Trådlös blixttagning

Det finns två olika sätt att använda trådlös blixt. Det ena är att använda ljussignaler, och det andra att använda radiosignaler för att kommunicera med blixten. När ljussignaler används, används blixten på kameran som styrenhet. För trådlös blixttagning med radiosignaler behövs en trådlös radiokontroll (säljs separat). Se bruksanvisningen till blixten eller den trådlösa radiokontrollen för närmare om vilka inställningar som behöver göras.
  1. Ta av skoskyddet från kameran och montera blixten eller den trådlösa radiokontrollen.
    • Om du ska använda trådlös blixttagning med ljussignaler, så ställ in den monterade blixten som styrenhet.
  2. MENU (Kamerainst.1) → [Blixtläge][Trådlös blixt].
  3. Placera ut en separat blixt som är inställd på trådlöst blixtläge avskilt från kameran, eller en blixt som är ansluten till en trådlös radiomottagare (säljs separat).
    • Tryck på AEL-knappen på kameran för att avfyra en provblixt.

Inställning för AEL-knappen

Vi rekommenderar att du ställer in MENU (Kamerainst.2)[Spec.knapp(Tagn.)][AEL-knappens funkt.][AEL intryckt] vid trådlös blixttagning.

OBS!

  • Det kan hända att den separata blixten avfyras om den uppfångar ljussignaler från en blixt som används som styrenhet på en annan kamera. Byt i så fall kanal för blixten. Se blixtens bruksanvisning för närmare detaljer om hur man byter kanal.
  • Två blixtar (en styrenhet och en separat blixt) krävs för trådlös blixttagning med ljussignaler.
  • HVL-F20M går bara att använda som styrenhet.