[1]

Näin pääset alkuun

 • Käyttöoppaan käyttö
 • Android TV:n esittely
 • Perustoiminnot
 • Tukisivusto
[2] Näin pääset alkuun

Käyttöoppaan käyttö

Tässä käyttöoppaassa on ohjeet tämän television käyttöön. Lisäksi Asetusopas -oppaasta voit katsoa lisätietoja television asennuksesta ja Viiteopas -oppaasta osien kuvaukset ja tämän television tekniset tiedot.

Tästä käyttöoppaasta voit lukea halutut tiedot järjestyksessä tai hakea tiettyjä tietoja suoraan. Tee haku valitsemalla kuvaruudun yläreunasta.

Käyttöoppaan tarkastelu televisiosta

Television käyttöoppaasta on olemassa kaksi versiota: Käyttöopas (sisäinen) ja Käyttöopas (online). Sisäinen käyttöopas sisältää television perustiedot ja ohjeet television käyttöön. Jos televisio on yhdistetty Internetiin, online-käyttöoppaasta saat kattavat ja päivitetyt tiedot televisiosta ja verkkopalveluista.

 1. Yhdistä televisio Internetiin.
 2. Vaihda online-käyttöoppaaseen valitsemalla [Siirry verkkoversioon] (A) kuvaruudun yläreunasta.

Huomautus

 • Television ohjelmisto on ehkä päivitettävä, jotta online-käyttöoppaassa kuvattuja uusimpia ominaisuuksia voidaan käyttää. Katso lisätietoja ohjelmistopäivityksistä Ohjelmistopäivitykset-sivulta.
 • Käyttöoppaassa käytetyt kuvat ja piirrokset voivat poiketa omasta TV-mallistasi.
 • Rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Vinkki

 • Voit tarkastella online-käyttöopasta myös käyttämällä ”Video & TV SideView” -sovellusta.
 • Katso painetusta käsikirjasta tai Sony-tuoteluettelosta, onko televisiosi varustettu käyttöoppaassa kuvatuilla toiminnoilla.
 • Tämä käyttöopas on kirjoitettu kaikille alueille/maille. Tämän käyttöoppaan jotkin kuvaukset eivät sovellu joillekin alueille tai maille.
[3] Näin pääset alkuun

Android TV:n esittely

 • Sovellusten lataaminen Google Play -palvelusta
 • Sovellusten siirtäminen USB-muistitikulle
 • Internet-median katseleminen
 • Mobiililaitteen sisällön käyttäminen televisiossa Google Cast -palvelun avulla
 • Turvallisten sovellusten ja videon suoratoistopalvelujen käyttö (Turvallisuus ja rajoitukset)
 • Haku äänikomennoilla
[4] Näin pääset alkuun | Android TV:n esittely

Sovellusten lataaminen Google Play -palvelusta

Voit ladata sovelluksia Google Play -sivustosta televisioon samalla tavoin kuin älypuhelimiin tai tablet-tietokoneisiin.

Huomautus

 • Voit ladata vain television kanssa yhteensopivia sovelluksia. Ne voivat poiketa älypuhelinten/tablet-tietokoneiden sovelluksista.
 • Tarvitaan Internet-yhteys ja Google-tili, jotta sovelluksia voidaan ladata Google Play -sivustosta.

Vinkki

 • Jos sinulla ei ole Google-tiliä tai haluat luoda jaetun tilin, luo uusi tili siirtymällä seuraavaan verkkosivustoon.
  https://accounts.google.com/signup
  Yllä oleva verkkosivuston osoite saattaa vaihdella alueen/maan mukaan. Sitä voidaan myös muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso lisätietoja Google-kotisivulta.
 • Suosittelemme, että luot Google-tilin tietokoneella tai mobiililaitteella.
 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Google Play Kauppa] kohdassa [Sovellukset].
 2. Kun haluat asentaa sovelluksen, valitse ladattava sovellus. Sovelluksen lataus käynnistyy.

Latauksen jälkeen sovellus asennetaan automaattisesti. Sen kuvake näkyy Home-valikossa, josta voit käynnistää sen.

Tietoja maksullisista sovelluksista

Google Play -sivustolla on sekä maksuttomia että maksullisia sovelluksia. Maksullisen sovelluksen ostaminen edellyttää Google Play -lahjakorttikoodia tai luottokortin tiedot. Voit hankkia Google Play -lahjakortin monilta eri vähittäisliikkeiltä.

Sovelluksen poistaminen

 1. Paina HOME-painiketta, valitse [Google Play Kauppa] kohdassa [Sovellukset], ja valitse sitten [Omat sovellukset].
 2. Valitse poistettava sovellus ja poista sitten sovelluksen asennus.
[5] Näin pääset alkuun | Android TV:n esittely

Sovellusten siirtäminen USB-muistitikulle

Voit lisätä televisiossa käytettävissä olevaa tallennustilaa siirtämällä ladatut sovellukset USB-muistitikulle.

Huomautus

 • Kun alustat USB-muistitikun, kaikki USB-muistitikulle tallennetut tiedot poistetaan. Varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen alustusta.
 • Tämä toimenpide alustaa USB-muistitikun yksinomaan television käyttöön. Sen vuoksi et pysty ehkä käyttämään USB-muistitikkua tietokoneen yms. laitteiden kanssa.
 1. Kytke USB-muistitikku televisioon.
 2. Paina HOME-painiketta, valitse [Asetukset] — [Tallennustila ja nollaus] — haluttu USB-muistitikku.
 3. Alusta se sisäisenä tallennuslaitteena.
 4. Kun alustus on valmis, paina HOME-painiketta, ja valitse sitten [Asetukset] — [Sovellukset].
 5. Valitse sovellus, jonka haluat siirtää USB-muistitikulle.
 6. Valitse USB-muistitikku käytetyistä tallennustiloista. Sovellus siirretään USB-muistitikulle.

Vinkki

 • Voit siirtää lisää sovelluksia USB-muistitikulle toistamalla vaiheet 4–6.

USB-muistitikun poistaminen

 1. Paina HOME-painiketta, valitse [Asetukset] — [Tallennustila ja nollaus] — haluttu USB-muistitikku, ja poista sitten vaihtoehto valitsemalla se.

Huomautus

 • USB-muistitikkua käytetään vain sovellusten tallennukseen. USB-laite on alustettava uudelleen, jos sitä käytetään muihin tarkoituksiin.
 • Jos poistat sovelluksen USB-muistitikulta tietokoneen avulla, et pysty käynnistämään sitä televisiosta.
 • Jos irrotat USB-muistitikun televisiosta, et pysty käyttämään sovelluksia, jotka siirrettiin USB-muistitikulle.
 • Et pysty määrittämään USB-muistitikkua sovelluksen asennussijainniksi. Asenna ensin sovellus televisioon normaalisti ja siirrä se sitten USB-muistitikulle.
[6] Näin pääset alkuun | Android TV:n esittely

Internet-median katseleminen

Voit käyttää videon suoratoistopalveluita, kuten YouTube ja Netflix Internet-sisällön katseluun. Käytettävissä olevat palvelut vaihtelevat maittain ja alueittain. Voit käynnistää nämä palvelut valitsemalla niiden ruudun Home-valikossa kohdassa [Sovellukset].

Huomautus

 • Internet-sisällön katseluun tarvitaan Internet-yhteys.
[7] Näin pääset alkuun | Android TV:n esittely

Mobiililaitteen sisällön käyttäminen televisiossa Google Cast -palvelun avulla

Google Cast -laajennuksen avulla voit lähettää sisältöä suosikkiverkkosivustoilta ja -sovelluksista televisioon suoraan tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi.

 1. Kytke mobiililaite, kuten älypuhelin tai tablet-tietokone, samaan verkkoon, johon televisio on kytketty.
 2. Käynnistä Google Cast -tuettu sovellus mobiililaitteessa.
 3. Valitse (lähetys) -kuvake sovelluksesta.
  Mobiililaitteen näyttö tulee esiin televisioon.

Huomautus

 • Google Cast -laajennuksen käyttöön tarvitaan Internet-yhteys.
[8] Näin pääset alkuun | Android TV:n esittely

Turvallisten sovellusten ja videon suoratoistopalvelujen käyttö (Turvallisuus ja rajoitukset)

Voit varmistaa television turvallisen käytön asettamalla asennusrajoituksia sovelluksiin, jotka ladataan tuntemattomista lähteistä, tai ikärajoituksia ohjelmille ja videoille.

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — vaihtoehdot kuten [Turvallisuus ja rajoitukset] tai [Katselun esto (lähetys)].

Vinkki

 • Muita erillisiä rajoituksia voi olla käytettävissä sovelluksen mukaan. Katso lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta.
[9] Näin pääset alkuun | Android TV:n esittely

Haku äänikomennoilla

Televisiossa on Puhehaku. Tämä toiminto mahdollistaa Internetistä etsittävän sisällön haun äänikomennoilla. Puhehaku mahdollistaa kyselyjen syöttämisen nopeasti ilman näyttönäppäimistöä.

Kun haluat tehdä haun, paina vain -painiketta ja puhu kaukosäätimeen asennettuun mikrofoniin.

Katso lisätietoja kohdasta Kaukosäätimen käyttö.

[10] Näin pääset alkuun

Perustoiminnot

 • Kaukosäätimen käyttö
 • Home-valikko
 • DISCOVER-painikkeen käyttö
 • Toimintavalikko -valikon käyttö
 • Televisioon liitettyjen laitteiden valinta
[11] Näin pääset alkuun | Perustoiminnot

Kaukosäätimen käyttö

Voit käyttää monia television toimintoja painikkeilla / / / ja .

Kaukosäätimen painikkeiden kuvaukset, katso Viiteopas.

 1. Kohdista haluttuun kohteeseen painikkeilla , , ja .
 2. Valitse kohde, joka on kohdistettuna tällä hetkellä, painamalla painikkeen keskikohtaa.

Edelliseen näyttöön palaaminen

Paina BACK-painiketta.

Puhehaku -toiminnon käyttö (vain Puhehaku -tuetut mallit)

Puhehaku -tuettujen mallien kaukosäätimessä on sisäinen mikrofoni. Voit hakea sisältöä Internetistä puhumalla mikrofoniin.

 1. Paina -painiketta. Pääset sitten suoraan Puhehaku -näyttöön.
 2. Kaukosäätimen LED syttyy osoittaen, että Puhehaku -toiminto on aktivoitu; puhu sitten sisäiseen mikrofoniin.

Jos ääntäsi ei tunnisteta

Jos ääntäsi ei tunnisteta, varmista, että aktivoit kaukosäätimen -painikkeen -painikkeella tai rekisteröit kaukosäätimen televisioon -painikkeella.
Vahvista nämä asetukset painamalla HOME-painiketta ja valitsemalla sitten [Asetukset] — [Touchpad-kaukosäädin asetukset] / [Äänellä toimiva kauko-ohjaus].
Näytetty asetus vaihtelee mallin mukaan.

Huomautus

 • Puhehaku -laajennuksen käyttöön tarvitaan Internet-yhteys.
 • Television toimitukseen kuuluvan kaukosäätimen tyyppi ja sisäisellä mikrofonilla varustetun kaukosäätimen saatavuus vaihtelevat mallin/alueen/maan mukaan. Joillekin malleille, joissakin maissa tai joillakin alueilla on saatavana lisävarusteena hankittava kaukosäädin.
[12] Näin pääset alkuun | Perustoiminnot

Home-valikko

Home-valikon avulla voit hakea sisältöä, siinä on sisältösuosituksia ja sen kautta pääset sovelluksiin ja asetuksiin. Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat alueen/maan ja senhetkisen näytön mukaan.

Hakeminen

Voit hakea erilaista sisältöä antamalla haun avainsanan näyttönäppäimistöllä tai äänikomennolla. Sisäisellä mikrofonilla varustetun kaukosäätimen saatavuus riippuu mallista/alueesta/maasta.

 1. Paina HOME-painiketta.
 2. Valitse mikrofonikuvake näytön yläreunasta.
 3. Syötä haun avainsana puhumalla kaukosäätimen mikrofoniin tai painamalla painiketta ja käyttämällä sitten näyttönäppäimistöä.

Sisällön, sovellusten tai muiden kohteiden selaus

 1. Paina HOME-painiketta.
 2. Valitse haluttu kohde halutusta luokasta.

Luokkaluettelo

Suositukset
Tämä luokka näyttää historiatietoihisi perustuvan sisällön.
[Ohjelmaan sovellukset], [Sovellukset] ja [Pelit]
Näistä luokista pääsee sovelluksiin (kuten Video, Albumi, Musiikki, Photo Sharing Plus ja Näytön peilaus) ja peleihin.
[Tulot]
Voit valita signaalilähteen liitettyjen laitteiden ja liittimien, kuten HDMI, luettelosta.
[Asetukset]
Tähän luokkaan kuuluvat [Asetukset], [Verkkoasetukset], [Ajastimet] ja [Ohje].

Vinkki

 • Kun televisio yhdistetään Internetiin, voit käyttää erilaisia verkkopalveluita ja -toimintoja.
[13] Näin pääset alkuun | Perustoiminnot

DISCOVER-painikkeen käyttö

Voit käyttää DISCOVER-painiketta sisällön hakuun (kuten TV-ohjelmien ja Internet-sisällön). DISCOVER-painikkeen painalluksella löytyvä sisältö vaihtelee mallin/alueen/maan mukaan.


 1. Paina DISCOVER-painiketta.
 2. Valitse haluttu kategoria siirtämällä kohdistinta ylös- tai alaspäin.
 3. Valitse haluttu kohde siirtämällä kohdistinta vasemmalle tai oikealle.
 4. Käynnistä valittu kohde painamalla painiketta .

Tämän toiminnon asetusten muuttaminen

 1. Paina DISCOVER-painiketta.
 2. Siirrä kohdistin [Asetukset]-luokkaan.
 3. Muuta asetuksia valitsemalla haluttu kohde.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

[Näytä/piilota ryhmät]
Valitse sisältöluokat, jotka näytetään kohdassa DISCOVER. Et voi piilottaa kohtaa [Asetukset].
Voit piilottaa [Parhaat palat] televisiomallin mukaan.
[Tilaa ryhmät uudelleen]
Valitse sisältöluokka, joka järjestetään uudelleen.
[Lisää kanavia suosikkeihin]
Lisää suosikkikanavasi kohtaan DISCOVER.
[Lisää avainsanaryhmä]
Luo oma mukautettu sisältöluokka lisäämällä avainsanoja.
[Näyttökoko]
Valitse valikon näyttökoko.
[Lajittele TV-ohjelmat]
Valitse TV-ohjelmien lajittelun tyyppi.

Huomautus

 • Jotkin valinnat eivät ole ehkä käytettävissä televisiomallin mukaan.
[14] Näin pääset alkuun | Perustoiminnot

Toimintavalikko -valikon käyttö

ACTION MENU -painikkeen painaminen avaa valikon. Siitä pääsee nopeasti toimintoihin, jotka ovat käytettävissä kyseisellä hetkellä esitettävälle näytölle, kuten kuvan säädöt, äänen säädöt, liitetyn laitteen (esim. kuulokkeiden) äänenvoimakkuuden säätö ja näyttö-/ääniasetukset. Valikon kohteet riippuvat valitusta näytöstä.


 1. Paina ACTION MENU -painiketta.
 2. Valitse haluttu kategoria siirtämällä kohdistinta vasemmalle tai oikealle.
 3. Valitse haluttu kohde siirtämällä kohdistinta ylös- tai alaspäin.
 4. Käynnistä valittu kohde painamalla painiketta .
[15] Näin pääset alkuun | Perustoiminnot

Televisioon liitettyjen laitteiden valinta

Kun haluat käyttää televisioon liitettyjä laitteita, kuten Blu-ray/DVD-soitinta, tai katsot TV-ohjelmia kyseisten laitteiden käytön jälkeen, sinun on vaihdettava tulosignaali.

 1. Valitse liitetty laite painamalla toistuvasti painiketta .

Vinkki

 • Voit vaihtaa televisiolähetykseen painamalla yksinkertaisesti kaukosäätimen TV-painiketta.

Vaihtaminen Home-valikosta

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten signaalilähde kohdasta [Tulot].
[16] Näin pääset alkuun

Tukisivusto

Saat uusimmat tiedot ja online-käyttöoppaan Sony-tukiverkkosivustosta:

http://www.sony.eu/support/

[17]

Television katselu

 • TV-ohjelmien katselu
 • 3D-sisällön katselu (vain 3D-mallit)
 • Kahden näytön katselu televisiosta
[18] Television katselu

TV-ohjelmien katselu

 • Ohjelmaoppaan käyttö
 • Kanava-asetusten määritys
 • Vuorovaikutteisten TV-lähetyspalveluiden käyttö
 • Tietopalkin kuvakkeiden merkitys
 • TV-ohjelmien katselu käyttämällä YouView-toimintoa (vain Isossa-Britanniassa myytävät mallit)
[19] Television katselu | TV-ohjelmien katselu

Ohjelmaoppaan käyttö

Voit etsiä nopeasti haluamasi ohjelmat.

 1. Tuo digitaalinen ohjelmaopas näkyviin painamalla GUIDE-painiketta.
 2. Valitse katseltava ohjelma.
  Ohjelman tiedot tulevat näkyviin.
 3. Katsele ohjelmaa valitsemalla [Katso].

Valinnaisten toimintojen käyttäminen

 1. Kun ohjelmaopas on näkyvissä, paina ACTION MENU -painiketta ja valitse sitten haluttu kohde.
[20] Television katselu | TV-ohjelmien katselu

Kanava-asetusten määritys

 • Digitaalisten lähetysten vastaanotto
 • Satelliittilähetysten vastaanotto (vain satelliittiyhteensopivat mallit)
 • Kanavien lajittelu tai ohjelmaluettelon muokkaus
[21] Television katselu | TV-ohjelmien katselu | Kanava-asetusten määritys

Digitaalisten lähetysten vastaanotto

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Kanavan asetukset] — [Digi-tv-asetukset] — [Digikanavien viritys] — [Automaattiviritys].
 2. Viritä kaikki käytettävissä olevat digitaaliset kanavat ja tallenna niiden asetukset televisioon näytön ohjeiden mukaisesti.

Viritysalueen muuttaminen

Valitse [Normaali] tai [Täysi] kohdassa [Automaattivirityksen kaista].

[Normaali]
Hakee alueella/maassa käytettävissä olevia kanavia.
[Täysi]
Hakee käytettävissä olevia kanavia riippumatta alueesta/maasta.

Vinkki

 • Voit suorittaa [Automaattiviritys], kun olet muuttanut uuteen asuntoon, vaihtanut palveluntarjoajaa tai haet hiljattain julkistettuja kanavia.
[22] Television katselu | TV-ohjelmien katselu | Kanava-asetusten määritys

Satelliittilähetysten vastaanotto (vain satelliittiyhteensopivat mallit)

Jos sinulla on asennettuna satelliittiantenni, voit katsella satelliittilähetyksiä määrittämällä virittimen asetukset. Määritä asennuksen tyyppi ja viritä satelliittiantenni alla olevien kuvausten avulla.

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Kanavan asetukset] — [Digi-tv-asetukset] — [Satelliitin asennus] — [Satelliitin digitaalinen viritys].

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

[Antennin asetukset]
Valitsee satelliittiasennuksen tyypin.
Satelliittiasennuksen tyyppi voi olla yhden kaapelin jakelu, kiinteä antenni tai DiSEqC.
Yhden kaapelin jakelu mahdollistaa ohjelmien toimituksen useisiin vastaanottimiin yhden koaksiaalikaapelin avulla. Kullekin vastaanottimelle tai virittimelle annetaan yksi käyttäjän kaista.
DiSEqC-asennuksessa voit liittää useita satelliittiantenneja tai LNB-laitteita, jos niitä on. Voit valita niiden välillä käyttämällä television säädintä.
Kiinteä antenni on yleensä yksinkertaisin asennustyyppi, jossa on yksi satelliittiantenni ja LNB.
[Kaista]
Määrittää televisiolle tai virittimelle annettujen käyttäjän kaistojen määrän.
[Kaistan taajuus]
Säätää televisiolle tai virittimelle annettujen käyttäjän kaistojen taajuutta.
[Yleinen satelliitti]/[Muu (Yleinen Satelliitti)]
Hakee satelliittipalveluja yleisten asetusten ryhmän perusteella. Näytetty asetus vaihtelee mallin mukaan.
[DiSEqC-ohjaus]
Määrittää asetukset lisäsatelliittilaitteiden, kuten satelliitin valintakytkinten, ohjaukseen.
[Hakutapa]
Täysi haku: Hakee kaikki käytettävissä olevat satelliittitaajuudet.
Verkkohaku: Hakee ennalta määritettyjen verkkoparametrien mukaan. Jos palvelut puuttuvat edelleen verkkohaun suorituksen jälkeen, kokeile täyttä hakua.
Manuaalinen haku: Mahdollistaa hakutaajuuden ja muiden transponderiasetusten asettamisen.
[23] Television katselu | TV-ohjelmien katselu | Kanava-asetusten määritys

Kanavien lajittelu tai ohjelmaluettelon muokkaus

Voit lajitella kanavien näytön haluamaasi järjestykseen.

