[1]

Жұмысты бастау

 • Көмекші нұсқаулықты пайдалану
 • Android теледидарымен танысу
 • Негізгі әрекеттер
 • Қолдау көрсету сайты
[2] Жұмысты бастау

Көмекші нұсқаулықты пайдалану

Бұл көмекші нұсқаулық теледидарды пайдалану әдісін түсіндіреді. Оған қоса, теледидарды орнату туралы сипаттамаларды алу үшін Oрнату нұсқаулығы бөлімін және осы теледидардың сипаттамалары мен техникалық сипаттамаларының бөлшектері туралы ақпарат алу үшін Анықтама нұсқаулығы бөлімін қараңыз.

Осы көмекші нұсқаулықта қажетті ақпаратты оқуға немесе оны тікелей іздеуге болады. Іздеу үшін экранның жоғарғы жағындағы тармағын таңдаңыз.

Теледидардағы көмекші нұсқаулықты көру

Теледидарға арналған көмекші нұсқаулықтың екі нұсқасы бар: кірістірілген көмекші нұсқаулық және онлайн көмекші нұсқаулық. Кірістірілген көмекші нұсқаулықта негізгі ақпарат пен теледидарды пайдалану әдісі туралы нұсқаулар бар. Егер теледидар Интернетке қосылған болса, онлайн көмекші нұсқаулық теледидар және желі қызметтері туралы толық әрі жаңа ақпаратты ұсынады.

 1. Теледидарды интернетке қосыңыз.
 2. Онлайн көмекші нұсқаулыққа ауысу үшін экранның жоғарғы жағынан [Онлайнға ауысу] (A) параметрін таңдаңыз.

Ескерту

 • Көмекші нұсқаулықта сипатталған ең соңғы мүмкіндіктерді пайдалану үшін теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту қажет болуы мүмкін. Бағдарламалық құрал жаңартулары туралы мәліметтер алу үшін Бағдарламалық құрал жаңартулары бетін қараңыз.
 • Көмекші нұсқаулықта пайдаланылатын кескіндер мен суреттер теледидар үлгісіне байланысты басқаша болуы мүмкін.
 • Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Нұсқау

 • Сондай-ақ, онлайн көмекші нұсқаулықты көру үшін «Video & TV SideView» қолданбасын пайдалануға болады.
 • Теледидарда көмекші нұсқаулықта сипатталған функциялардың бірі орнатылғанын көру үшін қағаз нұсқаулықты немесе Sony өнімінің каталог бөлімін қараңыз.
 • Бұл көмекші нұсқаулық барлық аймақтарға/елдерге жазылған. Осы көмекші нұсқаулықтағы кейбір сипаттамалар кейбір аймақтар мен елдерге қолданылмайды.
[3] Жұмысты бастау

Android теледидарымен танысу

 • Қолданбаларды Google Play қызметінен жүктеу
 • Бағдарламаларды USB жады құрылғысына жылжыту
 • Ішкі медианы көру
 • Мобильді құрылғыдағы контентті теледидарда Google Cast мүмкіндігі арқылы пайдалану
 • Қауіпсіз қолданбалар мен бейнені ағынмен тасымалдау қызметтерін (Қауіпсіздік және шектеулер) пайдаланыңыз
 • Дауыс арқылы іздеу
[4] Жұмысты бастау | Android теледидарымен танысу

Қолданбаларды Google Play қызметінен жүктеу

Теледидарға қолданбаларды Google Play қызметінен смартфондар мен планшеттерге жүктегендей жүктеуге болады.

Ескерту

 • Теледидарлармен үйлесімді қолданбаларды ғана жүктеуге болады. Бұлар смартфондарға/планшеттерге арналған қолданбалардан өзгеше болуы мүмкін.
 • Қолданбаларды Google Play қызметінен жүктеу үшін Интернет қосылымы мен Google тіркелгісі қажет.

Нұсқау

 • Егер Google тіркелгісі болмаса немесе ортақ пайдаланылатын тіркелгіні жасау қажет болса, келесі веб-сайтқа өтіп, жаңа тіркелгі жасаңыз.
  https://accounts.google.com/signup
  Жоғарыдағы веб-сайт елге/аймаққа байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Сондай-ақ, бұл ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Мәліметтер алу үшін Google басты бетін қараңыз.
 • Компьютерде немесе мобильді құрылғыда Google тіркелгісін жасауды ұсынамыз.
 1. HOME түймесін басып, [Google Play Store] тармағын [Қолданбалар] бөлімінен таңдаңыз.
 2. Қолданбаны орнату үшін жүктеу қажет қолданбаны таңдаңыз. Қолданба жүктеуді бастайды.

Жүктелгеннен кейін қолданба автоматты түрде орнатылады. Оның белгішесі Бастапқы мәзірде көрсетіліп, оны іске қосуға мүмкіндік береді.

Ақылы қолданбалар туралы

Google Play қызметінде тегін қолданбалар мен ақылы қолданбалар бар. Ақылы қолданбаны сатып алу үшін алдын ала төленген Google Play сыйлық картасының коды немесе кредит карта ақпараты қажет. Google Play сыйлық картасын әртүрлі бөлшек сауда сатушыларынан салып алуға болады.

Қолданбаны жою

 1. HOME түймесін басып, [Google Play Store] параметрін [Қолданбалар] бөлімі астынан таңдаңыз, содан соң [Қолданбаларым] параметрін таңдаңыз.
 2. Жойылуы тиіс қолданбаны таңдап, қолданбаны жойыңыз.
[5] Жұмысты бастау | Android теледидарымен танысу

Бағдарламаларды USB жады құрылғысына жылжыту

Теледидардағы қолжетімді орынды арттыру үшін жүктелген қолданбаларды USB жады құрылғысына жылжытуға болады.

Ескерту

 • USB жады құрылғысын пішімдегенде USB жады құрылғысында сақталған барлық деректер жойылады. Пішімдеудің алдында маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз.
 • Бұл процедураны орындасаңыз, тек теледидармен пайдалану мақсатында USB жады құрылғысын пішімдейді. Дегенмен, USB жады құрылғысын компьютермен, т.б. құрылғымен пайдалану мүмкін емес болуы ықтимал.
 1. USB жады құрылғысын теледидарға қосыңыз.
 2. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Сақтау және қалпына келтіру] — қажетті USB жады құрылғысын таңдаңыз.
 3. Оны ішкі сақтау құрылғысы ретінде пішімдеңіз.
 4. Пішімдеу аяқталғанда HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Қолданбалар] тармағын таңдаңыз.
 5. USB жады құрылғысына жылжыту қажет қолданбаны таңдаңыз.
 6. Пайдаланылған сақтау құрылғысынан USB жады құрылғысын таңдаңыз. Бағдарлама USB жады құрылғысына жылжытылады.

Нұсқау

 • Қосымша қолданбаларды USB жады құрылғысына жылжыту үшін 4-6 аралығындағы қадамдарды қайталаңыз.

USB жады құрылғысын жою

 1. HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Сақтау және қалпына келтіру] — қажетті USB жады құрылғысы параметрін таңдаңыз, содан соң оны жою үшін опцияны таңдаңыз.

Ескерту

 • USB жады құрылғысы қолданбаларды сақтау үшін ғана пайдаланылады. USB жады құрылғысын басқа мақсаттарға пайдалану үшін оны қайта пішімдеу қажет.
 • Егер USB жады құрылғысындағы қолданбаны компьютер арқылы жойсаңыз, оны теледидардан іске қосу мүмкін болмауы ықтимал.
 • Егер USB жады құрылғысын теледидардан алып тастасаңыз, USB жады құрылғысына жылжытылған қолданбаларды пайдалана алмайсыз.
 • USB жады құрылғысын қолданбаның орнату орны ретінде көрсету мүмкін емес. Алдымен қолданбаны теледидарға қалыпты түрде орнатып, содан соң оны USB жады құрылғысына жылжытыңыз.
[6] Жұмысты бастау | Android теледидарымен танысу

Ішкі медианы көру

Интернет контентін көру үшін YouTube және Netflix сияқты бейнені ағынмен тасымалдау қызметтерін пайдалануға болады. Қолжетімді қызметтер елге және аймаққа байланысты әртүрлі болады. [Қолданбалар] тармағының бастапқы мәзірінде осы қызметтердің қатарларын таңдау арқылы оларды іске қосуға болады.

Ескерту

 • Интернет контентін көру үшін Интернет қосылымы қажет.
[7] Жұмысты бастау | Android теледидарымен танысу

Мобильді құрылғыдағы контентті теледидарда Google Cast мүмкіндігі арқылы пайдалану

Google Cast қызметі контентті таңдаулы веб-сайттардан және қолданбаларды теледидарға тікелей компьютерден немесе мобильді құрылғыдан таратуға мүмкіндік береді.

 1. Смартфон немесе планшет сияқты мобильді құрылғыны теледидар қосылған үй желісіне қосыңыз.
 2. Мобильді құрылғыда Google Cast қолдау көрсетілетін қолданбаны іске қосыңыз.
 3. Бағдарламада (тарату) белгішесін таңдаңыз.
  Мобильді құрылғының экраны теледидарда көрсетіледі.

Ескерту

 • Google Cast қызметін пайдалану үшін Интернет қосылымы қажет.
[8] Жұмысты бастау | Android теледидарымен танысу

Қауіпсіз қолданбалар мен бейнені ағынмен тасымалдау қызметтерін (Қауіпсіздік және шектеулер) пайдаланыңыз

Белгісіз көздерден жүктеген қолданбаларда орнату шектеулерін немесе бағдарламаларда және бейнелерде жас шектеулерін орнату арқылы теледидардың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуге болады.

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Қауіпсіздік және шектеулер] немесе [Ата-аналық құлып (Тарату)] сияқты опцияларды таңдаңыз.

Нұсқау

 • Басқа бөлек шектеулер қолданбаға байланысты қолжетімді болуы мүмкін. Мәліметтер алу үшін қолданбаның көмекші нұсқаулығын қараңыз.
[9] Жұмысты бастау | Android теледидарымен танысу

Дауыс арқылы іздеу

Теледидарда көріп отырған контентті дауыс арқылы Интернетте іздеуге болатын Дауыс арқылы іздеу мүмкіндігі бар. Дауыс арқылы іздеу мүмкіндігі іздеу сұрауларын экрандық пернетақтаны пайдаланбай жылдам енгізуге мүмкіндік береді.

Іздеу үшін жай ғана түймесін басып, қашықтан басқару құрылғысына кірістірілген микрофонға сөйлеңіз.

Мәліметтер алу үшін Қашықтан басқару құралын пайдалану бөлімін қараңыз.

[10] Жұмысты бастау

Негізгі әрекеттер

 • Қашықтан басқару құралын пайдалану
 • Бастапқы мәзір
 • DISCOVER түймесін пайдалану
 • Әрекет мәзірі түймесін пайдалану
 • Теледидарға қосылған құрылғыларды таңдау
[11] Жұмысты бастау | Негізгі әрекеттер

Қашықтан басқару құралын пайдалану

/ / / және түймелерін пайдалану арқылы теледидардың бірнеше мүмкіндіктерін басқаруға болады.

Қашықтан басқару құралының сипаттамаларын алу үшін Анықтама нұсқаулығы бөлімін қараңыз.

 1. Қажетті элементке «фокусталу» үшін , , және түймелерін пайдаланыңыз.
 2. Ағымдағы уақытта фокустағы элементті таңдау үшін түймесінің ортасын басыңыз.

Алдыңғы экранға оралу

BACK түймесін басыңыз.

Дауыс арқылы іздеу (тек Дауыс арқылы іздеу қолдау көрсетілетін модельдер) мүмкіндігін пайдалану

Дауыс арқылы іздеу қолдау көрсетілетін модельдер үшін қашықтан басқару құралында кірістірілген микрофон бар. Микрофонға сөйлеу арқылы Интернетте контентті іздеуге болады.

 1. түймесін басыңыз. Содан соң, Дауыс арқылы іздеу экранына тікелей өтесіз.
 2. Дауыс арқылы іздеу функциясы іске қосылғанын көрсететін қашықтан басқару құралындағы жарық диодты шамы жанады; содан соң кірістірілген микрофонға сөйлеңіз.

Дауыс анықталмағанда

Дауыс анықталмағанда, түймесі арқылы қашықтан басқару құралындағы түймесінің іске қосылғанын тексеріңіз немесе түймесі арқылы қашықтан басқару құралын теледидарға тіркеңіз.
Осы параметрлерді растау үшін HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Тачпады бар қашықтан басқару құралының парам-і]/[Қашықтақ дауыспен басқару құралы] параметрін таңдаңыз.
Параметр модельге байланысты әртүрлі көрсетіледі.

Ескерту

 • Дауыс арқылы іздеу қызметін пайдалану үшін Интернет қосылымы қажет.
 • Теледидармен бірге берілетін қашықтан басқару құралының түрі және кірістірілген микрофоны бар қашықтан басқару құралының қолжетімділігі модельге/аймаққа/елге байланысты. Кейбір модельде/аймақта/елде қашықтан басқару құралы қолжетімді.
[12] Жұмысты бастау | Негізгі әрекеттер

Бастапқы мәзір

Бастапқы мәзір контентті іздеуге, контенттің ұсыныстарын беруге және қолданбалар мен параметрлерге кіру мүмкіндігін беруге мүмкіндік береді. Қолжетімді бөлшектер аймаққа/елге және ағымдағы экранға байланысты әр түрлі болады.

Іздеу

Экрандық пернетақта немесе дауыс арқылы ізделетін кілтсөзін енгізіп, әртүрлі контентті іздеуіне болады. Кірістірілген микрофоны бар қашықтан басқару құралының қолжетімділігі модельге/аймаққа/елге байланысты.

 1. HOME түймесін басыңыз.
 2. Экранның жоғарғы жағындағы микрофон белгішесін таңдаңыз.
 3. Қашықтан басқару құралындағы микрофонға сөйлеу арқылы немесе түймесін басып, экрандық пернетақта арқылы ізделетін кілтсөзді енгізіңіз.

Контентті, қолданбаларды немесе басқа элементтерді шолу

 1. HOME түймесін басыңыз.
 2. Қажетті элементті қажетті санаттан таңдаңыз.

Санаттар тізімі

Ұсыныстар
Бұл санат журнал негізіндегі контентті көрсетеді.
[Танымал Қолданбалар], [Қолданбалар] және [Ойындар]
Бұл санаттар қолданбалар (мысалы, Бейне, Альбом, Музыка, Photo Sharing Plus және Экран көшірмесін көрсету) мен ойындарға кіру мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
[Кірулер]
Қосылған құрылғылар тізімінен кіріс көзін және штепсельдерді (розеткалар) таңдауға болады, мысалы, HDMI.
[Реттеулер]
Бұл санатқа [Параметрлер], [Желі], [Таймерлер] және [Анықтама] бөлімдері кіреді.

Нұсқау

 • Теледидарды Интернетке қосу арқылы әртүрлі желі қызметтері мен мүмкіндіктерге кіруге болады.
[13] Жұмысты бастау | Негізгі әрекеттер

DISCOVER түймесін пайдалану

Контентті (мысалы, теледидар бағдарламалары және Интернет контенті) іздеу үшін DISCOVER түймесін пайдалануға болады. DISCOVER түймесін басқанда көрсетілетін контент модельге/аймаққа/елге байланысты әртүрлі болады.


 1. DISCOVER түймесін басыңыз.
 2. Қажетті санатты таңдау үшін фокусты солға не оңға жылжытыңыз.
 3. Қажетті элементті таңдау үшін фокусты солға не оңға жылжытыңыз.
 4. Таңдалған элементті іске қосу үшін түймесін басыңыз.

Бұл функция параметрлерін өзгерту

 1. DISCOVER түймесін басыңыз.
 2. Фокусты төменге [Реттеулер] санатына жылжытыңыз.
 3. Параметрлерді өзгерту үшін қажетті санатты таңдаңыз.

Қолжетімді опциялар

[Санаттарды көрсету/жасыру]
DISCOVER бөлімінде көрсетілетін контент санаттарын таңдаңыз. [Реттеулер] бөлімін жасыру мүмкін емес.
Теледидар моделіне байланысты [Үздік] бөлімін жасыруға болады.
[Санаттардың ретін өзгерту]
Ретін өзгерту үшін контент санатын таңдаңыз.
[Арналарды «Таңдаулылар» бөліміне қосу]
Таңдаулы арналарды DISCOVER бөліміне қосыңыз.
[Кілт сөз санаттарын қосу]
Реттелетін контент санатын жасау үшін кілт сөздерді қосыңыз.
[Дисплей өлшемі]
Мәзірдің дисплей өлшемін таңдаңыз.
[ТД бағдарламаларын сұрыптау]
Теледидар бағдарламасын сұрыптау түрін таңдаңыз.

Ескерту

 • Теледидардың моделіне байланысты кейбір опциялар қолжетімді болмауы мүмкін.
[14] Жұмысты бастау | Негізгі әрекеттер

Әрекет мәзірі түймесін пайдалану

ACTION MENU түймесін басу арқылы мәзір шығады және ағымдағы көрсетілген экран үшін қолжетімді функцияларға, мысалы, суретті реттеу, дыбысты реттеу, қосылған құрылғы үшін дыбыс деңгейін реттеу (мысалы, гарнитура) және дисплей/аудио өзгерту функцияларына жылдам кіру мүмкіндігін береді. Мәзірдегі элементтер таңдалған экранға байланысты өзгеріп отырады.


 1. ACTION MENU түймесін басыңыз.
 2. Қажетті санатты таңдау үшін фокусты жоғары не төмен жылжытыңыз.
 3. Қажетті элементті таңдау үшін фокусты жоғары не төмен жылжытыңыз.
 4. Таңдалған элементті іске қосу үшін түймесін басыңыз.
[15] Жұмысты бастау | Негізгі әрекеттер

Теледидарға қосылған құрылғыларды таңдау

Теледидарға қосылған Blu-ray/DVD ойнатқышы сияқты құрылғыларды пайдалану үшін немесе осындай құрылғыларды пайдаланғаннан кейін теледидар бағдарламаларын көру үшін кіріске ауысу қажет.

 1. Қосылған құрылғыны таңдау үшін түймесін қайталап басыңыз.

Нұсқау

 • Қашықтан басқару құралындағы TV түймесін басу арқылы теледидар таратылымына ауысуға болады.

Бастапқы мәзірден ауысу

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Кірулер] бөлімінен кіріс көзді таңдаңыз.
[16] Жұмысты бастау

Қолдау көрсету сайты

Соңғы ақпаратты және онлайн көмекші нұсқаулықты алу үшін Sony қолдау көрсету веб-сайтына кіріңіз:

http://www.sony.eu/support/

[17]

Теледидар көру

 • Теледидар бағдарламаларын көру
 • 3D режимінде көру (тек 3D модельдері)
 • Теледидарды екі экранмен көру
[18] Теледидар көру

Теледидар бағдарламаларын көру

 • Бағдарлама нұсқаулығын пайдалану
 • Арна параметрлерін конфигурациялау
 • Теледидардың интерактивті таратылым қызметтерін пайдалану
 • Ақпараттық баннер белгішелерін түсіну
 • Теледидар бағдарламаларын YouView қызметі арқылы көру (тек Құрама Корольдік модельдері)
[19] Теледидар көру | Теледидар бағдарламаларын көру

Бағдарлама нұсқаулығын пайдалану

Таңдалған бағдарламаларды жылдам таба аласыз.

 1. Цифрлық бағдарлама нұсқаулығын көрсету үшін GUIDE түймесін басыңыз.
 2. Көру үшін бағдарламаны таңдаңыз.
  Бағдарлама мәліметтері көрсетіледі.
 3. Бағдарламаны көру үшін [Көру] параметрін таңдаңыз.

Қосымша функциялар пайдалану

 1. Бағдарлама нұсқаулығы көрсетіліп тұрғанда ACTION MENU түймесін басып, қажетті элементті таңдаңыз.
[20] Теледидар көру | Теледидар бағдарламаларын көру

Арна параметрлерін конфигурациялау

 • Цифрлық таратылымдарды алу
 • Жерсеріктік таратылымдарды алу (тек жерсеріктік үйлесімді модельдер)
 • Арналарды сұрыптау немесе бағдарламалар тізімін өзгерту
[21] Теледидар көру | Теледидар бағдарламаларын көру | Арна параметрлерін конфигурациялау

Цифрлық таратылымдарды алу

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Арна орнатуы] — [Сандық орнату] — [Сандық тюнинг] — [Сандық авто тюнинг] параметрін таңдаңыз.
 2. Барлық қолжетімді цифрлық арналарда реттеу және олардың параметрлерін теледидарда сақтау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Реттеу ауқымын реттеу

[Қалыпты] немесе [Толық] параметрін [Авто тюнинг ауқымы] бөлімінен таңдаңыз

[Қалыпты]
Аймағыңыздан/еліңізден қолжетімді арналарды іздейді.
[Толық]
Аймаққа/елге қарамастан қолжетімді арналарды іздейді.

Нұсқау

 • Жаңа тұрғылықты жерге көшіп, қызмет провайдерлерін өзгерткеннен кейін немесе жаңадан іске қосылған арналарды іздеу үшін [Сандық авто тюнинг] мүмкіндігін іске қосуға болады.
[22] Теледидар көру | Теледидар бағдарламаларын көру | Арна параметрлерін конфигурациялау

Жерсеріктік таратылымдарды алу (тек жерсеріктік үйлесімді модельдер)

Егер орнатылған жерсеріктік табақ болса, тюнер параметрлерін конфигурациялау арқылы жерсеріктік таратылымдарды көруге болады. Орнатым түрін анықтау және жерсеріктік табақты реттеу туралы анықтама алу үшін төмендегі сипаттамаларды қараңыз.

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Арна орнатуы] — [Сандық орнату] — [Серік орнату] — [Сандық серікті реттеу] параметрін таңдаңыз.

