TV

Ha glede av TV-programmer

Se på TV-programmer

Se på i 3D (kun 3D-modeller)

Bruke SNS til å se på programmer med venner

Ta opp programmer

Ta opp til en USB HDD-enhet (kun modeller med USB HDD-opptak)

Spille lyd fra TV-en gjennom andre enheter

Koble til et lydanlegg

Koble til den trådløse subwooferen (ekstrautstyr)

Bruke BRAVIA Sync-funksjonen til å betjene en annen enhet

Se på / lytte til tilkoblede enheter

Se på bilde i 4K/HDR fra kompatible enheter (kun 4K-modeller)

Koble til en BD-/DVD-spiller

Koble til en PC / et digitalkamera / et videokamera

Koble til en USB-enhet

Bruke BRAVIA Sync-funksjonen til å betjene en annen enhet

Koble til en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)

Bruke med smarttelefoner/nettbrett

Vise skjermen på en smarttelefon / et nettbrett på TV-en

Dele bilder/musikk/videoer lagret på smarttelefoner/nettbrett

Bruke en smarttelefon / et nettbrett til å betjene TV-en

Koble til et nettverk

Kabelbasert LAN-tilkobling

Trådløs LAN-tilkobling

Wi-Fi Direct-tilkobling

IPv6-innstillinger

Bruke et hjemmenettverk

Bruke et hjemmenettverk

Innstillinger

Konfigurere innstillingene knyttet til grunnleggende TV-funksjoner

Konfigurere innstillingene knyttet til nettverkstilkoblinger og ekstrautstyr

Konfigurere innstillingene knyttet til systempreferanser

Konfigurere innstillingene knyttet til personlig informasjon, som sikkerhet

Feilsøking

Selvdiagnose

Symptomer for strøm

Symptomer for bilde/skjerm

Symptomer for sendingsmottak

Symptomer for lyd

Symptomer for fjernkontroll

Symptomer for fjernkontroll med styreflate

Symptomer for 3D-bilde/-briller (kun 3D-modeller)

Symptomer for tilkoblet enhet

Symptomer for USB HDD-opptak

Symptomer for nettverk/app

Symptomer for hjemmenettverk

Symptomer for Bluetooth-enhet

Symptomer for skjermspeiling

En touch-speilingssymptomer (kun NFC-modeller)

Symptomer for "Video & TV SideView"

[1] Ha glede av TV-programmerSe på TV-programmerBruke programguiden

Du kan raskt finne programmene du liker.

 1. IR-fjernkontroll: Trykk på GUIDE-knappen for å vise den digitale programguiden.

  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på DISCOVER-knappen, og velg deretter programguiden i sendingskategorien.
 2. Velg programmet som du vil se på.
  Detaljene om programmet vises.
 3. Velg [Se program] for å se på programmet.

Bruke ekstrafunksjoner

 1. Trykk på ACTION MENU-knappen mens programguiden vises. Velg deretter ønsket element.

[2] Ha glede av TV-programmerSe på TV-programmerMotta dataoverføring

Vise tekstinformasjon

Du kan vise et utvalg av tekst og tekstbasert grafisk informasjon, inkludert nasjonale nyheter, værvarsel og TV-guider. Informasjon av interesse kan velges fra flere sider ved å taste inn et nummer.

 1. IR-fjernkontroll: Trykk på-knappen for å vise tekstinformasjon.

  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretterTekst.

Om den digitale tekstinformasjonstjenesten

Digital teksttjeneste tilbyr innhold med mye og jevn grafikk og bilder. Forskjellige funksjoner, som sidekoblinger og en enkel navigasjonsmetode, kan brukes. Tjenesten støttes av flere sendere. (Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av modellen/regionen/landet.)

Om den digitale interaktive applikasjonstjenesten

Den interaktive applikasjonstjenesten tilbyr digital tekst og grafikk i høy kvalitet, sammen med avanserte alternativer. Tjenesten støttes av sendere. (Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av modellen/regionen/landet.)

Merknad

 • Interaktive tjenester er kun tilgjengelige hvis disse gjøres tilgjengelige av kringkasteren.
 • Tilgjengelige funksjoner og skjerminnhold varierer avhengig av senderen.
 • Hvis teksting er valgt og du åpner en digital tekstapplikasjon via-knappen, kan teksting i visse tilfeller forsvinne. Når du avslutter den digitale tekstapplikasjonen, vil visning av teksting fortsette automatisk.

Se på NVOD/MF-tjeneste

NVOD (Near Video On Demand) og MF (Multi Feed) er standarder for kringkasting av flere programmer på samme tid på én kanal.

NVOD gir flere kopier av programmet på en forskjøvet timeplan, og MF lar deg velge ønsket program fra flere programmer på én kanal.

 1. Mens du ser på en NVOD/MF-tjeneste, trykk på ACTION MENU-knappen.
 2. Velg [Ytterligere tjenester] — ønsket program.

Merknad

 • Denne funksjonen er tilgjengelig når senderen leverer en NVOD/MF-tjeneste.

[3] Ha glede av TV-programmerSe på TV-programmerOm ikonene fra informasjonslinjen

En informasjonslinje vises kort på skjermen ved bytting av kanal. Følgende ikoner kan vises på linjen.

: Datatjeneste (sendingsapplikasjon)

: Radiotjeneste

: Kryptert tjeneste / abonnement

: Flerspråklig lyd er tilgjengelig

: Teksting er tilgjengelig

: Teksting og/eller lyd er tilgjengelig for hørselshemmede

: Anbefalt minimum alder for det aktuelle programmet (fra 3 til 18 år)

: Tilgangskontroll

: Digitalprogramlås

: Lyd er tilgjengelig for synshemmede

: Uttalt teksting av lyd er tilgjengelig

: Flerkanals lyd er tilgjengelig

[4] Ha glede av TV-programmerSe på TV-programmerSe på TV-programmer med YouView (kun modeller i Storbritannia)

For å aktivere/deaktivere YouView

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Kanaloppsett] — [YouView-oppsett].
 2. Velg [Aktiver] eller [Deaktiver], og velg deretter [Ja].
 3. Følg fremgangsmåten for konfigurering.

For å bruke YouView Guide

Bruk YouView Guide for å se hva som er på nå, hva som kommer på i neste uke og bla tilbake for å se programmer du kan ha gått glipp av over de siste syv dagene.

 1. IR-fjernkontroll: Trykk på GUIDE-knappen for å vise programguiden.

  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på DISCOVER-knappen, og velg deretter programguiden i sendingskategorien.
 2. IR-fjernkontroll: Trykk på-/-knappene for å velge programmet, trykk deretter på -knappen.

  Fjernkontroll med styreflate: Skyv til venstre eller høyre over styreplate for å velge programmet, trykk deretter på styreflaten.
  Tilgjengelige programmer er merket med et spilleikon.

Hint

 • Trykk på TV-knappen på IR-fjernkontrollen når du ser på direktesendt TV for å vise Mini Guide og se hva som er på TV nå og hva som kommer etterpå. (Denne funksjonen kan ikke brukes når en dekoder er tilkoblet TV-en med en IR blaster.)

For å sjekke programinformasjon (Information Panel)

Information Panel lar deg finne ut mer om programmet, rangeringen og om det er tilgjengelig i HD. Du kan også spille flere episoder av samme serie når det er tilgjengelig etter behov.

 1. IR-fjernkontroll: Trykk på -knappen.

  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter [Informasjon].

For tilgang til On Demand, Discover og YouView Search (YouView Menu)

 1. IR-fjernkontroll: Trykk på den blå knappen i YouView Guide eller Mini Guide for å vise YouView Menu.

  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter den blå knappen i YouView Guide eller Mini Guide for å vise YouView Menu.
 2. Finn programmet som du vil se på med følgende alternativer.
  Players: Tilgang til BBC iPlayer, ITV Player, All 4 og Demand 5 på YouView.
  Discover: Se populære eller nye programmer i et overblikk. Du kan også oppdage nye programmer etter sjanger, f.eks. barn, film, osv.
  YouView Search: Finn et spesifikk direktesendt eller program etter behov på YouView.

Merknad

 • Følgende menyelementer er ikke tilgjengelige når YouView er aktivert:

  • Satellittsendinger
  • Favoritter
  • Påminnelse
  • Digitalprogramlås
  • Digital programsortering
  • Endre TV-nøkkel
  • Bakkebasert programinformasjon fra søkefunksjonen på home-menyskjermen (bruk "YouView Search" i stedet)
  • Ta opp programmer
 • Tjenestenavn kan endres uten varsel.

[5] Ha glede av TV-programmerSe på i 3D (kun 3D-modeller)Om 3D-fjernsyn og 3D Briller (kun 3D-modeller)

Det finnes to typer 3D Briller: Passive 3D Briller og Aktive 3D Briller. Se papirutgaven av håndboken som fulgte med denne TV-en for å se hvilken type 3D Briller den støtter.

Anbefalt visningsavstand for et 3D-bilde

Hvis visningsavstanden ikke er riktig, kan et spøkelsesbilde oppstå. Sitt minst 3 ganger skjermens høyde fra TV-en. Det anbefales at du sitter rett foran TV-en.

Kommunikasjonsrekkevidde for TV og Aktive 3D Briller

Visningsposisjonen må være innenfor riktig rekkevidde. Se følgende diagrammer. Bruksavstanden avhenger av hindringer (personer, metall, vegger, osv.) og/eller elektromagnetisk interferens.


Ovenfra

(A) 120°

(B) 1-6 m


Fra siden

(A) 45°

(B) 1-6 m

(C) 30°

Merknad

 • Foretrukket visningsvinkel og avstand kan variere avhengig av TV-ens plassering og romforhold.

Vedlikehold av brillene dine

 • Tørk forsiktig av brillene med en myk klut.
 • Vanskelige flekker kan fjernes med en klut som er lett fuktet med en blanding av mild såpe og varmt vann.
 • Dersom du bruker en kjemisk forhåndsbehandlet klut, må du følge anvisningene på pakken.
 • Aldri bruk sterke løsemidler som tynner, alkohol eller benzen for rengjøring.

[6] Ha glede av TV-programmerSe på i 3D (kun 3D-modeller)Gjøre klar 3D Briller (kun 3D-modeller)

Det finnes to typer 3D Briller: Passive 3D Briller og Aktive 3D Briller. Se papirutgaven av håndboken som fulgte med denne TV-en for å se hvilken type 3D Briller den støtter. Følg deretter anvisningene under for å gjøre klar 3D Brillene.

For Passive 3D Briller

Når Passive 3D Briller følger med TV-en, bruker du disse. Når ingen briller følger med, kjøper du et par Passive 3D Briller, av modellen TDG-500P. Du tar bare på deg Passive 3D Briller for å se på 3D.

For Aktive 3D Briller

Når Aktive 3D Briller følger med TV-en, bruker du disse. Når ingen briller følger med, kjøper du et par Aktive 3D Briller, av modellen TDG-BT500A. Før du bruker Aktive 3D Briller for første gang, må du registrere dem med TV-en. Følg trinnene under.

 1. Fjern isoleringsarket til batteriet.

 2. Slå på TV-en, og hold brillene innen 50 cm fra TV-en.
 3. Trykk og hold (Strøm)-knappen/-indikatoren på brillene i to sekunder.

  Aktive 3D Briller slås på og registrering starter ( (Strøm)-knappen/-indikatoren blinker grønt og gult). Når registrering er ferdig, vises en melding på TV-skjermen i 5 sekunder, og indikatoren lyser grønt i 3 sekunder.

  Hvis registreringen mislykkes, slås Aktive 3D Briller av automatisk. I dette tilfellet, gjentar du prosedyren over.

 4. Ta på Aktive 3D Briller.

Neste gang, kan du bruke Aktive 3D Briller ved å bare slå dem på. For å slå dem av, trykk og hold (Strøm)-knappen/-indikatoren på brillene i to sekunder. Hvis du vil slå dem på igjen, trykker du på (Strøm)-knappen/-indikatoren.

Hint

 • For å bruke Aktive 3D Briller med en annen TV, må du registrere brillene med TV-en. Utfør fremgangsmåten over fra trinn 2.

[7] Ha glede av TV-programmerSe på i 3D (kun 3D-modeller)Se på i 3D (kun 3D-modeller)

Du kan oppleve kraftig 3D-underholdning, som stereoskopiske 3D-videospill og Blu-ray 3D-plater.

For å se på i 3D, må du koble en 3D-kompatibel enhet direkte til TV-en via en autorisert HIGH SPEED HDMI-kabel med HDMI-logo.

 1. Gjør klar 3D Briller.
 2. Vis innholdet som skal ses i 3D på TV-skjermen.
 3. Ta på 3D Briller.
  Du skal nå kunne se på 3D-bilder. Hvis ingen 3D-effekt oppnås, må du ta følgende trinn.
 4. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Visning] — [3D-innstillinger].
 5. Velg [3D-visning]-modusen for å passe med innholdet som vises.

  Avhengig av inngangssignalet eller -formatet, kan det hende at [3D (side-ved-side)]/[3D (over-under)] ikke kan velges.

Hint

 • I tillegg til [3D-visning]-modusen, kan du bruke forskjellige 3D-alternativer i [3D-innstillinger]. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Visning] — [3D-innstillinger].

Merknad

 • 3D-effekten kan være mindre tydelig hvis omgivelsestemperaturen er lav.
 • Hvis [Motionflow] i [Bilde] er stilt inn til noe annet enn [Av], kan prosessen for å minimere skjermflimring innvirke bildets jevne bevegelse. I så fall, trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter [Bilde] — [Motionflow] — [Av]. (Kun for [Motionflow]-kompatible modeller.)

[8] Ha glede av TV-programmerBruke SNS til å se på programmer med vennerBruke sosiale nettverkstjenester mens du ser på TV

Du kan se tweets som nevner programmet som du ser på.

 1. Koble til en bredbåndstilkobling.
 2. Mens du ser på et program, trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter en tweet.
  Social Viewing-skjermbildet vises.

Angi et søkeord

Du kan også angi et søkeord for å se tweets knyttet til det søkeordet.

 1. Mens du ser på Social Viewing-skjermbildet, trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter [Rediger nøkkelord].
 2. Velg ønsket søkeord.

Endre rulleretningen mellom horisontal og vertikal

 1. Mens du ser på Social Viewing-skjermbildet, trykk på ACTION MENU-knappen, velg [Innstillinger] — [Endre visning], velg deretter ønsket innstilling.

Hint

 • Du kan endre innstillingene for søkeordet. Mens du ser på Social Viewing-skjermbildet, trykk på ACTION MENU-knappen, velg [Innstillinger], velg deretter ønsket innstilling.

[9] Ta opp programmerTa opp til en USB HDD-enhet (kun modeller med USB HDD-opptak)Registrere en USB HDD-enhet (kun modeller med USB HDD-opptak)

Koble en USB HDD-enhet til TV-en og ha glede av digitale kringkastingsopptak. Hvis TV-en din har to eller flere USB-porter, kobler du USB HDD-enheten til porten som er merket "HDD REC".

Merknad

 • Denne funksjonen er bare tilgjengelig for enkelte modeller i Europa, Australia og New Zealand.

(A) USB HDD-enhet

(B) USB-kabel (ikke inkludert)

 1. Koble en USB HDD-enhet til USB-porten merket "HDD REC" på TV-en.
 2. Slå på USB HDD-enheten.
 3. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Oppsett av opptaksenhet] — [HDD-registrering].
 4. Følg anvisningene på skjermen for å registrere USB HDD-enheten.

For å avregistrere en USB HDD-enhet

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Oppsett av opptaksenhet] — [HDD-avregistrering] — enheten som skal avregistreres.

