temperaturen er innenfor det anbefalte området igjen, gjenopptas ladingen. Vi anbefaler at batteriet lades opp ved omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og 30 °C.
 • Koble vekselstrømadapteren til nærmeste stikkontakt. Hvis det skulle oppstå funksjonsfeil ved bruk av vekselstrømadapteren, må støpselet tas ut av stikkontakten omgående, for å koble fra strømmen.
 • Når du bruker et helt nytt batteri, eller et batteri som ikke har vært brukt på lenge, vil ladelampen kanskje blinke raskt når batteriet lades for første gang. I slike tilfeller bør du ta batteripakken ut av kameraet og sette den inn igjen for å lade det opp.
 • Ikke lad batteriet kontinuerlig eller gjentatte ganger uten å bruke det, hvis det allerede er fulladet eller nesten fulladet. Dette kan føre til redusert batteriytelse.
 • Når ladingen er fullført, må du koble vekselstrømadapteren fra stikkontakten.
 • Pass på kun å bruke ekte Sony-batterier, mikro-USB-kabler (inkludert) og vekselstrømadaptere (inkludert).

[9] Hvordan brukeKlargjøre kameraetLade batterietLade ved å koble til en datamaskin

Du kan lade batteriet ved å koble kameraet til en datamaskin med en mikro-USB-kabel.

 1. Slå av produktet, og koble det til USB-terminalen på datamaskinen.

Merknad

 • Legg merke til følgende punkter når du lader via en datamaskin:
  • Hvis produktet er koblet til en bærbar datamaskin som ikke er koblet til en strømkilde, tappes batteriet på den bærbare. Ikke la ladingen pågå over en lengre tidsperiode.
  • Ikke slå på/av eller foreta omstart av datamaskinen, eller start datamaskinen fra dvalemodus når datamaskinen og kameraet er koblet til hverandre med en USB-tilkobling. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil. Før du slår på/av, omstarter datamaskinen eller starter datamaskinen fra dvalemodus, må du bryte forbindelsen mellom kameraet og datamaskinen.
  • Det kan ikke gis noen garanti for at alt vil fungere på alle slags datamaskiner.
  • Det gis ingen garantier for lading med en spesiallaget eller modifisert datamaskin.
  • Kameraet vil kanskje ikke fungere som det skal hvis andre USB-enheter brukes samtidig.

[10] Hvordan brukeKlargjøre kameraetLade batterietSette inn batteriet i kameraet

Hvordan batteriet skal settes inn i kameraet

 1. Skyv på opplåsingshendelen for å åpne batteridekselet.

 2. Sett inn batteriet mens du trykker på låsehendelen (A) med kanten av batteriet, inntil batteriet låses på plass.

 3. Lukk dekselet.

[11] Hvordan brukeKlargjøre kameraetLade batterietBatterilevetid og antallet bilder som kan tas opp / spilles av når det brukes batteri

Skjermmodus

Fotografering (stillbilder):
Batterilevetid: ca. 160 min., antall bilder: ca. 320

Faktisk opptak (film):
Batterilevetid: ca. 50 min.

Kontinuerlig opptak (film):
Batterilevetid: ca. 85 min.

Visning (stillbilder):
Batterilevetid: ca. 215 min., antall bilder: ca. 4300

Søkermodus

Fotografering (stillbilder):
Batterilevetid: ca. 115 min., antall bilder: ca. 230

Faktisk opptak (film):
Batterilevetid: ca. 50 min.

Kontinuerlig opptak (film):
Batterilevetid: ca. 90 min.

Merknad

 • Ovenstående batterilevetid og antall bilder gjelder når batteriet er fulladet. Batterilevetiden og antallet bilder kan synke, avhengig av bruksforholdene.
 • Batterilevetiden og det oppgitte antallet bilder som kan tas, er basert på fotografering under følgende forhold:
  • Når batteriet brukes ved en omgivelsestemperatur på 25 °C.
  • Bruke Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) (selges separat)
  • [Visningskvalitet]: [Standard]
 • Antallet angitt under "Fotografering (stillbilder)" baserer seg på CIPA-standarden, og gjelder fotografering under følgende forhold (CIPA: Camera & Imaging Products Association):
  • DISP: [Vis alle info.]
  • Ett bilde tas hvert 30. sekund.
  • Zoomen skiftes vekselvis fra W til T.
  • Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
  • Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
 • Antallet angitt under "Faktisk opptak (film)" baserer seg på CIPA-standarden, og gjelder fotografering under følgende forhold:
  • Bildekvaliteten er stilt inn på 60i 17M (FH) .
  • Faktisk opptak (film): Batterilevetid basert på gjentatt opptak, zooming, standby for opptak, av- og på-slåing osv.
  • Kontinuerlig filmopptak: Batterilevetid basert på sammenhengende opptak til grensen (29 minutter) er nådd, og med fortsatt opptak etter et nytt trykk på MOVIE-knappen. Andre funksjoner, som f.eks. zoom, brukes ikke.
 • Hvis gjenværende batteri ikke vises, må du trykke på DISP (displayinnstillinger).

[12] Hvordan brukeKlargjøre kameraetLade batterietKoble til strøm via en stikkontakt

Ved hjelp av en vekselstrømadapter AC-UD10 (selges separat) kan kameraet forsynes med strøm under opptak/avspilling.

 1. For å forsyne kameraet med strøm under opptak/avspilling må du koble sammen kameraet og vekselstrømadapteren AC-UD10 (selges separat), og plugge inn vekselstrømadapteren i en stikkontakt.

Merknad

 • Du kan ikke fotografere eller spille av bilder mens den medfølgende vekselstrømadapteren er koblet til kameraet. Hvis du vil ta bilder eller spille av bilder med strøm fra en stikkontakt, kan du bruke AC-UD10 vekselstrømadapteren (selges separat).

[13] Hvordan brukeKlargjøre kameraetLade batterietFjerne batteriet

Hvordan fjerne batteriet

 1. Pass på at tilgangslampen ikke lyser, og slå av kameraet.
 2. Skyv på låsehendelen (A) og ta ut batteriet.

  • Vær forsiktig så du ikke mister batteriet.

[14] Hvordan brukeKlargjøre kameraetSette inn et minnekort (selges separat)Sette inn et minnekort

Slik setter du inn et minnekort

 1. Skyv minnekortdekselet for å åpne det.

 2. Sett inn minnekortet.

  • Kontroller at det skrå hjørnet vender i riktig retning.
  • Når det skrå hjørnet vender i riktig retning som vist, setter du inn minnekortet til du hører et klikk.
 3. Lukk minnekortdekselet.

[15] Hvordan brukeKlargjøre kameraetSette inn et minnekort (selges separat)Ta ut minnekortet

Slik tar du ut minnekortet

 1. Åpne minnekortdekselet.
 2. Forsikre deg om at tilgangslampen (A) ikke lyser.

 3. Press én gang på minnekortet for å ta det ut.

 4. Lukk minnekortdekselet.

[16] Hvordan brukeKlargjøre kameraetJustere dato og klokkeslettStille inn dato og klokkeslett

Når du slår på kameraet for første gang eller etter at du har initialisert funksjonene, vises innstillingsskjermen for dato og klokkeslett.

 1. Sett strømbryteren på ON for å slå på kameraet.
  Innstillingsskjermen for dato og klokkeslett vises.
 2. Kontroller at [Enter] er valgt på skjermen, og trykk deretter på på kontrollhjulet.
 3. Velg ønsket geografisk sted, og trykk deretter på .
 4. Velg et innstillingselement ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet eller ved å vri på kontrollhjulet og deretter trykke på på midten.
 5. Still inn [Sommertid] eller [Sommertid:], [Dato/Klokkeslett] og [Datoformat:] ved å bruke øvre, nedre, venstre eller høyre side, og trykk deretter på i midten.
  • Midnatt indikeres som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
 6. Gjenta trinn 4 og 5 for å stille inn andre elementer, og velg deretter [Enter] og trykk påi midten.
  • Du kan avbryte innstillingen av dato og klokkeslett ved å trykke på MENU-knappen.

Merknad

 • Hvis innstillingen av dato og klokkeslett avbrytes halvveis, vises innstillingsskjermen for dato og klokkeslett hver gang du slår på kameraet.

[17] Hvordan brukeBekrefte bruksmetodeBekrefte bruksmetodeBruke kontrollhjulet

Du kan velge å stille inn elementer ved å dreie eller trykke øverst, nederst, til høyre eller venstre på kontrollhjulet. Du bekrefter valget ved å trykke på midt på kontrollhjulet.

Funksjonene DISP (skjerminnstilling),(Eksp.-komp./Fotokreativitet), /(Bruksmodus), (Blitsmodus) er tilordnet til øvre, nedre, venstre og høyre side av kontrollhjulet. Du kan tilordne bestemte funksjoner til venstre og høyre side av kontrollhjulet, eller til i midten.


Under avspilling kan du vise neste/forrige bilde ved å trykke på høyre/venstre side av kontrollhjulet eller ved å dreie på kontrollhjulet.

[18] Hvordan brukeBekrefte bruksmetodeBekrefte bruksmetodeBruke kontrollringen

Ved å dreie kontrollringen (A) kan du også øyeblikkelig endre de ønskede innstillingene for ulike opptaksmoduser.
Du kan også tilordne ofte brukte funksjoner til kontrollringen ved å velge MENU(Tilpassede innstillinger)[Tilp. skjermkn.-inns.][Kontrollring].

Ikoner og funksjonsnavn vises på skjermen som følger.

Eks.
: Justere zoom ved å dreie kontrollringen.

[19] Hvordan brukeBekrefte bruksmetodeBekrefte bruksmetodeBruke MENU-elementer

I denne delen lærer du å endre innstillinger som har med alle kameraoperasjoner å gjøre, og å utføre kamerafunksjoner, inklusive fotografering, avspilling og bruksmetoder.

 1. Trykk på MENU-knappen for å vises menyskjermbildet.

 2. Velg det aktuelle MENU-elementet ved å trykke øverst, nederst, til høyre eller til venstre på kontrollhjulet eller ved å vri på kontrollhjulet og deretter trykke på midt på kontrollhjulet.
  • Skjermbildet vil kanskje ikke gå direkte fra trinn 1 til trinn 3, avhengig av innstillingen for [Rutemeny].

 3. Velg det ønskede innstillingselementet ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet eller ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på på kontrollhjulet.
  • Velg et ikon på toppen av skjermen, og trykk på venstre/høyre side av kontrollhjulet for å gå til et annet MENU-element.

 4. Velg innstillingen du ønsker, og trykk deretter på for å bekrefte valget.

[20] Hvordan brukeBekrefte bruksmetodeBekrefte bruksmetodeBruke Fn (funksjonsknappen)

Du kan registrere funksjoner du bruker ofte, på Fn (funksjonsknappen) og hente dem fram når du fotograferer. Opptil 12 hyppig brukte funksjoner kan registreres på Fn (funksjonsknappen).

 1. Trykk på Fn i opptaksmodus.

 2. Velg en funksjon som skal registreres, ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

 3. Velg den ønskede innstillingen ved å dreie kontrollhjulet eller kontrollringen.

Foreta innstillinger på den spesifikke skjermen

 • Velg den ønskede funksjonen i trinn 2, og trykk deretter på på midten av kontrollhjulet. Innstillingsskjermen for funksjonen vises. Følg veiledningen (A) for å foreta innstillingene.

[21] Hvordan brukeBekrefte bruksmetodeBekrefte bruksmetodeBruke "Quick Navi"

Du kan endre innstillingene direkte ved hjelp av Quick Navi-skjermbildet når du bruker søkeren.

 1. Trykk gjentatte ganger på DISP (visningsinnstillingsknappen) på kontrollhjulet inntil innstillingen for skjermbildet er [For søker].
 2. Trykk på Fn (funksjonsknappen) for å bytte til Quick Navi-skjermbildet.

 3. Velg den ønskede funksjonen ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
 4. Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede innstillingen.

Foreta innstillinger på den spesifikke skjermen

 • Velg den ønskede funksjonen i trinn 3, og trykk deretter på på midten av kontrollhjulet. Innstillingsskjermen for funksjonen vises. Følg veiledningen (A) for å foreta innstillingene.

[22] Hvordan brukeOpptakTa stillbilder/ta opp filmTa stillbilder

Tar stillbilder.

 1. Still inn opptaksmodus på (Intelligent Auto).

 2. Still inn vinkelen på skjermen og hold kameraet. Eller se på søkeren og hold kameraet.
 3. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
  Når bildet er i fokus, tennes indikatoren ( eller ).

  • Den korteste opptaksavstanden er ca. 5 cm (W), 30 cm (T) (fra linsen).

 4. Trykk lukkerknappen helt ned.

Fokusindikator

tennes:
Bildet er i fokus.

blinker:
Fokusering mislyktes.

tennes:
Bildet er i fokus. Den fokuserte posisjonen vil endres for å passe med motivets bevegelse.

tennes:
Fokusering pågår.

Hint

 • Hvis produktet ikke kan fokusere automatisk, vil fokusindikatoren blinke, og pipelyden høres ikke. Du må enten komponere bildet på nytt eller endre fokusinnstillingen.Når [Kontinuerlig AF] er stilt inn, høres ikke pipetonen når fokus oppnås.
 • I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
  • Når det er mørkt og motivet er langt unna.
  • Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
  • Når motivet ses gjennom glass.
  • Når motivet beveger seg raskt.
  • Ved lysreflekser eller skinnende overflater.
  • Ved blinkende lys.
  • Når motivet er i motlys.

[23] Hvordan brukeOpptakTa stillbilder/ta opp filmTa opp film

Du kan ta opp film ved å trykke på MOVIE-knappen.

 1. Trykk på MOVIE-knappen for å starte opptak.

 2. Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.

Merknad

 • For å justere lukkerhastigheten og blenderverdien til de ønskede innstillingene, må du stille inn opptaksmodus på (Film).
 • Hvis du bruker f.eks. zoomefunksjonen når du tar opp en film, vil støyen fra produktets arbeidsoperasjoner også tas opp. Lyden av MOVIE-knappen kan komme til å tas opp når du trykker på MOVIE-knappen for å stoppe opptaket.
 • Kontinuerlig opptakstid for et filmopptak, se "Opptakstid for film". Når filmopptaket er avsluttet, kan du starte det igjen ved å trykke på MOVIE-knappen på nytt. Opptaket kan stoppes for å beskytte produktet, hvis temperaturen blir for lav eller for høy.

[24] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusListe over modusvelgerfunksjoner

Du kan velge den ønskede opptaksmodusen ved å dreie på modusvelgeren.

Tilgjengelige funksjoner

(Intelligent Auto):
Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte innstillinger.

(Fremragende auto):
Setter deg i stand til å ta stillbilder med høyere kvalitet enn med intelligent automodus.

P (Program Auto):
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning (f-tall)). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.

A (Blenderprioritet):
Setter deg i stand til å justere blenderåpningen og fotografere når du ønsker å gjøre bakgrunnen uklar e.l.

S (Lukkerprioritet):
Gir deg muligheten til å ta bilder av motiv i rask bevegelse, ved manuell justering av lukkerhastigheten.

M (Man. Eksponering):
Gir deg muligheten til å ta stillbilder med ønsket eksponering, ved å justere både lukkerhastighet og blenderverdi.

MR (Hent minne):
Setter deg i stand til å ta et bilde etter at du har hentet opp moduser som ofte brukes, eller forhåndsregistrerte numeriske innstillinger.

(Film):
Setter deg i stand til å endre innstillingen for filmopptak.

(Panoramafotografer.):
Setter deg i stand til å fotografere et panoramabilde ved å sette sammen bildene.

SCN (Scenevalg):
Gir deg mulighet til å ta bilder med forhåndsinnstillinger som samsvarer med scenen.

[25] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusIntelligent Auto

Produktet analyserer motivet, slik at du kan fotografere med de innstillingene som passer best.

 1. Still inn modusvelgeren på (Intelligent Auto).
 2. Rett kameraet mot motivet.
  Når kameraet gjenkjenner scenen, vises scenegjenkjenningsikonet på skjermen.

 3. Juster fokus og ta bildet.

Merknad

 • Produktet vil ikke gjenkjenne scenen når du tar bilder med andre zoomefunksjoner enn optisk zoom.
 • Under visse opptaksforhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne disse scenene på riktig måte.

[26] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusFremragende auto

Produktet gjenkjenner og vurderer automatisk opptaksforholdene og setter passende innstillinger automatisk.

Produktet kan blant annet ta seriebilder, generere sammensatte bilder og ta bilder med høyere kvalitet ettersom det har tilgang til flere opptaksinnstillinger sammenlignet med Intelligent auto-modus.
 1. Still inn modusvelgeren på (Fremragende auto).
 2. Rett kameraet mot motivet.
  Når kameraet gjenkjenner en scene, vises scenegjenkjenningsikonet på skjermen. Ved behov kan også (overleggsikonet) vises.

 3. Juster fokus og ta bildet.

Merknad

 • Når produktet genererer sammensatte bilder, tar opptaksprosessen lengre tid enn vanlig.
 • Produktet vil ikke gjenkjenne scenen når du tar bilder med andre zoomefunksjoner enn optisk zoom.
 • Under visse opptaksforhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne en scene på riktig måte.
 • Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan produktet ikke lage et sammensatt bilde.

[27] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusOm scenegjenkjenning

Scenegjenkjenning bruker modusene [Intelligent Auto] og [Fremragende auto].

Ved hjelp av denne funksjonen gjenkjenner produktet automatisk opptaksforholdene, og tar bildet.

Scenegjenkjenning:

Hvis produktet gjenkjenner en scene, vises ikoner og veivisere, for eksempel (Portrett), (Spedbarn), (Nattportrett), (Nattscene), (Portrett i motlys), (Motlys), (Landskap), (Makro), (Søkelys), eller (Svakt lys) i den øverste linjen.

Hvis produktet gjenkjenner en tilstand, vises ikoner som (Stativ) , (Gå)* , (Flytt), (Flytt (lys)) eller (Flytt (mørk)) på den andre linjen.

*Tilstanden (Gå) gjenkjennes kun hvis [SteadyShot] er stilt inn på [Aktiv] eller [Intelligent aktiv].

Merknad

 • Når [Smil/Ansiktsregistr.] er stilt inn på [Av], gjenkjennes ikke scenene [Portrett], [Portrett i motlys], [Nattportrett] og [Spedbarn].

[28] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusFordelene ved automatisk opptak

I [Fremragende auto]-modus tar produktet bilder med høyere kvalitet enn i [Intelligent Auto]-modus, og tar sammensatte bilder ved behov.
I [Program Auto]-modus kan du ta bilder etter at du har justert ulike funksjoner, som f.eks. hvitbalanse, ISO osv.

(Intelligent Auto):
Velg denne modusen når du vil at kameraet skal gjenkjenne scenen automatisk.

(Fremragende auto):
Velg denne modusen for å fotografere scener under vanskelige forhold, for eksempel under dårlige lysforhold eller ved motlys. Velg denne modusen for å ta bilder med høyere kvalitet enn det du kan med (Intelligent Auto).

P (Program Auto):
Velg denne modusen for å gjøre opptak etter å ha justert ulike funksjoner, bortsett fra eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning).

Merknad

 • I modusen [Intelligent Auto] vil du kanskje ikke kunne gjøre klare opptak av mørke scener eller i motlys.
 • I [Fremragende auto]-modus tar opptaksprosessen mer tid, siden produktet lager et sammensatt bilde.

[29] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusProgram Auto

Gir deg mulighet til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning).

Du kan stille inn opptaksfunksjoner, som f.eks. [ISO].
 1. Still inn modusvelgeren på P (Program Auto).
 2. Still inn opptaksfunksjonene slik du foretrekker det.
 3. Juster fokus og fotografer motivet.

Programskift

Du kan endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning (F-verdi) ved å rotere kontrollhjulet, uten å endre den passende eksponeringen som er stilt inn av dette produktet. Denne funksjonen er tilgjengelig når du ikke bruker blitsen.

 • "P" på skjermen endres til "P*" når du dreier kontrollhjulet.
 • Programskift kan kanselleres ved å velge en annen opptaksmodus enn [Program Auto], eller ved å slå av kameraet.

Merknad

 • Avhengig av lysstyrken i omgivelsene vil Programskift kanskje ikke brukes.
 • Velg en annen opptaksmodus enn "P", eller slå av produktet for å oppheve den innstillingen du foretok.
 • Når lysstyrken endres, endres også blenderåpningen (f-tallet) og lukkerhastigheten, men forholdet mellom dem forblir det samme.

[30] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodus Panoramafotografer.

Tillater deg å ta ett panoramabilde, sammensatt av flere enkeltbilder, mens du panorerer kameraet.

 1. Still inn modusvelgeren på (Panoramafotografer.).
 2. Rett kameraet mot motivet.
 3. Mens du trykker lukkerknappen halvveis ned, må du rette kameraet mot den ene enden av den ønskede panoramakomposisjonen.


  (A) Denne delen kommer ikke med.

 4. Trykk lukkerknappen helt ned.
 5. Panorer kameraet til enden av veiviseren i retning av den pilen som vises på skjermen.


  (B) Hjelpelinje

Merknad

 • Hvis du ikke har dekket hele panoramabildevinkelen i løpet av den innstilte tiden, vises et grått område i det sammensatte bildet. I så fall må du bevege produktet raskere, slik at du får tatt et fullstendig panoramabilde.
 • Hvis [Vid] er valgt for [Panorama: Størrelse], vil kanskje ikke hele panoramabildevinkelen dekkes i løpet av den tiden som står til rådighet. Hvis dette skjer, må du prøve å ta bildet etter å ha endret [Panorama: Størrelse] til [Standard].
 • Fordi flere bilder blir satt sammen, vil ikke overgangene alltid bli helt jevne.
 • Bildene kan være uskarpe i mørke områder.
 • Hvis en lyskilde, som f.eks. et fluorescerende lys, blinker, vil lysstyrken og fargen i et sammensatt bilde kanskje ikke være lik overalt.
 • Hvis det panorerte området og den låste AE/AF-vinkelen rommer veldig store variasjoner i lysstyrke og fokus, vil bildet kanskje ikke bli vellykket. Hvis dette skjer, bør du endre den låste AE/AF-vinkelen og ta bildet på nytt.
 • Følgende situasjoner egner seg ikke for panoramafotografering:
  • Motiv som beveger seg.
  • Motiv som er for tett innpå produktet.
  • Motiv med gjennomgående ensartede mønstre, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen.
  • Motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
  • Motiv med en lysstyrke som er meget forskjellig fra omgivelsene, f.eks. solen eller en lyspære.
 • Panoramafotografering kan bli avbrutt i følgende situasjoner:
  • Hvis kameraet panoreres for raskt eller for sakte.
  • Motivet er for uskarpt.

Hint

 • Du kan dreie kontrollhjulet på opptaksskjermen for å velge opptaksretning.

[31] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusScenevalg

Gir deg mulighet til å ta bilder med forhåndsinnstillinger som samsvarer med scenen.

 1. Still inn modusvelgeren på SCN (Scenevalg).
 2. MENU(Kamerainnst.) → [Scenevalg] → ønsket modus.
  • Når [Modusratthjelp] er stilt inn på [På], kan du velge de ønskede innstillingene etter at du har endret posisjonen til modusvelgeren.

Menyelementdetaljer

Portrett:
Gjør bakgrunnen uskarp og motivet skarpere. Gjengir hudtoner med en myk valør.

Sportsbilder:
Tar bilde av et motiv i bevegelse med høy lukkerhastighet, slik at det ser ut som om motivet står stille. Produktet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes.

Makro:
Tar nærbilder av motiv som blomster, insekter, mat eller små gjenstander.

Landskap:
Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus med livaktige farger.

Solnedgang:
Tar vakre bilder av røde solnedganger.

Nattscene:
Fotograferer nattscener uten at den mørke atmosfæren går tapt.

Håndh. kam. i halvlys:
Fotograferer nattscener med mindre støy og uskarphet, uten bruk av stativ. Det tas en serie bilder, og bildene behandles for å redusere uskarphet, kamerarystelser og støy.

Nattportrett:
Tar nattportretter ved hjelp av blitsen.
Blitsen spretter ikke opp automatisk. Trykk frem blitsen før fotografering.

Bildestabilisering:
Setter deg i stand til fotografere innendørs uten bruk av blits, og reduserer uskarphet i motivet. Produktet tar seriebilder og kombinerer dem for å generere et bilde, noe som reduserer uskarphet og støy i motivet.

Kjæledyr:
Setter deg i stand til å ta bilder av kjæledyret ditt med de beste innstillingene.

Gourmet:
Gir muligheten til å fotografere matretter i appetittvekkende og klare farger.

Fyrverkeri:
Setter deg i stand til å ta bilder av fyrverkeri i strålende farger.

Høy følsomhet:
Setter deg i stand til å ta stillbilder selv på mørke steder, uten bruk av blits, og reduserer uskarphet i motivet. Setter deg også i stand til å ta opp mørke filmscener med større lysstyrke.

Merknad

 • I modusene [Nattscene], [Nattportrett] og [Fyrverkeri] er lukkerhastigheten lavere, så det anbefales å bruke stativ for å unngå at bildet blir uskarpt.
 • I modusen [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering] klikker lukkeren 4 ganger, og et bilde blir lagret.
 • Hvis du velger [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering] med [RAW] eller [RAW og JPEG], blir bildekvaliteten forbigående [Fin].
 • Reduksjon av uskarphet fungerer mindre effektivt i [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering] når du fotograferer følgende motiv:
  • Et motiv som beveger seg i rykk og napp.
  • Motiv som er for tett innpå produktet.
  • Motiv med gjennomgående ensartede mønstre, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen.
  • Motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
 • Når det gjelder [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering], kan det dannes et støysignal ved bruk av lyskilder som flimrer, for eksempel fluorescerende lys.
 • Minimumsavstanden mellom kameraet og motivet endres ikke selv om du velger [Makro]. Når det gjelder minimumsavstanden til fokusområdet, kan du slå opp minimumsavstanden til objektivet på produktet.

Hint

 • For å endre scenen må du dreie kontrollhjulet på opptaksskjermen, og velge en ny scene.

[32] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusLukkerprioritet

Du kan få frem bevegelsen til et bevegelig motiv på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten, for eksempel fryse bevegelsen med høy lukkerhastighet eller med spor av bevegelse ved hjelp av lav lukkerhastighet.Lukkerhastigheten kan endres mens du tar opp film.

 1. Still inn modusvelgeren på S (Lukkerprioritet).
 2. Velg den ønskede verdien ved å dreie kontrollhjulet.
 3. Juster fokus og fotografer motivet.
  Blenderåpningen justeres automatisk for å få riktig eksponering.

Merknad

 • Hvis riktig eksponering ikke er mulig etter oppsettet, vil blenderverdien på opptaksskjermen blinke. Selv om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene.
 • Bruk et stativ for å motvirke uskarphet når du bruker lav lukkerhastighet.
 • Indikatoren (SteadyShot-advarsel) vises ikke i lukkerprioritetsmodus.
 • Når lukkerhastigheten er 1/3 sekund(er) eller lengre, utføres støyreduksjon etter at bildene er tatt, noe som varer like lenge som lukkeren var åpen. Du kan imidlertid ikke ta flere bilder mens støyreduksjon utføres.
 • Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.

Hint

 • Ved bruk av høyere lukkerhastighet fremstår motiver i bevegelse, som for eksempel en person som løper, biler eller sjøsprøyt, som om de er frosset i bevegelsen. Hvis du bruker en lavere lukkerhastighet, får bildet spor av bevegelse som gjør det mer naturlig og dynamisk.

[33] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusBlenderprioritet

Du kan fotografere ved å justere blenderen og endre fokusområdet, eller gjøre bakgrunnen uskarp.Blenderverdien kan endres under filmopptak.

 1. Still inn modusvelgeren på A (Blenderprioritet).
 2. Velg den ønskede verdien ved å dreie kontrollhjulet.
  • Lavere F-verdi: Motivet er i fokus, men ting foran og bak motivet er uskarpe.
   Høyere F-verdi: Både motivet, forgrunnen og bakgrunnen er i fokus.
 3. Juster fokus og fotografer motivet.
  Lukkerhastigheten justeres automatisk for å få riktig eksponering.

Merknad

 • Hvis riktig eksponering ikke er mulig etter oppsettet, vil lukkerhastigheten på opptaksskjermen blinke. Selv om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene.
 • Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.

Hint

 • Lavere F-verdi (større blenderåpning) begrenser området som er i fokus. Det gir deg mulighet til å fokusere skarpt på motivet og gjøre alt foran og bak motivet uskarpt (mindre dybdeskarphet). Høyere F-verdi (redusert blenderåpning) utvider området som er i fokus. Det betyr at du kan få frem dybden i landskapet (større dybdeskarphet).

[34] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusMan. Eksponering

Du kan fotografere med ønsket innstilling ved å justere både lukkerhastigheten og blenderåpningen.Lukkerhastigheten og blenderverdien kan endres under filmopptak.

 1. Still inn modusvelgeren på M (Man. Eksponering).
 2. Trykk nederst på kontrollhjulet for å velge lukkerhastighet eller blenderverdi. Deretter dreier du på kontrollhjulet for å angi verdien.
  Når innstillingen for [ISO] er noe annet enn [ISO AUTO], bruker du MM (målt manuelt) for å kontrollere eksponeringsverdien.
  Mot +: Bildene blir lysere.
  Mot - : Bildene blir mørkere.
  0: Passende eksponering, analysert av produktet
 3. Juster fokus og fotografer motivet.

Merknad

 • Hvis [ISO] stilles inn på [ISO AUTO], endres ISO-verdien automatisk for å oppnå den passende eksponeringen ved den blenderverdien og lukkerhastigheten du har stilt inn. Hvis blenderverdien og lukkerhastigheten du har stilt inn ikke egner seg til passende eksponering, vil indikatoren for ISO-verdien blinke.
 • Indikatoren for manuell måling vises ikke når [ISO] er angitt for [ISO AUTO].
 • Når mengden av lokalt lys overstiger måleområdet for MM (målt manuelt), blinker MM-lampen.
 • (SteadyShot-varslet) vises ikke i manuell eksponeringsmodus.
 • Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.
 • Du kan ikke velge [Auto] under [ND-filter].

