TV

Titta på TV-program

Titta på TV-program

Titta på 3D-innehåll (endast 3D-modeller)

Använda SNS för att titta på program med vänner

Spela in program

Spela in på en USB HDD-enhet (endast modeller med USB HDD-inspelning)

Spela upp TV-ljudet via andra enheter

Ansluta en ljudanläggning

Ansluta den trådlösa subwoofern (tillval)

Använda BRAVIA Sync-funktionen för att styra en annan enhet

Titta på/lyssna på anslutna enheter

Visa bilder i 4K/HDR från kompatibla enheter (endast 4K-modeller)

Ansluta en BD/DVD-spelare

Ansluta en dator/digital stillbildskamera/videokamera

Ansluta en USB-enhet

Använda BRAVIA Sync-funktionen för att styra en annan enhet

Ansluta en IR Blaster (endast IR Blaster-kompatibla modeller)

Använda med smartphone/surfplatta

Visa skärmen för en smartphone/surfplatta på TV:n

Dela bilder/musik/video som sparats på en smartphone/surfplatta

Använda en smartphone/surfplatta för att styra TV:n

Ansluta till ett nätverk

Trådbunden LAN-anslutning

Trådlös LAN-anslutning

Wi-Fi Direct-anslutning

IPv6-inställningar

Använda ett hemmanätverk

Använda ett hemmanätverk

Inställningar

Konfigurera inställningar för TV:ns grundläggande funktioner

Konfigurera inställningar för nätverksanslutningar och periferiutrustning

Konfigurera inställningar för systeminställningar

Konfigurera inställningar för personlig information, t.ex. säkerhet

Felsökning

Självdiagnostik

Strömsymtom

Bild-/skärmsymtom

Symtom sändningsmottagning

Ljudsymtom

Fjärrkontrollsymtom

Symtom för pekplattefjärrkontroll

Symtom för 3D-bild/-glasögon (endast 3D-modeller)

Symtom för ansluten enhet

USB HDD-inspelningssymtom

Symtom för nätverk/app

Symtom för hemmanätverk

Symtom för Bluetooth-enhet

Symtom för skärmspegling

Symtom för one touch-spegling (endast NFC-modeller)

Symtom för ”Video & TV SideView”

[1] Titta på TV-programTitta på TV-programAnvända programguiden

Du kan snabbt hitta de program du föredrar.

 1. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på GUIDE-knappen för att visa den digitala programguiden.

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på DISCOVER-knappen och välj därefter programguiden i sändningskategorin.
 2. Välj ett program som du vill se.
  Detaljerad information om programmet visas.
 3. Välj [Välj] för att visa programmet.

Använda tillvalsfunktioner

 1. Tryck på ACTION MENU-knappen medan programguiden visas. Välj därefter önskad post.

[2] Titta på TV-programTitta på TV-programTa emot datacasting

Visa textinformation

Du kan visa ett textavsnitt och textbaserad grafisk information, inklusive nationella nyheter, väderprognoser och TV-tablåer. Genom att ange ett nummer kan man välja intressant information från flera sidor.

 1. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på -knappen för att visa textinformation.

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på ACTION MENU-knappen och välj sedan Text.

Om tjänsten med digital textinformation

Tjänsten med digital text erbjuder grafikrikt innehåll med jämn grafik och bilder. Diverse funktioner som t.ex. sidlänkar och en användarvänlig navigeringsmetod kan användas. Tjänsten stöds av många sändningsföretag. (Funktionens tillgänglighet beror på modellen/regionen/landet.)

Om den digitala interaktiva programtjänsten

Den interaktiva programtjänsten erbjuder digital text och grafik med hög kvalitet samt avancerade alternativ. Tjänsten stöds av sändningsföretag. (Funktionens tillgänglighet beror på modellen/regionen/landet.)

OBS!

 • Interaktiva tjänster är endast tillgängliga om de tillhandahålles av sändningsföretaget.
 • Tillgängliga funktioner och skärminnehåll varierar beroende på sändningsföretaget.
 • Om textning väljs och du startar en digital textningsapplikation via -knappen kan textning under vissa omständigheter sluta visas. När du lämnar programmet med den digitala textningsapplikationen fortsätter automatiskt textningen.

Titta på NVOD/MF-tjänst

NVOD (Near Video On Demand) och MF (Multi Feed) är standarder för att sända flera program samtidigt i en kanal.

NVOD tillhandahåller flera kopior av programmet med förskjutet schema, och med MF kan du välja önskat program från flera program i en kanal.

 1. Medan du tittar på en NVOD/MF-tjänst, tryck på ACTION MENU-knappen.
 2. Välj [Ytterligare tjänster] — önskat program.

OBS!

 • Denna funktion är tillgänglig när sändningsföretaget tillhandahåller NVOD/MF-tjänster.

[3] Titta på TV-programTitta på TV-programOm ikoner i meddelandefältet

Ett meddelandefält visas kort när du byter kanal. Följande ikoner kan visas i fältet.

: Datatjänst (sändningsapplikation)

: Radiotjänst

: Kodad tjänst/abonnemangstjänst

: Flerspråkigt ljud är tillgängligt

: Textning är tillgänglig

: Textning och/eller ljud tillgängligt för personer med nedsatt hörsel

: Rekommenderad lägsta ålder för aktuellt program (från 3 till 18 år)

: Barnlås

: Digitalt programlås

: Ljud tillgängligt för personer med nedsatt syn

: Talat textningsljud är tillgängligt

: Flerkanalsljud är tillgängligt

[4] Titta på TV-programTitta på TV-programTitta på TV-program med YouView (endast modeller för Storbritannien)

Aktivera/inaktivera YouView

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Kanalinställningar] — [Inställningar för YouView].
 2. Välj [Aktivera] eller [Avaktivera] och välj därefter [Ja].
 3. Följ inställningsproceduren.

Använda YouView Guide

Använd YouView Guide för att se vad som visas nu och vad som kommer att visas nästa vecka och rulla tillbaka för att se program som du kan ha missat under de senaste sju dagarna.

 1. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på GUIDE-knappen för att visa programguiden.

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på DISCOVER-knappen och välj därefter programguiden i sändningskategorin.
 2. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på /-knapparna för att välja programmet och tryck därefter på -knappen.

  Pekplattefjärrkontroll: Dra vänster eller höger över pekplattan för att välja programmet och tryck därefter pekplattan.
  Tillgängliga program markeras med en uppspelningsikon.

Tips

 • Tryck på TV-knappen på den infraröda fjärrkontrollen när du tittar på live-TV för att visa Mini Guide och se vad som visas på TV:n nu och vad som kommer att visas nästa vecka. (Denna funktion kan inte användas när en digitalbox är ansluten till TV:n med en IR blaster.)

Kontrollera programinformation (Information Panel)

Information Panel låter dig ta reda på mer om programmet, klassificeringen och om det är tillgängligt i HD. Du kan även spela fler episoder från samma serie när de är tillgängliga på förfrågan.

 1. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på -knappen.

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på ACTION MENU-knappen och välj sedan [Info].

Få åtkomst till On Demand, Discover och YouView Search (YouView Menu)

 1. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på den blå klappen i YouView Guide eller Mini Guide för att visa YouView Menu.

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på ACTION MENU-knappen, och välj därefter den blå knappen i YouView Guide eller Mini Guide för att visa YouView Menu.
 2. Hitta programmet du vill titta på med hjälp av följande alternativ.
  Players: Ta fram BBC iPlayer, ITV Player, All 4 och Demand 5 på YouView.
  Discover: Visa populära och nyligen tillagda program på ett ögonblick. Du kan även upptäcka nya program enligt genre, t.ex. barnprogram, film etc.
  YouView Search: Hitta ett specifikt live- eller on-demand-program på YouView.

OBS!

 • Följande menyposter är inte tillgängliga när YouView är aktiverat;

  • Satellitsändningar
  • Favoriter
  • Påminnelse
  • Digitalt programlås
  • Digital kanalsortering
  • Anpassa TV-knapp
  • Information om markbundna program från sökfunktionen på Home-menyskärmen (använd ”YouView Search” istället)
  • Inspelning av program
 • Tjänstenamn kan komma att ändras utan föregående meddelande.

[5] Titta på TV-programTitta på 3D-innehåll (endast 3D-modeller)Om 3D-TV och 3D-glasögon (endast 3D-modeller)

Det finns två typer av 3D-glasögon: passiva 3D-glasögon och aktiva 3D-glasögon. Se användarhandboken i papper som medföljer denna TV för information om vilken typ av 3D-glasögon den stöder.

Rekommenderat synavstånd för en 3D-bild

Om synavståndet inte är lämpligt kan bilden verka dubbel. Sitt på ett avstånd från TV:n på minst 3 gånger skärmens höjd. Du rekommenderas att sitta rakt framför TV:n.

