Телевизор

Теледидар бағдарламаларын тамашалау

Теледидар бағдарламаларын көру

3D режимінде көру (тек 3D режимі)

Достармен бағдарламаларды тамашалау үшін SNS пайдалану

Бағдарламаларды жазу

USB HDD құрылғысына (тек USB HDD жазу модельдері) жазу

Теледидар дыбысын басқа құрылғылар арқылы ойнату

Аудио жүйесін қосу

Сымсыз сабвуферді (қосымша) қосу

Басқа құрылғыны пайдалану үшін BRAVIA Sync функциясын пайдалану

Қосылған құрылғылардан көру/тыңдау

Суретті 4K/HDR пішімінде үйлесімді құрылғылардан көру (тек 4K модельдері)

BD/DVD ойнатқышын қосу

Компьютерді/цифрлық фотокамераны/бейнекамераны қосу

USB құрылғысын қосу

Басқа құрылғыны пайдалану үшін BRAVIA Sync функциясын пайдалану

IR Blaster құрылғысын қосу (тек үйлесімді IR Blaster модельдері)

Смартфондармен / планшеттермен пайдалану

Смартфон/планшет экранын теледидардан көрсету

Смартфондарда/планшеттерде сақталған фотосуреттерді/музыканы/бейнелерді ортақ пайдалану

Теледидарды пайдалану үшін смартфон/планшет пайдалану

Желіге қосылу

Сымды LAN байланысы

Сымсыз LAN байланысы

Wi-Fi Direct байланысы

IPv6 параметрлері

Үй желісін пайдалану

Үй желісін пайдалану

Параметрлер

Теледидардың негізгі функцияларына қатысты параметрлерді конфигурациялау

Желі байланыстарына және сыртқы жабдықтарға қатысты параметрлерді конфигурациялау

Жүйе параметрлеріне қатысты параметрлерді конфигурациялау

Қауіпсіздік сияқты жеке ақпаратқа қатысты параметрлерді конфигурациялау

Ақауларды жою

Өзін-өзі диагностикалау

Қуат белгілері

Сурет/экран белгілері

Таратуды қабылдау белгілері

Дыбыс белгілері

Қашықтан басқару пульті белгілері

Тачпады бар қашықтан басқару құралы белгілері

3D сурет/көзілдірік белгілері (тек 3D режимдері)

Қосылған құрылғы белгілері

USB HDD жазу белгілері

Желі/бағдарлама белгілері

Үй желісі белгілері

Bluetooth құрылғысы белгілері

Экран көшірмесін көрсету белгілері

Бір түрту арқылы көшірмені көрсету белгілері (тек NFC модельдері)

«Video & TV SideView» белгілері

[1] Теледидар бағдарламаларын тамашалауТеледидар бағдарламаларын көруБағдарлама нұсқаулығын пайдалану

Таңдалған бағдарламаларды жылдам таба аласыз.

 1. IR қашықтан басқару пульті: цифрлық бағдарлама нұсқаулығын көрсету үшін GUIDE түймесін басыңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: DISCOVER түймесін басып, тарату санатынан бағдарлама нұсқаулығын таңдаңыз.
 2. Көру үшін бағдарламаны таңдаңыз.
  Бағдарлама мәліметтері көрсетілген.
 3. Бағдарламаны көру үшін [Көру] таңдаңыз.

Қосымша функциялар пайдалану

 1. Бағдарлама нұсқаулығы қосулы кезде ACTION MENU түймесін басыңыз. Одан кейін қажетті элементті таңдаңыз.

[2] Теледидар бағдарламаларын тамашалауТеледидар бағдарламаларын көруДеректер таратуын алу

Мәтіндік ақпаратты көрсету

Сіз бірқатар мәтіндік және мәтінге негізделген графикалық ақпаратты, соның ішінде ұлттық жаңалықтарды, ауа райы туралы ақпаратты және теледидар кестелерін қарай аласыз. Қызықтыратын ақпаратты бірнеше беттен нөмірін енгізу арқылы таңдауға болады.

 1. IR қашықтан басқару пульті: Мәтіндік ақпаратты көрсету үшін түймесін басыңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: ACTION MENU түймесін басып,Мәтін параметрін таңдаңыз.

Цифрлық мәтін ақпараты қызметі

Цифрлық мәтін қызметі біркелкі графикасы және суреттері бар графикасы бар контенттерді ұсынады. Бет сілтемелері және пайдалану оңай шарлау әдісі сияқты әр түрлі функцияларды пайдалануға болады. Бұл қызметке көптеген таратушылар қолдау көрсетеді. (Бұл функцияның қол жетімділігі үлгіге/аймаққа/елге байланысты.)

Цифрлық интерактивті бағдарлама қызметі туралы

Интерактивті бағдарлама қызметі кеңейтілген опциялармен бірге, жоғары сапалы цифрлық мәтінді және графиканы ұсынады. Бұл қызметті таратушылар қолдайды. (Бұл функцияның қол жетімділігі үлгіге/аймаққа/елге байланысты.)

Ескерту

 • Интерактивті қызмет таратушы қамтамасыз етсе ғана қолжетімді.
 • Қол жетімді функциялар және экран контенттері таратушыға байланысты өзгеріп отырады.
 • Егер субтитрлер таңдалса және түймесі арқылы цифрлық мәтін бағдарламасын орнатсаңыз, субтитрлер белгілі бір жағдайларға байланысты көрсетілмеуі мүмкін. Цифрлық мәтін бағдарламасынан шықсаңыз, субтитрді көрсету автоматты түрде жалғасады.

NVOD/MF қызметін көру

NVOD (сұрау бойынша бейне) және MF (бірнеше арна) – бір арнада бір уақытта бірнеше бағдарламаны тарату стандарттары.

NVOD шахматтық кестедегі бағдарламаның бірнеше көшірмесін береді, ал MF бір арнадағы бірнеше бағдарламадан қалаған бағдарламаны таңдауға мүмкіндік береді.

 1. NVOD/MF қызметін көріп жатқанда, ACTION MENU түймесін басыңыз.
 2. [Қосымша қызметтер] — қалаған бағдарламаны таңдаңыз.

Ескерту

 • Бұл мүмкіндік таратушы NVOD/MF қызметін көрсеткенде қолжетімді.

[3] Теледидар бағдарламаларын тамашалауТеледидар бағдарламаларын көруАқпарат тақтасындағы белгілер туралы

Арнаны өзгерту кезінде ақпараттық баннер қысқаша көрсетіледі. Келесі белгілер баннерде көрсетілуі мүмкін.

: деректер қызметі (таратылым бағдарламасы)

: радио қызметі

: шифрланған/жазылым қызметі

: бірнеше тілді аудио қолжетімді

: субтитрлер қолжетімді

: есту қабілеті нашар адамдарға арналған субтитрлер және/немесе аудио қолжетімді

: ағымдағы бағдарлама үшін ұсынылған ең кіші жас (3-тен 18-ге дейін)

: Ата-аналық құлып

: Сандық бағдарлама құлпы

: көру қабілеті әлсіздерге арналған аудио қолжетімді

: айтылған субтитр аудиосы қолжетімді

: бірнеше арнаның аудиосы қолжетімді

[4] Теледидар бағдарламаларын тамашалауТеледидар бағдарламаларын көруYouView көмегімен теледидар бағдарламаларын көру (Біріккен Корольдік модельдері ғана)

YouView мүмкіндігін қосу/ажырату

 1. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Арна орнатуы] — [YouView реттеу] параметрін таңдаңыз.
 2. [Қосулы] немесе [Өшіру] параметрін таңдап, [Иә] күйін таңдаңыз.
 3. Орнату процедурасын орындаңыз.

YouView Guide мүмкіндігін пайдалану

Қазір қандай бағдарлама болып жатқанын, келесі аптада қандай бағдарлама болатынын және соңғы жеті күн ішінде жіберілген бағдарламаларды қайта көру мақсатында артқа айналдыру үшін YouView Guide мүмкіндігін пайдаланыңыз.

 1. IR қашықтан басқару пульті: бағдарлама нұсқаулығын көрсету үшін GUIDE түймесін басыңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: DISCOVER түймесін басып, тарату санатынан бағдарлама нұсқаулығын таңдаңыз.
 2. IR қашықтан басқару пульті: бағдарламаны таңдау үшін / түймелерін басып, түймесін басыңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: бағдарламаны таңдау үшін тачпадта солға не оңға сырғытып, тачпадты басыңыз.
  Қолжетімді бағдарламалар ойнату белгісімен белгіленеді.

Тұспал

 • Mini Guide мүмкіндігін көрсету үшін онлайн теледидарды көріп жатқанда IR қашықтан басқару пультінде TV түймесін басып, теледидарда қандай бағдарлама болып жатқанын және қандай бағдарлама болатынын қараңыз. (Декодер IR blaster құрылғысы арқылы теледидарға қосылғанда бұл функцияны пайдалану мүмкін емес.)

Бағдарлама ақпаратын тексеру (Information Panel)

Information Panel мүмкіндігі бағдарлама, рейтинг және HD пішіміндегі қолжетімді контент туралы қосымша ақпарат алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, сұрау бойынша қолжетімді болғанда бірдей сериялардан қосымша эпизодтарды ойнатуға болады.

 1. IR қашықтан басқару пульті: түймесін басыңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: ACTION MENU түймесін басып, [Ақпарат] параметрін таңдаңыз.

On Demand, Discover және YouView Search бөліміне кіру (YouView Menu)

 1. IR қашықтан басқару пульті: YouView Menu параметрін көрсету үшін YouView Guide немесе Mini Guide бөліміндегі көк түймені басыңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: YouView Menu параметрін көрсету үшін ACTION MENU түймесін басып, YouView Guide немесе Mini Guide бөлімінде көк түймені таңдаңыз.
 2. Келесі параметрлер арқылы қарау қажет бағдарламаны табыңыз.
  Players: BBC iPlayer, ITV Player, All 4 және Demand 5 тармағына YouView бөлімінде кіріңіз.
  Discover: Танымал немесе соңғы қосылған бағдарламаларды жылдам көріңіз. Сондай-ақ, жаңа бағдарламаларды жанр бойынша ашуға болады, мысалы, балаларға арналған бағдарламалар, фильм, т.б.
  YouView Search: YouView бөлімінде арнайы онлайн немесе сұрау бойынша алынатын бағдарламаны табыңыз.

Ескерту

 • Келесі мәзір элементтері YouView мүмкіндігі қосулы болғанда қолжетімді болмайды;

  • Жерсеріктік таратулар
  • Таңдаулылар
  • Ескерту
  • Сандық бағдарлама құлпы
  • Сандық бағдарламаларды сұрыптау
  • TV пернесін реттеу
  • Бастапқы мәзірі экранында іздеу функциясынан жердегі бағдарлама ақпараты (оның орнына «YouView Search» мүмкіндігін пайдаланыңыз)
  • Бағдарламаларды жазу
 • Қызмет атаулары ескертусіз өзгеруі мүмкін.

[5] Теледидар бағдарламаларын тамашалау3D режимінде көру (тек 3D режимі)3D теледидарлары және 3D көзілдіріктері туралы (3D үлгілері ғана)

3D көзілдірігінің екі түрі: Іске қосылмаған 3D көзілдірігі және Іске қосылған 3D көзілдірігі. Қандай 3D көзілдірігін қолдайтынын көру үшін осы теледидармен бірге берілетін баспа нұсқаулықты қараңыз.

3D сурет үшін ұсынылған қарау қашықтығыны

Көру қашықтығы дұрыс болмаса, қос кескін көрінуі мүмкін. Теледидардан экранның биіктігінен 3 есе үлкен қашықтықта отырыңыз. Теледидар тура алдында отыру ұсынылады.

Теледидар мен Іске қосылған 3D көзілдіріктің байланыс ауқымы

Көру позициясы тиісті ауқымда болуы керек. Келесі диаграммаларды қараңыз. Жұмыс жасау қашықтығы кедергілерге (адам, металл, қабырғалар, т.б.) және/немесе электромагниттік кедергіге байланысты.


Үстінен қарағандағы көрінісі

(A) 120°

(B) 1-6 м


Шетінен қарағандағы көрінісі

(A) 45°

(B) 1-6 м

(C) 30°

Ескерту

 • Ұсынылған көру бұрышы мен қашықтығы теледидар орнына және бөлме жағдайларына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Көзілдірікті күтіп ұстау

 • Көзілдірікті жұмсақ шүберекпен ақырын сүртіңіз.
 • Кетуі қиын дақтарды сабын мен жылы су араласқан ерітіндіге сәл ғана малынған шүберекпен кетіруге болады.
 • Химиялық тазартқыштар қолданылған шүберекті пайдалансаңыз, қорабындағы нұсқауларын орындауды ұмытпаңыз.
 • Тазалау мақсатында сұйылтқыш, алкоголь немесе бензин сияқты қатты еріткіш нәрселерді ешқашан пайдаланбаңыз.

[6] Теледидар бағдарламаларын тамашалау3D режимінде көру (тек 3D режимі)3D көзілдіріктерін дайындау (3D режимдері ғана)

3D көзілдірігінің екі түрі: Іске қосылмаған 3D көзілдірігі және Іске қосылған 3D көзілдірігі. Қандай 3D көзілдірігін қолдайтынын көру үшін осы теледидармен бірге берілетін баспа нұсқаулықты қараңыз. Одан кейін 3D көзілдірігін дайындау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Іске қосылмаған 3D көзілдірігіне арналған

Іске қосылмаған 3D көзілдірігі теледидармен бірге берілген кезде оларды пайдаланыңыз. Ешқандай көзілдірік берілмесе, TDG-500P моделіндегі Іске қосылмаған 3D көзілдірігін сатып алыңыз. Іске қосылмаған 3D көзілдірігін киіп, 3D режимінде көруге болады.

Іске қосылған 3D көзілдірігіне арналған

Іске қосылған 3D көзілдірігі теледидармен бірге берілген кезде оларды пайдаланыңыз. Ешқандай көзілдірік берілмесе, TDG-BT500A моделіндегі Іске қосылған 3D көзілдірігін сатып алыңыз. Іске қосылған 3D көзілдірігін алғаш пайдаланбас бұрын оларды теледидарға тіркеу қажет. Төмендегі қадамдарды орындаңыз.

 1. Батареяның оқшаулау жабынын алып тастаңыз.

 2. Теледидарды қосып, көзілдірікті теледидардан 50 см дейінгі қашықтықта ұстаңыз.
 3. Көзілдіріктегі (Қуат) түймесін/индикаторын 2 секунд басып ұстап тұрыңыз.

  Іске қосылған 3D көзілдірік қосылып, тіркелу басталады ((Қуат) түймесі/индикаторы жасыл және сары түспен жыпылықтайды). Тіркелу аяқталған кезде теледидарда 5 секунд көрініп тұратын хабар пайда болады және индикатор 3 секундқа жасыл түспен жанады.

  Тіркеу сәтті болмаса, Іске қосылған 3D көзілдірік автоматты түрде сөнеді. Мұндай жағдайда, жоғарыдағы процедураны қайталаңыз.

 4. Іске қосылған 3D көзілдірікті киіп алыңыз.

Келесіден бастап Іске қосылған 3D көзілдірігін жай ғана қосу арқылы оны пайдалануға болады. Оны өшіру үшін көзілдіріктегі (Қуат) түймесін/индикаторын 2 секунд басып ұстап тұрыңыз. Оларды қайта іске қосу үшін (Қуат) түймесін басыңыз.

Тұспал

 • Іске қосылған 3D көзілдірігін басқа теледидармен пайдалану үшін көзілдірікті теледидарға тіркеу қажет. Жоғарыда көрсетілген процедураны 2-қадамнан бастап орындаңыз.

[7] Теледидар бағдарламаларын тамашалау3D режимінде көру (тек 3D режимі)3D режимінде көру (тек 3D режимі)

Сіз стереоскопиялық 3D ойындар және Blu-ray 3D дискілері сияқты қуатты 3D ойын-сауықты пайдалана аласыз.

3D пішінінде көру үшін 3D үйлесімді құрылғыны HDMI логотипі бар рұқсат етілген HIGH SPEED HDMI кабелімен теледидарға тікелей қосыңыз.

 1. 3D көзілдірігін дайындаңыз.
 2. Теледидар экранында 3D режимінде көретін контентті көрсетіңіз.
 3. 3D көзілдірікті киіп алыңыз.
  Енді 3D кескіндерін көре алуыңыз керек. Егер 3D әсеріне жетпесе, келесі қадамдарды орындаңыз.
 4. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Дисплей] — [3D параметрлері] параметрін таңдаңыз.
 5. Көрсетілген контентті сәйкестендіру үшін [3D көрсетілімі] режимін таңдаңыз.

  Кіріс сигналына не пішімге байланысты [3D (Іргелес)]/[3D (Жоғары-Төмен)] таңдалмауы мүмкін.

Тұспал

 • [3D көрсетілімі] режимімен қоса [3D параметрлері] ішінен түрлі 3D опцияларын пайдалануға болады. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Дисплей] — [3D параметрлері] параметрін таңдаңыз.

Ескерту

 • Қоршаған ортаның температурасы төмен болса, 3D әсері анық болмауы мүмкін.
 • Егер [Сурет] ішіндегі [Motionflow] параметрі [Өшірулі] күйінен басқа режимге қойылған болса, экран жыпылықтауын барынша азайту кескіннің біркелкі жылжуына әсерін тигізуі мүмкін. Мұндай жағдайда ACTION MENU түймесін басып, [Сурет] — [Motionflow] — [Өшірулі] таңдаңыз. ([Motionflow] үйлесімді модельдер үшін ғана.)

[8] Теледидар бағдарламаларын тамашалауДостармен бағдарламаларды тамашалау үшін SNS пайдалануТеледидарды көру кезінде әлеуметтік желі қызметтеріне қосылу

Көріп отырған бағдарламаға қатысты твиттерді көруге болады.

 1. Жылдамдығы жоғары Интернет қосылымына қосылыңыз.
 2. Бағдарламаны көріп жатқанда ACTION MENU түймесін басып, твитті таңдаңыз.
  Social Viewing терезесі пайда болады.

Іздеу кілтсөзін орнату

Кілтсөздерге қатысты твиттерді көру үшін іздеу кілтсөзін орнатуға болады.

 1. Social Viewing терезесі көрсетіліп тұрған кезде ACTION MENU түймесін басып, [Кілт сөзді өзгерту] параметрін таңдаңыз.
 2. Қажетті іздеу кілтсөзін таңдаңыз.

Айналдыруды көлденең немесе тік бағытқа өзгерту

 1. Social Viewing терезесі көрсетіліп тұрған кезде ACTION MENU түймесін басып, [Параметрлер] — [Өзгерту көрінісі], параметрі таңдаңыз да, қажетті параметрді таңдаңыз.

Тұспал

 • Іздеу кілтсөздерінің параметрлерін өзгеруге болады. Social Viewing терезесі көрсетіліп тұрғанда ACTION MENU түймесін басып, [Параметрлер], қажетті параметрді таңдаңыз.

[9] Бағдарламаларды жазуUSB HDD құрылғысына (тек USB HDD жазу модельдері) жазуUSB HDD құрылғысын тіркеу (USB HDD жазу үлгілері ғана)

Сыртқы USB HDD құрылғысын теледидарға қосып, цифрлық таратылым жазбасын тамашалаңыз. Егер теледидардың екі немесе бірнеше USB порты бар болса, USB HDD құрылғысын «HDD REC» белгісі бар портқа жалғаңыз.