Satelliittikanaville

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Kanavan asetukset] — [Digi-tv-asetukset] — [Satelliitin asennus] — [Satelliittiohjelmaluettelon muokkaus].
 2. Valitse ohjelma, jonka haluat siirtää uuteen sijaintiin.
 3. Valitse uusi sijainti, johon haluat siirtää valitun ohjelman.

Digitaalisille kanaville

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Kanavan asetukset] — [Digi-tv-asetukset] — [Digikanavien viritys] — [Kanavapaikkojen järjestely].
 2. Valitse ohjelma, jonka haluat siirtää uuteen sijaintiin.
 3. Valitse uusi sijainti, johon haluat siirtää valitun ohjelman.

Analogisille kanaville

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Kanavan asetukset] — [Analoginen asennus] — [Kanavien järjestely].
 2. Valitse ohjelma, jonka haluat siirtää uuteen sijaintiin.
 3. Valitse uusi sijainti, johon haluat siirtää valitun ohjelman.

Huomautus

 • Vaihtoehdot vaihtelevat alueen/maan mukaan.
[24] Television katselu | TV-ohjelmien katselu

Vuorovaikutteisten TV-lähetyspalveluiden käyttö

Tekstitietojen näyttäminen

Voit katsella tekstitietoja ja niihin perustuvaa grafiikkaa, kuten paikallisuutisia, säätietoja ja television ohjelmatietoja. Voit selata kiinnostavia tietoja ja valita sitten näytettävät tiedot antamalla numeron.

 1. Näytä tekstitiedot painamalla painiketta .

Tietoja digitaalisesta tekstitietopalvelusta

Digitaalinen tekstipalvelu tarjoaa monipuolista sisältöä, jossa on grafiikkaa ja kuvia. Käytettävissä on erilaisia toimintoja, kuten sivujen linkkejä ja helppokäyttöinen navigointi. Monet palveluntarjoajat tukevat tätä palvelua. (Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee mallin/alueen/maan mukaan.)

Digitaalinen interaktiivinen sovelluspalvelu

Interaktiivinen sovelluspalvelu tarjoaa korkealaatuista digitaalista tekstiä ja grafiikkaa sekä muita edistyksellisiä toimintoja. Palveluntarjoajat tukevat tätä palvelua. (Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee mallin/alueen/maan mukaan.)

Huomautus

 • Interaktiivisen palvelun saatavuus riippuu palveluntarjoajasta.
 • Käytettävissä olevat toiminnot ja ruutusisältö vaihtelevat palveluntarjoajan mukaan.
 • Jos on valittu tekstitys ja käyttäjä käynnistää digitaalisen teksti-TV-sovelluksen -painikkeella, tekstitykset voivat tietyissä olosuhteissa lakata näkymästä. Kun käyttäjä poistuu digitaalisesta teksti-TV-sovelluksesta, tekstityksen koodaus jatkuu automaattisesti.

NVOD/MF-palvelun käyttö

NVOD (Near Video On Demand) ja MF (Multi Feed) ovat standardeja useamman ohjelman lähettämiseksi samaan aikaan yhdellä kanavalla.

NVOD tuottaa ohjelmasta useita kopioita porrastetusti ja MF näyttää useita ohjelmia yhdellä kanavalla, josta voit valita mieleisesi ohjelman.

 1. Kun katsot NVOD/MF-kanavaa, paina samanaikaisesti ACTION MENU -painiketta.
 2. Valitse [Lisäpalvelut] — haluttu ohjelma.

Huomautus

 • Tämä toiminto on käytettävissä, jos NVOD/MF-palvelu kuuluu palveluntarjoajan valikoimaan.
[25] Television katselu | TV-ohjelmien katselu

Tietopalkin kuvakkeiden merkitys

Kanavaa vaihdettaessa näytetään lyhyesti tietopalkki. Palkissa voi näkyä seuraavia kuvakkeita.

:
Datapalvelu (lähetyssovellus)
:
Radiopalvelu
:
Salattu/tilattava palvelu
:
Monikielinen ääni saatavana
:
Tekstityksiä saatavana
:
Tekstitykset ja/tai ääni saatavana huonokuuloisille
:
Ohjelman suositeltu alaikäraja (3–18 vuotta)
:
Katselun esto
:
Digitaaliohjelmalukko
:
Ääni saatavana näkövammaisille
:
Puhuttu tekstitys saatavana
:
Monikanavaääni saatavana
[26] Television katselu | TV-ohjelmien katselu

TV-ohjelmien katselu käyttämällä YouView-toimintoa (vain Isossa-Britanniassa myytävät mallit)

YouView-toiminnon käyttöönotto / poistaminen käytöstä

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Kanavan asetukset] — [YouView-asetukset].
 2. Valitse [Ota YouView käyttöön] tai [Poista YouView käytöstä], ja valitse sitten [Kyllä].
 3. Noudata asetusmenetelmää.

YouView Guide -oppaan käyttö

Katso YouView Guide -oppaan avulla, mitä on ohjelmassa tällä hetkellä tai ensi viikolla, ja tarkista vierittämällä taaksepäin, mitä ohjelmia jäi näkemättä seitsemän viime päivän aikana.

 1. Tuo ohjelmaopas näkyviin painamalla GUIDE-painiketta.
 2. Valitse ohjelma painikkeilla / ja paina sitten -painiketta.
  Käytettävissä olevat ohjelmat on merkitty toistokuvakkeella.

Vinkki

 • Paina kaukosäätimen TV-painiketta, kun katsot televisiota tosiajassa tuodaksesi esiin Mini Guide -oppaan ja nähdäksesi, mitä ohjelmia televisiossa esitetään nyt ja seuraavaksi. (Tätä toimintoa ei voi käyttää, kun digisovitin on kytketty televisioon IR Blaster -laitteen avulla.)

Ohjelmatietojen tarkistus (Information Panel)

Information Panel -paneelin avulla saat lisätietoja ohjelmasta, arvioinnin ja sen, onko se saatavana HD-muodossa. Voit myös toistaa enemmän jaksoja samasta sarjasta, kun ne ovat saatavana on-demand.

 1. Paina -painiketta.

On Demand-, Discover- ja YouView Search (YouView Menu) -toimintojen käyttö

 1. Tuo esiin YouView Menu painamalla sinistä painiketta YouView Guide- tai Mini Guide -oppaassa.
 2. Hae ohjelma, jota haluat katsoa käyttämällä seuraavia vaihtoehtoja.
  Players: Käytä toimintoja BBC iPlayer, ITV Player, All 4 ja Demand 5 YouView-oppaassa.
  Discover: Näytä suositut tai vasta lisätyt ohjelmat yhdellä silmäyksellä. Voit myös löytää uusia ohjelmia tyylilajin mukaan, kuten lastenohjelmat, elokuvat jne.
  YouView Search: Tietyn tosiaikaisen tai on-demand-ohjelman haku YouView-toiminnolla.

Huomautus

 • Seuraavat valikkokohteet eivät ole käytettävissä, kun YouView on käytössä:

  • Satelliittilähetykset
  • Suosikit
  • Muistutus
  • Digitaaliohjelmalukko
  • Kanavapaikkojen järjestely
  • Mukauta TV-painiketta
  • Maanpäällisesti lähetettyjen ohjelmien tiedot hakutoiminnosta Home-valikon näytöllä (käytä sen sijaan YouView Search -toimintoa)
  • Ohjelmien taltiointi
 • Palveluiden nimiä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
[27] Television katselu

3D-sisällön katselu (vain 3D-mallit)

 • 3D-perusteiden ymmärtäminen (vain 3D-mallit)
 • 3D-lasien valmistelu (vain 3D-mallit)
 • 3D-sisällön katselu televisiolla (vain 3D-mallit)
[28] Television katselu | 3D-sisällön katselu (vain 3D-mallit)

3D-perusteiden ymmärtäminen (vain 3D-mallit)

3D-kuvan suositeltu katseluetäisyys

Jos katseluetäisyys ei ole oikea, kuva saattaa näkyä kaksinkertaisena. Istu televisiosta etäisyydellä, joka on vähintään 3 kertaa näytön korkeus. Parhaan katselukokemuksen saamiseksi suosittelemme, että istut suoraan television edessä.

Vinkki

 • 3D-laseja on kahta tyyppiä: passiiviset ja aktiiviset. Katso, minkä tyyppisiä 3D-laseja televisio tukee, Viiteopas -oppaan teknisistä tiedoista.

Television ja aktiivisten 3D-lasien yhteysalue

Aktiiviset 3D-lasit kommunikoivat television kanssa ja näyttävät kuvat kolmiulotteisina.

Katselupaikan on oltava oikealla alueella. Katso seuraavat kaaviot. Toimintaetäisyys riippuu esteistä (ihmiset, metalli, seinät jne.) ja/tai sähkömagneettisista häiriöistä.

 • Näkymä ylhäältä
  1. 120°
  2. 1–6 m
 • Näkymä sivulta
  1. 45°
  2. 1–6 m
  3. 30°

Huomautus

 • Suositeltava katselukulma ja -etäisyys voivat vaihdella television sijainnin ja huoneen ominaisuuksien mukaan.

Lasien käsittely

 • Pyyhi lasit varovasti pehmeällä liinalla.
 • Pinttyneet tahrat voidaan poistaa mietoon saippualiuokseen ja lämpimään veteen hieman kostutetulla liinalla.
 • Jos käytetään kemiallisesti esikäsiteltyä liinaa, noudata pakkauksessa annettuja ohjeita.
 • Älä koskaan käytä puhdistukseen voimakkaita liuotteita, kuten tinneriä, alkoholia tai bensiiniä.
[29] Television katselu | 3D-sisällön katselu (vain 3D-mallit)

3D-lasien valmistelu (vain 3D-mallit)

3D-laseja on kahta tyyppiä: passiiviset ja aktiiviset. Katso, minkä tyyppisiä 3D-laseja televisio tukee, Viiteopas -oppaan teknisistä tiedoista.

Passiiviset 3D-lasit

Jos television mukana toimitetaan passiiviset 3D-lasit, käytä niitä. Jos lasit eivät sisälly toimitukseen, osta passiiviset 3D-lasit, malli TDG-500P. Voit katsella kuvaa 3D: nä asettamalla vain passiiviset 3D-lasit päähäsi.

Aktiiviset 3D-lasit

Jos television mukana toimitetaan aktiiviset 3D-lasit, käytä niitä. Jos lasit eivät sisälly toimitukseen, osta aktiiviset 3D-lasit, malli TDG-BT500A. Aktiiviset 3D-lasit on rekisteröitävä televisioon ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa. Noudata alla olevia vaiheita.

 1. Poista pariston eristyskalvo.
 2. Kytke virta televisioon ja pidä sitten laseja noin 50 cm päässä televisiosta.
 3. Paina lasien (virta) -painiketta/ilmaisinta 2 sekunnin ajan.

  Aktiivisiin 3D-laseihin kytketään virta ja rekisteröinti käynnistyy ((virta) -painike/ilmaisin vilkkuu vihreänä ja keltaisena). Kun rekisteröinti on valmis, television kuvaruutuun tulee esiin viesti 5 sekunniksi ja ilmaisin palaa vihreänä 3 sekunnin ajan.

  Jos rekisteröinti epäonnistuu, aktiivisten 3D-lasien virta katkaistaan automaattisesti. Toista tällöin yllä mainittu toimenpide.

 4. Aseta aktiiviset 3D-lasit päähän.

Seuraavasta kerrasta alkaen aktiivisia 3D-laseja voidaan käyttää kytkemällä niihin pelkästään virta. Katkaise virta laseista painamalla lasien (virta) -painiketta/ilmaisinta 2 sekunnin ajan. Kytke ne takaisin päälle painamalla (virta) -painiketta/ilmaisinta.

Vinkki

 • Aktiivisten 3D-lasien käyttämiseksi toisen television kanssa ne on rekisteröitävä kyseiseen televisioon. Suorita edellä oleva menetelmä vaiheesta 2 alkaen.
[30] Television katselu | 3D-sisällön katselu (vain 3D-mallit)

3D-sisällön katselu televisiolla (vain 3D-mallit)

Voit kokea vaikuttavaa 3D-viihdettä, kuten stereoskooppisia 3D-pelejä ja 3D-Blu-ray-levyjä.

Liitä 3D-katselua varten 3D-yhteensopiva laite suoraan televisioon hyväksytyllä HIGH SPEED HDMI -kaapelilla, jossa on HDMI-logo.

 1. Valmistele 3D-lasit.
 2. Esitä 3D-sisältöä television kuvaruudulla.
 3. Aseta 3D-lasit päähän.
  Kuvien pitäisi nyt näkyä 3D: nä. Jos 3D-tehostetta ei saavuteta, suorita seuraavat vaiheet.
 4. Paina ACTION MENU-painiketta, valitse sitten [3D].
 5. Valitse näytettävälle sisällölle sopiva [3D-näyttö] -tila. Tulosignaalin tai muodon mukaan [3D (Side‑by‑Side)]/[3D (Over-Under)] ei ole ehkä valittavissa.

Vinkki

 • [3D-näyttö] -tilan lisäksi voit käyttää [3D-asetukset] -valikon eri 3D-vaihtoehtoja. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Näyttö] — [3D-asetukset].

Huomautus

 • 3D-tehoste voi heikentyä, jos ympäristön lämpötila on alhainen.
 • Jos [Motionflow]-asetuksena valikossa [Kuva] on jokin muu kuin [Pois], näytön välkkymisen minimoiva toiminto voi vaikuttaa kuvan tasaiseen liikkeeseen. Paina tässä tapauksessa ACTION MENU -painiketta ja valitse sitten [Kuva] — [Lisäasetukset] — [Motionflow] — [Pois]. (Vain [Motionflow]-yhteensopivat mallit.)
[31] Television katselu

Kahden näytön katselu televisiosta

Voit käyttää kahta videolähdettä samanaikaisesti näyttämällä HDMI-kytketyn laitteen kuvan ja TV-ohjelman (sisäinen viritin) kaksoiskuvassa.

Huomautus

 • [Kaksoiskuva] on käytettävissä Android TV:ille, joissa on ”C” mallinumeron lopussa.

Esittäminen kaksoiskuvassa

Kun haluat katsoa kahta kuvaa samanaikaisesti, näytä HDMI-liitännällä kytketyn laitteen lähde ja näytä sitten televisiolähde (sisäinen viritin).

 1. Näytä halutun kytketyn laitteen tulon näyttö.
 2. Paina ACTION MENU -painiketta ja valitse [Kaksoiskuva].

Televisiosta kuuluu vihreällä kohdistimella esitetyn lähteen ääni.

Äänen vaihtaminen toiseen lähteeseen

 1. Paina ACTION MENU -painiketta ja valitse [Vaihda aktiivista näyttöä].

Paluu yhden kuvan näyttöön

 1. Paina ACTION MENU -painiketta ja valitse [Yksi kuva].

Vinkki

 • Kohdistimen vaihtamisen ja yhden kuvan näyttöön palaamisen lisäksi voit myös tehdä seuraavat toimet esillä olevassa valikossa painamalla ACTION MENU -painiketta, kun käytössä on [Kaksoiskuva].
  • Tulon vaihtaminen HDMI-laitteeseen, jota halutaan esittää
  • Näytön koon muuttaminen

Huomautus

 • Katseltaessa satelliitti-, digitaali- tai analogisia kanavia tai sovelluksen, kuten YouTube, ollessa näkyvissä [Kaksoiskuva] ei ole käytettävissä. Vaihda tulo HDMI-lähteeseen ennen ACTION MENU -painikkeen painamista.
 • Ainoa lähdeyhdistelmä, jota voidaan katsoa kaksoiskuvassa, on televisio-ohjelman (sisäinen viritin) ja HDMI-laitteen yhdistelmä.
[33]

TV-ohjelmien taltiointi

 • USB-kiintolevylaitteelle taltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)
 • Taltioidun sisällön katselu/poisto (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)
[34] TV-ohjelmien taltiointi

USB-kiintolevylaitteelle taltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

 • USB-kiintolevylaitteen rekisteröinti (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)
 • Yhden kosketuksen taltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)
 • Ajastettu taltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)
 • Tietoja USB-kiintolevylaitteen käytöstä taltiointiin (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)
[35] TV-ohjelmien taltiointi | USB-kiintolevylaitteelle taltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

USB-kiintolevylaitteen rekisteröinti (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

Kun liität ja rekisteröit USB-kiintolevylaitteen televisioon, voit tallentaa digitaalisia lähetyksiä. Jos televisiossa on vähintään kaksi USB-porttia, liitä USB-kiintolevylaite porttiin, jossa on merkintä HDD REC.

Huomautus

 • Tämä toiminto on käytettävissä vain muutamissa malleissa Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
 1. USB-kiintolevylaite
 2. USB-kaapeli (lisävaruste)
 1. Liitä USB-kiintolevylaite television USB-porttiin, jossa on merkintä HDD REC.
 2. Kytke USB-kiintolevylaitteeseen virta.
 3. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Tallennuslaitteen asetukset] — [HDD-rekisteröinti].
 4. Rekisteröi USB-kiintolevylaite näytön ohjeiden mukaisesti.

USB-kiintolevylaitteen rekisteröinnin poisto

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Tallennuslaitteen asetukset] — [HDD-rekisteröinnin poisto] — laite, jonka rekisteröinti poistetaan.
[36] TV-ohjelmien taltiointi | USB-kiintolevylaitteelle taltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

Yhden kosketuksen taltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

Huomautus

 • Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
 1. Kun katselet taltioitavaa ohjelmaa, paina REC-painiketta.
 2. Aseta esiin tulevassa näytössä taltioinnin lopetusaika. Kun haluat taltioida ohjelman loppuun saakka, valitse [oletus]. Kun haluat asettaa mielivaltaisen ajan (1 minuutista 8 tuntiin), valitse [Käyttäjän määrittämä].

Taltioinnin lopetus manuaalisesti

 1. Paina -painiketta.
 2. Valitse esiin tulevasta näytöstä [Pysäytä].

Taltioinnin lopetusajan muuttaminen

 1. Paina -painiketta.
 2. Valitse esiin tulevassa näytössä [Muokkaa] taltioinnin lopetusajan muuttamiseksi.

Huomautus

 • Joidenkin ohjelmien taltiointia ei voi pysäyttää painamalla -painiketta. Voit pysäyttää tällaisen ohjelman taltioinnin painamalla ACTION MENU -painiketta ja valitsemalla sitten REC-keskeytys.
[37] TV-ohjelmien taltiointi | USB-kiintolevylaitteelle taltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

Ajastettu taltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

Huomautus

 • Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
 1. Paina DISCOVER-painiketta, valitse sitten ohjelmaopas lähetyskategoriasta.
 2. Valitse haluttu ohjelma ohjelmaoppaasta, valitse sitten [Ajastin REC].
 3. Valitse [Aseta ajast. tapahtumana] tai [Aseta ajastin].

Ajastimen asettaminen manuaalisesti määrittämällä päivämäärä, kellonaika ja kanava

 1. Paina DISCOVER-painiketta, valitse sitten ohjelmaopas lähetyskategoriasta.
 2. Siirrä kohdistin äärimmäisenä vasemmalla olevaan kohteeseen, avaa sitten valikko siirtämällä kohdistinta edelleen vasemmalle.
 3. Valitse [Ajastinlista] — [Manuaalinen ajastin REC].
 4. Määritä ajastimen asetus.
 5. Valitse [Aseta ajastin].

Ajastimen asetusten tarkistus, muuttaminen tai poistaminen

 1. Paina DISCOVER-painiketta, valitse sitten ohjelmaopas lähetyskategoriasta.
 2. Siirrä kohdistin äärimmäisenä vasemmalla olevaan kohteeseen, avaa sitten valikko siirtämällä kohdistinta edelleen vasemmalle.
 3. Valitse [Ajastinlista], muuta sitten asetuksia.