Hint

 • Når du tilordner [Hold AEL] eller [Lås/låsopp AEL] til en ønsket knapp og dreier kontrollringen eller kontrollhjulet samtidig som du trykker på den knappen, kan du endre kombinasjonen lukkerhastighet og blender (F-verdi) uten å endre den angitte eksponeringsverdien. (Manuell justering)

[35] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusBULB

Men lang eksponeringstid kan du fotografere et spor av bevegelse etter motivet.

BULB er velegnet for fotografering av lysspor, f.eks. fra fyrverkeri.

 1. Still inn modusvelgeren på M (Man. Eksponering).
 2. Trykk nederst på kontrollhjulet for å velge lukkerhastighet. Deretter dreier du kontrollhjulet mot klokken inntil [BULB] vises.
 3. Trykk nederst på kontrollhjulet for å velge blenderverdien (F-verdien), og drei deretter på kontrollhjulet for å angi verdien.
 4. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus.
 5. Trykk og hold lukkerknappen nede så lenge opptaket varer.
  Så lenge lukkerknappen trykkes ned, vil lukkeren være åpen.

Merknad

 • Fordi lukkerhastigheten reduseres og det blir vanskeligere å holde kameraet stødig, anbefales det å bruke stativ.
 • Jo lengre eksponeringstid, desto tydeligere blir støyen på bildet.
 • Etter opptaket vil støy bli fjernet for det samme tidsrommet som lukkeren var åpen. Du kan imidlertid ikke ta flere bilder mens støyreduksjon utføres.
 • Du kan ikke stille inn lukkerhastigheten på [BULB] i følgende situasjoner:
  • Når [Smilutløser]-funksjonen er aktivert.
  • Når [Auto HDR]-funksjonen er aktivert.
  • Når [Bildeeffekt] er stilt inn på [HDR-maleri] eller [Fulltone Mono].
  • Når [Flerbilde-NR]-funksjonen er aktivert.
  • Når innstillingen for [Bruksmodus] -funksjonen er [Seriebilder], [Kontin. nivåtrinn], [HastPri. Seriebilder] eller [Selvutl. (seriebilder)].
  Hvis du bruker funksjonene ovenfor med [BULB] angitt som lukkerhastighet, benyttes 30 sekunders lukkerhastighet midlertidig.

Hint

 • Bilder som tas i [BULB]-modus, har en tendens til å bli uskarpe. Vi anbefaler at du bruker et stativ eller en fjernstyring (selges separat) med låsefunksjon for lukkerknappen.

[36] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusHent minne

Setter deg i stand til å ta et bilde etter at du har hentet opp moduser som ofte brukes, eller forhåndsregistrerte kamerainnstillinger.

 1. Still inn modusvelgeren på MR (Hent minne).
 2. Trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet, eller drei kontrollhjulet for å velge det ønskede tallet, og trykk deretter på på midten.
  • Du kan også hente opp registrerte moduser eller innstillinger ved å velge MENU → (Kamerainnst.) → [Hent minne].

Merknad

 • Registrer opptaksinnstillinger på forhånd ved å bruke [Minne].
 • Hvis du stiller inn [Hent minne] etter at du har fullført opptaksinnstillingene, prioriteres de registrerte innstillingene, og de opprinnelige innstillingene blir ugyldige. Kontroller indikatorene på skjermen før du starter opptaket.

[37] Hvordan brukeOpptakVelge opptaksmodusFilm

Du kan justere lukkerhastigheten eller blenderåpningen til de ønskede innstillingene for å ta opp film. Du kan også kontrollere bildevinkelen før opptak.

 1. Still inn modusvelgeren på (Film).
 2. MENU (Kamerainnst.) → [Film] → ønsket innstilling.
  • Når [Modusratthjelp] er stilt inn på [På], kan du velge de ønskede innstillingene etter at du har endret posisjonen til modusvelgeren.
 3. Trykk på MOVIE-knappen for å starte opptak.
  • Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.

Menyelementdetaljer

Program Auto:
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderverdi). Andre innstillinger kan justeres manuelt, og innstillingene beholdes.

Blenderprioritet:
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen manuelt.

Lukkerprioritet:
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt.

Man. Eksponering:
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) manuelt.

 • (Blenderprioritet), (Lukkerprioritet) og (Man. Eksponering) er kun tilgjengelig når fokusmodusen er stilt inn på "MF" (Manuelt fokus).

[38] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke zoomenZoom

Du kan forstørre bilder ved hjelp av W/T (zoomespaken) under fotografering.

 1. Du kan forstørre bilder ved hjelp av W/T (zoomespaken) under fotografering.
  • Beveg W/T (zoomespaken) til T-siden for å zoome inn, og til W-siden for å zoome ut.

Hint

 • Når du ikke velger [Kun optisk zoom] for [Zoominnstilling], kan du overskride zoomområdet til den optiske zoomen for å zoome inn bilder.

[39] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke zoomenTilgjengelige zoomefunksjoner for dette produktet

Zoomefunksjonen til produktet gir en kraftigere forstørrelses-zoom ved å kombinere ulike zoomefunksjoner. Ikonet som vises på skjermen, endres i samsvar med den valgte zoomefunksjonen.

(1) Optisk zoomområde
Bildene forstørres innenfor det optiske zoomområdet til dette produktet.

(2) Smart zoomområde ()
Zoome bilder uten at den opprinnelige kvaliteten forringes, ved delvis å beskjære et bilde (kun når bildestørrelsen er [M], [S] eller [VGA]).

(3) Tøm bildezoomområdet ()
Zoom bilder ved hjelp av en bildeprosess med mindre forringelse. Still først inn [Zoominnstilling][På: Klart bilde-zoom] eller [På: Digital zoom].

(4) Digitalt zoomområde ()
Du kan forstørre bilder med en bildebehandlingsprosess. Når du velger [På: Digital zoom] for [Zoominnstilling], kan du bruke denne zoomefunksjonen.

Merknad

 • Standardinnstillingen for [Zoominnstilling] er [Kun optisk zoom].
 • Standardinnstillingen for [Bildestørr.] er [L]. For å bruke smart zoom, må du endre [Bildestørr.] til [M], [S] eller [VGA].
 • I følgende situasjoner er ingen andre zoomefunksjoner enn optisk zoom tilgjengelig:
  • [Panoramafotografer.]
  • [Smil/Ansiktsregistr.] er stilt inn på [Smilutløser]
  • [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG].
  • [Opptaksinnst.] er stilt inn på [120p 50M]/[100p 50M]
 • Du kan ikke bruke smart zoom-funksjonen til film.
 • Når du bruker en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen, er [Målemodus] låst til [Multi].

[40] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke zoomenZoominnstilling

Du kan velge produktets zoomeinnstilling.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Zoominnstilling] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Kun optisk zoom (standardinnstilling):
Optisk zoom er aktivert. Du kan bruke smart zoom-funksjonen hvis innstillingen for [Bildestørr.] er [M], [S] eller [VGA].

På: Klart bilde-zoom:
Selv om zoomområdet til den optiske zoomen er overskredet, forstørrer produktet bilder i det området hvor bildekvaliteten ikke forringes vesentlig.

På: Digital zoom:
Når zoomområdet for [Klart bilde-zoom] overskrides, forstørres bildene til maksimal størrelse. Dette vil imidlertid resultere i redusert bildekvalitet.

Merknad

 • Still inn [Kun optisk zoom] hvis du ønsker å forstørre bilder i det området hvor bildekvaliteten ikke forringes vesentlig.

[41] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke zoomenOm zoomområdet

Zoomeforstørrelsen som benyttes sammen med zoomeforstørrelsen på objektivet, endres i tråd med bildestørrelsen som er valgt.

Når [Bildeforhold] er [3:2]

[Zoominnstilling] : [Kun optisk zoom (inkludert smart zoom)]
[Bildestørr.] :L -×, M 1,4×, S 2,0×
[Zoominnstilling] : [På: Klart bilde-zoom]
[Bildestørr.] :L 2,0×, M 2,8×, S 4,0×
[Zoominnstilling] : [På: Digital zoom]
[Bildestørr.] :L 4,0×, M 5,6×, S 8,0×

[42] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke zoomenZoomfunksj. på ring

Angir zoomefunksjonene når kontrollringen brukes til å endre zoomeforstørrelsen. Innstillingene for [Zoomfunksj. på ring] gjelder bare ved autofokus.

 1. MENU(Tilpassede innstillinger)[Zoomfunksj. på ring] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standard (standardinnstilling):
Zoomer jevnt inn/ut når du betjener zoomen ved å dreie kontrollringen.
Trinn:
Zoomer inn/ut med visse vinkeltrinn når du betjener zoomen ved å dreie kontrollringen.

Merknad

 • I følgende situasjoner aktiveres zoomefunksjonen som om [Zoomfunksj. på ring] er stilt inn på [Standard], selv om den er stilt inn på [Trinn].
  • Når du bruker W/T-spaken (zoomespaken) til å endre zoomeskalaen.
  • Når du tar opp film.
  • Når du bruker andre zoomefunksjoner enn optisk zoom
 • Når opptaksmodus er stilt inn på noe annet enn [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto], må du tilordne [Zoom]-funksjonen til kontrollringen før du bruker kontrollringen.

[43] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke blitsen Bruke blitsen

På mørke steder kan du bruke blitsen for å lyse opp motivet mens du fotograferer, og unngå kamerarystelser. Når du tar bilder mot solen, kan du bruke blits for å få et lysere bilde av fotoobjektet i motlys.

 1. Trykk på skyvebryteren (blitsknappen) for å klargjøre blitsen.

 2. Trykk lukkerknappen helt ned.

Når du ikke bruker blitsen

Når du ikke skal bruke blitsen, må du trykke den ned i kamerahuset.

Merknad

 • Hvis du aktiverer blitsen før blitsenheten er helt oppe, kan det oppstå feil.
 • Du kan ikke bruke blitsen under filmopptak.
 • Mens blitsen lades, blinker . Etter at ladingen er fullført, lyser det blinkende ikonet kontinuerlig.
 • Under blitsfotografering med zoomspaken i W-retningen vil skyggen av objektivet kanskje vises på skjermen, avhengig av fotograferingsforholdene. Hvis dette skulle inntreffe, må du fotografere bort fra motivet, eller skyve zoomspaken over til T og ta et nytt bilde med blitsen aktivert.
 • Når skjermen er vippet mer enn 90 grader oppover, er det vanskelig å betjene (blitsknappen). Blitsenheten må heves før skjermvinkelen kan justeres.
 • Når du bruker blitsen til å ta bilder av deg selv, må du være forsiktig så du ikke ser direkte på lyset, fordi blitsen aktiveres på kort avstand.

[44] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke blitsenBlitsmodus

Du kan stille inn blitsmodus.

 1. MENU (Kamerainnst.) [Blitsmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Blits av:
Blitsen virker ikke.
Autoblits:
Blitsen virker i mørke eller ved fotografering i motlys.
Fyllblits (standardinnstilling):
Blitsen utløses hver gang du trykker på lukkerknappen.
Sakte synkron.:
Blitsen utløses hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av langsom synkronisering kan du ta klare bilder av både motive og bakgrunnen fordi lukkerhastigheten reduseres.
Ettersynkron.:
Blitsen utløses like før eksponeringen er fullført hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av ettersynkronisering kan du ta naturlige bilder av motive i bevegelse, for eksempel en bil eller en gående person.

Merknad

 • Standardinnstillingen avhenger av opptaksmodus.
 • Den tilgjengelige blitsmodusen avhenger av opptaksmodus.

[45] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerBruke blitsenBlitskompenser.

Justerer mengden blitslys i området fra –3,0 EV til +3,0 EV.
Blitskompensering endrer bare mengden av blitslys. Eksponeringskompensasjon endrer blitslysmengden sammen med endringer av lukkerhastighet og blenderåpning.

 1. MENU (Kamerainnst.) [Blitskompenser.] → ønsket innstilling.
  Valg av høyere verdier (+) øker blitsnivået, og lavere verdier (–) reduserer blitsnivået.

Merknad

 • Hvis motivet befinner seg utenfor den maksimale rekkevidden til blitsen, vil den økte blitseffekten kanskje ikke være synlig fordi mengden av blitslys er så liten som den er. Hvis motivet er tett innpå, er kanskje ikke den reduserte blitseffekten synlig.

[46] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en skjermvisningsmodusSkifte skjermvisning (fotografering)

Du kan endre det innholdet som vises på skjermen.

 1. Trykk på DISP (skjerminnstillingsknappen).
  Hver gang du trykker på DISP-knappen, skifter visningen av opptaksinformasjon som følger:
  Grafisk visningVis alle info.Ingen skj.-infoHistogramNivåFor søker* → Grafisk visning


  Grafisk visning

  Vis alle info.

  Ingen skj.-info

  Histogram

  Nivå

  For søker*

  * [For søker] vises kun på skjermen.

Enkelte visningsmoduser er ikke tilgjengelige i standardinnstillingene.
For å endre visningsmodusene må du trykke på MENU → (Tilpassede innstillinger) → [DISP-knapp] og endre innstillingen.

Merknad

 • Histogram vises ikke under panoramaopptak.
 • I filmmodus kan [For søker] ikke vises.

Hint

 • Du kan velge ulike innstillinger for både søkeren og skjermen. Se gjennom søkeren for å stille inn visningsinnstillingene for søkeren.

[47] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en skjermvisningsmodusSkifte mellom søkeren og skjermen

Visningen i søkeren og på skjermen varierer med søkerens tilstand og [FINDER/MONITOR]-innstilling.

Når søkeren er lukket

Bildet vises kun på skjermen, uansett [FINDER/MONITOR]-innstilling.

Når du ser inn i søkeren

Bildet vises kun i søkeren, uansett [FINDER/MONITOR]-innstilling.

Hvis du ikke ser inn i søkeren

Hvis [FINDER/MONITOR] er stilt inn på [Auto], bildet vises kun på skjermen.

Hvis [FINDER/MONITOR] er stilt inn på [Søker], vises bildet verken på skjermen eller i søkeren.

[48] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en skjermvisningsmodusDISP-knapp (Søker)

Gjør det mulig å stille inn de skjermvisningsmodusene som skal kunne velges for søkeren med (vis innhold) i opptaksmodus.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [DISP-knapp] [Søker] → ønsket innstilling → [Enter].
  Elementer som er merket med , er tilgjengelig.

Menyelementdetaljer

Grafisk visning:
Viser grunnleggende opptaksinformasjon. Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen grafisk.
Vis alle info.:
Viser opptaksinformasjon.
Ingen skj.-info:
Viser ikke opptaksinformasjon.
Histogram:
Viser luminansfordelingen grafisk.
Nivå:
Angir om produktet er i vater både horisontalt og i retning for- og bakover. Når produktet er i vater i begge retninger, lyser indikatoren grønt.

[49] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en skjermvisningsmodusDISP-knapp (Skjerm)

Gjør det mulig å stille inn de skjermvisningsmodusene som skal kunne velges for skjermen med (skjermvisning) i opptaksmodus.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [DISP-knapp] [Skjerm] → ønsket innstilling → [Enter].
  Elementer som er merket med , er tilgjengelig.

Menyelementdetaljer

Grafisk visning:
Viser grunnleggende opptaksinformasjon. Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen grafisk.
Vis alle info.:
Viser opptaksinformasjon.
Ingen skj.-info:
Viser ikke opptaksinformasjon.
Histogram:
Viser luminansfordelingen grafisk.
Nivå:
Angir om produktet er i vater både horisontalt og i retning for- og bakover. Når produktet er i vater i begge retninger, lyser indikatoren grønt.
For søker:
Viser informasjon som passer for fotografering med søkeren.

[50] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge stillbildestørrelse/bildekvalitetBildestørr. (stillbilde)

Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan lagres.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Bildestørr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 3:2
L: 20M 5472×3648 piksler
M: 10M 3888×2592 piksler
S: 5.0M 2736×1824 piksler
Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 16:9
L: 17M 5472×3080 piksler
M: 7.5M 3648×2056 piksler
S: 4.2M 2720×1528 piksler
Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 4:3
L: 18M 4864×3648 piksler
M: 10M 3648×2736 piksler
S: 5.0M 2592×1944 piksler
VGA 640×480 piksler
Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 1:1
L: 13M 3648×3648 piksler
M: 6.5M 2544×2544 piksler
S: 3.7M 1920×1920 piksler

Merknad

 • Når innstillingen for [Kvalitet] er [RAW] eller [RAW og JPEG], tilsvarer bildestørrelsen til RAW-bilder [L].

[51] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge stillbildestørrelse/bildekvalitetBildeforhold (stillbilde)

Angir bildeforholdet for stillbilder.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Bildeforhold] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

3:2 (standardinnstilling):
Egnet for standardutskrifter.
4:3:
For fotografering med en størrelse som passer for visning på en datamaskin.
16:9:
For visning på et HD-TV-apparat.
1:1:
For opptak med samme bildeforhold som et mellomformatkamera.

[52] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge stillbildestørrelse/bildekvalitetKvalitet (stillbilde)

Velger komprimeringsformat for stillbilder.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Kvalitet] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

RAW:
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av komprimeringsformatet RAW.)
Dette filformatet behandles ikke digitalt. Velg dette formatet for å behandle bildene på en datamaskin for profesjonelle formål.

 • Bildestørrelsen er låst til maksimumsstørrelsen. Bildestørrelsen vises ikke på skjermen.

RAW og JPEG:
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av komprimeringsformatet RAW.) + JPEG
Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.

JPEG-bildekvaliteten er satt til [Fin].

Ekstra fin:
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-formatet og tas opp med høyere kvalitet enn med [Fin].

Fin (standardinnstilling):
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas.

Standard:
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas. Fordi komprimeringsforholdet til [Standard] er større enn komprimeringsforholdet til [Fin], er filstørrelsen til [Standard] mindre enn filstørrelsen til [Fin]. Dette gjør det mulig å lagre flere filer på 1 minnekort, men bildekvaliteten vil bli dårligere.

Merknad

 • Hvis bildene ikke skal modifiseres med datamaskinen din, anbefaler vi at du tar bilder i JPEG-format.
 • Du kan ikke legge en DPOF-registrering (utskriftsbestilling) til bilder i RAW-format.

[53] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge stillbildestørrelse/bildekvalitetPanorama: Størrelse

Brukes til å velge størrelsen av panoramabilder. Bildestørrelsen varierer, avhengig av [Panorama: Retning]-innstillingen.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Panorama: Størrelse] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Når [Panorama: Retning] er [Opp] eller [Ned]

Standard: 3872×2160

Vid: 5536×2160


Når [Panorama: Retning] er [Venstre] eller [Høyre]

Standard: 8192×1856

Vid: 12416×1856

[54] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge stillbildestørrelse/bildekvalitetPanorama: Retning

Brukes til å velge retningen kameraet skal føres i ved panoramafotografering.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Panorama: Retning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Høyre (standardinnstilling):
Panorer kameraet fra venstre mot høyre.

Venstre:
Panorer kameraet fra høyre mot venstre.

Opp:
Panorer kameraet nedenfra og opp.

Ned:
Panorer kameraet ovenfra og ned.

[55] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusFokusmodus

Velger fokuseringsmetoden som egner seg best til motivets bevegelse.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Fokusmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(Enkeltbilde-AF) (standardinnstilling):
Produktet låser fokus når fokusjusteringen er foretatt. Bruk [Enkeltbilde-AF] når motivet er i ro.

(Kontinuerlig AF):
Produktet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket halvveis ned og holdes. Bruk denne metoden når motivet er i bevegelse.

(Dir. man. Fokus):
Gir deg muligheten til å bruke en kombinasjon av manuelt fokus og autofokus.

(Manuelt fokus):
Justerer fokus manuelt.

Merknad

 • Hvis motivet er for nært, støv eller fingeravtrykk på linsen kanskje vises på bildet. Tørk av linsen med en myk klut e.l.
 • Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF], høres ingen pipelyd når motivet er i fokus.

[56] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusFokusområde

Velger fokusområdet. Bruk denne funksjonen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Fokusområde] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Vidt:
Fokuserer automatisk på et motiv som dekker alle deler av bildet.
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt området som er i fokus.
Midten:
Fokuserer automatisk på et motiv midt i bildet. Når dette brukes sammen med AF-låsfunksjonen, kan du komponere det bildet du ønsker.
Fleksibelt punkt:
Gir deg muligheten til å flytte rammen for AF-området til en hvilken som helst del av skjermbildet og fokusere på et svært lite motiv innenfor et begrenset område.
På opptaksskjermen for fleksibelt punkt kan du endre størrelsen på AF-avstandssøkerrammen ved å dreie kontrollhjulet.


Målsøking-AF:
Når lukkerknappen trykkes og holdes halvveis ned, sporer produktet motivet innenfor det valgte autofokusområdet. Rett markøren mot [Målsøking-AF] på innstillingsskjermen for [Fokusområde] og velg deretter det ønskede sporingsområdet ved å bruke venstre/høyre side av kontrollhjulet. Du kan flytte startområdet for sporing til ønsket punkt ved å angi området for å være det fleksible punktet.
På opptaksskjermen for fleksibelt punkt kan du endre størrelsen på AF-avstandssøkerrammen ved å dreie kontrollhjulet.

[57] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusMåls.-AF m. senterk.

Når du trykker på senterknappen, oppdager kameraet motivet midt på skjermen og fortsetter å følge motivet.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Måls.-AF m. senterk.][På]
 2. Juster målrammen (A) over motivet og trykk på på midten av kontrollhjulet.
  Trykk på igjen for å stoppe sporing.

 3. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

Merknad

 • [Måls.-AF m. senterk.] fungerer kanskje ikke spesielt godt i følgende situasjoner:
  • Motivet beveger seg for raskt.
  • Motivet er for lite eller for stort.
  • Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
  • Det er for mørkt.
  • Lyset i omgivelsene endres.
 • Målsøking-AF fungerer ikke i følgende situasjoner:
  • I [Panoramafotografer.]-modus
  • Når [Scenevalg] er stilt inn på [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering]
  • Når du fotograferer i manuelt fokus-modus
  • Ved bruk av den digitale zoomen
 • Når det motivet som skal spores, forsvinner fra skjermen, utløses målsøking-AF.
 • Når [Måls.-AF m. senterk.] er stilt inn på [På], vil kameraet kanskje ikke kunne gjenoppta sporing før en stund etter at den har mistet sporet av motivet.

[58] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusFokuslås

Tar bilder med fokus låst på det ønskede motivet i autofokusmodus.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Fokusmodus][Enkeltbilde-AF]
 2. Plasser motivet innenfor AF-området og trykk lukkerknappen halvveis ned.
  Fokus er låst.
 3. Hold lukkerknappen halvveis nede, og plasser motivet tilbake i den opprinnelige posisjonen for å komponere bildet på nytt.
 4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

[59] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusManuelt fokus

Hvis det er vanskelig å få motivet i fokus ved bruk av autofokus, kan du justere fokuset manuelt.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Fokusmodus][Manuelt fokus]
 2. Drei kontrollringen for å fokusere skarpt.

  • Når du dreier kontrollringen, vises fokuseringsavstanden på skjermen.
 3. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

[60] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusDirekte manuelt fokus (DMF)

Du kan gjøre manuelle finjusteringer etter at fokus er låst.
Du kan raskt fokusere på et objekt i stedet for å bruke manuelt fokus fra starten av. Dette er praktisk ved for eksempel makrofotografering.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Fokusmodus][Dir. man. Fokus]
 2. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere automatisk.
 3. Hold lukkerknappen halvveis nede og drei kontrollringen for å oppnå et skarpere fokus.

  • Når du dreier kontrollringen, vises fokuseringsavstanden på skjermen.
 4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta et bilde.

[61] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusMF-assistent (stillbilde)

Forstørrer bildet på skjermen automatisk, så manuell fokusering blir enklere. Dette fungerer ved fotografering med Manuelt fokus eller Direkte manuelt fokus.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [MF-assistent][På].
 2. Drei kontrollringen for å justere fokus.
 • Bildet forstørres. Du kan forstørre bildet ytterligere ved å trykke på midt på kontrollhjulet.

Merknad

 • Du kan ikke bruke [MF-assistent] mens du tar opp film.

Hint

 • Du kan stille inn hvor lenge det forstørrede bildet skal vises ved å velge MENU(Tilpassede innstillinger) → [Fokusforstørrelsestid].

[62] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusFokusforstørrer

Du kan kontrollere fokus ved å forstørre bildet før du tar det.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Fokusforstørrer].
 2. Trykk på på midten av kontrollhjulet for å forstørre bildet og velge den posisjonen du vil forstørre, ved hjelp av øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
 3. Bekreft fokus.
 4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

Hint

 • Hver gang du trykker på , endres forstørrelsen.
 • Hvis du fokuserer manuelt, kan du justere fokus mens bildet forstørres.
 • Funksjonen [Fokusforstørrer] utløses når lukkerknappen trykkes halvveis ned.
 • Du kan ta bilder mens et bilde er forstørret, men produktet tar et fullformatbilde.
 • Funksjonen [Fokusforstørrer] vil utløses etter at bildet er tatt.
 • Du kan stille inn hvor lenge det forstørrede bildet skal vises ved å velge MENU(Tilpassede innstillinger) → [Fokusforstørrelsestid].

[63] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusFokusforstørrelsestid

Angi hvor lenge bildet skal vises som forstørret, med funksjonen [MF-assistent] eller [Fokusforstørrer].

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Fokusforstørrelsestid] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

2 sek. (standardinnstilling):
Forstørrer bildene i 2 sekunder.
5 sek.:
Forstørrer bildene i 5 sekunder.
Ingen begrens.:
Forstørrer bildene inntil du trykker på lukkerknappen.

[64] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusFremhevingsnivå

Forsterker konturen av områder i fokus med en bestemt farge ved bruk av Manuelt fokus eller Direkte manuelt fokus. Med denne funksjonen kan du enkelt kontrollere fokus.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Fremhevingsnivå] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Høy:
Angir et høyt fremhevingsnivå.
Middels:
Angir et middels fremhevingsnivå.
Lav:
Angir et lavt fremhevingsnivå.
Av (standardinnstilling):
Bruker ikke fremhevingsfunksjonen.

Merknad

 • Siden kameraet avgjør at skarpe områder er i fokus, varierer virkningen av fremheving, avhengig av motivet og opptakssituasjonen.
 • Konturen av områder i fokus fremheves ikke hvis produktet er koblet til med en HDMI-kabel.

[65] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusFremhevingsfarge

Stiller inn fargen som brukes til fremhevingsfunksjonen ved fotografering med Manuelt fokus eller Direkte manuelt fokus.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Fremhevingsfarge] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Rød:
Fremhever konturer med rødt.

Gul:
Fremhever konturer med gult.

Hvit (standardinnstilling):
Fremhever konturer med hvitt.

[66] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusPre-AF (stillbilde)

Produkt justerer automatisk fokus før du trykker lukkerknappen halvveis ned.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Pre-AF] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Justerer fokus før du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Av:
Justerer ikke fokus før du holder lukkerknappen halvveis nede.

[67] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusAF/MF-kontroll

Du kan enkelt bytte fokuseringsmodus fra auto til manuell og omvendt mens du fotograferer, uten å endre grepet ditt.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → knapp som skal brukes → [AF/MF-kontroll hold] eller [AF/MF-kontr. veksle].

Menyelementdetaljer

AF/MF-kontroll hold:
Bytter fokuseringsmodus mens knappen holdes nede.
AF/MF-kontr. veksle:
Bytter fokuseringsmodus inntil knappen trykkes igjen.

Merknad

 • Du kan ikke stille inn funksjonen [AF/MF-kontroll hold] [Venstre knapp] eller [Høyre knapp].

[68] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusAF-lys (stillbilde)

AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser. Det røde AF-lyset gjør det enkelt for produktet å fokusere når lukkerknappen trykkes halvveis ned, inntil fokus er låst.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [AF-lys] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Bruker AF-lyset.
Av:
Bruker ikke AF-lyset.

Merknad

 • Du kan ikke bruke [AF-lys] i følgende situasjoner:
  • I filmmodus
  • I [Panoramafotografer.]-modus
  • Når innstillingen for [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].
  • Når innstillingen for [Scenevalg] er [Landskap], [Sportsbilder], [Nattscene], [Kjæledyr] eller [Fyrverkeri].
 • Når innstillingen for [Fokusområde] er [Vidt], vises rammen for AF-avstandssøkeren som en stiplet linje.
 • AF-lyset er meget sterkt. Selv om dette ikke utgjør noen helsefare, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på kort hold.

[69] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fokusØye-AF

Kameraet fokuserer på motivets øyne mens knappen holdes nede.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Tilp. skjermkn.-inns.] → tilordne [Øye-AF]-funksjonen til den ønskede knappen.
 2. Rett kameraet mot personens ansikt, og trykk på knappen du har tilordnet [Øye-AF]-funksjonen til.
 3. Trykk på lukkerknappen mens du trykker på knappen.

Merknad

 • Avhengig av forholdene er det ikke sikkert at kameraet klarer å fokusere på øynene. I slike tilfeller registrerer kameraet et ansikt og fokuserer på dette.
 • Hvis kameraet ikke gjenkjenner ansiktet til en person , kan du ikke bruke [Øye-AF].
 • Under visse forhold kan du ikke bruke [Øye-AF], som for eksempel hvis innstillingen for [Fokusmodus] er [Kontinuerlig AF] eller [Manuelt fokus] osv.
 • [Øye-AF] fungerer kanskje ikke i følgende situasjoner:
  • Når en person har på seg solbriller.
  • Når øynene dekkes til av hår.
  • Under forhold med lite lys eller med motlys.
  • Når øynene er lukket.
  • Når personen er i skyggen.
  • Når personen ikke er i fokus.

Hint

 • Når kameraet fokuserer på øynene og [Smil/Ansiktsregistr.] er [På], vises en registreringsramme over ansiktet etter først å ha ligget over øynene. Når [Smil/Ansiktsregistr.] er [Av], blir en registreringsramme værende over øynene i et visst tidsrom.

[70] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringenEksp.-komp.

Basert på eksponeringsverdien som er innstilt av av den automatiske eksponeringen, kan du gjøre hele bildet lysere eller mørkere ved å justere [Eksp.-komp.] i retning av henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensering). Vanligvis stilles eksponeringen inn automatisk (automatisk eksponering).

 1. /(Eksp.-komp.) på kontrollhjulet → trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet eller roter kontrollhjulet og velg ønsket eksponeringsområde.
  Du kan justere eksponeringen innenfor området –3,0 EV til +3,0 EV.

