Televízia

Sledovanie TV programov

Sledovanie TV programov

Sledovanie v režime 3D (len modely s funkciou 3D)

Používanie sociálnych sietí na vychutnávanie si programov s priateľmi

Nahrávanie programov

Nahrávanie do zariadenia USB HDD (len modely s možnosťou nahrávania do zariadenia USB HDD)

Prehrávanie zvuku TV prijímača prostredníctvom iných zariadení

Pripojenie audio systému

Pripojenie bezdrôtového subwoofera (voliteľné)

Používanie funkcie BRAVIA Sync na ovládanie iného zariadenia

Sledovanie/počúvanie obsahu pripojených zariadení

Zobrazovanie obrázkov v rozlíšení 4K/HDR z kompatibilných zariadení (iba modely s rozlíšením 4K)

Pripojenie prehrávača BD/DVD

Pripojenie počítača/digitálneho fotoaparátu/kamkordéra

Pripojenie zariadenia USB

Používanie funkcie BRAVIA Sync na ovládanie iného zariadenia

Pripojenie ovládača IR Blaster (len modely kompatibilné s ovládačom IR Blaster)

Používanie so smartfónmi/tabletmi

Zobrazenie obrazovky smartfónu/tabletu na obrazovke TV prijímača

Zdieľanie fotografií/hudby/videí uložených v smartfónoch/tabletoch

Používanie smartfónu/tabletu na ovládanie TV prijímača

Pripojenie k sieti

Pripojenie ku káblovej sieti LAN

Bezdrôtové pripojenie LAN

Pripojenie prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct

Nastavenie protokolu IPv6

Používanie domácej siete

Používanie domácej siete

Nastavenia

Konfigurácia nastavení súvisiacich so základnými funkciami TV prijímača

Konfigurácia nastavení súvisiacich so sieťovými pripojeniami a periférnymi zariadeniami

Konfigurácia nastavení súvisiacich so systémovými preferenciami

Konfigurácia nastavení súvisiacich s osobnými informáciami, napríklad so zabezpečením

Riešenie problémov

Autodiagnostika

Príznaky napájania

Príznaky obrazu/obrazovky

Príznaky príjmu vysielania

Príznaky zvuku

Príznaky diaľkového ovládača

Príznaky diaľkového ovládača touchpad

Príznaky 3D obrazu/okuliarov (len modely s funkciou 3D)

Príznaky pripojeného zariadenia

Príznaky nahrávania do zariadenia USB HDD

Príznaky siete/aplikácií

Príznaky domácej siete

Príznaky zariadenia Bluetooth

Príznaky zrkadlenia obrazovky

Príznaky jednodotykového zrkadlenia (len modely s funkciou NFC)

Príznaky aplikácie „Video & TV SideView“

[1] Sledovanie TV programovSledovanie TV programovPoužívanie programovej príručky

Preferované je možné rýchlo vyhľadať.

 1. Infračervený diaľkový ovládač: Stlačením tlačidla GUIDE zobrazte digitálnu programovú príručku.

  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačte tlačidlo DISCOVER a vyberte programovú príručku v kategórii vysielania.
 2. Vyberte program, ktorý chcete sledovať.
  Zobrazia sa podrobnosti o programe.
 3. Ak chcete sledovať program, vyberte položku [Náhľad].

Používanie voliteľných funkcií

 1. Keď je zobrazená programová príručka, stlačte tlačidlo ACTION MENU. Potom vyberte požadovanú položku.

[2] Sledovanie TV programovSledovanie TV programovPríjem dátového vysielania

Zobrazenie textových informácií

Môžete zobraziť rôzne textové a grafické textové informácie vrátane domácich správ, informácií o počasí a TV programov. Zadaním čísla možno vybrať informácie podľa záujmu z viacerých stránok.

 1. Infračervený diaľkový ovládač: Opakovaným stláčaním tlačidlazobrazíte textové informácie.

  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte položkuText.

Informácie o službe digitálnych textových informácií

Služba digitálneho textu ponúka graficky bohatý obsah s detailnou grafikou a obrázkami. Môžete využívať rôzne funkcie, ako napríklad prepojenia na stránky a spôsob navigácie jednoduchý na používanie. Službu podporuje viacero vysielateľov. (Dostupnosť tejto funkcie závisí od modelu, oblasti alebo krajiny.)

Informácie o službe s digitálnou interaktívnou aplikáciou

Služba s interaktívnou aplikáciou ponúka spolu s rozšírenými možnosťami aj vysoko kvalitný digitálny text a grafiku. Službu podporujú vysielatelia. (Dostupnosť tejto funkcie závisí od modelu, oblasti alebo krajiny.)

Poznámka

 • Interaktívna služba je k dispozícii, len ak ju poskytuje vysielateľ.
 • Dostupné funkcie a obsah obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od vysielateľa.
 • Ak sú vybrané titulky a vy spustíte aplikáciu digitálneho textu použitím tlačidla, titulky sa môžu za určitých okolností prestať zobrazovať. Po ukončení aplikácie digitálneho textu sa zobrazenie titulkov automaticky obnoví.

Sledovanie služby NVOD/MF

NVOD (Near Video On Demand) a MF (Multi Feed) sú štandardy na vysielanie viacerých programov na jednom kanáli naraz.

Štandard NVOD poskytuje viacero kópií programu v striedavom harmonograme a štandard MF umožňuje vybrať požadovaný program z viacerých programov na jednom kanáli.

 1. Počas sledovania služby NVOD/MF stlačte tlačidlo ACTION MENU.
 2. Vyberte položku [Dodatočné služby] — požadovaný program.

Poznámka

 • Táto funkcia je dostupná v prípade, ak vysielateľ poskytuje službu NVOD/MF.

[3] Sledovanie TV programovSledovanie TV programovInformácie o ikonách v informačnom okne

Po zmene kanála sa nakrátko zobrazí informačné okno. V okne sa môžu zobraziť nasledujúce ikony.

: Dátová služba (aplikácia vysielania)

: Rozhlasová služba

: Kódované/predplatené služby

: K dispozícii je viacjazykový zvuk

: K dispozícii sú titulky

: K dispozícii sú titulky alebo zvuk pre sluchovo postihnutých

: Odporúčaný minimálny vek pre aktuálny program (od 3 do 18 rokov)

: Rodičovský zámok

: Zámok digitálnych programov

: K dispozícii je zvuk pre zrakovo postihnutých

: K dispozícii sú hovorené titulky

: K dispozícii je viackanálový zvuk

[4] Sledovanie TV programovSledovanie TV programovSledovanie TV programov pomocou služby YouView (len modely určené pre Spojené kráľovstvo)

Aktivácia/deaktivácia služby YouView

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Nastavenie programu] — [Nastavenie funkcie YouView].
 2. Vyberte možnosť [Povoliť] alebo [Vypnúť] a potom vyberte položku [Áno].
 3. Postupujte podľa postupu nastavenia.

Používanie funkcie YouView Guide

Pomocou funkcie YouView Guide môžete zistiť, aký program práve vysiela, čo sa bude vysielať v priebehu nasledujúceho týždňa a môžete prechádzať späť na programy, ktoré ste zmeškali za posledných sedem dní.

 1. Infračervený diaľkový ovládač: Stlačením tlačidla GUIDE zobrazte digitálnu programovú príručku.

  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačte tlačidlo DISCOVER a vyberte programovú príručku v kategórii vysielania.
 2. Infračervený diaľkový ovládač: Stláčaním tlačidiel/vyberte program a potom stlačte tlačidlo.

  Diaľkový ovládač touchpad: Potiahnutím doľava alebo doprava po touchpade vyberte program a potom touchpad stlačte.
  Dostupné programy sú označené ikonou prehrávania.

Rada

 • Stlačením tlačidla TV na infračervenom diaľkovom ovládači počas sledovania programu v TV prijímači naživo zobrazíte sprievodcu Mini Guide, kde si môžete pozrieť, aký program sa vysiela momentálne a aký program nasleduje. (Túto funkciu nie je možné používať, keď je prostredníctvom ovládača IR blaster k TV prijímaču pripojený set-top box.)

Kontrola informácií o programe (Information Panel)

Pomocou funkcie Information Panel môžete zistiť ďalšie informácie o programe, zobraziť hodnotenia a informáciu, či je k dispozícii v rozlíšení HD. Okrem toho môžete prehrať ďalšie epizódy z rovnakej série, ak sú k dispozícii na požiadanie.

 1. Infračervený diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo .

  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte položku [Informácie].

Prístup k službám On Demand, Discover a YouView Search (YouView Menu)

 1. Infračervený diaľkový ovládač: Stlačením modrého tlačidla v sprievodcovi YouView Guide alebo Mini Guide zobrazte ponuku YouView Menu.

  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačte tlačidlo ACTION MENU a výberom modrého tlačidla v sprievodcovi YouView Guide alebo Mini Guide zobrazte ponuku YouView Menu.
 2. Pomocou nasledujúcich možností vyhľadajte program, ktorý chcete sledovať.
  Players: Prejdite na možnosť BBC iPlayer, ITV Player, All 4 a Demand 5 v službe YouView.
  Discover: Stručné zobrazenie obľúbených alebo nedávno pridaných programov. Okrem toho môžete objavovať nové programy podľa žánru, napríklad detské programy, filmy a pod.
  YouView Search: Vyhľadanie konkrétneho programu vysielaného naživo alebo programu na požiadanie v službe YouView.

Poznámka

 • Nasledujúce položky ponuky nie sú k dispozícii, keď je služba YouView aktivovaná;

  • Satelitné vysielanie
  • Obľúbené
  • Pripomienka
  • Zámok digitálnych programov
  • Triedenie digitálnych programov
  • Prispôsobenie TV kľúča
  • Informácie o terestriálnom programe z funkcie vyhľadávania na obrazovke hlavnej ponuky (namiesto toho použite funkciu „YouView Search“)
  • Nahrávanie programov
 • Názvy služieb sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

[5] Sledovanie TV programovSledovanie v režime 3D (len modely s funkciou 3D)Informácie o 3D televíziách a 3D okuliaroch (len modely s funkciou 3D)

Existujú dva typy 3D okuliarov: pasívne a aktívne. Informácie o tom, ktorý typ 3D okuliarov TV prijímač podporuje, nájdete v papierovej kópii návodu dodanom spolu s TV prijímačom.

Odporúčaná pozorovacia vzdialenosť pre 3D obraz

Ak pozorovacia vzdialenosť nie je vhodná, môže sa zobraziť dvojitý obraz. Seďte od TV prijímača vo vzdialenosti, ktorá predstavuje minimálne 3-násobok výšky TV obrazovky. Odporúčame sedieť priamo pred TV prijímačom.

Komunikačný rozsah TV prijímača a aktívnych 3D okuliarov

Poloha pri sledovaní sa musí nachádzať v správnom rozsahu. Pozrite si nasledujúce obrázky. Pracovná vzdialenosť závisí od prekážok (osoby, kov, steny, atď.) a/alebo od elektromagnetického rušenia.


Pohľad zhora

(A) 120°

(B) 1 – 6 m


Pohľad zo strany

(A) 45°

(B) 1 – 6 m

(C) 30°

Poznámka

 • Odporúčaný pozorovací uhol a vzdialenosť sa môžu líšiť v závislosti od umiestnenia TV prijímača a podmienok v miestnosti.

Údržba okuliarov

 • Okuliare jemne utierajte mäkkou handričkou.
 • Ťažko odstrániteľné škvrny možno odstrániť handričkou jemne navlhčenou v slabom roztoku mydla a teplej vody.
 • Ak používate handričku napustenú chemikáliou, dodržiavajte pokyny na obale.
 • Na čistenie nikdy nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlo, alkohol alebo benzén.

[6] Sledovanie TV programovSledovanie v režime 3D (len modely s funkciou 3D)Príprava 3D okuliarov (len modely s funkciou 3D)

Existujú dva typy 3D okuliarov: pasívne a aktívne. Informácie o tom, ktorý typ 3D okuliarov TV prijímač podporuje, nájdete v papierovej kópii návodu dodanom spolu s TV prijímačom. Potom podľa nasledujúcich pokynov pripravte 3D okuliare.

Pasívne 3D okuliare

Ak sú s TV prijímačom dodané pasívne 3D okuliare, používajte tieto dodané okuliare. Ak nie sú dodané žiadne okuliare, zakúpte si pasívne 3D okuliare, model TDG-500P. 3D obsah môžete jednoducho sledovať nasadením si pasívnych 3D okuliarov.

Aktívne 3D okuliare

Ak sú s TV prijímačom dodané aktívne 3D okuliare, používajte tieto dodané okuliare. Ak nie sú dodané žiadne okuliare, zakúpte si aktívne 3D okuliare, model TDG-BT500A. Pred prvým použitím aktívnych 3D okuliarov je potrebné zaregistrovať ich do TV prijímača. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Vyberte izolačný štítok batérie.

 2. Zapnite TV prijímač a podržte okuliare vo vzdialenosti maximálne 50 cm od TV prijímača.
 3. Stlačte tlačidlo/indikátor (napájanie) na okuliaroch a podržte ho 2 sekundy.

  Aktívne 3D okuliare sa zapnú a spustí sa registrácia (tlačidlo/indikátor (napájanie) bude blikať nazeleno a nažlto). Po dokončení registrácie sa na 5 sekúnd zobrazí na obrazovke TV prijímača hlásenie a indikátor sa na 3 sekundy rozsvieti nazeleno.

  Ak registrácia zlyhá, aktívne 3D okuliare sa automaticky vypnú. V takom prípade zopakujte vyššie uvedený postup.

 4. Nasaďte si aktívne 3D okuliare.

Pri ďalšom použití bude stačiť, ak aktívne 3D okuliare jednoducho zapnete. Ak chcete okuliare vypnúť, stlačte tlačidlo/indikátor (napájanie) na okuliaroch a podržte ho 2 sekundy. Ak ich chcete znova zapnúť, stlačte tlačidlo/indikátor (napájanie).

Rada

 • Ak chcete aktívne 3D okuliare používať s iným TV prijímačom, okuliare je potrebné zaregistrovať do tohto TV prijímača. Vykonajte postup od kroku 2.

[7] Sledovanie TV programovSledovanie v režime 3D (len modely s funkciou 3D)Sledovanie v režime 3D (len modely s funkciou 3D)

Môžete si vychutnať zážitok z 3D zábavy, napríklad pri hraní 3D hier so stereoskopickou technológiou alebo pri prehrávaní diskov Blu-ray 3D.

Ak chcete obsah sledovať v režime 3D, pripojte zariadenie kompatibilné s režimom 3D priamo k TV prijímaču použitím autorizovaného kábla HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.

 1. Pripravte si 3D okuliare.
 2. Na obrazovke TV prijímača zobrazte obsah, ktorý chcete sledovať v režime 3D.
 3. Nasaďte si 3D okuliare.
  Teraz už by ste mali môcť sledovať 3D zábery. Ak sa nedosiahne žiaden 3D efekt, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 4. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Obraz] — [Nastavenia 3D].
 5. Vyberte režim [3D obraz], ktorý sa hodí zobrazenému obsahu.

  V závislosti od vstupného signálu alebo formátu sa môže stať, že položky [3D (Vedľa seba)]/[3D (Nad sebou-Pod sebou)] nebude možné vybrať.

Rada

 • Okrem režimu [3D obraz] môžete v ponuke [Nastavenia 3D] používať rôzne možnosti obrazu 3D. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Obraz] — [Nastavenia 3D].

Poznámka

 • 3D efekt môže byť menej výrazný, ak je okolitá teplota nízka.
 • Ak je položka [Motionflow] v ponuke [Obraz] nastavená na inú možnosť ako [Vyp.], proces minimalizovania blikania obrazovky môže ovplyvniť plynulý pohyb obrazu. V takomto prípade stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte položky [Obraz] — [Motionflow] — [Vyp.]. (Len pre modely kompatibilné s funkciou [Motionflow].)

[8] Sledovanie TV programovPoužívanie sociálnych sietí na vychutnávanie si programov s priateľmiVyužívajte služby sociálnych sietí počas sledovania TV prijímača

Môžete zobrazovať tweety, v ktorých sa spomína sledovaný program.

 1. Pripojte sa k širokopásmovému pripojeniu na internet.
 2. Počas sledovania programu stlačte tlačidlo ACTION MENU a potom vyberte položku tweet.
  Zobrazí sa obrazovka Social Viewing.

Nastavenie kľúčového slova vyhľadávania

Kľúčové slovo vyhľadávania môžete nastaviť na zobrazenie tweety súvisiace s daným kľúčovým slovom.

 1. Prípadne, keď je zobrazená obrazovka Social Viewing stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte položku [Upr. kľúč. slovo].
 2. Vyberte požadované kľúčové slovo vyhľadávania.

Zmena smeru posúvania medzi horizontálnym a vertikálnym

 1. Keď je zobrazená obrazovka Social Viewing, stlačte tlačidlo ACTION MENU, vyberte položky [Preferencie] — [Zmeniť zobrazenie] a potom vyberte požadované nastavenie.

Rada

 • Nastavenia kľúčového slova vyhľadávania môžete zmeniť. Keď je zobrazená obrazovka Social Viewing, stlačte tlačidlo ACTION MENU, vyberte položku [Preferencie] a potom vyberte požadované nastavenie.

[9] Nahrávanie programovNahrávanie do zariadenia USB HDD (len modely s možnosťou nahrávania do zariadenia USB HDD)Registrácia zariadenia USB HDD (len modely s možnosťou nahrávania do zariadenia USB HDD)

Pripojte zariadenie USB HDD k TV prijímaču a vychutnajte si nahrávanie digitálneho vysielania. Ak má TV prijímač dva alebo viac portov USB, zariadenie USB HDD pripojte do portu označeného ako „HDD REC“.

Poznámka

 • Táto funkcia je k dispozícii iba pre určité modely predávané v Európe, Austrálii a na Novom Zélande.

