Televizija

Uživanje u TV programima

Gledanje TV programâ

Gledanje u 3D prikazu (samo 3D modeli)

Korištenje SNS-a za uživanje u programima s prijateljima

Snimanje programa

Snimanje na USB HDD uređaj (samo modeli s funkcijom snimanja na USB HDD)

Reproduciranje zvuka TV-a preko drugih uređaja

Povezivanje zvučnog sistema

Povezivanje bežičnog niskotonskog zvučnika (opcionalno)

Korištenje funkcije BRAVIA Sync za upravljanje drugim uređajem

Gledanje/slušanje sadržaja s povezanih uređaja

Prikazivanje slike s kompatibilnih uređaja u rezoluciji 4K/HDR (samo 4K modeli)

Povezivanje BD/DVD plejera

Povezivanje računara/digitalnog fotoaparata/kamkordera

Povezivanje USB uređaja

Korištenje funkcije BRAVIA Sync za upravljanje drugim uređajem

Povezivanje IR Blastera (samo za modele koji su kompatibilni s IR Blasterom)

Korištenje s pametnim telefonima/tabletima

Prikaz ekrana pametnog telefona/tableta na TV-u

Dijeljenje fotografija/muzike/video zapisa pohranjenih na pametnim telefonima/tabletima

Korištenje pametnog telefona/tableta za upravljanje TV-om

Povezivanje na mrežu

Žična LAN veza

Bežična LAN veza

Wi-Fi Direct veza

IPv6 postavke

Korištenje kućne mreže

Korištenje kućne mreže

Postavke

Konfigurisanje postavki koje se odnose na osnovne funkcije TV-a

Konfigurisanje postavki koje se odnose na mrežne veze i periferijsku opremu

Konfigurisanje postavki koje se odnose na željene vrijednosti sistema

Konfigurisanje postavki koje se odnose na lične informacije, kao što je sigurnost

Rješavanje problema

Samodijagnostika

Simptomi problema s napajanjem

Simptomi problema sa slikom/ekranom

Simptomi problema s prijemom emitiranog sadržaja

Simptomi problema sa zvukom

Simptomi problema s daljinskim upravljačem

Simptomi problema s daljinskim upravljačem s dodirnom podlogom

Simptomi problema s 3D slikom/naočalama (samo 3D modeli)

Simptomi problema s povezanim uređajima

Simptomi problema sa snimanjem na USB HDD

Simptomi problema s mrežom/aplikacijama

Simptomi problema s kućnom mrežom

Simptomi problema s Bluetooth uređajima

Simptomi problema s funkcijom Preslikavanje na ekran

Simptomi problema s funkcijom Preslikavanje slike jednim dodirom (samo kod NFC modela)

Simptomi „Video & TV SideView“

[1] Uživanje u TV programimaGledanje TV programâKorištenje programskog vodiča

Možete brzo pronaći željene programe.

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite dugme GUIDE kako biste prikazali digitalni programski vodič.

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dugme DISCOVER, a zatim odaberite programski vodič u kategoriji emitiranja.
 2. Odaberite sadržaj koji želite gledati.
  Prikazat će se detaljne informacije o datom sadržaju.
 3. Odaberite [Prikaži] kako biste gledali program.

Korištenje opcionalnih funkcija

 1. Pritisnite dugme ACTION MENU dok je prikazan programski vodič. Zatim odaberite željenu stavku.

[2] Uživanje u TV programimaGledanje TV programâPrimanje podataka tokom emitiranja

Prikazivanje tekstualnih informacija

Možete prikazivati cijeli niz tekstualnih informacija i grafičkih informacija zasnovanih na tekstu, uključujući programe vijesti, informacije o vremenskim prilikama i rasporede programa na TV-u. Zanimljive informacije možete birati s više stranica unošenjem broja.

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite dugmekako biste prikazali tekstualne informacije.

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberiteTeletekst.

Informacije o digitalnoj usluzi tekstualnih informacija

Digitalna tekstualna usluga nudi grafički bogat sadržaj s uglađenom grafikom i slikama. Mogu se koristiti razne funkcije, kao što su veze na stranice i navigacija jednostavna za korištenje. Uslugu podržavaju brojni emiteri. (Dostupnost funkcije ovisi o vašem modelu/regionu/državi.)

Informacije o digitalnoj interaktivnoj usluzi korištenja aplikacija

Interaktivna usluga korištenja aplikacija nudi visokokvalitetni digitalni tekst i grafiku, skupa s naprednim opcijama. Uslugu podržavaju emiteri. (Dostupnost funkcije ovisi o vašem modelu/regionu/državi.)

Napomena

 • Interaktivna usluga je dostupna samo ako je pruža emiter.
 • Dostupne funkcije i sadržaj ekrana se razlikuju ovisno o emiteru.
 • Ako se odaberu titlovi i pokrene aplikacija za digitalni tekst putem dugmeta , titlovi se, u određenim okolnostima, mogu prestati prikazivati. Kada izađete iz aplikacije za digitalni tekst, prikaz titlova će se automatski nastaviti.

Gledanje usluge NVOD/MF

NVOD (Pristup video sadržajima na zahtjev) i MF (Emitiranje iz više različitih izvora) su standardi za emitiranje nekoliko programa istovremeno na jednom kanalu.

NVOD osigurava više kopija programa u neravnomjernim vremenskim razmacima, a MF MF vam omogućava odabir željenog programa među različitim programima na jednom kanalu.

 1. Dok gledate uslugu NVOD/MF, pritisnite dugme ACTION MENU.
 2. Odaberite [Dodatne usluge] — željeni program.

Napomena

 • Usluga je dostupna kada emiter pruža uslugu NVOD/MF.

[3] Uživanje u TV programimaGledanje TV programâViše o ikonama s trake s informacijama

Prilikom promjene kanala nakratko se prikaže traka s informacijama. Na traci se mogu prikazati sljedeće informacije.

: Usluga prijenosa podataka (primjena za emitiranje)

: Radijska usluga

: Kodirana usluga/Usluga s pretplatom

: Dostupan je višejezični zvuk

: Dostupni su titlovi

: Dostupni su titlovi i/ili zvuk za osobe s oštećenim sluhom

: Preporučena minimalna dob za trenutni program (od 3 do 18 godina)

: Roditeljska zaštita

: Zaključavanje digitalnog programa

: Dostupan je zvuk za osobe s oštećenim vidom

: Dostupan je zvuk govora za titlove

: Dostupan je višekanalni zvuk

[4] Uživanje u TV programimaGledanje TV programâGledanje TV programa pomoću usluge YouView (Samo modeli za Ujedinjeno Kraljevstvo)

Da biste omogućili/onemogućili YouView

 1. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavljanje kanala] — [Postavljanje usluge YouView].
 2. Odaberite [Omogući] ili [Onemogući], a zatim odaberite [Da].
 3. Slijedite postupak za postavljanje.

Da biste koristili funkciju YouView Guide

Koristite YouView Guide da vidite šta je sada na programu, šta će slijediti tokom sljedeće sedmice i pomaknite natrag da nadoknadite programe koje ste možda propustili u proteklih sedam dana.

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite dugme GUIDE kako biste prikazali programski vodič.

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dugme DISCOVER, a zatim odaberite programski vodič u kategoriji emitiranja.
 2. IC daljinski upravljač: pritisnite dugmad/da odaberete program, a zatim pritisnite dugme.

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: kliznite lijevo ili desno preko dodirne podloge da odaberete program, a zatim pritisnite dodirnu podlogu.
  Dostupni programi su označeni s play ikonom.

Savjet

 • Pritisnite dugme TV na IC daljinskom upravljaču dok gledate TV uživo da se prikaže Mini Guide i vidite šta je na TV-u sada i šta je sljedeće. (Ovu funkciju nije moguće koristiti kada je pretvarač signala povezan na TV pomoću IR Blastera.)

Da biste provjerili informacije o programu (Information Panel)

Opcija Information Panel vam omogućava da saznate više o programu, kako je ocijenjen te da li je dostupan u HD rezoluciji. Možete takođe reprodukovati više epizoda iste serije kad je to dostupno na zahtjev.

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite dugme .

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberite [Informacije].

Da biste pristupili On Demand, Discover i YouView Search (YouView Menu)

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite plavo dugme u YouView Guide ili Mini Guide da biste prikazali YouView Menu.

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberite plavo dugme u YouView Guide ili Mini Guide da biste prikazali YouView Menu.
 2. Pronađite program koji želite gledati pomoću sljedećih opcija.
  Players: Pristupite BBC iPlayer, ITV Player, All 4 i Demand 5 na YouView.
  Discover: Gledajte popularne ili nedavno dodane programe na jednom mjestu. Takođe možete otkriti nove programe prema žanru, npr. dječji, filmovi itd.
  YouView Search: Pronađite poseban program uživo ili program po zahtjevu na YouView.

Napomena

 • Sljedeće stavke menija s funkcijama nisu dostupne kada je omogućeno YouView;

  • Satelitska emitiranja
  • Favoriti
  • Podsjetnik
  • Zaključavanje digitalnog programa
  • Redoslijed digitalnih programa
  • Prilagođavanje tipke TV
  • Informacije o zemaljskim programima od funkcije pretraživanja na meniju Početak (koristite „YouView Search“)
  • Snimanje programa
 • Nazivi usluga podliježu promjenama bez prethodnog obavještenja.

[5] Uživanje u TV programimaGledanje u 3D prikazu (samo 3D modeli)Informacije o 3D televizorima i 3D naočalama (samo 3D modeli)

Postoje dvije vrste 3D naočala: Pasivne 3D naočale i Aktivne 3D naočale. U odštampanom priručniku koji ste dobili s TV-om potražite informacije o tome koju vrstu 3D naočala podržava vaš uređaj.

Preporučena daljina gledanja za 3D sliku

Ako daljina gledanja nije odgovarajuća, može se pojaviti dvostruka slika. Kad gledate TV, sjednite na udaljenosti koja je najmanje 3 puta veća od visine ekrana. Preporučuje se sjedenje direktno ispred TV-a.

Domet komunikacije TV-a i aktivnih 3D naočala

Položaj sjedenja treba biti unutar odgovarajućeg dometa. Pogledajte sljedeće dijagrame. Udaljenost pri kojoj uređaji komuniciraju ovisi o preprekama (osobe, metal, zidovi itd.) i/ili elektromagnetskim smetnjama.


Pogled iznad

(A) 120°

(B) 1-6 m


Pogled sa strane

(A) 45°

(B) 1-6 m

(C) 30°

Napomena

 • Preporučeni ugao gledanja i udaljenost mogu se razlikovati ovisno o lokaciji TV-a i uvjetima u prostoriji.

Održavanje naočala

 • Naočale lagano brišite mekom krpom.
 • Veće mrlje mogu se ukloniti krpicom koja je malo navlažena rastvorom blagog sapuna u mlakoj vodi.
 • Ako koristite krpicu koja je već navlažena nekim hemijskim sredstvom, obavezno slijedite upute date na pakovanju.
 • Za čišćenje nikad nemojte koristiti jake rastvarače kao što su razrjeđivač, alkohol ili benzen.

[6] Uživanje u TV programimaGledanje u 3D prikazu (samo 3D modeli)Pripremanje 3D naočala (samo na 3D modelima)

Postoje dvije vrste 3D naočala: Pasivne 3D naočale i Aktivne 3D naočale. U odštampanom priručniku koji je priložen uz ovaj TV potražite informacije o tome koju vrstu 3D naočala podržava vaš uređaj. Zatim slijedite upute navedene ispod kako biste pripremili 3D naočale.

Za pasivne 3D naočale

Koristite pasivne 3D naočale koje su priložene uz vaš TV. Ako uz TV nisu priložene naočale, kupite pasivne 3D naočale, model TDG-500P. Sadržaj možete gledati u 3D prikazu kada stavite pasivne 3D naočale.

Za aktivne 3D naočale

Koristite aktivne 3D naočale koje su priložene uz vaš TV. Ako uz TV nisu priložene naočale, kupite aktivne 3D naočale, model TDG-BT500A. Prije prvog korištenja aktivnih 3D naočala, trebate ih registrirati za svoj TV. Slijedite korake navedene ispod.

 1. Skinite izolacijsku foliju na bateriji.

 2. Uključite TV, a zatim držite naočale na udaljenosti od maksimalno 50 cm od TV-a.
 3. Pritisnite i držite dugme/indikator(Napajanje) na naočalama 2 sekunde.

  Aktivne 3D naočale će se uključiti i pokrenut će se postupak registriranja (dugme/indikator(Napajanje) će treptati zelenom i žutom bojom). Kada se registriranje dovrši, na ekranu TV-a će se prikazati poruka u trajanju od 5 sekundi, a indikator na naočalama će svijetliti zelenom bojom 3 sekunde.

  Ako registriranje ne uspije, aktivne 3D naočale će se automatski isključiti. U tom slučaju ponovite opisani postupak.

 4. Stavite aktivne 3D naočale.

Od narednog puta ćete moći koristiti aktivne 3D naočale odmah nakon uključivanja. Da biste ih isključili, pritisnite i držite dugme/indikator(Napajanje) na naočalama 2 sekunde. Da biste ih ponovo uključili, pritisnite dugme/indikator(Napajanje).

Savjet

 • Da biste koristili aktivne 3D naočale s drugim TV-om, trebate registrirati naočale za taj TV. Provedite već opisani postupak od koraka 2.

[7] Uživanje u TV programimaGledanje u 3D prikazu (samo 3D modeli)Gledanje u 3D prikazu (samo 3D modeli)

Možete uživati u odličnoj 3D zabavi, kao što su stereoskopske 3D igre i Blu-ray 3D diskovi.

Da biste gledali sadržaj u 3D prikazu, povežite uređaj kompatibilan s 3D prikazom direktno na TV preko odobrenog HIGH SPEED HDMI kabla s HDMI logotipom.

 1. Pripremite 3D naočale.
 2. Prikažite sadržaj koji želite gledati u 3D prikazu na ekranu TV-a.
 3. Stavite 3D naočale.
  Sada biste trebali moći gledati 3D slike. Ako nije ostvaren 3D efekt, izvršite sljedeće korake.
 4. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz] — [3D postavke].
 5. Odaberite način rada [3D prikaz] koji odgovara prikazanom sadržaju.

  Ovisno o ulaznom signalu ili formatu, može se desiti da opcija [3D (jedan uz drugi)]/[3D (jedan iznad drugog)] neće moći biti odabrana.

Savjet

 • Pored načina rada [3D prikaz], možete koristiti različite opcije za 3D u stavci [3D postavke]. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz] — [3D postavke].

Napomena

 • 3D efekt može biti manje izražen ako je temperatura okruženja niska.
 • Ako je funkcija [Motionflow] u opciji [Slika] postavljena na vrijednost koja je drugačija od [Isključeno], postupak za minimiziranje treperenja ekrana može negativno utjecati na glatko pomjeranje slike. U takvom slučaju, pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberite [Slika] — [Motionflow] — [Isključeno]. (Samo za modele kompatibilne s [Motionflow] funkcijom.)

[8] Uživanje u TV programimaKorištenje SNS-a za uživanje u programima s prijateljimaKorištenje usluga društvenog umrežavanja dok gledate TV

Možete pregledati tweet poruke u kojima se spominje emisija koju gledate.

 1. Povežite se na širokopojasnu internetsku vezu.
 2. Dok gledate emisiju, pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberite tweet poruku.
  Ekran Društveno prikazivanje će se pojaviti.

Postavljanje ključne riječi za pretraživanje

Možete postaviti ključnu riječ za pretraživanje kako biste prikazali tweet poruke koje se odnose na tu ključnu riječ.

 1. Dok je prikazan ekran Društveno prikazivanje, pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberite [Uredi ključnu riječ].
 2. Odaberite ključnu riječ za pretraživanje.

Prebacivanje s horizontalnog na vertikalno pomicanje i obratno

 1. Dok je prikazan ekran Društveno prikazivanje, pritisnite dugme ACTION MENU, odaberite [Preferencije] — [Promijeni prikaz], a zatim odaberite željenu postavku.

Savjet

 • Možete promijeniti postavke ključne riječi za pretraživanje. Dok je prikazan ekran Društveno prikazivanje, pritisnite dugme ACTION MENU, odaberite [Preferencije], a zatim odaberite željenu postavku.

[9] Snimanje programaSnimanje na USB HDD uređaj (samo modeli s funkcijom snimanja na USB HDD)Registriranje USB HDD uređaja (samo modeli s funkcijom snimanja na USB HDD)

Povežite USB HDD uređaj s TV-om i koristite funkciju snimanja digitalnih emitiranih sadržaja. Ako vaš TV ima dva ili više USB priključaka, povežite USB HDD uređaj na priključak s oznakom „HDD REC“.

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna samo za određene modele u Evropi, Australiji i na Novom Zelandu.

(A) USB HDD uređaj

(B) USB kabl (ne isporučuje se s uređajem)

 1. Povežite USB HDD uređaj na USB priključak s oznakom „HDD REC“ na TV-u.
 2. Uključite USB HDD uređaj.
 3. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavljanje uređaja za snimanje] — [Registrovanje HDD-a].
 4. Slijedite upute na ekranu kako biste registrirali USB HDD uređaj.

Poništavanje registracije USB HDD uređaja

 1. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavljanje uređaja za snimanje] — [Odjava HDD-a] — uređaj za koji želite poništiti registraciju.