Қолжетімді опциялар

[Антенна конфигурациясы]
Жерсеріктік орнатылым түрін таңдайды.
Жерсеріктік орнатым түрі бір кабельдік тарату, бекітілген антенна немесе DiSEqC болуы мүмкін.
Бір кабельді тарату бағдарламаларды бір коаксиалды кабель арқылы бірнеше ресиверлерге жеткізуге мүмкіндік береді. Әрбір ресивер немесе тюнер бір пайдаланушы «топ» беріледі.
DiSEqC орнатымдары бірнеше жерсеріктік табақтарға немесе LNB құрылғыларына (болса) қосылуға мүмкіндік береді. Теледидардың басқару құрылғысы арқылы олардың біреуін таңдауға болады.
Бекітілген антенна — әдетте бір жерсеріктік табақ пен LNB құрылғысы бар қарапайым орнатым түрі.
[Өріс]
Теледидарға немесе тюнерге берілген пайдаланушы топтарының санын конфигурациялайды.
[Өріс жиілігі]
Теледидарға немесе тюнерге берілген пайдаланушы топтарының жиілігін реттейді.
[Жалпы серік]/[Басқа (Жалпы серік)]
Жалпы параметрлердің тобына негізделген жерсеріктік қызметтерді іздейді. Параметр модельге байланысты әртүрлі көрсетіледі.
[DiSEqC басқаруы]
Жерсеріктік селектор қосқыштары сияқты қосымша жерсеріктік жабдықты бақылауға арналған параметрлерді конфигурациялайды.
[Сканерлеу түрі]
Толық сканерлеу: Барлық қолжетімді жерсеріктік жиіліктерді сканерлейді.
Желі сканерлеуі: Алдын ала анықталған желі параметрлеріне негізделіп сканерлейді. Егер желі сканерлеуін орындағаннан кейін де қызметтер жоқ болса, толық сканерлеуді пайдаланып көріңіз.
Қолмен сканерлеу: Сканерлеу жиілігін және басқа таратқыш параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді.
[23] Теледидар көру | Теледидар бағдарламаларын көру | Арна параметрлерін конфигурациялау

Арналарды сұрыптау немесе бағдарламалар тізімін өзгерту

Қалауыңызға қарай арнаның көрсетілуін сұрыптауға болады.

Жерсеріктік арналарға

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Арна орнатуы] — [Сандық орнату] — [Серік орнату] — [Серік бағдарламасы тізімін өңдеу] параметрін таңдаңыз.
 2. Жаңа орынға жылжыту қажет бағдарламаны таңдаңыз.
 3. Таңдалған бағдарламаны жылжыту қажет жаңа орынды таңдаңыз.

Цифрлық арналарға

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Арна орнатуы] — [Сандық орнату] — [Сандық тюнинг] — [Бағдарлама тізімін түзету] параметрін таңдаңыз.
 2. Жаңа орынға жылжыту қажет бағдарламаны таңдаңыз.
 3. Таңдалған бағдарламаны жылжыту қажет жаңа орынды таңдаңыз.

Аналогтық арналарға

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Арна орнатуы] — [Аналогтық ТД баптау] — [Бағдарлама сұрыпталуы] параметрін таңдаңыз.
 2. Жаңа орынға жылжыту қажет бағдарламаны таңдаңыз.
 3. Таңдалған бағдарламаны жылжыту қажет жаңа орынды таңдаңыз.

Ескерту

 • Елге/аймаққа байланысты қолжетімді опциялар әртүрлі болуы мүмкін.
[24] Теледидар көру | Теледидар бағдарламаларын көру

Теледидардың интерактивті таратылым қызметтерін пайдалану

Мәтіндік ақпаратты көрсету

Мәтіндік және мәтінге негізделген графикалық ақпаратты, соның ішінде ұлттық жаңалықтарды, ауа райы туралы ақпаратты және теледидар кестелерін көруге болады. Қызықты ақпаратты шолып, нөмірді енгізу арқылы көру қажет ақпаратты таңдауға болады.

 1. Мәтіндік ақпаратты көрсету үшін түймесін басыңыз.

Цифрлық мәтін ақпараты қызметі

Цифрлық мәтін қызметі біркелкі графикалары мен кескіндері бар контенттерді ұсынады. Бет сілтемелері мен пайдалануға оңай шарлау сияқты әртүрлі мүмкіндіктер қолжетімді. Бұл қызметке көптеген таратушылар қолдау көрсетеді. (Бұл мүмкіндіктің қолжетімділігі модельге/аймаққа/елге байланысты.)

Цифрлық интерактивті бағдарлама қызметі туралы

Интерактивті бағдарлама қызметі кеңейтілген опциялармен бірге, жоғары сапалы цифрлық мәтінді және графиканы ұсынады. Бұл қызметті таратушылар қолдайды. (Бұл мүмкіндіктің қолжетімділігі модельге/аймаққа/елге байланысты.)

Ескерту

 • Интерактивті қызмет таратушы қамтамасыз етсе ғана қолжетімді.
 • Қолжетімді функциялар мен экран контенті таратушыға байланысты әртүрлі.
 • Егер субтитрлер таңдалса және түймесі арқылы цифрлық мәтін бағдарламасын орнатсаңыз, субтитрлер белгілі бір жағдайларға байланысты көрсетілмеуі мүмкін. Цифрлық мәтін бағдарламасынан шықсаңыз, субтитрді көрсету автоматты түрде жалғасады.

NVOD/MF қызметін пайдалану

NVOD (сұрау бойынша бейне) және MF (бірнеше арна) — бір арнада бір уақытта бірнеше бағдарламаларды тарату стандарттары.

NVOD шахматтық кестедегі бағдарламаның бірнеше көшірмесін береді, ал MF бір арнадағы бірнеше бағдарламадан қалаған бағдарламаны таңдауға мүмкіндік береді.

 1. NVOD/MF арнасын көріп жатқанда ACTION MENU түймесін басыңыз.
 2. [Қосымша қызметтер] — қажетті бағдарламаны таңдаңыз.

Ескерту

 • Таратушы NVOD/MF қызметін бергенде бұл мүмкіндік қолжетімді.
[25] Теледидар көру | Теледидар бағдарламаларын көру

Ақпараттық баннер белгішелерін түсіну

Арнаны өзгерту кезінде ақпараттық баннер қысқаша көрсетіледі. Келесі белгішелер баннерде көрсетілуі мүмкін.

:
деректер қызметі (таратылым бағдарламасы)
:
радио қызметі
:
шифрланған/жазылым қызметі
:
бірнеше тілді аудио қолжетімді
:
субтитрлер қолжетімді
:
есту қабілеті нашар адамдарға арналған субтитрлер және/немесе аудио қолжетімді
:
Ағымдағы бағдарлама үшін ұсынылған ең кіші жас (3-18 жас)
:
Ата-аналық құлып
:
Сандық бағдарлама құлпы
:
көру қабілеті әлсіздерге арналған аудио қолжетімді
:
айтылған субтитр аудиосы қолжетімді
:
бірнеше арнаның аудиосы қолжетімді
[26] Теледидар көру | Теледидар бағдарламаларын көру

Теледидар бағдарламаларын YouView қызметі арқылы көру (тек Құрама Корольдік модельдері)

YouView мүмкіндігін қосу/ажырату

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Арна орнатуы] — [YouView реттеу] параметрін таңдаңыз.
 2. [YouView қызметін қосу] немесе [YouView қызметін өшіру] бөлімін таңдап, [Иә] параметрін таңдаңыз.
 3. Реттеу процедурасын орындаңыз.

YouView Guide мүмкіндігін пайдалану

Ағымда болып жатқан, келесі аптада болатын бағдарламаны көру және соңғы жеті күндеу жіберіп алған бағдарламаларды көру мақсатында айналдыру үшін YouView Guide мүмкіндігін пайдаланыңыз.

 1. Бағдарлама нұсқаулығын көрсету үшін GUIDE түймесін басыңыз.
 2. Бағдарламаны таңдау үшін / түймелерін басып, түймесін басыңыз.
  Қолжетімді бағдарлама ойнату белгішесімен белгіленеді.

Нұсқау

 • Mini Guide мүмкіндігін көрсету үшін теледидарды көріп жатқанда қашықтан басқару құралындағы TV түймесін басып, теледидарда қазір не болып жатқанын және одан кейін не болатынын көріңіз. (STB декодер теледидарға IR blaster құрылғысы арқылы қосылғанда бұл функцияны пайдалану мүмкін емес.)

Бағдарлама ақпаратын тексеру (Information Panel)

Information Panel мүмкіндігі бағдарлама туралы қосымша ақпаратты, бағаны табуға және ол HD пішімінде қолжетімді екенін білуге мүмкіндік береді. Сұрау бойынша қолжетімді болғанда бірдей сериялардан қосымша эпизодтарды ойнатуға болады.

 1. түймесін басыңыз.

On Demand, Discover және YouView Search (YouView Menu) бөліміне кіру

 1. YouView Menu бөлімін көрсету үшін YouView Guide немесе Mini Guide бөліміндегі көк түймені басыңыз.
 2. Келесі опциялар арқылы көру қажет бағдарламаны табыңыз.
  Players : YouView бөліміндегі BBC iPlayer, ITV Player, All 4 және Demand 5 қызметіне кіріңіз.
  Discover : Танымал немесе соңғы қосылған бағдарламаларды бірден көріңіз. Сондай-ақ, жаңа бағдарламаларды жанр бойынша (мысалы, балаларға арналған бағдарламалар, фильм және т.б.) көруге болады.
  YouView Search : Арнайы онлайн немесе сұрау бойынша бағдарламаныYouView мүмкіндігінде табыңыз.

Ескерту

 • YouView параметрі таңдалғанда келесі мәзір элементтері қолжетімді емес;

  • Жерсеріктік таратылымдар
  • Таңдаулылар
  • Ескерту
  • Сандық бағдарлама құлпы
  • Бағдарлама тізімін түзету
  • TV пернесін реттеу
  • Бастапқы мәзірдегі іздеу функциясынан жердегі бағдарлама ақпараты (оның орнына «YouView Search» мүмкіндігін пайдаланыңыз)
  • Бағдарламаларды жазу
 • Қызмет атаулары ескертусіз өзгеруі мүмкін.
[27] Теледидар көру

3D режимінде көру (тек 3D модельдері)

 • 3D теледидарының негізгі мүмкіндіктерін түсіну (тек 3D модельдері)
 • 3D көзілдірігін дайындау (тек 3D модельдері)
 • Теледидарды 3D режимінде көру (тек 3D модельдері)
[28] Теледидар көру | 3D режимінде көру (тек 3D модельдері)

3D теледидарының негізгі мүмкіндіктерін түсіну (тек 3D модельдері)

3D сурет үшін ұсынылған қарау қашықтығыны

Көру қашықтығы дұрыс болмаса, қос кескін көрінуі мүмкін. Теледидардан экранның биіктігінен кемінде 3 есе үлкен аралықта отырыңыз. Қауіпсіз көру мақсатында теледидарға қарсы отыруды ұсынамыз.

Нұсқау

 • 3D көзілдірігінің екі түрі: Пассивті және активті. Теледидар қолдайтын 3D көзілдіріктерінің түрін көру үшін Анықтама нұсқаулығы бөліміндегі сипаттамаларды қараңыз.

Теледидар мен Активті 3D көзілдіріктің байланыс ауқымы

Кескіндеріңізді 3D пішімінде көрсету үшін активті 3D көзілдірігі теледидармен байланысады.

Көру позициясы тиісті ауқымда болуы керек. Келесі диаграммаларды қараңыз. Жұмыс жасау қашықтығы кедергілерге (адам, металл, қабырғалар, т.б.) және/немесе электромагниттік кедергіге байланысты.

 • Үстінен қарағандағы көрінісі
  1. 120°
  2. 1-6 м
 • Шетінен қарағандағы көрінісі
  1. 45°
  2. 1-6 м
  3. 30°

Ескерту

 • Ұсынылған көру бұрышы мен қашықтығы теледидар орнына және бөлме жағдайларына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Көзілдірікке күтім көрсету

 • Көзілдірікті жұмсақ шүберекпен ақырын сүртіңіз.
 • Кетуі қиын дақтарды сабын мен жылы су араласқан ерітіндіге сәл ғана малынған шүберекпен кетіруге болады.
 • Химиялық тазартқыштар қолданылған шүберекті пайдалансаңыз, қорабындағы нұсқауларын орындауды ұмытпаңыз.
 • Тазалау мақсатында сұйылтқыш, алкоголь немесе бензин сияқты қатты еріткіш нәрселерді ешқашан пайдаланбаңыз.
[29] Теледидар көру | 3D режимінде көру (тек 3D модельдері)

3D көзілдірігін дайындау (тек 3D модельдері)

3D көзілдірігінің екі түрі: Пассивті және активті. Теледидар қолдайтын 3D көзілдіріктерінің түрін көру үшін Анықтама нұсқаулығы бөліміндегі сипаттамаларды қараңыз.

Пассивті 3D көзілдірігіне арналған

Егер пассивті 3D көзілдірігі теледидармен бірге берілсе, оларды пайдаланыңыз. Егер ешқандай көзілдірік берілмесе, TDG-500P моделіндегі пассивті 3D көзілдірігін сатып алыңыз. Пассивті 3D көзілдірігін киіп, 3D режимінде көруге болады.

Активті 3D көзілдірігіне арналған

Егер активті 3D көзілдірігі теледидармен бірге берілсе, оларды пайдаланыңыз. Егер ешқандай көзілдірік берілмесе, TDG-BT500A моделіндегі активті 3D көзілдірігін сатып алыңыз. Активті 3D көзілдірігін алғаш пайдаланбас бұрын оларды теледидарға тіркеу қажет. Төмендегі қадамдарды орындаңыз.

 1. Батареяның оқшаулау жабынын алып тастаңыз.
 2. Теледидарды қосып, көзілдірікті теледидардан 50 см дейінгі қашықтықта ұстаңыз.
 3. Көзілдіріктегі (Қуат) түймесін/индикаторын 2 секунд басып ұстап тұрыңыз.

  Активті 3D көзілдірік қосылып, тіркелу басталады ((Қуат) түймесі/индикаторы жасыл және сары түспен жыпылықтайды). Тіркелу аяқталған кезде, теледидар экранында хабар 5 секунд көрініп, индикатор 3 секундқа жасыл түспен жанады.

  Тіркеу сәтті болмаса, Активті 3D көзілдірік автоматты түрде сөнеді. Мұндай жағдайда жоғарыдағы процедураны қайталаңыз.

 4. Активті 3D көзілдірікті киіп алыңыз.

Келесіден бастап Активті 3D көзілдірігін жай ғана қосу арқылы оны пайдалануға болады. Оны өшіру үшін көзілдіріктегі (Қуат) түймесін/индикаторын 2 секунд басып ұстап тұрыңыз. Оларды қайта іске қосу үшін (Қуат) түймесін басыңыз.

Нұсқау

 • Активті 3D көзілдірігін басқа теледидармен пайдалану үшін көзілдірікті сол теледидарға тіркеу қажет. Жоғарыда көрсетілген процедураны 2-қадамнан бастап орындаңыз.
[30] Теледидар көру | 3D режимінде көру (тек 3D модельдері)

Теледидарды 3D режимінде көру (тек 3D модельдері)

Стереоскопиялық 3D ойындар және 3D Blu-ray дискілері сияқты қуатты 3D ойын-сауықты пайдалануға болады.

3D пішінінде көру үшін 3D үйлесімді құрылғыны HDMI логотипі бар рұқсат етілген HIGH SPEED HDMI кабелімен теледидарға тікелей қосыңыз.

 1. 3D көзілдірігін дайындаңыз.
 2. 3D контентін теледидар экранында көрсетіңіз.
 3. 3D көзілдірікті киіп алыңыз.
  Енді 3D кескіндерін көре алуыңыз керек. Егер 3D әсеріне жетпесе, келесі қадамдарды орындаңыз.
 4. ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [3D] параметрін таңдаңыз.
 5. Көрсетілген контентті сәйкестендіру үшін [3D көрсетілімі] режимін таңдаңыз. Кіріс сигналына не пішімге байланысты [3D (Іргелес)]/[3D (Жоғары-Төмен)] параметрін таңдалмауы мүмкін.

Нұсқау

 • [3D көрсетілімі] режимімен қосымша [3D параметрлері] бөлімінен әртүрлі 3D опцияларын пайдалануға болады. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Дисплей] — [3D параметрлері] параметрін таңдаңыз.

Ескерту

 • Қоршаған ортаның температурасы төмен болса, 3D әсері анық болмауы мүмкін.
 • Егер [Сурет] бөліміндегі [Motionflow] параметрі [Өшірулі] күйінен басқа режимге қойылған болса, экран жыпылықтауын барынша азайту кескіннің біркелкі жылжуына әсерін тигізуі мүмкін. Мұндай жағдайда ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [Сурет] — [Қосымша реттеулер] — [Motionflow] — [Өшірулі] параметрін таңдаңыз. (Тек Motionflow] үйлесімді модельдеріне.)
[31] Теледидар көру

Теледидарды екі экранмен көру

HDMI қосылған құрылғысын және теледидардың бағдарламасын (кірістірілген тюнер) екі экранда көрсету арқылы екі бейне көзін бір уақытта көруге болады.

Ескерту

 • [Қос сурет] параметрі модель нөмірінің соңында «C» мәні бар Android теледидарларына қолжетімді.

Екі экранда көрсету

Екі экранмен көру үшін HDMI арқылы қосылған құрылғының көзін көрсетіп, теледидар көзін (кірістірілген тюнер) көрсетіңіз.

 1. Қажетті қосылған құрылғының кіріс экранын көрсетіңіз.
 2. ACTION MENU түймесін басып, [Қос сурет] параметрін таңдаңыз.

Жасыл фокуспен көрсетілетін көздің дыбысы теледидардан шығады.

Басқа көздің дыбысына ауыстыру

 1. ACTION MENU түймесін басып, [Белсенді экранға ауысу] параметрін таңдаңыз.

Бір суретті көрсетуге қайтару

 1. ACTION MENU түймесін басып, [Жалғыз сурет] параметрін таңдаңыз.

Нұсқау

 • Фокусты ауыстыру және бір суретті көрсетуге қайтару мүмкіндігіне қосымша [Қос сурет] мүмкіндігін пайдаланып жатқанда ACTION MENU түймесін басу арқылы көрсетілетін мәзірде келесі әрекеттерді орындауға болады.
  • Кірісті көрсету қажет HDMI құрылғысына ауыстыру
  • Экран өлшемін өзгерту

Ескерту

 • Жерсеріктік, цифрлық немесе аналогтық арналарды көргенде немесе YouTube сияқты қолданба көрсетілгенде, [Қос сурет] мүмкіндігі қолжетімді емес. ACTION MENU түймесін басудың алдында кірісті HDMI көзіне ауыстырыңыз.
 • Екі экран арқылы теледидар бағдарламасы (кірістірілген тюнер) және HDMI құрылғысы сияқты көздердің тіркесімін ғана көруге болады.
[33]

Теледидар бағдарламаларын жазу

 • USB HDD құрылғысына жазу (тек USB HDD жазу модельдері)
 • Жазылған контентті көру/жою (тек USB HDD жазу модельдері)
[34] Теледидар бағдарламаларын жазу

USB HDD құрылғысына жазу (тек USB HDD жазу модельдері)

 • USB HDD құрылғысын тіркеу (тек USB HDD жазу модельдері)
 • Бір рет түртіп жазу (тек USB HDD жазу модельдері)
 • Таймер бойынша жазу (тек USB HDD жазу модельдері)
 • Жазуға арналған USB HDD құрылғысын пайдалану туралы ақпарат (тек USB HDD жазу модельдері)
[35] Теледидар бағдарламаларын жазу | USB HDD құрылғысына жазу (тек USB HDD жазу модельдері)

USB HDD құрылғысын тіркеу (тек USB HDD жазу модельдері)

Цифрлық таратылымдарды жазу үшін USB HDD құрылғысын теледидарға қосып, тіркеңіз. Егер теледидарда екі немесе одан көп USB порттары болса, USB HDD құрылғысын «HDD REC» таңбасымен таңбаланған портқа қосыңыз.

Ескерту

 • Бұл функция Еуропадағы, Австралиядағы және Жаңа Зеландиядағы кейбір модельдерінде ғана қолжетімді.
 1. USB HDD құрылғысы
 2. USB кабелі (бірге берілмейді)
 1. USB HDD құрылғысын теледидардағы «HDD REC» таңбасымен белгіленген USB портына қосыңыз.
 2. USB HDD құрылғысын қосыңыз.
 3. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Жазу құрылғысын орнату] — [HDD тіркеуі] параметрін таңдаңыз.
 4. USB HDD құрылғысын тіркеу үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

USB HDD құрылғысын тіркеуден шығару

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Жазу құрылғысын орнату] — [HDD тіркеуден шығару] параметрін таңдап, құрылғыны тіркеуден шығарыңыз.
[36] Теледидар бағдарламаларын жазу | USB HDD құрылғысына жазу (тек USB HDD жазу модельдері)

Бір рет түртіп жазу (тек USB HDD жазу модельдері)

Ескерту

 • Бұл функция Еуропадағы, Австралиядағы және Жаңа Зеландиядағы тек кейбір модельдері үшін қолжетімді.
 1. Жазу мақсатында бағдарламаны көру барысында REC түймесін басыңыз.
 2. Көрсетілген экранда жазудың аяқталу уақытын орнатыңыз. Бағдарлама аяқталғанша жазу үшін [әдепкі] параметрін таңдаңыз. Еркін уақыт ұзындығын (1 минут - 8 сағат) орнату үшін [Пайдаланушылық] параметрін таңдаңыз.

Жазуды қолмен тоқтату

 1. түймесін басыңыз.
 2. Көрсетілген экранда [Тоқтату] параметрін таңдаңыз.

Жазудың аяқталу уақытын өзгерту

 1. түймесін басыңыз.
 2. Көрсетілген экранда жазудың аяқталу уақытын өзгерту үшін [Өзгерту] параметрін таңдаңыз.

Ескерту

 • Кейбір бағдарламалар үшін жазуды түймесін басу арқылы тоқтату мүмкін емес. Мұндай бағдарламаға жазуды тоқтату үшін ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң ЖАЗ тоқтату параметрін таңдаңыз.
[37] Теледидар бағдарламаларын жазу | USB HDD құрылғысына жазу (тек USB HDD жазу модельдері)

Таймер бойынша жазу (тек USB HDD жазу модельдері)

Ескерту

 • Бұл функция Еуропадағы, Австралиядағы және Жаңа Зеландиядағы тек кейбір модельдері үшін қолжетімді.
 1. DISCOVER түймесін басып, тарату санатынан бағдарлама нұсқаулығын таңдаңыз.
 2. Бағдарлама нұсқаулығында қажетті бағдарламаны таңдап, [Таймер ЖАЗ] параметрін таңдаңыз.
 3. [Тайм. оқиға рет. орнату] немесе [Таймерді орнату] параметрін таңдаңыз.

