Телевизија

Уживање во ТВ програми

Гледање ТВ програми

Гледање во 3D (само за 3D модели)

Користење SNS за уживање во програми со пријателите

Снимање програми

Снимање на USB HDD уред (само за модели со можност за снимање на USB HDD)

Емитување звук од телевизорот преку други уреди

Поврзување аудио систем

Поврзување на безжичниот сабвуфер (опционално)

Користење на функцијата BRAVIA Sync за управување со друг уред

Гледање/слушање од поврзани уреди

Гледање слики во 4K/HDR од компатибилни уреди (само за 4K модели)

Поврзување BD/DVD плеер

Поврзување компјутер/дигитален фотоапарат/видеокамера

Поврзување USB уред

Користење на функцијата BRAVIA Sync за управување со друг уред

Поврзување на IR Blaster (само за модели компатибилни со IR Blaster)

Користење со паметени телефони/таблет уреди

Прикажување на приказот на паметен телефон/таблет уред на телевизорот

Споделување фотографии/музика/видео-записи складирани на паметни телефони/таблет уреди

Користење паметен телефон/таблет уред за управување со телевизорот

Поврзување на мрежа

Кабелска LAN врска

Безжична LAN врска

Wi-Fi Direct врска

Поставувања за IPv6

Користење домашна мрежа

Користење домашна мрежа

Поставувања

Конфигурирање на поставувањата што се однесуваат на основните функции на телевизорот

Конфигурирање на поставувањата што се однесуваат на мрежните врски и периферната опрема

Конфигурирање на поставувањата што се однесуваат на изведбата на системот

Конфигурирање на поставувањата што се однесуваат на личните податоци, како на пример, безбедност

Решавање проблеми

Самодијагностицирање

Симптоми поврзани со напојувањето со електрична енергија

Симптоми поврзани со сликата/екранот

Симптоми поврзани со прием на сигналот

Симптоми поврзани со звукот

Симптоми поврзани со далечинското управување

Симптоми поврзани со далечинскиот управувач со контрола на допир

Симптоми поврзани со 3D сликата/очилата (само за 3Д модели)

Симптоми поврзани со поврзан уред

Симптоми поврзани со снимање на USB HDD

Симптоми поврзани со мрежа/апликација

Симптоми поврзани со домашната мрежа

Симптоми поврзани со Bluetooth уред

Симптоми поврзани со пресликувањето на екран

Симптоми поврзани со пресликување на слика со еден допир (само со NFC)

Симптоми поврзани со „Video & TV SideView“

[1] Уживање во ТВ програмиГледање ТВ програмиКористење на водичот за програми

Можете брзо да ги најдете програмите што ги претпочитате.

 1. IR далечински управувач: Притиснете го копчето GUIDE за прикажување на водичот за дигитални програми.

  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го копчето DISCOVER, а потоа, изберете го водичот за програми во категоријата на емитување.
 2. Изберете ја програмата што сакате да ја гледате.
  Се прикажуваат детални информации за програмата.
 3. Изберете [Прикажи] за да ја гледате програмата.

За користење опционални функции

 1. Притиснете го копчето ACTION MENU додека е прикажан водичот за програми. Потоа, изберете ја саканата ставка.

[2] Уживање во ТВ програмиГледање ТВ програмиПримање пренос на податоци

За прикажување текстуални информации

Можете да прегледувате разновидни текстуални информации и графички информации базирани на текст, вклучувајќи национални вести, временски информации и ТВ распореди. Може да се изберат информации од интерес од неколку страници со внесување на бројот.

 1. IR далечински управувач: Притиснете го копчетоза прикажување текстуални информации.

  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете Текст.

Информации за услугата за дигитални текстуални информации

Услугата за дигитален текст нуди графички богати содржини со мазна графика и слики. Може да се користат разновидни функции, како на пример линкови до страници и начин за лесна навигација. Услугата е поддржана од голем број емитувачи. (Достапноста на оваа функција зависи од вашиот модел/регион/држава).

Информации за услугата за дигитална интерактивна апликација

Услугата за интерактивна апликација нуди висококвалитетни дигитални текст и графика, како и напредни опции. Услугата е поддржана од емитувачите. (Достапноста на оваа функција зависи од вашиот модел/регион/држава).

Белешка

 • Интерактивната услуга е достапна само ако е понудена од емитувачот.
 • Достапните функции и содржини на прикази се разликуваат во зависност од емитувачот.
 • Ако е избран превод и стартувате апликација за дигитален текст преку копчето, преводот може, под одредени околности, да престане да се прикажува. По излегувањето од апликацијата за дигитален текст, преводот автоматски ќе продолжи да се прикажува.

За гледање NVOD/MF услуга

NVOD (Делумно видео по нарачка) и MF (Повеќеканално) се стандарди за емитување неколку програми истовремено на еден канал.

NVOD овозможува повеќе копии од програмата дадени на распределен распоред, а MF ви овозможува да ја изберете саканата програма од неколку програми на еден канал.

 1. Кога гледате NVOD/MF услуга, притиснете го копчето ACTION MENU.
 2. Изберете [Дополнителни услуги] — саканата програма.

Белешка

 • Оваа одлика е достапна кога емитувачот нуди NVOD/MF услуга.

[3] Уживање во ТВ програмиГледање ТВ програмиИнформации за иконите од банерот со информации

Кога ќе смените канал, кратко ќе се појави банер со информации. На банерот, може да се појават следниве икони.

: Сервис со податоци (апликација за емитување)

: Радио-сервис

: Кодирани/Претплатнички сервиси

: Достапен е звук на повеќе јазици

: Достапен е превод

: Достапен е превод и/или звук за лицата со оштетен слух

: Препорачана минимална возраст за тековната програма (од 3 до 18 години)

: Родителско заклучување

: Заклучување дигитални програми

: Достапен е звук за лицата со оштетен слух

: Достапен синхронизиран превод

: Достапен е звук на повеќе канали

[4] Уживање во ТВ програмиГледање ТВ програмиГледање ТВ програми со помош на YouView (само за модели за Велика Британија)

За да го овозможите/оневозможите YouView

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Поставување на канали] — [Поставување на YouView].
 2. Изберете [Овозможи] или [Оневозможи], а потоа, изберете [Да].
 3. Следете ја постапката за поставување.

За користење на YouView Guide

Употребете го YouView Guide за да видите што е на програмата во моментот, што е следно на програмата наредната седмица и лизгајте наназад за да проверите програми кои сте ги пропуштиле минатите седум дена.

 1. IR далечински управувач: Притиснете го копчето GUIDE за прикажување на водичот за програми.

  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го копчето DISCOVER, а потоа, изберете го водичот за програми во категоријата на емитување.
 2. IR далечински управувач: Притиснете ги копчињата / за да ја изберете програмата, а потоа, притиснете го копчето .

  Далечински управувач со контрола на допир: Лизгајте налево или надесно преку панелот на допир за да ја изберете програмата, а потоа, притиснете го панелот на допир.
  Достапните програми се означени со икона со триаголниче за емитување.

Совет

 • Притиснете го копчето TV на IR далечинскиот управувач кога гледате телевизија во живо за да се прикаже Mini Guide и видете што се емитува на телевизорот во моментот и што е следно. (Оваа функција не може да се користи кога е поврзан сет-топ уред на телевизорот преку IR Blaster.)

За да ги проверите информациите за програмата (Information Panel)

Information Panel ви овозможува да дознаете повеќе информации за програмата, оценката и за тоа дали е достапна во HD. Исто така, можете да емитувате повеќе епизоди од истиот сериски филм кога тоа е достапно по нарачка.

 1. IR далечински управувач: Притиснете го копчето .

  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете [Информации].

За да пристапите до On Demand, Discover и YouView Search (YouView Menu)

 1. IR далечински управувач: Притиснете го синото копче во YouView Guide или Mini Guide за да се прикаже YouView Menu.

  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете го синото копче во YouView Guide или Mini Guide за да се прикаже YouView Menu.
 2. Пронајдете ја програмата што сакате да ја гледате користејќи ги следните опции.
  Players: Пристапете до BBC iPlayer, ITV Player, All 4 и Demand 5 на YouView.
  Discover: Прегледувајте популарни или неодамна додадени програми. Исто така, можете да откривате нови програми според жанр, на пример, детски, филмови итн.
  YouView Search: Пронајдете конкретна програма во живо или по нарачка на YouView.

Белешка

 • Следниве ставки од менито се недостапни кога е озвозможено YouView;

  • Сателитски преноси
  • Омилени
  • Потсетник
  • Заклучување дигитални програми
  • Подредување дигитални програми
  • Прилагодете го копчето TV
  • Информации за програма од функцијата за пребарување на приказот од почетното мени (наместо тоа, употребете го „YouView Search“)
  • Снимање програми
 • Имињата се предмет на измена без известување.

[5] Уживање во ТВ програмиГледање во 3D (само за 3D модели)Информации за 3D телевизори и 3D очила (само за 3D модели)

Постојат два вида 3D очила: пасивни 3D очила и активни 3D очила. Погледнете го книжниот прирачник испорачан со овој телевизор за да видите кој вид 3D очила поддржува.

Препорачано растојание на гледање за 3D слика

Ако растојанието на гледање не е соодветно, може да се појави двојна слика. Седете на растојание од најмалку три пати од височината на екранот на телевизорот. Се препорачува да седите директно пред телевизорот.

Комуникациски опсег на телевизорот и активните 3D очила

Вашата местоположба од која гледате, треба да биде во рамки на соодветниот опсег. Погледнете ги следниве дијаграми. Работното растојание зависи од просторни пречки (луѓе, метал, ѕидови итн.) и/или електромагнетни пречки.


Поглед од горе

(A) 120°

(B) 1 - 6 m


Поглед од страна

(A) 45°

(B) 1 - 6 m

(C) 30°

Белешка

 • Препорачаните агол и растојание на гледање може да се разликуваат во зависност од местоположбата на телевизорот и условите во собата.

Одржување на вашите очила

 • Бришете ги очилата нежно со мека крпа.
 • Тврдите дамки може да се отстранат со крпа малку навлажнета со раствор од мек сапун и топла вода.
 • Ако користите хемиски обработена крпа, следете ги упатствата дадени на пакувањето.
 • За чистење, никогаш не користете силни раствори, како што се разредувач, алкохол или бензен.

[6] Уживање во ТВ програмиГледање во 3D (само за 3D модели)Подготвување на 3D очилата (само за 3D модели)

Постојат два вида 3D очила: пасивни 3D очила и активни 3D очила. Погледнете го книжниот прирачник испорачан со овој телевизор за да видите кој вид 3D очила поддржува. Потоа, следете ги долните упатства за да ги подготвите 3D очилата.

За пасивни 3D очила

Кога со вашиот телевизор се испорачани пасивни 3D очила, користете ги. Кога не се испорачани никакви очила, купете пасивни 3D очила, модел TDG-500P. Можете да гледате во 3D едноставно ставајќи ги пасивните 3D очила.

За активни 3D очила

Кога со вашиот телевизор се испорачани активни 3D очила, користете ги. Кога не се испорачани никакви очила, купете активни 3D очила модел TDG-BT500A. Пред да ги употребите активните 3D очила прв пат, треба да ги регистрирате на вашиот телевизор. Следете ги долните чекори.

 1. Извадете ја преградата за изолација на батеријата.

 2. Вклучете го телевизорот, а потоа, држете ги очилата во рамки на растојание од 50 cm од телевизорот.
 3. Притиснете го копчето/индикаторот (Вклучување/Исклучување) на очилата и задржете го притиснато 2 секунди.

  Активните 3D очила се вклучуваат и регистрацијата започнува (копчето/индикаторот(Вклучување/Исклучување) трепка со зелена и жолта светлина). По завршување на регистрацијата, на екранот од телевизорот ќе се појави порака и ќе остане прикажана 5 секунди, а индикаторот ќе свети со зелена светлина 3 секунди.

  Ако регистрацијата не успее, активните 3D очила автоматски ќе се исклучат. Во овој случај, повторете ја горната постапка.

 4. Ставете ги активните 3D очила.

Од наредниот пат, ќе можете да ги користите активните 3D очила едноставно вклучувајќи ги. За да ги исклучите, притиснете го копчето/индикаторот (Вклучување/Исклучување) на очилата и задржете го притиснато 2 секунди. За повторно да ги вклучите, притиснете го копчето/индикаторот (Вклучување/Исклучување).

Совет

 • За користење на активните 3D очила со друг телевизор, треба да ги регистрирате очилата на телевизорот. Извршете ја горната постапка почнувајќи од чекорот 2.

[7] Уживање во ТВ програмиГледање во 3D (само за 3D модели)Гледање во 3D (само за 3D модели)

Можете да уживате во искуството на моќна забава во 3D, како што се стереоскопски 3D игри и Blu-ray 3D дискови.

За гледање во 3D, поврзете 3D-компатибилен уред директно на телевизорот со помош на одобрен HIGH SPEED HDMI кабел со логото HDMI.

 1. Подгответе ги 3D очилата.
 2. Прикажете ја содржината што треба да се гледа во 3D на ТВ екранот.
 3. Ставете ги 3D очилата.
  Сега, би требало да можете да гледате 3D слики. Ако не се постигне никаков 3D ефект, извршете ги следниве чекори.
 4. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Приказ] — [Поставки за 3D].
 5. Изберете го режимот на [3D приказ] што одговара на прикажуваната содржина.

  Во зависност од влезниот сигнал или формат, [3D (едно-до-друго)]/[3D (едно-врз-друго)] може да не биде возможно да се избере.

Совет

 • Освен режимот за [3D приказ], можете да користите разни 3D опции во [Поставки за 3D]. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Приказ] — [Поставки за 3D].

Белешка

 • 3D ефектот може да биде помалку изразен ако температурата на воздухот во собата е ниска.
 • Ако [Motionflow] во [Слика] е поставено на што било друго освен [Исклучено], процесот за сведување на треперењето на екранот на минимум може да влијае врз течното движење на сликата. Во таков случај, притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете [Слика] — [Motionflow] — [Исклучено]. (Само за модели компатибилни со [Motionflow]).

[8] Уживање во ТВ програмиКористење SNS за уживање во програми со пријателитеУживање во услугите за социјални мрежи додека гледате телевизија

Можете да прегледувате твитови во кои се споменува програмата кој ја гледате.

 1. Поврзете се со широкопојасна интернет врска.
 2. Додека гледате програма, притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете твит.
  Се прикажува приказот Прегледување на социјални медиуми.

За поставување клучен збор за пребарување

Можете да поставите клучен збор за пребарување, за прегледување твитови поврзани со тој клучен збор.

 1. Додека е прикажан приказот Прегледување на социјални медиуми, притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете [Уреди збор за пребарување].
 2. Изберете го саканиот клучен збор за пребарување.

За промена на насоката на движење помеѓу хоризонтално и вертикално

 1. Додека е прикажан приказот Прегледување на социјални медиуми, притиснете го копчето ACTION MENU, изберете [Претпочитани вредности] — [Промени приказ], а потоа, изберете го саканото поставување.

Совет

 • Можете да ги промените поставувањата за клучниот збор за пребарување. Додека е прикажан приказот Прегледување на социјални медиуми, притиснете го копчето ACTION MENU, изберете [Претпочитани вредности], а потоа, изберете го саканото поставување.

[9] Снимање програмиСнимање на USB HDD уред (само за модели со можност за снимање на USB HDD)Регистрирање USB HDD уред (само за модели со можност за снимање на USB HDD)

Поврзете USB HDD уред на вашиот телевизор и уживајте во дигиталниот пренос. Ако вашиот телевизор има два или повеќе отвори за USB, поврзете го USB HDD уредот во отворот означен со „HDD REC“.

Белешка

 • Оваа функција е достапна само за одредени модели во Европа, Австралија и Нов Зеланд.

(A) USB HDD уред

(B) USB кабел (не се испорачува)

 1. Поврзете USB HDD уред во отворот за USB на вашиот телевизор означен со „HDD REC“.
 2. Вклучете го USB HDD уредот.
 3. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Поставување уред за снимање] — [HDD регистрација].
 4. Следете ги упатствата на екранот за да го регистрирате USB HDD уредот.

За дерегистрирање на USB HDD уредот

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Поставување уред за снимање] — [Дерегистрација на HDD] — уредот што треба да се дерегистрира.

