[1]

Aan de slag

 • De Helpgids gebruiken
 • Introductie van Android TV
 • Basishandelingen
 • Ondersteuningssite
[2] Aan de slag

De Helpgids gebruiken

In deze Helpgids wordt uitgelegd hoe u dit tv-toestel gebruikt. U kunt ook de Installatiehandleiding raadplegen voor een beschrijving van de installatie van het tv-toestel en de Referentiegids voor een beschrijving van de onderdelen en specificaties van het toestel.

Lees de informatie in deze Helpgids in de volgorde waarin de tekst staat of zoek rechtstreeks naar de gewenste informatie. U kunt zoeken door boven aan het scherm te selecteren.

De online-Helpgids raadplegen op het tv-toestel

Er zijn twee versies van de Helpgids voor uw tv-toestel: de geïntegreerde Helpgids en de online-Helpgids. De geïntegreerde Helpgids bevat basisinformatie en instructies voor het gebruik van het tv-toestel. Als uw tv-toestel verbonden is met het internet, kunt u de online-Helpgids raadplegen voor uitgebreide en bijgewerkte informatie over uw tv-toestel en netwerkdiensten.

 1. Verbind het tv-toestel met het internet.
 2. Selecteer [Overschakelen naar online] (A) boven aan het scherm om de online-Helpgids te openen.

Opmerking

 • Mogelijk moet u de software van het tv-toestel bijwerken voordat u de nieuwste functies kunt gebruiken die in de Helpgids beschreven staan. Zie de pagina Software-updates voor meer informatie over software-updates.
 • De afbeeldingen en illustraties die gebruikt worden in de Helpgids kunnen verschillen afhankelijk van het model van uw tv-toestel.
 • Wijzigingen aan het ontwerp en de technische gegevens zijn voorbehouden zonder kennisgeving.

Hint

 • U kunt ook de app "Video & TV SideView" gebruiken om de online-Helpgids te raadplegen.
 • Om na te gaan of uw tv-toestel uitgerust is met een van de functies die beschreven staan in de Helpgids, raadpleegt u de papieren handleiding of een productcatalogus van Sony.
 • Deze Helpgids is opgesteld voor alle regio's/landen. Sommige beschrijvingen in deze Helpgids zijn niet van toepassing voor bepaalde regio's of landen.
[3] Aan de slag

Introductie van Android TV

 • Apps downloaden uit Google Play
 • Apps naar een USB-geheugenapparaat verplaatsen
 • Internetmedia bekijken
 • Inhoud van uw mobiele apparaat weergeven op het tv-toestel met Google Cast
 • Veilig werken met apps en videostreaming (Beveiliging en beperkingen)
 • Zoeken met uw stem
[4] Aan de slag | Introductie van Android TV

Apps downloaden uit Google Play

U kunt apps uit Google Play downloaden op het tv-toestel, net als bij een smartphone of tablet.

Opmerking

 • U kunt alleen apps downloaden die geschikt zijn voor tv-toestellen. Dergelijke apps kunnen anders zijn dan apps voor smartphones/tablets.
 • Een internetverbinding en Google-account zijn noodzakelijk om apps te downloaden uit Google Play.

Hint

 • Als u geen Google-account hebt of een gedeelde account wilt aanmaken, maak dan een nieuwe account aan via de website hieronder.
  https://accounts.google.com/signup
  De website hierboven kan variëren afhankelijk van uw regio/land. Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer informatie de startpagina van Google.
 • Wij raden u aan een Google-account te maken op een computer of mobiel apparaat.
 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Google Play Butik] onder [Apps].
 2. Als u een app wilt installeren, moet u eerst de app selecteren die u wilt downloaden. De app wordt gedownload.

Na het downloaden wordt de app automatisch geïnstalleerd. Het pictogram van de app wordt weergegeven in het Startmenu. Met dit pictogram start u de app.

Betaalde apps

Google Play bevat gratis apps en apps waarvoor u moet betalen. Als u een app wilt kopen, hebt u een code van een op voorhand betaalde Google Play-giftcard nodig of moet u uw creditcardgegevens opgeven. Google Play-giftcards kunt u kopen bij diverse winkels.

Een app verwijderen

 1. Druk op de HOME-knop, selecteer [Google Play Butik] onder [Apps] en selecteer vervolgens [Mijn apps].
 2. Selecteer de app die u wilt verwijderen en maak de installatie ongedaan.
[5] Aan de slag | Introductie van Android TV

Apps naar een USB-geheugenapparaat verplaatsen

U kunt gedownloade apps verplaatsen naar een USB-geheugenapparaat om ruimte vrij te maken in het tv-toestel zelf.

Opmerking

 • Wanneer u een USB-geheugenapparaat formatteert, worden alle gegevens verwijderd die op dat USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen. Maak een back-up van belangrijke gegevens voordat u met formatteren begint.
 • Wanneer u deze procedure uitvoert, wordt het USB-geheugenapparaat geformatteerd voor exclusief gebruik met het tv-toestel. Mogelijk kunt u het USB-geheugenapparaat daarna niet meer gebruiken met een computer en dergelijke.
 1. Sluit een USB-geheugenapparaat aan op het tv-toestel.
 2. Druk op de HOME-knop, selecteer [Instellingen] — [Opslag en herstel] — het gewenste USB-geheugenapparaat.
 3. Formatteer het als intern opslagapparaat.
 4. Na afloop van het formatteren drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Apps].
 5. Selecteer de app die u wilt verplaatsen naar het USB-geheugenapparaat.
 6. Selecteer het USB-geheugenapparaat in de gebruikte opslagapparaten. De app wordt verplaatst naar het USB-geheugenapparaat.

Hint

 • Herhaal stap 4 tot en met 6 om meer apps naar het USB-geheugenapparaat te verplaatsen.

Een USB-geheugenapparaat verwijderen

 1. Druk op de HOME-knop, selecteer [Instellingen] — [Opslag en herstel] — het gewenste USB-geheugenapparaat en selecteer vervolgens de optie voor het verwijderen ervan.

Opmerking

 • Het USB-geheugenapparaat wordt alleen gebruikt om apps op te slaan. Als u het USB-geheugenapparaat wilt gebruiken voor andere doeleinden, moet u het opnieuw formatteren.
 • Als u een app van het USB-geheugenapparaat verwijdert met een computer, kunt u die app niet meer starten op het tv-toestel.
 • Als u een USB-geheugenapparaat van het tv-toestel verwijdert, kunt u de apps die naar het USB-geheugenapparaat waren verplaatst niet meer gebruiken.
 • Het is niet mogelijk om bij de installatie van een app meteen een USB-geheugenapparaat op te geven als installatielocatie. Installeer de app eerst op het tv-toestel zoals gebruikelijk en verplaats het vervolgens naar het USB-geheugenapparaat.
[6] Aan de slag | Introductie van Android TV

Internetmedia bekijken

U kunt diensten voor videostreaming, zoals YouTube en Netflix, gebruiken om inhoud van het internet te bekijken. Welke diensten beschikbaar zijn, hangt af van uw land en regio. U kunt deze diensten starten door hun naam te selecteren in het Startmenu onder [Apps].

Opmerking

 • Voor het bekijken van inhoud van het internet hebt u een internetverbinding nodig.
[7] Aan de slag | Introductie van Android TV

Inhoud van uw mobiele apparaat weergeven op het tv-toestel met Google Cast

Met Google Cast kunt u inhoud van uw favoriete websites en apps draadloos weergeven op uw tv-toestel, rechtstreeks vanaf uw computer of mobiele apparaat.

 1. Sluit een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet aan op hetzelfde thuisnetwerk als dat waarop het tv-toestel is aangesloten.
 2. Start een app met Google Cast-ondersteuning op het mobiele apparaat.
 3. Selecteer het pictogram (weergeven) in de app.
  Het scherm van het mobiele apparaat wordt weergegeven op het tv-scherm.

Opmerking

 • Voor het gebruik van Google Cast hebt u een internetverbinding nodig.
[8] Aan de slag | Introductie van Android TV

Veilig werken met apps en videostreaming (Beveiliging en beperkingen)

U zorgt ervoor dat het tv-toestel veilig wordt gebruikt door installatiebeperkingen op te leggen voor apps die zijn gedownload uit een onbekende bron of door leeftijdsbeperkingen op te leggen voor programma's en video's.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — opties zoals [Beveiliging en beperkingen] of [Kinderslot (uitzending)].

Hint

 • Afhankelijk van de app kunnen er nog meer beperkingen beschikbaar zijn. Raadpleeg de Helpfunctie van de app voor meer informatie.
[9] Aan de slag | Introductie van Android TV

Zoeken met uw stem

De functie Gesproken zoekopdrachten van het tv-toestel maakt het mogelijk om een zoekopdracht in te spreken en op basis daarvan te zoeken op het internet. Gesproken zoekopdrachten laat u snel zoekopdrachten invoeren zonder dat u het schermtoetsenbord hoeft te gebruiken.

Als u wilt zoeken, drukt u gewoon op de -knop en praat u in de microfoon die in de afstandsbediening is ingebouwd.

Raadpleeg De afstandsbediening gebruiken voor meer informatie.

[10] Aan de slag

Basishandelingen

 • De afstandsbediening gebruiken
 • Startmenu
 • De DISCOVER- knop gebruiken
 • Het Actie Menu gebruiken
 • Apparaten selecteren die op het tv-toestel aangesloten zijn
[11] Aan de slag | Basishandelingen

De afstandsbediening gebruiken

Veel functies van het tv-toestel kunt u bedienen met de knoppen / / / en .

Raadpleeg de Referentiegids voor een beschrijving van de knoppen van de afstandsbediening.

 1. Gebruik de knoppen , , en om de "markering" op het gewenste item te zetten.
 2. Druk op het midden van de knop om het gemarkeerde item te selecteren.

Naar het vorige scherm terugkeren

Druk op de BACK-knop.

Werken met Gesproken zoekopdrachten (alleen voor modellen die Gesproken zoekopdrachten ondersteunen)

Bij modellen die Gesproken zoekopdrachten ondersteunen is de afstandsbediening uitgerust met een geïntegreerde microfoon. Door in de microfoon te praten kunt u inhoud zoeken op het internet.

 1. Druk op de -knop. U gaat nu rechtstreeks naar het scherm Gesproken zoekopdrachten.
 2. De led op de afstandsbediening licht op ten teken dat de functie Gesproken zoekopdrachten is geactiveerd. Praat nu in de geïntegreerde microfoon.

Wanneer uw stem niet wordt herkend

Wanneer uw stem niet wordt herkend, activeer dan eerst de knop op de afstandsbediening met de knop of registreer de afstandsbediening met de knop bij uw tv-toestel.
Bevestig deze instellingen door te drukken op de HOME-knop en vervolgens [Instellingen] — [Instellingen Touchpad-afstandsbediening]/[Spraakgestuurde afstandsbediening] te selecteren.
De weergegeven instelling verschilt per model.

Opmerking

 • Voor het gebruik van Gesproken zoekopdrachten hebt u een internetverbinding nodig.
 • Welk type afstandsbediening met het tv-toestel wordt meegeleverd en of er een afstandsbediening met geïntegreerde microfoon beschikbaar is, is afhankelijk van uw model/regio/land. Voor sommige modellen/regio's/landen is een optionele afstandsbediening beschikbaar.
[12] Aan de slag | Basishandelingen

Startmenu

In het Startmenu vindt u een zoekfunctie en aanbevolen inhoud, en hebt u toegang tot apps en instellingen. De beschikbare items verschillen afhankelijk van uw regio/land en het huidige scherm.

Zoeken

U kunt allerlei inhoud zoeken door een trefwoord in te voeren met behulp van het schermtoetsenbord of door het in te spreken. De beschikbaarheid van de afstandsbediening met geïntegreerde microfoon is afhankelijk van uw model/regio/land.

 1. Druk op de HOME-knop.
 2. Selecteer het microfoonpictogram boven aan het scherm.
 3. Voer een trefwoord in door in de microfoon op de afstandsbediening te praten of door op de knop te drukken en vervolgens het schermtoetsenbord te gebruiken.

Bladeren naar inhoud, apps of andere items

 1. Druk op de HOME-knop.
 2. Selecteer het gewenste item in de gewenste categorie.

Categorielijst

Aanbevelingen
In deze categorie wordt inhoud weergegeven op basis van uw geschiedenis.
[Aanbevolen Apps], [Apps] en [Games]
Deze categorieën bieden toegang tot apps (bijvoorbeeld Video, Album, Muziek, Photo Sharing Plus en Schermreproductie) en games.
[Ingangen]
U kunt de ingangsbron selecteren in de lijst met aangesloten apparaten en aansluitingen, zoals HDMI.
[Instellingen]
Deze categorie omvat [Instellingen], [Netwerkinstellingen], [Timers] en [Help].

Hint

 • Door het tv-toestel te verbinden met het internet krijgt u toegang tot verschillende netwerkdiensten en -functies.
[13] Aan de slag | Basishandelingen

De DISCOVER- knop gebruiken

U kunt met de DISCOVER-knop naar inhoud zoeken (tv-programma's en internetinhoud bijvoorbeeld). De inhoud die wordt weergegeven wanneer u op de DISCOVER-knop drukt, verschilt afhankelijk van uw model/regio/land.


 1. Druk op de DISCOVER-knop.
 2. Beweeg de markering omhoog of omlaag om de gewenste categorie te selecteren.
 3. Beweeg de markering naar links of rechts om het gewenste item te selecteren.
 4. Druk op de knop om het geselecteerde item te starten.

De instellingen van deze functie wijzigen

 1. Druk op de DISCOVER-knop.
 2. Beweeg de markering omlaag naar de categorie [Instellingen].
 3. Selecteer het gewenste item om de instellingen te wijzigen.

Beschikbare opties

[Categorieën weergeven/verbergen]
Selecteer de categorieën inhoud die u wilt weergeven in DISCOVER. [Instellingen] kunt u niet verbergen.
Afhankelijk van het model van uw tv-toestel kunt u [Aanbevolen] verbergen.
[Volgorde van categorieën wijzigen]
Selecteer een categorie inhoud om deze op een andere plaats te zetten.
[Kanalen toevoegen aan favorieten]
Voeg uw favoriete zenders toe aan DISCOVER.
[Trefwoordcategorieën toevoegen]
Voeg trefwoorden toe om uw eigen speciale categorie te maken.
[Weergavegrootte]
Selecteer hoe groot het menu moet worden weergegeven.
[TV-programma's sorteren]
Selecteer de manier waarop tv-programma's moeten worden gesorteerd.

Opmerking

 • Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw model tv-toestel.
[14] Aan de slag | Basishandelingen

Het Actie Menu gebruiken

Als u op de ACTION MENU-knop drukt, verschijnt er een menu voor snelle toegang tot functies die beschikbaar zijn voor het momenteel weergegeven scherm (bijvoorbeeld beeldaanpassingen, geluidsaanpassingen, volumeregeling voor het aangesloten apparaat (zoals een hoofdtelefoon) en de beeld-/audio-instellingen. De items in het menu verschillen afhankelijk van het geselecteerde scherm.


 1. Druk op de ACTION MENU-knop.
 2. Beweeg de markering naar links of rechts om de gewenste categorie te selecteren.
 3. Beweeg de markering omhoog of omlaag om het gewenste item te selecteren.
 4. Druk op de knop om het geselecteerde item te starten.
[15] Aan de slag | Basishandelingen

Apparaten selecteren die op het tv-toestel aangesloten zijn

Als u apparaten wilt gebruiken die op het tv-toestel zijn aangesloten, zoals een Blu-ray- of dvd-speler, of als u tv-programma's wilt bekijken nadat u dergelijke apparaten hebt gebruikt, dan moet u van ingang veranderen.

 1. Druk herhaaldelijk op de -knop om het aangesloten apparaat te selecteren.

Hint

 • U kunt eenvoudig omschakelen naar een tv-uitzending door te drukken op de TV-knop op de afstandsbediening.

Omschakelen vanuit het Startmenu

 1. Druk op de knop HOME en selecteer vervolgens de ingangsbron bij [Ingangen].
[16] Aan de slag

Ondersteuningssite

Ga voor de meest recente informatie en online-Helpgids naar de ondersteuningssite van Sony:

http://www.sony.eu/support/

[17]

Tv kijken

 • Tv-programma's bekijken
 • Kijken in 3D (alleen 3D-modellen)
 • Tv kijken met twee schermen
[18] Tv kijken

Tv-programma's bekijken

 • De programmagids gebruiken
 • Zenderinstellingen configureren
 • Interactieve tv-diensten gebruiken
 • Weten wat de pictogrammen van de informatiebalk betekenen
 • Tv-programma's bekijken met YouView (alleen modellen voor het Verenigd Koninkrijk)
[19] Tv kijken | Tv-programma's bekijken

De programmagids gebruiken

Hier vindt u snel uw favoriete programma's.

 1. Druk op de GUIDE-knop om de digitale programmagids weer te geven.
 2. Selecteer het programma dat u wilt bekijken.
  De details van het programma worden getoond.
 3. Selecteer [Kijken] om het programma te bekijken.

Optionele functies gebruiken

 1. Druk terwijl de programmagids wordt weergegeven op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens het gewenste item.
[20] Tv kijken | Tv-programma's bekijken

Zenderinstellingen configureren

 • Digitale uitzendingen ontvangen
 • Satellietuitzendingen ontvangen (alleen voor modellen met satellietontvangst)
 • Zenders sorteren of de programmalijst bewerken
[21] Tv kijken | Tv-programma's bekijken | Zenderinstellingen configureren

Digitale uitzendingen ontvangen

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zender installatie] — [Digitaal Set-up] — [Digitale afstemming] — [Digitale autom. Afstemming].
 2. Volg de instructies op het scherm om af te stemmen op alle beschikbare digitale zenders en de instellingen op te slaan in het tv-toestel.

Het afstembereik wijzigen

Selecteer [Normaal] of [Vol] bij [Auto afstemmings bereik]

[Normaal]
Hiermee zoekt u naar de zenders die in uw regio/land beschikbaar zijn.
[Vol]
Hiermee zoekt u naar de zenders die beschikbaar zijn ongeacht regio/land.

Hint

 • U kunt [Digitale autom. Afstemming] starten na een verhuizing of na een verandering van serviceprovider, of om te zoeken naar nieuwe zenders die aan het aanbod zijn toegevoegd.
[22] Tv kijken | Tv-programma's bekijken | Zenderinstellingen configureren

Satellietuitzendingen ontvangen (alleen voor modellen met satellietontvangst)

Als u een schotelantenne hebt, kunt u satellietuitzendingen bekijken nadat u de tunerinstellingen hebt geconfigureerd. Raadpleeg de onderstaande beschrijving om uw type installatie te bepalen en uw schotel in te stellen.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zender installatie] — [Digitaal Set-up] — [Satelliet Instelling] — [Digitale satellietafstemming].

