Televizor

Uživanje u TV programima

Gledanje TV programa

Gledanje u 3D (samo 3D modeli)

Korišćenje SNS za uživanje u programima sa prijateljima

Snimanje programa

Snimanje na USB HDD uređaj (samo modeli sa USB HDD snimanjem)

Reprodukovanje zvuka preko drugih uređaja

Povezivanje audio sistema

Povezivanje bežičnog sabvufera (opciono)

Korišćenje BRAVIA Sync funkcije za rukovanje drugim uređajem

Gledanje/slušanje na povezanim uređajima

Gledanje slike u 4K/HDR sa kompatibilnih uređaja (samo 4K modeli)

Povezivanje BD/DVD plejera

Povezivanje računara/digitalnog fotoaparata/kamkordera

Povezivanje USB diska

Korišćenje BRAVIA Sync funkcije za rukovanje drugim uređajem

Povezivanje IR Blastera (samo modeli kompatibilni sa IR Blasterom)

Korišćenje sa pametnim telefonima/tabletima

Prikazivanje ekrana pametnog telefona/tableta na TV-u

Deljenje fotografija/muzike/video snimaka uskladištenih na pametnim telefonima/tabletima

Korišćenje pametnog telefona/tableta za rukovanje TV-om

Povezivanje na mrežu

Žična LAN veza

Bežična LAN veza

Wi-Fi Direct veza

Postavke za IPv6

Korišćenje kućne mreže

Korišćenje kućne mreže

Podešavanja

Konfigurisanje podešavanja koja se odnose na osnovne funkcije TV-a

Konfigurisanje podešavanja koja se odnose na mrežne veze i periferne uređaje

Konfigurisanje podešavanja koja se odnose na željena podešavanja sistema

Konfigurisanje podešavanja koja se odnose na lične informacije, kao što je bezbednost

Dijagnostička provera

Samodijagnostika

Simptomi napajanja

Simptomi slike/ekrana

Simptomi prilikom prijema emitovanog programa

Simptomi zvuka

Simptomi daljinskog upravljača

Simptomi daljinskog upravljača sa dodirnom tablom

Simptomi 3D slike/naočara (samo 3D modeli)

Simptomi povezanog uređaja

Simptomi snimanja na USB HDD

Simptomi mreže/aplikacija

Simptomi kućne mreže

Simptomi Bluetooth uređaja

Simptomi preslikavanja ekrana

Simptomi preslikavanja jednim dodirom (samo NFC modeli)

Simptomi „Video & TV SideView“

[1] Uživanje u TV programimaGledanje TV programaKorišćenje programskog vodiča

Možete brzo da pronađete svoje željene programe.

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite taster GUIDE da biste prikazali vodič za digitalne programe.

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite taster DISCOVER, a zatim izaberite programski vodič u kategoriji emitovanja.
 2. Izaberite program koji ćete da gledate.
  Prikazuju se detalji programa.
 3. Izaberite [Prikaži] da biste gledali program.

Da biste koristili opcione funkcije

 1. Pritisnite taster ACTION MENU dok se prikazuje programski vodič. Zatim izaberite željenu stavku.

[2] Uživanje u TV programimaGledanje TV programaPrimanje prenosa podataka

Da biste prikazali informacije sa tekstom

Možete da gledate niz tekstova i grafičkih informacija zasnovanih na tekstu, uključujući nacionalne vesti, informacije o vremenskoj prognozi i preglede TV programa. Informacije za koje ste zainteresovani mogu da se izaberu sa nekoliko stranica unošenjem broja.

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite taster da biste prikazali tekstualne informacije.

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberitetekst.

O usluzi digitalnih tekstualnih informacija

Usluga digitalnog teksta nudi grafički bogate sadržaje sa finom grafikom i slikama. Mogu da se koriste različite funkcije, kao što su veze ka stranicama i metod navigacije jednostavan za upotrebu. Ovu uslugu podržavaju brojne televizijske kuće. (Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.)

O usluzi digitalnih interaktivnih aplikacija

Usluga interaktivnih aplikacija nudi digitalni tekst i grafiku visokog kvaliteta, zajedno sa naprednim opcijama. Ovu uslugu podržavaju televizijske kuće. (Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.)

Napomena

 • Interaktivna usluga je dostupna isključivo ako je pruža televizijska kuća.
 • Dostupne funkcije i sadržaj ekrana se razlikuju u zavisnosti od televizijske kuće.
 • Ako se izaberu titlovi, a vi pokrenete aplikaciju digitalnog teksta preko tastera, u nekim okolnostima titlovi mogu da prestanu da se prikazuju. Kada izađete izađe iz aplikacije digitalnog teksta, prikaz titlova će se automatski nastaviti.

Da biste gledali NVOD/MF uslugu

NVOD (Near Video On Demand - bliski video na zahtev) i MF (Multi Feed - dobavljanje iz više izvoda) su standardi za emitovanje nekoliko programa istovremeno na jednom kanalu.

NVOD obezbeđuje višestruke kopije programa po zadatom rasporedu, a MF vam omogućava da izaberete željeni program od nekoliko programa na jednom kanalu.

 1. Prilikom gledanja usluge NVOD/MF, pritisnite taster ACTION MENU.
 2. Izaberite [Dodatne usluge] — željeni program.

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna kada televizijske kuće pružaju uslugu NVOD/MF.

[3] Uživanje u TV programimaGledanje TV programaO ikonama sa banera sa informacijama

Kada menjate kanal, nakratko se pojavljuje baner sa informacijama. Sledeće ikone mogu da se pojave na baneru.

: Usluga prenosa podataka (Aplikacija emitovanja)

: Radio usluga

: Šifrovana/Pretplatnička usluga

: Višejezični audio dostupan

: Titlovi dostupni

: Titlovi i/ili audio dostupni za osobe oslabljenog sluha

: Preporučen minimalni uzrast za trenutni program (od 3 do 18 godina)

: Roditeljska blokada

: Zaključavanje digitalnih programa

: Audio dostupan za osobe oslabljenog vida

: Govorni audio titl dostupan

: Višekanalni audio dostupan

[4] Uživanje u TV programimaGledanje TV programaGledanje TV programa korišćenjem YouView (samo U.K. modeli)

Da biste omogućili/onemogućili YouView

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Podešavanja za YouView].
 2. Izaberite [Omogući] ili [Onemogući], a zatim izaberite [Da].
 3. Sledite proceduru podešavanja.

Da biste koristili YouView Guide

Koristite YouView Guide da biste videli šta se sada prikazuje, šta će se prikazivati tokom sledeće nedelje i pomerajte unazad da biste ponovo pogledali programe koje ste možda propustili tokom proteklih sedam dana.

 1. IC daljinski upravljač. Pritisnite taster GUIDE da biste prikazali programski vodič.

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite taster DISCOVER, a zatim izaberite programski vodič u kategoriji emitovanja.
 2. IC daljinski upravljač: Pritisnite tastere/da biste izabrali program, a zatim pritisnite taster.

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Prevlačite levo ili desno preko dodirne table da biste izabrali program, a zatim pritisnite dodirnu tablu.
  Dostupni programi su označeni ikonom za reprodukovanje.

Savet

 • Pritisnite taster TV na IC daljinskom upravljaču kada gledate uživo TV da biste prikazali Mini Guide i videli šta se prikazuje sada na TV-u i šta je sledeće u programu. (Ova funkcija ne može da se koristi kada je STB uređaj povezan sa TV-om pomoću IR blastera.)

Da biste proverili informacije o programu (Information Panel)

Information Panel vam omogućava da saznate više o programu, oceni i da li je dostupan u HD-u. Takođe možete da reprodukujete više epizoda iz iste serije kada su dostupne na zahtev.

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite taster .

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Informacije].

Da biste pristupili On Demand, Discover i YouView Search (YouView Menu)

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite plavo dugme u YouView Guide ili Mini Guide da biste prikazali YouView Menu.

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite plavo dugme u YouView Guide ili Mini Guide da biste prikazali YouView Menu.
 2. Pronađite program koji želite da gledate korišćenjem sledećih opcija.
  Players: Pristup BBC iPlayer, ITV Player, All 4 i Demand 5 na YouView.
  Discover: Pogledajte popularne ili nedavno dodate programe jednim pogledom. Takođe možete otkriti nove programe po žanru, npr. Dečiji, Film itd.
  YouView Search: Pronađite konkretan program uživo ili na zahtev na YouView.

Napomena

 • Sledeće stavke menija su nedostupne kada se omogući YouView;

  • Satelitska emitovanja
  • Omiljeno
  • Podsetnik
  • Zaključavanje digitalnih programa
  • Sortiranje digitalnih programa
  • Prilagodite TV taster
  • Informacije o zemaljskim programima iz funkcije za pretragu na ekranu Glavnog menija (umesto toga koristite „YouView Search“)
  • Snimanje programa
 • Nazivi usluga podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

[5] Uživanje u TV programimaGledanje u 3D (samo 3D modeli)O 3D televizorima i 3D naočarima (samo 3D modeli)

Postoje dva tipa 3D naočara: pasivne 3D naočare i aktivne 3D naočare. Pogledajte uputstvo u štampanoj formi koje je isporučeno uz ovaj TV da biste videli koji tip 3D naočara on podržava.

Preporučena udaljenost za gledanje 3D slike

Ako udaljenost za gledanje nije odgovarajuća, može se pojaviti dupla slika. Sedite na udaljenosti od TV-a koja iznosi najmanje 3 visine ekrana. Preporučuje se da se sedi direktno ispred TV-a.

Opseg komunikacije TV-a i aktivnih 3D naočara

Vaš položaj gledanja treba da bude u okviru propisnog opsega. Pogledajte sledeće dijagrame. Radna udaljenost zavisi od prepreka (osobe, metal, zidovi, itd.) i/ili elektromagnetnih smetnji.


Gledano odozgo

(A) 120°

(B) 1-6 m


Gledano sa strane

(A) 45°

(B) 1-6 m

(C) 30°

Napomena

 • Preporučeni ugao i udaljenost za gledanje mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije TV-a i uslova u prostoriji.

Održavanje vaših naočara

 • Obrišite naočare nežno mekom krpom.
 • Uporne fleke mogu da se uklone krpom lako navlaženom sa malo blage sapunice i toplom vodom.
 • Ako koristite krpu koja je prethodno tretirana hemijski, obavezno postupajte prema uputstvima navedenim na pakovanju.
 • Nikada za čišćenje ne koristite jake rastvarače kao što su razređivač, alkohol ili benzol.

[6] Uživanje u TV programimaGledanje u 3D (samo 3D modeli)Pripremanje 3D naočara (samo 3D modeli)

Postoje dva tipa 3D naočara: pasivne 3D naočare i aktivne 3D naočare. Pogledajte uputstvo u štampanoj formi koje je isporučeno uz ovaj TV da biste videli koji tip 3D naočara on podržava. Zatim sledite uputstva u nastavku da biste pripremili 3D naočare.

Za pasivne 3D naočare

Kada su pasivne 3D naočare isporučene sa vašim TV-om, koristite ih. Kada nikakve naočare nisu isporučene, kupite par pasivnih 3D naočara, model TDG-500P. Možete da gledate 3D tako što ćete samo staviti pasivne 3D naočare.

Za aktivne 3D naočare

Kada su aktivne 3D naočare isporučene uz vaš TV, koristite ih. Kada naočare nisu isporučene, kupite par aktivnih 3D naočara, model TDG-BT500A. Pre prvog korišćenja aktivnih 3D naočara, potrebno je da ih registrujete sa TV-om. Sledite korake u nastavku.

 1. Skinite foliju za izolaciju sa baterije.

 2. Uključite TV, a zatim držite naočare u opsegu od 50 cm od TV-a.
 3. Pritisnite i držite taster/indikator(napajanje) na naočarima 2 sekunde.

  Aktivne 3D naočare se uključuju i registracija započinje (taster/indikator(napajanje) trepti zeleno i žuto). Kada se registracija završi, na TV ekranu se pojavljuje poruka tokom 5 sekundi, a indikator svetli zeleno 3 sekunde.

  Ako registracija ne uspe, aktivne 3D naočare će se automatski ugasiti. U ovom slučaju, ponovite gornju proceduru.

 4. Stavite aktivne 3D naočare.

Od sledećeg puta, aktivne 3D naočare možete da koristite tako što ćete ih samo uključiti. Da biste ih isključili, pritisnite i držite taster/indikator(napajanje) na naočarima 2 sekunde. Da biste ih ponovo uključili, pritisnite taster/indikator(napajanje).

Savet

 • Da biste koristili aktivne 3D naočare sa drugim TV-om, potrebno je da registrujete naočare sa TV-om. Obavite gornju proceduru iz koraka 2.

[7] Uživanje u TV programimaGledanje u 3D (samo 3D modeli)Gledanje u 3D (samo 3D modeli)

Možete da doživite moćnu 3D zabavu, kao što su stereoskopske 3D igre i Blu-ray 3D diskovi.

Da biste gledali u 3D, povežite uređaj kompatibilan sa 3D direktno sa TV-om preko odobrenog HIGH SPEED HDMI kabla koji nosi logotip HDMI.

 1. Pripremite 3D naočare.
 2. Prikažite sadržaj da biste gledali u 3D na ekranu TV-a.
 3. Stavite 3D naočare.
  Sada bi trebalo da budete u mogućnosti da gledate 3D slike. Ako nije postignut nikakav 3D efekat, obavite sledeće korake.
 4. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Ekran] — [3D podešavanja].
 5. Izaberite režim [3D prikaz] da bi odgovarao prikazanom sadržaju.

  U zavisnosti od ulaznog signala ili formata, [3D (Levo-desno)]/[3D (Gore-dole)] možda neće moći da se izaberu.

Savet

 • Uz režim [3D prikaz], možete da koristite različite 3D opcije u [3D podešavanja]. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Ekran] — [3D podešavanja].

Napomena

 • 3D efekat može da bude manje izražen ako je temperatura ambijenta niska.
 • Ako se [Motionflow] u [Slika] podesi na nešto drugo, a ne na [Isključeno], postupak umanjenja treperenja ekrana može da utiče na glatko kretanje slike. U tom slučaju, pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Slika] — [Motionflow] — [Isključeno]. (Samo za modele kompatibilne sa [Motionflow].)

[8] Uživanje u TV programimaKorišćenje SNS za uživanje u programima sa prijateljimaUživanje u uslugama društvenih mreža dok gledate TV

Možete da prikažete tvitove koji pominju program koji gledate.

 1. Povežite se na širokopojasnu internet vezu.
 2. Dok gledate program, pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite tvit.
  Pojavljuje se ekran Druženje preko TV-a.

Da biste zadali ključnu reč

Možete takođe da zadate ključnu reč za pretragu da biste prikazali tvitove vezane za ključnu reč.

 1. Dok prikazujete ekran Druženje preko TV-a, pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Uredi ključnu reč].
 2. Izaberite željenu ključnu reč za pretragu.

Da biste promenili smer pomeranja između horizontalnog i vertikalnog

 1. Dok prikazujete ekran Druženje preko TV-a, pritisnite taster ACTION MENU, izaberite [Željene postavke] — [Promeni prikaz], a zatim izaberite željenu postavku.

Savet

 • Možete da promenite postavke za ključnu reč za pretragu. Dok prikazujete ekran Druženje preko TV-a, pritisnite taster ACTION MENU, izaberite [Željene postavke], a zatim izaberite željenu postavku.

[9] Snimanje programaSnimanje na USB HDD uređaj (samo modeli sa USB HDD snimanjem)Registrovanje USB HDD uređaja (samo modeli sa USB HDD snimanjem)

Povežite USB HDD uređaj sa svojim TV-om i uživajte u snimanju digitalnog emitovanja. Ako vaš TV ima dva ili više USB portova, povežite USB HDD uređaj na port označen „HDD REC“.

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna samo za neke modele u Evropi, Australiji i Novom Zelandu.

(A) USB HDD uređaj

(B) USB kabl (nije isporučen)

 1. Povežite USB HDD uređaj na USB port označen „HDD REC“ na vašem TV-u.
 2. Uključite USB HDD uređaj.
 3. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanje uređaja za snimanje] — [Registracija HDD-a].
 4. Sledite uputstva na ekranu da biste registrovali USB HDD uređaj.

Da biste izvršili opoziv registracije USB HDD uređaja

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanje uređaja za snimanje] — [Deregistracija HDD-a] — uređaj za koji se opoziva registracija.