Күнді, уақытты және арнаны көрсету арқылы таймерді қолмен орнату

 1. DISCOVER түймесін басып, тарату санатынан бағдарлама нұсқаулығын таңдаңыз.
 2. Фокусты сол жақ шеткі элементке жылжытып, мәзірді ашу үшін қайта солға жылжытыңыз.
 3. [Таймер тізімі] — [Қол таймері ЖАЗ] параметрін таңдаңыз.
 4. Таймер параметрін конфигурациялаңыз.
 5. [Таймерді орнату] параметрін таңдаңыз.

Тексеру үшін таймер параметрлерін өзгертіңіз немесе жойыңыз

 1. DISCOVER түймесін басып, тарату санатынан бағдарлама нұсқаулығын таңдаңыз.
 2. Фокусты сол жақ шеткі элементке жылжытып, мәзірді ашу үшін қайта солға жылжытыңыз.
 3. [Таймер тізімі] бөлімін таңдап, параметрлерді өзгертіңіз.

Нұсқау

 • 32 таймер параметріне дейін жасауға болады.
 • Егер жазу орындалмаса, себебі [Жазып алудағы қате тізімі] бөлімінде көрсетіледі. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Programme Guide] — [Жазылған атаулар тізімі] — [Жазып алудағы қате тізімі] параметрін таңдаңыз.
 • Бағдарлама нұсқаулығында фокусты қажетті бағдарламаға жылжытуға және бағдарламаның таймер бойынша жазуды орнату үшін REC түймесін басуға болады.

Ескерту

 • Егер айнымалы токтың қуат сымы (электр желісінің сымы) ажыратылған болса, таймер бойынша жазу жұмыс істемейді.
[38] Теледидар бағдарламаларын жазу | USB HDD құрылғысына жазу (тек USB HDD жазу модельдері)

Жазуға арналған USB HDD құрылғысын пайдалану туралы ақпарат (тек USB HDD жазу модельдері)

 • USB HDD құрылғысы тек жазуға ғана пайдаланылуы қажет. Фотосуреттер мен бейнелерді көру үшін бөлек USB HDD құрылғысын пайдаланыңыз.
 • Бұл функция Еуропадағы, Австралиядағы және Жаңа Зеландиядағы тек кейбір модельдері үшін қолжетімді.
 • 32 Гбайттан үлкен USB HDD құрылғыларына ғана қолдау көрсетіледі.
 • USB хабы арқылы USB HDD құрылғысының қосылымына қолдау көрсетілмейді. Құрылғыны теледидарға тікелей қосыңыз.
 • Тіркелу процесі кезінде пішімдегенде USB HDD құрылғысында сақталған кез келген деректер жойылады. USB HDD құрылғысын теледидарға тіркегеннен кейін оны компьютермен пайдалану мүмкін емес. USB HDD құрылғысын компьютерде пайдалану мүмкіндігін қосу үшін оны компьютерде пішімдеңіз. (USB HDD құрылғысындағы кез келген деректер жойылатынын ескеріңіз.)
 • Ең көбі 8 USB HDD құрылғысын тіркеуге болады.
 • Теледидарға тіркелген USB HDD құрылғысында жазылған деректерді тек осы теледидар ойната алады.
 • Жазу тек цифрлық теледидар мен радио таратылымдары үшін ғана қолдау көрсетіледі. Деректер таратылымдарын жазуға қолдау көрсетілмейді.
 • Кодталған/шифрланған сигналдарды жазу мүмкін емес.
 • Жазуды келесі жағдайларда орындау мүмкін емес:
  • Теледидар тіркелген USB HDD құрылғысын анықтай алмайды.
  • USB HDD құрылғысына 1000 бағдарламадан аса жазылған.
  • USB HDD құрылғысы толы.
 • Жазу барысында бағдарламаның автоматты таңдауы мүмкін емес.
 • Егер оның жазбасы рұқсат етілмеген болса, бағдарламаны жазу мүмкін емес.
 • Егер Шарттық кіру модулін (CAM) пайдалансаңыз, жазу барысында жұмыс істемеуі мүмкін ата-аналық бағалау қорғауын пайдалануды болдырмаңыз. Не болмаса, егер таратушы қолдайтын болса, бағдарламаның блогын немесе теледидардың ата-аналық бағалауын пайдаланыңыз.
 • Норвегияда кейбір бағдарламалар заңдық шектеулерге байланысты жазылмауы мүмкін.
 • Егер теледидарға USB HDD жазуы барысында соққы тисе, жазылған контентте шуыл пайда болуы мүмкін.
 • Ешбір жағдайда Sony компаниясы теледидар ақаулығына, сигнал кедергісіне немесе басқа кез келген мәселе себебінен жазылған контенттің қандай да бір зақымдалуына немесе жоғалуына жауапты болмайды.
[39] Теледидар бағдарламаларын жазу

Жазылған контентті көру/жою (тек USB HDD жазу модельдері)

Ескерту

 • Бұл функция Еуропадағы, Австралиядағы және Жаңа Зеландиядағы тек кейбір модельдері үшін қолжетімді.

Жазылған контентті көру

 1. HOME түймесін басыңыз, [Programme Guide] — [Жазылған атаулар тізімі] параметрін — көру қажет контентті таңдаңыз.

Жазылған контентті жою

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Programme Guide] — [Жазылған атаулар тізімі] параметрін таңдаңыз.
 2. ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [Жою] параметрін — жойылатын контентті — [Жою] параметрін таңдаңыз.
[40]

Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану

 • USB құрылғылары
 • Blu-ray және DVD ойнатқыштары
 • Компьютерлер, камералар және бейнекамералар
 • Аудио жүйесі
 • Sony сымсыз сабвуфер (міндетті емес)
 • Bluetooth құрылғыларын қосу
 • Үйлесімді BRAVIA Sync құрылғылары
 • IR Blaster құрылғысын қосу (тек IR Blaster үйлесімді модельдері)
 • Суреттерді 4K ажыратымдылықта үйлесімді құрылғылардан көру (тек 4K модельдері)
[41] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану

USB құрылғылары

 • USB құрылғысында сақталған контентті ойнату
 • Фотосуреттер мен музыканы сақтауға арналған USB құрылғылары туралы ақпарат
 • Қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер
[42] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | USB құрылғылары

USB құрылғысында сақталған контентті ойнату

USB құрылғысын қосу

Құрылғыда сақталған фотосурет, музыка және бейне файлдарын пайдалану үшін USB сақтау құрылғысын теледидардың USB портына қосыңыз.

 1. USB сақтау құрылғысы

USB құрылғысында сақталған фотосуретті/музыканы/фильмдерді пайдалану

USB құрылғысында сақталған фотосуреттер/музыка/фильмдерді теледидардан ойнатуға болады.

 1. Егер теледидарға қосылған USB құрылғысының қуат қосқышы болса, оны қосыңыз.
 2. HOME түймесін басып, қажетті элементті таңдаңыз.
  Фотосуреттерді көру үшін [Альбом] түймесін, музыка ойнату үшін [Музыка] түймесін және фильмдерді ойнату үшін [Бейне] түймесін басыңыз.
 3. түймесін басып, [Қалталар] бөлімін көрсетілетін мәзірден таңдаңыз.
 4. Қалталар мен файлдар тізімін шолып, қажетті файлды таңдаңыз.
  Ойнату басталады.

Қолданылатын файл пішімдерін тексеру

 • Қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

Ескерту

 • Теледидардағы барлық USB порттары Hi-Speed USB қолдайды. 4K модельдері үшін көк USB порты SuperSpeed (USB 3.0) портын қолдайды. USB хабтары қолданылмайды.
 • USB құрылғысына кіргенде теледидарды не USB құрылғысын өшірмеңіз және жазу медиасын алып тастауға не енгізуге болмайды. Керісінше жағдайда USB құрылғысындағы деректер зақымдалуы мүмкін.
 • Файлға байланысты тіпті қолдау көрсетілетін пішімдерді пайдаланғанда ойнату мүмкін болмауы мүмкін.
[43] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | USB құрылғылары

Фотосуреттер мен музыканы сақтауға арналған USB құрылғылары туралы ақпарат

 • Теледидардағы USB порттары FAT16, FAT32, exFAT және NTFS файл жүйелерін қолдайды.
 • Sony цифрлық фотокамерасын теледидарға USB кабелі арқылы теледидарға қосқанда, камерадағы USB қосылымының параметрлерін «Авто» немесе «Жалпы жад» режиміне орнату керек.
 • Егер цифрлық фотокамера теледидарыңызбен жұмыс істемесе, келесі әрекеттерді орындап көріңіз:
  • Камераның USB қосылымының параметрлерін «Жалпы жад» күйіне орнатыңыз.
  • Камерадағы файлдарды USB құрылғысына көшіріп, құрылғыны теледидарға жалғаңыз.
 • Сурет сапасын төмендете отырып, кейбір фотосуреттер мен фильмдерді ұлғайтуға болады. Өлшемі мен қатынасына байланысты кескіндерді толық экранда көрсетуге болады.
 • Файл не параметрлерге байланысты фотосуретті көрсету ұзақ уақыт алуы мүмкін.
 • Ешбір жағдайда Sony компаниясы теледидар ақаулығы, сигнал кедергісі немесе USB құрылғысының дұрыс емес жұмысы не басқа кез келген мәселе себепті орын алған не оларға байланысты жазу сәтсіздігі не жазылған контенттің қандай да бір зақымдалуы не жоғалуы үшін жауапты болмайды.
[44] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | USB құрылғылары

Қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

 • Фотосуреттер
 • Музыка
 • Бейнелер
 • Аудионы іріктеу жиіліктері (бейнелерге)
 • Сыртқы субтитрлер
[45] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | USB құрылғылары | Қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

Фотосуреттер

Пайдалану жағдайы : USB / Үй желісі

Файл пішіміКеңейтімі
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg

Басқа қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

 • Музыка
 • Бейнелер
 • Аудионы іріктеу жиіліктері (бейнелерге)
 • Сыртқы субтитрлер
[46] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | USB құрылғылары | Қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

Музыка

Пайдалану жағдайы : USB / Үй желісі

mp4

КеңейтіміСипаттамасыІріктеу жиілігі
*.mp4 / *.m4aAAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

КеңейтіміСипаттамасыІріктеу жиілігі
*.3gp / *.3g2AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

КеңейтіміСипаттамасыІріктеу жиілігі
*.wmaWMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Басқасы

КеңейтіміСипаттамасыІріктеу жиілігі
-LPCM *132k / 44.1k / 48k
*.mp3MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L2
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k
*.wavWAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k
*.flacFLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k
 • *1 LPCM пайдалану жағдайы тек Үй желісінде.
 • *2 WAV пайдалану жағдайы тек 2 арна.

Басқа қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

 • Фотосуреттер
 • Бейнелер
 • Аудионы іріктеу жиіліктері (бейнелерге)
 • Сыртқы субтитрлер
[47] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | USB құрылғылары | Қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

Бейнелер

Пайдалану жағдайы : USB / Үй желісі

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Субтитр түрі : Сыртқы

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекЕң көп / Ең аз ажыратымдылықЕң көп кадр жиілігі
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Субтитр түрі : Сыртқы

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекЕң көп / Ең аз ажыратымдылықЕң көп кадр жиілігі
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Кеңейтімі : *.m2t

Субтитр түрі : -

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекЕң көп / Ең аз ажыратымдылықЕң көп кадр жиілігі
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Кеңейтімі : *.m2ts / *.mts

Субтитр түрі : -

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекЕң көп / Ең аз ажыратымдылықЕң көп кадр жиілігі
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): 2K үлгілері үшін

Субтитр түрі : Сыртқы

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекЕң көп / Ең аз ажыратымдылықЕң көп кадр жиілігі
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): 4K үлгілері үшін

Субтитр түрі : Сыртқы

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекЕң көп / Ең аз ажыратымдылықЕң көп кадр жиілігі
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p
 • *1 Бұл желіде XAVC S пішіміндегі пайдалану жағдайы бар. XAVC S құрылғысына арналған ең көп қолдау көрсетілетін деректерді тасымалдау жылдамдығы — 100 Мбит/с.

avi (*.avi)

Субтитр түрі : Сыртқы

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекЕң көп / Ең аз ажыратымдылықЕң көп кадр жиілігі
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Субтитр түрі : Сыртқы

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекЕң көп / Ең аз ажыратымдылықЕң көп кадр жиілігі
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): 2K үлгілері үшін

Субтитр түрі : Ішкі / Сыртқы

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекЕң көп / Ең аз ажыратымдылықЕң көп кадр жиілігі
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): 4K үлгілері үшін

Субтитр түрі : Ішкі / Сыртқы

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекЕң көп / Ең аз ажыратымдылықЕң көп кадр жиілігі
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Субтитр түрі : Сыртқы

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекЕң көп / Ең аз ажыратымдылықЕң көп кадр жиілігі
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Субтитр түрі : Сыртқы

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекЕң көп / Ең аз ажыратымдылықЕң көп кадр жиілігі
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Субтитр түрі : Ішкі / Сыртқы

Видео кодек (Profile@Level)Аудио кодекЕң көп / Ең аз ажыратымдылықЕң көп кадр жиілігі
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Басқа қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

 • Фотосуреттер
 • Музыка
 • Аудионы іріктеу жиіліктері (бейнелерге)
 • Сыртқы субтитрлер
[48] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | USB құрылғылары | Қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

Аудионы іріктеу жиіліктері (бейнелерге)

Аудио кодекІріктеу жиілігі
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L3
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC3
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA9
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)

Басқа қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

 • Фотосуреттер
 • Музыка
 • Бейнелер
 • Сыртқы субтитрлер
[49] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | USB құрылғылары | Қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

Сыртқы субтитрлер

Пайдалану жағдайы : USB

Файл пішіміКеңейтімі
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi

Басқа қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

 • Фотосуреттер
 • Музыка
 • Бейнелер
 • Аудионы іріктеу жиіліктері (бейнелерге)
[50] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану

Blu-ray және DVD ойнатқыштары

 • Blu-ray немесе DVD ойнатқышын қосу
 • Blu-ray және DVD дискілерін көру
[51] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | Blu-ray және DVD ойнатқыштары

Blu-ray немесе DVD ойнатқышын қосу

Blu-ray/DVD ойнатқышын теледидарға қосыңыз.

HDMI қосылымы

Оңтайлы сурет сапасына қол жеткізу үшін ойнатқышты теледидарға HDMI кабелі арқылы қосуды ұсынамыз. Blu-ray/DVD ойнатқышыңызда HDMI штепселі (сокеті) болса, оны HDMI кабелі арқылы қосыңыз.

 1. Blu-ray/DVD ойнатқышы
 2. HDMI кабелі (бірге берілмейді)*

*HDMI логотипі бар рұқсат етілген HIGH SPEED HDMI кабелін пайдаланыңыз.

Компоненттік бейне қосылымы

Қолжетімділігі модельге/аймаққа/елге байланысты.

Blu-ray/DVD ойнатқышының компоненттік штепсельдері бар болса, оларды теледидарға компоненттік бейне кабельді және аудио кабельді пайдаланып қосыңыз.

 1. Blu-ray/DVD ойнатқышы
 2. Компоненттік видео кабелі (бірге берілмейді)
 3. Аудио кабелі (бірге берілмейді)

SCART байланысы

Blu-ray/DVD ойнатқышында SCART штепселі (сокеті) бар болса, оны SCART кабелі арқылы қосыңыз.

 1. Blu-ray/DVD ойнатқышы
 2. SCART кабелі (бірге берілмейді)

Ескерту

 • Қосылған Blu-ray/DVD ойнатқышына байланысты, SCART қосылымы дәл композиттік қосылым сияқты сурет сапасын қамтамасыз ете алады.

Композиттік қосылым

Қолжетімділігі модельге/аймаққа/елге байланысты.

Blu-ray/DVD ойнатқышының компоненттік штепсельдері (сокеттері) болса, оларға композиттік видео/аудио кабелімен жалғаңыз.

 1. Blu-ray/DVD ойнатқышы
 2. Композиттік видео/аудио кабелі (бірге берілмейді)

Егер Аналогтық ұзартқыш кабелін пайдалансаңыз

Қолжетімділігі модельге/аймаққа/елге байланысты.

 1. Blu-ray/DVD ойнатқышы
 2. Аналогтық ұзартқыш кабель (бірге берілмейді)*
 3. RCA кабелі (бірге берілмейді)

*Аналогтық ұзартқыш кабель модельге/аймаққа/елге байланысты беріледі.

[52] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | Blu-ray және DVD ойнатқыштары

Blu-ray және DVD дискілерін көру

Теледидарда контентті Blu-ray/DVD дискілерінен немесе ойнатқыш қолдайтын басқа контентті көруге болады.

 1. Қосылған Blu-ray/DVD ойнатқышын іске қосыңыз.
 2. қосылған BD/DVD ойнатқышын таңдау үшін түймесін қайталап басыңыз.
 3. Қосылған Blu-ray/DVD ойнатқышында ойнатуды бастаңыз.

Нұсқау

 • Егер BRAVIA Sync үйлесімді құрылғыны HDMI қосылымымен қоссаңыз, оны жай ғана теледидардың қашықтан басқару құралымен басқаруға болады.
[53] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану

Компьютерлер, камералар және бейнекамералар

 • Компьютерді қосу және сақталған контентті көру
 • Камераны немесе бейнекамераны қосу және сақталған контентті көру
[54] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | Компьютерлер, камералар және бейнекамералар

Компьютерді қосу және сақталған контентті көру

Компьютерді қосу

Компьютерді теледидарға қосу үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

 1. Компьютер
 2. HDMI кабелі (бірге берілмейді)*

*HDMI логотипі бар рұқсат етілген HIGH SPEED HDMI кабелін пайдаланыңыз.

Компьютер видео сигналының сипаттамалары

(Ажыратымдылық, көлденеңінен жиілік/тігінен жиілік)

 • 640 x 480, 31,5 кГц/60 Гц
 • 800 x 600, 37,9 кГц/60 Гц
 • 1024 x 768, 48,4 кГц/60 Гц
 • 1152 x 864, 67,5 кГц/75 Гц (2K Full HD не 4K үлгілері ғана)
 • 1280 x 1024, 64,0 кГц/60 Гц (2K Full HD не 4K үлгілері ғана)
 • 1600 x 900, 56,0 кГц/60 Гц (2K Full HD не 4K үлгілері ғана)
 • 1680 x 1050, 65,3 кГц/60 Гц (2K Full HD не 4K үлгілері ғана)
 • 1920 x 1080, 67,5 кГц/60 Гц (2K Full HD не 4K үлгілері ғана)*

* 1080p синхрондау, HDMI кірісіне қолданылғанда, компьютер синхрондау емес, бейне синхрондау ретінде қаралады. Бұл [Дисплей] бөліміндегі Экран параметрлеріне әсер етеді. Компьютер контентін көру үшін [Кең режим] параметрін [Толық] күйіне және [Көру аймағы] параметрін [Толық пиксель](2K модельдері) немесе [+1](4K модельдері) күйіне орнатыңыз. ([Авто көрсетілетін аймақ] параметрі Өшірулі күйіне орнатылғанда ғана [Көру аймағы] параметрін конфигурациялауға болады.)

Компьютерде сақталған контентті көру

Компьютерді қосқаннан кейін HOME түймесін басыңыз, содан соң қосылатын компьютердің кірісін таңдаңыз.

Қолданылатын файл пішімдерін тексеру

 • Қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

Ескерту

 • Бұл теледидар кезектелген компьютердің сигналдарын қолдамайды.
 • Оңтайлы сурет сапасына қол жеткізу үшін компьютерді «Компьютердің видео сигналдарының сипаттамалары» бөліміндегі тізімделген параметрлердің біреуіне сәйкес келетін шығыс видео сигналдарына орнату ұсынылады.
 • Байланыс күйіне байланысты сурет бұлыңғыр немесе бұлдыр болуы мүмкін. Мұндай жағдайда, компьютердің параметрлерін өзгертіңіз, содан соң жоғарыдағы «Компьютердің видео сигналдарының сипаттамалары» тізімінен басқа кіріс сигналды таңдаңыз.
 • 1920 x 1080/60 Гц шығысы компьютерге байланысты қолжетімді болмауы мүмкін. 1920 x 1080/60 Гц шығысы таңдалса да, нақты шығыс сигналы басқаша болуы мүмкін. Мұндай жағдайда, компьютердің параметрлерін өзгертіңіз, содан соң компьютерді басқа видео сигналына орнатыңыз.
[55] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | Компьютерлер, камералар және бейнекамералар

Камераны немесе бейнекамераны қосу және сақталған контентті көру

Камера немесе бейнекамера қосу

Sony цифрлық фотокамерасын немесе бейнекамераны HDMI кабелімен жалғаңыз. Цифрлық фотокамера/бейнекамера соңы үшін HDMI шағын штепселі бар кабельді және теледидар соңы үшін стандартты HDMI штепселін пайдаланыңыз.

 1. Цифрлық фотокамера
 2. Бейнекамера
 3. HDMI кабелі (бірге берілмейді)*

*HDMI логотипі бар рұқсат етілген HIGH SPEED HDMI кабелін пайдаланыңыз.

Цифрлық фотокамерада/бейнекамерада сақталған контентті көру

 1. Цифрлық фотокамераны/бейнекамераны қосқаннан кейін оны іске қосыңыз.
 2. Қосылған цифрлық фотокамераны/бейнекамераны таңдау үшін түймесін қайталап басыңыз.
 3. Жалғанған цифрлық фотокамерада/бейнекамерада ойнатуды бастаңыз.

Қолданылатын файл пішімдерін тексеру

 • Қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

Нұсқау

 • Егер BRAVIA Sync үйлесімді құрылғыны жалғасаңыз, оны кәдімгі теледидардың қашықтан басқару құралы арқылы басқаруға болады. Құрылғыңыздың BRAVIA Sync үйлесімді екенін тексеріңіз. Кейбір құрылғылардың HDMI штепселі болса да, олар BRAVIA Sync үйлесімді болмауы мүмкін.
[56] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану

Аудио жүйесі

 • Аудио жүйесін қосу
 • Аудио жүйесіне қатысты параметрлерді реттеу
[57] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | Аудио жүйесі

Аудио жүйесін қосу

AV ресивері немесе дыбыстық тақта сияқты аудио жүйені қосу үшін төмендегі суреттерді қараңыз. Қосылымды аяқтағаннан кейін аудио параметрлерін теледидар дыбысын аудио жүйесі арқылы ойнатуға конфигурациялаңыз (беттің төменгі бөлігіндегі қатысты бөлім сілтемесін қараңыз).