Merknad

 • Du kan justere eksponeringen innenfor området –2,0 EV til +2,0 EV for filmer.
 • Du vil kanskje ikke oppnå en tilfredsstillende effekt hvis du tar bilde av et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen.
 • Hvis du bruker [Man. Eksponering], kan du bare kompensere for eksponeringen når [ISO] er angitt for [ISO AUTO].

[71] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringenMålemodus

Angir målemodusen som styrer hvilken del av skjermen som skal benyttes for fastsettelse av eksponering.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Målemodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Multi (standardinnstilling):
Måler lyset i hvert enkelt område etter å ha delt inn hele området i flere mindre områder, og bestemmer riktig eksponering for hele skjermen (flermønstermåling).

Senter:
Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men legger størst vekt på sentrum av skjermen (sentervektet måling).

Punkt:
Måler bare det sentrale området (punktmåling). Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.

Merknad

 • [Multi] velges når du bruker følgende funksjoner:
  • [Intelligent Auto]
  • [Fremragende auto]
  • [Scenevalg]
  • Andre zoomefunksjoner enn optisk zoom

[72] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringenAE-lås

Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er sterk, f.eks. når man fotograferer et bakgrunnsbelyst motiv eller et motiv nær et vindu, må man måle lyset i et punkt hvor lysstyrken i motivet virker riktig, og så låse eksponeringen på forhånd. For å redusere lysstyrken i motivet, må du måle lyset i et punkt som er lysere enn motivet, og så låse eksponeringen for hele skjermen. For å øke lysstyrken i motivet, må du måle lyset i et punkt som er mørkere enn motivet, og så låse eksponeringen for hele skjermen.
 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.], tilordne deretter [Lås/låsopp AEL] til den ønskede tasten.
 2. Juster fokus i det punktet hvor eksponeringen justeres.
 3. Trykk på den knappen som funksjonen [Lås/låsopp AEL] er tilordnet til.
  • Eksponeringen er låst, og (AE-lås) tennes.
 4. Fokuser på motivet igjen og trykk på lukkerknappen.
  • For å oppheve eksponeringslåsen trykker du på knappen der [Lås/låsopp AEL]-funksjonen er tilordnet.

Hint

 • Hvis du velger funksjonen [Hold AEL] i [Tilp. skjermkn.-inns.], kan du låse eksponeringen så lenge du holder AEL-knappen nede. Funksjonen [Hold AEL] kan ikke tilordnes til [Venstre knapp], [Høyre knapp].

[73] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringenAEL med lukker (stillbilde)

Stiller inn om eksponeringen skal låses eller ikke når du trykker lukkerknappen halvveis ned.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [AEL med lukker] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Korrigerer automatisk eksponeringen etter at det er utført automatisk justering av fokus når du trykker lukkerknappen halvveis ned og [Fokusmodus] er angitt som [Enkeltbilde-AF].
:
Låser eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Av:
Låser ikke eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Bruk denne modusen når du vil justere fokus og eksponering hver for seg.
Produktet fortsetter å justere eksponeringen mens du fotograferer i modusen [Seriebilder] eller [HastPri. Seriebilder].

Merknad

 • Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF] og [AEL med lukker] er [Av] eller [Auto], låses blenderåpningen i det øyeblikket du trykker lukkerknappen halvveis ned. Hvis lysstyrken endres drastisk under kontinuerlig fotografering, må du løfte fingeren din fra lukkerknappen én gang, og deretter trykke lukkerknappen halvveis ned igjen.
 • Når [Lås/låsopp AEL] er tilordnet til en hvilken som helst tast med [Tilp. skjermkn.-inns.], vil bruk av den aktuelle tasten prioriteres høyere enn [AEL med lukker]-innstillingene.

[74] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringenSebra

Stripemønsteret vil dukke opp over en del av bildet, hvis lysstyrken er kraftigere enn den IRE-innstillingen du har valgt. Bruk dette stripemønsteret som en veiviser til å justere lysstyrken.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Sebra] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av (standardinnstilling):
Viser ikke stripemønsteret.

70/75/80/85/90/95/100/100+:
Justerer lysstyrken.

Merknad

 • Stripemønsteret vises ikke i løpet av HDMI-tilkoblingen.

[75] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere eksponeringenGuide f. eksp.-innst.

Du kan stille inn om en veiviser skal vises eller ikke når du endrer eksponeringen.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Guide f. eksp.-innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av:
Viser ikke veiviseren.

På (standardinnstilling):
Viser veiviseren.

[76] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)Bruksmodus

Du kan angi bruksmodus, som kontinuerlig opptak eller selvutløser.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Enkeltbilde (standardinnstilling):
Tar ett stillbilde. Normal opptaksmodus.

Seriebilder:
Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.

HastPri. Seriebilder:
Tar bilder kontinuerlig med høy hastighet mens du trykker og holder nede lukkerknappen.

Selvutløser:
Tar et bilde etter 10 eller 2 sekunder.

Selvutl. (seriebilder):
Tar opp et bestemt antall bilder kontinuerlig etter 10 sekunder.

Kontin. nivåtrinn:
Tar bilder mens du holder lukkerknappen nede, hvert bilde med litt forskjellig lysstyrke.

Enkelt nivåtrinn:
Tar en serie med det antall bilder som er angitt, der hvert bilde har forskjellig lysstyrke.

HB-nivåtrinn:
Tar tre bilder totalt, hvert med en annen fargetone, i samsvar med de valgte innstillingene for hvitbalanse, fargetemperatur og fargefilter.

DRO nivåtrinn:
Tar tre bilder totalt, hvert av dem med et annet nivå for dynamisk områdeoptimaliserer.

[77] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)Seriebilder

Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][Seriebilder].

Hint

 • For å holde fokus og eksponering ved serieopptak må du endre følgende innstillinger:
  Eksponeringen av det første bildet bestemmes når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Eksponeringsinnstillingen for det første bildet brukes til de etterfølgende opptakene.
  • Still inn [Fokusmodus][Kontinuerlig AF].
  • Still inn [AEL med lukker][Av] eller [Auto].

[78] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)HastPri. Seriebilder

Kameraet fortsetter å filme så lenge lukkerknappen er trykket. Du kan fotografere kontinuerlig med en frekvens som er høyere enn frekvensen ved [Seriebilder].

 1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][HastPri. Seriebilder].

Merknad

 • Under kontinuerlig fremtrekk vises hvert enkelt bilde omgående, innimellom fotograferingen.

Hint

 • I modusen [HastPri. Seriebilder] låses fokus når du trykker lukkerknappen halvveis ned for det første bildet, og deretter er fokus låst. Eksponeringsverdien justeres imidlertid for hvert enkelt bilde. For å bruke samme eksponering for etterfølgende opptak, må du endre følgende innstillinger:
  Eksponeringen av det første bildet bestemmes når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Eksponeringsinnstillingen for det første bildet brukes til de etterfølgende opptakene.
  • Still inn [AEL med lukker][Auto] eller [Av].

[79] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)Selvutløser

Produktet tar et bilde med selvutløseren med en forsinkelse på 10 eller 2 sekunder.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][Selvutløser].
 2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Selvutløser: 10 s (standardinnstilling):
Stiller inn selvutløserens 10 sekunders forsinkelse.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, en pipelyd høres, og etter 10 sekunder aktiveres lukkeren. For å avbryte selvutløseren må du trykke på lukkerknappen igjen.

Selvutløser: 2 s:
Angir 2 sekunders forsinkelse for selvutløseren. Dette reduserer de kamerarystelsene som oppstår når du trykker på lukkerknappen.

Hint

 • Trykk på /-knappen på kontrollhjulet for å avslutte selvutløseren.
 • Trykk på /-knappen og velg (Enkeltbilde) på kontrollhjulet for å deaktivere selvutløseren.

[80] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)Selvutl. (seriebilder)

Tar kontinuerlig det antall bilder du har angitt, etter 10 sekunder. Du kan velge det beste bildet av de som tas.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][Selvutl. (seriebilder)].
 2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Selvutløser (serieb.): 10 s. 3 bild. (standardinnstilling):
Tar tre bilder etter hverandre 10 sekunder etter at du har trykket på lukkerknappen.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, en pipelyd høres, og etter 10 sekunder aktiveres lukkeren.

Selvutløser (serieb.): 10 s. 5 bild.:
Tar fem bilder etter hverandre 10 sekunder etter at du har trykket på lukkerknappen.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, en pipelyd høres, og etter 10 sekunder aktiveres lukkeren.

[81] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)Kontin. nivåtrinn

Tar flere bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere. Trykk på og hold lukkerknappen nede til nivåtrinnopptaket er fullført.
Etter opptaket kan du velge bildet som passer best til ditt behov.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Bruksmodus][Kontin. nivåtrinn].
 2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Kontin. nivåtrinn: 0,3EV 3 bilder (standardinnstilling):
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,3 EV.
Kontin. nivåtrinn: 0,3EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tas det fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,3 EV.
Kontin. nivåtrinn: 0,7EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,7 EV.
Kontin. nivåtrinn: 0,7EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tas det fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,7 EV.
Kontin. nivåtrinn: 1,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 1,0 EV.
Kontin. nivåtrinn: 1,0EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tas det fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 1,0 EV.
Kontin. nivåtrinn: 2,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 2,0 EV.
Kontin. nivåtrinn: 2,0EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tas det fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 2,0 EV.
Kontin. nivåtrinn: 3,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tas det tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 3,0 EV.
Kontin. nivåtrinn: 3,0EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tas det fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 3,0 EV.

Merknad

 • Det siste bildet vises i autovisningen.
 • Når [ISO AUTO] er valgt i modusen [Man. Eksponering], endres eksponeringen ved å justere ISO-verdien. Hvis det velges en annen innstilling enn [ISO AUTO], endres innstillingen ved å justere lukkerhastigheten.
 • Når du justerer eksponeringen, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av kompensasjonsverdien.
 • Når blitsen utløses, velges nivåtrinn med blits, hvilket endrer mengden blitslys selv om [Kontin. nivåtrinn] er valgt. Trykk på lukkerknappen for hvert bilde.

[82] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)Enkelt nivåtrinn

Tar flere bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere.
Trykk på lukkerknappen for hvert bilde. Etter opptak kan du velge bildet du foretrekker.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Bruksmodus] [Enkelt nivåtrinn].
 2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Enkeltvis nivåtrinn: 0,3EV 3 bilder (standardinnstilling):
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,3 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 0,3EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,3 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 0,7EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,7 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 0,7EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,7 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 1,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 1,0 EV.
Enkelt nivåtrinn: 1,0 EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 1,0 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 2,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 2,0 EV.
Enkelt nivåtrinn: 2,0 EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 2,0 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 3,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 3,0 EV.
Enkelt nivåtrinn: 3,0 EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 3,0 EV.

Merknad

 • Når [ISO AUTO] er valgt i modusen [Man. Eksponering], endres eksponeringen ved å justere ISO-verdien. Hvis det velges en annen innstilling enn [ISO AUTO], endres innstillingen ved å justere lukkerhastigheten.
 • Når du justerer eksponeringen, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av kompensasjonsverdien.

[83] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)HB-nivåtrinn

Tar tre bilder, hvert med en annen fargetone, i samsvar med de valgte innstillingene for hvitbalanse, fargetemperatur og fargefilter.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][HB-nivåtrinn].
 2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Hvitballanse nivåtrinn: Lo (standardinnstilling):
Tar opp en serie på tre bilder med små endringer i hvitbalansen.
Hvitballanse nivåtrinn: Hi:
Tar opp en serie på tre bilder med store endringer i hvitbalansen.

Merknad

 • Det siste bildet vises i autovisningen.

[84] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)DRO nivåtrinn

Du kan ta tre bilder totalt, hvert av dem med et annet nivå for dynamisk områdeoptimaliserer.

 1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][DRO nivåtrinn].
 2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

DRO nivåtrinn: Lo (standardinnstilling):
Tar opp en serie på tre bilder med små endringer i verdien for dynamisk områdeoptimaliserer.
DRO nivåtrinn: Hi:
Tar opp en serie på tre bilder med store endringer i verdien for dynamisk områdeoptimaliserer.

Merknad

 • Det siste bildet vises i autovisningen.

[85] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)Nivåtr.-rekkef.

Du kan stille inn rekkefølgen ved fotografering med eksponeringsnivåtrinn og hvitbalansenivåtrinn.

 1. MENU(Tilpassede innstillinger)[Nivåtr.-rekkef.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

0→-→+ (standardinnstilling):
Tar bilder i følgende rekkefølge: 0 → - → +.

-→0→+:
Tar bilder i følgende rekkefølge: - → 0 → +.

[86] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa bilder av deg selv mens du sjekker resultatet på skjermenSelvportrett/-utløser 

Du kan endre vinkelen til LCD-skjermen og ta bilder mens du sjekker bildet på skjermen.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Selvportrett/-utløser] [På].
 2. Vipp LCD-skjermen 180° oppover, og rett deretter objektivet mot deg selv.

 3. Trykk på lukkerknappen.
  Produktet starter selvutløseren etter tre sekunder.

[87] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge ISO-følsomhetISO

Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt eksponeringsindeks). Jo høyere tallet er, desto større vil følsomheten være.

 1. MENU (Kamerainnst.)[ISO] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Flerbilde-NR:
Kombinerer kontinuerlig fotografering for å skape et bilde med mindre støy.
ISO AUTO (standardinnstillingen):
Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.

80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800:
Du kan redusere uskarpheten i bilder tatt på mørke steder eller av ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall).

Merknad

 • [ISO AUTO] velges når du bruker følgende funksjoner:
  • [Intelligent Auto]
  • [Fremragende auto]
  • [Scenevalg]
  • [Panoramafotografer.]
 • Når [ISO] er stilt inn på en verdi som er lavere enn ISO 125, kan området for motivets lysstyrke (dynamisk område) reduseres så mye at det blir vanskeligere å ta bilder.
 • Jo høyere ISO-verdien er, jo mer støy vil vises på bildene.
 • De tilgjengelige ISO-innstillingene er forskjellige for stillbilder og filmer.
 • Når du bruker [Flerbilde-NR], tar det litt tid før produktet har fått lagt bildene over hverandre og behandlet dem.

Hint

 • Du kan endre det automatisk innstilte ISO-sensitivitetsområdet for [ISO AUTO]-modusen. Velg [ISO AUTO], trykk på høyre side av kontrollhjulet, og still inn de ønskede verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum]. Verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum] brukes også ved fotografering i [ISO AUTO]-modus under [Flerbilde-NR].

[88] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge ISO-følsomhetFlerbilde-NR

Produktet tar automatisk flere bilder kontinuerlig, setter sammen bildene, reduserer støy og lagrer dem som ett bilde. Med flerramme-støyreduksjon kan du velge høyere ISO-tall enn det som er maksimal ISO-følsomhet. Bildet som lagres, er ett sammensatt bilde.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [ISO] [Flerbilde-NR].
 2. Trykk på høyre side av kontrollhjulet for å vise innstillingsskjermen, og velg så en ønsket verdi ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet.

Merknad

 • Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan denne funksjonen ikke brukes.
 • Blitsen, [Dyn.omr.opt.] og [Auto HDR] kan ikke brukes.
 • Du kan ikke stille inn [Flerbilde-NR] når [Bildeeffekt] er stilt inn.

Hint

 • Du kan endre det automatisk innstilte ISO-følsomhetsområdet i [ISO AUTO]-modus under [Flerbilde-NR]. Velg [ISO AUTO] under [ISO], trykk på høyre side av kontrollhjulet, og still inn de ønskede verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum]. Verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum] brukes også ved fotografering i [ISO AUTO]-modus under [Flerbilde-NR].

[89] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerKorrigere lysstyrken eller kontrastenDyn.omr.opt. (DRO)

Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer produktet lys- og skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen, slik at du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [DRO/Auto HDR] [Dyn.omr.opt.].
 2. Velg den ønskede innstillingen ved å trykke på venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Dyn.omr.-optimal.: Auto (standardinnstilling):
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Dyn.omr.-optimal.: Lv1Dyn.omr.-optimal.: Lv5:
Optimaliserer graderingen av et lagret bilde for hvert av områdene bildet er delt inn i. Velg optimalt nivå mellom Lv1 (svak) og Lv5 (sterk).

Merknad

 • [DRO/Auto HDR] fastsettes til [Av] når opptaksmodusen er stilt inn på [Panoramafotografer.], eller når [Flerbilde-NR] eller [Bildeeffekt] brukes.
 • [DRO/Auto HDR] er fastsatt til [Av] hvis [Nattscene], [Nattportrett], [Håndh. kam. i halvlys], [Bildestabilisering] eller [Fyrverkeri] er valgt i [Scenevalg]. Innstillingen fastsettes til [Dyn.omr.-optimal.: Auto] når andre moduser er valgt i [Scenevalg].
 • Når du fotograferer med [Dyn.omr.opt.], kan det være en del støy i bildet. Velg riktig nivå ved å kontrollere bildeopptaket, særlig hvis du forsterker effekten.

[90] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerKorrigere lysstyrken eller kontrastenAuto HDR

Utvider området (overgangene), slik at du kan ta opp fra lyse til mørke partier med riktig lysstyrke (HDR: høyt dynamisk område). Det tas ett bilde med riktig eksponering, og ett overlagt bilde.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
 2. Velg den ønskede innstillingen ved å trykke på venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Auto HDR: Autoeksp.-diff. (standardinnstilling):
Korrigerer eksponeringsforskjellen automatisk.
Auto HDR: Eksponer.diff. 1,0 EVAuto HDR: Eksponer.diff. 6,0 EV:
Angir eksponeringsforskjellen på grunnlag av kontrasten i motivet. Velg optimalt nivå mellom 1,0 EV (svak) og 6,0 EV (sterk).
Hvis du for eksempel stiller inn eksponeringsverdien på 2,0 EV, komponeres tre bilder med følgende eksponeringsnivåer; −1,0 EV, optimal eksponering og +1,0 EV.

Merknad

 • [Auto HDR] er ikke tilgjengelig for RAW-bilder.
 • Hvis opptaksmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto], [Panoramafotografer.] eller [Scenevalg], kan du ikke velge [Auto HDR].
 • Når [Flerbilde-NR] er valgt, kan du ikke velge [Auto HDR].
 • Når du bruker [Bildeeffekt], kan du ikke velge [Auto HDR].
 • Når et bilde er tatt, kan du ikke fotografere på nytt før bildebehandlingen er fullført.
 • Du vil kanskje ikke oppnå ønsket effekt på grunn av luminansforskjeller i motivet og opptaksforholdene.
 • Denne funksjonen har liten effekt ved bruk av blits.
 • Hvis kontrasten i scenen er liten, eller hvis produktet rister eller motivet blir uskarpt, vil du kanskje ikke få gode HDR-bilder. Hvis produktet oppdager et problem, vises på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Fotografer på nytt og ta om nødvendig hensyn til kontrast eller uskarphet.

[91] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fargetonerHvitbalanse

Justerer fargetonene i henhold til lokale lysforhold. Bruk denne funksjonen hvis fargetonene på bildet ikke ble slik du forventet, eller hvis du bevisst ønsker å endre fargetonene for å oppnå forskjellige effekter.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Hvitbalanse] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Produktet registrerer lyskilden automatisk, og justerer fargetonene deretter.
Dagslys:
Fargetonene justeres for å ta hensyn til dagslyset.
Skygge:
Fargetonene justeres for å ta hensyn til skygger.
Overskyet:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til at det er overskyet.
Hvitglødende:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til steder under strålende lamper, eller under klart lys, som f.eks. i et fotostudio.
Fluor.: Varmt hvitt:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til varmt, hvitt, fluorescerende lys.
Fluor.: Kjølig hvitt:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til hvitt, fluorescerende lys.
Fluor.: Dagslyshvitt:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til nøytralt, hvitt, fluorescerende lys.
Fluor.: Dagslys:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til fluorescerende dagslys.
Blits:
Fargetemperaturen justeres for å ta hensyn til blitslys.

F.-temp./filter:
Justerer fargetonene etter lyskilden. Oppnår effekten av CC-filtre (fargekompensering) for fotografering.

Kundetilpasset 1/Kundetilpasset 2/Kundetilpasset 3:
Bruker hvitbalanseinnstillingen som er lagret i [Tilpasset innst.].

Tilpasset innst.:
Lagrer den grunnleggende hvite fargen under lysforholdene for opptaksmiljøet.
Velg et lagret, tilpasset hvitbalansenummer.

Hint

 • Du kan trykke på den høyre siden av kontrollhjulet for å vise finjusteringsskjermbildet og utføre finjustering av fargetemperaturen etter behov.
 • I [F.-temp./filter] kan du bruke den høyre knappen til å vise skjermen for fargetemperaturinnstilling og foreta en innstilling. Hvis du trykker på den høyre knappen igjen, vises finjusteringsskjermen, så du kan foreta finjusteringer ved behov.

Merknad

 • [Hvitbalanse] er låst til [Auto] i følgende situasjoner:
  • [Intelligent Auto]
  • [Fremragende auto]
  • [Scenevalg]

[92] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerJustere fargetonerÅ få frem den grunnleggende hvitfargen i modusen [Tilpasset innst.]

I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Hvitbalanse] [Tilpasset innst.].
 2. Hold produktet slik at det hvite området fullstendig dekker AF-området i midten, og trykk deretter på i midten av kontrollhjulet.
  De kalibrerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter) vises.
 3. Velg et registreringsnummer ved hjelp av høyre eller venstre knapp.
  Skjermen går tilbake til opptaksinformasjonsskjermbildet med den lagrede, tilpassede hvitbalanseinnstillingen.

Merknad

 • Meldingen [Feil ved tilpasset hvitbalanse] angir at verdien er høyere enn det forventede området når blitsen brukes på et motiv med for sterke farger innenfor rammen. Hvis du registrerer denne verdien, blir -indikatoren gul på opptaksinformasjonsbildet. Du kan ta bilde i denne situasjonen, men det anbefales at du angir hvitbalansen på nytt for å få en mer presis hvitbalanseverdi.

[93] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en effektmodusBildeeffekt

Velg ønsket effektfilter for å få mer imponerende og kunstneriske bilder.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Bildeeffekt] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av (standardinnstilling):
Deaktiverer funksjonen [Bildeeffekt].
Lekekamera:
Skaper et mykt bilde med skygger i hjørnene og redusert skarphet.
Popfarge:
Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene.
Posterisering:
Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster, ved å vektlegge primærfargene kraftig, eller i svart/hvitt.
Retrofoto:
Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med sepiafargetoner og falmede kontraster.
Mykt veldig lyst:
Skaper et bilde med den angitte atmosfæren; lyst, transparent, eterisk, kjærlig, mykt.
Delfarge:
Skaper et bilde som har en bestemt farge, mens andre farger er omgjort til svart/hvitt.
Høy kontrast s/h:
Skaper et høykontrastbilde i svart/hvitt.
Mykt fokus:
Skaper et bilde fylt med en myk, lysende effekt.
HDR-maleri:
Skaper et inntrykk av maleri, med forsterkede farger og detaljer.
Fulltone Mono:
Skaper et bilde i svart/hvitt med mange overganger og reproduksjon av detaljer.
Miniatyr:
Skaper et bilde som forsterker motivet intenst, med veldig uskarp bakgrunn. Denne effekten kan ofte sees i bilder av miniatyrmodeller.
Vannfarge:
Skaper et bilde med effekter som blekkflekker og uskarphet, slik at bildet ser ut som et akvarellmaleri.
Illustrasjon:
Skaper et bilde som minner om illustrasjoner, ved å betone konturene.

Hint

 • Du kan foreta detaljerte innstillinger for følgende [Bildeeffekt]-moduser ved å bruke venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
  • [Lekekamera]
  • [Posterisering]
  • [Delfarge]
  • [Mykt fokus]
  • [HDR-maleri]
  • [Miniatyr]
  • [Illustrasjon]

Merknad

 • Hvis [Delfarge] velges, er det ikke sikkert at bilder beholder den valgte fargen, noe som avhenger av motivet og opptaksforholdene.
 • Du kan ikke kontrollere følgende effekter på opptaksskjermen, fordi produktet behandler bildet etter at det er tatt. Du kan heller ikke ta et nytt bilde før bildebehandlingen er fullført. Du kan ikke bruke disse effektene i filmer.
  • [Mykt fokus]
  • [HDR-maleri]
  • [Fulltone Mono]
  • [Miniatyr]
  • [Vannfarge]
  • [Illustrasjon]
 • Når det gjelder [HDR-maleri] og [Fulltone Mono], utløses lukkeren tre ganger for ett opptak. Vær nøye med følgende:
  • Denne funksjonen kan bare benyttes når motivet står stille og ikke utstråler blinkende lys.
  • Ikke endre komposisjonen før du tar bildet.

  Når kontrasten i motivet er liten, eller når kamerarystelsene er tydelige eller fotoobjektet er blitt uskarpt, vil du kanskje ikke kunne få gode HDR-bilder. Hvis produktet oppdager en slik situasjon, vises / på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Om nødvendig må du endre komposisjonen eller justere innstillingene på annen måte, være oppmerksom på uskarphet og ta bildet på nytt.

[94] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerVelge en effektmodusKreative innst.

Gir deg mulighet til å velge ønsket bildebehandling. Med [Kreative innst.] kan du justere eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning) som du ønsker, i motsetning til hva som er tilfelle for [Scenevalg], der produktet justerer eksponeringen.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Kreative innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standard (standardinnstilling):
For opptak av ulike scener med mange fargeoverganger og vakre farger.
Livlig:
Fargemetningen og kontrasten økes for fotografering av slående bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster, grønne planter, blå himmel og bilder av hav.
Nøytral:
Fargemetningen og skarpheten reduseres for å ta bilder med mer dempede fargetoner. Dette passer også for å ta bilder som skal redigeres med datamaskin.
Klar:
For å ta bilder med skarpe fargetoner med gjennomskinnelige farger i høylys, passende for å fange inn strålende lys.
Dyp:
For å ta bilder med dype og tette farger, passende for å gi motivet tyngde.
Lys:
For å ta bilder med lyse og enkle farger, passende for å fange opp friske og lyse stemninger.
Portrett:
For fotografering av hudfarger i myke fargetoner, noe som er ideelt for portrettbilder.
Landskap:
Fargemetningen, kontrast og skarphet økes ved fotografering av livlige og skarpe scener. Fjerne landskap avtegnes også bedre.
Solnedgang:
For fotografering av den vakre rødfargen ved solnedganger.
Nattscene:
Kontrasten reduseres for å gjenskape nattscener.
Høstblader:
For å fange opp høststemninger, økes intensiteten på rødt og gult i bladverket.
Svart/hvitt:
For fotografering av bilder i svart/hvitt.
Sepia:
For å ta bilder i sepiatoner.

For å stille inn [Kontrast], [Fargemetning] og [Skarphet]

[Kontrast], [Fargemetning] og [Skarphet] kan justeres for hvert enkelt element i [Kreative innst.].

Velg et element å stille inn ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet, og still deretter inn verdien ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet.

Kontrast:
Jo høyere verdi som er valgt, desto større vil forskjellen mellom lys og skygge være, og desto sterkere vil dette påvirke bildet.

Fargemetning:
Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være duse og dempet.

Skarphet:
Justerer skarpheten. Jo høyere verdien er, desto mer vil konturene fremheves, og jo lavere verdien er, desto mykere blir konturene.

Registrere foretrukne innstillinger (Stilboks)

Velg de seks stilboksene (boksene med tall på venstre side ()) for å registrere foretrukne innstillinger. Velg deretter de ønskede innstillingene ved å trykke på høyre side av kontrollhjulet.
Du kan hente opp den samme stilen med bare litt forskjellige innstillinger.

Merknad

 • [Standard] velges når du bruker følgende funksjoner:
  • [Intelligent Auto]
  • [Fremragende auto]
  • [Scenevalg]
  • [Bildeeffekt]
 • Når [Kreative innst.] er stilt inn på [Svart/hvitt] eller [Sepia], kan ikke [Fargemetning] justeres.

[95] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmFilmopptaksformater

Du kan bruke filmopptaksformatet "XAVC S" med dette kameraet. Se følgende beskrivelse for detaljer om "XAVC S"-formatet.

Hva er XAVC S?

Tar opp høydefinisjonsfilmer ved å konvertere dem til MP4-filmer ved bruk av MPEG-4 AVC/H.264-kodeksen. MPEG-4 AVC/H.264 er i stand til å komprimere bilder med høyere effektivitet. Du kan ta opp bilder med høy kvalitet mens du reduserer datamengden.

XAVC S/AVCHD-opptaksformat

XAVC S:
Overføringshastighet: Ca. 50 Mbps*
Tar opp mer livaktig film sammenlignet med AVCHD med økt mengde informasjon.
AVCHD:
Overføringshastighet: Ca. 28 Mbps*
AVCHD-formatet har en høy grad av kompatibilitet med andre lagringsenheter enn datamaskiner.
 • Overføringshastighet er mengden data som prosesseres innenfor en gitt tidsperiode.
*Maks.

[96] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmFilformat (film)

Velger filmfilformat.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Filformat] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

XAVC S:
Tar opp 60p/50p/30p/25p/24p*/120p/100p-filmer i XAVC S-format. Dette filformatet passer for høye overføringshastigheter.
*Kun for 1080 60i-kompatible modeller.
Lyd: LPCM

 • Du kan ikke opprette plater ved bruk av PlayMemories Home med filmer som er tatt opp med [Filformat] stilt inn på [XAVC S].
 • Når du tar opp filmer med [Filformat] stilt inn på [XAVC S], trenger du et SDXC-minnekort i klasse 10 eller raskere.

AVCHD (standardinnstilling):
Tar opp 60i/50i/60p/50p/24p/25p-filmer i AVCHD-format. Dette filformatet passer for HD-TV.
Du kan lage en Blu-ray-plate, en AVCHD-opptaksplate eller en DVD-Video-plate ved å bruke programvaren PlayMemories Home.
Lyd: Dolby Digital

MP4:
Tar opp mp4 (AVC)-filmer. Dette formatet passer for WEB-opplasting, e-postvedlegg osv.
Lyd: AAC

 • Du kan ikke opprette plater ved bruk av programvaren PlayMemories Home med en film som ble tatt opp mens [Filformat] var stilt inn på [MP4].

[97] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmOpptaksinnst. (film)

Velger bildestørrelse, rammefrekvens og bildekvalitet for filmopptak. Jo høyere overføringshastighet, desto høyere bildekvalitet.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Opptaksinnst.] → ønsket innstilling.

Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S]

Tar opp høydefinisjonsfilmer ved å konvertere dem til MP4-filformat ved bruk av MPEG-4 AVC/H.264-kodeksen.

Når [Filformat] er stilt inn på [AVCHD]

60i/50i: Film tas opp med ca. 60 felter/sekund (1080 60i-kompatible enheter) eller 50 felter/sekund (1080 50i-kompatible enheter) i linjesprangmodus med Dolby Digital-lyd i AVCHD-format.
24p/25p: Film tas opp med ca. 24 rammer/sekund (1080 60i-kompatible enheter) eller 25 rammer/sekund (1080 50i-kompatible enheter) i progressiv modus med Dolby Digital-lyd i AVCHD-format.
60p/50p: Film tas opp med ca. 60 rammer/sekund (1080 60i-kompatible enheter) eller 50 rammer/sekund (1080 50i-kompatible enheter) i progressiv modus med Dolby Digital-lyd i AVCHD-format.


Når [Filformat] er stilt inn på [MP4]

Film tas opp i MPEG-4-format, med ca. 30 rammer/sekund (for 1080 60i-kompatible enheter) eller ca. 25 rammer/sekund (for 1080 50i-kompatible enheter), i progressiv modus, med AAC-lyd og mp4-format.

Menyelementdetaljer

Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S]

60p 50M*/50p 50M** (standardinnstilling):
Tar opp filmer med høy kvalitet med 1920 × 1080 (60p/50p).
Overføringshastighet: Ca. 50 Mbps (maks.)
30p 50M/25p 50M**:
Tar opp filmer i høy kvalitet med 1920 × 1080 (30p/25p).
Overføringshastighet: Ca. 50 Mbps (maks.)
24p 50M (Kun for 1080 60i-kompatible modeller):
Tar opp filmer i høy kvalitet med 1920 × 1080 (24p). Dette gir et kinoliknende resultat.
Overføringshastighet: Ca. 50 Mbps (maks.)
120p 50M*/100p 50M**:
Tar opp filmer i størrelsen 1280 × 720 med høy hastighet. Filmer og lyd kan tas opp med 120 fps/100 fps. Du kan lage jevnere bilder i slowmotion ved å bruke kompatibelt redigeringsutstyr.
Overføringshastighet: Ca. 50 Mbps (maks.)

Når [Filformat] er stilt inn på [AVCHD]

60i 24M(FX)*:
50i 24M(FX)**:
Tar opp filmer med høy kvalitet med 1920 × 1080 (60i/50i).
Overføringshastighet: Ca. 24 Mbps (maks.)
60i 17M(FH) (standardinnstilling)*:
50i 17M(FH) (standardinnstilling)**:
Tar opp filmer i standardkvalitet med 1920 × 1080 (60i/50i).
Overføringshastighet: Ca. 17 Mbps (gj.snitt)
60p 28M(PS)*:
50p 28M(PS)**:
Tar opp filmer i beste bildekvalitet med 1920 × 1080 (60p/50p).
Overføringshastighet: Ca. 28 Mbps (maks.)
24p 24M(FX)*:
25p 24M(FX)**:
Tar opp filmer i høy kvalitet med 1920 × 1080 (24p/25p). Dette gir et kinoliknende resultat.
Overføringshastighet: Ca. 24 Mbps (maks.)
24p 17M(FH)*:
25p 17M(FH)**:
Tar opp filmer i standardkvalitet med 1920 × 1080 (24p/25p). Dette gir et kinoliknende resultat.
Overføringshastighet: Ca. 17 Mbps (gj.snitt)

Når [Filformat] er stilt inn på [MP4]

1440×1080 12M (standardinnstilling):
Tar opp filmer med 1440 × 1080.
Overføringshastighet: Ca. 12 Mbps (gj.snitt)
VGA 3M:
Tar opp filmer i VGA-størrelse.
Overføringshastighet: Ca. 3 Mbps (gj.snitt)

* Enhet som er kompatibel med 1080 60i (NTSC)

** Enhet som er kompatibel med 1080 50i (PAL)

Merknad

 • 60p/50p-filmer kan spilles av kun på kompatible enheter.
 • Filmer som tas opp med innstillingen [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] i [Opptaksinnst.], blir konvertert av PlayMemories Home for å lage en skrivbar AVCHD-plate. Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan heller ikke opprette en plate med den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre filmene dine på en Blu-ray-plate.
 • For å spille av 24p/25p-filmer på en TV, må TV-en være kompatibel med 24p/25p-formater. Hvis TV-en ikke er kompatibel med 24p/25p-formatet, vil 24p/25p-filmer opprettes som 60i/50i-filmer.
 • Du kan ikke lage plater med filmer som er tatt opp med opptaksinnstillingene [XAVC S] eller [MP4] ved å bruke PlayMemories Home.
 • [120p 50M]/[100p 50M] kan ikke stilles inn med følgende funksjoner.
  • [Intelligent Auto]
  • [Fremragende auto]
  • [Scenevalg]

[98] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmDobbelt videoopptak

Lar deg samtidig ta opp en XAVC S-film og en MP4-film, eller en AVCHD-film og en MP4-film.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Dobbelt videoopptak] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
En XAVC S- og en MP4-film, eller en AVCHD-film og en MP4-film, tas opp samtidig.
Av (standardinnstilling):
[Dobbelt videoopptak]-funksjonen brukes ikke.

Merknad

 • Når [Opptaksinnst.] for en XAVC S-film er stilt inn på [60p]/[50p] eller [120p]/[100p], [Opptaksinnst.] for en AVCHD-film stilt inn på [60p]/[50p], eller [Filformat] stilt inn på [MP4], er [Dobbelt videoopptak]-funksjonen stilt inn på [Av].
 • Hvis du velger [Datovisning] i [Visningsmodus] under avspilling av filmer, vises XAVC S-filmer og MP4-filmer eller AVCHD-filmer og MP4-filmer side ved side.
 • Når du stiller inn [SteadyShot][Intelligent aktiv], er [Dobbelt videoopptak] stilt inn på [Av].

[99] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmSteadyShot (film)

Aktiverer [SteadyShot]-effekten under filmopptak.Hvis du setter [SteadyShot]-effekten [Av] når du bruker stativ (selges separat), produseres et naturlig bilde.

 1. MENU (Kamerainnst.)[SteadyShot] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Intelligent aktiv:
Gir den kraftigste SteadyShot effekten.
Aktiv (standardinnstilling):
Gir kraftigere SteadyShot-effekt.
Standard:
Reduserer kamerarystelser under stabile filmopptaksforhold.
Av:
Bruker ikke [SteadyShot].

Merknad

 • Hvis du endrer innstillingen for [SteadyShot], vil visningsvinkelen endres.

[100] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmLydopptak

Stiller inn om lyd skal spilles inn under filmopptak.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Lydopptak] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På (standardinnstilling):
Tar opp lyd (stereo).

Av:
Tar ikke opp lyd.

Merknad

 • Når [På] er valgt, vil lyd som lages ved bruk av objektivet og produktet også bli tatt opp.

[101] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmRef.nivå for mikrofon

Du kan velge mikrofonnivå for filmopptak.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Ref.nivå for mikrofon] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Normal (standardinnstilling):
Tar opp lyder fra omgivelsene innenfor et visst nivå. Denne innstillingen passer for opptak av dagligdags samtale.
Lav:
Tar opp lyder fra omgivelsene for troverdig gjengivelse. Denne innstillingen egner seg for opptak av realistiske lyder, for eksempel fra en konsert.

[102] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmVindstøyreduksjon

Angir om vindstøy skal reduseres under filmopptak eller ikke.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Vindstøyreduksjon] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:
Reduserer vindstøy.

Av (standardinnstilling):
Reduserer ikke vindstøy.

Merknad

 • Hvis du setter denne innstillingen på [På] når det ikke blåser tilstrekkelig, kan normal lyd bli tatt opp med for lav lydstyrke.

[103] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmAuto. langs. lukk. (film)

Still inn om lukkerhastigheten skal justeres automatisk eller ikke under filmopptak, i tilfelle motivet er mørkt.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Auto. langs. lukk.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På (standardinnstillingen):
Bruker [Auto. langs. lukk.]. Lukkerhastigheten reduseres automatisk ved fotografering på mørke steder. Du kan redusere støy i filmen ved å bruke en lav lukkerhastighet ved opptak i mørke omgivelser.

Av:
Bruker ikke [Auto. langs. lukk.]. Den innspilte filmen vil være mørkere enn når [På] er valgt, men du kan ta opp film med jevnere bevegelser og mindre uskarphet.

Merknad

 • [Auto. langs. lukk.] fungerer ikke i følgende situasjoner:
  • Når [Film] i opptaksmodus er stilt inn på [Lukkerprioritet] eller [Man. Eksponering].
  • Når [ISO] er stilt inn på noe annet enn [ISO AUTO].

[104] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTa opp filmMOVIE-knapp

Brukes til å stille inn om MOVIE-knappen skal aktiveres eller ikke.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [MOVIE-knapp] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Alltid (standardinnstilling):
Starter filmopptak når du trykker på MOVIE-knappen, uansett hvilken modus som er aktiv.

Kun filmmodus:
Starter filmopptak når du trykker på MOVIE-knappen, men kun hvis opptaksmodus er stilt inn på [Film].

[105] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukMinne

Setter deg i stand til å registrere opptil 3 hyppig brukte moduser eller produktinnstillinger i produktet. Du kan hente frem innstillingene med modusvelgeren.

 1. Still inn produktet på den innstillingen du vil registrere.
 2. MENU (Kamerainnst.) → [Minne] → ønsket innstilling.

Elementer som kan registreres

 • Opptaksmodus
 • Blenderåpning (f-verdi)
 • Lukkerhastighet
 • Kamerainnst.
 • Optisk zoomområde

Hente frem registrerte innstillinger

Still inn modusvelgeren på MR, og trykk deretter på høyre eller venstre side av kontrollhjulet, eller drei kontrollhjulet for å velge det ønskede minnenummeret.

Endre registrerte innstillinger

Endre innstillingen til den ønskede innstillingen, og registrer innstillingen under samme modusnummer igjen.

Merknad

 • Programskift kan ikke registreres.

[106] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonsmenyinnst.

Du kan tilordne funksjonene som aktiveres når du trykker på Fn (funksjonsknappen).

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Funksjonsmenyinnst.] → still inn en funksjon på det ønskede stedet.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.

[107] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukTilp. skjermkn.-inns.

Ved å tilordne funksjoner til ulike knapper går det raskere å utføre handlinger ved å trykke på riktig knapp når opptaksinformasjonsskjermen vises.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → still inn en funksjon på den ønskede tasten.

Merknad

 • Enkelte funksjoner kan ikke tilordnes til bestemte taster.

[108] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonen til kontrollringen

Så snart du har tilordnet en funksjon til kontrollringen, kan du bruke funksjonen ved ganske enkelt å dreie på kontrollringen når opptaksinformasjonsskjermen vises.

 1. MENU(Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.][Kontrollring] → ønsket innstilling.

Merknad

 • Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Dir. man. Fokus] eller [Manuelt fokus], kan du ikke bruke den tilordnede funksjonen. Du kan bruke kontrollringen til å fokusere manuelt.
 • Når [Fotokreativitet] brukes, kan du ikke bruke den tilordnede funksjonen.

[109] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonen til C-knappen

Når du tilordner en funksjon til C-knappen, kan du utføre den aktuelle funksjonen ved å trykke på C-knappen når skjermbildet med opptaksinformasjon vises.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Tilp. skjermkn.-inns.][C-knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.

[110] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonen til senterknappen

Så snart du har tilordnet en funksjon til senter-knappen, kan du bruke funksjonen ved ganske enkelt å trykke på senter-knappen når opptaksinformasjonsskjermen vises.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) [Tilp. skjermkn.-inns.] [Senterknapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.

[111] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonen til venstre knapp

Så snart du har tilordnet en funksjon til den venstre knappen, kan du bruke funksjonen ved ganske enkelt å trykke på den venstre knappen når opptaksinformasjonsskjermen vises.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] [Venstre knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.

[112] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerTilpasse opptaksfunksjonene for praktisk brukFunksjonen til høyre knapp

Så snart du har tilordnet en funksjon til den høyre knappen, kan du bruke funksjonen ved ganske enkelt å trykke på den høyre knappen når opptaksinformasjonsskjermen vises.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] [Høyre knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.

[113] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetFotokreativitet

[Fotokreativitet] er en modus som setter deg i stand til å bruke kameraet intuitivt med en annen skjermvisning. Når opptaksmodus er stilt inn på (Intelligent Auto) eller (Fremragende auto), kan du endre innstillingene enkelt, og ta bilder.

 1. Still inn opptaksmodus på (Intelligent Auto) eller (Fremragende auto).
 2. Trykk på (Fotokreativitet) på kontrollhjulet.
 3. Velg det elementet som skal endres, med kontrollhjulet.
  (Bakgr. uskarp):
  Justerer hvor uskarp bakgrunnen skal være.
  (Lysstyrke):
  Justerer lysstyrke.
  (Farge):
  Justerer farge.
  (Livlighet):
  Justerer livlighet.
  (Bildeeffekt):
  Du kan velge en ønsket effekt og ta bilder med det konkrete mønsteret.
 4. Velg de ønskede innstillingene.
  • Du kan kombinere enkelte innstillinger ved å gjenta trinn 3 og 4.
  • For å tilbakestille de endrede innstillingene til standardinnstillingene, må du trykke på C/ (sletteknappen). (Bakgr. uskarp), (Lysstyrke), (Farge) og (Livlighet) er stilt inn på [AUTO], og (Bildeeffekt) er stilt inn på .
 5. For å ta stillbilder: Trykk på lukkerknappen.
  Når du tar opp film: Trykk på MOVIE-knappen for å begynne opptaket.

Merknad

 • Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan du ikke bruke [Fotokreativitet].
 • Når du tar opp filmer med [Fotokreativitet]-funksjonen, kan du kun endre innstillingene for (Bakgr. uskarp).
 • Hvis du skifter opptaksmodus til modusen [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto], eller slår av produktet, vil de innstillingene du har endret, tilbakestilles til standardinnstillingene.
 • Hvis opptaksmodus er stilt inn på [Fremragende auto], og du bruker [Fotokreativitet], vil produktet ikke legge bildene over hverandre og behandle dem.

[114] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetSmil/Ansiktsregistr.

Gjenkjenner ansiktene til personer på bildet, justerer automatisk innstillingene for fokus, blits og eksponering, og foretar automatisk bildebehandling.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Smil/Ansiktsregistr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av:
Bruker ikke ansiktsregistreringsfunksjonen.

På (regist. ansikter):
Gjenkjenner det registrerte ansiktet med høyere prioritet, ved hjelp av [Ansiktregistrering].

(standardinnstilling):
Gjenkjenner et ansikt uten å prioritere det registrerte ansiktet høyere.

Smilutløser:
Gjenkjenner smil og fotograferer det automatisk.

Ansiktsgjenkjenningsramme

 • Når produktet gjenkjenner et ansikt, vises den grå ansiktsgjenkjenningsrammen. Hvis produktet fastslår at autofokus er aktivert, blir ansiktsgjenkjenningsrammen hvit. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, blir rammen grønn.
 • I tilfelle du har registrert prioritert rekkefølge for de ulike ansiktene ved hjelp av [Ansiktregistrering], velger produktet automatisk det høyest prioriterte ansiktet, og ansiktsgjenkjennelsesrammen over dette ansiktet blir hvit. Ansiktsgjenkjennelsesrammene til de andre registrerte ansiktene blir rødlilla.

Tips for å få med smilet ditt på bildet

 • Pass på at øynene ikke tildekkes av hår, og at du hele tiden smiler.
 • Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l.
 • Prøv å posisjonere ansiktet foran produktet, og beveg deg minst mulig opp og ned.
 • Smil tydelig med åpen munn. Smilet gjenkjennes lettere når tennene synes.
 • Hvis du trykker på lukkerknappen mens smilutløseren er aktivert, tar produktet bildet. Etter at bildet er tatt, går produktet tilbake til smilutløsermodus.

Hint

 • Når [Smil/Ansiktsregistr.] er stilt inn på [Smilutløser], kan du velge smilfølsomheten fra [På: Svakt smil] , [På: Normalt smil] og [På: Stort smil] .

Merknad

 • Du kan ikke bruke Ansiktsregistrering sammen med følgende funksjoner:
  • Når du bruker andre zoomefunksjoner enn optisk zoom
  • [Panoramafotografer.]
  • [Bildeeffekt] er stilt inn på [Posterisering]
  • Når du bruker [Fokusforstørrer]-funksjonen.
 • Ansiktene til opptil åtte personer på bildet kan registreres.
 • Under visse forhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne noen av ansiktene, eller feilaktig oppfatte andre gjenstander som ansikter.
 • Hvis produktet ikke kan oppdage et smil, må du stille inn smilgjenkjenningsfølsomheten.
 • Hvis du sporer et ansikt ved hjelp av [Målsøking-AF] mens du utfører [Smilutløser], utføres smilregistrering kun for det ansiktet.

[115] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetMyke hudton.-eff. (stillbilde)

Angir effekten som brukes til opptak av myke hudtoner i Ansiktsregistreringsfunksjonen.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Myke hudton.-eff.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av (standardinnstilling):
Bruker ikke [Myke hudton.-eff.]-funksjonen.

På:
Bruker [Myke hudton.-eff.].

Hint

 • Når [Myke hudton.-eff.] er stilt inn på [På], kan du stille inn nivået på effekten.

[116] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetAnsiktregistrering (Ny registrering)

Hvis du registrerer ansikter på forhånd, kan produktet prioritere å gjenkjenne de registrerte ansiktene når [Smil/Ansiktsregistr.] er stilt inn på [På (regist. ansikter)].

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Ansiktregistrering] [Ny registrering].
 2. Plasser styrerammen i forhold til ansiktet som skal registreres, og trykk på lukkerknappen.
 3. Når en bekreftelsesmelding vises, må du velge [Enter].

Merknad

 • Opptil åtte ansikter kan registreres.
 • Fotografer ansiktet forfra på et godt opplyst sted. Det er ikke sikkert at ansiktet registreres riktig hvis det er skjult av en hatt, en maske, solbriller e.l.

[117] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetAnsiktregistrering (Rekkefølgeendring)

Når flere ansikter er registrert slik at de skal prioriteres, vil det ansiktet som er registrert først, bli prioritert. Du kan endre prioriteringsrekkefølgen.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Ansiktregistrering] [Rekkefølgeendring].
 2. Velg et ansikt for å endre prioriteringsrekkefølgen.
 3. Velg ønsket plassering.

[118] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetAnsiktregistrering (Slett)

Sletter et registrert ansikt.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Ansiktregistrering] [Slett].
  Hvis du velger [Slett alle], kan du slette alle registrerte ansikter.

Merknad

 • Selv om du utfører operasjonen [Slett], beholdes dataene for det registrerte ansiktet i produktet. For å fjerne dataene for registrerte ansikter fra produktet, må du velge [Slett alle].

[119] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetRødøyereduksj.

Når blitsen brukes, utløses den to eller flere ganger før bildet tas, for å redusere problemet med røde øyne.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Rødøyereduksj.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Blitsen utløses alltid for å redusere problemet med røde øyne.

Av (standardinnstilling):
Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.

Merknad

 • Reduksjon av røde øyne vil kanskje ikke gi den ønskede virkningen. Det avhenger av individuelle forskjeller og de aktuelle forholdene, som avstanden til personen på bildet, eller om vedkommende ser mot forhåndsblinket eller ikke.

[120] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetAutom. innramm. (stillbilde)

Når dette produktet gjenkjenner og fotograferer ansikter, eller personer som følges av [Målsøking-AF], optimaliserer produktet bildet automatisk til en mer passende komposisjon, og lagrer det. Både det opprinnelige og det optimaliserte bildet lagres. Det optimaliserte bildet lagres i samme størrelse som det opprinnelige bildet.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Autom. innramm.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av (standardinnstilling):
Optimaliserer ikke bilder.
Auto:
Optimaliserer bilder automatisk til en passende komposisjon.

Merknad

 • Det optimaliserte bildet vil kanskje ikke få sin best mulige komposisjon, da dette avhenger av opptaksforholdene.

[121] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetSteadyShot (stillbilde)

Angir om funksjonen SteadyShot skal brukes eller ikke.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [SteadyShot] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstillingen):
Bruker [SteadyShot].

Av:
Bruker ikke [SteadyShot].

Vi anbefaler at du stiller inn kameraet på [Av] når du bruker stativ.

[122] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetStøyred.lang (stillbilde)

Når du stiller inn lukkerhastigheten på 1/3 sekund eller mer (fotografering med langtidseksponering), er støyreduksjon slått på like lenge som lukkeren er åpen. Når funksjonen er slått på, blir kornetheten, som er så typisk for langtidseksponerte bilder, redusert.

 1. MENU (Kamerainnst.) [Støyred.lang] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Aktiverer støyreduksjon like lenge som lukkeren er åpen. Mens støyreduksjonen pågår, vises en melding og du kan ikke ta et nytt bilde. Velg dette for å prioritere bildekvaliteten.
Av:
Aktiverer ikke støyreduksjon. Velg dette når det er viktigst å få tatt bildene til rett tid.

[123] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetHøy ISO Støyred. (stillbilde)

Når du fotograferer med høy ISO-følsomhet, vil produktet redusere støyen som er mer merkbar ved høy produktfølsomhet. En melding vil kanskje vises under støyreduksjonsbehandlingen; du kan ikke ta et nytt bilde før meldingen forsvinner.

 1. MENU (Kamerainnst.) [Høy ISO Støyred.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Normal (standardinnstilling):
Aktiverer normal støyreduksjon ved høye ISO-verdier.
Lav:
Aktiverer moderat støyreduksjon ved høye ISO-verdier. Velg dette når det er viktigst å få tatt bildene til rett tid.
Av:
Aktiverer ikke støyreduksjon for høye ISO-verdier.

Merknad

 • [Høy ISO Støyred.] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • Når opptaksmodusen er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto] eller [Panoramafotografer.].
  • [Scenevalg]
 • [Høy ISO Støyred.] er ikke tilgjengelig for RAW-bilder.

[124] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetSkriv dato (stillbilde)

Stiller inn om opptaksdatoen skal registreres på stillbildet.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) [Skriv dato] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Registrerer opptaksdatoen.
Når [På] er valgt, vises merket på skjermen under fotografering. I enkelte opptaksmoduser som ikke kan registrere datoer på bilder, vil imidlertid -merket forsvinne.
Av (standardinnstilling):
Registrerer ikke opptaksdatoen.

Merknad

 • Hvis du først har tatt bilder med dato, kan du ikke slette datoen fra bildene senere.
 • Datoene vises dobbelt hvis du stiller inn produktet på å skrive på datoen ved utskrift med datamaskin eller skriver.
 • Opptakstiden for bildet kan ikke legges på utskriften.

[125] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetFargerom (stillbilde)

Måten farger blir representert på, med kombinasjoner av tall eller verdiområdet for fargereproduksjon, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet, avhengig av formålet med bildet.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Fargerom] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

sRGB (standardinnstilling):
Dette er standardfargerommet til digitalkameraet. Bruk [sRGB] ved normal fotografering, som når du har tenkt å skrive ut bildene uten noen form for endring.
AdobeRGB:
Dette fargerommet har et bredt spektrum for fargereproduksjon. Hvis en stor del av motivet er livaktig grønt eller rødt, er Adobe RGB i bruk. Filnavnet til bildet begynner med "_DSC".

Merknad

 • [AdobeRGB] brukes for programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og fargeromalternativet DCF2.0. Bilder vil kanskje ikke skrives ut eller vises med korrekte farger, hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke støtter Adobe RGB.
 • Når du viser bilder som er tatt opp med [AdobeRGB] på dette produktet eller enheter som ikke er Adobe RGB-kompatible, vises bildene med lav metningsgrad.

[126] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetRutenettlinje

Angir om rutenettet skal vises eller ikke. Rutenettet vil hjelpe deg med å komponere bilder.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Rutenettlinje] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

3x3 rutenett:
Plasser hovedmotivene nær en av rutenettlinjene som deler bildet i tre, så du får en velbalansert komposisjon.

Firkantet rutenett:
Firkantrutenett gjør det enklere å kontrollere det horisontale nivået til komposisjonen. Dette er egnet til å avgjøre kvaliteten på komposisjonen ved opptak av landskap, makroopptak eller dupliserte bilder.

Diag. og firk. ruten.:
Plasser et motiv på diagonallinjen, så du får et oppløftende og kraftig uttrykk.

Av (standardinnstilling):
Viser ikke rutenettet.

[127] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetAutovisning

Du kan kontrollere det lagrede bildet på skjermen rett etter at det er tatt. Du kan også stille inn visningstiden for autovisning.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Autovisning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

10 sek./5 sek./2 sek. (standardinnstilling):
Viser bildet på skjermen umiddelbart etter at den innstilte fotograferingstiden er omme. Hvis du utfører en forstørrelsesoperasjon under autovisning, kan du sjekke bildet ved hjelp av zoomeforstørrelsen.
Av:
Ingen autovisning.

Merknad

 • Når produktet forstørrer et bilde ved hjelp av bildebehandling, kan det forbigående vise det opprinnelige bildet før forstørring, og deretter vise det forstørrede bildet.
 • DISP (skjerminnstillingene) brukes for autovisningsskjermen.

[128] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetLive View-visning

Angir hvorvidt bilder skal vises med endringer fra eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, [Kreative innst.] eller [Bildeeffekt] på skjermen.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Live View-visning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Innstillingseffekt På (standardinnstilling):
Viser Live View tilnærmet slik bildet ditt vil se ut ved bruk av alle innstillingene dine. Denne innstillingen er nyttig når du ønsker å ta bilder mens du sjekker resultatet på Live View-skjermen.

Innstillingseffekt Av:
Viser Live View uten effekten av eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, [Kreative innst.] eller [Bildeeffekt]. Når denne innstillingen brukes, kan du lett sjekke bildekomposisjonen.
Live View vises alltid med riktig lysstyrke, selv i modusen [Man. Eksponering].

Merknad

 • Når opptaksmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto], [Panoramafotografer.], [Film] eller [Scenevalg], kan [Live View-visning] ikke stilles inn på [Innstillingseffekt Av].
 • Når [Live View-visning] er angitt for [Innstillingseffekt På], kan det være vanskelig å kontrollere komposisjonen, ettersom Live View-skjermbildet kan virke for mørkt eller for lyst. Hvis dette skjer, kan du stille inn [Live View-visning] [Innstillingseffekt Av]. Når [Live View-visning] er angitt for [Innstillingseffekt Av] er lysstyrken i bildeopptaket ikke den samme som lysstyrken i Live View-skjermbildet.

Hint

 • Når du bruker en blits fra tredjepart, f.eks. en studioblits, kan Live View-visningen være for mørk for enkelte lukkerhastighetsinnstillinger. Når [Live View-visning] er stilt inn på [Innstillingseffekt Av], vil Live View-visningen være så lyssterk at du enkelt kan kontrollere komposisjonen.

[129] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetFINDER/MONITOR

Angir metoden for å veksle mellom visning i den elektroniske søkeren og på skjermen.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [FINDER/MONITOR] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Når du ser inn i den elektroniske søkeren, skifter visningen automatisk til elektronisk søker.
Søker:
Veksle mellom visning med elektronisk søker og visning med skjerm ved å trykke søkerknappen opp eller ned. Når den elektroniske søkeren er trykket ned, vises bildet kun på skjermen. Når den elektroniske søkeren er trykket opp, er skjermen slått av og bildet vises kun i den elektroniske søkeren.

Merknad

 • Når den elektroniske søkeren trykkes ned, vises bildene alltid på skjermen, uansett hvilken [FINDER/MONITOR]-innstilling som er valgt.

[130] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktet Hjullås

Du kan stille inn hvorvidt hjulet skal låses, ved å trykke på og holde nede Fn (funksjonsknappen).

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Hjullås] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Låse:
Låser kontrollhjulet.
Lås opp (standardinnstilling):
Låser ikke kontrollhjulet, selv om du trykker på og holder nede Fn (funksjonsknappen).

Hint

 • Du kan utløse [Hjullås] ved å holde Fn (funksjonsknappen) nede.

[131] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetDeaktiver skjermen

Når du trykker på den tasten som funksjonen [Deaktiver skjermen] er tilordnet til, slås skjermvisningen av.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → still inn funksjonen [Deaktiver skjermen] på den ønskede tasten.
 2. Trykk på den tasten som [Deaktiver skjermen] ble tilordnet til.

[132] Hvordan brukeBruke opptaksfunksjonerStille inn de andre funksjonene i dette produktetND-filter

Hvis du bruker et ND-filter, reduseres mengden lys som slipper inn i kameraet. Du kan redusere lukkerhastigheten og øke blenderverdien for å forbedre eksponeringen.

 1. MENU (Kamerainnst.)[ND-filter] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Slår automatisk på ND-filteret, basert på opptaksmodus og lysstyrke.

:
Bruker alltid [ND-filter].

Av:
Deaktiverer funksjonen [ND-filter].

Hint

 • Når ND-filtret er aktivert, vises ikonet nederst i skjermbildet.

[133] Hvordan brukeVisningVise stillbilderSpille av bilder

Spiller av lagrede bilder.

 1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.
 2. Velg et bilde med kontrollhjulet.

Hint

 • Produktet oppretter en bildedatabasefil på et minnekort for opptak og avspilling av bilder. Et bilde som ikke registreres i bildedatabasefilen, vil kanskje ikke kunne spilles av på riktig måte. For å spille av bilder som er tatt med andre enheter, må du registrere disse bildene i bildedatabasefilen ved å bruke MENU [Oppsett][Gjenoppr. bilde-DB].

[134] Hvordan brukeVisningVise stillbilderAvspillingszoom

Forstørrer bildet som avspilles.

 1. Vis bildet du vil forstørre, og skyv W/T (zoomespaken) mot T-siden.
  • Hvis bildet er for bredt, må du skyve W/T (zoomespaken) mot W-siden for å justere zoomeforstørrelsen.
 2. Velg den delen du vil forstørre, ved å trykke øverst, nederst, til høyre eller venstre på kontrollhjulet.
 3. Trykk på MENU-knappen eller på på midten av kontrollhjulet for å avslutte avspillingszoomen.

Hint

 • Du kan også forstørre et bilde som spilles av, ved hjelp av MENU.