Beschikbare opties

[Antenneconfiguratie]
Hiermee selecteert u het type satellietinstallatie.
Uw satellietinstallatie kan van het type Single Cable Distribution, Fixed Antenna of DiSEqC zijn.
Single Cable Distribution wil zeggen dat programma's via één coaxkabel kunnen worden doorgestuurd naar meerdere ontvangers. Elke ontvanger of tuner krijgt een eigen 'band' toegewezen.
DiSEqC-installaties maken het mogelijk om meerdere schotelantennes of koppen (LNB's) aan te sluiten als u die hebt. U kunt van schotel of kop veranderen met de afstandsbediening van het tv-toestel.
Fixed Antenna is meestal de eenvoudigste installatie: één schotelantenne met één kop (LNB).
[Band]
Hiermee configureert u het aantal banden dat aan het tv-toestel of de tuner wordt toegewezen.
[Bandfrequentie]
Hiermee wijzigt u de frequentie van de banden die aan het tv-toestel of de tuner zijn toegewezen.
[Algemene satelliet]/[Andere (Algemene satelliet)]
Hiermee zoekt u naar satellietdiensten op basis van een groep algemene instellingen. De weergegeven instelling verschilt per model.
[DiSEqC Controleren]
Hiermee configureert u de instellingen voor het aansturen van extra satellietapparatuur, zoals schakelkastjes voor het selecteren van satellieten en koppen.
[Scantype]
Full Scan: Hiermee worden alle beschikbare satellietfrequenties gescand.
Network Scan: Hiermee wordt gescand op basis van voorgedefinieerde netwerkparameters. Probeer Full Scan als er na een Network Scan nog steeds diensten (zenders) ontbreken.
Manual Scan: Hiermee stelt u de scanfrequentie en andere transponderparameters in.
[23] Tv kijken | Tv-programma's bekijken | Zenderinstellingen configureren

Zenders sorteren of de programmalijst bewerken

U kunt de zenders weergeven in de volgorde die u zelf wilt.

Voor satellietzenders

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zender installatie] — [Digitaal Set-up] — [Satelliet Instelling] — [Satelliet Programmalijst bewerken].
 2. Kies het programma dat u wilt verplaatsen.
 3. Kies de nieuwe positie voor het geselecteerde programma.

Voor digitale zenders

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zender installatie] — [Digitaal Set-up] — [Digitale afstemming] — [Programmalijst bewerken].
 2. Kies het programma dat u wilt verplaatsen.
 3. Kies de nieuwe positie voor het geselecteerde programma.

Voor analoge zenders

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zender installatie] — [Analoge instellingen] — [Programma's sorteren].
 2. Kies het programma dat u wilt verplaatsen.
 3. Kies de nieuwe positie voor het geselecteerde programma.

Opmerking

 • De beschikbare opties kunnen variëren afhankelijk van uw regio/land.
[24] Tv kijken | Tv-programma's bekijken

Interactieve tv-diensten gebruiken

Tekstinformatie weergeven

U kunt tekstinformatie en op tekst gebaseerde grafische informatie bekijken, waaronder nationale nieuwsberichten, weervoorspellingen en de tv-programmering. U kunt informatie zoeken die u interesseert en vervolgens selecteren welke informatie u wilt weergeven door een getal in te voeren.

 1. Druk op de -knop om tekstinformatie weer te geven.

Over de dienst voor digitale tekstinformatie

De dienst voor digitale tekst biedt een rijke inhoud met heldere graphics en beelden. Diverse functies zijn beschikbaar, zoals paginakoppelingen en een eenvoudige navigatiemethode. Deze dienst wordt door heel wat zenders ondersteund. (De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model/regio/land.)

Over de dienst voor digitale interactieve toepassing

De dienst voor interactieve toepassing biedt digitale tekst en graphics van hoge kwaliteit in combinatie met geavanceerde opties. Deze dienst wordt door zenders ondersteund. (De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model/regio/land.)

Opmerking

 • De interactieve dienst is alleen beschikbaar als deze wordt aangeboden door de zender.
 • De beschikbare functies en scherminhoud variëren afhankelijk van de zender.
 • Als u ondertitels geselecteerd hebt en u een digitale teksttoepassing start met behulp van de -knop, is het mogelijk dat de ondertitels in bepaalde omstandigheden niet langer worden weergegeven. Wanneer u de digitale teksttoepassing sluit, zal de weergave van de ondertiteling automatisch hervat worden.

De dienst NVOD/MF gebruiken

NVOD (Near Video On Demand) en MF (Multi Feed) zijn standaards voor het gelijktijdig uitzenden van meerdere programma's op één zender.

NVOD biedt u meerdere kopieën van het programma in een gestapeld schema en MF maakt het mogelijk het gewenste programma te selecteren uit verschillende programma's op dezelfde zender.

 1. Druk tijdens het bekijken van een NVOD/MF-zender op de ACTION MENU-knop.
 2. Selecteer [Aanvullende diensten] — het gewenste programma.

Opmerking

 • Deze functie is beschikbaar als de zender NVOD/MF aanbiedt.
[25] Tv kijken | Tv-programma's bekijken

Weten wat de pictogrammen van de informatiebalk betekenen

Wanneer u een andere zender kiest, wordt er kort een informatiebalk getoond. De volgende pictogrammen kunnen worden weergegeven.

:
datadienst (uitzendtoepassing)
:
radiodienst
:
versleutelde/abonnementsdienst
:
meertalige audio beschikbaar
:
ondertitels beschikbaar
:
ondertitels en/of audio beschikbaar voor slechthorenden
:
aanbevolen minimumleeftijd voor het actuele programma (van 3 tot 18 jaar)
:
Kinderslot
:
Digitale programmavergrendeling
:
audio beschikbaar voor visueel gehandicapten
:
audio van gesproken ondertitels beschikbaar
:
meerkanaalsaudio beschikbaar
[26] Tv kijken | Tv-programma's bekijken

Tv-programma's bekijken met YouView (alleen modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

YouView in-/uitschakelen

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zender installatie] — [YouView instellen].
 2. Selecteer [YouView inschakelen] of [YouView uitschakelen] en selecteer vervolgens [Ja].
 3. Volg de instelprocedure.

De YouView Guide gebruiken

Gebruik de YouView Guide om te zien wat er nu op tv is of wat er in de rest van de week nog op tv komt, of om terug te gaan naar programma's die u de afgelopen zeven dagen misschien hebt gemist.

 1. Druk op de GUIDE-knop om de programmagids weer te geven.
 2. Druk op de knoppen / om het programma te selecteren en druk vervolgens op de knop .
  Beschikbare programma's worden aangegeven met een afspeelpictogram.

Hint

 • Druk tijdens het bekijken van live-tv op de TV-knop op de afstandsbediening om de Mini Guide weer te geven en te zien wat het huidige programma is en wat er daarna komt. (Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer een settopbox (decoder) op het tv-toestel aangesloten is met een IR Blaster.)

De programmagegevens raadplegen (Information Panel)

Via Information Panel komt u meer te weten over het programma, de classificatie en of het programma beschikbaar is in HD. Ook kunt u meer afleveringen van dezelfde serie afspelen als die beschikbaar zijn.

 1. Druk op de -knop.

On Demand, Discover en YouView Search (YouView Menu) gebruiken

 1. Druk op de blauwe knop in de YouView Guide of Mini Guide om YouView Menu weer te geven.
 2. Zoek het programma dat u wilt zien met de volgende opties.
  Players: Hiermee opent u BBC iPlayer, ITV Player, All 4 en Demand 5 in YouView.
  Discover: Hiermee krijgt u een overzicht van populaire of pas toegevoegde programma's. U kunt nieuwe programma's ook ontdekken op genre, bijvoorbeeld kinderprogramma's of films.
  YouView Search: Hiermee zoekt u een specifiek live of on demand beschikbaar programma op YouView.

Opmerking

 • De volgende menu-items zijn niet beschikbaar als YouView ingeschakeld is:

  • Satellietuitzendingen
  • Favorieten
  • Herinnering
  • Digitale programmavergrendeling
  • Programmalijst bewerken
  • TV-toets aanpassen
  • Programmagegevens van de vaste televisieantenne, die binnenkomen via de zoekfunctie van het Startmenu (gebruik in plaats daarvan "YouView Search")
  • Programma's opnemen
 • Wijzigingen in namen van diensten voorbehouden.
[27] Tv kijken

Kijken in 3D (alleen 3D-modellen)

 • Weten wat de basisprincipes van 3D-tv zijn (alleen 3D-modellen)
 • De 3D Bril voorbereiden (alleen 3D-modellen)
 • Tv kijken in 3D (alleen 3D-modellen)
[28] Tv kijken | Kijken in 3D (alleen 3D-modellen)

Weten wat de basisprincipes van 3D-tv zijn (alleen 3D-modellen)

Aanbevolen kijkafstand voor een 3D-beeld

Als de kijkafstand niet goed is, wordt het beeld mogelijk dubbel weergegeven. Ga zitten op een afstand van minstens drie keer de hoogte van het scherm. Voor de beste kijkervaring raden wij u aan om recht voor het tv-toestel te gaan zitten.

Hint

 • Er zijn twee soorten 3D Brillen: passief en actief. Raadpleeg de specificaties in de Referentiegids voor meer informatie over het type 3D Brillen dat het tv-toestel ondersteunt.

Communicatiebereik tv-toestel en Actieve 3D Bril

Een Actieve 3D Bril communiceert met het tv-toestel om u 3D-beelden te laten bekijken.

Uw kijkpositie moet binnen het juiste bereik blijven. Zie de volgende afbeeldingen. De effectieve afstand is afhankelijk van obstakels (personen, metaal, wanden enz.) en/of elektromagnetische interferentie.

 • Bovenaanzicht
  1. 120°
  2. 1-6 m
 • Zijaanzicht
  1. 45°
  2. 1-6 m
  3. 30°

Opmerking

 • De aanbevolen kijkhoek en -afstand kunnen variëren afhankelijk van de plaats van het tv-toestel en de omstandigheden in de kamer.

De bril verzorgen

 • Veeg de bril voorzichtig af met een zachte doek.
 • Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een doek die lichtjes bevochtigd is met een oplossing van zachte zeep en warm water.
 • Als u een voorbehandelde reinigingsdoek gebruikt, dient u de instructies op de verpakking goed op te volgen.
 • Gebruik nooit sterke oplosmiddelen zoals verfverdunner, alcohol of benzeen om de bril te reinigen.
[29] Tv kijken | Kijken in 3D (alleen 3D-modellen)

De 3D Bril voorbereiden (alleen 3D-modellen)

Er zijn twee soorten 3D Brillen: passief en actief. Raadpleeg de specificaties in de Referentiegids voor meer informatie over het type 3D Brillen dat het tv-toestel ondersteunt.

Voor Passieve 3D Brillen

Als er een Passieve 3D Bril geleverd is bij uw tv-toestel, gebruikt u deze bril. Als er geen bril bijgeleverd is, koopt u een Passieve 3D Bril (model TDG-500P). U hoeft alleen maar de Passieve 3D Bril op te zetten om in 3D te kunnen kijken.

Voor Actieve 3D Brillen

Als er een Actieve 3D Bril geleverd is bij uw tv-toestel, gebruikt u deze bril. Als er geen bril bijgeleverd is, koopt u een Actieve 3D Bril (model TDG-BT500A). Voor u de Actieve 3D Bril voor het eerst gebruikt, moet u deze registreren bij uw tv-toestel. Ga als volgt te werk.

 1. Verwijderen het isolatievel van de batterij.
 2. Schakel het tv-toestel in en houd de bril 50 cm verwijderd van het tv-toestel.
 3. Houd de (aan/uit)-knop/-aanduiding op de bril gedurende twee seconden ingedrukt.

  De Actieve 3D Bril wordt ingeschakeld en de registratie start (de (aan/uit)-knop/-aanduiding knippert groen en geel). Wanneer de registratie voltooid is, wordt er gedurende 5 seconden een bericht op het scherm van het tv-toestel weergegeven en licht de aanduiding gedurende 3 seconden groen op.

  Als de registratie mislukt, wordt de Actieve 3D Bril automatisch uitgeschakeld. Herhaal in dat geval de bovenstaande procedure.

 4. Zet de Actieve 3D Bril op.

Vanaf nu kunt u de Actieve 3D Bril gewoon gebruiken door deze in te schakelen. Om de bril uit te schakelen, houdt u de (aan/uit)-knop/-aanduiding op de bril gedurende twee seconden ingedrukt. Om deze opnieuw in te schakelen, drukt u op de (aan/uit)-knop/-aanduiding.

Hint

 • Om de Actieve 3D Bril met een ander tv-toestel te gebruiken, moet u de bril registreren bij dat tv-toestel. Voer in dat geval de bovenstaande procedure uit vanaf stap 2.
[30] Tv kijken | Kijken in 3D (alleen 3D-modellen)

Tv kijken in 3D (alleen 3D-modellen)

U kunt van indrukwekkend 3D-entertainment genieten, zoals stereoscopische 3D-videogames en 3D-Blu-ray Discs.

U kunt 3D-beelden bekijken door een apparaat dat ondersteuning biedt voor 3D rechtstreeks op het tv-toestel aan te sluiten met behulp van een goedgekeurde HIGH SPEED HDMI-kabel die voorzien is van het HDMI-logo.

 1. Bereid de 3D Bril voor.
 2. Geef de 3D-inhoud weer op het tv-scherm.
 3. Zet de 3D Bril op.
  Normaal kunt u nu 3D-beelden bekijken. Als u geen 3D-effect ziet, volg dan de onderstaande stappen.
 4. Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [3D].
 5. Selecteer de [3D-weergave]-modus die geschikt is voor de weergegeven inhoud. Afhankelijk van het ingevoerde signaal of formaat kan [3D (Naast elkaar)]/[3D (Boven elkaar)] mogelijk niet geselecteerd worden.

Hint

 • Naast de [3D-weergave]-modus kunt u verschillende andere 3D-opties gebruiken bij [3D-instellingen]. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave-instellingen] — [3D-instellingen].

Opmerking

 • Het 3D-effect kan minder uitgesproken zijn bij een lage omgevingstemperatuur.
 • Als [Motionflow] bij [Beeld] op iets anders dan Uit] ingesteld is, dan kan de vloeiende beweging van het beeld verloren gaan door toepassing van het proces voor het minimaliseren van beeldtrilling. Druk in dit geval op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] — [Motionflow] — [Uit]. (Alleen voor modellen die compatibel zijn met [Motionflow].)
[31] Tv kijken

Tv kijken met twee schermen

U kunt twee videobronnen tegelijk bekijken door in twee schermen het beeld van een via HDMI aangesloten apparaat en een tv-programma (van de ingebouwde tuner) weer te geven.

Opmerking

 • [Twin Picture] is beschikbaar voor Android TV’s met een "C" aan het eind van het modelnummer.

Weergeven in twee schermen

Als u twee aparte schermen wilt weergeven, geeft u eerst de bron weer van een apparaat dat via HDMI is aangesloten en vervolgens geeft u de tv-bron (ingebouwde tuner) weer.

 1. Geef het ingangsscherm van het gewenste aangesloten apparaat weer.
 2. Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer [Twin Picture].

Het geluid van de bron met de groene markering is te horen op het tv-toestel.

Omschakelen naar het geluid van de andere bron

 1. Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer [Naar actieve scherm gaan].

Terugkeren naar één scherm

 1. Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer [Enkel beeld].

Hint

 • Het is niet alleen mogelijk om het geluid om te schakelen en om terug te keren naar één scherm, u kunt ook het volgende doen in het menu dat wordt weergegeven wanneer u op de ACTION MENU-knop drukt tijdens het gebruik van [Twin Picture].
  • De ingang activeren waarop een HDMI-apparaat is aangesloten dat u wilt weergeven
  • Het schermformaat wijzigen

Opmerking

 • Wanneer u kijkt via de satelliet of naar digitale of analoge zenders, of wanneer een app als YouTube wordt weergegeven, is [Twin Picture] niet beschikbaar. Activeer eerst een HDMI-ingang voordat u op de ACTION MENU-knop drukt.
 • De enige combinatie van bronnen die u in twee schermen kunt bekijken, is een tv-programma (ingebouwde tuner) en een HDMI-apparaat.
[33]

Tv-programma's opnemen

 • Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
 • Opgenomen inhoud bekijken/verwijderen (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
[34] Tv-programma's opnemen

Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

 • Een harde schijf met USB-aansluiting registreren (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
 • One-touch-opnamen maken (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
 • Timeropnamen maken (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
 • Informatie over het gebruik van een harde schijf met USB-aansluiting voor het maken van opnamen (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
[35] Tv-programma's opnemen | Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Een harde schijf met USB-aansluiting registreren (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Sluit een harde schijf via USB aan op uw tv-toestel, registreer deze harde schijf bij het tv-toestel en neem vervolgens digitale uitzendingen op. Als uw tv-toestel twee of meer USB-poorten heeft, sluit u de harde schijf (met USB-aansluiting) aan op de poort met het label "HDD REC".

Opmerking

 • Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.
 1. Harde schijf met USB-aansluiting
 2. USB-kabel (niet bijgeleverd)
 1. Sluit een harde schijf met USB-aansluiting aan op de USB-poort met het label "HDD REC" op het tv-toestel.
 2. Schakel de harde schijf met USB-aansluiting in.
 3. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Configuratie opnameapparaat] — [HDD-registratie].
 4. Volg de instructies op het scherm om de harde schijf met USB-aansluiting te registeren.

De registratie van een harde schijf met USB-aansluiting ongedaan maken

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Configuratie opnameapparaat] — [HDD-deregistratie] — het apparaat waarvan u de registratie ongedaan wilt maken.
[36] Tv-programma's opnemen | Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

One-touch-opnamen maken (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Opmerking

 • Deze functie is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.
 1. Druk terwijl u het programma aan het bekijken bent dat u wilt opnemen, op de REC-knop.
 2. Stel in het weergegeven scherm de eindtijd van de opname in. Als u wilt opnemen tot het programma voorbij is, selecteert u [standaard]. Als u zelf een tijdsduur wilt instellen (van 1 minuut tot 8 uur), selecteert u [Gebruiker].

De opname handmatig stoppen

 1. Druk op de knop .
 2. Selecteer [Stop] in het weergegeven scherm.

De eindtijd van de opname wijzigen

 1. Druk op de knop .
 2. Selecteer [Wijzigen] in het weergegeven scherm om de eindtijd van de opname te wijzigen.

Opmerking

 • Bij sommige programma's kan de opname niet worden gewijzigd door op de knop te drukken. Als u de opname van zo'n programma wilt stoppen, drukt u op de ACTION MENU-knop en selecteert u vervolgens REC. stop.
[37] Tv-programma's opnemen | Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Timeropnamen maken (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Opmerking

 • Deze functie is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.
 1. Druk op de DISCOVER-knop en selecteer vervolgens de programmagids in de uitzendcategorie.
 2. Selecteer het gewenste programma in de programmagids en selecteer vervolgens [Timer REC].
 3. Selecteer [Tijdopname per item] of [Instellen timer].

Handmatig de timer instellen door de datum, de tijd en de zender op te geven.