ARC мүмкіндігі бар аудио жүйесін HDMI кабелімен пайдалану

Егер аудио жүйесінде HDMI шығыс штепсельдер (сокеттері) болса, теледидарды аудио жүйесіне HDMI кабелі арқылы қосуға болады.

 1. AV ресивері немесе дыбыстық тақта
 2. HDMI кабелі (бірге берілмейді)*

*HDMI логотипі бар рұқсат етілген HIGH SPEED HDMI кабелін пайдаланыңыз.

Нұсқау

 • BRAVIA Sync үйлесімді цифрлық аудио жүйесін Audio Return Channel (ARC) технологиясымен қосқанда, оны HDMI кабелінде «ARC» белгісімен белгіленген HDMI IN штепселіне (сокеті) қосыңыз. Дегенмен, BRAVIA Sync үйлесімді емес немесе Audio Return Channel мүмкіндігі жоқ жүйені қоссаңыз, теледидарды аудио жүйесіне DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) штепселі (сокеті) арқылы қосу керек.
 • Басқа құрылғыларды қосу және орнату бойынша мәліметтер үшін аудио жүйесінің нұсқаулығын көріңіз.

Ескерту

 • ARC параметрін қолдайтын HDMI портының орны модельге байланысты әртүрлі. Анықтама нұсқаулығы бөлімін қараңыз.

Оптикалық аудио кабелін пайдалана отырып, ARC мүмкіндігі жоқ аудио жүйесін қосу

Теледидардың аудио шығысын аудио жүйеге оптикалық аудио кабелі арқылы қосуға болады.

 1. AV ресивері немесе дыбыстық тақта
 2. Оптикалық аудио кабель (бірге берілмейді)

Нұсқау

 • Басқа құрылғыларды қосу және орнату бойынша мәліметтер үшін аудио жүйесінің нұсқаулығын көріңіз.

Аудиокабель арқылы аудиожүйені қосу

Теледидардың аудио шығысын аудио жүйеге стерео - RCA аналогтық аудио кабелі арқылы қосуға болады.

 1. AV ресивері немесе дыбыстық тақта
 2. Аудио кабелі (бірге берілмейді)

Нұсқау

 • Өзге құрылғыларды жалғауға қатысты мәліметті алу және баптау үшін дыбыс жүйесінің нұсқаулығын қараңыз.
[58] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | Аудио жүйесі

Аудио жүйесіне қатысты параметрлерді реттеу

HDMI байланысын не оптикалық аудио байланысын пайдаланғанда

 1. Теледидарды аудио жүйесіне қосқаннан кейін ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [Зорайтқыштар] — [Аудио жүйе] параметрін таңдаңыз.
 2. Жалғанған аудио жүйені қосып, дыбыс деңгейін реттеңіз.
  Егер BRAVIA Sync үйлесімді құрылғыны HDMI қосылымымен қоссаңыз, оны жай ғана теледидардың қашықтан басқару құралымен басқаруға болады.

Ескерту

 • [Сандық аудио шығуы] параметрлерін аудио жүйесіне сай конфигурациялау керек. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Дыбыс] — [Сандық аудио шығуы] параметрін таңдаңыз.

Аудио кабель байланысын пайдаланғанда

 1. Теледидарды аудио жүйесіне қосқаннан кейін HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Дыбыс] — [Құлақаспап/аудио шығысы] — [Аудио шығуы (бекітілген)] параметрін таңдаңыз.
 2. Жалғанған аудио жүйені қосып, дыбыс деңгейін реттеңіз.

Нұсқау

 • Сыртқы аудио жүйені пайдаланғанда, [Құлақаспап/аудио шығысы] параметрі [Аудио шығуы (өзгермелі)] күйіне орнатылған болса, теледидардың аудио шығысын теледидардың қашықтан басқару құралымен басқаруға болады. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Дыбыс] — [Құлақаспап/аудио шығысы] — [Аудио шығуы (өзгермелі)] параметрін таңдаңыз.
 • Сабвуферді қосқанда HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Дыбыс] — [Құлақаспап/аудио шығысы] — [Сабвуфер] параметрін таңдаңыз.
[59] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану

Sony сымсыз сабвуфер (міндетті емес)

 • Сымсыз сабвуферді қосу (міндетті емес)
 • Сымсыз сабвуферге қатысты параметрлерді реттеу (міндетті емес)
[60] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | Sony сымсыз сабвуфер (міндетті емес)

Сымсыз сабвуферді қосу (міндетті емес)

Теледидар дыбысының бас жауабын кеңейту үшін қосымша Сымсыз сабвуфер SWF-BR100 пайдалануыңызға болады.

 1. Сымсыз трансивер
 2. Сымсыз сабвуфер SWF-BR100
 3. Аудио кабель
 1. Аудио кабельді (берілген) Сымсыз трансиверге жалғаңыз.
 2. Аудио кабелінің екінші ұшын теледидардың AUDIO OUT / штепселіне (сокеті) қосыңыз.
 3. Сымсыз трансиверді теледидардың USB портына қосыңыз.
  [Құлақаспап/аудио шығысы] параметрі [Сабвуфер] күйіне автоматты түрде орнатылады.
 4. Сымсыз сабвуферді орналастырыңыз және оны айнымалы ток қуатына жалғаңыз.
  Сымсыз сабвуферді теледидарға мүмкіндігінше жақын орналастыруды ұсынамыз.

Нұсқау

 • Сымсыз трансивер ажыратылғанда, [Құлақаспап/аудио шығысы] параметрі автоматты түрде бастапқы параметріне қалпына келтіріледі.
 • Сымсыз сабвуферді орнату туралы толық мәліметтерді сымсыз сабвуфермен бірге берілген нұсқаулықтан қараңыз.
[61] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | Sony сымсыз сабвуфер (міндетті емес)

Сымсыз сабвуферге қатысты параметрлерді реттеу (міндетті емес)

Сымсыз сабвуфердің дыбыстық параметрлері теледидар үшін ұсынылатын мәндерге орнатылған. Қалауыңызға сай келуі үшін параметрлерді өзгерту үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Дыбыс] — [Дыбыс] — [Қосымша реттеулер] — [Дыбыс режиміне қатысты] — [Сымсыз сабвуфер] параметрін таңдаңыз.

Қолжетімді опциялар

[Сымсыз сабвуфер деңгейі]
Сымсыз сабвуфердің дыбыс деңгейін реттейді.
[Кесу жиілігі (50-200Hz)]
Сымсыз сабвуфердің өшіру жиілігін реттейді. Өшіру жиілігінен төмен жиіліктердің барлығы Сымсыз сабвуфер арқылы шығарылады.
[Фаза]
Фаза полюстерін реттейді. Таңдауыңызға сай параметрді таңдаңыз.
[Сымсыз сабвуферді синхрондау]
Сымсыз сабвуфердің дыбысының кідірісін реттейді. Егер дыбыс Сымсыз сабвуферден тым кеш шықса, [+] түймесін пайдаланыңыз; егер тым ерте болса, [-] түймесін пайдаланыңыз.
[Сымсыз сабвуфер реттеулерін ысыру]
Сымсыз сабвуфер параметрлерін бастапқы мәндеріне қайтарады.

Сымсыз сабвуфердің қуатты бақылау әдісін орнату

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Дыбыс] — [Дыбыс] — [Сымсыз сабвуфер қуаты] параметрін таңдаңыз.
[62] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану

Bluetooth құрылғыларын қосу

Теледидарды Bluetooth құрылғысымен жұптастыру

 1. Bluetooth құрылғысын қосып, оны жұптасу режиміне қойыңыз.
  Bluetooth құрылғысын жұптасу режиміне қою үшін құрылғының пайдалану нұсқаулығын қараңыз.
 2. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Bluetooth параметрлері] — [Құрылғылар тізімі] — [Қосалқы құрал қосу] параметрін таңдап, теледидарды жұптасу режиміне қойыңыз.
  Қолжетімді Bluetooth құрылғыларының тізімі көрсетіледі.
 3. Тізімнен қажетті құрылғыны таңдап, экрандық нұсқауларды орындаңыз.
  Егер құпиясөзді енгізу сұралса, құрылғының пайдалану нұсқаулығын қараңыз.
  Жұптасу аяқталғаннан кейін құрылғы теледидарға қосылады.

Жұптастырылған Bluetooth құрылғысына қосылу

 1. Қолжетімді Bluetooth құрылғыларының тізімін көрсету үшін HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Bluetooth параметрлері] — [Құрылғылар тізімі] параметрін таңдаңыз.
 2. Жұптастырылған, бірақ ажыратылған құрылғыны тізімнен таңдаңыз.

Қолданылатын Bluetooth профильдері

Теледидарда келесі профильдерге қолдау көрсетіледі:

 • HID (Пайдаланушы интерфейсі құрылғысы профилі)
 • HOGP (GATT профильді HID)
 • 3DSP (3D синхрондау профилі)
 • SPP (Сериялық порт профилі)
[63] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану

Үйлесімді BRAVIA Sync құрылғылары

 • BRAVIA Sync жалпы шолу
 • Үйлесімді BRAVIA Sync құрылғылары үшін қолжетімді мүмкіндіктерді пайдалану
 • BRAVIA Sync параметрлерін реттеу
[64] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | Үйлесімді BRAVIA Sync құрылғылары

BRAVIA Sync жалпы шолу

Егер BRAVIA Sync үйлесімді құрылғы (мысалы, BD ойнатқышы, AV күшейткіші) HDMI кабелімен қосылған болса немесе BRAVIA Sync үйлесімді құрылғы (мысалы, смартфон, планшет) MHL кабелімен (тек MHL модельдері) қосылған болса, бұл теледидар құрылғыны теледидардың қашықтан басқару құралымен басқаруға мүмкіндік береді.

[65] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | Үйлесімді BRAVIA Sync құрылғылары

Үйлесімді BRAVIA Sync құрылғылары үшін қолжетімді мүмкіндіктерді пайдалану

[Sync Menu] тармағы негізінен үйлесімді BRAVIA Sync құрылғыларын теледидардан басқару үшін пайдаланылады.
ACTION MENU түймесін басып, [Sync Menu] параметрін таңдаңыз.

Blu-ray/DVD ойнатқышы

 • Бастапқы мәзірден немесе Sync Menu мәзірінен таңдағанда, Blu-ray/DVD ойнатқышын автоматты түрде қосады және Blu-ray/DVD құрылғысына ауыстырып қосады.
 • Теледидар автоматты түрде қосады және Blu-ray/DVD ойнатқышы ойнай бастағанда, кірісті қосылған Blu-ray/DVD ойнатқышына ауыстырады.
 • Теледидар өшкенде қосылған Blu-ray/DVD ойнатқышын автоматты түрде өшіреді.
 • Теледидардың қашықтан басқару құралы арқылы қосылған бейнекамераның мәзір әрекеттерін ( / / / түймелерін), ойнатуды (мысалы, түймесі) және қосылған Blu-ray/DVD ойнатқышының арналарын таңдауды басқарады.

AV күшейткіші

 • Теледидар қосқанда, жалғанған AV күшейткішін автоматты түрде қосады және дыбыс шығысын теледидар динамигінен аудио жүйеге ауыстырады. Бұл функция бұрын теледидар дыбысын шығару үшін AV күшейткішін пайдаланған болсаңыз ғана қолжетімді.
 • Теледидар қосылғанда, AV күшейткішін қосу арқылы дыбыс шығысын AV күшейткішіне автоматты түрде ауыстырады.
 • Теледидарды өшіргенде, жалғанған AV күшейткішін автоматты түрде өшіреді.
 • Теледидар қашықтан басқару құралы арқылы қосылған AV күшейткішінің дыбыс деңгейін реттейді ( +/– түймелері) және дыбысты өшіреді ( түймесі).

Бейнекамера

 • Камера қосылғанда, теледидарды автоматты түрде қосады және кірісті жалғанған бейнекамераға ауыстырады.
 • Теледидарды өшіргенде жалғанған бейнекамераны автоматты түрде өшіреді.
 • Теледидардың қашықтан басқару құралы арқылы қосылған бейнекамераның мәзір әрекеттерін ( / / / түймелерін), қосылған бейнекамераны ойнатуды (мысалы, түймесі) басқарады.

Ескерту

 • «BRAVIA Sync басқару» (BRAVIA Sync) тек BRAVIA Sync логотипі бар қосылған BRAVIA Sync үйлесімді құрылғысы үшін қолжетімді.
[66] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | Үйлесімді BRAVIA Sync құрылғылары

BRAVIA Sync параметрлерін реттеу

 1. Жалғанған құрылғыны қосыңыз.
 2. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [BRAVIA Sync параметрлері] — [BRAVIA Sync басқару] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз.
 3. BRAVIA Sync құрылғысын қосылған құрылғыда іске қосыңыз.
  Арнайы SonyBRAVIA Sync үйлесімді құрылғы қосылып, іске қосылғанда және [BRAVIA Sync басқару] параметрі [Қосулы] күйіне орнатылғанда, сол құрылғыдағы BRAVIA Sync функциясы автоматты түрде іске қосылады. Мәлімет алу үшін жалғанған құрылғының нұсқаулығын қараңыз.

Қолжетімді опциялар

Қолжетімді опциялар төменде берілген. (Опциялар модельге/аймаққа/елге байланысты әртүрлі болады.)

[Құрылғыларды авто өшіру]
Егер [Өшіру] күйіне орнатсаңыз, теледидар өшірілгенде қосылған құрылғы автоматты түрде өшпейді.
[ТД авто қосу]
Егер [Өшіру] күйіне орнатсаңыз, қосылған құрылғы қосылғанда теледидар автоматты түрде қосылмайды.
[Авто кірісті өзгерту (MHL)] (тек MHL қолдау көрсетілетін модельдер)
Егер [Қосулы] күйіне орнатсаңыз, теледидар кірісі MHL кабелі арқылы қосылған сәйкес құрылғыға автоматты түрде ауысады.
[BRAVIA Sync құрылғыларының тізімі]
BRAVIA Sync құрылғылар тізімін көрсетеді.
[Құрылғыны басқару пернелері]
Қосылған HDMI немесе MHL (тек MHL қолдау көрсетілетін модельдер) құрылғыны басқару үшін түймелерді орнатуға мүмкіндік береді.
[Күту режимінде MHL зарядтау] (тек MHL қолдау көрсетілетін модельдер)
Егер [Қосулы] күйіне орнатсаңыз, теледидар күту режимінде болғанда теледидар қосылған MHL құрылғысын зарядтай алады.

Sync Menu пайдалану үшін

 1. SYNC MENU түймесін басып, Sync Menu мәзіріндегі қажетті элементті таңдаңыз.

Нұсқау

 • SYNC MENU түймесін бассаңыз, келесі жағдайларда промо-экран көрсетіледі.
  • HDMI немесе MHL(тек MHL қолдау көрсетілетін модельдері) құрылғысы қосылмаған.
  • [BRAVIA Sync басқару] параметрі [Өшіру] күйіне орнатылады.
[67] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану

IR Blaster құрылғысын қосу (тек IR Blaster үйлесімді модельдері)

IR Blaster құрылғысы теледидардың қашықтан басқару құралы арқылы теледидарға қосылатын STB декодері немесе AV ресиверін басқаруға мүмкіндік береді.

(IR Blaster құрылғысының үйлесімді модельдері модельге/елге байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.)

USB түріндегі IR Blaster*

 1. STB декодері немесе AV ресивері
 2. IR Blaster кабелі

Аша түріндегі IR Blaster*

 1. STB декодері немесе AV ресивері
 2. IR Blaster кабелі
 3. IR Blaster ұясы (сокеті)

* Бірге берілетін IR Blaster пішіні модельге байланысты өзгеше болуы мүмкін.

IR Blaster құрылғысын реттеу

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [IR Blaster баптау] параметрін таңдаңыз.
 2. Тізімнен қажетті құрылғыны таңдап, экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Нұсқау

 • IR Blaster құрылғысы AV ресивері ретінде жұмыс істей алады. AV ресиверін реттеу үшін HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [IR Blaster баптау] — [AV ресиверін басқаруды реттеу] параметрін таңдаңыз.
 • Егер AV ресивері үйлесімді BRAVIA Sync құрылғысы болса, IR Blaster құрылғысы қажет емес.

Ескерту

 • Кейбір сыртқы құрылғылар «Әрекет мәзірі» бөліміндегі кейбір элементтерді анықтамауы мүмкін.
 • Қашықтан басқару құрылғысындағы түймені басып, ұстап тұрсаңыз, операция өткізілмеуі мүмкін. Оның орнына түймені қайталап басыңыз.
 • IR Blaster дұрыстап орнатылып, IR трансмиттері сыртқы құрылғының IR ресиверінің жанына орналастырылғанына көз жеткізіңіз.
 • Теледидарыңыз сыртқы құрылғыны қолдайтынына көз жеткізіңіз.
[68] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану

Суреттерді 4K ажыратымдылықта үйлесімді құрылғылардан көру (тек 4K модельдері)

 • Суреттерді 4K ажыратымдылықта көру (тек 4K модельдері)
 • Суреттерді 4K ажыратымдылықтағы жоғары сапалы режимінде көру параметрлері (тек 4K модельдері)
[69] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | Суреттерді 4K ажыратымдылықта үйлесімді құрылғылардан көру (тек 4K модельдері)

Суреттерді 4K ажыратымдылықта көру (тек 4K модельдері)

4K немесе одан жоғары ажыратымдылығы бар суретті 4K ажыратымдылықта (3840×2160) көрсетуге болады. Камераға сақталған жоғары ажыратымдылықты фотосуреттерді көрсету үшін HDMI 4K шығысын қолдайтын цифрлық фотокамераны/бейнекамераны теледидардың HDMI IN көзіне қосуға болады. Сондай-ақ, қосылған USB құрылғыларында немесе үй желісінде сақталған жоғары ажыратымдылықты фотосуреттерді көрсетуге болады.

Бұл функцияның қолжетімділігі аймаққа/елге байланысты.

 1. Цифрлық фотокамера
 2. Бейнекамера
 3. USB құрылғысы
 4. Желі құрылғысы

USB құрылғысында немесе желі құрылғысында сақталған суреттерді 4K ажыратымдылықта көру

 1. USB құрылғысын немесе желі құрылғысын теледидарға қосыңыз.
 2. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Альбом] — USB құрылғысын, серверді таңдаңыз немесе ойнату қажет файл қалтаны алдын ала орнатыңыз (тізімдегі қалта немесе файл).
  Егер қалтаны таңдасаңыз, файлды таңдаңыз.

Цифрлық фотокамерада/бейнекамерада сақталған суреттерді көру

 1. HDMI шығысын қолдайтын цифрлық фотокамераны немесе бейнекамераны теледидардың HDMI IN штепселіне (сокеті) HDMI кабелі арқылы қосыңыз.
 2. Қосылған құрылғыны таңдау үшін түймесін қайталап басыңыз.
 3. Қосылған құрылғыны 4K шығысына орнатыңыз.
 4. Қосылған құрылғыда ойнатуды бастаңыз.

Қолданылатын файл пішімдерін тексеру

 • Қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

Суреттерді жоғары сападағы 4K ажыратымдылықта көру

Суреттерді жоғары сападағы 4K ажыратымдылықта көру үшін HDMI сигнал пішімі параметрін [Жақсартылған пішім] күйіне орнатуға болады.

Жақсартылған пішім бөлімі немесе зарядтау параметрлері туралы қосымша ақпарат алу үшін Суреттерді 4K ажыратымдылықтағы жоғары сапалы режимінде көру параметрлері (тек 4K модельдері) бетін қараңыз.

Ескерту

 • 3D суретін көрсету мүмкін емес.
 • Егер / түймелерін басу арқылы суретті өзгертсеңіз, оны көрсетуге бірнеше уақыт кетуі мүмкін.
[70] Теледидарды басқа құрылғылармен пайдалану | Суреттерді 4K ажыратымдылықта үйлесімді құрылғылардан көру (тек 4K модельдері)

Суреттерді 4K ажыратымдылықтағы жоғары сапалы режимінде көру параметрлері (тек 4K модельдері)

Жоғары сапалы 4K пішімін HDMI кірісі арқылы көрсеткенде [Сыртқы кірістер] бөліміндегі [HDMI сигнал пішімі] параметрін орнатыңыз.

HDMI сигнал пішімі

HDMI сигналының пішім параметрін өзгерту үшін HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [HDMI сигнал пішімі] параметрін таңдаңыз.

Стандартты пішім
Қалыпты пайдалануға арналған стандартты HDMI пішімі*1.
Жақсартылған пішім
Жоғары сапалы HDMI пішімі*1*2. Үйлесімді құрылғыларды пайдаланғанда ғана орнатыңыз.

*1 HDR қосылған (тек HDR модельдері)
*2 4K 60p 4:2:0 10 бит, 4:4:4:, 4:2:2 т.б.

Ескерту

 • [Жақсартылған пішім] параметрін пайдаланғанда сурет пен дыбыс дұрыс шықпауы мүмкін. Мұндай жағдайда құрылғыны [Стандартты пішім] күйіндегі HDMI IN параметріне қосыңыз немесе HDMI сигналының пішімін HDMI IN күйінен [Стандартты пішім] күйіне өзгертіңіз.
 • Үйлесімді құрылғыларды пайдаланғанда ғана [Жақсартылған пішім] параметріне орнатыңыз.
 • 4K суретін жоғары сапалы мүмкіндігімен көргенде 18 Гбит/с жылдамдықты қолдайтын Premium High Speed HDMI Cable(s) кабельді пайдаланыңыз. 18 Гбит/с жылдамдықты қолдайтын Premium High Speed HDMI Cable(s) кабелі туралы қосымша ақпарат алу үшін кабельдің сипаттамаларын қараңыз.
 • Кейбір модельдерде 2-ші және 3-ші HDMI IN көзінің HDMI сигнал пішімі сол уақытта өзгереді.
[71]

Басқа мүмкіндіктерді смартфонмен/планшетпен пайдалану

 • Мобильді құрылғының экранын теледидарда көрсету
 • Фотосуреттерді/музыканы/бейнелерді ортақ пайдалану
 • «Video & TV SideView» қолданбасын смартфонмен/планшетпен пайдалану
[72] Басқа мүмкіндіктерді смартфонмен/планшетпен пайдалану

Мобильді құрылғының экранын теледидарда көрсету

 • Смартфонның/планшеттің экранын теледидарда MHL кабелі арқылы көрсету (тек MHL қолдау көрсетілетін модельдері)
 • Смартфонның/планшеттің экранын теледидарда Экран көшірмесін көрсету функциясы арқылы көрсету
[73] Басқа мүмкіндіктерді смартфонмен/планшетпен пайдалану | Мобильді құрылғының экранын теледидарда көрсету

Смартфонның/планшеттің экранын теледидарда MHL кабелі арқылы көрсету (тек MHL қолдау көрсетілетін модельдері)

белгісі 1-ші HDMI IN /MHL портының (2K қолдайтын MHL модельдеріне) немесе 2-ші HDMI IN /MHL портының (4K қолдайтын MHL модельдеріне) қасында орналасады.