Merknad

 • Du kan ikke forstørre filmer.

[135] Hvordan brukeVisningVise stillbilderBildeindeks

Du kan vise flere bilder samtidig i avspillingsmodus.

 1. Skyv W/T-spaken (zoomespaken) mot W-siden mens bildet spilles av.
  For å endre antallet bilder som skal vises,
  MENU(Avspilling) → [Bildeindeks] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

9 bilder (standardinnstilling)/25 bilder


Gå tilbake til visning av enkeltbilder

Velg det ønskede bildet, og trykk på på midten av kontrollhjulet.


Raskt vise et ønsket bilde

Velg linjen på venstre side av bildeindeksskjermen med kontrollhjulet, og trykk deretter øverst eller nederst på kontrollhjulet. Når linjen er valgt, kan du vise kalenderskjermen eller mappevalgskjermen ved å trykke på i midten. I tillegg kan du skifte visningsmodus ved å velge et ikon.

[136] Hvordan brukeVisningVise stillbilderSkifte skjermvisning (under avspilling)

Skifter skjermvisning.

 1. Trykk på DISP (skjerminnstillingsknappen).
  • Skjermvisningen veksler i rekkefølgen "SkjerminfoHistogramIngen skj.-infoSkjerminfo" hver gang du trykker på DISP-knappen.
  • DISP (skjerminnstillingene) brukes for autovisningsskjermen.

Merknad

 • Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
  • Under filmavspilling
  • Under rullende avspilling av panoramabilder
  • Under lysbildevisning
  • Ved mappevisning (MP4)
  • Ved AVCHD-visning
  • I XAVC S-visning

[137] Hvordan brukeVisningSlette bilderSlette et vist bilde

Du kan slette et bilde som vises.

 1. Vis det bildet du vil slette.
 2. Trykk på knappen (Slett).
 3. Velg [Slett] ved å bruke kontrollhjulet, og trykk deretter på på midten av kontrollhjulet.

[138] Hvordan brukeVisningSlette bilderSlette flere valgte bilder

Du kan slette flere valgte bilder.

 1. MENU(Avspilling) → [Slett] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Flere bilder:
Sletter valgte bilder.

(1) Velg de bildene som skal slettes, og trykk deretter på på midten av kontrollhjulet. -merket vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke på igjen for å fjerne -merket.

(2) For å slette andre bilder må du gjenta trinn (1).

(3) MENU [OK] → Trykk på i midten.

Alle i denne mappen:
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
Alle fra datoen:
Sletter alle bildene i det valgte datoområdet.

Hint

 • Utfør [Formater] for å slette alle bildene, inkludert beskyttede bilder.

Merknad

 • Menyelementene som kan velges, varierer etter hvilken [Visningsmodus]-innstilling som er valgt.

[139] Hvordan brukeVisningSpille av filmSpiller av film

Spiller av lagrede filmer.

 1. Trykk på (avspillingsknappen) for å bytte til avspillingsmodus.
 2. Velg den filmen som skal spilles av, ved hjelp av kontrollhjulet.
 3. Trykk på i midten for å spille av film.

Tilgjengelige operasjoner under filmavspilling

Du kan aktivere sakte avspilling, justering av lydvolumet og andre funksjoner ved å trykke nederst på kontrollhjulet.

 • : Avspilling
 • : Pause
 • : Spole raskt forover
 • : Spole raskt bakover
 • : Spille av sakte forover
 • : Spille av sakte bakover
 • : Neste filmfil
 • : Forrige filmfil
 • : Viser neste bilde
 • : Viser forrige bilde
 • : Motion Shot-video (Viser sporing av et motiv i bevegelse.)
 • : Justering av lydvolumet
 • : Lukker kontrollpanelet

Hint

 • "Spille av sakte forover", "Spille av sakte bakover", "Viser neste bilde" og "Viser forrige bilde" er tilgjengelige ved pause.

[140] Hvordan brukeVisningSpille av filmMotion Shot-video

Du kan se sporet etter et motivs bevegelse i høy hastighet, som på et stroboskopisk bilde.

 1. Trykk nederst på kontrollhjulet under filmavspilling, og velg deretter .
  • For å forlate [Motion Shot-video]-avspillingen må du velge .
  • Hvis du ikke klarer å lage sporet, kan du justere intervallet for bildesporingen ved hjelp av .

Merknad

 • Du kan ikke lagre de bildene som er tatt med [Motion Shot-video] som en filmfil.
 • Hvis bevegelsene til motivet er for langsomme, eller motivet ikke beveger seg nok, vil produktet kanskje ikke klare å lage bildet.

Hint

 • Du kan også endre intervallet for bildesporingen ved hjelp av MENU → (Avspilling) → [Motion-intervalljust.].

[141] Hvordan brukeVisningVise panoramabilderSpille av panoramabilder

Produktet ruller automatisk gjennom et panoramabilde fra begynnelse til slutt.

 1. Trykk på (avspillingsknappen) for å bytte til avspillingsmodus.
 2. Velg det panoramabildet som skal vises, ved hjelp av kontrollhjulet.
 3. Trykk midt på for å spille av bildet.

  • Du kan stoppe avspillingen midlertidig ved å trykke på i midten én gang til.
  • For å gå tilbake til å vise hele bildet må du trykke på MENU-tasten.

Merknad

 • Panoramabilder tatt med andre produkter vil kanskje vises i en annen enn den faktiske størrelsen, eller vil kanskje ikke kunne rulles på riktig måte.

[142] Hvordan brukeVisningUtskriftSpesif. Utskrift

Du kan på forhånd angi hvilke av stillbildene på minnekortet som skal skrives ut.

(utskriftsbestillingsmerket) vil vises på de markerte bildene. DPOF betyr "Digital Print Order Format" (digitalt utskriftsbestillingsformat).
 1. MENU (Avspilling) → [Spesif. Utskrift] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Flere bilder:
Velger bilder for utskriftsbestilling.

(1) Velg et bilde, og trykk midt på på kontrollhjulet. Et -merke vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke du på og slette -merket.

(2) Gjenta trinn 1 hvis du vil skrive ut andre bilder.

(3) MENU[OK] i midten.

Opphev alle:
Fjerner alle DPOF-merker.

Utskriftsinnstilling:
Du kan stille inn hvorvidt du vil skrive ut datoen på bilder som er registrert med DPOF-merker.

Velg [På] eller [Av][Enter] i [Datopåskrift].

Merknad

 • Du kan ikke merke følgende filer med DPOF-merket:
  • Film
  • RAW-bilder

[143] Hvordan brukeVisningBruke visningsfunksjoneneVisningsmodus

Stiller inn visningsmodus (bildevisningsmetode).

 1. MENU (Avspilling) → [Visningsmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Datovisning:
Viser bildene sortert etter dato.

Mappevisn. (Stillbilder):
Viser kun stillbilder.

Mappevisning (MP4):
Viser kun filmer i MP4-format.

AVCHD-visning:
Viser kun filmer i AVCHD-format.

XAVC S-visning:
Viser kun filmer i XAVC S-format.

[144] Hvordan brukeVisningBruke visningsfunksjoneneVisningsretning

Brukes for å angi retningen ved avspilling av stillbilder.

 1. MENU (Avspilling) → [Visningsretning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:
Bildet vises i tråd med retningsinformasjonen i bildet. Du kan rotere bildet ved hjelp av rotasjonsfunksjonen. Selv om du vender på produktet, beholdes visningsretningen.
Manuell:
Bildet vises i tråd med retningsinformasjonen i bildet. Du kan rotere bildet ved hjelp av rotasjonsfunksjonen.
Av:
Viser bildet alltid liggende.

[145] Hvordan brukeVisningBruke visningsfunksjoneneLysbildevisning

Spiller av bilder automatisk
og kontinuerlig.

 1. MENU(Avspilling) → [Lysbildevisning] → ønsket innstilling.
 2. Velg [Enter].

Menyelementdetaljer

Gjenta:
Velg [På], der bildene spilles av i en sløyfe som gjentas, eller [Av] (standardinnstilling), der lysbildevisningen avsluttes når alle bildene er avspilt én gang.

Intervall:
Velg visningsintervallet for bilder fra [1 sek.], [3 sek.] (standardinnstilling), [5 sek.], [10 sek.] eller [30 sek.].

Avslutte lysbildevisningen midtveis

 • Trykk på MENU-tasten for å avslutte lysbildevisningen. Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause.

Hint

 • Du kan bare aktivere lysbildevisning når [Visningsmodus] eller [Datovisning] er angitt som [Mappevisn. (Stillbilder)].

[146] Hvordan brukeVisningBruke visningsfunksjoneneRoter

Roterer et innspilt stillbilde mot klokken.

 1. MENU (Avspilling) → [Roter].
 2. Trykk på på midten av kontrollhjulet.
  Bildet roteres mot klokken. Bildet roterer når du trykker på i midten. Hvis du roterer bildet én gang, forblir bildet rotert, selv etter at produktet er slått av.

Merknad

 • Du kan ikke rotere filmene.
 • Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre produkter.
 • Når du viser roterte bilder på en datamaskin, vil bildene kanskje vises i sin opprinnelige visningsretning, avhengig av programvaren.

[147] Hvordan brukeVisningBruke visningsfunksjoneneBeskytt

Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting. -merket vises på beskyttede bilder.

 1. MENU(Avspilling) → [Beskytt]→ ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Flere bilder:
Beskytter eller opphever beskyttelsen av flere valgte bilder.

(1) Velg det bildet som skal beskyttes, og trykk deretter på på midten av kontrollhjulet. -merket vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke på igjen for å fjerne -merket.

(2) For å beskytte andre bilder må du gjenta trinn (1).

(3) MENU [OK] → Trykk på i midten.

Alle i denne mappen:
Beskytter alle bildene i den valgte mappen.
Alle fra datoen:
Beskytter alle bildene i det valgte datoområdet.
Avbryt alle i mappen:
Opphever beskyttelsen av alle bilder i den valgte mappen.
Avbryt alle fra datoen:
Opphever beskyttelsen av alle bilder i det valgte datoområdet.

Merknad

 • Menyelementene som kan velges, varierer etter hvilken [Visningsmodus]-innstilling som er valgt.

[148] Hvordan brukeVisningBruke visningsfunksjoneneAvs. av 4K-stillbilde

Overfører stillbilder i 4K-oppløsning via en HDMI-kabel til en TV som støtter 4K.

 1. Slå av dette produktet og TV-en.
 2. Koble sammen HDMI-mikroterminalen på dette produktet og HDMI-kontakten på TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat).

 3. Slå på TV-apparatet og velg riktig signalkilde.
 4. Slå på dette produktet.
 5. Spill av et stillbilde og trykk deretter på nederste del av kontrollhjulet.
  Stillbildet genereres med en oppløsning på 4K.
  • Du kan generere stillbilder med en oppløsning på 4K ved å velge MENU(Avspilling) → [Avs. av 4K-stillbilde][OK].

Merknad

 • Denne menyen er bare tilgjengelig ved bruk av 4K-kompatible TV-er. Nærmere detaljer finner du i TV-ens bruksanvisning.

[149] Hvordan brukeVisningBruke visningsfunksjoneneSkjønnhetseffekt

Setter deg i stand til å benytte skjønnhetseffekten til å retusjere stillbilder av en person og forbedre det, for eksempel ved å gjøre huden jevnere, øynene større og tennene hvitere. Du kan velge effekter fra nivå 1 til nivå 5. Et bilde som skjønnhetseffekten er brukt på, vil bli lagret som en ny fil. Det opprinnelige bildet beholdes som det er.

 1. MENU (Avspilling) → [Skjønnhetseffekt].
 2. Velg det ansiktet du vil bruke skjønnhetseffekten på.
 3. Velg den ønskede effekten og utfør retusjeringen i henhold til bruksmetoden i hver enkelt modus.
  (Hudtoning):
  Justerer hudfargen slik du ønsker.
  1. Velg basishudfargen ved hjelp av /, og trykk deretter på .
  2. Øk eller reduser fargetonen med /.
  (Glatt hud):
  Fjerner aldersflekker og rynker fra huden.
  Juster effektnivået ved å bruke /.
  (Fjerning av glans):
  Demper inntrykket av oljet hud. Justerer hudfargen slik du ønsker.
  Juster effektnivået ved å bruke /.
  (Større øyne):
  Forstørrer øynene på motivet. Juster størrelsen på øynene ved å bruke /.
  (Hvitere tenner):
  Gjør motivets tenner hvitere. Du vil kanskje ikke klare å gjøre tennene hvitere i visse bilder.
  Juster tannhvitheten ved hjelp av /.

  For å bruke to eller flere effekter med [Skjønnhetseffekt], den ene etter den andre, må du først bruke én effekt på bildet, og deretter velge en annen effekt ved hjelp av /.

Merknad

 • Du kan ikke bruke [Skjønnhetseffekt] til følgende bilder:
  • Panoramabilder
  • Film
 • Du kan ikke bruke skjønnhetseffekten på et ekstremt lite ansiktsbilde.
 • For å bruke skjønnhetseffekten på to eller flere ansikter, må du velge samme bilde igjen, etter at effekten er brukt én gang, og deretter bruke effekten på et annet ansikt.
 • [Skjønnhetseffekt] vil kanskje ikke virke skikkelig på enkelte bilder.

[150] Hvordan brukeVisningVise bilder på en TVVise bilder på en HD-TV

For å vise bilder som er lagret på dette produktet, på en TV, kreves det en HDMI-kabel (selges separat) og en HD-TV med HDMI-kontakt.

 1. Slå av både produktet og TV-en.
 2. Koble sammen HDMI-mikroterminalen på dette produktet og HDMI-kontakten på TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat).

 3. Slå på TV-apparatet og velg riktig signalkilde.
 4. Slå på dette produktet.
  Bilder som er tatt med produktet, vises på TV-skjermen.

Hint

 • Dette produktet er kompatibelt med PhotoTV HD-standarden. Hvis du kobler til Sony PhotoTV HD-kompatible enheter ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), stiller TV-en inn bildekvaliteten som er best egnet for visning av stillbilder. Deretter kan du nyte bildene i forbløffende høy kvalitet.
 • PhotoTV HD gir et meget detaljert, fotoliknende uttrykk for fine strukturer og fargenyanser.
 • Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med den kompatible TV-en.

Merknad

 • Du må ikke koble produktet til en annen enhet ved hjelp av utgangsterminalene på begge enhetene. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil.
 • Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal, når de er koblet til dette produktet. De kan for eksempel slutte å produsere bilde eller lyd.
 • Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen eller en ekte Sony-kabel.
 • Bruk en HDMI-kabel som er kompatibel med både HDMI-mikroterminalen til produktet og HDMI-kontakten til TV-en.

[151] Hvordan brukeVisningVise bilder på en TVVise bilder på en "BRAVIA" Sync-Kompatibel TV

Hvis du kobler produktet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du betjene produktet ved hjelp av TV-fjernkontrollen.

 1. Slå av både produktet og TV-en.
 2. Koble sammen HDMI-mikroterminalen på produktet og HDMI-kontakten på TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat).

 3. Slå på TV-apparatet og velg riktig signalkilde.
 4. Slå på dette produktet.
 5. MENU(Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [KTRL for HDMI]→ [].
 6. Trykk på SYNC MENU-knappen på TV-fjernkontrollen, og velg modusen du ønsker.

Merknad

 • Hvis produktet ikke er i avspillingsmodus, trykker du på (avspillingsknappen).
 • Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync, støtter funksjonene i SYNC MENU. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.
 • Hvis produktet utfører andre operasjoner enn planlagt når du bruker TV-fjernkontrollen, og produktet er koblet til en TV fra en annen produsent ved hjelp av en HDMI-forbindelse, velger du MENU(Oppsett) → [HDMI-innstillinger][KTRL for HDMI][Av].

[152] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenySkjermlysstyrke

Du kan justere lysstyrken på skjermen.

 1. MENU (Oppsett) → [Skjermlysstyrke] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Justerer lysstyrken automatisk.

Manuell:
Justerer lysstyrken innenfor intervallet –2 til +2.

Solskinn:
Stiller inn lysstyrken til en verdi tilpasset utendørs fotografering.

Merknad

 • Hvis du bruker vekselstrømadapteren AC-UD10 (selges separat) når [Skjermlysstyrke] er stilt inn på [Auto], settes skjermen alltid på den lyseste innstillingen.
 • Innstillingen [Solskinn] er for lys for innendørs fotografering. Still inn [Skjermlysstyrke] [Auto] eller [Manuell] for innendørs fotografering.
 • Ikke dekk over lyssensoren med hånden e.l. når [Skjermlysstyrke] er stilt inn på [Auto] .

[153] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenySøker-lysstyrke

Når du bruker en elektronisk søker, justerer dette produktet lysstyrken for den elektroniske søkeren i samsvar med omgivelsene.

 1. MENU (Oppsett) → [Søker-lysstyrke] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Brukes til å justere lysstyrken for den elektroniske søkeren automatisk.
Manuell:

Brukes til å velge lysstyrken for den elektroniske søkeren fra området –2 til +2.

[154] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyFargetemp. i søker

Stiller inn fargetemperaturen for den elektroniske søkeren.

 1. MENU (Oppsett) → [Fargetemp. i søker] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

-2 til +2:
Når du velger "-", får søkerskjermen varmere farge, og når du velger "+", blir fargen kaldere.

[155] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyVoluminnstillinger

Brukes til å justere lydvolumet.

 1. MENU(Oppsett) → [Voluminnstillinger] → ønsket innstilling.

Justere lydvolumet under avspilling

Trykk nederst på kontrollhjulet under filmavspilling for å vise kontrollpanelet. Deretter kan du justere volumet. Du kan justere volumet mens du lytter til den faktiske lyden.

[156] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyLydsignaler

Velger om produktet skal lage en lyd eller ikke.

 1. MENU (Oppsett) → [Lydsignaler] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Lyder blir for eksempel laget når fokus oppnås ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.

Lukker:
Kun lukkerlyden blir laget.

Av:
Lyder blir ikke laget.

[157] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyOpplastingsinnst.(Eye-Fi)

Angir om opplastingsfunksjonen skal benyttes ved bruk av Eye-Fi-kort (kjøpes separat fra annen produsent). Elementet vises når et Eye-Fi-kort settes inn i minnekortsporet på produktet.

 1. MENU (Oppsett) → [Opplastingsinnst.] → ønsket innstilling.
 2. Angi Wi-Fi-nettverket ditt eller destinasjonen på Eye-Fi-kortet.
  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet.
 3. Sett Eye-Fi-kortet du har angitt, inn i produktet og ta stillbilder.
  Bildene overføres automatisk til datamaskinen e.l. via Wi-Fi-nettverket.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Aktiverer opplastingsfunksjonen.

Av:
Deaktiverer opplastingsfunksjonen

Kommunikasjonsstatus på skjermbildet

: Standby. Ingen bilder skal sendes.

: Opplasting i standby.

: Kobler til.

: Laster opp.

: Feil

Merknad

 • Eye-Fi-kort selges bare i visse land og regioner.
 • Hvis du ønsker mer informasjon om Eye-Fi-kort, kan du ta direkte kontakt med produsenten eller en forhandler.
 • Eye-Fi-kort kan bare brukes i landene eller regionene hvor de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort i samsvar med loven i det landet eller den regionen hvor du kjøpte kortet.
 • Eye-Fi-kort har funksjonalitet for trådløst nettverk. Ikke sett inn et Eye-Fi-kort i produktet på steder der bruk av slike er forbudt, for eksempel på fly. Når du setter inn et Eye-Fi-kort i produktet, angir du [Opplastingsinnst.] som [Av]. Når innstillingen for opplasting er [Av], vises -indikatoren på produktet.
 • Strømsparermodus er ikke aktivert under opplasting.
 • Hvis (feil) vises, må du ta ut minnekortet og sette det inn igjen, eller slå produktet av og på igjen. Hvis indikatoren vises igjen, kan Eye-Fi-kortet være skadet.
 • Trådløs LAN-kommunikasjon kan bli påvirket av andre kommunikasjonsenheter. Hvis kommunikasjonsstatusen er dårlig, bør du gå nærmere tilgangspunktet som skal kobles til.
 • Dette produktet støtter ikke Eye-Fi "Endless Memory Mode". Kontroller at "Endless Memory Mode" er deaktivert, før du bruker Eye-Fi-kort.

[158] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyRutemeny

Brukes til å velge hvorvidt den første skjermen i menyen alltid skal vises når du trykker på MENU-knappen.

 1. MENU (Oppsett) → [Rutemeny] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Viser alltid det første menyskjermbildet (flismenyen).
Av (standardinnstilling):
Deaktiverer visningen av flismenyen.

[159] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyModusratthjelp

Du kan vise beskrivelsen av en opptaksmodus når du dreier på modusvelgeren og endrer innstillingene som er tilgjengelige for den aktuelle opptaksmodusen.

 1. MENU (Oppsett) → [Modusratthjelp] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Viser Modusvelger-veiviseren.

Av:
Viser ikke Modusvelger-veiviseren.

[160] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyBekreft sletting

Du kan velge enten [Slett] eller [Avbryt] som standardalternativ for bekreftelsesskjermbildet for sletting.

 1. MENU (Oppsett) → [Bekreft sletting] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

"Slette" først:
[Slett] angis som standardinnstilling.

"Avbryt" først (standardinnstilling):
[Avbryt] angis som standardinnstilling.

[161] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyVisningskvalitet

Du kan endre visningskvaliteten.

 1. MENU(Oppsett) → [Visningskvalitet] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Høy:
Visning i høy kvalitet.

Standard:
Visning i standardkvalitet.

Merknad

 • Hvis innstillingen er [Høy], er batteriforbruket høyere sammenlignet med [Standard].

[162] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyStarttid for strømsp.

Du kan stille inn en tid for automatisk strømutkobling.

 1. MENU (Oppsett) → [Starttid for strømsp.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

30 min./5 min./2 min. (standardinnstilling)/1 min.

Merknad

 • Strømsparefunksjonen aktiveres ikke under lysbildevisning eller filmopptak, eller ved tilkobling til en datamaskin.

[163] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyPAL/NTSC-velger

Spiller av filmer som er tatt opp med produktet, på en TV med PAL/NTSC-system.

 1. MENU (Oppsett) → [PAL/NTSC-velger] [Enter]

Merknad

 • Denne funksjonen leveres kun med 1080 50i-kompatible enheter. Den leveres ikke med 1080 60i-kompatible enheter. 1080 50i-kompatible enheter har et "50i"-symbol på undersiden av produktet.
 • Hvis du setter inn et minnekort som nylig er formatert med PAL-systemet, vises en melding som sier at du må reformatere kortet. Når du tar opp med NTSC-systemet, må du omformatere minnekortet eller bruke et annet minnekort.
 • Når NTSC-modus er angitt, vises meldingen "Kjører i NTSC." på oppstartsskjermbildet hver gang du slår på produktet.

[164] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyDemomodus

[Demomodus] -funksjonen viser automatisk filmene som er tatt opp på minnekortet (demonstrasjon), når kameraet ikke har blitt brukt på en stund.

Vanligvis må du velge [Av].

 1. MENU (Oppsett) → [Demomodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Filmavspillingsdemonstrasjonen begynner automatisk når produktet ikke er blitt betjent på rundt ett minutt. Kun beskyttede AVCHD-filmer spilles av.
Velg [AVCHD-visning] som visningsmodus, og beskytt filmfilen med eldste dato og klokkeslett for opptaket.

Av (standardinnstilling):
Viser ikke demonstrasjonen.

Merknad

 • Du kan bare velge denne innstillingen hvis produktet får strøm fra vekselstrømadapteren AC-UD10/AC-UD11 (selges separat).
 • Selv om [På] er valgt, starter ikke produktet noen demonstrasjon hvis det ikke er noen film på minnekortet.
 • Når [På] er valgt, skifter ikke produktet til strømsparemodus.

[165] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyHDMI-oppløsning

Når du kobler produktet til en HD-TV (High Definition-TV) med HDMI-kontakter ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du velge HDMI-oppløsning for visning av bilder på TV-en.

 1. MENU (Oppsett) → [HDMI-innstillinger][HDMI-oppløsning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Produktet gjenkjenner automatisk en HD-TV og stiller inn utgangsoppløsningen.

1080p:
Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080p).

1080i:
Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080i).

Merknad

 • Hvis bildene ikke vises riktig ved bruk av [Auto]-innstillingen, velger du enten [1080i] eller [1080p], avhengig av TV-en som produktet er tilkoblet.

[166] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyKTRL for HDMI

Hvis produktet kobles til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du betjene produktet ved å rette TV-fjernkontrollen mot TV-en.

 1. MENU (Oppsett)[HDMI-innstillinger][KTRL for HDMI] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På (standardinnstilling):
Du kan betjene dette produktet med fjernkontrollen til en TV.

Av:
Du kan ikke betjene dette produktet med fjernkontrollen til en TV.

Merknad

 • [KTRL for HDMI] er bare tilgjengelig ved bruk av TV-er som støtter "BRAVIA" Sync.

[167] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyHDMI-infovisning

Angir om opptaksinformasjonen skal vises når produktet og TV-en er koblet sammen ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat).

 1. MENU (Oppsett) → [HDMI-innstillinger][HDMI-infovisning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Viser opptaksinformasjonen for det avspilte bildet.

Av:
Opptaksinformasjonen vises ikke for det avspilte bildet.

[168] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyUSB-tilkobling

Brukes til å velge riktig USB-tilkoblingsmetode for den enkelte datamaskinen eller USB-enheten som er koblet til produktet.

 1. MENU (Oppsett) → [USB-tilkobling] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Oppretter automatisk en masselager- eller MTP-forbindelse, avhengig av hva slags datamaskin eller andre USB-enheter som kobles til. Windows 7 eller Windows 8-datamaskiner kobles til med MTP, og deres unike funksjoner blir aktivert.

Masselager:
Oppretter en masselagringsforbindelse mellom dette produktet, en datamaskin og andre USB-enheter.

MTP:
Oppretter en MTP-forbindelse mellom dette produktet, en datamaskin og andre USB-enheter. Windows 7 eller Windows 8-datamaskiner kobles til med MTP, og deres unike funksjoner blir aktivert.

Merknad

 • Hvis Device Stage* ikke vises i Windows 7 eller Windows 8, angir du [USB-tilkobling] for [Auto].

* Device Stage er et menyskjermbilde som brukes til å administrere tilkoblede enheter, for eksempel et kamera (funksjon i Windows 7 eller Windows 8).

[169] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyUSB LUN-innstilling

Forbedrer kompatibiliteten ved å begrense funksjonene til USB-tilkoblingen.

 1. MENU (Oppsett) → [USB LUN-innstilling] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Multi (standardinnstilling):
Vanligvis må du bruke [Multi].

Enkel:
Du skal bare angi [USB LUN-innstilling] som [Enkel] hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse.

[170] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyStrømfors. via USB

Stiller inn hvorvidt strømmen skal leveres via mikro-USB-kabelen når produktet er koblet til en datamaskin eller en USB-enhet.

 1. MENU (Oppsett) → [Strømfors. via USB] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Produktet forsynes med strøm via en mikro-USB-kabel hvis produktet er koblet til en datamaskin e.l.
Av:
Produktet forsynes ikke med strøm via en mikro-USB-kabel hvis produktet er koblet til en datamaskin e.l.

[171] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenySpråk 

Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.

 1. MENU(Oppsett) → [Språk] → det aktuelle språket.

[172] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyDato/tid-innst.

Stiller inn dato og klokkeslett igjen.

 1. MENU (Oppsett) → [Dato/tid-innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Sommertid:
Angir sommertid [På]/[Av].

Dato/Klokkeslett:
Brukes til å stille inn dato og klokkeslett.

Datoformat:
Velger format for dato og klokkeslett.

[173] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyOmrådeinnstilling

Angir det geografiske området hvor du bruker produktet.

 1. MENU (Oppsett) → [Områdeinnstilling] → området du ønsker.

[174] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyFormater

Formaterer (initialiserer) minnekortet. Når du bruker et minnekort i dette produktet for første gang, bør du formatere kortet ved hjelp av produktet, så minnekortet fungerer på en stabil måte. Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en datamaskin e.l.

 1. MENU(Oppsett) → [Formater].

Merknad

 • Formatering fører til permanent sletting av alle data, også beskyttede bilder.

[175] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyFilnummer

Brukes til å velge hvordan bilder som er tatt skal nummereres med filnumre.

 1. MENU (Oppsett) → [Filnummer] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Serie (standardinnstilling):
Selv om du endrer målmappen for opptaket, eller skifter minnekort, fortsetter produktet å gi filer numre i rekkefølge.
(Hvis det nye minnekortet inneholder en fil med et nummer som er større enn nummeret på den nyeste bildefilen, tildeles et nummer som er 1 høyere enn det største nummeret.)

Tilbakestille:
Produktet tilbakestiller numre når en fil lagres i en ny mappe, og gir filer numre fra "0001".
(Når opptaksmappen inneholder en fil, tildeles et nummer som er 1 høyere enn det største nummeret.)

[176] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyVelg opptaksmappe

Du kan endre hvilken opptaksmappe bildene skal lagres i.

 1. MENU(Oppsett) → [Velg opptaksmappe] → ønsket mappe.

Merknad

 • Du kan ikke velge mappe når du velger innstillingen [Datoform] .

[177] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyNy mappe

Oppretter en ny mappe på minnekortet. En ny mappe opprettes med et mappenummer som er 1 høyere enn det største mappenummeret som er i bruk for øyeblikket. Bilder lagres i den nyopprettede mappen. En mappe for stillbilder og en mappe for MP4-filmer som har samme nummer, opprettes samtidig.

 1. MENU(Oppsett) → [Ny mappe].

Merknad

 • Når du setter et minnekort som har vært brukt i annet utstyr, inn i dette produktet og tar bilder, kan det bli opprettet en ny mappe automatisk.
 • Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, kan en ny mappe opprettes automatisk.

[178] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyMappenavn

Stillbildene du tar, blir lagret i en mappe som opprettes automatisk under DCIM-mappen på minnekortet. Du kan endre måten mappenavnene tilordnes på.

 1. MENU (Oppsett) → [Mappenavn] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standardform (standardinnstilling):
Mappenavnet har følgende form: mappenummer + MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF

Datoform:
Mappenavnet har følgende form: mappenummer + Å (siste siffer)/MM/DD.
Eksempel: 10040405 (mappenummer: 100, dato: 04/05/2014)

Merknad

 • Formatet til MP4-filmmappen er fast, "mappenummer + ANV01".