 1. Druk op de DISCOVER-knop en selecteer vervolgens de programmagids in de uitzendcategorie.
 2. Beweeg de markering naar het item uiterst links en vervolgens weer naar links om het menu te openen.
 3. Selecteer [Timer-lijst] — [Handmatige timer REC].
 4. Configureer de timerinstelling.
 5. Selecteer [Instellen timer].

Timerinstellingen controleren, wijzigen of verwijderen

 1. Druk op de DISCOVER-knop en selecteer vervolgens de programmagids in de uitzendcategorie.
 2. Beweeg de markering naar het item uiterst links en vervolgens weer naar links om het menu te openen.
 3. Selecteer [Timer-lijst] en pas de instellingen aan.

Hint

 • U kunt maximaal 32 timerinstellingen maken.
 • Als de opname mislukt, wordt de reden genoemd in [Opnamefoutlijst]. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Programme Guide] — [Lijst met opgenomen titels] — [Opnamefoutlijst].
 • In de programmagids kunt u de markering naar het gewenste programma verplaatsen en op de REC-knop drukken om de timeropname voor dat programma in te stellen.

Opmerking

 • Opnemen met timer werkt niet als de stekker van het netsnoer niet in het stopcontact zit.
[38] Tv-programma's opnemen | Opnemen op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Informatie over het gebruik van een harde schijf met USB-aansluiting voor het maken van opnamen (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

 • De harde schijf met USB-aansluiting mag alleen worden gebruikt om op te nemen. Gebruik een andere harde schijf met USB-aansluiting als u foto's en video's wilt bekijken.
 • Deze functie is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.
 • Alleen harde schijven met USB-aansluiting die groter zijn dan 32 GB worden ondersteund.
 • Aansluiting van een harde schijf met USB-aansluiting via een USB-hub wordt niet ondersteund. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op het tv-toestel.
 • Alle gegevens die op de harde schijf met USB-aansluiting opgeslagen zijn, worden gewist tijdens de formatteerfase van het registratieproces. De harde schijf met USB-aansluiting kan niet worden gebruikt met een pc na registratie bij het tv-toestel. Als u de harde schijf met USB-aansluiting wilt gebruiken in combinatie met een pc, moet u de schijf formatteren op een pc. (Merk op dat alle gegevens op de harde schijf met USB-aansluiting worden gewist.)
 • U kunt maximaal 8 harde schijven met USB-aansluiting registreren.
 • Alleen dit tv-toestel is in staat om de gegevens af te spelen die zijn opgenomen op de harde schijf met USB-aansluiting die bij dit tv-toestel is geregistreerd.
 • Opnemen wordt alleen ondersteund voor digitale tv- en radio-uitzendingen. Het opnemen van data-uitzendingen wordt niet ondersteund.
 • Gecodeerde/versleutelde signalen kunnen niet worden opgenomen.
 • Opnemen is niet mogelijk in de volgende gevallen:
  • Het tv-toestel herkent de geregistreerde harde schijf met USB-aansluiting niet.
  • Er zijn meer dan 1.000 programma's opgenomen op de harde schijf met USB-aansluiting.
  • De harde schijf met USB-aansluiting is vol.
 • Automatische selectie van het programma lukt mogelijk niet tijdens de opname van het programma.
 • Een programma kan alleen worden opgenomen als dat is toegestaan.
 • Als u een Conditional Access Module (CAM) gebruikt, gebruik het kinderslot daarvan dan niet. Dit werkt mogelijk niet bij een opname. Gebruik in plaats hiervan de programmablokkering of de eigen kinderslotfunctie van het tv-toestel als dit wordt ondersteund door de zender.
 • In Noorwegen kunnen bepaalde programma's niet worden opgenomen als gevolg van wettelijke beperkingen.
 • Als het tv-toestel tijdens het maken van een opname op een harde schijf met USB-aansluiting wordt blootgesteld aan schokken of stoten, kan er ruis voorkomen in de opname.
 • Sony kan in geen geval aansprakelijk zijn voor mislukte opnames of schade aan of verlies van opgenomen inhoud veroorzaakt door of gerelateerd aan defecten van het tv-toestel, storingen in het signaal of andere problemen.
[39] Tv-programma's opnemen

Opgenomen inhoud bekijken/verwijderen (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Opmerking

 • Deze functie is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.

Opgenomen inhoud bekijken

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Programme Guide] — [Lijst met opgenomen titels] — de inhoud die u wilt bekijken.

Opgenomen inhoud verwijderen

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Programme Guide] — [Lijst met opgenomen titels].
 2. Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Verwijderen] — de inhoud die u wilt verwijderen — [Verwijderen].
[40]

Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

 • USB-apparaten
 • Blu-ray- en dvd-spelers
 • Computers, camera's en camcorders
 • Audiosysteem
 • Sony draadloze subwoofer (optioneel)
 • Bluetooth-apparaten aansluiten
 • BRAVIA Sync-compatibele apparaten
 • Een IR Blaster aansluiten (alleen modellen die compatibel zijn met een IR Blaster)
 • Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K-resolutie (alleen 4K-modellen)
[41] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

USB-apparaten

 • Inhoud afspelen die op een USB-apparaat opgeslagen is
 • Informatie over USB-apparaten die worden gebruikt voor het opslaan van foto's en muziek
 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen
[42] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten

Inhoud afspelen die op een USB-apparaat opgeslagen is

Een USB-apparaat aansluiten

Sluit een USB-opslagapparaat aan op de USB-poort van het tv-toestel om te genieten van foto-, muziek- en videobestanden die opgeslagen zijn op het apparaat.

 1. USB-opslagapparaat

Genieten van foto's/muziek/films die opgeslagen zijn op een USB-apparaat

U kunt foto's/muziek/films die opgeslagen zijn op een USB-apparaat weergeven op het tv-scherm.

 1. Als het USB-apparaat dat aangesloten is op het tv-toestel een aan/uit-schakelaar heeft, schakelt u deze in.
 2. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens het gewenste item.
  Selecteer [Album] om foto's te bekijken, [Muziek] om muziek af te spelen en [Video] om films weer te geven.
 3. Druk op de knop en selecteer [Mappen] in het menu dat verschijnt.
 4. Blader door de lijst met mappen en bestanden en selecteer het gewenste bestand.
  De weergave start.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Opmerking

 • Alle USB-poorten van het tv-toestel bieden ondersteuning voor Hi-Speed USB. Bij 4K-modellen bieden de blauwe USB-poorten ondersteuning voor SuperSpeed (USB 3.0). USB-hubs worden niet ondersteund.
 • Terwijl er gegevens op het USB-apparaat gelezen worden, mag u het tv-toestel of USB-apparaat niet uitschakelen, de USB-kabel niet loskoppelen en geen opnamemedium verwijderen of plaatsen. Doet u dit wel, dan kunnen de gegevens op het USB-apparaat beschadigd raken.
 • Afhankelijk van het bestand is het mogelijk dat het afspelen niet lukt, zelfs niet met de ondersteunde indelingen.
[43] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten

Informatie over USB-apparaten die worden gebruikt voor het opslaan van foto's en muziek

 • De USB-poorten van het tv-toestel bieden ondersteuning voor de bestandssystemen FAT16, FAT32, exFAT en NTFS.
 • Wanneer u een digitale fotocamera van Sony via een USB-kabel aansluit op het tv-toestel, moet u de USB-verbindingsinstellingen op uw camera instellen op "Autom." of "Massa-opslag".
 • Als uw digitale fotocamera niet werkt met uw tv-toestel, probeert u het volgende:
  • Stel de USB-verbindingsinstellingen op uw camera in op "Massa-opslag".
  • Kopieer de bestanden van de camera naar een USB-flashstation en sluit vervolgens dit station aan op het tv-toestel.
 • Sommige foto's en films worden mogelijk vergroot, met als resultaat een slechtere beeldkwaliteit. Afhankelijk van de grootte en beeldverhouding, is het mogelijk dat beelden niet schermvullend worden weergegeven.
 • Afhankelijk van het bestand of de instellingen, kan het lang duren voor een foto weergegeven wordt.
 • Sony kan in geen geval aansprakelijk zijn voor mislukte opnames of schade aan of verlies van opgenomen inhoud veroorzaakt door of gerelateerd aan defecten van het tv-toestel, storingen van het USB-apparaat of andere problemen.
[44] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten

Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Foto's
 • Muziek
 • Video's
 • Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)
 • Externe ondertitels
[45] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Foto's

Gebruikssituaties: USB / thuisnetwerk

BestandsindelingExtensie
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg

Andere ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Muziek
 • Video's
 • Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)
 • Externe ondertitels
[46] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Muziek

Gebruikssituaties: USB / thuisnetwerk

mp4

ExtensieBeschrijvingBemonsteringsfrequentie
*.mp4 / *.m4aAAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

ExtensieBeschrijvingBemonsteringsfrequentie
*.3gp / *.3g2AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

ExtensieBeschrijvingBemonsteringsfrequentie
*.wmaWMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Overig

ExtensieBeschrijvingBemonsteringsfrequentie
-LPCM *132k / 44.1k / 48k
*.mp3MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L2
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k
*.wavWAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k
*.flacFLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k
 • *1 Het gebruik van LPCM betreft alleen het thuisnetwerk.
 • *2 Het gebruik van WAV betreft alleen tweekanaalsgeluid.

Andere ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Foto's
 • Video's
 • Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)
 • Externe ondertitels
[47] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Video's

Gebruikssituaties: USB / thuisnetwerk

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Extensie: *.m2t

Type ondertiteling: -

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Extensie: *.m2ts / *.mts

Type ondertiteling: -

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): Voor 2K-modellen

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): Voor 4K-modellen

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p
 • *1 Deze regel omvat het gebruik van XAVC S. De maximaal ondersteunde bitsnelheid voor XAVC S is 100 Mbps.

avi (*.avi)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): Voor 2K-modellen

Type ondertiteling: Intern / extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): Voor 4K-modellen

Type ondertiteling: Intern / extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Type ondertiteling: Extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Type ondertiteling: Intern / extern

Videocodec (profiel@niveau)AudiocodecMax. / min. resolutieMax. beeldfrequentie
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Andere ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Foto's
 • Muziek
 • Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)
 • Externe ondertitels
[48] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)

AudiocodecBemonsteringsfrequentie
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L3
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC3
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA9
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)

Andere ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Foto's
 • Muziek
 • Video's
 • Externe ondertitels
[49] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | USB-apparaten | Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Externe ondertitels

Gebruikssituaties: USB

BestandsindelingExtensie
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi

Andere ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

 • Foto's
 • Muziek
 • Video's
 • Bemonsteringsfrequentie van audio (bij video's)
[50] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Blu-ray- en dvd-spelers

 • Een Blu-ray- of dvd-speler aansluiten
 • Blu-rays en dvd's bekijken
[51] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Blu-ray- en dvd-spelers

Een Blu-ray- of dvd-speler aansluiten

Sluit een Blu-ray-/dvd-speler aan op het tv-toestel.

Verbinding via HDMI

Voor een optimale beeldkwaliteit is het aan te raden de speler op het tv-toestel aan te sluiten met een HDMI-kabel. Als uw Blu-ray-/dvd-speler over een HDMI-aansluiting beschikt, maakt u er via een HDMI-kabel verbinding mee.

 1. Blu-ray-/dvd-speler
 2. HDMI-kabel (niet bijgeleverd)*

* Gebruik een geautoriseerde HIGH SPEED HDMI-kabel met het HDMI-logo.

Componentvideoverbinding

De beschikbaarheid is afhankelijk van uw model/regio/land.

Als uw Blu-ray-/dvd-speler over componentvideo-aansluitingen beschikt, verbindt u deze met het tv-toestel met behulp van een componentvideokabel en een audiokabel.

 1. Blu-ray-/dvd-speler
 2. Componentvideokabel (niet bijgeleverd)
 3. Audiokabel (niet bijgeleverd)

Verbinding via SCART

Als uw Blu-ray-/dvd-speler over een SCART-aansluiting beschikt, maakt u er via een SCART-kabel verbinding mee.

 1. Blu-ray-/dvd-speler
 2. SCART-kabel (niet bijgeleverd)

Opmerking

 • Afhankelijk van de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler is het mogelijk dat een SCART-aansluiting dezelfde beeldkwaliteit biedt als een composietaansluiting.

Composietaansluiting

De beschikbaarheid is afhankelijk van uw model/regio/land.

Als uw Blu-ray-/dvd-speler over composietaansluitingen beschikt, maakt u hiermee verbinding met behulp van een composietvideo/-audio-kabel.

 1. Blu-ray-/dvd-speler
 2. Composietvideo/-audio-kabel (niet bijgeleverd)

Bij gebruik van een analoge verlengkabel

De beschikbaarheid is afhankelijk van uw model/regio/land.

 1. Blu-ray-/dvd-speler
 2. Analoge verlengkabel (bijgeleverd)*
 3. RCA-kabel (niet bijgeleverd)

* Afhankelijk van uw model/regio/land wordt de analoge verlengkabel bij het tv-toestel geleverd.

[52] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Blu-ray- en dvd-spelers

Blu-rays en dvd's bekijken

U kunt inhoud van een Blu-ray/dvd of andere door uw speler ondersteunde inhoud bekijken op het tv-toestel.

 1. Schakel de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler in.
 2. Druk herhaaldelijk op de -knop om de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler te selecteren.
 3. Start het afspelen op de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler.

Hint

 • Als u via HDMI een apparaat aansluit dat compatibel is met BRAVIA Sync, kunt u het gewoon bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel.
[53] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Computers, camera's en camcorders

 • Een computer aansluiten en opgeslagen inhoud bekijken
 • Een camera of camcorder aansluiten en opgeslagen inhoud bekijken
[54] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Computers, camera's en camcorders

Een computer aansluiten en opgeslagen inhoud bekijken

Een computer aansluiten

Gebruik een HDMI-kabel om uw computer aan te sluiten op het tv-toestel.

 1. Computer
 2. HDMI-kabel (niet bijgeleverd)*

* Gebruik een geautoriseerde HIGH SPEED HDMI-kabel met het HDMI-logo.

Specificaties voor het videosignaal van een computer

(Resolutie, horizontale frequentie/verticale frequentie)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (alleen 2K Full HD-modellen of 4K-modellen)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (alleen 2K Full HD-modellen of 4K-modellen)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (alleen 2K Full HD-modellen of 4K-modellen)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (alleen 2K Full HD-modellen of 4K-modellen)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (alleen 2K Full HD-modellen of 4K-modellen)*

* Bij toepassing van de 1080p-timing op de HDMI-ingang wordt dit behandeld als videotiming en niet als computertiming. Dit beïnvloedt de [Beeldregeling]-instellingen in [Weergave-instellingen]. Om computerinhoud te bekijken, stelt u [Wide-modus] in op [Volledig] en [Beeld bereik] op [Hoge resolutie] (2K-modellen) of [+1](4K-modellen). ([Beeld bereik] kan alleen ingesteld worden wanneer [Auto Display omgeving] ingesteld is op [Uit].)

Inhoud bekijken die opgeslagen is op een computer

Druk na aansluiting van de computer op de HOME-knop en selecteer vervolgens de ingang waarop de computer aangesloten is.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Opmerking

 • Dit tv-toestel ondersteunt geen geïnterlinieerde (interlaced) computersignalen.
 • Voor een optimale beeldkwaliteit is het aan te raden de computer zo in te stellen dat het videosignaal wordt uitgestuurd volgens een van de instellingen die hierboven beschreven staan in "Specificaties voor het videosignaal van een computer".
 • Afhankelijk van de verbindingsstatus is het beeld mogelijk wazig of uitgesmeerd. Wijzig in dat geval de instellingen van de computer en selecteer vervolgens een ander ingangssignaal in de bovenstaande lijst "Specificaties voor het videosignaal van een computer".
 • Afhankelijk van uw computer is het uitvoeren van 1920 x 1080/60 Hz-inhoud mogelijk niet beschikbaar. Ook als 1920 x 1080/60 Hz voor het uitgaande signaal is geselecteerd, kan het werkelijke uitgangssignaal daarvan afwijken. Wijzig in dat geval de instellingen van de computer en selecteer vervolgens een ander videosignaal voor de computer.
[55] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Computers, camera's en camcorders

Een camera of camcorder aansluiten en opgeslagen inhoud bekijken

Een camera of camcorder aansluiten

Sluit uw digitale fotocamera of camcorder van Sony aan met behulp van een HDMI-kabel. Gebruik een kabel met een HDMI-miniaansluiting voor de zijde van de digitale fotocamera/camcorder en een standaard-HDMI-aansluiting voor de zijde van het tv-toestel.

 1. Digitale fotocamera
 2. Camcorder
 3. HDMI-kabel (niet bijgeleverd)*

* Gebruik een geautoriseerde HIGH SPEED HDMI-kabel met het HDMI-logo.

Inhoud bekijken die opgeslagen is op een digitale fotocamera/camcorder

 1. Nadat u de digitale fotocamera/camcorder hebt aangesloten, schakelt u deze in.
 2. Druk herhaaldelijk op de -knop om de aangesloten digitale fotocamera/camcorder te selecteren.
 3. Start de weergave op de aangesloten digitale fotocamera/camcorder.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Hint

 • Als u een apparaat aansluit dat compatibel is met BRAVIA Sync, kunt u het gewoon bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel. Zorg ervoor dat het apparaat compatibel is met BRAVIA Sync. Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met BRAVIA Sync, ook al zijn ze uitgerust met een HDMI-aansluiting.
[56] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Audiosysteem

 • Een audiosysteem aansluiten
 • De instellingen betreffende het audiosysteem aanpassen
[57] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Audiosysteem

Een audiosysteem aansluiten

Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen om een audiosysteem aan te sluiten, zoals een AV-ontvanger of een soundbar. Nadat u de aansluitingen doorgevoerd hebt, configureert u de audio-instellingen om het geluid van het tv-toestel af te spelen via het audiosysteem (raadpleeg de koppeling met het verwante onderwerp onder aan deze pagina).

Een audiosysteem dat ondersteuning biedt voor ARC aansluiten met behulp van een HDMI-kabel

Als uw audiosysteem HDMI-uitgangen heeft, kunt u uw tv-toestel met een HDMI-kabel aansluiten op uw audiosysteem.

 1. AV-ontvanger of soundbar
 2. HDMI-kabel (niet bijgeleverd)*

* Gebruik een geautoriseerde HIGH SPEED HDMI-kabel met het HDMI-logo.

Hint

 • Wanneer u een digitaal audiosysteem aansluit dat compatibel is met BRAVIA Sync en ondersteuning biedt voor Audio Return Channel (ARC), maakt u hiervoor met behulp van een HDMI-kabel verbinding met de HDMI IN-aansluiting die is aangegeven met "ARC". Een extra audioverbinding via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) is echter nodig wanneer u een systeem aansluit dat niet compatibel is met BRAVIA Sync of geen ondersteuning biedt voor Audio Return Channel.
 • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het audiosysteem voor meer informatie over het aansluiten van andere apparaten en voor de configuratie.

