[1]

Alustamine

 • Spikri kasutamine
 • Android-teleri tutvustus
 • Põhitoimingud
 • Kasutajatoe lehekülg
[2] Alustamine

Spikri kasutamine

See spikker selgitab, kuidas telerit kasutada. Lisaks võite vaadata ka jaotist Seadistusjuhend, kus on kirjeldused teleri paigaldamise kohta ning jaotist Teatmik, kus on selle teleri osade kirjeldused ja tehnilised andmed.

Spikrist saate lugeda soovitud teavet järjest või otsida seda otse. Otsimiseks valige ekraani ülemises osas .

Kaugspikri vaatamine telerist

Teie teleri jaoks on olemas kaht tüüpi spikreid, sisseehitatud spikker ja kaugspikker. Sisseehitatud spikker sisaldab põhiteavet ja teleri kasutamise juhiseid. Kui teler on ühendatud internetiga, annab kaugspikker laialdast ja värsket teavet teleri ja võrguteenuste kohta.

 1. Ühendage teler internetiga.
 2. Valige kaugspikrile lülitamiseks ekraani ülemises osas [Lülituge valikule kaug] (A).

Märkus

 • Spikris kirjeldatud kõige uuemate funktsioonide kasutamiseks võib olla vajalik teleri tarkvara uuendamine. Täpsemat teavet tarkvarauuenduste kohta vaadake leheküljelt Tarkvarauuendused.
 • Spikris kasutatud pildid ja joonised võivad erineda sõltuvalt teie teleri mudelist.
 • Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamata.

Vihje

 • Kaugspikri kasutamiseks võite kasutada ka rakendust „Video & TV SideView”.
 • Kontrollimaks, kas teie teler on varustatud mõne spikris kirjeldatud funktsiooniga, vaadake paberjuhendit või Sonytootekataloogi.
 • See spikker on kirjutatud kõikide piirkondade/riikide jaoks. Mõned spikris sisalduvad kirjeldused ei kehti mõnes piirkonnas või riigis.
[3] Alustamine

Android-teleri tutvustus

 • Rakenduste allalaadimine Google Play'st
 • Rakenduste viimine USB salvestusseadmele
 • Internetimeedia vaatamine
 • Mobiiliseadmelt pärit sisu nautimine teleris tarkvara Google Cast abil
 • Turvaliste rakenduste ja video voogesituse teenuste nautimine (Turvalisus ja piirangud)
 • Otsimine hääle abil
[4] Alustamine | Android-teleri tutvustus

Rakenduste allalaadimine Google Play'st

Telerisse on võimalik Google Play kaudu rakendusi alla laadida, täpselt nagu nutitelefoni ja tahvelarvuti puhul.

Märkus

 • Alla laadida saate ainult teleriga ühilduvaid rakendusi. Need võivad erineda nutitelefonide/tahvelarvutite jaoks sobivatest rakendustest.
 • Google Play kaudu rakenduste allalaadimiseks on vajalik internetiühendus ja Google'i konto.

Vihje

 • Kui teil ei ole Google’i kontot või soovite luua jagatud konto, tehke uus konto järgmise veebilehe kaudu.
  https://accounts.google.com/signup
  Ülal toodud veebileht võib olenevalt teie piirkonnast/riigist olla erinev. URL võib ka ilma etteteatamiseta muutuda. Täpsema teabe saamiseks vaadake Google'i kodulehekülge.
 • Soovitame teil Google'i konto luua arvutis või mobiiliseadmes.
 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Google Play Store] lingi [Rakendused] alt.
 2. Rakenduse installimiseks valige rakendus, mille soovite alla laadida. Rakenduse allalaadimine algab.

Pärast allalaadimist installitakse rakendus automaatselt. Selle ikoon ilmub menüüs Home, võimaldades teil selle käivitamist.

Tasulistest rakendustest

Google Play's on nii tasuta kui ka tasulisi rakendusi. Tasulise rakenduse ostmiseks on vajalik ettemakstud Google Play kinkekaardi kood või krediitkaardi andmed. Google Play kinkekaardi saate osta erinevatelt müüjatelt.

Rakenduse kustutamiseks

 1. Vajutage nupule HOME, valige jaotisest [Rakendused] [Google Play Store] ning seejärel valige [Minu rakendused].
 2. Valige rakendus, mida soovite kustutada, ja desinstallige see.
[5] Alustamine | Android-teleri tutvustus

Rakenduste viimine USB salvestusseadmele

Kättesaadava ruumi suurendamiseks teleris võite allalaaditud rakendused viia USB-salvestusseadmele.

Märkus

 • USB-salvestusseadet vormindades kustutatakse kõik USB-salvestusseadmele salvestatud andmed. Varundage olulised andmed enne vormindamist.
 • Selle protseduuri teostamine vormindab USB-salvestusseadme eranditult teleriga kasutamiseks. Seetõttu ei pruugi olla võimalik selle USB salvestusseadme kasutamine arvutiga jms.
 1. Ühendage USB-salvestusseade teleriga.
 2. Vajutage nupule HOME, valige [Seaded] — [Talletamine ja lähtestamine] — soovitud USB-salvestusseade.
 3. Vormindage see sisemise mäluseadmena.
 4. Kui vormindamine on lõpetatud, vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Rakendused].
 5. Valige rakendus, mida te soovite USB-salvestusseadmele viia.
 6. Valige kasutatud salvestusruumist USB salvestusseade. Rakendus viiakse USB-salvestusseadmele.

Vihje

 • Täiendavate rakenduste viimiseks USB-salvestusseadmele korrake samme 4 kuni 6.

USB-salvestusseadme eemaldamine

 1. Vajutage nuppu HOME, valige [Seaded] — [Talletamine ja lähtestamine] — soovitud USB-salvestusseade ning seejärel valige suvand selle eemaldamiseks.

Märkus

 • USB-salvestusseadet kasutatakse ainult rakenduste salvestamiseks. USB-salvestusseadme kasutamiseks muul eesmärgil peate selle uuesti vormindama.
 • Kui kustutate rakenduse USB-salvestusseadmelt arvutit kasutades, ei saa te seda telerist käivitada.
 • Kui eemaldate USB-salvestusseadme teleri küljest, ei saa te USB-salvestusseadmele viidud rakendusi kasutada.
 • USB-salvestusseadet ei saa määrata rakenduse installiasukohaks. Kõigepealt installige rakendus telerisse nii, nagu tavaliselt ja seejärel viige see USB-salvestusseadmele.
[6] Alustamine | Android-teleri tutvustus

Internetimeedia vaatamine

Internetisisu vaatamiseks saate kasutada voogvideo teenuseid, nagu näiteks YouTube ja Netflix. Saadaolevad teenused võivad olenevalt teie riigist ja piirkonnast olla erinevad. Saate need teenused käivitada, kui valite kodumenüüs jaotise [Rakendused] all nende nupud.

Märkus

 • Internetisisu vaatamiseks on vajalik internetiühendus.
[7] Alustamine | Android-teleri tutvustus

Mobiiliseadmelt pärit sisu nautimine teleris tarkvara Google Cast abil

Google Cast võimaldab teil juhtmevabalt näidata sisu teie lemmikveebisaitidelt ja rakendustest telerisse otse arvutist või mobiiliseadmest.

 1. Ühendage mobiilseade, näiteks nutitelefon või tahvelarvuti, sama koduvõrguga, millega on ühendatud teler.
 2. Käivitage mobiilseadmel „Google Cast” toega rakendus.
 3. Valige rakenduses ikoon (vorm).
  Mobiilseadme ekraan kuvatakse teleris.

Märkus

 • Google Cast’i tarkvara kasutamiseks on vajalik internetiühendus.
[8] Alustamine | Android-teleri tutvustus

Turvaliste rakenduste ja video voogesituse teenuste nautimine (Turvalisus ja piirangud)

Teleri turvalise kasutamise saate tagada, kui seadistate installimispiirangud rakendustele, mis laaditakse alla tundmatutest allikatest, või vanusepiirangud saadetele ja videotele.

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — suvandid nagu näiteks [Turvalisus ja piirangud] või [Lapselukk (edastus)].

Vihje

 • Olenevalt rakendusest võivad olla saadaval muud, eraldi piirangud. Lisateabe saamiseks vaadake rakenduse juhendit.
[9] Alustamine | Android-teleri tutvustus

Otsimine hääle abil

Teleril on Häälotsing funktsioon, mis võimaldab teil internetist oma hääle abil sisu otsida. Häälotsing võimaldab teil otsitava päringu kiiresti sisestada ekraanil olevat klaviatuuri kasutamata.

Otsimiseks vajutage lihtsalt nuppu ja rääkige kaugjuhtimispulti sisse ehitatud mikrofoni.

Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Kaugjuhtimispuldi kasutamine.

[10] Alustamine

Põhitoimingud

 • Kaugjuhtimispuldi kasutamine
 • Kodumenüü
 • Nupu DISCOVER kasutamine
 • Menüü Menüü Tegevus kasutamine
 • Teleriga ühendatud seadmete valimine
[11] Alustamine | Põhitoimingud

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Paljusid teleri funktsioone saate kasutada / / / ja nuppude abil.

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldusi vaadake jaotisest Teatmik.

 1. Soovitud elemendi fookustamiseks kasutage nuppe , , ja .
 2. Vajutage fookuses oleva elemendi valimiseks nupu keskele.

Eelmisele ekraanile naasmine

Vajutage nupule BACK.

Funktsiooni Häälotsing kasutamine (ainult funktsiooni Häälotsing toetavate mudelite puhul)

Funktsiooni Häälotsing toetavatel mudelitel on kaugjuhtimispuldil sisseehitatud mikrofon. Mikrofoni rääkides saate internetist sisu otsida.

 1. Vajutage nupule . Seejärel viiakse teid otse Häälotsing'i ekraanile.
 2. LED-tuli kaugjuhtimispuldil süttib, näidates, et funktsioon Häälotsing on aktiveeritud; seejärel rääkige sisseehitatud mikrofoni.

Kui teie häält ära ei tunta

Kui teie häält ära ei tunta, aktiveerige kaugjuhtimispuldil kindlasti nupp nupuga või registreerige kaugjuhtimispult nupuga oma teleris.
Nende sätete kinnitamiseks vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Puuteplaadiga kaugjuht. puldi seaded]/[Häälega kaugjuhtimispult].
Kuvatud seadistus erineb sõltuvalt teie mudelist.

Märkus

 • Häälotsing’i tarkvara kasutamiseks on vajalik internetiühendus.
 • Teleriga kaasasolev kaugjuhtimispult ja sisseehitatud mikrofoniga kaugjuhtimispuldi kättesaadavus sõltub teie mudelist/riigist/piirkonnast. Mõne mudeli/riigi/piirkonna korral on olemas valikuline kaugjuhtimispult.
[12] Alustamine | Põhitoimingud

Kodumenüü

Kodumenüüs saate otsida sisu, leiate sisusoovitused ja saate võimaluse avada rakendusi ja sätteid. Saadaolevad elemendid sõltuvad teie piirkonnast/riigist ja hetkel valitud kuvast.

Otsimine

Saate otsida erinevat sisu, sisestades otsingu võtmesõna ekraanil oleva klaviatuuri või hääle abil. Sisseehitatud mikrofoniga kaugjuhtimispuldi kättesaadavus oleneb teie mudelist/piirkonnast/riigist.

 1. Vajutage nupule HOME.
 2. Valige mikrofoni ikoon ekraani ülaosas.
 3. Sisestage otsingu võtmesõna, rääkides kaugjuhtimispuldil olevasse mikrofoni või vajutades nupule ning seejärel kasutades ekraanil olevat klaviatuuri.

Sisu, rakenduste või muude elementide sirvimine

 1. Vajutage nupule HOME.
 2. Valige soovitud kategooriast soovitud element.

Kategoorialoend

Soovitused
Selles kategoorias kuvatakse sisu vastavalt teie ajaloole.
[Esiletõstetud rakendused], [Rakendused] ja [Mängud]
Need kategooriad annavad juurdepääsu rakendustele (näiteks Video, Album, Muusika, Fotode jagamine Plus ja Kuvapeegeldus) ning mängudele.
[Sisendid]
Ühendatud seadmete ja pesade loendist saate valida sisendallika, näiteks HDMI.
[Seaded]
See kategooria hõlmab suvandeid [Seaded], [Võrguseaded], [Taimerid] ja [Spikker].

Vihje

 • Teleri internetiga ühendamisel pääsete juurde erinevatele võrguteenustele ja funktsioonidele.
[13] Alustamine | Põhitoimingud

Nupu DISCOVER kasutamine

Te saate kasutada nuppu DISCOVER, et otsida sisu (nttelesaateid ja internetisisu). Sisu, mis kuvatakse nupu DISCOVER vajutamisel, sõltub mudelist/piirkonnast/riigist.


 1. Vajutage nupule DISCOVER.
 2. Soovitud kategooria valimiseks liigutage fookust üles või alla.
 3. Soovitud elemendi valimiseks liigutage fookust vasakule või paremale.
 4. Valitud elemendi käivitamiseks vajutage nupule .

Selle funktsiooni sätete muutmine

 1. Vajutage nupule DISCOVER.
 2. Liigutage fookust allapoole kategooriale [Seaded].
 3. Sätete muutmiseks valige soovitud element.

Saadaval suvandid

[Kuvage/peitke kategooriad]
Valige sisukategooriad, mida kuvatakse nupu DISCOVER all. Te ei saa peita nuppu [Seaded].
Te saate peita nupu [Populaarseimad valikud] olenevalt teie teleri mudelist.
[Kategooriate ümberjärjestamine]
Valige sisukategooria ümberjärjestamiseks.
[Lisage kanaleid lemmikutesse]
Lisage oma lemmikkanalid nupu DISCOVER alla.
[Lisage märksõnade kategooriaid]
Lisage võtmesõnad oma kohandatud sisukategooria loomiseks.
[Kuvage suurus]
Valige menüü kuva suurus.
[Telekanalite sortimine]
Valige telesaadete sorteerimise tüüp.

Märkus

 • Sõltuvalt teie teleri mudelist ei pruugi mõned valikud olla saadaval.
[14] Alustamine | Põhitoimingud

Menüü Menüü Tegevus kasutamine

Vajutades nupule ACTION MENU kuvatakse menüü, mis annab kiire ligipääsu hetkel valitud kuva jaoks saadaolevatele funktsioonidele, nagu pildi reguleerimine, heli reguleerimine, ühendatud seadme (nt kõrvaklapid) helitugevuse muutmine ja kuva/heli muutmine. Menüü suvandid erinevad sõltuvalt valitud kuvast.


 1. Vajutage nupule ACTION MENU.
 2. Soovitud kategooria valimiseks liigutage fookust vasakule või paremale.
 3. Soovitud elemendi valimiseks liigutage fookust üles või alla.
 4. Valitud elemendi käivitamiseks vajutage nupule .
[15] Alustamine | Põhitoimingud

Teleriga ühendatud seadmete valimine

Et kasutada teleriga ühendatud seadmeid nagu Blu-ray/DVD-mängija või telesaadete vaatamiseks pärast nende seadmete kasutamist, peate sisendit vahetama.

 1. Vajutage ühendatud seadme valimiseks korduvalt nupule .

Vihje

 • Teleülekandele lülitumiseks vajutage lihtsalt kaugjuhtimispuldil nupule TV.

Kodumenüüst lülitamine

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige sisendi allikas jaotisest [Sisendid].
[16] Alustamine

Kasutajatoe lehekülg

Värskeima teabe ja kaugspikri vaatamiseks külastage Sony kasutajatoe veebilehte:

http://www.sony.eu/support/

[17]

Teleri vaatamine

 • Telesaadete vaatamine
 • Vaatamine 3D-s (ainult 3D-mudelid)
 • Teleri vaatamine kahe ekraaniga
[18] Teleri vaatamine

Telesaadete vaatamine

 • Telekava kasutamine
 • Kanali seadistuste konfigureerimine
 • Interaktiivse teleteenuste kasutamine
 • Inforibade ikoonide tähendus
 • Telesaadete vaatamine YouView funktsiooni abil (ainult UK mudelid)
[19] Teleri vaatamine | Telesaadete vaatamine

Telekava kasutamine

Saate kiirelt leida meelepärased saated.

 1. Vajutage digitaalse telekava kuvamiseks nupule GUIDE.
 2. Valige saade, mida soovite vaadata.
  Kuvatakse saateinfo.
 3. Saate vaatamiseks valige [Vaata].

Valikuliste funktsioonide kasutamine

 1. Vajutage telekava kuvamise ajal nupule ACTION MENU ja valige soovitud element.
[20] Teleri vaatamine | Telesaadete vaatamine

Kanali seadistuste konfigureerimine

 • Digitaalsete saadete vastuvõtmine
 • Satelliidi kaudu edastatava saadete vastuvõtmine (ainult satelliidiga ühilduvatel mudelitel)
 • Kanalite sorteerimine või saadete nimekirja redigeerimine
[21] Teleri vaatamine | Telesaadete vaatamine | Kanali seadistuste konfigureerimine

Digitaalsete saadete vastuvõtmine

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Kanali seaded] — [Digitaalsed seaded] — [Digitaalhäälestus] — [Digitaalne automaathäälestus].
 2. Järgige ekraanil olevaid juhiseid kõikide saadaolevate digitaalsete kanalite häälestamiseks ja salvestage nende sätted teleris.

Häälestuse leviala muutmiseks

Valige [Normaalne] või [Täis] lehel [Automaathäälestuse ulatus].

[Normaalne]
Kättesaadavate kanalite otsingud teie piirkonna/riigi piires.
[Täis]
Kättesaadavate kanalite otsingud piirkonda/riiki arvestamata.

Vihje

 • Te võite funktsiooni [Digitaalne automaathäälestus] käivitada uude elukohta kolimise järel, kui muudate teenusepakkujat või kui otsite hiljuti käivitatud kanaleid.
[22] Teleri vaatamine | Telesaadete vaatamine | Kanali seadistuste konfigureerimine

Satelliidi kaudu edastatava saadete vastuvõtmine (ainult satelliidiga ühilduvatel mudelitel)

Kui teil on satelliiditaldrik, saate satelliitülekandeid vaadata tuuneri sätete konfigureerimise teel. Vaadake allpool toodud kirjeldusi, mis aitavad teil määrata paigalduse tüübi ja häälestada satelliiditaldrikut.

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Kanali seaded] — [Digitaalsed seaded] — [Satelliidi paigaldus] — [Digitaalsatelliidi häälestus].

Saadaval suvandid

[Antenni konfigureerimine]
Valib satelliidi paigalduse tüübi.
Teie satelliidi paigalduse tüüp võib olla ühe kaabliga edastus, fikseeritud antenn või DiSEqC.
Ühe kaabliga edastus võimaldab saadete edastamist mitmesse vastuvõtjasse ühe koaksiaalkaabli kaudu. Igale vastuvõtjale või tuunerile on jaotatud üks kasutaja laineala.
DiSEqC paigaldused võimaldavad teil ühendada mitu satelliiditaldrikut või LNB-d, kui need on olemas. Saate nende vahel valida teleri kaugjuhtimist kasutades.
Fikseeritud antenn on tavaliselt kõige lihtsam paigalduse tüüp, kus on üks satelliiditaldrik ja LNB.
[Riba]
Konfigureerib telerile või tuunerile jaotatud kasutaja lainealade arvu.
[Riba sagedus]
Reguleerib telerile või tuunerile jaotatud kasutaja lainealade sagedust.
[Üldine satelliit]/[Muu (üldsatelliit)]
Otsib satelliiditeenuseid üldiste seadistuste rühma põhjal. Kuvatud seadistus erineb sõltuvalt teie mudelist.
[DiSEqC juhtimine]
Konfigureerib seadistused täiendavale satelliidivarustusele, näiteks satelliidi valikulülititele.
[Skaneerimise tüüp]
Täielik skaneerimine: skaneerib kõiki saadaolevaid satelliidi sagedusi.
Võrgu skaneerimine: skaneerib vastavalt eelnevalt määratud võrguparameetritele. Kui võrgu skaneerimise järel on teenuseid ikka veel puudu, proovige täielikku skaneerimist.
Manuaalne skaneerimine: võimaldab teil määrata skaneerimise sageduse ja muud transponderi parameetrid.
[23] Teleri vaatamine | Telesaadete vaatamine | Kanali seadistuste konfigureerimine

Kanalite sorteerimine või saadete nimekirja redigeerimine

Saate kanalite kuvamist sorteerida vastavalt oma eelistatud järjekorrale.