Kommunikationsräckvidd för TV och aktiva 3D-glasögon

Din tittarplacering måste vara inom rätt räckvidd. Se följande diagram. Funktionsavståndet beror på vilka hinder som finns (personer, metall, väggar etc.) och/eller elektromagnetiska störningar.


Vy uppifrån

(A) 120°

(B) 1-6 m


Sidovy

(A) 45°

(B) 1-6 m

(C) 30°

OBS!

 • Rekommenderad betraktelsevinkel och avstånd kan variera beroende på TV:ns placering och rumsförhållanden.

Ta hand om glasögonen

 • Torka glasögonen försiktigt med en mjuk duk.
 • Envisa fläckar kan tas bort med en duk lätt fuktad med en mild tvållösning och varmt vatten.
 • Om du använder kemiska dukar ska du följa anvisningarna på förpackningen.
 • Använd aldrig starka lösningsmedel som t.ex. thinner, alkohol eller bensen för rengöring.

[6] Titta på TV-programTitta på 3D-innehåll (endast 3D-modeller)Förbereda 3D-glasögon (endast 3D-modeller)

Det finns två typer av 3D-glasögon: passiva 3D-glasögon och aktiva 3D-glasögon. Se användarhandboken i papper som medföljer denna TV för information om vilken typ av 3D-glasögon den stöder. Följ anvisningarna nedan för att förbereda 3D-glasögonen.

För passiva 3D-glasögon

Om passiva 3D-glasögon medföljer TV:n ska du använda dem. Om inga glasögon medföljer ska du köpa ett par passiva 3D-glasögon, modell TDG-500P. Du kan titta på 3D-innehåll genom att helt enkelt ta på dig de passiva 3D-glasögonen.

För aktiva 3D-glasögon

Om aktiva 3D-glasögon medföljer TV:n ska du använda dem. Om inga glasögon medföljer ska du köpa ett par aktiva 3D-glasögon, modell TDG-BT500A. Innan du första gången använder de aktiva 3D-glasögonen måste de registreras till TV:n. Följ stegen nedan.

 1. Ta bort batteriets isolerande ark.

 2. Starta TV:n, håll sedan glasögonen inom ett avstånd på 50 cm från TV:n.
 3. Tryck och håll in(ström)-knappen/indikatorn på glasögonen i 2 sekunder.

  De aktiva 3D-glasögonen aktiveras och registreringen startar ((ström)-knappen/indikatorn blinkar grönt och gult). När registreringen är klar visas ett meddelande på TV-skärmen i 5 sekunder och indikatorn lyser grönt i 3 sekunder.

  Om registreringen misslyckas stängs de aktiva 3D-glasögonen av automatiskt. Om detta sker upprepar du åtgärden ovan.

 4. Ta på dig de aktiva 3D-glasögonen.

Nästa gång kan du använda de aktiva 3D-glasögonen genom att bara starta dem. Tryck och håll in(ström)-knappen/indikatorn på glasögonen i 2 sekunder för att stänga av dem. Tryck på(ström)-knappen/indikatorn om du vill starta dem igen.

Tips

 • Om du vill använda de aktiva 3D-glasögonen med en annan TV måste du registrera dem till den TV:n. Utför proceduren ovan från steg 2.

[7] Titta på TV-programTitta på 3D-innehåll (endast 3D-modeller)Titta på 3D-innehåll (endast 3D-modeller)

Du kan uppleva kraftfull 3D-underhållning, t.ex. stereoskopiska 3D-spel och 3D Blu-ray-skivor.

Om du visar något i 3D ska du ansluta en 3D-kompatibel enhet direkt till TV:n med en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logotypen.

 1. Förbered 3D-glasögonen.
 2. Visa innehållet att titta på i 3D på TV-skärmen.
 3. Ta på dig 3D-glasögonen.
  Du ska nu kunna titta på 3D-bilder. Utför följande steg om inga 3D-effekter erhålls.
 4. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Bild] — [3D-inställningar].
 5. Välj [3D-visning]-läget som passar det visade innehållet.

  Beroende på insignalen eller formatet kanske [3D (Sida-vid-sida)]/[3D (Över-under)] inte kan väljas.

Tips

 • Utöver [3D-visning]-läget kan du använda olika 3D-alternativ i [3D-inställningar]. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Bild] — [3D-inställningar].

OBS!

 • 3D-effekten kan vara mindre uttalad om omgivningstemperaturen är låg.
 • Om [Motionflow] i [Bild] ställts in på något annat än [Av] kan processen som minimerar skärmflimmer påverka bildens jämna rörelse. I sådana fall trycker du på ACTION MENU-knappen och väljer [Bild] — [Motionflow] — [Av]. (Endast för [Motionflow]-kompatibla modeller.)

[8] Titta på TV-programAnvända SNS för att titta på program med vännerAnvända social nätverkstjänster när du tittar på TV

Du kan visa tweets om det program du tittar på.

 1. Anslut till Internet med en bredbandsanslutning.
 2. Tryck på ACTION MENU-knappen, välj sedan en tweet när du tittar på ett program.
  Skärmen Social Viewing visas.

Ställa in ett nyckelord för sökning

Du kan också ställa in ett nyckelord för sökning av tweets relaterade till nyckelordet.

 1. När skärmen Social Viewing visas trycker du på ACTION MENU-knappen och väljer sedan [Redigera nyckelord].
 2. Välj önskat nyckelord för sökning.

Ändra bläddringsriktningen mellan horisontell och vertikal

 1. När skärmen Social Viewing visas trycker du på ACTION MENU-knappen, välj [Inställningar] — [Ändra vy] och välj sedan önskad inställning.

Tips

 • Du kan ändra inställningarna för nyckelordet för sökning. När skärmen Social Viewing visas trycker du på ACTION MENU-knappen, välj [Inställningar] och välj sedan önskad inställning.

[9] Spela in programSpela in på en USB HDD-enhet (endast modeller med USB HDD-inspelning)Registrera en USB HDD-enhet (endast modeller med USB HDD-inspelning)

Anslut en USB HDD-enhet till TV:n och spela in digitala sändningar. Om TV:n har två eller fler USB-portar ansluter du USB HDD-enheten till porten som är märkt ”HDD REC”.

OBS!

 • Denna funktion är endast tillgänglig för vissa modeller för Europa, Australien och Nya Zeeland.

(A) USB HDD-enhet

(B) USB-kabel (medföljer ej)

 1. Anslut en USB HDD-enhet till USB-porten som är märkt ”HDD REC” på TV:n.
 2. Slå på USB HDD-enheten.
 3. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-registrering].
 4. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera USB HDD-enheten.

Avregistrera en USB HDD-enhet

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-avregistrering] — enheten som ska avregistreras.

[10] Spela in programSpela in på en USB HDD-enhet (endast modeller med USB HDD-inspelning)One touch-inspelning (Endast modeller med USB HDD-inspelning)

OBS!

 • Denna funktion är endast tillgänglig för vissa modeller för Europa, Australien och Nya Zeeland.
 1. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på REC-knappen medan du tittar på programmet du vill spela in.

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på ACTION MENU-knappen och välj sedan REC Start medan du tittar på programmet du vill spela in.

  Inspelning startar.

 2. Ställ in inspelningens sluttid på den visade skärmen.

  Om du vill spela in tills programmet avslutas, välj [förval]. Om du vill ställa in en godtycklig tidslängd, (1 minut till 8 timmar), välj [Användardefinierad].

Stoppa inspelning manuellt

 1. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på -knappen.

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på ACTION MENU-knappen och välj sedanREC Stopp.
 2. Välj [Stopp] på den visade skärmen.

Ändra inspelningens sluttid

 1. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på -knappen.

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på ACTION MENU-knappen och välj sedanREC Stopp.
 2. På den visade skärmen, välj [Modifiera] för att ändra inspelningens sluttid.

OBS!

 • För vissa program går det inte att stoppa inspelningen genom att trycka på -knappen. För att avbryta inspelningen av sådan program trycker du på ACTION MENU-knappen och väljer sedanREC Stopp.

[11] Spela in programSpela in på en USB HDD-enhet (endast modeller med USB HDD-inspelning)Timerinspelning (Endast modeller med USB HDD-inspelning)

OBS!

 • Denna funktion är endast tillgänglig för vissa modeller för Europa, Australien och Nya Zeeland.
 1. Tryck på DISCOVER-knappen och välj därefter programguiden i sändningskategorin.
 2. Välj önskat program i programguiden och välj sedan [Timer REC].
 3. Välj [Ställ in timer s. händelse] eller [Ställ in timer].

Ställa in timern manuellt genom att ange datum, tid och kanal

 1. Tryck på DISCOVER-knappen och välj därefter programguiden i sändningskategorin.
 2. Flytta fokus till posten längst till vänster och flytta därefter åt vänster för att öppna menyn.
 3. Välj [Timerlista] — [Manuell timer REC].
 4. Konfigurera timerinställningarna.
 5. Välj [Ställ in timer].