Ескерту

 • Бұл функция Еуропадағы, Австралиядағы және Жаңа Зеландиядағы белгілі бір үлгілер үшін ғана қолжетімді.

(A) USB HDD құрылғысы

(B) USB кабелі (берілмеген)

 1. USB HDD құрылғысын теледидардағы «HDD REC» белгісі бар USB портына қосыңыз.
 2. USB HDD құрылғысын қосыңыз.
 3. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Жазу құрылғысын орнату] — [HDD тіркеуі] таңдаңыз.
 4. USB HDD құрылғысын тіркеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

USB құрылғысын тіркеуден шығару

 1. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Жазу құрылғысын орнату] — [HDD тіркеуден шығару] — тіркеуден шығарылатын құрылғыны таңдаңыз.

[10] Бағдарламаларды жазуUSB HDD құрылғысына (тек USB HDD жазу модельдері) жазуБір рет түрту арқылы жазу (USB HDD жазу модельдері ғана)

Ескерту

 • Бұл функция Еуропадағы, Австралиядағы және Жаңа Зеландиядағы белгілі бір модельдер үшін ғана қолжетімді.
 1. IR қашықтан басқару пульті: жазу қажет бағдарламаны көру кезінде REC түймесін басыңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: Жазу қажет бағдарламаны көру кезінде ACTION MENU түймесін басып, ЖАЗ бастау таңдаңыз.

  Жазу басталады.

 2. Көрсетілген экранда жазудың аяқталу уақытын орнатыңыз.

  Бағдарламаның соңына дейін жазу үшін [әдепкі] параметрін таңдаңыз. Еркін уақыт ұзындығын (1 минут - 8 сағат) орнату үшін [Пайдаланушылық] параметрін таңдаңыз.

Жазуды қолмен тоқтату

 1. IR қашықтан басқару пульті: түймесін басыңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: ACTION MENU түймесін басып, ЖАЗ тоқтату таңдаңыз.
 2. Көрсетілген экранда [Тоқтату] параметрін таңдаңыз.

Жазудың аяқталу уақытын өзгерту

 1. IR қашықтан басқару пульті: түймесін басыңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: ACTION MENU түймесін басып, ЖАЗ тоқтату таңдаңыз.
 2. Жазудың аяқталу уақытын орнату үшін көрсетілген экранда [Өзгерту] параметрін таңдаңыз.

Ескерту

 • Кейбір бағдарламаларда жазуды түймесін басу арқылы тоқтату мүмкін емес. Мұндай бағдарламаны жазуды тоқтату үшін ACTION MENU түймесін басып, ЖАЗ тоқтату таңдаңыз.

[11] Бағдарламаларды жазуUSB HDD құрылғысына (тек USB HDD жазу модельдері) жазуТаймер жазбасы (USB HDD жазу модельдері ғана)

Ескерту

 • Бұл функция Еуропадағы, Австралиядағы және Жаңа Зеландиядағы белгілі бір модельдер үшін ғана қолжетімді.
 1. DISCOVER түймесін басып, тарату санатынан бағдарлама нұсқаулығын таңдаңыз.
 2. Бағдарламалар нұсқаулығынан қажетті бағдарламаны таңдап, [Таймер ЖАЗ] таңдаңыз.
 3. [Тайм. оқиға рет. орнату] не [Таймерді орнату] таңдаңыз.

Күнді, уақытты және арнаны көрсету арқылы таймерді қолмен орнату

 1. DISCOVER түймесін басып, тарату санатынан бағдарлама нұсқаулығын таңдаңыз.
 2. Мәзірді ашу үшін фокусты ең шеткі сол жақ элементіне жылжытып, сол жаққа жылжытыңыз.
 3. [Таймер тізімі] — [Қол таймері ЖАЗ] таңдаңыз.
 4. Таймер параметрін конфигурациялаңыз.
 5. [Таймерді орнату] таңдаңыз.

Таймер параметрлерін тексеру, өзгерту немесе жою

 1. DISCOVER түймесін басып, тарату санатынан бағдарлама нұсқаулығын таңдаңыз.
 2. Мәзірді ашу үшін фокусты ең шеткі сол жақ элементіне жылжытып, сол жаққа жылжытыңыз.
 3. [Таймер тізімі] таңдап, параметрлерді өзгертіңіз.

Тұспал

 • 32 таймер параметріне дейін өзгертуге болады.
 • Егер жазу сәтсіз болса, нәтижесі [Жазып алудағы қате тізімі] бөлімінде беріледі. HOME түймесін басып, [Programme Guide] — [Жазылған атаулар тізімі] — [Жазып алудағы қате тізімі] бөлімін таңдаңыз.
 • Бағдарлама нұсқаулығында фокусты қажетті бағдарламаға жылжытып, таймер жазуын бағдарлама үшін орнатуға REC түймесін басыңыз.

Ескерту

 • Айнымалы ток қуат сымы ажыратылған болса, таймермен жазып алуды бастау мүмкін емес.

[12] Бағдарламаларды жазуUSB HDD құрылғысына (тек USB HDD жазу модельдері) жазуЖазылған контентті көру/жою (USB HDD жазу модельдері ғана)

Ескерту

 • Бұл функция Еуропадағы, Австралиядағы және Жаңа Зеландиядағы белгілі бір модельдер үшін ғана қолжетімді.

Жазылған контентті көру

 1. HOME түймесін басып, [Programme Guide] — [Жазылған атаулар тізімі] — көру қажет контентті таңдаңыз.

Жазылған контентті жою үшін

 1. HOME түймесін басып, [Programme Guide] — [Жазылған атаулар тізімі] параметрін таңдаңыз.
 2. ACTION MENU түймесін басып, [Жою] — жойылатын контент — [Жою] таңдаңыз.

[13] Бағдарламаларды жазуUSB HDD құрылғысына (тек USB HDD жазу модельдері) жазуUSB HDD құрылғысын (USB HDD жазу үлгілері ғана) пайдалану туралы ескерту

Ескерту

 • Бұл функция Еуропадағы, Австралиядағы және Жаңа Зеландиядағы белгілі бір модельдер үшін ғана қолжетімді.
 • Тек 32 ГБ-тан асатын USB HDD сыйымдылықтары қолданылады.
 • USB HDD құрылғысын USB хаб арқылы қосу қолданылмайды. Құрылғыны тікелей теледидарға қосыңыз.
 • Тіркеу барысында пішімдегенде, USB HDD құрылғысындағы барлық деректер өшіріледі. Теледидарға тіркегеннен кейін USB HDD құрылғыны компьютерде пайдалану мүмкін емес. USB HDD құрылғыны компьютерде пайдалану мүмкіндігін қосу үшін оны компьютерде пішімдеңіз. (USB HDD құрылғысындағы барлық деректер өшірілетінін ескеріңіз).
 • Ең көбі 8 USB HDD құрылғыларын тіркеуге болады.
 • USB HDD құрылғысына жазылған деректерді тек осы теледидар ойната алады.
 • Жазып алу цифрлық теледидар таратулары мен радио үшін ғана қолдау көрсетіледі. Деректердің таратылымдарын жазып алуға қолдау көрсетілмейді.
 • Шифрланған сигналдарды жазып алу мүмкін емес.
 • Жазып алуды келесі жағдайларда орындау мүмкін емес:

  • Теледидар тіркелген USB HDD құрылғысын тани алмайды.
  • USB HDD құрылғысында 1000-нан аса бағдарламалар жазылады.
  • USB HDD құрылғысы толған.
 • Жазып алу кезінде бағдарламаны автоматты түрде таңдау мүмкін емес.
 • Бағдарлама жазу жазуға рұқсат берілмейінше мүмкін болмайды.
 • Шартты кіру модулін (CAM) пайдаланып жатсаңыз, оның ата-аналық бағалау қорғанысын пайдаланбаңыз, ол жазып алу кезінде жұмыс істемеуі мүмкін. Таратушы қолдау көрсетсе, балама ретінде бағдарламаны блоктауды немесе теледидардың өз ата-аналық бағалауын пайдаланыңыз.
 • Норвегияда кейбір бағдарламаларды заңды шектеулерге байланысты жазып алу мүмкін емес.
 • Егер USB HDD дискіне жазу кезінде теледидарға әсер етсе, жазылған контентте шу пайда болуы мүмкін.
 • Ешбір жағдайда Sony компаниясы теледидар ақаулығы, сигнал кедергісі немесе кез келген мәселе себепті туындаған немесе оларға байланысты жазу қатесі немесе жазылған контенттің қандай да бір бүлінуі не жоғалуы үшін жауапты болмайды.

[14] Теледидар дыбысын басқа құрылғылар арқылы ойнатуАудио жүйесін қосуАудио жүйесін қосу

Аудио жүйесін қосу үшін төмендегі суреттерді көріңіз. Қосылымды аяқтағаннан кейін аудио параметрлерін теледидар дыбысын аудио жүйесі арқылы ойнатуға конфигурациялаңыз (беттің төменгі бөлігіндегі қатысты бөлім сілтемесін қараңыз).

ARC мүмкіндігі бар аудио жүйесін HDMI кабелімен пайдалану

HDMI шығысы бар аудио жүйесін (мысалы, үй кинотеатры жүйесі) теледидарға HDMI кабелімен қосыңыз.

(A) Aудио жүйесі

(B) HDMI кабелі (берілмеген)*

* HDMI логотипі бар рұқсат етілген HIGH SPEED HDMI кабелін пайдаланыңыз.

Тұспал

 • Audio Return Channel (ARC) технологиясына ие BRAVIA Sync үйлесімді цифрлық аудио жүйесін қосқан кезде HDMI кабелімен HDMI IN 4 штепселіне қосыңыз (HDMI IN 4 штепселінде «ARC» таңбасы бар). Алайда, BRAVIA Sync үйлесімді емес не Audio Return Channel мүмкіндігі жоқ жүйені қосқанда DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) арқылы қосымша аудио қосылымы қажет болады.
 • Басқа құрылғыларды қосу және орнату бойынша мәліметтер үшін аудио жүйесінің нұсқаулығын көріңіз.

Оптикалық аудио кабелін пайдалана отырып, ARC мүмкіндігі жоқ аудио жүйесін қосу

Цифрлық кірісі бар аудио жүйесін (мысалы, үй театры жүйесі) теледидарға оптикалық аудио кабелімен жалғаңыз.

(A) Aудио жүйесі

(B) Оптикалық аудио кабель (берілмеген)

Тұспал

 • Басқа құрылғыларды қосу және орнату бойынша мәліметтер үшін аудио жүйесінің нұсқаулығын көріңіз.

Аудиокабель арқылы аудиожүйені қосу

Аудио жүйесін (мысалы, күшейткіш) теледидарға аудио кабелімен қосыңыз.

(A) Aудио жүйесі

(B) Аудио кабелі (берілмеген)

Тұспал

 • Өзге құрылғыларды жалғауға қатысты мәліметті алу және баптау үшін дыбыс жүйесінің нұсқаулығын қараңыз.

[15] Теледидар дыбысын басқа құрылғылар арқылы ойнатуАудио жүйесін қосуТеледидар дыбысын аудио жүйесі арқылы ойнату

HDMI байланысын не оптикалық аудио байланысын пайдаланғанда

 1. Байланыс жасағаннан кейін ACTION MENU түймесін басып, [Зорайтқыштар] — [Аудио жүйе] таңдаңыз.
 2. Жалғанған аудио жүйені қосып, дыбыс деңгейін реттеңіз.
  BRAVIA Sync үйлесімді құрылғыны HDMI байланысымен жалғасаңыз, оны кәдімгі теледидардың қашықтан басқару құрылғысын пайдаланып басқара аласыз.

Ескерту

 • [Сандық аудио шығуы] параметрлерін аудио жүйесіне сай конфигурациялау керек. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Дыбыс] — [Сандық аудио шығуы] таңдаңыз. ([Сандық аудио шығуы] қолжетімділігі аймаққа/елге байланысты болады.)

Аудио кабель байланысын пайдаланғанда

 1. Қосылымды орнатқаннан кейін HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Дыбыс] — [Құлақаспап/аудио шығысы] — [Аудио шығуы (бекітілген)] таңдаңыз.
 2. Жалғанған аудио жүйені қосып, дыбыс деңгейін реттеңіз.

Тұспал

 • Сыртқы аудио жүйені пайдаланғанда, [Құлақаспап/аудио шығысы] параметрі [Аудио шығуы (өзгермелі)] күйіне орнатылған болса, теледидардың аудио шығысын теледидардың қашықтан басқару пультімен басқаруға болады. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Дыбыс] — [Құлақаспап/аудио шығысы] — [Аудио шығуы (өзгермелі)] таңдаңыз.
 • Сабвуферді қосу кезінде HOME түймесін басқан кезде [Параметрлер] — [Дыбыс] — [Құлақаспап/аудио шығысы] — [Сабвуфер] таңдаңыз.

[16] Теледидар дыбысын басқа құрылғылар арқылы ойнатуСымсыз сабвуферді (қосымша) қосуСымсыз сабвуферді (қосымша) қосу

Теледидар дыбысының бас жауабын кеңейту үшін қосымша Сымсыз сабвуфер SWF-BR100 пайдалануыңызға болады.

(A) Сымсыз трансивер

(B) Сымсыз сабвуфер SWF-BR100

(C) Аудио кабелі

 1. Аудио кабельді (берілген) Сымсыз трансиверге жалғаңыз.
 2. Аудио кабелінің екінші ұшын теледидардың AUDIO OUT/ штепселіне қосыңыз.
 3. Сымсыз трансиверді теледидардың USB () портына жалғаңыз.
  [Құлақаспап/аудио шығысы] автоматты түрде [Сабвуфер] етіп орнатылады.
 4. Сымсыз сабвуферді орналастырыңыз және оны айнымалы ток қуатына жалғаңыз.
  Сымсыз сабвуферді теледидарға мүмкіндігінше жақын орналастыруға кеңес беріледі.

Тұспал

 • Сымсыз трансивер ажыратылғанда, [Құлақаспап/аудио шығысы] автоматты түрде бастапқы параметрге қалпына келтіріледі.
 • Сымсыз сабвуферді орнату туралы егжей-тегжейлі мәліметтерді сымсыз сабвуфермен бірге берілген нұсқаулықтан қараңыз.

[17] Теледидар дыбысын басқа құрылғылар арқылы ойнатуСымсыз сабвуферді (қосымша) қосуСымсыз сабвуфер дыбысын реттеу (қосымша)

Сымсыз сабвуфердің дыбыстық параметрлері теледидар үшін ұсынылатын мәндерге орнатылған. Қалауыңызға сай келуі үшін параметрлерді өзгерту үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

 1. HOME түймесін басып, одан кейін [Параметрлер] — [Дыбыс] — [Дыбыс] — [Қосымша реттеулер] — [Дыбыс режиміне қатысты] — [Сымсыз сабвуфер] тармақтарын таңдаңыз.

Қолжетімді опциялар

[Сымсыз сабвуфер деңгейі]
Сымсыз сабвуфердің дыбыс деңгейін реттейді.
[Кесу жиілігі (50-200Hz)]
Сымсыз сабвуфердің өшіру жиілігін реттейді. Өшіру жиілігінен төмен жиіліктердің барлығы теледидар динамиктерінен емес, Сымсыз сабвуфер арқылы шығарылады.
[Фаза]
Фаза полюстерін реттейді. Таңдауыңызға сай параметрді таңдаңыз.
[Сымсыз сабвуферді синхрондау]
Сымсыз сабвуфердің дыбысының кідірісін реттейді. Сымсыз сабвуфер дыбысы кідіріп шықса, [+] пайдаланыңыз. Егер дыбыс қатты болса, [-] пайдаланыңыз.
[Сымсыз сабвуфер реттеулерін ысыру]
Сымсыз сабвуфер параметрлерін бастапқы мәндеріне қайтарады.

Сымсыз сабвуфердің қуатты бақылау әдісін орнату

 1. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Дыбыс] — [Дыбыс] — [Сымсыз сабвуфер қуаты] тармақтарын таңдаңыз.

[18] Теледидар дыбысын басқа құрылғылар арқылы ойнатуБасқа құрылғыны пайдалану үшін BRAVIA Sync функциясын пайдалануBRAVIA Sync функциясы туралы

Егер BRAVIA Sync үйлесімді құрылғы (мысалы, BD ойнатқышы, AV күшейткіші) HDMI кабелімен (тек MHL модельдері) жалғанған болса немесе BRAVIA Sync үйлесімді құрылғы (мысалы, смартфон, планшет) MHL кабелімен жалғанған болса, бұл теледидар құрылғыны теледидардың пультімен басқаруға мүмкіндік береді.

[19] Теледидар дыбысын басқа құрылғылар арқылы ойнатуБасқа құрылғыны пайдалану үшін BRAVIA Sync функциясын пайдалануBRAVIA Sync үйлесімді құрылғылары

Қол жетімді BRAVIA Sync әрекеттері төменде берілген.

BD/DVD ойнатқышы

 • Бастапқы мәзірден немесе Sync Menu мәзірінен таңдағанда, BD/DVD ойнатқышын автоматты түрде қосады және BD/DVD құрылғысына ауыстырып қосады.
 • Теледидар автоматты түрде қосады және BD/DVD ойнатқышы ойнай бастағанда, кірісті жалғанған BD/DVD ойнатқышына ауыстырады.
 • Теледидар өшкенде жалғанған BD/DVD ойнатқышын автоматты түрде өшіреді.
 • Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы жалғанған бейнекамераның мәзір әрекеттерін (///түймелерін), ойнатуды (мысалы, түймесі) және қосылған BD/DVD ойнатқышының арналарын таңдауды басқарады.

AV күшейткіші

 • Теледидар қосқанда, жалғанған AV күшейткішін автоматты түрде қосады және дыбыс шығысын теледидар динамигінен аудио жүйеге ауыстырады. Бұл функция бұрын теледидар дыбысын шығару үшін AV күшейткішін пайдаланған болсаңыз ғана қолжетімді.
 • Теледидар қосылғанда, AV күшейткішін қосу арқылы дыбыс шығысын AV күшейткішіне автоматты түрде ауыстырады.
 • Теледидарды өшіргенде, жалғанған AV күшейткішін автоматты түрде өшіреді.
 • Теледидар қашықтан басқару пульті арқылы жалғанған AV күшейткішінің дыбыс деңгейін реттейді (+/– түймелері) және дыбысты өшіреді (түймесі).

Бейнекамера

 • Камера қосылғанда, теледидарды автоматты түрде қосады және кірісті жалғанған бейнекамераға ауыстырады.
 • Теледидарды өшіргенде жалғанған бейнекамераны автоматты түрде өшіреді.
 • Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы жалғанған бейнекамераның мәзір әрекеттерін (///түймелерін), қосылған бейнекамераны ойнатуды (мысалы, түймесі) басқарады.

Ескерту

 • «BRAVIA Sync басқару» (BRAVIA Sync) тек BRAVIA Sync логотипі бар жалғанған BRAVIA Sync үйлесімді құрылғысы үшін қолжетімді.