[179] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyGjenoppr. bilde-DB

Hvis bildefilene er blitt behandlet på en datamaskin, kan det oppstå problemer i bildedatabasefilen. I slike tilfeller vil ikke bildene på minnekortet kunne spilles av på dette produktet. Hvis disse problemene oppstår, må du reparere filen ved hjelp av [Gjenoppr. bilde-DB].

 1. MENU (Oppsett) → [Gjenoppr. bilde-DB] [Enter].

Merknad

 • Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri. Hvis det er lite strøm på batteriet under reparasjonen, kan data bli skadet.

[180] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyVis medieinfo.

Viser mulig opptakstid for film, og antall stillbilder som kan lagres på minnekortet.

 1. MENU(Oppsett) → [Vis medieinfo.].

[181] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyVersjon

Viser programvareversjonen for dette produktet.

 1. MENU(Oppsett) → [Versjon].

[182] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenySertifiseringslogo (Kun utenlandske modeller)

Viser noen av sertifiseringslogoene for dette produktet.

 1. MENU(Oppsett) → [Sertifiseringslogo].

[183] Hvordan brukeEndre innstillingerOppsettmenyTilbakestille innst.

Tilbakestiller produktet til standardinnstillingene. Selv om du aktiverer [Tilbakestille innst.], beholdes de lagrede bildene.

 1. MENU(Oppsett) → [Tilbakestille innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Tilbakest. kamerainnst.:
Tilbakestiller hovedopptaksinnstillingene til standardinnstillingene.

Tilbakestille:
Tilbakestiller alle innstillingene til standardinnstillingene.

Merknad

 • Pass på at du ikke tar ut batteripakken mens initialiseringen pågår.
 • Når du utfører [Tilbakestille], vil kanskje applikasjoner som er lastet ned til produktet, avinstalleres. For å bruke disse applikasjonene igjen, må du installere dem på nytt.

[184] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerKoble sammen dette produktet og en smarttelefonPlayMemories Mobile

For å kunne bruke [Smart fjernkontr. integrert] eller [Send til smarttelefon] e.l. må du installere PlayMemories Mobile på smarttelefonen din.

Last ned og installer applikasjonen PlayMemories Mobile fra applikasjons-nettbutikken til smarttelefonen din. Hvis PlayMemories Mobile allerede er installert på smarttelefonen din, må du forvisse deg om at den er oppdatert til nyeste versjon.
For nærmere informasjon om PlayMemories Mobile, se supportsiden (http://www.sony.net/pmm/).

[185] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerKoble sammen dette produktet og en smarttelefonKoble en Android-smarttelefon til dette produktet

 1. Start PlayMemories Mobile på smarttelefonen.
 2. Velg modellnavnet til dette produktet (DIRECT-xxxx: xxxx).

 3. Angi passordet som vises på dette produktet.

  Smarttelefonen er koblet til produktet.

[186] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerKoble sammen dette produktet og en smarttelefonKoble produktet til en iPhone eller iPad

 1. Velg modellnavnet til dette produktet (DIRECT-xxxx: xxxx) på Wi-Fi-innstillingsskjermbildet til din iPhone eller iPad.

 2. Angi passordet som vises på dette produktet.


  iPhone- eller iPad-enheten er koblet til produktet.
 3. Bekreft at din iPhone eller iPad er tilkoblet til den "SSID"-en som vises på dette produktet.

 4. Gå tilbake til startskjermbildet, og kjør PlayMemories Mobile.

[187] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerKoble sammen dette produktet og en smarttelefonHente opp en applikasjon med [En touch (NFC)]

Du kan åpne en ønsket applikasjon fra applikasjonsmenyen på dette produktet ved å berøre produktet med en NFC-aktivert Android-smarttelefon. Hvis applikasjonen du åpner har en funksjon som virker sammen med smarttelefonen, vil produktet og smarttelefonen kobles til hverandre via Wi-Fi. For å bruke denne funksjonen må du registrere den ønskede appen på forhånd.

 1. MENU → (Trådløs)[En touch (NFC)] → ønsket applikasjon.
 2. Sett dette produktet i opptaksmodus, og berør så (N-merket) på produktet i 1 til 2 sekunder med en NFC-aktivert smarttelefon.
  • PlayMemories Mobile starter på smarttelefonen, og applikasjonen du har registrert, starter på dette produktet.

Merknad

 • Når produktet er i avspillingsmodus, vil ikke den registrerte applikasjonen starte, selv om du berører produktet med smarttelefonen.
 • Når du åpner en applikasjon med én berøring, selv om den applikasjonen ikke virker med en smarttelefon, starter PlayMemories Mobile på smarttelefonen. Gå ut av PlayMemories Mobile uten å utføre noen operasjon. Hvis du ikke forlater PlayMemories Mobile, blir smarttelefonen værende i tilkoblet status.

[188] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerStyre dette produktet ved hjelp av en smarttelefonSmart fjernkontr. integrert

Du kan bruke en smarttelefon som fjernkontroll for dette produktet og ta stillbilder eller ta opp filmer. Stillbilder/filmer som er tatt opp ved hjelp av fjernkontrollen, sendes til smarttelefonen fra produktet. Applikasjonen PlayMemories Mobile må være installert på smarttelefonen din.

 1. MENU → (Applikasjon) → [Applikasjonsliste][Smart fjernkontr. integrert].
 2. Når produktet er klart til tilkobling, vises et informasjonsskjermbilde på produktet. Koble sammen smarttelefonen og produktet ved hjelp av den viste informasjonen.
  • Tilkoblingsinnstillingene varierer fra telefon til telefon.

 3. Kontroller bildekomposisjonen på skjermen til smarttelefonen, og trykk deretter på lukkerknappen (A) på smarttelefonen for å ta et bilde.
  • Knappen (B) brukes til å endre innstillinger som for eksempel [EV], [Selvutl.] og [Vis og vurder].

Merknad

 • Når du tar opp filmer ved å bruke en smarttelefon som fjernkontroll, blir skjermen på produktet mørkere. Du kan heller ikke bruke søkeren til filmopptak.
 • Dette produktet deler tilkoblingsinformasjon for [Smart fjernkontr. integrert] med en enhet som har tillatelse til å koble seg til. Hvis du vil endre på hvilken enhet som har lov til å koble seg til produktet, må du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen ved å følge disse trinnene. MENU → (Trådløs)[SSID/Tilbakest. PO]. Etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du registrere smarttelefonen igjen.
 • Avhengig av fremtidige versjonsoppgraderinger kan driftsprosedyrene eller skjermvisningene endres uten varsel.

[189] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerStyre dette produktet ved hjelp av en smarttelefonOne touch-tilkobling til en NFC-aktivert Android-smarttelefon (NFC One touch-fjernkontroll)

Du kan koble sammen dette produktet og en NFC-aktivert Android-smarttelefon med én berøring, uten å utføre en komplisert innstillingsoperasjon.

 1. Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.
 2. Sett dette produktet i opptaksmodus.
  • NFC-funksjonen er tilgjengelig kun når (N-merket) vises på skjermen.
 3. Berør smarttelefonen med produktet.

  Smarttelefonen og produktet er koblet til hverandre, og PlayMemories Mobile starter på smarttelefonen.

  • Berør produktet med smarttelefonen i 1-2 sekunder, inntil PlayMemories Mobile starter.

Om "NFC"

NFC er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon over korte avstander mellom ulike enheter, som mobiltelefoner eller IC-brikker e.l. NFC gjør datakommunikasjon enklere ved at to enheter bare må berøre hverandre i et bestemt punkt.

 • NFC (Near Field Communication) er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde.

Merknad

 • Hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse, må du gjøre som følger:
  • Start PlayMemories Mobile på smarttelefonen din, og flytt så smarttelefonen sakte i retning av (N-merket) på dette produktet.
  • Hvis smarttelefonen befinner seg i et etui, må du ta den ut av dette.
  • Hvis produktet befinner seg i et etui, må du ta det ut av dette.
  • Kontroller om NFC-funksjonen er aktivert på smarttelefonen din.
 • Når [Flymodus] er stilt inn på [På], kan du ikke koble sammen dette produktet og smarttelefonen. Still inn [Flymodus][Av].
 • Hvis dette produktet og smarttelefonen er koblet sammen mens produktet er i avspillingsmodus, sendes det viste bildet til smarttelefonen.

[190] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerOverføre bilder til en smarttelefonSend til smarttelefon

Du kan overføre stillbilder til en smarttelefon og vise dem. Applikasjonen PlayMemories Mobile må være installert på smarttelefonen din.

 1. MENU (Trådløs) → [Send til smarttelefon] → ønsket innstilling.
  • Hvis du trykker på knappen (Send til smarttelefon) i avspillingsmodus, vises innstillingsskjermbildet for [Send til smarttelefon].
 2. Hvis produktet er klart til overføring, vises informasjonsskjermbildet på produktet. Koble sammen smarttelefonen og produktet ved hjelp av den viste informasjonen.
  • Innstillingsmetoden for å koble sammen smarttelefonen og produktet varierer fra smarttelefon til smarttelefon.

Menyelementdetaljer

Velg på denne enheten:
Brukes til å velge et bilde på produktet, som skal overføres til smarttelefonen.

(1) Velg fra [Dette bildet], [Alle bilder fra datoen] eller [Flere bilder].

(2) Hvis du velger [Flere bilder], må du velge de ønskede bildene med på kontrollhjulet, og deretter trykke på MENU → [Enter].

Velg på smarttelefonen:
Viser alle bilder som er lagret på produktets minnekort, på smarttelefonen.

Merknad

 • Du kan velge en bildestørrelse som skal sendes til smarttelefonen, fra [Opprinnelig], [2M] eller [VGA].
  For å endre bildestørrelsen må du følge nedenstående trinn.
  • For Android-smarttelefoner
   Start PlayMemories Mobile, og endre bildestørrelsen med [Innstillinger][Størrelse på kopiert bilde].
  • For iPhone/iPad
   Velg PlayMemories Mobile i innstillingsmenyen, og endre bildestørrelsen med [Størrelse på kopiert bilde].
 • Enkelte bilder vil kanskje ikke vises på smarttelefonen, avhengig av opptaksformatet.
 • RAW-bilder konverteres til JPEG-format når de sendes.
 • Du kan ikke sende filmer i XAVC S- eller AVCHD-format.
 • Dette produktet deler tilkoblingsinformasjon for [Send til smarttelefon] med en enhet som har tillatelse til å koble seg til. Hvis du vil endre på hvilken enhet som har lov til å koble seg til produktet, må du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen ved å følge disse trinnene. MENU → [Trådløs][SSID/Tilbakest. PO]. Etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du registrere smarttelefonen igjen.
 • Når [Flymodus] er stilt inn på [På], kan du ikke koble sammen dette produktet og smarttelefonen. Still inn [Flymodus][Av].

[191] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerOverføre bilder til en smarttelefonSende bilder til en Android-smarttelefon (NFC One touch-deling)

Med bare én touch kan du koble sammen dette produktet og en NFC-aktivert Android-smarttelefon, og sende et bilde som vises på produktskjermen, direkte til smarttelefonen. For filmer kan du kun overføre MP4-filmer som er tatt opp med [Filformat] stilt inn på [MP4].

 1. Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.
 2. Vis et enkeltbilde på produktet.
 3. Berør produktet med smarttelefonen.

  Produktet og smarttelefonen er koblet sammen, og PlayMemories Mobile starter automatisk på smarttelefonen, hvoretter det viste bildet sendes til smarttelefonen.

  • Før du berører smarttelefonen, må du slå av dvale- og skjermlåsfunksjonene på smarttelefonen.
  • NFC-funksjonen er tilgjengelig kun når (N-merket) vises på produktet.
  • Berør produktet med smarttelefonen i 1-2 sekunder, inntil PlayMemories Mobile starter.
  • For å overføre to eller flere bilder, må du velge MENU → (Trådløs)[Send til smarttelefon] for å velge bilder. Når den tilkoblingsaktiverte skjermen vises, må du bruke NFC til å koble sammen produktet og smarttelefonen.

Om "NFC"

NFC er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon over korte avstander mellom ulike enheter, som mobiltelefoner eller IC-brikker e.l. NFC gjør datakommunikasjon enklere ved at to enheter bare må berøre hverandre i et bestemt punkt.

 • NFC (Near Field Communication) er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde.

Merknad

 • Du kan velge en bildestørrelse som skal sendes til smarttelefonen, fra [Opprinnelig], [2M] eller [VGA].
  For å endre bildestørrelsen må du følge nedenstående trinn.
  • For Android-smarttelefoner
   Start PlayMemories Mobile, og endre bildestørrelsen med [Innstillinger][Størrelse på kopiert bilde].
  • For iPhone/iPad
   Velg PlayMemories Mobile i innstillingsmenyen, og endre bildestørrelsen med [Størrelse på kopiert bilde].
 • RAW-bilder konverteres til JPEG-format når de sendes.
 • Hvis bildeindeksen vises på produktet, kan du ikke overføre bilder med NFC-funksjonen.
 • Hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse, må du gjøre som følger:
  • Start PlayMemories Mobile på smarttelefonen din, og flytt så smarttelefonen sakte i retning av (N-merket) på dette produktet.
  • Hvis smarttelefonen befinner seg i et etui, må du ta den ut av dette.
  • Hvis produktet befinner seg i et etui, må du ta det ut av dette.
  • Bekreft at NFC-funksjonen er aktivert på smarttelefonen.
 • Når [Flymodus] stilt til er [På], kan du ikke koble produktet sammen med en smarttelefon. Still inn [Flymodus][Av].
 • Du kan ikke sende filmer i AVCHD-format.
 • Du kan ikke sende filmer i XAVC S-format.

[192] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerOverføre bilder til en datamaskinSend til datamaskin

Du kan overføre bilder som er lagret på produktet, til en datamaskin som er koblet til et trådløst tilgangspunkt eller en trådløs bredbåndsruter, og på denne måten enkelt sikkerhetskopiere bilder. Før du starter denne arbeidsoperasjonen, må du installere PlayMemories Home på datamaskinen din, og registrere tilgangspunktet i produktet.

 1. Start datamaskinen din.
 2. MENU(Trådløs) → [Send til datamaskin].

Merknad

 • Avhengig av programinnstillingene på datamaskinen din, vil produktet eventuelt slå seg av etter at bildene er lagret på datamaskinen.
 • Du kan overføre bilder fra produktet til bare én datamaskin av gangen.
 • Hvis du vil overføre bilder til en annen datamaskin, må du koble sammen produktet og datamaskinen med en USB-forbindelse, og følge instruksjonene i PlayMemories Home.

[193] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerOverføre bilder til en TVSe på en TV

Du kan vise bilder på en nettverksaktivert TV ved å overføre dem fra produktet, uten å koble sammen produktet og TV-en med en kabel. For enkelte TV-ers vedkommende vil du måtte utføre noen arbeidsoperasjoner på TV-en. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.

 1. MENU(Trådløs)[Se på en TV] → enhet du ønsker å koble til.
 2. Når du vil spille av bilder som lysbildevisning, trykk på på midten av kontrollhjulet.

  • For å vise neste eller forrige bilde manuelt, må du trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
  • For å endre enhet som skal kobles til, må du trykke nederst på kontrollhjulet og deretter velge [Enhetliste].

Innstillinger for lysbildevisning

Du kan endre innstillingene for lysbildevisningen ved å trykke nederst på kontrollhjulet.

Avspillingsvalg:
Velger den bildegruppen som skal vises.

Mappevisn. (Stillbilder):
Brukes til å velge mellom [Alle] og [Alt i mappen].

Datovisning:
Brukes til å velge mellom [Alle] og [Alt i datoomr.].

Intervall:
Brukes til å velge mellom [Kort] og [Lang].

Effekter*:
Velg mellom [På] og [Av].

Avsp.-bildets str.:
Velg mellom [HD] og [4K].

*Innstillingene er virksomme kun på BRAVIA TV-er som er kompatible med funksjonene.

Merknad

 • Du kan bruke denne funksjonen på en TV som støtter DLNA-avspiller.
 • Du kan vise bilder på en Wi-Fi Direct-aktivert TV eller på en nettverksaktivert TV (inklusive kabel-TV).
 • Hvis du kobler sammen TV-en og dette produktet, og ikke bruker Wi-Fi Direct, må du registrere tilgangspunktet ditt først.
 • Det kan ta tid å få vist bildene på TV-en.
 • Film kan ikke vises på TV via Wi-Fi. Bruk en HDMI-kabel (selges separat).

[194] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerEndre innstillingene til Wi-Fi-funksjoneneFlymodus

Når du går ombord på et fly e.l. kan du slå av alle Wi-Fi-funksjoner midlertidig.

 1. MENU (Trådløs) → [Flymodus] → ønsket innstilling.
  Hvis du stiller inn [Flymodus][På], vises et fly-ikon på skjermen.

[195] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerEndre innstillingene til Wi-Fi-funksjoneneWPS-trykk

Hvis tilgangspunktet ditt har en WPS-knapp, kan du enkelt og greit registrere tilgangspunktet med dette produktet ved å trykke på WPS-knappen.

 1. MENU(Trådløs) → [WPS-trykk].
 2. Trykk på WPS-knappen på det tilgangspunktet du vil registrere.

Merknad

 • [WPS-trykk] fungerer kun hvis sikkerhetsinnstillingen til tilgangspunktet ditt er satt på WPA eller WPA2, og tilgangspunktet ditt støtter WPS-knappmetoden. Hvis sikkerhetsinnstillingen er satt på WEP, eller tilgangspunktet ditt ikke støtter WPS-knappmetoden, må du utføre [Innst. for tilgangspkt.].
 • For nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner og innstillinger for dette tilgangspunktet, se bruksanvisningen for tilgangspunktet, eller ta kontakt med administratoren for tilgangspunktet.
 • Det er mulig en forbindelse ikke vil komme i stand, da dette avhenger av forholdene i omgivelsene, som typen veggmateriale, eller om det er en hindring eller et svakt trådløst signal mellom produktet og tilgangspunktet. Hvis dette skjer, må du endre plasseringen av produktet, eller flytte produktet nærmere tilgangspunktet.

[196] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerEndre innstillingene til Wi-Fi-funksjoneneInnst. for tilgangspkt.

Du kan registrere tilgangspunktet ditt manuelt. Før du starter prosedyren, må du sjekke SSID-navnet, sikkerhetssystemet og passordet til tilgangspunktet. Passordet kan være forhåndsinnstilt i enkelte enheter. Du finner nærmere informasjon i bruksanvisningen for tilgangspunktet, eller du kan kontakte administratoren for tilgangspunktet.

 1. MENU(Trådløs) → [Innst. for tilgangspkt.].
 2. Velg det tilgangspunktet du ønsker å registrere.

  Når det ønskede tilgangspunktet vises på skjermen: Velg det ønskede tilgangspunktet.

  Hvis det ønskede tilgangspunktet ikke vises på skjermen:Velg [Manuell innstilling] og still inn tilgangspunktet.

  *For nærmere informasjon om inndatametoden, se "Bruke tastaturet".

  • Hvis du velger [Manuell innstilling], skriv inn SSID-navnet til tilgangspunktet, og velg deretter sikkerhetssystem.

 3. Angi passordet og velg [OK].

  • Tilgangspunkter uten -merket krever ikke passord.

 4. Velg [OK].

Bruke tastaturet

Når det er nødvendig å skrive inn noe manuelt, vises et tastatur på skjermen.

 1. Inndataboks Tegnene du anga, vises.
 2. Skifte tegntype Hver gang du trykker på på midten av kontrollhjulet, veksler tegntypen mellom bokstavene i alfabetet, tall og symboler.
 3. Tastatur Hver gang du trykker på i midten, vises det tegnet du skriver inn.

  For eksempel: Hvis du ønsker å skrive "abd"

  Trykk på knappen for "abc", og trykk én gang på for å vise "a" → velg ""((5) flytt markøren), og trykk på → velg knappen for "abc", og trykk to ganger på for å vise "b" → velg knappen for "def", og trykk én gang på for å vise "d".

 4. Fullføre Fullfører de innlagte tegnene.
 5. Flytte markøren Flytter markøren i inndataboksen til høyre eller venstre.
 6. Slette Sletter tegnet foran markøren.
 7. Endrer neste tegn til stor eller liten bokstav.
 8. Skriver inn et mellomrom.

 • For å avslutte inntastingen må du velge [Avbryt].

Andre innstillingselementer

Avhengig av status eller innstillingsmetode for tilgangspunktet ditt, vil du kanskje stille inn flere elementer.

WPS PIN:
Viser den PIN-koden du skriver inn i den tilkoblede enheten.

Foretrukket tilkobl.:
Velg [På] eller [Av].

Innstilling av IP-adr.:
Velg [Auto] eller [Manuell].

IP-adresse:
Hvis du skriver inn IP-adressen manuelt, må du skrive inn den innstilte adressen.

Nettverksmaske/Standard gateway:
Når du stiller inn [Innstilling av IP-adr.][Manuell], må du legge inn en IP-adresse som passer til nettverksmiljøet ditt.

Merknad

 • For å gi prioritet til det registrerte tilgangspunktet, må du stille inn [Foretrukket tilkobl.][På].

[197] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerEndre innstillingene til Wi-Fi-funksjoneneRed. navn på enhet

Du kan endre enhetsnavnet under Wi-Fi Direct.

 1. MENU(Trådløs) → [Red. navn på enhet].
 2. Velg inndataboksen, og skriv deretter inn enhetens navn → [OK].

[198] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerEndre innstillingene til Wi-Fi-funksjoneneVis MAC-adresse

Viser MAC-adressen til dette produktet.

 1. MENU (Trådløs) → [Vis MAC-adresse].

[199] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerEndre innstillingene til Wi-Fi-funksjoneneSSID/Tilbakest. PO

Dette produktet deler tilkoblingsinformasjon for [Send til smarttelefon] og [Smart fjernkontr. integrert] med en enhet som har tillatelse til å koble seg til. Hvis du vil endre på hvilken enhet som har lov til å koble seg til, må du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen.

 1. MENU(Trådløs) → [SSID/Tilbakest. PO] [OK].

Merknad

 • Hvis du kobler dette produktet til smarttelefonen etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du registrere smarttelefonen igjen.

[200] Hvordan brukeBruke Wi-Fi-funksjonerEndre innstillingene til Wi-Fi-funksjoneneTilb.st. nettverksinn.

Tilbakestiller alle nettverksinnstillinger til standardinnstillingene.

 1. MENU(Trådløs) → [Tilb.st. nettverksinn.] [OK].

[201] Hvordan brukeLegge til applikasjoner i produktetPlayMemories Camera AppsPlayMemories Camera Apps

Du kan legge til ønskede funksjoner i dette produktet ved å koble til nettsiden for nedlasting av applikasjoner (PlayMemories Camera Apps) via Internett. Eksempelvis er følgende arbeidsoperasjoner tilgjengelige:

 • Du kan bruke ulike effekter for å ta bilder.
 • Du kan laste opp bilder til nettverkstjenester, direkte fra produktet.
 • Trykk på MENU(Applikasjon)[Introduksjon] for informasjon om tjenesten og tilgjengelige land og regioner.

[202] Hvordan brukeLegge til applikasjoner i produktetPlayMemories Camera AppsAnbefalt datamaskinmiljø

Hvis du vil vite mer om anbefalte datamaskinmiljøer for nedlasting av en applikasjon, og om å legge til funksjoner i produktet, kan du bruke følgende URL: "
PlayMemories Camera Apps"-nettsiden (www.sony.net/pmca/)

[203] Hvordan brukeLegge til applikasjoner i produktetInstallere applikasjoneneÅpne en tjenestekonto

Du kan åpne en tjenestekonto, noe du trenger for å kunne laste ned apper.

 1. Gå til nettstedet for nedlasting av applikasjoner.
 2. Følg instruksjonene på skjermen, og åpne en tjenestekonto.
  • Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned den ønskede appen til produktet.

[204] Hvordan brukeLegge til applikasjoner i produktetInstallere applikasjoneneLaste ned apper

Du kan laste ned applikasjoner med datamaskinen din.

 1. Gå til nettstedet for nedlasting av apper.
 2. Velg den ønskede appen og last den ned til produktet ved å følge instruksjonene på skjermen.
  • Koble sammen datamaskinen og produktet ved å bruke mikro-USB-kabelen (inkludert), mens du følger instruksjonene på skjermen.

[205] Hvordan brukeLegge til applikasjoner i produktetInstallere applikasjoneneLaste ned applikasjoner direkte til produktet ved hjelp av Wi-Fi-funksjonen

Du kan laste ned apper med Wi-Fi-funksjonen, uten å måtte koble til en datamaskin.

 1. MENU(Applikasjon) → Applikasjonsliste(PlayMemories Camera Apps), og følg deretter instruksjonene på skjermen for å laste ned applikasjoner.
  Opprett en tjenestekonto på forhånd.

Merknad

 • Når IP-adresseinnstillingen for dette produktet er [Manuell], kan du ikke laste ned en applikasjon. Still inn [Innstilling av IP-adr.][Auto].

[206] Hvordan brukeLegge til applikasjoner i produktetStarte applikasjoneneStarte den nedlastede appen

Start en applikasjon som er blitt lastet ned fra nedlastingssiden for applikasjoner, PlayMemories Camera Apps.

 1. MENU(Applikasjon) → [Applikasjonsliste]→ den applikasjonen du ønsker å starte.

Hint

Hvordan starte apper raskere

Tilordne [Nedlastingsapp.] og [Applikasjonsliste] til den tilpassede tasten. Du kan starte applikasjoner eller vise en applikasjonsliste bare ved å trykke på den tilpassede tasten mens skjermbildet med opptaksinformasjon vises.

[207] Hvordan brukeLegge til applikasjoner i produktetAdministrere applikasjoneneAvinstallere apper

Du kan avinstallere applikasjoner fra dette produktet.

 1. MENU(Applikasjon) → Applikasjonsliste[Applikasjonsbehandling][Behandle og fjerne]
 2. Velg den appen som skal avinstalleres.
 3. Velg for å avinstallere appen.
 • Den avinstallerte appen kan installeres på nytt. Hvis du vil vite mer, se nettstedet for nedlasting av applikasjonen.

[208] Hvordan brukeLegge til applikasjoner i produktetAdministrere applikasjoneneEndre rekkefølgen av apper

Du kan endre rekkefølgen de tillagte applikasjonene vises i på dette produktet.

 1. MENU (Applikasjon) → Applikasjonsliste[Applikasjonsbehandling] [Sortere].
 2. Velg den appen du vil gi en annen plassering.
 3. Velg ønsket plassering.

[209] Hvordan brukeLegge til applikasjoner i produktetAdministrere applikasjoneneBekrefte kontoinformasjonen for PlayMemories Camera Apps

Kontoinformasjonen for "Sony Entertainment Network", som er registrert på produktet, vises.

 1. MENU(Applikasjon) → Applikasjonsliste[Applikasjonsbehandling] [Vis kontoinformasjon].

[210] Hvordan brukeVise på datamaskinerAnbefalt datamaskinmiljøAnbefalt datamaskinmiljø

Du kan bekrefte operativsystemet for programvaren fra følgende internettadresse:
www.sony.net/pcenv/

[211] Hvordan brukeVise på datamaskinerBruke programvarenPlayMemories Home

Med PlayMemories Home kan du gjøre følgende:

 • Du kan importere bilder som er tatt med dette produktet, til datamaskinen din.
 • Du kan spille av bildene du har importert til datamaskinen din.
 • Du kan dele bildene dine ved hjelp av PlayMemories Online.

Med "Windows" kan du dessuten gjøre følgende:

 • Du kan organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert etter opptaksdato.
 • Du kan redigere og korrigere bilder, f.eks. ved å beskjære og endre størrelse på dem.
 • Du kan opprette en Blu-ray-plate, AVCHD-plate eller DVD-Video-plate fra AVCHD-filmer importert til en datamaskin.
  Du kan ikke opprette plater med filmer i XAVC S-format, men de kan importeres til datamaskiner.
 • Du kan laste opp bilder til en nettverkstjeneste. (En internettforbindelse er påkrevet.)
 • For ytterligere informasjon, se Help i PlayMemories Home.
 • Det kreves en internettforbindelse for å kunne bruke PlayMemories Online eller andre nettverkstjenester. PlayMemories Online eller andre nettverkstjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land eller regioner.

[212] Hvordan brukeVise på datamaskinerBruke programvarenInstallere PlayMemories Home

 1. Bruk nettleseren på datamaskinen din, gå til følgende internettadresse og installer PlayMemories Home.
  • Foreta installasjonen ved å følge anvisningene på skjermen.
  • Når installasjonen er fullført, startes PlayMemories Home.
  • Hvis PMB (Picture Motion Browser) fulgte med et produkt som ble kjøpt før 2011 og allerede er installert på datamaskinen, vil PMB overskrives av PlayMemories Home. Bruk PlayMemories Home.
 2. Koble sammen produktet og datamaskinen din ved hjelp av den medfølgende mikro-USB-kabelen.
  • Nye funksjoner vil kanskje legges til i PlayMemories Home. Selv om PlayMemories Home allerede er installert på datamaskinen din, må du koble dette produktet til datamaskinen din igjen.

A: Til Multi/Micro USB-terminalen

B: Til en USB-kontakt på datamaskinen

Merknad

 • Logg deg på som administrator.
 • Det er mulig at du må starte datamaskinen på nytt. Når det vises en melding hvor du får spørsmål om du vil starte datamaskinen på nytt, bekrefter du at du ønsker å gjøre dette.
 • Avhengig av systemmiljøet på datamaskinen er det mulig at DirectX blir installert.

Hint

 • For nærmere informasjon om PlayMemories Home, se Help i PlayMemories Home, eller gå til supportsiden for PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (kun engelsk).

[213] Hvordan brukeVise på datamaskinerBruke programvarenProgramvare for Mac-datamaskiner

Du finner opplysninger om programvare til Mac-datamaskiner på dette nettstedet:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Wireless Auto Import

"Wireless Auto Import" er påkrevet hvis du bruker en Mac-datamaskin og ønsker å importere bilder ved hjelp av Wi-Fi-funksjonen. Last ned "Wireless Auto Import" fra internettadressen ovenfor, og installer den på Mac-datamaskinen din. Du finner mer informasjon i hjelpen under "Wireless Auto Import".

Merknad

 • Hvilken programvare som kan brukes, avhenger av regionen.

