TV

Sådan bruges tv-programmer

Se tv-programmer

Se 3D (kun 3D-modeller)

Bruge SNS til at dele programmer med venner

Optage programmer

Optage til en USB HDD-enhed (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse)

Afspille tv-lyd via andre enheder

Tilslutte et lydsystem

Tilslutte en trådløs subwoofer (ekstraudstyr)

Bruge funktionen BRAVIA Sync til at betjene en anden enhed

Sådan bruges/afspilles tilsluttede enheder

Afspille billede i 4K/HDR fra kompatible enheder (kun 4K-modeller)

Tilslutte en BD/DVD-afspiller

Tilslutte pc/digitalkamera/videokamera

Tilslutte en USB-enhed

Bruge funktionen BRAVIA Sync til at betjene en anden enhed

Tilslutning af en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)

Bruge smartphones/tablets

Vise skærmen fra en smartphone/tablet på et tv

Dele billeder/musik/videoer, der er gemt på smartphones/tablets

Bruge en smartphone/tablet til at betjene et tv

Oprette forbindelse til et netværk

Tilslutte til LAN via kabel

Tilslutte til trådløst LAN

Tilslutte via Wi-Fi Direct

Indstillinger for IPv6

Bruge et hjemmenetværk

Bruge et hjemmenetværk

Indstillinger

Konfigurere indstillinger for et tv's grundlæggende funktioner

Konfigurere indstillinger for netværksforbindelser og perifert udstyr

Konfigurere systemindstillinger

Konfigurere indstillinger for personoplysninger, f.eks. sikkerhed

Fejlfinding

Selvdiagnosticering

Problemer med strøm

Problemer med billede/skærm

Problemer med modtagelse af udsendelse

Problemer med lyd

Problemer med fjernbetjening

Problemer med touchpad-fjernbetjening

Problemer med 3D-billede/3D-briller (kun 3D-modeller)

Problemer med tilsluttede enheder

Problemer med USB HDD-optagelse

Problemer med netværk/app

Problemer med hjemmenetværk

Problemer med Bluetooth-udstyr

Problemer med skærmspejling

Symptomer ved spejling med et tryk (NFC-modeller)

Problemer med "Video & TV SideView"

[1] Sådan bruges tv-programmerSe tv-programmerBruge programoversigten

Gør det hurtigt at finde dine foretrukne programmer

 1. IR-fjernbetjening: Tryk på knappen GUIDE for at åbne den digitale programoversigt.

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på knappen DISCOVER, og vælg derefter programoversigten i kategorien over udsendelser.
 2. Vælg det program, der skal vises.
  Oplysningerne om programmet vises.
 3. Vælg [Se] for at se programmet.

Sådan bruges valgfrie funktioner

 1. Åbn programoversigten, og tryk på knappen ACTION MENU. Vælg derefter det ønskede element.

[2] Sådan bruges tv-programmerSe tv-programmerModtage datacasting

Sådan vises tekstoplysninger

Du kan få vist tekst og tekstbaserede grafikoplysninger, herunder nationale nyheder, vejrudsigter og tv-oversigter. Interessante oplysninger kan vælges blandt flere sider ved at indtaste et nummer.

 1. IR-fjernbetjening: Tryk på knappenfor at få vist tekstoplysninger.

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefterTekst-tv.

Om digitalt tekst-tv

Digitalt tekst-tv indeholder grafik og billeder. Du kan bruge forskellige funktioner som sidelinks og brugervenlige navigationsmetoder. Tjenesten understøttes af adskillige tv-stationer (tilgængeligheden af denne funktion afhænger af din model/dit område/land).

Om den digitale, interaktive programtjeneste

Den interaktive programtjeneste leverer digital tekst og grafik af høj kvalitet sammen med avancerede indstillinger. Tjenesten understøttes af tv-stationer (tilgængeligheden af denne funktion afhænger af din model/dit område/land).

Bemærk!

 • Interaktive tjenester er kun tilgængelige, hvis en tv-station leverer dem.
 • Tilgængelige funktioner og skærmindhold varierer, afhængigt af tv-stationen.
 • Hvis du vælger undertekster og starter et digitalt tekstprogram via knappen, kan det i særlige situationer ske, at underteksterne forsvinder. Når du lukker det digitale tekstprogram, vises undertekster automatisk igen.

Sådan bruges en NVOD/MF-tjeneste

NVOD (Near Video On Demand) og MF (Multi Feed) er standarder til udsendelse af flere programmer samtidigt på én kanal.

NVOD tilbyder flere kopier af programmet i en forskudt programplan, og MF gør det muligt at vælge det ønskede program blandt flere programmer på én kanal.

 1. Tryk på knappen ACTION MENU, mens der vises en NVOD/MF-tjeneste.
 2. Vælg [Flere tjenester] — det ønskede program.

Bemærk!

 • Funktionen er tilgængelig, når en tv-station leverer en NVOD/MF-tjeneste.

[3] Sådan bruges tv-programmerSe tv-programmerOm ikonerne på oplysningsbanneret

Der vises kort et oplysningsbanner, når du skifter kanal. Følgende ikoner vises muligvis på banneret.

: Datatjeneste (sendeprogram)

: Radiotjeneste

: Kodet tjeneste eller kræver abonnement

: Lyd på flere sprog er tilgængelig

: Undertekster er tilgængelige

: Undertekster og/eller lyd er tilgængelig for hørehæmmede

: Anbefalet minimumalder for aktuelt program (fra 3 til 18 år)

: Børnelås

: Lås digitalprogram

: Lyd er tilgængelig for svagtseende

: Oplæsning af undertekster er tilgængelig

: Flerkanalslyd er tilgængelig

[4] Sådan bruges tv-programmerSe tv-programmerSe tv-programmer med YouView (kun modeller i Storbritannien)

Sådan aktiveres/deaktiveres YouView

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanalopsætning] — [Opsætning af YouView].
 2. Vælg [Aktiver] eller [Deaktiver], og vælg derefter [Ja].
 3. Følg anvisningerne for at konfigurere.

Sådan bruges YouView Guide

Brug YouView Guide til at se, hvad der sendes nu, hvad der sendes i næste uge og til at rulle tilbage for at se programmer, som du ikke har fået set de seneste syv dage.

 1. IR-fjernbetjening: Tryk på knappen GUIDE for at åbne programoversigten.

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på knappen DISCOVER, og vælg derefter programoversigten i kategorien over udsendelser.
 2. IR-fjernbetjening: Tryk på knapperne/for at vælge programmet, og tryk derefter på knappen.

  Touchpad-fjernbetjening: Kør fingeren mod venstre eller højre hen over touchpad'en for at vælge programmet og tryk derefter på touchpad'en.
  Tilgængelige programmer er markeret med et afspilningsikon.

Tip!

 • Tryk på knappen TV på IR-fjernbetjeningen, mens du viser direkte tv for at vise Mini Guide og se, hvad der er på tv nu, og hvad der kommer bagefter. (Denne funktion kan ikke bruges, hvis en set-top-boks er sluttet til tv'et ved hjælp af en IR blaster.)

Sådan kontrollerer du programoplysningerne (Information Panel)

Med Information Panel kan du finde flere oplysninger om programmet, dets vurdering og om det er tilgængeligt i HD. Du kan også afspille flere episoder fra samme serie, når de er tilgængelige for visning.

 1. IR-fjernbetjening: Tryk på knappen .

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Info].

Sådan får du adgang til On Demand, Discover og YouView Search (YouView Menu)

 1. IR-fjernbetjening: Tryk på den blå knap i YouView Guide eller Mini Guide for at vise YouView Menu.

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter den blå knap i YouView Guide eller Mini Guide for at vise YouView Menu.
 2. Find det program, du vil se, ved at bruge følgende muligheder.
  Players: Få adgang til BBC iPlayer, ITV Player, All 4 og Demand 5 på YouView.
  Discover: Vis populære eller nyligt tilføjede programmer med et enkelt blik. Du kan også se nye programmer efter genre, f.eks. børneudsendelser, film osv.
  YouView Search: Find et bestemt direkte eller on demand-program på YouView.

Bemærk!

 • Følgende menuelementer er ikke tilgængelige, når YouView er aktiveret:

  • Satellitudsendelser
  • Favoritter
  • Påmindelse
  • Lås digitalprogram
  • Digital programsortering
  • Tilpas TV-knap
  • Oplysninger om programmer, der modtages via antenne, fra skærmen med menuen Home (brug "YouView Search" i stedet)
  • Optage programmer
 • Navne på tjenester kan ændres uden varsel.

[5] Sådan bruges tv-programmerSe 3D (kun 3D-modeller)Om 3D-tv og 3D-briller (kun 3D-modeller)

Der er to typer 3D-briller: Passive 3D-briller og aktive 3D-briller. Du kan finde flere oplysninger om, hvilken type 3D-briller dit tv understøtter, i den trykte vejledning, der fulgte med tv'et.

Anbefalet seerafstand for et 3D-billede

Hvis seerafstanden ikke er passende, kan billedet syne dobbelt. Afstanden til tv'et skal være mindst 3 gange skærmens højde. Det anbefales at sidde direkte foran tv'et.

Kommunikationsrækkevidde for tv og aktive 3D-briller

Du opnår den bedste visning ved at sidde inden for et passende område. Se tegningen nedenfor. Arbejdsafstanden afhænger af forhindringer (personer, metal, vægge osv.) og/eller elektromagnetiske forstyrrelser.


Set fra oven

(A) 120°

(B) 1-6 m


Set fra siden

(A) 45°

(B) 1-6 m

(C) 30°

Bemærk!

 • Den anbefalede vinkel og afstand kan variere, afhængigt af tv'ets placering og rumforholdene.

Vedligeholde dine briller

 • Tør forsigtigt brillerne af med en blød klud.
 • Vanskelige pletter kan fjernes med en blød klud, som er fugtet med mildt opvaskemiddel og varmt vand.
 • Hvis du bruger en kemisk forbehandlet klud, skal du sørge for at følge instruktioner på emballagen.
 • Brug aldrig stærke opløsningsmidler som fortynder, alkohol eller benzen til rengøring.

[6] Sådan bruges tv-programmerSe 3D (kun 3D-modeller)Klargøre 3D-briller (kun 3D-modeller)

Der er to typer 3D-briller: Passive 3D-briller og aktive 3D-briller. Du kan finde flere oplysninger om, hvilken type 3D-briller dit tv understøtter, i den trykte vejledning, der fulgte med tv'et. Følg derefter vejledningen for at klargøre 3D-brillerne.

Passive 3D-briller

Hvis tv'et leveres med passive 3D-briller, skal du bruge disse. Hvis der ikke medfølger briller, skal du købe et par passive 3D-briller model TDG-500P. Du kan se 3D blot ved at bruge de passive 3D-briller.

Aktive 3D-briller

Hvis tv'et leveres med aktive 3D-briller, skal du bruge disse. Hvis der ikke medfølger briller, skal du købe et par aktive 3D-briller model TDG-BT500A. Første gang du bruger de aktive 3D-briller, skal du registrere dem på tv'et. Følg trinnene nedenfor.

 1. Fjern batteriets isoleringsark.

 2. Tænd tv'et, og hold brillerne inden for 50 cm af tv'et.
 3. Tryk på knappen/indikatoren(Power) på brillerne, og hold den nede i 2 sekunder.

  De aktive 3D-briller tændes, og registreringen starter (knappen/indikatoren(Power) blinker grønt og gult). Når registreringen er færdig, vises en meddelelse på tv-skærmen i 5 sekunder, og indikatoren lyser grønt i 3 sekunder.

  Hvis registreringen mislykkes, slukkes de aktive 3D-briller automatisk. Hvis dette er tilfældet, gentages fremgangsmåden ovenfor.

 4. Tag de aktive 3D-briller på.

Næste gang du bruger de aktive 3D-briller, skal du blot tænde dem. Hvis du vil slukke dem, skal du trykke på knappen/indikatoren(Power) på brillerne og holde den nede i 2 sekunder. Hvis du vil tænde dem igen, skal du trykke på knappen/indikatoren(Power).

Tip!

 • Hvis du vil bruge de aktive 3D-briller med et andet tv, skal du registrere brillerne på det pågældende tv. Gentag fremgangsmåden ovenfor fra trin 2.

[7] Sådan bruges tv-programmerSe 3D (kun 3D-modeller)Se 3D (kun 3D-modeller)

Du kan opleve effektfuld 3D-underholdning, f.eks. stereoskopiske 3D-videospil og Blu-ray-3D-diske.

Hvis du vil se 3D, skal du slutte en 3D-kompatibel enhed direkte til tv'et via et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel, der er mærket med et HDMI-logo.

 1. Klargør 3D-brillerne.
 2. Åbn det indhold, der skal vises i 3D på tv-skærmen.
 3. Tag 3D-brillerne på.
  Du kan nu se billeder i 3D. Hvis der ikke er nogen 3D-effekt, skal du følge nedenstående trin.
 4. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm] — [3D-indstillinger].
 5. Vælg tilstanden [3D-visning], så den passer til det viste indhold.

  Du kan muligvis ikke vælge [3D (Side-om-side)]/[3D (Over-under)], afhængigt af indgangssignalet eller formatet.

Tip!

 • Ud over tilstanden [3D-visning] kan du bruge forskellige 3D-indstillinger under [3D-indstillinger]. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm] — [3D-indstillinger].

Bemærk!

 • 3D-effekten kan være mindre udpræget, hvis den omgivende temperatur er lav.
 • Hvis [Motionflow] under [Billede] er indstillet til andet end [Fra], kan teknikken til minimering af skærmflimmer påvirke den jævne bevægelse af billedet. I dette tilfælde skal du trykke på knappen ACTION MENU og derefter vælge [Billede] — [Motionflow] — [Fra] (kun modeller, der er kompatible med [Motionflow]).

[8] Sådan bruges tv-programmerBruge SNS til at dele programmer med vennerBruge sociale netværk samtidig med at der ses tv

Du kan læse tweets om det program, som du er i gang med at se.

 1. Opret internetforbindelse via bredbånd.
 2. Vælg et program, tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter et tweet.
  Skærmen Social Viewing vises.

Sådan indstilles et søgeord

Du kan indstille et søgeord for at få vist tweets, der opfylder din søgning.

 1. Åbn skærmen Social Viewing, tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Rediger nøgleord].
 2. Vælg det ønskede søgeord.

Sådan ændres rulleretningen mellem lodret og vandret

 1. Åbn skærmen Social Viewing, tryk på knappen ACTION MENU, vælg [Præferencer] — [Skift visning], og vælg derefter den ønskede indstilling.

Tip!

 • Du kan ændre indstillingerne for søgeordet. Åbn skærmen Social Viewing, tryk på knappen ACTION MENU, vælg [Præferencer], og vælg derefter den ønskede indstilling.

[9] Optage programmerOptage til en USB HDD-enhed (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse)Registrere en USB HDD-enhed (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse)

Slut en USB HDD-enhed til dit tv, og optag digitale udsendelser. Hvis dit tv har to eller flere USB-porte, skal du slutte USB HDD-enheden til den port, der er mærket "HDD REC".

Bemærk!

 • Denne funktion er kun tilgængelig for bestemte modeller i Europa, Australien og New Zealand.

(A) USB HDD-enhed

(B) USB-kabel (medfølger ikke)

 1. Slut en USB HDD-enhed til den USB-port, der er mærket "HDD REC" på dit tv.
 2. Tænd USB HDD-enheden.
 3. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [HDD-registrering].
 4. Følg vejledningen på skærmen for at registrere USB HDD-enheden.

Sådan ophæves en registrering af en USB HDD-enhed

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [HDD-afregistrering] — den enhed, som registreringen skal ophæves for.