Satelliidikanalite jaoks

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Kanali seaded] — [Digitaalsed seaded] — [Satelliidi paigaldus] — [Satelliidiprogrammi nimekirja muudatused].
 2. Valige saade, mille tahate uude kohta liigutada.
 3. Valige uus koht, kuhu tahate valitud saate liigutada.

Digitaalsete kanalite jaoks

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Kanali seaded] — [Digitaalsed seaded] — [Digitaalhäälestus] — [Programmide nimestiku redigeerimine].
 2. Valige saade, mille tahate uude kohta liigutada.
 3. Valige uus koht, kuhu tahate valitud saate liigutada.

Analoogkanalite jaoks

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Kanali seaded] — [Analoogseaded] — [Kanalite sorteerimine].
 2. Valige saade, mille tahate uude kohta liigutada.
 3. Valige uus koht, kuhu tahate valitud saate liigutada.

Märkus

 • Saadaolevad valikud võivad olenevalt teie piirkonnast/riigist olla erinevad.
[24] Teleri vaatamine | Telesaadete vaatamine

Interaktiivse teleteenuste kasutamine

Tekstteabe vaatamine

Saate vaadata tekstilist ja tekstipõhist graafilist teavet, sealhulgas uudiseid, ilmateadet ja telekavasid. Saate teid huvitavat teavet otsida sirvimise teel ja seejärel numbri sisestamise abil valida, millist teavet soovite kuvada.

 1. Vajutage tekstteabe kuvamiseks nupule .

Teave digitaalteksti-teabeteenuse kohta

Digitaalteksti teenus pakub rikkalikku sisu sujuva graafika ja piltidega. Saadaval on erinevad funktsioonid, näiteks lehekülgede lingid ja kasutajasõbralik navigeerimine. Teenust toetavad paljud leviedastusettevõtted. (Funktsiooni saadavus sõltub teie mudelist/piirkonnast/riigist.)

Teave digitaalse interaktiivse rakenduse teenuse kohta

Interaktiivse rakenduse teenus pakub kvaliteetset digitaalteksti ja graafikat koos täpsemate suvanditega. Teenust toetavad leviedastusettevõtted. (Funktsiooni saadavus sõltub teie mudelist/piirkonnast/riigist.)

Märkus

 • Interaktiivne teenus on saadaval ainult siis, kui leviedastusettevõte seda pakub.
 • Saadaolevad funktsioonid ja ekraani sisu võivad leviedastusettevõttest olenevalt erineda.
 • Kui valitud on subtiitrid ja te avate digitaalteksti rakenduse nupuga , võidakse teatud juhtudel lõpetada subtiitrite kuvamine. Kui väljute digiteksti rakendusest, taastatakse subtiitrite kuvamine automaatselt.

Teenuse NVOD/MF kasutamiseks

NVOD (Near Video On Demand) ja MF (Multi Feed) on standardid mitme saate samaaegseks edastamiseks ühel kanalil.

NVOD pakub saatest mitut koopiat erinevatel aegadel ja MF võimaldab valida soovitud saate mitme ühel kanalil oleva saate seast.

 1. Vajutage NVOD/MF kanali vaatamise ajal nupule ACTION MENU.
 2. Valige [Lisateenused] — soovitud saade.

Märkus

 • Funktsioon on saadaval, kui leviedastusettevõte pakub NVOD/MF-teenust.
[25] Teleri vaatamine | Telesaadete vaatamine

Inforibade ikoonide tähendus

Kanali vahetamisel ilmub hetkeks teaberiba. Ribal võivad esineda mõned järgmistest ikoonidest.

:
andmeteenus (rakendus Broadcast)
:
raadioteenus
:
šifreeritud/tellimusteenus
:
saadaval on mitmekeelne heli
:
saadaval on subtiitrid
:
vaegkuuljatele on saadaval subtiitrid ja/või heli
:
Käesoleva saate vaataja soovituslik minimaalne vanus (3–18 aastat)
:
Lapselukk
:
Digikanalilukk
:
vaegnägijatele on saadaval heli
:
saadaval on etteloetavad subtiitrid
:
saadaval on mitmekanaliline heli
[26] Teleri vaatamine | Telesaadete vaatamine

Telesaadete vaatamine YouView funktsiooni abil (ainult UK mudelid)

Funktsiooni YouView lubamiseks/keelamiseks

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Kanali seaded] — [YouView seadistus].
 2. Valige [Luba YouView] või [Keela YouView] ja seejärel valige [Jah].
 3. Järgige seadistustoiminguid.

Funktsiooni YouView Guide kasutamiseks

Kasutage funktsiooni YouView Guide, et vaadata, mida hetkel näidatakse või mis on järgmisel nädalal tulemas, ning et kerida tagasi nende saadete juurde, millest te möödunud seitsme päeva jooksul olete ilma jäänud.

 1. Vajutage telekava kuvamiseks nupule GUIDE.
 2. Vajutage saate valimiseks nuppudele / , seejärel vajutage nupule .
  Kättesaadavad saated on märgistatud käivitamise (play) ikooniga.

Vihje

 • Vajutage teleri vaatamise ajal kaugjuhtimispuldil nupule TV, et kuvada Mini Guide ning näha, milline saade hetkel käib ja mis tuleb järgmisena. (Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui boks on teleriga ühendatud IR Blasteri abil.)

Saate teabe vaatamiseks (Information Panel)

Information Panel abil saate rohkem teada saate ja selle hinnangu kohta ning selle kohta, kas saadet saab vaadata HD-s. Samuti saate vaadata sama sarja muid osasid, kui need on nõudmisel kättesaadavad.

 1. Vajutage nupule .

Funktsioonidele On Demand, Discover ja YouView Search (YouView Menu) juurdepääsemiseks

 1. Vajutage ekraanil YouView Guide või Mini Guide sinist nuppu YouView Menu kuvamiseks.
 2. Leidke saade, mida soovite vaadata, kasutades järgmisi valikuid.
  Players: Juurdepääs funktsioonidele BBC iPlayer, ITV Player, All 4 ja Demand 5 ekraanil YouView.
  Discover: Heitke pilk populaarsetele või hiljuti lisatud saadetele. Samuti saate avastada uusi saateid žanri järgi, nt lastesaateid, filme jne.
  YouView Search: Otsige soovitud otse- või nõudmisel saade lehel YouView.

Märkus

 • Järgmised menüüelemendid ei ole kättesaadavad, kui YouView on lubatud;

  • Satelliidiülekanded
  • Lemmikud
  • Meeldetuletus
  • Digikanalilukk
  • Programmide nimestiku redigeerimine
  • Kohandage nuppu TV
  • Maapealsete saadete teave otsingufunktsioonist kodumenüü ekraanil (kasutage selle asemel funktsiooni „YouView Search”)
  • Saadete salvestamine
 • Teenuste nimed võivad muutuda ilma ette teatamata.
[27] Teleri vaatamine

Vaatamine 3D-s (ainult 3D-mudelid)

 • 3D-teleri põhimõtete mõistmine (ainult 3D-mudelid)
 • 3D-prillide ettevalmistamine (ainult 3D-mudelid)
 • Teleri vaatamine 3D-s (ainult 3D-mudelid)
[28] Teleri vaatamine | Vaatamine 3D-s (ainult 3D-mudelid)

3D-teleri põhimõtete mõistmine (ainult 3D-mudelid)

3D-pildi soovituslik vaatamiskaugus

Kui vaatamiskaugus ei ole piisav, võib tekkida topeltpilt. Istuge telerist vähemalt ekraani kolmekordse kõrguse kaugusel. Parima vaatamiskogemuse saamiseks soovitame teil istuda otse teleri ees.

Vihje

 • Saadaval on kahte tüüpi 3D-prille: passiivsed ja aktiivsed. Vaadake täpsemaid andmeid juhendist Teatmik, et näha, millist tüüpi 3D-prille teler toetab.

Teleri ja aktiivsete 3D-prillide sideulatus

Aktiivsed 3D-prillid suhtlevad teleriga, et näidata teile kujutisi 3D-s.

Teie vaatamisasend peab jääma sobivasse ulatusse. Vaadake järgmisi jooniseid. Töökaugus sõltub takistustest (inimesed, metall, seinad jne) ja/või elektromagnetilistest häiretest.

 • Ülaltvaade
  1. 120°
  2. 1–6 m
 • Külgvaade
  1. 45°
  2. 1–6 m
  3. 30°

Märkus

 • Soovituslik vaatamisnurk ja kaugus võivad sõltuvalt teleri asukohast ja ruumi tingimustest olla erinevad.

Prillide hooldamine

 • Pühkige prille ettevaatlikult pehme riidega.
 • Tugevamate plekkide eemaldamiseks võib riiet kergelt pehme seebi ja sooja vee lahusega niisutada.
 • Kui kasutate kemikaaliga töödeldud riiet, järgige pakendis olevaid juhiseid.
 • Ärge kasutage kunagi puhastamiseks tugevaid lahusteid, nagu vedeldid, alkohol või benseen.
[29] Teleri vaatamine | Vaatamine 3D-s (ainult 3D-mudelid)

3D-prillide ettevalmistamine (ainult 3D-mudelid)

Saadaval on kahte tüüpi 3D-prille: passiivsed ja aktiivsed. Vaadake täpsemaid andmeid juhendist Teatmik, et näha, millist tüüpi 3D-prille teler toetab.

Passiivsed 3D-prillid

Kui teleriga on kaasas passiivsed 3D-prillid, kasutage neid. Kui prille ei ole kaasas, ostke passiivsed 3D-prillid, mudel TDG-500P. Te saate vaadata 3D-vormingus, pannes lihtsalt passiivsed 3D-prillid ette.

Aktiivsed 3D-prillid

Kui teleriga on kaasas aktiivsed 3D-prillid, kasutage neid. Kui prille ei ole kaasas, ostke aktiivsed 3D-prillid, mudel TDG-BT500A. Enne esmakordset aktiivsete 3D-prillide kasutamist tuleb need teleris registreerida. Järgige allolevaid samme.

 1. Eemaldage aku eraldusleht.
 2. Lülitage teler sisse ja hoidke prille telerist 50 cm kaugusel.
 3. Vajutage ja hoidke 2 sekundit all prillide nuppu/indikaatorit (toide).

  Aktiivsed 3D-prillid lülituvad sisse ja algab registreerimine (nupp/indikaator (toide) vilgub rohelise ja kollasena). Kui registreerimine on lõpetatud, kuvatakse teleriekraanil 5 sekundi vältel teade ning indikaator süttib 3 sekundiks roheliselt.

  Kui registreerimine ebaõnnestub, lülituvad aktiivsed 3D-prillid automaatselt välja. Sellisel juhul korrake eespool kirjeldatud toiminguid.

 4. Pange aktiivsed 3D-prillid ette.

Järgmisel korral tuleb aktiivsed 3D-prillid lihtsalt sisse lülitada. Välja lülitamiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all prillide nuppu/indikaatorit (toide). Nende uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu (toide).

Vihje

 • Aktiivsete 3D-prillide kasutamiseks mõne teise teleriga tuleb need prillid selles teleris registreerida. Tehke läbi ülalolev protseduur alates sammust 2.
[30] Teleri vaatamine | Vaatamine 3D-s (ainult 3D-mudelid)

Teleri vaatamine 3D-s (ainult 3D-mudelid)

Saate kogeda võimast 3D-meelelahutust, näiteks mängida stereoskoopilisi 3D-videomänge ja 3D Blu-ray plaate.

3D-s vaatamiseks ühendage 3D-ühilduv seade otse teleriga autentse HIGH SPEED HDMI-kaabliga, millel on HDMI logo.

 1. Valmistage 3D-prillid ette.
 2. Kuvage 3D-sisu teleriekraanil.
 3. Pange 3D-prillid ette.
  Nüüd peaksite nägema 3D-pilti. Kui 3D-efekti ei teki, kasutage järgmisi samme.
 4. Vajutage nupule ACTION MENU ja valige [3D].
 5. Valige [3D-kuva] režiim, et see vastaks kuvatavale sisule. Olenevalt sisendsignaalist või vormingust ei pruugi suvand [3D (kõrvuti)]/[3D (üksteise kohal)] olla valitav.

Vihje

 • Lisaks režiimile [3D-kuva] on teil võimalik kasutada erinevaid 3D-valikuid suvandis [3D seaded]. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Ekraan] — [3D seaded].

Märkus

 • 3D-efekt võib vähem mõjule pääseda, kui ümbritsev temperatuur on madal.
 • Kui funktsioon [Motionflow] on menüüs [Pilt] seatud mõnele muule valikule kui [Väljas], võib ekraaniväreluse minimeerimine mõjutada pildi sujuvat liikumist. Sellisel juhul vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige [Pilt] — [Täpsemad seaded] — [Motionflow] — [Väljas]. (Ainult funktsiooniga [Motionflow] ühilduvatele mudelitele.)
[31] Teleri vaatamine

Teleri vaatamine kahe ekraaniga

Saate nautida kaht videoallikat samaaegselt, kuvades HDMI-ühendusega seadet ja telerist näidatavat saadet (sisseehitatud tuuner) kahel ekraanil.

Märkus

 • [Kaksikpilt] on kättesaadav Androidi teleritele, mille mudelinumbri lõpus on „C”.

Kahel ekraanil kuvamine

Kahe ekraaniga vaatamiseks kuvage HDMI’ga ühendatud allikas ja seejärel teleri allikas (sisseehitatud tuuner).

 1. Kuvage soovitud ühendatud seadme sisendekraan.
 2. Vajutage nupule ACTION MENU ja valige [Kaksikpilt].

Rohelise fookusega kuvatud allika heli on väljund telerist.

Teise allika helile lülitamine

 1. Vajutage nupule ACTION MENU ja valige [Vaheta aktiivset ekraani].

Ühe pildi kuvamisele tagasiminek

 1. Vajutage nupule ACTION MENU ja valige [Üks pilt].

Vihje

 • Lisaks fookuse vahetamisele ja ühe pildi kuvamisele tagasiminekule saate [Kaksikpilt] kasutamise ajal nupule ACTION MENU vajutades teha kuvatud menüüs ka järgmist.
  • Lülitada sisendi ümber HDMI seadmele, mida soovite kuvada
  • Muuta ekraani suurust

Märkus

 • Vaadates satelliit-, digi- või analoogkanaleid või kui kuvatakse rakendus, nagu näiteks YouTube, ei ole [Kaksikpilt] kättesaadav. Vahetage sisend HDMI allikale enne nupule ACTION MENU vajutamist.
 • Ainus allikate kombinatsioon, mida saate kahe ekraaniga vaadata, on telesaade (sisseehitatud tuuner) ja HDMI-seade.
[33]

Telesaadete salvestamine

 • USB HDD-seadmele salvestamine (ainult USB HDD salvestusega mudelid)
 • Salvestatud sisu vaatamine/kustutamine (ainult USB HDD salvestusega mudelid)
[34] Telesaadete salvestamine

USB HDD-seadmele salvestamine (ainult USB HDD salvestusega mudelid)

 • USB HDD-seadme registreerimine (ainult USB HDD salvestusega mudelid)
 • Ühe puudutusega salvestamine (ainult USB HDD salvestusega mudelid)
 • Taimeriga salvestamine (ainult USB HDD salvestusega mudelid)
 • Teave USB HDD-seadme salvestamiseks kasutamise kohta (ainult USB HDD salvestusega mudelid)
[35] Telesaadete salvestamine | USB HDD-seadmele salvestamine (ainult USB HDD salvestusega mudelid)

USB HDD-seadme registreerimine (ainult USB HDD salvestusega mudelid)

Digiülekannete salvestamiseks ühendage USB HDD-seade teleriga ja registreerige see. Kui teie teleril on kaks või enam USB-porti, ühendage USB HDD-seade pordiga, millel on märge „HDD REC.”

Märkus

 • See funktsioon on kättesaadav ainult mõnedel mudelitel Euroopas, Austraalias ja Uus-Meremaal.
 1. USB HDD-seade
 2. USB-kaabel (pole komplektis)
 1. Ühendage USB HDD-seade oma teleril USB-pordiga, millel on märge „HDD REC”.
 2. Lülitage USB HDD-seade sisse.
 3. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Salvestusseadme seadistus] — [HDD registreerimine].
 4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid USB HDD-seadme registreerimiseks.

USB HDD-seadme registreerimise tühistamine

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Salvestusseadme seadistus] — [HDD deregistreerimine] — seade, mille registreerimine tühistatakse.
[36] Telesaadete salvestamine | USB HDD-seadmele salvestamine (ainult USB HDD salvestusega mudelid)

Ühe puudutusega salvestamine (ainult USB HDD salvestusega mudelid)

Märkus

 • See funktsioon on kättesaadav ainult teatud mudelitel Euroopas, Austraalias ja Uus-Meremaal.
 1. Vajutage salvestatava saate vaatamise ajal nupule REC.
 2. Määrake kuvataval ekraanil salvestuse lõpuaeg. Saate lõpuni salvestamiseks valige [vaikimisi]. Kindla ajavahemiku (1 minut kuni 8 tundi) määramiseks valige [Kasutaja määratletavad].

Salvestamise manuaalseks lõpetamiseks

 1. Vajutage nupule .
 2. Valige kuvatud ekraanil [Stopp].

Salvestuse lõpuaja muutmine

 1. Vajutage nupule .
 2. Salvestuse lõpuaja muutmiseks valige kuvatud ekraanil [Muutke].

Märkus

 • Mõnede saadete puhul ei saa salvestamist nupu vajutamisega peatada. Sellise saate salvestamise lõpetamiseks vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige Salvestuse stopp.
[37] Telesaadete salvestamine | USB HDD-seadmele salvestamine (ainult USB HDD salvestusega mudelid)

Taimeriga salvestamine (ainult USB HDD salvestusega mudelid)

Märkus

 • See funktsioon on kättesaadav ainult teatud mudelitel Euroopas, Austraalias ja Uus-Meremaal.
 1. Vajutage nupule DISCOVER ja valige seejärel leviedastuse kategooriast telekava.
 2. Valige telekavast soovitud saade, seejärel valige [Taimersalvestus].
 3. Valige [Määra taimeri sündmus] või [Aktiveeri taimer].

Taimeri käsitsi seadistamiseks kuupäeva, kellaaja ja kanali määramisega

 1. Vajutage nupule DISCOVER ja valige seejärel leviedastuse kategooriast telekava.
 2. Viige fookus kõige vasakpoolsemale elemendile, seejärel liikuge menüü avamiseks uuesti vasakule.
 3. Valige [Taimerite loend] — [Käsitsi taimersalvestus].
 4. Konfigureerige taimeri seadistus.
 5. Valige [Aktiveeri taimer].