[10] Снимање програмиСнимање на USB HDD уред (само за модели со можност за снимање на USB HDD)Снимање со еден допир (само за модели со можност за снимање на USB HDD)

Белешка

 • Оваа функција е достапна само за одредени модели во Европа, Австралија и Нов Зеланд.
 1. IR далечински управувач: Додека ја гледате програма што сакате да ја снимате, притиснете го копчето REC.

  Далечински управувач со контрола на допир: Додека ја гледате програма што сакате да ја снимате, притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете Започни снимање.

  Снимањето започнува.

 2. Во приказот што ќе се прикаже, поставете го завршното време за снимањето.

  За да ја снимате програмата додека не заврши, изберете [зададено]. За да поставите произволен временски период (1 минута до 8 часа), изберете [Дефиниран корисник].

За рачно запирање на снимањето

 1. IR далечински управувач: Притиснете го копчето .

  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете Запри снимање.
 2. Изберете [Запри] на прикажаниот приказ.

За да го промените завршното време за снимањето

 1. IR далечински управувач: Притиснете го копчето .

  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете Запри снимање.
 2. Во приказот што ќе се прикаже, изберете [Менувај] за да го промените завршното време за снимањето.

Белешка

 • За некои програми, снимањето на може да се запре со притискање на копчето . За да го запрете снимањето на таквата програма, притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете Запри снимање.

[11] Снимање програмиСнимање на USB HDD уред (само за модели со можност за снимање на USB HDD)Снимање со тајмер (само за модели со можност за снимање на USB HDD)

Белешка

 • Оваа функција е достапна само за одредени модели во Европа, Австралија и Нов Зеланд.
 1. Притиснете го копчето DISCOVER, а потоа, изберете го водичот за програми во категоријата на емитување.
 2. Изберете ја саканата програма во водичот за програми, а потоа, изберете [Снимање со тајмер].
 3. Изберете [Постави тајмер како настан] или [Постави тајмер].

За рачно поставување на тајмерот со конкретни датум, време и канал

 1. Притиснете го копчето DISCOVER, а потоа, изберете го водичот за програми во категоријата на емитување.
 2. Преместете го фокусот на ставката што се наоѓа најлево, а потоа, придвижете се налево за да го отворите менито.
 3. Изберете [Листа со тајмери] — [Сним. со рачно пост. тајмер].
 4. Конфигурирајте го поставувањето на тајмерот.
 5. Изберете [Постави тајмер].

За проверување, изменување или бришење на поставувањата на тајмер

 1. Притиснете го копчето DISCOVER, а потоа, изберете го водичот за програми во категоријата на емитување.
 2. Преместете го фокусот на ставката што се наоѓа најлево, а потоа, придвижете се налево за да го отворите менито.
 3. Изберете [Листа со тајмери], а потоа, променете го поставувањето.

Совет

 • Може да се креираат до 32 поставувања на тајмер.
 • Ако снимањето не успее, резултатот ќе биде даден во [Листа на грешки при снимањето]. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Programme Guide] — [Листа на снимени наслови] — [Листа на грешки при снимањето].
 • Во водичот за програми, можете да го преместите фокусот на саканата програма и да го притиснете копчето REC за да го поставите тајмерот за снимање на програмата.

Белешка

 • Тајмерот за снимање не може да се стартува ако кабелот за напојување со наизменична електрична енергија е откачен.

[12] Снимање програмиСнимање на USB HDD уред (само за модели со можност за снимање на USB HDD)Гледање/бришење снимена содржина (Само за модели со можност за снимање на USB HDD)

Белешка

 • Оваа функција е достапна само за одредени модели во Европа, Австралија и Нов Зеланд.

За гледање снимена содржина

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Programme Guide] — [Листа на снимени наслови] — содржината што сакате да ја гледате.

За бришење снимена содржина

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Programme Guide] — [Листа на снимени наслови].
 2. Притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете [Избриши] — содржината што сакате да ја избришете — [Избриши].

[13] Снимање програмиСнимање на USB HDD уред (само за модели со можност за снимање на USB HDD)Забелешки за снимање на USB HDD уред (само за модели со можност за снимање на USB HDD)

Белешка

 • Оваа функција е достапна само за одредени модели во Европа, Австралија и Нов Зеланд.
 • Поддржани се само USB HDD со капацитет поголем од 32 GB.
 • Поврзувањето на USB HDD уред преку USB разводник не е поддржано. Поврзете го уредот директно на телевизорот.
 • Сите податоци складирани на USB HDD уредот ќе бидат избришани кога тој се форматира за време на постапката за регистрација. Штом се регистрира на телевизорот, USB HDD уредот не може да се користи со компјутер. За да ја овозможите употребата на USB HDD на компјутер, форматирајте го на компјутерот. (Имајте предвид дека сите податоци на USB HDD уредот ќе бидат избришани).
 • Може да се регистрираат најмногу 8 USB HDD уреди.
 • Само овој телевизор може да ги емитува податоците снимени на USB HDD уредот.
 • Снимањето е поддржано само за емитувачи на дигитални телевизија и радио. Снимањето податочни емитувања не е поддржано.
 • Кодираните сигнали не може да се снимаат.
 • Снимање не може да се врши во следниве случаи:

  • Телевизорот не може да го препознае регистрираниот USB HDD уред.
  • На USB HDD уредот се снимени повеќе од 1.000 програми.
  • USB HDD уредот е полн.
 • Автоматското избирање на програмите може да не е возможно додека е во тек снимање.
 • Снимањето програма не е возможно освен ако нејзиното снимање е овластено.
 • Ако користите Модул за условен пристап (CAM), избегнувајте да ја користите неговата заштита со родителска оцена, која може да не работи додека трае снимањето. Како алтернатива, користете блокирање на програмата или користете ја заштитата со родителска оцена на самиот телевизор ако тоа е поддржано од емитувачот.
 • Во Норвешка, некои програми не може да се снимаат заради законски ограничувања.
 • Ако телевизорот е предмет на удар при снимањето на USB HDD уред, може да се јави шум во снимената содржина.
 • Sony во никој случај нема да биде одговорна за неуспешно снимање, или какво било оштетување или загуба на снимени содржини предизвикано или поврзано со дефект на телевизорот, пречки во сигналот или каков било поинаков проблем.

[14] Емитување звук од телевизорот преку други уредиПоврзување аудио системПоврзување аудио систем

Видете ги долните илустрации за да поврзете аудио систем. По воспоставување на врската, конфигурирајте ги поставувањата за звукот така што звукот од телевизорот да се емитува низ аудио системот (погледнете го линкот со поврзана содржина на дното од оваа страница).

За поврзување аудио систем со можност за ARC користејќи HDMI кабел

Поврзете аудио систем (на пример, систем за домашно озвучување) во HDMI излезот на телевизорот користејќи HDMI кабел.

(A) Аудио систем

(B) HDMI кабел (не се испорачува)*

* Користете одобрен HIGH SPEED HDMI кабел со логото HDMI.

Совет

 • Кога поврзувате дигитален аудио систем, компатибилен со BRAVIA Sync, со Audio Return Channel (ARC) технологија, поврзувањето направете го во HDMI IN 4 приклучокот со HDMI кабел (HDMI IN 4 приклучокот е означен со симболот „ARC“). Сепак, ако поврзувате систем што не е компатибилен со BRAVIA Sync или нема можност за Audio Return Channel, неопходна е дополнителна аудио врска преку DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 • За детални информации за поврзување други уреди и за поставување, погледнете го упатството за користење на аудио системот.

За поврзување аудио систем што нема можност за ARC користејќи оптички аудио кабел

Поврзете аудио систем (на пример, систем за домашно озвучување) во дигиталниот влез на телевизорот користејќи оптички аудио кабел.

(A) Аудио систем

(B) Оптички аудио кабел (не се испорачува)

Совет

 • За детални информации за поврзување други уреди и за поставување, погледнете го упатството за користење на аудио системот.

За поврзување аудио систем користејќи аудио кабел

Поврзете аудио систем (на пример, засилувач) во телевизорот користејќи аудио кабел.

(A) Аудио систем

(B) Аудио кабел (не се испорачува)

Совет

 • За детални информации за поврзување други уреди и за поставувањето, погледнете го упатството за користење на аудио системот.

[15] Емитување звук од телевизорот преку други уредиПоврзување аудио системЕмитување звук од телевизорот преку аудио систем

Кога користите HDMI врска или оптичка аудио врска

 1. По воспоставувањето врска, притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете [Звучници] — [Аудио систем].
 2. Вклучете го поврзаниот аудио систем, а потоа, прилагодете ја јачината на звукот.
  Ако поврзете уред компатибилен со BRAVIA Sync со HDMI врска, можете едноставно да управувате со него користејќи го далечинскиот управувач на телевизорот.

Белешка

 • Треба да ги конфигурирате поставувањата за [Дигитален аудио излез] во согласност со вашиот аудио систем. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Звук] — [Дигитален аудио излез]. (Достапноста на [Дигитален аудио излез] зависи од регионот/државата).

Кога користите врска со аудио кабел

 1. По воспоставувањето врска, притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Звук] — [Излез за слушалки/звук] — [Аудио излез (Фиксно)].
 2. Вклучете го поврзаниот аудио систем, а потоа, прилагодете ја јачината на звукот.

Совет

 • Кога користите надворешен аудио систем, со аудио излезот на телевизорот може да се управува со помош на далечинскиот управувач на телевизорот ако [Излез за слушалки/звук] е поставено на [Аудио излез (Променливo)]. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Звук] — [Излез за слушалки/звук] — [Аудио излез (Променливo)].
 • Кога поврзувате сабвуфер, притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Звук] — [Излез за слушалки/звук] — [Сабвуфер].

[16] Емитување звук од телевизорот преку други уредиПоврзување на безжичниот сабвуфер (опционално)Поврзување на безжичниот сабвуфер (опционално)

Можете да го користите опционалниот безжичен сабвуфер SWF-BR100 за да ја проширите реакцијата на басот од звукот на телевизорот.

(A) Безжичен предавател

(B) Безжичен сабвуфер SWF-BR100

(C) Аудио кабел

 1. Поврзете го аудио кабелот (вклучен во испораката) со безжичниот предавател.
 2. Поврзете го другиот крај од аудио кабелот во AUDIO OUT/приклучокот на телевизорот.
 3. Поврзете го безжичниот предавател во отворот за USB () на телевизорот.
  [Излез за слушалки/звук] автоматски се поставува на [Сабвуфер].
 4. Поставете го безжичниот сабвуфер и поврзете го во извор на наизменична електрична енергија.
  Безжичниот сабвуфер се препорачува да се постави што е можно поблиску до телевизорот.

Совет

 • Кога ќе се прекине врската со безжичниот предавател, [Излез за слушалки/звук] автоматски се враќа на првичното поставување.
 • За детално објаснување како да го поставите безжичниот сабвуфер, погледнете го упатството за користење испорачано со безжичниот сабвуфер.

[17] Емитување звук од телевизорот преку други уредиПоврзување на безжичниот сабвуфер (опционално)Прилагодување на звукот од безжичниот сабвуфер (опционално)

Поставувањата за звукот од безжичниот сабвуфер се веќе поставени на препорачаните вредности за вашиот телевизор. Следете ги долните упатства за да ги промените поставувањата онака како што претпочитате.

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Звук] — [Звук] — [Напредни поставки] — [Поврзано со режим на звук] — [Безжичен сабвуфер].

Достапни опции

[Ниво на безжичен сабвуфер]
Го прилагодува нивото на јачина на звук на безжичниот сабвуфер.
[Отсекување на фреквенција (50-200Hz)]
Го прилагодува отсекувањето на фреквенција на безжичниот сабвуфер. Излезот на сите фреквенции под отсечената фреквенција оди преку безжичниот сабвуфер наместо преку звучниците на телевизорот.
[Фаза]
Го поставува поларитетот на фазите. Изберете го поставувањето што ви одговара.
[Синхронизација на безжичен сабвуфер]
Го прилагодува времето на доцнење на звукот од безжичниот сабвуфер. Ако звукот од безжичниот сабвуфер доцни, употребете [+]. Ако звукот доаѓа предвреме, употребете [-].
[Ресетирај поставки за безжичен сабвуфер]
Ги ресетира поставувањата за безжичниот сабвуфер на нивните почетни вредности.

За поставување на начинот на контрола на енергијата на безжичниот сабвуфер

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Звук] — [Звук] — [Моќност на безжичен сабвуфер].

[18] Емитување звук од телевизорот преку други уредиКористење на функцијата BRAVIA Sync за управување со друг уредИнформации за функцијата BRAVIA Sync

Ако е поврзан уред компатибилен со BRAVIA Sync (на пример, BD плеер, аудио-видео засилувач) со HDMI кабел, или уред компатибилен со BRAVIA Sync (на пример, паметен телефон, таблет уред) е поврзан со MHL кабел (само за модели со MHL), можете да управувате со уредот користејќи го далечинскиот управувач од телевизорот.

[19] Емитување звук од телевизорот преку други уредиКористење на функцијата BRAVIA Sync за управување со друг уредУреди компатибилни со BRAVIA Sync

Долу се прикажани достапни операции со BRAVIA Sync.

BD/DVD плеер

 • Автоматски го вклучува BD/DVD плеерот и го префрла влезот на BD/DVD плеер кога ќе го изберете до почетното мени или од Sync Menu.
 • Автоматски го вклучува телевизорот и го префрла влезот на поврзаниот BD/DVD плеер кога BD/DVD плеерот ќе започне со емитување.
 • Автоматски го исклучува поврзаниот BD/DVD плеер кога ќе го исклучите телевизорот.
 • Ги контролира операциите со менито (копчињата ///), емитувањето (на пример, копчето ) и избирањето канал од поврзаниот BD/DVD плеер преку далечинскиот управувач на телевизорот.

Аудио-видео засилувач

 • Автоматски го вклучува поврзаниот аудио-видео засилувач и го префрла излезот на звук од звучниците на телевизорот на аудио системот кога ќе го вклучите телевизорот. Оваа функција е достапна само ако претходно сте го користеле аудио-видео засилувачот за излез на звукот од телевизорот.
 • Автоматски го префрла излезот на звук на аудио-видео засилувачот кога ќе се вклучи аудио-видео засилувачот или кога ќе се вклучи телевизорот.
 • Автоматски го исклучува поврзаниот аудио-видео засилувач кога ќе го исклучите телевизорот.
 • Ја прилагодува јачината на звукот (копчиња +/–) и го стишува звукот (копче ) на поврзаниот аудио-видео засилувач преку далечинскиот управувач на телевизорот.

Видеокамера

 • Автоматски го вклучува телевизорот и го префрла влезот на поврзаната видеокамера кога ќе ја вклучите видеокамерата.
 • Автоматски ја исклучува поврзаната видеокамера кога ќе го исклучите телевизорот.
 • Ги контролира операциите со менито (копчињата ///), емитувањето (на пример, копчето ) на поврзаната видеокамера преку далечинскиот управувач на телевизорот.

Белешка

 • „BRAVIA Sync Control“ (BRAVIA Sync) е достапно само за поврзани уреди компатибилни со BRAVIA Sync кои го носат логото BRAVIA Sync.

[20] Емитување звук од телевизорот преку други уредиКористење на функцијата BRAVIA Sync за управување со друг уредКористење на функцијата BRAVIA Sync

 1. Вклучете го поврзаниот уред.
 2. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Надворешни влезови] — [Поставки за BRAVIA Sync] — [BRAVIA Sync Control] — [Вклучено].
 3. Активирајте го BRAVIA Sync на поврзаниот уред.

  Кога е вклучен и поврзан конкретен уред компатибилен со Sony BRAVIA Sync, и [BRAVIA Sync Control] е поставено на [Вклучено], BRAVIA Sync автоматски се активира на тој уред. За подетални информации, погледнете го упатството за користење поврзаниот уред.

Достапни опции

Долу се прикажани достапните опции. (Опциите се разликуваат во зависност од вашиот регион/држава).

[Автоматско исклучување на уреди]:

Ако е поставено на [Исклучено], поврзаниот уред нема да се исклучи автоматски кога ќе се исклучи телевизорот.

[Автоматско вклучување на телевизорот]:

Ако е поставено на [Исклучено], телевизорот нема да се вклучи автоматски кога ќе се вклучи поврзаниот уред.

[Промена на аудио влез (MHL)] (само за модели со MHL):

Ако е поставено на [Вклучено], влезот на телевизорот автоматски се префрла на соодветниот уред поврзан со MHL кабел.