Opmerking

 • Waar de HDMI-poort met ARC-ondersteuning zich bevindt, verschilt per model. Raadpleeg de Referentiegids.

Een audiosysteem dat geen ondersteuning biedt voor ARC aansluiten met behulp van een optische audiokabel

U kunt de audio-uitgang van het tv-toestel met een optische audiokabel aansluiten op een audiosysteem.

 1. AV-ontvanger of soundbar
 2. Optische audiokabel (niet bijgeleverd)

Hint

 • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het audiosysteem voor meer informatie over het aansluiten van andere apparaten en voor de configuratie.

Een audiosysteem aansluiten met behulp van een audiokabel

U kunt de audio-uitgang van het tv-toestel met een analoge audiokabel (stereo naar RCA) aansluiten op een audiosysteem.

 1. AV-ontvanger of soundbar
 2. Audiokabel (niet bijgeleverd)

Hint

 • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het audiosysteem voor meer informatie over het aansluiten van andere apparaten en voor de configuratie.
[58] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Audiosysteem

De instellingen betreffende het audiosysteem aanpassen

Bij gebruik van de HDMI-aansluiting of optische audioaansluiting

 1. Na aansluiting van het tv-toestel op uw audiosysteem, drukt u op de ACTION MENU-knop en selecteert u vervolgens [Speakers] — [Audiosysteem].
 2. Schakel het aangesloten audiosysteem in en pas vervolgens het volume aan.
  Als u via HDMI een apparaat aansluit dat compatibel is met BRAVIA Sync, kunt u het gewoon bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel.

Opmerking

 • U moet de instellingen bij [Digitale audio-uitgang] van het tv-toestel configureren op basis van uw audiosysteem. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Geluid] — [Digitale audio-uitgang].

Bij het gebruik van de audiokabelverbinding

 1. Na aansluiting van het tv-toestel op uw audiosysteem, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Geluid] — [Hoofdtelefoon/Audio uit] — [Audio-uit (vast)].
 2. Schakel het aangesloten audiosysteem in en pas vervolgens het volume aan.

Hint

 • Wanneer u een extern audiosysteem gebruikt, kunt u de uitgevoerde audio van het tv-toestel bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel als [Hoofdtelefoon/Audio uit] ingesteld is op [Audio-uit (variabel)]. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Geluid] — [Hoofdtelefoon/Audio uit] — [Audio-uit (variabel)].
 • Wanneer u een subwoofer aansluit, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Geluid] — [Hoofdtelefoon/Audio uit] — [Subwoofer].
[59] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Sony draadloze subwoofer (optioneel)

 • Een draadloze subwoofer aansluiten (optioneel)
 • De instellingen betreffende de draadloze subwoofer aanpassen (optioneel)
[60] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Sony draadloze subwoofer (optioneel)

Een draadloze subwoofer aansluiten (optioneel)

U kunt met de optionele draadloze subwoofer SWF-BR100 de lagetonenrespons van het tv-geluid uitbreiden.

 1. Draadloze transceiver
 2. Draadloze subwoofer SWF-BR100
 3. Audiokabel
 1. Sluit de audiokabel (bijgeleverd) aan op de draadloze transceiver.
 2. Sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op de AUDIO OUT / -aansluiting van het tv-toestel.
 3. Sluit de draadloze transceiver aan op de USB-poort van het tv-toestel.
  [Hoofdtelefoon/Audio uit] wordt automatisch ingesteld op [Subwoofer].
 4. Zet de draadloze subwoofer op de gewenste positie en sluit deze aan op de netvoeding.
  Wij raden u aan de draadloze subwoofer zo dicht mogelijk bij het tv-toestel te plaatsen.

Hint

 • Wanneer de draadloze transceiver losgekoppeld wordt, wordt automatisch de oorspronkelijke instelling voor [Hoofdtelefoon/Audio uit] hersteld.
 • Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie van de draadloze subwoofer de instructiehandleiding die bij de draadloze subwoofer geleverd is.
[61] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Sony draadloze subwoofer (optioneel)

De instellingen betreffende de draadloze subwoofer aanpassen (optioneel)

De geluidsinstellingen van de draadloze subwoofer zijn al ingesteld op de aanbevolen waarden voor uw tv-toestel. Volg de onderstaande instructies om de instellingen aan te passen aan uw voorkeuren.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Geluid] — [Geluid] — [Geavanceerde instellingen] — [Geluid Modus-gerelateerd] — [Draadloze subwoofer].

Beschikbare opties

[Niveau draadloze subwoofer]
Past het volumeniveau van de draadloze subwoofer aan.
[Omschakelfrequentie (50-200 Hz)]
Past de kantelfrequentie van de draadloze subwoofer aan. Alle frequenties onder de kantelfrequentie worden weergegeven door de draadloze subwoofer.
[Fase]
Stelt de fasepolariteit in. Selecteer de instelling op basis van uw voorkeur.
[Draadloze subwoofer synchroniseren]
Past het tijdsverschil van het geluid van de draadloze subwoofer aan. Als het geluid uit de draadloze subwoofer iets te langzaam komt, gebruikt u [+]. Als het geluid te snel komt, gebruikt u [-].
[Instellingen draadloze subwoofer herstellen]
Reset de instellingen voor de draadloze subwoofer naar de initiële waarden.

De methode instellen voor het regelen van het vermogen van de draadloze subwoofer

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Geluid] — [Geluid] — [Draadloze Subwoorfer aan/uit].
[62] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Bluetooth-apparaten aansluiten

Het tv-toestel koppelen met een Bluetooth-apparaat

 1. Schakel het Bluetooth-apparaat in en activeer de koppelingsstand.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie over het activeren van de koppelingsstand.
 2. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Bluetooth-instellingen] — [Apparaatlijst] — [Accessoire toevoegen] en activeer de koppelingsstand van het tv-toestel.
  Er wordt een lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten weergegeven.
 3. Selecteer het gewenste apparaat in de lijst en volg de instructies op het scherm.
  Als u wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
  Als de koppeling voltooid is, maakt het apparaat verbinding met het tv-toestel.

Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Bluetooth-instellingen] — [Apparaatlijst] om een lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten weer te geven.
 2. Selecteer een gekoppeld maar niet-verbonden apparaat in de lijst.

Ondersteunde Bluetooth-profielen

Het tv-toestel ondersteunt de volgende profielen:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • 3DSP (3D Synchronization Profile)
 • SPP (Serial Port Profile)
[63] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

BRAVIA Sync-compatibele apparaten

 • BRAVIA Sync - overzicht
 • Functies gebruiken die beschikbaar zijn voor apparaten met BRAVIA Sync-ondersteuning
 • BRAVIA Sync- instellingen aanpassen
[64] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | BRAVIA Sync-compatibele apparaten

BRAVIA Sync - overzicht

Als een apparaat (bv. BD-speler, AV-versterker) dat compatibel is met BRAVIA Sync via een HDMI-kabel aangesloten is of als een apparaat (bv. smartphone, tablet) dat compatibel is met BRAVIA Sync aangesloten is via een MHL-kabel (alleen op modellen die compatibel zijn met MHL), kunt u het apparaat bedienen met de afstandsbediening van dit tv-toestel.

[65] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | BRAVIA Sync-compatibele apparaten

Functies gebruiken die beschikbaar zijn voor apparaten met BRAVIA Sync-ondersteuning

Het [Sync Menu] wordt voornamelijk gebruikt om apparaten met BRAVIA Sync-ondersteuning te bedienen vanaf het tv-toestel.
Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer [Sync Menu].

Blu-ray-/dvd-speler

 • Schakelt automatisch de Blu-ray-/dvd-speler in en schakelt de ingang over naar de Blu-ray-/dvd-speler wanneer u deze selecteert in het Startmenu of Sync Menu.
 • Schakelt automatisch het tv-toestel in en schakelt de ingang over naar de Blu-ray-/dvd-speler als de Blu-ray-/dvd-speler begint te spelen.
 • Schakelt automatisch de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler uit als u het tv-toestel uitschakelt.
 • Bedient het menu (///-knoppen), het afspelen (bv. -knop) en de kanaalselectie van de aangesloten Blu-ray-/dvd-speler via de afstandsbediening van het tv-toestel.

AV-versterker

 • Schakelt automatisch de aangesloten AV-versterker in en schakelt de geluidsuitvoer over van de tv-luidspreker naar het audiosysteem wanneer u het tv-toestel inschakelt. Deze functie is alleen beschikbaar als u de AV-versterker reeds voordien hebt gebruikt voor het uitvoeren van het tv-geluid.
 • Schakelt de geluidsuitvoer automatisch over naar de AV-versterker door de AV-versterker in te schakelen wanneer het tv-toestel wordt ingeschakeld.
 • Schakelt automatisch de aangesloten AV-versterker uit als u het tv-toestel uitschakelt.
 • Past het volume ( +/– knoppen) aan en dempt het geluid (-knop) van de aangesloten AV-versterker via de afstandsbediening van het tv-toestel.

Videocamera

 • Schakelt automatisch het tv-toestel in en schakelt de ingang over naar de aangesloten videocamera als de camera ingeschakeld wordt.
 • Schakelt automatisch de aangesloten videocamera uit als u het tv-toestel uitschakelt.
 • Bedient het menu (///-knoppen), het afspelen (bv. -knop) van de aangesloten videocamera via de afstandsbediening van het tv-toestel.

Opmerking

 • "BRAVIA Sync-beheer" (BRAVIA Sync) is alleen beschikbaar voor aangesloten apparaten die compatibel zijn met BRAVIA Sync en voorzien zijn van het BRAVIA Sync-logo.
[66] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | BRAVIA Sync-compatibele apparaten

BRAVIA Sync- instellingen aanpassen

 1. Schakel het aangesloten apparaat in.
 2. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Externe ingangen] — [BRAVIA Sync-instellingen] — [BRAVIA Sync-beheer] — [Aan].
 3. Schakel BRAVIA Sync in op het aangesloten apparaat.
  Wanneer een specifiek Sony-apparaat dat compatibel is met BRAVIA Sync wordt aangesloten en ingeschakeld en [BRAVIA Sync-beheer] is ingesteld op [Aan], dan wordt BRAVIA Sync automatisch geactiveerd op dit apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat voor meer informatie.

Beschikbare opties

De beschikbare opties worden hieronder getoond. (De opties variëren afhankelijk van uw model/regio/land.)

[Apparaten automatisch uitschakelen]
Als deze optie ingesteld is op [Uit], gaat het aangesloten apparaat niet automatisch uit wanneer het tv-toestel uitgeschakeld wordt.
[Tv automatisch inschakelen]
Als deze optie ingesteld is op [Uit], gaat het tv-toestel niet automatisch aan wanneer het aangesloten apparaat ingeschakeld wordt.
[Invoer automatisch wijziging (MHL)] (alleen voor modellen die MHL ondersteunen)
Als deze optie ingesteld is op [Aan], schakelt de tv-ingang automatisch over naar het overeenstemmende apparaat dat aangesloten is via een MHL-kabel.
[BRAVIA Sync-apparaatlijst]
Hiermee kunt u de BRAVIA Sync-apparaatlijst weergeven.
[Toetsen voor apparaatbesturing]
Hiermee kunt u knoppen instellen om een apparaat te bedienen dat aangesloten is via HDMI of MHL (alleen op modellen die MHL ondersteunen).
[MHL opladen tijdens standby] (alleen voor modellen die MHL ondersteunen)
Als deze optie op [Aan] ingesteld is, kan het tv-toestel het verbonden MHL-apparaat ook opladen wanneer de stand-bystand geactiveerd is op het tv-toestel.

Het Sync Menu gebruiken

 1. Druk op de SYNC MENU-knop en selecteer vervolgens het gewenste item in het Sync Menu.

Hint

 • Als u op de SYNC MENU-knop drukt, wordt in de volgende gevallen het promotiescherm weergegeven.
  • Er is geen HDMI- of MHL-apparaat (alleen voor modellen die MHL ondersteunen) aangesloten.
  • [BRAVIA Sync-beheer] wordt ingesteld op [Uit].
[67] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Een IR Blaster aansluiten (alleen modellen die compatibel zijn met een IR Blaster)

De IR Blaster maakt het mogelijk om een settopbox of AV-ontvanger die op het tv-toestel is aangesloten, te bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel.

(Modellen die geschikt zijn voor gebruik met de IR Blaster zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land.)

Voor een IR Blaster van USB-type*

 1. Settopbox of AV-ontvanger
 2. Kabel van IR Blaster

Voor een IR Blaster met een kleine connector*

 1. Settopbox of AV-ontvanger
 2. Kabel van IR Blaster
 3. IR Blaster-aansluiting

* De vorm van de bijgeleverde IR Blaster kan variëren afhankelijk van uw model.

De IR Blaster instellen

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Externe ingangen] — [IR Blaster instellen].
 2. Selecteer het gewenste apparaat in de lijst en volg de instructies op het scherm.

Hint

 • De IR Blaster kan een AV-ontvanger aansturen. Als u een AV-ontvanger wilt instellen, drukt u op de HOME-knop en vervolgens selecteert u [Instellingen] — [Externe ingangen] — [IR Blaster instellen] — [Install. van bediening voor AV-ontv.].
 • Als de AV-ontvanger compatibel is met BRAVIA Sync, is een IR Blaster niet nodig.

Opmerking

 • Sommige externe apparaten reageren mogelijk niet op bepaalde items uit het menu "Actie Menu".
 • Als u een knop op de afstandsbediening ingedrukt houdt, wordt de bediening mogelijk niet correct verzonden. Druk in plaats daarvan herhaaldelijk op de knop.
 • Zorg ervoor dat de IR Blaster correct geconfigureerd is en dat de IR-zendeenheid zich in de buurt van de IR-ontvanger van het externe apparaat bevindt.
 • Uw tv-toestel moet het externe apparaat ondersteunen.
[68] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten

Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K-resolutie (alleen 4K-modellen)

 • Beelden in 4K-resolutie bekijken (alleen 4K-modellen)
 • Instellingen voor het bekijken van beelden in 4K-resolutie met een hogere kwaliteit (alleen 4K-modellen)
[69] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K-resolutie (alleen 4K-modellen)

Beelden in 4K-resolutie bekijken (alleen 4K-modellen)

Beelden met een resolutie van 4K of meer kunnen in 4K-resolutie (3840×2160) worden weergegeven. U kunt een digitale fotocamera/camcorder die weergave van 4K via HDMI ondersteunt aansluiten op de HDMI IN-aansluiting van het tv-toestel en zo foto's bekijken die in hoge resolutie zijn opgeslagen op de camera. U kunt ook foto's in hoge resolutie bekijken die zijn opgeslagen op aangesloten USB-apparaten of die zijn opgeslagen in uw thuisnetwerk.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio/land.

 1. Digitale fotocamera
 2. Camcorder
 3. USB-apparaat
 4. Netwerkapparaat

Beelden die zijn opgeslagen op een USB- of netwerkapparaat bekijken in 4K-resolutie

 1. Sluit het USB- of netwerkapparaat aan op het tv-toestel.
 2. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Album] — het USB-apparaat, de server of de voorgedefinieerde map met daarin of daarop het af te spelen bestand — de map of het bestand in de lijst.
  Selecteer het bestand als u een map selecteert.

Beelden bekijken die opgeslagen zijn op een digitale fotocamera/camcorder

 1. Sluit een digitale fotocamera of camcorder met HDMI-uitgang aan op de HDMI IN-aansluiting van het tv-toestel met behulp van een HDMI-kabel.
 2. Druk herhaaldelijk op de -knop om het aangesloten apparaat te selecteren.
 3. Stel het aangesloten apparaat in op weergave van 4K.
 4. Start het afspelen op het aangesloten apparaat.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Beelden bekijken in 4K-resolutie met hogere kwaliteit

U kunt Indeling HDMI-signaal instellen op [Verbeterde indeling] om beelden in 4K-resolutie met een hogere kwaliteit te bekijken.

Raadpleeg voor informatie over Verbeterde indeling of het wijzigen van de instellingen de pagina Instellingen voor het bekijken van beelden in 4K-resolutie met een hogere kwaliteit (alleen 4K-modellen).

Opmerking

 • U kunt geen 3D-beelden weergeven.
 • Als u de foto verandert met de knoppen / , kan het even duren voordat de foto wordt weergegeven.
[70] Het tv-toestel gebruiken met andere apparaten | Beelden van compatibele apparaten bekijken in 4K-resolutie (alleen 4K-modellen)

Instellingen voor het bekijken van beelden in 4K-resolutie met een hogere kwaliteit (alleen 4K-modellen)

Wanneer u het High-Quality 4K-beeld wilt weergeven via de HDMI-ingang, moet u [Indeling HDMI-signaal] instellen in [Externe ingangen].

Indeling HDMI-signaal

Om het HDMI-signaal te wijzigen drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Externe ingangen] — [Indeling HDMI-signaal].

Standaard indeling
De normale HDMI-indeling*1 voor normaal gebruik.
Verbeterde indeling
High-Quality HDMI-indeling*1*2. Gebruik deze optie alleen voor apparaten die dit ondersteunen.

*1 Met inbegrip van HDR (alleen HDR-modellen)
*2 4K 60p 4:2:0 10bit, 4:4:4:, 4:2:2 etc.

Opmerking

 • Bij gebruik van [Verbeterde indeling] worden beeld en geluid mogelijk niet goed weergegeven. Sluit het apparaat in dit geval aan op een HDMI IN die in [Standaard indeling] staat of wijzig het HDMI-signaal van HDMI IN in Standaard indeling].
 • Gebruik [Verbeterde indeling] alleen voor apparaten die dit ondersteunen.
 • Wanneer u beeld in 4K bekijkt met High-Quality, gebruik dan een Premium high speed HDMI‐kabel(s) die snelheden van 18 Gbps ondersteunt. Raadpleeg de kabelspecificaties voor meer informatie over Premium high speed HDMI‐kabel(s) met ondersteuning voor 18 Gbps.
 • Bij sommige modellen verandert het HDMI-signaal van HDMI IN 2 en 3 tegelijk mee.
[71]

Andere functies gebruiken met een smartphone/tablet

 • Het scherm van een mobiel apparaat weergeven op het tv-toestel
 • Foto's/muziek/video's delen
 • De app "Video & TV SideView" gebruiken met uw smartphone/tablet
[72] Andere functies gebruiken met een smartphone/tablet

Het scherm van een mobiel apparaat weergeven op het tv-toestel

 • Het scherm van een smartphone/tablet weergeven op het tv-toestel via een MHL-kabel (alleen modellen die MHL ondersteunen)
 • Het scherm van een smartphone/tablet met de Schermreproductie-functie weergeven op het tv-toestel
[73] Andere functies gebruiken met een smartphone/tablet | Het scherm van een mobiel apparaat weergeven op het tv-toestel

Het scherm van een smartphone/tablet weergeven op het tv-toestel via een MHL-kabel (alleen modellen die MHL ondersteunen)

De -markering bevindt zich naast de HDMI IN 1/MHL-poort (voor 2K-modellen met MHL-ondersteuning) of de HDMI IN 2/MHL-poort (voor 4K-modellen met MHL-ondersteuning).