Taimeri sätete kontrollimiseks, muutmiseks või kustutamiseks

 1. Vajutage nupule DISCOVER ja valige seejärel leviedastuse kategooriast telekava.
 2. Viige fookus kõige vasakpoolsemale elemendile, seejärel liikuge menüü avamiseks uuesti vasakule.
 3. Valige [Taimerite loend], seejärel muutke sätted.

Vihje

 • Luua saab kuni 32 taimeri seadistust.
 • Kui salvestamine ebaõnnestub, on põhjus kirjas [Salvestusvigade nimekiri]. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Programme Guide] — [Salvestatud pealkirjade nimekiri] — [Salvestusvigade nimekiri].
 • Saate taimeriga salvestamiseks saate telekavas viia fookuse soovitud saatele ja vajutada nupule REC.

Märkus

 • Taimeriga salvestamine ei tööta kui vahelduvvoolu toitekaabel (voolujuhe) on seinast välja tõmmatud.
[38] Telesaadete salvestamine | USB HDD-seadmele salvestamine (ainult USB HDD salvestusega mudelid)

Teave USB HDD-seadme salvestamiseks kasutamise kohta (ainult USB HDD salvestusega mudelid)

 • USB HDD-seadet tuleb kasutada ainult salvestamiseks. Fotode ja videote vaatamiseks kasutage eraldi USB HDD-seadet.
 • See funktsioon on kättesaadav ainult teatud mudelitel Euroopas, Austraalias ja Uus-Meremaal.
 • Toetatud on ainult üle 32 GB mahuga USB HDD-d.
 • USB HDD-seadme ühendamine USB jaoturi kaudu ei ole toetatud. Ühendage seade otse teleri külge.
 • Kõik USB HDD-seadmele salvestatud andmed kustutatakse, kui see registreerimisprotsessi ajal vormindatakse. Kui USB HDD-seade on teleris registreeritud, ei saa seda enam arvutiga kasutada. USB HDD-seadme kasutamise lubamiseks arvutis vormindage see arvutis. (Pidage meeles, et kõik USB HDD-seadmel olevad andmed kustutatakse.)
 • Registreerida saab maksimaalselt 8 USB HDD-seadet.
 • USB HDD-le salvestatud andmeid saab mängida ainult teler, kus see seade on registreeritud.
 • Salvestamist toetatakse ainult digitaalsetel tele- ja raadioülekannetel. Andmeedastuse salvestamist ei toetata.
 • Segi paisatud/krüptitud signaale ei saa salvestada.
 • Salvestada ei saa järgmistel juhtudel:
  • Teler ei tunne registreeritud USB HDD-seadet ära.
  • USB HDD-seadmele on salvestatud üle 1000 saate.
  • USB HDD-seade on täis.
 • Saate automaatne valimine ei pruugi selle salvestamise ajal olla võimalik.
 • Saate salvestamine ei ole võimalik, kui selle salvestamine ei ole lubatud.
 • Tingimusliku juurdepääsu moodulit (CAM) kasutades vältige CAMi vanemakontrolli kasutamist, mis ei pruugi salvestamise ajal töötada. Selle asemel kasutage saate blokeerimist või teleri enda vanemakontrolli, kui leviedastusettevõte seda toetab.
 • Norras ei ole mõnesid saateid võimalik salvestada õiguslike piirangute tõttu.
 • Mehaanilise mõju korral telerile USB HDD salvestamise ajal võib salvestatud sisul olla müra.
 • Sony ei ole ühelgi juhul vastutav teleri rikkest, signaalihäiretest ega muudest probleemidest põhjustatud või tuleneva salvestustõrke või salvestatud materjali kahjustumise ega kao eest.
[39] Telesaadete salvestamine

Salvestatud sisu vaatamine/kustutamine (ainult USB HDD salvestusega mudelid)

Märkus

 • See funktsioon on kättesaadav ainult teatud mudelitel Euroopas, Austraalias ja Uus-Meremaal.

Salvestatud sisu vaatamiseks

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Programme Guide] — [Salvestatud pealkirjade nimekiri] — vaadatav sisu.

Salvestatud sisu kustutamiseks

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Programme Guide] — [Salvestatud pealkirjade nimekiri].
 2. Vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige [Kustuta] — kustutatav sisu — [Kustuta].
[40]

Teleri kasutamine koos muude seadmetega

 • USB-seadmed
 • Blu-ray- ja DVD-mängijad
 • Arvutid, foto- ja videokaamerad
 • Helisüsteem
 • Sony juhtmeta bassikõlar (valikuline)
 • Bluetooth-seadmete ühendamine
 • Funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduvad seadmed
 • IR Blasteri ühendamine (ainult IR Blasteriga ühilduvad mudelid)
 • 4K-s piltide vaatamine ühilduvatelt seadmetelt (ainult 4K mudelitel)
[41] Teleri kasutamine koos muude seadmetega

USB-seadmed

 • USB-seadmele salvestatud sisu mängimine
 • Teave USB-seadmete kohta, mida kasutatakse fotode ja muusika salvestamiseks
 • Toetatud failid ja vormingud
[42] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | USB-seadmed

USB-seadmele salvestatud sisu mängimine

USB-seadme ühendamine

Seadmes salvestatud foto-, muusika- ja videofailide nautimiseks ühendage USB-salvestusseade USB-porti.

 1. USB-salvestusseade

Nautige USB-seadmele salvestatud fotosid/muusikat/filme

Te saate nautida teleriekraanil USB-seadmele salvestatud fotosid/muusikat/videoid.

 1. Kui teleriga ühendatud USB-seadmel on toitenupp, lülitage see sisse.
 2. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel soovitud element.
  Valige fotode vaatamiseks [Album], muusika esitamiseks [Muusika] või videote esitamiseks [Video].
 3. Vajutage nupule ja valige kuvatud menüüst [Kaustad].
 4. Sirvige kaustade ja failide nimekirja ja valige soovitud fail.
  Taasesitus algab.

Toetatud failivormingute vaatamine

 • Toetatud failid ja vormingud

Märkus

 • Kõik teleri USB-pordid toetavad Hi-Speed USB-ühendust. 4K mudelite puhul toetab sinine USB-port SuperSpeed (USB 3.0) ühendust. USB-jaotureid ei toetata.
 • Kui ühendute USB-seadmega, ärge lülitage telerit ega USB-seadet välja, ärge ühendage lahti USB-kaablit ega eemaldage või sisestage salvestusmeediumeid. Vastasel juhul võib see kahjustada USB-seadmel olevaid andmeid.
 • Sõltuvalt failist ei pruugi taasesitus olla võimalik isegi siis, kui kasutate toetatud vorminguid.
[43] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | USB-seadmed

Teave USB-seadmete kohta, mida kasutatakse fotode ja muusika salvestamiseks

 • Teleri USB-pordid toetavad failisüsteeme FAT16, FAT32, exFAT ja NTFS.
 • Sony digitaalfotoaparaadi ühendamisel teleriga USB-kaabli kaudu tuleb kaamera USB-ühenduse sätted määrata režiimile „Automaatne” või „Massmälu”.
 • Kui teie digitaalne fotokaamera ei tööta koos teleriga, proovige järgmist:
  • Valige kaamera USB-ühenduse sätteks „Massmälu”.
  • Kopeerige failid kaamerast USB-pulgale, seejärel ühendage pulk teleriga.
 • Mõnesid fotosid ja videoid võidakse suurendada, mis toob kaasa halvema pildikvaliteedi. Sõltuvalt suurusest ja kuvasuhtest ei pruugita pilte kuvada täisekraanina.
 • Sõltuvalt failist või sätetest võib foto kuvamine võtta kaua aega.
 • Sony ei ole ühelgi juhul vastutav teleri rikkest, USB-seadme talitlushäiretest ega muudest probleemidest põhjustatud või tulenevate salvestustõrgete või salvestatud materjali kahjustumise ega kao eest.
[44] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | USB-seadmed

Toetatud failid ja vormingud

 • Fotod
 • Muusika
 • Videod
 • Heli diskreetimissagedused (videotele)
 • Välised subtiitrid
[45] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | USB-seadmed | Toetatud failid ja vormingud

Fotod

Kasutamine: USB/koduvõrk

FailivormingLaiend
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg

Muud toetatud failid ja vormingud

 • Muusika
 • Videod
 • Heli diskreetimissagedused (videotele)
 • Välised subtiitrid
[46] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | USB-seadmed | Toetatud failid ja vormingud

Muusika

Kasutamine: USB/koduvõrk

mp4

LaiendKirjeldusDiskreetimissagedus
*.mp4 / *.m4aAAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

LaiendKirjeldusDiskreetimissagedus
*.3gp / *.3g2AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

LaiendKirjeldusDiskreetimissagedus
*.wmaWMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Muud

LaiendKirjeldusDiskreetimissagedus
-LPCM *132k / 44.1k / 48k
*.mp3MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L2
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k
*.wavWAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k
*.flacFLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k
 • *1 LPCM kasutusmall on ainult koduvõrk.
 • *2 WAV kasutusmall on ainult 2ch.

Muud toetatud failid ja vormingud

 • Fotod
 • Videod
 • Heli diskreetimissagedused (videotele)
 • Välised subtiitrid
[47] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | USB-seadmed | Toetatud failid ja vormingud

Videod

Kasutamine: USB/koduvõrk

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Subtiitrite tüüp: Väline

VideokodekAudiokodekSuurim/väikseim eraldusvõimeSuurim kaadrisagedus
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Subtiitrite tüüp: Väline

VideokodekAudiokodekSuurim/väikseim eraldusvõimeSuurim kaadrisagedus
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Laiend: *.m2t

Subtiitrite tüüp: -

VideokodekAudiokodekSuurim/väikseim eraldusvõimeSuurim kaadrisagedus
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Laiend: *.m2ts / *.mts

Subtiitrite tüüp: -

VideokodekAudiokodekSuurim/väikseim eraldusvõimeSuurim kaadrisagedus
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): 2K mudelite korral

Subtiitrite tüüp: Väline

VideokodekAudiokodekSuurim/väikseim eraldusvõimeSuurim kaadrisagedus
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): 4K mudelite korral

Subtiitrite tüüp: Väline

VideokodekAudiokodekSuurim/väikseim eraldusvõimeSuurim kaadrisagedus
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p
 • *1 See rida sisaldab ka XAVC S vormingu kasutusmalli. Suurim toetatud bitikiirus XAVC S jaoks on 100 Mbps.

avi (*.avi)

Subtiitrite tüüp: Väline

VideokodekAudiokodekSuurim/väikseim eraldusvõimeSuurim kaadrisagedus
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Subtiitrite tüüp: Väline

VideokodekAudiokodekSuurim/väikseim eraldusvõimeSuurim kaadrisagedus
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): 2K mudelite korral

Subtiitrite tüüp: Sisemine / väline

VideokodekAudiokodekSuurim/väikseim eraldusvõimeSuurim kaadrisagedus
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): 4K mudelite korral

Subtiitrite tüüp: Sisemine / väline

VideokodekAudiokodekSuurim/väikseim eraldusvõimeSuurim kaadrisagedus
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC/H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Subtiitrite tüüp: Väline

VideokodekAudiokodekSuurim/väikseim eraldusvõimeSuurim kaadrisagedus
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Subtiitrite tüüp: Väline

VideokodekAudiokodekSuurim/väikseim eraldusvõimeSuurim kaadrisagedus
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Subtiitrite tüüp: Sisemine / väline

VideokodekAudiokodekSuurim/väikseim eraldusvõimeSuurim kaadrisagedus
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Muud toetatud failid ja vormingud

 • Fotod
 • Muusika
 • Heli diskreetimissagedused (videotele)
 • Välised subtiitrid
[48] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | USB-seadmed | Toetatud failid ja vormingud

Heli diskreetimissagedused (videotele)

AudiokodekDiskreetimissagedus
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L3
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC3
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA9
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)

Muud toetatud failid ja vormingud

 • Fotod
 • Muusika
 • Videod
 • Välised subtiitrid
[49] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | USB-seadmed | Toetatud failid ja vormingud

Välised subtiitrid

Kasutamine: USB

FailivormingLaiend
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi

Muud toetatud failid ja vormingud

 • Fotod
 • Muusika
 • Videod
 • Heli diskreetimissagedused (videotele)
[50] Teleri kasutamine koos muude seadmetega

Blu-ray- ja DVD-mängijad

 • Blu-ray- või DVD-mängija ühendamine
 • Blu-ray- ja DVD-plaatide vaatamine
[51] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | Blu-ray- ja DVD-mängijad

Blu-ray- või DVD-mängija ühendamine

Ühendage Blu-ray/DVD-mängija teleriga.

HDMI-ühendus

Optimaalse pildikvaliteedi jaoks soovitame ühendada mängija teleriga HDMI-kaabli abi. Kui teie Blu-ray/DVD-mängijal on HDMI-pesa, ühendage see HDMI-kaablit kasutades.

 1. Blu-ray/DVD-mängija
 2. HDMI-kaabel (pole komplektis)*

* Kasutage kindlasti autentset HIGH SPEED HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.

Komponentvideo ühendus

Saadavus oleneb teie mudelist/regioonist/riigist.

Kui teie Blu-ray/DVD-mängijal on komponentvideopesad, ühendage need teleriga komponentvideokaablit ja helikaablit kasutades.

 1. Blu-ray/DVD-mängija
 2. Komponentvideokaabel (pole komplektis)
 3. Helikaabel (pole komplektis)

SCART-ühendus

Kui teie Blu-ray/DVD-mängijal on SCART-pesa, ühendage see SCART-kaablit kasutades.

 1. Blu-ray/DVD-mängija
 2. SCART-kaabel (pole komplektis)

Märkus

 • SCART-ühendus võib pakkuda liitühendusega võrdset pildikvaliteeti sõltuvalt ühendatud Blu-ray/DVD-mängijast.

Liitühendus

Saadavus oleneb teie mudelist/regioonist/riigist.

Kui teie Blu-ray/DVD-mängijal on liitühenduse pesad, ühendage need liitvideo-/liithelikaablit kasutades.

 1. Blu-ray/DVD-mängija
 2. Liitvideo-/liithelikaabel (pole komplektis)

Kui kasutate analoogsisendi pikenduskaablit

Saadavus oleneb teie mudelist/regioonist/riigist.

 1. Blu-ray/DVD-mängija
 2. Analoogsisendi pikenduskaabel (komplektis)*
 3. RCA-kaabel (pole komplektis)

*Analoogsisendi pikenduskaabli olemasolu komplektis oleneb teie mudelist/regioonist/riigist.

[52] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | Blu-ray- ja DVD-mängijad

Blu-ray- ja DVD-plaatide vaatamine

Saate vaadata sisu Blu-ray/DVD-plaatidelt või muud sisu, mida teleri küljes olev mängija toetab.

 1. Lülitage ühendatud Blu-ray/DVD-mängija sisse.
 2. Vajutage korduvalt nupule , et valida ühendatud Blu-ray/DVD-mängija.
 3. Alustage taasesitust ühendatud Blu-ray/DVD-mängijas.

Vihje

 • Kui ühendate funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduva seadme HDMI-ühendusega, saate seda juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga.
[53] Teleri kasutamine koos muude seadmetega

Arvutid, foto- ja videokaamerad

 • Arvuti ühendamine ja salvestatud sisu vaatamine
 • Foto- või videokaamera ühendamine ja salvestatud sisu vaatamine
[54] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | Arvutid, foto- ja videokaamerad

Arvuti ühendamine ja salvestatud sisu vaatamine

Arvuti ühendamine

Oma arvuti ühendamiseks teleriga kasutage HDMI-kaablit.

 1. Arvuti
 2. HDMI-kaabel (pole komplektis)*

* Kasutage kindlasti autentset HIGH SPEED HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.

Arvuti videosignaali tehnilised andmed

(Eraldusvõime, horisontaalne sagedus / vertikaalne sagedus)

 • 640 x 480, 31,5 kHz / 60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (ainult 2K täis-HD või 4K mudelid)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (ainult 2K täis-HD või 4K mudelid)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (ainult 2K täis-HD või 4K mudelid)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (ainult 2K täis-HD või 4K mudelid)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (ainult 2K täis-HD või 4K mudelid)*

* 1080p ajastust käsitatakse HDMI-sisendile rakendamisel videoajastusena ja mitte arvutiajastusena. See mõjutab [Ekraan] sätteid jaotises [Ekraan]. Arvuti sisu vaatamiseks määrake [Laiekraani režiim] režiimile [Täis] ja [Ekraaniala] režiimile [Täispiksel](2K mudelid) või režiimile [+1](4K mudelid). ([Ekraaniala] on konfigureeritav ainult juhul, kui [Automaatne Ekraaniala] on olekus [Väljas].)

Arvutisse salvestatud sisu vaatamine

Vajutage pärast ühenduse loomist nupule HOME ja valige sisend, millega arvuti on ühendatud.

Toetatud failivormingute vaatamine

 • Toetatud failid ja vormingud

Märkus

 • See teler ei toeta vahelduvaid arvutisignaale.
 • Optimaalse pildikvaliteedi jaoks soovitame seadistada arvuti videosignaalide väljundi vastavalt ühele sätetest, mis on loetletud eespool jaotises „Arvuti videosignaali tehnilised andmed”.
 • Sõltuvalt ühenduse olekust võib pilt olla hägune või määrdunud. Sellisel juhul muutke arvuti sätteid, seejärel valige mõni teine sisendsignaal ülalolevast valikust „Arvuti videosignaali tehnilised andmed”.
 • Sõltuvalt arvutist ei pruugi 1920 x 1080/60 Hz väljund olla saadaval. Isegi, kui valitud on 1920 x 1080/60 Hz väljund, võib tegelik väljundsignaal olla erinev. Sel juhul muutke arvuti sätteid, seejärel seadistage arvuti teisele videosignaalile.
[55] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | Arvutid, foto- ja videokaamerad

Foto- või videokaamera ühendamine ja salvestatud sisu vaatamine

Foto- või videokaamera ühendamine

Ühendage oma Sony digitaalfotoaparaat või videokaamera HDMI-kaablit kasutades. Kasutage kaablit, millel on HDMI-minipesa digitaalfotoaparaadi-/videokaamerapoolses otsas ja standardne HDMI-pesa teleripoolses otsas.

 1. Digitaalfotoaparaat
 2. Videokaamera
 3. HDMI-kaabel (pole komplektis)*

* Kasutage kindlasti autentset HIGH SPEED HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.

Digitaalfotoaparaati/videokaamerasse salvestatud sisu vaatamine

 1. Digitaalfotoaparaadi/videokaamera ühendamise järel lülitage see sisse.
 2. Vajutage korduvalt nupule , et valida ühendatud digitaalfotoaparaat/videokaamera.
 3. Alustage ühendatud digitaalfotoaparaadis/videokaameras taasesitust.

Toetatud failivormingute vaatamine

 • Toetatud failid ja vormingud

Vihje

 • Kui ühendate funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduva seadme, saate seda juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga. Veenduge, et seade ühildub BRAVIA Synciga. Mõned seadmed võivad funktsiooniga BRAVIA Sync mitte ühilduda, kuigi neil on HDMI-pesa.
[56] Teleri kasutamine koos muude seadmetega

Helisüsteem

 • Helisüsteemi ühendamine
 • Helisüsteemiga seotud seadistuste kohandamine
[57] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | Helisüsteem

Helisüsteemi ühendamine

Vaadake allpool toodud jooniseid helisüsteemi (nt AV-vastuvõtja või kõlari) ühendamiseks. Pärast ühendamist konfigureerige helisüsteemi sätteid, et esitada teleri heli läbi helisüsteemi (vaadake seotud teema linki, mis asub selle lehekülje all).