[Листа со BRAVIA Sync уреди]:

Ја прикажува листата со BRAVIA Sync уреди.

[Копчиња за контрола на уред]:

Ви овозможува да поставите копчиња за управување со HDMI/MHL уред (само за модели со MHL).

[MHL полнење во режим на подготвеност] (само за модели со MHL):

Ако е поставено на [Вклучено], поврзаниот MHL уред, исто така, може да се полни кога телевизорот е во режим на подготвеност.

За користење на Sync Menu

 1. IR далечински управувач: Притиснете го копчето SYNC MENU, а потоа, изберете ја саканата ставка од Sync Menu.

  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете [Sync Menu] — саканата ставка од Sync Menu.

Совет

 • Ако го притиснете копчето SYNC MENU, промотивниот приказ се прикажува во следниве случаи.

  • Не е поврзан HDMI уред или MHL уред (само за модели со MHL).
  • [BRAVIA Sync Control] е поставено на [Исклучено].

[21] Гледање/слушање од поврзани уредиГледање слики во 4K/HDR од компатибилни уреди (само за 4K модели)Гледање фотографии во 4K (само за 4K модели)

Фотографија со резолуција од 4K или повисока може да се прикаже во резолуција од 4K (3840×2160). Можете да поврзете дигитален фотоапарат/видеокамера што поддржува HDMI 4K излез во HDMI IN на телевизорот за прикажување фотографии со висока резолуција складирани на фотоапаратот/камерата. Исто така, можете да прикажувате фотографии со висока резолуција складирани на поврзаните USB уреди на вашата домашна мрежа.

Фотографиите со висока резолуција, складирани на уред на кој е инсталирана апликација со можност за 4K (како на пример, PlayMemories Studio™), може, исто така, да се прикажуваат во резолуција од 4K.

Достапноста на оваа функција зависи од вашиот регион/држава.

(A) Дигитален фотоапарат

(B) Видеокамера

(C) USB уред

(D) Мрежен уред

За гледање фотографии складирани на дигитален фотоапарат/видеокамера

 1. Поврзете дигитален фотоапарат или видеокамера што поддржува HDMI излез во HDMI IN приклучокот на телевизорот користејќи HDMI кабел.
 2. IR далечински управувач: Притиснете го копчето неколку пати за да го изберете поврзаниот уред.

  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете го поврзаниот уред или влезот на кој што е поврзан уредот.
 3. Поставете го поврзаниот уред на излез од 4K.
 4. Стартувајте го емитувањето на поврзаниот уред.

За гледање фотографии складирани на USB уред или мрежен уред во резолуција од 4K

 1. Поврзете го USB уредот или мрежниот уред со телевизорот.
 2. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Албум] — USB уредот, сервер или однапред поставена папка што ја содржи датотеката што треба да се емитува — папката или датотеката од листата.
  Ако изберете папка, изберете ја датотеката.

Белешка

 • Не може да се прикажува 3D слика.
 • Ако ја промените сликата со притискање на копчињата / или со лизгање лево/десно преку панелот чувствителен на допир, може да биде потребно одредено време за да се прикаже.

[22] Гледање/слушање од поврзани уредиГледање слики во 4K/HDR од компатибилни уреди (само за 4K модели)Гледање слика во резолуција од 4K или HDR со висок квалитет (само за 4K модели)

Кога го прикажувате форматот 4K со висок квалитет или форматот HDR* со влезот HDMI, поставете го [Формат на HDMI сигнал] во [Надворешни влезови].

Достапноста на функцијата HDR зависи од вашиот модел/регион/држава.

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Надворешни влезови] — [Формат на HDMI сигнал] — саканата опција.

Достапни опции

[Стандарден формат]
Стандарден HDMI формат за нормална употреба.
[Подобрен формат]
Формат High-Quality HDMI. Поставете го само кога се користат компатибилни уреди.

Белешка

 • Во [Подобрен формат], сликата и звукот може да се емитуваат неправилно. Во овој случај, променете во [Стандарден формат].
 • Само за уреди што поддржуваат HDMI формат со висок квалитет.
 • Кога гледате 4K/HDR слика со висок квалитет*, користете Premium High Speed HDMI кабел што поддржува брзини од 18 Gbps. За повеќе информации за Premium High Speed HDMI кабел што поддржува 18 Gbps, погледнете ги спецификациите на кабелот.
 • За некои модели, [Формат на HDMI сигнал] од HDMI IN 2 и HDMI IN 3 се менува истовремено.

* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2 или 4K 60p 4:2:0 10bit, HDR, итн.

[23] Гледање/слушање од поврзани уредиПоврзување BD/DVD плеерПоврзување BD/DVD плеер

Поврзете BD/DVD плеер на телевизорот.

HDMI врска

За оптимален квалитет на сликата, се препорачува HDMI врска. Ако вашиот BD/DVD плеер има HDMI приклучок, поврзете го користејќи HDMI кабел.

(A) BD/DVD плеер

(B) HDMI кабел (не се испорачува)*

* Користете одобрен HIGH SPEED HDMI кабел со логото HDMI.

Компонентна видео-врска

Ако вашиот BD/DVD плеер има компонентни приклучоци за видео, поврзете ги со телевизорот користејќи компонентен видео или аудио кабел.

(A) BD/DVD плеер

(B) Компонентен видео кабел (не се испорачува)

(C) Аудио кабел (не се испорачува)

SCART врска

Ако вашиот BD/DVD плеер има SCART приклучок, поврзете го користејќи SCART кабел.

(A) BD/DVD плеер

(B) SCART кабел (не се испорачува)

Белешка

 • SCART врската може да дава ист квалитет на слика како и комбинираната врска во зависност од поврзаниот BD/DVD плеер.

Комбинирана врска

Ако вашиот BD/DVD плеер има комбинирани приклучоци, поврзете ги користејќи комбиниран видео/аудио кабел.

(A) BD/DVD плеер

(B) Комбиниран видео/аудио кабел (не се испорачува)

Ако користите аналоген продолжителен кабел

Достапноста зависи од вашиот модел/регион/држава.

(A) BD/DVD плеер

(B) Аналоген продолжителен кабел (вклучен во испораката)*

(C) Комбиниран видео/аудио кабел (не се испорачува)

* Дали аналогниот продолжителен кабел ќе биде вклучен во испораката зависи од вашиот модел/регион/држава.

[24] Гледање/слушање од поврзани уредиПоврзување BD/DVD плеерГледање содржина од BD/DVD плеер

Можете да гледате содржина од BD/DVD плеер поврзан со телевизорот.

 1. Вклучете го поврзаниот BD/DVD плеер.
 2. IR далечински управувач: Притиснете го копчето неколку пати за да го изберете поврзаниот BD/DVD плеер.

  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете го поврзаниот BD/DVD плеер или влезот на кој што е поврзан BD/DVD плеерот.
 3. Стартувајте го емитувањето на поврзаниот BD/DVD плеер.

Совет

 • Ако поврзете уред компатибилен со BRAVIA Sync со HDMI врска, можете едноставно да управувате со него користејќи го далечинскиот управувач на телевизорот.

[25] Гледање/слушање од поврзани уредиПоврзување компјутер/дигитален фотоапарат/видеокамераПоврзување компјутер, дигитален фотоапарат или видеокамера

За поврзување компјутер

Поврзете го вашиот компјутер со HDMI кабел.

(A) Компјутер

(B) HDMI кабел (не се испорачува)*

* Користете одобрен HIGH SPEED HDMI кабел со логото HDMI.

Соодветен влезен сигнал од компјутер

(Резолуција, хоризонтална фреквенција/вертикална фреквенција)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (само за 2K Full HD или 4K модели)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (само за 2K Full HD или 4K модели)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (само за 2K Full HD или 4K модели)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (само за 2K Full HD или 4K модели)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (само за 2K Full HD или 4K модели)*

* Тајмингот од 1080p, кога ќе се примени на HDMI влезот, ќе се смета за видео-тајминг наместо компјутерски тајминг. Ова ќе влијае врз поставувањата за [Приказ]. За гледање содржина од компјутер, поставете ги [Широк режим] на [Целосно] и [Прикажана површина] на [Сите пиксели] (за 2K модели) или [+1] (за 4K модели). ([Прикажана површина] може да се конфигурира само кога [Автоматски прикажана површина] е поставено на [Исклучено].)

Белешка

 • Овој телевизор не поддржува преплетени компјутерски сигнали.
 • За оптимален квалитет на сликата, се препорачува да ги користите сигналите од горната листа „Соодветен влезен сигнал од компјутер“ во поставувањата на вашиот компјутер.
 • Во зависност од статусот на врската, сликата може да изгледа заматено или замачкано. Во овој случај, променете ги поставувањата на компјутерот, а потоа, изберете друг влезен сигнал од горната листа „Соодветен влезен сигнал од компјутер“.
 • Излезот 1920 x 1080/60 Hz може да е недостапен во зависност од вашиот компјутер. Дури и ако е избран излез 1920 x 1080/60 Hz, реалниот излезен сигнал може да се разликува. Во овој случај, променете ги поставувањата на компјутерот, а потоа, изберете друг влезен сигнал од горната листа „Соодветен влезен сигнал од компјутер“.

За поврзување дигитален фотоапарат/видеокамера

Поврзете го вашиот дигитален фотоапарат или видеокамера Sony користејќи HDMI кабел. Користете кабел што има HDMI мини-приклучок на крајот за дигиталниот фотоапарат/видеокамерата и стандарден HDMI приклучок на крајот за телевизорот.

(A) Дигитален фотоапарат

(B) Видеокамера

(C) HDMI кабел (не се испорачува)*

* Користете одобрен HIGH SPEED HDMI кабел со логото HDMI.

[26] Гледање/слушање од поврзани уредиПоврзување компјутер/дигитален фотоапарат/видеокамераГледање содржина складирана на компјутер, дигитален фотоапарат или видеокамера

За гледање содржина складирана на компјутер

По воспоставувањето врска, притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете го влезот со кој е поврзан компјутерот.

За гледање содржина складирана на дигитален фотоапарат/видеокамера

 1. По воспоставувањето врска, вклучете го поврзаниот дигитален фотоапарат/видеокамера.
 2. IR далечински управувач: Притиснете го копчето неколку пати за да го изберете поврзаниот фотоапарат/видеокамера.

  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете го поврзаниот дигитален фотоапарат/видеокамера.
 3. Стартувајте го емитувањето на поврзаниот дигитален фотоапарат/видеокамера.

Совет

 • Ако поврзете уред компатибилен со BRAVIA Sync, можете едноставно да управувате со него користејќи го далечинскиот управувач на телевизорот. Осигурете дека уредот е компатибилен со BRAVIA Sync. Некои уреди може да не се компатибилни со BRAVIA Sync иако имаат HDMI приклучок.

[27] Гледање/слушање од поврзани уредиПоврзување USB уредПоврзување USB уред

Поврзете USB мемориски уред во отворот за USB на телевизорот за да уживате во фотографии, музика и видео-датотеки складирани на уредот.

(A) USB мемориски уред

[28] Гледање/слушање од поврзани уредиПоврзување USB уредУживање во фотографии/музика/филмови складирани на USB уред

Можете да ужувате во фотографии/музика/филмови складирани на USB уред на екранот од телевизорот.

 1. Ако USB уредот што е поврзан со телевизорот има прекинувач за вклучување/исклучување, вклучете го.
 2. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете ја саканата ставка.
  Изберете [Албум] за прегледување фотографии, [Музика] за емитување музика и [Видео] за емитување филмови.
 3. Изберете ја папката или датотеката од листата.

  Ако изберете папка, изберете ја саканата датотека.

  Емитувањето започнува.

За да ги проверите поддржаните формати на датотека

Кога го прегледувате водичот за помош на компјутер или мобилен уред

Изберете го следниов линк.

Скокни до листата

[29] Гледање/слушање од поврзани уредиПоврзување USB уредЗабелешки за користење USB уреди

 • Сите приклучоци за USB на телевизорот поддржуваат USB со висока брзина. За 4K моделите, еден од приклучоците за USB поддржува SuperSpeed (USB 3.0). USB разводници не се поддржани.
 • Приклучоците за USB на телевизорот ги поддржуваат следниве системи на датотеки: FAT16, FAT32, exFAT и NTFS.
 • Кога со телевизорот поврзувате дигитален фотоапарат Sony со USB кабел, поставувањата за USB врска на вашиот фотоапарат треба да бидат поставени на „Auto“ или „Mass Storage“ режим.
 • Ако вашиот дигитален фотоапарат не работи со вашиот телевизор, обидете се со следново:

  • Поставувањата за USB врска на вашиот фотоапарат поставете ги на „Mass Storage“.
  • Копирајте ги датотеките од фотоапаратот на USB мемориски уред, а потоа, поврзете го уредот со телевизорот.
 • Некои фотографии и филмови може да бидат зголемени што резултира со слаб квалитет на сликата. Во зависност од големината и соодносот на страните, сликите може да не се прикажуваат на целиот екран.
 • Прикажувањето фотографија може да одзема долго време во зависност од датотеката или поставувањата.
 • Кога пристапувате до USB уредот, не исклучувајте го телевизорот, ниту USB уредот, не прекинувајте ја врската на USB кабелот, и не отстранувајте и не вметнувајте медиуми за снимање. Во спротивно, податоците, складирани на USB уредот, може да бидат оштетени.
 • Во зависност од датотеката, емитувањето може да не е возможно дури и кога се користат поддржани формати.
 • Sony во никој случај нема да биде одговорна за неуспешно снимање, или какво било оштетување или загуба на снимени содржини предизвикано или поврзано со дефект на телевизорот, дефект на USB уредот или каков било поинаков проблем.

[30] Гледање/слушање од поврзани уредиКористење на функцијата BRAVIA Sync за управување со друг уредИнформации за функцијата BRAVIA Sync

Ако е поврзан уред компатибилен со BRAVIA Sync (на пример, BD плеер, аудио-видео засилувач) со HDMI кабел, или уред компатибилен со BRAVIA Sync (на пример, паметен телефон, таблет уред) е поврзан со MHL кабел (само за модели со MHL), можете да управувате со уредот користејќи го далечинскиот управувач од телевизорот.

[31] Гледање/слушање од поврзани уредиКористење на функцијата BRAVIA Sync за управување со друг уредУреди компатибилни со BRAVIA Sync

Долу се прикажани достапни операции со BRAVIA Sync.

BD/DVD плеер

 • Автоматски го вклучува BD/DVD плеерот и го префрла влезот на BD/DVD плеер кога ќе го изберете до почетното мени или од Sync Menu.
 • Автоматски го вклучува телевизорот и го префрла влезот на поврзаниот BD/DVD плеер кога BD/DVD плеерот ќе започне со емитување.
 • Автоматски го исклучува поврзаниот BD/DVD плеер кога ќе го исклучите телевизорот.
 • Ги контролира операциите со менито (копчињата ///), емитувањето (на пример, копчето ) и избирањето канал од поврзаниот BD/DVD плеер преку далечинскиот управувач на телевизорот.

Аудио-видео засилувач

 • Автоматски го вклучува поврзаниот аудио-видео засилувач и го префрла излезот на звук од звучниците на телевизорот на аудио системот кога ќе го вклучите телевизорот. Оваа функција е достапна само ако претходно сте го користеле аудио-видео засилувачот за излез на звукот од телевизорот.
 • Автоматски го префрла излезот на звук на аудио-видео засилувачот кога ќе се вклучи аудио-видео засилувачот или кога ќе се вклучи телевизорот.
 • Автоматски го исклучува поврзаниот аудио-видео засилувач кога ќе го исклучите телевизорот.
 • Ја прилагодува јачината на звукот (копчиња +/–) и го стишува звукот (копче ) на поврзаниот аудио-видео засилувач преку далечинскиот управувач на телевизорот.

Видеокамера

 • Автоматски го вклучува телевизорот и го префрла влезот на поврзаната видеокамера кога ќе ја вклучите видеокамерата.
 • Автоматски ја исклучува поврзаната видеокамера кога ќе го исклучите телевизорот.
 • Ги контролира операциите со менито (копчињата ///), емитувањето (на пример, копчето ) на поврзаната видеокамера преку далечинскиот управувач на телевизорот.

Белешка

 • „BRAVIA Sync Control“ (BRAVIA Sync) е достапно само за поврзани уреди компатибилни со BRAVIA Sync кои го носат логото BRAVIA Sync.