[20] Теледидар дыбысын басқа құрылғылар арқылы ойнатуБасқа құрылғыны пайдалану үшін BRAVIA Sync функциясын пайдалануBRAVIA Sync функциясын пайдалану

 1. Жалғанған құрылғыны қосыңыз.
 2. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [BRAVIA Sync параметрлері] — [BRAVIA Sync басқару] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз.
 3. Жалғанған құрылғыдан BRAVIA Sync қосыңыз.

  Арнайы Sony BRAVIA Sync үйлесімді құрылғы жалғанып, қосылғанда және [BRAVIA Sync басқару] параметрі [Қосулы] күйіне орнатылғанда, сол құрылғыдағы BRAVIA Sync функциясы автоматты түрде іске қосылады. Мәлімет алу үшін жалғанған құрылғының нұсқаулығын қараңыз.

Қолжетімді опциялар

Қолжетімді опциялар төменде берілген. (Опциялар модельге/аймаққа/елге байланысты әртүрлі болады.)

[Құрылғыларды авто өшіру]:

[Өшіру] күйіне орнатсаңыз, теледидар қосылған кезде жалғанған құрылғы автоматты түрде өшеді.

[ТД авто қосу]:

[Өшіру] күйіне орнатсаңыз, жалғанған құрылғы қосылғанда теледидар автоматты түрде қосылады.

[Авто кірісті өзгерту (MHL)] (тек MHL модельдері):

[Қосулы] күйіне орнатылғанда, теледидар кірісі MHL кабеліне қосылған сәйкес құрылғыға автоматты түрде қосылады.

[BRAVIA Sync құрылғыларының тізімі]:

BRAVIA Sync құрылғысы тізімін көрсетеді.

[Құрылғыны басқару пернелері]:

Түймелерді HDMI құрылғысын/MHL құрылғысын басқару үшін орнатуға мүмкіндік береді (тек MHL модельдері).

[Күту режимінде MHL зарядтау] (тек MHL модельдері):

[Қосулы] күйін орнатсаңыз, теледидар күту режимінде болған кезде жалғанған MHL құрылғысы да зарядталады.

Sync Menu пайдалану

 1. IR қашықтан басқару пульті: SYNC MENU түймесін басып, Sync Menu бөліміндегі қажетті элементті таңдаңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: ACTION MENU түймесін басып, [Sync Menu] — Sync Menu бөліміндегі қажетті элементті таңдаңыз.

Тұспал

 • SYNC MENU түймесін бассаңыз, келесі жағдайларда промо-экран шығады.

  • HDMI құрылғысы немесе MHL құрылғысы (тек MHL модельдері) қосылмаған.
  • [BRAVIA Sync басқару] параметрі [Өшіру] күйіне орнатылған.

[21] Қосылған құрылғылардан көру/тыңдауСуретті 4K/HDR пішімінде үйлесімді құрылғылардан көру (тек 4K модельдері)Фотосуреттерді 4K ажыратымдылығында көру (тек 4K үлгілері ғана)

Ажыратымдылығы 4K немесе одан жоғары сурет 4K ажыратымдылығымен (3840×2160) көрсетіледі. Камерадағы жоғары ажыратымдылығы бар суреттерді көрсету үшін теледидардағы HDMI IN HDMI 4K шығысын қолдайтын фотокамераны/бейнекамераны қосу мүмкін емес. Қосылған USB құрылғыларында немесе үй желіңізде сақталған жоғары ажыратымдылығы бар суреттерді көрсетуіңізге болады.

4K мүмкіндігімен үйлесімді бағдарламамен (PlayMemories Studio™ сияқты) орнатылған құрылғыда сақталған жоғары ажыратымдылықты суреттер де 4K ажыратымдылығында көрсетілуі мүмкін.

Бұл функцияның қол жетімділігі аймаққа/елге байланысты.

(A) Цифрлық фотокамера

(B) Бейнекамера

(C) USB құрылғысы

(D) Желі құрылғысы

Цифрлық фотокамерада/бейнекамерада сақталған фотосуреттерді көру

 1. Теледидардың HDMI IN штепселіне (розеткасына)HDMI шығысын қолдайтын цифрлық фотокамераны не бейнекамераны HDMI кабелімен қосыңыз.
 2. IR қашықтан басқару пульті: қосылған құрылғыны таңдау үшін түймесін қайталай басыңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: HOME түймесін басып, жалғанған құрылғыны немесе құрылғы қосылған кірісті таңдаңыз.
 3. Қосылған құрылғыны 4K шығысына орнатыңыз.
 4. Қосылған құрылғыда ойнатуды бастаңыз.

USB құрылғысында не желі құрылғысында 4K ажыратымдылығымен сақталған фотосуреттерді көру

 1. USB құрылғысын немесе желілік құрылғыны теледидарға қосыңыз.
 2. HOME түймесін басып, [Альбом] — USB құрылғысын, серверді немесе алдын ала орнатылған қалтаны — тізімдегі қалта немесе файлды таңдаңыз.
  Қалтаны таңдасаңыз, файлды таңдаңыз.

Ескерту

 • 3D сурет көрсетілмейді.
 • /түймелерін басу арқылы немесе сенсорлық тақтаны солға/оңға сырғыту арқылы суретті өзгертсеңіз, оны көрсету үшін біраз уақыт кетуі мүмкін.

[22] Қосылған құрылғылардан көру/тыңдауСуретті 4K/HDR пішімінде үйлесімді құрылғылардан көру (тек 4K модельдері)Суретті жоғары сапалы 4K ажыратымдылығында немесе HDR режимінде көру (тек 4K модельдері)

Жоғары сапалы 4K немесе HDR пішімін* HDMI кірісі арқылы көрсеткен кезде, [HDMI сигнал пішімі] опциясын [Сыртқы кірістер] параметрінде орнатыңыз.

HDR функциясының қолжетімділігі үлгіге/аймаққа/елге байланысты.

 1. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [HDMI сигнал пішімі] — қажетті опцияны таңдаңыз.

Қолжетімді опциялар

[Стандартты пішім]
Қалыпты қолдануға арналған стандартты HDMI пішімі.
[Жақсартылған пішім]
Жоғары сапалы HDMI пішімі. Үйлесімді құрылғыларды қолданған кезде ғана орнатыңыз.

Ескерту

 • [Жақсартылған пішім] бөлімінде сурет пен дыбыс дұрыс шықпауы мүмкін. Мұндай жағдайда [Стандартты пішім] параметрін өзгертіңіз.
 • Тек қана жоғары сапалы HDMI пішіміне қолдау көрсететін құрылғылар үшін.
 • Жоғары сапалы* 4K/HDR суретін қараған кезде, 18 Гбит/сек жылдамдыққа қолдау көрсететін Premium High Speed HDMI кабелін қолданыңыз. 18 Гбит/сек жылдамдыққа қолдау көрсететін Premium High Speed HDMI кабелі туралы қосымша мәліметтерді кабельдің техникалық сипаттамаларынан қараңыз.
 • Кейбір модельдер үшін 2-HDMI IN және 3-HDMI IN параметрінің [HDMI сигнал пішімі] бірдей уақытта өзгереді.

* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2 немесе 4K 60p 4:2:0 10bit, HDR, т.б.

[23] Қосылған құрылғылардан көру/тыңдауBD/DVD ойнатқышын қосуBD/DVD ойнатқышын қосу

BD/DVD ойнатқышын теледидарға қосыңыз.

HDMI қосылымы

Оңтайлы сурет сапасы үшін HDMI қосылымы ұсынылады. BD/DVD ойнатқышыңызда HDMI штепселі болса, оны HDMI кабелімен қайта қосыңыз.

(A) BD/DVD ойнатқышы

(B) HDMI кабелі (берілмеген)*

* HDMI логотипі бар рұқсат етілген HIGH SPEED HDMI кабелін пайдаланыңыз.

Компоненттік бейне қосылымы

BD/DVD ойнатқышының компоненттік штепсельдері бар болса, оларды теледидарға компоненттік бейне кабельді және аудио кабельді пайдаланып қосыңыз.

(A) BD/DVD ойнатқышы

(B) Компоненттік аудио кабелі (берілмеген)

(C) Аудио кабелі (берілмеген)

SCART байланысы

BD/DVD ойнатқышының SCART штепселі бар болса, оған SCART кабелін пайдаланып жалғаңыз.

(A) BD/DVD ойнатқышы

(B) SCART кабелі (берілмеген)

Ескерту

 • Жалғанған BD/DVD ойнатқышына байланысты, SCART қосылымы дәл композиттік қосылым сияқты сурет сапасын қамтамасыз ете алады.

Композиттік қосылым

BD/DVD ойнатқышының компоненттік штепсельдері болса, оларға композиттік бейне/аудио кабелімен жалғаңыз.

(A) BD/DVD ойнатқышы

(B) Композиттік бейне/аудио кабелі (берілмеген)

Аналықтық ұзартқыш кабелі пайдаланылса

Қолжетімділігі модельге/аймаққа/елге байланысты.

(A) BD/DVD ойнатқышы

(B) Аналықтық ұзартқыш кабелі (бірге беріледі)*

(C) Композиттік бейне/аудио кабелі (берілмеген)

* Не болмаса Аналогтық ұзартқыш кабелі модельге/аймаққа/елге байланысты беріледі.

[24] Қосылған құрылғылардан көру/тыңдауBD/DVD ойнатқышын қосуКонтентті BD/DVD ойнатқышынан көру

Контентті теледидарға қосылған BD/DVD ойнатқышынан көруге болады.

 1. Жалғанған BD/DVD ойнатқышын қосыңыз.
 2. IR қашықтан басқару пульті: қосылған BD/DVD ойнатқышын таңдау үшін түймесін қайталай басыңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: HOME түймесін басып, жалғанған BD/DVD ойнатқышын немесе BD/DVD ойнатқышы қосылған кірісті таңдаңыз.
 3. Жалғанған BD/DVD ойнатқышында ойнатуды бастаңыз.

Тұспал

 • BRAVIA Sync үйлесімді құрылғыны HDMI қосылымымен қоссаңыз, оны жай ғана теледидардың қашықтан басқару құрылғысымен басқара аласыз.

[25] Қосылған құрылғылардан көру/тыңдауКомпьютерді/цифрлық фотокамераны/бейнекамераны қосуКомпьютер, цифрлық фотокамера не бейнекамера қосу

Компьютерді қосу

Компьютерді HDMI кабелімен қосыңыз.

(A) Компьютер

(B) HDMI кабелі (берілмеген)*

* HDMI логотипі бар рұқсат етілген HIGH SPEED HDMI кабелін пайдаланыңыз.

Сәйкес компьютердің кіріс сигналы

(Ажыратымдылық, көлденеңінен жиілік/тігінен жиілік)

 • 640 x 480, 31,5 кГц/60 Гц
 • 800 x 600, 37,9 кГц/60 Гц
 • 1024 x 768, 48,4 кГц/60 Гц
 • 1152 x 864, 67,5 кГц/75 Гц (2K Full HD не 4K модельдерімодельдері ғана)
 • 1280 x 1024, 64,0 кГц/60 Гц (2K Full HD не 4K модельдерімодельдері ғана)
 • 1600 x 900, 56,0 кГц/60 Гц (2K Full HD не 4K модельдері ғана)
 • 1680 x 1050, 65,3 кГц/60 Гц (2K Full HD не 4K модельдері ғана)
 • 1920 x 1080, 67,5 кГц/60 Гц (2K Full HD не 4K модельдері ғана)*

* 1080p синхрондау, HDMI кірісіне қолданылғанда, компьютер синхрондау емес, бейне синхрондау ретінде қаралады. Бұл [Дисплей] параметрлеріне әсерін тигізеді. Компьютер контентін көру үшін [Кең режим] параметрін [Толық] етіп және [Көру аймағы] параметрін [Толық пиксель] етіп (2K модельдері) не [+1] (4K модельдері) етіп орнатыңыз. ([Көру аймағы] тек [Авто көрсетілетін аймақ] параметрі [Өшірулі] күйіне қойылғанда конфигурацияланады.)

Ескерту

 • Бұл теледидар кезектелген компьютер сигналдарын қолдамайды.
 • Оңтайлы сурет сапасы үшін компьютер параметрлерінде жоғарыдағы «Сәйкес компьютердің кіріс сигналы» тізіміндегі сигналдарды пайдалану ұсынылады.
 • Байланыс күйіне байланысты сурет бұлыңғыр немесе бұлдыр болуы мүмкін. Бұл жағдайда компьютер параметрлерін өзгертіңіз, содан кейін жоғарыдағы «Сәйкес компьютердің кіріс сигналы» тізімінен басқа кіріс сигналын таңдаңыз.
 • 1920 x 1080/60 Гц шығысы компьютерге байланысты қолжетімді болмауы мүмкін. 1920 x 1080/60 Гц шығысы таңдалса да, нақты шығыс сигналы басқаша болуы мүмкін. Бұл жағдайда компьютер параметрлерін өзгертіңіз, содан кейін жоғарыдағы «Сәйкес компьютердің кіріс сигналы» тізімінен басқа кіріс сигналын таңдаңыз.

Цифрлық фотокамераға/бейнекамераға қосу

Sony цифрлық фотокамерасын немесе бейнекамераны HDMI кабелімен жалғаңыз. Цифрлық фотокамера/бейнекамера соңы үшін HDMI шағын штепселі бар кабельді және теледидар соңы үшін стандартты HDMI штепселін пайдаланыңыз.

(A) Цифрлық фотокамера

(B) Бейнекамера

(C) HDMI кабелі (берілмеген)*

* HDMI логотипі бар рұқсат етілген HIGH SPEED HDMI кабелін пайдаланыңыз.

[26] Қосылған құрылғылардан көру/тыңдауКомпьютерді/цифрлық фотокамераны/бейнекамераны қосуКомпьютерде, цифрлық фотокамерада не бейнекамерада сақталған контентті көру

Компьютерде сақталған контентті көру

Қосылымды орнатқаннан кейін HOME түймесін басып, компьютер жалғанған кірісті таңдаңыз.

Цифрлық фотокамерада/бейнекамерада сақталған контентті көру

 1. Қосылымды орнатқаннан кейін жалғанған фотокамераны/бейнекамераны қосыңыз.
 2. IR қашықтан басқару пульті: қосылған цифрлық фотокамераны/бейнекамераны таңдау үшін түймесін қайталай басыңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: HOME түймесін басып, жалғанған цифрлық фотокамера/бейнекамера таңдаңыз.
 3. Жалғанған цифрлық фотокамерада/бейнекамерада ойнатуды бастаңыз.

Тұспал

 • BRAVIA Sync үйлесімді құрылғыны жалғасаңыз, оны кәдімгі теледидардың қашықтан басқару құрылғысын пайдаланып басқара аласыз. Құрылғыңыздың BRAVIA Sync үйлесімді екенін тексеріңіз. Кейбір құрылғылардың HDMI штепселі болса да, олар BRAVIA Sync үйлесімді болмауы мүмкін.

[27] Қосылған құрылғылардан көру/тыңдауUSB құрылғысын қосуUSB құрылғысын қосу

Құрылғыда сақталатын фотосуреттерді, музыканы және бейне файлдарын ойнату үшін USB жад құрылғысын теледидардың USB портына жалғаңыз.

(A) USB сақтау құрылғысы

[28] Қосылған құрылғылардан көру/тыңдауUSB құрылғысын қосуUSB құрылғысында сақталған фотосуреттер/музыка/фильмдерді ойнату

USB құрылғысында сақталған фотосуреттер/музыка/фильмдерді теледидардан ойнатуға болады.

 1. Егер теледидарға қосылған USB құрылғысының қуат қосқышы болса, оны қосыңыз.
 2. HOME түймесін басып, қажетті элементті таңдаңыз.
  Фотосуреттерді көру үшін [Альбом] түймесін, музыка ойнату үшін [Музыка] түймесін және фильмдерді ойнату үшін [Бейне] түймесін таңдаңыз.
 3. Тізімнен қалтаны немесе файлды таңдаңыз.

  Қалтаны таңдасаңыз, қажетті файлды таңдаңыз.

  Ойнату басталады.

Қолданылатын файл пішімдерін тексеру

Көмекші нұсқаулықты компьютерде немесе мобильді құрылғыда көрген кезде

Келесі сілтемені таңдаңыз.

Тізімге өту

[29] Қосылған құрылғылардан көру/тыңдауUSB құрылғысын қосуUSB құрылғыларын пайдалану бойынша ескертпелер

 • Теледидардағы барлық USB порттары Hi-Speed USB қолдайды. 4K үлгілері үшін USB порттарының бірі SuperSpeed (USB 3.0) қолдайды. USB хабтары қолданылмайды.
 • Теледидардағы USB порттары FAT16, FAT32, exFAT және NTFS файл жүйелерін қолдайды.
 • Sony цифрлық фотокамерасын теледидарға USB кабелімен жалғағанда, камерадағы USB қосылым параметрлерін «Авто» немесе «Жалпы жад» режиміне орнату керек.
 • Егер цифрлық фотокамера теледидарыңызбен жұмыс істемесе, келесі әрекеттерді орындап көріңіз:

  • Камераның USB қосылымы параметрлерін «Жалпы жад» күйіне орнатыңыз.
  • Камерадағы файлдарды USB құрылғысына көшіріп, құрылғыны теледидарға жалғаңыз.
 • Сурет сапасын төмендете отырып, кейбір фотосуреттер мен фильмдерді ұлғайтуға болады. Өлшемі мен қатынасына байланысты кескіндерді толық экранда көрсетуге болады.
 • Файл не параметрлерге байланысты фотосуретті көрсету ұзақ уақыт алуы мүмкін.
 • USB құрылғысына кіргенде теледидарды не USB құрылғысын өшірмеңіз және жазу медиасын алып тастауға не енгізуге болмайды. Керісінше жағдайда USB құрылғысындағы деректер зақымдалуы мүмкін.
 • Файлға байланысты тіпті қолданылатын пішімдерді пайдаланғанда ойнату мүмкін болмауы ықтимал.
 • Ешбір жағдайда Sony компаниясы теледидар ақаулығы, сигнал кедергісі немесе USB құрылғысының дұрыс емес жұмысы не басқа кез келген мәселе себепті орын алған не оларға байланысты жазу сәтсіздігі не жазылған контенттің қандай да бір зақымдалуы не жоғалуы үшін жауапты болмайды.

[30] Қосылған құрылғылардан көру/тыңдауБасқа құрылғыны пайдалану үшін BRAVIA Sync функциясын пайдалануBRAVIA Sync функциясы туралы

Егер BRAVIA Sync үйлесімді құрылғы (мысалы, BD ойнатқышы, AV күшейткіші) HDMI кабелімен (тек MHL модельдері) жалғанған болса немесе BRAVIA Sync үйлесімді құрылғы (мысалы, смартфон, планшет) MHL кабелімен жалғанған болса, бұл теледидар құрылғыны теледидардың пультімен басқаруға мүмкіндік береді.

[31] Қосылған құрылғылардан көру/тыңдауБасқа құрылғыны пайдалану үшін BRAVIA Sync функциясын пайдалануBRAVIA Sync үйлесімді құрылғылары

Қол жетімді BRAVIA Sync әрекеттері төменде берілген.

