Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-RX100M3

Jak korzystać

Przed rozpoczęciem użytkowania

Nazwy części

Ikony i wskaźniki

Korzystanie z paska

Ustawienie wizjera

Przewodnik w aparacie

Przygotowanie aparatu

Ładowanie akumulatora

Wkładanie karty pamięci (sprzedawana oddzielnie)

Ustawianie daty i godziny

Potwierdzenie sposobu działania

Potwierdzenie sposobu działania

Wykonywanie zdjęć

Wykonywanie zdjęć/nagrywanie filmów

Wybór trybu fotografowania

Korzystanie z funkcji wykonywania zdjęć

Korzystanie z zoomu

Korzystanie z lampy błyskowej

Wybór trybu wyświetlania na ekranie

Wybór rozmiaru/jakości zdjęcia

Ustawienie ostrości

Ustawienie ekspozycji

Wybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)

Rejestrowanie ujęć autoportretowych z równoczesnym monitorowaniem rezultatu na ekranie

Wybór czułości ISO

Korekta jasności lub kontrastu

Ustawienie odcieni barw

Wybór trybu efektu

Nagrywanie filmów

Dostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygody

Ustawienie innych funkcji urządzenia

Przeglądanie

Przeglądanie zdjęć

Usuwanie zdjęć

Odtwarzanie filmów

Przeglądanie obrazów panoramicznych

Drukowanie

Korzystanie z funkcji przeglądania

Oglądanie zdjęć na telewizorze

Zmiana ustawień

Menu konfiguracji

Korzystanie z funkcji Wi-Fi

Łączenie urządzenia ze smartfonem

Sterowanie urządzeniem przy użyciu smartfonu

Przesyłanie obrazów do smartfonu

Przesyłanie obrazów do komputera

Przesyłanie obrazów do telewizora

Zmiana ustawień funkcji Wi-Fi

Dodawanie aplikacji do urządzenia

PlayMemories Camera Apps

Instalacja aplikacji

Uruchamianie aplikacji

Zarządzanie aplikacjami

Przeglądanie na komputerze

Zalecana konfiguracja komputera

Korzystanie z oprogramowania

Łączenie urządzenia z komputerem

Tworzenie płyty z filmem

Środki ostrożności/urządzenie

Środki ostrożności

Czyszczenie urządzenia

Liczba możliwych do wykonania zdjęć i dostępny czas nagrywania filmów

Korzystanie z urządzenia zagranicą

Inne informacje

Znaki handlowe

Rozwiązywanie problemów

W razie problemów

W razie problemów

Rozwiązywanie problemów

Akumulator i zasilanie

Wykonywanie zdjęć/nagrywanie filmów

Przeglądanie zdjęć

Wi-Fi

Komputery

Karty pamięci

Drukowanie

Inne

Komunikaty

Komunikaty

Sytuacje mogące sprawić trudność przy obsłudze urządzenia

Sytuacje mogące sprawić trudność przy obsłudze urządzenia

[1] Jak korzystaćPrzed rozpoczęciem użytkowaniaNazwy częściSprawdzenie aparatu i dostarczonych elementów


Liczba w nawiasach oznacza liczbę sztuk.

 • Aparat (1)
 • NP-BX1 Akumulator (1)

 • Przewód microUSB (1)

 • AC-UB10C/UB10D Zasilacz sieciowy (1)

 • Przewód zasilający (1)* (brak w zestawie w przypadku USA i Kanady)

  *W zestawie z aparatem może znajdować się kilka przewodów zasilających. Należy stosować właściwy dla danego kraju/regionu.

 • Pasek na rękę (1)

 • Adapter paska (2)

 • Instrukcja obsługi (1)
 • Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)

[2] Jak korzystaćPrzed rozpoczęciem użytkowaniaNazwy częściElementy urządzenia

 1. Przełącznik ON/OFF (Zasilanie)
 2. Lampka zasilania/ładowania
 3. Przycisk migawki
 4. Pokrętło trybu
 5. Rejestrowanie: Dźwignia zoomu (W/T)
  Wyświetlanie: Dźwignia (Indeks obrazów)/dźwignia (Zoom przy odtwarzaniu)
 6. Lampka samowyzwalacza/Wspomaganie AF
 7. Lampa błyskowa
  • Nie zakrywaj lampy błyskowej palcami.
  • Aby umożliwić korzystanie z lampy błyskowej, przesuń przełącznik (wysuwanie lampy błyskowej).
   Jeżeli lampa błyskowa nie jest używana, dociśnij ją ręką.
 8. Dźwignia regulacji dioptrażu
  • Przesuń dźwignię regulacji dioptrażu, aby uzyskać wyraźny obraz w wizjerze.
 9. Wizjer
  • Przesuń przełącznik wysuwania wizjera, aby wysunąć wizjer. Chwyć okular z obu stron i pociągnij go w stronę ekranu, aż rozlegnie się charakterystyczne kliknięcie.
  • Po spojrzeniu w wizjer uruchamiany jest tryb wizjera, a po odsunięciu twarzy od wizjera przywracany jest tryb monitora.
 10. Mikrofon
 11. Przełącznik wysuwania wizjera
  • Przesunięcie przełącznika wysuwania wizjera przy wyłączonym zasilaniu spowoduje włączenie aparatu.
 12. Zaczep paska
 13. (Znak N)
  • W przypadku nawiązywania połączenia między aparatem a smartfonem wyposażonym w funkcję NFC, wystarczy dotknąć tego znaku.
  • NFC (Near Field Communication - komunikacja bliskiego zasięgu) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.
 14. Pierścień sterowania
 15. Obiektyw

 16. Czujnik oka
 17. Przełącznik (wysuwanie lampy błyskowej)
 18. Monitor
  • Monitor można ustawić pod kątem zapewniającym dobrą widoczność i rejestrować obrazy z dowolnej pozycji.

 19. Czujnik światła
 20. Rejestrowanie: Przycisk Fn (Funkcja)
  Wyświetlanie: Przycisk (Wyślij do smartfona)
  • Naciśnięciem tego przycisku można wyświetlić ekran [Wyślij do smartfona].
 21. Przycisk MOVIE (film)
 22. Złącze USB Multi/Micro
  • Przeznaczone do urządzeń zgodnych z microUSB.
 23. Złącze mikro-HDMI
 24. Przycisk MENU
 25. Czujnik Wi-Fi (wbudowany)
 26. Pokrętło sterowania
 27. Przycisk (Odtwarzanie)
 28. Rejestrowanie: Przycisk C (Własne)
  Wyświetlanie: Przycisk (Usuń)

 29. Gniazdo akumulatora
 30. Dźwignia blokady akumulatora
 31. Otwór gniazda statywu
  • Użyj statywu z wkrętem o długości mniejszej niż 5,5 mm. W przeciwnym razie nie można bezpiecznie zamocować aparatu, co grozi jego uszkodzeniem.
 32. Wskaźnik dostępu
 33. Gniazdo karty pamięci
 34. Pokrywa wnęki akumulatora i karty pamięci
 35. Głośnik

[3] Jak korzystaćPrzed rozpoczęciem użytkowaniaIkony i wskaźnikiLista ikon na ekranie

Wyświetlane informacje i ich rozmieszczenie przedstawione poniżej mają charakter poglądowy i mogą różnić się od faktycznego wyglądu ekranu.

Tryb monitora

Odtwarzanie (wyświetlanie informacji podstawowych)

Tryb wizjera

W trybie auto lub trybie wyboru sceny

Tryb P/A/S/M/rozległa panorama

 1. P P* A S M
  Tryb fotografowania
  Numer rejestru
  Karta pamięci/Przekazywanie danych
  Ikony rozpoznania sceny
  Wybór sceny
  100
  Pozostała liczba zdjęć do zapisu
  Proporcje zdjęć
  20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5.0M / 4.2M / 3.7M / VGA
  Rozmiar obrazu zdjęć
  Jakość obrazu zdjęć
  Liczba klatek na minutę dla filmów
  Rozmiar obrazu filmów
  NFC jest włączone
  Stan naładowania akumulatora
  Ostrzeżenie naładowania akumulatora
  Ładowanie lampy błyskowej
  Wspomaganie AF
  SteadyShot/Ostrzeżenie o poruszeniu aparatu
  Tryb samolotowy
  Ikona nakładania
  Brak nagrania audio w filmach
  Poz. odn. mikrofonu Niski
  Redukcja szumu wiatru
  Efekt ustawień Wył.
  Wpisz datę
  Plik bazy danych zapełniony/błąd pliku bazy danych
  Ostrzeżenie przed przegrzaniem
  Inteligentny zoom/Wyraźny zoom obr./Zoom cyfrowy
  Obszar pomiaru punktowego
  C:32:00
  Wskazania autodiagnostyki
  Poziomica cyfrowa
  Tryb oglądania
  100-0003
  Numer folderu-pliku
  Tryb nagrywania filmów
  Ochrona
  DPOF
  Ustawienie DPOF
  Auto. kadrowanie
  NAGR. podw. wideo
 2. Tryb pracy
  Tryb pomiaru
  Tryb lampy błyskowej/Redukcja czerwonych oczu
  ±0.0
  Korekta błysku
  Tryb ostrości
  7500K A5 G5
  Balans bieli (automatyczny, fabryczny, niestandardowy, temperatura barw, filtr kolorów)
  Obszar ostrości
  DRO/Auto HDR
  Filtr ND
  +3 +3 +3
  Strefa twórcza/kontrast, nasycenie, ostrość
  Uśmiech/Wykr. tw.
  Poziom zarysu
  Efekt wizualny


  Wskaźnik czułości wykrywania uśmiechu

 3. AF z podążaniem
  Informacje pomocnicze dla funkcji Śledzenie AF
  REC 0:12
  Czas nagrywania filmu (m:s)
  Funkcja pierścienia sterowania
  Funkcja pokrętła sterowania
  Ostrość
  1/250
  Szybkość migawki
  F3.5
  Wartość przysłony
  ±0.0
  Pomiar ręczny
  ±0.0
  Kompensacja ekspozycji
  ISO400
  Czułość ISO
  Blokada AE
  Wskaźnik szybkości migawki
  Wskaźnik przysłony


  Histogram

  Błąd efektu wizualnego
  Ostrzeżenie obrazu auto HDR
  2014-1-1
  10:37PM
  Data zapisu
  3/7
  Numer pliku/liczba zdjęć w trybie oglądania

[4] Jak korzystaćPrzed rozpoczęciem użytkowaniaKorzystanie z paskaKorzystania z paska na rękę

Po zamocowaniu paska na rękę należy przełożyć rękę przez pętlę, aby uniknąć uszkodzenia kamery w wyniku upuszczenia.

[5] Jak korzystaćPrzed rozpoczęciem użytkowaniaKorzystanie z paska Korzystanie z paska na ramię (sprzedawany oddzielnie)

Przymocuj pasek na ramię, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych upadkiem urządzenia.

 1. Przymocuj adaptery paska do zaczepów paska po obu stronach opisywanego produktu.
 2. Przymocuj pasek na ramię (sprzedawany oddzielnie) do adapterów paska.

[6] Jak korzystaćPrzed rozpoczęciem użytkowaniaUstawienie wizjeraUstawienie wizjera (korekta dioptrii)

Dopasuj skalę dioptrażu do swojego wzroku tak, aby uzyskać w wizjerze wyraźny obraz.

 1. Przesuń w dół przełącznik wysuwania wizjera (A), aby wysunąć wizjer.

  • Przesunięcie przełącznika wysuwania wizjera przy wyłączonym aparacie spowoduje włączenie aparatu.
  • Dociśnięcie wizjera w dół spowoduje wyłączenie aparatu.
 2. Chwyć okular (B) z obu stron i pociągnij go w kierunku monitora, aż rozlegnie się charakterystyczne kliknięcie.

 3. Przesuń dźwignię regulacji dioptrażu.

Wskazówka

Chowanie wizjera

Chwyć okular z obu stron i wsuń go do wizjera, aż rozlegnie się charakterystyczne kliknięcie. Następnie wsuń wizjer.

Uwaga

 • Należy uważać, aby nie naciskać na wizjer, gdy jest on wysunięty.
 • Przed naciśnięciem wizjera należy najpierw wsunąć okular do wizjera. Jeżeli nie zostanie wsunięty, może dojść do awarii przy próbie chowania wizjera.
 • Nie nosić aparatu trzymając go za wizjer.

[7] Jak korzystaćPrzed rozpoczęciem użytkowaniaPrzewodnik w aparacieInformacje dotyczące funkcji [Przewodnik w apar.]

Funkcja [Przewodnik w apar.] wyświetla opisy pozycji MENU, przycisku funkcyjnego Fn (Funkcja) oraz ustawień; jeśli określonej funkcji nie można ustawić, przewodnik wyświetla tego powód.

 1. Naciśnij przycisk MENU lub Fn.
 2. Wybierz odpowiednią pozycję MENU, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.
 3. Naciśnij przycisk C/ (Usuwanie).

  Wyświetlane są instrukcje dotyczące danej pozycji MENU wybranej w kroku 2.

  • Jeśli naciśniesz na środku pokrętła sterowania po wybraniu pozycji pokazanej na szaro, pojawia się opis przyczyny, dla której nie można ustawić danej pozycji.

Uwaga

 • Przypisz wcześniej funkcję [Przewodnik w apar.] do przycisku przy użyciu funkcji [Ust. przyc. Własne].

[8] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuŁadowanie akumulatoraŁadowanie akumulatora włożonego do aparatu

Przed pierwszym użyciem aparatu, akumulator należy naładować. Naładowany akumulator będzie się powoli wyładowywał, nawet jeśli nie jest używany. Aby nie stracić okazji utrwalenia ciekawego ujęcia, przed przystąpieniem do rejestrowania obrazów akumulator należy naładować.

 1. Wyłącz zasilanie.
 2. Za pośrednictwem przewodu microUSB (w zestawie) podłącz aparat do akumulatora włożonego do zasilacza sieciowego (w zestawie), a zasilacz sieciowy podłącz do gniazda elektrycznego.

  W przypadku klientów w USA i Kanadzie

  W przypadku klientów z krajów/regionów innych niż USA i Kanada

  Lampka ładowania
  Podświetlona: Ładowanie
  Wyłączona: Ładowanie zakończone
  Miga: Błąd ładowania lub ładowanie chwilowo przerwane, ponieważ temperatura aparatu nie mieści się w odpowiednim zakresie

Czas ładowania (pełne naładowanie)

Czas ładowania przy użyciu zasilacza sieciowego (w zestawie) wynosi około 230 min.

 • Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora lub warunków ładowania.
 • Akumulator można ładować, nawet gdy nie został całkowicie rozładowany.
 • Powyższy czas ładowania odpowiada ładowaniu całkowicie rozładowanego akumulatora (w zestawie) w temperaturze 25°C. W pewnych warunkach ładowanie może trwać dłużej.
 • Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, wystarczy odłączyć przewód microUSB i sprawdzić (wskaźnik rozładowania) na ekranie.

Uwaga

 • Jeżeli lampka ładowania miga, gdy akumulator nie jest w pełni naładowany, należy wyjąć akumulator z aparatu i włożyć go ponownie w celu naładowania.
 • Migająca lampka ładowania aparatu po podłączeniu zasilacza sieciowego do gniazda elektrycznego oznacza, że ładowanie zostało chwilowo przerwane, ponieważ temperatura wykracza poza zalecany zakres. Gdy temperatura wróci do właściwego przedziału, ładowanie zostanie wznowione. Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C.
 • Podłączyć zasilacz sieciowy do najbliższego gniazda elektrycznego. W razie wystąpienia problemów podczas korzystania z zasilacza sieciowego, natychmiast należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego, aby odciąć źródło zasilania.
 • W przypadku korzystania z nowego akumulatora lub z akumulatora, który nie był używany przez długi czas, lampka ładowania może szybko migać podczas pierwszego ładowania. W takim przypadku należy wyjąć akumulator z aparatu i włożyć go ponownie w celu naładowania.
 • Nie należy w sposób ciągły lub wielokrotnie ładować akumulatora bez jego użytkowania, jeżeli jest już całkowicie lub prawie całkowicie naładowany. Może to doprowadzić do pogorszenia jego wydajności.
 • Po zakończeniu ładowania odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego.
 • Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów, przewodów microUSB (w zestawie) i zasilaczy sieciowych (w zestawie) marki Sony.

[9] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuŁadowanie akumulatoraŁadowanie za pośrednictwem komputera

Akumulator można ładować, podłączając aparat do komputera za pośrednictwem przewodu microUSB.

 1. Wyłącz opisywany produkt i podłącz do gniazda USB komputera.

Uwaga

 • W przypadku ładowania za pośrednictwem komputera należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  • Jeżeli opisywany produkt jest podłączony do laptopa, który nie jest podłączony do źródła zasilania, wówczas akumulator laptopa będzie ulegał stopniowemu rozładowaniu. Nie ładować zbyt długo.
  • Po zestawieniu połączenia USB między komputerem a aparatem nie wolno wyłączać/włączać lub ponownie uruchamiać komputera, ani wychodzić z trybu uśpienia. Może to spowodować usterkę. Przed wyłączeniem/włączeniem lub ponownym uruchomieniem komputera, albo wyjściem z trybu uśpienia należy odłączyć aparat od komputera.
  • Nie można zagwarantować poprawnego działania w przypadku każdego typu komputera.
  • Ładowanie za pośrednictwem komputera składanego lub przerabianego we własnym zakresie nie jest objęte gwarancją.
  • Aparat może nie działać prawidłowo, gdy równocześnie używane są inne urządzenia USB.

[10] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuŁadowanie akumulatoraWkładanie akumulatora do aparatu

Sposób wkładania akumulatora do aparatu

 1. Przesuń dźwignię otwierania, aby otworzyć pokrywę akumulatora.

 2. Wsuń akumulator, naciskając końcem akumulatora dźwignię blokady (A), aż akumulator wskoczy na swoje miejsce.

 3. Zamknij pokrywę.

[11] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuŁadowanie akumulatoraCzas pracy akumulatora i liczba zdjęć, jakie można zapisać/odtworzyć przy użyciu akumulatora

Tryb monitora

Fotografowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 160 min., liczba zdjęć: ok. 320

Zwykłe filmowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 50 min.

Ciągłe filmowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 85 min.

Wyświetlanie (zdjęcia):
Czas pracy akumulatora: ok. 215 min., liczba zdjęć: ok. 4300

Tryb wizjera

Fotografowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 115 min., liczba zdjęć: ok. 230

Zwykłe filmowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 50 min.

Ciągłe filmowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 90 min.

Uwaga

 • Podany powyżej czas pracy akumulatora oraz liczba zdjęć dotyczy sytuacji, gdy akumulator jest w pełni naładowany. Czas pracy akumulatora oraz liczba zdjęć mogą ulec zmniejszeniu w zależności od warunków eksploatacji.
 • Czas pracy akumulatora i liczba zdjęć, jakie można zapisać, dotyczą poniższych warunków:
  • Akumulator jest użytkowany w temperaturze otoczenia 25°C.
  • Korzystanie z karty Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) (sprzedawana oddzielnie)
  • [Jakość wyświetlania]: [Standardowy]
 • Liczba podana w pozycji „Fotografowanie” została wyliczona według normy CIPA i dotyczy fotografowania w następujących warunkach (CIPA: Camera & Imaging Products Association):
  • DISP: [Wyśw. wsz. info.]
  • Jedno zdjęcie jest wykonywane co 30 sekund.
  • Zoom jest przełączany pomiędzy dwiema skrajnymi pozycjami W i T.
  • Co drugie zdjęcie wykonywane jest z lampą błyskową.
  • Co dziesiąte zdjęcie aparat zostaje wyłączony i włączony ponownie.
 • Liczba podana w pozycji „Zwykłe filmowanie” została wyliczona według normy CIPA i dotyczy filmowania w następujących warunkach:
  • Jakość obrazu jest ustawiona na 60i 17M (FH) .
  • Zwykłe filmowanie: Czas pracy akumulatora odnosi się do powtarzanych operacji rejestrowania obrazu, korzystania z zoomu, oczekiwania na nagrywanie, włączania/wyłączania itp.
  • Ciągłe filmowanie: Czas pracy akumulatora odnosi się do ciągłej operacji rejestrowania obrazu aż do osiągnięcia limitu (29 minut), ponownego naciśnięcia przycisku MOVIE i kontynuowania nagrywania. Inne funkcje, takie jak zoom, nie są używane.
 • Jeżeli stopień rozładowania akumulatora nie jest wyświetlany, należy nacisnąć DISP (Ustawienia wyświetlania).

[12] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuŁadowanie akumulatoraZasilanie z gniazda elektrycznego

W trybie rejestrowania/odtwarzania obrazów aparat może być zasilany przy użyciu zasilacza sieciowego AC-UD10 (sprzedawany oddzielnie).

 1. W trybie rejestrowania/odtwarzania obrazów podłącz aparat do zasilacza sieciowego AC-UD10 (sprzedawany oddzielnie), a zasilacz sieciowy - do gniazda elektrycznego.

Uwaga

 • Nie można rejestrować lub odtwarzać obrazów przy podłączonym do opisywanego produktu zasilaczu sieciowym z zestawu. Do rejestrowania lub odtwarzania obrazów z wykorzystaniem zasilania z gniazda elektrycznego wymagany jest zasilacz sieciowy AC-UD10 (sprzedawany oddzielnie).

[13] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuŁadowanie akumulatoraWyjmowanie akumulatora

Sposób wyjmowania akumulatora

 1. Upewnij się, że wskaźnik dostępu nie jest podświetlony, i wyłącz aparat.
 2. Przesuń dźwignię blokady (A) i wyjmij akumulator.

  • Należy uważać, aby nie upuścić akumulatora.

[14] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuWkładanie karty pamięci (sprzedawana oddzielnie)Wkładanie karty pamięci

Sposób wkładania karty pamięci

 1. Przesuń pokrywę karty pamięci, aby ją otworzyć.

 2. Wsuń kartę pamięci.

  • Upewnij się, że ścięty narożnik jest prawidłowo skierowany.
  • Ustawiając ścięty narożnik, tak jak pokazano na rysunku, wsuń kartę pamięci do oporu, aż wskoczy na swoje miejsce.
 3. Zamknij pokrywę karty pamięci.

[15] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuWkładanie karty pamięci (sprzedawana oddzielnie)Wyjmowanie karty pamięci

Sposób wyjmowania karty pamięci

 1. Otwórz pokrywę karty pamięci.
 2. Upewnij się, że wskaźnik dostępu (A) nie jest podświetlony.

 3. Aby wyjąć kartę pamięci, naciśnij ją i puść.

 4. Zamknij pokrywę karty pamięci.

[16] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuUstawianie daty i godzinyUstawianie daty i godziny

Po włączeniu aparatu po raz pierwszy lub po inicjalizacji funkcji pojawi się ekran ustawiania daty i godziny.

 1. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji WŁ., aby włączyć aparat.
  Pojawi się ekran ustawiania daty i godziny.
 2. Sprawdź, czy na ekranie wybrano [Enter], a następnie naciśnij na pokrętle sterowania.
 3. Wybierz właściwą lokalizację geograficzną, a następnie naciśnij .
 4. Stroną górną/dolną pokrętła sterowania lub obracając pokrętłem sterowania wybierz właściwą opcję, po czym naciśnij w środku.
 5. Stroną górną/dolną/lewą/prawą ustaw [Czas letni/zimowy] lub [Zmiana czasu:], [Date/Czas] oraz [Format daty:], po czym naciśnij w środku.
  • Północ to 12:00 AM, a południe - 12:00 PM.
 6. Powtórz czynności opisane w punktach 4 i 5, aby ustawić inne opcje, po czym wybierz [Enter] i naciśnij .
  • Aby anulować procedurę ustawiania daty i godziny, naciśnij przycisk MENU.

Uwaga

 • Jeżeli ustawianie daty i godziny zostanie anulowane w połowie, wówczas ekran ustawiania daty i godziny będzie się pojawiać po każdorazowym włączeniu aparatu.

[17] Jak korzystaćPotwierdzenie sposobu działaniaPotwierdzenie sposobu działaniaKorzystanie z pokrętła sterowania

Ustawienia można wybierać obracając pokrętłem sterowania lub naciskając jego górną/dolną/prawą/lewą sekcję. Zatwierdzenie wyboru odbywa się przez naciśnięcie na środku pokrętła sterowania.

Funkcje DISP (ustawienie wyświetlania), (Kompens.eksp./Kreatywność fotogr.), /(Tryb pracy), (Tryb błysku) są przypisane do górnej/dolnej/lewej/prawej strony pokrętła sterowania. Wybrane funkcje można przypisać do lewej/prawej strony pokrętła sterowania lub do w jego środku.


Podczas oglądania obrazów możesz wyświetlić następny/poprzedni obraz, naciskając prawą/lewą stronę pokrętła sterowania lub przekręcając pokrętło sterowania.

[18] Jak korzystaćPotwierdzenie sposobu działaniaPotwierdzenie sposobu działaniaKorzystanie z pierścienia sterowania

Obracając pierścieniem sterowania (A), można szybko zmieniać odpowiednie ustawienia dla różnych trybów rejestrowania obrazów.
Do pierścienia sterowania można również przypisać często używane funkcje wybierając kolejno MENU(Ustawienia niestandard.)[Ust. przyc. Własne][Pierścień sterujący].

Ikony i nazwy funkcji są wyświetlane na ekranie w następujący sposób.

Na przykład
: Regulacja zoomu przez obrót pierścienia sterowania.

[19] Jak korzystaćPotwierdzenie sposobu działaniaPotwierdzenie sposobu działaniaKorzystanie z pozycji MENU

Z tego punktu dowiesz się, jak zmienić ustawienia związane ze wszystkimi funkcjami aparatu oraz jak wykonać czynności wykorzystujące funkcje aparatu, takie jak wykonywanie zdjęć, wyświetlanie oraz przełączanie trybów działania.

 1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran menu.

 2. Wybierz odpowiednią pozycję MENU, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania lub przekręcając je, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania.
  • Ekran może przejść bezpośrednio od kroku 1 do kroku 3, w zależności od ustawienia [Menu kafelkowe].

 3. Wybierz odpowiednią pozycję ustawienia, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania lub przekręcając je, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania.
  • Wybierz ikonę u góry ekranu i naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, aby przejść do innej pozycji MENU.

 4. Wybierz odpowiednie ustawienie, a potem naciśnij , aby potwierdzić.

[20] Jak korzystaćPotwierdzenie sposobu działaniaPotwierdzenie sposobu działaniaKorzystanie z przycisku Fn (Funkcja)

Do przycisku Fn (Funkcja) można przypisać często używane funkcje, które można później wywołać w trakcie rejestrowania obrazów. Do przycisku Fn (Funkcja) można przypisać do 12 często używanych funkcji.

 1. Naciśnij przycisk Fn w trybie wykonywania zdjęć.

 2. Wybierz funkcję do przypisania, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.

 3. Wybierz właściwe ustawienie obracając pokrętłem sterowania lub pierścieniem sterowania.

Zmiana ustawień na oddzielnym ekranie

 • Wybierz odpowiednią funkcję w kroku 2, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania. Otwiera się oddzielny ekran ustawień dla wybranej funkcji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami (A), aby wprowadzić ustawienia.

[21] Jak korzystaćPotwierdzenie sposobu działaniaPotwierdzenie sposobu działaniaKorzystanie z „Quick Navi”

Możesz zmieniać ustawienia bezpośrednio na ekranie Quick Navi podczas korzystania z wizjera.

 1. Naciskaj przycisk DISP (Ustawienia wyświetlania) na pokrętle sterowania, aż ekran będzie ustawiony na [Wizjer].
 2. Naciśnij przycisk Fn (funkcja), aby przełączyć ekran na ekran Quick Navi.

 3. Wybierz odpowiednią funkcję, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.
 4. Przekręć pokrętło sterowania, aby wybrać odpowiednie ustawienie.

Zmiana ustawień na oddzielnym ekranie

 • Wybierz odpowiednią funkcję w kroku 3, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania. Otwiera się oddzielny ekran ustawień dla wybranej funkcji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami (A), aby wprowadzić ustawienia.

[22] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówFotografowanie

Wykonuje zdjęcia.

 1. Ustaw tryb fotografowania na (Inteligentna auto).

 2. Ustaw kąt ekranu i przytrzymaj aparat. Możesz też spojrzeć przez wizjer i przytrzymać aparat.
 3. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
  Gdy obraz jest ostry, widoczny jest wskaźnik ( lub ).

  • Najkrótsza odległość fotografowania wynosi około 5 cm (W), 30 cm (T) (od obiektywu).

 4. Naciśnij całkowicie przycisk migawki.

Wskaźnik ostrości

świeci się:
Obraz jest ostry.

miga:
Ustawienie ostrości nie powiodło się.

świeci się:
Obraz jest ostry. Wyostrzona pozycja zmieni się, aby dopasować się do ruchu obiektu.

świeci się:
Trwa ustawianie ostrości.

Wskazówka

 • Gdy urządzenie nie może automatycznie ustawić ostrości, wskaźnik ostrości zacznie migać i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Wykadruj ujęcie na nowo lub zmień ustawienie ostrości.W przypadku uzyskania ostrości przy ustawieniu [Ciągły AF], sygnał dźwiękowy nie rozlegnie się.
 • W poniższych sytuacjach mogą wystąpić problemy z ustawieniem ostrości:
  • Jest ciemno i obiekt znajduje się daleko.
  • Słaby kontrast między obiektem a tłem.
  • Obiekt znajduje się za szybą.
  • Obiekt szybko się porusza.
  • Występuje odbite światło lub lśniące powierzchnie.
  • Lampka miga.
  • Obiekt jest oświetlony od tyłu.

[23] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówNagrywanie filmów

Możesz zapisać filmy, naciskając przycisk MOVIE.

 1. Naciśnij przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie.

 2. Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Uwaga

 • Aby ustawić szybkość migawki i wartość przysłony na wybrane wartości, ustaw tryb na (Film).
 • Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie użyta funkcja taka jak zoom, zostanie zapisany dźwięk uruchomionego mechanizmu. Może zostać również utrwalony dźwięk przycisku MOVIE, gdy naciśniesz przycisk MOVIE, by zatrzymać nagrywanie.
 • Informacje na temat ciągłego czasu filmowania w przypadku nagrywania filmu można znaleźć w rozdziale „Dostępny czas nagrywania filmów”. Po zakończeniu nagrywania filmu można wznowić nagrywanie, naciskając ponownie przycisk MOVIE. W zależności od temperatury otoczenia zapis może zostać przerwany automatycznie, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

[24] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaLista funkcji pokrętła trybu

Możesz wybrać odpowiedni tryb rejestracji, przekręcając pokrętło trybu.

Dostępne funkcje

(Inteligentna auto):
Pozwala wykonywać zdjęcia z automatycznymi ustawieniami.

(Lepsza automatyka):
Pozwala wykonywać zdjęcia lepszej jakości niż w trybie inteligentnej automatyki.

P (Program Auto):
Pozwala wykonywać zdjęcia z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkości migawki jak i wartości przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za pomocą menu.

A (Priorytet przysłony):
Pozwala odpowiednio ustawić przysłonę do wykonywania zdjęć, np. aby uzyskać rozmyte tło, itp.

S (Priorytet migawki):
Pozwala wykonywać zdjęcia szybko poruszającym się obiektom itp. po ręcznym ustawieniu szybkości migawki.

M (Ekspozycji ręcznej):
Pozwala wykonywać zdjęcia z odpowiednią ekspozycją przez dostosowanie szybkości migawki i wartości przysłony.

MR (Przywołanie pamięci):
Pozwala wykonać zdjęcie po przywołaniu często wykorzystywanych trybów lub ustawień numerycznych, zachowanych z wyprzedzeniem.

(Film):
Pozwala zmienić ustawienia nagrywania filmu.

(Rozległa panorama):
Możliwość rejestrowania obrazu panoramicznego przez nałożenie kilku obrazów.

SCN (Wybór sceny):
Umożliwia wykonywanie zdjęć z uprzednio zadanymi ustawieniami, w zależności od wybranej sceny.

[25] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaInteligentna auto

Urządzenie przeprowadza analizę obiektu, która umożliwia fotografowanie z optymalnymi ustawieniami.

 1. Ustaw pokrętło trybu na (Inteligentna auto).
 2. Skieruj aparat na obiekt.
  Gdy aparat rozpozna scenę, jej ikona pojawi się na ekranie.

 3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

Uwaga

 • Urządzenie nie rozpozna sceny, gdy wykonujesz zdjęcia z funkcją zoomu inną niż zoom optyczny.
 • Urządzenie może nie rozpoznać prawidłowo tych scen w niektórych warunkach otoczenia.

[26] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaLepsza automatyka

Urządzenie automatycznie rozpoznaje i ocenia warunki wykonywania zdjęć, a potem dokonuje odpowiednich ustawień.

Urządzenie może wykonać wiele zdjęć i stworzyć zdjęcie składane itp., wykorzystując więcej ustawień fotografowania niż w trybie inteligentnej automatyki, czego efektem jest lepsza jakość zdjęć.
 1. Ustaw pokrętło trybu na (Lepsza automatyka).
 2. Skieruj aparat na obiekt.
  Gdy aparat rozpozna scenę, na ekranie pojawia się ikona rozpoznanej sceny. Jeśli to konieczne, na ekranie może pojawić się (ikona nakładania).

 3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

Uwaga

 • Gdy urządzenie tworzy zdjęcia składane, proces zapisu trwa dłużej niż zwykle.
 • Urządzenie nie rozpozna sceny, gdy korzystasz z funkcji zoomu innych niż zoom optyczny.
 • Urządzenie może nie rozpoznać prawidłowo sceny w niektórych warunkach otoczenia.
 • Gdy opcja [Jakość] jest ustawiona na [RAW] lub [RAW & JPEG], urządzenie nie może utworzyć obrazu łączonego.

[27] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaRozpoznawanie sceny

Funkcja rozpoznania sceny działa w trybie [Inteligentna auto] oraz [Lepsza automatyka].

Funkcja ta pozwala na automatyczne wykrycie warunków fotografowania i wykonanie zdjęcia.

Rozpoznanie sceny:

Jeśli urządzenie rozpozna scenę, ikony i wskaźniki takie jak (Portret), (Dziecko), (Nocny portret), (Nocny widok), (Portret pod światło), (Pod światło), (Krajobraz), (Makro), (Reflektor), lub (Słabe światło) są wyświetlane w pierwszym wierszu.

W przypadku rozpoznania pewnych warunków przez opisywany produkt, w drugim rzędzie mogą zostać wyświetlone ikony (Statyw) , (Spacer)* , (Ruch), (Ruch (Jasno)) lub (Ruch (Ciemno)).

*Warunki (Spacer) są rozpoznawane tylko wówczas, gdy w pozycji [SteadyShot] ustawiono opcję [Aktywny] lub [Inteligentne aktyw.].

Uwaga

 • Gdy opcja [Uśmiech/Wykr. tw.] ma ustawienie [WYŁ.], sceny [Portret], [Portret pod światło], [Nocny portret] oraz [Dziecko] nie są rozpoznawane.

[28] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaZalety trybu automatycznego wykonywania zdjęć

W trybie [Lepsza automatyka] urządzenie wykonuje zdjęcia wyższej jakości, niż w trybie [Inteligentna auto] i w razie potrzeby wykonuje zdjęcia składane.
W trybie [Program Auto] możesz wykonać zdjęcie po zmianie różnych ustawień, takich jak balans bieli, ISO, itp.

(Inteligentna auto):
Użyj tego trybu, gdy chcesz, aby aparat automatycznie rozpoznawał scenę.

(Lepsza automatyka):
Wybierz ten tryb, aby wykonywać zdjęcia w trudnych warunkach, np. przy dużym zaciemnieniu lub pod światło. Wybierz ten tryb, aby wykonać zdjęcie w wyższej jakości niż dostępna w opcji (Inteligentna auto).

P (Program Auto):
Wybierz ten tryb, aby wykonać zdjęcia ze zmienionymi ustawieniami innymi niż ekspozycja (szybkość migawki i przysłona).

Uwaga

 • W trybie [Inteligentna auto] wykonanie wyraźnych zdjęć w ciemnej scenerii lub pod światło może być niemożliwe.
 • W trybie [Lepsza automatyka] procedura zapisu trwa dłużej, gdyż urządzenie wykonuje zdjęcie składane.

[29] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaProgram Auto

Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony).

Można ustawić funkcje rejestrowania obrazu, na przykład [ISO].
 1. Ustaw pokrętło trybu na P (Program Auto).
 2. Wprowadź odpowiednie ustawienia funkcji fotografowania.
 3. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.

Tryb przesunięcia

Możesz zmieniać kombinacje szybkości migawki i przysłony (liczby F), obracając pokrętłem sterowania bez zmiany poziomu ekspozycji ustawionego przez urządzenie. Funkcja ta jest dostępna, gdy nie jest używana lampa błyskowa.

 • P” na ekranie zmienia się na „P*”, gdy przekręcasz pokrętło sterowania.
 • Aby anulować przesunięcie linii programowej, ustaw inny tryb fotografowania niż [Program Auto] lub wyłącz aparat.

Uwaga

 • W zależności od jasności otoczenia tryb przesunięcia może nie być wykorzystywany.
 • Wybierz tryb fotografowania inny niż „P” lub wyłącz zasilanie, aby anulować dokonane ustawienie.
 • Gdy jasność ulegnie zmianie, wartość przysłony i szybkość migawki również się zmieniają z zachowaniem wartości przesunięcia.