[214] Hvordan brukeVise på datamaskinerBruke programvaren"Image Data Converter"

Med "Image Data Converter" kan du gjøre følgende:

 • Du kan redigere bildene som er tatt opp i RAW-format med ulike korreksjoner, som f.eks. tonekurve og skarphet.
 • Du kan justere bilder med hvitbalanse, eksponering, [Kreative innst.] osv.
 • Du kan lagre stillbilder som har vært vist og redigert på en datamaskin.
  Du kan enten lagre stillbildet i RAW-format eller lagre det i et generelt filformat.
 • Du kan vise og sammenlikne RAW-bilder og JPEG-bilder som er tatt med dette produktet.
 • Du kan rangere bildene i fem kategorier.
 • Du kan legge på fargeetiketter.

[215] Hvordan brukeVise på datamaskinerBruke programvarenInstallere "Image Data Converter"

 1. Last ned og installer programvaren ved å gå til følgende internettside (kun på engelsk).

Merknad

 • Logg deg på som administrator.

[216] Hvordan brukeVise på datamaskinerBruke programvarenÅpner "Image Data Converter Guide"

Windows:

[Start][All Programs][Image Data Converter][Help][Image Data Converter Ver.4].

 • For Windows 8 må du starte [Image Data Converter Ver.4] og velge [Help] på menylinjen → [Image Data Converter Guide].

Mac:

Finder → [Applications][Image Data Converter] [Image Data Converter Ver.4], og velg [Help] på menylinjen → [Image Data Converter Guide].

 • Hvis du vil vite mer om arbeidsoperasjonen, kan du også gå til støttesiden for "Image Data Converter" (kun tilgjengelig på engelsk).
  http://www.sony.co.jp/ids-se/

[217] Hvordan brukeVise på datamaskinerKoble sammen dette produktet og en datamaskinKoble produktet til en datamaskin

 1. Sett et tilstrekkelig oppladet batteri i produktet, eller koble det til en stikkontakt med en vekselstrømadapter AC-UD10 (selges separat).
 2. Slå på produktet og datamaskinen.
 3. Koble sammen produktet og datamaskinen din ved hjelp av mikro-USB-kabelen (inkludert) (A) .

  • Hvis du kobler sammen produktet og datamaskinen din ved hjelp av mikro-USB-kabelen når [Strømfors. via USB] er stilt inn på [På], fungerer datamaskinen din som strømkilde. (standardinnstilling: [På])

[218] Hvordan brukeVise på datamaskinerKoble sammen dette produktet og en datamaskinImportere bilder til datamaskinen

PlayMemories Home gjør det enkelt å importere bilder. For nærmere informasjon om funksjonene i PlayMemories Home, se Help for PlayMemories Home.

Importere bilder til datamaskinen uten å bruke PlayMemories Home (for Windows)

Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har koblet sammen dette produktet og en datamaskin med USB, må du klikke på [Open folder to view files][OK][DCIM] eller [MP_ROOT]. Kopier deretter de ønskede bildene til datamaskinen.

 • Hvis skjermbildet for Device Stage vises på en datamaskin som kjører Windows 7 eller Windows 8, dobbeltklikk på [Browse Files] → medieikon → mappen som bildene du vil importere, er lagret i.

Importere bilder til datamaskinen uten å bruke PlayMemories Home (for Mac)

Koble produktet til Mac-datamaskinen. Dobbeltklikk på ikonet for nylig oppdagede stasjoner på skrivebordet → mappen hvor bildet du ønsker å importere, er lagret. Dra og slipp bildefilen over ikonet for harddisken.

Merknad

 • Til å importe f.eks. AVCHD-filmer til datamaskinen, må du bruke PlayMemories Home.
 • Du må ikke redigere eller på annen måte behandle AVCHD-filmfiler/mapper fra den tilkoblede datamaskinen. Filmfiler kan være ødelagt eller bli uspillbare. Ikke slett eller kopier AVCHD-filmer på minnekortet fra datamaskinen. Sony kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av slike handlinger via datamaskinen.

[219] Hvordan brukeVise på datamaskinerKoble sammen dette produktet og en datamaskinKoble produktet fra datamaskinen

Bryter USB-forbindelsen mellom dette produktet og datamaskinen.

Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 2 nedenfor før du utfører følgende arbeidsoperasjoner:

 • Kobler fra kabelen.
 • Tar ut et minnekort.
 • Slå av produktet.

 1. Klikk på (Safely remove USB Mass Storage Device) på verktøylinjen.
 2. Klikk på den meldingen som vises.

Merknad

 • På Mac-datamaskiner må du dra og slippe minnekortikonet eller harddiskikonet over "søppel"-ikonet. Produktet kobles fra datamaskinen.
 • På datamaskiner som kjører Windows 7 eller Windows 8, er det ikke sikkert at frakoblingsikonet vises. I så fall kan du hoppe over trinn 1 og 2 ovenfor.

[220] Hvordan brukeVise på datamaskinerLage filmplaterPlatetype

HD-bildekvalitet (høy oppløsning)
En Blu-ray-plate setter deg i stand til å ta opp mer film av HD-kvalitet enn en DVD-plate.

HD-bildekvalitet (skrivbar AVCHD-plate)
Film med høy oppløsning (HD) kan tas opp på DVD-er, som DVD-R-plater, og en plate med høy bildekvalitet (HD) opprettes.

 • Du kan spille av en plate med HD-bildekvalitet på avspillingsenheter for AVCHD-format, som en Sony Blu-ray-spiller eller en PlayStation®3. Du kan ikke spille av platen på vanlige DVD-spillere.

Standard bildekvalitet (STD)
Film med standard bildekvalitet (STD) som er blitt konvertert fra HD-bildekvalitet, kan tas opp på DVD-er, som DVD-R-plater, og en plate med standard bildekvalitet (STD) opprettes.

Hint

Du kan benytte følgende typer 12 cm plater ved bruk av PlayMemories Home. Blu-ray-plater, se "Opprette Blu-ray-plater".

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Ikke-skrivbar

DVD-RW/DVD+RW: Overskrivbar

 • Sørg for at din "PlayStation 3" alltid bruker den nyeste versjonen av systemprogramvaren "PlayStation 3".
 • "PlayStation 3" vil kanskje ikke være tilgjengelig i alle land eller regioner.

[221] Hvordan brukeVise på datamaskinerLage filmplaterVelge metode for opprettelse av plate

Du kan opprette en plate fra filmer i AVCHD-format som er tatt opp med dette produktet. Avhengig av platetypen kan det variere hvilke enheter som kan brukes til avspilling. Velg en metode som egner seg for spilleren din.
For nærmere informasjon om opprettelse av en plate ved hjelp av PlayMemories Home, se Help i PlayMemories Home. (Kun for Windows)

Oppretter en plate med høy bildekvalitet (HD)
Skrivbart filmformat: PS, FX, FH
Spiller: Spillere for Blu-ray-plater (Sony Blu-ray-spiller, PlayStation®3 osv.)

Oppretter en plate med høy bildekvalitet (HD) (skrivbar AVCHD-plate)
Skrivbart filmformat: PS*, FX*, FH
Spiller: Spillere for AVCHD-format (Sony Blu-ray-spiller, PlayStation®3 osv.)

Oppretter en plate med standard bildekvalitet (STD)
Skrivbart filmformat: PS*, FX*, FH*
Spiller: Vanlige DVD-spillere og -enheter (DVD-spiller, datamaskin som kan spille av DVD-er osv.)

*Du kan bruke PlayMemories Home til å opprette en plate med filmer som er tatt opp i disse formatene, ved å konvertere dem til en lavere bildekvalitet.

[222] Hvordan brukeVise på datamaskinerLage filmplaterOpprette plater ved hjelp av andre enheter enn datamaskiner

Du kan også opprette plater med en Blu-ray-opptaker e.l. Avhengig av hvilken enhet du bruker, kan det variere hvilke platetyper som kan opprettes.

Blu-ray-opptaker:

HD-bildekvalitet (høy oppløsning)

Standard bildekvalitet (STD)

Harddiskopptaker e.l.:

Standard bildekvalitet (STD)

Merknad

 • Når du oppretter AVCHD-plater ved hjelp av PlayMemories Home fra filmer som er tatt opp med [Opptaksinnst.] til [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], konverteres bildekvaliteten, og det er ikke mulig å opprette plater som har den opprinnelige bildekvaliteten. Å konvertere bildekvaliteten tar tid. Bruk Blu-ray-plater hvis du vil lagre filmer med den opprinnelige bildekvaliteten.
 • For å opprette en Blu-ray-plate fra filmer tatt opp med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] må du bruke en enhet som er kompatibel med AVCHD-format Ver. 2.0. Den opprettede Blu-ray-platen kan kun avspilles på enheter som er kompatible med AVCHD-format Ver. 2.0.
 • Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du brenner en plate, kan du lese brukerveiledningen for enheten du bruker.
 • Filmer som er tatt opp med [Filformat] stilt inn på [XAVC S] kan ikke kopieres til plater.

[223] Hvordan brukeVise på datamaskinerLage filmplaterOpprette Blu-ray-plater

Du kan opprette Blu-ray-plater fra AVCHD-filmer som er importert til en datamaskin. Den aktuelle datamaskinen må være i stand til å opprette Blu-ray-plater. BD-R-plater (ikke skrivbare flere ganger) eller BD-RE-plater (skrivbare flere ganger) kan brukes. Det er ikke mulig å gjøre "multi-session"-opptak. For å kunne opprette Blu-ray-plater ved hjelp av PlayMemories Home må du først ha installert et eget tilleggsprogram. Hvis du vil vite mer, se under følgende nettadresse:

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

For at du skal kunne installere programvaren, må datamaskinen din være koblet til Internett. Du finner flere opplysninger i Help i PlayMemories Home.

Merknad

 • For å spille av en Blu-ray-plate som er opprettet ved hjelp av filmer som er tatt opp i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], må du bruke en enhet som er kompatibel med AVCHD-formatet Ver. 2.0.

[224] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetForholdsreglerForholdsregler

Sikkerhetskopiere minnekort

Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller: Vær nøye med å sikkerhetskopiere data, for å beskytte dem.

 • Hvis minnekortet tas ut eller produktet slås av under en lese- eller skriveoperasjon
 • Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektriske forstyrrelser.

Opprette en bildedatabasefil

Hvis du setter inn et minnekort som ikke inneholder en bildedatabasefil, i produktet og slår det på, oppretter produktet automatisk en bildedatabasefil ved hjelp av noe av minnekortets kapasitet. Prosessen kan ta lang tid, og du kan ikke bruke produktet før prosessen er fullført.
Hvis det oppstår en feil i databasefilen, må du eksportere alle bilder til datamaskinen din ved hjelp av PlayMemories Home og deretter formatere minnekortet med dette produktet.

Ikke bruk/oppbevar produktet på følgende steder

 • På svært varme, kalde eller fuktige steder
  I enkelte situasjoner, for eksempel i en bil som står i solen, kan kamerahuset bli deformert. Dette kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal.
 • Oppbevaring i direkte sollys eller i nærheten av en ovn
  Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert, noe som kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal.
 • På steder utsatt for vibrasjoner
 • I nærheten av sterke magnetfelt
 • På sandete eller støvete steder
  Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv inn i produktet. Dette kan gjøre at produktet slutter å virke som det skal, og i enkelte tilfeller føre til uopprettelige feil.

Om transportering

Ikke sett deg i en stol eller et annet sted med produktet i baklommen på bukser eller skjørt, da dette kan føre til skader på produktet.

Om driftstemperaturer

Produktet ditt er beregnet på bruk ved en temperatur på mellom 0 °C og 40 °C. Fotografering på svært kalde eller varme steder som avviker fra dette temperaturintervallet, anbefales ikke.

Informasjon om kondens

 • Hvis produktet flyttes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan det oppstå kondens både inni og utenpå produktet. Kondens kan gjøre at produktet slutter å virke som det skal.
 • Ved kondensdannelse må du slå av produktet og vente ca. en time til kondensen har fordampet. Hvis du forsøker å fotografere med kondens inne i objektivet, vil du ikke få klare bilder.

Om funksjonene som er tilgjengelige på produktet

Denne håndboken beskriver funksjonene til 1080 60i-kompatible enheter og 1080 50i-kompatible enheter. For å kontrollere om dette produktet er en 1080 60i-kompatibel eller en 1080 50i-kompatibel enhet, må du se etter følgende merker på bunnen av produktet.

 • 1080 60i-kompatibel enhet: 60i
 • 1080 50i-kompatibel enhet: 50i

Om bruk ombord på fly

 • Når du skal reise med fly, må du stille inn [Flymodus][På].

Om kompatibilitet av bildedata

Produktet samsvarer med den universelle standarden DCF (Design rule for Camera File system) fra JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med produktet ditt, kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr, kan spilles av med produktet ditt.

Om å spille av film på andre enheter

 • Dette produktet bruker MPEG-4 AVC/H.264 High Profile til opptak i AVCHD-format. Film som er tatt opp i AVCHD-format med dette produktet kan derfor ikke spilles av på følgende enheter.
  • Andre enheter som er kompatible med AVCHD-formatet, som ikke støtter høyprofil
  • Enheter som er inkompatible med AVCHD-formatet

  Dette produktet bruker også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til opptak i MP4-format. Dette er grunnen til at film som er tatt opp i MP4-format med dette produktet, bør spilles av på enheter som støtter MPEG-4 AVC/H.264.

 • Plater som er tatt opp med HD-bildekvalitet (high definition, eller høy oppløsning) kan kun spilles av på enheter som er kompatible med AVCHD-formatet.
  DVD-baserte spillere eller opptakere kan ikke spille av disker med HD-bildekvalitet, da de er inkompatible med AVCHD-formatet. DVD-baserte spillere eller opptakere vil kanskje heller ikke løse ut disker med HD-bildekvalitet, som er tatt opp i AVCHD-format.

Om skjermen, søkeren og objektivet

 • Monitoren er utviklet ved hjelp av avansert presisjonsteknologi som sikrer at over 99,99 % av pikslene er aktivt i bruk. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på monitoren. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke bildene på noen måte.
 • Hvis monitoren eller objektivet eksponeres for direkte sollys over lengre tid, kan dette føre til feil. Vær forsiktig med å plassere produktet i nærheten av vinduer eller utendørs.
 • Ikke trykk mot monitoren. Monitoren kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
 • På kalde steder kan bilder bli "hengende igjen" på monitoren. Dette er ikke feil.
 • Hvis det er dråper av vann eller andre væsker på monitoren, må du tørke av den med en myk klut. Hvis monitoren er våt i lengre tid, kan overflaten til monitoren endres eller forringes. Det kan forårsake feil.
 • Når batteripakken utlades, kan produktet slås av mens objektivet fortsatt er ute. Sett inn et oppladet batteriet, og slå produktet på igjen.
 • Ikke bruk makt på objektivet, og ikke utsett den for slag eller støt.
 • Ikke hold kameraet i skjermen eller søkeren.
 • Når du bruker objektivet med elektrisk zoom, må du være forsiktig så du ikke hekter fingrene eller andre gjenstander i objektivet.
 • Når du trykker ned søkeren, må du være forsiktig så du ikke setter fingrene i søkeren.
 • Ikke tving søkeren ned når øyemuslingen er trukket ut.
 • Hvis det setter seg vann, sand eller støv på søkeren, kan det forekomme feil.

Om blitsen

 • Ikke bær produktet rundt mens du holder det etter blitsenheten, og ikke bruk unødvendig mye kraft på blitsenheten.
 • Hvis vann, støv eller sand kommer inn i den åpne blitsenheten, kan det utløse en feil.
 • Når du trykker ned blitsen, må du være forsiktig så du ikke klemmer fingrene.

Om å kassere dette produktet, eller å overføre det til andre

Når du kasserer dette produktet, eller overfører det til andre, må du følge nedenstående prosedyre for å beskytte private opplysninger.
 • Utfør [Tilbakestille innst.] for å tilbakestille alle innstillingene.

[225] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetForholdsreglerInformasjon om det interne, oppladbare batteriet

Dette kameraet er utstyrt med et internt oppladbart batteri som styrer dato, klokkeslett og andre innstillinger, uansett om strømmen er på eller av, eller om batteriet er ladet eller utladet. Det oppladbare batteriet lades kontinuerlig når du bruker produktet. Hvis du imidlertid bruker produktet bare i korte perioder, vil det gradvis utlades. Hvis det går rundt 1 måneder uten at du bruker produktet i det hele tatt, utlades batteriet fullstendig. I slike tilfeller må du passe på å lade opp batteriet før du bruker produktet. Selv om det oppladbare batteriet ikke er ladet opp, kan du allikevel bruke produktet så lenge du ikke har behov for å registrere dato og klokkeslett.

Lademetode for det interne, oppladbare batteriet

Sett inn et ladet batteri i produktet, eller koble produktet til en stikkontakt ved hjelp av vekselstrømadapteren (inkludert), og la produktet ligge i 24 timer eller mer med strømmen slått av.

[226] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetForholdsreglerOm batteripakken

Lade batteriet

 • Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker produktet for første gang.
 • En oppladet batteripakke vil lades ut litt etter litt, selv om du ikke bruker den. Lad batteripakken hver gang du har tenkt å bruke produktet, så du ikke går glipp av noen muligheter til å ta bilder.
 • Du kan lade batteriet selv om det ikke er helt utladet. Du kan bruke en delvis oppladet battteri.
 • Hvis ladelampen blinker og ladingen avbrytes halvveis, må du ta ut batteripakken og sette den inn igjen én gang.
 • Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Det er ikke sikkert at batteriet lades effektivt ved en temperatur utenfor dette området.
 • Hvis du kobler dette produktet sammen med en bærbar datamaskin som ikke er koblet til en strømkilde, kan batteriet på den bærbare tappes. Ikke lad dette produktet for lenge ved hjelp av den bærbare datamaskinen.
 • Ikke slå på/omstart en datamaskin, vekk opp en datamaskin fra dvalemodus eller slå av en datamaskin mens dette produktet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel. Det kan føre til at dette produktet slutter å virke som det skal. Koble produktet fra datamaskinen før du utfører ovennevnte arbeidsoperasjoner.
 • Vi garanterer ikke at ladingen vil fungere dersom du bruker en modifisert datamaskin eller en datamaskin du har bygget selv.

Ladetid (fullstendig opplading)

Ved lading med vekselstrømadapteren (inkludert) er ladetiden ca. 230 minutter. Ovennevnte ladetid gjelder for lading av et helt utladet batteri ved en temperatur på 25 °C. Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og andre omstendigheter.

Effektiv bruk av batteriet

 • Batteriets ytelse reduseres på steder med lav temperatur. Når det er kaldt, vil driftstiden til batteriet være kortere. Hvis du vil at batteriet skal kunne brukes lengre, anbefaler vi at du legger det i en lomme tett inntil kroppen for å varme det opp, og setter det inn i produktet rett før du starter et opptak. Hvis du har metallgjenstander i lommen din, f.eks. nøkler, må du være klar over kortslutningsfaren.
 • Hvis du bruker blitsen eller zoomen hyppig, vil batteripakken raskt tømmes for strøm.
 • Vi anbefaler at du har reservebatterier i bakhånd, og at du prøvefotograferer før du tar de bildene du egentlig vil ha.
 • Ikke utsett batteriet for vann. Batteriet er ikke vannbestandig.
 • Ikke legg batteriet på svært varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.
 • Hvis batteriet er skitten, vil du kanskje ikke kunne slå på produktet, eller batteripakken vil ikke lades skikkelig. I så fall må du rengjøre batteriet ved forsiktig å tørke bort støv fra det, med en myk klut eller en bomullsdott.

Indikator for gjenværende batteristrøm

 • Indikatoren for gjenværende batteristrøm vises på skjermen.

   

  A:Høyt batterinivå

  B:Batteriet er tomt

 • Det tar omtrent ett minutt før indikatoren for gjenværende batteristrøm vises korrekt.
 • Under visse driftsforhold eller miljøforhold vil indikatoren for gjenværende batteristrøm kanskje ikke vises korrekt.
 • Hvis du ikke har brukt produktet på en viss tid mens strømmen er på, vil produktet automatisk slå seg av (Auto AV-funksjonen).
 • Hvis den gjenværende batteritiden ikke vises på skjermen, må du trykke på DISP (displayinnstillingsknappen) for å vise den.

Oppbevare batteripakken

 • For at batteripakken fortsatt skal fungere, må du lade den opp minst én gang i året og deretter lade den fullstendig ut i produktet. Oppbevar batteripakken på et kjølig og tørt sted.
 • Når du skal bruke opp batteripakken, må du la produktet stå i lysbildeavspillingsmodus til strømmen er brukt opp.
 • For å unngå korrosjon på kontakten, kortslutning osv. må du passe på å bruke en plastpose for å unngå at batteriet kommer i kontakt med metalliske materialer når du transporterer eller oppbevarer det.

Om batteriets levetid

 • Batteriets levetid er begrenset. Hvis du bruker samme batteri gjentatte ganger, eller bruker samme batteri over et lengre tidsrom, vil batterikapasiteten gradvis reduseres. Hvis den tilgjengelige batteritiden forkortes betydelig, er det antagelig på tide å skifte batteri.
 • Batteriets levetid varierer med oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene og med miljøet der batteriet brukes.

[227] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetForholdsreglerLade batteriet

 • Den medfølgende vekselstrømadapteren er spesiallaget for dette produktet. Ikke koble den til andre elektroniske enheter. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil.
 • Pass på å bruke en ekte Sony vekselstrømadapter.
 • Hvis ladelampen på produktet blinker under lading, må du ta ut den batteripakken som lades, og deretter sette den samme batteripakken inn i produktet igjen. Hvis ladelampen blinker igjen, kan dette tyde på en feil ved batteriet, eller på at en batteripakke av en annen type enn den spesifiserte er satt inn. Kontroller at batteriet er av den spesifiserte typen.
  Hvis batteripakken er av den spesifiserte typen, må du ta ut batteripakken, bytte den ut med en ny eller en annen, og kontrollere om det nyinnsatte batteriet lades på riktig måte. Hvis det nyinnsatte batteriet lades på riktig måte, kan det ha vært en feil ved det forrige batteriet.
 • Hvis ladelampen blinker selv om vekselstrømadapteren er koblet til produktet og stikkontakten, tyder dette på at ladingen har stoppet midlertidig og er i standbymodus. Ladingen stopper og laderen går over i standbymodus hvis temperaturen er høyere eller lavere enn den anbefalte driftstemperaturen. Når temperaturen er tilbake i det korrekte temperaturområdet, gjenopptas ladingen, og ladelampen tennes igjen. Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og 30°C.
 • Når vekselstrømadapteren (inkludert) kobles til produktet, er ikke opptak og avspilling tilgjengelig.

[228] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetForholdsreglerMinnekort

Minnekort

Korttypeindikasjoner i hjelpeveiledningen

Memory Stick PRO Duo
(Memory Stick XC-HG Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo)

Memory Stick Micro
(Memory Stick Micro (M2)/Memory Stick Micro (Mark2))

SD-kort
(SD-minnekort/SDHC-minnekort/SDXC-minnekort)

microSD-minnekort
(microSD-minnekort/microSDHC-minnekort/microSDXC-minnekort)

 • Memory Stick PRO Duo-medier og SD-kort på opptil 64 GB er blitt testet, og det er vist at de fungerer med dette produktet.
 • Memory Stick Micro-medier på opptil 16 GB og microSD-minnekort på opptil 64 GB er blitt testet, og det er vist at de fungerer med dette produktet.
 • Når du tar opp film, anbefales følgende minnekort:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))
  • (Memory Stick XC-HG Duo (Mark2))
  • (Memory Stick PRO-HG Duo)
  • (Mark2) (Memory Stick Micro (Mark2))
  • SD-kort av typen Class 4 eller raskere, microSD-minnekort av typen Class 4 eller raskere
 • Bruk følgende minnekort ved opptak av filmer i XAVC S-format:
  • SDXC-minnekort opptil 64 GB (klasse 10 eller raskere)
  • UHS-I-kompatible SDXC-minnekort opptil 64 GB
  • Memory Stick XC-HG Duo
 • SD-kort støtter også UHS-I-standarden.

Merknad

 • Når du bruker et minnekort i dette produktet for første gang, bør du, før du begynner å gjøre opptak, formatere kortet ved hjelp av produktet, så minnekortet fungerer på en stabil måte.
  Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en datamaskin e.l.
 • Hvis du gjentatte ganger tar bilder og sletter dem, og dette pågår lenge, kan det hende at dataene i en fil på minnekortet vil bli fragmentert, og filmopptak kan bli avbrutt midt i opptaket. I slike tilfeller må du lagre bildene på en datamaskin eller et annet lagringssted og deretter utføre [Formater].
 • Det kan ikke garanteres at et minnekort som er formatert på en datamaskin, vil fungere i produktet.
 • Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av minnekort og utstyret som brukes.
 • Vi anbefaler deg å sikkerhetskopiere viktige data til harddisken på en datamaskin.
 • Ikke sett etiketter på minnekortet eller på en minnekortadapter.
 • Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med fingrene eller en metallgjenstand.
 • Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.
 • Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortet.
 • Ikke utsett minnekortet for vann.
 • Oppbevar minnekortet utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge det.
 • Minnekortet kan være varmt når det har vært i bruk over lengre tid. Vær forsiktig når du håndterer det.
 • Ikke sett inn et minnekort som ikke passer i minnekortsporet. Hvis du gjør det, vil det forårsake feil.
 • Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende betingelser:
  • På steder med høy temperatur, f.eks. i en bil som er parkert i solen.
  • På steder som er utsatt for direkte sollys
  • På fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
 • Bilder som er lagret på Memory Stick XC-HG Duo-medier, SDXC-minnekort og microSDXC-minnekort kan ikke importeres til eller spilles av på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exFAT når de er koblet sammen med en mikro-USB-kabel. Forviss deg om at enheten er kompatibel med exFAT før du kobler den til produktet. Hvis du kobler produktet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet som svar på denne oppfordringen, fordi det vil slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystemet som brukes på Memory Stick XC-HG Duo-medier, SDXC-minnekort og microSDXC-minnekort.)

Om å bruke minnekortadapter (selges separat)

 • Når du setter inn et minnekort i minnekortadapteren, må du kontrollere at minnekortet er satt inn riktig vei og så langt det går. Hvis kortet ikke settes inn på riktig måte, kan det forårsake funksjonssvikt.
 • Når du bruker Memory Stick Micro-medier eller et microSD-minnekort sammen med dette produktet, må du først sette det inn i en kompatibel minnekortadapter.

Memory Stick

Følgende typer Memory Stick-medier kan brukes med produktet. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle Memory Stick-funksjoner vil virke som de skal.

 • Memory Stick PRO Duo: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick XC-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick Micro (M2): *1
 • Memory Stick Micro (Mark2): *1

*1Dette Memory Stick-mediet er utstyrt med MagicGate-funksjonen. MagicGate er en opphavsrettsbeskyttende teknologi (kopisperre) som bruker kryptering. Dataopptak/avspilling som krever MagicGate-funksjoner kan ikke utføres med dette produktet.

*2Høyhastighetsdataoverføring med parallellgrensesnitt støttes.

*3Når du tar opp film, er det bare medier som er merket med Mark2, som kan brukes.

Om bruken av Memory Stick Micro-medier (selges separat)

 • Dette produktet er kompatibelt med Memory Stick Micro-medier (M2). M2 er en forkortelse for Memory Stick Micro.
 • Når du skal bruke en Memory Stick Micro med dette produktet, må du huske å sette inn Memory Stick Micro i en M2-adapter av Duo-størrelse. Hvis du setter inn en Memory Stick Micro i produktet uten en M2-adapter av Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta den ut av produktet.
 • Oppbevar Memory Stick Micro utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge det.

[229] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetRengjøre dette produktetOm rengjøring

Rengjøre linsen og blitsen

Tørk av blitsoverflaten med en myk klut for å fjerne fingeravtrykk, støv og lignende.

Rengjøre linsen

 • Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske løsemidler, som f.eks. tynner eller bensin.
 • Når du rengjør linsen, må du fjerne støv med en blåser (fås i fotoutstyrsbutikker). Hvis støv sitter fast på overflaten, tørker du det av med en myk klut eller et papirlommetørkle som er lett fuktet med linserensevæske. Tørk i sirkelbevegelser fra midten mot kantene. Ikke sprut linserensevæske direkte på linsen.

Rengjøre blitsen

Rengjør blitsoverflaten før bruk. Smuss på blitsoverflaten kan begynne å ryke eller brenne på grunn av varme fra blitslyset. Tørk av blitsen med en myk klut for å fjerne smuss, støv og lignende.

Rengjøre produktoverflaten

Rengjør produktoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. For å forhindre skade på overflaten eller huset:

 • Ikke utsett produktet for kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem eller insektgift.
 • Ikke ta på produktet med noen av de ovennevnte stoffene på hånden.
 • Ikke la produktet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.

Rengjøre skjermen

 • Hvis olje, fuktighetskrem eller lignende fra hendene dine blir værende på skjermen, skal det mindre til for at bildebelegget løsner. Tørk av olje eller fuktighetskrem så raskt som mulig.
 • Hvis du tørker av skjermen hardt med tørkepapir eller lignende, kan det bli riper i belegget.
 • Hvis det kommer fingermerker eller støv på skjermen, fjerner du dette forsiktig fra overflaten og tørker deretter over skjermen med en myk klut.

[230] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetAntall stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for filmAntall stillbilder

Antallet stillbilder kan variere med opptaksforholdene og minnekortet.

[Bildestørr.]: [L: 20M]
Når [Bildeforhold] er stilt inn på [3:2]*

Standard

2GB: 295 bilder

4GB: 590 bilder

8GB: 1200 bilder

16GB: 2400 bilder

32GB: 4850 bilder

64GB: 9600 bilder

Fin

2GB: 170 bilder

4GB: 345 bilder

8GB: 700 bilder

16GB: 1400 bilder

32GB: 2800 bilder

64GB: 5600 bilder

Ekstra fin

2GB: 125 bilder

4GB: 255 bilder

8GB: 520 bilder

16GB: 1000 bilder

32GB: 2050 bilder

64GB: 4150 bilder

RAW og JPEG

2GB: 58 bilder

4GB: 115 bilder

8GB: 235 bilder

16GB: 475 bilder

32GB: 950 bilder

64GB: 1900 bilder

RAW

2GB: 88 bilder

4GB: 175 bilder

8GB: 355 bilder

16GB: 710 bilder

32GB: 1400 bilder

64GB: 2850 bilder

*Når [Bildeforhold] er stilt inn på noe annet enn [3:2], kan du lagre flere bilder enn det som er vist ovenfor. (Unntatt når [Kvalitet] er angitt som [RAW].)