[10] Snimanje programaSnimanje na USB HDD uređaj (samo modeli sa USB HDD snimanjem)Snimanje jednim dodirom (samo modeli sa snimanjem na USB HDD)

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna samo za neke modele u Evropi, Australiji i Novom Zelandu.
 1. IC daljinski upravljač: Prilikom gledanja programa koji će da se snima, pritisnite taster REC.

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Prilikom gledanja programa koji hoćete da snimite, pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberitePočni SNIMANJE.

  Snimanje započinje.

 2. Na prikazanom ekranu, podesite vreme kraja za snimanje.

  Da biste snimali dok se program ne završi, Izaberite [podrazumevano]. Da biste podesili proizvoljnu dužinu vremena (1 minut do 8 časova), izaberite [Korisnički definisani].

Da biste ručno prekinuli snimanje

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite taster.

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberiteZaustavi SNIMANJE.
 2. Izaberite [Zaustavi] na prikazanom ekranu.

Da biste promenili vreme kraja za snimanje

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite taster.

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberiteZaustavi SNIMANJE.
 2. Na prikazanom ekranu, izaberite [Izmeni] da biste promenili vreme kraja za snimanje.

Napomena

 • Za neke programe snimanje ne može da se prekine pritiskom na taster. Da biste prekinuli snimanje takvog programa, pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberiteZaustavi SNIMANJE.

[11] Snimanje programaSnimanje na USB HDD uređaj (samo modeli sa USB HDD snimanjem)Snimanje pomoću tajmera (samo modeli sa snimanjem na USB HDD)

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna samo za neke modele u Evropi, Australiji i Novom Zelandu.
 1. Pritisnite taster DISCOVER, a zatim izaberite programski vodič u kategoriji emitovanja.
 2. Izaberite željeni program u programskom vodiču, a zatim izaberite [Tajmer za SNIMANJE].
 3. Izaberite [Post. tajmer kao događaj] ili [Postavi tajmer].

Da biste ručno podesili tajmer određivanjem datuma, vremena i kanala

 1. Pritisnite taster DISCOVER, a zatim izaberite programski vodič u kategoriji emitovanja.
 2. Pomerite fokus na krajnju levu stavku, a zatim pomerite levo da biste otvorili meni.
 3. Izaberite [Lista tajmera] — [Ručni tajmer za SNIM.].
 4. Konfigurišite podešavanje tajmera.
 5. Izaberite [Postavi tajmer].

Da biste proverili, izmenili ili izbrisali podešavanja tajmera

 1. Pritisnite taster DISCOVER, a zatim izaberite programski vodič u kategoriji emitovanja.
 2. Pomerite fokus na krajnju levu stavku, a zatim pomerite levo da biste otvorili meni.
 3. Izaberite [Lista tajmera], a zatim promenite podešavanja.

Savet

 • Mogu da se kreiraju do 32 podešavanja tajmera.
 • Ako snimanje ne uspe, rezultat će biti izlistan u [Lista grešaka prilikom snimanja]. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Programme Guide] — [Lista snimljenih naslova] — [Lista grešaka prilikom snimanja].
 • U programskom vodiču, možete da pomerite fokus na željeni program i pritisnete taster REC da biste podesili snimanje pomoću tajmera za program.

Napomena

 • Snimanje pomoću tajmera ne može da se započne ako je AC strujni kabl isključen.

[12] Snimanje programaSnimanje na USB HDD uređaj (samo modeli sa USB HDD snimanjem)Gledanje/brisanje snimljenog sadržaja (samo modeli sa snimanjem na USB HDD)

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna samo za neke modele u Evropi, Australiji i Novom Zelandu.

Da biste gledali snimljeni sadržaj

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Programme Guide] — [Lista snimljenih naslova] — sadržaj koji će se gledati.

Da biste izbrisali snimljeni sadržaj

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Programme Guide] — [Lista snimljenih naslova].
 2. Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Izbriši] — sadržaj koji će se brisati — [Izbriši].

[13] Snimanje programaSnimanje na USB HDD uređaj (samo modeli sa USB HDD snimanjem)Napomene o korišćenje USB HDD uređaja (samo modeli sa USB HDD snimanjem)

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna samo za neke modele u Evropi, Australiji i Novom Zelandu.
 • Podržani su samo USB HDD kapaciteti veći od 32 GB.
 • Veza USB HDD uređaja preko USB haba nije podržana. Povežite uređaj direktno sa TV-om.
 • Svi podaci uskladišteni u USB HDD uređaju će biti izbrisani kada se on formatira za vreme procesa registracije. USB HDD ne može da se koristi sa ličnim računarom kada se registruje sa TV-om. Da biste omogućili upotrebu USB HDD uređaja na ličnom računaru, formatirajte ga na ličnom računaru. (Imajte u vidu da će svi podaci u USB HDD uređaju biti izbrisani.)
 • Može da se registruje maksimalno 8 USB HDD uređaja.
 • Samo ovaj TV može da reprodukuje podatke snimljene na USB HDD-u.
 • Snimanje je podržano samo za digitalna TV emitovanja i radio. Snimanje emitovanja podataka nije podržano.
 • Šifrovani signali ne mogu da se snimaju.
 • Snimanje ne može da se obavi u sledećim slučajevima:

  • TV ne može da prepozna registrovani USB HDD uređaj.
  • Više od 1.000 programa se snima na USB HDD uređaju.
  • USB HDD uređaj je pun.
 • Automatski izbor programa možda neće biti moguć dok se snima.
 • Snimanje programa nije moguće ukoliko njegovo snimanje nije odobreno.
 • Ako koristite uslovni pristupni modul (CAM), izbegavajte korišćenje njegove zaštite roditeljske ocene, koja možda neće funkcionisati za vreme snimanja. Kao alternativu, koristite blokiranje programa ili sopstvenu roditeljsku ocenu TV-a ako je podržana od strane televizijske kuće.
 • U Norveškoj, neki programi ne mogu da se snimaju zbog pravnih ograničenja.
 • Ako se TV udari za vreme USB HDD snimanja, može doći do pojave šuma u snimljenom sadržaju.
 • Ni u kom slučaju Sony neće biti odgovoran za neuspeh snimanja ili bilo kakvo oštećenje ili gubitak snimljenog sadržaja prouzrokovane ili povezane sa nepravilnim radom TV-a, smetnjama signala ili zbog bilo kog drugog problema.

[14] Reprodukovanje zvuka preko drugih uređajaPovezivanje audio sistemaPovezivanje audio sistema

Pogledajte ilustracije u nastavku da biste povezali audio sistem. Nakon završetka povezivanja, konfigurišite audio podešavanja da biste reprodukovali TV zvuk preko audio sistema (pogledajte link na povezanu temu na dnu ove strane).

Da biste povezali audio sistem sa omogućenim ARC pomoću HDMI kabla

Povežite audio sistem (npr. sistem kućnog bioskopa) sa HDMI izlazom na TV-u, pomoću HDMI kabla.

(A) Audio sistem

(B) HDMI kabl (nije isporučen)*

* Obavezno koristite odobren HIGH SPEED HDMI kabl koji nosi logotip HDMI.

Savet

 • Prilikom povezivanja digitalnog audio sistema kompatibilnog sa BRAVIA Sync sa Audio Return Channel (ARC) tehnologijom, povežite na HDMI IN sa 4 priključka pomoću HDMI kabla (HDMI IN sa 4 priključka koji nosi oznaku „ARC“). Međutim, ako povezujete sistem koji nije kompatibilan sa BRAVIA Sync ili nema mogućnost za Audio Return Channel, neophodna je dodatna audio veza preko DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 • Pogledajte priručnik sa uputstvima za audio sistem za detalje o povezivanju drugih uređaja i za podešavanje.

Da biste povezali audio sistem koji nema mogućnost za ARC pomoću optičkog audio kabla

Povežite audio sistem (npr. sistem kućnog bioskopa) sa digitalnim ulazom sa TV-om pomoću optičkog audio kabla.

(A) Audio sistem

(B) Optički audio kabl (nije isporučen)

Savet

 • Pogledajte priručnik sa uputstvima za audio sistem za detalje o povezivanju drugih uređaja i za podešavanje.

Da biste povezali audio sistem pomoću audio kabla

Povežite audio sistem (npr. pojačavač) sa TV-om pomoću audio kabla.

(A) Audio sistem

(B) Audio kabl (nije isporučen)

Savet

 • Pogledajte priručnik sa uputstvima za audio sistem za detalje o povezivanju drugih uređaja i za podešavanje.

[15] Reprodukovanje zvuka preko drugih uređajaPovezivanje audio sistemaReprodukovanje TV zvuka preko audio sistema

Kada koristite HDMI vezu ili optičku audio vezu

 1. Nakon uspostavljanja veze, pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Zvučnici] — [Audio sistem].
 2. Uključite povezani audio sistem, a zatim podesite jačinu zvuka.
  Ako povežete uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync pomoću HDMI veze, njim možete da upravljate jednostavno pomoću daljinskog upravljača TV-a.

Napomena

 • Potrebno je da konfigurišete podešavanja [Digitalni audio izlaz] prema svom audio sistemu. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Digitalni audio izlaz]. (Dostupnost opcije [Digitalni audio izlaz] zavisi od regiona/zemlje.)

Kada se koristi audio kablovska veza

 1. Nakon uspostavljanja veze, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Slušalice/audio izlaz] — [Audio izlaz (fiksni)].
 2. Uključite povezani audio sistem, a zatim podesite jačinu zvuka.

Savet

 • Kada koristite spoljni audio sistem, audio izlazom TV-a može da se upravlja pomoću daljinskog upravljača TV-a ako se [Slušalice/audio izlaz] podesi na [Audio izlaz (promenljivi)]. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Slušalice/audio izlaz] — [Audio izlaz (promenljivi)].
 • Prilikom povezivanja sabvufera, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Slušalice/audio izlaz] — [Sabvufer].

[16] Reprodukovanje zvuka preko drugih uređajaPovezivanje bežičnog sabvufera (opciono)Povezivanje bežičnog sabvufera (opciono)

Možete da koristite opcioni bežični sabvufer SWF-BR100 da biste pojačali odziv basa zvuka TV-a.

(A) Bežični primopredajnik

(B) Bežični sabvufer SWF-BR100

(C) Audio kabl

 1. Povežite audio kabl (isporučen) sa bežičnim primopredajnikom.
 2. Povežite drugi kraj audio kabla sa AUDIO OUT/priključkom TV-a.
 3. Povežite bežični primopredajnik sa USB portom () TV-a.
  [Slušalice/audio izlaz] se automatski podešava na [Sabvufer].
 4. Postavite bežični sabvufer i povežite ga na napajanje naizmeničnom strujom.
  Preporučuje se da se bežični sabvufer postavi što je moguće bliže TV-u.

Savet

 • Kada se bežični primopredajnik isključi, [Slušalice/audio izlaz] se automatski vraćaju na svoje originalno podešavanje.
 • Za detalje o tome kako podesiti bežični sabvufer, pogledajte priručnik sa uputstvima koji je isporučen uz bežični sabvufer.

[17] Reprodukovanje zvuka preko drugih uređajaPovezivanje bežičnog sabvufera (opciono)Podešavanje zvuka bežičnog sabvufera (opciono)

Podešavanja zvuka bežičnog sabvufera su već podešena na preporučene vrednosti za vaš TV. Sledite uputstva u nastavku da biste promenili podešavanja koja će odgovarati vašim željama.

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Zvuk] — [Napredna podešavanja] — [Po režimima zvuka] — [Bežični sabvufer].

Dostupne opcije

[Nivo zvuka za bežični sabvufer]
Podešava nivo jačine zvuka bežičnog sabvufera.
[Granična frekvencija (50-200Hz)]
Podešava graničnu frekvenciju bežičnog sabvufera. Sve frekvencije ispod granične frekvencije izlaze na bežični sabvufer umesto TV zvučnika.
[Faza]
Podešava polaritet faza. Izaberite podešavanje prema vašoj želji.
[Sinhronizacija bežičnog sabvufera]
Podešava vremensko kašnjenje zvuka bežičnog sabvufera. Ako zvuk bežičnog sabvufera kasni, koristite [+]. Ako zvuk ide unapred, koristite [-].
[Poništi podešavanja bežičnog sabvufera]
Vraća podešavanja bežičnog sabvufera na njihove početne vrednosti.

Da bi se podesio metod kontrole snage bežičnog sabvufera

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Zvuk] — [Jačina bežičnog sabvufera].

[18] Reprodukovanje zvuka preko drugih uređajaKorišćenje BRAVIA Sync funkcije za rukovanje drugim uređajemO BRAVIA Sync funkciji

Ako se uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync (npr. BD plejer, AV pojačavač) poveže sa HDMI kablom ili uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync (npr. pametni telefon, tablet) poveže sa MHL kablom (samo MHL modeli), ovaj TV vam omogućava da upravljate uređajem sa daljinskim upravljačem TV-a.

[19] Reprodukovanje zvuka preko drugih uređajaKorišćenje BRAVIA Sync funkcije za rukovanje drugim uređajemUređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync

Dostupne BRAVIA Sync su prikazane ispod.

BD/DVD plejer

 • Automatski uključuje uređaj kompatibilan sa BD/DVD plejerom i prebacuje ulaz na BD/DVD plejer kada ga izaberete iz Glavnog menija ili menija Sync Menu.
 • Automatski uključuje TV i prebacuje ulaz na povezani BD/DVD plejer kada BD/DVD plejer počne reprodukciju.
 • Automatski isključuje povezani BD/DVD plejer kada isključite TV.
 • Upravlja radom menija (tasteri///), reprodukcijom (npr. taster) i izborom kanala povezanog BD/DVD plejera preko daljinskog upravljača TV-a.

AV pojačavač

 • Automatski uključuje povezani AV pojačavač i prebacuje izlaz zvuka iz TV zvučnika na audio sistem kada uključite TV. Ova funkcija je dostupna samo ako ste prethodno koristili AV pojačavač za reprodukciju zvuka TV-a.
 • Automatski prebacuje reprodukciju zvuka na AV pojačavač uključenjem AV pojačavača kada se uključi TV.
 • Automatski isključuje povezani AV pojačavač kada isključite TV.
 • Podešava jačinu zvuka (tasteri+/–) i privremeno isključuje zvuk (taster) povezanog AV pojačavača preko daljinskog upravljača TV-a.

Video kamera

 • Automatski isključuje TV i prebacuje ulaz na povezanu video kameru kada se uključi video kamera.
 • Automatski isključuje povezanu video kameru kada isključite TV.
 • Upravlja radom menija (tasteri///), reprodukcijom (npr. taster) i izborom kanala povezane video kamere preko daljinskog upravljača TV-a.

Napomena

 • „BRAVIA Sync kontrola“ (BRAVIA Sync) je dostupna samo za povezane uređaje kompatibilne sa BRAVIA Sync koji imaju logotip BRAVIA Sync.

[20] Reprodukovanje zvuka preko drugih uređajaKorišćenje BRAVIA Sync funkcije za rukovanje drugim uređajemKorišćenje funkcije BRAVIA Sync

 1. Uključite povezani uređaj.
 2. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Postavke funkcije BRAVIA Sync] — [BRAVIA Sync kontrola] — [Uključeno].
 3. Aktivirajte BRAVIA Sync na povezanom uređaju.

  Kada je određeni uređaj kompatibilan sa Sony BRAVIA Sync povezan i priključen na napajanje i [BRAVIA Sync kontrola] podešena na [Uključeno], BRAVIA Sync se automatski aktivira na tom uređaju. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu povezanog uređaja.

Dostupne opcije

Dostupne opcije su prikazane u ispod. (Opcije se razlikuju u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje.)

[Automatsko isključivanje uređaja]:

Ako se podesi na [Isključeno], povezani uređaj se ne isključuje automatski kada se isključi TV.

[Automatsko uključivanje TV-a]:

Ako se podesi na [Isključeno], TV se ne uključuje automatski kada se uključi povezani uređaj.

[Automatska promena ulaza (MHL)] (samo MHL modeli):

Ako se podesi na [Uključeno], TV ulaz se automatski prebacuje na odgovarajući uređaj povezan pomoću MHL kabla.

[Lista uređaja za BRAVIA Sync]:

Prikazuje listu BRAVIA Sync uređaja.

