Televizors

Televīzijas pārraižu skatīšanās

Televīzijas pārraižu skatīšanās

Skatīšanās 3D režīmā (tikai 3D modeļos)

SNS izmantošana, lai skatītos pārraides kopā ar draugiem

Pārraižu ierakstīšana

Ierakstīšana USB HDD ierīcē (Tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju)

Televīzijas pārraižu skaņas atskaņošana, izmantojot citas ierīces

Audio sistēmas pievienošana

Bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas pievienošana (papildiespēja)

Funkcijas BRAVIA Sync izmantošana citas ierīces vadībai

Skatīšanās un klausīšanās pievienotajās ierīcēs

No saderīgām ierīcēm ņemtu fotoattēlu skatīšana 4K/HDR izšķirtspējā (tikai 4K modeļos)

BD/DVD atskaņotāja pievienošana

Datora, digitālās fotokameras un videokameras pievienošana

USB ierīces pievienošana

Funkcijas BRAVIA Sync izmantošana citas ierīces vadībai

IR Blaster pievienošana (tikai modeļiem, kas saderīgi ar IR Blaster)

Lietošana kopā ar viedtālruņiem vai planšetdatoriem

Viedtālruņa vai planšetdatora ekrāna parādīšana televizora ekrānā

Viedtālrunī vai planšetdatorā saglabāto fotoattēlu, mūzikas failu vai videoklipu parādīšana citiem

Televizora vadīšana ar viedtālruni/planšetdatoru

Savienojuma izveide ar tīklu

Vadu LAN savienojums

Bezvadu LAN savienojums

Wi-Fi Direct savienojums

IPv6 iestatījumi

Mājas tīkla izmantošana

Mājas tīkla izmantošana

Iestatījumi

Ar televizora pamata funkcijām saistītu iestatījumu konfigurēšana

Ar tīkla savienojumiem un perifēro aprīkojumu saistītu iestatījumu konfigurēšana

Ar sistēmu saistīto iestatījumu konfigurēšana

Ar personisko informāciju saistītu iestatījumu, piemēram, drošības iestatījumu konfigurēšana

Traucējummeklēšana

Pašdiagnostika

Ar barošanu saistītas pazīmes

Ar attēlu un ekrānu saistītas pazīmes

Ar pārraides uztveršanu saistītas pazīmes

Ar skaņu saistītas pazīmes

Ar tālvadību saistītas pazīmes

Ar tālvadības pults skārienpaliktni saistītas pazīmes

Ar 3D attēlu un brillēm saistītas pazīmes (tikai 3D modeļos)

Ar pievienotu ierīci saistītas pazīmes

Ar USB HDD ierakstu saistītas pazīmes

Ar tīklu un lietotnēm saistītas pazīmes

Ar mājas tīklu saistītas pazīmes

Ar Bluetooth ierīci saistītas pazīmes

Ar ekrāna spoguļošanu saistītas pazīmes

Ar viena skāriena spoguļošanu saistītas pazīmes (tikai NFC modeļiem)

Ar “Video & TV SideView” saistītas pazīmes

[1] Televīzijas pārraižu skatīšanāsTelevīzijas pārraižu skatīšanāsProgrammu ceļveža izmantošana

Varat ātri sameklēt vajadzīgās programmas.

 1. Infrasarkano staru tālvadības pultī: nospiediet pogu GUIDE, lai atvērtu digitālo programmu ceļvedi.

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet pogu DISCOVER, tad apraides kategorijā atlasiet programmu ceļvedi.
 2. Izvēlieties programmu (pārraidi), kuru vēlaties skatīt.
  Tiks parādīti programmas (pārraides) dati.
 3. Lai skatītos programmu (pārraidi), atlasiet [Rādīt].

Lai izmantotu papildu funkcijas

 1. Pēc programmu ceļveža atvēršanas nospiediet pogu ACTION MENU. Pēc tam atlasiet vēlamo vienumu.

[2] Televīzijas pārraižu skatīšanāsTelevīzijas pārraižu skatīšanāsDatu pārraides saņemšana

Lai parādītu teksta informāciju

Varat skatīt dažādus tekstus un ar tekstu saistītu grafikas informāciju, tostarp nacionālās ziņas, laika prognozes un televīzijas programmas. Ievadot numuru, vairākās lapās var izvēlēties jūs interesējošu informāciju.

 1. Infrasarkano staru tālvadības pultī: nospiediet pogu, lai parādītu teksta informāciju.

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasietTeksts.

Par digitālā teksta informācijas pakalpojumu

Digitālā teksta pakalpojums piedāvā grafiski bagātu saturu ar vienmērīgu grafiku un attēliem. Varat izmantot dažādas funkcijas, piemēram, lapu saites un ērti izmantojamu navigācijas paņēmienu. Pakalpojumu atbalsta daudzi apraidītāji. (Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no modeļa, reģiona vai valsts.)

Par digitālās interaktīvās lietotnes pakalpojumu

Interaktīvās lietotnes pakalpojums nodrošina augstas kvalitātes digitālo tekstu un grafikas, kā arī papildu iespējas. Pakalpojumu atbalsta apraidītāji. (Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no modeļa, reģiona vai valsts.)

Piezīme

 • Interaktīvie pakalpojumi pieejami tikai tad, ja tos nodrošina apraidītājs.
 • Pieejamās funkcijas un ekrāna saturs mainās atkarībā no apraidītāja.
 • Ja ir izvēlēti subtitri un lietotājs palaiž digitālo teksta lietojumprogrammu, izmantojot pogu, subtitri zināmos gadījumos netiks parādīti. Kad lietotājs aizver digitālā teksta lietojumprogrammu, subtitru parādīšana tiks automātiski atsākta.

Lai skatītu NVOD/MF pakalpojumu

NVOD (Near Video On Demand) un MF (Multi Feed) ir standarti vairāku programmu vienlaicīgai pārraidei vienā kanālā.

NVOD nodrošina vairākas programmas kopijas sadalītā režīmā, bet MF ļauj atlasīt vajadzīgo programmu no vairākām programmām vienā kanālā.

 1. Apskatot NVOD/MF pakalpojumu, nospiediet pogu ACTION MENU.
 2. Atlasiet [Papildu pakalpojumi] — vēlamo programmu.

Piezīme

 • Šī funkcija pieejama, ja apraidītājs nodrošina NVOD/MF pakalpojumu.

[3] Televīzijas pārraižu skatīšanāsTelevīzijas pārraižu skatīšanāsPar informācijas reklāmkaroga ikonām

Mainot kanālus, īslaicīgi tiks parādīts reklāmkarogs. Reklāmkarogā var būt redzamas šādas ikonas.

: datu pakalpojums (apraides lietojumprogramma)

: radio pakalpojums

: šifrēts/abonējams pakalpojums

: pieejama skaņa vairākās valodās

: pieejami subtitri

: subtitri un/vai skaņa pieejama cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

: ieteicamais minimālais vecums pašreizējai programmai (3–18 gadi)

: Vecāku kontrole

: Digitālo programmu bloķēšana

: skaņa pieejama cilvēkiem ar redzes bojājumiem.

: pieejama ierunātu subtitru skaņa

: pieejama daudzkanālu skaņa

[4] Televīzijas pārraižu skatīšanāsTelevīzijas pārraižu skatīšanāsTelevīzijas pārraižu skatīšana, izmantojot YouView (tikai Apvienotajai Karalistei paredzētiem modeļiem)

Lai iespējotu/atspējotu YouView

 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Kanāla iestatīšana] — [YouView iestatīšana].
 2. Atlasiet [Iespējot] vai [Atspējot], tad izvēlieties [Jā].
 3. Izpildiet iestatīšanas darbības.

Lai izmantotu YouView Guide

Lietojiet YouView Guide, lai skatītu, kas pašreiz tiek rādīts un kas tiks rādīts nākamajā nedēļā, kā arī, lai noskatītos pārraides, kuras neizdevās noskatīties pēdējo septiņu dienu laikā.

 1. Infrasarkano staru tālvadības pultī: nospiediet pogu GUIDE, lai atvērtu programmu ceļvedi.

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet pogu DISCOVER, tad apraides kategorijā atlasiet programmu ceļvedi.
 2. Infrasarkano staru tālvadības pultī: nospiediet pogu /, lai atlasītu programmu, tad nospiediet pogu .

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi pār skārienpaliktni, lai atlasītu pārraidi, tad nospiediet skārienpaliktni.
  Pieejamās programmas ir apzīmētas ar demonstrēšanas ikonu.

Padoms

 • Skatoties televīzijas tiešraidi, infrasarkano staru pultī nospiediet pogu TV, lai atvērtu Mini Guide un skatītu, kāda pārraide pašreiz tiek rādīta un kādas pārraides tiks rādītas turpmāk. (Šo funkciju nevar izmantot kopā ar televizoram pievienotu pierīci, lietojot IR Blaster.)

Pārraides informācijas pārbaude (Information Panel)

Information Panel ļauj uzzināt vairāk par pašu pārraidi, tās vērtējumu un vai šī pārraide ir pieejama augstā izšķirtspējā. Varat arī skatīt tā paša seriāla papildu epizodes, ja tās pieejamas pēc pieprasījuma.

 1. Infrasarkano staru tālvadības pultī: nospiediet pogu .

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasiet [Informācija].

Lai piekļūtu On Demand, Discover un YouView Search (YouView Menu)

 1. Infrasarkano staru tālvadības pultī: nospiediet YouView Guide vai Mini Guide pogu, lai atvērtu YouView Menu.

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasiet zilo YouView Guide vai Mini Guide pogu, lai atvērtu YouView Menu.
 2. Sameklējiet pārraidi, ko vēlaties skatīt, izmantojot šādas iespējas.
  Players: piekļūt BBC iPlayer, ITV Player, All 4 un Demand 5 iespējā YouView.
  Discover: skatīt populāras vai nesen pievienotas pārraides. Ir iespējams arī sameklēt jaunas pārraides pēc žanra, piemēram, Bērnu raidījums, Filma utt.
  YouView Search: atrast konkrētu tiešraidi vai pārraidi pēc pieprasījuma iespējā YouView.

Piezīme

 • Iespējojot YouView, nebūs pieejami šādi izvēlnes vienumi.

  • Satelītu apraides
  • Favorīti
  • Atgādinājums
  • Digitālo programmu bloķēšana
  • Digitālo programmu kārtošana
  • Pielāgot taustiņu TV
  • Zemes apraides pārraižu informācija, izmantojot sākuma izvēlnes ekrāna meklēšanas funkciju (tā vietā lietojiet “YouView Search”)
  • Pārraižu ierakstīšana
 • Pakalpojumu nosaukumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

[5] Televīzijas pārraižu skatīšanāsSkatīšanās 3D režīmā (tikai 3D modeļos)Par 3D televīziju un 3D brillēm (tikai 3D modeļiem)

Ir pieejamas divu veidu 3D brilles: pasīvās 3D brilles un aktīvās 3D brilles. Lai uzzinātu, kādas 3D brilles atbalsta jūsu televizors, skatiet televizora komplektā iekļauto drukāto rokasgrāmatu.

Ieteicamais 3D attēlu skatīšanās attālums

Ja skatīšanās attālums nav piemērots, var būt redzams dubults attēls. Attālumam jābūt vismaz 3 reizes lielākam par ekrāna augstumu. Ieteicams atrasties tieši pretim televizoram.

Televizora un aktīvo 3D briļļu sakaru diapazons

Vēlamajam skatīšanās stāvoklim jābūt pareizajā diapazonā. Skatiet turpmākās shēmas. Darbības attālums atkarīgs no šķēršļiem (cilvēkiem, metāla, sienām, u.c.) un/vai elektromagnētiskās interferences (traucējumiem).


Skats no augšas

(A) 120°

(B) 1–6 m


Skats no sāniem

(A) 45°

(B) 1–6 m

(C) 30°

Piezīme

 • Ieteicamais skatīšanās leņķis un attālums var atšķirties atkarībā no televizora atrašanās vietas un istabas izkārtojuma.

Briļļu apkope

 • Uzmanīgi noslaukiet brilles ar mīkstu drānu.
 • Piekaltušus netīrumus var notīrīt ar siltā ziepjūdenī nedaudz samērcētu drānu.
 • Ja izmantojat iepriekš ķīmiski apstrādātu drānu, noteikti ievērojiet uz iepakojuma minētos norādījumus.
 • Tīrīšanai nekad nelietojiet kodīgus šķīdinātājus, piemēram, atšķaidītāju, spirtu vai benzīnu.

[6] Televīzijas pārraižu skatīšanāsSkatīšanās 3D režīmā (tikai 3D modeļos)3D briļļu sagatavošana (tikai 3D modeļiem)

Ir pieejamas divu veidu 3D brilles: pasīvās 3D brilles un aktīvās 3D brilles. Lai uzzinātu, kādas 3D brilles atbalsta jūsu televizors, skatiet televizora komplektā iekļauto drukāto rokasgrāmatu. Tad izpildiet turpmākos norādījumus, lai sagatavotu 3D brilles.

Pasīvās 3D brilles

Ja pasīvās 3D brilles ir iekļautas jūsu televizora komplektācijā, lietojiet tās. Ja brilles nav iekļautas komplektācijā, iegādājieties pasīvo 3D briļļu pāri — modeli TDG-500P. Varat skatīties saturu 3D režīmā, uzliekot pasīvās 3D brilles.

Aktīvās 3D brilles

Ja aktīvās 3D brilles ir iekļautas jūsu televizora komplektācijā, lietojiet tās. Ja brilles nav iekļautas komplektācijā, iegādājieties aktīvo 3D briļļu pāri — modeli TDG-BT500A. Pirms aktīvo 3D briļļu pirmās izmantošanas reizes tās jāreģistrē televizorā. Izpildiet turpmāk aprakstītās darbības.

 1. Noņemiet bateriju izolācijas plēvi.

 2. Ieslēdziet televizoru un turiet brilles 50 cm attālumā no televizora.
 3. 2 sekundes turiet nospiestu briļļu pogu/indikatoru (Barošana).

  Aktīvās 3D brilles ieslēdzas, sākas reģistrācija (poga/indikators (Barošana) mirgos zaļā un dzeltenā krāsā). Kad reģistrācija pabeigta, televizora ekrāna 5 sekundes tiks rādīts ziņojums, un 3 sekundes degs zaļš indikators.

  Ja reģistrācija neizdodas, aktīvās 3D brilles automātiski izslēgsies. Šādā gadījumā atkārtojiet iepriekš norādītās darbības.

 4. Uzlieciet aktīvās 3D brilles.

Nākamo reizi varēsit izmantot aktīvās 3D brilles, vienkārši ieslēdzot tās. Lai brilles izslēgtu, 2 sekundes turiet nospiestu briļļu pogu/indikatoru (Barošana). Lai tās vēlreiz ieslēgtu, nospiediet pogu (Barošana).

Padoms

 • Lai izmantotu aktīvās 3D brilles kopā ar citu televizoru, brilles jāreģistrē šajā televizorā. Veiciet iepriekš norādītās darbības, sākot ar 2. darbību.

[7] Televīzijas pārraižu skatīšanāsSkatīšanās 3D režīmā (tikai 3D modeļos)Skatīšanās 3D režīmā (tikai 3D modeļos)

Tāda 3D izklaide kā stereoskopiskās 3D spēles un 3D Blu-ray disku izmantošanas iespējas var izvērsties iespaidīgā baudījumā.

Lai skatītos 3D saturu, pievienojiet ar 3D režīmu saderīgu ierīci tieši televizoram, izmantojot apstiprinātu HIGH SPEED HDMI kabeli, uz kura ir HDMI logotips.

 1. Sagatavojiet 3D brilles.
 2. Parādiet saturu, kuram televizora ekrānā jābūt 3D režīmā.
 3. Uzlieciet 3D brilles.
  Tagad jābūt iespējai skatīt attēlus 3D režīmā. Ja 3D efekts netiek iegūts, izpildiet turpmāk norādītās darbības.
 4. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Displejs] — [3D iestatījumi].
 5. Iestatiet režīmu [3D displejs] atbilstoši parādītajam saturam.

  Ievades signāla vai formāta dēļ iespēju, [3D (blakus)]/[3D (augšā-apakšā)], iespējams, nevarēs atlasīt.

Padoms

 • Bez režīma [3D displejs] sadaļā [3D iestatījumi] var izmantot arī citas 3D iespējas. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Displejs] — [3D iestatījumi].

Piezīme

 • 3D efekts zemā apkārtējā temperatūrā var nebūt tik izteikts.
 • Ja iespēja [Motionflow] sadaļā [Attēls] nav iestatīta uz [Izslēgts], ekrāna mirgošanas mazināšanas funkcija var ietekmēt attēla vienmērīgu kustību. Šādā gadījumā nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasiet [Attēls] — [Motionflow] — [Izslēgts]. (Tikai ar [Motionflow] saderīgiem modeļiem.)

[8] Televīzijas pārraižu skatīšanāsSNS izmantošana, lai skatītos pārraides kopā ar draugiemSociālo tīklu pakalpojumu lietošana televizora skatīšanās laikā

Varat skatīt Twitter sīkziņas, kas piemin pārraidi, kuru skatāties.

 1. Izveidojiet savienojumu ar platjoslas internetu.
 2. Skatoties pārraidi, nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasiet sīkziņu.
  Tiks atvērts ekrāns Sabiedrisko tīklu skatīšanās.

Lai iestatītu meklēšanas atslēgvārdu

Lai skatītu ar atslēgvārdu saistītās Twitter sīkziņas, varat iestatīt meklēšanas atslēgvārdu.

 1. Pēc ekrāna Sabiedrisko tīklu skatīšanās atvēršanas nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasiet [Rediģēt atslēgvārdu].
 2. Atlasiet vēlamo meklēšanas atslēgvārdu.

Lai pārslēgtu horizontālo un vertikālo ritināšanas virzienu

 1. Pēc ekrāna Sabiedrisko tīklu skatīšanās atvēršanas nospiediet pogu ACTION MENU, atlasiet [Preferences] — [Mainīt skatu], tad izvēlieties vēlamo iestatījumu.

Padoms

 • Ir iespējams mainīt meklēšanas atslēgvārda iestatījumus. Pēc ekrāna Sabiedrisko tīklu skatīšanās atvēršanas nospiediet pogu ACTION MENU, atlasiet [Preferences], tad izvēlieties vēlamo iestatījumu.

[9] Pārraižu ierakstīšanaIerakstīšana USB HDD ierīcē (Tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju)USB HDD ierīces reģistrēšana (tikai modeļos ar USB HDD ieraksta funkciju)

Pievienojiet televizoram USB HDD ierīci un izmantojiet digitālās apraides ierakstīšanas iespējas. Ja televizoram ir divas vai vairākas USB pieslēgvietas, pievienojiet USB HDD ierīci pie tās, kas apzīmēta ar “HDD REC.”

Piezīme

 • Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem, kas paredzēti Eiropai, Austrālijai un Jaunzēlandei.

(A) USB HDD ierīce

(B) USB kabelis (nav komplektā)

 1. Pievienojiet USB HDD ierīci televizora USB pieslēgvietai ar apzīmējumu “HDD REC”.
 2. Ieslēdziet USB HDD ierīci.
 3. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Ierakstīšanas ierīces iestatīšana] — [HDD reģistrācija].
 4. Lai reģistrētu USB HDD ierīci, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā.

