Teler

Telesaadete nautimine

Telesaadete vaatamine

Vaatamine 3D-režiimis (ainult 3D-mudelid)

SNSi kasutamine saadete vaatamiseks koos sõpradega

Saadete salvestamine

USB HDD-seadmele salvestamine (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

Teleri heli esitamine läbi muude seadmete

Helisüsteemi ühendamine

Juhtmeta bassikõlari ühendamine (valikuline)

Teiste seadmete juhtimine funktsiooniga BRAVIA Sync

Ühendatud seadmete vaatamine/kuulamine

4K/HDR-piltide vaatamine ühilduvatest seadmetest (ainult 4K mudelid)

BD-/DVD-mängija ühendamine

Arvuti/digikaamera/videokaamera ühendamine

USB-seadme ühendamine

Teiste seadmete juhtimine funktsiooniga BRAVIA Sync

IR Blasteri ühendamine (ainult IR Blasteriga ühilduvad mudelid)

Nutitelefonide/tahvelarvutite kasutamine

Nutitelefoni/tahvelarvuti ekraani kuvamine teleril

Nutitelefoni/tahvelarvutisse salvestatud fotode/muusika/videote jagamine

Nutitelefoni/tahvelarvuti kasutamine teleri juhtimiseks

Võrguga ühendamine

Juhtmega kohtvõrgu ühendus

Juhtmevaba kohtvõrgu ühendus

Wi-Fi Direct ühendus

IPv6 sätted

Koduvõrgu kasutamine

Koduvõrgu kasutamine

Sätted

Teleri põhifunktsioonidega seotud sätete konfigureerimine

Võrguühendusega ja välisseadmetega seotud sätete konfigureerimine

Süsteemieelistustega seotud sätete konfigureerimine

Isikliku teabega seotud sätete konfigureerimine, nt turvalisus

Tõrkeotsing

Enesediagnostika

Toiteprobleemid

Pildi/ekraani probleemid

Levi vastuvõtuprobleemid

Heliprobleemid

Kaugjuhtimispuldi probleemid

Puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi probleemid

3D-pildi/-prillide probleemid (ainult 3D-mudelid)

Ühendatud seadme probleemid

USB HDD-salvestamise probleemid

Võrgu/rakenduse probleemid

Koduvõrgu probleemid

Bluetooth-seadme probleemid

Kuvapeegelduse probleemid

Ühe puutega peegeldamise probleemid (ainult NFC-mudelid)

„Video & TV SideView” probleemid

[1] Telesaadete nautimineTelesaadete vaatamineTelekava kasutamine

Selle abil leiate kiirelt meelepärased saated.

 1. Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage digitaalse telekava kuvamiseks nupule GUIDE.

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: vajutage nupule DISCOVER ja valige seejärel leviedastuse kategooriast telekava.
 2. Valige vaatamiseks saade.
  Kuvatakse saateinfo.
 3. Saate vaatamiseks valige [Vaata].

Valikuliste funktsioonide kasutamine

 1. Kui telekava on kuvatud, vajutage nupule ACTION MENU. Seejärel valige soovitud element.

[2] Telesaadete nautimineTelesaadete vaatamineAndmeedastuse vastuvõtmine

Tekstteabe vaatamine

Saate vaadata tekstilist ja tekstipõhist graafilist teavet, sealhulgas riiklikke uudiseid, ilmateadet ja telekavasid. Huvipakkuvat teavet saab valida mitmelt lehelt, sisestades numbri.

 1. Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage tekstteabe kuvamiseks nupule.

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: vajutage nupule ACTION MENU ja valige seejärelTekst.

Teave digitaalteksti-teabeteenuse kohta

Digitaalteksti teenus pakub graafikarikast sisu sujuva graafika ja piltidega. Kasutada saab mitmesuguseid funktsioone, nagu lingid lehtedele ja hõlpsalt kasutatav navigeerimismeetod. Teenust toetavad paljud leviedastusettevõtted. (Funktsiooni saadavus sõltub mudelist/piirkonnast/riigist.)

Teave digitaalse interaktiivse rakenduse teenuse kohta

Interaktiivse rakenduse teenus pakub kvaliteetset digitaalteksti ja graafikat koos täpsemate suvanditega. Teenust toetavad leviedastusettevõtted. (Funktsiooni saadavus sõltub mudelist/piirkonnast/riigist.)

Märkus

 • Interaktiivne teenus on saadaval ainult siis, kui leviedastusettevõte seda pakub.
 • Saadaolevad funktsioonid ja ekraani sisu võivad olenevalt leviedastusettevõttest erineda.
 • Kui valitud on subtiitrid ja te avate digitaalteksti rakenduse nupuga, võidakse teatud juhtudel lõpetada subtiitrite kuvamine. Kui väljute digiteksti rakendusest, taastatakse subtiitrite kuvamine automaatselt.

NVOD-/MF-teenuse vaatamine

NVOD (Near Video On Demand) ja MF (Multi Feed) on standardid mitme saate samaaegseks edastamiseks ühel kanalil.

NVOD pakub saatest mitut koopiat erinevatel aegadel ja MF võimaldab valida soovitud saate mitme ühel kanalil oleva saate seast.

 1. Vajutage NVOD/MF-teenuse vaatamise ajal nuppu ACTION MENU.
 2. Valige [Lisateenused] — soovitud saade.

Märkus

 • Funktsioon on saadaval, kui leviedastusettevõte pakub NVOD/MF-teenust.

[3] Telesaadete nautimineTelesaadete vaatamineTeaberiba ikoonide teave

Kanali vahetamisel ilmub hetkeks teaberiba. Ribal võivad esineda mõned järgmistest ikoonidest.

: andmeteenus (rakendus Broadcast)

: raadioteenus

: šifreeritud/tellimusteenus

: saadaval on mitmekeelne heli

: saadaval on subtiitrid

: vaegkuuljatele on saadaval subtiitrid ja/või heli

: praeguse saate vaataja minimaalne vanus (3–18 aastat)

: Lapselukk

: Digikanalilukk

: vaegnägijatele on saadaval heli

: saadaval on etteloetavad subtiitrid

: saadaval on mitmekanaliline heli

[4] Telesaadete nautimineTelesaadete vaatamineTelesaadete vaatamine teenusega YouView (ainult Ühendkuningriigi mudelid)

YouView lubamine/keelamine

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Kanali seaded] — [YouView seadistus].
 2. Valige [Võimalda] või [Keela] ja seejärel [Jah].
 3. Järgige seadistamisprotseduuri.

YouView Guide’i kasutamine

Kasutage YouView Guide’i, et näha, mis on järgmistel nädalatel tulemas ja kerige tagasi, et näha saateid, mis teil võib olla jäänud vaatamata viimase seitsme päeva jooksul.

 1. Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage telekava kuvamiseks nupule GUIDE.

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: vajutage nupule DISCOVER ja valige seejärel leviedastuse kategooriast telekava.
 2. Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage nuppudele/, et valida saade, seejärel vajutage nupule.

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: libistage saate valimiseks sõrmega üle puuteplaadi vasakule või paremale, seejärel vajutage puuteplaadile.
  Saadaolevad saated on tähistatud esitamise ikooniga.

Vihje

 • Vajutage teleri vaatamise ajal infrapunakaugjuhtimispuldil nupule TV, et kuvada Mini Guide ja vaadata, mis on hetkel eetris ja mis algab järgmisena. (Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui digiboks on ühendatud teleriga IR Blasteri kaudu.)

Saate teabe vaatamine (Information Panel)

Information Panel võimaldab vaadata lisateavet saate kohta, selle hinnanguid ja näha, kas see on saadaval HD-vormingus. Samuti saate vaadata sama sarja täiendavaid episoode, kui need on järelvaatamiseks saadaval.

 1. Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage nupule .

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: vajutage nupule ACTION MENU ja valige seejärel [Teave].

Funktsioonide On Demand, Discover ja YouView Search kasutamine (YouView Menu)

 1. Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage YouView Guide’is või Mini Guide’is sinisele nupule, et kuvada YouView Menu.

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige YouView Guide’is või Mini Guide’is sinine nupp, et kuvada YouView Menu.
 2. Otsige järgmiste suvanditega saade, mida soovite vaadata.
  Players: avage valikus YouView BBC iPlayer, ITV Player, All 4 ja Demand 5.
  Discover: vaadake hetkega populaarsemaid või uusimaid lisatud saateid. Samuti saate uurida uusi saateid tüübi järgi, nt lastesaated, filmid vms.
  YouView Search: otsige konkreetset YouView reaalajas või järelvaadatavat saadet.

Märkus

 • Kui YouView on lubatud, ei ole järgmised menüüelemendid saadaval:

  • Satelliitedastused
  • Lemmikud
  • Meeldetuletus
  • Digikanalilukk
  • Digisaadete sortimine
  • Kohandage nuppu TV
  • Maapealse leviga saate teave otsingufunktsioonist Kodumenüü kuval (kasutage selle asemel valikut „YouView Search”)
  • Saadete salvestamine
 • Teenuse nimed võivad muutuda ilma etteteatamata.

[5] Telesaadete nautimineVaatamine 3D-režiimis (ainult 3D-mudelid)3D-televisiooni ja 3D-prillide kohta (ainult 3D-mudelid)

Saadaval on kahte tüüpi 3D-prille: passiivsed 3D-prillid ja aktiivsed 3D-prillid. Vaadake teleriga kaasasolevast trükitud juhendist, millist tüüpi 3D-prille see toetab.

3D-pildi soovituslik vaatamiskaugus

Kui vaatamiskaugus ei ole piisav, võib tekkida topeltpilt. Istuge telerist vähemalt ekraani 3-kordse kõrguse kaugusel. Soovitatav on istuda otse teleri ees.

Teleri ja aktiivsete 3D-prillide sideulatus

Teie vaatamisasend peab jääma sobivasse ulatusse. Vaadake järgmisi jooniseid. Töökaugus sõltub takistustest (inimesed, metall, seinad jne) ja/või elektromagnetilistest häiretest.


Ülaltvaade

(A) 120°

(B) 1–6 m


Külgvaade

(A) 45°

(B) 1–6 m

(C) 30°

Märkus

 • Soovituslik vaatamisnurk ja kaugus võivad sõltuvalt teleri asukohast ja ruumi tingimustest olla erinevad.

Prillide hooldamine

 • Pühkige prille ettevaatlikult pehme riidega.
 • Tugevamate plekkide eemaldamiseks võib riiet kergelt pehme seebi ja sooja vee lahusega niisutada.
 • Kui kasutate kemikaaliga töödeldud riiet, järgige pakendis olevaid juhiseid.
 • Ärge kasutage kunagi puhastamiseks tugevaid lahusteid, nagu vedeldid, alkohol või benseen.

[6] Telesaadete nautimineVaatamine 3D-režiimis (ainult 3D-mudelid)3D-prillide ettevalmistamine (ainult 3D-mudelid)

Saadaval on kahte tüüpi 3D-prille: passiivsed 3D-prillid ja aktiivsed 3D-prillid. Vaadake teleriga kaasasolevast trükitud juhendist, millist tüüpi 3D-prille see toetab. 3D-prillide ettevalmistamiseks järgige allolevaid juhiseid.

Passiivsed 3D-prillid

Kui teleriga on kaasas passiivsed 3D-prillid, kasutage neid. Kui prille ei ole kaasas, ostke passiivsed 3D-prillid, mudel TDG-500P. Te saate vaadata 3D-vormingus, pannes lihtsalt passiivsed 3D-prillid ette.

Aktiivsed 3D-prillid

Kui teleriga on kaasas aktiivsed 3D-prillid, kasutage neid. Kui prille ei ole kaasas, ostke aktiivsed 3D-prillid, mudel TDG-BT500A. Enne esmakordset aktiivsete 3D-prillide kasutamist tuleb need teleris registreerida. Järgige allolevaid samme.

 1. Eemaldage aku eraldusleht.

 2. Lülitage teler sisse ja hoidke prille telerist 50 cm kaugusel.
 3. Vajutage ja hoidke all prillide nuppu/indikaatorit(toide) 2 sekundit.

  Aktiivsed 3D-prillid lülituvad sisse ja algab registreerimine (nupp/indikaator(toide) vilgub rohelise ja kollasena). Kui registreerimine on lõpetatud, kuvatakse teleriekraanil 5 sekundit teade ning indikaator süttib 3 sekundiks roheliselt.

  Kui registreerimine ebaõnnestub, lülituvad aktiivsed 3D-prillid automaatselt välja. Sellisel juhul korrake ülalolevat protseduuri.

 4. Pange aktiivsed 3D-prillid ette.

Järgmisel korral tuleb aktiivsed 3D-prillid lihtsalt sisse lülitada. Välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all prillide nuppu/indikaatorit(toide) 2 sekundit. Nende uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu(toide).

Vihje

 • Aktiivsete 3D-prillide kasutamiseks mõne teise teleriga tuleb need prillid teleris registreerida. Tehke läbi ülalolev protseduur alates sammust 2.

[7] Telesaadete nautimineVaatamine 3D-režiimis (ainult 3D-mudelid)Vaatamine 3D-režiimis (ainult 3D-mudelid)

Saate kogeda võimast 3D-meelelahutust, näiteks mängida stereoskoopilisi 3D-videomänge ja 3D Blu-ray plaate.

3D-s vaatamiseks ühendage 3D-ühilduv seade otse teleriga autentse HIGH SPEED HDMI-kaabliga, millel on HDMI logo.

 1. Valmistage 3D-prillid ette.
 2. Kuvage 3D-s vaadatavat sisu teleri ekraanil.
 3. Pange 3D-prillid ette.
  Nüüd peaksite nägema 3D-pilti. Kui 3D-efekti ei teki, kasutage järgmisi samme.
 4. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Ekraan] — [3D seaded].
 5. Valige [3D-kuva], et kohandada seda vastavalt kuvatavale sisule.

  Olenevalt sisendsignaalist või vormingust ei pruugi suvand [3D (kõrvuti)]/[3D (üksteise kohal)] olla valitav.

Vihje

 • Lisaks režiimile [3D-kuva] on teil võimalik kasutada erinevaid 3D-valikuid suvandis [3D seaded]. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Ekraan] — [3D seaded].

Märkus

 • 3D-efekt võib vähem mõjule pääseda, kui ümbritsev temperatuur on madal.
 • Kui funktsioon [Motionflow] on menüüs [Pilt] seatud mõnele muule valikule kui [Väljas], võib ekraaniväreluse minimeerimine mõjutada pildi sujuvat liikumist. Sellisel juhul vajutage nupule ACTION MENU ja valige seejärel [Pilt] — [Motionflow] — [Väljas]. (Ainult funktsiooniga [Motionflow] ühilduvate mudelite korral.)

[8] Telesaadete nautimineSNSi kasutamine saadete vaatamiseks koos sõpradegaSotsiaalvõrgustike teenuste nautimine teleri vaatamise ajal

Teil on võimalik vaadata säutse, mis mainivad vaadatavat saadet.

 1. Ühendage lairiba-internetiühendusega.
 2. Vajutage saate vaatamise ajal nupule ACTION MENU ja valige seejärel säuts.
  Kuvatakse kuva Sotsiaalne vaatlus.

Otsingu märksõna seadmine

Saate seada otsimiseks märksõnu, et näha säutse, mis on selle märksõnaga seotud.

 1. Kui kuvatud on Sotsiaalne vaatlus, vajutage nupule ACTION MENU ja valige [Redigeerige märksõna].
 2. Valige soovitud otsingu märksõna.

Kerimissuuna muutmine horisontaal- ja vertikaalsuuna vahel

 1. Kui kuvatud on Sotsiaalne vaatlus, vajutage nupule ACTION MENU, valige [Eelistused] — [Muutke vaadet] ja seejärel soovitud säte.

Vihje

 • Saate otsingu märksõna seadeid muuta. Kui kuvatud on Sotsiaalne vaatlus, vajutage nupule ACTION MENU, valige [Eelistused] ja seejärel soovitud säte.

[9] Saadete salvestamineUSB HDD-seadmele salvestamine (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)USB HDD-seadme registreerimine (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

Ühendage USB HDD-seade teleriga ja nautige digitaalse leviedastuse salvestamist. Kui teleril on kaks või rohkem USB-porti, ühendage USB HDD-seade porti „HDD REC.”

Märkus

 • See funktsioon on saadaval ainult teatud Euroopa, Austraalia ja Uus-Meremaa mudelitel.

(A) USB HDD-seade

(B) USB-kaabel (pole komplektis)

 1. Ühendage USB HDD-seade teleri porti, millel on kiri „HDD REC”.
 2. Lülitage USB HDD-seade sisse.
 3. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Salvestusseadme seadistus] — [HDD registreerimine].
 4. USB HDD registreerimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

USB-seadme registreerimise tühistamine

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Salvestusseadme seadistus] — [HDD deregistreerimine] — seade, mille registreerimine tühistada.