[10] Ta opp programmerTa opp til en USB HDD-enhet (kun modeller med USB HDD-opptak)Ettrykksopptak (kun modeller med USB HDD-opptak)

Merknad

 • Denne funksjonen er bare tilgjengelig for enkelte modeller i Europa, Australia og New Zealand.
 1. IR-fjernkontroll: Mens du ser på programmet som du vil ta opp, trykk på REC-knappen.

  Fjernkontroll med styreflate: Mens du ser på programmet som du vil ta opp, trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretterREC-start.

  Opptak starter.

 2. På den viste skjermen, still inn sluttiden for opptaket.

  For å ta opp inntil programmet avslutter, velg [standard]. For å stille inn en tilfeldig tidslengde (1 minutt til 8 timer), velg [Brukerdefinert].

Stoppe opptaket manuelt

 1. IR-fjernkontroll: Trykk på -knappen.

  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretterREC-stopp.
 2. Velg [Stopp] på skjermen som vises.

For å endre sluttiden for opptaket

 1. IR-fjernkontroll: Trykk på -knappen.

  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretterREC-stopp.
 2. På den viste skjermen, velg [Endre] for å endre sluttiden for opptaket.

Merknad

 • For noen programmer kan ikke opptaket stoppes ved å trykke på -knappen. For å stoppe opptak av et slikt program, trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretterREC-stopp.

[11] Ta opp programmerTa opp til en USB HDD-enhet (kun modeller med USB HDD-opptak)Timeropptak (kun modeller med USB HDD-opptak)

Merknad

 • Denne funksjonen er bare tilgjengelig for enkelte modeller i Europa, Australia og New Zealand.
 1. Trykk på DISCOVER-knappen, og velg deretter programguiden i sendingskategorien.
 2. Velg ønsket program i programguiden, velg deretter [REC-timer].
 3. Velg [Innstill tidsstyrt hendelse] eller [Still inn timer].

For å manuelt stille inn timeren ved å spesifisere dato, tid og kanal

 1. Trykk på DISCOVER-knappen, og velg deretter programguiden i sendingskategorien.
 2. Flytt fokuset til elementet helt til venstre, og flytt så til venstre for å åpne menyen.
 3. Velg [Tidsinnst.liste] — [Manuell REC-timer].
 4. Konfigurer timerinnstillingen.
 5. Velg [Still inn timer].

For å sjekke, tilpasse eller slette timerinnstillinger

 1. Trykk på DISCOVER-knappen, og velg deretter programguiden i sendingskategorien.
 2. Flytt fokuset til elementet helt til venstre, og flytt så til venstre for å åpne menyen.
 3. Velg [Tidsinnst.liste], endre deretter innstillingene.

Hint

 • Opptil 32 timerinnstillinger kan opprettes.
 • Hvis opptaket mislykkes, kan resultatet vises i [Feilliste for innspilling]. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Programme Guide] — [Tittelliste for opptak] — [Feilliste for innspilling].
 • I programguiden, kan du flytte fokuset til ønsket program og trykke på REC-knappen for å stille inn timeropptaket for programmet.

Merknad

 • Timeropptaket kan ikke startes hvis vekselstrømledningen er koblet fra.

[12] Ta opp programmerTa opp til en USB HDD-enhet (kun modeller med USB HDD-opptak)Se på / slette innspilt innhold (kun på modeller med USB HDD-opptak)

Merknad

 • Denne funksjonen er bare tilgjengelig for enkelte modeller i Europa, Australia og New Zealand.

Se på innspilt innhold

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Programme Guide] — [Tittelliste for opptak] — innholdet du vil se på.

Slette innspilt innhold

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Programme Guide] — [Tittelliste for opptak].
 2. Trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter [Slette] — innholdet som skal slettes — [Slette].

[13] Ta opp programmerTa opp til en USB HDD-enhet (kun modeller med USB HDD-opptak)Merknader om bruk av en USB HDD-enhet (kun modeller med USB HDD-opptak)

Merknad

 • Denne funksjonen er bare tilgjengelig for enkelte modeller i Europa, Australia og New Zealand.
 • Kun USB HDD-kapasiteter på over 32 GB støttes.
 • Tilkobling av en USB HDD-enhet via en USB-hub støttes ikke. Koble enheten direkte til TV-en.
 • Enhver data som er lagret i USB HDD-enheten slettes når den formateres under registreringen. USB HDD-enheten kan ikke brukes med en PC straks den er registrert til TV-en. For å gjøre det mulig å bruke USB HDD-enheten på en PC, må du formatere den på PC-en. (Legg merke til at all data i USB HDD-enheten blir slettet.)
 • Maksimalt 8 USB HDD-enheter kan registreres.
 • Kun denne TV-en kan spille av data som ble spilt inn på USB HDD-enheten.
 • Opptak støttes kun for digitale TV-sendinger og radio. Opptak støttes ikke for datasendinger.
 • Krypterte signaler kan ikke spilles inn.
 • Opptak kan ikke utføres i følgende tilfeller:

  • TV-en kan ikke gjenkjenne den registrerte USB HDD-enheten.
  • Mer enn 1000 programmer er spilt inn på USB HDD-enheten.
  • USB HDD-enheten er full.
 • Automatisk valg av programmet er ikke mulig mens det spilles inn.
 • Det er ikke mulig å ta opp et program med mindre opptaket er godkjent.
 • Når du bruker en Conditional Access Module-modul (CAM), må du unngå å bruke aldersgrensebeskyttelsen, som muligens ikke fungerer under opptak. Som et alternativ til dette, kan du bruke programblokkering eller TV-ens egen aldersgrense hvis sendingstjenesten støtter dette.
 • I Norge kan ikke noen programmer spilles inn på grunn av lovmessige begrensninger.
 • Dersom TV-en utsettes for slag under USB HDD-opptak, kan støy oppstå på innspilt innhold.
 • Ikke i noe tilfelle skal Sony være ansvarlig for opptaksfeil eller noen skade eller tap av innspilt innhold som er forårsaket eller tilknyttet TV-ens feilfunksjon, signalforstyrrelser eller noe annet problem.

[14] Spille lyd fra TV-en gjennom andre enheterKoble til et lydanleggKoble til et lydanlegg

Se illustrasjonene under for å koble til et lydanlegg. Når tilkoblingen er gjort, konfigurerer du lydinnstillingene til å spille av lyd fra TV-en gjennom lydanlegget (se koblingen til beslektede emner nederst på denne siden).

For å koble til et ARC-kompatibelt lydanlegg med en HDMI-kabel

Koble til et lydanlegg (f.eks. hjemmekinoanlegg) med HDMI-utmating til TV-en, ved hjelp av en HDMI-kabel.

(A) Lydanlegg

(B) HDMI-kabel (ikke inkludert)*

* Sørg for at du bruker en autorisert HIGH SPEED HDMI-kabel med HDMI-logoen.

Hint

 • Når du kobler til et BRAVIA Sync-kompatibelt digitalt lydanlegg med Audio Return Channel-teknologi (ARC), koble til HDMI IN 4-kontakten med en HDMI-kabel (HDMI IN 4-kontakten har "ARC"-merket). Hvis du derimot kobler til et anlegg som ikke er BRAVIA Sync-kompatibelt eller Audio Return Channel-kompetent, er en ekstra lydtilkobling via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nødvendig.
 • Se bruksanvisningen til lydanlegget for detaljer om tilkobling av andre enheter og for oppsett.

For å koble til et lydanlegg som ikke er ARC-kompetent med en optisk lydkabel

Koble til et lydanlegg (f.eks. hjemmekinoanlegg) med digital innmating til TV-en ved hjelp av en optisk lydkabel.

(A) Lydanlegg

(B) Optisk lydkabel (ikke inkludert)

Hint

 • Se bruksanvisningen til lydanlegget for detaljer om tilkobling av andre enheter og for oppsett.

For å koble til et lydanlegg med en lydkabel

Koble et lydanlegg (f.eks. forsterker) til TV-en med en lydkabel.

(A) Lydanlegg

(B) Lydkabel (ikke inkludert)

Hint

 • Se bruksanvisningen til lydanlegget for detaljer om tilkobling av andre enheter og for oppsettet.

[15] Spille lyd fra TV-en gjennom andre enheterKoble til et lydanleggSpille av lyd gjennom et lydanlegg

Når du bruker HDMI-tilkoblingen eller en optisk lydtilkobling

 1. Etter at en tilkobling er opprettet, trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter [Høyttaler] — [Lydsystem].
 2. Slå på det tilkoblede lydanlegget, juster deretter volumet.
  Hvis du kobler til en BRAVIA Sync-kompatibel enhet med en HDMI-tilkobling, kan du enkelt betjene den med fjernkontrollen til TV-en.

Merknad

 • Du må konfigurere [Digital lyd ut]-innstillingene i henhold til lydanlegget ditt. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Lyd] — [Digital lyd ut]. (Tilgjengeligheten til [Digital lyd ut] avhenger av regionen/landet.)

Når lydkabeltilkoblingen brukes

 1. Etter at en tilkobling er gjort, trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Lyd] — [Hodetelefon / lyd ut] — [Lyd ut (Låst)].
 2. Slå på det tilkoblede lydanlegget, juster deretter volumet.

Hint

 • Når du bruker et eksternt lydanlegg, kan lyden ut fra TV-en betjenes med TV-ens fjernkontroll hvis [Hodetelefon / lyd ut] er stilt inn til [Lyd ut (Variabel)]. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Lyd] — [Hodetelefon / lyd ut] — [Lyd ut (Variabel)].
 • Når en subwoofer kobles til, trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Lyd] — [Hodetelefon / lyd ut] — [Subwoofer].

[16] Spille lyd fra TV-en gjennom andre enheterKoble til den trådløse subwooferen (ekstrautstyr)Koble til den trådløse subwooferen (ekstrautstyr)

Du kan bruke den ekstra trådløse subwooferen SWF-BR100 til å utvide bassresponsen for TV-ens lyd.

(A) Trådløs transceiver

(B) Trådløs subwoofer SWF-BR100

(C) Lydkabel

 1. Koble lydkabelen (inkludert) til den trådløse transceiveren.
 2. Koble den andre enden av lydkabelen til AUDIO OUT/-kontakten på TV-en.
 3. Koble den trådløse transceiveren til USB-porten () på TV-en.
  [Hodetelefon / lyd ut] er automatisk innstilt til [Subwoofer].
 4. Plasser den trådløse subwooferen og koble den til nettstrøm.
  Det anbefales at den trådløse subwooferen plasseres så nær TV-en som mulig.

Hint

 • Når den trådløse transceiveren er koblet fra, gjenopprettes [Hodetelefon / lyd ut] automatisk til dens originale innstilling.
 • For detaljer om hvordan du konfigurerer den trådløse subwooferen, henvis til bruksanvisningen som fulgte med den trådløse subwooferen.

[17] Spille lyd fra TV-en gjennom andre enheterKoble til den trådløse subwooferen (ekstrautstyr)Justere lyden til trådløs subwoofer (ekstrautstyr)

Lydinnstillingene til den trådløse subwooferen er allerede innstilt til anbefalte verdier for TV-en. Følg anvisningene under for å endre innstillingene slik at de passer for deg.

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Lyd] — [Lyd] — [Avanserte innstillinger] — [Lydmodusrelatert] — [Trådløs subwoofer].

Tilgjengelige alternativer

[Trådløs subwoofer-nivå]
Justerer lydnivået til den trådløse subwooferen.
[Koble ut ved frekvens (50-200Hz)]
Justerer avkuttingsfrekvensen til den trådløse subwooferen. Alle frekvenser under avkuttingsfrekvensen mates ut til den trådløse subwooferen i stedet for TV-høyttalerne.
[Fase]
Stiller inn fasepolariteten. Velg innstillingen som passer preferansen din.
[Synkronisering av trådløs subwoofer]
Justerer tidsforsinkelsen til lyden fra den trådløse subwooferen. Hvis lyden fra den trådløse subwooferen er forsinket, bruk [+]. Hvis lyden er for rask, bruk [-].
[Tilbakestill innstillingene til den trådløse subwooferen]
Nullstiller de valgte innstillingene for den trådløse subwooferen til deres innledende verdier.

For å stille inn strømkontrollmetoden til den trådløse subwooferen

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Lyd] — [Lyd] — [Trådløs subwoofer-effekt].

[18] Spille lyd fra TV-en gjennom andre enheterBruke BRAVIA Sync-funksjonen til å betjene en annen enhetOm BRAVIA Sync-funksjonen

Hvis en BRAVIA Sync-kompatibel enhet (f.eks. BD-spiller, AV-forsterker) er koblet til med en HDMI-kabel, eller en BRAVIA Sync-kompatibel enhet (f.eks. smarttelefon, nettbrett) er koblet til med en MHL-kabel (kun MHL-modeller), kan du betjene enheten med TV-ens fjernkontroll.

[19] Spille lyd fra TV-en gjennom andre enheterBruke BRAVIA Sync-funksjonen til å betjene en annen enhetBRAVIA Sync-kompatible enheter

Tilgjengelige BRAVIA Sync-operasjoner vises under.

BD/DVD-spiller

 • Slår automatisk på BD-/DVD-spilleren og skifter inngangen til BD-/DVD-spilleren når du velger den fra home-menyen eller Sync Menu.
 • Slår automatisk på TV-en og skifter inngangen til den tilkoblede BD-/DVD-spilleren når BD-/DVD-spilleren starter avspillingen.
 • Slår automatisk av den tilkoblede BD-/DVD-spilleren når du slår av TV-en.
 • Kontrollerer menyoperasjon (-/-/-/-knapper), avspilling (f.eks. -knapp) og kanalvalg på den tilkoblede BD-/DVD-spilleren gjennom TV-ens fjernkontroll.

AV-forsterker

 • Slår den tilkoblede AV-forsterkeren automatisk på og skifter lydutgangen fra TV-høyttaleren til lydsystemet når du slår på TV-en. Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis du tidligere har brukt AV-forsterkeren til å sende ut TV-ens lyd.
 • Skifter automatisk lydutgangen til AV-forsterkeren ved å slå på AV-forsterkeren når TV-en slås på.
 • Slår automatisk av den tilkoblede AV-forsterkeren når du slår av TV-en.
 • Justerer volumet (knappene +/–) og demper lyden (-knappen) til den tilkoblede AV-forsterkeren via TV-ens fjernkontroll.

Videokamera

 • Slår TV-en automatisk på og skifter utgangen til det tilkoblede videokameraet når kameraet er slått på.
 • Slår automatisk av det tilkoblede videokameraet når du slår av TV-en.
 • Kontrollerer menyoperasjon (-/-/-/-knapper), avspilling (f.eks. -knapp) på det tilkoblede videokameraet gjennom TV-ens fjernkontroll.

Merknad

 • "BRAVIA Sync-kontroll" (BRAVIA Sync) er kun tilgjengelig for tilkoblede BRAVIA Sync-kompatible enheter som har BRAVIA Sync-logoen.

[20] Spille lyd fra TV-en gjennom andre enheterBruke BRAVIA Sync-funksjonen til å betjene en annen enhetBruke BRAVIA Sync-funksjonen

 1. Slå på den tilkoblede enheten.
 2. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Eksterne innganger] — [Innstillinger for BRAVIA Sync] — [BRAVIA Sync-kontroll] — [På].
 3. Aktiver BRAVIA Sync på den tilkoblede enheten.

  Når en spesifikk Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhet er koblet til og slått på, og [BRAVIA Sync-kontroll] er stilt inn til [På], aktiveres BRAVIA Sync automatisk på enheten. For detaljer, henvis til brukerveiledningen til den tilkoblede enheten.