[10] Snimanje programaSnimanje na USB HDD uređaj (samo modeli s funkcijom snimanja na USB HDD)Snimanje jednim dodirom (samo modeli s funkcijom snimanja na USB HDD)

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna samo za određene modele u Evropi, Australiji i na Novom Zelandu.
 1. IC daljinski upravljač: Dok gledate program koji želite snimiti, pritisnite dugme REC.

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Dok gledate program koji želite snimiti, pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberitePokreni SNIMANJE.

  Snimanje počinje.

 2. Ako je prikazan ekran, podesite vrijeme završetka snimanja.

  Da biste snimili dok se program ne završi, odaberite [Zadano]. Da biste podesili proizvoljnu dužinu vremena (1 minuta do 8 sati), odaberite [Korisnik je definisan].

Ručno zaustavljanje snimanja

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite dugme.

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberiteZaustavi SNIMANJE.
 2. Odaberite [Zaustavi] na prikazanom ekranu.

Da promijenite vrijeme završetka snimanja

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite dugme.

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberiteZaustavi SNIMANJE.
 2. Na prikazanom ekranu, odaberite [Izmijeni] kako biste promijenili vrijeme završetka snimanja.

Napomena

 • Snimanje se kod određenih programa ne može zaustaviti pritiskom na dugme. Da biste zaustavili snimanje takvog programa, pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberiteZaustavi SNIMANJE.

[11] Snimanje programaSnimanje na USB HDD uređaj (samo modeli s funkcijom snimanja na USB HDD)Snimanje tajmerom (samo modeli s funkcijom snimanja na USB HDD)

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna samo za određene modele u Evropi, Australiji i na Novom Zelandu.
 1. Pritisnite dugme DISCOVER, a zatim odaberite programski vodič u kategoriji emitiranja.
 2. Odaberite željeni program u programskom vodiču, a zatim odaberite [Snimanje tajmerom].
 3. Odaberite [Post. tajmer kao događaj] ili [Postavi tajmer].

Ručno postavljanje tajmera definiranjem datuma, vremena i kanala

 1. Pritisnite dugme DISCOVER, a zatim odaberite programski vodič u kategoriji emitiranja.
 2. Pomjerite fokus na krajnju lijevu stavku, a zatim pomaknite u lijevu stranu kako biste otvorili meni.
 3. Odaberite [Spisak tajmera] — [Ručno namješ. snimanja].
 4. Konfigurišite postavke tajmera.
 5. Odaberite [Postavi tajmer].

Pregled, mijenjanje ili brisanje postavki tajmera

 1. Pritisnite dugme DISCOVER, a zatim odaberite programski vodič u kategoriji emitiranja.
 2. Pomjerite fokus na krajnju lijevu stavku, a zatim pomaknite u lijevu stranu kako biste otvorili meni.
 3. Odaberite [Spisak tajmera], a zatim promijenite postavke.

Savjet

 • Mogu se kreirati maksimalno 32 postavljanja tajmera.
 • Ako snimanje ne uspije, rezultat će se izlistati u stavci [Lista grešaka snimanja]. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Programme Guide] — [Spisak snimljenih naslova] — [Lista grešaka snimanja].
 • U programskom vodiču možete pomjeriti fokus na željeni program i zatim pritisnuti dugme REC kako biste postavili snimanje tajmerom za dati program.

Napomena

 • Snimanje tajmerom se ne može pokrenuti ako je kabl za napajanje naizmjeničnom strujom isključen.

[12] Snimanje programaSnimanje na USB HDD uređaj (samo modeli s funkcijom snimanja na USB HDD)Gledanje/brisanje snimljenog sadržaja (samo modeli s funkcijom snimanja na USB HDD)

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna samo za određene modele u Evropi, Australiji i na Novom Zelandu.

Gledanje snimljenog sadržaja

 1. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Programme Guide] — [Spisak snimljenih naslova] — sadržaj koji će se gledati.

Brisanje snimljenog sadržaja

 1. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Programme Guide] — [Spisak snimljenih naslova].
 2. Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberite [Izbriši] — sadržaj koji želite izbrisati — [Izbriši].

[13] Snimanje programaSnimanje na USB HDD uređaj (samo modeli s funkcijom snimanja na USB HDD)Napomene o korištenju USB HDD uređaja (samo modeli s funkcijom snimanja na USB HDD)

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna samo za određene modele u Evropi, Australiji i na Novom Zelandu.
 • Podržani su samo USB HDD uređaji s kapacitetom većim od 32 GB.
 • Nije podržano povezivanje USB HDD uređaja preko USB čvorišta. Povežite uređaj direktno na TV.
 • Podaci pohranjeni na USB HDD uređaju će biti izbrisani prilikom formatiranja uređaja tokom postupka registracije. USB HDD uređaj se ne može koristiti s računarom nakon što se registruje za TV. Da biste omogućili korištenje USB HDD uređaja na računaru, formatirajte uređaj na računaru. (Imajte na umu da će podaci na USB HDD uređaju biti izbrisani.)
 • Može se registrirati maksimalno 8 USB HDD uređaja.
 • Samo ovaj TV može reproducirati podatke snimljene na USB HDD uređaju.
 • Snimanje je podržano samo za digitalna TV emitiranja i radio. Snimanje emitiranja podataka nije podržano.
 • Nije moguće snimati kodirane signale.
 • Snimanje se ne može vršiti u sljedećim slučajevima:

  • TV ne može prepoznati registrirani USB HDD uređaj.
  • Na USB HDD uređaju je snimljeno više od 1.000 programskih sadržaja.
  • USB HDD uređaj je pun.
 • Može se desiti da automatski odabir programa ne bude moguć dok se vrši njegovo snimanje.
 • Snimanje programa nije moguće osim ako njegovo snimanje nije odobreno.
 • Ako se koristi Modul uvjetnog pristupa (CAM), izbjegavajte korištenje njegove zaštite roditeljskim ocjenama za koju je moguće da neće funkcionirati tokom snimanja. Kao alternativu koristite blokiranje programa ili roditeljske ocjene TV-a ukoliko to podržava emiter.
 • U Norveškoj nije moguće snimati neke programe zbog zakonskih ograničenja.
 • Ako se TV izloži udaru za vrijeme snimanja na USB HDD, u snimljenom sadržaju se može javiti šum.
 • Kompanija Sony ni na koji način neće biti odgovorna za neuspješno snimanje ili bilo kakvo drugo oštećenje ili gubitak snimljenog sadržaja koji je izazvan ili povezan s kvarom TV-a, smetnjama u signalu ili bilo kakvim drugim problemom.

[14] Reproduciranje zvuka TV-a preko drugih uređajaPovezivanje zvučnog sistemaPovezivanje zvučnog sistema

Pogledajte ilustracije ispod kako biste povezali zvučni sistem. Nakon dovršavanja povezivanja, konfigurirajte postavke zvuka kako biste reproducirali zvuk TV-a preko zvučnog sistema (pređite na vezu na povezanu temu na dnu ove stranice).

Povezivanje zvučnog sistema s funkcijom ARC preko HDMI kabla

Povežite zvučni sistem (npr. sistem kućnog kina) s HDMI izlazom na TV koristeći HDMI kabl.

(A) Zvučni sistem

(B) HDMI kabl (ne isporučuje se s uređajem)*

* Obavezno koristite odobreni HIGH SPEED HDMI kabl s logotipom HDMI.

Savjet

 • Prilikom povezivanja digitalnog zvučnog sistema kompatibilnog s funkcijom BRAVIA Sync s tehnologijom Audio Return Channel (ARC), sistem povežite na priključak HDMI IN 4 koristeći HDMI kabl (priključak HDMI IN 4 ima oznaku „ARC“). Međutim, ako povezujete sistem koji nije kompatibilan s funkcijom BRAVIA Sync ili ne može koristiti Audio Return Channel, potrebna je dodatna zvučna veza preko izlaza DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 • Više detalja o povezivanju drugih uređaja i postavljanju potražite u korisničkom uputstvu za zvučni sistem.

Povezivanje zvučnog sistema koji ne može koristiti funkciju ARC preko optičkog audio kabla

Povežite zvučni sistem (npr. sistem kućnog kina) s digitalnim ulazom na TV koristeći optički audio kabl.

(A) Zvučni sistem

(B) Optički audio kabl (ne isporučuje se s uređajem)

Savjet

 • Više detalja o povezivanju drugih uređaja i postavljanju potražite u korisničkom uputstvu za zvučni sistem.

Povezivanje zvučnog sistema preko audio kabla

Povežite zvučni sistem (npr. pojačalo) na TV koristeći audio kabl.

(A) Zvučni sistem

(B) Audio kabl (ne isporučuje se s uređajem)

Savjet

 • Više detalja o povezivanju drugih uređaja i postavljanju potražite u korisničkom uputstvu za zvučni sistem.

[15] Reproduciranje zvuka TV-a preko drugih uređajaPovezivanje zvučnog sistemaReproduciranje zvuka TV-a preko zvučnog sistema

Prilikom korištenja HDMI veze ili optičke audio veze

 1. Nakon uspostavljanja veze, pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberite [Zvučnici] — [Zvučni sistem].
 2. Uključite povezani zvučni sistem, a zatim podesite jačinu zvuka.
  Ako uređaj kompatibilan s funkcijom BRAVIA Sync povežete preko HDMI veze, možete jednostavno upravljati tim uređajem pomoću daljinskog upravljača za TV.

Napomena

 • Potrebno je da konfigurirate postavke za [Digitalni izlaz zvuka] u skladu sa svojim zvučnim sistemom. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Zvuk] — [Digitalni izlaz zvuka]. (Dostupnost opcije [Digitalni izlaz zvuka] ovisi o regiji/državi.)

Prilikom korištenja veze preko audio kabla

 1. Nakon uspostavljanja veze, pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Zvuk] — [ Slušalice/Audio izlaz] — [Audio izlaz (fiksirani)].
 2. Uključite povezani zvučni sistem, a zatim podesite jačinu zvuka.

Savjet

 • Kada se koristi vanjski zvučni sistem, izlazom za zvuk na TV-u može se upravljati pomoću daljinskog upravljača za TV ako je opcija [ Slušalice/Audio izlaz] postavljena na [Audio izlaz (promjenljivi)]. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Zvuk] — [ Slušalice/Audio izlaz] — [Audio izlaz (promjenljivi)].
 • Prilikom povezivanja niskotonskog zvučnika, pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Zvuk] — [ Slušalice/Audio izlaz] — [Subwoofer].

[16] Reproduciranje zvuka TV-a preko drugih uređajaPovezivanje bežičnog niskotonskog zvučnika (opcionalno)Povezivanje bežičnog niskotonskog zvučnika (opcionalno)

Možete koristiti opcionalni Bežični niskotonski zvučnik SWF-BR100 kako biste proširili spektar basova zvuka TV-a.

(A) Bežični primopredajnik

(B) Bežični niskotonski zvučnik SWF-BR100

(C) Audio kabl

 1. Povežite audio kabl (ne isporučuje se s uređajem) na Bežični primopredajnik.
 2. Povežite drugi kraj audio kabla na priključak AUDIO OUT/na TV-u.
 3. Povežite Bežični primopredajnik na USB () priključak na TV-u.
  Opcija [ Slušalice/Audio izlaz] se automatski postavlja na [Subwoofer].
 4. Postavite Bežični niskotonski zvučnik u odgovarajući položaj i povežite ga na napajanje naizmjeničnom strujom.
  Preporučuje se da se Bežični niskotonski zvučnik postavi što bliže TV-u.

Savjet

 • Kada se veza s Bežičnim primopredajnikom isključi, opcija [ Slušalice/Audio izlaz] se automatski obnavlja na izvornu postavku.
 • Više informacija o načinu postavljanja Bežičnog niskotonskog zvučnika potražite u priručniku za korištenje koji ste dobili uz Bežični niskotonski zvučnik.

[17] Reproduciranje zvuka TV-a preko drugih uređajaPovezivanje bežičnog niskotonskog zvučnika (opcionalno)Podešavanje zvuka na Bežičnom niskotonskom zvučniku (opcionalno)

Postavke zvuka za Bežični niskotonski zvučnik su već postavljene na vrijednosti preporučene za vaš TV. Slijedite upute ispod kako biste promijenili postavke u skladu s vlastitim željama.

 1. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Zvuk] — [Zvuk] — [Napredne postavke] — [Odnosi se na način rada za zvuk] — [Bežični subwoofer].

Dostupne opcije

[Nivo bežičnog subwoofera]
Podešavanje nivoa jačine zvuka za Bežični niskotonski zvučnik.
[Frekvencija prekida (50-200Hz)]
Podešavanje prekidne frekvencije za Bežični niskotonski zvučnik. Sve frekvencije ispod prekidne frekvencije se šalju kao izlaz na Bežični niskotonski zvučnik umjesto na zvučnike TV-a.
[Faza]
Postavljanje faznog polariteta. Odaberite postavku koja odgovara vašim željama.
[Sinhroniziranje bežičnog subwoofera]
Podešavanje vremenskog kašnjenja za Bežični niskotonski zvučnik. Ako zvuk na Bežičnom niskotonskom zvučniku kasni, koristite [+]. Ako zvuk ide ispred, koristite [-].
[Ponovo postavi postavke za bežični subwoofer]
Vraćanje postavki za Bežični niskotonski zvučnik na početne vrijednosti.

Postavljanje načina upravljanja napajanjem za Bežični niskotonski zvučnik

 1. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Zvuk] — [Zvuk] — [Snaga bežičnog subwoofera].

[18] Reproduciranje zvuka TV-a preko drugih uređajaKorištenje funkcije BRAVIA Sync za upravljanje drugim uređajemInformacije o funkciji BRAVIA Sync

Ako se BRAVIA Sync-uređaj kompatibilan s funkcijom (npr. BD plejer, AV pojačalo) poveže pomoću HDMI kabla, ili se BRAVIA Sync-uređaj kompatibilan s funkcijom (npr. pametni telefon, tablet) poveže pomoću MHL kabla (MHL samo za date modele), možete upravljati tim uređajem pomoću daljinskog upravljača za TV.

[19] Reproduciranje zvuka TV-a preko drugih uređajaKorištenje funkcije BRAVIA Sync za upravljanje drugim uređajemUređaji kompatibilni s funkcijom BRAVIA Sync

Dostupne BRAVIA Sync operacije su prikazane ispod.

BD/DVD plejer

 • Automatski uključuje BD/DVD plejer i prebacuje ulaz na BD/DVD plejer kada ga odaberete iz stavke Meni Početak ili Sync Menu.
 • Automatski uključuje TV i prebacuje ulaz na povezani BD/DVD plejer kada BD/DVD plejer započne s reproduciranjem.
 • Automatski isključuje povezani BD/DVD plejer kada isključite TV.
 • Upravlja radom menija (dugmad ///), reproduciranjem (npr. dugme ) te odabirom kanala na odabranom BD/DVD plejeru preko daljinskog upravljača za TV.

AV pojačalo

 • Automatski uključuje povezano AV pojačalo i prebacuje izlazni zvuk sa zvučnika TV-a na zvučni sistem kada uključite TV. Ova funkcija je dostupna samo ako ste ranije koristili AV pojačalo kao izlaz zvuka TV-a.
 • Automatski prebacuje izlazni zvuk na AV pojačalo uključivanjem AV pojačala kada se TV uključi.
 • Automatski isključuje povezano AV pojačalo plejer kada isključite TV.
 • Podešava jačinu zvuka (dugmad +/–) i isključuje zvuk (dugme) povezanog AV pojačala preko daljinskog upravljača za TV.

Video kamera

 • Automatski uključuje TV i prebacuje ulaz na povezanu video kameru kada se kamera uključi.
 • Automatski isključuje povezanu video kameru kada isključite TV.
 • Upravlja radom menija (dugmad ///), reproduciranjem (npr. dugme ) s povezane video kamere preko daljinskog upravljača za TV.

Napomena

 • Funkcija „Upravljanje BRAVIA Sync“ (BRAVIA Sync) je dostupna samo za povezane uređaje kompatibilne s funkcijom BRAVIA Sync koji imaju logotip BRAVIA Sync.

[20] Reproduciranje zvuka TV-a preko drugih uređajaKorištenje funkcije BRAVIA Sync za upravljanje drugim uređajemKorištenje funkcije BRAVIA Sync

 1. Uključite povezani uređaj.
 2. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Vanjski ulazi] — [Postavke za BRAVIA Sync] — [Upravljanje BRAVIA Sync] — [Uključeno].
 3. Aktivirajte funkciju BRAVIA Sync na povezanom uređaju.

  Kada se određeni uređaj kompatibilan s funkcijom Sony BRAVIA Syncpoveže i uključi i kada se funkcija [Upravljanje BRAVIA Sync] postavi na [Uključeno], funkcija BRAVIA Sync se automatski aktivira na tom uređaju. Više informacija potražite u priručniku za korištenje povezanog uređaja.

Dostupne opcije

Dostupne opcije su prikazane ispod. (Opcije se razlikuje ovisno o vašoj regiji/državi.)

[Automatsko isključivanje uređaja]:

Ako je postavljeno na [Isključeno], povezani uređaj se ne isključuje automatski kada se TV uključi.

[Automatsko uključivanje televizora]:

Ako je postavljeno na [Isključeno], TV se neće automatski uključiti kada se uključi povezani uređaj.

[Automatska promjena ulaza (MHL)] (MHL samo za date modele):

Ako je postavljeno na [Uključeno], ulaz TV-a se automatski prebacuje na odgovarajući uređaj koji je povezan MHL kablom.