[Tasteri za upravljanje uređajima]:

Omogućava vam da podesite tastere da biste upravljali HDMI uređajem/MHL uređajem (samo MHL modeli).

[MHL punjenje u režimu pripravnosti] (samo MHL modeli):

Ako se podesi na [Uključeno], povezani MHL uređaj može takođe da se puni kada je TV u režimu pripravnosti.

Da biste koristili Sync Menu

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite taster SYNC MENU, a zatim izaberite željenu stavku u Sync Menu.

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Sync Menu] — željena stavka u Sync Menu.

Savet

 • Ako pritisnete taster SYNC MENU, promotivni ekran se prikazuje u sledećim slučajevima.

  • HDMI uređaj ili MHL uređaj (samo MHL modeli) nije povezan.
  • [BRAVIA Sync kontrola] je podešena na [Isključeno].

[21] Gledanje/slušanje na povezanim uređajimaGledanje slike u 4K/HDR sa kompatibilnih uređaja (samo 4K modeli)Gledanje fotografija u 4K rezoluciji (samo 4K modeli)

Fotografija sa 4K ili višom rezolucijom može da se prikaže u 4K rezoluciji (3840×2160). Možete da povežete digitalni fotoaparat/kamkorder koji podržava HDMI 4K izlaz sa HDMI IN TV-a da biste prikazali fotografije visoke rezolucije uskladištene na fotoaparatu. Takođe možete da prikažete fotografije visoke rezolucije uskladištene u povezanim USB uređajima ili vašoj kućnoj mreži.

Fotografije visoke rezolucije uskladištene u uređaju u kome je instalirana aplikacija koja ima mogućnost za 4K (kao što je PlayMemories Studio™) mogu takođe da se prikažu u 4K rezoluciji.

Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg regiona/zemlje.

(A) Digitalni fotoaparat

(B) Kamkorder

(C) USB disk

(D) Mrežni uređaj

Da biste videli fotografije uskladištene na digitalnom fotoaparatu/kamkorderu

 1. Povežite digitalni fotoaparat ili kamkorder koji podržava HDMI izlaz, sa HDMI IN priključkom TV-a, pomoću HDMI kabla.
 2. IC daljinski upravljač: Pritiskajte uzastopno taster da biste izabrali povezani uređaj.

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite povezani uređaj ili ulaz na koji je uređaj povezan.
 3. Podesite povezani uređaj sa 4K izlazom.
 4. Pokrenite reprodukovanje na povezanom uređaju.

Da biste videli fotografije uskladištene na USB disku ili mrežnom uređaju u 4K rezoluciji

 1. Povežite USB disk ili mrežni uređaj sa TV-om.
 2. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Album] — USB disk, server ili unapred definisana fascikla koja sadrži datoteku za reprodukovanje — fascikla ili datoteka iz liste.
  Ako izaberete fasciklu, izaberite datoteku.

Napomena

 • 3D slika ne može da se prikaže.
 • Ako menjate sliku pritiskom na tastere/ ili prevlačenjem preko dodirne table levo/desno, možda će biti potrebno neko vreme da se prikaže.

[22] Gledanje/slušanje na povezanim uređajimaGledanje slike u 4K/HDR sa kompatibilnih uređaja (samo 4K modeli)Gledanje slike u 4K rezoluciji ili HDR-u visokog kvaliteta (samo 4K modeli)

Kada prikazujete u 4K ili HDR formatu* visokog kvaliteta pomoću HDMI ulaza, podesite [Format HDMI signala] u [Spoljni ulazi].

Dostupnost HDR karakteristike zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Format HDMI signala] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Standardni format]
Standardni HDMI format za uobičajenu upotrebu.
[Poboljšani format]
HDMI format visokog kvaliteta. Podesite samo kada koristite uređaje sa tom mogućnošću.

Napomena

 • U [Poboljšani format], slika i zvuk možda neće biti ispravno reprodukovani. U ovom slučaju , promenite na [Standardni format].
 • Samo za uređaje koji podržavaju HDMI format visokog kvaliteta.
 • Kada gledate 4K/HDR sliku visokog kvaliteta*, koristite Premium High Speed HDMI kabl koji podržava brzine od 18 Gb/s. Za detalje o Premium High Speed HDMI kablu koji podržava 18 Gb/s, pogledajte specifikacije kabla.
 • Za neke modele, [Format HDMI signala] za HDMI IN 2 i HDMI IN 3 se menja istovremeno.

* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2 ili 4K 60p 4:2:0 10-bitni, HDR, itd.

[23] Gledanje/slušanje na povezanim uređajimaPovezivanje BD/DVD plejeraPovezivanje BD/DVD plejera

Povežite BD/DVD plejer sa TV-om.

HDMI veza

HDMI veza se preporučuje za optimalan kvalitet slike. Ako vaš BD/DVD plejer ima HDMI priključak, povežite ga pomoću HDMI kabla.

(A) BD/DVD plejer

(B) HDMI kabl (nije isporučen)*

* Obavezno koristite odobren HIGH SPEED HDMI kabl koji nosi logotip HDMI.

Komponentna video veza

Ako vaš BD/DVD plejer ima komponentne video priključke, povežite ih sa TV-om pomoću komponentnog video kabla i audio kabla.

(A) BD/DVD plejer

(B) Komponentni video kabl (nije isporučen)

(C) Audio kabl (nije isporučen)

SCART veza

Ako vaš BD/DVD plejer ima SCART priključak, povežite ga pomoću SCART kabla.

(A) BD/DVD plejer

(B) SCART kabl (nije isporučen)

Napomena

 • SCART veza može da pruži isti kvalitet slike kao i kompozitna veza, u zavisnosti od povezanog BD/DVD plejera.

Kompozitna veza

Ako vaš BD/DVD plejer ima kompozitne priključke, povežite ih pomoću kompozitnog video/audio kabla.

(A) BD/DVD plejer

(B) Kompozitni video/audio kabl (nije isporučen)

Ako koristite analogni produžni kabl

Dostupnost zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.

(A) BD/DVD plejer

(B) Analogni produžni kabl (isporučen)*

(C) Kompozitni video/audio kabl (nije isporučen)

* Da li se analogni produžni kabl isporučuje zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.

[24] Gledanje/slušanje na povezanim uređajimaPovezivanje BD/DVD plejeraGledanje sadržaja sa BD/DVD plejera

Možete da gledate sadržaj sa BD/DVD plejera povezanog sa TV-om.

 1. Uključite povezani BD/DVD plejer.
 2. IC daljinski upravljač: Pritiskajte uzastopno taster da biste izabrali povezani BD/DVD plejer.

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite povezani BD/DVD plejer ili ulaz na koji je povezan BD/DVD plejer.
 3. Pokrenite reprodukovanje na povezanom BD/DVD plejeru.

Savet

 • Ako povežete BRAVIA uređaj kompatibilan sa Sync pomoću HDMI veze, njim možete da upravljate jednostavno pomoću daljinskog upravljača TV-a.

[25] Gledanje/slušanje na povezanim uređajimaPovezivanje računara/digitalnog fotoaparata/kamkorderaPovezivanje ličnog računara, digitalnog fotoaparata ili kamkordera

Da biste povezali lični računar

Povežite lični računar pomoću HDMI kabla.

(A) Računar

(B) HDMI kabl (nije isporučen)*

* Obavezno koristite odobren HIGH SPEED HDMI kabl koji nosi logotip HDMI.

Odgovarajući ulazni signal iz ličnog računara

(Rezolucija, horizontalna frekvencija/vertikalna frekvencija)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (samo 2K Full HD modeli ili 4K modeli)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (samo 2K Full HD modeli ili 4K modeli)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (samo 2K Full HD modeli ili 4K modeli)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (samo 2K Full HD modeli ili 4K modeli)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (samo 2K Full HD modeli ili 4K modeli)*

* Merenje vremena 1080p, kada se primeni na HDMI ulaz, će biti tretirano kao merenje vremena video snimka, a ne kao vreme merenja ličnog računara. Ovo će uticati na podešavanja za [Ekran]. Da biste videli sadržaj ličnog računara, podesite [Široki režim] na [Ceo ekran] i [Površina prikaza] na [Pun piksel] (2K modeli) ili [+1] (4K modeli). ([Površina prikaza] se može konfigurisati samo kada se [Automatska oblast za prikaz] podesi na [Isključeno].)

Napomena

 • Ovaj TV ne podržava isprepletane signale ličnog računara.
 • Za optimalan kvalitet slike, preporučuje se da koristite signale iz gornje liste „Odgovarajući ulazni signal sa računara“ u podešavanjima vašeg ličnog računara.
 • U zavisnosti od statusa veze, slika može da bude zamagljena ili razlivena. U ovom slučaju, promenite podešavanja ličnog računara, a zatim izaberite drugi ulazni signal iz gornje liste „Odgovarajući ulazni signal sa računara“.
 • Izlaz sa 1920 x 1080/60 Hz možda neće biti dostupan, u zavisnosti od vašeg ličnog računara. Čak i ako se izabere izlaz sa 1920 x 1080/60 Hz, stvarni izlazni signal može da se razlikuje. U ovom slučaju, promenite podešavanja ličnog računara, a zatim izaberite drugi ulazni signal iz gornje liste „Odgovarajući ulazni signal sa računara“.

Da biste povezali sa digitalnim fotoaparatom/kamkorderom

Povežite svoj Sony digitalni fotoaparat ili kamkorder pomoću HDMI kabla. Koristite kabl koji ima HDMI mini priključak za digitalni fotoaparat/kamkorder i na drugom kraju standardni HDMI priključak za TV.

(A) Digitalni fotoaparat

(B) Kamkorder

(C) HDMI kabl (nije isporučen)*

* Obavezno koristite odobren HIGH SPEED HDMI kabl koji nosi logotip HDMI.

[26] Gledanje/slušanje na povezanim uređajimaPovezivanje računara/digitalnog fotoaparata/kamkorderaGledanje sadržaja uskladištenog na digitalnom fotoaparatu/kamkorderu

Da biste videli sadržaj uskladišten na računaru

Nakon uspostavljanja veze, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite ulaz na koji je računar povezan.

Da biste videli sadržaj uskladišten na digitalnom fotoaparatu/kamkorderu

 1. Posle uspostavljanja veze, uključite povezani digitalni fotoaparat/kamkorder.
 2. IC daljinski upravljač: Pritiskajte uzastopno taster da biste izabrali povezani digitalni fotoaparat/kamkorder.

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite povezani digitalni fotoaparat/kamkorder.
 3. Pokrenite reprodukovanje na povezanom digitalnom fotoaparatu/kamkorderu.

Savet

 • Ako povežete uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync, njim možete da upravljate jednostavno pomoću daljinskog upravljača TV-a. Proverite da li je vaš uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync. Neki uređaji možda neće biti kompatibilni sa BRAVIA Sync, čak i mada imaju HDMI priključak.

[27] Gledanje/slušanje na povezanim uređajimaPovezivanje USB diskaPovezivanje USB diska

Povežite USB disk za skladištenje sa USB portom da biste uživali u foto, muzičkim i video datotekama uskladištenim na disku.

(A) USB disk za skladištenje

[28] Gledanje/slušanje na povezanim uređajimaPovezivanje USB diskaUživanje u fotografijama/muzici/filmovima uskladištenim na USB disku

Možete da uživate u fotografijama/muzici/filmovima uskladištenim na USB disku na TV ekranu.

 1. Ako USB disk povezan sa TV-om ima prekidač za napajanje, uključite ga.
 2. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite željenu stavku.
  Izaberite [Album] da biste gledali fotografije, [Muzika] da biste reprodukovali muziku i [Video] da biste reprodukovali filmove.
 3. Izaberite fasciklu ili datoteku iz liste.

  Ako izaberete fasciklu, izaberite željenu datoteku.

  Reprodukovanje započinje.

Da biste proverili podržane formate datoteka

Kada gledate Vodič za pomoć na računaru ili mobilnom uređaju

Izaberite sledeću vezu.

Pređi na listu

[29] Gledanje/slušanje na povezanim uređajimaPovezivanje USB diskaNapomene o korišćenju USB diskova

 • Svi USB portovi na TV-u podržavaju USB velike brzine. Za sve 4K modele, jedan od USB portova podržava SuperSpeed (USB 3.0). USB habovi nisu podržani.
 • USB portovi na TV-u podržavaju sisteme datoteka: FAT16, FAT32, exFAT i NTFS.
 • Prilikom povezivanja Sony digitalnog fotoaparata sa TV-om pomoću USB kabla, postavke USB veze na vašem fotoaparatu treba da budu podešene na režim „Auto“ ili „Masovno skladištenje podataka“.
 • Ako vaš digitalni fotoaparat ne radi na vašem TV-u, pokušajte sledeće:

  • Podesite postavke USB veze na vašem fotoaparatu na „Masovno skladištenje podataka“.
  • Kopirajte datoteke iz fotoaparata na USB disk sa fleš memorijom, a zatim povežite disk sa TV-om.
 • Neke fotografije i filmovi mogu da budu uveličani, što ima za posledicu slab kvalitet slike. U zavisnosti od veličine i razmere, slike možda neće biti prikazane preko celog ekrana.
 • Može potrajati da bi se prikazala fotografija, u zavisnosti od datoteke ili podešavanja.
 • Prilikom pristupanja USB disku, ne isključujte TV ili USB disk, ne isključujte USB kabl, i ne vadite, niti ubacujte medijume za snimanje. U suprotnom, podaci uskladišteni na USB disku mogu da se oštete.
 • U zavisnosti od datoteke, reprodukovanje možda neće biti moguće čak i kada koristite podržane formate.
 • Ni u kom slučaju Sony neće biti odgovoran za neuspeh snimanja ili bilo kakvo oštećenje ili gubitak snimljenog sadržaja koji je prouzrokovan ili povezan sa nepravilnim radom TV-a, smetnjama signala ili zbog bilo kog drugog razloga.

[30] Gledanje/slušanje na povezanim uređajimaKorišćenje BRAVIA Sync funkcije za rukovanje drugim uređajemO BRAVIA Sync funkciji

Ako se uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync (npr. BD plejer, AV pojačavač) poveže sa HDMI kablom ili uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync (npr. pametni telefon, tablet) poveže sa MHL kablom (samo MHL modeli), ovaj TV vam omogućava da upravljate uređajem sa daljinskim upravljačem TV-a.

[31] Gledanje/slušanje na povezanim uređajimaKorišćenje BRAVIA Sync funkcije za rukovanje drugim uređajemUređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync

Dostupne BRAVIA Sync su prikazane ispod.

BD/DVD plejer

 • Automatski uključuje uređaj kompatibilan sa BD/DVD plejerom i prebacuje ulaz na BD/DVD plejer kada ga izaberete iz Glavnog menija ili menija Sync Menu.
 • Automatski uključuje TV i prebacuje ulaz na povezani BD/DVD plejer kada BD/DVD plejer počne reprodukciju.
 • Automatski isključuje povezani BD/DVD plejer kada isključite TV.
 • Upravlja radom menija (tasteri///), reprodukcijom (npr. taster) i izborom kanala povezanog BD/DVD plejera preko daljinskog upravljača TV-a.

AV pojačavač

 • Automatski uključuje povezani AV pojačavač i prebacuje izlaz zvuka iz TV zvučnika na audio sistem kada uključite TV. Ova funkcija je dostupna samo ako ste prethodno koristili AV pojačavač za reprodukciju zvuka TV-a.
 • Automatski prebacuje reprodukciju zvuka na AV pojačavač uključenjem AV pojačavača kada se uključi TV.
 • Automatski isključuje povezani AV pojačavač kada isključite TV.
 • Podešava jačinu zvuka (tasteri+/–) i privremeno isključuje zvuk (taster) povezanog AV pojačavača preko daljinskog upravljača TV-a.

Video kamera

 • Automatski isključuje TV i prebacuje ulaz na povezanu video kameru kada se uključi video kamera.
 • Automatski isključuje povezanu video kameru kada isključite TV.
 • Upravlja radom menija (tasteri///), reprodukcijom (npr. taster) i izborom kanala povezane video kamere preko daljinskog upravljača TV-a.

Napomena

 • „BRAVIA Sync kontrola“ (BRAVIA Sync) je dostupna samo za povezane uređaje kompatibilne sa BRAVIA Sync koji imaju logotip BRAVIA Sync.

