Телевизор

Наслаждаване на ТВ програми

Гледане на ТВ програми

Гледане в 3D (само за 3D модели)

Използване на SNS за споделяне на програми с приятели

Запис на програми

Записване на USB HDD устройство (само за модели с USB HDD запис)

Възпроизвеждане на звука на телевизора през други устройства

Свързване на аудио система

Свързване на безжичен субуфер (опционален)

Използване на функцията BRAVIA Sync за работа с друго устройство

Гледане/слушане от свързани устройства

Преглед на снимки в 4K/HDR от съвместими устройства (само за 4K модели)

Свързване на BD/DVD плейър

Свързване на компютър/цифров фотоапарат/камера

Свързване на USB устройство

Използване на функцията BRAVIA Sync за работа с друго устройство

Свързване на IR Blaster (само за модели, съвместими с IR Blaster)

Използване със смартфони/таблети

Показване на екрана на смартфон/таблет на телевизора

Споделяне на снимки/музика/видео, записани на смартфони/таблети

Използване на смартфон/таблет за управление на телевизора

Свързване към мрежа

Кабелна LAN връзка

Безжична LAN връзка

Wi-Fi Direct връзка

IPv6 настройки

Използване на домашна мрежа

Използване на домашна мрежа

Настройки

Конфигуриране на настройки, свързани с основни функции на телевизора

Конфигуриране на настройки, свързани с мрежови връзки и периферно оборудване

Конфигуриране на настройки, свързани с предпочитания за системата

Конфигуриране на настройки, свързани с лична информация, например защита

Отстраняване на неизправности

Самодиагностика

Симптоми, свързани със захранване

Симптоми, свързани с картина/екран

Симптоми, свързани с приемане на сигнал

Симптоми, свързани със звука

Симптоми, свързани с дистанционното

Симптоми, свързани с тъчпад дистанционното

Симптоми, свързани с 3D картина/очила (само за 3D модели)

Симптоми, свързани със свързани устройства

Симптоми, свързани с USB HDD записване

Симптоми, свързани с мрежа/приложения

Симптоми, свързани с домашната мрежа

Симптоми, свързани с Bluetooth устройство

Симптоми, свързани с дублиране на екрана

Симптоми, свързани с дублиране One-touch (само за NFC модели)

Симптоми, свързани с “Video & TV SideView”

[1] Наслаждаване на ТВ програмиГледане на ТВ програмиИзползване на програмния справочник

Можете бързо да намерите предпочитаните програми.

 1. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутона GUIDE, за да се покаже справочникът на цифровите програми.

  Тъчпад дистанционно: Натиснете бутона DISCOVER, после изберете програмния справочник в излъчваната категория.
 2. Изберете програмата, която ще гледате.
  Показват се детайли за програмата.
 3. Изберете [Покажи], за да гледате програмата.

За да използвате допълнителни функции

 1. Натиснете бутона ACTION MENU, докато е показан програмният справочник. После изберете желания елемент.

[2] Наслаждаване на ТВ програмиГледане на ТВ програмиПриемане на разпространение на данни

За показване на текстова информация

Можете да преглеждате различна текстова и текст-базирана графична информация, включително национални новини, информация за времето и ТВ програми. Информацията, която ви интересува, може да бъде избрана от няколко страници, като въведете номер.

 1. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутона , за да се покаже текстова информация.

  Тъчпад дистанционно: Натиснете бутона ACTION MENU, после изберете Текст.

Относно цифровата услуга за текстова информация

Цифровата текстова услуга предлага богато графично съдържание с плавни графики и изображения. Можете да използвате различни функции като връзки към страници и лесен метод за навигация. Тази услуга се поддържа от множество разпространители. (Наличността на тази функция зависи от вашия модел/регион/държава.)

Относно цифровото интерактивно приложение

Интерактивното приложение предлага висококачествен цифров текст и графика заедно с разширени опции. Тази услуга се поддържа от разпространителите. (Наличността на тази функция зависи от вашия модел/регион/държава.)

Забележка

 • Интерактивната услуга е налична само ако се предоставя от разпространителя.
 • Наличните функции и съдържание на екрана се различават в зависимост от разпространителя.
 • Ако са избрани субтитри и сте стартирали приложение за цифров текст от бутона, е възможно при определени обстоятелства субтитрите да не се показват. Когато затворите приложението за цифров текст, показването на субтитрите ще се възстанови автоматично.

За гледане на NVOD/MF услуга

NVOD (Близко видео по заявка) и MF (Многопоточно) са стандарти за разпространение на няколко програми едновременно на един канал.

NVOD предоставя няколко копия от програмата по разпределен график, а MF ви позволява да изберете желаната програма от няколко програми в един канал.

 1. Докато гледате услугата NVOD/MF, натиснете бутона ACTION MENU.
 2. Изберете [Допълнителни услуги] — желаната програма.

Забележка

 • Тази функция е налична, когато разпространителят предоставя NVOD/MF услуга.

[3] Наслаждаване на ТВ програмиГледане на ТВ програмиОтносно иконите в информационната лента

Когато сменяте канала, за кратко се появява информационна лента. На лентата може да са показани следните икони.

: Услуга за данни (приложение на излъчването)

: Радио услуга

: Кодирана услуга/услуга с абонамент

: Налично е многоезично аудио

: Налични са субтитри

: Налични са субтитри и/или звук за хора с увреден слух

: Препоръчителна минимална възраст за текущата програма (от 3 до 18 години)

: Родителски контрол

: Контрол на цифрови програми

: Наличен звук за хора с увредено зрение

: Налично е изговаряне на субтитрите

: Наличен е многоканален звук

[4] Наслаждаване на ТВ програмиГледане на ТВ програмиГледане на ТВ програми с YouView (само за модели за Великобритания)

За да разрешите/забраните YouView

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Настройка на каналите] — [YouView настройка].
 2. Изберете [Включи] или [Изключи], после изберете [Да].
 3. Следвайте процедурата за настройка.

За да използвате YouView Guide

Използвайте YouView Guide, за да видите какво се излъчва в момента и какво предстои през следващата седмица, и за да наваксате с програмите, които може да сте пропуснали през последните седем дни.

 1. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутона GUIDE, за да се покаже програмният справочник.

  Тъчпад дистанционно: Натиснете бутона DISCOVER, после изберете програмния справочник в излъчваната категория.
 2. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутоните/, за да изберете програма, после натиснете бутона .

  Тъчпад дистанционно: Плъзнете наляво или надясно по тъчпада, за да изберете програма, после натиснете тъчпада.
  Наличните програми са маркирани с икона за възпроизвеждане.

Съвет

 • Натиснете бутона TV на инфрачервеното дистанционно управление, когато гледате телевизия, за да се покаже Mini Guide и да видите какво се излъчва в момента и какво следва. (Тази функция не може да се използва, когато към телевизора е свързан декодер чрез IR blaster.)

За да проверите програмната информация (Information Panel)

Information Panel ви позволява да научите повече за програмата, рейтинга и за наличността в HD. Можете също да възпроизвеждате още епизоди от същите сериали, когато са налични по заявка.

 1. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутона .

  Тъчпад дистанционно: Натиснете бутона ACTION MENU, после изберете [Информация].

За достъп до On Demand, Discover и YouView Search (YouView Menu)

 1. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете синия бутон в YouView Guide или Mini Guide, за да се покаже YouView Menu.

  Тъчпад дистанционно: Натиснете бутона ACTION MENU, после изберете синия бутон в YouView Guide или Mini Guide, за да се покаже YouView Menu.
 2. Намерете програмата, която искате да гледате, като използвате следните опции.
  Players: Достъп до BBC iPlayer, ITV Player, All 4 и Demand 5 в YouView.
  Discover: Бърз преглед на популярни или наскоро добавени програми. Можете също да откривате нови програми по жанрове, напр. За деца, Филми и др.
  YouView Search: Намира конкретна излъчвана програма или по заявка в YouView.

Забележка

 • Следните елементи на менюто не са налични, когато YouView е разрешено;

  • Сателитни предавания
  • Предпочитани
  • Подсещане
  • Контрол на цифрови програми
  • Подреждане на цифрови програми
  • Персонализиране на клавиш TV
  • Информация за цифрови програми от функцията за търсене на екрана на Меню Home (използвайте вместо това “YouView Search”)
  • Запис на програми
 • Имената на услугите могат да бъдат променяни без уведомяване.

[5] Наслаждаване на ТВ програмиГледане в 3D (само за 3D модели)Относно 3D телевизори и 3D очила (само за 3D модели)

Има два вида 3D очила: пасивни 3D очила и активни 3D очила. Вижте хартиеното ръководство, доставено с телевизора, за да видите кой вид 3D очила се поддържат.

Препоръчително разстояние за гледане на 3D изображения

Ако разстоянието за гледане не е подходящо, изображението може да е двойно. Седнете на разстояние от телевизора, което е поне 3 пъти колкото височината на екрана. Препоръчително е да се седне директно пред телевизора.

Обхват на комуникацията между телевизора и активните 3D очила

Вашата позиция на гледане трябва да бъде в границите на подходящото разстояние. Вижте следните диаграми. Работното разстояние зависи от препятствията (хора, метал, стени и др.) и/или от електромагнитните смущения.


Изглед отгоре

(A) 120°

(B) 1-6 m


Изглед отстрани

(A) 45°

(B) 1-6 m

(C) 30°

Забележка

 • Препоръчителният ъгъл на гледане и разстоянието може да се различават в зависимост от местоположението на телевизора и условията в стаята.

Поддръжка на вашите очилата

 • Почиствайте внимателно очилата с мека кърпа.
 • Упорити петна могат да се премахват с кърпа, леко навлажнена с разтвор от мек сапун и топла вода.
 • Ако използвате предварително третирана с препарат кърпа, следвайте инструкциите на опаковката.
 • Никога не използвайте за почистване силни разтворители, като например разредител, спирт или бензол.

[6] Наслаждаване на ТВ програмиГледане в 3D (само за 3D модели)Подготовка на 3D очила (само за 3D модели)

Има два вида 3D очила: пасивни 3D очила и активни 3D очила. Вижте хартиеното ръководство, доставено с телевизора, за да видите кой вид 3D очила се поддържат. После следвайте инструкциите по-долу, за да подготвите 3D очилата.

За пасивни 3D очила

Използвайте пасивни 3D очила, когато са доставени с вашия телевизор. Ако не са доставени очила, купете чифт пасивни 3D очила, модел TDG-500P. Можете да гледате 3D, като сложите пасивните 3D очила.

За активни 3D очила

Използвайте активни 3D очила, когато са доставени с вашия телевизор. Ако не са доставени очила, купете чифт активни 3D очила, модел TDG-BT500A. Преди да използвате активните 3D очила за първи път, трябва да ги регистрирате на вашия телевизор. Следвайте стъпките по-долу.

 1. Свалете защитното фолио на батерията.

 2. Включете телевизора, после задръжте очилата на 50 cm от телевизора.
 3. Натиснете и задръжте бутона/индикатора(Захранване) на очилата за 2 секунди.

  Активните 3D очила се включват и регистрацията започва (бутонът/индикатор(Захранване) премигва в зелено и жълто). Когато регистрацията приключи, за около 5 секунди се появява съобщение на екрана на телевизора и индикаторът светва в зелено за 3 секунди.

  Ако регистрацията е неуспешна, активните 3D очила се изключват автоматично. В този случай повторете горната процедура.

 4. Сложете си активните 3D очила.

Следващия път вече можете да използвате активните 3D очила само като ги сложите. За да ги изключите, натиснете и задръжте бутона/индикатора(Захранване) на очилата за 2 секунди. За да ги включите отново, натиснете бутона/индикатора(Захранване).

Съвет

 • За да използвате активните 3D очила с друг телевизор, трябва да ги регистрирате на телевизора. Изпълнете процедурата от стъпка 2.

[7] Наслаждаване на ТВ програмиГледане в 3D (само за 3D модели)Гледане в 3D (само за 3D модели)

Можете да изживеете невероятни 3D забавления като стереоскопични 3D игри и Blu-ray 3D дискове.

За да гледате 3D, свържете 3D-съвместимо устройство директно към телевизора чрез одобрен HIGH SPEED HDMI кабел с логото на HDMI.

 1. Подгответе 3D очилата.
 2. Покажете съдържанието, което ще гледате в режим 3D, на екрана на телевизора.
 3. Сложете си 3D очилата.
  Сега трябва да можете да гледате 3D изображения. Ако няма 3D ефект, изпълнете следните стъпки.
 4. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Екран] — [3D настройки].
 5. Изберете режим [3D дисплей], който подхожда на показваното съдържание.

  В зависимост от входния сигнал или формат [3D (Една до друга)]/[3D (Една над друга)] може да не е възможно да бъдат избрани.

Съвет

 • В допълнение към режима [3D дисплей] можете да използвате различни 3D опции в [3D настройки]. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Екран] — [3D настройки].

Забележка

 • 3D ефектът може да е по-слабо отчетлив при ниска околна температура.
 • Ако [Motionflow] в [Картина] е настроен на друго освен на [Изкл.], процесът за минимизиране на трептенето на екрана може да повлияе на плавното движение на картината. В този случай натиснете бутона ACTION MENU, после изберете [Картина] — [Motionflow] — [Изкл.]. (Само за модели, съвместими с [Motionflow].)

[8] Наслаждаване на ТВ програмиИзползване на SNS за споделяне на програми с приятелиИзползване на социални мрежи, докато гледате телевизия

Можете да преглеждате туитове, които споменават програмата, която гледате.

 1. Свържете се към широколентова интернет връзка.
 2. Докато гледате програма, натиснете бутона ACTION MENU, после изберете туит.
  Показва се екранът Социален преглед.

За да зададете ключова дума за търсене

Можете също да зададете ключова дума за търсене, за да виждате туитове, свързани с тази ключова дума.

 1. Докато е показан екранът Социален преглед, натиснете бутона ACTION MENU, после изберете [Редактиране на ключова дума].
 2. Изберете желаната ключова дума за търсене.

За да промените посоката на превъртане от хоризонтална на вертикална

 1. Докато се показва екранът Социален преглед, натиснете бутона ACTION MENU, изберете [Предпочитания] — [Смяна на изгледа], после изберете желаната настройка.

Съвет

 • Можете да промените настройките на ключовата дума за търсене. Докато се показва екранът Социален преглед, натиснете бутона ACTION MENU, изберете [Предпочитания], после изберете желаната настройка.