[10] Saadete salvestamineUSB HDD-seadmele salvestamine (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)Ühe puutega salvestamine (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

Märkus

 • See funktsioon on saadaval ainult teatud Euroopa, Austraalia ja Uus-Meremaa mudelitel.
 1. Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage salvestatava saate vaatamise ajal nuppu REC.

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: vajutage salvestatava saate vaatamise ajal nuppu ACTION MENU ja valige seejärelSalvestuse start.

  Algab salvestamine.

 2. Seadistage kuvatud aknas salvestamise lõpuaeg.

  Saate lõpuni salvestamiseks valige [vaikimisi]. Meelepärase pikkuse määramiseks (1 minut kuni 8 tundi) valige [Kasutaja määratletavad].

Salvestamise käsitsi lõpetamine

 1. Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage nupule.

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: vajutage nupule ACTION MENU ja valige seejärelSalvestuse stopp.
 2. Valige kuvatud aknas [Stopp].

Salvestamise lõpuaja muutmine

 1. Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage nupule.

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: vajutage nupule ACTION MENU ja valige seejärelSalvestuse stopp.
 2. Salvestamise lõpuaja muutmiseks valige kuvatud aknas [Muuda].

Märkus

 • Mõnede saadete puhul ei saa salvestamist peatada nupuga. Selliste saadete salvestamise lõpetamiseks vajutage nupule ACTION MENU ja valige seejärelSalvestuse stopp.

[11] Saadete salvestamineUSB HDD-seadmele salvestamine (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)Taimersalvestus (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

Märkus

 • See funktsioon on saadaval ainult teatud Euroopa, Austraalia ja Uus-Meremaa mudelitel.
 1. Vajutage nupule DISCOVER ja valige seejärel leviedastuse kategooriast telekava.
 2. Valige telekavast soovitud saade, seejärel valige [Taimersalvestus].
 3. Valige [Määra taimeri sündmus] või [Aktiveeri taimer].

Taimeri käsitsi seadistamine kuupäeva, kellaaega ja kanalit määrates

 1. Vajutage nupule DISCOVER ja valige seejärel leviedastuse kategooriast telekava.
 2. Tooge esile kõige vasakpoolsem element, seejärel liikuge menüü avamiseks vasakule.
 3. Valige [Taimerite loend] — [Käsitsi taimersalvestus].
 4. Konfigureerige taimerisätted.
 5. Valige [Aktiveeri taimer].

Taimeri sätete kontrollimine, muutmine või kustutamine

 1. Vajutage nupule DISCOVER ja valige seejärel leviedastuse kategooriast telekava.
 2. Tooge esile kõige vasakpoolsem element, seejärel liikuge menüü avamiseks vasakule.
 3. Valige [Taimerite loend], seejärel muutke sätteid.

Vihje

 • Luua on võimalik 32 taimerisätet.
 • Kui salvestamine ebaõnnestub, näidatakse tulemust loendis [Salvestusvigade nimekiri]. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Programme Guide] — [Salvestatud pealkirjade nimekiri] — [Salvestusvigade nimekiri].
 • Telekavas saate tuua esile soovitud saate ja vajutada nupule REC, et määrata sellele saatele taimersalvestus.

Märkus

 • Taimersalvestust ei saa käivitada, kui vahelduvvoolu toitekaabel pole ühendatud.

[12] Saadete salvestamineUSB HDD-seadmele salvestamine (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)Salvestatud sisu vaatamine/kustutamine (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

Märkus

 • See funktsioon on saadaval ainult teatud Euroopa, Austraalia ja Uus-Meremaa mudelitel.

Salvestatud sisu vaatamine

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Programme Guide] — [Salvestatud pealkirjade nimekiri] — vaadatav sisu.

Salvestatud sisu kustutamine

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Programme Guide] — [Salvestatud pealkirjade nimekiri].
 2. Vajutage nupule ACTION MENU, seejärel [Kustuta] — kustutatav sisu — [Kustuta].

[13] Saadete salvestamineUSB HDD-seadmele salvestamine (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)Märkused USB HDD-seadme kohta (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

Märkus

 • See funktsioon on saadaval ainult teatud Euroopa, Austraalia ja Uus-Meremaa mudelitel.
 • Toetatakse ainult suurema kui 32 GB salvestusruumiga USB HDD-sid.
 • USB HDD-d ei saa ühendada USB-jaoturi kaudu. Ühendage seade otse teleriga.
 • USB HDD registreerimisprotsessi ajal toimuva vormindamise käigus kustutatakse sellel olevad andmed. USB HDD-d ei saa pärast teleri jaoks registreerimist arvutiga kasutada. USB HDD arvutiga kasutamise võimaldamiseks vormindage see arvuti kaudu. (Võtke arvesse, et kõik USB HDD-l olevad andmed kustutatakse.)
 • Registreerida saab maksimaalselt 8 USB HDD-d.
 • USB HDD-l salvestatud andmeid saab esitada ainult see teler.
 • Salvestamine on võimalik ainult digitaalse leviedastuse ja raadio puhul. Andmeedastuse salvestamine ei ole võimalik.
 • Šifreeritud signaali puhul ei ole salvestamine võimalik.
 • Salvestamine ei ole võimalik järgmistel puhkudel:

  • Teler ei tunne registreeritud USB HDD-d ära.
  • USB HDD-le on salvestatud üle 1000 saate.
  • USB HDD salvestusruum on otsas.
 • Salvestamise ajal ei pruugi automaatne saatevalik võimalik olla.
 • Saate salvestamine ei ole võimalik, kui salvestamiseks puudub luba.
 • Kui kasutate tingimuspääsumoodulit (CAM), vältige selle vanemliku kontrolli kasutamist, kuna see ei pruugi salvestamise ajal toimida. Alternatiivse lahendusena võite kasutada saateblokeeringut või teleri enda vanemliku kontrolli funktsiooni, kui leviedastaja seda toetab.
 • Norras on mõnede saadete salvestamine seadusega keelatud.
 • Kui teler saab USB HDD salvestuse ajal põrutada, võib salvestatud materjali jääda müra.
 • Sony ei ole ühelgi juhul vastutav teleri rikkest, signaalihäiretest ega muudest probleemidest põhjustatud või tulenevate salvestustõrgete või salvestatud materjali kahjustumise ega kao eest.

[14] Teleri heli esitamine läbi muude seadmeteHelisüsteemi ühendamineHelisüsteemi ühendamine

Helisüsteemi ühendamiseks järgige allolevaid jooniseid. Pärast ühendamist konfigureerige helisüsteemi sätteid, et esitada teleri heli läbi helisüsteemi (vaadake seotud teema linki, mis asub selle lehekülje all).

ARC-ühilduva helisüsteemi ühendamine HDMI-kaabliga

Ühendage helisüsteem (nt kodukinosüsteem) teleri HDMI-väljundiga, kasutades HDMI-kaablit.

(A) Helisüsteem

(B) HDMI-kaabel (pole komplektis)*

* Kasutage kindlasti autentset HIGH SPEED HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.

Vihje

 • Kui ühendate BRAVIA Sync-ühilduva helisüsteemi funktsiooniga Audio Return Channel (ARC), ühendage see pesaga HDMI IN 4 HDMI-kaabliga (pesal HDMI IN 4 on tähis „ARC”). Kui ühendate süsteemi, mis ei ühildu funktsiooniga BRAVIA Sync või ei toeta tehnoloogiat Audio Return Channel, on vaja täiendavat heliühendust pesa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) kaudu.
 • Üksikasju teiste seadmetega ühendamise ja seadistamise kohta vaadake helisüsteemi kasutusjuhendist.

Helisüsteemi, mis ei toeta ARC-tehnoloogiat, ühendamine optilise helikaabliga

Ühendage helisüsteem (nt kodukinosüsteem) teleri digitaalsisendiga, kasutades optilist helikaablit.

(A) Helisüsteem

(B) Optiline helikaabel (pole komplektis)

Vihje

 • Üksikasju teiste seadmetega ühendamise ja seadistamise kohta vaadake helisüsteemi kasutusjuhendist.

Helisüsteemi ühendamine helikaabliga

Ühendage helisüsteem (nt võimendi) teleriga helikaablit kasutades.

(A) Helisüsteem

(B) Helikaabel (pole komplektis)

Vihje

 • Üksikasju teiste seadmetega ühendamise ja seadistamise kohta vaadake helisüsteemi kasutusjuhendist.

[15] Teleri heli esitamine läbi muude seadmeteHelisüsteemi ühendamineTeleri heli esitamine helisüsteemiga

Kui kasutate HDMI-ühendust või optilist heliühendust

 1. Pärast ühenduse loomist vajutage nuppu ACTION MENU ja valige seejärel [Kõlarid] — [Helisüsteem].
 2. Lülitage ühendatud helisüsteem sisse ja seejärel reguleerige helitugevust.
  Kui ühendate funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduva seadme HDMI-ühenduse kaudu, saate seda juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga.

Märkus

 • Peate konfigureerima funktsiooni [Digitaalne heliväljund] sätted vastavalt oma helisüsteemile. Vajutage nuppu HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Heli] — [Digitaalne heliväljund]. (Valiku [Digitaalne heliväljund] saadavus sõltub piirkonnast/riigist.)

Kui kasutate helikaabli ühendust

 1. Vajutage pärast ühenduse loomist nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Heli] — [Kõrvaklappide/heli väljund] — [Heliväljund (fikseeritud)].
 2. Lülitage ühendatud helisüsteem sisse ja seejärel reguleerige helitugevust.

Vihje

 • Välise helisüsteemi kasutamisel saab teleri heliväljundit juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil, kui suvand [Kõrvaklappide/heli väljund] on seatud väärtusele [Heliväljund (muudetav)]. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Heli] — [Kõrvaklappide/heli väljund] — [Heliväljund (muudetav)].
 • Vajutage pärast bassikõlari ühendamist nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Heli] — [Kõrvaklappide/heli väljund] — [Subwoofer].

[16] Teleri heli esitamine läbi muude seadmeteJuhtmeta bassikõlari ühendamine (valikuline)Juhtmeta bassikõlari ühendamine (valikuline)

Te saate kasutada valikulist juhtmeta bassikõlarit SWF-BR100, et laiendada teleriheli bassitundlikkust.

(A) Juhtmeta transiiver

(B) Juhtmeta bassikõlar SWF-BR100

(C) Helikaabel

 1. Ühendage helikaabel (komplektis) juhtmeta transiiveriga.
 2. Ühendage helikaabli teine ots teleri pesaga AUDIO OUT/.
 3. Ühendage juhtmeta transiiver teleri USB-pordiga ().
  [Kõrvaklappide/heli väljund] on seatud automaatselt valikule [Subwoofer].
 4. Paigutage juhtmeta bassikõlar ja ühendage see vahelduvvooluvõrku.
  Juhtmeta bassikõlar on soovitatav paigutada telerile võimalikult lähedale.

Vihje

 • Juhtmeta transiiveri eemaldamise korral seadistatakse [Kõrvaklappide/heli väljund] automaatselt tagasi originaalsättele.
 • Üksikasju juhtmeta bassikõlari seadistamise kohta vaadake juhtmeta bassikõlariga komplektis olevast kasutusjuhendist.

[17] Teleri heli esitamine läbi muude seadmeteJuhtmeta bassikõlari ühendamine (valikuline)Juhtmeta bassikõlari helitugevuse reguleerimine (valikuline)

Juhtmeta bassikõlari helisätted on teleris juba soovituslikele väärtustele seadistatud. Sätete muutmiseks vastavalt oma eelistustele järgige allolevaid juhiseid.

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Heli] — [Heli] — [Täpsemad seaded] — [Helirežiimiga seotud] — [Juhtmevaba subwoofer].

Saadaval suvandid

[Juhtmevaba subwooferi tase]
Reguleerib juhtmeta bassikõlari helitugevust.
[Katkestatud sagedus (50–200Hz)]
Reguleerib juhtmeta bassikõlari lõikesagedust. Kõiki sagedusi, mis jäävad allapoole lõikesagedust, edastatakse teleri kõlarite asemel juhtmeta bassikõlariga.
[Faas]
Seadistab faasi polaarsuse. Valige säte vastavalt oma eelistustele.
[Juhtmevaba subwooferi sünkroonimine]
Reguleerib juhtmeta bassikõlari heli viiteaega. Kui juhtmeta bassikõlari heli liigub aeglasemalt, kasutage nuppu [+]. Kui heli liigub kiiremini, kasutage nuppu [-].
[Lähtestage juhtmevaba subwooferi seaded]
Lähtestab juhtmeta bassikõlari sätted algväärtustele.

Juhtmeta bassikõlari toite juhtimise meetodi seadistamine

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Heli] — [Heli] — [Juhtmevaba subwooferi toide].

[18] Teleri heli esitamine läbi muude seadmeteTeiste seadmete juhtimine funktsiooniga BRAVIA SyncTeave funktsiooni BRAVIA Sync kohta

Kui BRAVIA Synciga ühilduv seade (nt BD-mängija, AV-võimendi) on ühendatud HDMI-kaabliga või BRAVIA Synciga ühilduv seade (nt nutitelefon, tahvelarvuti) on ühendatud MHL-kaabliga (ainult MHL-mudelid), saate juhtida seadet teleri kaugjuhtimispuldiga.

[19] Teleri heli esitamine läbi muude seadmeteTeiste seadmete juhtimine funktsiooniga BRAVIA SyncBRAVIA Synciga ühilduvad seadmed

Saadaval BRAVIA Synci toimingud on toodud allpool.

BD-/DVD-mängija

 • Lülitab BD-/DVD-mängija automaatselt sisse ja lülitab sisendi BD-/DVD-mängijale, kui valite selle Kodumenüüst või Sync Menust.
 • Lülitab teleri automaatselt sisse ja lülitab sisendi ühendatud BD-/DVD-mängijale, kui BD-/DVD-mängija alustab esitamist.
 • Lülitab teleri väljalülitamisel ühendatud BD-/DVD-mängija automaatselt välja.
 • Juhib ühendatud BD-/DVD-mängija menüütoiminguid (nupud ///), taasesitust (nt nupp) ja kanali valikut teleri kaugjuhtimispuldi kaudu.

AV-võimendi

 • Lülitab teleri sisselülitamisel ühendatud AV-võimendi automaatselt sisse ja lülitab heliväljundi teleri kõlarist helisüsteemile. Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui olete eelnevalt teleri heli väljastamiseks kasutanud AV-võimendit.
 • Lülitab heliväljundi automaatselt AV-võimendile, lülitades AV-võimendi sisse, kui teler on sisse lülitatud.
 • Lülitab ühendatud AV-võimendi automaatselt välja, kui teleri välja lülitate.
 • Reguleerib ühendatud AV-võimendi helitugevust (nupud +/–) ja vaigistab võimendi heli (nupp ) teleri kaugjuhtimispuldi kaudu.

Videokaamera

 • Lülitab teleri automaatselt sisse ja lülitab sisendi ühendatud videokaamerale, kui videokaamera lülitatakse sisse.
 • Lülitab teleri väljalülitamisel ühendatud videokaamera automaatselt välja.
 • Juhib ühendatud videokaamera menüütoiminguid (nupud ///), taasesitust (nt nupp ) teleri kaugjuhtimispuldi kaudu.

Märkus

 • „BRAVIA Synci juhtimine” (BRAVIA Sync) on saadaval ainult ühendatud BRAVIA Synciga ühilduvatele seadmetele, millel on BRAVIA Sync logo.

[20] Teleri heli esitamine läbi muude seadmeteTeiste seadmete juhtimine funktsiooniga BRAVIA SyncFunktsiooni BRAVIA Sync kasutamine

 1. Lülitage ühendatud seade sisse.
 2. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Välised sisendid] — [BRAVIA Synci seaded] — [BRAVIA Synci juhtimine] — [Sees].
 3. Aktiveerige ühendatud seadmes BRAVIA Sync.

  Kui ühendatakse ja lülitatakse sisse spetsiaalne Sony BRAVIA Synciga ühilduv seade ja funktsiooni [BRAVIA Synci juhtimine] olekuks on [Sees], aktiveeritakse BRAVIA Sync selles seadmes automaatselt. Üksikasju vaadake ühendatud seadme kasutusjuhendist.

Saadaval suvandid

Saadaval suvandid on toodud allpool. (Suvandid sõltuvad piirkonnast/riigist.)

[Seadmete automaatne väljalülitamine]:

Kui valitud on [Väljas], ei lülitata ühendatud seadet teleri väljalülitamisel automaatselt välja.