[30] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowania Rozległa panorama

Umożliwia tworzenie zdjęcia panoramicznego z kilku zdjęć wykonanych z przesuwaniem aparatu.

 1. Ustaw pokrętło trybu na (Rozległa panorama).
 2. Skieruj aparat na obiekt.
 3. Naciskając przycisk migawki do połowy, skieruj aparat na jeden koniec komponowanej panoramy.


  (A) Ten fragment nie zostanie ujęty na zdjęciu.

 4. Naciśnij całkowicie przycisk migawki.
 5. Przesuń aparat do końca znacznika zgodnie ze strzałką na ekranie.


  (B) Pasek pomocniczy

Uwaga

 • Jeżeli w ustalonym czasie nie zostanie objęty cały kąt panoramy, na złożonym obrazie pojawi się szare miejsce. Jeśli tak się stanie, szybciej przesuwaj urządzenie, aby zapisać cały obraz panoramiczny.
 • Gdy w opcji [Panorama: Rozmiar] wybrana jest wartość [Szeroki], objęcie całego kąta panoramy może nie być możliwe w wyznaczonym czasie. W takim przypadku należy wykonać zdjęcie po zmianie opcji [Panorama: Rozmiar] na [Standardowy].
 • Z uwagi na fakt, że kilka obrazów jest sklejanych razem, przejście w miejscu sklejenia dwóch obrazów może w niektórych przypadkach nie być płynne.
 • Przy zaciemnieniu obrazy mogą być rozmazane.
 • Gdy źródło światła takie jak lampa fluorescencyjna miga, jasność i kolor łączonych obrazów może być różna.
 • Gdy pełny kąt panoramy i wycinek z nastawioną blokadą AE/AF różnią się bardzo poziomem jasności i ostrości, efekt fotografowania nie będzie zadowalający. W takim wypadku należy wybrać nowy wycinek blokady AE/AF i ponownie wykonać panoramę.
 • Następujące warunki nie są odpowiednie do wykonywania rozległej panoramy:
  • Obiekty w ruchu.
  • Obiekty znajdujące się zbyt blisko urządzenia.
  • Obiekty o bardzo podobnych obszarach, na przykład niebo, plaża lub trawnik.
  • Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
  • Obiekty o jasności wyraźnie różniącej się od otoczenia, takie jak słońce lub żarówka.
 • Tryb rozległej panoramy może być przerwany w następujących sytuacjach.
  • Gdy aparat jest przesuwany zbyt szybko lub zbyt wolno.
  • Obiekt jest zbyt rozmazany.

Wskazówka

 • Możesz przekręcić pokrętło sterowania na ekranie wykonywania zdjęć, aby wybrać kierunek wykonywania zdjęć.

[31] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaWybór sceny

Umożliwia wykonywanie zdjęć z uprzednio zadanymi ustawieniami, w zależności od wybranej sceny.

 1. Ustaw pokrętło trybu na SCN (Wybór sceny).
 2. MENU(Ustawienia fotografowa.) → [Wybór sceny] → odpowiedni tryb.
  • Gdy opcja [Pomoc pokr. trybu] jest ustawiona na [WŁ.], możesz wybrać odpowiednie ustawienia po zmianie położenia pokrętła trybu.

Szczegóły pozycji menu

Portret:
Powoduje rozmycie tła i wyostrzenie fotografowanego obiektu. Nadaje skórze miękki odcień.

Sporty:
Poruszający się obiekt jest fotografowany z krótkim czasem otwarcia migawki, aby wyglądał, jakby był nieruchomy. Gdy przycisk migawki jest wciśnięty, urządzenie wykonuje zdjęcia w trybie ciągłym.

Makro:
Robi zbliżenia obiektów takich jak kwiaty, owady, jedzenie lub drobne przedmioty.

Krajobraz:
Pozwala uchwycić całą scenerię z dużą ostrością i wyraźnymi barwami.

Zachód słońca:
Zapewnia pięknie oddaną czerwień na zdjęciach zachodzącego słońca.

Nocny widok:
Do ujęć nocnych z zachowaniem atmosfery ciemności otoczenia.

Z ręki o zmierzchu:
Do ujęć nocnych bez użycia statywu przy mniejszym poziomie szumu i rozmyć. Wykonywana jest seria zdjęć, które są później poddawane obróbce w celu ograniczenia rozmycia obrazu, widocznych poruszeń i szumów.

Nocny portret:
Wykonuje nocne portrety przy użyciu lampy błyskowej.
Lampa błyskowa nie jest wysuwana automatycznie. Lampę błyskową należy wysunąć przed przystąpieniem do fotografowania.

Korekcja drgań:
Pozwala robić zdjęcia w pomieszczeniach bez użycia lampy błyskowej, zmniejszając rozmycie obiektu. Urządzenie wykonuje zdjęcia w serii i łączy je w jedno zdjęcie, zmniejszając rozmycie i szumy.

Zwierzę domowe:
Umożliwia wykonanie zdjęć domowego zwierzaka z najlepszymi ustawieniami.

Kulinaria:
Umożliwia fotografowanie potraw w apetycznych i jasnych kolorach.

Fajerwerki:
Pozwala utrwalić fajerwerki w całej ich krasie.

Duża czułość:
Pozwala robić zdjęcia nawet w ciemnych pomieszczeniach bez użycia lampy błyskowej, zmniejszając rozmycie obiektu. Pozwala nagrywać ciemne sceny filmu z większą jasnością.

Uwaga

 • W trybach [Nocny widok], [Nocny portret] i [Fajerwerki] szybkość migawki jest mniejsza, więc zaleca się stosowanie statywu, aby zapobiec rozmyciu zdjęcia.
 • W trybie [Z ręki o zmierzchu] oraz [Korekcja drgań] migawka otwiera się 4 razy i zdjęcie zostaje zapisane.
 • Jeśli wybierzesz [Z ręki o zmierzchu] lub [Korekcja drgań] z opcją [RAW] lub [RAW & JPEG], jakość zdjęcia zmienia się czasowo na [Wysoka].
 • Zmniejszenie rozmycia jest mniej skuteczne nawet w trybach [Z ręki o zmierzchu] lub [Korekcja drgań] w przypadku następujących obiektów:
  • Obiekty poruszające się sposób chaotyczny.
  • Obiekty znajdujące się zbyt blisko urządzenia.
  • Obiekty o bardzo podobnych obszarach, na przykład niebo, plaża lub trawnik.
  • Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
 • W przypadku opcji [Z ręki o zmierzchu] lub [Korekcja drgań] może wystąpić szum (artefakty), gdy źródło światła miga, np. gdy jest to lampa jarzeniowa.
 • Minimalna odległość, na którą można się zbliżyć do obiektu, nie ulega zmianie nawet po wybraniu funkcji [Makro]. Informacje na temat minimalnego zakresu ostrości można uzyskać w oparciu o minimalną odległość obiektywu zamocowanego w urządzeniu.

Wskazówka

 • Aby zmienić scenę, przekręć pokrętło sterowania na ekranie fotografowania i wybierz nową scenę.

[32] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaPriorytet migawki

Możesz wyrazić ruch obiektu na różne sposoby, na przykład ustawiając szybkość migawki tak, aby uchwycić moment ruchu dzięki szybkiej migawce lub uwiecznić ślad ruchu dzięki wolnej migawce.Szybkość migawki można zmieniać podczas nagrywania filmów.

 1. Ustaw pokrętło trybu na S (Priorytet migawki).
 2. Wybierz odpowiednią wartość, przekręcając pokrętło sterowania.
 3. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.
  Przysłona jest regulowana automatycznie tak, aby uzyskać odpowiednią ekspozycję.

Uwaga

 • Jeśli po ustawieniu nie można uzyskać właściwej ekspozycji, wartość przysłony na ekranie wykonywania zdjęć miga. Mimo że można zrobić zdjęcie w takim przypadku, wskazana jest jednak zmiana ustawień.
 • Użyj statywu, aby zapobiec rozmyciu, gdy stosujesz dłuższy czas otwarcia migawki.
 • Wskaźnik (ostrzeżenie SteadyShot) nie pojawia się w trybie priorytetu szybkości migawki.
 • Gdy czas otwarcia migawki wynosi co najmniej 1/3 s, redukcja szumów przeprowadzana po wykonaniu zdjęcia trwa tyle samo, co czas otwarcia migawki. Jednak nie można wykonać kolejnych zdjęć, gdy trwa redukcja szumów.
 • Jasność obrazu na ekranie może się różnić od faktycznie zapisanego obrazu.

Wskazówka

 • Przy zastosowaniu krótszego czasu otwarcia migawki poruszające się obiekty, na przykład biegnąca osoba, samochody, czy kropelki wody morskiej w powietrzu, wyglądają, jakby zastygły w bezruchu. Przy zastosowaniu dłuższego czasu otwarcia migawki można uchwycić obraz ze śladem poruszającego się obiektu, który nadaje zdjęciu bardziej naturalny i dynamiczny charakter.

[33] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaPriorytet przysłony

Możesz wykonać zdjęcie, ustawiając przysłonę i zmieniając zakres ostrości lub rozmywając tło.Wartość przysłony można zmieniać podczas nagrywania filmów.

 1. Ustaw pokrętło trybu na A (Priorytet przysłony).
 2. Wybierz odpowiednią wartość, przekręcając pokrętło sterowania.
  • Mniejsza wartość F: Obiekt jest ostry, ale elementy przed i za obiektem są rozmazane.
   Większa wartość F: Zarówno obiekt jak i pierwszy plan oraz tło są ostre.
 3. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.
  Czas otwarcia migawki jest regulowany automatycznie, aby można było uzyskać odpowiednią ekspozycję.

Uwaga

 • Jeśli po ustawieniu nie można uzyskać właściwej ekspozycji, wartość szybkości migawki na ekranie wykonywania zdjęć miga. Mimo że można zrobić zdjęcie w takim przypadku, wskazana jest jednak zmiana ustawień.
 • Jasność obrazu na ekranie może się różnić od faktycznie zapisanego obrazu.

Wskazówka

 • Mniejsza wartość F (otwarcie przysłony) powoduje zmniejszenie zakresu ostrości. Pozwala to sfotografować obiekt z dużą ostrością i z rozmyciem elementów obrazu przed i za obiektem (głębia ostrości zmniejsza się). Większa wartość F (zawężenie przysłony) powoduje poszerzenie zakresu ostrości. Pozwala to na uchwycenie głębi pejzażu (głębia ostrości zwiększa się).

[34] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaEkspozycji ręcznej

Istnieje możliwość fotografowania przy optymalnym ustawieniu ekspozycji przez dobór odpowiedniego czasu otwarcia migawki i odpowiedniej przysłony.Szybkość migawki i wartość przysłony można zmieniać podczas nagrywania filmów.

 1. Ustaw pokrętło trybu na M (Ekspozycji ręcznej).
 2. Naciśnij dolną stronę pokrętła sterowania, aby wybrać szybkość migawki lub wartość przysłony, a następnie przekręć pokrętło sterowania, aby wybrać wartość.
  Gdy opcja [ISO] ma ustawienie inne niż [ISO AUTO], sprawdź wartość ekspozycji za pomocą pomiaru ręcznego MM (Metered Manual).
  W stronę +: Obraz ulega rozjaśnieniu.
  W stronę - : Obraz ulega przyciemnieniu.
  0: Odpowiednia ekspozycja zgodnie z analizą urządzenia
 3. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.

Uwaga

 • Gdy opcja [ISO] ma ustawienie [ISO AUTO], wartość ISO automatycznie zmienia się, aby można było uzyskać właściwą ekspozycję przy użyciu ustawionej szybkości migawki i wartości przysłony. Jeśli wartość przysłony i szybkość migawki nie są odpowiednie, by uzyskać właściwą ekspozycję, wskaźnik wartości ISO zacznie migać.
 • Wskaźnik ręcznego pomiaru nie pojawia się, gdy opcja [ISO] ma ustawienie [ISO AUTO].
 • Gdy ilość światła zastanego przekracza zakres pomiaru ręcznego, wskaźnik pomiaru ręcznego miga.
 • Wskaźnik (ostrzeżenie SteadyShot) nie pojawia się w trybie ekspozycji ręcznej.
 • Jasność obrazu na ekranie może się różnić od faktycznie zapisanego obrazu.
 • Nie można wybrać ustawienia [Automatyczne] w opcji [Filtr ND].

Wskazówka

 • Przypisując funkcję [Blokada AEL] lub [Przełącz.AEL] do wybranego przycisku i obracając pierścieniem sterowania lub pokrętłem sterowania przy wciśniętym wspomnianym przycisku można zmienić kombinację czasu otwarcia migawki i wartości przysłony (liczba F) bez zmiany ustawionego poziomu ekspozycji. (Zmiana ręczna)

[35] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaBULB

Przy dłuższej ekspozycji można uchwycić obraz ze śladem poruszającego się obiektu.

Opcja BULB nadaje się do fotografowania świetlnych śladów, np. fajerwerków.

 1. Ustaw pokrętło trybu na M (Ekspozycji ręcznej).
 2. Naciśnij dolną stronę pokrętła sterowania, aby wybrać szybkość migawki, a następnie przekręć pokrętło sterowania w lewo, aż pojawi się [BULB].
 3. Naciśnij dolną stronę pokrętła sterowania, aby wybrać wartość przysłony (liczba F), a następnie obróć pokrętłem sterowania, aby ustawić wartość.
 4. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki przez czas wykonywania zdjęcia.
  Dopóki przycisk migawki jest wciśnięty, migawka pozostaje otwarta.

Uwaga

 • Z uwagi na wydłużony czas otwarcia migawki i większe prawdopodobieństwo poruszenia aparatu wskazane jest korzystanie ze statywu.
 • Im dłuższy czas ekspozycji, tym więcej szumów widocznych jest na zdjęciu.
 • Po wykonaniu zdjęcia zostanie wykonana operacja redukcji szumów, która trwa tyle samo czasu co otwarcie migawki. Jednak nie można wykonać kolejnych zdjęć, gdy trwa redukcja szumów.
 • W następujących sytuacjach nie można ustawić szybkości migawki na [BULB]:
  • Gdy włączona jest funkcja [Zdj. z uśmiechem].
  • Gdy włączona jest funkcja [Auto HDR].
  • Gdy opcja [Efekt wizualny] ma ustawienie [Malowidło HDR] lub [Cz-b o bogatej grad.].
  • Gdy włączona jest funkcja [Wieloklatk. red. sz.].
  • Gdy funkcja [Tryb pracy] ma ustawienie [Zdjęcia seryjne], [Bracket seryjny], [Zdj. ser. pier. czasu] lub [Samowyzw. (ser.)].
  Jeśli używasz powyższych funkcji, gdy szybkość migawki ustawiona jest na [BULB], szybkość migawki zostanie tymczasowo ustawiona na 30 sekund.

Wskazówka

 • Obrazy zarejestrowane w trybie [BULB] często są rozmyte. Wskazane jest korzystanie ze statywu lub pilota zdalnego sterowania (sprzedawany oddzielnie) z funkcją blokady spustu migawki.

[36] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaPrzywołanie pamięci

Pozwala wykonać zdjęcie po przywołaniu często wykorzystywanych trybów lub ustawień aparatu, które zostały uprzednio zachowane.

 1. Ustaw pokrętło trybu na MR (Przywołanie pamięci).
 2. Naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania lub przekręć pokrętło sterowania, aby wybrać odpowiednią liczbę, następnie naciśnij na jego środku.
  • Zarejestrowane tryby lub ustawienia można również przywołać wybierając MENU → (Ustawienia fotografowa.) → [Przywołanie pamięci].

Uwaga

 • Zachowaj z wyprzedzeniem ustawienia wykonywania zdjęć, korzystając z opcji [Pamięć MR].
 • Jeśli użyjesz opcji [Przywołanie pamięci] po dokonaniu ustawień, przywołane ustawienia otrzymają pierwszeństwo i uprzednio dokonane ustawienia mogą być anulowane. Przed wykonaniem zdjęcia sprawdź wskazania na wyświetlaczu.

[37] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaFilm

Podczas nagrywania filmu możesz ustawić szybkość migawki i wartość przysłony na wybraną wartość. Możesz również sprawdzić kąt ujęcia przed wykonaniem zdjęć.

 1. Ustaw pokrętło trybu na (Film).
 2. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Film] → odpowiednie ustawienie.
  • Gdy opcja [Pomoc pokr. trybu] jest ustawiona na [WŁ.], możesz wybrać odpowiednie ustawienia po zmianie położenia pokrętła trybu.
 3. Naciśnij przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie.
  • Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Szczegóły pozycji menu

Program Auto:
Pozwala wykonywać zdjęcia z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony). Pozostałe ustawienia można dobierać ręcznie i ustawienia te zostaną zachowane.

Priorytet przysłony:
Pozwala wykonywać zdjęcia po ręcznym ustawieniu wartości przysłony.

Priorytet migawki:
Pozwala wykonywać zdjęcia po ręcznym ustawieniu szybkości migawki.

Ekspozycji ręcznej:
Pozwala wykonywać zdjęcia po ręcznym ustawieniu ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i liczba przysłony).

 • Opcje (Priorytet przysłony), (Priorytet migawki) i (Ekspozycji ręcznej) są dostępne tylko przy ustawionym trybie ostrości „MF” (Ostrość ręczna).

[38] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z zoomuZoom

Powiększaj obrazy przy użyciu dźwigni W/T (zoom) podczas wykonywania zdjęcia.

 1. Powiększaj obrazy przy użyciu dźwigni W/T (zoom) podczas wykonywania zdjęcia.
  • Przesuń dźwignię W/T (zoom) w stronę T, aby uzyskać powiększenie lub w stronę W, aby uzyskać pomniejszenie.

Wskazówka

 • Gdy wybierzesz ustawienie inne niż [Tylko zoom optyczny] dla opcji [Ustawienie zoomu], możesz przekroczyć zakres zoomu optycznego, aby powiększać obrazy.

[39] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z zoomuFunkcje zoomu dostępne w tym urządzeniu

Funkcja zoomu urządzenia zapewnia większe powiększenie, łącząc różne rodzaje zoomu. Ikona wyświetlana na ekranie zmienia się w zależności od wybranej funkcji zoomu.

(1) Zakres zoomu optycznego
Obrazy są powiększane w zakresie zoomu optycznego urządzenia.

(2) Zakres inteligentnego zoomu ()
Powiększa obrazy bez pogorszenia jakości wyjściowej przez częściowe przycięcie obrazu (tylko gdy rozmiar obrazu to [M], [S] lub [VGA]).

(3) Zakres wyraźnego zoomu obrazu ()
Powiększa obrazy korzystając z przetwarzania obrazu z mniejszymi zniekształceniami. Najpierw ustaw opcję [Ustawienie zoomu] na [Wł.: Wyr. zoom obr.] lub [Wł.: Zoom cyfrowy].

(4) Zakres zoomu cyfrowego ()
Możesz powiększać obrazy, korzystając z przetwarzania obrazu. Gdy wybierzesz [Wł.: Zoom cyfrowy] w opcji [Ustawienie zoomu], możesz korzystać z tej funkcji zoomu.

Uwaga

 • Domyślne ustawienie opcji [Ustawienie zoomu] to [Tylko zoom optyczny].
 • Domyślne ustawienie opcji [Rozm. Obrazu] to [L]. Aby skorzystać z inteligentnego zoomu, zmień opcję [Rozm. Obrazu] na [M], [S] lub [VGA].
 • Funkcje zoomu poza zoomem optycznym nie są dostępne, gdy zdjęcia są wykonywane w następujących warunkach:
  • [Rozległa panorama]
  • Opcja [Uśmiech/Wykr. tw.] ma ustawienie [Zdj. z uśmiechem]
  • Opcja [Jakość] ma ustawienie [RAW] lub [RAW & JPEG]
  • Opcja [Ust. nagrywania] ma ustawienie [120p 50M]/[100p 50M]
 • Przy nagrywaniu filmów nie można korzystać z inteligentnego zoomu.
 • W przypadku korzystania z innej funkcji zoomu niż zoom optyczny, w pozycji [Tryb pomiaru] na stałe ustawiona jest opcja [Wielopunktowy].

[40] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z zoomuUstawienie zoomu

Możesz wybrać ustawienie zoomu urządzenia.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ustawienie zoomu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Tylko zoom optyczny (ustawienie domyślne):
Został włączony zoom optyczny. Możesz korzystać z funkcji inteligentnego zoomu, zmieniając opcję [Rozm. Obrazu] na [M], [S] lub [VGA].

Wł.: Wyr. zoom obr.:
Nawet przy przekroczeniu zakresu zoomu optycznego, urządzenie powiększa obrazy w zakresie, w którym jakość obrazu nie pogarsza się znacząco.

Wł.: Zoom cyfrowy:
Po przekroczeniu zakresu zoomu funkcji [Wyraźny zoom obr.], urządzenie powiększa obrazy do maksymalnej skali. Jednak powoduje to spadek jakości zdjęcia.

Uwaga

 • Ustaw opcję [Tylko zoom optyczny], jeśli chcesz powiększać obrazy w zakresie, w którym jakość obrazu nie pogarsza się.

[41] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z zoomuSkala zoomu

Skala zoomu stosowana wraz z zoomem obiektywu zmienia się zgodnie z wybranym rozmiarem zdjęcia.

Przy ustawieniu [3:2] w pozycji [Format obrazu]

[Ustawienie zoomu] : [Tylko zoom optyczny (z uwzględnieniem inteligentnego zoomu)]
[Rozm. Obrazu] : L -×, M 1,4×, S 2,0×
[Ustawienie zoomu] : [Wł.: Wyr. zoom obr.]
[Rozm. Obrazu] : L 2,0×, M 2,8×, S 4,0×
[Ustawienie zoomu] : [Wł.: Zoom cyfrowy]
[Rozm. Obrazu] : L 4,0×, M 5,6×, S 8,0×

[42] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z zoomuFun. Zoom na pierśc.

Ustawianie funkcji zoomu, gdy do zmiany skali zoomu wykorzystywany jest pierścień sterowania. Ustawienia dla [Fun. Zoom na pierśc.] są istotne tylko przy automatycznej regulacji ostrości.

 1. MENU(Ustawienia niestandard.)[Fun. Zoom na pierśc.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Standard (ustawienie domyślne):
Płynne przybliżanie/oddalanie przy regulacji zoomu obrotem pokrętła sterowania.
Stopień:
Skokowe przybliżanie/oddalanie przy regulacji zoomu obrotem pierścienia sterowania o pewien kąt.

Uwaga

 • W poniższych sytuacjach funkcja zoomu uruchamiana jest tak, jakby w pozycji [Fun. Zoom na pierśc.] ustawiono opcję [Standard], nawet przy ustawieniu [Stopień].
  • Przy zmianie skali powiększenia przy użyciu dźwigni zoomu (W/T).
  • Przy nagrywaniu filmów.
  • Przy korzystaniu z funkcji zoomu innego niż optyczny.
 • Po ustawieniu innego trybu fotografowania niż [Inteligentna auto] lub [Lepsza automatyka], do pierścienia sterowania należy przypisać funkcję [Zoom] przed skorzystaniem z pierścienia sterowania.

[43] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z lampy błyskowej Korzystanie z lampy błyskowej

W ciemnym otoczeniu użyj lampy błyskowej, aby oświetlić obiekt i aby zapobiec skutkom poruszenia aparatu. Robiąc zdjęcia pod słońce, użyj lampy błyskowej, aby oświetlić obiekt ustawiony pod światło.

 1. Naciśnij (wysuwanie lampy błyskowej), aby wysunąć lampę błyskową.

 2. Naciśnij całkowicie przycisk migawki.

Gdy lampa błyskowa nie jest używana

Jeśli nie korzystasz z lampy błyskowej, wsuń ją do korpusu aparatu.

Uwaga

 • Uruchomienie błysku przed całkowitym wysunięciem lampy błyskowej może to spowodować awarię.
 • Z lampy błyskowej nie można korzystać podczas nagrywania filmów.
 • Gdy lampa błyskowa ładuje się, symbol miga. Po zakończeniu ładowania ikona pojawia się na stałe.
 • Podczas robienia zdjęć z lampą błyskową, gdy zoom ustawiony jest na W, na ekranie może pojawić się cień obiektywu, w zależności od warunków zdjęciowych. Jeśli tak się zdarzy, wykonaj zdjęcie z dala od obiektu lub ustaw zoom na T i ponownie wykonaj zdjęcie z lampą błyskową.
 • Gdy ekran jest odchylony w górę pod kątem co najmniej 90 stopni, trudno jest uruchomić przycisk (wysuwania lampy błyskowej). Lampę błyskową należy wysunąć przed zmianą kąta nachylenia ekranu.
 • W przypadku wykonywania zdjęć autoportretowych nie należy patrzeć bezpośrednio na światło, ponieważ lampa wyłączy się przy małej odległości.

[44] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z lampy błyskowejTryb błysku

Możesz ustawić tryb błysku.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) [Tryb błysku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Lampa błys. wył.:
Lampa błyskowa nie działa.
Auto błysk:
Błysk jest uruchamiany przy słabym oświetleniu lub w przypadku fotografowania pod światło.
Bł.wypełniający (ustawienie domyślne):
Błysk jest uruchamiany przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
Synch.dł.czas.:
Błysk jest uruchamiany przy każdorazowym wyzwoleniu migawki. Fotografowanie w trybie synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki umożliwia uchwycenie wyraźnego obrazu zarówno obiektu jak i tła dzięki zastosowaniu dłuższego czasu otwarcia migawki.
Bł. zamykający:
Błysk jest uruchamiany tuż przed zakończeniem ekspozycji przy każdorazowym wyzwoleniu migawki. Błysk zamykający pozwala uzyskać naturalne zdjęcie śladu poruszającego się obiektu, np. jadącego pojazdu lub idącej osoby.

Uwaga

 • Ustawienie domyślne zależy od trybu fotografowania.
 • Dostępny tryb błysku zależy od trybu fotografowania.

[45] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z lampy błyskowejKorekcja błysku

Reguluje moc lampy błyskowej w zakresie –3,0 EV do +3,0 EV.
Korekcja błysku zmienia jedynie ilość emitowanego światła podczas błysku. Kompensacja ekspozycji zmienia zarówno ilość emitowanego światła podczas błysku, jak i szybkość migawki oraz przysłonę.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) [Korekcja błysku] → odpowiednie ustawienie.
  Wybór wyższych wartości (w stronę +) powoduje zwiększenie mocy błysku, a niższe wartości (strona –) powodują jej zmniejszenie.

Uwaga

 • Z uwagi na ograniczony strumień dostępnego światła, efekt mocniejszego błysku może nie być zauważalny, jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej. Jeżeli obiekt jest bardzo blisko, efekt słabszego błysku również może nie być zauważalny.

[46] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu wyświetlania na ekranieWłączanie wyświetlania na ekranie (Nagrywanie)

Możesz zmienić informacje wyświetlane na ekranie.

 1. Naciśnij przycisk DISP (Ustawienia wyświetlania).
  Po każdym naciśnięciu przycisku DISP wyświetlane na ekranie informacje dotyczące zapisu zmieniają się następująco:
  Wyświetl. graf.Wyśw. wsz. info.Brak informacjiHistogramPoziomWizjer* → Wyświetl. graf.


  Wyświetl. graf.

  Wyśw. wsz. info.

  Brak informacji

  Histogram

  Poziom

  Wizjer*

  * Informacja [Wizjer] jest wyświetlana tylko na ekranie.

Przy ustawieniach domyślnych pewne tryby wyświetlania są niedostępne.
Aby zmienić tryby wyświetlania, wystarczy nacisnąć MENU → (Ustawienia niestandard.) → [Przycisk DISP] i zmienić ustawienia.

Uwaga

 • Histogram nie jest wyświetlany w trybie panoramy.
 • W trybie filmu nie można wyświetlić [Wizjer].

Wskazówka

 • Możesz wybrać różne ustawienia zarówno dla wizjera jak i ekranu. Spójrz przez wizjer, aby zobaczyć ustawienia wyświetlania wizjera.

[47] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu wyświetlania na ekraniePrzełączanie pomiędzy wizjerem a ekranem

Wyświetlanie w wizjerze i na ekranie zależy od stanu wizjera i od ustawienia [FINDER/MONITOR].

Gdy wizjer jest schowany

Obraz będzie wyświetlany tylko na ekranie bez względu na ustawienie [FINDER/MONITOR].

Po spojrzeniu w wizjer

Obraz będzie wyświetlany tylko w wizjerze bez względu na ustawienie [FINDER/MONITOR].

Gdy nie spoglądamy w wizjer

Jeżeli w pozycji [FINDER/MONITOR] ustawiono opcję [Automatyczne], obraz będzie wyświetlany tylko na ekranie.

Jeżeli w pozycji [FINDER/MONITOR] ustawiono opcję [Wizjer], obraz nie będzie wyświetlany ani na ekranie, ani w wizjerze.

[48] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu wyświetlania na ekraniePrzycisk DISP (Wizjer)

Umożliwia wybór trybów wyświetlania na wizjerze wybieranych w opcji (Ustawienia wyświetlania) w trybie wykonywania zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Przycisk DISP] [Wizjer] → odpowiednie ustawienie → [Enter].
  Dostępne są elementy oznaczone symbolem .

Szczegóły pozycji menu

Wyświetl. graf.:
Wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące fotografowania lub filmowania. Pokazuje szybkość migawki i wartość przysłony w postaci graficznej.
Wyśw. wsz. info.:
Pokazuje dane zapisu.
Brak informacji:
Informacje dotyczące zapisu nie są wyświetlane.
Histogram:
Graficzna prezentacja rozkładu luminancji.
Poziom:
Wskazanie, czy urządzenie jest ustawione prosto w poziomie i płaszczyźnie przód-tył. Gdy urządzenie jest wypoziomowane w obu płaszczyznach, wskaźnik zmienia kolor na zielony.

[49] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu wyświetlania na ekraniePrzycisk DISP (Monitor)

Umożliwia wybór trybów wyświetlania na ekranie wybieranych w opcji (Ustawienia wyświetlania) w trybie wykonywania zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Przycisk DISP] [Monitor] → odpowiednie ustawienie → [Enter].
  Dostępne są elementy oznaczone symbolem .

Szczegóły pozycji menu

Wyświetl. graf.:
Wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące fotografowania lub filmowania. Pokazuje szybkość migawki i wartość przysłony w postaci graficznej.
Wyśw. wsz. info.:
Pokazuje dane zapisu.
Brak informacji:
Informacje dotyczące zapisu nie są wyświetlane.
Histogram:
Graficzna prezentacja rozkładu luminancji.
Poziom:
Wskazanie, czy urządzenie jest ustawione prosto w poziomie i płaszczyźnie przód-tył. Gdy urządzenie jest wypoziomowane w obu płaszczyznach, wskaźnik zmienia kolor na zielony.
Wizjer:
Wyświetla informacje dotyczące fotografowania z wizjerem.

[50] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór rozmiaru/jakości zdjęciaRozm. Obrazu (zdjęcie)

Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie widocznych na zdjęciu wydrukowanym na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można zapisać.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Rozm. Obrazu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Rozmiar zdjęcia, gdy opcja [Format obrazu] ma wartość 3:2
L: 20M 5472×3648 pikseli
M: 10M 3888×2592 pikseli
S: 5.0M 2736×1824 pikseli
Rozmiar zdjęcia, gdy opcja [Format obrazu] ma wartość 16:9
L: 17M 5472×3080 pikseli
M: 7.5M 3648×2056 pikseli
S: 4.2M 2720×1528 pikseli
Rozmiar zdjęcia, gdy opcja [Format obrazu] ma wartość 4:3
L: 18M 4864×3648 pikseli
M: 10M 3648×2736 pikseli
S: 5.0M 2592×1944 pikseli
VGA 640×480 pikseli
Rozmiar zdjęcia, gdy opcja [Format obrazu] ma wartość 1:1
L: 13M 3648×3648 pikseli
M: 6.5M 2544×2544 pikseli
S: 3.7M 1920×1920 pikseli

Uwaga

 • Gdy opcja [Jakość] ma wartość [RAW] lub [RAW & JPEG], rozmiar obrazu RAW odpowiada [L].

[51] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór rozmiaru/jakości zdjęciaFormat obrazu (zdjęcie)

Określa proporcje zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Format obrazu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

3:2 (ustawienie domyślne):
Odpowiednie do typowych odbitek.
4:3:
Do rejestrowania obrazów w rozmiarze odpowiednim do wyświetlenia na komputerze.
16:9:
Do oglądania na ekranie telewizora wysokiej rozdzielczości.
1:1:
Do rejestrowania obrazu w skali 1:1, jak w przypadku aparatu średniego formatu.

[52] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór rozmiaru/jakości zdjęciaJakość (zdjęcie)

Określa format kompresji zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Jakość] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

RAW:
Format pliku: RAW (Zapisuje w formacie RAW z kompresją.)
Ten format plików nie jest poddawany obróbce cyfrowej. Wybierz ten format, aby przetwarzać obrazy na komputerze do celów profesjonalnych.

 • Rozmiar obrazu jest zawsze maksymalny. Rozmiar zdjęcia nie jest wyświetlany na ekranie.

RAW & JPEG:
Format pliku: RAW (Zapisuje w formacie RAW z kompresją.) + JPEG
Jednocześnie są zapisywane obraz RAW i obraz JPEG. Jest to przydatne, gdy potrzebne są dwa pliki obrazu: JPEG do podglądu i RAW do edycji.

Jakość obrazów JPEG jest ustawiona na [Wysoka].

Bardzo wysoka:
Format pliku: JPEG
Obraz jest kompresowany do formatu JPEG i zapisywany w wyższej jakości niż [Wysoka].

Wysoka (ustawienie domyślne):
Format pliku: JPEG
Podczas zapisu obraz jest kompresowany do formatu JPEG.

Standard:
Format pliku: JPEG
Podczas zapisu obraz jest kompresowany do formatu JPEG. Ze względu na fakt, że współczynnik kompresji przy ustawieniu [Standard] jest wyższy niż przy ustawieniu [Wysoka], rozmiar pliku przy ustawieniu [Standard] jest mniejszy niż przy ustawieniu [Wysoka]. Umożliwia to zapisanie większej liczby plików na 1 karcie pamięci, ale jakość obrazu będzie gorsza.

Uwaga

 • Jeżeli obrazy nie będą modyfikowane na komputerze, zalecamy zapisywanie zdjęć w formacie JPEG.
 • Nie można dodawać znaczników DPOF (polecenie wydruku) do obrazów w formacie RAW.

[53] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór rozmiaru/jakości zdjęciaPanorama: Rozmiar

Określa rozmiar obrazu podczas wykonywania zdjęć panoramicznych. Rozmiar obrazu zależy od ustawienia [Panorama: Kierunek].

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Panorama: Rozmiar] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Gdy opcja [Panorama: Kierunek] jest ustawiona na [W górę] lub [W dół]

Standardowy: 3872×2160

Szeroki: 5536×2160


Gdy opcja [Panorama: Kierunek] jest ustawiona na [W lewo] lub [W prawo]

Standardowy: 8192×1856

Szeroki: 12416×1856

[54] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór rozmiaru/jakości zdjęciaPanorama: Kierunek

Określa kierunek ruchu aparatu podczas wykonywania obrazów panoramicznych.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Panorama: Kierunek] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

W prawo (ustawienie domyślne):
Aparat będzie przesuwany od lewej do prawej.

W lewo:
Aparat będzie przesuwany od prawej do lewej.

W górę:
Aparat będzie przesuwany z dołu do góry.

W dół:
Aparat będzie przesuwany z góry na dół.

[55] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościTryb ostrości

Określa metodę regulacji ostrości odpowiednią do ruchu obiektu.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb ostrości] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

(Pojedynczy AF) (ustawienie domyślne):
Po zakończeniu regulacji ostrości urządzenie blokuje ustawienie ostrości. Gdy obiekt się nie porusza, użyj opcji [Pojedynczy AF].

(Ciągły AF):
Urządzenie ciągle ustawia ostrość, dopóki przycisk migawki jest wciśnięty do połowy. Tej opcji użyj, gdy obiekt porusza się.

(Ostrość DMF):
Pozwala łączyć funkcje ręcznej regulacji ostrości i automatycznej regulacji ostrości.

(Ostrość ręczna):
Pozwala ręcznie ustawić ostrość.

Uwaga

 • Jeśli odległość do obiektu jest niewielka, na zdjęciu mogą być widoczne odciski palców lub kurz na obiektywie. Przetrzyj obiektyw miękką szmatką itp.
 • Gdy opcja [Tryb ostrości] ma ustawienie [Ciągły AF], po nastawieniu ostrości nie rozlega się sygnał dźwiękowy.

[56] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościObszar ostrości

Umożliwia wybór obszaru ostrości. Z funkcji tej należy korzystać, gdy występują problemy z prawidłowym ustawieniem ostrości w trybie automatycznej ostrości.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Obszar ostrości] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Szeroki:
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich obszarach obrazu.
Po naciśnięciu przycisku migawki do połowy w trybie fotografowania wokół obszaru z ustawioną ostrością wyświetlana jest zielona ramka.
Środek:
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie na środku obrazu. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
Elast. punktowy:
Pozwala przesunąć ramkę pola AF na wybrany punkt na wyświetlaczu i ustawić ostrość bardzo małego obiektu w wąskim obszarze.
Na ekranie fotografowania z elastycznym trybem punktowym możesz zmienić rozmiar ramki pola AF, przekręcając pokrętło sterowania.