[32] Гледање/слушање од поврзани уредиКористење на функцијата BRAVIA Sync за управување со друг уредКористење на функцијата BRAVIA Sync

 1. Вклучете го поврзаниот уред.
 2. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Надворешни влезови] — [Поставки за BRAVIA Sync] — [BRAVIA Sync Control] — [Вклучено].
 3. Активирајте го BRAVIA Sync на поврзаниот уред.

  Кога е вклучен и поврзан конкретен уред компатибилен со Sony BRAVIA Sync, и [BRAVIA Sync Control] е поставено на [Вклучено], BRAVIA Sync автоматски се активира на тој уред. За подетални информации, погледнете го упатството за користење поврзаниот уред.

Достапни опции

Долу се прикажани достапните опции. (Опциите се разликуваат во зависност од вашиот регион/држава).

[Автоматско исклучување на уреди]:

Ако е поставено на [Исклучено], поврзаниот уред нема да се исклучи автоматски кога ќе се исклучи телевизорот.

[Автоматско вклучување на телевизорот]:

Ако е поставено на [Исклучено], телевизорот нема да се вклучи автоматски кога ќе се вклучи поврзаниот уред.

[Промена на аудио влез (MHL)] (само за модели со MHL):

Ако е поставено на [Вклучено], влезот на телевизорот автоматски се префрла на соодветниот уред поврзан со MHL кабел.

[Листа со BRAVIA Sync уреди]:

Ја прикажува листата со BRAVIA Sync уреди.

[Копчиња за контрола на уред]:

Ви овозможува да поставите копчиња за управување со HDMI/MHL уред (само за модели со MHL).

[MHL полнење во режим на подготвеност] (само за модели со MHL):

Ако е поставено на [Вклучено], поврзаниот MHL уред, исто така, може да се полни кога телевизорот е во режим на подготвеност.

За користење на Sync Menu

 1. IR далечински управувач: Притиснете го копчето SYNC MENU, а потоа, изберете ја саканата ставка од Sync Menu.

  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете [Sync Menu] — саканата ставка од Sync Menu.

Совет

 • Ако го притиснете копчето SYNC MENU, промотивниот приказ се прикажува во следниве случаи.

  • Не е поврзан HDMI уред или MHL уред (само за модели со MHL).
  • [BRAVIA Sync Control] е поставено на [Исклучено].

[33] Гледање/слушање од поврзани уредиПоврзување на IR Blaster (само за модели компатибилни со IR Blaster)Поврзување на IR Blaster (само за модели компатибилни со IR Blaster)

Ако ги поврзете телевизорот и сет-топ уредот преку HDMI кабел и го поврзете IR Blaster со телевизорот, со сет-топ уредот можете да управувате преку далечинскиот управувач од телевизорот*.

(A) Сет-топ уред

(B) IR Blaster (вклучен во испораката)*

* Дали IR Blaster ќе биде вклучен во испораката зависи од вашиот модел/регион/држава.

За да го поставите IR Blaster
 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Надворешни влезови] — [Поставување на IR Blaster].

Совет

 • Покрај управување со сет-топ уредот, преку IR Blaster можете да управувате и со AV приемник. За да поставите AV приемник, притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Надворешни влезови] — [Поставување на IR Blaster] — [Поставување контроли на AV приемник].

Белешка

 • Некои надворешни уреди може да не реагираат кога ќе се притиснат одредени копчиња на менито „Мени со акции“.
 • Ако притиснете и задржите копче на далечинскиот управувач, операцијата може да не се пренесе. Наместо тоа, притиснете го копчето неколку пати.
 • Осигурете IR Blaster да е правилно поставен и IR предавателот да се наоѓа во близина на IR приемникот на надворешниот уред.
 • Осигурете се дека вашиот телевизор го поддржува надворешниот уред.

[34] Користење со паметени телефони/таблет уредиПрикажување на приказот на паметен телефон/таблет уред на телевизоротПрикажување на приказот на паметен телефон/таблет уред на телевизорот користејќи MHL кабел (само за модели со MHL)

За модели со MHL, ознаката се наоѓа веднаш до отворот за HDMI IN 1/MHL (за 2K модели) или до отворот за HDMI IN 2/MHL (за 4K модели).

За поврзување паметен телефон/таблет уред со MHL излез

За 2K модели, поврзете го вашиот паметен телефон/таблет уред со HDMI IN 1/MHL приклучокот на телевизорот користејќи MHL кабел.

За 4K модели, поврзете го вашиот паметен телефон/таблет уред со HDMI IN 2/MHL приклучокот на телевизорот користејќи MHL кабел.

(A) MHL паметен телефон/таблет уред

(B) MHL кабел (не се испорачува)*

* За 2K сигнали, користете одобрен MHL 2 кабел со логото MHL.
За 4K сигнали, користете одобрен MHL 3 кабел со логото MHL. Ако вашиот MHL паметен телефон/таблет уред поддржува 4K излез, користете одобрен MHL 3 кабел.

За гледање содржина складирана во паметен телефон/таблет уред со MHL излез

 1. По воспоставувањето врска, притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете го влезот со кој е поврзан паметниот телефон/таблет уредот.

За автоматско вклучување на MHL влезот

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Надворешни влезови] — [Поставки за BRAVIA Sync] — [Промена на аудио влез (MHL)] — [Вклучено]. (Во зависност од паметниот телефон/таблет уредот, влезот може да не биде возможно да се вклучи). Ако телевизорот е во режим на мирување, нема да се вклучи автоматски.

За полнење паметен телефон/таблет уред

Кога е вклучен телевизорот, може да се приклучи паметен телефон/таблет уред за да се полни од телевизорот користејќи MHL кабел.

Совет

 • Кога телевизорот е во режим на подготвеност, ако [MHL полнење во режим на подготвеност] е поставено на [Вклучено], од телевизорот, исто така, може да се полни и MHL уред користејќи MHL кабел.

  Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Надворешни влезови] — [Поставки за BRAVIA Sync] — [MHL полнење во режим на подготвеност] — [Вклучено].

[35] Користење со паметени телефони/таблет уредиПрикажување на приказот на паметен телефон/таблет уред на телевизоротПрикажување на екранот од паметен телефон/таблет уред на телевизорот користејќи ја функцијата за пресликување на екран

Можете да го прикажете екранот од мобилен уред (како на пример, паметен телефон, таблет уред или компјутер) на телевизорот за гледање слики, видео-записи или интернет-страници.

„Пресликување на екран“ претставува функција за прикажување на екранот од уред компатибилен со пресликување на екран на телевизорот со Miracast технологија. За оваа функција, не е неопходен безжичен рутер (или пристапна точка).

(A) Паметен телефон

(B) Таблет уред

(C) Компјутер

 1. IR далечински управувач: Притиснете го копчето , а потоа, изберете [Пресликување на екран].

  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Пресликување на екран].
 2. Управувајте со уредот, компатибилен со пресликување на екран, за да го поврзете со телевизорот.

  Кога уредот е поврзан со телевизорот, приказот што е прикажан на екранот на уредот, исто така, ќе биде прикажан и на телевизорот.

  За подетални информации, погледнете го упатството за користење на вашиот уред.

Белешка

 • Кога е прикажан приказот во подготвеност за пресликување на екран, безжичната врска помеѓу телевизорот и вашиот безжичен рутер (пристапна точка) се прекинува, затоа, комуникацијата преку интернет се запира.

Совет

 • Можете да ги конфигурирате напредните поставувања за пресликување на екран притискајќи го копчето HOME, а потоа, избирајќи [Поставки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Напредни поставки].

[36] Користење со паметени телефони/таблет уредиПрикажување на приказот на паметен телефон/таблет уред на телевизоротПрикажување на екранот на паметен телефон/таблет уред на телевизорот користејќи ја функцијата за пресликување на слика со еден допир (само за модели со NFC)

Со едноставно допирање мобилен уред (како на пример, паметен телефон или таблет уред) на далечинскиот управувач со контрола на допир, можете да го прикажете неговиот екран на големиот екран од вашиот телевизор.

Оваа функција „Пресликување на слика со еден допир“ можете да ја користите со уред компатибилен со пресликување на слика со еден допир (на пример, некои модели на Xperia).

 1. Поставете го поставувањето NFC* на вашиот мобилен уред да биде вклучено.

  * NFC: Near Field Communication

 2. Допрете го делот за откривање на NFC на мобилниот уред со ознаката на далечинскиот управувач со контрола на допир и задржете допрено 2 секунди.

  Отстранете го мобилниот уред од далечинскиот кога пораката за потврдување на завршувањето ќе се појави на дното на екранот од телевизорот.

  Кога мобилниот уред е поврзан со телевизорот, приказот што е прикажан на екранот на мобилниот уред, исто така, ќе биде прикажан и на телевизорот.

Белешка

 • За поврзување со Xperia, отклучете го екранот на Xperia, а потоа, допрете го делот за откривање на NFC.
 • За информации за положбата на делот за откривање на NFC на мобилниот уред, погледнете го упатството за користење на мобилниот уред.
 • Ако телевизорот не може да го препознае и да се поврзе со мобилниот уред, обидете се повторно.

[37] Користење со паметени телефони/таблет уредиСподелување фотографии/музика/видео-записи складирани на паметни телефони/таблет уредиСподелување фотографии/музика/видео-записи

Соберете се со семејството или пријателите околу телевизорот, поврзете ги вашите паметни телефони/таблет уреди на телевизорот, и гледајте ги вашите омилени фотографии/видео-записи на голем телевизиски екран или емитувајте ги вашите омилени нумери преку звучниците на телевизорот.

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Напредно споделување фотографии].
 2. Следете ги упатствата на екранот за да го поврзете секој паметен телефон/таблет уред со телевизорот.
 3. Отворете го интернет-прелистувачот на вашиот паметен телефон/таблет уред и следете ги упатствата на екранот за да пристапите до интернет-линкот прикажан на екранот од телевизорот.
 4. Следете ги упатствата на екранот на вашиот паметен телефон/таблет уред за гледање фотографии или емитување музика/видео-записи на телевизорот, или за зачувување фотографии/видео-записи прикажани на телевизорот.

Белешка

 • Ако телевизорот ја користи фреквенцијата од 5GHz за поврзување со безжичен рутер (или пристапна точка), врската се прекинува кога ќе се стартува оваа функција.
 • На телевизорот, истовремено може да бидат поврзани до 10 паметни телефони/таблет уреди. За да поврзете друг уред кога 10 уреди се веќе поврзани, прекинете ја врската на еден од непотребните уреди, а потоа, поврзете го другиот уред.
 • Основниот прелистувач за Android 2.3 или понова верзија е поддржан.
 • Основниот прелистувач за iOS е поддржан, но некои функции не може да се користат во зависност од верзијата на вашиот оперативен систем iOS.
 • Со уредите со оперативен систем iOS, не може да се вчитува музика во телевизорот.

[38] Користење со паметени телефони/таблет уредиКористење паметен телефон/таблет уред за управување со телевизоротКористење паметен телефон/таблет уред со инсталирана „Video & TV SideView“

Можете да управувате со телевизорот преку екранот на допир на мобилен уред (како на пример, паметен телефон или таблет уред) со инсталирана апликација „Video & TV SideView“. За да го користите вашиот мобилен уред како далечински управувач на телевизорот, регистрирајте го на телевизорот како уред за далечинско управување. (Регистрирањето е потребно да се направи само првиот пат).

(A) Wi-Fi или етернет

(B) Рутер

(C) Модем

(D) Интернет

(E) Wi-Fi Direct

(F) Wi-Fi

(G) Паметен телефон

Достапни операции при користење на мобилниот уред со инсталирана апликација „Video & TV SideView“

 • Вклучување на телевизорот и управување со него како далечински управувач
 • Внесување текст со помош на тастатурата на мобилниот уред
 • Поставување снимање со потсетник/тајмер на телевизорот преку мобилен уред додека не сте дома (само за модели со можност за снимање на USB HDD) (само ако телевизорот има Wi-Fi врска)

За сеопфатни информации во врска со апликацијата „Video & TV SideView“, погледнете ја следнава интернет-страница:

http://info.tvsideview.sony.net

За детално објаснување како да ја користите апликацијата „Video & TV SideView“, погледнете во информациите за помош на апликацијата.

Совет

 • Можете да ја побарате и преземете апликацијата „Video & TV SideView“ овде:

  • Google Play (за оперативен систем Android)
  • App Store (за оперативен систем iOS)
 1. Поврзете го телевизорот на вашата домашна мрежа.
 2. Поврзете го мобилниот уред на домашната мрежа на која е поврзан телевизорот.
 3. Стартувајте ја апликацијата „Video & TV SideView“ на мобилниот уред, а потоа, пребарајте го телевизорот во домашната мрежа или во достапните Wi-Fi Direct уреди.
 4. Изберете го телевизорот од листата на откриени уреди, а потоа, извршете ја потребната операција на вашиот уред.
  Заедничкото регистрирање (горните чекори) е потребно да се направи само првиот пат.

Совет

 • Исто така, апликацијата „Video & TV SideView“ можете да ја поврзете со телевизорот користејќи Wi-Fi Direct. Притиснете го копчето HOME, вклучете ја функцијата Wi-Fi Direct на телевизорот избирајќи [Поставки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Вклучено], а потоа, отидете на страницата [Поставки за Wi‑Fi Direct] избирајќи [Поставки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Поставки за Wi‑Fi Direct].

За да го вклучите телевизорот преку „Video & TV SideView“ на вашиот мобилен уред

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Далечинско активирање] — [Вклучено].

Ако е поставено на [Вклучено], потрошувачката на енергија при мирување ќе се зголеми.

За да поставите снимање со потсетник/тајмер на телевизорот додека не сте дома со помош на „Video & TV SideView“ на мобилен уред (само за модели со можност за снимање на USB HDD) (само ако телевизорот има Wi-Fi врска)

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Поставување на домашна мрежа] — [Далечински уред/Renderer] — [Далечински тајмер за снимање] — [Вклучено].
  Потрошувачката на енергија во мирување ќе се зголеми ако е поставено на [Вклучено].
 2. Употребете го „Video & TV SideView“ на вашиот мобилен уред за да извршите регистрација на уредот за регистрирање за далечинско снимање.
  За повеќе детали, посетете ја следнава интернет-страница:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Белешка

 • Осигурете [Далечински уред/Renderer] да е поставено на [Вклучено]. За да го потврдите поставувањето, притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Поставување на домашна мрежа] — [Далечински уред/Renderer] — [Далечински уред/Renderer].
 • (само за модели со можност за снимање на USB HDD) Ако го регистрирате уредот додека телевизорот е поврзан преку Wi-Fi Direct, не можете да поставите снимање со потсетник/тајмер кога не сте дома.
 • (само за модели со можност за снимање на USB HDD) Во зависоност од околината на вашата домашна мрежа, може да не биде можно да поставите снимање со потсетник/тајмер додека не сте дома дури ни ако телевизорот е поврзан на Wi-Fi.
 • Името и достапните функции на „Video & TV SideView“ се предмет на измена.

[39] Поврзување на мрежаКабелска LAN врскаПоврзување на мрежа со помош на LAN кабел

Кабелската LAN врска ви овозможува пристап до интернет и до вашата домашна мрежа. Поврзете LAN кабел во вашиот телевизор.

(A) LAN кабел

(B) Компјутер

(C) Модем со рутерски функции

(D) Интернет

 1. Поставете го вашиот LAN рутер.
  За детали, погледнете го упатството за користење на вашиот LAN рутер или стапете во контакт со лицето кое ја поставило мрежата (администратор на мрежата).
 2. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Поставување на мрежата] — [Едноставно].
 3. Следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.

Белешка

 • Ставките за поставување (на пример, IP адреса, субнет маска, DHCP) може да се разликуваат во зависност од интернет провајдерот или рутерот. За детали, погледнете ги упатствата за употреба испорачани од интернет провајдерот или оние испорачани со рутерот. Исто така, можете да стапите во контакт со лицето кое ја поставило мрежата (администратор на мрежата).

[40] Поврзување на мрежаБезжична LAN врскаПоврзување на мрежа преку безжична врска

Вградениот уред за безжична LAN врска ви овозможува пристап до интернет и ужување во придобивките на мрежно работење во околина без кабли.

(A) Компјутер

(B) Безжичен рутер (пристапна точка)

(C) Модем

(D) Интернет

 1. Поставете го вашиот безжичен рутер (или пристапна точка).
  За детали, погледнете го упатството за користење на вашиот безжичен рутер (или пристапна точка) или стапете во контакт со лицето кое ја поставило мрежата (администратор на мрежата).
 2. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Поставување на мрежата] — [Едноставно].
 3. Следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.