[Teleri automaatne sisselülitamine]:

Kui valitud on [Väljas], ei lülitata telerit ühendatud seadme sisselülitamisel automaatselt sisse.

[Automaatsisendi muutmine (MHL)] (ainult MHL-mudelid):

Kui valitud on [Sees], lülitatakse teleri sisend automaatselt vastavale seadmele, mis on ühendatud MHL-kaabliga.

[BRAVIA Sync seadmete loend]:

Kuvab BRAVIA Sync seadmete loendi.

[Seadme juhtklahvid]:

Võimaldab teil seadistada nuppe HDMI-/MHL-seadme juhtimiseks (ainult MHL-mudelid).

[MHL-i laadimine ooterežiimis] (ainult MHL-mudelid):

Kui valitud on [Sees], saab ühendatud MHL-seadet laadida ka siis, kui teler on ooterežiimis.

Sync Menu kasutamine

 1. Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage nupule SYNC MENU, seejärel valige menüüst Sync Menu soovitud element.

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige [Sync Menu] — soovitud element menüüst Sync Menu.

Vihje

 • Kui vajutate nupule SYNC MENU kuvatakse järgmistel juhtudel kampaaniaekraan.

  • HDMI- või MHL-seade (ainult MHL-mudelid) ei ole ühendatud.
  • [BRAVIA Synci juhtimine] jaoks on valitud [Väljas].

[21] Ühendatud seadmete vaatamine/kuulamine4K/HDR-piltide vaatamine ühilduvatest seadmetest (ainult 4K mudelid)4K resolutsiooniga fotode vaatamine (ainult 4K mudelid)

4K või kõrgema resolutsiooniga fotot saab kuvada 4K resolutsiooniga (3840 × 2160). Te saate ühendada digitaalfotoaparaadi/videokaamera, mis toetab HDMI 4K väljundit, teleri pesaga HDMI IN, et kuvada kaamerasse salvestatud kõrgresolutsiooniga fotosid. Samuti saate kuvada kõrgresolutsiooniga fotosid, mis on salvestatud ühendatud USB-seadmetesse või teie koduvõrku.

Samuti saab 4K-resolutsiooniga kuvada kõrgresolutsiooniga fotosid, mis on salvestatud seadmesse, kuhu on installitud 4K-suutlikkusega rakendus (nt PlayMemories Studio™).

Funktsiooni kättesaadavus sõltub piirkonnast/riigist.

(A) Digitaalfotoaparaat

(B) Videokaamera

(C) USB-seade

(D) Võrguseade

Digitaalfotoaparaati/videokaamerasse salvestatud fotode vaatamine

 1. Ühendage HDMI-väljundit toetav digitaalfotokaamera või videokaamera teleri ühenduspesaga HDMI IN, kasutades HDMI-kaablit.
 2. Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage korduvalt nupule , et valida ühendatud seade.

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: vajutage nupule HOME, seejärel valige ühendatud seade või sisend, millega seade on ühendatud.
 3. Seadistage ühendatud seade 4K väljundile.
 4. Alustage ühendatud seadmes taasesitust.

USB- või võrguseadmele salvestatud fotode vaatamine 4K resolutsioonis

 1. Ühendage USB- või võrguseade teleriga.
 2. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Album] — esitatavat faili sisaldav USB-seade, server või eelhäälestatud kaust — loetelus olev kaust või fail.
  Kui valite kausta, valige fail.

Märkus

 • 3D-pilti ei saa kuvada.
 • Kui muudate pilti nuppudega/või puuteplaadil vasakule/paremale libistades, võib kuvamine võtta aega.

[22] Ühendatud seadmete vaatamine/kuulamine4K/HDR-piltide vaatamine ühilduvatest seadmetest (ainult 4K mudelid)4K resolutsiooniga või HDR-pildi vaatamine kõrge kvaliteediga (ainult 4K mudelid)

Kui kuvate 4K või HDR-vormingus* pilti kõrge kvaliteediga HDMI-sisendiga, seadistage sättele [Välised sisendid] suvandiks [HDMI-signaalivorming].

(HDR-funktsiooni saadavus sõltub mudelist/piirkonnast/riigist.)

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Välised sisendid] — [HDMI-signaalivorming] — soovitud suvand.

Saadaval suvandid

[Standardne vorming]
Standardne HDMI-vorming tavapäraseks kasutamiseks.
[Täiustatud vorming]
Kõrge kvaliteediga HDMI-vorming. Seadistage ainult seda võimaldavate seadmete kasutamisel.

Märkus

 • Suvandi [Täiustatud vorming] korral ei pruugi pildi ja heli väljund olla õige. Sellisel juhul valige [Standardne vorming].
 • Ainult seadmetele, mis toetavad kõrgekvaliteedilist HDMI-vormingut.
 • Kui vaatate 4K/HDR-pilti kõrge kvaliteediga*, kasutage Premium High Speed HDMI-kaablit, mis toetab 18 Gbit/s kiirust. Vaadake lisateavet Premium High Speed HDMI-kaabli, mis toetab 18 Gbit/s kiirust, kohta kaabli tehnilistest andmetest.
 • Mõnedel mudelitel vahetatakse HDMI IN 2 ja HDMI IN 3 sätet [HDMI-signaalivorming] samaaegselt.

* 4K 60 p 4:4:4, 4:2:2 või 4K 60 p 4:2:0 10 bit, HDR jne.

[23] Ühendatud seadmete vaatamine/kuulamineBD-/DVD-mängija ühendamineBD-/DVD-mängija ühendamine

Ühendage BD-/DVD-mängija teleriga.

HDMI-ühendus

Optimaalse pildikvaliteedi saamiseks on soovitatav HDMI-ühendus. Kui teie BD-/DVD-mängijal on HDMI-pesa, ühendage see HDMI-kaablit kasutades.

(A) BD-/DVD-mängija

(B) HDMI-kaabel (pole komplektis)*

* Kasutage kindlasti autentset HIGH SPEED HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.

Komponentvideo ühendus

Kui BD-/DVD-mängijal on komponentvideopesad, ühendage need teleriga komponentvideokaablit ja helikaablit kasutades.

(A) BD-/DVD-mängija

(B) Komponentvideokaabel (pole komplektis)

(C) Helikaabel (pole komplektis)

SCART-ühendus

Kui teie BD-/DVD-mängijal on SCART-pesa, ühendage see SCART-kaablit kasutades.

(A) BD-/DVD-mängija

(B) SCART-kaabel (pole komplektis)

Märkus

 • SCART-ühendus võib pakkuda liitühendusega võrdset pildikvaliteeti sõltuvalt ühendatud BD-/DVD-mängijast.

Liitühendus

Kui teie BD-/DVD-mängijal on liitühenduse pesad, ühendage need liitvideo-/liithelikaablit kasutades.

(A) BD-/DVD-mängija

(B) Liitvideo-/liithelikaabel (pole komplektis)

Analoogsisendi pikenduskaabli kasutamisel

Saadavus sõltub mudelist/piirkonnast/riigist.

(A) BD-/DVD-mängija

(B) Analoogsisendi pikenduskaabel (komplektis)*

(C) Liitvideo-/liithelikaabel (pole komplektis)

* Analoogsisendi pikenduskaabli komplekti kuulumine sõltub mudelist/piirkonnast/riigist.

[24] Ühendatud seadmete vaatamine/kuulamineBD-/DVD-mängija ühendamineBD-/DVD-mängija sisu vaatamine

Te saate vaadata teleriga ühendatud BD-/DVD-mängija sisu.

 1. Lülitage ühendatud BD-/DVD-mängija sisse.
 2. Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage korduvalt nupule , et valida ühendatud BD-/DVD-mängija.

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: vajutage nupule HOME ja valige seejärel ühendatud BD-/DVD-mängija või sisend, millega BD-/DVD-mängija on ühendatud.
 3. Alustage esitamist ühendatud BD-/DVD-mängijas.

Vihje

 • Kui ühendate funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduva seadme HDMI-ühendusega, saate seda juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga.

[25] Ühendatud seadmete vaatamine/kuulamineArvuti/digikaamera/videokaamera ühendamineArvuti, digikaamera või videokaamera ühendamine

Arvuti ühendamine

Ühendage arvuti HDMI-kaabliga.

(A) Arvuti

(B) HDMI-kaabel (pole komplektis)*

* Kasutage kindlasti autentset HIGH SPEED HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.

Vastav arvutisisendi signaal

(Eraldusvõime, horisontaalne sagedus / vertikaalne sagedus)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (ainult 2K täis-HD või 4K mudelid)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (ainult 2K täis-HD või 4K mudelid)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (ainult 2K täis-HD või 4K mudelid)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (ainult 2K täis-HD või 4K mudelid)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (ainult 2K täis-HD või 4K mudelid)*

* 1080p ajastust koheldakse HDMI-sisendile rakendamisel videoajastusena ja mitte arvutiajastusena. See mõjutab sätteid [Ekraan]. Arvutisisu vaatamiseks valige [Laiekraani režiim] jaoks [Täis] ja [Ekraaniala] jaoks [Täispiksel] (2K mudelid) või [+1] (4K mudelid). ([Ekraaniala] saab konfigureerida ainult siis, kui [Automaatne Ekraaniala] on seatud valikule [Väljas].)

Märkus

 • See teler ei toeta vahelduvaid arvutisignaale.
 • Optimaalse pildikvaliteedi tagamiseks on soovitatav, et te kasutaksite arvutisätetes ülaltoodud loendi „Vastav arvutisisendi signaal” signaale.
 • Sõltuvalt ühenduse olekust võib pilt olla hägune või määrdunud. Sellisel juhul muutke arvuti sätteid, seejärel valige mõni teine sisendsignaal ülalolevast valikust „Vastav arvutisisendi signaal”.
 • Sõltuvalt arvutist ei pruugi 1920 x 1080/60 Hz väljund olla saadaval. Isegi, kui valitud on 1920 x 1080/60 Hz väljund, võib tegelik väljundsignaal olla erinev. Sellisel juhul muutke arvuti sätteid, seejärel valige mõni teine sisendsignaal ülalolevast valikust „Vastav arvutisisendi signaal”.

Digitaalfotoaparaadi/videokaamera ühendamine

Ühendage oma Sony digitaalfotoaparaat või videokaamera HDMI-kaablit kasutades. Kasutage kaablit, millel on HDMI-minipesa digitaalfotoaparaadi-/videokaamerapoolses otsas ja standardne HDMI-pesa teleripoolses otsas.

(A) Digitaalfotoaparaat

(B) Videokaamera

(C) HDMI-kaabel (pole komplektis)*

* Kasutage kindlasti autentset HIGH SPEED HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.

[26] Ühendatud seadmete vaatamine/kuulamineArvuti/digikaamera/videokaamera ühendamineArvutisse, digitaalfotoaparaati või videokaamerasse salvestatud sisu vaatamine

Arvutisse salvestatud sisu vaatamine

Vajutage pärast ühenduse loomist nupule HOME ja valige sisend, millega arvuti on ühendatud.

Digitaalfotoaparaati/videokaamerasse salvestatud sisu vaatamine

 1. Pärast ühenduse loomist lülitage ühendatud digitaalfotoaparaat/videokaamera sisse.
 2. Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage korduvalt nupule , et valida ühendatud digitaalfotoaparaat/videokaamera.

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: vajutage nupule HOME ja valige seejärel ühendatud digitaalfotoaparaat/videokaamera.
 3. Alustage ühendatud digitaalfotoaparaadis/videokaameras taasesitust.

Vihje

 • Kui ühendate funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduva seadme, saate seda juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga. Veenduge, et seade ühildub BRAVIA Synciga. Mõned seadmed võivad funktsiooniga BRAVIA Sync mitte ühilduda, kuigi neil on HDMI-pesa.

[27] Ühendatud seadmete vaatamine/kuulamineUSB-seadme ühendamineUSB-seadme ühendamine

Seadmes salvestatud foto-, muusika- ja videofailide nautimiseks ühendage USB-salvestusseade teleri USB-porti.

(A) USB-salvestusseade

[28] Ühendatud seadmete vaatamine/kuulamineUSB-seadme ühendamineUSB-seadmele salvestatud fotode/muusika/videote nautimine

Te saate nautida teleriekraanil USB-seadmele salvestatud fotosid/muusikat/videoid.

 1. Kui teleriga ühendatud USB-seadmel on toitenupp, lülitage see sisse.
 2. Vajutage nuppu HOME ja valige seejärel soovitud element.
  Valige fotode vaatamiseks [Album], muusika esitamiseks [Muusika] või videote esitamiseks [Video].
 3. Valige loendist kaust või fail.

  Kui valite kausta, valige soovitud fail.

  Taasesitus algab.

Toetatud failivormingute vaatamine

Spikri vaatamisel arvutist või mobiiliseadmest

Valige järgmine link.

Mine loetelusse

[29] Ühendatud seadmete vaatamine/kuulamineUSB-seadme ühendamineMärkused USB-seadmete kasutamise kohta

 • Kõik teleri USB-pordid toetavad Hi-Speed USB-ühendust. 4K mudelite puhul toetab üks USB-portidest SuperSpeed (USB 3.0) ühendust. USB-jaotureid ei toetata.
 • Teleri USB-pordid toetavad failisüsteeme FAT16, FAT32, exFAT ja NTFS.
 • Sony digitaalfotoaparaadi ühendamisel teleriga USB-kaabli kaudu tuleb kaamera USB-ühenduse sätted määrata režiimile „Automaatne” või „Massmälu”.
 • Kui teie digitaalne fotokaamera ei tööta koos teleriga, proovige järgmist:

  • Valige kaamera USB-ühenduse sätteks „Massmälu.”
  • Kopeerige failid kaamerast USB-pulgale, seejärel ühendage pulk teleriga.
 • Mõnesid fotosid ja videoid võidakse suurendada, mis toob kaasa halvema pildikvaliteedi. Sõltuvalt suurusest ja kuvasuhtest ei pruugita pilte kuvada täisekraanina.
 • Sõltuvalt failist või sätetest võib foto kuvamine võtta kaua aega.
 • Kui ühendute USB-seadmega, ärge lülitage telerit ega USB-seadet välja, ärge ühendage lahti USB-kaablit ega eemaldage või sisestage salvestusmeediumeid. Vastasel juhul võib see kahjustada USB-seadmel olevaid andmeid.
 • Sõltuvalt failist ei pruugi taasesitus olla võimalik isegi siis, kui kasutate toetatud vorminguid.
 • Sony ei ole ühelgi juhul vastutav teleri rikkest, USB-seadme talitlushäiretest ega muudest probleemidest põhjustatud või tulenevate salvestustõrgete või salvestatud materjali kahjustumise ega kao eest.

[30] Ühendatud seadmete vaatamine/kuulamineTeiste seadmete juhtimine funktsiooniga BRAVIA SyncTeave funktsiooni BRAVIA Sync kohta

Kui BRAVIA Synciga ühilduv seade (nt BD-mängija, AV-võimendi) on ühendatud HDMI-kaabliga või BRAVIA Synciga ühilduv seade (nt nutitelefon, tahvelarvuti) on ühendatud MHL-kaabliga (ainult MHL-mudelid), saate juhtida seadet teleri kaugjuhtimispuldiga.

[31] Ühendatud seadmete vaatamine/kuulamineTeiste seadmete juhtimine funktsiooniga BRAVIA SyncBRAVIA Synciga ühilduvad seadmed

Saadaval BRAVIA Synci toimingud on toodud allpool.

BD-/DVD-mängija

 • Lülitab BD-/DVD-mängija automaatselt sisse ja lülitab sisendi BD-/DVD-mängijale, kui valite selle Kodumenüüst või Sync Menust.
 • Lülitab teleri automaatselt sisse ja lülitab sisendi ühendatud BD-/DVD-mängijale, kui BD-/DVD-mängija alustab esitamist.
 • Lülitab teleri väljalülitamisel ühendatud BD-/DVD-mängija automaatselt välja.
 • Juhib ühendatud BD-/DVD-mängija menüütoiminguid (nupud ///), taasesitust (nt nupp) ja kanali valikut teleri kaugjuhtimispuldi kaudu.

AV-võimendi

 • Lülitab teleri sisselülitamisel ühendatud AV-võimendi automaatselt sisse ja lülitab heliväljundi teleri kõlarist helisüsteemile. Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui olete eelnevalt teleri heli väljastamiseks kasutanud AV-võimendit.
 • Lülitab heliväljundi automaatselt AV-võimendile, lülitades AV-võimendi sisse, kui teler on sisse lülitatud.
 • Lülitab ühendatud AV-võimendi automaatselt välja, kui teleri välja lülitate.
 • Reguleerib ühendatud AV-võimendi helitugevust (nupud +/–) ja vaigistab võimendi heli (nupp ) teleri kaugjuhtimispuldi kaudu.