Vinkki

 • Jopa 32 ajastimen asetusta voidaan luoda.
 • Jos taltiointi epäonnistuu, syy luetellaan kohdassa [Tallennusvirheluettelo]. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Programme Guide] — [Tallennusnimikeluettelo] — [Tallennusvirheluettelo].
 • Ohjelmaoppaassa voit siirtää kohdistimen haluttuun ohjelmaan ja asettaa ajastetun taltioinnin ohjelman REC-painikkeella.

Huomautus

 • Ajastettu taltiointi ei toimi, jos virtajohto (verkkovirta) ei ole kytketty.
[38] TV-ohjelmien taltiointi | USB-kiintolevylaitteelle taltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

Tietoja USB-kiintolevylaitteen käytöstä taltiointiin (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

 • USB-kiintolevylaitetta tulee käyttää ainoastaan taltiointiin. Käytä erillistä USB-kiintolevylaitetta valokuvien ja videoiden tarkasteluun.
 • Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
 • Vain 32 gigatavua suurempia USB-kiintolevylaitteita tuetaan.
 • USB-kiintolevylaitteen kytkentää USB-keskittimen kautta ei tueta. Kytke laite suoraan televisioon.
 • Kaikki USB-kiintolevylaitteeseen tallennetut tiedot poistetaan, kun se alustetaan rekisteröinnin aikana. USB-kiintolevylaitetta ei voi käyttää tietokoneen kanssa sen jälkeen, kun se on rekisteröity televisiolle. Kun haluat ottaa USB-kiintolevylaitteen käyttöön tietokoneessa, alusta se myös tietokoneessa. (Huomaa, että USB-kiintolevylaitteen sisältämät tiedot poistetaan.)
 • Enintään 8 USB-kiintolevylaitetta voidaan rekisteröidä.
 • Vain tämä televisio pystyy toistamaan tietoja, jotka on taltioitu tälle televisiolle rekisteröidyllä USB-kiintolevylaitteella.
 • Taltiointia tuetaan vain digitaalisen television ja radion lähetyksille. Datalähetyksien taltiointia ei tueta.
 • Salattuja signaaleja ei voi taltioida.
 • Taltiointia ei voi suorittaa seuraavissa tapauksissa:
  • Televisio ei pysty tunnistamaan rekisteröityä USB-kiintolevylaitetta.
  • USB-kiintolevylaitteeseen on taltioitu yli 1 000 ohjelmaa.
  • USB-kiintolevylaite on täynnä.
 • Ohjelman automaattinen valinta ei ole ehkä mahdollista, kun sitä taltioidaan.
 • Ohjelman taltiointi ei ole mahdollista, ellei sitä ole hyväksytty.
 • Jos käytetään CA-moduulia (CAM), vältä käyttämästä sen ikärajatoimintoa, joka ei ehkä toimi taltioinnin aikana. Käytä sen sijasta ohjelman estoa tai television omaa ikärajatoimintoa, jos palveluntarjoaja tukee sitä.
 • Norjassa joitakin ohjelmia ei voi taltioida lakisääteisten rajoitusten vuoksi.
 • Jos televisioon kohdistuu iskuja USB-kiintolevytaltioinnin aikana, taltioituun sisältöön voi tulla häiriöitä.
 • Sony ei vastaa missään tilanteissa taltioinnin epäonnistumisesta tai tietojen katoamisesta, joka on seurausta television toimintahäiriöstä, signaalihäiriöstä tai mistä tahansa muusta ongelmasta tai joka liittyy näihin.
[39] TV-ohjelmien taltiointi

Taltioidun sisällön katselu/poisto (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

Huomautus

 • Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Taltioidun sisällön katselu

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Programme Guide] — [Tallennusnimikeluettelo] — katseltava sisältö.

Taltioidun sisällön poistaminen

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Programme Guide] — [Tallennusnimikeluettelo].
 2. Paina ACTION MENU -painiketta, valitse sitten [Poista] — poistettava sisältö — [Poista].
[40]

Television käyttö muiden laitteiden kanssa

 • USB-laitteet
 • Blu-ray- ja DVD-soittimet
 • Tietokoneet, kamerat ja videokamerat
 • Äänijärjestelmä
 • Sony langaton bassokaiutin (lisävaruste)
 • Bluetooth-laitteiden liittäminen
 • BRAVIA Sync -yhteensopivat laitteet
 • IR Blaster -laitteen liittäminen (vain IR Blaster -laiteyhteensopivat mallit)
 • 4K-erottelutarkkuuden kuvien katselu yhteensopivista laitteista (vain 4K-mallit)
[41] Television käyttö muiden laitteiden kanssa

USB-laitteet

 • USB-laitteelle tallennetun sisällön toisto
 • Tietoja USB-laitteista, joita käytetään valokuvien ja musiikin tallennukseen
 • Tuetut tiedostot ja muodot
[42] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | USB-laitteet

USB-laitteelle tallennetun sisällön toisto

USB-laitteen liittäminen

Liitä USB-tallennusväline television USB-porttiin laitteeseen tallennettujen valokuva-, musiikki- ja videotiedostojen käyttöä varten.

 1. USB-tallennusväline

USB-laitteella tallennettujen valokuvien/musiikin/elokuvien käyttö

Voit toistaa USB-laitteelle tallennettuja valokuvia/musiikkia/elokuvia television kuvaruudulla.

 1. Jos televisioon liitetyssä USB-laitteessa on virtakytkin, kytke se päälle.
 2. Paina HOME-painiketta, valitse sitten haluttu kohde.
  Katsele valokuvia valitsemalla [Albumi], soita musiikkia valitsemalla [Musiikki] ja toista elokuvia valitsemalla [Video].
 3. Paina painiketta ja valitse [Kansiot] valikosta, joka tulee näkyviin.
 4. Selaa kansioiden ja tiedostojen luetteloa ja valitse haluttu tiedosto.
  Toisto käynnistyy.

Tuettujen tiedostomuotojen tarkistaminen

 • Tuetut tiedostot ja muodot

Huomautus

 • Television kaikki USB-portit ovat Hi-Speed USB -yhteensopivia. 4K-malleissa sininen USB-portti on SuperSpeed (USB 3.0) -yhteensopiva. USB-reitittimiä ei tueta.
 • Kun USB-laitetta luetaan, älä katkaise virtaa televisiosta tai USB-laitteesta, älä irrota USB-kaapelia äläkä poista tai aseta tallennusvälinettä. Muussa tapauksessa USB-laitteelle tallennetut tiedot voivat vahingoittua.
 • Joidenkin tiedostojen toistaminen ei ehkä onnistu, vaikka käytössä olisi tuettu tiedostomuoto.
[43] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | USB-laitteet

Tietoja USB-laitteista, joita käytetään valokuvien ja musiikin tallennukseen

 • Television USB-portit tukevat FAT16-, FAT32-, exFAT- ja NTFS-tiedostojärjestelmiä.
 • Kun Sony-digikamera liitetään televisioon USB-kaapelilla, kameran USB-liitäntäasetuksina tulee olla Auto- tai Muisti -tila.
 • Jos digikamera ei toimi television kanssa, kokeile seuraavaa:
  • Aseta kameran USB-liitäntäasetuksiksi Muisti.
  • Kopioi tiedostot kamerasta USB-muistitikulle ja liitä sitten muistitikku televisioon.
 • Jotkin valokuvat ja elokuvat voivat suurentua, mikä heikentää kuvanlaatua. Koosta ja kuvasuhteesta riippuen kuvia ei ehkä näytetä koko ruudulla.
 • Tiedostosta ja asetuksista riippuen valokuvan näyttäminen saattaa kestää kauan.
 • Sony ei vastaa missään tilanteissa tallennuksen epäonnistumisesta tai tietojen katoamisesta, joka on seurausta television toimintahäiriöstä, USB-laitteen toimintahäiriöstä tai muista ongelmista tai liittyy niihin.
[44] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | USB-laitteet

Tuetut tiedostot ja muodot

 • Valokuvat
 • Musiikki
 • Videot
 • Äänen näytteenottotaajuudet (videoille)
 • Ulkoinen tekstitys
[45] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | USB-laitteet | Tuetut tiedostot ja muodot

Valokuvat

Käyttötapaus: USB / kotiverkko

TiedostomuotoTunniste
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg

Muut tuetut tiedostot ja muodot

 • Musiikki
 • Videot
 • Äänen näytteenottotaajuudet (videoille)
 • Ulkoinen tekstitys
[46] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | USB-laitteet | Tuetut tiedostot ja muodot

Musiikki

Käyttötapaus: USB / kotiverkko

mp4

TunnisteKuvausNäytteenottotaajuus
*.mp4 / *.m4aAAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

TunnisteKuvausNäytteenottotaajuus
*.3gp / *.3g2AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

TunnisteKuvausNäytteenottotaajuus
*.wmaWMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Muut

TunnisteKuvausNäytteenottotaajuus
-LPCM *132k / 44.1k / 48k
*.mp3MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L2
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k
*.wavWAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k
*.flacFLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k
 • *1 LPCM: n käyttö on mahdollista vain kotiverkossa.
 • *2 WAV: n käyttö on vain 2-kanavaista.

Muut tuetut tiedostot ja muodot

 • Valokuvat
 • Videot
 • Äänen näytteenottotaajuudet (videoille)
 • Ulkoinen tekstitys
[47] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | USB-laitteet | Tuetut tiedostot ja muodot

Videot

Käyttötapaus: USB / kotiverkko

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)AudiokoodekkiMaksimi-/minimiresoluutioMaksimikuvataajuus
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)AudiokoodekkiMaksimi-/minimiresoluutioMaksimikuvataajuus
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Tunniste: *.m2t

Tekstityksen tyyppi: -

Videokoodekki (Profile@Level)AudiokoodekkiMaksimi-/minimiresoluutioMaksimikuvataajuus
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Tunniste: *.m2ts / *.mts

Tekstityksen tyyppi: -

Videokoodekki (Profile@Level)AudiokoodekkiMaksimi-/minimiresoluutioMaksimikuvataajuus
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): 2K-mallit

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)AudiokoodekkiMaksimi-/minimiresoluutioMaksimikuvataajuus
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): 4K-mallit

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)AudiokoodekkiMaksimi-/minimiresoluutioMaksimikuvataajuus
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p
 • *1 Tämä linja sisältää XAVC S -muodon käyttötilanteen. Suurin tuettu bittinopeus XAVC S -muodolle on 100 Mbit/s.

avi (*.avi)

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)AudiokoodekkiMaksimi-/minimiresoluutioMaksimikuvataajuus
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf/*.wmv)

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)AudiokoodekkiMaksimi-/minimiresoluutioMaksimikuvataajuus
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): 2K-mallit

Tekstityksen tyyppi: Sisäinen/ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)AudiokoodekkiMaksimi-/minimiresoluutioMaksimikuvataajuus
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): 4K-mallit

Tekstityksen tyyppi: Sisäinen/ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)AudiokoodekkiMaksimi-/minimiresoluutioMaksimikuvataajuus
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)AudiokoodekkiMaksimi-/minimiresoluutioMaksimikuvataajuus
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Tekstityksen tyyppi: Ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)AudiokoodekkiMaksimi-/minimiresoluutioMaksimikuvataajuus
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Tekstityksen tyyppi: Sisäinen/ulkoinen

Videokoodekki (Profile@Level)AudiokoodekkiMaksimi-/minimiresoluutioMaksimikuvataajuus
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Muut tuetut tiedostot ja muodot

 • Valokuvat
 • Musiikki
 • Äänen näytteenottotaajuudet (videoille)
 • Ulkoinen tekstitys
[48] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | USB-laitteet | Tuetut tiedostot ja muodot

Äänen näytteenottotaajuudet (videoille)

AudiokoodekkiNäytteenottotaajuus
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L3
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC3
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA9
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)

Muut tuetut tiedostot ja muodot

 • Valokuvat
 • Musiikki
 • Videot
 • Ulkoinen tekstitys
[49] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | USB-laitteet | Tuetut tiedostot ja muodot

Ulkoinen tekstitys

Käyttötapaus: USB

TiedostomuotoTunniste
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi

Muut tuetut tiedostot ja muodot

 • Valokuvat
 • Musiikki
 • Videot
 • Äänen näytteenottotaajuudet (videoille)
[50] Television käyttö muiden laitteiden kanssa

Blu-ray- ja DVD-soittimet

 • Blu-ray/DVD-soittimen liittäminen
 • Sisällön katselu Blu-ray- ja DVD-levyiltä
[51] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Blu-ray- ja DVD-soittimet

Blu-ray/DVD-soittimen liittäminen

Kytke Blu-ray/DVD-soitin televisioon.

HDMI-liitäntä

Parhaan kuvanlaadun varmistamiseksi on suositeltavaa kytkeä soitin televisioon käyttämällä HDMI-kaapelia. Jos Blu-ray/DVD-soittimessasi on HDMI-liitin, kytke se käyttämällä HDMI-kaapelia.

 1. Blu-ray/DVD-soitin
 2. HDMI-kaapeli (lisävaruste)*

*Muista käyttää hyväksyttyä HIGH SPEED HDMI -kaapelia, jossa on HDMI-logo.

Komponenttivideoliitäntä

Saatavuus vaihtelee mallin/alueen/maan mukaan.

Jos Blu-ray/DVD-soittimessasi on komponenttivideoliittimet, liitä ne televisioon komponenttivideokaapelilla ja audiokaapelilla.

 1. Blu-ray/DVD-soitin
 2. Komponenttivideokaapeli (lisävaruste)
 3. Audiokaapeli (lisävaruste)

SCART-liitäntä

Jos Blu-ray/DVD-soittimessasi on SCART-liitin, liitä se SCART-kaapelilla.

 1. Blu-ray/DVD-soitin
 2. SCART-kaapeli (lisävaruste)

Huomautus

 • SCART-liitäntä voi tuottaa saman kuvanlaadun kuin komposiittiliitäntä kytketyn Blu-ray/DVD-soittimen mukaan.

Komposiittiliitäntä

Saatavuus vaihtelee mallin/alueen/maan mukaan.

Jos Blu-ray/DVD-soittimessasi on komposiittiliittimet, kytke ne käyttämällä komposiittivideo-/audiokaapelia.

 1. Blu-ray/DVD-soitin
 2. Komponenttivideo-/audiokaapeli (lisävaruste)

Jos käytössä on analoginen jatkokaapeli

Saatavuus vaihtelee mallin/alueen/maan mukaan.

 1. Blu-ray/DVD-soitin
 2. Analoginen jatkokaapeli (kuuluu toimitukseen)*
 3. RCA-kaapeli (lisävaruste)

*Analogisen jatkokaapelin sisältyminen toimitukseen vaihtelee mallin/alueen/maan mukaan.

[52] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Blu-ray- ja DVD-soittimet

Sisällön katselu Blu-ray- ja DVD-levyiltä

Voit katsoa televisiossa Blu-ray/DVD-levyjen sisältöä tai muuta soittimen tukemaa sisältöä.

 1. Kytke virta liitettyyn Blu-ray/DVD-soittimeen.
 2. Valitse liitetty BD/DVD-soitin painamalla toistuvasti painiketta .
 3. Aloita toisto liitetyssä Blu-ray/DVD-soittimessa.

Vinkki

 • Jos liitetään BRAVIA Sync -yhteensopiva laite HDMI-liitännällä, sitä voidaan ohjata kätevästi television kaukosäätimellä.
[53] Television käyttö muiden laitteiden kanssa

Tietokoneet, kamerat ja videokamerat

 • Tietokoneen liittäminen ja tallennetun sisällön katseleminen
 • Kameran tai videokameran liittäminen ja tallennetun sisällön katseleminen
[54] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Tietokoneet, kamerat ja videokamerat

Tietokoneen liittäminen ja tallennetun sisällön katseleminen

Tietokoneen liittäminen

Liitä tietokone televisioon HDMI-kaapelin avulla.

 1. Tietokone
 2. HDMI-kaapeli (lisävaruste)*

*Muista käyttää hyväksyttyä HIGH SPEED HDMI -kaapelia, jossa on HDMI-logo.

Tietokoneen videosignaalin tekniset tiedot

(Erottelutarkkuus, vaakataajuus/pystytaajuus)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (vain 2K Full HD- tai 4K-mallit)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (vain 2K Full HD- tai 4K-mallit)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (vain 2K Full HD- tai 4K-mallit)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (vain 2K Full HD- tai 4K-mallit)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (vain 2K Full HD- tai 4K-mallit)*

* Kun HDMI-tulossa käytetään 1080p-muotoa, se käsitellään videomuotona eikä tietokonemuotona. Tämä vaikuttaa kohdan [Näyttö][Kuvasäädöt]-asetuksiin. Kun haluat tarkastella tietokoneen sisältöä, aseta [Laaja tila] -tilaksi [Laaja] ja [Näyttöalue] -asetukseksi [Täyskuva] (2K-mallit) tai [+1] (4K-mallit). ([Näyttöalue] on määritettävissä vain, kun [Automaattinen näyttöalue] -asetuksena on [Pois].)

Tietokoneeseen tallennetun sisällön katseleminen

Kun tietokone on liitetty, paina HOME-painiketta, valitse sitten tuloliitäntä, johon tietokone on liitetty.

Tuettujen tiedostomuotojen tarkistaminen

 • Tuetut tiedostot ja muodot

Huomautus

 • Tämä televisio ei tue lomitettuja tietokonesignaaleja.
 • Parhaan kuvanlaadun varmistamiseksi on suositeltavaa, että asetat tietokoneen lähtövideosignaalit jonkin yllä olevassa luettelossa ”Tietokoneen videosignaalin tekniset tiedot” esitetyn asetuksen mukaisesti.
 • Liitännän tilasta riippuen kuva voi olla epätarkka tai samea. Muuta tässä tapauksessa tietokoneen asetuksia ja valitse sitten toinen tulosignaali edellä olevasta luettelosta ”Tietokoneen videosignaalin tekniset tiedot”.
 • Tietokoneesta riippuen 1920 x 1080/60 Hz -lähtö ei ehkä ole käytettävissä. Vaikka lähdöksi on valittu 1920 x 1080/60 Hz, todellinen lähtösignaali voi poiketa tästä. Vaihda tässä tilanteessa tietokoneen asetukset, aseta sitten tietokoneesi käyttämään eri videosignaalia.
[55] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Tietokoneet, kamerat ja videokamerat

Kameran tai videokameran liittäminen ja tallennetun sisällön katseleminen

Kameran tai videokameran liittäminen

Liitä Sony-digikamera tai -videokamera HDMI-kaapelilla. Käytä kaapelia, jossa on HDMI-miniliitin digikameralle/videokameralla ja tavallinen HDMI-liitin televisiolle.

 1. Digikamera
 2. Videokamera
 3. HDMI-kaapeli (lisävaruste)*

*Muista käyttää hyväksyttyä HIGH SPEED HDMI -kaapelia, jossa on HDMI-logo.

Digikameraan/videokameraan tallennetun sisällön katseleminen

 1. Kun olet liittänyt digikameran/videokameran, kytke sen virta päälle.
 2. Valitse liitetyn digikameran/videokameran signaali painamalla toistuvasti painiketta .
 3. Käynnistä toisto liitetystä digikamerasta/videokamerasta.

Tuettujen tiedostomuotojen tarkistaminen

 • Tuetut tiedostot ja muodot

Vinkki

 • Jos liitetään BRAVIA Sync -yhteensopiva laite, sitä voidaan ohjata kätevästi television kaukosäätimellä. Varmista, että laite on BRAVIA Sync -yhteensopiva. Jotkin laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia BRAVIA Sync -toiminnon kanssa, vaikka niissä on HDMI-liitin.
[56] Television käyttö muiden laitteiden kanssa

Äänijärjestelmä

 • Äänijärjestelmän liittäminen
 • Äänijärjestelmään liittyvien asetusten säätö
[57] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Äänijärjestelmä

Äänijärjestelmän liittäminen

Kytke äänijärjestelmä, kuten AV-viritinvahvistin tai soundbar-kaiutin. Kun liitäntä on suoritettu, määritä ääniasetukset television äänen toistamiseksi äänijärjestelmän kautta (katso liittyvän aiheen linkki tämän sivun lopusta).

ARC-yhteensopivan äänijärjestelmän liittäminen HDMI-kaapelilla

Jos äänijärjestelmässä on HDMI-lähtöliittimet, voit kytkeä television äänijärjestelmään HDMI-kaapelilla.