(A) Zariadenie USB HDD

(B) Kábel USB (nedodáva sa)

 1. Pripojte zariadenie USB HDD k portu USB označenému ako „HDD REC“ na TV prijímači.
 2. Zapnite zariadenie USB HDD.
 3. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Nast. nahrávacieho zariadenia] — [Registrácia HDD].
 4. Zaregistrujte zariadenie USB HDD podľa pokynov na obrazovke.

Zrušenie registrácie zariadenia USB HDD

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Nast. nahrávacieho zariadenia] — [Odregistrovanie HDD] — zariadenie, ktorého registrácia sa má zrušiť.

[10] Nahrávanie programovNahrávanie do zariadenia USB HDD (len modely s možnosťou nahrávania do zariadenia USB HDD)Nahrávanie jedným dotykom (len modely s funkciou nahrávania do zariadenia USB HDD)

Poznámka

 • Táto funkcia je k dispozícii iba v Európe, Austrálii a na Novom Zélande.
 1. Infračervený diaľkový ovládač: Počas sledovania programu, ktorý chcete nahrať, stlačte tlačidlo REC.

  Diaľkový ovládač touchpad: Počas sledovania programu, ktorý chcete nahrať, stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte položkuSpustenie NAHRÁVANIA.

  Spustí sa nahrávanie.

 2. Na zobrazenej obrazovke nastavte čas dokončenia nahrávania.

  Ak chcete nahrávať do skončenia programu, vyberte možnosť [Pôvodné nast.]. Ak chcete nastaviť požadovanú dobu (1 minúta až 8 hodín), vyberte položku [Def. používateľom].

Manuálne zastavenie nahrávania

 1. Infračervený diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo.

  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte položkuZastaviť NAHRÁVANIE.
 2. Vyberte položku [Zastaviť] na zobrazenej obrazovke.

Zmena času ukončenia nahrávania

 1. Infračervený diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo.

  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte položkuZastaviť NAHRÁVANIE.
 2. Na zobrazenej obrazovke zmeňte čas ukončenia nahrávania výberom položky [Zmeniť].

Poznámka

 • V prípade niektorých programov nahrávanie nie je možné zastaviť stlačením tlačidla. Ak chcete zastaviť nahrávanie takéhoto programu, stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte položkuZastaviť NAHRÁVANIE.

[11] Nahrávanie programovNahrávanie do zariadenia USB HDD (len modely s možnosťou nahrávania do zariadenia USB HDD)Časované nahrávanie (len modely s funkciou nahrávania do zariadenia USB HDD)

Poznámka

 • Táto funkcia je k dispozícii iba v Európe, Austrálii a na Novom Zélande.
 1. Stlačte tlačidlo DISCOVER a vyberte programovú príručku v kategórii vysielania.
 2. Vyberte požadovaný program v programovej príručke a potom vyberte položku [Časovač NAHRÁVANIA].
 3. Vyberte položku [Nast. časovač pre záznam] alebo [Nastaviť časovač].

Manuálne nastavenie časovača zadaním dátumu, času a kanálu

 1. Stlačte tlačidlo DISCOVER a vyberte programovú príručku v kategórii vysielania.
 2. Presuňte zvýraznenie na položku úplne vľavo a potom posunutím doľava otvorte ponuku.
 3. Vyberte položky [Zoznam časovača] — [Manuálny časovač NAHR.].
 4. Nakonfigurujte nastavenia časovača.
 5. Vyberte položku [Nastaviť časovač].

Kontrola, úprava alebo vymazanie nastavení časovača

 1. Stlačte tlačidlo DISCOVER a vyberte programovú príručku v kategórii vysielania.
 2. Presuňte zvýraznenie na položku úplne vľavo a potom posunutím doľava otvorte ponuku.
 3. Vyberte položku [Zoznam časovača] a zmeňte nastavenia.

Rada

 • Vytvoriť je možné až 32 nastavení časovača.
 • Ak nahrávanie zlyhá, výsledok bude uvedený v časti [Zoznam chýb pri nahrávaní]. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Programme Guide] — [Zoznam nahraných titulov] — [Zoznam chýb pri nahrávaní].
 • V programovej príručke môžete presúvať zvýraznenie na požadovaný program a stlačením tlačidla REC nastaviť časovač nahrávania pre daný program.

Poznámka

 • Časované nahrávanie nie je možné spustiť, ak je kábel napájania odpojený.

[12] Nahrávanie programovNahrávanie do zariadenia USB HDD (len modely s možnosťou nahrávania do zariadenia USB HDD)Sledovanie/odstraňovanie nahraného obsahu (len modely s možnosťou nahrávania do zariadenia USB HDD)

Poznámka

 • Táto funkcia je k dispozícii iba v Európe, Austrálii a na Novom Zélande.

Sledovanie nahraného obsahu

 1. Stlačte tlačidlo HOME, vyberte položky [Programme Guide] — [Zoznam nahraných titulov] — obsah, ktorý chcete sledovať.

Odstránenie nahraného obsahu

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Programme Guide] — [Zoznam nahraných titulov].
 2. Stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte položky [Vymazať] — obsah, ktorý chcete odstrániť — [Vymazať].

[13] Nahrávanie programovNahrávanie do zariadenia USB HDD (len modely s možnosťou nahrávania do zariadenia USB HDD)Poznámky týkajúce sa nahrávania do zariadenia USB HDD (len modely s možnosťou nahrávania do zariadenia USB HDD)

Poznámka

 • Táto funkcia je k dispozícii iba v Európe, Austrálii a na Novom Zélande.
 • Podporované sú len zariadenia USB HDD s kapacitou väčšou ako 32 GB.
 • Pripojenie zariadenia USB HDD prostredníctvom rozbočovača USB nie je podporované. Zariadenie pripojte priamo k TV prijímaču.
 • Všetky údaje uložené v zariadení USB HDD sa počas formátovania v priebehu registrácie vymažú. Zariadenie USB HDD nie je možné po registrácii do TV používať s počítačom. Ak chcete používať zaradenie USB HDD s počítačom, naformátujte ho prostredníctvom počítača. (Všetky údaje v zariadení USB HDD sa vymažú).
 • Zaregistrovať sa dá najviac 8 zariadení USB HDD.
 • Údaje nahrané v zariadení USB HDD môže prehrať len tento TV prijímač.
 • Nahrávanie je podporované len v režime digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania. Nahrávanie vysielania údajov vysielania nie je podporované.
 • Zakódovaný signál nie je možné nahrať.
 • Nahrávanie nemožno vykonať v nasledovných prípadoch:

  • TV prijímač nedokáže rozpoznať registrované zariadenie USB HDD.
  • V zariadení USB HDD je nahraných viac ako 1 000 programov.
  • Zariadenie USB HDD je plné.
 • Automatický výber programu nemusí byť dostupný pre nahrávaný program.
 • Nahrávanie programu nie je možné, kým nebolo nahrávanie autorizované.
 • Ak používate modul podmieneného prístupu (CAM), nepoužívajte jeho rodičovskú ochranu na základe hodnotenia, ktorá nemusí počas nahrávania fungovať. Ako alternatívu použite blokovanie programov alebo vlastné rodičovské hodnotenie v TV prijímači, ak ho vysielateľ podporuje.
 • V Nórsku nie je možné nahrávať niektoré programy kvôli právnym obmedzeniam.
 • Ak je TV prijímač vystavený nárazu počas nahrávania do zariadenia USB HDD, v nahranom obsahu sa môže vyskytnúť šum.
 • Spoločnosť Sony v žiadnom prípade nezodpovedná za poruchu pri nahrávaní ani za žiadne poškodenie a stratu nahraného obsahu zapríčinenú alebo spojenú s poruchou TV prijímača, rušením signálu alebo akýmkoľvek iným problémom.

[14] Prehrávanie zvuku TV prijímača prostredníctvom iných zariadeníPripojenie audio systémuPripojenie audio systému

Pozrite si nasledujúce ilustrácie, ktoré znázorňujú, ako pripojiť audio systém. Po dokončení pripájania nakonfigurujte nastavenia zvuku tak, aby sa zvuk TV prijímača prehrával cez audio systém (prejdite na prepojenie na súvisiacu tému v spodnej časti tejto stránky).

Pripojenie audio systému kompatibilného s technológiou ARC pomocou kábla HDMI

Prepojte audio systém (napr. systém domáceho kina) s výstupom HDMI na TV prijímači pomocou kábla HDMI.

(A) Audio systém

(B) Kábel HDMI (nedodáva sa)*

* Uistite sa, že používate autorizovaný kábel HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.

Rada

 • Pri pripájaní digitálneho audio systému kompatibilného s technológiou BRAVIA Sync a technológiou Audio Return Channel (ARC) prepojte konektor HDMI IN 4 pomocou kábla HDMI (konektor HDMI IN 4 má označenie „ARC“). Ak však pripájate systém, ktorý nie je kompatibilný s technológiou BRAVIA Sync ani s technológiou Audio Return Channel, je potrebné vytvoriť ďalšie audio prepojenie prostredníctvom výstupu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 • Podrobné informácie o pripojení iných zariadení a nastavení nájdete v návode na používanie audio systému.

Pripojenie audio systému, ktorý nie je kompatibilný s technológiou ARC, pomocou optického audio kábla

Prepojte audio systém (napr. systém domáceho kina) s digitálnym vstupom na TV prijímači pomocou optického audio kábla.

(A) Audio systém

(B) Optický audio kábel (nedodáva sa)

Rada

 • Podrobné informácie o pripojení iných zariadení a nastavení nájdete v návode na používanie audio systému.

Pripojenie audio systému pomocou audio kábla

Pripojte audio systém (napr. zosilňovač) k TV prijímaču pomocou audio kábla.

(A) Audio systém

(B) Audio kábel (nedodáva sa)

Rada

 • Podrobné informácie o pripojení iných zariadení a nastavení nájdete v návode na používanie audio systému.

[15] Prehrávanie zvuku TV prijímača prostredníctvom iných zariadeníPripojenie audio systémuPrehrávanie zvuku TV prijímača prostredníctvom audio systému

Používanie pripojenia HDMI alebo optického audio pripojenia

 1. Po vytvorení pripojenia stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte položky [Reproduktor] — [Audio systém].
 2. Zapnite pripojený audio systém a upravte hlasitosť.
  Ak pripájate zariadenie kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync prostredníctvom pripojenia HDMI, môžete ho jednoducho ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

Poznámka

 • V závislosti od vášho audio systému bude potrebné nakonfigurovať nastavenia pre [Digitálny zvukový výstup]. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Zvuk] — [Digitálny zvukový výstup]. (Dostupnosť položky [Digitálny zvukový výstup] závisí od regiónu alebo krajiny.)

Používanie pripojenia prostredníctvom audio kábla

 1. Po vytvorení pripojenia stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Zvuk] — [Výstup slúchadiel/audia] — [Zvuk. výstup (pevný)].
 2. Zapnite pripojený audio systém a upravte hlasitosť.

Rada

 • Ak používate externý audio systém, audio výstup TV prijímača možno ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača, ak je položka [Výstup slúchadiel/audia] nastavená na možnosť [Zvuk. výstup (premenlivý)]. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Zvuk] — [Výstup slúchadiel/audia] — [Zvuk. výstup (premenlivý)].
 • Pri pripájaní subwoofera stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Zvuk] — [Výstup slúchadiel/audia] — [Subwoofer].

[16] Prehrávanie zvuku TV prijímača prostredníctvom iných zariadeníPripojenie bezdrôtového subwoofera (voliteľné)Pripojenie bezdrôtového subwoofera (voliteľné)

Na rozšírenie basovej odozvy zvuku TV prijímača môžete použiť voliteľný bezdrôtový subwoofer SWF-BR100.

(A) Bezdrôtový vysielač-prijímač

(B) Bezdrôtový subwoofer SWF-BR100

(C) Audio kábel

 1. Pripojte audio kábel (dodáva sa) k bezdrôtovému vysielaču-prijímaču.
 2. Pripojte druhý koniec audio kábla do konektora AUDIO OUT/na TV prijímači.
 3. Pripojte bezdrôtový vysielač-prijímač do portu USB () na TV prijímači.
  Položka [Výstup slúchadiel/audia] sa automaticky nastaví na možnosť [Subwoofer].
 4. Položte bezdrôtový subwoofer na miesto a pripojte ho do zdroja striedavého prúdu.
  Odporúča sa, aby bol bezdrôtový subwoofer umiestnený čo najbližšie k TV prijímaču.

Rada

 • Po odpojení bezdrôtového vysielača-prijímača sa položka [Výstup slúchadiel/audia] automaticky obnoví na pôvodné nastavenie.
 • Podrobnosti o nastavení bezdrôtového subwoofera nájdete v návode dodanom s bezdrôtovým subwooferom.

[17] Prehrávanie zvuku TV prijímača prostredníctvom iných zariadeníPripojenie bezdrôtového subwoofera (voliteľné)Nastavenie zvuku bezdrôtového subwoofera (voliteľný)

Nastavenia zvuku bezdrôtového subwoofera sú už v TV prijímači nastavené na odporúčané hodnoty. Pri zmene nastavení podľa vašich preferencií postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Zvuk] — [Zvuk] — [Rozšírené nastavenia] — [Závislé od režimu zvuku] — [Bezdrôtový subwoofer].

Dostupné možnosti

[Úroveň pre bezdrôtový subwoofer]
Úprava úrovne hlasitosti bezdrôtového subwoofera.
[Medzná frekvencia (50-200 Hz)]
Úprava hraničnej frekvencie bezdrôtového subwoofera. Všetky frekvencie pod hraničnou frekvenciou sa nebudú reprodukovať z reproduktorov TV prijímača, ale z bezdrôtového subwoofera.
[Fáza]
Nastavenie fázovej polarity. Vyberte nastavenie podľa svojich požiadaviek.
[Synchronizácia bezdrôtového subwoofera]
Úprava času oneskorenia zvuku bezdrôtového subwoofera. Ak je zvuk z bezdrôtového subwoofera oneskorený, použite možnosť [+]. Ak je zvuk v popredí, použite možnosť [-].
[Obnoviť nastavenia bezdrôtového subwoofera]
Obnovenie nastavenia bezdrôtového subwoofera na pôvodné hodnoty.

Nastavenie spôsobu ovládania napájania bezdrôtového subwoofera

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Zvuk] — [Zvuk] — [Výkon bezdrôtového subwoofera].

[18] Prehrávanie zvuku TV prijímača prostredníctvom iných zariadeníPoužívanie funkcie BRAVIA Sync na ovládanie iného zariadeniaInformácie o funkcii BRAVIA Sync

Ak je zariadenie (napríklad prehrávač BD, AV zosilňovač) kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync pripojené prostredníctvom kábla HDMI alebo je zariadenie (napríklad smartfón, tablet) kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync pripojené prostredníctvom kábla MHL (len modely MHL), zariadenie môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

[19] Prehrávanie zvuku TV prijímača prostredníctvom iných zariadeníPoužívanie funkcie BRAVIA Sync na ovládanie iného zariadeniaZariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync

Nižšie sú uvedené dostupné operácie funkcie BRAVIA Sync.

Prehrávač BD/DVD

 • Automatické zapnutie prehrávača BD/DVD a prepnutie vstupu na prehrávač BD/DVD, keď ho vyberiete z hlavnej ponuky alebo z ponuky Sync Menu.
 • Automatické zapnutie TV prijímača a prepnutie vstupu na prehrávač BD/DVD, keď prehrávač BD/DVD spustí prehrávanie.
 • Automatické vypnutie prehrávača BD/DVD, keď vypnete TV prijímač.
 • Ovládanie ponuky (tlačidlá ///), prehrávanie (napr. tlačidlo ) a výber kanála pripojeného prehrávača BD/DVD prostredníctvom diaľkového ovládača TV prijímača.

AV zosilňovač

 • Automatické zapnutie pripojeného AV zosilňovača a prepnutie zvukového výstupu z reproduktorov TV prijímača na audio systém po zapnutí TV prijímača. Táto funkcia je k dispozícii, len ak ste už používali AV zosilňovač na výstup zvuku z TV prijímača.
 • Automatické prepnutie zvukového výstupu na AV zosilňovač po zapnutí AV zosilňovača, keď je zapnutý TV prijímač.
 • Automatické vypnutie pripojeného AV zosilňovača, keď vypnete TV prijímač.
 • Úprava hlasitosti (tlačidlá +/–) a stlmenie zvuku (tlačidlo ) pripojeného AV zosilňovača pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

Videokamera

 • Automatické zapnutie TV prijímača a prepnutie vstupu na pripojenú videokameru po zapnutí kamery.
 • Automatické vypnutie pripojenej videokamery, keď vypnete TV prijímač.
 • Ovládanie ponuky (tlačidlá ///), prehrávanie (napr. tlačidlo ) pripojenej video kamery prostredníctvom diaľkového ovládača TV prijímača.

Poznámka

 • Funkcia „Ovládanie BRAVIA Sync“ (BRAVIA Sync) je k dispozícii len pre pripojené zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, na ktorých je logo BRAVIA Sync.

[20] Prehrávanie zvuku TV prijímača prostredníctvom iných zariadeníPoužívanie funkcie BRAVIA Sync na ovládanie iného zariadeniaPoužívanie funkcie BRAVIA Sync

 1. Zapnite pripojené zariadenie.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Externé vstupy] — [Nastavenia BRAVIA Sync] — [Ovládanie BRAVIA Sync] — [Zap.].
 3. Aktivujte funkciu BRAVIA Sync v pripojenom zariadení.

  Ak je pripojené a zapnuté určité zariadenie od spoločnosti Sony kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, a položka [Ovládanie BRAVIA Sync] je nastavená na možnosť [Zap.], funkcia BRAVIA Sync sa v zariadení aktivuje automaticky. Podrobnosti nájdete v návode k pripojenému zariadeniu.

Dostupné možnosti

Nižšie sú uvedené dostupné možnosti. (Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti/krajiny.)