[32] Gledanje/slušanje na povezanim uređajimaKorišćenje BRAVIA Sync funkcije za rukovanje drugim uređajemKorišćenje funkcije BRAVIA Sync

 1. Uključite povezani uređaj.
 2. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Postavke funkcije BRAVIA Sync] — [BRAVIA Sync kontrola] — [Uključeno].
 3. Aktivirajte BRAVIA Sync na povezanom uređaju.

  Kada je određeni uređaj kompatibilan sa Sony BRAVIA Sync povezan i priključen na napajanje i [BRAVIA Sync kontrola] podešena na [Uključeno], BRAVIA Sync se automatski aktivira na tom uređaju. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu povezanog uređaja.

Dostupne opcije

Dostupne opcije su prikazane u ispod. (Opcije se razlikuju u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje.)

[Automatsko isključivanje uređaja]:

Ako se podesi na [Isključeno], povezani uređaj se ne isključuje automatski kada se isključi TV.

[Automatsko uključivanje TV-a]:

Ako se podesi na [Isključeno], TV se ne uključuje automatski kada se uključi povezani uređaj.

[Automatska promena ulaza (MHL)] (samo MHL modeli):

Ako se podesi na [Uključeno], TV ulaz se automatski prebacuje na odgovarajući uređaj povezan pomoću MHL kabla.

[Lista uređaja za BRAVIA Sync]:

Prikazuje listu BRAVIA Sync uređaja.

[Tasteri za upravljanje uređajima]:

Omogućava vam da podesite tastere da biste upravljali HDMI uređajem/MHL uređajem (samo MHL modeli).

[MHL punjenje u režimu pripravnosti] (samo MHL modeli):

Ako se podesi na [Uključeno], povezani MHL uređaj može takođe da se puni kada je TV u režimu pripravnosti.

Da biste koristili Sync Menu

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite taster SYNC MENU, a zatim izaberite željenu stavku u Sync Menu.

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Sync Menu] — željena stavka u Sync Menu.

Savet

 • Ako pritisnete taster SYNC MENU, promotivni ekran se prikazuje u sledećim slučajevima.

  • HDMI uređaj ili MHL uređaj (samo MHL modeli) nije povezan.
  • [BRAVIA Sync kontrola] je podešena na [Isključeno].

[33] Gledanje/slušanje na povezanim uređajimaPovezivanje IR Blastera (samo modeli kompatibilni sa IR Blasterom)Povezivanje IR Blastera (samo modeli kompatibilni sa IR Blasterom)

Ako povežete TV i STB uređaj preko HDMI kabla i povežete IR Blaster sa TV-om, STB uređajem može da se upravlja pomoću daljinskog upravljača TV-a*.

(A) STB uređaj

(B) IR Blaster (isporučen)*

* Da li se IR Blaster isporučuje zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.

Da biste podesili IR Blaster
 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Podešavanje uređaja IR Blaster].

Savet

 • Uz STB uređaj, IR Blaster može upravljati AV prijemnikom. Da biste podesili AV prijemnik, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Podešavanje uređaja IR Blaster] — [Podešavanje upravljanja AV risiverom].

Napomena

 • Neki spoljni uređaji možda neće reagovati na neke tastere na meniju “Meni radnji”.
 • Ako pritisnete i držite taster na daljinskom upravljaču, operacija se možda neće preneti. Umesto toga, pritiskajte uzastopno taster.
 • Uverite se da je IR Blaster pravilno podešen i da se IR predajnik nalazi blizu IR prijemnika spoljnog uređaja.
 • Uverite se da vaš TV podržava spoljni uređaj.

[34] Korišćenje sa pametnim telefonima/tabletimaPrikazivanje ekrana pametnog telefona/tableta na TV-uPrikazivanje ekrana pametnog telefona/tableta na TV-u pomoću MHL kabla (samo MHL modeli)

Za MHL modele, oznaka se nalazi pored HDMI IN 1/MHL porta (za modele 2K) ili HDMI IN 2/MHL porta (za modele 4K).

Da biste povezali pametni telefon/tablet sa MHL izlazom

Za 2K modele, povežite svoj pametni telefon/tablet sa HDMI IN 1/MHL portom TV-a, pomoću MHL kabla.

Za 4K modele, povežite svoj pametni telefon/tablet sa HDMI IN 2/MHL portom TV-a, pomoću MHL kabla.

(A) MHL pametni telefon/tablet

(B) MHL kabl (nije isporučen)*

* Za 2K signale, obavezno koristite odobren MHL 2 kabl koji nosi logotip MHL.
Za 4K signale, obavezno koristite odobren MHL 3 kabl koji nosi logotip MHL. Ako vaš MHL pametni telefon/tablet podržava 4K izlaz, koristite odobren MHL 3 kabl.

Da biste videli sadržaj uskladišten u pametnom telefonu/tabletu sa MHL izlazom

 1. Nakon uspostavljanja veze, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite ulaz na koji je povezan pametni telefon/tablet.

Da biste automatski prebacili na MHL ulaz

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Postavke funkcije BRAVIA Sync] — [Automatska promena ulaza (MHL)] — [Uključeno]. (U zavisnosti od pametnog telefona/tableta, ulaz se možda neće prebaciti.) Ako je TV u režimu pripravnosti, on se neće automatski prebaciti.

Da biste napunili pametni telefon/tablet

Kada je TV uključen, pametni telefon/tablet može da se puni iz TV-a pomoću MHL kabla.

Savet

 • Kada je TV u režimu pripravnosti, ako je [MHL punjenje u režimu pripravnosti] podešeno na [Uključeno], MHL uređaj može takođe da se puni iz TV-a, korišćenjem MHL kabla.

  Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Postavke funkcije BRAVIA Sync] — [MHL punjenje u režimu pripravnosti] — [Uključeno].

[35] Korišćenje sa pametnim telefonima/tabletimaPrikazivanje ekrana pametnog telefona/tableta na TV-uPrikazivanje ekrana pametnog telefona/tableta na TV-u pomoću funkcije preslikavanja ekrana

Možete da prikažete ekran mobilnog uređaja (kao što su pametni telefon, tablet ili lični računar) na TV-u da biste gledali fotografije, video snimke ili veb sajtove.

„Preslikavanje ekrana“ je funkcija za prikaz ekrana uređaja kompatibilnog sa funkcijom preslikavanja ekrana na TV-u pomoću Miracast tehnologije. Bežični ruter (pristupna tačka) nije neophodan za korišćenje ove funkcije.

(A) Pametni telefon

(B) Tablet

(C) Lični računar

 1. IC daljinski upravljač: Pritisnite taster , a zatim izaberite [Preslikavanje ekrana].

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Preslikavanje ekrana].
 2. Aktivirajte uređaj kompatibilan sa preslikavanjem ekrana da biste ga povezali sa TV-om.

  Kada se uređaj poveže sa TV-om, prikazani ekran na uređaju će takođe biti prikazan na TV-u.

  Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg uređaja.

Napomena

 • Dok je prikazan režim pripravnosti za preslikavanje ekrana, bežična veza između TV-a i vašeg bežičnog rutera (pristupne tačke) je prekinuta, prema tome, komunikacija preko interneta je obustavljena.

Savet

 • Možete da konfigurišete napredna podešavanja preslikavanja ekrana pritiskom na taster HOME, a zatim biranjem [Подешавања] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Napredna podešavanja].

[36] Korišćenje sa pametnim telefonima/tabletimaPrikazivanje ekrana pametnog telefona/tableta na TV-uPrikazivanje ekrana pametnog telefona/tableta na TV-u pomoću funkcije preslikavanja jednim dodirom (samo NFC modeli)

Jednostavnim dodirivanjem mobilnog uređaja (kao što su pametni telefon ili tablet uređaj) na daljinskom upravljaču sa dodirnom tablom, možete da prikažete njegov ekran na TV-u sa velikim ekranom.

Možete da koristite funkciju „Preslikavanje jednim dodirom“ sa uređajem kompatibilnim sa funkcijom preslikavanja jednim dodirom (npr. neki modeli Xperia).

 1. Podesite NFC* podešavanje mobilnog uređaja na uključeno.

  * NFC: Near Field Communication

 2. Dodirujte NFC područje detekcije mobilnog uređaja na oznaku na daljinskom upravljaču sa dodirnom tablom oko 2 sekunde.

  Sklonite mobilni uređaj od daljinskog upravljača kada se poruka o završetku potvrde uređaja pojavi na dnu TV ekrana.

  Kada se mobilni uređaj poveže sa TV-om, prikazani ekran na mobilnom uređaju će takođe biti prikazan na TV-u.

Napomena

 • Za povezivanje sa Xperia, otpustite blokadu ekrana Xperia, a zatim dodirnite NFC područje detekcije.
 • Za položaj NFC područja detekcije na mobilnom uređaju, pogledajte priručnik sa uputstvima za mobilni uređaj.
 • Ako TV ne može da prepozna i poveže se sa mobilnim uređajem, pokušajte ponovo.

[37] Korišćenje sa pametnim telefonima/tabletimaDeljenje fotografija/muzike/video snimaka uskladištenih na pametnim telefonima/tabletimaDeljenje fotografija/muzike/video snimaka

Okupite se oko TV-a sa porodicom ili prijateljima, povežite svoje pametne telefone/tablete sa TV-om i gledajte omiljene fotografije/video snimke na TV-u sa velikim ekranom ili reprodukujte svoje omiljene numere preko TV zvučnika.

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Deljenje fotografija Plus].
 2. Postupajte prema uputstvima na ekranu da biste povezali svaki pametni telefon/tablet sa TV-om.
 3. Otvorite veb pregledač na vašem pametnom telefonu/tabletu i postupajte prema uputstvima na ekranu da biste pristupili URL prikazanom na TV ekranu.
 4. Sledite uputstva na ekranu na vašem pametnom telefonu/tabletu da biste gledali fotografije ili reprodukovali muziku/video snimke na TV-u ili sačuvali fotografije/video snimke prikazane na TV-u.

Napomena

 • Ako TV koristi propusni opseg od 5 GHz za povezivanje sa bežičnim ruterom (ili pristupnom tačkom), veza se prekida kada se pokrene ova funkcija.
 • Do 10 pametnih telefona/tableta može istovremeno da se poveže sa TV-om. Da biste povezali još jedan uređaj kada je već povezano 10 uređaja, isključite uređaj koji vam nije neophodan, a zatim povežite drugi uređaj.
 • Podržan je podrazumevani pregledač za Android 2.3 ili noviji.
 • Podržan je podrazumevani pregledač za iOS; međutim, neke funkcije se ne mogu koristiti u zavisnosti od verzije vašeg iOS.
 • iOS uređaji ne mogu da učitaju muziku na TV.

[38] Korišćenje sa pametnim telefonima/tabletimaKorišćenje pametnog telefona/tableta za rukovanje TV-omKorišćenje pametnog telefona/tableta sa instaliranom aplikacijom „Video & TV SideView“

Možete da upravljate TV-om sa dodirnog panela mobilnog uređaja (kao što su pametni telefon ili tablet) sa instaliranom aplikacijom „Video & TV SideView“. Da biste koristili vaš mobilni uređaj kao daljinski upravljač TV-a, registrujte ga na TV-u kao daljinski uređaj. (Registracija je potrebna samo prvi put.)

(A) Wi-Fi ili Ethernet

(B) Ruter

(C) Modem

(D) Internet

(E) Wi-Fi Direct

(F) Wi-Fi

(G) Pametni telefon

Dostupne operacije korišćenjem mobilnog uređaja sa instaliranom aplikacijom „Video & TV SideView“

 • Uključenje i upravljanje TV-om kao daljinskim upravljačem
 • Unošenje teksta pomoću tastature mobilnog uređaja
 • Podešavanje podsetnika/snimanja pomoću tajmera na TV-u sa mobilnog uređaja dok ste van kuće (samo USB HDD modeli za snimanje) (samo ako TV ima Wi-Fi vezu)

Za sveobuhvatne informacije o aplikaciji „Video & TV SideView“, pogledajte sledeći veb sajt:

http://info.tvsideview.sony.net

Za detalje o tome kako da koristite aplikaciju „Video & TV SideView“, pogledajte pomoć za aplikaciju.

Savet

 • Možete da potražite i preuzmete aplikaciju „Video & TV SideView“ sa:

  • Google Play (za Android OS)
  • Prodavnica aplikacija (za iOS)
 1. Povežite TV na vašu kućnu mrežu.
 2. Povežite mobilni uređaj na kućnu mrežu na koju je povezan TV.
 3. Pokrenite aplikaciju „Video & TV SideView“ na mobilnom uređaju, a zatim tražite TV na vašoj kućnoj mreži ili na dostupnim Wi-Fi Direct uređajima.
 4. Izaberite TV iz liste detektovanih uređaja, a zatim obavite potrebne operacije na vašem uređaju.
  Zajednička registracija (gornji koraci) je potrebna samo prvi put.

Savet

 • Možete takođe da povežete aplikaciju „Video & TV SideView“ sa TV-om pomoću Wi-Fi Direct. Pritisnite taster HOME, uključite funkciju TV-a Wi-Fi Direct biranjem [Подешавања] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Uključeno], a zatim se krećite do stranice [Podešavanja funkcije Wi‑Fi Direct] biranjem [Подешавања] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Podešavanja funkcije Wi‑Fi Direct].

Da biste uključili TV iz „Video & TV SideView“ na vašem mobilnom uređaju

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Daljinsko pokretanje] — [Uključeno].

Potrošnja energije u režimu pripravnosti će se povećati ako se podesi [Uključeno].

Da biste podesili podsetnik/snimanje pomoću tajmera na TV-u dok ste van kuće korišćenjem „Video & TV SideView“ na mobilnom uređaju (samo USB HDD modeli za snimanje) (samo ako TV ima Wi-Fi vezu)

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje kućne mreže] — [Udaljeni uređaj/Renderer] — [Udaljeni tajmer za SNIM.] — [Uključeno].
  Potrošnja struje u režimu mirovanja će se povećati ako se podesi [Uključeno].
 2. Koristite „Video & TV SideView“ na vašem mobilnom uređaju da biste obavili registraciju uređaja za registraciju za daljinsko snimanje.
  Za detalje, pogledajte sledeći veb sajt:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

Napomena

 • Proverite da li je [Udaljeni uređaj/Renderer] podešen na [Uključeno]. Da biste potvrdili podešavanje, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje kućne mreže] — [Udaljeni uređaj/Renderer] — [Udaljeni uređaj/Renderer].
 • (Samo USB HDD modeli za snimanje) Ako registrujete uređaj dok je TV povezan preko Wi-Fi Direct, ne možete da podesite podsetnik/snimanje pomoću tajmera kada ste van kuće.
 • (Samo USB HDD modeli za snimanje) U zavisnosti od okruženja kućne mreže, možda nećete biti u mogućnosti da podesite podsetnik/snimanje pomoću tajmera dok ste van kuće, čak i ako je TV povezan sa Wi-Fi.
 • Naziv i dostupne funkcije „Video & TV SideView“ podležu izmenama.

[39] Povezivanje na mrežuŽična LAN vezaPovezivanje na mrežu pomoću LAN kabla

Žična LAN veza vam omogućava da pristupite internetu i svojoj kućnoj mreži. Povežite LAN kabl sa svojim TV-om.

(A) LAN kabl

(B) Lični računar

(C) Modem sa funkcijama rutera

(D) Internet

 1. Podesite svoj LAN ruter.
  Za detalje, pogledajte priručnik sa uputstvima svog LAN rutera ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
 2. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje mreže] — [Lako].
 3. Sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Napomena

 • Stavke za podešavanje (npr. IP adresa, maska podmreže, DHCP) mogu da se razlikuju u zavisnosti od dobavljača internet usluge ili rutera. Za detalje, pogledajte priručnike sa uputstvima koje je obezbedio dobavljač internet usluge ili ona koja su isporučena uz vaš ruter. Takođe možete da se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).

[40] Povezivanje na mrežuBežična LAN vezaPovezivanje na mrežu pomoću bežične veze

Ugrađeni bežični LAN uređaj vam omogućava da pristupate internetu i uživate u prednostima umrežavanja u okruženju bez plaćanja naknade kablovskom operateru.