Kontrollera, modifiera eller radera timerinställningar

 1. Tryck på DISCOVER-knappen och välj därefter programguiden i sändningskategorin.
 2. Flytta fokus till posten längst till vänster och flytta därefter åt vänster för att öppna menyn.
 3. Välj [Timerlista] och ändra sedan inställningarna.

Tips

 • Det går att skapa upp till 32 timerinställningar.
 • Om inspelningen misslyckats listas resultatet i [Spelar in fellista]. Tryck på HOME-knappen, välj därefter [Programme Guide] — [Lista över inspelade titlar] — [Spelar in fellista].
 • I programguiden kan du flytta fokus till önskat program och trycka på REC-knappen för att ställa in timerinspelningarna för programmet.

OBS!

 • Det går inte att starta timerinspelning om nätkabeln kopplas bort.

[12] Spela in programSpela in på en USB HDD-enhet (endast modeller med USB HDD-inspelning)Titta på/radera inspelat innehåll (endast modeller med USB HDD-inspelning)

OBS!

 • Denna funktion är endast tillgänglig för vissa modeller för Europa, Australien och Nya Zeeland.

Titta på inspelat innehåll

 1. Tryck på HOME-knappen, välj därefter [Programme Guide] — [Lista över inspelade titlar] — innehållet du vill titta på.

Radera inspelat innehåll

 1. Tryck på HOME-knappen, välj därefter [Programme Guide] — [Lista över inspelade titlar].
 2. Tryck på ACTION MENU-knappen och välj sedan [Ta bort] — innehållet som ska raderas — [Ta bort].

[13] Spela in programSpela in på en USB HDD-enhet (endast modeller med USB HDD-inspelning)Om att använda en USB HDD-enhet (endast modeller med USB HDD-inspelning)

OBS!

 • Denna funktion är endast tillgänglig för vissa modeller för Europa, Australien och Nya Zeeland.
 • Endast USB HDD-kapaciteter större än 32 GB stöds.
 • Anslutning av en USB HDD-enhet via en USB-hubb stöds inte. Anslut enheten direkt till TV:n.
 • Alla data som är lagrade i en USB HDD-enhet raderas när den formateras under registreringsprocessen. USB HDD-enheten kan inte användas med en PC när den väl har registrerats till TV:n. För att kunna använda USB HDD-enheten med en PC ska du formatera den med PC:n. (Observera att alla data i USB HDD-enheten raderas).
 • Högst 8 USB HDD-enheter kan registreras.
 • Endast denna TV:n kan spela upp data som är inspelade på USB HDD-enheten.
 • Inspelning stöds endast för digitala TV-sändningar och radio. Inspelning av datasändningar stöds inte.
 • Det går inte att spela in kodade signaler.
 • Det går inte att spela in i följande fall:

  • TV:n känner inte igen den registrerade USB HDD-enheten.
  • Mer än 1 000 program är inspelade på USB HDD-enheten.
  • USB HDD-enheten är full.
 • Automatiskt val av programmet kanske inte är möjligt medan det spelas in.
 • Det går inte att spela in om programmet inte har auktoriserats av operatören.
 • Om du använder en villkorlig åtkomstmodul (CAM) ska du undvika att använda dess föräldragraderingsskydd vilket kanske inte fungerar under inspelning. Som ett alternativ kan du använda programspärr eller TV:ns egna föräldragradering om den stöds av sändningsföretaget.
 • I Norge får man inte spela in vissa program på grund av juridiska begränsningar.
 • Om TV:n utsätts för stötar under USB HDD-inspelning kan det uppstå brus i det inspelade innehållet.
 • Under inga omständigheter ska Sony vara ersättningsskyldigt för inspelningsfel eller några skador eller förluster som orsakas av eller som är associerade med TV:ns felfunktion, signalstörningar eller vilket som annat problem.

[14] Spela upp TV-ljudet via andra enheterAnsluta en ljudanläggningAnsluta en ljudanläggning

Se illustrationerna nedan för att ansluta en ljudanläggning. När anslutningen är klar konfigurerar du ljudinställningarna för att spela upp TV-ljud via ljudanläggningen (se länken för relaterat ämne längst ner på denna sida).

Ansluta en ARC-kompatibel ljudanläggning med en HDMI-kabel

Anslut en ljudanläggning (t.ex. ett hemmabiosystem) med HDMI-utgång till TV:n med en HDMI-kabel.

(A) Ljudanläggning

(B) HDMI-kabel (medföljer ej)*

* Kontrollera att du använder en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel märkt med HDMI-logotypen.

Tips

 • När du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel digital ljudanläggning med Audio Return Channel (ARC)-teknik, anslut till HDMI IN 4-uttaget (kontakt) med en HDMI-kabel (HDMI IN 4-uttaget (kontakt) med ”ARC”-märkning). Om du emellertid ansluter ett system som inte är kompatibelt med BRAVIA Sync eller Audio Return Channel krävs en ytterligare ljudanslutning via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 • Se ljudanläggningens bruksanvisning för information om anslutning av andra enheter och inställning.

Använda en optisk ljudkabel för att ansluta en ljudanläggning som inte är ARC-kompatibel

Anslut en ljudanläggning (t.ex. ett hemmabiosystem) med digital ingång till TV:n med en optisk ljudkabel.

(A) Ljudanläggning

(B) Optisk ljudkabel (medföljer ej)

Tips

 • Se ljudanläggningens bruksanvisning för information om anslutning av andra enheter och inställning.

Använda en ljudkabel för att ansluta en ljudanläggning

Anslut en ljudanläggning (t.ex. förstärkare) till TV:n med en ljudkabel.

(A) Ljudanläggning

(B) Ljudkabel (medföljer ej)

Tips

 • Se ljudanläggningens bruksanvisning för information om anslutning av andra enheter och inställning.

[15] Spela upp TV-ljudet via andra enheterAnsluta en ljudanläggningSpela upp TV-ljud via en ljudanläggning

När HDMI-anslutningen eller den optiska ljudanslutningen används

 1. När en anslutning har gjorts, tryck på ACTION MENU-knappen och välj sedan [Högtalare] — [Ljudanläggning].
 2. Starta den anslutna ljudanläggningen och justera därefter volymen.
  Om du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel enhet med en HDMI-anslutning kan du enkelt styra den med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.

OBS!

 • Du måste konfigurera [Digital ljudutgång]-inställningarna enligt din ljudanläggning. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Ljud] — [Digital ljudutgång]. (Tillgängligheten för [Digital ljudutgång] beror på landet/regionen.)

När ljudkabelanslutningen används

 1. När en anslutning har gjorts trycker du på HOME-knappen och väljer sedan [Inställningar] — [Ljud] — [Hörlurar/ljudutgång] — [Ljudutgång (Fast)].
 2. Starta den anslutna ljudanläggningen och justera därefter volymen.

Tips

 • När du använder en extern ljudanläggning kan ljudutmatningen från TV:n användas med hjälp av TV:ns fjärrkontroll om [Hörlurar/ljudutgång] ställts in på [Ljudutgång (Variabel)]. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Ljud] — [Hörlurar/ljudutgång] — [Ljudutgång (Variabel)].
 • När en subwoofer ansluts trycker du på HOME-knappen, välj sedan [Inställningar] — [Ljud] — [Hörlurar/ljudutgång] — [Subwoofer].

[16] Spela upp TV-ljudet via andra enheterAnsluta den trådlösa subwoofern (tillval)Ansluta den trådlösa subwoofern (tillval)

Du kan använda den trådlös subwoofern SWF-BR100 (tillval) för att öka basåtergivningen för TV-ljudet.

(A) Trådlös mottagare

(B) Trådlös subwoofer SWF-BR100

(C) Ljudkabel

 1. Anslut ljudkabeln (medföljer) till den trådlösa mottagaren.
 2. Anslut den andra änden av ljudkabeln till AUDIO OUT/-uttaget (kontakt) på TV:n.
 3. Anslut den trådlösa mottagaren till USB ()-porten på TV:n.
  [Hörlurar/ljudutgång] ställs automatiskt på [Subwoofer].
 4. Placera den trådlösa subwoofern och anslut till nätström.
  Du rekommenderas att placera den trådlösa subwoofer så nära TV:n som möjligt.

Tips

 • När den trådlösa mottagaren kopplas bort återställs [Hörlurar/ljudutgång] automatiskt till dess ursprungliga inställning.
 • Mer information om hur du ställer in den trådlösa subwoofern finns i bruksanvisningen som medföljer den trådlösa subwoofern.

[17] Spela upp TV-ljudet via andra enheterAnsluta den trådlösa subwoofern (tillval)Justera ljudet för den trådlösa subwoofern (tillval)

Ljudinställningarna för den trådlösa subwoofern har redan ställts in på de rekommenderade värdena för TV:n. Följ anvisningarna nedan för att ändra inställningarna så att de passar dina önskemål.

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Ljud] — [Ljud] — [Avancerade inställningar] — [Ljudlägesrelaterat] — [Trådlös subwoofer].