BD/DVD ойнатқышы

 • Бастапқы мәзірден немесе Sync Menu мәзірінен таңдағанда, BD/DVD ойнатқышын автоматты түрде қосады және BD/DVD құрылғысына ауыстырып қосады.
 • Теледидар автоматты түрде қосады және BD/DVD ойнатқышы ойнай бастағанда, кірісті жалғанған BD/DVD ойнатқышына ауыстырады.
 • Теледидар өшкенде жалғанған BD/DVD ойнатқышын автоматты түрде өшіреді.
 • Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы жалғанған бейнекамераның мәзір әрекеттерін (///түймелерін), ойнатуды (мысалы, түймесі) және қосылған BD/DVD ойнатқышының арналарын таңдауды басқарады.

AV күшейткіші

 • Теледидар қосқанда, жалғанған AV күшейткішін автоматты түрде қосады және дыбыс шығысын теледидар динамигінен аудио жүйеге ауыстырады. Бұл функция бұрын теледидар дыбысын шығару үшін AV күшейткішін пайдаланған болсаңыз ғана қолжетімді.
 • Теледидар қосылғанда, AV күшейткішін қосу арқылы дыбыс шығысын AV күшейткішіне автоматты түрде ауыстырады.
 • Теледидарды өшіргенде, жалғанған AV күшейткішін автоматты түрде өшіреді.
 • Теледидар қашықтан басқару пульті арқылы жалғанған AV күшейткішінің дыбыс деңгейін реттейді (+/– түймелері) және дыбысты өшіреді (түймесі).

Бейнекамера

 • Камера қосылғанда, теледидарды автоматты түрде қосады және кірісті жалғанған бейнекамераға ауыстырады.
 • Теледидарды өшіргенде жалғанған бейнекамераны автоматты түрде өшіреді.
 • Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы жалғанған бейнекамераның мәзір әрекеттерін (///түймелерін), қосылған бейнекамераны ойнатуды (мысалы, түймесі) басқарады.

Ескерту

 • «BRAVIA Sync басқару» (BRAVIA Sync) тек BRAVIA Sync логотипі бар жалғанған BRAVIA Sync үйлесімді құрылғысы үшін қолжетімді.

[32] Қосылған құрылғылардан көру/тыңдауБасқа құрылғыны пайдалану үшін BRAVIA Sync функциясын пайдалануBRAVIA Sync функциясын пайдалану

 1. Жалғанған құрылғыны қосыңыз.
 2. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [BRAVIA Sync параметрлері] — [BRAVIA Sync басқару] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз.
 3. Жалғанған құрылғыдан BRAVIA Sync қосыңыз.

  Арнайы Sony BRAVIA Sync үйлесімді құрылғы жалғанып, қосылғанда және [BRAVIA Sync басқару] параметрі [Қосулы] күйіне орнатылғанда, сол құрылғыдағы BRAVIA Sync функциясы автоматты түрде іске қосылады. Мәлімет алу үшін жалғанған құрылғының нұсқаулығын қараңыз.

Қолжетімді опциялар

Қолжетімді опциялар төменде берілген. (Опциялар модельге/аймаққа/елге байланысты әртүрлі болады.)

[Құрылғыларды авто өшіру]:

[Өшіру] күйіне орнатсаңыз, теледидар қосылған кезде жалғанған құрылғы автоматты түрде өшеді.

[ТД авто қосу]:

[Өшіру] күйіне орнатсаңыз, жалғанған құрылғы қосылғанда теледидар автоматты түрде қосылады.

[Авто кірісті өзгерту (MHL)] (тек MHL модельдері):

[Қосулы] күйіне орнатылғанда, теледидар кірісі MHL кабеліне қосылған сәйкес құрылғыға автоматты түрде қосылады.

[BRAVIA Sync құрылғыларының тізімі]:

BRAVIA Sync құрылғысы тізімін көрсетеді.

[Құрылғыны басқару пернелері]:

Түймелерді HDMI құрылғысын/MHL құрылғысын басқару үшін орнатуға мүмкіндік береді (тек MHL модельдері).

[Күту режимінде MHL зарядтау] (тек MHL модельдері):

[Қосулы] күйін орнатсаңыз, теледидар күту режимінде болған кезде жалғанған MHL құрылғысы да зарядталады.

Sync Menu пайдалану

 1. IR қашықтан басқару пульті: SYNC MENU түймесін басып, Sync Menu бөліміндегі қажетті элементті таңдаңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: ACTION MENU түймесін басып, [Sync Menu] — Sync Menu бөліміндегі қажетті элементті таңдаңыз.

Тұспал

 • SYNC MENU түймесін бассаңыз, келесі жағдайларда промо-экран шығады.

  • HDMI құрылғысы немесе MHL құрылғысы (тек MHL модельдері) қосылмаған.
  • [BRAVIA Sync басқару] параметрі [Өшіру] күйіне орнатылған.

[33] Қосылған құрылғылардан көру/тыңдауIR Blaster құрылғысын қосу (тек үйлесімді IR Blaster модельдері)IR Blaster құрылғысын қосу (тек үйлесімді IR Blaster модельдері)

Егер теледидарды декодерге HDMI кабелі арқылы қоссаңыз, IR Blaster құрылғысын теледидарға қосып, декодерді қашықтан теледидар арқылы басқаруға болады*.

(A) Декодер

(B) IR Blaster (бірге беріледі)*

* Не болмаса IR Blaster құрылғысы модельге/аймаққа/елге байланысты беріледі.

IR Blaster құрылғысын реттеу
 1. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [IR Blaster баптау] параметрін таңдаңыз.

Тұспал

 • Декодерге қосымша IR Blaster құрылғысы AV ресиверін басқара алады. AV ресиверін реттеу үшін HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [IR Blaster баптау] — [AV ресиверін басқаруды реттеу] параметрін таңдаңыз.

Ескерту

 • Кейбір сыртқы құрылғылар «Әрекет мәзірі» мәзіріндегі кейбір түймелерге жауап бермеуі мүмкін.
 • Қашықтан басқару құрылғысындағы түймені басып, ұстап тұрсаңыз, операция өткізілмеуі мүмкін. Оның орнына түймені қайталап басыңыз.
 • IR Blaster дұрыстап орнатылып, IR трансмиттері сыртқы құрылғының IR ресиверінің жанына орналастырылғанына көз жеткізіңіз.
 • Теледидарыңыз сыртқы құрылғыны қолдайтынына көз жеткізіңіз.

[34] Смартфондармен / планшеттермен пайдалануСмартфон/планшет экранын теледидардан көрсетуMHL кабелімен смартфон/планшет экранын теледидардан көрсету (тек MHL модельдері)

MHL модельдері үшін HDMI IN 1/MHL портының (2K модельдері үшін) немесе HDMI IN 2/MHL портының (4K модельдері үшін) қасында орналасқан белгісі.

MHL шығысымен смартфон/планшет қосу

2K модельдері үшін смартфонды/планшетті теледидардың HDMI IN 1/MHL портына MHL кабелімен қосыңыз.

4K модельдері үшін смартфонды/планшетті теледидардың HDMI IN 2/MHL портына MHL кабелімен қосыңыз.

(A) MHL смартфоны/планшеті

(B) MHL кабелі (берілмеген)*

* 2K сигналдары үшін MHL логотипі бар рұқсат етілген MHL 2 кабелі пайдаланылатынын тексеріңіз.
4K сигналдары үшін MHL логотипі бар рұқсат етілген MHL 3 кабелі пайдаланылатынын тексеріңіз. Егер MHL смартфоны/планшеті 4K шығысын қолдайтын болса, рұқсат етілген MHL 3 кабелін пайдаланыңыз.

MHL шығысымен смартфонда/планшетке сақталған контентті көру

 1. Қосылымды орнатқаннан кейін HOME түймесін басып, смартфон/планшет жалғанған кірісті таңдаңыз.

MHL кірісіне автоматты түрде ауысу

 1. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [BRAVIA Sync параметрлері] — [Авто кірісті өзгерту (MHL)] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз. (Смартфон/планшет түріне байланысты кіріс сигналы қосылмауы мүмкін.) Теледидар күту режимінде болса, ол автоматты түрде ауыспайды.

Смартфонды/планшетті зарядтау

Теледидар қосулы кезде, MHL кабелімен смартфонды/планшетті теледидардан зарядтауға болады.

Тұспал

 • Теледидар күту режимінде болғанда [Күту режимінде MHL зарядтау] режимі [Қосулы] күйіне орнатылса, MHL құрылғысын, сондай-ақ, MHL кабелімен теледидардан зарядтауға болады.

  HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [BRAVIA Sync параметрлері] — [Күту режимінде MHL зарядтау] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз.

[35] Смартфондармен / планшеттермен пайдалануСмартфон/планшет экранын теледидардан көрсетуЭкран көшірмесін көрсету функциясымен смартфон/планшет экранын теледидардан көрсету

Фотосуреттер, бейнелер немесе веб-сайттарды көрсету үшін мобильді құрылғы (смартфон, планшет не компьютер сияқты) экранын теледидарда көрсетуіңізге болады.

«Экран көшірмесін көрсету» Miracast технологиясы арқылы Экран көшірмесін көрсету-үйлесімді құрылғының экранын теледидарда көрсету функциясы болып табылады. Сымсыз маршрутизатор (қатынас нүктесі) бұл функция үшін қажет емес.

(A) Смартфон

(B) Планшет

(C) Компьютер

 1. IR қашықтан басқару пульті: түймесін басып, [Экран көшірмесін көрсету] таңдаңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: HOME түймесін басып, [Экран көшірмесін көрсету] таңдаңыз.
 2. Теледидар арқылы қосу үшін Экран көшірмесін көрсету мүмкіндігімен үйлесімді құрылғыны басқарыңыз.

  Құрылғы теледидарға қосылған кезде, құрылғыдағы экран теледидарда да көрініп тұрады.

  Мәліметтер алу үшін құрылғының нұсқаулығын қараңыз.

Ескерту

 • Экран көшірмесін көрсету функциясына арналған күту экраны көрсетілгенде теледидар және сымсыз маршрутизатор (қатынас нүктесі) арасындағы сымсыз қосылым ажыратылады, сондықтан, интернет арқылы байланыс тоқтатылады.

Тұспал

 • Кеңейтілген Экран көшірмесін көрсету параметрлерін HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Қосымша реттеулер] таңдау арқылы конфигурациялауға болады.

[36] Смартфондармен / планшеттермен пайдалануСмартфон/планшет экранын теледидардан көрсетуБір түрту арқылы көшірмені көрсету функциясын пайдалану арқылы смартфон/планшет экранын теледидардан көрсету (тек NFC модельдері)

Тачпады бар қашықтан басқару құралында мобильді құрылғыны (смартфон немесе планшет сияқты) жай ғана түрту арқылы оның экранын үлкен экранды теледидардан көрсетуге болады.

Осы «Бір түрту арқылы көшірмені көрсету» функциясын Бір түрту арқылы көшірмені көрсету үйлесімді құрылғысымен (мысалы, Xperia кейбір модельдері) пайдалана аласыз.

 1. Мобильді құрылғының NFC* параметрін қосулы режимге қойыңыз.

  * NFC: Near Field Communication

 2. Мобильді құрылғының NFC анықтау аймағын Тачпады бар қашықтан басқару құралындағы белгісіне 2 секундтай қойыңыз.

  Құрылғыны растауды аяқтау хабары теледидар экранының төменгі бөлігінде пайда болған кезде мобильді құрылғыны қашықтан басқару құралынан алып тастаңыз.

  Мобильді құрылғы теледидарға қосылған кезде, мобильді құрылғыдағы экран теледидарға да шығады.

Ескерту

 • Xperia құрылғысымен байланыс құру үшін Xperia экран құлпын босатып, NFC анықтау аумағын түртіңіз.
 • Мобильді құрылғыдағы NFC анықтау аймағының орны үшін мобильді құрылғының нұсқаулығын қараңыз.
 • Егер теледидар мобильді құрылғыны анықтай алмаса және қосылмаса, әрекетті қайталаңыз.

[37] Смартфондармен / планшеттермен пайдалануСмартфондарда/планшеттерде сақталған фотосуреттерді/музыканы/бейнелерді ортақ пайдалануФотосуреттерді/музыканы/бейнелерді ортақ пайдалану

Теледидар айналасына отбасыңыз немесе достарыңызбен жиналып, смартфондарыңызды/планшеттеріңізді ТД-ға қосыңыз және үлкен ТД экранында таңдаулы суреттеріңізді көріңіз.

 1. HOME түймесін басыңыз, одан кейін [Photo Sharing Plus] түймесін басыңыз.
 2. Әрбір смартфон/планшетті теледидарға қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 3. Смартфон/планшеттегі веб-браузерді ашып, ТД экранында көрсетілген URL мекенжайына кіру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 4. Теледидарда фотосуреттерді көру үшін не музыканы/бейнелерді ойнату үшін смартфондағы/планшеттегі экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту

 • Теледидар сымсыз маршрутизаторға (немесе кіру нүктесіне) қосылу үшін 5 ГГц пайдаланса, бұл функция іске қосылғанда байланыс ажыратылады.
 • Бір уақытта теледидарға 10 смартфонға/планшетке дейін жалғауға болады. 10 құрылғы бұрыннан қосылған кезде басқа құрылғыны қосу үшін қажетсіз құрылғыны ажыратып, басқа құрылғыны қосыңыз.
 • Android 2.3 немесе кейінгі нұсқасына арналған әдепкі браузерді қолдайды.
 • iOS жүйесіне арналған әдепкі браузерге қолдау көрсетіледі, алайда iOS жүйесінің нұсқасына байланысты кейбір функциялар қолжетімді болмауы мүмкін.
 • iOS құрылғылары музыканы теледидарға жүктей алмайды.

[38] Смартфондармен / планшеттермен пайдалануТеледидарды пайдалану үшін смартфон/планшет пайдалану«Video & TV SideView» арқылы орнатылған смартфон/планшет пайдалану

Теледидарды «Video & TV SideView» бағдарламасы орнатылған мобильді құрылғының (смартфон немесе планшет сияқты) сенсорлық панелінен басқаруыңызға болады. Ұялы телефонды ТД-дың қашықтан басқару пульті ретінде пайдалану үшін оны ТД-ға қашықтан басқару құрылғысы ретінде тіркеңіз. (Тіркеу бірінші рет үшін ғана қажет.)

(A) Wi-Fi не Ethernet

(B) Маршрутизатор

(C) Модем

(D) Интернет

(E) Wi-Fi Direct

(F) Wi-Fi

(G) Смартфон

«Video & TV SideView» қолданбасы орнатылған тасымалданатын құрылғыда жасауға болатын әрекет түрлері

 • Теледидарды іске қосу және қашықтан басқару пульті ретінде басқару
 • Мобильді құрылғының пернетақтасын пайдаланып мәтінді енгізу
 • Үйде болмағанда мобильді құрылғыдан теледидардағы еске салғышты/жазу таймерін орнатыңыз (тек USB HDD жазу модельдері) (егер теледидарда Wi-Fi қосылымы болса ғана)

«Video & TV SideView» бағдарламасы туралы толық ақпарат алу үшін келесі веб-сайтты қараңыз:

http://info.tvsideview.sony.net

«Video & TV SideView» бағдарламасын пайдалану жолы туралы толық ақпарат алу үшін бағдарлама анықтамасын қараңыз.

Тұспал

 • «Video & TV SideView» бағдарламаны мына жерден іздеуге және жүктеуге болады:

  • Google Play (Android операциялық жүйесі үшін)
  • App Store (iOS операциялық жүйесі үшін)
 1. Теледидарды үй желісіне қосыңыз.
 2. Ұялы телефонды/компьютерді ТД қосылған үй желісіне қосыңыз.
 3. Мобильді құрылғыдағы «Video & TV SideView» бағдарламаны іске қосып, үй желісіндегі немесе қолжетімді Wi-Fi Direct құрылғыларындағы теледидарды іздеңіз.
 4. Анықталған құрылғылар тізімінен теледидарды таңдап, қажет әрекетті құрылғыда орындаңыз.
  Өзара тіркеу (жоғарыдағы қадамдар) тек алғашында ғана керек.

Тұспал

 • Сондай-ақ, «Video & TV SideView» бағдарламасы Wi-Fi Direct арқылы теледидарға жалғауға болады. HOME түймесін басып, теледидардың Wi-Fi Direct функциясын [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Қосулы] тармағын таңдау арқылы қосыңыз, кейін [Wi‑Fi Direct параметрлері] бетін [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct параметрлері] тармағын таңдау арқылы шарлаңыз.

Мобильді құрылғыңызда «Video & TV SideView» ішінен теледидарды қосу үшін

 1. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Қашықтан бастау] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз.

[Қосулы] ретінде реттелсе, күту режимінде қуат тұтыну артады.

Мобильді құрылғыда «Video & TV SideView» мүмкіндігін пайдалану арқылы үйде болмағанда теледидардағы еске салғыш/жазу таймерін орнату үшін (тек USB HDD жазу модельдері) (егер теледидарда Wi-Fi қосылымы болса ғана)

 1. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Үй желісін баптау] — [Қашықтан басқару құралы/Renderer] — [Қашықтан басқару таймер ЖАЗУЫ] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз.
  Егер [Қосулы] күйі орнатылса, күту режимінде тұтынылатын қуат артады.
 2. Қашықтан жазуды тіркеу мақсатында құрылғыны тіркеу әрекетін орындау үшін мобильді құрылғыдағы «Video & TV SideView» мүмкіндігін пайдаланыңыз.
  Мәліметтер алу үшін келесі веб-сайтты қараңыз:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Ескерту

 • [Қашықтан басқару құралы/Renderer] [Қосулы] күйіне реттелгенін тексеріңіз. Параметрді растау үшін, HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Үй желісін баптау] — [Қашықтан басқару құралы/Renderer] — [Қашықтан басқару құралы/Renderer] тармағын таңдаңыз.
 • (Тек USB HDD жазу модельдері) Теледидар Wi-Fi Direct мүмкіндігі арқылы қосулы кезде құрылғыны тіркесеңіз, үйде болмағанда еске салғышты/жазу таймерін орнату мүмкін емес.
 • (Тек USB HDD жазу модельдері) Үй желісі ортасына байланысты теледидар Wi-Fi мүмкіндігіне қосулы болса да үйде болмағанда еске салғышты/жазу таймерін орнату мүмкін болмау ықтимал.
 • «Video & TV SideView» аты мен қолжетімді функциялары өзгеруі мүмкін.

[39] Желіге қосылуСымды LAN байланысыLAN кабелімен желіге қосылу

Сымды LAN қосылымы Интернетке және үй желісіне кіруге мүмкіндік береді. LAN кабелін ТД-ға жалғаңыз.

(A) LAN кабелі

(B) Компьютер

(C) Маршрутизатор функциялары бар модем

(D) Интернет

 1. LAN маршрутизаторын орнатыңыз.
  Егжей-тегжейлі мәліметтер алу үшін LAN маршрутизаторының нұсқаулығын қараңыз немесе желіні орнатқан адамға (желілік әкімші) хабарласыңыз.
 2. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Желіні реттеу] — [Оңай] таңдаңыз.
 3. Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту

 • Параметр элементтері (мысалы, IP мекенжай, ішкі желі маскасы, DHCP) интернеттің қызмет көрсету провайдеріне немесе маршрутизаторға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Мәліметтер алу үшін интернет қызметі провайдері берген немесе маршрутизатормен бірге берілген нұсқауларды қараңыз. Желіні орнатқан адамға (желілік әкімшіге) хабарласыңыз.