Een mobiel apparaat met een MHL-uitgang aansluiten

Sluit voor 2K-modellen uw mobiele apparaat aan op de HDMI IN 1/MHL-poort van het tv-toestel met behulp van een MHL-kabel.

Sluit voor 4K-modellen uw mobiele apparaat aan op de HDMI IN 2/MHL-poort van het tv-toestel met behulp van een MHL-kabel.

 1. Mobiel apparaat met MHL
 2. MHL-kabel (niet bijgeleverd)*

* Gebruik voor 2K-signalen een geautoriseerde MHL 2-kabel met het MHL-logo.
Gebruik voor 4K-signalen een geautoriseerde MHL 3-kabel met het MHL-logo. Als uw mobiele apparaat met MHL 4K-signalen ondersteunt, gebruikt u een geautoriseerde MHL 3-kabel.

Inhoud bekijken die opgeslagen is op een mobiel apparaat met een MHL-uitgang

 1. Druk na aansluiting van uw mobiele apparaat op de HOME-knop en selecteer vervolgens de ingang waarop het mobiele apparaat aangesloten is.

Automatisch overschakelen naar de MHL-ingang

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Externe ingangen] — [BRAVIA Sync-instellingen] — [Invoer automatisch wijziging (MHL)] — [Aan]. (Afhankelijk van het mobiele apparaat wordt de ingang mogelijk niet automatisch gekozen.) Als de stand-bystand geactiveerd is op het tv-toestel, wordt er niet automatisch geschakeld.

Een mobiel apparaat opladen

Wanneer het tv-toestel ingeschakeld is, kan een mobiel apparaat via het tv-toestel opgeladen worden met behulp van een MHL-kabel.

Opmerking

 • Deze functie kan alleen worden gebruikt door smartphones/tablets die MHL ondersteunen.

Hint

Als [MHL opladen tijdens standby] ingesteld is op [Aan], kan het tv-toestel het verbonden MHL-apparaat ook opladen wanneer de stand-bystand geactiveerd is op het tv-toestel.

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Externe ingangen] — [BRAVIA Sync-instellingen] — [MHL opladen tijdens standby] — [Aan].

[74] Andere functies gebruiken met een smartphone/tablet | Het scherm van een mobiel apparaat weergeven op het tv-toestel

Het scherm van een smartphone/tablet met de Schermreproductie-functie weergeven op het tv-toestel

U kunt het scherm van een mobiel apparaat op het tv-toestel weergeven voor het bekijken van foto's, video's of websites.

De functie "Schermreproductie" gebruikt Miracast-technologie om het scherm van een compatibel apparaat weer te geven op het tv-toestel. Voor deze functie hebt u geen draadloze router (toegangspunt) nodig.

 1. Smartphone
 2. Tablet
 3. Computer
 1. Druk op de -knop en selecteer vervolgens [Schermreproductie].
 2. Bedien het apparaat dat compatibel is met deze functie om verbinding te maken met het tv-toestel.
  Als het apparaat met het tv-toestel verbonden is, wordt het op het apparaat weergegeven scherm ook weergegeven op het tv-toestel.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie.

Opmerking

 • Zolang het stand-byscherm voor Schermreproductie wordt weergegeven, is de draadloze verbinding tussen het tv-toestel en uw draadloze router (het toegangspunt) verbroken, wat betekent dat communicatie via het internet stopgezet is.

Hint

 • U kunt de geavanceerde instellingen van Schermreproductie configureren door op de HOME-knop te drukken en vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Wi‑Fi Direct] — [Advanced instell.] te selecteren.
[75] Andere functies gebruiken met een smartphone/tablet

Foto's/muziek/video's delen

Kom met familie en vrienden samen rond het tv-toestel, verbind uw mobiele apparaten met het tv-toestel, bekijk uw favoriete foto's/video's op het grote tv-scherm of speel uw favoriete nummers af via de luidsprekers van het tv-toestel.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Photo Sharing Plus].
 2. Volg de instructies op het scherm voor het maken van verbinding tussen de mobiele apparaten en het tv-toestel.
 3. Open de webbrowser op uw mobiele apparaat en volg de instructies op het scherm voor toegang tot de URL die op het tv-scherm wordt getoond.
 4. Volg de instructies op het scherm van uw mobiele apparaat om foto's te bekijken of muziek/video's af te spelen op het tv-toestel, of om foto's/video's die op het tv-toestel getoond worden, op te slaan.

Opmerking

 • Als het tv-toestel de 5GHz-band gebruikt om verbinding te maken met een draadloze router (of toegangspunt), wordt de verbinding verbroken wanneer deze functie wordt gestart.
 • U kunt maximaal 10 mobiele apparaten tegelijkertijd aansluiten op het tv-toestel. Om een ander apparaat aan te sluiten wanneer er al 10 apparaten zijn aangesloten, koppelt u een apparaat dat u niet gebruikt los en sluit u het andere apparaat aan.
 • De standaardbrowser voor Android 2.3 of recenter wordt ondersteund.
 • De standaardbrowser voor iOS wordt ondersteund. Afhankelijk van de versie van uw iOS kunnen sommige functies echter niet gebruikt worden.
 • iOS-apparaten kunnen geen muziek uploaden naar het tv-toestel.
[76] Andere functies gebruiken met een smartphone/tablet

De app "Video & TV SideView" gebruiken met uw smartphone/tablet

U kunt de app "Video & TV SideView" installeren op uw mobiele apparaat en het tv-toestel vervolgens bedienen met dat mobiele apparaat. Om uw mobiele apparaat als afstandsbediening voor het tv-toestel te gebruiken, registreert u het bij het tv-toestel als een afstandsbedieningsapparaat. (Registratie is alleen de eerste keer vereist.)

 1. Wi-Fi of ethernet
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 5. Wi-Fi Direct
 6. Wi-Fi
 7. Mobiel apparaat

Beschikbare bedieningen bij gebruik van de app "Video & TV SideView"

 • Het tv-toestel inschakelen en op afstand bedienen
 • Tekst invoeren met het toetsenbord van het mobiele apparaat
 • Een herinnering/timeropname instellen op het tv-toestel vanaf het mobiele apparaat wanneer u niet thuis bent (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen) (alleen als het tv-toestel een Wi-Fi-verbinding heeft)

Raadpleeg de volgende website voor uitgebreide informatie over de app "Video & TV SideView":

http://info.tvsideview.sony.net

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de app "Video & TV SideView" de helpfunctie van de app.

Hint

 • U kunt de app "Video & TV SideView" zoeken en downloaden via:
  • Google Play (voor Android)
  • App Store (voor iOS)

Een mobiel apparaat registreren op het tv-toestel

De wederzijdse registratie (volgende stappen) is alleen de eerste keer vereist.

 1. Verbind het tv-toestel met uw thuisnetwerk.
 2. Sluit het mobiele apparaat aan op het thuisnetwerk waarop het tv-toestel is aangesloten of zoek het tv-toestel in de lijst met beschikbare Wi-Fi Direct-apparaten.
 3. Start de app "Video & TV SideView" op het mobiele apparaat.
 4. Selecteer het tv-toestel in de lijst met gedetecteerde apparaten en voer vervolgens de nodige handelingen uit op uw apparaat.

Hint

 • Het is ook mogelijk om de app "Video & TV SideView" met het tv-toestel te verbinden via Wi-Fi Direct. Druk op de HOME-knop, schakel de Wi-Fi Direct-functie van het tv-toestel in door [Instellingen] — [Netwerk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Aan] te selecteren en navigeer vervolgens naar de pagina [Wi‑Fi Direct-instellingen] door [Instellingen] — [Netwerk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-instellingen] te selecteren.

Het tv-toestel inschakelen via "Video & TV SideView" op uw mobiele apparaat

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Starten op afstand] — [Aan].

Het stroomverbruik in de stand-bystand neemt toe als u [Aan] selecteert.

Een herinnering/timeropname instellen op het tv-toestel wanneer u niet thuis bent met behulp van "Video & TV SideView" op een mobiel apparaat (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model of Wi-Fi-instellingen.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Starten op afstand] — [Aan].
  Het stroomverbruik in de stand-bystand neemt toe als [Aan] ingesteld is.
 2. Gebruik "Video & TV SideView" op uw mobiele apparaat om het apparaat te registreren voor opname op afstand.

Raadpleeg voor uitgebreide informatie de volgende website:

http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Opmerking

 • Zorg ervoor dat [Extern apparaat/Renderer] ingesteld is op [Aan]. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Thuisnetwerk instellen] — [Extern apparaat/Renderer] — [Extern apparaat/Renderer].
 • (Alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen) Als u het apparaat registreert terwijl het tv-toestel verbonden is via Wi-Fi Direct, kunt u de herinnering/timeropname niet instellen wanneer u niet thuis bent.
  Maak verbinding met het tv-toestel via Wi-Fi en registreer het apparaat daarna.
 • (Alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen) Afhankelijk van het thuisnetwerk lukt het mogelijk niet om een herinnering/timeropname in te stellen wanneer u niet thuis bent, ook al is het tv-toestel verbonden via Wi-Fi.
 • De naam en beschikbare functies van "Video & TV SideView" kunnen nog worden gewijzigd.
[77]

Verbinding maken met een netwerk

 • Verbinding maken met een netwerk via een LAN-kabel
 • Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding
 • Functies voor thuisnetwerken
[78] Verbinding maken met een netwerk

Verbinding maken met een netwerk via een LAN-kabel

Verbinding maken met een netwerk via een LAN-kabel

Met een verbinding via een bekabeld LAN hebt u toegang tot het internet en uw thuisnetwerk. Sluit een LAN-kabel aan op uw tv-toestel.

 1. LAN-kabel
 2. Computer
 3. Modem met routerfuncties
 4. Internet
 1. Stel uw LAN-router in.
  Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding van uw LAN-router of neem contact op met de persoon die het netwerk heeft geconfigureerd (netwerkbeheerder).
 2. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Instellen netwerk] — [Beginner].
 3. Volg de instructies op het scherm om de instelling te voltooien.

Opmerking

 • De netwerkgerelateerde instellingen die nodig zijn, kunnen variëren afhankelijk van de internetprovider of de router. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de internetprovider of van de router voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met de persoon die het netwerk geconfigureerd heeft (netwerkbeheerder).
[79] Verbinding maken met een netwerk

Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding

 • Het tv-toestel via Wi-Fi verbinden met uw netwerk
 • Via Wi-Fi Direct verbinding maken met uw tv-toestel (geen draadloze router nodig)
[80] Verbinding maken met een netwerk | Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding

Het tv-toestel via Wi-Fi verbinden met uw netwerk

Met het geïntegreerd draadloos LAN-apparaat hebt u toegang tot het internet en kunt u genieten van de voordelen van netwerken in een draadloze omgeving.

 1. Computer
 2. Draadloze router (toegangspunt)
 3. Modem
 4. Internet
 1. Stel uw draadloze router (of toegangspunt) in.
  Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding van uw draadloze router (of toegangspunt), of neem contact op met de persoon die het netwerk geconfigureerd heeft (netwerkbeheerder).
 2. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Instellen netwerk] — [Beginner].
 3. Volg de instructies op het scherm om de instelling te voltooien.

Het geïntegreerde draadloze LAN uitschakelen

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Advanced instell.] — [Ingebouwde Wi-Fi] — [Uit].

Hint

 • Voor een vlotte videostreaming:
  • Wijzig de instelling van uw draadloze router (of toegangspunt) indien mogelijk naar 802.11n of 802.11ac (alleen 4K-modellen).
   Raadpleeg voor meer informatie over hoe u de instelling kunt wijzigen de instructiehandleiding van uw draadloze router (of toegangspunt), of neem contact op met de persoon die het netwerk geconfigureerd heeft (netwerkbeheerder).
  • Als de bovenstaande procedure geen verbetering oplevert, wijzigt u de instelling van uw draadloze router (of toegangspunt) naar 5 GHz. Hierdoor kan de kwaliteit van de videostreaming verbeteren.
  • De 5-GHz-band wordt afhankelijk van uw regio/land mogelijk niet ondersteund. Als de 5-GHz-band niet wordt ondersteund, kan het tv-toestel alleen via de 2,4-GHz-band verbinding tot stand brengen met een draadloze router (toegangspunt).
 • Om WEP-beveiliging te gebruiken met een draadloze router (of toegangspunt), selecteert u [Instellingen] — [Netwerk] — [Instellen netwerk] — [Beginner] — [Wi‑Fi] — [Verbinden via scanlijst].

Opmerking

 • De netwerkgerelateerde instellingen die nodig zijn, kunnen variëren afhankelijk van de internetprovider of de router. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de internetprovider of van de router voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met de persoon die het netwerk geconfigureerd heeft (netwerkbeheerder).
 • Als u de optie [Wachtwoord tonen] selecteert op het scherm voor het invoeren van het wachtwoord, kunnen anderen het wachtwoord mogelijk zien.
[81] Verbinding maken met een netwerk | Verbinding maken met een netwerk via een draadloze verbinding

Via Wi-Fi Direct verbinding maken met uw tv-toestel (geen draadloze router nodig)

U kunt een apparaat draadloos aansluiten op het tv-toestel zonder een draadloze router te gebruiken en vervolgens video's, foto's en muziek die op dat apparaat opgeslagen zijn rechtstreeks streamen naar het tv-toestel.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Aan].
 2. Selecteer [Wi‑Fi Direct-instellingen].
 3. Selecteer de tv-naam die wordt weergegeven op het tv-scherm met het Wi-Fi Direct-apparaat.
  Als het apparaat geen ondersteuning biedt voor Wi-Fi Direct, selecteert u de knop [Netwerk (SSID)/Wachtwoord tonen].
 4. Bedien het Wi-Fi Direct/Wi-Fi-apparaat om verbinding te maken met het tv-toestel.
 5. Verzend inhoud vanaf het Wi-Fi Direct/Wi-Fi-apparaat naar het tv-toestel.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie.

Als de verbinding mislukt

Wanneer het stand-byscherm voor de Wi-Fi Direct-instelling weergegeven wordt, selecteert u de knop [Netwerk (SSID)/Wachtwoord tonen] en volgt u de instructies op het scherm om de instelling te voltooien.

Een ander apparaat aansluiten

Volg de bovenstaande stappen om apparaten aan te sluiten. U kunt maximaal 10 apparaten tegelijk aansluiten. Om een ander apparaat aan te sluiten wanneer er al 10 apparaten zijn aangesloten, koppelt u een apparaat dat u niet gebruikt los en sluit u het andere apparaat aan.

De tv-naam wijzigen die wordt weergegeven op het aangesloten apparaat

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Over] — [Apparaatnaam].

Een lijst van aangesloten apparaten weergeven / de registratie van apparaten opheffen

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Wi‑Fi Direct] — [Advanced instell.] — [Apparaatlijst tonen/verwijderen].

U kunt de registratie van een apparaat ongedaan maken door het te verwijderen apparaat te selecteren in de lijst en vervolgens op de -knop te drukken. Selecteer vervolgens [Ja] op het bevestigingsscherm.

Om de registratie van alle apparaten op te heffen, selecteert u [Alles verwijderen] in de lijst en vervolgens [Ja] op het bevestigingsscherm.

De bandinstelling wijzigen (voor gevorderden)

Wanneer het tv-toestel niet draadloos verbonden is met een router, kunt u de draadloze band voor de Wi-Fi Direct-functie selecteren. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Wi‑Fi Direct] — [Advanced instell.] — [Bandinstelling].

[Auto]
Normaal gesproken gebruikt u deze optie. Deze selecteert automatisch de juiste band voor de Wi-Fi Direct-functie.
[Auto (2,4GHz-band)]
Gebruik deze optie voor de verbinding met apparaten die uitsluitend 2,4 GHz ondersteunen. Deze optie ondersteunt mogelijk meer apparaten dan andere opties.
[Auto (5GHz-band)]
Gebruik deze optie voor de verbinding met apparaten die 5 GHz ondersteunen. Deze optie zal mogelijk de kwaliteit van de videostreaming verbeteren.

Merk op dat wanneer u deze optie selecteert, het tv-toestel geen verbinding kan maken met apparaten die uitsluitend 2,4 GHz ondersteunen.

[Handmatig]
Gebruik deze optie als u een specifiek draadloos signaal wilt selecteren.

Hint

 • Raadpleeg voor informatie over de draadloze band die uw apparaat ondersteunt de instructiehandleiding van het apparaat.
 • De 5-GHz-band wordt afhankelijk van uw regio/land mogelijk niet ondersteund. Als de 5-GHz-band niet wordt ondersteund, kunt u alleen [Auto] en [Handmatig] gebruiken.

Opmerking

 • Als het tv-toestel met een draadloze router (of toegangspunt) verbonden is op 5 GHz:
  • De draadloze verbinding van 5 GHz wordt verbroken wanneer [Wi‑Fi Direct-instellingen] geselecteerd is. Als de verbinding verbroken is, wordt alle communicatie via het internet gestopt.
  • De verbinding wordt automatisch hervat na het sluiten van [Wi‑Fi Direct-instellingen].
 • De 5-GHz-band wordt afhankelijk van uw regio/land mogelijk niet ondersteund.
[82] Verbinding maken met een netwerk

Functies voor thuisnetwerken

 • De instellingen van het thuisnetwerk aanpassen
 • Inhoud afspelen vanaf een computer
 • Inhoud afspelen vanaf een mediaserver
[83] Verbinding maken met een netwerk | Functies voor thuisnetwerken

De instellingen van het thuisnetwerk aanpassen

U kunt de volgende thuisnetwerkinstellingen aanpassen.

De serververbinding controleren

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Thuisnetwerk instellen] — [Serverdiagnose] — volg de instructies op het scherm om de diagnose uit te voeren.

De functie apparaat op afstand/renderer gebruiken

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Thuisnetwerk instellen] — [Extern apparaat/Renderer] — de gewenste optie.

[Extern apparaat/Renderer]
Selecteer [Aan] om de rendererfunctie in te schakelen.
U kunt foto-, muziek- en videobestanden via een controller (bv. een digitale fotocamera) weergeven op het tv-scherm door het apparaat rechtstreeks te bedienen. U kunt ook een mobiel apparaat via het thuisnetwerk gebruiken als afstandsbediening voor het tv-toestel.
[Apparaten op afstand]
Hier kunt u de lijst bewerken van mobiele apparaten die geregistreerd zijn om als tv-afstandsbediening te worden gebruikt.
[Apparaten met Timer REC op afstand] (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
Hier kunt u de lijst bewerken van mobiele apparaten die geregistreerd zijn voor timeropnamen op afstand.
[Toegangscontrole Renderer]
 • Selecteer [Automatische toestemming voor toegang] voor automatische toegang tot het tv-toestel wanneer een controller voor het eerst verbinding maakt met het tv-toestel.
 • Selecteer [Aangepaste instellingen] om de instellingen voor de toegangstoestemming van elke controller te wijzigen.
[84] Verbinding maken met een netwerk | Functies voor thuisnetwerken

Inhoud afspelen vanaf een computer

U kunt foto-, muziek- en videobestanden weergeven die opgeslagen zijn op een server (bijvoorbeeld computer) die aangesloten is op hetzelfde thuisnetwerk als dat waarop het tv-toestel is aangesloten.