Tillgängliga alternativ

[Nivå för trådlös subwoofer]
Justerar den trådlösa subwooferns volymnivå.
[Brytfrekvens (50–200 Hz)]
Justerar brytfrekvensen för den trådlösa subwoofern. Alla frekvenser under brytfrekvensen avges från den trådlösa subwoofern istället för från TV-högtalarna.
[Fas]
Ställer in faspolaritet. Välj inställningen så det passar dina önskemål.
[Synkronisering av trådlös subwoofer]
Justerar fördröjningen för den trådlösa subwooferns ljud. Om den trådlösa subwoofern ljud fördröjs, använd [+]. Om ljudet ligger före, använd [-].
[Återställ inställningar för trådlös subwoofer]
Återställer inställningarna för den trådlösa subwoofern till ursprungsinställningarna.

Ställa in den trådlösa subwooferns effektstyrningsmetod

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Ljud] — [Ljud] — [Ström till trådlös subwoofer].

[18] Spela upp TV-ljudet via andra enheterAnvända BRAVIA Sync-funktionen för att styra en annan enhetOm BRAVIA Sync-funktionen

Om en BRAVIA Sync-kompatibel enhet (t.ex. BD-spelare, AV-förstärkare) är ansluten med en HDMI-kabel eller en BRAVIA Sync-kompatibel enhet (t.ex. smartphone, surfplatta) är ansluten med en MHL-kabel (endast MHL-modeller) går det att styra enheten med TV:s fjärrkontroll.

[19] Spela upp TV-ljudet via andra enheterAnvända BRAVIA Sync-funktionen för att styra en annan enhetBRAVIA Sync-kompatibla enheter

Tillgängliga BRAVIA Sync-funktioner visas nedan.

BD/DVD-spelare

 • Startar automatiskt BD/DVD-spelaren och växlar ingången till BD/DVD-spelaren när du väljer den från Home-menyn eller Sync Menu.
 • Startar automatiskt TV:n och växlar ingången till den anslutna BD/DVD-spelaren när BD/DVD-spelaren börja spela upp.
 • Stänger automatiskt av den anslutna BD/DVD-spelaren när du stänger av TV:n.
 • Styr menyfunktioner (knapparna ///), uppspelning (t.ex. -knappen) och val av kanaler för den anslutna BD/DVD-spelaren med TV:ns fjärrkontroll.

AV-förstärkare

 • Startar automatiskt den anslutna AV-förstärkaren och växlar ljudutgångarna från TV-högtalarna till ljudanläggningen när du startar TV:n. Denna funktion är endast tillgänglig om du tidigare har använt AV-förstärkaren för att mata ut TV-ljud.
 • Växlar automatiskt ljudutgången till AV-förstärkaren genom att starta AV-förstärkaren när TV:n startas.
 • Stänger automatiskt av den anslutna AV-förstärkaren när du stänger av TV:n.
 • Justerar volymen (knapparna +/–) och stänger av ljudet (-knappen) för den anslutna AV-förstärkaren med TV:ns fjärrkontroll.

Videokamera

 • Startar automatiskt TV:n och växlar ingången till den anslutna videokameran när videokameran startar.
 • Stänger automatiskt av den anslutna videokameran när du stänger av TV:n.
 • Styr menyfunktioner (knapparna ///), uppspelning (t.ex. -knappen) av den anslutna videokameran med TV:ns fjärrkontroll.

OBS!

 • ”BRAVIA Sync-kontroll” (BRAVIA Sync) är endast tillgänglig för anslutna BRAVIA Sync-kompatibla enheter som är märkta med BRAVIA Sync-logotypen.

[20] Spela upp TV-ljudet via andra enheterAnvända BRAVIA Sync-funktionen för att styra en annan enhetAnvända BRAVIA Sync-funktionen

 1. Starta den anslutna enheten.
 2. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Externa ingångar] — [BRAVIA Sync-inställningar] — [BRAVIA Sync-kontroll] — [På].
 3. Aktivera BRAVIA Sync på den anslutna enheten.

  När en specifik Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhet är ansluten och påslagen och [BRAVIA Sync-kontroll] ställts in till [På] aktiveras BRAVIA Sync automatiskt på den enheten. Mer information finns i bruksanvisningen för den anslutna utrustningen.

Tillgängliga alternativ

Tillgängliga alternativ visas nedan. (Alternativen varierar beroende på din modell/region/land.)

[Apparater automatiskt Av]:

Om alternativet ställs in på [Av] stängs inte den anslutna enheten av automatiskt när TV:n stängs av.

[TV automatiskt På]:

Om alternativet ställs in på [Av] startar inte TV:n automatiskt när den anslutna enheten startar.

[Automatisk ingångsändring (MHL)] (endast MHL-modeller):

Om alternativet ställs in på [På] växlas automatiskt TV-ingången till den enhet som anslutits med en MHL-kabel.

[BRAVIA Sync-enhetslista]:

Visar BRAVIA Sync-enhetslistan.

[Tangenter för enhetskontroll]:

Gör att du kan ställa in knappar för att styra en HDMI-enhet/MHL-enhet (endast MHL-modeller).

[MHL-laddning vid standby] (endast MHL-modeller):

Om alternativet ställs in till [På] går det att ladda den anslutna MHL-enheten också när TV:n befinner sig i standbyläge.

Använda Sync Menu

 1. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på SYNC MENU-knappen och välj sedan önskad post i Sync Menu.

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på ACTION MENU-knappen och välj sedan [Sync Menu] — önskad post i Sync Menu.

Tips

 • Om du trycker på SYNC MENU-knappen visas skärmen i följande fall.

  • En HDMI-enhet eller en MHL-enhet (endast MHL-modeller) är inte ansluten.
  • [BRAVIA Sync-kontroll] är inställd på [Av].

[21] Titta på/lyssna på anslutna enheterVisa bilder i 4K/HDR från kompatibla enheter (endast 4K-modeller)Visa bilder i 4K-upplösning (endast 4K-modeller)

En bild med en 4K-upplösning eller högre kan visas med 4K-upplösning (3840×2160). Du kan ansluta en digital stillbildskamera/videokamera som har stöd för HDMI 4K-utmatning till HDMI IN på TV:n för att visa de bilder med hög upplösning som lagrats på kameran. Det går även att visa bilder med hög upplösning som lagrats på anslutna USB-enheter eller ditt hemmanätverk.

Bilder med hög upplösning som lagrats på en enhet där ett program som klarar av 4K-upplösning har installerats (t.ex. PlayMemories Studio™) kan även visas med 4K-upplösning.

Funktionens tillgänglighet beror på din region/land.

(A) Digital stillbildskamera

(B) Videokamera

(C) USB-enhet

(D) Nätverksenhet

Visa bilder som lagrats på en digital stillbildskamera/videokamera

 1. Anslut en digital stillbildskamera eller videokamera som har stöd för HDMI-utmatning till HDMI IN-uttaget (kontakt) på TV:n med en HDMI-kabel.
 2. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på -knappen flera gånger för att välja den anslutna enheten.

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på HOME-knappen, välj därefter den anslutna enheten eller ingången som enheten är ansluten till.
 3. Ställ in den anslutna enheten på 4K-utmatning.
 4. Starta uppspelningen på den anslutna enheten.

Visa bilder som lagrats på en USB-enhet eller nätverksenhet i 4K-upplösning

 1. Anslut USB-enheten eller nätverksenheten till TV:n.
 2. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Album] — den USB-enhet, server eller förinställd mapp som innehåller filen som ska spelas upp — mappen eller filen i listan.
  Om du väljer en mapp, välj filen.

OBS!

 • Det går inte att visa en 3D-bild.
 • Om du ändrar bilden genom att trycka på /-knapparna eller drar fingret åt vänster/höger på pekplattan kan det ta tid att visa bilden.

[22] Titta på/lyssna på anslutna enheterVisa bilder i 4K/HDR från kompatibla enheter (endast 4K-modeller)Visa bilder i 4K-upplösning eller HDR med hög kvalitet (endast 4K-modeller)

När du visar högkvalitativt 4K- eller HDR-format* med HDMI-insignal, ställ in [HDMI-signalformat] i [Externa ingångar].

HDR-funktionens tillgänglighet beror på modellen/regionen/landet.

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Externa ingångar] — [HDMI-signalformat] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Standardformat]
Standard HDMI-format för normal användning.
[Förbättrat format]
Högkvalitativt HDMI-format. Välj denna inställning endast när du använder kompatibla enheter.

OBS!

 • I [Förbättrat format] matas eventuellt inte bild och ljud ut korrekt. I så fall ändrar du till [Standardformat].
 • Endast för enheter som stödjer högkvalitativt HDMI-format.
 • När du visar 4K/HDR-bild med hög kvalitet* ska du använda en Premium HDMI‐höghastighetskabel som stödjer hastigheter på 18 Gbps. Mer information om en Premium HDMI‐höghastighetskabel som stödjer 18 Gbps finns i kabelns specifikationer.
 • För vissa modeller ändras [HDMI-signalformat] för HDMI IN 2 och HDMI IN 3 samtidigt.

* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2 eller 4K 60p 4:2:0 10bit, HDR etc.

[23] Titta på/lyssna på anslutna enheterAnsluta en BD/DVD-spelareAnsluta en BD/DVD-spelare

Anslut en BD/DVD-spelare till TV:n.

HDMI-anslutning

En HDMI-anslutning rekommenderas för optimal bildkvalitet. Om BD/DVD-spelaren har ett HDMI-uttag (kontakt), ska du ansluta den med en HDMI-kabel.

(A) BD/DVD-spelare

(B) HDMI-kabel (medföljer ej)*

* Kontrollera att du använder en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel märkt med HDMI-logotypen.

Komponentvideokabel

Om BD/DVD-spelaren har komponentvideouttag (kontakter) ska du ansluta dem till TV:n med en komponentvideokabel och en ljudkabel.

(A) BD/DVD-spelare

(B) Komponentvideokabel (medföljer ej)

(C) Ljudkabel (medföljer ej)

SCART-anslutning

Om BD/DVD-spelaren har ett SCART-uttag (kontakt) ska du ansluta den med en SCART-kabel.

(A) BD/DVD-spelare

(B) SCART-kabel (medföljer ej)

OBS!

 • SCART-anslutning kan ge samma bildkvalitet som en kompositanslutning beroende på den anslutna BD-/DVD-spelaren.

Kompositanslutning

Om BD/DVD-spelaren har komposituttag (kontakter) ska den anslutas med en kompositvideo-/ljudkabel.

(A) BD/DVD-spelare

(B) Kompositvideo-/ljudkabel (medföljer ej)

Om du använder en analog förlängningskabel

Tillgänglighet beror på modellen/regionen/landet.

(A) BD/DVD-spelare

(B) Analog förlängningskabel (medföljer)*

(C) Kompositvideo-/ljudkabel (medföljer ej)

* Om den analoga förlängningskabeln medföljer eller inte beror på modellen/regionen/landet.

[24] Titta på/lyssna på anslutna enheterAnsluta en BD/DVD-spelareTitta på innehåll från en BD/DVD-spelare

Du kan titta på innehåll från en BD/DVD-spelare som är ansluten till TV:n.

 1. Starta den anslutna BD/DVD-spelaren.
 2. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på -knappen flera gånger för att välja den anslutna BD/DVD-spelaren.

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på HOME-knappen, välj därefter den anslutna BD/DVD-spelaren eller ingången som BD/DVD-spelaren är ansluten till.
 3. Starta uppspelningen på den anslutna BD/DVD-spelaren.

Tips

 • Om du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel enhet med HDMI-anslutning kan du enkelt styra den med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.

[25] Titta på/lyssna på anslutna enheterAnsluta en dator/digital stillbildskamera/videokameraAnsluta en PC, digital stillbildskamera eller videokamera

Ansluta en PC

Anslut en PC med en HDMI-kabel.

(A) Dator

(B) HDMI-kabel (medföljer ej)*

* Kontrollera att du använder en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel märkt med HDMI-logotypen.

Motsvarande PC-insignal

(Upplösning, Horisontell frekvens/Vertikal frekvens)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (endast 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (endast 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (endast 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (endast 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (endast 2K Full HD-modeller eller 4K-modeller)*

* När 1080p-timingen tillämpas på HDMI-ingången kommer den att behandlas som videotiming och inte en PC-timing. Detta påverkar [Bild]-inställningarna. För att visa PC-innehåll ställer du in [Bredbildsläge] på [Helskärm] och [Bildstorlek] på [Alla bildpunkter] (2K-modeller) eller [+1] (4K-modeller). ([Bildstorlek] konfigureras endast när [Automatiskt bildformat] ställts in på [Av].)

OBS!

 • Denna TV stöder inte radsprångssignaler (interlaced) från PC.
 • För bästa bildkvalitet rekommenderas att du använder signalerna i listan ovan ”Motsvarande PC-insignal” i dina datorinställningar.
 • Beroende på anslutningsstatusen kan bilden vara suddig eller utsmetad. I detta fall ska du ändra datorinställningarna och därefter välja en annan insignal i ”Motsvarande PC-insignal”.
 • Utmatning med 1920 x 1080/60 Hz är eventuellt inte tillgänglig beroende på datorn. Även om du väljer utmatning med 1920 x 1080 /60 Hz, kan den faktiska utsignalen vara en annan. I detta fall ska du ändra datorinställningarna och därefter välja en annan insignal i ”Motsvarande PC-insignal”.

Ansluta till en digital stillbildskamera/videokamera

Anslut en Sony digital stillbildskamera eller videokamera med en HDMI-kabel. Använd en kabel som har ett HDMI-miniuttag (kontakt) i ändan som ansluts till den digitala stillbildskameran/videokameran och ett standard HDMI-uttag (kontakt) som ansluts till TV:n.

(A) Digital stillbildskamera

(B) Videokamera

(C) HDMI-kabel (medföljer ej)*

* Kontrollera att du använder en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel märkt med HDMI-logotypen.

[26] Titta på/lyssna på anslutna enheterAnsluta en dator/digital stillbildskamera/videokameraVisa innehåll som lagrats på en PC, digital stillbildskamera eller videokamera

Visa innehåll lagrat på en PC

När en anslutning är klar trycker du på HOME-knappen och därefter väljer du ingången som PC:n är ansluten till.

Visa innehåll som lagrats på en digital stillbildskamera/videokamera

 1. Starta den anslutna digitala stillbildskameran/videokameran när du har gjort en anslutning.
 2. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på -knappen flera gånger för att välja den anslutna digitala stillbildskameran/videokameran.

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på HOME-knappen och välj sedan den anslutna digitala stillbildskameran/videokameran.
 3. Starta uppspelningen på den anslutna digitala stillbildskameran/videokameran.

Tips

 • Om du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel enhet kan du enkelt styra den med hjälp av TV:ns fjärrkontroll. Kontrollera att enheten är BRAVIA Sync-kompatibel. Vissa enheter kanske inte är kompatibla med BRAVIA Sync även om de har ett HDMI-uttag (kontakt).

[27] Titta på/lyssna på anslutna enheterAnsluta en USB-enhetAnsluta en USB-enhet

Anslut USB-lagringsenheten till TV:ns USB-port för att spela upp foto-, musik- och videofiler som är lagrade på enheten.

(A) USB-lagringsenhet

[28] Titta på/lyssna på anslutna enheterAnsluta en USB-enhetSpela upp bilder/musik/filmer som lagrats på en USB-enhet

Du kan spela upp bilder/musik/filmer som lagrats på en USB-enhet på TV-skärmen.

 1. Om USB-enheten som är ansluten till TV:n har en strömbrytare stänger du av den.
 2. Tryck på HOME-knappen och välj därefter önskad post.
  Välj [Album] för att visa bilder, [Musik] för att spela musik och [Video] för att spela upp filmer.
 3. Välj mappen eller filen i listan.

  Om du väljer en mapp, välj önskad fil.

  Uppspelningen startar.

Kontrollera filformat som stöds

Visa Hjälpguiden på datorn eller den mobila enheten

Välj följande länk.

Gå till listan

[29] Titta på/lyssna på anslutna enheterAnsluta en USB-enhetOm användning av USB-enheter

 • Alla USB-portar på TV:n stöder Hi-Speed USB. För 4K-modeller stöder en av USB-portarna SuperSpeed (USB 3.0). USB-hubbar stöds inte.
 • USB-portarna på TV:n stöder FAT16, FAT32-, exFAT- och NTFS-filsystem.
 • När du ansluter en Sony digital stillbildskamera till TV:n med en USB-kabel, måste inställningarna för USB-anslutning i kameran vara inställda på läget ”Auto” eller ”Lagring”.
 • Försök med följande om din digitala stillbildskamera inte fungerar med din TV:

  • Ställ in inställningarna för din kameras USB-anslutning på ”Lagring”.
  • Kopiera filerna från kameran till en USB-flashenhet, anslut sedan enheten till TV:n.
 • Vissa bilder och filmer kan förstoras vilket ger låg bildkvalitet. Beroende på storleken och bildformatet visas eventuellt inte bilder i helskärmsläge.
 • Det kan eventuellt ta lång tid att visa en bild beroende på filen och inställningarna.
 • Medan USB-enheten används ska du inte stänga av TV:n eller USB-enheten, inte koppla bort USB-kabeln, inte ta inte bort eller sätt tillbaka inspelningsmediet. I annat fall kan data som lagrats på USB-enheten bli korrupt.
 • Beroende på filen kan det hända att det inte går att spela upp även när format som stöds används.
 • Under inga omständigheter ska Sony vara ersättningsskyldigt för inspelningsfel eller några skador eller förluster som orsakas av eller som är associerade med TV:ns felfunktion, USB-enhetens fel eller vilket som annat problem.