За да го исклучите вградениот уред за безжична LAN врска

Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Напредни поставки] — [Вграден Wi‑Fi] — [Исклучено].

Совет

 • За течно стримување видео:

  • Променете го поставувањето на вашиот безжичен уред (или пристапна точка) на 802.11n ако е можно. За детално објаснување како да го промените поставувањето, погледнете го упатството за користење на вашиот безжичен рутер (или пристапна точка) или стапете во контакт со лицето кое ја поставило мрежата (администратор на мрежата).
  • Ако со горната постапка не се постигне подобрување, променете го поставувањето на вашиот безжичен рутер (или пристапна точка) на 5GHz, што може да помогне во подобрувањето на квалитетот на стримувањето видео.
  • Фреквенцијата од 5GHz може да не е поддржана во зависност од вашиот регион/држава. Ако фреквенцијата од 5GHz не е поддржана, телевизорот може да се поврзе само со безжичен рутер (пристапна точка) користејќи ја фреквенцијата од 2,4GHz.
 • За користење WEP заштита со безжичен рутер (или пристапна точка), изберете [Едноставно] — [Wi‑Fi] — [Повр. преку листа на скенирање].

Белешка

 • Ставките за поставување (на пример, IP адреса, субнет маска, DHCP) може да се разликуваат во зависност од интернет провајдерот или рутерот. За детали, погледнете ги упатствата за употреба испорачани од интернет провајдерот или оние испорачани со рутерот. Исто така, можете да стапите во контакт со лицето кое ја поставило мрежата (администратор на мрежата).
 • Ако ја изберете опцијата [Прикажи лозинка] во приказот за внесување лозинка, лозинката ќе биде изложена и ќе може да ја видат другите луѓе.

[41] Поврзување на мрежаWi-Fi Direct врскаПоврзување преку Wi-Fi Direct (без безжичен рутер)

Телевизорот може директно да се поврзе со Wi-Fi/Wi-Fi Direct уред (на пример, паметен телефон, компјутер). По поврзувањето, можете да прегледувате содржини, како што се фотографии/музика/видео-записи, од уредот на телевизорот. За оваа одлика не е потребен безжичен рутер (или пристапна точка).

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Вклучено].
 2. Изберете [Поставки за Wi‑Fi Direct].
 3. Изберете го името на телевизорот прикажано на ТВ екранот со Wi-Fi Direct уредот.
  Ако уредот не поддржува Wi-Fi Direct, изберете го копчето [Прикажи мрежа (SSID)/лозинка].
 4. Управувајте со Wi-Fi Direct/Wi-Fi уредот за да го поврзете со телевизорот.
 5. Праќајте содржина од Wi-Fi Direct/Wi-Fi уредот на телевизорот.
  За подетални информации, погледнете го упатството за користење на уредот.

Ако поврзувањето е неуспешно

Кога ќе се прикаже приказот во мирување за поставувањето на Wi-Fi Direct, изберете го копчето [Прикажи мрежа (SSID)/лозинка] и следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.

За да поврзете друг уред

Следете ги горните чекори за да поврзете уреди. Истовремено може да бидат поврзани до 10 уреди. За да поврзете друг уред кога 10 уреди се веќе поврзани, прекинете ја врската на еден од непотребните уреди, а потоа, поврзете го другиот уред.

За да го смените името на телевизорот што се прикажува на поврзаниот уред

Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [За] — [Име на уред].

За да видите листа на поврзани уреди/да дерегистрирате уреди

Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Напредни поставки] — [Прикажи листа на уреди/Избриши].

За да дерегистрирате уред, изберете го уредот во листата за бришење, а потоа, притиснете го копчето(или притиснете го панелот на допир на далечинскиот управувач со контрола на допир). Потоа, изберете [Да] во приказот за потврдување.

За да ги дерегистрирате сите уреди, изберете [Избриши целосно] во листата, а потоа, [Да] во приказот за потврдување.

За менување на поставувањето за фреквенција (за експерти)

Кога вашиот телевизор не е поврзан со рутер преку безжична врска, можете да ја изберете безжичната фреквенција за функцијата Wi-Fi Direct. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Напредни поставки] — [Поставување фреквенција].

[Автоматски]: Генерално, користете ја оваа опција. Таа автоматски избира соодветна фреквенција за функцијата Wi-Fi Direct.

[Автоматски (фреквенц. 2,4GHz)]: Користете ја оваа опција кога се поврзувате со уреди кои единствено поддржуваат 2,4GHz. Оваа опција може да поддржува повеќе уреди од другите опции.

[Автоматски (фреквенција 5GHz)]: Користете ја оваа опција кога се поврзувате со уреди кои поддржуваат 5GHz. Оваа опција може да го подобри квалитетот на стримување видео.

Имајте предвид дека кога е избрана оваа опција, телевизорот не може да се поврзува со уреди кои единствено поддржуваат 2,4GHz.

[Изберете канал]: Користете ја оваа опција за да изберете конкретен безжичен канал.

Совет

 • За информации во врска со поддржаната безжична фреквенција на вашиот уред, погледнете го упатството за користење на вашиот уред.
 • Фреквенцијата од 5GHz може да не е поддржана во зависност од вашиот регион/држава. Ако фреквенцијата од 5GHz не е поддржана, можете да користите само [Автоматски] и [Изберете канал].

Белешка

 • Ако телевизорот е поврзан со безжичен рутер (или пристапна точка) на фреквенција од 5GHz:

  • Безжичната врска од 5GHz ќе се прекине кога ќе се избере [Поставки за Wi‑Fi Direct]. Кога врската е прекината, комуникацијата преку интернет се запира.
  • Врската ќе биде повторно воспоставена автоматски по излегувањето од [Поставки за Wi‑Fi Direct].
 • Фреквенцијата од 5GHz може да не е поддржана во зависност од вашиот регион/држава.

[42] Поврзување на мрежаПоставувања за IPv6Поврзување на интернет преку IPv6

Ако услугата на вашиот интернет провајдер е компатибилна со IPv6, можете да го поврзете телевизорот на интернет преку IPv6.

Примери на безжична врска:

(A) Компјутер

(B) Безжичен рутер (пристапна точка) компатибилен со IPv6

(C) Модем компатибилен со IPv6

(D) Интернет

 1. Поврзете се со широкопојасна интернет врска.
 2. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Напредни поставки] — [Поставување на IPv6].
 3. Следете ги упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.

Белешка

 • Ако вашата мрежна средина не поддржува IPv6, исклучете го IPv6 на телевизорот.

[43] Користење домашна мрежаКористење домашна мрежаПоставувања за домашната мрежа

Можете да ги прилагодувате следниве поставувања за домашната мрежа.

За проверување на врската со серверот

Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Поставување на домашна мрежа] — [Дијагностика на сервери] — следете ги упатствата на екранот за да извршите дијагностицирање.

За користење на функцијата за далечински уред/екран

Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Поставување на домашна мрежа] — [Далечински уред/Renderer] — саканата опција.

[Далечински уред/Renderer]
Изберете [Вклучено] за да ја овозможите функцијата на екран.
Можете да прикажете фотографии/музика/видео-записи во од контролираниот уред (на пример, дигитален фотоапарат) на екранот на телевизорот директно управувајќи со уредот. Исто така, како далечински управувач на телевизорот преку домашна мрежа, може да се користи мобилен уред (на пример, паметен телефон).
[Далечински уреди]
Изменете ја листата на мобилни уреди регистрирани за употреба како далечински управувачи за телевизорот.
[Далечински тајмер за снимање] (само за модели со можност за снимање на USB HDD)
Употребете го „Video & TV SideView“ на мобилен уред за да поставите снимање со потсетник/тајмер на вашиот домашен телевизор додека не сте дома.
[Уреди со далечински тајмер за снимање] (само за модели со можност за снимање на USB HDD)
Уредете ја листата на мобилни уреди што се регистрирани за далечинско снимање со тајмер.
[Контрола за пристап на Renderer]
Изберете [Автоматска дозвола за пристап] за да пристапите до телевизорот автоматски кога контролираниот уред пристапува до телевизорот прв пат.
Изберете [Прилагодени поставки] за изменување на поставувањата за дозвола за пристап на контролираниот уред.
Изберете [Вклучено] за да дозволите пристап од страна на контролираниот уред.
Изберете [Исклучено] за да забраните пристап од страна на контролираниот уред.

[44] Користење домашна мрежаКористење домашна мрежаЕмитување содржина на компјутер

Можете да емитувате фотографии/музика/видео-записи на сервер (на пример, компјутер) што е поврзан на истата домашна мрежа на која е поврзан и телевизорот.

(A) Компјутер (Сервер)

(B) Рутер

(C) Модем

(D) Интернет

 1. Поврзете го телевизорот на вашата домашна мрежа.
 2. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Албум], [Видео] или [Музика] — серверот на кој што се наоѓа датотеката што сакате да ја емитувате — папката или датотеката од листата.
  Ако изберете папка, изберете ја саканата датотека.
  Емитувањето започнува.

За да ги проверите поддржаните формати на датотека

Кога го прегледувате водичот за помош на компјутер или мобилен уред

Изберете го следниов линк.

Скокни до листата

Белешка

 • Во зависност од датотеката, емитувањето може да не е возможно дури и кога се користат поддржани формати.

[45] Користење домашна мрежаКористење домашна мрежаРепродуцирање содржини со функцијата за прикажување

Можете да репродуцирате фотографии/музика/видеоснимки од контролен уред (на пр. дигитален фотоапарат) на екранот на телевизорот, управувајќи го директно контролниот уред. Контролниот уред, исто така, треба да биде компатибилен со функцијата за прикажување.

(A) Дигитален фотоапарат (контролен уред)

(B) Рутер

(C) Модем

(D) Интернет

 1. Поврзете го телевизорот на вашата домашна мрежа.
 2. Управувајте со контролниот уред за да започнете со репродукција на содржините на екранот на телевизорот.

[46] ПоставувањаКонфигурирање на поставувањата што се однесуваат на основните функции на телевизоротКонфигурирање на поставувањата за [ТВ]

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [ТВ] — саканата опција.

Достапни опции

[Поставување на канали]
Ги конфигурира поставувањата за прием на преносот.
[Надворешни влезови]
Ги конфигурира поставувањата за надворешните влезови.
[Приказ]
Ги прилагодува поставувањата за сликата и екранот.
[Звук]
Ги прилагодува поставувањата за звукот и опциите поврзани со избирање звучник.
[LED осветлување]
Го прилагодува LED осветлувањето.
(Достапноста на оваа функција зависи од вашиот модел).
[Моќност]
Ги менува поставувањата поврзани со потрошувачката на енергија.
[Апликации]
Ги менува поставувањата поврзани со апликациите.
[Daydream]
Ги конфигурира поставувањата за заштитникот за екранот.
[Меморија и ресетирање]
Ги менува поставувањата поврзани со складирањето податоци.
[Почетно поставување]
Ги поставува основните одлики, како што се регион, канали и мрежа, при првата употреба.
[За]
Ги прикажува информациите за телевизорот.

[47] ПоставувањаКонфигурирање на поставувањата што се однесуваат на мрежните врски и периферната опремаКонфигурирање на поставувањата за [Мрежа и галантерија]

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа и галантерија] — саканата опција.

Достапни опции

[Мрежа]
Ги поставува и проверува мрежните и врските со серверот.
[Google Cast]
Ги поставува вашите омилени интернет-серии, филмови, музика итн. на телевизорот.
[Поставки за Bluetooth]
Поставува регистрирање/дерегистрирање Bluetooth уреди.
[Поставки на далечинско на подлога на допир]
Поставува спојување на далечински управувач со контрола на допир.
[Поставување уред за снимање] (само за модели со можност за снимање на USB HDD)

Ги конфигурира поставувањата за снимање на USB HDD уредите.

(Оваа опција може да не е достапна во зависност од вашиот регион/држава).

[48] ПоставувањаКонфигурирање на поставувањата што се однесуваат на мрежните врски и периферната опремаПоврзување Bluetooth уред

За спојување на уредот со Bluetooth уред

 1. Вклучете го Bluetooth уредот и ставете го во режим на спојување.
  За објаснување како да го ставите вашиот Bluetooth уред во режим на спојување, погледнете го упатството за користење на уредот.
 2. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Поставки за Bluetooth] за прикажување на листата со достапни Bluetooth уреди.
 3. Изберете го саканиот уред од листата, а потоа, следете ги упатствата на екранот.
  Ако се бара да внесете код за пристап, погледнете го упатството за користење на уредот.
  Откако спојувањето ќе се изведе успешно, уредот се поврзува со телевизорот.

За поврзување со споен Bluetooth уред

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Поставки за Bluetooth] — [Листа на уреди] за прикажување на листата со достапни Bluetooth уреди.
 2. Изберете споен, но неповрзан уред од листата.

Поддржани Bluetooth профили

Телевизорот ги поддржува следнве профили:

 • HID (Профил за уред за човечки интерфејс)
 • HOGP (Профил HID преку GATT)
 • 3DSP (Профил за 3D синхронизација)
 • SPP (Профил за сериски приклучок)

[49] ПоставувањаКонфигурирање на поставувањата што се однесуваат на изведбата на системотКонфигурирање на поставувањата за [Параметри на системот]

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Параметри на системот] — саканата опција.

Достапни опции

[Датум и време]
Го прилагодува актуелното време.
[Јазик/Language]
Го избира јазикот на менито.
[Тастатура]
Ги конфигурира поставувањата за тастатурата на екран.
[Пребарување]
Ги конфигурира поставувањата за функцијата за пребарување.
[Говор]
Ги конфигурира поставувањата за одликата за препознавање говор.
[Пристапност]
Ги конфигурира поставувањата за одликите и услугите за пристапност за помош на корисниците за полесна навигација со нивните уреди.
[Поставување на слика за излог во продавница]
Го збогатува приказот за демо употреба на излог со поставување [Демо режим] итн.

[50] ПоставувањаКонфигурирање на поставувањата што се однесуваат на личните податоци, како на пример, безбедностКонфигурирање на [Лични] поставувања

 1. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Лични] — саканата опција.

Достапни опции

[Додај сметка]
Ги прикажува сметките на социјалните мрежи кои се регистрирани на телевизорот.
[Локација]
Ги конфигурира поставувањата за локација за добивање на локацијата на корисникот.
[Безбедност и ограничувања]
Ги конфигурира поставувањата за безбедност, како што се лозинките.
[Родителско заклучување (Емитување)]
Ги конфигурира поставувањата за родителско заклучување за емитувања и други ставки.
[Родителско заклучување (Канали за проследување)]
Ги конфигурира поставувањата за родителско заклучување за стримување канали.

[51] Решавање проблемиСамодијагностицирањеКако да проверите дали телевизорот работи исправно.

 • Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Помош] — [Самодијагноза].

[52] Решавање проблемиСимптоми поврзани со напојувањето со електрична енергијаТелевизорот се исклучува автоматски.

 • Проверете дали е активиран [Тајмер за исклучување] или проверете го поставувањето за [Времетраење] на [Тајмер за вклучување].
 • Проверете дали е активирано [Подготвеност по неактивен период] во [Еко].

[53] Решавање проблемиСимптоми поврзани со напојувањето со електрична енергијаТелевизорот се вклучува автоматски.

 • Проверете дали е активиран [Тајмер за вклучување].
 • Поставете го поставувањето [Автоматско вклучување на телевизорот] од [Поставки за BRAVIA Sync] на [Исклучено].

[54] Решавање проблемиСимптоми поврзани со напојувањето со електрична енергијаОткако ќе го откачите телевизорот од изворот на електрична енергија и повторно го приклучите, телевизорот не се вклучува дури ни ако го притиснете копчето за вклучување на далечинскиот управувач или на телевизорот.

 • Кога ќе го откачите телевизорот од изворот на електрична енергија и повторно го приклучите, телевизорот може да не биде во состојба веднаш да се вклучи дури и ако го притиснете копчето за вклучување на далечинскиот управувач или на телевизорот бидејќи е потребно одредено време системот да се покрене. Почекајте околу 10 до 20 секунди, а потоа, повторно обидете се да го вклучите.

[55] Решавање проблемиСимптоми поврзани со сликата/екранотКвалитетот на сликата не е добар како што беше при прегледувањето во продавницата.