Мобильді құрылғыны MHL шығысымен қосу

2K модельдері үшін мобильді құрылғыны теледидардың 1-ші HDMI IN /MHL портына MHL кабелі арқылы қосыңыз.

4K модельдері үшін мобильді құрылғыны теледидардың 2-ші HDMI IN /MHL портына MHL кабелі арқылы қосыңыз.

 1. MHL мобильді құрылғы
 2. MHL кабелі (бірге берілмейді)*

* 2K сигналдары үшін MHL логотипі бар рұсқат етілгенMHL 2 кабельді пайдаланыңыз.
4K модельдері үшін MHL логотипі бар рұсқат етілгенMHL 3 кабельді пайдаланыңыз. Егер MHL мобильді құрылғысы 4K шығысын қолдайтын болса, рұқсат етілген 3 MHL кабелін пайдаланыңыз.

Мобильді құрылғыда сақталған контентті MHL шығысы арқылы көру

 1. Мобильді құрылғыны қосқаннан кейін HOME түймесін басыңыз, содан соң қосылатын компьютердің кірісін таңдаңыз.

MHL кірісіне автоматты түрде ауысу

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [BRAVIA Sync параметрлері] — [Авто кірісті өзгерту (MHL)] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз. (Мобильді құрылғыға байланысты кіріс автоматты іске қосылмауы мүмкін.) Теледидар күту режимінде болса, ол автоматты түрде ауыспайды.

Мобильді құрылғыны зарядтау

Теледидар қосулы болғанда, мобильді құрылғы MHL кабелі арқылы қосылса, теледидар оны зарядтай алады.

Ескерту

 • MHL мүмкіндігін қолдайтын смартфондар/планшеттер ғана бұл мүмкіндікті пайдалана алады.

Нұсқау

Егер [Күту режимінде MHL зарядтау] параметрі [Қосулы] күйіне орнатылса, теледидар күту режимінде болғанда теледидар қосылған MHL құрылғысын зарядтай алады.

HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [BRAVIA Sync параметрлері] — [Күту режимінде MHL зарядтау] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз.

[74] Басқа мүмкіндіктерді смартфонмен/планшетпен пайдалану | Мобильді құрылғының экранын теледидарда көрсету

Смартфонның/планшеттің экранын теледидарда Экран көшірмесін көрсету функциясы арқылы көрсету

Фотосуреттер, бейнелер немесе веб-сайттарды көрсету үшін мобильді құрылғы мобильді құрылғының экранын теледидарда көрсетуге болады.

Үйлесімді құрылғының экранын теледидарда көрсету үшін «Экран көшірмесін көрсету» мүмкіндігі Miracast технологиясын пайдаланады. Сымсыз маршрутизатор (қатынас нүктесі) бұл функция үшін қажет емес.

 1. Смартфон
 2. Планшет
 3. Компьютер
 1. түймесін басып, [Экран көшірмесін көрсету] параметрін таңдаңыз.
 2. Теледидарға қосу үшін экран көшірмесін көрсету мүмкіндігі бар үйлесімді құрылғыны пайдаланыңыз.
  Құрылғы теледидарға қосылған кезде, құрылғыда көрсетілетін экран теледидарда да көрсетіледі.
  Мәліметтер алу үшін құрылғының пайдалану нұсқаулығын қараңыз.

Ескерту

 • Экран көшірмесін көрсету функциясына арналған күту экраны көрсетілгенде теледидар және сымсыз маршрутизатор (кіру нүктесі) арасындағы сымсыз қосылым ажыратылады, сондықтан, Интернет арқылы байланыс тоқтатылады.

Нұсқау

 • HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Қосымша реттеулер] параметрін таңдау арқылы экран көшірмесін көрсету мүмкіндігінің кеңейтілген параметрлерін конфигурациялауға болады.
[75] Басқа мүмкіндіктерді смартфонмен/планшетпен пайдалану

Фотосуреттерді/музыканы/бейнелерді ортақ пайдалану

Теледидар айналасына отбасыңыз немесе достарыңызбен жиналып, мобильді құрылғыларды теледидарға қосыңыз және үлкен теледидар экранында таңдаулы фотосуреттеріңізді/бейнелеріңізді көріңіз немесе теледидардың динамиктері арқылы таңдаулы тректерді ойнатыңыз.

 1. HOME түймесін басып, [Photo Sharing Plus] параметрін таңдаңыз.
 2. Әрбір мобильді құрылғыны теледидарға қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 3. Мобильді құрылғыдағы веб-браузерді ашып, теледидар экранында көрсетілген URL мекенжайына кіру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 4. Теледидарда фотосуреттерді көру үшін не музыканы/бейнелерді ойнату үшін мобильді құрылғыдағы экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту

 • Теледидар сымсыз маршрутизаторға (немесе кіру нүктесіне) қосылу үшін 5 ГГц пайдаланса, бұл функция іске қосылғанда байланыс ажыратылады.
 • Бір уақытта теледидарға 10 мобильді құрылғыға дейін қосуға болады. 10 құрылғы бұрыннан қосылған кезде басқа құрылғыны қосу үшін қажетсіз құрылғыны ажыратып, басқа құрылғыны қосыңыз.
 • Android 2.3 немесе кейінгі нұсқасына арналған әдепкі браузерді қолдайды.
 • iOS жүйесіне арналған әдепкі браузерге қолдау көрсетіледі, алайда iOS жүйесінің нұсқасына байланысты кейбір функциялар қолжетімді болмауы мүмкін.
 • iOS құрылғылары музыканы теледидарға жүктей алмайды.
[76] Басқа мүмкіндіктерді смартфонмен/планшетпен пайдалану

«Video & TV SideView» қолданбасын смартфонмен/планшетпен пайдалану

«Video & TV SideView» қолданбасын мобильді құрылғыда орнатып, теледидарды басқару үшін мобильді құрылғыны пайдалануға болады. Мобильді құрылғыны теледидардың қашықтан басқару құралы ретінде пайдалану үшін оны теледидарға қашықтан басқару құралы ретінде тіркеңіз. (Тіркеу бірінші рет үшін ғана қажет.)

 1. Wi-Fi немесе Ethernet
 2. Маршрутизатор
 3. Модем
 4. Интернет
 5. Wi-Fi Direct
 6. Wi-Fi
 7. Мобильді құрылғы

«Video & TV SideView» қолданбасын пайдаланғанда қолжетімді операциялар

 • Теледидарды іске қосу және қашықтан басқару құралы ретінде басқару
 • Мобильді құрылғының пернетақтасын пайдаланып мәтінді енгізу
 • Үйде болмағанда теледидардағы еске салғышты/таймер бойынша жазуды мобильді құрылғыдан орнатыңыз (тек USB HDD жазу модельдері) (теледидарда Wi-Fi қосылымы болса ғана)

«Video & TV SideView» қолданбасы туралы толық ақпарат алу үшін келесі веб-сайтты қараңыз:

http://info.tvsideview.sony.net

«Video & TV SideView» қолданбасын пайдалану әдісі туралы толық ақпарат алу үшін қолданбаның көмекші нұсқаулығын қараңыз.

Нұсқау

 • «Video & TV SideView» қолданбаны мына жерден іздеуге және жүктеуге болады:
  • Google Play (Android OS жүйесі үшін)
  • App Store (iOS операциялық жүйесі үшін)

Мобильді құрылғыны теледидарға тіркеу

Өзара тіркеу (келесі қадамдар) тек алғашында ғана керек.

 1. Теледидарды үй желісіне қосыңыз.
 2. Мобильді құрылғыны теледидар қосылатын үй желісіне қосыңыз немесе теледидарды қолжетімді Wi-Fi Direct құрылғылар тізімінен іздеңіз.
 3. Мобильді құрылғыда «Video & TV SideView» қолданбасын іске қосыңыз.
 4. Анықталған құрылғылар тізімінен теледидарды таңдап, қажет әрекетті құрылғыда орындаңыз.

Нұсқау

 • Сондай-ақ, «Video & TV SideView» қолданбасын Wi-Fi Direct арқылы теледидарға жалғауға болады. HOME түймесін басыңыз, содан соң теледидардың Wi-Fi Direct функциясын [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Қосулы] параметрін таңдау арқылы қосыңыз, содан соң [Wi‑Fi Direct параметрлері] бетін [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct параметрлері] күйін таңдау арқылы шарлаңыз.

Мобильді құрылғыңызда «Video & TV SideView» ішінен теледидарды қосу үшін

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Қашықтан бастау] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз.

Егер [Қосулы] күйін таңдасаңыз, күту режиміндегі қуат тұтыну артады.

Үйде болмағанда теледидардағы еске салғышты/таймер бойынша жазуды мобильді құрылғыдағы «Video & TV SideView» қолданбасы арқылы орнату (тек USB HDD жазу модельдері)

Бұл функцияның қолжетімділігі модельге немесе Wi-Fi параметрлеріне байланысты.

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Қашықтан бастау] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз.
  [Қосулы] күйі орнатылса, күту режимінде қуат тұтыну артады.
 2. Қашықтан жазуды тіркеуге арналған құрылғы тіркеу әрекетін орындау үшін мобильді құрылғыдағы «Video & TV SideView» қолданбасын пайдаланыңыз.

Мәліметтер алу үшін келесі веб-сайтты қараңыз:

http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Ескерту

 • [Қашықтан басқару құралы/Renderer] параметрі [Қосулы] күйіне орнатылғанын тексеріңіз. Орнатуды растау үшін HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Үй желісін баптау] — [Қашықтан басқару құралы/Renderer] — [Қашықтан басқару құралы/Renderer] параметрін таңдаңыз.
 • (Тек USB HDD жазу модельдері) Егер теледидар Wi-Fi Direct арқылы қосулы болғанда құрылғыны тіркесеңіз, үйде болмағанда еске салғышты/таймер бойынша жазуды орнату мүмкін емес.
  Теледидарды Wi-Fi мүмкіндігіне қосыңыз, содан соң құрылғыны тіркеңіз.
 • (Тек USB HDD жазу модельдері) Үй желісі ортасына байланысты теледидар Wi-Fi мүмкіндігіне қосулы болса да үйде болмағанда еске салғышты/таймер бойынша жазуды орнату мүмкін емес болуы ықтимал.
 • «Video & TV SideView» аты мен қолжетімді функциялары өзгеруі мүмкін.
[77]

Желіге қосу

 • LAN кабелімен желіге қосылу
 • Желіге сымсыз қосылым арқылы қосу
 • Үй желісінің мүмкіндіктері
[78] Желіге қосу

LAN кабелімен желіге қосылу

LAN кабелімен желіге қосылу

Сымды LAN қосылымы Интернетке және үй желісіне кіруге мүмкіндік береді. LAN кабелін ТД-ға жалғаңыз.

 1. LAN кабелі
 2. Компьютер
 3. Маршрутизатор функциялары бар модем
 4. Интернет
 1. LAN маршрутизаторын орнатыңыз.
  Толық мәліметтер алу үшін LAN маршрутизаторының нұсқаулығын қараңыз немесе желіні орнатқан адамға (желілік әкімші) хабарласыңыз.
 2. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Желіні реттеу] — [Оңай] параметрін таңдаңыз.
 3. Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту

 • Қажет етілетін желіге қатысты параметрлер Интернет қызметінің провайдеріне немесе маршрутизаторға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Мәліметтер алу үшін интернет қызметі провайдері берген немесе маршрутизатормен бірге берілген нұсқауларды қараңыз. Желіні орнатқан адамға (желілік әкімшіге) хабарласыңыз.
[79] Желіге қосу

Желіге сымсыз қосылым арқылы қосу

 • Теледидарды желіге қосу үшін Wi-Fi мүмкіндігін пайдалану
 • Теледидарға қосу үшін Wi-Fi Direct мүмкіндігін пайдалану (сымсыз маршрутизатор қажет емес)
[80] Желіге қосу | Желіге сымсыз қосылым арқылы қосу

Теледидарды желіге қосу үшін Wi-Fi мүмкіндігін пайдалану

Бекітілген сымсыз LAN құрылғысы Интернетке кіруге және кабель жоқ ортада желіде жұмыс істеу артықшылықтарын пайдалануға мүмкіндік береді.

 1. Компьютер
 2. Сымсыз маршрутизатор (кіру нүктесі)
 3. Модем
 4. Интернет
 1. Сымсыз маршрутизаторды (немесе кіру нүктесін) орнатыңыз.
  Толық мәліметтерді сымсыз маршрутизатордың (немесе кіру нүктесінің) нұсқаулығында қараңыз немесе желіні орнатқан адамға (желі әкімшісі) хабарласыңыз.
 2. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Желіні реттеу] — [Оңай] параметрін таңдаңыз.
 3. Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Бекітілген сымсыз LAN функциясын өшіру

HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Қосымша реттеулер] — [Ішіне салынған Wi‑Fi] — [Өшірулі] параметрін таңдаңыз.

Нұсқау

 • Біркелкі бейне ағыны үшін:
  • Мүмкін болса, сымсыз маршрутизатордың (немесе кіру нүктесінің) параметрін 802.11n немесе 802.11ac күйіне (тек 4K модельдері) өзгертіңіз.
   Осы параметрді өзгерту туралы толық мәліметтер алу үшін сымсыз маршрутизатордың (немесе кіру нүктесінің) нұсқаулығын қараңыз немесе желіні орнатқан адамға (желілік әкімшіге) хабарласыңыз.
  • Егер жоғарыдағы әрекеттерден ештеңе жақсармаса, сымсыз маршрутизатордың (немесе кіру нүктесінің) параметрін 5 ГГц деп өзгертіп көріңіз.
  • Аймаққа/елге байланысты 5 ГГц ауқым қолжетімді болмауы мүмкін. 5 ГГц ауқымына қолдау көрсетілмесе, теледидар тек 2,4 ГГц ауқымының көмегімен сымсыз маршрутизаторға (қатынас нүктесі) қосылуы мүмкін.
 • WEP қауіпсіздігін сымсыз маршрутизатормен (не кіру нүктесі) пайдалану үшін [Параметрлер] — [Желі] — [Желіні реттеу] — [Оңай] — [Wi‑Fi] — [Тексеру тізімі арқылы қосылу] параметрін таңдаңыз.

Ескерту

 • Қажет етілетін желіге қатысты параметрлер Интернет қызметінің провайдеріне немесе маршрутизаторға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Мәліметтер алу үшін интернет қызметі провайдері берген немесе маршрутизатормен бірге берілген нұсқауларды қараңыз. Желіні орнатқан адамға (желілік әкімшіге) хабарласыңыз.
 • Егер құпиясөз енгізу экранында [Құпия сөзді көрсету] опциясын таңдасаңыз, аталған құпиясөз басқа адамдарға көрініп тұруы мүмкін.
[81] Желіге қосу | Желіге сымсыз қосылым арқылы қосу

Теледидарға қосу үшін Wi-Fi Direct мүмкіндігін пайдалану (сымсыз маршрутизатор қажет емес)

Құрылғыны теледидарға сымсыз маршрутизаторды пайдаланбай сымсыз қосып, құрылғыда сақталған бейнелерді, фотосуреттерді және музыканы тікелей теледидарға ағынмен тасымалдауға болады.

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз.
 2. [Wi‑Fi Direct параметрлері] параметрін таңдаңыз.
 3. Wi-Fi Direct құрылғысымен теледидар экранына шыққан теледидар атауын таңдаңыз.
  Егер құрылғы Wi-Fi Direct параметрін қолдамаса, [Желіні (SSID)/құпия сөзді көрсету] параметрін таңдаңыз.
 4. Теледидармен қосу үшін Wi-Fi Direct/Wi-Fi құрылғысын басқарыңыз.
 5. Wi-Fi Direct/Wi-Fi құрылғысынан теледидарға контент жіберіңіз.
  Мәліметтер алу үшін құрылғының нұсқаулығын қараңыз.

Егер қосылым орнатылмаса

Wi-Fi Direct параметріне арналған күту экраны көрсетілгенде, [Желіні (SSID)/құпия сөзді көрсету] бөлімін таңдап, орнатуды аяқтау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Басқа құрылғыны қосу үшін

Құрылғы қосу үшін жоғарыда берілген қадамдарды орындаңыз. Бір уақытта 10 құрылғыға дейін жалғауға болады. 10 құрылғы бұрыннан қосылған кезде басқа құрылғыны қосу үшін қажетсіз құрылғыны ажыратып, басқа құрылғыны қосыңыз.

Жалғанған құрылғыда көрсетілген теледидар атын өзгерту

HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Туралы] — [Құрылғы атауы] параметрін таңдаңыз.

Жалғанған құрылғыларды тіркеу/құрылғыларды тіркеуден шығару

HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Қосымша реттеулер] — [Құрылғылар тізімін көрсету/жою] параметрін таңдаңыз.

Құрылғыны тіркеуден шығару мақсатында жою үшін тізімнен құрылғыны таңдап, түймесін басыңыз. Содан кейін растау дисплейінде [Иә] күйін таңдаңыз.

Барлық құрылғыларды тіркеуден шығару үшін тізімнен [Барлығын өшіру] күйін таңдаңыз, содан соң растау экранынан [Иә] түймесін басыңыз.

Ауқым параметрін өзгерту (мамандар үшін)

Теледидар маршрутизаторға сымсыз қосылмағанда, Wi-Fi Direct функциясына арналған сымсыз ауқымды таңдауға болады. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Қосымша реттеулер] — [Диапазонды орнату] параметрін таңдаңыз.

[Авто]
Әдетте осы опцияны пайдаланыңыз. Wi-Fi Direct функциясына арналған қажетті ауқымды автоматты таңдайды.
[Авто (2.4GHz диапазоны)]
Тек 2,4 Гц қолдайтын құрылғыларға қосылу кезінде осы опцияны пайдаланыңыз. Бұл опция басқаларға қарағанда көбірек құрылғыларды қолдауы мүмкін.
[Авто (5GHz диапазоны)]
5 ГГц қолдайтын құрылғыларға қосылу кезінде осы опцияны пайдаланыңыз. Бұл опция бейнені ағынмен тасымалдау сапасын жақсартуы мүмкін.

Бұл опцияны таңдау кезінде теледидар тек 2,4 ГГц қолдайтын құрылғыларға қосыла алмайтындығын ескеріңіз.

[Қолмен]
Бұл опцияны арнайы сымсыз арна таңдау үшін пайдаланыңыз.

Нұсқау

 • Құрылғыңыздың қолдау көрсетілген сымсыз ауқымы туралы ақпарат алу үшін құрылғыңыздың нұсқаулығын қараңыз.
 • Аймаққа/елге байланысты 5 ГГц ауқым қолжетімді болмауы мүмкін. 5 ГГц ауқымына қолдау көрсетілмесе, тек [Авто] және [Қолмен] режимін пайдалануға болады.

Ескерту

 • Егер теледидар 5 ГГц жиіліктегі сымсыз маршрутизаторға (немесе кіру нүктесіне) қосылса:
  • [Wi‑Fi Direct параметрлері] параметрі таңдалғанда 5 ГГц сымсыз қосылымы ажыратылады. Қосылым ажыратылғанда Интернет арқылы байланыс тоқтатылады.
  • [Wi‑Fi Direct параметрлері] бөлімінен шыққаннан кейін қосылым автоматты түрде қалпына келеді.
 • Аймаққа/елге байланысты 5 ГГц ауқым қолжетімді болмауы мүмкін.
[82] Желіге қосу

Үй желісінің мүмкіндіктері

 • Үй желісінің параметрлерін реттеу
 • Контентті компьютерден ойнату
 • Контентті медиа серверден ойнату
[83] Желіге қосу | Үй желісінің мүмкіндіктері

Үй желісінің параметрлерін реттеу

Келесі басты желі параметрлерін реттеуге болады.

Сервер байланысын тексеру

HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Үй желісін баптау] — [Сервер диагностикасы] параметрін таңдап, диагностикалау әрекеттерін орындау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Қашықтан басқару құрылғысын/рендерер функциясын пайдалану

HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Үй желісін баптау] — [Қашықтан басқару құралы/Renderer] — қажетті опцияны таңдаңыз.

[Қашықтан басқару құралы/Renderer]
Рендерер функциясын қосу үшін [Қосулы] күйін таңдаңыз.
Құрылғыны тікелей басқару арқылы контроллердегі (мысалы, цифрлық фотокамерадағы) фотосурет/музыка/бейне файлдарын теледидар экранында ойнатуға болады. Сондай-ақ, үй желісі арқылы мобильді құрылғыны теледидардың қашықтан басқару құралы ретінде пайдалануға болады.
[Қашықтан басқару құрылғылары]
Теледидардың қашықтан басқару құралы ретінде пайдалану үшін тіркелген мобильді құрылғылар тізімін өзгертіңіз.
[Қашықтан басқару таймер ЖАЗУЫ құрылғылары] (тек USB HDD жазу модельдері)
REC қашықтағы таймеріне тіркелген мобильді құрылғылардың тізімін өзгертіңіз.
[Renderer қатынасты басқару]
 • Контроллер теледидарға бірінші рет кіргенде, теледидарға автоматты түрде кіру үшін [Автоматты байланыс рұқсаты] параметрін таңдаңыз.
 • Әрбір контроллердің кіру рұқсаты параметрлерін өзгерту үшін [Теңшелетін параметрлер] параметрін таңдаңыз.
[84] Желіге қосу | Үй желісінің мүмкіндіктері

Контентті компьютерден ойнату

Теледидар қосылған үй желісіне қосылған серверде (мысалы, компьютерде) сақталатын фотосурет/музыка/бейне файлдарын ойнатуға болады.

