Τηλεόραση

Απόλαυση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Παρακολούθηση σε 3D (μόνο μοντέλα 3D)

Χρήση της υπηρεσίας SNS για απόλαυση προγραμμάτων με φίλους

Εγγραφή προγραμμάτων

Εγγραφή σε συσκευή USB HDD (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)

Αναπαραγωγή του ήχου τηλεόρασης μέσω άλλων συσκευών

Σύνδεση ηχοσυστήματος

Σύνδεση του Ασύρματου Subwoofer (προαιρετικά)

Χρήση της λειτουργίας BRAVIA Sync για χειρισμό μιας άλλης συσκευής

Παρακολούθηση/ακρόαση συνδεδεμένων συσκευών

Προβολή εικόνας σε ανάλυση 4K/HDR από συμβατές συσκευές (μόνο μοντέλα 4K)

Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής BD/DVD

Σύνδεση υπολογιστή/ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής/βιντεοκάμερας

Σύνδεση συσκευής USB

Χρήση της λειτουργίας BRAVIA Sync για χειρισμό μιας άλλης συσκευής

Σύνδεση ενός IR Blaster (μόνο μοντέλα συμβατά με IR Blaster)

Χρήση με smartphone/tablet

Εμφάνιση της οθόνης ενός smartphone/tablet στην τηλεόραση

Κοινή χρήση φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε smartphone/tablet

Χρήση ενός smartphone/tablet για το χειρισμό της τηλεόρασης

Σύνδεση σε δίκτυο

Σύνδεση ενσύρματου LAN

Σύνδεση ασύρματου LAN

Σύνδεση Wi-Fi Direct

Ρυθμίσεις IPv6

Χρήση οικιακού δικτύου

Χρήση οικιακού δικτύου

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση των παραμέτρων που σχετίζονται με τις βασικές λειτουργίες της τηλεόρασης

Ρύθμιση των παραμέτρων που σχετίζονται με τη σύνδεση δικτύου και τις περιφερειακές συσκευές

Ρύθμιση των παραμέτρων που σχετίζονται με τις προτιμήσεις συστήματος

Ρύθμιση των παραμέτρων που σχετίζονται με προσωπικές πληροφορίες, όπως η ασφάλεια

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτοδιάγνωση

Προβλήματα τροφοδοσίας

Προβλήματα εικόνας/οθόνης

Προβλήματα λήψης εκπομπής

Προβλήματα ήχου

Προβλήματα τηλεχειριστηρίου

Προβλήματα τηλεχειριστηρίου Touchpad

Προβλήματα φωτογραφιών/γυαλιών 3D (μόνο μοντέλα 3D)

Προβλήματα συνδεδεμένων συσκευών

Προβλήματα εγγραφής USB HDD

Προβλήματα δικτύου/εφαρμογών

Προβλήματα οικιακού δικτύου

Προβλήματα συσκευών Bluetooth

Προβλήματα Κατοπτρισμού οθόνης

Προβλήματα Κατοπτρισμού με ένα άγγιγμα (μόνο μοντέλα NFC)

Προβλήματα "Video & TV SideView"

[1] Απόλαυση τηλεοπτικών προγραμμάτωνΠαρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτωνΧρήση του οδηγού προγράμματος

Μπορείτε να βρίσκετε γρήγορα τα αγαπημένα σας προγράμματα.

 1. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το κουμπί GUIDE, για να εμφανίσετε τον ψηφιακό οδηγό προγράμματος.

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το κουμπί DISCOVER και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον οδηγό προγράμματος στην κατηγορία εκπομπής.
 2. Επιλέξτε το πρόγραμμα προς παρακολούθηση.
  Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του προγράμματος.
 3. Επιλέξτε [Εμφάνιση] για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα.

Για να χρησιμοποιήσετε προαιρετικές λειτουργίες

 1. Πιέστε το κουμπί ACTION MENU ενώ εμφανίζεται ο οδηγός προγράμματος. Στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο.

[2] Απόλαυση τηλεοπτικών προγραμμάτωνΠαρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτωνΛήψη μετάδοσης δεδομένων

Για να εμφανίσετε πληροφορίες κειμένου

Μπορείτε να προβάλετε μια πληθώρα πληροφοριών κειμένου και γραφικών που βασίζονται σε κείμενο, όπως εθνικές ειδήσεις, πληροφορίες για τον καιρό και τηλεοπτικά προγράμματα. Μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν ανάμεσα σε πολλές σελίδες πληκτρολογώντας έναν αριθμό.

 1. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το κουμπί, για να εμφανίσετε πληροφορίες κειμένου.

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτεΚείμενο.

Πληροφορίες για την Υπηρεσία πληροφοριών ψηφιακού κειμένου

Η υπηρεσία ψηφιακού κειμένου παρέχει πλούσιο γραφικό περιεχόμενο με ομαλά γραφικά και εικόνες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες δυνατότητες, όπως π.χ. συνδέσεις σελίδων και μια εύχρηστη μέθοδο περιήγησης. Η υπηρεσία υποστηρίζεται από πληθώρα ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. (Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.)

Πληροφορίες για την Ψηφιακή υπηρεσία αλληλεπιδραστικής εφαρμογής

Η υπηρεσία αλληλεπιδραστικής εφαρμογής παρέχει ψηφιακό κείμενο και γραφικά υψηλής ποιότητας, σε συνδυασμό με προηγμένες επιλογές. Η υπηρεσία υποστηρίζεται από ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. (Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.)

Σημείωση

 • Η αλληλεπιδραστική υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο αν παρέχεται από τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό.
 • Οι διαθέσιμες λειτουργίες και το περιεχόμενο οθόνης διαφέρουν ανάλογα με τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό.
 • Εάν έχετε επιλέξει υποτίτλους και ξεκινήσετε μια εφαρμογή ψηφιακού κειμένου μέσω του κουμπιού, η εμφάνιση των υποτίτλων μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να διακοπεί. Όταν κλείσετε την εφαρμογή ψηφιακού κειμένου, η εμφάνιση των υποτίτλων θα συνεχιστεί αυτόματα.

Για να παρακολουθήσετε μια υπηρεσία NVOD/MF

Τα NVOD (Near Video On Demand) και MF (Multi Feed) είναι πρότυπα για την ταυτόχρονη μετάδοση πολλών προγραμμάτων σε ένα κανάλι.

Το NVOD παρέχει πολλαπλά αντίγραφα του προγράμματος σε κλιμακωτό χρονοδιάγραμμα και το MF σάς επιτρέπει να επιλέγετε το επιθυμητό πρόγραμμα μεταξύ πολλών προγραμμάτων σε ένα κανάλι.

 1. Ενώ παρακολουθείτε μια υπηρεσία NVOD/MF, πιέστε το κουμπί ACTION MENU.
 2. Επιλέξτε [Επιπλέον υπηρεσίες] — το επιθυμητό πρόγραμμα.

Σημείωση

 • Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη όταν ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός παρέχει μια υπηρεσία NVOD/MF.

[3] Απόλαυση τηλεοπτικών προγραμμάτωνΠαρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτωνΠληροφορίες για τα εικονίδια του ενημερωτικού πλαισίου

Κατά την αλλαγή καναλιού εμφανίζεται για λίγο ένα ενημερωτικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω εικονίδια.

: Υπηρεσία δεδομένων (εφαρμογή μετάδοσης)

: Ραδιοφωνική υπηρεσία

: Κωδικοποιημένη/Συνδρομητική υπηρεσία

: Διατίθεται ήχος σε πολλές γλώσσες

: Διατίθενται υπότιτλοι

: Διατίθενται υπότιτλοι ή/και ήχος για άτομα με προβλήματα ακοής

: Ελάχιστη συνιστώμενη ηλικία για το τρέχον πρόγραμμα (από 3 έως 18 ετών)

: Κλείδωμα για παιδιά

: Κλείδωμα ψηφιακού προγράμματος

: Διατίθεται ήχος για άτομα με προβλήματα όρασης

: Διατίθεται ήχος εκφωνημένων υποτίτλων

: Διατίθεται πολυκαναλικός ήχος

[4] Απόλαυση τηλεοπτικών προγραμμάτωνΠαρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτωνΠαρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων με χρήση του YouView (μόνο μοντέλα του Ηνωμένου Βασιλείου)

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το YouView

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Ρύθμιση YouView].
 2. Επιλέξτε [Ενεργό] ή [Απενεργοποίηση] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ναι].
 3. Ακολουθήστε τη διαδικασία ρύθμισης.

Για να χρησιμοποιήσετε το YouView Guide

Χρησιμοποιήστε το YouView Guide για να δείτε τι προβάλλεται τη δεδομένη στιγμή, τι πρόκειται να προβληθεί την επόμενη εβδομάδα, καθώς και για να βρείτε προγράμματα που μπορεί να χάσατε τις προηγούμενες επτά ημέρες.

 1. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το κουμπί GUIDE, για να εμφανίσετε τον οδηγό προγράμματος.

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το κουμπί DISCOVER και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον οδηγό προγράμματος στην κατηγορία εκπομπής.
 2. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε τα κουμπιά/για να επιλέξετε το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί.

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Σύρετε προς τα αριστερά ή τα δεξιά κατά μήκος του touchpad για να επιλέξετε το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πιέστε το touchpad.
  Τα διαθέσιμα προγράμματα σημειώνονται με ένα εικονίδιο αναπαραγωγής.

Υπόδειξη

 • Πιέστε το κουμπί TV στο Τηλεχειριστήριο IR ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση ζωντανά, για να εμφανίσετε το Mini Guide και να δείτε τι παίζεται στην τηλεόραση τη δεδομένη στιγμή και τι πρόκειται να ακολουθήσει. (Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν έχει συνδεθεί αποκωδικοποιητής στην τηλεόραση με χρήση IR blaster.)

Για να ελέγξετε τις πληροφορίες προγράμματος (Information Panel)

Από το Information Panel μπορείτε να βρίσκετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, το χαρακτηρισμό του, καθώς και αν είναι διαθέσιμο σε HD. Επίσης, μπορείτε να βλέπετε περισσότερα επεισόδια από την ίδια σειρά όταν είναι διαθέσιμη κατ' απαίτηση.

 1. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το κουμπί .

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Πληροφορίες].

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία On Demand, Discover και YouView Search (YouView Menu)

 1. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το μπλε κουμπί στο YouView Guide ή το Mini Guide για να εμφανιστεί το YouView Menu.

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε το μπλε κουμπί στο YouView Guide ή το Mini Guide για να εμφανιστεί το YouView Menu.
 2. Βρείτε το πρόγραμμα που θέλετε να παρακολουθήσετε χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες επιλογές.
  Players: Αποκτήστε πρόσβαση στο BBC iPlayer, το ITV Player, το All 4 και το Demand 5 από το YouView.
  Discover: Προβάλετε δημοφιλή προγράμματα ή προγράμματα που προστέθηκαν πρόσφατα με μια ματιά. Επίσης, μπορείτε να ανακαλύψετε νέα προγράμματα κατά είδος, π.χ. παιδικά προγράμματα, ταινίες κλπ.
  YouView Search: Βρείτε ένα συγκεκριμένο ζωντανό πρόγραμμα ή πρόγραμμα κατ' απαίτηση στο YouView.

Σημείωση

 • Τα ακόλουθα στοιχεία μενού δεν είναι διαθέσιμα όταν είναι ενεργοποιημένο το YouView:

  • Δορυφορικές μεταδόσεις
  • Αγαπημένα
  • Υπενθύμιση
  • Κλείδωμα ψηφιακού προγράμματος
  • Ψηφιακή ταξιν/ση προγραμμ
  • Προσαρμογή πλήκτρου TV
  • Πληροφορίες επίγειων προγραμμάτων από τη λειτουργία αναζήτησης της οθόνης Μενού Home (χρησιμοποιήστε εναλλακτικά το "YouView Search")
  • Εγγραφή προγραμμάτων
 • Τα ονόματα των υπηρεσιών υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

[5] Απόλαυση τηλεοπτικών προγραμμάτωνΠαρακολούθηση σε 3D (μόνο μοντέλα 3D)Πληροφορίες για τις τηλεοράσεις 3D και τα Γυαλιά 3D (μόνο μοντέλα 3D)

Διατίθενται δύο τύποι Γυαλιών 3D: Τα Παθητικά γυαλιά 3D και τα Ενεργά γυαλιά 3D. Ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο που παρέχεται με αυτήν την τηλεόραση, για να ελέγξετε ποιον τύπο Γυαλιών 3D υποστηρίζει.

Συνιστώμενη απόσταση θέασης για μια εικόνα 3D

Εάν η απόσταση θέασης δεν είναι κατάλληλη, ενδέχεται να εμφανίζεται μια διπλή εικόνα. Καθίστε σε απόσταση από την τηλεόραση τουλάχιστον 3 φορές μεγαλύτερη από το ύψος της οθόνης. Σας συνιστούμε να κάθεστε ευθεία μπροστά από την τηλεόραση.

Εμβέλεια επικοινωνίας τηλεόρασης και Ενεργών γυαλιών 3D

Η θέση θέασης θα πρέπει να βρίσκεται εντός της κατάλληλης εμβέλειας. Συμβουλευτείτε τα παρακάτω σχεδιαγράμματα. Η απόσταση λειτουργίας εξαρτάται από τα εμπόδια (άτομα, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κλπ.) ή/και τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.


Κάτοψη

(A) 120°

(B) 1-6 m


Πλευρική άποψη

(A) 45°

(B) 1-6 m

(C) 30°

Σημείωση

 • Η συνιστώμενη γωνία και απόσταση θέασης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη θέση της τηλεόρασης και τις συνθήκες του δωματίου.

Συντήρηση των γυαλιών σας

 • Σκουπίστε τα γυαλιά απαλά με ένα μαλακό πανί.
 • Επίμονοι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με ένα πανί ελαφρά εμποτισμένο με διάλυμα ήπιου σαπουνιού και ζεστού νερού.
 • Αν χρησιμοποιείτε χημικά προκατεργασμένα πανιά, τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στη συσκευασία.
 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά διαλυτικά, όπως αραιωτικό, οινόπνευμα ή βενζίνη, για τον καθαρισμό.

[6] Απόλαυση τηλεοπτικών προγραμμάτωνΠαρακολούθηση σε 3D (μόνο μοντέλα 3D)Προετοιμασία Γυαλιών 3D (μόνο μοντέλα 3D)

Διατίθενται δύο τύποι Γυαλιών 3D: Τα Παθητικά γυαλιά 3D και τα Ενεργά γυαλιά 3D. Ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο που παρέχεται με αυτήν την τηλεόραση, για να ελέγξετε ποιον τύπο Γυαλιών 3D υποστηρίζει. Κατόπιν, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προετοιμάσετε τα Γυαλιά 3D.

Για τα Παθητικά γυαλιά 3D

Αν παρέχονται Παθητικά γυαλιά 3D μαζί με την τηλεόρασή σας, χρησιμοποιήστε τα. Αν δεν παρέχονται γυαλιά, αγοράστε ένα ζευγάρι Παθητικών γυαλιών 3D, μοντέλο TDG-500P. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεόραση σε προβολή 3D απλώς φορώντας τα Παθητικά γυαλιά 3D.

Για τα Ενεργά γυαλιά 3D

Αν παρέχονται Ενεργά γυαλιά 3D μαζί με την τηλεόρασή σας, χρησιμοποιήστε τα. Αν δεν παρέχονται γυαλιά, αγοράστε ένα ζευγάρι Ενεργών γυαλιών 3D, μοντέλο TDG-BT500A. Προτού χρησιμοποιήσετε τα Ενεργά γυαλιά 3D για πρώτη φορά, πρέπει να τα καταχωρήσετε στην τηλεόρασή σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Αφαιρέστε το μονωτικό φύλλο της μπαταρίας.

 2. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, κρατήστε τα γυαλιά σε απόσταση 50 cm από την τηλεόραση.
 3. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί/την ενδεικτική λυχνία(Τροφοδοσία) στα γυαλιά για 2 δευτερόλεπτα.

  Τα Ενεργά γυαλιά 3D θα ενεργοποιηθούν και θα ξεκινήσει η καταχώρηση (το κουμπί/η ενδεικτική λυχνία(Τροφοδοσία) θα αναβοσβήνει με πράσινο και κίτρινο χρώμα). Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη της τηλεόρασης για 5 δευτερόλεπτα και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με πράσινο χρώμα για 3 δευτερόλεπτα.

  Αν η καταχώρηση αποτύχει, τα Ενεργά γυαλιά 3D θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

 4. Φορέστε τα Ενεργά Γυαλιά 3D.

Από την επόμενη φορά μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα Ενεργά γυαλιά 3D απλώς ενεργοποιώντας τα. Για να τα απενεργοποιήσετε, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί/την ενδεικτική λυχνία(Τροφοδοσία) στα γυαλιά για 2 δευτερόλεπτα. Για να τα ενεργοποιήσετε ξανά, πιέστε το κουμπί/την ενδεικτική λυχνία(Τροφοδοσία).

Υπόδειξη

 • Για να χρησιμοποιήσετε τα Ενεργά γυαλιά 3D με μια άλλη τηλεόραση, πρέπει να καταχωρήσετε τα γυαλιά στην τηλεόραση. Εκτελέστε την παραπάνω διαδικασία από το βήμα 2.

[7] Απόλαυση τηλεοπτικών προγραμμάτωνΠαρακολούθηση σε 3D (μόνο μοντέλα 3D)Παρακολούθηση σε 3D (μόνο μοντέλα 3D)

Μπορείτε να απολαύσετε έντονη ψυχαγωγία 3D, όπως στερεοσκοπικά παιχνίδια 3D και δίσκους Blu-ray 3D.

Για να παρακολουθήσετε περιεχόμενο σε προβολή 3D, συνδέστε μια συσκευή συμβατή με 3D απευθείας στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα εγκεκριμένο καλώδιο HIGH SPEED HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.

 1. Προετοιμάστε τα Γυαλιά 3D.
 2. Εμφανίστε το περιεχόμενο που θέλετε να προβάλετε σε 3D στην οθόνη της τηλεόρασης.
 3. Φορέστε τα Γυαλιά 3D.
  Τώρα θα πρέπει να μπορείτε να παρακολουθήσετε εικόνες 3D. Αν δεν επιτευχθεί εφέ 3D, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.
 4. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εμφάνιση] — [Ρυθμίσεις 3D].
 5. Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία στην [Προβολή 3D] που ταιριάζει με το εμφανιζόμενο περιεχόμενο.

  Ανάλογα με το σήμα εισόδου ή τη μορφή, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επιλογή της ρύθμισης [3D (Σε παράθεση)]/[3D (Κατάκ.παράθεση)].

Υπόδειξη

 • Εκτός από τη λειτουργία [Προβολή 3D], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές 3D στις [Ρυθμίσεις 3D]. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εμφάνιση] — [Ρυθμίσεις 3D].

Σημείωση

 • Το εφέ 3D ενδέχεται να εμφανίζεται λιγότερο έντονο αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή.
 • Αν το στοιχείο [Motionflow] στη λειτουργία [Εικόνα] έχει ρυθμιστεί σε άλλη επιλογή εκτός από την επιλογή [Όχι], η διαδικασία για την ελαχιστοποίηση του τρεμοπαίγματος της οθόνης ενδέχεται να επηρεάσει την ομαλή κίνηση της εικόνας. Σε αυτήν την περίπτωση, πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εικόνα] — [Motionflow] — [Όχι]. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με τη λειτουργία [Motionflow].)

[8] Απόλαυση τηλεοπτικών προγραμμάτωνΧρήση της υπηρεσίας SNS για απόλαυση προγραμμάτων με φίλουςΑπόλαυση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης

Μπορείτε να προβάλετε μηνύματα tweet στα οποία αναφέρεται το πρόγραμμα που παρακολουθείτε.

 1. Συνδεθείτε σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο Internet.
 2. Κατά την παρακολούθηση ενός προγράμματος, πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα tweet.
  Θα εμφανιστεί η οθόνη Social Viewing.

Για να επιλέξτε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης

Μπορείτε να επιλέξετε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης, ώστε να προβάλετε μηνύματα tweet που σχετίζονται με αυτήν τη λέξη-κλειδί.