 • Квалитетот на сликата зависи од содржината на сигналот.

[56] Решавање проблемиСимптоми поврзани со сликата/екранотИзобличена слика.

 • Проверете ја врската со антената (воздушна)/кабелот.
 • Чувајте ги антената (воздушна)/кабелот подалеку од другите кабли за поврзување.
 • Кога инсталирате опционален уред, оставете одреден простор помеѓу уредот и телевизорот.
 • Притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете [Слика] — [Motionflow] — [Стандардно] или [Исклучено]. (Само за модели компатибилни со [Motionflow])
 • Променете го тековното поставување на [Режим за филмови] во [Слика] на друго поставување.
 • Поставете го [LNA] на [Исклучено] за подобрување на приемот на сликата. ([LNA] може да не е достапно во зависност од ситуацијата/регионот/државата).
 • Извршете [AFT] во [Рачно поставување на канали] за подобрување на сликата за аналогниот прием.

  (Достапноста на [Рачно поставување на канали] и поврзаните опции може да се разликуваат во зависност од регионот/државата/ситуацијата).

 • Осигурете се дека антената (воздушна) е поврзана со висококвалитетен коаксијален кабел од 75 оми.

[57] Решавање проблемиСимптоми поврзани со сликата/екранотЕкранот трепка.

 • Притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете [Слика] — [Motionflow] — [Стандардно]. (Само за модели компатибилни со [Motionflow])

[58] Решавање проблемиСимптоми поврзани со сликата/екранотНема боја/Темна слика/Боите се неправилни/Сликата е премногу осветлена

 • Притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете [Слика] за да направите прилагодувања.
 • Изберете [Ресетирај] во [Слика].
 • Ако го поставите [Заштеда на енергија] во [Еко] на [Ниско] или [Високо], ќе се засили црното ниво.

[59] Решавање проблемиСимптоми поврзани со сликата/екранотТемен екран. Како да го осветлите екранот.

 • Притиснете го копчето ACTION MENU, изберете [Слика] и прилагодете [Светлина] или [Контраст].

 • Проверете го поставувањето на опцијата [Заштеда на енергија] во [Еко]. Ако е [Ниско] или [Високо], екранот станува потемен. Поставете го [Заштеда на енергија] на [Исклучено] за да го осветлите екранот.

[60] Решавање проблемиСимптоми поврзани со сликата/екранотБоите се неправилни. Како да ги прилагодите нијансите на боите.

 • Притиснете го копчето ACTION MENU, изберете [Слика] и прилагодете [Нијанса] или [Температура на бои].
 • За продлабочување на нијансите на боите, прилагодете [Боја] или [Живописни бои] во [Слика].

[61] Решавање проблемиСимптоми поврзани со сликата/екранотФорматот на приказот/режимот на широк приказ се менува автоматски.

 • Кога го менувате каналот или влезот за видео, ако [Автоматска ширина] во [Екран] е поставено на [Вклучено], тековното поставување [Широк режим] автоматски се менува во согласност со влезниот сигнал. За да го заклучите поставувањето [Широк режим], поставете го [Автоматска ширина] на [Исклучено].
 • Проверете го поставувањето [Автоматска ширина] во [Екран].

[62] Решавање проблемиСимптоми поврзани со сликата/екранотНаеднаш, сликата станува мала.

 • Сликата станува мала за време на реклами заради начинот на емитување содржина што го користи емитувачот. Кога каналите со HD содржина се префрлат на SD содржина (реклами), сликата може да стане мала и да има црна рамка.
 • [Автоматска ширина] во [Екран] нема да ја зголеми сликата додека се префрла содржината бидејќи информациите за содржината се регулираат од страна на провајдерот на сигнал на каналот. Ако сакате, можете рачно да го промените поставувањето [Широк режим], што ќе остане применето додека не го промените каналот/влезот или повторно рачно не го промените поставувањето [Широк режим].

[63] Решавање проблемиСимптоми поврзани со сликата/екранотНа рабовите од екранот се појавуваат црни ленти.

 • Некои програми со широк формат на приказ се снимени во сооднос на страните поголем од 16:9 (ова особено е вообичаено за кинематографски изданија). Вашиот телевизор ќе ги прикажува овие програми со црни ленти на горниот и долниот дел од екранот. За подетални информации, проверете во документацијата испорачана со вашиот DVD (или стапете во контакт со вашиот програмски провајдер).
 • Програмите со сооднос на страни од 4:3 ќе имаат ленти на левата и десната страна на екранот.
 • Програмите што се емитуваат во HD формати (720p и 1080i) со содржина 4:3, вообичаено, ќе имаат црни ленти на левата и десната страна на екранот кои се додаваат од страна на емитувачот.
 • [Автоматска ширина] во [Екран] нема да ја прошири сликата кога црните ленти на страните од екранот се додадени од страна на емитувачот. Можете рачно да го поставите [Широк режим] на [Широк зум] или [Зум], што ќе остане применето додека не го промените каналот/влезот или повторно рачно не го промените поставувањето [Широк режим].
 • Некои кабелски и сателитски сет топ уреди може, исто така, да ги контролираат димензиите на сликата. Ако користите сет топ уред, обратете се кај производителот на сет топ уредот за да добиете повеќе информации.

[64] Решавање проблемиСимптоми поврзани со сликата/екранотРежимот за демонстрација се прикажува на екранот.

 • Притиснете го копчето ACTION MENU на далечинскиот управувач и изберете [Одложи демо]. Потоа, притиснете го копчето HOME на далечинскиот управувач и изберете [Поставки] — [Поставување на слика за излог во продавница]. Поставете ги [Демо режим] и [Режим за ресетирање на слика] на [Исклучено].

[65] Решавање проблемиСимптоми поврзани со прием на сигналотЗа решавање проблеми околу ТВ приемот на вашиот телевизор, прво проверете ги овие работи.

 • Осигурете се дека кабелот од антената (воздушна) е цврсто поврзан во телевизорот.
  • Осигурете се дека кабелот од антената (воздушна) не е лабав или откачен.
  • Осигурете се дека кабелот или конекторот на кабелот од антената (воздушна) не е оштетен.

[66] Решавање проблемиСимптоми поврзани со прием на сигналотСе појавуваат силуети или двојна слика.

 • Проверете ги врските со кабелот или антената (воздушна).
 • Проверете ја местоположбата и насоката на антената (воздушна).
 • Притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете [Слика] — [Motionflow] — [Стандардно] или [Исклучено].

  (Само за модели компатибилни со [Motionflow])

[67] Решавање проблемиСимптоми поврзани со прием на сигналотНа екранот се појавува само шум во вид на снег или црна слика.

 • Проверете дали е извршено поставување на звукот.
 • Проверете дали антената (воздушна) е скршена или свиткана.
 • Проверете дали антената (воздушна) го достигнала крајот на својот работен век (3-5 години за нормална употреба, 1-2 години за локација покрај море).

[68] Решавање проблемиСимптоми поврзани со прием на сигналотПри гледање анаголен ТВ канал, се јавува шум во сликата или звукот.

 • Извршете [AFT] за да добиете подобар прием на сликата и звукот. (Името на опцијата се разликува во зависност од вашиот регион/држава).
 • Поставете го [Аудио филтер] на [Исклучено], [Ниско] или [Високо] за подобрување на звукот за аналогниот прием.
 • Поставете го [LNA] на [Исклучено] за подобрување на приемот на сликата. ([LNA] може да не е достапно во зависност од ситуацијата/регионот/државата).
 • Осигурете се дека антената (воздушна) е поврзана со висококвалитетен коаксијален кабел од 75 оми.
 • Чувајте го кабелот на антената (воздушна) подалеку од другите кабли за поврзување.

[69] Решавање проблемиСимптоми поврзани со прием на сигналотНекои канали се празни.

 • Каналот служи само за кодирани/претплатнички сервиси. Претплатете се на платениот телевизиски сервис.
 • Каналот се користи само за податоци (нема ниту слика, ниту звук).
 • Стапете во контакт со емитувачот за да добиете детални информации за преносот.

[70] Решавање проблемиСимптоми поврзани со прием на сигналотСлаб прием или лош квалитет на сликата со дигитално емитување.

 • Променете ги местоположбата, насоката и аголот на земната телевизиска антена (воздушна) за да го доведете до максимум нивото на сигнал на антената (воздушна). Осигурете се дека насоката на антената (воздушна) не се менува ненамерно (како на пример, заради ветар).
 • Ако користите засилувач на ТВ сигнал, прилагодете го неговото ниво на прием на сигнал.
 • Ако помеѓу антената (воздушна) и телевизорот е поврзана опрема (како на пример, дистрибутер на ТВ сигнал), тоа може да влијае врз ТВ приемот. Директно поврзете ги антената (воздушна) и телевизорот за да проверите дали се подобрил приемот.
 • Лошите временски услови може да влијаат врз системите за сателитски пренос. Почекајте да се подобрат временските услови. (Само за сателитски-компатибилни модели)

[71] Решавање проблемиСимптоми поврзани со прием на сигналотНе можете да гледате дигитални канали.

 • Прашајте кај локалниот провајдер дали во вашето подрачје се нудат дигитални преноси.
 • Извршете надградба на антена со посилен прием (воздушна).

[72] Решавање проблемиСимптоми поврзани со прием на сигналотНе можете да гледате сателитски канали. (Само за сателитски-компатибилни модели)

 • Прашајте кај локалниот провајдер дали во вашето подрачје се нудат сателитски услуги.
 • Проверете го вашиот LNB уред и поставувањата.
 • Ако вашиот телевизор има и „MAIN“ и „SUB“ приклучок, и не може да се постави во режим на двоен сателитски приемник со [Избор на режим на сателитски приемник], приклучокот означен со „SUB“ не може да се користи. Во овој случај, поврзете ја вашата сателитска антена (воздушна) во приклучокот означен со „MAIN“.

[73] Решавање проблемиСимптоми поврзани со прием на сигналотИма канали што не се поставени.

 • Обидете се да ги поставите каналите рачно преку конфигурирање на поставувањата. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Поставување на канали] — [Аналогно поставување] — [Рачно поставување на канали]. (Достапноста на [Рачно поставување на канали] и поврзаните опции може да се разликуваат во зависност од регионот/државата/ситуацијата).

[74] Решавање проблемиСимптоми поврзани со звукотНема звук, но има добра слика.

 • Проверете ја јачината на звукот.
 • Притиснете или + копче за да го откажете нечујниот режим.
 • Притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете [Звучници] — [ТВ звучници].

  Ако е поставено на [Аудио систем], преку звучниците од телевизорот ќе се емитуваат само звукот на копчињата и системските звуци.

 • Кога користите HDMI влез со Супер аудио CD или DVD-аудио, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) може да не дава аудио сигнал.

[75] Решавање проблемиСимптоми поврзани со звукотАудио шум.

 • Осигурете се дека антената (воздушна) е поврзана со висококвалитетен коаксијален кабел од 75 оми.
 • Чувајте го кабелот на антената (воздушна) подалеку од другите кабли за поврзување.
 • За да избегнете ТВ пречки, користете неоштетен кабел за антена (воздушна).

[76] Решавање проблемиСимптоми поврзани со звукотНема звук или звукот на системот за домашно озвучување е тивок.

 • Притиснете го копчето ACTION MENU, а потоа, изберете [Звучници] — [Аудио систем].
 • Поставете го [Излез за слушалки/звук] на [Аудио излез (Фиксно)] во поставката [Звук].
 • Ако изберете аналоген (RF) канал и сликите правилно се прикажуваат, сменете го системот за емитување на телевизорот. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Поставување на канали] — [Аналогно поставување] — [Рачно поставување на канали] — [ТВ систем]. (Достапноста на [Рачно поставување на канали] или името на опцијата може да се разликуваат во зависност од регионот/државата/ситуацијата).
 • Ако [Звучници] е поставено на [ТВ звучници] и [Подобрување со висока резолуција (DSEE HX)] е поставено на [Автоматски], DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) се стишува.
 • Поставете го [Јачина на звук на дигитален аудио излез] на Макс. во поставката [Звук].

[77] Решавање проблемиСимптоми поврзани со звукотИзобличен звук.

 • Проверете ја врската со антената (воздушна)/кабелот.
 • Чувајте ги антената (воздушна)/кабелот подалеку од другите кабли за поврзување.
 • Чувајте го телевизорот подалеку од извори на електричен шум, како на пример, автомобили, фенови за коса, Wi-Fi уреди, мобилни телефони или оптички уреди.
 • Кога инсталирате опционален уред, оставете одреден простор помеѓу уредот и телевизорот.
 • Извршете [AFT] во [Рачно поставување на канали] за подобрување на звукот за аналогниот прием.

  (Достапноста на [Рачно поставување на канали] и поврзаните опции може да се разликуваат во зависност од регионот/државата/ситуацијата).

 • Поставете го [Аудио филтер] на [Ниско] или [Високо] за подобрување на звукот за аналогниот прием. (Опцијата [Аудио филтер] може да не е достапна во зависност од вашиот регион/држава).

[78] Решавање проблемиСимптоми поврзани со звукотЈачината на звукот на слушалките не може да се прилагодува.

 • Притиснете го копчето ACTION MENU, изберете [Јачина на звук на слушалки], а потоа, прилагодете ја јачината на звукот.

[79] Решавање проблемиСимптоми поврзани со далечинското управувањеДалечинскиот управувач не работи.

 • Притиснете копче на телевизорот за да утврдите дали проблемот е кај далечинскиот управувач или не.
 • Проверете дали насоченоста на секоја од батериите во преградата за батерии соодветствува со позитивниот знак (+) и негативниот знак (-).
 • Нивото на батеријата можеби е ниско. Заменете ги батериите со нови.
 • Контактот меѓу батеријата и далечинскиот управувач може да е слаб. Извадете ги батериите, а потоа, повторно вметнете ги.
 • Насочете го далечинскиот управувач кон сензорот за далечинско управување кој се наоѓа на предната страна од телевизорот.
 • Одржувајте ја површината на сензорот за далечинско управување без пречки.
 • Флуоресцентната светлина може да создаде пречки во далечинското управување; обидете се да ги исклучите сите флуоресцентни светла.
 • Кога ќе го откачите телевизорот од изворот на електрична енергија и повторно го приклучите, телевизорот може да не биде во состојба веднаш да се вклучи дури и ако го притиснете копчето за вклучување на далечинскиот управувач или на телевизорот бидејќи е потребно одредено време системот да се покрене. Почекајте околу 10 до 20 секунди, а потоа, повторно обидете се да го вклучите.
 • Кога вашиот глас не може да биде препознаен, активирајте го копчето на далечинскиот управувач со копче или регистрирајте го далечинскиот управувач со копче на вашиот телевизор. За да ги потврдите овие поставки, притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — Поставки за далечинскиот управувач.

[80] Решавање проблемиСимптоми поврзани со далечинскиот управувач со контрола на допирДалечинскиот управувач со контрола на допир не работи или работи неисправно.

 • Заменете ги батериите. Притиснете го копчето за ослободување и извадете го капакот.

 • Контактот меѓу батеријата и далечинскиот управувач може да е слаб. Извадете ги батериите, а потоа, повторно вметнете ги.
 • Одново спојте го далечинскиот управувач со контрола на допир. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Поставки на далечинско на подлога на допир] — [Спој далечинско на подлога на допир].
 • Далечинскиот управувач со контрола на допир ја користи фреквенцијата од 2,4GHz, затоа, брзината на комуникација може да се намали или повремено да прекинува заради пречки од безжичната LAN врска.
  Ако во близина се поставени уреди од домаќинството (на пример, микробранови печки или паметни телефони), има поголема веројатност да има пречки во радиобрановите.
 • Телевизорот или далечинскиот управувач со контрола на допир може да не работат ако се поставени на метален поставувач заради пречки во безжичната комуникација.
 • Со далечинскиот управувач со контрола на допир може да се управува само телевизорот со кој бил последно споен.
 • На телевизорот може да биде споен само еден далечински управувач со контрола на допир.
 • Далечинскиот управувач со контрола на допир се препорачува да се користи во рамки на растојание од 7 m од телевизорот.
 • Кога ќе го откачите телевизорот од изворот на електрична енергија и повторно го приклучите, телевизорот може да не биде во состојба веднаш да се вклучи дури и ако го притиснете копчето за вклучување на далечинскиот управувач или на телевизорот бидејќи е потребно одредено време системот да се покрене. Почекајте околу 10 до 20 секунди, а потоа, повторно обидете се да го вклучите.