 1. Компьютер (сервер)
 2. Маршрутизатор
 3. Модем
 4. Интернет
 1. Теледидарды үй желісіне қосыңыз.
 2. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Альбом], [Бейне] немесе [Музыка] — ойнатылатын файл бар сервер — тізімдегі қалтаны не файлды таңдаңыз.
  Қалтаны таңдасаңыз, қажетті файлды таңдаңыз.
  Ойнату басталады.

Қолданылатын файл пішімдерін тексеру

 • Қолдау көрсетілетін файлдар мен пішімдер

Ескерту

 • Файлға байланысты тіпті қолдау көрсетілетін пішімдерді пайдаланғанда ойнату мүмкін болмауы мүмкін.
[85] Желіге қосу | Үй желісінің мүмкіндіктері

Контентті медиа серверден ойнату

Контроллерді тікелей басқару арқылы контроллердегі (мысалы, цифрлық фотокамерадағы) фото/музыка/бейне файлдарын теледидар экранында ойнатуға болады. Сондай-ақ, контроллер рендерермен үйлесімді болуы керек.

 1. Цифрлық фотокамера (контроллер)
 2. Маршрутизатор
 3. Модем
 4. Интернет
 1. Теледидарды үй желісіне қосыңыз.
 2. Контентті ТД экранында ойнатуды бастау үшін контроллерді пайдаланыңыз.
[86]

Параметрлер

 • Теледидарды конфигурациялау
 • Таймерді орнату
[87] Параметрлер

Теледидарды конфигурациялау

 • [ТД]
 • [Желі және қосалқы құралдар]
 • [Жүйелік параметрлер]
 • [Жеке]
[88] Параметрлер | Теледидарды конфигурациялау

[ТД]

HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [ТД] — қажетті опцияны таңдаңыз.

Қолжетімді опциялар

[Арна орнатуы]
Таратылым бағдарламаларын алуға қатысты параметрлерді конфигурациялайды. Сондай-ақ, жерсеріктік таратылым бағдарламаларын алуға қатысты параметрлерді конфигурациялауға болады.

Цифрлық арналарды реттеу

 • Цифрлық таратылымдарды алу

Жерсерікті реттеу

 • Жерсеріктік таратылымдарды алу (тек жерсеріктік үйлесімді модельдер)

Арналарды сұрыптау немесе бағдарламалар тізімін өзгерту үшін

 • Арналарды сұрыптау немесе бағдарламалар тізімін өзгерту
[Сыртқы кірістер]
Сыртқы кірістердің және BRAVIA Sync құрылғысының параметрлерін конфигурациялайды.
[Дисплей]
Суреттер мен экран параметрлерін реттейді.
[Дыбыс]
Дыбыс параметрлерін және динамикке қатысты опцияларды реттейді.
[Артқы шам LED]
Иллюминациялық жарық диодты реттейді.
(Бұл функцияның қолжетімділігі үлгіңізге байланысты.)
[Қуат]
Қуат тұтынуға қатысты параметрлерді өзгертеді.
[Қолданбалар]
Бағдарламаларға қатысты параметрлерді өзгертеді.
[Экран қорғағышы]
Экран сақтағышының параметрлерін конфигурациялайды.
[Сақтау және қалпына келтіру]
Деректерді сақтауға қатысты параметрлерді өзгертеді.
[Туралы]
Теледидар туралы ақпаратты көрсетеді.
[89] Параметрлер | Теледидарды конфигурациялау

[Желі және қосалқы құралдар]

HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі және қосалқы құралдар] — қажетті опцияны таңдаңыз.

Қолжетімді опциялар

[Желі]
Желі және сервер байланыстарын орнатады және оларды тексереді.
[Google Cast]
Google Cast мүмкіндігі туралы ақпаратты көрсетеді.
[Bluetooth параметрлері]
Bluetooth құрылғысын тіркеу/тіркеуден шығару үшін орнатады.
[Тачпады бар қашықтан басқару құралының парам-і]/[Қашықтақ дауыспен басқару құралы]
Тачпады бар қашықтан басқару құралын/Қашықтан дауыспен басқару құралын жұптастыру үшін реттейді. Параметр модельге байланысты әртүрлі көрсетіледі.
[Жазу құрылғысын орнату] (тек USB HDD жазу модельдері)
Жазуға арналған USB HDD құрылғылардың параметрлерін конфигурациялайды.
(Бұл опция аймаққа/елге байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.)
[90] Параметрлер | Теледидарды конфигурациялау

[Жүйелік параметрлер]

HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Жүйелік параметрлер] — қажетті опцияны таңдаңыз.

Қолжетімді опциялар

[Күн және уақыт]
Ағымдағы уақытты реттейді.
[Тіл/Language]
Мәзір тілін таңдайды.
[Пернетақта]
Экрандағы пернетақта параметрлерін конфигурациялайды.
[Іздеу]
Іздеу функциясының параметрлерін конфигурациялайды.
[Сөз]
Сөйлеуді анықтау мүмкіндігінің параметрлерін конфигурациялайды.
[Арнайы мүмкіндіктер]
Пайдаланушыларға өз құрылғыларына оңай шарлауға көмектесу үшін кіру мүмкіндіктері параметрлері мен қызметтерді конфигурациялайды.
[Ритейл режимінің параметрлері]
[Демо режимі] т.б. параметрін орнату арқылы дисплейді дүкен сөресінде пайдалану үшін жақсартады.
[91] Параметрлер | Теледидарды конфигурациялау

[Жеке]

HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Жеке] — қажетті опцияны таңдаңыз.

Қолжетімді опциялар

[Орын]
Пайдаланушы орнын алу үшін орын параметрлерін конфигурациялайды
[Қауіпсіздік және шектеулер]
Құпиясөз сияқты қауіпсіздік параметрлерін конфигурациялайды.
[Ата-аналық құлып (Тарату)]
Хабар таратуларға және басқа элементтерге арналған ата-аналық құлып параметрлерін конфигурациялайды.
[Ата-аналық құлып (Ағымдағы арналар)]
Берілетін арналарға арналған ата-аналық құлып параметрлерін конфигурациялайды.
[Есептік жазба қосу]
Google тіркелгілері және Sony Entertainment Network (SEN) тіркелгілері сияқты әртүрлі қызмет тіркелгілерін қосады.
[92] Параметрлер

Таймерді орнату

Таймерді орнату үшін

Таймер теледидарды көрсетілген уақытта автоматты түрде қосады (мысалы, көргіңіз келген бағдарлама басталғанда). Сондай-ақ, бұл теледидарды дабыл сағаты ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Таймерлер] — [Таймерді қосу] — қажетті опцияны таңдаңыз.

Ұйқы таймерін орнату

Ұйқы таймері алдын ала орнатылған уақыттан кейін теледидарды автоматты түрде өшіреді.

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Таймерлер] — [Ұйқы таймері] — қажетті опцияны таңдаңыз.

Ескерту

 • Теледидарды өшіріп, оны қайта қосқанда [Ұйқы таймері] параметрі [Өшірулі] күйіне қайта орнатылады.
[93]

Ақауларды жою

 • Осы жерден бастау Ақаулық бар ма? Осы жерден бастаңыз.
 • Сурет (сапа)/экран
 • Пернетақта
 • Таратылым қабылдау
 • Дыбыс
 • Желі (Интернет/үй)/қолданбалар
 • Қашықтан басқару құралы/қосалқы құралдар
 • Қуат
 • Қосылған құрылғылар
 • USB HDD жазу (тек USB HDD жазу модельдері)
[94] Ақауларды жою

Осы жерден бастау

 • Өздігінен диагностикалау
 • Бағдарламалық құрал жаңартулары
 • Егер теледидарды толық ысыру (қайта іске қосу) қажет болса
[95] Ақауларды жою | Осы жерден бастау

Өздігінен диагностикалау

Теледидар тиісінше жұмыс істегенін тексеру әдісі.

 • HOME түймесін басып, [Өздігінен диагностикалау] тармағын [Анықтама] бөлімінен таңдаңыз.
[96] Ақауларды жою | Осы жерден бастау

Бағдарламалық құрал жаңартулары

Sony компаниясы функционалдылықты жақсарту және пайдаланушыларға ең соңғы теледидар мүмкіндіктерін қамтамасыз ету мақсатында бағдарламалық құралдың жаңартуларын мезгілді түрде жеткізеді. Бағдарламалық құралдың жаңартуларын алудың ең оңай жолы теледидардың Интернет қосылымы болып табылады.

Бағдарламалық құралды автоматты түрде жүктеуді қосу

HOME түймесін басыңыз, содан соң [Анықтама] — [Жүйе қамтымының жаңартылуы] — [Қамтымды автоматты жүктеу] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз.

Нұсқау

 • Бағдарламалық құралды қолмен жаңарту үшін [Жүйе қамтымының жаңартылуы] экранындағы [Жүйелік қамтымның жаңартылуын тексеру] параметрін таңдаңыз.

Бағдарламалық құралды USB сақтау құрылғысы арқылы жаңарту

Сондай-ақ, желі қосылымы болмаса, USB сақтау құрылғысын пайдалану арқылы бағдарламалық құралды жаңартуға болады. Ең соңғы бағдарламалық құралды Sony қолдау көрсету веб-сайтынан USB сақтау құрылғысына жүктеу үшін компьютерді пайдаланыңыз. USB сақтау құрылғысын теледидардағы USB портына салсаңыз, бағдарламалық құралды жаңарту автоматты түрде басталады.

Егер теледидарды USB сақтау құрылғысы арқылы жаңартсаңыз, USB сақтау құрылғысы арқылы жаңартуға арналған веб-сайттағы сақтық шараларын оқу қажет.

Қолдау көрсету сайты туралы қосымша ақпарат алу үшін Қолдау көрсету сайты бетін қараңыз.

[97] Ақауларды жою | Осы жерден бастау

Егер теледидарды толық ысыру (қайта іске қосу) қажет болса

Сурет экранда көрсетілмейтіні немесе қашықтан басқару құрылғысы жұмыс істемейтіні сияқты ақау болса, келесі процедураны орындап көріңіз.

Қашықтан басқару құралындағы қуат түймесін шамамен 5 секунд басып тұрыңыз. Теледидар өшіп, қысқа уақыттан кейін автоматты түрде қайта іске қосылады. Теледидар қайта іске қосылғаннан кейін жеке параметрлер мен деректер жоғалмайды (бұл айнымалы токтың қуат сымын (электр желісінің сымы) ажыратқанмен бірдей).

[98] Ақауларды жою

Сурет (сапа)/экран

 • Сурет сапасы дүкенде қарағандай жақсы емес.
 • Бұрмаланған сурет.
 • Экранның жыпылықтаулары.
 • Түс жоқ /Күңгірт сурет/ Түс параметрі дұрыс емес/Сурет тым жарық.
 • Күңгірт экран. Экранды жарықтандыру әдісі қандай.
 • Түс параметрі дұрыс емес. Түс реңкін реттеу әдісі қандай.
 • Экран пішімі/кең режимі автоматты түрде өзгереді.
 • Кенеттен сурет кішкентай болады.
 • Экранның бұрыштарында қара жолақтар пайда болады.
 • Экранның жоғарғы немесе төменгі жағында баннерлер/нышандар бар.
 • 3D суреттер көрсетілмейді. 3D әсері әлсіз. (тек 3D модельдері)
 • 3D суреттерін көргенде экранның екі жағында қара жолақтар пайда болады. (тек 3D модельдері)
 • 3D контентін көру барысында 3D дисплейін өшіру мүмкін емес. (тек 3D модельдері)
 • 3D сигналы анықталғанда [3D сигналы анықталды.] хабары автоматты түрде пайда болады. (тек 3D модельдері)
 • Қолданба теледидар функциясына кіру мүмкіндігінің рұқсатын сұрау туралы хабар көрсетіледі.
[99] Ақауларды жою | Сурет (сапа)/экран

Сурет сапасы дүкенде қарағандай жақсы емес.

 • Сурет сапасы сигнал контентіне байланысты.
 • Егер сурет сапасын [Параметрлер] тармағындағы [Дисплей] бөлімінде өзгертсеңіз, оны жақсартуға болады.
[100] Ақауларды жою | Сурет (сапа)/экран

Бұрмаланған сурет.

 • Антенна (әуе)/кабель қосылымын тексеріңіз.
 • Антенна (әуе)/кабелін өзге қосылатын кабельдерден бөлек ұстаңыз.
 • Қосымша құрылғыны орнатқанда құрылғы мен теледидар арасында кішкене орын қалдырыңыз.
 • ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [Сурет] — [Қосымша реттеулер] — [Қозғалыс] — [Motionflow] — [Стандарт] немесе [Өшірулі] параметрін таңдаңыз. (Тек Motionflow] үйлесімді модельдеріне)
 • [Фильм режимі] режимінің ағымдағы параметрін басқа параметрге өзгертіңіз.
  ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [Сурет] — [Қосымша реттеулер] — [Қозғалыс] — [Фильм режимі] параметрін таңдаңыз.
 • [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] параметрлерін тексеріңіз.
  HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Арна орнатуы] — [Аналогтық ТД баптау] — [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] параметрін таңдаңыз
  • Сурет қабылдауын жақсарту үшін [LNA] параметрін [Өшірулі] күйіне орнатыңыз. ([LNA] опция жағдайға/аймаққа/елге байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.)
  • Аналогтық қабылдауға арналған суретті жақсарту үшін [АДТ] әрекетін [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] бөлімінде орындаңыз.
   (Аймаққа/елге/жағдайға байланысты [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] және оның опцияларының қолжетімділігі өзгеріп отыруы мүмкін.)
 • Антенна (әуе) 75 Ом коаксиалды кабельмен қосылғанын тексеріңіз.
[101] Ақауларды жою | Сурет (сапа)/экран

Экранның жыпылықтаулары.

 • ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [Сурет] — [Қосымша реттеулер] — [Қозғалыс] — [Motionflow] — [Стандарт] параметрін таңдаңыз. (Тек Motionflow] үйлесімді модельдеріне)
[102] Ақауларды жою | Сурет (сапа)/экран

Түс жоқ /Күңгірт сурет/ Түс параметрі дұрыс емес/Сурет тым жарық.

 • Реттеулерді орындау үшін ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [Сурет] параметрін таңдаңыз.
 • ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [Сурет] — [Қосымша реттеулер] — [Ысыру] параметрін таңдаңыз.
 • Егер [Энергияны сақтау] * параметрін [Төмен] немесе [Жоғары] күйіне орнатсаңыз, қара түс деңгейі жақсартылады. [Қуат] — [Эко] — [Энергияны сақтау] параметрін таңдаңыз.
[103] Ақауларды жою | Сурет (сапа)/экран

Күңгірт экран. Экранды жарықтандыру әдісі қандай.

 • ACTION MENU түймесін басып, [Сурет] — [Қосымша реттеулер] параметрін таңдап, [Айқындылық] немесе [Контраст] параметрін реттеңіз.
 • [Эко] бөліміндегі [Энергияны сақтау] опциясын параметрін тексеріңіз. Егер ол [Төмен] не [Жоғары] мәнінде болса, экран күңгірттенеді. [Қуат] — [Эко] параметрін таңдап, экранды жарықтандыру үшін [Энергияны сақтау] параметрін [Өшірулі] күйіне орнатыңыз.
[104] Ақауларды жою | Сурет (сапа)/экран

Түс параметрі дұрыс емес. Түс реңкін реттеу әдісі қандай.

 • ACTION MENU түймесін басып, [Сурет] — [Қосымша реттеулер] параметрін таңдап, [Рең] немесе [Түс температурасы] параметрін реттеңіз.
 • Түс реңкін қоюлату үшін [Түс] немесе [Нақтылы түс] параметрін реттеңіз. ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [Сурет] — [Қосымша реттеулер] параметрін таңдаңыз.
[105] Ақауларды жою | Сурет (сапа)/экран

Экран пішімі/кең режимі автоматты түрде өзгереді.

 • Арна немесе бейне кірісін өзгерткенде, Авто формат] параметрі [Экран] бөлімінде [Қосулы] күйіне орнатылса, ағымдағы [Кең режим] параметрі кіріс сигналына байланысты автоматты түрде өзгереді. [Кең режим] параметрін құлыптау үшін [Авто формат] параметрін [Өшірулі] күйіне орнатыңыз.
[106] Ақауларды жою | Сурет (сапа)/экран

Кенеттен сурет кішкентай болады.

 • Провайдер контентті тарату үшін пайдаланатын әдіске байланысты жарнамалар барысында сурет кішірек болады. HD контент арналары SD контентіне (жарнамалар) ауысқанда, сурет кішкентай, қара жиекті болуы мүмкін.
 • [Экран] бөліміндегі [Авто формат] параметрі контент ауысқанда суретті жаймайды, себебі контент туралы ақпаратты арна сигналының провайдері реттейді. Қажет болса, [Кең режим] параметрін қолмен өзгертуге болады, ол арнаны/кірісті өзгерткенше немесе [Кең режим] параметрін қайта қолмен өзгерткенше күшінде болады.
[107] Ақауларды жою | Сурет (сапа)/экран

Экранның бұрыштарында қара жолақтар пайда болады.

 • Кейбір кең экранды бағдарламалар 16:9 режимінен үлкенірек арақатынастарда түсірілген (бұл әсіресе театр қойылымдарында жиі болады). Теледидар осы бағдарламаларды экранның үстінде және астында қара таспалармен көрсетеді. Қосымша мәліметтер алу үшін DVD дискімен бірге келген құжаттаманы тексеріңіз (немесе бағдарлама провайдеріне хабарласыңыз).
 • 4:3 арақатынасындағы бағдарламаларда экранның сол және оң жақтарында таспалар болады.
 • 4:3 контенті бар HD пішімдерінде (720p және 1080i) таратылатын бағдарламаларда әдетте экранның сол және оң жақтарында таратушы қосатын қара таспалар болады.
 • Таратушы экранның екі жағына қара жолақ қойғанда, [Экран] бөліміндегі [Авто формат] параметрі суретті жаймайды. [Кең режим] параметрін [Кең ұлғайту] немесе [Ұлғайту] күйіне қолмен орнатуға болады, ол арнаны/кірісті өзгерткенше немесе [Кең режим] параметрін қайта қолмен орнатқанша күшінде болады.
 • Кейбір кабель мен жерсеріктің STB декодері де сурет өлшемін басқарады. STB декодерін пайдалансаңыз, қосымша мәліметтер алу үшін STB декодерінің өндірушісімен хабарласыңыз.
[108] Ақауларды жою | Сурет (сапа)/экран

Экранның жоғарғы немесе төменгі жағында баннерлер/нышандар бар.

Мұндай жағдайда теледидар демо режимінде болуы мүмкін. Демо режимнен шығып көріңіз.

 • Қашықтан басқару пультінде ACTION MENU түймесін басып, [Демоны уақытша тоқтату] параметрін таңдаңыз. Содан соң, қашықтан басқару құралындағы HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Ритейл режимінің параметрлері] параметрін таңдаңыз. [Демо режимі] және [Суретті ысыру режимі] параметрін [Өшірулі] күйіне орнатыңыз.
[109] Ақауларды жою | Сурет (сапа)/экран

3D суреттер көрсетілмейді. 3D әсері әлсіз. (тек 3D модельдері)

 • Егер екі сурет қатарласып көрсетілсе, ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [3D] — [3D көрсетілімі] — [3D (Іргелес)] параметрін таңдаңыз.
  Егер екі сурет бірінің үстінен бірі көрсетілсе, ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [3D] — [3D көрсетілімі] — [3D (Жоғары-Төмен)] параметрін таңдаңыз.
 • Егер [3D көрсетілімі] экраны көрсетілсе және 3D суреттер көрсетілмесе, 3D контентті ойнататын құрылғыны өшіріп, қайта қосыңыз.
 • Қабылданатын 3D әсер әр адамда әр түрлі болуы мүмкін.

Активті 3D көзілдірігі үлгілеріне арналған

 • Теледидар мен Активті 3D көзілдірігі арасында кедергілер жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
 • Активті 3D көзілдірігі ішіндегі батареяны ауыстырыңыз.
 • Активті 3D көзілдірігінің қосылғанына көз жеткізіңіз.
 • Активті 3D көзілдірігін пайдаланбас бұрын оны теледидарға тіркеу қажет. Көзілдірікті басқа теледидармен пайдалану үшін қайта тіркелуіңіз қажет. Қайта тіркелмес бұрын көзілдірікті өшіріңіз.
 • Теледидардың 2,4 ГГц ауқымын пайдалануына байланысты, сымсыз құрылғылар немесе микротолқынды пештер 3D көзілдірік және теледидар арасындағы байланысқа әсер етеді. Мұндай жағдайда, қайта тіркеліп көріңіз.
 • 3D режимімен үйлесімді емес құрылғы (үй театр жүйесі сияқты) теледидар мен 3D-үйлесімді құрылғы арасында қосылған болса, теледидар 3D суреттерді көрсетпейді. 3D үйлесімді құрылғыны HDMI логотипі бар рұқсат етілген HIGH SPEED HDMI кабелімен теледидарға тікелей қосыңыз.

4K үлгілері үшін

 • 4K ажыратымдылығы бар 3D сигналы көрсетілмейді.
 • Пассивті 3D көзілдірігі үлгілері үшін теледидарды алдынан қараңыз. 3D әсері көру қалпына байланысты онша анық болмауы мүмкін. Көру бұрышын экранға реттеңіз.
[110] Ақауларды жою | Сурет (сапа)/экран

3D суреттерін көргенде экранның екі жағында қара жолақтар пайда болады. (тек 3D модельдері)

 • 3D сигналдарын өңдеу мақсатында [3D тереңдік баптауы] бөлімінде 3D суреттердің тереңдігін реттегенде қара жолақтар экранның екі жағында шығады.
[111] Ақауларды жою | Сурет (сапа)/экран

3D контентін көру барысында 3D дисплейін өшіру мүмкін емес. (тек 3D модельдері)

 • 3D сигналымен көрсетілетін 3D контенті үшін теледидардан 3D дисплейін өшіре алмайсыз. Қосылған құрылғыдан (мысалы, Blu-ray ойнатқышынан) 3D параметрлерін қосыңыз.
[112] Ақауларды жою | Сурет (сапа)/экран

3D сигналы анықталғанда [3D сигналы анықталды.] хабары автоматты түрде пайда болады. (тек 3D модельдері)

 • [3D сигнал ескертуі] параметрін өшіріңіз. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Дисплей] — [3D параметрлері] — [3D сигнал ескертуі] — [Өшірулі] параметрін таңдаңыз.
[113] Ақауларды жою | Сурет (сапа)/экран

Қолданба теледидар функциясына кіру мүмкіндігінің рұқсатын сұрау туралы хабар көрсетіледі.