ARC-ühilduva helisüsteemi ühendamine HDMI-kaabliga

Kui teie helisüsteemil on HDMI väljundi pesad, saate teleri oma helisüsteemiga ühendada HDMI-kaabli abil.

 1. AV-vastuvõtja või kõlar
 2. HDMI-kaabel (pole komplektis)*

* Kasutage kindlasti autentset HIGH SPEED HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.

Vihje

 • Ühendades funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduva digitaalse helisüsteemi Audio Return Channel (ARC) tehnoloogiaga, ühendage see HDMI IN pesaga (kontaktiga), millel on märgistusARC”, kasutades HDMI-kaablit. Kui aga ühendate süsteemi, mis ei ühildu funktsiooniga BRAVIA Sync ega tehnoloogiaga Audio Return Channel, peate ka teleri helisüsteemiga ühendama, kasutades DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) pesa.
 • Üksikasju teiste seadmetega ühendamise ja seadistamise kohta vaadake helisüsteemi kasutusjuhendist.

Märkus

 • Sellise HDMI-pordi asukoht, mis toetab ARC-tehnoloogiat, on teie mudelist olenevalt erinev. Vaadake Teatmik.

Helisüsteemi, mis ei toeta ARC-tehnoloogiat, ühendamine optilise helikaabliga

Teleri heliväljundi saate helisüsteemiga ühendada optilise helikaabli abil.

 1. AV-vastuvõtja või kõlar
 2. Optiline helikaabel (pole komplektis)

Vihje

 • Üksikasju teiste seadmetega ühendamise ja seadistamise kohta vaadake helisüsteemi kasutusjuhendist.

Helisüsteemi ühendamine helikaabliga

Teleri heliväljundi saate helisüsteemiga ühendada stereo RCA analoog-helikaablit kasutades.

 1. AV-vastuvõtja või kõlar
 2. Helikaabel (pole komplektis)

Vihje

 • Üksikasju teiste seadmetega ühendamise ja seadistamise kohta vaadake helisüsteemi kasutusjuhendist.
[58] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | Helisüsteem

Helisüsteemiga seotud seadistuste kohandamine

Kui kasutate HDMI-ühendust või optilist heliühendust

 1. Pärast teleri ühendamist helisüsteemiga vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige [Kõlarid] — [Helisüsteem].
 2. Lülitage ühendatud helisüsteem sisse ja seejärel reguleerige helitugevust.
  Kui ühendate funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduva seadme HDMI-ühendusega, saate seda juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga.

Märkus

 • Peate konfigureerima funktsiooni [Digitaalne heliväljund] sätted vastavalt oma helisüsteemile. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Heli] — [Digitaalne heliväljund].

Kui kasutate helikaabli ühendust

 1. Pärast teleri ühendamist helisüsteemiga vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Heli] — [Kõrvaklappide/heli väljund] — [Heliväljund (fikseeritud)].
 2. Lülitage ühendatud helisüsteem sisse ja seejärel reguleerige helitugevust.

Vihje

 • Välise helisüsteemi kasutamisel saab teleri heliväljundit juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil, kui suvand [Kõrvaklappide/heli väljund] on seatud väärtusele [Heliväljund (muudetav)]. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Heli] — [Kõrvaklappide/heli väljund] — [Heliväljund (muudetav)].
 • Bassikõlari ühendamiseks vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Heli] — [Kõrvaklappide/heli väljund] — [Subwoofer].
[59] Teleri kasutamine koos muude seadmetega

Sony juhtmeta bassikõlar (valikuline)

 • Juhtmeta bassikõlari ühendamine (valikuline)
 • Juhtmeta bassikõlariga seotud seadistuste kohandamine (valikuline)
[60] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | Sony juhtmeta bassikõlar (valikuline)

Juhtmeta bassikõlari ühendamine (valikuline)

Te saate kasutada valikulist juhtmeta bassikõlarit SWF-BR100, et laiendada teleriheli bassitundlikkust.

 1. Juhtmeta transiiver
 2. Juhtmeta bassikõlar SWF-BR100
 3. Helikaabel
 1. Ühendage helikaabel (komplektis) juhtmeta transiiveriga.
 2. Ühendage helikaabli teine ots teleri AUDIO OUT / pesaga.
 3. Ühendage juhtmeta transiiver teleri USB-pordiga.
  [Kõrvaklappide/heli väljund] seadistatakse automaatselt suvandile [Subwoofer].
 4. Paigutage juhtmeta bassikõlar ja ühendage see vahelduvvooluvõrku.
  Soovitame juhtmeta bassikõlari paigutada telerile võimalikult lähedale.

Vihje

 • Juhtmeta transiiveri eemaldamise korral seadistatakse [Kõrvaklappide/heli väljund] automaatselt tagasi algseadistusele.
 • Üksikasju juhtmeta bassikõlari seadistamise kohta vaadake juhtmeta bassikõlariga komplektis olevast kasutusjuhendist.
[61] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | Sony juhtmeta bassikõlar (valikuline)

Juhtmeta bassikõlariga seotud seadistuste kohandamine (valikuline)

Juhtmeta bassikõlari helisätted on teleris juba soovituslikele väärtustele seadistatud. Sätete muutmiseks vastavalt oma eelistustele järgige allolevaid juhiseid.

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Heli] — [Heli] — [Täpsemad seaded] — [Helirežiimiga seotud] — [Juhtmevaba subwoofer].

Saadaval suvandid

[Juhtmevaba subwooferi tase]
Reguleerib juhtmeta bassikõlari helitugevust.
[Katkestatud sagedus (50–200Hz)]
Reguleerib juhtmeta bassikõlari lõikesagedust. Kõiki sagedusi, mis jäävad allapoole lõikesagedust, edastatakse juhtmeta bassikõlariga.
[Faas]
Seadistab faasi polaarsuse. Valige säte vastavalt oma eelistustele.
[Juhtmevaba subwooferi sünkroonimine]
Reguleerib juhtmeta bassikõlari heli viiteaega. Kui juhtmeta bassikõlari toodetav heli hilineb, kasutage nuppu [+]; kui see on liiga varajane, kasutage nuppu [-].
[Lähtestage juhtmevaba subwooferi seaded]
Lähtestab juhtmeta bassikõlari sätted algväärtustele.

Juhtmeta bassikõlari toite juhtimise meetodi seadistamine

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Heli] — [Heli] — [Juhtmevaba subwooferi toide].
[62] Teleri kasutamine koos muude seadmetega

Bluetooth-seadmete ühendamine

Teleri liitmine Bluetoothi seadmega

 1. Lülitage Bluetooth-seade sisse ja pange see sidumisrežiimile.
  Bluetooth-seadme sidumisrežiimile panemiseks vaadake seadme kasutusjuhendit.
 2. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Bluetoothi seaded] — [Seadmeloend] — [Tarviku lisamine] ning pange teler sidumisrežiimile.
  Kuvatakse nimekiri saadaolevatest Bluetooth-seadmetest.
 3. Valige nimekirjast soovitud seade, seejärel järgige ekraanil toodud juhiseid.
  Kui teilt nõutakse parooli sisestamist, vaadake seadme kasutusjuhendit.
  Kui sidumine on lõpetatud, ühendub seade teleriga.

Liidetud Bluetoothi seadme ühendamine

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Bluetoothi seaded] — [Seadmeloend], et kuvada saadaolevate Bluetooth seadmete nimekiri.
 2. Valige loendist liidetud, kuid ühendamata seade.

Toetatud Bluetoothi profiilid

Teler toetab järgmisi profiile:

 • HID (Human Interface Device – seadmeliidese profiil)
 • HOGP (HID üle profiili GATT)
 • 3DSP (3D-sünkroniseerimisprofiil)
 • SPP (jadapordi profiil)
[63] Teleri kasutamine koos muude seadmetega

Funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduvad seadmed

 • Funktsiooni BRAVIA Sync ülevaade
 • Funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduvate seadmete jaoks kättesaadavate funktsioonide kasutamine
 • Funktsiooni BRAVIA Sync seadistuse reguleerimine
[64] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | Funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduvad seadmed

Funktsiooni BRAVIA Sync ülevaade

Kui funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduv seade (nt BD-mängija, AV-võimendi) on ühendatud HDMI-kaabliga või funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduv seade (nt nutitelefon, tahvelarvuti) on ühendatud MHL-kaabliga (ainult MHL mudelitel), saate seadet juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga.

[65] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | Funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduvad seadmed

Funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduvate seadmete jaoks kättesaadavate funktsioonide kasutamine

[Sync Menu] kasutatakse peamiseks BRAVIA Sync-iga ühilduvate seadmete juhtimiseks telerist.
Vajutage nupule ACTION MENU ja valige [Sync Menu].

Blu-ray/DVD-mängija

 • Lülitab Blu-ray/DVD-mängija automaatselt sisse ja lülitab sisendi Blu-ray/DVD-mängijale, kui valite selle kodumenüüst või Synci menüüst.
 • Lülitab teleri automaatselt sisse ja lülitab sisendi ühendatud Blu-ray/DVD-mängijale, kui Blu-ray/DVD-mängija alustab esitamist.
 • Lülitab teleri väljalülitamisel ühendatud Blu-ray/DVD-mängija automaatselt välja.
 • Juhib ühendatud Blu-ray/DVD-mängija menüütoiminguid (nupud ///), taasesitust (nt nupp ) ja kanali valikut teleri kaugjuhtimispuldi kaudu.

AV-võimendi

 • Lülitab teleri sisselülitamisel ühendatud AV-võimendi automaatselt sisse ja lülitab heliväljundi teleri kõlarist helisüsteemile. Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui olete eelnevalt teleri heli väljastamiseks kasutanud AV-võimendit.
 • Lülitab heliväljundi automaatselt AV-võimendile, lülitades AV-võimendi sisse, kui teler on sisse lülitatud.
 • Lülitab ühendatud AV-võimendi automaatselt välja, kui teleri välja lülitate.
 • Reguleerib ühendatud AV-võimendi helitugevust (nupud +/–) ja vaigistab võimendi heli (nupp ) teleri kaugjuhtimispuldi kaudu.

Videokaamera

 • Lülitab teleri automaatselt sisse ja lülitab sisendi ühendatud videokaamerale, kui videokaamera lülitatakse sisse.
 • Lülitab teleri väljalülitamisel ühendatud videokaamera automaatselt välja.
 • Juhib ühendatud videokaamera menüütoiminguid (nupud ///), taasesitust (nt nupp ) teleri kaugjuhtimispuldi kaudu.

Märkus

 • BRAVIA Synci juhtimine” (BRAVIA Sync) on saadaval ainult ühendatud seadmetele, mis ühilduvad funktsiooniga BRAVIA Sync ja millel on BRAVIA Sync logo.
[66] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | Funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduvad seadmed

Funktsiooni BRAVIA Sync seadistuse reguleerimine

 1. Lülitage ühendatud seade sisse.
 2. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Välised sisendid] — [BRAVIA Synci seaded] — [BRAVIA Synci juhtimine] — [Sees].
 3. Aktiveerige ühendatud seadmes BRAVIA Sync.
  Kui ühendatakse ja lülitatakse sisse spetsiaalne SonyBRAVIA Sync-iga ühilduv seade ja funktsiooni [BRAVIA Synci juhtimine] olekuks on [Sees], aktiveeritakse BRAVIA Sync selles seadmes automaatselt. Üksikasju vaadake ühendatud seadme kasutusjuhendist.

Saadaval suvandid

Saadaval suvandid on toodud allpool. (Suvandid sõltuvad teie mudelist/piirkonnast/riigist.)

[Seadmete automaatne väljalülitamine]
Kui valitud on [Väljas], ei lülitata ühendatud seadet teleri väljalülitamisel automaatselt välja.
[Teleri automaatne sisselülitamine]
Kui valitud on [Väljas], ei lülitata telerit ühendatud seadme sisselülitamisel automaatselt sisse.
[Automaatsisendi muutmine (MHL)] (ainult MHL-toega mudelitel)
Kui valitud on [Sees], lülitatakse teleri sisend automaatselt vastavale seadmele, mis on ühendatud MHL-kaabliga.
[BRAVIA Sync seadmete loend]
Kuvab BRAVIA Sync seadmete loendi.
[Seadme juhtklahvid]
Võimaldab teil seadistada nupud HDMI- või MHL-ühendusega (ainult MHL-toega mudelitel) seadme juhtimiseks.
[MHL-i laadimine ooterežiimis] (ainult MHL-toega mudelitel)
Kui valitud on [Sees], saab teler ühendatud MHL-seadet laadida, kui teler on ooterežiimil.

Sync Menu kasutamine

 1. vajutage nupule SYNC MENU, seejärel valige Synci menüüst soovitud element.

Vihje

 • Kui vajutate nupule SYNC MENU, kuvatakse järgmistel juhtudel kampaaniaekraan.
  • HDMI- või MHL-seade (ainult MHL-toega mudelitel) ei ole ühendatud.
  • [BRAVIA Synci juhtimine] on olekus [Väljas].
[67] Teleri kasutamine koos muude seadmetega

IR Blasteri ühendamine (ainult IR Blasteriga ühilduvad mudelid)

IR Blaster võimaldab teil teleri kaugjuhtimispuldiga juhtida teleriga ühendatud digiboksi või AV-vastuvõtjat.

(Sõltuvalt piirkonnast/riigist ei pruugi IR Blasteriga ühilduvad mudelid saadaval olla.)

USB-tüüpi IR Blasteri jaoks*

 1. Digiboks või AV-vastuvõtja
 2. IR Blasteri kaabel

Pistiku tüüpi IR Blasteri jaoks*

 1. Digiboks või AV-vastuvõtja
 2. IR Blasteri kaabel
 3. IR Blaster pesa (kontakt)

* Kaasasoleva IR Blasteri kuju võib olenevalt teie mudelist olla erinev.

IR Blasteri seadistamine

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Välised sisendid] — [IR Blasteri seadistamine].
 2. Valige nimekirjast soovitud seade, seejärel järgige ekraanil toodud juhiseid.

Vihje

 • IR Blaster saab AV-vastuvõtjat juhtida. AV-vastuvõtja seadistamiseks vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Välised sisendid] — [IR Blasteri seadistamine] — [AV-vastuvõtja juhtimise seadistus].
 • Kui AV-vastuvõtja ühildub funktsiooniga BRAVIA Sync, ei ole IR Blaster vajalik.

Märkus

 • Mõned välisseadmed ei pruugi reageerida mõnedele „Menüü Tegevus” nuppudele.
 • Kui vajutate ja hoiate kaugjuhtimispuldi nuppu all, ei pruugita toimingut edastada. Selle asemel vajutage nuppu korduvalt.
 • Veenduge, et IR Blaster on korrektselt seadistatud ja infrapunasaatja asub välisseadme infrapunavastuvõtja lähedal.
 • Veenduge, et teie teler toetab välisseadet.
[68] Teleri kasutamine koos muude seadmetega

4K-s piltide vaatamine ühilduvatelt seadmetelt (ainult 4K mudelitel)

 • Piltide vaatamine 4K eraldusvõimega (ainult 4K mudelitel)
 • Sätted piltide vaatamiseks 4K eraldusvõimega parema kvaliteediga (ainult 4K mudelitel)
[69] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | 4K-s piltide vaatamine ühilduvatelt seadmetelt (ainult 4K mudelitel)

Piltide vaatamine 4K eraldusvõimega (ainult 4K mudelitel)

Pilti, mille eraldusvõime on 4K või suurem, saab kuvada 4K eraldusvõimega (3840×2160). Saate ühendada digitaalfotoaparaadi/videokaamera, mis toetab HDMI 4K väljundit, teleri HDMI IN külge, et kuvada kaamerasse salvestatud suure eraldusvõimega fotosid. Samuti saate kuvada suure eraldusvõimega fotosid, mis on salvestatud ühendatud USB-seadmetesse või teie koduvõrku.

Selle funktsiooni saadavus sõltub teie mudelist/piirkonnast/riigist.

 1. Digitaalfotoaparaat
 2. Videokaamera
 3. USB-seade
 4. Võrguseade

USB-seadmele või võrguseadmele 4K eraldusvõimega salvestatud piltide vaatamine

 1. Ühendage USB-seade või võrguseade teleriga.
 2. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Album] — USB-seade, server või eelnevalt määratud kaust, milles on mängitav fail — kaust või fail loendist.
  Kui valite kausta, valige soovitud fail.

Digitaalfotoaparaati/videokaamerasse salvestatud piltide vaatamine

 1. Ühendage digitaalfotoaparaat või videokaamera, mis toetab HDMI-väljundit, teleri HDMI IN pesasse, kasutades HDMI-kaablit.
 2. Vajutage ühendatud seadme valimiseks korduvalt nupule .
 3. Seadistage ühendatud seade 4K-väljundile.
 4. Alustage taasesitust ühendatud seadmes.

Toetatud failivormingute vaatamine

 • Toetatud failid ja vormingud

Piltide vaatamine 4K eraldusvõimega või parema kvaliteediga

Piltide vaatamiseks 4K eraldusvõimega või parema kvaliteediga saate määrangu HDMI-signaalivorming olekuks seadistada [Täiustatud vorming].

Teabe saamiseks Täiustatud vorming või sätete muutmise kohta vaadake lehekülge Sätted piltide vaatamiseks 4K eraldusvõimega parema kvaliteediga (ainult 4K mudelitel).

Märkus

 • 3D-pilti ei saa kuvada.
 • Kui muudate pilti, vajutades nuppe / , võib selle kuvamine aega võtta.
[70] Teleri kasutamine koos muude seadmetega | 4K-s piltide vaatamine ühilduvatelt seadmetelt (ainult 4K mudelitel)

Sätted piltide vaatamiseks 4K eraldusvõimega parema kvaliteediga (ainult 4K mudelitel)

Kui kuvate kõrge kvaliteediga 4K vormingut HDMI-sisendiga, määrake jaotises [Välised sisendid] [HDMI-signaalivorming].

HDMI-signaalivorming

HDMI-signaali vormingusätte muutmiseks vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Välised sisendid] — [HDMI-signaalivorming].

Standardne vorming
Standardne HDMI-vorming*1 tavapäraseks kasutamiseks.
Täiustatud vorming
Kõrge kvaliteediga HDMI-vorming*1*2. Valige ainult juhul, kui kasutate vastava võimekusega seadmeid.

*1 sisaldab HDR-i (ainult HDR-mudelid)
*2 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4:, 4:2:2 jne.