Lai atceltu USB HDD ierīces reģistrāciju

 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Ierakstīšanas ierīces iestatīšana] — [HDD dereģistrācija] — ierīci, kuras reģistrācija jāatceļ.

[10] Pārraižu ierakstīšanaIerakstīšana USB HDD ierīcē (Tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju)Viena skāriena ierakstīšana (Tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju)

Piezīme

 • Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem, kas paredzēti Eiropai, Austrālijai un Jaunzēlandei.
 1. Infrasarkano staru tālvadības pultī: skatoties pārraidi, kas jāieraksta, nospiediet pogu REC.

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: skatoties pārraidi, kas jāieraksta, nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasietSākt ierakstīšanu.

  Tiek sākta ierakstīšana.

 2. Parādītajā ekrānā iestatiet ierakstīšanas beigu laiku.

  Lai ierakstītu līdz programmas beigām, atlasiet [noklusējuma]. Lai iestatītu patvaļīgu laika intervālu (no 1 minūtes līdz 8 stundām), atlasiet [Lietotāja definēts].

Lai ierakstīšanu pārtrauktu manuāli

 1. Infrasarkano staru tālvadības pultī: nospiediet pogu.

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasietApturēt ierakstīšanu.
 2. Parādītajā ekrānā atlasiet [Apturēt].

Ierakstīšanas beigu laika maiņa

 1. Infrasarkano staru tālvadības pultī: nospiediet pogu.

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasietApturēt ierakstīšanu.
 2. Parādītajā ekrānā atlasiet [Modificēt], lai mainītu ieraksta beigu laiku.

Piezīme

 • Dažu pārraižu ierakstīšanu nevar pārtraukt, nospiežot pogu . Lai apturētu šādas pārraides ierakstīšanu, nospiediet pogu ACTION MENU tad atlasietApturēt ierakstīšanu.

[11] Pārraižu ierakstīšanaIerakstīšana USB HDD ierīcē (Tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju)Ierakstīšana ar taimeri (Tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju)

Piezīme

 • Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem, kas paredzēti Eiropai, Austrālijai un Jaunzēlandei.
 1. Nospiediet pogu DISCOVER, tad apraides kategorijā atlasiet programmu ceļvedi.
 2. Programmu ceļvedī atlasiet vēlamo programmu/pārraidi un izvēlieties [Ierakstīšanas taimeris].
 3. Atlasiet [Iestatīt taimeri kā not.] vai [Iestatīt taimeri].

Lai manuāli iestatītu taimeri, norādot datumu, laiku un kanālu

 1. Nospiediet pogu DISCOVER, tad apraides kategorijā atlasiet programmu ceļvedi.
 2. Pārvietojiet fokusu līdz malējam kreisajam vienumam, tad pārvietojiet pa kreisi, lai atvērtu izvēlni.
 3. Atlasiet [Taimera saraksts] — [Manuālais ier. taimeris].
 4. Konfigurējiet taimera iestatījumu.
 5. Atlasiet [Iestatīt taimeri].

Lai pārbaudītu, mainītu vai dzēstu taimera iestatījumus

 1. Nospiediet pogu DISCOVER, tad apraides kategorijā atlasiet programmu ceļvedi.
 2. Pārvietojiet fokusu līdz malējam kreisajam vienumam, tad pārvietojiet pa kreisi, lai atvērtu izvēlni.
 3. Atlasiet [Taimera saraksts], tad mainiet iestatījumus.

Padoms

 • Ir iespējams izveidot līdz 32 taimera iestatījumiem.
 • Ja ierakstīšana neizdodas, rezultāts tiks iekļauts sadaļā [Ierakstu kļūdu saraksts]. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Programme Guide] — [Ierakstīto nosaukumu saraksts] — [Ierakstu kļūdu saraksts].
 • Programmu ceļvedī varat pārvietot fokusu līdz vēlamajai programmai, un nospiest REC, lai iestatītu programmas ierakstīšanu ar taimeri.

Piezīme

 • Ja tiek atvienots maiņstrāvas barošanas vads (strāvas vads), ierakstīšanu ar taimeri nevarēs sākt.

[12] Pārraižu ierakstīšanaIerakstīšana USB HDD ierīcē (Tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju)Ierakstītā satura skatīšanās un izdzēšana (Tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju)

Piezīme

 • Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem, kas paredzēti Eiropai, Austrālijai un Jaunzēlandei.

Lai skatītos ierakstīto saturu

 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Programme Guide] — [Ierakstīto nosaukumu saraksts] — saturu, ko vēlaties skatīt.

Lai dzēstu ierakstīto saturu

 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Programme Guide] — [Ierakstīto nosaukumu saraksts].
 2. Nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasiet [Dzēst] — saturu, ka jāizdzēš — [Dzēst].

[13] Pārraižu ierakstīšanaIerakstīšana USB HDD ierīcē (Tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju)Piezīmes par USB HDD ierīces izmantošanu (tikai modeļos ar USB HDD ieraksta funkciju)

Piezīme

 • Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem, kas paredzēti Eiropai, Austrālijai un Jaunzēlandei.
 • Tiek atbalstīta tikai par 32 GB lielāka USB HDD ietilpība.
 • Netiek atbalstīta USB HDD ierīces pievienošana, izmantojot USB centrmezglu. Pievienojiet ierīci tieši televizoram.
 • Ja ierīce reģistrācijas laikā tiek formatēta, jebkuri USB HDD ierīcē saglabātie dati tiek dzēsti. USB HDD ierīci nav iespējams izmantot kopā ar datoru, ja tā reģistrēta televizorā. Lai izmantotu USB HDD ierīci datorā, formatējiet to datorā. (Ņemiet vērā, ka jebkuri dati USB HDD ierīcē tiks izdzēsti.)
 • Iespējams reģistrēt ne vairāk par 8 USB HDD ierīcēm.
 • Tikai šis televizors var parādīt/atskaņot USB HDD ierakstītos datus.
 • Ir iespējams ierakstīt tikai digitālās televīzijas apraides un radio signālu. Datu apraides nevar ierakstīt.
 • Nevar ierakstīt kodētus signālus.
 • Vairākos gadījumos ierakstīšana nav iespējama.

  • Televizors neatpazīst reģistrēto USB HDD ierīci.
  • USB HDD ierīcē ierakstītas vairāk nekā 1000 pārraides.
  • USB HDD ierīce ir pilna.
 • Kad tiek ierakstīta pārraide, var nebūt iespējama automātiska pārraižu atlase.
 • Pārraides ierakstīšana nav iespējama bez ierakstīšanas apstiprinājuma.
 • Lietojot nosacītās piekļuves moduli (CAM), neizmantojiet vecuma ierobežojuma funkciju, jo ierakstīšanas laikā tā var nedarboties. Tāpēc lietojiet programmu bloķētāju vai paša televizora vecuma ierobežojuma iespēju, ja to atbalsta signāla apraidītājs.
 • Norvēģijā dažas pārraides nav iespējams ierakstīt likumā noteiktu aizliegumu dēļ.
 • Ja televizors USB HDD ierakstīšanas laikā tiek pakļauts triecieniem, ierakstītajā saturā var rasties trokšņi.
 • Sony neuzņemsies atbildību par kļūmēm, kas rodas ierakstot, par nekvalitatīvu ierakstīto saturu vai tā zaudēšanu, ja tas saistīts ar televizora darbības kļūdām, signāla traucējumiem vai citām problēmām.

[14] Televīzijas pārraižu skaņas atskaņošana, izmantojot citas ierīcesAudio sistēmas pievienošanaAudio sistēmas pievienošana

Audio sistēmas pievienošanu skatiet turpmāk redzamajās ilustrācijās. Pēc pievienošanas konfigurējiet skaņas iestatījumus, lai atskaņotu televizora skaņu, izmantojot audio sistēmu (lietojiet saistīto tēmas saiti šīs lapas apakšā).

Lai pievienotu ar ARC saderīgu audio sistēmu, izmantojot HDMI kabeli

Audio sistēmu (piemēram, mājas kinoteātra sistēmu) pievienojiet pie televizora HDMI izejas, izmantojot HDMI kabeli.

(A) Audio sistēma

(B) HDMI kabelis (nav komplektā)*

* Noteikti izmantojiet tikai apstiprinātu HIGH SPEED HDMI kabeli, uz kura ir HDMI logotips.

Padoms

 • Ja pievienojat ar BRAVIA Sync saderīgu digitālo audio sistēmu, izmantojot Audio Return Channel (ARC) tehnoloģiju, pievienojiet to pieslēgvietai (ligzdai) HDMI IN 4 ar HDMI kabeli (pieslēgvieta (ligzda) HDMI IN 4, kurai ir apzīmējums “ARC”). Tomēr, pievienojot sistēmu, kas nav savietojama ar BRAVIA Sync vai Audio Return Channel, nepieciešams papildu audio savienojums ar DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 • Papildinformāciju par citu ierīču pievienošanu un iestatīšanu skatiet audio sistēmas lietošanas rokasgrāmatā.

Lai pievienotu audio sistēmu, kas nav saderīga ar ARC, izmantojot optisko audio kabeli

Audio sistēmu (piemēram, mājas kinoteātra sistēmu) pievienojiet televizora digitālajai ieejai, izmantojot optisko audio kabeli.

(A) Audio sistēma

(B) Optiskais audio kabelis (nav komplektā)

Padoms

 • Papildinformāciju par citu ierīču pievienošanu un iestatīšanu skatiet audio sistēmas lietošanas rokasgrāmatā.

Lai pievienotu audio sistēmu, izmantojot audio kabeli

Audio sistēmu (piemēram, pastiprinātāju) pievienojiet televizoram, izmantojot audio kabeli.

(A) Audio sistēma

(B) Audio kabelis (nav komplektā)

Padoms

 • Papildinformāciju par citu ierīču pievienošanu un iestatīšanu skatiet audio sistēmas lietošanas rokasgrāmatā.

[15] Televīzijas pārraižu skaņas atskaņošana, izmantojot citas ierīcesAudio sistēmas pievienošanaTelevizora pārraižu skaņas atskaņošana audio sistēmā

Izmantojot HDMI savienojumu vai optiskā audio savienojumu

 1. Pēc savienojuma izveides nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasiet [Skaļruņi] — [Audio sistēma].
 2. Ieslēdziet pievienoto audio sistēmu, regulējiet skaļumu.
  Ja pievienojat ar BRAVIA Sync saderīgu ierīci, izmantojot HDMI savienojumu, varat to ērti vadīt ar televizora tālvadības pulti.

Piezīme

 • Jums ir jākonfigurē iespējas [Digitālā audio izeja] iestatījumi atbilstoši savai audio sistēmai. Nospiediet pogu HOME un atlasiet [Iestatījumi] — [Skaņa] — [Digitālā audio izeja]. (Iespējas [Digitālā audio izeja] pieejamība atkarīga no reģiona vai valsts.)

Izmantojot audio kabeļa savienojumu

 1. Pēc savienojuma izveides nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Skaņa] — [Austiņu/audio izeja] — [Audio izeja (fiksēta)].
 2. Ieslēdziet pievienoto audio sistēmu, regulējiet skaļumu.

Padoms

 • Ja izmantojat ārēju audio sistēmu, tās vadīšanu var nodrošināt ar televizora tālvadības pulti, ja iespēja [Austiņu/audio izeja] iestatīta uz [Audio izeja (maināma)]. Nospiediet pogu HOME un atlasiet [Iestatījumi] — [Skaņa] — [Austiņu/audio izeja] — [Audio izeja (maināma)].
 • Pievienojot zemo frekvenču akustisko sistēmu, nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Skaņa] — [Austiņu/audio izeja] — [Subwoofer].

[16] Televīzijas pārraižu skaņas atskaņošana, izmantojot citas ierīcesBezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas pievienošana (papildiespēja)Bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas pievienošana (papildiespēja)

Izmantojiet papildu bezvadu zemo frekvenču akustisko sistēmu SWF-BR100, lai uzlabotu televizora skaņu zemajā diapazonā.

(A) Bezvadu raiduztvērējs

(B) Bezvadu zemo frekvenču akustiskā sistēma SWF-BR100

(C) Audio kabelis

 1. Pievienojiet audio kabeli (iekļauts komplektācijā) bezvadu raiduztvērējam.
 2. Ievietojiet otru audio kabeļa galu televizora pieslēgvietā (ligzdā) AUDIO OUT/.
 3. Pievienojiet bezvadu raiduztvērēju televizora USB () pieslēgvietai.
  Iespēja [Austiņu/audio izeja] tiek automātiski iestatīta uz [Subwoofer].
 4. Novietojiet bezvadu zemo frekvenču akustisko sistēmu paredzētajā vietā un pieslēdziet to maiņstrāvas barošanas avotam.
  Bezvadu zemo frekvenču akustisko sistēmu ieteicams novietot pēc iespējas tuvāk televizoram.

Padoms

 • Atvienojot bezvadu raiduztvērēju, iespēja [Austiņu/audio izeja] tiks automātiski pārslēgta uz sākotnējo iestatījumu.
 • Papildinformāciju par to, kā iestatīt bezvadu zemo frekvenču akustisko sistēmu, skatiet bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas norādījumu rokasgrāmatā.

[17] Televīzijas pārraižu skaņas atskaņošana, izmantojot citas ierīcesBezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas pievienošana (papildiespēja)Bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas regulēšana (papildiespēja)

Bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas skaņas iestatījumi jau ir iestatīti uz jūsu televizoram atbilstošām vērtībām. Lai mainītu iestatījumus atbilstoši saviem ieskatiem, izpildiet turpmākos norādījumus.

 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Skaņa] — [Skaņa] — [Papildu iestatījumi] — [Saistīts ar skaņas režīmu] — [Bezvadu Subwoofer].

Pieejamās iespējas

[Bezvadu Subwoofer līmenis]
Regulē bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas skaļuma līmeni.
[Robežfrekvence (50-200Hz)]
Regulē bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas nogriešanas frekvenci. Visas frekvences, kas zemākas par nogriešanas frekvenci, tiek atskaņotas nevis pa televizora skaļruņiem, bet pa bezvadu zemo frekvenču akustisko sistēmu.
[Fāze]
Iestata polaritāti. Atlasiet iestatījumu, kāds jums patīk labāk.
[Bezvadu Subwoofer sinhronizācija]
Regulē bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas skaņas aizkavi. Ja bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas skaņa kavējas, izmantojiet [+]. Ja skaņa skan priekšlaicīgi, lietojiet [-].
[Atiestatīt bezvadu Subwoofer iestatījumus]
Atiestata bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas iestatījumu sākotnējās vērtības.

Lai iestatītu bezvadu zemo frekvenču akustiskās sistēmas ieslēgšanas vadības paņēmienu

 1. Nospiediet pogu HOME un atlasiet [Iestatījumi] — [Skaņa] — [Skaņa] — [Bezvadu Subwoofer jauda].

[18] Televīzijas pārraižu skaņas atskaņošana, izmantojot citas ierīcesFunkcijas BRAVIA Sync izmantošana citas ierīces vadībaiPar BRAVIA Sync funkciju

Ja ar BRAVIA Sync saderīga ierīce (piemēram, BD atskaņotājs, AV pastiprinātājs) ir pievienota, izmantojot HDMI kabeli, vai ar BRAVIA Sync saderīga ierīce (piemēram, viedtālrunis, planšetdators) ir pievienota, lietojot MHL kabeli (tikai modeļos ar MHL), ierīce var tikt vadīta ar televizora tālvadības pulti.

[19] Televīzijas pārraižu skaņas atskaņošana, izmantojot citas ierīcesFunkcijas BRAVIA Sync izmantošana citas ierīces vadībaiAr BRAVIA Sync saderīgas ierīces

Pieejamās BRAVIA Sync darbības ir parādītas tālāk.

BD/DVD atskaņotājs

 • Automātiski ieslēdz BD/DVD atskaņotāju un pārslēdz ieeju uz BD/DVD atskaņotāju, kad to atlasāt sākuma izvēlnē vai Sync Menu.
 • Automātiski ieslēdz televizoru un pārslēdz ieeju uz pievienoto BD/DVD atskaņotāju, kad BD/DVD atskaņotājs sāk atskaņošanu.
 • Automātiski izslēdz pievienoto BD/DVD atskaņotāju, izslēdzot televizoru.
 • Vada izvēlnes darbību (pogas ///), demonstrēšanu/atskaņošanu (piemēram, poga ), un pievienotā BD/DVD atskaņotāja kanālu atlasi, izmantojot televizora tālvadības pulti.

AV pastiprinātājs

 • Ieslēdzot televizoru, tiek automātiski ieslēgts pievienotais AV pastiprinātājs, un skaņas izeja pārslēgta no televizora skaļruņa uz audio sistēmu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja esat iepriekš izmantojis AV pastiprinātāju televizora skaņas izvadei.
 • Automātiski pieslēdz skaņas izeju AV pastiprinātājam, ieslēdzot AV pastiprinātāju, kad tiek ieslēgts televizors.
 • Automātiski izslēdz pievienoto AV pastiprinātāju, izslēdzot televizoru.
 • Izmantojot televizora tālvadības pulti, regulē skaļumu (poga +/–) un izslēdz pievienotā AV pastiprinātāja skaņu (poga ) .

Videokamera

 • Automātiski ieslēdz televizoru un pieslēdz ieeju pievienotajai videokamerai, kad tiek ieslēgta videokamera.
 • Automātiski izslēdz pievienoto videokameru, izslēdzot televizoru.
 • Vada izvēlnes darbības (pogas ///) un pievienotās video kameras satura demonstrēšanu (piemēram, poga ), izmantojot televizora tālvadības pulti.

Piezīme

 • Iespēja “BRAVIA Sync vadība” (BRAVIA Sync) ir pieejama tikai tām ar BRAVIA Sync saderīgām pievienotajām ierīcēm, kurām ir BRAVIA Sync logotips.

[20] Televīzijas pārraižu skaņas atskaņošana, izmantojot citas ierīcesFunkcijas BRAVIA Sync izmantošana citas ierīces vadībaiFunkcijas BRAVIA Sync izmantošana

 1. Ieslēdziet pievienoto ierīci.
 2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Ārējās ievades] — [BRAVIA Sync iestatījumi] — [BRAVIA Sync vadība] — [Ieslēgts].
 3. Pievienotajā ierīcē ieslēdziet BRAVIA Sync.

  Kad konkrēta, ar BRAVIA Sync savietojama Sony ierīce tiek pievienota un ieslēgta un iespēja [BRAVIA Sync vadība] iestatīta uz [Ieslēgts], ierīcē automātiski ieslēdzas funkcija BRAVIA Sync. Plašāku informāciju skatiet pievienotās ierīces norādījumu rokasgrāmatā.

Pieejamās iespējas

Pieejamās iespējas ir parādītas zemāk. (Iespējas mainās atkarībā no televizora modeļa, reģiona un valsts.)

[Automātiska ierīču izslēgšanās]:

ja iestatīts uz [Izslēgts], pievienotā ierīce netiek automātiski izslēgta pēc televizora izslēgšanas.