 • Қолданбаға көрсетілген функцияға кіру мүмкін беруге рұқсат беру немесе бермеуді таңдаңыз.
 • Теледидар функция бойынша санатталған қолданбаның рұқсаттарының тізімін тексеріп, әрбір қолданбаға арналған рұқсаттың параметрлерін өзгертуге болады. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Қолданбалар] — [Қолданба рұқсаттары] — қажетті теледидар функциясын таңдаңыз.
[114] Ақауларды жою

Пернетақта

Экрандық пернетақта көрсетілгеннен кейін ағымдағы экранды пайдалану мүмкін емес.

 • Экрандық пернетақтаның артындағы экранның жұмысына оралу үшін қашықтан басқару құралындағы BACK түймесін басыңыз.
[115] Ақауларды жою

Таратылым қабылдау

 • Теледидардың қабылдауына қатысты ақауларды жою үшін осы бөлімдерді бірінше тексеріңіз.
 • Блоктау шуылы немесе қате туралы хабар пайда болады және таратылымдарды көру мүмкін емес.
 • Бұрмалану немесе қос кескіндердің пайда болуы.
 • Экранда қар шуылы немесе қара сурет пайда болады.
 • Аналогтық теледидар арнасын көргенде сурет немесе дыбыс шуылы бар.
 • Кейбір арналар бос.
 • Цифрлық таратылымдармен нашар қабылдау немесе нашар сурет сапасы.
 • Цифрлық арналарды көру мүмкін емес.
 • Барлық арналар реттелмеген.
 • Жерсеріктік арналарды көру мүмкін емес. (Жерсеріктік байланыспен үйлесімді модельдер үшін ғана)
 • Кейбір арналар жоқ.
 • Жерсеріктік табақты реттеу қажет.
[116] Ақауларды жою | Таратылым қабылдау

Теледидардың қабылдауына қатысты ақауларды жою үшін осы бөлімдерді бірінше тексеріңіз.

 • Антенна (әуе) кабелі теледидарға берік жалғанғанын тексеріңіз.
  • Антенна (әуе) кабелі бос жалғанбағанына немесе ажыратылмағанына көз жеткізіңіз.
  • Антеннаның (әуе) кабелі не кабель коннекторы зақымданғанына көз жеткізіңіз.
[117] Ақауларды жою | Таратылым қабылдау

Блоктау шуылы немесе қате туралы хабар пайда болады және таратылымдарды көру мүмкін емес.

 • Антенна (әуе) кабелі дұрыс портқа (теледидарда/қосылған құрылғыларда/қабырғада) қосылғанын тексеріңіз.
 • Кабельдің тозбағанын немесе коннектордың ішінде қысқа тұйықталу жоқ екенін тексеріңіз.
[118] Ақауларды жою | Таратылым қабылдау

Бұрмалану немесе қос кескіндердің пайда болуы.

 • Кабель немесе антенна (әуе) қосылымдарын тексеріңіз.
 • Антеннаның (әуе) орны мен бағытын тексеріңіз.
 • ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [Сурет] — [Қосымша реттеулер] — [Қозғалыс] — [Motionflow] — [Стандарт] немесе [Өшірулі] параметрін таңдаңыз.
  (Тек Motionflow] үйлесімді модельдеріне)
[119] Ақауларды жою | Таратылым қабылдау

Экранда қар шуылы немесе қара сурет пайда болады.

 • Автотюнингтің орындалғанын тексеріңіз.
 • Антенна (әуе) бұзылған немесе бүгілген бе, соны тексеріңіз.
 • Антеннаға (әуе) қызмет көрсету мерзімі біткенін не бітпегенін тексеріңіз (қалыпты пайдалану үшін 3-5 жыл, теңіз жағалауындағы орында 1-2 жыл).
[120] Ақауларды жою | Таратылым қабылдау

Аналогтық теледидар арнасын көргенде сурет немесе дыбыс шуылы бар.

 • [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] параметрлерін тексеріңіз.
  HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Арна орнатуы] — [Аналогтық ТД баптау] — [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] параметрін таңдаңыз
  • Сапалы сурет пен дыбыс қабылдауын алу үшін [АДТ] әрекетін орындаңыз. (Опция аты аймаққа/елге байланысты әр түрлі болады.)
  • Аналогтық қабылдауға арналған дыбысты жақсарту үшін [Аудио сүзгіші] параметрін [Өшірулі], [Төмен] немесе [Жоғары] күйіне орнатыңыз.
  • Сурет қабылдауын жақсарту үшін [LNA] параметрін [Өшірулі] күйіне орнатыңыз. ([LNA] опция жағдайға/аймаққа/елге байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.)
 • Антенна (әуе) 75 Ом коаксиалды кабельмен қосылғанын тексеріңіз.
 • Антенна (әуе) кабелін өзге қосылатын кабельдерден бөлек ұстаңыз.
[121] Ақауларды жою | Таратылым қабылдау

Кейбір арналар бос.

 • Бұл арна кодталған/жазылым қызметіне ғана арналған. Ақылы теледидар қызметіне жазылыңыз.
 • Бұл арна тек деректер үшін пайдаланылады (сурет немесе дыбыс емес).
 • Тасымалдау туралы мәліметтер алу үшін таратушыға хабарласыңыз.
[122] Ақауларды жою | Таратылым қабылдау

Цифрлық таратылымдармен нашар қабылдау немесе нашар сурет сапасы.

 • Антенна (әуе) сигнал деңгейін барынша күшейту үшін жердегі телевизор антеннасының (әуе) орнын, бағытын және бұрышын өзгертіңіз. Антенна әуе бағытының байқаусыз өзгертілмегендігін (жел соғу арқылы) тексеріңіз.
 • Теледидар сигнал күшейткішін пайдалансаңыз, сигнал күшеюін реттеңіз.
 • Жабдық (теледидар сигнал таратқышы сияқты) антенна (әуе) мен теледидар арасында қосылған болса, ол теледидар қабылдауға әсер етуі мүмкін. Қабылдаудың жақсарғандығын тексеру үшін антенна (әуе) мен теледидар тікелей қосыңыз.
 • Нашар ауа райы жағдайлары жерсерік таратылым жүйесіне әсер етуі мүмкін. Ауа райының жақсаруын күтіңіз. (Жерсеріктік байланыспен үйлесімді модельдер үшін ғана)
[123] Ақауларды жою | Таратылым қабылдау

Цифрлық арналарды көру мүмкін емес.

 • Жергілікті орнатушыдан аймағыңызда цифрлық таратылымдар қамтамасыз етілгенін анықтаңыз.
 • Күшейтуі жоғарырақ антеннаға (әуе) жаңартыңыз.
[124] Ақауларды жою | Таратылым қабылдау

Барлық арналар реттелмеген.

 • Параметрлерді конфигурациялау арқылы арналарды қолмен алдын ала орнатып көріңіз. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Арна орнатуы] — [Аналогтық ТД баптау] — [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] параметрін таңдаңыз. (Аймаққа/елге/жағдайға байланысты [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] және оның опцияларының қолжетімділігі өзгеріп отыруы мүмкін.)
[125] Ақауларды жою | Таратылым қабылдау

Жерсеріктік арналарды көру мүмкін емес. (Жерсеріктік байланыспен үйлесімді модельдер үшін ғана)

 • Жергілікті орнатушыдан аймағыңызда жерсерік қызметтері қамтамасыз етіле ме, соны сұраңыз.
 • LNB құрылғыңыз бен параметрлерді тексеріңіз.
 • Егер теледидарда «MAIN» және «SUB» штепсельдерінің (сокеттері) екеуі де болса және жерсеріктік қос тюнер режимін [Серік тюнерінің режимін таңдау] арқылы қоймаса, «SUB» деп белгіленген штепсельді пайдаланбау керек. Мұндай жағдайда жерсеріктік антеннаңызды (әуе) «MAIN» деп белгіленген ұяға жалғаңыз.
[126] Ақауларды жою | Таратылым қабылдау

Кейбір арналар жоқ.

Реттеу ауқымын өзгерту (елге/аймаққа байланысты қолжетімді)

HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Арна орнатуы] — [Сандық орнату] — [Сандық тюнинг] — [Сандық авто тюнинг] — [Авто тюнинг ауқымы] параметрін таңдаңыз.

[Қалыпты]
Аймағыңыздан/еліңізден қолжетімді арналарды іздейді.
[Толық]
Аймаққа/елге қарамастан қолжетімді арналарды іздейді.

Цифрлық қызметтерді жаңарту

Жаңа тұрғылықты жерге көшіп, қызмет провайдерлерін өзгерткеннен кейін немесе жаңадан іске қосылған арналарды іздеу үшін [Сандық авто тюнинг] мүмкіндігін іске қосуға болады.

Автоматты қызмет жаңартуларын конфигурациялау

Қолжетімді болған кезде автоматты түрде қосылатын жаңа цифрлық қызметтерге рұқсат беру үшін [Авто қызметтік жаңарту] параметрін [Қосулы] күйіне орнатуды ұсынамыз.

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Арна орнатуы] — [Сандық орнату] — [Техникалық орнату] — [Авто қызметтік жаңарту] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз.

Егер ол [Өшірулі] күйіне орнатылса, экрандық хабар арқылы жаңа цифрлық қызметтер туралы хабар аласыз және қызметтер автоматты түрде қосылмайды.

Нұсқау

 • Бұл функцияның қолжетімділігі аймаққа/елге байланысты. Егер қолжетімді емес болса, жаңа қызметтерді қосу үшін [Сандық авто тюнинг] әрекетін орындаңыз.
[127] Ақауларды жою | Таратылым қабылдау

Жерсеріктік табақты реттеу қажет.

Егер орнатылған жерсеріктік табақ болса, реттеу параметрлерін конфигурациялау арқылы жерсеріктік таратылымдарды көріп, орнатылымның түрін анықтауға болады.

Жерсерікті реттеу

 • Жерсеріктік таратылымдарды алу (тек жерсеріктік үйлесімді модельдер)
[128] Ақауларды жою

Дыбыс

 • Дыбыс жоқ, бірақ сурет жақсы.
 • Аудио шуылы.
 • Үй кинотеатры жүйесімен аудио жоқ немесе аудио төмен.
 • Бұрмаланған дыбыс.
 • Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу мүмкін емес.
[129] Ақауларды жою | Дыбыс

Дыбыс жоқ, бірақ сурет жақсы.

 • Дыбыс деңгейін реттеушіні тексеріңіз.
 • Дыбысын өшіруден бас тарту үшін не + түймесін басыңыз.
 • ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [Зорайтқыштар] — [ТД зорайтқыштары] параметрін таңдаңыз.
  Егер [Аудио жүйе] параметріне орнатылған болса, теледидар динамиктері тек перне дыбыстарын немесе жүйе дыбыстарын шығарады.
[130] Ақауларды жою | Дыбыс

Аудио шуылы.

 • Антенна (әуе) 75 Ом коаксиалды кабельмен қосылғанын тексеріңіз.
 • Антенна (әуе) кабелін өзге қосылатын кабельдерден бөлек ұстаңыз.
 • Теледидар кедергілерін болдырмау үшін зақымдалмаған антенна (әуе) кабелін пайдаланыңыз.
[131] Ақауларды жою | Дыбыс

Үй кинотеатры жүйесімен аудио жоқ немесе аудио төмен.

 • ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [Зорайтқыштар] — [Аудио жүйе] параметрін таңдаңыз.
 • [Дыбыс] параметріне [Құлақаспап/аудио шығысы] параметрін [Аудио шығуы (бекітілген)] күйіне орнатыңыз.
 • Егер аналог (RF) параметрін таңдасаңыз арна мен суреттер дұрыс көрсетіледі; теледидардың таратылым жүйесін өзгертіңіз. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Арна орнатуы] — [Аналогтық ТД баптау] — [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] — [ТД жүйесі] параметрін таңдаңыз. (Аймаққа/елге/жағдайға байланысты [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] мүмкіндігінің қолжетімділігі мен опция атауы әртүрлі болуы мүмкін.)
 • Модельге байланысты [Зорайтқыштар] параметрі [ТД зорайтқыштары] күйіне орнатылса және [Ажыратымдылығы жоғары ұлғайту (DSEE HX)] параметрі [Авто] күйіне орнатылса, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) мүмкіндігінің дыбысы өшеді.
 • [Дыбыс] параметрінде [Сандық аудио шығысының дыбыс деңгейі] параметрін «Ең көп» күйіне орнатыңыз.
 • HDMI кірісін Super Audio CD немесе DVD-Audio мүмкіндігімен бірге пайдаланғанда, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) аудио сигналын қамтамасыз ете алмайды.
[132] Ақауларды жою | Дыбыс

Бұрмаланған дыбыс.

 • Антенна (әуе)/кабель қосылымын тексеріңіз.
 • Антенна (әуе)/кабелін өзге қосылатын кабельдерден бөлек ұстаңыз.
 • Теледидарды көліктер, шаш кептіргіштер, Wi-Fi құрылғылары, мобильді телефондар немесе оптикалық құрылғы сияқты электр шу көздерінен алшақ ұстаңыз.
 • Опциялық құрылғыны орнатқанда, құрылғы мен теледидар арасында біраз бос орын қалдырыңыз.
 • Аналогтық қабылдауға арналған дыбысты жақсарту үшін [АДТ] әрекетін [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] бөлімінде орындаңыз.
  (Аймаққа/елге/жағдайға байланысты [Бағдарламаны қолмен алдын ала орнату] және оның опцияларының қолжетімділігі өзгеріп отыруы мүмкін.)
 • Аналогтық қабылдауға арналған дыбысты жақсарту үшін [Аудио сүзгіші] параметрін [Төмен] немесе [Жоғары] күйіне орнатыңыз. ([Аудио сүзгіші] опциясы аймаққа/елге байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.)
[133] Ақауларды жою | Дыбыс

Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу мүмкін емес.

 • Егер +/- түймелері арқылы құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу мүмкін болмаса, ACTION MENU түймесін басыңыз, содан соң [Құлақаспаптың дыбыс деңгейі] параметрін таңдаңыз.
[134] Ақауларды жою

Желі (Интернет/үй)/қолданбалар

 • Кейде бейненің ағынмен тасымалдау сапасы нашар.
 • Wi-Fi қосылымы жоғалды немесе үзілмелі.
 • Кейбір Интернеттік бейне контенті жоғалған туралы мәліметті көрсетеді.
 • Сурет сапасы жақсы, бірақ Интернеттік бейне контентінде дыбыс жоқ.
 • Қолданбаларға кіру мүмкін емес.
 • IPv6 режимі орнатылғанда теледидар Интернетке кіре алмайды.
 • Теледидар серверге қосыла алмайды.
 • Теледидар желіге қосыла алмайтыны туралы хабар көрсетіледі.
 • Интернетке қосылуға болады, бірақ Google қызметтеріне қосыла алмайсыз.
 • Google тіркелгісін қосу мүмкін емес.
[135] Ақауларды жою | Желі (Интернет/үй)/қолданбалар

Кейде бейненің ағынмен тасымалдау сапасы нашар.

 • Сапа бейне контентінің провайдері ұсынған бастапқы бейнеге және байланысыңыздың жиілік ауқымына байланысты болады.
 • Сымсыз желі қосылымының сапасы теледидар мен сымсыз маршрутизатор (кіру нүктесі) арасындағы қашықтыққа немесе кедергілерге, ортадағы кедергілерге және сымсыз маршрутизатордың (кіру нүктесі) сапасына байланысты өзгеріп отырады. Бұл жағдайда интернет үшін сымды қосылымды пайдаланыңыз немесе 5 ГГц ауқымды сынап көріңіз.
 • Аймаққа/елге байланысты 5 ГГц ауқым қолжетімді болмауы мүмкін. 5 ГГц ауқымына қолдау көрсетілмесе, теледидар тек 2,4 ГГц ауқымының көмегімен сымсыз маршрутизаторға (қатынас нүктесі) қосылуы мүмкін.
[136] Ақауларды жою | Желі (Интернет/үй)/қолданбалар

Wi-Fi қосылымы жоғалды немесе үзілмелі.

 • Теледидар және сымсыз маршрутизаторды (кіру нүктесі) орнату орнын тексеріңіз. Сигнал күйіне келесі себептер әсер етуі мүмкін:
  • Басқа сымсыз құрылғылар, микротолқынды пештер, жарық шамдар, т.б. жақын жерде орналасқан.
  • Сымсыз маршрутизатор (кіру нүктесі) мен теледидар арасында едендер немесе қабырғалар бар.
  Егер мәселе жоғарыдағыны тексергеннен кейін де жалғасса, сымды LAN қосылымын пайдаланып көріңіз.
[137] Ақауларды жою | Желі (Интернет/үй)/қолданбалар

Кейбір Интернеттік бейне контенті жоғалған туралы мәліметті көрсетеді.

 • Бейне сапасы мен сурет өлшемі кең ауқымды жиілік жылдамдығына және бейне контенті провайдерінің жеткізуіне байланысты болады.
[138] Ақауларды жою | Желі (Интернет/үй)/қолданбалар

Сурет сапасы жақсы, бірақ Интернеттік бейне контентінде дыбыс жоқ.

 • Сапа бейне контентінің провайдері ұсынған бастапқы контентке және байланысыңыздың жиілік ауқымына байланысты болады.
 • Интернеттегі бейнеге байланысты, барлық бейнелерде дыбыс бола бермейді.
[139] Ақауларды жою | Желі (Интернет/үй)/қолданбалар

Қолданбаларға кіру мүмкін емес.

 • Маршрутизатордың/модемнің LAN кабелі немесе айнымалы ток сымы* дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
  * Интернетке қосылу үшін, алдымен, маршрутизаторыңыз/модеміңіз орнатылған болуы керек. Маршрутизатор/модем параметрлері бойынша Интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз.
 • Бағдарламаларды кейін қайта пайдаланып көріңіз. Бағдарлама мазмұны провайдерінің сервері жарамсыз болуы мүмкін.
[140] Ақауларды жою | Желі (Интернет/үй)/қолданбалар

IPv6 режимі орнатылғанда теледидар Интернетке кіре алмайды.

 • IPv6 протоколына қолдау көрсетілмеуі мүмкін, мұндай жағдайда IPv6 протоколы өшірулі режиміне орнатылады.
  • HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Қосымша реттеулер] — [IPv6 реттеу] — [Жоқ] параметрін таңдаңыз
[141] Ақауларды жою | Желі (Интернет/үй)/қолданбалар

Теледидар серверге қосыла алмайды.

 • Сервер және теледидарға жалғанған LAN кабелін немесе сымсыз қосылымды тексеріңіз.
 • Теледидарда желі тиісті түрде конфигурацияланғанын тексеріңіз.
 • LAN кабелін/сымсыз қосылымын немесе серверді тексеріңіз. Теледидар сервермен қосылымды жоғалтқан болуы мүмкін.
 • Медиа сервер теледидармен тиісті түрде байланысқанын тексеру үшін [Сервер диагностикасы] әрекетін орындаңыз. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Үй желісін баптау] — [Сервер диагностикасы] параметрін таңдаңыз.
[142] Ақауларды жою | Желі (Интернет/үй)/қолданбалар

Теледидар желіге қосыла алмайтыны туралы хабар көрсетіледі.

 • Ағымдағы желі параметрлерін тексеріп, [Байланысты тексеру] әрекетін орындаңыз.
  HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Қосымша реттеулер] — [Желінің күйі] — [Байланысты тексеру] параметрін таңдаңыз
  Желілік қосылымдарды тексеріңіз және/немесе сервердің нұсқаулығында қосылым туралы ақпаратты қараңыз не болмаса желіні орнатқан адамға (желілік әкімші) хабарласыңыз.
 • HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Желі] — [Желіні реттеу] параметрін таңдау арқылы желі параметрлерін қайта конфигурациялаңыз.
 • Егер LAN кабелі белсенді серверге қосылған болса және теледидар IP мекенжайын алса, сервер қосылымдары мен реттеулерін тексеріңіз. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Қосымша реттеулер] — [Желінің күйі] параметрін таңдаңыз.
[143] Ақауларды жою | Желі (Интернет/үй)/қолданбалар

Интернетке қосылуға болады, бірақ Google қызметтеріне қосыла алмайсыз.

 • Теледидардың күн мен уақыт параметрлері қате болуы мүмкін. Егер уақыт қате болса, Google Play немесе YouTube сияқты қолданбаға байланысты Google қызметтеріне қосылу мүмкін емес болуы ықтимал.
  Уақытты желі арқылы автоматты түрде реттеу үшін HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Күн және уақыт] — [Автоматты күн және уақыт] — [Желі уақытын пайдалану] параметрін таңдаңыз.
[144] Ақауларды жою | Желі (Интернет/үй)/қолданбалар

Google тіркелгісін қосу мүмкін емес.

Бір уақытта тек бір Google тіркелгісін тіркеуге болады. Жүйеге басқа Google тіркелгісімен кіру үшін тіркелген тіркелгіні жою қажет.

Жүйеге басқа тіркелгімен кіру

 1. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Google] — [Есептік жазбаны жою] параметрін таңдаңыз.
 2. Ағымдағы Google тіркелгісін жойып, басқа тіркелгі қосыңыз.
[145] Ақауларды жою

Қашықтан басқару құралы/қосалқы құралдар

 • Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.
 • Активті 3D көзілдірікті қосу мүмкін емес. (тек 3D модельдері)
 • Активті 3D көзілдіріктегі жарық диодты индикаторы жыпылықтайды. (тек 3D модельдері)
[146] Ақауларды жою | Қашықтан басқару құралы/қосалқы құралдар

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.