[Spisak uređaja za BRAVIA Sync]:

Prikazuje spisak BRAVIA Sync uređaja.

[Tipke za upravljanje uređajem]:

Omogućava da postavite dugmad za upravljanje HDMI uređajem/ MHL uređajem (MHL samo za date modele).

[MHL punjenje u stanju pripravnosti] (MHL samo za date modele):

Ako je postavljeno na [Uključeno], povezani MHL uređaj se može puniti i kada je TV u stanju pripravnosti.

Korištenje opcije Sync Menu

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite dugme SYNC MENU, a zatim odaberite željenu stavku u opciji Sync Menu.

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberite [Sync Menu] — željenu stavku u opciji Sync Menu.

Savjet

 • Ako pritisnete dugme SYNC MENU, ekran za promoviranje se prikazuje u sljedećim slučajevima.

  • Uređaj HDMI ili uređaj MHL (samo za date modele MHL) nije povezan.
  • Opcija [Upravljanje BRAVIA Sync] je postavljena na [Isključeno].

[21] Gledanje/slušanje sadržaja s povezanih uređajaPrikazivanje slike s kompatibilnih uređaja u rezoluciji 4K/HDR (samo 4K modeli)Prikazivanje fotografija u rezoluciji 4K (samo 4K modeli)

Fotografija s rezolucijom 4K ili većom može se prikazati u rezoluciji 4K (3840×2160). Možete povezati digitalni fotoaparat/kamkorder koji podržava HDMI 4K izlaz na priključak HDMI IN na TV-u kako biste prikazali fotografije u visokoj rezoluciji pohranjene na fotoaparatu. Možete prikazati i fotografije u visokoj rezoluciji pohranjene na povezanim USB uređajima ili na svojoj kućnoj mreži.

Fotografije u visokoj rezoluciji pohranjene na uređaju koji ima aplikaciju sposobnu za korištenje rezolucije 4K (kao što je PlayMemories Studio™) također se mogu prikazati u rezoluciji 4K.

Dostupnost funkcije ovisi o vašoj regionu/državi.

(A) Digitalni fotoaparat

(B) Kamkorder

(C) USB uređaj

(D) Mrežni uređaj

Prikazivanje fotografija pohranjenih na digitalnom fotoaparatu/kamkorderu

 1. Povežite digitalni fotoaparat ili kamkorder koji podržava HDMI izlaz na HDMI IN priključak na TV-u koristeći HDMI kabl.
 2. IC daljinski upravljač: Pritišćite dugme dok ne odaberete povezani uređaj.

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite povezani uređaj ili ulaz na koji je uređaj povezan.
 3. Postavite povezani uređaj na 4K izlaz.
 4. Pokrenite reproduciranje na povezanom uređaju.

Prikazivanje fotografija pohranjenih na USB uređaju ili mrežnom uređaju u rezoluciji 4K

 1. Povežite USB uređaj ili mrežni uređaj na TV.
 2. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Album] — USB uređaj, server ili ranije određenu fasciklu koja sadrži datoteku koju želite reproducirati — fasciklu ili datoteku sa spiska.
  Ako odaberete fasciklu, odaberite datoteku.

Napomena

 • Nije moguće prikazati 3D sliku.
 • Ako promijenite sliku pritiskom na dugmad/ili klizanjem na dodirnoj podlozi lijevo/desno, prikazivanje može potrajati neko vrijeme.

[22] Gledanje/slušanje sadržaja s povezanih uređajaPrikazivanje slike s kompatibilnih uređaja u rezoluciji 4K/HDR (samo 4K modeli)Prikazivanje slike rezolucije 4K ili HDR u visokom kvalitetu (samo 4K modeli)

Kada prikazujete visokokvalitetni 4K ili HDRformat* na HDMI ulazu, postavite [HDMI format signala] na [Vanjski ulazi].

Dostupnost funkcije HDR ovisi o vašem modelu/regionu/državi.

 1. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Vanjski ulazi] — [HDMI format signala] — željenu opciju.

Dostupne opcije

[Standardni format]
Standardni HDMI format za normalno korištenje.
[Poboljšani format]
Format HDMI visoke-kvalitete. Postavite samo kada koristite uređaje sposobne da ga podrže.

Napomena

 • U [Poboljšani format], slika i zvuk možda neće biti dobro reproducirani. U tom slučaju, promijenite u [Standardni format].
 • Samo za uređaje koji podržavaju visokokvalitetni HDMI format.
 • Kada gledate 4K/HDR sliku u visokom kvalitetu*, koristite Premium High Speed HDMI kabl koji podržava brzinu prijenosa od 18 Gb/s. Više informacija o Premium High Speed HDMI kablu koji podržava brzinu prijenosa od 18 Gb/s potražite u specifikacijama kabla.
 • Za neke modele će se istovremeno promijeniti [HDMI format signala] za HDMI IN 2 i HDMI IN 3.

* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2 ili 4K 60p 4:2:0 10‑bitno, HDR, itd.

[23] Gledanje/slušanje sadržaja s povezanih uređajaPovezivanje BD/DVD plejeraPovezivanje BD/DVD plejera

Povežite BD/DVD plejer s TV-om.

HDMI veza

Za optimalni kvalitet slike preporučuje se HDMI veza. Ako vaš BD/DVD plejer ima HDMI priključak, povežite uređaj s njim preko HDMI kabla.

(A) BD/DVD plejer

(B) HDMI kabl (nije priložen)*

* Obavezno koristite odobreni HIGH SPEED HDMI kabl s logotipom HDMI.

Komponentna video veza

Ako vaš BD/DVD plejer ima komponentne video priključke, povežite ih s TV-om preko komponentnog video kabla i kabla za zvuk.

(A) BD/DVD plejer

(B) Komponentni video kabl (nije priložen)

(C) Kabl za zvuk (nije priložen)

SCART veza

Ako vaš BD/DVD plejer ima SCART priključak, povežite uređaj s njim preko SCART kabla.

(A) BD/DVD plejer

(B) SCART kabl (nije priložen)

Napomena

 • SCART veza može osigurati isti kvalitet slike kao i kompozitna veza, ovisno o povezanom BD/DVD plejeru.

Kompozitna veza

Ako vaš BD/DVD plejer ima kompozitne priključke, povežite uređaj s njim preko kompozitnog video/audio kabla.

(A) BD/DVD plejer

(B) Kompozitni video/audio kabl (nije priložen)

Ako koristite analogni produžni kabl

Dostupnost ovisi o vašem modelu/regionu/zemlji.

(A) BD/DVD plejer

(B) Analogni produžni kabl (priložen)*

(C) Kompozitni video/audio kabl (nije priložen)

* Da li će analogni produžni kabl biti priložen uz uređaj ovisi o vašem modelu/regionu/zemlji.

[24] Gledanje/slušanje sadržaja s povezanih uređajaPovezivanje BD/DVD plejeraGledanje sadržaja s BD/DVD plejera

Možete gledati sadržaj s BD/DVD plejera povezanog s TV-om.

 1. Uključite povezani BD/DVD plejer.
 2. IC daljinski upravljač: Pritišćite dugme dok ne odaberete povezani BD/DVD plejer.

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite povezani BD/DVD plejer ili ulaz s kojim je povezan BD/DVD plejer.
 3. Pokrenite reproduciranje na povezanom BD/DVD plejeru.

Savjet

 • Ako povežete uređaj kompatibilan s funkcijom BRAVIA Sync preko HDMI veze, možete jednostavno upravljati tim uređajem pomoću daljinskog upravljača za TV.

[25] Gledanje/slušanje sadržaja s povezanih uređajaPovezivanje računara/digitalnog fotoaparata/kamkorderaPovezivanje računara, digitalnog fotoaparata ili kamkordera

Povezivanje računara

Povežite računar HDMI kablom.

(A) Računar

(B) HDMI kabl (nije priložen)*

* Obavezno koristite odobreni HIGH SPEED HDMI kabl s logotipom HDMI.

Odgovarajući ulazni signal s računara

(Rezolucija, horizontalna frekvencija/vertikalna frekvencija)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (2K Full HD modeli ili samo 4K modeli)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (2K Full HD modeli ili samo 4K modeli)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (2K Full HD modeli ili samo 4K modeli)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (2K Full HD modeli ili samo 4K modeli)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (2K Full HD modeli ili samo 4K modeli)*

* Vremenski raspored za 1080p, kada se primjenjuje na HDMI ulaz, bit će tretiran kao vremenski raspored za video, a ne za računar. To će utjecati na postavke funkcije [Prikaz]. Da biste prikazali sadržaj na računaru, postavite opciju [Način rada za široki prikaz] na [Potpuno], a [Područje prikaza] na [Komplet prikaz] (2K modeli) ili [+1] (4K modeli). (Opcija [Područje prikaza] može se konfigurisati samo kada je [Automatsko područje prikaza] postavljeno na [Isključeno].)

Napomena

 • Ovaj TV ne podržava prepletene signale s računara.
 • Za ostvarivanje optimalnog kvaliteta slike preporučuje se da koristite signale s navedenog spiska „Odgovarajući ulazni signal s računara“ u postavkama za računar.
 • Ovisno o statusu veze, slika može biti zamućena ili zamrljana. U tom slučaju promijenite postavke računara, a zatim odaberite drugi ulazni signal s gornjeg spiska „Odgovarajući ulazni signal s računara“.
 • Ovisno o vašem računaru, može se desiti da izlaz 1920 x 1080/60 Hz neće biti dostupan. Čak i ako se odabere izlaz 1920 x 1080/60 Hz, stvarni izlazni signal može se razlikovati. U tom slučaju promijenite postavke računara, a zatim odaberite drugi ulazni signal s gornjeg spiska „Odgovarajući ulazni signal s računara“.

Povezivanje digitalnog fotoaparata/kamkordera

Povežite Sony digitalni fotoaparat ili kamkorder preko HDMI kabla. Koristite kabl koji ima HDMI mini priključak za digitalni fotoaparat/kamkorder i standardni HDMI priključak za TV.

(A) Digitalni fotoaparat

(B) Kamkorder

(C) HDMI kabl (nije priložen)*

* Obavezno koristite odobreni HIGH SPEED HDMI kabl s logotipom HDMI.

[26] Gledanje/slušanje sadržaja s povezanih uređajaPovezivanje računara/digitalnog fotoaparata/kamkorderaPrikazivanje sadržaja pohranjenog na računaru, digitalnom fotoaparatu ili kamkorderu

Prikazivanje sadržaja pohranjenog na računaru

Nakon uspostavljanja veze, pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite ulaz na koji je povezan računar.

Prikazivanje sadržaja pohranjenog na digitalnom fotoaparatu/kamkorderu

 1. Nakon uspostavljanja veze, uključite povezani digitalni fotoaparat/kamkorder.
 2. IC daljinski upravljač: Pritišćite dugme dok ne odaberete digitalni fotoaparat/kamkorder.

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite povezani digitalni fotoaparat/kamkorder.
 3. Pokrenite reproduciranje na povezanom digitalnom fotoaparatu/kamkorderu.

Savjet

 • Ako povežete uređaj kompatibilan s funkcijom BRAVIA Sync, možete jednostavno upravljati tim uređajem pomoću daljinskog upravljača za TV. Provjerite da li je uređaj kompatibilan s funkcijom BRAVIA Sync. Može se desiti da neki uređaji nisu kompatibilni s funkcijom BRAVIA Sync čak i ako imaju HDMI priključak.

[27] Gledanje/slušanje sadržaja s povezanih uređajaPovezivanje USB uređajaPovezivanje USB uređaja

Povežite USB uređaj za pohranu na USB priključak na TV-u kako biste uživali u fotografskim, muzičkim i video datotekama pohranjenim na uređaju.

(A) USB uređaj za pohranu

[28] Gledanje/slušanje sadržaja s povezanih uređajaPovezivanje USB uređajaReproduciranje fotografija/muzike/filmova pohranjenih na USB uređaju

Možete reproducirati fotografije/muziku/filmove pohranjene na USB uređaju na ekranu TV-a.

 1. Ako USB uređaj koji je povezan na TV ima prekidač za napajanje, uključite ga.
 2. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite željenu stavku.
  Odaberite [Album] za prikazivanje fotografija, [muziku] za reproduciranje muzike i [Video] za reproduciranje filmova.
 3. Odaberite fasciklu ili datoteku sa spiska.

  Ako odaberete fasciklu, odaberite željenu datoteku.

  Reproduciranje započinje.

Pregled podržanih formata datoteke

Prikazivanje Vodiča za pomoć na računaru ili mobilnom uređaju

Odaberite sljedeću vezu.

Prelazak na spisak

[29] Gledanje/slušanje sadržaja s povezanih uređajaPovezivanje USB uređajaNapomene o korištenju USB uređaja

 • Svi USB priključci na TV-u podržavaju Hi-Speed USB. Na 4K modelima jedan od USB priključaka podržava SuperSpeed (USB 3.0). USB čvorišta nisu podržana.
 • USB priključci na TV-u podržavaju sisteme datoteka FAT16, FAT32, exFAT, i NTFS.
 • Prilikom povezivanja Sony digitalnog fotoaparata s TV-om preko USB kabla, postavke za USB povezivanje na fotoaparatu trebaju biti postavljene na način rada „Auto“ ili „Mass Storage“.
 • Ako vaš digitalni fotoaparat i dalje ne funkcionira s TV-om, pokušajte sljedeće:

  • Prebacite postavke za USB povezivanje na fotoaparatu na „Mass Storage“.
  • Kopirajte datoteke s fotoaparata na USB flash pogon, a zatim povežite taj pogon s TV-om.
 • Moguće je da će neke fotografije i filmovi biti uvećani što će dovesti do smanjenog kvaliteta slike. Ovisno o veličini i omjeru širine i visine, moguće je da se slike neće prikazivati preko cijelog ekrana.
 • Za prikazivanje fotografije može trebati mnogo vremena ovisno o datoteci ili postavkama.
 • Prilikom pristupanja USB uređaju, nemojte isključivati TV ili USB uređaj, nemojte isključivati USB kabl i nemojte uklanjati ili umetati medije za snimanje. U suprotnom, podaci pohranjeni na USB uređaju mogu se oštetiti.
 • Ovisno o datoteci, može se desiti da reproduciranje neće biti moguće čak ni kada se koriste podržani formati.
 • Kompanija Sony ni na koji način neće biti odgovorna za neuspješno snimanje ili bilo kakvo drugo oštećenje ili gubitak snimljenog sadržaja koji je izazvan ili povezan s kvarom TV-a, kvarom USB uređaja ili bilo kakvim drugim problemom.

[30] Gledanje/slušanje sadržaja s povezanih uređajaKorištenje funkcije BRAVIA Sync za upravljanje drugim uređajemInformacije o funkciji BRAVIA Sync

Ako se BRAVIA Sync-uređaj kompatibilan s funkcijom (npr. BD plejer, AV pojačalo) poveže pomoću HDMI kabla, ili se BRAVIA Sync-uređaj kompatibilan s funkcijom (npr. pametni telefon, tablet) poveže pomoću MHL kabla (MHL samo za date modele), možete upravljati tim uređajem pomoću daljinskog upravljača za TV.

[31] Gledanje/slušanje sadržaja s povezanih uređajaKorištenje funkcije BRAVIA Sync za upravljanje drugim uređajemUređaji kompatibilni s funkcijom BRAVIA Sync

Dostupne BRAVIA Sync operacije su prikazane ispod.

BD/DVD plejer

 • Automatski uključuje BD/DVD plejer i prebacuje ulaz na BD/DVD plejer kada ga odaberete iz stavke Meni Početak ili Sync Menu.
 • Automatski uključuje TV i prebacuje ulaz na povezani BD/DVD plejer kada BD/DVD plejer započne s reproduciranjem.
 • Automatski isključuje povezani BD/DVD plejer kada isključite TV.
 • Upravlja radom menija (dugmad ///), reproduciranjem (npr. dugme ) te odabirom kanala na odabranom BD/DVD plejeru preko daljinskog upravljača za TV.

AV pojačalo

 • Automatski uključuje povezano AV pojačalo i prebacuje izlazni zvuk sa zvučnika TV-a na zvučni sistem kada uključite TV. Ova funkcija je dostupna samo ako ste ranije koristili AV pojačalo kao izlaz zvuka TV-a.
 • Automatski prebacuje izlazni zvuk na AV pojačalo uključivanjem AV pojačala kada se TV uključi.
 • Automatski isključuje povezano AV pojačalo plejer kada isključite TV.
 • Podešava jačinu zvuka (dugmad +/–) i isključuje zvuk (dugme) povezanog AV pojačala preko daljinskog upravljača za TV.

Video kamera

 • Automatski uključuje TV i prebacuje ulaz na povezanu video kameru kada se kamera uključi.
 • Automatski isključuje povezanu video kameru kada isključite TV.
 • Upravlja radom menija (dugmad ///), reproduciranjem (npr. dugme ) s povezane video kamere preko daljinskog upravljača za TV.

Napomena

 • Funkcija „Upravljanje BRAVIA Sync“ (BRAVIA Sync) je dostupna samo za povezane uređaje kompatibilne s funkcijom BRAVIA Sync koji imaju logotip BRAVIA Sync.

[32] Gledanje/slušanje sadržaja s povezanih uređajaKorištenje funkcije BRAVIA Sync za upravljanje drugim uređajemKorištenje funkcije BRAVIA Sync

 1. Uključite povezani uređaj.
 2. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Vanjski ulazi] — [Postavke za BRAVIA Sync] — [Upravljanje BRAVIA Sync] — [Uključeno].
 3. Aktivirajte funkciju BRAVIA Sync na povezanom uređaju.