[Automatické vypnutie zariadení]:

Ak je položka nastavená na možnosť [Vyp.], pripojené zariadenie sa nevypne automaticky po vypnutí TV prijímača.

[Automatické zapnutie TV]:

Ak je položka nastavená na možnosť [Vyp.], TV prijímač sa nezapne automaticky po zapnutí pripojeného zariadenia.

[Automatická zmena vstupu (MHL)] (len modely s rozhraním MHL):

Ak je táto položka nastavená na možnosť [Zap.], vstup TV prijímača sa automaticky prepne na príslušné zariadenie pripojené pomocou kábla MHL.

[Zoznam zariadení BRAVIA Sync]:

Zobrazenie zoznamu zariadení kompatibilných s funkciou BRAVIA Sync.

[Tlačidlá ovládania zariadenia]:

Umožňuje nastaviť tlačidlá na ovládanie zariadenia s rozhraním HDMI/MHL (len modely s rozhraním MHL).

[Nabíjanie zariadenia MHL počas pohotovostného režimu] (len modely s rozhraním MHL):

Ak je položka nastavená na možnosť [Zap.], pripojené zariadenie MHL možno nabíjať, aj keď je TV prijímač v pohotovostnom režime.

Používanie ponuky Sync Menu

 1. Infračervený diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo SYNC MENU a vyberte požadovanú položku z ponuky Sync Menu.

  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačte tlačidlo ACTION MENU, vyberte položku [Sync Menu] — požadovanú položku z ponuky Sync Menu.

Rada

 • Ak stlačíte tlačidlo SYNC MENU, v nasledujúcich prípadoch sa zobrazí propagačná obrazovka.

  • Nie je pripojené zariadenie s rozhraním HDMI ani zariadenie s rozhraním MHL (len modely s rozhraním MHL).
  • Položka [Ovládanie BRAVIA Sync] je nastavená na možnosť [Vyp.].

[21] Sledovanie/počúvanie obsahu pripojených zariadeníZobrazovanie obrázkov v rozlíšení 4K/HDR z kompatibilných zariadení (iba modely s rozlíšením 4K)Zobrazovanie fotografií v rozlíšení 4K (iba modely s rozlíšením 4K)

Fotografiu s rozlíšením 4K alebo vyšším možno zobraziť v rozlíšení 4K (3840 × 2160). Môžete pripojiť digitálny fotoaparát alebo kamkordér, ktorý podporuje výstup HDMI 4K, ku konektoru HDMI IN TV prijímača a zobrazovať fotografie vo vysokom rozlíšení uložené vo fotoaparáte. Môžete tiež zobrazovať fotografie vo vysokom rozlíšení uložené v zariadeniach USB alebo vo vašej domácej sieti.

Fotografie vo vysokom rozlíšení uložené v zaradení s nainštalovanou aplikáciou podporujúcou rozlíšenie 4K (napríklad PlayMemories Studio™) možno taktiež zobrazovať v rozlíšení 4K.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo krajiny.

(A) Digitálny fotoaparát

(B) Kamkordér

(C) Zariadenie USB

(D) Sieťové zariadenie

Zobrazenie fotografií uložených v digitálnom fotoaparáte alebo kamkordéri

 1. Pripojte digitálny fotoaparát alebo kamkordér, ktorý podporuje výstup HDMI, do konektora HDMI IN na TV prijímači pomocou kábla HDMI.
 2. Infračervený diaľkový ovládač: Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte pripojené zariadenie.

  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačte tlačidlo HOME a vyberte pripojené zariadenie alebo vstup, ku ktorému je zariadenie pripojené.
 3. Nastavte pripojené zariadenie na výstup 4K.
 4. Spustite prehrávanie v pripojenom zariadení.

Prezeranie fotografií uložených v zariadení USB alebo v sieťovom zariadení v rozlíšení 4K

 1. Pripojte zariadenie USB alebo sieťové zariadenie k TV prijímaču.
 2. Stlačte tlačidlo HOME, vyberte položku [Album] — zariadenie USB, server alebo vopred nastavený priečinok so súborom, ktorý sa má prehrať, — priečinok alebo súbor zo zoznamu.
  Ak vyberiete priečinok, vyberte súbor.

Poznámka

 • 3D obraz nemožno zobraziť.
 • Ak zmeníte obraz stlačením tlačidiel/alebo posunutím po touchpade doľava/doprava, zobrazenie môže chvíľu trvať.

[22] Sledovanie/počúvanie obsahu pripojených zariadeníZobrazovanie obrázkov v rozlíšení 4K/HDR z kompatibilných zariadení (iba modely s rozlíšením 4K)Zobrazovanie obrázkov v rozlíšení 4K alebo HDR vo vysokej kvalite (iba modely s rozlíšením 4K)

Keď zobrazujete obsah vo formáte vysokej kvality 4K alebo HDR* prostredníctvom vstupu HDMI, nastavte položku [Formát signálu HDMI] v časti [Externé vstupy].

Dostupnosť funkcie HDR závisí od modelu, oblasti alebo krajiny.

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Externé vstupy] — [Formát signálu HDMI] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Štandardný formát]
Štandardný formát HDMI na bežné používanie.
[Vylepšený formát]
Formát HDMI vysokej kvality. Túto možnosť nastavte, len ak používate podporované zariadenia.

Poznámka

 • V nastavení [Vylepšený formát] sa nemusí obraz a zvuk vysielať správne. V takom prípade zmeňte nastavenie na [Štandardný formát].
 • Len pre zariadenia podporujúce formát HDMI vysokej kvality.
 • Ak sledujete program v rozlíšení 4K/HDR vo vysokej kvalite*, používajte prémiový vysokorýchlostný kábel HDMI, ktorý podporuje rýchlosť 18 GB/s. Podrobnosti o prémiovom vysokorýchlostnom kábli HDMI, ktorý podporuje rýchlosť 18 GB/s, nájdete v technických údajoch kábla.
 • V prípade niektorých modelov sa zároveň zmení nastavenie [Formát signálu HDMI] možnosti HDMI IN 2 a HDMI IN 3.

* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2 alebo 4K 60p 4:2:0 10 bitov, HDR, atď.

[23] Sledovanie/počúvanie obsahu pripojených zariadeníPripojenie prehrávača BD/DVDPripojenie prehrávača BD/DVD

Pripojte prehrávač BD/DVD k TV prijímaču.

Pripojenie HDMI

Pripojenie HDMI sa odporúča použiť pre optimálnu kvalitu obrazu. Ak váš prehrávač BD/DVD disponuje konektorom HDMI, prepojte ho pomocou kábla HDMI.

(A) Prehrávač BD/DVD

(B) Kábel HDMI (nedodáva sa)*

* Uistite sa, že používate autorizovaný kábel HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.

Komponentné video pripojenie

Ak váš prehrávač BD/DVD disponuje komponentnými video konektormi, prepojte ich s TV prijímačom pomocou komponentného video kábla a audio kábla.

(A) Prehrávač BD/DVD

(B) Komponentný video kábel (nedodáva sa)

(C) Audio kábel (nedodáva sa)

Pripojenie SCART

Ak váš prehrávač BD/DVD disponuje konektorom SCART, pripojte ho pomocou kábla SCART.

(A) Prehrávač BD/DVD

(B) Kábel SCART (nedodáva sa)

Poznámka

 • V závislosti od pripojeného prehrávača BD/DVD môže pripojenie SCART poskytnúť rovnakú kvalitu obrazu ako kompozitné pripojenie.

Kompozitné pripojenie

Ak váš prehrávač BD/DVD disponuje kompozitnými konektormi, prepojte ich pomocou kábla kompozitného video/audio kábla.

(A) Prehrávač BD/DVD

(B) Kompozitný video/audio kábel (nedodáva sa)

Použitie analógového predlžovacieho kábla

Dostupnosť kábla závisí od modelu, oblasti alebo krajiny.

(A) Prehrávač BD/DVD

(B) Analógový predlžovací kábel (dodáva sa)*

(C) Kompozitný video/audio kábel (nedodáva sa)

* Dodanie analógového predlžovacieho kábla závisí od modelu, oblasti alebo krajiny.

[24] Sledovanie/počúvanie obsahu pripojených zariadeníPripojenie prehrávača BD/DVDSledovanie obsahu z prehrávača BD/DVD

Na TV prijímači môžete sledovať obsah z pripojeného prehrávača BD/DVD.

 1. Zapnite pripojený prehrávač BD/DVD.
 2. Infračervený diaľkový ovládač: Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte pripojený prehrávač BD/DVD.

  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačte tlačidlo HOME a vyberte pripojený prehrávač BD/DVD alebo vstup, ku ktorému je prehrávač BD/DVD pripojený.
 3. Spustite prehrávanie na pripojenom prehrávači BD/DVD.

Rada

 • Ak pripájate zariadenie kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync pomocou pripojenia HDMI, môžete ho jednoducho ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

[25] Sledovanie/počúvanie obsahu pripojených zariadeníPripojenie počítača/digitálneho fotoaparátu/kamkordéraPripojenie počítača, digitálneho fotoaparátu alebo kamkordéra

Pripojenie počítača

Pripojenie počítača pomocou kábla HDMI.

(A) Počítač

(B) Kábel HDMI (nedodáva sa)*

* Uistite sa, že používate autorizovaný kábel HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.

Signál príslušného počítačového vstupu

(Rozlíšenie, horizontálna frekvencia/vertikálna frekvencia)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (iba modely s rozlíšením 2K Full HD alebo rozlíšením 4K)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (iba modely s rozlíšením 2K Full HD alebo rozlíšením 4K)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (iba modely s rozlíšením 2K Full HD alebo rozlíšením 4K)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (iba modely s rozlíšením 2K Full HD alebo rozlíšením 4K)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (iba modely s rozlíšením 2K Full HD alebo rozlíšením 4K)*

* Časovanie formátu 1080p aplikované do vstupu HDMI bude považované za časovanie videosignálu, nie PC signálu. Ovplyvní to nastavenie položky [Obraz]. Ak chcete zobraziť obsah počítača, nastavte položku [Široký režim] na možnosť [Plný] a položku [Plocha obrazu] na možnosť [Plné rozlíšenie] (modely s rozlíšením 2K) alebo [+1] (modely s rozlíšením 4K). (Položku [Plocha obrazu] možno nakonfigurovať len v prípade, ak je položka [Oblasť auto. zobrazenia] nastavená na možnosť [Vyp.].)

Poznámka

 • Tento TV prijímač nepodporuje prekladané PC signály.
 • Na dosiahnutie optimálnej kvality obrazu sa odporúča pre nastavenia vášho počítača používať signály uvedené v zozname „Signál príslušného počítačového vstupu“ uvedeného vyššie.
 • V závislosti od stavu pripojenia môže byť obraz rozostrený alebo rozmazaný. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a potom vyberte iný vstupný signál zo zoznamu „Signál príslušného počítačového vstupu“ uvedeného vyššie.
 • V závislosti od počítača nemusí byť výstup 1920 x 1080/60 Hz k dispozícii. Aj keď je zvolený výstup 1920 x 1080/60 Hz, skutočný výstupný signál môže byť iný. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a potom vyberte iný vstupný signál zo zoznamu „Signál príslušného počítačového vstupu“ uvedeného vyššie.

Pripojenie digitálneho fotoaparátu/kamkordéra

Pripojte digitálny fotoaparát alebo kamkordér Sony pomocou kábla HDMI. Použite kábel s mini konektorom HDMI pre digitálny fotoaparát/kamkordér a štandardným konektorom HDMI pre TV prijímač.

(A) Digitálny fotoaparát

(B) Kamkordér

(C) Kábel HDMI (nedodáva sa)*

* Uistite sa, že používate autorizovaný kábel HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.

[26] Sledovanie/počúvanie obsahu pripojených zariadeníPripojenie počítača/digitálneho fotoaparátu/kamkordéraZobrazenie obsahu uloženého v počítači, digitálnom fotoaparáte alebo kamkordéri

Zobrazenie obsahu uloženého v počítači

Po vytvorení pripojenia stlačte tlačidlo HOME a vyberte vstup, ku ktorému je pripojený počítač.

Zobrazenie obsahu uloženého v digitálnom fotoaparáte alebo kamkordéri

 1. Po vytvorení pripojenia zapnite pripojený digitálny fotoaparát/kamkordér.
 2. Infračervený diaľkový ovládač: Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte pripojený digitálny fotoaparát/kamkordér.

  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačte tlačidlo HOME a vyberte pripojený digitálny fotoaparát/kamkordér.
 3. Spustite prehrávanie v pripojenom digitálnom fotoaparáte/kamkordéri.

Rada

 • Ak pripájate zariadenie kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, môžete ho jednoducho ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača. Uistite sa, že zariadenie je kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync. Niektoré zariadenia nemusia byť kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, aj keď majú konektor HDMI.

[27] Sledovanie/počúvanie obsahu pripojených zariadeníPripojenie zariadenia USBPripojenie zariadenia USB

Pripojením pamäťového zariadenia USB k portu USB na TV prijímači si môžete vychutnať súbory fotografií, hudobné súbory a video súbory uložené v zariadení.

(A) Pamäťové zariadenie USB

[28] Sledovanie/počúvanie obsahu pripojených zariadeníPripojenie zariadenia USBVychutnávanie si fotografií/hudby/videozáznamov uložených v zariadení USB

Fotografie/hudbu/videozáznamy uložené v zariadení USB si môžete vychutnať na obrazovke TV prijímača.

 1. Ak je k TV prijímaču pripojené zariadenie USB s vypínačom, zapnite ho.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte požadovanú položku.
  Výberom položky [Album] zobrazíte fotografie, výberom položky [Hudba] prehráte hudbu a výberom položky [Video] prehráte videozáznamy.
 3. Zo zoznamu vyberte priečinok alebo súbor.

  Ak vyberiete priečinok, vyberte požadovaný súbor.

  Spustí sa prehrávanie.

Kontrola podporovaných formátov súborov

Zobrazenie príručky v počítači alebo mobilnom zariadení

Vyberte nasledujúce prepojenie.

Prejsť na zoznam

[29] Sledovanie/počúvanie obsahu pripojených zariadeníPripojenie zariadenia USBPoznámky týkajúce sa používania zariadení USB

 • Všetky porty USB na TV prijímači podporujú vysokorýchlostné pripojenie USB. Na modeloch s rozlíšením 4K podporuje jeden z portov USB rozhranie SuperSpeed (USB 3.0). Rozbočovače USB nie sú podporované.
 • Porty USB na TV prijímači podporujú systémy súborov FAT16, FAT32, exFAT a NTFS.
 • Pri pripájaní digitálneho fotoaparátu Sony k TV prijímaču pomocou kábla USB je potrebné nastaviť pripojenie USB vo fotoaparáte na režim „Auto“ alebo „Veľkokapacitná pamäť“.
 • Ak digitálny fotoaparát nespolupracuje s TV prijímačom, skúste vykonať nasledovné:

  • Nastavte pripojenie USB vo fotoaparáte na možnosť „Veľkokapacitná pamäť“.
  • Skopírujte súbory z fotoaparátu do jednotky USB flash a potom jednotku pripojte k TV prijímaču.
 • Niektoré fotografie a videozáznamy môžu byť zväčšené, čo môže mať za následok nízku kvalitu obrazu. V závislosti od veľkosti a pomeru strán sa nemusia obrázky zobrazovať na celú obrazovku.
 • V závislosti od súboru alebo nastavení môže zobrazenie fotografie trvať dlho.
 • Počas prístupu k zariadeniu USB nevypínajte TV prijímač ani zariadenie USB, neodpájajte kábel USB a nevyberajte a nevkladajte záznamové médiá. V opačnom prípade sa môžu údaje uložené v zariadení USB poškodiť.
 • V závislosti od súboru nemusí byť prehrávanie možné, aj keď sa použijú podporované formáty.
 • Spoločnosť Sony nie je v žiadnom prípade zodpovedná za poruchu pri nahrávaní ani poškodenie a stratu nahraného obsahu zapríčinenú alebo spojenú s poruchou TV prijímača, zariadenia USB alebo akýmkoľvek iným problémom.

[30] Sledovanie/počúvanie obsahu pripojených zariadeníPoužívanie funkcie BRAVIA Sync na ovládanie iného zariadeniaInformácie o funkcii BRAVIA Sync

Ak je zariadenie (napríklad prehrávač BD, AV zosilňovač) kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync pripojené prostredníctvom kábla HDMI alebo je zariadenie (napríklad smartfón, tablet) kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync pripojené prostredníctvom kábla MHL (len modely MHL), zariadenie môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

[31] Sledovanie/počúvanie obsahu pripojených zariadeníPoužívanie funkcie BRAVIA Sync na ovládanie iného zariadeniaZariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync

Nižšie sú uvedené dostupné operácie funkcie BRAVIA Sync.

Prehrávač BD/DVD

 • Automatické zapnutie prehrávača BD/DVD a prepnutie vstupu na prehrávač BD/DVD, keď ho vyberiete z hlavnej ponuky alebo z ponuky Sync Menu.
 • Automatické zapnutie TV prijímača a prepnutie vstupu na prehrávač BD/DVD, keď prehrávač BD/DVD spustí prehrávanie.
 • Automatické vypnutie prehrávača BD/DVD, keď vypnete TV prijímač.
 • Ovládanie ponuky (tlačidlá ///), prehrávanie (napr. tlačidlo ) a výber kanála pripojeného prehrávača BD/DVD prostredníctvom diaľkového ovládača TV prijímača.

