[1]

Pradžia

 • Žinyno naudojimas
 • „Android“ televizijos pristatymas
 • Pagrindiniai veiksmai
 • Palaikymo svetainė
[2] Pradžia

Žinyno naudojimas

Šiame žinyne paaiškinama, kaip naudoti šį televizorių. Be to, informacijos galite ieškoti Nustatymo vadovas, kur pateikiama televizoriaus montavimo aprašymų, ir Trumpasis vadovas, kur pateikiama šio televizoriaus dalių aprašymų ir techninių duomenų.

Šiame žinyne pageidaujamą informaciją galite skaityti iš eilės arba surasti ją tiesiogiai. Norėdami ieškoti, ekrano viršuje pasirinkite .

Internetinio žinyno peržiūra televizoriuje

Televizoriui parengtos dvi žinyno versijos: integruotasis žinynas ir internetinis žinynas. Integruotame žinyne pateikiama pagrindinė informacija ir televizoriaus naudojimo instrukcijos. Jei televizorius prijungtas prie interneto, internetiniame žinyne rasite išsamią ir naujausią informaciją apie televizorių ir tinklo paslaugas.

 1. Prijunkite televizorių prie interneto.
 2. Jei norite peržiūrėti internetinį žinyną, ekrano viršuje pasirinkite [Perjungti į internetinį] (A).

Pastaba

 • Norint naudoti naujausias žinyne aprašytas funkcijas, gali reikėti atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Išsamios informacijos apie programinės įrangos naujinius žr. Programinės įrangos naujiniai psl.
 • Žinyne esantys vaizdai ir iliustracijos gali skirtis atsižvelgiant į televizoriaus modelį.
 • Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.

Patarimas

 • Internetiniam žinynui peržiūrėti taip pat galite naudoti programą „Video & TV SideView“.
 • Jei norite sužinoti, ar jūsų televizoriuje veikia kuri nors žinyne aprašyta funkcija, žr. spausdintinę instrukciją arba „Sony“ gaminių katalogą.
 • Šis žinynas yra parengtas visiems regionams ir šalims. Kai kurie šiame žinyne pateikti aprašymai negalioja tam tikriems regionams ir šalims.
[3] Pradžia

„Android“ televizijos pristatymas

 • Programų atsisiuntimas iš „Google Play
 • Programų perkėlimas į USB atminties įrenginį
 • Internetinės medijos peržiūra
 • Mėgavimasis turiniu iš mobiliojo įrenginio televizoriuje naudojant „Google Cast
 • Mėgavimasis saugiomis programomis ir vaizdo transliavimo paslaugomis (Sauga ir apribojimai)
 • Paieška balsu
[4] Pradžia | „Android“ televizijos pristatymas

Programų atsisiuntimas iš „Google Play

Programas į televizorių galite atsisiųsti iš „Google Play“ – lygiai taip pat, kaip tą atliekate naudodamiesi išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais.

Pastaba

 • Galite atsisiųsti tik su televizoriumi suderinamas programas. Jos gali skirtis nuo išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams skirtų programų.
 • Norint atsisiųsti programas iš „Google Play“, reikės interneto ryšio ir „Google“ paskyros.

Patarimas

 • Jei neturite „Google“ paskyros arba norite sukurti bendrą paskyrą, šioje svetainėje sukurkite naują paskyrą.
  https://accounts.google.com/signup
  Pirmiau nurodyta svetainė gali skirtis atsižvelgiant į regioną ir šalį. Be to, jis gali būti keičiamas nepranešus. Išsamios informacijos ieškokite „Google“ pradžios puslapyje.
 • Rekomenduojame sukurti „Google“ paskyrą kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje.
 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Google Play Store] iš skilties [Programos].
 2. Norėdami įdiegti programą, pasirinkite norimą atsisiųsti programą. Bus pradėta siųsti programą.

Atsiųsta programa automatiškai įdiegiama. Jos piktograma parodoma Namų meniu, kur ją galima paleisti.

Apie mokamas programas

Google Play“ galima rasti nemokamų ir mokamų programų. Norint įsigyti mokamą programą, reikalingas iš anksto apmokėtos „Google Play“ dovanų kortelės kodas arba kredito kortelės informacija. „Google Play“ dovanų kortelę galite įsigyti iš įvairių pardavėjų.

Programos šalinimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Google Play Store], esančią dalyje [Programos], tada pasirinkite [Mano programos].
 2. Pasirinkite norimą pašalinti programą, tada ją pašalinkite.
[5] Pradžia | „Android“ televizijos pristatymas

Programų perkėlimas į USB atminties įrenginį

Atsisiųstas programas galite perkelti į USB atminties įrenginį ir taip atlaisvinti vietos televizoriuje.

Pastaba

 • Formatuojant USB atminties įrenginį, visi jame išsaugoti duomenys bus pašalinti. Prieš formatuodami sukurkite svarbių duomenų atsarginę kopiją.
 • Atlikus šią procedūrą USB įrenginys suformatuojamas naudoti būtent su televizoriumi. Todėl gali nepavykti naudoti USB atminties įrenginio su kompiuteriu ir pan.
 1. Prijunkite USB atminties įrenginį prie televizoriaus.
 2. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Saugykla ir nustatymas iš naujo] ir norimą USB atminties įrenginį.
 3. Suformatuokite jį kaip vidinį saugojimo įrenginį.
 4. Kai bus baigta formatuoti, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Programos].
 5. Pasirinkite programą, kurią norite perkelti į USB atminties įrenginį.
 6. Pasirinkite USB atminties įrenginį iš naudojamos saugyklos. Programa yra perkeliama į USB atminties įrenginį.

Patarimas

 • Norėdami į USB įrenginį perkelti papildomas programas, kartokite 4–6 veiksmus.

USB atminties įrenginio išėmimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Saugykla ir nustatymas iš naujo], norimą USB atminties įrenginį, tada pažymėkite jo išėmimo parinktį.

Pastaba

 • USB atminties įrenginys naudojamas tik programoms saugoti. Norėdami naudoti USB atminties įrenginį kitais tikslais, turite jį vėl suformatuoti.
 • Pašalinę USB atminties įrenginyje esančią programą naudodami kompiuterį, negalėsite jos paleisti televizoriuje.
 • Jei išimsite USB atminties įrenginį iš televizoriaus, negalėsite naudoti į USB atminties įrenginį perkeltų programų.
 • Negalite nustatyti USB atminties įrenginio kaip programos diegimo vietos. Pirmiausia įprastai įdiekite programą televizoriuje, tada ją perkelkite į USB atminties įrenginį.
[6] Pradžia | „Android“ televizijos pristatymas

Internetinės medijos peržiūra

Norėdami peržiūrėti internetinį turinį, galite naudotis vaizdo transliavimo paslaugomis, pvz., „YouTube“ ir „Netflix. Prieinamos paslaugos priklauso nuo jūsų šalies ir regiono. Šias paslaugas galite paleisti pasirinkdami jų pavadinimus Namų meniu esančioje skiltyje [Programos].

Pastaba

 • Norint žiūrėti internetinį turinį reikalingas interneto ryšys.
[7] Pradžia | „Android“ televizijos pristatymas

Mėgavimasis turiniu iš mobiliojo įrenginio televizoriuje naudojant „Google Cast

Google Cast“ suteikia galimybę tiesiai iš jūsų mėgstamiausių svetainių ir programų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje belaidžiu būdu transliuoti turinį į televizorių.

 1. Mobilųjį įrenginį, pvz., išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį, prijunkite prie to paties namų tinklo, prie kurio prijungtas televizorius.
 2. Paleiskite „Google Cast“ palaikomą programą mobiliajame įrenginyje.
 3. Programoje pasirinkite (transliavimo) piktogramą.
  Mobiliojo įrenginio ekranas rodomas televizoriuje.

Pastaba

 • Norint naudoti „Google Cast“ reikalingas interneto ryšys.
[8] Pradžia | „Android“ televizijos pristatymas

Mėgavimasis saugiomis programomis ir vaizdo transliavimo paslaugomis (Sauga ir apribojimai)

Kad televizorius būtų naudojamas saugiai, galite nustatyti diegimo apribojimus iš nežinomų šaltinių atsisiųstoms programoms arba amžiaus apribojimus programoms ir vaizdo įrašams.

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], nustatykite parinktis, tokias kaip [Sauga ir apribojimai] arba [Užraktas nuo vaikų (transliacija)].

Patarimas

 • Gali būti taikomi kiti atskiri apribojimai, tai priklauso nuo programos. Išsamios informacijos ieškokite programos žinyne.
[9] Pradžia | „Android“ televizijos pristatymas

Paieška balsu

Televizorius turi funkciją Balso paieška, leidžiančią balsu internete ieškoti ieškomo turinio. Balso paieška leidžia greitai, nenaudojant ekraninės klaviatūros, įvesti paieškos užklausas.

Norėdami ieškoti, paprasčiausiai paspauskite mygtuką ir kalbėkite į nuotolinio valdymo pulte integruotą mikrofoną.

Išsamios informacijos žr. Nuotolinio valdymo pulto naudojimas.

[10] Pradžia

Pagrindiniai veiksmai

 • Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
 • Namų meniu
 • Mygtuko DISCOVER naudojimas
 • Veiksmų meniu naudojimas
 • Prie televizoriaus prijungtų įrenginių pasirinkimas
[11] Pradžia | Pagrindiniai veiksmai

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Daugybę televizoriaus funkcijų galite valdyti mygtukais / / / ir .

Nuotolinio valdymo pulto mygtukų aprašymų ieškokite Trumpasis vadovas.

 1. Mygtukais , , ir židiniu nustatykite pageidaujamą elementą.
 2. Paspauskite mygtuko viduryje ir pasirinkite šiuo metu židiniu nustatytą elementą.

Grįžimas į ankstesnį ekraną

Paspauskite mygtuką BACK.

Balso paieška (tik Balso paieška palaikančiuose modeliuose) naudojimas

Balso paieška palaikančių modelių nuotolinio valdymo pulte yra integruotas mikrofonas. Kalbėdami į mikrofoną, galite internete ieškoti turinio.

 1. Paspauskite mygtuką . Tada bus automatiškai įjungiamas ekranas Balso paieška.
 2. Užsidegs nuotolinio valdymo pulto šviesos diodo lemputė, nurodanti, kad funkcija Balso paieška buvo įjungta; tuomet kalbėkite į integruotą mikrofoną.

Kai jūsų balsas nėra atpažįstamas

Kai jūsų balsas nėra atpažįstamas, būtinai suaktyvinkite nuotolinio valdymo pulto mygtuką naudodamiesi mygtuku arba užregistruokite nuotolinio valdymo pultą televizoriaus mygtuku .
Norėdami patvirtinti šiuos nustatymus, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Jutiklinės planšetės nuotolinio vald. pulto nustatymai] / [Nuotolinio valdymo balsu pultelis].
Rodomas nustatymas skiriasi atsižvelgiant į jūsų modelį.

Pastaba

 • Norint naudoti „Balso paieška“ reikalingas interneto ryšys.
 • Prie televizoriaus pridedamo nuotolinio valdymo pulto tipas ir galimybė gauti nuotolinio valdymo pultą su įdiegtu mikrofonu priklauso nuo jūsų modelio / regiono / šalies. Kai kuriuose regionuose / šalyse galima gauti papildomą nuotolinio valdymo pultą, jis pridedamas prie kai kurių modelių televizorių.
[12] Pradžia | Pagrindiniai veiksmai

Namų meniu

Namų meniu galite ieškoti turinio, čia pateikiamos turinio rekomendacijos ir galima pasiekti programas bei nustatymus. Prieinami elementai priklauso nuo regiono ar šalies ir dabartinio ekrano.

Paieška

Įvairaus turinio galite ieškoti ekranine klaviatūra arba balsu įvesdami raktažodį. Galimybė gauti nuotolinio valdymo pultą su įdiegtu mikrofonu priklauso nuo modelio / regiono / šalies.

 1. Paspauskite mygtuką HOME.
 2. Pasirinkite mikrofono piktogramą ekrano viršuje.
 3. Kalbėdami į nuotolinio valdymo pulto mikrofoną arba paspausdami mygtuką ir tada naudodamiesi ekranine klaviatūra, įveskite paieškos raktažodį.

Turinio, programų ar kitų elementų naršymas

 1. Paspauskite mygtuką HOME.
 2. Pasirinkite pageidaujamą norimos kategorijos elementą.

Kategorijų sąrašas

Rekomendacijos
Šioje kategorijoje rodomas pagal jūsų istoriją parinktas turinys.
[Teminės Programos], [Programos] ir [Žaidimai]
Šios kategorijos suteikia prieigą prie programų (pvz., Vaizdas, Albumas, Muzika, Dalijimasis nuotraukomis plius ir Ekrano atvaizdavimas) ir žaidimų.
[Įvestys]
Galite pasirinkti įvesties šaltinį iš prijungtų įrenginių ir jungčių (lizdų) (pvz., HDMI) sąrašo.
[Nustatymai]
Šioje kategorijoje yra [Nustatymai], [Tinklo nustatymai], [Laikmačiai] ir [Žinynas].

Patarimas

 • Prijungus televizorių prie interneto galima pasiekti įvairias tinklo paslaugas ir ypatybes.
[13] Pradžia | Pagrindiniai veiksmai

Mygtuko DISCOVER naudojimas

Naudodami mygtuką DISCOVER galite ieškoti turinio (pvz., televizijos programų ir interneto turinio). Paspaudus mygtuką DISCOVER rodomas turinys priklauso nuo modelio, regiono ir šalies.


 1. Paspauskite mygtuką DISCOVER.
 2. Perkelkite židinį aukštyn arba žemyn ir pasirinkite norimą kategoriją.
 3. Perkelkite židinį kairėn arba dešinėn ir pasirinkite norimą elementą.
 4. Paspauskite mygtuką , kad paleistumėte pasirinktą elementą.

Šios funkcijos nustatymų keitimas

 1. Paspauskite mygtuką DISCOVER.
 2. Perkelkite židinį žemyn ant kategorijos [Nustatymai].
 3. Norėdami keisti nustatymus pasirinkite norimą elementą.

Galimos parinktys

[Rodyti / slėpti kategorijas]
Pasirinkite turinio kategorijas, kurios turėtų būti rodomos DISCOVER. [Nustatymai] paslėpti negalite.
Atsižvelgiant į televizoriaus modelį, galite paslėpti [Populiariausieji].
[Keisti kategorijų išdėstymą]
Pasirinkite norimą pertvarkyti turinio kategoriją.
[Įtraukti mėgstamų kanalų]
Pridėkite mėgstamiausius kanalus į DISCOVER.
[Įtraukti raktažodžių kategorijų]
Pridėkite raktažodžių, kad sukurtumėte pasirinktinio turinio kategoriją.
[Ekrano dydis]
Pasirinkite meniu rodinio dydį.
[Rūšiuoti TV programas]
Pasirinkite televizijos programų rūšiavimo tipą.

Pastaba

 • Atsižvelgiant į televizoriaus modelį, kai kurios parinktys gali būti nepasiekiamos.
[14] Pradžia | Pagrindiniai veiksmai

Veiksmų meniu naudojimas

Paspaudus mygtuką ACTION MENU parodomas meniu, kad būtų galima greitai pasiekti dabar rodomame ekrane esančias funkcijas, pvz., sureguliuoti vaizdą, garsą, prijungto įrenginio (pvz., ausinių) garsumą, pakeisti vaizdo ar garso nustatymus. Parinkčių meniu elementai skiriasi atsižvelgiant į pasirinktą ekraną.


 1. Paspauskite mygtuką ACTION MENU.
 2. Perkelkite židinį kairėn arba dešinėn ir pasirinkite norimą kategoriją.
 3. Perkelkite židinį aukštyn arba žemyn ir pasirinkite norimą elementą.
 4. Paspauskite mygtuką , kad paleistumėte pasirinktą elementą.
[15] Pradžia | Pagrindiniai veiksmai

Prie televizoriaus prijungtų įrenginių pasirinkimas

Norint naudoti prie televizoriaus prijungtus įrenginius, pvz., „Blu-ray“ arba DVD leistuvą, arba žiūrėti televizijos programas baigus naudotis tokiais įrenginiais, būtina perjungti įvestį.

 1. Kelis kartus paspauskite mygtuką , kad pasirinktumėte įrenginį.

Patarimas

 • Televizijos transliaciją galite įjungti paprasčiausiai paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką TV.

Perjungimas iš Namų meniu

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite įvesties šaltinį iš [Įvestys].
[16] Pradžia

Palaikymo svetainė

Norėdami gauti naujausios informacijos apie internetinį žinyną, apsilankykite „Sony“ pagalbos svetainėje:

http://www.sony.eu/support/

[17]

Televizoriaus žiūrėjimas

 • Televizijos programų žiūrėjimas
 • Žiūrėjimas 3D formatu (tik 3D modeliuose)
 • Televizoriaus su dviem ekranais žiūrėjimas
[18] Televizoriaus žiūrėjimas

Televizijos programų žiūrėjimas

 • Programų vediklio naudojimas
 • Kanalų nustatymų konfigūravimas
 • Interaktyviosios transliacijos televizijos paslaugų naudojimas
 • Informacinio skydelio piktogramų supratimas
 • Televizijos programų žiūrėjimas naudojant „YouView“ (tik JK modeliuose)
[19] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas

Programų vediklio naudojimas

Galite greitai rasti norimas programas.

 1. Paspauskite mygtuką GUIDE, kad būtų parodytas skaitmeninių programų vediklis.
 2. Pasirinkite programą, kurią norite žiūrėti.
  Bus parodyta išsami programos informacija.
 3. Pasirinkite [Peržiūrėti], kad būtų rodoma programa.

Pasirenkamų funkcijų naudojimas

 1. Kol rodomas programų vediklis, paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite pageidaujamą elementą.
[20] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas

Kanalų nustatymų konfigūravimas

 • Skaitmeninių transliacijų gavimas
 • Palydovinių transliacijų gavimas (tik palydovinio ryšio funkciją palaikančiuose modeliuose)
 • Kanalų rūšiavimas ir programų sąrašo redagavimas
[21] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas | Kanalų nustatymų konfigūravimas

Skaitmeninių transliacijų gavimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka], [Skaitmeninis derinimas] ir [Skaitmeninis automatinis suderinimas].
 2. Vykdykite ekranines instrukcijas, norėdami nustatyti visus galimus skaitmeninius kanalus ir išsaugoti jų nustatymus televizoriuje.

Nustatymo diapazono keitimas

Pasirinkite [Normalus] arba [Pilnas] iš [Auto sureguliavimo diapazonas].

[Normalus]
Ieško jūsų regione ar šalyje galimų kanalų.
[Pilnas]
Ieško galimų kanalų nepaisant regiono ar šalies.

Patarimas

 • Persikėlę į naują gyvenamąją vietą, pakeitę paslaugų teikėjus ar norėdami ieškoti naujai paleistų kanalų, galite vykdyti [Skaitmeninis automatinis suderinimas].
[22] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas | Kanalų nustatymų konfigūravimas

Palydovinių transliacijų gavimas (tik palydovinio ryšio funkciją palaikančiuose modeliuose)

Jei turite sumontuotą palydovinę anteną, sukonfigūruodami imtuvo nustatymus galite žiūrėti palydovines transliacijas. Kad galėtumėte nustatyti montavimo tipą ir palydovinę anteną, žr. toliau pateiktus aprašymus.

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka], [Palydovinė sąranka] ir [Skaitmen. palydovinės TV suderinimas].

Galimos parinktys

[Antenos konfigūracija]
Pasirenka palydovinio montavimo tipą.
Jūsų palydovinio montavimo tipas gali būti „Single Cable Distribution“, „Fixed Antenna“ arba „DiSEqC“.
„Single Cable Distribution“ leidžia perduoti programas į kelis imtuvus vienu bendraašiu kabeliu. Kiekvienas imtuvas yra priskirtas vieno naudotojo „juostai“.
„DiSEqC“ diegimai leidžia prijungti prie kelių palydovinių antenų arba LNB (jei turite). Pasirinkti tarp jų galite televizoriaus valdymo pultu.
Įprastai „Fixed Antenna“ yra paprasčiausias montavimo tipas, kai naudojama viena palydovinė antena ir LNB.
[Juosta]
Sukonfigūruoja daugybę naudotojo juostų, priskirtų televizoriui ar imtuvui.
[Juostos dažnis]
Nustato naudotojo juostų, priskirtų televizoriui ar imtuvui, dažnį.
[Bendras palydovas] arba [Kita (bendras palydovas)]
Ieško palydovinių paslaugų pagal bendrųjų nustatymų grupę. Rodomas nustatymas skiriasi atsižvelgiant į jūsų modelį.
[DiSEqC valdymas]
Sukonfigūruoja papildomos palydovinės įrangos, pvz., palydovinio ryšio parinkiklio jungiklių, valdymo nustatymus.
[Kanalų paieškos būdas]
„Full Scan“ (visapusiškas nuskaitymas): nuskaito visus galimus palydovinius dažnius.
„Network Scan“ (tinklo nuskaitymas): nuskaito pagal iš anksto nustatytus tinklo parametrus. Jei nuskaičius naudojant funkciją „Network Scan“ (tinklo nuskaitymas) paslaugų vis dar trūksta, pamėginkite naudoti „Full Scan“ (visapusiškas nuskaitymas).
„Manual Scan“ (rankinis nuskaitymas): leidžia nustatyti nuskaitymo dažnį ir kitus atsakiklio parametrus.
[23] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas | Kanalų nustatymų konfigūravimas

Kanalų rūšiavimas ir programų sąrašo redagavimas

Kanalų rodinius galite rūšiuoti pagal pageidaujamą tvarką.