  Kada se određeni uređaj kompatibilan s funkcijom Sony BRAVIA Syncpoveže i uključi i kada se funkcija [Upravljanje BRAVIA Sync] postavi na [Uključeno], funkcija BRAVIA Sync se automatski aktivira na tom uređaju. Više informacija potražite u priručniku za korištenje povezanog uređaja.

Dostupne opcije

Dostupne opcije su prikazane ispod. (Opcije se razlikuje ovisno o vašoj regiji/državi.)

[Automatsko isključivanje uređaja]:

Ako je postavljeno na [Isključeno], povezani uređaj se ne isključuje automatski kada se TV uključi.

[Automatsko uključivanje televizora]:

Ako je postavljeno na [Isključeno], TV se neće automatski uključiti kada se uključi povezani uređaj.

[Automatska promjena ulaza (MHL)] (MHL samo za date modele):

Ako je postavljeno na [Uključeno], ulaz TV-a se automatski prebacuje na odgovarajući uređaj koji je povezan MHL kablom.

[Spisak uređaja za BRAVIA Sync]:

Prikazuje spisak BRAVIA Sync uređaja.

[Tipke za upravljanje uređajem]:

Omogućava da postavite dugmad za upravljanje HDMI uređajem/ MHL uređajem (MHL samo za date modele).

[MHL punjenje u stanju pripravnosti] (MHL samo za date modele):

Ako je postavljeno na [Uključeno], povezani MHL uređaj se može puniti i kada je TV u stanju pripravnosti.

Korištenje opcije Sync Menu

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite dugme SYNC MENU, a zatim odaberite željenu stavku u opciji Sync Menu.

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberite [Sync Menu] — željenu stavku u opciji Sync Menu.

Savjet

 • Ako pritisnete dugme SYNC MENU, ekran za promoviranje se prikazuje u sljedećim slučajevima.

  • Uređaj HDMI ili uređaj MHL (samo za date modele MHL) nije povezan.
  • Opcija [Upravljanje BRAVIA Sync] je postavljena na [Isključeno].

[33] Gledanje/slušanje sadržaja s povezanih uređajaPovezivanje IR Blastera (samo za modele koji su kompatibilni s IR Blasterom)Povezivanje IR Blastera (samo za modele koji su kompatibilni s IR Blasterom)

Ako povežete TV i pretvarač signala preko HDMI kabla i povežete IR Blaster s TV-om, pretvaračem signala se može upravljati pomoću daljinskog upravljača za TV*.

(A) Pretvarač signala

(B) IR Blaster (priloženo)*

* Da li će IR Blaster biti priložen uz uređaj ovisi o vašem modelu/regionu/zemlji.

Da biste podesili IR Blaster
 1. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Vanjski ulazi] — [Postavljanje funkcije IR Blaster].

Savjet

 • Pored pretvarača signala, IR Blaster može upravljati AV prijemnikom. Da biste podesili AV prijemnik, pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Vanjski ulazi] — [Postavljanje funkcije IR Blaster] — [Podešavanje upravljanja AV prijemnikom].

Napomena

 • Moguće je da neki eksterni uređaji neće reagirati na određenu dugmad u meniju „Meni radnji“.
 • Ako pritisnete i držite neko dugme na daljinskom upravljaču, moguće je da se operacija neće prenijeti. Umjesto toga, dugme pritišćite više puta.
 • Provjerite da li je IR Blaster pravilno postavljen, te da li je IR predajnik smješten blizu IR prijemnika eksternog uređaja.
 • Provjerite da li vaš TV podržava eksterni uređaj.

[34] Korištenje s pametnim telefonima/tabletimaPrikaz ekrana pametnog telefona/tableta na TV-uPrikaz sadržaja ekrana pametnog telefona/tableta na TV-u pomoću MHL kabla (MHL samo za date modele)

Za MHL modele, znak je smješten pored HDMI IN 1/MHL priključka (za 2K modele) ili HDMI IN 2/MHL priključka (za 4K modele).

Povezivanje pametnog telefona/tableta s MHL izlazom

Na 2K modelima povežite pametni telefon/tablet s priključkom HDMI IN 1/MHL na TV-u pomoću MHL kabla.

Na 4K modelima povežite pametni telefon/tablet s priključkom HDMI IN 2/MHL na TV-u pomoću MHL kabla.

(A) MHL pametni telefon/tablet

(B) MHL kabl (nije priložen)*

* Za 2K signale, obavezno koristite odobreni MHL 2 kabl sa MHL logotipom.
Za 4K signale, obavezno koristite odobreni MHL 3 kabl sa MHL logotipom. Ako vaš MHL pametni telefon/tablet podržava 4K izlaz, koristite odobreni MHL 3 kabl.

Prikazivanje sadržaja pohranjenog na pametnom telefonu/tabletu s MHL izlazom

 1. Nakon uspostavljanja veze, pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite ulaz na koji je povezan pametni telefon/tablet.

Automatsko prebacivanje na MHL ulaz

 1. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Vanjski ulazi] — [Postavke za BRAVIA Sync] — [Automatska promjena ulaza (MHL)] — [Uključeno]. (Ovisno o pametnom telefonu/tabletu, može se desiti da se ne izvrši prebacivanje ulaza.) Ako je TV u stanju pripravnosti, neće se izvršiti automatsko prebacivanje.

Punjenje pametnog telefona/tableta

Kada je TV uključen, pametni telefon/tablet može se puniti preko TV-a korištenjem MHL kabla.

Savjet

 • Kada je TV u stanju pripravnosti, ako je funkcija [MHL punjenje u stanju pripravnosti] postavljena na [Uključeno], MHL uređaj može se puniti u preko TV-a korištenjem MHL kabla.

  Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Vanjski ulazi] — [Postavke za BRAVIA Sync] — [MHL punjenje u stanju pripravnosti] — [Uključeno].

[35] Korištenje s pametnim telefonima/tabletimaPrikaz ekrana pametnog telefona/tableta na TV-uPrikaz sadržaja ekrana pametnog telefona/tableta na TV-u pomoću funkcije Preslikavanje na ekran

Možete prikazati sadržaj ekrana mobilnog uređaja (kao što je pametni telefon, tablet ili računar) na TV-u kako biste pregledali fotografije, video zapise ili web lokacije.

„Preslikavanje na ekran“ je funkcija za prikazivanje sadržaja ekrana uređaja kompatibilnog s funkcijom Preslikavanje na ekran na TV-u pomoću tehnologije Miracast. Za korištenje ove funkcije nije potreban bežični usmjerivač (ili pristupna tačka).

(A) Pametni telefon

(B) Tablet

(C) Računar

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite dugme , a zatim odaberite [Ogledalni prikaz ekrana].

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Ogledalni prikaz ekrana].
 2. Upravljajte uređajem kompatibilnim s funkcijom Preslikavanje na ekran kako biste ga povezali s TV-om.

  Kad je uređaj povezan s TV-om, ekran koji se prikazuje na uređaju prikazivat će se i na TV-u.

  Više informacija potražite u priručniku za korištenje svog uređaja.

Napomena

 • Dok je prikazan ekran stanja pripravnosti za funkciju Preslikavanje na ekran bežična veza između TV-a i bežičnog usmjerivača (pristupne tačke) se prekida, čime se zaustavlja komunikacija preko interneta.

Savjet

 • Napredne postavke funkcije Preslikavanje na ekran možete konfigurirati pritiskom na dugme HOME i odabirom opcija [Postavke] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Napredne postavke].

[36] Korištenje s pametnim telefonima/tabletimaPrikaz ekrana pametnog telefona/tableta na TV-uPrikaz sadržaja ekrana pametnog telefona/tableta na TV-u pomoću funkcije Preslikavanje slike jednim dodirom (NFC samo za date modele)

Jednostavnim dodirivanjem mobilnog uređaja (kao što je pametni telefon ili tablet) o daljinski upravljač s dodirnom podlogom, možete prikazati sadržaj ekrana uređaja na velikom ekranu TV-a.

Funkciju „Preslikavanje slike jednim dodirom“ možete koristiti s uređajem koji je kompatibilan s funkcijom Preslikavanje slike jednim dodirom (npr. neki modeli uređaja Xperia).

 1. Postavite postavku NFC* mobilnog uređaja na uključeno.

  * NFC: Near Field Communication

 2. Dodirnite područje za otkrivanje funkcije NFC na mobilnom uređaju o oznakuna daljinskom upravljaču s dodirnom podlogom na 2 sekunde.

  Uklonite mobilni uređaj dalje od daljinskog upravljača kada se prikaže poruka potvrde o dovršetku postupka na dnu ekrana TV-a.

  Kad je mobilni uređaj povezan s TV-om, ekran koji se prikazuje na uređaju prikazivat će se i na TV-u.

Napomena

 • Da biste uspostavili vezu s uređajem Xperia, otpustite zaključavanje ekrana na modelu Xperia, a zatim dodirnite područje otkrivanja za NFC.
 • Informacije o položaju područja otkrivanja za funkciju NFC na mobilnom uređaju potražite u korisničkom uputstvu mobilnog uređaja.
 • Ako TV ne može prepoznati mobilni uređaj i povezati se s njim, pokušajte ponovo.

[37] Korištenje s pametnim telefonima/tabletimaDijeljenje fotografija/muzike/video zapisa pohranjenih na pametnim telefonima/tabletimaDijeljenje fotografija/muzike/video zapisa

Okupite se oko TV-a s članovima porodice ili prijateljima, povežite pametne telefone/tablete s TV-om i prikažite omiljene fotografije/video zapise na velikom ekranu TV-a ili reproducirajte omiljene numere preko zvučnika TV-a.

 1. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Dijeljenje fotografija Plus].
 2. Slijedite upute na ekranu kako biste svaki pojedinačni pametni telefon/tablet povezali s TV-om.
 3. Otvorite web preglednik na pametnom telefonu/tabletu i slijedite upute na ekranu kako biste pristupili URL vezi prikazanoj na ekranu TV-a.
 4. Slijedite upute na ekranu na pametnom telefonu/tabletu kako biste prikazali fotografije ili reproducirali muziku/video zapise na TV-u ili sačuvajte fotografije/video zapise prikazane na TV-u.

Napomena

 • Ako TV koristi pojas od 5GHz za povezivanje s bežičnim usmjerivačem (ili pristupnom tačkom), ta veza se prekida kada se pokrene ova funkcija.
 • Istovremeno se na TV može povezati maksimalno 10 pametnih telefona/tableta. Da biste povezali drugi uređaj kada je već povezano 10 uređaja, prekinite vezu s uređajem kojeg ne koristite, a zatim povežite taj drugi uređaj.
 • Podržan je zadani preglednik za operativni sistem Android 2.3 ili noviju verziju.
 • Podržan je zadani preglednik iOS; međutim, neke funkcije se ne mogu koristiti ovisno o verziji sistema iOS koju imate.
 • iOS uređaji ne mogu prenositi muziku na TV.

[38] Korištenje s pametnim telefonima/tabletimaKorištenje pametnog telefona/tableta za upravljanje TV-omKorištenje pametnog telefona/tableta s instaliranom funkcijom „Video & TV SideView“

Možete upravljati TV-om preko dodirne površine mobilnog uređaja (kao što je pametni telefon ili tablet) na kojem je instalirana aplikacija „Video & TV SideView“. Da biste koristili mobilni uređaj kao daljinski upravljač za TV, registrirajte ga na TV-u kao daljinski uređaj. (Registriranje je neophodno samo prilikom prvog korištenja.)

(A) Wi-Fi ili Ethernet

(B) Usmjerivač

(C) Modem

(D) Internet

(E) Wi-Fi Direct

(F) Wi-Fi

(G) Pametni telefon

Dostupne operacije prilikom korištenja mobilnog uređaja s instaliranom aplikacijom „Video & TV SideView“

 • Uključivanje i upravljanje TV-om kao s daljinskim upravljačem
 • Unošenje teksta pomoću tastature mobilnog uređaja
 • Podešavanje podsjetnika/tajmera za snimanje na TV-u s mobilnog uređaja dok ste van kuće (samo za USB HDD modele snimanja) (samo ako TV ima Wi-Fi konekciju)

Detaljne informacije o aplikaciji „Video & TV SideView“ potražite na sljedećoj web stranici:

http://info.tvsideview.sony.net

Više informacija o načinu korištenja aplikacije „Video & TV SideView“ potražite u odjeljku pomoći za rad s aplikacijom.

Savjet

 • Aplikaciju „Video & TV SideView“ možete potražiti i preuzeti na sljedećoj lokaciji:

  • Google Play (za operativni sistem Android)
  • Prodavnica aplikacija (za operativni sistem iOS)
 1. Povežite TV na svoju kućnu mrežu.
 2. Povežite mobilni uređaj na istu kućnu mrežu na koju je povezan i TV.
 3. Pokrenite aplikaciju „Video & TV SideView“ na mobilnom uređaju, a zatim potražite TV na kućnoj mreži ili među dostupnim Wi-Fi Direct uređajima.
 4. Odaberite TV sa spiska pronađenih uređaja, a zatim izvršite traženu operaciju na svom uređaju.
  Obostrano registriranje (gore navedeni koraci) je obavezno samo prilikom prvog povezivanja.

Savjet

 • Također možete povezati aplikaciju „Video & TV SideView“ s TV-om koristeći Wi-Fi Direct. Pritisnite dugme HOME, uključite funkciju na TV-u Wi-Fi Direct biranjem opcija [Postavke] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Uključeno], a zatim pređite na stranicu [Postavke za Wi‑Fi Direct] biranjem opcija [Postavke] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Postavke za Wi‑Fi Direct].

Uključivanje TV-a iz aplikacije „Video & TV SideView“ na mobilnom uređaju

 1. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Daljinsko pokretanje] — [Uključeno].

Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti će se povećati ako se odabere opcija [Uključeno].

Da biste podesili podsjetnik/tajmer za snimanje na TV-u dok ste van kuće koristeći „Video & TV SideView“ na mobilnom uređaju (samo za USB HDD modele snimanja) (samo ako TV ima Wi-Fi konekciju)

 1. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Postavljanje kućne mreže] — [Udaljeni uređaj/Renderer] — [Udaljeni tajmer za SNIMANJE] — [Uključeno].
  Potrošnja energije u stanju pripravnosti će se povećati ako je opcija [Uključeno] podešena.
 2. Koristite „Video & TV SideView“ na vašem mobilnom uređaju da biste obavili registraciju uređaja za registraciju daljinskog snimanja.
  Za više detalja pogledajte sljedeću internet stranicu:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Napomena

 • Pazite da funkcija [Udaljeni uređaj/Renderer] bude postavljena na [Uključeno]. Da biste potvrdili postavku, pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Postavljanje kućne mreže] — [Udaljeni uređaj/Renderer] — [Udaljeni uređaj/Renderer].
 • (Samo za USB HDD modele snimanja) Ako registrujete uređaj dok je TV povezan preko Wi-Fi Direct, nećete moći podesiti podsjetnik/tajmer za snimanje dok ste van kuće.
 • (Samo za USB HDD modele snimanja) Ovisno o okruženju kućne mreže, možda nećete biti u mogućnosti da podesite podsjetnik/tajmer za snimanje dok ste van kuće, čak i kada je TV povezan na Wi-Fi.
 • Naziv i dostupne funkcije aplikacije „Video & TV SideView“ podliježu izmjenama.

[39] Povezivanje na mrežuŽična LAN vezaPovezivanje na mrežu preko LAN kabla

Žična LAN veza vam omogućava da pristupate internetu i svojoj kućnoj mreži. Povežite LAN kabl s TV-om.

(A) LAN kabl

(B) Računar

(C) Modem s funkcijama usmjerivača

(D) Internet

 1. Izvršite postavljanje LAN usmjerivača.
  Više detalja potražite u korisničkom uputstvu za LAN usmjerivač ili se obratite osobi koja je izvršila postavljanje mreže (administrator mreže).
 2. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Postavljanje mreže] — [Jednostavno].
 3. Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili postavljanje.

Napomena

 • Stavke koje se postavljaju (npr. IP adresa, podmrežna maska, DHCP) mogu se razlikovati ovisno o pružaocu internetskih usluga ili usmjerivaču. Više detalja potražite u uputstvima za korištenje koja ste dobili od pružaoca internetskih usluga ili s usmjerivačem. Također možete kontaktirati osobu koja je izvršila postavljanje mreže (administrator mreže).

[40] Povezivanje na mrežuBežična LAN vezaPovezivanje na mrežu pomoću bežične veze

Ugrađeni bežični LAN uređaj vam omogućava da pristupate internetu i koristite prednosti umrežavanja u okruženju bez kablova.

(A) Računar

(B) Bežični usmjerivač (pristupna tačka)

(C) Modem

(D) Internet

 1. Izvršite postavljanje bežičnog usmjerivača (ili pristupne tačke).
  Više detalja potražite u korisničkom uputstvu za bežični usmjerivač (ili pristupnu tačku) ili se obratite osobi koja je izvršila postavljanje mreže (administrator mreže).
 2. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Postavljanje mreže] — [Jednostavno].
 3. Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili postavljanje.

Isključivanje ugrađenog bežičnog LAN-a

Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Napredne postavke] — [Ugrađeni Wi‑Fi] — [Isključeno].

