IC RecorderICD-PX232

Redukcja szumów podczas nagrywania (LCF) – funkcja Low Cut Filter

Funkcja „LCF” (Low Cut Filter) umożliwia nagrywanie z mniejszą ilością szumów.

  1. W trybie zatrzymania lub nagrywania naciśnij MENU, aby przejść do trybu menu.
  2. Naciśnij souni_cue_fr lub souni_cue_ff, aby wybrać „LCF”, po czym naciśnij souni_playPLAY/ENTER.

  3. Naciśnij souni_cue_fr lub souni_cue_ff, aby wybrać „ON”, po czym naciśnij souni_playPLAY/ENTER.
  4. Naciśnij souni_stop (stop), aby wyjść z trybu menu.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z dostępnych pozycji menu.

ON:

Dyktafon cyfrowy tłumi dźwięki o niskiej częstotliwości, takie jak dźwięk projektora czy wycie wiatru itp.

OFF:

Wyłączenie funkcji filtra redukcji szumów.

(Ustawienie wstępne)

Wskazówka

  • Wybierz „OFF” w kroku 3, aby wyłączyć funkcję filtra redukcji szumów.