Märkus

 • Vormingut [Täiustatud vorming] kasutades ei pruugi pilt ja heli olla õige väljundiga. Sel juhul ühendage ühendatud seade [Standardne vorming] vormingus oleva HDMI IN-ga või muutke HDMI signaali vorming HDMI IN vorminguks [Standardne vorming].
 • Valige [Täiustatud vorming] ainult juhul, kui kasutate vastava võimekusega seadmeid.
 • Vaadates 4K pilti kõrge kvaliteediga, kasutage Premium High Speed HDMI Cable(s)-kaablit, mis toetab kiirust 18 Gbit/s. Täpsema teabe saamiseks Premium High Speed HDMI Cable(s)-kaabli kohta, mis toetab kiirust 18 Gbit/s, vaadake kaabli tehnilisi andmeid.
 • Mõnedel mudelitel muutub HDMI IN 2 ja 3 HDMI signaalivorming samal ajal.
[71]

Muude funktsioonide kasutamine nutitelefonide/tahvelarvutitega

 • Mobiilseadme ekraani kuvamine teleris
 • Fotode/muusika/videote jagamine
 • Rakenduse „Video & TV SideView” kasutamine nutitelefoni/tahvelarvutiga
[72] Muude funktsioonide kasutamine nutitelefonide/tahvelarvutitega

Mobiilseadme ekraani kuvamine teleris

 • Nutitelefoni/tahvelarvuti ekraani kuvamine teleris MHL-kaablit kasutades (ainult MHL toega mudelid)
 • Nutitelefoni/tahvelarvuti ekraani kuvamine teleris kuvapeegelduse funktsiooni kasutades
[73] Muude funktsioonide kasutamine nutitelefonide/tahvelarvutitega | Mobiilseadme ekraani kuvamine teleris

Nutitelefoni/tahvelarvuti ekraani kuvamine teleris MHL-kaablit kasutades (ainult MHL toega mudelid)

Märge asub HDMI IN 1/MHL-pordi kõrval (MHL-toega 2K mudelitel) või HDMI IN 2/MHL-pordi kõrval (MHL-toega 4K mudelitel).

Mobiilseadme ühendamine MHL-väljundiga

2K mudelite puhul ühendage mobiilseade teleri HDMI IN 1/MHL-pordiga, kasutades MHL-kaablit.

4K mudelite puhul ühendage mobiilseade teleri HDMI IN 2/MHL-pordiga, kasutades MHL-kaablit.

 1. MHL mobiilseade
 2. MHL-kaabel (pole komplektis)*

* 2K signaali jaoks kasutage kindlasti autentset MHL2 kaablit, millel on MHL logo.
4K mudelite jaoks kasutage kindlasti autentset MHL3 kaablit, millel on MHL logo. Kui teie MHL-mobiilseade toetab 4K väljundit, kasutage autentset MHL 3 kaablit.

Mobiilseadmesse salvestatud sisu vaatamine MHL-väljundiga

 1. Mobiilseadme ühendamise järel vajutage nupule HOME, seejärel valige sisend, millega mobiilseade on ühendatud.

Automaatselt MHL-sisendile lülitumine

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Välised sisendid] — [BRAVIA Synci seaded] — [Automaatsisendi muutmine (MHL)] — [Sees]. (Olenevalt mobiilseadmest ei pruugi sisend automaatselt lülituda.) Kui teler on ooterežiimis, ei lülitu see automaatselt.

Mobiilseadme laadimine

Kui teler on sisse lülitatud, võib see laadida mobiiltelefoni, mis on ühendatud MHL-kaablit kasutades.

Märkus

 • Seda funktsiooni saavad kasutada ainult MHL-i toetavad nutitelefonid/tahvelarvutid.

Vihje

Kui [MHL-i laadimine ooterežiimis] on olekus [Sees], saab teler laadida ühendatud MHL-seadet sel ajal, kui teler on ooterežiimil.

Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Välised sisendid] — [BRAVIA Synci seaded] — [MHL-i laadimine ooterežiimis] — [Sees].

[74] Muude funktsioonide kasutamine nutitelefonide/tahvelarvutitega | Mobiilseadme ekraani kuvamine teleris

Nutitelefoni/tahvelarvuti ekraani kuvamine teleris kuvapeegelduse funktsiooni kasutades

Te saate kuvada mobiilseadme ekraani teleris, et vaadata fotosid, videoid või veebilehti.

„Kuvapeegelduse” funktsioon kasutab Miracast-tehnoloogiat ühilduva seadme ekraani kuvamiseks teleris. Juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt) ei ole selle funktsiooni kasutamiseks vajalik.

 1. Nutitelefon
 2. Tahvelarvuti
 3. Arvuti
 1. Vajutage nupule ja valige seejärel [Kuvapeegeldus].
 2. Ühendage oma kuvapeegeldusega ühilduv seade teleriga.
  Kui mobiilseade on teleriga ühendatud, kuvatakse mobiilseadme ekraanil olev pilt ka teleriekraanil.
  Vaadake üksikasju oma seadme kasutusjuhendist.

Märkus

 • Kui kuvatakse kuvapeegelduse ooteekraan, katkestatakse teleri ja juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) vaheline juhtmevaba ühendus, seetõttu katkeb side interneti kaudu.

Vihje

 • Kuvapeegelduse täpsemad seadistused saate konfigureerida, kui vajutate nupule HOME ja valite seejärel [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Täpsemad seaded].
[75] Muude funktsioonide kasutamine nutitelefonide/tahvelarvutitega

Fotode/muusika/videote jagamine

Istuge koos perekonnaga või sõpradega teleri ette, ühendage oma mobiilseadmed teleriga ja vaadake oma lemmikfotosid/-videoid suurelt teleriekraanilt või esitage oma lemmikmuusikat läbi teleri kõlarite.

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Fotode jagamine Plus].
 2. Järgige iga mobiilseadme teleriga ühendamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 3. Avage mobiilseadme veebibrauser ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et minna teleriekraanil kuvatavale URL-aadressile.
 4. Järgige mobiilseadme ekraanil kuvatavaid juhiseid, et vaadata fotosid või esitada muusikat/videoid teleriekraanil või salvestada teleris näidatavaid fotosid/videoid.

Märkus

 • Kui teler kasutab juhtmevaba marsruuteriga (või pääsupunktiga) ühendumiseks 5 GHz riba, katkestatakse selle funktsiooni käivitamise korral ühendus.
 • Samaaegselt saab teleriga ühendada kuni 10 mobiilseadet. Selleks et ühendada järgmist seadet, kui ühendatud on juba 10 seadet, ühendage lahti mittevajalik seade ja seejärel ühendage järgmine seade.
 • Toetatakse Android 2.3 või uuema vaikimisi brauserit.
 • Toetatakse vaikimisi iOS-i brauserit, kuid sõltuvalt iOS-i versioonist ei pruugi mõnesid funktsioone olla võimalik kasutada.
 • iOS-seadmed ei suuda laadida muusikat telerisse.
[76] Muude funktsioonide kasutamine nutitelefonide/tahvelarvutitega

Rakenduse „Video & TV SideView” kasutamine nutitelefoni/tahvelarvutiga

Võite oma mobiilseadmele installida rakenduse „Video & TV SideView” ja kasutada mobiilseadet teleri juhtimiseks. Mobiilseadme kasutamiseks teleri kaugjuhtimispuldina registreerige see teleris kaugseadmena. (Registreerimine on vajalik ainult esimesel korral.)

 1. Wi-Fi või Ethernet
 2. Ruuter
 3. Modem
 4. Internet
 5. Wi-Fi Direct
 6. Wi-Fi
 7. Mobiilseade

Toimingud, mida saab rakendust „Video & TV SideView” kasutades teha

 • Sisselülitamine ja teleri juhtimine kaugjuhtimispuldina
 • Teksti sisestamine mobiilseadme klaviatuuri kasutades
 • Meeldetuletuse/taimeriga salvestuse seadistamine teleris mobiilseadmelt, kui olete majast väljas (ainult USB HDD salvestusmudelitel) (ainult juhul, kui teleril on Wi-Fi ühendus)

Põhjalikku teavet rakenduse „Video & TV SideView” kohta leiate järgmiselt veebilehelt:

http://info.tvsideview.sony.net

Rakenduse „Video & TV SideView” kasutamise kohta saate lisainfot rakenduse spikrist.

Vihje

 • Rakendust „Video & TV SideView” saate otsida ja selle alla laadida siit:
  • Google Play (Android OS-le)
  • App Store (iOS-i korral)

Mobiilseadme registreerimine telerisse

Vastastikune registreerimine (järgmiste sammudega) on vajalik ainult esimesel korral.

 1. Ühendage teler koduvõrku.
 2. Ühendage mobiilseade koduvõrku, kuhu on ühendatud teler, või otsige telerit saadaolevate Wi-Fi Direct-seadmete nimekirjast.
 3. Käivitage mobiilseadmel rakendus „Video & TV SideView”.
 4. Valige leitud seadmete loendist teler ja teostage seejärel seadmes vajalikud toimingud.

Vihje

 • Samuti saate ühendada rakenduse „Video & TV SideView” teleriga Wi-Fi Directi abil. Vajutage nupule HOME, lülitage sisse teleri Wi-Fi Direct-funktsioon, valides [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Sees], seejärel minge [Wi‑Fi Directi seaded] leheküljele, valides [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Directi seaded].

Teleri sisse lülitamiseks mobiiliseadme rakendusest „Video & TV SideView

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Kaugjuhtimisega alustamine] — [Sees].

Ooterežiimi energiatarbimise suurenemine, kui valite [Sees].

Meeldetuletuse/taimeriga salvestamise seadistamine teleris sel ajal, kui olete ära, kasutades mobiilseadme rakendust „Video & TV SideView” (ainult USB HDD salvestusega mudelitel)

Funktsiooni saadavus sõltub mudelist või Wi-Fi sätetest.

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Kaugjuhtimisega alustamine] — [Võrk] — [Sees].
  [Sees] määramisel kasvab energiatarbimine ooterežiimis.
 2. Kasutage oma mobiilseadmes rakendust „Video & TV SideView” seadme registreerimiseks kaugsalvestuse registreerimise jaoks.

Lisainfo saamiseks vaadake järgmist veebilehte:

http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Märkus

 • Veenduge, et [Kaugjuhtimisseade/Renderer] on olekus [Sees]. Sätte kinnitamiseks vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Koduvõrgu seadistamine] — [Kaugjuhtimisseade/Renderer] — [Kaugjuhtimisseade/Renderer].
 • (Ainult USB HDD salvestusega mudelitel) Registreerides seadme sel ajal, kui teler on Wi-Fi Direct kaudu ühendatud, ei saa te majast eemal olles meeldetuletust/taimeriga salvestamist seadistada.
  Ühendage teler Wi-Fi võrguga ja seejärel registreerige seade.
 • (Ainult USB HDD salvestusega mudelitel) Olenevalt koduvõrgu keskkonnast ei pruugi teil olla võimalik meeldetuletust / taimeriga salvestamist majast väljas olles seadistada, isegi kui teler on Wi-Fivõrguga ühendatud.
 • Rakenduse „Video & TV SideView” nimi ja saadaolevad funktsioonid võivad muutuda.
[77]

Võrku ühendamine

 • Võrguga ühendamine kohtvõrgukaabli abil
 • Võrguga ühendamine juhtmevaba ühenduse abil
 • Koduvõrgu funktsioonid
[78] Võrku ühendamine

Võrguga ühendamine kohtvõrgukaabli abil

Võrguga ühendamine kohtvõrgukaabli abil

Juhtmega kohtvõrguühendus võimaldab juurdepääsu internetile ja koduvõrgule. Ühendage teleriga kohtvõrgukaabel.

 1. Kohtvõrgukaabel
 2. Arvuti
 3. Ruuteri funktsioonidega modem
 4. Internet
 1. Seadistage kohtvõrgu marsruuter.
  Üksikasju vaadake oma kohtvõrgu marsruuteri kasutusjuhendist või võtke ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).
 2. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Võrgu seadistamine] — [Lihtne].
 3. Seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus

 • Vajalikud võrguga seotud sätted võivad olenevalt interneti teenusepakkujast või ruuterist olla erinevad. Üksikasju vaadake internetiteenuse pakkuja antud või marsruuteriga komplektis olevast kasutusjuhendist. Samuti võite võtta ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).
[79] Võrku ühendamine

Võrguga ühendamine juhtmevaba ühenduse abil

 • Wi-Fi kasutamine teleri võrku ühendamiseks
 • Wi-Fi Direct kasutamine teleriga ühendamiseks (juhtmevaba marsruuter ei ole vajalik)
[80] Võrku ühendamine | Võrguga ühendamine juhtmevaba ühenduse abil

Wi-Fi kasutamine teleri võrku ühendamiseks

Sisseehitatud juhtmevaba kohtvõrgu seade võimaldab juurdepääsu internetile kaabliteta keskkonna eeliseid nautides.

 1. Arvuti
 2. Juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt)
 3. Modem
 4. Internet
 1. Seadistage juhtmevaba marsruuter (või pääsupunkt).
  Üksikasju vaadake oma juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) kasutusjuhendist või võtke ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).
 2. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Võrgu seadistamine] — [Lihtne].
 3. Seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Sisseehitatud juhtmevaba kohtvõrgu väljalülitamine

Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Täpsemad seaded] — [Sisseehitatud Wi‑Fi] — [Väljas].

Vihje

 • Video sujuv voogesitamine:
  • Võimalusel muutke juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) standardiks 802.11n või 802.11ac (ainult 4K mudelitel).
   Üksikasju sätte muutmise kohta vaadake oma juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) kasutusjuhendist või võtke ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).
  • Kui eelpool olev protseduur ei anna paremat tulemust, muutke juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) sageduseks 5 GHz, mis võib aidata parandada video voogesituse kvaliteeti.
  • 5 GHz riba ei pruugi olla sõltuvalt piirkonnast/riigist toetatud. Kui 5 GHz riba ei toetata, saab teleri ühendada ainult juhtmevaba marsruuteriga (pääsupunktiga), kasutades 2,4 GHz riba.
 • WEP-turvalisuse kasutamiseks juhtmevaba marsruuteriga (või pääsupunktiga) valige [Seaded] — [Võrk] — [Võrgu seadistamine] — [Lihtne] — [Wi‑Fi] — [Ühendage skaneer. loendi kaudu].

Märkus

 • Vajalikud võrguga seotud sätted võivad olenevalt interneti teenusepakkujast või ruuterist olla erinevad. Üksikasju vaadake internetiteenuse pakkuja antud või marsruuteriga komplektis olevast kasutusjuhendist. Samuti võite võtta ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).
 • Kui valite parooli sisestamise aknas [Kuvage parool], võivad näidatavat parooli näha ka teised inimesed.
[81] Võrku ühendamine | Võrguga ühendamine juhtmevaba ühenduse abil

Wi-Fi Direct kasutamine teleriga ühendamiseks (juhtmevaba marsruuter ei ole vajalik)

Seadme saab teleriga ühendada juhtmevabalt, ilma juhtmevaba marsruuterita, ning seejärel oma seadmesse salvestatud videoid, fotosid ja muusikat otse teleris voogesitada.

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Sees].
 2. Valige [Wi‑Fi Directi seaded].
 3. Valige Wi-Fi Direct-seadmega teleri nimi, mis kuvatakse teleriekraanil.
  Kui seade ei toeta funktsiooni Wi-Fi Direct, valige [Kuvage võrgu SSID/parool].
 4. Teleriga ühendamiseks kasutage Wi-Fi Direct/Wi-Fi-seadet.
 5. Saatke sisu Wi-Fi Direct/Wi-Fi-seadmest telerisse.
  Vaadake üksikasju seadme kasutusjuhendist.

Kui ühendamine ei õnnestu

Kui kuvatakse funktsiooniWi-Fi Direct seadistamise ooteekraan, valige [Kuvage võrgu SSID/parool] ja järgige seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Muu seadmega ühendamine

Seadmete ühendamiseks järgige ülaltoodud samme. Korraga saab ühendada kuni 10 seadet. Selleks et ühendada järgmist seadet, kui ühendatud on juba 10 seadet, ühendage lahti mittevajalik seade ja seejärel ühendage järgmine seade.

Ühendatud seadmel kuvatava teleri nime muutmine

Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Teave] — [Seadme nimi].

Ühendatud seadmete loendi kuvamine / seadmete registreerimise tühistamine

Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Täpsemad seaded] — [Kuvage seadmete loend / kustutage].

Seadme registreeringu tühistamiseks valige loendist kustutatav seade ja seejärel vajutage nupule . Seejärel valige kinnitusekraanil [Jah].

Kõikide seadmete registreerimise tühistamiseks valige loendist [Kustuta kõik] ja seejärel kinnituskuval [Jah].

Riba sätete muutmine (ekspertidele)

Kui teler ei ole ühegi ruuteriga juhtmevabalt ühendatud, saate funktsioonile Wi-Fi Direct valida juhtmevaba sagedusriba. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Täpsemad seaded] — [Laineala seaded].

[Automaatne]
kasutage tavaolukorras seda suvandit. See valib automaatselt Wi-Fi Directi funktsioonile sobiva riba.
[Automaatne (2.4 GHz riba)]
kasutage seda suvandit, kui ühendate seadme, mis toetab ainult 2,4 GHz. See suvand võib toetada rohkem seadmeid kui teine suvand.
[Automaatne (5 GHz riba)]
kasutage seda suvandit, kui ühendate seadme, mis toetab ainult 5 GHz. See suvand võib parandada video voogesituse kvaliteeti.

Pidage meeles, et kui valite selle suvandi, ei saa teler ühenduda seadmetega, mis toetavad ainult 2,4 GHz.

[Manuaalne]
kasutage seda suvandit konkreetse juhtmevaba kanali valimiseks.

Vihje

 • Seadme poolt toetavate juhtmevabade ribade kohta vaadake lisainfot oma seadme kasutusjuhendist.
 • 5 GHz riba ei pruugi olla sõltuvalt piirkonnast/riigist toetatud. Kui 5 GHz sagedusriba ei toetata, saate kasutada ainult valikuid [Automaatne] ja [Manuaalne].

Märkus

 • Kui teler on ühendatud juhtmevaba marsruuteriga (või pääsupunktiga) sagedusel 5 GHz:
  • 5 GHz juhtmevaba ühendus katkestatakse, kui valitakse [Wi‑Fi Directi seaded]. Kui ühendus on katkestatud, peatub interneti kaudu toimiv side.
  • Ühendus taastub automaatselt pärast [Wi‑Fi Directi seaded] sätetest väljumist.
 • 5 GHz riba ei pruugi olla sõltuvalt piirkonnast/riigist toetatud.
[82] Võrku ühendamine

Koduvõrgu funktsioonid

 • Koduvõrgu seadete reguleerimine
 • Sisu mängimine arvutist
 • Sisu mängimine meediaserverist
[83] Võrku ühendamine | Koduvõrgu funktsioonid

Koduvõrgu seadete reguleerimine

Te saate reguleerida järgmisi koduvõrgu sätteid.

Serveriühenduse kontrollimine

Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Koduvõrgu seadistamine] — [Serveri diagnostika] — järgige diagnostika teostamiseks ekraanil toodud juhiseid.

Kaugjuhtimisseadmete/renderdusfunktsiooni kasutamine

Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Võrk] — [Koduvõrgu seadistamine] — [Kaugjuhtimisseade/Renderer] — soovitud suvand.

[Kaugjuhtimisseade/Renderer]
Renderdusfunktsiooni lubamiseks valige [Sees].
Saate juhtseadmes (nt digitaalfotoaparaat) olevaid foto-/muusika-/videofaile esitada teleriekraanil, andes käske otse seadmest. Samuti saate oma koduvõrgu kaudu kasutada mobiilseadet teleri kaugjuhtimispuldina.
[Kaugseadmed]
Muutke registreeritud mobiilseadmete loendit, mida kasutada teleri kaugjuhtimispuldina.
[Kaugtaimeriga salvestusseadmed] (ainult USB HDD salvestusega mudelitel)
Muutke registreeritud mobiilseadmete loendit, mida kasutada Remote timer REC tarbeks.
[Rendereri juurdepääsukontroll]
 • Valige [Automaatne juurdepääsu luba], et pääseda telerile automaatselt juurde, kui juhtseade taotleb esimest korda telerile juurdepääsu.
 • Iga kontrolleri juurdepääsuloa sätete muutmiseks valige [Kohandatud seaded].
[84] Võrku ühendamine | Koduvõrgu funktsioonid

Sisu mängimine arvutist

Saate esitada foto-/muusika-/videofaile, mis on salvestatud teleriga samasse koduvõrku ühendatud serverisse (nt arvutisse).