Savjet

 • Ostvarivanje videoprijenosa bez prekida:

  • Promijenite postavku bežičnog usmjerivača (ili pristupne tačke) na 802.11n ako je moguće. Više detalja o postupku mijenjanja te postavke potražite u korisničkom uputstvu za bežični usmjerivač (ili pristupnu tačku) ili se obratite osobi koja je izvršila postavljanje mreže (administrator mreže).
  • Ako se prethodno opisanim postupkom ne ostvaruju nikakva poboljšanja, promijenite postavku bežičnog usmjerivača (ili pristupne tačke) na 5GHz što bi možda moglo pomoći da se poboljša kvalitet videoprijenosa.
  • Moguće je da frekvencijski pojas od 5GHz možda neće biti podržan ovisno o vašoj regiji/državi. Ako frekvencijski pojas od 5GHz nije podržan, TV se može povezati s bežičnim usmjerivačem (pristupnom tačkom) samo ako se koristi frekvencijski pojas od 2,4GHz.
 • Da biste koristiti WEP sigurnost s bežičnim usmjerivačem (ili pristupnom tačkom), odaberite [Jednostavno] — [Wi‑Fi] — [Poveži putem spiska skeniranja].

Napomena

 • Stavke koje se postavljaju (npr. IP adresa, podmrežna maska, DHCP) mogu se razlikovati ovisno o pružaocu internetskih usluga ili usmjerivaču. Više detalja potražite u uputstvima za korištenje koja ste dobili od pružaoca internetskih usluga ili s usmjerivačem. Također možete kontaktirati osobu koja je izvršila postavljanje mreže (administrator mreže).
 • Ako odaberete opciju [Prikaži lozinku] u okviru za unošenje lozinke, druge osobe mogu vidjeti otkrivenu lozinku.

[41] Povezivanje na mrežuWi-Fi Direct vezaPovezivanje pomoću funkcije Wi-Fi Direct (bez bežičnog usmjerivača)

TV se može direktno povezati sa Wi-Fi/Wi-Fi Direct uređajem (npr. pametnim telefonom, računarom). Nakon povezivanja, sadržaje na uređaju, kao što su fotografije/muzika/video zapisi, možete prebacivati na TV. Za korištenje ove funkcije nije neophodan bežični usmjerivač (ili pristupna tačka).

 1. Pritisnite dugme HOME i zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Uključeno].
 2. Odaberite [Postavke za Wi‑Fi Direct].
 3. Odaberite naziv TV-a koji će se prikazivati na TV ekranu s Wi-Fi Direct uređajem.
  Ako uređaj ne podržava Wi-Fi Direct, odaberite dugme [Prikaži mrežu (SSID)/lozinku].
 4. Upravljajte Wi-Fi Direct/Wi-Fi uređajem kako biste uspostavili vezu s TV-om.
 5. Pošaljite sadržaj s Wi-Fi Direct/Wi-Fi uređaja na TV.
  Više informacija potražite u priručniku za korištenje uređaja.

Ako uspostavljanje veze ne uspije

Kada se prikazuje ekran stanja mirovanja za Wi-Fi Direct postavljanje, odaberite dugme [Prikaži mrežu (SSID)/lozinku] i slijedite upute na ekranu kako biste dovršili postavljanje.

Povezivanje drugog uređaja

Slijedite korake objašnjene iznad kako biste povezali uređaje. Istovremeno se može povezati maksimalno 10 uređaja. Da biste povezali drugi uređaj kada je već povezano 10 uređaja, prekinite vezu s uređajem kojeg ne koristite, a zatim povežite taj drugi uređaj.

Promjena naziva TV-a koji se prikazuje na povezanom uređaju

Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [About] — [Naziv uređaja].

Pregled spiska povezanih uređaja/poništavanje registracije uređaja

Pritisnite dugme HOME i zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Napredne postavke] — [Prikaži spisak uređaja/Izbriši].

Da biste poništili registraciju uređaja, na spisku odaberite uređaj koji želite izbrisati, a zatim pritisnite dugme(ili pritisnite dodirnu podlogu na daljinskom upravljaču s dodirnom podlogom). Zatim odaberite [Da] na ekranu za potvrdu.

Da biste poništili registraciju svih uređaja, odaberite [Brisanje svih] na spisku, a zatim [Da] na ekranu za potvrdu.

Promjena postavke pojasa (za napredne korisnike)

Kada TV nije povezan bežičnom vezom na bežične usmjerivače, možete odabrati pojas za bežičnu vezu za funkciju Wi-Fi Direct. Pritisnite dugme HOME i zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Napredne postavke] — [Postavka pojasa].

[Automatski]: Obično se koristi ova opcija. Ona vrši automatski odabir odgovarajućeg pojasa za funkciju Wi-Fi Direct.

[Automatski (pojas od 2,4GHz)]: Koristite ovu opciju prilikom povezivanja s uređajima koji podržavaju samo pojas od 2,4GHz. Opcija može podržavati više uređaja u poređenju s ostalim opcijama.

[Automatski (pojas od 5GHz)]: Koristite ovu opciju prilikom povezivanja s uređajima koji podržavaju samo pojas od 5GHz. Ova opcija može poboljšati kvalitet videoprijenosa.

Kada odaberete ovu opciju, TV se ne može povezivati s uređajima koji podržavaju samo pojas od 2,4GHz.

[Odaberite kanal]: Koristite ovu opciju da odaberete određeni bežični kanal.

Savjet

 • Više informacija o podržanom bežičnom pojasu za svoj uređaj potražite u korisničkom uputstvu za uređaj.
 • Moguće je da frekvencijski pojas od 5GHz možda neće biti podržan ovisno o vašoj regiji/državi. Ako pojas od 5GHz nije podržan, možete koristiti samo opcije [Automatski] i [Odaberite kanal].

Napomena

 • Ako je TV povezan s bežičnim usmjerivačem (ili pristupnom tačkom) na 5GHz:

  • Bežična veza od 5GHz će biti prekinuta kada se odabere stavka [Postavke za Wi‑Fi Direct]. Kada je veza prekinuta, komunikacija preko interneta se zaustavlja.
  • Veza će se automatski obnoviti nakon izlaska iz opcije [Postavke za Wi‑Fi Direct].
 • Moguće je da frekvencijski pojas od 5GHz možda neće biti podržan ovisno o vašoj regiji/državi.

[42] Povezivanje na mrežuIPv6 postavkePovezivanje na internet preko sistema IPv6

Ako je usluga vašeg pružaoca kompatibilna sa sistemom IPv6, ovaj TV možete povezati na internet preko sistema IPv6.

Primjeri bežične veze:

(A) Računar

(B) Bežični usmjerivač (pristupna tačka) kompatibilna sa sistemom IPv6

(C) Modem kompatibilan sa sistemom IPv6

(D) Internet

 1. Povežite se na širokopojasnu internetsku vezu.
 2. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Napredne postavke] — [IPv6 postavljanje].
 3. Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili postavljanje.

Napomena

 • Ako vaše mrežno okruženje ne podržava IPv6, isključite IPv6 na TV-u.

[43] Korištenje kućne mrežeKorištenje kućne mrežePostavke za kućnu mrežu

Možete podesiti sljedeće postavke za kućnu mrežu.

Provjeravanje serverske mreže

Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Postavljanje kućne mreže] — [Provjera dostupnosti servera] — slijedite uputstva na ekranu da biste obavili dijagnostiku.

Da biste koristili funkciju udaljeni uređaj/renderer

Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Postavljanje kućne mreže] — [Udaljeni uređaj/Renderer] — željena opcija.

[Udaljeni uređaj/Renderer]
Odaberite opciju [Uključeno] kako biste omogućili funkciju renderera.
Možete prikazivati/reproducirati fotografske/muzičke/video datoteke na kontroleru (npr. digitalnom fotoaparatu) na ekranu TV-a direktnim upravljanjem preko uređaja. Pored toga, mobilni uređaj (npr. pametni telefon) može se koristiti kao daljinski upravljač za TV preko kućne mreže.
[Udaljeni uređaji]
Uredite spisak mobilnih uređaja koji su registrirani kao daljinski upravljač za TV.
[Udaljeni tajmer za SNIMANJE] (Samo za USB HDD modele snimanja)
Koristite „Video & TV SideView“ na mobilnom uređaju da podesite podsjetnik/tajmer za snimanje na vašem TV-u u kući dok ste van kuće.
[Uređaji s udaljenim tajmerom za SNIMANJE] (Samo za USB HDD modele snimanja)
Uredite spisak mobilnih uređaja registrovanih za Remote timer REC.
[Kontrola pristupa za Renderer]
Odaberite [Dopuštenje automatskog pristupa] kako biste automatski pristupili TV-u kada kontroler pristupi TV-u po prvi put.
Odaberite [Prilagođene postavke] da promijenite postavke za dopuštenje pristupa daljinskog upravljača.
Odaberite [Uključeno] kako biste omogućili pristup s kontrolera.
Odaberite [Isključeno] kako biste blokirali pristup s kontrolera.

[44] Korištenje kućne mrežeKorištenje kućne mrežeReproduciranje sadržaja na računaru

Možete reproducirati fotografske/muzičke/video datoteke pohranjene na serveru (npr. na računaru) koji je povezan na istu kućnu mrežu na koju je povezan i TV.

(A) Računar (server)

(B) Usmjerivač

(C) Modem

(D) Internet

 1. Povežite TV na svoju kućnu mrežu.
 2. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Album], [Video] ili [muziku] — server na kojem je datoteka koju želite reproducirati — fasciklu ili datoteku sa spiska.
  Ako odaberete fasciklu, odaberite željenu datoteku.
  Započet će reproduciranje.

Pregled podržanih formata datoteke

Prikazivanje Vodiča za pomoć na računaru ili mobilnom uređaju

Odaberite sljedeću vezu.

Prelazak na spisak

Napomena

 • Ovisno o datoteci, može se desiti da reproduciranje neće biti moguće čak ni kada se koriste podržani formati.

[45] Korištenje kućne mrežeKorištenje kućne mrežeReproduciranje sadržaja korištenjem funkcije renderera

Možete prikazivati/reproducirati fotografske/muzičke/video datoteke na kontroleru (npr. digitalnom fotoaparatu) na ekranu TV-a direktnim upravljanjem preko kontrolera. Kontroler također treba biti kompatibilan s rendererom.

(A) Digitalni fotoaparat (kontroler)

(B) Usmjerivač

(C) Modem

(D) Internet

 1. Povežite TV na svoju kućnu mrežu.
 2. Upravljajte kontrolerom kako biste započeli reproduciranje sadržaja na ekranu TV-a.

[46] PostavkeKonfigurisanje postavki koje se odnose na osnovne funkcije TV-aKonfiguriranje postavki za [TV]

 1. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [TV] — željenu opciju.

Dostupne opcije

[Postavljanje kanala]
Konfigurira postavke za prijem emitiranja.
[Vanjski ulazi]
Konfigurira postavke vanjskih ulaza.
[Prikaz]
Podešava sliku i postavke ekrana.
[Zvuk]
Podešava postavke zvuka i bira opcije koje se odnose na zvučnike.
[LED za osvjetljenje]
Prilagođava LED osvjetljenje.
(Dostupnost funkcije ovisi o vašem modelu.)
[Napajanje]
Mijenja postavke koje se odnose na potrošnju energije.
[Aplikacije]
Mijenja postavke koje se odnose na aplikacije.
[Opcija Daydream]
Konfigurira postavke vanjskih čuvara ekrana.
[Pohrana i ponovno postavljanje]
Mijenja postavke koje se odnose na pohranjivanje podataka.
[Početno postavljanje]
Postavlja osnovne stavke kao što su regija, kanali i mreža za prvo korištenje.
[About]
Prikazuje informacije o TV-u.

[47] PostavkeKonfigurisanje postavki koje se odnose na mrežne veze i periferijsku opremuKonfigurisanje postavki za opciju [Mreža i pribor]

 1. Pritisnite dugme HOME i zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i pribor] — željenu opciju.

Dostupne opcije

[Mreža]
Postavlja i provjerava veze za mrežu i server.
[Google Cast]
Postavlja vaše omiljene online emisije, filmove, muziku i ostale sadržaje za TV.
[Bluetooth postavke]
Vrši postavljanje za registriranje/poništavanje registriranja Bluetooth uređaja.
[Postavke daljinskog upravljača sa dodirnom podlogom]
Vrši postavljanje za uparivanje daljinskog upravljača s dodirnom podlogom.
[Postavljanje uređaja za snimanje] (Samo za USB HDD modele snimanja)

Konfiguriše postavke USB HDD uređajâ za snimanje.

(Moguće je da ta opcija neće biti dostupna ovisno o vašoj regiji/državi.)

[48] PostavkeKonfigurisanje postavki koje se odnose na mrežne veze i periferijsku opremuPovezivanje Bluetooth uređaja

Uparivanje TV-a s Bluetooth uređajem

 1. Uključite Bluetooth uređaj i prebacite ga na način rada za uparivanje.
  Informacije o prebacivanju Bluetooth uređaja na način rada za uparivanje potražite u korisničkom uputstvu za dati uređaj.
 2. Pritisnite dugme HOME i zatim odaberite [Postavke] — [Bluetooth postavke] kako biste prikazali spisak dostupnih Bluetooth uređaja.
 3. Odaberite željeni uređaj sa spiska, a zatim slijedite upute na ekranu.
  Ako se pojavi upit da unesete pristupnu šifru, potražite relevantne informacije u korisničkom uputstvu za uređaj.
  Nakon što se dovrši uparivanje, uređaj će se povezati s TV-om.

Povezivanje uparenog Bluetooth uređaja

 1. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Bluetooth postavke] — [Spisak uređaja] kako biste prikazali spisak dostupnih Bluetooth uređaja.
 2. Na spisku odaberite upareni uređaj koji trenutno nije povezan.

Podržani Bluetooth profili

TV podržava sljedeće profile:

 • HID (Profil korisničkog veznog uređaja)
 • HOGP (Profil za HID preko GATT-a)
 • 3DSP (Profil za 3D sinhroniziranje)
 • SPP (Profil za serijski priključak)

[49] PostavkeKonfigurisanje postavki koje se odnose na željene vrijednosti sistemaKonfiguriranje postavki za [Željene vrijednosti za sistem]

 1. Pritisnite dugme HOME i zatim odaberite [Postavke] — [Željene vrijednosti za sistem] — željenu opciju.

Dostupne opcije

[Datum i vrijeme]
Podešavanje trenutnog vremena.
[Jezik/Language]
Odabir jezika menija.
[Tipkovnica]
Konfigurira postavke za ekransku tastaturu.
[Pretraži]
Konfigurira postavke za funkciju pretraživanja.
[Govor]
Konfigurira postavke funkcije za prepoznavanje govora.
[Pristupačnost]
Konfigurira postavke funkcija i usluga pristupačnosti za pomaganje korisnicima da lakše upotrebljavaju uređaje.
[Postavka ekrana za prikaz u izlogu trgovine]
Prelazi na detaljniji način prikaza za korištenje u izlogu postavljanjem funkcije [Prezentacijski način] itd.

[50] PostavkeKonfigurisanje postavki koje se odnose na lične informacije, kao što je sigurnostKonfigurisanje postavki za opciju [Lično]

 1. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Lično] — željenu opciju.

Dostupne opcije

[Dodajte račun]
Prikazuje račune za usluge društvenog umrežavanja koje su registrirane na TV-u.
[Lokacija]
Konfiguriše postavke lokacije tako da se preuzima lokacija korisnika.
[Sigurnost i ograničenja]
Konfiguriše sigurnosne postavke kao što su lozinke.
[Roditeljska zaštita (emitiranje)]
Konfiguriše postavke za roditeljsko zaključavanje za emitiranja i druge stavke.
[Roditeljska zaštita (Kanali za internetski prenos)]
Konfiguriše postavke za roditeljsko zaključavanje za kanale s video prijenosom.

[51] Rješavanje problemaSamodijagnostikaKako provjeriti da li TV radi pravilno.

 • Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Pomoć] — [Samodijagnostika].

[52] Rješavanje problemaSimptomi problema s napajanjemTV se isključuje automatski.

 • Provjerite da li je [Tajmer za isključivanje] aktiviran ili provjerite postavku [Trajanje] u opciji [Tajmer za uključivanje].
 • Provjerite da li je aktivirano [Stanje mirovanja zbog nekorištenja] u opciji [EKO].

[53] Rješavanje problemaSimptomi problema s napajanjemTV se uključuje automatski.

 • Provjerite da li je aktiviran [Tajmer za uključivanje].
 • Postavite opciju [Automatsko uključivanje televizora] funkcije [Postavke za BRAVIA Sync] na [Isključeno].

[54] Rješavanje problemaSimptomi problema s napajanjemNakon što isključite TV iz napajanja i ponovo ga uključite, TV se neće uključiti čak i kada pritisnete dugme za uključivanje na daljinskom upravljaču ili na TV-u.

 • Kada isključite TV iz napajanja i ponovo ga uključite, moguće je da se TV neko vrijeme neće moći uključiti čak i ako pritisnete dugme za napajanje na daljinskom upravljaču ili na TV-u jer je za inicijaliziranje sistema potreban određeni vremenski period. Pričekajte 10 do 20 sekundi i nastavite s korištenjem.

[55] Rješavanje problemaSimptomi problema sa slikom/ekranomKvalitet slike nije dobar kao prilikom gledanja sadržaja u prodavnici.

 • Kvalitet slike ovisi o sadržaju signala.

[56] Rješavanje problemaSimptomi problema sa slikom/ekranomIzobličena slika.