Videokaamera

 • Lülitab teleri automaatselt sisse ja lülitab sisendi ühendatud videokaamerale, kui videokaamera lülitatakse sisse.
 • Lülitab teleri väljalülitamisel ühendatud videokaamera automaatselt välja.
 • Juhib ühendatud videokaamera menüütoiminguid (nupud ///), taasesitust (nt nupp ) teleri kaugjuhtimispuldi kaudu.

Märkus

 • „BRAVIA Synci juhtimine” (BRAVIA Sync) on saadaval ainult ühendatud BRAVIA Synciga ühilduvatele seadmetele, millel on BRAVIA Sync logo.

[32] Ühendatud seadmete vaatamine/kuulamineTeiste seadmete juhtimine funktsiooniga BRAVIA SyncFunktsiooni BRAVIA Sync kasutamine

 1. Lülitage ühendatud seade sisse.
 2. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Välised sisendid] — [BRAVIA Synci seaded] — [BRAVIA Synci juhtimine] — [Sees].
 3. Aktiveerige ühendatud seadmes BRAVIA Sync.

  Kui ühendatakse ja lülitatakse sisse spetsiaalne Sony BRAVIA Synciga ühilduv seade ja funktsiooni [BRAVIA Synci juhtimine] olekuks on [Sees], aktiveeritakse BRAVIA Sync selles seadmes automaatselt. Üksikasju vaadake ühendatud seadme kasutusjuhendist.

Saadaval suvandid

Saadaval suvandid on toodud allpool. (Suvandid sõltuvad piirkonnast/riigist.)

[Seadmete automaatne väljalülitamine]:

Kui valitud on [Väljas], ei lülitata ühendatud seadet teleri väljalülitamisel automaatselt välja.

[Teleri automaatne sisselülitamine]:

Kui valitud on [Väljas], ei lülitata telerit ühendatud seadme sisselülitamisel automaatselt sisse.

[Automaatsisendi muutmine (MHL)] (ainult MHL-mudelid):

Kui valitud on [Sees], lülitatakse teleri sisend automaatselt vastavale seadmele, mis on ühendatud MHL-kaabliga.

[BRAVIA Sync seadmete loend]:

Kuvab BRAVIA Sync seadmete loendi.

[Seadme juhtklahvid]:

Võimaldab teil seadistada nuppe HDMI-/MHL-seadme juhtimiseks (ainult MHL-mudelid).

[MHL-i laadimine ooterežiimis] (ainult MHL-mudelid):

Kui valitud on [Sees], saab ühendatud MHL-seadet laadida ka siis, kui teler on ooterežiimis.

Sync Menu kasutamine

 1. Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage nupule SYNC MENU, seejärel valige menüüst Sync Menu soovitud element.

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: vajutage nupule ACTION MENU, seejärel valige [Sync Menu] — soovitud element menüüst Sync Menu.

Vihje

 • Kui vajutate nupule SYNC MENU kuvatakse järgmistel juhtudel kampaaniaekraan.

  • HDMI- või MHL-seade (ainult MHL-mudelid) ei ole ühendatud.
  • [BRAVIA Synci juhtimine] jaoks on valitud [Väljas].

[33] Ühendatud seadmete vaatamine/kuulamineIR Blasteri ühendamine (ainult IR Blasteriga ühilduvad mudelid)IR Blasteri ühendamine (ainult IR Blasteriga ühilduvad mudelid)

Kui ühendate teleri ja digiboksi HDMI-kaabliga ja ühendate IR Blasteri teleriga, saab digiboksi juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga*.

(A) Digiboks

(B) IR Blaster (komplektis)*

* IR Blasteri komplekti kuulumine sõltub mudelist/piirkonnast/riigist.

IR Blasteri seadistamine
 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Välised sisendid] — [IR Blasteri seadistamine].

Vihje

 • Lisaks digiboksile suudab IR Blaster juhtida ka AV-vastuvõtjat. AV-vastuvõtja seadistamiseks vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Välised sisendid] — [IR Blasteri seadistamine] — [AV-vastuvõtja juhtimise seadistus].

Märkus

 • Mõned välisseadmed ei pruugi reageerida mõnedele menüü „Menüü Tegevus” nuppudele.
 • Kui vajutate ja hoiate kaugjuhtimispuldi nuppu all, ei pruugita toimingut edastada. Selle asemel vajutage nuppu korduvalt.
 • Veenduge, et IR Blaster on korrektselt seadistatud ja infrapunasaatja asub välisseadme infrapunavastuvõtja lähedal.
 • Veenduge, et teie teler toetab välisseadet.

[34] Nutitelefonide/tahvelarvutite kasutamineNutitelefoni/tahvelarvuti ekraani kuvamine telerilNutitelefoni/tahvelarvuti ekraani kuvamine teleril MHL-kaabli kaudu (ainult MHL-mudelid)

MHL-mudelite puhul asub -tähis HDMI IN 1/MHL pordi kõrval (2K mudelid) või HDMI IN 2/MHL pordi kõrval (4K mudelid).

Nutitelefoni/tahvelarvuti ühendamine MHL-väljundiga

2K mudelite puhul ühendage nutitelefon/tahvelarvuti teleri pordiga HDMI IN 1/MHL, kasutades MHL-kaablit.

4K mudelite puhul ühendage nutitelefon/tahvelarvuti teleri pordiga HDMI IN 2/MHL, kasutades MHL-kaablit.

(A) MHL-nutitelefon/-tahvelarvuti

(B) MHL-kaabel (pole komplektis)*

* Kasutage kindlasti 2K signaalide korral autentset MHL 2 kaablit, millel on MHL logo.
Kasutage kindlasti 4K signaalide korral autentset MHL 3 kaablit, millel on MHL logo. Kui teie MHL-nutitelefon/-tahvelarvuti toetab 4K väljundit, kasutage lubatud MHL 3 kaablit.

Nutitelefoni/tahvelarvutisse salvestatud sisu vaatamine MHL-väljundiga

 1. Vajutage pärast ühenduse loomist nupule HOME ja valige sisend, millega nutitelefon/tahvelarvuti on ühendatud.

Automaatselt MHL-sisendile lülitumine

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Välised sisendid] — [BRAVIA Synci seaded] — [Automaatsisendi muutmine (MHL)] — [Sees]. (Sõltuvalt nutitelefonist/tahvelarvutist ei pruugi sisendile lülitumine olla lubatud.) Kui teler on ooterežiimis, ei lülitu see automaatselt.

Nutitelefoni/tahvelarvuti laadimine

Kui teler on sisse lülitatud, saab nutitelefoni/tahvelarvutit laadida teleri vahendusel, kasutades selleks MHL-kaablit.

Vihje

 • Kui teler on ooterežiimis ja [MHL-i laadimine ooterežiimis] on seatud valikule [Sees], saab MHL-seadet laadida ka telerist MHL-kaabliga.

  Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Välised sisendid] — [BRAVIA Synci seaded] — [MHL-i laadimine ooterežiimis] — [Sees].

[35] Nutitelefonide/tahvelarvutite kasutamineNutitelefoni/tahvelarvuti ekraani kuvamine telerilNutitelefoni/tahvelarvuti ekraani kuvamine teleril kuvapeegelduse funktsiooniga

Te saate kuvada mobiiliseadme (nt nutitelefon, tahvelarvuti või arvuti) ekraani teleril, et vaadata fotosid, videoid või veebilehti.

„Kuvapeegeldus” on funktsioon kuvapeegeldusega ühilduva seadme ekraani kuvamiseks teleril Miracasti tehnoloogiaga. Juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt) ei ole selle funktsiooni kasutamiseks vajalik.

(A) Nutitelefon

(B) Tahvelarvuti

(C) Arvuti

 1. Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage nupule ja valige seejärel [Kuvapeegeldus].

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Kuvapeegeldus].
 2. Teleriga ühendamiseks kasutage kuvapeegeldusega ühilduvat seadet.

  Kui seade on teleriga ühendatud, kuvatakse seadmel kuvatud kuva ka teleriekraanil.

  Vaadake üksikasju oma seadme kasutusjuhendist.

Märkus

 • Kui kuvatakse kuvapeegelduse ooteekraan, katkestatakse teleri ja juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) vaheline juhtmevaba ühendus, seetõttu katkeb side interneti kaudu.

Vihje

 • Te saate konfigureerida kuvapeegelduse täpsemaid sätteid, kui vajutate nupule HOME ja valite [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Täpsemad seaded].

[36] Nutitelefonide/tahvelarvutite kasutamineNutitelefoni/tahvelarvuti ekraani kuvamine telerilNutitelefoni/tahvelarvuti ekraani kuvamine teleril ühe puutega peegeldamise funktsiooniga (ainult NFC-mudelid)

Te saate puuteplaadiga kaugjuhtimispuldil üksnes mobiiliseadmele (nt nutitelefon või tahvelarvuti) vajutades kuvada selle ekraani suurel teleriekraanil.

Te saate kasutada seda „Ühe puutega peegeldamise” funktsiooni ühe puutega peegeldamisega ühilduva seadmega (nt Xperia mõned mudelid).

 1. Määrake mobiiliseadme NFC* seadistuse olekuks Sees.

  * NFC: Near Field Communication

 2. Puudutage mobiiliseadme NFC tuvastamise alaga puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi-tähist umbes 2 sekundit.

  Kui teleriekraani allserva ilmub seadme kinnitamise teade, eemaldage mobiiliseade kaugjuhtimispuldilt.

  Kui mobiiliseade on teleriga ühendatud, kuvatakse mobiiliseadmel kuvatud kuva ka teleriekraanil.

Märkus

 • Xperiaga ühendades avage Xperia ekraanilukk ja puudutage seejärel NFC-tuvastuse ala.
 • Mobiiliseadme NFC-tuvastuse piirkonna asukoha kohta leiate teavet mobiiliseadme kasutusjuhendist.
 • Kui teler ei tunne mobiiliseadet ära ja ei ühendu sellega, proovige uuesti.

[37] Nutitelefonide/tahvelarvutite kasutamineNutitelefoni/tahvelarvutisse salvestatud fotode/muusika/videote jagamineFotode/muusika/videote jagamine

Istuge koos perekonnaga või sõpradega teleri ette, ühendage oma nutitelefonid/tahvelarvutid teleriga ja vaadake oma lemmikfotosid/-videoid suurelt teleriekraanilt või esitage oma lemmikmuusikat läbi teleri kõlarite.

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Fotode jagamine Plus].
 2. Järgige iga nutitelefoni/tahvelarvuti teleriga ühendamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 3. Avage nutitelefoni/tahvelarvuti veebibrauser ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et minna teleriekraanil kuvatavale URL-aadressile.
 4. Järgige nutitelefoni/tahvelarvuti ekraanil kuvatavaid juhiseid, et vaadata fotosid või esitada muusikat/videoid teleriekraanil või salvestada teleris näidatavaid fotosid/videoid.

Märkus

 • Kui teler kasutab juhtmevaba marsruuteriga (või pääsupunktiga) ühendumiseks 5 GHz riba, katkestatakse selle funktsiooni käivitamise korral ühendus.
 • Samaaegselt saab teleriga ühendada kuni 10 nutitelefoni/tahvelarvutit. Selleks et ühendada järgmist seadet, kui ühendatud on juba 10 seadet, ühendage lahti mittevajalik seade ja seejärel ühendage järgmine seade.
 • Toetatakse Android 2.3 või uuema vaikimisi brauserit.
 • Toetatakse vaikimisi iOS-i brauserit, kuid mõnesid funktsioone ei pruugi sõltuvalt iOS-i versioonist olla võimalik kasutada.
 • iOS-seadmed ei suuda laadida muusikat telerisse.

[38] Nutitelefonide/tahvelarvutite kasutamineNutitelefoni/tahvelarvuti kasutamine teleri juhtimiseksRakenduse „Video & TV SideView” kasutamine nutitelefonis/tahvelarvutis

Te saate juhtida telerit mobiiliseadme (nt nutitelefon või tahvelarvuti) puuteplaadiga, kui installitud on rakendus „Video & TV SideView”. Mobiilseadme kasutamiseks teleri kaugjuhtimispuldina registreerige see teleris kaugseadmena. (Registreerimine on vajalik ainult esimesel korral.)

(A) Wi-Fi või Ethernet

(B) Marsruuter

(C) Modem

(D) Internet

(E) Wi-Fi Direct

(F) Wi-Fi

(G) Nutitelefon

Saadaolevad toimingud mobiilseadmes, milles on installitud rakendus „Video & TV SideView”

 • Sisselülitamine ja teleri juhtimine kaugjuhtimispuldina
 • Teksti sisestamine mobiilseadme klaviatuuri kasutades
 • Kodust eemal olles teleri meeldetuletuse/salvestusaja seadistamine mobiiliseadmelt (ainult USB HDD-salvestusega mudelid) (ainult siis, kui teleril on Wi-Fi-ühendus)

Põhjalikku teavet rakenduse „Video & TV SideView” kohta leiate järgmiselt veebilehelt:

http://info.tvsideview.sony.net

Rakenduse „Video & TV SideView” kasutamise kohta saate lisainfot rakenduse spikrist.

Vihje

 • Rakendust „Video & TV SideView” saate otsida ja alla laadida siit:

  • Google Play (Androidi operatsioonisüsteemi korral)
  • App Store (iOS-i korral)
 1. Ühendage teler koduvõrku.
 2. Ühendage mobiiliseade koduvõrku, kuhu teler on ühendatud.
 3. Käivitage mobiilseadmes rakendus „Video & TV SideView” ja seejärel teostage koduvõrgus või saadaolevates Wi-Fi Direct-seadmetes teleri otsing.
 4. Valige leitud seadmete loendist teler ja teostage seejärel seadmes vajalikud toimingud.
  Vastastikune registreerimine (ülaltoodud sammudega) on vajalik ainult esimesel korral.

Vihje

 • Samuti saate ühendada rakenduse „Video & TV SideView” teleriga Wi-Fi Directi abil. Vajutage nupule HOME, lülitage sisse teleri funktsioon Wi-Fi Direct, valides [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Sees], seejärel minge lehele [Wi‑Fi Directi seaded], valides [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Directi seaded].

Teleri sisse lülitamiseks mobiiliseadme rakendusest „Video & TV SideView”

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Võrk] — [Kaugjuhtimisega alustamine] — [Sees].

[Sees] seadistamisel kasvab energiatarve ooterežiimis.

Kodust eemal olles teleri meeldetuletuse/salvestusaja seadistamine mobiiliseadmelt, kasutades funktsiooni „Video & TV SideView” (ainult USB HDD-salvestusega mudelid) (ainult siis, kui teleril on Wi-Fi-ühendus)

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Võrk] — [Koduvõrgu seadistamine] — [Kaugjuhtimisseade/Renderer] — [Kaugtaimeriga salvestamine] — [Sees].
  Kui valitud on [Sees] suureneb ooterežiimis energiatarve.
 2. Kasutage mobiiliseadmes funktsiooni „Video & TV SideView”, et registreerida seade kaugsalvestamise jaoks.
  Vaadake üksikasju järgmiselt veebilehelt:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Märkus

 • Veenduge, kas [Kaugjuhtimisseade/Renderer] jaoks on valitud [Sees]. Sätte kinnitamiseks vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Võrk] — [Koduvõrgu seadistamine] — [Kaugjuhtimisseade/Renderer] — [Kaugjuhtimisseade/Renderer].
 • (Ainult USB HDD-salvestusega mudelid) Kui registreerite seadme ajal, mil teler on ühendatud Wi-Fi Directi kaudu, ei saa te kodust eemal olles seadistada meeldetuletust/taimeriga salvestamist.
 • (Ainult USB HDD-salvestusega mudelid) Sõltuvalt koduvõrgu keskkonnast ei pruugi olla võimalik kodust eemal olles seadistada meeldetuletust/taimeriga salvestamist isegi siis, kui teler on Wi-Fi kaudu ühendatud.
 • Rakenduse „Video & TV SideView” nimi ja saadaolevad funktsioonid võivad muutuda.

[39] Võrguga ühendamineJuhtmega kohtvõrgu ühendusVõrguga ühendamine kohtvõrgukaabli abil

Juhtmega kohtvõrguühendus võimaldab juurdepääsu internetile ja koduvõrgule. Ühendage teleriga kohtvõrgukaabel.

(A) Kohtvõrgukaabel

(B) Arvuti

(C) Marsruuteri funktsioonidega modem

(D) Internet

 1. Seadistage kohtvõrgu marsruuter.
  Üksikasju vaadake oma kohtvõrgu marsruuteri kasutusjuhendist või võtke ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).
 2. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Võrk] — [Võrgu seadistamine] — [Lihtne].
 3. Seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus

 • Üksuste (nt IP-aadress, alamvõrgu mask, DHCP) seadistamine võib sõltuvalt internetiteenuse pakkujast või marsruuterist erineda. Üksikasju vaadake internetiteenuse pakkuja antud või marsruuteriga komplektis olevast kasutusjuhendist. Samuti võite võtta ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).