 1. Arvuti (server)
 2. Ruuter
 3. Modem
 4. Internet
 1. Ühendage teler koduvõrku.
 2. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Album], [Video], või [Muusika] — esitatavat faili sisaldav server — loetelus olev kaust või fail.
  Kui valite kausta, valige soovitud fail.
  Taasesitus algab.

Toetatud failivormingute vaatamine

 • Toetatud failid ja vormingud

Märkus

 • Sõltuvalt failist ei pruugi taasesitus olla võimalik isegi siis, kui kasutate toetatud vorminguid.
[85] Võrku ühendamine | Koduvõrgu funktsioonid

Sisu mängimine meediaserverist

Saate juhtseadmes (nt digitaalfotoaparaat) olevaid foto-/muusika-/videofaile esitada teleriekraanil, andes käske otse juhtseadmest. Juhtseade peaks olema ka renderdiga ühilduv.

 1. Digitaalfotoaparaat (juhtseade)
 2. Ruuter
 3. Modem
 4. Internet
 1. Ühendage teler koduvõrku.
 2. Sisu esitamiseks teleriekraanil kasutage juhtseadet.
[86]

Sätted

 • Teleri konfigureerimine
 • Taimeri seadistamine
[87] Sätted

Teleri konfigureerimine

 • [Teler]
 • [Võrk ja lisaseadmed]
 • [Süsteemieelistused]
 • [Isiklik]
[88] Sätted | Teleri konfigureerimine

[Teler]

Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Teler] — soovitud suvand.

Saadaval suvandid

[Kanali seaded]
Seadistab vastuvõetava programmi sätted. Saate seadistada ka sätteid, mis on seotud satelliidiprogrammi vastuvõtmisega.

Digikanalite häälestamiseks

 • Digitaalsete saadete vastuvõtmine

Satelliidi häälestamiseks

 • Satelliidi kaudu edastatava saadete vastuvõtmine (ainult satelliidiga ühilduvatel mudelitel)

Kanalite sorteerimiseks või saadete loendi redigeerimiseks

 • Kanalite sorteerimine või saadete nimekirja redigeerimine
[Välised sisendid]
Konfigureerib väliste sisendite BRAVIA Sync sätteid.
[Ekraan]
Reguleerib pildi- ja helisätteid.
[Heli]
Reguleerib helisätteid ja kõlariga seotud suvandeid.
[Valgustuse LED]
Kohandab valgustuse LED-i.
(Funktsiooni saadavus sõltub mudelist.)
[Võimsus]
Muudab energiatarbega seotud sätteid.
[Rakendused]
Muudab rakendustega seotud sätteid.
[Unerežiim]
Konfigureerib ekraanisäästja sätteid.
[Talletamine ja lähtestamine]
Muudab andmesalvestusega seotud sätteid.
[Teave]
Kuvab teleri teabe.
[89] Sätted | Teleri konfigureerimine

[Võrk ja lisaseadmed]

Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Võrk ja lisaseadmed] — soovitud suvand.

Saadaval suvandid

[Võrk]
Seadistab ja kontrollib võrgu- ja serveriühendusi.
[Google Cast]
Kuvab teavet funktsiooni Google Cast kohta.
[Bluetoothi seaded]
Seadistab Bluetoothi seadmete registreerimise/välja registreerimise.
[Puuteplaadiga kaugjuht. puldi seaded]/[Häälega kaugjuhtimispult]
Seadistab puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi / hääljuhtimise sidumise. Kuvatud seadistus erineb sõltuvalt teie mudelist.
[Salvestusseadme seadistus] (ainult USB HDD salvestusega mudelitel)
Konfigureerib salvestamise jaoks USB HDD seadmete sätted.
(Sõltuvalt teie piirkonnast/riigist ei pruugi see suvand saadaval olla.)
[90] Sätted | Teleri konfigureerimine

[Süsteemieelistused]

Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Süsteemieelistused] — soovitud suvand.

Saadaval suvandid

[Kuupäev ja kellaaeg]
Kohandab praegust kellaaega.
[Keel/Language]
Valib menüükeele.
[Klaviatuur]
Konfigureerib ekraanil kuvatava klaviatuuri sätteid.
[Otsing]
Konfigureerib otsingufunktsiooni sätteid.
[Kõne]
Konfigureerib kõnetuvastuse sätteid.
[Juurdepääsu seaded]
Konfigureerib rakenduste ja teenuste juurdepääsu sätteid, et aidata kasutajal seadmete vahel hõlpsamalt navigeerida.
[Kaupluse režiimi seaded]
Rikastab avakuva kasutamist, seadistades sätteid nagu [Demorežiim] jne.
[91] Sätted | Teleri konfigureerimine

[Isiklik]

Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Isiklik] — soovitud suvand.

Saadaval suvandid

[Asukoht]
Konfigureerib asukohasätteid, et hankida kasutaja asukoht.
[Turvalisus ja piirangud]
Konfigureerib turvasätteid, nagu paroolid.
[Lapselukk (edastus)]
Konfigureerib lapseluku sätteid edastustele ja muudele elementidele.
[Lapselukk (Voogedastuskanalid)]
Konfigureerib lapseluku sätted voogedastuse kanalitele.
[Lisa konto]
Lisab erinevaid teenuste kontosid nagu Google'i kontod ja Sony Entertainment Network (SEN)'i kontod.
[92] Sätted

Taimeri seadistamine

Taimeri seadistamiseks

Taimer lülitab teleri kindlal ajal automaatselt sisse, näiteks kui algab saade, mida tahate vaadata. Samuti võimaldab see teil telerit äratuskellana kasutada.

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Taimerid] — [Sisselülitustaimer] — soovitud suvand.

Unetaimeri seadistamine

Unetaimer lülitab teleri pärast eelseadistatud aega automaatselt välja.

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Taimerid] — [Unetaimer] — soovitud suvand.

Märkus

 • Kui lülitate teleri välja ja uuesti sisse, lähtestatakse [Unetaimer] olekule [Väljas].
[93]

Tõrkeotsing

 • Alustage siit Kas puutute kokku probleemidega? Alustage siit.
 • Pildi (kvaliteet) / ekraan
 • Klaviatuur
 • Leviala vastuvõtt
 • Heli
 • Võrk (internet/kodu)/rakendused
 • Kaugjuhtimispult/lisaseadmed
 • Võimsus
 • Ühendatud seadmed
 • USB HDD-salvestus (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)
[94] Tõrkeotsing

Alustage siit

 • Enesediagnostika
 • Tarkvarauuendused
 • Kui vajalik on teleri täielik lähtestamine (taaskäivitamine)
[95] Tõrkeotsing | Alustage siit

Enesediagnostika

Teleri nõuetekohase töötamise kontrollimine.

 • Vajutage nupule HOME, seejärel valige lingi [Spikker] alt [Enesediagnostika].
[96] Tõrkeotsing | Alustage siit

Tarkvarauuendused

Sony pakub aeg-ajalt tarkvarauuendusi, et parandada funktsionaalsust ja pakkuda kasutajatele uusimat telerikasutamise kogemust. Kõige lihtsam viis tarkvarauuenduste saamiseks on teleri internetiühenduse teel.

Tarkvara automaatse allalaadimise sisselülitamine

Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Spikker] — [Süsteemitarkvara värskendamine] — [Automaatne tarkvara hankimine] — [Sees].

Vihje

 • Tarkvara käsitsi uuendamiseks valige ekraanil [Süsteemitarkvara värskendamine] [Otsige süsteemitarkvara värskendust].

Tarkvara uuendamine USB-salvestusseadme kaudu

Kui teil ei ole võrguühendust, saate tarkvara uuendada ka USB salvestusseadet kasutades. Kasutage Sony kasutajatoe leheküljelt USB-salvestusseadmesse uusima tarkvara allalaadimiseks oma arvutit. Sisestage USB salvestusseade teleri USB-porti ning tarkvara allalaadimine algab automaatselt.

Kui uuendate teleri tarkvara USB salvestusseadet kasutades, peaksite veebilehelt lugema ettevaatusabinõusid USB salvestusseadmega uuendamise kohta.

Lisateabe saamiseks kasutajatoe lehekülje kohta külastage Kasutajatoe lehekülg lehekülge.

[97] Tõrkeotsing | Alustage siit

Kui vajalik on teleri täielik lähtestamine (taaskäivitamine)

Probleemide korral, näiteks kui ekraanil ei kuvata pilti või kaugjuhtimispult ei tööta, proovige järgmist toimingut.

Vajutage kaugjuhtimispuldi toitenupp alla ja hoidke umbes 5 sekundit. Teler lülitub välja ja käivitub lühikese aja pärast automaatselt uuesti. Teie isiklikud seadistused ja andmed ei kao teleri taaskäivitamisega (see on sama nagu vahelduvvoolu toitejuhtme (voolujuhtme) lahtiühendamine).

[98] Tõrkeotsing

Pildi (kvaliteet) / ekraan

 • Pildikvaliteet ei ole nii hea, nagu poes paistis.
 • Moonutatud pilt.
 • Ekraan väreleb.
 • Värv puudub/tume pilt/värv ei ole õige/pilt on liiga hele.
 • Tume ekraan. Kuidas ekraani heledamaks muuta.
 • Värv ei ole õige. Kuidas reguleerida värvitooni.
 • Ekraani formaat/lairežiim muutub automaatselt.
 • Pilt muutub äkitselt väikeseks.
 • Ekraani servades esinevad mustad ribad.
 • Ekraani ülemisel ja alumisel osal on ribad/lindid.
 • 3D-filme ei saa vaadata. 3D-efekt on nõrk. (ainult 3D-mudelid)
 • Ekraani mõlemale küljele ilmuvad 3D-filme vaadates mustad ribad. (ainult 3D-mudelid)
 • 3D-sisu vaadates ei saa 3D-kuva välja lülitada. (ainult 3D-mudelid)
 • Teade [Tuvastati 3D-signaal.] ilmub automaatselt, kui tuvastatakse 3D-signaal. (ainult 3D-mudelid)
 • Kuvatakse teade rakenduse kohta, mis küsib luba juurdepääsuks teleri funktsioonile.
[99] Tõrkeotsing | Pildi (kvaliteet) / ekraan

Pildikvaliteet ei ole nii hea, nagu poes paistis.

 • Pildikvaliteet sõltub signaalisisust.
 • Pildikvaliteet võib paraneda, kui muudate seda [Ekraan] jaotise [Seaded] all.
[100] Tõrkeotsing | Pildi (kvaliteet) / ekraan

Moonutatud pilt.

 • Kontrollige antenni/kaabli ühendust.
 • Hoidke antenni/kaablit muudest ühenduskaablitest eemal.
 • Lisaseadme paigaldamisel jätke seadme ja teleri vahele ruumi.
 • Vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige [Pilt] — [Täpsemad seaded] — [Liikumine] — [Motionflow] — [Standardne] või [Väljas]. (Ainult funktsiooniga [Motionflow] ühilduvate mudelite korral)
 • Muutke praegune säte [Filmirežiim] mõnele muule sättele.
  Vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige [Pilt] — [Täpsemad seaded] — [Liikumine] — [Filmirežiim].
 • Kontrollige [Kanalite käsitsi eelseadistamine] sätteid.
  Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Analoogseaded] — [Kanali seaded] — [Kanalite käsitsi eelseadistamine]
  • Seadistage [LNA] pildi vastuvõtmise parandamiseks olekusse [Väljas]. (Sõltuvalt olukorrast/piirkonnast/riigist ei pruugi [LNA] saadaval olla.)
  • Teostage jaotises [Kanalite käsitsi eelseadistamine] [Peenhäälestus], et parandada pilti analoogvastuvõtu jaoks.
   (Funktsiooni [Kanalite käsitsi eelseadistamine] kättesaadavus ja selle suvandid võivad sõltuvalt piirkonnast/riigist/olukorrast erineda.)
 • Kontrollige, kas antenn on ühendatud kõrgekvaliteedilist 75-oomist koaksiaalkaablit kasutades.
[101] Tõrkeotsing | Pildi (kvaliteet) / ekraan

Ekraan väreleb.

 • Vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige [Pilt] — [Täpsemad seaded] — [Liikumine] — [Motionflow] — [Standardne]. (Ainult funktsiooniga [Motionflow] ühilduvate mudelite korral)
[102] Tõrkeotsing | Pildi (kvaliteet) / ekraan

Värv puudub/tume pilt/värv ei ole õige/pilt on liiga hele.

 • Reguleerimiseks vajutage nupule ACTION MENU ja valige seejärel [Pilt].
 • Vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige [Pilt] — [Täpsemad seaded] — [Lähtesta].
 • Kui määrate [Energiasääst] olekuks * [Madal] või [Kõrge], kohandatakse musta taset. Valige [Võimsus] — [Öko] — [Energiasääst].
[103] Tõrkeotsing | Pildi (kvaliteet) / ekraan

Tume ekraan. Kuidas ekraani heledamaks muuta.

 • Vajutage nupule ACTION MENU, valige [Pilt] [Täpsemad seaded] ja reguleerige [Heledus] või [Kontrast].
 • Kontrollige [Energiasääst] suvandi seadistust jaotises [Öko]. Kui see on [Madal] või [Kõrge], muutub ekraan tumedamaks. Ekraani heledamaks muutmiseks valige [Võimsus] — [Öko] ja seadistage [Energiasääst] olekusse [Väljas].
[104] Tõrkeotsing | Pildi (kvaliteet) / ekraan

Värv ei ole õige. Kuidas reguleerida värvitooni.

 • Vajutage nupule ACTION MENU, valige [Pilt] [Täpsemad seaded] ja reguleerige [Värvitoon] või [Värvitemperatuur].
 • Värvitooni sügavamaks muutmiseks reguleerige suvandeid [Värv] või [Elusad värvid]. Vajutage nupule ACTION MENU ja seejärel valige [Pilt] — [Täpsemad seaded].
[105] Tõrkeotsing | Pildi (kvaliteet) / ekraan

Ekraani formaat/lairežiim muutub automaatselt.

 • Kui kanali või videosisendi muutmisel on suvandi [Automaatne formaat] olekuks määratud menüüs [Ekraan] [Sees], muudetakse parajasti kehtivat suvandi [Laiekraani režiim] seadistust vastavalt sisendsignaalile automaatselt. [Laiekraani režiim] sätte lukustamiseks määrake suvandi [Automaatne formaat] olekuks [Väljas].
[106] Tõrkeotsing | Pildi (kvaliteet) / ekraan

Pilt muutub äkitselt väikeseks.

 • Pilt muutub reklaamide ajal sisupakkuja poolt sisu edastamiseks kasutatava meetodi tõttu väiksemaks. Kui HD-sisuga kanalid lülituvad ümber SD-sisule (reklaamid), võib pilt olla väiksem ja musta raamiga.
 • [Automaatne formaat] menüüs [Ekraan] ei laienda pilti sisu vahetumise ajal, kuna sisuteavet reguleerib kanali signaali pakkuja. Soovi korral saate sätet [Laiekraani režiim] käsitsi muuta ja see jääb jõusse, kuni muudate kanalit/sisendit või muudate uuesti käsitsi sätet [Laiekraani režiim].
[107] Tõrkeotsing | Pildi (kvaliteet) / ekraan

Ekraani servades esinevad mustad ribad.

 • Mõned laiekraanisaated on filmitud proportsioonidega, mis on suuremad kui 16:9 (see on eriti tavaline kinofilmide puhul). Teler näitab neid saateid mustade ribadega ekraani üla- ja alaosas. Lisateavet vaadake DVD-ga komplektis olevast dokumentatsioonist (või võtke ühendust saate pakkujaga).
 • Proportsioonidega 4:3 saadetel on ribad ekraani vasakul ja paremal küljel.
 • HD-vormingutes (720p ja 1080i) edastatud 4:3 sisuga saadetel on tavaliselt vasakul ja paremal küljel leviedastusettevõtte lisatud mustad ribad.
 • [Automaatne formaat] menüüs [Ekraan] ei laienda pilti, kui ekraani külgedel olevad mustad ribad on leviedastusettevõtte lisatud. Te saate sätte [Laiekraani režiim] määrata käsitsi valikule [Lai Suum] või [Suum], mis jääb jõusse, kuni muudate kanalit/sisendit või muudate uuesti käsitsi sätet [Laiekraani režiim].
 • Mõned kaablid ja satelliitteleri boksid võivad samuti pilti kontrollida. Kui kasutate teleriboksi, võtke lisainfo saamiseks ühendust teleriboksi tootjaga.
[108] Tõrkeotsing | Pildi (kvaliteet) / ekraan

Ekraani ülemisel ja alumisel osal on ribad/lindid.

Sel juhul võib teler olla demorežiimil. Proovige olemasolevat demorežiimi.

 • Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule ACTION MENU ja valige [Katkestage demo]. Seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil nupule HOME ning valige [Seaded] — [Kaupluse režiimi seaded]. Määrake [Demorežiim] ja [Pildi taastamise režiim] olekusse [Väljas].
[109] Tõrkeotsing | Pildi (kvaliteet) / ekraan

3D-filme ei saa vaadata. 3D-efekt on nõrk. (ainult 3D-mudelid)

 • Kui kaks pilti kuvatakse kõrvuti, vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige [3D] — [3D-kuva] — [3D (kõrvuti)].
  Kui kaks pilti kuvatakse üksteise kohal, vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige [3D] — [3D-kuva] — [3D (üksteise kohal)].
 • Kui kuvatakse [3D-kuva] ekraan ja 3D-pilte ei kuvata, lülitage 3D-sisu esitav seade välja ja seejärel uuesti sisse.
 • Inimesed võivad tajuda 3D-efekti erinevalt.

Aktiivsete 3D-prillide mudelite korral

 • Veenduge, et teleri ja aktiivsete 3D-prillide vahel pole takistusi.
 • Asendage aktiivsete 3D-prillide aku.
 • Veenduge, et aktiivsete 3D-prillide toide on sisse lülitatud.
 • Enne kasutamist on vajalik aktiivsete 3D-prillide registreerimine teleriga. Prillide kasutamiseks teise teleriga peate need uuesti registreerima. Enne uuesti registreerimist lülitage prillid välja.
 • Juhtmevabad seadmed ja mikrolaineahjud võivad mõjutada 3D-prillide ja teleri vahelist suhtlust, kui teler kasutab 2,4 GHz riba. Sel juhul proovige uuesti registreerida. Sel juhul proovige uuesti registreerida.
 • Kui teleri ja 3D-ühilduva seadme vahele ühendatakse seade, mis ei ole 3D-ühilduv (nt kodukinosüsteem), ei kuva teler 3D-pilte. Ühendage 3D-ühilduv seade otse teleriga autentse HIGH SPEED HDMI-kaabliga, millel on HDMI logo.