Palydoviniai kanalai

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka], [Palydovinė sąranka] ir [Palydovinių programų sąrašo redagavimas].
 2. Pasirinkite į naują vietą norimą perkelti programą.
 3. Pasirinkite naują vietą, į kurią norite perkelti pasirinktą programą.

Skaitmeniniai kanalai

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka], [Skaitmeninis derinimas] ir [Programų sąrašo redagavimas].
 2. Pasirinkite į naują vietą norimą perkelti programą.
 3. Pasirinkite naują vietą, į kurią norite perkelti pasirinktą programą.

Analoginiai kanalai

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Kanalo nustatymas], [Analoginė sąranka] ir [Programų rūšiavimas].
 2. Pasirinkite į naują vietą norimą perkelti programą.
 3. Pasirinkite naują vietą, į kurią norite perkelti pasirinktą programą.

Pastaba

 • Galimos parinktys skiriasi atsižvelgiant į regioną ir šalį.
[24] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas

Interaktyviosios transliacijos televizijos paslaugų naudojimas

Tekstinės informacijos peržiūra

Galite peržiūrėti tekstinę ir tekstu pagrįstą grafinę informaciją, įskaitant šalies naujienas, informaciją apie orus ir televizijos programas. Galite ieškoti jus dominančios informacijos, tada, įvesdami numerį, pasirinkti informaciją, kurią norite peržiūrėti.

 1. Kelis kartus paspauskite mygtuką , kad matytumėte tekstinę informaciją.

Apie skaitmeninės tekstinės informacijos paslaugą

Skaitmeninio teksto paslauga leidžia mėgautis raiškiuoju turiniu su puikia grafika ir vaizdais. Galima naudoti įvairias funkcijas, pvz., puslapių nuorodas ir paprastai naudojamą navigaciją. Paslaugą prižiūri daug transliuotojų. (Galimybė naudoti šią funkciją priklauso nuo modelio, regiono ir šalies.)

Apie skaitmeninių interaktyviųjų programų paslaugą

Interaktyviųjų programų paslauga skirta pateikti aukštos kokybės skaitmeninį tekstą ir grafiką, papildytą išplėstinėmis parinktimis. Šią paslaugą prižiūri transliuotojai. (Galimybė naudoti šią funkciją priklauso nuo modelio, regiono ir šalies.)

Pastaba

 • Interaktyvioji paslauga galima tik tuo atveju, jei ją teikia transliuotojas.
 • Prieinamos funkcijos ir ekrano turinys priklauso nuo transliuotojo.
 • Jei pasirinkote subtitrus ir paleisite skaitmeninio teksto programą spustelėdami mygtuką , kai kuriais atvejais subtitrai gali būti nerodomi. Išjungus skaitmeninio teksto programą, subtitrai automatiškai vėl rodomi.

Paslaugos NVOD/MF naudojimas

NVOD („Near Video On Demand“) ir MF („Multi Feed“) yra kelių programų transliavimo vienu metu tame pačiame kanale standartai.

Naudojant NVOD rodomos kelios programos kopijos išskirstytu tvarkaraščiu, o naudojant MF galima pasirinkti pageidaujamą programą iš kelių programų viename kanale.

 1. Žiūrėdami NVOD/MF kanalą, paspauskite mygtuką ACTION MENU.
 2. Pasirinkite [Papildomos paslaugos] ir pageidaujamą programą.

Pastaba

 • Ši funkcija veikia, jei transliuotojas teikia NVOD/MF paslaugą.
[25] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas

Informacinio skydelio piktogramų supratimas

Kai pakeičiate kanalą, trumpam parodomas informacinis skydelis. Informaciniame skydelyje gali būti rodomos toliau nurodytos piktogramos.

:
duomenų paslauga (transliacijos programa)
:
radijo paslauga
:
koduota / prenumeruojamoji paslauga
:
galimas daugiakanalis garso įrašas
:
yra subtitrai
:
yra subtitrai ir (arba) garso įrašas prastai girdintiems
:
rekomenduojamas mažiausias amžius, nuo kurio galima ši programa (nuo 3 iki 18 metų)
:
Užraktas nuo vaikų
:
Skaitmeninių programų rakinimas
:
yra garso įrašas prastai matantiems
:
yra subtitrų garso įrašas
:
yra daugiakanalis garso įrašas
[26] Televizoriaus žiūrėjimas | Televizijos programų žiūrėjimas

Televizijos programų žiūrėjimas naudojant „YouView“ (tik JK modeliuose)

YouView“ įjungimas ar išjungimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Kanalo nustatymas] ir [„YouView“ sąranka].
 2. Pasirinkite [„YouView“ įgalinimas] arba [„YouView“ išjungimas], tada – [Taip].
 3. Laikykitės sąrankos procedūros.

YouView Guide naudojimas

Naudokite YouView Guide, jei norite pamatyti, kas rodoma dabar ar bus rodoma kitą savaitę, tada slinkite atgal, kad surastumėte programas, kurias galėjote praleisti per pastarąsias septynias dienas.

 1. Paspauskite mygtuką GUIDE, kad būtų parodytas programų vediklis.
 2. Paspauskite mygtuką ar ir pasirinkite programą, tada paspauskite mygtuką .
  Prieinama programa yra pažymėta atkūrimo piktograma.

Patarimas

 • Žiūrėdami tiesioginę televizijos programą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką TV, kad būtų įjungta Mini Guide ir galėtumėte pamatyti, kas rodoma dabar ir kas bus toliau. (Šios funkcijos negalima naudoti, kai prie televizoriaus prijungtas priedėlis naudojant „IR Blaster“.)

Programos informacijos (Information Panel) peržiūra

Information Panel suteikia galimybę daugiau sužinoti apie programą, jos vertinimą ir ar ji prieinama HD formatu. Be to, prireikus galima atkurti daugiau tų pačių serijų epizodų (kai galima).

 1. Paspauskite mygtuką .

Norėdami įjungti On Demand, Discover ir YouView Search (YouView Menu)

 1. Paspauskite YouView Guide arba Mini Guide esantį mėlyną mygtuką, kad būtų parodyta YouView Menu.
 2. Naudodamiesi šiomis parinktimis, suraskite norimą žiūrėti programą.
  Players : įjunkite BBC iPlayer, ITV Player, All 4 ir Demand 5, esančius YouView.
  Discover : nedelsdami peržiūrėkite populiarias ar neseniai pridėtas programas. Be to, galite rasti naujų programų pagal žanrą, pvz., filmas vaikams ir pan.
  YouView Search : suraskite konkrečią tiesioginę ar norimą programą YouView.

Pastaba

 • Šie meniu elementai nėra prieinami įjungus „YouView“;

  • Palydovinės transliacijos
  • Adresynas
  • Priminimai
  • Skaitmeninių programų rakinimas
  • Programų sąrašo redagavimas
  • Pritaikyti TV mygtuką
  • Antžeminės televizijos programos informacija iš paieškos funkcijos Namų meniu ekrane (vietoj jos naudokite „YouView Search“)
  • Programų įrašymas
 • Paslaugų pavadinimai gali būti keičiami be įspėjimo.
[27] Televizoriaus žiūrėjimas

Žiūrėjimas 3D formatu (tik 3D modeliuose)

 • 3D televizijos (tik 3D modeliuose) pagrindų supratimas
 • 3D akinių paruošimas (tik 3D modeliuose)
 • Televizijos žiūrėjimas 3D formatu (tik 3D modeliuose)
[28] Televizoriaus žiūrėjimas | Žiūrėjimas 3D formatu (tik 3D modeliuose)

3D televizijos (tik 3D modeliuose) pagrindų supratimas

Rekomenduojamas 3D vaizdo žiūrėjimo atstumas

Jei žiūrėjimo atstumas yra netinkamas, vaizdas gali atrodyti dvigubas. Atstumas nuo ekrano turėtų būti bent 3 kartus didesnis nei ekrano aukštis. Geriausiai žiūrėjimo patirčiai užtikrinti rekomenduojame sėdėti tiesiai prieš televizorių.

Patarimas

 • Yra dviejų tipų 3D akiniai: pasyvieji ir aktyvieji. Žr. Trumpasis vadovas pateikiamus techninius duomenis, kad sužinotumėte, kokio tipo 3D akinius palaiko televizorius.

Televizoriaus ir aktyviųjų 3D akinių ryšio diapazonas

Aktyvieji 3D akiniai palaiko ryšį su televizoriumi, kad vaizdai būtų rodomi 3D formatu.

Žiūrėjimo padėtis turi įeiti į tinkamą diapazoną. Žr. toliau pateiktas schemas. Veikimo atstumas priklauso nuo kliūčių (žmonių, metalinių objektų, sienų ir t. t.) ir (arba) elektromagnetinių trukdžių.

 • Vaizdas iš viršaus
  1. 120°
  2. 1–6 m
 • Vaizdas iš šono
  1. 45°
  2. 1–6 m
  3. 30°

Pastaba

 • Rekomenduojamas žiūrėjimo kampas ir atstumas priklauso nuo televizoriaus vietos ir patalpos sąlygų.

Akinių priežiūra

 • Švelniai minkštu audiniu nuvalykite akinius.
 • Sunkiai įveikiamas dėmes galima pašalinti audiniu, šiek tiek sudrėkintu švelnaus muilo ir šilto vandens tirpalu.
 • Jei naudojate chemiškai apdorotą audinį, būtinai laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų.
 • Niekada valydami nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., skiediklio, alkoholio ar benzeno.
[29] Televizoriaus žiūrėjimas | Žiūrėjimas 3D formatu (tik 3D modeliuose)

3D akinių paruošimas (tik 3D modeliuose)

Yra dviejų tipų 3D akiniai: pasyvieji ir aktyvieji. Žr. Trumpasis vadovas pateikiamus techninius duomenis, kad sužinotumėte, kokio tipo 3D akinius palaiko televizorius.

Pasyvieji 3D akiniai

Jei prie televizoriaus pridėti pasyvieji 3D akiniai, naudokite juos. Jei akiniai nepridėti, įsigykite TDG-500P modelio pasyviuosius 3D akinius. Galite matyti 3D vaizdą tiesiog užsidėję pasyviuosius 3D akinius.

Aktyvieji 3D akiniai

Jei prie televizoriaus pridėti aktyvieji 3D akiniai, naudokite juos. Jei akiniai nepridėti, įsigykite TDG-BT500A modelio aktyviuosius 3D akinius. Prieš naudodami aktyviuosius 3D akinius pirmą kartą, užregistruokite juos televizoriuje. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Nuimkite baterijos izoliacinį lapelį.
 2. Įjunkite televizorių ir laikykite akinius 50 cm atstumu nuo televizoriaus.
 3. 2 sek. palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką (indikatorių) .

  Aktyvieji 3D akiniai įsijungs ir prasidės registracija ( (maitinimo) mygtukas (indikatorius) mirksės žalia ir geltona spalvomis). Pasibaigus registracijai, televizoriaus ekrane 5 sekundes bus rodomas pranešimas, o indikatorius 3 sekundes švies žalia spalva.

  Jei nepavyks atlikti registracijos, aktyvieji 3D akiniai automatiškai išsijungs. Tokiu atveju kartokite pirmiau nurodytą procedūrą.

 4. Užsidėkite aktyviuosius 3D akinius.

Kitą kartą norėdami naudoti aktyviuosius 3D akinius turėsite tiesiog juos įjungti. Jei norite išjungti akinius, 2 sek. palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką (indikatorių) . Kad juos vėl įjungtumėte, paspauskite (maitinimo) mygtuką .

Patarimas

 • Jei norite naudoti aktyviuosius 3D akinius su kitu televizoriumi, turite juos užregistruoti tame televizoriuje. Atlikite anksčiau nurodytus veiksmus pradėdami nuo 2 veiksmo.
[30] Televizoriaus žiūrėjimas | Žiūrėjimas 3D formatu (tik 3D modeliuose)

Televizijos žiūrėjimas 3D formatu (tik 3D modeliuose)

Galite išbandyti įspūdingas 3D pramogas, pvz., 3D stereoskopinius žaidimus ir 3D „Blu-ray“ diskus.

Jei norite žiūrėti 3D režimu, naudodami patvirtintą HIGH SPEED HDMI kabelį, paženklintą logotipu HDMI, prijunkite su 3D suderinamą įrenginį tiesiogiai prie televizoriaus.

 1. Paruoškite 3D akinius.
 2. Peržiūrėkite 3D turinį televizoriaus ekrane.
 3. Užsidėkite 3D akinius.
  Dabar turėtumėte matyti 3D vaizdą. Jei 3D efektas nesukuriamas, atlikite tolesnius veiksmus.
 4. Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [3D].
 5. Pasirinkite režimą [3D Vaizdavimas] pagal rodomą turinį. Atsižvelgiant į įvesties signalą ar formatą, gali nepavykti pasirinkti [3D (vienas šalia kito)] arba [3D (vienas virš kito)].

Patarimas

 • Galite naudoti ne tik režimą [3D Vaizdavimas], bet ir įvairias 3D parinktis dalyje [3D nustatymai]. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Ekranas] ir [3D nustatymai].

Pastaba

 • 3D efektas gali būti silpnesnis, jei aplinkos temperatūra žema.
 • Jei dalyje [Vaizdas] esanti parinktis [Motionflow] nustatyta ne kaip [Išjungta], dėl ekrano mirgėjimo mažinimo funkcijos vaizdas gali būti rodomas nesklandžiai. Tokiu atveju paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Vaizdas], [Papildomi nustatymai], [Motionflow] ir [Išjungta]. (Tik su [Motionflow] suderinamuose modeliuose.)
[31] Televizoriaus žiūrėjimas

Televizoriaus su dviem ekranais žiūrėjimas

Vienu metu galite mėgautis dviem vaizdo šaltiniais – žiūrėkite prie HDMI prijungto įrenginio ir televizijos programos (integruotojo imtuvo) rodinius dviejuose ekranuose.

Pastaba

 • Funkcija [Dvigubas vaizdas] galima naudotis „Android“ televizoriuose, kurių modelio numerio pabaigoje yra raidė „C“.

Peržiūra dviejuose ekranuose

Norėdami žiūrėti dviejuose ekranuose, įjunkite HDMI laidu prijungto įrenginio šaltinį, tada įjunkite televizoriaus šaltinį (integruotąjį imtuvą).

 1. Įjunkite norimo prijungto įrenginio įvesties ekraną.
 2. Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Dvigubas vaizdas].

Su žaliu židiniu rodomo šaltinio garsas yra išvedamas iš televizoriaus.

Kito šaltinio garso įjungimas

 1. Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Perjungti aktyvų ekraną].

Vieno vaizdo rodinio grąžinimas

 1. Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Vienas vaizdas].

Patarimas

 • Perjungę židinį ir grąžinę vieno vaizdo rodinį, taip pat galite paspausti mygtuką ACTION MENU ir meniu, rodomame naudojant [Dvigubas vaizdas], atlikti šiuos veiksmus.
  • Perjungti įvesti į HDMI įrenginį, kurio rodinį norite įjungti.
  • Pakeisti ekrano dydį.

Pastaba

 • Žiūrint palydovinius, skaitmeninius arba analoginius kanalus arba kai rodoma programa, pvz., „YouTube“, funkcija [Dvigubas vaizdas] yra neprieinama. Perjunkite įvestį į HDMI šaltinį, tada spauskite mygtuką ACTION MENU.
 • Vienintelis šaltinių, kuriuos galite peržiūrėti dviejuose ekranuose, derinys yra televizijos programa (integruotasis imtuvas) ir HDMI įrenginys.
[33]

Televizijos programų įrašymas

 • Įrašymas į USB HDD įrenginį (tik USB HDD įrašymo modeliuose)
 • Įrašyto turinio peržiūra ar šalinimas (tik USB HDD įrašymo modeliuose)
[34] Televizijos programų įrašymas

Įrašymas į USB HDD įrenginį (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

 • USB HDD įrenginio registravimas (tik USB HDD įrašymo modeliuose)
 • Įrašymas vienu palietimu (tik USB HDD įrašymo modeliuose)
 • Laikmačio įrašymas (tik USB HDD įrašymo modeliuose)
 • Informacija, kaip naudoti USB HDD įrenginį įrašyti (tik USB HDD įrašymo modeliuose)
[35] Televizijos programų įrašymas | Įrašymas į USB HDD įrenginį (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

USB HDD įrenginio registravimas (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

Prijunkite ir užregistruokite USB HDD įrenginį televizoriuje, kad galėtumėte įrašyti skaitmenines transliacijas. Jei televizorius turi du ar daugiau USB prievadų, prijunkite USB HDD įrenginį prie kaip „HDD REC“ pažymėto prievado.

Pastaba

 • Ši funkcija prieinama tik kai kuriuose modeliuose Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.
 1. USB HDD įrenginys
 2. USB kabelis (nepridėtas)
 1. Prijunkite USB HDD įrenginį prie televizoriaus USB prievado, pažymėto kaip „HDD REC“.
 2. Įjunkite USB HDD įrenginį.
 3. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Įrašymo įrenginio sąranka] ir [„HDD“ registravimas].
 4. Norėdami užregistruoti USB HDD įrenginį, vykdykite ekranines instrukcijas.

USB HDD įrenginio išregistravimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Įrašymo įrenginio sąranka], [„HDD“ išregistravimas] ir norimą išregistruoti įrenginį.
[36] Televizijos programų įrašymas | Įrašymas į USB HDD įrenginį (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

Įrašymas vienu palietimu (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

Pastaba

 • Ši funkcija prieinama tik tam tikruose modeliuose Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.
 1. Peržiūrėdami įrašytiną programą, paspauskite mygtuką REC.
 2. Rodomame ekrane nustatykite įrašymo pabaigos laiką. Norėdami įrašinėti iki programos pabaigos, pasirinkite [Numatytasis]. Norėdami nustatyti pageidaujamą laiką (nuo 1 minutės iki 8 valandų), pasirinkite [Nustatytas vartotojas].

Rankinis įrašymo sustabdymas

 1. Paspauskite mygtuką .
 2. Rodomame ekrane pasirinkite [Stabdyti].

Įrašymo pabaigos laiko keitimas

 1. Paspauskite mygtuką .
 2. Rodomame ekrane pasirinkite [Keisti] ir pakeiskite įrašymo pabaigos laiką.

Pastaba

 • Įrašinėjant tam tikras programas, įrašymo nepavyks sustabdyti paspaudžiant mygtuką . Norėdami sustabdyti įrašymą, pvz., programos, paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite Įrašymo sustabdymas.
[37] Televizijos programų įrašymas | Įrašymas į USB HDD įrenginį (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

Laikmačio įrašymas (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

Pastaba

 • Ši funkcija prieinama tik tam tikruose modeliuose Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.
 1. Paspauskite mygtuką DISCOVER ir transliacijos kategorijoje pasirinkite programų vediklį.
 2. Programų vediklyje pasirinkite norimą programą, tada pasirinkite [Įrašymo laikmatis].
 3. Pasirinkite [Laikm. nust. vien. įvykiui] arba [Nustatyti laikm.].

Rankinis laikmačio nustatymas parenkant datą, laiką ir kanalą

 1. Paspauskite mygtuką DISCOVER ir transliacijos kategorijoje pasirinkite programų vediklį.
 2. Perkelkite židinį ties kairiausiu elementu, tada vėl slinkite kairėn, kad atidarytumėte meniu.
 3. Pasirinkite [Laikmačių sąrašas] ir [Rank. įrašymo laikmatis].
 4. Sukonfigūruokite laikmačio nustatymą.
 5. Pasirinkite [Nustatyti laikm.].

Laikmačio nustatymų tikrinimas, keitimas ar šalinimas

 1. Paspauskite mygtuką DISCOVER ir transliacijos kategorijoje pasirinkite programų vediklį.
 2. Perkelkite židinį ties kairiausiu elementu, tada vėl slinkite kairėn, kad atidarytumėte meniu.
 3. Pasirinkite [Laikmačių sąrašas], tada pakeiskite nustatymus.