[30] Titta på/lyssna på anslutna enheterAnvända BRAVIA Sync-funktionen för att styra en annan enhetOm BRAVIA Sync-funktionen

Om en BRAVIA Sync-kompatibel enhet (t.ex. BD-spelare, AV-förstärkare) är ansluten med en HDMI-kabel eller en BRAVIA Sync-kompatibel enhet (t.ex. smartphone, surfplatta) är ansluten med en MHL-kabel (endast MHL-modeller) går det att styra enheten med TV:s fjärrkontroll.

[31] Titta på/lyssna på anslutna enheterAnvända BRAVIA Sync-funktionen för att styra en annan enhetBRAVIA Sync-kompatibla enheter

Tillgängliga BRAVIA Sync-funktioner visas nedan.

BD/DVD-spelare

 • Startar automatiskt BD/DVD-spelaren och växlar ingången till BD/DVD-spelaren när du väljer den från Home-menyn eller Sync Menu.
 • Startar automatiskt TV:n och växlar ingången till den anslutna BD/DVD-spelaren när BD/DVD-spelaren börja spela upp.
 • Stänger automatiskt av den anslutna BD/DVD-spelaren när du stänger av TV:n.
 • Styr menyfunktioner (knapparna ///), uppspelning (t.ex. -knappen) och val av kanaler för den anslutna BD/DVD-spelaren med TV:ns fjärrkontroll.

AV-förstärkare

 • Startar automatiskt den anslutna AV-förstärkaren och växlar ljudutgångarna från TV-högtalarna till ljudanläggningen när du startar TV:n. Denna funktion är endast tillgänglig om du tidigare har använt AV-förstärkaren för att mata ut TV-ljud.
 • Växlar automatiskt ljudutgången till AV-förstärkaren genom att starta AV-förstärkaren när TV:n startas.
 • Stänger automatiskt av den anslutna AV-förstärkaren när du stänger av TV:n.
 • Justerar volymen (knapparna +/–) och stänger av ljudet (-knappen) för den anslutna AV-förstärkaren med TV:ns fjärrkontroll.

Videokamera

 • Startar automatiskt TV:n och växlar ingången till den anslutna videokameran när videokameran startar.
 • Stänger automatiskt av den anslutna videokameran när du stänger av TV:n.
 • Styr menyfunktioner (knapparna ///), uppspelning (t.ex. -knappen) av den anslutna videokameran med TV:ns fjärrkontroll.

OBS!

 • ”BRAVIA Sync-kontroll” (BRAVIA Sync) är endast tillgänglig för anslutna BRAVIA Sync-kompatibla enheter som är märkta med BRAVIA Sync-logotypen.

[32] Titta på/lyssna på anslutna enheterAnvända BRAVIA Sync-funktionen för att styra en annan enhetAnvända BRAVIA Sync-funktionen

 1. Starta den anslutna enheten.
 2. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Externa ingångar] — [BRAVIA Sync-inställningar] — [BRAVIA Sync-kontroll] — [På].
 3. Aktivera BRAVIA Sync på den anslutna enheten.

  När en specifik Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhet är ansluten och påslagen och [BRAVIA Sync-kontroll] ställts in till [På] aktiveras BRAVIA Sync automatiskt på den enheten. Mer information finns i bruksanvisningen för den anslutna utrustningen.

Tillgängliga alternativ

Tillgängliga alternativ visas nedan. (Alternativen varierar beroende på din modell/region/land.)

[Apparater automatiskt Av]:

Om alternativet ställs in på [Av] stängs inte den anslutna enheten av automatiskt när TV:n stängs av.

[TV automatiskt På]:

Om alternativet ställs in på [Av] startar inte TV:n automatiskt när den anslutna enheten startar.

[Automatisk ingångsändring (MHL)] (endast MHL-modeller):

Om alternativet ställs in på [På] växlas automatiskt TV-ingången till den enhet som anslutits med en MHL-kabel.

[BRAVIA Sync-enhetslista]:

Visar BRAVIA Sync-enhetslistan.

[Tangenter för enhetskontroll]:

Gör att du kan ställa in knappar för att styra en HDMI-enhet/MHL-enhet (endast MHL-modeller).

[MHL-laddning vid standby] (endast MHL-modeller):

Om alternativet ställs in till [På] går det att ladda den anslutna MHL-enheten också när TV:n befinner sig i standbyläge.

Använda Sync Menu

 1. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på SYNC MENU-knappen och välj sedan önskad post i Sync Menu.

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på ACTION MENU-knappen och välj sedan [Sync Menu] — önskad post i Sync Menu.

Tips

 • Om du trycker på SYNC MENU-knappen visas skärmen i följande fall.

  • En HDMI-enhet eller en MHL-enhet (endast MHL-modeller) är inte ansluten.
  • [BRAVIA Sync-kontroll] är inställd på [Av].

[33] Titta på/lyssna på anslutna enheterAnsluta en IR Blaster (endast IR Blaster-kompatibla modeller)Ansluta en IR Blaster (endast IR Blaster-kompatibla modeller)

Om du ansluter TV:n och digitalboxen via HDMI-kabeln och ansluter IR Blaster till TV:n kan digitalboxen styras med TV:ns fjärrkontroll*.

(A) Digitalbox

(B) IR Blaster (medföljer)*

* Om IR Blaster medföljer eller inte beror på modellen/regionen/landet.

Ställa in IR Blaster
 1. Tryck på HOME-knappen och välj därefter [Inställningar] — [Externa ingångar] — [IR Blaster-inställning].

Tips

 • Utöver att ställa in digitalboxen kan IR Blaster styra en AV-mottagare. För att ställa in en AV-mottagare, tryck på HOME-knappen, välj därefter [Inställningar] — [Externa ingångar] — [IR Blaster-inställning] — [Inställning av AV-mottagarens kontroll].

OBS!

 • Vissa externa enheter kanske inte svarar på vissa knappar på ”Åtgärdsmeny”-menyn.
 • Om du trycker och håller in en knapp på fjärrkontrollen kanske kommandot inte sänds. Tryck istället upprepade gånger på knappen.
 • Kontrollera att IR Blaster är korrekt inställd och att IR-sändaren är placerad nära IR-mottagaren på den externa enheten.
 • Se till att TV:n stödjer den externa enheten.

[34] Använda med smartphone/surfplattaVisa skärmen för en smartphone/surfplatta på TV:nVisa skärmen för en smartphone/surfplatta på TV:n med hjälp av en MHL-kabel (endast MHL-modeller)

För MHL-modeller är -markeringen placerade intill HDMI IN 1/MHL-porten (för 2K-modeller) eller HDMI IN 2/MHL-porten (för 4K-modeller).

Ansluta till en smartphone/surfplatta med MHL-utgång

För 2K-modeller ansluter du din smartphone/surfplatta till TV:s HDMI IN 1/MHL-port med en MHL-kabel.

För 4K-modeller ansluter du din smartphone/surfplatta till TV:s HDMI IN 2/MHL-port med en MHL-kabel.

(A) MHL-smartphone/surfplatta

(B) MHL-kabel (medföljer ej)*

* För 2K-signaler ska du använda en godkänd MHL 2-kabel som är märkt med MHL-logotypen.
För 4K-signaler ska du använda en godkänd MHL 3-kabel märkt med MHL-logotypen. Om din MHL-smartphone/surfplatta stöder utmatning av 4K ska en godkänd MHL 3-kabel användas.

Visa innehåll som lagrats på en smartphone/surfplatta med MHL-utgång

 1. Efter anslutning trycker du på HOME-knappen och därefter väljer du ingången som din smartphone/surfplatta är ansluten till.

Växla till MHL-ingången automatiskt

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Externa ingångar] — [BRAVIA Sync-inställningar] — [Automatisk ingångsändring (MHL)] — [På]. (Beroende på din smartphone/surfplatta växlas eventuellt inte ingången.) Om TV:n är i standbyläge sker ingen automatisk växling.

Ladda en smartphone/surfplatta

När TV:n är påslagen kan en smartphone/surfplatta laddas från TV:n med hjälp av en MHL-kabel.

Tips

 • Om [MHL-laddning vid standby] ställs in på [På] när TV:n är i standbyläge, kan en MHL-enhet även laddas via TV:n med hjälp av en MHL-kabel.

  Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Externa ingångar] — [BRAVIA Sync-inställningar] — [MHL-laddning vid standby] — [På].

[35] Använda med smartphone/surfplattaVisa skärmen för en smartphone/surfplatta på TV:nVisa skärmen för en smartphone/surfplatta på TV:n med hjälp av skärmspeglingsfunktionen

Du kan visa skärmen för en mobil enhet (t.ex. en smartphone, surfplatta eller dator) på TV:n för att visa bilder, videor eller webbplatser.

”Skärmspegling” är en funktion för att visa skärmen för en enhet som är kompatibel med skärmspegling på TV:n med Miracast-teknik. Det behövs ingen trådlös router (accesspunkt) för denna funktion.