AV zosilňovač

 • Automatické zapnutie pripojeného AV zosilňovača a prepnutie zvukového výstupu z reproduktorov TV prijímača na audio systém po zapnutí TV prijímača. Táto funkcia je k dispozícii, len ak ste už používali AV zosilňovač na výstup zvuku z TV prijímača.
 • Automatické prepnutie zvukového výstupu na AV zosilňovač po zapnutí AV zosilňovača, keď je zapnutý TV prijímač.
 • Automatické vypnutie pripojeného AV zosilňovača, keď vypnete TV prijímač.
 • Úprava hlasitosti (tlačidlá +/–) a stlmenie zvuku (tlačidlo ) pripojeného AV zosilňovača pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

Videokamera

 • Automatické zapnutie TV prijímača a prepnutie vstupu na pripojenú videokameru po zapnutí kamery.
 • Automatické vypnutie pripojenej videokamery, keď vypnete TV prijímač.
 • Ovládanie ponuky (tlačidlá ///), prehrávanie (napr. tlačidlo ) pripojenej video kamery prostredníctvom diaľkového ovládača TV prijímača.

Poznámka

 • Funkcia „Ovládanie BRAVIA Sync“ (BRAVIA Sync) je k dispozícii len pre pripojené zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, na ktorých je logo BRAVIA Sync.

[32] Sledovanie/počúvanie obsahu pripojených zariadeníPoužívanie funkcie BRAVIA Sync na ovládanie iného zariadeniaPoužívanie funkcie BRAVIA Sync

 1. Zapnite pripojené zariadenie.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Externé vstupy] — [Nastavenia BRAVIA Sync] — [Ovládanie BRAVIA Sync] — [Zap.].
 3. Aktivujte funkciu BRAVIA Sync v pripojenom zariadení.

  Ak je pripojené a zapnuté určité zariadenie od spoločnosti Sony kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, a položka [Ovládanie BRAVIA Sync] je nastavená na možnosť [Zap.], funkcia BRAVIA Sync sa v zariadení aktivuje automaticky. Podrobnosti nájdete v návode k pripojenému zariadeniu.

Dostupné možnosti

Nižšie sú uvedené dostupné možnosti. (Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti/krajiny.)

[Automatické vypnutie zariadení]:

Ak je položka nastavená na možnosť [Vyp.], pripojené zariadenie sa nevypne automaticky po vypnutí TV prijímača.

[Automatické zapnutie TV]:

Ak je položka nastavená na možnosť [Vyp.], TV prijímač sa nezapne automaticky po zapnutí pripojeného zariadenia.

[Automatická zmena vstupu (MHL)] (len modely s rozhraním MHL):

Ak je táto položka nastavená na možnosť [Zap.], vstup TV prijímača sa automaticky prepne na príslušné zariadenie pripojené pomocou kábla MHL.

[Zoznam zariadení BRAVIA Sync]:

Zobrazenie zoznamu zariadení kompatibilných s funkciou BRAVIA Sync.

[Tlačidlá ovládania zariadenia]:

Umožňuje nastaviť tlačidlá na ovládanie zariadenia s rozhraním HDMI/MHL (len modely s rozhraním MHL).

[Nabíjanie zariadenia MHL počas pohotovostného režimu] (len modely s rozhraním MHL):

Ak je položka nastavená na možnosť [Zap.], pripojené zariadenie MHL možno nabíjať, aj keď je TV prijímač v pohotovostnom režime.

Používanie ponuky Sync Menu

 1. Infračervený diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo SYNC MENU a vyberte požadovanú položku z ponuky Sync Menu.

  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačte tlačidlo ACTION MENU, vyberte položku [Sync Menu] — požadovanú položku z ponuky Sync Menu.

Rada

 • Ak stlačíte tlačidlo SYNC MENU, v nasledujúcich prípadoch sa zobrazí propagačná obrazovka.

  • Nie je pripojené zariadenie s rozhraním HDMI ani zariadenie s rozhraním MHL (len modely s rozhraním MHL).
  • Položka [Ovládanie BRAVIA Sync] je nastavená na možnosť [Vyp.].

[33] Sledovanie/počúvanie obsahu pripojených zariadeníPripojenie ovládača IR Blaster (len modely kompatibilné s ovládačom IR Blaster)Pripojenie ovládača IR Blaster (len modely kompatibilné s ovládačom IR Blaster)

Ak prepojíte TV prijímač a set-top box pomocou kábla HDMI a k TV prijímaču pripojíte ovládač IR Blaster, set-top box možno ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača*.

(A) Set-top box

(B) Ovládač IR Blaster (dodáva sa)*

* Dodanie ovládača IR Blaster závisí od modelu, oblasti alebo krajiny.

Nastavenie ovládača IR Blaster
 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Externé vstupy] — [Nastavenie zariadenia IR Blaster].

Rada

 • Okrem set-top boxu môže ako AV prijímač slúžiť aj ovládač IR Blaster. Ak chcete nastaviť AV prijímač, stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Externé vstupy] — [Nastavenie zariadenia IR Blaster] — [Nastavenie ovládania AV prijímača].

Poznámka

 • Niektoré externé zariadenia nemusia reagovať na niektoré tlačidlá v ponuke „Ponuka Akcia“.
 • Ak stlačíte a podržíte tlačidlo na diaľkovom ovládači, operácia sa nemusí preniesť. Namiesto toho opakovane stláčajte tlačidlo.
 • Overte, či je ovládač IR Blaster správne nastavený a či je infračervený vysielač umiestnený v blízkosti infračerveného prijímača externého zariadenia.
 • Uistite sa, že TV prijímač podporuje externé zariadenie.

[34] Používanie so smartfónmi/tabletmiZobrazenie obrazovky smartfónu/tabletu na obrazovke TV prijímačaZobrazenie obrazovky smartfónu/tabletu na obrazovke TV prijímača použitím kábla MHL (len modely s rozhraním MHL)

Na modeloch s rozhraním MHL sa značkanachádza vedľa portu HDMI IN 1/MHL (modely s rozlíšením 2K) alebo vedľa portu HDMI IN 2/MHL (modely s rozlíšením 4K).

Pripojenie smartfónu/tabletu prostredníctvom výstupu MHL

Modely s rozlíšením 2K: Smartfón/tablet pripojte k portu HDMI IN 1/MHL na TV prijímači pomocou kábla MHL.

Modely s rozlíšením 4K: Smartfón/tablet pripojte k portu HDMI IN 2/MHL na TV prijímači pomocou kábla MHL.

(A) Smartfón/tablet s rozhraním MHL

(B) Kábel MHL (nedodáva sa)*

* V prípade signálov rozlíšenia 2K používajte autorizovaný kábel MHL 2 s logom MHL.
V prípade signálov rozlíšenia 4K používajte autorizovaný kábel MHL 3 s logom MHL. Ak váš smartfón/tablet s výstupom MHL podporuje výstup s rozlíšením 4K, použite autorizovaný kábel MHL 3.

Zobrazenie obsahu uloženého v smartfóne/tablete s výstupom MHL

 1. Po vytvorení pripojenia stlačte tlačidlo HOME a vyberte vstup, ku ktorému je pripojený smartfón/tablet.

Automatické prepnutie na vstup MHL

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Externé vstupy] — [Nastavenia BRAVIA Sync] — [Automatická zmena vstupu (MHL)] — [Zap.]. (V závislosti od smartfónu/tabletu sa vstup nemusí prepnúť.) Ak je TV prijímač v pohotovostnom režime, neprepne sa automaticky.

Nabíjanie smartfónu/tabletu

Keď je TV prijímač zapnutý, smartfón/tablet možno nabiť prostredníctvom TV prijímača pomocou kábla MHL.

Rada

 • Ak je TV prijímač v pohotovostnom režime a položka [Nabíjanie zariadenia MHL počas pohotovostného režimu] je nastavená na možnosť [Zap.], zariadenie MHL možno nabíjať aj z TV prijímača pomocou kábla MHL.

  Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Externé vstupy] — [Nastavenia BRAVIA Sync] — [Nabíjanie zariadenia MHL počas pohotovostného režimu] — [Zap.].

[35] Používanie so smartfónmi/tabletmiZobrazenie obrazovky smartfónu/tabletu na obrazovke TV prijímačaZobrazenie obrazovky smartfónu/tabletu na obrazovke TV prijímača pri použití funkcie zrkadlenia obrazovky

Obrazovku mobilného zariadenia (napríklad smartfónu, tabletu alebo počítača) môžete zobraziť na obrazovke TV prijímača a zobrazovať fotografie, videá alebo webové lokality.

„Zrkadlenie obrazovky“ je funkcia, ktorá slúži na zobrazenie obrazovky mobilného zariadenia kompatibilného s funkciou zrkadlenia obrazovky na obrazovke TV prijímača prostredníctvom technológie Miracast. Na používanie tejto funkcie nie je potrebný bezdrôtový smerovač (prístupový bod).

(A) Smartfón

(B) Tablet

(C) Počítač

 1. Infračervený diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo a vyberte položku [Zrkadlenie obrazovky].

  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položku [Zrkadlenie obrazovky].
 2. Pripojte zariadenie kompatibilné s funkciou zrkadlenia obrazovky k TV prijímaču.

  Keď sa zariadenie pripojí k TV prijímaču, obrazovka zobrazená na displeji sa zobrazí aj na obrazovke TV prijímača.

  Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.

Poznámka

 • Keď sa zobrazuje obrazovka pohotovostného režimu funkcie zrkadlenia obrazovky, bezdrôtové pripojenie medzi TV prijímačom a bezdrôtovým smerovačom (prístupovým bodom) sa zruší a komunikácia prostredníctvom internetu sa zastaví.

Rada

 • Stlačením tlačidla HOME a následným výberom položiek [Nastavenia] — [Sieť] — [Wi‑Fi Direct] — [Rozšírené nast.] môžete nakonfigurovať pokročilé nastavenia funkcie zrkadlenia obrazovky.

[36] Používanie so smartfónmi/tabletmiZobrazenie obrazovky smartfónu/tabletu na obrazovke TV prijímačaZobrazenie obrazovky smartfónu/tabletu na obrazovke TV prijímača pri použití funkcie jednodotykového zrkadlenia (len modely s funkciou NFC)

Jednoduchým dotknutím sa diaľkového ovládača touchpad mobilným zariadením (napríklad smartfónom alebo tabletom) môžete zobraziť jeho obrazovku na TV prijímači s veľkou obrazovkou.

Túto funkciu „jednodotykového zrkadlenia“ môžete použiť so zariadením kompatibilným s funkciou jednodotykového zrkadlenia (napr. niektoré modely zariadení Xperia).

 1. Prepnite nastavenie NFC* mobilného zariadenia na zapnuté.

  * NFC: Near Field Communication

 2. Dotknite sa oblasti detekcie NFC na smartfóne značkouna diaľkovom ovládači touchpad približne na 2 sekundy.

  Mobilné zariadenie môžete od diaľkového ovládača odtiahnuť, keď sa v spodnej časti obrazovky TV prijímača zobrazí hlásenie zariadenia potvrdzujúce dokončenie.

  Keď sa mobilné zariadenie pripojí k TV prijímaču, obrazovka zobrazená v mobilnom zariadení sa zobrazí aj na obrazovke TV prijímača.

Poznámka

 • V prípade pripojenia k zariadeniu Xperia odomknite obrazovku zariadenia Xperia a potom sa ním dotknite oblasti detekcie NFC.
 • Informácie o umiestnení oblasti detekcie NFC na mobilnom zariadení nájdete v návode na používanie mobilného zariadenia.
 • Ak TV prijímač nerozpozná mobilné zariadenie a nepripojí sa k nemu, skúste to znova.

[37] Používanie so smartfónmi/tabletmiZdieľanie fotografií/hudby/videí uložených v smartfónoch/tabletochZdieľanie fotografií/hudby/videí

Usaďte sa s rodinou alebo priateľmi k TV prijímaču, pripojte k nemu svoje smartfóny a tablety a prezerajte si svoje obľúbené fotografie a videá na jeho veľkej obrazovke alebo prehrávajte svoje obľúbené skladby prostredníctvom jeho reproduktorov.

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položku [Zdieľanie fotografií Plus].
 2. Podľa zobrazených pokynov pripojte všetky smartfóny alebo tablety k TV prijímaču.
 3. Otvorte webový prehľadávač v smartfóne alebo tablete a podľa zobrazených pokynov prejdite na adresu URL zobrazenú na obrazovke TV prijímača.
 4. Podľa pokynov zobrazených v smartfóne alebo tablete zobrazujte fotografie alebo prehrávajte hudbu alebo videá na obrazovke TV prijímača alebo fotografie a videá zobrazené na obrazovke TV prijímača ukladajte.

Poznámka

 • Ak TV prijímač využíva 5 GHz pásmo na pripojenie k bezdrôtovému smerovaču (alebo prístupovému bodu), pripojenie sa po spustení tejto funkcie ukončí.
 • Súčasne možno pripojiť k TV prijímaču až 10 smartfónov/tabletov. Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie, keď už je pripojených 10 zariadení, odpojte nepotrebné zariadenie a potom pripojte ďalšie zariadenie.
 • Podporovaný je predvolený prehľadávač systému Android 2.3 alebo novší.
 • Podporovaný je predvolený prehľadávač systému iOS. V závislosti od verzie systému iOS však nemusí byť možné používať niektoré funkcie.
 • Prostredníctvom systému iOS nie je možné odovzdávať hudbu do TV prijímača.

[38] Používanie so smartfónmi/tabletmiPoužívanie smartfónu/tabletu na ovládanie TV prijímačaPoužívanie smartfónu/tabletu s nainštalovanou aplikáciou „Video & TV SideView“

TV prijímač môžete ovládať pomocou dotykového panelu mobilného zariadenia (napríklad smartfónu alebo tabletu) prostredníctvom nainštalovanej aplikácie „Video & TV SideView“. Ak chcete používať mobilné zariadenie ako diaľkový ovládač TV prijímača, zaregistrujte ho do TV prijímača ako diaľkové zariadenie. (Registrácia je potrebná len prvýkrát.)

(A) Wi-Fi alebo Ethernet

(B) Smerovač

(C) Modem

(D) Internet

(E) Wi-Fi Direct

(F) Wi-Fi

(G) Smartfón

Dostupné operácie použitím mobilného zariadenia s nainštalovanou aplikáciou „Video & TV SideView“

 • Zapnutie a ovládanie TV prijímača ako pomocou diaľkového ovládača
 • Zadávanie textu použitím klávesnice mobilného zariadenia
 • Nastavenie pripomenutia/časovača nahrávania na TV prijímači pomocou mobilného zariadenia, keď ste mimo domu (len modely s funkciou nahrávania do zariadenia USB HDD) (len ak má TV prijímač pripojenie Wi-Fi)

Úplné informácie o aplikácii „Video & TV SideView“ nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

http://info.tvsideview.sony.net

Podrobnosti o používaní aplikácie „Video & TV SideView“ nájdete v pomocníkovi aplikácie.

Rada

 • Aplikáciu „Video & TV SideView“ môžete vyhľadať a prevziať z:

  • obchodu Google Play (pre zariadenia so systémom Android)
  • obchodu App Store (pre zariadenia so systémom iOS)
 1. Pripojte TV prijímač k vašej domácej sieti.
 2. Pripojte mobilné zariadenie k domácej sieti, ku ktorej je pripojený TV prijímač.
 3. Spustite aplikáciu „Video & TV SideView“ v mobilnom zariadení a potom vyhľadajte TV prijímač v domácej sieti alebo v dostupných zariadeniach s rozhraním Wi-Fi Direct.
 4. Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte TV prijímač a potom pomocou zariadenia vykonajte požadovaný úkon.
  Vzájomnú registráciu (kroky uvedené vyššie) je potrebné vykonať len prvýkrát.

Rada

 • Aplikáciu „Video & TV SideView“ je možné k TV prijímaču pripojiť aj pomocou rozhrania Wi-Fi Direct. Stlačte tlačidlo HOME, zapnite funkciu Wi-Fi Direct TV prijímača výberom položiek [Nastavenia] — [Sieť] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Zap.] a prejdite na stránku [Nastavenia Wi‑Fi Direct] výberom položiek [Nastavenia] — [Sieť] — [Wi‑Fi Direct] — [Nastavenia Wi‑Fi Direct].

Zapnutie TV prijímača z aplikácie „Video & TV SideView“ v mobilnom zariadení

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť] — [Diaľkové spustenie] — [Zap.].

Spotreba energie v pohotovostnom režime sa zvýši, ak je nastavená možnosť [Zap.].

Nastavenie pripomenutia/časovača nahrávania na TV prijímači, keď ste mimo domu, použitím funkcie „Video & TV SideView“ v mobilnom zariadení (len modely s funkciou nahrávania do zariadenia USB HDD) (len ak má TV prijímač pripojenie Wi-Fi)

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť] — [Nastavenie domácej siete] — [Diaľkové zariadenie/renderer] — [Vzd. časovač NAHR.] — [Zap.].
  Spotreba energie v pohotovostnom režime sa zvýši, ak je nastavená možnosť [Zap.].
 2. Pomocou funkcie „Video & TV SideView“ v mobilnom zariadení vykonajte registráciu zariadenia na registráciu diaľkového nahrávania.
  Podrobnosti nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Poznámka

 • Uistite sa, že položka [Diaľkové zariadenie/renderer] je nastavená na možnosť [Zap.]. Ak chcete nastavenie potvrdiť, stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť] — [Nastavenie domácej siete] — [Diaľkové zariadenie/renderer] — [Diaľkové zariadenie/renderer].
 • (len modely s funkciou nahrávania do zariadenia USB HDD) Ak zariadenie zaregistrujete, keď je TV prijímač pripojený prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct, nie je možné nastaviť pripomenutie/časovač nahrávania mimo domu.
 • (len modely s funkciou nahrávania do zariadenia USB HDD) V závislosti od prostredia domácej siete nemusí byť možné nastaviť pripomenutie/časovač nahrávania mimo domu, aj keď je TV prijímač pripojený k sieti Wi-Fi.
 • Názov a dostupné funkcie aplikácie „Video & TV SideView“ sa môžu zmeniť.

[39] Pripojenie k sietiPripojenie ku káblovej sieti LANPripojenie k sieti pomocou kábla siete LAN

Pripojenie ku káblovej sieti LAN vám umožní pripojenie na internet a k vašej domácej sieti. Pripojte kábel siete LAN k TV prijímaču.