Patarimas

 • Galima sukurti iki 32 laikmačio nustatymų.
 • Jei įrašyti nepavyksta, priežastis bus nurodyta [Įrašymo klaidų sąrašas]. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Programme Guide], [Įrašytų antraščių sąrašas] ir [Įrašymo klaidų sąrašas].
 • Programų vediklyje galite perkelti židinį ties norima programa ir paspausti mygtuką REC, kad nustatytumėte programos įrašymo laikmatį.

Pastaba

 • Jei kintamosios srovės laidas (maitinimo laidas) nėra prijungtas, laikmačio įrašymo funkcija neveiks.
[38] Televizijos programų įrašymas | Įrašymas į USB HDD įrenginį (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

Informacija, kaip naudoti USB HDD įrenginį įrašyti (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

 • USB HDD įrenginys turi būti naudojamas tik įrašyti. Nuotraukoms ir vaizdo įrašams peržiūrėti naudokite atskirą USB HDD įrenginį.
 • Ši funkcija prieinama tik tam tikruose modeliuose Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.
 • Palaikomi tik didesni nei 32 GB USB HDD įrenginiai.
 • Nepalaikoma USB HDD įrenginio jungimo per USB šakotuvą galimybė. Prijunkite įrenginį tiesiai prie televizoriaus.
 • Sužymėjus USB HDD įrenginį registracijos proceso metu, visi jame įrašyti duomenys bus pašalinti. Televizoriuje užregistruoto USB HDD įrenginio naudoti su kompiuteriu negalima. Norėdami naudoti USB HDD įrenginį kompiuteryje, jį suformatuokite kompiuteryje. (Atkreipkite dėmesį, kad visi USB HDD įrenginio duomenys bus pašalinti.)
 • Užregistruoti galima daugiausiai 8 USB HDD įrenginius.
 • Tik šis televizorius gali atkurti duomenis, įrašytus šiame televizoriuje užregistruotame USB HDD.
 • Palaikomas tik skaitmeninės televizijos ir radijo transliacijų įrašymas. Duomenų transliacijų įrašymas nepalaikomas.
 • Nepavyks įrašyti koduotų ar užšifruotų signalų.
 • Įrašyti negalima šiais atvejais:
  • televizoriui nepavyksta atpažinti užregistruoto USB HDD įrenginio;
  • USB HDD įrenginyje yra daugiau nei 1 000 programų;
  • USB HDD įrenginys užpildytas.
 • Įrašomos programos gali nepavykti pasirinkti automatiškai.
 • Įrašyti programos negalima, jei nebuvo leista ją įrašinėti.
 • Naudodami sąlyginės prieigos modulį (CAM), nenaudokite jo tėvų vertinimo apsaugos, kuri įrašinėjant gali neveikti. Kaip alternatyvą naudokite programos blokavimo funkciją ar televizoriaus tėvų vertinimo funkciją, jei ją palaiko transliuotojas.
 • Dėl teisinių apribojimų Norvegijoje kai kurių programų įrašyti negalima.
 • Jei įrašant USB HDD įrenginiu bus užkliudytas televizorius, įrašytame turinyje gali girdėtis triukšmas.
 • Sony“ jokiais atvejais neatsako už nesėkmingą įrašymą ar kokį nors įrašyto turinio pažeidimą bei praradimą, susijusį su televizoriaus gedimu, signalo trikdžiu arba kita problema.
[39] Televizijos programų įrašymas

Įrašyto turinio peržiūra ar šalinimas (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

Pastaba

 • Ši funkcija prieinama tik tam tikruose modeliuose Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.

Įrašyto turinio peržiūra

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Programme Guide], [Įrašytų antraščių sąrašas] ir norimą žiūrėti turinį.

Įrašyto turinio šalinimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Programme Guide] ir [Įrašytų antraščių sąrašas].
 2. Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Šalinti], šalintiną turinį ir [Šalinti].
[40]

Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

 • USB įrenginiai
 • „Blu-ray“ ir DVD leistuvai
 • Kompiuteriai, fotoaparatai ir vaizdo kameros
 • Garso sistema
 • Sony“ belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis (papildomas priedas)
 • „Bluetooth“ įrenginių prijungimas
 • Su „BRAVIA Sync“ suderinami įrenginiai
 • „IR Blaster“ prijungimas (tik „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose)
 • Nuotraukų peržiūra 4K formatu iš suderinamų įrenginių (tik 4K modeliuose)
[41] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

USB įrenginiai

 • USB įrenginyje saugomo turinio atkūrimas
 • Informacija apie USB įrenginius, naudojamus nuotraukoms ir muzikai saugoti
 • Palaikomi failai ir formatai
[42] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai

USB įrenginyje saugomo turinio atkūrimas

USB įrenginio prijungimas

Prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus prievado, kad galėtumėte matyti jame saugomus nuotraukų, muzikos ir vaizdo įrašų failus.

 1. USB įrenginys

USB įrenginyje saugomų nuotraukų, muzikos ir filmų leidimas

Galite matyti USB įrenginyje saugomas nuotraukas, muziką ir filmus televizoriaus ekrane.

 1. Jei prie televizoriaus prijungtame USB įrenginyje yra maitinimo jungiklis, įjunkite jį.
 2. Paspauskite mygtuką HOME ir pasirinkite reikiamą elementą.
  Jei norite žiūrėti nuotraukas, pasirinkite [Albumas], jei norite klausytis muzikos – [Muzika], o jei norite žiūrėti filmą – [Vaizdas].
 3. Paspauskite mygtuką ir iš rodomo meniu pasirinkite [Aplankai].
 4. Suraskite aplankų ir failų sąrašą, tada pasirinkite norimą failą.
  Pradedamas atkūrimas.

Kaip patikrinti palaikomus failų formatus

 • Palaikomi failai ir formatai

Pastaba

 • Visi televizoriaus USB prievadai palaiko „Hi-Speed“ USB. 4K modelių mėlynas USB prievadas palaiko „SuperSpeed“ (USB 3.0). USB šakotuvai nepalaikomi.
 • Pasiekdami USB įrenginį, neišjunkite televizoriaus ar USB įrenginio, neatjunkite USB kabelio ir neišimkite ar neįdėkite įrašymo laikmenos. Kitaip gali būti sugadinti USB įrenginyje saugomi duomenys.
 • Atsižvelgiant į failą, gali nepavykti jo atkurti, net jei jo formatas palaikomas.
[43] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai

Informacija apie USB įrenginius, naudojamus nuotraukoms ir muzikai saugoti

 • Televizoriaus USB prievadai palaiko FAT16, FAT32, „exFAT“ ir NTFS failų sistemas.
 • Jei prie televizoriaus USB kabeliu prijungiate „Sony“ skaitmeninį fotoaparatą, fotoaparato USB jungties nustatymuose turi būti pasirinktas režimas „Auto“ arba „DIDELĖS TALPOS LAIKMENA“.
 • Jei jūsų skaitmeninis fotoaparatas neveikia kartu su televizoriumi, pamėginkite:
  • nustatyti fotoaparato USB jungties nustatymus į „DIDELĖS TALPOS LAIKMENA“;
  • nukopijuoti failus iš fotoaparato į USB atmintinę ir tada prijungti ją prie televizoriaus.
 • Kai kurių nuotraukų ir filmų vaizdas gali būti padidintas, todėl sumažėja jo kokybė. Atsižvelgiant į dydį ir proporciją, vaizdai gali būti rodomi ne visame ekrane.
 • Atsižvelgiant į failą ar nustatymus, nuotraukos gali būti įkeliamos ilgiau.
 • Sony“ jokiais atvejais neatsako už nesėkmingą įrašymą ar kokį nors įrašyto turinio pažeidimą bei praradimą, susijusį su televizoriaus ar USB įrenginio gedimu arba kita problema.
[44] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai

Palaikomi failai ir formatai

 • Nuotraukos
 • Muzika
 • Vaizdo įrašai
 • Garso imties dažnis (vaizdo įrašų)
 • Išoriniai subtitrai
[45] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai | Palaikomi failai ir formatai

Nuotraukos

Naudojimas: USB arba namų tinklas

Failo formatasPlėtinys
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg

Kiti palaikomi failai ir formatai

 • Muzika
 • Vaizdo įrašai
 • Garso imties dažnis (vaizdo įrašų)
 • Išoriniai subtitrai
[46] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai | Palaikomi failai ir formatai

Muzika

Naudojimas: USB arba namų tinklas

mp4

PlėtinysAprašymasImties dažnis
*.mp4 / *.m4aAAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

PlėtinysAprašymasImties dažnis
*.3gp / *.3g2AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

PlėtinysAprašymasImties dažnis
*.wmaWMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Kita

PlėtinysAprašymasImties dažnis
-LPCM *132k / 44.1k / 48k
*.mp3MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L2
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k
*.wavWAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k
*.flacFLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k
 • *1 LPCM naudokite tik namų tinkle.
 • *2 WAV naudokite tik 2 kanalams.

Kiti palaikomi failai ir formatai

 • Nuotraukos
 • Vaizdo įrašai
 • Garso imties dažnis (vaizdo įrašų)
 • Išoriniai subtitrai
[47] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai | Palaikomi failai ir formatai

Vaizdo įrašai

Naudojimas: USB arba namų tinklas

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Plėtinys: *.m2t

Subtitrų tipas: –

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Plėtinys: *.m2ts / *.mts

Subtitrų tipas: –

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): Jei naudojate 2K modelį

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): Jei naudojate 4K modelį

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p
 • *1 Šiai eilutei priskiriamas XAVC S formatas. Didžiausias XAVC S palaikomas bitų dažnis yra 100 Mbps.

avi (*.avi)

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): Jei naudojate 2K modelį

Subtitrų tipas: vidiniai / išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): Jei naudojate 4K modelį

Subtitrų tipas: vidiniai / išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Subtitrų tipas: išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Subtitrų tipas: vidiniai / išoriniai

Vaizdo kodekas (profilis@lygis)Garso kodekasDidž. / maž. raiškaDidž. kadrų sparta
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Kiti palaikomi failai ir formatai

 • Nuotraukos
 • Muzika
 • Garso imties dažnis (vaizdo įrašų)
 • Išoriniai subtitrai
[48] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai | Palaikomi failai ir formatai

Garso imties dažnis (vaizdo įrašų)

Garso kodekasImties dažnis
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L3
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC3
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA9
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)

Kiti palaikomi failai ir formatai

 • Nuotraukos
 • Muzika
 • Vaizdo įrašai
 • Išoriniai subtitrai
[49] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | USB įrenginiai | Palaikomi failai ir formatai

Išoriniai subtitrai

Naudojimas: USB

Failo formatasPlėtinys
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi

Kiti palaikomi failai ir formatai

 • Nuotraukos
 • Muzika
 • Vaizdo įrašai
 • Garso imties dažnis (vaizdo įrašų)
[50] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

„Blu-ray“ ir DVD leistuvai

 • „Blu-ray“ arba DVD leistuvo prijungimas
 • „Blu-ray“ ir DVD diskų peržiūra
[51] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | „Blu-ray“ ir DVD leistuvai

„Blu-ray“ arba DVD leistuvo prijungimas

Prijunkite „Blu-ray“ ar DVD leistuvą prie televizoriaus.

HDMI jungtis

Norint užtikrinti optimalią kokybę, rekomenduojame leistuvą prie televizoriaus jungti HDMI kabeliu. Jei „Blu-ray“ ar DVD leistuve yra įtaisyta HDMI jungtis (lizdas), prijunkite prie jos HDMI kabelį.

 1. „Blu-ray“ ar DVD leistuvas
 2. HDMI kabelis (nepridėtas)*

* Būtinai naudokite patvirtintą HIGH SPEED HDMI kabelį, pažymėtą HDMI logotipu.

Komponentinė vaizdo jungtis

Galimybė naudoti priklauso nuo jūsų modelio, regiono ar šalies.

Jei „Blu-ray“ ar DVD leistuve yra įtaisytos komponentinės vaizdo jungtys (lizdai), prijunkite jas prie televizoriaus komponentiniu vaizdo kabeliu ir garso kabeliu.

 1. „Blu-ray“ ar DVD leistuvas
 2. Komponentinis vaizdo kabelis (nepridedamas)
 3. Garso kabelis (nepridėtas)

SCART jungtis

Jei „Blu-ray“ ar DVD leistuve yra įtaisyta SCART jungtis (lizdas), prijunkite prie jos SCART kabelį.

 1. „Blu-ray“ ar DVD leistuvas
 2. SCART kabelis (nepridėtas)

Pastaba

 • SCART ryšiu galima perteikti tos pačios kokybės vaizdą, kaip ir sudėtiniu ryšiu – tai priklauso nuo prijungto „Blu-ray“ ar DVD leistuvo.

Sudėtinė jungtis

Galimybė naudoti priklauso nuo jūsų modelio, regiono ar šalies.

Jei „Blu-ray“ ar DVD leistuve yra įtaisytos sudėtinės jungtys (lizdai), prijunkite prie jų vaizdo ir garso kabelį.

 1. „Blu-ray“ ar DVD leistuvas
 2. Sudėtinis vaizdo ir garso kabelis (nepridedamas)

Naudojant ilginamąjį analoginio prievado laidą

Galimybė naudoti priklauso nuo jūsų modelio, regiono ar šalies.

 1. „Blu-ray“ ar DVD leistuvas
 2. Ilginamasis analoginio prievado laidas (pridėtas)*
 3. RCA kabelis (nepridėtas)

* Nuo jūsų modelio, regiono ar šalies priklauso, ar ilginamasis analoginio prievado laidas bus pridėtas.

[52] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | „Blu-ray“ ir DVD leistuvai

„Blu-ray“ ir DVD diskų peržiūra

Televizoriuje galite peržiūrėti turinį iš „Blu-ray“ ar DVD diskų arba kitą leistuvo palaikomą turinį.

 1. Įjunkite prijungtą „Blu-ray“ ar DVD leistuvą.
 2. Kelis kartus paspauskite mygtuką , kad pasirinktumėte prijungtą BD / DVD leistuvą.
 3. Paleiskite prijungto „Blu-ray“ ar DVD leistuvo įrašų atkūrimo funkciją.

Patarimas

 • Prijungę su „BRAVIA Sync“ suderinamą įrenginį per HDMI jungtį, jį paprasčiausiai galėsite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
[53] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

Kompiuteriai, fotoaparatai ir vaizdo kameros

 • Kompiuterio prijungimas ir išsaugoto turinio peržiūra
 • Fotoaparato arba vaizdo kameros prijungimas ir išsaugoto turinio peržiūra
[54] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Kompiuteriai, fotoaparatai ir vaizdo kameros

Kompiuterio prijungimas ir išsaugoto turinio peržiūra

Kompiuterio prijungimas

Kompiuteriui prie televizoriaus prijungti naudokite HDMI kabelį.

 1. Kompiuteris
 2. HDMI kabelis (nepridėtas)*

* Būtinai naudokite patvirtintą HIGH SPEED HDMI kabelį, pažymėtą HDMI logotipu.

Kompiuterio vaizdo signalų techniniai duomenys

(Raiška, horizontalusis dažnis / vertikalusis dažnis)

 • 640 x 480, 31,5 kHz / 60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz / 60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz / 60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz / 75 Hz (tik 2K „Full HD“ arba 4K modeliuose)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz / 60 Hz (tik 2K „Full HD“ arba 4K modeliuose)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz / 60 Hz (tik 2K „Full HD“ arba 4K modeliuose)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz / 60 Hz (tik 2K „Full HD“ arba 4K modeliuose)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz / 60 Hz (tik 2K „Full HD“ arba 4K modeliuose)*

* Jei pasirinkus HDMI įvestį taikomas 1080p sinchronizavimas, jis laikomas vaizdo, o ne kompiuterio sinchronizavimu. Tai turės įtakos nustatymams [Ekranas], esantiems [Ekranas]. Norėdami peržiūrėti kompiuterio turinį, nustatymą [Plačiaekranis režimas] nustatykite ties parinktimi [Pilnas], o [Peržiūros plotas] – ties [Full Pixel] (2K modeliai) arba [+1] (4K modeliai). ([Peržiūros plotas] galima konfigūruoti tik [Automatinio rodymo vieta] nustačius ties parinktimi [Išjungta].)

Kompiuteryje saugomo turinio peržiūra

Prijungę kompiuterį, paspauskite mygtuką HOME ir pasirinkite jungtį, prie kurios prijungtas kompiuteris.

Kaip patikrinti palaikomus failų formatus

 • Palaikomi failai ir formatai

Pastaba

 • Šis televizorius nepalaiko persipynusių kompiuterio signalų.
 • Siekiant optimalios vaizdo kokybės, rekomenduojame kompiuterį nustatyti į išvedamo vaizdo signalus, atsižvelgiant į vieną iš nustatymų, pateiktų ankstesnėje dalyje „Kompiuterio vaizdo signalo techniniai duomenys“.
 • Dėl ryšio būsenos vaizdas gali būti susiliejęs arba dėmėtas. Tokiu atveju pakeiskite kompiuterio nustatymus ir pasirinkite kitą įvesties signalą iš anksčiau pateikto sąrašo „Kompiuterio vaizdo signalų techniniai duomenys“.
 • Atsižvelgiant į kompiuterį, 1920 x 1080 / 60 Hz išvestis gali būti neprieinama. Net jei pasirinkote 1920 x 1080 / 60 Hz išvestį, faktinis išvesties signalas gali skirtis. Tokiu atveju pakeiskite kompiuterio nustatymus ir kompiuterį nustatykite naudoti kitą vaizdo signalą.
[55] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Kompiuteriai, fotoaparatai ir vaizdo kameros

Fotoaparato arba vaizdo kameros prijungimas ir išsaugoto turinio peržiūra

Fotoaparato ar vaizdo kameros prijungimas

HDMI kabeliu prijunkite „Sony“ skaitmeninį fotoaparatą arba vaizdo kamerą. Kabelio HDMI minijungtį (lizdą) junkite prie skaitmeninio fotoaparato ar vaizdo kameros, o standartinę HDMI jungtį (lizdą) – prie televizoriaus.

 1. Skaitmeninis fotoaparatas
 2. Vaizdo kamera
 3. HDMI kabelis (nepridėtas)*

* Būtinai naudokite patvirtintą HIGH SPEED HDMI kabelį, pažymėtą HDMI logotipu.

Skaitmeniniame fotoaparate ar vaizdo kameroje saugomo turinio peržiūra

 1. Įjunkite prijungtą skaitmeninį fotoaparatą ar vaizdo kamerą.
 2. Kelis kartus paspauskite mygtuką , kad pasirinktumėte prijungtą skaitmeninį fotoaparatą arba vaizdo kamerą.
 3. Paleiskite prijungto skaitmeninio fotoaparato ar vaizdo kameros įrašų atkūrimo funkciją.

Kaip patikrinti palaikomus failų formatus

 • Palaikomi failai ir formatai

Patarimas

 • Prijungę su „BRAVIA Sync“ suderinamą įrenginį, jį paprasčiausiai galėsite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Įsitikinkite, kad įrenginys suderinamas su „BRAVIA Sync“. Kai kurie įrenginiai gali būti nesuderinami su „BRAVIA Sync“, net jei juose yra įtaisyta HDMI jungtis (lizdas).
[56] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

Garso sistema

 • Garso sistemos prijungimas
 • Garso sistemos nustatymų reguliavimas
[57] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Garso sistema

Garso sistemos prijungimas

Norėdami prijungti garso sistemą, pvz., AV imtuvą ar garso juostą, žr. toliau pateiktus paveikslėlius. Prijungę sukonfigūruokite garso nustatymus, kad televizoriaus garsas būtų leidžiamas per garso sistemą (naudokite šio puslapio apačioje pateiktą susijusios temos nuorodą).

Su „ARC“ suderinamos garso sistemos prijungimas naudojant HDMI kabelį

Jei garso sistema turi HDMI išvesties jungtis (lizdus), televizorių prie garso sistemos galite prijungti HDMI kabeliu.

 1. AV imtuvas arba garso juosta
 2. HDMI kabelis (nepridėtas)*

* Būtinai naudokite patvirtintą HIGH SPEED HDMI kabelį, pažymėtą HDMI logotipu.

Patarimas

 • Jungdami su „BRAVIA Sync“ suderinamą skaitmeninę garso sistemą prie Audio Return Channel (ARC) technologijos, junkite ją prie HDMI IN jungties (lizdo) (pažymėta ženkluARC“) HDMI kabeliu. Tačiau jei jungiate su „BRAVIA Sync“ nesuderinamą ar Audio Return Channel nepalaikančią sistemą, televizorių ir garso sistemą taip pat turite sujungti per DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jungtį (lizdą).
 • Žr. garso sistemos naudotojo instrukciją, kurioje rasite išsamios informacijos apie tai, kaip prijungti kitus įrenginius ir nustatyti juos prieš naudojant.

Pastaba

 • HDMI prievado, palaikančio ARC, vieta skiriasi pagal modelį. Žr. Trumpasis vadovas.