[81] Решавање проблемиСимптоми поврзани со далечинскиот управувач со контрола на допирБатеријата брзо се празни.

 • Ако постојано го користите вашиот уред компатибилен со NFC преку точката на допир за NFC на далечинскиот управувач, потрошувачката на батеријата на далечинскиот управувач и/или уред ќе се зголеми (само за модели со NFC).
 • Не оставајте го далечинскиот управувач со контрола на допир свртен наопаку.

[82] Решавање проблемиСимптоми поврзани со 3D сликата/очилата (само за 3Д модели)Не се прикажуваат 3D слики. 3D ефектот е слаб. (само за 3D модели)

 • Ако се прикажуваат две слики една до друга, притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Приказ] — [Поставки за 3D] — [3D приказ] — [3D (едно-до-друго)].
  Ако се прикажуваат две слики една над друга, притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Приказ] — [Поставки за 3D] — [3D приказ] — [3D (едно-врз-друго)].

 • Ако приказот [3D приказ] се појавува, но 3D сликите не се прикажуваат, исклучете го уредот кој емитува 3D содржина и повторно вклучете го.
 • Перцепирањето на 3D ефектот може да се разликува од едно до друго лице.

За модели со активни 3D очила

 • Осигурете да нема пречки помеѓу телевизорот и активните 3D очила.
 • Заменете ја батеријата во активните 3D очила.
 • Осигурете се дека активните 3D очила се вклучени.
 • Пред употреба, неопходно е да ги регистрирате вашите активни 3D очила на телевизорот. За да ги користите очилата со друг телевизор, неопходно е повторно да се изврши регистрација. Исклучете ги очилата пред да започнете со повторно регистрирање.
 • Безжичните уреди или микробрановите печки може да влијаат врз комуникацијата помеѓу 3D очилата и телевизорот бидејќи телевизорот ја користи фреквенцијата од 2,4GHz. Во овој случај, обидете се со повторно регистрирање.
 • Ако уред, кој не е 3D-компатибилен (како на пример, домашен систем за озвучување), е поврзан помеѓу телевизорот и 3D-компатибилен уред, телевизорот нема да прикажува 3D слики. Поврзете го 3D-компатибилниот уред директно на телевизорот со помош на одобрен HIGH SPEED HDMI кабел со логото HDMI.

За 4K модели

 • Не може да се прикаже 3D сигнал од 4K.
 • За модели на пасивни 3D очила, гледајте во телевизорот директно однапред. 3D ефектот може да биде понеизразен во зависност од положбата од која се гледа. Прилагодете го аголот на гледање на екранот.

[83] Решавање проблемиСимптоми поврзани со 3D сликата/очилата (само за 3Д модели)Кога гледате 3D слики, на обете страни од екранот се прикажуваат црни линии. (само за 3D модели)

 • Црните линии на обете страни од екранот се прикажуваат со цел да се обработат 3D сигналите при прилагодувањето на длабочината на 3D сликите во [Прилагодување 3D длабочина].

[84] Решавање проблемиСимптоми поврзани со 3D сликата/очилата (само за 3Д модели)Не можете да го исклучите 3D приказот додека гледате 3D содржина. (само за 3D модели)

 • За 3D содржина што се прикажува со 3D сигнал, 3D приказот на вашиот телевизор не може да се исклучи. Исклучете ги поставувањата за 3D на поврзаниот уред (како на пример, BD плеер).

[85] Решавање проблемиСимптоми поврзани со 3D сликата/очилата (само за 3Д модели)Пораката [Откриен е 3D сигнал.] се појавува автоматски кога ќе се затекне 3D сигнал. (само за 3D модели)

 • Деактивирајте го поставувањето [Известување за 3D сигнал]. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Приказ] — [Поставки за 3D] — [Известување за 3D сигнал] — [Исклучено].

[86] Решавање проблемиСимптоми поврзани со 3D сликата/очилата (само за 3Д модели)Не можете да ги вклучите активните 3D очила. (само за 3D модели)

 • Заменете ја батеријата. (Важи само за TDG-BT400A/BT500A).
  Притиснете го копчето за одблокирање со врв од пенкало или нешто слично, и извадете ја касетата со батерија, а потоа, заменете ја батеријата со нова. Потоа, повторно блокирајте ја касетата со батерија.

  (A) CR2025 (-) странично

[87] Решавање проблемиСимптоми поврзани со 3D сликата/очилата (само за 3Д модели)LED индикаторот на активните 3D очила трепка. (само за 3D модели)

 • Светнува и продолжува да свети 3 секунди: Покажува вклучување/исклучување на очилата.

 • Трепка секои 2 секунди: Покажува дека очилата се вклучени.
 • Трепка 3 пати: Покажува дека очилата се исклучени.
 • Наизменично трепка со зелена и жолта светлина: Покажува дека очилата ја започнале постапката за регистрирање.
 • Трепка 3 пати секои 2 секунди: Покажува дека капацитетот на батеријата е при крај. Заменете ја батеријата.

[88] Решавање проблемиСимптоми поврзани со поврзан уредНема слика од поврзан уред.

 • Вклучете го поврзаниот уред.
 • Проверете ја кабелската врска помеѓу уредот и телевизорот.
 • IR далечински управувач: притиснете го копчето за да се прикаже листа на влезови, а потоа, изберете го саканиот влез.
  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете го саканиот влез.
 • Правилно вметнете го USB уредот.
 • Осигурете се дека USB уредот бил правилно форматиран.
 • Нема гаранција дека сите USB уреди ќе работат. Исто така, операциите се разликуваат во зависност од карактеристиките на USB уредот или видео-датотеките што се емитуваат.

[89] Решавање проблемиСимптоми поврзани со поврзан уредНе можете да изберете поврзан уред во почетното мени.

 • Проверете ја врската со кабелот.

[90] Решавање проблемиСимптоми поврзани со поврзан уредОдредени програми на дигитални извори се прикажуваат со загуба на детали.

 • На екранот може да се прикажуваат помалку детали од вообичаеното или артефакти (мали блокови, точки или пикселизација) заради дигиталната компресија на изворната содржина што се користи од страна на некои дигитални емитувачи и DVD-ja. Степенот на видливи артефакти зависи од јасноста и резолуцијата на телевизорот.

[91] Решавање проблемиСимптоми поврзани со поврзан уредЗа прикажување на фотографиите или папките потребно е одредено време.

 • Во зависност од димензиите на сликата, големината на датотеката и бројот на датотеки во папката, за прикажување на некои фотографии или папки, потребно е одредено време.
 • Секој пат кога ќе се поврзе USB уред со телевизорот, може да бидат потребни до две минути за да се прикажат фотографиите.

[92] Решавање проблемиСимптоми поврзани со поврзан уредНе можете да пронајдете поврзан BRAVIA Sync HDMI уред.

 • Проверете дали вашиот уред е компатибилен со BRAVIA Sync.
 • Осигурете се дека [Control for HDMI] е поставена на уредот компатибилен со BRAVIA Sync и дека [BRAVIA Sync Control] е поставена на телевизорот.

[93] Решавање проблемиСимптоми поврзани со поврзан уредНе може да управувате со втор аудио-видео приемник.

 • Може да се користи само еден аудио-видео приемник компатибилен со BRAVIA Sync.

[94] Решавање проблемиСимптоми поврзани со поврзан уредТелевизорот не емитува слика и/или звук од MHL уредот. (само за модели со MHL)

 • Прекинете ја врската со MHL кабелот, а потоа, повторно поврзете го. Или пак, исклучете го MHL уредот, а потоа, повторно вклучете го и отклучете го екранот.

[95] Решавање проблемиСимптоми поврзани со поврзан уредНадворешен уред (како на пример, сет-топ уред или аудио-видео приемник) не може да се управува преку IR Blaster. (Само за модели компатибилни со IR Blaster)

 • Осигурете IR Blaster да е правилно поставен и IR предавателот да се наоѓа во близина на IR приемникот на надворешниот уред.
 • Осигурете се дека вашиот телевизор го поддржува надворешниот уред.
 • Ако притиснете и задржите копче на далечинскиот управувач, операцијата може да не се пренесе. Наместо тоа, притиснете го копчето неколку пати.
 • Некои надворешни уреди може да не реагираат кога ќе се притиснат одредени копчиња на менито „Мени со акции“.
 • Можеби IR Blaster не е правилно поставен. За да го поставите IR Blaster, притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Надворешни влезови] — [Поставување на IR Blaster].

[96] Решавање проблемиСимптоми поврзани со снимање на USB HDDНе можете да користите USB HDD уред. (Само за модели со можност за снимање на USB HDD)

 • Проверете дали USB HDD уредот е:
  • правилно поврзан.
  • вклучен.
  • регистриран на телевизорот.
 • Поврзувањето на USB HDD уредот преку USB разводник не е поддржано.
 • Извршете [Проверка на HDD перформансите] за да проверите дали спецификациите за USB HDD ги исполнуваат условите.

[97] Решавање проблемиСимптоми поврзани со снимање на USB HDDСнимањето не може да се изврши./Снимањето не успеа. (Само за модели со можност за снимање на USB HDD)

 • Проверете го преостанатиот простор на HDD. Ако има премалку преостанат простор, избришете непотребни содржини.
 • Следниве програми не може да се снимаат.
  • Програми со заштитени авторски права
  • Аналогни програми
  • Програми од надворешни влезови (вклучувајќи програми од поврзан сет топ уред)
  • Широкопојасни видео-преноси
 • Снимањето со тајмер може да не е возможно ако времето на емитување на програмата се променило.

[98] Решавање проблемиСимптоми поврзани со снимање на USB HDDСнимената содржина исчезна. (Само за модели со можност за снимање на USB HDD)

 • Снимањето не може да се изврши ако кабелот за напојување со наизменична електрична енергија или кабелот за врска се откачени при снимањето. Не откачувајте ниту еден кабел за време на снимањето. Во спротивно, може да дојде до загуба на содржината што се снима или целата снимена содржина.

[99] Решавање проблемиСимптоми поврзани со снимање на USB HDDUSB HDD уредот работи иако не е вклучен. (Само за модели со можност за снимање на USB HDD)

 • Поврзаниот USB HDD може да почне да врти или LED индикаторот на уредот може да се вклучи додека телевизорот ги презема EPG податоците за време на режимот на подготвеност.

[100] Решавање проблемиСимптоми поврзани со мрежа/апликацијаПонекогаш, квалитетот на стримувањето видео е лош ако се користи безжична LAN врска.

 • Квалитетот на безжичната мрежна врска се разликува во зависност од растојанието или пречките (на пример, ѕид) помеѓу телевизорот и безжичниот рутер (пристапна точка), околинските пречки и квалитетот на безжичниот рутер (пристапна точка). Во овој случај, користете кабелска врска за интернет или обидете се со фреквенцијата од 5GHz.
 • Фреквенцијата од 5GHz може да не е поддржана во зависност од вашиот регион/држава. Ако фреквенцијата од 5GHz не е поддржана, телевизорот може да се поврзе само со безжичен рутер (пристапна точка) користејќи ја фреквенцијата од 2,4GHz.

[101] Решавање проблемиСимптоми поврзани со мрежа/апликацијаБезжичната LAN врска не може да се воспостави или условите за прием на радиобранови се лоши.

 • Проверете ги местоположбите на телевизорот и безжичниот рутер (пристапна точка). Состојбата на сигналот може да биде засегната од следново:
  • Во близина се поставени други безжични уреди, микробранови печки, флуоресцентни светла итн.
  • Помеѓу безжичниот рутер (пристапна точка) и телевизорот има подови или ѕидови.

  Ако проблемот останува дури и по извршување на горе-наведените проверки, обидете се користејќи кабелска LAN врска.

[102] Решавање проблемиСимптоми поврзани со мрежа/апликацијаНизок квалитет на сликата при емитување видео-записи од интернет.

 • Квалитетот зависи од оригиналниот видео-запис, кој се доставува од страна на доставувачот на видео-содржината, и од брзината на вашата интернет врска.

[103] Решавање проблемиСимптоми поврзани со мрежа/апликацијаОдредена видео-содржина од интернет се прикажува со загуба на детали.

 • Квалитетот на видео-содржината и големината на сликата зависат од брзината на интернет врската и од доставувањето од страна на доставувачите на видео-содржини.

[104] Решавање проблемиСимптоми поврзани со мрежа/апликацијаКвалитетот на сликата е добар, но нема звук од видео-содржина од интернет.

 • Квалитетот зависи од оригиналната содржина, која се доставува од страна на доставувачот на видео-содржината, и од брзината на вашата интернет врска.
 • Заради природата на видео-содржината од интернет, не сите видео-записи ќе имаат звук.

[105] Решавање проблемиСимптоми поврзани со мрежа/апликацијаНе може да се пристапи до апликациите.

 • Проверете дали е правилно поврзан кабелот за LAN или кабелот за напојување со наизменична електрична енергија на рутерот/модемот*.

  * Вашиот рутер/модем мора да биде претходно поставен да се поврзува на интернет. За поставувањата на рутерот/модемот, стапете во контакт со вашиот интернет провајдер.

 • Обидете се да ги користите апликациите подоцна. Може да не работи серверот на доставувачот на содржината на апликациите.

[106] Решавање проблемиСимптоми поврзани со мрежа/апликацијаТелевизорот не може да пристапи до интернет кога е поставен IPv6.

 • IPv6 може да не е достапен и во тој случај, поставете го IPv6 на исклучено.

[107] Решавање проблемиСимптоми поврзани со домашната мрежаВашиот телевизор не може да се поврзе со серверот.

 • Проверете ги LAN кабелот, или безжичната врска со вашиот сервер и вашиот телевизор.
 • Проверете дали вашата мрежа е правилно конфигурирана на вашиот телевизор.

[108] Решавање проблемиСимптоми поврзани со домашната мрежаСе појавува порака со известување дека телевизорот не може да се поврзе со вашата мрежа.

 • Проверете ги тековните поставки на мрежата. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Напредни поставки] — [Погледнете ги поставките и статусот на мрежата]. За информации за врската, проверете ги вашите мрежни врски и/или упатството за користење на серверот, или стапете во контакт со лицето кое ја поставило мрежата (администратор на мрежата).
 • Преконфигурирајте ги поставувањата на вашата мрежа со притискање на копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Поставување на мрежата].
 • Ако LAN кабелот е поврзан со активен сервер и телевизорот добил IP адреса, проверете ги врските и конфигурациите на вашиот сервер. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Напредни поставки] — [Погледнете ги поставките и статусот на мрежата].

[109] Решавање проблемиСимптоми поврзани со домашната мрежаНе може да се пристапи до серверот.

 • Проверете го вашиот LAN кабел/безжична врска или вашиот сервер. Телевизорот можеби ја изгубил врската со серверот.
 • Извршете [Дијагностика на сервери] за да проверите дали вашиот медиумски сервер правилно комуницира со телевизорот. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Поставување на домашна мрежа] — [Дијагностика на сервери].

[110] Решавање проблемиСимптоми поврзани со домашната мрежаНекои медиумски датотеки во USB единицата или серверот не се прикажуваат.

 • Неподдржаните датотеки може да не се прикажуваат.
 • Сите папки/датотеки може да не се прикажуваат во зависност од статусот на системот.

[111] Решавање проблемиСимптоми поврзани со домашната мрежаТелевизорот не може да биде пронајден од страна на Wi-Fi Direct уред.

 • Поставете го [Wi‑Fi Direct] на [Вклучено]. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Вклучено].
 • Ако телевизорот не може да биде пронајден дури и кога [Wi‑Fi Direct] е [Вклучено], поставете го [Поставување фреквенција] на [Автоматски (фреквенц. 2,4GHz)]. Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Мрежа] — [Wi‑Fi Direct] — [Напредни поставки] — [Поставување фреквенција] — [Автоматски (фреквенц. 2,4GHz)].

[112] Решавање проблемиСимптоми поврзани со Bluetooth уредИма прекини во работењето или некој од уредите не работи.

