Przewodnik pomocniczy

MDR-10RBT

Podręcznik użytkownika jest przydatny w wypadku wystąpienia problemów. Można w nim również znaleźć odpowiedzi na pytania.