Su „ARC“ nesuderinamos garso sistemos prijungimas naudojant optinį garso kabelį

Televizoriaus garso išvestį prie garso sistemos gali prijungti optiniu garso kabeliu.

 1. AV imtuvas arba garso juosta
 2. Optinis garso kabelis (nepridedamas)

Patarimas

 • Žr. garso sistemos naudotojo instrukciją, kurioje rasite išsamios informacijos apie tai, kaip prijungti kitus įrenginius ir nustatyti juos prieš naudojant.

Garso sistemos prijungimas naudojant garso kabelį

Televizoriaus garso išvestį prie garso sistemos galima prijungti „stereo–RCA“ analoginiu garso kabeliu.

 1. AV imtuvas arba garso juosta
 2. Garso kabelis (nepridėtas)

Patarimas

 • Žr. garso sistemos naudotojo instrukciją, kurioje rasite išsamios informacijos apie tai, kaip prijungti kitus įrenginius ir juos nustatyti.
[58] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Garso sistema

Garso sistemos nustatymų reguliavimas

Naudojant HDMI arba optinę garso jungtį

 1. Prijungę televizorių prie garso sistemos, paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Garsiakalbiai] ir [Garso sistema].
 2. Įjunkite prijungtą garso sistemą ir sureguliuokite garsumą.
  Prijungę su „BRAVIA Sync“ suderinamą įrenginį per HDMI jungtį, jį paprasčiausiai galėsite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Pastaba

 • Reikia sukonfigūruoti nustatymus [Skaitmeninė garso išvestis] pagal garso sistemą. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Garsas] ir [Skaitmeninė garso išvestis].

Naudojant garso kabelio jungtį

 1. Prijungę televizorių prie garso sistemos, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Garsas], [Ausinių / garso išvestis] ir [Garso išvestis (fiksuotoji)].
 2. Įjunkite prijungtą garso sistemą ir sureguliuokite garsumą.

Patarimas

 • Naudojant išorinę garso sistemą, televizoriaus garso išvestį galima valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, jei funkcijos [Ausinių / garso išvestis] parinktis nustatyta kaip [Garso išvestis (keičiamoji)]. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Garsas], [Ausinių / garso išvestis] ir [Garso išvestis (keičiamoji)].
 • Prijungdami žemųjų dažnių garsiakalbį, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Garsas], [Ausinių / garso išvestis] ir [Subwoofer].
[59] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

Sony“ belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis (papildomas priedas)

 • Belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio (papildomas priedas) prijungimas
 • Belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio (papildomas priedas) nustatymų reguliavimas
[60] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | „Sony“ belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis (papildomas priedas)

Belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio (papildomas priedas) prijungimas

Jei norite, kad televizorius geriau atkurtų žemųjų dažnių garsą, galite naudoti pasirenkamą belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį SWF-BR100.

 1. Belaidis siųstuvas
 2. Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis SWF-BR100
 3. Garso kabelis
 1. Prijunkite garso kabelį (pridedamas) prie belaidžio siųstuvo.
 2. Prijunkite kitą garso kabelio galą prie televizoriaus jungties (lizdo) AUDIO OUT / .
 3. Prijunkite belaidį siųstuvą prie televizoriaus USB prievado.
  Funkcija [Ausinių / garso išvestis] automatiškai nustatoma ties parinktimi [Subwoofer].
 4. Pastatykite belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį ir prijunkite jį prie kintamosios srovės tinklo.
  Rekomenduojame padėti belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį kuo arčiau televizoriaus.

Patarimas

 • Kai belaidis siųstuvas atjungiamas, automatiškai grąžinamas pradinis [Ausinių / garso išvestis] nustatymas.
 • Išsamesnę informaciją, kaip sukonfigūruoti belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį, rasite su belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu pateiktoje naudojimo instrukcijoje.
[61] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | „Sony“ belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis (papildomas priedas)

Belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio (papildomas priedas) nustatymų reguliavimas

Televizoriuje iš anksto parenkamos rekomenduojamos belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio garso nustatymų vertės. Jei norite pakeisti nustatymus pagal savo poreikius, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Garsas], [Garsas], [Papildomi nustatymai], [Susijęs su garso režimu] ir [Belaidis „Subwoofer“].

Galimos parinktys

[Belaidžio „Subwoofer“ lygis]
Reguliuoja belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio garsumo lygį.
[Ribinis dažnis (50–200Hz)]
Reguliuoja belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio ribinį dažnį. Visi ribinio dažnio nesiekiantys dažniai yra išvedami į belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį.
[Fazė]
Nustato fazės poliškumą. Pasirinkite nustatymą pagal savo poreikius.
[Belaidžio „Subwoofer“ sinch.]
Reguliuoja belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio laiko delsą. Jei belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio atkuriamas garsas vėluoja, naudokite [+]; jei pateikiamas per anksti, naudokite [-].
[Atkurti belaidžio „Subwoofer“ nustatymus]
Grąžinamos pradinės belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio nuostatų vertės.

Belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo valdymo būdo nustatymas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Garsas], [Garsas] ir [Belaidžio „Subwoofer“ galia].
[62] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

„Bluetooth“ įrenginių prijungimas

Televizoriaus susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu

 1. Įjunkite „Bluetooth“ įrenginį ir nustatykite susiejimo režimą.
  Norėdami nustatyti „Bluetooth“ įrenginio susiejimo režimą, žr. įrenginio naudojimo instrukciją.
 2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [„Bluetooth“ nustatymai], [Įrenginių sąrašas], [Pridėti priedą] ir nustatykite televizorių į susiejimo režimą.
  Bus parodytas galimų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.
 3. Pasirinkite norimą įrenginį iš sąrašo, tada vykdykite ekranines instrukcijas.
  Jei būsite paraginti įvesti slaptažodį, žr. įrenginio naudojimo instrukciją.
  Baigus sieti, įrenginys prisijungia prie televizoriaus.

Susieto „Bluetooth“ įrenginio prijungimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [„Bluetooth“ nustatymai] ir [Įrenginių sąrašas], kad būtų parodytas galimų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.
 2. Sąraše pasirinkite susietą, bet neprijungtą įrenginį.

Palaikomi „Bluetooth“ profiliai

Televizorius palaiko šiuos profilius:

 • HID (žmogaus sąsajos įrenginio profilis);
 • HOGP (HID per GATT profilis);
 • 3DSP (3D sinchronizavimo profilis);
 • SPP (serijinio prievado profilis).
[63] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

Su „BRAVIA Sync“ suderinami įrenginiai

 • BRAVIA Sync“ apžvalga
 • Su „BRAVIA Sync“ suderinamiems įrenginiams prieinamų funkcijų naudojimas
 • BRAVIA Sync“ nustatymų reguliavimas
[64] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Su „BRAVIA Sync“ suderinami įrenginiai

BRAVIA Sync“ apžvalga

Jei su „BRAVIA Sync“ suderinamas įrenginys (pvz., BD leistuvas arba garso ir vaizdo stiprintuvas) prijungiamas HDMI kabeliu arba su „BRAVIA Sync“ suderinamas įrenginys (pvz., išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris) prijungiamas MHL kabeliu (tik MHL modeliai), galite valdyti įrenginį televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

[65] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Su „BRAVIA Sync“ suderinami įrenginiai

Su „BRAVIA Sync“ suderinamiems įrenginiams prieinamų funkcijų naudojimas

[Sync Menu] pirmiausia yra naudojamas su „BRAVIA Sync“ suderinamiems įrenginiams televizoriuje valdyti.
Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Sync Menu].

„Blu-ray“ ar DVD leistuvas

 • Kai pasirenkate įrenginį iš Namų meniu arba „Sync Menu“, automatiškai įjungiamas „Blu-ray“ arba DVD leistuvas ir į jį perjungiama įvestis.
 • Kai pradedamas leisti „Blu-ray“ arba DVD turinys, automatiškai įjungiamas televizorius ir įvestis perjungiama į prijungtą „Blu-ray“ arba DVD leistuvą.
 • Išjungus televizorių automatiškai išjungiamas ir prijungtas „Blu-ray“ arba DVD leistuvas.
 • Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galima valdyti prijungto „Blu-ray“ ar DVD leistuvo meniu komandas (mygtukais / / / ), pradėti atkūrimą (pvz., mygtuku ) ir pasirinkti kanalus.

AV stiprintuvas

 • Įjungus televizorių automatiškai įjungiamas prijungtas AV stiprintuvas ir perjungiama garso išvestis iš televizoriaus garsiakalbio į garso sistemą. Ši funkcija galima tik tada, jeigu prieš tai naudojote televizoriaus garso išvesties AV stiprintuvą.
 • Įjungiant AV stiprintuvą, kai įjungtas televizorius, automatiškai perjungiama garso išvestis į AV stiprintuvą.
 • Išjungus televizorių automatiškai išjungiamas ir prijungtas AV stiprintuvas.
 • Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galima reguliuoti prijungto AV stiprintuvo garsumą (mygtukais +/–) ir išjungti garsą (mygtuku ).

Vaizdo kamera

 • Kai įjungiama vaizdo kamera, automatiškai įjungiamas televizorius ir įvestis perjungiama į prijungtą vaizdo kamerą.
 • Išjungus televizorių, automatiškai išjungiama ir prijungta vaizdo kamera.
 • Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galima valdyti prijungtos vaizdo kameros meniu komandas (mygtukais / / / ) ir pradėti atkūrimą (pvz., mygtuku ).

Pastaba

 • Funkciją „„BRAVIA Sync“ valdymas“ („BRAVIA Sync“) galima naudoti tik prijungtuose, su „BRAVIA Sync“ suderinamuose įrenginiuose, pažymėtuose logotipu „BRAVIA Sync“.
[66] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Su „BRAVIA Sync“ suderinami įrenginiai

BRAVIA Sync“ nustatymų reguliavimas

 1. Įjunkite prijungtą įrenginį.
 2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Išorinės įvestys], [„BRAVIA Sync“ nustatymai], [„BRAVIA Sync“ valdymas] ir [Įjungta].
 3. Suaktyvinkite „BRAVIA Sync“ prijungtame įrenginyje.
  Kai prijungiamas ir įjungiamas tam tikras su „SonyBRAVIA Sync“ suderinamas įrenginys, o [„BRAVIA Sync“ valdymas] nustatoma kaip [Įjungta], tame įrenginyje automatiškai suaktyvinama funkcija „BRAVIA Sync“. Daugiau informacijos ieškokite prijungto įrenginio instrukcijoje.

Galimos parinktys

Toliau nurodytos galimos parinktys. (Parinktys skiriasi atsižvelgiant į modelį, regioną ir šalį.)

[Automatinis įrenginių išjungimas]
Pasirinkus [Išjungta], prijungtas įrenginys automatiškai neišjungiamas, kai išjungiamas televizorius.
[Automatinis telev. įjungimas]
Pasirinkus [Išjungta], televizorius automatiškai neįsijungia, kai įjungiamas prijungtas įrenginys.
Automatinis įvesties pakeitimas (MHL) (tik MHL palaikančiuose modeliuose)
Pasirinkus [Įjungta], televizoriaus įvestis automatiškai perjungiama į atitinkamą įrenginį, prijungtą MHL kabeliu.
[„BRAVIA Sync“ įrenginių sąrašas]
parodomas „BRAVIA Sync“ įrenginių sąrašas.
[Įrenginio valdymo mygtukai]
Leidžia nustatyti mygtukus, kad būtų galima valdyti HDMI arba MHL (tik MHL palaikančiuose modeliuose) laidu prijungtą įrenginį.
MHL įkrovimas parengties režimo metu (tik MHL palaikančiuose modeliuose)
Nustačius ties [Įjungta], budėjimo režimu veikiantis televizorius gali įkrauti prijungtą MHL įrenginį.

„Sync Menu“ naudojimas

 1. Paspauskite mygtuką SYNC MENU ir pasirinkite norimą „Sync Menu“ elementą.

Patarimas

 • Paspaudus mygtuką SYNC MENU, toliau pateiktais atvejais parodomas reklaminis ekranas.
  • Neprijungtas HDMI arba MHL (tik MHL palaikančiuose modeliuose) įrenginys.
  • Funkcija [„BRAVIA Sync“ valdymas] yra nustatyta ties [Išjungta].
[67] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

„IR Blaster“ prijungimas (tik „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose)

„IR Blaster“ leidžia televizoriaus nuotolinio valdymo pultu valdyti priedėlį arba prie televizoriaus prijungtą AV imtuvą.

(Su „IR Blaster“ suderinami modeliai gali būti neprieinami, tai priklauso nuo modelio ir šalies.)

USB tipo „IR Blaster“*

 1. Priedėlis arba AV imtuvas
 2. „IR Blaster“ kabelis

Kištukinio tipo „IR Blaster“*

 1. Priedėlis arba AV imtuvas
 2. „IR Blaster“ kabelis
 3. IR Blaster jungtis (lizdas)

* Atsižvelgiant į jūsų modelį, tiekiamo „IR Blaster“ forma gali skirtis.

„IR Blaster“ sąranka

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Išorinės įvestys] ir [„IR Blaster“ sąranka].
 2. Pasirinkite norimą įrenginį iš sąrašo, tada vykdykite ekranines instrukcijas.

Patarimas

 • „IR Blaster“ gali valdyti AV imtuvą. Norėdami nustatyti AV imtuvą, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Išorinės įvestys], [„IR Blaster“ sąranka] ir [AV imtuvo valdymo sąranka].
 • Jei AV imtuvas yra su „BRAVIA Sync“ suderinamas įrenginys, „IR Blaster“ naudoti nereikia.

Pastaba

 • Kai kurie išoriniai įrenginiai gali nereaguoti į kai kuriuos „Veiksmų meniu“ elementus.
 • Paspaudus ir palaikius nuotolinio valdymo pulto mygtuką, operacija gali būti neperduota. Paspauskite mygtuką kelis kartus.
 • Įsitikinkite, ar infraraudonųjų spindulių galios stiprintuvas yra tinkamai nustatytas, o IR siųstuvas yra šalia išorinio įrenginio IR imtuvo.
 • Įsitikinkite, ar jūsų televizorius palaiko išorinį įrenginį.
[68] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais

Nuotraukų peržiūra 4K formatu iš suderinamų įrenginių (tik 4K modeliuose)

 • Nuotraukų peržiūra 4K raiška (tik 4K modeliuose)
 • Nuotraukų peržiūros 4K raiška (aukštesnės kokybės) (tik 4K modeliuose) nustatymai
[69] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Nuotraukų peržiūra 4K formatu iš suderinamų įrenginių (tik 4K modeliuose)

Nuotraukų peržiūra 4K raiška (tik 4K modeliuose)

4K ar didesnės raiškos nuotrauką galima peržiūrėti 4K raiška (3 840 x 2 160). Galite prijungti skaitmeninį fotoaparatą ar vaizdo kamerą, palaikančią HDMI 4K išvestį į televizoriaus HDMI IN, kad būtų parodytos fotoaparate ar kameroje išsaugotos aukštos raiškos nuotraukos. Be to, galite peržiūrėti aukštos raiškos nuotraukas, išsaugotas prijungtuose USB įrenginiuose ar jūsų namų tinkle.

Galimybė naudoti šią funkciją priklauso nuo regiono ir šalies.

 1. Skaitmeninis fotoaparatas
 2. Vaizdo kamera
 3. USB įrenginys
 4. Tinklo įrenginys

USB ar tinklo įrenginyje 4K raiška išsaugotų nuotraukų peržiūra

 1. Prijunkite USB ar tinklo įrenginį prie televizoriaus.
 2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Albumas], pasirinkite USB įrenginį, serverį ar iš anksto nustatytą aplanką, kuriame yra atkurtinas failas, tada pasirinkite aplanką arba failą iš sąrašo.
  Jei pasirinkote aplanką, pasirinkite failą.

Skaitmeniniame fotoaparate ar vaizdo kameroje saugomų nuotraukų peržiūra

 1. Prijunkite HDMI išvestį palaikantį skaitmeninį fotoaparatą arba vaizdo kamerą prie televizoriaus HDMI IN jungties (lizdo), naudodami HDMI kabelį.
 2. Kelis kartus paspauskite mygtuką , kad pasirinktumėte įrenginį.
 3. Nustatykite prijungtą įrenginį ties 4K išvestimi.
 4. Pradėkite atkūrimą prijungtame įrenginyje.

Kaip patikrinti palaikomus failų formatus

 • Palaikomi failai ir formatai

4K raiškos (aukštesnės kokybės) nuotraukų peržiūra

Norėdami peržiūrėti 4K raiškos (aukštesnės kokybės) nuotraukas, HDMI signalo formatas galite nustatyti kaip [Pagerintas formatas].

Informacijos apie Pagerintas formatas arba nustatymų keitimą ieškokite Nuotraukų peržiūros 4K raiška (aukštesnės kokybės) (tik 4K modeliuose) nustatymai psl.

Pastaba

 • 3D nuotraukos atkurti negalima.
 • Jei nuotrauką pakeisite mygtuku ar , gali prabėgti šiek tiek laiko, kol ji bus parodyta.
[70] Televizoriaus naudojimas kartu su kitais įrenginiais | Nuotraukų peržiūra 4K formatu iš suderinamų įrenginių (tik 4K modeliuose)

Nuotraukų peržiūros 4K raiška (aukštesnės kokybės) (tik 4K modeliuose) nustatymai

Kai peržiūrite aukštos kokybės 4K formato turinį naudodami HDMI įvestį, nustatykite [HDMI signalo formatas] dalyje [Išorinės įvestys].

HDMI signalo formatas

Norėdami pakeisti HDMI signalo formato nustatymą, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Išorinės įvestys] ir [HDMI signalo formatas].

Standartinis formatas
Standartinis HDMI formatas*1, skirtas naudoti įprastai.
Pagerintas formatas
Aukštos kokybės HDMI formatas*1*2. Nustatykite tik naudodami funkciją palaikančius įrenginius.

*1 Yra HDR (tik HDR modeliuose)
*2 4K 60p 4:2:0 10 bitų, 4:4:4:, 4:2:2 ir pan.

Pastaba

 • Naudojant [Pagerintas formatas], vaizdas ir garsas gali būti išvedami netinkamai. Tokiu atveju prijunkite įrenginį prie HDMI IN, nustatyto [Standartinis formatas], arba pakeiskite HDMI signalo formatą HDMI IN į [Standartinis formatas].
 • [Pagerintas formatas] nustatykite tik tada, kai naudojate funkciją palaikančius įrenginius.
 • Kai peržiūrite aukštos kokybės 4K vaizdą, naudokite 18 Gb/s spartą palaikantį „Premium High Speed HDMI Cable(s)“ kabelį. Informacijos apie 18 Gb/s greitį palaikantį „Premium High Speed HDMI Cable(s)“ ieškokite kabelio techniniuose duomenyse.
 • Kai kuriuose modeliuose HDMI IN 2 ir 3 HDMI signalo formatas keičiasi tuo pačiu metu.
[71]

Kitų funkcijų naudojimas kartu su išmaniaisiais telefonais ar planšetiniais kompiuteriais

 • Mobiliojo įrenginio ekrano peržiūra televizoriuje
 • Dalijimasis nuotraukomis, muzika ar vaizdo įrašais
 • Programos „Video & TV SideView“ naudojimas kartu su išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu
[72] Kitų funkcijų naudojimas kartu su išmaniaisiais telefonais ar planšetiniais kompiuteriais

Mobiliojo įrenginio ekrano peržiūra televizoriuje

 • Išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ekrano peržiūra televizoriuje prijungus MHL kabeliu (tik MHL palaikančiuose modeliuose)
 • Išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ekrano peržiūra televizoriuje naudojant ekrano atvaizdavimo funkciją
[73] Kitų funkcijų naudojimas kartu su išmaniaisiais telefonais ar planšetiniais kompiuteriais | Mobiliojo įrenginio ekrano peržiūra televizoriuje

Išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ekrano peržiūra televizoriuje prijungus MHL kabeliu (tik MHL palaikančiuose modeliuose)

ženklas yra greta HDMI IN 1/MHL prievado (skirtas MHL palaikomiems 2K modeliams) arba HDMI IN 2/MHL prievado (skirtas MHL palaikomiems 4K modeliams).

Mobiliojo įrenginio prijungimas prie MHL išvesties

Jei naudojate 2K modelį, prijunkite mobilųjį įrenginį prie televizoriaus HDMI IN 1/MHL prievado MHL kabeliu.

Jei naudojate 4K modelį, prijunkite mobilųjį įrenginį prie televizoriaus HDMI IN 2/MHL prievado MHL kabeliu.

 1. MHL mobilusis įrenginys
 2. MHL kabelis (nepridėtas)*

* 2K signalams būtinai naudokite patvirtintąMHL 2“ kabelį, pažymėtą MHL logotipu.
4K modeliams būtinai naudokite patvirtintąMHL 3“ kabelį, pažymėtą MHL logotipu. Jei MHL mobilusis įrenginys palaiko 4K išvestį, naudokite patvirtintąMHL 3“ kabelį.