[40] Желіге қосылуСымсыз LAN байланысыСымсыз байланыс көмегімен желіге қосылу

Бекітілген сымсыз LAN құрылғысы Интернетке кіруге және кабель жоқ ортада желіде жұмыс істеу артықшылықтарын пайдалануға мүмкіндік береді.

(A) Компьютер

(B) Сымсыз маршрутизатор (кіру нүктесі)

(C) Модем

(D) Интернет

 1. Сымсыз маршрутизаторды (немесе кіру нүктесін) орнатыңыз.
  Егжей-тегжейлі мәліметтерді сымсыз маршрутизатордың (немесе кіру нүктесінің) нұсқаулығында қараңыз немесе желіні орнатқан адамға (желі әкімшісі) хабарласыңыз.
 2. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Желіні реттеу] — [Оңай] параметрін таңдаңыз.
 3. Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Бекітілген сымсыз LAN функциясын өшіру

HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Қосымша реттеулер] — [Ішіне салынған Wi‑Fi] — [Өшірулі] параметрін таңдаңыз.

Тұспал

 • Біркелкі бейне ағыны үшін:

  • Мүмкін болса, сымсыз маршрутизатордың (немесе кіру нүктесінің) параметрін 802.11n етіп өзгертіңіз. Осы параметрді өзгерту туралы егжей-тегжейлі мәліметтер алу үшін сымсыз маршрутизатордың (немесе кіру нүктесінің) нұсқаулығын қараңыз немесе желіні орнатқан адамға (желілік әкімшіге) хабарласыңыз.
  • Егер жоғарыдағы әрекеттерден ештеңе жақсармаса, сымсыз маршрутизатордың (немесе кіру нүктесінің) параметрін 5 ГГц деп өзгертіп көріңіз.
  • Аймаққа/елге байланысты 5 ГГц ауқым қолжетімді болмауы мүмкін. 5 ГГц ауқымына қолдау көрсетілмесе, теледидар тек 2,4 ГГц ауқымының көмегімен сымсыз маршрутизаторға (қатынас нүктесі) қосылуы мүмкін.
 • WEP қауіпсіздігін сымсыз маршрутизатормен (не кіру нүктесі) пайдалану үшін [Оңай] — [Wi‑Fi] — [Тексеру тізімі арқылы қосылу] таңдаңыз.

Ескерту

 • Параметр элементтері (мысалы, IP мекенжай, ішкі желі маскасы, DHCP) интернеттің қызмет көрсету провайдеріне немесе маршрутизаторға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Мәліметтер алу үшін интернет қызметі провайдері берген немесе маршрутизатормен бірге берілген нұсқауларды қараңыз. Желіні орнатқан адамға (желілік әкімшіге) хабарласыңыз.
 • Егер құпиясөз енгізу экранында [Құпия сөзді көрсету] опциясын таңдасаңыз, аталған құпиясөз басқа адамдарға көрініп тұруы мүмкін.

[41] Желіге қосылуWi-Fi Direct байланысыWi-Fi Direct арқылы қосу (сымсыз маршрутизаторсыз)

Теледидарды Wi-Fi/Wi-Fi Direct құрылғысына (мысалы, смартфон, компьютер) қосуға болады. Қосқаннан кейін құрылғыдағы фотосуреттер/музыка/бейнелер сияқты контентті теледидарға салуға болады. Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сымсыз маршрутизатор (немесе кіру нүктесі) қажет емес.

 1. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз.
 2. [Wi‑Fi Direct параметрлері] таңдаңыз.
 3. Wi-Fi Direct құрылғысымен теледидар экранына шыққан теледидар атауын таңдаңыз.
  Егер құрылғы Wi-Fi Direct қолдамаса, [Желіні (SSID)/құпия сөзді көрсету] түймесін басыңыз.
 4. Теледидармен қосу үшін Wi-Fi Direct/Wi-Fi құрылғысын басқарыңыз.
 5. Wi-Fi Direct/Wi-Fi құрылғысынан теледидарға контент жіберіңіз.
  Мәліметтер алу үшін құрылғының нұсқаулығын қараңыз.

Егер қосылым орнатылмаса

Wi-Fi Direct параметріне арналған күту экраны көрсетілгенде, [Желіні (SSID)/құпия сөзді көрсету] түймесін таңдап, орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Басқа құрылғыны қосу үшін

Құрылғы қосу үшін жоғарыда берілген қадамдарды орындаңыз. Бір уақытта 10 құрылғыға дейін жалғауға болады. 10 құрылғы бұрыннан қосылған кезде басқа құрылғыны қосу үшін қажетсіз құрылғыны ажыратып, басқа құрылғыны қосыңыз.

Жалғанған құрылғыда көрсетілген теледидар атын өзгерту

HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Туралы] — [Құрылғы атауы] параметрін таңдаңыз.

Жалғанған құрылғыларды тіркеу/құрылғыларды тіркеуден шығару

HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Қосымша реттеулер] — [Құрылғылар тізімін көрсету/жою] параметрін таңдаңыз.

Құрылғыны тіркеуден шығару үшін жою керек тізімде құрылғыны таңдаңыз, содан кейінтүймесін басыңыз (немесе Тачпады бар қашықтан басқару құралындағы тачпадты басыңыз). Содан кейін растау дисплейінде [Иә] пәрменін таңдаңыз.

Барлық құрылғыларды тіркеуден шығару үшін тізімнен [Барлығын өшіру] түймесін, одан кейін растау экранынан [Иә] түймесін таңдаңыз.

Ауқым параметрін өзгерту (мамандар үшін)

Теледидар ешбір маршрутизаторға сымсыз қосылмағанда Wi-Fi Direct функциясына арналған сымсыз ауқымды таңдауыңызға болады. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Қосымша реттеулер] — [Диапазонды орнату] параметрін таңдаңыз.

[Авто]: Әдетте осы опцияны пайдаланыңыз. Wi-Fi Direct функциясына арналған қажетті ауқымды автоматты таңдайды.

[Авто (2.4GHz диапазоны)]: тек 2,4 ГГц қолдайтын құрылғыларға қосылу кезінде осы опцияны пайдаланыңыз. Бұл опция басқаларға қарағанда көбірек құрылғыларды қолдауы мүмкін.

[Авто (5GHz диапазоны)]: 5 ГГц қолдайтын құрылғыларға қосылу кезінде осы опцияны пайдаланыңыз. Бұл опция бейнені ағынмен тасымалдау сапасын жақсартуы мүмкін.

Бұл опцияны таңдау кезінде теледидар тек 2,4 ГГц қолдайтын құрылғыларға қосыла алмайтындығын ескеріңіз.

[Қолмен]: Бұл опцияны арнайы сымсыз арна таңдау үшін пайдаланыңыз.

Тұспал

 • Құрылғыңыздың қолдау көрсетілген сымсыз ауқымы туралы ақпарат алу үшін құрылғыңыздың нұсқаулығын қараңыз.
 • Аймаққа/елге байланысты 5 ГГц ауқым қолжетімді болмауы мүмкін. 5 ГГц ауқымға қолдау көрсетілмесе, тек [Авто] және [Қолмен] пайдалануға болады.

Ескерту

 • Егер теледидар сымсыз маршрутизатормен (немесе кіру нүктесімен) 5 ГГц-пен жалғанса:

  • 5 ГГц сымсыз байланысы [Wi‑Fi Direct параметрлері] таңдалған кезде ажыратылады. Байланыс қосулы болмаған кезде, интернет арқылы байланыс тоқтатылады.
  • [Wi‑Fi Direct параметрлері] бөлімінен шыққаннан кейін байланыс автоматты түрде қалпына келеді.
 • Аймаққа/елге байланысты 5 ГГц ауқым қолжетімді болмауы мүмкін.

[42] Желіге қосылуIPv6 параметрлеріИнтернетке IPv6 арқылы қосылу

Егер жеткізушінің қызметі IPv6 протоколымен үйлесімді болса, IPv6 протоколы арқылы теледидарды интернетке байланыстыруға болады.

Сымсыз қосылымның үлгісі:

(A) Компьютер

(B) IPv6 протоколымен үйлесімді сымсыз маршрутизатор (кіру нүктесі)

(C) IPv6 протоколымен үйлесімді модем

(D) Интернет

 1. Жылдамдығы жоғары Интернет қосылымына қосылыңыз.
 2. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Қосымша реттеулер] — [IPv6 реттеу] таңдаңыз.
 3. Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту

 • Егер желі ортасы IPv6 протоколын қолдамаса, теледидардағы IPv6 протоколын өшіріңіз.

[43] Үй желісін пайдалануҮй желісін пайдалануБасты желі параметрлері

Келесі басты желі параметрлерін реттеуге болады.

Сервер байланысын тексеру

Диагностика жүргізу үшін HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Үй желісін баптау] — [Сервер диагностикасы] — экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Қашықтан басқару құрылғысын/рендерер функциясын пайдалану

HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Үй желісін баптау] — [Қашықтан басқару құралы/Renderer] — қажетті параметр.

[Қашықтан басқару құралы/Renderer]
Рендерер функциясын қосу үшін [Қосулы] таңдаңыз.
Құрылғыны тікелей басқару арқылы контроллердегі (мысалы, цифрлық фотокамерадағы) фотосурет/музыка/бейне файлдарын теледидар экранында ойнатуға болады. Сондай-ақ, үй желісі арқылы мобильді құрылғыны (мысалы, смартфон) теледидар қашықтан басқару пульті ретінде пайдалануға болады.
[Қашықтан басқару құрылғылары]
Теледидардың қашықтан басқару пульті ретінде пайдалану үшін тіркелген мобильді құрылғылар тізімін өңдеңіз.
[Қашықтан басқару таймер ЖАЗУЫ] (USB HDD жазу модельдері ғана)
Үйде болмағанда үй теледидарында еске салғышын/жазу таймерін орнату үшін мобильді құрылғыда «Video & TV SideView» мүмкіндігін пайдаланыңыз.
[Қашықтан басқару таймер ЖАЗУЫ құрылғылары] (USB HDD жазу модельдері ғана)
Қашықтағы таймер ЖАЗУ мүмкіндігіне тіркелген мобильді құрылғылардың тізімін өзгертіңіз.
[Renderer қатынасты басқару]
Контроллер теледидарға бірінші рет кіргенде, теледидарға автоматты түрде кіру үшін [Автоматты байланыс рұқсаты] таңдаңыз.
Контроллердің кіру рұқсаты параметрін өзгерту үшін [Теңшелетін параметрлер] бөлімін таңдаңыз.
Контроллерден кіруге рұқсат ету үшін [Қосу] таңдаңыз.
Контроллерден кіруді блоктау үшін [Өшіру] күйін таңдаңыз.

[44] Үй желісін пайдалануҮй желісін пайдалануКомпьютерде контент ойнату

Теледидар қосылған үй желісіне қосылған серверде (мысалы, компьютерде) сақталатын фото/музыка/бейне файлдарын ойната аласыз.

(A) Компьютер (Сервер)

(B) Маршрутизатор

(C) Модем

(D) Интернет

 1. Теледидарды үй желісіне қосыңыз.
 2. HOME түймесін басыңыз, одан кейін [Альбом], [Бейне] не [Музыка] — ойнатылатын файл орналасқан сервер — тізімдегі қалтаны не файлды таңдаңыз.
  Егер қалтаны таңдасаңыз, қажетті файлды таңдаңыз.
  Ойнату басталады.

Қолданылатын файл пішімдерін тексеру

Көмекші нұсқаулықты компьютерде немесе мобильді құрылғыда көрген кезде

Келесі сілтемені таңдаңыз.

Тізімге өту

Ескерту

 • Файлға байланысты тіпті қолдау көрсетілетін пішімдерді пайдаланғанда ойнату мүмкін болмауы мүмкін.

[45] Үй желісін пайдалануҮй желісін пайдалануКонтентті рендерер функциясымен ойнату

Контроллерді тікелей басқару арқылы контроллердегі (мысалы, цифрлық фотокамерадағы) фото/музыка/бейне файлдарын теледидар экранында ойнатуға болады. Сондай-ақ, контроллер рендерермен үйлесімді болуы керек.

(A) Цифрлық фотокамера (контроллер)

(B) Маршрутизатор

(C) Модем

(D) Интернет

 1. Теледидарды үй желісіне қосыңыз.
 2. Контентті ТД экранында ойнатуды бастау үшін контроллерді пайдаланыңыз.

[46] ПараметрлерТеледидардың негізгі функцияларына қатысты параметрлерді конфигурациялау[ТД] параметрлерін конфигурациялау

 1. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [ТД] — қажетті опцияны таңдаңыз.

Қолжетімді опциялар

[Арна орнатуы]
Таратуды алу үшін параметрлерді конфигурациялайды.
[Сыртқы кірістер]
Сыртқы кірістер параметрлерін конфигурациялайды.
[Дисплей]
Суреттер мен экран параметрлерін реттейді.
[Дыбыс]
Дыбыс параметрлерін реттейді және динамикке қатысты опцияларын таңдаңыз.
[Артқы шам LED]
Иллюминациялық жарық диодты реттейді.
(Бұл функцияның қол жетімділігі үлгіңізге байланысты.)
[Қуат]
Қуат тұтынуға қатысты параметрлерді өзгертеді.
[Қолданбалар]
Бағдарламаларға қатысты параметрлерді өзгертеді.
[Экран қорғағышы]
Экран сақтағышының параметрлерін конфигурациялайды.
[Сақтау және қалпына келтіру]
Деректерді сақтауға қатысты параметрлерді өзгертеді.
[Бастапқы орнату]
Аймақ, арналар және желі сияқты негізгі мүмкіндіктерді бірінші рет пайдалануға орнатады.
[Туралы]
Теледидар туралы ақпаратты көрсетеді.

[47] ПараметрлерЖелі байланыстарына және сыртқы жабдықтарға қатысты параметрлерді конфигурациялау[Желі және қосалқы құралдар] параметрлерін конфигурациялау

 1. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі және қосалқы құралдар] — қажетті опцияны таңдаңыз.

Қолжетімді опциялар

[Желі]
Желі және сервер байланыстарын орнатады және оларды тексереді.
[Google Cast]
Таңдаулы онлайн шоуларды, фильмдерді, музыканы және басқаларды теледидарға орнатады.
[Bluetooth параметрлері]
Bluetooth құрылғысын тіркеу/тіркеуден шығару үшін орнатады.
[Тачпады бар қашықтан басқару құралының парам-і]
Тачпады бар қашықтан басқару құралын жұптастыру үшін орнатыңыз.
[Жазу құрылғысын орнату] (USB HDD жазу модельдері ғана)

Жазуға арналған USB HDD құрылғыларының параметрлерін конфигурациялайды.

(Бұл опция аймаққа/елге байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.)

[48] ПараметрлерЖелі байланыстарына және сыртқы жабдықтарға қатысты параметрлерді конфигурациялауBluetooth құрылғысын қосу

Теледидарды Bluetooth құрылғысымен жұптастыру

 1. Bluetooth құрылғысын қосыңыз және оны жұптастыру режиміне қойыңыз.
  Bluetooth құрылғысын жұптастыру режиміне қою жолын көру үшін құрылғының нұсқаулығын қараңыз.
 2. Қолжетімді Bluetooth құрылғылары тізімін көрсету үшін HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Bluetooth параметрлері] тармағын таңдаңыз.
 3. Қажетті құрылғыны тізімнен таңдап, экрандық нұсқауларды орындаңыз.
  Егер құпиясөз енгізу сұралса, құрылғының нұсқаулығын қараңыз.
  Жұптастыру аяқталғаннан кейін құрылғы теледидарға қосылады.

Жұптастырылған Bluetooth құрылғысына қосылу

 1. Қолжетімді Bluetooth құрылғылары тізімін көрсету үшін HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Bluetooth параметрлері] — [Құрылғылар тізімі] параметрін таңдаңыз.
 2. Жұптастырылған, бірақ ажыратылған құрылғыны тізімнен таңдаңыз.

Қолданылатын Bluetooth профильдері

Теледидар келесі профильдерді қолдайды:

 • HID (Пайдаланушы интерфейсі құрылғысы профилі)
 • HOGP (GATT профильді HID)
 • 3DSP (3D синхрондау профилі)
 • SPP (Сериялық порт профилі)

[49] ПараметрлерЖүйе параметрлеріне қатысты параметрлерді конфигурациялау[Жүйелік параметрлер] параметрлерін конфигурациялау

 1. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Жүйелік параметрлер] — қажетті опцияны таңдаңыз.

Қолжетімді опциялар

[Күн және уақыт]
Ағымдағы уақытты реттейді.
[Тіл/Language]
Мәзір тілін таңдайды.
[Пернетақта]
Экрандағы пернетақта параметрлерін конфигурациялайды.
[Іздеу]
Іздеу функциясының параметрлерін конфигурациялайды.
[Сөз]
Сөйлеуді анықтау мүмкіндігінің параметрлерін конфигурациялайды.
[Арнайы мүмкіндіктер]
Пайдаланушыларға өз құрылғыларына оңай шарлауға көмектесу үшін кіру мүмкіндіктері параметрлері мен қызметтерді конфигурациялайды.
[Ритейл режимінің параметрлері]
[Демо режимі] т.б. орнату арқылы дисплейді дүкен сөресінде пайдалану үшін жақсартады.

[50] ПараметрлерҚауіпсіздік сияқты жеке ақпаратқа қатысты параметрлерді конфигурациялау[Жеке] параметрлерін конфигурациялау

 1. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Жеке] — қажетті опцияны таңдаңыз.

Қолжетімді опциялар

[Есептік жазба қосу]
Теледидар арқылы тіркелген әлеуметтік желі қызметі тіркелгілерін көрсетеді.
[Орын]
Пайдаланушы орнын алу үшін орын параметрлерін конфигурациялайды.
[Қауіпсіздік және шектеулер]
Құпиясөз сияқты қауіпсіздік параметрлерін конфигурациялайды.
[Ата-аналық құлып (Тарату)]
Хабар таратуларға және басқа элементтерге арналған ата-аналық құлып параметрлерін конфигурациялайды.
[Ата-аналық құлып (Ағымдағы арналар)]
Берілетін арналарға арналған ата-аналық құлып параметрлерін конфигурациялайды.

[51] Ақауларды жоюӨзін-өзі диагностикалауТеледидар тиісінше жұмыс істегенін тексеру әдісі.

 • HOME түймесін басып, [Анықтама] — [Өздігінен диагностикалау] тармақтарын таңдаңыз.

[52] Ақауларды жоюҚуат белгілеріТеледидар автоматты түрде өшеді.

 • [Ұйқы таймері] қосулы екенін тексеріңіз не [Таймерді қосу] [Ұзақтық] параметрін тексеріңіз.
 • [Эко] бөліміндегі [Бос ТД күту режимі] қосулы екенін тексеріңіз.

[53] Ақауларды жоюҚуат белгілеріТеледидар автоматты түрде қосылады.

 • [Таймерді қосу] режимінің қосылғанын тексеріңіз.
 • [BRAVIA Sync параметрлері] параметрінің [ТД авто қосу] параметрін [Өшіру] күйіне қойыңыз.

