Bländardriftläge (stillbild)

Kamerans bländardrivsystem ändras för att prioritera autofokusföljningsförmågan vid tagning med den elektroniska slutaren (gäller endast när ett kompatibelt objektiv är monterat).
Denna funktion går att använda om kamerans systemmjukvara (firmware) är Ver. 3.00 eller senare.

  1. MENU(Kamerainst.1) → [Bländardriftläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:
Det vanliga bländardrivsystemet används.
Fokusprioritet:
Bländardrivsystemet ändras för att prioritera autofokusförmågan. Vid kontinuerlig tagning med den elektroniska slutaren gör läget [Fokusprioritet] det möjligt att hålla skärpan inställd hela tiden med ett bländarvärde högre än F11.

OBS!

  • När läget [Fokusprioritet] är valt kan det hända att det hörs ljud från bländardrivsystemet, att hastigheten för kontinuerlig tagning sjunker, och att skärmen flimrar. Om du vill undvika sådana problem så ändra inställningen till [Standard].
  • Punkten [Bländardriftläge] är fast inställd på [Standard] i följande fall:
    • När ett inkompatibelt objektiv är monterat.
    • När punkten [Slutartyp] är inställd på [Mekanisk slutare].
  • Vid enbildstagning med punkten [Slutartyp] inställd på [Auto] drivs bländaren av [Standard]-systemet även om [Fokusprioritet] är valt.