 1. Ενώ εμφανίζεται η οθόνη Social Viewing, πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Επεξεργασία λέξης-κλειδιού].
 2. Επιλέξτε την επιθυμητή λέξη-κλειδί αναζήτησης.

Για να αλλάξετε την κατεύθυνση κύλισης από οριζόντια σε κατακόρυφη και αντίστροφα

 1. Ενώ εμφανίζεται η οθόνη Social Viewing, πιέστε το κουμπί ACTION MENU, επιλέξτε [Προτιμήσεις] — [Αλλαγή προβολής] και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λέξης-κλειδιού αναζήτησης. Ενώ εμφανίζεται η οθόνη Social Viewing, πιέστε το κουμπί ACTION MENU, επιλέξτε [Προτιμήσεις] και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

[9] Εγγραφή προγραμμάτωνΕγγραφή σε συσκευή USB HDD (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)Καταχώρηση μιας συσκευής USB HDD (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)

Συνδέστε μια συσκευή USB HDD στην τηλεόρασή σας και απολαύστε την εγγραφή ψηφιακών μεταδόσεων. Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει δύο ή περισσότερες θύρες USB, συνδέστε τη συσκευή USB HDD στη θύρα με την ένδειξη "HDD REC".

Σημείωση

 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

(A) Συσκευή USB HDD

(B) Καλώδιο USB (δεν παρέχεται)

 1. Συνδέστε μια συσκευή USB HDD στη θύρα USB με την ένδειξη "HDD REC" της τηλεόρασής σας.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή USB HDD.
 3. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] — [Καταχώρηση HDD].
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καταχωρήσετε τη συσκευή USB HDD.

Για να καταργήσετε μια καταχωρημένη συσκευή USB

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] — [Κατάργηση καταχώρισης HDD] — τη συσκευή της οποίας την καταχώρηση θέλετε να καταργήσετε.

[10] Εγγραφή προγραμμάτωνΕγγραφή σε συσκευή USB HDD (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)Εγγραφή με ένα άγγιγμα (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)

Σημείωση

 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
 1. Τηλεχειριστήριο IR: Ενώ παρακολουθείτε το πρόγραμμα που θέλετε να εγγράψετε, πιέστε το κουμπί REC.

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Ενώ παρακολουθείτε το πρόγραμμα που θέλετε να εγγράψετε, πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτεREC Έναρξη.

  Η εγγραφή ξεκινά.

 2. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, ρυθμίστε την ώρα λήξης της εγγραφής.

  Για να πραγματοποιηθεί εγγραφή μέχρι να τελειώσει το πρόγραμμα, επιλέξτε [Προεπιλογή]. Για να ορίσετε μια αυθαίρετη χρονική διάρκεια (από 1 λεπτό έως 8 ώρες), επιλέξτε [Ορισμός από το χρήστη].

Για να σταματήσετε την εγγραφή χειροκίνητα

 1. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το κουμπί.

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτεREC Διακοπή.
 2. Επιλέξτε [Διακοπή] στην οθόνη που εμφανίζεται.

Για να αλλάξετε την ώρα λήξης για την εγγραφή

 1. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το κουμπί.

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτεREC Διακοπή.
 2. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, επιλέξτε [Τροποποίηση] για να αλλάξετε την ώρα λήξης για την εγγραφή.

Σημείωση

 • Σε ορισμένα προγράμματα δεν είναι δυνατή η διακοπή της εγγραφής με το πάτημα του κουμπιού. Για να διακόψετε την εγγραφή ενός προγράμματος τέτοιου είδους, πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτεREC Διακοπή.

[11] Εγγραφή προγραμμάτωνΕγγραφή σε συσκευή USB HDD (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)Εγγραφή με χρονόμετρο (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)

Σημείωση

 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
 1. Πιέστε το κουμπί DISCOVER και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον οδηγό προγράμματος στην κατηγορία εκπομπής.
 2. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα στον οδηγό προγράμματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Χρονόμετρο REC].
 3. Επιλέξτε [Ρύθμ. χρονομ. ως πρόγρ.] ή [Ρύθμιση χρονομ.].

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο χειροκίνητα καθορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και το κανάλι

 1. Πιέστε το κουμπί DISCOVER και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον οδηγό προγράμματος στην κατηγορία εκπομπής.
 2. Πλοηγηθείτε στο στοιχείο που βρίσκεται πιο αριστερά και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε προς τα αριστερά για να ανοίξετε το μενού.
 3. Επιλέξτε [Λίστα χρονοδιακοπ.] — [Χειροκ. χρονόμετρο REC].
 4. Ρυθμίστε τις παραμέτρους του χρονομέτρου.
 5. Επιλέξτε [Ρύθμιση χρονομ.].

Για να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις ρυθμίσεις του χρονομέτρου

 1. Πιέστε το κουμπί DISCOVER και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον οδηγό προγράμματος στην κατηγορία εκπομπής.
 2. Πλοηγηθείτε στο στοιχείο που βρίσκεται πιο αριστερά και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε προς τα αριστερά για να ανοίξετε το μενού.
 3. Επιλέξτε [Λίστα χρονοδιακοπ.] και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

Υπόδειξη

 • Μπορούν να οριστούν έως 32 ρυθμίσεις χρονομέτρου.
 • Αν η εγγραφή αποτύχει, το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στη [Λίστα σφαλμάτων εγγραφής]. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Programme Guide] — [Λίστα εγγεγραμμένων τίτλων] — [Λίστα σφαλμάτων εγγραφής].
 • Στον οδηγό προγράμματος, μπορείτε να πλοηγηθείτε στον επιθυμητό πρόγραμμα και να πιέσετε το κουμπί REC, για να ρυθμίσετε την εγγραφή με χρονόμετρο για το πρόγραμμα.

Σημείωση

 • Δεν είναι δυνατή η έναρξη της εγγραφής με χρονόμετρο, αν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο.

[12] Εγγραφή προγραμμάτωνΕγγραφή σε συσκευή USB HDD (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)Παρακολούθηση/διαγραφή εγγεγραμμένου περιεχομένου (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)

Σημείωση

 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Για να παρακολουθήσετε εγγεγραμμένο περιεχόμενο

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Programme Guide] — [Λίστα εγγεγραμμένων τίτλων] — το περιεχόμενο που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Για να διαγράψετε εγγεγραμμένο περιεχόμενο

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Programme Guide] — [Λίστα εγγεγραμμένων τίτλων].
 2. Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Διαγραφή] — το περιεχόμενο που θέλετε να διαγράψετε — [Διαγραφή].

[13] Εγγραφή προγραμμάτωνΕγγραφή σε συσκευή USB HDD (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση μιας συσκευής USB HDD (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)

Σημείωση

 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
 • Υποστηρίζονται μόνο συσκευές USB HDD με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 32 GB.
 • Δεν υποστηρίζεται η σύνδεση μιας συσκευής USB HDD μέσω διανομέα USB. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας με την τηλεόραση.
 • Τυχόν δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB HDD θα διαγραφούν, όταν εκτελεστεί διαμόρφωση κατά τη διαδικασία καταχώρησης. Δεν είναι δυνατή η χρήση της συσκευής USB HDD με έναν υπολογιστή αφού καταχωρηθεί στην τηλεόραση. Για να είναι δυνατή η χρήση της συσκευής USB HDD σε έναν υπολογιστή, διαμορφώστε την στον υπολογιστή. (Σημειώστε ότι τυχόν δεδομένα που βρίσκονται στη συσκευή USB HDD θα διαγραφούν).
 • Είναι δυνατή η καταχώρηση έως και 8 συσκευών USB HDD.
 • Μόνο αυτή η τηλεόραση μπορεί να αναπαραγάγει τα δεδομένα που εγγράφονται στη συσκευή USB HDD.
 • Η εγγραφή υποστηρίζεται μόνο για ψηφιακές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Η εγγραφή μεταδόσεων δεδομένων δεν υποστηρίζεται.
 • Δεν είναι δυνατή η εγγραφή κωδικοποιημένων σημάτων.
 • Η εγγραφή δεν είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Η τηλεόραση δεν μπορεί να αναγνωρίσει την καταχωρημένη συσκευή USB HDD.
  • Έχουν εγγραφεί περισσότερα από 1.000 προγράμματα στη συσκευή USB HDD.
  • Η συσκευή USB HDD είναι πλήρης.
 • Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αυτόματη επιλογή του προγράμματος ενώ αυτό εγγράφεται.
 • Η εγγραφή ενός προγράμματος δεν είναι δυνατή εκτός εάν έχετε λάβει έγκριση για την εγγραφή του.
 • Αν χρησιμοποιείτε μια Μονάδα πρόσβασης υπό όρους (CAM), αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε την προστασία γονικού χαρακτηρισμού που διαθέτει, η οποία ενδέχεται να μην λειτουργήσει κατά την εγγραφή. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε αποκλεισμό προγράμματος ή τον γονικό χαρακτηρισμό της ίδιας της τηλεόρασης, αν υποστηρίζεται από τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό.
 • Στη Νορβηγία, δεν είναι δυνατή η εγγραφή ορισμένων προγραμμάτων λόγω νομικών περιορισμών.
 • Εάν η τηλεόραση υπόκειται σε κραδασμούς κατά την εγγραφή USB HDD, ενδέχεται να προκύψει θόρυβος στο περιεχόμενο που εγγράφεται.
 • Σε καμία περίπτωση η Sony δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αποτυχία εγγραφής ή για καταστροφή ή απώλεια εγγεγραμμένου περιεχομένου που οφείλεται σε ή σχετίζεται με τη δυσλειτουργία της τηλεόρασης, την παρεμβολή σημάτων ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα.

[14] Αναπαραγωγή του ήχου τηλεόρασης μέσω άλλων συσκευώνΣύνδεση ηχοσυστήματοςΣύνδεση ηχοσυστήματος

Ανατρέξτε στις παρακάτω εικόνες για να συνδέσετε ένα ηχοσύστημα. Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου για αναπαραγωγή του ήχου της τηλεόρασης μέσω του ηχοσυστήματος (ανατρέξτε στη σύνδεση του σχετικού θέματος στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας).

Για να συνδέσετε ένα ηχοσύστημα με δυνατότητα ARC με χρήση καλωδίου HDMI

Συνδέστε ένα ηχοσύστημα (π.χ. ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου) με έξοδο HDMI στην τηλεόραση, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

(A) Ηχοσύστημα

(B) Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)*

* Χρησιμοποιήστε απαραιτήτως ένα εγκεκριμένο καλώδιο HIGH SPEED HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.

Υπόδειξη

 • Κατά τη σύνδεση ενός ψηφιακού ηχοσυστήματος που είναι συμβατό με BRAVIA Sync και διαθέτει τεχνολογία Audio Return Channel (ARC), συνδέστε το στην υποδοχή HDMI IN 4 μέσω ενός καλωδίου HDMI (η υποδοχή HDMI IN 4 φέρει την ένδειξη "ARC"). Ωστόσο, εάν συνδέσετε ένα σύστημα που δεν είναι συμβατό με BRAVIA Sync ή που δεν διαθέτει δυνατότητα Audio Return Channel, απαιτείται μια πρόσθετη σύνδεση ήχου μέσω της υποδοχής DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ηχοσυστήματος για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση άλλων συσκευών και τη ρύθμιση.

Για να συνδέσετε ένα ηχοσύστημα που δεν διαθέτει δυνατότητα ARC με χρήση οπτικού καλωδίου ήχου

Συνδέστε ένα ηχοσύστημα (π.χ. ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου) με ψηφιακή είσοδο στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα οπτικό καλώδιο ήχου.

(A) Ηχοσύστημα

(B) Οπτικό καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)

Υπόδειξη

 • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ηχοσυστήματος για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση άλλων συσκευών και τη ρύθμιση.

Για να συνδέσετε ένα ηχοσύστημα με χρήση καλωδίου ήχου

Συνδέστε ένα ηχοσύστημα (π.χ. έναν ενισχυτή) στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου.

(A) Ηχοσύστημα

(B) Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)

Υπόδειξη

 • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ηχοσυστήματος για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση άλλων συσκευών και τη ρύθμιση.

[15] Αναπαραγωγή του ήχου τηλεόρασης μέσω άλλων συσκευώνΣύνδεση ηχοσυστήματοςΑναπαραγωγή του ήχου της τηλεόρασης μέσω ενός ηχοσυστήματος

Κατά τη χρήση σύνδεσης HDMI ή οπτικής σύνδεσης ήχου

 1. Μετά από την επίτευξη της σύνδεσης, πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ηχεία] — [Ηχοσύστημα].
 2. Ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο ηχοσύστημα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
  Εάν συνδέσετε μια συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync μέσω σύνδεσης HDMI, μπορείτε να τη χειριστείτε χρησιμοποιώντας απλά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Σημείωση

 • Πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις [Ψηφιακή έξοδος ήχου] σύμφωνα με το ηχοσύστημά σας. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ήχος] — [Ψηφιακή έξοδος ήχου]. (Η διαθεσιμότητα της ρύθμισης [Ψηφιακή έξοδος ήχου] εξαρτάται από την περιοχή/χώρα.)

Κατά τη χρήση σύνδεσης καλωδίου ήχου

 1. Μετά από την επίτευξη της σύνδεσης, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ήχος] — [Ακουστικά/Έξοδος ήχου] — [Έξοδος ήχου (Σταθερό)].
 2. Ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο ηχοσύστημα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Υπόδειξη

 • Όταν χρησιμοποιείτε ένα εξωτερικό ηχοσύστημα, μπορείτε να χειρίζεστε την έξοδο του ήχου της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, αν η ρύθμιση [Ακουστικά/Έξοδος ήχου] έχει οριστεί στην επιλογή [Έξοδος ήχου (Μεταβλητό)]. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ήχος] — [Ακουστικά/Έξοδος ήχου] — [Έξοδος ήχου (Μεταβλητό)].
 • Εάν συνδέσετε ένα subwoofer, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ήχος] — [Ακουστικά/Έξοδος ήχου] — [Subwoofer].

[16] Αναπαραγωγή του ήχου τηλεόρασης μέσω άλλων συσκευώνΣύνδεση του Ασύρματου Subwoofer (προαιρετικά)Σύνδεση του Ασύρματου Subwoofer (προαιρετικά)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προαιρετικό Ασύρματο Subwoofer SWF-BR100, για να ενισχύσετε την απόκριση μπάσων του ήχου της τηλεόρασης.

(A) Ασύρματος πομποδέκτης

(B) Ασύρματο Subwoofer SWF-BR100

(C) Καλώδιο ήχου

 1. Συνδέστε το καλώδιο ήχου (παρέχεται) στον Ασύρματο πομποδέκτη.
 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ήχου στην υποδοχή AUDIO OUT/της τηλεόρασης.
 3. Συνδέστε τον Ασύρματο πομποδέκτη στη θύρα USB () της τηλεόρασης.
  Το στοιχείο [Ακουστικά/Έξοδος ήχου] ρυθμίζεται αυτόματα στην επιλογή [Subwoofer].
 4. Τοποθετήστε το Ασύρματο Subwoofer στη θέση του και συνδέστε το στο ρεύμα.
  Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε το Ασύρματο Subwoofer όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τηλεόραση.

Υπόδειξη

 • Όταν ο Ασύρματος πομποδέκτης αποσυνδεθεί, το στοιχείο [Ακουστικά/Έξοδος ήχου] θα επανέλθει αυτόματα στην αρχική του ρύθμιση.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση του Ασύρματου Subwoofer, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με το Ασύρματο Subwoofer.

[17] Αναπαραγωγή του ήχου τηλεόρασης μέσω άλλων συσκευώνΣύνδεση του Ασύρματου Subwoofer (προαιρετικά)Προσαρμογή του ήχου του Ασύρματου Subwoofer (προαιρετικά)

Οι ρυθμίσεις ήχου του Ασύρματου Subwoofer είναι ήδη ρυθμισμένες στις συνιστώμενες τιμές για την τηλεόρασή σας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ήχος] — [Ήχος] — [Ρυθμίσεις για προχωρημένους] — [Λειτουργία ήχου αναφοράς] — [Ασύρματο Subwoofer].

Διαθέσιμες επιλογές

[Επίπεδο ασύρματου Subwoofer]
Προσαρμόζει το επίπεδο έντασης του Ασύρματου Subwoofer.
[Συχνότητα αποκοπής (50-200Hz)]
Προσαρμόζει τη συχνότητα αποκοπής του Ασύρματου Subwoofer. Όλες οι συχνότητες κάτω από τη συχνότητα αποκοπής εξάγονται στο Ασύρματο Subwoofer και όχι στα ηχεία της τηλεόρασης.
[Φάση]
Ρυθμίζει την πολικότητα φάσης. Επιλέξτε τη ρύθμιση ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
[Συγχρονισμός ασύρματου Subwoofer]
Προσαρμόζει τη χρονική καθυστέρηση του ήχου του Ασύρματου Subwoofer. Εάν ο ήχος τους Ασύρματου Subwoofer καθυστερεί, χρησιμοποιήστε το [+]. Εάν ο ήχος προηγείται, χρησιμοποιήστε το [-].
[Επαναφορά ρυθμίσεων ασύρματου Subwoofer]
Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του Ασύρματου Subwoofer στις αρχικές τους τιμές.

Για να ρυθμίσετε τη μέθοδο ελέγχου ισχύος του Ασύρματου Subwoofer

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ήχος] — [Ήχος] — [Ισχύς ασύρματου Subwoofer].

[18] Αναπαραγωγή του ήχου τηλεόρασης μέσω άλλων συσκευώνΧρήση της λειτουργίας BRAVIA Sync για χειρισμό μιας άλλης συσκευήςΣχετικά με τη λειτουργία BRAVIA Sync

Αν συνδέσετε μια συσκευή συμβατή με BRAVIA Sync (π.χ. μια συσκευή αναπαραγωγής BD, έναν ενισχυτή εικόνας/ήχου) με ένα καλώδιο HDMI ή μια συσκευή συμβατή με BRAVIA Sync (π.χ. smartphone, tablet) με ένα καλώδιο MHL (μόνο μοντέλα MHL), μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

[19] Αναπαραγωγή του ήχου τηλεόρασης μέσω άλλων συσκευώνΧρήση της λειτουργίας BRAVIA Sync για χειρισμό μιας άλλης συσκευήςΣυσκευές συμβατές με BRAVIA Sync

Παρακάτω παρατίθενται οι διαθέσιμες λειτουργίες της δυνατότητας BRAVIA Sync.

Συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD

 • Ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD και μεταβιβάζει την είσοδο στη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD, όταν την επιλέξετε από το Μενού Home ή το Sync Menu.
 • Ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση και μεταβιβάζει την είσοδο στη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD, όταν η συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD ξεκινήσει την αναπαραγωγή.
 • Απενεργοποιεί αυτόματα τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
 • Ρυθμίζει το χειρισμό του μενού (κουμπιά ///), την αναπαραγωγή (π.χ. κουμπί ) και την επιλογή καναλιών της συνδεδεμένης συσκευής αναπαραγωγής BD/DVD μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Ενισχυτής εικόνας/ήχου

 • Ενεργοποιεί αυτόματα τον συνδεδεμένο ενισχυτή εικόνας/ήχου και μεταβιβάζει την έξοδο ήχου από το ηχείο της τηλεόρασης στο ηχοσύστημα, όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε προηγουμένως χρησιμοποιήσει τον ενισχυτή εικόνας/ήχου για την έξοδο του ήχου της τηλεόρασης.
 • Μεταβιβάζει αυτόματα την έξοδο ήχου στον ενισχυτή εικόνας/ήχου ενεργοποιώντας τον ενισχυτή εικόνας/ήχου, όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
 • Απενεργοποιεί αυτόματα τον συνδεδεμένο ενισχυτή εικόνας/ήχου, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
 • Ρυθμίζει την ένταση (κουμπιά +/–) και θέτει τον ήχο του συνδεδεμένου ενισχυτή εικόνας/ήχου σε σίγαση (κουμπί ) μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Βιντεοκάμερα

 • Ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση και μεταβιβάζει την είσοδο στη συνδεδεμένη βιντεοκάμερα όταν αυτή ενεργοποιείται.
 • Απενεργοποιεί αυτόματα τη συνδεδεμένη βιντεοκάμερα, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
 • Ρυθμίζει το χειρισμό του μενού (κουμπιά ///), την αναπαραγωγή (π.χ. κουμπί ) της συνδεδεμένης βιντεοκάμερας μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Σημείωση

 • Ο "Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync" (BRAVIA Sync) είναι διαθέσιμος μόνο για συνδεδεμένες συσκευές που είναι συμβατές με BRAVIA Sync και φέρουν το λογότυπο BRAVIA Sync.