Mobiliajame įrenginyje saugomo turinio peržiūra naudojant MHL išvestį

 1. Prijungę mobilųjį įrenginį, paspauskite mygtuką HOME ir pasirinkite įvestį, prie kurios prijungtas įrenginys.

Automatinis MHL įvesties perjungimas

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Išorinės įvestys], [„BRAVIA Sync“ nustatymai], [Automatinis įvesties pakeitimas (MHL)] ir [Įjungta]. (Atsižvelgiant į mobilųjį įrenginį, įvestis gali nebūti perjungta automatiškai.) Televizoriui veikiant budėjimo režimu, jis nebus perjungtas automatiškai.

Mobiliojo įrenginio akumuliatoriaus įkrovimas

Įjungus televizorių, televizorius gali įkrauti mobilųjį įrenginį, prijungtą MHL kabeliu.

Pastaba

 • Šią funkciją gali naudoti tik MHL palaikantys išmanieji telefonai ar planšetiniai kompiuteriai.

Patarimas

Nustačius [MHL įkrovimas parengties režimo metu] ties [Įjungta], budėjimo režimu veikiantis televizorius gali įkrauti prijungtą MHL įrenginį.

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Išorinės įvestys], [„BRAVIA Sync“ nustatymai], [MHL įkrovimas parengties režimo metu] ir [Įjungta].

[74] Kitų funkcijų naudojimas kartu su išmaniaisiais telefonais ar planšetiniais kompiuteriais | Mobiliojo įrenginio ekrano peržiūra televizoriuje

Išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ekrano peržiūra televizoriuje naudojant ekrano atvaizdavimo funkciją

Mobiliojo įrenginio ekrano vaizdas gali būti rodomas televizoriuje, kad būtų patogiau žiūrėti nuotraukas, vaizdo įrašus arba interneto svetaines.

Ekrano atvaizdavimo funkcija naudoja „Miracast“ technologiją suderinamo įrenginio ekranui televizoriuje atvaizduoti. Šiai funkcijai nereikalingas belaidis maršruto parinktuvas (prieigos taškas).

 1. Išmanusis telefonas
 2. Planšetinis kompiuteris
 3. Kompiuteris
 1. Paspauskite mygtuką , tada pasirinkite [Ekrano atvaizdavimas].
 2. Valdykite ekrano atvaizdavimo funkciją palaikantį įrenginį, kad prijungtumėte prie televizoriaus.
  Kai įrenginys prijungtas prie televizoriaus, įrenginio ekrano vaizdas taip pat rodomas televizoriuje.
  Daugiau informacijos rasite įrenginio naudojimo instrukcijoje.

Pastaba

 • Kai rodomas Ekrano atvaizdavimo funkcijos budėjimo langas, belaidis ryšys tarp televizoriaus ir belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško) nutraukiamas, todėl nutraukiamas ir interneto ryšys.

Patarimas

 • Ekrano atvaizdavimo funkcijos išplėstinius nustatymus galite sukonfigūruoti paspausdami mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Wi‑Fi Direct] ir [Papildomi nustatymai].
[75] Kitų funkcijų naudojimas kartu su išmaniaisiais telefonais ar planšetiniais kompiuteriais

Dalijimasis nuotraukomis, muzika ar vaizdo įrašais

Susirinkite su visa šeima ar draugais prie televizoriaus, prijunkite prie jo savo mobiliuosius telefonus arba planšetinius kompiuterius ir žiūrėkite mėgstamiausias nuotraukas ar vaizdo įrašus dideliame televizoriaus ekrane arba leiskite mėgstamiausias dainas per televizoriaus garsiakalbius.

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Dalijimasis nuotraukomis plius].
 2. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad prijungtumėte visus mobiliuosius telefonus prie televizoriaus.
 3. Atidarykite žiniatinklio naršyklę mobiliajame telefone ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad atidarytumėte televizoriaus ekrane rodomą URL.
 4. Norėdami peržiūrėti nuotraukas, leisti muziką ar vaizdo įrašus televizoriuje arba išsaugoti televizoriaus ekrane rodomas nuotraukas ar vaizdo įrašus, vykdykite mobiliojo telefono ekrane pateiktus nurodymus.

Pastaba

 • Jeigu televizorius prijungtas prie belaidžio maršruto parinktuvo (arba prieigos taško) per 5 GHz juostą, paleidus šią funkciją ryšys nutrūksta.
 • Prie televizoriaus vienu metu gali būti prijungta iki 10 mobiliųjų telefonų. Jei jau prijungėte 10 įrenginių ir norite prijungti dar vieną įrenginį, atjunkite nenaudojamą įrenginį ir prijunkite kitą.
 • Palaikoma numatytoji naršyklė, skirta „Android 2.3“ arba naujesnei versijai.
 • Numatytoji „iOS“ skirta naršyklė yra palaikoma, tačiau, atsižvelgiant į „iOS“ versiją, kai kurios funkcijos gali neveikti.
 • Negalima įkelti muzikos į televizorių iš „iOS“ įrenginių.
[76] Kitų funkcijų naudojimas kartu su išmaniaisiais telefonais ar planšetiniais kompiuteriais

Programos „Video & TV SideView“ naudojimas kartu su išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu

Galite įdiegti programą „Video & TV SideView“ mobiliajame įrenginyje arba mobiliuoju įrenginiu valdyti televizorių. Norėdami mobilųjį įrenginį naudoti vietoj televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, užregistruokite jį televizoriuje kaip nuotolinį įrenginį. (Registracija reikalinga tik pirmą kartą.)

 1. Wi-Fi“ arba eternetas
 2. Maršruto parinktuvas
 3. Modemas
 4. Internetas
 5. Wi-Fi Direct
 6. Wi-Fi
 7. Mobilusis įrenginys

Galimi veiksmai naudojant programą „Video & TV SideView

 • Televizoriaus įjungimas ir valdymas nuotoliniu būdu
 • Teksto įvedimas naudojantis mobiliojo įrenginio klaviatūra
 • Priminimo ar laikmačio įrašymo nustatymas televizoriuje mobiliuoju įrenginiu, išvykus iš namų (tik USB HDD įrašymo modeliuose) (tik jei televizorius turi „Wi-Fi“ jungtį)

Išsamią informaciją apie programą „Video & TV SideView“ žr. šioje svetainėje:

http://info.tvsideview.sony.net

Išsamesnės informacijos, kaip naudoti programą „Video & TV SideView“, žr. programos žinyne.

Patarimas

 • Galite surasti ir atsisiųsti programą „Video & TV SideView“ iš šių parduotuvių:
  • Google Play“ (skirta „Android“ OS)
  • „App Store“ (skirta „iOS“)

Mobiliojo įrenginio užregistravimas televizoriuje

Abipusė registracija (toliau pateikti veiksmai) reikalinga tik pirmą kartą.

 1. Prijunkite televizorių prie namų tinklo.
 2. Prijunkite mobilųjį įrenginį prie namų tinklo, kuriame prijungtas televizorius, arba ieškokite televizoriaus galimų „Wi-Fi Direct“ įrenginių sąraše.
 3. Paleiskite programą „Video & TV SideView“ mobiliajame įrenginyje.
 4. Aptiktų įrenginių sąraše pasirinkite televizorių, tada savo įrenginyje atlikite reikiamus veiksmus.

Patarimas

 • Taip pat programą „Video & TV SideView“ galite prijungti prie televizoriaus naudodami „Wi-Fi Direct“. Paspauskite mygtuką HOME, įjunkite televizoriaus „Wi-Fi Direct“ funkciją pasirinkdami [Nustatymai], [Tinklas], [Wi‑Fi Direct], [Wi‑Fi Direct] ir [Įjungta], tada suraskite [„Wi‑Fi Direct“ nustatymai] puslapį pasirinkdami [Nustatymai], [Tinklas], [Wi‑Fi Direct] ir [„Wi‑Fi Direct“ nustatymai].

Kaip įjungti televizorių naudojant „Video & TV SideView“ mobiliajame įrenginyje

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Nuotolinis paleidimas] ir [Įjungta].

Pasirinkus [Įjungta], galios sąnaudos budėjimo režimu padidės.

Priminimo ar laikmačio įrašymo nustatymas televizoriuje, išvykus iš namų, naudojant mobiliojo įrenginio programą „Video & TV SideView“ (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

Šios funkcijos prieinamumas priklauso nuo modelio arba „Wi-Fi“ nustatymų.

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Nuotolinis paleidimas], [Tinklas] ir [Įjungta].
  Veikiant budėjimo režimu, suvartojama daugiau energijos, jei bus nustatyta parinktis [Įjungta].
 2. Norėdami užregistruoti įrenginį nuotolinio įrašymo registracijoje, mobiliajame įrenginyje naudokite „Video & TV SideView“.

Išsamesnės informacijos žr. šioje svetainėje:

http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Pastaba

 • Įsitikinkite, kad [Nuotolinis įrenginys / Renderer] nustatyta ties parinktimi [Įjungta]. Norėdami patvirtinti nustatymą, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Namų tinklo sąranka], [Nuotolinis įrenginys / Renderer] ir [Nuotolinis įrenginys / Renderer].
 • (Tik USB HDD įrašymo modeliuose) Jei užregistruosite įrenginį, kol televizorius prijungtas naudojant „Wi-Fi Direct“, būdami ne namie negalėsite nustatyti priminimo ar laikmačio įrašymo.
  Prijunkite televizorių prie „Wi-Fi“, tada užregistruokite įrenginį.
 • (Tik USB HDD įrašymo modeliuose) Atsižvelgiant į Namų tinklo aplinką, gali nepavykti ne namuose nustatyti priminimo ar laikmačio įrašymo, net jei televizorius prijungtas prie „Wi-Fi“.
 • Video & TV SideView“ pavadinimas ir funkcijos gali būti keičiami.
[77]

Prijungimas prie tinklo

 • Prijungimas prie tinklo LAN kabeliu
 • Prijungimas prie tinklo belaidžiu ryšiu
 • Namų tinklo ypatybės
[78] Prijungimas prie tinklo

Prijungimas prie tinklo LAN kabeliu

Prijungimas prie tinklo LAN kabeliu

Laidinis LAN ryšys leidžia pasiekti internetą ir namų tinklą. Prijunkite LAN kabelį prie televizoriaus.

 1. LAN kabelis
 2. Kompiuteris
 3. Modemas su maršruto parinktuvo funkcijomis
 4. Internetas
 1. Nustatykite LAN maršruto parinktuvą.
  Jei reikia išsamios informacijos, žr. LAN maršruto parinktuvo instrukciją arba kreipkitės į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).
 2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Tinklo sąranka] ir [Lengvas].
 3. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis užbaikite diegimą.

Pastaba

 • Būtini tinklo nustatymai gali skirtis atsižvelgiant į interneto paslaugų teikėją ar maršruto parinktuvą. Daugiau informacijos ieškokite instrukcijose, kurias pateikė interneto paslaugų teikėjas, arba instrukcijose, kurias gavote su maršruto parinktuvu. Taip pat galite kreiptis į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).
[79] Prijungimas prie tinklo

Prijungimas prie tinklo belaidžiu ryšiu

 • Wi-Fi“ naudojimas televizoriui prijungti prie tinklo
 • Wi-Fi Direct“ naudojimas prijungti prie televizoriaus (belaidis maršruto parinktuvas nereikalingas)
[80] Prijungimas prie tinklo | Prijungimas prie tinklo belaidžiu ryšiu

Wi-Fi“ naudojimas televizoriui prijungti prie tinklo

Dėl integruoto belaidžio LAN įrenginio galima pasiekti internetą ir išnaudoti belaidžio tinklo pranašumus.

 1. Kompiuteris
 2. Belaidis maršruto parinktuvas (prieigos taškas)
 3. Modemas
 4. Internetas
 1. Nustatykite belaidį maršruto parinktuvą (arba prieigos tašką).
  Jei reikia išsamios informacijos, žr. belaidžio maršruto parinktuvo (arba prieigos taško) instrukciją arba kreipkitės į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).
 2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Tinklo sąranka] ir [Lengvas].
 3. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis užbaikite diegimą.

Integruoto belaidžio LAN išjungimas

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Papildomi nustatymai], [Integruotas Wi‑Fi] ir [Išjungta].

Patarimas

 • Kaip sklandžiai priimti srautu siunčiamą vaizdo įrašą:
  • Jei galite, pakeiskite belaidžio maršruto parinktuvo (arba prieigos taško) nustatymą į 802.11n arba 802.11ac (tik 4K modeliuose).
   Jei reikia išsamios informacijos, kaip pakeisti nustatymą, žr. belaidžio maršruto parinktuvo (arba prieigos taško) naudojimo instrukciją arba kreipkitės į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).
  • Jei anksčiau pateiktas patarimas nepadės, pakeiskite belaidžio maršruto parinktuvo (arba prieigos taško) nustatymo vertę į 5 GHz, kuri gali pagerinti vaizdo srautinio siuntimo kokybę.
  • Atsižvelgiant į regioną / šalį, 5 GHz dažnių juosta gali būti nepalaikoma. Jei 5 GHz dažnių juosta yra nepalaikoma, televizorių galima prijungti prie belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško) tik naudojant 2,4 GHz dažnių juostą.
 • Jei norite naudoti belaidžio maršruto parinktuvo (arba prieigos taško) WEP saugos technologiją, pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Tinklo sąranka], [Lengvas], [Wi‑Fi] ir [Prisijungti pagal paieškos sąrašą].

Pastaba

 • Būtini tinklo nustatymai gali skirtis atsižvelgiant į interneto paslaugų teikėją ar maršruto parinktuvą. Daugiau informacijos ieškokite instrukcijose, kurias pateikė interneto paslaugų teikėjas, arba instrukcijose, kurias gavote su maršruto parinktuvu. Taip pat galite kreiptis į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).
 • Jei slaptažodžio įvedimo ekrane pasirinksite parinktį [Rodyti slaptažodį], kiti asmenys galės matyti jūsų slaptažodį.
[81] Prijungimas prie tinklo | Prijungimas prie tinklo belaidžiu ryšiu

Wi-Fi Direct“ naudojimas prijungti prie televizoriaus (belaidis maršruto parinktuvas nereikalingas)

Galite belaidžiu būdu, nenaudodami belaidžio maršruto parinktuvo, prijungti įrenginį – tada transliuokite įrenginyje išsaugotus vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką tiesiai į televizorių.

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Wi‑Fi Direct], [Wi‑Fi Direct] ir [Įjungta].
 2. Pasirinkite [„Wi‑Fi Direct“ nustatymai].
 3. Pasirinkite televizoriaus pavadinimą, rodomą televizoriaus ekrane kartu su „Wi-Fi Direct“ įrenginiu.
  Jei įrenginys nepalaiko Wi-Fi Direct, pasirinkite [Rodyti tinklą (SSID) / slaptažodį].
 4. Atlikite veiksmus „Wi-Fi Direct/Wi-Fi“ įrenginyje, kad prijungtumėte jį prie televizoriaus.
 5. Siųskite turinį iš „Wi-Fi Direct/Wi-Fi“ įrenginio į televizorių.
  Daugiau informacijos rasite įrenginio instrukcijoje.

Jei nepavyksta užmegzti ryšio

Jei rodomas „Wi-Fi Direct“ nustatymų budėjimo ekranas, pasirinkite [Rodyti tinklą (SSID) / slaptažodį] ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte sąranką.

Kito įrenginio prijungimas

Įrenginius prijunkite atlikdami anksčiau nurodytus veiksmus. Vienu metu gali būti prijungta iki 10 įrenginių. Jei jau prijungėte 10 įrenginių ir norite prijungti dar vieną įrenginį, atjunkite nenaudojamą įrenginį ir prijunkite kitą.

Prijungtame įrenginyje rodomo televizoriaus pavadinimo keitimas

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Apie] ir [Įrenginio pavadinimas].

Prijungtų įrenginių sąrašas, įrenginių išregistravimas

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Wi‑Fi Direct], [Papildomi nustatymai] ir [Rodyti įrenginių sąrašą / šalinti].

Norėdami išregistruoti įrenginį, pasirinkite norimą šalinti įrenginį iš sąrašo, tada paspauskite mygtuką . Tada patvirtinimo ekrane pasirinkite [Taip].

Jei norite išregistruoti visus įrenginius, sąraše pasirinkite [Ištrinti visus] ir patvirtinimo ekrane pasirinkite [Taip].

Dažnių juostos nuostatos keitimas (ekspertams)

Kai televizorius nėra belaidžiu ryšiu prijungtas prie maršruto parinktuvo, galite parinkti funkcijos „Wi-Fi Direct“ belaidžio ryšio dažnių juostą. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Wi‑Fi Direct], [Papildomi nustatymai] ir [Dažnių juostos nustatymas].

[Auto]
Paprastai reikia naudoti šią parinktį. Ją naudojant automatiškai parenkama tinkama funkcijos „Wi-Fi Direct“ dažnių juosta.
[Auto (2,4 GHz juosta)]
naudokite šią parinktį prijungdami įrenginius, kurie palaiko tik 2,4 GHz. Nustačius šią parinktį, bus palaikoma daugiau įrenginių, nei nustačius kitas parinktis.
[Auto (5 GHz juosta)]
Naudokite šią parinktį prijungdami įrenginius, kurie palaiko tik 5GHz. Ši parinktis gali pagerinti vaizdo srautinio siuntimo kokybę.

Atminkite, kad pasirinkus šią parinktį, televizorius negali prisijungti prie įrenginių, palaikančių tik 2,4 GHz.

[Rankinis]
Naudokite šią parinktį, kad pasirinktumėte konkretų belaidžio ryšio kanalą.

Patarimas

 • Informaciją apie turimo įrenginio palaikomą belaidžio ryšio dažnių juostą žr. įrenginio naudojimo instrukcijoje.
 • Atsižvelgiant į regioną / šalį, 5 GHz dažnių juosta gali būti nepalaikoma. Jei 5 GHz dažnių juosta nepalaikoma, galite naudoti tik parinktis [Auto] ir [Rankinis].

Pastaba

 • Jeigu televizorius yra prijungtas prie belaidžio maršruto parinktuvo (arba prieigos taško) 5 GHz juostoje:
  • 5 GHz belaidis ryšys bus atjungtas pasirinkus [„Wi‑Fi Direct“ nustatymai]. Kol ryšys bus atjungtas, nebus galima užmegzti interneto ryšio.
  • Išjungus [„Wi‑Fi Direct“ nustatymai], ryšys bus automatiškai užmegztas iš naujo.
 • Atsižvelgiant į regioną / šalį, 5 GHz dažnių juosta gali būti nepalaikoma.
[82] Prijungimas prie tinklo

Namų tinklo ypatybės

 • Namų tinklo nustatymų reguliavimas
 • Turinio iš kompiuterio atkūrimas
 • Turinio iš medijos serverio atkūrimas
[83] Prijungimas prie tinklo | Namų tinklo ypatybės

Namų tinklo nustatymų reguliavimas

Galite reguliuoti toliau nurodytus namų tinklo nustatymus.

Serverio ryšio patikrinimas

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Namų tinklo sąranka], [Serverio diagnostika] ir vykdykite ekrane pateiktus nurodymus diagnostikai atlikti.

Nuotolinio įrenginio ir atvaizdavimo funkcijos naudojimas

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Namų tinklo sąranka], [Nuotolinis įrenginys / Renderer] ir pageidaujamą parinktį.

[Nuotolinis įrenginys / Renderer]
Pasirinkite [Įjungta], kad įjungtumėte atvaizdavimo funkciją.
Tiesiogiai valdydami įrenginį televizoriaus ekrane galite atkurti valdymo įrenginyje (pvz., skaitmeniniame fotoaparate) įrašytus nuotraukų, muzikos ar vaizdo failus. Be to, mobilųjį įrenginį galite naudoti kaip televizoriaus nuotolinio valdymo pultą namų tinkle.
[Nuotoliniai įrenginiai]
Redaguokite mobiliųjų įrenginių, kurie užregistruoti kaip televizoriaus nuotolinio valdymo pultai, sąrašą.
[Nuotoliniai įrašymo laikmačio įrenginiai] (tik USB HDD įrašymo modeliuose)
Redaguokite mobiliųjų įrenginių, užregistruotų nuotolinio laikmačio REC funkcijai, sąrašą.
[„Renderer“ prieigos valdymas]
 • Pirmą kartą pasiekdami televizorių valdymo įrenginiu, pasirinkite [Automatinis prieigos leidimas], kad televizorius būtų pasiekiamas automatiškai.
 • Pasirinkite [Pasirinktiniai nustatymai], kad pakeistumėte valdymo įrenginio prieigos leidimo nustatymus.
[84] Prijungimas prie tinklo | Namų tinklo ypatybės

Turinio iš kompiuterio atkūrimas

Galite žiūrėti nuotraukas ir leisti muziką bei vaizdo įrašus, saugomus serveryje, prijungtame prie to paties namų tinklo, prie kurio prijungtas televizorius.