[9] Запис на програмиЗаписване на USB HDD устройство (само за модели с USB HDD запис)Регистриране на USB HDD устройство (само за модели с USB HDD запис)

Свържете USB HDD устройство към телевизора и се наслаждавайте на записите на цифрови предавания. Ако вашият телевизор има два или повече USB порта, свържете USB HDD устройството към порта, означен “HDD REC.”

Забележка

 • Тази функция е налична само за определени модели в Европа, Австралия и Нова Зеландия.

(A) USB HDD устройство

(B) USB кабел (не е доставен)

 1. Свържете USB HDD устройство към USB порта, означен “HDD REC”, на вашия телевизор.
 2. Включете USB HDD устройството.
 3. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Настройка на устройство за запис] — [Регистрация на HDD].
 4. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате USB HDD устройството.

За да отмените регистрацията на USB устройство

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Настройка на устройство за запис] — [Дерегистрация на HDD] — устройството, чиято регистрация искате да отмените.

[10] Запис на програмиЗаписване на USB HDD устройство (само за модели с USB HDD запис)Запис One-touch (само за модели с USB HDD записване)

Забележка

 • Тази функция е налична само за определени модели в Европа, Австралия и Нова Зеландия.
 1. Инфрачервено дистанционно управление: Докато гледате програма, която искате да запишете, натиснете бутона REC.

  Тъчпад дистанционно: Докато гледате програма, която искате да запишете, натиснете бутона ACTION MENU, после изберете Започни запис.

  Записът започва.

 2. На показания екран задайте времето за запис.

  За да записвате до края на програмата, изберете [Фиксиран]. За да зададете произволна дължина на времето (1 минута до 8 часа), изберете [Потребителски].

За ръчно спиране на записа

 1. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутона .

  Тъчпад дистанционно: Натиснете бутона ACTION MENU, после изберете Спиране на записа.
 2. Изберете [Стоп] на показания екран.

За да промените часа на спиране на записа

 1. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутона .

  Тъчпад дистанционно: Натиснете бутона ACTION MENU, после изберете Спиране на записа.
 2. На показания екран изберете [Промяна], за да промените часа на спиране на записа.

Забележка

 • При някои програми записването не може да бъде спряно чрез натискане на бутона. За да спрете записа на такива програми, натиснете бутона ACTION MENU, после изберетеСпиране на записа.

[11] Запис на програмиЗаписване на USB HDD устройство (само за модели с USB HDD запис)Запис с таймер (само за модели с USB HDD записване)

Забележка

 • Тази функция е налична само за определени модели в Европа, Австралия и Нова Зеландия.
 1. Натиснете бутона DISCOVER, после изберете програмния справочник в излъчваната категория.
 2. Изберете желаната програма в програмния справочник, после изберете [Таймер за запис].
 3. Изберете [Таймер - събитие] или [Настрой таймер].

За да настроите ръчно таймера чрез указване на дата, час и канал

 1. Натиснете бутона DISCOVER, после изберете програмния справочник в излъчваната категория.
 2. Преместете фокуса на най-левия елемент, после го преместете наляво, за да отворите менюто.
 3. Изберете [Списък на таймера] — [Ръчен таймер за запис].
 4. Конфигурирайте настройката на таймера.
 5. Изберете [Настрой таймер].

За да проверите, промените или изтриете настройките на таймера

 1. Натиснете бутона DISCOVER, после изберете програмния справочник в излъчваната категория.
 2. Преместете фокуса на най-левия елемент, после го преместете наляво, за да отворите менюто.
 3. Изберете [Списък на таймера], после променете настройките.

Съвет

 • Могат да бъдат създадени до 32 настройки за таймер.
 • Ако записът е неуспешен, резултатът ще бъде в [Списък с грешки при запис]. Натиснете бутона HOME, после изберете [Programme Guide] — [Списък със записани заглавия] — [Списък с грешки при запис].
 • В програмния справочник можете да местите фокуса до желаната програма и да натиснете бутона REC, за да настроите запис с таймер за програмата.

Забележка

 • Таймерът за запис не може да се стартира, ако захранващият кабел е изваден.

[12] Запис на програмиЗаписване на USB HDD устройство (само за модели с USB HDD запис)Гледане/изтриване на записано съдържание (само за модели с USB HDD запис)

Забележка

 • Тази функция е налична само за определени модели в Европа, Австралия и Нова Зеландия.

За да гледате записано съдържание

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Programme Guide] — [Списък със записани заглавия] — съдържанието, което ще гледате.

За да изтриете записано съдържание

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Programme Guide] — [Списък със записани заглавия].
 2. Натиснете бутона ACTION MENU, после изберете [Изтрий] — съдържанието, което ще изтриете — [Изтрий].

[13] Запис на програмиЗаписване на USB HDD устройство (само за модели с USB HDD запис)Бележки относно използване на USB HDD устройство (само за модели с USB HDD запис)

Забележка

 • Тази функция е налична само за определени модели в Европа, Австралия и Нова Зеландия.
 • Поддържат се само USB HDD с капацитет по-голям от 32 GB.
 • Връзка с USB HDD устройство през USB концентратор не се поддържа. Свържете устройството директно към телевизора.
 • Всички данни, записани на USB HDD устройството, ще бъдат изтрити, когато бъде форматирано по време на процеса на регистрация. USB HDD устройството не може да се използва с компютър, след като е регистрирано в телевизора. За да разрешите използването на USB HDD устройство на компютър, форматирайте го от компютъра. (Имайте предвид, че всички данни на USB HDD устройството ще бъдат изтрити).
 • Могат да бъдат регистрирани максимум 8 USB HDD устройства.
 • Само този телевизор може да възпроизвежда данните, записани на USB HDD устройството.
 • Функцията за запис се поддържа само за цифрови телевизионни предавания и радио. Записът на предавания на данни не се поддържа.
 • Кодирани сигнали не могат да се записват.
 • Записът не може да се осъществи в следните случаи:

  • Телевизорът не може да разпознае регистрираното USB HDD устройство.
  • Повече от 1 000 програми са записани на USB HDD устройството.
  • USB HDD устройството е пълно.
 • Автоматичният избор на програма може да не е възможен, докато тя се записва.
 • Не е възможен запис на програма, ако записът не е разрешен.
 • Ако използвате Модул за условен достъп (CAM), избягвайте да използвате родителски контрол, който може да не работи по време на запис. Като алтернатива можете да използвате блокирането на програми или родителския контрол на самия телевизор, ако той се поддържа от разпространителя.
 • В Норвегия някои програми не могат да се записват поради законови ограничения.
 • Ако телевизорът е подложен на удар по време на USB HDD запис, може да има смущения в записаното съдържание.
 • Sony не носи отговорност при никакви обстоятелства за неуспешен запис, всяка щета или загуба на записано съдържание, причинено или свързано с неизправност на телевизора, смущения в сигнала или всеки друг проблем.

[14] Възпроизвеждане на звука на телевизора през други устройстваСвързване на аудио системаСвързване на аудио система

Вижте долните илюстрации за свързване на аудио система. След като завършите свързването, конфигурирайте настройките на звука за възпроизвеждане на звука на телевизора през аудио система (вижте връзката към съответната тема в долната част на тази страница).

За свързване на ARC аудио система с използване на HDMI кабел

Свържете аудио система (напр. система за домашно кино) с HDMI изход към телевизора, като използвате HDMI кабел.

(A) Аудио система

(B) HDMI кабел (не е доставен)*

* Уверете се, че използвате одобрен HIGH SPEED HDMI кабел с HDMI лого.

Съвет

 • Когато свързвате съвместима с BRAVIA Sync цифрова аудио система, която притежава Audio Return Channel (ARC) технология, свържете към жака “HDMI IN 4” HDMI кабел (жака “HDMI IN 4” е маркиран със знака “ARC”). Ако обаче свързвате система, която не е съвместима с BRAVIA Sync или няма Audio Return Channel, е необходима допълнителна аудио връзка през DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 • Вижте ръководството за употреба на аудио системата за подробности относно свързването на други устройства и за първоначална настройка.

За да свържете аудио система, която няма ARC, чрез оптичен аудио кабел

Свържете аудио система (напр. система за домашно кино) с цифров вход към телевизора, като използвате оптичен аудио кабел.

(A) Аудио система

(B) Оптичен аудио кабел (не е доставен)

Съвет

 • Вижте ръководството за употреба на аудио системата за подробности относно свързването на други устройства и за първоначална настройка.

За свързване на аудио система чрез аудио кабел

Свържете аудио система (напр. усилвател) към телевизора чрез аудио кабел.

(A) Аудио система

(B) Аудио кабел (не е доставен)

Съвет

 • Вижте ръководството за употреба на аудио системата за подробности относно свързването на други устройства и за първоначална настройка.

[15] Възпроизвеждане на звука на телевизора през други устройстваСвързване на аудио системаВъзпроизвеждане на звука на телевизора през аудио система

Когато използвате HDMI връзка или оптична аудио връзка

 1. След като направите връзката, натиснете бутона ACTION MENU, после изберете [Говорител] — [Аудио система].
 2. Включете свързаната аудио система, после регулирайте силата на звука.
  Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync чрез HDMI връзка, можете да го управлявате през дистанционното на телевизора.

Забележка

 • Трябва да конфигурирате настройките [Цифров аудио изход] според аудио системата. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Звук] — [Цифров аудио изход]. (Наличието на [Цифров аудио изход] зависи от региона/държавата.)

Когато използвате връзка чрез аудио кабел

 1. След като осъществите връзката, натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Звук] — [Слушалки/аудио изход] — [Аудио изход (Постоянен)].
 2. Включете свързаната аудио система, после регулирайте силата на звука.

Съвет

 • Когато използвате външна аудио система, аудио изходът на телевизора може да се управлява от дистанционното на телевизора, ако [Слушалки/аудио изход] е настроен на [Аудио изход (Променлив)]. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Звук] — [Слушалки/аудио изход] — [Аудио изход (Променлив)].
 • Когато свързвате субуфер, натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Звук] — [Слушалки/аудио изход] — [Събуфер].

[16] Възпроизвеждане на звука на телевизора през други устройстваСвързване на безжичен субуфер (опционален)Свързване на безжичен субуфер (опционален)

Можете да използвате допълнителния безжичен субуфер SWF-BR100, за да засилите басовите честоти на звука на телевизора.

(A) Безжичен трансивер

(B) Безжичен субуфер SWF-BR100

(C) Аудио кабел

 1. Свържете аудио кабела (доставен) към безжичния трансивер.
 2. Свържете другия край на аудио кабела към AUDIO OUT/жак на телевизора.
 3. Свържете безжичния трансивер към USB () порт на телевизора.
  [Слушалки/аудио изход] автоматично се настройват на [Събуфер].
 4. Разположете безжичния субуфер и го свържете към променливотоково захранване.
  Препоръчва се да поставите безжичния субуфер възможно най-близо до телевизора.

Съвет

 • Когато връзката с безжичния трансивер е прекъсната, оригиналната настройка на [Слушалки/аудио изход] се възстановява автоматично.
 • За подробности относно настройката на безжичния субуфер вижте ръководството за употреба, доставено с безжичния субуфер.

[17] Възпроизвеждане на звука на телевизора през други устройстваСвързване на безжичен субуфер (опционален)Регулиране на звука на безжичен субуфер (опционален)

Настройките на звука на безжичния субуфер вече са зададени на препоръчителните стойности за вашия телевизор. Следвайте инструкциите, за да промените настройките така, че да отговарят на предпочитанията ви.

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Звук] — [Звук] — [Допълнителни настройки] — [Свързано с режим на звука] — [Безжичен събуфер].

Налични опции

[Ниво на безжичен събуфер]
Регулира нивото на силата на звука на безжичния субуфер.
[Гранична честота (50-200Hz)]
Регулира граничната честота на безжичния субуфер. Всички честоти под граничната честота се извеждат към безжичния субуфер, вместо към високоговорителите на телевизора.
[Фаза]
Задава поляритета на фазата. Изберете настройката според вашите предпочитания.
[Синхронизация на безжичния събуфер]
Регулира забавянето във времето на звука на безжичния субуфер. Ако звукът на безжичния субуфер се забавя, използвайте [+]. Ако звукът избързва, използвайте [-].
[Нулиране на безжичния събуфер]
Нулира настройките за безжичния субуфер до началните им стойности.

За настройка на начина за управление на мощността на безжичния субуфер

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Звук] — [Звук] — [Мощност на безжичния събуфер].

[18] Възпроизвеждане на звука на телевизора през други устройстваИзползване на функцията BRAVIA Sync за работа с друго устройствоОтносно функцията BRAVIA Sync

Ако съвместимо с BRAVIA Sync устройство (напр. BD плейър, AV усилвател) е свързано с HDMI кабел или ако съвместимо с BRAVIA Sync устройство (напр. смартфон, таблет) е свързано с MHL кабел (само за MHL модели), можете да управлявате устройството с дистанционното на телевизора.

[19] Възпроизвеждане на звука на телевизора през други устройстваИзползване на функцията BRAVIA Sync за работа с друго устройствоУстройства, съвместими с BRAVIA Sync

Наличните BRAVIA Sync операции са показани по-долу.

BD/DVD плейър

 • Автоматично включва BD/DVD плейър и превключва на входния сигнал към BD/DVD плейъра, когато го изберете от меню Home или Sync Menu.
 • Автоматично включва телевизора и превключва към входния сигнал от свързания BD/DVD плейър, когато BD/DVD плейърът започне да възпроизвежда.
 • Автоматично изключва свързания BD/DVD плейър, когато изключите телевизора.
 • Управлява работата на менютата (бутони///), възпроизвеждането (напр. бутон) и избора на канали на свързания BD/DVD плейър през дистанционното на телевизора.

AV усилвател

 • Автоматично включва свързания AV усилвател и превключва изхода на звука от високоговорителите на телевизора към аудио системата, когато включите телевизора. Тази функция е налична само ако преди това сте използвали AV усилвателя за извеждане на звука на телевизора.
 • Автоматично превключва изхода на звука към AV усилвател чрез включване на AV усилвателя, когато включите телевизора.
 • Автоматично изключва свързания AV усилвател, когато изключите телевизора.
 • Регулира силата на звука (бутони+/–) и заглушава звука (бутон) на свързания AV усилвател през дистанционното на телевизора.

Видео камера

 • Автоматично включва телевизора и превключва към входния сигнал от свързаната видео камера, когато камерата се включи.
 • Автоматично изключва свързаната видео камера, когато изключите телевизора.
 • Управлява работата на менютата (бутони///), възпроизвеждането (напр. бутон) на свързаната видео камера през дистанционното на телевизора.