AF z podążaniem:
Przy wciśniętym do połowy spuście migawki opisywany produkt będzie śledził obiekt w obrębie wybranego obszaru autofokusa. Ustaw kursor w pozycji [AF z podążaniem] na ekranie ustawień [Obszar ostrości], a następnie wybierz właściwy początkowy obszar śledzenia korzystając z lewej/prawej strony pokrętła sterowania. Obszar początkowy śledzenia można przesunąć do wybranego punktu ustawiając ten obszar jako punkt elastyczny.
Na ekranie fotografowania z elastycznym trybem punktowym możesz zmienić rozmiar ramki pola AF, przekręcając pokrętło sterowania.

[57] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościŚr. AF z podążaniem

Po naciśnięciu centralnego przycisku aparat wykrywa obiekt znajdujący się w środku ekranu i kontynuuje śledzenie obiektu.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Śr. AF z podążaniem][WŁ.]
 2. Wyrównaj ramkę celu (A) z obiektem i naciśnij w środku pokrętła sterowania.
  Naciśnij ponownie , aby zakończyć śledzenie.

 3. Wciśnij całkowicie przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

 • Funkcja [Śr. AF z podążaniem] może nie działać zbyt dobrze w następujących sytuacjach:
  • Obiekt zbyt szybko się porusza.
  • Obiekt jest zbyt mały albo zbyt duży.
  • Słaby kontrast między obiektem a tłem.
  • Jest ciemno.
  • Zmienia się światło otoczenia.
 • Funkcja AF z podążaniem nie działa w następujących sytuacjach:
  • W trybie [Rozległa panorama]
  • Gdy opcja [Wybór sceny] ma ustawienie [Z ręki o zmierzchu] lub [Korekcja drgań].
  • W przypadku fotografowania w trybie ręcznego ustawiania ostrości
  • W przypadku korzystania z zoomu cyfrowego
 • Gdy śledzony obiekt zniknie z ekranu, funkcja AF z podążaniem zostaje anulowana.
 • Gdy w pozycji [Śr. AF z podążaniem] ustawiono opcję [WŁ.], aparat może nie być w stanie przez chwilę wznowić śledzenia po zgubieniu obiektu.

[58] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościBlokada ostrości

Wykonuje zdjęcia z ostrością zablokowaną na wybranym obiekcie w trybie automatycznej regulacji ostrości.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb ostrości][Pojedynczy AF].
 2. Umieść obiekt w obszarze AF i naciśnij przycisk migawki do połowy.
  Ostrość jest zablokowana.
 3. Przytrzymuj przycisk migawki wciśnięty do połowy i umieść obiekt z powrotem w wyjściowym położeniu, aby ponownie ustalić kompozycję zdjęcia.
 4. Wciśnij przycisk migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.

[59] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościOstrość ręczna

Gdy uzyskanie prawidłowej ostrości w trybie autofokusu jest utrudnione, możesz ustawić ostrość ręcznie.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb ostrości][Ostrość ręczna].
 2. Przekręć pierścień sterowania, aby uzyskać właściwą ostrość.

  • Gdy przekręcisz pierścień sterowania, odległość ostrości wyświetlana jest na ekranie.
 3. Zrób zdjęcie naciskając spust migawki do oporu.

[60] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościBezpośrednia ręczna regulacja ostrości (DMF)

Możesz dokonać precyzyjnej regulacji ręcznie po zablokowaniu ostrości.
Możesz szybko ustawić ostrość na obiekcie, zamiast od początku korzystać z ręcznego ustawienia ostrości. Jest to przydatne na przykład w trybie makro.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb ostrości][Ostrość DMF].
 2. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość automatycznie.
 3. Przytrzymaj przycisk migawki wciśnięty do połowy i obróć pierścień sterowania, aby uzyskać lepszą ostrość.

  • Gdy przekręcisz pierścień sterowania, odległość ostrości wyświetlana jest na ekranie.
 4. Zrób zdjęcie naciskając spust migawki do oporu.

[61] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościWspomaganie MF (zdjęcie)

Automatycznie powiększa obraz na ekranie, co ułatwia ręczne ustawianie ostrości. Funkcja ta działa w trybie ręcznej regulacji ostrości oraz bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Wspomaganie MF][WŁ.].
 2. Ustaw ostrość obracając pierścieniem sterowania.
 • Obraz zostanie powiększony. Możesz jeszcze bardziej powiększyć obrazy, naciskając na środku pokrętła sterowania.

Uwaga

 • Nie można używać funkcji [Wspomaganie MF] przy nagrywaniu filmów.

Wskazówka

 • Czas wyświetlania powiększonego obrazu można ustawić wybierając kolejno: MENU(Ustawienia niestandard.) → [Czas pow. ust. ostr.].

[62] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościPowiększenie

Możesz sprawdzić ostrość, powiększając obraz przed wykonaniem zdjęcia.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Powiększenie].
 2. Naciśnij na środku pokrętła sterowania, aby powiększyć obraz i wybierz pozycję, którą chcesz powiększyć za pomocą górnej/dolnej/lewej/prawej strony pokrętła sterowania.
 3. Potwierdź ostrość.
 4. Wciśnij całkowicie przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Wskazówka

 • Po każdym naciśnięciu przycisku na środku, skalowanie powiększenia zmienia się.
 • W przypadku ręcznej regulacji ostrości możesz regulować ostrość, gdy obraz jest powiększony.
 • Funkcja [Powiększenie] zostanie wyłączona, gdy przycisk migawki zostanie wciśnięty do połowy.
 • Możesz zapisywać zdjęcia, gdy obraz jest powiększony, ale urządzenie zapisuje cały obraz.
 • Funkcja [Powiększenie] zostanie wyłączona po wykonaniu zdjęcia.
 • Czas wyświetlania powiększonego obrazu można ustawić wybierając kolejno: MENU(Ustawienia niestandard.) → [Czas pow. ust. ostr.].

[63] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościCzas pow. ust. ostr.

Ustaw czas, przez jaki ma być powiększane zdjęcie, przy użyciu funkcji [Wspomaganie MF] lub [Powiększenie].

 1. MENU (Ustawienia niestandard.)[Czas pow. ust. ostr.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

2 s (ustawienie domyślne):
Powiększa obraz na 2 sekundy.
5 s:
Powiększa obraz na 5 sekundy.
Bez ograniczeń:
Powiększa obrazy, dopóki nie naciśniesz przycisku migawki.

[64] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościPoziom zarysu

Podkreśla zarys ostrych obszarów przy użyciu wybranego koloru w trybie ręcznej regulacji ostrości lub bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości. Funkcja ta pozwala łatwo potwierdzić ostrość.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.)[Poziom zarysu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wysoki:
Określa wysoki poziom maksimum.
Średni:
Określa średni poziom maksimum.
Niski:
Określa niski poziom maksimum.
WYŁ. (ustawienie domyślne):
Nie wykorzystuje funkcji maksimum.

Uwaga

 • Ponieważ opisywany produkt ustala, czy ostre obszary mają wystarczającą ostrość, efekt funkcji podświetlenia obszarów z ostrością zależy od obiektu i warunków fotografowania.
 • Zarys ostrych obszarów nie jest zaznaczany, gdy urządzenie jest podłączone za pomocą przewodu HDMI.

[65] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościKolor zarysu

Określa kolor wykorzystywany do funkcji maksimum w trybie ręcznej regulacji ostrości lub bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Kolor zarysu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Czerwony:
Podkreśla zarysy kolorem czerwonym.

Żółty:
Podkreśla zarysy kolorem żółtym.

Biały (ustawienie domyślne):
Podkreśla zarysy kolorem białym.

[66] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościWstępny AF (zdjęcie)

Urządzenie automatycznie ustawia ostrość, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Wstępny AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. (ustawienie domyślne):
Automatyczne ustawienie ostrości, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.
WYŁ.
Nie ustawia ostrości, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.

[67] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościSterow.AF/MF

Możesz łatwo przełączyć tryb regulacji ostrości z automatycznej na ręczną i z powrotem, wykonując zdjęcie bez zmiany położenia urządzenia.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] → przycisk do przypisania → [Blok. reg. AF/MF] lub [Zm. regulacji AF/MF].

Szczegóły pozycji menu

Blok. reg. AF/MF:
Przełącza tryb regulacji ostrości, gdy wciśnięty jest przycisk.
Zm. regulacji AF/MF:
Przełącza tryb regulacji ostrości, aż przycisk nie zostanie wciśnięty ponownie.

Uwaga

 • Funkcji [Blok. reg. AF/MF] nie można ustawić na [Przycisk w lewo] lub [Przycisk w prawo].

[68] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościWspomaganie AF (zdjęcie)

Wspomaganie AF zapewnia oświetlenie wypełniające, aby łatwiej można było ustawić ostrość na obiekcie w ciemnym otoczeniu. Czerwone światło wspomagania AF ułatwia ustawienie ostrości przez urządzenie, gdy przycisk migawki jest wciśnięty do połowy, aż do momentu zablokowania ustawienia ostrości.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Wspomaganie AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne (ustawienie domyślne):
Wspomaganie AF jest wykorzystywane.
WYŁ.:
Wspomaganie AF nie jest wykorzystywane.

Uwaga

 • Nie można używać funkcji [Wspomaganie AF] w następujących sytuacjach:
  • W trybie filmu
  • W trybie [Rozległa panorama]
  • Gdy opcja [Tryb ostrości] jest ustawiona na [Ciągły AF].
  • Gdy opcja [Wybór sceny] ma ustawienie [Krajobraz], [Sporty], [Nocny widok], [Zwierzę domowe] lub [Fajerwerki].
 • Gdy opcja [Obszar ostrości] ma ustawienie [Szeroki], ramka pola AF pokazana jest przerywaną kreską.
 • Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Chociaż nie stanowi ono zagrożenia dla zdrowia, jednak nie należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.

[69] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościAF priorytet oczu

Gdy przycisk jest wciśnięty, aparat ustawia ostrość na oczy danej osoby.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.)[Ust. przyc. Własne] → przypisanie funkcji [AF priorytet oczu] do właściwego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij spust migawki.

Uwaga

 • W zależności od warunków aparat może nie ustawić ostrości na oczach. W takich przypadkach aparat wykrywa twarz i na niej ustawia ostrość.
 • Jeśli aparat nie może wykryć twarzy danej osoby, nie można korzystać z funkcji [AF priorytet oczu].
 • W zależności od warunków korzystanie z opcji [AF priorytet oczu] może nie być możliwe, np. gdy opcja [Tryb ostrości] ma ustawienie [Ciągły AF] lub [Ostrość ręczna] itp.
 • Funkcja [AF priorytet oczu] może nie działać w następujących sytuacjach:
  • Gdy dana osoba nosi okulary przeciwsłoneczne.
  • Gdy grzywka zasłania oczy danej osoby.
  • Przy słabym oświetleniu lub pod światło.
  • Gdy oczy są zamknięte.
  • Gdy dana osoba jest w cieniu.
  • Gdy dana osoba jest poza obszarem ostrości.

Wskazówka

 • Gdy aparat ustawia ostrość na oczy, a opcja [Uśmiech/Wykr. tw.] ma ustawienie [WŁ.], ramka wykrywania jest wyświetlana na twarzy po tym, jak zostanie wyświetlona na oczach. Gdy opcja [Uśmiech/Wykr. tw.] ma ustawienie [WYŁ.], ramka wykrywania jest przez jakiś czas wyświetlana na oczach.

[70] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ekspozycjiKompens.eksp.

W oparciu o wartość ekspozycji ustawionej przez funkcję automatycznej ekspozycji możesz rozjaśnić lub przyciemnić cały obraz, jeśli przesuniesz wskaźnik funkcji [Kompens.eksp.] odpowiednio w stronę plusa lub w stronę minusa (kompensacja ekspozycji). Zwykle ekspozycja ustawiana jest automatycznie (automatyczne ustawianie ekspozycji).

 1. /(Kompens.eksp.) na pokrętle sterowania → naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania lub obróć pokrętłem sterowania i wybierz właściwy zakres ekspozycji.
  Możesz ustawić ekspozycję w zakresie od –3,0 EV do +3,0 EV.

Uwaga

 • W przypadku filmów możesz ustawić ekspozycję w zakresie od –2,0 EV do +2,0 EV.
 • Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu lub gdy używasz lampy błyskowej, efekt może nie być zadowalający.
 • Gdy korzystasz z opcji [Ekspozycji ręcznej], możesz kompensować ekspozycję tylko wtedy, gdy opcja [ISO] ma ustawienie [ISO AUTO].

[71] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ekspozycjiTryb pomiaru

Wybiera sposób pomiaru światła określający, która część ekranu będzie brana pod uwagę przy pomiarze w celu określenia poziomu ekspozycji.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pomiaru] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wielopunktowy (ustawienie domyślne):
Obszar całkowity jest dzielony na wiele podobszarów, a odpowiednia ekspozycja dla całego ekranu jest ustalana na podstawie pomiaru oświetlenia w każdym z tych podobszarów (pomiar wielopunktowy).

Centralny:
Dokonywany jest pomiar średniej jasności całego ekranu z uwydatnieniem jego środkowego obszaru (pomiar centralnie ważony).

Punktowy:
Pomiar dokonywany jest tylko w punkcie środkowym (pomiar punktowy). Funkcja ta jest przydatna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu lub występuje duży kontrast pomiędzy tłem a obiektem.

Uwaga

 • Opcja [Wielopunktowy] jest wybierana w następujących trybach:
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Wybór sceny]
  • Funkcje zoomu inne niż optyczny

[72] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ekspozycjiBlokada AE

Gdy kontrast pomiędzy obiektem i tłem jest wysoki, np. przy robieniu zdjęcia pod światło lub zdjęcia obiektu w pobliżu okna, należy zmierzyć poziom światła w punkcie, gdzie obiekt wydaje się mieć właściwą jasność i zablokować ekspozycję przed wykonaniem zdjęcia. Aby zmniejszyć jasność obiektu, zmierz światło w punkcie, który jest jaśniejszy od obiektu i zablokuj ekspozycję całego zdjęcia. Aby zwiększyć jasność obiektu, zmierz światło w punkcie, który jest ciemniejszy od obiektu i zablokuj ekspozycję całego zdjęcia.
 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne], a potem przypisz [Przełącz.AEL] do odpowiedniego przycisku.
 2. Ustaw ostrość w punkcie, według którego ustawiana jest ekspozycja.
 3. Naciśnij przycisk, do którego przypisano funkcję [Przełącz.AEL].
  • Ekspozycja zostanie zablokowana i pojawi się symbol (blokada AE).
 4. Ponownie ustaw ostrość na obiekcie i naciśnij spust migawki.
  • Aby anulować blokadę ekspozycji, naciśnij przycisk, do którego przypisano funkcję [Przełącz.AEL].

Wskazówka

 • Jeśli wybierzesz funkcję [Blokada AEL] w opcji [Ust. przyc. Własne], możesz zablokować ekspozycję na tak długo, jak długo przytrzymujesz przycisk AEL. Funkcji [Blokada AEL] nie można przypisać do przycisków: [Przycisk w lewo] lub [Przycisk w prawo].

[73] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ekspozycjiAEL z nac. spustu (zdjęcie)

Określa, czy po naciśnięciu przycisku migawki do połowy ekspozycja ma zostać zablokowana.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [AEL z nac. spustu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne (ustawienie domyślne):
Blokuje ekspozycję po automatycznym ustawieniu ostrości, gdy wciśniesz do połowy przycisk migawki, a opcja [Tryb ostrości] ma ustawienie [Pojedynczy AF].
WŁ.:
Blokuje ekspozycję po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
WYŁ.:
Nie blokuje ekspozycji po naciśnięciu przycisku migawki do połowy. Użyj tego trybu, gdy chcesz osobno ustawić ostrość i ekspozycję.
Urządzenie stale ustawia ekspozycję podczas wykonywania zdjęć w trybie [Zdjęcia seryjne] lub [Zdj. ser. pier. czasu].

Uwaga

 • Gdy opcja [Tryb ostrości] ma ustawienie [Ciągły AF] a opcja [AEL z nac. spustu] ma ustawienie [WYŁ.] lub [Automatyczne], przysłona jest blokowana w momencie wciśnięcia przycisku migawki do połowy. Jeśli jasność zmieni się znacznie podczas zdjęć w trybie ciągłym, zwolnij przycisk migawki, a potem ponownie wciśnij go do połowy.
 • Gdy funkcja [Przełącz.AEL] jest przypisana do dowolnego przycisku za pomocą opcji [Ust. przyc. Własne], działanie tego przycisku będzie miało pierwszeństwo przed ustawieniami [AEL z nac. spustu].

[74] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ekspozycjiZebra

Zakreskowanie pojawi się na części obrazu, jeśli poziom jasności przekroczy ustawioną wartość parametru IRE. Ułatwia to ustawienie jasności.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Zebra] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WYŁ. (ustawienie domyślne):
Zakreskowanie nie jest wyświetlane.

70/75/80/85/90/95/100/100+:
Ustawia poziom jasności.

Uwaga

 • Zakreskowanie nie jest wyświetlane przy połączeniu HDMI.

[75] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ekspozycjiPrzew. ust. ekspozyc.

Można ustawić, czy informacje pomocnicze mają być wyświetlane po zmianie ekspozycji.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.)[Przew. ust. ekspozyc.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WYŁ.:
Wskazówki nie są wyświetlane.

WŁ. (ustawienie domyślne):
Wskazówki są wyświetlane.

[76] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Tryb pracy

Możesz ustawić tryb pracy, na przykład tryb ciągły lub tryb samowyzwalacza.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Zdjęcia pojedyncze (ustawienie domyślne):
Wykonuje jedno zdjęcie. Zwykły tryb fotografowania.

Zdjęcia seryjne:
Po naciśnięciu przycisku migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne.

Zdj. ser. pier. czasu:
Pozwala wykonywać zdjęcia jedno po drugim z dużą prędkością, gdy zostanie wciśnięty i przytrzymany przycisk migawki.

Samowyzw:
Powoduje wykonanie zdjęcia po upływie 10 lub 2 sekund.

Samowyzw. (ser.):
Po upływie 10 sekund wykonana jest seria określonej liczby zdjęć.

Bracket seryjny:
Wykonuje zdjęcia, gdy przytrzymany jest przycisk migawki, każde z innym poziomem jasności.

Bracket pojedynczy:
Powoduje wykonanie określonej liczby zdjęć, jedno po drugim, z których każde ma inny poziom jasności.

Brack.bal.bieli:
W oparciu o wybrany balans bieli, temperaturę barwową i filtr kolorowy, wykonywane są łącznie trzy zdjęcia, każde w innym odcieniu kolorów.

Bracket DRO:
Powoduje wykonanie trzech zdjęć, z których każde ma inny poziom optymalizacji D-Range.

[77] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Zdjęcia seryjne

Po naciśnięciu przycisku migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Zdjęcia seryjne].

Wskazówka

 • Aby zablokować ostrość i ekspozycję podczas zdjęć seryjnych, zmień następujące ustawienia.
  Ekspozycja pierwszego zdjęcia jest określana po naciśnięciu przycisku migawki do połowy. Ustawienie ekspozycji pierwszego zdjęcia jest wykorzystywane przy kolejnych zdjęciach.
  • Ustaw [Tryb ostrości] na [Ciągły AF].
  • Ustaw opcję [AEL z nac. spustu] na [WYŁ.] lub [Automatyczne].

[78] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Zdj. ser. pier. czasu

Urządzenie wykonuje zdjęcia tak długo, jak długo naciśnięty jest przycisk migawki. Możesz wykonywać zdjęcia szybciej niż w przypadku opcji [Zdjęcia seryjne].

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Zdj. ser. pier. czasu].

Uwaga

 • Przy wykonywaniu zdjęć seryjnych wyświetlany jest natychmiast obraz każdego zdjęcia.

Wskazówka

 • W trybie [Zdj. ser. pier. czasu] ostrość zdjęcia jest ustawiana po wciśnięciu przycisku migawki do połowy przy pierwszym zdjęciu, a potem ustawienie to jest już stałe. Jednak wartość ekspozycji jest korygowana dla każdego zdjęcia. Aby zastosować to samo ustawienie ekspozycji do kolejnych zdjęć, zmień następujące ustawienia.
  Ekspozycja pierwszego zdjęcia jest określana po naciśnięciu przycisku migawki do połowy. Ustawienie ekspozycji pierwszego zdjęcia jest wykorzystywane przy kolejnych zdjęciach.
  • Ustaw opcję [AEL z nac. spustu] na [Automatyczne] lub [WYŁ.].

[79] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Samowyzw

Urządzenie wykonuje zdjęcie przy użyciu samowyzwalacza z 10- lub 2-sekundowym opóźnieniem.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Samowyzw].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Samowyzwalacz: 10 s (ustawienie domyślne):
Ustawianie 10-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza.
Po naciśnięciu spustu migawki zaczyna migać lampka samowyzwalacza, rozlega się sygnał dźwiękowy, a po upływie 10 sekund uruchamiana jest migawka. Aby anulować samowyzwalacz, ponownie wciśnij przycisk migawki.

Samowyzwalacz: 2 s:
Ustawia 2-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza. Pozwala ono zredukować drgania aparatu spowodowane naciśnięciem przycisku migawki.

Wskazówka

 • Naciśnij przycisk / na pokrętle sterowania, aby zakończyć pracę samowyzwalacza.
 • Naciśnij przycisk / i wybierz (Zdjęcia pojedyncze) na pokrętle sterowania, aby zwolnić samowyzwalacz.

[80] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Samowyzw. (ser.)

Po upływie 10 sekund wykonywana jest seria zadanej liczby zdjęć. Spośród wykonanych zdjęć można wybrać najlepsze.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Samowyzw. (ser.)].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Samowyzw. (ser.): 10 s, 3 zdjęcia (ustawienie domyślne):
Po naciśnięciu przycisku migawki zostaną wykonane trzy kolejne zdjęcia po 10 sekundach.
Gdy naciśniesz przycisk migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać, słychać sygnał dźwiękowy i migawka zostaje zwolniona po 10 sekundach.

Samowyzw. (ser.): 10 s, 5 zdjęcia:
Po naciśnięciu przycisku migawki, zostanie wykonanych pięć kolejnych zdjęć po 10 sekundach.
Gdy naciśniesz przycisk migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać, słychać sygnał dźwiękowy i migawka zostaje zwolniona po 10 sekundach.

[81] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Bracket seryjny

Wykonuje wiele zdjęć, automatycznie zmieniając ekspozycję z podstawowej na ciemniejszą i jaśniejszą. Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki do momentu zakończenia bracketingu.
Po zapisie możesz wybrać zdjęcie, które ci najbardziej odpowiada.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb pracy][Bracket seryjny].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Bracket seryjny: 3 zdj. co 0,3EV (ustawienie domyślne):
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,3 EV.
Bracket seryjny: 5 zdj. co 0,3EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,3 EV.
Bracket seryjny: 3 zdj. co 0,7EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,7 EV.
Bracket seryjny: 5 zdj. co 0,7EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,7 EV.
Bracket seryjny: 3 zdj. co 1,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 1,0 EV.
Bracket seryjny: 5 zdjęć co 1,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 1,0 EV.
Bracket seryjny: 3 zdj. co 2,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 2,0 EV.
Bracket seryjny: 5 zdjęć co 2,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 2,0 EV.
Bracket seryjny: 3 zdj. co 3,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 3,0 EV.
Bracket seryjny: 5 zdjęć co 3,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 3,0 EV.

Uwaga

 • Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.
 • Gdy opcja [ISO AUTO] zostanie wybrana w trybie [Ekspozycji ręcznej], ekspozycję zmienia się przez zmianę wartości ISO. W przypadku ustawienia innego niż [ISO AUTO], ekspozycję zmienia się przez zmianę szybkości migawki.
 • Przy regulacji ekspozycji jej zmiana następuje w oparciu o skompensowaną wartość.
 • Gdy używana jest lampa błyskowa, urządzenie wykorzystuje bracketing lampy błyskowej, które zmienia moc lampy błyskowej nawet wtedy, gdy wybrana jest opcja [Bracket seryjny]. Naciśnij przycisk migawki dla każdego zdjęcia.

[82] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Bracket pojedynczy

Wykonuje wiele zdjęć, automatycznie zmieniając ekspozycję z podstawowej na ciemniejszą i jaśniejszą.
Naciśnij przycisk migawki dla każdego zdjęcia. Po zapisaniu zdjęć możesz wybrać zdjęcie, które ci najbardziej odpowiada.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb pracy] [Bracket pojedynczy].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Bracket pojed.: 3 zdj. co 0,3EV (ustawienie domyślne):
Przy tym ustawieniu wykonywane są łącznie trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,3 EV.
Bracket pojed.: 5 zdj. co 0,3EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest łącznie pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,3 EV.
Bracket pojed.: 3 zdj. co 0,7EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są łącznie trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,7 EV.
Bracket pojed.: 5 zdj. co 0,7EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest łącznie pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,7 EV.
Bracket pojedyn.: 3 zdj. co 1,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są łącznie trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 1,0 EV.
Bracket pojed.: 5 zdjęć co 1,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest łącznie pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 1,0 EV.
Bracket pojed.: 3 zdj. co 2,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są łącznie trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 2,0 EV.
Bracket pojed.: 5 zdjęć co 2,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest łącznie pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 2,0 EV.
Bracket pojed.: 3 zdj. co 3,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są łącznie trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 3,0 EV.
Bracket pojed.: 5 zdjęć co 3,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest łącznie pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 3,0 EV.

Uwaga

 • Gdy opcja [ISO AUTO] zostanie wybrana w trybie [Ekspozycji ręcznej], ekspozycję zmienia się przez zmianę wartości ISO. W przypadku ustawienia innego niż [ISO AUTO], ekspozycję zmienia się przez zmianę szybkości migawki.
 • Przy regulacji ekspozycji jej zmiana następuje w oparciu o skompensowaną wartość.

[83] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Brack.bal.bieli

W oparciu o wybrany balans bieli, temperaturę barwową i filtr kolorowy, wykonywane są trzy zdjęcia, każde w innym odcieniu kolorów.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Brack.bal.bieli].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Bracket balansu bieli: Lo (ustawienie domyślne):
Zapisuje serię trzech obrazów z nieznacznymi zmianami balansu bieli.
Bracket balansu bieli: Hi:
Zapisuje serię trzech obrazów z dużymi zmianami balansu bieli.

Uwaga

 • Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.

[84] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Bracket DRO

Możesz zapisać łącznie trzy zdjęcia, z których każde ma inny poziom optymalizacji D-Range.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Bracket DRO].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Bracket DRO: Lo (ustawienie domyślne):
Zapisuje serię trzech obrazów z nieznacznymi zmianami wartości optymalizacji D-Range.
Bracket DRO: Hi:
Zapisuje serię trzech obrazów z dużymi zmianami wartości optymalizacji D-Range.

Uwaga

 • Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.

[85] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Kolejn.bracket

Możesz ustalić kolejność wykonywania w bracketingu ekspozycji i bracketingu balansu bieli.

 1. MENU(Ustawienia niestandard.)[Kolejn.bracket] → odpowiednie ustawienie

Szczegóły pozycji menu

0→-→+ (ustawienie domyślne):
Zapisuje w następującej kolejności: 0 → − → +.

-→0→+:
Zapisuje w następującej kolejności: − → 0 → +.

[86] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćRejestrowanie ujęć autoportretowych z równoczesnym monitorowaniem rezultatu na ekranieAutoport./samowyz. 

Istnieje możliwość zmiany kąta ekranu LCD i rejestrowania obrazów przy równoczesnym ich podglądzie na ekranie.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Autoport./samowyz.] [WŁ.].
 2. Odchyl ekran LCD o kąt 180° w górę, po czym skieruj obiektyw ku sobie.

 3. Naciśnij spust migawki.
  Po upływie 3 sekund rozpocznie się rejestrowanie obrazów z użyciem samowyzwalacza przez opisywany produkt.

[87] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór czułości ISOISO

Czułość na światło wyrażana jest przez wartość ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji). Im wyższa wartość, tym wyższa czułość.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[ISO] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wieloklatk. red. sz.:
Łączy zdjęcia w trybie ciągłym, aby utworzyć zdjęcie z mniejszym szumem.
ISO AUTO (ustawienie domyślne):
Automatycznie ustawia czułość ISO.

80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800:
Można zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym otoczeniu lub zawierającego obiekty w ruchu, zwiększając czułość ISO (wybierz wyższą liczbę).

Uwaga

 • Opcja [ISO AUTO] jest wybierana w następujących trybach:
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Wybór sceny]
  • [Rozległa panorama]
 • Gdy opcja [ISO] jest ustawiona na wartość niższą niż ISO 125, zakres rejestrowanej jasności obiektu (zakres dynamiczny) może się zmniejszyć.
 • Im wyższa wartość ISO, tym więcej szumu pojawia się na zdjęciach.
 • Dostępne ustawienia czułości ISO różnią się między trybem fotografowania a trybem filmowania.
 • W przypadku korzystania z funkcji [Wieloklatk. red. sz.], obróbka obrazów z ich nakładaniem może zająć sporo czasu w opisywanym produkcie.

Wskazówka

 • Można zmienić automatycznie dobierany zakres czułości ISO w trybie [ISO AUTO]. Wybierz [ISO AUTO] i naciśnij prawą część pokrętła sterowania, po czym ustaw odpowiednie wartości dla [ISO AUTO maksim.] oraz [ISO AUTO minimum]. Wartości dla [ISO AUTO maksim.] i [ISO AUTO minimum] są również stosowane w przypadku fotografowania w trybie [ISO AUTO] przy ustawieniu [Wieloklatk. red. sz.].

[88] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór czułości ISOWieloklatk. red. sz.

Urządzenie automatycznie wykonuje wiele zdjęć w trybie ciągłym, łączy je, usuwa szumy i zapisuje jako jedno zdjęcie. Gdy wybierzesz wieloklatkową redukcję szumów, możesz ustawić wartość ISO wyższą niż maksymalna czułość ISO. Zapisane zdjęcie to jedno połączone zdjęcie.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [ISO] [Wieloklatk. red. sz.].
 2. Naciśnij prawą stronę pokrętła sterowania, aby wyświetlić ekran ustawień, a następnie wybierz odpowiednią wartość przy pomocy górnej/dolnej części pokrętła sterowania.

Uwaga

 • Gdy opcja [Jakość] jest ustawiona na [RAW] lub [RAW & JPEG], nie można korzystać z tej funkcji.
 • Nie można używać lampy błyskowej ani opcji [Opt. D-Range] oraz [Auto HDR].
 • Po wybraniu opcji [Efekt wizualny] nie można wprowadzić ustawienia [Wieloklatk. red. sz.].

Wskazówka

 • W pozycji [Wieloklatk. red. sz.] można zmienić automatycznie dobierany zakres czułości ISO w trybie [ISO AUTO]. Wybierz [ISO AUTO] w pozycji [ISO], po czym prawą stroną pokrętła sterowania ustaw wybrane wartości dla [ISO AUTO maksim.] i [ISO AUTO minimum]. Wartości dla [ISO AUTO maksim.] i [ISO AUTO minimum] są również stosowane w przypadku fotografowania w trybie [ISO AUTO] przy ustawieniu [Wieloklatk. red. sz.].

[89] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorekta jasności lub kontrastuOpt. D-Range (DRO)

Dzięki podziałowi obrazu na małe obszary urządzenie analizuje kontrast światła i cienia między obiektem i tłem, tworząc obraz o optymalnej jasności i gradacji.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [DRO/Auto HDR] [Opt. D-Range].
 2. Wybierz odpowiednie ustawienie przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Optymalizator D-Range: Auto. (ustawienie domyślne):
Automatyczna korekta jasności.
Optymalizator D-Range: Lv1Optymalizator D-Range: Lv5:
Przeprowadzana jest optymalizacja gradacji zarejestrowanego zdjęcia w każdym obszarze obrazu. Wybierz poziom optymalizacji od Poz1 (słaba) do Poz5 (mocna).

Uwaga

 • Opcja [DRO/Auto HDR] ma stałą wartość [WYŁ.], gdy tryb fotografowania to [Rozległa panorama] lub gdy używana jest funkcja [Wieloklatk. red. sz.] lub [Efekt wizualny].
 • W pozycji [DRO/Auto HDR] na stałe jest ustawiona opcja [WYŁ.] po wybraniu funkcji [Nocny widok], [Nocny portret], [Z ręki o zmierzchu], [Korekcja drgań] lub [Fajerwerki] w trybie [Wybór sceny]. Ustawienie ma stałą wartość [Optymalizator D-Range: Auto.], gdy w opcji [Wybór sceny] wybrano inne tryby.
 • Na zdjęciach wykonanych z opcją [Opt. D-Range] mogą występować duże szumy. Po sprawdzeniu zarejestrowanego zdjęcia należy wybrać właściwy poziom, szczególnie gdy efekt ma być wzmocniony.

[90] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorekta jasności lub kontrastuAuto HDR

Następuje poszerzenie zakresu (gradacji), aby można było uzyskać prawidłową jasność rejestrowanych obszarów, począwszy od jasnych fragmentów, a na ciemnych fragmentach kończąc (HDR: szeroka rozpiętość tonalna). Rejestrowane jest jedno zdjęcie z właściwą ekspozycją i jedno zdjęcie nakładane.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
 2. Wybierz odpowiednie ustawienie przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Auto HDR: Różnica ekspoz. aut. (ustawienie domyślne):
Różnica ekspozycji jest korygowana automatycznie.
Auto HDR: Różnica eksp. 1,0 EVAuto HDR: Różnica eksp. 6,0 EV:
Określa różnicę ekspozycji na podstawie kontrastu obiektu. Wybierz optymalny poziom pomiędzy 1,0 EV (słaba) i 6,0 EV (mocna).
Na przykład, jeśli ustawisz wartość ekspozycji na 2,0 EV, zostaną utworzone trzy obrazy z następującymi poziomami ekspozycji: –1,0 EV, z optymalną ekspozycją i +1,0 EV.

Uwaga

 • Ustawienie [Auto HDR] nie jest dostępne dla obrazów RAW.
 • W przypadku wyboru trybu rejestrowania obrazu [Inteligentna auto], [Lepsza automatyka], [Rozległa panorama] lub [Wybór sceny], nie można wybrać funkcji [Auto HDR].
 • Gdy zostanie wybrana opcja [Wieloklatk. red. sz.], nie można ustawić opcji [Auto HDR].
 • Korzystając z funkcji [Efekt wizualny], nie można wybrać funkcji [Auto HDR].
 • Nie można rozpocząć wykonywania następnego zdjęcia, dopóki nie zakończy się przetwarzanie bieżącego zdjęcia.
 • Uzyskanie pożądanego efektu może nie być możliwe ze względu na różnice luminancji obiektu i warunki otoczenia.
 • Gdy używana jest lampa błyskowa, funkcja ta ma niewielki skutek.
 • Gdy kontrast sceny jest niski lub gdy występują silne drgania urządzenia albo obiekt jest rozmyty, uzyskanie obrazu HDR dobrej jakości może nie być możliwe. Jeśli urządzenie wykryje taką sytuację, na zapisanym zdjęciu pojawi się informujący o tym znacznik . Jeśli to konieczne, wykonaj zdjęcie ponownie, zwracając uwagę na kontrast i rozmycie.

[91] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie odcieni barwBalans bieli

Dobór tonacji barw do warunków oświetlenia. Funkcji tej należy używać, gdy tonacja barw odbiega od oczekiwanej lub aby świadomie zmienić tonację barw, by uzyskać zamierzony efekt wizualny.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Balans bieli] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne (ustawienie domyślne):
Urządzenie automatycznie wykrywa źródło światła i ustawia tonację barw.
Światło dzienne:
Tonacja barw jest dostosowana do światła dziennego.
W cieniu:
Tonacja barw jest dostosowana do zmierzchu.
Pochmurnie:
Temperatura barw jest dostosowana do zachmurzonego nieba.
Żarówka:
Temperatura barw jest dostosowana do oświetlenia lampą żarową lub mocnego oświetlenia, na przykład w studiu fotograficznym.
Świetl.: Ciepła biała:
Temperatura barw jest dostosowana do ciepłego, białego oświetlenia fluorescencyjnego.
Świetl.: Zimna biała:
Temperatura barw jest dostosowana do białego oświetlenia fluorescencyjnego.
Świetl.: Dzien. biała:
Temperatura barw jest dostosowana do neutralnego białego oświetlenia fluorescencyjnego.
Świetl.: Świat. dzien.:
Temperatura barw jest dostosowana do dziennego oświetlenia fluorescencyjnego.
Lampa błysk.:
Temperatura barw jest dostosowana do lampy błyskowej.

Tmp. kol./Filtr:
Pozwala ustawić tonację barw w zależności od źródła światła. Pozwala uzyskać efekt filtrów fotograficznych CC (kompensacja kolorów).

Niestandard. 1/Niestandard. 2/Niestandard. 3:
Powoduje użycie ustawienia balansu bieli zapisanego w [Nastaw.własne].

Nastaw.własne:
Zapamiętuje białą barwę odniesienia w danych warunkach oświetleniowych występujących w otoczeniu.
Wybierz numer zapamiętanego balansu bieli.