 • Provjerite vezu s antenom/kablom.
 • Držite antenu/kabl dalje od drugih kablova za povezivanje.
 • Prilikom instaliranja opcionalnih uređaja, ostavite malo prostora između uređaja i TV-a.
 • Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberite [Slika] — [Motionflow] — [Standardno] ili [Isključeno]. (Samo za modele kompatibilne s funkcijom [Motionflow])
 • Promijenite trenutnu vrijednost za [Filmski prikaz] u opciji [Slika] na drugu postavku.
 • Postavite opciju [LNA] na [Isključeno] kako biste poboljšali prijem slike. Moguće je da ([LNA] neće biti dostupan ovisno o vašoj regiji/državi.)
 • Izvršite [AUK] u opciji [Ručno podešavanje programa] kako biste poboljšali sliku za analogni prijem.

  (Dostupnost funkcije [Ručno podešavanje programa] i njenih opcija može se razlikovati ovisno o regiji/državi/situaciji.)

 • Provjerite da li je antena povezana pomoću visokokvalitetnog 75-omskog koaksijalnog kabla.

[57] Rješavanje problemaSimptomi problema sa slikom/ekranomEkran treperi.

 • Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberite [Slika] — [Motionflow] — [Standardno]. (Samo za modele kompatibilne s funkcijom [Motionflow])

[58] Rješavanje problemaSimptomi problema sa slikom/ekranomNema boje/tamna slika/boja se ne prikazuje pravilno/slika je previše svijetla

 • Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberite [Slika] kako biste izvršili podešavanja.
 • Odaberite [Postavi ponovo] u stavci [Slika].
 • Ako opciju [Ušteda energije] u stavci [EKO] postavite na [Nisko] ili [Visoko], nivo crne boje će biti pojačan.

[59] Rješavanje problemaSimptomi problema sa slikom/ekranomTamni ekran. Kako posvijetliti ekran.

 • Pritisnite dugme ACTION MENU, odaberite [Slika] i podesite opciju [Svjetlina] ili [Kontrast].

 • Provjerite postavku opcije [Ušteda energije] u stavci [EKO]. Ako je postavljena na [Nisko] ili [Visoko], ekran će se zatamniti. Postavite opciju [Ušteda energije] na [Isključeno] kako biste posvijetlili ekran.

[60] Rješavanje problemaSimptomi problema sa slikom/ekranomBoja se ne prikazuje pravilno. Kako podesiti ton boje.

 • Pritisnite dugme ACTION MENU, odaberite [Slika] i podesite opciju [Nijansa] ili [Temperatura boje].
 • Da biste produbili ton boje, podesite stavku [Boja] ili [Živopisnost boja] u opciji [Slika].

[61] Rješavanje problemaSimptomi problema sa slikom/ekranomFormat ekrana/način rada za široki prikaz se automatski mijenja.

 • Prilikom promjene kanala ili video ulaza, ako je opcija [Automatski široki prikaz] u stavci [Ekran] postavljena na [Uključeno], trenutna postavka za [Način rada za široki prikaz] se automatski mijenja u skladu s ulaznim signalom. Da biste zaključali postavku [Način rada za široki prikaz], postavite funkciju [Automatski široki prikaz] na [Isključeno].
 • Provjerite postavku [Automatski široki prikaz] u opciji [Ekran].

[62] Rješavanje problemaSimptomi problema sa slikom/ekranomSlika se iznenada smanjuje.

 • Slika se smanjuje za vrijeme reklama zbog metoda koji pružalac usluga koristi za emitiranje sadržaja. Kada se kanali s HD sadržajem prebace na SD sadržaj (reklame), slika se može smanjiti uz prikazivanje crnog obruba.
 • Funkcija [Automatski široki prikaz] u opciji [Ekran] neće raširivati sliku dok se sadržaj prebacuje jer informacijama o sadržaju upravlja pružalac signala za kanal. Možete ručno promijeniti postavku [Način rada za široki prikaz] ako je potrebno, što će ostati na snazi dok ne promijenite kanal/ulaz ili ponovo ručno promijenite postavku [Način rada za široki prikaz].

[63] Rješavanje problemaSimptomi problema sa slikom/ekranomNa ivicama ekrana prikazuju se crne trake.

 • Neki programi za široke ekrane snimaju se u omjerima širine i visine koji su veći od 16:9 (to je posebno uobičajeno kod izdanja za kino dvorane). TV će takve programe prikazivati s crnim trakama na vrhu i dnu ekrana. Više detalja potražite u dokumentaciji koju ste dobili DVD-om (ili se obratite pružaocu programa).
 • U slučaju programa u omjeru širine i visine 4:3 prikazivat će se trake s lijeve i desne strane ekrana.
 • Programi koji se emitiraju u HD formatima (720p i 1080i) sa sadržajem u omjeru 4:3 obično imaju crne trake na lijevoj i desnoj strani ekrana koje dodaje emiter.
 • Funkcija [Automatski široki prikaz] u opciji [Ekran] neće raširivati sliku kada emiter dodaje crne trake na obje strane ekrana. Možete ručno postaviti opciju [Način rada za široki prikaz] na [Široko zumiranje] ili [Zum] što će ostati na snazi dok ne promijenite kanal/ulaz ili ponovo ručno promijenite postavku [Način rada za široki prikaz].
 • Neki kablovski i satelitski pretvarači signala također mogu upravljati veličinom slike. Ako koristite pretvarač signala, obratite se proizvođaču pretvarača signala za dodatne informacije.

[64] Rješavanje problemaSimptomi problema sa slikom/ekranomNa ekranu se pojavljuje demonstracijski način rada.

 • Pritisnite dugme ACTION MENU na daljinskom upravljaču i odaberite [Suspendiraj demonstraciju]. Zatim pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču i odaberite [Postavke] — [Postavka ekrana za prikaz u izlogu trgovine]. Postavite [Prezentacijski način] i [Način rada za ponovno postavljanje slike] na vrijednost [Isključeno].

[65] Rješavanje problemaSimptomi problema s prijemom emitiranog sadržajaPrvo provjerite sljedeće stavke kako biste riješili problem s TV prijemom.

 • Provjerite da li je antenski kabl čvrsto uključen u TV.
  • Provjerite da li je antenski kabl raskliman ili isključen.
  • Provjerite da li je kabl ili kablovski poveznik za antenu oštećen.

[66] Rješavanje problemaSimptomi problema s prijemom emitiranog sadržajaPrikazuju se sjenke ili dvostruke slike.

 • Provjerite veze s kablom ili antenom.
 • Provjerite lokaciju i usmjerenost antene.
 • Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberite [Slika] — [Motionflow] — [Standardno] ili [Isključeno].

  (Samo za modele kompatibilne s funkcijom [Motionflow])

[67] Rješavanje problemaSimptomi problema s prijemom emitiranog sadržajaNa ekranu se prikazuje samo snijeg ili crna slika.

 • Provjerite da li je izvršeno automatsko štimanje.
 • Provjerite da li je antena slomljena ili savijena.
 • Provjerite da li je antena dosegla kraj životnog vijeka (3-5 godina za normalno korištenje, 1-2 godine za lokacije blizu mora).

[68] Rješavanje problemaSimptomi problema s prijemom emitiranog sadržajaPostoji šum na slici ili u zvuku prilikom gledanja analognog TV kanala.

 • Izvršite [AUK] kako biste dobili bolju sliku i prijem zvuka. (Naziv opcije se razlikuje ovisno o vašoj regiji/državi.)
 • Postavite opciju [Filter zvuka] na [Isključeno], [Nisko] ili [Visoko] kako biste poboljšali zvuk za analogni prijem.
 • Postavite opciju [LNA] na [Isključeno] kako biste poboljšali prijem slike. Moguće je da ([LNA] neće biti dostupan ovisno o vašoj regiji/državi.)
 • Provjerite da li je antena povezana pomoću visokokvalitetnog 75-omskog koaksijalnog kabla.
 • Držite antenski kabl dalje od drugih kablova za povezivanje.

[69] Rješavanje problemaSimptomi problema s prijemom emitiranog sadržajaNa nekim kanalima nema programa.

 • Dati kanal se koristi samo za kodiranu uslugu ili uslugu za koju se plaća pretplata. Pretplatite se na TV uslugu koja se plaća.
 • Dati kanal se koristi samo za podatke (bez slike ili zvuka).
 • Obratite se emiteru za detaljne informacije o prijenosu.

[70] Rješavanje problemaSimptomi problema s prijemom emitiranog sadržajaSlab prijem ili slab kvalitet slike kod digitalnih emitiranja.

 • Promijenite položaj, usmjerenje ili ugao antene za zemaljsku televiziju kako biste maksimizirali nivo signala antene. Provjerite da li je usmjerenje antene nenamjerno izmijenjeno (recimo zbog vjetra).
 • Ako koristite pojačivač TV signala, podesite pojačanje signala.
 • Ako je između antene i TV-a povezana neka oprema (kao što je raspoređivač TV signala), to može utjecati na TV prijem. Direktno povežite antenu i TV kako biste provjerili da li je prijem poboljšan.
 • Slabi vremenski uvjeti mogu nepovoljno utjecati na satelitske sisteme za emitiranje. Pričekajte da se vrijeme popravi. (Samo modeli kompatibilni sa satelitskim prijemom)

[71] Rješavanje problemaSimptomi problema s prijemom emitiranog sadržajaNe možete prikazivati digitalne kanale.

 • Raspitajte se kod lokalnog montažera da li je u vašem području dostupan digitalni prijenos.
 • Izvršite nadogradnju na antenu s većim pojačanjem.

[72] Rješavanje problemaSimptomi problema s prijemom emitiranog sadržajaNe možete prikazivati satelitske kanale. (Samo modeli kompatibilni sa satelitskim prijemom)

 • Raspitajte se kod lokalnog montažera da li se u vašem području pružaju satelitske usluge.
 • Provjerite LNB uređaj i postavke.
 • Ako TV ima „MAIN“ i „SUB“ priključke i ne prebacuje se na način rada za satelitski dvojni tjuner pomoću opcije [Način odabira satelitskog prijemnika], ne može se koristiti priključak s oznakom „SUB“. U tom slučaju, povežite satelitsku antenu na priključak s oznakom „MAIN“.

[73] Rješavanje problemaSimptomi problema s prijemom emitiranog sadržajaNisu naštimani svi kanali.

 • Pokušajte ručno podesiti kanale konfiguriranjem postavki. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavljanje kanala] — [Analogno postavljanje] — [Ručno podešavanje programa]. (Dostupnost funkcije [Ručno podešavanje programa] i njenih opcija može se razlikovati ovisno o regiji/državi/situaciji.)

[74] Rješavanje problemaSimptomi problema sa zvukomNema zvuka, ali je slika dobra.

 • Provjerite jačinu zvuka.
 • Pritisnite ili + dugme kako biste otkazali isključivanje zvuka.
 • Pritisnite dugme ACTION MENU, zatim odaberite [Zvučnici] — [TV zvučnici].

  Ako je podešeno na [Zvučni sistem], TV zvučnici samo proizvode osnovne tonove i sistemski zvuk.

 • Kada se koristi HDMI ulaz uz Super Audio CD ili DVD-Audio, moguće je da se preko priključka DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) neće prenositi zvučni signal.

[75] Rješavanje problemaSimptomi problema sa zvukomAudio šum.

 • Provjerite da li je antena povezana pomoću visokokvalitetnog 75-omskog koaksijalnog kabla.
 • Držite antenski kabl dalje od drugih kablova za povezivanje.
 • Da biste izbjegli TV smetnje, obavezno koristite neoštećeni antenski kabl.

[76] Rješavanje problemaSimptomi problema sa zvukomNema zvuka ili je zvuk slab kada se koristi sistem kućnog kina.

 • Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim odaberite [Zvučnici] — [Zvučni sistem].
 • Postavite [ Slušalice/Audio izlaz] na [Audio izlaz (fiksirani)] u postavci [Zvuk].
 • Ako odaberete analogni (RF) kanal i slike se prikazuju pravilno, promijenite sistem TV emitiranja. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavljanje kanala] — [Analogno postavljanje] — [Ručno podešavanje programa] — [TV sistem]. (Dostupnost funkcije [Ručno podešavanje programa] ili naziv opcije razlikuju se ovisno o regiji/državi/situaciji.)
 • Ako je opcija [Zvučnici] postavljena na [TV zvučnici], a opcija [Povećanje skaliranja u visokoj rezoluciji (DSEE HX)] na [Automatski], isključuje se zvuk naDIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) izlazu.
 • Postavite [Jačina zvuka za digitalni izlaz] na vrijednost Max u postavci [Zvuk].

[77] Rješavanje problemaSimptomi problema sa zvukomIzobličeni zvuk.

 • Provjerite vezu s antenom/kablom.
 • Držite antenu/kabl dalje od drugih kablova za povezivanje.
 • Držite TV dalje od izvorâ električnih šumova kao što su automobili, sušila za kosu, Wi-Fi jedinice, mobilni telefoni ili optički uređaji.
 • Prilikom instaliranja opcionalnih uređaja, ostavite malo prostora između uređaja i TV-a.
 • Izvršite [AUK] u funkciji [Ručno podešavanje programa] kako biste poboljšali zvuk za analogni prijem.

  (Dostupnost funkcije [Ručno podešavanje programa] i njenih opcija može se razlikovati ovisno o regiji/državi/situaciji.)

 • Postavite opciju [Filter zvuka] na [Nisko] ili [Visoko] kako biste poboljšali zvuk za analogni prijem. (Moguće je da opcija [Filter zvuka] neće biti dostupna ovisno o vašoj regiji/državi.)

[78] Rješavanje problemaSimptomi problema sa zvukomNe možete podesiti jačinu zvuka na slušalicama.

 • Pritisnite dugme ACTION MENU, odaberite [Jačina zvuka slušalica], a zatim podesite jačinu zvuka.

[79] Rješavanje problemaSimptomi problema s daljinskim upravljačemDaljinski upravljač ne radi.

 • Pritisnite bilo koje dugme na TV-u kako biste provjerili da li je problem u daljinskom upravljaču ili ne.
 • Provjerite da li su baterije postavljene u daljinskom upravljaču tako da im se polaritet poklapa s oznakama plus (+) i minus (-) u odjeljku za baterije.
 • Moguće je da su baterije ispražnjene. Zamijenite baterije novim.
 • Moguće je da je oslabio kontakt između baterija i vodova na daljinskom upravljaču. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača i opet ih vratite.
 • Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na prednjoj strani TV-a.
 • Pazite na nema prepreka ispred senzora za daljinski upravljač.
 • Fluorescentna svjetlost može praviti smetnje u radu daljinskog upravljača; isključite fluorescentne lampe ako ih možda koristite.
 • Kada isključite TV iz napajanja i ponovo ga uključite, moguće je da se TV neko vrijeme neće moći uključiti čak i ako pritisnete dugme za napajanje na daljinskom upravljaču ili na TV-u jer je za inicijaliziranje sistema potreban određeni vremenski period. Pričekajte 10 do 20 sekundi i nastavite s korištenjem.
 • Kada se vaš glas ne prepoznaje, uvjerite se da ste aktivirali dugme na daljinskom upravljaču pomoću dugmeta , ili registrujte daljinski upravljač pomoću dugmeta na vašem TV-u. Da biste potvrdili ove postavke, pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — postavke daljinskog upravljača.

[80] Rješavanje problemaSimptomi problema s daljinskim upravljačem s dodirnom podlogomDaljinski upravljač s dodirnom podlogom uopće ne funkcionira ili ne funkcionira pravilno.

 • Zamijenite baterije. Gurnite dugme za otpuštanje i skinite poklopac.

 • Moguće je da je oslabio kontakt između baterija i vodova na daljinskom upravljaču. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača i opet ih vratite.
 • Ponovo uparite Daljinski upravljač s dodirnom podlogom. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavke daljinskog upravljača sa dodirnom podlogom] — [Uparivanje daljinski upravljača sa dodirnom podlogom].
 • Daljinski upravljač s dodirnom podlogom koristi pojas od 2,4GHz tako da se povremeno može javiti smanjena brzina ili prekid komuniciranja zbog smetnji s bežičnom LAN vezom.
  Ako se u blizini nalaze kućanski električni uređaji (npr. mikrovalne pećnice ili pametni telefoni), veća je vjerovatnoća da će se javljati smetnje izazvane radijskim valovima.
 • Moguće je da TV ili daljinski upravljač s dodirnom podlogom neće funkcionirati na metalnoj polici uslijed smetnji u bežičnoj komunikaciji.
 • Daljinski upravljač s dodirnom podlogom može se koristiti samo za upravljanje posljednjim uparenim uređajem.
 • Samo jedan Daljinski upravljač s dodirnom podlogom može se registrirati upariti za dati TV.
 • Preporučuje se da se Daljinski upravljač s dodirnom podlogom koristi na udaljenosti od maksimalno 7 metara od TV-a.
 • Kada isključite TV iz napajanja i ponovo ga uključite, moguće je da se TV neko vrijeme neće moći uključiti čak i ako pritisnete dugme za napajanje na daljinskom upravljaču ili na TV-u jer je za inicijaliziranje sistema potreban određeni vremenski period. Pričekajte 10 do 20 sekundi i nastavite s korištenjem.

[81] Rješavanje problemaSimptomi problema s daljinskim upravljačem s dodirnom podlogomBaterije se brzo prazne.