[Automātiska TV ieslēgšanās]:

ja iestatīts uz [Izslēgts], televizors netiek automātiski ieslēgts pēc pievienotās ierīces ieslēgšanas.

[Automātiska ievades maiņa (MHL)] (tikai modeļos ar MHL):

ja iestatīts uz [Ieslēgts], televizora ieeja tiek automātiski pārslēgta uz attiecīgo ierīci, kas pievienota ar MHL kabeli.

[BRAVIA Sync ierīču saraksts]:

parāda BRAVIA Sync ierīču sarakstu.

[Ierīces vadības taustiņi]:

ļauj iestatīt pogas, lai vadītu HDMI ierīci/MHL ierīci (tikai modeļos ar MHL).

[MHL uzlāde gaidstāves laikā] (tikai modeļos ar MHL):

ja iestatīts uz [Ieslēgts], pievienoto MHL ierīci var uzlādēt arī tad, ja televizors ir gaidstāves režīmā.

Lai izmantotu Sync Menu

 1. Infrasarkano staru tālvadības pultī: nospiediet pogu SYNC MENU, tad sadaļā Sync Menu atlasiet vēlamo vienumu.

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasiet [Sync Menu] — sadaļā Sync Menu vēlamo vienumu.

Padoms

 • Nospiežot pogu SYNC MENU, reklāmas ekrāns tiks parādīts turpmāk norādītajos gadījumos.

  • Ja nav pievienota HDMI ierīce vai MHL ierīce (tikai modeļos ar MHL).
  • Iespēja [BRAVIA Sync vadība] ir iestatīta uz [Izslēgts].

[21] Skatīšanās un klausīšanās pievienotajās ierīcēsNo saderīgām ierīcēm ņemtu fotoattēlu skatīšana 4K/HDR izšķirtspējā (tikai 4K modeļos)Fotoattēlu skatīšana 4K izšķirtspējā (tikai 4K modeļos)

Fotoattēlu ar 4K vai augstāku izšķirtspēju var parādīt 4K izšķirtspējā (3840×2160). Televizora HDMI IN pieslēgvietai ir iespējams pievienot digitālo fotokameru vai videokameru (kurai ir HDMI 4K izeja) un skatīt fotokamerā saglabātus augstas izšķirtspējas fotoattēlus. Varat skatīt augstas izšķirtspējas fotoattēlus, kas saglabāti arī pievienotās USB ierīcēs vai mājas tīklā.

4K izšķirtspējā var parādīt arī augstas izšķirtspējas fotoattēlus, kas saglabāti ierīcē, kura instalēta, izmantojot 4K režīmu atbalstošu lietojumprogrammu (piemēram, PlayMemories Studio™).

Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no reģiona vai valsts.

(A) Digitālā fotokamera

(B) Videokamera

(C) USB ierīce

(D) Tīkla ierīce

Lai skatītu digitālajā fotokamerā vai videokamerā saglabātos fotoattēlus

 1. Savienojiet digitālo fotokameru vai videokameru, kas atbalsta HDMI izvadi, ar televizora HDMI IN pieslēgvietu, izmantojot HDMI kabeli.
 2. Infrasarkano staru tālvadības pultī: atkārtoti nospiediet pogu , lai atlasītu pievienoto ierīci.

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet pogu HOME, tad atlasiet ierīci vai ieeju, kurai ierīce pievienota.
 3. Iestatiet pievienoto ierīci uz 4K izvadi.
 4. Sāciet demonstrēt saturu, kas ir pievienotajā ierīcē.

Lai skatītu USB ierīcē vai tīkla ierīcē esošos fotoattēlus 4K izšķirtspējā

 1. Pievienojiet USB ierīci vai tīkla ierīci televizoram.
 2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Albums] — USB ierīci, serveri vai iepriekš iestatītu mapi, kurā ir atskaņojamais/parādāmais fails — sarakstā iekļauto mapi vai failu.
  Ja atlasāt mapi, izvēlieties failu.

Piezīme

 • Nevar parādīt 3D attēlu.
 • Ja maināt attēlu, nospiežot pogas /, vai bīdot skārienpaliktni pa kreisi/pa labi, parādīšanai var būt nepieciešams laiks.

[22] Skatīšanās un klausīšanās pievienotajās ierīcēsNo saderīgām ierīcēm ņemtu fotoattēlu skatīšana 4K/HDR izšķirtspējā (tikai 4K modeļos)Attēlu skatīšana 4K izšķirtspējā vai HDR režīmā High-Quality (tikai 4K modeļos)

Parādot saturu režīmā High-Quality 4K vai HDR formātā*, izmantojot HDMI ievadi, sadaļā [Ārējās ievades] iestatiet [HDMI signāla formāts].

Funkcijas HDR pieejamība atkarīga no modeļa, reģiona vai valsts.

 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Ārējās ievades] — [HDMI signāla formāts] — vēlamo iespēju.

Pieejamās iespējas

[Standarta formāts]
Standarta HDMI formāts parastai lietošanai.
[Uzlabots formāts]
High-Quality HDMI formāts. Iestatiet tikai tad, ja izmantojat ierīces, kas spēj to nodrošināt.

Piezīme

 • Izmantojot iespēju [Uzlabots formāts], attēls var netikt parādīts pareizi un skaņa var netikt atskaņota atbilstoši. Šādā gadījumā mainiet iestatījumu uz [Standarta formāts].
 • Tikai ierīcēm, kas atbalsta High-Quality HDMI formātu.
 • Skatoties 4K/HDR attēlus formātā High-Quality*, Premium High Speed HDMI kabeli, kas atbalsta datu pārraides ātrumu līdz 18 Gb/s. Papildinformāciju par Premium High Speed HDMI kabeli, kas atbalsta datu pārraides ātrumu 18 GB/s, skatiet kabeļa tehniskajos datos.
 • Dažos modeļos ieejas HDMI IN 2 un HDMI IN 3 iespēja [HDMI signāla formāts] mainās vienlaikus.

* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2 vai 4K 60p 4:2:0 10 biti, HDR u.c.

[23] Skatīšanās un klausīšanās pievienotajās ierīcēsBD/DVD atskaņotāja pievienošanaBD/DVD atskaņotāja pievienošana

Pievienojiet BD/DVD atskaņotāju televizoram.

HDMI savienojums

HDMI savienojums ir ieteicams optimālas attēla kvalitātes iegūšanai. Ja jūsu BD/DVD atskaņotājam ir HDMI pieslēgvieta (ligzda), pievienojiet to, izmantojot HDMI kabeli.

(A) BD/DVD atskaņotājs

(B) HDMI kabelis (nav komplektā)*

* Noteikti izmantojiet tikai apstiprinātu HIGH SPEED HDMI kabeli, uz kura ir HDMI logotips.

Komponentvideo savienojums

Ja BD/DVD atskaņotājam ir kompozītvideo ligzdas (kontaktligzdas), pieslēdziet tās televizoram ar kompozītvideo kabeli un audio kabeli.

(A) BD/DVD atskaņotājs

(B) Kompozītvideo kabelis (nav komplektā)

(C) Audio kabelis (nav komplektā)

SCART savienojums

Ja BD/DVD atskaņotājam ir SCART pieslēgvieta (ligzda), pieslēdziet to, izmantojot SCART kabeli.

(A) BD/DVD atskaņotājs

(B) SCART kabelis (nav komplektā)

Piezīme

 • SCART savienojums var nodrošināt tādu pašu attēla kvalitāti kā kompozītsavienojums — tas atkarīgs no pievienotā BD/DVD atskaņotāja.

Kompozītsavienojums

Ja jūsu BD/DVD atskaņotājam ir kompozītligzdas (ligzdas), pievienojiet atskaņotāju, izmantojot video/audio kompozītkabeli.

(A) BD/DVD atskaņotājs

(B) Video/audio kompozītkabelis (nav komplektā)

Ja izmanto analogo pagarinātāja kabeli

Pieejamība atkarīga no modeļa, reģiona vai valsts.

(A) BD/DVD atskaņotājs

(B) Analogais pagarinātāja kabelis (iekļauts komplektā)*

(C) Video/audio kompozītkabelis (nav komplektā)

* Analogā pagarinātāja kabeļa iekļaušana komplektācijā ir atkarīga no modeļa, reģiona vai valsts.

[24] Skatīšanās un klausīšanās pievienotajās ierīcēsBD/DVD atskaņotāja pievienošanaBD/DVD atskaņotāja atskaņotā satura skatīšana

Ir iespējams skatīt televizoram pievienotā BD/DVD atskaņotāja rādīto saturu.

 1. Ieslēdziet pievienoto BD/DVD atskaņotāju.
 2. Infrasarkano staru tālvadības pultī: atkārtoti nospiediet pogu , lai atlasītu BD/DVD atskaņotāju.

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet pogu HOME, tad atlasiet pievienoto BD/DVD atskaņotāju vai ieeju, kurai ir pievienots BD/DVD atskaņotājs.
 3. Sāciet BD/DVD atskaņotājā ietvertā satura demonstrēšanu.

Padoms

 • Ja pievienojat ar BRAVIA Sync saderīgu ierīci, izmantojot HDMI savienojumu, varat ērti vadīt ierīci ar televizora tālvadības pulti.

[25] Skatīšanās un klausīšanās pievienotajās ierīcēsDatora, digitālās fotokameras un videokameras pievienošanaDatora, digitālās fotokameras vai videokameras pievienošana

Lai pievienotu datoru

Pievienojiet datoru ar HDMI kabeli.

(A) Dators

(B) HDMI kabelis (nav komplektā)*

* Noteikti izmantojiet tikai apstiprinātu HIGH SPEED HDMI kabeli, uz kura ir HDMI logotips.

Atbilstošais datora ievades signāls

(izšķirtspēja, horizontālā frekvence un vertikālā frekvence)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (tikai 2K pilnas izšķirtspējas modeļiem vai 4K modeļiem)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (tikai 2K pilnas izšķirtspējas modeļiem vai 4K modeļiem)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (tikai 2K pilnas izšķirtspējas modeļiem vai 4K modeļiem)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (tikai 2K pilnas izšķirtspējas modeļiem vai 4K modeļiem)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (tikai 2K pilnas izšķirtspējas modeļiem vai 4K modeļiem)*

* Kad 1080p sadale tiek lietota HDMI ieejai, tā tiks apstrādāta kā video sadale, nevis datora sadale. Tas ietekmēs [Displejs] iestatījumus. Lai skatītu datora saturu, iestatiet iespēju [Platekrāna režīms] uz [Pilnekrāna] un [Parādīšanas apgabals] uz [Visi pikseļi] (2K modeļos) vai uz [+1] (4K modeļos). (Iespēja [Parādīšanas apgabals] ir konfigurējama tikai tad, ja iespējas [Automāt. parādīšanas apgabals] iestatījums ir [Izslēgts].)

Piezīme

 • Šis televizors neatbalsta rindpārlēces datora signālus.
 • Optimālai attēla kvalitātei ieteicams izmantot signālus no iepriekš norādītā saraksta “Atbilstošais datora ievades signāls” datora iestatījumos.
 • Atkarībā no savienojuma stāvokļa attēls var izplūst vai kļūt neskaidrs. Šādā gadījumā mainiet datora iestatījumus, tad iepriekš norādītajā sarakstā “Atbilstošais datora ievades signāls” atlasiet citu ievades signālu.
 • 1920 × 1080/60 Hz izvade var nebūt pieejama atkarībā no jūsu datora. Pat ja ir atlasīta 1920 × 1080/60 Hz izvade, faktiskais izvades signāls var atšķirties. Šādā gadījumā mainiet datora iestatījumus, tad iepriekš norādītajā sarakstā “Atbilstošais datora ievades signāls” atlasiet citu ievades signālu.

Lai pievienotu digitālo fotokameru vai videokameru

Pievienojiet Sony digitālo fotokameru vai videokameru ar HDMI kabeli. Izmantojiet tādu kabeli, kam ir HDMI minispraudnis (spraudnis) digitālās foto vai videokameras pieslēgvietai, bet televizora pieslēgvietai — parasto HDMI spraudni (kontaktspraudni).

(A) Digitālā fotokamera

(B) Videokamera

(C) HDMI kabelis (nav komplektā)*

* Noteikti izmantojiet tikai apstiprinātu HIGH SPEED HDMI kabeli, uz kura ir HDMI logotips.

[26] Skatīšanās un klausīšanās pievienotajās ierīcēsDatora, digitālās fotokameras un videokameras pievienošanaDatorā, digitālajā fotokamerā vai videokamerā saglabātā satura skatīšana/atskaņošana

Lai skatītu datorā saglabātu saturu

Pēc savienojuma izveides nospiediet pogu HOME, tad atlasiet ieeju, kurai pievienots dators.

Lai skatītu digitālajā fotokamerā vai videokamerā saglabāto saturu

 1. Pēc savienojuma izveides ieslēdziet pievienoto digitālo fotokameru/videokameru.
 2. Infrasarkano staru tālvadības pultī: atkārtoti nospiediet pogu , lai atlasītu pievienoto digitālo fotokameru vai videokameru.

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet pogu HOME, tad atlasiet pievienoto digitālo fotokameru vai videokameru.
 3. Sāciet digitālās fotokameras/videokameras satura demonstrēšanu.

Padoms

 • Ja pievienojat ar BRAVIA Sync saderīgu ierīci, varat to ērti vadīt ar televizora tālvadības pulti. Pārliecinieties, ka ierīce ir saderīga ar BRAVIA Sync. Dažas ierīces var nebūt saderīgas ar BRAVIA Sync pat tad, ja tām ir HDMI pieslēgvieta (ligzda).

[27] Skatīšanās un klausīšanās pievienotajās ierīcēsUSB ierīces pievienošanaUSB ierīces pievienošana

Pievienojiet USB atmiņas ierīci televizora USB pieslēgvietai, lai skatītu ierīcē saglabātos fotoattēlus, videofailus un atskaņotu mūzikas failus.

(A) USB atmiņas ierīce

[28] Skatīšanās un klausīšanās pievienotajās ierīcēsUSB ierīces pievienošanaUSB ierīcē esošo fotoattēlu un filmu skatīšanās un mūzikas atskaņošana

Varat televizora ekrānā skatīt fotoattēlus, filmas un klausīties mūziku, kas saglabāta USB ierīcē.

 1. Ja televizoram pievienotajai ierīcei ir barošanas slēdzis, ieslēdziet to.
 2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet vajadzīgo vienumu.
  Atlasiet [Albums], lai skatītu fotoattēlus, [Mūzika], lai atskaņotu mūziku un [Video], lai skatītu filmas.
 3. Sarakstā atlasiet mapi vai failu.

  Ja atlasāt mapi, izvēlieties vajadzīgo failu.

  Sākas atskaņošana/demonstrēšana.

Lai pārbaudītu atbalstītos failu formātus

Skatoties palīdzības ceļvedi datorā vai mobilajā ierīcē

Atlasiet turpmāk norādīto saiti.

Pāriet uz sarakstu

[29] Skatīšanās un klausīšanās pievienotajās ierīcēsUSB ierīces pievienošanaPiezīmes par USB ierīču lietošanu

 • Visas televizora USB pieslēgvietas atbalsta ātrdarbīgu USB (Hi-Speed USB). 4K modeļos viena USB pieslēgvieta atbalsta SuperSpeed (USB 3.0). USB centrmezgli netiek atbalstīti.
 • Televizora USB pieslēgvietas atbalsta FAT16, FAT32, exFAT un NTFS failu sistēmu.
 • Pievienojot Sony digitālo fotokameru televizoram ar USB kabeli, USB pievienošanas iestatījumi kamerai jāiestata režīmā “Automātiski” vai “Lielapjoma atmiņa”.
 • Ja digitālā fotokamera, to pievienojot televizoram, arvien nedarbojas, rīkojieties šādi.

  • Iestatiet fotokameras USB savienojuma iestatījumus uz “Lielapjoma atmiņa.”
  • Iekopējiet fotokameras failus USB zibatmiņā, tad pievienojiet zibatmiņu televizoram.
 • Daži fotoattēli vai filmas var tikt palielinātas, radot sliktu attēla kvalitāti. Atkarībā no lieluma un malu attiecības attēli var netikt parādīti, pilnībā izmantojot ekrānu.
 • Lai parādītu fotoattēlu, var būt nepieciešams ilgs laiks, atkarībā no faila vai iestatījumiem.
 • Kad notiek piekļuve USB ierīcei, neizslēdziet televizoru vai USB ierīci, neatvienojiet USB kabeli, neizņemiet un neievietojiet ieraksta datu nesēju. Pretējā gadījumā var tikt sabojāti USB ierīcē esošie dati.
 • Atkarībā no faila atskaņošana/demonstrēšana var nebūt iespējama pat tad, ja faila formāts tiek atbalstīts.
 • Sony nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par ieraksta kļūmēm vai ierakstītā satura bojājumiem vai zudumu, kas saistīts vai ko izraisījusi televizora darbības kļūme, signāla traucējumi vai jebkāda cita kļūme.

[30] Skatīšanās un klausīšanās pievienotajās ierīcēsFunkcijas BRAVIA Sync izmantošana citas ierīces vadībaiPar BRAVIA Sync funkciju

Ja ar BRAVIA Sync saderīga ierīce (piemēram, BD atskaņotājs, AV pastiprinātājs) ir pievienota, izmantojot HDMI kabeli, vai ar BRAVIA Sync saderīga ierīce (piemēram, viedtālrunis, planšetdators) ir pievienota, lietojot MHL kabeli (tikai modeļos ar MHL), ierīce var tikt vadīta ar televizora tālvadības pulti.

[31] Skatīšanās un klausīšanās pievienotajās ierīcēsFunkcijas BRAVIA Sync izmantošana citas ierīces vadībaiAr BRAVIA Sync saderīgas ierīces

Pieejamās BRAVIA Sync darbības ir parādītas tālāk.

BD/DVD atskaņotājs

 • Automātiski ieslēdz BD/DVD atskaņotāju un pārslēdz ieeju uz BD/DVD atskaņotāju, kad to atlasāt sākuma izvēlnē vai Sync Menu.
 • Automātiski ieslēdz televizoru un pārslēdz ieeju uz pievienoto BD/DVD atskaņotāju, kad BD/DVD atskaņotājs sāk atskaņošanu.
 • Automātiski izslēdz pievienoto BD/DVD atskaņotāju, izslēdzot televizoru.
 • Vada izvēlnes darbību (pogas ///), demonstrēšanu/atskaņošanu (piemēram, poga ), un pievienotā BD/DVD atskaņotāja kanālu atlasi, izmantojot televizora tālvadības pulti.

AV pastiprinātājs

 • Ieslēdzot televizoru, tiek automātiski ieslēgts pievienotais AV pastiprinātājs, un skaņas izeja pārslēgta no televizora skaļruņa uz audio sistēmu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja esat iepriekš izmantojis AV pastiprinātāju televizora skaņas izvadei.
 • Automātiski pieslēdz skaņas izeju AV pastiprinātājam, ieslēdzot AV pastiprinātāju, kad tiek ieslēgts televizors.
 • Automātiski izslēdz pievienoto AV pastiprinātāju, izslēdzot televizoru.
 • Izmantojot televizora tālvadības pulti, regulē skaļumu (poga +/–) un izslēdz pievienotā AV pastiprinātāja skaņu (poga ) .