 1. AV-viritinvahvistin tai soundbar-kaiutin
 2. HDMI-kaapeli (lisävaruste)*

*Muista käyttää hyväksyttyä HIGH SPEED HDMI -kaapelia, jossa on HDMI-logo.

Vinkki

 • Kun BRAVIA Sync -yhteensopiva digitaalinen äänijärjestelmä yhdistetäänAudio Return Channel (ARC) -teknologialla, yhdistä se HDMI-kaapelilla HDMI IN -liittimeen, jossa on merkintä ARC. Jos kuitenkin liitetään järjestelmä, joka ei ole BRAVIA Sync -yhteensopiva tai siinä ei ole Audio Return Channel -toimintoa, myös televisio on liitettävä äänijärjestelmään käyttämällä DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitintä.
 • Lisätietoja muiden laitteiden liittämisestä ja asetuksista on annettu äänijärjestelmän käyttöoppaassa.

Huomautus

 • HDMI-portin, joka tukee ARC-tekniikkaa, sijainti vaihtelee mallin mukaan. Katso lisätietoja Viiteopas -oppaasta.

ARC-tekniikkaa tukemattoman äänijärjestelmän liittäminen optisella audiokaapelilla

Voit liittää television äänilähdön äänijärjestelmään optisella audiokaapelilla.

 1. AV-viritinvahvistin tai soundbar-kaiutin
 2. Optinen audiokaapeli (lisävaruste)

Vinkki

 • Lisätietoja muiden laitteiden liittämisestä ja asetuksista on annettu äänijärjestelmän käyttöoppaassa.

Äänijärjestelmän liittäminen audiokaapelilla

Voit liittää television äänilähdön äänijärjestelmään analogisella stereo–RCA-audiokaapelilla.

 1. AV-viritinvahvistin tai soundbar-kaiutin
 2. Audiokaapeli (lisävaruste)

Vinkki

 • Lisätietoja muiden laitteiden liittämisestä ja asetuksista on annettu äänijärjestelmän käyttöoppaassa.
[58] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Äänijärjestelmä

Äänijärjestelmään liittyvien asetusten säätö

Käytettäessä HDMI-liitäntää tai optista audioliitäntää

 1. Kun televisio on liitetty äänijärjestelmään, paina ACTION MENU -painiketta, valitse sitten [Kaiuttimet] — [Äänijärjestelmä].
 2. Kytke virta liitettyyn audiolaitteeseen ja säädä sitten äänenvoimakkuutta.
  Jos BRAVIA Sync -yhteensopiva laite liitetään HDMI-liitännällä, sitä voidaan ohjata kätevästi television kaukosäätimellä.

Huomautus

 • [Digitaalisen äänen ulostulo] -asetukset täytyy määrittää käytettävän äänijärjestelmän mukaisesti. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Ääni] — [Digitaalisen äänen ulostulo].

Käytettäessä audiokaapeliliitäntää

 1. Kun televisio on liitetty äänijärjestelmään, paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Ääni] — [Kuuloke/äänilähtö] — [Äänilähtö (kiinteä)].
 2. Kytke virta liitettyyn audiolaitteeseen ja säädä sitten äänenvoimakkuutta.

Vinkki

 • Kun käytetään ulkoista äänijärjestelmää, äänenvoimakkuutta voidaan säätää television kaukosäätimellä, jos [Kuuloke/äänilähtö] -asetuksena on [Äänilähtö (Säädettävä)]. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Ääni] — [Kuuloke/äänilähtö] — [Äänilähtö (Säädettävä)].
 • Kun haluat asentaa bassokaiuttimen, paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Ääni] — [Kuuloke/äänilähtö] — [Subwoofer].
[59] Television käyttö muiden laitteiden kanssa

Sony langaton bassokaiutin (lisävaruste)

 • Langattoman bassokaiuttimen liittäminen (lisävaruste)
 • Langattomaan bassokaiuttimeen liittyvien asetusten säätö (lisävaruste)
[60] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Sony langaton bassokaiutin (lisävaruste)

Langattoman bassokaiuttimen liittäminen (lisävaruste)

Voit käyttää lisävarusteena saatavaa langatonta bassokaiutinta SWF-BR100 television bassoäänentoiston laajentamiseksi.

 1. Langaton lähetin-vastaanotin
 2. Langaton bassokaiutin SWF-BR100
 3. Audiokaapeli
 1. Liitä audiokaapeli (vakiovaruste) langattomaan lähetin-vastaanottimeen.
 2. Liitä audiokaapelin toinen pää television AUDIO OUT / -liitäntään.
 3. Liitä langaton lähetin-vastaanotin television USB-porttiin.
  [Kuuloke/äänilähtö] -asetuksena on automaattisesti [Subwoofer].
 4. Aseta langaton bassokaiutin paikalleen ja kytke se verkkovirtaan.
  Suosittelemme langattoman bassokaiuttimen sijoittamista mahdollisimman lähelle televisiota.

Vinkki

 • Kun langaton lähetin-vastaanotin kytketään irti, [Kuuloke/äänilähtö] palautetaan automaattisesti alkuperäiseen asetukseen.
 • Tarkemmat tiedot langattoman bassokaiuttimen asentamisesta on annettu langattoman bassokaiuttimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
[61] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | Sony langaton bassokaiutin (lisävaruste)

Langattomaan bassokaiuttimeen liittyvien asetusten säätö (lisävaruste)

Langattoman bassokaiuttimen ääniasetukset on asetettu valmiiksi televisiollesi suositeltuihin arvoihin. Muuta asetukset halutuiksi noudattamalla alla olevia ohjeita.

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Ääni] — [Ääni] — [Lisäasetukset] — [Liittyvä äänitila] — [Langaton subwoofer].

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

[Langattoman subwooferin taso]
Säätää langattoman bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta.
[Rajataajuus (50-200Hz)]
Säätää langattoman bassokaiuttimen rajataajuutta. Kaikki rajataajuutta alemmat taajuudet lähetetään langattomaan bassokaiuttimeen.
[Vaihe]
Asettaa vaiheistuksen. Valitse mieltymyksiäsi vastaava asetus.
[Langattoman subwooferin synkronointi]
Säätää langattoman bassokaiuttimen äänen viiveen. Jos langattoman bassokaiuttimen tuottama ääni on liian myöhäinen, paina [+]; jos se on liian aikainen, paina [-].
[Palauta langattoman subwooferin asetukset]
Palauttaa langattoman bassokaiuttimen asetukset alkuarvoihinsa.

Langattoman bassokaiuttimen virranhallintamenetelmän asettaminen

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Ääni] — [Ääni] — [Langattoman subwooferin virta].
[62] Television käyttö muiden laitteiden kanssa

Bluetooth-laitteiden liittäminen

Laiteparin muodostaminen television ja Bluetooth-laitteen välille

 1. Kytke virta Bluetooth-laitteeseen ja aseta se laiteparin muodostustilaan.
  Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta, miten se asetetaan laiteparin muodostustilaan.
 2. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Bluetooth-asetukset] — [Laiteluettelo] — [Lisää lisälaite] ja aseta televisio laiteparin muodostustilaan.
  Esiin tulee käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden luettelo.
 3. Valitse haluttu laite luettelosta, noudata sitten näytön ohjeita.
  Jos sinua pyydetään antamaan salasana, katso tiedot laitteen käyttöohjeesta.
  Kun laiteparin muodostus on valmis, laite luo yhteyden televisioon.

Yhdistäminen paritettuun Bluetooth-laitteeseen

 1. Paina HOME-painiketta, tuo sitten esiin käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden luettelo valitsemalla [Asetukset] — [Bluetooth-asetukset] — [Laiteluettelo].
 2. Valitse luettelosta laite, jonka kanssa on muodostettu laitepari mutta johon ei ole muodostettu yhteyttä.

Tuetut Bluetooth-profiilit

Televisio tukee seuraavia profiileja:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • 3DSP (3D Synchronization Profile)
 • SPP (Serial Port Profile)
[63] Television käyttö muiden laitteiden kanssa

BRAVIA Sync -yhteensopivat laitteet

 • BRAVIA Sync -yleiskuvaus
 • BRAVIA Sync -yhteensopiville laitteille käytettävissä olevien toimintojen käyttö
 • BRAVIA Sync -asetusten säätö
[64] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | BRAVIA Sync -yhteensopivat laitteet

BRAVIA Sync -yleiskuvaus

Jos BRAVIA Sync -yhteensopiva laite (esim. BD-soitin, AV-vahvistin) on kytketty HDMI-kaapelilla tai BRAVIA Sync -yhteensopiva laite (esim. älypuhelin, tablet-tietokone) on kytketty MHL-kaapelilla (vain MHL-mallit), voit käyttää laitetta television kaukosäätimellä.

[65] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | BRAVIA Sync -yhteensopivat laitteet

BRAVIA Sync -yhteensopiville laitteille käytettävissä olevien toimintojen käyttö

[Sync Menu] -valikkoa käytetään pääasiassa BRAVIA Sync -yhteensopivien laitteiden ohjaamiseen televisiolla.
Paina ACTION MENU -painiketta ja valitse [Sync Menu].

Blu-ray/DVD-soitin

 • Kytkee automaattisesti virran Blu-ray/DVD-soittimeen ja valitsee signaalilähteeksi Blu-ray/DVD-soittimen, kun se valitaan Home-valikosta tai Sync Menu -valikosta.
 • Kytkee television automaattisesti päälle ja valitsee liitetyn Blu-ray/DVD-soittimen tulosignaalin, kun Blu-ray/DVD-soitin aloittaa toiston.
 • Katkaisee liitetyn Blu-ray/DVD-soittimen virran automaattisesti, kun television virta katkaistaan.
 • Ohjaa liitetyn Blu-ray/DVD-soittimen valikkotoimintoja (///-painikkeet), toistoa (esim. -painike) ja kanavien valintaa television kaukosäätimellä.

AV-vahvistin

 • Kytkee automaattisesti liitetyn AV-vahvistimen päälle ja siirtää äänentoiston television kaiuttimista äänijärjestelmän kaiuttimiin, kun televisio kytketään päälle. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos television ääntä on toistettu jo aiemmin AV-vahvistimen kautta.
 • Siirtää äänentoiston automaattisesti AV-vahvistimeen kytkemällä AV-vahvistimeen virran television virrankytkennän yhteydessä.
 • Katkaisee liitetyn AV-vahvistimen virran automaattisesti, kun television virta katkaistaan.
 • Säätää äänenvoimakkuutta ( +/– -painikkeet) ja mykistää liitetyn AV-vahvistimen äänen (-painike) television kaukosäätimellä.

Videokamera

 • Kytkee television automaattisesti päälle ja valitsee liitetyn videokameran tulosignaalin, kun videokamera kytketään päälle.
 • Katkaisee liitetyn videokameran virran automaattisesti, kun television virta katkaistaan.
 • Ohjaa liitetyn videokameran valikkotoimintoja (///-painikkeet) ja toistoa (esim. -painike) television kaukosäätimellä.

Huomautus

 • BRAVIA Sync – ohjaus (BRAVIA Sync) on käytettävissä vain liitetyille BRAVIA Sync -yhteensopiville laitteille, joissa on BRAVIA Sync -logo.
[66] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | BRAVIA Sync -yhteensopivat laitteet

BRAVIA Sync -asetusten säätö

 1. Kytke virta liitettyyn laitteeseen.
 2. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Muut tulot] — [BRAVIA Sync – asetukset] — [BRAVIA Sync – ohjaus] — [Päällä].
 3. Ota BRAVIA Sync käyttöön liitetyssä laitteessa.
  Kun tietty Sony BRAVIA Sync -yhteensopiva laite liitetään, siihen kytketään virta ja [BRAVIA Sync – ohjaus] -asetuksena on [Päällä], BRAVIA Sync kytkeytyy automaattisesti käyttöön kyseisessä laitteessa. Lisätietoja on annettu liitetyn laitteen käyttöohjeessa.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Käytettävissä olevat vaihtoehdot on esitetty alla. (Vaihtoehdot vaihtelevat mallin/alueen/maan mukaan.)

[Autom. laitt. virtakatk.]
Jos asetuksena on [Pois], liitetyn laitteen virtaa ei katkaista automaattisesti, kun television virta katkaistaan.
[Autom. TV-virta]
Jos asetuksena on [Pois], television virtaa ei kytketä automaattisesti, kun liitetyn laitteen virta kytketään.
[Automaattinen tulon vaihto (MHL)] (vain MHL-tuetut mallit)
Jos asetuksena on [Päällä], television signaalilähteeksi vaihdetaan automaattisesti laite, joka on liitetty MHL-kaapelilla.
[BRAVIA Sync – laiteluettelo]
Näyttää BRAVIA Sync -laiteluettelon.
[Laitteen ohjausnäppäimet]
Mahdollistaa painikkeiden asettamisen HDMI- tai MHL (vain MHL-tuetut mallit) -laitteen ohjausta varten.
[MHL-lataus valmiustilan aikana] (vain MHL-tuetut mallit)
Jos asetuksena on [Päällä], televisio voi ladata liitettyä MHL-laitetta myös, kun se on valmiustilassa.

Sync Menu -valikon käyttäminen

 1. Paina SYNC MENU -painiketta ja valitse sitten haluttu kohde Sync Menu -valikosta.

Vinkki

 • Jos painat SYNC MENU -painiketta, mainosnäyttö tulee näkyviin seuraavissa tapauksissa.
  • HDMI- tai MHL (vain MHL-tuetut mallit) -laitetta ei ole liitetty.
  • [BRAVIA Sync – ohjaus] -asetuksena on [Pois].
[67] Television käyttö muiden laitteiden kanssa

IR Blaster -laitteen liittäminen (vain IR Blaster -laiteyhteensopivat mallit)

IR Blaster -laitteen avulla televisioon kytkettyä digisovitinta tai AV-viritinvahvistinta voidaan käyttää television kaukosäätimellä.

(IR Blaster -yhteensopivia malleja ei ole ehkä saatavana kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.)

USB-tyyppinen IR Blaster*

 1. Digisovitin tai AV-viritinvahvistin
 2. IR Blaster -kaapeli

Liitintyyppinen IR Blaster*

 1. Digisovitin tai AV-viritinvahvistin
 2. IR Blaster -kaapeli
 3. IR Blaster liitin (pistoke)

* Toimitetun IR Blaster -laitteen muoto voi vaihdella mallin mukaan.

IR Blaster -laitteen asetukset

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Muut tulot] — [IR Blaster -määritys].
 2. Valitse haluttu laite luettelosta, noudata sitten näytön ohjeita.

Vinkki

 • IR Blaster -laitteella voidaan ohjata AV-viritinvahvistinta. Kun haluat asentaa AV-viritinvahvistimen, paina HOME-painiketta ja valitse sitten [Asetukset] — [Muut tulot] — [IR Blaster -määritys] — [AV-vastaanottimen määritys].
 • Jos AV-viritinvahvistin on BRAVIA Sync -yhteensopiva, IR Blaster -laitetta ei tarvita.

Huomautus

 • Jotkin ulkoiset laitteet eivät ehkä reagoi Toimintavalikko -valikon kaikkiin kohteisiin.
 • Jos pidät kaukosäätimen painiketta painettuna, toimintoa ei ehkä voida lähettää. Paina sen sijaan painiketta toistuvasti.
 • Varmista, että IR Blaster on asennettu oikein ja IR-lähetin on sijoitettu lähelle ulkoisen laitteen IR-vastaanotinta.
 • Varmista, että televisio tukee ulkoista laitetta.
[68] Television käyttö muiden laitteiden kanssa

4K-erottelutarkkuuden kuvien katselu yhteensopivista laitteista (vain 4K-mallit)

 • 4K-erottelutarkkuuden kuvien katselu (vain 4K-mallit)
 • Asetukset 4K-erottelutarkkuuden kuvien katseluun korkeammalla tarkkuudella (vain 4K-mallit)
[69] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | 4K-erottelutarkkuuden kuvien katselu yhteensopivista laitteista (vain 4K-mallit)

4K-erottelutarkkuuden kuvien katselu (vain 4K-mallit)

Vähintään 4K- tai suuremman erottelutarkkuuden kuva voidaan esittää 4K-tarkkuudella (3840 × 2160). Voit liittää digikameran/videokameran, joka tukee HDMI 4K -lähtöä television HDMI IN -tuloon esittääksesi kameraan tallennettuja korkean erottelutarkkuuden valokuvia. Voit esittää myös liitettyihin USB-laitteisiin tai kotiverkkoon tallennettuja korkean erottelutarkkuuden valokuvia.

Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee alueittain/maittain.

 1. Digikamera
 2. Videokamera
 3. USB-laite
 4. Verkkolaite

USB-laitteeseen tai verkkolaitteeseen tallennettujen kuvien katselu 4K-erottelutarkkuudella

 1. Kytke USB-laite tai verkkolaite televisioon.
 2. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Albumi] — USB-laite, palvelin tai ennalta asetettu kansio, joka sisältää toistettavan tiedoston — kansio tai tiedosto luettelosta.
  Jos valitset kansion, valitse tiedosto.

Digikameraan/videokameraan tallennetun sisällön katselu

 1. Liitä HDMI-lähtöä tukeva digikamera tai videokamera television HDMI IN -liittimeen HDMI-kaapelille.
 2. Valitse liitetty laite painamalla toistuvasti painiketta .
 3. Aseta liitetty laite 4K-lähtöä varten.
 4. Käynnistä toisto kytketyssä laitteessa.

Tuettujen tiedostomuotojen tarkistaminen

 • Tuetut tiedostot ja muodot

4K-erottelutarkkuuden kuvien katselu korkeammalla tarkkuudella

Voit katsella 4K-erottelutarkkuuden kuvia korkeammalla tarkkuudella asettamalla HDMI-signaalimuoto -asetukseksi [Vahvistettu muoto].

Katso lisätietoja Vahvistettu muoto -muodosta tai asetusten vaihtamisesta Asetukset 4K-erottelutarkkuuden kuvien katseluun korkeammalla tarkkuudella (vain 4K-mallit) -sivulta.

Huomautus

 • 3D-kuvaa ei voi esittää.
 • Jos vaihdat kuvan painamalla painikkeita / , sen esittämiseen saattaa kulua jonkin aikaa.
[70] Television käyttö muiden laitteiden kanssa | 4K-erottelutarkkuuden kuvien katselu yhteensopivista laitteista (vain 4K-mallit)

Asetukset 4K-erottelutarkkuuden kuvien katseluun korkeammalla tarkkuudella (vain 4K-mallit)

Kun esität korkealaatuista 4K-muotoa HDMI-tuloliitännällä, valitse kohdassa [Muut tulot] asetus [HDMI-signaalimuoto].

HDMI-signaalimuoto

Muuta HDMI-signaalin muotoasetusta painamalla HOME-painiketta ja valitsemalla sitten [Asetukset] — [Muut tulot] — [HDMI-signaalimuoto].

Vakiomuoto
Tavallinen HDMI-muoto*1 vakiokäyttöön.
Vahvistettu muoto
Korkealaatuinen HDMI-muoto*1*2. Käytä vain, kun käytössä on tuettuja laitteita.

*1 HDR mukaan lukien (vain HDR-mallit)
*2 4K 60p 4:2:0 10-bittinen, 4:4:4:, 4:2:2 jne.

Huomautus

 • Kun käytössä on [Vahvistettu muoto], kuvaa tai ääntä ei ehkä toisteta oikein. Liitä tässä tapauksessa laite HDMI IN -tuloon, joka on muodossa [Vakiomuoto], tai vaihda HDMI-signaalin muoto HDMI IN muotoon [Vakiomuoto].
 • Valitse [Vahvistettu muoto] vain, kun käytössä on tuettuja laitteita.
 • Kun katselet 4K-kuvia korkealaatuisessa muodossa, käytä Korkealuokkaiset nopeat HDMI‐kaapelit -kaapelia, joka tukee 18 Gbit/s:n nopeuksia. Katso lisätietoja 18 Gbit/s:n nopeuksia tukevasta Korkealuokkaiset nopeat HDMI‐kaapelit -kaapelista sen teknisistä tiedoista.
 • Joissakin malleissa HDMI-signaalin muoto HDMI IN 2- ja 3-tuloissa muuttuu samanaikaisesti.
[71]

Muiden toimintojen käyttö älypuhelimella/tablet-tietokoneella

 • Mobiililaitteen näytön esittäminen televisiossa
 • Valokuvien/musiikin/videoiden jakaminen
 • Video & TV SideView -sovelluksen käyttö älypuhelimella/tablet-tietokoneella
[72] Muiden toimintojen käyttö älypuhelimella/tablet-tietokoneella

Mobiililaitteen näytön esittäminen televisiossa

 • Älypuhelimen/tablet-tietokoneen näytön esittäminen televisiossa MHL-kaapelin avulla (vain MHL-tuetut mallit)
 • Älypuhelimen/tablet-tietokoneen näytön esittäminen televisiossa Näytön peilaus -toiminnon avulla
[73] Muiden toimintojen käyttö älypuhelimella/tablet-tietokoneella | Mobiililaitteen näytön esittäminen televisiossa

Älypuhelimen/tablet-tietokoneen näytön esittäminen televisiossa MHL-kaapelin avulla (vain MHL-tuetut mallit)

-merkki sijaitsee HDMI IN 1/MHL-portin vieressä (MHL-tuetut 2K-mallit) tai HDMI IN 2/MHL-portin vieressä (MHL-tuetut 4K-mallit).