Забележка

 • “Управление чрез BRAVIA Sync” (BRAVIA Sync) е възможно само за свързани съвместими с BRAVIA Sync устройства с логото BRAVIA Sync.

[20] Възпроизвеждане на звука на телевизора през други устройстваИзползване на функцията BRAVIA Sync за работа с друго устройствоИзползване на функцията BRAVIA Sync

 1. Включете свързаното устройство.
 2. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Външни входове] — [BRAVIA Sync настройки] — [Управление чрез BRAVIA Sync] — [Вкл.].
 3. Активирайте BRAVIA Sync на свързаното устройство.

  Когато дадено устройство на Sony, съвместимо с BRAVIA Sync, е свързано и включено, а [Управление чрез BRAVIA Sync] е зададено на [Вкл.], BRAVIA Sync се активира автоматично на това устройство. За подробности вижте ръководството за употреба на свързаното устройство.

Налични опции

Наличните опции са показани по-долу. (Опциите може да се различават в зависимост от вашия регион/държава.)

[Автоматично изключване на устройства]:

Ако е настроено на [Изкл.], свързаното устройство не се изключва автоматично, когато се изключи телевизорът.

[Автоматично включване на ТВ]:

Ако е настроено на [Изкл.], телевизорът не се включва автоматично, когато се включи свързаното устройство.

[Автоматична смяна на вход (MHL)] (само за MHL модели):

Ако е настроено на [Вкл.], входът на телевизора автоматично се превключва към съответното устройство, свързано с MHL кабел.

[Списък с BRAVIA Sync устройства]:

Показва списъка с BRAVIA Sync устройства.

[Бутони за управление на устройството]:

Позволява ви да настроите бутони за управление на HDMI/MHL устройство (само за MHL модели).

[MHL зареждане по време на режим Готовност] (само за MHL модели):

Ако е настроено на [Вкл.], свързаното MHL устройство може да се зарежда и когато телевизорът е в режим на готовност.

За използване на Sync Menu

 1. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутона SYNC MENU, после изберете желания елемент в Sync Menu.

  Тъчпад дистанционно: Натиснете бутона ACTION MENU, после изберете [Sync Menu] — желания елемент в Sync Menu.

Съвет

 • Ако натиснете бутона SYNC MENU, рекламният екран се показва в случаите, описани по-долу.

  • HDMI устройство или MHL устройство (само за MHL модели) не е свързано.
  • [Управление чрез BRAVIA Sync] е настроено на [Изкл.].

[21] Гледане/слушане от свързани устройстваПреглед на снимки в 4K/HDR от съвместими устройства (само за 4K модели)Преглед на снимки в 4K резолюция (само за 4K модели)

Снимки с 4K или по-висока резолюция се показват в 4K резолюция (3 840×2 160). Можете да свържете цифров фотоапарат/камера, които поддържат HDMI 4K изход към HDMI IN на телевизора, за да показвате снимки с висока резолюция, записани във фотоапарата. Можете също да показвате снимки с висока резолюция, записани на свързани USB устройства или във вашата домашна мрежа.

Снимките с висока резолюция, записани на устройство, на което има инсталирано приложение, поддържащо 4K (например PlayMemories Studio™), също могат да се показват в 4K резолюция.

Наличността на тази функция зависи от вашия регион/държава.

(A) Цифров фотоапарат

(B) Камера

(C) USB устройство

(D) Мрежово устройство

За да видите снимки, записани на цифров фотоапарат или камера

 1. Свържете цифров фотоапарат или камера, които поддържат HDMI изход към HDMI IN жака на телевизора чрез HDMI кабел.
 2. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутона неколкократно, за да изберете свързаното устройство.

  Тъчпад дистанционно: Натиснете бутона HOME, после изберете свързаното устройство или входа, на който е свързано устройството.
 3. Задайте свързаното устройство на 4K изход.
 4. Стартирайте възпроизвеждане на свързаното устройство.

За да преглеждате снимки, записани на USB устройство или мрежово устройство в 4K резолюция

 1. Свържете USB устройството или мрежовото устройство към телевизора.
 2. Изберете бутона HOME, после изберете [Албум] — USB устройството, сървъра или предварително зададената папка, съдържаща файла за възпроизвеждане — папката или файла от списъка.
  Ако изберете папка, изберете и файла.

Забележка

 • Не може да се покаже 3D картина.
 • Ако сменяте картината чрез натискане на бутоните/или ако плъзгате наляво/надясно по тъчпада, тя може да не се покаже веднага.

[22] Гледане/слушане от свързани устройстваПреглед на снимки в 4K/HDR от съвместими устройства (само за 4K модели)Преглед на снимки в 4K резолюция или HDR с високо качество (само за 4K модели)

Когато показвате 4K формат с високо качество или в HDR формат* с HDMI вход, задайте [Формат на HDMI сигнала.] във [Външни входове].

Наличността на функцията HDR зависи от вашия модел/регион/държава.

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала.] — желаната опция.

Налични опции

[Стандартен формат]
Стандартен HDMI формат за нормално използване.
[Подобрен формат]
Висококачествен HDMI формат. Задавайте го само когато използвате поддържащи го устройства.

Забележка

 • При [Подобрен формат] е възможно изходите на картината и звукът да не са правилни. В този случай сменете на [Стандартен формат].
 • Само за устройства, които поддържат HDMI формат с високо качество.
 • Когато гледате 4K/HDR снимка с високо качество*, използвайте първокласен високоскоростен HDMI кабел, който поддържа скорости от 18 Gbps. За подробна информация за първокласен високоскоростен HDMI кабел, който поддържа 18 Gbps, вижте спецификациите на кабела.
 • При някои модели [Формат на HDMI сигнала.] на HDMI IN 2 и HDMI IN 3 се сменят едновременно.

* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2 или 4K 60p 4:2:0 10bit, HDR и т.н.

[23] Гледане/слушане от свързани устройстваСвързване на BD/DVD плейърСвързване на BD/DVD плейър

Свържете BD/DVD плейър към телевизора.

HDMI връзка

HDMI връзката се препоръчва за оптимално качество на картината. Ако вашият BD/DVD плейър има HDMI жак, свържете го чрез HDMI кабел.

(A) BD/DVD плейър

(B) HDMI кабел (не е доставен)*

* Уверете се, че използвате одобрен HIGH SPEED HDMI кабел с HDMI лого.

Компонентна видео връзка

Ако вашият BD/DVD плейър има жакове за компонентно видео, свържете ги към телевизора, като използвате компонентен видео кабел и аудио кабел.

(A) BD/DVD плейър

(B) Компонентен видео кабел (не е доставен)

(C) Аудио кабел (не е доставен)

SCART връзка

Ако вашият BD/DVD плейър има SCART жак, свържете го чрез SCART кабел.

(A) BD/DVD плейър

(B) SCART кабел (не е доставен)

Забележка

 • SCART връзката може да предостави същото качество на картината, както и композитната връзка в зависимост от свързания BD/DVD плейър.

Композитна връзка

Ако вашият BD/DVD плейър има композитни жакове, свържете ги чрез композитен видео/аудио кабел.

(A) BD/DVD плейър

(B) Композитен видео/аудио кабел (не е доставен)

Ако използвате аналогов удължителен кабел

Наличността зависи от вашия модел/регион/държава.

(A) BD/DVD плейър

(B) Аналогов удължителен кабел (доставен)*

(C) Композитен видео/аудио кабел (не е доставен)

* Аналоговият удължителен кабел се доставя в зависимост от вашия модел/регион/държава.

[24] Гледане/слушане от свързани устройстваСвързване на BD/DVD плейърГледане на съдържание от BD/DVD плейър

Можете да гледате съдържание от свързан към телевизора BD/DVD плейър.

 1. Включете свързания BD/DVD плейър.
 2. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутона неколкократно, за да изберете свързания BD/DVD плейър.

  Тъчпад дистанционно: Натиснете бутона HOME, после изберете свързания BD/DVD плейър или входа, на който е свързан BD/DVD плейъра.
 3. Стартирайте възпроизвеждане от свързания BD/DVD плейър.

Съвет

 • Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync през HDMI връзка, можете да го управлявате чрез дистанционното на телевизора.

[25] Гледане/слушане от свързани устройстваСвързване на компютър/цифров фотоапарат/камераСвързване на компютър, цифров фотоапарат или камера

За свързване на компютър

Свържете вашия компютър с HDMI кабел.

(A) Персонален компютър

(B) HDMI кабел (не е доставен)*

* Уверете се, че използвате одобрен HIGH SPEED HDMI кабел с HDMI лого.

Съответен сигнал от PC вход

(Резолюция, Хоризонтална честота/Вертикална честота)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (само за модели с 2K Full HD или 4K)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (само за модели с 2K Full HD или 4K)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (само за модели с 2K Full HD или 4K)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (само за модели с 2K Full HD или 4K)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (само за модели с 2K Full HD или 4K)*

* Форматът 1080p, приложен към HDMI вход, се третира като видео формат, а не като PC формат. Това се отразява на настройките на [Екран]. За да видите съдържание от компютъра, настройте [Широкоекранен режим] на [Пълен] и [Зона на екрана] на [Всички пиксели] (2K модели) или [+1] (4K модели). ([Зона на екрана] може да се конфигурира само когато [Автоматична зона на екрана] е настроено на [Изкл.].)

Забележка

 • Този телевизор не поддържа сигнали от компютър с презредова развивка.
 • За оптимално качество на картината се препоръчва да използвате сигнали от горния списък “Съответен сигнал от PC вход” в настройките на компютъра.
 • В зависимост от състоянието на връзката изображението може да е замъглено или размазано. В такъв случай променете настройките на компютъра, след което изберете друг входен сигнал от горния списък “Съответен сигнал от PC вход”.
 • Възможно е изход с 1920 x 1080/60 Hz да не е наличен в зависимост от компютъра. Дори ако изберете изход с 1920 x 1080/60 Hz, действителният изходен сигнал може да се различава. В такъв случай променете настройките на компютъра, след което изберете друг входен сигнал от горния списък “Съответен сигнал от PC вход”.

За свързване на цифров фотоапарат/камера

Свържете вашия цифров фотоапарат Sony или камера с HDMI кабел. Използвайте кабел, който има HDMI мини жак от страната на цифровия фотоапарат/камерата и стандартен HDMI жак от страната на телевизора.

(A) Цифров фотоапарат

(B) Камера

(C) HDMI кабел (не е доставен)*

* Уверете се, че използвате одобрен HIGH SPEED HDMI кабел с HDMI лого.

[26] Гледане/слушане от свързани устройстваСвързване на компютър/цифров фотоапарат/камераПреглед на съдържание, записано на компютър, цифров фотоапарат или камера

За да видите съдържание, записано на компютър

След като осъществите връзката, натиснете бутона HOME, после изберете входа, към който е свързан компютърът.

За да видите съдържание, записано на цифров фотоапарат или камера

 1. След като осъществите връзката, включете свързания цифров фотоапарат/камера.
 2. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутона неколкократно, за да изберете свързания цифров фотоапарат/камера.

  Тъчпад дистанционно: Натиснете бутона HOME, после изберете свързания цифров фотоапарат/камера.
 3. Стартирайте възпроизвеждане от свързания цифров фотоапарат/камера.

Съвет

 • Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync, можете да го управлявате чрез дистанционното на телевизора. Проверете дали вашето устройство е съвместимо с BRAVIA Sync. Някои устройства може да не са съвместими с BRAVIA Sync дори ако разполагат с HDMI жак.

[27] Гледане/слушане от свързани устройстваСвързване на USB устройствоСвързване на USB устройство

Свържете USB памет към USB порта на телевизора, за да се насладите на снимки, музика и видео файлове, записани на устройството.

(A) USB памет

[28] Гледане/слушане от свързани устройстваСвързване на USB устройствоВъзпроизвеждане на снимки/музика/филми, записани на USB устройство

На екрана на телевизора можете да възпроизвеждате снимки/музика/филми, записани на USB устройство.

 1. Ако USB устройството, свързано към телевизора, има ключ за захранване, го включете.
 2. Натиснете бутона HOME, после изберете желания елемент.
  Изберете [Албум] за преглед на снимки, [Музика] за възпроизвеждане на музика и [Видео] за възпроизвеждане на филми.
 3. Изберете папката или файла от списъка.

  Ако изберете папка, изберете желания файл.

  Възпроизвеждането започва.

За да проверите поддържаните файлови формати

Когато преглеждате Помощното ръководство на компютър или мобилно устройство

Изберете следния линк.

Прескачане към списъка

[29] Гледане/слушане от свързани устройстваСвързване на USB устройствоБележки относно използването на USB устройства

 • Всички USB портове на телевизора поддържат високоскоростен USB. За 4K модели един от USB портовете поддържа SuperSpeed (USB 3.0). USB разпределители не се поддържат.
 • USB портовете на телевизора поддържат FAT16, FAT32, exFAT и NTFS файлови системи.
 • При свързване на Sony цифров фотоапарат към телевизора с USB кабел настройките за USB връзка на фотоапарата трябва да са настроени на режим “Автом.” или “Памет”.
 • Ако вашият цифров фотоапарат не работи с вашия телевизор, опитайте следното:

  • Настройте USB връзката на фотоапарата на “Памет.”
  • Копирайте файловете от фотоапарата на USB флаш памет, после свържете паметта към телевизора.
 • Възможно е някои снимки и филми да са били увеличени, което води до лошо качество на картината. В зависимост от размера и съотношението на ширина спрямо височина е възможно изображенията да не се показват на цял екран.
 • Възможно е показването на снимка да отнеме по-дълго време в зависимост от файла или настройките.
 • Докато използвате USB устройството, не изключвайте телевизора или USB устройството, не прекъсвайте връзката с USB кабела, не изваждайте и не поставяйте носител за записване. В противен случай данните, записани в USB устройството, могат да се повредят.
 • В зависимост от файла възпроизвеждането може да не е възможно дори когато използвате поддържани формати.
 • Sony не носи отговорност при никакви обстоятелства за неуспешен запис, каквато и да е щета или загуба на записано съдържание, причинена или свързана с неизправност на телевизора, неизправност на USB устройството или всеки друг проблем.

[30] Гледане/слушане от свързани устройстваИзползване на функцията BRAVIA Sync за работа с друго устройствоОтносно функцията BRAVIA Sync

Ако съвместимо с BRAVIA Sync устройство (напр. BD плейър, AV усилвател) е свързано с HDMI кабел или ако съвместимо с BRAVIA Sync устройство (напр. смартфон, таблет) е свързано с MHL кабел (само за MHL модели), можете да управлявате устройството с дистанционното на телевизора.