(A) Računar

(B) Bežični ruter (pristupna tačka)

(C) Modem

(D) Internet

 1. Podesite vaš bežični ruter (ili pristupnu tačku).
  Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg bežičnog rutera (ili pristupne tačke) ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
 2. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje mreže] — [Lako].
 3. Sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Da biste isključili ugrađeni bežični LAN

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Napredna podešavanja] — [Ugrađeni Wi‑Fi] — [Isključeno].

Savet

 • Za glatko video reprodukovanje:

  • Promenite podešavanje vašeg bežičnog rutera (ili pristupne tačke) na 802.11n ako je moguće. Za detalje o tome kako da se promeni podešavanje, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg bežičnog rutera (ili pristupne tačke) ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
  • Ako gore navedena procedura ne dovede do poboljšanja, promenite podešavanje vašeg bežičnog rutera (ili pristupne tačke) na 5 GHz, što može da pomogne da se poboljša kvalitet video reprodukovanja.
  • Propusni opseg od 5 GHz možda neće biti podržan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje. Ako propusni opseg od 5 GHz nije podržan, TV se može povezati sa bežičnim ruterom (pristupnom tačkom) korišćenjem propusnog opsega od 2,4 GHz.
 • Da biste koristili WEP bezbednost sa bežičnim ruterom (ili pristupnom tačkom), izaberite [Lako] — [Wi‑Fi] — [Poveži pomoću skenirane liste].

Napomena

 • Stavke za podešavanje (npr. IP adresa, maska podmreže, DHCP) mogu da se razlikuju u zavisnosti od dobavljača internet usluge ili rutera. Za detalje, pogledajte uputstva za upotrebu koje je obezbedio dobavljač internet usluge ili ona koja su isporučena uz vaš ruter. Takođe možete da se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
 • Ako izaberete opciju [Prikaži lozinku] na ekranu za unos lozinke, izloženu lozinku mogu da vide drugi pojedinci.

[41] Povezivanje na mrežuWi-Fi Direct vezaPovezivanje preko Wi-Fi Direct (bez bežičnog rutera)

TV može da se poveže direktno sa Wi-Fi/Wi-Fi Direct uređajem (npr. pametnim telefonom, računarom). Nakon povezivanja, možete da prebacite sadržaj koji se nalazi na uređaju kao što su fotografije/muzika/video snimci na TV. Za korišćenje ove funkcije nije potreban bežični ruter (ili pristupna tačka).

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Uključeno].
 2. Izaberite [Podešavanja funkcije Wi‑Fi Direct].
 3. Izaberite naziv TV-a prikazan na TV ekranu sa Wi-Fi Direct uređajem.
  Ako uređaj ne podržava Wi-Fi Direct, izaberite taster [Prikaži mrežu (SSID)/lozinku].
 4. Aktivirajte Wi-Fi Direct/Wi-Fi uređaj da biste ga povezali sa TV-om.
 5. Pošaljite sadržaj sa Wi-Fi Direct/Wi-Fi uređaja na TV.
  Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.

Ako veza ne uspe

Kada se prikaže ekran režima pripravnosti za Wi-Fi Direct podešavanje, izaberite taster [Prikaži mrežu (SSID)/lozinku] i sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Da biste povezali drugi uređaj

Sledite korake iznad da biste povezali uređaje. Istovremeno može da se poveže do 10 uređaja. Da biste povezali još jedan uređaj kada je već povezano 10 uređaja, isključite uređaj koji vam nije neophodan, a zatim povežite drugi uređaj.

Da biste promenili naziv TV-a prikazan na povezanom uređaju

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Основни подаци] — [Назив уређаја].

Da biste izlistali povezane uređaje/opozvali registraciju uređaja

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Napredna podešavanja] — [Prikaži listu uređaja/izbriši].

Da biste opozvali registraciju uređaja, izaberite u listi uređaj koji želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster (ili pritisnite dodirnu tablu na daljinskom upravljaču sa dodirnom tablom). Zatim, izaberite [Da] na prikazu za potvrdu.

Da biste opozvali registraciju svih uređaja, izaberite [Izbriši sve] u listi, a zatim [Da] u prikazu za potvrdu.

Da biste promenili podešavanje opsega (za eksperte)

Kada vaš TV nije povezan na bilo koji ruter pomoću bežične veze, možete da izaberete bežični opseg za funkciju Wi-Fi Direct. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Napredna podešavanja] — [Podešavanje opsega].

[Automatski]: Uobičajeno koristite ovu opciju. Ona automatski bira odgovarajući opseg za funkciju Wi-Fi Direct.

[Automatski (opseg od 2.4GHz)]: Koristite ovu opciju prilikom povezivanja sa uređajima koji podržavaju samo 2,4 GHz. Ova opcija može da podržava više uređaja nego druge opcije.

[Automatski (opseg od 5GHz)]: Koristite ovu opciju prilikom povezivanja sa uređajima koji podržavaju 5 GHz. Ova opcija može da poboljša kvalitet video reprodukovanja.

Imajte u vidu da kada izaberete ovu opciju, TV ne može da se poveže sa uređajima koji podržavaju samo 2,4 GHz.

[Ručno]: Koristite ovu opciju da biste izabrali konkretan bežični kanal.

Savet

 • Za informacije o podržanim bežičnim opsezima vašeg uređaja, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg uređaja.
 • Propusni opseg od 5 GHz možda neće biti podržan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje. Ako opseg od 5 GHz nije podržan, možete da koristite samo [Automatski] i [Ručno].

Napomena

 • Ako se TV poveže na bežični ruter (ili pristupnu tačku) na 5 GHz:

  • Bežična veza od 5 GHz će se prekinuti kada se izabere [Podešavanja funkcije Wi‑Fi Direct]. Dok je veza prekinuta, komunikacija preko interneta je obustavljena.
  • Veza će se automatski nastaviti nakon izlaska iz [Podešavanja funkcije Wi‑Fi Direct].
 • Propusni opseg od 5 GHz možda neće biti podržan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje.

[42] Povezivanje na mrežuPostavke za IPv6Povezivanje sa internetom preko IPv6

Ako je usluga vašeg dobavljača kompatibilna sa IPv6, možete da povežete ovaj TV sa internetom preko IPv6.

Primer bežične veze:

(A) Lični računar

(B) Bežični ruter (pristupna tačka) kompatibilan sa IPv6

(C) Modem kompatibilan sa IPv6

(D) Internet

 1. Povežite se na širokopojasnu internet vezu.
 2. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Napredna podešavanja] — [Podešavanje IPv6 mreže].
 3. Sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Napomena

 • Ako vaše mrežno okruženje ne podržava IPv6, isključite IPv6 na TV-u.

[43] Korišćenje kućne mrežeKorišćenje kućne mrežePodešavanja kućne mreže

Možete da podesite sledeća podešavanja kućne mreže.

Da biste proverili vezu sa serverom

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje kućne mreže] — [Dijagnostika servera] — sledite uputstva na ekranu da biste obavili dijagnostiku.

Da biste koristili funkciju daljinskog upravljača/renderera

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje kućne mreže] — [Udaljeni uređaj/Renderer] — željena opcija.

[Udaljeni uređaj/Renderer]
Izaberite [Uključeno] da biste omogućili funkciju renderera.
Možete da reprodukujete foto/muzičke/video datoteke u „controller“-u (npr. digitalni fotoaparat) na TV ekranu direktnim rukovanjem uređajem. Takođe, mobilni uređaj (npr. pametni telefon) može da se koristi kao daljinski upravljač TV-a preko kućne mreže.
[Udaljeni uređaji]
Izmenite listu mobilnih uređaja koji su registrovani kao daljinski upravljač TV-a.
[Udaljeni tajmer za SNIM.] (samo modeli sa snimanjem na USB HDD)
Koristite „Video & TV SideView“ na mobilnom uređaju da biste podesili podsetnik/snimanje pomoću tajmera na vašem kućnom TV-u dok ste van kuće.
[Uređaji udaljenog tajmera za SNIM.] (samo modeli sa snimanjem na USB HDD)
Uredite listu mobilnih uređaja koji su registrovani za daljinski tajmer za SNIMANJE.
[Upravljanje pristupom za Renderer]
Izaberite [Automatska dozvola za pristup] da biste automatski pristupili TV-u kada „controller“ pristupa TV-u prvi put.
Izaberite [Prilagođena podešavanja] da biste promenili postavku dozvole za pristup „controller“-a.
Izaberite [Uključeno] da biste omogućili pristup sa „controller“-a.
Izaberite [Isključeno] da biste blokirali pristup sa „controller“-a.

[44] Korišćenje kućne mrežeKorišćenje kućne mrežeReprodukovanje sadržaja na računaru

Možete da reprodukujete foto/muzičke/video datoteke uskladištene na serveru (npr. računaru) koji je povezan sa istom kućnom mrežom na koju je povezan TV.

(A) Računar (Server)

(B) Ruter

(C) Modem

(D) Internet

 1. Povežite TV na vašu kućnu mrežu.
 2. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Album], [Video] ili [Muzika] — server koji sadrži datoteku za reprodukovanje — fascikla ili datoteka iz liste.
  Ako izaberete fasciklu, izaberite željenu datoteku.
  Reprodukovanje započinje.

Da biste proverili podržane formate datoteka

Kada gledate Vodič za pomoć na računaru ili mobilnom uređaju

Izaberite sledeću vezu.

Pređi na listu

Napomena

 • U zavisnosti od datoteke, reprodukovanje možda neće biti moguće, čak i kada koristite podržane formate.

[45] Korišćenje kućne mrežeKorišćenje kućne mrežeReprodukovanje sadržaja pomoću funkcije renderer

Možete da reprodukujete foto/muzičke/video datoteke u „controller“-u (npr. digitalni fotoaparat) na TV ekranu direktnim rukovanjem „controller“-om. „Controller“ treba takođe da bude kompatibilan sa rendererom.

(A) Digitalni fotoaparat („controller“)

(B) Ruter

(C) Modem

(D) Internet

 1. Povežite TV na vašu kućnu mrežu.
 2. Koristite „controller“ da biste pokrenuli reprodukovanje sadržaja na TV ekranu.

[46] PodešavanjaKonfigurisanje podešavanja koja se odnose na osnovne funkcije TV-aKonfigurisanje [TV] podešavanja

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [TV] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Podešavanje kanala]
Konfiguriše podešavanja za prijem emitovanog programa.
[Spoljni ulazi]
Konfiguriše podešavanja spoljnih ulaza.
[Ekran]
Podešava postavke slike i ekrana.
[Zvuk]
Podešava postavke zvuka i bira opcije koje se odnose na zvučnik.
[LED osvetljenje]
Prilagođava LED osvetljenje.
(Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela.)
[Snaga]
Menja podešavanja koja se odnose na potrošnju energije.
[Апликације]
Menja podešavanja koja se odnose na aplikacije.
[Сањарење]
Konfiguriše podešavanja funkcije čuvara ekrana.
[Складиштење и ресетовање]
Menja podešavanja koja se odnose na skladištenje podataka.
[Početno podešavanje]
Podešava osnovne funkcije kao što su region, kanali i mreža prilikom prve upotrebe.
[Основни подаци]
Prikazuje informacije o TV-u.

[47] PodešavanjaKonfigurisanje podešavanja koja se odnose na mrežne veze i periferne uređajeKonfigurisanje podešavanja [Mreža i pribor]

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža i pribor] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Mreža]
Podešava i proverava veze mreže i servera.
[Google пребацивање]
Prikazuje vaše omiljene zabavne emisije, filmove, muziku na mreži, i još mnogo toga na TV-u.
[Podešavanja Bluetooth veze]
Podešava registraciju/opozivanje registracije Bluetooth uređaja.
[Podešavanja daljinskog upravljača sa dodirnom tablom]
Podešava uparivanje daljinskog upravljača sa dodirnom tablom.
[Podešavanje uređaja za snimanje] (samo modeli sa snimanjem na USB HDD)

Konfiguriše podešavanja USB HDD uređaja za snimanje.

(Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje.)

[48] PodešavanjaKonfigurisanje podešavanja koja se odnose na mrežne veze i periferne uređajePovezivanje Bluetooth uređaja

Da biste uparili TV sa Bluetooth uređajem

 1. Uključite Bluetooth uređaj i postavite ga u režim za uparivanje.
  O tome kako postaviti vaš Bluetooth uređaj u režim za uparivanje, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.
 2. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanja Bluetooth veze] da biste prikazali listu dostupnih Bluetooth uređaja.
 3. Izaberite željeni uređaj iz liste, a zatim sledite uputstva na ekranu.
  Ako se od vas traži da unesete lozinku, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.
  Nakon što se uparivanje završi, uređaj se povezuje sa TV-om.

Da biste povezali upareni Bluetooth uređaj

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanja Bluetooth veze] — [Lista uređaja] da biste prikazali listu dostupnih Bluetooth uređaja.
 2. Izaberite upareni, ali nepovezani uređaj iz liste.

Podržani Bluetooth profili

TV podržava sledeće profile:

 • HID (profil korisničkog veznog uređaja)
 • HOGP (profil HID preko GATT-a)
 • 3DSP (profil za 3D sinhronizaciju)
 • SPP (profil serijskog porta)

[49] PodešavanjaKonfigurisanje podešavanja koja se odnose na željena podešavanja sistemaKonfigurisanje podešavanja [Sistemska podešavanja]

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Sistemska podešavanja] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Датум и време]
Podešava trenutno vreme.
[Jezik/Language]
Bira jezik menija.
[Тастатура]
Bira podešavanja tastature na ekranu.
[Претражи]
Konfiguriše podešavanja funkcije za pretragu.
[Говор]
Konfiguriše podešavanja funkcije prepoznavanja govora.
[Приступачност]
Konfiguriše podešavanja funkcija pristupačnosti i usluga za pomaganje korisnicima da se lakše kreću po uređajima.
[Podešavanja režima za prodavnicu]
Obogaćuje prikaz za upotrebu izlaganja u prodavnici podešavanjem [Demo mod], itd.

[50] PodešavanjaKonfigurisanje podešavanja koja se odnose na lične informacije, kao što je bezbednostKonfigurisanje podešavanja [Лично]

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Лично] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Додај налог]
Prikazuje naloge usluge društvenih mreža koji su registrovani sa TV-om.
[Локација]
Konfiguriše podešavanja lokacije da biste dobili korisničku lokaciju.
[Безбедност и ограничења]
Konfiguriše podešavanja bezbednosti kao što su lozinke.
[Roditeljska blokada (Emitovanje)]
Konfiguriše podešavanja roditeljske blokade za emitovanja i druge stavke.
[Roditeljska blokada (Kanali za strimovanje)]
Konfiguriše podešavanja roditeljske blokade za kanale koji se strimuju.

[51] Dijagnostička proveraSamodijagnostikaKako proveriti da li TV radi ispravno.

 • Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Pomoć] — [Samodijagnostika].

[52] Dijagnostička proveraSimptomi napajanjaTV se isključuje automatski.

 • Proverite da li je aktiviran [Tajmer za isključivanje] ili proverite [Trajanje] podešavanje [Tajmer uključen].
 • Proverite da li je aktivirano [Isključivanje TV-a nakon mirovanja] u [Ekološka podešavanja].

[53] Dijagnostička proveraSimptomi napajanjaTV se uključuje automatski.

 • Proverite da li je aktivirano [Tajmer uključen].
 • Postavite podešavanje [Automatsko uključivanje TV-a] postavki [Postavke funkcije BRAVIA Sync] na [Isključeno].

[54] Dijagnostička proveraSimptomi napajanjaNakon isključenja TV-a iz struje i njegovog ponovnog priključenja, TV se ne uključuje, čak i ako pritisnete taster za napajanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

 • Kada isključite TV iz struje i ponovo ga priključite, TV možda neće moći da se uključi neko vreme, čak i ako pritisnete taster za napajanje na daljinskom upravljaču ili TV-u, zato što je potrebno vreme da se sistem pokrene. Sačekajte oko 10 do 20 sekundi, a zatim ga ponovo aktivirajte.

[55] Dijagnostička proveraSimptomi slike/ekranaKvalitet slike nije tako dobar kao prilikom gledanja u prodavnici.

 • Kvalitet slike zavisi od sadržaja signala.

[56] Dijagnostička proveraSimptomi slike/ekranaIzobličena slika.