Mobiililaitteen liittäminen MHL-lähdöllä

Liitä 2K-malleissa mobiililaite television HDMI IN 1/MHL-porttiin käyttämällä MHL-kaapelia.

Liitä 4K-malleissa mobiililaite television HDMI IN 2/MHL-porttiin käyttämällä MHL-kaapelia.

 1. MHL-mobiililaite
 2. MHL-kaapeli (lisävaruste)*

*Muista käyttää 2K-signaaleille hyväksyttyä MHL 2 -kaapelia, jossa on MHL-logo.
Muista käyttää 4K-malleille hyväksyttyä MHL 3 -kaapelia, jossa on MHL-logo. Jos MHL-mobiililaite tukee 4K-lähtöä, käytä hyväksyttyä MHL 3 -kaapelia.

Mobiililaitteeseen tallennetun sisällön katseleminen MHL-lähdöllä

 1. Kun mobiililaite on liitetty, paina HOME-painiketta, valitse sitten tuloliitäntä, johon mobiililaite on liitetty.

MHL-tulon automaattinen valinta

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Muut tulot] — [BRAVIA Sync – asetukset] — [Automaattinen tulon vaihto (MHL)] — [Päällä]. (Mobiililaitteesta riippuen tulo ei ehkä vaihdu automaattisesti.) Jos televisio on valmiustilassa, se ei vaihda automaattisesti.

Mobiliililaitteen lataaminen

Kun television virta on päällä, se voi ladata mobiililaitetta, jos se on kytketty MHL-kaapelilla.

Huomautus

 • Tätä toimintoa voi käyttää vain älypuhelimille/tablet-tietokoneille, jotka tukevat MHL-toimintoa.

Vinkki

Jos [MHL-lataus valmiustilan aikana] -asetuksena on [Päällä], televisio voi ladata liitettyä MHL-laitetta myös, kun se on valmiustilassa.

Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Muut tulot] — [BRAVIA Sync – asetukset] — [MHL-lataus valmiustilan aikana] — [Päällä].

[74] Muiden toimintojen käyttö älypuhelimella/tablet-tietokoneella | Mobiililaitteen näytön esittäminen televisiossa

Älypuhelimen/tablet-tietokoneen näytön esittäminen televisiossa Näytön peilaus -toiminnon avulla

Voit esittää mobiililaitteen näytön televisiossa valokuvien, videoiden tai verkkosivustojen katselemiseksi.

Näytön peilaus -toiminto käyttää Miracast-tekniikkaa yhteensopivan laitteen näytön esittämiseen televisiossa. Tämä toiminto ei vaadi langatonta reititintä (tukiasemaa).

 1. Älypuhelin
 2. Tablet-tietokone
 3. Tietokone
 1. Paina -painiketta, valitse sitten [Näytön peilaus].
 2. Käytä Näytön peilaus -yhteensopivaa laitetta sen liittämiseksi televisioon.
  Kun laite on yhdistetty televisioon, laitteen näyttö esitetään myös televisiossa.
  Katso lisätietoja laitteen käyttöohjeesta.

Huomautus

 • Kun Näytön peilaus -toiminnon valmiustilanäyttö on näkyvissä, television ja langattoman reitittimen (tukiaseman) välinen langaton yhteys katkaistaan. Siksi tiedonsiirto Internetin kautta pysäytetään.

Vinkki

 • Voit määrittää Näytön peilaus -toiminnon lisäasetukset painamalla HOME-painiketta, valitsemalla sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Wi‑Fi Direct] — [Lisäasetukset].
[75] Muiden toimintojen käyttö älypuhelimella/tablet-tietokoneella

Valokuvien/musiikin/videoiden jakaminen

Voit kokoontua perheen tai ystävien kanssa television ääreen, yhdistää mobiililaitteet televisioon ja katsella suosikkivalokuvia/videoita taulutelevision näytöltä tai toistaa suosikkikappaleita television kaiuttimien kautta.

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Photo Sharing Plus].
 2. Yhdistä kukin mobiililaite televisioon näytön ohjeiden mukaisesti.
 3. Avaa mobiililaitteen Internet-selain ja siirry TV-ruudulla näytettävään URL-osoitteeseen näytön ohjeiden mukaisesti.
 4. Esitä valokuvia tai toista musiikkia/videoita televisiosta, tai tallenna televisiossa näytettäviä valokuvia/videoita mobiililaitteen näytön ohjeiden mukaisesti.

Huomautus

 • Jos televisio käyttää 5 GHz:n kaistaa langattomaan reitittimeen (tai tukiasemaan) yhdistämistä varten, yhteys katkaistaan, kun tämä toiminto käynnistetään.
 • Televisioon voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään 10 mobiililaitetta. Jos 10 laitetta on jo yhdistetty ja halutaan yhdistää seuraava laite, irrota tarpeeton laite ja yhdistä laite sen jälkeen.
 • Android 2.3:n tai uudemman version oletusselainta tuetaan.
 • iOS-käyttöjärjestelmän oletusselainta tuetaan; joitakin toimintoja ei kuitenkaan voida käyttää iOS-käyttöjärjestelmän version mukaan.
 • iOS-laitteista ei voi lähettää musiikkia televisioon.
[76] Muiden toimintojen käyttö älypuhelimella/tablet-tietokoneella

Video & TV SideView -sovelluksen käyttö älypuhelimella/tablet-tietokoneella

Voit asentaa ”Video & TV SideView” -sovelluksen mobiililaitteeseen ja ohjata televisiota mobiililaitteen avulla. Rekisteröi mobiililaite television etälaitteeksi, jos haluat käyttää sitä television kaukosäätimenä. (Rekisteröinti vaaditaan vain ensimmäisellä kerralla.)

 1. Wi-Fi tai Ethernet
 2. Reititin
 3. Modeemi
 4. Internet
 5. Wi-Fi Direct
 6. Wi-Fi
 7. Mobiililaite

Käytettävissä olevat toiminnot, kun käytetään ”Video & TV SideView” -sovellusta

 • Virran kytkeminen ja television ohjaus kaukosäätimenä
 • Tekstin syöttö mobiililaitteen näppäimistöllä
 • Muistutuksen / ajastetun taltioinnin asettaminen televisioon mobiililaitteesta, kun olet poissa kotoa (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit) (vain, jos televisiossa on Wi-Fi-liitäntä)

Tarkemmat tiedot Video & TV SideView -sovelluksesta on annettu verkkosivustolla

http://info.tvsideview.sony.net

Katso lisätietoja Video & TV SideView -sovelluksen käytöstä sen käyttöoppaasta.

Vinkki

 • Video & TV SideView -sovellus voidaan hakea ja ladata täältä:
  • Google Play (Android OS: lle)
  • App Store (iOS: lle)

Mobiililaitteen rekisteröinti televisiossa

Keskinäinen rekisteröinti (seuraavat vaiheet) vaaditaan vain ensimmäisellä kerralla.

 1. Yhdistä televisio kotiverkkoon.
 2. Liitä mobiililaite kotiverkkoon, johon televisio on kytketty, tai hae televisio käytettävissä olevien Wi-Fi Direct -laitteiden luettelosta.
 3. Käynnistä Video & TV SideView -sovellus mobiililaitteessa.
 4. Valitse televisio laiteluettelosta ja suorita sitten tarvittava toiminto laitteella.

Vinkki

 • Video & TV SideView -sovellus voidaan liittää televisioon myös käyttämällä Wi-Fi Direct-toimintoa. Paina HOME-painiketta, kytke päälle television Wi-Fi Direct -toiminto valitsemalla [Asetukset] — [Verkko] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Päällä] ja siirry sitten [Wi‑Fi Direct ‑asetukset] -sivulle valitsemalla [Asetukset] — [Verkko] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct ‑asetukset].

Virran kytkeminen televisioon mobiililaitteen ”Video & TV SideView” -sovelluksesta

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Etäkäynnistys] — [Päällä].

Valmiustilan virrankulutus lisääntyy, jos valitset [Päällä].

Muistutuksen / ajastetun taltioinnin asettaminen televisioon ollessasi poissa kotoa mobiililaitteen Video & TV SideView -sovelluksen avulla (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee mallin tai Wi-Fi-asetusten mukaan.

 1. Paina HOME-painiketta ja valitse sitten [Asetukset] — [Etäkäynnistys] — [Verkko] — [Päällä].
  Valmiustilan virrankulutus kasvaa, jos [Päällä] on valittuna.
 2. Rekisteröi laite etätaltiointia varten mobiililaitteen ”Video & TV SideView” -sovelluksen avulla.

Katso lisätietoja seuraavalta verkkosivustolta:

http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Huomautus

 • Varmista, että [Etälaite/Renderer] -asetuksena on [Päällä]. Vahvista asetus painamalla HOME-painiketta, valitsemalla sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Kotiverkkoasetus] — [Etälaite/Renderer] — [Etälaite/Renderer].
 • (Vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit) Jos rekisteröit laitteen, kun televisio on liitetty Wi-Fi Direct -liitännällä, et voi asettaa muistutusta / ajastettua taltiointia ollessasi poissa kotoa.
  Liitä televisio Wi-Fi-verkkoon ja rekisteröi sitten laite.
 • (Vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit) Kotiverkon käyttöympäristön mukaan et voi ehkä asettaa muistutusta / ajastettua taltiointia ollessasi poissa kotoa, vaikka televisio on liitetty Wi-Fi-verkkoon.
 • Video & TV SideView” -sovelluksen nimeä ja käytettävissä olevia toimintoja voidaan muuttaa.
[77]

Yhdistäminen verkkoon

 • Yhdistäminen verkkoon LAN-kaapelilla
 • Yhdistäminen verkkoon langattomalla yhteydellä
 • Kotiverkon toiminnot
[78] Yhdistäminen verkkoon

Yhdistäminen verkkoon LAN-kaapelilla

Yhdistäminen verkkoon LAN-kaapelilla

Langallisen lähiverkkoyhteyden avulla voit muodostaa yhteyden Internetiin ja kotiverkkoosi. Kytke LAN-kaapeli televisioon.

 1. LAN-kaapeli
 2. Tietokone
 3. Reititintoiminnoilla varustettu modeemi
 4. Internet
 1. Määritä LAN-reitittimen asetukset.
  Lisätietoja saat LAN-reitittimen käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyden verkon toimittaneeseen henkilöön (verkon ylläpitäjään).
 2. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Verkkoyhteyden määritys] — [Helppo].
 3. Suorita asennus loppuun seuraamalla näytön ohjeita.

Huomautus

 • Verkkoon liittyvät vaaditut asetukset voivat vaihdella Internet-palveluntarjoajan tai reitittimen mukaan. Lisätietoja on annettu Internet-palveluntarjoajan toimittamassa tai reitittimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Voit myös ottaa yhteyden verkon toimittaneeseen henkilöön (verkon ylläpitäjään).
[79] Yhdistäminen verkkoon

Yhdistäminen verkkoon langattomalla yhteydellä

 • Television yhdistäminen verkkoon Wi-Fi-yhteydellä
 • Liittäminen televisioon Wi-Fi Direct -liitännällä (langatonta reititintä ei tarvita)
[80] Yhdistäminen verkkoon | Yhdistäminen verkkoon langattomalla yhteydellä

Television yhdistäminen verkkoon Wi-Fi-yhteydellä

Sisäisellä WLAN-laitteella voit muodostaa yhteyden Internetiin ja nauttia verkon tuomista eduista kaapelittomassa ympäristössä.

 1. Tietokone
 2. Langaton reititin (tukiasema)
 3. Modeemi
 4. Internet
 1. Asenna langaton reititin (tai tukiasema).
  Lisätietoja saat langattoman reitittimen (tai tukiaseman) käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyden verkon toimittaneeseen henkilöön (verkon ylläpitäjään).
 2. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Verkkoyhteyden määritys] — [Helppo].
 3. Suorita asennus loppuun seuraamalla näytön ohjeita.

Sisäisen WLANin sammuttaminen

Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Lisäasetukset] — [Sisäinen Wi‑Fi] — [Pois].

Vinkki

 • Videon tasaisen suoratoiston saamiseksi:
  • Vaihda langattoman reitittimen (tai tukiaseman) asetukseksi 802.11n tai 802.11ac (vain 4K-mallit), jos tämä on mahdollista.
   Lisätietoja asetuksen muuttamisesta saat langattoman reitittimen (tai tukiaseman) käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyden verkon toimittaneeseen henkilöön (verkon ylläpitäjään).
  • Jos edellä oleva menetelmä ei korjaa tilannetta, yritä parantaa videon suoratoiston laatua muuttamalla langattoman reitittimen (tai tukiaseman) asetukseksi 5 GHz.
  • 5 GHz:n kaistaa ei ehkä tueta kaikilla alueilla/kaikissa maissa. Jos 5 GHz:n kaistaa ei tueta, televisio voidaan yhdistää ainoastaan 2,4 GHz:n kaistaa käyttävään reitittimeen (tukiasemaan).
 • Kun haluat käyttää WEP-suojausta langattomalla reitittimellä (tai tukiasemalla), valitse [Asetukset] — [Verkko] — [Verkkoyhteyden määritys] — [Helppo] — [Wi‑Fi] — [Yhdistä hakuluettelosta].

Huomautus

 • Verkkoon liittyvät vaaditut asetukset voivat vaihdella Internet-palveluntarjoajan tai reitittimen mukaan. Lisätietoja on annettu Internet-palveluntarjoajan toimittamassa tai reitittimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Voit myös ottaa yhteyden verkon toimittaneeseen henkilöön (verkon ylläpitäjään).
 • Jos salasanan syöttönäytössä valitaan [Näytä salasana], muut voivat nähdä paljastuneen salasanan.
[81] Yhdistäminen verkkoon | Yhdistäminen verkkoon langattomalla yhteydellä

Liittäminen televisioon Wi-Fi Direct -liitännällä (langatonta reititintä ei tarvita)

Voit liittää laitteen televisioon langattomasti käyttämättä langatonta reititintä ja suoratoistaa sitten laitteeseen tallennettuja videoita, valokuvia ja musiikkia suoraan televisiossa.

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Päällä].
 2. Valitse [Wi‑Fi Direct ‑asetukset].
 3. Valitse television kuvaruudulla näytettävä television nimi Wi-Fi Direct -laitteella.
  Jos laite ei tue Wi-Fi Direct -liitäntää, valitse [Näytä verkko (SSID) ja salasana].
 4. Käytä Wi-Fi Direct/Wi-Fi-laitetta sen yhdistämiseksi televisioon.
 5. Lähetä sisältöä Wi-Fi Direct/Wi-Fi-laitteesta televisioon.
  Lisätietoja on annettu laitteen käyttöohjeessa.

Jos yhteydenmuodostus ei onnistu

Kun Wi-Fi Direct -asetuksen valmiustilanäyttö näytetään, valitse [Näytä verkko (SSID) ja salasana] ja suorita asennus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.

Muun laitteen yhdistäminen

Yhdistä laitteita edellä olevien vaiheiden mukaisesti. Jopa 10 laitetta voidaan yhdistää samanaikaisesti. Jos 10 laitetta on jo yhdistetty ja halutaan yhdistää seuraava laite, irrota tarpeeton laite ja yhdistä laite sen jälkeen.

Yhdistetyssä laitteessa näytettävän television nimen muuttaminen

Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Tietoja] — [Laitteen nimi].

Yhdistettyjen laitteiden luettelo/rekisteröinnin poisto

Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Wi‑Fi Direct] — [Lisäasetukset] — [Näytä laiteluettelo / Poista].

Kun haluat poistaa laitteen rekisteröinnin, valitse poistettava laite luettelosta, paina sitten -painiketta. Valitse sitten [Kyllä] vahvistusnäytöstä.

Poista kaikkien laitteiden rekisteröinti valitsemalla [Poista kaikki] luettelossa ja sitten [Kyllä] vahvistusnäytössä.

Kaista-asetuksen muuttaminen (asiantuntijoille)

Kun televisiota ei ole yhdistetty langattomasti reitittimeen, voit valita langattoman kaistan Wi-Fi Direct -toiminnolle. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Wi‑Fi Direct] — [Lisäasetukset] — [Kaistan asetukset].

[Autom.]
Yleensä käytetään tätä vaihtoehtoa. Se valitsee automaattisesti sopivan kaistan Wi-Fi Direct -toiminnolle.
[Autom. (kaista 2.4GHz)]
Käytä tätä vaihtoehtoa vain 2,4 GHz:n kaistaa tukevien laitteiden yhdistämiseksi. Tämä vaihtoehto voi tukea useampia laitteita kuin muut vaihtoehdot.
[Autom. (kaista 5GHz)]
Käytä tätä vaihtoehtoa 5 GHz:n kaistaa tukevien laitteiden yhdistämiseksi. Tämä vaihtoehto voi parantaa videon suoratoistolaatua.

Huomaa, että valittaessa tämä vaihtoehto televisiota ei voida yhdistää laitteisiin, jotka tukevat vain 2,4 GHz:n kaistaa.

[Manuaalinen]
Käytä tätä vaihtoehtoa tietyn langattoman kanavan valitsemiseen.

Vinkki

 • Lisätietoja laitteesi tukemasta langattomasta kaistasta on annettu laitteesi käyttöohjeessa.
 • 5 GHz:n kaistaa ei ehkä tueta kaikilla alueilla/kaikissa maissa. Jos 5 GHz:n kaistaa ei tueta, voidaan käyttää vain vaihtoehtoja [Autom.] ja [Manuaalinen].

Huomautus

 • Jos televisio on yhdistetty langattomaan reitittimeen (tai tukiasemaan) 5 GHz:n kaistalla:
  • 5 GHz:n langaton yhteys katkaistaan, kun valitaan [Wi‑Fi Direct ‑asetukset]. Kun yhteys on katkaistu, liikennöinti Internetin kautta pysäytetään.
  • Yhteys palautetaan automaattisesti, kun poistutaan valikosta [Wi‑Fi Direct ‑asetukset].
 • 5 GHz:n kaistaa ei ehkä tueta kaikilla alueilla/kaikissa maissa.
[82] Yhdistäminen verkkoon

Kotiverkon toiminnot

 • Kotiverkon asetusten säätö
 • Tietokoneen sisällön toisto
 • Mediapalvelimen sisällön toisto
[83] Yhdistäminen verkkoon | Kotiverkon toiminnot

Kotiverkon asetusten säätö

Seuraavia kotiverkon asetuksia voidaan säätää.

Palvelinyhteyden tarkistaminen

Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Kotiverkkoasetus] — [Palvelindiagnostiikka] — suorita vianmääritys näytön ohjeiden mukaisesti.

Etälaitteen/renderer-toiminnon käyttäminen

Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Kotiverkkoasetus] — [Etälaite/Renderer] — haluttu vaihtoehto.

[Etälaite/Renderer]
Ota renderer-toiminto käyttöön valitsemalla [Päällä].
Voit toistaa hallintalaitteella (esim. digikameralla) olevia valokuva-/musiikki-/videotiedostoja TV-ruudulla suoraan laitetta käyttämällä. Voit käyttää myös mobiililaitetta television kaukosäätimenä kotiverkon kautta.
[Etälaitteet]
Muokkaa television kaukosäätimeksi rekisteröityjen mobiililaitteiden luetteloa.
[Etäajastimen REC -laitteet] (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)
Muokkaa television kaukoajastimeksi REC rekisteröityjen mobiililaitteiden luetteloa.
[Renderer-käyttöoikeudet]
 • Valitse [Automaattinen käyttöoikeus] television käyttämiseksi automaattisesti, kun hallintalaite muodostaa yhteyden televisioon ensimmäisen kerran.
 • Muuta kunkin hallintalaitteen käyttöoikeusasetuksia valitsemalla [Omat asetukset].
[84] Yhdistäminen verkkoon | Kotiverkon toiminnot

Tietokoneen sisällön toisto

Voit toistaa television kanssa samaan kotiverkkoon yhdistetylle palvelimelle (esim. tietokoneelle) tallennettuja valokuva-/musiikki-/videotiedostoja.