 1. Computer (server)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Verbind het tv-toestel met uw thuisnetwerk.
 2. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Album], [Video] of [Muziek] — de server waarop het af te spelen bestand staat — de map of het bestand in de lijst.
  Selecteer het gewenste bestand als u een map selecteert.
  De weergave start.

De ondersteunde bestandsformaten controleren

 • Ondersteunde bestanden en bestandsindelingen

Opmerking

 • Afhankelijk van het bestand is het mogelijk dat het afspelen niet lukt, zelfs niet met de ondersteunde indelingen.
[85] Verbinding maken met een netwerk | Functies voor thuisnetwerken

Inhoud afspelen vanaf een mediaserver

U kunt foto-, muziek- en videobestanden via een controller (bv. een digitale fotocamera) weergeven op het tv-scherm door de controller rechtstreeks te bedienen. De controller moet renderer-compatibel zijn.

 1. Digitale fotocamera (controller)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Verbind het tv-toestel met uw thuisnetwerk.
 2. Bedien de controller zodat deze de inhoud op het tv-scherm begint af te spelen.
[86]

Instellingen

 • Het tv-toestel configureren
 • Een timer instellen
[87] Instellingen

Het tv-toestel configureren

 • [TV]
 • [Netwerk & Toebehoren]
 • [Systeemvoorkeuren]
 • [Persoonlijk]
[88] Instellingen | Het tv-toestel configureren

[TV]

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [TV] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Zender installatie]
Hiermee kunt u de instellingen voor het ontvangen van uitzendingen configureren. U kunt ook de instellingen voor het ontvangen van satellietuitzendingen configureren.

Afstemmen op digitale zenders

 • Digitale uitzendingen ontvangen

Afstemmen op de satelliet

 • Satellietuitzendingen ontvangen (alleen voor modellen met satellietontvangst)

Zenders sorteren of de programmalijst bewerken

 • Zenders sorteren of de programmalijst bewerken
[Externe ingangen]
Hiermee kunt u de instellingen voor de externe ingangen en BRAVIA Sync configureren.
[Weergave-instellingen]
Hiermee kunt u de instellingen voor het beeld en het scherm aanpassen.
[Geluid]
Hiermee kunt u de geluidsinstellingen en luidsprekeropties aanpassen.
[Verlichtings-LED]
Hiermee kunt u de instellingen voor de verlichtings-led aanpassen.
(De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model.)
[Verbruik]
Hiermee kunt u de instellingen voor het energieverbruik wijzigen.
[Apps]
Hiermee kunt u de instellingen voor apps wijzigen.
[Dagdroom]
Hiermee kunt u de instellingen voor de schermbeveiliging configureren.
[Opslag en herstel]
Hiermee kunt u de instellingen voor de opslag van gegevens wijzigen.
[Over]
Hiermee kunt u de informatie over het tv-toestel weergeven.
[89] Instellingen | Het tv-toestel configureren

[Netwerk & Toebehoren]

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk & Toebehoren] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Netwerk]
Hiermee kunt u de netwerk- en serververbindingen instellen en controleren.
[Google Cast]
Hiermee geeft u informatie over de functie Google Cast weer.
[Bluetooth-instellingen]
Hiermee kunt u Bluetooth-apparaten registeren of de registratie ervan opheffen.
[Instellingen Touchpad-afstandsbediening]/[Spraakgestuurde afstandsbediening]
Hiermee kunt u de instellingen doorvoeren om de Touchpad-afstandsbediening/spraakgestuurde afstandsbediening te koppelen. De weergegeven instelling verschilt per model.
[Configuratie opnameapparaat] (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
Hiermee kunt u de instellingen configureren voor het maken van opnamen op een harde schijf met USB-aansluiting.
(Deze optie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw regio/land.)
[90] Instellingen | Het tv-toestel configureren

[Systeemvoorkeuren]

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Systeemvoorkeuren] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Datum en tijd]
Hiermee kunt u het huidige tijdstip aanpassen.
[Taal/Language]
Hiermee kunt u de menutaal selecteren.
[Toetsenbord]
Hiermee kunt u de instellingen voor het schermtoetsenbord configureren.
[Zoeken]
Hiermee kunt u de instellingen voor de zoekfunctie configureren.
[Spraak]
Hiermee kunt u de instellingen voor de spraakherkenningsfunctie configureren.
[Toegankelijkheid]
Hiermee kunt u de instellingen configureren voor toegangsfuncties en -diensten die gebruikers helpen om eenvoudiger te navigeren op hun apparaten.
[Winkelmodusinstellingen]
Hiermee kunt u de weergave verrijken voor gebruik van het toestel als winkeldisplay door [Demomodus] enz. in te stellen.
[91] Instellingen | Het tv-toestel configureren

[Persoonlijk]

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Persoonlijk] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Locatie]
Hiermee kunt u de locatie-instellingen voor het verkrijgen van de gebruikerslocatie configureren.
[Beveiliging en beperkingen]
Hiermee kunt u beveiligingsinstellingen zoals wachtwoorden enz. configureren.
[Kinderslot (uitzending)]
Hiermee kunt u de kinderslotinstellingen voor uitzendingen en andere items configureren.
[Kinderslot (Streaming kanalen)]
Hiermee kunt u de kinderslotinstellingen voor streamingkanalen configureren.
[Account toevoegen]
Hiermee voegt u accounts toe voor diensten als Google en Sony Entertainment Network (SEN).
[92] Instellingen

Een timer instellen

De timer instellen

De timer schakelt het tv-toestel op het ingestelde tijdstip automatisch in, bijvoorbeeld op het moment waarop een programma begint dat u wilt zien. Deze functie maakt het ook mogelijk om het tv-toestel te gebruiken als wekker.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Timers] — [Timer Aan] — de gewenste optie.

De slaaptimer instellen

De slaaptimer schakelt het tv-toestel na de ingestelde tijd automatisch uit.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Timers] — [Sleep Timer] — de gewenste optie.

Opmerking

 • Wanneer u het tv-toestel uit- en weer inschakelt, wordt [Sleep Timer] teruggezet op [Uit].
[93]

Problemen oplossen

 • Hier beginnen Problemen? Begin hier.
 • Beeld (kwaliteit)/scherm
 • Toetsenbord
 • Zendontvangst
 • Geluid
 • Netwerk (internet/thuis)/apps
 • Afstandsbediening/accessoires
 • Voeding
 • Aangesloten apparaten
 • Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)
[94] Problemen oplossen

Hier beginnen

 • Zelfdiagnose
 • Software-updates
 • Als een volledige reset (herstart) van het tv-toestel noodzakelijk is
[95] Problemen oplossen | Hier beginnen

Zelfdiagnose

Controleren of het tv-toestel correct werkt.

 • Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Zelfdiagnose] onder [Help].
[96] Problemen oplossen | Hier beginnen

Software-updates

Sony stelt regelmatig software-updates ter beschikking om de functionaliteit te verbeteren en gebruikers een nieuwe tv-ervaring te bieden. De eenvoudigste manier om software-updates binnen te krijgen is via een internetverbinding naar het tv-toestel.

Het automatisch downloaden van software inschakelen

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Help] — [Update systeemsoftware] — [Automatisch software download] — [Aan].

Hint

 • Als u de software handmatig wilt bijwerken, selecteert u [Controleren op een systeemsoftware update] in het scherm [Update systeemsoftware].

Software bijwerken vanaf een USB-opslagapparaat

Als u geen netwerkverbinding hebt, kunt u de software ook bijwerken met een USB-opslagapparaat. Ga op uw computer naar de ondersteuningssite van Sony en download de software van die site op een USB-opslagapparaat. Steek het USB-opslagapparaat in een USB-poort van het tv-toestel en de software-update gaat automatisch van start.

Als u de tv-software bijwerkt vanaf een USB-opslagapparaat, lees dan goed de waarschuwingen op de website die betrekking hebben op updates vanaf een USB-opslagapparaat.

Zie de pagina Ondersteuningssite voor meer informatie over de ondersteuningssite.

[97] Problemen oplossen | Hier beginnen

Als een volledige reset (herstart) van het tv-toestel noodzakelijk is

Als het bijvoorbeeld niet lukt om beeld te krijgen op het scherm of als de afstandsbediening niet werkt, probeer dan de volgende procedure.

Houd de aan/uit-knop op het tv-toestel gedurende vijf seconden ingedrukt. Het tv-toestel gaat uit en start even later automatisch opnieuw op. Uw persoonlijke instellingen en gegevens zijn nog aanwezig nadat het tv-toestel opnieuw is gestart (dit is hetzelfde als de stekker even uit het stopcontact halen).

[98] Problemen oplossen

Beeld (kwaliteit)/scherm

 • De beeldkwaliteit is niet zo goed als in de winkel.
 • Gestoord beeld.
 • Het scherm knippert.
 • Geen kleur/donker beeld/kleur is niet juist/beeld is te helder.
 • Donker scherm. Hoe u het scherm helderder kunt maken.
 • De kleur is niet goed. Hoe u de kleurtint kunt aanpassen.
 • Het schermformaat/de breedbeeldmodus wijzigt automatisch.
 • Het beeld wordt plots klein.
 • Er verschijnen zwarte balken aan de randen van het scherm.
 • Er zijn banners/tickers te zien aan de boven- of onderrand van het scherm.
 • 3D-beelden worden niet weergeven. Het 3D-effect is zwak (alleen 3D-modellen).
 • Er verschijnen zwarte balken aan beide kanten van het scherm bij het bekijken van 3D-beelden (alleen 3D-modellen).
 • Het is niet mogelijk om de 3D-weergave uit te schakelen tijdens het bekijken van 3D-inhoud (alleen 3D-modellen).
 • Het bericht [3D-signaal gedetecteerd.] verschijnt automatisch als er een 3D-signaal wordt gedetecteerd. (alleen 3D-modellen).
 • Er verschijnt een bericht over een app die toestemming vraag om een tv-functie te gebruiken.
[99] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

De beeldkwaliteit is niet zo goed als in de winkel.

 • De beeldkwaliteit hangt af van de signaalinhoud.
 • De beeldkwaliteit kan beter worden als u een aanpassing doorvoert bij [Weergave-instellingen] onder [Instellingen].
[100] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Gestoord beeld.

 • Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
 • Houd de antenne/kabel uit de buurt van andere aansluitingskabels.
 • Houd bij het installeren van een optioneel apparaat wat ruimte vrij tussen het apparaat en het tv-toestel.
 • Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] — [Beweging] — [Motionflow] — [Standaard] of [Uit]. (Alleen voor modellen die compatibel zijn met [Motionflow])
 • Wijzig de huidige instelling van [Film Modus] naar een andere instelling.
  Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] — [Beweging] — [Film Modus].
 • Controleer de instellingen bij [Programma's handmatig instellen].
  Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zender installatie] — [Analoge instellingen] — [Programma's handmatig instellen]
  • Stel [LNA] in op [Uit] om de beeldontvangst te verbeteren. ([LNA] is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de situatie/de regio/het land.)
  • Voer [AFT] onder [Programma's handmatig instellen] uit voor een betere analoge ontvangst.
   (De beschikbaarheid van [Programma's handmatig instellen] en de bijbehorende opties kan variëren afhankelijk van uw regio/land/situatie.)
 • Zorg ervoor dat de antenne met behulp van een kwaliteitsvolle coaxkabel van 75 ohm is aangesloten.
[101] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Het scherm knippert.

 • Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] — [Beweging] — [Motionflow] — [Standaard]. (Alleen voor modellen die compatibel zijn met [Motionflow])
[102] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Geen kleur/donker beeld/kleur is niet juist/beeld is te helder.

 • Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Beeld] om aanpassingen door te voeren.
 • Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] — [Reset].
 • Als u [Power Saving]* instelt op [Laag] of [Hoog], wordt het zwartniveau versterkt. Selecteer [Verbruik] — [Eco] — [Power Saving].
[103] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Donker scherm. Hoe u het scherm helderder kunt maken.

 • Druk op de ACTION MENU-knop, selecteer [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] en pas [Helderheid] of [Contrast] aan.
 • Controleer de instelling van de optie [Power Saving] bij [Eco]. Als deze ingesteld is op [Laag] of [Hoog], wordt het scherm donkerder. Selecteer [Verbruik] — [Eco] en stel [Power Saving] in op [Uit] als u het scherm helderder wilt maken.
[104] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

De kleur is niet goed. Hoe u de kleurtint kunt aanpassen.

 • Druk op de ACTION MENU-knop, selecteer [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] en pas [Kleurtint] of [Kleur Temperatuur] aan.
 • U kunt de kleurtint dieper maken door [Kleur] of [Live Colour] aan te passen. Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Beeld] — [Geavanceerde instellingen].
[105] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Het schermformaat/de breedbeeldmodus wijzigt automatisch.

 • Wanneer u de zender of de video-ingang wijzigt en [Auto formaat] bij [Beeldregeling] ingesteld is op [Aan], wordt de huidige instelling van [Wide-modus] automatisch gewijzigd op basis van het ingangssignaal. Om de instellingen van [Wide-modus] te vergrendelen, stelt u [Auto formaat] in op [Uit].
[106] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Het beeld wordt plots klein.

 • Het beeld wordt kleiner tijdens reclameboodschappen als gevolg van de methode die wordt gebruikt door een provider om inhoud uit te zenden. Wanneer een HD-zender overschakelt naar SD-inhoud (reclameboodschappen), is het mogelijk dat het beeld kleiner wordt en zwarte randen vertoont.
 • Met [Auto formaat] onder [Beeldregeling] wordt het beeld niet vergroot terwijl de inhoud wordt gewijzigd, aangezien de inhoudsinformatie wordt bepaald door de signaalprovider van de zender. Indien gewenst kunt u de instelling [Wide-modus] handmatig wijzigen. Deze instelling blijft gelden tot u de zender/ingang wijzigt of tot u de instelling [Wide-modus] opnieuw handmatig wijzigt.
[107] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Er verschijnen zwarte balken aan de randen van het scherm.

 • Sommige breedbeeldprogramma's worden gefilmd met een beeldverhouding die groter is dan 16:9 (dit is vooral het geval bij bioscoopfilms). Bij het weergeven van dergelijke programma's op uw tv-toestel, zijn er boven en onder aan het scherm zwarte balken zichtbaar. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij de dvd is geleverd (of neem contact op met de programma-aanbieder).
 • Bij programma's met een beeldverhouding van 4:3 worden balken aan de linker- en rechterzijde van het scherm weergegeven.
 • Programma's die worden uitgezonden in een HD-formaat (720p en 1080i) met 4:3-inhoud, bevatten veelal zwarte balken aan de linker- en rechterzijde van het scherm die door de zender worden toegevoegd.
 • Met [Beeldregeling] onder [Auto formaat] wordt het beeld niet vergroot wanneer de zwarte balken aan de zijkanten van het scherm door de zender zijn toegevoegd. U kunt [Wide-modus] handmatig instellen op [Smart] of [Zoom]. Deze instelling blijft gelden tot u de zender/ingang wijzigt of tot u de instelling [Wide-modus] opnieuw handmatig wijzigt.
 • Bij sommige kabel- en satellietsettopboxen kunt u ook het formaat van het beeld regelen. Als u een settopbox gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de settopbox voor meer informatie.
[108] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Er zijn banners/tickers te zien aan de boven- of onderrand van het scherm.

In dit geval staat het tv-toestel mogelijk in demomodus. Beëindig de demomodus.

 • Druk op de ACTION MENU-knop op de afstandsbediening en selecteer [Demo uitstellen]. Druk vervolgens op de HOME-knop op de afstandsbediening en selecteer [Instellingen] — [Winkelmodusinstellingen]. Stel [Demomodus] en [Beeldherstelmodus] in op [Uit].
[109] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

3D-beelden worden niet weergeven. Het 3D-effect is zwak (alleen 3D-modellen).

 • Als twee beelden naast elkaar worden weergegeven, drukt u op de ACTION MENU-knop en selecteert u vervolgens [3D] — [3D-weergave] — [3D (Naast elkaar)].
  Als twee beelden boven elkaar worden weergegeven, drukt u op de ACTION MENU-knop en selecteert u vervolgens [3D] — [3D-weergave] — [3D (Boven elkaar)].
 • Als het scherm [3D-weergave] verschijnt en er geen 3D-beelden worden weergegeven, schakelt u het apparaat uit dat de 3D-inhoud afspeelt en schakelt u het daarna weer in.
 • Het 3D-effect kan van persoon tot persoon verschillend worden ervaren.

Voor modellen met een Actieve 3D Bril

 • Let er vooral op dat er geen obstakels staan tussen het tv-toestel en de Actieve 3D Bril.
 • Vervang de batterij in de Actieve 3D Bril.
 • Controleer of de Actieve 3D Bril is ingeschakeld.
 • U kunt uw Actieve 3D Bril pas gebruiken als u deze hebt geregistreerd bij het tv-toestel. Om de bril met een ander tv-toestel te gebruiken, moet u deze opnieuw registreren. Schakel de bril uit voor u deze opnieuw registreert.
 • Draadloze toestellen of magnetrons kunnen de communicatie tussen de 3D Bril en het tv-toestel verstoren, omdat het tv-toestel de 2,4GHz-band gebruikt. Probeer in dat geval opnieuw te registreren.
 • Als een toestel dat niet geschikt is voor 3D (bv. een thuisbioscoopsysteem) aangesloten is tussen het tv-toestel en het apparaat dat 3D ondersteunt, zal het tv-toestel geen 3D-beelden weergeven. Sluit het apparaat dat 3D ondersteunt rechtstreeks aan op het tv-toestel via een goedgekeurde HIGH SPEED HDMI-kabel die voorzien is van het HDMI-logo.

Voor 4K-modellen

 • 4K 3D-signalen kunnen niet weergegeven worden.
 • Voor modellen met een Passieve 3D Bril moet u recht voor het tv-toestel zitten. Afhankelijk van de kijkpositie kan het 3D-effect minder uitgesproken zijn. Zorg voor een andere kijkhoek ten opzichte van het scherm.
[110] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Er verschijnen zwarte balken aan beide kanten van het scherm bij het bekijken van 3D-beelden (alleen 3D-modellen).

 • Er verschijnen zwarte balken aan beide kanten van het scherm om 3D-signalen te verwerken bij het aanpassen van de diepte van 3D-beelden bij [Regeling 3D-diepte].
[111] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Het is niet mogelijk om de 3D-weergave uit te schakelen tijdens het bekijken van 3D-inhoud (alleen 3D-modellen).

 • Voor 3D-inhoud die weergegeven wordt aan de hand van 3D-signalen, is het niet mogelijk om de 3D-weergave uit te schakelen op het tv-toestel. Schakel de 3D-instellingen uit op het aangesloten apparaat (bv. een Blu-ray-speler).
[112] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Het bericht [3D-signaal gedetecteerd.] verschijnt automatisch als er een 3D-signaal wordt gedetecteerd. (alleen 3D-modellen).