 1. Kompiuteris (serveris)
 2. Maršruto parinktuvas
 3. Modemas
 4. Internetas
 1. Prijunkite televizorių prie namų tinklo.
 2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Albumas], [Vaizdas] arba [Muzika] ir serverį, kuriame yra norimas leisti failas, tada aplanką arba failą iš sąrašo.
  Jei pasirinkote aplanką, pasirinkite pageidaujamą failą.
  Pradedamas atkūrimas.

Kaip patikrinti palaikomus failų formatus

 • Palaikomi failai ir formatai

Pastaba

 • Atsižvelgiant į failą, gali nepavykti jo atkurti, net jei jo formatas palaikomas.
[85] Prijungimas prie tinklo | Namų tinklo ypatybės

Turinio iš medijos serverio atkūrimas

Tiesiogiai naudodami valdymo įrenginį televizoriaus ekrane galite atkurti valdymo įrenginyje (pvz., skaitmeniniame fotoaparate) įrašytus nuotraukų, muzikos ar vaizdo failus. Valdymo įrenginys taip pat turėtų būti suderinamas su atkūrimo įtaisu.

 1. Skaitmeninis fotoaparatas (valdymo įrenginys)
 2. Maršruto parinktuvas
 3. Modemas
 4. Internetas
 1. Prijunkite televizorių prie namų tinklo.
 2. Norėdami pradėti turinio atkūrimą televizoriuje, naudokite valdymo įrenginio valdymo įtaisus.
[86]

Nustatymai

 • Televizoriaus konfigūravimas
 • Laikmačio nustatymas
[87] Nustatymai

Televizoriaus konfigūravimas

 • [Telev.]
 • [Tinklas ir reikmenys]
 • [Sistemos parinktys]
 • [Asmeniniai]
[88] Nustatymai | Televizoriaus konfigūravimas

[Telev.]

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Telev.] ir pageidaujamą parinktį.

Galimos parinktys

[Kanalo nustatymas]
Sukonfigūruoja su transliuojamų programų priėmimu susijusius nustatymus. Be to, jūs galite parinkti nustatymus, susijusius su palydoviniu ryšiu transliuojamų programų priėmimu.

Skaitmeninių kanalų nustatymas

 • Skaitmeninių transliacijų gavimas

Palydovinio ryšio nustatymas

 • Palydovinių transliacijų gavimas (tik palydovinio ryšio funkciją palaikančiuose modeliuose)

Kanalų rūšiavimas ar programų sąrašo redagavimas

 • Kanalų rūšiavimas ir programų sąrašo redagavimas
[Išorinės įvestys]
Konfigūruokite išorinių įvesčių ir „BRAVIA Sync“ nustatymus.
[Ekranas]
Koreguokite vaizdo ir ekrano nustatymus.
[Garsas]
Koreguokite garso nustatymus ir garsiakalbių parinktis.
[LED apšvietimas]
Keiskite apšvietimą šviesos diodais.
(Ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.)
[Įjungimas]
Keiskite energijos suvartojimo nustatymus.
[Programos]
Keiskite su programomis susijusius nustatymus.
[Svajonė]
Konfigūruokite ekrano užsklandos nustatymus.
[Saugykla ir nustatymas iš naujo]
Keiskite duomenų saugojimo nustatymus.
[Apie]
Peržiūrėkite televizoriaus informaciją.
[89] Nustatymai | Televizoriaus konfigūravimas

[Tinklas ir reikmenys]

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas ir reikmenys] ir pageidaujamą parinktį.

Galimos parinktys

[Tinklas]
Nustatykite ir patikrinkite tinklo bei serverio ryšius.
[Google Cast]
Peržiūrėkite informaciją apie funkciją „Google Cast“.
[„Bluetooth“ nustatymai]
Užregistruokite ir išregistruokite „Bluetooth“ įrenginius.
[Jutiklinės planšetės nuotolinio vald. pulto nustatymai] arba [Nuotolinio valdymo balsu pultelis]
Nustatykite jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą arba balso nuotolinio valdymo pulto susiejimą. Rodomas nustatymas skiriasi atsižvelgiant į jūsų modelį.
[Įrašymo įrenginio sąranka] (tik USB HDD įrašymo modeliuose)
Sukonfigūruokite USB HDD įrenginių įrašymo nustatymus.
(Ši parinktis gali būti nepasiekiama kai kuriuose regionuose ar šalyse.)
[90] Nustatymai | Televizoriaus konfigūravimas

[Sistemos parinktys]

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Sistemos parinktys] ir pageidaujamą parinktį.

Galimos parinktys

[Data ir laikas]
Reguliuokite dabartinį laiką.
[Kalba/Language]
Pasirinkite meniu kalbą.
[Klaviatūra]
Konfigūruokite ekraninės klaviatūros nustatymus.
[Paieška]
Konfigūruokite paieškos funkcijos nustatymus.
[Šneka]
Konfigūruokite kalbos atpažinimo funkcijos nustatymus.
[Pritaikymas neįgaliesiems]
Konfigūruokite pritaikymo neįgaliesiems funkcijų ir paslaugų, suteikiančių naudotojams galimybę paprasčiau naršyti įrenginius, nustatymus.
[Parduotuvės režimo nustatymai]
Pasirinkite nustatymą [„Demo“ režimas], kad vaizdas būtų patobulintas demonstruojant televizorių parduotuvėje, ir kitus nustatymus.
[91] Nustatymai | Televizoriaus konfigūravimas

[Asmeniniai]

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Asmeniniai] ir pageidaujamą parinktį.

Galimos parinktys

[Vietovė]
Konfigūruokite vietovės nustatymus, kad būtų galima nustatyti jūsų buvimo vietą.
[Sauga ir apribojimai]
Konfigūruokite saugos nustatymus, pvz., slaptažodžius.
[Užraktas nuo vaikų (transliacija)]
Konfigūruokite užrakto nuo vaikų nustatymus, skirtus transliacijoms ir kitiems elementams.
[Užraktas nuo vaikų (Srauto kanalai)]
Konfigūruokite užrakto nuo vaikų nustatymus, skirtus srauto kanalams.
[Pridėti paskyrą]
Pridėkite įvairių paslaugų paskyrų, pvz., „Google“ ir „Sony Entertainment Network (SEN)“ paskyras.
[92] Nustatymai

Laikmačio nustatymas

Laikmačio nustatymas

Laikmatis konkrečiu metu automatiškai įjungia televizorių, pvz., kai rodoma norima žiūrėti programa. Be to, jis suteikia galimybę televizorių naudoti kaip žadintuvą.

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Laikmačiai], [Įjungimo laikmatis] ir pageidaujamą parinktį.

Miego laikmačio nustatymas

Miego laikmatis automatiškai po nustatyto laiko išjungia televizorių.

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Laikmačiai], [Miego laikmatis] ir pageidaujamą parinktį.

Pastaba

 • Išjungus ir vėl įjungus televizorių, [Miego laikmatis] atkuriamas į nuostatą [Išjungta].
[93]

Trikčių šalinimas

 • Pradėkite čia Kilo problemų? Pradėkite čia.
 • Vaizdas (kokybė) arba ekranas
 • Klaviatūra
 • Transliacijos priėmimas
 • Garsas
 • Tinklas (interneto arba namų) ar programos
 • Nuotolinio valdymo pultas arba priedai
 • Įjungimas
 • Prijungti įrenginiai
 • USB HDD įrašymas (tik USB HDD įrašymo modeliuose)
[94] Trikčių šalinimas

Pradėkite čia

 • Savaiminė diagnostika
 • Programinės įrangos naujiniai
 • Jei reikia visapusiškai atkurti (paleisti iš naujo) televizorių
[95] Trikčių šalinimas | Pradėkite čia

Savaiminė diagnostika

Kaip patikrinti, ar televizorius veikia tinkamai.

 • Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Savidiagnostika] iš skilties [Žinynas].
[96] Trikčių šalinimas | Pradėkite čia

Programinės įrangos naujiniai

Siekiant pagerinti funkcines savybes ir užtikrinti naujausią televizijos patirtį naudotojams, kartais „Sony“ pateiks programinės įrangos naujinių. Paprasčiausias būdas gauti programinės įrangos naujinių yra televizoriaus interneto ryšiu.

Automatinio programinės įrangos siuntimo įjungimas

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Žinynas], [Sistemos program. įrangos atnaujinimas], [Autom. progr. įr. parsiuntimas] ir [Įjungta].

Patarimas

 • Norėdami rankomis atnaujinti programinę įrangą, pasirinkite [Patikrinkite sistemos progr. įrangos atnaujinimą] lange [Sistemos program. įrangos atnaujinimas].

Programinės įrangos atnaujinimas naudojant USB saugojimo įrenginį

Jei neturite tinklo ryšio, programinę įrangą galite atnaujinti ir naudodami USB įrenginį. Naudodamiesi kompiuteriu, atsisiųskite naujausią programinę įrangą iš „Sony“ palaikymo žiniatinklio svetainės į USB saugojimo įrenginį. Prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir programinės įrangos naujinimas bus pradėtas automatiškai.

Jei televizoriaus programinę įrangą naujinsite naudodamiesi USB įrenginiu, žiniatinklio svetainėje turite perskaityti atsargumo priemones dėl naujinimo naudojant USB įrenginį.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie palaikymo svetainę, žr. Palaikymo svetainė puslapį.

[97] Trikčių šalinimas | Pradėkite čia

Jei reikia visapusiškai atkurti (paleisti iš naujo) televizorių

Jei kilo problemų, pvz., ekrane nerodomas vaizdas arba neveikia nuotolinio valdymo pultas, pamėginkite atlikti šią procedūrą.

5 sek. palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką. Televizorius išsijungs ir netrukus vėl įsijungs automatiškai. Televizoriui pasileidžiant iš naujo (tarsi atjungtumėte kintamosios srovės laidą (maitinimo laidą), asmeniniai nustatymai ir duomenys liks išsaugoti.

[98] Trikčių šalinimas

Vaizdas (kokybė) arba ekranas

 • Vaizdo kokybė ne tokia gera kaip parduotuvėje.
 • Iškraipytas vaizdas.
 • Ekranas mirga.
 • Nėra spalvų, tamsus vaizdas, spalvos netinkamos ar vaizdas per šviesus.
 • Tamsus ekranas. Kaip pašviesinti ekraną.
 • Neteisingos spalvos. Kaip nustatyti spalvos toną.
 • Ekrano formatas arba plačiaekranis režimas pasikeičia automatiškai.
 • Staiga vaizdas tampa mažas.
 • Ekrano šonuose atsirado juodos juostos.
 • Ekrano viršuje arba apačioje rodomi informaciniai skydeliai arba pranešimai.
 • Nerodomi 3D vaizdai. 3D efektas yra silpnas. (Tik 3D modeliuose)
 • Žiūrint 3D vaizdus, ekrano šonuose atsiranda juodos juostos. (Tik 3D modeliuose)
 • Žiūrėdami 3D turinį, 3D vaizdo išjungti negalite. (Tik 3D modeliuose)
 • Aptikus 3D signalą, pranešimas [Aptiktas 3D signalas.] parodomas automatiškai. (Tik 3D modeliuose)
 • Rodomas pranešimas, susijęs su programos užklausa leisti pasiekti televizoriaus funkciją.
[99] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Vaizdo kokybė ne tokia gera kaip parduotuvėje.

 • Vaizdo kokybė priklauso nuo signalo turinio.
 • Vaizdo kokybė gali pagerėti, jei ją pakeisite [Nustatymai] dalyje [Ekranas].
[100] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Iškraipytas vaizdas.

 • Patikrinkite antenos (antžeminės) / kabelio jungtį.
 • Laikykite anteną (antžeminę) / kabelį atokiai nuo kitų jungiamųjų kabelių.
 • Pasirinktinį įrenginį tvirtinkite palikę šiek tiek erdvės tarp įrenginio ir televizoriaus.
 • Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Vaizdas], [Papildomi nustatymai], [Judesys], [Motionflow] ir [Standartinis] arba [Išjungta]. (Tik su [Motionflow] suderinamuose modeliuose)
 • Pakeiskite esamą [Filmo režimas] nustatymą į kitą.
  Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Vaizdas], [Papildomi nustatymai], [Judesys] ir [Filmo režimas].
 • Patikrinkite [Rankinis išankstinis programų nustatymas] nustatymus.
  Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Kanalo nustatymas], [Analoginė sąranka] ir [Rankinis išankstinis programų nustatymas]
  • Kad pagerėtų vaizdo priėmimas, nustatykite [LNA] į [Išjungta]. (Atsižvelgiant į situaciją, regioną ar šalį, [LNA] gali būti neprieinama.)
  • Atlikite [Tikslus auto suderinimas] dalyje [Rankinis išankstinis programų nustatymas], kad pagerėtų analoginio priėmimo vaizdas.
   (Galimybė naudoti funkciją [Rankinis išankstinis programų nustatymas] ir jos parinktis priklauso nuo regiono, šalies ir aplinkybių.)
 • Įsitikinkite, ar antena (antžeminė) yra prijungta 75 omų aukštos kokybės bendraašiu kabeliu.
[101] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Ekranas mirga.

 • Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Vaizdas], [Papildomi nustatymai], [Judesys], [Motionflow] ir [Standartinis]. (Tik su [Motionflow] suderinamuose modeliuose)
[102] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Nėra spalvų, tamsus vaizdas, spalvos netinkamos ar vaizdas per šviesus.

 • Paspauskite mygtuką ACTION MENU ir pasirinkite [Vaizdas], kad atliktumėte pakeitimus.
 • Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Vaizdas], [Papildomi nustatymai] ir [Atkurti].
 • Jei nustatysite [Energijos taupymas] * dalyje ties [Žemas] arba [Aukštas], juodos spalvos lygis padidės. Pasirinkite [Įjungimas], [„Eco“] ir [Energijos taupymas].
[103] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Tamsus ekranas. Kaip pašviesinti ekraną.

 • Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Vaizdas], [Papildomi nustatymai] ir nustatykite [Ryškumas] arba [Kontrastas].
 • Patikrinkite [Energijos taupymas] parinkties nustatymą dalyje [„Eco“]. Jei nustatyta ties [Žemas] arba [Aukštas], ekranas patamsėja. Pasirinkite [Įjungimas], [„Eco“], tada nustatykite [Energijos taupymas] ties [Išjungta], kad ekranas taptų šviesesnis.
[104] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Neteisingos spalvos. Kaip nustatyti spalvos toną.

 • Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Vaizdas], [Papildomi nustatymai] ir nustatykite [Atspalvis] arba [Spalvinė gama].
 • Kad spalvos tonas taptų sodresnis, pakoreguokite [Spalvingumas] arba [„Live Colour“ (ryškios spalvos)]. Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Vaizdas] ir [Papildomi nustatymai].
[105] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Ekrano formatas arba plačiaekranis režimas pasikeičia automatiškai.

 • Keičiant kanalo ar vaizdo įvestį ir dalyje [Auto formatas] pasirinkus nustatymo [Ekranas] reikšmę [Įjungta], esamas [Plačiaekranis režimas] nustatymas automatiškai pakeičiamas pagal įvesties signalą. Norėdami užblokuoti [Plačiaekranis režimas] nustatymą, [Auto formatas] nustatykite ties [Išjungta].
[106] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Staiga vaizdas tampa mažas.

 • Rodant reklamas, vaizdas sumažinamas dėl tiekėjo naudojamo turinio transliavimo būdo. Kai HD turinio kanalai perjungiami į SD turinį (reklamas), vaizdas gali būti mažesnis su juoda kraštine.
 • Dalyje [Auto formatas] pasirinkus [Ekranas], vaizdas nebus išplėstas pasikeitus turiniui, nes turinio informaciją reguliuos kanalo signalo teikėjas. Jei norite, galite rankiniu būdu pakeisti [Plačiaekranis režimas] nustatymą ir jis bus taikomas, kol neperjungsite kanalo ar nepakeisite įvesties arba dar kartą rankiniu būdu nepakeisite [Plačiaekranis režimas] nustatymo.
[107] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Ekrano šonuose atsirado juodos juostos.

 • Kai kurių plačiaekranių programų kraštinių santykis didesnis nei 16:9 (dažnai taip būna nufilmuotos kino teatrams skirtos filmų versijos). Televizorius šias programas rodys palikdamas juodas juostas ekrano viršuje ir apačioje. Išsamesnės informacijos ieškokite prie DVD pridėtoje dokumentacijoje (arba teiraukitės savo programų teikėjo).
 • Programos su 4:3 kraštinių santykiu bus rodomos su juodomis juostomis ekrano kairėje ir dešinėje.
 • HD formatu (720p ir 1080i) transliuojamos programos su 4:3 kraštinių santykiu įprastai bus rodomos su transliuotojo uždėtomis juodomis juostomis ekrano kairėje ir dešinėje.
 • Dalyje [Auto formatas] pasirinkus [Ekranas], vaizdas nebus ištemptas, jei transliuotojas pridės juodas juostas ekrano šonuose. Jei norite, galite rankomis pakeisti [Plačiaekranis režimas] nustatymą į [Padidintas] arba [Mastelio keitimas], kuris bus taikomas, kol neperjungsite kanalo ar nepakeisite įvesties arba dar kartą rankomis nepakeisite [Plačiaekranis režimas] nustatymo.
 • Kai kurie kabelinės ir palydovinės transliacijos priedėliai taip pat gali valdyti vaizdo dydį. Jei naudojate priedėlį, norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į priedėlio gamintoją.
[108] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Ekrano viršuje arba apačioje rodomi informaciniai skydeliai arba pranešimai.

Šiuo atveju televizorius gali veikti demonstraciniu režimu. Pamėginkite išjungti demonstracinį režimą.

 • Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ACTION MENU ir pasirinkite [Pristabdyti Demo režimą]. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME ir pasirinkite [Nustatymai], tada – [Parduotuvės režimo nustatymai]. Nustatykite [„Demo“ režimas] ir [Vaizdo nustatymo iš naujo režimas] į [Išjungta].
[109] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Nerodomi 3D vaizdai. 3D efektas yra silpnas. (Tik 3D modeliuose)

 • Jei du vaizdai rodomi vienas šalia kito, paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [3D], [3D Vaizdavimas] ir [3D (vienas šalia kito)].
  Jei du vaizdai rodomi vienas virš kito, paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [3D], [3D Vaizdavimas] ir [3D (vienas virš kito)].
 • Jei parodomas ekranas [3D Vaizdavimas], tačiau 3D vaizdai nerodomi, išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį, rodantį 3D turinį.
 • Kiekvienas asmuo gali skirtingai matyti 3D efektą.

Jei naudojate modelį su aktyviaisiais 3D akiniais

 • Patikrinkite, ar tarp televizoriaus ir aktyviųjų 3D akinių nėra kliūčių.
 • Pakeiskite aktyviųjų 3D akinių bateriją.
 • Patikrinkite, ar aktyvieji 3D akiniai yra įjungti.
 • Prieš naudojant reikia užregistruoti savo aktyviuosius 3D akinius televizoriuje. Norint naudoti akinius su kitu televizoriumi, juos būtina perregistruoti. Prieš perregistruodami išjunkite akinius.
 • Belaidžiai įrenginiai arba mikrobangų krosnelės gali trikdyti ryšį tarp 3D akinių ir televizoriaus, nes televizorius naudoja 2,4 GHz juostą. Tokiu atveju bandykite registruoti vėl.
 • Jei tarp televizoriaus ir su 3D suderinamo įrenginio prijungtas su 3D nesuderinamas įrenginys (pvz., namų kino sistema), televizorius nerodys 3D vaizdo. Su 3D suderinamą įrenginį prijunkite tiesiogiai prie televizoriaus, naudodami patvirtintą HIGH SPEED HDMI kabelį, pažymėtą HDMI logotipu.

Jei naudojate 4K modelį

 • 4K 3D signalo parodyti negalima.
 • Jei naudojate modelį su pasyviaisiais 3D akiniais, televizorių žiūrėkite iš priekio. 3D efektas gali būti mažiau pastebimas dėl žiūrėjimo padėties. Koreguokite žiūrėjimo į ekraną kampą.
[110] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Žiūrint 3D vaizdus, ekrano šonuose atsiranda juodos juostos. (Tik 3D modeliuose)

 • Abiejose ekrano pusėse rodomos juodos juostos, kad reguliuojant 3D vaizdų gylį nuostatoje [3D gylio reguliavimas] būtų galima apdoroti 3D signalus.
[111] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Žiūrėdami 3D turinį, 3D vaizdo išjungti negalite. (Tik 3D modeliuose)

 • Jei 3D turinys rodomas per 3D signalą, 3D režimo negalima išjungti televizoriuje. Išjunkite 3D nustatymus prijungtame įrenginyje (pvz., „Blu-ray“ leistuve).
[112] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Aptikus 3D signalą, pranešimas [Aptiktas 3D signalas.] parodomas automatiškai. (Tik 3D modeliuose)

 • Išjunkite [3D signalo pranešimas] nustatymą. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Ekranas], [3D nustatymai], [3D signalo pranešimas] ir [Išjungta].
[113] Trikčių šalinimas | Vaizdas (kokybė) arba ekranas

Rodomas pranešimas, susijęs su programos užklausa leisti pasiekti televizoriaus funkciją.