[31] Гледане/слушане от свързани устройстваИзползване на функцията BRAVIA Sync за работа с друго устройствоУстройства, съвместими с BRAVIA Sync

Наличните BRAVIA Sync операции са показани по-долу.

BD/DVD плейър

 • Автоматично включва BD/DVD плейър и превключва на входния сигнал към BD/DVD плейъра, когато го изберете от меню Home или Sync Menu.
 • Автоматично включва телевизора и превключва към входния сигнал от свързания BD/DVD плейър, когато BD/DVD плейърът започне да възпроизвежда.
 • Автоматично изключва свързания BD/DVD плейър, когато изключите телевизора.
 • Управлява работата на менютата (бутони///), възпроизвеждането (напр. бутон) и избора на канали на свързания BD/DVD плейър през дистанционното на телевизора.

AV усилвател

 • Автоматично включва свързания AV усилвател и превключва изхода на звука от високоговорителите на телевизора към аудио системата, когато включите телевизора. Тази функция е налична само ако преди това сте използвали AV усилвателя за извеждане на звука на телевизора.
 • Автоматично превключва изхода на звука към AV усилвател чрез включване на AV усилвателя, когато включите телевизора.
 • Автоматично изключва свързания AV усилвател, когато изключите телевизора.
 • Регулира силата на звука (бутони+/–) и заглушава звука (бутон) на свързания AV усилвател през дистанционното на телевизора.

Видео камера

 • Автоматично включва телевизора и превключва към входния сигнал от свързаната видео камера, когато камерата се включи.
 • Автоматично изключва свързаната видео камера, когато изключите телевизора.
 • Управлява работата на менютата (бутони///), възпроизвеждането (напр. бутон) на свързаната видео камера през дистанционното на телевизора.

Забележка

 • “Управление чрез BRAVIA Sync” (BRAVIA Sync) е възможно само за свързани съвместими с BRAVIA Sync устройства с логото BRAVIA Sync.

[32] Гледане/слушане от свързани устройстваИзползване на функцията BRAVIA Sync за работа с друго устройствоИзползване на функцията BRAVIA Sync

 1. Включете свързаното устройство.
 2. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Външни входове] — [BRAVIA Sync настройки] — [Управление чрез BRAVIA Sync] — [Вкл.].
 3. Активирайте BRAVIA Sync на свързаното устройство.

  Когато дадено устройство на Sony, съвместимо с BRAVIA Sync, е свързано и включено, а [Управление чрез BRAVIA Sync] е зададено на [Вкл.], BRAVIA Sync се активира автоматично на това устройство. За подробности вижте ръководството за употреба на свързаното устройство.

Налични опции

Наличните опции са показани по-долу. (Опциите може да се различават в зависимост от вашия регион/държава.)

[Автоматично изключване на устройства]:

Ако е настроено на [Изкл.], свързаното устройство не се изключва автоматично, когато се изключи телевизорът.

[Автоматично включване на ТВ]:

Ако е настроено на [Изкл.], телевизорът не се включва автоматично, когато се включи свързаното устройство.

[Автоматична смяна на вход (MHL)] (само за MHL модели):

Ако е настроено на [Вкл.], входът на телевизора автоматично се превключва към съответното устройство, свързано с MHL кабел.

[Списък с BRAVIA Sync устройства]:

Показва списъка с BRAVIA Sync устройства.

[Бутони за управление на устройството]:

Позволява ви да настроите бутони за управление на HDMI/MHL устройство (само за MHL модели).

[MHL зареждане по време на режим Готовност] (само за MHL модели):

Ако е настроено на [Вкл.], свързаното MHL устройство може да се зарежда и когато телевизорът е в режим на готовност.

За използване на Sync Menu

 1. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутона SYNC MENU, после изберете желания елемент в Sync Menu.

  Тъчпад дистанционно: Натиснете бутона ACTION MENU, после изберете [Sync Menu] — желания елемент в Sync Menu.

Съвет

 • Ако натиснете бутона SYNC MENU, рекламният екран се показва в случаите, описани по-долу.

  • HDMI устройство или MHL устройство (само за MHL модели) не е свързано.
  • [Управление чрез BRAVIA Sync] е настроено на [Изкл.].

[33] Гледане/слушане от свързани устройстваСвързване на IR Blaster (само за модели, съвместими с IR Blaster)Свързване на IR Blaster (само за модели, съвместими с IR Blaster)

Ако свържете телевизора с декодер чрез HDMI кабел и свържете IR Blaster към телевизора, декодерът може да се управлява от дистанционното на телевизора*.

(A) Декодер

(B) IR Blaster (доставен)*

* IR Blaster се доставя в зависимост от вашия модел/регион/държава.

За да настроите IR Blaster
 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Външни входове] — [Настройка на IR Blaster].

Съвет

 • Освен декодер IR Blaster може да управлява и AV приемник. За да настроите AV приемника, натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Външни входове] — [Настройка на IR Blaster] — [Управление на AV приемник].

Забележка

 • Възможно е някои външни устройства да не реагират на някои бутони в менюто “Аction меню”.
 • Ако натиснете и задържите натиснат даден бутон на дистанционното управление, действието може да не бъде предадено. Вместо това натиснете бутона няколко пъти.
 • Уверете се, че IR Blaster е правилно настроен и инфрачервеният предавател е разположен близо до инфрачервения приемник на външното устройство.
 • Уверете се, че телевизорът поддържа външното устройство.

[34] Използване със смартфони/таблетиПоказване на екрана на смартфон/таблет на телевизораПоказване на екрана на смартфон/таблет на телевизора чрез използване на MHL кабел (само за MHL модели)

За MHL модели знакъте разположен до HDMI IN 1/MHL порта (за 2K модели) или до HDMI IN 2/MHL порта (за 4K модели).

За да свържете смартфон/таблет с MHL изход

За 2K модели, свържете вашия смартфон/таблет към HDMI IN 1/MHL порта на телевизора, като използвате MHL кабел.

За 4K модели, свържете вашия смартфон/таблет към HDMI IN 2/MHL порта на телевизора, като използвате MHL кабел.

(A) MHL смартфон/таблет

(B) MHL кабел (не е доставен)*

* За 2K сигнали непременно използвайте одобрен MHL 2 кабел с MHL лого.
За 4K сигнали непременно използвайте одобрен MHL 3 кабел с MHL лого. Ако вашият MHL смартфон/таблет поддържа 4K изход, използвайте одобрен MHL 3 кабел.

За да видите съдържание, записано на смартфон/таблет с MHL изход

 1. След като осъществите връзката, натиснете бутона HOME, после изберете входа, към който е свързан смартфонът/таблетът.

За автоматично превключване към MHL вход

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Външни входове] — [BRAVIA Sync настройки] — [Автоматична смяна на вход (MHL)] — [Вкл.]. (В зависимост от смартфона/таблета входният сигнал може да не се превключи.) Ако телевизорът е в режим на готовност, няма да превключи автоматично.

За да заредите смартфон/таблет

Когато телевизорът е включен, смартфонът/таблетът може да се зарежда от телевизора чрез MHL кабел.

Съвет

 • Когато телевизорът е в режим на готовност, ако опцията [MHL зареждане по време на режим Готовност] е зададена на [Вкл.], можете да заредите MHL устройството и от телевизора чрез MHL кабел.

  Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Външни входове] — [BRAVIA Sync настройки] — [MHL зареждане по време на режим Готовност] — [Вкл.].

[35] Използване със смартфони/таблетиПоказване на екрана на смартфон/таблет на телевизораПоказване на екрана на смартфон/таблет на телевизора чрез използване на функцията Дублиране на екрана

Можете да покажете екрана на мобилно устройство (например смартфон, таблет или компютър) на телевизора, за да преглеждате снимки, видео или уебсайтове.

“Дублиране на екрана” е функция за показване на екрана на устройство, съвместимо с функцията Дублиране на екрана на телевизора, чрез технологията Miracast. За използването на тази функция не се изисква безжичен рутер (точка на достъп).

(A) Смартфон

(B) Таблет

(C) Персонален компютър

 1. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутона , после изберете [Дублиране на екрана].

  Тъчпад дистанционно: Натиснете бутона HOME, после изберете [Дублиране на екрана].
 2. Използвайте съвместимото с Дублиране на екрана устройство за свързване с телевизора.

  Когато устройството е свързано с телевизора, екранът, показан на устройството, също ще се показва на телевизора.

  За подробности вижте ръководството с инструкции на вашето устройство.

Забележка

 • Когато е показан екранът за готовност за Дублиране на екрана, безжичната връзка между телевизора и безжичния рутер (точката на достъп) е прекъсната, следователно интернет комуникацията е спряна.

Съвет

 • Можете да конфигурирате разширените настройки на Дублиране на екрана, като натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Допълнителни настройки].

[36] Използване със смартфони/таблетиПоказване на екрана на смартфон/таблет на телевизораПоказване на екрана на смартфон/таблет на телевизора чрез използване на функцията Дублиране One-touch (само за NFC модели)

Просто докоснете мобилно устройство (например смартфон или таблет) на тъчпад дистанционното и можете да покажете неговия екран на големия кран на телевизора.

Можете да използвате функцията “Дублиране One-touch” с устройство, съвместимо с Дублиране One-touch (напр. някои модели Xperia).

 1. Задайте настройката за NFC* на вашето мобилно устройство на включено.

  * NFC: Near Field Communication

 2. Докоснете зоната за откриване на NFC на смартфона до знака на тъчпад дистанционното за около 2 секунди.

  Махнете мобилното устройство от дистанционното, когато в долната част на телевизионния екран се появи съобщение за приключено потвърждение на устройството.

  Когато мобилното устройство е свързано с телевизора, екранът, показан на мобилното устройство, ще се показва също на телевизора.

Забележка

 • За свързване с Xperia освободете екранното заключване на Xperia, след това докоснете зоната за откриване NFC.
 • Относно разположението на зоната за откриване на NFC на мобилното устройство вижте в ръководството с инструкции на мобилното устройство.
 • Ако телевизорът не може да разпознае и да се свърже към мобилното устройство, опитайте отново.

[37] Използване със смартфони/таблетиСподеляне на снимки/музика/видео, записани на смартфони/таблетиСподеляне на снимки/музика/видео

Съберете се около телевизора със семейството и приятели, свържете вашите смартфони/таблети към телевизора и разглеждайте вашите любими снимки на големия екран на телевизора или слушайте любимите си песни през високоговорителите на телевизора.

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Фото споделяне Плюс].
 2. Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете всеки смартфон/таблет към телевизора.
 3. Отворете уеб браузъра на вашия смартфон/таблет и следвайте инструкциите на екрана за достъп до URL адреса, показан на екрана на телевизора.
 4. Следвайте инструкциите на екрана на вашия смартфон/таблет, за да разглеждате снимки или да възпроизвеждате музика/видео на телевизора, или да записвате снимки/видео, показани на телевизора.

Забележка

 • Ако телевизорът използва 5GHz честотна лента за свързване към безжичен рутер (или точка за достъп), при стартиране на тази функция връзката се прекъсва.
 • Едновременно към телевизора могат да бъдат свързани до 10 смартфона/таблета. За да свържете друго устройство, когато вече са свързани 10 устройства, изключете ненужното устройство, след което свържете другото.
 • Поддържа се браузърът по подразбиране за Android 2.3 или по-нов.
 • Поддържа се браузърът по подразбиране за iOS, но някои функции не могат да се използват в зависимост от вашата версия на iOS.
 • iOS устройствата не могат да качват музика на телевизора.

[38] Използване със смартфони/таблетиИзползване на смартфон/таблет за управление на телевизораИзползване на смартфон/таблет с инсталиран “Video & TV SideView”

Можете да управлявате телевизора от сензорния екран на мобилно устройство (например смартфон или таблет) чрез инсталираното приложение “Video & TV SideView”. За да използвате мобилно устройство като дистанционно управление на телевизора, регистрирайте го на телевизора като отдалечено устройство. (Регистрация е необходима само първия път.)

(A) Wi-Fi или Ethernet

(B) Рутер

(C) Модем

(D) Интернет

(E) Wi-Fi Direct

(F) Wi-Fi

(G) Смартфон

Налични операции при използване на мобилно устройство с инсталирано приложение “Video & TV SideView”

 • Включване и управление на телевизора като дистанционно
 • Въвеждане на текст чрез клавиатурата на мобилното устройство
 • Настройка за напомняне/запис с таймер на телевизора от мобилно устройство, докато сте извън дома си (само за модели с USB HDD записване) (само ако телевизорът има Wi-Fi връзка)

Пълната информация за приложението “Video & TV SideView” ще намерите на следния уеб сайт:

http://info.tvsideview.sony.net

За подробности как да използвате приложението “Video & TV SideView”, вижте в помощ за приложението.

Съвет

 • Можете да намерите и свалите приложението “Video & TV SideView” от:

  • Google Play (за операционна система Android)
  • App Store (за iOS)
 1. Свържете телевизора към домашната мрежа.
 2. Свържете мобилното устройство към домашната мрежа, към която е свързан телевизорът.
 3. Стартирайте приложението “Video & TV SideView” на мобилното устройство, след това потърсете телевизора в домашната мрежа или в наличните Wi-Fi Direct устройства.
 4. Изберете телевизора от списъка с откритите устройства, след това изпълнете необходимото действие на устройството.
  Взаимно регистриране (горните стъпки) се изисква само първия път.

Съвет

 • Можете също да свържете приложението “Video & TV SideView” към телевизора, като използвате Wi-Fi Direct. Натиснете бутона HOME, включете функцията Wi-Fi Direct на телевизора, като изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Вкл.], после отидете на страница [Wi‑Fi Direct настройки], като изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct настройки].

За да включите телевизора от “Video & TV SideView” на вашето мобилно устройство

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Дистанционно включване] — [Вкл.].

Потреблението на енергия в режим Готовност ще се повиши, ако е зададено на [Вкл.].

За да настроите напомняне/запис с таймер на телевизора, докато сте извън дома си, чрез използване на “Video & TV SideView” от мобилно устройство (само за модели с USB HDD записване) (само ако телевизорът има Wi-Fi връзка)

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Настройка на домашната мрежа] — [Отдалечено устройство/Функция Renderer] — [Отдалечен таймер за запис] — [Вкл.].
  Консумацията на енергия в режим на готовност ще се повиши, ако е зададено [Вкл.].
 2. Използвайте “Video & TV SideView” на вашето мобилно устройство, за да регистрирате устройството за дистанционно записване.
  За подробности вижте следния уебсайт:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Забележка

 • Уверете се, че [Отдалечено устройство/Функция Renderer] е настроено на [Вкл.]. За да проверите настройката, натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Настройка на домашната мрежа] — [Отдалечено устройство/Функция Renderer] — [Отдалечено устройство/Функция Renderer].
 • (Само за модели с USB HDD записване) Ако регистрирате устройството, докато телевизорът е свързан чрез Wi-Fi Direct, не можете да зададете напомняне/запис с таймер, докато сте извън дома.
 • (Само за модели с USB HDD записване) В зависимост от домашната мрежа може да не е възможно да настроите напомняне/запис с таймер, докато сте извън дома си, дори ако телевизорът е свързан към Wi-Fi.
 • Името и наличните функции на “Video & TV SideView” подлежат на промяна.