[40] Võrguga ühendamineJuhtmevaba kohtvõrgu ühendusVõrguga ühendamine juhtmevaba ühenduse kaudu

Sisseehitatud juhtmevaba kohtvõrgu seade võimaldab juurdepääsu internetile kaabliteta keskkonna eeliseid nautides.

(A) Arvuti

(B) Juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt)

(C) Modem

(D) Internet

 1. Seadistage juhtmevaba marsruuter (või pääsupunkt).
  Üksikasju vaadake oma juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) kasutusjuhendist või võtke ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).
 2. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Võrk] — [Võrgu seadistamine] — [Lihtne].
 3. Seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Sisseehitatud juhtmevaba kohtvõrgu väljalülitamine

Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Võrk] — [Täpsemad seaded] — [Sisseehitatud Wi‑Fi] — [Väljas].

Vihje

 • Video sujuv voogesitamine:

  • Võimalusel muutke juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) standardiks 802.11n. Üksikasju sätte muutmise kohta vaadake oma juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) kasutusjuhendist või võtke ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).
  • Kui eelpool olev protseduur ei anna paremat tulemust, muutke juhtmevaba marsruuteri (või pääsupunkti) sageduseks 5 GHz, mis võib aidata parandada video voogesituse kvaliteeti.
  • 5 GHz riba ei pruugi olla sõltuvalt piirkonnast/riigist toetatud. Kui 5 GHz riba ei toetata, saab teleri ühendada ainult juhtmevaba marsruuteriga (pääsupunktiga), kasutades 2,4 GHz riba.
 • WEP-turvalisuse kasutamiseks juhtmevaba marsruuteriga (või pääsupunktiga) valige [Lihtne] — [Wi‑Fi] — [Ühendage skaneer. loendi kaudu].

Märkus

 • Üksuste (nt IP-aadress, alamvõrgu mask, DHCP) seadistamine võib sõltuvalt internetiteenuse pakkujast või marsruuterist erineda. Üksikasju vaadake internetiteenuse pakkuja antud või marsruuteriga komplektis olevast kasutusjuhendist. Samuti võite võtta ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).
 • Kui valite parooli sisestamise aknas [Kuvage parool], võivad näidatavat parooli näha ka teised inimesed.

[41] Võrguga ühendamineWi-Fi Direct ühendusÜhendumine Wi-Fi Directi kaudu (juhtmevaba marsruuterita)

Teleri saab ühendada otse Wi-Fi-/Wi-Fi Direct-seadmega (nt nutitelefon, arvuti). Pärast ühendamist saate edastada sisu, nagu fotod/muusika/videod, seadmelt telerile. Funktsiooni kasutamiseks ei ole tarvis juhtmevaba marsruuterit (või pääsupunkti).

 1. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Sees].
 2. Valige [Wi‑Fi Directi seaded].
 3. Valige Wi-Fi Direct-seadmega teleri nimi, mis kuvatakse teleriekraanil.
  Kui seade ei toeta Wi-Fi Direct-funktsiooni, valige nupp [Kuvage võrgu SSID/parool].
 4. Teleriga ühendamiseks kasutage Wi-Fi Direct/Wi-Fi-seadet.
 5. Saatke sisu Wi-Fi Direct/Wi-Fi-seadmest telerisse.
  Vaadake üksikasju seadme kasutusjuhendist.

Kui ühendamine ei õnnestu

Kui kuvatakse Wi-Fi Directi seadistamise ooteekraan, valige nupp [Kuvage võrgu SSID/parool] ja järgige seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Muu seadmega ühendamine

Seadmete ühendamiseks järgige ülaltoodud samme. Korraga saab ühendada kuni 10 seadet. Selleks et ühendada järgmist seadet, kui ühendatud on juba 10 seadet, ühendage lahti mittevajalik seade ja seejärel ühendage järgmine seade.

Ühendatud seadmel kuvatava teleri nime muutmine

Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Teave] — [Seadme nimi].

Ühendatud seadmete loendi kuvamine / seadmete registreerimise tühistamine

Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Täpsemad seaded] — [Kuvage seadmete loend / kustutage].

Seadme registreerimise tühistamiseks valige loendist kustutatav seade, seejärel vajutage nuppu(või vajutage puuteplaadiga kaugjuhtimispuldil puuteplaadile). Seejärel valige kinnitusekraanil [Jah].

Kõikide seadmete registreerimise tühistamiseks valige loendist [Kustuta kõik] ja seejärel kinnituskuval [Jah].

Riba sätete muutmine (ekspertidele)

Kui teler ei ole ühegi marsruuteriga juhtmevabalt ühendatud, saate valida Wi-Fi Directi funktsioonile juhtmevaba riba. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Täpsemad seaded] — [Laineala seaded].

[Automaatne]: kasutage tavaolukorras seda suvandit. See valib automaatselt Wi-Fi Directi funktsioonile sobiva riba.

[Automaatne (2.4 GHz riba)]: kasutage seda suvandit, kui ühendate seadme, mis toetab ainult 2,4 GHz. See suvand võib toetada rohkem seadmeid kui teine suvand.

[Automaatne (5 GHz riba)]: kasutage seda suvandit, kui ühendate seadme, mis toetab ainult 5 GHz. See suvand võib parandada video voogesituse kvaliteeti.

Pidage meeles, et kui valite selle suvandi, ei saa teler ühenduda seadmetega, mis toetavad ainult 2,4 GHz.

[Manuaalne]: kasutage seda suvandit konkreetse juhtmevaba kanali valimiseks.

Vihje

 • Seadme poolt toetavate juhtmevabade ribade kohta vaadake lisainfot oma seadme kasutusjuhendist.
 • 5 GHz riba ei pruugi olla sõltuvalt piirkonnast/riigist toetatud. Kui 5 GHz riba ei toetata, saate kasutada ainult valikuid [Automaatne] ja [Manuaalne].

Märkus

 • Kui teler on ühendatud juhtmevaba marsruuteriga (või pääsupunktiga) sagedusel 5 GHz:

  • 5 GHz juhtmevaba ühendus katkestatakse, kui valitakse [Wi‑Fi Directi seaded]. Kui ühendus on katkestatud, peatub interneti kaudu toimiv suhtlus.
  • Ühendus taastub automaatselt pärast sätetest [Wi‑Fi Directi seaded] väljumist.
 • 5 GHz riba ei pruugi olla sõltuvalt piirkonnast/riigist toetatud.

[42] Võrguga ühendamineIPv6 sättedInternetiga ühendumine IPv6 kaudu

Kui teie edastaja teenus ühildub protokolliga IPv6, saate ühendada selle teleri internetti IPv6 kaudu.

Juhtmevaba ühenduse näide:

(A) Arvuti

(B) IPv6-ga ühilduv juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt)

(C) IPv6-ga ühilduv modem

(D) Internet

 1. Ühendage lairiba-internetiühendusega.
 2. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Täpsemad seaded] — [IPv6 seadistamine].
 3. Seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus

 • Kui teie võrgukeskkond ei toeta IPv6-protokolli, lülitage teleris IPv6 välja.

[43] Koduvõrgu kasutamineKoduvõrgu kasutamineKoduvõrgu sätted

Te saate reguleerida järgmisi koduvõrgu sätteid.

Serveriühenduse kontrollimine

Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Võrk] — [Koduvõrgu seadistamine] — [Serveri diagnostika] — diagnostika läbiviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kaugjuhtimisseadmete/renderdusfunktsiooni kasutamine

Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Võrk] — [Koduvõrgu seadistamine] — [Kaugjuhtimisseade/Renderer] — soovitud suvand.

[Kaugjuhtimisseade/Renderer]
Renderdusfunktsiooni lubamiseks valige [Sees].
Saate juhtseadmes (nt digitaalfotoaparaat) olevaid foto-/muusika-/videofaile esitada teleriekraanil, andes käske otse seadmest. Samuti saab kasutada mobiilseadet (nt nutitelefoni) koduvõrgu kaudu teleri kaugjuhtimispuldina.
[Kaugseadmed]
Redigeerige registreeritud mobiilseadmete loendit, mida kasutada teleri kaugjuhtimispuldina.
[Kaugtaimeriga salvestamine] (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)
Kasutage mobiiliseadmes funktsiooni „Video & TV SideView”, et seadistada teleris meeldetuletus/taimeriga salvestamine ise kodust eemal olles.
[Kaugtaimeriga salvestusseadmed] (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)
Redigeerige taimeriga kaugsalvestuseks registreeritud mobiiliseadmete nimekirja.
[Rendereri juurdepääsukontroll]
Valige [Automaatne juurdepääsu luba], et pääseda telerile automaatselt juurde, kui juhtseade taotleb esimest korda telerile juurdepääsu.
Juhtseadme pääsulubade sätete muutmiseks valige [Kohandatud seaded].
Juurdepääsu lubamiseks juhtseadmest valige [Sees].
Juurdepääsu blokeerimiseks juhtseadmest valige [Väljas].

[44] Koduvõrgu kasutamineKoduvõrgu kasutamineSisu esitamine arvutis

Saate esitada foto-/muusika-/videofaile, mis on salvestatud teleriga samasse koduvõrku ühendatud serverisse (nt arvutisse).

(A) Arvuti (server)

(B) Marsruuter

(C) Modem

(D) Internet

 1. Ühendage teler koduvõrku.
 2. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Album], [Video] või [Muusika] — esitatavat faili sisaldav server — loetelus olev kaust või fail.
  Kui valite kausta, valige soovitud fail.
  Taasesitus algab.

Toetatud failivormingute vaatamine

Spikri vaatamisel arvutist või mobiiliseadmest

Valige järgmine link.

Mine loetelusse

Märkus

 • Sõltuvalt failist ei pruugi taasesitus olla võimalik isegi siis, kui kasutate toetatud vorminguid.

[45] Koduvõrgu kasutamineKoduvõrgu kasutamineSisu esitamine renderdusfunktsiooniga

Saate juhtseadmes (nt digitaalfotoaparaat) olevaid foto-/muusika-/videofaile esitada teleriekraanil, andes käske otse juhtseadmest. Juhtseade peaks olema ka renderdiga ühilduv.

(A) Digitaalfotoaparaat (juhtseade)

(B) Marsruuter

(C) Modem

(D) Internet

 1. Ühendage teler koduvõrku.
 2. Sisu esitamiseks teleriekraanil kasutage juhtseadet.

[46] SättedTeleri põhifunktsioonidega seotud sätete konfigureerimineSätete [Teler] konfigureerimine

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Teler] — soovitud suvand.

Saadaval suvandid

[Kanali seaded]
Konfigureerib leviedastuse vastuvõtusätteid.
[Välised sisendid]
Konfigureerib väliste sisendite sätteid.
[Ekraan]
Reguleerib pildi- ja helisätteid.
[Heli]
Reguleerib helisätteid ja valib kõlariga seotud suvandeid.
[Valgustuse LED]
Kohandab valgustuse LED-i.
(Funktsiooni saadavus sõltub mudelist.)
[Võimsus]
Muudab energiatarbega seotud sätteid.
[Rakendused]
Muudab rakendustega seotud sätteid.
[Unerežiim]
Konfigureerib ekraanisäästja sätteid.
[Talletamine ja lähtestamine]
Muudab andmesalvestusega seotud sätteid.
[Esialgne seadistamine]
Seadistab esmakordsel kasutamisel põhiomadused, nagu piirkond, kanalid ja võrgud.
[Teave]
Kuvab teleri teabe.

[47] SättedVõrguühendusega ja välisseadmetega seotud sätete konfigureerimineSätete [Võrk ja lisaseadmed] konfigureerimine

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Võrk ja lisaseadmed] — soovitud suvand.

Saadaval suvandid

[Võrk]
Seadistab ja kontrollib võrgu- ja serveriühendusi.
[Google Cast]
Seadistab teleris teie lemmikud kaugsaated, filmid, muusika ja muud.
[Bluetoothi seaded]
Seadistab Bluetoothi seadmete registreerimise/välja registreerimise.
[Puuteplaadiga kaugjuht. puldi seaded]
Seadistab puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi sidumise.
[Salvestusseadme seadistus] (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

Konfigureerib salvestamiseks USB HDD-seadmed.

(See suvand ei pruugi olla saadaval sõltuvalt piirkonnast/riigist.)

[48] SättedVõrguühendusega ja välisseadmetega seotud sätete konfigureerimineBluetooth seadme ühendamine

Teleri liitmine Bluetoothi seadmega

 1. Lülitage Bluetoothi seade sisse ja viige see liitmisrežiimi.
  Bluetoothi seadme liitmisrežiimi lülitamiseks vaadake seadme kasutusjuhendit.
 2. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Bluetoothi seaded], et kuvada saadaolevate Bluetoothi seadmete loend.
 3. Valige loendist soovitud seade, seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
  Kui teil palutakse sisestada pääsukood, vaadake seadme kasutusjuhendit.
  Kui liitmine on lõppenud, ühendub seade teleriga.

Liidetud Bluetoothi seadme ühendamine

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Bluetoothi seaded] — [Seadmeloend], et kuvada saadaolevate Bluetoothi seadmete loend.
 2. Valige loendist liidetud, kuid ühendamata seade.

Toetatud Bluetoothi profiilid

Teler toetab järgmisi profiile:

 • HID (Human Interface Device – seadmeliidese profiil)
 • HOGP (HID üle profiili GATT)
 • 3DSP (3D-sünkroniseerimisprofiil)
 • SPP (jadapordi profiil)

[49] SättedSüsteemieelistustega seotud sätete konfigureerimineSätete [Süsteemieelistused] konfigureerimine

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Süsteemieelistused] — soovitud suvand.

Saadaval suvandid

[Kuupäev ja kellaaeg]
Kohandab praegust kellaaega.
[Keel/Language]
Valib menüükeele.
[Klaviatuur]
Konfigureerib ekraanil kuvatava klaviatuuri sätteid.
[Otsing]
Konfigureerib otsingufunktsiooni sätteid.
[Kõne]
Konfigureerib kõnetuvastuse sätteid.
[Juurdepääsu seaded]
Konfigureerib rakenduste ja teenuste juurdepääsu sätteid, et aidata kasutajal seadmete vahel hõlpsamalt navigeerida.
[Kaupluse režiimi seaded]
Rikastab avakuva kasutamist, seadistades sätteid, nagu [Demorežiim] vms.

[50] SättedIsikliku teabega seotud sätete konfigureerimine, nt turvalisusSätete [Isiklik] konfigureerimine

 1. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Isiklik] — soovitud suvand.

Saadaval suvandid

[Lisa konto]
Kuvab teleriga registreeritud sotsiaalvõrgustike kontod.
[Asukoht]
Konfigureerib asukohasätteid, et hankida kasutaja asukoht.
[Turvalisus ja piirangud]
Konfigureerib turvasätteid, nagu paroolid.
[Lapselukk (edastus)]
Konfigureerib lapseluku sätteid edastustele ja muudele elementidele.
[Lapselukk (Voogedastuskanalid)]
Konfigureerib lapseluku sätted voogedastuse kanalitele.

[51] TõrkeotsingEnesediagnostikaTeleri nõuetekohase töötamise kontrollimine.

 • Vajutage nuppu HOME ja valige seejärel [Spikker] — [Enesediagnostika].

[52] TõrkeotsingToiteprobleemidTeler lülitub automaatselt välja.

 • Kontrollige, kas [Unetaimer] on aktiveeritud, või kontrollige funktsiooni [Sisselülitustaimer] sätet [Kestus].
 • Kontrollige, kas valikus [Öko] on aktiveeritud [Teleri ooterežiim].

[53] TõrkeotsingToiteprobleemidTeler lülitub automaatselt sisse.

 • Kontrollige, kas [Sisselülitustaimer] on aktiveeritud.
 • Seadistage säte [Teleri automaatne sisselülitamine] menüüs [BRAVIA Synci seaded] valikule [Väljas].

[54] TõrkeotsingToiteprobleemidKui te ühendate teleri vooluvõrgust lahti ja seejärel uuesti vooluvõrguga, ei pruugi teler kohe käivituda isegi siis, kui vajutate kaugjuhtimispuldil või teleril toitenuppu.

 • Kui te ühendate teleri vooluvõrgust lahti ja seejärel uuesti vooluvõrguga, ei pruugi teler kohe käivituda isegi siis, kui vajutate kaugjuhtimispuldil või teleril toitenuppu, sest süsteemi lähtestamine võtab aega. Oodake umbes 10 kuni 20 sekundit, seejärel vajutage seda uuesti.