[54] Ақауларды жоюҚуат белгілеріТеледидарды ажыратып, қайта қосқаннан кейін қашықтан басқару құралындағы немесе теледидардағы қуат түймесін бассаңыз да, теледидар қосылмайды.

 • Теледидарды ажыратып, қайта қосқан кезде қашықтан басқару құралындағы немесе теледидардағы қуат түймесін бассаңыз да, ол бірден қосылмауы мүмкін, себебі жүйенің іске қосылуына уақыт керек. Шамамен 10-20 секунд күтіп, қайта пайдалана беріңіз.

[55] Ақауларды жоюСурет/экран белгілеріКескін сапасы дүкенде көргендегідей жақсы емес.

 • Сурет сапасы сигнал контентіне байланысты.

[56] Ақауларды жоюСурет/экран белгілеріСурет бұзылған.

 • Антенна (әуе)/кабель қосылымын тексеріңіз.
 • Антенна/Кабельді өзге жалғанатын кабельдерден бөлек ұстаңыз.
 • Опциялық құрылғыны орнатқанда, құрылғы мен теледидар арасында біраз бос орын қалдырыңыз.
 • ACTION MENU түймесін басып, [Сурет] — [Motionflow] — [Стандарт] не [Өшірулі] таңдаңыз. ([Motionflow] үйлесімді модельдер үшін ғана.)
 • [Сурет] бөліміндегі [Фильм режимі] ағымдағы параметрін басқа параметрге өзгертіңіз.
 • Суреттің қабылдануын жақсарту үшін [LNA] параметрін [Өшірулі] күйіне қойыңыз. ([LNA] функциясы жағдайға/аймаққа/елге байланысты ұсынылмауы мүмкін.)
 • Аналогтық қабылдау үшін суретті жақсарту үшін [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] ішінен [АДТ] орындаңыз.

  (Аймаққа/Елге/Жағдайға байланысты [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] және оның опцияларының қол жетімділігі өзгеріп отыруы мүмкін.)

 • Антенна (әуе) 75 Ом коаксиалды кабельмен қосылғанын тексеріңіз.

[57] Ақауларды жоюСурет/экран белгілеріЭкран жыпылықтайды.

 • ACTION MENU түймесін басып, [Сурет] — [Motionflow] — [Стандарт] таңдаңыз. ([Motionflow] үйлесімді модельдер үшін ғана.)

[58] Ақауларды жоюСурет/экран белгілеріТүссіз/Қараңғы сурет/Түс дұрыс емес/Сурет тым ашық

 • Реттеулерді орындау үшін ACTION MENU түймесін басып, содан кейін [Сурет] параметрін таңдаңыз.
 • [Ысыру] түймесін [Сурет] ішінен таңдаңыз.
 • Егер [Эко] ішіндегі [Энергияны сақтау] параметрін [Төмен] не [Жоғары] етіп орнатсаңыз, қара түс деңгейі жақсартылады.

[59] Ақауларды жоюСурет/экран белгілеріКүңгірт экран. Экранды жарық ету әдісі.

 • ACTION MENU түймесін басыңыз, [Сурет] таңдаңыз және [Айқындылық] не [Контраст] параметрлерін реттеңіз.

 • [Энергияны сақтау] опциясы параметрін [Эко] ішінен тексеріңіз. Егер [Төмен] не [Жоғары] болса, экран күңгірттенеді. Экранды жарық ету үшін [Энергияны сақтау] параметрін [Өшірулі] күйіне орнатыңыз.

[60] Ақауларды жоюСурет/экран белгілеріТүс дұрыс емес. Түс реңін реттеу жолы.

 • ACTION MENU түймесін басыңыз, [Сурет] таңдаңыз және [Рең] не [Түс температурасы] параметрлерін реттеңіз.
 • Түс өңін қоюлату үшін [Сурет] ішіндегі [Түс] немесе [Нақтылы түс] параметрін реттеңіз.

[61] Ақауларды жоюСурет/экран белгілеріЭкран пішімі/кең режим автоматты түрде өзгереді.

 • Арна немесе бейне кірісін өзгерткенде, орнатымы кіріс сигналына сай автоматты түрде өзгереді. [Экран] ішіндегі [Авто формат] [Қосулы] күйіне қойылса, ағымдағы [Кең режим] параметрі кіріс сигналына байланысты автоматты түрде өзгереді. [Кең режим] параметрін құлыптау үшін [Авто формат] параметрін [Өшірулі] күйіне орнатыңыз.
 • [Авто формат] параметрін [Экран] ішінен тексеріңіз.

[62] Ақауларды жоюСурет/экран белгілеріСурет кенеттен кішірейеді.

 • Провайдер контентті тарату үшін пайдаланатын әдіске байланысты жарнамалар барысында сурет кішірек болады. HD контент арналары SD контентіне (жарнамалар) ауысқанда, сурет кішкентай, қара жиекті болуы мүмкін.
 • [Экран] ішіндегі [Авто формат] контент ауысқанда суретті кеңейтпейді, өйткені контент туралы ақпаратты арна сигналының провайдері реттейді. Қажет болса, [Кең режим] параметрін қолмен өзгертуге болады, ол арнаны/кірісті өзгерткенше немесе [Кең режим] параметрін қайта қолмен өзгерткенше күшінде болады.

[63] Ақауларды жоюСурет/экран белгілеріҚара жолақтар экранның шетінде шығады.

 • Кейбір кең экранды бағдарламалар 16:9 режимінен үлкенірек арақатынастарда түсірілген (бұл әсіресе театр қойылымдарында жиі болады). Теледидар осы бағдарламаларды экранның үстінде және астында қара таспалармен көрсетеді. Қосымша мәліметтер алу үшін DVD дискімен бірге келген құжаттаманы тексеріңіз (немесе бағдарлама провайдеріне хабарласыңыз).
 • 4:3 арақатынасындағы бағдарламаларда экранның сол және оң жақтарында таспалар болады.
 • 4:3 контенті бар HD пішімдерінде (720p және 1080i) таратылатын бағдарламаларда әдетте экранның сол және оң жақтарында таратушы қосатын қара таспалар болады.
 • Таратушы экранның екі жағына қара жолақ қойғанда, [Экран] ішіндегі [Авто формат] кеңейтілмейді. [Кең режим] параметрін қолмен [Кең ұлғайту] немесе [Ұлғайту] деп орнатуға болады. Бұл арнаны/кірісті өзгерткенше немесе [Кең режим] параметрін қайта қолмен өзгерткенше өз күшінде болады.
 • Кейбір кабель мен жерсеріктің STB декодері де сурет өлшемін басқарады. STB декодерін пайдалансаңыз, қосымша мәліметтер алу үшін STB декодерінің өндірушісімен хабарласыңыз.

[64] Ақауларды жоюСурет/экран белгілеріКөрсету режимі экранға шығады.

 • Қашықтан басқару пультінде ACTION MENU түймесін басып, [Демоны уақытша тоқтату] таңдаңыз. Одан кейін қашықтан басқару пультінде HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Ритейл режимінің параметрлері] таңдаңыз. [Демо режимі] және [Суретті ысыру режимі] параметрін [Өшірулі] күйіне қойыңыз.

[65] Ақауларды жоюТаратуды қабылдау белгілеріТеледидар қабылдауын түзету үшін осы нәрселерді алдымен тексеріңіз.

 • Антенна кабелі теледидарға берік жалғанғанын тексеріңіз.
  • Антенна кабелі бос жалғанбағанына немесе ажыратылмағанына көз жеткізіңіз.
  • Антеннаның (әуе) кабелі не кабель коннекторы зақымданғанына көз жеткізіңіз.

[66] Ақауларды жоюТаратуды қабылдау белгілеріБөгде кескіндер не қабаттас кескіндер шығады.

 • Кабель немесе антенна қосылымдарын тексеріңіз.
 • Антеннаның орны мен бағытын тексеріңіз.
 • ACTION MENU түймесін басып, [Сурет] — [Motionflow] — [Стандарт] не [Өшірулі] таңдаңыз.

  ([Motionflow] үйлесімді модельдер үшін ғана.)

[67] Ақауларды жоюТаратуды қабылдау белгілеріЭкранға тек қар тәрізді не қара кескін шығады.

 • Автотюнингтің орындалғанын тексеріңіз.
 • Антенна бұзылған немесе бүгілген бе, соны тексеріңіз.
 • Антеннаға қызмет көрсету мерзімі біткенін не бітпегенін тексеріңіз (қалыпты пайдалану үшін 3-5 жыл, теңіз жағалауындағы орында 1-2 жыл).

[68] Ақауларды жоюТаратуды қабылдау белгілеріАналогтық теледидар арнасын көру кезінде сурет не дыбыс шуы болады.

 • Сурет және дыбыс қабылдауды жақсарту үшін [АДТ] процесін орындаңыз. (Опция аты аймаққа/елге байланысты әр түрлі болады.)
 • Аналогтық қабылдау үшін дыбысты жақсарту үшін [Аудио сүзгіші] мүмкіндігін [Өшірулі], [Төмен] не [Жоғары] етіп орнатыңыз.
 • Суреттің қабылдануын жақсарту үшін [LNA] параметрін [Өшірулі] күйіне қойыңыз. ([LNA] функциясы жағдайға/аймаққа/елге байланысты ұсынылмауы мүмкін.)
 • Антенна (әуе) 75 Ом коаксиалды кабельмен қосылғанын тексеріңіз.
 • Антенна (әуе) кабелін басқа жалғанатын кабельдерден әрі ұстаңыз.

[69] Ақауларды жоюТаратуды қабылдау белгілеріКейбір арналар бос.

 • Бұл арна кодталған/жазылым қызметіне ғана арналған. Ақылы теледидар қызметіне жазылыңыз.
 • Бұл арна тек деректер үшін пайдаланылады (сурет немесе дыбыс емес).
 • Тасымалдау туралы мәліметтер алу үшін таратушыға хабарласыңыз.

[70] Ақауларды жоюТаратуды қабылдау белгілеріЦифрлық таратулармен нашар қабылдау не нашар кескін.

 • Антенна сигнал деңгейін барынша күшейту үшін жердегі теледидар антеннасының орнын, бағытын және бұрышын өзгертіңіз. Антенна бағытының байқаусыз өзгертілмегендігін (жел соғу арқылы) тексеріңіз.
 • Теледидар сигнал күшейткішін пайдалансаңыз, сигнал күшеюін реттеңіз.
 • Жабдық (теледидар сигнал таратқышы сияқты) антенна мен теледидар арасында қосылған болса, ол теледидар қабылдауға әсер етуі мүмкін. Қабылдаудың жақсарғандығын тексеру үшін антенна мен теледидар тікелей қосыңыз.
 • Нашар ауа райы жағдайлары жерсерік таратылым жүйесіне әсер етуі мүмкін. Ауа райының жақсаруын күтіңіз. (Жерсеріктік байланыспен үйлесімді модельдер үшін ғана)

[71] Ақауларды жоюТаратуды қабылдау белгілеріЦифрлық арналарды көру мүмкін емес.

 • Жергілікті орнатушыдан аймағыңызда цифрлық таратылымдар қамтамасыз етілгенін анықтаңыз.
 • Күшейтуі жоғарырақ антеннаға жаңартыңыз.

[72] Ақауларды жоюТаратуды қабылдау белгілеріЖерсеріктік арналарды көру мүмкін емес. (Жерсеріктік байланыспен үйлесімді модельдер үшін ғана)

 • Жергілікті орнатушыдан аймағыңызда жерсерік қызметтері қамтамасыз етіле ме, соны сұраңыз.
 • LNB құрылғыңыз бен параметрлерді тексеріңіз.
 • Егер теледидарыңызда «MAIN» және «SUB» штепсельдерінің екеуі де болса және жерсеріктік қос тюнер режимін [Серік тюнерінің режимін таңдау] арқылы қоймаса, «SUB» деп белгіленген штепсельді пайдаланбау керек. Мұндай жағдайда жерсеріктік антеннаңызды (әуе) «MAIN» деп белгіленген ұяға жалғаңыз.

[73] Ақауларды жоюТаратуды қабылдау белгілеріБарлық арналар реттелмеді.

 • Параметрлерді конфигурациялау арқылы арналарды қолмен алдын ала орнатып көріңіз. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Арна орнатуы] — [Аналогтық ТД баптау] — [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] таңдаңыз. (Аймаққа/Елге/Жағдайға байланысты [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] және оның опцияларының қол жетімділігі өзгеріп отыруы мүмкін.)

[74] Ақауларды жоюДыбыс белгілеріДыбыс жоқ, бірақ кескін жақсы.

 • Дыбыс деңгейін реттеушіні тексеріңіз.
 • Дыбысын өшіруден бас тарту үшін не + түймесін басыңыз.
 • ACTION MENU түймесін басып, [Зорайтқыштар] — [ТД зорайтқыштары] таңдаңыз.

  Егер бұл [Аудио жүйе] параметріне орнатылса, теледидар динамиктерінен тек түйме дыбыстары мен жүйе дыбысы шығады.

 • HDMI кірісін Super Audio CD немесе DVD-Audio бірге пайдаланғанда, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) аудио сигналын қамтамасыз ете алмайды.

[75] Ақауларды жоюДыбыс белгілеріАудио шуылы.

 • Антенна (әуе) 75 Ом коаксиалды кабельмен қосылғанын тексеріңіз.
 • Антенна кабелін басқа қосатын кабельдерден ары ұстаңыз.
 • Теледидар кедергілерін болдырмау үшін зақымдалмаған антенна кабелін пайдаланыңыз.

[76] Ақауларды жоюДыбыс белгілеріҮй театры жүйесінде дыбыс шықпайды не нашар шығады.

 • ACTION MENU түймесін басып, [Зорайтқыштар] — [Аудио жүйе] таңдаңыз.
 • [Құлақаспап/аудио шығысы] параметрін [Дыбыс] параметріндегі [Аудио шығуы (бекітілген)] тармағына орнатыңыз.
 • Егер аналогтық (RF) арнаны таңдасаңыз және суреттер дұрыс көрсетілсе, ТД тарату жүйесін ауыстырыңыз. HOME түймесін басып, одан кейін [Параметрлер] — [Арна орнатуы] — [Аналогтық ТД баптау] — [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] — [ТД жүйесі] тармақтарын таңдаңыз. (Аймаққа/елге/жағдайға байланысты [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] және оның опциясы атының қол жетімділігі өзгеріп отыруы мүмкін.)
 • Егер [Зорайтқыштар] параметрі [ТД зорайтқыштары] және [Ажыратымдылығы жоғары ұлғайту (DSEE HX)] параметрі [Авто] параметріне орнатылған болса, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) дыбысы өшіріледі.
 • [Сандық аудио шығысының дыбыс деңгейі] параметрін [Дыбыс] параметрінде Ең жоғары мәніне орнатыңыз.

[77] Ақауларды жоюДыбыс белгілеріДыбыс бұзылған.

 • Антеннаны (әуе)/кабель қосылымын тексеріңіз.
 • Антеннаны (әуе)/кабельді өзге жалғанатын кабельдерден әрі ұстаңыз.
 • Теледидарды көліктер, шаш кептіргіштер, Wi-Fi құрылғылары, мобильді телефондар немесе оптикалық құрылғы сияқты электр шу көздерінен алшақ ұстаңыз.
 • Опциялық құрылғыны орнатқанда, құрылғы мен теледидар арасында біраз бос орын қалдырыңыз.
 • Аналогтық қабылдау үшін [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] ішінен [АДТ] орындаңыз.

  (Аймаққа/елге/жағдайға байланысты [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] және оның опцияларының қол жетімділігі өзгеріп отыруы мүмкін.)

 • Аналогтық қабылдау үшін дыбысты жақсарту үшін [Аудио сүзгіші] параметрін [Төмен] немесе [Жоғары] деп орнатыңыз. (Аймаққа/елге байланысты [Аудио сүзгіші] қолжетімді болмауы мүмкін.)

[78] Ақауларды жоюДыбыс белгілеріҚұлақаспаптардың дыбыс деңгейін реттей алмайсыз.

 • ACTION MENU түймесін басып, [Құлақаспаптың дыбыс деңгейі] параметрін таңдаңыз да, дыбыс деңгейін реттеңіз.

[79] Ақауларды жоюҚашықтан басқару пульті белгілеріҚашықтан басқару пульті жұмыс істемейді.

 • Мәселе қашықтан басқару пультіне байланысты екенін анықтау үшін теледидардағы түймені басыңыз.
 • Әр батареяның орналасуы батарея ұяшығындағы оң (+) және теріс (-) таңбаларына сәйкес келетінін тексеріңіз.
 • Батарея қуаты төмен болуы мүмкін. Батареяларды жаңаларына ауыстырыңыз.
 • Батарея мен қашықтан басқару пультінің контакті нашар болуы мүмкін. Батареяларды алып тастап, қайта енгізіңіз.
 • Қашықтан басқару пультін теледидар алдында орналасқан қашықтан басқару датчигіне бағыттаңыз.
 • Қашықтан бақсару датчигі аумағында кедергілер болмауы керек.
 • Жарық шам қашықтан басқаруға кедергі келтіруі мүмкін, барлық жарық шамдарды өшіріңіз.
 • Теледидарды ажыратып, қайта қосқан кезде қашықтан басқару құралындағы немесе теледидардағы қуат түймесін бассаңыз да, ол бірден қосылмауы мүмкін, себебі жүйенің іске қосылуына уақыт керек. Шамамен 10-20 секунд күтіп, қайта пайдалана беріңіз.
 • Дауыс анықталмағанда түймесі арқылы қашықтан басқару құралындағы түймесі іске қосылғанын немесе қашықтан басқару құралы теледидарға түймесі арқылы тіркелгенін тексеріңіз. Бұл параметрлерді растау үшін HOME түймесін басып, [Параметрлер] — Қашықтан басқару құралының параметрлерін таңдаңыз.

[80] Ақауларды жоюТачпады бар қашықтан басқару құралы белгілеріТачпады бар қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді не дұрыс жұмыс істемейді.

 • Батареяларды ауыстырыңыз. Шығару түймесін басып, қақпақты алып тастаңыз.

 • Батарея мен қашықтан басқару пультінің контакті нашар болуы мүмкін. Батареяларды алып тастап, қайта енгізіңіз.
 • Тачпады бар қашықтан басқару құралын қайта жұптастырыңыз. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Тачпады бар қашықтан басқару құралының парам-і] — [Тачпады бар қашықтан басқару құралын жұпт-у] параметрін таңдаңыз.
 • Тачпады бар қашықтан басқару құралы 2,4 ГГц диапазонын пайдаланады, сондықтан байланыс жылдамдығы LAN кедергісіне байланысты бұзылуы не кейде үзілуі мүмкін.
  Егер тұрмыстық электр жабдықтары (мысалы, микротолқындар не смартфондар) жақын қойылса, радиотолқын кедергісі орын алуы мүмкін.
 • Сымсыз байланыс кедергілеріне байланысты теледидар немесе Тачпады бар қашықтан басқару құралы металл үстелшеде жұмыс жасамауы мүмкін.
 • Тачпады бар қашықтан басқару құралы тек соңғы жұптастырылған теледидарды басқара алады.
 • Теледидарға тек жалғыз Тачпады бар қашықтан басқару құралын жұптастыруға болады.
 • Тачпады бар қашықтан басқару құралын теледидардан 7 м аралық ішінде пайдаланған жөн.
 • Теледидарды ажыратып, қайта қосқан кезде қашықтан басқару құралындағы немесе теледидардағы қуат түймесін бассаңыз да, ол бірден қосылмауы мүмкін, себебі жүйенің іске қосылуына уақыт керек. Шамамен 10-20 секунд күтіп, қайта пайдалана беріңіз.