4K mudelite korral

 • 4K 3D-signaali ei saa kuvada.
 • Passiivsete 3D-prillide mudelite korral vaadake telerit eest. Sõltuvalt vaatamisasendist võib 3D-efekt olla halvemini esile tulev. Reguleerige ekraani vaatenurka.
[110] Tõrkeotsing | Pildi (kvaliteet) / ekraan

Ekraani mõlemale küljele ilmuvad 3D-filme vaadates mustad ribad. (ainult 3D-mudelid)

 • Ekraani mõlemal küljel kuvatakse mustad ribad 3D-signaalide töötlemiseks või ka siis, kui 3D-piltide sügavust reguleeritakse suvandis [3D sügavuse reg.].
[111] Tõrkeotsing | Pildi (kvaliteet) / ekraan

3D-sisu vaadates ei saa 3D-kuva välja lülitada. (ainult 3D-mudelid)

 • 3D-signaaliga 3D-sisu korral ei saa teleris 3D-kuva välja lülitada. Lülitage ühendatud seadmetel (nt Blu-ray-mängija) 3D-sätted välja.
[112] Tõrkeotsing | Pildi (kvaliteet) / ekraan

Teade [Tuvastati 3D-signaal.] ilmub automaatselt, kui tuvastatakse 3D-signaal. (ainult 3D-mudelid)

 • Deaktiveerige [3D-signaali teade] säte. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Ekraan] — [3D seaded] — [3D-signaali teade] — [Väljas].
[113] Tõrkeotsing | Pildi (kvaliteet) / ekraan

Kuvatakse teade rakenduse kohta, mis küsib luba juurdepääsuks teleri funktsioonile.

 • Valige, kas lubate või keelate rakenduse juurdepääsu kuvatud funktsioonile.
 • Te saate telerifunktsiooni järgi kategooriatesse jagatud rakenduste lubade nimekirja kontrollida ja muuta iga rakenduse loasätteid. Vajutage nupule HOME, valige [Seaded] — [Rakendused] — [Rakenduse load] — soovitud telerifunktsioon.
[114] Tõrkeotsing

Klaviatuur

Hetkel kuvatavat ekraani ei saa juhtida pärast seda, kui ekraanil kuvatakse klaviatuur.

 • Ekraanil kuvatava klaviatuuri taga oleval ekraanil tehtava toimingu juurde tagasi minemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nupule BACK.
[115] Tõrkeotsing

Leviala vastuvõtt

 • Kontrollige oma teleri vastuvõtu tõrke leidmiseks esmalt neid asju.
 • Ilmub ruuduline müra või veateade ja te ei saa saateid vaadata.
 • Esinevad varjud või kahekordsed kujutised.
 • Ekraanile ilmub ainult säbruline müra või must pilt.
 • Analoog-telekanalit vaadates esineb pildi- või helimüra.
 • Mõnd kanalid on tühjad.
 • Halb pilt või kehv pildikvaliteet digitaalsetel saadetel.
 • Te ei saa digitaalseid kanaleid vaadata.
 • Kõik kanalid ei ole häälestatud.
 • Te ei saa vaadata satelliidikanaleid. (Ainult satelliidiga ühilduvate mudelite korral)
 • Mõned kanalid on puudu.
 • Te soovite oma satelliiditaldrikut häälestada.
[116] Tõrkeotsing | Leviala vastuvõtt

Kontrollige oma teleri vastuvõtu tõrke leidmiseks esmalt neid asju.

 • Veenduge, et antenni juhe on teleriga kindlalt ühendatud.
  • Veenduge, et antennikaabel ei oleks lõdvalt ühendatud või lahutatud.
  • Veenduge, et kaabel või antennikaabli konnektor ei oleks kahjustunud.
[117] Tõrkeotsing | Leviala vastuvõtt

Ilmub ruuduline müra või veateade ja te ei saa saateid vaadata.

 • Veenduge, et antenni kaabel on ühendatud õigete portidega (teleril / ühendatud seadmetel / seinas).
 • Veenduge, et kaabel ei ole vana või et konnektori sisemus ei oleks lühises.
[118] Tõrkeotsing | Leviala vastuvõtt

Esinevad varjud või kahekordsed kujutised.

 • Kontrollige kaabli või antenni ühendusi.
 • Kontrollige antenni asukohta ja suunda.
 • Vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige [Pilt] — [Täpsemad seaded] — [Liikumine] — [Motionflow] — [Standardne] või [Väljas].
  (Ainult funktsiooniga [Motionflow] ühilduvate mudelite korral)
[119] Tõrkeotsing | Leviala vastuvõtt

Ekraanile ilmub ainult säbruline müra või must pilt.

 • Kontrollige, kas automaathäälestus on tehtud.
 • Kontrollige, et antenn ei oleks katki või painutatud.
 • Kontrollige, et antenni kasutusaeg ei ole läbi saanud (tavakasutuse korral 3–5 aastat, mereäärses asukohas 1–2 aastat).
[120] Tõrkeotsing | Leviala vastuvõtt

Analoog-telekanalit vaadates esineb pildi- või helimüra.

 • Kontrollige [Kanalite käsitsi eelseadistamine] sätteid.
  Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Analoogseaded] — [Kanali seaded] — [Kanalite käsitsi eelseadistamine]
  • Tehke parema pildi ja helivastuvõtu saavutamiseks [Peenhäälestus]. (Suvandi nimi erineb sõltuvalt piirkonnast/riigist.)
  • Määrake [Helifilter] olekusse [Väljas], [Madal] või [Kõrge], et parandada analoogvastuvõtu heli.
  • Seadistage [LNA] pildi vastuvõtmise parandamiseks olekusse [Väljas]. (Sõltuvalt olukorrast/piirkonnast/riigist ei pruugi [LNA] saadaval olla.)
 • Kontrollige, kas antenn on ühendatud kõrgekvaliteedilist 75-oomist koaksiaalkaablit kasutades.
 • Hoidke antennikaabel muudest ühenduskaablitest eemal.
[121] Tõrkeotsing | Leviala vastuvõtt

Mõnd kanalid on tühjad.

 • Kanal on šifreeritud / ainult tellimusteenus. Tellige tasuline teleteenus.
 • Kanalit kasutatakse ainult andmete jaoks (pilt või heli puudub).
 • Võtke ülekandeandmete saamiseks ühendust leviedastusettevõttega.
[122] Tõrkeotsing | Leviala vastuvõtt

Halb pilt või kehv pildikvaliteet digitaalsetel saadetel.

 • Antenni signaali püüdetugevuse maksimeerimiseks muutke maapealse edastuse antenni asendit, suunda ja nurka. Veenduge, et antenni suunda ei muudeta soovimatult (nt tuulega).
 • Kui kasutate telesignaali võimendit, reguleerige selle signaalivõimendust.
 • Kui antenni ja teleri vahele ühendatakse seadmeid (nt telesignaali jaotur), võib see mõjutada telesignaali vastuvõtmist. Ühendage antenn ja teler otse, et kontrollida, kas vastuvõtt on paranenud.
 • Halb ilm võib mõjutada satelliitlevisüsteeme. Oodake ilma paranemist. (Ainult satelliidiga ühilduvate mudelite korral)
[123] Tõrkeotsing | Leviala vastuvõtt

Te ei saa digitaalseid kanaleid vaadata.

 • Küsige kohalikult paigaldajalt, kas piirkonnas pakutakse digitaalülekandeid.
 • Võtke kasutusele kõrgema võimendusteguriga antenn.
[124] Tõrkeotsing | Leviala vastuvõtt

Kõik kanalid ei ole häälestatud.

 • Proovige kanaleid käsitsi eelseadistada, konfigureerides sätteid. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Kanali seaded] — [Analoogseaded] — [Kanalite käsitsi eelseadistamine]. (Funktsiooni [Kanalite käsitsi eelseadistamine] kättesaadavus ja selle suvandid võivad sõltuvalt piirkonnast/riigist/olukorrast erineda.)
[125] Tõrkeotsing | Leviala vastuvõtt

Te ei saa vaadata satelliidikanaleid. (Ainult satelliidiga ühilduvate mudelite korral)

 • Küsige kohalikult paigaldajalt, kas piirkonnas pakutakse satelliitteenuseid.
 • Kontrollige LNB-seadet (sagedusmuundurit) ja selle sätteid.
 • Kui teie teleril on nii „MAIN” kui ka „SUB” pesad ja teler ei ole seadistatud [Satelliittuuneri režiimi valimine] abil kahe tuuneri režiimile, ei saa kasutada pesa, millel on märgistus „SUB”. Sellisel juhul ühendage satelliitantenn pesaga „MAIN”.
[126] Tõrkeotsing | Leviala vastuvõtt

Mõned kanalid on puudu.

Häälestuse ulatuse muutmine (saadaval olenevalt teie piirkonnast/riigist)

Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Kanali seaded] — [Digitaalsed seaded] — [Digitaalhäälestus] — [Digitaalne automaathäälestus] — [Automaathäälestuse ulatus].

[Normaalne]
Kättesaadavate kanalite otsingud teie piirkonna/riigi piires.
[Täis]
Kättesaadavate kanalite otsingud piirkonda/riiki arvestamata.

Digitaalsete teenuste uuendamine

Te saate funktsiooni [Digitaalne automaathäälestus] käivitada uude elukohta kolimise järel, kui muudate teenusepakkujat või kui otsite hiljuti käivitatud kanaleid.

Automaatsete teenuseuuenduste konfigureerimine

Soovitame teil seadistada [Automaatne teenuste värskendus] olekusse [Sees], et lubada uute digitaalsete teenuste lisamine automaatselt kohe, kui nad muutuvad kättesaadavaks.

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Kanali seaded] — [Digitaalsed seaded] — [Tehnilised seaded] — [Automaatne teenuste värskendus] — [Sees].

Kui selle olekuks on [Väljas], teavitatakse teid uutest digitaalsetest teenustest ekraanile ilmuva teatega ning teenuseid ei lisata automaatselt.

Vihje

 • Selle funktsiooni saadavus sõltub teie mudelist/piirkonnast/riigist. Kui see ei ole kättesaadav, tehke uute teenuste lisamiseks [Digitaalne automaathäälestus].
[127] Tõrkeotsing | Leviala vastuvõtt

Te soovite oma satelliiditaldrikut häälestada.

Kui teil on paigaldatud satelliiditaldrik, saate vaadata satelliidiülekandeid ning määrata oma paigalduse tüübi häälestuse sätete konfigureerimise teel.

Satelliidi häälestamiseks

 • Satelliidi kaudu edastatava saadete vastuvõtmine (ainult satelliidiga ühilduvatel mudelitel)
[128] Tõrkeotsing

Heli

 • Heli ei ole, aga pilt on hea.
 • Helimüra.
 • Kodukino süsteemil ei ole heli või on heli vaikne.
 • Moonutatud heli.
 • Kõrvaklappide helitugevust ei saa reguleerida.
[129] Tõrkeotsing | Heli

Heli ei ole, aga pilt on hea.

 • Kontrollige helitugevuse juhtelementi.
 • Vajutage nupule või +, et tühistada heli vaigistamine.
 • Vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige [Kõlarid] — [Teleri kõlarid].
  Kui see on seadistatud suvandile [Helisüsteem], kõlavad ainult teleri kõlarite väljundi klahvitoonid või süsteemi helid.
[130] Tõrkeotsing | Heli

Helimüra.

 • Kontrollige, kas antenn on ühendatud kõrgekvaliteedilist 75-oomist koaksiaalkaablit kasutades.
 • Hoidke antennikaabel muudest ühenduskaablitest eemal.
 • Teleri häirete vältimiseks kasutage kindlasti kahjustamata antennikaabel
[131] Tõrkeotsing | Heli

Kodukino süsteemil ei ole heli või on heli vaikne.

 • Vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige [Kõlarid] — [Helisüsteem].
 • Seadistage [Heli] seadistuses [Kõrvaklappide/heli väljund] suvandiks [Heliväljund (fikseeritud)].
 • Kui valite analoogkanali (RF) ja pilti kuvatakse õigesti, muutke teleri leviedastussüsteemi. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Kanali seaded] — [Analoogseaded] — [Kanalite käsitsi eelseadistamine] — [Telerisüsteem]. (Funktsiooni [Kanalite käsitsi eelseadistamine] kättesaadavus või suvandi nimi erineb sõltuvalt piirkonnast/riigist/olukorrast.)
 • Sõltuvalt teie mudelist, kui [Kõlarid] on seadistatud valikule [Teleri kõlarid] ja [Kõrglahutusele ülesskaleerimine (DSEE HX)] on seadistatud valikule [Automaatne], on DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) hääl vaigistatud.
 • Seadistage [Digitaalse heliväljundi helitugevus] [Heli] seadetes maksimumile.
 • Kasutades HDMI sisendit koos Super Audio CD või DVD-Audioga, ei pruugi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) helisignaali toota.
[132] Tõrkeotsing | Heli

Moonutatud heli.

 • Kontrollige antenni/kaabli ühendust.
 • Hoidke antenni/kaablit muudest ühenduskaablitest eemal.
 • Hoidke teler eemal elektrilistest müraallikatest, nagu autod, juukseföönid, Wi-Fi-seadmed, mobiiltelefonid või optilised seadmed.
 • Lisaseadme paigaldamisel jätke seadme ja teleri vahele ruumi.
 • Teostage jaotises [Kanalite käsitsi eelseadistamine] [Peenhäälestus], et parandada heli analoogvastuvõtu jaoks.
  (Funktsiooni [Kanalite käsitsi eelseadistamine] kättesaadavus ja selle suvandid võivad sõltuvalt piirkonnast/riigist/olukorrast erineda.)
 • Seadistage [Helifilter] määranguks [Madal] või [Kõrge], et parandada heli analoogvastuvõtu jaoks. (Sõltuvalt teie piirkonnast/riigist ei pruugi[Helifilter] saadaval olla.)
[133] Tõrkeotsing | Heli

Kõrvaklappide helitugevust ei saa reguleerida.

 • Kui te ei saa kõrvaklappide helitugevust reguleerida nuppude +/- abil, vajutage nupule ACTION MENU ning valige [Kõrvaklappide helitugevus].
[134] Tõrkeotsing

Võrk (internet/kodu)/rakendused

 • Mõnikord on video voogesituse kvaliteet vilets.
 • Wi-Fi ühendus puudub või on katkendlik.
 • Teatud interneti-videosisu kuvatakse puuduvate detailidega.
 • Interneti-videosisul on hea pildikvaliteet, aga heli puudub.
 • Rakendustele ei pääse juurde.
 • Teler ei pääse internetti, kui määratud on IPv6.
 • Teie teler ei saa serveriga ühendust.
 • Ilmub teade, mis ütleb, et teler ei saa teie võrguga ühenduda.
 • Te saate ühenduse internetiga, aga mitte Google´i teenustega.
 • Te ei saa Google´i kontot lisada.
[135] Tõrkeotsing | Võrk (internet/kodu)/rakendused

Mõnikord on video voogesituse kvaliteet vilets.

 • Kvaliteet sõltub videosisupakkuja originaalvideost ja teie ühenduse ribalaiusest.
 • Juhtmevaba võrguühenduse kvaliteet erineb sõltuvalt vahemaast või takistustest (nt sein) teleri ja juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) vahel, häiretest keskkonnas ja juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) kvaliteedist. Kasutage sellisel juhul juhtmega internetiühendust või proovige 5 GHz riba.
 • 5 GHz riba ei pruugi olla sõltuvalt piirkonnast/riigist toetatud. Kui 5 GHz riba ei toetata, saab teleri ühendada ainult juhtmevaba marsruuteriga (pääsupunktiga), kasutades 2,4 GHz riba.
[136] Tõrkeotsing | Võrk (internet/kodu)/rakendused

Wi-Fi ühendus puudub või on katkendlik.

 • Kontrollige teleri ja marsruuteri (pääsupunkti) paigalduskohta. Signaali seisundit võivad mõjutada järgmised põhjused:
  • Lähedusse on paigutatud muud juhtmevabad seadmed, mikrolaineahjud, luminofoorlambid jne.
  • Juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) ja teleri vahel on põrandad või seinad.
  Kui probleem püsib ka pärast ülaltoodud punktide kontrollimist, proovige kasutada juhtmega kohtvõrku.
[137] Tõrkeotsing | Võrk (internet/kodu)/rakendused

Teatud interneti-videosisu kuvatakse puuduvate detailidega.

 • Video kvaliteet ja pildi suurus sõltuvad ribalaiuse kiirusest ja videosisu pakkujate edastusest.
[138] Tõrkeotsing | Võrk (internet/kodu)/rakendused

Interneti-videosisul on hea pildikvaliteet, aga heli puudub.

 • Kvaliteet sõltub videosisupakkuja originaalsisust ja teie ühenduse ribalaiusest.
 • Internetivideote olemuse tõttu ei sisalda kõik videod heli.
[139] Tõrkeotsing | Võrk (internet/kodu)/rakendused

Rakendustele ei pääse juurde.

 • Kontrollige, kas marsruuteri/modemi* kohtvõrgukaabel või vahelduvvoolutoitejuhe on õigesti ühendatud.
  * Internetti ühendumiseks peab marsruuter/modem olema eelnevalt seadistatud. Võtke marsruuteri/modemi seadistamiseks ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.
 • Proovige kasutada rakendusi hiljem. Rakenduse sisupakkuja serveril võib esineda probleeme.
[140] Tõrkeotsing | Võrk (internet/kodu)/rakendused

Teler ei pääse internetti, kui määratud on IPv6.

 • IPv6 ei pruugi olla toetatud, sellisel juhul seadistage IPv6 jaoks Väljas.
  • Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Täpsemad seaded] — [IPv6 seadistamine] — [Ei].
[141] Tõrkeotsing | Võrk (internet/kodu)/rakendused

Teie teler ei saa serveriga ühendust.

 • Kontrollige oma serveri ja teleri vahelist kohtvõrgukaabli-ühendust või juhtmevaba ühendust.
 • Kontrollige, kas võrk on teleris õigesti konfigureeritud.
 • Kontrollige kohtvõrgu kaablit / juhtmevaba ühendust või serverit. Teler võib olla kaotanud ühenduse serveriga.
 • Viige läbi [Serveri diagnostika], et kontrollida, kas meediumiserver suhtleb teleriga õigesti. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Koduvõrgu seadistamine] — [Serveri diagnostika].
[142] Tõrkeotsing | Võrk (internet/kodu)/rakendused

Ilmub teade, mis ütleb, et teler ei saa teie võrguga ühenduda.

 • Kontrollige kehtivaid võrgusätteid ja teostage [Kontrolli ühendust].
  Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Täpsemad seaded] — [Võrgu olek] — [Kontrolli ühendust].
  Kontrollige võrguühendusi ja/või vaadake serveri kasutusjuhendist ühendusteavet või võtke ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).
 • Konfigureerige uuesti võrgusätted, vajutades nupule HOME ja valides [Seaded] — [Võrk] — [Võrgu seadistamine].
 • Kui kohtvõrgu kaabel on ühendatud aktiivse serveriga ja teler on hankinud IP-aadressi, kontrollige serveri ühendusi ja konfiguratsioone. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Täpsemad seaded] — [Võrgu olek].
[143] Tõrkeotsing | Võrk (internet/kodu)/rakendused

Te saate ühenduse internetiga, aga mitte Google´i teenustega.

 • Selle teleri kuupäeva ja kellaaja sätted võivad olla valed. Olenevalt rakendusest, nagu näiteks Google Play või YouTube, ei pruugi teil olla võimalik Google’i teenuseid ühendada, kui kellaaeg on vale.
  Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Kuupäev ja kellaaeg] — [Automaatne kuupäev ja kellaaeg] — [Kasutage võrgu kellaaega], et seada kellaaeg automaatselt võrgu kaudu.
[144] Tõrkeotsing | Võrk (internet/kodu)/rakendused

Te ei saa Google´i kontot lisada.

Korraga saab registreerida ainult ühe Google´i konto. Teise Google´i kontoga sisselogimiseks peate registreeritud konto eemaldama.