Videokamera

 • Automātiski ieslēdz televizoru un pieslēdz ieeju pievienotajai videokamerai, kad tiek ieslēgta videokamera.
 • Automātiski izslēdz pievienoto videokameru, izslēdzot televizoru.
 • Vada izvēlnes darbības (pogas ///) un pievienotās video kameras satura demonstrēšanu (piemēram, poga ), izmantojot televizora tālvadības pulti.

Piezīme

 • Iespēja “BRAVIA Sync vadība” (BRAVIA Sync) ir pieejama tikai tām ar BRAVIA Sync saderīgām pievienotajām ierīcēm, kurām ir BRAVIA Sync logotips.

[32] Skatīšanās un klausīšanās pievienotajās ierīcēsFunkcijas BRAVIA Sync izmantošana citas ierīces vadībaiFunkcijas BRAVIA Sync izmantošana

 1. Ieslēdziet pievienoto ierīci.
 2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Ārējās ievades] — [BRAVIA Sync iestatījumi] — [BRAVIA Sync vadība] — [Ieslēgts].
 3. Pievienotajā ierīcē ieslēdziet BRAVIA Sync.

  Kad konkrēta, ar BRAVIA Sync savietojama Sony ierīce tiek pievienota un ieslēgta un iespēja [BRAVIA Sync vadība] iestatīta uz [Ieslēgts], ierīcē automātiski ieslēdzas funkcija BRAVIA Sync. Plašāku informāciju skatiet pievienotās ierīces norādījumu rokasgrāmatā.

Pieejamās iespējas

Pieejamās iespējas ir parādītas zemāk. (Iespējas mainās atkarībā no televizora modeļa, reģiona un valsts.)

[Automātiska ierīču izslēgšanās]:

ja iestatīts uz [Izslēgts], pievienotā ierīce netiek automātiski izslēgta pēc televizora izslēgšanas.

[Automātiska TV ieslēgšanās]:

ja iestatīts uz [Izslēgts], televizors netiek automātiski ieslēgts pēc pievienotās ierīces ieslēgšanas.

[Automātiska ievades maiņa (MHL)] (tikai modeļos ar MHL):

ja iestatīts uz [Ieslēgts], televizora ieeja tiek automātiski pārslēgta uz attiecīgo ierīci, kas pievienota ar MHL kabeli.

[BRAVIA Sync ierīču saraksts]:

parāda BRAVIA Sync ierīču sarakstu.

[Ierīces vadības taustiņi]:

ļauj iestatīt pogas, lai vadītu HDMI ierīci/MHL ierīci (tikai modeļos ar MHL).

[MHL uzlāde gaidstāves laikā] (tikai modeļos ar MHL):

ja iestatīts uz [Ieslēgts], pievienoto MHL ierīci var uzlādēt arī tad, ja televizors ir gaidstāves režīmā.

Lai izmantotu Sync Menu

 1. Infrasarkano staru tālvadības pultī: nospiediet pogu SYNC MENU, tad sadaļā Sync Menu atlasiet vēlamo vienumu.

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasiet [Sync Menu] — sadaļā Sync Menu vēlamo vienumu.

Padoms

 • Nospiežot pogu SYNC MENU, reklāmas ekrāns tiks parādīts turpmāk norādītajos gadījumos.

  • Ja nav pievienota HDMI ierīce vai MHL ierīce (tikai modeļos ar MHL).
  • Iespēja [BRAVIA Sync vadība] ir iestatīta uz [Izslēgts].

[33] Skatīšanās un klausīšanās pievienotajās ierīcēsIR Blaster pievienošana (tikai modeļiem, kas saderīgi ar IR Blaster)IR Blaster pievienošana (tikai modeļiem, kas saderīgi ar IR Blaster)

Ja pievienojat televizoru un pierīci ar HDMI kabeli un televizoram pieslēdzat IR Blaster, pierīci var darbināt ar televizora tālvadības pulti*.

(A) Pierīce

(B) IR Blaster (iekļauts komplektā)*

* IR Blaster iekļaušana komplektā ir atkarīga no modeļa, reģiona vai valsts.

Lai iestatītu IR Blaster
 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Ārējās ievades] — [IR Blaster iestatīšana].

Padoms

 • Papildus pierīcei IR Blaster var darbināt arī AV uztvērēju. Lai iestatītu AV uztvērēju, nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Ārējās ievades] — [IR Blaster iestatīšana] — [AV uztvērēja vadības iestatīšana].

Piezīme

 • Dažas ārējās ierīces var nereaģēt uz atsevišķu izvēlnes “Darbību izvēlne” pogu nospiešanu.
 • Turot nospiestu kādu no tālvadības pults pogām, darbība var netikt pārraidīta. Tā vietā nospiediet pogu atkārtoti.
 • Pārliecinieties, ka IR Blaster ir uzstādīts pareizi un IR raidītājs atrodas blakus ārējās ierīces IR uztvērējam.
 • Pārbaudiet, vai jūsu televizors atbalsta ārējo ierīci.

[34] Lietošana kopā ar viedtālruņiem vai planšetdatoriemViedtālruņa vai planšetdatora ekrāna parādīšana televizora ekrānāViedtālruņa vai planšetdatora ekrāna parādīšana televizora ekrānā, izmantojot MHL kabeli (tikai modeļiem ar MHL)

Modeļos ar MHL zīme atrodas blakus HDMI IN 1/MHL pieslēgvietai (2K modeļos) vai blakus HDMI IN 2/MHL pieslēgvietai (4K modeļos).

Lai pievienotu viedtālruni vai planšetdatoru ar MHL izeju

2K modeļos pievienojiet viedtālruni vai planšetdatoru televizora pieslēgvietai HDMI IN 1/MHL, izmantojot MHL kabeli.

4K modeļos pievienojiet viedtālruni vai planšetdatoru televizora pieslēgvietai HDMI IN 2/MHL, izmantojot MHL kabeli.

(A) MHL viedtālrunis vai planšetdators

(B) MHL kabelis (nav komplektā)*

* 2K signālam noteikti izmantojiet apstiprinātu MHL 2 kabeli, uz kura ir MHL logotips.
4K signālam lietojiet apstiprinātu MHL 3 kabeli, uz kura ir MHL logotips. Ja jūsu MHL viedtālrunis vai planšetdators atbalsta 4K izvadi, izmantojiet apstiprinātu MHL 3 kabeli.

Lai skatītu viedtālrunī vai planšetdatorā saglabātu saturu, izmantojot MHL izeju

 1. Pēc savienojuma izveides nospiediet pogu HOME, tad atlasiet ieeju, kurai pievienots viedtālrunis vai planšetdators.

Lai automātiski pārslēgtu uz MHL ievadi

 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Ārējās ievades] — [BRAVIA Sync iestatījumi] — [Automātiska ievades maiņa (MHL)] — [Ieslēgts]. (Atkarībā no viedtālruņa vai planšetdatora ievade var netikt pārslēgta.) Ja televizors ir gaidstāves režīmā, tas automātiski nepārslēgsies.

Lai uzlādētu viedtālruni vai planšetdatoru

Kad televizors ieslēgts, viedtālruni vai planšetdatoru var uzlādēt no televizora, izmantojot MHL kabeli.

Padoms

 • Kad televizors ir gaidstāves režīmā un iespēja [MHL uzlāde gaidstāves laikā] ir iestatīta uz [Ieslēgts], MHL ierīci var uzlādēt arī no televizora, izmantojot MHL kabeli.

  Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Ārējās ievades] — [BRAVIA Sync iestatījumi] — [MHL uzlāde gaidstāves laikā] — [Ieslēgts].

[35] Lietošana kopā ar viedtālruņiem vai planšetdatoriemViedtālruņa vai planšetdatora ekrāna parādīšana televizora ekrānāViedtālruņa vai planšetdatora ekrāna parādīšana televizora ekrānā, izmantojot funkciju Ekrāna spoguļošana

Varat parādīt mobilās ierīces (piemēram, viedtālruņa, planšetdatora vai datora) ekrānu televizora ekrānā, lai skatītu fotoattēlus, videoklipus vai tīmekļa vietnes.

“Ekrāna spoguļošana” ir funkcija, kas paredzēta ar ekrāna spoguļošanu saderīgas ierīces ekrāna parādīšanai televizora ekrānā, izmantojot Miracast tehnoloģiju. Šīs funkcijas lietošanai nav nepieciešams bezvadu maršrutētājs (piekļuves punkts).

(A) Viedtālrunis

(B) Planšetdators

(C) Dators

 1. Infrasarkano staru tālvadības pultī: atkārtoti nospiediet pogu , tad atlasiet [Ekrāna spoguļošana].

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet pogu HOME un atlasiet [Ekrāna spoguļošana].
 2. Izmantojiet ar funkciju Ekrāna spoguļošana saderīgu ierīci, lai izveidotu savienojumu ar televizoru.

  Pēc ierīces pievienošanas televizoram tās ekrāns būs redzams arī televizora ekrānā.

  Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet ierīces norādījumu rokasgrāmatu.

Piezīme

 • Kad tiek parādīts funkcijas Ekrāna spoguļošana gaidstāves ekrāns, bezvadu savienojums starp televizoru un bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktu) tiek pārtraukts, tādēļ arī interneta sakari tiek apturēti.

Padoms

 • Varat konfigurēt funkcijas Ekrāna spoguļošana papildu iestatījumus, nospiežot pogu HOME, tad atlasot [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Wi‑Fi Direct] — [Papildu iestatījumi].

[36] Lietošana kopā ar viedtālruņiem vai planšetdatoriemViedtālruņa vai planšetdatora ekrāna parādīšana televizora ekrānāViedtālruņa vai planšetdatora ekrāna parādīšana televizora ekrānā, izmantojot funkciju Viena skāriena spoguļošana (tikai modeļos ar NFC)

Tālvadības pultī ar skārienpaliktni pieskaroties mobilajai ierīcei (piemēram, viedtālrunim vai planšetdatoram), varat parādīt ierīces ekrānu sava televizora ekrānā.

Varat izmantot funkciju “Viena skāriena spoguļošana” kopā ar ierīci, kas saderīga ar funkciju Viena skāriena spoguļošana (piemēram, dažus Xperia modeļus).

 1. Iestatiet savas mobilās ierīces NFC* iestatījumu uz Ieslēgts.

  * NFC: Near Field Communication

 2. Aptuveni 2 sekundes turiet savas mobilās ierīces NFC noteikšanas laukumu saskarē ar tālvadības pults skārienpaliktņa atzīmi.

  Kad televizora ekrāna apakšpusē parādās ierīces apstiprinājuma pabeigšanas ziņojums, noņemiet mobilo ierīci no tālvadības pults.

  Pēc mobilās ierīces pievienošanas televizoram tās ekrāns būs redzams arī televizora ekrānā.

Piezīme

 • Lai izveidotu savienojumu ar Xperia, atbloķējiet Xperia ekrānu, tad pieskarieties pie NFC noteikšanas laukuma.
 • Lai uzzinātu NFC noteikšanas laukuma atrašanās vietu mobilajā ierīcē, skatiet mobilās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.
 • Ja televizors nevar atpazīt mobilo tālruni un izveidot ar to savienojumu, mēģiniet vēlreiz.

[37] Lietošana kopā ar viedtālruņiem vai planšetdatoriemViedtālrunī vai planšetdatorā saglabāto fotoattēlu, mūzikas failu vai videoklipu parādīšana citiemFotoattēlu, mūzikas failu vai videoklipu parādīšana citiem

Sapulcējieties pie televizora ģimenes vai draugu lokā, pievienojiet televizoram viedtālruņus vai planšetdatorus un lielajā televizora ekrānā skatiet iecienītākos fotoattēlus un videoklipus vai atskaņojiet dziesmas, izmantojot televizora skaļruņus.

 1. Nospiediet pogu HOME un atlasiet [Fotoattēlu kopīgošana +].
 2. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotu viedtālruni/planšetdatoru televizoram.
 3. Savā viedtālrunī/planšetdatorā atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai piekļūtu televizora ekrānā parādītajam vietrādim URL.
 4. Izpildiet viedtālruņa vai planšetdatora ekrānā redzamos norādījumus, lai televizora ekrānā skatītu fotoattēlus vai atskaņotu mūziku un demonstrētu videoklipus, kā arī saglabātu televizora ekrānā parādītos fotoattēlus un videoklipus.

Piezīme

 • Ja televizors izmanto 5 GHz frekvenci, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (vai piekļuves punktu), palaižot šo funkciju, savienojums tiek pārtraukts.
 • Televizoram vienlaikus var pievienot ne vairāk par 10 viedtālruņiem/planšetdatoriem. Lai pievienotu vēl vienu ierīci, kad jau ir pievienotas 10 ierīces, atvienojiet nevajadzīgo ierīci, pēc tam pievienojiet vajadzīgo.
 • Tiek atbalstīta operētājsistēmas Android 2.3 vai jaunākas tās versijas noklusējuma pārlūkprogramma.
 • Tiek atbalstīta noklusējuma pārlūkprogramma operētājsistēmai iOS; dažas funkcijas nevarēs izmantot atkarībā no iOS versijas.
 • iOS ierīces nevar augšupielādēt mūzikas failus televizorā.

[38] Lietošana kopā ar viedtālruņiem vai planšetdatoriemTelevizora vadīšana ar viedtālruni/planšetdatoruViedtālruņa vai planšetdatora, kurā instalēta “Video & TV SideView” lietošana

Ir iespējams vadīt televizoru no mobilās ierīces (piemēram, viedtālruņa vai planšetdatora) skārienpaneļa, ja ierīcē instalēta lietojumprogramma “Video & TV SideView”. Lai izmantotu mobilo ierīci kā televizora tālvadības pulti, reģistrējiet to televizorā kā tālvadības ierīci. (Reģistrācija nepieciešama tikai pirmajā reizē.)

(A) Wi-Fi vai Ethernet

(B) Maršrutētājs

(C) Modems

(D) Internets

(E) Wi-Fi Direct

(F) Wi-Fi

(G) Viedtālrunis

Pieejamās darbības, izmantojot mobilo ierīci ar instalētu lietojumprogrammu “Video & TV SideView”

 • Televizora ieslēgšana un vadīšana tālvadības pults režīmā
 • Teksta ievadīšana, lietojot mobilās ierīces tastatūru
 • Atgādinājuma/ierakstīšanas ar taimeri iestatīšana televizorā no mobilās ierīces, atrodoties ārpus mājas (tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju) (tikai tad, ja televizorā ir Wi-Fi savienojums)

Pilnu informāciju par lietojumprogrammu “Video & TV SideView” skatiet šādā vietnē:

http://info.tvsideview.sony.net

Papildinformāciju par to, kā izmantot lietojumprogrammu “Video & TV SideView”, skatiet lietojumprogrammas palīdzības sadaļā.

Padoms

 • Sameklējiet un lejupielādējiet lietojumprogrammu “Video & TV SideView” šeit:

  • Google Play (operētājsistēmai Android)
  • App Store (operētājsistēmai iOS)
 1. Izveidojiet televizora savienojumu ar mājas tīklu.
 2. Pievienojiet mobilo ierīci mājas tīklam, kam pievienots arī televizors.
 3. Palaidiet mobilajā ierīcē lietojumprogrammu “Video & TV SideView”, pēc tam mājas tīklā vai pieejamajās Wi-Fi Direct ierīcēs sameklējiet televizoru.
 4. Uztverto ierīču sarakstā atlasiet televizoru, pēc tam savā ierīcē veiciet nepieciešamo darbību.
  Savstarpēja reģistrēšana (skatiet darbības iepriekš) jāveic tikai pirmajā reizē.

Padoms

 • Varat arī pievienot lietojumprogrammu “Video & TV SideView” televizoram, izmantojot Wi-Fi Direct. Nospiediet pogu HOME un ieslēdziet televizora funkciju Wi-Fi Direct, atlasot [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Ieslēgts], tad pārejiet uz lapu [Wi‑Fi Direct iestatījumi], izvēloties [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct iestatījumi].

Televizora ieslēgšana, mobilajā ierīcē izmantojot “Video & TV SideView”

 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Attālā startēšana] — [Ieslēgts].

Ja ir iestatīta iespēja [Ieslēgts], palielināsies enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā.

Lai iestatītu atgādinājumu/ierakstīšanu ar taimeri televizorā no mobilās ierīces, tajā izmantojot “Video & TV SideView” (tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju) (tikai tad, ja televizorā ir Wi-Fi savienojums)

 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Mājas tīkla iestatīšana] — [Attālinātā ierīce /Renderer] — [Attālinātā taimera ierakstīšana] — [Ieslēgts].
  Ja ir iestatīta iespēja [Ieslēgts], palielināsies enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā.
 2. Savā mobilajā ierīcē izmantojiet “Video & TV SideView”, lai reģistrētu ierīci attālai ierakstīšanai.
  Papildinformāciju skatiet šādā vietnē:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Piezīme

 • Pārliecinieties, ka iespēja [Attālinātā ierīce /Renderer] ir iestatīta uz [Ieslēgts]. Lai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet pogu HOME un atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Mājas tīkla iestatīšana] — [Attālinātā ierīce /Renderer] — [Attālinātā ierīce /Renderer].
 • (Tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju) Ja reģistrējāt ierīci, kad televizors ir pievienots, izmantojot Wi-Fi Direct, nevarēsit iestatīt atgādinājumu/ierakstīšanu ar taimeri, atrodoties ārpus mājas.
 • (Tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju) Atkarībā no mājas tīkla vides, iespējams, nevarēsit iestatīt atgādinājumu/ierakstīšanu ar taimeri, atrodoties ārpus mājas pat tad, ja televizors ir pieslēgts Wi-Fi.
 • Lietojumprogrammas “Video & TV SideView” nosaukums un pieejamās funkcijas var tikt mainītas.

[39] Savienojuma izveide ar tīkluVadu LAN savienojumsSavienojuma izveide ar tīklu, izmantojot LAN kabeli

Vadu LAN savienojums ļauj piekļūt internetam un mājas tīklam. Pievienojiet televizoram LAN kabeli.

(A) LAN kabelis

(B) Dators

(C) Modems ar maršrutētāja funkcijām

(D) Internets

 1. Iestatiet savu LAN maršrutētāju.
  Plašāku informāciju skatiet LAN maršrutētāja norādījumu rokasgrāmatā vai sazinieties ar personu, kas uzstādīja tīklu (tīkla administrators).
 2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Tīkla iestatīšana] — [Vienkāršs].
 3. Lai pabeigtu iestatīšanu, rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā.

Piezīme

 • Iestatāmie vienumi (piem., IP adrese, apakštīkla maska, DHCP) var mainīties atkarībā no interneta pakalpojumu sniedzēja vai maršrutētāja. Lai uzzinātu vairāk, skatiet interneta pakalpojumu sniedzēja norādījumu rokasgrāmatas vai tās, kuras iekļautas maršrutētāja komplektācijā. Vai arī sazinieties ar personu, kas uzstādīja tīklu (tīkla administrators).