 1. Tietokone (palvelin)
 2. Reititin
 3. Modeemi
 4. Internet
 1. Yhdistä televisio kotiverkkoon.
 2. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Albumi], [Video] tai [Musiikki] — toistettavan tiedoston sisältävä palvelin — kansio tai tiedosto luettelosta.
  Jos valitset kansion, valitse haluttu tiedosto.
  Toisto käynnistyy.

Tuettujen tiedostomuotojen tarkistaminen

 • Tuetut tiedostot ja muodot

Huomautus

 • Joidenkin tiedostojen toistaminen ei ehkä onnistu, vaikka käytössä olisi tuettu tiedostomuoto.
[85] Yhdistäminen verkkoon | Kotiverkon toiminnot

Mediapalvelimen sisällön toisto

Voit toistaa hallintalaitteella (esim. digikameralla) olevia valokuva-/musiikki-/videotiedostoja television kuvaruudulla suoraan laitetta käyttämällä. Hallintalaitteen tulee olla myös renderer-yhteensopiva.

 1. Digikamera (hallintalaite)
 2. Reititin
 3. Modeemi
 4. Internet
 1. Yhdistä televisio kotiverkkoon.
 2. Käynnistä sisällön toisto television kuvaruudulla käyttämällä hallintalaitetta.
[86]

Asetukset

 • Television määritys
 • Ajastimen asettaminen
[87] Asetukset

Television määritys

 • [TV]
 • [Verkko ja lisävarusteet]
 • [Järjestelmäasetukset]
 • [Henkilökohtainen]
[88] Asetukset | Television määritys

[TV]

Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [TV] — haluttu vaihtoehto.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

[Kanavan asetukset]
Määrittää asetukset, jotka liittyvät ohjelmalähetysten vastaanottoon. Voit määrittää myös asetuksia, jotka liittyvät satelliittiohjelmalähetysten vastaanottoon.

Digitaalisten kanavien virittäminen

 • Digitaalisten lähetysten vastaanotto

Satelliitin virittäminen

 • Satelliittilähetysten vastaanotto (vain satelliittiyhteensopivat mallit)

Kanavien lajittelu tai ohjelmaluettelon muokkaus

 • Kanavien lajittelu tai ohjelmaluettelon muokkaus
[Muut tulot]
Määrittää ulkoisten tulojen ja BRAVIA Sync -asetukset.
[Näyttö]
Säätää kuvan ja näytön asetukset.
[Ääni]
Säätää ääniasetukset ja kaiuttimiin liittyvät vaihtoehdot.
[Valaistuksen LED]
Mukauttaa Valaistuksen LED -toiminnon.
(Tämän toiminnon saatavuus riippuu mallista.)
[Virta]
Muuttaa virrankulutukseen liittyviä asetuksia.
[Sovellukset]
Muuttaa sovelluksiin liittyviä asetuksia.
[Unelmat]
Määrittää näytönsäästäjän asetukset.
[Tallennustila ja nollaus]
Muuttaa tietojen tallentamiseen liittyviä asetuksia.
[Tietoja]
Näyttää tietoja televisiosta.
[89] Asetukset | Television määritys

[Verkko ja lisävarusteet]

Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko ja lisävarusteet] — haluttu vaihtoehto.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

[Verkko]
Asettaa ja tarkistaa verkko- ja palvelinyhteydet.
[Google Cast]
Näyttää Google Cast -toiminnon tiedot.
[Bluetooth-asetukset]
Määrittää asetukset Bluetooth-laitteiden rekisteröintiä/rekisteröinnin poistamista varten.
[Touchpad-kaukosäädin asetukset]/[Äänellä toimiva kauko-ohjaus]
Määrittää asetukset Touchpad-kaukosäätimen/äänikaukosäätimen laiteparin muodostukseen. Näytetty asetus vaihtelee mallin mukaan.
[Tallennuslaitteen asetukset] (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)
Määrittää USB-kiintolevylaitteiden asetukset taltiointia varten.
(Tämä vaihtoehto ei ole ehkä käytettävissä kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.)
[90] Asetukset | Television määritys

[Järjestelmäasetukset]

Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Järjestelmäasetukset] — haluttu vaihtoehto.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

[Päivämäärä ja aika]
Säätää senhetkisen ajan.
[Kieli/Language]
Valitsee valikkokielen.
[Näppäimistö]
Määrittää näyttönäppäimistön asetukset.
[Haku]
Määrittää hakutoiminnon asetukset.
[Puhe]
Määrittää puheentunnistustoiminnon asetukset.
[Esteettömyys]
Määrittää toimintojen ja palvelujen käyttöasetukset, jotka auttavat käyttäjiä käyttämään laitteitaan helpommin.
[Myymälätilan asetukset]
Parantaa näyttöä myymäläkäyttöä varten asettamalla asetuksen [Esittelytila] jne.
[91] Asetukset | Television määritys

[Henkilökohtainen]

Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Henkilökohtainen] — haluttu vaihtoehto.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

[Sijainti]
Määrittää sijaintiasetukset käyttäjän paikkatietojen käyttöä varten
[Turvallisuus ja rajoitukset]
Määrittää suojausasetukset, kuten salasanat.
[Katselun esto (lähetys)]
Määrittää lapsilukon asetukset TV-lähetyksille ja muille kohteille.
[Katselun esto (Kanavan suoratoisto)]
Määrittää lapsilukon asetukset suoratoistokanaville.
[Lisää tili]
Lisää erilaisia palvelutilejä, kuten Google-tilit ja Sony Entertainment Network (SEN) -tilit.
[92] Asetukset

Ajastimen asettaminen

Ajastimen asettaminen

Ajastin kytkee virran televisioon tiettyyn aikaan kuten kun ohjelma, jota haluat katsella, alkaa. Sen avulla televisiota voi käyttää myös herätyskellona.

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Ajastimet] — [Ajastin] — haluttu vaihtoehto.

Uniajastimen asettaminen

Uniajastin katkaisee virran televisiosta ennalta asetetun ajan jälkeen.

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Ajastimet] — [Uniajastin] — haluttu vaihtoehto.

Huomautus

 • Kun katkaiset televisiosta virran ja kytket sen taas, [Uniajastin] palautetaan tilaan [Pois].
[93]

Vianmääritys

 • Aloita tästä Ilmeneekö ongelmia? Aloita tästä.
 • Kuva (laatu) / näyttö
 • Näppäimistö
 • Lähetyksen vastaanotto
 • Ääni
 • Verkko (Internet/koti) / sovellukset
 • Kaukosäädin/lisävarusteet
 • Virta
 • Liitetyt laitteet
 • USB-kiintolevytaltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)
[94] Vianmääritys

Aloita tästä

 • Itsediagnostiikka
 • Ohjelmistopäivitykset
 • Jos television asetusten täydellinen palautus (uudelleenkäynnistys) joudutaan tekemään
[95] Vianmääritys | Aloita tästä

Itsediagnostiikka

Miten tarkistetaan, että televisio toimii oikein.

 • Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Itsediagnostiikka] kohdassa [Ohje].
[96] Vianmääritys | Aloita tästä

Ohjelmistopäivitykset

Sony toimittaa ohjelmistopäivityksiä ajoittain toimintojen parantamiseksi ja toimittaakseen käyttäjille uusimpia television käyttökokemuksia. Helpoin tapa ohjelmistopäivitysten saantiin on television Internet-yhteyden avulla.

Automaattisen ohjelmistolatauksen ottaminen käyttöön

Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Ohje] — [Järjestelmän ohjelmistopäivitys] — [Automaattinen ohjelmiston lataus] — [Päällä].

Vinkki

 • Kun haluat päivittää ohjelmiston manuaalisesti, valitse [Järjestelmän ohjelmistopäivitys] -näytössä [Hae järjestelmän ohjelmistopäivityksiä].

Ohjelmiston päivitys USB-tallennuslaitteen avulla

Jos sinulla ei ole verkkoyhteyttä, voit päivittää ohjelmiston myös käyttämällä USB-tallennusvälinettä. Lataa uusimmat ohjelmistopäivitykset Sony-tukisivustolta USB-tallennusvälineelle tietokoneen avulla. Aseta USB-tallennusväline television USB-porttiin ja ohjelmistopäivitys käynnistyy automaattisesti.

Jos päivität television ohjelmiston USB-tallennusvälineen avulla, silloin kannattaa lukea verkkosivustolta varoitukset, joita liittyy päivitykseen tallennusvälineen avulla.

Katso lisätietoja tukisivustosta Tukisivusto -sivulta.

[97] Vianmääritys | Aloita tästä

Jos television asetusten täydellinen palautus (uudelleenkäynnistys) joudutaan tekemään

Jos sinulla on ongelmia, kuten ei kuvaa tai kaukosäädin ei toimi, kokeile seuraavia toimenpiteitä.

Paina ja pidä painettuna kaukosäätimen virtapainiketta noin 5 sekunnin ajan. Television virta katkeaa ja käynnistyy sitten uudelleen automaattisesti lyhyen ajan kuluttua. Henkilökohtaiset asetukset ja tiedot ovat tallella, kun televisio käynnistyy uudelleen (tämä on sama asia kuin virtajohdon (verkkovirran) irrottaminen).

[98] Vianmääritys

Kuva (laatu) / näyttö

 • Kuvanlaatu ei ole yhtä hyvä kuin liikkeessä.
 • Vääristynyt kuva.
 • Näyttö välkkyy.
 • Ei väriä / tumma kuva / väri ei ole oikea / kuva on liian kirkas.
 • Tumma näyttö. Miten näyttöä kirkastetaan.
 • Väri ei ole oikea. Miten värisävyä säädetään.
 • Näytön muoto / laaja tila muuttuu automaattisesti.
 • Kuvasta tulee pieni yhtäkkiä.
 • Mustat palkit tulevat esiin ruudun reunoille.
 • Ruudun ylä- tai alaosassa on palkkeja/nauhoja.
 • 3D-kuvia ei näytetä. 3D-vaikutelma on heikko. (vain 3D-mallit)
 • Ruudun molemmissa reunoissa näkyy mustia palkkeja, kun katsellaan 3D-kuvia. (vain 3D-mallit)
 • Et voi kytkeä 3D-näyttöä pois päältä 3D-sisällön katselun aikana. (vain 3D-mallit)
 • Viesti [3D-signaali havaittu.] tulee esiin automaattisesti, kun 3D-signaali tunnistetaan. (vain 3D-mallit)
 • Esiin tulee viesti sovelluksesta, jossa pyytää lupaa televisiotoiminnon käyttöön.
[99] Vianmääritys | Kuva (laatu) / näyttö

Kuvanlaatu ei ole yhtä hyvä kuin liikkeessä.

 • Kuvanlaatu riippuu signaalisisällöstä.
 • Kuvanlaatu saattaa parantua, jos vaihdat sen valikossa [Näyttö] kohdassa [Asetukset].
[100] Vianmääritys | Kuva (laatu) / näyttö

Vääristynyt kuva.

 • Tarkista antenni-/kaapeliliitäntä.
 • Pidä antenni/kaapeli erillään muista liitäntäkaapeleista.
 • Jos asennat lisälaitteen, jätä laitteen ja television väliin hieman tilaa.
 • Paina ACTION MENU -painiketta ja valitse sitten [Kuva] — [Lisäasetukset] — [Liike] — [Motionflow] — [Vakio] tai [Pois]. (Vain [Motionflow]-yhteensopivat mallit)
 • Vaihda nykyinen [Elokuvatila] -asetus joksikin toiseksi asetukseksi.
  Paina ACTION MENU -painiketta ja valitse sitten [Kuva] — [Liike] — [Lisäasetukset] — [Elokuvatila].
 • Tarkista [Manuaalinen viritys] -asetukset.
  Paina HOME-painiketta ja valitse sitten [Asetukset] — [Kanavan asetukset] — [Analoginen asennus] — [Manuaalinen viritys].
  • Paranna kuvan vastaanottoa asettamalla [LNA]-asetukseksi [Pois]. ([LNA] ei ole ehkä käytettävissä kaikissa tilanteissa/maissa tai kaikilla alueilla.)
  • Paranna analogisen vastaanoton kuvaa suorittamalla [AFT] kohdassa [Manuaalinen viritys].
   ([Manuaalinen viritys] -toiminnon ja joidenkin sen vaihtoehtoehtojen käytettävyys voivat vaihdella alueen/maan/tilanteen mukaan.)
 • Varmista, että antenni on liitetty korkealaatuisella 75 ohmin koaksiaalikaapelilla.
[101] Vianmääritys | Kuva (laatu) / näyttö

Näyttö välkkyy.

 • Paina ACTION MENU-painiketta, valitse sitten [Kuva] — [Lisäasetukset] — [Liike] — [Motionflow] — [Vakio]. (Vain [Motionflow]-yhteensopivat mallit)
[102] Vianmääritys | Kuva (laatu) / näyttö

Ei väriä / tumma kuva / väri ei ole oikea / kuva on liian kirkas.

 • Paina ACTION MENU -painiketta, tee sitten säädöt valitsemalla [Kuva].
 • Paina ACTION MENU-painiketta, valitse sitten [Kuva] — [Lisäasetukset] — [Palautus].
 • Jos [Virransäästö]*-asetukseksi valitaan [Matala] tai [Korkea], mustan taso kasvaa. Valitse [Virta] — [Eko] — [Virransäästö].
[103] Vianmääritys | Kuva (laatu) / näyttö

Tumma näyttö. Miten näyttöä kirkastetaan.

 • Paina ACTION MENU -painiketta, valitse [Kuva] — [Lisäasetukset] ja säädä kohta [Kirkkaus] tai [Kontrasti].
 • Tarkista [Virransäästö] -vaihtoehdon asetus kohdassa [Eko]. Jos se on [Matala] tai [Korkea], näyttö tummenee. Kirkasta näyttö valitsemalla [Virta] — [Eko] ja valitsemalla [Virransäästö]-asetukseksi [Pois].
[104] Vianmääritys | Kuva (laatu) / näyttö

Väri ei ole oikea. Miten värisävyä säädetään.

 • Paina ACTION MENU -painiketta, valitse [Kuva] — [Lisäasetukset] ja säädä kohta [Värisävy] tai [Värilämpötila].
 • Syvennä värisävyä säätämällä kohtaa [Värikylläisyys] tai [Värien elävyys]. Paina ACTION MENU -painiketta ja valitse sitten [Kuva] — [Lisäasetukset].
[105] Vianmääritys | Kuva (laatu) / näyttö

Näytön muoto / laaja tila muuttuu automaattisesti.

 • Jos [Autom. kuvasuhde] -asetukseksi kohdassa [Kuvasäädöt] on asetettu [Päällä] vaihdettaessa kanavaa tai videotuloa, nykyinen [Laaja tila] -asetus vaihdetaan automaattisesti tulosignaalin mukaan. Lukitaksesi [Laaja tila] -asetuksen aseta [Autom. kuvasuhde] -asetukseksi [Pois].
[106] Vianmääritys | Kuva (laatu) / näyttö

Kuvasta tulee pieni yhtäkkiä.

 • Kuva pienenee mainosten ajaksi ohjelmasisällön tuottajan käyttämän menetelmän vuoksi. Kun HD-sisältö vaihtuu SD-sisällöksi (mainokset), kuva voi muuttua pieneksi ja siinä on mustat reunukset.
 • [Autom. kuvasuhde] -asetus kohdassa [Kuvasäädöt] ei laajenna kuvaa sisällön vaihtuessa, koska sisältötietoja säätelee kanavasignaalin tarjoaja. Voit muuttaa halutessasi manuaalisesti [Laaja tila] -asetusta, joka pysyy voimassa, kunnes vaihdat kanavaa/signaalilähdettä tai muutat manuaalisesti [Laaja tila] -asetusta uudelleen.
[107] Vianmääritys | Kuva (laatu) / näyttö

Mustat palkit tulevat esiin ruudun reunoille.

 • Jotkin laajakuvaohjelmat on kuvattu kuvasuhteella, joka on suurempi kuin 16:9 (tämä on tyypillistä etenkin elokuvateatterijulkaisuissa). Televisio näyttää nämä ohjelmat niin, että kuvaruudun ylä- ja alareunaan jää musta palkki. Lisätietoja on annettu DVD-levyn mukana toimitetussa dokumentaatiossa (tai ota yhteys ohjelmantarjoajaan).
 • 4:3-kuvasuhteen ohjelmissa kuvaruudun vasempaan ja oikeaan reunaan jää palkit.
 • HD-muodossa (720p ja 1080i) lähetetyissä ohjelmissa, joissa on 4:3-sisältöä, on yleensä palveluntarjoajan lisäämät mustat palkit kuvaruudun vasemmassa ja oikeassa reunassa.
 • [Autom. kuvasuhde] kohdassa [Kuvasäädöt] ei laajenna kuvaa, kun kuvaruudun reunojen mustat palkit ovat palveluntarjoajan lisäämät. Voit asettaa manuaalisesti [Laaja tila] -asetukseksi [Smart] tai [Zoom], joka pysyy voimassa, kunnes vaihdat kanavaa/signaalilähdettä tai vaihdat manuaalisesti [Laaja tila] -asetusta uudelleen.
 • Joillakin kaapeli- ja satelliittidigisovittimilla on mahdollista säätää kuvan kokoa. Jos käytössä on digisovitin, pyydä lisätietoja digisovittimen valmistajalta.
[108] Vianmääritys | Kuva (laatu) / näyttö

Ruudun ylä- tai alaosassa on palkkeja/nauhoja.

Tässä tapauksessa televisio saattaa olla esittelytilassa. Yritä poistua esittelytilasta.

 • Paina kaukosäätimen ACTION MENU -painiketta ja valitse [Estä esittely]. Paina sitten kaukosäätimen HOME -painiketta ja valitse [Asetukset] — [Myymälätilan asetukset]. Aseta [Esittelytila]- ja [Kuvan palautus -tila] -asetuksiksi [Pois].
[109] Vianmääritys | Kuva (laatu) / näyttö

3D-kuvia ei näytetä. 3D-vaikutelma on heikko. (vain 3D-mallit)

 • Jos kaksi kuvaa näytetään rinnakkain, paina ACTION MENU-painiketta ja valitse sitten [3D] — [3D-näyttö] — [3D (Side‑by‑Side)].
  Jos kaksi kuvaa näytetään päällekkäin, paina ACTION MENU-painiketta ja valitse sitten [3D] — [3D-näyttö] — [3D (Over-Under)].
 • Jos [3D-näyttö] -näyttö tulee esiin, mutta 3D-kuvia ei näy, katkaise virta 3D-sisältöä toistavasta laitteesta ja kytke se sitten takaisin päälle.
 • Saatu 3D-vaikutelma voi vaihdella eri henkilöillä.

Aktiivisten 3D-lasien mallit

 • Varmista, ettei television ja aktiivisten 3D-lasien välillä ole esteitä.
 • Vaihda aktiivisten 3D-lasien paristo.
 • Varmista, että aktiivisiin 3D-laseihin on kytketty virta.
 • Aktiiviset 3D-lasit on rekisteröitävä televisioon ennen käyttöä. Lasien käyttämiseksi toisen television kanssa ne on rekisteröitävä uudelleen. Katkaise virta laseista ennen uudelleenrekisteröintiä.
 • Langattomat laitteet tai mikroaaltouunit voivat vaikuttaa 3D-lasien ja television väliseen yhteyteen, sillä televisio käyttää 2,4 GHz:n kaistaa. Yritä tarvittaessa rekisteröityä uudelleen.
 • Jos laite, joka ei ole 3D-yhteensopiva (kuten kotiteatterijärjestelmä), liitetään television ja 3D-yhteensopivan laitteen välille, televisio ei näytä 3D-kuvia. Liitä 3D-yhteensopiva laite suoraan televisioon hyväksytyllä HIGH SPEED HDMI -kaapelilla, jossa on HDMI-logo.