 • Ako dugo mašete vašim NFC uređajem kompatibilnim s funkcijom NFC iznad dodirne tačke na daljinskom, povećat će se pražnjenje baterije daljinskog uređaja i/ili uređaja kojeg želite povezati (NFC samo za date modele).
 • Daljinski upravljač s dodirnom podlogom nemojte ostavljati licem okrenutim prema dolje.

[82] Rješavanje problemaSimptomi problema s 3D slikom/naočalama (samo 3D modeli)Ne prikazuju se 3D slike. 3D efekt je slab. (Samo 3D modeli)

 • Ako se dvije slike prikazuju jedna uz drugu, pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz] — [3D postavke] — [3D prikaz] — [3D (jedan uz drugi)].
  Ako se dvije slike prikazuju jedna iznad druge, pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz] — [3D postavke] — [3D prikaz] — [3D (jedan iznad drugog)].

 • Ako se prikazuje ekran [3D prikaz], a 3D slike se ne prikazuju, isključite uređaj koji reproducira 3D sadržaj i ponovo ga uključite.
 • Uočeni 3D efekt može se razlikovati od osobe do osobe.

Za modele s aktivnim 3D naočalama

 • Pazite da nema prepreka između TV-a i aktivnih 3D naočala.
 • Zamijenite bateriju u aktivnim 3D naočalama.
 • Provjerite da li su Aktivne 3D naočale uključene.
 • Prije korištenja TV-a, potrebno je registrirati Aktivne 3D naočale. Da biste koristili naočale s drugim TV-om, potrebno je izvršiti njihovo ponovno registriranje. Isključite naočale prije ponovnog registriranja.
 • Bežični uređaji ili mikrovalne pećnice mogu utjecati na komunikaciju između 3D naočala i TV-a jer TV koristi pojas od 2,4GHz. U tom slučaju, pokušajte ponovo izvršiti registriranje.
 • Ako se uređaj koji nije kompatibilan s 3D prikazom (kao što je sistem kućnog kina) poveže između TV-a i uređaja kompatibilnog s 3D prikazom, TV neće prikazivati 3D slike. Povežite uređaj kompatibilan s 3D prikazom direktno na TV preko odobrenog HIGH SPEED HDMI kabla s logotipom HDMI.

Za 4K modele

 • 3D signal rezolucije 4K ne može se prikazati.
 • Kod modela s pasivnim 3D naočalama, TV gledajte direktno s prednje strane. 3D efekt može biti manje izražen ovisno o položaju gledanja. Podesite ugao gledanja prema ekranu.

[83] Rješavanje problemaSimptomi problema s 3D slikom/naočalama (samo 3D modeli)Prilikom gledanja 3D slika na obje strane ekrana pojavljuju se crne trake. (Samo 3D modeli)

 • Crne trake pojavljuju se na obje strane ekrana radi obrade 3D signala kada se vrši podešavanje dubine 3D slika u opciji [Podešavanje 3D dubine].

[84] Rješavanje problemaSimptomi problema s 3D slikom/naočalama (samo 3D modeli)Ne možete isključiti 3D prikaz dok gledate 3D sadržaj. (Samo 3D modeli)

 • U slučaju da se 3D sadržaj prikazuje preko 3D signala, 3D prikaz se ne može isključiti na TV-u. Isključite postavke za 3D na povezanom uređaju (kao što je BD plejer).

[85] Rješavanje problemaSimptomi problema s 3D slikom/naočalama (samo 3D modeli)Kada se otkrije 3D signal, automatski se prikazuje poruka [Pronađen je 3D signal.]. (Samo 3D modeli)

 • Deaktivirajte postavku [Obavijest o 3D signalu]. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Prikaz] — [3D postavke] — [Obavijest o 3D signalu] — [Isključeno].

[86] Rješavanje problemaSimptomi problema s 3D slikom/naočalama (samo 3D modeli)Ne možete uključiti Aktivne 3D naočale. (Samo 3D modeli)

 • Zamijenite bateriju. (Odnosi se samo na model TDG-BT400A/BT500A.)
  Vrhom olovke ili sličnim predmetom pritisnite dugme za otključavanje i izvadite pretinac za bateriju, a zatim bateriju zamijenite novom. Nakon toga, obavezno ponovo zaključajte pretinac za bateriju.

  (A) CR2025 (-) bočno

[87] Rješavanje problemaSimptomi problema s 3D slikom/naočalama (samo 3D modeli)LED indikator na Aktivnim 3D naočalama trepće. (Samo 3D modeli)

 • Svijetli bez prekida 3 sekunde: Pokazuje da se naočale uključuju.

 • Trepće svake 2 sekunde: Pokazuje da su naočale uključene.
 • Trepće 3 puta: Pokazuje da su naočale isključene.
 • Trepće naizmjenično zelenom i žutom bojom: Pokazuje da su naočale pokrenule postupak registriranja.
 • Trepće 3 puta svake 2 sekunde: Pokazuje da je baterija gotovo sasvim prazna. Zamijenite bateriju.

[88] Rješavanje problemaSimptomi problema s povezanim uređajimaNema slike s povezanog uređaja.

 • Uključite povezani uređaj.
 • Provjerite kablovsku vezu između uređaja i TV-a.
 • IC daljinski upravljač: Pritisnite dugme kako biste prikazali spisak ulaza, a zatim odaberite željeni ulaz.
  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite željeni ulaz.
 • Pravilno umetnite USB uređaj.
 • Provjerite da li je USB uređaj pravilno formatiran.
 • Nije garantirano da će svaki USB uređaj pravilno funkcionirati. Pored toga, operacije se razlikuju ovisno o funkcijama USB uređaja ili video datoteka koje se reproduciraju.

[89] Rješavanje problemaSimptomi problema s povezanim uređajimaNe možete odabrati povezani uređaj iz Menija Početak.

 • Provjerite kablovsku vezu.

[90] Rješavanje problemaSimptomi problema s povezanim uređajimaNa određenim programima na digitalnim izvorima pokazuje se gubitak detalja.

 • Na ekranu se može pojaviti manje detalja nego obično ili artefakti (mali blokovi, tačke ili pikseliranje) zbog digitalne kompresije izvornog sadržaja koji koriste u nekim digitalnim emitiranjima i na DVD diskovima. Količina vidljivih artefakta ovisi o jasnoći i rezoluciji TV-a.

[91] Rješavanje problemaSimptomi problema s povezanim uređajimaZa prikazivanje fotografija ili fascikli sa slikama može trebati mnogo vremena.

 • Ovisno o dimenzijama slike, veličini datoteke i broju datoteka u fascikli, za prikazivanje nekih fotografija ili fascikli sa slikama može trebati mnogo vremena.
 • Svakog puta kad se USB uređaj poveže na TV, može proteći nekoliko minuta dok se ne prikažu fotografije.

[92] Rješavanje problemaSimptomi problema s povezanim uređajimaNe možete pronaći povezani BRAVIA Sync HDMI uređaj.

 • Provjerite da li je vaš uređaj kompatibilan s funkcijom BRAVIA Sync.
 • Provjerite da li je opcija [Control for HDMI] postavljena na uređaju kompatibilnom s funkcijom BRAVIA Sync te da li je opcija [Upravljanje BRAVIA Sync] postavljena na TV-u.

[93] Rješavanje problemaSimptomi problema s povezanim uređajimaNe možete upravljati drugim AV prijemnikom.

 • Može se koristiti samo jedan AV prijemnik kompatibilan s funkcijom BRAVIA Sync.

[94] Rješavanje problemaSimptomi problema s povezanim uređajimaTV ne prikazuje sliku i/ili zvuk s MHL uređaja. (MHL samo za date modele)

 • Isključite MHL kabl, a zatim ga ponovo povežite. Možete i isključiti MHL uređaj, ponovo ga uključiti i otpustiti zaključavanje ekrana uređaja.

[95] Rješavanje problemaSimptomi problema s povezanim uređajimaVanjskim uređajem (kao što je pretvarač signala ili AV prijemnik) ne može se upravljati preko IR Blastera. (Samo modeli kompatibilni s IR Blasterom)

 • Provjerite da li je IR Blaster pravilno postavljen, te da li je IR predajnik smješten blizu IR prijemnika eksternog uređaja.
 • Provjerite da li vaš TV podržava eksterni uređaj.
 • Ako pritisnete i držite neko dugme na daljinskom upravljaču, moguće je da se operacija neće prenijeti. Umjesto toga, dugme pritišćite više puta.
 • Moguće je da neki eksterni uređaji neće reagirati na određenu dugmad u meniju „Meni radnji“.
 • Moguće je da IR Blaster nije pravilno postavljen. Da biste postavili IR Blaster, pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Vanjski ulazi] — [Postavljanje funkcije IR Blaster].

[96] Rješavanje problemaSimptomi problema sa snimanjem na USB HDDNe možete koristiti USB HDD uređaj. (samo modeli s funkcijom snimanja na USB HDD)

 • Provjerite da li je USB HDD uređaj:
  • pravilno povezan.
  • uključen.
  • registriran za TV.
 • Povezivanje USB HDD uređaja preko USB čvorišta nije podržano.
 • Izvršite funkciju [Provjera performansi HDD-a] kako biste provjerili da li specifikacije USB HDD uređaja zadovoljavaju zahtjeve.

[97] Rješavanje problemaSimptomi problema sa snimanjem na USB HDDSnimanje se ne može izvršiti./Snimanje nije uspjelo. (samo modeli s funkcijom snimanja na USB HDD)

 • Provjerite koliko ima slobodnog prostora na HDD-u. Ako je ostalo malo prostora, izbrišite nepotrebni sadržaj.
 • Sljedeće programe nije moguće snimati.
  • Programi sa zaštitom od kopiranja
  • Analogni programi
  • Programi s vanjskih ulaza (uključujući programe s povezanog pretvarača signala)
  • Širokopojasni video zapisi
 • Može se desiti da snimanje tajmerom neće biti moguće ukoliko se promijeni vrijeme emitiranja programa.

[98] Rješavanje problemaSimptomi problema sa snimanjem na USB HDDSnimljeni sadržaj je nestao. (samo modeli s funkcijom snimanja na USB HDD)

 • Snimanje se ne može izvršiti ako se kabl za napajanje naizmjeničnom strujom ili kabl za povezivanje isključi za vrijeme snimanja. Ne isključujte kablove za vrijeme snimanja. U suprotnom, može se desiti da izgubite sadržaj koji se snima ili sav snimljeni sadržaj.

[99] Rješavanje problemaSimptomi problema sa snimanjem na USB HDDUSB HDD uređaj funkcionira iako nije uključen. (samo modeli s funkcijom snimanja na USB HDD)

 • Povezani USB HDD uređaj može se okretati ili LED indikator uređaja može zasvijetliti dok TV preuzima EPG podatke za vrijeme stanja pripravnosti.

[100] Rješavanje problemaSimptomi problema s mrežom/aplikacijamaKvalitet videoprijenosa je ponekad loš kada se koristi bežična LAN veza.

 • Kvalitet bežične mrežne veze je promjenljiv i ovisi o udaljenosti ili preprekama (npr. zid) između televizora i bežičnog usmjerivača (pristupne točke), smetnjama u okruženju, te kvaliteti bežičnog usmjerivača (pristupne tačke). U takvom slučaju za internet koristite žično povezivanje ili pokušajte s frekvencijskim pojasom od 5GHz.
 • Moguće je da frekvencijski pojas od 5GHz možda neće biti podržan ovisno o vašoj regiji/državi. Ako frekvencijski pojas od 5GHz nije podržan, TV se može povezati s bežičnim usmjerivačem (pristupnom tačkom) samo ako se koristi frekvencijski pojas od 2,4GHz.

[101] Rješavanje problemaSimptomi problema s mrežom/aplikacijamaBežična LAN veza ne funkcionira ili su uvjeti radijskog prijema loši.

 • Provjerite lokaciju na kojoj su instalirani televizor i bežični usmjerivač (pristupna tačka). Smetnje sa signalom mogu se pojaviti iz sljedećih razloga:
  • U blizini se nalaze drugi bežični uređaji, mikrovalne pećnice, fluorescentna svjetla itd.
  • Između bežičnog usmjerivača (pristupne tačke) i televizora su podovi ili zidovi.

  Ako je problem i dalje prisutan nakon gore opisanih provjera, pokušajte uspostaviti žičnu LAN vezu.

[102] Rješavanje problemaSimptomi problema s mrežom/aplikacijamaSlaba slika internetskih videozapisa.

 • Kvalitet ovisi o originalnom videu koji obezbjeđuje pružalac video sadržaja te o širini pojasa veze.

[103] Rješavanje problemaSimptomi problema s mrežom/aplikacijamaOdređeni internetski video sadržaj prikazuje nedostatak detalja.

 • Kvalitet videa i veličina slike ovise o širini pojasa veze i isporučivanju pružalaca video sadržaja.

[104] Rješavanje problemaSimptomi problema s mrežom/aplikacijamaKvalitet slike je dobar, ali nema zvuka ili internetskog video sadržaja.

 • Kvalitet ovisi o originalnom sadržaju koji obezbjeđuje pružalac video sadržaja te o širini pojasa veze.
 • Zbog prirode internetskih video sadržaja, ne sadrže svi videozapisi zvuk.

[105] Rješavanje problemaSimptomi problema s mrežom/aplikacijamaAplikacijama nije moguće pristupiti.

 • Provjerite da li su LAN kabl ili kabl za napajanje naizmjeničnom strujom usmjerivača/modema* pravilno povezani.

  * Usmjerivač/modem mora biti postavljen unaprijed da biste se povezali na internet. Obratite se pružaocu internetskih usluga za informacije o postavkama usmjerivača/modema.

 • Pokušajte aplikacije koristiti kasnije. Moguće je da server pružaoca sadržaja za aplikacije nije aktivan.

[106] Rješavanje problemaSimptomi problema s mrežom/aplikacijamaTV ne može pristupiti internetu kad je postavljen IPv6.

 • Moguće je da IPv6 nije dostupan i tada se funkcija IPv6 isključuje.

[107] Rješavanje problemaSimptomi problema s kućnom mrežomTV ne može da se poveže sa serverom.

 • Provjerite povezanost sa serverom i TV-om uspostavljenu LAN kablom ili bežičnom vezom.
 • Provjerite da li je mreža pravilno konfigurirana na TV-u.

[108] Rješavanje problemaSimptomi problema s kućnom mrežomPrikazuje se poruka o tome da se TV ne može povezati na vašu mrežu.

 • Provjerite trenutne postavke mreže. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Napredne postavke] — [Pogledajte Postavke mreže i status]. Provjerite mrežne veze i/ili u korisničkom uputstvu servera potražite informacije o povezivanju ili se obratite osobi koja je izvršila postavljanje mreže (administrator mreže).
 • Ponovo konfigurirajte mrežne postavke tako što ćete pritisnuti dugme HOME, a zatim odabrati [Postavke] — [Mreža] — [Postavljanje mreže].
 • Ako je LAN kabl povezan s aktivnim serverom i TV je preuzeo IP adresu, provjerite veze i konfiguracije servera. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Napredne postavke] — [Pogledajte Postavke mreže i status].

[109] Rješavanje problemaSimptomi problema s kućnom mrežomServer je nedostupan.

 • Provjerite LAN/bežičnu vezu ili server. Moguće je da se prekinula veza između TV-a i servera.
 • Izvršite opciju [Provjera dostupnosti servera] kako biste provjerili da li vaš medijski server pravilno komunicira s TV-om. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Postavljanje kućne mreže] — [Provjera dostupnosti servera].

[110] Rješavanje problemaSimptomi problema s kućnom mrežomNeke medijske datoteke na USB uređaju ili serveru se ne prikazuju.

 • Može se desiti da se ne prikazuju datoteke koje nisu podržane.
 • Može se desiti da se ne prikazuju sve fascikle/datoteke ovisno o statusu sistema.

[111] Rješavanje problemaSimptomi problema s kućnom mrežomWi-Fi Direct uređaj ne može pronaći TV.

 • Postavite [Wi‑Fi Direct] na [Uključeno]. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Uključeno].
 • Ako TV nije moguće pronaći čak ni ako je funkcija [Wi‑Fi Direct] postavljena na [Uključeno], postavite opciju [Postavka pojasa] na [Automatski (pojas od 2,4GHz)]. Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Napredne postavke] — [Postavka pojasa] — [Automatski (pojas od 2,4GHz)].

[112] Rješavanje problemaSimptomi problema s Bluetooth uređajimaRad je isprekidan ili uređaj ne funkcionira.

 • Provjerite da li je uređaj uključen.
 • Zamijenite baterije u uređaju.
 • Ponovo registrujte uređaj.
 • Bluetooth uređaji koriste pojas od 2,4GHz tako da se povremeno može javiti smanjena brzina ili prekid komuniciranja zbog smetnji s bežičnom LAN vezom.
  Ako se u blizini nalaze kućanski električni uređaji (npr. mikrovalne pećnice ili pametni telefoni), veća je vjerovatnoća da će se javljati smetnje izazvane radijskim valovima.
 • Moguće je da TV ili uređaj neće funkcionirati na metalnoj polici uslijed smetnji u bežičnoj komunikaciji.
 • Informacije o udaljenostima na kojim je moguće komuniciranje između TV-a i drugih uređaja potražite u priručnicima za korištenje tih uređaja.
 • Kada je na TV povezano više Bluetooth uređaja, kvalitet Bluetooth komunikacije može biti slabiji.

[113] Rješavanje problemaSimptomi problema s funkcijom Preslikavanje na ekranKoje vrste uređaja se mogu povezati pomoću funkcije Preslikavanje na ekran?