(A) Smartphone

(B) Surfplatta

(C) PC

 1. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på -knappen och välj sedan [Skärmspegling].

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Skärmspegling].
 2. Använd din skärmspeglingskompatibla enhet för att ansluta med TV:n.

  När enheten är ansluten med TV:n kommer skärmen som visas på din smartphone även att visas på TV:n.

  Mer information finns i bruksanvisningen för enheten.

OBS!

 • När standbyskärmen för skärmspegling visas avbryts den trådlösa anslutningen mellan TV:n och din trådlösa router (accesspunkten), därför stoppas kommunikation via Internet.

Tips

 • Du kan konfigurera avancerade inställningar för skärmspegling genom att trycka på HOME-knappen och sedan välja [Inställningar] — [Nätverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avancerade inställningar].

[36] Använda med smartphone/surfplattaVisa skärmen för en smartphone/surfplatta på TV:nVisa skärmen för en smartphone/surfplatta på TV:n med hjälp av one touch-speglingsfunktionen (endast NFC-modeller)

Genom att helt enkelt hålla en mobil enhet (t.ex. en smartphone eller surfplatta) mot pekplattefjärrkontrollen kan du visa dess skärm på en stor TV-skärm.

Du kan använda den här funktionen med ”one touch-spegling” på en enhet som är kompatibel med one touch-spegling (t.ex. vissa modeller av Xperia).

 1. Aktivera NFC*-inställningen på den mobila enhet.

  * NFC: Near Field Communication

 2. Håll NFC-detekteringsområdet för den mobila enheten mot -markeringen på pekplattefjärrkontrollen i cirka 2 sekunder.

  Ta bort den mobila enhet från fjärrkontrollen när enhetens bekräftelsemeddelande visas längst ner på TV-skärmen.

  När den mobila enheten är ansluten med TV:n kommer skärmen som visas på den mobila enheten även att visas på TV:n.

OBS!

 • För att ansluta med en Xperia, inaktivera skärmlåset för Xperia-enheten och håll den mot NFC-detekteringsområdet.
 • Information om placeringen av närfältskommunikationsområdet, NFC, på den mobila enheten finns i dess bruksanvisning.
 • Om TV:n inte kan känna igen och ansluta med den mobila enheten, försöker du igen.

[37] Använda med smartphone/surfplattaDela bilder/musik/video som sparats på en smartphone/surfplattaDela bilder/musik/video

Samla familj och vänner runt TV:n, anslut din smartphone/surfplatta till TV:n och visa dina favoritbilder/videor på storbilds-TV:n, eller spela dina favoritspår via TV-högtalarna.

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Fotodelning Plus].
 2. Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta varje smartphone/surfplatta till TV:n.
 3. Öppna webbläsaren på din smartphone/surfplatta och följ anvisningarna på skärmen för att gå till webbadressen som visas på TV-skärmen.
 4. Följ anvisningarna på skärmen på din smartphone/surfplatta för att visa bilder eller spela musik/video på TV:n eller spara bilder/videor som visas på TV:n.

OBS!

 • Om TV:n använder 5 GHz-bandet för anslutning till en trådlös router (eller accesspunkt) kopplas anslutningen från när denna funktion startas.
 • Upp till 10 smartphones/surfplattor kan vara anslutna till TV:n samtidigt. För att ansluta en enhet när 10 enheter redan är anslutna måste du koppla bort en av de anslutna enheterna och sedan ansluta den andra enheten.
 • Standardwebbläsaren för Android 2.3 och senare versioner stöds.
 • Standardwebbläsaren för iOS stöds, men vissa funktioner kan däremot inte användas beroende på din iOS-version.
 • iOS-enheter kan inte överföra musik till TV:n.

[38] Använda med smartphone/surfplattaAnvända en smartphone/surfplatta för att styra TV:nAnvända en smartphone/surfplatta med ”Video & TV SideView” installerad

Du kan styra TV:n från pekskärmen på en mobil enhet (t.ex. en smartphone eller surfplatta) med ”Video & TV SideView”-applikationen installerad. För att använda en mobil enhet som TV:ns fjärrkontroll ska du registrera den till TV:n som en fjärrstyrningsenhet. (Registreringen behöver bara göras första gången.)

(A) Wi-Fi eller Ethernet

(B) Router

(C) Modem

(D) Internet

(E) Wi-Fi Direct

(F) Wi-Fi

(G) Smartphone

Tillgängliga funktioner med den mobila enheten med applikationen ”Video & TV SideView” installerad

 • Slå på och styra TV:n som en fjärrkontroll
 • Mata in text med hjälp av den mobila enhetens tangentbord
 • Ställa in en påminnelse-/timerinspelning på TV:n från den mobila enheten när man inte är hemma (endast modeller med USB HDD-inspelning) (endast om TV:n har en Wi-Fi-anslutning)

Utförlig information om ”Video & TV SideView”-applikationen finns på följande webbplats:

http://info.tvsideview.sony.net

Mer information om hur ”Video & TV SideView”-applikationen används finns i hjälpen till applikationen.

Tips

 • Du kan söka och ladda ner ”Video & TV SideView”-applikationen från:

  • Google Play (för operativsystemet Android)
  • App Store (för iOS)
 1. Anslut TV:n till ditt hemmanätverk.
 2. Anslut den mobila enheten till hemmanätverket som TV:n är ansluten till.
 3. Starta applikationen ”Video & TV SideView” på den mobila enheten och sök därefter efter TV:n i hemmanätverket eller på tillgängliga Wi-Fi Direct-enheter.
 4. Välj TV:n i listan över upptäckta enheter och utför sedan önskad funktion på enheten.
  Ömsesidig registrering (ovanstående steg) krävs endast första gången.

Tips

 • Du kan även ansluta ”Video & TV SideView”-applikationen till TV:n med Wi-Fi Direct. Tryck på HOME-knappen och aktivera TV:ns Wi-Fi Direct-funktion genom att välja [Inställningar] — [Nätverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [På], navigera därefter till sidan [Wi‑Fi Direct-inställningar] genom att välja [Inställningar] — [Nätverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-inställningar].

Starta TV:n från ”Video & TV SideView” på den mobila enheten

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Fjärrstart] — [På].

Strömförbrukningen i standbyläge ökar om [På] ställs in.

Ställa in en påminnelse-/timerinspelning på TV:n när man inte är hemma med hjälp av en ”Video & TV SideView” på en mobil enhet (endast modeller med USB HDD-inspelning) (endast om TV:n har en Wi-Fi-anslutning)

 1. Tryck på HOME-knappen, välj därefter [Inställningar] — [Nätverk] — [Hemmanätverksinställningar] — [Fjärrenhet/Renderer] — [Fjärr-timer REC] — [På].
  Strömförbrukningen i standbyläge ökar om [På] ställs in.
 2. Använd ”Video & TV SideView” på din mobila enhet för att utföra enhetsregistrering för registrering av fjärrinspelning.
  Mer information finns på följande webbplats:
  http://info.tvsideview.sony.net/faq/basic03/index.html

OBS!

 • Kontrollera att [Fjärrenhet/Renderer] ställts in på [På]. För att bekräfta inställningen trycker du på HOME-knappen, välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Hemmanätverksinställningar] — [Fjärrenhet/Renderer] — [Fjärrenhet/Renderer].
 • (Endast modeller med USB HDD-inspelning) Om du registrerar enheten medan TV:n är ansluten via Wi-Fi Direct kan man inte ställa in påminnelse-/timerinspelning när man inte är hemma.
 • (Endast modeller med USB HDD-inspelning) Beroende på hemmanätverksmiljön kanske man inte kan ställa in en påminnelse-/timerinspelning när man inte är hemma när TV:n är ansluten till Wi-Fi.
 • Namnet och tillgängliga funktioner för ”Video & TV SideView” kan komma att ändras.

[39] Ansluta till ett nätverkTrådbunden LAN-anslutningAnsluta till ett nätverk med en LAN-kabel

Med en trådbunden LAN-anslutning kan du få åtkomst till Internet och ditt hemmanätverk. Anslut en LAN-kabel till din TV.

(A) LAN-kabel

(B) Dator

(C) Modem med routerfunktioner

(D) Internet

 1. Konfigurera LAN-routern.
  Mer information finns i bruksanvisningen för din LAN-router eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
 2. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Nätverksinstallation] — [Enkelt].
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.

OBS!

 • Inställningsposterna (t.ex. IP-adress, nätmask, DHCP) kan variera beroende på Internet-leverantören eller routern. Mer information finns i anvisningarna som tillhandahålles av Internet-leverantören eller som medföljer routern. Du kan även kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).

[40] Ansluta till ett nätverkTrådlös LAN-anslutningAnsluta till ett nätverk med en trådlös anslutning

Med det inbyggda trådlösa nätverket kan du få åtkomst till Internet och utnyttja fördelarna med att ansluta trådlöst till ett nätverk.