[20] Αναπαραγωγή του ήχου τηλεόρασης μέσω άλλων συσκευώνΧρήση της λειτουργίας BRAVIA Sync για χειρισμό μιας άλλης συσκευήςΧρήση της λειτουργίας BRAVIA Sync

 1. Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.
 2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] — [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] — [Ναι].
 3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BRAVIA Sync στη συνδεδεμένη συσκευή.

  Αν έχει συνδεθεί και ενεργοποιηθεί μια συγκεκριμένη συσκευή της Sony που είναι συμβατή με BRAVIA Sync και ο [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] έχει ρυθμιστεί σε [Ναι], η λειτουργία BRAVIA Sync ενεργοποιείται αυτόματα σε αυτήν τη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συνδεδεμένης συσκευής.

Διαθέσιμες επιλογές

Παρακάτω παρατίθενται οι διαθέσιμες επιλογές. (Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.)

[Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευών]:

Αν οριστεί στην επιλογή [Όχι], η συνδεδεμένη συσκευή δεν απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση.

[Αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης]:

Αν οριστεί στην επιλογή [Όχι], η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείται η συνδεδεμένη συσκευή.

[Αυτόματη αλλαγή εισόδου (MHL)] (μόνο μοντέλα MHL):

Αν οριστεί στην επιλογή [Ναι], η είσοδος της τηλεόρασης δεν μεταβαίνει αυτόματα στην αντίστοιχη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω καλωδίου MHL.

[Λίστα συσκευών BRAVIA Sync]:

Εμφανίζει τη λίστα των συσκευών BRAVIA Sync.

[Πλήκτρα ελέγχου συσκευής]:

Σας επιτρέπει να ορίσετε τα κουμπιά για να χειριστείτε μια συσκευή HDMI/μια συσκευή MHL (μόνο μοντέλα MHL).

[Φόρτιση MHL σε κατάσταση αναμονής] (μόνο μοντέλα MHL):

Αν οριστεί στην επιλογή [Ναι], η συνδεδεμένη συσκευή MHL μπορεί επίσης να φορτιστεί ενώ η τηλεόραση βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής.

Για να χρησιμοποιήσετε το Sync Menu

 1. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το κουμπί SYNC MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο στο Sync Menu.

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Sync Menu] — το επιθυμητό στοιχείο στο Sync Menu.

Υπόδειξη

 • Αν πιέσετε το κουμπί SYNC MENU, θα εμφανιστεί η οθόνη προώθησης στις εξής περιπτώσεις.

  • Αν δεν έχει συνδεθεί συσκευή HDMI ή συσκευή MHL (μόνο μοντέλα MHL).
  • Αν ο [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] έχει οριστεί στην επιλογή [Όχι].

[21] Παρακολούθηση/ακρόαση συνδεδεμένων συσκευώνΠροβολή εικόνας σε ανάλυση 4K/HDR από συμβατές συσκευές (μόνο μοντέλα 4K)Προβολή φωτογραφιών σε ανάλυση 4K (μόνο μοντέλα 4K)

Είναι δυνατή η προβολή μιας φωτογραφίας με ανάλυση 4K ή υψηλότερη ανάλυση σε ανάλυση 4K (3840×2160). Μπορείτε να συνδέσετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα που υποστηρίζει έξοδο HDMI 4K στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης, για να προβάλετε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης που είναι αποθηκευμένες στη μηχανή/κάμερα. Μπορείτε επίσης να προβάλετε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης που είναι αποθηκευμένες σε συνδεδεμένες συσκευές USB ή στο οικιακό σας δίκτυο.

Οι φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης που είναι αποθηκευμένες σε μια συσκευή στην οποία έχει εγκατασταθεί εφαρμογή με δυνατότητα ανάλυσης 4K (όπως το PlayMemories Studio™) μπορούν να προβληθούν και σε ανάλυση 4K.

Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την περιοχή/τη χώρα σας.

(A) Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

(B) Βιντεοκάμερα

(C) Συσκευή USB

(D) Συσκευή δικτύου

Για να προβάλετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα

 1. Συνδέστε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή μια βιντεοκάμερα που υποστηρίζει έξοδο HDMI στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
 2. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή.

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη συνδεδεμένη συσκευή ή την είσοδο στην οποία έχει συνδεθεί η συσκευή.
 3. Ρυθμίστε τη συνδεδεμένη συσκευή σε έξοδο 4K.
 4. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή.

Για να προβάλετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε μια συσκευή USB ή μια συσκευή δικτύου σε ανάλυση 4K

 1. Συνδέστε τη συσκευή USB ή τη συσκευή δικτύου στην τηλεόραση.
 2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Άλμπουμ] — τη συσκευή USB, το διακομιστή ή τον προκαθορισμένο φάκελο που περιέχει το αρχείο για αναπαραγωγή — το φάκελο ή το αρχείο από τη λίστα.
  Αν επιλέξετε έναν φάκελο, επιλέξτε το αρχείο.

Σημείωση

 • Δεν είναι δυνατή η προβολή εικόνας 3D.
 • Αν αλλάξετε την εικόνα πιέζοντας τα κουμπιά / ή σύροντας το Touchpad προς τα αριστερά/δεξιά, οι εικόνες ενδέχεται να αργήσουν να εμφανιστούν.

[22] Παρακολούθηση/ακρόαση συνδεδεμένων συσκευώνΠροβολή εικόνας σε ανάλυση 4K/HDR από συμβατές συσκευές (μόνο μοντέλα 4K)Προβολή εικόνας σε ανάλυση 4K ή HDR με υψηλή ποιότητα εικόνας (μόνο μοντέλα 4K)

Κατά την προβολή σε μορφή 4K ή HDR υψηλής ποιότητας* μέσω της εισόδου HDMI, ρυθμίστε τη [Μορφή σήματος HDMI] στην επιλογή [Εξωτερικές είσοδοι].

Η διαθεσιμότητα της δυνατότητας HDR εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Μορφή σήματος HDMI] — την επιθυμητή επιλογή.

Διαθέσιμες επιλογές

[Τυπική μορφή]
Τυπική μορφή HDMI για κανονική χρήση.
[Βελτιωμένη μορφή]
Μορφή HDMI υψηλής ποιότητας. Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση μόνο αν χρησιμοποιείτε συσκευές που την υποστηρίζουν.

Σημείωση

 • Στη [Βελτιωμένη μορφή], η εικόνα και ο ήχος μπορεί να μην εξάγονται σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε [Τυπική μορφή].
 • Μόνο για συσκευές που υποστηρίζουν μορφή HDMI υψηλής ποιότητας.
 • Κατά την παρακολούθηση εικόνας 4K/HDR με υψηλή ποιότητα εικόνας*, χρησιμοποιήστε ένα Καλώδιο υψηλής ταχύτητας Premium HDMI που υποστηρίζει ταχύτητες 18 Gbps. Για λεπτομέρειες σχετικά με το Καλώδιο υψηλής ταχύτητας Premium HDMI που υποστηρίζει ταχύτητες 18 Gbps, ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου.
 • Σε ορισμένα μοντέλα, η [Μορφή σήματος HDMI] των υποδοχών HDMI IN 2 και HDMI IN 3 αλλάζει ταυτόχρονα.

* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2 ή 4K 60p 4:2:0 10 bit, HDR, κλπ.

[23] Παρακολούθηση/ακρόαση συνδεδεμένων συσκευώνΣύνδεση συσκευής αναπαραγωγής BD/DVDΣύνδεση συσκευής αναπαραγωγής BD/DVD

Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD στην τηλεόραση.

Σύνδεση HDMI

Συνιστάται σύνδεση HDMI για άριστη ποιότητα εικόνας. Εάν η συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD έχει υποδοχή HDMI, συνδέστε την χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

(A) Συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD

(B) Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)*

* Χρησιμοποιήστε απαραιτήτως ένα εγκεκριμένο καλώδιο HIGH SPEED HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.

Σύνδεση εικόνας component

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD έχει υποδοχές εικόνας component, συνδέστε τις στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο εικόνας component και ένα καλώδιο ήχου.

(A) Συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD

(B) Καλώδιο εικόνας component (δεν παρέχεται)

(C) Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)

Σύνδεση SCART

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD έχει υποδοχή SCART, συνδέστε την χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο SCART.

(A) Συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD

(B) Καλώδιο SCART (δεν παρέχεται)

Σημείωση

 • Η σύνδεση SCART ενδέχεται να παράγει την ίδια ποιότητα εικόνας με μια σύνδεση composite, ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD.

Σύνδεση composite

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD έχει υποδοχές composite, συνδέστε την τηλεόραση σε αυτές χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο εικόνας/ήχου composite.

(A) Συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD

(B) Καλώδιο εικόνας/ήχου composite (δεν παρέχεται)

Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης αναλογικής εισόδου

Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

(A) Συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD

(B) Καλώδιο επέκτασης αναλογικής εισόδου (παρέχεται)*

(C) Καλώδιο εικόνας/ήχου composite (δεν παρέχεται)

* Το αν παρέχεται το Καλώδιο επέκτασης αναλογικής εισόδου εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

[24] Παρακολούθηση/ακρόαση συνδεδεμένων συσκευώνΣύνδεση συσκευής αναπαραγωγής BD/DVDΠαρακολούθηση περιεχομένου από συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD

Μπορείτε να παρακολουθήσετε περιεχόμενο από μια συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

 1. Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD.
 2. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα, για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD.

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD ή την είσοδο στην οποία έχει συνδεθεί η συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD.
 3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD.

Υπόδειξη

 • Εάν συνδέσετε μια συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync μέσω σύνδεσης HDMI, μπορείτε να τη χειριστείτε χρησιμοποιώντας απλώς το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

[25] Παρακολούθηση/ακρόαση συνδεδεμένων συσκευώνΣύνδεση υπολογιστή/ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής/βιντεοκάμεραςΣύνδεση υπολογιστή, ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ή βιντεοκάμερας

Για να συνδέσετε έναν υπολογιστή

Συνδέστε τον υπολογιστή σας με ένα καλώδιο HDMI.

(A) Υπολογιστής

(B) Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)*

* Χρησιμοποιήστε απαραιτήτως ένα εγκεκριμένο καλώδιο HIGH SPEED HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.

Αντίστοιχο σήμα εισόδου υπολογιστή

(Ανάλυση, Οριζόντια συχνότητα/Κατακόρυφη συχνότητα)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1.152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (μόνο μοντέλα 2K Full HD ή μοντέλα 4K)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (μόνο μοντέλα 2K Full HD ή μοντέλα 4K)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (μόνο μοντέλα 2K Full HD ή μοντέλα 4K)
 • 1.680 x 1.050, 65,3 kHz/60 Hz (μόνο μοντέλα 2K Full HD ή μοντέλα 4K)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (μόνο μοντέλα 2K Full HD ή μοντέλα 4K)*

* Ο χρονισμός 1080p, όταν εφαρμόζεται στην είσοδο HDMI, θα θεωρείται χρονισμός βίντεο και όχι χρονισμός υπολογιστή. Αυτό θα επηρεάσει τις ρυθμίσεις [Εμφάνιση]. Για να προβάλετε περιεχόμενο υπολογιστή, ρυθμίστε τη [Λειτουργία ευρείας οθόνης] σε [Πλήρες] και την [Περιοχή Προβολής] σε [Full pixel] (μοντέλα 2K) ή [+1] (μοντέλα 4K). (Η [Περιοχή Προβολής] μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η [Αυτόματη Προβολή] έχει ρυθμιστεί σε [Όχι].)

Σημείωση

 • Αυτή η τηλεόραση δεν υποστηρίζει πεπλεγμένα σήματα υπολογιστή.
 • Για άριστη ποιότητα εικόνας, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα σήματα που εμφανίζονται στη λίστα "Αντίστοιχο σήμα εισόδου υπολογιστή" παραπάνω στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας.
 • Ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσης, η εικόνα μπορεί να είναι θολή ή να εμφανίζονται κηλίδες. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα άλλο σήμα εισόδου από τη λίστα "Αντίστοιχο σήμα εισόδου υπολογιστή" παραπάνω.
 • Η έξοδος 1920 x 1080/60 Hz ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον υπολογιστή. Ακόμα κι αν επιλέξετε την έξοδο 1920 x 1080/60 Hz, το πραγματικό σήμα εξόδου ενδέχεται να διαφέρει. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα άλλο σήμα εισόδου από τη λίστα "Αντίστοιχο σήμα εισόδου υπολογιστή" παραπάνω.

Για σύνδεση σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα

Συνδέστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή την βιντεοκάμερα της Sony χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με βύσμα HDMI mini για τη σύνδεση στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα και ένα τυπικό βύσμα HDMI για τη σύνδεση στην τηλεόραση.

(A) Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

(B) Βιντεοκάμερα

(C) Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)*

* Χρησιμοποιήστε απαραιτήτως ένα εγκεκριμένο καλώδιο HIGH SPEED HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.

[26] Παρακολούθηση/ακρόαση συνδεδεμένων συσκευώνΣύνδεση υπολογιστή/ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής/βιντεοκάμεραςΠροβολή περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο σε υπολογιστή, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα

Για να προβάλετε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε έναν υπολογιστή

Αφού επιτευχθεί η σύνδεση, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε την είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής.

Για να προβάλετε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα

 1. Αφού επιτευχθεί η σύνδεση, ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα.
 2. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα, για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα.

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα.
 3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα.

Υπόδειξη

 • Εάν συνδέσετε μια συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync, μπορείτε να τη χειριστείτε χρησιμοποιώντας απλώς το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συμβατή με BRAVIA Sync. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με BRAVIA Sync, ακόμα κι αν διαθέτουν υποδοχή HDMI.

[27] Παρακολούθηση/ακρόαση συνδεδεμένων συσκευώνΣύνδεση συσκευής USBΣύνδεση συσκευής USB

Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB της τηλεόρασης, για να απολαύσετε αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

(A) Συσκευή αποθήκευσης USB

[28] Παρακολούθηση/ακρόαση συνδεδεμένων συσκευώνΣύνδεση συσκευής USBΑπόλαυση αρχείων φωτογραφιών/μουσικής/ταινιών που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία φωτογραφιών/μουσικής/ταινιών που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB στην οθόνη της τηλεόρασης.

 1. Εάν η συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση έχει διακόπτη λειτουργίας, ενεργοποιήστε τον.
 2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο.
  Επιλέξτε [Άλμπουμ] για προβολή φωτογραφιών, [Μουσική] για αναπαραγωγή μουσικής και [Βίντεο] για αναπαραγωγή ταινιών.
 3. Επιλέξτε το φάκελο ή το αρχείο από τη λίστα.

  Αν επιλέξετε φάκελο, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.

  Η αναπαραγωγή ξεκινάει.

Για να ελέγξετε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Κατά την προβολή του Οδηγού βοήθειας σε υπολογιστή ή κινητή συσκευή

Επιλέξτε την ακόλουθη σύνδεση.

Μετάβαση στη λίστα

[29] Παρακολούθηση/ακρόαση συνδεδεμένων συσκευώνΣύνδεση συσκευής USBΣημειώσεις σχετικά με τη χρήση συσκευών USB

 • Όλες οι θύρες USB στην τηλεόραση υποστηρίζουν Hi-Speed USB. Στα μοντέλα 4K, μία από τις θύρες USB υποστηρίζει SuperSpeed (USB 3.0). Δεν υποστηρίζονται διανομείς USB.
 • Οι θύρες USB στην τηλεόραση υποστηρίζουν τα συστήματα αρχείων FAT16, FAT32, exFAT και NTFS.
 • Αν συνδέσετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Sony στην τηλεόραση με ένα καλώδιο USB, οι ρυθμίσεις σύνδεσης USB στη φωτογραφική μηχανή πρέπει να οριστούν στη λειτουργία "Αυτόματα" ή "Μαζική αποθήκευση".
 • Αν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή δεν λειτουργεί με την τηλεόρασή σας, δοκιμάστε τα εξής:

  • Ορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης USB στη φωτογραφική μηχανή στην επιλογή "Μαζική αποθήκευση".
  • Αντιγράψτε τα αρχεία από τη φωτογραφική μηχανή σε μια μονάδα flash USB και, στη συνέχεια, συνδέστε τη μονάδα στην τηλεόραση.
 • Ορισμένες φωτογραφίες και ταινίες μπορεί να μεγεθυνθούν, με αποτέλεσμα η ποιότητα εικόνας να μειωθεί σημαντικά. Ανάλογα με το μέγεθος και την αναλογία διαστάσεων, οι εικόνες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε πλήρη οθόνη.
 • Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για την εμφάνιση μιας φωτογραφίας, ανάλογα με το αρχείο ή τις ρυθμίσεις.
 • Κατά την πρόσβαση στη συσκευή USB, μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ή τη συσκευή USB, μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και μην εξαγάγετε ή εισαγάγετε μέσα εγγραφής. Διαφορετικά, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB μπορεί να καταστραφούν.
 • Ανάλογα με το αρχείο, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή, ακόμα κι όταν χρησιμοποιούνται οι υποστηριζόμενες μορφές.
 • Η Sony δεν καθίσταται σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για αποτυχημένες απόπειρες εγγραφής ή τυχόν καταστροφή ή απώλεια εγγεγραμμένου περιεχομένου που οφείλεται σε ή σχετίζεται με τη δυσλειτουργία της τηλεόρασης, τη δυσλειτουργία της συσκευής USB ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα.

[30] Παρακολούθηση/ακρόαση συνδεδεμένων συσκευώνΧρήση της λειτουργίας BRAVIA Sync για χειρισμό μιας άλλης συσκευήςΣχετικά με τη λειτουργία BRAVIA Sync

Αν συνδέσετε μια συσκευή συμβατή με BRAVIA Sync (π.χ. μια συσκευή αναπαραγωγής BD, έναν ενισχυτή εικόνας/ήχου) με ένα καλώδιο HDMI ή μια συσκευή συμβατή με BRAVIA Sync (π.χ. smartphone, tablet) με ένα καλώδιο MHL (μόνο μοντέλα MHL), μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

[31] Παρακολούθηση/ακρόαση συνδεδεμένων συσκευώνΧρήση της λειτουργίας BRAVIA Sync για χειρισμό μιας άλλης συσκευήςΣυσκευές συμβατές με BRAVIA Sync

Παρακάτω παρατίθενται οι διαθέσιμες λειτουργίες της δυνατότητας BRAVIA Sync.

Συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD

 • Ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD και μεταβιβάζει την είσοδο στη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD, όταν την επιλέξετε από το Μενού Home ή το Sync Menu.
 • Ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση και μεταβιβάζει την είσοδο στη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD, όταν η συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD ξεκινήσει την αναπαραγωγή.
 • Απενεργοποιεί αυτόματα τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
 • Ρυθμίζει το χειρισμό του μενού (κουμπιά ///), την αναπαραγωγή (π.χ. κουμπί ) και την επιλογή καναλιών της συνδεδεμένης συσκευής αναπαραγωγής BD/DVD μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Ενισχυτής εικόνας/ήχου

 • Ενεργοποιεί αυτόματα τον συνδεδεμένο ενισχυτή εικόνας/ήχου και μεταβιβάζει την έξοδο ήχου από το ηχείο της τηλεόρασης στο ηχοσύστημα, όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε προηγουμένως χρησιμοποιήσει τον ενισχυτή εικόνας/ήχου για την έξοδο του ήχου της τηλεόρασης.
 • Μεταβιβάζει αυτόματα την έξοδο ήχου στον ενισχυτή εικόνας/ήχου ενεργοποιώντας τον ενισχυτή εικόνας/ήχου, όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
 • Απενεργοποιεί αυτόματα τον συνδεδεμένο ενισχυτή εικόνας/ήχου, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
 • Ρυθμίζει την ένταση (κουμπιά +/–) και θέτει τον ήχο του συνδεδεμένου ενισχυτή εικόνας/ήχου σε σίγαση (κουμπί ) μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Βιντεοκάμερα

 • Ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση και μεταβιβάζει την είσοδο στη συνδεδεμένη βιντεοκάμερα όταν αυτή ενεργοποιείται.
 • Απενεργοποιεί αυτόματα τη συνδεδεμένη βιντεοκάμερα, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
 • Ρυθμίζει το χειρισμό του μενού (κουμπιά ///), την αναπαραγωγή (π.χ. κουμπί ) της συνδεδεμένης βιντεοκάμερας μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Σημείωση

 • Ο "Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync" (BRAVIA Sync) είναι διαθέσιμος μόνο για συνδεδεμένες συσκευές που είναι συμβατές με BRAVIA Sync και φέρουν το λογότυπο BRAVIA Sync.

[32] Παρακολούθηση/ακρόαση συνδεδεμένων συσκευώνΧρήση της λειτουργίας BRAVIA Sync για χειρισμό μιας άλλης συσκευήςΧρήση της λειτουργίας BRAVIA Sync

 1. Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.
 2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] — [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] — [Ναι].
 3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BRAVIA Sync στη συνδεδεμένη συσκευή.

  Αν έχει συνδεθεί και ενεργοποιηθεί μια συγκεκριμένη συσκευή της Sony που είναι συμβατή με BRAVIA Sync και ο [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] έχει ρυθμιστεί σε [Ναι], η λειτουργία BRAVIA Sync ενεργοποιείται αυτόματα σε αυτήν τη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συνδεδεμένης συσκευής.

Διαθέσιμες επιλογές

Παρακάτω παρατίθενται οι διαθέσιμες επιλογές. (Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.)

[Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευών]:

Αν οριστεί στην επιλογή [Όχι], η συνδεδεμένη συσκευή δεν απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση.

[Αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης]:

Αν οριστεί στην επιλογή [Όχι], η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείται η συνδεδεμένη συσκευή.

[Αυτόματη αλλαγή εισόδου (MHL)] (μόνο μοντέλα MHL):

Αν οριστεί στην επιλογή [Ναι], η είσοδος της τηλεόρασης δεν μεταβαίνει αυτόματα στην αντίστοιχη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω καλωδίου MHL.

[Λίστα συσκευών BRAVIA Sync]:

Εμφανίζει τη λίστα των συσκευών BRAVIA Sync.

[Πλήκτρα ελέγχου συσκευής]:

Σας επιτρέπει να ορίσετε τα κουμπιά για να χειριστείτε μια συσκευή HDMI/μια συσκευή MHL (μόνο μοντέλα MHL).

[Φόρτιση MHL σε κατάσταση αναμονής] (μόνο μοντέλα MHL):

Αν οριστεί στην επιλογή [Ναι], η συνδεδεμένη συσκευή MHL μπορεί επίσης να φορτιστεί ενώ η τηλεόραση βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής.

Για να χρησιμοποιήσετε το Sync Menu

 1. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το κουμπί SYNC MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο στο Sync Menu.

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Sync Menu] — το επιθυμητό στοιχείο στο Sync Menu.

Υπόδειξη

 • Αν πιέσετε το κουμπί SYNC MENU, θα εμφανιστεί η οθόνη προώθησης στις εξής περιπτώσεις.

  • Αν δεν έχει συνδεθεί συσκευή HDMI ή συσκευή MHL (μόνο μοντέλα MHL).
  • Αν ο [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] έχει οριστεί στην επιλογή [Όχι].

[33] Παρακολούθηση/ακρόαση συνδεδεμένων συσκευώνΣύνδεση ενός IR Blaster (μόνο μοντέλα συμβατά με IR Blaster)Σύνδεση ενός IR Blaster (μόνο μοντέλα συμβατά με IR Blaster)

Αν συνδέσετε την τηλεόραση και έναν αποκωδικοποιητή μέσω ενός καλωδίου HDMI και συνδέσετε το IR Blaster στην τηλεόραση, μπορείτε να χειριστείτε τον αποκωδικοποιητή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης*.

(A) Αποκωδικοποιητής

(B) IR Blaster (παρέχεται)*

* Το αν παρέχεται IR Blaster εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

Για να ρυθμίσετε το IR Blaster
 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Ρύθμιση IR Blaster].

Υπόδειξη

 • Εκτός από τον αποκωδικοποιητή, με το IR Blaster μπορείτε να χειριστείτε και έναν δέκτη ήχου/εικόνας (AV). Για να ρυθμίσετε έναν δέκτη ήχου/εικόνας (AV), πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Ρύθμιση IR Blaster] — [Ρύθμιση ελέγχου του δέκτη AV].

Σημείωση

 • Ορισμένες εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται σε κάποια κουμπιά του "Μενού Ενεργειών".
 • Αν πιέσετε παρατεταμένα ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η μετάδοση της λειτουργίας. Αντ' αυτού, πιέστε το κουμπί επανειλημμένα.
 • Βεβαιωθείτε ότι το IR Blaster έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι ο πομπός υπερύθρων βρίσκεται κοντά στο δέκτη υπερύθρων της εξωτερικής συσκευής.
 • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει την εξωτερική συσκευή.

[34] Χρήση με smartphone/tabletΕμφάνιση της οθόνης ενός smartphone/tablet στην τηλεόρασηΕμφάνιση της οθόνης ενός smartphone/tablet στην τηλεόραση με χρήση ενός καλωδίου MHL (μόνο μοντέλα MHL)

Στα μοντέλα MHL, η ένδειξηβρίσκεται δίπλα στη θύρα HDMI IN 1/MHL (για μοντέλα 2K) ή στη θύρα HDMI IN 2/MHL (για μοντέλα 4K).

Για να συνδέσετε ένα smartphone/tablet με έξοδο MHL

Για μοντέλα 2K, συνδέστε το smartphone/tablet στη θύρα HDMI IN 1/MHL της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο MHL.

Για μοντέλα 4K, συνδέστε το smartphone/tablet στη θύρα HDMI IN 2/MHL της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο MHL.

(A) Smartphone/tablet MHL

(B) Καλώδιο MHL (δεν παρέχεται)*

* Για σήματα 2K, χρησιμοποιήστε ένα εγκεκριμένο καλώδιο MHL 2 που φέρει το λογότυπο MHL.
Για σήματα 4K, χρησιμοποιήστε ένα εγκεκριμένο καλώδιο MHL 3 που φέρει το λογότυπο MHL. Αν το MHL smartphone/tablet υποστηρίζει έξοδο 4K, χρησιμοποιήστε ένα εγκεκριμένο καλώδιο MHL 3.

Για να προβάλετε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε ένα smartphone/tablet με έξοδο MHL

 1. Αφού επιτευχθεί η σύνδεση, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε την είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένο το smartphone/tablet.

Για να μεταβείτε αυτόματα στην είσοδο MHL

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] — [Αυτόματη αλλαγή εισόδου (MHL)] — [Ναι]. (Ανάλογα με το smartphone/tablet, η είσοδος ενδέχεται να μην αλλάξει.) Εάν η τηλεόραση βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής, η είσοδος δεν θα αλλάξει αυτόματα.

Για να φορτίσετε ένα smartphone/tablet

Όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να φορτίσετε ένα smartphone/tablet από την τηλεόραση, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο MHL.

Υπόδειξη

 • Όταν η τηλεόραση βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής, εάν η επιλογή [Φόρτιση MHL σε κατάσταση αναμονής] είναι ρυθμισμένη σε [Ναι], μπορείτε επίσης να φορτίσετε μια συσκευή MHL από την τηλεόραση, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο MHL.

  Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] — [Φόρτιση MHL σε κατάσταση αναμονής] — [Ναι].

[35] Χρήση με smartphone/tabletΕμφάνιση της οθόνης ενός smartphone/tablet στην τηλεόρασηΕμφάνιση της οθόνης ενός smartphone/tablet στην τηλεόραση με χρήση της λειτουργίας Κατοπτρισμού οθόνης

Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη μιας κινητής συσκευής (όπως ενός smartphone, tablet ή υπολογιστή) στην τηλεόραση, για να προβάλετε φωτογραφίες, βίντεο ή τοποθεσίες web.

Ο "Κατοπτρισμός οθόνης" είναι μια λειτουργία με την οποία μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη μιας κινητής συσκευής η οποία είναι συμβατή με τον Κατοπτρισμό οθόνης στην τηλεόραση μέσω της τεχνολογίας Miracast. Δεν απαιτείται ασύρματος δρομολογητής (σημείο πρόσβασης) για τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

(A) Smartphone

(B) Tablet

(C) Υπολογιστής

 1. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το κουμπί και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Κατοπτρισμός οθόνης].

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Κατοπτρισμός οθόνης].
 2. Χειριστείτε τη συσκευή που είναι συμβατή με τον Κατοπτρισμό οθόνης για να τη συνδέσετε με την τηλεόραση.

  Όταν η συσκευή συνδεθεί με την τηλεόραση, η οθόνη που εμφανίζεται στη συσκευή θα εμφανίζεται και στην τηλεόραση.

  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής σας.

Σημείωση

 • Ενώ εμφανίζεται η οθόνη αναμονής για τον Κατοπτρισμό οθόνης, η ασύρματη σύνδεση μεταξύ της τηλεόρασης και του ασύρματου δρομολογητή (σημείου πρόσβασης) διακόπτεται και, επομένως, διακόπτεται η επικοινωνία μέσω Internet.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε να ορίσετε ξανά τις προηγμένες ρυθμίσεις του Κατοπτρισμού οθόνης πιέζοντας το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέγοντας [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Wi‑Fi Direct] — [Προηγμ Ρυθμίσεις].

[36] Χρήση με smartphone/tabletΕμφάνιση της οθόνης ενός smartphone/tablet στην τηλεόρασηΕμφάνιση της οθόνης ενός smartphone/tablet στην τηλεόραση με χρήση της λειτουργίας Κατοπτρισμού με ένα άγγιγμα (μόνο μοντέλα NFC)

Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη μιας κινητής συσκευής (όπως ενός smartphone ή tablet) στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασης, απλά φέρνοντας την κινητή συσκευή σε επαφή με το τηλεχειριστήριο Touchpad.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Κατοπτρισμός με ένα άγγιγμα" με μια συσκευή που είναι συμβατή με τον Κατοπτρισμό με ένα άγγιγμα (π.χ. ορισμένα μοντέλα Xperia).

 1. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση NFC* της κινητής συσκευής σας.

  * NFC: Near Field Communication

 2. Φέρτε την περιοχή εντοπισμού NFC της κινητής συσκευής σε επαφή με την ένδειξηστο τηλεχειριστήριο Touchpad για 2 δευτερόλεπτα περίπου.

  Απομακρύνετε την κινητή συσκευή από το τηλεχειριστήριο όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης επίτευξης σύνδεσης της συσκευής στο κάτω μέρος της οθόνης της τηλεόρασης.

  Όταν η κινητή συσκευή συνδεθεί με την τηλεόραση, η οθόνη που εμφανίζεται στην κινητή συσκευή θα εμφανίζεται και στην τηλεόραση.

Σημείωση

 • Για σύνδεση με μια συσκευή Xperia, ξεκλειδώστε την οθόνη του Xperia και, στη συνέχεια, φέρτε σε επαφή με την περιοχή εντοπισμού NFC.
 • Για τη θέση της περιοχής εντοπισμού NFC στην κινητή συσκευή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της κινητής συσκευής.
 • Εάν η τηλεόραση δεν μπορεί να αναγνωρίσει την κινητή συσκευή και να συνδεθεί με αυτή, δοκιμάστε ξανά.

[37] Χρήση με smartphone/tabletΚοινή χρήση φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε smartphone/tabletΚοινή χρήση φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο

Συγκεντρωθείτε γύρω από την τηλεόραση με την οικογένειά σας ή τους φίλους σας, συνδέστε τα smartphone/tablet σας στην τηλεόραση και προβάλετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες/βίντεο στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασης ή ακούστε τα αγαπημένα σας τραγούδια από τα ηχεία της τηλεόρασης.

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Κοινή χρήση Φωτογραφιών].
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να συνδέσετε κάθε smartphone/tablet στην τηλεόραση.
 3. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης web στο smartphone/tablet και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεύθυνση URL που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του smartphone/tablet, για να προβάλετε φωτογραφίες ή να αναπαραγάγετε μουσική/βίντεο στην τηλεόραση ή για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες/βίντεο που εμφανίζονται στην τηλεόραση.

Σημείωση

 • Αν η τηλεόραση χρησιμοποιεί το εύρος ζώνης 5GHz για να συνδεθεί σε έναν ασύρματο δρομολογητή (ή σημείο πρόσβασης), η σύνδεση διακόπτεται αν ξεκινήσετε αυτήν την εφαρμογή.
 • Είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση έως και 10 smartphone/tablet στην τηλεόραση. Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή ενώ υπάρχουν ήδη 10 συνδεδεμένες συσκευές, αποσυνδέστε μια συσκευή που δεν χρειάζεστε και, στη συνέχεια, συνδέστε την άλλη συσκευή.
 • Υποστηρίζεται το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης για Android 2.3 ή μεταγενέστερη έκδοση.
 • Υποστηρίζεται το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης για το λειτουργικό σύστημα iOS. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος iOS.
 • Οι συσκευές iOS δεν έχουν δυνατότητα αποστολής μουσικής στην τηλεόραση.

[38] Χρήση με smartphone/tabletΧρήση ενός smartphone/tablet για το χειρισμό της τηλεόρασηςΧρήση smartphone/tablet με εγκατεστημένο "Video & TV SideView"

Μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση από την οθόνη αφής μιας κινητής συσκευής (όπως ενός smartphone ή tablet) στην οποία είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή "Video & TV SideView". Για να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας ως τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, καταχωρήστε την στην τηλεόραση ως συσκευή τηλεχειρισμού. (Η καταχώρηση απαιτείται μόνο την πρώτη φορά.)

(A) Wi-Fi ή Ethernet

(B) Δρομολογητής

(C) Μόντεμ

(D) Internet

(E) Wi-Fi Direct

(F) Wi-Fi

(G) Smartphone

Διαθέσιμες λειτουργίες με χρήση της κινητής συσκευής με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Video & TV SideView"

 • Ενεργοποίηση και χειρισμός της τηλεόρασης με χρήση της συσκευής ως τηλεχειριστηρίου
 • Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου της κινητής συσκευής
 • Ρύθμιση μιας υπενθύμισης/εγγραφής με χρονόμετρο στην τηλεόραση από την κινητή συσκευή ενώ βρίσκεστε εκτός σπιτιού (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD) (μόνο αν η τηλεόραση έχει σύνδεση Wi-Fi)

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή "Video & TV SideView", ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία web:

http://info.tvsideview.sony.net

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής "Video & TV SideView", ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε να αναζητήσετε και να κατεβάσετε την εφαρμογή "Video & TV SideView" από τις εξής τοποθεσίες:

  • Google Play (για λειτουργικό σύστημα Android)
  • App Store (για iOS)
 1. Συνδέστε την τηλεόραση στο οικιακό σας δίκτυο.
 2. Συνδέστε την κινητή συσκευή στο οικιακό δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η τηλεόραση.
 3. Ξεκινήστε την εφαρμογή "Video & TV SideView" στην κινητή συσκευή και, στη συνέχεια, αναζητήστε την τηλεόραση στο οικιακό δίκτυο ή στις διαθέσιμες συσκευές Wi-Fi Direct.
 4. Επιλέξτε την τηλεόραση από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν και, στη συνέχεια, εκτελέστε την απαιτούμενη λειτουργία στη συσκευή σας.
  Η αμοιβαία καταχώρηση (τα παραπάνω βήματα) απαιτείται μόνο την πρώτη φορά.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε επίσης να συνδέσετε την εφαρμογή "Video & TV SideView" στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi Direct. Πιέστε το κουμπί HOME, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct της τηλεόρασης επιλέγοντας [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Ναι] και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη σελίδα [Ρυθμίσεις Wi‑Fi Direct] επιλέγοντας [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Wi‑Fi Direct] — [Ρυθμίσεις Wi‑Fi Direct].

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από το "Video & TV SideView" στην κινητή συσκευή σας

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Απομακρυσμένη εκκίνηση] — [Ναι].

Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής θα αυξηθεί, αν επιλέξετε τη ρύθμιση [Ναι].

Για να ρυθμίσετε μια υπενθύμιση/εγγραφή με χρονόμετρο στην τηλεόραση ενώ βρίσκεστε εκτός σπιτιού χρησιμοποιώντας το "Video & TV SideView" σε μια κινητή συσκευή (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD) (μόνο αν η τηλεόραση έχει σύνδεση Wi-Fi)

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] — [Εξωτερική συσκευή/Renderer] — [Απομακρυσμένο χρονόμετρο εγγραφής] — [Ναι].
  Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής θα αυξηθεί, αν επιλέξετε τη ρύθμιση [Ναι].
 2. Χρησιμοποιήστε το "Video & TV SideView" στην κινητή συσκευή σας, για να πραγματοποιήσετε καταχώρηση συσκευής για καταχώρηση απομακρυσμένης εγγραφής.
  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία web:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Σημείωση

 • Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση [Εξωτερική συσκευή/Renderer] έχει οριστεί σε [Ναι]. Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] — [Εξωτερική συσκευή/Renderer] — [Εξωτερική συσκευή/Renderer].
 • (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD) Αν καταχωρήσετε τη συσκευή ενώ η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi Direct, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την υπενθύμιση/εγγραφή με χρονοδιακόπτη ενώ βρίσκεστε εκτός σπιτιού.
 • (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD) Ανάλογα με το περιβάλλον του οικιακού δικτύου, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ρύθμιση μιας υπενθύμισης/εγγραφής με χρονοδιακόπτη ενώ βρίσκεστε εκτός σπιτιού, ακόμα κι αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi.
 • Το όνομα και οι διαθέσιμες λειτουργίες της εφαρμογής "Video & TV SideView" υπόκεινται σε αλλαγή.

[39] Σύνδεση σε δίκτυοΣύνδεση ενσύρματου LANΣύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN

Μια σύνδεση ενσύρματου LAN σάς επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στο Internet και στο οικιακό σας δίκτυο. Συνδέστε ένα καλώδιο LAN στην τηλεόρασή σας.

(A) Καλώδιο LAN

(B) Υπολογιστής

(C) Μόντεμ με λειτουργίες δρομολογητή

(D) Internet

 1. Ρυθμίστε το δρομολογητή LAN.
  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του δρομολογητή LAN ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
 2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Ρύθμιση δικτύου] — [Απλή].
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Σημείωση

 • Τα στοιχεία ρύθμισης (π.χ. η διεύθυνση IP, η μάσκα υποδικτύου, το DHCP) ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή το δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών που παραλάβατε από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή σε εκείνα που παρέχονται με το δρομολογητή σας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).

[40] Σύνδεση σε δίκτυοΣύνδεση ασύρματου LANΣύνδεση σε δίκτυο με χρήση ασύρματης σύνδεσης

Η ενσωματωμένη συσκευή ασύρματου LAN σάς επιτρέπει να συνδέεστε στο Internet και να απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα της δικτύωσης σε ένα περιβάλλον χωρίς καλώδια.

(A) Υπολογιστής

(B) Ασύρματος δρομολογητής (σημείο πρόσβασης)

(C) Μόντεμ

(D) Internet

 1. Ρυθμίστε τον ασύρματο δρομολογητή (ή το σημείο πρόσβασης).
  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου δρομολογητή σας (ή του σημείου πρόσβασης) ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
 2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Ρύθμιση δικτύου] — [Απλή].
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Για να απενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο ασύρματο LAN

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Προηγμ Ρυθμίσεις] — [Ενσωματωμένο Wi‑Fi] — [Όχι].