Merknad

 • Selv når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren "9999".
 • Når et bilde som er tatt opp ved hjelp av et annet produkt, spilles av på dette produktet, vil bildet kanskje ikke vises i riktig størrelse.

[231] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetAntall stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for filmOpptakstid for film

Tabellen nedenfor viser et anslag for maksimale opptakstider som kan lagres på et minnekort som er formatert med dette produktet. Disse tallene er de samlede tidene for alle filmfiler på minnekortet. Gjenværende opptakstid kan variere med opptaksforholdene og minnekortet.

Verdiene når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S] og [AVCHD] er basert på opptak med [Dobbelt videoopptak] stilt inn på [Av].

(h (timer), m (minutter))

[Filformat]:[XAVC S]

60p 50M

50p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

24p 50M (Kun for 1080 60i-kompatible modeller.)

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

120p 50M

100p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

[Filformat]:[AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

2GB: 9 m

4GB: 15 m

8GB: 35 m

16GB: 1 h 15 m

32GB: 2 h 30 m

64GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

[Filformat]:[MP4]

1440×1080 12M

2GB: 15 m

4GB: 40 m

8GB: 1 h 20 m

16GB: 2 h 45 m

32GB: 5 h 30 m

64GB: 11 h 5 m

VGA 3M

2GB: 1 h 10 m

4GB: 2 h 25 m

8GB: 4 h 55 m

16GB: 9 h 55 m

32GB: 20 h

64GB: 40 h 10 m

Den maksimale varigheten på et kontinuerlig opptak er rundt 29 minutter per opptak (begrenset av produktspesifikasjonene). For film i formatet [MP4 12M] kan du ta sammenhengende opptak på rundt 15 minutter (begrenses av filstørrelsen på 2 GB).

Merknad

 • Den gjenværende opptakstiden for film varierer, fordi produktet er utstyrt med VBR (Variable Bit Rate, eller variabel bit-hastighet), som automatisk justerer bildekvaliteten etter den scenen som tas opp.
  Når du tar opp film av et motiv i rask bevegelse, er bildet klarere, men den gjenværende opptakstiden er kortere, fordi det kreves mer minne til opptaket.
  Den gjenværende opptakstiden varierer også med opptaksforholdene, motivet og innstillingene for bildekvalitet og bildestørrelse.

[232] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetBruke dette produktet i utlandetPluggadapter

Du kan bruke vekselstrømadapteren (inkludert) i alle land eller områder hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm og 50 Hz eller 60 Hz.

Merknad

 • Ikke bruk en elektronisk spenningstransformator, da dette kan føre til feil.

[233] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetBruke dette produktet i utlandetOm fargesystemer for TV

For at du skal kunne vise filmer som er tatt opp med dette produktet på et TV-apparat, må produktet og TV-en bruke samme farge-TV-system. Sjekk hvilket TV-system som benyttes i landet eller området der du bruker produktet.

 • NTSC-system:
  Bahamas, Bolivia, Canada, Mellom-Amerika, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, Filippinene, USA, Venezuela osv.

 • PAL-system:
  Australia, Østerrike, Belgia, Kina, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland, Hongkong, Ungarn, Indonesia, Italia, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Singapore, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Thailand, Tyrkia, Storbritannia, Vietnam osv.

 • PAL-M-system:
  Brasil

 • PAL-N system:
  Argentina, Paraguay, Uruguay

 • SECAM-system:
  Bulgaria, Frankrike, Hellas, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Russland, Ukraina osv.

[234] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetAnnen informasjonZEISS-objektiv

Kameraet er utstyrt med et ZEISS-objektiv som er i stand til å reprodusere skarpe bilder med glimrende kontrast. Objektivet på kameraet er utviklet ved hjelp av et kvalitetssikringssystem som er sertifisert av ZEISS i samsvar med kvalitetsstandardene til ZEISS i Tyskland.

[235] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetAnnen informasjonLisens

Lisensmerknader

Med dette produktet følger programvare som er underlagt lisensavtaler fra programvarens eiere. I tråd med forespørsler fra opphavsrettsinnehaverne av denne programvaren er vi forpliktet til å informere om følgende: Les følgende avsnitt. Lisensene (på engelsk) er lagret i produktets internminne. Hvis du ønsker å lese lisenser i mappen "PMHOME" - "LICENSE", må du opprette en masselagringstilkobling mellom produktet og datamaskinen.

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVC-PATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG ANNEN ULØNNET BRUK VED EN FORBRUKER FOR

(i) KODING AV VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER

(ii) DEKODING AV AVC-VIDEO SOM ER KODET AV EN FORBRUKER INVOLVERT I EN PERSONLIG AKTIVITET OG/ELLER ER KJØPT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å LEVERE AVC-VIDEO.

DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. YTTERLIGERE OPPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare

Programvare som er kvalifisert for følgende GNU General Public License (heretter kalt "GPL") eller GNU Lesser General Public License (heretter kalt "LGPL"), er inkludert i produktet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha tilgang til, endre og videredistribuere kildekode for disse programmene under vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.

Kildekode er tilgjengelig på Internett.

Bruk følgende URL for å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss angående innhold i kildekode.

Lisensene (på engelsk) er lagret i produktets internminne. Hvis du ønsker å lese lisenser i mappen "PMHOME" - "LICENSE", må du opprette en masselagringstilkobling mellom produktet og datamaskinen.

[236] Hvordan brukeForholdsregler / dette produktetVaremerkerVaremerker

 • Følgende merker er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Corporation.
  , Cyber-shot, , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, BRAVIA, PhotoTV HD, PlayMemories Online, PlayMemories Online-logoen, PlayMemories Home, PlayMemories Home-logoen, PlayMemories Mobile, PlayMemories Mobile-logoen

     PlayMemories Camera Apps, PlayMemories Camera Apps-logoen

 • XAVC S og er registrerte varemerker for Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemerker som tilhører Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive og AVCHD Progressive-logoen er varemerker for Panasonic Corporation og Sony Corporation.
 • Dolby og det doble D-symbolet er varemerker som eies av Dolby Laboratories.
 • HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows, DirectX og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
 • Mac og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Inc.
 • iOS er et registrert varemerke eller varemerke for Cisco Systems Inc.
 • iPhone og iPad er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
 • SDXC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.
 • Android og Google Play er varemerker eller registrerte varemerker for Google Inc.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logoen, Wi-Fi PROTECTED SET-UP er registrerte varemerker eller varemerker for Wi-Fi Alliance.
 • N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
 • DLNA og DLNA CERTIFIED er varemerker for Digital Living Network Alliance.
 • "" og "PlayStation" er registrerte varemerker for Sony Computer Entertainment Inc.

 • Gjør det enda morsommere å bruke PlayStation 3, ved å laste ned PlayStation 3-applikasjonen fra PlayStation Store (hvis tilgjengelig).
 • PlayStation 3-applikasjonen krever en PlayStation Network-konto og nedlasting av applikasjonen. Tilgjengelig i områder der PlayStation Store er tilgjengelig.
 • Eye-Fi er varemerke for Eye-Fi Inc.
 • I tillegg er system- og produktnavn som brukes i denne håndboken som regel varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive utviklere eller produsenter. Merkene ™ og ® vil kanskje ikke være angitt i alle tilfeller i denne håndboken.

[237] FeilsøkingHvis du har problemerHvis du har problemerFeilsøking

Hvis du får problemer med produktet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:

 1. Se punktene under "Feilsøking", og kontroller så produktet.
  Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:□□:□□" på skjermen, må du se egendiagnose-displayet.
 2. Ta ut batteriet, vent ca. ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på produktet.
 3. Initialiser innstillingene.
 4. Konsulter forhandleren din eller det lokale, autoriserte servicesenteret. Du finner mer informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål på nettsidene våre for brukerstøtte.
  http://www.sony.net/

[238] FeilsøkingFeilsøkingBatteri og strømDu kan ikke sette batteriet inn i produktet.

 • Pass på at batteriet peker i riktig retning, og sett det inn slik at batteriets låsehendel går i lås.

[239] FeilsøkingFeilsøkingBatteri og strømDu kan ikke slå på produktet.

 • Etter at du har satt batteriet inn i kameraet, kan det ta en liten stund før produktet er klart til bruk.
 • Forviss deg om at batteriet er satt inn riktig.
 • Batteriet vil lades ut av seg selv, selv om du ikke bruker det. Lad batteriet før bruk.
 • Forviss deg om at batteriet er NP-BX1.

[240] FeilsøkingFeilsøkingBatteri og strømStrømmen slås plutselig av.

 • Hvis produktet eller batteriet har feil temperatur, kan strømmen bli slått av for å beskytte produktet. I så fall vises en melding på produktets skjerm før produktet slås av.
 • Hvis du ikke har brukt produktet på en viss tid mens strømmen er på, vil produktet automatisk slå seg av for å hindre at batteriet tømmes. Slå på produktet igjen.

[241] FeilsøkingFeilsøkingBatteri og strømIndikatoren for gjenværende batteristrøm viser feil nivå.

 • Dette skjer når du bruker produktet på ekstremt varme eller kalde steder.
 • Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Hvis brukstiden reduseres betydelig fra en opplading til neste, er det sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet med et nytt.

[242] FeilsøkingFeilsøkingBatteri og strøm Ladelampen til produktet blinker mens batteriet lades.

 • Forviss deg om at batteriet er NP-BX1.
 • Batterier som ikke har vært brukt på mer enn et år, kan ha tatt skade.
 • Dette forekommer bare hvis du lader batteriet i ekstremt varme eller kalde miljøer. Den beste temperaturen for lading av batteriet er mellom 10 °C og 30 °C.

[243] FeilsøkingFeilsøkingBatteri og strømBatteriet som sitter i kameraet, lades ikke.

 • Lad batteriet mens kameraet er slått av.

[244] FeilsøkingFeilsøkingBatteri og strømBatteriet er ikke ladet.

 • Når batteriet ikke er ladet (ladelampen lyser ikke), selv om du har fulgt korrekt ladeprosedyre, må du kontrollere at strømmen til produktet er slått av, og deretter fjerne batteriet og sette det samme batteriet ordentlig inn igjen, eller koble fra USB-kabelen og koble den til igjen.

[245] FeilsøkingFeilsøkingBatteri og strømSkjermen slås ikke på, selv om produktet er slått på.

 • [FINDER/MONITOR] er stilt inn på [Søker] og den elektroniske søkeren er hevet. Press den elektroniske søkeren ned eller still inn [FINDER/MONITOR][Auto].

[246] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmDu kan ikke lagre bilder.

 • Du bruker et minnekort der skrivebeskyttelsesbryteren står på LOCK. Sett bryteren i opptaksstilling.
 • Sjekk ledig kapasitet på minnekortet.
 • Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
 • [Selvutløser] er aktivert.

[247] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmOpptaket tar lang tid.

 • Støyreduksjonsfunksjonen behandler et bilde. Dette er ikke feil.
 • Du fotograferer i RAW-modus. Siden RAW-datafiler er store, kan det ta tid å fotografere i RAW-modus.
 • [Auto HDR]-funksjonen behandler et bilde.
 • Produktet samler bilder.

[248] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmBildet er ute av fokus.

 • Motivet er for tett innpå. Ta bilder fra den korteste opptaksavstanden (W-siden: Ca. 5 cm, T-siden: Ca. 30 cm (fra linsen)).
 • Trykk lukkerknappen halvveis ned, og ta deretter bildet.
 • Lyset i omgivelsene er ikke tilstrekkelig.
 • Motivet du fotograferer egner seg ikke for autofokusering. Gjør opptak i [Fleksibelt punkt]-modus eller modus for manuelt fokus.

[249] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmZoomen virker ikke.

 • Du kan ikke bruke zoomefunksjoner sammen med panoramafotografering.
 • I følgende situasjoner kan du kun bruke den optiske zoomen:
  • Ved bruk av Smilutløseren-funksjonen.
  • [Kvalitet]er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG].

[250] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmBlitsen virker ikke.

 • Hev blitsen.
 • Du kan ikke bruke blitsen i følgende situasjoner:
  • [Bildestabilisering], [Nattscene], [Håndh. kam. i halvlys], [Fyrverkeri] eller [Høy følsomhet] er valgt i Scenevalg.
  • Under panoramafotografering.
  • Under filmopptak

[251] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmUklare runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.

 • Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil.

[252] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmNæropptaksfunksjonen (makro) virker ikke.

 • Dette produktet justerer automatisk fokus. Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold den der. Fokusjusteringen kan ta litt tid når du tar bilder av et motiv i liten avstand fra kameraet.
 • Næropptaksfunksjonen fungerer ikke når [Sportsbilder], [Fyrverkeri] er angitt i Scenevalg.

[253] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmOpptaksdato og -tidspunkt vises ikke på skjermen.

 • Dato og klokkeslett vises ikke under opptak. De vises bare ved avspilling.

[254] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmDato og klokkeslett registreres ikke riktig.

 • Still inn korrekt dato og klokkeslett.
 • Området som angis ved hjelp av [Områdeinnstilling], skiller seg fra det faktiske området. Velg det faktiske området.

[255] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp film Lampen for blenderverdi og/eller lukkerhastighet og/eller måling blinker.

 • Motivet er for lyst eller for mørkt til at det kan fotograferes med den nåværende blenderverdien og/eller lukkerhastigheten. Juster innstillingene igjen.

[256] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmFargene i bildet er ikke riktige.

 • Juster [Hvitbalanse].
 • [Bildeeffekt] er angitt. Still inn [Bildeeffekt][Av].
 • For å tilbakestille innstillingene til standardverdiene, må du utføre [Tilbakestille innst.].

[257] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmDet oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.

 • Under dårlige lysforhold øker lysstyrken på skjermen, slik at det blir enklere å se innholdet. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.

[258] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmEn mørk skygge vises på bildet.

 • Avhengig av lysstyrken til motivet kan du komme til å se en mørk skygge når du skifter blender. Dette er ikke feil.

[259] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmMotivet har røde øyne.

 • Still inn [Rødøyereduksj.][På].
 • Fotografer motivet med blits på en avstand som er kortere enn blitsens rekkevidde.
 • Gjør rommet lysere og fotografer motivet.

[260] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmDet vises flekker på skjermen som ikke forsvinner.

 • Dette er ikke feil. Disse punktene lagres ikke.

[261] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmDu kan ikke ta seriebilder.

 • Minnekortet er fullt. Slette unødvendige bilder.
 • Det er lite strøm på batteriet. Sett inn et ladet batteri.

[262] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmBildet er uklart i søkeren.

 • Juster diopterskalaen ordentlig ved hjelp av diopterjusteringsskiven.

[263] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmBildet er uklart.

 • Påse at [SteadyShot] er stilt inn på [På].
 • Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til kamerarystelser. Det anbefales å bruke stativ eller blits. [Håndh. kam. i halvlys] og [Bildestabilisering] i [Scenevalg] er også virksomme midler mot uskarphet.

[264] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmLCD-skjermen blir mørk etter kort tid.

 • Hvis det går en viss tid uten at du bruker produktet, vil produktet automatisk slås av. Produktet slås på igjen når du trykker på strømbryteren.

[265] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmDet tar for lang tid å lade blitsen.

 • Blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge. Når blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge, kan ladingen ta lengre tid enn vanlig for at kameraet ikke skal bli overopphetet.

[266] FeilsøkingFeilsøkingTa stillbilder / ta opp filmKontrollhjulet fungerer ikke.

 • [Hjullås] er på. Hold Fn-knappen nede, inntil låsen er løst, eller still inn [Hjullås] [Lås opp].

[267] FeilsøkingFeilsøkingVise bilderBilder kan ikke avspilles.

 • Sjekk at minnekortet er satt helt inn i produktet.
 • Mappe-/filnavnet på datamaskinen har blitt endret.
 • Når en bildefil har blitt behandlet av en datamaskin eller bildefilen er tatt opp med et produkt av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen på produktet ditt.
 • Produktet er i USB-modus. Koble produktet fra datamaskinen.
 • Bruk PlayMemories Home til å spille av bilder som er lagret på datamaskinen din på dette produktet.

[268] FeilsøkingFeilsøkingVise bilderDato og klokkeslett vises ikke.

 • Skjermvisningen er stilt inn på å vise kun bilder. Trykk på DISP (skjerminnstilling) på kontrollhjulet for å vise informasjonen.

[269] FeilsøkingFeilsøkingVise bilderBildet kan ikke slettes.

 • Opphev beskyttelsen.

[270] FeilsøkingFeilsøkingVise bilderBildet ble slettet ved en feiltakelse.

 • Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bilder du ikke vil slette.

[271] FeilsøkingFeilsøkingVise bilderDet er ikke mulig å sette et DPOF-merke.

 • Du kan ikke sette DPOF-merker på RAW-bilder.

[272] FeilsøkingFeilsøkingWi-FiDu kan ikke finne det trådløse tilgangspunktet som skal kobles til.

 • Trådløse tilgangspunkter vises kanskje ikke på produktet, på grunn av signalforholdene. Plasser produktet nærmere det trådløse tilgangspunktet.
 • Trådløse tilgangspunkter vises kanskje ikke på produktet, avhengig av innstillingene for tilgangspunktet. Se bruksanvisningen som fulgte med det trådløse tilgangspunktet.

[273] FeilsøkingFeilsøkingWi-Fi[WPS-trykk] virker ikke.

 • [WPS-trykk] vil kanskje ikke virke, avhengig av innstillingene for tilgangspunktet. Kontroller SSID og passord for det trådløse tilgangspunktet, og utfør [Innst. for tilgangspkt.].

[274] FeilsøkingFeilsøkingWi-Fi[Send til datamaskin] avbrytes halvveis.

 • Når batterinivået i kameraet er lavt, vil [Send til datamaskin] kanskje avbrytes halvveis. Lad batteriene og prøv igjen.

[275] FeilsøkingFeilsøkingWi-FiDu kan ikke sende filmer til en smarttelefon.

 • Du kan ikke sende XAVC S-filmer til en smarttelefon.
 • Du kan ikke sende AVCHD-filmer til en smarttelefon. Still inn [Filformat][MP4] for å ta opp film.

[276] FeilsøkingFeilsøkingWi-Fi [Smart fjernkontr. integrert] eller [Send til smarttelefon] oppheves halvveis.

 • Når batterinivået er lavt, vil kanskje [Smart fjernkontr. integrert] eller [Send til smarttelefon] avbrytes halvveis. Lad batteriene og prøv igjen.

[277] FeilsøkingFeilsøkingWi-Fi Opptaksskjermen for [Smart fjernkontr. integrert] vises ikke jevnt./Forbindelsen mellom dette produktet og smarttelefonen er brutt.

 • Datakommunikasjon mellom dette produktet og smarttelefonen kan svikte, pga. signalforholdene. Plasser dette produktet nærmere smarttelefonen.

[278] FeilsøkingFeilsøkingWi-FiDu kan ikke bruke One touch-tilkobling (NFC).

 • Plasser (N-merket) på smarttelefonen og (N-merket) på produktet så nær hverandre som mulig. Hvis det ikke kommer noen respons, må du flytte smarttelefonen noen få millimeter, eller flytte smarttelefonen bort fra dette produktet, vente i mer enn 10 sekunder, og så føre telefon og produkt sammen igjen.
 • [Flymodus] er stilt inn på [På] Still inn [Flymodus][Av].
 • Kontroller om NFC-funksjonen er aktivert på smarttelefonen din. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen til smarttelefonen.
 • Ikke plasser noen andre metalliske gjenstander enn smarttelefonen nær (N-merket).
 • Ikke koble to eller flere smarttelefoner til dette produktet samtidig.
 • Hvis en annen NFC-basert applikasjon kjører på smarttelefonen din, må du avslutte denne applikasjonen.

[279] FeilsøkingFeilsøkingDatamaskinerDatamaskinen gjenkjenner ikke dette produktet.

 • Still inn [USB-tilkobling][Masselager].
 • Bruk mikro-USB-kabelen (inkludert) til å koble sammen enhetene.
 • Koble fra USB-kabelen, og koble den godt til igjen.
 • Koble fra alt utstyr bortsett fra dette produktet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-kontakter.
 • Koble dette produktet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.
 • Hvis du stiller inn [Strømfors. via USB][Av], vil datamaskinen kanskje kunne gjenkjenne dette produktet.

[280] FeilsøkingFeilsøkingDatamaskinerDu kan ikke importere bilder.

 • Koble sammen dette produktet og datamaskinen din på riktig måte via USB.
 • Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke vil kunne importere bildene til en datamaskin. Ta bilder med et minnekort som er formatert av dette produktet.

[281] FeilsøkingFeilsøkingDatamaskinerBildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på en datamaskin.

 • Du spiller av filmen direkte fra minnekortet. Importer filmen til datamaskinen din ved å bruke PlayMemories Home, og spill den av.

[282] FeilsøkingFeilsøkingDatamaskinerBilder som er eksportert fra en datamaskin, kan ikke vises på dette produktet.

 • Bruk PlayMemories Home til å kopiere bilder som er lagret på en datamaskin, til et minnekort som er satt inn i dette produktet, for deretter å vise dem på dette produktet.

[283] FeilsøkingFeilsøkingMinnekortMinnekortet ble formatert ved en feiltakelse.

 • Alle data på minnekortet blir slettet ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dataene.

[284] FeilsøkingFeilsøkingUtskriftDu kan ikke skrive ut bilder.

 • RAW-bilder kan ikke skrives ut. For å skrive ut RAW-bilder må du først konvertere dem til JPEG-bilder ved hjelp av "Image Data Converter".

[285] FeilsøkingFeilsøkingUtskriftFargene på bildet er rare.

 • Når du skriver ut bilder som er lagret i Adobe RGB-modus, med sRGB-skrivere som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), skrives bildene ut med lavere metningsgrad.

[286] FeilsøkingFeilsøkingUtskriftBilder skrives ut med begge kantene beskåret.

 • Avhengig av skriveren vil venstre, høyre, øvre og nedre kant av bildet bli beskåret. Spesielt hvis du skriver ut et bilde som er tatt med [Bildeforhold] stilt inn på [16:9], kan sidene på bildet bli beskåret.
 • Når du skriver ut bilder med skriveren din, må du oppheve skriverinnstillingene for trimming eller utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene eller ikke.
 • Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du spørre om de kan skrive ut bildene uten å beskjære begge kantene.

[287] FeilsøkingFeilsøkingUtskriftDu kan ikke skrive ut bilder med dato.

 • Hvis du stiller inn [Skriv dato][På], kan du skrive ut stillbilder med dato. Merk at du ikke kan slette datoen fra bildet på kameraet.
 • Hvis du vil skrive ut bilder med dato, må du bruke [Utskriftsinnstilling] under [Spesif. Utskrift].
 • Du kan skrive ut bilder med datoen lagt på bildet, hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exif-informasjon. Hvis du trenger informasjon om kompatibilitet med Exif, kan du kontakte produsenten av skriveren eller programvaren.
 • Ved hjelp av PlayMemories Home kan du skrive ut bilder med dato, uten å lagre datoen.
 • Når du skriver ut bilder i en fotoforretning, kan bildene skrives ut med datoen påført hvis du ber om det.

[288] FeilsøkingFeilsøkingAnnetObjektivet dugger.

 • Luftfuktigheten har kondensert. Slå av produktet og la det ligge i omtrent en time før du bruker det igjen.

[289] FeilsøkingFeilsøkingAnnetProduktet slutter å fungere med objektivet ute./Produktet slås av med objektivet ute.

 • Ikke forsøk å bruke makt på et objektiv som har sluttet å bevege seg.
 • Sett inn et oppladet batteriet, og slå produktet på igjen.

[290] FeilsøkingFeilsøkingAnnetProduktet blir varmt når du bruker det over lengre tid.

 • Dette er ikke feil. Slå av produktet, og ikke bruk det på en stund.

[291] FeilsøkingFeilsøkingAnnetSkjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på produktet.

 • Still inn dato og klokkeslett igjen.
 • Det interne, oppladbare reservebatteriet er utladet. Sett inn et oppladet batteri, og la det være i ro i 24 timer med strømmen av.

[292] FeilsøkingFeilsøkingAnnetAntall bilder som kan tas, blir ikke redusert eller det reduseres med to bilder om gangen.

 • Dette skyldes at kompresjonsforholdet og bildestørrelsen etter komprimering varierer fra bilde til bilde når du tar JPEG-bilder .

[293] FeilsøkingFeilsøkingAnnetProduktet fungerer ikke som det skal.

 • Slå av produktet. Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis produktet er varmt, må du ta ut batteriet og la det avkjøle seg før du forsøker denne korrigerende prosedyren.
 • Hvis du bruker en vekselstrømadapter av typen AC-UD10/AC-UD11 (selges separat), må du koble fra strømkabelen. Koble til strømkabelen og slå på produktet igjen. Hvis produktet hyppig gjentar samme feil, eller fortsatt ikke virker når du har prøvd disse løsningene, må du ta kontakt med Sony-forhandleren din eller et autorisert Sony-servicesenter.

[294] FeilsøkingFeilsøkingAnnet"--E-" vises på skjermen.

 • Ta ut minnekortet og sett det inn igjen. Hvis problemet fortsatt består etter at du har gjennomført denne prosedyren, må du formatere minnekortet.

[295] FeilsøkingMeldingerMeldingerEgendiagnose-display

Hvis en kode innledes av en bokstav, fungerer produktets selvdiagnosefunksjon som den skal. De to siste sifrene (markert med □□) varierer etter produktets tilstand.
Hvis du har prøvd forslagene nedenfor flere ganger, men likevel ikke klarer å løse problemet, er det mulig at produktet må repareres. Ta kontakt med Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.

C:32:□□

 • Det er problemer med maskinvaren i produktet. Slå strømmen av og på igjen.

C:13:□□

 • Dette produktet kan ikke lese data fra eller skrive data til minnekortet. Forsøk å slå produktet av og på igjen, eller ta ut minnekortet og sett det inn igjen flere ganger.
 • Det er satt inn et uformatert minnekort. Formater minnekortet.
 • Minnekortet som er satt inn i produktet, kan ikke brukes sammen med dette produktet, eller dataene er ødelagt. Sett inn et nytt minnekort.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

 • Det er oppstått en funksjonsfeil i produktet. Initialiser produktet, og slå det på igjen.

E:94:□□

 • Der er en funksjonsfeil ved skriving og sletting av data. Reparasjon er påkrevet. Ta kontakt med Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret. Vær forberedt på å opplyse om alle sifrene i feilkoden, fra E-en.

[296] FeilsøkingMeldingerMeldingerAdvarsler

Still inn område/dato/tid.

 • Angi område, dato og klokkeslett. Hvis du ikke har brukt produktet på lenge, må du lade det interne, oppladbare reservebatteriet.

Kan ikke bruke minnekortet. Formatere?

 • Minnekortet ble formatert på en datamaskin, og filformatet ble endret. Velg [Enter], og formater deretter minnekortet. Du kan bruke minnekortet igjen, men alle tidligere data på minnekortet vil bli slettet. Det kan ta litt tid å fullføre formateringen. Hvis meldingen fortsatt vises, må du bytte ut minnekortet.

Minnekortfeil

 • Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.
 • Formatering mislyktes. Formater minnekortet igjen.

Kan ikke lese minnekortet. Sett inn minnekortet på nytt.

 • Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.
 • Minnekortet er skadet.
 • Kontaktdelen av minnekortet er skitten.

Dette minnekortet vil kanskje ikke kunne ta opp og spille av normalt.

 • Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.

Behandler...

 • Når du utfører støyreduksjon, iverksettes reduksjonsprosessen. Du kan ikke ta nye bilder mens støyreduseringen pågår.

Kan ikke vise bilde.

 • Bilder som er tatt med andre produkter, eller bilder som er endret med en datamaskin, vil kanskje ikke vises.

Kan ikke skrive ut.

 • Du har prøvd å merke RAW-bilder med et DPOF-merke.

Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned.

 • Produktet er blitt varmt fordi du har gjort kontinuerlige opptak. Slå av kameraet. La produktet bli avkjølt, og vent til det er klart til å ta bilder igjen.


 • Du har tatt bilder over et lengre tidsrom, slik at produktets temperatur har økt. Avslutt opptakene til produktet er avkjølt.

Opptak er ikke tilgjengelig i dette filmformatet.

 • Still inn [Filformat][MP4].


 • Antall bilder overstiger det antallet som produktets datobehandling kan håndtere i en databasefil.


 • Kunne ikke registrere i databasefilen. Importer alle bildene til en datamaskin, og gjenopprett minnekortet.

Feil i bildedatabasefil

 • Det har oppstått en feil i bildedatabasefilen. Velg [Oppsett][Gjenoppr. bilde-DB].

Systemfeil.
Kamerafeil. Slå strømmen av, så på.

 • Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis meldingen vises ofte, må du ta kontakt med Sony-forhandleren din, eller et autorisert Sony-servicesenter.

Kan ikke forstørre bildet.
Kan ikke rotere bildet.

 • Bilder som er tatt med andre produkter, kan kanskje ikke forstørres eller roteres.

[297] FeilsøkingSituasjoner som er vanskelige å håndtere for dette produktetSituasjoner som er vanskelige å håndtere for dette produktetSituasjoner som er vanskelige å håndtere for dette produktet

Under visse forhold klarer produktet ikke å utnytte enkelte funksjoner fullt ut.
Ved fotografering under følgende forhold må du enten komponere bildet på nytt eller endre opptaksmodus før du fortsetter fotograferingen.

For lite lys

 • Panoramafotografer.
 • Målsøking-AF

For mye lys

 • Målsøking-AF

Varierende lysstyrke

 • Målsøking-AF

Flimrende lys

 • Panoramafotografer.

For kort avstand mellom motivet og produktet

 • Panoramafotografer.

Store motiver i bevegelse og motiver som beveger seg for raskt

 • Fremragende auto
 • Panoramafotografer.
 • Auto HDR
 • Målsøking-AF

For små eller for store motiver

 • Panoramafotografer.
 • Målsøking-AF

Scener med lite kontrast, for eksempel himmelen eller en sandstrand

 • Panoramafotografer.
 • Fremragende auto

Scener i konstant endring, for eksempel en foss

 • Panoramafotografer.
 • Fremragende auto