[81] Ақауларды жоюТачпады бар қашықтан басқару құралы белгілеріБатареялар оңай ағып кетуі мүмкін.

 • NFC үйлесімді құрылғыны сенсорлы нүктесінің үстіне апарып, қол бұлғағандай жан-жаққа қозғалтсаңыз, NFC қашықтағы пульті және/немесе құрылғының (тек NFC модельдері) батарея қуатының тұтынылуы артады.
 • Тачпады бар қашықтан басқару құралын төмен қаратып қоймаңыз.

[82] Ақауларды жою3D сурет/көзілдірік белгілері (тек 3D режимдері)3D суреттері көрсетілмейді. 3D әсері әлсіз. (3D үлгілері ғана)

 • Егер екі сурет қатар көрсетілсе, HOME түймесін басыңыз, одан кейін [Параметрлер] — [Дисплей] — [3D параметрлері] — [3D көрсетілімі] — [3D (Іргелес)] таңдаңыз.
  Егер екі сурет бірінің үстінен бірі көрсетілсе, HOME түймесін басыңыз, одан кейін [Параметрлер] — [Дисплей] — [3D параметрлері] — [3D көрсетілімі] — [3D (Жоғары-Төмен)] таңдаңыз.

 • Егер [3D көрсетілімі] экраны шықса және 3D суреттер көрсетілмесе, 3D контентті ойнататын құрылғыны өшіріп, қайта қосыңыз.
 • Қабылданатын 3D әсер әр адамда әр түрлі болуы мүмкін.

Іске қосылған 3D көзілдірігі үлгілеріне арналған

 • Теледидар мен іске қосылған 3D көзілдірігі арасында кедергілер жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
 • Іске қосылған 3D көзілдірігі ішіндегі батареяны ауыстырыңыз.
 • Іске қосылған 3D көзілдірігінің қосылғанына көз жеткізіңіз.
 • Іске қосылған 3D көзілдірігін пайдаланбас бұрын оны теледидарға тіркеу қажет. Көзілдірікті басқа теледидармен пайдалану үшін қайта тіркелуіңіз қажет. Қайта тіркелмес бұрын көзілдірікті өшіріңіз.
 • Теледидардың 2,4 ГГц ауқымын пайдалануына байланысты, сымсыз құрылғылар немесе микротолқынды пештер 3D көзілдірік және теледидар арасындағы байланысқа әсер етеді. Мұндай жағдайда, қайта тіркеліп көріңіз.
 • 3D режимімен үйлесімді емес құрылғы (үй театр жүйесі сияқты) теледидар мен 3D-үйлесімді құрылғы арасында қосылған болса, теледидар 3D суреттерді көрсетпейді. 3D режиміне үйлесімді құрылғыны HDMI логотипі бар рұқсат етілген HIGH SPEED HDMI кабелімен теледидарға тікелей қосыңыз.

4K үлгілері үшін

 • 4K ажыратымдылығы бар 3D сигналы көрсетілмейді.
 • Іске қосылмаған 3D көзілдірігі үлгілері үшін теледидарды алдынан қараңыз. 3D әсері көру қалпына байланысты онша анық болмауы мүмкін. Көру бұрышын экранға реттеңіз.

[83] Ақауларды жою3D сурет/көзілдірік белгілері (тек 3D режимдері)3D суреттерін көру кезінде экранның екі бүйірінен қара жолақтар шығады. (3D үлгілері ғана)

 • Қара жолақтар экранның екі жағында [3D тереңдік баптауы] ішінде 3D суреттердің тереңдігін реттегенде шығады.

[84] Ақауларды жою3D сурет/көзілдірік белгілері (тек 3D режимдері)3D контентін көру кезінде 3D дисплейін өшіре алмайыз. (3D үлгілері ғана)

 • 3D сигналымен көрсетілетін 3D контенті үшін теледидардан 3D дисплейін өшіре алмайсыз. Қосылған құрылғыдан (мысалы, BD ойнатқышынан) 3D параметрлерін қосыңыз.

[85] Ақауларды жою3D сурет/көзілдірік белгілері (тек 3D режимдері)3D сигналы анықталған кезде [3D сигналы анықталды.] хабары автоматты түрде шығады. (3D үлгілері ғана)

 • [3D сигнал ескертуі] параметрін өшіріңіз. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Дисплей] — [3D параметрлері] — [3D сигнал ескертуі] — [Өшірулі] басыңыз.

[86] Ақауларды жою3D сурет/көзілдірік белгілері (тек 3D режимдері)Іске қосылған 3D көзілдірігін қоса алмайсыз. (3D үлгілері ғана)

 • Батареяны ауыстырыңыз. (Тек TDG-BT400A/BT500A үшін қолданылады.)
  Қалам ұшының және т.б. көмегімен құлыпты ашу түймесін басып, батарея қақпағын ашып, жаңа батареяны салыңыз. Содан кейін, батарея қақпағын қайта бекітіп қоюды ұмытпаңыз.

  (A) CR2025 (-) жағы

[87] Ақауларды жою3D сурет/көзілдірік белгілері (тек 3D режимдері)Іске қосылған 3D көзілдірігіндегі жарық диод индикаторы жыпылықтайды. (3D үлгілері ғана)

 • 3 секунд бойы жанып тұрады: көзілдірік қосылған кезде көрсетеді.

 • Әрбір 2 секунд сайын жыпылықтайды: көзілдірік қосылғанын көрсетеді.
 • 3 рет жыпылықтайды: көзілдіріктің өшірілгенін көрсетеді.
 • Жасыл және сары түспен жыпылықтайды: көзілдіріктің тіркеуді бастағанын білдіреді.
 • Әрбір 2 секунд сайын 3 рет жыпылықтайды: батареяның заряды бітуге жақын қалғанын көрсетеді. Батареяны ауыстырыңыз.

[88] Ақауларды жоюҚосылған құрылғы белгілеріҚосылған құрылғыдан сурет берілмейді.

 • Жалғанған құрылғыны қосыңыз.
 • Құрылғы мен теледидар арасындағы қосылымды тексеріңіз.
 • IR қашықтан басқару пульті: Кірістер тізімін көрсету үшін түймесін басыңыз, одан кейін қажетті кірісті таңдаңыз.
  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: HOME түймесін басып, қажетті кірісті таңдаңыз.
 • USB құрылғыны дұрыс салыңыз.
 • USB құрылғы тиісті түрде пішімделгенін тексеріңіз.
 • Барлық USB құрылғылардың жұмыс істейтініне кепілдік берілмейді. Сондай-ақ, әрекеттер USB құрылғының мүмкіндіктеріне немесе ойнатылып жатқан бейне файлдарға байланысты өзгеріп отырады.

[89] Ақауларды жоюҚосылған құрылғы белгілеріБасты мәзірден қосылған құрылғыны таңдау мүмкін емес.

 • Кабель қосылымын тексеріңіз.

[90] Ақауларды жоюҚосылған құрылғы белгілеріЦифрлық көздердегі белгілі бір бағдарламалар мәліметтердің жоғалуын көрсетеді.

 • Кейбір цифрлық таратулар мен DVD дискілерінде пайдаланылатын бастапқы контентті цифрлық қысуға байланысты экранда аз мәлімет немесе бұрмаланулар (кішкентай блоктар, нүктелер немесе пикселизация) шығуы мүмкін. Көрінетін бұрмаланулардың дәрежесі теледидар айқындығы мен ажыратымдылығына байланысты.

[91] Ақауларды жоюҚосылған құрылғы белгілеріФотосуреттерді не қалталарды көрсету үшін біраз уақыт кетеді.

 • Кескін өлшемдеріне, файл өлшеміне және қалтадағы файлдар санына байланысты кейбір фотосуреттерді немесе қалталарды көрсетуге біраз уақыт кетеді.
 • USB құрылғысы теледидарға қосылған сайын, фотосуреттердің көрсетілуіне дейін бірнеше минут кетуі мүмкін.

[92] Ақауларды жоюҚосылған құрылғы белгілеріҚосылған BRAVIA Sync HDMI құрылғыны табу мүмкін емес.

 • Құрылғыңыз BRAVIA Sync үйлесімді екендігін тексеріңіз.
 • [HDMI басқару] функциясы BRAVIA Sync үйлесімді құрылғыда орнатылғанына және [BRAVIA Sync басқару] функциясы теледидарда орнатылғанына көз жеткізіңіз.

[93] Ақауларды жоюҚосылған құрылғы белгілеріЕкінші AV ресиверін басқару мүмкін емес.

 • Тек бір BRAVIA Sync үйлесімді AV ресиверін пайдалануға болады.

[94] Ақауларды жоюҚосылған құрылғы белгілеріТеледидар суретті және/немесе дыбысты MHL құрылғысынан шығармайды. (тек MHL модельдеріне)

 • MHL кабелін ажыратып, қайтадан жалғаңыз. Не болмаса MHL құрылғысын өшіріп, қайтадан қосыңыз және құрылғының экран құлпын ашыңыз.

[95] Ақауларды жоюҚосылған құрылғы белгілеріСыртқы құрылғыны (мысалы, арналар декодерін не AV ресиверін) IR Blaster арқылы басқару мүмкін емес. (IR Blaster құрылғысымен үйлесімді үлгілер ғана)

 • IR Blaster дұрыстап орнатылып, IR трансмиттері сыртқы құрылғының IR ресиверінің жанына орналастырылғанына көз жеткізіңіз.
 • Теледидарыңыз сыртқы құрылғыны қолдайтынына көз жеткізіңіз.
 • Қашықтан басқару құрылғысындағы түймені басып, ұстап тұрсаңыз, операция өткізілмеуі мүмкін. Оның орнына түймені қайта-қайта басыңыз.
 • Кейбір сыртқы құрылғылар «Әрекет мәзірі» мәзіріндегі кейбір түймелерге жауап бермеуі мүмкін.
 • IR Blaster дұрыс орнатылмауы мүмкін. IR Blaster орнату үшін HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [IR Blaster баптау] таңдаңыз.

[96] Ақауларды жоюUSB HDD жазу белгілеріUSB HDD құрылғысын пайдалану мүмкін емес. (USB HDD жазу үлгілері ғана)

 • USB HDD құрылғының келесіге сай келетінін тексеріңіз:
  • дұрыс жалғанғанын.
  • қосылғанын.
  • ТД-ға тіркелгенін.
 • USB HDD құрылғысын USB хаб арқылы қосуға қолдау көрсетілмейді.
 • USB HDD құрылғы сипаттамаларының талапқа сай екендігін тексеру үшін [HDD өнімділігін тексеру] орындаңыз.

[97] Ақауларды жоюUSB HDD жазу белгілеріЖазуды орындау мүмкін емес./Жазу сәтсіз. (USB HDD жазу үлгілері ғана)

 • HDD құрылғыдағы қалған орынды тексеріңіз. Аз орын қалған болса, қажеті жоқ деректерді өшіріңіз.
 • Келесі бағдарламаларды жазу мүмкін болмайды.
  • Көшіруге қарсы қорғанысы бар бағдарламалар
  • Аналогтық бағдарламалар
  • Сыртқы кірістерден алынған бағдарламалар (жалғанған қабылдағыштан келетін бағдарламаларды қоса)
  • Кең диапазонды байланысты қажет ететін бейнелер
 • Бағдарламаның таратылу уақыты өзгерген болса, таймер көмегімен жазу мүмкіндігі болмайды.

[98] Ақауларды жоюUSB HDD жазу белгілеріЖазылған контент өшеді. (USB HDD жазу үлгілері ғана)

 • Айнымалы ток қуат сымы немесе жалғағыш кабель жазу барысында ажыратылған болса, жазу әрекетін орындау мүмкін болмайды. Жазу барысында ешбір кабельді суырмаңыз. Әйтпесе, жазылып жатқан деректер немесе барлық жазылып болған деректер жоғалуы мүмкін.

[99] Ақауларды жоюUSB HDD жазу белгілеріUSB HDD құрылғысы өшірулі болғанда да жұмыс істейді. (USB HDD жазу үлгілері ғана)

 • Теледидар күту режимінде EPG деректерін алып жатқан кезде, жалғанған USB HDD құрылғы айналып тұруы немесе құрылғының LED индикаторы жануы мүмкін.

[100] Ақауларды жоюЖелі/бағдарлама белгілеріКейде бейнені ағынмен тасымалдау сапасы сымсыз LAN байланысын пайдаланған кезде нашар болады.

 • Сымсыз желі қосылымының сапасы теледидар мен сымсыз маршрутизатор (кіру нүктесі) арасындағы қашықтыққа немесе кедергілерге, ортадағы кедергілерге және сымсыз маршрутизатордың (кіру нүктесі) сапасына байланысты өзгеріп отырады. Бұл жағдайда интернет үшін сымды қосылымды пайдаланыңыз немесе 5 ГГц ауқымды сынап көріңіз.
 • Аймаққа/елге байланысты 5 ГГц ауқым қолжетімді болмауы мүмкін. 5 ГГц ауқымына қолдау көрсетілмесе, теледидар тек 2,4 ГГц ауқымының көмегімен сымсыз маршрутизаторға (қатынас нүктесі) қосылуы мүмкін.

[101] Ақауларды жоюЖелі/бағдарлама белгілеріСымсыз LAN байланысы сәтсіз не радиосигнал қабылдау жағдайлары нашар.

 • Теледидар және сымсыз маршрутизаторды (кіру нүктесі) орнату орнын тексеріңіз. Сигнал күйіне келесі себептер әсер етуі мүмкін:
  • Басқа сымсыз құрылғылар, микротолқынды пештер, жарық шамдар, т.б. жақын жерде орналасқан.
  • Сымсыз маршрутизатор (кіру нүктесі) мен теледидар арасында едендер немесе қабырғалар бар.

  Егер мәселе жоғарыдағыны тексергеннен кейін де жалғасса, сымды LAN қосылымын пайдаланып көріңіз.

[102] Ақауларды жоюЖелі/бағдарлама белгілеріИнтернеттегі бейне суреті нашар.

 • Сапа бейне контентінің провайдері ұсынған бастапқы бейнеге және байланысыңыздың жиілік ауқымына байланысты болады.

[103] Ақауларды жоюЖелі/бағдарлама белгілеріБелгілі бір Интернет бейнесінің контенті мәліметтердің жоғалғанын көрсетеді.

 • Бейне сапасы мен сурет өлшемі кең ауқымды жиілік жылдамдығына және бейне контенті провайдерінің жеткізуіне байланысты болады.

[104] Ақауларды жоюЖелі/бағдарлама белгілеріСурет сапасы жақсы, бірақ Интернеттегі бейне контентінді дыбыс жоқ.

 • Сапа бейне контентінің провайдері ұсынған бастапқы контентке және байланысыңыздың жиілік ауқымына байланысты болады.
 • Интернеттегі бейнеге байланысты, барлық бейнелерде дыбыс бола бермейді.

[105] Ақауларды жоюЖелі/бағдарлама белгілеріБағдарламалар қолжетімді емес.

 • Маршрутизатордың/модемнің LAN кабелі немесе айнымалы ток сымы* дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

  * Интернетке қосылу үшін, алдымен, маршрутизаторыңыз/модеміңіз орнатылған болуы керек. Маршрутизатор/модем параметрлері бойынша Интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз.

 • Бағдарламаларды кейін қайта пайдаланып көріңіз. Бағдарлама мазмұны провайдерінің сервері жарамсыз болуы мүмкін.

[106] Ақауларды жоюЖелі/бағдарлама белгілеріIPv6 орнатылған кезде теледидар интернетке кіре алмайды.

 • IPv6 протколы қолжетімді емес болуы мүмкін, мұндай жағдайда IPv6 протоколы өшірулі режиміне орнатылады.

[107] Ақауларды жоюҮй желісі белгілеріТеледидарыңызды серверге қосу мүмкін емес.

 • Сервер және теледидарға жалғанған LAN кабелін немесе сымсыз қосылымды тексеріңіз.
 • Теледидарда желі тиісті түрде конфигурацияланғанын тексеріңіз.

[108] Ақауларды жоюҮй желісі белгілеріТеледидар желіге қосыла алмайтыны туралы хабар шығады.

 • Ағымдағы желі параметрлерін тексеріңіз. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Қосымша реттеулер] — [Желінің күйі] таңдаңыз. Желілік қосылымдарды тексеріңіз және/немесе сервердің нұсқаулығында қосылым туралы ақпаратты қараңыз не болмаса желіні орнатқан адамға (желілік әкімші) хабарласыңыз.
 • HOME түймесін басу арқылы желі параметрлерін қайта конфигурациялап, [Параметрлер] — [Желі] — [Желіні реттеу] таңдаңыз.
 • Егер LAN кабелі белсенді серверге қосылған болса және теледидар IP мекенжайын алса, сервер қосылымдары мен реттеулерін тексеріңіз. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Қосымша реттеулер] — [Желінің күйі] таңдаңыз.

[109] Ақауларды жоюҮй желісі белгілеріСерверге кіру мүмкін емес.

 • LAN кабелін/сымсыз қосылымын немесе серверді тексеріңіз. Теледидар сервермен қосылымды жоғалтқан болуы мүмкін.
 • Медиа серверіңіз теледидармен тиісті түрде байланыс орнатқанын не орнатпағанын тексеру үшін [Сервер диагностикасы] орындаңыз. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Үй желісін баптау] — [Сервер диагностикасы] таңдаңыз.

[110] Ақауларды жоюҮй желісі белгілеріUSB құрылғысындағы не сервердегі кейбір медиа файлдар көрсетілмейді.

 • Қолдау көрсетілмейтін файлдар көрсетілмеуі мүмкін.
 • Барлық қалталар/файлдар жүйе күйіне байланысты көрсетілмеуі мүмкін.

[111] Ақауларды жоюҮй желісі белгілеріТеледидарды Wi-Fi Direct құрылғысы арқылы табу мүмкін емес.

 • [Wi‑Fi Direct] параметрін [Қосулы] етіп орнатыңыз. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Қосулы] таңдаңыз.
 • Егер [Wi‑Fi Direct] [Қосулы] күйінде болғанда да теледидарды табу мүмкін болмаса, [Диапазонды орнату] мәнін [Авто (2.4GHz диапазоны)] етіп орнатыңыз. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Қосымша реттеулер] — [Диапазонды орнату] — [Авто (2.4GHz диапазоны)] таңдаңыз.

[112] Ақауларды жоюBluetooth құрылғысы белгілеріЖұмыс үзіледі не құрылғы жұмыс істемейді.