Wskazówka

 • Możesz użyć prawej strony pokrętła sterowania, aby wyświetlić ekran precyzyjnej regulacji oraz dokonać w razie potrzeby regulacji temperatury barw.
 • W trybie [Tmp. kol./Filtr] prawym przyciskiem można wyświetlić ekran ustawień temperatury barwowej i dokonać zmiany ustawienia. Gdy ponownie naciśniesz prawy przycisk, pojawi się ekran precyzyjnej regulacji, na którym możesz dokonać odpowiednich ustawień.

Uwaga

 • Ustawienie [Balans bieli] zawsze ma wartość [Automatyczne] w następujących sytuacjach:
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Wybór sceny]

[92] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie odcieni barwUchwycenie białej barwy odniesienia w trybie [Nastaw.własne]

W scenerii, gdzie na światło zastane składa się wiele rodzajów źródeł, zaleca się użycie niestandardowego balansu bieli, aby precyzyjnie odwzorować biel.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Balans bieli] [Nastaw.własne].
 2. Trzymać produkt w taki sposób, aby biały obszar całkowicie wypełnił znajdujący się w środku obszar AF, a następnie nacisnąć w środku pokrętła sterowania.
  Zostaną wyświetlone skalibrowane wartości (temperatura barw i filtr barw).
 3. Wybrać numer rejestracyjny korzystając z prawego/lewego przycisku.
  Ekran powróci do wyświetlania danych zapisu, zachowując zapamiętane ustawienie balansu bieli.

Uwaga

 • Komunikat [Błąd własnego balansu bieli] wskazuje, że wartość przekracza oczekiwany zakres, gdy lampa błyskowa zostanie użyta do obiektu ze zbyt jaskrawymi barwami w kadrze. Jeśli zapiszesz tę wartość, wskaźnik na ekranie danych zapisu zmieni kolor na żółty. W tej sytuacji można wykonać zdjęcie, jednak zaleca się ponowne ustawienie balansu bieli dla uzyskania prawidłowej wartości balansu bieli.

[93] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu efektuEfekt wizualny

Wybierz odpowiedni filtr efektu, aby uzyskać ciekawsze, bardziej artystyczne zdjęcia.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Efekt wizualny] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WYŁ. (ustawienie domyślne):
Wyłącza funkcję [Efekt wizualny].
Aparat zabawka:
Tworzenie miękkiego obrazu z ciemniejszymi narożnikami i zredukowaną ostrością.
Kolor pop:
Pozwala uzyskać żywe barwy dzięki uwydatnieniu odcieni kolorów.
Posteryzacja:
Pozwala uzyskać obraz o silnym kontraście i abstrakcyjnym wyglądzie dzięki mocnemu uwydatnieniu kolorów podstawowych albo zastosowaniu trybu czarno-białego.
Zdjęcie retro:
Pozwala uzyskać wrażenie starego zdjęcia dzięki zastosowaniu odcieni sepii i przygaszonego kontrastu.
High-key: Miękki:
Pozwala uzyskać obraz o określonej atmosferze: jasny, przezroczysty, eteryczny, delikatny, miękki.
Kolor częściowy:
Pozwala uzyskać obraz z zachowanym określonym kolorem i pozostałymi barwami przekształconymi w czerń i biel.
Cz.-b. duży kontrast:
Pozwala uzyskać obraz o wysokim kontraście w trybie czarno-białym.
Miękka ostrość:
Pozwala uzyskać obraz z efektem wypełnienia miękkim światłem.
Malowidło HDR:
Pozwala uzyskać wrażenie malowanego obrazu poprzez uwydatnienie kolorów i szczegółów.
Cz-b o bogatej grad.:
Pozwala uzyskać obraz w trybie czarno-białym z bogatą gradacją i wiernym oddaniem szczegółów.
Miniatura:
Pozwala uzyskać obraz z wyraźnym uwydatnieniem obiektu i znaczącym rozmyciem tła. Ten efekt często występuje na ujęciach miniaturowych modeli.
Akwarela:
Pozwala wykonać obraz z efektami rozmycia konturów i kolorów, upodobniającymi go do obrazu namalowanego akwarelami.
Ilustracja:
Pozwala uzyskać obraz podobny do ilustracji poprzez podkreślenie konturów.

Wskazówka

 • Możesz dokonać szczegółowych ustawień następujących trybów funkcji [Efekt wizualny] przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.
  • [Aparat zabawka]
  • [Posteryzacja]
  • [Kolor częściowy]
  • [Miękka ostrość]
  • [Malowidło HDR]
  • [Miniatura]
  • [Ilustracja]

Uwaga

 • Gdy wybrana jest opcja [Kolor częściowy] , zdjęcia mogą nie zachować wybranego koloru, w zależności od obiektu i warunków fotografowania.
 • Poniższych efektów nie można kontrolować na ekranie, ponieważ urządzenie przetwarza obraz po jego wykonaniu. Do momentu zakończenia obróbki obrazu nie można również wykonać kolejnego zdjęcia. Z efektów tych nie można korzystać w przypadku filmów.
  • [Miękka ostrość]
  • [Malowidło HDR]
  • [Cz-b o bogatej grad.]
  • [Miniatura]
  • [Akwarela]
  • [Ilustracja]
 • W przypadku opcji [Malowidło HDR] i [Cz-b o bogatej grad.] migawka jest zwalniana trzy razy przy jednym zdjęciu. Należy pamiętać, że:
  • Tej funkcji można używać, gdy obiekt nie porusza się i nie rozbłyska światłem.
  • Nie należy zmieniać kompozycji przed wykonaniem zdjęć.

  Gdy kontrast sceny jest niski lub gdy występują silne drgania aparatu albo obiekt jest rozmyty, uzyskanie obrazu HDR dobrej jakości może nie być możliwe. Jeśli urządzenie wykryje taką sytuację, na zapisanym zdjęciu pojawi się informujący o tym znacznik /. Jeśli to konieczne, zmień kompozycję lub zmień ustawienia, uważaj na rozmycie i ponownie wykonaj zdjęcie.

[94] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu efektuStrefa twórcza

Pozwala wybrać odpowiednią metodę obróbki obrazu. W trybie [Strefa twórcza] można dowolnie zmieniać ekspozycję (szybkość migawki i przysłonę), w odróżnieniu do trybu [Wybór sceny], w którym ekspozycja jest dobierana przez urządzenie.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Strefa twórcza] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Standard (ustawienie domyślne):
Do rejestrowania różnych ujęć z bogatą gradacją i pięknymi barwami.
Intensywny:
Wysycenie barw i kontrast są zwiększone, aby podkreślić wyrazistość barwnych scen i obiektów, takich jak kwiaty, wiosenna zieleń, niebieskie niebo lub widok oceanu.
Neutralny:
Nasycenie i ostrość są zmniejszone, by uzyskać zdjęcia w przygaszonej tonacji. Tryb ten nadaje się również do robienia zdjęć przeznaczonych do obróbki na komputerze.
Czysty:
Do robienia zdjęć o wyrazistej tonacji i przezroczystych barwach, przydatne do uchwycenia promienistego światła.
Głęboki:
Do robienia zdjęć o głębokich i intensywnych barwach, przydatne do uchwycenia wyraźnej obecności obiektu.
Pastelowy:
Do robienia zdjęć z jasnymi i prostymi kolorami, przydatne do uchwycenia świeżości otaczającego światła.
Portret:
Do fotografowania koloru skóry w miękkich barwach, idealne do portretów.
Krajobraz:
Nasycenie, kontrast i ostrość zostają uwydatnione, aby uzyskać jasne i wyraziste zdjęcie oddające piękno scenerii. Odległe krajobrazy również są lepiej widoczne.
Zachód słońca:
Do fotografowania pięknych czerwieni zachodzącego słońca.
Nocny widok:
Kontrast jest zmniejszony, aby odtworzyć nocne scenerie.
Jesien.liście:
Do fotografowania jesiennych pejzaży, z jaskrawo podkreślonymi czerwieniami i żółciami opadających liści.
Czerń i biel:
Do monochromatycznych fotografii w bieli i czerni.
Sepia:
Do monochromatycznych fotografii w sepii.

Ustawianie opcji [Kontrast], [Nasycenie] oraz [Ostrość]

Opcje [Kontrast], [Nasycenie] oraz [Ostrość] można ustawiać dla każdej pozycji funkcji [Strefa twórcza].

Wybierz pozycję, naciskając lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, a następnie ustaw wartość przy pomocy górnej/dolnej strony pokrętła sterowania.

Kontrast:
Wybór wyższej wartości powoduje mocniejsze podkreślenie różnicy między światłem i cieniem i bardziej widoczny efekt na zdjęciu.

Nasycenie:
Wybór wyższej wartości pozwala uzyskać żywsze kolory. W przypadku niższej wartości kolory na zdjęciu są przygaszone i blade.

Ostrość:
Ustawia wyrazistość. Wybór wyższej wartości powoduje uwydatnienie konturów, a wybór niższej wartości ich złagodzenie.

Rejestrowanie preferowanych ustawień (Ramka stylu)

Wybierz pole z sześcioma stylami (kwadraty z cyframi z lewej strony ()), aby zarejestrować preferowane ustawienia. Następnie wybierz odpowiednie ustawienie przy użyciu prawej strony pokrętła sterowania.
Możesz przywołać ten sam styl z nieco innymi ustawieniami.

Uwaga

 • Opcja [Standard] jest wybierana w następujących trybach:
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Wybór sceny]
  • [Efekt wizualny]
 • Gdy opcja [Strefa twórcza] jest ustawiona na [Czerń i biel] lub [Sepia], opcji [Nasycenie] nie można ustawić.

[95] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówFormaty zapisu filmów

W opisywanym aparacie można stosować format zapisu filmów „XAVC S”. Szczegółowe informacje na temat formatu „XAVC S” można znaleźć w poniższym opisie.

Co to jest XAVC S?

Pozwala na nagrywanie filmów w wysokiej rozdzielczości dzięki konwersji do formatu MP4 z wykorzystaniem kodeka MPEG-4 AVC/H.264. Kodek MPEG-4 AVC/H.264 zapewnia większą efektywność kompresji obrazów. Istnieje możliwość nagrywania obrazów w wysokiej jakości przy równoczesnej redukcji ilości danych.

Format zapisu XAVC S/AVCHD

XAVC S:
Prędkość bitowa: Ok. 50 Mbps*
Pozwala uzyskać bardziej sugestywny film w porównaniu z formatem AVCHD zawierający większą ilość informacji.
AVCHD:
Prędkość bitowa: Ok. 28 Mbps*
Format AVCHD cechuje większy stopień zgodności z urządzeniami pamięciowymi innymi niż komputery.
 • Prędkość bitowa to ilość danych przetwarzanych w zadanym odstępie czasu.
*Maks.

[96] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówFormat pliku (film)

Pozwala wybrać format plików filmów.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Format pliku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

XAVC S:
Pozwala nagrywać filmy 60p/50p/30p/25p/24p*/120p/100p w formacie XAVC S. Ten format pliku nadaje się do wyższych prędkości bitowych.
*Tylko w przypadku modeli zgodnych z trybem 1080 60i.
Dźwięk: LPCM

 • Nie można tworzyć płyt przy użyciu programu PlayMemories Home z filmami nagranymi przy ustawieniu [Format pliku] w pozycji [XAVC S].
 • Do nagrywania filmów przy ustawieniu [Format pliku] w pozycji [XAVC S] potrzebna jest karta pamięci SDXC Klasy 10 lub szybsza.

AVCHD (ustawienie domyślne):
Pozwala nagrywać filmy 60i/50i/60p/50p/24p/25p w formacie AVCHD. Ten format pliku jest wskazany w przypadku telewizora wysokiej rozdzielczości.
Przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home możesz utworzyć płytę Blu-ray, płytę z nagraniem AVCHD lub płytę DVD-Video.
Dźwięk: Dolby Digital

MP4:
Zapisuje filmy mp4 (AVC). Ten format nadaje się do materiałów przekazywanych do Internetu, załączników wiadomości e-mail itp.
Dźwięk: AAC

 • Nie można utworzyć płyty przy użyciu programu PlayMemories Home z filmem nagranym przy ustawieniu [Format pliku] w pozycji [MP4].

[97] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówUst. nagrywania (film)

Określa rozmiar obrazu, ilość klatek na sekundę oraz jakość obrazu nagrywanego filmu. Im wyższa prędkość bitowa, tym wyższa jakość obrazu.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Ust. nagrywania] → odpowiednie ustawienie.

Gdy opcja [Format pliku] ustawiona jest na [XAVC S]

Pozwala na nagrywanie filmów w wysokiej rozdzielczości dzięki konwersji do formatu pliku MP4 z wykorzystaniem kodeka MPEG-4 AVC/H.264.

Gdy opcja [Format pliku] ustawiona jest na [AVCHD]

60i/50i: Filmy są zapisywane z przybliżoną prędkością ok. 60 pól/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 50 pól/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i) z przeplotem, z audio Dolby Digital, w formacie AVCHD.
24p/25p: Filmy są zapisywane z przybliżoną prędkością ok. 24 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 25 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i) w trybie progresywnym, z audio Dolby Digital, w formacie AVCHD.
60p/50p: Filmy są zapisywane z przybliżoną prędkością ok. 60 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 50 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i) w trybie progresywnym, z audio Dolby Digital, w formacie AVCHD.


Gdy opcja [Format pliku] ustawiona jest na [MP4]

Filmy są zapisywane w formacie MPEG-4, ze średnią prędkością ok. 30 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i) lub 25 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i), w trybie progresywnym, z dźwiękiem AAC w formacie mp4.

Szczegóły pozycji menu

Gdy opcja [Format pliku] ustawiona jest na [XAVC S]

60p 50M*/50p 50M** (ustawienie domyślne):
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (60p/50p) w wysokiej jakości obrazu.
Prędkość bitowa: Ok. 50 Mbps (maks.)
30p 50M/25p 50M**:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (30p/25p) w wysokiej jakości obrazu.
Prędkość bitowa: Ok. 50 Mbps (maks.)
24p 50M (tylko w przypadku modeli zgodnych z trybem 1080 60i) :
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (24p) w wysokiej jakości obrazu. Ten tryb zapewnia atmosferę podobną do atmosfery w kinie.
Prędkość bitowa: Ok. 50 Mbps (maks.)
120p 50M*/100p 50M**:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1280 × 720 z dużą szybkością. Filmy i dźwięk mogą być nagrywane z szybkością 120 klatek na sekundę/100 klatek na sekundę. Korzystając ze zgodnego sprzętu do edycji można tworzyć bardziej płynne obrazy w zwolnionym tempie.
Prędkość bitowa: Ok. 50 Mbps (maks.)

Gdy opcja [Format pliku] ustawiona jest na [AVCHD]

60i 24M(FX)*:
50i 24M(FX)**:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (60i/50i) w wysokiej jakości obrazu.
Prędkość bitowa: Ok. 24 Mbps (maks.)
60i 17M(FH) (ustawienie domyślne)*:
50i 17M(FH) (ustawienie domyślne)**:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (60i/50i) w standardowej jakości obrazu.
Prędkość bitowa: Ok. 17 Mbps (śr.)
60p 28M(PS)*:
50p 28M(PS)**:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (60p/50p) w najwyższej jakości obrazu.
Prędkość bitowa: Ok. 28 Mbps (maks.)
24p 24M(FX)*:
25p 24M(FX)**:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (24p/25p) w wysokiej jakości obrazu. Ten tryb zapewnia atmosferę podobną do atmosfery w kinie.
Prędkość bitowa: Ok. 24 Mbps (maks.)
24p 17M(FH)*:
25p 17M(FH)**:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (24p/25p) w standardowej jakości obrazu. Ten tryb zapewnia atmosferę podobną do atmosfery w kinie.
Prędkość bitowa: Ok. 17 Mbps (śr.)

Gdy opcja [Format pliku] ustawiona jest na [MP4]

1440×1080 12M (ustawienie domyślne):
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1440 × 1080.
Prędkość bitowa: Ok. 12 Mbps (śr.)
VGA 3M:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie VGA.
Prędkość bitowa: Ok. 3 Mbps (śr.)

* Urządzenie obsługujące jakość 1080 60i (NTSC)

** Urządzenie obsługujące jakość 1080 50i (PAL)

Uwaga

 • Filmy zapisane przy użyciu ustawienia 60p/50p można odtworzyć tylko na urządzeniach obsługujących ten format.
 • Filmy zapisane z ustawieniem [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] w [Ust. nagrywania] są konwertowane przez program PlayMemories Home, aby można było utworzyć płytę z nagraniem AVCHD. Konwersja ta może zająć dużo czasu. Poza tym nie można stworzyć płyty z wyjściową jakością obrazu. Jeśli chcesz zachować wyjściową jakość obrazu, zapisz swoje filmy na płycie Blu-ray.
 • Aby można było odtworzyć filmy 24p/25p na telewizorze, musi on obsługiwać format 24p/25p. Jeśli telewizor nie obsługuje formatu 24p/25p, filmy w tym formacie będą wyświetlane jako filmy 60i/50i.
 • Z wykorzystaniem oprogramowania PlayMemories Home nie można tworzyć płyt z filmami nagranymi przy ustawieniach zapisu [XAVC S] lub [MP4].
 • Z ustawień [120p 50M]/[100p 50M] nie można korzystać w przypadku poniższych funkcji.
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Wybór sceny]

[98] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówNAGR. podw. wideo

Pozwala nagrywać równocześnie film XAVC S i film MP4, albo film AVCHD i film MP4.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [NAGR. podw. wideo] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Film XAVC S i film MP4 lub film AVCHD i film MP4 będą nagrywane równocześnie.
WYŁ. (ustawienie domyślne):
Funkcja [NAGR. podw. wideo] nie będzie wykorzystywana.

Uwaga

 • Gdy w przypadku filmu XAVC S w pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono opcję [60p]/[50p] lub [120p]/[100p], w przypadku filmu AVCHD w pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono opcję [60p]/[50p], albo w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [MP4], wówczas funkcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona jest na [WYŁ.].
 • Po wybraniu opcji [Widok daty] w pozycji [Tryb oglądania] w przypadku odtwarzania filmów, filmy XAVC S i filmy MP4, albo filmy AVCHD i filmy MP4 będą wyświetlane obok siebie.
 • Po ustawieniu w pozycji [SteadyShot] opcji [Inteligentne aktyw.], w pozycji [NAGR. podw. wideo] zostanie ustawiona opcja [WYŁ.].

[99] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówSteadyShot (film)

Włącza funkcję [SteadyShot] podczas nagrywania filmów.Jeśli ustawisz opcję [SteadyShot] na [WYŁ.], gdy używasz statywu (sprzedawany oddzielnie), zarejestrowany obraz wygląda naturalnie.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[SteadyShot] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Inteligentne aktyw.:
Zapewnia najmocniejszy efekt SteadyShot.
Aktywny (ustawienie domyślne):
Zapewnia mocniejszy efekt SteadyShot.
Standardowy:
Zmniejsza poruszenie aparatu, jeśli film jest nagrywany w stabilnych warunkach.
WYŁ.:
Funkcja [SteadyShot] nie jest wykorzystywana.

Uwaga

 • Jeśli zmienisz ustawienie na [SteadyShot], kąt widoku zmieni się.

[100] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówNagrywanie dźwięku

Określa, czy podczas nagrywania filmu będzie rejestrowany dźwięk.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Nagrywanie dźwięku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. (ustawienie domyślne):
Dźwięk (stereo) jest zapisywany.

WYŁ.:
Dźwięk nie jest zapisywany.

Uwaga

 • Gdy zostanie wybrana opcja [WŁ.], rejestrowany jest również dźwięk obiektywu oraz działania urządzenia.

[101] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówPoz. odn. mikrofonu

Istnieje możliwość ustawienia poziomu czułości mikrofonu w przypadku nagrywania filmów.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Poz. odn. mikrofonu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Normalna (ustawienie domyślne):
Nagrywanie dźwięków otoczenia w pewnym przedziale poziomów. To ustawienie nadaje się do nagrywania codziennych rozmów.
Niski
Wierne rejestrowanie dźwięków otoczenia. To ustawienie nadaje się do realistycznego nagrywania dźwięków, na przykład podczas koncertu.

[102] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówReduk. szumu wiatru

Określa, czy podczas nagrywania filmu ma być wyciszany szum wiatru.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Reduk. szumu wiatru] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Szum wiatru będzie wyciszany.

WYŁ. (ustawienie domyślne):
Szum wiatru nie będzie wyciszany.

Uwaga

 • Ustawienie tej opcji na [WŁ.] przy słabym wietrze może spowodować, że zwykłe dźwięki zostaną zarejestrowane przy zbyt niskim poziomie głośności.

[103] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówAuto. wolna mig. (film)

Określa, czy szybkość migawki ma być ustawiana automatycznie podczas nagrywania filmu, gdy obiekt jest niedoświetlony.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Auto. wolna mig.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. (ustawienie domyślne):
Wykorzystuje funkcję [Auto. wolna mig.]. W przypadku rejestrowania obrazu w miejscach słabo oświetlonych, czas otwarcia migawki automatycznie ulega wydłużeniu. Podczas nagrywania w ciemnych miejscach możesz zmniejszyć szumy podczas nagrywania filmu, stosując niską szybkość migawki.

WYŁ.:
Funkcja [Auto. wolna mig.] nie jest wykorzystywana. Zapisany film będzie ciemniejszy, niż w przypadku opcji [WŁ.], ale można nagrywać filmy z płynniejszym ruchem i mniejszym rozmazaniem obiektów.

Uwaga

 • Funkcja [Auto. wolna mig.] nie działa w następujących sytuacjach:
  • Gdy opcja [Film] w trybie wykonywania zdjęć jest ustawiona na [Priorytet migawki] lub [Ekspozycji ręcznej].
  • Gdy opcja [ISO] ma ustawienie inne niż [ISO AUTO].

[104] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówPrzycisk MOVIE

Określa, czy ma być aktywny przycisk MOVIE.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Przycisk MOVIE] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Zawsze (ustawienie domyślne):
Uruchamia nagrywanie filmu po naciśnięciu przycisku MOVIE w dowolnym trybie.

Tylko tryb Film:
Uruchamia nagrywanie filmu po naciśnięciu przycisku MOVIE tylko, gdy tryb pracy ustawiony jest na [Film].

[105] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygodyPamięć MR

Możliwość zapisu w produkcie często używanych trybów lub ustawień produktu w liczbie maksymalnie 3. Możesz przywoływać ustawienia, korzystając tylko z pokrętła trybu.

 1. Zmień ustawienia urządzenia na takie, które chcesz zachować.
 2. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Pamięć MR] → odpowiedni numer.

Pozycje, które można zachować

 • Tryb fotografowania
 • Wartość przysłony
 • Szybkość migawki
 • Ustawienia fotografowa.
 • Skala zoomu optycznego

Aby przywołać zachowane ustawienia

Ustaw pokrętło trybu na MR, następnie naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania lub przekręć pokrętło sterowania, aby wybrać odpowiedni numer pamięci.

Aby zmienić zachowane ustawienia

Zmień ustawienie na odpowiednie i ponownie je zachowaj pod tym samym numerem trybu.

Uwaga

 • Nie można zarejestrować trybu przesunięcia.

[106] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygodyUstaw. menu funkcji

Możesz przypisać funkcje do wywołania po przyciśnięciu przycisku Fn (Funkcja).

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ustaw. menu funkcji] → przypisz funkcję do odpowiedniego miejsca.

Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.

[107] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygodyUst. przyc. Własne

Przypisanie funkcji różnym przyciskom przyspiesza wykonywanie operacji. Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk na ekranie danych wykonywania zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję do odpowiedniego przycisku.

Uwaga

 • Pewnych funkcji nie można przypisać do niektórych przycisków.

[108] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygodyFunkcja pierścienia sterowania

Po przypisaniu funkcji do pierścienia sterowania można uruchomić tę funkcję obracając po prostu pierścieniem sterowania, gdy wyświetlany jest ekran z informacjami dotyczącymi rejestrowania obrazów.

 1. MENU(Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne][Pierścień sterujący] → odpowiednie ustawienie.

Uwaga

 • Gdy w pozycji [Tryb ostrości] wybrano ustawienie [Ostrość DMF] lub [Ostrość ręczna], nie można wywołać przypisanej funkcji. Pierścienia sterowania można używać do ręcznego ustawiania ostrości.
 • Gdy używana jest funkcja [Kreatywność fotogr.], nie można wywołać przypisanej funkcji.

[109] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygodyFunkcja przycisku C

Po przypisaniu funkcji do przycisku C, możesz wykorzystać tę funkcję, po prostu naciskając przycisk C, gdy wyświetlany jest ekran danych wykonywania zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.)[Ust. przyc. Własne][Przycisk C] → odpowiednie ustawienie.

Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.

[110] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygodyFunkcja przycisku środkowego

Po przypisaniu funkcji do środkowego przycisku, możesz wykorzystać tę funkcję, po prostu naciskając środkowy przycisk, gdy wyświetlany jest ekran danych wykonywania zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) [Ust. przyc. Własne] [Przycisk środkowy] → odpowiednie ustawienie.

Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.

[111] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygodyFunkcja przycisku lewego

Po przypisaniu funkcji do lewego przycisku, możesz wykorzystać tę funkcję, po prostu naciskając lewy przycisk, gdy wyświetlany jest ekran danych wykonywania zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] [Przycisk w lewo] → odpowiednie ustawienie.

Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.

[112] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygodyFunkcja przycisku prawego

Po przypisaniu funkcji do prawego przycisku, możesz wykorzystać tę funkcję, po prostu naciskając prawy przycisk, gdy wyświetlany jest ekran danych wykonywania zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] [Przycisk w prawo] → odpowiednie ustawienie.

Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.

[113] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaKreatywność fotogr.

[Kreatywność fotogr.] to tryb umożliwiający intuicyjną obsługę aparatu z poziomu odmiennego ekranu. Przy ustawionym trybie (Inteligentna auto) lub (Lepsza automatyka), można łatwo zmieniać ustawienia i rejestrować obrazy.

 1. Ustawić tryb rejestrowania obrazu na (Inteligentna auto) lub (Lepsza automatyka).
 2. Nacisnąć (Kreatywność fotogr.) na pokrętle sterowania.
 3. Pokrętłem sterowania wybrać element, który ma być zmieniony.
  (Nieo. tło):
  Ustawia rozmycie tła.
  (Jasność):
  Regulacja jasności.
  (Kolor):
  Regulacja koloru.
  (Jaskrawość):
  Regulacja intensywności.
  (Efekt wizualny):
  Można wybrać właściwy efekt i rejestrować obrazy o określonej teksturze.
 4. Wybrać odpowiednie ustawienia.
  • Z niektórych ustawień można korzystać łącznie powtarzając czynności opisane w punktach 3 i 4.
  • Aby przywrócić ustawienia domyślne zmienionym ustawieniom, naciśnij przycisk C/ (Usuwanie). W pozycjach (Nieo. tło), (Jasność), (Kolor) i (Jaskrawość) ustawiono opcję [AUTO], a w pozycji (Efekt wizualny) - opcję .
 5. W przypadku rejestrowania zdjęć: Naciśnij spust migawki.
  W przypadku nagrywania filmów: Nacisnąć przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie.

Uwaga

 • Gdy w pozycji [Jakość] wybrano ustawienie [RAW] lub [RAW & JPEG], nie można korzystać z funkcji [Kreatywność fotogr.].
 • W przypadku nagrywania filmów przy użyciu funkcji [Kreatywność fotogr.], można zmieniać tylko ustawienia (Nieo. tło).
 • Po przełączeniu trybu rejestrowania obrazu na [Inteligentna auto] lub [Lepsza automatyka] i wyłączeniu opisywanego produktu, zmienionym ustawieniom zostaną przywrócone wartości domyślne.
 • Jeżeli w trybie rejestrowania obrazu [Lepsza automatyka] wykorzystywana jest funkcja [Kreatywność fotogr.], opisywany produkt nie przeprowadza obróbki polegającej na nakładaniu obrazów.

[114] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaUśmiech/Wykr. tw.

Wykrywa twarze i zmienia automatycznie ustawienia ostrości, ekspozycji, lampy błyskowej i uruchomienia przetwarzania obrazu.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Uśmiech/Wykr. tw.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WYŁ.:
Funkcja Wykrywanie twarzy nie jest używana.

Wł. (rejestr. twarzy):
Wykrywa zarejestrowaną twarz z wyższym priorytetem przy użyciu funkcji [Rejestracja twarzy].

WŁ. (ustawienie domyślne):
Wykrywanie twarzy bez przydzielania wyższego priorytetu zarejestrowanej twarzy.

Zdj. z uśmiechem:
Automatycznie wykrywa uśmiech i robi zdjęcie.

Ramka wykrywania twarzy

 • Gdy urządzenie wykrywa twarz, pojawia się szara ramka wykrywania twarzy. Gdy urządzenie ustali, że autofokus jest włączony, ramka wykrywania twarzy zmienia kolor na biały. Gdy wciśniesz przycisk migawki do połowy, ramka zmienia kolor na zielony.
 • W przypadku zarejestrowania priorytetu kolejności dla poszczególnych twarzy z wykorzystaniem funkcji [Rejestracja twarzy], w opisywanym produkcie zostanie automatycznie wybrana twarz o najwyższym priorytecie i ramka wykrycia twarzy wokół tej twarzy zmieni kolor na biały. Ramki wykrywania twarzy w przypadku zarejestrowanych twarzy zmieniają kolor na czerwonawo-purpurowy.

Wskazówki dotyczące efektywnego wykrywania uśmiechu

 • Nie należy chować oczu za grzywką, oczy powinny być zwężone.
 • Nie zasłaniać twarzy kapeluszem, maską, okularami przeciwsłonecznymi itp.
 • Twarz powinna znajdować się na wprost urządzenia i w miarę możliwości na tym samym poziomie.
 • Uśmiechnąć się wyraźnie, otwierając usta. Uśmiech łatwiej wykryć, gdy widoczne są zęby.
 • Jeżeli naciśniesz przycisk migawki w trybie zdjęcia z uśmiechem, urządzenie wykona zdjęcie. Potem powraca do trybu zdjęcia z uśmiechem.

Wskazówka

 • Gdy funkcja [Uśmiech/Wykr. tw.] jest ustawiona na [Zdj. z uśmiechem], możesz wybrać czułość wykrywania uśmiechu spośród opcji [Włączony: Lekki uśmiech], [Włączony: Normalny uśmiech] lub [Włączony: Szeroki uśmiech].

Uwaga

 • Z funkcji Wykrywanie twarzy nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
  • Przy korzystaniu z funkcji zoomu innego niż optyczny
  • [Rozległa panorama]
  • Opcja [Efekt wizualny] ma ustawienie [Posteryzacja].
  • W przypadku korzystania z funkcji [Powiększenie].
 • Można wykrywać maksymalnie osiem twarzy.
 • W określonych warunkach urządzenie może w ogóle nie wykrywać twarzy lub przypadkowo uznać inne obiekty za twarze.
 • Jeśli urządzenie nie może wykryć twarzy, ustaw czułość wykrywania uśmiechu.
 • W przypadku śledzenia twarzy z użyciem funkcji [AF z podążaniem] przy uruchomionej funkcji [Zdj. z uśmiechem], wykrywane będą tylko uśmiechy na tej twarzy.

[115] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaEf. gładkiej skóry (zdjęcie)

Ustawianie efektu gładkiej skóry w funkcji Wykrywanie twarzy.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Ef. gładkiej skóry] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WYŁ. (ustawienie domyślne):
Nie wykorzystuje funkcji [Ef. gładkiej skóry].

WŁ.:
Wykorzystuje funkcję [Ef. gładkiej skóry].

Wskazówka

 • Gdy opcja [Ef. gładkiej skóry] jest ustawiona na [WŁ.], możesz wybrać poziom efektu.

[116] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaRejestracja twarzy (Nowa rejestracja)

Jeśli uprzednio zarejestrujesz twarze, urządzenie może wykrywać zarejestrowaną twarz jako priorytet, gdy opcja [Uśmiech/Wykr. tw.] jest ustawiona na [Wł. (rejestr. twarzy)].

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Rejestracja twarzy] [Nowa rejestracja].
 2. Ustaw ramkę prowadzącą na twarz, która ma być zarejestrowana, i naciśnij przycisk migawki.
 3. Gdy pojawi się komunikat potwierdzenia, wybierz [Enter].

Uwaga

 • Można zarejestrować maksymalnie osiem twarzy.
 • Twarz należy fotografować od przodu w dobrze oświetlonym miejscu. Twarz zasłonięta kapeluszem, maską, okularami przeciwsłonecznymi itp. może nie zostać prawidłowo zarejestrowana.

[117] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaRejestracja twarzy (Zmiana kolejności)

Gdy wiele twarzy zostanie zarejestrowanych z tym samym priorytetem, pierwszeństwo będzie miała twarz zarejestrowana jako pierwsza. Możesz zmienić kolejność priorytetów.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Rejestracja twarzy] [Zmiana kolejności].
 2. Zaznacz twarz, której priorytet ma ulec zmianie.
 3. Wybierz miejsce docelowe.

[118] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaRejestracja twarzy (Kasuj)

Usuwa zarejestrowaną twarz.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Rejestracja twarzy] [Kasuj].
  Gdy wybierzesz opcję [Usuń wszyst], możesz usunąć wszystkie zarejestrowane twarze.

Uwaga

 • Nawet, jeśli użyjesz funkcji [Kasuj], dane zarejestrowanych twarzy pozostają w urządzeniu. Aby usunąć dane zarejestrowanych twarzy z urządzenia, wybierz funkcję [Usuń wszyst].

[119] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaRed.czerw.oczu

Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyskowa uruchamiana jest co najmniej dwa razy w celu ograniczenia efektu czerwonych oczu występującego podczas pracy z lampą błyskową.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Red.czerw.oczu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Lampa błyskowa jest zawsze uruchamiana w celu ograniczenia efektu czerwonych oczu.

WYŁ. (ustawienie domyślne):
Nie jest stosowana redukcja czerwonych oczu.

Uwaga

 • Redukcja czerwonych oczu może nie przynieść pożądanych efektów. Zależy to od indywidualnych różnic i warunków, na przykład od odległości fotografowanej osoby lub od tego, czy patrzyła na przedbłysk.

[120] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaAuto. kadrowanie (zdjęcie)

Gdy urządzenie wykrywa i wykonuje zdjęcia twarzy, obiektów w trybie makro lub obiektów śledzonych w opcji [AF z podążaniem], automatycznie przycina zdjęcie, aby uzyskać właściwą kompozycję, a potem je zapisuje. Zapisywane są oba obrazy – przycięty i nieprzycięty. Obraz przycięty jest zapisywany w tym samym rozmiarze co plik wyjściowy.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Auto. kadrowanie] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WYŁ. (ustawienie domyślne):
Nie przycina obrazów.
Automatyczne:
Automatycznie przycina obrazy, aby uzyskać właściwą kompozycję.

Uwaga

 • Przycięcie obrazu może nie zapewnić najlepszej kompozycji kadru ze względu na warunki otoczenia.

[121] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaSteadyShot (zdjęcie)

Określa, czy ma być wykorzystywana funkcja SteadyShot.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [SteadyShot] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. (ustawienie domyślne):
Wykorzystuje funkcję [SteadyShot].

WYŁ.:
Funkcja [SteadyShot] nie jest wykorzystywana.

Zalecamy, aby ustawić opcję [WYŁ.], gdy stosowany jest statyw.

[122] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaRed.sz.dł.naśw. (zdjęcie)

Gdy ustawisz szybkość migawki na 1/3 sekundy lub więcej (zdjęcia z długą ekspozycją), czas działania funkcji redukcji szumu jest tak długi jak czas otwarcia migawki. Gdy funkcja ta jest włączona, występowanie ziarna typowe dla długich ekspozycji zostaje ograniczone.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) [Red.sz.dł.naśw.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. (ustawienie domyślne):
Redukcja szumów jest uruchamiana przez czas odpowiadający czasowi otwarcia migawki. Gdy trwa redukcja szumów, pojawia się komunikat i nie można wykonać następnego zdjęcia. Opcję tę należy wybrać, gdy priorytetem jest jakość obrazu.
WYŁ.:
Redukcja szumów nie jest uruchamiana. Opcję tę należy wybrać, gdy ważniejszy jest krótszy odstęp czasu między kolejnymi zdjęciami.

[123] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaRed.sz.wys.ISO (zdjęcie)

Przy wykonywaniu zdjęć z wysokim ISO aparat redukuje szumy, które stają się tym wyraźniejsze, im wyższa jest czułość urządzenia. Podczas przetwarzania redukcji szumów może pojawić się komunikat – nie można w tym czasie wykonywać kolejnych zdjęć, dopóki komunikat jest widoczny.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) [Red.sz.wys.ISO] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Normalna (ustawienie domyślne):
Włącza zwykłą redukcję szumów wysokiej czułości ISO.
Niska:
Włącza średnią redukcję szumów wysokiej czułości ISO. Opcję tę należy wybrać, gdy ważniejszy jest krótszy odstęp czasu między kolejnymi zdjęciami.
WYŁ.:
Wyłącza redukcję szumów wysokiej czułości ISO.

Uwaga

 • Ustawienie [Red.sz.wys.ISO] nie jest dostępne w następujących sytuacjach:
  • W trybie fotografowania [Inteligentna auto], [Lepsza automatyka] lub [Rozległa panorama].
  • [Wybór sceny]
 • Ustawienie [Red.sz.wys.ISO] nie jest dostępne w przypadku obrazów RAW.