 • Проблема қашықтан басқару құралына байланысты екенін анықтау үшін теледидардағы түймені басыңыз.
 • Әр батареяның орналасуы батарея ұяшығындағы оң (+) және теріс (-) таңбаларына сәйкес келетінін тексеріңіз.
 • Батарея қуаты төмен болуы мүмкін. Қашықтан басқару құралының қақпағын алып, батареяларды дәл сондай түріне ауыстырыңыз.
  • Сырғыту түрі
  • Басып-жіберу түрі
 • Батарея мен қашықтан басқару құралының арасындағы контакті нашар болуы мүмкін. Батареяларды алып тастап, қайта енгізіңіз.
 • Қашықтан басқару құралын теледидар алдында орналасқан қашықтан басқару датчигіне бағыттаңыз.
 • Қашықтан басқару датчигі аумағында кедергілер болмауы керек.
 • Жарық шам қашықтан басқару құралының жұмысына кедергі келтіруі мүмкін, барлық жарық шамдарды өшіріңіз.
 • Теледидарды ажыратып, оны қайта қосқанда, қашықтан басқару құралындағы немесе теледидардағы қуат түймесін бассаңыз да, теледидар кішкене уақыт аралығында қосылмауы мүмкін, себебі жүйені инициализациялау үшін бірнеше уақыт алады. Шамамен 10-20 секунд күтіп, әрекетті қайталаңыз.
 • Дауыс анықталмағанда, түймесі арқылы қашықтан басқару құралындағы түймесінің іске қосылғанын тексеріңіз немесе түймесі арқылы қашықтан басқару құралын теледидарға тіркеңіз. Осы параметрлерді растау үшін HOME түймесін басып, [Параметрлер] — [Тачпады бар қашықтан басқару құралының парам-і]/[Қашықтақ дауыспен басқару құралы] параметрін таңдаңыз. Параметр модельге байланысты әртүрлі көрсетіледі. түймесі бірге берілетін қашықтан басқару құралына байланысты қолжетімді емес болуы мүмкін.
[147] Ақауларды жою | Қашықтан басқару құралы/қосалқы құралдар

Активті 3D көзілдірікті қосу мүмкін емес. (тек 3D модельдері)

 • Батареяны ауыстырыңыз. (Келесі модельге ғана қолданады: TDG-BT400A/BT500A.)
  1. Қалам ұшымен және т.б. затпен құлыпты ашу түймесін басып, батарея корпусын алыңыз.
  2. Батареяларды дәл сондай түріне ауыстырыңыз. Осыдан кейін батарея корпусын орнына құлыпталғанша салынғанын тексеріңіз.
   1. CR2025 (-) жағы
[148] Ақауларды жою | Қашықтан басқару құралы/қосалқы құралдар

Активті 3D көзілдіріктегі жарық диодты индикаторы жыпылықтайды. (тек 3D модельдері)

 • 3 секунд бойы жанып тұрады: көзілдірік қосылған кезде көрсетеді.
 • Әрбір 2 секунд сайын жыпылықтайды: көзілдірік қосылғанын көрсетеді.
 • 3 рет жыпылықтайды: көзілдіріктің өшірілгенін көрсетеді.
 • Жасыл және сары түспен жыпылықтайды: көзілдіріктің тіркеуді бастағанын білдіреді.
 • Әрбір 2 секунд сайын 3 рет жыпылықтайды: батареяның заряды бітуге жақын қалғанын көрсетеді. Батареяны ауыстырыңыз.
[149] Ақауларды жою

Қуат

 • Теледидар автоматты түрде өшеді.
 • Теледидар автоматты түрде қосылады.
 • Теледидарды ажыратып, оны қайта қосқаннан кейін қашықтан басқару құралындағы немесе теледидардағы қуат түймесін бассаңыз да, теледидар қосылмайды.
[150] Ақауларды жою | Қуат

Теледидар автоматты түрде өшеді.

 • Экранды [Ұйқы таймері] параметрлеріне байланысты өшіруге болады.
 • [Таймерді қосу] бөлімінің [Ұзақтық] параметрін тексеріңіз.
 • [Бос ТД күту режимі] режимі [Эко] бөлімінде іске қосылғанын тексеріңіз.
 • Экранды [Экран қорғағышы] параметрлеріне байланысты өшіруге болады.
[151] Ақауларды жою | Қуат

Теледидар автоматты түрде қосылады.

 • [Таймерді қосу] мүмкіндігі іске қосылғанын тексеріңіз.
 • [BRAVIA Sync параметрлері] бөлімінің [ТД авто қосу] параметрін [Өшіру] күйіне орнатыңыз.
[152] Ақауларды жою | Қуат

Теледидарды ажыратып, оны қайта қосқаннан кейін қашықтан басқару құралындағы немесе теледидардағы қуат түймесін бассаңыз да, теледидар қосылмайды.

 • Теледидарды ажыратып, оны қайта қосқанда, қашықтан басқару құралындағы немесе теледидардағы қуат түймесін бассаңыз да, теледидар кішкене уақыт аралығында қосылмауы мүмкін, себебі жүйені инициализациялау үшін бірнеше уақыт алады. Шамамен 10-20 секунд күтіп, әрекетті қайталаңыз.
[153] Ақауларды жою

Қосылған құрылғылар

 • Қосылған құрылғыдан сурет жоқ.
 • Бастапқы мәзірде қосылған құрылғыны таңдау мүмкін емес.
 • Цифрлық көздердегі кейбір бағдарламалар жоғалған туралы мәліметті көрсетеді.
 • Фотосуреттерді немесе қалталарды көрсету үшін бірнеше уақыт алуы мүмкін.
 • Қосылған BRAVIA Sync HDMI құрылғысын табу мүмкін емес.
 • Екінші AV ресиверін басқару мүмкін емес.
 • Теледидар MHL құрылғысынан суретті және/немесе дыбысты шығармайды. (текMHLқолдау көрсетілетін модельдер)
 • IR Blaster құрылғысы арқылы сыртқы құрылғыны (мысалы, STB декодер немесе AV ресивері) басқару мүмкін емес. (тек IR Blaster үйлесімді модельдері)
 • USB құрылғысындағы немесе сервердегі медиа файлдар көрсетілмейді.
 • Теледидарды Wi-Fi Direct құрылғысы таба алмады.
 • Жұмыс үзіледі не құрылғы жұмыс істемейді.
 • Экран көшірмесін көрсету функциясы арқылы қандай құрылғыларды қосуға болады?
 • Теледидарды Miracast құрылғысына немесе Экран көшірмесін көрсету функциясымен үйлесімді құрылғыға қосу мүмкін емес.
 • Бейне немесе дыбыс кейде үзіледі.
 • Кейбір ақылы контентті ойнату мүмкін емес.
 • Теледидарды «Video & TV SideView» қолданбасы арқылы қосу және басқару [Қашықтан бастау] параметрі [Қосулы] күйіне орнатылғанда мүмкін емес.
 • Теледидар көрсетілмейді немесе «Video & TV SideView» қолданбасы арқылы тіркеу мүмкін емес.
[154] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

Қосылған құрылғыдан сурет жоқ.

 • Жалғанған құрылғыны қосыңыз.
 • Құрылғы мен теледидар арасындағы қосылымды тексеріңіз.
 • Кірістер тізімін көрсету үшін түймесін басыңыз, одан кейін қажетті кірісті таңдаңыз.
 • USB құрылғыны дұрыс салыңыз.
 • USB құрылғы тиісті түрде пішімделгенін тексеріңіз.
 • Барлық USB құрылғылардың жұмыс істейтініне кепілдік берілмейді. Сондай-ақ, әрекеттер USB құрылғының мүмкіндіктеріне немесе ойнатылып жатқан бейне файлдарға байланысты өзгеріп отырады.
 • Егер қосылған құрылғы 2-ші немесе 3-ші HDMI IN көзіне қосылса, оны 1-ші немесе 4-ші HDMI IN көзіне қосыңыз.
 • Стандартты пішімге суретті көрсетпейтін HDMI кірістің HDMI сигнал пішімін өзгертіңіз. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [HDMI сигнал пішімі] параметрін таңдаңыз.
[155] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

Бастапқы мәзірде қосылған құрылғыны таңдау мүмкін емес.

 • Кабель қосылымын тексеріңіз.
[156] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

Цифрлық көздердегі кейбір бағдарламалар жоғалған туралы мәліметті көрсетеді.

 • Кейбір цифрлық таратулар мен DVD дискілерінде пайдаланылатын бастапқы контентті цифрлық қысуға байланысты экранда аз мәлімет немесе бұрмаланулар (кішкентай блоктар, нүктелер немесе пикселизация) шығуы мүмкін. Көрінетін бұрмаланулардың дәрежесі теледидар айқындығы мен ажыратымдылығына байланысты.
[157] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

Фотосуреттерді немесе қалталарды көрсету үшін бірнеше уақыт алуы мүмкін.

 • Кескін өлшемдеріне, файл өлшеміне және қалтадағы файлдар санына байланысты кейбір фотосуреттерді немесе қалталарды көрсетуге біраз уақыт кетеді.
 • USB құрылғысы теледидарға қосылған сайын, фотосуреттердің көрсетілуіне дейін бірнеше минут кетуі мүмкін.
[158] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

Қосылған BRAVIA Sync HDMI құрылғысын табу мүмкін емес.

 • Құрылғыңыз BRAVIA Sync үйлесімді екендігін тексеріңіз.
 • [HDMI басқару] функциясы BRAVIA Sync үйлесімді құрылғыда орнатылғанына және [BRAVIA Sync басқару] функциясы теледидарда орнатылғанын тексеріңіз.
[159] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

Екінші AV ресиверін басқару мүмкін емес.

 • Тек бір BRAVIA Sync үйлесімді AV ресиверін пайдалануға болады.
[160] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

Теледидар MHL құрылғысынан суретті және/немесе дыбысты шығармайды. (текMHLқолдау көрсетілетін модельдер)

 • MHL кабелін ажыратып, қайтадан жалғаңыз. Не болмаса MHL құрылғысын өшіріп, қайтадан қосыңыз және құрылғының экран құлпын ашыңыз.
 • Құрылғы MHL мүмкіндігін қолдайтынын тексеріңіз.
[161] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

IR Blaster құрылғысы арқылы сыртқы құрылғыны (мысалы, STB декодер немесе AV ресивері) басқару мүмкін емес. (тек IR Blaster үйлесімді модельдері)

 • IR Blaster дұрыстап орнатылып, IR трансмиттері сыртқы құрылғының IR ресиверінің жанына орналастырылғанына көз жеткізіңіз.
 • Теледидарыңыз сыртқы құрылғыны қолдайтынына көз жеткізіңіз.
 • Қашықтан басқару құрылғысындағы түймені басып, ұстап тұрсаңыз, операция өткізілмеуі мүмкін. Оның орнына түймені қайталап басыңыз.
 • Кейбір сыртқы құрылғылар «Әрекет мәзірі» бөліміндегі кейбір түймелерді анықтамауы мүмкін.
 • IR Blaster құрылғысы дұрыс орнатылмауы мүмкін. IR Blaster құрылғысын реттеу үшін HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Сыртқы кірістер] — [IR Blaster баптау] параметрін таңдаңыз.
[162] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

USB құрылғысындағы немесе сервердегі медиа файлдар көрсетілмейді.

 • Қолдау көрсетілмейтін файлдар көрсетілмеуі мүмкін.
 • Барлық қалталар/файлдар жүйе күйіне байланысты көрсетілмеуі мүмкін.
[163] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

Теледидарды Wi-Fi Direct құрылғысы таба алмады.

 • [Wi‑Fi Direct] параметрін [Қосулы] күйіне орнатыңыз. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Қосулы] параметрін таңдаңыз.
 • Егер [Wi‑Fi Direct] параметрі [Қосулы] күйіне орнатылса да, теледидарды табу мүмкін болмаса, [Диапазонды орнату] параметрін [Авто (2.4GHz диапазоны)] күйіне орнатыңыз. HOME түймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Желі] — [Wi‑Fi Direct] — [Қосымша реттеулер] — [Диапазонды орнату] — [Авто (2.4GHz диапазоны)] параметрін таңдаңыз.
[164] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

Жұмыс үзіледі не құрылғы жұмыс істемейді.

 • Құрылғы қосылған ба, соны тексеріңіз.
 • Құрылғының батареяларын ауыстырыңыз.
 • Құрылғыны қайта тіркеңіз.
 • Bluetooth құрылғылары 2,4 ГГц диапазонын пайдаланады, сондықтан байланыс жылдамдығы LAN кедергісіне байланысты бұзылуы не кейде үзілуі мүмкін.
  Егер тұрмыстық электр жабдықтары (мысалы, микротолқынды пештер немесе мобильді құрылғылар) жақын қойылса, радиотолқын кедергісі орын алуы мүмкін.
 • Сымсыз байланыс кедергілеріне байланысты теледидар немесе құрылғы металл үстелшеде жұмыс істемеуі мүмкін.
 • Теледидар және өзге құрылғылар арасындағы тиімді байланыс қашықтықтарын білу үшін құрылғылардың пайдалану нұсқаулықтарын қараңыз.
 • Көптеген Bluetooth құрылғылары теледидарға қосылғанда, Bluetooth байланысының сапасы бұзылуы мүмкін.
[165] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

Экран көшірмесін көрсету функциясы арқылы қандай құрылғыларды қосуға болады?

 • Смартфондар және планшеттер сияқты Wi‑Fi қолдайтын, Miracast функциясын қолдайтын құрылғыларды BRAVIA ТД-ында экран көшірмесін көрсету үшін пайдалануға болады. Miracast функциясын қолдайтын-қолдамайтынын білу үшін Wi‑Fi құрылғысының пайдалану нұсқаулығын қараңыз. BRAVIA ТД-ы Miracast техникалық сипаттамаларына сай, бірақ кейбір құрылғыларға сәтті қосылуға кепілдік бермейді.
[166] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

Теледидарды Miracast құрылғысына немесе Экран көшірмесін көрсету функциясымен үйлесімді құрылғыға қосу мүмкін емес.

 • Miracast құрылғысын (мысалы, ноутбук) орнату орындалмаса, экран көшірмесін көрсету функциясына арналған күту экранын көрсетіп, әрекетті қайталау үшін HOME түймесін басып, [Экран көшірмесін көрсету] * параметрін таңдаңыз.
 • Егер Экран көшірмесін көрсетуді басқа құрылғымен пайдаланып жатсаңыз, алдымен Экран көшірмесін көрсетуді өшіріп, әрекетті қайталаңыз.
 • Егер құрылғы 5 ГГц диапазонын қолдамаса және [Диапазонды орнату] опциясын [Авто (5GHz диапазоны)] күйіне орнатсаңыз, оны [Авто] күйіне ауыстырып көріңіз.
[167] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

Бейне немесе дыбыс кейде үзіледі.

 • Өзге сымсыз LAN құрылғылары немесе микротолқынды пештер сияқты радио толқындарды шығаратын құрылғылар сымсыз LAN қолданатын Экран көшірмесін көрсету функциясына кедергі келтіруі мүмкін. Теледидар немесе Sony Экран көшірмесін көрсету мүмкіндігімен үйлесімді құрылғыларды (мысалы, Xperia смартфонының кейбір модельдері) осындай құрылғылардан алшақ ұстаңыз немесе мүмкін болса өшіріп тастаңыз.
 • Ақпарат алмасу жылдамдығы құрылғылар арасындағы қашықтық немесе кедергілерге, құрылғы конфигурациясына, радио толқын күйіне, желінің бос немесе жиі қолданылуына немесе құрылғы түріне байланысты өзгеруі мүмкін. Байланыс радио толқын күйіне байланысты үзіліп қалуы да мүмкін.
[168] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

Кейбір ақылы контентті ойнату мүмкін емес.

 • Көз құрылғы HDCP (Кең ауқымды цифрлық контент қорғау) 2.0/2.1/2.2 стандартына сай келуі керек.
  Кейбір ақылы контенттер HDCP 2.0/2.1/2.2 стандарттарына сай келмейтін көз құрылғы арқылы көрсетілмеуі мүмкін.
[169] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

Теледидарды «Video & TV SideView» қолданбасы арқылы қосу және басқару [Қашықтан бастау] параметрі [Қосулы] күйіне орнатылғанда мүмкін емес.

 • Радио толқынды кедергіні шығаратын құрылғылар (микротолқынды пештер, радиотелефондар, т.б.) жақын жерге қойылғанда «Video & TV SideView» функциясы жұмыс істемеуі мүмкін. Мұндай жағдайда, ондай құрылғыларды сымсыз роутерден (кіру нүктесінен) немесе теледидардан алшақ ұстаңыз немесе өшіріп тастаңыз.
 • «Video & TV SideView» функциясы келесі жағдайларда істемеуі мүмкін. Теледидарды қосып, сымсыз маршрутизатормен (кіру нүктесімен) арадағы байланысты қайта орнатқан кезде.
  • TV күту режимінде тұрғанда сымсыз маршрутизатордың (кіру нүктесінің) қуат қосқышын қосқанда/ажыратқанда
  • TV күту режимінде тұрғанда сымсыз маршрутизаторды (кіру нүктесін) қайта орнатқанда
  • TV күту режимінде тұрғанда сымсыз маршрутизаторды (кіру нүктесін) арнасын ауыстырғанда
 • «Video & TV SideView» функциясы мерзімді түрде қайта қосуды талап ететін іскери мақсатта пайдаланылатын сымсыз маршрутизатормен (кіру нүктесімен) жұмыс істемеуі мүмкін.
 • «Video & TV SideView» функциясы сымсыз маршрутизатордың (кіру нүктесінің) параметрлеріне байланысты жұмыс істемеуі мүмкін (мысалы, мульти SSID және қуатты үнемдеу режимі).
 • Егер Wi-Fi Direct «Video & TV SideView» қолданбасын теледидарға қосу үшін пайдаланылса, мобильді құрылғыға байланысты теледидар күту режимінен қосылмауы мүмкін.
 • Теледидар қосулы немесе күту режимінде болуға тиісті. Айнымалы ток қуат сымын ажырату арқылы теледидарды өшірмеңіз.
 • Теледидарда келесі тұстардың реттелгенін тексеріңіз.
  Сымсыз маршрутизатор (кіру нүктесі) мен теледидар сымсыз LAN арқылы жалғанған
  • Бекітілген сымсыз LAN үлгісі бар теледидар
  • [Қосымша реттеулер] бөліміндегі [Ішіне салынған Wi‑Fi] параметрі [Қосулы] күйіне орнатылады
  • [Қашықтан бастау] бөліміндегі [Желі] параметрі [Қосулы] күйіне орнатылады
  • Теледидар сымсыз роутерге (кіру нүктесіне) жалғанған
  Сымсыз маршрутизатор (кіру нүктесі) мен теледидар сымды LAN арқылы жалғанған
  • [Қашықтан бастау] бөліміндегі [Желі] параметрі [Қосулы] күйіне орнатылады
[170] Ақауларды жою | Қосылған құрылғылар

Теледидар көрсетілмейді немесе «Video & TV SideView» қолданбасы арқылы тіркеу мүмкін емес.

 • ТД қосылғандығын тексеріңіз.
 • Теледидар мен мобильді құрылғы бірдей үй желісіне қосылғандығын тексеріңіз.
  (Дегенмен, Wi-Fi Direct арқылы қосылу кезінде үй желісінің қосылымы қажет емес.)
 • Құрылғыларды тіркеудің максималды санына жетті. Басқа мобильді құрылғыны тіркеудің алдында [Қашықтан басқару құрылғылары] бөлімінен қажетсіз тіркеулерді жойыңыз.
 • Толық ақпарат алу үшін келесі веб-сайтты қараңыз:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/
[171] Ақауларды жою

USB HDD жазу (тек USB HDD жазу модельдері)

 • USB HDD құрылғысын пайдалану мүмкін емес. (тек USB HDD жазу модельдері)
 • Жазуды орындау мүмкін емес./Жазу орындалмады. (тек USB HDD жазу модельдері)
 • Жазылған контент жоғалды. (тек USB HDD жазу модельдері)
 • USB HDD құрылғысы қосылмаса да, ол жұмыс істейді. (тек USB HDD жазу модельдері)
[172] Ақауларды жою | USB HDD жазу (тек USB HDD жазу модельдері)

USB HDD құрылғысын пайдалану мүмкін емес. (тек USB HDD жазу модельдері)

 • USB HDD құрылғысын тексеріңіз:
  • дұрыс қосулы.
  • іске қосулы.
  • теледидарға тіркеулі.
 • USB хабы арқылы USB HDD құрылғысын қосуға қолдау көрсетілмейді.
 • Осы USB HDD құрылғысының сипаттамалары талаптарға сай келетінін тексеру үшін [HDD өнімділігін тексеру] әрекетін орындаңыз.
  HOMEтүймесін басыңыз, содан соң [Параметрлер] — [Жазу құрылғысын орнату] — [HDD өнімділігін тексеру] параметрін таңдаңыз.
[173] Ақауларды жою | USB HDD жазу (тек USB HDD жазу модельдері)

Жазуды орындау мүмкін емес./Жазу орындалмады. (тек USB HDD жазу модельдері)

 • HDD құрылғысындағы қолжетімді орынды тексеріңіз. Егер өте аз орын қалса, қажетсіз контентті жойыңыз.
 • Келесі бағдарламаларды жазу мүмкін емес.
  • Көшіруден қорғалған бағдарламалар
  • Аналогтық бағдарламалар
  • Сыртқы кірістерден алынған бағдарламалар (сондай-ақ, STB декодерінен алынған бағдарламалар)
  • Ағынмен тасымалдау контенті
 • Егер бағдарламалардың таратылым уақыты өзгертілген болса, таймер бойынша жазу мүмкін емес болуы ықтимал.
[174] Ақауларды жою | USB HDD жазу (тек USB HDD жазу модельдері)

Жазылған контент жоғалды. (тек USB HDD жазу модельдері)

 • Егер айнымалы токтың қуат сымы (электр желісінің сымы) қосу кабельдері жазу барысында ажыратылған болса, жазуды орындау мүмкін емес. Контентті жазу барысында қандай да бір кабельді ажыратпаңыз. Не болмаса, жазылып жатқан контент немесе барлық жазылған контент жоғалуы мүмкін.
[175] Ақауларды жою | USB HDD жазу (тек USB HDD жазу модельдері)

USB HDD құрылғысы қосылмаса да, ол жұмыс істейді. (тек USB HDD жазу модельдері)

 • Теледидар күту режимі барысында EPG деректерін алғанда қосылған USB HDD құрылғысы айналуы немесе құрылғының жарық диодты индикаторы жануы мүмкін.