 • Құрылғы қосылған ба, соны тексеріңіз.
 • Құрылғының батареяларын ауыстырыңыз.
 • Құрылғыны қайта тіркеңіз.
 • Bluetooth құрылғылары 2,4 ГГц диапазонын пайдаланады, сондықтан байланыс жылдамдығы LAN кедергісіне байланысты бұзылуы не кейде үзілуі мүмкін.
  Егер тұрмыстық электр жабдықтары (мысалы, микротолқындар не смартфондар) жақын қойылса, радиотолқын кедергісі орын алуы мүмкін.
 • Сымсыз байланыс кедергілеріне байланысты теледидар немесе құрылғы металл үстелшеде жұмыс істемеуі мүмкін.
 • Теледидар және өзге құрылғылар арасындағы тиімді байланыс қашықтықтарын білу үшін құрылғылардың пайдалану нұсқаулықтарын қараңыз.
 • Көптеген Bluetooth құрылғылары теледидарға қосылғанда, Bluetooth байланысының сапасы бұзылуы мүмкін.

[113] Ақауларды жоюЭкран көшірмесін көрсету белгілеріҚандай құрылғыларды Экран көшірмесін көрсету функциясымен қосуға болады?

 • Смартфондар және планшеттер сияқты Wi‑Fi қолдайтын, Miracast функциясын қолдайтын құрылғыларды BRAVIA ТД-ында экран көшірмесін көрсету үшін пайдалануға болады. Miracast функциясын қолдайтын-қолдамайтынын білу үшін Wi‑Fi құрылғысының пайдалану нұсқаулығын қараңыз. BRAVIA ТД-ы Miracast техникалық сипаттамаларына сай, бірақ кейбір құрылғыларға сәтті қосылуға кепілдік бермейді.

[114] Ақауларды жоюЭкран көшірмесін көрсету белгілеріТеледидар Miracast құрылғысына қосылмайды.

 • Miracast үйлесімді құрылғы (мыс., ноутбук) дұрыс жалғанбаса, HOME түймесін басыңыз, сосын Экран көшірмесін көрсету функциясына арналған күту режимін көрсету үшін [Экран көшірмесін көрсету] таңдаңыз.

[115] Ақауларды жоюЭкран көшірмесін көрсету белгілеріБейне не дыбыс өшеді.

 • Өзге сымсыз LAN құрылғылары немесе микротолқынды пештер сияқты радио толқындарды шығаратын құрылғылар сымсыз LAN қолданатын Экран көшірмесін көрсету функциясына кедергі келтіруі мүмкін. Теледидар немесе Sony Экран көшірмесін көрсету мүмкіндігімен үйлесімді құрылғыларды (мысалы, Xperia смартфонының кейбір модельдері) осындай құрылғылардан алшақ ұстаңыз немесе мүмкін болса өшіріп тастаңыз.
 • Ақпарат алмасу жылдамдығы құрылғылар арасындағы қашықтық немесе кедергілерге, құрылғы конфигурациясына, радио толқын күйіне, желінің бос немесе жиі қолданылуына немесе құрылғы түріне байланысты өзгеруі мүмкін. Байланыс радио толқын күйіне байланысты үзіліп қалуы да мүмкін.

[116] Ақауларды жоюЭкран көшірмесін көрсету белгілеріКейбір ақылы контенттерді ойнату мүмкін емес.

 • Бастапқы құрылғы HDCP (Кең ауқымды цифрлық контент қорғау) 2.0/2.1/2.2 стандарттарына сай келуі керек.
  Кейбір бастапқы контенттер HDCP 2.0/2.1/2.2 стандарттарына сай келмейтін бастапқы құрылғы арқылы көрсетілмеуі мүмкін.

[117] Ақауларды жоюЭкран көшірмесін көрсету белгілеріЭкран көшірмесін көрсету жұмыс істемейді. Теледидарды Экран көшірмесін көрсету функциясымен үйлесімді құрылғымен табу мүмкін емес.

 • Егер Экран көшірмесін көрсетуді басқа құрылғымен пайдаланып жатсаңыз, алдымен Экран көшірмесін көрсетуді өшіріп, әрекетті қайталаңыз.
 • Егер құрылғы 5 ГГц қолдамаса және [Диапазонды орнату] опциясы [Авто (5GHz диапазоны)] диапазонына қойылса, оны [Авто] күйіне ауыстырып көріңіз.
 • Экран көшірмесін көрсету күту режимін көрсету үшін HOME түймесін басып, [Экран көшірмесін көрсету] таңдаңыз.

[118] Ақауларды жоюБір түрту арқылы көшірмені көрсету белгілері (тек NFC модельдері)Бір түрту арқылы көшірмені көрсету жұмыс істемейді. Мақсатты құрылғы анықталмайды. (тек NFC модельдеріне)

 • Бір түрту арқылы көшірмені көрсету мүмкіндігімен үйлесімді құрылғының NFC функциясы қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
 • Бір түрту арқылы көшірмені көрсету мүмкіндігімен үйлесімді Xperia құрылғысымен байланыс орнату үшін теледидар оның экраны құлыптаулы болса, байланыс орната алмайды. Құлыпты ашып, оны түртіңіз.
 • Бір түрту арқылы көшірмені көрсету үйлесімді құрылғысындағы NFC анықтау аймағының орнын анықтап, оны қайта түртіп көріңіз. NFC анықтау аймағының орны үшін үйлесімді құрылғының нұсқауын қараңыз.
 • Тачпады бар қашықтан басқару құралынан үйлесімді құрылғыны өзгертіп, оны қайта түртіп көріңіз.
 • Егер Экран көшірмесін көрсетуді басқа құрылғымен пайдаланып жатсаңыз, алдымен Экран көшірмесін көрсетуді өшіріп, әрекетті қайталаңыз.
 • Егер құрылғы 5 ГГц қолдамаса және [Диапазонды орнату] опциясы [Авто (5GHz диапазоны)] диапазонына қойылса, оны [Авто] күйіне ауыстырып көріңіз.
 • Экран көшірмесін көрсету күту режиміне арналған күту экранын ашу үшін HOME түймесін басып, [Экран көшірмесін көрсету] таңдаңыз, кейін әрекетті қайталаңыз.
 • Құрылғыңыз Бір түрту арқылы көшірмені көрсету қолдайтынын тексеріңіз. Үйлесімді емес құрылғыны ұстағанның өзінде теледидар жауап қайтаруы мүмкін, бірақ Экран көшірмесін көрсету мүмкіндігін бастай алмайды.
 • Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдаланбас бұрын оны теледидармен жұптастыру қажет.
 • Үйлесімді құрылғының NFC параметрін қосулы режимге қойыңыз.

[119] Ақауларды жою«Video & TV SideView» белгілері[Қашықтан бастау] [Қосулы] күйіне қойылғанда, теледидарды «Video & TV SideView» бағдарламасымен қосу және басқару мүмкін болмайды.

 • Радио толқын кедергілерін келтіретін құрылғылар (микротолқынды пештер, сымсыз телефондар және т.б.) жақын маңға қойылған кезде «Video & TV SideView» функциясы жұмыс істемеуі мүмкін. Мұндай жағдайда, ондай құрылғыларды сымсыз роутерден (кіру нүктесінен) немесе теледидардан алшақ ұстаңыз немесе өшіріп тастаңыз.
 • «Video & TV SideView» функциясы келесі жағдайларда істемеуі мүмкін. Теледидарды қосып, сымсыз маршрутизатормен (кіру нүктесімен) арадағы байланысты қайта орнатқан кезде.
  • TV күту режимінде тұрғанда сымсыз маршрутизатордың (кіру нүктесінің) қуат қосқышын қосқанда/ажыратқанда
  • TV күту режимінде тұрғанда сымсыз маршрутизаторды (кіру нүктесін) қайта орнатқанда
  • TV күту режимінде тұрғанда сымсыз маршрутизаторды (кіру нүктесін) арнасын ауыстырғанда
 • «Video & TV SideView» функциясы мерзімді түрде қайта қосуды талап ететін іскери мақсатта пайдаланылатын сымсыз маршрутизатормен (кіру нүктесімен) жұмыс істемеуі мүмкін.
 • «Video & TV SideView» функциясы сымсыз маршрутизатордың (кіру нүктесінің) параметрлеріне байланысты жұмыс істемеуі мүмкін (мысалы, мульти SSID және қуатты үнемдеу режимі).
 • Егер Wi-Fi Direct «Video & TV SideView» бағдарламасын теледидарға қосу үшін пайдаланылса, смартфон/планшетке байланысты теледидар күту режимінен қосылмауы мүмкін.
 • Теледидар қосулы немесе күту режимінде болуға тиісті. Айнымалы ток қуат сымын ажырату арқылы теледидарды өшірмеңіз.
 • Теледидарда келесі тұстардың реттелгенін тексеріңіз.

  Сымсыз маршрутизатор (кіру нүктесі) мен теледидар сымсыз LAN арқылы жалғанған

  • Бекітілген сымсыз LAN үлгісі бар теледидар
  • [Қосымша реттеулер] астындағы [Ішіне салынған Wi‑Fi] [Қосулы] күйіне қойылғанда
  • [Желі] астындағы [Қашықтан бастау] [Қосулы] күйіне қойылғанда
  • Теледидар сымсыз роутерге (кіру нүктесіне) жалғанған

  Сымсыз маршрутизатор (кіру нүктесі) мен теледидар сымды LAN арқылы жалғанған

  • [Желі] астындағы [Қашықтан бастау] [Қосулы] күйіне қойылғанда

[120] Ақауларды жою«Video & TV SideView» белгілеріТеледидар «Video & TV SideView» экранына шықпайды. Теледидарды «Video & TV SideView» бағдарламасымен тіркеу мүмкін емес.

 • ТД қосылғандығын тексеріңіз.
 • Теледидар және смартфоныңыз/планшетіңіз бірдей үй желісіне қосылғандығын тексеріңіз.

  (Дегенмен, Wi-Fi Direct арқылы қосылу кезінде үй желісінің қосылымы қажет емес.)

 • Құрылғыларды тіркеудің максималды санына жетті. Басқа смартфон/планшетті тіркеуден бұрын [Қашықтан басқару құрылғылары] тізімінен қажетсіз тіркеулерді жойыңыз.
 • Толық ақпарат алу үшін келесі веб-сайтты қараңыз:

  http://info.tvsideview.sony.net/faq/

Қашықтан басқару пультін пайдалану әдісі

Теледидарды басқару үшін IR (инфрақызыл) қашықтан басқару пультін пайдалануға болады. Тачпады бар қашықтан басқару құралымен үйлесімді модельдер үшін теледидарды басқару мақсатында Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалануға болады. Теледидар тачпады бар қашықтан басқару құралымен үйлесімді екенін растау үшін осы теледидармен бірге берілетін қағаз нұсқаулықты қараңыз.

IR қашықтан басқару пультін пайдалану

Осы теледидардың функцияларын ///жәнетүймелері арқылы басқарыңыз.

 1. Фокусты элементке///түймелерімен жылжытыңыз.

 2. Элементті таңдау үшінтүймесін басыңыз.

Алдыңғы экранға оралу

BACK түймесін басыңыз.

Теледидарды Дауыс арқылы іздеу ( түймесі бар қашықтан басқару құралдары ғана) мүмкіндігі арқылы басқару

түймесі бар қашықтан басқару құралдары үшін түймесін басып, қашықтан басқару құралына кірістірілген микрофонға сөйлеңіз.

Ескерту

 • Дауыс арқылы іздеу функциясын пайдалану үшін Интернет қосылымы қажет.

Дауыс анықталмағанда

түймесі арқылы қашықтан басқару құралындағы түймесі іске қосылғанын немесе қашықтан басқару құралы теледидарға түймесі арқылы тіркелгенін тексеріңіз. Бұл параметрлерді растау үшін HOME түймесін басып, [Параметрлер] — Қашықтан басқару құралының параметрлерін таңдаңыз.


Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану

Тачпады бар қашықтан басқару құралының теледидармен бірге берілуі модельге/аймаққа/елге байланысты болады.

Бұл теледидар функциялары мен параметрлерінің негізгі жұмысын тачпадты жылжыту және басу арқылы орындауға болады.

Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдаланбас бұрын оны теледидармен жұптастыруыңыз керек. Тачпады бар қашықтан басқару құралын жұптастыру үшін, IR қашықтан басқару пультіндегі HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Тачпады бар қашықтан басқару құралының парам-і] — [Тачпады бар қашықтан басқару құралын жұпт-у] параметрін таңдаңыз да, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

 1. Фокусты элементке жылжыту үшін саусағыңызды тачпадта сырғытыңыз.

 2. Сенсорлық тақтаны элементті таңдау үшін шертілгенше басыңыз.

Фокусты экранда жылдам жылжыту үшін

Фокус жылдам өзгергенше, саусағыңызды сырғытыңыз және саусағыңызды сенсорлық тақтада ұстаңыз.

Алдыңғы экранға оралу

BACK түймесін басыңыз.

Тачпады бар қашықтан басқару құралын реттеу

HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Тачпады бар қашықтан басқару құралының парам-і] — қажетті опцияны таңдаңыз.

Тачпады бар қашықтан басқару құралының кіріспесін/оқулығын іске қосу

HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Тачпады бар қашықтан басқару құралының парам-і] — [Кіріспені/оқулықты бастау] параметрін таңдаңыз.


Алдын ала орнатылған браузер экранында тігінен немесе көлденеңінен айналдыру

Келесі аймақтарда саусағыңызды жоғары/төмен немесе солға/оңға сырғытыңыз.

Көмекші нұсқаулықты пайдалану әдісі

Теледидарға арналған Көмекші нұсқаулықтың екі нұсқасы бар: Көмекші нұсқаулық (Бекітілген) және Көмекші нұсқаулық (Онлайн). Көмекші нұсқаулық (Бекітілген) негізгі ақпаратты және теледидарды пайдалану нұсқауларын қамтиды. Егер теледидар интернетке қосылған болса, Көмекші нұсқаулық (Онлайн) теледидар және желі қызметтері туралы толық әрі жаңа ақпаратты ұсынады.

Көмекші нұсқаулықты (Онлайн) көру үшін, сондай-ақ, компьютерді не мобильді құрылғыны пайдалануға болады.

 1. Теледидарды интернетке қосыңыз.
 2. Көмекші нұсқаулықты (Онлайн) қосу үшін экранның жоғары оң жағынан [Онлайнға ауысу] (A) таңдаңыз.

Егер интернет байланысы тым баяу не тұрақсыз болса және Көмекші нұсқаулықты (Онлайн) тиісті түрде көрсете алмаса,[Бекітілгенге ауысу] таңдай отырып, 2-қадамды қайта орындаңыз.

Көмекші нұсқаулықты (Онлайн) компьютерден не мобильді құрылғыдан көру

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

Ескерту

 • Көмекші нұсқаулықта пайдаланылатын кескіндер мен суреттер теледидар үлгісіне байланысты басқаша болуы мүмкін.
 • Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Тұспал

 • Көмекші нұсқаулықты (Онлайн) көру үшін, сондай-ақ, «Video & TV SideView» пайдалануға болады.
 • Теледидарда Көмекші нұсқаулықта сипатталған функциялардың бірі орнатылғанын көру үшін қағаз нұсқаулықты не каталогты қараңыз.
 • Бұл Көмекші нұсқаулық барлық аймақтар/елдер үшін жазылған және осы Көмекші нұсқаулықта берілген кейбір сипаттамалар кейбір аймақтарға/елдерге қолданылмайды.
 • Теледидар және қашықтан басқару пультінің бөлшектері мен басқару құралдары үшін теледидармен бірге нұсқаулықты (басып шығарылған) қараңыз.

Бастапқы мәзірі экраны

Бастапқы мәзірі іздеу функциясын, контент нұсқауларын және бағдарламалар мен параметрлерге кіру мүмкіндігін ұсынады. Қолжетімді бөлшектер орнату аймағы/елі мен жағдайына байланысты әр түрлі болады.

Іздеуді пайдалану

Түрлі контентті іздеуге болады. Іздеу кілтсөзін экрандық пернетақтаға теріп не дауыстап айту арқылы енгізуге болады.

 1. HOME түймесін басыңыз.
 2. Іздеу жолағын таңдаңыз.
 3. Кілтсөзді экрандық пернетақтаға теріп не оны микрофонға дауыстап айту арқылы енгізіңіз.

Контентті, бағдарламаны таңдау не элементті орнату

 1. HOME түймесін басыңыз.
 2. Қажетті элементті қажетті санаттан таңдаңыз.

Санаттар тізімі

 • Ұсыныстар
  Бұл санат журнал негізіндегі контентті көрсетеді.
 • [Танымал Қолданбалар], [Қолданбалар] және [Ойындар]

  Бұл санаттар бағдарламалар (мысалы, Бейне, Альбом, Музыка, Photo Sharing Plus және Экран көшірмесін көрсету) мен ойындарға кіруге мүмкіндік береді.

 • [Кірулер]
  Қосылған құрылғылардың тізімінен кіріс көзін және HDMI сияқты штепсельдерді (розеткаларды) таңдауға болады.
 • [Реттеулер]
  Бұл санат [Параметрлер], [Желі], [Таймерлер] және [Анықтама] параметрін қамтиды.

Тұспал

 • Теледидарды интернетке қосқан кезде желі қызметтері сияқты түрлі функциялар қолжетімді болады.

DISCOVER түймесін пайдалану

Контентті (мысалы, теледидар бағдарламаларын, интернет контентін т.б.) іздеу үшін DISCOVER түймесін пайдалануға болады. DISCOVER түймесін басқанда шығатын көрініс модельге/аймаққа/елге байланысты әр түрлі болады.

 1. DISCOVER түймесін басыңыз.
 2. Қажетті санатты таңдау үшін фокусты солға не оңға жылжытыңыз.
 3. Қажетті элементті таңдау үшін фокусты солға не оңға жылжытыңыз.
 4. IR қашықтан басқару пульті: элементті таңдау/орнату үшін түймесін басыңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: Элементті таңдау/орнату үшін тачпадты басыңыз.

Бұл функция параметрлерін өзгерту

 1. DISCOVER түймесін басыңыз.
 2. Фокусты төменге, [Реттеулер] санатына жылжытыңыз.
 3. Параметрлерді өзгерту үшін қажетті санатты таңдаңыз.

Тұспал

 • Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдаланған кезде саусағыңызды тачпадтың төменгі бөлігінен жоғары қарай сырғыту арқылы осы функцияны пайдалана аласыз (тачпадты баспай).

«Әрекет мәзірі» мәзірін пайдалану

ACTION MENU түймесін басу арқылы мәзір шығады және ағымдағы көрсетілген экран үшін қолжетімді функцияларға, мысалы, суретті реттеу, дыбысты реттеу, қосылған құрылғы үшін дыбыс деңгейін реттеу (мысалы, гарнитура) және дисплей/аудио өзгерту функцияларына жылдам кіру мүмкіндігін береді. Мәзірдегі элементтер таңдалған экранға байланысты өзгеріп отырады.

 1. ACTION MENU түймесін басыңыз.
 2. Қажетті санатты таңдау үшін фокусты жоғары не төмен жылжытыңыз.
 3. Қажетті элементті таңдау үшін фокусты жоғары не төмен жылжытыңыз.
 4. IR қашықтан басқару пульті: элементті таңдау/орнату үшін түймесін басыңыз.

  Тачпады бар қашықтан басқару құралы: Элементті таңдау/орнату үшін тачпадты басыңыз.

Тұспал

 • Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдаланған кезде саусағыңызды тачпадтың жоғарғы жағынан төмен қарай сырғыту (тачпадты баспай) арқылы «Әрекет мәзірі» мәзірін ашуға болады.