[124] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaWpisz datę (zdjęcie)

Określa, czy zapisać datę wykonania na zdjęciu.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) [Wpisz datę] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Zapisuje datę wykonania.
Gdy zostanie wybrana opcja [WŁ.], podczas wykonywania zdjęć pojawi się na ekranie symbol . Jednak w trybach, w których data wykonania nie może zostać zapisana, symbol nie będzie widoczny.
WYŁ. (ustawienie domyślne):
Nie zapisuje daty wykonania.

Uwaga

 • Jeśli zdjęcia zostaną zapisane z datą, nie można będzie już jej usunąć.
 • W przypadku ustawienia w produkcie nadruku dat i drukowania obrazów z wykorzystaniem komputerów lub drukarek, daty będą drukowane podwójnie.
 • Zapisany czas wykonania zdjęcia nie może być nałożony na zdjęcie.

[125] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaPrzestrzeń barw (zdjęcie)

Sposób, w jaki barwy przedstawiane są jako kombinacja liczb lub zakres reprodukcji barw oznacza się mianem „przestrzeni barw”. Przestrzeń barw można zmieniać zależnie od przeznaczenia zdjęcia.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Przestrzeń barw] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

sRGB (ustawienie domyślne):
Jest to standardowa przestrzeń barw aparatu cyfrowego. W przypadku zwykłego fotografowania, gdy zdjęcia będą drukowane bez żadnych modyfikacji, należy używać ustawienia [sRGB].
AdobeRGB:
Ta przestrzeń barw charakteryzuje się szerokim zakresem odtwarzanych kolorów. Gdy duża część obiektu jest jaskrawo zielona lub czerwona, przydatna jest przestrzeń Adobe RGB. Nazwa pliku obrazu rozpoczyna się od „_DSC”.

Uwaga

 • [AdobeRGB] przeznaczona jest do aplikacji lub drukarek obsługujących zarządzanie kolorami oraz przestrzeń barw DCF2.0. Zdjęcia mogą być drukowane i wyświetlane w nieprawidłowych kolorach, jeśli są stosowane aplikacje lub drukarki, które nie obsługują przestrzeni barw Adobe RGB.
 • Wyświetlanie obrazów zapisanych w przestrzeni [AdobeRGB] w opisywanym produkcie lub na urządzeniach, które nie są zgodne z przestrzenią Adobe RGB, powoduje, że obrazy mają niskie nasycenie.

[126] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaLinia siatki

Określa, czy ma być wyświetlana siatka. Siatka pomaga w kompozycji kadru.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Linia siatki] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Siatka 3x3:
Umieszczenie głównych obiektów w pobliżu linii siatki dzielących obraz na trzy części zapewnia dobrą kompozycję zdjęcia.

Siatka kwadratowa:
Siatki kwadratowe ułatwiają sprawdzenie wypoziomowania kompozycji kadru. Jest to przydatne przy ocenie jakości kompozycji podczas fotografowania krajobrazów, obiektów w zbliżeniu lub ujęć podwójnych.

Siatka przek+kwad.:
Umieszczenie obiektu na linii przekątnej może wyrażać silne pozytywne emocje.

WYŁ. (ustawienie domyślne):
Linia siatki nie jest wyświetlana.

[127] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaAuto podgląd

Możesz sprawdzić zapisane zdjęcie na ekranie zaraz po jego wykonaniu. Możesz również ustalić czas wyświetlania zdjęć w autopodglądzie.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Auto podgląd] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

10 s/5 s/2 s (ustawienie domyślne):
Wyświetla zapisane zdjęcie na ekranie zaraz po jego wykonaniu przez określony czas. Jeśli skorzystasz z funkcji powiększania podczas autopodglądu, możesz sprawdzić obraz w powiększeniu.
WYŁ.
Nie wyświetla autopodglądu.

Uwaga

 • Przy powiększaniu zdjęcia, które jest przetwarzane, chwilowo może być wyświetlane zdjęcie wyjściowe, a dopiero potem zdjęcie powiększone.
 • DISP (Ustawienia wyświetlania) są stosowane do autopodglądu.

[128] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaWyś. podgl. na żywo

Określa, czy obrazy mają być wyświetlane na ekranie z widocznym efektem kompensacji ekspozycji, balansu bieli, [Strefa twórcza] lub [Efekt wizualny].

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Wyś. podgl. na żywo] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Efekt ustawień Wł. (ustawienie domyślne):
Wyświetla podgląd na żywo w warunkach zbliżonych do tego, jak będzie wyglądało zdjęcie po zastosowaniu wszystkich ustawień. Ustawienie to jest przydatne, gdy chcesz robić zdjęcia, sprawdzając rezultaty na ekranie podglądu.

Efekt ustawień Wył.:
Wyświetla podgląd na żywo, bez efektów kompensacji ekspozycji, balansu bieli, opcji [Strefa twórcza] lub [Efekt wizualny]. Przy tym ustawieniu można łatwo sprawdzić kompozycję kadru.
Podgląd na żywo jest zawsze wyświetlany z odpowiednią jasnością, nawet w trybie [Ekspozycji ręcznej].

Uwaga

 • Gdy tryb fotografowania ustawiony jest na [Inteligentna auto], [Lepsza automatyka], [Rozległa panorama], [Film] lub [Wybór sceny], opcji [Wyś. podgl. na żywo] nie można ustawić na [Efekt ustawień Wył.].
 • Gdy opcja [Wyś. podgl. na żywo] ma ustawienie [Efekt ustawień Wł.], możesz mieć problemy ze sprawdzaniem kompozycji kadru, gdyż wyświetlany podgląd na żywo może być zbyt ciemny lub zbyt jasny. Jeśli tak się dzieje, ustaw opcję [Wyś. podgl. na żywo] na [Efekt ustawień Wył.]. Gdy opcja [Wyś. podgl. na żywo] ma ustawienie [Efekt ustawień Wył.], jasność wykonanego zdjęcia będzie inna niż jasność podglądu na żywo.

Wskazówka

 • W przypadku stosowania zewnętrznych lamp błyskowych, np. lamp studyjnych, podgląd może być zbyt ciemny w przypadku niektórych ustawień szybkości migawki. Gdy opcja [Wyś. podgl. na żywo] jest ustawiona na [Efekt ustawień Wył.], podgląd na żywo będzie jasny, aby można było łatwo sprawdzić kompozycję kadru.

[129] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaFINDER/MONITOR

Ustawianie sposobu przełączania wyświetlania pomiędzy wizjerem elektronicznym a ekranem.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [FINDER/MONITOR] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne (ustawienie domyślne):
Gdy spojrzysz w wizjer elektroniczny, wyświetlanie automatycznie przełącza się na wizjer elektroniczny.
Wizjer:
Przełączanie pomiędzy wyświetlaniem obrazu w wizjerze elektronicznym a wyświetlaniem obrazu na ekranie odbywa się przez wysunięcie/wsunięcie chowanego wizjera. Po wsunięciu wizjera elektronicznego obraz będzie wyświetlany tylko na ekranie. Po wysunięciu wizjera elektronicznego ekran zostanie wyłączony, a obraz będzie wyświetlany tylko w wizjerze elektronicznym.

Uwaga

 • Przy schowanym wizjerze elektronicznym obrazy są zawsze wyświetlane na ekranie bez względu na ustawienie [FINDER/MONITOR].

[130] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzenia Blokada kółka

Można wybrać ustawienie, czy pokrętło ma być blokowane naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku Fn (Funkcja).

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Blokada kółka] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Zablokuj:
Blokowanie pokrętła sterowania.
Odblokuj (ustawienie domyślne):
Pokrętło sterowania nie będzie blokowane nawet w przypadku naciśnięcia i przytrzymania przycisku Fn (Funkcja).

Wskazówka

 • Możesz zwolnić [Blokada kółka], przytrzymując wciśnięty przycisk Fn (Funkcja).

[131] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaWyłącz monitor

Gdy naciśniesz przycisk, do którego przypisana jest funkcja [Wyłącz monitor], ekran zostaje wyłączony.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [Wyłącz monitor] do odpowiedniego przycisku.
 2. Naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [Wyłącz monitor].

[132] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaFiltr ND

Jeśli stosujesz filtr ND, ilość światła wpadającego do aparatu jest zmniejszona. Możesz zmniejszyć szybkość migawki i wartość przysłony, aby uzyskać lepszą ekspozycję.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Filtr ND] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne (ustawienie domyślne):
Automatycznie włącza filtr ND w zależności od trybu fotografowania i jasności.

WŁ.:
Zawsze wykorzystuje [Filtr ND].

WYŁ.:
Wyłącza funkcję [Filtr ND].

Wskazówka

 • Gdy filtr ND jest włączony, u dołu ekranu wyświetlana jest odpowiednia ikona.

[133] Jak korzystaćPrzeglądaniePrzeglądanie zdjęćWyświetlanie zdjęć

Wyświetla zapisane zdjęcia.

 1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby włączyć tryb odtwarzania.
 2. Wybierz obraz pokrętłem sterowania.

Wskazówka

 • Urządzenie tworzy plik bazy danych obrazów na karcie pamięci, służący do zapisywania i odtwarzania obrazów. Obraz, który nie jest zarejestrowany w pliku bazy danych obrazów, może nie być prawidłowo wyświetlany. Aby wyświetlić obrazy wykonane innym urządzeniem, zarejestruj je w bazie danych obrazów za pomocą MENU [Ustawienia][Odz. bazę dan. obr.].

[134] Jak korzystaćPrzeglądaniePrzeglądanie zdjęćZoom przy wyświetlaniu

Powiększa wyświetlany obraz.

 1. Wyświetl zdjęcie, które chcesz powiększyć, a następnie przesuń dźwignię zoomu (W/T) w stronę T.
  • Jeśli obraz jest zbyt duży, przesuń dźwignię zoomu (W/T) w stronę W, aby dostosować skalę zoomu.
 2. Wybierz obszar, który chcesz powiększyć, naciskając górną/dolną/prawą/lewą stronę pokrętła sterowania.
 3. Naciśnij przycisk MENU lub w środku pokrętła sterowania, aby wyjść z trybu odtwarzania z zoomem.

Wskazówka

 • Możesz również powiększyć wyświetlany obraz przy użyciu MENU.

Uwaga

 • Nie można powiększać filmów.

[135] Jak korzystaćPrzeglądaniePrzeglądanie zdjęćIndeks obrazów

W trybie odtwarzania możesz wyświetlać wiele obrazów jednocześnie.

 1. Przesuń dźwignię zoomu (W/T) w stronę W, gdy obraz jest wyświetlany.
  Aby zmienić liczbę wyświetlanych zdjęć
  MENU(Odtwarzanie) → [Indeks obrazów] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

9 obrazów (ustawienie domyślne)/25 obrazów


Aby powrócić do trybu wyświetlania pojedynczego obrazu

Wybierz odpowiedni obraz, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania.


Szybkie wyświetlanie właściwego obrazu

Wybierz pasek z lewej strony ekranu indeksu zdjęć za pomocą pokrętła sterowania, a następnie naciśnij górną lub dolną stronę pokrętła sterowania. Gdy pasek ten jest zaznaczony, ekran kalendarza lub ekran wyboru folderu można wyświetlić naciśnięciem w środku. Poza tym możesz przełączyć tryb oglądania, wybierając ikonę.

[136] Jak korzystaćPrzeglądaniePrzeglądanie zdjęćWłączanie wyświetlania na ekranie (podczas odtwarzania)

Włącza wyświetlanie na ekranie.

 1. Naciśnij przycisk DISP (Ustawienia wyświetlania).
  • Po każdym naciśnięciu przycisku DISP wyświetlanie będzie przełączane w kolejności „Wyśw. inn. inf.HistogramBrak informacjiWyśw. inn. inf.”.
  • DISP (Ustawienia wyświetlania) są stosowane do autopodglądu.

Uwaga

 • Histogram nie jest wyświetlany w następujących sytuacjach:
  • Podczas odtwarzania filmów
  • Podczas przewijania zdjęć panoramicznych
  • Podczas pokazu slajdów
  • Widok foldera (MP4)
  • Widok AVCHD
  • W widoku XAVC S

[137] Jak korzystaćPrzeglądanieUsuwanie zdjęćUsuwanie wyświetlanego obrazu

Wyświetlane zdjęcie można usunąć.

 1. Wyświetl zdjęcie, które chcesz usunąć.
 2. Naciśnij przycisk (Kasuj).
 3. Wybierz [Kasuj] za pomocą pokrętła sterowania, a potem naciśnij na środku pokrętła sterowania.

[138] Jak korzystaćPrzeglądanieUsuwanie zdjęćUsuwanie wielu wybranych zdjęć

Możesz usunąć jednocześnie kilka wybranych zdjęć.

 1. MENU(Odtwarzanie) → [Kasuj] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wiele obrazów:
Usuwa wybrane zdjęcia.

(1) Wybierz zdjęcia do usunięcia, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania. W polu pojawia się znak . Aby anulować zaznaczenie, naciśnij ponownie , aby usunąć znak .

(2) Aby usunąć inne zdjęcia, powtórz krok (1).

(3) MENU[OK] → Naciśnij na środku.

Wszyst. w tym folderze:
Usuwa wszystkie zdjęcia z wybranego folderu.
Wszystkie z tą datą:
Usuwa wszystkie zdjęcia z wybranego okresu.

Wskazówka

 • Wykonaj polecenie [Formatuj], aby usunąć wszystkie obrazy, również te chronione.

Uwaga

 • Opcje menu, jakie można wybrać, zależą od ustawienia [Tryb oglądania].

[139] Jak korzystaćPrzeglądanieOdtwarzanie filmówOdtwarzanie filmów

Odtwarza zapisane filmy.

 1. Naciśnij przycisk (odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
 2. Wybierz film do odtwarzania za pomocą pokrętła sterowania.
 3. Aby odtwarzać filmy, naciśnij na środku.

Funkcje dostępne podczas odtwarzania filmów

Możesz dokonać ustawień wolnego odtwarzania oraz głośności, itp., naciskając dolną część pokrętła sterowania.

 • : Odtwarzanie
 • : Pauza
 • : Przewijanie do przodu
 • : Przewijanie do tyłu
 • : Odtwarzanie do przodu w zwolnionym tempie
 • : Odtwarzanie do tyłu w zwolnionym tempie
 • : Następny plik filmu
 • : Poprzedni plik filmu
 • : Wyświetlanie następnego kadru
 • : Wyświetlanie poprzedniego kadru
 • : Wideo w ruchu (Prezentacja śladu obiektu w ruchu.)
 • : Regulacja poziomu głośności
 • : Zamknięcie panelu sterowania

Wskazówka

 • Podczas pauzy dostępne są: odtwarzanie do przodu w zwolnionym tempie, odtwarzanie do tyłu w zwolnionym tempie, wyświetlanie następnej klatki oraz wyświetlanie poprzedniej klatki.

[140] Jak korzystaćPrzeglądanieOdtwarzanie filmówWideo w ruchu

Ślad obiektu poruszającego się z dużą szybkością widoczny jest w formie obrazu stroboskopowego.

 1. W trakcie odtwarzania filmu nacisnąć dolną sekcję pokrętła sterowania, po czym wybrać .
  • Aby zakończyć odtwarzanie w trybie [Wideo w ruchu], wystarczy wybrać .
  • Jeżeli nie uda się uzyskać śladu, wówczas można zmienić odstęp czasu dla operacji śledzenia korzystając z .

Uwaga

 • Obrazów utworzonych w trybie [Wideo w ruchu] nie można zapisać w formie pliku filmowego.
 • Gdy obiekt porusza się zbyt wolno albo w niewystarczającym stopniu, może nie udać się utworzyć takiego obrazu w opisywanym produkcie.

Wskazówka

 • Odstęp czasu dla operacji śledzenia obrazu można również zmienić korzystając z MENU → (Odtwarzanie) → [REG. interwału ruchu].

[141] Jak korzystaćPrzeglądaniePrzeglądanie obrazów panoramicznychWyświetlanie zdjęć panoramicznych

Urządzenie automatycznie przewija zdjęcie panoramiczne od końca do końca.

 1. Naciśnij przycisk (odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
 2. Wybierz obraz panoramiczny do wyświetlenia za pomocą pokrętła sterowania.
 3. Aby wyświetlić zdjęcie, naciśnij na środku.

  • Aby zatrzymać wyświetlanie, naciśnij ponownie na środku.
  • Aby powrócić do wyświetlania całego zdjęcia, naciśnij przycisk MENU.

Uwaga

 • Zdjęcia panoramiczne wykonane przy użyciu innego urządzenia mogą być wyświetlane w rozmiarze innym niż rzeczywisty lub ich przewijanie może być nieprawidłowe.

[142] Jak korzystaćPrzeglądanieDrukowanieOkreśl wydruk

Możesz wcześniej wybrać na karcie pamięci zdjęcia, które chcesz później wydrukować.

Na określonych obrazach pojawi się ikona (zlecenie wydruku). Skrót DPOF oznacza „Digital Print Order Format” (Format zlecenia wydruku zdjęcia cyfrowego).
 1. MENU (Odtwarzanie) → [Określ wydruk] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wiele obrazów:
Wybór zdjęć do zlecenia wydruku.

(1) Wybierz zdjęcie i naciśnij na środku pokrętła sterowania. W polu pojawia się znak . Aby anulować zaznaczenie, naciśnij , aby usunąć znak .

(2) Powtórz krok 1, aby wydrukować inne obrazy.

(3) MENU[OK] na środku.

Anuluj wszyst.:
Usuwa wszystkie znaczniki DPOF.

Ustawienie druku:
Możesz wybrać, czy na zdjęciach opatrzonych znacznikiem DPOF ma być drukowana data.

Wybierz [WŁ.] lub [WYŁ.][Enter] w pozycji [Nadruk daty].

Uwaga

 • Nie możesz dodawać znacznika DPOF do następujących plików:
  • Filmy
  • Zdjęcia w formacie RAW

[143] Jak korzystaćPrzeglądanieKorzystanie z funkcji przeglądaniaTryb oglądania

Ustawia tryb oglądania (metoda wyświetlania obrazów).

 1. MENU (Odtwarzanie) → [Tryb oglądania] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Widok daty:
Wyświetla obrazy według daty.

Widok katalogu (Zdj.):
Wyświetla tylko zdjęcia.

Widok katalogu (MP4):
Wyświetla tylko filmy w formacie MP4.

Widok AVCHD:
Wyświetla tylko filmy w formacie AVCHD.

Widok XAVC S:
Wyświetla tylko filmy w formacie XAVC S.

[144] Jak korzystaćPrzeglądanieKorzystanie z funkcji przeglądaniaObrót ekranu

Wybiera orientację przy wyświetlaniu zdjęć.

 1. MENU (Odtwarzanie) → [Obrót ekranu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne:
Obraz jest wyświetlany zgodnie z danymi orientacji w jego pliku. Możesz obrócić obraz, korzystając z funkcji obracania. Nawet jeśli urządzenie jest przechylone, orientacja wyświetlania zostaje zachowana.
Ręczny:
Obraz jest wyświetlany zgodnie z danymi orientacji w jego pliku. Możesz obrócić obraz, korzystając z funkcji obracania.
WYŁ.:
Zawsze wyświetla zdjęcia w poziomej orientacji.

[145] Jak korzystaćPrzeglądanieKorzystanie z funkcji przeglądaniaPokaz zdjęć

Automatycznie wyświetla zdjęcia w trybie ciągłym.

 1. MENU(Odtwarzanie) → [Pokaz zdjęć] → odpowiednie ustawienie.
 2. Wybierz [Enter].

Szczegóły pozycji menu

Powtórz:
Wybierz ustawienie [WŁ.], w którym zdjęcia są wyświetlane w trybie ciągłym, lub też [WYŁ.](ustawienie domyślne), w którym urządzenie wychodzi z pokazu slajdów po jednokrotnym wyświetleniu wszystkich zdjęć.

Interwał:
Wybierz czas wyświetlania zdjęć spośród ustawień: [1 s], [3 s] (ustawienie domyślne), [5 s], [10 s] lub [30 s].

Zakończenie pokazu slajdów w jego trakcie

 • Naciśnij MENU, aby wyjść z pokazu slajdów. Nie można wstrzymać pokazu slajdów.

Wskazówka

 • Możesz włączyć pokaz slajdów tylko wtedy, gdy opcja [Tryb oglądania] ma ustawienie [Widok daty] lub [Widok katalogu (Zdj.)].

[146] Jak korzystaćPrzeglądanieKorzystanie z funkcji przeglądaniaObróć

Obraca zapisane zdjęcie w lewo.

 1. MENU (Odtwarzanie) → [Obróć].
 2. Naciśnij na środku pokrętła sterowania.
  Zdjęcie zostanie obrócone w lewo. Zdjęcie zostanie obrócone po naciśnięciu na środku. Jeśli raz obrócisz zdjęcie, pozostanie ono obrócone nawet po wyłączeniu urządzenia.

Uwaga

 • Nie można obracać filmów.
 • Obrócenie zdjęć wykonanych innymi urządzeniami może być niemożliwe.
 • Przy wyświetlaniu obróconych zdjęć na komputerze mogą one być wyświetlane w początkowej orientacji, w zależności od użytego oprogramowania.

[147] Jak korzystaćPrzeglądanieKorzystanie z funkcji przeglądaniaChroń

Chroni zapisane obrazy przed przypadkowym usunięciem. Na chronionych obrazach wyświetlany jest znak .

 1. MENU(Odtwarzanie) → [Chroń] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wiele obrazów:
Włącza lub wyłącza ochronę wybranych wielu obrazów.

(1) Wybierz obrazy, które mają być chronione, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania. W polu pojawia się znak . Aby anulować zaznaczenie, naciśnij ponownie , aby usunąć znak .

(2) Aby chronić inne zdjęcia, powtórz krok (1).

(3) MENU [OK] → Naciśnij na środku.

Wszyst. w tym folderze:
Chroni wszystkie obrazy z wybranego folderu.
Wszystkie z tą datą:
Chroni wszystkie obrazy z wybranego okresu.
Anuluj wsz. w tym fold.:
Wyłącza ochronę wszystkich obrazów w wybranym folderze.
Anuluj wszyst. z tą datą:
Wyłącza ochronę wszystkich obrazów z wybranego okresu.

Uwaga

 • Opcje menu, jakie można wybrać, zależą od ustawienia [Tryb oglądania].

[148] Jak korzystaćPrzeglądanieKorzystanie z funkcji przeglądaniaOdtwarz. zdjęcia 4K

Wysyła zdjęcia w rozdzielczości 4K do telewizora z łączem HDMI, który obsługuje 4K.

 1. Wyłącz zarówno urządzenie jak i telewizor.
 2. Połączyć gniazdo mikro HDMI opisywanego produktu z gniazdem HDMI telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).

 3. Włącz telewizor i przełącz sygnał wejściowy.
 4. Włączyć opisywane urządzenie.
 5. Wyświetl zdjęcie, po czym naciśnij dolną stronę pokrętła sterowania.
  Zdjęcie zostanie wyświetlone w rozdzielczości 4K.
  • Zdjęcia mogą być wyświetlane w rozdzielczości 4K poprzez wybór MENU(Odtwarzanie) → [Odtwarz. zdjęcia 4K][OK].

Uwaga

 • Menu to jest dostępne tylko z telewizorami, które obsługują 4K. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi odbiornika telewizyjnego.

[149] Jak korzystaćPrzeglądanieKorzystanie z funkcji przeglądaniaEfekt upiększania

Możliwość poprawienia wyglądu zdjęcia osoby przez zastosowanie przy retuszu Efektu upiększania, stosując przykładowo wygładzenie skóry, powiększenie oczu, czy wybielenie zębów. Poziom efektu można ustawić w przedziale od 1 do 5. Obraz z zastosowanym Efektem upiększania zostanie zapisany jako nowy plik. Oryginalny obraz nie ulegnie zmianie.

 1. MENU (Odtwarzanie) → [Efekt upiększania].
 2. Wybrać twarz, w stosunku do której ma być zastosowany Efekt upiększania.
 3. Wybrać odpowiedni efekt i przeprowadzić retuszowanie zgodnie ze sposobem obsługi w poszczególnych trybach.
  (Ton skóry):
  Regulacja koloru skóry zgodnie z upodobaniem.
  1. Korzystając z przycisków /, wybrać podstawowy kolor skóry, po czym nacisnąć .
  2. Korzystając z przycisków / zwiększyć lub zmniejszyć odcień koloru.
  (Wygładzanie skóry):
  Usuwanie ze skóry plam starczych i zmarszczek.
  Poziom efektu dostosować korzystając z przycisków /.
  (Usuwanie odblasków):
  Zredukowanie wrażenia tłustej skóry. Regulacja koloru skóry zgodnie z upodobaniem.
  Poziom efektu dostosować korzystając z przycisków /.
  (Powiększanie oczu):
  Powiększanie oczu obiektu. Rozmiar oczu dostosować korzystając z przycisków /.
  (Wybielanie zębów):
  Wybielanie zębów obiektu. Wybielenie zębów na niektórych obrazach może być niemożliwe.
  Biel zębów dostosować korzystając z przycisków /.

  Aby zastosować dwa lub więcej efektów z funkcją [Efekt upiększania] jeden po drugim, najpierw należy zastosować efekt w odniesieniu do obrazu, po czym wybrać inny efekt korzystając z przycisków /.

Uwaga

 • Funkcji [Efekt upiększania] nie można stosować w odniesieniu do następujących obrazów:
  • Obrazy panoramiczne
  • Filmy
 • Nie można zastosować Efektu upiększania w odniesieniu do bardzo małego obrazu twarzy.
 • Aby zastosować Efekt upiększania w odniesieniu do dwóch lub większej liczby twarzy, należy ponownie wybrać ten sam obraz po jednokrotnym zastosowaniu danego efektu, a następnie zastosować ten efekt w odniesieniu do innej twarzy.
 • [Efekt upiększania] może nie działać prawidłowo w przypadku niektórych obrazów.

[150] Jak korzystaćPrzeglądanieOglądanie zdjęć na telewizorzeOglądanie zdjęć na telewizorze HD

Aby przeglądać na telewizorze zdjęcia zapisane na urządzeniu, niezbędny jest przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie) oraz telewizor wysokiej rozdzielczości (HD) z przyłączem HDMI.

 1. Wyłącz zarówno urządzenie jak i telewizor.
 2. Połączyć gniazdo mikro HDMI opisywanego produktu z gniazdem HDMI telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).

 3. Włącz telewizor i przełącz sygnał wejściowy.
 4. Włączyć opisywane urządzenie.
  Obrazy zapisane przy użyciu urządzenia pojawią się na ekranie telewizora.

Wskazówka

 • Urządzenie jest zgodne ze standardem PhotoTV HD. Jeśli podłączysz sprzęt Sony zgodny z PhotoTV HD przy użyciu przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie), telewizor zostanie przestawiony na jakość obrazu odpowiednią do oglądania zdjęć, a ty możesz cieszyć się niesamowitą jakością zdjęć.
 • PhotoTV HD umożliwia bardzo szczegółowe, fotograficzne przedstawianie subtelnych faktur i kolorów.
 • Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z odpowiednim telewizorem.

Uwaga

 • Nie należy łączyć urządzenia oraz sprzętu do podłączenia przy pomocy łączy wyjściowych. Może to spowodować usterkę.
 • Czasami sprzęt dołączony do urządzenia może nie działać prawidłowo. Na przykład może nie działać wyjście wideo lub audio.
 • Użyj przewodu HDMI posiadającego logo HDMI lub oryginalnego przewodu Sony.
 • Należy używać przewodu HDMI zgodnego z gniazdem mikro HDMI opisywanego produktu i gniazdem HDMI telewizora.

[151] Jak korzystaćPrzeglądanieOglądanie zdjęć na telewizorzeOglądanie zdjęć na telewizorze zgodnym z „BRAVIA” Sync

Podłączając urządzenie do telewizora obsługującego „BRAVIA” Sync poprzez przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie), możesz obsługiwać urządzenie przy pomocy pilota do telewizora.

 1. Wyłącz zarówno urządzenie jak i telewizor.
 2. Połączyć gniazdo mikro HDMI opisywanego produktu z gniazdem HDMI telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).

 3. Włącz telewizor i przełącz sygnał wejściowy.
 4. Włączyć opisywane urządzenie.
 5. MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI] → [STER.PRZEZ HDMI] → [WŁ.].
 6. Naciśnij przycisk SYNC MENU na pilocie odbiornika TV, aby wybrać żądany tryb.

Uwaga

 • Jeżeli opisywany produkt nie jest w trybie odtwarzania, naciśnij przycisk (Odtwarzanie).
 • Tylko telewizory obsługujące „BRAVIA” Sync zapewniają funkcje SYNC MENU. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
 • Jeżeli opisywany produkt podłączony za pośrednictwem kabla HDMI do odbiornika telewizyjnego innego producenta reaguje nieprawidłowo na polecenia z poziomu pilota telewizora, należy wybrać kolejno: MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][STER.PRZEZ HDMI][WYŁ.].

[152] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiJasność monitora

Możesz ustawić jasność ekranu.

 1. MENU(Ustawienia) → [Jasność monitora] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne (ustawienie domyślne):
Automatyczna regulacja jasności.

Ręczny:
Ręczna regulacja jasności w zakresie –2 do +2.

Słonecz. dzień:
Ustawia jasność do zdjęć na otwartym powietrzu.

Uwaga

 • W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego AC-UD10 (sprzedawany oddzielnie) przy ustawieniu [Jasność monitora] w pozycji [Automatyczne] , zawsze wybierane jest ustawienie maksymalnej jasności ekranu.
 • Ustawienie [Słonecz. dzień] jest zbyt jasne dla obrazów rejestrowanych w pomieszczeniach. W przypadku rejestrowania obrazów w pomieszczeniu ustaw [Jasność monitora] na [Automatyczne] lub [Ręczny].
 • Nie zakrywaj czujnika światła dłonią lub innymi przedmiotami, gdy w pozycji [Jasność monitora] ustawiono opcję [Automatyczne] .

[153] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiJasność wizjera

W przypadku korzystania z wizjera elektronicznego, jego jasność jest dobierana w opisywanym produkcie w zależności od panujących warunków otoczenia.

 1. MENU(Ustawienia) → [Jasność wizjera] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne (ustawienie domyślne):
Ustawia jasność wizjera elektronicznego automatycznie.
Ręczny:

Ustawia jasność wizjera elektronicznego w zakresie –2 do +2.

[154] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiTemp. barw. wizjera

Określa temperaturę barw wizjera elektronicznego.

 1. MENU (Ustawienia) → [Temp. barw. wizjera] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

–2 do +2:
Wybór „-” zmienia kolorystykę ekranu wizjera na cieplejszą, a wybór „+” – na zimniejszą.

[155] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiNastaw. głośności

Ustawia głośność.

 1. MENU(Ustawienia) → [Nastaw. głośności] → odpowiednie ustawienie.

Regulacja głośności podczas odtwarzania

Naciśnij dolną stronę pokrętła sterowania podczas odtwarzania filmów, aby wyświetlić panel sterowania, a potem ustaw głośność. Możesz ustawić głośność, słuchając odtwarzanego dźwięku.

[156] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiSygnały audio

Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej opisywanego produktu.

 1. MENU (Ustawienia) → [Sygnały audio] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. (ustawienie domyślne):
Dźwięki będą słyszalne na przykład po uzyskaniu ostrości po uprzednim naciśnięciu spustu migawki do połowy.

Migawka:
Słyszalny będzie tylko odgłos migawki.

WYŁ.:
Nie słychać dźwięków.

[157] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiUstaw. przesyłania(Eye-Fi)

Określa, czy używać funkcji przesyłania, gdy używana jest karta Eye-Fi (dostępna w handlu). Pozycja ta pojawia się, gdy w gnieździe karty urządzenia zostanie umieszczona karta Eye-Fi.

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustaw. przesyłania] → odpowiednie ustawienie.
 2. Ustaw sieć Wi-Fi lub miejsce docelowe na karcie Eye-Fi.
  Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączanej do karty Eye-Fi.
 3. Włóż skonfigurowaną kartę Eye-Fi do urządzenia i przystąp do robienia zdjęć.
  Zdjęcia będą automatycznie przesyłane za pośrednictwem sieci Wi-Fi do komputera itp.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. (ustawienie domyślne):
Włącza funkcję przesyłania.

WYŁ.:
Wyłącza funkcję przesyłania

Wyświetlanie ekranu stanu komunikacji

: Oczekiwanie. Brak zdjęć do przesłania.

: Oczekiwanie na przesyłanie.

: Trwa łączenie.

: Trwa przesyłanie.

: Błąd

Uwaga

 • Karty Eye-Fi są sprzedawane tylko w niektórych krajach/regionach.
 • Więcej informacji na temat kart Eye-Fi można uzyskać po skontaktowaniu się bezpośrednio z ich producentem lub sprzedawcą.
 • Z kart Eye-Fi można korzystać wyłącznie w krajach/regionach, gdzie zostały zakupione. Kart Eye-Fi należy używać zgodnie z ustawodawstwem krajów/regionów, gdzie zostały zakupione.
 • Karty Eye-Fi obsługują funkcję komunikacji bezprzewodowej LAN. Karty Eye-Fi nie wolno wkładać do opisywanego produktu w miejscach, gdzie zabrania się ich używania, na przykład na pokładzie samolotu. Gdy karta Eye-Fi zostanie umieszczona w urządzeniu, należy ustawić opcję [Ustaw. przesyłania] na [WYŁ.]. Gdy funkcja przesyłania ustawiona jest na [WYŁ.], na urządzeniu pojawi się symbol .
 • Tryb oszczędzania energii nie będzie działał podczas przesyłania.
 • Jeśli wyświetlany jest (błąd), wyjmij kartę pamięci i włóż ją z powrotem lub wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Ponowne wyświetlenie wskaźnika może świadczyć o uszkodzeniu karty Eye-Fi.
 • Na komunikację bezprzewodową LAN mogą wpływać inne urządzenia komunikacyjne. Przy słabej sile sygnału należy przybliżyć się do punktu dostępowego sieci, aby uzyskać połączenie.
 • Opisywane urządzenie nie obsługuje trybu Eye-Fi „Endless Memory Mode”. Przed umieszczeniem karty Eye-Fi w aparacie sprawdź, czy tryb „Endless Memory Mode” jest wyłączony.

[158] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiMenu kafelkowe

Określa, czy pierwszy ekran menu zawsze będzie wyświetlany po naciśnięciu przycisku MENU.

 1. MENU (Ustawienia) → [Menu kafelkowe] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Zawsze będzie wyświetlany pierwszy ekran menu (menu kafelkowe).
WYŁ. (ustawienie domyślne):
Wyłącza wyświetlanie menu kafelkowego.

[159] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiPomoc pokr. trybu

Możesz wyświetlić opis trybu fotografowania, gdy przekręcisz pokrętło trybu i zmienisz ustawienia dostępne dla tego trybu fotografowania.

 1. MENU (Ustawienia) → [Pomoc pokr. trybu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. (ustawienie domyślne):
Wyświetla opis pokrętła trybu.

WYŁ.:
Nie wyświetla opisu pokrętła trybu.

[160] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiPotw.kasowania

Możesz określić, czy jako domyślna opcja na ekranie potwierdzenia usuwania zdjęć ma być ustawione [Kasuj] lub [Anuluj].

 1. MENU (Ustawienia) → [Potw.kasowania] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

"Kasuj"pierw.:
Ustawienie domyślne to [Kasuj].

"Anuluj"pierw. (ustawienie domyślne):
Ustawienie domyślne to [Anuluj].

[161] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiJakość wyświetlania

Jakość wyświetlania można zmienić.

 1. MENU(Ustawienia) → [Jakość wyświetlania] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wysoka:
Ustawia wyświetlanie w wysokiej jakości.

Standard.:
Ustawia wyświetlanie w standardowej jakości.

Uwaga

 • W przypadku ustawienia [Wysoka], zużycie energii będzie wyższe, niż w przypadku ustawienia [Standard.].

[162] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiCzas rozp. osz. ener.

Można ustawić czas, po którym nastąpi automatyczne wyłączenie zasilania.

 1. MENU (Ustawienia) → [Czas rozp. osz. ener.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

30 min./5 min./2 min. (ustawienie domyślne)/1 min.

Uwaga

 • Podczas odtwarzania pokazu slajdów, nagrywania filmów lub po podłączeniu do komputera funkcja oszczędzania energii nie jest uruchamiana.

[163] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiSelektor PAL/NTSC

Odtwarza filmy zapisane przy użyciu urządzenia na telewizorze z systemem PAL/NTSC.

 1. MENU (Ustawienia) → [Selektor PAL/NTSC] [Enter]

Uwaga

 • Funkcja ta działa tylko z urządzeniami obsługującymi format 1080 50i. Nie jest dostępna z urządzeniami obsługującymi format 1080 60i. Urządzenia obsługujące format 1080 50i mają oznaczenie „50i” na spodzie urządzenia.
 • Jeśli włożysz kartę pamięci, którą uprzednio sformatowano w systemie PAL, pojawi się komunikat, że konieczne jest ponowne formatowanie karty. Jeśli nagrywasz w systemie NTSC, ponownie sformatuj kartę pamięci lub użyj innej karty.
 • Gdy zostanie wybrany tryb NTSC, komunikat „Uruchomiono w NTSC.” będzie zawsze pojawiał się na ekranie początkowym po włączeniu urządzenia.