Υπόδειξη

 • Για ομαλή ροή βίντεο:

  • Αλλάξτε τη ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή σας (ή του σημείου πρόσβασης) στην επιλογή 802.11n, εάν είναι δυνατόν. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της ρύθμισης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου δρομολογητή σας (ή του σημείου πρόσβασης) ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
  • Εάν η παραπάνω διαδικασία δεν επιφέρει καμία βελτίωση, αλλάξτε τη ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή σας (ή του σημείου πρόσβασης) στην επιλογή 5GHz, η οποία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ροής βίντεο.
  • Το εύρος ζώνης 5GHz ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή/χώρα. Εάν το εύρος ζώνης 5GHz δεν υποστηρίζεται, η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με έναν ασύρματο δρομολογητή (σημείο πρόσβασης) μόνο με χρήση του εύρους ζώνης 2,4GHz.
 • Για να χρησιμοποιήσετε ασφάλεια WEP με έναν ασύρματο δρομολογητή (ή σημείο πρόσβασης), επιλέξτε [Απλή] — [Wi‑Fi] — [Σύνδεση από λίστα σάρωσης].

Σημείωση

 • Τα στοιχεία ρύθμισης (π.χ. η διεύθυνση IP, η μάσκα υποδικτύου, το DHCP) ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή το δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών που παραλάβατε από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή σε εκείνα που παρέχονται με το δρομολογητή σας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
 • Εάν επιλέξετε το στοιχείο [Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης] στην οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, άλλα άτομα ενδέχεται να μπορέσουν να δουν τον εκτεθειμένο κωδικό πρόσβασης.

[41] Σύνδεση σε δίκτυοΣύνδεση Wi-Fi DirectΣύνδεση μέσω Wi-Fi Direct (χωρίς ασύρματο δρομολογητή)

Η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί απευθείας με μια συσκευή Wi-Fi/Wi-Fi Direct (π.χ. smartphone, υπολογιστή). Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να στείλετε περιεχόμενο όπως φωτογραφίες/μουσική/βίντεο από τη συσκευή στην τηλεόραση. Δεν απαιτείται ασύρματος δρομολογητής (ή σημείο πρόσβασης) για τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Ναι].
 2. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Wi‑Fi Direct].
 3. Επιλέξτε το όνομα της τηλεόρασης που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης με τη συσκευή Wi-Fi Direct.
  Εάν η συσκευή δεν υποστηρίζει Wi-Fi Direct, επιλέξτε το κουμπί [Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης/(SSID) δικτύου].
 4. Χειριστείτε τη συσκευή Wi-Fi Direct/Wi-Fi, για να τη συνδέσετε με την τηλεόραση.
 5. Στείλτε περιεχόμενο από τη συσκευή Wi-Fi Direct/Wi-Fi στην τηλεόραση.
  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής.

Αν δεν επιτευχθεί η σύνδεση

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής για τη ρύθμιση Wi-Fi Direct, επιλέξτε το κουμπί [Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης/(SSID) δικτύου] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή

Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να συνδέσετε συσκευές. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση έως και 10 συσκευών. Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή ενώ υπάρχουν ήδη 10 συνδεδεμένες συσκευές, αποσυνδέστε μια συσκευή που δεν χρειάζεστε και, στη συνέχεια, συνδέστε την άλλη συσκευή.

Για να αλλάξετε το όνομα της τηλεόρασης που θα εμφανίζεται στη συνδεδεμένη συσκευή

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Πληροφορίες] — [Όνομα συσκευής].

Για να εμφανίσετε τις συνδεδεμένες συσκευές/να καταργήσετε καταχωρημένες συσκευές

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Wi‑Fi Direct] — [Προηγμ Ρυθμίσεις] — [Εμφάνιση λίστας συσκευών/Διαγραφή].

Για να καταργήσετε μια καταχωρημένη συσκευή, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί(ή πιέστε το Touchpad στο τηλεχειριστήριο Touchpad). Κατόπιν, επιλέξτε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Για να καταργήσετε όλες τις καταχωρημένες συσκευές, επιλέξτε [Διαγραφή όλων] στη λίστα και, στη συνέχεια, [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση εύρους ζώνης (για προχωρημένους)

Εάν η τηλεόρασή σας δεν έχει συνδεθεί με κάποιον δρομολογητή μέσω ασύρματης σύνδεσης, μπορείτε να επιλέξετε τη ζώνη ασύρματης σύνδεσης για τη λειτουργία Wi-Fi Direct. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Wi‑Fi Direct] — [Προηγμ Ρυθμίσεις] — [Ρύθμιση ζώνης].

[Αυτόμ.]: Κανονικά, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή. Επιλέγει αυτόματα ένα κατάλληλο εύρος ζώνης για τη λειτουργία Wi-Fi Direct.

[Αυτόμ. (Ζώνη 2.4GHz)]: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή κατά τη σύνδεση με συσκευές που υποστηρίζουν μόνο σύνδεση στα 2,4GHz. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να υποστηρίζει περισσότερες συσκευές σε σύγκριση με τις άλλες επιλογές.

[Αυτόμ. (Ζώνη 5GHz)]: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή κατά τη σύνδεση με συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση στα 5GHz. Αυτή η επιλογή μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ροής βίντεο.

Λάβετε υπόψη ότι όταν επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, η τηλεόραση δεν θα μπορεί να συνδεθεί με συσκευές που υποστηρίζουν σύνδεση μόνο στα 2,4GHz.

[Χειροκίνητα]: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο κανάλι ασύρματης επικοινωνίας.

Υπόδειξη

 • Για πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση που υποστηρίζει η συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής σας.
 • Το εύρος ζώνης 5GHz ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή/χώρα. Εάν το εύρος ζώνης 5GHz δεν υποστηρίζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις επιλογές [Αυτόμ.] και [Χειροκίνητα].

Σημείωση

 • Εάν συνδέσετε την τηλεόραση με έναν ασύρματο δρομολογητή (ή ένα σημείο πρόσβασης) στα 5GHz:

  • Η ασύρματη σύνδεση στα 5GHz θα διακοπεί αν επιλέξετε τις [Ρυθμίσεις Wi‑Fi Direct]. Όσο δεν υπάρχει σύνδεση, η επικοινωνία μέσω Internet διακόπτεται.
  • Η σύνδεση θα αποκατασταθεί αυτόματα αφού κλείσετε τις [Ρυθμίσεις Wi‑Fi Direct].
 • Το εύρος ζώνης 5GHz ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή/χώρα.

[42] Σύνδεση σε δίκτυοΡυθμίσεις IPv6Σύνδεση στο Internet μέσω του πρωτοκόλλου IPv6

Εάν η υπηρεσία του παρόχου σας είναι συμβατή με το πρωτόκολλο IPv6, μπορείτε να συνδέσετε αυτήν την τηλεόραση στο Internet μέσω IPv6.

Παράδειγμα ασύρματης σύνδεσης:

(A) Υπολογιστής

(B) Ασύρματος δρομολογητής (σημείο πρόσβασης) συμβατός με το πρωτόκολλο IPv6

(C) Μόντεμ συμβατό με το πρωτόκολλο IPv6

(D) Internet

 1. Συνδεθείτε σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο Internet.
 2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Προηγμ Ρυθμίσεις] — [Ρύθμιση IPv6].
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Σημείωση

 • Εάν το περιβάλλον δικτύου σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο IPv6, απενεργοποιήστε το πρωτόκολλο IPv6 στην τηλεόραση.

[43] Χρήση οικιακού δικτύουΧρήση οικιακού δικτύουΡυθμίσεις οικιακού δικτύου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις οικιακού δικτύου.

Για να ελέγξετε τη σύνδεση διακομιστή

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] — [Διαγνωστικός έλεγχος διακομιστή] — ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τους διαγνωστικούς ελέγχους.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης συσκευής/renderer

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] — [Εξωτερική συσκευή/Renderer] — την επιθυμητή επιλογή.

[Εξωτερική συσκευή/Renderer]
Επιλέξτε [Ναι] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία renderer.
Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή χειρισμού (π.χ. μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) στην οθόνη της τηλεόρασης με άμεσο χειρισμό της συσκευής. Επίσης, μια κινητή συσκευή (π.χ. ένα smartphone) μπορεί να λειτουργήσει ως τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω του οικιακού δικτύου.
[Απομακρυσμένες συσκευές]
Επεξεργαστείτε τη λίστα των κινητών συσκευών που έχουν καταχωρηθεί, για να τις χρησιμοποιήσετε ως τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
[Απομακρυσμένο χρονόμετρο εγγραφής] (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)
Χρησιμοποιήστε το "Video & TV SideView" σε μια κινητή συσκευή, για να ρυθμίσετε μια υπενθύμιση/εγγραφή με χρονοδιακόπτη στην οικιακή τηλεόραση ενώ βρίσκεστε εκτός σπιτιού.
[Συσκευές με απομακρυσμένο χρονόμετρο εγγραφής] (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)
Επεξεργαστείτε τη λίστα των κινητών συσκευών που έχουν καταχωρηθεί για απομακρυσμένη εγγραφή με χρονοδιακόπτη.
[Έλεγχος πρόσβασης στο Renderer]
Επιλέξτε [Άδεια αυτόματης πρόσβασης], για να αποκτήσετε αυτόματα πρόσβαση στην τηλεόραση όταν μια συσκευή χειρισμού αποκτά πρόσβαση στην τηλεόραση για πρώτη φορά.
Επιλέξτε [Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις], για να αλλάξετε τη ρύθμιση της άδειας πρόσβασης της συσκευής χειρισμού.
Επιλέξτε [Ναι] για να επιτρέψετε την πρόσβαση από τη συσκευή χειρισμού.
Επιλέξτε [Όχι] για να απαγορεύσετε την πρόσβαση από τη συσκευή χειρισμού.

[44] Χρήση οικιακού δικτύουΧρήση οικιακού δικτύουΑναπαραγωγή περιεχομένου σε υπολογιστή

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε έναν διακομιστή (π.χ. έναν υπολογιστή), ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο ίδιο οικιακό δίκτυο με την τηλεόραση.

(A) Υπολογιστής (Διακομιστής)

(B) Δρομολογητής

(C) Μόντεμ

(D) Internet

 1. Συνδέστε την τηλεόραση στο οικιακό σας δίκτυο.
 2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Άλμπουμ], [Βίντεο] ή [Μουσική] — το διακομιστή που περιέχει το αρχείο προς αναπαραγωγή — το φάκελο ή το αρχείο από τη λίστα.
  Εάν επιλέξετε φάκελο, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.
  Η αναπαραγωγή ξεκινά.

Για να ελέγξετε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Κατά την προβολή του Οδηγού βοήθειας σε υπολογιστή ή κινητή συσκευή

Επιλέξτε την ακόλουθη σύνδεση.

Μετάβαση στη λίστα

Σημείωση

 • Ανάλογα με το αρχείο, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται οι υποστηριζόμενες μορφές.

[45] Χρήση οικιακού δικτύουΧρήση οικιακού δικτύουΑναπαραγωγή περιεχομένου με τη λειτουργία renderer

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία φωτογραφιών/μουσικής/βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή χειρισμού (π.χ. μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) στην οθόνη της τηλεόρασης με άμεσο χειρισμό της συσκευής χειρισμού. Η συσκευή χειρισμού θα πρέπει επίσης να είναι συμβατή με τη λειτουργία renderer.

(A) Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (Συσκευή χειρισμού)

(B) Δρομολογητής

(C) Μόντεμ

(D) Internet

 1. Συνδέστε την τηλεόραση στο οικιακό σας δίκτυο.
 2. Χειριστείτε τη συσκευή χειρισμού, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή περιεχομένου στην οθόνη της τηλεόρασης.

[46] ΡυθμίσειςΡύθμιση των παραμέτρων που σχετίζονται με τις βασικές λειτουργίες της τηλεόρασηςΡύθμιση των παραμέτρων του στοιχείου [TV]

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [TV] — την επιθυμητή επιλογή.

Διαθέσιμες επιλογές

[Ρύθμιση καναλιού]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους για τη λήψη της μετάδοσης.
[Εξωτερικές είσοδοι]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους των εξωτερικών εισόδων.
[Εμφάνιση]
Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις της εικόνας και της οθόνης.
[Ήχος]
Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις ήχου και τις σχετικές επιλογές του επιλεγμένου ηχείου.
[LED φωτισμού]
Προσαρμόζει τη λυχνία LED φωτισμού.
(Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το μοντέλο.)
[Ισχύς]
Αλλάζει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας.
[Εφαρμογές]
Αλλάζει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις εφαρμογές.
[Daydream]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους της προφύλαξης οθόνης.
[Αποθηκευτικός χώρος και επαναφορά]
Αλλάζει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την αποθήκευση δεδομένων.
[Αρχική ρύθμιση]
Ρυθμίζει τις βασικές λειτουργίες, όπως την περιοχή, τα κανάλια και το δίκτυο για την πρώτη χρήση.
[Πληροφορίες]
Εμφανίζει πληροφορίες για την τηλεόραση.

[47] ΡυθμίσειςΡύθμιση των παραμέτρων που σχετίζονται με τη σύνδεση δικτύου και τις περιφερειακές συσκευέςΡύθμιση των παραμέτρων του στοιχείου [Δίκτυο και αξεσουάρ]

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και αξεσουάρ] — την επιθυμητή επιλογή.

Διαθέσιμες επιλογές

[Δίκτυο]
Ρυθμίζει και ελέγχει τις συνδέσεις δικτύου και διακομιστή.
[Google Cast]
Ρυθμίζει τις αγαπημένες σας εκπομπές, ταινίες, περιεχόμενο μουσικής στο Internet και πολλά περισσότερα στην τηλεόραση.
[Ρυθμίσεις Bluetooth]
Ρυθμίζει την καταχώρηση/κατάργηση καταχώρησης των συσκευών Bluetooth.
[Ρυθμίσεις τηλεχειριστήριου Touchpad]
Ρυθμίζει την αντιστοίχιση του τηλεχειριστηρίου Touchpad.
[Ρύθμιση συσκευής εγγραφής] (μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των συσκευών USB HDD για εγγραφή.

(Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.)

[48] ΡυθμίσειςΡύθμιση των παραμέτρων που σχετίζονται με τη σύνδεση δικτύου και τις περιφερειακές συσκευέςΣύνδεση συσκευής Bluetooth

Για να αντιστοιχίσετε την τηλεόραση με μια συσκευή Bluetooth

 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και ρυθμίστε τη στη λειτουργία αντιστοίχισης.
  Για τον τρόπο ρύθμισης της συσκευής Bluetooth στη λειτουργία αντιστοίχισης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής.
 2. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ρυθμίσεις Bluetooth] για να εμφανίσετε τη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth.
 3. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή από τη λίστα και στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
  Αν σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής.
  Αφού ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση, η συσκευή συνδέεται στην τηλεόραση.

Για να συνδέσετε την τηλεόραση με μια αντιστοιχισμένη συσκευή Bluetooth

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ρυθμίσεις Bluetooth] — [Λίστα συσκευών] για να εμφανίσετε τη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth.
 2. Επιλέξτε μια αντιστοιχισμένη αλλά μη συνδεδεμένη συσκευή από τη λίστα.

Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth

Η τηλεόραση υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • 3DSP (3D Synchronization Profile)
 • SPP (Serial Port Profile)

[49] ΡυθμίσειςΡύθμιση των παραμέτρων που σχετίζονται με τις προτιμήσεις συστήματοςΡύθμιση των παραμέτρων του στοιχείου [Προτιμήσεις συστήματος]

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Προτιμήσεις συστήματος] — την επιθυμητή επιλογή.

Διαθέσιμες επιλογές

[Ημερομηνία και ώρα]
Προσαρμόζει την τρέχουσα ώρα.
[Γλώσσα/Language]
Επιλέγει τη γλώσσα μενού.
[Πληκτρολόγιο]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους του πληκτρολογίου οθόνης.
[Αναζήτηση]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους της λειτουργίας αναζήτησης.
[Ομιλία]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής.
[Προσβα/τητα]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους των λειτουργιών προσβασιμότητας και των υπηρεσιών που βοηθούν τους χρήστες να περιηγηθούν στις συσκευές τους με μεγαλύτερη ευκολία.
[Ρυθμίσεις λειτουργίας καταστήματος]
Εμπλουτίζει την προβολή για χρήση σε βιτρίνα καταστήματος ρυθμίζοντας τη [Λειτουργία Επίδειξης] κλπ.

[50] ΡυθμίσειςΡύθμιση των παραμέτρων που σχετίζονται με προσωπικές πληροφορίες, όπως η ασφάλειαΡύθμιση των παραμέτρων του στοιχείου [Προσωπικό]

 1. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Προσωπικό] — την επιθυμητή επιλογή.

Διαθέσιμες επιλογές

[Προσθήκη λογαριασμού]
Εμφανίζει τους λογαριασμούς των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που έχουν καταχωρηθεί στην τηλεόραση.
[Τοποθεσία]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους τοποθεσίας για λήψη της τοποθεσίας χρήστη.
[Ασφάλεια και περιορισμοί]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους ασφαλείας, όπως τους κωδικούς πρόσβασης.
[Κλείδωμα για παιδιά (Μετάδοση)]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους του κλειδώματος για παιδιά αναφορικά με εκπομπές και άλλα στοιχεία.
[Κλείδωμα για παιδιά (Κανάλια για Streaming)]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους του γονικού κλειδώματος για τα κανάλια ροής.

[51] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΑυτοδιάγνωσηΠώς να ελέγξετε αν η τηλεόραση λειτουργεί κανονικά.

 • Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Βοήθεια] — [Αυτόματα διαγνωστικά].

[52] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα τροφοδοσίαςΗ τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα.

 • Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση [Χρονοδ. Απενεργ.] ή ελέγξτε τη ρύθμιση [Διάρκεια] του στοιχείου [Ενεργ. Χρονοδ.].
 • Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [TV σε αναμονή λόγω αδράνειας] στη λειτουργία [Eco].

[53] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα τροφοδοσίαςΗ τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα.

 • Ελέγξτε αν η ρύθμιση [Ενεργ. Χρονοδ.] είναι ενεργοποιημένη.
 • Ορίστε τη ρύθμιση [Αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης] στις [Ρυθμίσεις BRAVIA Sync] σε [Όχι].

[54] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα τροφοδοσίαςΑφού αποσυνδέσετε την τηλεόραση και τη συνδέσετε ξανά, η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται ακόμα κι αν πιέσετε το κουμπί τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο ή την τηλεόραση.

 • Όταν αποσυνδέσετε την τηλεόραση και τη συνδέσετε ξανά, η τηλεόραση ενδέχεται να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμα κι αν πιέσετε το κουμπί τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο ή την τηλεόραση, επειδή χρειάζεται λίγη ώρα για την προετοιμασία του συστήματος. Περιμένετε 10 έως 20 δευτερόλεπτα περίπου και, στη συνέχεια, θέστε τη ξανά σε λειτουργία.

[55] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα εικόνας/οθόνηςΗ ποιότητα εικόνας δεν είναι εξίσου καλή όπως στο κατάστημα.

 • Η ποιότητα εικόνας εξαρτάται από το περιεχόμενο του σήματος.

[56] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα εικόνας/οθόνηςΠαραμορφωμένη εικόνα.

 • Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/την καλωδιακή σύνδεση.
 • Κρατήστε την κεραία/την καλωδιακή σύνδεση μακριά από άλλα καλώδια σύνδεσης.
 • Κατά την εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών, αφήνετε λίγο χώρο ανάμεσα στις συσκευές και την τηλεόραση.
 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εικόνα] — [Motionflow] — [Κανονικό] ή [Όχι]. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με τη λειτουργία [Motionflow])
 • Αλλάξτε την τρέχουσα ρύθμιση του στοιχείου [Λειτουργία ταινίας] στην επιλογή [Εικόνα] σε μια άλλη ρύθμιση.
 • Ορίστε τη ρύθμιση [LNA] σε [Όχι], για να βελτιώσετε τη λήψη εικόνας. (Η ρύθμιση [LNA] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περίσταση/τη χώρα/την περιοχή.)
 • Εκτελέστε τη λειτουργία [AFT] στην επιλογή [Χειροκίνητο πρόγραμμα], για να βελτιώσετε την εικόνα για αναλογική λήψη.