4K-mallit

 • 4K-tarkkuuden 3D-signaalia ei voida näyttää.
 • Katsele passiivisten 3D-lasien televisiota suoraan edestä. 3D-vaikutelma ei ehkä ole yhtä selvä kaikilla katselupaikoilla. Säädä kuvaruudun katselukulmaa.
[110] Vianmääritys | Kuva (laatu) / näyttö

Ruudun molemmissa reunoissa näkyy mustia palkkeja, kun katsellaan 3D-kuvia. (vain 3D-mallit)

 • Kuvan kummallakin puolella näkyy musta palkki 3D-signaalien käsittelyn aikana, kun 3D-kuvan syvyyttä säädetään [3D-syvyyden säätö] -toiminnolla.
[111] Vianmääritys | Kuva (laatu) / näyttö

Et voi kytkeä 3D-näyttöä pois päältä 3D-sisällön katselun aikana. (vain 3D-mallit)

 • 3D-signaalilla näytettävän 3D-sisällön katselun aikana television 3D-näyttöä ei voi sammuttaa. Kytke 3D-asetukset pois päältä liitetystä laitteesta (esim. Blu-ray-soittimesta).
[112] Vianmääritys | Kuva (laatu) / näyttö

Viesti [3D-signaali havaittu.] tulee esiin automaattisesti, kun 3D-signaali tunnistetaan. (vain 3D-mallit)

 • Poista [3D-signaalin ilmoitus] -asetuksen aktivointi. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Näyttö] — [3D-asetukset] — [3D-signaalin ilmoitus] — [Pois].
[113] Vianmääritys | Kuva (laatu) / näyttö

Esiin tulee viesti sovelluksesta, jossa pyytää lupaa televisiotoiminnon käyttöön.

 • Valitse, sallitaanko sovellukselle näytetyn toiminnon käyttö vai estetäänkö se.
 • Voit tarkistaa sovellusten käyttöoikeuksien luettelon, joka on luokiteltu television toiminnon mukaan, ja muuttaa jokaisen sovelluksen käyttöoikeusasetuksia. Paina HOME-painiketta, valitse [Asetukset] — [Sovellukset] — [Sov. käyttöoikeudet] — haluttu televisiotoiminto.
[114] Vianmääritys

Näppäimistö

Et voi käyttää tämänhetkistä näyttöä sen jälkeen, kun näyttönäppäimistö on esillä.

 • Kun haluat palata näyttönäppäimistön takana olevaan näyttöön, paina kaukosäätimen BACK-painiketta.
[115] Vianmääritys

Lähetyksen vastaanotto

 • Määritä television vastaanoton vika tarkistamalla ensin nämä asiat.
 • Kuuluu estoääni tai virheviesti tulee esiin etkä voi katsella lähetyksiä.
 • Varjokuvia tai kaksoiskuvia tulee esiin.
 • Vain lumisadetta tai musta kuva tulee esiin ruutuun.
 • Esiin tulee kuva tai äänihäiriö, kun katsellaan analogista televisiokanavaa.
 • Jotkin kanavat ovat tyhjiä.
 • Huono vastaanotto tai huono kuvanlaatu digitaalisissa lähetyksissä.
 • Et voi katsella digitaalisia kanavia.
 • Kaikkia kanavia ei ole viritetty.
 • Et voi katsella satelliittikanavia. (Vain satelliitti-yhteensopivat mallit)
 • Jotkin kanavat puuttuvat.
 • Satelliittinantenni on hyvä virittää.
[116] Vianmääritys | Lähetyksen vastaanotto

Määritä television vastaanoton vika tarkistamalla ensin nämä asiat.

 • Varmista, että antennikaapeli on liitetty tiukasti televisioon.
  • Varmista, ettei antennikaapeli ole löysällä tai irronnut.
  • Varmista, ettei kaapeli tai antennikaapelin liitin ole vahingoittunut.
[117] Vianmääritys | Lähetyksen vastaanotto

Kuuluu estoääni tai virheviesti tulee esiin etkä voi katsella lähetyksiä.

 • Varmista, että antennikaapeli on kytketty oikeisiin portteihin (televisiossa / liitetyissä laitteissa / seinässä).
 • Varmista, ettei kaapeli ole vanha tai liittimen sisäpuoli ole oikosulussa.
[118] Vianmääritys | Lähetyksen vastaanotto

Varjokuvia tai kaksoiskuvia tulee esiin.

 • Tarkista kaapelin tai antennin kytkennät.
 • Tarkista antennin sijainti ja suuntaus.
 • Paina ACTION MENU -painiketta ja valitse sitten [Kuva] — [Lisäasetukset] — [Liike] — [Motionflow] — [Vakio] tai [Pois].
  (Vain [Motionflow]-yhteensopivat mallit)
[119] Vianmääritys | Lähetyksen vastaanotto

Vain lumisadetta tai musta kuva tulee esiin ruutuun.

 • Tarkista, onko automaattinen viritys suoritettu.
 • Tarkista, onko antenni vioittunut tai vääntynyt.
 • Tarkista, onko antenni käyttöikänsä lopussa (3–5 vuotta normaalikäytössä, 1–2 vuotta merenrannalla).
[120] Vianmääritys | Lähetyksen vastaanotto

Esiin tulee kuva tai äänihäiriö, kun katsellaan analogista televisiokanavaa.

 • Tarkista [Manuaalinen viritys] -asetukset.
  Paina HOME-painiketta ja valitse sitten [Asetukset] — [Kanavan asetukset] — [Analoginen asennus] — [Manuaalinen viritys].
  • Paranna kuvaa ja äänen vastaanottoa suorittamalla [AFT]. (Vaihtoehtojen nimet vaihtelevat alueittain/maittain.)
  • Paranna analogisen vastaanoton ääntä asettamalla [Äänisuodin] -asetukseksi [Pois], [Matala] tai [Korkea].
  • Paranna kuvan vastaanottoa asettamalla [LNA]-asetukseksi [Pois]. ([LNA] ei ole ehkä käytettävissä kaikissa tilanteissa/maissa tai kaikilla alueilla.)
 • Varmista, että antenni on liitetty korkealaatuisella 75 ohmin koaksiaalikaapelilla.
 • Pidä antennikaapeli erossa muista liitäntäkaapeleista.
[121] Vianmääritys | Lähetyksen vastaanotto

Jotkin kanavat ovat tyhjiä.

 • Kanava on salattu/maksullinen. Tilaa maksu-TV-palvelu.
 • Kanavaa käytetään vain tiedonsiirtoon (ei kuvaa eikä ääntä).
 • Kysy palvelutarjoajalta lähetyksen tarkat tiedot.
[122] Vianmääritys | Lähetyksen vastaanotto

Huono vastaanotto tai huono kuvanlaatu digitaalisissa lähetyksissä.

 • Muuta maanpäällisen televisioantennin paikkaa, suuntaa ja kulmaa, jotta antennin signaalitaso maksimoituu. Varmista, ettei antennin suunta pääse muuttumaan vahingossa (esim. tuulen vaikutuksesta).
 • Jos käytetään TV-antennivahvistinta, säädä sen signaalivahvistus.
 • Jos antennin ja television välille liitetään laitteita (esim. TV-signaalin jakaja), TV-vastaanotto saattaa häiriytyä. Liitä antenni suoraan televisioon ja tarkista, paraneeko vastaanotto.
 • Huonot sääolot voivat vaikuttaa satelliittilähetysjärjestelmiin. Odota, että sää selkenee. (Vain satelliitti-yhteensopivat mallit)
[123] Vianmääritys | Lähetyksen vastaanotto

Et voi katsella digitaalisia kanavia.

 • Kysy paikalliselta televisioasentajalta, onko alueellasi digitaalisia lähetyksiä.
 • Hanki nykyistä tehokkaampi antenni.
[124] Vianmääritys | Lähetyksen vastaanotto

Kaikkia kanavia ei ole viritetty.

 • Yritä virittää kanavat manuaalisesti asetuksia muuttamalla. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Kanavan asetukset] — [Analoginen asennus] — [Manuaalinen viritys]. ([Manuaalinen viritys] -toiminnon ja joidenkin sen vaihtoehtoehtojen käytettävyys voivat vaihdella alueen/maan/tilanteen mukaan.)
[125] Vianmääritys | Lähetyksen vastaanotto

Et voi katsella satelliittikanavia. (Vain satelliitti-yhteensopivat mallit)

 • Kysy paikalliselta televisioasentajalta, onko alueellasi satelliittilähetyksiä.
 • Tarkista LNB-laite ja asetukset.
 • Jos televisiossasi on sekä ”MAIN”- että ”SUB”-liitännät eikä se vaihda kaksoissatelliittiviritintilaan [Satelliittivirittimen tilan valinta], ”SUB”-merkittyä liitäntää ei voi käyttää. Liitä satelliittiantenni tässä tapauksessa MAIN-liitäntään.
[126] Vianmääritys | Lähetyksen vastaanotto

Jotkin kanavat puuttuvat.

Viritysalueen muuttaminen (käytettävissä alueen/maan mukaan)

Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Kanavan asetukset] — [Digi-tv-asetukset] — [Digikanavien viritys] — [Automaattiviritys] — [Automaattivirityksen kaista].

[Normaali]
Hakee alueella/maassa käytettävissä olevia kanavia.
[Täysi]
Hakee käytettävissä olevia kanavia riippumatta alueesta/maasta.

Digitaalisten palveluiden päivitys

Voit suorittaa [Automaattiviritys], kun olet muuttanut uuteen asuntoon, vaihtanut palveluntarjoajaa tai haet hiljattain julkistettuja kanavia.

Automaattisten palvelupäivitysten määritys

Suosittelemme, että sallit uusien digitaalisten palveluiden automaattisen lisäämisen, kun niitä otetaan käyttöön, määrittämällä [Autom. Palveluiden päivitys] -asetukseksi [Päällä].

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Kanavan asetukset] — [Digi-tv-asetukset] — [Tekniset asetukset] — [Autom. Palveluiden päivitys] — [Päällä].

Jos sen asetuksena on [Pois], saat ilmoituksen uusista digitaalisista palveluista näytössä olevalla viestillä eikä palveluita lisätä automaattisesti.

Vinkki

 • Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee alueittain/maittain. Jos sitä ei ole käytettävissä, lisää uusia palveluita suorittamalla [Automaattiviritys].
[127] Vianmääritys | Lähetyksen vastaanotto

Satelliittinantenni on hyvä virittää.

Jos sinulla on asennettuna satelliittiantenni, voit katsella satelliittilähetyksiä ja päättää asennustyypin määrittämällä virittimen asetukset.

Satelliitin virittäminen

 • Satelliittilähetysten vastaanotto (vain satelliittiyhteensopivat mallit)
[128] Vianmääritys

Ääni

 • Ei ääntä mutta hyvä kuva.
 • Äänihäiriö.
 • Ei ääntä tai hiljainen ääni kotiteatterijärjestelmässä.
 • Vääristynyt ääni.
 • Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta ei voi säätää.
[129] Vianmääritys | Ääni

Ei ääntä mutta hyvä kuva.

 • Tarkista äänenvoimakkuussäätimet.
 • Peruuta mykistys painamalla painiketta tai .
 • Paina ACTION MENU-painiketta, valitse sitten [Kaiuttimet] — [Television kaiutin].
  Jos sen asetuksena on [Äänijärjestelmä], television kaiuttimet toistavat vain näppäinten ja järjestelmän ääniä.
[130] Vianmääritys | Ääni

Äänihäiriö.

 • Varmista, että antenni on liitetty korkealaatuisella 75 ohmin koaksiaalikaapelilla.
 • Pidä antennikaapeli erossa muista liitäntäkaapeleista.
 • Voit välttää television häiriöt käyttämällä ehjää antennia.
[131] Vianmääritys | Ääni

Ei ääntä tai hiljainen ääni kotiteatterijärjestelmässä.

 • Paina ACTION MENU-painiketta, valitse sitten [Kaiuttimet] — [Äänijärjestelmä].
 • Määritä [Kuuloke/äänilähtö] -asetukseksi [Äänilähtö (kiinteä)] [Ääni]-asetuksessa.
 • Jos valitset analogisen (RF) kanavan ja kuva näkyy oikein, vaihda television lähetysjärjestelmää. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Kanavan asetukset] — [Analoginen asennus] — [Manuaalinen viritys] — [TV-järjestelmä]. ([Manuaalinen viritys] -toiminnon ja joidenkin sen vaihtoehtojen käytettävyys vaihtelee alueen/maan/tilanteen mukaan.)
 • Sen mukaan mikä malli on käytössä, jos [Kaiuttimet]-asetuksena on [Television kaiutin] ja [Tarkka ääni ‑skaalaus (DSEE HX)] -asetuksena on [Autom.], DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) on mykistetty.
 • Valitse [Digitaalisen äänilähdön äänenvoimakkuus] -asetukseksi maksimiarvo [Ääni]-asetuksessa.
 • Kun HDMI-tuloliitäntään liitetyssä laitteessa toistetaan Super Audio CD- tai DVD-Audio-levyä, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitäntä ei ehkä lähetä äänisignaalia.
[132] Vianmääritys | Ääni

Vääristynyt ääni.

 • Tarkista antenni-/kaapeliliitäntä.
 • Pidä antenni/kaapeli erillään muista liitäntäkaapeleista.
 • Pidä televisio loitolla sähköhäiriölähteistä, kuten autoista, hiustenkuivaajista, Wi-Fi-laitteista, matkapuhelimista ja optisista laitteista.
 • Jos asennat lisälaitteen, jätä laitteen ja television väliin hieman tilaa.
 • Paranna analogisen vastaanoton ääntä suorittamalla [AFT] kohdassa [Manuaalinen viritys].
  ([Manuaalinen viritys] -toiminnon ja joidenkin sen vaihtoehtoehtojen käytettävyys voivat vaihdella alueen/maan/tilanteen mukaan.)
 • Paranna analogisen vastaanoton ääntä asettamalla [Äänisuodin] -asetukseksi [Matala] tai [Korkea]. ([Äänisuodin] ei ole ehkä käytettävissä kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.)
[133] Vianmääritys | Ääni

Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta ei voi säätää.

 • Jos et voi säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta +/- -painikkeilla, paina ACTION MENU-painiketta ja valitse [Kuulokkeiden äänenvoimakkuus].
[134] Vianmääritys

Verkko (Internet/koti) / sovellukset

 • Joskus videon suoratoiston laatu on huono.
 • Wi-Fi-yhteys katkeaa tai on ajoittainen.
 • Jotkin Internet-videosisällöt menettävät yksityiskohtia.
 • Hyvä kuvanlaatu mutta ei ääntä Internet-videosisällössä.
 • Sovelluksia ei pääse käyttämään.
 • Televisio ei pääse Internetiin, kun on asetettu IPv6.
 • Televisio ei pysty muodostamaan yhteyttä palvelimeen.
 • Esiin tulee viesti, joka ilmoittaa, ettei televisio pysty muodostamaan verkkoyhteyttä.
 • Pääset Internetiin, mutta et Google-palveluihin.
 • Et pysty lisäämään Google-tiliä.
[135] Vianmääritys | Verkko (Internet/koti) / sovellukset

Joskus videon suoratoiston laatu on huono.

 • Videokuvan laatu riippuu palveluntarjoajan videon alkuperäisestä laadusta sekä yhteysnopeudesta.
 • Langattoman verkon yhteyden laatu vaihtelee esimerkiksi television ja langattoman reitittimen (tukiaseman) etäisyyden (ja esteiden esim. seinä), ympäristön häiriöiden ja langattoman reitittimen (tukiaseman) laadun vuoksi. Käytä tässä tapauksessa langallista yhteyttä tai kokeile 5 GHz:n kaistaa.
 • 5 GHz:n kaistaa ei ehkä tueta kaikilla alueilla/kaikissa maissa. Jos 5 GHz:n kaistaa ei tueta, televisio voidaan yhdistää ainoastaan 2,4 GHz:n kaistaa käyttävään reitittimeen (tukiasemaan).
[136] Vianmääritys | Verkko (Internet/koti) / sovellukset

Wi-Fi-yhteys katkeaa tai on ajoittainen.

 • Tarkista television ja langattoman reitittimen (tukiaseman) asennuspaikka. Seuraavat voivat vaikuttaa signaalin voimakkuuteen:
  • Lähellä on muita langattomia laitteita, mikroaaltouuni, loisteputkivalaisin tms.
  • Langattoman reitittimen (tukiaseman) ja television välissä on lattia tai seinä.
  Jos ongelma jatkuu edellä kerrottujen tarkistusten jälkeen, yritä kytkeä laite verkkoon langallisella LAN-yhteydellä.
[137] Vianmääritys | Verkko (Internet/koti) / sovellukset

Jotkin Internet-videosisällöt menettävät yksityiskohtia.

 • Videoiden laatu ja kuvakoot vaihtelevat yhteysnopeuden ja videosisällöntuottajien toimintojen mukaan.
[138] Vianmääritys | Verkko (Internet/koti) / sovellukset

Hyvä kuvanlaatu mutta ei ääntä Internet-videosisällössä.

 • Videokuvan laatu riippuu palveluntarjoajan videon alkuperäisestä laadusta sekä yhteysnopeudesta.
 • Jotkin Internet-videot eivät sisällä ääntä lainkaan.
[139] Vianmääritys | Verkko (Internet/koti) / sovellukset

Sovelluksia ei pääse käyttämään.

 • Tarkista, että LAN-kaapeli ja reitittimen/modeemin* virtajohto on kytketty kunnolla.
  * Reititin/modeemi täytyy yhdistää Internetiin etukäteen. Lisätietoja reitittimen/modeemin asetuksista saat Internet-palveluntarjoajaltasi.
 • Yritä käyttää sovelluksia myöhemmin. Sovelluksen palveluntarjoajalla saattaa olla palvelukatkos.
[140] Vianmääritys | Verkko (Internet/koti) / sovellukset

Televisio ei pääse Internetiin, kun on asetettu IPv6.

 • IPv6-protokollaa ei ehkä tueta, jolloin IPv6 on poistettava käytöstä.
  • Paina HOME-painiketta ja valitse sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Lisäasetukset] — [IPv6-määritys] — [Ei]
[141] Vianmääritys | Verkko (Internet/koti) / sovellukset

Televisio ei pysty muodostamaan yhteyttä palvelimeen.

 • Tarkista LAN-kaapelin kytkentä tai langaton yhteys palvelimeen ja televisioon.
 • Varmista, että television verkkoasetukset on määritetty oikein.
 • Tarkista LAN-kaapelin kytkentä tai langaton yhteys sekä palvelin. Television ja palvelimen yhteys on ehkä katkennut.
 • Tarkista [Palvelindiagnostiikka] -toiminnolla, toimiiko mediapalvelimen ja television välinen yhteys oikein. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Kotiverkkoasetus] — [Palvelindiagnostiikka].
[142] Vianmääritys | Verkko (Internet/koti) / sovellukset

Esiin tulee viesti, joka ilmoittaa, ettei televisio pysty muodostamaan verkkoyhteyttä.

 • Tarkista nykyiset verkkoasetukset ja yhteys kohdan [Tarkista yhteys] avulla.
  Paina HOME-painiketta ja valitse sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Lisäasetukset] — [Verkon tila] — [Tarkista yhteys].
  Tarkista verkkoyhteys ja/tai yhteystiedot palvelimen käyttöohjeesta tai ota yhteys verkon toimittaneeseen henkilöön (verkon ylläpitäjä).
 • Muuta verkkoasetuksia painamalla HOME-painiketta, valitsemalla sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Verkkoyhteyden määritys].
 • Jos LAN-kaapeli on kytketty aktiiviseen palvelimeen ja televisio on hakenut IP-osoitteen, tarkista palvelimen yhteydet ja määritykset. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Lisäasetukset] — [Verkon tila].
[143] Vianmääritys | Verkko (Internet/koti) / sovellukset

Pääset Internetiin, mutta et Google-palveluihin.

 • Tämän television päivämäärän ja kellonajan asetukset saattavat olla vääriä. Et voi ehkä saada yhteyttä Google-palveluihin käytetyn sovelluksen mukaan (kuten Google Play tai YouTube), jos kellonaika on väärin.
  Paina HOME-painiketta ja säädä sitten kellonaikaa automaattisesti verkon kautta valitsemalla [Asetukset] — [Päivämäärä ja aika] — [Automaattinen päivä ja aika] — [Käytä verkon aikaa.].
[144] Vianmääritys | Verkko (Internet/koti) / sovellukset

Et pysty lisäämään Google-tiliä.

Vain yksi Google-tili voidaan rekisteröidä kerrallaan. Jos haluat kirjautua toisella Google-tilillä, rekisteröity tili on poistettava.