Tilgjengelige alternativer

Tilgjengelige alternativer vises under. (Alternativer varierer avhengig av region/land.)

[Enheter automatisk av]:

Hvis [Av] er stilt inn, slås ikke den tilkoblede enheten automatisk av når TV-en slås av.

[TV automatisk på]:

Hvis [Av] er stilt inn, slås ikke TV-en automatisk på når den tilkoblede enheten slås på.

[Endre inngang automatisk (MHL)] (kun MHL-modeller):

Hvis [På] er stilt inn, veksler TV-inngangen automatisk til korresponderende enhet som er koblet til med en MHL-kabel.

[Liste over BRAVIA Sync-enheter]:

Viser BRAVIA Sync-enhetslisten.

[Enhetskontrolltaster]:

Lar deg angi knapper for å kontrollere en HDMI-enhet / en MHL-enhet (kun MHL-modeller).

[MHL-lading i hvilemodus] (kun MHL-modeller):

Hvis [På] er innstilt, lades den tilkoblede MHL-enheten når TV-en er i standbymodus.

For å bruke Sync Menu

 1. IR-fjernkontroll: Trykk på SYNC MENU-knappen, velg deretter ønsket element i Sync Menu.

  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter [Sync Menu] — ønsket element i Sync Menu.

Hint

 • Hvis du trykker på SYNC MENU-knappen, vises tilbudsskjermen i følgende tilfeller.

  • En HDMI-enhet eller en MHL-enhet (kun MHL-modeller) er ikke tilkoblet.
  • [BRAVIA Sync-kontroll] er stilt inn til [Av].

[21] Se på / lytte til tilkoblede enheterSe på bilde i 4K/HDR fra kompatible enheter (kun 4K-modeller)Se på bilder i 4K-oppløsning (kun 4K-modeller)

Et foto med en 4K eller høyere oppløsning kan vises i 4K-oppløsning (3840×2160). Du kan koble til et digitalt stillbildekamera/videokamera som støtter HDMI 4K-utmating til HDMI IN på TV-en for å vise bilder av høy oppløsning som er lagret på kameraet. Du kan også vise bilder i høy oppløsning som er lagret på tilkoblede USB-enheter eller hjemmenettverket.

Bilder av høy oppløsning som er lagret på en enhet som er installert med en 4K-kompatibel applikasjon (som PlayMemories Studio™), kan også vises i 4K-oppløsning.

Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av regionen/landet.

(A) Digitalt stillbildekamera

(B) Videokamera

(C) USB-enhet

(D) Nettverksenhet

Se på fotoer lagret på et digitalt stillbildekamera/videokamera

 1. Koble til et digitalt stillbildekamera eller et videokamera som støtter HDMI-utmating, til HDMI IN-kontakten på TV-en, med en HDMI-kabel.
 2. IR-fjernkontroll: Trykk på -knappen flere ganger for å velge den tilkoblede enheten.

  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på HOME-knappen, velg deretter den tilkoblede enheten eller inngangen som enheten er koblet til.
 3. Still inn den tilkoblede enheten til 4K-utmating.
 4. Start avspilling på den tilkoblede enheten.

For å vise fotoer lagret på en USB-enhet eller nettverksenhet i 4K-oppløsning

 1. Koble USB-enheten eller nettverksenheten til TV-en.
 2. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Album] — USB-enheten, serveren eller forhåndsinnstilt mappe som inneholder filen som skal spilles av — mappen eller filen fra listen.
  Hvis du velger en mappe, velger du filen.

Merknad

 • Et 3D-bilde kan ikke vises.
 • Dersom du endrer bildet ved å trykke på -/-knappene eller skyve styreflaten til venstre/høyre, kan det ta litt tid å vise.

[22] Se på / lytte til tilkoblede enheterSe på bilde i 4K/HDR fra kompatible enheter (kun 4K-modeller)Se på bilde i 4K-oppløsning eller HDR med høy kvalitet (kun 4K-modeller)

Når du viser i høykvalitets 4K- eller HDR-format* med HDMI-inngangen, still inn [HDMI-signalformat] i [Eksterne innganger].

(Tilgjengeligheten til HDR-funksjonen avhenger av modellen/regionen/landet.)

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Eksterne innganger] — [HDMI-signalformat] — ønsket alternativ.

Tilgjengelige alternativer

[Standard format]
Standard HDMI-format for normal bruk.
[Forbedret format]
Høykvalitets HDMI-format. Still inn kun ved bruk av kompatible enheter.

Merknad

 • I [Forbedret format], kan det hende at lyden og bildet ikke vises riktig. Bytt i så fall til [Standard format].
 • Kun for enheter som støtter høykvalitets HDMI-format.
 • Når du ser på et 4K-/HDR-bilde med høy kvalitet*, bruk en Premium høyhastighets HDMI-kabel som støtter hastigheter på 18 Gbps. For detaljer om en Premium høyhastighets HDMI-kabel som støtter 18 Gbps, se kabelens spesifikasjoner.
 • For enkelte modeller, endres [HDMI-signalformat] til HDMI IN 2 og HDMI IN 3 samtidig.

* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, eller 4K 60p 4:2:0 10 bit, HDR, osv.

[23] Se på / lytte til tilkoblede enheterKoble til en BD-/DVD-spillerKoble til en BD-/DVD-spiller

Koble en BD-/DVD-spiller til TV-en.

HDMI-tilkobling

En HDMI-tilkobling anbefales for optimal bildekvalitet. Hvis BD-/DVD-spilleren din har en HDMI-kontakt, kobler du den til med en HDMI-kabel.

(A) BD-/DVD-spiller

(B) HDMI-kabel (ikke inkludert)*

* Sørg for at du bruker en autorisert HIGH SPEED HDMI-kabel med HDMI-logoen.

Komponent videotilkobling

Hvis BD-/DVD-spilleren har komponentvideokontakter, koble dem til TV-en ved hjelp av en komponentvideokabel og en lydkabel.

(A) BD-/DVD-spiller

(B) Komponent-videokabel (ikke inkludert)

(C) Lydkabel (ikke inkludert)

SCART-tilkobling

Hvis BD-/DVD-spilleren din har en SCART-kontakt, kobler du den til med en SCART-kabel.

(A) BD-/DVD-spiller

(B) SCART-kabel (ikke inkludert)

Merknad

 • SCART-tilkobling kan gi samme bildekvalitet som en kompositt-tilkobling avhengig av den tilkoblede BD-/DVD-spilleren.

Kompositt-tilkobling

Hvis BD-/DVD-spilleren din har kompositt-kontakter, kobler du dem til med en kompositt video-/lydkabel.

(A) BD-/DVD-spiller

(B) Kompositt video-/lydkabel (ikke inkludert)

Hvis du bruker en analog skjøteledning

Tilgjengelighet avhenger av din modell/region/land.

(A) BD-/DVD-spiller

(B) analog skjøteledning (inkludert)*

(C) Kompositt video-/lydkabel (ikke inkludert)

* Hvorvidt den analoge skjøteledningen er inkludert avhenger av din modell/region/land.

[24] Se på / lytte til tilkoblede enheterKoble til en BD-/DVD-spillerSe på innhold fra en BD-/DVD-spiller

Du kan se på innhold fra en BD-/DVD-spiller som er koblet til TV-en.

 1. Slå på den tilkoblede BD-/DVD-spilleren.
 2. IR-fjernkontroll: Trykk på-knappen flere ganger for å velge den tilkoblede BD-/DVD-spilleren.

  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på HOME-knappen, velg deretter den tilkoblede BD-/DVD-spilleren eller inngangen som BD-/DVD-spilleren er koblet til.
 3. Start avspilling på den tilkoblede BD-/DVD-spilleren.

Hint

 • Hvis du kobler til en BRAVIA Sync-kompatibel enhet med HDMI-tilkobling, kan du enkelt betjene den med fjernkontrollen til TV-en.

[25] Se på / lytte til tilkoblede enheterKoble til en PC / et digitalkamera / et videokameraKoble til en PC, et digitalkamera eller et videokamera

For å koble til en PC

Koble til PC-en med en HDMI-kabel.

(A) PC

(B) HDMI-kabel (ikke inkludert)*

* Sørg for at du bruker en autorisert HIGH SPEED HDMI-kabel med HDMI-logoen.

Korresponderende PC-inngangssignal

(Oppløsning, horisontal frekvens / vertikal frekvens)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (kun 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)*

* 1080p-timing, når brukt med HDMI-inngangen, behandles som en videotiming og ikke PC-timing. Dette vil innvirke [Visning]-innstillingene. For å se PC-innhold, still inn [Bred modus] til [Wide], og [Bildestørrelse] til [Full piksel] (2K-modeller) eller [+1] (4K-modeller). ([Bildestørrelse] kan kun konfigureres når [Automatisk bildestørrelse] er stilt inn til [Av].)

Merknad

 • Denne TV-en støtter ikke sammenflettede PC-signaler.
 • For optimal bildekvalitet, anbefales det at du bruker signalene fra listen over "Korresponderende PC-inngangssignal" på PC-innstillingene.
 • Avhengig av tilkoblingsstatusen, kan bildet være uskarpt eller flekkete. Dersom dette er tilfelle, endrer du PC-ens innstillinger, deretter velger du et annet inngangssignal fra listen over "Korresponderende PC-inngangssignal".
 • 1920 x 1080 / 60 Hz utmating er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av PC-en. Selv om du velger 1920 x 1080 / 60 Hz utmating, kan det faktiske utgangssignalet være forskjellig. Dersom dette er tilfelle, endrer du PC-ens innstillinger, deretter velger du et annet inngangssignal fra listen over "Korresponderende PC-inngangssignal".

For å koble til et digitalt stillbildekamera/videokamera

Koble til ditt digitale Sony-stillbildekamera eller -videokamera med en HDMI-kabel. Bruk en kabel som har en HDMI-minikontakt for digitalt stillbildekamera-/videokameraenden, og en standard HDMI-kontakt for TV-enden.

(A) Digitalt stillbildekamera

(B) Videokamera

(C) HDMI-kabel (ikke inkludert)*

* Sørg for at du bruker en autorisert HIGH SPEED HDMI-kabel med HDMI-logoen.

[26] Se på / lytte til tilkoblede enheterKoble til en PC / et digitalkamera / et videokameraSe innhold som er lagret på en PC, et digitalt stillbildekamera eller et videokamera

Se innhold som er lagret på en PC

For å opprette til tilkobling, trykk på HOME-knappen, velg deretter inngangen PC-en er koblet til.

For å se på innhold som er lagret på et digitalt stillbildekamera/videokamera

 1. Etter at en tilkobling er opprettet, slå på det tilkoblede digitale stillbildekameraet/videokameraet.
 2. IR-fjernkontroll: Trykk på -knappen flere ganger for å velge det tilkoblede digitale stillbildekameraet/videokameraet.

  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på HOME-knappen, velg deretter tilkoblet digitalt stillbildekamera/videokamera.
 3. Start avspilling på det tilkoblede digitale stillbildekameraet/videokameraet.

Hint

 • Hvis du kobler til en BRAVIA Sync-kompatibel enhet, kan du enkelt betjene den med fjernkontrollen til TV-en. Sørg for at enheten er BRAVIA Sync-kompatibel. Enkelte enheter er kanskje ikke kompatible med BRAVIA Sync selv om de har en HDMI-kontakt.

[27] Se på / lytte til tilkoblede enheterKoble til en USB-enhetKoble til en USB-enhet

Koble en USB-lagringsenhet til USB-porten på TV-en for å ha glede av foto-, musikk- og videofiler lagret på enheten.

(A) USB-lagringsenhet

[28] Se på / lytte til tilkoblede enheterKoble til en USB-enhetHa glede av bilder/musikk/filmer som er lagret på en USB-enhet

Du kan ha glede av bilder/musikk/filmer som er lagret på en USB-enhet på TV-skjermen.

 1. Hvis USB-enheten som er koblet til TV-en har en strømbryter, skrur du denne på.
 2. Trykk på HOME-knappen, velg deretter ønsket element.
  Velg [Album] for å se bilder, [Musikk] for å spille musikk og [Video] for å spille filmer.
 3. Velg mappen eller filen fra listen.

  Hvis du velger en mappe, velger du den ønskede filen.

  Avspilling starter.

Kontrollere støttede filformater

Når du ser hjelpeveiledningen på en datamaskin eller en mobil enhet

Velg følgende kobling.

Gå til listen

[29] Se på / lytte til tilkoblede enheterKoble til en USB-enhetOm bruk av USB-enheter

 • Alle USB-porter på TV-en støtter Hi-Speed USB. For 4K-modeller, støtter én av USB-portene SuperSpeed (USB 3.0). USB-hubber støttes ikke.
 • USB-portene på TV-en støtter filsystemene FAT16, FAT32, exFAT og NTFS.
 • Når du kobler et digitalt Sony-stillbildekamera til TV-en med en USB-kabel, må USB-tilkoblingsinnstillinger på kameraet stilles inn til "Auto" eller "Lagringsenhet"-modus.
 • Hvis det digitale stillbildekameraet ikke fungerer med TV-en, kan du prøve følgende:

  • Still inn USB-tilkoblingsinnstillingene på kameraet til "Lagringsenhet".
  • Kopier filene fra kameraet til en USB-flashstasjon, og koble deretter stasjonen til TV-en.
 • Noen bilder og filmer kan være forstørret, som gir en dårlig bildekvalitet. Avhengig av størrelsen og sideforhold, kan ikke noen bilder vises på fullskjerm.
 • Det kan ta lang tid å vise et bilde, avhengig av filen eller innstillingene.
 • Ved lesing fra / skriving til USB-enheten, må du ikke slå av TV-en eller USB-enheten, ikke koble fra USB-kabelen og ikke sette inn eller ta ut opptaksmedium. Ellers kan data som er lagret på USB-enheten bli skadet.
 • Avhengig av filen, kan det hende at avspilling ikke er mulig selv når støttede formater brukes.
 • Ikke i noe tilfelle skal Sony være ansvarlig for opptaksfeil eller noen skade eller tap av innspilt innhold som er forårsaket eller tilknyttet TV-ens eller USB-enhetens feilfunksjon eller noe annet problem.

[30] Se på / lytte til tilkoblede enheterBruke BRAVIA Sync-funksjonen til å betjene en annen enhetOm BRAVIA Sync-funksjonen

Hvis en BRAVIA Sync-kompatibel enhet (f.eks. BD-spiller, AV-forsterker) er koblet til med en HDMI-kabel, eller en BRAVIA Sync-kompatibel enhet (f.eks. smarttelefon, nettbrett) er koblet til med en MHL-kabel (kun MHL-modeller), kan du betjene enheten med TV-ens fjernkontroll.

[31] Se på / lytte til tilkoblede enheterBruke BRAVIA Sync-funksjonen til å betjene en annen enhetBRAVIA Sync-kompatible enheter

Tilgjengelige BRAVIA Sync-operasjoner vises under.

BD/DVD-spiller

 • Slår automatisk på BD-/DVD-spilleren og skifter inngangen til BD-/DVD-spilleren når du velger den fra home-menyen eller Sync Menu.
 • Slår automatisk på TV-en og skifter inngangen til den tilkoblede BD-/DVD-spilleren når BD-/DVD-spilleren starter avspillingen.
 • Slår automatisk av den tilkoblede BD-/DVD-spilleren når du slår av TV-en.
 • Kontrollerer menyoperasjon (-/-/-/-knapper), avspilling (f.eks. -knapp) og kanalvalg på den tilkoblede BD-/DVD-spilleren gjennom TV-ens fjernkontroll.