[55] TõrkeotsingPildi/ekraani probleemidPildikvaliteet ei ole nii hea kui oli poes.

 • Pildikvaliteet sõltub signaalisisust.

[56] TõrkeotsingPildi/ekraani probleemidMoonutatud pilt.

 • Kontrollige antenni/kaabli ühendust.
 • Hoidke antenni/kaablit muudest ühenduskaablitest eemal.
 • Lisaseadme paigaldamisel jätke seadme ja teleri vahele ruumi.
 • Vajutage nupule ACTION MENU ja valige seejärel [Pilt] — [Motionflow] — [Standardne] või [Väljas]. (Ainult funktsiooniga [Motionflow] ühilduvate mudelite korral)
 • Muutke praegust sätet [Filmirežiim] menüüs [Pilt] mõnele muule sättele.
 • Pildivastuvõtu parendamiseks määrake suvandi [LNA] olekuks [Väljas]. ([LNA] ei pruugi sõltuvalt olukorrast/piirkonnast/riigist saadaval olla.)
 • Analoogvastuvõtu pildi parandamiseks viige läbi [Peenhäälestus], mille leiate [Kanalite käsitsi eelseadistamine] alt.

  (Funktsiooni [Kanalite käsitsi eelseadistamine] kättesaadavus ja selle suvandid võivad sõltuvalt piirkonnast/riigist/olukorrast erineda.)

 • Veenduge, kas antenn on ühendatud kõrgekvaliteedilist 75-oomist koaksiaalkaablit kasutades.

[57] TõrkeotsingPildi/ekraani probleemidEkraan väriseb.

 • Vajutage nupule ACTION MENU ja valige seejärel [Pilt] — [Motionflow] — [Standardne]. (Ainult funktsiooniga [Motionflow] ühilduvate mudelite korral)

[58] TõrkeotsingPildi/ekraani probleemidPuuduvad värvid / pilt on tume / värvid ei ole õiged / pilt on liiga hele

 • Reguleerimiseks vajutage nupule ACTION MENU ja valige seejärel [Pilt].
 • Valige menüüs [Pilt] element [Lähtesta].
 • Kui valite menüüs [Öko] sättele [Energiasääst] [Madal] või [Kõrge], muudetakse musta taset.

[59] TõrkeotsingPildi/ekraani probleemidTume ekraan. Ekraani heledamaks muutmine.

 • Vajutage nupule ACTION MENU, valige [Pilt] ja reguleerige sätet [Heledus] või [Kontrast].

 • Kontrollige menüüs [Öko] suvandi [Energiasääst] sätet. Kui see on [Madal] või [Kõrge], muutub ekraan tumedamaks. Ekraani heledamaks muutmiseks valige suvandile [Energiasääst] [Väljas].

[60] TõrkeotsingPildi/ekraani probleemidVärv ei ole õige. Värvitooni reguleerimine.

 • Vajutage nupule ACTION MENU, valige [Pilt] ja reguleerige sätet [Värvitoon] või [Värvitemperatuur].
 • Värvitooni sügavamaks muutmiseks reguleerige suvandi [Pilt] sätet [Värv] või [Elusad värvid].

[61] TõrkeotsingPildi/ekraani probleemidEkraani formaat/lairežiim muutub automaatselt.

 • Kui kanali või videosisendi muutmisel on suvandi [Automaatne formaat] olekuks määratud menüüs [Ekraan] [Sees], muudetakse parajasti kehtivat suvandi [Laiekraani režiim] seadistust vastavalt sisendsignaalile automaatselt. Sätte [Laiekraani režiim] lukustamiseks määrake sättele [Automaatne formaat] valikuks [Väljas].
 • Kontrollige sätet [Automaatne formaat] menüüs [Ekraan].

[62] TõrkeotsingPildi/ekraani probleemidPilt muutub äkitselt väikeseks.

 • Pilt muutub reklaamide ajal sisupakkuja poolt sisu edastamiseks kasutatava meetodi tõttu väiksemaks. Kui HD-sisuga kanalid lülituvad ümber SD-sisule (reklaamid), võib pilt olla väiksem ja musta raamiga.
 • [Automaatne formaat] valikus [Ekraan] ei laienda pilti sisu vahetumise ajal, kuna sisuteavet reguleerib kanali signaali pakkuja. Soovi korral saate sätet [Laiekraani režiim] käsitsi muuta ja see jääb jõusse, kuni muudate kanalit/sisendit või muudate uuesti käsitsi sätet [Laiekraani režiim].

[63] TõrkeotsingPildi/ekraani probleemidEkraani servades esinevad mustad ribad.

 • Mõned laiekraanprogrammid on filmitud proportsioonidega, mis on suuremad kui 16:9 (see on eriti tavaline kinofilmide puhul). Teler näitab neid programme mustade ribadega ekraani üla- ja alaosas. Lisateavet vaadake DVD-ga komplektis olevast dokumentatsioonist (või võtke ühendust programmi pakkujaga).
 • Proportsioonidega 4:3 programmidel on ribad ekraani vasakul ja paremal küljel.
 • HD-vormingutes (720p ja 1080i) edastatud 4:3 sisuga programmidel on tavaliselt vasakul ja paremal küljel leviedastusettevõtte lisatud mustad ribad.
 • [Automaatne formaat] valikus [Ekraan] ei laienda pilti, kui ekraani külgedel olevad mustad ribad on leviedastusettevõtte lisatud. Te saate sätte [Laiekraani režiim] määrata käsitsi valikule [Lai Suum] või [Suum], mis jääb jõusse, kuni muudate kanalit/sisendit või muudate uuesti käsitsi sätet [Laiekraani režiim].
 • Mõned kaablid ja satelliitteleri boksid võivad samuti pilti kontrollida. Kui kasutate teleriboksi, võtke lisainfo saamiseks ühendust teleriboksi tootjaga.

[64] TõrkeotsingPildi/ekraani probleemidEkraanil kuvatakse demorežiim.

 • Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule ACTION MENU ja valige [Katkestage demo]. Seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil nupule HOME ja valige [Seaded] — [Kaupluse režiimi seaded]. Valige [Demorežiim] ja [Pildi taastamise režiim] jaoks [Väljas].

[65] TõrkeotsingLevi vastuvõtuprobleemidTeleri vastuvõtu tõrgete kontrollimiseks kontrollige esmalt neid punkte.

 • Veenduge, et antenni juhe on teleriga kindlalt ühendatud.
  • Veenduge, et antenni juhe ei oleks lõdvalt ega lahti ühendatud.
  • Veenduge, et kaabel või antenni kaabli konnektor ei oleks kahjustunud.

[66] TõrkeotsingLevi vastuvõtuprobleemidPildil esinevad varjud või on pilt kahekordne.

 • Kontrollige kaabli või antenni ühendusi.
 • Kontrollige antenni asukohta ja suunda.
 • Vajutage nupule ACTION MENU ja valige seejärel [Pilt] — [Motionflow] — [Standardne] või [Väljas].

  (Ainult funktsiooniga [Motionflow] ühilduvate mudelite korral)

[67] TõrkeotsingLevi vastuvõtuprobleemidEkraanile ilmub ainult valge müra või must pilt.

 • Kontrollige, kas automaathäälestus on tehtud.
 • Kontrollige, kas antenn on katki või painutatud.
 • Kontrollige, kas antenni kasutusaeg on läbi (tavakasutuse korral 3–5 aastat, mereäärses asukohas 1–2 aastat).

[68] TõrkeotsingLevi vastuvõtuprobleemidAnaloogtelekanali vaatamisel esineb pildis või helis müra.

 • Pildi- ja helivastuvõtu parendamiseks tehke [Peenhäälestus]. (Suvandi nimi erineb sõltuvalt piirkonnast/riigist.)
 • Heli parandamiseks analoogvastuvõtu korral seadistage suvand [Helifilter] valikule [Väljas], [Madal] või [Kõrge].
 • Pildivastuvõtu parendamiseks määrake suvandi [LNA] olekuks [Väljas]. ([LNA] ei pruugi sõltuvalt olukorrast/piirkonnast/riigist saadaval olla.)
 • Veenduge, kas antenn on ühendatud kõrgekvaliteedilist 75-oomist koaksiaalkaablit kasutades.
 • Hoidke antennikaabel muudest ühenduskaablitest eemal.

[69] TõrkeotsingLevi vastuvõtuprobleemidMõned kanalid on tühjad.

 • Kanal on šifreeritud / ainult tellimusteenus. Tellige tasuline teleteenus.
 • Kanalit kasutatakse ainult andmete jaoks (pilt või heli puudub).
 • Võtke ülekandeandmete saamiseks ühendust leviedastusettevõttega.

[70] TõrkeotsingLevi vastuvõtuprobleemidHalb vastuvõtt või pildikvaliteet digilevi korral.

 • Antenni signaali püüdetugevuse maksimeerimiseks muutke maapealse leviga kanalite antenni asendit, suunda ja nurka. Veenduge, et antenni suunda ei muudeta soovimatult (nt tuulega).
 • Kui kasutate telesignaali võimendit, reguleerige selle signaalivõimendust.
 • Kui antenni ja teleri vahele ühendatakse seadmeid (nt telesignaali jaotur), võib see mõjutada telesignaali vastuvõtmist. Ühendage otse antenn ja teler, et kontrollida, kas vastuvõtt on paranenud.
 • Halb ilm võib mõjutada satelliitlevisüsteeme. Oodake ilma paranemist. (Ainult satelliidiga ühilduvate mudelite korral)

[71] TõrkeotsingLevi vastuvõtuprobleemidEi saa vaadata digitaalkanaleid.

 • Küsige kohalikult paigaldajalt, kas piirkonnas pakutakse digitaalülekandeid.
 • Võtke kasutusele kõrgema võimendusteguriga antenn.

[72] TõrkeotsingLevi vastuvõtuprobleemidEi saa vaadata satelliitkanaleid. (Ainult satelliidiga ühilduvate mudelite korral)

 • Küsige kohalikult paigaldajalt, kas piirkonnas pakutakse satelliitteenuseid.
 • Kontrollige LNB-seadet (sagedusmuundurit) ja selle sätteid.
 • Kui teie teleril on nii pesa „MAIN” kui ka pesa „SUB” ning see ei lülitu satelliidi kaksiktuuneri režiimile, kui valite suvandi [Satelliittuuneri režiimi valimine], ei saa pesa „SUB” kasutada. Sellisel juhul ühendage satelliitantenn pesaga „MAIN”.

[73] TõrkeotsingLevi vastuvõtuprobleemidKõik kanalid ei ole häälestatud.

 • Proovige kanaleid käsitsi eelseadistada, konfigureerides sätteid. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Kanali seaded] — [Analoogseaded] — [Kanalite käsitsi eelseadistamine]. (Funktsiooni [Kanalite käsitsi eelseadistamine] kättesaadavus ja selle suvandid võivad sõltuvalt piirkonnast/riigist/olukorrast erineda.)

[74] TõrkeotsingHeliprobleemidHeli puudub, kuid pilt on hea.

 • Kontrollige helitugevuse juhtelementi.
 • Vajutage nuppu või +, et tühistada heli vaigistamine.
 • Vajutage nupule ACTION MENU ja valige seejärel [Kõlarid] — [Teleri kõlarid].

  Kui valitud on [Helisüsteem], kõlavad teleri kõlarist ainult klahvitoonid ja süsteemihelid.

 • HDMI-sisendi kasutamisel Super Audio CD või DVD-Audioga ei pruugi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) helisignaali väljastada.

[75] TõrkeotsingHeliprobleemidHelis esineb müra.

 • Veenduge, kas antenn on ühendatud kõrgekvaliteedilist 75-oomist koaksiaalkaablit kasutades.
 • Hoidke antennikaabel muudest ühenduskaablitest eemal.
 • Teleri häirete vältimiseks kasutage kindlasti kahjustamata antennikaablit.

[76] TõrkeotsingHeliprobleemidKodukinosüsteemil puudub heli või on heli nõrk.

 • Vajutage nupule ACTION MENU ja valige seejärel [Kõlarid] — [Helisüsteem].
 • Seadistage sätetes [Heli] suvandile [Kõrvaklappide/heli väljund] väärtuseks [Heliväljund (fikseeritud)].
 • Kui valite analoogkanali (RF) ja pilti kuvatakse õigesti, muutke teleri leviedastussüsteemi. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Kanali seaded] — [Analoogseaded] — [Kanalite käsitsi eelseadistamine] — [Telerisüsteem]. (Funktsiooni [Kanalite käsitsi eelseadistamine] kättesaadavus või suvandi nimi erineb sõltuvalt piirkonnast/riigist/olukorrast.)
 • Kui suvandile [Kõlarid] on valitud [Teleri kõlarid] ja suvandile [Kõrglahutusele ülesskaleerimine (DSEE HX)] on valitud [Automaatne], on DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) hääletu.
 • Seadistage sätte [Heli] suvand [Digitaalse heliväljundi helitugevus] maksimaalsele väärtusele.

[77] TõrkeotsingHeliprobleemidMoonutatud heli.

 • Kontrollige antenni/kaabli ühendust.
 • Hoidke antenni/kaablit muudest ühenduskaablitest eemal.
 • Hoidke teler eemal elektrilistest müraallikatest, nagu autod, juukseföönid, Wi-Fi-seadmed, mobiiltelefonid või optilised seadmed.
 • Lisaseadme paigaldamisel jätke seadme ja teleri vahele ruumi.
 • Analoogvastuvõtu heli parandamiseks viige läbi [Peenhäälestus], mille leiate [Kanalite käsitsi eelseadistamine] alt.

  (Funktsiooni [Kanalite käsitsi eelseadistamine] kättesaadavus ja selle suvandid võivad sõltuvalt piirkonnast/riigist/olukorrast erineda.)

 • Heli parandamiseks analoogvastuvõtu korral seadistage suvand [Helifilter] väärtusele [Madal] või [Kõrge]. ([Helifilter] ei pruugi sõltuvalt piirkonnast/riigist saadaval olla.)

[78] TõrkeotsingHeliprobleemidTeil on võimalik reguleerida kõrvaklappide helitugevust.

 • Vajutage nupule ACTION MENU, valige [Kõrvaklappide helitugevus] ja reguleerige helitugevust.

[79] TõrkeotsingKaugjuhtimispuldi probleemidKaugjuhtimispult ei tööta.

 • Vajutage teleri nuppu, et määrata kindlaks, kas probleem on kaugjuhtimispuldis või mitte.
 • Kontrollige, kas iga aku suund kattub akupesa positiivse (+) ja negatiivse (-) sümboliga.
 • Akud võivad olla tühjad. Asendage akud uutega.
 • Aku ja kaugjuhtimispuldi vaheline kontakt ei pruugi olla piisav. Eemaldage akud ja sisestage need uuesti.
 • Osutage kaugjuhtimispuldiga teleri esiosas asuva kaugjuhtimisanduri poole.
 • Hoidke kaugjuhtimisanduri ala takistustest vaba.
 • Luminofoorvalgus võib kaugjuhtimist takistada; lülitage luminofoorvalgustid välja.
 • Kui te ühendate teleri vooluvõrgust lahti ja seejärel uuesti vooluvõrguga, ei pruugi teler kohe käivituda isegi siis, kui vajutate kaugjuhtimispuldil või teleril toitenuppu, sest süsteemi lähtestamine võtab aega. Oodake umbes 10 kuni 20 sekundit, seejärel vajutage seda uuesti.
 • Kui teie häält ei tunta ära, aktiveerige kindlasti kaugjuhtimispuldi nupp nupuga või registreerige kaugjuhtimispult teleriga nupuga . Sätete kinnitamiseks vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — kaugjuhtimispuldi sätted.

[80] TõrkeotsingPuuteplaadiga kaugjuhtimispuldi probleemidPuuteplaadiga kaugjuhtimispult ei tööta või ei tööta korralikult.

 • Vahetage akud. Vajutage vabastusnupule ja eemaldage kaas.