 • Proverite vezu antene (vazdušne)/kablovsku vezu.
 • Držite antenu (vazdušnu)/kabl dalje od drugih kablova za povezivanje.
 • Prilikom instaliranja opcionog uređaja, ostavite izvestan prostor između uređaja i TV-a.
 • Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Slika] — [Motionflow] — [Standardno] ili [Isključeno]. (Samo za modele kompatibilne sa [Motionflow])
 • Promenite trenutno podešavanje režima[Filmski režim] u [Slika] na drugo podešavanje.
 • Podesite [LNA] na [Isključeno] da biste poboljšali prijem slike. ([LNA] možda neće biti dostupna u zavisnosti od situacije/regiona/zemlje.)
 • Obavite [AFT] u [Ručno memorisanje programa] da biste poboljšali sliku za analogni prijem.

  (Dostupnost funkcije [Ručno memorisanje programa] i njene opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona/zemlje/situacije.)

 • Proverite da li je antena (vazdušna) povezana pomoću 75-omskog koaksijalnog kabla visokog kvaliteta.

[57] Dijagnostička proveraSimptomi slike/ekranaEkran treperi.

 • Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Slika] — [Motionflow] — [Standardno]. (Samo za modele kompatibilne sa [Motionflow])

[58] Dijagnostička proveraSimptomi slike/ekranaNema boje/tamna slika/Boja nije ispravna/Slika je previše svetla

 • Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Slika] da biste obavili podešavanja.
 • Izaberite [Poništi] u [Slika].
 • Ako podesite [Ušteda energije] u [Ekološka podešavanja] na [Niska] ili [Visoka], nivo crne boje će se povećati.

[59] Dijagnostička proveraSimptomi slike/ekranaTaman ekran. Kako posvetliti ekran.

 • Pritisnite taster ACTION MENU i izaberite [Slika] i podesite [Svetlina] ili [Kontrast].

 • Proverite podešavanje opcije [Ušteda energije] u [Ekološka podešavanja]. Ako je [Niska] ili [Visoka], ekran potamnjuje. Podesite [Ušteda energije] na [Isključeno] da biste posvetlili ekran.

[60] Dijagnostička proveraSimptomi slike/ekranaBoja nije ispravna. Kako podesiti nijansu boje.

 • Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Slika] i podesite [Nijansa] ili [Temperatura boje].
 • Da biste produbili nijansu boje, podesite [Boja] ili [Živa boja] u [Slika].

[61] Dijagnostička proveraSimptomi slike/ekranaFormat ekrana/široki režim se menja automatski.

 • Prilikom menjanja kanala ili video ulaza, ako se [Automatski format] u [Ekran] podesi na [Uključeno], trenutno podešavanje [Široki režim] se automatski menja prema ulaznom signalu. Da biste zaključali podešavanje [Široki režim], podesite [Automatski format] na [Isključeno].
 • Proverite podešavanje [Automatski format] u [Ekran].

[62] Dijagnostička proveraSimptomi slike/ekranaSlika iznenada postaje mala.

 • Slika postaje manja za vreme prikazivanja reklama zbog načina koji koristi dobavljač da bi emitovao sadržaj. Kada se kanali sa HD sadržajem prebace na SD sadržaj (komercijalne reklame), slika može da postane mala sa crnim okvirom.
 • [Automatski format] u [Ekran] neće raširiti sliku dok se sadržaj prebacuje, pošto informacije sadržaja reguliše dobavljač signala za kanal. Možete ručno da promenite podešavanje [Široki režim] ako želite, što će ostati na snazi dok ne promenite kanal/ulaz ili ručno ponovo promenite podešavanje [Široki režim].

[63] Dijagnostička proveraSimptomi slike/ekranaNa ivicama se pojavljuju crne trake.

 • Neki programi širokog ekrana su snimljeni u razmerama slike koje su veće od formata 16:9 (ovo je posebno uobičajeno za bioskopska izdanja). Vaš TV će prikazati ove programe sa crnim trakama na vrhu i dnu ekrana. Za više detalja, proverite dokumentaciju koja je priložena uz vaš DVD (ili se obratite dobavljaču programa).
 • Programi u razmeri slike 4:3 će imati trake na levoj i desnoj strani ekrana.
 • Programi koji se emituju u HD formatima (720p i 1080i) sa 4:3 sadržajem će uobičajeno imati crne trake na levoj i desnoj stani ekrana koje dodaje televizijska kuća.
 • [Automatski format] u [Ekran] neće proširiti sliku kada televizijska kuća doda crne trake na stranama ekrana. Možete ručno da podesite [Široki režim] na [Široki zum] ili [Zumiranje], što će ostati na snazi dok ne promenite kanal/ulaz ili ručno ponovo promenite podešavanje [Široki režim].
 • Neki kablovski ili satelitski STB uređaji mogu takođe da regulišu veličinu slike. Ako koristite STB uređaj, obratite se proizvođaču STB uređaja za više informacija.

[64] Dijagnostička proveraSimptomi slike/ekranaNa ekranu se pojavljuje demo režim.

 • Pritisnite taster ACTION MENU na daljinskom upravljaču i izaberite [Obustavi demonstraciju]. Zatim, pritisnite taster HOME na daljinskom prekidač i izaberite [Подешавања] — [Podešavanja režima za prodavnicu]. Podesite [Demo mod] i [Režim resetovanja slike] na [Isključeno].

[65] Dijagnostička proveraSimptomi prilikom prijema emitovanog programaPrvo proverite ove stvari pre dijagnoze problema prijema vašeg TV-a.

 • Uverite se da je kabl antene (vazdušne) čvrsto povezan sa TV-om.
  • Uverite se da kabl antene (vazdušne) nije labav ili isključen.
  • Uverite se da kabl antene ili konektor kabla antene (vazdušne) nisu oštećeni.

[66] Dijagnostička proveraSimptomi prilikom prijema emitovanog programaPojavljuju se slike sa senkom ili duple slike.

 • Proverite kablovsku vezu ili vezu antene (vazdušne).
 • Proverite lokaciju i smer antene (vazdušne).
 • Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Slika] — [Motionflow] — [Standardno] ili [Isključeno].

  (Samo za modele kompatibilne sa [Motionflow])

[67] Dijagnostička proveraSimptomi prilikom prijema emitovanog programaNa ekranu se pojavljuju samo snežni šum ili crna slika.

 • Proverite da li je obavljeno automatsko podešavanje.
 • Proverite da li je antena (vazdušna) polomljena ili savijena.
 • Proverite da li je antena (vazdušna) došla do kraja svog radnog veka (3-5 godina za uobičajenu upotrebu, 1-2 godine na primorskoj lokaciji).

[68] Dijagnostička proveraSimptomi prilikom prijema emitovanog programaPrilikom gledanja analognog TV kanala postoji šum slike ili zvuka.

 • Obavite [AFT] da biste dobili bolji prijem slike i zvuka. (Naziv opcije se razlikuje u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje.)
 • Postavite [Audio filter] na [Isključeno], [Nisko] ili [Visoko] da biste poboljšali zvuk za analogni prijem.
 • Postavite [LNA] na [Isključeno] da biste poboljšali prijem slike. ([LNA] možda neće biti dostupna u zavisnosti od situacije/regiona/zemlje.)
 • Proverite da li je antena (vazdušna) povezana pomoću 75-omskog koaksijalnog kabla visokog kvaliteta.
 • Držite kabl antene (vazdušne) dalje od drugih kablova za povezivanje.

[69] Dijagnostička proveraSimptomi prilikom prijema emitovanog programaNeki kanali su prazni.

 • Kanal je samo za šifrovanu uslugu/uslugu pretplate. Pretplatite se da platite TV uslugu.
 • Kanal se koristi samo za podatke (bez slike ili zvuka).
 • Obratite se televizijskoj kući za detalje o prenosu.

[70] Dijagnostička proveraSimptomi prilikom prijema emitovanog programaLoš prijem ili loš kvalitet slike kod digitalnih emitovanja.

 • Promenite položaj, smer i ugao zemaljske televizijske antene (vazdušne) da biste maksimalno povećali nivo signala antene (vazdušne). Uverite se da smer antene (vazdušne) nije nenamerno promenjen (kao na primer pod uticajem vetra).
 • Ako koristite pojačavač TV signala, podesite koeficijent pojačanja signala.
 • Ako je oprema (kao što je razvodnik TV signala) povezana između antene (vazdušne) i TV-a, to može da utiče na TV prijem. Povežite direktno antenu (vazdušnu) i TV da biste proverili da li se prijem poboljšao.
 • Loši vremenski uslovi mogu da utiču na satelitske sisteme emitovanja. Sačekajte da se vreme poboljša. (Samo za modele kompatibilne sa satelitom)

[71] Dijagnostička proveraSimptomi prilikom prijema emitovanog programaNe možete da gledate digitalne kanale.

 • Pitajte lokalnog instalatera da li se digitalni prenosi pružaju u vašem području.
 • Nadogradite antenu (vazdušnu) sa višim koeficijentom pojačanja.

[72] Dijagnostička proveraSimptomi prilikom prijema emitovanog programaNe možete da gledate satelitske kanale. (Samo za modele kompatibilne sa satelitom)

 • Pitajte lokalnog instalatera da li se satelitske usluge pružaju u vašem području.
 • Proverite svoj LNB uređaj i podešavanja.
 • Ako vaš TV ima i „MAIN“ i „SUB“ priključke i ne podešava se na režim satelitskog dvostrukog tjunera pomoću [Izbor režima satelitskog tjunera], priključak označen sa „SUB“ se ne može koristiti. U ovom slučaju, povežite svoju satelitsku antenu (vazdušnu) za priključak označen sa „MAIN“.

[73] Dijagnostička proveraSimptomi prilikom prijema emitovanog programaNisu podešeni svi kanali.

 • Pokušajte ručno da unapred podesite kanale konfigurisanjem podešavanja. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Analogno podešavanje] — [Ručno memorisanje programa]. (Dostupnost funkcije [Ručno memorisanje programa] i njene opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona/zemlje/situacije.)

[74] Dijagnostička proveraSimptomi zvukaNema zvuka, ali je slika dobra.

 • Proverite kontrolu jačine zvuka.
 • Pritisnite ili taster + da biste poništili isključivanje zvuka.
 • Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Zvučnici] — [TV zvučnici].

  Ako se podesi na [Audio sistem], zvučnici TV-a daju samo tonove tastera i zvuk sistema.

 • Prilikom korišćenja HDMI ulaza sa Super Audio CD ili DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće davati audio signal.

[75] Dijagnostička proveraSimptomi zvukaAudio šum.

 • Proverite da li je antena (vazdušna) povezana pomoću 75-omskog koaksijalnog kabla visokog kvaliteta.
 • Držite kabl antene (vazdušne) dalje od drugih kablova za povezivanje.
 • Da biste izbegli TV smetnje, uverite se da koristite neoštećen kabl antene (vazdušne).

[76] Dijagnostička proveraSimptomi zvukaNema zvuka ili je slab kod sistema kućnog bioskopa.

 • Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Zvučnici] — [Audio sistem].
 • Podesite [Slušalice/audio izlaz] na [Audio izlaz (fiksni)] u podešavanju [Zvuk].
 • Ako izaberete analogni (RF) kanal i slike se prikažu pravilno, promenite TV sistem za emitovanje. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Analogno podešavanje] — [Ručno memorisanje programa] — [TV sistem]. (Dostupnost opcije [Ručno memorisanje programa] ili naziv opcije se razlikuju u zavisnosti od regiona/zemlje/situacije.)
 • Ako se [Zvučnici] podese na [TV zvučnici] i [Nadogradnja na visoku rezoluciju (DSEE HX)] podesi na [Automatski], DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) se isključuje.
 • Podesite [Jačina zvuka za digitalni audio izlaz] na maksimum u podešavanju [Zvuk].

[77] Dijagnostička proveraSimptomi zvukaIzobličen zvuk.

 • Proverite vezu antene (vazdušne)/kablovsku vezu.
 • Držite antenu (vazdušnu)/kabl dalje od drugih kablova za povezivanje.
 • Držite TV dalje od izvora električne buke kao što su automobili, fenovi za kosu, Wi-Fi jedinice, mobilni telefoni ili optički uređaji.
 • Prilikom instaliranja opcionog uređaja, ostavite izvestan prostor između uređaja i TV-a.
 • Obavite [AFT] u [Ručno memorisanje programa] da biste poboljšali zvuk za analogni prijem.

  (Dostupnost funkcije [Ručno memorisanje programa] i njene opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona/zemlje/situacije.)

 • Postavite [Audio filter] na [Nisko] ili [Visoko] da biste poboljšali zvuk za analogni prijem. ([Audio filter] možda neće biti dostupan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje.)

[78] Dijagnostička proveraSimptomi zvukaNe možete da podesite jačinu zvuka u slušalicama.

 • Pritisnite taster ACTION MENU, izaberite [Jačina zvuka u slušalicama], a zatim podesite jačinu zvuka.

[79] Dijagnostička proveraSimptomi daljinskog upravljačaDaljinski upravljač ne funkcioniše.

 • Pritisnite taster na TV-u da biste utvrdili da li postoji problem sa daljinskim upravljačem ili ne.
 • Proverite da li smer svake baterije odgovara pozitivnom (+) i negativnom (-) simbolu u odeljku za baterije.
 • Napajanje baterija može da bude slabo. Zamenite baterije novim.
 • Može da se desi da kontakt između baterija i daljinskog upravljača bude loš. Izvadite baterije, a zatim ih ponovo umetnite.
 • Usmerite daljinski upravljač u senzor daljinskog upravljača koji se nalazi na prednjoj strani TV-a.
 • Uklonite sve prepreke iz područja senzora daljinskog upravljača.
 • Fluorescentno svetlo može da ometa rad daljinskog upravljača; pokušajte da isključite bilo koje fluorescentno svetlo.
 • Kada isključite TV iz struje i ponovo ga priključite, TV možda neće moći da se uključi neko vreme, čak i ako pritisnete taster za napajanje na daljinskom upravljaču ili TV-u, zato što je potrebno vreme da se sistem pokrene. Sačekajte oko 10 do 20 sekundi, a zatim ga ponovo aktivirajte.
 • Kada se vaš glas ne prepoznaje, proverite da li ste aktivirali taster na daljinskom upravljaču sa tasterom ili registrujte daljinski upravljač sa tasterom na vaš TV. Da biste potvrdili ova podešavanja, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — Podešavanja daljinskog upravljača.

[80] Dijagnostička proveraSimptomi daljinskog upravljača sa dodirnom tablomDaljinski upravljač sa dodirnom tablom ne funkcioniše ili ne funkcioniše ispravno.

 • Zamenite baterije. Gurnite taster za otpuštanje i skinite poklopac.

 • Može da se desi da kontakt između baterija i daljinskog upravljača bude loš. Izvadite baterije, a zatim ih ponovo umetnite.
 • Ponovo uparite daljinski upravljač sa dodirnom tablom. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanja daljinskog upravljača sa dodirnom tablom] — [Upari daljinski upravljač sa dodirnom tablom].
 • Daljinski upravljač sa dodirnom tablom koristi opseg od 2,4 GHz, stoga brzina komunikacije može povremeno da se pogorša ili prekine zbog smetnji bežične LAN veze.
  Ako se kućni električni aparati (npr. mikrotalasne rerne ili pametni telefoni) nalaze u blizini, verovatnije je da će doći do smetnji u radio talasima.
 • TV ili daljinski upravljač sa dodirnom tablom možda neće raditi na metalnoj polici zbog smetnji u bežičnoj komunikaciji.
 • Daljinski upravljač sa dodirnom tablom može da upravlja samo poslednjim uparenim TV-om.
 • Samo jedan daljinski upravljač sa dodirnom tablom može da se upari sa TV-om.
 • Preporučuje se korišćenje daljinskog upravljača sa dodirnom tablom do udaljenosti od 7 m od TV-a.
 • Kada isključite TV iz struje i ponovo ga priključite, TV možda neće moći da se uključi neko vreme, čak i ako pritisnete taster za napajanje na daljinskom upravljaču ili TV-u, zato što je potrebno vreme da se sistem pokrene. Sačekajte oko 10 do 20 sekundi, a zatim ga ponovo aktivirajte.

[81] Dijagnostička proveraSimptomi daljinskog upravljača sa dodirnom tablomBaterije se brzo prazne.

 • Ako lelujate vašim uređajem kompatibilnim sa NFC iznad NFC dodirne tačke daljinskog upravljača, to će povećati pražnjenje baterije daljinskog upravljača i/ili uređaja (samo NFC modeli).
 • Ne ostavljate daljinski upravljač sa dodirnom tablom okrenut licem na dole.