[10] Optage programmerOptage til en USB HDD-enhed (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse)Optage med et enkelt tryk (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse).

Bemærk!

 • Denne funktion er kun tilgængelig for bestemte modeller i Europa, Australien og New Zealand.
 1. IR-fjernbetjening: Tryk på knappen REC, mens du ser det program, der skal optages.

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på knappen ACTION MENU, mens du ser det program, der skal optages, og vælg derefterStart optagelse.

  Optagelsen starter.

 2. Indstil sluttidspunktet for optagelsen på den viste skærm.

  Hvis du vil optage, indtil programmet slutter, skal du vælge [som standard]. Hvis du vil indstille en vilkårlig tidslængde (1 minut til 8 timer), skal du vælge [Brugerdefineret].

Sådan stoppes en optagelse manuelt

 1. IR-fjernbetjening: Tryk på knappen.

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefterStands optagelse.
 2. Vælg [Stop] på den viste skærm.

Sådan ændres sluttidspunktet for optagelsen

 1. IR-fjernbetjening: Tryk på knappen.

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefterStands optagelse.
 2. Indstil sluttidspunktet for optagelsen på den viste skærm ved at vælge [Ændre].

Bemærk!

 • Ikke alle programoptagelser kan stoppes ved at trykke på knappen. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på knappen ACTION MENU, og derefter vælgeStands optagelse.

[11] Optage programmerOptage til en USB HDD-enhed (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse)Timeroptagelse (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse).

Bemærk!

 • Denne funktion er kun tilgængelig for bestemte modeller i Europa, Australien og New Zealand.
 1. Tryk på knappen DISCOVER, og vælg derefter programoversigten i kategorien over udsendelser.
 2. Vælg det ønskede program i programoversigten, og vælg derefter [Timeroptagelse].
 3. Vælg [Indstil som begivenhed] eller [Indstil timer].

Sådan indstilles timeren manuelt med dato, klokkeslæt og kanal

 1. Tryk på knappen DISCOVER, og vælg derefter programoversigten i kategorien over udsendelser.
 2. Flyt markeringen til det element, der er placeret længst til venstre, og gå derefter til venstre for at åbne menuen.
 3. Vælg [Timer-liste] — [Manuel timeroptagelse].
 4. Konfigurer timerindstillingen.
 5. Vælg [Indstil timer].

Sådan kontrolleres, ændres eller slettes timerindstillinger

 1. Tryk på knappen DISCOVER, og vælg derefter programoversigten i kategorien over udsendelser.
 2. Flyt markeringen til det element, der er placeret længst til venstre, og gå derefter til venstre for at åbne menuen.
 3. Vælg [Timer-liste], og rediger derefter indstillingerne.

Tip!

 • Der kan oprettes op til 32 timerindstillinger.
 • Hvis optagelsen mislykkes, vises resultatet på en [Liste med optagelsesfejl]. Tryk på knappen HOME og vælg derefter [Programme Guide] — [Liste med optagede titler] — [Liste med optagelsesfejl].
 • Gå til programoversigten, flyt markeringen til det ønskede program, og tryk på knappen REC for at vælge indstille timeroptagelse for programmet.

Bemærk!

 • Timeroptagelse kan kun startes, hvis netledningen er tilsluttet.

[12] Optage programmerOptage til en USB HDD-enhed (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse)Afspille/slette optaget indhold (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse)

Bemærk!

 • Denne funktion er kun tilgængelig for bestemte modeller i Europa, Australien og New Zealand.

Sådan afspilles optaget indhold

 1. Tryk på knappen HOME og vælg derefter [Programme Guide] — [Liste med optagede titler] — det indhold, der skal afspilles.

Sådan slettes optaget indhold

 1. Tryk på knappen HOME og vælg derefter [Programme Guide] — [Liste med optagede titler].
 2. Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Slet] — det indhold, der skal slettes — [Slet].

[13] Optage programmerOptage til en USB HDD-enhed (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse)Bemærk vedrørende brug af en USB HDD-enhed (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse)

Bemærk!

 • Denne funktion er kun tilgængelig for bestemte modeller i Europa, Australien og New Zealand.
 • Kun USB HDD-drev over 32 GB understøttes.
 • Tilslutning af en USB HDD-enhed via en USB-hub understøttes ikke. Slut enheden direkte til tv'et.
 • Data, der er gemt på USB HDD-enheden, bliver slettet, når den formateres under registreringsprocessen. USB HDD-enheden kan ikke bruges med en pc, når den først er registreret til tv'et. Hvis du vil bruge USB HDD-enheden på en pc, skal den formateres på pc'en (bemærk, at alle data på USB HDD-enheden slettes).
 • Der kan maksimalt registreres 8 USB HDD-enheder.
 • Kun dette tv kan afspille de data, der er optaget på USB HDD-enheden.
 • Optagelse understøttes kun for digitale tv-udsendelser og radio. Optagelse af dataudsendelser understøttes ikke.
 • Kodede signaler kan ikke optages.
 • Optagelse kan ikke udføres i følgende situationer:

  • Tv'et kan ikke genkende den registrerede USB HDD-enhed.
  • USB HDD-enheden indeholder mere end 1.000 programmer.
  • USB HDD-enheden er fuld.
 • Du kan muligvis ikke vælge programmet automatisk, mens det optages.
 • Et program kan ikke optages, medmindre optagelsen er godkendt.
 • Hvis du bruger et CAM-modul (Conditional Access Module), skal du undgå at bruge børnelås, som muligvis ikke fungerer under optagelse. Som alternativ kan du bruge en programblokering eller tv'ets egen børnelås, hvis den understøttes af tv-stationen.
 • I Norge kan nogle programmer ikke optages på grund af lovmæssige begrænsninger.
 • Hvis tv'et påvirkes under USB HDD-optagelse, kan der opstå støj i det optagede indhold.
 • Sony kan på ingen måde holdes ansvarlig for optagefejl eller skader eller tab af optaget indhold, som skyldes eller er forbundet med fejl i tv'ets funktioner, signalinterferens eller noget andet problem.

[14] Afspille tv-lyd via andre enhederTilslutte et lydsystemTilslutte et lydsystem

Tegningerne nedenfor viser tilslutning af et lydsystem. Når tilslutningen er udført, skal du konfigurere lydindstillingerne, så tv-lyden kan afspilles via lydsystemet (se det relevante emnelink i bunden af siden).

Sådan tilsluttes et ARC-kompatibelt lydsystem med et HDMI-kabel

Tilslut et lydsystem (f.eks. hjemmebiografsystem) med HDMI-udgang til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel.

(A) Lydsystem

(B) HDMI-kabel (medfølger ikke)*

* Kontroller, at der bruges et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel, der er mærket med et HDMI-logo.

Tip!

 • Når du tilslutter et BRAVIA Sync-kompatibelt, digitalt lydsystem, der er udstyret med teknologien Audio Return Channel (ARC), skal det sluttes til HDMI IN 4-stikket med et HDMI-kabel (HDMI IN 4-stikket er mærket "ARC"). Men hvis du tilslutter et system, der ikke understøtter BRAVIA Sync eller Audio Return Channel, skal du huske den ekstra lydtilslutning via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 • Se betjeningsvejledningen til lydsystemet for at få flere oplysninger om tilslutning af andre enheder og konfiguration.

Sådan tilsluttes et lydsystem, der ikke understøtter ARC, med et optisk lydkabel

Slut et lydsystem (f.eks. hjemmebiografsystem) med digitalindgang til tv'et med et optisk lydkabel.

(A) Lydsystem

(B) Optisk lydkabel (medfølger ikke)

Tip!

 • Se betjeningsvejledningen til lydsystemet for at få flere oplysninger om tilslutning af andre enheder og konfiguration.

Sådan tilsluttes et lydsystem med et lydkabel

Slut et lydsystem (f.eks. forstærker) til tv'et med et lydkabel.

(A) Lydsystem

(B) Lydkabel (medfølger ikke)

Tip!

 • Se betjeningsvejledningen til lydsystemet for at få flere oplysninger om tilslutning af andre enheder og konfiguration.

[15] Afspille tv-lyd via andre enhederTilslutte et lydsystemAfspille tv-lyd via et lydsystem

Når der bruges en HDMI-forbindelse eller optisk lydforbindelse

 1. Når forbindelsen er oprettet, skal du trykke på knappen ACTION MENU og derefter vælge [Højttaler] — [Lydsystem].
 2. Tænd for det tilsluttede lydsystem, og juster derefter lydstyrken.
  Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync-kompatibel enhed via HDMI, kan du betjene den ved at bruge tv'ets fjernbetjening.

Bemærk!

 • Du skal konfigurere indstillingerne [Digital lydudgang] i overensstemmelse med lydsystemet. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Lyd] — [Digital lydudgang] (tilgængeligheden af [Digital lydudgang] afhænger af område/land).

Når der tilsluttes med lydkabel

 1. Når du har fortaget tilslutning, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Lyd] — [Hovedtelefon-/lydudgang] — [Lydudgang (Fast)].
 2. Tænd for det tilsluttede lydsystem, og juster derefter lydstyrken.

Tip!

 • Hvis du bruger et eksternt lydsystem, kan tv'ets lydoutput styres ved hjælp af tv'ets fjernbetjening, hvis du har indstillet [Hovedtelefon-/lydudgang] til [Lydudgang (Variabel)]. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Lyd] — [Hovedtelefon-/lydudgang] — [Lydudgang (Variabel)].
 • Når der tilsluttes en subwoofer, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Lyd] — [Hovedtelefon-/lydudgang] — [Subwoofer].

[16] Afspille tv-lyd via andre enhederTilslutte en trådløs subwoofer (ekstraudstyr)Tilslutte en trådløs subwoofer (ekstraudstyr)

Du kan bruge en trådløs subwoofer (ekstraudstyr) (SWF-BR100) til at udvide basresponsen for tv'ets lyd.

(A) Trådløs transceiver

(B) Trådløs subwoofer SWF-BR100

(C) Lydkabel

 1. Slut lydkablet (medfølger) til den trådløse transceiver.
 2. Slut den anden ende af lydkablet til tv'ets AUDIO OUT/-stik.
 3. Slut den trådløse transceiver til tv'ets USB-port ().
  [Hovedtelefon-/lydudgang] indstilles automatisk til [Subwoofer].
 4. Placer den trådløse subwoofer som ønsket, og tilslut strøm.
  Det anbefales, at den trådløse subwoofer placeres så tæt som muligt på tv'et.

Tip!

 • Når den trådløse transceiver er afbrudt, gendannes [Hovedtelefon-/lydudgang] automatisk til sin oprindelige indstilling.
 • Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af den trådløse subwoofer i den betjeningsvejledning, der fulgte med den trådløse subwoofer.

[17] Afspille tv-lyd via andre enhederTilslutte en trådløs subwoofer (ekstraudstyr)Justere lyden for den trådløse subwoofer (ekstraudstyr)

Lydindstillingerne for den trådløse subwoofer er allerede blevet indstillet til de anbefalede værdier for tv'et. Følg vejledningen for at ændre indstillingerne, så de bliver som ønsket.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Lyd] — [Lyd] — [Avancerede indstillinger] — [Lydfunktion-relateret] — [Trådløs subwoofer].

Tilgængelige indstillinger

[Trådløs subwoofer-niveau]
Gør det muligt at justere lydstyrkeniveauet for den trådløse subwoofer.
[Fraklipsfrekvens (50-200Hz)]
Gør det muligt at justere grænsefrekvensen for den trådløse subwoofer. Alle frekvenser under grænsefrekvensen sendes til den trådløse subwoofer i stedet for til tv'ets højttalere.
[Fase]
Gør det muligt at vælge fasepolaritet. Vælg den ønskede indstilling.
[Trådløs subwoofer-synkronisering]
Gør det muligt at justere tidsforsinkelsen for lyden for den trådløse subwoofer. Hvis lyden fra den trådløse subwoofer er forsinket, skal du bruge [+]. Hvis lyden er for hurtig, skal du bruge [-].
[Nulstil indstillinger for trådløs subwoofer]
Gør det muligt at gendanne standardindstillingerne for den trådløse subwoofer.

Sådan indstilles effektstyringsmetoden for den trådløse subwoofer

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Lyd] — [Lyd] — [Trådløs subwoofer-power].

[18] Afspille tv-lyd via andre enhederBruge funktionen BRAVIA Sync til at betjene en anden enhedOm funktionen BRAVIA Sync

Du kan betjene en enhed med tv'ets fjernbetjening, hvis en BRAVIA Sync-kompatibel enhed (f.eks. BD-afspiller eller AV-forstærker) er tilsluttet med et HDMI-kabel, eller hvis en BRAVIA Sync-kompatibel enhed (f.eks. smartphone eller tablet) er tilsluttet med et MHL-kabel (kun MHL-modeller).

[19] Afspille tv-lyd via andre enhederBruge funktionen BRAVIA Sync til at betjene en anden enhedBRAVIA Sync-kompatible enheder

Tilgængelige BRAVIA Sync-handlinger vises nedenfor.

BD/DVD-afspiller

 • Tænder automatisk en BD/DVD-afspiller og skifter indgang til BD/DVD-afspilleren, når du vælger den i menuen Home eller Sync Menu.
 • Tænder automatisk tv'et og skifter indgang til den tilsluttede BD/DVD-afspiller, når BD/DVD-afspilleren starter en afspilning.
 • Slukker automatisk den tilsluttede BD/DVD-afspiller, når du slukker tv'et.
 • Kontrollerer menubetjening (knapperne///), afspilning (f.eks. knappen) og kanalvalg på den tilsluttede BD/DVD-afspiller via tv'ets fjernbetjening.

AV-forstærker

 • Tænder automatisk den tilsluttede AV-forstærker, og skifter lydudgang fra tv'ets højttaler til lydsystemet, når du tænder tv'et. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du tidligere har sendt tv-lyden via AV-forstærkeren.
 • Skifter automatisk lydudgang til AV-forstærkeren ved at tænde AV-forstærkeren, når tv'et tændes.
 • Slukker automatisk den tilsluttede AV-forstærker, når tv'et slukkes.
 • Justerer lydstyrken (knapperne+/–) og slår lyden fra (knappen) på den tilsluttede AV-forstærker via tv'ets fjernbetjening.

Videokamera

 • Tænder automatisk tv'et og skifter indgang til det tilsluttede videokamera, når det tilsluttede kamera tændes.
 • Slukker automatisk det tilsluttede videokamera, når tv'et slukkes.
 • Kontrollerer menubetjening (knapperne///), afspilning (f.eks. knappen) på det tilsluttede videokamera via tv'ets fjernbetjening.

Bemærk!

 • "BRAVIA Sync-styring" (BRAVIA Sync) er kun tilgængelig for de tilsluttede BRAVIA Sync-kompatible enheder, der er mærket med et BRAVIA Sync-logo.

[20] Afspille tv-lyd via andre enhederBruge funktionen BRAVIA Sync til at betjene en anden enhedBruge funktionen BRAVIA Sync

 1. Tænd den tilsluttede enhed.
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Eksterne indgange] — [BRAVIA Sync-indstillinger] — [BRAVIA Sync-styring] — [Til].
 3. Aktiver BRAVIA Sync på den tilsluttede enhed.

  Når en bestemt Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhed tilsluttes og tændes, og når [BRAVIA Sync-styring] er indstillet til [Til], aktiveres BRAVIA Sync automatisk på den pågældende enhed. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med den tilsluttede enhed.

Tilgængelige indstillinger

Tilgængelige indstillinger vises nedenfor (indstillingerne varierer, afhængigt af område/land).