[164] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiTr. demonstracyjny

Funkcja [Tr. demonstracyjny] wyświetla automatycznie filmy nagrane na karcie pamięci (prezentacja), jeżeli przez pewien czas z poziomu aparatu nie zostanie wykonana żadna operacja.

Zwykle stosuje się ustawienie [WYŁ.].

 1. MENU(Ustawienia) → [Tr. demonstracyjny] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Prezentacja odtwarzania filmu rozpocznie się automatycznie, jeśli urządzenie nie jest używane przez ok. jedną minutę. Odtwarzane są tylko chronione filmy AVCHD.
Ustaw tryb oglądania na [Widok AVCHD] i zabezpiecz film z najstarszą datą i godziną zapisu.

WYŁ. (ustawienie domyślne):
Prezentacja nie będzie wyświetlana.

Uwaga

 • Opcję tę można ustawić tylko wówczas, gdy opisywany produkt jest zasilany przez zasilacz sieciowy AC-UD10/AC-UD11 (sprzedawany oddzielnie).
 • Nawet przy ustawieniu [WŁ.] , na urządzeniu nie zostanie uruchomiona prezentacja, jeżeli na karcie pamięci nie nagrano żadnego filmu.
 • Przy ustawieniu [WŁ.] urządzenie nie będzie przełączane do trybu oszczędzania energii.

[165] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiRozdzielczość HDMI

Gdy podłączysz urządzenie do telewizora wysokiej rozdzielczości (HD) ze złączami HDMI przewodem HDMI (sprzedawany oddzielnie), możesz wybrać rozdzielczość HDMI do przesyłania zdjęć na telewizor.

 1. MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI] [Rozdzielczość HDMI] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne (ustawienie domyślne):
Urządzenie automatycznie rozpoznaje telewizor HD i nastawia rozdzielczość sygnału wyjściowego.

1080p:
Przesyła sygnał w jakości obrazu HD (1080p).

1080i:
Przesyła sygnał w jakości obrazu HD (1080i).

Uwaga

 • Jeśli obrazy nie są prawidłowo wyświetlane przy ustawieniu [Automatyczne], wybierz albo [1080i], albo [1080p], w zależności od podłączanego telewizora.

[166] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiSTER.PRZEZ HDMI

Po podłączeniu urządzenia do odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją „BRAVIA” Sync za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie), urządzeniem można sterować, kierując pilota zdalnego sterowania telewizora na telewizor.

 1. MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][STER.PRZEZ HDMI] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. (ustawienie domyślne):
Możesz obsługiwać urządzenie przy pomocy pilota do telewizora.

WYŁ.:
Obsługa urządzenia przy pomocy pilota telewizora nie jest możliwa.

Uwaga

 • Funkcja [STER.PRZEZ HDMI] dostępna jest tylko z telewizorem obsługującym „BRAVIA” Sync.

[167] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiWyśw. info. HDMI

Określa, czy mają być wyświetlane dane fotografowania, gdy urządzenie i telewizor są połączone przy użyciu przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][Wyśw. info. HDMI] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Włączone (ustawienie domyślne):
Wyświetla dane pokazywanego zdjęcia.

Wyłączone:
Nie wyświetla danych pokazywanego zdjęcia.

[168] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiPołączenie USB

Określa odpowiednią metodę podłączania USB dla każdego komputera lub urządzenia USB podłączonego do urządzenia.

 1. MENU(Ustawienia) → [Połączenie USB] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne (ustawienie domyślne):
Automatycznie ustanawia połączenie pamięci masowej lub MTP, w zależności od podłączonego komputera lub urządzenia USB. Komputery z systemem Windows 7 lub Windows 8 są podłączone w trybie MTP i można korzystać z ich specjalnych funkcji.

Pam. masowa:
Ustanawia połączenie pamięci masowej między urządzeniem a komputerem lub innymi urządzeniami USB.

MTP:
Ustanawia połączenie MTP między urządzeniem a komputerem lub innymi urządzeniami USB. Komputery z systemem Windows 7 lub Windows 8 są podłączone w trybie MTP i można korzystać z ich specjalnych funkcji.

Uwaga

 • Jeśli Device Stage* nie pojawi się w systemie Windows 7 lub Windows 8, ustaw opcję [Połączenie USB] na [Automatyczne].

* Device Stage to ekran menu, który pozwala na zarządzanie podłączonymi urządzeniami, takimi jak aparat (funkcja systemu Windows 7 lub Windows 8).

[169] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiUstawienia USB LUN

Zwiększa kompatybilność, ograniczając funkcje połączenia USB.

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia USB LUN] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wiele (ustawienie domyślne):
Zwykle należy użyć [Wiele].

Jeden:
Ustaw opcję [Ustawienia USB LUN] na [Jeden] tylko, jeśli nie możesz nawiązać połączenia.

[170] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiZasilanie USB

Ustawianie włączenia zasilana za pośrednictwem przewodu microUSB, gdy opisywany produkt jest podłączony do komputera lub urządzenia USB.

 1. MENU (Ustawienia) → [Zasilanie USB] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. (ustawienie domyślne):
Opisywany produkt będzie zasilany za pośrednictwem przewodu microUSB, gdy jest on podłączony do komputera itp.
WYŁ.
Opisywany produkt nie będzie zasilany za pośrednictwem przewodu microUSB, gdy jest on podłączony do komputera itp.

[171] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiJęzyk 

Określa język stosowany w pozycjach menu, ostrzeżeniach i komunikatach.

 1. MENU(Ustawienia) → [Język] → odpowiedni język.

[172] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiUst.daty/czasu

Ponownie ustawia datę i godzinę.

 1. MENU(Ustawienia) → [Ust.daty/czasu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Czas letni/zimowy:
Pozwala ustawić czas letni/zimowy [WŁ.]/[WYŁ.].

Date/Czas:
Ustawia daty i godziny.

Format daty:
Wybiera formatu wyświetlania daty i godziny.

[173] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiNastawia region

Określa region, w którym będzie używane urządzenie.

 1. MENU (Ustawienia) → [Nastawia region] → odpowiedni obszar.

[174] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiFormatuj

Formatuje (inicjalizuje) kartę pamięci. W przypadku pierwszego użycia karty pamięci w opisywanym urządzeniu wskazane jest sformatowanie karty z poziomu urządzenia w celu zapewnienia jej stabilnego działania. Należy pamiętać, że formatowanie trwale usuwa wszystkie dane zapisane na karcie pamięci i że jest to operacja nieodwracalna. Cenne dane należy zapisać na komputerze itp.

 1. MENU(Ustawienia) → [Formatuj].

Uwaga

 • Formatowanie trwale usuwa wszystkie dane, w tym także obrazy chronione.

[175] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiNumer pliku

Wybiera metodę, która będzie używana do oznaczania obrazów numerami plików.

 1. MENU(Ustawienia) → [Numer pliku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Seryjny (ustawienie domyślne):
Nawet jeśli folder przeznaczony do zapisu lub karta pamięci zostały zmienione, urządzenie dalej oznacza pliki kolejnymi numerami.
(Jeśli na nowej karcie pamięci znajduje się plik o numerze wyższym, niż ostatni plik obrazu, przypisywany jest numer wyższy o jeden niż najwyższy przypisany numer.)

Wyzeruj:
Urządzenie ponownie rozpoczyna numerację, gdy plik jest zapisany w nowym folderze i przypisuje numery do plików, poczynając od „0001”.
(Gdy folder przeznaczony do zapisu zawiera plik, zostaje nadany numer o jeden wyższy od najwyższego numeru.)

[176] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiWybierz kat. NAGR.

Możesz zmienić folder, do którego będą zapisywane obrazy.

 1. MENU(Ustawienia) → [Wybierz kat. NAGR.] → odpowiedni folder.

Uwaga

 • Nie można wybrać folderu przy ustawieniu [Forma daty].

[177] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiNowy katalog

Tworzy nowy folder na karcie pamięci. Tworzony jest nowy folder z numerem o jeden większym, niż najwyższy wykorzystywany numer folderu. Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym folderze. Folder do zdjęć i folder do filmów MP4 o tym samym numerze są tworzone jednocześnie.

 1. MENU(Ustawienia) → [Nowy katalog].

Uwaga

 • Po włożeniu do urządzenia karty pamięci używanej w innym sprzęcie, w momencie rozpoczęcia wykonywania zdjęć może automatycznie zostać utworzony nowy folder.
 • W jednym folderze można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność foldera zostanie przekroczona, automatycznie tworzony jest nowy folder.

[178] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiNazwa katalogu

Wykonane zdjęcia są zapisywane w folderze tworzonym automatycznie w folderze DCIM na karcie pamięci. Możesz zmienić sposób przypisywania nazw folderów.

 1. MENU(Ustawienia) → [Nazwa katalogu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Forma standard (ustawienie domyślne):
Format nazwy folderu jest następujący: numer folderu + MSDCF.
Przykład: 100MSDCF

Forma daty:
Format nazwy folderu jest następujący: numer folderu + R (ostatnia cyfra)/MM/DD.
Przykład: 10040405 (Numer folderu: 100, data: 04/05/2014)

Uwaga

 • Format nazwy folderu filmów MP4 jest ustalony jako „numer folderu + ANV01”.

[179] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiOdz. bazę dan. obr.

Jeśli pliki obrazów były przetwarzane na komputerze, w pliku bazy danych obrazów mogą wystąpić problemy. W takim przypadku obrazy na karcie pamięci nie będą wyświetlane na aparacie. Jeśli wystąpią takie problemy, napraw plik przy użyciu [Odz. bazę dan. obr.].

 1. MENU (Ustawienia) → [Odz. bazę dan. obr.] [Enter].

Uwaga

 • Należy używać odpowiednio naładowanego akumulatora. Niski poziom naładowania akumulatora podczas naprawiania plików grozi uszkodzeniem danych.

[180] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiWyś. miej. na karcie

Wyświetla pozostały czas nagrywania filmów oraz liczbę zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci.

 1. MENU(Ustawienia) → [Wyś. miej. na karcie].

[181] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiWersja

Wyświetla wersję oprogramowania urządzenia.

 1. MENU(Ustawienia) → [Wersja].

[182] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiLogo certyfikatu (tylko model zagraniczny)

Wyświetla niektóre symbole certyfikacji urządzenia.

 1. MENU(Ustawienia) → [Logo certyfikatu].

[183] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiReset ustawień

Przywraca ustawienia domyślne urządzenia. Nawet uruchomienie funkcji [Reset ustawień] nie powoduje usunięcia zarejestrowanych obrazów.

 1. MENU(Ustawienia) → [Reset ustawień] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Reset. ustawień aparatu:
Przywraca wartości początkowe najważniejszych ustawień fotografowania.

Inicjuj:
Przywraca wszystkie ustawienia do ustawień domyślnych.

Uwaga

 • Nie wolno wyjmować akumulatora podczas resetowania.
 • Gdy wykonasz procedurę [Inicjuj], aplikacje pobrane na urządzenie mogą zostać odinstalowane. Aby móc z nich korzystać, musisz ponownie je zainstalować.

[184] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiŁączenie urządzenia ze smartfonemPlayMemories Mobile

Aby można było korzystać z funkcji [Wbudowany inteligentny pilot] lub [Wyślij do smartfona], itp., aplikacja PlayMemories Mobile musi być zainstalowana na smartfonie.

Pobierz i zainstaluj aplikację PlayMemories Mobile ze sklepu z aplikacjami smartfonu. Jeśli aplikacja PlayMemories Mobile jest już zainstalowana na smartfonie, należy ją zaktualizować do najnowszej wersji.
Szczegółowe informacje na temat aplikacji PlayMemories Mobile można znaleźć na stronie wsparcia (http://www.sony.net/pmm/).

[185] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiŁączenie urządzenia ze smartfonemŁączenie smartfonu z systemem Android z urządzeniem

 1. Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie.
 2. Wybierz nazwę modelu urządzenia (DIRECT-xxxx: xxxx).

 3. Wpisz hasło wyświetlane na urządzeniu.

  Smartfon zostanie połączony z urządzeniem.

[186] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiŁączenie urządzenia ze smartfonemŁączenie urządzenia z iPhone lub iPad

 1. Wybierz nazwę modelu urządzenia (DIRECT-xxxx: xxxx) na ekranie ustawień Wi-Fi urządzenia iPhone lub iPad.

 2. Wpisz hasło wyświetlane na urządzeniu.


  iPhone lub iPad zostanie połączony z urządzeniem.
 3. Sprawdź, czy iPhone lub iPad został podłączony do sieci z „SSID” pokazanym na urządzeniu.

 4. Powróć do ekranu „początkowego” i uruchom PlayMemories Mobile.

[187] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiŁączenie urządzenia ze smartfonemWywoływanie aplikacji przy użyciu funkcji [Jedno dotk.(NFC)]

Możesz wywołać aplikację z menu aplikacji urządzenia, dotykając urządzenia smartfonem z systemem Android i obsługą NFC. Jeśli wywołana aplikacja ma funkcję, która współpracuje ze smartfonem, urządzenie i smartfon połączą się ze sobą poprzez Wi-Fi. Aby użyć tej funkcji, należy uprzednio zarejestrować aplikację.

 1. MENU → (Sieć bezprzew.)[Jedno dotk.(NFC)] → odpowiednia aplikacja.
 2. Przełącz urządzenie w tryb fotografowania, potem zetknij smartfon z obsługą NFC z (znak N) na urządzeniu na 1-2 sekundy.
  • PlayMemories Mobile uruchamia się na smartfonie, a na urządzeniu uruchamia się zarejestrowana aplikacja.

Uwaga

 • Gdy urządzenie działa w trybie odtwarzania, zarejestrowana aplikacja nie uruchamia się, nawet po dotknięciu smartfonem urządzenia.
 • Gdy wywołujesz aplikację jednym dotknięciem, nawet gdy aplikacja ta nie współpracuje ze smartfonem, to na smartfonie uruchamiana jest aplikacja PlayMemories Mobile. Wyjdź z aplikacji PlayMemories Mobile bez wykonywania żadnej czynności. Jeśli nie wyjdziesz z aplikacji PlayMemories Mobile, smartfon pozostaje w trybie oczekiwania na połączenie.

[188] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiSterowanie urządzeniem przy użyciu smartfonuWbudowany inteligentny pilot

Jako pilota do zdalnego sterowania opisywanym produktem i rejestrowania zdjęć/filmów można użyć smartfona. Zdjęcia/filmy zarejestrowane zdalnie są przesyłane z opisywanego produktu do smartfona. Aplikacja PlayMemories Mobile musi być zainstalowana na smartfonie.

 1. MENU → (Aplikacja) → [Lista aplikacji][Wbudowany inteligentny pilot].
 2. Gdy urządzenie jest gotowe do połączenia, na jego ekranie pojawi się okno informacyjne. Połącz smartfon i urządzenie zgodnie z podanymi informacjami.
  • Metody ustanawiania połączeń różnią się w zależności od smartfonu.

 3. Sprawdź kompozycję kadru zdjęcia na ekranie smartfonu, a potem naciśnij przycisk migawki (A) na smartfonie, aby wykonać zdjęcie.
  • Użyj przycisku (B), aby zmienić ustawienia takie jak [EV], [Samowyzw.] oraz [Sprawdz. przegl.].

Uwaga

 • Podczas rejestrowania filmów z poziomu smartfona wykorzystywanego jako pilot zdalnego sterowania monitor opisywanego produktu ulega przyciemnieniu. Nie można również używać wizjera do nagrywania filmów.
 • Urządzenie udostępnia informacje na temat połączenia przy użyciu funkcji [Wbudowany inteligentny pilot] z urządzeniem, które ma uprawnienia do połączeń. Jeśli chcesz zmienić urządzenie uprawnione do połączenia z urządzeniem, skasuj ustawienia połączenia, postępując zgodnie z poniższą procedurą. MENU → (Sieć bezprzew.)[Reset SSID/hasła]. Po skasowaniu danych połączenia należy ponownie zarejestrować smartfon.
 • Z uwagi na przyszłe aktualizacje, procedury obsługi lub wyświetlane ekrany mogą ulegać modyfikacjom bez powiadomienia.

[189] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiSterowanie urządzeniem przy użyciu smartfonuPołączenie jednym dotknięciem ze smartfonem z systemem Android i obsługą NFC (sterowanie jednym dotknięciem NFC)

Możesz połączyć jednym dotknięciem urządzenie i smartfon z systemem Android i obsługą NFC bez skomplikowanej procedury konfiguracji.

 1. Włącz funkcję NFC w smartfonie.
 2. Przełącz urządzenie w tryb fotografowania.
  • Funkcja NFC jest dostępna tylko wtedy, gdy na urządzeniu wyświetlony jest symbol (znak N).
 3. Dotknij urządzeniem smartfonu.

  Smartfon oraz urządzenie są połączone i na smartfonie uruchamia się aplikacja PlayMemories Mobile.

  • Zetknij smartfon z urządzeniem na 1-2 sekundy, aż zostanie uruchomiona aplikacja PlayMemories Mobile.

Informacje dotyczące NFC

NFC to rozwiązanie pozwalające na bezprzewodową komunikację na niewielką odległość różnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, etykiety IC itp. NFC upraszcza komunikację danych, która sprowadza się do zetknięcia wyznaczonych punktów.

 • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.

Uwaga

 • Jeśli nie możesz uzyskać połączenia, wykonaj następujące czynności:
  • Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie, a następnie przesuń smartfon powoli w stronę (znaku N) na urządzeniu.
  • Jeśli smartfon jest w futerale, należy go wyjąć.
  • Jeśli urządzenie jest w futerale, należy go wyjąć.
  • Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona na smartfonie.
 • Gdy opcja [Tryb samolotowy] jest ustawiona na [WŁ.], nie można połączyć urządzenia i smartfonu. Ustaw [Tryb samolotowy] na [WYŁ.].
 • Jeśli urządzenie i smartfon są połączone, gdy urządzenie działa w trybie odtwarzania, wyświetlone zdjęcie zostanie przesłane do smartfonu.

[190] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiPrzesyłanie obrazów do smartfonuWyślij do smartfona

Możesz przesłać zdjęcia do smartfonu i przeglądać je. Aplikacja PlayMemories Mobile musi być zainstalowana na smartfonie.

 1. MENU (Sieć bezprzew.) → [Wyślij do smartfona] → odpowiednie ustawienie.
  • Jeśli naciśniesz przycisk (Wyślij do smartfona) w trybie odtwarzania, pojawi się ekran ustawień funkcji [Wyślij do smartfona].
 2. Jeśli urządzenie jest gotowe do przesyłania danych, na jego ekranie pojawi się okno informacyjne. Połącz smartfon i urządzenie zgodnie z podanymi informacjami.
  • Metoda połączenia smartfonu i urządzenia zależy od modelu smartfonu.

Szczegóły pozycji menu

Wybierz na tym urządz.:
Wybiera obraz na urządzeniu do przesłania do smartfonu.

(1) Wybierz spośród opcji [Ten obraz], [Wszystkie obr. z tej daty] lub [Wiele obrazów].

(2) Jeśli wybierzesz [Wiele obrazów], wybierz odpowiednie zdjęcia przy użyciu na pokrętle sterowania, a następnie naciśnij MENU → [Enter].

Wybierz na smartfonie:
Wyświetla na smartfonie wszystkie zdjęcia zapisane na karcie pamięci urządzenia.

Uwaga

 • Możesz wybrać rozmiar obrazu do przesłania do smartfonu od [Oryginał] poprzez [2M] do [VGA].
  Aby zmienić rozmiar obrazu, wykonaj następującą procedurę.
  • W przypadku smartfonu z systemem Android
   Uruchom aplikację PlayMemories Mobile i zmień rozmiar obrazu przy użyciu [Ustawienia][Rozmiar kopiow. obrazów].
  • W przypadku urządzeń iPhone/iPad
   Wybierz aplikację PlayMemories Mobile w menu ustawień i zmień rozmiar obrazu przy użyciu [Rozmiar kopiow. obrazów].
 • Wyświetlanie niektórych obrazów na smartfonie może nie być możliwe ze względu na format zapisu.
 • Obrazy RAW przy przesyłaniu są konwertowane do formatu JPEG.
 • Nie można wysyłać filmów w formacie XAVC S lub AVCHD.
 • Urządzenie udostępnia informacje na temat połączenia przy użyciu funkcji [Wyślij do smartfona] z urządzeniem, które ma uprawnienia do połączeń. Jeśli chcesz zmienić urządzenie uprawnione do połączenia z urządzeniem, skasuj ustawienia połączenia, postępując zgodnie z poniższą procedurą. MENU → [Sieć bezprzew.][Reset SSID/hasła]. Po skasowaniu danych połączenia należy ponownie zarejestrować smartfon.
 • Gdy opcja [Tryb samolotowy] jest ustawiona na [WŁ.], nie można połączyć urządzenia i smartfonu. Ustaw [Tryb samolotowy] na [WYŁ.].

[191] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiPrzesyłanie obrazów do smartfonuPrzesyłanie obrazów do smartfonu z systemem Android (udostępnianie jednym dotknięciem NFC)

Jednym dotknięciem możesz połączyć urządzenie i smartfon z systemem Android i z obsługą NFC, a potem przesyłać zdjęcie wyświetlane na ekranie urządzenia bezpośrednio do smartfonu. W przypadku filmów można przesyłać tylko filmy MP4 zarejestrowane przy ustawieniu [Format pliku] w pozycji [MP4].

 1. Włącz funkcję NFC w smartfonie.
 2. Wyświetl pojedyncze zdjęcie na urządzeniu.
 3. Dotknij smartfonem urządzenia.

  Urządzenie i smartfon zostaną połączone, a na smartfonie zostanie automatycznie uruchomiona aplikacja PlayMemories Mobile; następnie wyświetlone zdjęcie zostanie przesłane do smartfonu.

  • Przed dotknięciem smartfonu należy wyłączyć na nim funkcje usypiania i blokady ekranu.
  • Funkcja NFC jest dostępna tylko wtedy, gdy na urządzeniu wyświetlony jest symbol (znak N).
  • Zetknij smartfon z urządzeniem na 1-2 sekundy, aż zostanie uruchomiona aplikacja PlayMemories Mobile.
  • Aby przesłać dwa lub więcej obrazów, wybierz MENU → (Sieć bezprzew.)[Wyślij do smartfona], aby wybrać obrazy. Po pojawieniu się ekranu połączenia użyj NFC, aby połączyć urządzenie i smartfon.

Informacje dotyczące NFC

NFC to rozwiązanie pozwalające na bezprzewodową komunikację na niewielką odległość różnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, etykiety IC itp. NFC upraszcza komunikację danych, która sprowadza się do zetknięcia wyznaczonych punktów.

 • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.

Uwaga

 • Możesz wybrać rozmiar obrazu do przesłania do smartfonu od [Oryginał] poprzez [2M] do [VGA].
  Aby zmienić rozmiar obrazu, wykonaj następującą procedurę.
  • W przypadku smartfonu z systemem Android
   Uruchom aplikację PlayMemories Mobile i zmień rozmiar obrazu przy użyciu [Ustawienia][Rozmiar kopiow. obrazów].
  • W przypadku urządzeń iPhone/iPad
   Wybierz aplikację PlayMemories Mobile w menu ustawień i zmień rozmiar obrazu przy użyciu [Rozmiar kopiow. obrazów].
 • Obrazy RAW przy przesyłaniu są konwertowane do formatu JPEG.
 • Jeśli na urządzeniu jest wyświetlany indeks obrazów, nie można przesyłać obrazów przy użyciu funkcji NFC.
 • Jeśli nie możesz uzyskać połączenia, wykonaj następujące czynności:
  • Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie, a następnie przesuń smartfon powoli w stronę (znaku N) na urządzeniu.
  • Jeśli smartfon jest w futerale, należy go wyjąć.
  • Jeśli urządzenie jest w futerale, należy go wyjąć.
  • Upewnij się, że funkcja NFC smartfonu jest włączona.
 • Gdy opcja [Tryb samolotowy] ma ustawienie [WŁ.], nie można połączyć urządzenia i smartfonu. Ustaw [Tryb samolotowy] na [Wyłącz].
 • Nie możesz wysłać filmów w formacie AVCHD.
 • Nie można wysyłać filmów w formacie XAVC S.

[192] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiPrzesyłanie obrazów do komputeraWyślij do komputera

Przy użyciu tej funkcji możesz przesłać zdjęcia zapisane na urządzeniu do komputera podłączonego do bezprzewodowego punktu dostępowego lub bezprzewodowego routera szerokopasmowego i łatwo wykonać kopie bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem tej procedury zainstaluj aplikację PlayMemories Home na komputerze i zarejestruj punkt dostępowy na urządzeniu.

 1. Uruchom komputer.
 2. MENU(Sieć bezprzew.) → [Wyślij do komputera].

Uwaga

 • W zależności od ustawień aplikacji na komputerze, urządzenie wyłączy się po zapisaniu obrazów na komputerze.
 • Możesz przesłać obrazy z urządzenia tylko do jednego komputera jednocześnie.
 • Jeśli chcesz przesłać obrazy do innego komputera, połącz urządzenie i komputer za pomocą przewodu USB i wykonaj instrukcje podane w aplikacji PlayMemories Home.

[193] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiPrzesyłanie obrazów do telewizoraOglądaj przez TV

Możesz przeglądać zdjęcia na telewizorze podłączonym do sieci, przesyłając je z urządzenia, bez łączenia urządzenia i telewizora przewodem. W przypadku niektórych telewizorów konieczne może być wykonanie określonych czynności na telewizorze. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.

 1. MENU(Sieć bezprzew.)[Oglądaj przez TV] → odpowiednie urządzenie do podłączenia.
 2. Jeśli chcesz odtwarzać obrazy jako pokaz slajdów, naciśnij na środku pokrętła sterowania.

  • Aby ręcznie wyświetlić następny/poprzedni obraz, naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.
  • Aby zmienić urządzenie do podłączenia, naciśnij dolną stronę pokrętła sterowania, a potem wybierz [Urządzenia].

Ustawienia pokazu slajdów

Możesz zmienić ustawienia pokazu slajdów, naciskając dolną stronę pokrętła sterowania.

Wybór odtwarz.:
Pozwala wybrać grupę obrazów do wyświetlenia.

Widok katalogu (Zdj.):
Pozwala wybrać spośród [Wszystkie] oraz [Wszyst. w kat.].

Widok daty:
Pozwala wybrać spośród [Wszystkie] oraz [Wszyst. z dnia].

Interwał:
Pozwala wybrać spośród [Krótko] oraz [Długo].

Efekty*:
Pozwala wybrać spośród [WŁ.] oraz [WYŁ.].

Rozmiar obr. odtwar.:
Pozwala wybrać spośród [HD] oraz [4K].

*Ustawienia działają tylko z telewizorem BRAVIA, który obsługuje wybrane funkcje.

Uwaga

 • Funkcję tę można wykorzystać na telewizorze obsługującym odtwarzacz DLNA.
 • Możesz przeglądać obrazy na telewizorze obsługującym Wi-Fi Direct lub telewizorze obsługującym sieć (również telewizję kablową).
 • Jeśli łączysz telewizor z urządzeniem i nie korzystasz z Wi-Fi Direct, musisz najpierw zarejestrować swój punkt dostępowy.
 • Wyświetlanie obrazów na telewizorze może zająć trochę czasu.
 • Nie można wyświetlać filmów na telewizorze, korzystając z Wi-Fi. Użyj przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).

[194] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiZmiana ustawień funkcji Wi-FiTryb samolotowy

Gdy wsiadasz do samolotu, itp. możesz tymczasowo wyłączyć wszystkie funkcje Wi-Fi.

 1. MENU (Sieć bezprzew.) → [Tryb samolotowy] → odpowiednie ustawienie.
  Jeśli ustawisz [Tryb samolotowy] na [WŁ.], na ekranie będzie widoczny symbol samolotu.

[195] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiZmiana ustawień funkcji Wi-FiWPS przycisk

Jeśli urządzenie punktu dostępowego wyposażone jest w przycisk WPS, możesz łatwo zarejestrować punkt dostępowy na urządzeniu, naciskając przycisk WPS.

 1. MENU(Sieć bezprzew.) → [WPS przycisk].
 2. Naciśnij przycisk WPS na urządzeniu punktu dostępowego, który chcesz zarejestrować.

Uwaga

 • [WPS przycisk] działa tylko wtedy, gdy zabezpieczenie punktu dostępowego to WPA lub WPA2 oraz gdy punkt dostępowy obsługuje przycisk WPS. Jeśli system bezpieczeństwa jest ustawiony na WEP lub jeśli punkt dostępowy nie obsługuje przycisku WPS, wykonaj procedurę [Ust. punktu dostępu].
 • Więcej informacji na temat dostępnych funkcji i ustawień punktu dostępowego można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępowego lub też konsultując się z administratorem punktu dostępowego.
 • Połączenie może nie być możliwe ze względu na warunki otoczenia, np. rodzaj materiału, z którego wykonane są ściany lub w przypadku przeszkody lub słabej mocy sygnału bezprzewodowego pomiędzy urządzeniem a punktem dostępowym. W takim przypadku należy zmienić położenie urządzenia lub przesunąć urządzenie bliżej punktu dostępowego.

[196] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiZmiana ustawień funkcji Wi-FiUst. punktu dostępu

Możesz zarejestrować punkt dostępowy ręcznie. Przed rozpoczęciem procedury sprawdź nazwę SSID punktu dostępowego, system bezpieczeństwa i hasło. W niektórych urządzeniach hasło może być ustawione fabrycznie. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia punktu dostępowego lub skonsultować się z administratorem punktu dostępowego.

 1. MENU(Sieć bezprzew.) → [Ust. punktu dostępu].
 2. Wybierz punkt dostępowy, który chcesz zarejestrować.

  Gdy odpowiedni punkt dostępowy widoczny jest na ekranie: Wybierz odpowiedni punkt dostępowy.

  Gdy odpowiedni punkt dostępowy nie jest widoczny na ekranie: Wybierz [Ustawienia ręczne] i ustaw punkt dostępowy.

  *Metody wprowadzania podane są w punkcie „Korzystanie z klawiatury”.

  • Jeśli wybierzesz [Ustawienia ręczne], wprowadź nazwę SSID punktu dostępowego, a potem wybierz system zabezpieczeń.

 3. Wpisz hasło i wybierz [OK].

  • Punkty dostępowe, które nie wyświetlają symbolu , nie wymagają wpisywania hasła.

 4. Wybierz [OK].

Korzystanie z klawiatury

Gdy wymagane jest ręczne wprowadzenie znaków, na ekranie pojawia się klawiatura.

 1. Pole wprowadzania Wprowadzone znaki pojawiają się na ekranie.
 2. Przełączanie rodzajów znaków Każde naciśnięcie na środku pokrętła sterowania powoduje przełączenie rodzaju znaków pomiędzy literami, cyframi i symbolami.
 3. Klawiatura Każde naciśnięcie na środku powoduje wyświetlenie wprowadzonego znaku.

  Na przykład: Jeśli chcesz wprowadzić „abd”

  Wybierz przycisk z „abc” i naciśnij raz, aby wyświetlić „a” → wybierz „” (kursor (5) przesuń kursor) i naciśnij → wybierz przycisk z „abc” i naciśnij dwukrotnie, aby wyświetlić „b” → wybierz przycisk z „def” i naciśnij raz , aby wyświetlić „d”.

 4. Zakończ Kończy wprowadzanie znaków.
 5. Przesuń kursor Przesuwa kursor w polu wprowadzania w prawo lub w lewo.
 6. Usuń Usuwa znak poprzedzający kursor.
 7. Przełącza następny znak na wielką lub małą literę.
 8. Wpisuje spację.

 • Aby anulować wprowadzone znaki, wybierz [Anuluj].

Inne ustawienia

W zależności od stanu lub metody ustawień punktu dostępowego konieczna może być zmiana większej liczby ustawień.

WPS PIN:
Wyświetla kod PIN wprowadzony w podłączonym urządzeniu.

Priorytetowe połącz.:
Wybierz [WŁ.] lub [WYŁ.].

Ustawienia adresu IP:
Wybierz [Automatyczne] lub [Ręczny].

Adres IP:
Jeśli wpisujesz adres IP ręcznie, wpisz ustawiony adres.

Maska podsieci/Domyślna brama:
Gdy ustawisz [Ustawienia adresu IP] na [Ręczny], wpisz adres IP odpowiedni dla środowiska sieciowego.

Uwaga

 • Aby zarejestrowany punkt dostępowy miał priorytet, ustaw [Priorytetowe połącz.] na [WŁ.].

[197] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiZmiana ustawień funkcji Wi-FiEdytuj nazwę urządz.

Możesz zmienić nazwę urządzenia w Wi-Fi Direct.

 1. MENU(Sieć bezprzew.) → [Edytuj nazwę urządz.].
 2. Wybierz pole wprowadzania, a następnie wpisz tam nazwę urządzenia → [OK].

[198] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiZmiana ustawień funkcji Wi-FiWyśw. adres MAC

Wyświetla adres MAC urządzenia.

 1. MENU (Sieć bezprzew.) → [Wyśw. adres MAC].

[199] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiZmiana ustawień funkcji Wi-FiReset SSID/hasła

Urządzenie udostępnia informacje na temat połączenia przy użyciu funkcji [Wyślij do smartfona] oraz [Wbudowany inteligentny pilot] z urządzeniem, które ma uprawnienia do połączeń. Jeśli chcesz zmienić urządzenie uprawnione do połączenia, skasuj ustawienia połączenia.

 1. MENU(Sieć bezprzew.) → [Reset SSID/hasła] [OK].

Uwaga

 • W przypadku podłączenia opisywanego produktu do smartfona po uprzednim zresetowaniu informacji o połączeniu, należy ponownie zarejestrować smartfon.

[200] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiZmiana ustawień funkcji Wi-FiReset ustawień sieci

Przywraca wszystkie ustawienia sieciowe do ustawień domyślnych.

 1. MENU(Sieć bezprzew.) → [Reset ustawień sieci] [OK].

[201] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaPlayMemories Camera AppsPlayMemories Camera Apps

Możesz dodać wybrane funkcje do urządzenia, łącząc się z witryną pobierania aplikacji (PlayMemories Camera Apps) przez Internet. Na przykład, dostępne są następujące funkcje:

 • Możesz stosować różnorodne efekty podczas wykonywania zdjęć.
 • Możesz przesłać zdjęcia do serwisu internetowego bezpośrednio z urządzenia.
 • Nacisnąć MENU(Aplikacja)[Wprowadzenie], aby uzyskać informacje o tej usłudze oraz o krajach i regionach, w których jest ona dostępna.

[202] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaPlayMemories Camera AppsZalecana konfiguracja komputera

Informacje dotyczące zalecanego środowiska komputera do pobierania aplikacji i dodawania funkcji do urządzenia znajdują sięna witrynie pod następującym adresem:
„PlayMemories Camera Apps” (www.sony.net/pmca/)

[203] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaInstalacja aplikacjiOtwarcie konta związanego z serwisem

Możesz otworzyć konto związane z usługą, które jest niezbędne do ściągania aplikacji.

 1. Wejdź na witrynę pobierania aplikacji.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i załóż konto związane z usługą.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać wybraną aplikację na urządzenie.

[204] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaInstalacja aplikacjiPobieranie aplikacji

Możesz pobrać aplikacje na swój komputer.

 1. Wejdź na stronę pobierania aplikacji.
 2. Wybierz odpowiednią aplikację i pobierz ją na urządzenie, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  • Połącz komputer i urządzenie przy użyciu przewodu microUSB (w zestawie), zgodnie z instrukcjami na ekranie.

[205] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaInstalacja aplikacjiPobieranie aplikacji bezpośrednio na urządzenie przy użyciu funkcji Wi-Fi

Możesz pobrać aplikacje przy pomocy funkcji Wi-Fi bez konieczności łączenia się z komputerem.

 1. MENU(Aplikacja) → Lista aplikacji(PlayMemories Camera Apps), a potem postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać aplikacje.
  Uprzednio załóż konto związane z usługą.

Uwaga

 • Gdy ustawienie adresu IP urządzenia to [Ręczny], nie można pobrać aplikacji. Ustaw [Ustawienia adresu IP] na [Automatyczne].

[206] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaUruchamianie aplikacjiUruchamianie pobranej aplikacji

Uruchom aplikację, która została pobrana z witryny pobierania aplikacji PlayMemories Camera Apps.

 1. MENU(Aplikacja) → [Lista aplikacji] → odpowiednia aplikacja do uruchomienia.

Wskazówka

Jak szybciej uruchamiać aplikacje

Przypisz [Pobierz aplikację] oraz [Lista aplikacji] do przycisku użytkownika. Możesz uruchamiać aplikacje lub wyświetlać listę aplikacji, tylko naciskając przycisk użytkownika, gdy wyświetlany jest ekran danych fotografowania.

[207] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaZarządzanie aplikacjamiUsuwanie aplikacji

Możesz odinstalować aplikacje z urządzenia.

 1. MENU(Aplikacja) → Lista aplikacji[Zarządzanie aplikacją][Zarządzaj i usuń].
 2. Wybierz aplikację do usunięcia.
 3. Wybierz , aby usunąć aplikację.
 • Usuniętą aplikację można zainstalować ponownie. Więcej informacji można znaleźć na witrynie pobierania aplikacji.