Kirjautuminen toisella tilillä

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Google] — [Poista tili].
 2. Poista nykyinen Google-tili ja lisää sitten toinen tili.
[145] Vianmääritys

Kaukosäädin/lisävarusteet

 • Kaukosäädin ei toimi.
 • Et saa kytketyksi virtaa 3D-laseihin. (vain 3D-mallit)
 • Aktiivisten 3D-lasien LED-merkkivalo vilkkuu. (vain 3D-mallit)
[146] Vianmääritys | Kaukosäädin/lisävarusteet

Kaukosäädin ei toimi.

 • Selvitä, johtuuko ongelma kaukosäätimestä, painamalla television painiketta.
 • Tarkista, että paristot ovat oikeinpäin paristokotelon plus- (+) ja miinus-symbolien (-) mukaisesti.
 • Paristojen varaus saattaa olla heikko. Irrota kaukosäätimen kansi ja vaihda paristot uusiin.
  • Liukuva
  • Paina-vapauta
 • Pariston ja kaukosäätimen välinen kosketus voi olla huono. Poista paristot ja aseta ne uudelleen paikalleen.
 • Suuntaa kaukosäädin television etuosassa olevaan kaukosäätimen tunnistimeen.
 • Poista kaikki esteet kaukosäätimen tunnistimen edestä.
 • Loisteputkivalaisimien valo voi häiritä kaukosäätimen toimintaa; kokeile sammuttaa loisteputkivalaisin.
 • Kun irrotat television virtajohdon pistorasiasta ja kytket sen takaisin, television virta ei kytkeydy hetkeen päälle, vaikka painat kaukosäätimen tai television virtapainiketta, koska järjestelmän alustaminen kestää jonkin aikaa. Odota noin 10–20 sekuntia ja yritä uudelleen.
 • Jos ääntäsi ei tunnisteta, varmista, että aktivoit kaukosäätimen -painikkeen -painikkeella tai rekisteröit kaukosäätimen televisioon -painikkeella. Vahvista nämä asetukset painamalla HOME-painiketta ja valitsemalla sitten [Asetukset] — [Touchpad-kaukosäädin asetukset] / [Äänellä toimiva kauko-ohjaus]. Näytetty asetus vaihtelee mallin mukaan. -painikkeen saatavuus riippuu toimitetusta kaukosäätimestä.
[147] Vianmääritys | Kaukosäädin/lisävarusteet

Et saa kytketyksi virtaa 3D-laseihin. (vain 3D-mallit)

 • Vaihda paristo. (Koskee vain mallia TDG-BT400A/BT500A.)
  1. Paina avauspainiketta esim. kynänkärjellä, ota paristokotelo ulos ja vaihda paristo uuteen.
  2. Vaihda paristo uuteen. Varmista tämän jälkeen, että työnnät paristokoteloa, kunnes se lukkiutuu paikalleen.
   1. CR2025 (-) puoli
[148] Vianmääritys | Kaukosäädin/lisävarusteet

Aktiivisten 3D-lasien LED-merkkivalo vilkkuu. (vain 3D-mallit)

 • Syttyy 3 sekunniksi: osoittaa, että lasien virta katkaistaan.
 • Välähtää 2 sekunnin välein: osoittaa, että lasien virta on kytketty.
 • Välähtää 3 kertaa: osoittaa, että lasien virta on katkaistu.
 • Vilkkuu vuorotellen vihreänä ja keltaisena: osoittaa, että lasien rekisteröinti on alkanut.
 • Vilkkuu 3 kertaa 2 sekunnin välein: osoittaa, että pariston virta on lähes lopussa. Vaihda paristo.
[149] Vianmääritys

Virta

 • Television virta katkeaa automaattisesti.
 • Television virta kytkeytyy päälle automaattisesti.
 • Kun television virtajohto on irrotettu ja liitetty takaisin, television virta ei kytkeydy päälle, vaikka painat kaukosäätimen tai television virtapainiketta.
[150] Vianmääritys | Virta

Television virta katkeaa automaattisesti.

 • Näyttö on ehkä kytkeytynyt pois päältä [Uniajastin]-asetusten vuoksi.
 • Tarkista [Ajastin]-toiminnon [Kesto]-asetus.
 • Tarkista, onko [Television valmiustila] kohdassa [Eko] käytössä.
 • Näyttö on ehkä kytkeytynyt pois päältä [Unelmat]-asetusten vuoksi.
[151] Vianmääritys | Virta

Television virta kytkeytyy päälle automaattisesti.

 • Tarkista, onko [Ajastin] käytössä.
 • Aseta [BRAVIA Sync – asetukset] -toiminnon [Autom. TV-virta] -asetukseksi [Pois].
[152] Vianmääritys | Virta

Kun television virtajohto on irrotettu ja liitetty takaisin, television virta ei kytkeydy päälle, vaikka painat kaukosäätimen tai television virtapainiketta.

 • Kun irrotat television virtajohdon pistorasiasta ja kytket sen takaisin, television virta ei kytkeydy hetkeen päälle, vaikka painat kaukosäätimen tai television virtapainiketta, koska järjestelmän alustaminen kestää jonkin aikaa. Odota noin 10–20 sekuntia ja yritä uudelleen.
[153] Vianmääritys

Liitetyt laitteet

 • Ei kuvaa liitetystä laitteesta.
 • Et pysty valitsemaan liitettyä laitetta Home-valikosta.
 • Joissakin ohjelmissa digitaalisissa lähteissä on näkyvissä yksityiskohtien menetystä.
 • Valokuvien tai kansioiden esittäminen kestää kauan.
 • Liitettyä BRAVIA Sync HDMI -laitetta ei löydy.
 • Et pysty ohjaamaan toista AV-viritinvahvistinta.
 • Televisio ei toista kuvaa ja/tai ääntä MHL-laitteesta. (vain MHL-tuetut mallit)
 • Ulkoista laitetta (kuten digisovitinta tai AV-viritinvahvistinta) ei pystytä ohjaamaan IR Blaster -laitteen kautta. (Vain IR Blaster -yhteensopivat mallit)
 • Joitakin USB-laitteella tai palvelimella olevia mediatiedostoja ei näytetä.
 • Televisiota ei löydy Wi-Fi Direct -laitteesta.
 • Toiminnot keskeytyvät tai laite ei toimi.
 • Minkälaisia laitteita voidaan liittää Näytön peilaus -toiminnon avulla?
 • Televisiota ei voi liittää Miracast-laitteeseen tai Näytön peilaus -yhteensopivaan laitteeseen.
 • Video tai ääni katkeaa joskus.
 • Joitakin maksullisia sisältöjä ei voi toistaa.
 • Televisioon ei voi kytkeä virtaa eikä sitä voi ohjata Video & TV SideView -sovelluksella, kun [Etäkäynnistys]-asetuksena on [Päällä].
 • Televisio ei näytä olevan päällä tai sitä ei voi rekisteröidä Video & TV SideView -sovelluksella.
[154] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Ei kuvaa liitetystä laitteesta.

 • Kytke virta liitettyyn laitteeseen.
 • Tarkista laitteen ja television välinen kaapeliliitäntä.
 • Tuo tuloliitäntäluettelo näkyviin painamalla -painiketta ja valitse sitten haluttu tuloliitäntä.
 • Aseta USB-laite oikein paikalleen.
 • Varmista, että USB-laite on alustettu oikein.
 • Toimivuutta ei taata kaikkien USB-laitteiden kanssa. Toiminnot voivat myös vaihdella USB-laitteen tai toistettavien videoiden ominaisuuksien mukaan.
 • Jos liitetty laite on yhdistetty HDMI IN 2- tai 3-liitäntään, yhdistä se HDMI IN 1- tai 4-liitäntään.
 • Vaihda sen HDMI-tulon, jossa kuva ei näy, HDMI-signaalin muoto tavalliseen muotoon. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Muut tulot] — [HDMI-signaalimuoto].
[155] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Et pysty valitsemaan liitettyä laitetta Home-valikosta.

 • Tarkista kaapeliliitäntä.
[156] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Joissakin ohjelmissa digitaalisissa lähteissä on näkyvissä yksityiskohtien menetystä.

 • Tietyissä digitaalisissa lähetyksissä ja DVD-levyillä käytetyn lähdesisällön digitaalisen pakkauksen vuoksi näytöllä voi näkyä normaalia vähemmän yksityiskohtia tai artifakteja (pieniä lohkoja, pisteitä tai pikselöitymistä). Artifaktien näkyminen riippuu television selkeydestä ja tarkkuudesta.
[157] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Valokuvien tai kansioiden esittäminen kestää kauan.

 • Kuvan tai tiedoston koosta ja kansiossa olevien tiedostojen määrästä riippuen joidenkin valokuvien tai kansioiden näyttäminen saattaa kestää jonkin aikaa.
 • Aina, kun USB-laite liitetään televisioon, voi kestää jopa pari minuuttia, ennen kuin valokuvat näytetään.
[158] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Liitettyä BRAVIA Sync HDMI -laitetta ei löydy.

 • Tarkista, että laite on BRAVIA Sync -yhteensopiva.
 • Varmista, että [HDMI-ohjaus] on määritetty BRAVIA Sync -yhteensopivaan laitteeseen ja että [BRAVIA Sync – ohjaus] on määritetty televisioon.
[159] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Et pysty ohjaamaan toista AV-viritinvahvistinta.

 • Vain yhden BRAVIA Sync -yhteensopivan AV-viritinvahvistimen käyttö on mahdollista.
[160] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Televisio ei toista kuvaa ja/tai ääntä MHL-laitteesta. (vain MHL-tuetut mallit)

 • Irrota MHL-kaapeli ja liitä se uudelleen. Vaihtoehtoisesti katkaise virta MHL-laitteesta, kytke se sitten uudelleen ja avaa laitteen näytön lukitus.
 • Tarkista, tukeeko laitteesi MHL-toimintoa.
[161] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Ulkoista laitetta (kuten digisovitinta tai AV-viritinvahvistinta) ei pystytä ohjaamaan IR Blaster -laitteen kautta. (Vain IR Blaster -yhteensopivat mallit)

 • Varmista, että IR Blaster on asennettu oikein ja IR-lähetin on sijoitettu lähelle ulkoisen laitteen IR-vastaanotinta.
 • Varmista, että televisio tukee ulkoista laitetta.
 • Jos pidät kaukosäätimen painiketta painettuna, toimintoa ei ehkä voida lähettää. Paina sen sijaan painiketta toistuvasti.
 • Jotkin ulkoiset laitteet eivät ehkä reagoi Toimintavalikko -valikon kaikkiin painikkeisiin.
 • IR Blaster -laitetta ei ole ehkä määritetty asianmukaisesti. Kun haluat määrittää IR Blaster -laitteen asetukset, paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Muut tulot] — [IR Blaster -määritys].
[162] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Joitakin USB-laitteella tai palvelimella olevia mediatiedostoja ei näytetä.

 • Tiedostot, joita ei tueta, eivät ehkä näy.
 • Kaikkia kansioita/tiedostoja ei ehkä näytetä järjestelmän tilasta riippuen.
[163] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Televisiota ei löydy Wi-Fi Direct -laitteesta.

 • Aseta [Wi‑Fi Direct] -asetukseksi [Päällä]. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Päällä].
 • Jos televisiota ei löydy, vaikka [Wi‑Fi Direct] -asetuksena on [Päällä], aseta [Kaistan asetukset] -asetukseksi [Autom. (kaista 2.4GHz)]. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Verkko] — [Wi‑Fi Direct] — [Lisäasetukset] — [Kaistan asetukset] — [Autom. (kaista 2.4GHz)].
[164] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Toiminnot keskeytyvät tai laite ei toimi.

 • Tarkista, onko laitteeseen kytketty virta.
 • Vaihda laitteen paristot.
 • Rekisteröi laite uudelleen.
 • Bluetooth-laitteet käyttävät 2,4 GHz:n taajuutta, minkä vuoksi yhteysnopeus voi hidastua tai yhteys voi katketa ajoittain WLAN-häiriöiden vuoksi.
  Jos lähelle on sijoitettu kodinkoneita (esim. mikroaaltouuneja tai mobiililaitteita), radioaaltohäiriöt ovat todennäköisempiä.
 • Televisio tai laite eivät ehkä toimi metallitelineessä langattoman yhteyden häiriöiden vuoksi.
 • Television ja muiden laitteiden käyttökelpoiset yhteysetäisyydet on ilmoitettu kyseisen laitteen käyttöohjeessa.
 • Kun televisioon on yhdistetty useita Bluetooth-laitteita, Bluetooth-yhteyden laatu saattaa heikentyä.
[165] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Minkälaisia laitteita voidaan liittää Näytön peilaus -toiminnon avulla?

 • Miracast-toimintoa tukevien Wi‑Fi‑laitteiden, kuten älypuhelinten ja tablet-laitteiden, näytön voi peilata BRAVIA-TV:hen. Tarkista Wi‑Fi‑laitteesi käyttöohjeesta, tukeeko se Miracast-toimintoa. BRAVIA-TV on Miracast-yhteensopiva, mutta kaikkien laitteiden liittäminen ei välttämättä onnistu.
[166] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Televisiota ei voi liittää Miracast-laitteeseen tai Näytön peilaus -yhteensopivaan laitteeseen.

 • Jos Miracast-yhteensopivan laitteen (esim. kannettavan tietokoneen) yhdistäminen epäonnistuu, paina HOME-painiketta, tuo sitten esiin Näytön peilaus -toiminnon valmiustilanäyttö valitsemalla [Näytön peilaus] * ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.
 • Jos käytät Näytön peilaus -toimintoa toisen laitteen kanssa, kytke Näytön peilaus ensin pois päältä ja yritä uudelleen.
 • Jos laite ei tue 5 GHz:n kaistaa ja valitset [Kaistan asetukset] -vaihtoehdoksi [Autom. (kaista 5GHz)], kokeile muuttaa se asetukseksi [Autom.].
[167] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Video tai ääni katkeaa joskus.

 • WLAN-laitteet, mikroaaltouunit ja muut radioaaltoja lähettävät laitteet voivat häiritä WLAN-yhteyttä käyttävää Näytön peilaus -toimintoa. Pidä televisio tai Sony Näytön peilaus -yhteensopivat laitteet (esim. eräät Xperia-mallit) erillään tällaisista laitteista tai sammuta ne, jos mahdollista.
 • Yhteysnopeus voi vaihdella laitteiden välisen etäisyyden tai niiden välissä olevien esteiden, laiteasetusten, radioaaltojen tilan, linjan ruuhkaisuuden tai käytettävän laitteen mukaan. Yhteys saattaa katketa radioaallon tilan vuoksi.
[168] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Joitakin maksullisia sisältöjä ei voi toistaa.

 • Lähdelaitteen on noudatettava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2 -standardeja.
  Joitakin maksullisia sisältöjä ei ehkä näytetä, jos lähdelaite ei ole standardien HDCP 2.0/2.1/2.2 mukainen.
[169] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Televisioon ei voi kytkeä virtaa eikä sitä voi ohjata Video & TV SideView -sovelluksella, kun [Etäkäynnistys]-asetuksena on [Päällä].

 • Kun lähistöllä on radioaaltohäiriöitä aiheuttavia laitteita (mikroaaltouuni, langaton puhelin jne.), ”Video & TV SideView” -toiminto ei ehkä toimi. Pidä tällöin kyseiset laitteet etäällä langattomasta reitittimestä (tukiasemasta) tai televisiosta ja katkaise niiden virta.
 • Video & TV SideView” -toiminto ei ehkä toimi seuraavissa tapauksissa. Kytke virta televisioon ja muodosta yhteys langattomaan reitittimeen (tukiasemaan) uudelleen.
  • Kytke/katkaise langattoman reitittimen (tukiaseman) virta television ollessa valmiustilassa
  • Palauta langattoman reitittimen (tukiaseman) tehdasasetukset television ollessa valmiustilassa
  • Muuta langattoman reitittimen (tukiaseman) kanavaa television ollessa valmiustilassa
 • Video & TV SideView” -toiminto ei ehkä toimi yrityskäyttöön tarkoitetuissa langattomissa reitittimissä (tukiasemissa), joissa yhteys on muodostettava säännöllisesti uudelleen.
 • Video & TV SideView” -toiminto ei ehkä toimi langattoman reitittimen (tukiaseman) asetuksista riippuen (esim. Multi SSID ja virransäästötila).
 • Jos Video & TV SideView -sovellus liitetään televisioon Wi-Fi Direct -toiminnolla, televisio ei ehkä kytkeydy päälle valmiustilasta kaikilla mobiililaitteilla.
 • Television on oltava virta kytkettynä tai valmiustilassa. Älä katkaise television virtaa irrottamalla virtajohto pistorasiasta.
 • Tarkista, että televisiossa on seuraavat asetukset.
  Kun langaton reititin (tukiasema) ja televisio on yhdistetty WLAN-yhteydellä
  • Käytössä on sisäisellä WLANilla varustettu television
  • [Sisäinen Wi‑Fi] -asetuksena kohdassa [Lisäasetukset] on [Päällä]
  • [Etäkäynnistys] -asetuksena kohdassa [Verkko] on [Päällä]
  • Televisio on yhdistetty langattomaan reitittimeen (tukiasemaan)
  Kun langaton reititin (tukiasema) ja televisio on yhdistetty langallisella LAN-yhteydellä
  • [Etäkäynnistys] -asetuksena kohdassa [Verkko] on [Päällä]
[170] Vianmääritys | Liitetyt laitteet

Televisio ei näytä olevan päällä tai sitä ei voi rekisteröidä Video & TV SideView -sovelluksella.

 • Varmista, että televisioon on kytketty virta.
 • Varmista, että televisio ja mobiililaite on yhdistetty samaan kotiverkkoon.
  (Wi-Fi Direct -toiminnolla yhdistettäessä kotiverkkoyhteys ei kuitenkaan ole välttämätön.)
 • Rekisteröitävien laitteiden enimmäismäärä on ehkä saavutettu. Poista tarpeettomat rekisteröinnit kohdasta [Etälaitteet] ennen uuden mobiililaitteen rekisteröintiä.
 • Katso lisätietoja seuraavalta verkkosivustolta:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/
[171] Vianmääritys

USB-kiintolevytaltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

 • USB-kiintolevylaitetta ei voi käyttää. (Vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)
 • Taltiointia ei voi suorittaa. / Taltiointi epäonnistui. (Vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)
 • Taltioitu sisältö katosi. (Vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)
 • USB-kiintolevy toimii, vaikka siihen ei ole kytketty virtaa. (Vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)
[172] Vianmääritys | USB-kiintolevytaltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

USB-kiintolevylaitetta ei voi käyttää. (Vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

 • Tarkista, että USB-kiintolevylaite on:
  • liitetty asianmukaisesti.
  • kytketty päälle.
  • rekisteröity televisioon.
 • USB-kiintolevylaitteen liittämistä USB-keskittimen kautta ei tueta.
 • Tarkista, että USB-kiintolevylaitteen määritykset ovat vaatimusten mukaisia, suorittamalla [HDD:n kapasiteetin tarkastus].
  Paina HOME-painiketta ja valitse sitten [Asetukset] — [Tallennuslaitteen asetukset] — [HDD:n kapasiteetin tarkastus].
[173] Vianmääritys | USB-kiintolevytaltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

Taltiointia ei voi suorittaa. / Taltiointi epäonnistui. (Vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

 • Tarkista kiintolevyn käytettävissä oleva tila. Jos siinä on hyvin vähän tilaa jäljellä, poista tarpeetonta sisältöä.
 • Seuraavia ohjelmia ei voi taltioida.
  • Kopiointisuojatut ohjelmat
  • Analogiset ohjelmat
  • Ohjelmat ulkoisista tuloliitännöistä (mukaan lukien ohjelmat liitetyistä digisovittimista)
  • Sisällön suoratoisto
 • Ajastettu taltiointi ei ole ehkä mahdollista, jos ohjelmien lähetysaika muuttuu.
[174] Vianmääritys | USB-kiintolevytaltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

Taltioitu sisältö katosi. (Vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

 • Taltiointia ei voi suorittaa, jos virtajohto (verkkovirta) tai liitetyt kaapelit on irrotettu taltioinnin aikana. Älä irrota kaapeleita sisällön taltioinnin aikana. Muuten taltioitu sisältö tai kaikki taltioitu sisältö menetetään.
[175] Vianmääritys | USB-kiintolevytaltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

USB-kiintolevy toimii, vaikka siihen ei ole kytketty virtaa. (Vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

 • Liitetty USB-kiintolevy voi pyöriä tai laitteen LED-merkkivalo voi syttyä, kun televisio vastaanottaa EPG-tietoja valmiustilan aikana.