  (Η διαθεσιμότητα της ρύθμισης [Χειροκίνητο πρόγραμμα] και των επιλογών της μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/την περίσταση.)

 • Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη με ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 ohm υψηλής ποιότητας.

[57] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα εικόνας/οθόνηςΗ οθόνη τρεμοπαίζει.

 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εικόνα] — [Motionflow] — [Κανονικό]. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με τη λειτουργία [Motionflow])

[58] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα εικόνας/οθόνηςΔεν εμφανίζεται χρώμα/Σκοτεινή εικόνα/Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά/Πολύ φωτεινή εικόνα

 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εικόνα] για να προβείτε σε προσαρμογές.
 • Επιλέξτε [Επαναφορά] στην επιλογή [Εικόνα].
 • Εάν ρυθμίσετε το στοιχείο [Εξοικ. Ενέργειας] στην επιλογή [Eco] σε [Μικρή] ή [Υψηλό], το επίπεδο του μαύρου θα ενισχυθεί.

[59] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα εικόνας/οθόνηςΣκοτεινή οθόνη. Πώς να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU, επιλέξτε [Εικόνα] και προσαρμόστε τα στοιχεία [Φωτεινότητα] ή [Αντίθεση].

 • Ελέγξτε τη ρύθμιση της επιλογής [Εξοικ. Ενέργειας] στο στοιχείο [Eco]. Εάν έχει ρυθμιστεί σε [Μικρή] ή [Υψηλό], η οθόνη σκουραίνει. Ορίστε την επιλογή [Εξοικ. Ενέργειας] σε [Όχι], για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

[60] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα εικόνας/οθόνηςΤα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά. Πώς να προσαρμόσετε τον χρωματικό τόνο.

 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εικόνα] και προσαρμόστε τα στοιχεία [Απόχρωση] ή [Θερμοκρ Χρώματος].
 • Για να κάνετε τον χρωματικό τόνο πιο έντονο, προσαρμόστε το [Χρώμα] ή το [Ζωντανό Χρώμα] στην επιλογή [Εικόνα].

[61] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα εικόνας/οθόνηςΤο φορμά οθόνης αλλάζει αυτόματα.

 • Όταν αλλάζετε το κανάλι ή την είσοδο εικόνας, εάν η ρύθμιση [Αυτόματο Φορμά] στην επιλογή [Οθόνη] έχει οριστεί σε [Ναι], η τρέχουσα ρύθμιση για το [Λειτουργία ευρείας οθόνης] αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το σήμα εισόδου. Για να κλειδώσετε τη ρύθμιση για το [Λειτουργία ευρείας οθόνης], ορίστε την επιλογή [Αυτόματο Φορμά] σε [Όχι].
 • Ελέγξτε τη ρύθμιση [Αυτόματο Φορμά] στην επιλογή [Οθόνη].

[62] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα εικόνας/οθόνηςΗ εικόνα μικραίνει ξαφνικά.

 • Η εικόνα μικραίνει κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων, εξαιτίας της μεθόδου που χρησιμοποιείται από μια υπηρεσία παροχής για τη μετάδοση περιεχομένου. Όταν κανάλια περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας (HD) αλλάζουν σε περιεχόμενο τυπικής ευκρίνειας (SD) (διαφημίσεις), η εικόνα ενδέχεται να εμφανίζεται μικρή με ένα μαύρο περιθώριο.
 • Η επιλογή [Αυτόματο Φορμά] στη ρύθμιση [Οθόνη] δεν θα επεκτείνει την εικόνα κατά την αλλαγή του περιεχομένου, καθώς οι πληροφορίες περιεχομένου καθορίζονται από την υπηρεσία παροχής σήματος του καναλιού. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τη ρύθμιση για το [Λειτουργία ευρείας οθόνης], η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αλλάξετε το κανάλι/την είσοδο ή μέχρι να αλλάξετε ξανά χειροκίνητα τη ρύθμιση για το [Λειτουργία ευρείας οθόνης].

[63] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα εικόνας/οθόνηςΜαύρες λωρίδες εμφανίζονται στα άκρα της οθόνης.

 • Ορισμένα προγράμματα ευρείας οθόνης κινηματογραφούνται σε αναλογίες διαστάσεων που είναι μεγαλύτερες από την αναλογία 16:9 (αυτό είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στις κινηματογραφικές εκδόσεις). Αυτά τα προγράμματα θα εμφανίζονται στην τηλεόρασή σας με μαύρες λωρίδες στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τα έγγραφα που παραλάβατε μαζί με το DVD σας (ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής του προγράμματος).
 • Τα προγράμματα με αναλογία διαστάσεων 4:3 θα εμφανίζονται με μαύρες λωρίδες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης.
 • Τα προγράμματα που μεταδίδονται σε μορφές υψηλής ευκρίνειας (HD) (720p και 1080i) με περιεχόμενο 4:3 θα εμφανίζονται συνήθως με μαύρες λωρίδες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης, οι οποίες προστίθενται από τον τηλεοπτικό σταθμό.
 • Η επιλογή [Αυτόματο Φορμά] στη ρύθμιση [Οθόνη] δεν θα επεκτείνει την εικόνα όταν οι μαύρες λωρίδες στα πλάγια της οθόνης έχουν προστεθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό. Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα το [Λειτουργία ευρείας οθόνης] σε [Ευρύ ζουμ] ή [Ζουμ] και η ρύθμιση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αλλάξετε το κανάλι/την είσοδο ή μέχρι να αλλάξετε ξανά χειροκίνητα το [Λειτουργία ευρείας οθόνης].
 • Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε το μέγεθος της εικόνας από ορισμένους αποκωδικοποιητές καλωδιακών ή δορυφορικών καναλιών. Εάν χρησιμοποιείτε αποκωδικοποιητή, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του αποκωδικοποιητή για περισσότερες πληροφορίες.

[64] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα εικόνας/οθόνηςΗ λειτουργία επίδειξης εμφανίζεται στην οθόνη.

 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε [Διακοπή επίδειξης]. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ρυθμίσεις λειτουργίας καταστήματος]. Ορίστε τη [Λειτουργία Επίδειξης] και τη [Λειτουργία επαναφοράς εικόνας] σε [Όχι].

[65] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα λήψης εκπομπήςΕλέγξτε πρώτα αυτά τα στοιχεία, για να επιλύσετε το πρόβλημα με την τηλεοπτική λήψη.

 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας έχει συνδεθεί σταθερά στην τηλεόραση.
  • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας δεν είναι χαλαρό ή έχει αποσυνδεθεί.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί φθορά το καλώδιο ή η υποδοχή καλωδίου της κεραίας.

[66] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα λήψης εκπομπήςΕμφανίζονται είδωλα ή διπλές εικόνες.

 • Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας ή την καλωδιακή σύνδεση.
 • Ελέγξτε τη θέση και τον προσανατολισμό της κεραίας.
 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εικόνα] — [Motionflow] — [Κανονικό] ή [Όχι].

  (Μόνο για μοντέλα συμβατά με τη λειτουργία [Motionflow])

[67] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα λήψης εκπομπήςΣτην οθόνη εμφανίζεται μόνο θόρυβος ή μαύρη εικόνα.

 • Ελέγξτε αν έχει εκτελεστεί αυτόματος συντονισμός.
 • Ελέγξτε αν η κεραία έχει σπάσει ή έχει στραβώσει.
 • Ελέγξτε αν η διάρκεια ζωής της κεραίας έχει λήξει (3-5 χρόνια για κανονική χρήση, 1-2 χρόνια για χρήση σε ένα παραθαλάσσιο μέρος).

[68] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα λήψης εκπομπήςΥπάρχει θόρυβος εικόνας ή ήχου κατά την παρακολούθηση ενός αναλογικού τηλεοπτικού καναλιού.

 • Εκτελέστε τη λειτουργία [AFT] για καλύτερη λήψη εικόνας και ήχου. (Το όνομα της επιλογής διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/χώρα.)
 • Ορίστε το στοιχείο [Φίλτρο ήχου] στην επιλογή [Όχι], [Χαμηλό] ή [Υψηλό], για να βελτιώσετε τον ήχο για αναλογική λήψη.
 • Ορίστε τη ρύθμιση [LNA] σε [Όχι], για να βελτιώσετε τη λήψη εικόνας. (Η ρύθμιση [LNA] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περίσταση/τη χώρα/την περιοχή.)
 • Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη με ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 ohm υψηλής ποιότητας.
 • Κρατήστε το καλώδιο της κεραίας μακριά από άλλα καλώδια σύνδεσης.

[69] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα λήψης εκπομπήςΜερικά κανάλια είναι κενά.

 • Το κανάλι είναι μόνο για κωδικοποιημένη/συνδρομητική υπηρεσία. Εγγραφείτε σε μια τηλεοπτική υπηρεσία επί πληρωμή.
 • Το κανάλι χρησιμοποιείται μόνο για δεδομένα (χωρίς εικόνα ή ήχο).
 • Επικοινωνήστε με τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό για λεπτομέρειες σχετικά με τη μετάδοση.

[70] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα λήψης εκπομπήςΚακή ποιότητα λήψης ή κακή ποιότητα εικόνας σε ψηφιακές μεταδόσεις.

 • Αλλάξτε τη θέση, την κατεύθυνση και την κλίση της κεραίας επίγειας τηλεοπτικής μετάδοσης, για να μεγιστοποιήσετε το επίπεδο λήψης σήματος της κεραίας. Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση της κεραίας δεν αλλάζει τυχαία (π.χ. εξαιτίας του ανέμου).
 • Εάν χρησιμοποιείτε ενισχυτή τηλεοπτικού σήματος, ρυθμίστε την απολαβή του σήματος.
 • Εάν έχει συνδεθεί εξοπλισμός (όπως διανομέας τηλεοπτικού σήματος) μεταξύ της κεραίας και της τηλεόρασης, αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να επηρεάζει τη λήψη της τηλεόρασης. Συνδέστε την κεραία απευθείας με την τηλεόραση, για να ελέγξετε αν βελτιώνεται η λήψη.
 • Οι κακές καιρικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των συστημάτων δορυφορικής μετάδοσης. Περιμένετε να βελτιωθεί ο καιρός. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγράμματα)

[71] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα λήψης εκπομπήςΔεν μπορείτε να παρακολουθήσετε ψηφιακά κανάλια.

 • Ρωτήστε έναν τοπικό ειδικό εγκαταστάσεων αν υπάρχουν ψηφιακές εκπομπές στην περιοχή σας.
 • Αναβαθμίστε την κεραία σε μια κεραία υψηλότερης απολαβής.

[72] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα λήψης εκπομπήςΔεν μπορείτε να παρακολουθήσετε δορυφορικά κανάλια. (Μόνο για μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγράμματα)

 • Ρωτήστε έναν ειδικό εγκαταστάσεων της περιοχής σας αν παρέχονται δορυφορικές υπηρεσίες στην περιοχή σας.
 • Ελέγξτε τη συσκευή και τις ρυθμίσεις LNB.
 • Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή "MAIN" και "SUB" και δεν ρυθμίζεται σε λειτουργία διπλού δορυφορικού δέκτη με την [Επιλογή λειτουργίας δορυφορικού δέκτη.], η υποδοχή με την ένδειξη "SUB" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε τη δορυφορική κεραία σας στην υποδοχή με την ένδειξη "MAIN".

[73] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα λήψης εκπομπήςΔεν έχουν συντονιστεί όλα τα κανάλια.

 • Επιχειρήστε να προκαθορίσετε τα κανάλια χειροκίνητα, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Αναλογική ρύθμιση] — [Χειροκίνητο πρόγραμμα]. (Η διαθεσιμότητα της ρύθμισης [Χειροκίνητο πρόγραμμα] και των επιλογών της μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/την περίσταση.)

[74] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα ήχουΔεν ακούγεται ήχος, αλλά η εικόνα είναι καλή.

 • Ελέγξτε τη ρύθμιση της έντασης του ήχου.
 • Πιέστε το κουμπί ή + για να καταργήσετε τη σίγαση.
 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ηχεία] — [Ηχείο Τηλεόρασης].

  Αν αυτό το στοιχείο ρυθμιστεί στην επιλογή [Ηχοσύστημα], τα ηχεία της τηλεόρασης εξάγουν μόνο τους τόνους των πλήκτρων και τον ήχο του συστήματος.

 • Όταν χρησιμοποιείτε την είσοδο HDMI με Super Audio CD ή DVD-Audio, η υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ενδέχεται να μην εξάγει σήμα ήχου.

[75] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα ήχουΗχητικός θόρυβος.

 • Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη με ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 ohm υψηλής ποιότητας.
 • Κρατήστε το καλώδιο της κεραίας μακριά από άλλα καλώδια σύνδεσης.
 • Για την αποφυγή τηλεοπτικών παρεμβολών, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο κεραίας χωρίς φθορές.

[76] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα ήχουΔεν ακούγεται ήχος από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός.

 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ηχεία] — [Ηχοσύστημα].
 • Ορίστε το στοιχείο [Ακουστικά/Έξοδος ήχου] στην επιλογή [Έξοδος ήχου (Σταθερό)] στη ρύθμιση [Ήχος].
 • Αν επιλέξετε ένα αναλογικό (RF) κανάλι και οι εικόνες εμφανίζονται σωστά, αλλάξτε το σύστημα τηλεοπτικής μετάδοσης. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ρύθμιση καναλιού] — [Αναλογική ρύθμιση] — [Χειροκίνητο πρόγραμμα] — [Σύστημα τηλεόρασης]. (Η διαθεσιμότητα της ρύθμισης [Χειροκίνητο πρόγραμμα] ή το όνομα της επιλογής διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/την περίσταση.)
 • Αν το στοιχείο [Ηχεία] ρυθμιστεί στην επιλογή [Ηχείο Τηλεόρασης] και το στοιχείο [Αναβάθμιση ήχου υψηλής ανάλυσης (DSEE HX)] ρυθμιστεί στην επιλογή [Αυτόμ.], δεν ακούγεται ήχος από την έξοδο DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 • Ρυθμίστε την [Ένταση ψηφιακής εξόδου ήχου] στο μέγιστο στη ρύθμιση [Ήχος].

[77] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα ήχουΠαραμορφωμένος ήχος.

 • Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/την καλωδιακή σύνδεση.
 • Κρατήστε την κεραία/την καλωδιακή σύνδεση μακριά από άλλα καλώδια σύνδεσης.
 • Κρατήστε την τηλεόραση μακριά από πηγές ηλεκτρικού θορύβου, όπως αυτοκίνητα, σεσουάρ μαλλιών, μονάδες Wi-Fi, κινητά τηλέφωνα ή οπτικές συσκευές.
 • Κατά την εγκατάσταση προαιρετικών συσκευών, αφήνετε λίγο χώρο ανάμεσα στις συσκευές και την τηλεόραση.
 • Εκτελέστε τη λειτουργία [AFT] στο [Χειροκίνητο πρόγραμμα], για να βελτιώσετε τον ήχο για αναλογική λήψη.

  (Η διαθεσιμότητα της ρύθμισης [Χειροκίνητο πρόγραμμα] και των επιλογών της μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/την περίσταση.)

 • Ορίστε το στοιχείο [Φίλτρο ήχου] στην επιλογή [Χαμηλό] ή [Υψηλό], για να βελτιώσετε τον ήχο για αναλογική λήψη. (Το [Φίλτρο ήχου] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα σας.)

[78] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα ήχουΔεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των ακουστικών.

 • Πιέστε το κουμπί ACTION MENU, επιλέξτε [Ένταση ακουστικών] και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση.

[79] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα τηλεχειριστηρίουΤο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

 • Πιέστε ένα κουμπί στην τηλεόραση, για να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα εντοπίζεται στο τηλεχειριστήριο ή όχι.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο προσανατολισμός κάθε μπαταρίας αντιστοιχεί στα θετικά (+) και τα αρνητικά (-) σύμβολα του διαμερίσματος μπαταρίας.
 • Το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας ενδέχεται να είναι χαμηλό. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
 • Η επαφή ανάμεσα στην μπαταρία και το τηλεχειριστήριο μπορεί να είναι κακή. Αφαιρέστε τις μπαταρίες και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τις ξανά.
 • Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης.
 • Μην τοποθετείτε εμπόδια μπροστά από την περιοχή του αισθητήρα τηλεχειριστηρίου.
 • Το φως φθορισμού μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου. Δοκιμάστε να σβήσετε το φως φθορισμού.
 • Όταν αποσυνδέσετε την τηλεόραση και τη συνδέσετε ξανά, η τηλεόραση ενδέχεται να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμα κι αν πιέσετε το κουμπί τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο ή την τηλεόραση, επειδή χρειάζεται λίγη ώρα για την προετοιμασία του συστήματος. Περιμένετε 10 έως 20 δευτερόλεπτα περίπου και, στη συνέχεια, θέστε τη ξανά σε λειτουργία.
 • Αν η φωνή σας δεν αναγνωρίζεται, ενεργοποιήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο με το κουμπί ή καταχωρήστε το τηλεχειριστήριο με το κουμπί στην τηλεόραση. Για να επιβεβαιώσετε αυτές τις ρυθμίσεις, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου.

[80] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα τηλεχειριστηρίου TouchpadΤο τηλεχειριστήριο Touchpad δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί σωστά.

 • Αλλάξτε τις μπαταρίες. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης και αφαιρέστε το κάλυμμα.

 • Η επαφή ανάμεσα στην μπαταρία και το τηλεχειριστήριο μπορεί να είναι κακή. Αφαιρέστε τις μπαταρίες και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τις ξανά.
 • Αντιστοιχίστε ξανά το τηλεχειριστήριο Touchpad. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ρυθμίσεις τηλεχειριστήριου Touchpad] — [Αντιστοίχιση τηλεχειριστήριου Touchpad].
 • Το τηλεχειριστήριο Touchpad χρησιμοποιεί το εύρος ζώνης 2,4GHz και, συνεπώς, η ταχύτητα επικοινωνίας ενδέχεται να μειώνεται ή να διακόπτεται περιστασιακά λόγω των παρεμβολών από το ασύρματο LAN.
  Αν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση οικιακές ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων ή smartphone), ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές ραδιοκυμάτων.
 • Η τηλεόραση ή το τηλεχειριστήριο Touchpad ενδέχεται να μην λειτουργούν αν τα τοποθετήσετε σε μεταλλικό ράφι, λόγω των παρεμβολών στην ασύρματη επικοινωνία.
 • Το τηλεχειριστήριο Touchpad μπορεί να χειριστεί μόνο την τηλεόραση που αντιστοιχίστηκε τελευταία.
 • Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μόνο ένα τηλεχειριστήριο Touchpad στην τηλεόραση.
 • Συνιστάται η χρήση του τηλεχειριστηρίου Touchpad σε απόσταση έως 7 μέτρων από την τηλεόραση.
 • Όταν αποσυνδέσετε την τηλεόραση και τη συνδέσετε ξανά, η τηλεόραση ενδέχεται να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμα κι αν πιέσετε το κουμπί τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο ή την τηλεόραση, επειδή χρειάζεται λίγη ώρα για την προετοιμασία του συστήματος. Περιμένετε 10 έως 20 δευτερόλεπτα περίπου και, στη συνέχεια, θέστε τη ξανά σε λειτουργία.

[81] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα τηλεχειριστηρίου TouchpadΟι μπαταρίες εξαντλούνται γρήγορα.

 • Αν συνεχίσετε να κουνάτε τη συσκευή που είναι συμβατή με το πρότυπο NFC πάνω από το σημείο επαφής NFC του τηλεχειριστηρίου, οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου ή/και της συσκευής θα αποφορτιστούν πιο γρήγορα (μόνο μοντέλα NFC).
 • Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο Touchpad με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω.