[Sluk enheder automatisk]:

Hvis denne indstilling indstilles til [Fra], slukkes den tilsluttede enhed ikke automatisk, når tv'et slukkes.

[Tænd TV automatisk]:

Hvis denne indstilling indstilles til [Fra], tændes tv'et ikke automatisk, når den tilsluttede enhed tændes.

[Automatisk ændring af input (MHL)] (kun MHL-modeller):

Hvis denne indstilling indstilles til [Til], skifter tv-indgangen automatisk til den tilsvarende enhed, der er tilsluttet med et MHL-kabel.

[BRAVIA Sync enhedsliste]:

Gør det muligt at få vist en liste over BRAVIA Sync-enheder.

[Enhedskontrolknapper]:

Gør det muligt at indstille knapperne til at betjene en HDMI-enhed/en MHL-enhed (kun MHL-modeller).

[MHL-opladning under standby] (kun MHL-modeller):

Hvis denne indstilling indstilles til [Til], lades den tilsluttede MHL-enhed også op, når tv'et er i standby.

Sådan bruges Sync Menu

 1. IR-fjernbetjening: Tryk på knappen SYNC MENU, og vælg derefter det ønskede element i Sync Menu.

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Sync Menu] — det ønskede element i Sync Menu.

Tip!

 • Hvis du trykker på knappen SYNC MENU, vises reklameskærmen i følgende situationer.

  • En HDMI-enhed eller en MHL-enhed (kun MHL-modeller) er ikke tilsluttet.
  • Når [BRAVIA Sync-styring] er indstillet til [Fra].

[21] Sådan bruges/afspilles tilsluttede enhederAfspille billede i 4K/HDR fra kompatible enheder (kun 4K-modeller)Afspille billeder i 4K-opløsning (kun 4K-modeller)

Billeder i 4K-opløsning eller derover kan vises i 4K-opløsning (3840×2160). Du kan slutte et digitalkamera/videokamera, der understøtter HDMI 4K-output til tv'ets HDMI IN-stik for at få vist billeder, der er gemt på kameraet, i høj opløsning. Du kan også få vist billeder i høj opløsning, som er gemt på tilsluttede USB-enheder eller dit hjemmenetværk.

Billeder i høj opløsning, som er gemt på en enhed med et 4K-understøttet program (f.eks. PlayMemories Studio™), kan også vises i 4K-opløsning.

Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af område/land.

(A) Digitalkamera

(B) Videokamera

(C) USB-enhed

(D) Netværksenhed

Sådan åbnes billeder, der er gemt på et digitalkamera/videokamera

 1. Slut et digitalkamera eller videokamera, der understøtter HDMI-output, til tv'ets HDMI IN-stik med et HDMI-kabel.
 2. IR-fjernbetjening: Tryk flere gange på knappen for at vælge den tilsluttede enhed.

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på knappen HOME, og vælg derefter den tilsluttede enhed eller den indgang, som enheden er tilsluttet.
 3. Indstil den tilsluttede enhed til 4K-output.
 4. Start afspilning på den tilsluttede enhed.

Sådan vises billeder, der er gemt på en USB-enhed eller en netværksenhed i 4K-opløsning

 1. Slut USB- eller netværksenheden til tv'et.
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Album] — den USB-enhed, server eller forudindstillede mappe, der indeholder den fil, som skal afspilles — en mappe eller fil på listen.
  Vælg filen, hvis du vælger en mappe.

Bemærk!

 • 3D-billeder understøttes ikke.
 • Hvis du ændrer billedet ved at trykke på knapperne/eller kører fingeren til højre/venstre på touchpad'en, kan der gå et stykke tid, før billedet vises.

[22] Sådan bruges/afspilles tilsluttede enhederAfspille billede i 4K/HDR fra kompatible enheder (kun 4K-modeller)Afspille billeder i 4K-opløsning eller HDR i høj kvalitet (kun 4K-modeller)

Når du afspiller i 4K-format i høj kvalitet eller HDR-format* ved hjælp af HDMI-input, skal du vælge [HDMI-signalformat] under [Eksterne indgange].

Tilgængeligheden af HDR-funktionen afhænger af din model/dit område/land.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Eksterne indgange] — [HDMI-signalformat] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Standardformat]
Standardformat i HDMI til normal brug.
[Forbedret format]
HDMI-format i høj kvalitet. Skal kun vælges for understøttede enheder.

Bemærk!

 • I [Forbedret format] udsendes billede og lyd muligvis ikke korrekt. I dette tilfælde skiftes til [Standardformat].
 • Kun for enheder, der understøtter HDMI-format i høj kvalitet.
 • Når du afspiller 4K/HDR-billeder i høj kvalitet*, skal du bruge et førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel, der understøtter hastigheder på 18 Gbps. Du kan finde flere oplysninger om et førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel, der understøtter 18 Gbps, i specifikationerne til kablet.
 • Ved nogle modeller skifter [HDMI-signalformat] for HDMI IN 2 og HDMI IN 3 samtidigt.

* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2 eller 4K 60p 4:2:0 10 bit, HDR osv.

[23] Sådan bruges/afspilles tilsluttede enhederTilslutte en BD/DVD-afspillerTilslutte en BD/DVD-afspiller

Slut en BD/DVD-afspiller til tv'et.

Tilslutte via HDMI

En HDMI-tilslutning anbefales for at opnå en optimal billedkvalitet. Hvis din BD/DVD-afspiller har et HDMI-stik, skal du tilslutte den med et HDMI-kabel.

(A) BD/DVD-afspiller

(B) HDMI-kabel (medfølger ikke)*

* Kontroller, at der bruges et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel, der er mærket med et HDMI-logo.

Tilslutte via komponentvideo

Hvis din BD/DVD-afspiller er udstyret med komponentvideostik, skal de tilsluttes tv'et med et komponentvideokabel og et lydkabel.

(A) BD/DVD-afspiller

(B) Komponentvideokabel (medfølger ikke)

(C) Lydkabel (medfølger ikke)

Tilslutte via SCART

Hvis din BD/DVD-afspiller er udstyret med et SCART-stik, skal den tilsluttes med et SCART-kabel.

(A) BD/DVD-afspiller

(B) SCART-kabel (medfølger ikke)

Bemærk!

 • En SCART-tilslutning kan give samme billedkvalitet som en komposittilslutning, afhængigt af den tilsluttede BD/DVD-afspiller.

Komposittilslutning

Hvis din BD/DVD-afspiller er udstyret med kompositstik, skal de tilsluttes med et kompositvideo/lydkabel.

(A) BD/DVD-afspiller

(B) Kompositvideo/lydkabel (medfølger ikke)

Hvis du bruger et analogt mellemkabel

Tilgængeligheden afhænger af din model/dit område/land.

(A) BD/DVD-afspiller

(B) Analogt mellemkabel (medfølger)*

(C) Kompositvideo/lydkabel (medfølger ikke)

* Det afhænger af din model/dit område/land, om det analoge mellemkabel medfølger.

[24] Sådan bruges/afspilles tilsluttede enhederTilslutte en BD/DVD-afspillerAfspille indhold fra en BD/DVD-afspiller

Du kan afspille indhold fra en BD/DVD-afspiller, der er sluttet til tv'et.

 1. Tænd den tilsluttede BD/DVD-afspiller.
 2. IR-fjernbetjening: Tryk flere gange på knappen for at vælge den tilsluttede BD/DVD-afspiller.

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på knappen HOME, og vælg derefter den tilsluttede BD/DVD-afspiller eller den indgang, som BD/DVD-afspilleren er tilsluttet.
 3. Start afspilning på den tilsluttede BD/DVD-afspiller.

Tip!

 • Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync-kompatibel enhed via HDMI, kan du betjene den med tv'ets fjernbetjening.

[25] Sådan bruges/afspilles tilsluttede enhederTilslutte pc/digitalkamera/videokameraTilslutte pc, digitalkamera eller videokamera

Sådan tilsluttes en pc

Tilslut din pc med et HDMI-kabel.

(A) Pc

(B) HDMI-kabel (medfølger ikke)*

* Kontroller, at der bruges et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel, der er mærket med et HDMI-logo.

Egnet pc-indgangssignal

(opløsning, vandret frekvens/lodret frekvens)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)*

* Når der anvendes 1080p-timing på HDMI-input, behandles den som en videotiming og ikke en pc-timing. Dette påvirker indstillingerne for [Skærm]. Hvis du vil have vist pc-indhold, skal du indstille [Bredformatstilstand] til [Fuld] og indstille [Skærmområde] til [Fuld pixel] (2K-modeller) eller [+1] (4K-modeller) (du kan kun konfigurere [Skærmområde], når [Automatisk visningsområde] indstilles til [Fra]).

Bemærk!

 • Tv'et understøtter ikke interlace-pc-signaler.
 • For optimal billedkvalitet anbefales, at du bruger signalerne fra ovenstående liste "Egnet pc-indgangssignal" i dine pc-indstillinger.
 • Billedet kan forekomme sløret eller udtværet, afhængigt af forbindelsens status. I dette tilfælde skal du ændre pc-indstillingerne og derefter vælge et andet indgangssignal fra ovenstående liste "Egnet pc-indgangssignal".
 • 1920 x 1080/60 Hz-output er muligvis ikke tilgængeligt, afhængigt af din pc. Selvom du har valgt 1920 x 1080/60 Hz-output, kan det faktiske outputsignal variere. I dette tilfælde skal du ændre pc-indstillingerne og derefter vælge et andet indgangssignal fra ovenstående liste "Egnet pc-indgangssignal".

Sådan tilsluttes et digitalkamera/videokamera

Tilslut dit Sony-digitalkamera eller -videokamera ved hjælp af et HDMI-kabel. Brug et kabel, der har HDMI-ministik til digitalkamera/videokamera og et standard HDMI-stik til tv'et.

(A) Digitalkamera

(B) Videokamera

(C) HDMI-kabel (medfølger ikke)*

* Kontroller, at der bruges et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel, der er mærket med et HDMI-logo.

[26] Sådan bruges/afspilles tilsluttede enhederTilslutte pc/digitalkamera/videokameraVise indhold, der er gemt på en pc, et digitalkamera eller videokamera

Sådan åbnes indhold, der er gemt på en pc

Opret forbindelse, tryk på knappen HOME, og vælg derefter den indgang, som pc'en er tilsluttet.

Sådan åbnes indhold, der er gemt på et digitalkamera/videokamera

 1. Tænd det tilsluttede digitalkamera/videokamera, når forbindelsen er oprettet.
 2. IR-fjernbetjening: Tryk flere gange på knappen for at vælge et tilsluttet digitalkamera/videokamera.

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på knappen HOME, og vælg derefter det tilsluttede digitalkamera/videokamera.
 3. Start afspilning på det tilsluttede digitalkamera/videokamera.

Tip!

 • Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync-kompatibel enhed, kan du betjene den ved ganske enkelt at bruge tv'ets fjernbetjening. Kontroller, at enheden er BRAVIA Sync-kompatibel. Ikke alle enheder er kompatible med BRAVIA Sync, selvom de har et HDMI-stik.

[27] Sådan bruges/afspilles tilsluttede enhederTilslutte en USB-enhedTilslutte en USB-enhed

Slut en USB-lagerenhed til USB-porten for at afspille billeder, musik og videofiler, der er gemt på enheden.

(A) USB-lagerenhed

[28] Sådan bruges/afspilles tilsluttede enhederTilslutte en USB-enhedAfspille billeder/musik/film fra en USB-enhed

Du kan afspille billeder/musik/film fra en USB-enhed på tv-skærmen.

 1. Hvis der er en afbryder på den USB-enhed, der er tilsluttet tv'et, skal den tændes.
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter det ønskede element.
  Vælg [Album] for at få vist billeder, [Musik] for at afspille musik og [Video] for at afspille film.
 3. Vælg en mappe eller fil på listen.

  Hvis du vælger en mappe, skal du vælge den ønskede fil.

  Afspilningen starter.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

Når din Hjælpevejledning åbnes på en computer eller mobilenhed

Vælg følgende link.

Gå til listen

[29] Sådan bruges/afspilles tilsluttede enhederTilslutte en USB-enhedBemærk vedrørende brug af USB-enheder

 • Alle USB-porte på tv'et understøtter Hi-Speed USB. På 4K-modeller understøtter en af USB-portene SuperSpeed (USB 3.0). USB-hubs understøttes ikke.
 • USB-porte på tv'et understøtter filsystemet FAT16, FAT32, exFAT og NTFS.
 • Hvis du tilslutter et Sony-digitalkamera til tv'et med et USB-kabel, skal kameraets USB-tilslutningsindstillinger indstilles til "Auto" eller "Hukommelse".
 • Hvis dit digitalkamera stadig ikke fungerer med dit tv, kan du prøve følgende:

  • Indstil kameraets USB-tilslutningsindstillinger til "Hukommelse".
  • Kopier filerne fra kameraet til et USB-flashdrev, og slut derefter drevet til tv'et.
 • Nogle billeder og film bliver forstørrede, hvilket giver en lavere billedkvalitet. Billederne vises muligvis ikke på hele skærmen, afhængigt af størrelsen og formatforholdet.
 • Det kan tage lang tid at åbne et billede, afhængigt af filen eller indstillingerne.
 • Når du får adgang til USB-enheden, må du ikke slukke tv'et eller USB-enheden, du må ikke fjerne USB-kablet, og du må ikke fjerne eller isætte optagemedier. Dette kan ødelægge dataene på USB-drevet.
 • Afhængigt af filen er afspilning måske ikke muligt, selvom du bruger understøttede formater.
 • Sony kan på ingen måde holdes ansvarlig for manglende optagelse eller skader eller tab af optaget indhold, som skyldes eller kan tilskrives fejl i tv'et, fejl i USB-enheden eller andre problemer.

[30] Sådan bruges/afspilles tilsluttede enhederBruge funktionen BRAVIA Sync til at betjene en anden enhedOm funktionen BRAVIA Sync

Du kan betjene en enhed med tv'ets fjernbetjening, hvis en BRAVIA Sync-kompatibel enhed (f.eks. BD-afspiller eller AV-forstærker) er tilsluttet med et HDMI-kabel, eller hvis en BRAVIA Sync-kompatibel enhed (f.eks. smartphone eller tablet) er tilsluttet med et MHL-kabel (kun MHL-modeller).

[31] Sådan bruges/afspilles tilsluttede enhederBruge funktionen BRAVIA Sync til at betjene en anden enhedBRAVIA Sync-kompatible enheder

Tilgængelige BRAVIA Sync-handlinger vises nedenfor.

BD/DVD-afspiller

 • Tænder automatisk en BD/DVD-afspiller og skifter indgang til BD/DVD-afspilleren, når du vælger den i menuen Home eller Sync Menu.
 • Tænder automatisk tv'et og skifter indgang til den tilsluttede BD/DVD-afspiller, når BD/DVD-afspilleren starter en afspilning.
 • Slukker automatisk den tilsluttede BD/DVD-afspiller, når du slukker tv'et.
 • Kontrollerer menubetjening (knapperne///), afspilning (f.eks. knappen) og kanalvalg på den tilsluttede BD/DVD-afspiller via tv'ets fjernbetjening.

AV-forstærker

 • Tænder automatisk den tilsluttede AV-forstærker, og skifter lydudgang fra tv'ets højttaler til lydsystemet, når du tænder tv'et. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du tidligere har sendt tv-lyden via AV-forstærkeren.
 • Skifter automatisk lydudgang til AV-forstærkeren ved at tænde AV-forstærkeren, når tv'et tændes.
 • Slukker automatisk den tilsluttede AV-forstærker, når tv'et slukkes.
 • Justerer lydstyrken (knapperne+/–) og slår lyden fra (knappen) på den tilsluttede AV-forstærker via tv'ets fjernbetjening.