Teise kontoga sisselogimiseks

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Google] — [Konto eemaldamine].
 2. Eemaldage praegune Google’i konto ning seejärel lisage uus konto.
[145] Tõrkeotsing

Kaugjuhtimispult/lisaseadmed

 • Kaugjuhtimispult ei tööta.
 • Aktiivseid 3D-prille ei saa sisse lülitada. (ainult 3D-mudelid)
 • LED-märgutuli aktiivsetel 3D-prillidel vilgub. (ainult 3D-mudelid)
[146] Tõrkeotsing | Kaugjuhtimispult/lisaseadmed

Kaugjuhtimispult ei tööta.

 • Vajutage teleri nuppu, et määrata kindlaks, kas probleem on kaugjuhtimispuldis või mitte.
 • Kontrollige, kas iga aku suund kattub akupesa positiivse (+) ja negatiivse (-) sümboliga.
 • Akud võivad olla tühjad. Eemaldage kaugjuhtimispuldi kaas ja vahetage akud uute vastu.
  • Liuguri tüüpi
  • Suru-vabasta tüüpi
 • Aku ja kaugjuhtimispuldi vaheline kontakt ei pruugi olla piisav. Eemaldage akud ja sisestage need uuesti.
 • Osutage kaugjuhtimispuldiga teleri esiosas asuva kaugjuhtimisanduri poole.
 • Hoidke kaugjuhtimisanduri ala takistustest vaba.
 • Luminofoorvalgus võib kaugjuhtimist takistada; lülitage luminofoorvalgustid välja.
 • Kui te ühendate teleri vooluvõrgust lahti ja seejärel uuesti vooluvõrguga, ei pruugi teler kohe käivituda isegi siis, kui vajutate kaugjuhtimispuldil või teleril toitenuppu, sest süsteemi lähtestamine võtab aega. Oodake umbes 10 kuni 20 sekundit, seejärel proovige uuesti.
 • Kui teie häält ära ei tunta, aktiveerige kaugjuhtimispuldil kindlasti nupp nupuga või registreerige kaugjuhtimispult nupuga oma telerisse. Nende sätete kinnitamiseks vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Puuteplaadiga kaugjuht. puldi seaded]/[Häälega kaugjuhtimispult]. Kuvatud seadistus erineb sõltuvalt teie mudelist. Teie seadmega kaasas oleval kaugjuhtimispuldil ei pruugi nuppu olla.
[147] Tõrkeotsing | Kaugjuhtimispult/lisaseadmed

Aktiivseid 3D-prille ei saa sisse lülitada. (ainult 3D-mudelid)

 • Vahetage aku. (Kehtib ainult mudelile TDG-BT400A/BT500A.)
  1. Vajutage pliiatsiotsa või muu taolise esemega lukust avamise nuppu ja võtke akukorpus välja.
  2. Vahetage aku uue vastu. Pärast seda pange akukorpus tagasi ja kontrollige, et see oleks uuesti kohale lukustunud.
   1. CR2025 (-) pool
[148] Tõrkeotsing | Kaugjuhtimispult/lisaseadmed

LED-märgutuli aktiivsetel 3D-prillidel vilgub. (ainult 3D-mudelid)

 • Süttib kuni 3 sekundiks; näitab prillide sisselülitamist.
 • Vilgub 2 sekundi tagant: näitab, et prillid on sisse lülitatud.
 • Vilgub 3 korda: näitab, et prillid on välja lülitatud.
 • Vilgub vaheldumisi roheliselt ja kollaselt: näitab, et prillid on alustanud registreerimist.
 • Vilgub 3 korda 2 sekundi tagant: näitab, et aku on peaaegu tühi. Vahetage aku.
[149] Tõrkeotsing

Võimsus

 • Teler lülitub automaatselt välja.
 • Teler lülitub automaatselt sisse.
 • Teler ei lülitu juhtme lahtiühendamise ja selle uuesti ühendamise järel sisse, isegi kui te vajutate kaugjuhtimispuldil või teleril toitenuppu.
[150] Tõrkeotsing | Võimsus

Teler lülitub automaatselt välja.

 • Ekraan võis [Unetaimer] sätete tõttu välja lülituda.
 • Kontrollige [Sisselülitustaimer] sätet [Kestus].
 • Kontrollige, kas funktsioon [Teleri ooterežiim] on suvandis [Öko] aktiveeritud.
 • Ekraan võis [Unerežiim] sätete tõttu välja lülituda.
[151] Tõrkeotsing | Võimsus

Teler lülitub automaatselt sisse.

 • Kontrollige, kas [Sisselülitustaimer] on aktiveeritud.
 • Seadistage jaotises [BRAVIA Synci seaded] sätte [Teleri automaatne sisselülitamine] olekuks [Väljas].
[152] Tõrkeotsing | Võimsus

Teler ei lülitu juhtme lahtiühendamise ja selle uuesti ühendamise järel sisse, isegi kui te vajutate kaugjuhtimispuldil või teleril toitenuppu.

 • Kui ühendate teleri vooluvõrgust lahti ja seejärel uuesti vooluvõrguga, ei pruugi teler kohe käivituda isegi siis, kui vajutate kaugjuhtimispuldil või teleril toitenuppu, sest süsteemi lähtestamine võtab aega. Oodake umbes 10 kuni 20 sekundit, seejärel proovige uuesti.
[153] Tõrkeotsing

Ühendatud seadmed

 • Ühendatud seadmelt ei tule pilti.
 • Te ei saa kodumenüüs ühendatud seadet valida.
 • Teatud saated kuvatakse digitaalsetel allikatel puuduvate detailidega.
 • Fotode kujutiste või kaustade kuvamine võtab aega.
 • Te ei leia ühendatud BRAVIA Sync HDMI seadet.
 • Te ei saa teist AV-vastuvõtjat juhtida.
 • Teler ei väljasta MHL-seadmelt pilti ja/või heli. (ainult MHL-i toega mudelid)
 • Välist seadet (näiteks digiboksi või AV-vastuvõtjat) ei saa juhtida IR Blasteri kaudu. (Ainult IR Blasteriga ühilduvad mudelid)
 • Mõnesid meediafaile USB-seadmel või serveris ei kuvata.
 • Telerit ei leita Wi-Fi Direct seadmega.
 • Töötamine katkeb või seade ei tööta.
 • Milliseid seadmeid saab ühendada kuvapeegelduse funktsiooni kasutades?
 • Teler ei saa ühenduda Miracast-seadmega või kuvapeegeldusega ühilduva seadmega.
 • Video või heli katkeb mõnikord.
 • Osa tasulist sisu ei saa mängida.
 • Telerit ei saa sisse lülitada ega juhtida rakendust „Video & TV SideView” kasutades, kui [Kaugjuhtimisega alustamine] olek on [Sees].
 • Teler ei ilmu või seda ei saa registreerida rakendusega „Video & TV SideView”.
[154] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Ühendatud seadmelt ei tule pilti.

 • Lülitage ühendatud seade sisse.
 • Kontrollige seadme ja teleri vahelist kaabliühendust.
 • Vajutage nupule , et kuvada sisendite loend, seejärel valige soovitud sisend.
 • Sisestage USB-seade õigesti.
 • Veenduge, et USB-seade on õigesti vormindatud.
 • Toiming pole kõigi USB-seadmete korral tagatud. Samuti võivad toimingud erineda sõltuvalt USB-seadme omadustest või esitatavatest videofailidest.
 • Kui ühendatud seade on ühendatud HDMI IN 2 või 3-ga, ühendage see HDMI IN 1 või 4-ga.
 • Muutke HDMI sisendi HDMI-signaali vorming, mis ei kuva pilti standard vormingule. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Välised sisendid] — [HDMI-signaalivorming].
[155] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Te ei saa kodumenüüs ühendatud seadet valida.

 • Kontrollige kaabliühendust.
[156] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Teatud saated kuvatakse digitaalsetel allikatel puuduvate detailidega.

 • Ekraanil võidakse teatud digitaaledastuste ja DVD-de kasutatava allikasisu digitaalse tihendamise tõttu kuvada tavalisest vähem üksikasju või võib tekkida moonutusi (väikesed kastid, punktid või nähtavad pikslid). Nähtavate moonutuste hulk sõltub teleri selgusest ja eraldusvõimest.
[157] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Fotode kujutiste või kaustade kuvamine võtab aega.

 • Olenevalt pildi mõõtmetest, faili suurusest ja failide arvust kaustas võib mõnede fotode või kaustade kuvamiseks veidi aega kuluda.
 • USB-seadme igal ühendamisel teleriga võib fotode kuvamiseks kuluda kuni paar minutit.
[158] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Te ei leia ühendatud BRAVIA Sync HDMI seadet.

 • Kontrollige, kas seade on BRAVIA Synciga ühilduv.
 • Veenduge, et [HDMI juhtimine] on funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduvas seadmes seadistatud ja teleris on seadistatud [BRAVIA Synci juhtimine].
[159] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Te ei saa teist AV-vastuvõtjat juhtida.

 • Kasutada saab ainult ühte BRAVIA Synciga ühilduvat AV-vastuvõtjat.
[160] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Teler ei väljasta MHL-seadmelt pilti ja/või heli. (ainult MHL-i toega mudelid)

 • Ühendage MHL-kaabel lahti ja seejärel ühendage see uuesti. Või lülitage MHL-seade välja, seejärel uuesti sisse ja vabastage seadme ekraanilukk.
 • Kontrollige, kas teie seade toetab MHL-i.
[161] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Välist seadet (näiteks digiboksi või AV-vastuvõtjat) ei saa juhtida IR Blasteri kaudu. (Ainult IR Blasteriga ühilduvad mudelid)

 • Veenduge, et IR Blaster on korrektselt seadistatud ja infrapunasaatja asub välisseadme infrapunavastuvõtja lähedal.
 • Veenduge, et teie teler toetab välisseadet.
 • Kui vajutate ja hoiate kaugjuhtimispuldi nuppu all, ei pruugita toimingut edastada. Selle asemel vajutage nuppu korduvalt.
 • Mõned välisseadmed ei pruugi reageerida mõnedele „Menüü Tegevus” menüü nuppudele.
 • IR Blaster ei pruugi olla õigesti seadistatud. IR Blasteri seadistamiseks vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Välised sisendid] — [IR Blasteri seadistamine].
[162] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Mõnesid meediafaile USB-seadmel või serveris ei kuvata.

 • Mittetoetatavaid faile ei pruugita kuvada.
 • Sõltuvalt süsteemi olekust ei pruugita kuvada mõnesid kaustu/faile.
[163] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Telerit ei leita Wi-Fi Direct seadmega.

 • Seadistage [Wi‑Fi Direct] olekuks [Sees]. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Sees].
 • Kui telerit ei leita, kuigi [Wi‑Fi Direct] on olekus [Sees], seadistage [Laineala seaded] määranguks [Automaatne (2.4 GHz riba)]. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Täpsemad seaded] — [Laineala seaded] — [Automaatne (2.4 GHz riba)].
[164] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Töötamine katkeb või seade ei tööta.

 • Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
 • Asendage seadme akud.
 • Registreerige seade uuesti.
 • Bluetoothi seadmed kasutavad 2,4 GHz riba, seetõttu võib sidekiirus aeg-ajalt juhtmevaba kohtvõrgu häirete tõttu halveneda või katkeda.
  Raadiolainete häired on tõenäolisemad, kui lähedusse paigutatakse koduelektroonikat (nt mikrolaineahjud või mobiilseadmed).
 • Teler või seade ei pruugi töötada metallriiulil, sest see võib tekitada juhtmevaba side häireid.
 • Teleri ja muude seadmete vahelisi kasutatavaid sidekaugusi vaadake seadmete kasutusjuhenditest.
 • Kui teleriga ühendatakse mitu Bluetooth-seadet, võib Bluetoothi side halveneda.
[165] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Milliseid seadmeid saab ühendada kuvapeegelduse funktsiooni kasutades?

 • Miracasti toega Wi‑Fi‑seadmete, nagu nutitelefonid ja tahvelarvutid, puhul saate BRAVIA teleris nende ekraani peegeldada. Vaadake oma Wi‑Fi‑seadme kasutusjuhendist, kas see toetab Miracasti. BRAVIA teler vastab Miracasti spetsifikatsioonile, kuid ei taga edukat ühendust kõigi seadmetega.
[166] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Teler ei saa ühenduda Miracast-seadmega või kuvapeegeldusega ühilduva seadmega.

 • Kui Miracast-seadme (nt sülearvuti) ühendamine ebaõnnestub, vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Kuvapeegeldus]*, et avada kuvapeegelduse funktsiooni ooterežiimi kuva ja proovida uuesti ühenduda.
 • Kui kasutate kuvapeegeldust mõne muu seadmega, lülitage esmalt kuvapeegeldus välja ja proovige uuesti.
 • Kui seade ei toeta 5 GHz ja te seadistasite suvandi [Laineala seaded] valikuks [Automaatne (5 GHz riba)], muutke see valikuks [Automaatne].
[167] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Video või heli katkeb mõnikord.

 • Raadiolaineid kiirgavad seadmed, nagu muud juhtmevaba kohtvõrguga seadmed või mikrolaineahjud, võivad häirida kuvapeegelduse funktsiooni, mis kasutab juhtmevaba kohtvõrku. Hoidke teler või Sony kuvapeegeldusega ühilduvad seadmed (nt Xperia mõned mudelid) sellistest seadmetest eemal või võimalusel lülitage need välja.
 • Sidekiirus võib muutuda vastavalt kaugusele ja seadmete vahel olevatele takistustele, seadme konfiguratsioonile, raadiolainete seisukorrale, liini koormatusele või kasutatavatele seadmetele. Side võib katkeda raadiolainete seisukorra tõttu.
[168] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Osa tasulist sisu ei saa mängida.

 • Lähteseade peab vastama HDCP (Kõrge ribalaiusega digitaalse sisu kaitse) 2.0/2.1/2.2 standarditele.
  Mõnel juhul ei saa tasulist sisu kuvada lähteseadme kaudu, mis ei vasta HDCP 2.0/2.1/2.2 standarditele.
[169] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Telerit ei saa sisse lülitada ega juhtida rakendust „Video & TV SideView” kasutades, kui [Kaugjuhtimisega alustamine] olek on [Sees].

 • Kui lähedusse paigutatakse raadiolainete häireid põhjustavad seadmed (mikrolaineahjud, juhtmevabad telefonid jne), ei pruugi funktsioon „Video & TV SideView” töötada. Sellisel juhul hoidke need seadmed juhtmevabast marsruuterist (pääsupunktist) või telerist eemal või lülitage need välja.
 • Järgmistel juhtudel ei pruugi funktsioon „Video & TV SideView” töötada. Lülitage teler sisse ja ühendage uuesti juhtmevaba marsruuteriga (pääsupunktiga).
  • Lülitage juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) toide sisse/välja, kui teler on ooterežiimis
  • Lähtestage juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt), kui teler on ooterežiimis
  • Muutke juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) kanalit, kui teler on ooterežiimis
 • Funktsioon „Video & TV SideView” ei pruugi töötada koos ettevõtte juhtmevabade marsruuteritega (pääsupunktidega), mis nõuavad korrapärast taasühendamist.
 • Funktsioon „Video & TV SideView” ei pruugi sõltuvalt juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) sätetest töötada (nt Multi SSID ja energiasäästurežiim).
 • Kui teleri rakendusega „Video & TV SideView” ühendumiseks kasutatakse funktsiooni Wi-Fi Direct, ei pruugi sõltuvalt teie mobiilseadmest olla võimalik lülitada telerit sisse ooterežiimist.
 • Teler peaks olema sisselülitatud või ooterežiimis. Ärge tõmmake teleri väljalülitamiseks vahelduvvoolu toitekaablit pistikust välja.
 • Kontrollige, kas teleri jaoks on seadistatud järgnev.
  Kui juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt) ja teler on juhtmevaba kohtvõrguga ühendatud
  • Kasutatakse sisseehitatud juhtmevaba kohtvõrguga teleri mudelit
  • [Sisseehitatud Wi‑Fi] sätete [Täpsemad seaded] all on seadistatud olekule [Sees]
  • [Kaugjuhtimisega alustamine] sätete [Võrk] all on seadistatud olekule [Sees]
  • Teler on ühendatud juhtmevaba marsruuteriga (pääsupunktiga)
  Kui juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt) ja teler on juhtmega kohtvõrguga ühendatud
  • [Kaugjuhtimisega alustamine] sätete [Võrk] all on seadistatud olekule [Sees]
[170] Tõrkeotsing | Ühendatud seadmed

Teler ei ilmu või seda ei saa registreerida rakendusega „Video & TV SideView”.

 • Veenduge, et teler on sisse lülitatud.
 • Veenduge, et teler ja teie mobiilseade on ühendatud samasse koduvõrku.
  (Kui ühendate läbi Wi-Fi Directi, ei ole koduvõrku ühendamine vajalik.)
 • Maksimaalne registreeritud seadmete hulk on ületatud. Kustutage enne uue mobiilseadme registreerimist [Kaugseadmed] nimekirjast tarbetud registreeringud.
 • Lisainfo saamiseks vaadake järgmist veebilehte:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/
[171] Tõrkeotsing

USB HDD-salvestus (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

 • Te ei saa USB HDD-seadet kasutada. (Ainult USB HDD-salvestusega mudelid)
 • Salvestamist ei saa teostada. / Salvestamine ebaõnnestus. (Ainult USB HDD-salvestusega mudelid)
 • Salvestatud sisu kadus. (Ainult USB HDD-salvestusega mudelid)
 • USB HDD-seade töötab, kuigi see ei ole sisse lülitatud. (Ainult USB HDD-salvestusega mudelid)
[172] Tõrkeotsing | USB HDD-salvestus (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

Te ei saa USB HDD-seadet kasutada. (Ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

 • Kontrollige, et USB HDD seade on:
  • õigesti ühendatud;
  • sisse lülitatud;
  • teleris registreeritud.
 • USB HDD seadme ühendamine USB-jaoturi kaudu ei toetata.
 • Tehke [HDD jõudluse kontroll], et kontrollida, kas USB HDD tehnilised omadused vastavad nõuetele.
  Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Salvestusseadme seadistus] — [HDD jõudluse kontroll].
[173] Tõrkeotsing | USB HDD-salvestus (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

Salvestamist ei saa teostada. / Salvestamine ebaõnnestus. (Ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

 • Kontrollige HDD-l saadaolevat ruumi. Kui järel on väga vähe ruumi, kustutage liigne sisu.
 • Järgmisi saateid ei saa salvestada.
  • Kopeerimiskaitsega saated
  • Analoog saated
  • Saated välistest sisenditest (sealhulgas saated ühendatud boksist)
  • Voogesituse sisu
 • Taimeriga salvestamine ei pruugi olla võimalik, kui saadete näitamise aega muudetakse.
[174] Tõrkeotsing | USB HDD-salvestus (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

Salvestatud sisu kadus. (Ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

 • Salvestamine ei ole võimalik, kui vahelduvvoolu toitejuhe (elektrijuhe) või ühenduskaablid salvestamise ajal lahti ühendatakse. Ärge ühendage sisu salvestamise ajal lahti ühtegi kaablit. Vastasel juhul võib hetkel salvestatav või juba salvestatud sisu kaduda.
[175] Tõrkeotsing | USB HDD-salvestus (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

USB HDD-seade töötab, kuigi see ei ole sisse lülitatud. (Ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

 • Ühendatud USB HDD võib pöörelda või seadme LED-märgutuli süttida sel ajal, kui teler ooterežiimi ajal EPG-andmeid hangib.