 • Pasirinkite, ar leisti (neleisti) programai pasiekti rodomą funkciją.
 • Galite peržiūrėti programų leidimų, suskirstytų į kategorijas pagal televizoriaus funkcijas, sąrašą ir keisti kiekvienos programos leidimų nustatymus. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Programos], [Programų leidimai] ir pageidaujamą televizoriaus funkciją.
[114] Trikčių šalinimas

Klaviatūra

Kai rodoma ekraninė klaviatūra, dabartinio ekrano valdyti negalite.

 • Norėdami atkurti ekrano valdymą ir išjungti ekraninę klaviatūrą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką BACK.
[115] Trikčių šalinimas

Transliacijos priėmimas

 • Norėdami pašalinti televizijos priėmimo problemas, pirmiausia patikrinkite šiuos punktus.
 • Matomas eterio triukšmas arba parodomas klaidos pranešimas ir jūs negalite žiūrėti transliacijų.
 • Matomi dubliuoti arba dvigubi vaizdai.
 • Ekrane matomas tik baltasis triukšmas arba juodas vaizdas.
 • Žiūrint analoginės televizijos kanalą, atsiranda vaizdo arba garso triukšmas.
 • Kai kurie kanalai yra tušti.
 • Prasta skaitmeninių transliacijų priėmimo arba vaizdo kokybė.
 • Jūs negalite žiūrėti skaitmeninių kanalų.
 • Ne visi kanalai nustatyti.
 • Jūs negalite žiūrėti palydovinio ryšio kanalų. (Tik palydovinę televiziją transliuojančiuose modeliuose)
 • Nėra kai kurių kanalų.
 • Jums reikia nustatyti palydovinę anteną.
[116] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Norėdami pašalinti televizijos priėmimo problemas, pirmiausia patikrinkite šiuos punktus.

 • Patikrinkite, ar antenos (antžeminės) kabelis yra tvirtai prijungtas prie televizoriaus.
  • Patikrinkite, ar antenos (antžeminės) kabelis nėra atsilaisvinęs arba atjungtas.
  • Patikrinkite, ar antenos (antžeminės) kabelis ar jo jungtis nėra pažeista.
[117] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Matomas eterio triukšmas arba parodomas klaidos pranešimas ir jūs negalite žiūrėti transliacijų.

 • Įsitikinkite, kad antenos (antžeminės) kabelis yra prijungtas prie tinkamų prievadų (televizoriaus, prijungtų įrenginių ar sieninių).
 • Įsitikinkite, kad kabelis nėra senas arba nebuvo sukeltas jungties vidinės dalies trumpasis jungimas.
[118] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Matomi dubliuoti arba dvigubi vaizdai.

 • Patikrinkite kabelio ar antenos (antžeminės) jungtį.
 • Patikrinkite antenos (antžeminės) vietą ir kryptį.
 • Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Vaizdas], [Papildomi nustatymai], [Judesys], [Motionflow] ir [Standartinis] arba [Išjungta].
  (Tik su [Motionflow] suderinamuose modeliuose)
[119] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Ekrane matomas tik baltasis triukšmas arba juodas vaizdas.

 • Patikrinkite, ar neatliekama automatinio derinimo procedūra.
 • Patikrinkite, ar nenulūžusi, nesulinkusi antena (antžeminė).
 • Patikrinkite, ar dar nesibaigė antenos (antžeminės) eksploatavimo laikas (3–5 metai naudojant įprastai, 1–2 metai pajūryje).
[120] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Žiūrint analoginės televizijos kanalą, atsiranda vaizdo arba garso triukšmas.

 • Patikrinkite [Rankinis išankstinis programų nustatymas] nustatymus.
  Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Kanalo nustatymas], [Analoginė sąranka] ir [Rankinis išankstinis programų nustatymas].
  • Kad būtų priimtas geresnis vaizdas ir garsas, atlikite [Tikslus auto suderinimas]. (Parinkties pavadinimas skirtinguose regionuose ar šalyse gali skirtis.)
  • Nustatykite [Garso filtras] ties parinktimi [Išjungta], [Žemas] arba [Aukštas], kad pagerėtų analoginio priėmimo garsas.
  • Kad pagerėtų vaizdo priėmimas, nustatykite [LNA] į [Išjungta]. (Atsižvelgiant į situaciją, regioną ar šalį, [LNA] gali būti neprieinama.)
 • Įsitikinkite, ar antena (antžeminė) yra prijungta 75 omų aukštos kokybės bendraašiu kabeliu.
 • Laikykite antenos (antžeminės) kabelį atokiai nuo kitų ryšio kabelių.
[121] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Kai kurie kanalai yra tušti.

 • Kanalas skirtas tik koduotai / prenumeruojamai paslaugai. Užsiprenumeruokite mokamą televizijos paslaugą.
 • Kanalas naudojamas tik duomenims (nėra vaizdo arba garso).
 • Kreipkitės į transliuotoją dėl informacijos apie transliaciją.
[122] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Prasta skaitmeninių transliacijų priėmimo arba vaizdo kokybė.

 • Pakeiskite antžeminės televizijos antenos (antžeminės) padėtį, kryptį ir kampą, kad nustatytumėte didžiausią galimą antenos (antžeminės) signalo lygį. Užtikrinkite, kad antenos (antžeminės) kryptis nebūtų atsitiktinai (pvz., dėl vėjo) pakeista.
 • Jei naudojate televizijos signalo stiprintuvą, sureguliuokite signalo stiprinimą.
 • Jei tarp antenos (antžeminės) ir televizoriaus yra prijungta įranga (pvz., televizijos signalo skirstytuvas), ji gali turėti įtakos priimamam televizijos signalui. Prijunkite anteną (antžeminę) tiesiogiai prie televizoriaus ir patikrinkite, ar signalas priimamas geriau.
 • Prastos oro sąlygos gali turėti įtakos palydovinės transliacijos sistemoms. Palaukite, kol oro sąlygos pagerės. (Tik palydovinę televiziją transliuojančiuose modeliuose)
[123] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Jūs negalite žiūrėti skaitmeninių kanalų.

 • Paklauskite vietinio diegėjo, ar vietovėje teikiamos skaitmeninės transliacijos.
 • Rinkitės aukštesnės skvarbos anteną (antžeminę).
[124] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Ne visi kanalai nustatyti.

 • Pabandykite rankiniu būdu iš anksto nustatyti kanalus konfigūruodami nustatymus. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Kanalo nustatymas], [Analoginė sąranka] ir [Rankinis išankstinis programų nustatymas]. (Galimybė naudoti funkciją [Rankinis išankstinis programų nustatymas] ir jos parinktis priklauso nuo regiono, šalies ir aplinkybių.)
[125] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Jūs negalite žiūrėti palydovinio ryšio kanalų. (Tik palydovinę televiziją transliuojančiuose modeliuose)

 • Klauskite vietinio diegėjo, ar vietovėje teikiamos palydovinės transliacijos paslaugos.
 • Patikrinkite LNB įrenginį ir nuostatas.
 • Jei jūsų televizoriuje yra „MAIN“ bei „SUB“ jungtys (lizdai) ir naudojant [Palydovinės TV imtuvo režimo parinkimas] negalima nustatyti palydovinio dvigubo imtuvo režimo, negalėsite naudoti „SUB“ jungties (lizdo). Tokiu atveju prijunkite palydovinę anteną (antžeminę) prie „MAIN“ jungties (lizdo).
[126] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Nėra kai kurių kanalų.

Nustatymo diapazono keitimas (prieinama atsižvelgiant į šalį ir regioną)

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka], [Skaitmeninis derinimas], [Skaitmeninis automatinis suderinimas] ir [Auto sureguliavimo diapazonas].

[Normalus]
Ieško jūsų regione ar šalyje galimų kanalų.
[Pilnas]
Ieško galimų kanalų nepaisant regiono ar šalies.

Skaitmeninių paslaugų atnaujinimas

Persikėlę į naują gyvenamąją vietą, pakeitę paslaugų teikėjus ar norėdami ieškoti naujai paleistų kanalų, galite vykdyti [Skaitmeninis automatinis suderinimas].

Automatinių paslaugų naujinių konfigūravimas

Rekomenduojame nustatyti dalį [Automat. paslaugų atnaujinimas] ties [Įjungta], kad naujos prieinamos skaitmeninės paslaugos galėtų būti pridėtos automatiškai.

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Kanalo nustatymas], [Skaitmen. TV sąranka], [Techninė sąranka], [Automat. paslaugų atnaujinimas] ir [Įjungta].

Jei pasirinkta [Išjungta], apie naujas skaitmenines paslaugas būsite informuoti ekrane pateikiamu pranešimu, o paslaugos nebus pridėtos automatiškai.

Patarimas

 • Galimybė naudoti šią funkciją priklauso nuo regiono ir šalies. Jei funkcija negalima, vykdykite [Skaitmeninis automatinis suderinimas], kad būtų pridėtos naujos paslaugos.
[127] Trikčių šalinimas | Transliacijos priėmimas

Jums reikia nustatyti palydovinę anteną.

Jei turite sumontuotą palydovinę anteną, sukonfigūruodami imtuvo nustatymus galite žiūrėti palydovines transliacijas ir nustatyti montavimo tipą.

Palydovinio ryšio nustatymas

 • Palydovinių transliacijų gavimas (tik palydovinio ryšio funkciją palaikančiuose modeliuose)
[128] Trikčių šalinimas

Garsas

 • Nėra garso, tačiau vaizdas geras.
 • Garso triukšmas.
 • Nėra garso arba garsas yra prastas, naudojant namų kino teatro sistemą.
 • Iškraipytas garsas.
 • Nepavyksta nustatyti ausinių garsumo.
[129] Trikčių šalinimas | Garsas

Nėra garso, tačiau vaizdas geras.

 • Patikrinkite garsumo valdiklius.
 • Paspauskite mygtuką arba +, kad įjungtumėte garsą.
 • Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Garsiakalbiai] ir [Televizoriaus garsiakalbiai].
  Jei pasirinkta [Garso sistema], per televizoriaus garsiakalbius bus leidžiami tik pagrindiniai signalai ir sisteminiai garsai.
[130] Trikčių šalinimas | Garsas

Garso triukšmas.

 • Įsitikinkite, ar antena (antžeminė) yra prijungta 75 omų aukštos kokybės bendraašiu kabeliu.
 • Laikykite antenos (antžeminės) kabelį atokiai nuo kitų ryšio kabelių.
 • Kad išvengtumėte televizijos trukdžių, patikrinkite, ar naudojate nepažeistą antenos (antžeminės) kabelį.
[131] Trikčių šalinimas | Garsas

Nėra garso arba garsas yra prastas, naudojant namų kino teatro sistemą.

 • Paspauskite mygtuką ACTION MENU, tada pasirinkite [Garsiakalbiai] ir [Garso sistema].
 • Parinktį [Ausinių / garso išvestis] nustatykite kaip [Garso išvestis (fiksuotoji)] nustatyme [Garsas].
 • Jei pasirinksite analoginį (RF) kanalą, ir vaizdai bus rodomi tinkamai, pakeiskite televizijos transliacijos sistemą. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Kanalo nustatymas], [Analoginė sąranka], [Rankinis išankstinis programų nustatymas] ir [TV sistema]. (Galimybė naudoti funkciją [Rankinis išankstinis programų nustatymas] arba jos parinkties pavadinimas priklauso nuo regiono, šalies ir aplinkybių.)
 • Atsižvelgiant į modelį, jei parinktis [Garsiakalbiai] nustatyta ties [Televizoriaus garsiakalbiai], o [Didelės skiriam. gebos pagerinimas (DSEE HX)] – ties [Auto], DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nutildoma.
 • Nustatykite [Skaitmeninės garso išvesties garso stiprumas] ties parinktimi „Max“ (didž.) nustatyme [Garsas].
 • Kai naudojama HDMI įvestis su „Super garso CD“ arba „DVD-Audio“, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) gali neskleisti garso signalo.
[132] Trikčių šalinimas | Garsas

Iškraipytas garsas.

 • Patikrinkite antenos (antžeminės) / kabelio jungtį.
 • Laikykite anteną (antžeminę) / kabelį atokiai nuo kitų jungiamųjų kabelių.
 • Laikykite televizorių toliau nuo elektros trukdžių šaltinių, pvz., automobilių, plaukų džiovintuvų, „Wi-Fi“ įtaisų, mobiliųjų telefonų arba optinių įrenginių.
 • Pasirinktinę įrangą tvirtinkite palikę šiek tiek erdvės tarp įrangos ir televizoriaus.
 • Atlikite [Tikslus auto suderinimas] dalyje [Rankinis išankstinis programų nustatymas], kad pagerėtų analoginio priėmimo garsas.
  (Galimybė naudoti funkciją [Rankinis išankstinis programų nustatymas] ir jos parinktis priklauso nuo regiono, šalies ir aplinkybių.)
 • Nustatykite [Garso filtras] ties parinktimi [Žemas] arba [Aukštas], kad pagerėtų analoginio priėmimo garsas. (Atsižvelgiant į regioną ar šalį, [Garso filtras] gali būti neprieinama.)
[133] Trikčių šalinimas | Garsas

Nepavyksta nustatyti ausinių garsumo.

 • Jei nepavyksta reguliuoti ausinių garsumo naudojant mygtukus „+/-“, paspauskite mygtuką ACTION MENU ir pasirinkite [Ausinių garso stiprumas].
[134] Trikčių šalinimas

Tinklas (interneto arba namų) ar programos

 • Kartais transliuojamo vaizdo kokybė yra prasta.
 • Prarastas „Wi-Fi“ ryšys arba jis nepastovus.
 • Tam tikruose internetinio vaizdo turinio rodiniuose trūksta detalių.
 • Gera internetinio vaizdo turinio kokybė, tačiau nėra garso.
 • Nepavyksta pasiekti programų.
 • Nustačius „IPv6“, televizorius negali prisijungti prie interneto.
 • Televizoriui nepavyksta prisijungti prie serverio.
 • Parodomas pranešimas, nurodantis, kad televizoriui nepavyksta prisijungti prie tinklo.
 • Jums pavyksta prisijungti prie interneto, tačiau ne prie „Google“ paslaugų.
 • Jums nepavyksta pridėti „Google“ paskyros.
[135] Trikčių šalinimas | Tinklas (interneto arba namų) ar programos

Kartais transliuojamo vaizdo kokybė yra prasta.

 • Kokybė priklauso nuo originalaus vaizdo įrašo, kurį pateikia vaizdo turinio teikėjas, ir jūsų ryšio pralaidumo.
 • Belaidžio tinklo ryšio kokybė priklauso nuo atstumo arba kliūčių (pvz., sienų) tarp televizoriaus ir belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško), aplinkos trukdžių ir belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško) veikimo kokybės. Tokiu atveju naudokite laidinį interneto ryšį arba išmėginkite 5 GHz dažnių juostą.
 • Atsižvelgiant į regioną / šalį, 5 GHz dažnių juosta gali būti nepalaikoma. Jei 5 GHz dažnių juosta yra nepalaikoma, televizorių galima prijungti prie belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško) tik naudojant 2,4 GHz dažnių juostą.
[136] Trikčių šalinimas | Tinklas (interneto arba namų) ar programos

Prarastas „Wi-Fi“ ryšys arba jis nepastovus.

 • Patikrinkite televizoriaus ir belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško) montavimo vietą. Signalo perdavimą gali paveikti toliau išvardytos aplinkybės.
  • Šalia veikia kiti belaidžiai įrenginiai, mikrobangos, fluorescencinės lempos ir kt.
  • Tarp belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško) ir televizoriaus yra grindys arba sienos.
  Jei patikrinote nurodytas aplinkybes, tačiau problema išliko, pabandykite naudoti laidinį LAN ryšį.
[137] Trikčių šalinimas | Tinklas (interneto arba namų) ar programos

Tam tikruose internetinio vaizdo turinio rodiniuose trūksta detalių.

 • Vaizdo kokybė ir dydis priklauso nuo plačiajuosčio ryšio spartos ir vaizdo turinio teikėjų.
[138] Trikčių šalinimas | Tinklas (interneto arba namų) ar programos

Gera internetinio vaizdo turinio kokybė, tačiau nėra garso.

 • Kokybė priklauso nuo originalaus turinio, kurį pateikia vaizdo turinio teikėjas, ir jūsų ryšio pralaidumo.
 • Dėl internetinio vaizdo pobūdžio garsas bus ne visuose vaizdo įrašuose.
[139] Trikčių šalinimas | Tinklas (interneto arba namų) ar programos

Nepavyksta pasiekti programų.

 • Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maršruto parinktuvo / modemo* LAN kabelis arba kintamosios srovės kabelis.
  * Jūsų maršruto parinktuvas / modemas turi būti iš anksto nustatytas prisijungti prie interneto. Dėl maršruto parinktuvo / modemo nustatymų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.
 • Bandykite programas naudoti vėliau. Gali neveikti programos turinio teikėjo serveris.
[140] Trikčių šalinimas | Tinklas (interneto arba namų) ar programos

Nustačius „IPv6“, televizorius negali prisijungti prie interneto.

 • IPv6 gali būti nepalaikoma. Tokiu atveju išjunkite IPv6.
  • Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Papildomi nustatymai], [IPv6 sąranka] ir [Ne].
[141] Trikčių šalinimas | Tinklas (interneto arba namų) ar programos

Televizoriui nepavyksta prisijungti prie serverio.

 • Patikrinkite LAN kabelio jungtį arba belaidį ryšį su serveriu ir televizoriumi.
 • Patikrinkite, ar tinklas sukonfigūruotas pagal televizorių.
 • Patikrinkite LAN kabelį / belaidį ryšį arba serverį. Galbūt televizorius prarado ryšį su serveriu.
 • Atlikite procedūrą [Serverio diagnostika] ir patikrinkite, ar medijos serveris tinkamai susisiekia su televizoriumi. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Namų tinklo sąranka] ir [Serverio diagnostika].
[142] Trikčių šalinimas | Tinklas (interneto arba namų) ar programos

Parodomas pranešimas, nurodantis, kad televizoriui nepavyksta prisijungti prie tinklo.

 • Patikrinkite esamus tinklo nustatymus ir atlikite [Patikrinkite jungtis].
  Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Papildomi nustatymai], [Tinklo būsena] ir [Patikrinkite jungtis].
  Patikrinkite tinklo jungtis ir (arba) ieškokite informacijos apie serverio prijungimą jo naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).
 • Iš naujo sukonfigūruokite tinklo nustatymus paspausdami mygtuką HOME ir pasirinkdami [Nustatymai], [Tinklas] ir [Tinklo sąranka].
 • Jei LAN kabelis prijungtas prie aktyvaus serverio, o televizorius gavo IP adresą, patikrinkite serverio jungtis ir konfigūracijas. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Papildomi nustatymai] ir [Tinklo būsena].
[143] Trikčių šalinimas | Tinklas (interneto arba namų) ar programos

Jums pavyksta prisijungti prie interneto, tačiau ne prie „Google“ paslaugų.

 • Šio televizoriaus datos ir laiko nustatymai gali būti neteisingi. Atsižvelgiant į programą, pvz., „Google Play“ arba „YouTube“, jei laikas neteisingas, gali nepavykti prisijungti prie „Google“ paslaugų.
  Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Data ir laikas], [Automatinė data ir laikas] ir [Naudoti tinklo laiką], kad laikas būtų automatiškai nustatytas naudojant tinklą.
[144] Trikčių šalinimas | Tinklas (interneto arba namų) ar programos

Jums nepavyksta pridėti „Google“ paskyros.

Per kartą galima užregistruoti tik vieną „Google“ paskyrą. Norėdami prisijungti naudodami kitą „Google“ paskyrą, turite pašalinti užregistruotą paskyrą.