Videokamera

 • Tænder automatisk tv'et og skifter indgang til det tilsluttede videokamera, når det tilsluttede kamera tændes.
 • Slukker automatisk det tilsluttede videokamera, når tv'et slukkes.
 • Kontrollerer menubetjening (knapperne///), afspilning (f.eks. knappen) på det tilsluttede videokamera via tv'ets fjernbetjening.

Bemærk!

 • "BRAVIA Sync-styring" (BRAVIA Sync) er kun tilgængelig for de tilsluttede BRAVIA Sync-kompatible enheder, der er mærket med et BRAVIA Sync-logo.

[32] Sådan bruges/afspilles tilsluttede enhederBruge funktionen BRAVIA Sync til at betjene en anden enhedBruge funktionen BRAVIA Sync

 1. Tænd den tilsluttede enhed.
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Eksterne indgange] — [BRAVIA Sync-indstillinger] — [BRAVIA Sync-styring] — [Til].
 3. Aktiver BRAVIA Sync på den tilsluttede enhed.

  Når en bestemt Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhed tilsluttes og tændes, og når [BRAVIA Sync-styring] er indstillet til [Til], aktiveres BRAVIA Sync automatisk på den pågældende enhed. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med den tilsluttede enhed.

Tilgængelige indstillinger

Tilgængelige indstillinger vises nedenfor (indstillingerne varierer, afhængigt af område/land).

[Sluk enheder automatisk]:

Hvis denne indstilling indstilles til [Fra], slukkes den tilsluttede enhed ikke automatisk, når tv'et slukkes.

[Tænd TV automatisk]:

Hvis denne indstilling indstilles til [Fra], tændes tv'et ikke automatisk, når den tilsluttede enhed tændes.

[Automatisk ændring af input (MHL)] (kun MHL-modeller):

Hvis denne indstilling indstilles til [Til], skifter tv-indgangen automatisk til den tilsvarende enhed, der er tilsluttet med et MHL-kabel.

[BRAVIA Sync enhedsliste]:

Gør det muligt at få vist en liste over BRAVIA Sync-enheder.

[Enhedskontrolknapper]:

Gør det muligt at indstille knapperne til at betjene en HDMI-enhed/en MHL-enhed (kun MHL-modeller).

[MHL-opladning under standby] (kun MHL-modeller):

Hvis denne indstilling indstilles til [Til], lades den tilsluttede MHL-enhed også op, når tv'et er i standby.

Sådan bruges Sync Menu

 1. IR-fjernbetjening: Tryk på knappen SYNC MENU, og vælg derefter det ønskede element i Sync Menu.

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Sync Menu] — det ønskede element i Sync Menu.

Tip!

 • Hvis du trykker på knappen SYNC MENU, vises reklameskærmen i følgende situationer.

  • En HDMI-enhed eller en MHL-enhed (kun MHL-modeller) er ikke tilsluttet.
  • Når [BRAVIA Sync-styring] er indstillet til [Fra].

[33] Sådan bruges/afspilles tilsluttede enhederTilslutning af en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)Tilslutning af en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)

Hvis du forbinder tv'et og en set-top-boks via HDMI-kabel og tilslutter IR Blaster til tv'et, kan set-top-boksen betjenes via tv-fjernbetjeningen*.

(A) Set-top-boks

(B) IR Blaster (medfølger)*

* Det afhænger af din model/dit område/land, om IR Blasteren medfølger.

Sådan konfigureres IR Blaster
 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Eksterne indgange] — [Opsætning af IR Blaster].

Tip!

 • Ud over en set-top-boks kan IR Blaster drive en AV-receiver. En AV-receiver konfigureres ved at trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Eksterne indgange] — [Opsætning af IR Blaster] — [Opsætning af AV-modtager].

Bemærk!

 • Ikke alle eksterne enheder reagerer på alle knapper i menuen "Actionmenu".
 • Hvis du trykker på en knap på fjernbetjeningen og holder knappen nede, sendes handlingen muligvis ikke. Tryk i stedet flere gange på knappen.
 • Kontroller, at din IR Blaster er konfigureret korrekt, og at IR-senderen er placeret i nærheden af den eksterne enheds IR-modtager.
 • Kontroller, at tv'et understøtter den eksterne enhed.

[34] Bruge smartphones/tabletsVise skærmen fra en smartphone/tablet på et tvVise skærmen fra en smartphone/tablet på et tv ved hjælp af et MHL-kabel (kun MHL-modeller)

På MHL-modeller er mærket placeret ved siden af HDMI IN 1/MHL-porten (på 2K-modeller) eller HDMI IN 2/MHL-porten (på 4K-modeller).

Sådan sluttes en smartphone/tablet til en MHL-udgang

2K-modeller: Slut din smartphone/tablet til tv'ets HDMI IN 1/MHL-port ved hjælp af et MHL-kabel.

4K-modeller: Slut din smartphone/tablet til tv'ets HDMI IN 2/MHL-port ved hjælp af et MHL-kabel.

(A) MHL-smartphone/tablet

(B) MHL-kabel (medfølger ikke)*

* Til 2K-signaler skal der bruges et godkendt MHL 2-kabel, der er mærket med MHL-logoet.
Til 4K-signaler skal der bruges et godkendt MHL 3-kabel, der er mærket med MHL-logoet. Hvis din MHL-smartphone/tablet understøtter 4K-output, skal du bruge et godkendt MHL 3-kabel.

Sådan vises indhold, der er gemt på en smartphone/tablet med MHL-udgang

 1. Opret forbindelse, tryk på knappen HOME, og vælg derefter den indgang, som din smartphone/tablet er tilsluttet.

Sådan skiftes automatisk til MHL-indgangen

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Eksterne indgange] — [BRAVIA Sync-indstillinger] — [Automatisk ændring af input (MHL)] — [Til]. (indgangen kan muligvis ikke ændres – det afhænger af din smartphone/tablet). Hvis tv'et er i standby, skifter det ikke automatisk.

Sådan oplades en smartphone/tablet

Når tv'et er tændt, kan en smartphone/tablet lades op fra tv'et ved hjælp af et MHL-kabel.

Tip!

 • Når tv'et er i standby, og når [MHL-opladning under standby] er indstillet til [Til], kan en MHL-enhed også lades op fra tv'et ved hjælp af et MHL-kabel.

  Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Eksterne indgange] — [BRAVIA Sync-indstillinger] — [MHL-opladning under standby] — [Til].

[35] Bruge smartphones/tabletsVise skærmen fra en smartphone/tablet på et tvVise skærmen fra en smartphone/tablet på et tv med funktionen Skærmspejling

Du kan få vist en mobilenheds skærm (f.eks. smartphone, tablet eller pc) på tv'et for at afspille billeder, videoer eller åbne hjemmesider.

"Skærmspejling" er en funktion, hvor skærmen på en enhed, som er kompatibel med Skærmspejling, vises på tv'et ved hjælp af Miracast-teknologi. Der kræves ingen trådløs router (adgangspunkt) for at bruge denne funktion.

(A) Smartphone

(B) Tablet

(C) Pc

 1. Alm. Fjernbetjening: Tryk på knappen , og vælg derefter [Skærmspejling].

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Skærmspejling].
 2. Betjen den enhed, der er kompatibel med Skærmspejling, for at oprette forbindelse til tv'et.

  Når enheden har oprettet forbindelse til tv'et, vises indholdet på enhedens skærm også på tv'et.

  Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.

Bemærk!

 • Når du har åbnet standbyskærmen for Skærmspejling, afbrydes den trådløse forbindelse mellem tv'et og din trådløse router (adgangspunktet) – dette stopper kommunikationen via internettet.

Tip!

 • Du kan konfigurere de avancerede indstillinger for Skærmspejling ved at trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Netværk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avancerede indstillinger].

[36] Bruge smartphones/tabletsVise skærmen fra en smartphone/tablet på et tvVise skærmen fra en smartphone/tablet på et tv med funktionen Spejling med et tryk (kun NFC-modeller)

Ved at lade en mobilenhed (f.eks. smartphone eller tablet) røre touchpad-fjernbetjeningen kan du få vist skærmens indhold på en stor tv-skærm.

Du kan bruge funktionen "Spejling med et tryk" med en enhed, der er kompatibel med Spejling med et tryk (f.eks. nogle modeller af Xperia).

 1. Aktiver indstillingen NFC* for din mobilenhed.

  * NFC: Near Field Communication

 2. Lad mobilenhedens NFC-registreringsområde røre touchpad-fjernbetjeningens-mærke i ca. 2 sekunder.

  Fjern mobilenheden fra fjernbetjeningen, når enhedens bekræftelse om fuldførelse vises nederst på tv-skærmen.

  Når mobilenheden har oprettet forbindelse til tv'et, vises indholdet på mobilenhedens skærm også på tv'et.

Bemærk!

 • Hvis der skal oprettes forbindelse til Xperia, skal du deaktivere skærmlåsen på Xperia og derefter røre NFC-registreringsområdet.
 • Du kan finde flere oplysninger om placeringen af NFC-registreringsområdet på mobilenheden i den betjeningsvejledning, der fulgte med mobilenheden.
 • Prøv igen, hvis tv'et ikke kan genkende og oprette forbindelse til mobilenheden.

[37] Bruge smartphones/tabletsDele billeder/musik/videoer, der er gemt på smartphones/tabletsDele billeder/musik/videoer

Saml familie og venner omkring tv'et, slut din smartphone/tablet til tv'et, og vis dem dine foretrukne billeder/videoer på en stor tv-skærm, eller afspil dine yndlingsmusiknumre via tv-højttalerne.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Fotodeling Plus].
 2. Følg vejledningen på skærmen for at slutte en smartphone/tablet til tv'et.
 3. Åbn webbrowseren på din smartphone/tablet, og følg vejledningen på skærmen for at få adgang til den URL, der vises på tv-skærmen.
 4. Følg vejledningen på din smartphone/tablet for at få vist billeder eller afspille musik/videoer på tv'et eller for at gemme billeder/videoer, der vises på tv'et.

Bemærk!

 • Hvis tv'et opretter forbindelse til en trådløs router (eller adgangspunktet) via et 5 GHz-bånd, afbrydes forbindelsen, når denne funktion startes.
 • Der kan sluttes op til 10 smartphones/tablets til tv'et samtidigt. Hvis der skal tilsluttes en anden enhed, når der allerede er tilsluttet 10 enheder, skal du afbryde en unødvendig enhed, og derefter tilslutte den anden enhed.
 • Standardbrowseren til Android 2.3 eller senere understøttes.
 • Standardbrowseren til iOS understøttes, men ikke alle funktioner kan bruges – det afhænger af din iOS-version.
 • iOS-enheder kan ikke uploade musik til tv'et.

[38] Bruge smartphones/tabletsBruge en smartphone/tablet til at betjene et tvBruge en smartphone/tablet med installeret "Video & TV SideView"

Du kan betjene tv'et fra en mobilenheds touchpanel (f.eks. smartphone eller tablet), hvis programmet "Video & TV SideView" er installeret. Hvis du vil bruge din mobilenhed som tv-fjernbetjening, skal den registreres på tv'et som en fjernbetjening (registreringen er kun nødvendig første gang).

(A) Wi-Fi eller Ethernet

(B) Router

(C) Modem

(D) Internet

(E) Wi-Fi Direct

(F) Wi-Fi

(G) Smartphone

Følgende handlinger kan udføres med mobiltelefonen, hvis programmet "Video & TV SideView" er installeret

 • Du kan tænde og betjene tv'et som med en almindelig fjernbetjening
 • Du kan indtaste tekst med mobilenhedens tastatur
 • Indstilling af en påmindelse/optagelse med timer på tv'et fra mobilenheden, når du ikke er hjemme (kun USB HDD-modeller) (kun hvis tv'et har en Wi-Fi-forbindelse)

Du kan finde flere oplysninger om programmet "Video & TV SideView" på følgende websted:

http://info.tvsideview.sony.net

Du kan finde flere oplysninger om brug af programmet "Video & TV SideView" i hjælpen til programmet.

Tip!

 • Du kan søge efter og downloade programmet "Video & TV SideView" fra:

  • Google Play (Android OS)
  • App Store (iOS)
 1. Slut tv'et til dit hjemmenetværk.
 2. Slut mobilenheden til det hjemmenetværk, som tv'et er tilsluttet.
 3. Start programmet "Video & TV SideView" på mobilenheden, og søg efter tv'et på hjemmenetværket eller på de tilgængelige Wi-Fi Direct-enheder.
 4. Vælg tv'et på listen over registrerede enheder, og udfør derefter den nødvendige handling på enheden.
  Gensidig registrering (trinnene ovenfor) skal kun udføres første gang.

Tip!

 • Du kan også oprette forbindelse mellem programmet "Video & TV SideView" og tv'et via Wi-Fi Direct. Tryk på knappen HOME, og aktiver funktionen Wi-Fi Direct på tv'et ved at vælge [Indstillinger] — [Netværk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Til]. Gå derefter til siden [Wi‑Fi Direct-indstillinger] ved at vælge [Indstillinger] — [Netværk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-indstillinger].

Sådan tændes tv'et via "Video & TV SideView" på mobilenheden

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk] — [Fjernstart] — [Til].

Strømforbruget i standby øges, hvis du har valgt [Til].

Sådan indstiller du en påmindelse/optagelse med timer på tv'et, når du ikke er hjemme, ved at bruge "Video & TV SideView" på en mobilenhed (kun USB HDD-modeller) (kun hvis tv'et har en Wi-Fi-forbindelse)

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk] — [Hjemmenetværksopsætning] — [Ekstern enhed/Renderer] — [Ekstern timeroptag.] — [Til].
  Strømforbruget i standby øges, hvis du har valgt [Til].
 2. Brug "Video & TV SideView" på din mobilenhed for at udføre enhedsregistrering til registrering af fjernoptagelse.
  Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Bemærk!

 • Kontroller, at du har indstillet [Ekstern enhed/Renderer] til [Til]. Du kan kontrollere indstillingen ved at trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Netværk] — [Hjemmenetværksopsætning] — [Ekstern enhed/Renderer] — [Ekstern enhed/Renderer].
 • (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse) Hvis du registrerer enheden, mens tv'et er tilsluttet via Wi-Fi Direct, kan du ikke aktivere påmindelse/optagelse med timer, når du ikke er hjemme.
 • (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse) Afhængigt af hjemmenetværket vil du måske ikke kunne indstille en påmindelse/optagelse med timer, mens du ikke er hjemme, selvom tv'et er tilsluttet til Wi-Fi.
 • Navnet og de tilgængelige funktioner på "Video & TV SideView" kan ændres.

[39] Oprette forbindelse til et netværkTilslutte til LAN via kabelTilslutte til et netværk via LAN-kabel

Med et kabelbaseret LAN kan du få adgang til internettet og dit hjemmenetværk. Slut et LAN-kabel til dit tv.

(A) LAN-kabel

(B) Pc

(C) Modem med routerfunktioner

(D) Internet

 1. Konfigurer din LAN-router.
  Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med din LAN-router, eller du kan kontakte den person, der konfigurerede dit netværk (netværksadministrator).
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk] — [Netværksopsætning] — [Nem].
 3. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Bemærk!

 • Indstillingsmulighederne (f.eks. IP-adresse, undernetmaske, DHCP) kan variere, afhængigt af internetserviceudbyderen eller routeren. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen fra internetserviceudbyderen eller i den vejledning, der fulgte med routeren. Du kan også kontakte den person, som har konfigureret dit netværk (netværksadministrator).