 • Проверете дали е вклучен уредот.
 • Заменете ги батериите на уредот.
 • Одново регистрирајте го уредот.
 • Bluetooth уредите ја користат фреквенцијата од 2,4GHz, затоа, брзината на комуникација може да се намали или повремено да прекинува заради пречки од безжичната LAN врска.
  Ако во близина се поставени уреди од домаќинството (на пример, микробранови печки или паметни телефони), има поголема веројатност да има пречки во радиобрановите.
 • Телевизорот или уредот може да не работат ако се поставени на метален поставувач заради пречки во безжичната комуникација.
 • За употребливите растојанија за комуникација помеѓу телевизорот и другите уреди, погледнете ги упатствата за користење на уредите.
 • Кога повеќе Bluetooth уреди се поврзани на телевизорот, квалитетот на комуникацијата преку Bluetooth може опадне.

[113] Решавање проблемиСимптоми поврзани со пресликувањето на екранКаков вид уреди може да се поврзат со користење на функцијата за пресликување на екран?

 • Уредите со Wi‑Fi, како паметни телефони и таблет уреди, кои поддржуваат Miracast може да се користат за пресликување на екран на вашиот BRAVIA ТВ. Погледнете го упатството за користење на вашиот уред со Wi‑Fi за да дознаете дали поддржува Miracast. BRAVIA телевизорите се усогласени со спецификациите на Miracast, но не гарантираат успешно поврзување со сите уреди.

[114] Решавање проблемиСимптоми поврзани со пресликувањето на екранТелевизорот не може да се поврзе со Miracast уред.

 • Ако поврзувањето Miracast уред (на пример, лаптоп) не успее, притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Пресликување на екран] за да се прикаже приказот во мирување на функцијата за пресликување на екран и повторно обидете се да ја воспоставите врската.

[115] Решавање проблемиСимптоми поврзани со пресликувањето на екранВидео-приказот или звукот може повремено да прекинуваат.

 • Уредите кои емитуваат радиобранови, како што се други LAN уреди или микробранови печки, може да создаваат пречки во функцијата за пресликување на екран со употреба на безжина LAN врска. Чувајте го телевизорот или уредите компатибилни со Sony Пресликување на екран (на пример, некои модели на Xperia) подалеку од такви уреди или ако е возможно, исклучувајте ги.
 • Брзината на комуникација може да се менува во согласност со растојанието или пречките меѓу уредите, конфигурацијата на уредите, состојбата на радиобрановите, застој во линијата или уредот што го користите. Комуникацијата може да прекинува заради состојбата на радиобрановите.

[116] Решавање проблемиСимптоми поврзани со пресликувањето на екранНекои платени содржини не може да се емитуваат.

 • Изворниот уред треба да ги задоволува стандардите HDCP (Заштита на широкопојасна дигитална содржина) 2.0/2.1/2.2.
  Некои платени содржини може да не се прикажуваат преку изворен уред кој не ги задоволува стандардите HDCP 2.0/2.1/2.2.

[117] Решавање проблемиСимптоми поврзани со пресликувањето на екранПресликувањето на екран не работи. Телевизорот не може да биде пронајден од страна на уред компатибилен со пресликување на екран.

 • Ако користите пресликување на екран со друг уред, прво исклучете го пресликувањето на екран, а потоа, обидете се повторно.
 • Ако вашиот уред не поддржува 5GHz, а опцијата [Поставување фреквенција] сте ја поставиле на [Автоматски (фреквенција 5GHz)], обидете се да ја промените на [Автоматски].
 • Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Пресликување на екран] за да се прикаже приказот во подготвеност за пресликување на екран и обидете се повторно.

[118] Решавање проблемиСимптоми поврзани со пресликување на слика со еден допир (само со NFC)Пресликувањето на слика со еден допир не работи. Целниот уред не може да се препознае. (само за модели со NFC)

 • Осигурете да е вклучена функцијата NFC на уредот компатибилен со пресликување на слика со еден допир.
 • За поврзување со Xperia уред, компатибилен со пресликување на слика со еден допир, телевизорот не може да се поврзе со Xperia уредот кога е заклучен екранот. Отклучете го екранот, а потоа, допрете.
 • Одредете ја положбата на делот за откривање на NFC на уредот компатибилен со пресликување на слика со еден допир, а потоа, повторно обидете се да допрете. За информации за положбата на делот за откривање на NFC, погледнете го упатството за користење на компатибилниот уред.
 • Преместете го компатибилниот уред подалеку од далечинскиот управувач со контрола на допир, а потоа, повторно обидете се да допрете.
 • Ако користите пресликување на екран со друг уред, прво исклучете го пресликувањето на екран, а потоа, обидете се повторно.
 • Ако вашиот уред не поддржува 5GHz, а опцијата [Поставување фреквенција] сте ја поставиле на [Автоматски (фреквенција 5GHz)], обидете се да ја промените на [Автоматски].
 • Притиснете го копчето HOME, изберете [Пресликување на екран] за да отвори приказот во подготвеност за пресликување на екран, а потоа, обидете се повторно.
 • Проверете дали вашиот уред поддржува пресликување на слика со еден допир. Дури и ако допрете некомпатибилен уред, телевизорот може да покаже одредена реакција, но не може да започне со пресликување на екран.
 • Пред употреба, неопходно е да го споите далечинскиот управувач со контрола на допир со телевизорот.
 • Поставете го поставувањето NFC на компатибилниот уред да биде вклучено.

[119] Решавање проблемиСимптоми поврзани со „Video & TV SideView“Телевизорот не може да се вклучи и да се управува со користење на апликацијата „Video & TV SideView“ кога [Далечинско активирање] е поставено на [Вклучено].

 • Кога во близина се поставени уреди што создаваат пречки во радиобрановите (микробранови печки, безжични телефони итн), функцијата „Video & TV SideView“ може да не работи. Во овој случај, чувајте ги таквите уреди подалеку од безжичниот рутер (пристапната точка) или телевизорот, или пак, исклучете ги.
 • Во следниве случаи, функцијата „Video & TV SideView“ може да не работи. Вклучете го телевизорот и одново поврзете го со безжичниот рутер (пристапната точка).
  • Исклучете/вклучете го безжичниот рутер (пристапната точка) додека телевизорот е во режим на подготвеност
  • Ресетирајте го безжичниот рутер (пристапната точка) додека телевизорот е во режим на подготвеност
  • Променете го каналот на безжичниот рутер (пристапната точка) додека телевизорот е во режим на подготвеност
 • Функцијата „Video & TV SideView“ може да не работи со бизнис модели на безжични рутери (пристапни точки) за кои е потребно периодично повторување на поврзувањето.
 • Функцијата „Video & TV SideView“ може да не работи во зависност од поставувањата на безжичниот рутер (пристапната точка) (на пример, Multi SSID и режим на штедење енергија).
 • Ако се користи Wi-Fi Direct за поврзување на апликацијата „Video & TV SideView“ со телевизорот, телевизорот може да не се вклучува од режим на подготвеност во зависност од вашиот паметен телефон/таблет уред.
 • Телевизорот треба да биде вклучен или во режим на подготвеност. Не исклучувајте го телевизорот со откачување на кабелот за напојување со наизменична електрична енергија.
 • Проверете дали следниве работи се поставени за вашиот телевизор.

  Кога безжичниот рутер (пристапната точка) и телевизорот се поврзани со безжична LAN врска

  • Се користи модел на телевизор со вграден безжичен LAN уред
  • [Вграден Wi‑Fi] под [Напредни поставки] е поставено на [Вклучено]
  • [Далечинско активирање] под [Мрежа] е поставено на [Вклучено]
  • Телевизорот е поврзан на безжичен рутер (пристапна точка)

  Кога безжичниот рутер (пристапната точка) и телевизорот се поврзани со кабелска LAN врска

  • [Далечинско активирање] под [Мрежа] е поставено на [Вклучено]

[120] Решавање проблемиСимптоми поврзани со „Video & TV SideView“Телевизорот не се појавува на приказот „Video & TV SideView“. Телевизорот не може да се регистрира со апликацијата „Video & TV SideView“.

 • Осигурете дека телевизорот е вклучен.
 • Осигурете дека телевизорот и вашиот паметен телефон/таблет уред се имаат поврзано на истата домашна мрежа.

  (Сепак, кога се поврзувате преку Wi-Fi Direct, не е потребна врска со домашна мрежа).

 • Можеби е достигнат максималниот број на регистрирани уреди. Избришете непотребни регистрации од [Далечински уреди] пред да регистрирате друг паметен телефон/таблет уред.
 • За детални информации, погледнете ја следнава интернет-страница:

  http://info.tvsideview.sony.net/faq/

Како се користи далечинскиот управувач

Можете да користите IR далечински управувач (со инфрацрвени зраци) за да управувате со телевизорот. За модели што се компатибилни со далечински управувачи со контрола на допир, можете да користите далечински управувач со контрола на допир за да управувате со телевизорот. За да проверите дали вашиот телевизор е компатибилен со далечински управувачи со контрола на допир, погледнете го печатеното упатство за употреба испорачано со овој телевизор.

Користење на IR далечинскиот управувач

Користете ги многубројните функции на овој телевизор со помош на копчињата /// и .

 1. Преместете го фокусот на ставка со помош на копчињата ///.

 2. Притиснете го копчето за да ја изберете саканата ставка.

За да се вратите на претходниот приказ

Притиснете го копчето BACK.

За да управувате со телевизорот преку Гласовно пребарување (важи само за далечински управувачи со копче )

За далечински управувачи со копче , притиснете го копчето и говорете во микрофонот што е вграден во далечинскиот управувач.

Белешка

 • За да ја користите функцијата Гласовно пребарување, потребна е интернет врска.

Кога вашиот глас не може да биде препознаен

Активирајте го копчето на далечинскиот управувач со копче или регистрирајте го далечинскиот управувач со копче на вашиот телевизор. За да ги потврдите овие поставки, притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — Поставки за далечинскиот управувач.


Користење на далечинскиот управувач со контрола на допир

Дали со телевизорот се испорачува далечински управувач со контрола на допир зависи од вашиот модел/регион/држава.

Основните операции на функциите и поставувањата на овој телевизор може да се вршат преку лизгање и притискање на панелот чувствителен на допир.

Пред употреба, можеби ќе треба да го споите вашиот далечински управувач со контрола на допир со телевизорот. Притиснете го копчето HOME на IR далечинскиот управувач, изберете [Поставки] — [Поставки на далечинско на подлога на допир] — [Спој далечинско на подлога на допир], а потоа, следете ги упатствата на екранот за да го споите вашиот далечински управувач со контрола на допир.

 1. Лизгајте со вашите прести преку панелот чувствителен на допир за преместување на фокусот на одредена ставка.

 2. Држете притиснато на панелот чувствителен на допир додека не кликне за да ја избере ставката.

За брзо преместување на фокусот на екранот

Лизгајте го вашиот прст додека фокусот не почне нагло да се менува и држете го вашиот прст на панелот чувствителен на допир.

За да се вратите на претходниот приказ

Притиснете го копчето BACK.

За конфигурирање на поставувањата за далечинскиот управувач со контрола на допир

Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Поставки на далечинско на подлога на допир] — саканата опција.

За стартување на воведот/водичот за далечинскиот управувач со контрола на допир

Притиснете го копчето HOME, а потоа, изберете [Поставки] — [Поставки на далечинско на подлога на допир] — [Започни вовед/водич].


За да лизгате вертикално или хоризонтално на приказот од однапрен инсталираниот прелистувач

Лизгајте со прстот нагоре/надолу или налево/надесно во следните области.

Како се користи водичот за помош

Постојат две верзии на водичот за помош за вашиот телевизор: водич за помош (вграден) и водич за помош (преку интернет). Водичот за помош (вграден) вклучува основни информации и упатства за користење на вашиот телевизор. Ако вашиот телевизор е поврзан на интернет, водичот за помош (преку интернет) ви овозможува сеопфатни и најнови информации за вашиот телевизор и мрежните услуги.

Можете, исто така, да го прегледувате водичот за помош (преку интернет) користејќи го вашиот компјутер или мобилен уред.

 1. Поврзете го телевизорот на интернет.
 2. Изберете[Премини на Преку интернет] (A) во горниот десен агол на екранот за да се префрлите на водичот за помош (преку интернет).

Ако вашата интернет врска е премногу бавна или нестабилна, и не може правилно да го прикаже водичот за помош (преку интернет), повторно извршете го чекорот 2 избирајќи[Премини на вградено].

За прегледување на водичот за помош (преку интернет) на вашиот компјутер или мобилен уред

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

Белешка

 • Сликите и илустрациите употребени во водичот за помош може да се разликуваат во зависност од моделот на вашиот телевизор.
 • Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без известување.

Совет

 • Можете, исто така, да го прегледувате водичот за помош (преку интернет) користејќи го „Video & TV SideView“.
 • За да видите дали вашиот телевизор е опремен со една од функциите опишани во водичот за помош, погледнете го книжниот прирачник или каталог.
 • Овој водич за помош е напишан за сите региони/држави и некои описи, содржани во овој водич за помош, не важат за одредени региони/држави.
 • За информации за деловите и контролите на вашиот телевизор и далечинскиот управувач, погледете го книжниот прирачник испорачан со овој телевизор.

Приказ на почетното мени

Почетното мени овозможува функција за пребарување, препораки за содржини, и пристап до апликации и поставувања. Достапните ставки може да се разликуваат во зависност од вашиот поставен регион/држава и од ситуацијата.

Користење на функцијата за пребарување

Можете да пребарувате разни содржини. Можете да внесете клучен збор со помош на тастатурата на екранот или можете да пребарувате со диктирање.

 1. Притиснете го копчето HOME.
 2. Изберете ја рамката за пребарување.
 3. Внесете клучен збор со помош на тастатурата на екранот или со зборување преку микрофонот.

Избирање содржина, апликација или поставување ставка

 1. Притиснете го копчето HOME.
 2. Изберете ја саканата ставка од саканата категорија.

Листа на категории

 • Препораки
  Оваа категорија покажува содржина врз основа на вашата историја.
 • [Популарни Апликации], [Апликации] и [Игри]

  Овие категории овозможуваат пристап до апликации (како на пример, Видео, Албум, Музика, Напредно споделување фотографии, Пресликување на екран) и игри.

 • [Влезови]
  Можете да го изберете влезниот извор од листата на поврзани уреди и приклучоци, како на пример, HDMI.
 • [Поставки]
  Оваа категорија вклучува [Поставки], [Мрежа], [Тајмери] и [Помош].

Совет

 • Со поврзување на телевизорот на интернет, стануваат достапни разни функции, како на пример, мрежни услуги.

Користење на копчето DISCOVER

Копчето DISCOVER можете да го користите за пребарување содржина (како на пример ТВ програми, интернет-содржина итн). Што се појавува со притискање на копчето DISCOVER се разликува во зависност од вашиот модел/регион/држава.

 1. Притиснете го копчето DISCOVER.
 2. Изберете ја саканата категорија со поместување на фокусот нагоре или надолу.
 3. Изберете ја саканата ставка со поместување на фокусот кон лево или кон десно.
 4. IR далечински управувач: Притиснете го копчетоза да ја изберете/стартувате ставката.

  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го панелот чувствителен на допир за да ја изберете/стартувате ставката.

За да ги промените поставувањата на оваа функција

 1. Притиснете го копчето DISCOVER.
 2. Преместете го фокусот надолу до категоријата [Поставки].
 3. Изберете ја ставката за која што сакате да ги промените поставувањата.

Совет

 • Кога го користите далечинскиот управувач со контрола на допир, можете, исто така, да ја користите оваа функција лизгајќи го вашиот прст од долниот дел на панелот чувствителен на допир нагоре (без да притискате на панелот чувствителен на допир).

Користење на „Мени со акции“

Со притискање на копчето ACTION MENU, се појавува мени и овозможува брз пристап до функциите што се достапни за тековно-прикажаниот приказ, како што се прилагодување на сликата, прилагодување на звукот, прилагодување на јачината на звукот на поврзаниот уред (како на пример, слушалки) и промена на приказот/звукот. Ставките во менито се разликуваат во зависност од избраниот приказ.

 1. Притиснете го копчето ACTION MENU.
 2. Изберете ја саканата категорија со поместување на фокусот кон лево или кон десно.
 3. Изберете ја саканата ставка со поместување на фокусот нагоре или надолу.
 4. IR далечински управувач: Притиснете го копчетоза да ја изберете/стартувате ставката.

  Далечински управувач со контрола на допир: Притиснете го панелот чувствителен на допир за да ја изберете/стартувате ставката.

Совет

 • Кога го користите далечинскиот управувач со контрола на допир, можете, исто така, да го отворите менито „Мени со акции“ лизгајќи го вашиот прст од горниот дел на панелот чувствителен на допир надолу (без да притискате на панелот чувствителен на допир).