[208] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaZarządzanie aplikacjamiZmiana kolejności aplikacji

Możesz zmienić kolejność, w jakiej dodane aplikacje są pokazywane na urządzeniu.

 1. MENU (Aplikacja) → Lista aplikacji[Zarządzanie aplikacją] [Sortuj].
 2. Wybierz aplikację, której kolejność ma zostać zmieniona.
 3. Wybierz miejsce docelowe.

[209] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaZarządzanie aplikacjamiSprawdzanie informacji o koncie w przypadku aplikacji PlayMemories Camera Apps

Wyświetlane są dane konta „Sony Entertainment Network” zarejestrowanego na urządzeniu.

 1. MENU(Aplikacja) → Lista aplikacji[Zarządzanie aplikacją] [Wyśw. informacje o koncie].

[210] Jak korzystaćPrzeglądanie na komputerzeZalecana konfiguracja komputeraZalecana konfiguracja komputera

Informacje na temat wymaganego przez to oprogramowanie środowiska komputera można znaleźć pod poniższym adresem internetowym:
www.sony.net/pcenv/

[211] Jak korzystaćPrzeglądanie na komputerzeKorzystanie z oprogramowaniaPlayMemories Home

Oprogramowanie PlayMemories Home pozwala wykonać następujące czynności:

 • Możesz zaimportować zdjęcia wykonane urządzeniem na komputer.
 • Możesz odtwarzać zdjęcia zaimportowane na komputer.
 • Możesz udostępniać zdjęcia przy pomocy programu PlayMemories Online.

W przypadku systemu Windows można wykonać następujące czynności:

 • Organizować obrazy na komputerze według daty wykonania, korzystając z kalendarza, aby je wyświetlić.
 • Edytować i korygować zdjęcia, np. przycinając je lub zmieniając ich rozmiar.
 • Możesz stworzyć płytę Blu-ray, AVCHD lub DVD-Video z plików AVCHD zaimportowanych na komputer.
  Nie można tworzyć płyt z filmów w formacie XAVC S, mimo że można je importować do komputera.
 • Możesz przesłać zdjęcia do serwisu internetowego. (Wymagane jest połączenie z Internetem.)
 • Więcej informacji można znaleźć w systemie pomocy programu PlayMemories Home.
 • Do korzystania z usługi PlayMemories Online lub innych usług sieciowych wymagane jest połączenie z Internetem. W niektórych krajach lub regionach PlayMemories Online lub inne usługi sieciowe mogą być niedostępne.

[212] Jak korzystaćPrzeglądanie na komputerzeKorzystanie z oprogramowaniaInstalacja programu PlayMemories Home

 1. Korzystając z przeglądarki internetowej na komputerze, należy wejść na poniższy adres internetowy i zainstalować program PlayMemories Home.
  • Instalację przeprowadzić postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Po zakończonej instalacji, program PlayMemories Home zostanie uruchomiony automatycznie.
  • Jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program PMB (Picture Motion Browser) dostarczony z urządzeniem zakupionym przed rokiem 2011, program PMB zostanie zastąpiony przez PlayMemories Home. Należy korzystać z programu PlayMemories Home.
 2. Podłączyć opisywany produkt do komputera za pośrednictwem znajdującego się w zestawie przewodu microUSB.
  • Do programu PlayMemories Home mogą zostać dodane nowe funkcje. Nawet jeśli oprogramowanie PlayMemories Home jest już zainstalowane na komputerze, należy ponownie podłączyć opisywany produkt do komputera.

A: Do złącza USB Multi/Micro

B: Do gniazda USB komputera

Uwaga

 • Zaloguj się jako administrator.
 • Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Gdy pojawi się komunikat polecający ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić, postępując według instrukcji na ekranie.
 • W zależności od środowiska systemu operacyjnego komputera może zostać zainstalowany pakiet DirectX.

Wskazówka

 • Szczegóły można znaleźć na w Pomocy programu PlayMemories Home lub na stronie wsparcia oprogramowania PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (tylko wersja angielska).

[213] Jak korzystaćPrzeglądanie na komputerzeKorzystanie z oprogramowaniaOprogramowanie dla komputerów Mac

Szczegółowe informacje na temat oprogramowania dla komputerów Mac można znaleźć pod adresem URL:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Automatyczne Importowanie Bezprzewodowe

Program „Automatyczne Importowanie Bezprzewodowe” jest wymagany, jeśli używasz komputera Mac i chcesz importować obrazy do komputera za pomocą Wi-Fi. Pobierz program „Automatyczne Importowanie Bezprzewodowe” z adresu podanego powyżej i zainstaluj go na swoim komputerze Mac. Więcej informacji można znaleźć w systemie pomocy programu „Automatyczne Importowanie Bezprzewodowe”.

Uwaga

 • Używane oprogramowanie może zależeć od danego regionu.

[214] Jak korzystaćPrzeglądanie na komputerzeKorzystanie z oprogramowania„Image Data Converter”

Oprogramowanie Image Data Converter pozwala wykonać następujące czynności:

 • Możesz edytować obrazy zapisane w formacie RAW po wprowadzeniu różnych poprawek, np. zmianie krzywej tonalnej lub ostrości.
 • Możesz zmienić ustawienia zdjęć takie jak balans bieli, ekspozycja czy też [Strefa twórcza], itp.
 • Możesz zapisać zdjęcia wyświetlane i modyfikowane na komputerze.
  Możesz zapisać zdjęcie w formacie RAW albo w ogólnym formacie plików.
 • Możesz wyświetlić i porównać obrazy RAW oraz obrazy JPEG wykonane przy użyciu tego urządzenia.
 • Obrazy można poszeregować według pięciostopniowej skali.
 • Możesz nadać obrazom barwne etykiety.

[215] Jak korzystaćPrzeglądanie na komputerzeKorzystanie z oprogramowaniaInstalacja programu Image Data Converter

 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie, korzystając z poniższego adresu URL (tylko język angielski).

Uwaga

 • Zaloguj się jako administrator.

[216] Jak korzystaćPrzeglądanie na komputerzeKorzystanie z oprogramowaniaKorzystanie z systemu „Instrukcja programu Image Data Converter”

Windows:

[Start][Wszystkie programy][Image Data Converter][Pomoc][Image Data Converter Ver.4].

 • W systemie Windows 8 uruchom program [Image Data Converter Ver.4] i wybierz [Pomoc] z paska menu → [Instrukcja programu Image Data Converter].

Mac:

Finder → [Aplikacje][Image Data Converter] [Image Data Converter Ver.4] i wybierz [Pomoc] z paska menu → [Instrukcja programu Image Data Converter].

 • Szczegółowe informacje na temat jego działania można również znaleźć na stronie pomocy programu „Image Data Converter” (tylko w języku angielskim).
  http://www.sony.co.jp/ids-se/

[217] Jak korzystaćPrzeglądanie na komputerzeŁączenie urządzenia z komputeremPodłączanie urządzenia do komputera

 1. Włóż naładowany akumulator do opisywanego produktu lub podłącz go do gniazda elektrycznego za pośrednictwem zasilacza sieciowego AC-UD10 (sprzedawany oddzielnie).
 2. Włącz urządzenie i komputer.
 3. Podłącz opisywany produkt do komputera za pośrednictwem przewodu microUSB (w zestawie) (A) .

  • Jeśli podłączysz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu microUSB, gdy opcja [Zasilanie USB] jest ustawiona na [WŁ.], zasilanie dostarczane jest z komputera. (Ustawienie domyślne: [WŁ.])

[218] Jak korzystaćPrzeglądanie na komputerzeŁączenie urządzenia z komputeremImportowanie obrazów do komputera

Program PlayMemories Home pozwała łatwo importować obrazy. Szczegółowe informacje na temat funkcji programu PlayMemories Home znajdują się w jego systemie pomocy.

Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z programu PlayMemories Home (w systemie Windows)

Gdy po połączeniu urządzenia i komputera przy użyciu przewodu USB pojawia się kreator AutoPlay, kliknij [Otwórz folder, aby wyświetlić pliki][OK][DCIM] lub [MP_ROOT]. Potem skopiuj odpowiednie obrazy na komputer.

 • Jeśli na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows 8 pojawi się ekran Device Stage, kliknij dwukrotnie [Przeglądaj pliki] → ikona mediów → folder, w którym zapisane są obrazy do importu.

Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z programu PlayMemories Home (w systemie Mac)

Podłącz urządzenie do komputera Mac. Kliknij dwukrotnie nową ikonę na pulpicie → folder, w którym zapisany jest obraz do importu. Następnie przeciągnij plik obrazu na ikonę dysku twardego i upuść.

Uwaga

 • Do czynności takich jak import filmów AVCHD na komputer należy użyć programu PlayMemories Home.
 • Nie edytuj ani nie przetwarzaj w inny sposób plików/folderów filmów AVCHD z podłączonego komputera. Pliki filmów mogą ulec uszkodzeniu lub mogą nie dać się odtworzyć. Nie wolno usuwać ani kopiować filmów AVCHD na karcie pamięci urządzenia przy użyciu komputera. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki takich działań przy użyciu komputera.

[219] Jak korzystaćPrzeglądanie na komputerzeŁączenie urządzenia z komputeremOdłącz urządzenie od komputera

Odłącza połączenie USB pomiędzy urządzeniem a komputerem.

Wykonaj kroki od 1 do 2 z procedury poniżej, przed podjęciem następujących działań:

 • Odłączanie przewodu.
 • Wyjmowanie karty pamięci.
 • Wyłączenie urządzenia.

 1. Kliknij (Bezpiecznie usuń Urządzenie pamięci masowej USB) na pasku zadań.
 2. Kliknij wyświetlony komunikat.

Uwaga

 • W przypadku komputera Mac przeciągnij ikonę karty pamięci lub ikonę dysku na ikonę „Kosz”. Urządzenie zostanie odłączone od komputera.
 • W przypadku systemów Windows 7/Windows 8 ikona rozłączania może się nie pojawiać. W takim przypadku możesz opuścić kroki 1 oraz 2.

[220] Jak korzystaćPrzeglądanie na komputerzeTworzenie płyty z filmemRodzaj płyty

Wysoka rozdzielczość obrazu (HD)
Płyta Blu-ray umożliwia nagrywanie dłuższych filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) w porównaniu z płytami DVD.

Obraz wysokiej rozdzielczości (HD) (płyta z nagraniem AVCHD)
Filmy z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) mogą zostać nagrane na nośnik DVD, na przykład płytę DVD-R i utworzona zostanie płyta o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD).

 • Można odtwarzać płytę o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) na odtwarzaczach formatu AVCHD, takich jak odtwarzacz Blu-ray firmy Sony oraz PlayStation®3. Płyty nie można odtwarzać na zwykłych odtwarzaczach DVD.

Obraz standardowej rozdzielczości (STD)
Film z obrazem w standardowej rozdzielczości (STD) skonwertowany z filmów z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) może zostać nagrany na nośniku DVD, na przykład na płytach DVD-R i utworzona zostanie płyta o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD).

Wskazówka

Używając programu PlayMemories Home możesz korzystać z następujących rodzajów płyt o średnicy 12 cm. Informacje dotyczące płyt Blu-ray zawarte są w punkcie „Tworzenie płyt Blu-ray”.

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Jednokrotnego zapisu

DVD-RW/DVD+RW: Wielokrotnego zapisu

 • Należy pamiętać, aby na konsoli PlayStation 3 zawsze była zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania systemowego.
 • Konsole PlayStation 3 mogą być niedostępne w niektórych krajach lub regionach.

[221] Jak korzystaćPrzeglądanie na komputerzeTworzenie płyty z filmemWybór metody tworzenia płyty

Przy użyciu urządzenia możesz stworzyć płytę z filmem w formacie AVCHD. Od rodzaju płyty zależy, w jakich urządzeniach będzie ją można odtwarzać. Wybierz metodę odpowiednią do danego odtwarzacza.
Szczegółowe informacje o metodzie tworzenia płyty przy użyciu programu PlayMemories Home można znaleźć w systemie pomocy PlayMemories Home. (Tylko w systemie Windows)

Tworzy płytę z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD)
Format filmu do zapisu: PS, FX, FH
Odtwarzacz: Urządzenia odtwarzające płyty Blu-ray (odtwarzacz płyt Blu-ray firmy Sony, PlayStation®3, itp.)

Tworzy płytę z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) (płyta z nagraniem AVCHD)
Format filmu do zapisu: PS*, FX*, FH
Odtwarzacz: Urządzenia odtwarzające format AVCHD (odtwarzacz płyt Blu-ray firmy Sony, PlayStation®3, itp.)

Tworzy płytę z obrazem w standardowej rozdzielczości (STD)
Format filmu do zapisu: PS*, FX*, FH*
Odtwarzacz: Zwykłe urządzenia odtwarzające DVD (odtwarzacz DVD, komputer z funkcją odtwarzania DVD, itp.)

*Przy pomocy programu PlayMemories Home możesz stworzyć płytę, wykorzystując filmy zapisane w tych formatach, zmniejszając ich jakość obrazu.

[222] Jak korzystaćPrzeglądanie na komputerzeTworzenie płyty z filmemTworzenie płyty przy użyciu urządzenia innego niż komputer

Możesz również tworzyć płyty przy użyciu nagrywarki Blu-ray, itp. Utworzone płyty mogą się różnić między sobą, w zależności od użytego urządzenia.

Nagrywarka Blu-ray:

Wysoka rozdzielczość obrazu (HD)

Standardowa rozdzielczość obrazu (STD)

Nagrywarka HDD itp.:

Standardowa rozdzielczość obrazu (STD)

Uwaga

 • W przypadku tworzenia płyt AVCHD przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home z filmów nagranych przy ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] lub [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] w pozycji [Ust. nagrywania], następuje konwersja jakości obrazu i nie można utworzyć płyt w oryginalnej jakości obrazu. Konwersja jakości obrazu zajmuje dużo czasu. Aby zapisać filmy z wyjściową jakością obrazu, należy użyć płyt Blu-ray.
 • Aby utworzyć płytę Blu-ray z filmów zapisanych w formacie [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], musisz korzystać z urządzenia, które jest zgodne z formatem AVCHD Ver. 2.0. Utworzoną płytę Blu-ray można odtwarzać tylko na urządzeniu, które obsługuje format AVCHD Ver. 2.0.
 • Informacje dotyczące tworzenia płyt podane są w instrukcji użytkownika danego urządzenia.
 • Filmów zarejestrowanych przy ustawieniu [Format pliku] w pozycji [XAVC S] nie można kopiować na płyty.

[223] Jak korzystaćPrzeglądanie na komputerzeTworzenie płyty z filmemTworzenie płyt Blu-ray

Możesz tworzyć płyty Blu-ray z filmów AVCHD zaimportowanych do komputera. Dany komputer musi mieć możliwość tworzenia płyt Blu-ray. Można używać płyt BD-R (jednokrotnego zapisu) lub BD-RE (wielokrotnego zapisu). Nie można tworzyć zapisów wielosesyjnych. Aby utworzyć płytę Blu-ray przy pomocy programu PlayMemories Home, musisz zainstalować oprogramowanie dodatkowe. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem URL:

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

Aby można było zainstalować oprogramowanie, komputer musi być połączony z Internetem. Szczegółowe opisy czynności można znaleźć w systemie pomocy programu PlayMemories Home.

Uwaga

 • Aby odtworzyć płytę Blu-ray z filmami zapisanymi w [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], musisz korzystać z urządzenia, które jest zgodne z formatem AVCHD Ver. 2.0.

[224] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieŚrodki ostrożnościŚrodki ostrożności

Kopie zapasowe kart pamięci

W następujących przypadkach dane mogą ulec uszkodzeniu. Należy utworzyć kopie bezpieczeństwa danych.

 • Gdy w trakcie operacji odczytu albo zapisu zostanie wyjęta karta pamięci lub urządzenie zostanie wyłączone.
 • Gdy karta pamięci będzie używana w miejscach narażonych na oddziaływanie elektryczności statycznej lub zakłóceń elektrycznych.

Tworzenie pliku bazy danych obrazów

Jeśli do urządzenia włożysz kartę pamięci, która nie zawiera pliku bazy danych obrazów i włączysz zasilanie, urządzenie automatycznie tworzy plik bazy danych obrazów, wykorzystując część pojemności karty pamięci. Procedura może zająć dużo czasu i w tym czasie nie można używać urządzenia, dopóki proces ten nie zostanie zakończony.
Jeśli wystąpi błąd pliku bazy danych, należy wyeksportować wszystkie obrazy do komputera przy użyciu programu PlayMemories Home i sformatować kartę pamięci przy użyciu urządzenia.

Nie używać/przechowywać urządzenia w następujących miejscach

 • W bardzo gorących, zimnych lub wilgotnych miejscach
  W miejscach takich jak zaparkowany na słońcu samochód korpus aparatu może się odkształcić, powodując awarię.
 • Przechowywanie w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu grzejnika
  Korpus aparatu może się odbarwić lub odkształcić, powodując awarię.
 • W miejscu narażonym na drgania
 • W pobliżu silnego pola magnetycznego
 • W miejscach piaszczystych lub zapylonych
  Należy uważać, aby piasek lub kurz nie dostały się do urządzenia. Grozi to usterką urządzenia, w niektórych przypadkach usterka może być trwała.

Noszenie urządzenia

Nie należy siadać na krześle itp., mając urządzenie w tylnej kieszeni spodni lub spódnicy, ponieważ może to spowodować awarię lub uszkodzenie urządzenia.

Temperatury robocze

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w zakresie temperatur od 0 °C do 40 °C. Nie jest wskazane fotografowanie w miejscach, gdzie panują skrajnie niskie lub wysokie temperatury spoza podanego zakresu.

Kondensacja wilgoci

 • Jeżeli urządzenie zostanie przeniesione bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca, może dojść do kondensacji wilgoci wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia. Kondensacja wilgoci może spowodować awarię urządzenia.
 • Jeżeli nastąpi kondensacja wilgoci, wyłącz urządzenie i poczekaj około godziny, aby wilgoć wyparowała. W przypadku fotografowania zawilgoconym obiektywem nie ma możliwości uzyskania ostrych obrazów.

Funkcje dostępne w opisywanym urządzeniu

Instrukcja opisuje funkcje urządzeń obsługujących formaty 1080 60i oraz 1080 50i. Aby dowiedzieć się, czy urządzenie obsługuje format 1080 60i lub 1080 50i, sprawdź następujące oznaczenia na spodzie urządzenia.

 • Urządzenia obsługujące format 1080 60i: 60i
 • Urządzenia obsługujące format 1080 50i: 50i

Uwagi dotyczące pobytu w samolocie

 • W samolocie ustaw opcję [Tryb samolotowy] na [WŁ.].

Zgodność danych obrazu

Urządzenie jest zgodne z normą DCF (Design rule for Camera File system) ustaloną przez JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Nie gwarantuje się wyświetlania zdjęć zapisanych przy użyciu urządzenia na innych urządzeniach oraz wyświetlania zdjęć zapisanych lub edytowanych przy użyciu innych urządzeń na opisywanym urządzeniu.

Uwagi dotyczące odtwarzania filmów na innych urządzeniach

 • Urządzenie wykorzystuje standard MPEG-4 AVC/H.264 High Profile do nagrywania w formacie AVCHD. Z tego powodu filmy zapisane w formacie AVCHD przy użyciu urządzenia nie mogą być odtwarzane przez następujące urządzenia.
  • Inne urządzenia zgodne z formatem AVCHD, które nie obsługują High Profile
  • Urządzenia niezgodne z formatem AVCHD

  Urządzenie wykorzystuje również standard MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile do nagrywania w formacie MP4. Z tego powodu filmy zapisane w formacie MP4 przy użyciu urządzenia należy odtwarzać na urządzeniach obsługujących MPEG-4 AVC/H.264.

 • Płyty zapisane z jakością obrazu HD (wysoka rozdzielczość) można odtwarzać tylko na urządzeniach zgodnych z formatem AVCHD.
  Odtwarzacze lub nagrywarki DVD nie mogą odtwarzać płyt z jakością HD, gdyż są niezgodne z formatem AVCHD. Poza tym odtwarzacze lub nagrywarki DVD mogą nie wysuwać płyt nagranych z jakością HD zapisanych w formacie AVCHD.

Informacje dotyczące monitora, wizjera i obiektywu

 • Ekran wykonano przy użyciu niezwykle precyzyjnej technologii tak, że ponad 99,99% pikseli działa prawidłowo. Jednak na ekranie mogą być stale widoczne niewielkie czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te są normalnym zjawiskiem w procesie produkcyjnym i nie mają żadnego wpływu na obrazy.
 • Wystawianie ekranu lub obiektywu na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych może być przyczyną usterki. Zachować ostrożność, kładąc urządzenie w pobliżu okna lub na dworze.
 • Nie należy naciskać na ekran. Ekran może się odbarwić, co będzie przyczyną usterki.
 • W niskich temperaturach na ekranie może wystąpić efekt smużenia. Nie jest to usterka.
 • Jeśli na ekranie widoczne są krople wody lub innych cieczy, należy go wytrzeć miękką szmatką. Jeśli ekran pozostanie mokry, to stan jego powierzchni może ulec zmianie lub pogorszeniu. Może to spowodować usterkę.
 • Gdy akumulator jest rozładowany, urządzenie może wyłączyć się, gdy obiektyw jest jeszcze wysunięty. Włóż naładowany akumulator, po czym włącz urządzenie ponownie.
 • Należy uważać, aby nie uderzyć w obiektyw ani nie narażać go na działanie siły.
 • Aparatu nie wolno trzymać za monitor lub wizjer.
 • W przypadku korzystania z obiektywu z zoomem elektrycznym należy uważać, aby nie doszło do przytrzaśnięcia palców lub innych przedmiotów.
 • Chowając wizjer, należy uważać, aby nie doszło do przytrzaśnięcia palców przez wizjer.
 • Nie wolno na siłę dociskać wizjera przy wysuniętym okularze.
 • Woda, kurz lub piasek na wizjerze mogą być przyczyną nieprawidłowego działania.

Uwagi dotyczące lampy błyskowej

 • Nie wolno podnosić urządzenia, chwytając za lampę błyskową, ani działać na nią ze zbyt dużą siłą.
 • Jeśli do otwartej lampy błyskowej dostanie się woda, kurz lub piasek, może to spowodować jej usterkę.
 • Chowając zespół lampy błyskowej, należy uważać, aby nie doszło do przytrzaśnięcia palców.

Uwagi dotyczące wyrzucania lub przekazywania urządzenia innym osobom

W przypadku utylizacji opisywanego produktu lub przekazywania go innej osobie, należy koniecznie wykonać poniższe operacje, aby nie ujawnić informacji osobistych.
 • Wykonaj procedurę [Reset ustawień], aby przywrócić wartości początkowe wszystkich ustawień.

[225] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieŚrodki ostrożnościWbudowany akumulator

Aparat posiada wewnętrzny akumulator, podtrzymujący datę, czas i inne ustawienia, niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone czy wyłączone oraz czy główny akumulator jest naładowany lub rozładowany. Akumulator jest stale ładowany, dopóki urządzenie jest używane. Jednakże jeśli urządzenie jest włączane tylko na krótko, akumulator stopniowo rozładowuje się. Jeśli urządzenie nie jest używane w ogóle przez 1 miesiące, akumulator rozładowuje się całkowicie. W takim przypadku przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy naładować akumulator. Nawet jeśli wewnętrzny akumulator nie jest naładowany, urządzenie może być nadal używane. Nie można będzie jedynie rejestrować daty i godziny.

Metoda ładowania wbudowanego akumulatora

Umieść naładowany akumulator w urządzeniu lub podłącz urządzenie do gniazda zasilania sieciowego przy użyciu zasilacza sieciowego (w zestawie) i pozostaw wyłączone urządzenie na 24 godziny lub dłużej.

[226] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieŚrodki ostrożnościUwagi dotyczące akumulatora

Ładowanie akumulatora

 • Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy naładować akumulator (w zestawie).
 • Naładowany akumulator będzie się powoli wyładowywał, nawet jeśli nie jest używany. Aby nie stracić okazji do wykonania dobrego zdjęcia, naładuj akumulator przed każdym użyciem urządzenia.
 • Możesz ładować akumulator, nawet jeśli nie jest całkowicie rozładowany. Możesz używać częściowo naładowanego akumulatora.
 • Gdy lampka ładowania miga, a ładowanie nie zakończyło się, wyjmij i włóż z powrotem akumulator.
 • Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze zewnętrznej pomiędzy 10°C a 30°C. Poza tym zakresem akumulator może nie zostać całkowicie naładowany.
 • Jeżeli urządzenie jest podłączone do laptopa, który nie jest podłączony do źródła zasilania, wówczas poziom naładowania akumulatora laptopa będzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu. Nie należy zbyt długo ładować urządzenia z laptopa.
 • Nie włączaj/restartuj komputera, nie wybudzaj go z hibernacji ani go nie wyłączaj, gdy urządzenie jest podłączone do niego przewodem USB. Może to spowodować usterkę urządzenia. Odłącz urządzenie od komputera przed wykonaniem powyższych czynności.
 • Nie gwarantujemy ładowania, jeśli korzystasz z komputera zmodyfikowanego lub zbudowanego we własnym zakresie.

Czas ładowania (pełne naładowanie)

Czas ładowania przy użyciu zasilacza sieciowego (w zestawie) wynosi w przybliżeniu 230 min. Powyższy czas ładowania odpowiada ładowaniu całkowicie rozładowanego akumulatora w temperaturze 25°C. W pewnych warunkach i okolicznościach ładowanie może trwać dłużej.

Efektywne korzystanie z akumulatora

 • Pojemność akumulatora maleje w niskich temperaturach. W związku z tym w niskiej temperaturze akumulator będzie działał krócej. Aby wydłużyć okres użytkowania akumulatora, zalecamy umieszczenie akumulatora w kieszeni blisko ciała, aby go ogrzać; następnie umieść go w urządzeniu tuż przed wykonywaniem zdjęć. Jeśli w kieszeni nosisz metalowe przedmioty, takie jak klucze, musisz uważać, aby nie spowodować spięcia.
 • Akumulator szybciej się rozładuje przy częstym używaniu lampy błyskowej lub zoomu.
 • Zalecamy przygotowanie zapasowych akumulatorów i wykonywanie zdjęć próbnych przed wykonaniem zdjęć właściwych..
 • Należy chronić akumulator przed wodą. Akumulator nie jest wodoodporny.
 • Nie należy pozostawiać akumulatora w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, na przykład w samochodzie lub na słońcu.
 • Jeżeli złącze akumulatora jest zanieczyszczone, włączenie urządzenia może nie być możliwe lub akumulator może nie zostać prawidłowo naładowany. W takim przypadku delikatnie oczyść akumulator, wycierając kurz przy użyciu miękkiej ściereczki lub patyczka kosmetycznego.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

 • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora widoczny jest na ekranie.

   

  A: Akumulator naładowany

  B: Akumulator wyładowany

 • Zanim na ekranie pojawi się prawidłowe wskazanie poziomu naładowania akumulatora, musi minąć około jedna minuta.
 • W określonych warunkach wskazanie naładowania akumulatora może nie być prawidłowe.
 • Jeżeli urządzenie jest włączone i przez pewien czas nie wykonasz żadnych czynności, wyłączy się ono automatycznie (funkcja automatycznego wyłączenia).
 • Jeśli wskaźnik poziomu naładowania akumulatora nie pojawia się na ekranie, naciśnij przycisk DISP (Ustawienia wyświetlania), aby go wyświetlić.

Przechowywanie akumulatora

 • Aby zapewnić optymalne działanie akumulatora, należy co najmniej raz w roku naładować akumulator, a następnie całkowicie go rozładować w urządzeniu. Przechowuj akumulator w chłodnym, suchym miejscu.
 • Aby całkowicie rozładować akumulator, wystarczy w urządzeniu uruchomić tryb pokazu slajdów i poczekać, aż urządzenie się wyłączy.
 • Aby zabezpieczyć styki przed zabrudzeniem, zwarciem itp., akumulator należy przewozić lub przechowywać w woreczku foliowym, izolując go w ten sposób od metalowych przedmiotów.

Czas eksploatacji akumulatora

 • Czas eksploatacji akumulatora jest ograniczony. Jeśli ciągle korzystasz z tego samego akumulatora lub używasz tego samego akumulatora przez dłuższy czas, jego pojemność z czasem się zmniejsza. Jeżeli czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami stanie się znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.
 • Żywotność akumulatora zależy od warunków przechowywania i warunków pracy, a także środowiska, w jakim akumulator jest używany.

[227] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieŚrodki ostrożnościŁadowanie akumulatora

 • Dołączony zasilacz sieciowy jest przeznaczony do użytkowania z opisywanym urządzeniem. Nie należy podłączać go do innych urządzeń elektronicznych. Może to spowodować usterkę.
 • Należy stosować tylko oryginalny zasilacz sieciowy firmy Sony.
 • Jeśli lampka ładowania urządzenia miga podczas ładowania, należy wyjąć ładowany akumulator, a następnie ponownie włożyć ten akumulator do urządzenia. Jeśli lampka ładowania miga ponownie, może to oznaczać usterkę akumulatora lub włożenie akumulatora nieodpowiedniego typu. Sprawdź, czy akumulator jest odpowiedniego typu.
  Jeśli typ akumulatora jest prawidłowy, wyjmij akumulator, zamień go na nowy lub inny i sprawdź, czy ładuje się prawidłowo. Jeśli nowy akumulator ładuje się prawidłowo, usterka może dotyczyć poprzedniego akumulatora.
 • Jeśli lampka ładowania miga, nawet gdy zasilacz sieciowy jest podłączony do urządzenia i do gniazda zasilania, oznacza to, że ładowanie zostało chwilowo przerwane, a urządzenie działa w trybie oczekiwania. Ładowanie automatycznie zostaje przerwane i urządzenie działa w trybie oczekiwania, gdy temperatura otoczenia nie mieści się w zalecanym zakresie. Gdy temperatura powróci do odpowiedniego zakresu, ładowanie zostaje wznowione, a lampka ładowania zapala się ponownie. Zalecamy ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C.
 • Gdy opisywany produkt jest podłączony do zasilacza sieciowego (w zestawie), niedostępne są funkcje rejestrowania obrazu/odtwarzania.

[228] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieŚrodki ostrożnościKarta pamięci

Karta pamięci

Wskazania typów kart w systemie pomocy

Memory Stick PRO Duo
(Memory Stick XC-HG Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo)

Memory Stick Micro
(Memory Stick Micro (M2)/Memory Stick Micro (Mark2))

Karta SD
(karta pamięci SD/karta pamięci SDHC/karta pamięci SDXC)

Karta pamięci microSD
(karta pamięci microSD/karta pamięci microSDHC/karta pamięci microSDXC)

 • Pod kątem współpracy z opisywanym produktem sprawdzono karty Memory Stick PRO Duo i karty SD do 64 GB.
 • Przetestowano i sprawdzono prawidłowe działanie z urządzeniem nośników Memory Stick Micro do 16 GB oraz kart pamięci microSD o pojemności do 64 GB.
 • Do nagrywania filmów zalecane są następujące karty pamięci:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))
  • (Memory Stick XC-HG Duo (Mark2))
  • (Memory Stick PRO-HG Duo)
  • (Mark2) (Memory Stick Micro (Mark2))
  • Karta pamięci SD klasy 4 lub szybsza, karta pamięci microSD klasy 4 lub szybsza
 • W przypadku nagrywania filmów w formacie XAVC S można korzystać z poniższych kart pamięci:
  • Karta pamięci SDXC o pojemności do 64 GB (klasy 10 lub szybsza)
  • Karta pamięci SDXC zgodna z interfejsem UHS-I o pojemności do 64 GB
  • Karta Memory Stick XC-HG Duo
 • Karty SD obsługują również standard UHS-I.

Uwaga

 • W przypadku pierwszego użycia karty pamięci w opisywanym urządzeniu przed wykonaniem zdjęć wskazane jest sformatowanie karty z poziomu urządzenia w celu zapewnienia jej stabilnego działania.
  Należy pamiętać, że formatowanie trwale usuwa wszystkie dane zapisane na karcie pamięci i że jest to operacja nieodwracalna. Cenne dane należy zapisać na komputerze itp.
 • Jeśli przez dłuższy czas ciągle wykonujesz i kasujesz zdjęcia, może nastąpić fragmentacja danych pliku na karcie pamięci, co może spowodować przerwanie nagrywania filmu w jego trakcie. W takim przypadku należy zapisać obrazy na komputer lub inne urządzenie, a potem użyć funkcji [Formatuj].
 • Karta pamięci sformatowana przy użyciu komputera może nie działać z opisywanym urządzeniem.
 • Prędkość odczytu/zapisu danych zależy od danej karty pamięci i stosowanego urządzenia.
 • Wskazane jest tworzenie zapasowych kopii ważnych danych, np. na dysku twardym komputera.
 • Na karcie pamięci, ani na jej adapterze nie wolno umieszczać naklejek.
 • Nie dotykać styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami.
 • Nie uderzać, wyginać ani upuszczać karty pamięci.
 • Nie demontować ani nie modyfikować karty pamięci.
 • Chronić kartę pamięci przed wodą.
 • Nie pozostawiać karty pamięci w zasięgu małych dzieci. Może ona zostać przez przypadek połknięta.
 • Bezpośrednio po długotrwałym użytkowaniu karta pamięci może być gorąca. Należy się z nią obchodzić ostrożnie.
 • Nie wkładać karty pamięci, która nie pasuje rozmiarem do otworu karty pamięci. Może to spowodować usterkę.
 • Nie użytkować i nie przechowywać karty pamięci w następujących warunkach:
  • Miejsca o wysokiej temperaturze, na przykład w zaparkowanym na słońcu samochodzie
  • Miejsca narażone na bezpośrednie nasłonecznienie
  • Miejsca wilgotne lub miejsca, w których obecne są substancje żrące
 • Obrazy zapisane na nośnikach Memory Stick XC-HG Duo oraz kartach pamięci SDXC i microSDXC nie mogą być importowane lub odtwarzane na komputerach lub urządzeniach audio-wideo połączonych za pomocą przewodu microUSB, które nie obsługują systemu exFAT. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że obsługuje ono system exFAT. W przypadku podłączenia urządzenia do niezgodnego urządzenia może pojawić się zapytanie o sformatowanie karty. Nie wolno formatować karty w odpowiedzi na to zapytanie, gdyż w przeciwnym razie zostaną usunięte wszystkie dane z karty. (exFAT to system plików wykorzystywany przez nośniki Memory Stick XC-HG Duo, karty pamięci SDXC oraz karty pamięci microSDXC.)

Uwagi dotyczące adaptera kart pamięci (sprzedawany oddzielnie)

 • Wkładając kartę pamięci do adaptera karty pamięci, pamiętaj, aby karta pamięci była skierowana we właściwym kierunku, następnie włóż ją tak głęboko, jak to możliwe. Włożenie karty w nieprawidłowy sposób spowoduje usterkę.
 • Gdy używasz nośnika Memory Stick Micro albo karty pamięci microSD w urządzeniu, najpierw umieść je w odpowiednim adapterze kart pamięci.

Memory Stick

Typy nośników Memory Stick, które można wykorzystywać w urządzeniu, są następujące. Jednakże nie możemy gwarantować właściwego działania wszystkich funkcji nośników Memory Stick.

 • Memory Stick PRO Duo: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick XC-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick Micro (M2): *1
 • Memory Stick Micro (Mark2): *1

*1Ten nośnik Memory Stick jest wyposażony w funkcje MagicGate. MagicGate jest metodą ochrony praw autorskich wykorzystującą szyfrowanie. Nagrywanie/odtwarzanie danych wymagające funkcji MagicGate nie jest obsługiwane przez urządzenie.

*2Obsługiwane jest przesyłanie danych z wysoką prędkością przy użyciu interfejsu równoległego.

*3Do nagrywania filmów można wykorzystywać tylko nośniki oznaczone Mark2.

Uwagi dotyczące nośnika Memory Stick Micro (sprzedawany oddzielnie)

 • Produkt ten obsługuje nośniki Memory Stick Micro (M2). M2 to skrót od Memory Stick Micro.
 • Aby użyć nośnika Memory Stick Micro w urządzeniu, należy umieścić nośnik w złączu M2 takiej wielkości, jak rozmiar Duo. Jeśli umieścisz nośnik Memory Stick Micro w urządzeniu bez złącza M2 wielkości Duo, możesz mieć problemy z wyjęciem go z powrotem.
 • Nie pozostawiaj nośnika Memory Stick Micro w miejscu dostępnym dla małych dzieci. Może ona zostać przez przypadek połknięta.

[229] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieCzyszczenie urządzeniaUwagi dotyczące czyszczenia

Czyszczenie obiektywu i lampy błyskowej

Przetrzyj obiektyw i lampę błyskową miękką szmatką, aby usunąć ślady palców, kurz, itp.

Czyszczenie obiektywu

 • Nie używać środka czyszczącego zawierającego rozpuszczalniki organiczne takie jak rozcieńczalnik lub benzyna.
 • Gdy czyścisz powierzchnię obiektywu, usuń kurz przy pomocy dmuchawy. Jeżeli kurz przylega do powierzchni, należy usunąć go miękką ściereczką lub chusteczką higieniczną lekko zwilżoną płynem do czyszczenia obiektywów. Wycieraj obiektyw ruchem spiralnym, od środka ku krawędziom. Nie rozpylaj środka do czyszczenia obiektywów bezpośrednio na powierzchnię obiektywu.