(A) Kábel siete LAN

(B) Počítač

(C) Modem s funkciami smerovača

(D) Internet

 1. Nastavte smerovač siete LAN.
  Podrobnosti nájdete v príručke smerovača siete LAN alebo kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
 2. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky[Nastavenia] — [Sieť] — [Nastavenie siete] — [Jednoduché].
 3. Dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Položky nastavenia (napr. adresa IP, maska podsiete, DHCP) sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa internetových služieb alebo smerovača. Podrobnosti nájdete v príručke, ktorú vám poskytol poskytovateľ internetových služieb, alebo v príručke dodanej so smerovačom. Prípadne kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).

[40] Pripojenie k sietiBezdrôtové pripojenie LANPripojenie k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia

Vstavané zariadenie bezdrôtovej siete LAN poskytuje prístup na internet a umožní vám využívať výhody siete v prostredí bez káblov.

(A) Počítač

(B) Bezdrôtový smerovač (prístupový bod)

(C) Modem

(D) Internet

 1. Nastavte bezdrôtový smerovač (alebo prístupový bod).
  Podrobnosti nájdete v príručke bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu) alebo kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
 2. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky[Nastavenia] — [Sieť] — [Nastavenie siete] — [Jednoduché].
 3. Dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke.

Vypnutie vstavanej bezdrôtovej siete LAN

Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť] — [Rozšírené nast.] — [Vstavaná Wi‑Fi] — [Vyp.].

Rada

 • Na plynulé prenášanie videa:

  • Ak je to možné, zmeňte nastavenie bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu) na 802.11n. Podrobnosti o spôsobe zmeny nastavenia nájdete v príručke bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu) alebo kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
  • Ak vyššie uvedený postup neprináša zlepšenie, zmeňte nastavenie bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu) na 5 GHz, čo môže pomôcť zlepšiť kvalitu prenosu videa.
  • 5 GHz pásmo nemusí byť v závislosti od oblasti alebo krajiny podporované. Ak 5 GHz pásmo nie je podporované, TV prijímač sa môže pripojiť len k bezdrôtovému smerovaču (prístupovému bodu) použitím 2,4 GHz pásma.
 • Ak chcete s bezdrôtovým smerovačom (alebo prístupovým bodom) použiť zabezpečenie WEP, vyberte položky [Jednoduché] — [Wi‑Fi] — [Pripojiť zo zoznamu vyhľadávania].

Poznámka

 • Položky nastavenia (napr. adresa IP, maska podsiete, DHCP) sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa internetových služieb alebo smerovača. Podrobnosti nájdete v príručke, ktorú vám poskytol poskytovateľ internetových služieb, alebo v príručke dodanej so smerovačom. Prípadne kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
 • Ak na obrazovke zadania hesla vyberiete možnosť [Zobraziť heslo], zobrazené heslo budú môcť vidieť iné osoby.

[41] Pripojenie k sietiPripojenie prostredníctvom rozhrania Wi-Fi DirectPripojenie prostredníctvom Wi-Fi Direct (bez bezdrôtového smerovača)

TV prijímač možno priamo pripojiť k zariadeniu s rozhraním Wi-Fi/Wi-Fi Direct (napr. smartfón, počítač). Po pripojení môžete odosielať obsah v zariadení, napríklad fotografie/hudbu/videá, do TV prijímača. Na používanie tejto funkcie nie je potrebný bezdrôtový smerovač (ani prístupový bod).

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Zap.].
 2. Vyberte položku [Nastavenia Wi‑Fi Direct].
 3. Pomocou zariadenia s rozhraním Wi-Fi Direct vyberte názov TV prijímača zobrazený na obrazovke TV prijímača.
  Ak zariadenie rozhranie Wi-Fi Direct nepodporuje, vyberte tlačidlo [Zobraziť sieť (SSID)/heslo].
 4. Ovládaním zariadenia Wi-Fi Direct/Wi-Fi ho pripojte k TV prijímaču.
 5. Odošlite obsah zo zariadenia Wi-Fi Direct/Wi-Fi do TV prijímača.
  Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.

Ak je pripojenie neúspešné

Keď sa zobrazuje obrazovka pohotovostného režimu nastavenia rozhrania Wi-Fi Direct, vyberte tlačidlo [Zobraziť sieť (SSID)/heslo] a dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke.

Pripojenie ďalšieho zariadenia

Zariadenia pripájajte pomocou postupu uvedeného vyššie. Súčasne možno pripojiť až 10 zariadení. Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie, keď už je pripojených 10 zariadení, odpojte nepotrebné zariadenie a potom pripojte ďalšie zariadenie.

Zmena názvu TV prijímača zobrazeného v pripojenom zariadení

Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Informácie] — [Názov zariadenia].

Zobrazenie zoznamu pripojených zariadení/zrušenie registrácie zariadení

Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť] — [Wi‑Fi Direct] — [Rozšírené nast.] — [Zobraziť zoznam zariadení/odstrániť].

Ak chcete zrušiť registráciu zariadenia, zo zoznamu vyberte zariadenie, ktoré sa má odstrániť, a potom stlačte tlačidlo (alebo stlačte touchpad na diaľkovom ovládači touchpad). V potvrdzujúcom zobrazení potom vyberte možnosť [Áno].

Ak chcete zrušiť registráciu všetkých zariadení, zo zoznamu vyberte položku [Vymazať všetky] a potom možnosť [Áno] v potvrdzujúcom zobrazení.

Zmena nastavení pásma (pre skúsených používateľov)

Keď je TV prijímač bezdrôtovo pripojený k akémukoľvek smerovaču, môžete vybrať bezdrôtové pásmo pre funkciu Wi-Fi Direct. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť] — [Wi‑Fi Direct] — [Rozšírené nast.] — [Nastavenie pásma].

[Auto]: Za bežných okolností použite túto možnosť. Automaticky vyberie vhodné pásmo pre funkciu Wi-Fi Direct.

[Auto (2.4GHz pásmo)]: Túto možnosť použite pri pripájaní zariadení, ktoré podporujú len 2,4 GHz pásmo. Táto možnosť môže podporovať viac zariadení ako iné možnosti.

[Auto (5GHz pásmo)]: Túto možnosť použite pri pripájaní zariadení, ktoré podporujú len 5 GHz pásmo. Táto možnosť môže zlepšiť kvalitu prenosu videa.

Ak vyberiete túto možnosť, TV prijímač sa nebude môcť pripojiť k zariadeniam, ktoré podporujú len 2,4 GHz pásmo.

[Manuálne]: Túto možnosť použite na výber konkrétneho bezdrôtového kanála.

Rada

 • Informácie o podporovanom bezdrôtovom pásme zariadenia nájdete v návode k zariadeniu.
 • 5 GHz pásmo nemusí byť v závislosti od oblasti alebo krajiny podporované. Ak 5 GHz pásmo nie je podporované, môžete použiť len možnosť [Auto] a [Manuálne].

Poznámka

 • Ak je TV prijímač pripojený k bezdrôtovému smerovaču (alebo prístupovému bodu) na frekvencii 5 GHz:

  • 5 GHz bezdrôtové pripojenie sa po výbere možnosti [Nastavenia Wi‑Fi Direct] odpojí. Keď sa pripojenie odpojí, zastaví sa komunikácia prostredníctvom internetu.
  • Po skončení používania funkcie [Nastavenia Wi‑Fi Direct] sa pripojenie automaticky obnoví.
 • 5 GHz pásmo nemusí byť v závislosti od oblasti alebo krajiny podporované.

[42] Pripojenie k sietiNastavenie protokolu IPv6Pripojenie na internet prostredníctvom protokolu IPv6

Ak je služba vášho poskytovateľa služby kompatibilná s protokolom IPv6, tento TV prijímač môžete pripojiť na internet pomocou protokolu IPv6.

Príklad bezdrôtového pripojenia:

(A) Počítač

(B) Bezdrôtový smerovač (prístupový bod) kompatibilný s protokolom IPv6

(C) Modem kompatibilný s protokolom IPv6

(D) Internet

 1. Pripojte sa k širokopásmovému pripojeniu na internet.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť] — [Rozšírené nast.] — [Nastavenie protokolu IPv6].
 3. Dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Ak vaše sieťové prostredie nepodporuje protokol IPv6, vypnite protokol IPv6 TV prijímača.

[43] Používanie domácej sietePoužívanie domácej sieteNastavenia domácej siete

Môžete upraviť nasledujúce nastavenia domácej siete.

Kontrola pripojenia na server

Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť] — [Nastavenie domácej siete] — [Diagnostika servera] — vykonajte diagnostiku podľa pokynov na obrazovke.

Používanie diaľkového zariadenia/funkcie renderera

Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť] — [Nastavenie domácej siete] — [Diaľkové zariadenie/renderer] — požadovanú možnosť.

[Diaľkové zariadenie/renderer]
Výberom položky [Zap.] aktivujte funkciu renderera.
Môžete prehrávať súbory fotografií/hudobné súbory/video súbory v ovládacom zariadení (napr. v digitálnom fotoaparáte) na obrazovke TV prijímača priamym ovládaním daného zariadenia. Okrem toho môžete mobilné zariadenie (napr. smartfón) používať prostredníctvom siete ako diaľkový ovládač TV prijímača.
[Zariadenia na diaľku]
Úprava zoznamu mobilných zariadení zaregistrovaných na používanie ako diaľkového ovládača TV prijímača.
[Vzd. časovač NAHR.] (len modely s funkciou nahrávania do zariadenia USB HDD)
Pomocou funkcie „Video & TV SideView“ v mobilnom zariadení nastavte pripomenutie/časovač nahrávania do domáceho TV prijímača, keď ste mimo domu.
[Zariadenia so vzdialeným časovačom NAHRÁVANIA] (len modely s funkciou nahrávania do zariadenia USB HDD)
Úprava zoznamu mobilných zariadení zaregistrovaných na diaľkové časované nahrávanie.
[Ovládanie prístupu cez renderer]
Výberom položky [Automatické povolenie prístupu] získate automatický prístup k TV prijímaču pri prvom prepojení ovládacieho zariadenia a TV prijímača.
Výberom položky [Vlastné nastavenia] zmeňte nastavenie povolenia prístupu v ovládači.
Výberom položky [Zap.] povolíte prístup z ovládacieho zariadenia.
Výberom položky [Vyp.] zablokujte prístup z ovládacieho zariadenia.

[44] Používanie domácej sietePoužívanie domácej sietePrehrávanie obsahu z počítača

Môžete prehrávať súbory fotografií/hudby/videí uložené na serveri (napr. v počítači), ktorý je pripojený k rovnakej domácej sieti ako TV prijímač.

(A) Počítač (server)

(B) Smerovač

(C) Modem

(D) Internet

 1. Pripojte TV prijímač k vašej domácej sieti.
 2. Stlačte tlačidlo HOME, vyberte položky [Album], [Video] alebo [Hudba] — server so súborom, ktorý chcete prehrať — priečinok alebo súbor zo zoznamu.
  Ak vyberiete priečinok, vyberte požadovaný súbor.
  Spustí sa prehrávanie.

Kontrola podporovaných formátov súborov

Zobrazenie príručky v počítači alebo mobilnom zariadení

Vyberte nasledujúce prepojenie.

Prejsť na zoznam

Poznámka

 • V závislosti od súboru nemusí byť prehrávanie možné, aj keď sa použijú podporované formáty.

[45] Používanie domácej sietePoužívanie domácej sietePrehrávanie obsahu pomocou funkcie Renderer

Môžete prehrávať súbory fotografií/hudobné súbory/video súbory v ovládacom zariadení (napr. v digitálnom fotoaparáte) na obrazovke TV prijímača priamym ovládaním daného ovládacieho zariadenia. Ovládacie zariadenie musí byť kompatibilné s funkciou Renderer.

(A) Digitálny fotoaparát (ovládacie zariadenie)

(B) Smerovač

(C) Modem

(D) Internet

 1. Pripojte TV prijímač k vašej domácej sieti.
 2. Pomocou ovládacieho zariadenia spustite prehrávanie obsahu na obrazovke TV prijímača.

[46] NastaveniaKonfigurácia nastavení súvisiacich so základnými funkciami TV prijímačaKonfigurácia nastavení [TV]

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [TV] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Nastavenie programu]
Konfigurácia nastavení na príjem vysielania.
[Externé vstupy]
Konfigurácia nastavení externých vstupov.
[Obraz]
Úprava nastavení obrazu a obrazovky.
[Zvuk]
Úprava nastavení zvuku a výber možností súvisiacich s reproduktormi.
[Osvetlenie LED]
Prispôsobenie osvetlenia LED.
(Dostupnosť tejto funkcie závisí od daného modelu.)
[Výkon]
Zmena nastavení súvisiacich so spotrebou energie.
[Aplikácie]
Zmena nastavení súvisiacich s aplikáciami.
[Šetrič obrazovky]
Konfigurácia nastavení šetriča obrazovky.
[Úložisko a obnovenie]
Zmena nastavení súvisiacich s ukladacím priestorom údajov.
[Počiatočné nastavenie]
Prvé nastavenie základných funkcií, napríklad oblasti, kanálov a siete.
[Informácie]
Zobrazenie informácií o TV prijímači.

[47] NastaveniaKonfigurácia nastavení súvisiacich so sieťovými pripojeniami a periférnymi zariadeniamiKonfigurácia nastavení [Sieť a príslušenstvo]

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť a príslušenstvo] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Sieť]
Nastavenie a kontrola siete a pripojení na server.
[Google Cast]
Nastavenie obľúbených relácií, filmov, hudby a ďalších programov online v TV prijímači.
[Nastavenia Bluetooth]
Nastavenie na registráciu/zrušenie registrácie zariadení Bluetooth.
[Nastavenia diaľkového ovládača touchpad]
Nastavenie na párovanie diaľkového ovládača touchpad.
[Nast. nahrávacieho zariadenia] (len modely s funkciou nahrávania do zariadenia USB HDD)

Konfigurácia nastavení zariadení USB HDD na nahrávanie.

(V závislosti od oblasti/krajiny nemusí byť táto možnosť dostupná.)

[48] NastaveniaKonfigurácia nastavení súvisiacich so sieťovými pripojeniami a periférnymi zariadeniamiPripojenie zariadenia Bluetooth

Spárovanie TV prijímača so zariadením Bluetooth

 1. Zapnite zariadenie Bluetooth a prepnite ho do režimu párovania.
  Informácie o spôsobe prepnutia zariadenia Bluetooth do režimu párovania nájdete v návode na používanie zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a výberom položiek [Nastavenia] — [Nastavenia Bluetooth] zobrazte zoznam dostupných zariadení Bluetooth.
 3. Zo zoznamu vyberte požadované zariadenia a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  Po zobrazení výzvy zadajte heslo. Pozrite si návod na používanie zariadenia.
  Po dokončení párovania sa zariadenie pripojí k TV prijímaču.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

 1. Stlačte tlačidlo HOME a výberom položiek [Nastavenia] — [Nastavenia Bluetooth] — [Zoznam zariadení] zobrazte zoznam dostupných zariadení Bluetooth.
 2. Zo zoznamu vyberte spárované, no nepripojené zariadenie.

Podporované profily rozhrania Bluetooth

TV prijímač podporuje nasledujúce profily:

 • HID (Human Interface Device Profile – Profil pre zariadenia s rozhraním ovládaným človekom)
 • HOGP (HID over GATT Profile – Profil HID cez GATT)
 • 3DSP (3D Synchronization Profile – Profil synchronizácie 3D)
 • SPP (Serial Port Profile – Profil sériového portu)

[49] NastaveniaKonfigurácia nastavení súvisiacich so systémovými preferenciamiKonfigurácia nastavení [Systémové preferencie]

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Systémové preferencie] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Dátum a čas]
Nastavenie aktuálneho času.
[Jazyk/Language]
Výber jazyka ponuky.
[Klávesnica]
Konfigurácia nastavení klávesnice na obrazovke.
[Vyhľadávanie]
Konfigurácia nastavení funkcie vyhľadávania.
[Reč]
Konfigurácia nastavení funkcie rozpoznávania hlasu.
[Zjednodušenie ovládania]
Konfigurácia nastavení funkcií prístupnosti a služieb, ktoré používateľom poskytujú jednoduchšiu navigáciu v zariadeniach.
[Nastavenia režimu pre maloobchod]
Nastavením funkcie [Režim ukážky] možno zvýrazniť zobrazenie vo výklade.

[50] NastaveniaKonfigurácia nastavení súvisiacich s osobnými informáciami, napríklad so zabezpečenímKonfigurácia nastavení [Osobné]

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Osobné] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Pridať účet]
Zobrazenie kont sociálnych sietí zaregistrovaných v TV prijímači.
[Poloha]
Konfigurácia nastavení polohy na získanie informácií o polohe používateľa.
[Bezpečnosť a obmedzenia]
Konfigurácia nastavení zabezpečenia, napríklad hesla.
[Rodičovský zámok (vysielanie)]
Konfigurácia nastavení rodičovského zámku na vysielanie a iné položky.
[Rodičovský zámok (Streamovacie kanály)]
Konfigurácia nastavení rodičovského zámku na kanály s prenosmi.

[51] Riešenie problémovAutodiagnostikaKontrola správneho fungovania TV prijímača.

 • Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Pomocník] — [Autodiagnostika].

[52] Riešenie problémovPríznaky napájaniaTV prijímač sa automaticky vypne.

 • Skontrolujte, či je aktivovaný [Časovač vypnutia] alebo skontrolujte nastavenie [Trvanie] položky [Časovač zapnutia].
 • Skontrolujte, či je aktivovaná položka [Pohotovostný režim nečinného TV] v ponuke [Eko].

[53] Riešenie problémovPríznaky napájaniaTV prijímač sa automaticky zapne.

 • Skontrolujte, či je aktivovaný [Časovač zapnutia].
 • Nastavte nastavenie [Automatické zapnutie TV] položky [Nastavenia BRAVIA Sync] na možnosť [Vyp.].