[40] Oprette forbindelse til et netværkTilslutte til trådløst LANOprette trådløs forbindelse til et netværk

Den indbyggede trådløse LAN-enhed gør det muligt at få adgang til internettet og udnytte netværksfordelene i et kabelfrit miljø.

(A) Pc

(B) Trådløs router (adgangspunkt)

(C) Modem

(D) Internet

 1. Konfigurer din trådløse router (eller adgangspunktet).
  Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, som fulgte med din trådløse router (eller adgangspunktet), eller du kan kontakte den person, der har konfigureret netværket (netværksadministrator).
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk] — [Netværksopsætning] — [Nem].
 3. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Sådan deaktiveres det integrerede trådløse LAN

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk] — [Avancerede indstillinger] — [Indbygget Wi‑Fi] — [Fra].

Tip!

 • For jævn videostreaming:

  • Indstil indstillingen på din trådløse router (eller adgangspunktet) til 802.11n, hvis det er muligt. Du kan finde flere oplysninger om ændring af indstillingen i den betjeningsvejledning, som fulgte med din trådløse router (eller adgangspunktet), eller du kan kontakte den person, som har konfigureret netværket (netværksadministratoren).
  • Hvis ovenstående ikke medfører forbedringer, skal du ændre indstillingen på din trådløse router (eller adgangspunktet) til 5 GHz, hvilket kan forbedre kvaliteten af videostreamingen.
  • 5 GHz-båndet understøttes muligvis ikke, afhængigt af område/land. Hvis 5 GHz-båndet ikke understøttes, kan tv'et kun oprette forbindelse til en trådløs router (adgangspunktet) via et 2,4 GHz-bånd.
 • Hvis du vil bruge WEP-sikkerhed med en trådløs router (eller adgangspunktet), skal du vælge [Nem] — [Wi‑Fi] — [Opret forbindelse via scanning].

Bemærk!

 • Indstillingsmulighederne (f.eks. IP-adresse, undernetmaske, DHCP) kan variere, afhængigt af internetserviceudbyderen eller routeren. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen fra internetserviceudbyderen eller i den vejledning, der fulgte med routeren. Du kan også kontakte den person, som har konfigureret dit netværk (netværksadministrator).
 • Hvis du vælger indstillingen [Vis adgangskode] på skærmen til indtastning af adgangskode, kan adgangskoden ses af andre personer.

[41] Oprette forbindelse til et netværkTilslutte via Wi-Fi DirectTilslutte via Wi-Fi Direct (uden en trådløs router)

Tv'et kan sluttes direkte til en Wi-Fi/Wi-Fi Direct-enhed (f.eks. smartphone, pc). Tilslutningen gør det muligt at få vist indhold, f.eks. billeder/musik/videoer, fra enheden på tv'et. Der kræves ingen trådløs router (eller adgangspunkt) for at bruge denne funktion.

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Netværk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Til].
 2. Vælg [Wi‑Fi Direct-indstillinger].
 3. Vælg det tv-navn, der vises på tv-skærmen, med Wi-Fi Direct-enheden.
  Hvis enheden ikke understøtter Wi-Fi Direct, skal du vælge knappen [Vis netværk (SSID)/adgangskode].
 4. Betjen Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheden for at oprette forbindelse til tv'et.
 5. Send indholdet fra Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheden til tv'et.
  Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.

Hvis der ikke oprettes forbindelse

Når du får vist standbyskærmen for indstillingen Wi-Fi Direct, skal du vælge knappen [Vis netværk (SSID)/adgangskode] og følge vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Sådan oprettes forbindelse til en anden enhed

Følg trinnene ovenfor for at tilslutte enheder. Der kan tilsluttes op til 10 enheder på samme tid. Hvis der skal tilsluttes en anden enhed, når der allerede er tilsluttet 10 enheder, skal du afbryde en unødvendig enhed, og derefter tilslutte den anden enhed.

Sådan ændres navnet på det tv, der vises på den tilsluttede enhed

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Om] — [Enhedens navn].

Sådan åbnes en liste over tilsluttede enheder/sådan ophæves en registrering af en enhed

Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Netværk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avancerede indstillinger] — [Vis enhedsliste/Slet].

Hvis du vil ophæve registreringen af en enhed, skal du vælge den enhed, som skal slettes, på listen og derefter trykke på knappen(eller trykke på touchpad'en på touchpad-fjernbetjeningen). Vælg derefter [Ja] i bekræftelsesvinduet.

Hvis du vil ophæve registreringen for alle enheder, skal du vælge [Slet alle] på listen, og derefter vælge [Ja] i bekræftelsesvinduet.

Sådan ændres indstillingerne for bånd (for eksperter)

Hvis dit tv ikke er sluttet til en trådløs router, kan du vælge det trådløse bånd for funktionen Wi-Fi Direct. Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Netværk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avancerede indstillinger] — [Indstilling for frekvensbånd].

[Auto]: Du skal normalt bruge denne indstilling. Indstillingen vælger automatisk et passende bånd til funktionen Wi-Fi Direct.

[Auto (2.4GHz bånd)]: Brug denne indstilling, når der oprettes forbindelse til enheder, der kun understøtter 2,4 GHz. Indstillingen understøtter muligvis flere enheder end andre indstillinger.

[Auto (5GHz bånd)]: Brug denne indstilling, når der oprettes forbindelse til enheder, der kun understøtter 5 GHz. Indstillingen kan muligvis forbedre kvaliteten af videostreamingen.

Bemærk, at enheder, som kun understøtter 2,4 GHz, ikke kan sluttes til tv'et, hvis du vælger denne indstilling.

[Manuel]: Brug denne indstilling til at vælge en bestemt trådløs kanal.

Tip!

 • Du kan finde flere oplysninger om de trådløse bånd, der understøttes af enheden, i den betjeningsvejledning, der fulgte med din enhed.
 • 5 GHz-båndet understøttes muligvis ikke, afhængigt af område/land. Hvis 5 GHz-båndet ikke understøttes, kan du kun bruge [Auto] og [Manuel].

Bemærk!

 • Hvis tv'et sluttes til en trådløs router (eller adgangspunktet) ved 5 GHz:

  • Den trådløse 5 GHz-forbindelse deaktiveres, når du vælger [Wi‑Fi Direct-indstillinger]. Når forbindelsen deaktiveres, stoppes kommunikationen via internettet.
  • Forbindelsen genoprettes automatisk, når du afslutter [Wi‑Fi Direct-indstillinger].
 • 5 GHz-båndet understøttes muligvis ikke, afhængigt af område/land.

[42] Oprette forbindelse til et netværkIndstillinger for IPv6Oprette forbindelse til internettet via IPv6

Hvis udbyderens tjeneste er kompatibel med IPv6, kan du slutte tv'et til internettet via IPv6.

Eksempel på trådløs tilslutning:

(A) Pc

(B) IPv6-kompatibel trådløs router (adgangspunktet)

(C) IPv6-kompatibelt modem

(D) Internet

 1. Opret internetforbindelse via bredbånd.
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk] — [Avancerede indstillinger] — [IPv6-opsætning].
 3. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Bemærk!

 • Hvis dit netværksmiljø ikke understøtter IPv6, skal du deaktivere IPv6 for tv'et.

[43] Bruge et hjemmenetværkBruge et hjemmenetværkIndstillinger for hjemmenetværk

Du kan justere følgende indstillinger for hjemmenetværket.

Sådan kontrolleres serverforbindelsen

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk] — [Hjemmenetværksopsætning] — [Serverdiagnosticering] — følg vejledningen på skærmen for at udføre diagnosticeringen.

Sådan bruges en ekstern enhed/renderingsfunktion

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk] — [Hjemmenetværksopsætning] — [Ekstern enhed/Renderer] — den ønskede indstilling.

[Ekstern enhed/Renderer]
Vælg [Til] for at aktivere renderingsfunktionen.
Du kan afspille billeder/musik/videofiler fra en controller (f.eks. digitalkamera) på tv-skærmen ved at betjene enheden direkte. En mobilenhed (f.eks. smartphone) kan også bruges som tv-fjernbetjening via hjemmenetværket.
[Eksterne enheder]
Rediger listen over mobilenheder, der er registreret til brug som fjernbetjening.
[Ekstern timeroptag.] (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse)
Brug "Video & TV SideView" på en mobilenhed til at indstille en påmindelse/optagelse med timer på dit tv i din bolig, mens du ikke er hjemme.
[Ekstern timeroptag.-enheder] (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse)
Rediger listen over mobilenheder, der er registreret til Remote Timer REC.
[Renderer-adgangskontrol]
Vælg [Automatisk adgangstilladelse] for at få automatisk adgang til tv'et, første gang en controller forsøger at få adgang til tv'et.
Vælg [Brugerdefinerede indstillinger] for at ændre indstilling af adgangstilladelse for controlleren.
Vælg [Til] for at tillade adgang fra controlleren.
Vælg [Fra] for at blokere adgang fra controlleren.

[44] Bruge et hjemmenetværkBruge et hjemmenetværkAfspille indhold fra en pc

Du kan afspille foto/musik/videofiler, som er gemt på en server (f.eks. pc), som er sluttet til samme hjemmenetværk som tv'et.

(A) Pc (server)

(B) Router

(C) Modem

(D) Internet

 1. Slut tv'et til dit hjemmenetværk.
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Album], [Video] eller [Musik] — vælg serveren, der indeholder den fil, som skal afspilles — vælg mappen eller filen på listen.
  Hvis du vælger en mappe, skal du vælge den ønskede fil.
  Afspilningen starter.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

Når din Hjælpevejledning åbnes på en computer eller mobilenhed

Vælg følgende link.

Gå til listen

Bemærk!

 • Afhængigt af filen er afspilning måske ikke muligt, selvom du bruger understøttede formater.

[45] Bruge et hjemmenetværkBruge et hjemmenetværkAfspille indhold med renderfunktionen

Du kan afspille billeder/musik/videofiler fra en controller (f.eks. digitalkamera) på tv-skærmen ved at betjene controlleren direkte. Controlleren skal understøtte rendering.

(A) Digitalkamera (controller)

(B) Router

(C) Modem

(D) Internet

 1. Slut tv'et til dit hjemmenetværk.
 2. Betjen controlleren for at starte afspilning af indholdet på tv-skærmen.

[46] IndstillingerKonfigurere indstillinger for et tv's grundlæggende funktionerKonfigurere indstillinger for [TV]

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [TV] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Kanalopsætning]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for at kunne modtage en udsendelse.
[Eksterne indgange]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for eksterne indgange.
[Skærm]
Gør det muligt at justere indstillingerne for billede og skærm.
[Lyd]
Gør det muligt at justere indstillingerne for lyd, og vælg de indstillinger, der er relevante for højttalerne.
[Belysnings-LED]
Gør det muligt at tilpasse belysnings-LED'en
(funktionens tilgængelighed afhænger af din model).
[Styrke]
Gør det muligt at redigere de indstillinger, der er relevante for strømforbrug.
[Apps]
Gør det muligt at redigere de indstillinger, der er relevante for apps.
[Dagdrøm]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for pauseskærmen.
[Lagerplads og nulstilling]
Gør det muligt at redigere de indstillinger, der er relevante for datalagring.
[Indledende opsætning]
Gør det muligt at konfigurere grundlæggende funktioner som område, kanaler og netværk, første gang du bruger tv'et.
[Om]
Gør det muligt at få vist oplysninger om tv'et.

[47] IndstillingerKonfigurere indstillinger for netværksforbindelser og perifert udstyrKonfigurere indstillinger for [Netværk & ekstraudstyr]

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk & ekstraudstyr] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Netværk]
Gør det muligt at konfigurere og kontrollere netværks- og serverforbindelser.
[Google Cast]
Gør det muligt at konfigurere dine foretrukne online shows, film, musik med mere til tv'et.
[Bluetooth-indstillinger]
Gør det muligt at konfigurere registrering/ophæve registrering af Bluetooth-udstyr.
[Touchpad-fjernbetjeningsindstillinger]
Konfigurer parring af touchpad-fjernbetjening.
[Opsætning af optagelsesenhed] (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse)

Konfigurer indstillinger for USB HDD-enheder, der skal bruges til optagelse

(denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af område/land).

[48] IndstillingerKonfigurere indstillinger for netværksforbindelser og perifert udstyrTilslutte Bluetooth-udstyr

Sådan parres tv'et med Bluetooth-udstyr

 1. Tænd Bluetooth-udstyret, og indstil den til parring.
  Du kan finde flere oplysninger om indstilling af Bluetooth-udstyr til parring i den betjeningsvejledning, der fulgte med udstyret.
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Bluetooth-indstillinger] for at åbne en liste over tilgængelig Bluetooth-udstyr.
 3. Vælg det ønskede udstyr på listen, og følg vejledningen på skærmen.
  Hvis du bliver bedt om at angive en adgangskode, skal du se den betjeningsvejledning, der fulgte med udstyret.
  Når parringen er fuldført, opretter udstyret forbindelse til tv'et.

Sådan oprettes forbindelse til parret Bluetooth-udstyr

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Bluetooth-indstillinger] — [Enhedsliste] for at vise listen over tilgængelige Bluetooth-enheder.
 2. Vælg parret udstyr på listen, som der ikke er oprettet forbindelse til.

Understøttede Bluetooth-profiler

Tv'et understøtter følgende profiler:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • 3DSP (3D Synchronization Profile)
 • SPP (Serial Port Profile)

[49] IndstillingerKonfigurere systemindstillingerKonfigurere indstillinger for [Systemindstillinger]

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Systemindstillinger] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Dato og tid]
Gør det muligt at indstille det aktuelle tidspunkt.
[Sprog/Language]
Gør det muligt at vælge menusprog.
[Tastatur]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for skærmtastaturet.
[Søgning]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for søgning.
[Tale]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for talegenkendelsesfunktionen.
[Hjælpefunktioner]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for adgang til funktioner og tjenester, der gør det nemmere for brugerne at bruge deres enheder.
[Indstillinger for butikstilstand]
Gør det muligt at forbedre visningen til brug i butikker ved f.eks. at vælge indstillingen [Demotilstand].

[50] IndstillingerKonfigurere indstillinger for personoplysninger, f.eks. sikkerhedKonfigurere indstillingerne for [Personligt]

 1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Personligt] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Tilføj konto]
Gør det muligt at få vist kontiene for sociale netværkstjenester, der er registreret for tv'et.
[Placering]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for placering for at hente brugerplacering.
[Sikkerhed og begrænsninger]
Gør det muligt at konfigurere indstillinger for sikkerhed, f.eks. adgangskoder.
[Børnelås (udsendelse)]
Gør det muligt at konfigurere indstillinger for børnelås for udsendelser og andre elementer.
[Børnelås (streamingkanaler)]
Gør det muligt at konfigurere børnelås for streamingkanaler.

[51] FejlfindingSelvdiagnosticeringSådan kontrolleres om tv'et virker korrekt.

 • Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Hjælp] — [Selvdiagnosticering].

[52] FejlfindingProblemer med strømTv'et slukkes automatisk.

 • Kontroller, om [Sleeptimer] er aktiveret, eller kontroller indstillingen [Varighed] under [Aut. tænd].
 • Kontroller, om [Standby for passivt TV] under [Øko] er aktiveret.

[53] FejlfindingProblemer med strømTv'et tændes automatisk.

 • Kontroller, om du har aktiveret [Aut. tænd].
 • Indstil indstillingen [Tænd TV automatisk] for [BRAVIA Sync-indstillinger] til [Fra].

[54] FejlfindingProblemer med strømNår du afbryder strømmen til tv'et og tilslutter den igen, tændes tv'et ikke, selvom du trykker på afbryderen på fjernbetjeningen eller på tv'et.