[39] Свързване към мрежаКабелна LAN връзкаСвързване към мрежа с LAN кабел

Кабелната LAN връзка ви позволява достъп до интернет и вашата домашна мрежа. Свържете LAN кабел към вашия телевизор.

(A) LAN кабел

(B) Персонален компютър

(C) Модем с функции на рутер

(D) Интернет

 1. Настройте LAN рутера.
  За подробности вижте ръководството за работа на вашия LAN рутер или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
 2. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Mрежoва настройка] — [Лесно].
 3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Забележка

 • Елементите от настройката (напр. IP адрес, маска на подмрежа, DHCP) могат да варират в зависимост от интернет доставчика или рутера. За подробности вижте ръководството с инструкции, предоставено от интернет доставчика, или това на рутера. Можете също да се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).

[40] Свързване към мрежаБезжична LAN връзкаСвързване към мрежа с безжична връзка

Вграденото безжично LAN устройство ви позволява достъп до интернет и до предимствата на мрежа в среда без кабели.

(A) Персонален компютър

(B) Безжичен рутер (точка на достъп)

(C) Модем

(D) Интернет

 1. Настройте безжичния рутер (или точка на достъп).
  За подробности вижте ръководството за работа на вашия безжичен рутер (или точка за достъп) или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
 2. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Mрежoва настройка] — [Лесно].
 3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да изключите вградената безжична LAN връзка

Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Допълнителни настройки] — [Вградена Wi‑Fi] — [Изкл.].

Съвет

 • За плавно поточно видео:

  • Променете настройката на вашия безжичен рутер (или точка за достъп) на 802.11n, ако е възможно. За подробности как да промените настройката, вижте ръководството за работа на вашия безжичен рутер (или точка за достъп) или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
  • Ако горната процедура не доведе до подобрение, променете настройката на вашия безжичен рутер (или точка на достъп) на 5GHz, което може да помогне за подобряване на качеството на поточното видео.
  • 5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава. Ако не се поддържа 5GHz честотна лента, телевизорът може да се свързва към безжичен рутер (точка на достъп) само като използва 2,4GHz честотна лента.
 • За да използвате WEP защита с безжичен рутер (или точка за достъп), изберете [Лесно] — [Wi‑Fi] — [Избор на мрежа от списък].

Забележка

 • Елементите от настройката (напр. IP адрес, маска на подмрежа, DHCP) могат да варират в зависимост от интернет доставчика или рутера. За подробности вижте ръководството с инструкции, предоставено от интернет доставчика, или това на рутера. Можете също да се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
 • Ако изберете опцията [Покажи паролата] на екрана за въвеждане на парола, показаната парола може да се види от други хора.

[41] Свързване към мрежаWi-Fi Direct връзкаСвързване чрез Wi-Fi Direct (без безжичен рутер)

Телевизорът може да е директно свързан към Wi-Fi/Wi-Fi Direct устройство (напр. смартфон, компютър). След свързване можете да прехвърляте съдържание като снимки/музика/видео от устройството към телевизора. За тази функция не се изисква безжичен рутер (или точка на достъп).

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Вкл.].
 2. Изберете [Wi‑Fi Direct настройки].
 3. Изберете името на телевизора, показано на телевизионния екран, с помощта на Wi-Fi Direct устройството.
  Ако устройството не поддържа Wi-Fi Direct, изберете бутона [Покажи мрежата (SSID) и паролата].
 4. Използвайте Wi-Fi Direct/Wi-Fi устройството за свързване с телевизора.
 5. Изпратете съдържание от Wi-Fi Direct/Wi-Fi устройството към телевизора.
  За подробности вижте ръководството с инструкции на устройството.

Ако връзката е неуспешна

Когато е показан екранът за готовност за настройката Wi-Fi Direct, изберете бутона [Покажи мрежата (SSID) и паролата] и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да свържете друго устройство

Следвайте горните стъпки, за да свържете устройствата. Могат да бъдат свързани до 10 устройства едновременно. За да свържете друго устройство, когато вече са свързани 10 устройства, изключете ненужното устройство, след което свържете другото.

За да промените името на телевизора, което се показва на свързаното устройство

Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Информация] — [Име на устройството].

За да покажете списък на свързаните устройства/отмяна на регистрация на устройства

Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Допълнителни настройки] — [Покажи списъка на у-ва / Изтрий].

За да отмените регистрация на устройство, изберете устройството от списъка за изтриване, после натиснете бутона (или натиснете тъчпада на тъчпад дистанционното). После изберете [Да] на дисплея, за да потвърдите.

За да отмените регистрацията на всички устройства, изберете [Изтрий всичко] в списъка, а после [Да] на дисплея за потвърждение.

За да промените настройките за честотната лента (за експерти)

Когато вашият телевизор не е свързан безжично към рутер, можете да изберете честотна лента за функцията Wi-Fi Direct. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Допълнителни настройки] — [Настройка на честотната лента].

[Автомат.]: Обикновено използвайте тази опция. Тя автоматично избира подходяща честотна лента за функцията Wi-Fi Direct.

[Автомат. (2.4 GHz)]: Използвайте тази опция, когато се свързвате към устройства, които поддържат само 2,4GHz. Тази опция може да поддържа повече устройства от другите опции.

[Автомат. (5 GHz)]: Използвайте тази опция, когато се свързвате към устройства, които поддържат само 5GHz. Тази опция може да подобри качеството на поточното видео.

Имайте предвид, че когато изберете тази опция, телевизорът не може да се свърже с устройства, които поддържат само 2,4GHz.

[Ръчно]: Използвайте тази опция, за да изберете конкретен безжичен канал.

Съвет

 • За информация относно поддържаната от вашето устройство безжична честотна лента, вижте ръководството на вашето устройство.
 • 5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава. Ако не се поддържа честотна лента 5GHz, можете да използвате само [Автомат.] и [Ръчно].

Забележка

 • Ако телевизорът е свързан с безжичен рутер (или точка на достъп) на 5GHz:

  • Безжичната връзка на 5GHz ще бъде прекъсната, когато е избрано [Wi‑Fi Direct настройки]. Докато връзката е прекъсната, комуникацията през интернет е спряна.
  • Връзката ще се възобнови автоматично след излизане от [Wi‑Fi Direct настройки].
 • 5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава.

[42] Свързване към мрежаIPv6 настройкиСвързване към интернет чрез IPv6

Ако услугата на доставчика ви е съвместима с IPv6, можете да свържете телевизора с интернет чрез IPv6.

Пример за безжична връзка:

(A) Персонален компютър

(B) Безжичен рутер (точка на достъп), съвместим с IPv6

(C) Модем, съвместим с IPv6

(D) Интернет

 1. Свържете се към широколентова интернет връзка.
 2. Натиснете бутона HOME, след което изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Допълнителни настройки] — [Настройка на IPv6].
 3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Забележка

 • Ако вашата мрежова среда не поддържа IPv6, изключете IPv6 на телевизора.

[43] Използване на домашна мрежаИзползване на домашна мрежаНастройки на домашната мрежа

Можете да регулирате следните настройки на домашната мрежа.

За да проверите връзката към сървъра

Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Настройка на домашната мрежа] — [Диагностика на сървърите] — следвайте инструкциите на екрана, за да изпълните диагностиката.

За да използвате дистанционно устройство/функция за визуализиране

Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Настройка на домашната мрежа] — [Отдалечено устройство/Функция Renderer] — желаната опция.

[Отдалечено устройство/Функция Renderer]
Изберете [Вкл.], за да активирате функцията за визуализация.
Можете да възпроизвеждате снимки/музика/видео файлове от контролер (напр. цифров фотоапарат) на екрана на телевизора, като работите директно с устройството. Освен това мобилно устройство (напр. смартфон) може да се използва като дистанционно за телевизора през домашната мрежа.
[Отдалечени устройства]
Редактира списъка с мобилни устройства, регистрирани за използване като дистанционно на телевизора.
[Отдалечен таймер за запис] (само за модели с USB HDD записване)
Използвайте “Video & TV SideView” на мобилното устройство, за да настроите напомняне/запис с таймер на телевизора, докато сте извън дома.
[Устройства с отдалечен таймер за запис] (само за модели с USB HDD записване)
Редактирайте списъка с мобилни устройства, регистрирани за използване като Дистанционен таймер за запис REC.
[Управление на достъпa до Renderer]
Изберете [Автоматично разрешение за достъп] за достъп до телевизора автоматично, когато контролер поиска достъп до телевизора за първи път.
Изберете [Персонални настройки], за да промените настройката за разрешение за достъп на контролера.
Изберете [Вкл.], за да разрешите достъпа от контролера.
Изберете [Изкл.], за да блокирате достъпа от контролера.

[44] Използване на домашна мрежаИзползване на домашна мрежаВъзпроизвеждане на съдържание на компютър

Можете да възпроизвеждате снимки/музика/видео файлове, записани на сървър (напр. компютър), който е свързан към същата домашна мрежа, към която е свързан телевизора.

(A) Компютър (сървър)

(B) Рутер

(C) Модем

(D) Интернет

 1. Свържете телевизора към домашната мрежа.
 2. Натиснете бутона HOME, после изберете [Албум], [Видео] или [Музика] — сървъра, който съдържа файла за възпроизвеждане — папката или файла от списъка.
  Ако изберете папка, изберете желания файл.
  Възпроизвеждането започва.

За да проверите поддържаните файлови формати

Когато преглеждате Помощното ръководство на компютър или мобилно устройство

Изберете следния линк.

Прескачане към списъка

Забележка

 • В зависимост от файла възпроизвеждането може да не е възможно дори когато използвате поддържани формати.

[45] Използване на домашна мрежаИзползване на домашна мрежаВъзпроизвеждане на съдържание с функция за визуализация (renderer)

Можете да възпроизвеждате снимки/музика/видео файлове от контролер (напр. цифров фотоапарат) на екрана на телевизора, като работите директно с контролера. Контролерът трябва също да е съвместим за визуализация.

(A) Цифров фотоапарат (контролер)

(B) Рутер

(C) Модем

(D) Интернет

 1. Свържете телевизора към домашната мрежа.
 2. Работете с контролера, за да започнете възпроизвеждане на съдържание на екрана на телевизора.

[46] НастройкиКонфигуриране на настройки, свързани с основни функции на телевизораКонфигуриране на настройките [ТВ]

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [ТВ] — желаната опция.

Налични опции

[Настройка на каналите]
Конфигурира настройките за приемане на излъчвания.
[Външни входове]
Конфигурира настройките за външни входове.
[Екран]
Регулира настройките на картината и екрана.
[Звук]
Регулира настройките за звука и избира опции, свързани с високоговорителя.
[LED осветление]
Настройва светодиода за осветление.
(Наличността на тази функция зависи от вашия модел.)
[Енергия]
Променя настройките, свързани с консумация на енергия.
[Приложения]
Променя настройките, свързани с приложенията.
[Мечта]
Конфигурира настройките на скрийнсейвъра.
[Хранилище и нулиране]
Променя настройките, свързани със съхранение на данни.
[Първоначална настройка]
Задава основни функции, например регион, канали и мрежа при използване за първи път.
[Информация]
Показва информация за телевизора.

[47] НастройкиКонфигуриране на настройки, свързани с мрежови връзки и периферно оборудванеКонфигуриране на настройките за [Мрежа и аксесоари]

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа и аксесоари] — желаната опция.

Налични опции

[Мрежа]
Настройка и проверка на връзката с мрежата и сървъра.
[Google Cast]
Настройва вашите предпочитани онлайн програми, филми, музика и други на телевизора.
[Bluetooth настройки]
Настройва регистрация/отмяна на регистрация на Bluetooth устройства.
[Настройки на тъчпад дистанционно]
Настройва сдвояване на тъчпад дистанционно.
[Настройка на устройство за запис] (само за модели с USB HDD записване)

Конфигурира настройките на USB HDD устройства за запис.

(Тази опция може да не е налична според вашия модел/регион/държава.)

[48] НастройкиКонфигуриране на настройки, свързани с мрежови връзки и периферно оборудванеСвързване на Bluetooth устройство

За да сдвоите телевизора с Bluetooth устройство

 1. Включете Bluetooth устройството и го настройте в режим на сдвояване.
  За начина за настройка на Bluetooth устройството в режим на сдвояване вижте ръководството на устройството.
 2. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Bluetooth настройки], за да се покаже списъка с налични Bluetooth устройства.
 3. Изберете желаното устройство от списъка, после следвайте инструкциите на екрана.
  Ако трябва да въведете парола, вижте в ръководството на устройството.
  След като сдвояването приключи, устройството се свързва с телевизора.

За да се свържете към сдвоено Bluetooth устройство

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Bluetooth настройки] — [Списък с устройства], за да се покаже списъкът с налични Bluetooth устройства.
 2. Изберете сдвоено, но несвързано устройство от списъка.

Поддържани Bluetooth профили

Телевизорът поддържа следните профили:

 • HID (Human Interface Device профил)
 • HOGP (HID over GATT профил)
 • 3DSP (3D Synchronization профил)
 • SPP (Serial Port профил)

[49] НастройкиКонфигуриране на настройки, свързани с предпочитания за систематаКонфигуриране на настройките [Системни предпочитания]

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Системни предпочитания] — желаната опция.

Налични опции

[Дата и час]
Регулира текущото време.
[Език/Language]
Избира език на менюто.
[Клавиатура]
Конфигурира настройките на клавиатурата на екрана.
[Търсене]
Конфигурира настройките на функцията за търсене.
[Говор]
Конфигурира настройките за функцията за разпознаване на говор.
[Достъпност]
Конфигурира настройките за достъпност и услугите за помощ на потребителите за улесняване на навигацията на устройствата им.
[Настройки за режим в магазин]
Обогатява дисплея за показване в магазин чрез настройката [Демо режим] и др.

[50] НастройкиКонфигуриране на настройки, свързани с лична информация, например защитаКонфигуриране на настройките [Лични]

 1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Лични] — желаната опция.