[40] Savienojuma izveide ar tīkluBezvadu LAN savienojumsSavienojuma izveide ar tīklu, izmantojot bezvadu savienojumu

Iebūvētā bezvadu LAN ierīce ļauj piekļūt internetam un izmantot bezvadu tīkla priekšrocības.

(A) Dators

(B) Bezvadu maršrutētājs (piekļuves punkts)

(C) Modems

(D) Internets

 1. Iestatiet savu bezvadu maršrutētāju (vai piekļuves punktu).
  Plašāku informāciju skatiet bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) norādījumu rokasgrāmatā vai sazinieties ar personu, kas uzstādīja tīklu (tīkla administrators).
 2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Tīkla iestatīšana] — [Vienkāršs].
 3. Lai pabeigtu iestatīšanu, rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā.

Lai izslēgtu iebūvēto bezvadu LAN

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Papildu iestatījumi] — [Iebūvēts Wi-Fi] — [Izslēgts].

Padoms

 • Vienmērīgai video straumēšanai:

  • Mainiet bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) iestatījumu uz 802.11n, ja tas ir iespējams. Plašāku informāciju par iestatījuma maiņu skatiet bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) norādījumu rokasgrāmatā vai sazinieties ar personu, kas uzstādīja tīklu (tīkla administrators).
  • Ja iepriekš minētās darbības nerada nekādus uzlabojumus, mainiet bezvadu maršrutētāja (vai piekļuves punkta) iestatījumu uz 5 GHz, kas var palīdzēt uzlabot video straumējuma kvalitāti.
  • Atkarībā no reģiona vai valsts 5 GHz josla var nebūt pieejama. Ja 5 GHz josla netiek atbalstīta, televizors varēs izveidot savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktu) tikai, lietojot 2,4 GHz joslu.
 • Lai bezvadu maršrutētājā (vai piekļuves punktā) iestatītu WEP drošību, atlasiet [Vienkāršs] — [Wi‑Fi] — [Pievienot, izm.mekl.sarakstu].

Piezīme

 • Iestatāmie vienumi (piem., IP adrese, apakštīkla maska, DHCP) var mainīties atkarībā no interneta pakalpojumu sniedzēja vai maršrutētāja. Lai uzzinātu vairāk, skatiet interneta pakalpojumu sniedzēja norādījumu rokasgrāmatas vai tās, kuras iekļautas maršrutētāja komplektācijā. Vai arī sazinieties ar personu, kas uzstādīja tīklu (tīkla administrators).
 • Ja paroles ievadīšanas ekrānā atlasāt iespēju [Rādīt paroli], paroli var redzēt arī citi.

[41] Savienojuma izveide ar tīkluWi-Fi Direct savienojumsSavienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi Direct (bez bezvadu maršrutētāja)

Ir iespējams izveidot tiešu savienojumu starp televizoru un Wi-Fi/Wi-Fi Direct ierīci (piem., viedtālruni vai datoru). Pēc pievienošanas varat pārnest ierīcē esošo saturu, piemēram, fotoattēlus, mūzikas failus vai videoklipus uz televizoru. Lai izmantotu šo funkciju, nav vajadzīgs maršrutētājs (vai piekļuves punkts).

 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Ieslēgts].
 2. Atlasiet [Wi‑Fi Direct iestatījumi].
 3. Atlasiet televizora ekrānā parādīto televizora nosaukumu, izmantojot Wi-Fi Direct ierīci.
  Ja ierīce neatbalsta Wi-Fi Direct, atlasiet pogu [Rādīt tīkla (SSID)/paroli].
 4. Izmantojiet Wi-Fi Direct/Wi-Fi ierīci, lai izveidotu savienojumu ar televizoru.
 5. Pārsūtiet saturu no Wi-Fi Direct/Wi-Fi ierīces uz televizoru.
  Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet ierīces lietošanas rokasgrāmatu.

Ja neizdodas izveidot savienojumu

Kad tiek rādīts Wi-Fi Direct iestatījuma gaidstāves ekrāns, atlasiet pogu [Rādīt tīkla (SSID)/paroli] un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

Citas ierīces pievienošana

Lai pievienotu ierīces, veiciet iepriekš norādītās darbības. Vienlaikus var pievienot ne vairāk kā 10 ierīces. Lai pievienotu vēl vienu ierīci, kad jau ir pievienotas 10 ierīces, atvienojiet nevajadzīgo ierīci, pēc tam pievienojiet vajadzīgo.

Lai pievienotajā ierīcē mainītu redzamo televizora nosaukumu

Nospiediet pogu HOME un atlasiet [Iestatījumi] — [Par] — [Ierīces nosaukums].

Lai parādītu pievienoto/atreģistrēto ierīču sarakstu

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Wi‑Fi Direct] — [Papildu iestatījumi] — [Rādīt ierīču sarakstu /dzēst].

Lai atceltu ierīces reģistrāciju: sarakstā atlasiet izdzēšamo ierīci, tad nospiediet pogu (vai nospiediet tālvadības pulti ar skārienpaliktni). Pēc tam apstiprinājuma displejā atlasiet [Jā].

Lai atceltu visu ierīču reģistrāciju: sarakstā atlasiet [Dzēst visu], tad apstiprinājuma ekrānā izvēlieties [Jā].

Lai mainītu joslas iestatījumu (lietpratējiem)

Ja televizors nav pievienots maršrutētājam, izmantojot bezvadu savienojumu, funkcijai Wi-Fi Direct ir iespējams atlasīt bezvadu frekvenču joslu. Nospiediet pogu HOME un atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Wi‑Fi Direct] — [Papildu iestatījumi] — [Joslas iestatījums].

[Automātiski]: galvenokārt lietojiet šo iespēju. Tā automātiski atlasa funkcijai Wi-Fi Direct piemērotu frekvenču joslu.

[Automātiski (2.4 GHz josla)]: lietojiet šo iespēju, ja pievienojat ierīces, kas atbalsta tikai 2,4 GHz frekvenci. Šī iespēja var atbalstīt vairāk ierīču nekā citas iespējas.

[Automātiski (5 GHz josla)]: lietojiet šo iespēju, ja pievienojat ierīces, kas atbalsta 5 GHz frekvenci. Šī iespēja var uzlabot video straumēšanas kvalitāti.

Ņemiet vērā, ka, atlasot šo iespēju, televizors nevarēs izveidot savienojumu ar ierīcēm, kas atbalsta tikai 2,4 GHz.

[Manuālā]: izmantojiet šo iespēju, lai atlasītu noteiktu bezvadu režīma kanālu.

Padoms

 • Informāciju par jūsu ierīces atbalstāmo bezvadu frekvenču joslu skatiet ierīces norādījumu rokasgrāmatā.
 • Atkarībā no reģiona vai valsts 5 GHz josla var nebūt pieejama. Ja 5 GHz frekvence netiek atbalstīta, varat izmantot tikai iespēju [Automātiski] un [Manuālā].

Piezīme

 • Ja starp televizoru un bezvadu maršrutētāju vai piekļuves punktu izveidots 5 GHz savienojums:

  • 5 GHz bezvadu savienojums tiks atvienots, atlasot [Wi‑Fi Direct iestatījumi]. Kamēr savienojums atvienots, sakari, izmantojot internetu, tiek apturēti.
  • Savienojums tiks atsākts automātiski pēc [Wi‑Fi Direct iestatījumi] aizvēršanas.
 • Atkarībā no reģiona vai valsts 5 GHz josla var nebūt pieejama.

[42] Savienojuma izveide ar tīkluIPv6 iestatījumiPieslēgšanās internetam, izmantojot IPv6

Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs nodrošina ar IPv6 saderīgu tīklu, varat pievienot šo televizoru internetam, izmantojot protokolu IPv6.

Bezvadu savienojuma piemērs:

(A) Dators

(B) Ar IPv6 saderīgs bezvadu maršrutētājs (piekļuves punkts)

(C) Ar IPv6 saderīgs modems

(D) Internets

 1. Izveidojiet savienojumu ar platjoslas internetu.
 2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Papildu iestatījumi] — [IPv6 iestatīšana].
 3. Lai pabeigtu iestatīšanu, rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā.

Piezīme

 • Ja jūsu tīkla vide neatbalsta IPv6, izslēdziet televizorā IPv6.

[43] Mājas tīkla izmantošanaMājas tīkla izmantošanaMājas tīkla iestatījumi

Ir iespējams pielāgot turpmāk norādītos mājas tīkla iestatījumus.

Lai pārvaldītu servera savienojumu

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Mājas tīkla iestatīšana] — [Servera diagnostika] — izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu diagnostiku.

Lai izmantotu attālās ierīces/atveidotāja funkciju

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Mājas tīkla iestatīšana] — [Attālinātā ierīce /Renderer] — vēlamo iespēju.

[Attālinātā ierīce /Renderer]
Atlasiet [Ieslēgts], lai iespējotu atveides funkciju.
Vadības ierīces (digitālās fotokameras) fotoattēlu, mūzikas un video failus varat demonstrēt/atskaņot televizora ekrānā, tieši vadot ierīci. Kā televizora tālvadības pulti mājas tīklā var izmantot arī mobilo ierīci (piemēram, viedtālruni).
[Attālinātās ierīces]
Rediģējiet to mobilo ierīču sarakstu, kas reģistrētas lietošanai tālvadības pults režīmā.
[Attālinātā taimera ierakstīšana] (Tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju)
Mobilajā ierīcē izmantojiet “Video & TV SideView”, lai televizorā iestatītu atgādinājumu/ierakstīšanu ar taimeri, atrodoties ārpus mājas.
[Attālinātā taimera ierakstīšanas ierīces] (Tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju)
Rediģējiet attālā ieraksta taimerim reģistrēto ierīču sarakstu.
[Funkcijas Renderer piekļuves vadība]
Atlasiet iespēju [Automātiskā piekļuves atļauja], lai automātiski piekļūtu televizoram, vadības ierīcei pirmo reizi piekļūstot televizoram.
Atlasiet [Pielāgoti iestatījumi], lai mainītu vadības ierīces piekļuves atļaujas iestatījumu.
Lai atļautu piekļuvi no vadības ierīces, atlasiet [Ieslēgts].
Lai bloķētu piekļuvi no vadības ierīces, atlasiet [Izslēgts].

[44] Mājas tīkla izmantošanaMājas tīkla izmantošanaSatura apskate/atskaņošana datorā

Serverī (piemēram, datorā) saglabātus fotoattēlu/video/mūzikas failus var demonstrēt/atskaņot tajā pašā mājas tīklā, kam pieslēgts televizors.

(A) Dators (serveris)

(B) Maršrutētājs

(C) Modems

(D) Internets

 1. Izveidojiet televizora savienojumu ar mājas tīklu.
 2. Nospiediet pogu HOME un atlasiet [Albums], [Video] vai [Mūzika] — serveri, kurā ir atskaņojamais/parādāmais fails — sarakstā iekļauto mapi vai failu.
  Ja atlasāt mapi, izvēlieties vajadzīgo failu.
  Sākas demonstrēšana/atskaņošana.

Lai pārbaudītu atbalstītos failu formātus

Skatoties palīdzības ceļvedi datorā vai mobilajā ierīcē

Atlasiet turpmāk norādīto saiti.

Pāriet uz sarakstu

Piezīme

 • Atkarībā no faila atskaņošana/demonstrēšana var nebūt iespējama pat tad, ja faila formāts tiek atbalstīts.

[45] Mājas tīkla izmantošanaMājas tīkla izmantošanaSatura demonstrēšana/atskaņošana ar atveides funkciju

Vadāmierīces (digitālās fotokameras) fotoattēlu/mūzikas/video failus varat demonstrēt/atskaņot televizora ekrānā, tieši pārvaldot vadāmierīci. Vadāmierīcei jābūt savietojamai arī ar atveidotāju.

(A) Digitālā fotokamera (vadāmierīce)

(B) Maršrutētājs

(C) Modems

(D) Internets

 1. Izveidojiet televizora savienojumu ar mājas tīklu.
 2. Lai sāktu satura apskati televizora ekrānā, lietojiet vadāmierīci.

[46] IestatījumiAr televizora pamata funkcijām saistītu iestatījumu konfigurēšana[TV] iestatījumu konfigurēšana

 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [TV] — vēlamo iespēju.

Pieejamās iespējas

[Kanāla iestatīšana]
Konfigurē apraides uztveršanas iestatījumus.
[Ārējās ievades]
Konfigurē ārējo ievadu iestatījumus.
[Displejs]
Pielāgo attēla un ekrāna iestatījumus.
[Skaņa]
Pielāgo skaņas iestatījumus un atlasa ar skaļruņiem saistītās iespējas.
[Apgaismojuma LED]
Regulē gaismas diožu apgaismojumu.
(Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no modeļa.)
[Jauda]
Maina ar enerģijas patēriņu saistītus iestatījumus.
[Lietotnes]
Maina ar lietojumprogrammām saistītus iestatījumus.
[Ekrānsaudzētājs]
Konfigurē ekrānsaudzētāja iestatījumus.
[Krātuve un atiestatīšana]
Maina ar datu saglabāšanu saistītus iestatījumus.
[Sākotnējā iestatīšana]
Iestata pamata funkcijas, piemēram, reģionu, kanālus un tīklu pirmajai lietošanas reizei.
[Par]
Parāda informāciju par televizoru.

[47] IestatījumiAr tīkla savienojumiem un perifēro aprīkojumu saistītu iestatījumu konfigurēšanaIespējas [Tīkls un piederumi] iestatījumu konfigurācija

 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls un piederumi] — vēlamo iespēju.

Pieejamās iespējas

[Tīkls]
Iestata un pārbauda tīkla un servera savienojumus.
[Google Cast]
Iestata iecienītāko tiešsaistes izklaides pārraižu, filmu, mūzikas un daudz kā cita parādīšanu televizorā.
[Bluetooth iestatījumi]
Iestata Bluetooth ierīču reģistrēšanu un atreģistrēšanu.
[Skārienpaliktņa tālvadības pults iestatījumi]
Izveido tālvadības pults ar skārienpaliktni pāra savienojumu.
[Ierakstīšanas ierīces iestatīšana] (Tikai modeļos ar USB HDD ierakstīšanas funkciju)

Konfigurē USB HDD ierīces ierakstīšanas iestatījumus.

(Šī iespēja var nebūt pieejama — tas atkarīgs no reģiona vai valsts.)

[48] IestatījumiAr tīkla savienojumiem un perifēro aprīkojumu saistītu iestatījumu konfigurēšanaBluetooth ierīces pievienošana

Lai izveidotu televizora un Bluetooth ierīces pāra savienojumu

 1. Ieslēdziet Bluetooth ierīci un iestatiet savienošanu pārī.
  Informāciju par Bluetooth ierīces pāra savienojuma iestatīšanu skatiet ierīces lietošanas rokasgrāmatā.
 2. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Bluetooth iestatījumi], lai atvērtu pieejamo Bluetooth ierīču sarakstu.
 3. Sarakstā atlasiet vēlamo ierīci, tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
  Ja tiekat aicināts ievadīt ieejas kodu, skatiet ierīces lietošanas rokasgrāmatu.
  Kad savienošana pārī pabeigta, ierīce pieslēdzas televizoram.

Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth ierīci

 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Bluetooth iestatījumi] — [Ierīču saraksts], lai atvērtu pieejamo Bluetooth ierīču sarakstu.
 2. Sarakstā atlasiet pārī savienotās, bet nepievienotās ierīces.

Atbalstītie Bluetooth profili

Televizors atbalsta šādus profilus:

 • HID (Human Interface Device Profile — cilvēka interfeisa ierīces profils)
 • HOGP (HID over GATT Profile — HID over GATT profils)
 • 3DSP (3D Synchronization Profile — 3D sinhronizācijas profils)
 • SPP (Serial Port Profile — seriālā porta profils)

[49] IestatījumiAr sistēmu saistīto iestatījumu konfigurēšanaIespējas [Sistēmas preferences] iestatījumu konfigurēšana

 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Sistēmas preferences] — vēlamo iespēju.

Pieejamās iespējas

[Datums un laiks]
Pielāgo pašreizējo laiku.
[Valoda/Language]
Atlasa izvēlnes valodu.
[Tastatūra]
Konfigurē ekrāna tastatūras iestatījumus.
[Meklēšana]
Konfigurē meklēšanas funkcijas iestatījumus.
[Runa]
Konfigurē runas atpazīšanas funkcijas iestatījumus.
[Pieejamība]
Konfigurē pieejamības funkcijas iestatījumus un pakalpojumus, kas palīdz lietotājiem ērtāk pārskatīt savu ierīču saturu.
[Mazumtirdzniecības režīma iestatījumi]
Uzlabo displeju izmantošanai veikala vitrīnā, iestatot [Demonstrēšanas režīms] u.c.

[50] IestatījumiAr personisko informāciju saistītu iestatījumu, piemēram, drošības iestatījumu konfigurēšanaIespējas [Personiski] iestatījumu konfigurēšana

 1. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Personiski] — vēlamo iespēju.

Pieejamās iespējas

[Pievienot kontu]
Parāda televizorā reģistrētos sociālo tīklu pakalpojumu kontus.
[Atrašanās vieta]
Konfigurē vietas iestatījumus, lai uzzinātu par lietotāja atrašanās vietu.
[Drošība un ierobežojumi]
Konfigurē drošības iestatījumus, piemēram, paroles.
[Vecāku kontrole (apraide)]
Konfigurē vecāku noteiktās kontroles iestatījumus raidījumiem un citiem vienumiem.
[Vecāku kontrole (Straumēšanas kanāli)]
Konfigurē vecāku noteiktās kontroles iestatījumus straumēšanas kanāliem.

[51] TraucējummeklēšanaPašdiagnostikaKā pārbaudīt, vai televizors darbojas pareizi.

[52] TraucējummeklēšanaAr barošanu saistītas pazīmesTelevizors automātiski izslēdzas.

 • Pārbaudiet, vai ir ieslēgts [Izslēgšanas taimeris] vai arī pārbaudiet iespējas [Ieslēgšanas taimeris] iestatījumu [Ilgums].
 • Pārbaudiet, vai sadaļā [EKO] ir ieslēgta funkcija [Televizora izslēgšana gaidstāves laikā].

[53] TraucējummeklēšanaAr barošanu saistītas pazīmesTelevizors automātiski ieslēdzas.

 • Pārbaudiet, vai ir ieslēgts [Ieslēgšanas taimeris].
 • Iestatiet [BRAVIA Sync iestatījumi] iespēju [Automātiska TV ieslēgšanās] uz [Izslēgts].

[54] TraucējummeklēšanaAr barošanu saistītas pazīmesPēc televizora atvienošanas no elektrotīkla un atkārtotas pievienošanas tas neieslēdzas pat tad, ja tiek nospiesta tālvadības pults vai televizora barošanas poga.

 • Ja atvienojat un atkārtoti pievienojat televizoru elektrotīklam, tas var kādu laiku neieslēgties pat tad, ja nospiežat tālvadības pults vai televizora barošanas pogu, jo sistēmas inicializēšanai nepieciešams laiks. Uzgaidiet 10–20 sekundes, tad mēģiniet vēlreiz.