AV-forsterker

 • Slår den tilkoblede AV-forsterkeren automatisk på og skifter lydutgangen fra TV-høyttaleren til lydsystemet når du slår på TV-en. Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis du tidligere har brukt AV-forsterkeren til å sende ut TV-ens lyd.
 • Skifter automatisk lydutgangen til AV-forsterkeren ved å slå på AV-forsterkeren når TV-en slås på.
 • Slår automatisk av den tilkoblede AV-forsterkeren når du slår av TV-en.
 • Justerer volumet (knappene +/–) og demper lyden (-knappen) til den tilkoblede AV-forsterkeren via TV-ens fjernkontroll.

Videokamera

 • Slår TV-en automatisk på og skifter utgangen til det tilkoblede videokameraet når kameraet er slått på.
 • Slår automatisk av det tilkoblede videokameraet når du slår av TV-en.
 • Kontrollerer menyoperasjon (-/-/-/-knapper), avspilling (f.eks. -knapp) på det tilkoblede videokameraet gjennom TV-ens fjernkontroll.

Merknad

 • "BRAVIA Sync-kontroll" (BRAVIA Sync) er kun tilgjengelig for tilkoblede BRAVIA Sync-kompatible enheter som har BRAVIA Sync-logoen.

[32] Se på / lytte til tilkoblede enheterBruke BRAVIA Sync-funksjonen til å betjene en annen enhetBruke BRAVIA Sync-funksjonen

 1. Slå på den tilkoblede enheten.
 2. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Eksterne innganger] — [Innstillinger for BRAVIA Sync] — [BRAVIA Sync-kontroll] — [På].
 3. Aktiver BRAVIA Sync på den tilkoblede enheten.

  Når en spesifikk Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhet er koblet til og slått på, og [BRAVIA Sync-kontroll] er stilt inn til [På], aktiveres BRAVIA Sync automatisk på enheten. For detaljer, henvis til brukerveiledningen til den tilkoblede enheten.

Tilgjengelige alternativer

Tilgjengelige alternativer vises under. (Alternativer varierer avhengig av region/land.)

[Enheter automatisk av]:

Hvis [Av] er stilt inn, slås ikke den tilkoblede enheten automatisk av når TV-en slås av.

[TV automatisk på]:

Hvis [Av] er stilt inn, slås ikke TV-en automatisk på når den tilkoblede enheten slås på.

[Endre inngang automatisk (MHL)] (kun MHL-modeller):

Hvis [På] er stilt inn, veksler TV-inngangen automatisk til korresponderende enhet som er koblet til med en MHL-kabel.

[Liste over BRAVIA Sync-enheter]:

Viser BRAVIA Sync-enhetslisten.

[Enhetskontrolltaster]:

Lar deg angi knapper for å kontrollere en HDMI-enhet / en MHL-enhet (kun MHL-modeller).

[MHL-lading i hvilemodus] (kun MHL-modeller):

Hvis [På] er innstilt, lades den tilkoblede MHL-enheten når TV-en er i standbymodus.

For å bruke Sync Menu

 1. IR-fjernkontroll: Trykk på SYNC MENU-knappen, velg deretter ønsket element i Sync Menu.

  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter [Sync Menu] — ønsket element i Sync Menu.

Hint

 • Hvis du trykker på SYNC MENU-knappen, vises tilbudsskjermen i følgende tilfeller.

  • En HDMI-enhet eller en MHL-enhet (kun MHL-modeller) er ikke tilkoblet.
  • [BRAVIA Sync-kontroll] er stilt inn til [Av].

[33] Se på / lytte til tilkoblede enheterKoble til en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)Koble til en IR Blaster (kun IR Blaster-kompatible modeller)

Hvis du kobler TV-en og en dekoder til via en HDMI-kabel og kobler IR Blaster til TV-en, kan dekoderen betjenes av TV-fjernkontrollen.*

(A) Dekoder

(B) IR Blaster (inkludert)*

* Hvorvidt IR Blaster er inkludert avhenger av din modell/region/land.

Konfigurere IR Blaster
 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Eksterne innganger] — [Sett opp IR Blaster].

Hint

 • I tillegg til dekoderen, kan IR Blaster betjene en AV-mottaker. For å konfigurere en AV-mottaker, trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Eksterne innganger] — [Sett opp IR Blaster] — [Oppsett av styring av AV-mottaker].

Merknad

 • Noen eksterne enheter svarer kanskje ikke på noen knapper på "Action-menyen".
 • Hvis du trykker og holder en knapp på fjernkontrollen, kan det hende at operasjonen ikke overføres. Trykk heller flere ganger på knappen.
 • Sørg for at IR Blaster er riktig stilt inn og IR-senderen er plassert nær IR-mottakeren til den eksterne enheten.
 • Sørg for at TV-en støtter den eksterne enheten.

[34] Bruke med smarttelefoner/nettbrettVise skjermen på en smarttelefon / et nettbrett på TV-enVise skjermen på en smarttelefon / et nettbrett på TV-en med en MHL-kabel (kun MHL-modeller)

For MHL-modeller, er -merket plassert ved siden av HDMI IN 1/MHL-porten (for 2K-modeller) eller HDMI IN 2/MHL-porten (for 4K-modeller).

For å koble til en smarttelefon / et nettbrett med MHL-utgang

For 2K-modeller, koble smarttelefonen/nettbrettet til TV-ens HDMI IN 1/MHL-port, med en MHL-kabel.

For 4K-modeller, koble smarttelefonen/nettbrettet til TV-ens HDMI IN 2/MHL-port, med en MHL-kabel.

(A) MHL smarttelefon/nettbrett

(B) MHL-kabel (ikke inkludert)*

* For 2K-signaler, sørg for at du bruker en autorisert MHL 2-kabel med MHL-logoen.
For 4K-signaler, sørg for at du bruker en autorisert MHL 3-kabel med MHL-logoen. Hvis MHL-smarttelefonen/nettbrettet støtter 4K-utmating, bruk en autorisert MHL 3-kabel.

For å se innhold som er lagret på en smarttelefon / et nettbrett med MHL-utmating

 1. For å opprette en tilkobling, trykk på HOME-knappen, velg deretter inngangen smarttelefonen/nettbrettet er koblet til.

Bytte til MHL-inngangen automatisk

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Eksterne innganger] — [Innstillinger for BRAVIA Sync] — [Endre inngang automatisk (MHL)] — [På]. (Avhengig av smarttelefonen/nettbrettet, kan det hende at inngangen ikke byttes.) Dersom TV-en er i standby-modus, byttes den ikke automatisk.

Lade en smarttelefon / et nettbrett

Når TV-en er på, kan en smarttelefon / et nettbrett lades fra TV-en med en MHL-kabel.

Hint

 • Når TV-en er i standby-modus, hvis [MHL-lading i hvilemodus] er stilt inn til [På], kan en MHL-enhet også lades fra TV-en, ved hjelp av en MHL-kabel.

  Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Eksterne innganger] — [Innstillinger for BRAVIA Sync] — [MHL-lading i hvilemodus] — [På].

[35] Bruke med smarttelefoner/nettbrettVise skjermen på en smarttelefon / et nettbrett på TV-enVise skjermen på en smarttelefon / et nettbrett på TV-en med Skjermspeiling-funksjonen

Du kan vise skjermen til en mobil enhet (som en smarttelefon, et nettbrett eller en PC) på TV-en slik at du kan se på bilder, videoer eller websider.

"Skjermspeiling" er en funksjon for å vise skjermen til en Skjermspeiling-kompatibel enhet på TV-en med Miracast-teknologi. En trådløs ruter (tilgangspunkt) er ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen.

(A) Smarttelefon

(B) Nettbrett

(C) PC

 1. IR-fjernkontroll: Trykk på -knappen, velg deretter [Skjermspeiling].

  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Skjermspeiling].
 2. Betjen den Skjermspeiling-kompatible enheten for å koble til med TV-en.

  Når enheten er koblet til med TV-en, vises skjermbildet på enheten også på TV-en.

  For detaljer, henvis til brukerveiledningen til enheten.

Merknad

 • Mens standby-skjermen for Skjermspeiling vises, er den trådløse forbindelsen mellom TV-en og den trådløse ruteren (tilgangspunkt) koblet fra, derfor stoppes kommunikasjon via Internett.

Hint

 • Du kan konfigurere de avanserte innstillingene for Skjermspeiling ved å trykke på HOME-knappen, deretter velge [Innstillinger] — [Nettverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avanserte innstillinger].

[36] Bruke med smarttelefoner/nettbrettVise skjermen på en smarttelefon / et nettbrett på TV-enVise skjermen på en smarttelefon / et nettbrett på TV-en med En touch-speiling-funksjonen (kun NFC-modeller)

Bare ved å berøre en mobil enhet (som en smarttelefon eller nettbrett) på fjernkontrollen med styreflate, kan du vise skjermen til enheten på TV-storskjermen.

Du kan bruke denne "En touch-speiling"-funksjonen med en En touch-speiling-kompatibel enhet (f.eks. noen modeller av Xperia).

 1. Sett NFC*-innstillingen for den mobile enheten til på.

  * NFC: Near Field Communication

 2. Berør NFC-registreringsområdet til den mobile enheten med -merket på fjernkontrollen med styreflate i omtrent to sekunder.

  Fjern den mobile enheten fra fjernkontrollen når fullføringsmeldingen for enhetsbekreftelse vises nederst på TV-skjermen.

  Når den mobile enheten er koblet til med TV-en, vises skjermbildet på den mobile enheten også på TV-en.

Merknad

 • For tilkobling med Xperia, låser du opp skjermlåsen til Xperia, og berører NFC-registreringsområdet.
 • For posisjonen til NFC-registreringsområdet på den mobile enheten, kan du se instruksjonshåndboken til den mobile enheten.
 • Hvis TV-en ikke kan gjenkjenne og koble til den mobile enheten, prøver du igjen.

[37] Bruke med smarttelefoner/nettbrettDele bilder/musikk/videoer lagret på smarttelefoner/nettbrettDele fotoer/musikk/videoer

Samle familie og venner rundt TV-en, koble smarttelefoner/nettbrett til TV-en og se på favorittbildene/videoene dine på storskjermen, eller spill favorittlåter gjennom TV-høyttalerne.

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Photo Sharing Plus].
 2. Følg anvisningene på skjermen for å koble hver smarttelefon/nettbrett til TV-en.
 3. Åpne nettleseren på smarttelefonen/nettbrettet og følg anvisningene på skjermen for å få tilgang til URL-adressen som vises på TV-skjermen.
 4. Følg anvisningene på skjermen på smarttelefonen/nettbrettet for å se bilder eller spille musikk/videoer på TV-en, eller lagre bilder/videoer som er vist på TV-en.

Merknad

 • Hvis TV-en bruker 5 GHz-båndet til å koble til en trådløs ruter (eller tilgangspunkt), kobles tilkoblingen fra når denne funksjonen er startet.
 • Opptil 10 smarttelefoner/nettbrett kan kobles til TV-en samtidig. For å koble til en annen enhet når 10 enheter allerede er koblet til, kobler du fra en enhet du ikke har bruk for, deretter kobler du til en annen enhet.
 • Standardnettleseren for Android 2.3 eller senere støttes.
 • Standard nettleser for iOS støttes, men noen funksjoner kan ikke brukes avhengig av iOS-versjonen.
 • iOS-enheter kan ikke laste opp musikk til TV-en.

[38] Bruke med smarttelefoner/nettbrettBruke en smarttelefon / et nettbrett til å betjene TV-enBruke en smarttelefon / et nettbrett med "Video & TV SideView"

Du kan kontrollere TV/en fra berøringspanelet på en mobil enhet (som en smarttelefon eller et nettbrett) med "Video & TV SideView"-applikasjonen installert. For å bruke den mobile enheten din som en fjernkontroll til TV-en, registrerer du den til TV-en som en ekstern enhet. (Registrering er kun nødvendig første gang.)

(A) Wi-Fi eller Ethernet

(B) Ruter

(C) Modem

(D) Internett

(E) Wi-Fi Direct

(F) Wi-Fi

(G) Smarttelefon

Tilgjengelige operasjoner ved hjelp av den mobile enheten med "Video & TV SideView"-applikasjonen installert

 • Slå på og kontrollere TV-en som en fjernkontroll
 • Taste inn tekst med den mobile enhetens tastatur
 • Stille inn en påminnelse/tidtakeropptak på TV-en fra den mobile enheten mens du er borte fra huset (kun USB HDD-opptaksmodeller) (kun hvis TV-en har en Wi-Fi-tilkobling)

For omfattende informasjon om "Video & TV SideView"-applikasjonen, kan du se følgende webside:

http://info.tvsideview.sony.net

For detaljer om hvordan du bruker "Video & TV SideView"-applikasjonen, kan du henvise til hjelpefilen i applikasjonen.

Hint

 • Du kan søke etter og laste ned "Video & TV SideView"-applikasjonen fra:

  • Google Play (for Android-operativsystemet)
  • App Store (for iOS)
 1. Koble TV-en til hjemmenettverket.
 2. Koble den mobile enheten til hjemmenettverket som TV-en er koblet til.
 3. Start "Video & TV SideView"-programmet på den mobile enheten, og søk deretter etter TV-en i hjemmenettverket eller på de tilgjengelige Wi-Fi Direct-enhetene.
 4. Velg TV-en fra listen over registrerte enheter, og utfør deretter ønsket operasjon på enheten.
  Felles registrering (trinnene over) kreves kun første gang.

Hint

 • Du kan også koble "Video & TV SideView"-applikasjonen til TV-en med Wi-Fi Direct. Trykk på HOME-knappen, slå på TV-ens Wi-Fi Direct-funksjon ved å velge [Innstillinger] — [Nettverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [På], gå deretter til [Wi‑Fi Direct-innstillinger]-siden ved å velge [Innstillinger] — [Nettverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-innstillinger].

Slå på TV-en fra "Video & TV SideView" på den mobile enheten din

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Fjernstart] — [På].

Strømforbruket i hvilemodus øker dersom [På] er satt.

For å stille inn en påminnelse/tidtakeropptak på TV-en mens du er borte fra huset ved å bruke "Video & TV SideView" på en mobil enhet (kun USB HDD-opptaksmodeller) (kun hvis TV-en har en Wi-Fi-tilkobling)

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Oppsett av hjemmenettverk] — [Ekstern enhet / Renderer] — [Fjernbetjening REC-timer] — [På].
  Standby-strømforbruket vil øke hvis [På] er innstilt.
 2. Bruk "Video & TV SideView" på den mobile enheten for å utføre enhetsregistrering for registrering av eksternt opptak.
  For detaljer, se følgende websider:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Merknad

 • Sørg for at [Ekstern enhet / Renderer] er stilt inn til [På]. For å bekrefte innstillingen, trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Oppsett av hjemmenettverk] — [Ekstern enhet / Renderer] — [Ekstern enhet / Renderer].
 • (Kun USB HDD-opptaksmodeller) Hvis du registrerer enheten mens TV-en er tilkoblet via Wi-Fi Direct, kan du ikke stille inn påminnelsen/tidtakeropptaket mens du er ute av huset.
 • (Kun USB HDD-opptaksmodeller) Avhengig av hjemmenettverksmiljøet, kan du ikke stille inn en påminnelse/tidtakeropptak mens du er ute av huset, selv når TV-en er tilkoblet Wi-Fi.
 • Navnet og de tilgjengelige funksjonene for "Video & TV SideView" er gjenstand for endring.