[54] Riešenie problémovPríznaky napájaniaPo odpojení a opätovnom pripojení TV prijímača sa TV prijímač nezapne ani po stlačení tlačidla napájania na diaľkovom ovládači alebo na TV prijímači.

 • Po odpojení a opätovnom pripojení TV prijímača sa TV prijímač nemusí po určitý čas spustiť, aj keď stlačíte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači alebo TV prijímači, pretože inicializácia systému chvíľu trvá. Počkajte 10 až 20 sekúnd, a potom to skúste znova.

[55] Riešenie problémovPríznaky obrazu/obrazovkyKvalita obrazu nie je tak vysoká, ako v obchode.

 • Kvalita obrazu závisí na obsahu signálu.

[56] Riešenie problémovPríznaky obrazu/obrazovkyZdeformovaný obraz.

 • Skontrolujte pripojenie antény/kábla.
 • Anténu alebo kábel neumiestňujte do blízkosti iných prepojovacích káblov.
 • Pri inštalovaní prídavných zariadení nechajte určitý priestor medzi zariadením a TV prijímačom.
 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte položky [Obraz] — [Motionflow] — [Štandardný] alebo [Vyp.]. (Len pre modely kompatibilné s funkciou [Motionflow])
 • Zmeňte aktuálne nastavenie položky [Filmový režim] v ponuke [Obraz] na iné nastavenie.
 • Nastavte položku [LNA] na možnosť [Vyp.], aby sa zlepšil príjem obrazu. (V závislosti od situácie, oblasti alebo krajiny nemusí byť položka [LNA] dostupná.)
 • Vykonajte [AFT] v režime [Manuálne predvoľby programov], aby sa zlepšil analógový príjem obrazu.

  (Dostupnosť režimu [Manuálne predvoľby programov] a jeho možností sa môže líšiť v závislosti od oblasti, krajiny alebo situácie.)

 • Uistite sa, že je anténa pripojená kvalitným 75-ohmovým koaxiálnym káblom.

[57] Riešenie problémovPríznaky obrazu/obrazovkyObraz bliká.

 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte položky [Obraz] — [Motionflow] — [Štandardný]. (Len pre modely kompatibilné s funkciou [Motionflow])

[58] Riešenie problémovPríznaky obrazu/obrazovkyObraz je bez farby/Obraz je tmavý/Farby nie sú správne/Obraz je príliš svetlý

 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU, vyberte položku [Obraz] a vykonajte úpravy.
 • Vyberte položku [Reset] v ponuke [Obraz].
 • Ak položku [Šetrič energie] v ponuke [Eko] nastavíte na možnosť [Nízky] alebo [Vysoký], úroveň čiernej farby sa zvýši.

[59] Riešenie problémovPríznaky obrazu/obrazovkyObrazovka je tmavá. Zosvetlenie obrazovky.

 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU, vyberte položku [Obraz] a nastavte možnosť [Jas] alebo [Kontrast].

 • Skontrolujte nastavenie položky [Šetrič energie] v ponuke [Eko]. Ak je nastavená na možnosť [Nízky] alebo [Vysoký], obrazovka sa stmaví. Ak chcete obrazovku zosvetliť, položku [Šetrič energie] nastavte na možnosť [Vyp.].

[60] Riešenie problémovPríznaky obrazu/obrazovkyFarba nie je správna. Úprava farebného odtieňa.

 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU, vyberte položku [Obraz] a nastavte možnosť [Saturácia] alebo [Teplota farieb].
 • Ak chcete prehĺbiť farebný odtieň, upravte nastavenie [Sfarbenie] alebo [Živé farby] v ponuke [Obraz].

[61] Riešenie problémovPríznaky obrazu/obrazovkyFormát obrazovky/širokouhlý režim sa automaticky mení.

 • Keď zmeníte kanál alebo video vstup, pričom položka [Auto formát] v ponuke [Obrazovka] je nastavená na možnosť [Zap.], aktuálne nastavenie položky [Široký režim] sa automaticky zmení na základe vstupného signálu. Ak chcete nastavenie [Široký režim] zablokovať, položku [Auto formát] nastavte na možnosť [Vyp.].
 • Skontrolujte nastavenie [Auto formát] v ponuke [Obrazovka].

[62] Riešenie problémovPríznaky obrazu/obrazovkyObraz sa zrazu zmenší.

 • Počas vysielania reklám sa obraz zmenší kvôli spôsobu, ktorý poskytovateľ používa na vysielanie obsahu. Keď kanály s obsahom HD prepnú na obsah SD (reklamy), obraz sa môže zmenšiť vďaka čiernemu ohraničeniu.
 • Funkcia [Auto formát] v ponuke [Obrazovka] neroztiahne obraz počas prepínania obsahu, pretože informácie o obsahu reguluje poskytovateľ signálu kanálu. Nastavenie [Široký režim] môžete podľa potreby manuálne zmeniť a toto nastavenie ostane aktívne, až kým nezmeníte kanál/vstup alebo opäť manuálne nezmeníte nastavenie [Široký režim].

[63] Riešenie problémovPríznaky obrazu/obrazovkyNa okrajoch obrazovky sa zobrazujú čierne pruhy.

 • Niektoré širokouhlé programy sú filmované v pomere strán, ktorý je väčší ako 16:9 (čo je bežné najmä u filmových titulov). Váš TV prijímač zobrazí tieto programy s čiernymi pruhmi v hornej a dolnej časti obrazovky. Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumentácii dodanej s diskom DVD (prípadne kontaktujte poskytovateľa programu).
 • Programy s pomerom strán 4:3 budú mať pruhy na ľavej a pravej strane obrazovky.
 • Programy vysielané vo formátoch HD (720p a 1080i) s obsahom s pomerom strán 4:3 majú zvyčajne čierne pruhy na ľavej a pravej strane obrazovky, ktoré pridáva vysielateľ.
 • Nastavenie [Auto formát] v ponuke [Obrazovka] obraz neroztiahne, keď vysielateľ pridá čierne pruhy na bočné strany obrazovky. Položku [Široký režim] môžete manuálne nastaviť na možnosť [Širokouhlý zoom] alebo [Zoom] a tá ostane aktívna, až kým nezmeníte kanál/vstup alebo opäť manuálne nezmeníte nastavenie položky [Široký režim].
 • Niektoré káblové a satelitné set-top boxy môžu taktiež regulovať veľkosť obrazu. Ak používate set-top box, ďalšie informácie vám poskytne výrobca set-top boxu.

[64] Riešenie problémovPríznaky obrazu/obrazovkyNa obrazovke sa zobrazí režim ukážky.

 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU na diaľkovom ovládači a vyberte položku [Zastaviť ukážku]. Potom stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači a vyberte položky [Nastavenia] — [Nastavenia režimu pre maloobchod]. Položky [Režim ukážky] a [Režim obnovenia obrazu] nastavte na možnosť [Vyp.].

[65] Riešenie problémovPríznaky príjmu vysielaniaNajprv skontrolujte tieto pokyny na riešenie problémov s príjmom TV vysielania.

 • Skontrolujte, či je kábel antény pevne pripojený k TV prijímaču.
  • Skontrolujte, či kábel antény nie je uvoľnený alebo odpojený.
  • Uistite sa, že kábel alebo konektor kábla antény nie je poškodený.

[66] Riešenie problémovPríznaky príjmu vysielaniaObjavujú sa „duchovia“ alebo zdvojený obraz.

 • Skontrolujte pripojenia kábla alebo antény.
 • Skontrolujte umiestnenie a nasmerovanie antény.
 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte položky [Obraz] — [Motionflow] — [Štandardný] alebo [Vyp.].

  (Len pre modely kompatibilné s funkciou [Motionflow])

[67] Riešenie problémovPríznaky príjmu vysielaniaNa obrazovke sa zobrazuje len šum alebo čierny obraz.

 • Skontrolujte, či je vykonané automatické ladenie.
 • Skontrolujte, či nie je poškodená alebo ohnutá anténa.
 • Skontrolujte, či anténa nedosiahla koniec životnosti (3 až 5 rokov pri bežnej prevádzke, 1 až 2 roky na morskom pobreží).

[68] Riešenie problémovPríznaky príjmu vysielaniaPri sledovaní analógového TV kanála je zašumený obraz alebo zvuk.

 • Vykonajte [AFT], aby sa zlepšil príjem obrazu a zvuku. (Názvy možností sa líšia v závislosti od oblasti alebo krajiny.)
 • Nastavte položku [Audio filter] na možnosť [Vyp.], [Nízky] alebo [Vysoký], aby sa zlepšil analógový príjem zvuku.
 • Nastavte položku [LNA] na možnosť [Vyp.], aby sa zlepšil príjem obrazu. (V závislosti od situácie, oblasti alebo krajiny nemusí byť položka [LNA] dostupná.)
 • Uistite sa, že je anténa pripojená kvalitným 75-ohmovým koaxiálnym káblom.
 • Kábel antény neumiestňujte do blízkosti iných prepojovacích káblov.

[69] Riešenie problémovPríznaky príjmu vysielaniaNiektoré kanály nič nezobrazujú.

 • Kanál je určený len pre zakódované/predplatené služby. Predplaťte si platenú TV službu.
 • Kanál sa používa iba na údaje (žiadny obraz ani zvuk).
 • So žiadosťou o údaje o vysielaní sa obráťte na vysielateľa.

[70] Riešenie problémovPríznaky príjmu vysielaniaSlabý príjem alebo kvalita obrazu digitálneho vysielania.

 • Zmeňte polohu, smerovanie a uhol antény terestriálnej televíznej antény, aby sa maximalizovala úroveň signálu antény. Dbajte na to, aby sa smerovanie antény náhodne nezmenilo (napríklad vplyvom vetra).
 • Ak používate zosilňovač televízneho signálu, upravte zosilnenie jeho signálu.
 • Ak je medzi anténou a TV prijímačom pripojené zariadenie (napríklad distribútor televízneho signálu), môže ovplyvniť televízny príjem. Pripojte anténu k TV prijímaču priamo a overte, či sa príjem zlepšil.
 • Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť systémy satelitného vysielania. Počkajte, kým sa počasie nezlepší. (len pre modely kompatibilné so satelitom)

[71] Riešenie problémovPríznaky príjmu vysielaniaNedajú sa sledovať digitálne kanály.

 • Informujte sa u miestneho špecialistu, či sa vo vašom okolí dá prijímať digitálne vysielanie.
 • Zaobstarajte si anténu s kvalitnejším príjmom.

[72] Riešenie problémovPríznaky príjmu vysielaniaNedajú sa sledovať satelitné kanály. (len pre modely kompatibilné so satelitom)

 • Zistite u miestneho špecialistu, či sú vo vašom okolí dostupné satelitné služby.
 • Skontrolujte zariadenie LNB a nastavenia.
 • Ak má TV prijímač konektor „MAIN“ aj „SUB“ a režim dvojitého satelitného tunera nie je nastavený pomocou funkcie [Výber režimu satelitného tunera], konektor označený ako „SUB“ nie je možné použiť. V takom prípade pripojte satelitnú anténu do konektora označeného ako „MAIN“.

[73] Riešenie problémovPríznaky príjmu vysielaniaNenaladia sa všetky kanály.

 • Pokúste sa manuálne nastaviť kanály konfiguráciou nastavení. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položku [Nastavenia] — [Nastavenie programu] — [Analógové nastavenie] — [Manuálne predvoľby programov]. (Dostupnosť režimu [Manuálne predvoľby programov] a jeho možností sa môže líšiť v závislosti od oblasti, krajiny alebo situácie.)

[74] Riešenie problémovPríznaky zvukuZvuk nefunguje, ale obraz je dobrý.

 • Skontrolujte ovládanie hlasitosti.
 • Stlačením tlačidla alebo + zrušte stlmenie hlasitosti.
 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte položky [Reproduktor] — [Reproduktor TV].

  Ak je táto položka nastavená na možnosť [Audio systém], reproduktory TV prijímača reprodukujú len výstupné tóny tlačidiel a zvuk systému.

 • Ak používate vstup HDMI v kombinácii s výstupom Super Audio CD alebo DVD-Audio, konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nemusí poskytovať zvukový signál.

[75] Riešenie problémovPríznaky zvukuPočuť šum.

 • Uistite sa, že je anténa pripojená kvalitným 75-ohmovým koaxiálnym káblom.
 • Kábel antény neumiestňujte do blízkosti iných prepojovacích káblov.
 • Používajte nepoškodený kábel antény, aby nedochádzalo k rušeniu TV prijímača.

[76] Riešenie problémovPríznaky zvukuPri používaní systému domáceho kina nepočuť žiadny zvuk alebo je zvuk skreslený.

 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU a vyberte položky [Reproduktor] — [Audio systém].
 • Položku [Výstup slúchadiel/audia] nastavte na možnosť [Zvuk. výstup (pevný)] v nastavení [Zvuk].
 • Ak zvolíte analógový (RF) kanál a obraz sa zobrazuje správne, zmeňte systém televízneho vysielania. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Nastavenie programu] — [Analógové nastavenie] — [Manuálne predvoľby programov] — [Systém TV]. (Dostupnosť funkcie [Manuálne predvoľby programov] alebo názov možnosti sa líši v závislosti od oblasti, krajiny alebo situácie.)
 • Ak je položka [Reproduktor] nastavená na možnosť [Reproduktor TV] a položka [Zvyšovanie rozlíšenia (DSEE HX)] je nastavená na možnosť [Auto], vstup DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) je stíšený.
 • Položku [Hlasitosť digitálneho výstupu zvuku] v nastavení [Zvuk] nastavte na maximum.

[77] Riešenie problémovPríznaky zvukuZvuk je skreslený.

 • Skontrolujte pripojenie antény/kábla.
 • Anténu alebo kábel neumiestňujte do blízkosti iných prepojovacích káblov.
 • TV prijímač sa nesmie nachádzať v blízkosti zdrojov elektrického šumu, ako sú automobily, sušiče vlasov, jednotky Wi-Fi, mobilné telefóny a optické zariadenia.
 • Pri inštalovaní prídavných zariadení nechajte určitý priestor medzi zariadením a TV prijímačom.
 • Vykonajte [AFT] v režime [Manuálne predvoľby programov], aby sa zlepšil analógový príjem zvuku.

  (Dostupnosť režimu [Manuálne predvoľby programov] a jeho možností sa môže líšiť v závislosti od oblasti, krajiny alebo situácie.)

 • Nastavte položku [Audio filter] na možnosť [Nízky] alebo [Vysoký], aby sa zlepšil analógový príjem zvuku. (V závislosti od oblasti alebo krajiny nemusí byť položka [Audio filter] dostupná.)

[78] Riešenie problémovPríznaky zvukuNie je možné upraviť hlasitosť slúchadiel.

 • Stlačte tlačidlo ACTION MENU, vyberte položku [Hlasitosť slúchadiel] a potom upravte hlasitosť.

[79] Riešenie problémovPríznaky diaľkového ovládačaDiaľkový ovládač nefunguje.

 • Ak chcete zistiť, či je problém v diaľkovom ovládači, stlačte tlačidlo na TV prijímači.
 • Uistite sa, že sa kladné a záporné póly batérií zhodujú s kladnými (+) a zápornými (-) značkami vnútri priestoru pre batérie.
 • Batérie môžu byť slabé. Vymeňte batérie za nové.
 • Medzi batériou a diaľkovým ovládačom môže byť slabý kontakt. Vyberte batérie a znovu ich vložte.
 • Namierte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládania, ktorý sa nachádza na prednej časti TV prijímača.
 • Dbajte na to, aby sa pred snímačom diaľkového ovládania nenachádzali žiadne prekážky.
 • Žiarivkové osvetlenie môže rušiť funkciu diaľkového ovládača. Skúste vypnúť žiarivkové osvetlenie.
 • Po odpojení a opätovnom pripojení TV prijímača sa TV prijímač nemusí po určitý čas spustiť, aj keď stlačíte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači alebo TV prijímači, pretože inicializácia systému chvíľu trvá. Počkajte 10 až 20 sekúnd, a potom to skúste znova.
 • Ak sa váš hlas nerozpozná, aktivujte tlačidlo na diaľkovom ovládači pomocou tlačidla alebo zaregistrujte diaľkový ovládač pomocou tlačidla na TV prijímači. Ak chcete tieto nastavenia potvrdiť, stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — Nastavenia diaľkového ovládača.

[80] Riešenie problémovPríznaky diaľkového ovládača touchpadDiaľkový ovládač touchpad nefunguje alebo nefunguje správne.

 • Vymeňte batérie. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a odpojte kryt.

 • Medzi batériou a diaľkovým ovládačom môže byť slabý kontakt. Vyberte batérie a znovu ich vložte.
 • Znova spárujte diaľkový ovládač touchpad. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Nastavenia diaľkového ovládača touchpad] — [Párovanie diaľkového ovládača touchpad].
 • Diaľkový ovládač touchpad využíva 2,4 GHz pásmo, preto sa môže znižovať rýchlosť komunikácie alebo sa môže komunikácia občas prerušiť z dôvodu rušenia bezdrôtového pripojenia LAN.
  Ak sa v blízkosti nachádzajú elektrické domáce spotrebiče (napríklad mikrovlnné rúry alebo smartfóny), rušenie rádiových vĺn je pravdepodobnejšie.
 • TV prijímač alebo diaľkový ovládač touchpad nemusí fungovať, ak je položený na kovovej poličke, pretože môže dochádzať k rušeniu bezdrôtovej komunikácie.
 • Diaľkovým ovládačom touchpad možno ovládať len naposledy spárovaný TV prijímač.
 • S TV prijímačom môže byť spárovaný len jeden diaľkový ovládač touchpad.
 • Diaľkový ovládač touchpad odporúčame používať vo vzdialenosti do 7 m od TV prijímača.
 • Po odpojení a opätovnom pripojení TV prijímača sa TV prijímač nemusí po určitý čas spustiť, aj keď stlačíte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači alebo TV prijímači, pretože inicializácia systému chvíľu trvá. Počkajte 10 až 20 sekúnd, a potom to skúste znova.