[82] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα φωτογραφιών/γυαλιών 3D (μόνο μοντέλα 3D)Δεν εμφανίζονται εικόνες 3D. Το εφέ 3D είναι αδύναμο. (Μόνο μοντέλα 3D)

 • Εάν δύο εικόνες εμφανίζονται δίπλα-δίπλα, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εμφάνιση] — [Ρυθμίσεις 3D] — [Προβολή 3D] — [3D (Σε παράθεση)].
  Εάν δύο εικόνες εμφανίζονται η μία πάνω από την άλλη, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εμφάνιση] — [Ρυθμίσεις 3D] — [Προβολή 3D] — [3D (Κατάκ.παράθεση)].

 • Εάν εμφανίζεται η οθόνη [Προβολή 3D], αλλά δεν εμφανίζονται εικόνες 3D, απενεργοποιήστε τη συσκευή που αναπαράγει περιεχόμενο 3D και ενεργοποιήστε την ξανά.
 • Κάθε άτομο μπορεί να αντιλαμβάνεται διαφορετικά το εφέ 3D.

Για μοντέλα με Ενεργά γυαλιά 3D

 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στην τηλεόραση και τα Ενεργά γυαλιά 3D.
 • Αντικαταστήστε την μπαταρία στα Ενεργά γυαλιά 3D.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα Ενεργά γυαλιά 3D είναι ενεργοποιημένα.
 • Είναι απαραίτητο να καταχωρήσετε τα Ενεργά γυαλιά 3D στην τηλεόραση πριν από τη χρήση. Για να χρησιμοποιήσετε τα γυαλιά με μια άλλη τηλεόραση, πρέπει να τα καταχωρήσετε ξανά. Απενεργοποιήστε τα γυαλιά πριν από τη νέα καταχώρηση.
 • Οι ασύρματες συσκευές ή οι φούρνοι μικροκυμάτων ενδέχεται να επηρεάσουν την επικοινωνία ανάμεσα στα Γυαλιά 3D και την τηλεόραση, καθώς η τηλεόραση χρησιμοποιεί το εύρος ζώνης 2,4GHz. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ξανά καταχώρηση.
 • Εάν μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με 3D (όπως ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου) συνδεθεί ανάμεσα στην τηλεόραση και μια συσκευή που είναι συμβατή με 3D, η τηλεόραση δεν θα προβάλλει εικόνες 3D. Συνδέστε τη συσκευή που είναι συμβατή με 3D απευθείας στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα εγκεκριμένο καλώδιο HIGH SPEED HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.

Για μοντέλα 4K

 • Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση σήματος 3D ανάλυσης 4K.
 • Για μοντέλα με Παθητικά γυαλιά 3D, κοιτάτε ευθεία προς την τηλεόραση. Το εφέ 3D ενδέχεται να εμφανίζεται λιγότερο έντονο ανάλογα με τη θέση θέασης. Προσαρμόστε τη γωνία θέασης σε σχέση με την οθόνη.

[83] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα φωτογραφιών/γυαλιών 3D (μόνο μοντέλα 3D)Εμφανίζονται μαύρες λωρίδες και στις δύο πλευρές της οθόνης κατά την παρακολούθηση εικόνων 3D. (Μόνο μοντέλα 3D)

 • Εμφανίζονται μαύρες λωρίδες και στις δύο πλευρές της οθόνης, προκειμένου να γίνει επεξεργασία σημάτων 3D κατά την προσαρμογή του βάθους των εικόνων 3D στη [Ρύθμιση βάθους 3D].

[84] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα φωτογραφιών/γυαλιών 3D (μόνο μοντέλα 3D)Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε την προβολή 3D κατά την παρακολούθηση περιεχομένου 3D. (Μόνο μοντέλα 3D)

 • Στην περίπτωση περιεχομένου 3D που εμφανίζεται με σήμα 3D, δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση της προβολής 3D στην τηλεόραση. Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις 3D στη συνδεδεμένη συσκευή (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής BD).

[85] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα φωτογραφιών/γυαλιών 3D (μόνο μοντέλα 3D)Το μήνυμα [Εντοπίστηκε σήμα 3D.] εμφανίζεται αυτόματα όταν εντοπιστεί σήμα 3D. (Μόνο μοντέλα 3D)

 • Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση [Ειδοποίηση σήματος 3D]. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εμφάνιση] — [Ρυθμίσεις 3D] — [Ειδοποίηση σήματος 3D] — [Όχι].

[86] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα φωτογραφιών/γυαλιών 3D (μόνο μοντέλα 3D)Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Ενεργά γυαλιά 3D. (Μόνο μοντέλα 3D)

 • Αντικαταστήστε την μπαταρία. (Ισχύει μόνο για τα μοντέλα TDG-BT400A/BT500A.)
  Πιέστε το κουμπί απασφάλισης με τη μύτη ενός στυλό κλπ., εξαγάγετε τη θήκη της μπαταρίας και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε την μπαταρία με μια καινούργια. Στη συνέχεια, ασφαλίστε ξανά τη θήκη της μπαταρίας.

  (A) Πόλος (-) CR2025

[87] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα φωτογραφιών/γυαλιών 3D (μόνο μοντέλα 3D)Η ενδεικτική λυχνία LED στα Ενεργά γυαλιά 3D αναβοσβήνει. (Μόνο μοντέλα 3D)

 • Ανάβει για 3 δευτερόλεπτα: Υποδεικνύει ότι τα γυαλιά ενεργοποιούνται.

 • Αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα: Υποδεικνύει ότι τα γυαλιά είναι ενεργοποιημένα.
 • Αναβοσβήνει 3 φορές: Υποδεικνύει ότι τα γυαλιά έχουν απενεργοποιηθεί.
 • Αναβοσβήνει με πράσινο και κίτρινο χρώμα εναλλάξ: Υποδεικνύει ότι τα γυαλιά έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία καταχώρησης.
 • Αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 2 δευτερόλεπτα: Υποδεικνύει ότι η ισχύς της μπαταρίας έχει σχεδόν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε την μπαταρία.

[88] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα συνδεδεμένων συσκευώνΔεν εμφανίζεται εικόνα από μια συνδεδεμένη συσκευή.

 • Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.
 • Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ανάμεσα στη συσκευή και την τηλεόραση.
 • Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το κουμπί για να εμφανίσετε τη λίστα εισόδων και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή είσοδο.
  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή είσοδο.
 • Συνδέστε σωστά τη συσκευή USB.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει διαμορφωθεί σωστά.
 • Δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για όλες τις συσκευές USB. Επίσης, οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής USB ή τα αρχεία εικόνας που αναπαράγονται.

[89] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα συνδεδεμένων συσκευώνΔεν μπορείτε να επιλέξετε μια συνδεδεμένη συσκευή στο Μενού Home.

 • Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου.

[90] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα συνδεδεμένων συσκευώνΟρισμένα προγράμματα από ψηφιακές πηγές εμφανίζουν απώλεια λεπτομερειών.

 • Λιγότερες λεπτομέρειες από ό,τι συνήθως ή τεχνητά στοιχεία (τετραγωνάκια, κουκκίδες ή πιξελάρισμα) ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη, εξαιτίας της ψηφιακής συμπίεσης του περιεχομένου της πηγής που χρησιμοποιείται από ορισμένους ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς και DVD. Ο βαθμός των ορατών τεχνητών στοιχείων εξαρτάται από την καθαρότητα και την ανάλυση της τηλεόρασης.

[91] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα συνδεδεμένων συσκευώνΗ εμφάνιση των φωτογραφιών ή των φακέλων χρειάζεται κάποιο χρόνο.

 • Ανάλογα με τις διαστάσεις της εικόνας, το μέγεθος του αρχείου και τον αριθμό των αρχείων σε έναν φάκελο, ορισμένες φωτογραφίες ή φάκελοι μπορεί να αργήσουν να εμφανιστούν.
 • Κάθε φορά που θα συνδέετε μια συσκευή USB στην τηλεόραση, ενδέχεται να απαιτούνται λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστούν οι φωτογραφίες.

[92] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα συνδεδεμένων συσκευώνΔεν μπορείτε να βρείτε μια συνδεδεμένη συσκευή BRAVIA Sync HDMI.

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με BRAVIA Sync.
 • Βεβαιωθείτε ότι το [Ρυθμιστικό για HDMI] έχει ρυθμιστεί στη συσκευή που είναι συμβατή με BRAVIA Sync και ότι ο [Έλεγχος λειτουργίας BRAVIA Sync] έχει ρυθμιστεί στην τηλεόραση.

[93] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα συνδεδεμένων συσκευώνΔεν μπορείτε να ελέγξετε έναν δεύτερο δέκτη εικόνας/ήχου.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα δέκτη εικόνας/ήχου που είναι συμβατός με BRAVIA Sync.

[94] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα συνδεδεμένων συσκευώνΗ τηλεόραση δεν εξάγει εικόνα ή/και ήχο από τη συσκευή MHL. (μόνο μοντέλα MHL)

 • Αποσυνδέστε το καλώδιο MHL και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη συσκευή MHL, κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά και ξεκλειδώστε την οθόνη της συσκευής.

[95] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα συνδεδεμένων συσκευώνΔεν είναι δυνατός ο χειρισμός μιας εξωτερικής συσκευής (π.χ. ενός αποκωδικοποιητή ή ενός δέκτη εικόνας/ήχου) μέσω του IR Blaster. (Μόνο μοντέλα συμβατά με IR Blaster)

 • Βεβαιωθείτε ότι το IR Blaster έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι ο πομπός υπερύθρων βρίσκεται κοντά στο δέκτη υπερύθρων της εξωτερικής συσκευής.
 • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει την εξωτερική συσκευή.
 • Αν πιέσετε παρατεταμένα ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η μετάδοση της λειτουργίας. Αντ' αυτού, πιέστε το κουμπί επανειλημμένα.
 • Ορισμένες εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται σε κάποια κουμπιά του μενού "Μενού Ενεργειών".
 • Το IR Blaster ενδέχεται να μην έχει ρυθμιστεί σωστά. Για να ρυθμίσετε το IR Blaster, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Εξωτερικές είσοδοι] — [Ρύθμιση IR Blaster].

[96] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα εγγραφής USB HDDΔεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB HDD. (Μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB HDD:
  • είναι σωστά συνδεδεμένη.
  • είναι ενεργοποιημένη.
  • έχει καταχωρηθεί στην τηλεόραση.
 • Δεν υποστηρίζεται η σύνδεση της συσκευής USB HDD μέσω διανομέα USB.
 • Εκτελέστε τη λειτουργία [Έλεγχος απόδοσης HDD], για να βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής USB HDD πληρούν τις απαιτήσεις.

[97] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα εγγραφής USB HDDΔεν είναι δυνατή η εγγραφή./Η εγγραφή απέτυχε. (Μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)

 • Ελέγξτε τον υπολειπόμενο χώρο στον σκληρό δίσκο HDD. Αν έχει απομείνει ελάχιστος χώρος, διαγράψτε το περιεχόμενο που δεν είναι απαραίτητο.
 • Δεν είναι δυνατή η εγγραφή των ακόλουθων προγραμμάτων.
  • Προγράμματα που διαθέτουν προστασία αντιγραφής
  • Αναλογικά προγράμματα
  • Προγράμματα από εξωτερικές εισόδους (συμπεριλαμβάνονται προγράμματα από συνδεδεμένο αποκωδικοποιητή)
  • Ευρυζωνικά βίντεο
 • Η εγγραφή με χρονόμετρο ενδέχεται να μην είναι δυνατή, εάν η ώρα μετάδοσης του προγράμματος αλλάξει.

[98] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα εγγραφής USB HDDΤο εγγεγραμμένο περιεχόμενο εξαφανίστηκε. (Μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)

 • Η εγγραφή δεν είναι δυνατή, αν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης αποσυνδεθεί κατά την εγγραφή. Μην αποσυνδέσετε κανένα καλώδιο κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Διαφορετικά, μπορεί να χαθεί το περιεχόμενο που εγγράφεται ή όλο το περιεχόμενο που έχει εγγραφεί.

[99] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα εγγραφής USB HDDΗ συσκευή USB HDD λειτουργεί παρόλο που δεν είναι ενεργοποιημένη. (Μόνο μοντέλα εγγραφής USB HDD)

 • Η συνδεδεμένη συσκευή USB HDD μπορεί να περιστρέφεται ή η ενδεικτική λυχνία LED της συσκευής μπορεί να ανάψει ενώ η τηλεόραση λαμβάνει δεδομένα EPG κατά τη λειτουργία αναμονής.

[100] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα δικτύου/εφαρμογώνΟρισμένες φορές, η ποιότητα της ροής βίντεο είναι κακή κατά τη χρήση σύνδεσης ασύρματου LAN.

 • Η ποιότητα της ασύρματης σύνδεσης δικτύου διαφέρει ανάλογα με την απόσταση ή τα εμπόδια (π.χ. τους τοίχους) που παρεμβάλλονται ανάμεσα στην τηλεόραση και τον ασύρματο δρομολογητή (σημείο πρόσβασης), καθώς και τις περιβαλλοντικές παρεμβολές και την ποιότητα του ασύρματου δρομολογητή (σημείο πρόσβασης). Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε ενσύρματη σύνδεση για το Internet ή δοκιμάστε το εύρος ζώνης 5GHz.
 • Το εύρος ζώνης 5GHz ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή/χώρα. Εάν το εύρος ζώνης 5GHz δεν υποστηρίζεται, η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με έναν ασύρματο δρομολογητή (σημείο πρόσβασης) μόνο με χρήση του εύρους ζώνης 2,4GHz.

[101] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα δικτύου/εφαρμογώνΗ σύνδεση ασύρματου LAN αποτυγχάνει ή οι συνθήκες ραδιοφωνικής λήψης είναι κακές.

 • Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης της τηλεόρασης και του ασύρματου δρομολογητή (σημείου πρόσβασης). Η κατάσταση του σήματος μπορεί να επηρεάζεται από τα εξής:
  • Βρίσκονται κοντά άλλες ασύρματες συσκευές, φούρνοι μικροκυμάτων, φώτα φθορισμού κλπ.
  • Παρεμβάλλονται δάπεδα ή τοίχοι μεταξύ του ασύρματου δρομολογητή (σημείου πρόσβασης) και της τηλεόρασης.

  Εάν το πρόβλημα παραμένει ακόμα και μετά τον έλεγχο των παραπάνω, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση ενσύρματου LAN.

[102] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα δικτύου/εφαρμογώνΕικόνα κακής ποιότητας στα βίντεο στο Internet.

 • Η ποιότητα εξαρτάται από το αρχικό βίντεο που παρέχεται από την υπηρεσία παροχής περιεχομένου βίντεο και από το εύρος ζώνης της σύνδεσής σας.

[103] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα δικτύου/εφαρμογώνΚάποια περιεχόμενα βίντεο στο Internet παρουσιάζουν απώλεια λεπτομερειών.

 • Η ποιότητα βίντεο και το μέγεθος εικόνας εξαρτώνται από την ταχύτητα της ευρυζωνικής σύνδεσης και από την ποιότητα παροχής από τις υπηρεσίες παροχής περιεχομένου βίντεο.

[104] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα δικτύου/εφαρμογώνΚαλή ποιότητα εικόνας, αλλά δεν ακούγεται ήχος στο περιεχόμενο βίντεο στο Internet.

 • Η ποιότητα εξαρτάται από το αρχικό περιεχόμενο που παρέχεται από την υπηρεσία παροχής περιεχομένου βίντεο και από το εύρος ζώνης της σύνδεσής σας.
 • Λόγω της φύσης του βίντεο στο Internet, δεν θα περιέχουν ήχο όλα τα βίντεο.

[105] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα δικτύου/εφαρμογώνΔεν είναι δυνατή η πρόσβαση στις εφαρμογές.

 • Ελέγξτε αν το καλώδιο LAN ή το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος του δρομολογητή/του μόντεμ* έχει συνδεθεί σωστά.

  * Πρέπει να ρυθμίσετε το δρομολογητή/το μόντεμ σας εκ των προτέρων για να συνδεθείτε στο Internet. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet για τις ρυθμίσεις του δρομολογητή/του μόντεμ.

 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές αργότερα. Ο διακομιστής της υπηρεσίας παροχής περιεχομένου εφαρμογών ενδέχεται να βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

[106] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα δικτύου/εφαρμογώνΗ τηλεόραση δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Internet όταν είναι ρυθμισμένο το πρωτόκολλο IPv6.

 • Το πρωτόκολλο IPv6 ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο και, σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση IPv6.

[107] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα οικιακού δικτύουΔεν είναι δυνατή η σύνδεση της τηλεόρασής σας με το διακομιστή.

 • Ελέγξτε το καλώδιο LAN ή την ασύρματη σύνδεση με το διακομιστή και την τηλεόρασή σας.
 • Ελέγξτε αν οι παράμετροι του δικτύου σας έχουν ρυθμιστεί σωστά στην τηλεόρασή σας.

[108] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα οικιακού δικτύουΕμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυό σας.

 • Ελέγξτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Προηγμ Ρυθμίσεις] — [Κατάσταση δικτύου]. Ελέγξτε τις συνδέσεις του δικτύου σας ή/και το εγχειρίδιο οδηγιών του διακομιστή για πληροφορίες σύνδεσης ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
 • Ρυθμίστε ξανά τις παραμέτρους του δικτύου σας πιέζοντας το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Ρύθμιση δικτύου].
 • Εάν το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο σε ενεργό διακομιστή και η τηλεόραση έχει λάβει μια διεύθυνση IP, ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις παραμέτρων του διακομιστή σας. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Προηγμ Ρυθμίσεις] — [Κατάσταση δικτύου].

[109] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα οικιακού δικτύουΔεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο διακομιστή.

 • Ελέγξτε τη σύνδεση ενσύρματου/ασύρματου LAN ή το διακομιστή σας. Η σύνδεση της τηλεόρασης με το διακομιστή ενδέχεται να έχει χαθεί.
 • Εκτελέστε τη λειτουργία [Διαγνωστικός έλεγχος διακομιστή], για να ελέγξετε αν ο διακομιστής πολυμέσων επικοινωνεί σωστά με την τηλεόραση. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] — [Διαγνωστικός έλεγχος διακομιστή].

[110] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα οικιακού δικτύουΟρισμένα αρχεία πολυμέσων στη συσκευή USB ή στο διακομιστή δεν εμφανίζονται.

 • Ενδέχεται να μην εμφανίζονται αρχεία που δεν υποστηρίζονται.
 • Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλοι οι φάκελοι/τα αρχεία, ανάλογα με την κατάσταση του συστήματος.

[111] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα οικιακού δικτύουΔεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της τηλεόρασης από μια συσκευή Wi-Fi Direct.

 • Ρυθμίστε την επιλογή [Wi‑Fi Direct] σε [Ναι]. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Ναι].
 • Εάν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της τηλεόρασης ακόμα κι αν η επιλογή [Wi‑Fi Direct] έχει ρυθμιστεί σε [Ναι], ορίστε τη [Ρύθμιση ζώνης] σε [Αυτόμ. (Ζώνη 2.4GHz)]. Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο] — [Wi‑Fi Direct] — [Προηγμ Ρυθμίσεις] — [Ρύθμιση ζώνης] — [Αυτόμ. (Ζώνη 2.4GHz)].

[112] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα συσκευών BluetoothΗ λειτουργία διακόπτεται ή μια συσκευή δεν λειτουργεί.

 • Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
 • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες της συσκευής.
 • Καταχωρήστε ξανά τη συσκευή.
 • Οι συσκευές Bluetooth χρησιμοποιούν το εύρος ζώνης 2,4GHz και, συνεπώς, η ταχύτητα επικοινωνίας ενδέχεται να μειώνεται ή να διακόπτεται περιστασιακά λόγω των παρεμβολών από το ασύρματο LAN.
  Αν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση οικιακές ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων ή smartphone), ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές ραδιοκυμάτων.
 • Η τηλεόραση ή η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργούν εάν τις τοποθετήσετε σε μεταλλικό ράφι, λόγω των παρεμβολών στην ασύρματη επικοινωνία.
 • Για τις εφικτές αποστάσεις επικοινωνίας μεταξύ της τηλεόρασης και άλλων συσκευών, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών των συσκευών.
 • Εάν συνδέσετε πολλές συσκευές Bluetooth στην τηλεόραση, η ποιότητα της επικοινωνίας Bluetooth μπορεί να μειωθεί.