[39] Koble til et nettverkKabelbasert LAN-tilkoblingKoble til et nettverk med en LAN-kabel

En kablet LAN-tilkobling lar deg få tilgang til Internett og hjemmenettverket ditt. Koble en LAN-kabel til TV-en.

(A) LAN-kabel

(B) PC

(C) Modem med ruterfunksjoner

(D) Internett

 1. Sett opp LAN-ruteren.
  For detaljer, henvis til bruksanvisningen til LAN-ruteren, eller kontakt personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
 2. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Nettverksoppsett] — [Enkel].
 3. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Merknad

 • Innstillingselementene (f.eks. IP-adresse, nettverksmaske, DHCP) kan variere avhengig av Internett-tjenesteleverandøren eller ruteren. For detaljer, henvis til brukerveiledningene levert av Internett-tjenesteleverandøren eller de som fulgte med ruteren. Du kan også kontakte personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).

[40] Koble til et nettverkTrådløs LAN-tilkoblingKoble til et nettverk med en trådløs forbindelse

Den innebygde trådløse LAN-enheten lar deg få tilgang til Internett og glede deg over et nettverk uten kabler.

(A) PC

(B) Trådløs ruter (tilgangspunkt)

(C) Modem

(D) Internett

 1. Sett opp din trådløse ruter (eller tilgangspunkt).
  For detaljer, henvis til bruksanvisningen til den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet), eller kontakt personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
 2. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Nettverksoppsett] — [Enkel].
 3. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

For å slå av det innebygde trådløse LAN

Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Avanserte innstillinger] — [Innebygd Wi‑Fi] — [Av].

Hint

 • For direkteavspilling av video uten hakking:

  • Endre innstillingen på din trådløse ruter (eller tilgangspunkt) til 802.11n hvis mulig. For detaljer om hvordan du endrer innstillingen, henvis til bruksanvisningen til den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet), eller kontakt personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
  • Hvis fremgangsmåten over ikke forbedrer noe, kan du prøve å endre innstillingen på den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet) til 5 GHz, som kan forbedre kvaliteten på direkteavspillingen av video.
  • 5 GHz-båndet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt. Hvis 5 GHz-båndet ikke støttes, kan TV-en bare koblet til en trådløs ruter (tilgangspunkt) ved hjelp av 2,4 GHz-båndet.
 • For å bruke WEP-sikkerhet med en trådløs ruter (eller et tilgangspunkt), velg [Enkel] — [Wi‑Fi] — [Koble til med skanneliste].

Merknad

 • Innstillingselementene (f.eks. IP-adresse, nettverksmaske, DHCP) kan variere avhengig av Internett-tjenesteleverandøren eller ruteren. For detaljer, henvis til brukerveiledningene levert av Internett-tjenesteleverandøren eller de som fulgte med ruteren. Du kan også kontakte personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
 • Hvis du velger [Vis passord]-alternativet på skjermen for inntasting av passord, kan det viste passordet ses av andre personer.

[41] Koble til et nettverkWi-Fi Direct-tilkoblingKoble til via Wi-Fi Direct (uten en trådløs ruter)

TV-en kan direkte kobles til en Wi-Fi-/Wi-Fi Direct-enhet (f.eks., smarttelefon, PC). Etter tilkobling, kan du sende innhold som bilder/musikk/videoer på enheten til TV-en. Ingen trådløs ruter (eller tilgangspunkt) er nødvendig for å bruke denne funksjonen.

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [På].
 2. Velg [Wi‑Fi Direct-innstillinger].
 3. Velg TV-navnet som vises på TV-skjermen med Wi-Fi Direct-enheten.
  Hvis enheten ikke støtter Wi-Fi Direct, velg [Vis nettverk (SSID) / passord]-knappen.
 4. Betjen Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten for å koble til med TV-en.
 5. Send innhold fra Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten til TV-en.
  For detaljer, henvis til brukerveiledningen til enheten.

Hvis tilkoblingen ikke er vellykket

Når standby-skjermen for Wi-Fi Direct-innstillingen vises, velg [Vis nettverk (SSID) / passord]-knappen og følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

For å koble til en annen enhet

Følg trinnene over for å koble til enheter. Opptil 10 enheter kan kobles til på samme tid. For å koble til en annen enhet når 10 enheter allerede er koblet til, kobler du fra en enhet du ikke har bruk for, deretter kobler du til en annen enhet.

For å endre navnet på TV-en som vises på den tilkoblede enheten

Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Info] — [Enhetsnavn].

For å vise tilkoblede enheter / avregistrere enheter

Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avanserte innstillinger] — [Vis enhetsliste / Slett].

For å avregistrere en enhet, velg enheten i listen som skal slettes, trykk deretter på -knappen (eller trykk på styreflaten på fjernkontrollen med styreflate). Velg deretter [Ja] i bekreftelsen.

For å avregistrere alle enheter, velg [Slett alle] i listen, deretter [Ja] på bekreftelsen.

Endre båndinnstillingen (for eksperter)

Når TV-en din ikke er koblet til en ruter over trådløs, kan du velge det trådløse båndet for Wi-Fi Direct-funksjonen. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avanserte innstillinger] — [Båndinnstillinger].

[Auto]: Vanligvis bruker du dette alternativet. Det velger automatisk et passende bånd for Wi-Fi Direct-funksjonen.

[Auto (2.4GHz-bånd)]: Bruk dette alternativet når du kobler til med enheter som bare støtter 2,4 GHz. Dette alternativet kan støtte flere enheter enn andre alternativer.

[Auto (5GHz-bånd)]: Bruk dette alternativet når du kobler til med enheter som støtter 5 GHz. Dette alternativet kan forbedre kvaliteten på direkteavspilling av video.

Legg merke til at når du velger dette alternativet, kan ikke TV-en koble til med enheter som bare støtter 2,4 GHz.

[Manuell]: Bruk dette alternativet for å velge en bestemt trådløs kanal.

Hint

 • For informasjon om enhetens støttede trådløse bånd, kan du se bruksanvisningen til enheten.
 • 5 GHz-båndet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt. Hvis 5 GHz-båndet ikke støttes, kan du bare bruke [Auto] og [Manuell].

Merknad

 • Hvis TV-en er koblet til med en trådløs ruter (eller et tilgangspunkt) på 5 GHz:

  • Den 5 GHz trådløse tilkoblingen kobles fra når [Wi‑Fi Direct-innstillinger] er valgt. Mens tilkoblingen er koblet fra, stoppes kommunikasjon via Internett.
  • Tilkoblingen fortsetter automatisk etter at du går ut fra [Wi‑Fi Direct-innstillinger].
 • 5 GHz-båndet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt.

[42] Koble til et nettverkIPv6-innstillingerKoble til Internett via IPv6

Dersom leverandørens tjeneste er kompatibel med IPv6, kan du koble denne TV-en til Internett via IPv6.

Eksempel på trådløs tilkobling:

(A) PC

(B) Trådløs ruter (tilgangspunkt) kompatibel med IPv6

(C) Modem kompatibelt med IPv6

(D) Internett

 1. Koble til en bredbåndstilkobling.
 2. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Avanserte innstillinger] — [Oppsett for IPv6].
 3. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Merknad

 • Hvis nettverksmiljøet ditt ikke støtter IPv6, slår du av IPv6 på TV-en.

[43] Bruke et hjemmenettverkBruke et hjemmenettverkInnstillinger for hjemmenettverk

Du kan tilpasse følgende innstillinger for hjemmenettverk.

For å kontrollere servertilkoblingen

Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Oppsett av hjemmenettverk] — [Serverdiagnostikk] — følg anvisningene på skjermen for å utføre diagnostikk.

Bruke funksjonen for ekstern enhet / renderer

Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Oppsett av hjemmenettverk] — [Ekstern enhet / Renderer] — ønsket alternativ.

[Ekstern enhet / Renderer]
Velg [På] for å aktivere renderer-funksjonen.
Du kan spille av foto-/musikk-/videofiler i en kontroller (f.eks. digitalt stillbildekamera) på TV-skjermen ved å betjene enheten direkte. En mobil enhet (f.eks. smarttelefon) kan brukes som TV-ens fjernkontroll over et hjemmenettverk.
[Eksterne enheter]
Rediger listen over mobile enheter som er registrert for bruk som en TV-fjernkontroll.
[Fjernbetjening REC-timer] (kun modeller med USB HDD-opptak)
Bruk "Video & TV SideView" på en mobil enhet for å sette en påminnelse/tidtakeropptak på TV-en hjemme mens du er ute.
[Fjernbetjening av REC-timer-enheter] (kun modeller med USB HDD-opptak)
Rediger listen over mobile enheter som er registrert for eksternt tidtakeropptak.
[Tilgangskontroll til Renderer]
Velg [Automatisk tilgangsrettighet] for automatisk tilgang til TV-en når en kontroller får tilgang til TV-en for første gang.
Velg [Egendefinerte innstillinger] for å endre tilgangsrettighetsinnstillingen til kontrolleren.
Velg [På] for å tillate tilgang fra kontrolleren.
Velg [Av] for å blokkere tilgang fra kontrolleren.

[44] Bruke et hjemmenettverkBruke et hjemmenettverkSpille av innhold på en PC

Du kan spille av foto-/musikk-/videofiler lagret på en server (f.eks. PC) som er koblet til samme hjemmenettverk som TV-en er koblet til.

(A) PC (Server)

(B) Ruter

(C) Modem

(D) Internett

 1. Koble TV-en til hjemmenettverket.
 2. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Album], [Video], eller [Musikk] — serveren med filen som skal spilles av — mappen eller filen fra listen.
  Hvis du velger en mappe, velg ønsket fil.
  Avspillingen starter.

Kontrollere støttede filformater

Når du ser hjelpeveiledningen på en datamaskin eller en mobil enhet

Velg følgende kobling.

Gå til listen

Merknad

 • Avhengig av filen, kan det hende at avspilling ikke er mulig selv når støttede formater brukes.

[45] Bruke et hjemmenettverkBruke et hjemmenettverkSpille av innhold med renderer-funksjonen

Du kan spille av foto-/musikk-/videofiler i en kontroller (f.eks. digitalt stillbildekamera) på TV-skjermen ved å betjene kontrolleren direkte. Kontrolleren bør også være Renderer-kompatibel.

(A) Digitalt stillbildekamera (kontroller)

(B) Ruter

(C) Modem

(D) Internett

 1. Koble TV-en til hjemmenettverket.
 2. Betjen kontrolleren for å starte avspilling av innholdet på TV-skjermen.

[46] InnstillingerKonfigurere innstillingene knyttet til grunnleggende TV-funksjonerKonfigurere [TV]-innstillingene

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [TV] — ønsket alternativ.

Tilgjengelige alternativer

[Kanaloppsett]
Konfigurerer innstillingene for å motta sendingen.
[Eksterne innganger]
Konfigurerer innstillingene til eksterne innganger.
[Visning]
Justerer bilde- og skjerminnstillingene.
[Lyd]
Justerer lydinnstillingene og velger høyttalerrelaterte alternativer.
[Belysnings-LED]
Tilpasser belysnings-LED-lampen.
(Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av modellen.)
[Strøm]
Endrer innstillingene som er knyttet til strømforbruk.
[Apper]
Endrer innstillingene som er knyttet til applikasjoner.
[Dagdrøm]
Konfigurerer innstillingene til skjermspareren.
[Lagring og tilbakestilling]
Endrer innstillingene som er knyttet til lagring av data.
[Innledende oppsett]
Konfigurerer grunnleggende funksjoner som region, kanaler og nettverk for første gangs bruk.
[Info]
Viser informasjon om TV-en.

[47] InnstillingerKonfigurere innstillingene knyttet til nettverkstilkoblinger og ekstrautstyrKonfigurere [Nettverk og tilbehør]-innstillingene

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk og tilbehør] — ønsket alternativ.

Tilgjengelige alternativer

[Nettverk]
Konfigurerer og sjekker nettverks- og servertilkoblingene.
[Google Cast]
Konfigurerer dine favorittprogrammer, filmer, musikk og annet på nettet med TV-en.
[Bluetooth-innstillinger]
Konfigurerer registrering/avregistrering av Bluetooth-enheter.
[Innstillinger for fjernkontroll med styreflate]
Konfigurerer paring av fjernkontroll med styreflate.
[Oppsett av opptaksenhet] (kun modeller med USB HDD-opptak)

Konfigurerer innstillingene til USB HDD-modeller for opptak.

(Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av region/land.)

[48] InnstillingerKonfigurere innstillingene knyttet til nettverkstilkoblinger og ekstrautstyrKoble til en Bluetooth-enhet

Pare TV-en med en Bluetooth-enhet

 1. Slå på Bluetooth-enheten og sett den i paringsmodus.
  For informasjon om hvordan du setter Bluetooth-enheten i paringsmodus, se enhetens bruksanvisning.
 2. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Bluetooth-innstillinger] for å vise listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter.
 3. Velg ønsket enhet fra listen, følg deretter anvisningene på skjermen.
  Hvis du blir bedt om å angi et passord, ser du enhetens bruksanvisning.
  Etter at paringen er ferdig, kobler enheten til TV-en.

For å koble til en paret Bluetooth-enhet

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Bluetooth-innstillinger] — [Enhetsliste] for å vise listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter.
 2. Velg en paret enhet fra listen som ikke er koblet til.

Støttede Bluetooth-profiler

TV-en støtter følgende profiler:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • 3DSP (3D Synchronization Profile)
 • SPP (Serial Port Profile)

[49] InnstillingerKonfigurere innstillingene knyttet til systempreferanserKonfigurere [Systeminnstillinger]-innstillingene

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Systeminnstillinger] — ønsket alternativ.

Tilgjengelige alternativer

[Dato og klokkeslett]
Justerer gjeldende tid.
[Språk/Language]
Velger menyspråket.
[Tastatur]
Konfigurerer innstillingene til skjermtastaturet.
[Søk]
Konfigurerer innstillingene til søkefunksjonen.
[Tale]
Konfigurerer innstillingene til talegjenkjenningsfunksjonen.
[Tilgjengelighet]
Konfigurerer innstillingene for tilgjengelighetsfunksjoner og -tjenester for å hjelpe brukere enklere navigere enhetene.
[Innstillinger for butikkmodus]
Fremhever skjermvisningen for bruk i butikkvindu ved å stille inn [Demo-modus], osv.

[50] InnstillingerKonfigurere innstillingene knyttet til personlig informasjon, som sikkerhetKonfigurere [Personlig]-innstillingene

 1. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Personlig] — ønsket alternativ.

Tilgjengelige alternativer

[Legg til konto]
Viser de sosiale nettverkskontoene som er registrert med TV-en.
[Posisjon]
Konfigurerer stedsinnstillingene for å innhente brukerens plassering.
[Sikkerhet og begrensninger]
Konfigurerer sikkerhetsinnstillingene som passord.
[Tilgangskontroll (kringkasting)]
Konfigurerer tilgangskontrollinnstillingene for sendinger og andre elementer.
[Tilgangskontroll (Kanalstreaming)]
Konfigurerer tilgangskontrollinnstillingene for streaming av kanaler.

[51] FeilsøkingSelvdiagnoseSlik kan du sjekke om TV-en fungerer riktig.

 • Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Hjelp] — [Selvdiagnostikk].

[52] FeilsøkingSymptomer for strømTV-en slås av automatisk.

 • Sjekk om [Innsovningstid] er aktivert eller sjekk [Varighet]-innstillingen til [På-timer].
 • Sjekk om [Tidsavbrudd for standby] i [Øko] er aktivert.

[53] FeilsøkingSymptomer for strømTV-en slås på automatisk.