[55] TraucējummeklēšanaAr attēlu un ekrānu saistītas pazīmesAttēla kvalitāte sliktāka par to, kāda redzēta veikalā.

 • Attēla kvalitāte atkarīga no signāla satura.

[56] TraucējummeklēšanaAr attēlu un ekrānu saistītas pazīmesIzkropļots attēls.

 • Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
 • Antenu/kabeli novietojiet tālāk no citiem savienojumu kabeļiem.
 • Uzstādot papildu ierīci, starp to un televizoru ievērojiet noteiktu atstatumu.
 • Nospiediet pogu ACTION MENU un atlasiet [Attēls] — [Motionflow] — [Standarta] vai [Izslēgts]. (Tikai ar [Motionflow] saderīgiem modeļiem)
 • Mainiet pašreizējo iespējas [Filmu režīms] iestatījumu sadaļā [Attēls] uz citu.
 • Lai uzlabotu attēla uztveršanu, iestatiet [LNA] uz [Izslēgts]. (Funkcija [LNA] var nebūt pieejama atkarībā no apstākļiem, reģiona vai valsts.)
 • Lai uzlabotu analogās uztveršanas attēlu, sadaļā [Manuālā programmu iestatīšana] izpildiet [APR].

  (Funkcijas [Manuālā programmu iestatīšana] pieejamība un iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona, valsts vai apstākļiem.)

 • Pārliecinieties, ka antena ir pievienota, izmantojot augstas kvalitātes 75 omu koaksiālo kabeli.

[57] TraucējummeklēšanaAr attēlu un ekrānu saistītas pazīmesEkrāns mirgo.

 • Nospiediet pogu ACTION MENU un atlasiet [Attēls] — [Motionflow] — [Standarta]. (Tikai ar [Motionflow] saderīgiem modeļiem)

[58] TraucējummeklēšanaAr attēlu un ekrānu saistītas pazīmesNav krāsu/tumšs attēls/krāsa nav pareiza/attēls par spilgtu

 • Nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasiet [Attēls], lai veiktu regulēšanu.
 • Sadaļā [Attēls] atlasiet [Atjaunot].
 • Ja sadaļā [EKO] iestatāt iespēju [Enerģijas taupīšana] uz [Zema] vai [Augsta], tiks mainīts melnās krāsas līmenis.

[59] TraucējummeklēšanaAr attēlu un ekrānu saistītas pazīmesTumšs ekrāns. Kā padarīt ekrānu gaišāku.

 • Nospiediet pogu ACTION MENU, atlasiet [Attēls] un pielāgojiet iespēju [Spilgtums] vai [Kontrasts].

 • Sadaļā [EKO] pārbaudiet iespējas [Enerģijas taupīšana] iestatījumu. Ja tās iestatījums ir [Zema] vai [Augsta], ekrāns kļūst tumšāks. Lai ekrāns kļūtu gaišāks, iestatiet [Enerģijas taupīšana] uz [Izslēgts].

[60] TraucējummeklēšanaAr attēlu un ekrānu saistītas pazīmesNepareiza krāsa. Kā regulēt krāsas toni.

 • Nospiediet pogu ACTION MENU, atlasiet [Attēls] un regulējiet [Nokrāsa] vai [Krāsu temperatūra].
 • Lai padarītu izteiksmīgāku (paspilgtinātu) krāsu toni, sadaļā [Attēls] pielāgojiet iespēju [Krāsas] vai [Dabīgas krāsas].

[61] TraucējummeklēšanaAr attēlu un ekrānu saistītas pazīmesAutomātiski mainās ekrāna formāts/platekrāna režīms.

 • Mainot kanāla vai video ievadi, ja iespēja [Automātiskais formāts] sadaļā [Ekrāns] ir iestatīta uz [Ieslēgts], pašreizējais iestatījums [Platekrāna režīms] tiks automātiski mainīts atbilstoši ievades signālam. Lai fiksētu iestatījumu [Platekrāna režīms], iestatiet [Automātiskais formāts] uz [Izslēgts].
 • Pārbaudiet iestatījumu [Automātiskais formāts] sadaļā [Ekrāns].

[62] TraucējummeklēšanaAr attēlu un ekrānu saistītas pazīmesAttēls pēkšņi samazinās.

 • Reklāmu rādīšanas laikā attēls kļūst mazāks programmu nodrošinātāja izmantotās pārraides metodes dēļ. Ja augstas izšķirtspējas kanāli tiek pārslēgti uz SD saturu (reklāmas), var tikt parādīts mazs attēls ar melnu malu.
 • Iespēja [Automātiskais formāts] sadaļā [Ekrāns] nepalielinās attēlu, jo satura informāciju nosaka kanāla signāla nodrošinātājs. Ja nepieciešams, varat manuāli mainīt iespējas [Platekrāna režīms] iestatījumu, kas paliks aktīvs, līdz mainīsiet kanālu/ievadi vai vēlreiz manuāli mainīsiet [Platekrāna režīms] iestatījumu.

[63] TraucējummeklēšanaAr attēlu un ekrānu saistītas pazīmesEkrāna malās redzamas melnas joslas.

 • Dažas platekrāna pārraides ir uzņemtas ar malu attiecību, kas lielāka par 16:9 (tas parasti attiecas uz pārraidēm, kas paredzētas rādīšanai uz liela ekrāna). Jūsu televizorā šīs pārraides tiks parādītas ar melnām joslām ekrāna augšpusē un apakšpusē. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet DVD diska komplektācijā iekļauto dokumentāciju vai sazinieties ar pārraižu nodrošinātāju.
 • Pārraides ar malu attiecību 4:3 tiks parādītas ar melnām joslām ekrāna kreisajā un labajā pusē.
 • Pārraidēm, kas tiek rādītas augstas izšķirtspējas formātā (720p un 1080i) ar malu attiecību 4:3, parasti ir melnas joslas ekrāna kreisajā un labajā pusē — tās pievieno apraidītājs.
 • Iespēja [Automātiskais formāts] sadaļā [Ekrāns] neizvērsīs attēlu, ja ekrāna abās pusēs esošās melnās joslas pievieno apraidītājs. Varat manuāli iestatīt iespēju [Platekrāna režīms] uz [Palielinājuma] vai uz [Tālummainīt], kas paliks aktīva, līdz mainīsit kanālu/ievadi vai vēlreiz manuāli mainīsiet iespējas [Platekrāna režīms] iestatījumu.
 • Dažas kabeļu un satelīta pierīces var regulēt arī attēla lielumu. Ja izmantojat pierīci, plašāku informāciju pieprasiet pierīces ražotājam.

[64] TraucējummeklēšanaAr attēlu un ekrānu saistītas pazīmesEkrānā parādās demonstrācijas režīms.

 • Nospiediet tālvadības pults pogu ACTION MENU un atlasiet [Apturēt demonstrāciju]. Pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu HOME un atlasiet [Iestatījumi] — [Mazumtirdzniecības režīma iestatījumi]. Iestatiet [Demonstrēšanas režīms] un [Attēla atiestatīšanas režīms] uz [Izslēgts].

[65] TraucējummeklēšanaAr pārraides uztveršanu saistītas pazīmesLai veiktu sava televizora uztveršanas iespēju traucējummeklēšanu, vispirms pārbaudiet šos aspektus.

 • Pārliecinieties, ka antenas kabelis ir cieši pievienots televizoram.
  • Pārbaudiet, vai antenas kabelis nav vaļīgs vai atvienojies.
  • Pārliecinieties, ka nav bojāts antenas kabelis vai kabeļa savienotājs.

[66] TraucējummeklēšanaAr pārraides uztveršanu saistītas pazīmesParādās māņattēls vai dubultattēls.

 • Pārbaudiet kabeļa vai antenas savienojumu.
 • Pārbaudiet antenas novietojumu un virzienu.
 • Nospiediet pogu ACTION MENU un atlasiet [Attēls] — [Motionflow] — [Standarta] vai [Izslēgts].

  (Tikai ar [Motionflow] saderīgiem modeļiem)

[67] TraucējummeklēšanaAr pārraides uztveršanu saistītas pazīmesEkrānā redzams tikai “troksnis” vai melns attēls.

 • Pārbaudiet, vai ir veikta automātiskā regulēšana.
 • Pārbaudiet, vai antena nav salūzusi vai saliekta.
 • Pārbaudiet, vai antenas kalpošanas laiks nav beidzies (3–5 gadi parastai lietošanai, 1–2 gadi piejūras lietošanai).

[68] TraucējummeklēšanaAr pārraides uztveršanu saistītas pazīmesSkatoties analogo televīzijas kanālu, rodas attēla vai skaņas traucējumi.

 • Lai iegūtu labāku attēlu un skaņu, izpildiet [APR]. (Iespējas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai valsts.)
 • Lai uzlabotu analogās uztveršanas skaņu, iestatiet [Audio filtrs] uz [Izslēgts], [Zems] vai [Augsts].
 • Lai uzlabotu attēla uztveršanu, iestatiet [LNA] uz [Izslēgts]. (Funkcija [LNA] var nebūt pieejama atkarībā no apstākļiem, reģiona vai valsts.)
 • Pārliecinieties, ka antena ir pievienota, izmantojot augstas kvalitātes 75 omu koaksiālo kabeli.
 • Novietojiet antenas kabeli tālāk no citiem savienojumu kabeļiem.

[69] TraucējummeklēšanaAr pārraides uztveršanu saistītas pazīmesDaži kanāli ir tukši.

 • Kanāls paredzēts tikai kodētajam/abonētajam pakalpojumam. Abonējiet televīzijas maksas pakalpojumu.
 • Kanālu izmanto tikai datiem (nav attēla vai skaņas).
 • Lai uzzinātu pārraides informāciju, sazinieties ar apraidītāju.

[70] TraucējummeklēšanaAr pārraides uztveršanu saistītas pazīmesVājš digitālās apraides signāls vai zemas kvalitātes attēls.

 • Mainiet virszemes televīzijas (uztveršanas) antenas vietu, virzienu un leņķi, lai nodrošinātu maksimālo antenas signāla uztveršanas līmeni. Pārliecinieties, ka antenas virziens netiek nejauši mainīts (piemēram, ar vēju).
 • Ja izmantojat televīzijas signāla pastiprinātāju, regulējiet tā signāla pastiprinājumu.
 • Ja starp antenu un televizoru tiek uzstādīts aprīkojums (piemēram, televīzijas signāla sadalītājs), tas var ietekmēt televīzijas signāla uztveršanu. Pievienojiet antenu televizoram tieši, lai pārbaudītu, vai uztveršana uzlabojas.
 • Slikti laika apstākļi var ietekmēt satelītu apraides sistēmas. Uzgaidiet, līdz laiks noskaidrojas. (Tikai ar satelītu saderīgiem modeļiem)

[71] TraucējummeklēšanaAr pārraides uztveršanu saistītas pazīmesNav redzami digitālie kanāli.

 • Ja jūsu reģionā tiek nodrošinātas digitālās pārraides, sazinieties ar vietējo uzstādītāju.
 • Uzstādiet labākas uztveramības antenu.

[72] TraucējummeklēšanaAr pārraides uztveršanu saistītas pazīmesNav redzami satelīttelevīzijas kanāli. (Tikai ar satelītu saderīgiem modeļiem)

 • Ja jūsu reģionā tiek nodrošināti satelītu pakalpojumi, sazinieties ar vietējo uzstādītāju.
 • Pārbaudiet savu LNB ierīci un iestatījumus.
 • Ja televizoram ir gan “MAIN”, gan “SUB” pieslēgvieta (ligzda) un tam nevar iestatīt dubultā satelīta uztvērēja režīmu sadaļā [Satelīta uztvērēja režīma atlase], nevarēs izmantot pieslēgvietu (ligzdu), kas atzīmēta ar “SUB”. Šādā gadījumā pievienojiet savu satelīta antenu pieslēgvietai (ligzdai), kas atzīmēta ar “MAIN”.

[73] TraucējummeklēšanaAr pārraides uztveršanu saistītas pazīmesNevar noregulēt visus kanālus.

 • Mēģiniet iestatīt kanālus manuāli, konfigurējot iestatījumus. Nospiediet pogu HOME un atlasiet [Iestatījumi] — [Kanāla iestatīšana] — [Analogā uzstādīšana] — [Manuālā programmu iestatīšana] (Funkcijas [Manuālā programmu iestatīšana] pieejamība un iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona, valsts vai apstākļiem.)

[74] TraucējummeklēšanaAr skaņu saistītas pazīmesNav skaņas, bet ir labs attēls.

 • Pārbaudiet skaļuma vadību (regulatoru).
 • Nospiediet pogu vai +, lai atceltu skaņas izslēgšanu.
 • Nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasiet [Skaļruņi] — [TV skaļruņi].

  Ja šīs iespējas iestatījums ir [Audio sistēma], televizora skaļruņos skanēs tikai taustiņu toņi un sistēmas skaņa.

 • Izmantojot HDMI ieeju Super Audio CD vai DVD-Audio atskaņošanai, pieslēgvieta DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) var nenodrošināt audio signālu.

[75] TraucējummeklēšanaAr skaņu saistītas pazīmesTrokšņi skaņā.

 • Pārliecinieties, ka antena ir pievienota, izmantojot augstas kvalitātes 75 omu koaksiālo kabeli.
 • Novietojiet antenas kabeli tālāk no citiem savienojumu kabeļiem.
 • Lai izvairītos no traucējumiem televizora darbībā, noteikti izmantojiet nebojātu antenas kabeli.

[76] TraucējummeklēšanaAr skaņu saistītas pazīmesNav dzirdama mājas kinoteātra sistēmas skaņa vai arī tā ir klusa.

 • Nospiediet pogu ACTION MENU, tad atlasiet [Skaļruņi] — [Audio sistēma].
 • Sadaļā [Skaņa] iestatiet iespēju [Austiņu/audio izeja] uz [Audio izeja (fiksēta)].
 • Ja atlasāt analogo (RF) kanālu un attēli tiek rādīti pareizi, mainiet televīzijas apraides sistēmu. Nospiediet pogu HOME un atlasiet [Iestatījumi] — [Kanāla iestatīšana] — [Analogā uzstādīšana] — [Manuālā programmu iestatīšana] — [TV sistēma]. (Funkcijas [Manuālā programmu iestatīšana] pieejamība vai tās nosaukums atšķiras atkarībā no reģiona, valsts vai apstākļiem.)
 • Ja [Skaļruņi] ir iestatīti uz [TV skaļruņi] un funkcija [Augstas izšķirtspējas uzlabošana (DSEE HX)] ir iestatīta uz [Automātiski], izejai DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) tiks izslēgta skaņa.
 • Iestatiet [Digitālās audio izvades skaļums] iespējā [Skaņa] uz maksimumu.

[77] TraucējummeklēšanaAr skaņu saistītas pazīmesIzkropļota skaņa.

 • Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
 • Antenu/kabeli novietojiet tālāk no citiem savienojumu kabeļiem.
 • Novietojiet televizoru tālāk no tādiem elektrisko traucējumu avotiem kā automobiļi, matu žāvētāji, Wi-Fi ierīces, mobilie tālruņi vai optiskās ierīces.
 • Uzstādot papildu ierīci, starp to un televizoru ievērojiet noteiktu atstatumu.
 • Lai uzlabotu analogās uztveršanas skaņu, sadaļā [Manuālā programmu iestatīšana] izpildiet [APR].

  (Funkcijas [Manuālā programmu iestatīšana] pieejamība un iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona, valsts vai apstākļiem.)

 • Lai uzlabotu analogās uztveršanas skaņu, iestatiet [Audio filtrs] uz [Zems] vai [Augsts]. (Iespēja [Audio filtrs] var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai valsts.)

[78] TraucējummeklēšanaAr skaņu saistītas pazīmesNevar noregulēt austiņu skaļuma līmeni.

 • Nospiediet pogu ACTION MENU, atlasiet [Austiņu skaļums], tad regulējiet skaļumu.

[79] TraucējummeklēšanaAr tālvadību saistītas pazīmesNedarbojas tālvadības pults.

 • Nospiediet kādu televizora pogu, lai noteiktu, vai kļūme radusies tālvadības pultī.
 • Pārbaudiet, vai katras baterijas orientācija atbilst bateriju nodalījumā esošo pozitīvo (+) un negatīvo (-) simbolu novietojumam.
 • Bateriju uzlādes (enerģijas) līmenis var būt nepietiekams. Nomainiet baterijas ar jaunām.
 • Starp baterijām un tālvadības pulti var būt slikts kontakts. Izņemiet un atkal ievietojiet baterijas.
 • Vērsiet tālvadības pulti virzienā uz tālvadības sensoru, kas atrodas televizora priekšpusē.
 • Gādājiet, lai tālvadības pults sensora zonā neatrastos šķēršļi.
 • Luminiscējošās spuldzes var traucēt tālvadības darbībai; mēģiniet vēlreiz, izslēdzot visu luminiscējošo apgaismojumu.
 • Ja atvienojat un atkārtoti pievienojat televizoru elektrotīklam, tas var kādu laiku neieslēgties pat tad, ja nospiežat tālvadības pults vai televizora barošanas pogu, jo sistēmas inicializēšanai nepieciešams laiks. Uzgaidiet apmēram 10 līdz 20 sekundes un tad turpiniet darbību.
 • Ja jūsu balss netiek atpazīta, noteikti aktivizējiet tālvadības pults pogu , izmantojot pogu , vai reģistrējiet tālvadības pulti ar televizora pogu . Lai apstiprinātu šos iestatījumus, nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — Tālvadības pults iestatījumi.

[80] TraucējummeklēšanaAr tālvadības pults skārienpaliktni saistītas pazīmesTālvadības pults ar skārienpaliktni nedarbojas vai nedarbojas pareizi.

 • Nomainiet baterijas. Nospiediet atlaišanas pogu un noņemiet pārsegu.

 • Starp baterijām un tālvadības pulti var būt slikts kontakts. Izņemiet un atkal ievietojiet baterijas.
 • Vēlreiz izveidojiet tālvadības pults ar skārienpaliktni pāra savienojumu. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Skārienpaliktņa tālvadības pults iestatījumi] — [Savienojiet pārī tālvadības pulti ar skārienpaliktni].
 • Tālvadības pults ar skārienpaliktni izmanto 2,4 GHz frekvenču joslu, tādēļ sakaru ātrums var mazināties vai darbība tikt īslaicīgi pārtraukta bezvadu LAN radīto traucējumu (interferences) dēļ.
  Ja tuvumā atrodas sadzīves elektroierīces (piemēram, mikroviļņu krāsnis vai viedtālruņi), televizora darbību var ietekmēt radioviļņi.
 • Televizors vai tālvadības pults ar skārienpaliktni var nedarboties, atrodoties uz metāla statīva, bezvadu sakaru radīto traucējumu dēļ.
 • Tālvadības pults ar skārienpaliktni var vadīt tikai to pārī savienoto televizoru, kas ar to savienots pēdējais.
 • Šim televizoram var pievienot pārī tikai vienu tālvadības pulti ar skārienpaliktni.
 • Tālvadības pulti ar skārienpaliktni ieteicams izmantot ne tālāk kā 7 m attālumā no televizora.
 • Ja atvienojat un atkārtoti pievienojat televizoru elektrotīklam, tas var kādu laiku neieslēgties pat tad, ja nospiežat tālvadības pults vai televizora barošanas pogu, jo sistēmas inicializēšanai nepieciešams laiks. Uzgaidiet 10–20 sekundes, tad mēģiniet vēlreiz.