 • Za ogledalni prikaz ekrana na uređaju BRAVIA TV mogu se koristiti uređaji sa omogućenom Wi‑Fi vezom, npr. pametni telefoni i tableti, koji podržavaju funkciju Miracast. Pogledajte uputstvo za korištenje svog Wi‑Fi uređaja da biste saznali da li podržava funkciju Miracast. BRAVIA TV zadovoljava specifikacije za Miracast, ali ne garantira uspješno povezivanje sa svim uređajima.

[114] Rješavanje problemaSimptomi problema s funkcijom Preslikavanje na ekranTV se ne može povezati s Miracast uređajem.

 • Ako povezivanje s Miracast uređajem (npr. prijenosnim uređajem) ne uspije, pritisnite dugme HOME , a zatim odaberite [Ogledalni prikaz ekrana] kako biste prikazali ekran stanja pripravnosti za funkciju Preslikavanje na ekran i zatim ponovo pokušajte uspostaviti vezu.

[115] Rješavanje problemaSimptomi problema s funkcijom Preslikavanje na ekranVideo ili zvuk se ponekad prekida.

 • Uređaji koji emitiraju radio valove, kao što su drugi bežični LAN uređaji ili mikrovalne pećnice mogu izazivati smetnje prilikom rada funkcije Preslikavanje na ekran koja koristi bežični LAN. Držite TV ili druge Sony uređaje kompatibilne s funkcijom Preslikavanje na ekran (npr. neke modele serije Xperia) dalje od takvih uređaja ili ih isključite ako je moguće.
 • Brzina komunikacije može se mijenjati ovisno od udaljenosti ili prepreka između uređaja, konfiguracije uređaja, stanja radio valova, zagušenja linije ili uređaja koji koristite. Komunikacija se može prekinuti ovisno o stanju radijskih valova.

[116] Rješavanje problemaSimptomi problema s funkcijom Preslikavanje na ekranNe može se prikazati određeni sadržaj koji se plaća.

 • Izvorni uređaj treba ispunjavati standarde HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Zaštita širokopojasnog digitalnog sadržaja) 2.0/2.1/2.2.
  Određeni sadržaj koji se plaća se možda neće prikazivati preko izvornog uređaja koji ne zadovoljava standarde HDCP 2.0/2.1/2.2.

[117] Rješavanje problemaSimptomi problema s funkcijom Preslikavanje na ekranPreslikavanje na ekran ne funkcionira. Uređaj kompatibilan s funkcijom Preslikavanje na ekran ne može pronaći TV.

 • Ako koristite Preslikavanje na ekran s drugim uređajem, prvo isključite Preslikavanje na ekran i pokušajte ponovo.
 • Ako vaš uređaj ne podržava pojas od 5GHz i opciju [Postavka pojasa] postavite na [Automatski (pojas od 5GHz)], pokušajte vrijednost promijeniti na [Automatski].
 • Pritisnite dugme HOME , a zatim odaberite [Ogledalni prikaz ekrana] kako biste prikazali ekran stanja pripravnosti za funkciju Preslikavanje na ekran i zatim pokušajte ponovo.

[118] Rješavanje problemaSimptomi problema s funkcijom Preslikavanje slike jednim dodirom (samo kod NFC modela)Preslikavanje slike jednim dodirom ne funkcionira. Nije moguće prepoznati ciljni uređaj. (NFC samo za date modele)

 • Provjerite da li je na uređaju kompatibilnom s opcijom Preslikavanje slike jednim dodirom uključena funkcija NFC.
 • Prilikom povezivanja s uređajem Xperia kompatibilnim s funkcijom Preslikavanje slike jednim dodirom, TV se ne može povezati s uređajem Xperia kada mu je ekran zaključan. Isključite zaključavanje ekrana i zatim dodirnite.
 • Utvrdite položaj područja za NFC otkrivanje na uređaju kompatibilnom s funkcijom Preslikavanje slike jednim dodirom, a zatim ponovo dodirnite. Informacije o položaju područja za NFC otkrivanje potražite u korisničkom uputstvu kompatibilnog uređaja.
 • Premjestite kompatibilni uređaj dalje od daljinskog upravljača s dodirnom podlogom, a zatim ponovo pokušajte dodirnuti.
 • Ako koristite Preslikavanje na ekran s drugim uređajem, prvo isključite Preslikavanje na ekran i pokušajte ponovo.
 • Ako vaš uređaj ne podržava pojas od 5GHz i opciju [Postavka pojasa] postavite na [Automatski (pojas od 5GHz)], pokušajte vrijednost promijeniti na [Automatski].
 • Pritisnite dugme HOME , a zatim odaberite [Ogledalni prikaz ekrana] kako biste otvorili ekran stanja pripravnosti za funkciju Preslikavanje na ekran i zatim pokušajte ponovo.
 • Provjerite da li vaš uređaj podržava Preslikavanje slike jednim dodirom. Čak i ako dodirnete uređaj koji nije kompatibilan, TV će možda reagirati, ali se neće moći pokrenuti Preslikavanje na ekran.
 • Prije korištenja je potrebno upariti daljinski upravljač s dodirnom podlogom za rad s TV-om.
 • Postavite NFC postavku kompatibilnog uređaja na uključeno.

[119] Rješavanje problemaSimptomi „Video & TV SideView“TV se ne može uključiti i nije moguće upravljati njime pomoću aplikacije „Video & TV SideView“ kada je funkcija [Daljinsko pokretanje] postavljena na [Uključeno].

 • Kada se u blizini nalaze uređaji koji izazivaju smetnje na radijskim valovima (mikrovalne pećnice, bežični telefoni itd.), moguće je da funkcija „Video & TV SideView“ neće raditi. U tom slučaju, takve uređaje držite dalje od bežičnog usmjerivača (pristupne tačke) ili TV-a ili ih isključite.
 • Moguće je da funkcija „Video & TV SideView“ neće raditi u sljedećim slučajevima. Uključite TV i ponovo ga povežite na bežični usmjerivač (pristupnu tačku).
  • Uključite/isključite napajanje bežičnog usmjerivača (pristupne tačke) dok je TV u stanju pripravnosti
  • Izvršite ponovno postavljanje bežičnog usmjerivača (pristupne tačke) dok je TV u stanju pripravnosti
  • Promijenite kanal bežičnog usmjerivača (pristupne tačke) dok je TV u stanju pripravnosti
 • Moguće je da funkcija „Video & TV SideView“ neće raditi s bežičnim usmjerivačima (pristupnim tačkama) za poslovnu upotrebu koji zahtijevaju periodično ponovno povezivanje.
 • Moguće je da funkcija „Video & TV SideView“ neće raditi ovisno o postavkama bežičnog usmjerivača (pristupne tačke) (npr. Višestruki SSID i način rada za štednji energije).
 • Ako se Wi-Fi Direct koristi za povezivanje aplikacije „Video & TV SideView“ s TV-om, može se desiti da se TV ne uključi iz stanja pripravnosti ovisno o pametnom telefonu/tabletu.
 • TV treba biti u režimu napajanja ili u stanju pripravnosti. Nemojte isključivati TV iskopčavanjem kabla za napajanje naizmjeničnom strujom.
 • Provjerite da li su za TV izvršena sljedeća podešavanja.

  Kada su bežični usmjerivač (pristupna tačka) i TV povezani preko bežične LAN veze

  • Koristi se model TV-a s ugrađenom bežičnom LAN vezom
  • Funkcija [Ugrađeni Wi‑Fi] u opciji [Napredne postavke] postavljena je na [Uključeno]
  • Funkcija [Daljinsko pokretanje] u opciji [Mreža] postavljena je na [Uključeno]
  • TV je povezan s bežičnim usmjerivačem (pristupnom tačkom)

  Kada su bežični usmjerivač (pristupna tačka) i TV povezani preko žične LAN veze

  • Funkcija [Daljinsko pokretanje] u opciji [Mreža] postavljena je na [Uključeno]

[120] Rješavanje problemaSimptomi „Video & TV SideView“TV se ne prikazuje na ekranu „Video & TV SideView“. TV se ne može registrirati za aplikaciju „Video & TV SideView“.

 • Provjerite da li je TV uključen.
 • Provjerite da li su TV i pametni telefon/tablet povezani skupa na istu kućnu mrežu.

  (Međutim, prilikom povezivanja preko usluge Wi-Fi Direct, veza na kućnu mrežu nije potrebna.)

 • Moguće je da je dosegnut maksimalni broj registracija uređaja. Izbrišite nepotrebne registracije iz opcije [Udaljeni uređaji] prije nego što registrirate drugi pametni telefon/tablet.
 • Detaljne informacije potražite na sljedećoj web lokaciji:

  http://info.tvsideview.sony.net/faq/

Kako koristiti daljinski upravljač

Možete koristiti IC (infracrveni) daljinski upravljač da upravljate TV-om. Za modele koji su kompatibilni s daljinskim upravljačem s dodirnom podlogom, možete koristiti daljinski upravljač s dodirnom podlogom da biste upravljali TV-om. Da biste potvrdili da li je vaš TV kompatibilan s daljinskim upravljačem s dodirnom podlogom, pogledajte knjižicu-priručnik koji je priložen uz ovaj TV.

Korištenje IC daljinskog upravljača

Rukujte mnogim funkcijama na ovom TV-u pomoću dugmadi///i.

 1. Prebacite fokus na stavku pomoću dugmadi///.

 2. Pritisnite dugmekako biste odabrali datu stavku.

Vraćanje na prethodni ekran

Pritisnite dugme BACK.

Za upravljanje TV-om pomoću Voice Search (samo daljinski upravljači s dugmetom )

Za daljinske upravljače s dugmetom , pritisnite dugme i govorite u mikrofon koji je ugrađen u daljinski.

Napomena

 • Da biste koristili funkciju Voice Search, potrebna je internet konekcija.

Kada vaš glas nije prepoznat

Uvjerite se da ste aktivirali dugme na daljinskom upravljaču pomoću dugmeta , ili registrujte daljinski upravljač pomoću dugmeta na vašem TV-u. Da biste potvrdili ove postavke, pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — postavke daljinskog upravljača.


Korištenje daljinskog upravljača s dodirnom podlogom

O vašem modelu/regiji/državi ovisi da li će uz TV biti priložen daljinski upravljač s dodirnom podlogom.

Osnovne funkcije i postavke ovog TV-a mogu se koristiti kliznim pokretima i pritiskanjem na dodirnu podlogu.

Moguće je da ćete prije korištenja trebati upariti daljinski upravljač s dodirnom podlogom na TV. Pritisnite dugme HOME na IC daljinskom upravljaču, odaberite [Postavke] — [Postavke daljinskog upravljača sa dodirnom podlogom] — [Uparivanje daljinski upravljača sa dodirnom podlogom], a zatim slijedite upute na ekranu kako biste registrirali daljinski upravljač s dodirnom podlogom.

 1. Klizite prstom po dodirnoj podlozi kako biste prebacili fokus na željenu stavku.

 2. Pritisnite dodirnu podlogu dok ne klikne kako biste odabrali stavku.

Brzo prebacivanje fokusa na ekranu

Klizite prstom dok se fokus ne počne ubrzano mijenjati i držite prst na dodirnoj podlozi.

Vraćanje na prethodni ekran

Pritisnite dugme BACK.

Konfigurisanje postavki za daljinski upravljač s dodirnom podlogom

Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavke daljinskog upravljača sa dodirnom podlogom] — željenu opciju.

Pokretanje uvoda/tutorijala za daljinski upravljač s dodirnom podlogom

Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Postavke daljinskog upravljača sa dodirnom podlogom] — [Pokreni uvod/uputstvo].


Da biste se pomicali vertikalno ili horizontalno kroz prethodno instalirani ekran pretraživača

Kliznite vašim prstom gore/dolje ili lijevo/desno u sljedećim područjima.

Kako koristiti Vodič za pomoć

Postoje dvije verzije Vodiča za pomoć za vaš TV: Vodič za pomoć (ugrađeni) i Vodič za pomoć (online). Vodič za pomoć (ugrađeni) obuhvata osnovne informacije i upute za korištenje TV-a. Ako je TV povezan na internet, Vodič za pomoć (online) pruža vam sveobuhvatne i ažurne informacije o vašem TV-u i mrežnim uslugama.

Također možete koristiti računar ili mobilni uređaj kako biste prikazali Vodič za pomoć (online).

 1. Povežite TV na internet.
 2. Odaberite[Prebaci se na online] (A) u gornjem desnom uglu ekrana kako biste se prebacili na Vodič za pomoć (online).

Ako vam je internetska veza previše spora ili nestabilna i ne može se glatko prikazati Vodič za pomoć (online), ponovo izvršite korak 2 uz odabir opcije[Prebaci se na ugrađeni].

Prikazivanje Vodiča za pomoć (online) na računaru ili mobilnom uređaju

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

Napomena

 • Slike i ilustracije koje su korištene u Vodiču za pomoć mogu se razlikovati ovisno o modelu vašeg TV-a.
 • Dizajn i specifikacije podliježu promjenama bez prethodnog obavještenja.

Savjet

 • Također možete koristiti „Video & TV SideView“ kako biste prikazali Vodič za pomoć (online).
 • Da biste vidjeli da li je vaš TV opremljen nekom od funkcija koje su opisane u Vodiču za pomoć, pogledajte odštampani priručnik ili katalog.
 • Ovaj Vodič za pomoć je napisan za sve regije/države i neki opisi koji su dati u ovom Vodiču za pomoć ne odnose se na određene regije/države.
 • Informacije o dijelovima i komandama TV-a i daljinskog upravljača potražite u odštampanom priručniku koji ste dobili uz TV.

Ekran Menija Početak

Meni Početak omogućava funkciju traženja, preporuke za sadržaj te pristupanje aplikacijama i postavkama. Dostupne stavke se razlikuju ovisno o regionu/državi izabranoj prilikom postavljanja te datoj situaciji.

Korištenje traženja

Možete tražiti različite sadržaje. Možete unijeti ključnu riječ za pretragu pomoću tastature na ekranu ili tu riječ možete izdiktirati.

 1. Pritisnite dugme HOME.
 2. Odaberite okvir za pretragu.
 3. Unesite ključnu riječ pomoću tastature na ekranu ili je izgovorite u mikrofon.

Odabir sadržaja, aplikacije ili postavljanje stavke

 1. Pritisnite dugme HOME.
 2. Odaberite željenu stavku iz željene kategorije.

Spisak kategorija

 • Preporuke
  Ova kategorija prikazuje sadržaj zasnovan na vašoj historiji.
 • [Istaknuto Aplikacije], [Aplikacije] i [Igre]

  Ove kategorije omogućavaju pristup aplikacijama (kao što su Video, Album, muziku, Dijeljenje fotografija Plus i Ogledalni prikaz ekrana) i igrama.

 • [Ulazi]
  Možete odabrati ulazni izvor sa spiska povezanih uređaja i priključaka kao što je HDMI.
 • [Postavke]
  Ova kategorija obuhvata stavke [Postavke], [Network Settings], [Tajmeri] i [Pomoć].

Savjet

 • Kada se TV poveže na internet, postaju dostupne raznovrsne funkcije, kao što su mrežne usluge.

Korištenje dugmeta DISCOVER

Dugme DISCOVER možete koristiti za pretraživanje sadržaja (kao što su TV programi, internetski sadržaj itd.). Stavke koje se prikazuju nakon pritiska na dugme DISCOVER ovise o vašem modelu/regiji/državi.

 1. Pritisnite dugme DISCOVER.
 2. Pomjerite fokus gore ili dolje kako biste odabrali željenu kategoriju.
 3. Pomjerite fokus lijevo ili desno kako biste odabrali željenu stavku.
 4. IC daljinski upravljač: Pritisnite dugmekako biste izabrali/pokrenuli stavku.

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dodirnu podlogu kako biste izabrali/pokrenuli stavku.

Promjena postavki za ovu funkciju

 1. Pritisnite dugme DISCOVER.
 2. Pomjerite fokus dolje kako biste odabrali kategoriju [Postavke].
 3. Odaberite željenu stavku kako biste promijenili postavke.

Savjet

 • Kada koristite daljinski upravljač s dodirnom podlogom, ovu funkciju možete koristiti i tako što ćete kliznuti prstom s dna dodirne podloge prema gore (bez pritiskanja dodirne podloge).

Korištenje opcije „Meni radnji“

Pritiskom na dugme ACTION MENU prikazuje se meni koji omogućava brzi pristup funkcijama koje su dostupne za trenutno prikazani ekran, kao što su podešavanje slike, podešavanje zvuka, podešavanje jačine zvuka za povezani uređaj (kao što su slušalice) te promjena prikaza/zvuka. Stavke u meniju se razlikuju ovisno o odabranom ekranu.

 1. Pritisnite dugme ACTION MENU.
 2. Pomjerite fokus lijevo ili desno kako biste odabrali željenu kategoriju.
 3. Pomjerite fokus gore ili dolje kako biste odabrali željenu stavku.
 4. IC daljinski upravljač: Pritisnite dugmekako biste izabrali/pokrenuli stavku.

  Daljinski upravljač s dodirnom podlogom: Pritisnite dodirnu podlogu kako biste izabrali/pokrenuli stavku.

Savjet

 • Kada koristite daljinski upravljač s dodirnom podlogom, možete otvoriti „Meni radnji“ tako što ćete kliznuti prstom s vrha dodirne podloge prema dolje (bez pritiskanja dodirne podloge).