 • Sjekk om [På-timer] er aktivert.
 • Still inn [TV automatisk på]-innstillingen under [Innstillinger for BRAVIA Sync] til [Av].

[54] FeilsøkingSymptomer for strømEtter at du har koblet fra TV-en og koble den til igjen, slås ikke TV-en på selv om du trykker på strømknappen på fjernkontrollen eller TV-en.

 • Når du kobler fra TV-en og kobler den til igjen, kan det hende at TV-en ikke vil slås på igjen på en stund selv om du trykker på strømknappen på fjernkontrollen eller TV-en fordi det tar tid å initialisere systemet. Vent omtrent 10 til 20 sekunder før du prøver igjen.

[55] FeilsøkingSymptomer for bilde/skjermBildekvaliteten er ikke like bra som sett i butikken.

 • Bildekvaliteten avhenger av signalinnholdet.

[56] FeilsøkingSymptomer for bilde/skjermForvrengt bilde.

 • Sjekk antenne-/kabeltilkoblingen.
 • Hold antennen/kabelen unna andre tilkoblingskabler.
 • Når du installerer en valgfri enhet, la det være noe mellomrom mellom enheten og TV-en.
 • Trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter [Bilde] — [Motionflow] — [Standard] eller [Av]. (Kun for [Motionflow]-kompatible modeller)
 • Endre den gjeldende innstillingen for [Filmmodus] i [Bilde] til en annen innstilling.
 • Still inn [LNA] til [Av] for å forbedre bildemottak. ([LNA] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av situasjonen/regionen/landet.)
 • Utfør [AFT] i [Manuell programforhåndsinnstilling] for å forbedre bilde for analogt mottak.

  (Tilgjengeligheten til [Manuell programforhåndsinnstilling] og alternativene til denne kan variere avhengig av region/land/situasjon.)

 • Sørg for at antennen er koblet til med en 75 ohm koaksialkabel av høy kvalitet.

[57] FeilsøkingSymptomer for bilde/skjermSkjermen flimrer.

 • Trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter [Bilde] — [Motionflow] — [Standard]. (Kun for [Motionflow]-kompatible modeller)

[58] FeilsøkingSymptomer for bilde/skjermIngen farger / mørkt bilde / farger er feil / bildet er for lyst

 • Trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter [Bilde] for å gjøre justeringer.
 • Velg [Tilbakestill] i [Bilde].
 • Hvis du stiller inn [Strømsparing] i [Øko] til [Lav] eller [Høy], fremheves det svarte nivået.

[59] FeilsøkingSymptomer for bilde/skjermMørk skjerm. Slik gjør du skjermen lysere.

 • Trykk på ACTION MENU-knappen, velg [Bilde] og juster [Lysstyrke] eller [Kontrast].

 • Sjekk [Strømsparing]-alternativinnstillingen i [Øko]. Hvis det er [Lav] eller [Høy], blir skjermen mørkere. Still inn [Strømsparing] til [Av] for å gjøre skjermen lysere.

[60] FeilsøkingSymptomer for bilde/skjermFarge stemmer ikke. Slik justerer du fargetonen.

 • Trykk på ACTION MENU-knappen, velg [Bilde], og juster [Fargetone] eller [Fargetemperatur].
 • For å gjøre fargetonen dypere, justerer du [Farge] eller [Ekte farger] i [Bilde].

[61] FeilsøkingSymptomer for bilde/skjermSkjermformat/bred modus endres automatisk.

 • Når kanalen eller videoinngangen endres, hvis [Autoformat] i [Skjermkontroll] er stilt inn til [På], endres [Bred modus]-innstillingen automatisk i henhold til inngangssignalet. For å låse [Bred modus]-innstillingen, stiller du inn [Autoformat] til [Av].
 • Sjekk [Autoformat]-innstillingen i [Skjermkontroll].

[62] FeilsøkingSymptomer for bilde/skjermPlutselig blir bildet lite.

 • Bildet blir mindre under reklamer på grunn av metoden en kringkaster bruker til å sende innhold. Når HD-innholdskanaler bytter til SD-innhold (reklamer), kan bildet bli lite med en svart ramme.
 • [Autoformat] i [Skjermkontroll] vil ikke utvide bildet mens innholdet bytter, siden innholdsinformasjonen reguleres av leverandøren av kanalsignalet. Du kan manuelt endre [Bred modus]-innstillingen hvis du vil, som vil forbli i effekt til du endrer kanalen/inngangen eller manuelt endrer [Bred modus]-innstillingen igjen.

[63] FeilsøkingSymptomer for bilde/skjermSvarte striper vises på kantene av skjermen.

 • Enkelte bredskjermprogrammer filmes i sideforhold som er større enn 16:9 (dette er spesielt vanlig for kinoutgaver). TV-en din vil vise disse programmene med svarte kanter på toppen og bunnen av skjermen. For flere detaljer, sjekk dokumentasjonen som fulgte med DVD-en (eller kontakt programleverandøren din).
 • Programmer i 4:3-sideforholdet vil ha kanter på venstre og høyre sider av skjermen.
 • Programmer sendt i HD-format (720p og 1080i) med 4:3-innhold vil vanligvis ha svarte kanter på venstre og høyre sider av skjermen som er lagt til av kringkasteren.
 • [Autoformat] i [Skjermkontroll] vil ikke utvide bildet når de svarte kantene på sidene av skjermen er lagt til av kringkasteren. Du kan manuelt stille inn [Bred modus] til [Smart] eller [Zoom], som vil forbli i effekt til du endrer kanalen/inngangen eller manuelt endrer [Bred modus]-innstillingen igjen.
 • Noen kabel- og satellittdekodere kan også kontrollere størrelsen på bildet. Dersom du bruker en dekoder, kan du kontakte produsenten av dekoderen for mer informasjon.

[64] FeilsøkingSymptomer for bilde/skjermDemonstrasjonsmodus vises på skjermen.

 • Trykk på ACTION MENU-knappen på fjernkontrollen og velg [Avbryt demo]. Trykk deretter på HOME-knappen på fjernkontrollen, og velg [Innstillinger] — [Innstillinger for butikkmodus]. Sett [Demo-modus] og [Modus for tilbakestilling av bilde] til [Av].

[65] FeilsøkingSymptomer for sendingsmottakSjekk først følgende for å feilsøke TV-mottaket.

 • Sørg for at antennekabelen er godt koblet til TV-en.
  • Sørg for at antennekabelen ikke er løs eller koblet fra.
  • Sørg for at kabelen eller kabelkontakten til antennen ikke er skadet.

[66] FeilsøkingSymptomer for sendingsmottakSpøkelsesbilder eller doble bilder vises.

 • Sjekk kabel- eller antennetilkoblingene.
 • Sjekk antenneplasseringen og retningen.
 • Trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter [Bilde] — [Motionflow] — [Standard] eller [Av].

  (Kun for [Motionflow]-kompatible modeller)

[67] FeilsøkingSymptomer for sendingsmottakKun hvitt støy eller et svart bilde vises på skjermen.

 • Sjekk om automatisk fininnstilling er utført.
 • Sjekk om antennen er ødelagt eller bøyd.
 • Sjekk om antennen har nådd slutten av sin brukbare levetid (3-5 år for normal bruk, 1-2 år ved havet).

[68] FeilsøkingSymptomer for sendingsmottakDet er bilde- eller lydstøy ved visning av en analog TV-kanal.

 • Utfør [AFT] for å få bedre bilde- og lydmottak. (Navn på alternativ kan variere avhengig av region/land.)
 • Still inn [Lydfilter] til [Av], [Lav] eller [Høy] for å forbedre lyd for analogt mottak.
 • Still inn [LNA] til [Av] for å forbedre bildemottak. ([LNA] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av situasjonen/regionen/landet.)
 • Sørg for at antennen er koblet til med en 75 ohm koaksialkabel av høy kvalitet.
 • Hold antennekabelen unna andre tilkoblingskabler.

[69] FeilsøkingSymptomer for sendingsmottakNoen kanaler er tomme (svarte).

 • Kanalen er kun for kryptert tjeneste/abonnementstjeneste. Abonner på en betalt TV-tjeneste.
 • Kanalen brukes kun for data (ingen bilde eller lyd).
 • Kontakt senderen for detaljer om overføring.

[70] FeilsøkingSymptomer for sendingsmottakDårlig mottak eller dårlig bildekvalitet ved digitale sendinger.

 • Endre posisjonen, retningen og vinkelen på fjernsynsantennen for å maksimere antennens signalnivå. Sørg for at retningen på antennen ikke endres utilsiktet (som for eksempel av vind).
 • Dersom du bruker en signalforsterker for TV-en, justerer du signalmottaket.
 • Dersom utstyr (som en TV-signalfordeler) er koblet til mellom antennen og TV-en, kan dette påvirke TV-mottaket. Du kan koble antennen og TV-en sammen direkte for å se om mottaket forbedres.
 • Dårlige værforhold kan påvirke satellittkringkastingssystem. Vent til været er bedre. (Kun for satellittkompatible modeller)

[71] FeilsøkingSymptomer for sendingsmottakDu kan ikke se på digitale kanaler.

 • Spør en lokal installatør om digitale sendinger er tilgjengelige i ditt område.
 • Oppgrader til en større antenne med bedre mottak.

[72] FeilsøkingSymptomer for sendingsmottakDu kan ikke se på satellittkanaler. (Kun for satellittkompatible modeller)

 • Spør en lokal installatør om satellittjenester er tilgjengelige i ditt område.
 • Sjekk LNB-enheten og innstillingene dine.
 • Hvis TV-en din har både "MAIN"- og "SUB"-kontakter og ikke settes i modusen Twin Tuner for satellitt med [Valg av modus for satellittuner], kan ikke kontakten som er merket "SUB" benyttes. I så fall kobler du satellittantennen til kontakten merket med "MAIN".

[73] FeilsøkingSymptomer for sendingsmottakIkke alle kanaler er innstilt.

 • Prøv å forhåndsinnstille kanaler manuelt ved å konfigurere innstillingene. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Kanaloppsett] — [Analogt oppsett] — [Manuell programforhåndsinnstilling]. (Tilgjengeligheten til [Manuell programforhåndsinnstilling] og alternativene til denne kan variere avhengig av region/land/situasjon.)

[74] FeilsøkingSymptomer for lydIngen lyd, men bra bilde.

 • Kontroller volumkontrollen.
 • Trykk på knappen eller + for å opphøre dempingen.
 • Trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter [Høyttaler] — [TV-høyttaler].

  Hvis [Lydsystem] er innstilt, mater TV-høyttalerne ut tastetoner og systemlyd.

 • Når du bruker HDMI-inngang med Super Audio CD eller DVD-lyd, kan det hende DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ikke kan levere et lydsignal.

[75] FeilsøkingSymptomer for lydLydstøy.

 • Sørg for at antennen er koblet til med en 75 ohm koaksialkabel av høy kvalitet.
 • Hold antennekabelen unna andre tilkoblingskabler.
 • For å unngå TV-interferens, sørg for at du bruker en uskadet antenneledning.

[76] FeilsøkingSymptomer for lydIngen lyd eller lavt lydnivå med et hjemmekinoanlegg.

 • Trykk på ACTION MENU-knappen, velg deretter [Høyttaler] — [Lydsystem].
 • Still inn [Hodetelefon / lyd ut] til [Lyd ut (Låst)] i [Lyd]-innstillingen.
 • Hvis du velger en analog kanal (RF) og bilder vises riktig, må du endre TV-sendingssystemet. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Kanaloppsett] — [Analogt oppsett] — [Manuell programforhåndsinnstilling] — [TV-system]. (Tilgjengeligheten til [Manuell programforhåndsinnstilling] eller navn på alternativ varierer avhengig av region/land/situasjon.)
 • Hvis [Høyttaler] er stilt inn til [TV-høyttaler] og [Høyoppløselig oppskalering (DSEE HX)] er stilt inn til [Auto], er DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) dempet.
 • Still inn [Volum for Digital lyd ut] til Maks. i [Lyd]-innstillingen.

[77] FeilsøkingSymptomer for lydForvridd lyd.

 • Sjekk antenne-/kabeltilkoblingen.
 • Hold antennen/kabelen unna andre tilkoblingskabler.
 • Hold TV-en borte fra elektriske støykilder som biler, hårfønere, Wi-Fi-enheter, mobiltelefoner eller en optisk enhet.
 • Når du installerer en valgfri enhet, la det være noe mellomrom mellom enheten og TV-en.
 • Utfør [AFT] i [Manuell programforhåndsinnstilling] for å forbedre lyd for analogt mottak.

  (Tilgjengeligheten til [Manuell programforhåndsinnstilling] og alternativene til denne kan variere avhengig av region/land/situasjon.)

 • Still inn [Lydfilter] til [Lav] eller [Høy] for å forbedre lyd for analogt mottak. ([Lydfilter] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt.)

[78] FeilsøkingSymptomer for lydDu kan ikke justere volumet på hodetelefonene.

 • Trykk på ACTION MENU-knappen, velg [Hodetelefonvolum.], og juster deretter volumet.

[79] FeilsøkingSymptomer for fjernkontrollFjernkontrollen fungerer ikke.

 • Trykk på en knapp på TV-en for å finne ut om problemet ligger hos fjernkontrollen eller ikke.
 • Kontroller at hvert batteri ligger i riktig retning etter de positive (+) og negative (-) symbolene i batterirommet.
 • Batteristrømmen kan være lav. Skift ut batteriene med nye.
 • Det kan være dårlig kontakt mellom batteriet og fjernkontrollen. Ta ut batteriene, og sett dem så inn igjen.
 • Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren plassert foran på TV-en.
 • Hold området til fjernkontrollsensoren fri for hindringer.
 • Fluorescerende lys kan forstyrre med betjening av fjernkontrollen. Slå av fluorescerende lys.
 • Når du kobler fra TV-en og kobler den til igjen, kan det hende at TV-en ikke vil slås på igjen på en stund selv om du trykker på strømknappen på fjernkontrollen eller TV-en fordi det tar tid å initialisere systemet. Vent omtrent 10 til 20 sekunder før du prøver igjen.
 • Når stemmen din ikke gjenkjennes, sørg for at du aktiverer -knappen på fjernkontrollen med -knappen eller registrer fjernkontrollen med -knappen på TV-en. For å bekrefte disse innstillingene, trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — Fjernkontrollinnstillinger.

[80] FeilsøkingSymptomer for fjernkontroll med styreflateFjernkontroll med styreflate fungerer ikke, eller fungerer ikke riktig.

 • Skift ut batteriene. Trykk på utløserknappen og fjern dekslet.

 • Det kan være dårlig kontakt mellom batteriet og fjernkontrollen. Ta ut batteriene, og sett dem så inn igjen.
 • Par fjernkontrollen med styreflate på nytt. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Innstillinger for fjernkontroll med styreflate] — [Par fjernkontroll med styreflate].
 • Fjernkontrollen med styreflate bruker 2,4 GHz-båndet, derfor kan kommunikasjonshastigheten svekkes eller kuttes av og til på grunn av forstyrrelse fra trådløst LAN.
  Hvis elektriske husholdningsapparater (f.eks., mikrobølgeovner eller smarttelefoner) er plassert i nærheten, er interferens fra radiobølger mer sannsynlig.
 • TV-en eller fjernkontrollen med styreflate fungerer kanskje ikke på en metallrist på grunn av interferens med trådløs kommunikasjon.
 • Fjernkontrollen med styreflate kan bare kontrollere den sist parede TV-en.
 • Bare én fjernkontroll med styreflate kan pares med TV-en.
 • Det anbefales å bruke fjernkontrollen med styreflate innen 7 m fra TV-en.
 • Når du kobler fra TV-en og kobler den til igjen, kan det hende at TV-en ikke vil slås på igjen på en stund selv om du trykker på strømknappen på fjernkontrollen eller TV-en fordi det tar tid å initialisere systemet. Vent omtrent 10 til 20 sekunder før du prøver igjen.