[113] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα Κατοπτρισμού οθόνηςΤι είδους συσκευές μπορούν να συνδεθούν για χρήση της λειτουργίας Κατοπτρισμού οθόνης;

 • Οι συσκευές με δυνατότητα Wi‑Fi, όπως smartphone και tablet, που υποστηρίζουν το Miracast μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απολαμβάνετε κατοπτρισμό οθόνης στην BRAVIA TV. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής Wi‑Fi για να δείτε εάν υποστηρίζει το Miracast. Η BRAVIA TV συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές Miracast, αλλά δεν εγγυάται την επιτυχή σύνδεση με όλες τις συσκευές.

[114] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα Κατοπτρισμού οθόνηςΗ τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί με μια συσκευή Miracast.

 • Εάν η σύνδεση μιας συσκευής Miracast (π.χ. ενός φορητού υπολογιστή) αποτύχει, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Κατοπτρισμός οθόνης], για να εμφανίσετε την οθόνη αναμονής για τη λειτουργία Κατοπτρισμού οθόνης και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.

[115] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα Κατοπτρισμού οθόνηςΗ εικόνα ή ο ήχος διακόπτεται ορισμένες φορές.

 • Οι συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα, όπως άλλες συσκευές ασύρματου LAN ή φούρνοι μικροκυμάτων, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία Κατοπτρισμού οθόνης που χρησιμοποιεί ασύρματο LAN. Διατηρήστε την τηλεόραση ή τις συσκευές της Sony που είναι συμβατές με τη λειτουργία Κατοπτρισμού οθόνης (π.χ. ορισμένα μοντέλα Xperia) μακριά από συσκευές αυτού του τύπου ή απενεργοποιήστε τις, αν είναι δυνατό.
 • Η ταχύτητα επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με την απόσταση ή τα εμπόδια μεταξύ των συσκευών, τη ρύθμιση παραμέτρων των συσκευών, τις συνθήκες εκπομπής ραδιοκυμάτων, τη συμφόρηση των γραμμών ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Η επικοινωνία ενδέχεται να διακοπεί λόγω των συνθηκών εκπομπής των ραδιοκυμάτων.

[116] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα Κατοπτρισμού οθόνηςΔεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένου περιεχομένου επί πληρωμή.

 • Η συσκευή πηγής πρέπει να πληροί τα πρότυπα HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
  Ορισμένο περιεχόμενο επί πληρωμή ενδέχεται να μην εμφανίζεται εάν χρησιμοποιείται μια συσκευή πηγής που δεν πληροί τα πρότυπα HDCP 2.0/2.1/2.2.

[117] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα Κατοπτρισμού οθόνηςΟ Κατοπτρισμός οθόνης δεν λειτουργεί. Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της τηλεόρασης από μια συσκευή συμβατή με Κατοπτρισμό οθόνης.

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Κατοπτρισμό οθόνης με μια άλλη συσκευή, απενεργοποιήστε πρώτα τον Κατοπτρισμό οθόνης και προσπαθήστε ξανά.
 • Αν η συσκευή σας δεν υποστηρίζει τη ζώνη 5GHz και η [Ρύθμιση ζώνης] έχει οριστεί στην επιλογή [Αυτόμ. (Ζώνη 5GHz)], δοκιμάστε να την αλλάξετε στην επιλογή [Αυτόμ.].
 • Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Κατοπτρισμός οθόνης], για να εμφανίσετε την οθόνη αναμονής για τον Κατοπτρισμό οθόνης και προσπαθήστε ξανά.

[118] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα Κατοπτρισμού με ένα άγγιγμα (μόνο μοντέλα NFC)Ο Κατοπτρισμός με ένα άγγιγμα δεν λειτουργεί. Η συσκευή προορισμού δεν αναγνωρίζεται. (μόνο μοντέλα NFC)

 • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC της συσκευής που είναι συμβατή με τον Κατοπτρισμό με ένα άγγιγμα είναι ενεργοποιημένη.
 • Σε περίπτωση σύνδεσης με μια συσκευή Xperia που είναι συμβατή με τον Κατοπτρισμό με ένα άγγιγμα, η τηλεόραση δεν θα μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή Xperia εάν η οθόνη της είναι κλειδωμένη. Ξεκλειδώστε την οθόνη και, στη συνέχεια, φέρτε σε επαφή τη συσκευή.
 • Προσδιορίστε τη θέση της περιοχής εντοπισμού NFC στη συσκευή που είναι συμβατή με τον Κατοπτρισμό με ένα άγγιγμα και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να την φέρετε ξανά σε επαφή. Για τη θέση της περιοχής εντοπισμού NFC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συμβατής συσκευής.
 • Απομακρύνετε τη συμβατή συσκευή από το τηλεχειριστήριο Touchpad και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να την φέρετε ξανά σε επαφή.
 • Αν χρησιμοποιείτε τον Κατοπτρισμό οθόνης με μια άλλη συσκευή, απενεργοποιήστε πρώτα τον Κατοπτρισμό οθόνης και προσπαθήστε ξανά.
 • Αν η συσκευή σας δεν υποστηρίζει τη ζώνη 5GHz και η [Ρύθμιση ζώνης] έχει οριστεί στην επιλογή [Αυτόμ. (Ζώνη 5GHz)], δοκιμάστε να την αλλάξετε στην επιλογή [Αυτόμ.].
 • Πιέστε το κουμπί HOME, επιλέξτε [Κατοπτρισμός οθόνης], για να ανοίξετε την οθόνη αναμονής για τον Κατοπτρισμό οθόνης και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.
 • Ελέγξτε αν η συσκευή σας υποστηρίζει τον Κατοπτρισμό με ένα άγγιγμα. Ακόμα κι αν φέρετε σε επαφή μια μη συμβατή συσκευή, ενδέχεται να υπάρξει κάποια ανταπόκριση από την τηλεόραση, αλλά δεν θα είναι δυνατή η εκκίνηση του Κατοπτρισμού οθόνης.
 • Πρέπει να αντιστοιχίσετε το τηλεχειριστήριο Touchpad με την τηλεόραση πριν από τη χρήση.
 • Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση NFC της συμβατής συσκευής.

[119] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα "Video & TV SideView"Η ενεργοποίηση και ο χειρισμός της τηλεόρασης δεν είναι δυνατά με την εφαρμογή "Video & TV SideView" όταν η [Απομακρυσμένη εκκίνηση] έχει οριστεί σε [Ναι].

 • Εάν βρίσκονται σε κοντινή απόσταση συσκευές που προκαλούν παρεμβολές ραδιοκυμάτων (φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα κλπ.) η δυνατότητα "Video & TV SideView" ενδέχεται να μην λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, απομακρύνετε αυτές τις συσκευές από τον ασύρματο δρομολογητή (σημείο πρόσβασης) ή την τηλεόραση ή απενεργοποιήστε τις.
 • Στις παρακάτω περιπτώσεις, η δυνατότητα "Video & TV SideView" ενδέχεται να μην λειτουργεί. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και συνδέστε την ξανά στον ασύρματο δρομολογητή (σημείο πρόσβασης).
  • Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ασύρματου δρομολογητή (σημείου πρόσβασης) κατά τη λειτουργία αναμονής της τηλεόρασης
  • Επαναφορά του ασύρματου δρομολογητή (σημείου πρόσβασης) κατά τη λειτουργία αναμονής της τηλεόρασης
  • Αλλαγή του καναλιού του ασύρματου δρομολογητή (σημείου πρόσβασης) κατά τη λειτουργία αναμονής της τηλεόρασης
 • Η δυνατότητα "Video & TV SideView" ενδέχεται να μην λειτουργεί με ασύρματους δρομολογητές (σημεία πρόσβασης) επαγγελματικής χρήσης που απαιτούν περιοδική επανασύνδεση.
 • Η δυνατότητα "Video & TV SideView" ενδέχεται να μην λειτουργεί ανάλογα με τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή (σημείου πρόσβασης) (π.χ. Πολλαπλό SSID και Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας).
 • Αν χρησιμοποιείται η λειτουργία Wi-Fi Direct για τη σύνδεση της εφαρμογής "Video & TV SideView" με την τηλεόραση, η τηλεόραση ενδέχεται να μην επανέρχεται από τη λειτουργία αναμονής ανάλογα με το smartphone/tablet σας.
 • Η τηλεόραση πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ή να βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής. Μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση αποσυνδέοντας το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος.
 • Ελέγξτε εάν τα παρακάτω έχουν ρυθμιστεί στην τηλεόρασή σας.

  Όταν ο ασύρματος δρομολογητής (το σημείο πρόσβασης) και η τηλεόραση έχουν συνδεθεί μέσω ασύρματου LAN

  • Εάν χρησιμοποιείτε τηλεόραση με ενσωματωμένο ασύρματο LAN
  • Εάν η ρύθμιση [Ενσωματωμένο Wi‑Fi] στην περιοχή [Προηγμ Ρυθμίσεις] έχει οριστεί σε [Ναι]
  • Εάν η ρύθμιση [Απομακρυσμένη εκκίνηση] στην περιοχή [Δίκτυο] έχει οριστεί σε [Ναι]
  • Εάν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στον ασύρματο δρομολογητή (σημείο πρόσβασης)

  Όταν ο ασύρματος δρομολογητής (το σημείο πρόσβασης) και η τηλεόραση έχουν συνδεθεί μέσω ενσύρματου LAN

  • Εάν η ρύθμιση [Απομακρυσμένη εκκίνηση] στην περιοχή [Δίκτυο] έχει οριστεί σε [Ναι]

[120] Αντιμετώπιση προβλημάτωνΠροβλήματα "Video & TV SideView"Η τηλεόραση δεν εμφανίζεται στην οθόνη του "Video & TV SideView". Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της τηλεόρασης στην εφαρμογή "Video & TV SideView".

 • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.
 • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και το smartphone/tablet συνδέονται στο ίδιο οικιακό δίκτυο.

  (Ωστόσο, κατά τη σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct, δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση στο οικιακό δίκτυο.)

 • Ενδέχεται να έχετε φτάσει στον μέγιστο αριθμό καταχωρημένων συσκευών. Διαγράψτε καταχωρήσεις που δεν χρησιμοποιείτε από τις [Απομακρυσμένες συσκευές] προτού καταχωρήσετε ένα άλλο smartphone/tablet.
 • Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία web:

  http://info.tvsideview.sony.net/faq/

Πώς να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Τηλεχειριστήριο IR (υπερύθρων) για να χειριστείτε την τηλεόραση. Στην περίπτωση των μοντέλων που είναι συμβατά με Τηλεχειριστήρια Touchpad, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Τηλεχειριστήριο Touchpad για να χειριστείτε την τηλεόραση. Για να επιβεβαιώσετε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με Τηλεχειριστήρια Touchpad, ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο που παρέχεται με αυτήν την τηλεόραση.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου IR

Χειριστείτε τις πολλές λειτουργίες αυτής της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά///και.

 1. Επισημάνετε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά///.

 2. Πιέστε το κουμπί, για να επιλέξετε το στοιχείο.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη

Πιέστε το κουμπί BACK.

Για να χειριστείτε την τηλεόραση με τη λειτουργία Φωνητική αναζήτηση (μόνο τηλεχειριστήρια με το κουμπί )

Σε τηλεχειριστήρια που διαθέτουν το κουμπί , πιέστε το κουμπί και μιλήστε στο μικρόφωνο που είναι ενσωματωμένο στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση

 • Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Φωνητική αναζήτηση, απαιτείται σύνδεση στο Internet.

Όταν η φωνή σας δεν αναγνωρίζεται

Ενεργοποιήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο με το κουμπί ή καταχωρήστε το τηλεχειριστήριο με το κουμπί στην τηλεόραση. Για να επιβεβαιώσετε αυτές τις ρυθμίσεις, πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου.


Χρήση του τηλεχειριστηρίου Touchpad

Το αν παρέχεται τηλεχειριστήριο Touchpad με την τηλεόραση εξαρτάται από το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις αυτής της τηλεόρασης σύροντας και πιέζοντας το Touchpad.

Ενδέχεται να χρειαστεί να αντιστοιχίσετε το τηλεχειριστήριο Touchpad με την τηλεόραση πριν από τη χρήση. Πιέστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο IR, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ρυθμίσεις τηλεχειριστήριου Touchpad] — [Αντιστοίχιση τηλεχειριστήριου Touchpad] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε το τηλεχειριστήριο Touchpad.

 1. Σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του Touchpad, για να επισημάνετε ένα στοιχείο.

 2. Πιέστε το Touchpad μέχρι να ακουστεί ένα κλικ, για να επιλέξετε το στοιχείο.

Για να πλοηγηθείτε γρήγορα στην οθόνη

Σύρετε το δάχτυλό σας μέχρι να αρχίσει η γρήγορη πλοήγηση και κρατήστε το δάχτυλό σας στο Touchpad.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη

Πιέστε το κουμπί BACK.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τηλεχειριστηρίου Touchpad

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ρυθμίσεις τηλεχειριστήριου Touchpad] — την επιθυμητή επιλογή.

Για να εκκινήσετε την Εισαγωγή/τον Οδηγό εκμάθησης του τηλεχειριστηρίου Touchpad

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Ρυθμίσεις τηλεχειριστήριου Touchpad] — [Εκκίνηση Εισαγωγής/Οδηγού εκμάθησης].


Για οριζόντια ή κατακόρυφη κύλιση στην οθόνη του προεγκατεστημένου προγράμματος περιήγησης

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω/κάτω ή προς τα αριστερά/δεξιά στις ακόλουθες περιοχές.

Τρόπος χρήσης του Οδηγού βοήθειας

Διατίθενται δύο εκδόσεις του Οδηγού βοήθειας για την τηλεόρασή σας: Οδηγός βοήθειας (Ενσωματωμένος) και Οδηγός βοήθειας (Ηλεκτρονικός). Ο Οδηγός βοήθειας (Ενσωματωμένος) περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση της τηλεόρασής σας. Αν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet, ο Οδηγός βοήθειας (Ηλεκτρονικός) σας παρέχει αναλυτικές και ενημερωμένες πληροφορίες για την τηλεόρασή σας και τις υπηρεσίες δικτύου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή για να προβάλετε τον Οδηγό βοήθειας (Ηλεκτρονικός).

 1. Συνδέστε την τηλεόραση στο Internet.
 2. Επιλέξτε[Μετάβαση στον ηλεκτρονικό] (A) στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης, για να μεταβείτε στον Οδηγό βοήθειας (Ηλεκτρονικός).

Αν η σύνδεσή σας στο Internet είναι πολύ αργή ή ασταθής και δεν είναι δυνατή η ομαλή προβολή του Οδηγού βοήθειας (Ηλεκτρονικός), εκτελέστε ξανά το βήμα 2 επιλέγοντας [Μετάβαση στον ενσωματωμένο].

Για να προβάλετε τον Οδηγό βοήθειας (Ηλεκτρονικός) στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

Σημείωση

 • Οι εικόνες και οι απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό βοήθειας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
 • Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το "Video & TV SideView" για να προβάλετε τον Οδηγό βοήθειας (Ηλεκτρονικός).
 • Για να ελέγξετε αν η τηλεόρασή σας διαθέτει κάποια από τις λειτουργίες που περιγράφονται στον Οδηγό βοήθειας, ανατρέξτε σε ένα έντυπο εγχειρίδιο ή έναν κατάλογο.
 • Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει συνταχθεί για όλες τις περιοχές/χώρες και κάποιες περιγραφές που περιέχονται στον Οδηγό βοήθειας δεν ισχύουν για ορισμένες περιοχές/χώρες.
 • Για τα εξαρτήματα και τα χειριστήρια της τηλεόρασης και του τηλεχειριστηρίου σας, ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο που παρέχεται με αυτήν την τηλεόραση.

Οθόνη Μενού Home

Το Μενού Home παρέχει μια λειτουργία αναζήτησης, προτάσεις για περιεχόμενο και πρόσβαση σε εφαρμογές και ρυθμίσεις. Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/χώρα εγκατάστασης και τις περιστάσεις.

Χρήση της αναζήτησης

Μπορείτε να αναζητήσετε διάφορους τύπους περιεχομένου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης ή μέσω υπαγόρευσης.

 1. Πιέστε το κουμπί HOME.
 2. Επιλέξτε το πλαίσιο αναζήτησης.
 3. Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης ή μιλώντας στο μικρόφωνο.

Επιλογή περιεχομένου, μιας εφαρμογής ή ρύθμιση ενός στοιχείου

 1. Πιέστε το κουμπί HOME.
 2. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο από την επιθυμητή κατηγορία.

Λίστα κατηγοριών

 • Συστάσεις
  Αυτή η κατηγορία εμφανίζει περιεχόμενο με βάση το ιστορικό σας.
 • [Προτεινόμενα Εφαρμογές], [Εφαρμογές] και [Παιχνίδια]

  Αυτές οι κατηγορίες παρέχουν πρόσβαση σε εφαρμογές (π.χ. Βίντεο, Άλμπουμ, Μουσική, Κοινή χρήση Φωτογραφιών και Κατοπτρισμός οθόνης) και παιχνίδια.

 • [Είσοδοι]
  Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή εισόδου από τη λίστα με τις συνδεδεμένες συσκευές και υποδοχές, όπως την είσοδο HDMI.
 • [Ρυθμίσεις]
  Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις επιλογές [Ρυθμίσεις], [Ρυθμίσεις δικτύου], [Χρονοδιακόπτες] και [Βοήθεια].

Υπόδειξη

 • Συνδέοντας την τηλεόραση στο Internet, γίνονται διαθέσιμες διάφορες λειτουργίες, όπως οι υπηρεσίες δικτύου.

Χρήση του κουμπιού DISCOVER

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί DISCOVER, για να αναζητήσετε περιεχόμενο (όπως τηλεοπτικά προγράμματα, περιεχόμενο Internet κλπ.). Τα στοιχεία που εμφανίζονται όταν πιέζετε το κουμπί DISCOVER διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα.

 1. Πιέστε το κουμπί DISCOVER.
 2. Πλοηγηθείτε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία.
 3. Πλοηγηθείτε προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
 4. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το κουμπί , για να επιλέξετε/εκκινήσετε το στοιχείο.

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το Touchpad, για να επιλέξετε/εκκινήσετε το στοιχείο.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας

 1. Πιέστε το κουμπί DISCOVER.
 2. Πλοηγηθείτε προς τα κάτω μέχρι να φτάσετε στην κατηγορία [Ρυθμίσεις].
 3. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του οποίου θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Υπόδειξη

 • Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Touchpad, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία σύροντας το δάχτυλό σας προς τα επάνω από το κάτω μέρος του Touchpad (χωρίς να πιέσετε το Touchpad).

Χρήση του "Μενού Ενεργειών"

Όταν πιέζετε το κουμπί ACTION MENU, εμφανίζεται ένα μενού και παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για την οθόνη που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή, όπως την προσαρμογή εικόνας, την προσαρμογή ήχου, την προσαρμογή έντασης για τη συνδεδεμένη συσκευή (όπως τα ακουστικά) και την αλλαγή προβολής/ήχου. Τα στοιχεία στο μενού διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη οθόνη.

 1. Πιέστε το κουμπί ACTION MENU.
 2. Πλοηγηθείτε προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία.
 3. Πλοηγηθείτε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
 4. Τηλεχειριστήριο IR: Πιέστε το κουμπί , για να επιλέξετε/εκκινήσετε το στοιχείο.

  Τηλεχειριστήριο Touchpad: Πιέστε το Touchpad, για να επιλέξετε/εκκινήσετε το στοιχείο.

Υπόδειξη

 • Αν χρησιμοποιείτε το Τηλεχειριστήριο Touchpad, μπορείτε επίσης να ανοίξετε το "Μενού Ενεργειών" σύροντας το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το επάνω μέρος του Touchpad (χωρίς να πιέσετε το Touchpad).