 • Aku ja kaugjuhtimispuldi vaheline kontakt ei pruugi olla piisav. Eemaldage akud ja sisestage need uuesti.
 • Siduge puuteplaadiga kaugjuhtimispult uuesti. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Puuteplaadiga kaugjuht. puldi seaded] — [Puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi sidumine].
 • Puuteplaadiga kaugjuhtimispult kasutab 2,4 GHz riba, seetõttu võib sidekiirus aeg-ajalt juhtmevaba kohtvõrgu häirete tõttu halveneda või katkeda.
  Kui lähedusse paigutatakse majapidamise elektriseadmed (nt mikrolaineahjud või nutitelefonid), on raadiolainete häired väga tõenäolised.
 • Teler või puuteplaadiga kaugjuhtimispult ei pruugi metallriiulil töötada, sest see võib tekitada juhtmevaba side häireid.
 • Puuteplaadiga kaugjuhtimispult saab juhtida ainult viimati seotud telerit.
 • Teleriga saab siduda ainult ühe puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi.
 • Puuteplaadiga kaugjuhtimispulti on soovitatav kasutada telerist kuni 7 m ulatuses.
 • Kui te ühendate teleri vooluvõrgust lahti ja seejärel uuesti vooluvõrguga, ei pruugi teler kohe käivituda isegi siis, kui vajutate kaugjuhtimispuldil või teleril toitenuppu, sest süsteemi lähtestamine võtab aega. Oodake umbes 10 kuni 20 sekundit, seejärel vajutage seda uuesti.

[81] TõrkeotsingPuuteplaadiga kaugjuhtimispuldi probleemidAkud tühjenevad kiiresti.

 • Kui te liigutate NFC-ühilduvat seadet kaugjuhtimispuldi NFC puutepunkti kohal, tühjeneb kaugjuhtimispuldi ja/või seadme aku kiiremini (ainult NFC-mudelid).
 • Ärge jätke puuteplaadiga kaugjuhtimispulti tagurpidi.

[82] Tõrkeotsing3D-pildi/-prillide probleemid (ainult 3D-mudelid)3D-pilte ei kuvata. 3D-efekt on nõrk. (ainult 3D-mudelid)

 • Kui kaks pilti kuvatakse kõrvuti, vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Ekraan] — [3D seaded] — [3D-kuva] — [3D (kõrvuti)].
  Kui kaks pilti kuvatakse üksteise kohal, vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Ekraan] — [3D seaded] — [3D-kuva] — [3D (üksteise kohal)].

 • Kui kuvatakse [3D-kuva] ekraan ja 3D-pilti ei kuvata, lülitage 3D-sisu esitav seade välja ja seejärel uuesti sisse.
 • Inimesed võivad tajuda 3D-efekti erinevalt.

Aktiivsete 3D-prillide mudelite korral

 • Veenduge, et teleri ja aktiivsete 3D-prillide vahel pole takistusi.
 • Asendage aktiivsete 3D-prillide aku.
 • Veenduge, et aktiivsete 3D-prillide toide on sisse lülitatud.
 • Enne kasutamist on vajalik aktiivsete 3D-prillide registreerimine teleriga. Prillide kasutamiseks teise teleriga peate need uuesti registreerima. Enne uuesti registreerimist lülitage prillid välja.
 • Juhtmevabad seadmed ja mikrolaineahjud võivad mõjutada 3D-prillide ja teleri vahelist suhtlust, kui teler kasutab 2,4 GHz riba. Sel juhul proovige uuesti registreerida.
 • Kui teleri ja 3D-ühilduva seadme vahele ühendatakse seade, mis ei ole 3D-ühilduv (nt kodukinosüsteem), ei kuva teler 3D-pilte. Ühendage 3D-ühilduv seade otse teleriga autentse HIGH SPEED HDMI-kaabliga, millel on HDMI logo.

4K mudelite korral

 • 4K 3D-signaali ei saa kuvada.
 • Passiivsete 3D-prillide mudelite korral vaadake telerit eest. Sõltuvalt vaatamisasendist võib 3D-efekt olla halvemini esile tulev. Reguleerige ekraani vaatenurka.

[83] Tõrkeotsing3D-pildi/-prillide probleemid (ainult 3D-mudelid)3D-pildi vaatamise ajal ilmuvad ekraani mõlemasse serva mustad ribad. (ainult 3D-mudelid)

 • Ekraani mõlemal küljel kuvatakse mustad ribad 3D-signaalide töötlemiseks või ka siis, kui 3D-piltide sügavust reguleeritakse suvandis [3D sügavuse reg.].

[84] Tõrkeotsing3D-pildi/-prillide probleemid (ainult 3D-mudelid)3D-kuva ei saa 3D-sisu vaatamise ajal välja lülitada. (ainult 3D-mudelid)

 • 3D-signaaliga 3D-sisu korral ei saa teleris 3D-kuva välja lülitada. Lülitage ühendatud seadmed (nt BD-mängija) 3D-sätted välja.

[85] Tõrkeotsing3D-pildi/-prillide probleemid (ainult 3D-mudelid)Teade [Tuvastati 3D-signaal.] ilmub automaatselt 3D-signaali tuvastamisel. (ainult 3D-mudelid)

 • Inaktiveerige säte [3D-signaali teade]. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Ekraan] — [3D seaded] — [3D-signaali teade] — [Väljas].

[86] Tõrkeotsing3D-pildi/-prillide probleemid (ainult 3D-mudelid)Aktiivseid 3D-prille ei saa sisse lülitada. (ainult 3D-mudelid)

 • Vahetage aku. (Kehtib ainult mudelile TDG-BT400A/BT500A.)
  Vajutage pliiatsiotsa või muu taolise esemega lukust avamise nuppu ja võtke aku välja ning seejärel vahetage aku uue vastu. Pärast seda lukustage akupesa uuesti.

  (A) CR2025 (-) pool

[87] Tõrkeotsing3D-pildi/-prillide probleemid (ainult 3D-mudelid)Aktiivsete 3D-prillide LED-märgutuli vilgub. (ainult 3D-mudelid)

 • Süttib kuni 3 sekundiks; näitab prillide sisselülitamist.

 • Vilgub 2 sekundi tagant: näitab, et prillid on sisse lülitatud.
 • Vilgub 3 korda: näitab, et prillid on välja lülitatud.
 • Vilgub vaheldumisi roheliselt ja kollaselt: näitab, et prillid on alustanud registreerimist.
 • Vilgub 3 korda 2 sekundi tagant: näitab, et aku on peaaegu tühi. Vahetage aku.

[88] TõrkeotsingÜhendatud seadme probleemidPuudub ühendatud seadme pilt.

 • Lülitage ühendatud seade sisse.
 • Kontrollige seadme ja teleri vahelist kaabliühendust.
 • Infrapunakaugjuhtimispult: vajutage nupule , et kuvada sisendite loend, seejärel valige soovitud sisend.
  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: vajutage nupule HOME ja valige soovitud sisend.
 • Sisestage USB-seade õigesti.
 • Veenduge, et USB-seade on õigesti vormindatud.
 • Toiming pole kõigi USB-seadmete korral tagatud. Samuti võivad toimingud erineda sõltuvalt USB-seadme omadustest või esitatavatest videofailidest.

[89] TõrkeotsingÜhendatud seadme probleemidKodumenüüst ei saa valida ühendatud seadet.

 • Kontrollige kaabliühendust.

[90] TõrkeotsingÜhendatud seadme probleemidTeatud digitaalse allikaga saadetel on halb detailsus.

 • Ekraanil võidakse teatud digitaaledastuste ja DVD-de kasutatava allikasisu digitaalse tihendamise tõttu kuvada tavalisest vähem üksikasju või võib tekkida moonutusi (väikesed kastid, punktid või nähtavad pikslid). Nähtavate moonutuste hulk sõltub teleri selgusest ja eraldusvõimest.

[91] TõrkeotsingÜhendatud seadme probleemidFotode või kaustade kuvamine võtab kaua aega.

 • Olenevalt pildi mõõtmetest, faili suurusest ja failide arvust kaustas võib mõnede fotode või kaustade kuvamiseks veidi aega kuluda.
 • USB-seadme igal ühendamisel teleriga võib fotode kuvamiseks kuluda kuni paar minutit.

[92] TõrkeotsingÜhendatud seadme probleemidTe ei leia ühendatud BRAVIA Sync HDMI-seadet.

 • Kontrollige, kas seade on BRAVIA Synciga ühilduv.
 • Veenduge, et [HDMI juhtimine] on BRAVIA Synciga ühilduvas seadmes seadistatud ja teleris on seadistatud [BRAVIA Synci juhtimine].

[93] TõrkeotsingÜhendatud seadme probleemidTeist AV-vastuvõtjat ei saa juhtida.

 • Kasutada saab ainult ühte BRAVIA Synciga ühilduvat AV-vastuvõtjat.

[94] TõrkeotsingÜhendatud seadme probleemidTeler ei edasta pilti ja/või heli MHL-seadmelt. (Ainult MHL-mudelid)

 • Ühendage MHL-kaabel lahti ja seejärel ühendage see uuesti. Või lülitage MHL-seade välja, seejärel uuesti sisse ja vabastage seadme ekraanilukk.

[95] TõrkeotsingÜhendatud seadme probleemidVälist seadet (nt digiboks või AV-vastuvõtja) ei saa juhtida IR Blasteriga. (Ainult IR Blasteriga ühilduvad mudelid)

 • Veenduge, et IR Blaster on korrektselt seadistatud ja infrapunasaatja asub välisseadme infrapunavastuvõtja lähedal.
 • Veenduge, et teie teler toetab välisseadet.
 • Kui vajutate ja hoiate kaugjuhtimispuldi nuppu all, ei pruugita toimingut edastada. Selle asemel vajutage nuppu korduvalt.
 • Mõned välisseadmed ei pruugi reageerida mõnedele „Menüü Tegevus” menüü nuppudele.
 • IR Blaster ei ole korrektselt seadistatud. IR Blasteri seadistamiseks vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Välised sisendid] — [IR Blasteri seadistamine].

[96] TõrkeotsingUSB HDD-salvestamise probleemidTe ei saa kasutada USB HDD-seadet. (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

 • Veenduge, et USB HDD-seade on:
  • õigesti ühendatud;
  • sisse lülitatud;
  • teleris registreeritud.
 • USB HDD-seadme ühendamine USB-jaoturi kaudu pole toetatud.
 • Teostage [HDD jõudluse kontroll], et kontrollida, kas USB HDD-seadme tehnilised andmed vastavad nõuetele.

[97] TõrkeotsingUSB HDD-salvestamise probleemidEi saa salvestada. / Salvestamine ebaõnnestus. (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

 • Kontrollige HDD vaba ruumi. Kui vaba ruumi on vähe, kustutage ebavajalik sisu.
 • Järgmisi saateid ei saa salvestada.
  • Kopeerimiskaitsega saated
  • Analoogsaated
  • Saated välistest sisenditest (sealhulgas ühendatud digiboksi kaudu edastatud saated)
  • Lairibavideod
 • Taimersalvestus ei pruugi olla võimalik, kui saate eetriaega muudetakse.

[98] TõrkeotsingUSB HDD-salvestamise probleemidSalvestatud sisu kadus. (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

 • Salvestamine ei ole võimalik, kui vahelduvvoolu toitekaabel või ühenduskaabel salvestamise ajal lahti ühendatakse. Ärge ühendage ühtki kaablit salvestamise ajal lahti. Muidu võib salvestatav sisu või kogu salvestatud sisu kaduma minna.

[99] TõrkeotsingUSB HDD-salvestamise probleemidUSB HDD-seade töötab isegi siis, kui see ei ole sisse lülitatud. (ainult USB HDD-salvestusega mudelid)

 • Kui teler saab ooterežiimis olles saatekava kohta andmeid, võib ühendatud USB HDD pöörata või seadme LED-indikaator süttida.

[100] TõrkeotsingVõrgu/rakenduse probleemidMõnikord on video voogedastuse kvaliteet juhtmevaba kohtvõrgu kasutamisel halb.

 • Juhtmevaba võrgu kvaliteet erineb sõltuvalt vahemaast või takistustest (nt sein) teleri ja juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) vahel, häiretest keskkonnas ja juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) kvaliteedist. Kasutage sellisel juhul juhtmega internetiühendust või proovige 5 GHz riba.
 • 5 GHz riba ei pruugi olla sõltuvalt piirkonnast/riigist toetatud. Kui 5 GHz riba ei toetata, saab teleri ühendada ainult juhtmevaba marsruuteriga (pääsupunktiga), kasutades 2,4 GHz riba.

[101] TõrkeotsingVõrgu/rakenduse probleemidJuhtmevaba kohtvõrgu ühendus katkeb või raadioedastuse vastuvõtmise tingimused on halvad.

 • Kontrollige teleri ja marsruuteri (pääsupunkti) paigalduskohta. Signaali seisundit võivad mõjutada järgmised põhjused:
  • Lähedusse on paigutatud muud juhtmevabad seadmed, mikrolaineahjud, luminofoorlambid jne.
  • Juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) ja teleri vahel on põrandad või seinad.

  Kui probleem püsib ka pärast ülaltoodud punktide kontrollimist, proovige kasutada juhtmega kohtvõrku.

[102] TõrkeotsingVõrgu/rakenduse probleemidInternetivideotel halb pilt.

 • Kvaliteet sõltub videosisupakkuja originaalvideost ja teie ühenduse ribalaiusest.

[103] TõrkeotsingVõrgu/rakenduse probleemidTeatud interneti videosisul on halb detailsus.

 • Video kvaliteet ja pildi suurus sõltuvad ribalaiuse kiirusest ja videosisu pakkujate edastusest.

[104] TõrkeotsingVõrgu/rakenduse probleemidInterneti videosisul on hea pildikvaliteet, kuid puudub heli.

 • Kvaliteet sõltub videosisupakkuja originaalsisust ja teie ühenduse ribalaiusest.
 • Internetivideote olemuse tõttu ei sisalda kõik videod heli.

[105] TõrkeotsingVõrgu/rakenduse probleemidPuudub rakendustele juurdepääs.

 • Kontrollige, kas marsruuteri/modemi* kohtvõrgukaabel või vahelduvvoolutoitejuhe on õigesti ühendatud.

  * Internetti ühendumiseks peab marsruuter/modem olema eelnevalt seadistatud. Võtke marsruuteri/modemi seadistamiseks ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

 • Proovige kasutada rakendusi hiljem. Rakenduse sisupakkuja serveril võib esineda probleeme.

[106] TõrkeotsingVõrgu/rakenduse probleemidTeler ei ühendu internetti, kui valitud on IPv6.

 • IPv6 ei pruugi olla saadaval, sellisel juhul seadistage IPv6 jaoks Väljas.

[107] TõrkeotsingKoduvõrgu probleemidTeie telerit ei saa serveriga ühendada.

 • Kontrollige oma serveri ja teleri vahelist kohtvõrgukaabli-ühendust või juhtmevaba ühendust.
 • Kontrollige, kas võrk on teleris õigesti konfigureeritud.

[108] TõrkeotsingKoduvõrgu probleemidKuvatakse teade, mis ütleb, et teler ei saa võrku ühenduda.

 • Kontrollige kehtivaid võrgusätteid. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Võrk] — [Täpsemad seaded] — [Võrgu olek]. Kontrollige võrguühendusi ja/või vaadake serveri kasutusjuhendist ühendusteavet või võtke ühendust võrgu seadistanud inimesega (võrguülemaga).
 • Konfigureerige uuesti võrgusätted, vajutades nupule HOME ja valides [Seaded] — [Võrk] — [Võrgu seadistamine].
 • Kui kohtvõrgu kaabel on ühendatud aktiivse serveriga ja teler on hankinud IP-aadressi, kontrollige serveri ühendusi ja konfiguratsioone. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Võrk] — [Täpsemad seaded] — [Võrgu olek].

[109] TõrkeotsingKoduvõrgu probleemidServer ei ole ligipääsetav.

 • Kontrollige kohtvõrgu kaablit / juhtmevaba ühendust või serverit. Teler võib olla kaotanud ühenduse serveriga.
 • Viige läbi [Serveri diagnostika], et kontrollida, kas meediumiserver suhtleb teleriga õigesti. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Võrk] — [Koduvõrgu seadistamine] — [Serveri diagnostika].

[110] TõrkeotsingKoduvõrgu probleemidMõnesid USB-seadmel või serveris olevaid meediumifaile ei kuvata.

 • Mittetoetatavaid faile ei pruugita kuvada.
 • Sõltuvalt süsteemi olekust ei pruugita kuvada mõnesid kaustu/faile.

[111] TõrkeotsingKoduvõrgu probleemidWi-Fi Directi seade ei leia telerit.

 • Valige [Wi‑Fi Direct] jaoks [Sees]. Vajutage nupule HOME, seejärel valige [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Sees].
 • Kui telerit ei leita ka siis, kui [Wi‑Fi Direct] jaoks on valitud [Sees], valige [Laineala seaded] jaoks [Automaatne (2.4 GHz riba)]. Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Võrk] — [Wi‑Fi Direct] — [Täpsemad seaded] — [Laineala seaded] — [Automaatne (2.4 GHz riba)].

[112] TõrkeotsingBluetooth-seadme probleemidTöötamine katkeb või seade ei tööta.

 • Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
 • Asendage seadme akud.
 • Registreerige seade uuesti.
 • Bluetooth-seadmed kasutavad 2,4 GHz riba, seetõttu võib sidekiirus aeg-ajalt juhtmevaba kohtvõrgu häirete tõttu halveneda või katkeda.
  Kui lähedusse paigutatakse majapidamise elektriseadmed (nt mikrolaineahjud või nutitelefonid), on raadiolainete häired väga tõenäolised.
 • Teler või seade ei pruugi töötada metallriiulil, sest see võib tekitada juhtmevaba side häireid.
 • Teleri ja muude seadmete vahelisi kasutatavaid sidekaugusi vaadake seadmete kasutusjuhenditest.
 • Kui teleriga ühendatakse mitu Bluetooth-seadet, võib Bluetoothi side halveneda.

[113] TõrkeotsingKuvapeegelduse probleemidMis tüüpi seadmeid saab ühendada kuvapeegelduse funktsiooniga?

 • Miracasti toega Wi‑Fi‑seadmete, nagu nutitelefonid ja tahvelarvutid, puhul saate BRAVIA teleris nende ekraani peegeldada. Vaadake oma Wi‑Fi‑seadme kasutusjuhendist, kas see toetab Miracasti. BRAVIA teler vastab Miracasti spetsifikatsioonile, kuid ei taga edukat ühendust kõigi seadmetega.

[114] TõrkeotsingKuvapeegelduse probleemidTeler ei suuda ühenduda Miracast-seadmega.

 • Kui Miracast-seadme (nt sülearvuti) ühendamine ebaõnnestub, vajutage nuppu HOME ja valige seejärel [Kuvapeegeldus], et avada kuvapeegelduse funktsiooni ooterežiimi kuva ja proovida uuesti ühenduda.

[115] TõrkeotsingKuvapeegelduse probleemidVideo või heli katkeb mõnikord.

 • Raadiolaineid kiirgavad seadmed, nagu muud juhtmevaba kohtvõrguga seadmed või mikrolaineahjud, võivad häirida kuvapeegelduse funktsiooni, mis kasutab juhtmevaba kohtvõrku. Hoidke teler või Sony kuvapeegeldusega ühilduvad seadmed (nt Xperia mõned mudelid) sellistest seadmetest eemal või võimalusel lülitage need välja.
 • Sidekiirus võib muutuda vastavalt kaugusele ja seadmete vahel olevatele takistustele, seadme konfiguratsioonile, raadiolainete seisukorrale, liini koormatusele või kasutatavatele seadmetele. Side võib katkeda raadiolainete seisukorra tõttu.

[116] TõrkeotsingKuvapeegelduse probleemidMõnda sisu ei saa esitada.

 • Allikaks olev seade peab vastama standarditele HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – lairiba-digisisu kaitse) 2.0/2.1/2.2.
  Mõnda tasulist sisu ei pruugita allikaks oleva seadme, mis ei vasta standarditele HDCP 2.0/2.1/2.2, kaudu kuvada.

[117] TõrkeotsingKuvapeegelduse probleemidKuvapeegeldus ei tööta. Kuvapeegeldusega ühilduv seade ei leia telerit.

 • Kui kasutate kuvapeegeldust mõne muu seadmega, lülitage esmalt kuvapeegeldus välja ja proovige uuesti.
 • Kui seade ei toeta 5 GHz ja te seadistasite [Laineala seaded] valikule [Automaatne (5 GHz riba)], muutke see valikule [Automaatne].
 • Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Kuvapeegeldus], et näidata kuvapeegelduse ooteekraani ja proovige uuesti.

[118] TõrkeotsingÜhe puutega peegeldamise probleemid (ainult NFC-mudelid)Ühe puutega peegeldamine ei tööta. Sihtseadet ei tunta ära. (Ainult NFC-mudelid)

 • Veenduge, et ühe puutega peegeldamisega ühilduva seadme NFC-funktsioon on sisse lülitatud.
 • Ühendamisel ühe puutega peegeldamisega ühilduva Xperiaga ei saa teler luua ühendust, kui Xperia ekraan on lukustatud. Avage ekraanilukk ja seejärel puudutage.
 • Määrake NFC-tuvastuse piirkonna asukoht ühe puutega peegeldamisega ühilduval seadmel ning seejärel proovige uuesti puudutada. NFC-tuvastuse piirkonna asukoha kohta leiate teavet ühilduva seadme kasutusjuhendist.
 • Viige ühilduv seade puuteplaadiga kaugjuhtimispuldist kaugemale ning proovige uuesti puudutada.
 • Kui kasutate kuvapeegeldust mõne muu seadmega, lülitage esmalt kuvapeegeldus välja ja proovige uuesti.
 • Kui seade ei toeta 5 GHz ja te seadistasite [Laineala seaded] valikule [Automaatne (5 GHz riba)], muutke see valikule [Automaatne].
 • Vajutage nupule HOME, valige [Kuvapeegeldus], et avada kuvapeegelduse ooteekraan, seejärel proovige uuesti.
 • Kontrollige, kas seade toetab ühe puutega peegeldamist. Isegi siis, kui te puudutate mitteühilduvat seadet, võib teler osaliselt reageerida, kuid ei käivita kuvapeegeldust.
 • Enne kasutamist on vajalik puuteplaadiga kaugjuhtimispult teleriga siduda.
 • Määrake ühilduva seadme NFC seadistuse olekuks Sees.

[119] Tõrkeotsing„Video & TV SideView” probleemidTelerit ei saa sisse lülitada ega juhtida rakendusega „Video & TV SideView”, kui sättele [Kaugjuhtimisega alustamine] on valitud [Sees].

 • Kui lähedusse paigutatakse raadiolainete häireid põhjustavad seadmed (mikrolaineahjud, juhtmevabad telefonid jne), ei pruugi funktsioon „Video & TV SideView” töötada. Sellisel juhul hoidke need seadmed juhtmevabast marsruuterist (pääsupunktist) või telerist eemal või lülitage need välja.
 • Järgmistel juhtudel ei pruugi funktsioon „Video & TV SideView” töötada. Lülitage teler sisse ja ühendage uuesti juhtmevaba marsruuteriga (pääsupunktiga).
  • Lülitage juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) toide sisse/välja, kui teler on ooterežiimis
  • Lähtestage juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt), kui teler on ooterežiimis
  • Muutke juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) kanalit, kui teler on ooterežiimis
 • Funktsioon „Video & TV SideView” ei pruugi töötada koos ettevõtte juhtmevabade marsruuteritega (pääsupunktidega), mis nõuavad korrapärast taasühendamist.
 • Funktsioon „Video & TV SideView” ei pruugi sõltuvalt juhtmevaba marsruuteri (pääsupunkti) sätetest töötada (nt Multi SSID ja energiasäästurežiim).
 • Kui teleri rakendusega „Video & TV SideView” ühendumiseks kasutatakse Wi-Fi Directi, ei pruugi sõltuvalt teie nutitelefonist/tahvelarvutist olla võimalik lülitada telerit sisse ooterežiimist.
 • Teler peaks olema sisselülitatud või ooterežiimis. Ärge tõmmake teleri väljalülitamiseks vahelduvvoolu toitekaablit pistikust välja.
 • Kontrollige, kas teleri jaoks on seadistatud järgnev.

  Kui juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt) ja teler on juhtmevaba kohtvõrguga ühendatud

  • Kasutatakse sisseehitatud juhtmevaba kohtvõrguga teleri mudelit
  • [Sisseehitatud Wi‑Fi] menüüs [Täpsemad seaded] on seatud valikule [Sees]
  • [Kaugjuhtimisega alustamine] menüüs [Võrk] on seatud valikule [Sees]
  • Teler on ühendatud juhtmevaba marsruuteriga (pääsupunktiga)

  Kui juhtmevaba marsruuter (pääsupunkt) ja teler on juhtmega kohtvõrguga ühendatud

  • [Kaugjuhtimisega alustamine] menüüs [Võrk] on seatud valikule [Sees]

[120] Tõrkeotsing„Video & TV SideView” probleemidTelerit ei kuvata rakenduse „Video & TV SideView” kuval. Telerit ei saa registreerida rakendusega „Video & TV SideView”.

 • Veenduge, et teler on sisse lülitatud.
 • Veenduge, et teler ja teie nutitelefon/tahvelarvuti on ühendatud samasse koduvõrku.

  (Kui ühendate läbi Wi-Fi Directi, ei ole koduvõrku ühendamine vajalik.)

 • Maksimaalne registreeritud seadmete hulk on ületatud. Kustutage ebavajalikud registreeringud valikust [Kaugseadmed] enne uue nutitelefoni/tahvelarvuti registreerimist.
 • Lisainfo saamiseks vaadake järgmist veebilehte:

  http://info.tvsideview.sony.net/faq/

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Teleri juhtimiseks saate kasutada infrapunakaugjuhtimispulti (IR). Puuteplaadiga kaugjuhtimispuldiga ühilduvate mudelite korral saate kasutada teleri juhtimiseks puuteplaadiga kaugjuhtimispulti. Et kontrollida, kas teie teler ühildub puuteplaadiga kaugjuhtimispuldiga, vaadake teleriga kaasasolevat trükitud kasutusjuhendit.

Infrapunakaugjuhtimispuldi kasutamine

Teleri paljude funktsioonide juhtimiseks saate kasutada nuppe ///ja.

 1. Kasutage elemendi esile toomiseks nuppe///.

 2. Elemendi valimiseks vajutage nupule.

Eelmisele ekraanile naasmine

Vajutage nupule BACK.

Teleri juhtimine funktsiooniga Häälotsing (ainult kaugjuhtimispuldid, millel on nupp )

Nupuga kaugjuhtimispultide korral vajutage nupule ja rääkige kaugjuhtimispuldil olevasse mikrofoni.

Märkus

 • Funktsiooni Häälotsing kasutamiseks on vajalik internetiühendus.

Kui teie häält ei tunta ära

Aktiveerige kindlasti kaugjuhtimispuldi nupp nupuga või registreerige kaugjuhtimispult teleriga nupuga . Sätete kinnitamiseks vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — kaugjuhtimispuldi sätted.


Puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi kasutamine

Puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi tarnimine koos teleriga sõltub teie mudelist/piirkonnas/riigist.

Teleri funktsioone ja sätteid saate kasutada peamiselt puuteplaadil libistades ja vajutades.

Enne kasutamist võib olla vajalik teleriga siduda puuteplaadiga kaugjuhtimispult. Vajutage infrapunakaugjuhtimispuldil nupule HOME, valige [Seaded] — [Puuteplaadiga kaugjuht. puldi seaded] — [Puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi sidumine] ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et siduda puuteplaadiga kaugjuhtimispult.

 1. Elemendi esile toomiseks libistage sõrmega üle puuteplaadi.

 2. Vajutage puuteplaadil, kuni see klõpsab elemendi valimiseks.

Fookuse kiire nihutamine ekraanil

Libistage sõrme, kuni fookus hakkab kiiresti vahetuma, ning hoidke sõrme puuteplaadil.

Eelmisele ekraanile naasmine

Vajutage nupule BACK.

Puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi sätete konfigureerimine

Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Puuteplaadiga kaugjuht. puldi seaded] — soovitud suvand.

Puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi tutvustuse/juhendi käivitamine

Vajutage nupule HOME ja valige seejärel [Seaded] — [Puuteplaadiga kaugjuht. puldi seaded] — [Tutvustuse/juhendi alustamine].


Eelinstallitud brauserikuval vertikaalselt või horisontaalselt kerimine

Libistage järgmistel aladel oma sõrme üles-alla või vasakule-paremale.

Spikri kasutamine

Teleril on kahte tüüpi spikrit: Spikker (sisseehitatud) ja Spikker (kaug). Spikker (sisseehitatud) sisaldab põhiteavet ja teleri kasutamise juhiseid. Kui teler on ühendatud internetiga, annab spikker (kaug) teile laialdast ja värsket teavet teleri ja võrguteenuste kohta.

Spikri (kaug) vaatamiseks saate kasutada ka oma arvutit või mobiiliseadet.

 1. Ühendage teler internetiga.
 2. Valige ekraani ülemisest paremast nurgast[Lülituge valikule kaug] (A), et lülituda spikrile (kaug).

Kui internetiühendus on liiga aeglane või ebastabiilne ja see ei suuda kuvada spikrit (kaug) sujuvalt, tehke uuesti samm 2, valides[Lülituge sisseehitatule].

Spikri (kaug) vaatamine arvutist või mobiiliseadmest

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

Märkus

 • Spikris kasutatud pildid ja joonised võivad erineda sõltuvalt teie teleri mudelist.
 • Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamata.

Vihje

 • Spikri (kaug) vaatamiseks saate kasutada ka funktsiooni „Video & TV SideView”.
 • Kontrollimaks, kas teie teler on varustatud mõne spikris kirjeldatud funktsiooniga, vaadake paberjuhendit või kataloogi.
 • See spikker on kirjutatud kõikidele piirkondadele/riikidele ja mõned selles spikris sisalduvad kirjeldused ei pruugi kehtida mõnedes piirkondades/riikides.
 • Vaadake teleri ja kaugjuhtimispulti puudutavaid osi ja nende juhtimist oma teleriga kaasasolevast paberjuhendist.

Kodumenüü kuva

Kodumenüüs on otsingufunktsioon, sisusoovitused ja võimalus avada rakendusi ja sätteid. Saadaolevad elemendid sõltuvad teie seadistatud piirkonnast/riigist ja olukorrast.

Otsingu kasutamine

Te saate otsida erinevat sisu. Te saate sisestada märksõnu ekraanil kuvatava klaviatuuriga või dikteerides.

 1. Vajutage nupule HOME.
 2. Valige otsingukast.
 3. Sisestage ekraanil kuvataval klaviatuuril märksõna või öelge see mikrofoni.

Sisu, rakenduse valimine või elemendi seadistamine

 1. Vajutage nupule HOME.
 2. Valige soovitud kategooriast soovitud element.

Kategoorialoend

 • Soovitused
  See kategooria kuvab sisu vastavalt teie ajaloole.
 • [Esiletõstetud rakendused], [Rakendused] ja [Mängud]

  Need kategooriad annavad juurdepääsu rakendustele (nagu Video, Album, Muusika, Fotode jagamine Plus ja Kuvapeegeldus) ja mängudele.

 • [Sisendid]
  Te saate valida ühendatud seadmete ja pesade loendist sisendallika, nt HDMI.
 • [Seaded]
  See kategooria sisaldab suvandeid [Seaded], [Võrguseaded], [Taimerid] ja [Spikker].

Vihje

 • Teleri internetiga ühendamisel muutuvad kättesaadavaks erinevad funktsioonid, nt võrguteenused.

Nupu DISCOVER kasutamine

Te saate kasutada nuppu DISCOVER, et otsida sisu (nagu telesaated, internetisisu jne). See, mis kuvatakse nupu DISCOVER vajutamisel, sõltub mudelist/piirkonnast/riigist.

 1. Vajutage nupule DISCOVER.
 2. Soovitud kategooria valimiseks liigutage fookust üles või alla.
 3. Soovitud elemendi valimiseks liigutage fookust vasakule või paremale.
 4. Infrapunakaugjuhtimispult: elemendi valimiseks/avamiseks vajutage nupule.

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: elemendi valimiseks/avamiseks vajutage puuteplaadile.

Selle funktsiooni sätete muutmine

 1. Vajutage nupule DISCOVER.
 2. Liigutage fookust allapoole kategooriale [Seaded].
 3. Sätete muutmiseks valige soovitud element.

Vihje

 • Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, saate kasutada seda funktsiooni ka oma sõrme puuteplaadi alt üles libistades (puuteplaadile vajutamata).

„Menüü Tegevus” kasutamine

Vajutades nupule ACTION MENU kuvatakse menüü, mis annab kiire ligipääsu funktsioonidele, mis on saadaval hetkel valitud kuvale, nagu pildi reguleerimine, heli reguleerimine, ühendatud seadme (nt kõrvaklapid) helitugevuse muutmine ja kuva/heli vahetamine. Menüü suvandid erinevad sõltuvalt valitud kuvast.

 1. Vajutage nupule ACTION MENU.
 2. Soovitud kategooria valimiseks liigutage fookust vasakule või paremale.
 3. Soovitud elemendi valimiseks liigutage fookust üles või alla.
 4. Infrapunakaugjuhtimispult: elemendi valimiseks/avamiseks vajutage nupule.

  Puuteplaadiga kaugjuhtimispult: elemendi valimiseks/avamiseks vajutage puuteplaadile.

Vihje

 • Kui kasutate puuteplaadiga kaugjuhtimispulti, saate avada menüü „Menüü Tegevus” ka oma sõrme puuteplaadil ülevalt alla libistades (puuteplaadile vajutamata).