[81] FeilsøkingSymptomer for fjernkontroll med styreflateBatteriene tappes fort.

 • Hvis du fortsetter å vifte din NFC-kompatible enhet over NFC-berøringspunktet på fjernkontrollen, vil dette øke batteriforbruket på fjernkontrollen og/eller enheten (kun NFC-modeller).
 • Ikke la fjernkontrollen med styreflate ligge med forsiden ned.

[82] FeilsøkingSymptomer for 3D-bilde/-briller (kun 3D-modeller)3D-bilder vises ikke. 3D-effekten er svak. (Kun 3D-modeller)

 • Hvis to bilder vises side ved side, trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Visning] — [3D-innstillinger] — [3D-visning] — [3D (side-ved-side)].
  Hvis to bilder vises med ett over det andre, trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Visning] — [3D-innstillinger] — [3D-visning] — [3D (over-under)].

 • Hvis [3D-visning]-skjermen vises og 3D-bilder ikke vises, slå av enheten som spiller av 3D-innhold og slå den på igjen.
 • Oppfattet 3D-effekt kan variere fra person til person.

For modeller med Aktive 3D Briller

 • Sørg for at det er ingen hindringer mellom TV-en og Aktive 3D Briller.
 • Skift ut batteriet i Aktive 3D Briller.
 • Sørg for at Aktive 3D Briller er slått på.
 • Det er nødvendig å registrere Aktive 3D Briller på TV-en før bruk. Hvis du vil bruke brillene med en annen TV, må de registreres på nytt. Slå av brillene før registrering på nytt.
 • Trådløse enheter eller mikrobølgeovner kan påvirke kommunikasjonen mellom 3D Briller og TV-en da TV-en bruker 2,4 GHz-båndet. Hvis dette er tilfelle, kan du prøve å registrere på nytt.
 • Dersom en enhet som ikke er 3D-kompatibel (som et hjemmekinoanlegg) er koblet til mellom TV-en og en 3D-kompatibel enhet, viser ikke TV-en 3D-bilder. Koble den 3D-kompatibel enheten direkte til TV-en via en autorisert HIGH SPEED HDMI -kabel med HDMI-logo.

For 4K-modeller

 • 3D-signal i 4K kan ikke vises.
 • For modeller med Passive 3D Briller, se på TV-en forfra. 3D-effekten kan være mindre tydelig avhengig av posisjonen du ser på fra. Juster skjermens visningsvinkel.

[83] FeilsøkingSymptomer for 3D-bilde/-briller (kun 3D-modeller)Svarte linjer vises på begge sider av skjermen når du ser på 3D-bilder. (Kun 3D-modeller)

 • Svarte linjer vises på begge sider av skjermen for å behandle 3D-signaler når du justerer dybden på 3D-bilder i [3D-dybdejustering].

[84] FeilsøkingSymptomer for 3D-bilde/-briller (kun 3D-modeller)Du kan ikke slå av 3D-visning mens du ser på 3D-innhold. (Kun 3D-modeller)

 • For 3D-innhold vist med 3D-signalet, kan ikke 3D-visning slås av på TV-en. Slå av 3D-innstillinger på den tilkoblede enheten (som en BD-spiller).

[85] FeilsøkingSymptomer for 3D-bilde/-briller (kun 3D-modeller)Meldingen [3D-signal registrert.] vises automatisk når 3D-signal er registrert. (Kun 3D-modeller)

 • Deaktiver [3D-signalvarsling]-innstillingen. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Visning] — [3D-innstillinger] — [3D-signalvarsling] — [Av].

[86] FeilsøkingSymptomer for 3D-bilde/-briller (kun 3D-modeller)Du kan ikke slå på Aktive 3D Briller. (Kun 3D-modeller)

 • Skift ut batteriet. (Gjelder bare for TDG-BT400A/BT500A.)
  Trykk på opplåsingsknappen med tuppen på en penn, e.l. og ta ut batterietuiet, skift deretter ut batteriet med et nytt. Etterpå må du sørge for at batterietuiet låses igjen.

  (A) CR2025 (-) side

[87] FeilsøkingSymptomer for 3D-bilde/-briller (kun 3D-modeller)LED-indikatoren på Aktive 3D Briller blinker. (Kun 3D-modeller)

 • Lyser i 3 sekunder: Indikerer når brillene skal slås på.

 • Blinker hvert 2. sekund: Indikerer at brillene er slått på.
 • Blinker 3 ganger: Indikerer at brillene har blitt slått av.
 • Blinker vekselvis grønt og gult: Indikerer at brillene har startet registreringen.
 • Blinker 3 ganger hvert 2. sekund: Indikerer at batterikapasiteten nesten er tom. Skift ut batteriet.

[88] FeilsøkingSymptomer for tilkoblet enhetIntet bilde fra en tilkoblet enhet.

 • Slå på den tilkoblede enheten.
 • Sjekk kabeltilkoblingen mellom enheten og TV-en.
 • IR-fjernkontroll: Trykk på -knappen for å vise listen over innganger, velg deretter ønsket inngang.
  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på HOME-knappen, velg deretter ønsket inngang.
 • Sett USB-enheten inn på riktig måte.
 • Sørg for at USB-enheten har blitt riktig formatert.
 • Operasjon garanteres ikke for alle USB-enheter. Operasjoner er også forskjellige avhengig av USB-enhetsfunksjonene eller videofilene som spilles av.

[89] FeilsøkingSymptomer for tilkoblet enhetDu kan ikke velge en tilkoblet enhet i home-menyen.

 • Kontroller kabeltilkoblingen.

[90] FeilsøkingSymptomer for tilkoblet enhetEnkelte programmer på digitale kilder viser tapte detaljer.

 • Færre detaljer enn vanlig eller artefakter (små klosser, prikker eller pikselering (pixelation)) kan oppstå på skjermen, på grunn av den digitale komprimeringen til kildeinnholdet som brukes av enkelte digitale kringkastere og DVD-er. Mengden synlige artefakter avhenger av klarheten og oppløsningen til TV-en.

[91] FeilsøkingSymptomer for tilkoblet enhetDet tar tid å vise fotobilder eller mapper.

 • Avhengig av bildedimensjonen, filstørrelsen og antall filer i en mappe, kan det ta noe tid å vise enkelte fotobilder eller mapper.
 • Hver gang en USB-enhet kobles til TV-en, kan det ta opptil et par minutter å vise fotografiene.

[92] FeilsøkingSymptomer for tilkoblet enhetDu kan ikke finne en tilkoblet BRAVIA Sync HDMI-enhet.

 • Sjekk at enheten din er BRAVIA Sync-kompatibel.
 • Sørg for at [Kontroll for HDMI] er satt opp på en BRAVIA Sync-kompatibel enhet og [BRAVIA Sync-kontroll] er satt opp på TV-en.

[93] FeilsøkingSymptomer for tilkoblet enhetDu kan ikke kontrollere en sekundær AV-mottaker.

 • Bare én BRAVIA Sync-kompatibel AV-mottaker kan brukes.

[94] FeilsøkingSymptomer for tilkoblet enhetTV-en mater ikke ut bilde og/eller lyd fra MHL-enheten. (Kun MHL-modeller)

 • Koble fra MHL-kabelen, og koble den deretter til igjen. Eller slå av MHL-enheten, slå den deretter på igjen og lås opp skjermlåsen på enheten.

[95] FeilsøkingSymptomer for tilkoblet enhetEn ekstern enhet (som en dekoder eller AV-mottaker) kan ikke kontrolleres via IR Blaster. (Kun for IR Blaster-kompatible modeller)

 • Sørg for at IR Blaster er riktig stilt inn og IR-senderen er plassert nær IR-mottakeren til den eksterne enheten.
 • Sørg for at TV-en støtter den eksterne enheten.
 • Hvis du trykker og holder en knapp på fjernkontrollen, kan det hende at operasjonen ikke overføres. Trykk heller flere ganger på knappen.
 • Noen eksterne enheter svarer kanskje ikke på noen knapper på "Action-menyen"-menyen.
 • IR Blaster er kanskje ikke riktig innstilt. For å stille inn IR Blaster, trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Eksterne innganger] — [Sett opp IR Blaster].

[96] FeilsøkingSymptomer for USB HDD-opptakDu kan ikke bruke en USB HDD-enhet. (Kun modeller med USB HDD-opptak)

 • Kontroller at USB HDD-enheten er:
  • riktig koblet til.
  • slått på.
  • registrert til TV-en.
 • Tilkobling av USB HDD-enheten via en USB-hub støttes ikke.
 • Utfør [Ytelseskontroll for HDD] for å sjekke at spesifikasjonene til USB HDD-en møter kravene.

[97] FeilsøkingSymptomer for USB HDD-opptakOpptak kan ikke utføres. / Opptak mislyktes. (Kun modeller med USB HDD-opptak)

 • Kontroller gjenværende plass i HDD-en. Slett unødvendig innhold hvis det er lite plass igjen.
 • Følgende programmer kan ikke spilles inn.
  • Kopibeskyttede programmer
  • Analoge programmer
  • Programmer fra eksterne innganger (inkludert programmer fra en tilkoblet dekoder)
  • Bredbåndsvideoer
 • Tidtakeropptak er kanskje ikke mulig hvis sendingstiden til programmet er endret.

[98] FeilsøkingSymptomer for USB HDD-opptakInnspilt innhold forsvant. (Kun modeller med USB HDD-opptak)

 • Opptak kan ikke utføres hvis nettstrømledningen eller tilkoblingskabelen er koblet fra under opptak. Ikke koble fra noen kabler under opptak. Ellers kan det hende at opptaket som spilles inn eller alt innspilt innhold går tapt.

[99] FeilsøkingSymptomer for USB HDD-opptakUSB HDD-enheten betjenes selv om den ikke er slått på. (Kun modeller med USB HDD-opptak)

 • Tilkoblet USB HDD kan spinne eller enhetens LED-indikator kan tennes mens TV-en henter inn EPG-data under standby-modus.

[100] FeilsøkingSymptomer for nettverk/appNoen ganger er videostrømming av dårlig kvalitet ved bruk av trådløst LAN.

 • Kvaliteten på den trådløse nettverkstilkoblingen varierer avhengig av avstanden eller hindringer (f.eks. vegger) mellom TV-en og den trådløse ruteren (tilgangspunkt), interferens i miljøet, og kvaliteten på den trådløse ruteren (tilgangspunkt). I dette tilfellet, bruker du en kablet forbindelse for Internett, eller prøv å bruke 5 GHz-båndet.
 • 5 GHz-båndet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt. Hvis 5 GHz-båndet ikke støttes, kan TV-en bare koblet til en trådløs ruter (tilgangspunkt) ved hjelp av 2,4 GHz-båndet.

[101] FeilsøkingSymptomer for nettverk/appTrådløs LAN-tilkobling mislykkes eller forholdene for radiomottak er dårlige.

 • Sjekk TV-ens og den trådløse ruterens (tilgangspunkt) installasjonsplassering. Signalforhold kan påvirkes av følgende:
  • Andre trådløse enheter, mikrobølgeovner, fluorescerende lys, osv. er plassert i nærheten.
  • Det er gulv eller vegger mellom den trådløse ruteren (tilgangspunkt) og TV-en.

  Dersom problemet vedstår selv etter at du har kontrollert det som står over, kan du prøve å bruke en kablet LAN-tilkobling.

[102] FeilsøkingSymptomer for nettverk/appDårlig bilde på Internett-videoer.

 • Kvalitet avhenger av den originale videoen levert av videoinnholdsleverandøren og tilkoblingsbåndbredden.

[103] FeilsøkingSymptomer for nettverk/appNoe Internett-videoinnhold viser tap av detaljer.

 • Videokvalitet og bildestørrelse avhenger av bredbåndshastighet og levering av videoinnholdsleverandører.

[104] FeilsøkingSymptomer for nettverk/appBra bildekvalitet, men ingen lyd på Internett-videoinnhold.

 • Kvalitet avhenger av det originale innholdet levert av videoinnholdsleverandøren og tilkoblingsbåndbredden.
 • På grunn av Internett-video sin egenskap, vil ikke alle videoer ha lyd.

[105] FeilsøkingSymptomer for nettverk/appApper er ikke tilgjengelige.

 • Kontroller at LAN-kabelen eller strømledningen til ruteren/modemet* er riktig tilkoblet.

  * Ruteren/modemet må på forhånd være innstilt til å koble til Internett. Ta kontakt med Internett-tjenesteleverandøren for ruter-/modeminnstillinger.

 • Prøv å bruke apper senere. Serveren til appens innholdsleverandør kan være nede.

[106] FeilsøkingSymptomer for nettverk/appTV-en kan ikke få tilgang til Internett når IPv6 er innstilt.

 • IPv6 er kanskje ikke tilgjengelig, i så fall stiller du inn IPv6 til av.

[107] FeilsøkingSymptomer for hjemmenettverkTV-en kan ikke koble til serveren.

 • Sjekk LAN-kabelen eller trådløs tilkobling til serveren og TV-en.
 • Sjekk om nettverket ditt er riktig konfigurert på TV-en.

[108] FeilsøkingSymptomer for hjemmenettverkEn melding vises om at TV-en ikke kan koble til nettverket.

 • Sjekk de gjeldende nettverksinnstillingene. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Avanserte innstillinger] — [Nettverksstatus]. Sjekk nettverkstilkoblingene dine og/eller serverens bruksanvisning for tilkoblingsinformasjon, eller ta kontakt med personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
 • Rekonfigurer nettverksinnstillingene ved å trykke på HOME-knappen, deretter velge [Innstillinger] — [Nettverk] — [Nettverksoppsett].
 • Hvis LAN-kabelen er koblet til en aktiv server og TV-en har fått tildelt en IP-adresse, sjekk tilkoblinger og konfigurasjoner for serveren. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Avanserte innstillinger] — [Nettverksstatus].

[109] FeilsøkingSymptomer for hjemmenettverkServeren kan ikke nås.

 • Sjekk LAN-kabelen / den trådløse tilkoblingen eller serveren. TV-en kan ha mistet tilkobling med serveren.
 • Utfør [Serverdiagnostikk] for å sjekke om medieserveren din kommuniserer riktig med TV-en. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Oppsett av hjemmenettverk] — [Serverdiagnostikk].

[110] FeilsøkingSymptomer for hjemmenettverkNoen mediefiler på USB-enheten eller serveren vises ikke.

 • Ustøttede filer vises ikke.
 • Alle mappene/filene vises kanskje ikke avhengig av systemstatusen.

[111] FeilsøkingSymptomer for hjemmenettverkTV-en blir ikke funnet av en Wi-Fi Direct-enhet.

 • Still inn [Wi‑Fi Direct] til [På]. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [På].
 • Hvis TV-en ikke blir funnet selv om [Wi‑Fi Direct] er [På], still inn [Båndinnstillinger] til [Auto (2.4GHz-bånd)]. Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avanserte innstillinger] — [Båndinnstillinger] — [Auto (2.4GHz-bånd)].

[112] FeilsøkingSymptomer for Bluetooth-enhetDriften kutter, eller en enhet fungerer ikke.