 • Når du afbryder strømmen til tv'et og tilslutter den igen, kan der gå et stykke tid, før tv'et tændes, selvom du trykker på afbryderen på fjernbetjeningen eller på tv'et, da det tager tid at initialisere systemet. Vent i ca. 10 til 20 sekunder, før du prøver igen.

[55] FejlfindingProblemer med billede/skærmBilledkvaliteten er ikke så god som i butikken.

 • Billedkvaliteten afhænger af signalindholdet.

[56] FejlfindingProblemer med billede/skærmForvrænget billede.

 • Kontroller antennen/kabelforbindelsen.
 • Hold antennen/kablet væk fra andre tilslutningskabler.
 • Når du installerer en ekstraenhed, skal du sørge for, at der er plads mellem enheden og tv'et.
 • Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Billede] — [Motionflow] — [Standard] eller [Fra] (kun modeller, der er kompatible med [Motionflow]).
 • Indstil den aktuelle indstilling for [Film-tilstand] under [Billede] til en anden indstilling.
 • Indstil [LNA] til [Fra] for at forbedre billedmodtagelsen ([LNA] er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit område/land).
 • Udfør [AFT] under [Manuel programindstilling] for at forbedre billedet for den analoge modtagelse

  (tilgængeligheden af [Manuel programindstilling] og dens indstillinger varierer, afhængigt af område/land/situation).

 • Kontroller, at antennen er tilsluttet ved hjælp af et koaksialkabel af høj kvalitet på 75 ohm.

[57] FejlfindingProblemer med billede/skærmSkærmen flimrer.

 • Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Billede] — [Motionflow] — [Standard] (kun modeller, der er kompatible med [Motionflow]).

[58] FejlfindingProblemer med billede/skærmIngen farver/mørkt billede/farven er ikke korrekt/billedet er for lyst

 • Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Billede] for at foretage justeringer.
 • Vælg [Nulstil alt] under [Billede].
 • Hvis du indstiller [Strømsparefunktion] under [Øko] til [Lav] eller [Høj], forbedres sortniveauet.

[59] FejlfindingProblemer med billede/skærmSort skærm. Sådan gøres skærmen lysere.

 • Tryk på knappen ACTION MENU, vælg [Billede], og juster [Lys] eller [Kontrast].

 • Kontroller indstillingen [Strømsparefunktion] under [Øko]. Hvis indstillingen er [Lav] eller [Høj], bliver skærmen mørkere. Indstil [Strømsparefunktion] til [Fra] for at gøre skærmen lysere.

[60] FejlfindingProblemer med billede/skærmFarven er ikke korrekt. Sådan justeres farvetonen.

 • Tryk på knappen ACTION MENU, vælg [Billede], og juster [Farvebalance] eller [Farvetemperatur].
 • Hvis farvetonen skal være dybere, skal du justere [Farvemætning] eller [Levende farver] under [Billede].

[61] FejlfindingProblemer med billede/skærmSkærmformat/bredformat ændres automatisk.

 • Hvis du har indstillet [Auto-format] under [Skærmstyring] til [Til], ændres indstillingen [Bredformatstilstand] automatisk i overensstemmelse med indgangssignalet, når der ændres kanal- eller videoindgang. Hvis du vil låse indstillingen [Bredformatstilstand], skal du indstille [Auto-format] til [Fra].
 • Kontroller indstillingen [Auto-format] under [Skærmstyring].

[62] FejlfindingProblemer med billede/skærmBilledet bliver pludseligt mindre.

 • Billedet bliver mindre under reklamer på grund af den metode, som udbyderen bruger til at sende indhold. Når kanaler med HD-indhold skifter til SD-indhold (reklamer), bliver billedet muligvis mindre og vises med en sort kant.
 • [Auto-format] under [Skærmstyring] udvider ikke billedet, mens indholdet skiftes, da indholdsoplysningerne styres af kanalsignaludbyderen. Indstillingen [Bredformatstilstand] kan ændres manuelt efter behov og forbliver gældende, indtil du ændrer kanalen/indgangen eller manuelt ændrer indstillingen [Bredformatstilstand] igen.

[63] FejlfindingProblemer med billede/skærmDer vises sorte bjælker i siden af skærmen.

 • Nogle programmer, der sendes i bredformat, optages i billedformater, som er større end 16:9 (dette er især almindeligt ved teaterudgivelser). Tv'et viser disse programmer med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med din dvd (eller ved at kontakte din programudbyder).
 • Programmer i billedformatet 4:3 vises med bjælker i højre og venstre side af skærmen.
 • Programmer, som sendes i HD-formater (720p og 1080i) med 4:3-indhold, vises normalt med sorte bjælker i højre og venstre side af skærmen, som tv-stationen har tilføjet.
 • [Auto-format] under [Skærmstyring] udvider ikke billedet, når de sorte bjælker i siden af skærmen er tilføjet af tv-stationen. Du kan manuelt indstille [Bredformatstilstand] til [Bred zoom] eller [Zoom], der gælder, indtil du ændrer kanalen/indgangen eller manuelt ændrer indstillingen [Bredformatstilstand] igen.
 • Nogle kabelbokse og satellit-set-top-bokse kan også ændre billedformat. Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte producenten af set-top-boksen for at få flere oplysninger.

[64] FejlfindingProblemer med billede/skærmDemonstrationstilstanden vises på skærmen.

 • Tryk på knappen ACTION MENU på fjernbetjeningen, og vælg [Stands demo]. Tryk derefter på knappen HOME på fjernbetjeningen, og vælg [Indstillinger] — [Indstillinger for butikstilstand]. Indstil [Demotilstand] og [Nulstilling af billedtilstand] til [Fra].

[65] FejlfindingProblemer med modtagelse af udsendelseStart med at kontrollere disse ting for at fejlfinde tv-modtagelsen.

 • Kontroller, at antennekablet er sluttet korrekt til tv'et.
  • Kontroller, at antennekablet ikke er løst eller afbrudt.
  • Kontroller, at kablet eller kabelstikket ikke er beskadiget.

[66] FejlfindingProblemer med modtagelse af udsendelseDer forekommer ghosting eller dobbeltbilleder.

 • Kontroller kabel- eller antenneforbindelsen.
 • Kontroller antennens placering og retning.
 • Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Billede] — [Motionflow] — [Standard] eller [Fra]

  (kun modeller, der er kompatible med [Motionflow]).

[67] FejlfindingProblemer med modtagelse af udsendelseDer vises kun sne på skærmen, eller skærmen er sort.

 • Kontroller, om der udføres automatisk indstilling.
 • Kontroller, om antennen er bøjet eller i stykker.
 • Kontroller, om antennen skal udskiftes (efter 3-5 år ved normal brug, efter 1-2 år ved kystområder).

[68] FejlfindingProblemer med modtagelse af udsendelseDer er støj på billede og lyd, når der vises en analog tv-kanal.

 • Udfør [AFT] for at opnå en bedre billed- og lydmodtagelse (navnet på indstillingen varierer, afhængigt af område/land).
 • Indstil [Lydfilter] til [Fra], [Lav] eller [Høj] for at forbedre den analoge modtagelse.
 • Indstil [LNA] til [Fra] for at forbedre billedmodtagelsen ([LNA] er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit område/land).
 • Kontroller, at antennen er tilsluttet ved hjælp af et koaksialkabel af høj kvalitet på 75 ohm.
 • Placer antennekablet på afstand af andre tilslutningskabler.

[69] FejlfindingProblemer med modtagelse af udsendelseNogle kanaler er tomme.

 • Kanalen er kun til kodede tjenester/abonnementstjenester. Brug af kanalen kræver abonnement på en betalings-tv-tjeneste.
 • Kanalen bruges kun til data (intet billede, ingen lyd).
 • Kontakt tv-stationen for at få oplysninger om transmissionen.

[70] FejlfindingProblemer med modtagelse af udsendelseDårlig modtagelse eller dårlig billedkvalitet med digitaludsendelser.

 • Du kan ændre placeringen, retningen og vinklen på den terrestriske tv-antenne for at maksimere antennesignalet. Sørg for, at antennens retning ikke ændres utilsigtet (f.eks. af vinden).
 • Hvis du bruger en tv-signalforstærker, skal du justere dens signalforstærkning.
 • Hvis der er tilsluttet udstyr (f.eks. en tv-signalfordeler) mellem antennen og tv'et, kan det påvirke tv-modtagelsen. Tilslut antennen og tv'et direkte for at kontrollere, om modtagelsen er forbedret.
 • Dårlige vejrforhold kan påvirke satellitsendesystemer. Vent, til det klarer op (kun kompatible satellitmodeller).

[71] FejlfindingProblemer med modtagelse af udsendelseDer vises ingen digitalkanaler.

 • Kontakt en lokal installatør for at finde ud af, om der findes digitale transmissioner i dit område.
 • Opgrader antennen til en med større forstærkning.

[72] FejlfindingProblemer med modtagelse af udsendelseDer vises ingen satellitkanaler. (kun kompatible satellitmodeller).

 • Kontakt en lokal installatør for at finde ud af, om der findes satellittjenester i dit område.
 • Kontroller din LNB-enhed (Low Noise Block) og indstillingerne.
 • Hvis dit tv er udstyret med både "MAIN"- og "SUB"-stik, og hvis det indstilles til satellit-twin-tuner, når du vælger [Valg af satellittunertilstand], kan du ikke bruge det stik, der er mærket "SUB". I dette tilfælde skal satellitantennen sluttes til det stik, der er mærket "MAIN".

[73] FejlfindingProblemer med modtagelse af udsendelseIkke alle kanaler er indstillet.

 • Prøv at forudindstille kanalerne manuelt ved at konfigurere indstillingerne. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanalopsætning] — [Analog opsætning] — [Manuel programindstilling] (tilgængeligheden af [Manuel programindstilling] og dens indstillinger varierer, afhængigt af område/land/situation).

[74] FejlfindingProblemer med lydBilledet er fint, men der mangler lyd.

 • Kontroller lydstyrken.
 • Tryk på knappen eller + for at slå lyden til.
 • Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Højttaler] — [TV-højttaler].

  Hvis den er indstillet til [Lydsystem], udsender tv'ets højttalere kun tastetoner og systemlyd.

 • Når du bruger indgangen HDMI med Super Audio CD eller DVD-Audio, sendes der muligvis ingen lydsignaler via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

[75] FejlfindingProblemer med lydLyd med støj.

 • Kontroller, at antennen er tilsluttet ved hjælp af et koaksialkabel af høj kvalitet på 75 ohm.
 • Placer antennekablet på afstand af andre tilslutningskabler.
 • Du kan undgå tv-interferens ved at bruge et ubeskadiget antennekabel.

[76] FejlfindingProblemer med lydIngen lyd eller lav lyd med et hjemmebiografsystem.

 • Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Højttaler] — [Lydsystem].
 • Indstil [Hovedtelefon-/lydudgang] til [Lydudgang (Fast)] under indstillingen [Lyd].
 • Hvis du vælger en analog (RF) kanal, og hvis billederne vises korrekt, kan du ændre tv-sendesystemet. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanalopsætning] — [Analog opsætning] — [Manuel programindstilling] — [Tv-system]. (tilgængeligheden af [Manuel programindstilling] eller indstillingsnavn varierer, afhængigt af område/land/situation).
 • Hvis [Højttaler] er indstillet til [TV-højttaler], og [Opskalering høj opløsning (DSEE HX)] er indstillet til [Auto], slås lyden fra for DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 • Indstil [Udgangslydstyrken på digital lyd] til maksimum under indstillingen [Lyd].

[77] FejlfindingProblemer med lydForvrænget lyd.

 • Kontroller antennen/kabelforbindelsen.
 • Hold antennen/kablet væk fra andre tilslutningskabler.
 • Hold tv'et væk fra elektriske støjkilder, f.eks. biler, hårtørrer, Wi-Fi-enheder, mobiltelefoner eller optiske enheder.
 • Når du installerer en ekstraenhed, skal du sørge for, at der er plads mellem enheden og tv'et.
 • Udfør [AFT] under [Manuel programindstilling] for at forbedre lyden for den analoge modtagelse.

  (tilgængeligheden af [Manuel programindstilling] og dens indstillinger varierer, afhængigt af område/land/situation).

 • Indstil [Lydfilter] til [Lav] eller [Høj] for at forbedre lyden for den analoge modtagelse ([Lydfilter] er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit område/land).

[78] FejlfindingProblemer med lydDu kan ikke justere lydstyrken for hovedtelefonerne.

 • Tryk på knappen ACTION MENU, vælg [Hovedtelefonlydstyrke], og juster derefter lydstyrken.

[79] FejlfindingProblemer med fjernbetjeningFjernbetjeningen virker ikke.

 • Tryk på en knap på tv'et for at finde ud af, om det er fjernbetjeningen, der er problemet.
 • Kontroller, at batterierne vender, så de matcher de positive (+) og negative (-) symboler i batterirummet.
 • Batteriniveauet kan være lavt. Udskift batterierne med nye.
 • Der kan være dårlig kontakt mellem batteriet og fjernbetjeningen. Fjern batterierne, og isæt dem igen.
 • Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren, der sidder foran på tv'et.
 • Der må ikke være genstande foran fjernbetjeningssensoren.
 • Fluorescerende lys kan påvirke betjening med fjernbetjeningen – prøv at slukke for det fluorescerende lys.
 • Når du afbryder strømmen til tv'et og tilslutter den igen, kan der gå et stykke tid, før tv'et tændes, selvom du trykker på afbryderen på fjernbetjeningen eller på tv'et, da det tager tid at initialisere systemet. Vent i ca. 10 til 20 sekunder, før du prøver igen.
 • Hvis din stemme ikke bliver genkendt, skal du at aktivere knappen på fjernbetjeningen med knappen eller registrere fjernbetjeningen med knappen til dit tv. For at bekræfte disse indstillinger skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — Indstillinger for fjernbetjening.

[80] FejlfindingProblemer med touchpad-fjernbetjeningTouchpad-fjernbetjeningen reagerer ikke eller fungerer ikke korrekt.

 • Udskift batterierne. Tryk på udløserknappen, og fjern låget.

 • Der kan være dårlig kontakt mellem batteriet og fjernbetjeningen. Fjern batterierne, og isæt dem igen.
 • Gentag parringen af touchpad-fjernbetjeningen. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Touchpad-fjernbetjeningsindstillinger] — [Par touchpad-fjernbetjening].
 • Touchpad-fjernbetjeningen gør brug af et 2,4 GHz-bånd, og derfor kan kommunikationshastigheden forringes eller forbindelsen kan falde ud i forbindelse med interferens fra trådløst LAN.
  Hvis der findes elektrisk husholdningsudstyr i nærheden (f.eks. mikroovn eller smartphones), er der større risiko for radiobølgeinterferens.
 • Tv'et eller touchpad-fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke på en metalreol på grund af trådløse kommunikationsforstyrrelser.
 • Touchpad-fjernbetjeningen kan kun betjene det senest parrede tv.
 • Der kan kun parres én touchpad-fjernbetjening for tv'et.
 • Det anbefales, at touchpad-fjernbetjening bruges inden for en afstand af 7 meter fra tv'et.
 • Når du afbryder strømmen til tv'et og tilslutter den igen, kan der gå et stykke tid, før tv'et tændes, selvom du trykker på afbryderen på fjernbetjeningen eller på tv'et, da det tager tid at initialisere systemet. Vent i ca. 10 til 20 sekunder, før du prøver igen.

[81] FejlfindingProblemer med touchpad-fjernbetjeningBatterierne løber hurtigt tør for strøm.