[81] TraucējummeklēšanaAr tālvadības pults skārienpaliktni saistītas pazīmesBaterijas ātri kļūst tukšas.

 • Ja nepārtraukti šūposit savu ar NFC saderīgo ierīci virs tālvadības pults aizmugurē esošā NFC skārienpunkta, tas palielinās tālvadības pults un/vai ierīces baterijas enerģijas patēriņu (tikai modeļiem ar NFC).
 • Nenovietojiet tālvadības pulti ar skārienpaliktni tā, ka vadības puse vērsta lejup.

[82] TraucējummeklēšanaAr 3D attēlu un brillēm saistītas pazīmes (tikai 3D modeļos)Netiek parādīti 3D attēli. Vājš 3D efekts. (tikai 3D modeļos)

 • Ja divi attēli tiek rādīti viens otram blakus, nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Displejs] — [3D iestatījumi] — [3D displejs] — [3D (blakus)].
  Ja divi attēli tiek rādīti viens virs otra, nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Displejs] — [3D iestatījumi] — [3D displejs] — [3D (augšā-apakšā)].

 • Ja parādās ekrāns [3D displejs], bet 3D attēli nav redzami, izslēdziet ierīci, kas rāda 3D saturu, un ieslēdziet to vēlreiz.
 • 3D efektu dažādi cilvēki var uztvert atšķirīgi.

Televizori ar aktīvām 3D brillēm

 • Gādājiet, lai starp televizoru un aktīvajām 3D brillēm nebūtu šķēršļu.
 • Mainiet aktīvo 3D briļļu bateriju.
 • Pārliecinieties, ka aktīvās 3D brilles ir ieslēgtas.
 • Pirms aktīvo 3D briļļu lietošanas tās jāreģistrē televizorā. Lai izmantotu brilles citā televizorā, nepieciešams veikt atkārtotu reģistrāciju. Pirms atkārtotās reģistrācijas izslēdziet brilles.
 • Bezvadu ierīces vai mikroviļņu krāsnis var ietekmēt sakarus starp 3D brillēm un televizoru, jo televizors izmanto 2,4 GHz frekvenci. Šādā gadījumā mēģiniet reģistrēt vēlreiz.
 • Ja ar 3D režīmu nesaderīga ierīce (piemēram, mājas kinoteātra sistēma) tiek pievienota televizoram, tā ekrānā netiks parādīti 3D attēli. Pievienojiet ar 3D režīmu saderīgu ierīci televizoram, izmantojot apstiprinātu HIGH SPEED HDMI kabeli, uz kura ir HDMI logotips.

4K modeļiem

 • Nevar parādīt 4K 3D signālu.
 • Izmantojot pasīvās 3D brilles, skatiet televizoru no priekšpuses. 3D efekts var būt izteikts vājāk atkarībā no skatīšanās vietas. Pielāgojiet skatīšanās leņķi ekrānam.

[83] TraucējummeklēšanaAr 3D attēlu un brillēm saistītas pazīmes (tikai 3D modeļos)Skatoties 3D attēlus, ekrāna abās pusēs parādās melnas joslas. (tikai 3D modeļos)

 • Ekrāna abās pusēs parādās melnas joslas, lai apstrādātu 3D signālus, kad iespējā [3D dziļuma pielāgoš.] tiek regulēts 3D attēlu dziļums.

[84] TraucējummeklēšanaAr 3D attēlu un brillēm saistītas pazīmes (tikai 3D modeļos)Nevar izslēgt 3D attēlojumu, skatoties 3D saturu. (tikai 3D modeļos)

 • Ja tiek rādīts 3D saturs ar 3D signālu, televizorā nevar izslēgt 3D attēlojumu. Pievienotajā ierīcē (piemēram, BD atskaņotājā) izslēdziet 3D iestatījumus.

[85] TraucējummeklēšanaAr 3D attēlu un brillēm saistītas pazīmes (tikai 3D modeļos)Atpazīstot 3D signālu, tiek automātiski parādīts ziņojums [3D signāls ir uztverts.]. (tikai 3D modeļos)

 • Deaktivizējiet iestatījumu [3D signāla paziņojums]. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Displejs] — [3D iestatījumi] — [3D signāla paziņojums] — [Izslēgts].

[86] TraucējummeklēšanaAr 3D attēlu un brillēm saistītas pazīmes (tikai 3D modeļos)Nevar ieslēgt aktīvās 3D brilles (tikai 3D modeļos)

 • Nomainiet bateriju (attiecas tikai uz TDG-BT400A/BT500A.)
  Ar pildspalvas galu vai ko tamlīdzīgu nospiediet atbloķēšanas pogu un izņemiet baterijas ietvaru; pēc tam nomainiet bateriju, ieliekot jaunu. Tad noteikti vēlreiz nofiksējiet baterijas ietvaru.

  (A) CR2025 (-) puse

[87] TraucējummeklēšanaAr 3D attēlu un brillēm saistītas pazīmes (tikai 3D modeļos)Mirgo aktīvo 3D briļļu gaismas diodes indikators. (tikai 3D modeļos)

 • Iedegas uz 3 sekundēm: norāda, kad tiek ieslēgtas brilles.

 • Mirgo ik pēc 2 sekundēm: norāda, ka brilles ir ieslēgtas.
 • Mirgo 3 reizes: norāda, ka brilles ir izslēgtas.
 • Mirgo pārmaiņus zaļā un dzeltenā krāsā: norāda, ka sākts briļļu reģistrēšanas process.
 • Mirgo 3 reizes ik pēc 2 sekundēm: norāda, ka baterijas uzlādes līmenis ir ļoti zems. Nomainiet bateriju.

[88] TraucējummeklēšanaAr pievienotu ierīci saistītas pazīmesNo pievienotās ierīces nav attēla.

 • Ieslēdziet pievienoto ierīci.
 • Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp ierīci un televizoru.
 • Infrasarkanā tālvadības pults: nospiediet pogu , lai skatītu ieeju sarakstu, tad atlasiet nepieciešamo ieeju.
  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet pogu HOME un atlasiet vajadzīgo ieeju.
 • Pareizi ievietojiet USB ierīci.
 • Pārliecinieties, ka USB ierīce ir pareizi formatēta.
 • Visu USB ierīču darbība netiek garantēta. Darbība atšķiras arī atkarībā no USB ierīces funkcijām un demonstrētajiem video failiem.

[89] TraucējummeklēšanaAr pievienotu ierīci saistītas pazīmesSākuma izvēlnē nevar atlasīt pievienoto ierīci.

 • Pārbaudiet kabeļa savienojumu.

[90] TraucējummeklēšanaAr pievienotu ierīci saistītas pazīmesAtsevišķām digitālā avota pārraidēm novērojams detaļu zudums.

 • Ekrānā var būt redzams mazāk detaļu nekā parasti vai arī artefakti (nelieli laukumi, punkti vai pikseļi), kas rodas atsevišķu digitālās apraides un DVD disku izmantotās avota satura digitālās saspiešanas dēļ. Redzamo artefaktu apjoms atkarīgs no televizora attēla skaidrības un izšķirtspējas.

[91] TraucējummeklēšanaAr pievienotu ierīci saistītas pazīmesFotoattēlu vai mapju parādīšanai nepieciešams ilgāks laiks.

 • Atkarībā no attēla izmēra, faila lieluma un mapē esošo failu skaita var būt nepieciešams papildu laiks, lai parādītu atsevišķus fotoattēlus vai mapes.
 • Katru reizi pievienojot USB ierīci televizoram, var būt nepieciešamas vairākas minūtes, lai tiktu parādīti fotoattēli.

[92] TraucējummeklēšanaAr pievienotu ierīci saistītas pazīmesNevar atrast pievienotu BRAVIA Sync HDMI ierīci.

 • Pārbaudiet, vai jūsu ierīce ir saderīga ar BRAVIA Sync.
 • Pārliecinieties, ka ar BRAVIA Sync saderīgā ierīcē ir iestatīta iespēja [HDMI vadība] un televizorā iestatīta iespēja [BRAVIA Sync vadība].

[93] TraucējummeklēšanaAr pievienotu ierīci saistītas pazīmesNevar pārvaldīt otru AV uztvērēju.

 • Ir iespējams izmantot tikai vienu ar BRAVIA Sync saderīgu AV uztvērēju.

[94] TraucējummeklēšanaAr pievienotu ierīci saistītas pazīmesTelevizors nerāda attēlus un/vai neatskaņo skaņu no MHL. (tikai modeļos ar MHL)

 • Atvienojiet MHL kabeli, tad pievienojiet to atkārtoti. Vai izslēdziet MHL ierīci, tad vēlreiz to ieslēdziet un atbloķējiet ierīces ekrānu.

[95] TraucējummeklēšanaAr pievienotu ierīci saistītas pazīmesĀrējo ierīci (piemēram, pierīci vai AV uztvērēju) nevar vadīt, izmantojot infrasarkano staru raidītāju (IR Blaster). (Tikai modeļos, kas saderīgi ar infrasarkano staru raidītāju)

 • Pārliecinieties, ka infrasarkano staru raidītājs ir uzstādīts pareizi un IR raidītājs atrodas blakus ārējās ierīces IR uztvērējam.
 • Pārbaudiet, vai jūsu televizors atbalsta ārējo ierīci.
 • Turot nospiestu kādu no tālvadības pults pogām, darbība var netikt pārraidīta. Tā vietā nospiediet pogu atkārtoti.
 • Dažas ārējās ierīces var nereaģēt uz dažu izvēlnes “Darbību izvēlne” pogu nospiešanu.
 • Infrasarkano staru raidītājs var nebūt iestatīts pareizi. Lai iestatītu infrasarkano staru raidītāju, nospiediet pogu HOME un atlasiet [Iestatījumi] — [Ārējās ievades] — [IR Blaster iestatīšana].

[96] TraucējummeklēšanaAr USB HDD ierakstu saistītas pazīmesNevar izmantot USB HDD ierīci. (Tikai USB HDD ieraksta modeļos)

 • Pārbaudiet, vai USB HDD ierīce ir:
  • pievienota pareizi;
  • ieslēgta;
  • reģistrēta televizorā.
 • USB HDD ierīces pievienošana, izmantojot USB centrmezglu, netiek atbalstīta.
 • Lai pārbaudītu, vai USB HDD tehniskie dati atbilst prasībām, izpildiet funkciju [HDD darbības pārbaude].

[97] TraucējummeklēšanaAr USB HDD ierakstu saistītas pazīmesNevar ierakstīt./Ierakstīšana neizdevās. (Tikai USB HDD ieraksta modeļos)

 • Pārbaudiet brīvo vietu HDD diskā. Ja brīvas vietas atlicis maz, izdzēsiet nevajadzīgo saturu.
 • Nevar ierakstīt tālāk norādītās pārraides.
  • Pret ierakstīšanu aizsargātas pārraides
  • Analogās pārraides
  • Pārraides no ārējām ievadēm (tostarp pārraides no pievienotas pierīces)
  • Platjoslas video
 • Ierakstīšana var nebūt pieejama, ja mainās apraides laiks vai pārraide.

[98] TraucējummeklēšanaAr USB HDD ierakstu saistītas pazīmesIerakstītais saturs nav atrodams. (Tikai USB HDD ieraksta modeļos)

 • Ierakstīšana nav iespējama, ja ieraksta laikā tiek atvienots maiņstrāvas vai savienojuma kabelis. Ieraksta laikā neatvienojiet nevienu kabeli. Pretējā gadījumā saturs, kuru šobrīd ierakstāt, vai viss ierakstītais saturs var tikt zaudēts.

[99] TraucējummeklēšanaAr USB HDD ierakstu saistītas pazīmesUSB HDD ierīce darbojas pat tad, ja nav ieslēgta. (Tikai USB HDD ieraksta modeļos)

 • Kad gaidstāves režīmā televizors iegūst EPG datus, var sākt darboties pievienotais USB HDD vai iedegties ierīces gaismas diodes indikators.

[100] TraucējummeklēšanaAr tīklu un lietotnēm saistītas pazīmesIzmantojot bezvadu LAN, dažreiz video straumējuma kvalitāte ir zema.

 • Bezvadu tīkla savienojuma kvalitāte mainās atkarībā no attāluma vai šķēršļiem (piem., sienām) starp televizoru un bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktu), vides traucējumiem un bezvadu maršrutētāja (piekļuves punkta) kvalitātes. Šādā gadījumā internetam izmantojiet vadu savienojumu vai 5 GHz frekvenču joslu.
 • Atkarībā no reģiona vai valsts 5 GHz josla var nebūt pieejama. Ja 5 GHz josla netiek atbalstīta, televizors varēs izveidot savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktu) tikai, lietojot 2,4 GHz joslu.

[101] TraucējummeklēšanaAr tīklu un lietotnēm saistītas pazīmesBezvadu LAN savienojums neizdodas vai tiek slikti uztverts radiosignāls.

 • Pārbaudiet televizora un bezvadu maršrutētāja (piekļuves punkta) novietojumu. Signālu var ietekmēt šādi apstākļi:
  • citas tuvumā novietotas bezvadu ierīces, mikroviļņu krāsnis, luminiscējošās lampas u.c.;
  • starp bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktu) un televizoru ir grīdas vai sienas.

  Ja problēma nav novērsta pat pēc iepriekš minēto pasākumu veikšanas, mēģiniet izmantot vadu LAN savienojumu.

[102] TraucējummeklēšanaAr tīklu un lietotnēm saistītas pazīmesSlikta interneta video attēla kvalitāte.

 • Kvalitāte ir atkarīga no oriģinālā video, ko piedāvā video satura nodrošinātājs, kā arī no interneta savienojuma joslas platuma.

[103] TraucējummeklēšanaAr tīklu un lietotnēm saistītas pazīmesZināms interneta video saturs netiek skaidri parādīts.

 • Video kvalitāte un attēla lielums ir atkarīgs no platjoslas ātruma un piegādes, ko nodrošina video satura nodrošinātājs.

[104] TraucējummeklēšanaAr tīklu un lietotnēm saistītas pazīmesLaba attēla kvalitāte, taču interneta video saturs tiek demonstrēts bez skaņas.

 • Kvalitāte ir atkarīga no oriģinālā video satura, ko piedāvā video satura nodrošinātājs, kā arī no interneta savienojuma joslas platuma.
 • Interneta video specifikas dēļ ne visos video ir skaņa.

[105] TraucējummeklēšanaAr tīklu un lietotnēm saistītas pazīmesLietotnes nav pieejamas.

 • Pārbaudiet, vai maršrutētāja/modema* LAN kabelis vai maiņstrāvas barošanas vads ir pievienots pareizi.

  * Jūsu maršrutētājs/modems jāiestata pirms savienojuma izveides ar internetu. Lai uzzinātu par maršrutētāja/modema iestatījumiem, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

 • Mēģiniet izmantot lietotnes vēlāk. Lietotņu satura nodrošinātāja serveris var nebūt pieejams.

[106] TraucējummeklēšanaAr tīklu un lietotnēm saistītas pazīmesTelevizors nevar piekļūt internetam, kad ir iestatīts IPv6.

 • IPv6 var nebūt pieejams, tādēļ iestatiet to uz Izslēgts.

[107] TraucējummeklēšanaAr mājas tīklu saistītas pazīmesTelevizors nevar izveidot savienojumu ar serveri.

 • Pārbaudiet LAN kabeli vai bezvadu savienojumu ar serveri un televizoru.
 • Pārbaudiet, vai jūsu tīkls ir pareizi konfigurēts televizorā.

[108] TraucējummeklēšanaAr mājas tīklu saistītas pazīmesParādās ziņojums, ka televizoram neizdevās izveidot savienojumu ar jūsu tīklu.

 • Pārbaudiet pašreizējos tīkla iestatījumus. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Papildu iestatījumi] — [Tīkla statuss]. Lai iegūtu informāciju par savienojumu, skatiet tīkla savienojumu un/vai servera norādījumu rokasgrāmatu vai sazinieties ar personu, kas iestatīja tīklu (tīkla administrators).
 • Atkārtoti konfigurējiet tīkla iestatījumus, nospiežot pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Tīkla iestatīšana].
 • Ja LAN kabelis pievienots aktīvam serverim un televizors ir ieguvis IP adresi, pārbaudiet sava servera savienojumus un konfigurācijas. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Papildu iestatījumi] — [Tīkla statuss].

[109] TraucējummeklēšanaAr mājas tīklu saistītas pazīmesNevar piekļūt serverim.

 • Pārbaudiet LAN kabeli/bezvadu savienojumu vai serveri. Iespējams, nav savienojuma starp televizoru un serveri.
 • Atlasiet funkciju [Servera diagnostika], lai pārbaudītu, vai multivides serveris pareizi sazinās ar televizoru. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Mājas tīkla iestatīšana] — [Servera diagnostika].

[110] TraucējummeklēšanaAr mājas tīklu saistītas pazīmesDaži multivides faili no USB ierīces vai servera netiek parādīti.

 • Neatbalstīta formāta faili, iespējams, netiks parādīti.
 • Visas mapes vai faili var netikt parādīti atkarībā no sistēmas stāvokļa.

[111] TraucējummeklēšanaAr mājas tīklu saistītas pazīmesWi-Fi Direct ierīce nevar atrast televizoru.

 • Iestatiet [Wi‑Fi Direct] uz [Ieslēgts]. Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Ieslēgts].
 • Ja televizoru neizdodas atpazīt pat tad, kad [Wi‑Fi Direct] iestatījums ir [Ieslēgts], iestatiet [Joslas iestatījums] uz [Automātiski (2.4 GHz josla)]. Nospiediet pogu HOME un atlasiet [Iestatījumi] — [Tīkls] — [Wi‑Fi Direct] — [Papildu iestatījumi] — [Joslas iestatījums] — [Automātiski (2.4 GHz josla)].

[112] TraucējummeklēšanaAr Bluetooth ierīci saistītas pazīmesDarbība tiek pārtraukta, vai ierīce nedarbojas.

 • Pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta.
 • Nomainiet ierīces baterijas.
 • Pārreģistrējiet ierīci.
 • Bluetooth ierīces izmanto 2,4 GHz frekvenču joslu, tādēļ sakaru ātrums var mazināties vai darbība tikt īslaicīgi pārtraukta bezvadu LAN radīto traucējumu (interferences) dēļ.
  Ja tuvumā atrodas sadzīves elektroierīces (piemēram, mikroviļņu krāsnis vai viedtālruņi), televizora darbību var ietekmēt radioviļņi.
 • Televizors vai ierīce var nedarboties uz metāla statīva bezvadu sakaru radīto traucējumu dēļ.
 • Informāciju par piemērotiem sakaru attālumiem starp televizoru un citām ierīcēm skatiet ierīču norādījumu rokasgrāmatās.
 • Ja televizoram pievienotas vairākas Bluetooth ierīces, var pasliktināties Bluetooth sakaru kvalitāte.