[82] Dijagnostička proveraSimptomi 3D slike/naočara (samo 3D modeli)3D slike se ne prikazuju. 3D efekat je slab. (samo 3D modeli)

 • Ako su dve slike prikazane jedna pored druge, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Ekran] — [3D podešavanja] — [3D prikaz] — [3D (Levo-desno)].
  Ako su dve slike prikazane jedna iznad druge, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Ekran] — [3D podešavanja] — [3D prikaz] — [3D (Gore-dole)].

 • Ako se pojavljuje ekran [3D prikaz], a 3D slike nisu prikazane, isključite uređaj koji reprodukuje 3D sadržaj i ponovo ga uključite.
 • Posmatrani 3D efekat može da se razlikuje od osobe do osobe.

Za modele aktivnih 3D naočara

 • Uverite se da ne postoje prepreke između TV-a i aktivnih 3D naočara.
 • Zamenite bateriju u aktivnim 3D naočarima.
 • Uverite se da su aktivne 3D naočare priključene na napajanje.
 • Potrebno je da registrujete svoje aktivne 3D naočare sa TV-om pre upotrebe. Da biste koristili naočare sa drugim TV-om, potrebna je ponovna registracija. Isključite naočare pre ponovnog registrovanja.
 • Bežični uređaji ili mikrotalasne rerne mogu da utiču na komunikaciju između 3D naočara i TV-a pošto TV koristi propusni opseg od 2,4 GHz. U ovom slučaju, pokušajte ponovo da registrujete.
 • Ako je uređaj koji nije kompatibilan sa 3D (kao što je sistem kućnog bioskopa) povezan između TV-a i uređaja kompatibilnog sa 3D, TV neće prikazivati 3D slike. Povežite uređaj kompatibilan sa 3D direktno sa TV-om preko odobrenog HIGH SPEED HDMI kabla koji nosi logotip HDMI.

Za 4K modele

 • 3D signal od 4K ne može da se prikaže.
 • Za modele pasivnih 3D naočara, gledajte TV pravo spreda. 3D efekat može da bude manje izražen u zavisnosti od položaja gledanja. Podesite ugao gledanja prema ekranu.

[83] Dijagnostička proveraSimptomi 3D slike/naočara (samo 3D modeli)Crne pruge se pojavljuju na obe strane ekrana kada gledate 3D slike. (samo 3D modeli)

 • Crne pruge se pojavljuju na obe strane da bi obradile 3D signale prilikom podešavanja dubine 3D slika u[Podešavanje 3D dubine].

[84] Dijagnostička proveraSimptomi 3D slike/naočara (samo 3D modeli)Ne možete da isključite 3D prikaz dok gledate 3D sadržaj. (samo 3D modeli)

 • Za 3D sadržaj prikazan sa 3D signalom, 3D prikaz ne može da se isključi na vašem TV-u. Isključite 3D podešavanja na povezanom uređaju (kao što je BD plejer).

[85] Dijagnostička proveraSimptomi 3D slike/naočara (samo 3D modeli)Poruka [3D signal je detektovan.] se automatski pojavljuje kada se detektuje 3D signal. (samo 3D modeli)

 • Deaktivirajte podešavanje [Obaveštenje o 3D signalu]. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Ekran] — [3D podešavanja] — [Obaveštenje o 3D signalu] — [Isključeno].

[86] Dijagnostička proveraSimptomi 3D slike/naočara (samo 3D modeli)Ne možete da uključite aktivne 3D naočare. (samo 3D modeli)

 • Zamenite bateriju. (Primenjuje se samo na TDG-BT400A/BT500A.)
  Pritisnite taster za otključavanje vrhom olovke, i slično, i izvadite kućište baterije, a zatim bateriju zamenite novom. Posle toga, obavezno ponovo zaključajte kućište baterije.

  (A) CR2025 (-) strana

[87] Dijagnostička proveraSimptomi 3D slike/naočara (samo 3D modeli)LED indikator na aktivnim 3D naočarima trepti. (samo 3D modeli)

 • Svetli 3 sekunde: označava kada se uključuju naočare.

 • Trepti svake 2 sekunde: označava da se naočare napajaju.
 • Trepti 3 puta: označava da su naočare isključene sa napajanja.
 • Trepti naizmenično zeleno i žuto: označava da su naočare započele postupak registracije.
 • Trepti 3 puta svake 2 sekunde: označava da je kapacitet baterije gotovo na izmaku. Zamenite bateriju.

[88] Dijagnostička proveraSimptomi povezanog uređajaSa povezanog uređaja nema slike.

 • Uključite povezani uređaj.
 • Proverite kablovsku vezu između uređaja i TV-a.
 • IC daljinski upravljač: Pritisnite taster da biste prikazali listu ulaza, a zatim izaberite željeni ulaz.
  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite željeni ulaz.
 • Umetnite ispravno USB disk.
 • Uverite se da je USB disk pravilno formatiran.
 • Operacija se ne garantuje za sve USB diskove. Takođe, operacije se razlikuju u zavisnosti od karakteristika USB diska ili video datoteka koje se reprodukuju.

[89] Dijagnostička proveraSimptomi povezanog uređajaNe možete da izaberete povezani uređaj u Glavnom meniju.

 • Proverite kablovsku vezu.

[90] Dijagnostička proveraSimptomi povezanog uređajaNeki programi na digitalnim izvorima prikazuju gubitak detalja.

 • Na ekranu može da se pojavi manje detalja nego obično ili artefakti (mali blokovi, tačke ili pikselacija), zbog digitalne kompresije koju koriste određena digitalna emitovanja i DVD diskovi. Stepen vidljivih artefakata zavisi od jasnoće i rezolucije TV-a.

[91] Dijagnostička proveraSimptomi povezanog uređajaFotografijama ili datotekama sa fotografijama je potrebno vreme da bi se prikazale.

 • U zavisnosti od dimenzija slike, veličine datoteke i broja datoteka u fascikli, nekim fotografskim slikama ili fasciklama je potrebno vreme da bi se prikazale.
 • Svaki put kada se USB disk poveže sa TV-om, može potrajati nekoliko minuta dok se ne prikažu fotografije.

[92] Dijagnostička proveraSimptomi povezanog uređajaNe možete da pronađete povezani BRAVIA Sync HDMI uređaj.

 • Proverite da li vaš uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync.
 • Proverite da li je [Kontrola za HDMI] podešena na uređaju kompatibilnom sa BRAVIA Sync i da li je [BRAVIA Sync kontrola] podešena na TV-u.

[93] Dijagnostička proveraSimptomi povezanog uređajaNe možete da upravljate drugim AV prijemnikom.

 • Može da se koristi samo jedan AV prijemnik kompatibilan sa BRAVIA Sync.

[94] Dijagnostička proveraSimptomi povezanog uređajaTV ne daje sliku/ili zvuk iz MHL uređaja. (samo MHL modeli)

 • Isključite MHL kabl, a zatim ga ponovo priključite. Ili isključite MHL uređaj, a zatim ponovo uključite i oslobodite blokadu ekrana uređaja.

[95] Dijagnostička proveraSimptomi povezanog uređajaSpoljnim uređajima (kao što su STB digitalni prijemnik ili AV prijemnik) se ne može upravljati preko IR Blastera. (Samo za modele kompatibilne sa IR Blasterom)

 • Uverite se da je IR Blaster pravilno podešen i da se IR predajnik nalazi blizu IR prijemnika spoljnog uređaja.
 • Uverite se da vaš TV podržava spoljni uređaj.
 • Ako pritisnete i držite taster na daljinskom upravljaču, operacija se možda neće preneti. Umesto toga, pritiskajte uzastopno taster.
 • Neki spoljni uređaji možda neće reagovati na neke tastere na meniju „Meni radnji“.
 • IR Blaster možda nije ispravno podešen. Da biste podesili IR Blaster, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Podešavanje uređaja IR Blaster].

[96] Dijagnostička proveraSimptomi snimanja na USB HDDNe možete da koristite USB HDD uređaj. (samo modeli sa snimanjem na USB HDD)

 • Proverite da li je USB HDD uređaj:
  • pravilno povezan.
  • uključen.
  • registrovan na TV-u.
 • Povezivanje USB HDD uređaja preko USB haba nije podržano.
 • Obavite proveru [Provera performansi HDD-a] da biste proverili da li specifikacije USB HDD-a zadovoljavaju zahteve.

[97] Dijagnostička proveraSimptomi snimanja na USB HDDSnimanje ne može da se obavi./Snimanje nije uspelo. (samo modeli sa snimanjem na USB HDD)

 • Proverite preostali prostor u HDD-u. Ako je ostalo malo prostora, izbrišite nepotrebni sadržaj.
 • Sledeći programi ne mogu da se snimaju.
  • Programi zaštićeni autorskim pravima
  • Analogni programi
  • Programi sa spoljnih ulaza (uključujući programe sa povezanog STB digitalnog prijemnika)
  • Video snimci sa širokopojasne veze
 • Snimanje pomoću tajmera možda neće biti moguće ako se promeni vreme emitovanja programa.

[98] Dijagnostička proveraSimptomi snimanja na USB HDDSnimljeni sadržaj je nestao. (samo modeli sa snimanjem na USB HDD)

 • Snimanje ne može da se obavi ako je AC strujni kabl ili kabl za povezivanje isključen za vreme snimanja. Ne isključujte bilo koji kabl za vreme snimanja. U suprotnom, sadržaj koji se snima ili sav snimljeni sadržaj može da se izgubi.

[99] Dijagnostička proveraSimptomi snimanja na USB HDDUSB HDD radi čak i kada nije uključen. (samo modeli sa snimanjem na USB HDD)

 • Povezani USB HDD može da se okreće ili LED indikator uređaja može da svetli dok TV dobija EPG podatke za vreme režima pripravnosti.

[100] Dijagnostička proveraSimptomi mreže/aplikacijaPonekad je kvalitet video reprodukovanja loš kada se koristi bežična LAN veza.

 • Kvalitet veze bežične mreže se razlikuje u zavisnosti od udaljenosti ili prepreka (npr. zida) između TV-a i bežičnog rutera (pristupne tačke), smetnji u okruženju i kvaliteta bežičnog rutera (pristupne tačke). U ovom slučaju, koristite žičnu vezu za internet ili pokušajte sa propusnim opsegom od 5 GHz.
 • Propusni opseg od 5 GHz možda neće biti podržan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje. Ako propusni opseg od 5 GHz nije podržan, TV se može povezati sa bežičnim ruterom (pristupnom tačkom) korišćenjem propusnog opsega od 2,4 GHz.

[101] Dijagnostička proveraSimptomi mreže/aplikacijaBežična LAN veza ne uspeva ili su uslovi radio prijema loši.

 • Proverite lokaciju instaliranja TV-a i bežičnog rutera (pristupne tačke). Na stanje signala mogu da utiču sledeći razlozi:
  • Drugi bežični uređaji, mikrotalasne rerne, fluorescentna svetla, itd., koji se nalaze u blizini.
  • Između bežičnog rutera (pristupne tačke) i TV-a se nalaze podovi ili zidovi.

  Ako problem potraje čak i nakon provere gore navedenog, pokušajte sa korišćenjem žične LAN veze.

[102] Dijagnostička proveraSimptomi mreže/aplikacijaLoša slika na internet video snimcima.

 • Kvalitet zavisi od originalnog video snimka koji pruža dobavljač video sadržaja i širine opsega vaše veze.

[103] Dijagnostička proveraSimptomi mreže/aplikacijaNeki internet video sadržaj prikazuje gubljenje detalja.

 • Kvalitet video snimka i veličina slike zavise od brzine širokopojasne veze i isporuke dobavljača video sadržaja.

[104] Dijagnostička proveraSimptomi mreže/aplikacijaDobar kvalitet slike, ali nema zvuka na internet video sadržaju.

 • Kvalitet zavisi od originalnog sadržaja koji pruža dobavljač video sadržaja i širine opsega vaše veze.
 • Zbog prirode internet video snimka, neće svi video snimci imati zvuk.

[105] Dijagnostička proveraSimptomi mreže/aplikacijaAplikacije nisu dostupne.

 • Proverite da li su LAN kabl ili AC strujni kabl (mrežni vod) rutera/modema* ispravno povezani.

  * Vaš ruter/modem mora da se podesi unapred da bi se povezao na internet. Obratite se vašem dobavljaču internet usluge radi podešavanja rutera/modema.

 • Pokušajte sa korišćenjem aplikacija kasnije. Server dobavljača sadržaja aplikacija možda ne funkcioniše.

[106] Dijagnostička proveraSimptomi mreže/aplikacijaTV ne može da pristupi internetu kada se podesi IPv6.

 • IPv6 možda neće biti dostupna, a u tom slučaju podesite IPv6 na isključeno.

[107] Dijagnostička proveraSimptomi kućne mrežeVaš TV ne može da se poveže na server.

 • Proverite LAN kabl ili bežičnu vezu sa svojim serverom i TV-om.
 • Proverite da li je vaša mreža pravilno konfigurisana na TV-u.

[108] Dijagnostička proveraSimptomi kućne mrežePojavljuje se poruka koja navodi da TV ne može da se poveže na vašu mrežu.

 • Proverite trenutna mrežna podešavanja. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Napredna podešavanja] — [Status mreže]. Proverite vaše mrežne veze i/ili priručnik sa uputstvima za server radi informacija o vezi ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (mrežni administrator).
 • Ponovo konfigurišite svoja mrežna podešavanja pritiskom na taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje mreže].
 • Ako je LAN kabl povezan na aktivan server i TV je dobio IP adresu, proverite veze i konfiguracije vašeg servera. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Napredna podešavanja] — [Status mreže].

[109] Dijagnostička proveraSimptomi kućne mrežeServer nije dostupan.

 • Proverite svoju LAN kablovsku/bežičnu vezu ili svoj server. TV je možda izgubio vezu sa serverom.
 • Obavite proveru [Dijagnostika servera] da biste proverili da li vaš server medija ima pravilnu komunikaciju sa TV-om. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje kućne mreže] — [Dijagnostika servera].

[110] Dijagnostička proveraSimptomi kućne mrežeNeke multimedijalne datoteke na USB uređaju ili serveru se ne prikazuju.

 • Nepodržane datoteke možda neće biti prikazane.
 • Možda neće biti prikazane sve fascikle/datoteke u zavisnosti od statusa sistema.

[111] Dijagnostička proveraSimptomi kućne mrežeWi-Fi Direct uređaj ne može da pronađe TV.

 • Podesite [Wi‑Fi Direct] na [Uključeno]. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [Uključeno].
 • Ako TV ne može da se pronađe čak i ako je [Wi‑Fi Direct] [Uključeno], podesite [Podešavanje opsega] na [Automatski (opseg od 2.4GHz)]. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Napredna podešavanja] — [Podešavanje opsega] — [Automatski (opseg od 2.4GHz)].

[112] Dijagnostička proveraSimptomi Bluetooth uređajaFunkcionisanje se prekida ili uređaj ne radi.

 • Proverite da li je uređaj uključen.
 • Zamenite baterije uređaja.
 • Ponovo registrujte uređaj.
 • Bluetooth uređaji koriste opseg od 2,4 GHz, stoga brzina komunikacije može povremeno da se pogorša ili prekine zbog smetnji bežične LAN.
  Ako se kućni električni aparati (npr. mikrotalasne rerne ili pametni telefoni) nalaze u blizini, verovatnije je da će doći do smetnji u radio talasima.
 • TV ili uređaj možda neće raditi na metalnoj polici zbog smetnji u bežičnoj komunikaciji.
 • Za primenljive udaljenosti za komunikaciju između TV-a i drugih uređaja, pogledajte uputstva za upotrebu uređaja.
 • Kada se više Bluetooth uređaja poveže sa TV-om, kvalitet Bluetooth komunikacije može da se pogorša.

[113] Dijagnostička proveraSimptomi preslikavanja ekranaKoja vrsta uređaja može da se poveže pomoću funkcije preslikavanja ekrana?

 • Uređaji sa Wi‑Fi funkcijom, kao što su pametni telefoni i tablet uređaji, koji podržavaju Miracast se mogu koristiti za preslikavanje ekrana na vaš BRAVIA TV. Pogledajte uputstvo za upotrebu za vaš Wi‑Fi uređaj da biste saznali da li on podržava Miracast. BRAVIA TV je u saglasnosti sa Miracast specifikacijom, ali ne garantuje uspešno povezivanje sa svim uređajima.