Czyszczenie lampy błyskowej

Należy oczyścić powierzchnię lampy błyskowej przed jej użyciem. Ciepło wydzielane podczas korzystania z lampy błyskowej może spowodować dymienie lub zapalenie się zabrudzeń na lampie błyskowej. Przetrzyj lampę błyskową miękką szmatką, aby usunąć zabrudzenia, kurz, itp.

Czyszczenie powierzchni urządzenia

Powierzchnię urządzenia czyścić miękką szmatką, lekko zwilżoną w wodzie, a następnie wytrzeć suchą. Aby zapobiec uszkodzeniu wykończenia lub obudowy:

 • Nie narażaj urządzenia na kontakt z takimi chemicznymi produktami jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol, ściereczki jednorazowe, środki przeciw owadom, środki przeciwsłoneczne lub środki owadobójcze.
 • Nie dotykaj urządzenia ręką, na której znajduje się jeden z powyższych produktów.
 • Nie pozostawiaj urządzenia przez dłuższy czas w kontakcie z gumą lub winylem.

Czyszczenie ekranu

 • Jeśli olej z twojej ręki lub krem do rąk itp. pozostanie na ekranie, jego fabryczna powłoka może łatwo ulec zniszczeniu. Wytrzyj olej lub krem do rąk tak szybko, jak to możliwe.
 • Jeśli mocno przecierasz monitor przy użyciu chusteczki higienicznej itp., powłoka może ulec zadrapaniu.
 • Jeśli ekran jest brudny od odcisków palców lub kurzu, delikatnie usuń kurz z powierzchni, a następnie oczyść ekran przy użyciu miękkiej szmatki, itp.

[230] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieLiczba możliwych do wykonania zdjęć i dostępny czas nagrywania filmówLiczba zdjęć

Liczba dostępnych zdjęć może zależeć od warunków otoczenia i karty pamięci.

[Rozm. Obrazu]: [L: 20M]
Gdy opcja [Format obrazu] jest ustawiona na [3:2]*

Standard

2GB: 295 zdjęć

4GB: 590 zdjęć

8GB: 1200 zdjęć

16GB: 2400 zdjęć

32GB: 4850 zdjęć

64GB: 9600 zdjęć

Wysoka

2GB: 170 zdjęć

4GB: 345 zdjęć

8GB: 700 zdjęć

16GB: 1400 zdjęć

32GB: 2800 zdjęć

64GB: 5600 zdjęć

Bardzo wysoka

2GB: 125 zdjęć

4GB: 255 zdjęć

8GB: 520 zdjęć

16GB: 1000 zdjęć

32GB: 2050 zdjęć

64GB: 4150 zdjęć

RAW & JPEG

2GB: 58 zdjęć

4GB: 115 zdjęć

8GB: 235 zdjęć

16GB: 475 zdjęć

32GB: 950 zdjęć

64GB: 1900 zdjęć

RAW

2GB: 88 zdjęć

4GB: 175 zdjęć

8GB: 355 zdjęć

16GB: 710 zdjęć

32GB: 1400 zdjęć

64GB: 2850 zdjęć

*Gdy opcja [Format obrazu] ma ustawienie inne niż [3:2], możesz zapisać więcej obrazów, niż pokazano powyżej. (Jeśli opcja [Jakość] nie jest ustawiona na [RAW].)

Uwaga

 • Nawet gdy liczba pozostałych do zrobienia zdjęć jest większa niż 9 999, pojawia się wskaźnik „9999”.
 • Gdy odtwarzany obraz na tym urządzeniu jest zapisany innym urządzeniem, wyświetlony obraz może nie ukazać się w swoim rzeczywistym rozmiarze.

[231] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieLiczba możliwych do wykonania zdjęć i dostępny czas nagrywania filmówDostępny czas nagrywania filmów

Poniższa tabela pokazuje przybliżone, maksymalne czasy nagrywania filmów, które można zapisać na karcie pamięci sformatowanej przy użyciu urządzenia. Wartości te to łączne czasy dla wszystkich plików filmowych na karcie pamięci. Dostępny czas nagrywania może zależeć od warunków otoczenia i karty pamięci.

Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono [XAVC S] i [AVCHD], wartości te oparte są na ustawieniu [NAGR. podw. wideo] w pozycji [WYŁ.].

(h (godzina), m (minuta))

[Format pliku]:[XAVC S]

60p 50M

50p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

24p 50M (tylko w przypadku modeli zgodnych z trybem 1080 60i)

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

120p 50M

100p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

[Format pliku]:[AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

2GB: 9 m

4GB: 15 m

8GB: 35 m

16GB: 1 h 15 m

32GB: 2 h 30 m

64GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

[Format pliku]:[MP4]

1440×1080 12M

2GB: 15 m

4GB: 40 m

8GB: 1 h 20 m

16GB: 2 h 45 m

32GB: 5 h 30 m

64GB: 11 h 5 m

VGA 3M

2GB: 1 h 10 m

4GB: 2 h 25 m

8GB: 4 h 55 m

16GB: 9 h 55 m

32GB: 20 h

64GB: 40 h 10 m

Ciągłe nagrywanie jest możliwe przez około 29 minut (ograniczenie wynikające ze specyfikacji urządzenia). W przypadku filmów o rozmiarze [MP4 12M] ciągłe nagrywanie jest możliwe przez około 15 minut (ograniczenie wynikające z rozmiaru pliku 2GB).

Uwaga

 • Dostępna długość filmu zmienia się, ponieważ urządzenie stosuje opcję zmiennej prędkości bitowej (VBR), która automatycznie dostosowuje jakość obrazu do filmowanej sceny.
  Podczas filmowania szybko poruszającego się obiektu obraz jest wyraźniejszy, ale dostępna długość filmu zmniejsza się, ponieważ do rejestracji potrzeba więcej pamięci.
  Dostępna długość filmu zmienia się w zależności od warunków nagrywania, obiektu lub ustawień jakości/rozmiaru obrazu.

[232] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieKorzystanie z urządzenia zagranicąPrzejściówka

Zasilacza sieciowego (w zestawie) można używać w dowolnym kraju lub regionie, w którym napięcie zasilające prądu zmiennego w sieci ma wartość z przedziału od 100 V do 240 V, a jego częstotliwość – 50 Hz /60 Hz.

Uwaga

 • Nie należy stosować elektronicznego konwertera napięć, gdyż może to spowodować usterkę.

[233] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieKorzystanie z urządzenia zagranicąSystemy telewizji kolorowej

Aby można było oglądać filmy nagrane tym urządzeniem na telewizorze, urządzenie i telewizor muszą obsługiwać ten sam system sygnału telewizji kolorowej. Sprawdź, jaki system barw sygnału telewizji jest stosowany w kraju lub regionie, w którym korzystasz z urządzenia.

 • System NTSC:
  Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, USA, Wenezuela, Wyspy Bahama itd.

 • System PAL:
  Australia, Austria, Belgia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indonezja, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy itd.

 • System PAL-M:
  Brazylia

 • System PAL-N:
  Argentyna, Paragwaj, Urugwaj

 • System SECAM:
  Bułgaria, Francja, Grecja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina itd.

[234] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieInne informacjeObiektyw ZEISS

Opisywany aparat jest wyposażony w obiektyw ZEISS, który pozwala odtwarzać ostre obrazy z doskonałym kontrastem. Obiektyw aparatu został wyprodukowany pod kontrolą systemu zapewnienia jakości firmy ZEISS zgodnie z normami jakościowymi firmy ZEISS z siedzibą w Niemczech.

[235] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieInne informacjeLicencja

Uwagi dotyczące licencji

Urządzenie wyposażone jest w oprogramowanie, które jest wykorzystywane na podstawie umów licencyjnych zawartych z właścicielami tego oprogramowania. Na wniosek właścicieli praw autorskich do tych aplikacji użytkowych mamy obowiązek podania poniższych informacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem. Licencje (w języku angielskim) są zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia. Aby przeczytać licencje znajdujące się w folderze „PMHOME” - „LICENSE”, nawiąż połączenie typu pamięci masowej pomiędzy urządzeniem i komputerem.

LICENCJA NA URZĄDZENIE ZOSTAŁA UDZIELONA NA PODSTAWIE LICENCJI NA PORTFOLIO OBEJMUJĄCEJ PATENT NA AVC I DOTYCZY ONA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA DO UŻYTKU WŁASNEGO KLIENTA, LUB INNYCH W RAMACH KTÓRYCH NIE OTRZYMUJE ON WYNAGRODZENIA OBEJMUJĄCA

(i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („MATERIAŁY WIDEO AVC”)
I/LUB

(ii) DEKODOWANIE FILMÓW AVC, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ KLIENTA DO WŁASNEGO UŻYTKU I/LUB ZOSTAŁY POZYSKANE OD DOSTAWCY FILMÓW, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE PLIKÓW WIDEO W FORMACIE AVC.

W PRZYPADKU INNYCH ZASTOSOWAŃ NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI I NIE JEST ONA DOMNIEMANA. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, L.L.C. PATRZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Oprogramowanie wykorzystujące licencje GNU GPL/LGPL

Urządzenie zawiera oprogramowanie objęte licencją GNU General Public License (określaną dalej jako „GPL”) lub licencją GNU Lesser General Public License (określaną dalej jako „LGPL”).
Informuje ona, że użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania i przekazywania dalej kodu źródłowego tych programów użytkowych na warunkach dostarczonej licencji GPL/LGPL.

Kod źródłowy jest dostępny w Internecie.

Można go pobrać z poniższego adresu URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy nie kontaktować się z nami w sprawie zawartości kodu źródłowego.

Licencje (w języku angielskim) są zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia. Aby przeczytać licencje znajdujące się w folderze „PMHOME” - „LICENSE”, nawiąż połączenie typu pamięci masowej pomiędzy urządzeniem i komputerem.

[236] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieZnaki handloweZnaki handlowe

 • Poniższe znaki są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Corporation:
  , Cyber-shot, , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, BRAVIA, PhotoTV HD, PlayMemories Online, logo PlayMemories Online, PlayMemories Home, logo PlayMemories Home, PlayMemories Mobile, logo PlayMemories Mobile

     PlayMemories Camera Apps, logo PlayMemories Camera Apps

 • XAVC S i są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ oraz Blu-ray™ to znaki towarowe Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive i logotyp AVCHD Progressive to znaki towarowe Panasonic Corporation oraz Sony Corporation.
 • Dolby i podwójne D to znaki handlowe Dolby Laboratories.
 • HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows, DirectX oraz Windows Vista to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • Mac oraz Mac OS to znaki towarowe Apple Inc.
 • iOS jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc.
 • iPhone i iPad to znaki handlowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Logo SDXC to znak handlowy SD-3C, LLC.
 • Android oraz Google Play to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
 • Symbol N jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
 • DLNA oraz DLNA CERTIFIED to znaki handlowe Digital Living Network Alliance.
 • ” i „PlayStation” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Computer Entertainment Inc.

 • Możliwości konsoli PlayStation 3 można zwiększyć, pobierając aplikację na konsolę PlayStation 3 z serwisu PlayStation Store (gdzie jest dostępna).
 • Aplikacja na PlayStation 3 wymaga konta PlayStation Network i pobrania aplikacji. Dostępna tam, gdzie dostępna jest sieć PlayStation Store.
 • Eye-Fi to znak handlowy Eye-Fi Inc.
 • Poza tym używane w instrukcji nazwy systemów i produktów są ogólnie znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich twórców lub producentów. W niniejszej instrukcji symbole ™ lub ® podawane są nie w każdym przypadku.

[237] Rozwiązywanie problemówW razie problemówW razie problemówRozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z urządzeniem, należy spróbować poniższych rozwiązań.

 1. Sprawdź opcje w „Rozwiązywanie problemów”, po czym sprawdź urządzenie.
  Jeśli na ekranie pojawi się taki komunikat jak „C/E:□□:□□”, należy zapoznać się ze wskazaniami diagnostyki.
 2. Wyjmij akumulator, poczekaj przez około minutę, włóż ponownie akumulator i włącz zasilanie.
 3. Zainicjuj ustawienia.
 4. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Dodatkowe informacje na temat urządzenia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na naszej witrynie pomocy technicznej.
  http://www.sony.net/

[238] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulator i zasilanieNie można włożyć akumulatora do urządzenia.

 • Sprawdź, czy kierunek ustawienia akumulatora jest prawidłowy i włóż akumulator tak, aby dźwignia blokady akumulatora blokowała go.

[239] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulator i zasilanieNie można włączyć urządzenia.

 • Po włożeniu akumulatora do urządzenia, do rozpoczęcia zasilania urządzenia może upłynąć trochę czasu.
 • Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo włożony.
 • Akumulator będzie się wyładowywał, nawet jeśli nie jest używany. Przed użyciem naładuj akumulator.
 • Upewnij się, że posiadany akumulator to model NP-BX1.

[240] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulator i zasilanieZasilanie nagle się wyłącza.

 • Zależnie od temperatury urządzenia i akumulatora, zasilanie może wyłączyć się automatycznie w celu ochrony urządzenia. W takim przypadku przed wyłączeniem zasilania na ekranie urządzenia pojawia się odpowiedni komunikat.
 • Jeżeli przez pewien czas nie będziesz obsługiwać urządzenia, wyłączy się ono automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu akumulatora. Włącz ponownie urządzenie.

[241] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulator i zasilanieWskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje nieprawidłowy poziom.

 • Jest to spowodowane używaniem urządzenia w bardzo gorącym lub w bardzo zimnym miejscu.
 • Z biegiem czasu pojemność akumulatora maleje wraz z liczbą cykli ładowania i rozładowania. Jeżeli czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami stanie się znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.

[242] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulator i zasilanie Wskaźnik ładowania na urządzeniu miga podczas ładowania akumulatora.

 • Upewnij się, że posiadany akumulator to model NP-BX1.
 • Akumulatory, które nie były używane przez ponad rok, mogły utracić swoje parametry.
 • Zjawisko to zachodzi, gdy akumulator jest ładowany przy bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze otoczenia. Optymalna temperatura ładowania akumulatora mieści się w zakresie od 10°C do 30°C.

[243] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulator i zasilanieWłożony do aparatu akumulator nie jest ładowany.

 • Akumulator należy ładować przy wyłączonym zasilaniu aparatu.

[244] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulator i zasilanieAkumulator nie ładuje się.

 • Gdy akumulator nie został naładowany (lampka ładowania nie świeci) nawet po prawidłowo przeprowadzonej procedurze ładowania, sprawdzić, czy zasilanie opisywanego produktu jest wyłączone, po czym odłączyć akumulator i wsunąć go dobrze powtórnie, albo odłączyć i ponownie podłączyć przewód USB.

[245] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulator i zasilanieMonitor nie włącza się po włączeniu opisywanego produktu.

 • W pozycji [FINDER/MONITOR] ustawiono opcję [Wizjer] i wizjer elektroniczny jest wysunięty. Wsuń wizjer elektroniczny lub w pozycji [Automatyczne] ustaw opcję [FINDER/MONITOR].

[246] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówNie można zapisać obrazów.

 • Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik blokady zapisu, który jest ustawiony w pozycji LOCK. Ustaw przełącznik w pozycji zapisu.
 • Sprawdź wolne miejsce na karcie pamięci.
 • Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
 • Zostanie włączona funkcja [Samowyzw].

[247] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówZapis trwa bardzo długo.

 • Funkcja redukcji szumów przetwarza obraz. Nie jest to usterka.
 • Wykonujesz zdjęcia w trybie RAW. Ponieważ pliki danych RAW są duże, wykonywanie zdjęć w tym trybie może trochę potrwać.
 • Funkcja [Auto HDR] przetwarza obraz.
 • Urządzenie łączy obrazy.

[248] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówObraz jest nieostry.

 • Obiekt jest zbyt blisko. Fotografować należy z najmniejszej odległości fotografowania (strona W: Ok. 5 cm, strona T: Ok. 30 cm (od obiektywu)).
 • Wciśnij przycisk migawki do połowy, a potem wykonaj zdjęcia.
 • Światło zastane jest niewystarczające.
 • Fotografowany obiekt nie pozwala na automatyczne ustawienie ostrości. Wykonaj zdjęcie w trybie [Elast. punktowy] lub w trybie ręcznej regulacji ostrości.

[249] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówZoom nie działa.

 • Nie można używać funkcji zoomu w trybie rozległej panoramy.
 • Tylko zoomu optycznego można używać w następujących sytuacjach:
  • Podczas stosowania funkcji zdjęcia z uśmiechem.
  • Opcja [Jakość] ma ustawienie [RAW] lub [RAW & JPEG].

[250] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówLampa błyskowa nie działa.

 • Wysuń lampę błyskową.
 • Nie można używać lampy błyskowej w następujących sytuacjach:
  • Została wybrana scena [Korekcja drgań], [Nocny widok], [Z ręki o zmierzchu], [Fajerwerki] lub [Duża czułość].
  • W trybie rozległej panoramy.
  • Podczas nagrywania filmu.

[251] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówNa zdjęciach wykonanych z użyciem lampy błyskowej pojawiają się białe, okrągłe punkciki.

 • Cząsteczki zawieszone w powietrzu (kurz, pyłki itp.) odbiły światło lampy błyskowej i zostały utrwalone na zdjęciu. Nie jest to usterka.

[252] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówFunkcja fotografowania w zbliżeniu (Makro) nie działa.

 • Urządzenie automatycznie ustawia ostrość. Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki wciśnięty do połowy. Ustawienie ostrości może zająć trochę czasu, gdy fotografowany obiekt znajduje się blisko.
 • Funkcja zbliżenia nie działa, gdy ustawiona jest scena [Sporty] lub [Fajerwerki].

[253] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówData i godzina zapisu nie są wyświetlane na ekranie.

 • Data i godzina nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one wyświetlone tylko podczas odtwarzania.

[254] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówData i godzina są rejestrowane nieprawidłowo.

 • Ustaw prawidłową datę i godzinę.
 • Obszar zaznaczony przy użyciu funkcji [Nastawia region] różni się od faktycznego obszaru. Ustaw właściwy obszar.

[255] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmów Liczba przysłony i/lub szybkość migawki i/lub wskaźnik pomiaru migają.

 • Obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, aby wykonać zdjęcie przy bieżącej liczbie przysłony i/lub szybkości migawki. Ponownie zmień ustawienia.

[256] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówKolory obrazu nie są prawidłowe.

 • Ustaw [Balans bieli].
 • [Efekt wizualny] jest ustawione. Ustaw [Efekt wizualny] na [WYŁ.].
 • Użyj funkcji [Reset ustawień], aby przywrócić domyślne ustawienia.

[257] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówObraz na ekranie, oglądany w ciemnym miejscu, wykazuje zakłócenia.

 • W warunkach słabego oświetlenia urządzenie zwiększa czytelność obrazu, tymczasowo rozjaśniając ekran. Nie ma to wpływu na zapisane zdjęcie.

[258] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówNa obrazie pojawia się cień.

 • W zależności od jasności obiektu, przy zmianie przesłony może być widoczny cień. Nie jest to usterka.

[259] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówOczy fotografowanych osób mają kolor czerwony.

 • Ustaw [Red.czerw.oczu] na [WŁ.].
 • Sfotografuj obiekt w odległości bliższej niż zakres lampy błyskowej, używając lampy błyskowej.
 • Zwiększyć oświetlenie pomieszczenia i wykonać zdjęcie.

[260] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówNa ekranie pojawiają się i zostają punkty.

 • Nie jest to usterka. Punkty te nie zostaną zapisane.

[261] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówNie można robić zdjęć w trybie ciągłym.

 • Karta pamięci jest pełna. Usuń niepotrzebne obrazy.
 • Poziom naładowania akumulatora jest niski. Włóż naładowany akumulator.

[262] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówObraz w wizjerze nie jest wyraźny.

 • Ustaw właściwy dioptraż przy pomocy pokrętła regulacji dioptrażu.

[263] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówObraz jest rozmyty.

 • Sprawdź, czy w pozycji [SteadyShot] ustawiono opcję [WŁ.].
 • Zdjęcie zostało wykonane w ciemnym miejscu bez lampy błyskowej i w efekcie nastąpiło jego poruszenie. Wskazane jest korzystanie ze statywu lub lampy błyskowej. [Z ręki o zmierzchu] oraz [Korekcja drgań] w [Wybór sceny] również skutecznie zmniejszają rozmazanie.

[264] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówEkran wyłącza się po pewnym czasie.

 • Opisywany produkt zostanie automatycznie wyłączony, jeżeli nie będzie używany przez pewien okres czasu. Produkt zostanie ponownie włączony po naciśnięciu przycisku zasilania.

[265] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówLampa błyskowa ładuje się zbyt długo.

 • Lampa została uruchomiona kilka razy z rzędu w krótkim czasie. Gdy lampa wykona kilka błysków pod rząd, proces ładowania może trwać dłużej niż zwykle, aby nie doszło do przegrzania aparatu.

[266] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówPokrętło sterowania nie działa.

 • Włączona jest funkcja [Blokada kółka]. Przytrzymać wciśnięty przycisk Fn do momentu zwolnienia blokady lub [Blokada kółka] ustawić w pozycji [Odblokuj].

[267] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówPrzeglądanie zdjęćObrazów nie można odtworzyć.

 • Upewnij się, że karta pamięci jest prawidłowo włożona do urządzenia.
 • Nazwa folderu/pliku została zmieniona z poziomu komputera.
 • Nie można zagwarantować prawidłowego odtworzenia pliku zdjęcia przez urządzenie, jeżeli zostało ono poddane obróbce na komputerze lub wykonane przy użyciu innego modelu urządzenia.
 • Urządzenie działa w trybie USB. Odłącz opisywany produkt od komputera.
 • Użyj programu PlayMemories Home, aby przeglądać na urządzeniu obrazy zapisane na komputerze.

[268] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówPrzeglądanie zdjęćData i godzina nie są wyświetlane.

 • Ekran jest ustawiony tylko na wyświetlanie obrazów. Naciśnij DISP (Ustawienia wyświetlania) na pokrętle sterowania, aby wyświetlić informacje.

[269] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówPrzeglądanie zdjęćObrazu nie można usunąć.

 • Anuluj ochronę.

[270] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówPrzeglądanie zdjęćObraz został pomyłkowo usunięty.

 • Po usunięciu zdjęcia nie można go już przywrócić. Zalecamy, aby chronić zdjęcia, które nie powinny być usunięte.

[271] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówPrzeglądanie zdjęćNie można ustawić znacznika DPOF.

 • Nie można umieszczać znacznika DPOF na plikach RAW.

[272] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-FiNie można znaleźć bezprzewodowego punktu dostępowego do podłączenia.

 • Bezprzewodowe punkty dostępowe mogą nie być wyświetlane na urządzeniu ze względu na poziom sygnału. Umieść urządzenie bliżej bezprzewodowego punktu dostępowego.
 • Bezprzewodowe punkty dostępu mogą nie być wyświetlane na urządzeniu ze względu na ustawienia punktu dostępowego. Zapoznaj się z instrukcją obsługi bezprzewodowego punktu dostępowego.

[273] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-Fi[WPS przycisk] nie działa.

 • Opcja [WPS przycisk] może nie działać w zależności od ustawień punktu dostępowego. Sprawdź SSID oraz hasło bezprzewodowego punktu dostępu i zmień [Ust. punktu dostępu].

[274] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-FiFunkcja [Wyślij do komputera] zostaje anulowana w trakcie jej działania.

 • Gdy poziom naładowania akumulatora aparatu jest niski, funkcja [Wyślij do komputera] może zostać anulowana w trakcie jej działania. Naładuj akumulator i spróbuj ponownie.

[275] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-FiNie można przesłać filmów do smartfonu.

 • Do smartfona nie można wysyłać filmów XAVC S.
 • Nie można przesłać filmów AVCHD do smartfonu. Ustaw opcję [Format pliku] na [MP4], aby nagrywać filmy.

[276] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-Fi Funkcja [Wbudowany inteligentny pilot] lub [Wyślij do smartfona] zostaje anulowana w trakcie jej działania.

 • Gdy stan naładowania akumulatora jest niski, funkcje [Wbudowany inteligentny pilot] lub [Wyślij do smartfona] mogą być anulowane w trakcie ich działania. Naładuj akumulator i spróbuj ponownie.

[277] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-Fi Wyświetlanie ekranu fotografowania [Wbudowany inteligentny pilot] nie jest płynne./Połączenie pomiędzy urządzeniem i smartfonem jest przerwane.

 • Transmisja danych pomiędzy urządzeniem i smartfonem może ulegać zakłóceniu z powodu poziomu sygnału. Umieść urządzenie bliżej smartfonu.

[278] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-FiNie można używać połączenia jednym dotknięciem (NFC).

 • Umieść (znak N) na smartfonie i (znak N) na urządzeniu tak blisko siebie, jak to możliwe. Jeśli brak jest reakcji, przesuń smartfon o kilka milimetrów albo odsuń smartfon od urządzenia, odczekaj 10 sekund i ponownie je zetknij ze sobą.
 • Opcja [Tryb samolotowy] ma ustawienie [WŁ.]. Ustaw [Tryb samolotowy] na [WYŁ.].
 • Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona na smartfonie. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi smartfonu.
 • Nie umieszczaj metalowych przedmiotów, poza smartfonem, w pobliżu (znaku N).
 • Nie łącz jednocześnie dwóch lub więcej smartfonów z urządzeniem.
 • Jeśli inna aplikacja wykorzystująca NFC działa na smartfonie, zakończ jej działanie.

[279] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówKomputeryKomputer nie rozpoznaje urządzenia.

 • Ustaw [Połączenie USB] na [Pam. masowa].
 • Użyj przewodu micro-USB (w zestawie), aby połączyć urządzenia.
 • Odłącz przewód USB i ponownie dobrze go podłącz.
 • Odłącz od gniazd USB komputera wszystkie urządzenia oprócz opisywanego urządzenia, klawiatury i myszki.
 • Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera, bez pośrednictwa koncentratora USB lub innych urządzeń.
 • Jeśli ustawisz opcję [Zasilanie USB] na [WYŁ.], komputer może rozpoznać urządzenie.

[280] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówKomputeryNie można importować obrazów.

 • Podłącz urządzenie do komputera, prawidłowo wykonując połączenie USB.
 • Gdy zapisujesz obrazy, używając karty pamięci sformatowanej na komputerze, import obrazów na komputer może być niemożliwy. Zdjęcia należy zapisywać na karcie pamięci sformatowanej z poziomu urządzenia.

[281] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówKomputeryPodczas oglądania filmu na komputerze pojawiają się zakłócenia obrazu i dźwięku.

 • Film jest odtwarzany bezpośrednio z karty pamięci. Zaimportuj film do komputera przy użyciu programu PlayMemories Home i odtwórz go.

[282] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówKomputeryObrazów eksportowanych z komputera nie można oglądać na urządzeniu.

 • Użyj programu PlayMemories Home, aby skopiować obrazy zapisane na komputerze na kartę pamięci umieszczoną w urządzeniu i wyświetlić je na nim.

[283] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówKarty pamięciKarta pamięci została przypadkowo sformatowana.

 • Podczas formatowania wszystkie dane są usuwane z karty pamięci. Nie można przywrócić danych.

[284] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówDrukowanieNie można drukować zdjęć.

 • Nie można drukować zdjęć RAW. Aby wydrukować zdjęcia w formacie RAW, najpierw należy przeprowadzić ich konwersję do formatu JPEG przy użyciu programu „Image Data Converter.”

[285] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówDrukowanieKolorystyka zdjęcia jest nietypowa.

 • Gdy drukujesz obrazy zapisane w trybie Adobe RGB przy użyciu drukarek sRGB, które nie są zgodne z Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), obrazy są drukowane z mniejszym nasyceniem.

[286] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówDrukowanieZdjęcia są drukowane z obciętymi krawędziami.

 • Niektóre drukarki mogą obcinać lewą, prawą, górną lub dolną krawędź zdjęcia. Szczególnie w przypadku druku zdjęcia wykonanego z opcją [Format obrazu] ustawioną na [16:9] może zostać obcięta boczna krawędź zdjęcia.
 • Jeżeli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, anuluj ustawienia drukarki dotyczące przycinania lub druku bez obramowania. Skontaktuj się z producentem drukarki w celu sprawdzenia, czy drukarka ma wspomniane funkcje.
 • Gdy obrazy są drukowane w cyfrowym punkcie usługowym, należy zapytać, czy obrazy mogą być wydrukowane bez obciętych krawędzi.

[287] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówDrukowanieNie można drukować zdjęć z datą.

 • Jeśli ustawisz opcję [Wpisz datę] na [WŁ.], możesz drukować zdjęcia z datą. Należy pamiętać, że nie można usunąć daty z obrazu na aparacie.
 • Jeśli chcesz drukować obrazy z datą, użyj opcji [Ustawienie druku] pod pozycją [Określ wydruk].
 • Można wydrukować zdjęcia z nadrukowaną datą, jeżeli drukarka lub oprogramowanie rozpoznaje dane Exif. Informacje na temat obsługi danych Exif można uzyskać od producenta drukarki lub oprogramowania.
 • Przy użyciu programu PlayMemories Home możesz drukować obrazy z datą bez jej zapisywania.
 • Wykonując odbitki zdjęć w punkcie usługowym, można poprosić o nadruk daty.

[288] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInneObiektyw zachodzi mgłą.

 • Doszło do kondensacji wilgoci. Wyłącz urządzenie i nie używaj go przez około godzinę.

[289] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInneUrządzenie zatrzymuje się z wysuniętym obiektywem./Urządzenie wyłącza się z wysuniętym obiektywem.

 • Nie używać siły, gdy obiektyw przestał się poruszać.
 • Włóż naładowany akumulator, po czym włącz urządzenie ponownie.

[290] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInneGdy urządzenie jest używane przez długi czas, rozgrzewa się.

 • Nie jest to usterka. Wyłącz urządzenie i nie używaj go przez dłuższą chwilę.

[291] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInnePo włączeniu urządzenia ukazuje się ekran ustawiania zegara.

 • Nastaw ponownie datę i godzinę.
 • Wbudowany akumulator podtrzymujący rozładował się. Włóż naładowany akumulator i zostaw wyłączone urządzenie na co najmniej 24 godziny.

[292] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInneLiczba możliwych do zarejestrowania zdjęć nie zmniejsza się lub zmniejsza po dwa jednocześnie.

 • Jest to spowodowane stopniem kompresji zdjęcia, a rozmiar zdjęcia po kompresji zmienia się w zależności od zdjęcia wykonanego jako zdjęcie JPEG.

[293] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInneUrządzenie nie działa prawidłowo.

 • Wyłącz urządzenie. Wyciągnij akumulator i włóż go ponownie. Jeżeli urządzenie jest gorące, należy wyjąć akumulator i odczekać, aż ostygnie, przed wykonaniem powyższej procedury.
 • Jeżeli używany jest zasilacz sieciowy AC-UD10/AC-UD11 (sprzedawany oddzielnie), odłączyć przewód zasilający. Następnie ponownie podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie. Jeśli urządzenie powtarza ten sam błąd lub wciąż nie działa po wypróbowaniu tych rozwiązań, należy skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym autoryzowanym serwisem Sony.

[294] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInneNa ekranie pojawia się „--E-”.

 • Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie. Jeśli problem występuje dalej nawet po zastosowaniu tej procedury, sformatuj kartę pamięci.

[295] Rozwiązywanie problemówKomunikatyKomunikatyWskazania autodiagnostyki

Jeżeli pojawi się kod zaczynający się od litery, oznacza to, że włączyła się funkcja autodiagnostyki urządzenia. Ostatnie dwie cyfry (oznaczone jako □□) będą różne w zależności od stanu urządzenia.
Jeżeli problemu nie można usunąć nawet po kilkakrotnym wykonaniu poniższych czynności, urządzenie może wymagać naprawy. Należy skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym, autoryzowanym serwisem Sony.

C:32:□□

 • W urządzeniu wystąpił problem sprzętowy. Wyłącz i ponownie włącz zasilanie.

C:13:□□

 • Urządzenie nie może czytać lub zapisywać danych na karcie pamięci. Spróbuj kilka razy wyłączyć i włączyć urządzenie lub wyjąć i włożyć kartę pamięci.
 • Włożono niesformatowaną kartę pamięci. Sformatuj kartę pamięci.
 • Włożonej karty pamięci nie można używać w tym urządzeniu lub dane zostały uszkodzone. Włóż nową kartę pamięci.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

 • Wystąpiła usterka urządzenia. Wykonaj inicjalizację urządzenia, a następnie ponownie włącz zasilanie.

E:94:□□

 • Występuje usterka podczas zapisu lub kasowania danych. Konieczna jest naprawa urządzenia. Należy skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym, autoryzowanym serwisem Sony. Musisz zapamiętać i podać wszystkie cyfry w kodzie błędu zaczynającego się od E.

[296] Rozwiązywanie problemówKomunikatyKomunikatyKomunikaty ostrzegawcze

Ustaw obszar/datę/czas.

 • Ustaw lokalizację, datę i godzinę. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy naładować wewnętrzny akumulator podtrzymujący.

Nie można użyć karty pamięci. Sformatować kartę?

 • Karta pamięci została sformatowana z poziomu komputera i format pliku został zmodyfikowany. Wybierz [Enter], a potem sformatuj kartę pamięci. Można ponownie korzystać z tej karty pamięci, ale wszystkie zapisane na niej wcześniej dane zostaną skasowane. Operacja formatowania może trwać dość długo. Jeżeli komunikat nadal się pojawia, wymień kartę pamięci.

Błąd karty pamięci

 • Została włożona nieodpowiednia karta pamięci.
 • Formatowanie nie powiodło się. Ponownie sformatuj kartę pamięci.

Nie można odczytać karty pamięci. Włóż ponownie kartę pamięci.

 • Została włożona nieodpowiednia karta pamięci.
 • Karta pamięci jest uszkodzona.
 • Styki karty pamięci są zabrudzone.

Ta karta pamięci nie może być normalnie odtwarzana i zapisywana.

 • Została włożona nieodpowiednia karta pamięci.

Przetwarza...

 • W trakcie operacji redukowania szumów przeprowadzana jest redukcja szumów. Podczas wspomnianej procedury redukcji nie można wykonywać dalszych zdjęć.

Nie można wyświetlić.

 • Wyświetlanie zdjęć zapisanych przy użyciu innych urządzeń lub obrazów zmodyfikowanych przy użyciu komputera może być niemożliwe.

Nie można drukować.

 • Próbowałeś oznaczyć obrazy RAW znacznikiem DPOF.

Aparat przegrzany. Pozwól mu ostygnąć.

 • Urządzenie jest gorące, ponieważ zdjęcia były wykonywane bez przerwy. Wyłącz zasilanie. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie i znowu będzie gotowe do pracy.


 • Urządzenie przez dłuższy czas wykonywało zdjęcia, jego temperatura wzrosła. Przerwij rejestrowanie obrazów do momentu ostygnięcia urządzenia.

Nagrywanie niedostępne w tym formacie filmu.

 • Ustaw [Format pliku] na [MP4].


 • Liczba obrazów przekracza wartość, przy której urządzenie może zarządzać danymi w pliku bazy danych.


 • Nie można wpisać rejestru do bazy danych. Należy zaimportować wszystkie obrazy do komputera i odzyskać kartę pamięci.

Błąd bazy danych obrazu

 • W pliku bazy danych obrazów wystąpiły nieprawidłowości. Wybierz [Ustawienia][Odz. bazę dan. obr.].

Błąd systemu
Błąd aparatu. Wyłącz i włącz zasilanie.

 • Wyjmij akumulator, a potem ponownie go włóż. Jeśli komunikat pojawia się często, należy skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym serwisem Sony.

Nie można powiększyć.
Nie można obrócić obrazu.

 • Mogą wystąpić problemy z powiększaniem lub obracaniem zdjęć zarejestrowanych innymi urządzeniami.

[297] Rozwiązywanie problemówSytuacje mogące sprawić trudność przy obsłudze urządzeniaSytuacje mogące sprawić trudność przy obsłudze urządzeniaSytuacje, które mogą sprawić trudność przy obsłudze urządzenia

W określonych warunkach nie można w pełni korzystać z funkcji urządzenia.
Wykonując zdjęcia w takich warunkach albo skomponuj ujęcie na nowo, albo zmień tryb wykonywania zdjęcia, następnie ponownie wykonaj zdjęcia.

Słabe oświetlenie

 • Rozległa panorama
 • AF z podążaniem

Zbyt intensywne oświetlenie

 • AF z podążaniem

Zmienny poziom oświetlenia

 • AF z podążaniem

Migające światła

 • Rozległa panorama

Obiekty znajdujące się zbyt blisko urządzenia

 • Rozległa panorama

Duże ruchome obiekty lub obiekty poruszające się zbyt szybko

 • Lepsza automatyka
 • Rozległa panorama
 • Auto HDR
 • AF z podążaniem

Obiekty zbyt małe lub zbyt duże

 • Rozległa panorama
 • AF z podążaniem

Obrazy o małym kontraście, na przykład niebo lub piaszczysta plaża

 • Rozległa panorama
 • Lepsza automatyka

Sceny ciągle podlegające zmianom, np. wodospady

 • Rozległa panorama
 • Lepsza automatyka