 • Hvis du bliver ved med at føre din NFC-kompatible enhed hen over fjernbetjeningens NFC-berøringspunkt, opbruges fjernbetjeningens og/eller enhedens batteri hurtigere (kun NFC-modeller).
 • Touchpad-fjernbetjeningen må ikke ligge med forsiden nedad.

[82] FejlfindingProblemer med 3D-billede/3D-briller (kun 3D-modeller)Der vises ikke 3D-billeder. 3D-effekten er svag (kun 3D-modeller).

 • Hvis to billeder vises side om side, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Skærm] — [3D-indstillinger] — [3D-visning] — [3D (Side-om-side)].
  Hvis to billeder vises over hinanden, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Skærm] — [3D-indstillinger] — [3D-visning] — [3D (Over-under)].

 • Hvis skærmen [3D-visning] vises, men der ikke vises 3D-billeder, skal du slukke for den enhed, som afspiller 3D-indhold, og tænde den igen.
 • 3D-effekten kan opfattes forskelligt fra person til person.

Hvis der bruges aktive 3D-briller

 • Sørg for, at der ikke er noget mellem tv'et og de aktive 3D-briller.
 • Udskift batteriet i de aktive 3D-briller.
 • Sørg for, at der er tændt for de aktive 3D-briller.
 • Det er nødvendigt at registrere dine aktive 3D-briller på tv'et før brug. Hvis du vil bruge brillerne med et andet tv, skal du registrere dem igen. Sluk brillerne, før de registreres igen.
 • Trådløse enheder eller mikrobølgeovne kan påvirke kommunikationen mellem dine 3D-briller og tv'et, da tv'et bruger et 2,4 GHz-bånd. I dette tilfælde kan du prøve at gentage registreringen.
 • Hvis en enhed, som ikke er 3D-kompatibel (f.eks. et hjemmebiografsystem) tilsluttes mellem tv'et og en 3D-kompatibel enhed, vises der ikke 3D-billeder på tv'et. Slut den 3D-kompatible enhed direkte til tv'et med et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel, der er mærket med et HDMI-logo.

Hvis der bruges 4K-modeller

 • 3D-signal for 4K understøttes ikke.
 • Hvis du bruger passive 3D-briller, skal du se tv'et fra forsiden. 3D-effekten kan være mindre tydelig, afhængigt af seerens placering. Juster skærmens visningsvinkel.

[83] FejlfindingProblemer med 3D-billede/3D-briller (kun 3D-modeller)Der vises sorte bjælker i begge sider af skærmen under afspilning af 3D-billeder (kun 3D-modeller).

 • Der vises sorte bjælker i begge sider af skærmen, så der kan behandles 3D-signaler, når dybden af 3D-billederne justeres i [3D-dybdejustering].

[84] FejlfindingProblemer med 3D-billede/3D-briller (kun 3D-modeller)3D-visningen kan ikke deaktiveres under afspilning af 3D-indhold (kun 3D-modeller).

 • Når der vises 3D-indhold med et 3D-signal, kan 3D-visningen ikke deaktiveres på tv'et. Deaktiver 3D-indstillingerne på den tilsluttede enhed (f.eks. en BD-afspiller).

[85] FejlfindingProblemer med 3D-billede/3D-briller (kun 3D-modeller)Meddelelsen [3D-signal registreret.] vises automatisk, når der registreres et 3D-signal (kun 3D-modeller).

 • Deaktiver indstillingen [3D-Signalangivelse]. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm] — [3D-indstillinger] — [3D-Signalangivelse] — [Fra].

[86] FejlfindingProblemer med 3D-billede/3D-briller (kun 3D-modeller)De aktive 3D-briller kan ikke tændes (kun 3D-modeller).

 • Udskift batteriet. (gælder kun model TDG-BT400A/BT500A).
  Tryk på aktiveringsknappen med spidsen af en pen eller lignende, tag batteriholderen ud, og udskift derefter batteriet med et nyt. Husk at lukke batteriholderen igen.

  (A) Side med minustegn (-) på model CR2025

[87] FejlfindingProblemer med 3D-billede/3D-briller (kun 3D-modeller)LED-indikatoren på de aktive 3D-briller blinker (kun 3D-modeller).

 • Lyser i 3 sekunder: Angiver, at brillerne bliver tændt.

 • Blinker hvert 2. sekund: Angiver, at der er tændt for brillerne.
 • Blinker 3 gange: Angiver, at brillerne er blevet slukket.
 • Blinker skiftevis grønt og gult: Angiver, at brillerne har startet registreringsprocessen.
 • Blinker 3 gange hvert 2. sekund: Angiver, at batteriet er ved at være opbrugt. Udskift batteriet.

[88] FejlfindingProblemer med tilsluttede enhederIntet billede fra den tilsluttede enhed.

 • Tænd den tilsluttede enhed.
 • Kontroller kabelforbindelsen mellem enheden og tv'et.
 • IR-fjernbetjening: Tryk på knappen for at få vist en liste over input, og vælg derefter det ønskede input.
  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på knappen HOME, og vælg derefter det ønskede input.
 • Isæt USB-enheden korrekt.
 • Sørg for, at USB-enheden er formateret korrekt.
 • Betjening garanteres ikke for alle USB-enheder. Betjeningen kan variere, afhængigt af USB-enhedens funktioner eller de videofiler, der afspilles.

[89] FejlfindingProblemer med tilsluttede enhederDer kan ikke vælges en tilsluttet enhed i menuen Home.

 • Kontroller kabelforbindelsen.

[90] FejlfindingProblemer med tilsluttede enhederNogle programmer på digitalkilder vises med tab af detaljer.

 • Der vises muligvis færre detaljer end normalt eller synlige billedfejl (små blokke, prikker eller pixelering) på skærmen på grund af den digitale komprimering af kildeindholdet – komprimeringen bruges i forbindelse med bestemte digitale udsendelser og DVD'er. Graden af synlige billedfejl afhænger af tv'ets klarhed og opløsning.

[91] FejlfindingProblemer med tilsluttede enhederDet kan tage tid at få vist billeder eller mapper.

 • Afhængigt af billedets mål, filstørrelse og antallet af filer i mappen kan det tage tid at få vist billeder eller mapper.
 • Hver gang, der sluttes en USB-enhed til tv'et, kan der gå nogle minutter, før der vises billeder.

[92] FejlfindingProblemer med tilsluttede enhederDen tilsluttede BRAVIA Sync HDMI-enhed findes ikke.

 • Kontroller, om din enhed er BRAVIA Sync-kompatibel.
 • Kontroller, at du har konfigureret [Kontrol til HDMI] på din BRAVIA Sync-kompatible enhed, og kontroller, at [BRAVIA Sync-styring] er konfigureret på tv'et.

[93] FejlfindingProblemer med tilsluttede enhederDer kan ikke betjenes en anden AV-receiver.

 • Der kan kun bruges én BRAVIA Sync-kompatibel AV-receiver ad gangen.

[94] FejlfindingProblemer med tilsluttede enhederDer vises intet billede, og/eller der høres ingen lyd på tv'et fra MHL-enheden. (kun MHL-modeller)

 • Fjern og isæt MHL-kablet. Eller sluk for MHL-enheden, tænd den igen, og deaktiver skærmlåsen på enheden.

[95] FejlfindingProblemer med tilsluttede enhederEn ekstern enhed (f.eks. en set-top-boks eller AV-receiver) kan ikke betjenes via IR Blaster (gælder kun IR Blaster-kompatible modeller).

 • Kontroller, at din IR Blaster er konfigureret korrekt, og at IR-senderen er placeret i nærheden af den eksterne enheds IR-modtager.
 • Kontroller, at tv'et understøtter den eksterne enhed.
 • Hvis du trykker på en knap på fjernbetjeningen og holder knappen nede, sendes handlingen muligvis ikke. Tryk i stedet flere gange på knappen.
 • Ikke alle eksterne enheder reagerer på alle knapper i menuen "Actionmenu".
 • Din IR Blaster er muligvis ikke konfigureret korrekt. Hvis du vil konfigurere din IR Blaster, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Eksterne indgange] — [Opsætning af IR Blaster].

[96] FejlfindingProblemer med USB HDD-optagelseUSB HDD-enheden kan ikke bruges (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse).

 • Kontroller, at USB HDD-enheden er:
  • tilsluttet korrekt.
  • tændt.
  • registreret på tv'et.
 • Tilslutning af USB HDD-enheden via en USB-hub understøttes ikke.
 • Udfør [Kontrol af HDD-ydelse] for at kontrollere, at specifikationerne for USB HDD'en er i overensstemmelse med kravene.

[97] FejlfindingProblemer med USB HDD-optagelseDer kan ikke optages/optagelsen mislykkedes (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse).

 • Kontroller den resterende plads på harddisken. Hvis der kun er lidt plads tilbage, skal du slette unødvendigt indhold.
 • Følgende programmer kan ikke optages.
  • Kopibeskyttede programmer
  • Analoge programmer
  • Programmer fra eksterne indgange (herunder programmer fra en tilsluttet set-top-boks)
  • Bredbåndsvideoer
 • Der kan muligvis ikke udføres timeroptagelse, hvis sendetiden for programmet ændres.

[98] FejlfindingProblemer med USB HDD-optagelseOptaget indhold forsvinder (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse).

 • Der kan ikke optages, hvis netledningen eller tilslutningskablet fjernes under en optagelse. Du må ikke fjerne et kabel under en optagelse. Ellers kan du miste det indhold, der optages eller alt optaget indhold.

[99] FejlfindingProblemer med USB HDD-optagelseUSB HDD-enheden er i brug, selvom den ikke er tændt (kun modeller med mulighed for USB HDD-optagelse).

 • Det kan ske, at den tilsluttede USB HDD kører, eller enhedens LED-indikator aktiveres, når tv'et modtager EPG-data i standby.

[100] FejlfindingProblemer med netværk/appKvaliteten af videostreamingen kan være dårlig, når der bruges trådløst LAN.

 • Kvaliteten på den trådløse netværksforbindelse varierer, afhængigt af afstanden eller forhindringer (f.eks. væg) mellem tv'et og den trådløse router (adgangspunktet), forstyrrelser fra omgivelserne og kvaliteten på den trådløse router (adgangspunktet). Hvis forbindelsen er dårlig, skal du oprette en kabelbaseret forbindelse til internettet eller oprette forbindelse via 5 GHz-båndet.
 • 5 GHz-båndet understøttes muligvis ikke, afhængigt af område/land. Hvis 5 GHz-båndet ikke understøttes, kan tv'et kun oprette forbindelse til en trådløs router (adgangspunktet) via et 2,4 GHz-bånd.

[101] FejlfindingProblemer med netværk/appForbindelsen til det trådløse LAN falder ud, eller radiomodtageforholdene er dårligt.

 • Kontroller placeringen af tv'et og den trådløse router (adgangspunktet). Signalforholdene kan være påvirket af følgende:
  • Der er placeret andre trådløse enheder, mikrobølger, lysstofrør osv. i nærheden.
  • Der er gulve eller vægge mellem den trådløse router (adgangspunktet) og tv'et.

  Hvis problemet fortsætter, selvom du har kontrolleret ovenstående, kan du prøve at oprette en kabelbaseret LAN-forbindelse.

[102] FejlfindingProblemer med netværk/appDårligt billede i internetvideoer.

 • Kvaliteten afhænger både af den oprindelige video, der kommer fra videoudbyderen, og af båndbredden på din forbindelse.

[103] FejlfindingProblemer med netværk/appNogle internetvideoer vises med tab af detaljer.

 • Videokvaliteten og billedformatet afhænger både af bredbåndshastigheden og kvaliteten af den video, der leveres af indholdsudbyderen.

[104] FejlfindingProblemer med netværk/appGod billedkvalitet, men ingen lyd i internetvideoindhold.

 • Kvaliteten afhænger både af det oprindelige indhold, der kommer fra videoudbyderen, og af båndbredden på din forbindelse.
 • På grund af internetvideoernes funktioner er det ikke sikkert, at videoerne indeholder lyd.

[105] FejlfindingProblemer med netværk/appDer er ikke adgang til apps.

 • Kontroller, at LAN-kablet eller netledningen er sat korrekt i routeren/modemmet*.

  * Routeren/modemmet skal konfigureres på forhånd for at kunne oprette forbindelse til internettet. Kontakt din internetserviceudbyder for at få flere oplysninger om indstillingerne for routeren/modemmet.

 • Prøv at få adgang til appsene senere. Det kan være, at app-udbyderens server er ude af drift.

[106] FejlfindingProblemer med netværk/appTv'et kan ikke oprette forbindelse til internettet med IPv6.

 • IPv6 er muligvis ikke tilgængelig, og i sådanne situationer skal IPv6 deaktiveres.

[107] FejlfindingProblemer med hjemmenetværkTv'et kan ikke sluttes til en server.

 • Kontroller LAN-kablet eller den trådløse forbindelse til din server og dit tv.
 • Kontroller, om dit netværk er konfigureret korrekt på tv'et.

[108] FejlfindingProblemer med hjemmenetværkEn meddelelse viser, at tv'et ikke kan oprette forbindelse til dit netværk.

 • Kontroller de aktuelle netværksindstillinger. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk] — [Avancerede indstillinger] — [Netværksstatus]. Kontroller dine netværksforbindelser og/eller serverens betjeningsvejledning for at få oplysninger om tilslutning, eller kontakt den person, som har konfigureret netværket (netværksadministrator).
 • Konfigurer netværksindstillingerne igen ved at trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Netværk] — [Netværksopsætning].
 • Hvis LAN-kablet er sluttet til en aktiv server, og tv'et har fået en IP-adresse, skal du kontrollere serverens tilslutninger og konfigurationer. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk] — [Avancerede indstillinger] — [Netværksstatus].

[109] FejlfindingProblemer med hjemmenetværkDer er ikke adgang til serveren.

 • Kontroller LAN-kablet/den trådløse forbindelse eller din server. Tv'et kan have mistet forbindelsen til serveren.
 • Udfør en [Serverdiagnosticering] for at kontrollere, om din medieserver kommunikerer korrekt med tv'et. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk] — [Hjemmenetværksopsætning] — [Serverdiagnosticering].

[110] FejlfindingProblemer med hjemmenetværkDet er ikke sikkert, at du får vist alle mediefiler på USB-enheden eller serveren.

 • Filer, som ikke understøttes, vises muligvis ikke.
 • Det er ikke sikkert, at du kan få vist alle mapper/filer – det afhænger af systemstatussen.

[111] FejlfindingProblemer med hjemmenetværkTv'et kan ikke registreres af en Wi-Fi Direct-enhed.

 • Indstil [Wi‑Fi Direct] til [Til]. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Til].
 • Hvis tv'et ikke registreres, selvom du har indstillet [Wi‑Fi Direct] til [Til], skal du indstille [Indstilling for frekvensbånd] til [Auto (2.4GHz bånd)]. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Netværk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avancerede indstillinger] — [Indstilling for frekvensbånd] — [Auto (2.4GHz bånd)].

[112] FejlfindingProblemer med Bluetooth-udstyrHandlinger afbrydes, eller enheden fungerer ikke.

 • Kontroller, om enheden er tændt.
 • Udskift enhedens batterier.
 • Registrer enheden igen.
 • Bluetooth-udstyr gør brug af et 2,4 GHz-bånd, og derfor kan kommunikationshastigheden forringes eller forbindelsen kan falde ud i forbindelse med interferens fra trådløst LAN.
  Hvis der findes elektrisk husholdningsudstyr i nærheden (f.eks. mikroovn eller smartphones), er der større risiko for radiobølgeinterferens.
 • Tv'et eller enheden kan muligvis ikke bruges, hvis enhederne er placeret på en metalreol, da dette kan medføre interferens i den trådløse kommunikation.
 • Du kan finde flere oplysninger om brugbare kommunikationsafstande mellem tv'et og andet udstyr i de betjeningsvejledninger, der fulgte med udstyret.
 • Når der er oprettet forbindelse mellem flere Bluetooth-enheder og tv'et, kan det forringe kvaliteten af Bluetooth-kommunikationen.