[114] Dijagnostička proveraSimptomi preslikavanja ekranaTV ne može da se poveže sa Miracast uređajem.

 • Ako povezivanje uređaja kompatibilnog sa Miracast tehnologijom (npr. noutbuk lični računar) ne uspe, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Preslikavanje ekrana] da biste prikazali ekran režima pripravnosti za funkciju preslikavanja ekrana i pokušajte ponovo da povežete.

[115] Dijagnostička proveraSimptomi preslikavanja ekranaVideo ili zvuk se ponekad prekidaju.

 • Uređaji koji emituju radio talase, kao što su drugi bežični LAN uređaji ili mikrotalasne rerne, mogu da ometaju funkciju preslikavanja ekrana korišćenjem bežičnog LAN-a. Držite TV ili uređaje kompatibilne sa funkcijom Sony preslikavanja ekrana (npr. neke modele Xperia) dalje od takvih uređaja ili ih isključite ako je moguće.
 • Brzina komunikacije može da se promeni prema udaljenosti ili preprekama između uređaja, konfiguraciji uređaja, stanju radio talasa, zagušenju linija ili zavisno od uređaja koji koristite. Komunikacija može da se prekine zbog stanja radio talasa.

[116] Dijagnostička proveraSimptomi preslikavanja ekranaNeki plaćeni sadržaji ne mogu da se reprodukuju.

 • Potrebno je da izvorni uređaj zadovoljava standarde HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - širokopojasna zaštita od kopiranja digitalnih sadržaja) 2.0/2.1/2.2.
  Neki plaćeni sadržaji možda neće biti prikazani preko uređaja koji ne zadovoljava standarde HDCP 2.0/2.1/2.2.

[117] Dijagnostička proveraSimptomi preslikavanja ekranaPreslikavanje ekrana ne funkcioniše. TV ne može da pronađe uređaj kompatibilan sa preslikavanjem ekrana.

 • Ako koristite preslikavanje ekrana sa još jednim uređajem, prvo isključite preslikavanje ekrana i pokušajte ponovo.
 • Ako vaš uređaj ne podržava 5 GHz, a vi postavite opciju [Podešavanje opsega] na [Automatski (opseg od 5GHz)], pokušajte sa njenim menjanjem na [Automatski].
 • Pritisnite taster HOME, zatim izaberite [Preslikavanje ekrana] da biste prikazali ekran režima pripravnosti za preslikavanje ekrana i pokušajte ponovo.

[118] Dijagnostička proveraSimptomi preslikavanja jednim dodirom (samo NFC modeli)Preslikavanje jednim dodirom ne funkcioniše. Ciljni uređaj ne može da se prepozna. (samo NFC modeli)

 • Proverite da li je uključena NFC funkcija uređaja kompatibilnog sa funkcijom preslikavanja jednim dodirom.
 • Za povezivanje uređaja Xperia kompatibilnog sa funkcijom preslikavanja jednim dodirom, TV ne može da se poveže sa uređajem Xperia kada je njegov ekran zaključan. Otpustite blokadu ekrana, a zatim dodirnite.
 • Odredite položaj NFC područja detekcije na uređaju kompatibilnom sa funkcijom preslikavanja jednim dodirom, a zatim pokušajte sa ponovnim dodirivanjem. Za položaj NFC područja detekcije, pogledajte uputstvo za upotrebu kompatibilnog uređaja.
 • Odmaknite kompatibilni uređaj od daljinskog upravljača sa dodirnom tablom, a zatim pokušajte sa ponovnim dodirivanjem.
 • Ako koristite preslikavanje ekrana sa još jednim uređajem, prvo isključite preslikavanje ekrana i pokušajte ponovo.
 • Ako vaš uređaj ne podržava 5 GHz, a vi postavite opciju [Podešavanje opsega] na [Automatski (opseg od 5GHz)], pokušajte sa njenim menjanjem na [Automatski].
 • Pritisnite taster HOME, izaberite [Preslikavanje ekrana] da biste otvorili ekran režima pripravnosti za preslikavanje ekrana, a zatim pokušajte ponovo.
 • Proverite da li vaš uređaj podržava preslikavanje jednim dodirom. Čak i ako dodirnete nekompatibilan uređaj, TV može da pokaže neku reakciju, ali ne može da pokrene preslikavanje ekrana.
 • Potrebno je da se daljinski upravljač sa dodirnom tablom upari sa TV-om pre upotrebe.
 • Postavite NFC podešavanje kompatibilnog uređaja na uključeno.

[119] Dijagnostička proveraSimptomi „Video & TV SideView“TV nije moguće uključiti, niti njime upravljati pomoću aplikacije „Video & TV SideView“ kada se [Daljinsko pokretanje] podesi na [Uključeno].

 • Kada se uređaji koji prouzrokuju smetnje na radio talasima (mikrotalasne rerne, bežični telefoni, itd.) postave u blizini, funkcija „Video & TV SideView“ možda neće funkcionisati. U ovom slučaju, držite takve uređaje dalje od bežičnog rutera (pristupne tačke) ili TV-a, ili ih isključite.
 • U sledećim slučajevima, funkcija „Video & TV SideView“ možda neće funkcionisati. Uključite TV i ponovo povežite sa bežičnim ruterom (pristupnom tačkom).
  • Uključite/isključite napajanje bežičnog rutera (pristupne tačke) za vreme režima pripravnosti TV-a
  • Ponovo podesite bežični ruter (pristupnu tačku) za vreme režima pripravnosti TV-a
  • Promenite kanal bežičnog rutera (pristupne tačke) za vreme režima pripravnosti TV-a
 • Funkcija „Video & TV SideView“ možda neće funkcionisati sa bežičnim ruterima (pristupnim tačkama) za poslovnu upotrebu, kojima je potrebno periodično ponovno povezivanje.
 • Funkcija „Video & TV SideView“ možda neće raditi u zavisnosti od podešavanja bežičnog rutera (pristupne tačke) (npr. Multi SSID i Režim štednje energije).
 • Ako se Wi-Fi Direct koristi za povezivanje aplikacije „Video & TV SideView“ sa TV-om, TV možda neće biti uključen iz režima pripravnosti u zavisnosti od vašeg pametnog telefona/tableta.
 • TV treba da bude u režimu uključeno napajanje ili režimu pripravnosti. Ne isključujte TV isključenjem strujnog kabla naizmenične struje.
 • Proverite da li je sledeće podešeno za vaš TV.

  Kada su bežični ruter (pristupna tačka) i TV povezani sa bežičnim LAN-om

  • Koristi se TV sa ugrađenim bežičnim LAN modelom
  • [Ugrađeni Wi‑Fi] pod [Napredna podešavanja] je podešen na [Uključeno]
  • [Daljinsko pokretanje] pod [Mreža] je podešeno na [Uključeno]
  • TV je povezan na bežični ruter (pristupnu tačku)

  Kada su bežični ruter (pristupna tačka) i TV povezani sa žičnim LAN-om

  • [Daljinsko pokretanje] pod [Mreža] je podešeno na [Uključeno]

[120] Dijagnostička proveraSimptomi „Video & TV SideView“TV se ne pojavljuje na ekranu „Video & TV SideView“. TV ne može da se registruje sa aplikacijom „Video & TV SideView“.

 • Proverite da li je TV uključen.
 • Proverite da li su TV i vaš pametni telefon/tablet spojeni na istu kućnu mrežu.

  (Međutim, prilikom povezivanja preko Wi-Fi Direct, veza kućne mreže nije neophodna.)

 • Možda je dostignut maksimalan broj uređaja za registraciju. Izbrišite nepotrebne registracije iz [Udaljeni uređaji] pre registrovanja još jednog pametnog telefona/tableta.
 • Za detaljne informacije, pogledajte sledeći veb sajt:

  http://info.tvsideview.sony.net/faq/

Kako koristiti daljinski upravljač

Možete da koristite IC (infracrveni) daljinski upravljač za rukovanje TV-om. Za modele koji su kompatibilni sa daljinskim upravljačima sa dodirnom tablom, možete da koristite daljinski upravljač sa dodirnom tablom za rukovanje TV-om. Da biste potvrdili da li je vaš TV kompatibilan sa daljinskim upravljačima sa dodirnom tablom, pogledajte štampani priručnik isporučen uz TV.

Korišćenje IC daljinskog upravljača

Upravljajte mnogim funkcijama ovog TV-a korišćenjem tastera///i.

 1. Pomerite fokus na stavku pomoću tastera///.

 2. Pritisnite tasterda biste izabrali stavku.

Da biste se vratili na prethodni ekran

Pritisnite taster BACK.

Da biste upravljali TV-om pomoću Гласовна претрага (samo daljinski upravljači sa tasterom )

Za daljinske upravljače sa tasterom , pritisnite taster i govorite u mikrofon koji je ugrađen u daljinski upravljač.

Napomena

 • Da biste koristili funkciju Гласовна претрага, potrebna je veza s internetom.

Kada se vaš glas ne prepoznaje

Proverite da li ste aktivirali taster na daljinskom upravljaču sa tasterom ili registrujte daljinski upravljač sa tasterom na vaš TV. Da biste potvrdili ova podešavanja, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — Podešavanja daljinskog upravljača.


Korišćenje daljinskog upravljača sa dodirnom tablom

Da li se daljinski upravljač sa dodirnom tablom isporučuje uz TV zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.

Osnovni rad funkcija i podešavanja ovog TV-a mogu da se vrše prevlačenjem preko i pritiskanjem dodirne table.

Možda će biti potrebno da uparite vaš daljinski upravljač sa dodirnom tablom sa TV-om pre upotrebe. Pritisnite taster HOME na IC daljinskom upravljaču, izaberite [Подешавања] — [Podešavanja daljinskog upravljača sa dodirnom tablom] — [Upari daljinski upravljač sa dodirnom tablom], a zatim sledite uputstva na ekranu da biste uparili daljinski upravljač sa dodirnom tablom.

 1. Prevucite prstom preko dodirne table da biste pomerili fokus na stavku.

 2. Pritiskajte dodirnu tablu dok ne klikne da biste izabrali stavku.

Da biste brzo pomerili fokus na ekranu

Prevlačite prstom sve dok fokus ne počne brzo da se menja i držite prst na dodirnoj tabli.

Da biste se vratili na prethodni ekran

Pritisnite taster BACK.

Da biste konfigurisali podešavanja daljinskog upravljača sa dodirnom tablom

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanja daljinskog upravljača sa dodirnom tablom] — željena opcija.

Da biste pokrenuli uvod/uputstvo daljinskog upravljača sa dodirnom tablom

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanja daljinskog upravljača sa dodirnom tablom] — [Pokreni uvod/uputstvo].


Da biste se pomerali vertikalno ili horizontalno u unapred instaliranom ekranu pregledača

Prevucite prstom gore/dole ili levo/desno u sledećim područjima.

Kako koristiti Vodič za pomoć

Postoje dve verzije Vodiča za pomoć: Vodič za pomoć (ugrađen) i Vodič za pomoć (na mreži). Vodič za pomoć (ugrađen) uključuje osnovne informacije i uputstva za upotrebu vašeg TV-a. Ako je vaš TV povezan na internet, Vodič za pomoć (na mreži) vam pruža sveobuhvatne i ažurne informacije o vašem TV-u i mrežnim uslugama.

Takođe možete da koristite vaš lični računar ili mobilni uređaj da biste videli Vodič za pomoć (na mreži).

 1. Povežite TV na internet.
 2. Izaberite[Pređi na mrežu] (A) u gornjem desnom delu ekrana da biste prebacili na Vodič za pomoć (na mreži).

Ako je vaša internet veza previše spora ili nestabilna i ne može da prikaže Vodič za pomoć (na mreži) jasno, ponovo obavite korak 2 biranjem[Pređi na ugrađen].

Da biste videli Vodič za pomoć (na mreži) na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

Napomena

 • Slike i ilustracije koje se koriste u Vodiču za pomoć mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg TV modela.
 • Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Savet

 • Takođe možete da koristite „Video & TV SideView“ da biste videli Vodič za pomoć (na mreži).
 • Da biste videli da li je vaš TV opremljen jednom od funkcija koje su opisane u Vodiču za pomoć, pogledajte uputstvo u štampanoj formi ili katalog.
 • Ovaj Vodič za pomoć je napisan za sve regione/zemlje i neki opisi koji se nalaze u ovom Vodiču za pomoć se ne odnose na neke regione/zemlje.
 • Za delove i kontrole vašeg TV-a i daljinskog upravljača, pogledajte uputstvo u štampanoj formi priloženo uz ovaj TV.

Ekran Glavnog menija

Glavni meni pruža funkciju pretrage, preporuke za sadržaj i pristup aplikacijama i podešavanjima. Dostupne stavke se razlikuju u zavisnosti od regiona/zemlje i situacije vašeg podešavanja.

Korišćenje pretrage

Možete da pretražujete različite sadržaje. Možete da unesete ključnu reč za pretragu korišćenjem tastature na ekranu ili njenim diktiranjem.

 1. Pritisnite taster HOME.
 2. Izaberite polje za pretragu.
 3. Unesite ključnu reč za pretragu korišćenjem tastature na ekranu ili izgovarajući je u mikrofon.

Biranje sadržaja, aplikacije ili podešavanje stavke

 1. Pritisnite taster HOME.
 2. Izaberite željenu stavku iz željene kategorije.

Lista kategorija

 • Preporuke
  Ova kategorija prikazuje sadržaj koji se zasniva na vašoj istoriji.
 • [Истакнуте апликације], [Aplikacije] i [Igre]

  Ove kategorije pružaju pristup aplikacijama (kao što su Video, Album, Muzika, Deljenje fotografija Plus i Preslikavanje ekrana) i igre.

 • [Ulazi]
  Možete da izaberete ulazni izvor iz liste povezanih uređaja i priključaka kao što je HDMI.
 • [Podešavanja]
  Ova kategorija obuhvata [Подешавања], [Подешавања мреже], [Tajmeri] i [Pomoć].

Savet

 • Povezivanjem TV-a na internet, postaju dostupne različite funkcije kao što su mrežne usluge.

Korišćenje tastera DISCOVER

Možete da koristite taster DISCOVER da biste pretraživali sadržaj (kao što su TV programi, internet sadržaj, itd.). Ono što će se pojaviti nakon pritiska na taster DISCOVER, razlikuje se u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.

 1. Pritisnite taster DISCOVER.
 2. Pomerite fokus gore ili dole da biste izabrali željenu kategoriju.
 3. Pomerite fokus levo ili desno da biste izabrali željenu stavku.
 4. IC daljinski upravljač: Pritisnite taster da biste izabrali/pokrenuli stavku.

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite dodirnu tablu da biste odabrali/pokrenuli stavku.

Da biste promenili podešavanje ove funkcije

 1. Pritisnite taster DISCOVER.
 2. Pomerite fokus nadole do kategorije [Podešavanja].
 3. Izaberite željenu stavku da biste promenili podešavanja.

Savet

 • kada koristite daljinski upravljač sa dodirnom tablom, možete takođe da koristite ovu funkciju prevlačenjem prstom naviše sa dna dodirne table (bez pritiska na dodirnu tablu).

Korišćenje „Meni radnji“

Pritiskom na taster ACTION MENU, pojavljuje se meni i omogućava brz pristup funkcijama koje su dostupne za trenutno prikazani ekran, kao što su podešavanje slike, podešavanje zvuka, podešavanje jačine zvuka za povezani uređaj (kao npr. slušalice) i promena prikaza/zvuka. Stavke u meniju se razlikuju u zavisnosti od izabranog ekrana.

 1. Pritisnite taster ACTION MENU.
 2. Pomerite fokus levo ili desno da biste izabrali željenu kategoriju.
 3. Pomerite fokus gore ili dole da biste izabrali željenu stavku.
 4. IC daljinski upravljač: Pritisnite taster da biste odabrali/pokrenuli stavku.

  Daljinski upravljač sa dodirnom tablom: Pritisnite dodirnu tablu da biste odabrali/pokrenuli stavku.

Savet

 • Kada koristite daljinski upravljač sa dodirnom tablom, možete takođe da otvorite „Meni radnji“ prevlačenjem prstom naniže sa vrha dodirne table (bez pritiska na dodirnu tablu).