Налични опции

[Добавяне на профил]
Показва акаунти в социалните мрежи, регистрирани в телевизора.
[Местополож.]
Конфигурира локалните настройки за получаване на местоположението на потребителя.
[Сигурност и ограничения]
Конфигурира настройки за защита, например пароли.
[Родителски контрол (Излъчване)]
Конфигурира настройките за родителски контрол за предавания и други обекти.
[Родителски контрол (Стрийминг канали)]
Конфигурира настройките за родителски контрол за стрийминг канали.

[51] Отстраняване на неизправностиСамодиагностикаКак да проверим дали телевизорът работи правилно.

[52] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със захранванеТелевизорът се изключва автоматично.

 • Проверете дали е активирано [Автоматично изключване] или проверете настройката [Времетраене] в [Автоматично включване].
 • Проверете дали [Изключване, когато ТВ не се използва] в [Еко] е активирана.

[53] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със захранванеТелевизорът се включва автоматично.

 • Проверете дали е активирано [Автоматично включване].
 • Задайте настройката [Автоматично включване на ТВ] за [BRAVIA Sync настройки] на [Изкл.].

[54] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със захранванеСлед като изключите телевизора от контакта и го свържете отново, телевизорът не се включва дори ако натиснете бутона за захранването на дистанционното или на телевизора.

 • Когато изключите телевизора от контакта и го свържете отново, телевизорът може да не се включи за известно време дори ако натиснете бутона за захранването на дистанционното или на телевизора, защото инициализирането на системата изисква време. Изчакайте от 10 до 20 секунди и опитайте отново.

[55] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с картина/екранКачеството на картината не е така добро, както в магазина.

 • Качеството на картината зависи от съдържанието на сигнала.

[56] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с картина/екранИзкривена картина.

 • Проверете антената/кабелната връзка.
 • Дръжте антената/кабела настрани от други свързващи кабели.
 • Когато инсталирате допълнително устройство, оставете известно разстояние между устройството и телевизора.
 • Натиснете бутона ACTION MENU, после изберете [Картина] — [Motionflow] — [Стандартен] или [Изкл.]. (Само за модели, съвместими с [Motionflow])
 • Променете текущата настройка от [Режим Филм] в [Картина] на друга настройка.
 • Настройте [LNA] на [Изкл.], за да подобрите приемането на картината. ([LNA] може да не е налично в зависимост от ситуацията/региона/държавата.)
 • Изпълнете [Автомат. фина настройка] в [Ръчна настройка на програми], за да подобрите картината при аналогово приемане.

  (Наличието на [Ръчна настройка на програми] и техните опции може да е различно в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)

 • Уверете се, че антената е свързана посредством висококачествен 75-омов коаксиален кабел.

[57] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с картина/екранЕкранът премигва.

 • Натиснете бутона ACTION MENU, после изберете [Картина] — [Motionflow] — [Стандартен]. (Само за модели, съвместими с [Motionflow])

[58] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с картина/екранНяма цвят/тъмна картина/цветът не е точен/картината е много ярка

 • Натиснете бутона ACTION MENU, после изберете [Картина], за да направите настройките.
 • Изберете [Нулиране] в [Картина].
 • Ако настроите [Енергоспестяване] в [Еко] на [Ниско] или [Силен], нивото на черното ще се подобри.

[59] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с картина/екранТъмен екран. Как да осветлим екрана.

 • Натиснете бутона ACTION MENU, изберете [Картина] и регулирайте [Яркост] или [Контраст].

 • Проверете настройката на опцията [Енергоспестяване] в [Еко]. Ако е [Ниско] или [Силен], екранът потъмнява. Настройте [Енергоспестяване] на [Изкл.], за да осветлите екрана.

[60] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с картина/екранЦветът не е точен. Как да регулираме тона на цвета.

 • Натиснете бутона ACTION MENU, изберете [Картина] и регулирайте [Нюанс] или [Цветна температура].
 • За да направите тона на цвета по-дълбок, настройте [Цветност] или [Живи цветове] в [Картина].

[61] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с картина/екранФорматът на екрана/широко увеличение се сменя автоматично.

 • Когато сменяте канала или видео входа, ако [Автоматичен формат] в [Екран] е настроен на [Вкл.], текущата настройка за [Широкоекранен режим] автоматично се променя в зависимост от входния сигнал. За да заключите настройката [Широкоекранен режим], задайте [Автоматичен формат] на [Изкл.].
 • Проверете настройката [Автоматичен формат] в [Екран].

[62] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с картина/екранКартината внезапно става малка.

 • Картината става по-малка по време на реклами, поради метода за разпространение на съдържание, използван от доставчика. Когато канали с HD съдържание се превключат на SD съдържание (реклами), картината може да е по-малка и с черна рамка.
 • [Автоматичен формат] в [Екран] няма да разшири картината при превключване на съдържанието, защото информацията за съдържанието се регулира от доставчика на сигнала за канала. Можете ръчно да промените настройката [Широкоекранен режим], ако желаете, като това ще остане в сила, докато промените канала/входа или докато ръчно промените отново настройката [Широкоекранен режим].

[63] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с картина/екранВ краищата на екрана се появяват черни ленти.

 • Някои широкоекранни програми са заснети със съотношение на ширина спрямо височина, което е по-голямо от 16:9 (това е доста често срещано при филми, създадени за киноекрана). Вашият телевизор ще изведе тези програми с черни ленти отгоре и отдолу на екрана. За повече подробности вижте документацията, която придружава вашето DVD (или се свържете с вашия доставчик на програмата).
 • Програми в съотношение 4:3 ще имат ленти от лявата и дясната стана на екрана.
 • Програми, разпространявани във формат HD (720p и 1080i) със съдържание 4:3, обикновено имат черни ленти от лявата и дясната страна на екрана, които се добавят от разпространителя.
 • [Автоматичен формат] в [Екран] няма да разшири картината, когато черните ленти отстрани на екрана са добавени от разпространителя. Можете ръчно да зададете [Широкоекранен режим] на [Широко увеличение] или [Лупа], което ще остане в сила, докато промените канала/входа или докато ръчно промените отново настройката [Широкоекранен режим].
 • Някои кабелни и сателитни декодери могат също да управляват размера на картината. Ако използвате декодер, се обърнете към производителя на декодера за повече информация.

[64] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с картина/екранНа екрана се появява демонстрационен режим.

 • Натиснете бутона ACTION MENU на дистанционното и изберете [Забрани Демо режим]. После натиснете бутона HOME на дистанционното и изберете [Настройки] — [Настройки за режим в магазин]. Настройте [Демо режим] и [Режим Нулиране на картината] на [Изкл.].

[65] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с приемане на сигналПърво проверете тези случаи, за да отстраните неизправностите в приемането на ТВ сигнала.

 • Уверете се, че кабелът на антената е плътно свързан към телевизора.
  • Уверете се, че връзката на кабела на антената не е прекъсната или разхлабена.
  • Уверете се, че кабелът или кабелният конектор на антената не е повреден.

[66] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с приемане на сигналПоявяват се двойни или размазани изображения.

 • Проверете връзките на антената или кабела.
 • Проверете мястото и посоката на антената.
 • Натиснете бутона ACTION MENU, после изберете [Картина] — [Motionflow] — [Стандартен] или [Изкл.].

  (Само за модели, съвместими с [Motionflow])

[67] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с приемане на сигналНа екрана има само снежинки или черна картина.

 • Проверете дали е изпълнена автоматичната настройка.
 • Проверете дали антената не е счупена или огъната.
 • Проверете дали антената не е достигнала края на работния си живот (3-5 години за нормална употреба, 1-2 години в близост до море).

[68] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с приемане на сигналИма шум в картината или звука при гледане на аналогов ТВ канал.

 • Изпълнете [Автомат. фина настройка], за да получите по-добро приемане на картината и звука. (Името на опцията може да се различава според вашия регион/държава.)
 • Задайте [Аудио филтър] на [Изкл.], [Слаб] или [Силен], за да подобрите звука при аналогово приемане.
 • Настройте [LNA] на [Изкл.], за да подобрите приемането на картината. ([LNA] може да не е налично в зависимост от ситуацията/региона/държавата.)
 • Уверете се, че антената е свързана посредством висококачествен 75-омов коаксиален кабел.
 • Дръжте кабела на антената настрани от други свързващи кабели.

[69] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с приемане на сигналНякои канали са празни.

 • Каналът е само за кодирана услуга/услуга с абонамент. Абонирайте се за платена ТВ услуга.
 • Каналът се използва само за данни (без картина или звук).
 • Свържете се с разпространителя за подробности относно предаването.

[70] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с приемане на сигналЛошо приемане или лошо качество на картината при цифрови предавания.

 • Променете позицията, посоката и ъгъла на наземната ТВ антена, за да увеличите до максимум нивото на сигнала на антената. Уверете се, че посоката на антената не е променена неволно (например от вятъра).
 • Ако използвате усилвател на ТВ сигнала, регулирайте коефициента му на усилване на сигнала.
 • Ако между антената и телевизора е свързано оборудване (например разпределител на ТВ сигнал), то може да въздейства на приемането на ТВ сигнала. Свържете антената и телевизора директно, за да проверите дали това подобрява приемането.
 • Лошите атмосферни условия могат да повлияят на системите за сателитно разпространение. Изчакайте времето да се подобри. (Само за модели, съвместими със сателит)

[71] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с приемане на сигналНе можете да гледате цифрови канали.

 • Попитайте местния оператор дали във вашия район се предлагат цифрови предавания.
 • Обновете до антена с по-добро усилване.

[72] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с приемане на сигналНе можете да гледате сателитни канали. (Само за модели, съвместими със сателит)

 • Попитайте местния оператор дали във вашия район се предлагат сателитни услуги.
 • Проверете вашето LNB устройство и настройките.
 • Ако телевизорът ви разполага с “MAIN” и “SUB” жакове и не се настройва към режим на двоен сателитен тунер с [Избор на режим на сателитния тунер], жакът, обозначен с “SUB”, не може да се използва. В този случай свържете сателитната антена към жака, обозначен с “MAIN”.

[73] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с приемане на сигналНе всички канали са настроени.

 • Опитайте да направите ръчна предварителна настройка на каналите, като конфигурирате настройките. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Настройка на каналите] — [Аналогова настройка] — [Ръчна настройка на програми]. (Наличието на [Ръчна настройка на програми] и техните опции може да е различно в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)

[74] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със звукаНяма звук, но картината е добра.

 • Проверете бутона за силата на звука.
 • Натиснете бутона или +, за да отмените заглушаването на звука.
 • Натиснете бутона ACTION MENU, после изберете [Говорител] — [ТВ говорител].

  Ако е настроен на [Аудио система], високоговорителите на телевизора извеждат само звуците на бутоните и системните звуци.

 • Когато използвате HDMI вход със Super Audio CD или DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) може да не предоставя аудио сигнал.

[75] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със звукаШум в аудиото.

 • Уверете се, че антената е свързана посредством висококачествен 75-омов коаксиален кабел.
 • Дръжте кабела на антената настрани от други свързващи кабели.
 • За да избегнете смущения на телевизора, уверете се, че използвате здрав кабел за антена.

[76] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със звукаНяма звук или звукът от системата за домашно кино е слаб.

 • Натиснете бутона ACTION MENU, после изберете [Говорител] — [Аудио система].
 • Настройте [Слушалки/аудио изход] на [Аудио изход (Постоянен)] в настройката [Звук].
 • Ако изберете аналогов (RF) канал и картината се показва правилно, променете системата за ТВ разпространение. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Настройка на каналите] — [Аналогова настройка] — [Ръчна настройка на програми] — [Телевизионна система]. (Наличието на [Ръчна настройка на програми] или името на опцията може да е различно в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)
 • Ако [Говорител] е настроен на [ТВ говорител] и [Hi-Res преобразуване (DSEE HX)] е настроен на [Автомат.], DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) е заглушен.
 • Настройте [Сила на звука на Цифров аудио изход] на Макс. в настройката [Звук].

[77] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със звукаЗвукът е изкривен.

 • Проверете антената/кабелната връзка.
 • Дръжте антената/кабела настрани от други свързващи кабели.
 • Пазете телевизора от източници на електрически смущения, например автомобили, сешоари, Wi-Fi устройства, мобилни телефони или оптични устройства.
 • Когато инсталирате допълнително устройство, оставете известно разстояние между устройството и телевизора.
 • Изпълнете [Автомат. фина настройка] в [Ръчна настройка на програми], за да подобрите звука при аналогово приемане.

  (Наличието на [Ръчна настройка на програми] и нейните опции може да е различно в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)

 • Задайте [Аудио филтър] на [Слаб] или [Силен], за да подобрите звука при аналогово приемане. ([Аудио филтър] може да не е наличен в зависимост от вашия регион/държава.)

[78] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със звукаНе можете да регулирате силата на звука на слушалките.

 • Натиснете бутона ACTION MENU, изберете [Усилване на слушалките], после регулирайте силата на звука.

[79] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с дистанционнотоДистанционното управление не работи.

 • Натиснете бутон на телевизора, за да определите дали проблемът е в дистанционното или не.
 • Проверете дали ориентацията на всяка батерия отговаря на положителния (+) и отрицателния (-) знак в отделението за батериите.
 • Зарядът на батерията може да е нисък. Сменете батериите с нови.
 • Възможно е да има лош контакт между батериите и дистанционното. Извадете батериите и ги поставете обратно.
 • Насочете дистанционното към сензора за дистанционно управление, разположен в предната част на телевизора.
 • Освободете зоната на сензора за дистанционно управление от препятствия.
 • Флуоресцентната светлина може да повлияе на работата на дистанционното; опитайте да изключите флуоресцентното осветление.
 • Когато изключите телевизора от контакта и го свържете отново, телевизорът може да не се включи за известно време дори ако натиснете бутона за захранването на дистанционното или на телевизора, защото инициализирането на системата изисква време. Изчакайте от 10 до 20 секунди и опитайте отново.
 • Ако не се разпознава гласът ви, активирайте бутона на дистанционното управление с бутона или регистрирайте дистанционното управление към телевизора с бутона . За да потвърдите тези настройки, натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — Настройки на дистанционно управление.

[80] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с тъчпад дистанционнотоТъчпад дистанционното не работи или не работи правилно.

 • Подменете батериите. Натиснете бутона за освобождаване и махнете капака.