[113] TraucējummeklēšanaAr ekrāna spoguļošanu saistītas pazīmesKādu veidu ierīces var pievienot, izmantojot funkciju Ekrāna spoguļošana?

 • Izmantojiet Wi‑Fi iespējotas ierīces, piemēram, viedtālruņus vai planšetdatorus, kas atbalsta Miracast, lai spoguļotu ekrānu BRAVIA TV. Skatiet savas Wi‑Fi ierīces instrukciju rokasgrāmatu, lai noskaidrotu, vai tā atbalsta Miracast. BRAVIA TV atbilst Miracast specifikācijām, taču netiek garantēts sekmīgs savienojums ar visām ierīcēm.

[114] TraucējummeklēšanaAr ekrāna spoguļošanu saistītas pazīmesTelevizors nespēj izveidot savienojumu ar Miracast ierīci.

 • Ja Miracast ierīces (piem., piezīmjdatora) pievienošana neizdodas, nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Ekrāna spoguļošana], lai parādītu funkcijas Ekrāna spoguļošana gaidstāves ekrānu, un mēģiniet vēlreiz veikt pievienošanu.

[115] TraucējummeklēšanaAr ekrāna spoguļošanu saistītas pazīmesVideo vai skaņa dažreiz pazūd.

 • Radioviļņus izstarojošas ierīces, piemēram, citas bezvadu LAN ierīces vai mikroviļņu krāsnis var izraisīt Sony funkcijas Ekrāna spoguļošana traucējumus, lietojot bezvadu LAN. Televizoru vai ar Sony ekrāna spoguļošanas funkciju saderīgās ierīces (piemēram, atsevišķus Xperia modeļus) novietojiet tālāk no šādām ierīcēm — vai izslēdziet tās, ja iespējams.
 • Sakaru ātrums var mainīties atkarībā no attāluma vai šķēršļiem, kas atrodas starp ierīcēm, ierīces konfigurācijas, radioviļņu kvalitātes, līnijas noslodzes vai no tā, kāda ierīce tiek lietota. Sakari var tikt pārtraukti radioviļņu kvalitātes dēļ.

[116] TraucējummeklēšanaAr ekrāna spoguļošanu saistītas pazīmesNevar demonstrēt/atskaņot atsevišķu maksas saturu.

 • Avota ierīcei jāatbilst HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection — augstas frekvences digitālā satura aizsardzība) 2.0/2.1/2.2 standartiem.
  Noteikts maksas saturs var nebūt parādāms avota ierīcē, kas neatbilst HDCP 2.0/2.1/2.2 standartiem.

[117] TraucējummeklēšanaAr ekrāna spoguļošanu saistītas pazīmesNedarbojas funkcija Ekrāna spoguļošana. Ierīce, kas saderīga ar funkciju Ekrāna spoguļošana, nespēj atpazīt televizoru.

 • Ja izmantojat funkciju Ekrāna spoguļošana citā ierīcē, vispirms izslēdziet funkciju Ekrāna spoguļošana, tad mēģiniet vēlreiz.
 • Ja jūsu ierīce neatbalsta 5 GHz frekvenci, un iespēja [Joslas iestatījums] tiek iestatīta uz [Automātiski (5 GHz josla)], mēģiniet mainīt iestatījumu uz [Automātiski].
 • Nospiediet pogu HOME un atlasiet [Ekrāna spoguļošana], lai atvērtu funkcijas Ekrāna spoguļošana gaidstāves ekrānu, tad mēģiniet vēlreiz.

[118] TraucējummeklēšanaAr viena skāriena spoguļošanu saistītas pazīmes (tikai NFC modeļiem)Nedarbojas iespēja Viena skāriena spoguļošana. Nevar atpazīt mērķa ierīci. (tikai modeļos ar NFC)

 • Pārliecinieties, ka ar viena skāriena spoguļošanu saderīgās ierīces funkcija NFC ir ieslēgta.
 • Savienojumam ar tālruni Xperia, kas saderīgs ar funkciju Viena skāriena spoguļošana: televizors nevar izveidot savienojumu ar Xperia, ja tālruņa ekrāns ir bloķēts. Atbloķējiet ekrānu, tad pieskarieties pie tā.
 • Ar iespēju Viena skāriena spoguļošana saderīgā ierīcē nosakiet NFC noteikšanas laukumu, tad mēģiniet pieskarties vēlreiz. Lai uzzinātu NFC noteikšanas laukuma atrašanās vietu, skatiet saderīgās ierīces norādījumu rokasgrāmatu.
 • Noņemiet saderīgo ierīci no tālvadības pults ar skārienpaliktni, tad mēģiniet pieskarties vēlreiz.
 • Ja izmantojat funkciju Ekrāna spoguļošana citā ierīcē, vispirms izslēdziet funkciju Ekrāna spoguļošana, tad mēģiniet vēlreiz.
 • Ja jūsu ierīce neatbalsta 5 GHz frekvenci, un iespēja [Joslas iestatījums] tiek iestatīta uz [Automātiski (5 GHz josla)], mēģiniet mainīt iestatījumu uz [Automātiski].
 • Nospiediet pogu HOME, atlasiet [Ekrāna spoguļošana], lai atvērtu funkcijas Ekrāna spoguļošana gaidstāves ekrānu, tad mēģiniet vēlreiz.
 • Pārbaudiet, vai jūsu ierīce atbalsta funkciju Viena skāriena spoguļošana. Pat tad, ja izmantosit neatbalstītu skārienierīci, televizors var sākt reaģēt, taču funkcija Ekrāna spoguļošana netiks palaista.
 • Pirms televizora lietošanas tālvadības pults ar skārienpaliktni jāsavieno pārī ar televizoru.
 • Iestatiet saderīgās ierīces NFC iestatījumu uz Ieslēgts.

[119] TraucējummeklēšanaAr “Video & TV SideView” saistītas pazīmesTelevizoru nevar ieslēgt un vadīt ar funkciju “Video & TV SideView”, kad iespēja [Attālā startēšana] ir iestatīta uz [Ieslēgts].

 • Kad blakus televizoram tiek novietotas ierīces, kas izraisa radiotraucējumus (mikroviļņu krāsnis, bezvadu tālruņi, u.c.), funkcija “Video & TV SideView” var nedarboties. Šādā gadījumā novietojiet šīs ierīces tālāk no bezvadu maršrutētāja (piekļuves punkta) vai televizora, vai arī izslēdziet tās.
 • Funkcija “Video & TV SideView” var nedarboties turpmāk norādītos gadījumos. Ieslēdziet televizoru un vēlreiz pievienojiet to bezvadu maršrutētājam (piekļuves punktam).
  • Ieslēdziet/izslēdziet bezvadu maršrutētāja (piekļuves punkta) barošanu, kad televizors ir gaidstāves režīmā.
  • Atiestatiet bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktu), kad televizors ir gaidstāves režīmā.
  • Mainiet bezvadu maršrutētāja (piekļuves punkta) kanālu, kad televizors ir gaidstāves režīmā.
 • Funkcija “Video & TV SideView” var nebūt izmantojama, lietojot tādus bezvadu maršrutētājus (piekļuves punktus), kuriem nepieciešams periodiski atkārtot savienojuma izveidi.
 • Funkcija “Video & TV SideView”, iespējams, nedarbosies atkarībā no bezvadu maršrutētāja (piekļuves punkta) iestatījumiem (piemēram, Multi SSID vai enerģijas taupīšanas režīms).
 • Ja funkcija Wi-Fi Direct tiek izmantota, lai televizoram pievienotu lietojumprogrammu “Video & TV SideView”, iespējams, televizoru nevarēs ieslēgt gaidstāves režīmā atkarībā no viedtālruņa vai planšetdatora.
 • Televizoram jābūt ieslēgtam vai jāatrodas gaidstāves režīmā. Neizslēdziet televizoru, atvienojot tā maiņstrāvas barošanas vadu (strāvas vads).
 • Pārbaudiet, vai jūsu televizorā ir iestatīts turpmāk norādītais.

  Kad bezvadu maršrutētājs (piekļuves punkts) savienots ar televizoru, izmantojot bezvadu LAN

  • Tiek izmantots iebūvēta bezvadu LAN modeļa televizors.
  • Iespēja [Iebūvēts Wi-Fi] sadaļā [Papildu iestatījumi] ir iestatīta uz [Ieslēgts]
  • Iespēja [Attālā startēšana] sadaļā [Tīkls] ir iestatīta uz [Ieslēgts]
  • Televizors ir pievienots bezvadu maršrutētājam (piekļuves punktam)

  Kad bezvadu maršrutētājs (piekļuves punkts) savienots ar televizoru, izmantojot vadu LAN

  • Iespēja [Attālā startēšana] sadaļā [Tīkls] ir iestatīta uz [Ieslēgts]

[120] TraucējummeklēšanaAr “Video & TV SideView” saistītas pazīmesTelevizors nav redzams “Video & TV SideView” ekrānā. Televizoru nevar reģistrēt lietojumprogrammā “Video & TV SideView”.

 • Pārbaudiet, vai ir ieslēgts televizors.
 • Pārliecinieties, ka televizors un jūsu viedtālrunis vai planšetdators ir pievienots vienam un tam pašam mājas tīklam.

  (Taču, ja savienojuma izveide notiek, izmantojot Wi-Fi Direct, mājas tīkla savienojums nav nepieciešams.)

 • Iespējams, ir sasniegts maksimālais reģistrēto ierīču skaits. No saraksta [Attālinātās ierīces] izdzēsiet nevajadzīgās reģistrācijas pirms cita viedtālruņa vai planšetdatora reģistrēšanas.
 • Papildinformāciju skatiet šādā vietnē:

  http://info.tvsideview.sony.net/faq/

Kā izmantot tālvadības pulti

Televizora vadībai varat lietot IR (Infrared — infrasarkano staru) tālvadības pulti. Modeļos, kas saderīgi ar tālvadības pulti ar skārienpaliktni, televizora vadībai ir iespējams izmantot tālvadības pulti ar skārienpaliktni. Lai pārbaudītu, vai jūsu televizors ir saderīgs ar tālvadības pulti ar skārienpaliktni, skatiet šī televizora komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.

Infrasarkanās tālvadības pults izmantošana

Lietojiet daudzas šīs televizora funkcijas ar pogām /// un .

 1. Pārvietojiet fokusu uz vienumu, lietojot pogas///.

 2. Nospiediet pogu, lai atlasītu vienumu.

Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā

Nospiediet pogu BACK.

Lai vadītu televizoru ar funkciju Balss meklēšana (tikai tālvadības pultīs, kurās ir poga )

Tālvadības pultī, kurā ir poga , nospiediet pogu un ierunājiet tālvadības pultī iebūvētajā mikrofonā.

Piezīme

 • Lai izmantotu funkciju Balss meklēšana, nepieciešams interneta savienojums.

Ja jūsu balss netiek atpazīta

Noteikti aktivizējiet tālvadības pults pogu , izmantojot pogu , vai reģistrējiet tālvadības pulti ar televizora pogu . Lai apstiprinātu šos iestatījumus, nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — Tālvadības pults iestatījumi.


Tālvadības pults ar skārienpaliktni izmantošana

Tālvadības pults ar skārienpaliktni iekļaušana televizora komplektācijā ir atkarīga no modeļa, reģiona vai valsts.

Šī televizora funkciju pamata darbības un iestatījumus ir iespējams pārvaldīt, velkot pirkstu pa skārienpaliktni un nospiežot uz tā.

Pirms tālvadības pults ar skārienpaliktni lietošanas to var būt nepieciešams savienot pārī ar televizoru. Infrasarkanajā tālvadības pultī: nospiediet pogu HOME, atlasiet [Iestatījumi] — [Skārienpaliktņa tālvadības pults iestatījumi] — [Savienojiet pārī tālvadības pulti ar skārienpaliktni], tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu tālvadības pults ar skārienpaliktni pāra savienojumu.

 1. Velciet pirkstu pa skārienpaliktni, lai pārvietotu fokusu uz vienumu.

 2. Lai atlasītu vienumu, spiediet skārienpaliktni, līdz atskan klikšķis.

Lai ātri pārvietotu fokusu ekrānā

Velciet pirkstu, līdz fokuss sāk ātri mainīties, un turiet pirkstu uz skārienpaliktņa.

Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā

Nospiediet pogu BACK.

Lai konfigurētu tālvadības pults ar skārienpaliktni iestatījumus

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Skārienpaliktņa tālvadības pults iestatījumi] — vēlamo iespēju.

Lai palaistu tālvadības pults ar skārienpaliktni ievadinformāciju/apmācību

Nospiediet pogu HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] — [Skārienpaliktņa tālvadības pults iestatījumi] — [Sākt ievadu/apmācību].


Lai ritinātu vertikāli vai horizontāli iepriekš iestatītā pārlūka ekrānā

Velciet ar pirkstu uz augšu/uz leju vai pa kreisi/pa labi šādos apgabalos.

Kā izmantot palīdzības ceļvedi

Televizorā ir pieejamas divas palīdzības ceļveža versijas: palīdzības ceļvedis (iebūvēts) un palīdzības ceļvedis (tiešsaistē). Palīdzības ceļvedī (iebūvētajā) ir pamata informācija un norādījumi par jūsu televizora lietošanu. Ja televizoram ir interneta savienojums, palīdzības ceļvedis (tiešsaistes) nodrošinās visaptverošu jaunāko informāciju par jūsu televizoru un tīkla pakalpojumiem.

Palīdzības ceļveža (tiešsaistes) skatīšanai var izmantot arī datoru vai mobilo ierīci.

 1. Pieslēdziet televizoru internetam.
 2. Ekrāna augšpusē pa labi atlasiet [Pārslēgt uz Tiešsaiste] (A), lai atvērtu palīdzības ceļvedi (tiešsaistes).

Ja interneta savienojums darbojas par lēnu vai nevienmērīgi un nav iespējams pareizi parādīt palīdzības ceļvedi (tiešsaistes), atkārtojiet 2. darbību, atlasot [Pārslēgt uz Iebūvēts].

Lai skatītu palīdzības ceļvedi (tiešsaistes) datorā vai mobilajā ierīcē

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

Piezīme

 • Palīdzības ceļvedī izmantotie attēli un ilustrācijas var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.
 • Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Padoms

 • Palīdzības ceļveža (tiešsaistes) skatīšanai var izmantot arī “Video & TV SideView”.
 • Lai noskaidrotu, vai jūsu televizors ir aprīkots ar kādu no palīdzības ceļvedī aprakstītajām funkcijām, skatiet drukāto rokasgrāmatu vai katalogu.
 • Šis palīdzības ceļvedis ir paredzēts visiem reģioniem un valstīm, taču daži šajā palīdzības ceļvedī iekļautie apraksti neattiecas uz atsevišķiem reģioniem un valstīm.
 • Informāciju par televizora tālvadības pults iedaļām un vadības ierīcēm skatiet šī televizorā komplektā ietvertajā drukātajā rokasgrāmatā.

Sākuma izvēlnes ekrāns

Sākuma izvēlne piedāvā meklēšanas funkciju, satura ieteikumus, kā arī piekļuvi lietotnēm un iestatījumiem. Pieejamie vienumi mainās atkarībā no iestatītā reģiona vai valsts unapstākļiem.

Meklēšanas funkcijas izmantošana

Ir iespējams meklēt dažādu saturu. Varat ievadīt meklēšanas atslēgvārdu, izmantojot ekrāna tastatūru vai nodiktējot to.

 1. Nospiediet pogu HOME.
 2. Atlasiet meklēšanas lodziņu.
 3. Ievadiet meklēšanas atslēgvārdu, lietojot ekrāna tastatūru vai ierunājot to mikrofonā.

Satura, lietotnes atlase vai vienuma iestatīšana

 1. Nospiediet pogu HOME.
 2. Vajadzīgajā kategorijā atlasiet vēlamo vienumu.

Kategoriju saraksts

 • Ieteikumi
  Šajā kategorijā tiek rādīts saturs, pamatojoties uz iepriekšēju lietojumu.
 • [Ieteikumi Lietotnes], [Lietotnes] un [Spēļu ierīces]

  Šīs kategorijas nodrošina piekļuvi lietotnēm (piemēram, Video, Albums, Mūzika, Fotoattēlu kopīgošana +, Ekrāna spoguļošana) un spēlēm.

 • [Ieejas]
  Varat atlasīt ievades avotu pievienoto ierīču un pieslēgvietu (ligzdu) sarakstā, piemēram, HDMI.
 • [Iestatījumi]
  Šī kategorija ietver [Iestatījumi], [Tīkla iestatījumi], [Taimeri] un [Palīdzība].

Padoms

 • Pieslēdzot televizoru internetam, kļūs pieejamas dažādas funkcijas, piemēram, tīkla pakalpojumi.

Pogas DISCOVER izmantošana

Varat izmantot pogu DISCOVER, lai meklētu saturu (piemēram, televīzijas programmas, interneta saturu u.c.). Tas, kas redzams, nospiežot pogu DISCOVER, mainās atkarībā no modeļa, reģiona vai valsts.

 1. Nospiediet pogu DISCOVER.
 2. Pārvietojiet fokusu uz augšu vai uz leju, lai atlasītu vēlamo kategoriju.
 3. Pārvietojiet fokusu pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu vēlamo vienumu.
 4. Infrasarkano staru tālvadības pultī: nospiediet pogu , lai izvēlētos/palaistu vienumu.

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos/palaistu vienumu.

Lai mainītu šīs funkcijas iestatījumus

 1. Nospiediet pogu DISCOVER.
 2. Pārvietojiet fokusu uz leju līdz kategorijai [Iestatījumi].
 3. Atlasiet vēlamo vienumu, lai mainītu iestatījumus.

Padoms

 • Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, ir iespējams lietot šo funkciju, velkot pirkstu augšup no skārienpaliktņa apakšdaļas (nespiežot uz skārienpaliktņa).

Iespējas “Darbību izvēlne” izmantošana

Nospiežot pogu ACTION MENU, tiek parādīta izvēlne, kas nodrošina ātru piekļuvi pašreiz parādītajam ekrānam pieejamām funkcijām, piemēram, attēla pielāgošanai, skaņas regulēšanai, pievienotās ierīces (piemēram, austiņu) skaļuma regulēšanai un attēlojuma/skaņas maiņai. Izvēlnes vienumi atšķiras atkarībā no atlasītā ekrāna.

 1. Nospiediet pogu ACTION MENU.
 2. Pārvietojiet fokusu pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu vēlamo kategoriju.
 3. Pārvietojiet fokusu uz augšu vai uz leju, lai atlasītu vēlamo vienumu.
 4. Infrasarkano staru tālvadības pultī: nospiediet pogu , lai izvēlētos/palaistu vienumu.

  Tālvadības pultī ar skārienpaliktni: nospiediet skārienpaliktni, lai izvēlētos/palaistu vienumu.

Padoms

 • Izmantojot tālvadības pulti ar skārienpaliktni, ir iespējams atvērt arī izvēlni “Darbību izvēlne”, velkot pirkstu augšup no skārienpaliktņa apakšdaļas (nespiežot uz skārienpaliktņa).