 • Deactiveer de instelling [3D-signaalwaarschuwing]. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave-instellingen] — [3D-instellingen] — [3D-signaalwaarschuwing] — [Uit].
[113] Problemen oplossen | Beeld (kwaliteit)/scherm

Er verschijnt een bericht over een app die toestemming vraag om een tv-functie te gebruiken.

 • Selecteer of de app toegang mag hebben tot de weergegeven functie.
 • U kunt de lijst met rechten die apps hebben, ingedeeld op tv-functie, bekijken en de instellingen per app aanpassen. Druk op de HOME-knop, selecteer [Instellingen] — [Apps] — [App-rechten] — de gewenste tv-functie.
[114] Problemen oplossen

Toetsenbord

U kunt het huidige scherm niet bedienen nadat het schermtoetsenbord is weergegeven.

 • Druk op de BACK-knop op de afstandsbediening als u wilt terugkeren naar de bediening van het scherm achter het schermtoetsenbord.
[115] Problemen oplossen

Zendontvangst

 • Controleer eerst deze punten voor het oplossen van problemen met uw tv-ontvangst.
 • U ziet alleen blokjes of een foutmelding en u kunt geen uitzendingen bekijken.
 • Er verschijnen spookbeelden of dubbele beelden.
 • Er verschijnt alleen ruis of een zwart beeld op het scherm.
 • Er doet zich beeld- of geluidsruis voor bij het bekijken van een analoge tv-zender.
 • Sommige zenders hebben geen beeld.
 • Slechte ontvangst of slechte beeldkwaliteit bij digitale uitzendingen.
 • U kunt geen digitale zenders bekijken.
 • Niet alle zenders zijn correct afgestemd.
 • U kunt geen satellietzenders bekijken (alleen modellen die satellietontvangst ondersteunen)
 • Sommige zenders ontbreken.
 • U wilt afstemmen op uw schotelantenne.
[116] Problemen oplossen | Zendontvangst

Controleer eerst deze punten voor het oplossen van problemen met uw tv-ontvangst.

 • Controleer of de antennekabel stevig op het tv-toestel is aangesloten.
  • Controleer of de antennekabel niet los zit of losgeraakt is.
  • Zorg ervoor dat de kabel of kabelstekker van de antenne niet beschadigd is.
[117] Problemen oplossen | Zendontvangst

U ziet alleen blokjes of een foutmelding en u kunt geen uitzendingen bekijken.

 • Zorg ervoor dat de antennekabel is aangesloten op de juiste poorten (tv-toestel/aangesloten apparaten/wandcontactdoos).
 • De kabel mag niet te oud zijn en er mag geen kortsluiting zijn binnen in de stekker.
[118] Problemen oplossen | Zendontvangst

Er verschijnen spookbeelden of dubbele beelden.

 • Controleer de aansluiting van de antenne of kabel.
 • Controleer de locatie en richting van de antenne.
 • Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Beeld] — [Geavanceerde instellingen] — [Beweging] — [Motionflow] — [Standaard] of [Uit].
  (Alleen voor modellen die compatibel zijn met [Motionflow])
[119] Problemen oplossen | Zendontvangst

Er verschijnt alleen ruis of een zwart beeld op het scherm.

 • Controleer of de automatische afstemming uitgevoerd wordt.
 • Controleer of de antenne defect of verbogen is.
 • Controleer of de antenne het einde van zijn levensduur heeft bereikt (3-5 jaar bij normaal gebruik, 1-2 jaar bij gebruik in kustgebieden).
[120] Problemen oplossen | Zendontvangst

Er doet zich beeld- of geluidsruis voor bij het bekijken van een analoge tv-zender.

 • Controleer de instellingen bij [Programma's handmatig instellen].
  Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zender installatie] — [Analoge instellingen] — [Programma's handmatig instellen]
  • Voer [AFT] uit voor een betere ontvangst van beeld en geluid. (De namen van de opties verschillen afhankelijk van uw regio/land.)
  • Stel [Audiofilter] in op [Uit], [Laag] of [Hoog] voor een betere analoge geluidsontvangst.
  • Stel [LNA] in op [Uit] om de beeldontvangst te verbeteren. ([LNA] is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de situatie/de regio/het land.)
 • Zorg ervoor dat de antenne met behulp van een kwaliteitsvolle coaxkabel van 75 ohm is aangesloten.
 • Houd de kabel van de antenne uit de buurt van andere aansluitingskabels.
[121] Problemen oplossen | Zendontvangst

Sommige zenders hebben geen beeld.

 • Dit is een gecodeerde zender/abonneezender. Meld u aan bij een betaaltelevisiedienst.
 • Deze zender wordt alleen voor data gebruikt (geen beeld of geluid).
 • Neem contact op met de zender voor uitzendinformatie.
[122] Problemen oplossen | Zendontvangst

Slechte ontvangst of slechte beeldkwaliteit bij digitale uitzendingen.

 • Verander de positie, de richting en de hoek van de vaste televisieantenne voor een maximaal antennesignaalniveau. Controleer of de richting van de antenne niet onbedoeld is veranderd (bv. door de wind).
 • Als u een versterker gebruikt voor het tv-signaal, stel het signaal ervan dan opnieuw af.
 • Als apparatuur (zoals een verdeler van het tv-signaal) aangesloten is tussen de antenne en het tv-toestel, kan dat van invloed zijn op de tv-ontvangst. Sluit de antenne rechtstreeks aan op het tv-toestel om te controleren of de ontvangst dan beter is.
 • Slechte weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op satellietzendsystemen. Wacht tot het weer beter wordt. (alleen modellen die satellietontvangst ondersteunen)
[123] Problemen oplossen | Zendontvangst

U kunt geen digitale zenders bekijken.

 • Neem contact op met een lokaal installatiebedrijf om te achterhalen of er in uw omgeving digitaal wordt uitgezonden.
 • Sluit een antenne aan met een hoger vermogen.
[124] Problemen oplossen | Zendontvangst

Niet alle zenders zijn correct afgestemd.

 • Probeer zenders handmatig af te stemmen door de instellingen te configureren. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zender installatie] — [Analoge instellingen] — [Programma's handmatig instellen]. (De beschikbaarheid van [Programma's handmatig instellen] en de bijbehorende opties kan variëren afhankelijk van uw regio/land/situatie.)
[125] Problemen oplossen | Zendontvangst

U kunt geen satellietzenders bekijken (alleen modellen die satellietontvangst ondersteunen)

 • Neem contact op met een lokaal installatiebedrijf om te achterhalen of er in uw omgeving satellietdiensten beschikbaar zijn.
 • Controleer uw LNB-apparaat en -instellingen.
 • Als uw tv-toestel uitgerust is met "MAIN"- en "SUB"-aansluitingen en de dubbele satelliettunermodus niet ingesteld wordt met [Selectie van modus Tuner voor satelliet], kan de aansluiting die gemarkeerd is met "SUB” niet worden gebruikt. Sluit in dat geval uw satellietantenne aan op de aansluiting die gemarkeerd is met "MAIN".
[126] Problemen oplossen | Zendontvangst

Sommige zenders ontbreken.

Het afstembereik wijzigen (afhankelijk van uw regio/land)

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zender installatie] — [Digitaal Set-up] — [Digitale afstemming] — [Digitale autom. Afstemming] — [Auto afstemmings bereik].

[Normaal]
Hiermee zoekt u naar de zenders die in uw regio/land beschikbaar zijn.
[Vol]
Hiermee zoekt u naar de zenders die beschikbaar zijn ongeacht regio/land.

Digitale diensten bijwerken

U kunt [Digitale autom. Afstemming] starten na een verhuizing of na een verandering van serviceprovider, of om te zoeken naar nieuwe zenders die aan het aanbod zijn toegevoegd.

Automatische updates van diensten configureren

Wij raden u aan [Auto service update] in te stellen op [Aan] om het mogelijk te maken dat nieuwe digitale diensten automatisch worden toegevoegd zodra ze beschikbaar komen.

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zender installatie] — [Digitaal Set-up] — [Technische instellingen] — [Auto service update] — [Aan].

Als deze optie is ingesteld op [Uit], wordt u in een melding op het scherm op de hoogte gebracht van nieuwe diensten en worden de diensten niet automatisch toegevoegd.

Hint

 • De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio/land. Als deze functie niet beschikbaar is, voer dan [Digitale autom. Afstemming] uit om nieuwe diensten toe te voegen.
[127] Problemen oplossen | Zendontvangst

U wilt afstemmen op uw schotelantenne.

Als u een schotelantenne hebt, kunt u satellietuitzendingen bekijken. Bepaal uw type installatie en configureer de tunerinstellingen.

Afstemmen op de satelliet

 • Satellietuitzendingen ontvangen (alleen voor modellen met satellietontvangst)
[128] Problemen oplossen

Geluid

 • Geen geluid maar goede beeldkwaliteit.
 • Audioruis.
 • Geen of weinig geluid met een thuisbioscoopsysteem.
 • Haperend geluid.
 • Het is niet mogelijk om het volume van de hoofdtelefoon aan te passen.
[129] Problemen oplossen | Geluid

Geen geluid maar goede beeldkwaliteit.

 • Controleer de volumeregeling.
 • Druk op de knop of + om de geluidsonderdrukking te annuleren.
 • Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Speakers] — [TV-speaker].
  Als deze optie ingesteld is op [Audiosysteem], produceren de tv-luidsprekers alleen tonen van toetsen of systeemgeluiden.
[130] Problemen oplossen | Geluid

Audioruis.

 • Zorg ervoor dat de antenne met behulp van een kwaliteitsvolle coaxkabel van 75 ohm is aangesloten.
 • Houd de kabel van de antenne uit de buurt van andere aansluitingskabels.
 • Gebruik enkel een onbeschadigde antennekabel om tv-interferentie te voorkomen.
[131] Problemen oplossen | Geluid

Geen of weinig geluid met een thuisbioscoopsysteem.

 • Druk op de ACTION MENU-knop en selecteer vervolgens [Speakers] — [Audiosysteem].
 • Stel [Hoofdtelefoon/Audio uit] in op [Audio-uit (vast)] bij de instelling [Geluid].
 • Wanneer u een analoge (RF) zender selecteert en het beeld correct wordt weergegeven, wijzig dan het tv-systeem. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Zender installatie] — [Analoge instellingen] — [Programma's handmatig instellen] — [TV systeem]. (De beschikbaarheid van [Programma's handmatig instellen] of de optienaam kan variëren afhankelijk van uw regio/land/situatie.)
 • Als [Speakers] ingesteld is op [TV-speaker] en [Hi‑res upscaling (DSEE HX)] ingesteld is op [Auto], dan wordt DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) gedempt, afhankelijk van uw model.
 • Stel [Volume digitale audio-uitgang] in op Max bij de instelling [Geluid].
 • Als de HDMI-ingang wordt gebruikt met Super Audio CD of DVD-Audio, worden er via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) mogelijk geen audiosignalen uitgevoerd.
[132] Problemen oplossen | Geluid

Haperend geluid.

 • Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
 • Houd de antenne/kabel uit de buurt van andere aansluitingskabels.
 • Houd het tv-toestel weg bij bronnen van elektrische ruis, zoals auto's, haardrogers, Wi-Fi-apparaten, mobiele telefoons of optische apparaten.
 • Houd bij het installeren van een optioneel apparaat wat ruimte vrij tussen het apparaat en het tv-toestel.
 • Voer [AFT] onder [Programma's handmatig instellen] uit voor een betere analoge geluidsontvangst.
  (De beschikbaarheid van [Programma's handmatig instellen] en de bijbehorende opties kan variëren afhankelijk van uw regio/land/situatie.)
 • Stel [Audiofilter] in op [Laag] of [Hoog] voor een betere analoge geluidsontvangst. ([Audiofilter] is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw regio/land.)
[133] Problemen oplossen | Geluid

Het is niet mogelijk om het volume van de hoofdtelefoon aan te passen.

 • Als u het volume van de hoofdtelefoon niet kunt aanpassen met de +/- knoppen, drukt u op de ACTION MENU-knop en selecteert u [Volume van hoofdtelefoon].
[134] Problemen oplossen

Netwerk (internet/thuis)/apps

 • De kwaliteit van de videostreaming is soms slecht.
 • Wi-Fi- verbinding wordt verbroken of hapert.
 • Er gaan details verloren bij bepaalde internetvideo's.
 • Goede beeldkwaliteit maar geen geluid bij internetvideo's.
 • Geen toegang tot apps.
 • Het tv-toestel heeft geen toegang tot het internet als IPv6 ingesteld is.
 • Uw tv-toestel kan geen verbinding maken met de server.
 • Er verschijnt een boodschap met de melding dat het tv-toestel geen verbinding kan maken met uw netwerk.
 • U kunt wel verbinding maken met het internet, maar niet met Google- diensten.
 • U kunt geen Google- account toevoegen.
[135] Problemen oplossen | Netwerk (internet/thuis)/apps

De kwaliteit van de videostreaming is soms slecht.

 • De kwaliteit hangt af van de oorspronkelijke video die geleverd werd door de videoleverancier en de bandbreedte van uw verbinding.
 • De kwaliteit van de draadloze netwerkverbinding varieert afhankelijk van de afstand of obstakels (bv. een muur) tussen het tv-toestel en de draadloze router (toegangspunt), omgevingsinterferentie en de kwaliteit van de draadloze router (toegangspunt). Gebruik in dat geval een bekabelde internetverbinding of gebruik de 5GHz-band.
 • De 5GHz-band wordt afhankelijk van uw regio/land mogelijk niet ondersteund. Als de 5GHz-band niet wordt ondersteund, kan het tv-toestel alleen via de 2,4GHz-band verbinding tot stand brengen met een draadloze router (toegangspunt).
[136] Problemen oplossen | Netwerk (internet/thuis)/apps

Wi-Fi- verbinding wordt verbroken of hapert.

 • Controleer de installatieplaats van het tv-toestel en de draadloze router (toegangspunt). De signaalsterkte wordt mogelijk beïnvloed door de volgende zaken:
  • Er zijn andere draadloze apparaten, magnetrons, fluorescerende lampen enz. in de buurt van het toestel geplaatst.
  • Er bevinden zich vloeren of muren tussen de draadloze router (toegangspunt) en het tv-toestel.
  Probeer een bekabelde LAN-verbinding te gebruiken als het probleem zelfs nadat u het bovenstaande hebt gecontroleerd, aanhoudt.
[137] Problemen oplossen | Netwerk (internet/thuis)/apps

Er gaan details verloren bij bepaalde internetvideo's.

 • De videokwaliteit en het beeldformaat hangen af van de breedbandsnelheid en de levering door videoleveranciers.
[138] Problemen oplossen | Netwerk (internet/thuis)/apps

Goede beeldkwaliteit maar geen geluid bij internetvideo's.

 • De kwaliteit hangt af van de oorspronkelijke inhoud die geleverd werd door de videoleverancier en de bandbreedte van uw verbinding.
 • Niet alle internetvideo's bevatten geluid.
[139] Problemen oplossen | Netwerk (internet/thuis)/apps

Geen toegang tot apps.

 • Controleer of de LAN-kabel of het netsnoer van de router/modem* goed aangesloten is.
  * Uw router/modem moet vooraf ingesteld worden om verbinding te maken met het internet. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over de router-/modeminstellingen.
 • Probeer later opnieuw apps te gebruiken. De server van de app-provider is mogelijk buiten bedrijf.
[140] Problemen oplossen | Netwerk (internet/thuis)/apps

Het tv-toestel heeft geen toegang tot het internet als IPv6 ingesteld is.

 • Als IPv6 niet wordt ondersteund, schakelt u IPv6 uit.
  • Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Advanced instell.] — [IPv6 instellen] — [Nee].
[141] Problemen oplossen | Netwerk (internet/thuis)/apps

Uw tv-toestel kan geen verbinding maken met de server.

 • Controleer de LAN-kabel of de draadloze verbinding met uw server en uw tv-toestel.
 • Controleer of uw netwerk correct op uw tv-toestel is geconfigureerd.
 • Controleer uw LAN-kabel / draadloze verbinding of uw server. Het tv-toestel heeft mogelijk de verbinding met de server verloren.
 • Voer [Serverdiagnose] uit om te controleren of uw mediaserver correct communiceert met het tv-toestel. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Thuisnetwerk instellen] — [Serverdiagnose].
[142] Problemen oplossen | Netwerk (internet/thuis)/apps

Er verschijnt een boodschap met de melding dat het tv-toestel geen verbinding kan maken met uw netwerk.

 • Controleer de huidige netwerkinstellingen en voer Verbindingscontrole uit.
  Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Advanced instell.] — [Netwerkstatus] — [Verbindingscontrole].
  Controleer uw netwerkaansluitingen en/of de gebruiksaanwijzing van uw server voor meer informatie over de verbinding, of neem contact op met de persoon die het netwerk geconfigureerd heeft (netwerkbeheerder).
 • Configureer uw netwerkinstellingen opnieuw door op de HOME-knop te drukken en vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Instellen netwerk] te selecteren.
 • Als de LAN-kabel op een actieve server is aangesloten en het tv-toestel een IP-adres heeft verkregen, controleer dan de verbindingen en configuraties van uw server. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Advanced instell.] — [Netwerkstatus].
[143] Problemen oplossen | Netwerk (internet/thuis)/apps

U kunt wel verbinding maken met het internet, maar niet met Google- diensten.

 • Mogelijk zijn de datum en tijd verkeerd ingesteld op het tv-toestel. Afhankelijk van de app, zoals Google Play of YouTube, lukt het mogelijk niet om verbinding te maken met Google als de tijd niet klopt.
  Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Datum en tijd] — [Automatische tijd en datum] — [Netwerktijd gebruiken] om de tijd automatisch te laten aanpassen via het netwerk.
[144] Problemen oplossen | Netwerk (internet/thuis)/apps

U kunt geen Google- account toevoegen.

Er kan maar één Google-account tegelijk geregistreerd zijn. Als u zich wilt aanmelden met een andere Google-account, moet u de geregistreerde account verwijderen.

Aanmelden met een andere account

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Google] — [Account verwijderen].
 2. Verwijder de huidige Google-account en voeg vervolgens een account toe.
[145] Problemen oplossen

Afstandsbediening/accessoires

 • De afstandsbediening werkt niet.
 • U kunt de Actieve 3D Bril niet inschakelen (alleen 3D-modellen).
 • De led op de Actieve 3D Bril knippert (alleen 3D-modellen).
[146] Problemen oplossen | Afstandsbediening/accessoires

De afstandsbediening werkt niet.