 • Sjekk om enheten er slått på.
 • Skift ut batteriene til enheten.
 • Registrer enheten på nytt.
 • Bluetooth-enheter bruker 2,4 GHz-båndet, derfor kan kommunikasjonshastigheten svekkes eller kuttes av og til på grunn av forstyrrelse fra trådløst LAN.
  Hvis elektriske husholdningsapparater (f.eks., mikrobølgeovner eller smarttelefoner) er plassert i nærheten, er interferens fra radiobølger mer sannsynlig.
 • TV-en eller enheten fungerer kanskje ikke på en metallrist på grunn av interferens med trådløs kommunikasjon.
 • For brukbare kommunikasjonsavstander mellom TV-en og andre enheter, henviser du til enhetenes bruksanvisninger.
 • Når flere Bluetooth-enheter er koblet til TV-en, kan kvaliteten på Bluetooth-kommunikasjon svekkes.

[113] FeilsøkingSymptomer for skjermspeilingHva slags type enheter kan kobles til med Skjermspeiling-funksjonen?

 • Du kan speile skjermen fra Wi‑Fi‑aktiverte enheter som støtter Miracast, for eksempel smarttelefoner og nettbrett, til en BRAVIA TV. Sjekk bruksanvisningen til Wi‑Fi‑enheten din for å finne ut om den støtter Miracast. BRAVIA TV-er er kompatible med Miracast, men kan ikke garantere en tilkobling til alle enheter.

[114] FeilsøkingSymptomer for skjermspeilingTV-en kan ikke kobles til en Miracast-enhet.

 • Hvis tilkobling av en Miracast-enhet (f.eks. et nettbrett) mislykkes, trykk på HOME-knappen, velg deretter [Skjermspeiling] for å vise standby-skjermen for Skjermspeiling-funksjonen og prøve å koble til igjen.

[115] FeilsøkingSymptomer for skjermspeilingVideo eller lyd kuttes noen ganger.

 • Enheter som stråler ut radiobølger, som andre trådløse LAN-enheter eller mikrobølgeovner, kan forstyrre med Skjermspeiling-funksjonen som bruker trådløst LAN. Hold TV-en eller Sony Skjermspeiling-kompatible enheter (f.eks. noen modeller av Xperia) unna slike enheter, eller slå dem av hvis mulig.
 • Kommunikasjonshastighet kan endres i henhold til avstanden eller hindringer mellom enheter, enhetskonfigurasjon, radiobølgeforhold, trafikk på linjen eller hva enheten din bruker. Kommunikasjon kan brytes på grunn av radiobølgeforholdet.

[116] FeilsøkingSymptomer for skjermspeilingNoe betalt innhold kan ikke spilles av.

 • Kildeenheten må møte HDCP 2.0/2.1/2.2-standardene (High-bandwidth Digital Content Protection).
  Noe betalt innhold vises kanskje ikke via en kildeenhet som ikke møter HDCP 2.0/2.1/2.2-standardene.

[117] FeilsøkingSymptomer for skjermspeilingSkjermspeiling fungerer ikke. TV-en blir ikke funnet av en Skjermspeiling-kompatibel enhet.

 • Hvis du bruker Skjermspeiling med en annen enhet, slår du først av Skjermspeiling og prøver igjen.
 • Hvis enheten ikke støtter 5 GHz og du stiller inn [Båndinnstillinger]-alternativet til [Auto (5GHz-bånd)], prøv å endre det til [Auto].
 • Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Skjermspeiling] for å vise standby-skjermen for Skjermspeiling og prøv igjen.

[118] FeilsøkingEn touch-speilingssymptomer (kun NFC-modeller)En touch-speiling fungerer ikke. Målenheten kan ikke gjenkjennes. (Kun NFC-modeller)

 • Sørg for at NFC-funksjonen til den En touch-speiling-kompatible enheten er slått på.
 • Ved tilkobling med En touch-speiling-kompatibel Xperia, kan ikke TV-en koble til Xperia når skjermen er låst. Frigjør skjermlåsen og berør.
 • Fastslå posisjonen til NFC-registreringsområdet på den En touch-speiling-kompatible enheten, og prøv berøring på nytt. Posisjonen til NFC-registreringsområdet finner du i instruksjonshåndboken til den kompatible enheten.
 • Flytt den kompatible enheten unna fjernkontrollen med styreflate, så kan du prøve berøringen igjen.
 • Hvis du bruker Skjermspeiling med en annen enhet, slår du først av Skjermspeiling og prøver igjen.
 • Hvis enheten ikke støtter 5 GHz og du stiller inn [Båndinnstillinger]-alternativet til [Auto (5GHz-bånd)], prøv å endre det til [Auto].
 • Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Skjermspeiling] for å åpne standby-skjermen for Skjermspeiling, prøv deretter igjen.
 • Sjekk om enheten din støtter En touch-speiling. Selv om du berører en inkompatibel enhet, kan TV-en vise noe reaksjon, men kan ikke starte Skjermspeiling.
 • Det er nødvendig å pare fjernkontrollen med styreflate på TV-en før bruk.
 • Sett NFC-innstillingen for den kompatible enheten til på.

[119] FeilsøkingSymptomer for "Video & TV SideView"TV-en kan ikke slås på og kontrolleres av "Video & TV SideView"-applikasjonen når [Fjernstart] er stilt inn til [På].

 • Når enheter som forårsaker radiobølgeinterferens (mikrobølgeovner, trådløse telefoner, osv.) er plassert i nærheten, kan det hende at "Video & TV SideView"-funksjonen ikke virker som den skal. I så fall holder du slike enheter unna den trådløse ruteren (tilgangspunkt) eller TV-en, eller slår dem av.
 • I følgende tilfeller virker kanskje ikke "Video & TV SideView"-funksjonen som den skal. Slå på TV-en og koble til den trådløse ruteren (tilgangspunkt) igjen.
  • Slå strømmen til den trådløse ruteren (tilgangspunkt) av/på i TV-standbymodus
  • Tilbakestill den trådløse ruteren (tilgangspunkt) i TV-standbymodus
  • Endre kanalen til den trådløse ruteren (tilgangspunkt) i TV-standbymodus
 • "Video & TV SideView"-funksjonen vil kanskje ikke virke med kommersielle trådløse rutere (tilgangspunkt) som krever periodisk gjentilkobling.
 • "Video & TV SideView"-funksjonen fungerer kanskje ikke avhengig av innstillingene til den trådløse ruteren (tilgangspunkt) (f.eks. Multi SSID og strømsparingsmodus).
 • Dersom Wi-Fi Direct brukes til å koble "Video & TV SideView"-applikasjonen til TV-en, kan det hende at TV-en ikke kan slås på fra standby-modus avhengig av smarttelefonen/nettbrettet.
 • TV-en bør være i påslått eller standby-modus. Ikke slå av TV-en ved å koble fra nettstrømledningen.
 • Kontroller at følgende har blitt stilt inn for TV-en din.

  Når den trådløse ruteren (tilgangspunkt) og TV-en er koblet til med trådløst LAN

  • TV med innebygd trådløs LAN brukes
  • [Innebygd Wi‑Fi] under [Avanserte innstillinger] er stilt inn til [På]
  • [Fjernstart] under [Nettverk] er stilt inn til [På]
  • TV er koblet til den trådløse ruteren (tilgangspunkt)

  Når den trådløse ruteren (tilgangspunkt) og TV-en er koblet til med kabelbasert LAN

  • [Fjernstart] under [Nettverk] er stilt inn til [På]

[120] FeilsøkingSymptomer for "Video & TV SideView"TV-en vises ikke på "Video & TV SideView"-skjermen. TV-en kan ikke registreres med "Video & TV SideView"-applikasjonen.

 • Sørg for at TV-en er slått på.
 • Sørg for at TV-en og smarttelefonen/nettbrettet har blitt med i samme hjemmenettverk.

  (Når du derimot kobler til via Wi-Fi Direct, er ikke en tilkobling til hjemmenettverket nødvendig.)

 • Maksimalt antall registreringsenheter kan ha blitt nådd. Slett unødvendige registreringer fra [Eksterne enheter] før du registrerer en annen smarttelefon/nettbrett.
 • For detaljert informasjon, kan du se følgende webside:

  http://info.tvsideview.sony.net/faq/

Slik bruker du fjernkontrollen

Du kan bruke en IR-fjernkontroll (infrarød) til å betjene TV-en. For modeller som er kompatible med fjernkontroll med styreflate, kan du bruke en fjernkontroll med styreflate til å betjene TV-en. For å bekrefte om TV-en er kompatibel med fjernkontroller med styreflate, se papirutgaven av bruksanvisningen som følger med denne TV-en.

Bruke IR-fjernkontrollen

Betjen TV-ens mange funksjoner med knappene /// .

 1. Flytt fokuset til et element med -/-/-/-knappene.

 2. Trykk på -knappen for å velge elementet.

Gå tilbake til den forrige skjermen

Trykk på BACK-knappen.

For å betjene TV-en med Talesøk (kun fjernkontroller med -knappen)

For fjernkontroller med -knappen, trykk på -knappen og snakk inn i mikrofonen som er bygd inn i fjernkontrollen.

Merknad

 • For å bruke Talesøk-funksjonen, kreves en Internett-tilkobling.

Når stemmen din ikke gjenkjennes

Sørg for at du aktiverer -knappen på fjernkontrollen med -knappen eller registrer fjernkontrollen med -knappen på TV-en. For å bekrefte disse innstillingene, trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — Fjernkontrollinnstillinger.


Bruke fjernkontrollen med styreflate

Hvorvidt en fjernkontroll med styreflate følger med TV-en avhenger av din modell/region/land.

Grunnleggende betjening av denne TV-ens funksjoner og innstillinger kan gjøres ved å skyve og trykke på styreflaten.

Det kan hende du må pare fjernkontrollen med styreflate med TV-en før bruk. Trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen med styreflate på IR-fjernkontrollen, velg [Innstillinger] — [Innstillinger for fjernkontroll med styreflate] — [Par fjernkontroll med styreflate], og følg deretter anvisningene på skjermen for å pare fjernkontrollen med styreflate.

 1. Skyv fingeren over styreflaten for å flytte fokuset til et element.

 2. Trykk på styreflaten til den klikker for å velge elementet.

Slik flytter du fokuset på skjermen raskt

Skyv fingeren til fokuset begynner å flytte seg raskt, og hold fingeren på styreflaten.

Gå tilbake til den forrige skjermen

Trykk på BACK-knappen.

Konfigurere innstillingene for fjernkontrollen med styreflate

Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Innstillinger for fjernkontroll med styreflate] — ønsket alternativ.

Åpne introduksjonen/veiledningen for fjernkontrollen med styreflate

Trykk på HOME-knappen, velg deretter [Innstillinger] — [Innstillinger for fjernkontroll med styreflate] — [Start innføring/veiledning].


For å bla vertikalt eller horisontalt på den forhåndsinstallerte nettleserskjermen

Skyv fingeren opp/ned eller til venstre/høyre i følgende områder.

Slik bruker du hjelpeveiledningen

Det finnes to versjoner av hjelpeveiledningen for TV-en: Hjelpeveiledning (innebygd) og Hjelpeveiledning (online). Hjelpeveiledning (innebygd) inneholder grunnleggende informasjon og instrukser for bruk av TV-en. Hvis TV-en er koblet til Internett, gir Hjelpeveiledning (online) deg omfattende og oppdatert informasjon om TV-en og nettverkstjenester.

Du kan også bruke PC-en eller den mobile enheten til å se på Hjelpeveiledning (online).

 1. Koble TV-en til Internett.
 2. Velg[Bytt til Online] (A) øverst til høyre på skjermen for å bytte til Hjelpeveiledning (online).

Hvis Internett-tilkoblingen er for treg eller ustabil og ikke kan vise Hjelpeveiledning (online), utfører du trinn 2 på nytt ved å velge[Bytt til innebygd].

For å se Hjelpeveiledning (online) på PC-en eller en mobil enhet

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

Merknad

 • Bildene og illustrasjonene som brukes i Hjelpeveiledning kan være forskjellige avhengig av TV-ens modell.
 • Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hint

 • Du kan også bruke "Video & TV SideView" til å se på Hjelpeveiledning (online).
 • For å se om TV-en er utstyrt med én av funksjonene som er beskrevet i Hjelpeveiledning, se en håndbok i papirformat eller en katalog.
 • Denne hjelpeveiledningen er skrevet for alle regioner/land og noen beskrivelser i denne hjelpeveiledningen gjelder ikke for noen regioner/land.
 • For delene og kontrollene til TV-en og fjernkontrollen, se en håndbok i papirformat som fulgte med denne TV-en.

Home-menyskjerm

Home-menyen har en søkefunksjon, anbefalt innhold og tilgang til apper og innstillinger. Tilgjengelige elementer avhenger av konfigurert region/land og situasjonen.

Bruke søk

Du kan søke etter forskjellig innhold. Du kan skrive inn et søkeord med skjermtastaturet eller ved å diktere det.

 1. Trykk på HOME-knappen.
 2. Velg søkefeltet.
 3. Skriv inn et søkeord med skjermtastaturet eller ved å snakke inn i mikrofonen.

Velge innhold, en app eller stille inn et element

 1. Trykk på HOME-knappen.
 2. Velg ønsket element fra ønsket kategori.

Kategoriliste

 • Anbefalinger
  Denne kategorien viser innhold basert på hva du har sett på før.
 • [Fremhevet Apper], [Apper] og [Spill]

  Disse kategoriene gir tilgang til apper (som Video, Album, Musikk, Photo Sharing Plus og Skjermspeiling) og spill.

 • [Innganger]
  Du kan velge inngangskilden fra listen over tilkoblede enheter og kontakter, som HDMI.
 • [Innstillinger]
  Denne kategorien inkluderer [Innstillinger], [Nettverksinnstillinger], [Timere] og [Hjelp].

Hint

 • Ved å koble TV-en til Internett, blir ulike funksjoner som nettverkstjenester tilgjengelige.

Bruke DISCOVER-knappen

Du kan bruke DISCOVER-knappen til å søke etter innhold (som TV-programmer, Internett-innhold, osv.). Hva som vises når du trykker på DISCOVER-knappen varierer avhengig av modellen/regionen/landet.

 1. Trykk på DISCOVER-knappen.
 2. Flytt fokuset opp eller ned for å velge ønsket kategori.
 3. Flytt fokuset til venstre eller høyre for å velge ønsket element.
 4. IR-fjernkontroll: Trykk på -knappen for å velge/åpne elementet.

  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på styreflaten for å velge/åpne elementet.

For å endre innstillingene til denne funksjonen

 1. Trykk på DISCOVER-knappen.
 2. Flytt fokuset ned til [Innstillinger]-kategorien.
 3. Velg ønsket element for å endre innstillingene.

Hint

 • Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, kan du også bruke denne funksjonen ved å dra fingeren opp fra bunnen på styreflaten (uten å trykke på styreflaten).

Bruke "Action-menyen"

Når du trykker på ACTION MENU-knappen, vises en meny og gir rask tilgang til funksjonene som er tilgjengelige for skjermen som vises nå, som justering av bilde, lyd, volum for den tilkoblede enheten (som hodetelefoner) og endring av skjermvisning/lyd. (Elementene i menyen varierer avhengig av den valgte skjermen.)

 1. Trykk på ACTION MENU-knappen.
 2. Flytt fokuset til venstre eller høyre for å velge ønsket kategori.
 3. Flytt fokuset opp eller ned for å velge ønsket element.
 4. IR-fjernkontroll: Trykk på -knappen for å velge/åpne elementet.

  Fjernkontroll med styreflate: Trykk på styreflaten for å velge/åpne elementet.

Hint

 • Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, kan du også åpne "Action-menyen" ved å dra fingeren ned fra toppen på styreflaten (uten å trykke på styreflaten).