 • Възможно е да има лош контакт между батериите и дистанционното. Извадете батериите и ги поставете обратно.
 • Сдвоете отново тъчпад дистанционното. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Настройки на тъчпад дистанционно] — [Сдвояване на тъчпад дистанционно].
 • Тъчпад дистанционното използва 2,4GHz честотна лента, затова скоростта на комуникация може да се влоши или понякога да прекъсва поради смущения в безжичната LAN.
  Ако наблизо има поставени домакински електрически уреди (напр. микровълнови печки или смартфони), е по-вероятно да се получат радиочестотни смущения.
 • Възможно е телевизорът или тъчпад дистанционното да не работят върху метален шкаф поради смущения в безжичната комуникация.
 • Тъчпад дистанционното може да управлява само телевизора, към който е сдвоено последно.
 • Само едно тъчпад дистанционно може да бъде сдвоено към телевизора.
 • Препоръчително е тъчпад дистанционното да се използва в рамките на 7 m от телевизора.
 • Когато изключите телевизора от контакта и го свържете отново, телевизорът може да не се включи за известно време дори ако натиснете бутона за захранването на дистанционното или на телевизора, защото инициализирането на системата изисква време. Изчакайте от 10 до 20 секунди и опитайте отново.

[81] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с тъчпад дистанционнотоБатерията се изтощава бързо.

 • Ако продължите да движите вашето съвместимо с NFC устройство над NFC сензора на дистанционното, това ще увеличи изтощаването на батерията на дистанционното и/или на устройството (само за NFC модели).
 • Не оставяйте тъчпад дистанционното с лицето надолу.

[82] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с 3D картина/очила (само за 3D модели)Не се показват 3D изображения. 3D ефектът е слаб. (само за 3D модели)

 • Ако се показват две картини една до друга, натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Екран] — [3D настройки] — [3D дисплей] — [3D (Една до друга)].
  Ако се показват две картини една над друга, натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Екран] — [3D настройки] — [3D дисплей] — [3D (Една над друга)].

 • Ако се появява екранът [3D дисплей] и не се показва 3D картина, изключете устройството, което възпроизвежда 3D съдържание, и го включете отново.
 • Усещането от 3D ефекта може да е различно при различните хора.

За модели с активни 3D очила

 • Уверете се, че няма никакви препятствия между телевизора и активните 3D очила.
 • Подменете батерията на активните 3D очила.
 • Уверете се, че активните 3D очила са включени.
 • Необходимо е да регистрирате вашите активни 3D очила в телевизора преди използване. За да използвате очилата с друг телевизор, е необходимо да ги регистрирате повторно. Изключете очилата преди повторно регистриране.
 • Безжичните устройства или микровълнови фурни могат да повлияят на комуникацията между 3D очилата и телевизора, защото телевизорът използва честота 2,4 GHz. В този случай опитайте да ги регистрирате отново.
 • Ако устройство, което не е съвместимо с 3D (например система за домашно кино), е свързано между телевизора и устройство, съвместимо с 3D, телевизорът няма да показва 3D изображения. Свържете устройство, съвместимо с 3D, директно към телевизора чрез одобрен HIGH SPEED HDMI кабел с логото HDMI.

За 4K модели

 • Не може да се показва 3D сигнал с 4K.
 • За модели с пасивни 3D очила, гледайте телевизора отпред. 3D ефектът може да е по-слабо изразен в зависимост от ъгъла на гледане. Регулирайте ъгъла на гледане на екрана.

[83] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с 3D картина/очила (само за 3D модели)От двете страни на екрана се появяват черни ленти при гледане на 3D изображения. (само за 3D модели)

 • От двете страни на екрана се появяват черни ленти с цел обработка на 3D сигнали при настройка на дълбочината на 3D картината в [3D дълбочина].

[84] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с 3D картина/очила (само за 3D модели)Не можете да изключите 3D дисплея, докато гледате 3D съдържание. (само за 3D модели)

 • Ако гледате 3D съдържание, показвано чрез 3D сигнал, 3D дисплеят на телевизора не може да се изключи. Изключете настройката за 3D на свързаното устройство (например BD плейър).

[85] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с 3D картина/очила (само за 3D модели)При откриване на 3D сигнал автоматично се показва съобщението [Намерен е 3D сигнал.]. (само за 3D модели)

 • Деактивирайте настройката [Уведомяване за 3D сигнал]. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Екран] — [3D настройки] — [Уведомяване за 3D сигнал] — [Изкл.].

[86] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с 3D картина/очила (само за 3D модели)Не можете да включите активните 3D очила. (само за 3D модели)

 • Подменете батерията. (Важи само за TDG-BT400A/BT500A.)
  Натиснете бутона за отключване с върха на химикалка или друго и извадете отделението за батерията, после подменете батерията с нова. След това отново заключете отделението за батерията.

  (A) CR2025 (-) страна

[87] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с 3D картина/очила (само за 3D модели)LED индикаторът на активните 3D очила мига. (само за 3D модели)

 • Светва за 3 секунди: Показва включване на очилата.

 • Мига на всеки 2 секунди: Означава, че очилата са включени.
 • Мига 3 пъти: Означава, че очилата са изключени.
 • Мига последователно в зелено и жълто: Означава, че очилата са започнали процеса на регистрация.
 • Мига 3 пъти на всеки 2 секунди: Означава, че капацитетът на батерията привършва. Подменете батерията.

[88] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със свързани устройстваНяма картина от свързано устройство.

 • Включете свързаното устройство.
 • Проверете кабелната връзка между устройството и телевизора.
 • Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутона , за да се покаже списъка с входове, после изберете желания вход.
  Тъчпад дистанционно: Натиснете бутона HOME, после изберете желания вход.
 • Поставете правилно USB устройството.
 • Уверете се, че USB устройството е правилно форматирано.
 • Работата с всички USB устройства не е гарантирана. Освен това работата зависи от функциите на USB устройството или от видео файловете, които се възпроизвеждат.

[89] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със свързани устройстваНе можете да изберете свързано устройство в меню Home.

 • Проверете кабелната връзка.

[90] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със свързани устройстваОпределени програми или цифрови източници показват загуба на детайли.

 • Възможно е на екрана да се виждат по-малко детайли от обикновено или смущения (малки блокове, точки или пикселизиране) поради цифровата компресия на източника, използвана при някои цифрови предавания и DVD. Степента на видимите смущения зависи от отчетливостта и резолюцията на телевизора.

[91] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със свързани устройстваОтнема известно време за показване на снимки или папки.

 • В зависимост от размерите на изображението, размера на файла и броя файлове и папки, извеждането на някои фото изображения или папки отнема по-дълго време.
 • При всяко свързване на USB устройство към телевизора показването на снимките може да отнеме до няколко минути.

[92] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със свързани устройстваНе можете да намерите свързано BRAVIA Sync HDMI устройство.

 • Проверете дали вашето устройство е съвместимо с BRAVIA Sync.
 • Уверете се, че [Управление през HDMI] е настроено на устройството, съвместимо с BRAVIA Sync, и [Управление чрез BRAVIA Sync] е настроено на телевизора.

[93] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със свързани устройстваНе можете да управлявате втори AV приемник.

 • Може да се използва само един съвместим с BRAVIA Sync AV приемник.

[94] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със свързани устройстваТелевизорът не извежда картина и/или звук от MHL устройство. (само за MHL модели)

 • Извадете MHL кабела, след което го свържете отново. Можете също така да изключите MHL устройството, след което да го включите отново и да отключите екрана на устройството.

[95] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани със свързани устройстваВъншно устройство (например декодер или AV приемник) не може да се управлява чрез IR Blaster. (Само за модели, съвместими с IR Blaster)

 • Уверете се, че IR Blaster е правилно настроен и инфрачервеният предавател е разположен близо до инфрачервения приемник на външното устройство.
 • Уверете се, че телевизорът поддържа външното устройство.
 • Ако натиснете и задържите натиснат даден бутон на дистанционното управление, действието може да не бъде предадено. Вместо това натиснете бутона няколко пъти.
 • Възможно е някои външни устройства да не реагират на някои бутони в менюто “Аction меню”.
 • IR Blaster може да не е правилно настроен. За да настроите IR Blaster, натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Външни входове] — [Настройка на IR Blaster].

[96] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с USB HDD записванеНе можете да използвате USB HDD устройство. (само за модели с USB HDD записване)

 • Проверете дали USB HDD устройството е:
  • свързано правилно.
  • включено.
  • регистрирано към телевизора.
 • Връзка с USB HDD устройство през USB концентратор не се поддържа.
 • Изпълнете [Проверка на работата на HDD], за да проверите дали спецификациите на USB HDD отговарят на изискванията.

[97] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с USB HDD записванеЗаписването не може да се изпълни./Записът е неуспешен. (само за модели с USB HDD записване)

 • Проверете оставащото пространство на HDD. Ако е останало малко място, изтрийте ненужното съдържание.
 • Следните програми не могат да бъдат записвани.
  • Програми със защита срещу копиране
  • Аналогови програми
  • Програми от външни входове (включително програми от свързан декодер)
  • Широколентово видео
 • Записът с таймер може да не е възможен, ако се промени времето на излъчване на програмата.

[98] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с USB HDD записванеЗаписано съдържание е изчезнало. (само за модели с USB HDD записване)

 • Записът не може да се изпълни, ако захранващият или свързващият кабел са прекъснати по време на записа. Не разкачвайте кабелите по време на запис. В противен случай съдържанието, което се записва, или цялото записано съдържание може да бъде загубено.

[99] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с USB HDD записванеUSB HDD устройството работи, макар че не е включено. (само за модели с USB HDD записване)

 • Свързаното USB HDD може да мига или LED индикаторът на устройството да свети, докато телевизорът получава EPG данни в режим на готовност.

[100] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с мрежа/приложенияПонякога при използване на безжична LAN качеството на приемане на видео е лошо.

 • Качеството на безжичната мрежова връзка зависи от разстоянието или препятствията (напр. стена) между телевизора и безжичния рутер (точка на достъп), влиянието на околната среда и качеството на безжичния рутер (точка на достъп). В този случай използвайте кабелна връзка към интернет или опитайте 5GHz честотна лента.
 • 5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава. Ако не се поддържа 5GHz честотна лента, телевизорът може да се свързва към безжичен рутер (точка на достъп) само като използва 2,4GHz честотна лента.

[101] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с мрежа/приложенияГрешка в безжичната LAN връзка или лоши условия за радиоприемане.

 • Проверете мястото на монтиране на телевизора и безжичния рутер (точка на достъп). Състоянието на сигнала може да се повлияе от следните причини:
  • Други безжични устройства, микровълнови печки, флуоресцентно осветление и др., които се намират в близост.
  • Има подове или стени между безжичния рутер (точка на достъп) и телевизора.

  Ако проблемът продължава дори след като сте проверили горните точки, опитайте да използвате кабелна LAN връзка.

[102] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с мрежа/приложенияЛоша картина при интернет видео.

 • Качеството зависи от оригиналното видео, предоставяно от доставчика на видео съдържание, и от скоростта на връзката ви.

[103] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с мрежа/приложенияОпределено интернет видео съдържание се показва със загуба на детайли.

 • Качеството на видеото и размерът на картината зависят от скоростта на предаване и доставка от доставчиците на видео съдържание.

[104] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с мрежа/приложенияДобро качество на картината, но няма звук при интернет видео съдържание.

 • Качеството зависи от оригиналното видео, предоставяно от доставчика на видео съдържание, и от скоростта на връзката ви.
 • Поради природата на интернет видеото, не всяко видео съдържа звук.

[105] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с мрежа/приложенияПриложенията са недостъпни.

 • Проверете дали LAN кабелът или захранващият кабел на рутера/модема* са правилно свързани.

  * Вашият рутер/модем трябва да е настроен предварително за връзка с интернет. Свържете се с интернет доставчика относно настройките на рутера/модема.

 • Опитайте да използвате тези приложения по-късно. Сървърът на доставчика на приложението може да не работи.

[106] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с мрежа/приложенияТелевизорът няма достъп до интернет, когато е настроен IPv6.

 • IPv6 може да не е налично; в такъв случай задайте IPv6 на изкл.

[107] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с домашната мрежаТелевизорът не може да се свърже към сървъра.

 • Проверете LAN кабела или безжичната връзка към вашия сървър и телевизора.
 • Проверете дали вашата мрежа е правилно конфигурирана на вашия телевизор.

[108] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с домашната мрежаПоявява се съобщение, че телевизорът не може да се свърже към вашата мрежа.

 • Проверете текущите мрежови настройки. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Допълнителни настройки] — [Състояние на мрежата]. Проверете вашите мрежови връзки и/или информацията за свързване от ръководството за употреба на сървъра или се свържете с лицето, което е конфигурирало мрежата (мрежов администратор).
 • Преконфигурирайте мрежовите настройки, като натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Mрежoва настройка].
 • Ако LAN кабелът е свързан с активен сървър и телевизорът е получил IP адрес, проверете връзките и конфигурациите на сървъра. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Допълнителни настройки] — [Състояние на мрежата].

[109] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с домашната мрежаСървърът е недостъпен.

 • Проверете вашия LAN кабел/безжичната връзка или вашия сървър. Телевизорът може да е загубил връзка със сървъра.
 • Изпълнете [Диагностика на сървърите], за да проверите дали вашият медиен сървър комуникира правилно с телевизора. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Настройка на домашната мрежа] — [Диагностика на сървърите].

[110] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с домашната мрежаНякои мултимедийни файлове на USB устройството или на сървъра не се показват.

 • Възможно е неподдържани файлове да не се показват.
 • Възможно е да не се показват всички папки/файлове в зависимост от състоянието на системата.

[111] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с домашната мрежаТелевизорът не може да бъде намерен от Wi-Fi Direct устройство.

 • Настройте [Wi‑Fi Direct] на [Вкл.]. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Вкл.].
 • Ако телевизорът не може да бъде намерен, въпреки че [Wi‑Fi Direct] е [Вкл.], настройте [Настройка на честотната лента] на [Автомат. (2.4 GHz)]. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Допълнителни настройки] — [Настройка на честотната лента] — [Автомат. (2.4 GHz)].

[112] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с Bluetooth устройствоРаботата прекъсва или устройството не работи.

 • Проверете дали устройството е включено.
 • Сменете батериите на устройството.
 • Регистрирайте отново устройството.
 • Bluetooth устройствата използват 2,4GHz честотна лента, затова скоростта на комуникация може да се влоши или понякога да прекъсва поради смущения в безжичната LAN.
  Ако наблизо има поставени домакински електрически уреди (напр. микровълнови печки или смартфони), е по-вероятно да се получат радиочестотни смущения.
 • Възможно е телевизорът или устройството да не работят върху метален шкаф поради смущения в безжичната комуникация.
 • За работните комуникационни разстояния между телевизора и други устройства вижте ръководствата на устройствата.
 • Когато към телевизора са свързани няколко Bluetooth устройства, качеството на Bluetooth комуникацията може да се влоши.