[81] Riešenie problémovPríznaky diaľkového ovládača touchpadBatérie sa rýchlo vybíjajú.

 • Ak budete mávať zariadením kompatibilným s funkciou NFC nad dotykovým bodom NFC diaľkového ovládača, zrýchli sa vybíjanie batérie diaľkového ovládača a zariadenia (len modely s funkciou NFC).
 • Diaľkový ovládač touchpad nenechávajte položený lícom nadol.

[82] Riešenie problémovPríznaky 3D obrazu/okuliarov (len modely s funkciou 3D)3D obraz sa nezobrazuje. 3D efekt je slabý. (len modely s funkciou 3D)

 • Ak sa zobrazujú dva obrazy vedľa seba, stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Obraz] — [Nastavenia 3D] — [3D obraz] — [3D (Vedľa seba)].
  Ak sa zobrazujú dva obrazy pod sebou, stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Obraz] — [Nastavenia 3D] — [3D obraz] — [3D (Nad sebou-Pod sebou)].

 • Ak sa zobrazí obrazovka ponuky [3D obraz], a 3D obraz sa nezobrazí, vypnite a zapnite zariadenie, ktoré zobrazuje 3D obsah.
 • Vnímanie 3D efektov sa môže u jednotlivých divákov líšiť.

Pokyny pre modely aktívnych 3D okuliarov

 • Uistite sa, že sa medzi TV prijímačom a aktívnymi 3D okuliarmi nenachádzajú žiadne prekážky.
 • Vymeňte batériu v aktívnych 3D okuliaroch.
 • Uistite sa, že sú aktívne 3D okuliare zapnuté.
 • Aktívne 3D okuliare je potrebné pred používaním zaregistrovať do TV prijímača. Ak chcete okuliare používať s iným TV prijímačom, je potrebné znova ich zaregistrovať. Pred opätovnou registráciou okuliare vypnite.
 • Bezdrôtové zariadenia alebo mikrovlnné rúry môžu ovplyvniť komunikáciu medzi 3D okuliarmi a TV prijímačom, pretože TV prijímač využíva 2,4 GHz pásmo. V takom prípade sa pokúste o opätovnú registráciu.
 • Ak zariadenie, ktoré je pripojené medzi TV prijímačom a zariadením kompatibilným s režimom 3D, nie je kompatibilné s režimom 3D (napríklad systém domáceho kina), na obrazovke TV prijímača sa nebude zobrazovať 3D obraz. Pripojte zariadenie kompatibilné s režimom 3D priamo k TV prijímaču použitím autorizovaného kábla HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.

Modely s rozlíšením 4K

 • 3D signál rozlíšenia 4K nie je možné zobraziť.
 • Modely pasívnych 3D okuliarov: TV prijímač sledujte priamo spredu. 3D efekt môže byť v závislosti od polohy pri sledovaní menej výrazný. Upravte pozorovací uhol s ohľadom na obrazovku.

[83] Riešenie problémovPríznaky 3D obrazu/okuliarov (len modely s funkciou 3D)Počas sledovania 3D obrazu sa po oboch stranách obrazovky zobrazujú čierne pruhy. (len modely s funkciou 3D)

 • Čierne pruhy sa na oboch stranách obrazovky zobrazujú z dôvodu spracovania 3D signálu pri nastavovaní hĺbky 3D obrazu v ponuke [Nastavenie 3D hĺbky].

[84] Riešenie problémovPríznaky 3D obrazu/okuliarov (len modely s funkciou 3D)Počas zobrazenia 3D obsahu nie je možné vypnúť 3D zobrazenie. (len modely s funkciou 3D)

 • V prípade zobrazenia 3D obsahu s 3D signálom nie je možné 3D zobrazenie v TV prijímači vypnúť. Vypnite 3D nastavenia v pripojenom zariadení (napríklad v prehrávači BD).

[85] Riešenie problémovPríznaky 3D obrazu/okuliarov (len modely s funkciou 3D)Keď sa rozpozná 3D signál, automaticky sa zobrazí hlásenie [Bol zistený 3D signál.] (len modely s funkciou 3D)

 • Deaktivujte nastavenie [Upozornenie na 3D signál]. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položku [Nastavenia] — [Obraz] — [Nastavenia 3D] — [Upozornenie na 3D signál] — [Vyp.].

[86] Riešenie problémovPríznaky 3D obrazu/okuliarov (len modely s funkciou 3D)Aktívne 3D okuliare sa nedajú zapnúť. (len modely s funkciou 3D)

 • Vymeňte batériu. (Týka sa to len modelov TDG-BT400A/BT500A.)
  Stlačte tlačidlo odomknutia, napríklad hrotom pera, vyberte puzdro na batériu a potom batériu vymeňte za novú. Potom puzdro na batériu zaistite späť.

  (A) CR2025 strana (-)

[87] Riešenie problémovPríznaky 3D obrazu/okuliarov (len modely s funkciou 3D)Indikátor LED na aktívnych 3D okuliaroch bliká. (len modely s funkciou 3D)

 • Rozsvieti sa na 3 sekundy: Signalizuje zapínanie okuliarov.

 • Bliká každé 2 sekundy: Signalizuje, že okuliare sú zapnuté.
 • Zabliká 3-krát: Signalizuje, že okuliare sa vypli.
 • Bliká striedavo nazeleno a nažlto: Signalizuje, že sa začal proces registrácie okuliarov.
 • Bliká 3-krát každé 2 sekundy: Signalizuje, že batéria je takmer vybitá. Vymeňte batériu.

[88] Riešenie problémovPríznaky pripojeného zariadeniaŽiaden obraz z pripojeného zariadenia.

 • Zapnite pripojené zariadenie.
 • Skontrolujte káblové prepojenie medzi zariadením a TV prijímačom.
 • Infračervený diaľkový ovládač: Stlačením tlačidla zobrazte zoznam vstupov a vyberte požadovaný vstup.
  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačte tlačidlo HOME a vyberte požadovaný vstup.
 • Správne zasuňte zariadenie USB.
 • Uistite sa, že zariadenie USB bolo správne naformátované.
 • Nezaručuje sa fungovanie všetkých zariadení USB. Operácie sa líšia aj v závislosti od funkcií zariadenia USB alebo prehrávaných video súborov.

[89] Riešenie problémovPríznaky pripojeného zariadeniaZ hlavnej ponuky sa nedá vybrať pripojené zariadenie.

 • Skontrolujte, či je kábel pripojený.

[90] Riešenie problémovPríznaky pripojeného zariadeniaNa niektorých programoch z digitálnych zdrojov sa strácajú detaily.

 • Kvôli digitálnej kompresii zdrojového obsahu, ktorá sa využíva u niektorých digitálnych vysielaní a diskov DVD, sa môže na obrazovke zobrazovať menej detailný obraz ako zvyčajne, alebo artefakty (malé bloky, body alebo pixely). Množstvo viditeľných artefaktov závisí na čistote a rozlíšení obrazu TV prijímača.

[91] Riešenie problémovPríznaky pripojeného zariadeniaZobrazenie fotografií alebo priečinkov chvíľu trvá.

 • V závislosti od rozmerov fotografie, veľkosti súboru a počtu súborov v priečinku môže zobrazenie niektorých fotografií alebo priečinkov chvíľu trvať.
 • Pri každom pripojení zariadenia USB k TV prijímaču môže trvať niekoľko minút, kým sa fotografie zobrazia.

[92] Riešenie problémovPríznaky pripojeného zariadeniaPripojené zariadenie BRAVIA Sync HDMI sa nedá nájsť.

 • Overte, či je zariadenie kompatibilné s technológiou BRAVIA Sync.
 • Skontrolujte, či je v zariadení kompatibilnom s technológiou BRAVIA Sync nastavená funkcia [Ovládanie pre HDMI] a či je v TV prijímači nastavená možnosť [Ovládanie BRAVIA Sync].

[93] Riešenie problémovPríznaky pripojeného zariadeniaNie je možné ovládať druhý AV prijímač.

 • Používať možno len jeden AV prijímač kompatibilný s technológiou BRAVIA Sync.

[94] Riešenie problémovPríznaky pripojeného zariadeniaTV prijímač nereprodukuje obraz a/alebo zvuk zo zariadenia MHL. (len modely s rozhraním MHL)

 • Odpojte kábel MHL a potom ho znova pripojte. Alebo vypnite a znova zapnite zariadenie MHL a odomknite uzamknutú obrazovku zariadenia.

[95] Riešenie problémovPríznaky pripojeného zariadeniaExterné zariadenie (ako napríklad set-top box alebo AV prijímač) nie je možné ovládať pomocou ovládača IR Blaster. (len pre modely kompatibilné s ovládačom IR Blaster)

 • Overte, či je ovládač IR Blaster správne nastavený a či je infračervený vysielač umiestnený v blízkosti infračerveného prijímača externého zariadenia.
 • Uistite sa, že TV prijímač podporuje externé zariadenie.
 • Ak stlačíte a podržíte tlačidlo na diaľkovom ovládači, operácia sa nemusí preniesť. Namiesto toho opakovane stláčajte tlačidlo.
 • Niektoré externé zariadenia nemusia reagovať na niektoré tlačidlá v ponuke „Ponuka Akcia“.
 • Ovládač IR Blaster nemusí byť správne nastavený. Ak chcete nastaviť ovládač IR Blaster, stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Externé vstupy] — [Nastavenie zariadenia IR Blaster].

[96] Riešenie problémovPríznaky nahrávania do zariadenia USB HDDZariadenie USB HDD sa nedá použiť. (len modely s funkciou nahrávania do zariadenia USB HDD)

 • Overte, či je zariadenie USB HDD:
  • správne pripojené,
  • zapnuté,
  • zaregistrované v TV prijímači.
 • Pripojenie zariadenia USB HDD prostredníctvom rozbočovača USB nie je podporované.
 • Vykonajte [Kontrola výkonu jednotky HDD], aby sa zistilo, či parametre zariadenia USB HDD spĺňajú požiadavky.

[97] Riešenie problémovPríznaky nahrávania do zariadenia USB HDDNahrávanie sa nedá vykonať./Nahrávanie zlyhalo. (len modely s funkciou nahrávania do zariadenia USB HDD)

 • Skontrolujte zostávajúce voľné miesto na disku HDD. Ak nemá nedostatok voľného miesta, vymažte nepotrebný obsah.
 • Nasledujúce programy nie je možné nahrávať:
  • programy chránené proti kopírovaniu,
  • analógové programy,
  • programy z externých vstupov (vrátane programov z pripojených set-top boxov),
  • videá širokopásmového pripojenia.
 • Časované nahrávanie nie je možné, ak sa zmení vysielací čas programu.

[98] Riešenie problémovPríznaky nahrávania do zariadenia USB HDDNahraný obsah zmizol. (len modely s funkciou nahrávania do zariadenia USB HDD)

 • Nahrávanie nie je možné, ak sa počas nahrávania odpojí napájací kábel alebo prepojovací kábel. Počas nahrávania neodpájajte žiaden kábel. V opačnom prípade sa môže stratiť nahrávaný obsah alebo všetok nahraný obsah.

[99] Riešenie problémovPríznaky nahrávania do zariadenia USB HDDZariadenie USB HDD funguje, aj keď nie je zapnuté. (len modely s funkciou nahrávania do zariadenia USB HDD)

 • Ak TV prijímač prijme v pohotovostnom režime údaje EPG, pripojené zariadenie USB HDD sa môže roztočiť alebo sa na zariadení môže rozsvietiť indikátor LED.

[100] Riešenie problémovPríznaky siete/aplikáciíNiekedy je kvalita vysielaného videa pri použití bezdrôtovej siete LAN slabá.

 • Kvalita pripojenia k bezdrôtovej sieti závisí od vzdialenosti alebo prekážok (napr. steny) medzi TV prijímačom a bezdrôtovým smerovačom (prístupovým bodom), interferencií prostredia a kvality bezdrôtového smerovača (prístupového bodu). V takom prípade použite káblové pripojenie na internet alebo vyskúšajte 5 GHz pásmo.
 • 5 GHz pásmo nemusí byť v závislosti od oblasti alebo krajiny podporované. Ak 5 GHz pásmo nie je podporované, TV prijímač sa môže pripojiť len k bezdrôtovému smerovaču (prístupovému bodu) použitím 2,4 GHz pásma.

[101] Riešenie problémovPríznaky siete/aplikáciíNie je možné nadviazať pripojenie bezdrôtovej siete LAN alebo sú zlé podmienky na príjem rádiového signálu.

 • Skontrolujte umiestnenie TV prijímača a bezdrôtového smerovača (prístupového bodu). Stav signálu môže by ovplyvnený v nasledujúcich situáciách:
  • V blízkosti sú umiestnené iné bezdrôtové zariadenia, mikrovlnná rúra, žiarivkové svetlá a podobne.
  • Medzi bezdrôtovým smerovačom (prístupovým bodom) a TV prijímačom sú podlahy alebo steny.

  Ak problém pretrváva aj po kontrole uvedenej vyššie, pokúste sa vytvoriť káblové pripojenie siete LAN.

[102] Riešenie problémovPríznaky siete/aplikáciíZlý obraz zo služby Internet Videos.

 • Kvalita závisí od pôvodného videa poskytnutého poskytovateľom video obsahu a od vášho širokopásmového pripojenia.

[103] Riešenie problémovPríznaky siete/aplikáciíNa niektorom internetovom video obsahu sa strácajú detaily.

 • Kvalita videa a veľkosť obrazu závisí od rýchlosti širokopásmového pripojenia a dodania od poskytovateľov video obsahu.

[104] Riešenie problémovPríznaky siete/aplikáciíInternetový video obsah má dobrú kvalitu obrazu, ale žiadny zvuk.

 • Kvalita závisí od pôvodného obsahu poskytnutého poskytovateľom video obsahu a od vášho širokopásmového pripojenia.
 • Vzhľadom na povahu internetových videí, nie všetky videá sú so zvukom.

[105] Riešenie problémovPríznaky siete/aplikáciíAplikácie nie sú prístupné.

 • Skontrolujte, či je kábel siete LAN alebo kábel napájania smerovača/modemu* riadne zapojený.

  * Váš smerovač/modem musí byť vopred nastavený na pripojenie k internetu. Informácie ohľadom smerovača/modemu vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

 • Skúste aplikácie použiť neskôr. Server poskytovateľa obsahu aplikácií môže byť mimo prevádzky.

[106] Riešenie problémovPríznaky siete/aplikáciíTV prijímač sa nemôže pripojiť na internet, keď je nastavený protokol IPv6.

 • Protokol IPv6 nemusí byť k dispozícii. V takom prípade vypnite protokol IPv6.

[107] Riešenie problémovPríznaky domácej sieteTV prijímač sa nemôže pripojiť k serveru.

 • Skontrolujte káblové alebo bezdrôtové pripojenie siete LAN k serveru a k TV prijímaču.
 • Skontrolujte, či je vo vašom TV prijímači správne nakonfigurovaná sieť.

[108] Riešenie problémovPríznaky domácej sieteZobrazí sa správa informujúca o tom, že TV prijímač sa nemôže pripojiť k sieti.

 • Skontrolujte aktuálne nastavenia siete. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť] — [Rozšírené nast.] — [Stav siete]. Skontrolujte pripojenie vašej siete a/alebo informácie o pripojení v príručke servera alebo kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
 • Stlačením tlačidla HOME a následným výberom položiek [Nastavenia] — [Sieť] — [Nastavenie siete] znova nakonfigurujte nastavenia siete.
 • Ak je kábel siete LAN pripojený k aktívnemu serveru a TV prijímač získal adresu IP, skontrolujte pripojenie a konfiguráciu servera. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť] — [Rozšírené nast.] — [Stav siete].

[109] Riešenie problémovPríznaky domácej sieteServer je neprístupný.

 • Skontrolujte kábel/bezdrôtové pripojenie siete LAN alebo servera. TV prijímač mohol stratiť spojenie so serverom.
 • Ak chcete zistiť, či váš mediálny server správne komunikuje s TV prijímačom, vykonajte [Diagnostika servera]. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť] — [Nastavenie domácej siete] — [Diagnostika servera].

[110] Riešenie problémovPríznaky domácej sieteNiektoré mediálne súbory v zariadení USB alebo na serveri sa nezobrazujú.

 • Nepodporované súbory sa nemusia zobraziť.
 • V závislosti od stavu systému sa nemusia zobraziť všetky priečinky/súbory.

[111] Riešenie problémovPríznaky domácej sieteZariadenie Wi-Fi Direct nedokáže nájsť TV prijímač.

 • Nastavte položku [Wi‑Fi Direct] na možnosť [Zap.]. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Zap.].
 • Ak TV prijímač nie je možné nájsť ani po nastavení položky [Wi‑Fi Direct] na možnosť [Zap.], nastavte položku [Nastavenie pásma] na možnosť [Auto (2.4GHz pásmo)]. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Sieť] — [Wi‑Fi Direct] — [Rozšírené nast.] — [Nastavenie pásma] — [Auto (2.4GHz pásmo)].

[112] Riešenie problémovPríznaky zariadenia BluetoothOperácia sa náhle zastaví alebo zariadenie nefunguje.

 • Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
 • Vymeňte batérie v zariadení.
 • Znova zaregistrujte zariadenie.
 • Zariadenia Bluetooth využívajú 2,4 GHz pásmo, preto sa môže znižovať rýchlosť komunikácie alebo sa môže komunikácia občas prerušiť z dôvodu rušenia bezdrôtového pripojenia LAN.
  Ak sa v blízkosti nachádzajú elektrické domáce spotrebiče (napríklad mikrovlnné rúry alebo smartfóny), rušenie rádiových vĺn je pravdepodobnejšie.
 • TV prijímač alebo zariadenie nemusí fungovať, ak je položené na kovovej podložke, pretože môže dochádzať k rušeniu bezdrôtovej komunikácie.
 • Informácie o využiteľnej komunikačnej vzdialenosti medzi TV prijímačom a ostatnými zariadeniami nájdete v návodoch k zariadeniam.
 • Ak je k TV prijímaču pripojených viacero zariadení Bluetooth, kvalita komunikácie Bluetooth môže byť zhoršená.