 • Druk op een knop op het tv-toestel om na te gaan of het probleem al dan niet bij de afstandsbediening ligt.
 • Ga na of de polen van de batterij overeenstemmen met het positieve (+) en negatieve (-) symbool in het batterijvak.
 • De batterij is mogelijk bijna leeg. Schuif het klepje van de afstandsbediening open en vervang de batterijen door nieuwe.
  • Schuiven
  • Indrukken en lostrekken
 • Mogelijk is het contact tussen de batterijen en de afstandsbediening niet goed. Verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw.
 • Richt de afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor op de voorkant van het tv-toestel.
 • Zorg ervoor dat er niets de afstandsbedieningssensor hindert.
 • Fluorescentieverlichting kan de afstandsbediening storen; doof de fluorescentieverlichting.
 • Wanneer u het tv-toestel loskoppelt en vervolgens terug aansluit, is het mogelijk dat u het gedurende een bepaalde tijd niet meer kunt inschakelen, zelfs niet als u op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of op het tv-toestel drukt, omdat het even duurt om het systeem te initialiseren. Wacht ongeveer 10 tot 20 seconden en probeer het daarna opnieuw.
 • Wanneer uw stem niet wordt herkend, activeer dan eerst de knop op de afstandsbediening met de knop of registreer de afstandsbediening met de knop bij uw tv-toestel. Bevestig deze instellingen door te drukken op de HOME-knop en vervolgens [Instellingen] — [Instellingen Touchpad-afstandsbediening]/[Spraakgestuurde afstandsbediening] te selecteren. De weergegeven instelling verschilt per model. De knop is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de meegeleverde afstandsbediening.
[147] Problemen oplossen | Afstandsbediening/accessoires

U kunt de Actieve 3D Bril niet inschakelen (alleen 3D-modellen).

 • Vervang de batterij. (alleen van toepassing voor TDG-BT400A/BT500A)
  1. Druk op de ontgrendelknop met de punt van een pen bijvoorbeeld en verwijder het batterijvak.
  2. Vervang de batterij door een nieuwe. Zorg er daarna voor dat het batterijvak weer goed vastklikt.
   1. CR2025 (-) zijde
[148] Problemen oplossen | Afstandsbediening/accessoires

De led op de Actieve 3D Bril knippert (alleen 3D-modellen).

 • Het lampje licht gedurende 3 seconden op: de bril wordt ingeschakeld.
 • Het lampje knippert elke 2 seconden: de bril is ingeschakeld.
 • Het lampje knippert 3 keer: de bril is uitgeschakeld.
 • Het lampje knippert afwisselend groen en geel: het registratieproces voor de bril is gestart.
 • Het lampje knippert elke 2 seconden 3 keer: de batterijcapaciteit is erg laag. Vervang de batterij.
[149] Problemen oplossen

Voeding

 • Het tv-toestel gaat automatisch uit.
 • Het tv-toestel gaat automatisch aan.
 • Nadat u het tv-toestel hebt losgekoppeld en weer aangesloten, gaat het toestel niet aan, zelfs niet als u op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of op het tv-toestel drukt.
[150] Problemen oplossen | Voeding

Het tv-toestel gaat automatisch uit.

 • Mogelijk is het scherm uitgeschakeld op basis van bepaalde instellingen bij [Sleep Timer].
 • Controleer de instelling bij [Duur] van de [Timer Aan].
 • Controleer of [Inactieve TV standby] bij [Eco] geactiveerd is.
 • Mogelijk is het scherm uitgeschakeld op basis van bepaalde instellingen bij [Dagdroom].
[151] Problemen oplossen | Voeding

Het tv-toestel gaat automatisch aan.

 • Controleer of [Timer Aan] geactiveerd is.
 • Stel [Tv automatisch inschakelen] bij [BRAVIA Sync-instellingen] in op [Uit].
[152] Problemen oplossen | Voeding

Nadat u het tv-toestel hebt losgekoppeld en weer aangesloten, gaat het toestel niet aan, zelfs niet als u op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of op het tv-toestel drukt.

 • Wanneer u het tv-toestel loskoppelt en vervolgens terug aansluit, is het mogelijk dat u het gedurende een bepaalde tijd niet meer kunt inschakelen, zelfs niet als u op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of op het tv-toestel drukt, omdat het even duurt om het systeem te initialiseren. Wacht ongeveer 10 tot 20 seconden en probeer het daarna opnieuw.
[153] Problemen oplossen

Aangesloten apparaten

 • Geen beeld van een aangesloten apparaat.
 • U kunt een aangesloten apparaat niet selecteren in het Startmenu.
 • Er gaan details verloren bij bepaalde programma's van digitale bronnen.
 • Het duurt lang voordat foto's of mappen worden weergegeven.
 • U kunt een aangesloten BRAVIA Sync HDMI- apparaat niet vinden.
 • U kunt een tweede AV-ontvanger niet bedienen.
 • Het tv-toestel voert geen beeld en/of geluid van het MHL- apparaat uit (alleen modellen die MHL ondersteunen).
 • Een extern apparaat (zoals een settopbox of AV-ontvanger) kan niet worden bediend via de IR Blaster (alleen modellen die compatibel zijn met een IR Blaster).
 • Bepaalde mediabestanden op het USB-apparaat of de server worden niet weergegeven.
 • Het tv-toestel wordt niet gevonden door een Wi-Fi Direct- apparaat.
 • De werking wordt onderbroken of een apparaat werkt niet.
 • Wat voor apparaten kunnen worden aangesloten met de Schermreproductie-functie?
 • Het tv-toestel kan geen verbinding maken met een Miracast-apparaat of apparaat dat compatibel is met Schermreproductie.
 • Beeld of geluid valt soms weg.
 • Sommige betaalde inhoud kan niet worden afgespeeld.
 • Het tv-toestel kan niet worden ingeschakeld en bediend met de app "Video & TV SideView" wanneer [Starten op afstand] ingesteld is op [Aan].
 • Het tv-toestel wordt niet weergegeven in de app "Video & TV SideView" of kan hier niet bij worden geregistreerd.
[154] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Geen beeld van een aangesloten apparaat.

 • Schakel het aangesloten apparaat in.
 • Controleer de kabelverbinding tussen het apparaat en het tv-toestel.
 • Druk op de -knop om de lijst met ingangen weer te geven en selecteer vervolgens de gewenste ingang.
 • Plaats het USB-apparaat correct.
 • Zorg ervoor dat het USB-apparaat correct is geformatteerd.
 • De werking wordt niet gegarandeerd voor alle USB-apparaten. De werking verschilt bovendien afhankelijk van de kenmerken van het USB-apparaat of de videobestanden die worden afgespeeld.
 • Als het apparaat aangesloten is op HDMI IN 2 of 3, gebruik dan HDMI IN 1 of 4 in plaats daarvan.
 • Wijzig het HDMI-signaal van de HDMI-ingang die geen beeld weergeeft, in de standaardindeling. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Externe ingangen] — [Indeling HDMI-signaal].
[155] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

U kunt een aangesloten apparaat niet selecteren in het Startmenu.

 • Controleer de kabelverbinding.
[156] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Er gaan details verloren bij bepaalde programma's van digitale bronnen.

 • Het is mogelijk dat er minder details dan gebruikelijk of artefacten (kleine blokken, punten of pixelvorming) zichtbaar zijn op het scherm wegens de digitale compressie van de brongegevens die voor bepaalde digitale uitzendingen en dvd's worden gebruikt. De hoeveelheid zichtbare artefacten hangt af van de helderheid en de resolutie van het tv-toestel.
[157] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Het duurt lang voordat foto's of mappen worden weergegeven.

 • Afhankelijk van de afmetingen van het beeld, de bestandsgrootte en het aantal bestanden in een map, kan het even duren voor sommige foto's of mappen worden weergegeven.
 • Wanneer er een USB-apparaat aangesloten wordt op het tv-toestel, kan het tot enkele minuten duren voor de foto's worden weergegeven.
[158] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

U kunt een aangesloten BRAVIA Sync HDMI- apparaat niet vinden.

 • Controleer of uw apparaat compatibel is met BRAVIA Sync.
 • Zorg ervoor dat [Controle voor HDMI] ingesteld is op het apparaat dat compatibel is met BRAVIA Sync en dat [BRAVIA Sync-beheer] ingesteld is op het tv-toestel.
[159] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

U kunt een tweede AV-ontvanger niet bedienen.

 • U kunt niet meer dan één met BRAVIA Sync compatibele AV-ontvanger gebruiken.
[160] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Het tv-toestel voert geen beeld en/of geluid van het MHL- apparaat uit (alleen modellen die MHL ondersteunen).

 • Koppel de MHL-kabel los en sluit deze vervolgens opnieuw aan. U kunt ook het MHL-apparaat uitschakelen, weer inschakelen en daarna het scherm van het apparaat ontgrendelen.
 • Controleer of uw apparaat MHL ondersteunt.
[161] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Een extern apparaat (zoals een settopbox of AV-ontvanger) kan niet worden bediend via de IR Blaster (alleen modellen die compatibel zijn met een IR Blaster).

 • Zorg ervoor dat de IR Blaster correct geconfigureerd is en dat de IR-zendeenheid zich in de buurt van de IR-ontvanger van het externe apparaat bevindt.
 • Uw tv-toestel moet het externe apparaat ondersteunen.
 • Als u een knop op de afstandsbediening ingedrukt houdt, wordt de bediening mogelijk niet correct verzonden. Druk in plaats daarvan herhaaldelijk op de knop.
 • Sommige externe apparaten reageren mogelijk niet op bepaalde knoppen in het "Actie Menu".
 • Mogelijk is de IR Blaster niet goed ingesteld. Om de IR Blaster te configureren, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Externe ingangen] — [IR Blaster instellen].
[162] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Bepaalde mediabestanden op het USB-apparaat of de server worden niet weergegeven.

 • Bestanden die niet worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.
 • Afhankelijk van de status van het systeem is het mogelijk dat niet alle mappen/bestanden weergegeven worden.
[163] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Het tv-toestel wordt niet gevonden door een Wi-Fi Direct- apparaat.

 • Stel [Wi‑Fi Direct] in op [Aan]. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Aan].
 • Als het tv-toestel niet gevonden kan worden, ook al is [Wi‑Fi Direct] ingesteld op [Aan], stelt u [Bandinstelling] in op [Auto (2,4GHz-band)]. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk] — [Wi‑Fi Direct] — [Advanced instell.] — [Bandinstelling] — [Auto (2,4GHz-band)].
[164] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

De werking wordt onderbroken of een apparaat werkt niet.

 • Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
 • Vervang de batterijen van het apparaat.
 • Registreer het apparaat opnieuw.
 • Bluetooth-apparaten gebruiken de 2,4GHz-band, waardoor de communicatiesnelheid kan afnemen of de communicatie kan wegvallen door interferentie van het draadloze LAN.
  Als huishoudelijke apparaten (bv. magnetrons of mobiele apparaten) dichtbij staan, is de kans op radio-interferentie groter.
 • Het tv-toestel of het apparaat werkt mogelijk niet op een metalen rek wegens interferentie met de draadloze communicatie.
 • Voor de geschikte communicatieafstanden tussen het tv-toestel en andere apparaten raadpleegt u de gebruiksaanwijzingen van die apparaten.
 • Wanneer er meerdere Bluetooth-apparaten verbonden zijn met het tv-toestel, is het mogelijk dat de kwaliteit van de Bluetooth-communicatie verslechtert.
[165] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Wat voor apparaten kunnen worden aangesloten met de Schermreproductie-functie?

 • Wi‑Fi apparaten, zoals smartphones en tablets, die Miracast ondersteunen, kunnen worden gebruikt voor schermreproductie op uw BRAVIA TV. Raadpleeg de handleiding bij uw Wi‑Fi apparaat om te zien of Miracast wordt ondersteund. BRAVIA TV voldoet aan de Miracast specificatie, maar garandeert geen geslaagde verbinding met alle apparaten.
[166] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Het tv-toestel kan geen verbinding maken met een Miracast-apparaat of apparaat dat compatibel is met Schermreproductie.

 • Als het niet lukt een Miracast-apparaat (bv. een laptop) aan te sluiten, druk dan op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Schermreproductie]* zodat het stand-byscherm voor de functie Schermreproductie verschijnt. Probeer daarna opnieuw verbinding te maken.
 • Als u Schermreproductie gebruikt met een ander apparaat, beëindigt u Schermreproductie en probeert u het opnieuw.
 • Als uw apparaat geen ondersteuning biedt voor 5 GHz en de optie [Bandinstelling] ingesteld is op [Auto (5GHz-band)], wijzigt u deze instelling naar [Auto].
[167] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Beeld of geluid valt soms weg.

 • Apparaten die radiogolven uitzenden, zoals andere draadloos LAN-apparaten of magnetrons, kunnen storingen veroorzaken in de functie Schermreproductie, want deze maakt gebruik van draadloos LAN. Houd het tv-toestel of Sony-apparaten die ondersteuning bieden voor Schermreproductie (bv. bepaalde Xperia-modellen) uit de buurt van dergelijke apparaten, of schakel deze indien mogelijk uit.
 • De communicatiesnelheid kan wijzigen afhankelijk van de afstand of obstakels tussen de apparaten, de apparaatconfiguratie, de staat van de radiogolven, de lijnbezetting of het gebruikte apparaat. De communicatie kan wegvallen ten gevolge van de staat van de radiogolven.
[168] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Sommige betaalde inhoud kan niet worden afgespeeld.

 • Het bronapparaat moet voldoen aan de normen van HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
  Sommige betalende inhoud wordt mogelijk niet weergegeven op een bronapparaat dat niet voldoet aan de HDCP 2.0/2.1/2.2-normen.
[169] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Het tv-toestel kan niet worden ingeschakeld en bediend met de app "Video & TV SideView" wanneer [Starten op afstand] ingesteld is op [Aan].

 • Wanneer apparaten die storingen in de radiogolven veroorzaken (magnetrons, draadloze telefoons enz.) in de buurt worden geplaatst, is het mogelijk dat de functie "Video & TV SideView" niet werkt. In dat geval dient u deze apparaten op een grotere afstand van de draadloze router (het toegangspunt) of het tv-toestel te plaatsen of deze uit te schakelen.
 • In de volgende gevallen werkt de functie "Video & TV SideView" mogelijk niet. Schakel het tv-toestel in en maak opnieuw verbinding met de draadloze router (het toegangspunt).
  • U schakelt de stroomtoevoer van de draadloze router (het toegangspunt) in/uit terwijl de stand-bystand geactiveerd is op het tv-toestel.
  • U reset de draadloze router (het toegangspunt) terwijl de stand-bystand geactiveerd is op het tv-toestel.
  • U wijzigt het kanaal van de draadloze router (het toegangspunt) terwijl de stand-bystand geactiveerd is op het tv-toestel.
 • De functie "Video & TV SideView" werkt mogelijk niet met draadloze routers (toegangspunten) die voor zakelijk gebruik bestemd zijn en regelmatig opnieuw aangesloten moeten worden.
 • De functie "Video & TV SideView" werkt mogelijk niet afhankelijk van de instellingen van de draadloze router (het toegangspunt) (bv. meerdere SSID's en stroombesparingsstand).
 • Als de app "Video & TV SideView" met het tv-toestel verbonden is via Wi-Fi Direct, kan afhankelijk van uw mobiele apparaat het tv-toestel mogelijk niet uit de stand-bystand worden ingeschakeld.
 • het tv-toestel moet ingeschakeld zijn of in stand-by staan. Schakel het tv-toestel nooit uit door het netsnoer ervan los te koppelen.
 • Controleer of het volgende ingesteld is voor uw tv-toestel.
  Wanneer de draadloze router (het toegangspunt) en het tv-toestel verbonden zijn met een draadloos LAN
  • Een tv-model met geïntegreerd draadloos LAN wordt gebruikt
  • [Ingebouwde Wi-Fi] onder [Advanced instell.] wordt ingesteld op [Aan]
  • [Starten op afstand] onder [Netwerk] wordt ingesteld op [Aan]
  • Het tv-toestel is verbonden met de draadloze router (het toegangspunt)
  Wanneer de draadloze router (het toegangspunt) en het tv-toestel verbonden zijn met een bekabeld LAN
  • [Starten op afstand] onder [Netwerk] wordt ingesteld op [Aan]
[170] Problemen oplossen | Aangesloten apparaten

Het tv-toestel wordt niet weergegeven in de app "Video & TV SideView" of kan hier niet bij worden geregistreerd.

 • Controleer of het tv-toestel ingeschakeld is.
 • Controleer of het tv-toestel en uw mobiele apparaat met hetzelfde thuisnetwerk verbonden zijn.
  (Wanneer de verbinding echter tot stand wordt gebracht via Wi-Fi Direct, is een verbinding met het thuisnetwerk niet nodig.)
 • Het kan zijn dat maximumaantal geregistreerde apparaten is bereikt. Wis onnodige registraties bij [Apparaten op afstand] voor u een ander mobiel apparaat registreert.
 • Raadpleeg voor uitgebreide informatie de volgende website:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/
[171] Problemen oplossen

Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

 • U kunt geen harde schijf met USB-aansluiting gebruiken (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen).
 • Opnemen is niet mogelijk/opname is mislukt (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen).
 • Opgenomen inhoud is verdwenen (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen).
 • De harde schijf met USB-aansluiting werkt, ook al is het apparaat niet ingeschakeld (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen).
[172] Problemen oplossen | Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

U kunt geen harde schijf met USB-aansluiting gebruiken (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen).

 • Controleer of de harde schijf met USB-aansluiting:
  • goed aangesloten is;
  • ingeschakeld is;
  • op het tv-toestel geregistreerd is.
 • Aansluiting van een harde schijf met USB-aansluiting via een USB-hub wordt niet ondersteund.
 • Voer [HDD-prestatiecontrole] uit om na te gaan of de specificaties van de harde schijf met USB-aansluiting aan de vereisten voldoen.
  Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Configuratie opnameapparaat] — [HDD-prestatiecontrole].
[173] Problemen oplossen | Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Opnemen is niet mogelijk/opname is mislukt (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen).

 • Controleer de beschikbare ruimte op de harde schijf met USB-aansluiting. Verwijder inhoud die u toch niet meer nodig hebt, als er nog maar weinig ruimte vrij is.
 • De volgende programma's kunnen niet worden opgenomen.
  • Programma's die tegen kopiëren beveiligd zijn
  • Analoge programma's
  • Programma's van externe ingangen (zoals programma's van een aangesloten settopbox)
  • Content die wordt gestreamd
 • Het maken van timeropnamen lukt mogelijk niet als het uitzendtijdstip van de programma's wordt gewijzigd.
[174] Problemen oplossen | Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Opgenomen inhoud is verdwenen (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen).

 • Opnemen is niet mogelijk als het netsnoer of de aansluitkabels worden losgemaakt tijdens de opname. Trek de kabels niet los tijdens het opnemen van inhoud. Anders loopt u het risico dat de inhoud die wordt opgenomen of alle opgenomen inhoud verloren gaat.
[175] Problemen oplossen | Opnamen maken op een harde schijf met USB-aansluiting (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

De harde schijf met USB-aansluiting werkt, ook al is het apparaat niet ingeschakeld (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen).

 • De aangesloten harde schijf met USB-aansluiting kan gaan draaien of de led op het apparaat kan oplichten wanneer het tv-toestel EPG-gegevens ontvangt in stand-by.