[113] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с дублиране на екранаКакъв вид устройства могат да бъдат свързани с функцията Дублиране на екрана?

 • Устройства с Wi‑Fi, като например смартфони и таблети, които поддържат Miracast, могат да се използват, за да се наслаждавате на дублиране на екрана на вашия BRAVIA ТВ. Направете справка с ръководството на вашето Wi‑Fi устройство, за да откриете дали то поддържа Miracast. BRAVIA ТВ е в съответствие със спецификациите на Miracast, но не гарантира успешна връзка с всички устройства.

[114] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с дублиране на екранаТелевизорът не може да се свърже към Miracast устройство.

 • Ако свързването на Miracast устройство (например преносим компютър) е неуспешно, натиснете бутона HOME, после изберете [Дублиране на екрана], за да се покаже екранът за готовност на функцията Дублиране на екрана и се опитайте да се свържете отново.

[115] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с дублиране на екранаВидеото или звукът понякога прекъсват.

 • Възможно е устройства, излъчващи радиовълни, като например други безжични LAN устройства или микровълнови фурни, да възпрепятстват функцията Дублиране на екрана, която използва безжична LAN. Дръжте телевизора или устройства, съвместими с Дублиране на екрана на Sony (като например някои модели на Xperia), далеч от такива устройства или ги изключете, ако е възможно.
 • Възможно е скоростта на комуникация да се променя в зависимост от разстоянието или препятствията между устройствата, конфигурацията на устройствата, състоянието на радиовълните, задръствания по линията или от използваното устройство. Възможно е комуникацията да бъде прекъсната поради състоянието на радиовълните.

[116] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с дублиране на екранаДадено платено съдържание не може да бъде възпроизведено.

 • Източникът трябва да отговаря на стандартите HDCP (Широколентова защита на цифрово съдържание) 2.0/2.1/2.2.
  Някои съдържания не могат да се възпроизвеждат през източник, който не отговаря на стандартите HDCP 2.0/2.1/2.2.

[117] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с дублиране на екранаДублиране на екрана не работи. Телевизорът не може да бъде намерен от устройство, съвместимо с Дублиране на екрана.

 • Ако използвате Дублиране на екрана с друго устройство, първо изключете Дублиране на екрана и опитайте отново.
 • Ако вашето устройство не поддържа 5GHz и настроите опцията [Настройка на честотната лента] на [Автомат. (5 GHz)], опитайте да я смените на [Автомат.].
 • Натиснете бутона HOME, после изберете [Дублиране на екрана], за да се покаже екранът за готовност за Дублиране на екрана и опитайте отново.

[118] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с дублиране One-touch (само за NFC модели)Дублиране One-touch не работи. Целевото устройство не може да бъде разпознато. (само за NFC модели)

 • Уверете се, че функцията NFC на устройството, съвместимо с Дублиране One-touch, е включена.
 • При свързване с Xperia, съвместим с Дублиране One-touch, телевизорът не може да се свърже с Xperia, когато екранът му е заключен. Освободете заключването на екрана, след това докоснете.
 • Намерете зоната за откриване на NFC на устройството, съвместимо с Дублиране One-touch, след това опитайте да докоснете отново. Относно разположението на зоната за откриване на NFC вижте в ръководството с инструкции на съвместимото устройство.
 • Отдалечете съвместимото устройство от тъчпад дистанционното, след което докоснете отново.
 • Ако използвате Дублиране на екрана с друго устройство, първо изключете Дублиране на екрана и опитайте отново.
 • Ако вашето устройство не поддържа 5GHz и настроите опцията [Настройка на честотната лента] на [Автомат. (5 GHz)], опитайте да я смените на [Автомат.].
 • Натиснете бутона HOME, изберете [Дублиране на екрана], за да се отвори екранът за готовност за Дублиране на екрана и опитайте отново.
 • Проверете дали вашето устройство поддържа Дублиране One-touch. Дори ако допрете несъвместимо устройство, телевизорът може да реагира, но няма да стартира Дублиране на екрана.
 • Необходимо е да сдвоите тъчпад дистанционното с телевизора, преди да го използвате.
 • Задайте настройката за NFC на съвместимото устройство на включено.

[119] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с “Video & TV SideView”Телевизорът не може да се включи и да се управлява от приложението “Video & TV SideView”, когато [Дистанционно включване] е настроено на [Вкл.].

 • Когато наблизо са разположени устройства, които причиняват смущения с радиовълни (микровълнови фурни, безжични телефони и др.), функцията “Video & TV SideView” може да не работи. В такъв случай дръжте подобни устройства далеч от безжичния рутер (точката за достъп) или телевизора или ги изключете.
 • В случаите по-долу е възможно функцията “Video & TV SideView” да не работи. Включете телевизора и го свържете отново към безжичния рутер (точката за достъп).
  • Включване/изключване на захранването на безжичния рутер (точката за достъп) по време на режим на готовност на телевизора
  • Нулиране на безжичния рутер (точката за достъп) по време на режим на готовност на телевизора
  • Смяна на канала на безжичния рутер (точката за достъп) по време на режим на готовност на телевизора
 • Функцията “Video & TV SideView” може да не работи с бизнес безжични рутери (точки за достъп), периодично изискващи повторно свързване.
 • Функцията “Video & TV SideView” може да не работи в зависимост от настройките на безжичния рутер (точката за достъп) (напр. Multi SSID и режим Енергоспестяване).
 • Ако се използва Wi-Fi Direct за свързване на приложението “Video & TV SideView” към телевизора, телевизорът може да не се включи от режим на готовност в зависимост от вашия смартфон/таблет.
 • Телевизорът трябва да бъде включен или в режим на готовност. Не изключвайте телевизора чрез изключване на захранващия кабел.
 • Проверете дали условията по-долу са изпълнени за вашия телевизор.

  Когато безжичният рутер (точката за достъп) и телевизорът са свързани с безжичен LAN

  • Използва се модел телевизор с вграден безжичен LAN
  • [Вградена Wi‑Fi] от [Допълнителни настройки] е настроено на [Вкл.]
  • [Дистанционно включване] от [Мрежа] е настроено на [Вкл.]
  • Телевизорът е свързан към безжичен рутер (точка за достъп)

  Когато безжичният рутер (точката за достъп) и телевизорът са свързани с кабелна LAN

  • [Дистанционно включване] от [Мрежа] е настроено на [Вкл.]

[120] Отстраняване на неизправностиСимптоми, свързани с “Video & TV SideView”Телевизорът не се вижда на екрана на “Video & TV SideView”. Телевизорът не може да бъде регистриран в приложението “Video & TV SideView”.

 • Проверете дали телевизорът е включен.
 • Проверете дали телевизорът и вашият смартфон/таблет са в една и съща домашна мрежа.

  (Когато свързвате през Wi-Fi Direct, не е необходима връзка към домашната мрежа.)

 • Може да е достигнат максималният брой регистрирани устройства. Изтрийте ненужните регистрации от [Отдалечени устройства], преди да регистрирате друг смартфон/таблет.
 • За подробна информация вижте следния уебсайт:

  http://info.tvsideview.sony.net/faq/

Как се използва дистанционното

Можете да използвате инфрачервено дистанционно управление за работа с телевизора. За модели, които са съвместими с тъчпад дистанционни, можете да използвате тъчпад дистанционно за работа с телевизора. За да проверите дали вашият телевизор е съвместим с тъчпад дистанционни, вижте ръководството, доставено с този телевизор.

Използване на инфрачервеното дистанционно управление

Управлявайте множеството функции на този телевизор, като използвате бутоните ///и.

 1. Преместете фокуса върху елемент чрез използване на бутоните///.

 2. Натиснете бутона, за да изберете елемент.

За да се върнете към предишния екран

Натиснете бутона BACK.

За да управлявате телевизора с Гласово търсене (само дистанционни управления с бутон )

За дистанционни управления с бутон натиснете бутона и говорете в микрофона, вграден в дистанционното.

Забележка

 • За да използвате функцията Гласово търсене, се изисква интернет връзка.

Когато не се разпознава гласът ви

Активирайте бутона на дистанционното управление с бутона или регистрирайте дистанционното управление към телевизора с бутона . За да потвърдите тези настройки, натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — Настройки на дистанционно управление.


Използване на тъчпад дистанционното

Наличието на тъчпад дистанционно към телевизора зависи от вашия модел/регион/държава.

Основните действия върху функциите и настройките на този телевизор могат да се извършат чрез плъзгане и натискане на тъчпада.

Преди използване може да се наложи да сдвоите тъчпад дистанционното с телевизора. Натиснете бутона HOME на инфрачервеното дистанционно управление, изберете [Настройки] — [Настройки на тъчпад дистанционно] — [Сдвояване на тъчпад дистанционно], после следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите вашето тъчпад дистанционно.

 1. Плъзнете с пръст по тъчпада, за да преместите фокуса върху елемент.

 2. Натиснете тъчпада, докато се чуе звук, за да изберете елемент.

За бързо преместване на фокуса на екрана

Плъзнете пръста си, докато фокусът не започне да се мести бързо, като държите пръста си върху тъчпада.

За да се върнете към предишния екран

Натиснете бутона BACK.

За конфигуриране на настройките на тъчпад дистанционното

Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Настройки на тъчпад дистанционно] — желаната опция.

За да стартирате въведение/ръководство за тъчпад дистанционното

Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] — [Настройки на тъчпад дистанционно] — [Въведение/ръководство].


За да прелистите вертикално или хоризонтално в екрана на предварително инсталирания браузър

Плъзнете с пръст нагоре/надолу или наляво/надясно в следните зони.

Как се използва Помощното ръководство

Има две версии на Помощното ръководство за вашия телевизор: Помощно ръководство (вградено) и Помощно ръководство (онлайн). Помощното ръководство (вградено) включва основна информация и инструкции за използване на вашия телевизор. Ако вашият телевизор е свързан към интернет, Помощното ръководство (онлайн) предоставя изчерпателна и актуална информация за вашия телевизор и мрежовите услуги.

Можете също да използвате компютър или мобилно устройство, за да преглеждате Помощното ръководство (онлайн).

 1. Свържете телевизора към интернет.
 2. Изберете[Превключване към онлайн] (A) в горния десен ъгъл на екрана, за да превключите към Помощно ръководство (онлайн).

Ако вашата интернет връзка е много бавна или нестабилна и не може да покаже добре Помощното ръководство (онлайн), изпълнете отново стъпка 2, като изберете[Превключване към вградено].

За да видите Помощното ръководство (онлайн) на вашия компютър или мобилно устройство

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

Забележка

 • Изображенията и илюстрациите, използвани в Помощното ръководство, могат да са различни в зависимост от модела на вашия телевизор.
 • Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без уведомяване.

Съвет

 • Можете също да използвате “Video & TV SideView”, за да преглеждате Помощното ръководство (онлайн).
 • За да видите дали вашият телевизор има някоя от функциите, описани в Помощното ръководство, вижте в хартиеното ръководство или в каталога.
 • Това Помощно ръководство е написано за всички региони/държави и някои описания в него не са в сила за всички региони/държави.
 • Относно частите и контролите на вашия телевизор и на дистанционното управление вижте хартиеното ръководство, доставено с телевизора.

Екран на меню Home

Меню Home предоставя функция за търсене, препоръки за съдържание и достъп до приложения и настройки. Възможно е наличните елементи да се различават в зависимост от зададения регион/държава и ситуацията.

Използване на търсене

Можете да търсите различно съдържание. Можете да въведете ключова дума, като използвате клавиатурата на екрана или като я диктувате.

 1. Натиснете бутона HOME.
 2. Изберете полето за търсене.
 3. Въведете ключовата дума от клавиатурата на екрана или като говорите на микрофона.

Избор на съдържание, приложение или настройка

 1. Натиснете бутона HOME.
 2. Изберете желания елемент от желаната категория.

Списък с категории

 • Препоръки
  Тази категория показва съдържание, базирано на вашата история.
 • [Препоръчани Приложения], [Приложения] и [Игри]

  Тези категории предоставят достъп до приложения (например Видео, Албум, Музика, Фото споделяне Плюс и Дублиране на екрана) и игри.

 • [Входове]
  Можете да изберете входен източник от списъка със свързани устройства и жакове, например HDMI.
 • [Настройки]
  Тази категория включва [Настройки], [Настройки за мрежата], [Таймери] и [Помощ].

Съвет

 • При свързване на телевизора към Интернет различни функции, като напр. мрежови услуги, стават достъпни.

Използване на бутона DISCOVER

Можете да използвате бутона DISCOVER, за да търсите съдържание (например ТВ програми, интернет съдържание и др.). Това, което се появява при натискане на бутона DISCOVER, е различно в зависимост от вашия модел/регион/държава.

 1. Натиснете бутона DISCOVER.
 2. Преместете фокуса нагоре или надолу, за да изберете желаната категория.
 3. Преместете фокуса наляво или надясно, за да изберете желания елемент.
 4. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутона, за да изберете/стартирате елемент.

  Тъчпад дистанционно: Натиснете тъчпада, за да изберете/стартирате елемент.

За да промените настройките на тази функция

 1. Натиснете бутона DISCOVER.
 2. Преместете фокуса нагоре или надолу, за да изберете категорията [Настройки].
 3. Изберете желания елемент, за да промените настройката.

Съвет

 • Когато използвате тъчпад дистанционното, можете също да използвате тази функция, като плъзнете с пръст нагоре от долната част на тъчпада (без да натискате върху тъчпада).

Използване на “Аction меню”

Като натиснете бутона ACTION MENU, се появява меню и предоставя бърз достъп до функции, които са налични за текущо показвания екран, например регулиране на картината, на звука, на силата на звука на свързаното устройство (например слушалки) и смяна на дисплей/аудио. Елементите в менюто са различни в зависимост от избрания екран.

 1. Натиснете бутона ACTION MENU.
 2. Преместете фокуса наляво или надясно, за да изберете желаната категория.
 3. Преместете фокуса нагоре или надолу, за да изберете желания елемент.
 4. Инфрачервено дистанционно управление: Натиснете бутона, за да изберете/стартирате елемент.

  Тъчпад дистанционно: Натиснете тъчпада, за да изберете/стартирате елемент.

Съвет

 • Когато използвате тъчпад дистанционното, можете също да отворите менюто “Аction меню”, като плъзнете с пръст надолу от горната част на тъчпада (без да натискате по тъчпада).