[113] FejlfindingProblemer med skærmspejlingHvilken type enhed kan tilsluttes med funktionen Skærmspejling?

 • Wi‑Fi‑kompatible enheder, som f.eks. smartphones og tablet-pc'er, der understøtter Miracast, kan bruges til skærmspejling på dit BRAVIA-TV. Se i vejledningen til din Wi‑Fi‑enhed for at finde ud af, om den understøtter Miracast. BRAVIA-TV lever op til Miracast-specifikationen, men en succesfuld forbindelse kan ikke garanteres til alle enheder.

[114] FejlfindingProblemer med skærmspejlingTv'et kan ikke oprette forbindelse til en Miracast-enhed.

 • Hvis tilslutningen til en Miracast-enhed (f.eks. en notebook) mislykkes, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Skærmspejling] for at få vist standbyskærmen for funktionen Skærmspejling – du skal derefter forsøge at oprette forbindelse igen.

[115] FejlfindingProblemer med skærmspejlingAfbrydelser af video og lyd.

 • Enheder, som sender radiobølger, f.eks. trådløse LAN-enheder eller mikrobølgeovne, kan påvirke funktionen Skærmspejling, når der bruges trådløst LAN. Placer tv'et eller Sony Skærmspejling-kompatible enheder (f.eks. nogle af Xperia-modellerne) på afstand af sådanne enheder, eller sluk dem, hvis det er muligt.
 • Kommunikationshastigheden kan ændres, afhængigt af afstanden eller genstande mellem enheder, enhedskonfiguration, radiobølgebetingelser, overbelastning af linjen eller hvilken enhed du bruger. Kommunikationen kan blive afbrudt af interferens fra radiobølger.

[116] FejlfindingProblemer med skærmspejlingIkke alt betalingsindhold kan afspilles.

 • Kildeenheden skal overholde standarderne HDCP 2.0/2.1/2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection).
  Ikke alt betalingsindhold kan afspilles via en kildeenhed, der ikke overholder standarderne HDCP 2.0/2.1/2.2.

[117] FejlfindingProblemer med skærmspejlingSkærmspejling fungerer ikke. Tv'et kan ikke registreres af en Skærmspejling-kompatibel enhed.

 • Hvis du bruger Skærmspejling med en anden enhed, skal du først deaktivere Skærmspejling og derefter prøve igen.
 • Hvis enheden ikke understøtter 5 GHz, og du har indstillet [Indstilling for frekvensbånd] til [Auto (5GHz bånd)], skal du forsøge at ændre den til [Auto].
 • Tryk på knappen HOME, vælg derefter [Skærmspejling] for at åbne standbyskærmen for Skærmspejling, og prøv igen.

[118] FejlfindingSymptomer ved spejling med et tryk (NFC-modeller)Spejling med et tryk fungerer ikke. Destinationsenheden genkendes ikke. (kun NFC-modeller)

 • Sørg for, at funktionen NFC er aktiveret for den enhed, der er kompatibel med Spejling med et tryk.
 • Hvis der skal oprettes forbindelse til Xperia, som er kompatibel med Spejling med et tryk, kan tv'et ikke oprette forbindelse til Xperia, når skærmen er låst. Lås skærmlåsen op, og tryk derefter på skærmen.
 • Bestem placeringen af NFC-registreringsområdet på den enhed, der er kompatibel med Spejling med et tryk, og tryk derefter igen. Yderligere oplysninger om placeringen af NFC-registreringsområdet findes i betjeningsvejledningen til den kompatible enhed.
 • Placer den kompatible enhed på afstand af touchpad-fjernbetjeningen, og prøv derefter igen.
 • Hvis du bruger Skærmspejling med en anden enhed, skal du først deaktivere Skærmspejling og derefter prøve igen.
 • Hvis enheden ikke understøtter 5 GHz, og du har indstillet [Indstilling for frekvensbånd] til [Auto (5GHz bånd)], skal du forsøge at ændre den til [Auto].
 • Tryk på knappen HOME, og vælg [Skærmspejling] for at åbne standbyskærmen for Skærmspejling, og prøv derefter igen.
 • Kontroller, om enheden understøtter Spejling med et tryk. Selvom du rører en ikke-understøttet enhed, kan det ske, at tv'et reagerer, men Skærmspejling startes ikke.
 • Det er nødvendigt at udføre parring af touchpad-fjernbetjeningen og tv'et før brug.
 • Aktiver indstillingen NFC for den kompatible enhed.

[119] FejlfindingProblemer med "Video & TV SideView"Tv'et kan ikke tændes og betjenes med programmet "Video & TV SideView", når [Fjernstart] er indstillet til [Til].

 • Når enheder, der forårsager radiobølgeinterferens (mikrobølgeovne, trådløse telefoner osv.), placeres i nærheden, fungerer funktionen "Video & TV SideView" muligvis ikke. I dette tilfælde skal sådanne enheder placeres på afstand af den trådløse router (adgangspunktet) eller tv'et, eller de skal slukkes.
 • Funktionen "Video & TV SideView" fungerer muligvis ikke i følgende tilfælde. Tænd tv'et, og tilslut igen den trådløse router (adgangspunktet).
  • Tænd/sluk for strømmen til den trådløse router (adgangspunktet), mens tv'et er i standby.
  • Nulstil den trådløse router (adgangspunktet), mens tv'et er i standby.
  • Skift kanal på den trådløse router (adgangspunktet), mens tv'et er i standby.
 • Funktionen "Video & TV SideView" kan muligvis ikke bruges med trådløse routere (adgangspunkter) til professionelt brug, der kræver jævnlig genoprettelse af forbindelsen.
 • Funktionen "Video & TV SideView" kan muligvis ikke bruges, afhængigt af indstillingerne for den trådløse router (adgangspunktet) (f.eks. flere SSID'er og strømsparetilstand).
 • Hvis du bruger Wi-Fi Direct til at oprette forbindelse mellem programmet "Video & TV SideView" og tv'et, kan tv'et muligvis ikke tændes fra standby, afhængigt af din smartphone/tablet.
 • Tv'et skal være tændt eller i standby. Du må ikke slukke tv'et ved at trække netledningen ud.
 • Kontroller, at følgende er blevet konfigureret for dit tv.

  Når den trådløse router (adgangspunktet) og tv'et er tilsluttet med trådløst LAN:

  • Der bruges et tv med indbygget trådløst LAN.
  • [Indbygget Wi‑Fi] under [Avancerede indstillinger] er indstillet til [Til]
  • [Fjernstart] under [Netværk] er indstillet til [Til]
  • Tv'et er sluttet til den trådløse router (adgangspunktet)

  Når den trådløse router (adgangspunktet) og tv'et er tilsluttet med kabelbaseret LAN

  • [Fjernstart] under [Netværk] er indstillet til [Til]

[120] FejlfindingProblemer med "Video & TV SideView"Tv'et vises ikke på skærmen "Video & TV SideView". Tv'et kan ikke registreres af appen "Video & TV SideView".

 • Sørg for, at tv'et er tændt.
 • Sørg for, at tv'et og din smartphone/tablet er tilsluttet samme hjemmenetværk

  (når der oprettes forbindelse via Wi-Fi Direct, er en hjemmenetværksforbindelse ikke nødvendig).

 • Du har muligvis nået det maksimale antal enheder, der kan registreres. Slet unødvendige registreringer fra [Eksterne enheder], før du registrerer endnu en smartphone/tablet.
 • Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:

  http://info.tvsideview.sony.net/faq/

Sådan bruges fjernbetjeningen

Du kan bruge en IR (infrarød) fjernbetjening til at betjene tv'et. På modeller, som er kompatible med touchpad-fjernbetjeninger, kan du bruge en touchpad-fjernbetjening til at betjene tv'et. Du kan kontrollere, om dit tv er kompatibelt med touchpad-fjernbetjeninger, ved at se i en trykt vejledning, som leveres sammen med dette tv.

Bruge IR-fjernbetjeningen

Betjen de mange funktioner på dette tv ved hjælp af knapperne ///og.

 1. Flyt markeringen til et element med knapperne///.

 2. Tryk på knappenfor at vælge elementet.

Sådan skiftes til forrige skærm

Tryk på knappen BACK.

Sådan betjenes tv'et med Stemmesøgning (kun fjernbetjeninger med knappen )

På fjernbetjeninger med knappen skal du trykke på knappen og tale ind i fjernbetjeningens indbyggede mikrofon.

Bemærk!

 • Brug af funktionen Stemmesøgning kræver en internetforbindelse.

Hvis din stemme ikke bliver genkendt

skal du at aktivere knappen på fjernbetjeningen med knappen eller registrere fjernbetjeningen med knappen til dit tv. For at bekræfte disse indstillinger skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — Indstillinger for fjernbetjening.


Bruge touchpad-fjernbetjeningen

Om tv'et leveres med en touchpad-fjernbetjening afhænger af model/område/land.

Den grundlæggende betjening af tv'ets funktioner og indstillinger kan udføres med fingeren og ved at trykke på touchpad'en.

Du skal muligvis udføre parring mellem touchpad-fjernbetjeningen og tv'et før brug. Tryk på knappen HOME på IR-fjernbetjeningen, vælg [Indstillinger] — [Touchpad-fjernbetjeningsindstillinger] — [Par touchpad-fjernbetjening], og følg derefter vejledningen på skærmen for at parre din touchpad-fjernbetjening.

 1. Lad fingeren glide hen af touchpad'en for at flytte markeringen til et element.

 2. Tryk på touchpad'en, indtil den klikker og vælger elementet.

Sådan flyttes markeringen hurtigt på skærmen

Kør fingeren hen ad touchpad'en, indtil markeringen bevæger sig hurtigt, og hold fingeren på touchpad'en.

Sådan skiftes til forrige skærm

Tryk på knappen BACK.

Sådan konfigureres indstillingerne for touchpad-fjernbetjening

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Touchpad-fjernbetjeningsindstillinger] — den ønskede indstilling.

Sådan startes vejledningen i brug af din touchpad-fjernbetjening

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Touchpad-fjernbetjeningsindstillinger] — [Start introduktion/vejledning].


Sådan ruller du lodret eller vandret på den forudinstallerede browserskærm

Kør fingeren op/ned eller til venstre/højre i følgende områder.

Sådan bruges en Hjælpevejledning

Der findes to versioner af tv'ets Hjælpevejledning: Hjælpevejledning (integreret) og Hjælpevejledning (online). Hjælpevejledning (integreret) indeholder grundlæggende oplysninger og vejledninger til brug af tv'et. Hvis dit tv er sluttet til internettet, kan du åbne en Hjælpevejledning (online), der indeholder omfattende og opdaterede oplysninger om tv- og netværkstjenester.

Du kan også åbne din Hjælpevejledning (online) via en pc eller mobilenhed.

 1. Slut tv'et til internettet.
 2. Vælg[Skift til Online] (A) øverst til højre på skærmen for at skifte til din Hjælpevejledning (online).

Hvis internetforbindelsen er for langsom eller ustabil og derfor giver en uensartet visning af din Hjælpevejledning (online), skal du gentage trin 2 ved at vælge[Skift til indtegreret].

Sådan åbnes en Hjælpevejledning (online) på pc eller mobilenhed

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

Bemærk!

 • Billeder og tegninger i din Hjælpevejledning kan afvige fra det, der vises i tv-udgaven.
 • Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Tip!

 • Du kan også åbne din Hjælpevejledning (online) med "Video & TV SideView".
 • Hvis du vil kontrollere, om dit tv er udstyret med en af de funktioner, der beskrives i din Hjælpevejledning, skal du kigge i en trykt vejledning eller i et katalog.
 • Denne Hjælpevejledning er skrevet for alle områder/lande, og nogle af beskrivelserne i din Hjælpevejledning gælder ikke for alle områder/lande.
 • Du kan finde flere oplysninger om dele og knapper for dit tv og fjernbetjeningen i den trykte vejledning, der fulgte med tv'et.

Skærmen med menuen Home

Menuen Home giver adgang til en søgefunktion, anbefalinger af indhold og adgang til apps og indstillinger. Tilgængelige elementer varierer, afhængigt af konfigurationen for området/landet og situationen.

Bruge søgefunktion

Du kan søge efter forskelligt indhold. Du kan indtaste et søgeord med skærmtastaturet, eller du kan indtale det.

 1. Tryk på knappen HOME.
 2. Vælg et søgefelt.
 3. Indtast et søgeord med skærmtastaturet, eller tal i mikrofonen.

Vælge indhold, en app eller konfigurer et element

 1. Tryk på knappen HOME.
 2. Vælg det ønskede element i den ønskede kategori.

Liste over kategorier

 • Anbefalinger
  Denne kategori viser indhold på baggrund af din historik.
 • [Featured Apps], [Apps] og [Spil]

  Disse kategorier giver adgang til apps (f.eks. Video, Album, Musik, Fotodeling Plus og Skærmspejling) og spil.

 • [Indgange]
  Denne kategori gør det muligt at vælge indgangskilden fra listen over tilsluttede enheder og stik, f.eks. HDMI.
 • [Indstillinger]
  Denne kategori omfatter [Indstillinger], [Netværksindstillinger], [Timere] og [Hjælp].

Tip!

 • Når tv'et sluttes til internettet bliver flere funktioner tilgængelige, f.eks. netværkstjenester.

Bruge knappen DISCOVER

Du kan bruge knappen DISCOVER til at søge efter indehold (f.eks. tv-programmer, internetindhold osv.). Funktionen for knappen DISCOVER varierer, afhængigt af model/område/land.

 1. Tryk på knappen DISCOVER.
 2. Flyt markeringen op eller ned for at vælge den ønskede kategori.
 3. Flyt markeringen til højre eller venstre for at vælge det ønskede element.
 4. IR-fjernbetjening: Tryk på knappenfor at vælge/starte et element.

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på touchpad'en for at vælge/starte et element.

Sådan ændres indstillingerne for denne funktion

 1. Tryk på knappen DISCOVER.
 2. Flyt markøren ned til kategorien [Indstillinger].
 3. Vælg det ønskede element for at ændre indstillingerne.

Tip!

 • Når du bruger touchpad-fjernbetjeningen, kan du også bruge denne funktion ved at køre fingeren opad fra bunden af touchpad'en (uden at trykke på touchpad'en).

Bruge "Actionmenu"

Hvis du trykker på knappen ACTION MENU vises en menu, der giver hurtig adgang til de funktioner, som er tilgængelige for den aktuelt viste skærm, f.eks. billedjustering, lydjustering, volumenjustering for den tilsluttede enhed (f.eks. hovedtelefoner) og skift mellem skærm/lyd. Elementerne i menuen varierer, afhængigt af den valgte skærm.

 1. Tryk på knappen ACTION MENU.
 2. Flyt markeringen til højre eller venstre for at vælge den ønskede kategori.
 3. Flyt markeringen op eller ned for at vælge det ønskede element.
 4. IR-fjernbetjening: Tryk på knappen for at vælge/starte et element.

  Touchpad-fjernbetjening: Tryk på touchpad'en for at vælge/starte et element.

Tip!

 • Når du bruger touchpad-fjernbetjeningen, kan du også bruge åbne "Actionmenu" ved at køre fingeren opad fra bunden af touchpad'en (uden at trykke på touchpad'en).