[113] Riešenie problémovPríznaky zrkadlenia obrazovkyAké typy zariadení možno pripojiť pomocou funkcie zrkadlenia obrazovky?

 • Zariadenia so zapnutým pripojením Wi‑Fi, ako napríklad smartfóny a tablety, ktoré podporujú službu Miracast, možno použiť na využitie funkcie zrkadlenia obrazovky na vašom TV BRAVIA. V používateľskej príručke vášho zariadenia Wi‑Fi nájdete informácie o podpore služby Miracast. TV BRAVIA je v súlade s technickými údajmi služby Miracast, no nezaručuje úspešné pripojenie so všetkými zariadeniami.

[114] Riešenie problémovPríznaky zrkadlenia obrazovkyTV prijímač sa nemôže pripojiť k zariadeniu s technológiou Miracast.

 • Ak pripojenie zariadenia s technológiou Miracast (napríklad počítača note) zlyhá, stlačte tlačidlo HOME a výberom položky [Zrkadlenie obrazovky] zobrazte obrazovku pohotovostného režimu funkcie zrkadlenia obrazovky a pokúste sa o opätovné pripojenie.

[115] Riešenie problémovPríznaky zrkadlenia obrazovkyVideo alebo zvuk občas vypadáva.

 • Zariadenia vysielajúce rádiové vlny, napríklad iné bezdrôtové zariadenia LAN alebo mikrovlnné rúry, môžu rušiť funkciu zrkadlenia obrazovky používanú prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. TV prijímač alebo zariadenia od spoločnosti Sony kompatibilné s funkciou zrkadlenia obrazovky (napr. niektoré modely zariadení Xperia) neumiestňujte do blízkosti týchto zariadení alebo ich vypnite, ak je to možné.
 • Rýchlosť komunikácie sa môže meniť v závislosti od vzdialenosti alebo prekážok medzi zariadeniami, konfigurácie zariadení, stavu rádiových vĺn, preťaženia linky alebo od typu používaného zariadenia. Komunikácia sa môže prerušovať kvôli stavu rádiových vĺn.

[116] Riešenie problémovPríznaky zrkadlenia obrazovkyUrčitý spoplatnený obsah sa nedá prehrať.

 • Zdrojové zariadenie musí spĺňať normy HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma) 2.0/2.1/2.2.
  Určitý platený obsah sa nemusí zobrazovať prostredníctvom zdrojového zariadenia, ktoré nespĺňa normy HDCP 2.0/2.1/2.2.

[117] Riešenie problémovPríznaky zrkadlenia obrazovkyFunkcia zrkadlenia obrazovky nefunguje. TV prijímač nie je možné nájsť pomocou zariadenia kompatibilného s funkciou zrkadlenia obrazovky.

 • Ak používate funkciu zrkadlenia obrazovky s iným zariadením, najprv vypnite zrkadlenie obrazovky a skúste to znova.
 • Ak vaše zariadenie nepodporuje 5 GHz pásmo a položka [Nastavenie pásma] je nastavená na možnosť [Auto (5GHz pásmo)], skúste ju zmeniť na možnosť [Auto].
 • Stlačte tlačidlo HOME, výberom položky [Zrkadlenie obrazovky] zobrazte obrazovku pohotovostného režimu pre zrkadlenie obrazovky a potom to skúste znova.

[118] Riešenie problémovPríznaky jednodotykového zrkadlenia (len modely s funkciou NFC)Funkcia jednodotykového zrkadlenia nefunguje. Cieľové zariadenie sa nedá rozpoznať. (len modely s rozhraním NFC)

 • Uistite sa, že je funkcia NFC zariadenia kompatibilného s funkciou jednodotykového zrkadlenia aktivovaná.
 • V prípade pripojenia k zariadeniu Xperia kompatibilnému s jednodotykovým zrkadlením TV prijímač nie je možné pripojiť k zariadeniu Xperia, keď je jeho obrazovka uzamknutá. Odomknite obrazovku a potom sa dotknite zariadením.
 • Určte polohu oblasti detekcie NFC v zariadení kompatibilnom s funkciou jednodotykového zrkadlenia a potom sa pokúste dotknúť znova. Informácie o umiestnení oblasti detekcie NFC nájdete v návode na používanie kompatibilného zariadenia.
 • Dvihnite kompatibilné zariadenie z diaľkového ovládača touchpad a potom sa znova pokúste dotknúť.
 • Ak používate funkciu zrkadlenia obrazovky s iným zariadením, najprv vypnite zrkadlenie obrazovky a skúste to znova.
 • Ak vaše zariadenie nepodporuje 5 GHz pásmo a položka [Nastavenie pásma] je nastavená na možnosť [Auto (5GHz pásmo)], skúste ju zmeniť na možnosť [Auto].
 • Stlačte tlačidlo HOME, výberom položky [Zrkadlenie obrazovky] otvorte obrazovku pohotovostného režimu pre zrkadlenie obrazovky a potom to skúste znova.
 • Skontrolujte, či vaše zariadenie podporuje jednodotykové zrkadlenie. Aj keď sa dotknete nekompatibilného zariadenia, TV prijímač môže zareagovať, ale nespustí sa zrkadlenie obrazovky.
 • Pred použitím je potrebné diaľkový ovládač touchpad spárovať s TV prijímačom.
 • Prepnite nastavenie NFC kompatibilného zariadenia na zapnuté.

[119] Riešenie problémovPríznaky aplikácie „Video & TV SideView“TV prijímač nie je možné zapnúť a ovládať pomocou aplikácie „Video & TV SideView“, keď je položka [Diaľkové spustenie] nastavená na možnosť [Zap.].

 • Ak sú v blízkosti umiestnené zariadenia, ktoré spôsobujú rušenie rádiových vĺn (mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny a pod.), funkcia „Video & TV SideView“ nemusí fungovať. V takom prípade umiestnite tieto zariadenia ďalej od bezdrôtového smerovača (prístupového bodu) alebo TV prijímača a vypnite ich.
 • Funkcia „Video & TV SideView“ nemusí fungovať v nasledujúcich prípadoch. Zapnite TV prijímač a znova pripojte bezdrôtový smerovač (prístupový bod).
  • Ak vypnete alebo zapnete bezdrôtový smerovač (prístupový bod), keď je TV prijímač v pohotovostnom režime.
  • Ak resetujete bezdrôtový smerovač (prístupový bod), keď je TV prijímač v pohotovostnom režime
  • Ak zmeníte kanál bezdrôtového smerovača (prístupového bodu), keď je TV prijímač v pohotovostnom režime.
 • Funkcia „Video & TV SideView“ nemusí fungovať s bezdrôtovými smerovačmi (prístupovými bodmi) používanými v podnikoch, ktoré vyžadujú pravidelné opakované pripájanie.
 • Funkcia „Video & TV SideView“ nemusí fungovať v závislosti od nastavení bezdrôtového smerovača (prístupového bodu) (napr. Multi SSID alebo režim úspory energie).
 • Ak sa na pripojenie aplikácie „Video & TV SideView“ k TV prijímaču použije rozhranie Wi-Fi Direct, TV prijímač sa v závislosti od smartfónu/tabletu nemusí zapnúť z pohotovostného režimu.
 • TV prijímač by mal byť zapnutý alebo v pohotovostnom režime. Nevypínajte TV prijímač odpojením napájacieho kábla.
 • Overte, či TV prijímač spĺňa nasledujúce podmienky.

  Ak je bezdrôtový smerovač (prístupový bod) pripojený k TV prijímaču prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN

  • Používa sa TV prijímač so zabudovanou bezdrôtovou sieťou LAN.
  • Položka [Vstavaná Wi‑Fi] v ponuke [Rozšírené nast.] je nastavená na možnosť [Zap.]
  • Položka [Diaľkové spustenie] v ponuke [Sieť] je nastavená na možnosť [Zap.]
  • TV prijímač je pripojený k bezdrôtovému smerovaču (prístupovému bodu)

  Ak je bezdrôtový smerovač (prístupový bod) pripojený k TV prijímaču prostredníctvom káblovej siete LAN

  • Položka [Diaľkové spustenie] v ponuke [Sieť] je nastavená na možnosť [Zap.]

[120] Riešenie problémovPríznaky aplikácie „Video & TV SideView“TV prijímač sa nezobrazuje na obrazovke „Video & TV SideView“. TV prijímač nie je možné zaregistrovať v aplikácii „Video & TV SideView“.

 • Uistite sa, že je TV prijímač zapnutý.
 • Uistite sa, že je TV prijímač a smartfón/tablet pripojený k rovnakej domácej sieti.

  (Ak sa však pripájate prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct, pripojenie k domácej sieti nie je potrebné.)

 • Mohol byť dosiahnutý maximálny počet zaregistrovaných zariadení. Pred zaregistrovaním ďalšieho smartfónu/tabletu odstráňte nepotrebné registrácie zo zoznamu [Zariadenia na diaľku].
 • Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej adrese:

  http://info.tvsideview.sony.net/faq/

Používanie diaľkového ovládača

Na ovládanie TV prijímača môžete používať infračervený diaľkový ovládač. Na ovládanie modelov TV prijímačov kompatibilných s diaľkovým ovládačom touchpad môžete používať diaľkový ovládač touchpad. Ak chcete zistiť, či je váš TV prijímač kompatibilný s diaľkovým ovládačom touchpad, pozrite si vytlačený návod dodaný s týmto TV prijímačom.

Používanie infračerveného diaľkového ovládača

Mnohé funkcie tohto TV prijímača môžete ovládať pomocou tlačidiel///a.

 1. Zvýraznenie položky zmeníte pomocou tlačidiel///.

 2. Stlačením tlačidlapoložku vyberiete.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku

Stlačte tlačidlo BACK.

Ovládanie TV prijímača pomocou funkcie Hlasové vyhľadávanie (len diaľkové ovládače s tlačidlom )

V prípade diaľkových ovládačov s tlačidlom stlačte tlačidlo a hovorte do mikrofónu zabudovaného v diaľkovom ovládači.

Poznámka

 • Na používanie funkcie Hlasové vyhľadávanie je potrebné internetové pripojenie.

Keď sa nerozpozná váš hlas

Aktivujte tlačidlo na diaľkovom ovládači pomocou tlačidla alebo zaregistrujte diaľkový ovládač pomocou tlačidla na TV prijímači. Ak chcete tieto nastavenia potvrdiť, stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — Nastavenia diaľkového ovládača.


Používanie diaľkového ovládača touchpad

Dodanie diaľkového ovládača touchpad spolu s TV prijímačom závisí od modelu/oblasti/krajiny.

Základné ovládanie funkcií a nastavení tohto TV prijímača môžete vykonávať posúvaním po touchpade a jeho stláčaním.

Pred používaním môže byť potrebné diaľkový ovládač touchpad spárovať s TV prijímačom. Stlačte tlačidlo HOME na infračervenom diaľkovom ovládači, vyberte položky [Nastavenia] — [Nastavenia diaľkového ovládača touchpad] — [Párovanie diaľkového ovládača touchpad] a podľa zobrazených pokynov spárujte diaľkový ovládač touchpad.

 1. Posúvaním prsta po touchpade presuniete zvýraznenie položky.

 2. Stlačením touchpadu tak, aby klikol, položku vyberiete.

Rýchle posúvanie zvýraznenia po obrazovke

Posúvajte prst, kým sa zvýraznenie nezačne rýchlo meniť, a držte prst na touchpade.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku

Stlačte tlačidlo BACK.

Konfigurácia nastavení diaľkového ovládača touchpad

Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Nastavenia diaľkového ovládača touchpad] — požadovanú možnosť.

Spustenie predstavenia/kurzu k diaľkovému ovládaču touchpad

Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky [Nastavenia] — [Nastavenia diaľkového ovládača touchpad] — [Spustenie predstavenia/kurzu].


Vertikálne alebo horizontálne posúvanie na obrazovke predinštalovaného prehľadávača

Posúvajte prstom nahor/nadol alebo doľava/doprava na nasledujúcich oblastiach.

Používanie príručky

K dispozícii sú dve verzie príručky pre TV prijímač: príručka (v TV prijímači) a príručka (online). Príručka (v TV prijímači) obsahuje základné informácie a pokyny na používanie TV prijímača. Ak je TV prijímač pripojený na internet, v príručke (online) nájdete kompletné a aktuálne informácie o TV prijímači a sieťových službách.

Príručku (online) si môžete prečítať aj v počítači alebo mobilnom zariadení.

 1. Pripojte TV prijímač na internet.
 2. Výberom položky[Prepnúť na online verziu] (A) v pravom hornom rohu obrazovky zobrazíte príručku (online).

Ak je vaše internetové pripojenie príliš pomalé alebo nestabilné a príručku (online) nie je možné zobrazovať plynulo, znova vykonajte 2. krok výberom položky[Prepnúť na vstavanú verziu].

Zobrazenie príručky (online) v počítači alebo mobilnom zariadení

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

Poznámka

 • Obrázky a ilustrácie v tejto príručke sa môžu odlišovať v závislosti od modelu TV prijímača.
 • Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Rada

 • Príručku (online) si môžete prečítať aj pomocou aplikácie „Video & TV SideView“.
 • Ak chcete zistiť, či je váš TV prijímač vybavený jednou z funkcií opísaných v príručke, pozrite si tlačený návod alebo katalóg.
 • Táto príručka je určená pre všetky oblasti/krajiny a niektoré informácie uvedené v tejto príručke neplatia pre niektoré oblasti/krajiny.
 • Informácie o častiach a ovládacích prvkoch TV prijímača a diaľkového ovládača nájdete v tlačenom návode dodanom spolu s týmto TV prijímačom.

Obrazovka hlavnej ponuky

Hlavná ponuka poskytuje funkciu vyhľadávania, odporúčania týkajúce sa obsahu a prístup k aplikáciám a nastaveniam. Dostupné položky sa líšia v závislosti od nastavenej oblasti alebo krajiny a situácie.

Používanie vyhľadávania

Vyhľadávať môžete rôzny obsah. Kľúčové slová môžete zadávať pomocou klávesnice na obrazovke alebo diktovaním.

 1. Stlačte tlačidlo HOME.
 2. Vyberte pole vyhľadávania.
 3. Zadajte kľúčové slovo pomocou klávesnice na obrazovke alebo jeho vyslovením do mikrofónu.

Výber obsahu, aplikácie alebo položky nastavenia

 1. Stlačte tlačidlo HOME.
 2. Vyberte požadovanú položku v požadovanej kategórii.

Zoznam kategórii

 • Odporúčania
  V tejto kategórii je uvedený obsah založený na vašej histórii.
 • [vybrané aplikácie], [Aplikácie] a [Games]

  Tieto kategórie poskytujú prístup k aplikáciám (ako napríklad Video, Album, Hudba, Zdieľanie fotografií Plus a Zrkadlenie obrazovky) a k hrám.

 • [Vstupy]
  Môžete vybrať zdroj vstupu zo zoznamu pripojených zariadení a konektorov, napríklad HDMI.
 • [Nastavenia]
  Táto kategória obsahuje položky [Nastavenia], [Nastavenia siete], [Časovače] a [Pomocník].

Rada

 • Pripojením TV prijímača na internet získate prístup k rôznym funkciám, napríklad k sieťovým službám.

Používanie tlačidla DISCOVER

Na vyhľadávanie obsahu (napríklad televíznych programov, internetového obsahu a pod.) môžete použiť tlačidlo DISCOVER. Obsah zobrazený po stlačení tlačidla DISCOVER sa líši v závislosti od modelu/oblasti/krajiny.

 1. Stlačte tlačidlo DISCOVER.
 2. Posúvaním zvýraznenia nahor alebo nadol vyberte požadovanú kategóriu.
 3. Posúvaním zvýraznenia doľava alebo doprava vyberte požadovanú položku.
 4. Infračervený diaľkový ovládač: Stlačením tlačidlavyberte/spustite položku.

  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačením touchpadu vyberte/spustite položku.

Zmena nastavení tejto funkcie

 1. Stlačte tlačidlo DISCOVER.
 2. Posuňte zvýraznenie nadol na kategóriu [Nastavenia].
 3. Výberom požadovanej položky zmeníte nastavenia.

Rada

 • Pri používaní diaľkového ovládača touchpad môžete túto funkciu použiť aj posúvaním prsta z dolnej časti touchpadu smerom nahor (bez toho, aby ste touchpad stlačili).

Používanie ponuky „Ponuka Akcia“

Stlačením tlačidla ACTION MENU sa zobrazí ponuka s možnosťou rýchleho prístupu k funkciám, ktoré sú k dispozícii pre momentálne zobrazenú obrazovku, ako napríklad nastavenie obrazu, nastavenie zvuku, nastavenie hlasitosti pre pripojené zariadenie (napríklad slúchadlá) a zmena zobrazenia/zvuku. Položky v ponuke sa líšia v závislosti od vybranej obrazovky.

 1. Stlačte tlačidlo ACTION MENU.
 2. Posúvaním zvýraznenia doľava alebo doprava vyberte požadovanú kategóriu.
 3. Posúvaním zvýraznenia nahor alebo nadol vyberte požadovanú položku.
 4. Infračervený diaľkový ovládač: Stlačením tlačidlavyberte/spustite položku.

  Diaľkový ovládač touchpad: Stlačením touchpadu vyberte/spustite položku.

Rada

 • Pri používaní diaľkového ovládača touchpad môžete ponuku „Ponuka Akcia“ otvoriť aj posúvaním prsta z hornej časti touchpadu smerom nadol (bez toho, aby ste touchpad stlačili).