Prisijungimas naudojant kitą paskyrą

 1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Google] ir [Paskyros pašalinimas].
 2. Pašalinkite dabartinę „Google“ paskyrą, tada pridėkite naują.
[145] Trikčių šalinimas

Nuotolinio valdymo pultas arba priedai

 • Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
 • Nepavyksta įjungti aktyviųjų 3D akinių. (Tik 3D modeliuose)
 • Mirksi aktyviųjų 3D akinių šviesadiodis indikatorius. (Tik 3D modeliuose)
[146] Trikčių šalinimas | Nuotolinio valdymo pultas arba priedai

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

 • Paspauskite televizoriaus mygtuką, kad nustatytumėte, ar problema susijusi su nuotolinio valdymo pultu.
 • Patikrinkite, ar kiekvienos baterijos padėtis atitinka teigiamą (+) ir neigiamą (-) simbolius baterijų skyriuje.
 • Baterija gali būti beveik išsekusi. Nuimkite nuotolinio valdymo pulto dangtelį ir baterijas pakeiskite naujomis.
  • Slankiojo tipo
  • Atleidžiamo paspaudžiant tipo
 • Galbūt nesiliečia baterijos ir nuotolinio valdymo pulto kontaktai. Išimkite baterijas ir vėl jas įdėkite.
 • Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į nuotolinio valdymo jutiklį, esantį televizoriaus priekyje.
 • Pašalinkite iš nuotolinio valdymo jutiklio zonos bet kokias kliūtis.
 • Nuotolinio valdymo pulto veikimą gali trikdyti fluorescencinės lempos. Pabandykite jas išjungti.
 • Kai atjungiate televizorių ir vėl prijungiate, televizorius gali kurį laiką neįsijungti net jei paspaudžiate nuotolinio valdymo pulto arba televizoriaus maitinimo mygtuką, nes užtrunka sistemos inicijavimas. Palaukite apie 10–20 sekundžių, tada mėginkite vėl.
 • Kai jūsų balsas nėra atpažįstamas, būtinai suaktyvinkite nuotolinio valdymo pulto mygtuką naudodamiesi mygtuku arba užregistruokite nuotolinio valdymo pultą televizoriaus mygtuku . Norėdami patvirtinti šiuos nustatymus, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Jutiklinės planšetės nuotolinio vald. pulto nustatymai] / [Nuotolinio valdymo balsu pultelis]. Rodomas nustatymas skiriasi atsižvelgiant į jūsų modelį. Mygtuko gali nebūti, tai priklauso nuo pridedamo nuotolinio valdymo pulto.
[147] Trikčių šalinimas | Nuotolinio valdymo pultas arba priedai

Nepavyksta įjungti aktyviųjų 3D akinių. (Tik 3D modeliuose)

 • Pakeiskite bateriją. (Taikoma tik TDG-BT400A/BT500A.)
  1. Rašiklio galiuku ar panašiu įrankiu paspauskite atrakinimo mygtuką ir nuimkite baterijos korpusą.
  2. Pakeiskite bateriją nauja. Tada būtinai įdėkite baterijos korpusą taip, kad jis užsifiksuotų.
   1. CR2025 (-) pusė
[148] Trikčių šalinimas | Nuotolinio valdymo pultas arba priedai

Mirksi aktyviųjų 3D akinių šviesadiodis indikatorius. (Tik 3D modeliuose)

 • Įsijungia 3 sekundėms: informuoja, kad įjungiami akiniai.
 • Mirksi kas 2 sekundes: rodo, kad akiniai įjungti.
 • Mirkteli 3 kartus: rodo, kad akiniai buvo išjungti.
 • Pakaitomis mirksi žalia ir geltona spalvomis: rodo, kad pradėtas akinių registracijos procesas.
 • Mirkteli 3 kartus kas 2 sekundes: rodo, kad beveik išseko baterija. Pakeiskite bateriją.
[149] Trikčių šalinimas

Įjungimas

 • Televizorius automatiškai išsijungia.
 • Televizorius automatiškai įsijungia.
 • Atjungus ir vėl prijungus televizorių, jis neįsijungia netgi paspaudus nuotolinio valdymo pulto arba televizoriaus maitinimo mygtuką.
[150] Trikčių šalinimas | Įjungimas

Televizorius automatiškai išsijungia.

 • Ekranas galėjo išsijungti dėl [Miego laikmatis] nustatymų.
 • Patikrinkite [Trukmė] nustatymą dalyje [Įjungimo laikmatis].
 • Patikrinkite, ar suaktyvinta funkcija [Nenaudojamo telev. parengties režimas] dalyje [„Eco“].
 • Ekranas galėjo išsijungti dėl [Svajonė] nustatymų.
[151] Trikčių šalinimas | Įjungimas

Televizorius automatiškai įsijungia.

 • Patikrinkite, ar suaktyvinta [Įjungimo laikmatis].
 • Nustatykite [„BRAVIA Sync“ nustatymai] nustatymą [Automatinis telev. įjungimas] ties [Išjungta].
[152] Trikčių šalinimas | Įjungimas

Atjungus ir vėl prijungus televizorių, jis neįsijungia netgi paspaudus nuotolinio valdymo pulto arba televizoriaus maitinimo mygtuką.

 • Kai atjungiate televizorių ir vėl prijungiate, televizorius gali kurį laiką neįsijungti net jei paspaudžiate nuotolinio valdymo pulto arba televizoriaus maitinimo mygtuką, nes užtrunka sistemos inicijavimas. Palaukite apie 10–20 sekundžių, tada mėginkite vėl.
[153] Trikčių šalinimas

Prijungti įrenginiai

 • Nėra vaizdo iš prijungto įrenginio.
 • Namų meniu nepavyksta pasirinkti prijungto įrenginio.
 • Tam tikrose skaitmeninių šaltinių programose trūksta detalių.
 • Užtrunka, kol parodomos nuotraukos arba aplankai.
 • Nepavyksta rasti prijungto „BRAVIA Sync HDMI“ įrenginio.
 • Nepavyksta valdyti antrojo AV imtuvo.
 • Televizorius nepalaiko išvedamo vaizdo ir (arba) garso iš MHL įrenginio. (Tik MHL palaikančiuose modeliuose)
 • Nepavyksta valdyti išorinio įrenginio (pvz., priedėlio arba AV imtuvo) naudojant „IR Blaster“. (Tik su „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose)
 • Nerodomi kai kurie USB įrenginyje arba serveryje esantys medijos failai.
 • Wi-Fi Direct“ įrenginiui nepavyksta rasti televizoriaus.
 • Veikimas nutrūksta arba įrenginys neveikia.
 • Kokio tipo įrenginius galima prijungti naudojant Ekrano atvaizdavimo funkciją?
 • Televizoriui nepavyksta prisijungti prie „Miracast“ įrenginio arba su ekrano atvaizdavimo funkcija suderinamo įrenginio.
 • Kartais nutrūksta vaizdas arba garsas.
 • Nepavyksta atkurti tam tikro mokamo turinio.
 • Nepavyksta įjungti ir valdyti televizoriaus naudojant programą „Video & TV SideView“, kai [Nuotolinis paleidimas] nustatyta ties [Įjungta].
 • Televizorius nėra įjungtas arba nepavyksta jo užregistruoti naudojant programą „Video & TV SideView“.
[154] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Nėra vaizdo iš prijungto įrenginio.

 • Įjunkite prijungtą įrenginį.
 • Patikrinkite kabelio tarp įrenginio ir televizoriaus jungtį.
 • paspauskite mygtuką , kad būtų parodytas įvesčių sąrašas, ir pasirinkite reikiamą įvestį.
 • Tinkamai įdėkite USB įrenginį.
 • Įsitikinkite, ar USB įrenginys tinkamai sužymėtas.
 • Negalima garantuoti, kad veiks visi USB įrenginiai. Jų veikimas taip pat priklauso nuo USB įrenginio funkcijų arba leidžiamų vaizdo įrašų failų.
 • Jei prijungtas įrenginys yra prijungtas prie HDMI IN 2 arba 3, prijunkite jį prie HDMI IN 1 arba 4.
 • Pakeiskite HDMI įvesties, nerodančios vaizdo, HDMI signalą į standartinį formatą. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Išorinės įvestys] ir [HDMI signalo formatas].
[155] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Namų meniu nepavyksta pasirinkti prijungto įrenginio.

 • Patikrinkite kabelio jungtį.
[156] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Tam tikrose skaitmeninių šaltinių programose trūksta detalių.

 • Mažiau nei įprasta detalus vaizdas ar klaidos (kvadratai, taškai ar vaizdo elementai) ekrane gali pasirodyti dėl šaltinio turinio skaitmeninio suglaudinimo, naudojamo kai kurių skaitmeninių transliuotojų ir DVD. Matomų klaidų skaičius priklauso nuo televizoriaus raiškumo ir gebos.
[157] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Užtrunka, kol parodomos nuotraukos arba aplankai.

 • Atsižvelgiant į nuotraukos ar failo dydį ir failų skaičių aplanke, kai kurių nuotraukų ar aplankų rodymas gali užtrukti.
 • Pirmą kartą prijungus USB įrenginį prie televizoriaus, gali tekti kelias minutes palaukti, kol nuotraukos bus parodytos.
[158] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Nepavyksta rasti prijungto „BRAVIA Sync HDMI“ įrenginio.

 • Patikrinkite, ar įrenginys suderinamas su „BRAVIA Sync“.
 • Įsitikinkite, kad su „BRAVIA Sync“ suderinamame įrenginyje nustatytas [HDMI valdymas], o televizoriuje nustatytas [„BRAVIA Sync“ valdymas].
[159] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Nepavyksta valdyti antrojo AV imtuvo.

 • Galima naudoti tik vieną su „BRAVIA Sync“ suderinamą AV imtuvą.
[160] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Televizorius nepalaiko išvedamo vaizdo ir (arba) garso iš MHL įrenginio. (Tik MHL palaikančiuose modeliuose)

 • Atjunkite ir vėl prijunkite MHL kabelį. Arba išjunkite MHL įrenginį, vėl jį įjunkite ir išjunkite įrenginio ekrano užraktą.
 • Patikrinkite, ar įrenginys palaiko MHL.
[161] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Nepavyksta valdyti išorinio įrenginio (pvz., priedėlio arba AV imtuvo) naudojant „IR Blaster“. (Tik su „IR Blaster“ suderinamuose modeliuose)

 • Įsitikinkite, ar infraraudonųjų spindulių galios stiprintuvas yra tinkamai nustatytas, o IR siųstuvas yra šalia išorinio įrenginio IR imtuvo.
 • Įsitikinkite, ar jūsų televizorius palaiko išorinį įrenginį.
 • Paspaudus ir palaikius nuotolinio valdymo pulto mygtuką, operacija gali būti neperduota. Paspauskite mygtuką kelis kartus.
 • Kai kurie išoriniai įrenginiai gali nereaguoti į kai kuriuos „Veiksmų meniu“ mygtukus.
 • „IR Blaster“ galėjo būti nustatytas neteisingai. Norėdami nustatyti „IR Blaster“, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Išorinės įvestys] ir [„IR Blaster“ sąranka].
[162] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Nerodomi kai kurie USB įrenginyje arba serveryje esantys medijos failai.

 • Negalima rodyti nepalaikomų failų.
 • Atsižvelgiant į sistemos būseną, gali būti nerodomi kai kurie aplankai ar failai.
[163] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Wi-Fi Direct“ įrenginiui nepavyksta rasti televizoriaus.

 • Nustatykite [Wi‑Fi Direct] į [Įjungta]. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Wi‑Fi Direct], [Wi‑Fi Direct] ir [Įjungta].
 • Jei televizoriaus nepavyksta rasti net ir [Wi‑Fi Direct] nustačius ties [Įjungta], nustatykite [Dažnių juostos nustatymas] į [Auto (2,4 GHz juosta)]. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinklas], [Wi‑Fi Direct], [Papildomi nustatymai], [Dažnių juostos nustatymas] ir [Auto (2,4 GHz juosta)].
[164] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Veikimas nutrūksta arba įrenginys neveikia.

 • Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas.
 • Pakeiskite įrenginio baterijas.
 • Iš naujo užregistruokite įrenginį.
 • „Bluetooth“ įrenginiai naudoja 2,4 GHz dažnių juostą, todėl ryšio greitis gali kartkartėmis sumažėti arba ryšys gali nutrūkti dėl belaidžio LAN trikdžių.
  Jei šalia yra elektrinių prietaisų (pvz., mikrobangų krosnelė ar mobilusis telefonas), gali būti radijo bangų trikdžių.
 • Dėl belaidžio ryšio trikdžių ant metalinio stovo gali neveikti televizorius arba įrenginys.
 • Atstumai, kurių reikia norint užmegzti ryšį tarp televizoriaus ir kitų įrenginių, nurodyti įrenginių naudojimo instrukcijose.
 • Jei prie televizoriaus prijungti keli „Bluetooth“ įrenginiai, gali pablogėti „Bluetooth“ ryšio kokybė.
[165] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Kokio tipo įrenginius galima prijungti naudojant Ekrano atvaizdavimo funkciją?

 • Prietaisai, kuriuose veikia Wi‑Fi ryšys, pavyzdžiui, išmanieji telefonai ir planšetės, ir kuriuose palaikoma funkcija „Miracast“, gali būti naudojami ekrano atvaizdavimui jūsų BRAVIA televizoriuje. Žiūrėkite Wi‑Fi prietaiso instrukciją norėdami sužinoti, ar jame palaikoma „Miracast“. BRAVIA telev. atitinka „Miracast“ specifikaciją, tačiau negarantuoja, kad su visais prietaisais ryšys bus tinkamas.
[166] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Televizoriui nepavyksta prisijungti prie „Miracast“ įrenginio arba su ekrano atvaizdavimo funkcija suderinamo įrenginio.

 • Jei nepavyksta prijungti „Miracast“ įrenginio (pvz., nešiojamojo kompiuterio), paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Ekrano atvaizdavimas]*, kad būtų parodytas Ekrano atvaizdavimo funkcijos budėjimo langas, tada bandykite prijungti dar kartą.
 • Jei naudodami kitą įrenginį naudojate ekrano atvaizdavimą, pirmiausia išjunkite Ekrano atvaizdavimą ir bandykite dar kartą.
 • Jei jūsų įrenginys nepalaiko 5 GHz dažnių juostos ir nustatėte [Dažnių juostos nustatymas] parinktį [Auto (5 GHz juosta)], pabandykite pakeisti ją į [Auto].
[167] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Kartais nutrūksta vaizdas arba garsas.

 • Radijo bangas skleidžiantys įrenginiai, pvz., kiti belaidžio LAN įrenginiai arba mikrobangų krosnelės, gali sąveikauti su belaidį LAN naudojančia ekrano atvaizdavimo funkcija. Laikykite televizorių arba su „Sony“ Ekrano atvaizdavimo funkcija suderinamus įrenginius (pvz., kai kuriuos „Xperia“ modelius) atokiai nuo tokių įrenginių arba, jei įmanoma, juos išjunkite.
 • Ryšio greitis gali keistis atsižvelgiant į atstumą arba kliūčių tarp įrenginių, įrenginio konfigūraciją, radijo bangų būklę, linijos užimtumą arba naudojamą įrenginį. Dėl radijo bangų būklės ryšys gali nutrūkti.
[168] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Nepavyksta atkurti tam tikro mokamo turinio.

 • Šaltinio įrenginys turi atitikti HDCP (didelio srauto skaitmeninio turinio apsaugos) 2.0 / 2.1 / 2.2 standartus.
  Kai naudojamas šaltinio įrenginys, neatitinkantis HDCP 2.0 / 2.1 / 2.2 standartų, gali nepavykti peržiūrėti mokamo turinio.
[169] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Nepavyksta įjungti ir valdyti televizoriaus naudojant programą „Video & TV SideView“, kai [Nuotolinis paleidimas] nustatyta ties [Įjungta].

 • Šalia padėjus radijo bangų trukdžius sukeliančius įrenginius (mikrobangų krosneles, belaidžius telefonus ir t. t.), funkcija „Video & TV SideView“ gali neveikti. Tokiu atveju šiuos įrenginius laikykite atokiau nuo belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško) ar televizoriaus arba juos išjunkite.
 • Toliau nurodytais atvejais funkcija „Video & TV SideView“ gali neveikti. Įjunkite televizorių ir iš naujo prijunkite jį prie belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško).
  • Televizoriui veikiant budėjimo režimu, įjunkite / išjunkite belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško) maitinimą.
  • Televizoriui veikiant budėjimo režimu, atkurkite belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško) nustatymus.
  • Televizoriui veikiant budėjimo režimu, pakeiskite belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško) kanalą.
 • Funkcija „Video & TV SideView“ gali neveikti su verslui skirtais belaidžiais maršruto parinktuvais (prieigos taškais), kuriuos reikia kartkartėmis prijungti iš naujo.
 • Funkcija „Video & TV SideView“ gali neveikti dėl belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško) nustatymų (pvz., įjungto „Multi SSID“ ir energijos taupymo režimo).
 • Jei bandote prijungti programą „Video & TV SideView“ prie televizoriaus naudodami „Wi-Fi Direct“, gali nepavykti įjungti budėjimo režimu veikiančio televizoriaus, tai priklauso nuo mobiliojo įrenginio.
 • Televizorius turi veikti maitinimo arba budėjimo režimu. Neišjunkite televizoriaus atjungdami jo kintamosios srovės maitinimo laidą.
 • Patikrinkite, ar televizorius atitinka toliau nurodytas sąlygas.
  Jei belaidis maršruto parinktuvas (prieigos taškas) prijungtas prie televizoriaus per belaidį LAN
  • Turi būti naudojamas televizoriaus su integruotu belaidžiu LAN modelis.
  • [Integruotas Wi‑Fi] funkcija, esanti [Papildomi nustatymai], nustatyta ties [Įjungta]
  • [Nuotolinis paleidimas] funkcija, esanti [Tinklas], nustatyta ties [Įjungta]
  • Televizorius turi būti prijungtas prie belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško).
  Jei belaidis maršruto parinktuvas (prieigos taškas) prijungtas prie televizoriaus per laidinį LAN
  • [Nuotolinis paleidimas] funkcija, esanti [Tinklas], nustatyta ties [Įjungta]
[170] Trikčių šalinimas | Prijungti įrenginiai

Televizorius nėra įjungtas arba nepavyksta jo užregistruoti naudojant programą „Video & TV SideView“.

 • Įsitikinkite, kad televizorius įjungtas.
 • Įsitikinkite, kad televizorius ir mobilusis įrenginys yra prijungti prie to paties namų tinklo.
  (Tačiau jei prijungėte naudodami „Wi-Fi Direct“, namų tinklo ryšys nereikalingas.)
 • Gali būti pasiektas didžiausias galimų užregistruoti įrenginių skaičius. Prieš užregistruodami kitą mobilųjį įrenginį, pašalinkite nereikalingas registracijas iš [Nuotoliniai įrenginiai].
 • Išsamesnės informacijos žr. šioje svetainėje:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/
[171] Trikčių šalinimas

USB HDD įrašymas (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

 • Nepavyksta naudoti USB HDD įrenginio. (Tik USB HDD įrašymo modeliuose)
 • Nepavyksta įrašinėti. (Įrašyti nepavyko.) (Tik USB HDD įrašymo modeliuose)
 • Įrašytas turinys dingo. (Tik USB HDD įrašymo modeliuose)
 • USB HDD įrenginys veikia net jo neįjungus. (Tik USB HDD įrašymo modeliuose)
[172] Trikčių šalinimas | USB HDD įrašymas (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

Nepavyksta naudoti USB HDD įrenginio. (Tik USB HDD įrašymo modeliuose)

 • Patikrinkite, ar USB HDD įrenginys yra:
  • tinkamai prijungtas;
  • įjungtas;
  • užregistruotas televizoriuje.
 • Nepalaikoma USB HDD įrenginio jungimo per USB šakotuvą galimybė.
 • Atlikite [HDD veikimo patikrinimas] ir patikrinkite, ar USB HDD techniniai duomenys atitinka reikalavimus.
  Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Įrašymo įrenginio sąranka] ir [HDD veikimo patikrinimas].
[173] Trikčių šalinimas | USB HDD įrašymas (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

Nepavyksta įrašinėti. (Įrašyti nepavyko.) (Tik USB HDD įrašymo modeliuose)

 • Patikrinkite, kiek HDD laisvos vietos. Jei liko mažai vietos, pašalinkite nereikalingą turinį.
 • Šių programų įrašyti negalima.
  • Nuo kopijavimo apsaugotos programos
  • Analoginės programos
  • Programos iš išorinių įvesčių (įskaitant programas iš prijungto priedėlio)
  • Transliavimo turinys
 • Pasikeitus programų transliacijos laikui, laikmačio įrašymo funkcija gali neveikti.
[174] Trikčių šalinimas | USB HDD įrašymas (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

Įrašytas turinys dingo. (Tik USB HDD įrašymo modeliuose)

 • Jei kintamosios srovės laidas (maitinimo laidas) ar jungiamieji kabeliai įrašant bus atjungti, įrašinėti nebus galima. Kol įrašinėjate turinį, neatjunkite jokio kabelio. Antraip galite prarasti įrašinėjamą ar visą turinį.
[175] Trikčių šalinimas | USB HDD įrašymas (tik USB HDD įrašymo modeliuose)

USB HDD įrenginys veikia net jo neįjungus. (Tik USB HDD įrašymo modeliuose)

 • Prijungtas USB HDD gali suktis arba gali užsidegti įrenginio šviesadiodis indikatorius, kol budėjimo režimu televizorius gauna EPG duomenis.