(A) Dator

(B) Trådlös router (accesspunkt)

(C) Modem

(D) Internet

 1. Konfigurera din trådlösa router (eller åtkomstpunkt).
  Mer information finns i bruksanvisningen för din trådlösa router (eller åtkomstpunkt), eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
 2. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Nätverksinstallation] — [Enkelt].
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.

Stänga av det inbyggda trådlösa nätverket

Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Avancerade inställningar] — [Inbyggt Wi‑Fi] — [Av].

Tips

 • För jämn videoströmning:

  • Ändra inställningen för din trådlösa router (eller åtkomstpunkt) till 802.11n om möjligt. Mer information om hur man ändrar inställningen finns i bruksanvisningen för din trådlösa router (eller åtkomstpunkt), eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
  • Om ovanstående procedur inte ger någon förbättring, ändra inställningen på din trådlösa router (eller åtkomstpunkt) till 5 GHz, vilket kan bidra till att förbättra kvaliteten på videoströmning.
  • 5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/land. Om 5 GHz-bandet inte stöds kan TV:n endast anslutas till en trådlös router (åtkomstpunkt) som använder 2,4 GHz-bandet.
 • För att använda WEP-säkerhet med en trådlös router (eller åtkomstpunkt) ska du välja [Enkelt] — [Wi‑Fi] — [Anslut via skanningslista].

OBS!

 • Inställningsposterna (t.ex. IP-adress, nätmask, DHCP) kan variera beroende på Internet-leverantören eller routern. Mer information finns i anvisningarna som tillhandahålls av Internetleverantören eller som medföljer routern. Du kan även kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
 • Om du väljer alternativet [Visa lösenord] i inmatningsskärmen för lösenord, kan lösenordet bli synligt för andra personer.

[41] Ansluta till ett nätverkWi-Fi Direct-anslutningAnslut via Wi-Fi Direct (utan trådlös router)

TV:n kan anslutas direkt till en Wi-Fi/Wi-Fi Direct-enhet (t.ex. smartphone eller PC). Efter anslutning kan innehåll på enheten, t.ex. bilder/musik/video, spelas upp på TV:n. Ingen trådlös router (eller accesspunkt) krävs för att använda denna funktion.

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [På].
 2. Välj [Wi‑Fi Direct-inställningar].
 3. Välj TV-namnet som visas på TV-skärmen med Wi-Fi Direct-enheten.
  Om enheten inte stöder Wi-Fi Direct trycker du på knappen [Visa nätverk (SSID)/lösenord].
 4. Använd Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten för att ansluta med TV:n.
 5. Skicka innehållet från Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten till TV:n.
  Mer information finns i bruksanvisningen för enheten.

Om anslutningen inte lyckas

När standbyskärmen för Wi-Fi Direct-inställningen visas trycker du på knappen [Visa nätverk (SSID)/lösenord] och följer anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.

Ansluta en annan enhet

Följ stegen ovan för att ansluta enheter. Upp till 10 enheter kan vara anslutna samtidigt. För att ansluta en enhet när 10 enheter redan är anslutna måste du koppla bort en av de anslutna enheterna och sedan ansluta den andra enheten.

Ändra namnet på TV:n som visas på den anslutna enheten

Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Om] — [Enhetens namn].

Lista anslutna enheter/avregistrera enheter

Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avancerade inställningar] — [Visa Enhetslista/Ta bort].

Om du vill avregistrera en enhet väljer du enheten att radera i listan och trycker därefter på -knappen (eller trycker på pekplattan som finns på pekplattefjärrkontrollen). Välj därefter [Ja] i bekräftelserutan.

Om du vill avregistrera alla enheter väljer du [Ta bort alla] i listan och sedan [Ja] i bekräftelserutan.

Ändra bandinställningen (för experter)

När TV:n inte är trådlöst ansluten till en router kan du välja det trådlösa nätverksbandet för Wi-Fi Direct-funktionen. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avancerade inställningar] — [Bandinställning].

[Auto]: Använd normalt detta alternativ. Det gör att lämpligt band automatisk väljs för Wi-Fi Direct-funktionen.

[Auto (2.4GHz-band)]: Använd detta alternativ när du ansluter med enheter som endast har stöd för 2,4 GHz. Detta alternativ kan stödja fler enheter än andra alternativ.

[Auto (5GHz-band)]: Använd detta alternativ när du ansluter med enheter som endast har stöd för 5 GHz. Detta alternativ kan förbättra kvaliteten på videoströmning.

Observera att när du väljer detta alternativ kan inte TV:n ansluta till enheter som endast har stöd för 2,4 GHz.

[Manuellt]: Använd detta alternativ för att välja en specifik trådlös kanal.

Tips

 • Mer information om de trådlösa nätverksband som stöds av din enhet finns i bruksanvisningen för din enhet.
 • 5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/land. Om 5 GHz-bandet inte stöds kan du endast använda [Auto] och [Manuellt].

OBS!

 • Om TV:n är ansluten med en trådlös router (eller accesspunkt) vid 5GHz:

  • Den trådlösa 5 GHz-anslutningen kan kopplas bort när [Wi‑Fi Direct-inställningar] väljs. Medan anslutningen är bortkopplad går det inte att kommunicera via Internet.
  • Anslutningen återupptas när du stängt [Wi‑Fi Direct-inställningar].
 • 5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/land.

[42] Ansluta till ett nätverkIPv6-inställningarAnsluta till Internet via IPv6

Om tjänsten från din leverantör är kompatibel med IPv6 kan du ansluta denna TV till Internet via IPv6.

Exempel på trådlös anslutning:

(A) PC

(B) Trådlös router (accesspunkt) kompatibel med IPv6

(C) Modem kompatibelt med IPv6

(D) Internet

 1. Anslut till Internet med en bredbandsanslutning.
 2. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Avancerade inställningar] — [IPv6-konfigurering].
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.

OBS!

 • Stäng av IPv6 på TV:n om din nätverksmiljö inte stöder IPv6.

[43] Använda ett hemmanätverkAnvända ett hemmanätverkInställningar för hemmanätverk

Du kan justera följande inställningar för hemmanätverk.

Kontrollera serveranslutningen

Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Hemmanätverksinställningar] — [Serverdiagnostik] — följ anvisningarna på skärmen och utför diagnostiken.

Använda fjärrenheten/renderer-funktionen

Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Hemmanätverksinställningar] — [Fjärrenhet/Renderer] — önskat alternativ.

[Fjärrenhet/Renderer]
Välj [På] för att aktivera renderer-funktionen.
Du kan spela upp foto-/musik-/videofiler i en kontrollenhet (t.ex. en digital stillbildskamera) på TV-skärmen genom att styra enheten direkt. En mobil enhet (t.ex. smartphone) kan också användas som TV: ns fjärrkontroll via hemmanätverket.
[Fjärrenheter]
Redigera listan med mobila enheter som registrerats att användas som TV:ns fjärrkontroll.
[Fjärr-timer REC] (Endast modeller med USB HDD-inspelning)
Använd ”Video & TV SideView” på en mobil enhet för att ställa in en påminnelse-/timerinspelning på din hemma-TV när du inte är hemma.
[Fjärr-timer REC-enheter] (Endast modeller med USB HDD-inspelning)
Redigera listan över mobila enheter som är registrerade för Remote timer REC.
[Åtkomstbehörighet för Renderer]
Välj [Automatisk åtkomstbehörighet] för att automatiskt få åtkomst till TV:n när en kontrollenhet får åtkomst till TV:n första gången.
Välj [Anpassade inställningar] för att ändra kontrollenhetens inställning för åtkomstillstånd.
Välj [På] för att tillåta åtkomst från kontrollenheten.
Välj [Av] för att blockera åtkomst från kontrollenheten.

[44] Använda ett hemmanätverkAnvända ett hemmanätverkSpela upp innehåll på en dator

Du kan spela upp foto-/musik-/videofiler som är lagrade på en server (t.ex. en dator) som är ansluten till samma hemmanätverk som TV:n är ansluten till.

(A) Dator (Server)

(B) Router

(C) Modem

(D) Internet

 1. Anslut TV:n till ditt hemmanätverk.
 2. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Album], [Video] eller [Musik] — servern som innehåller filen som ska spelas — mappen eller filen i listan.
  Om du väljer en mapp, välj önskad fil.
  Uppspelningen startar.

Kontrollera filformat som stöds

Visa Hjälpguiden på datorn eller den mobila enheten

Välj följande länk.

Gå till listan

OBS!

 • Beroende på filtyp kan det hända att det inte går att spela upp även när man använder format som stöds.

[45] Använda ett hemmanätverkAnvända ett hemmanätverkSpela innehåll med renderer-funktionen

Du kan spela upp foto-/musik-/videofiler i en kontrollenhet (t.ex. en digital stillbildskamera) på TV-skärmen genom att styra kontrollenheten direkt. Kontrollenheten ska även vara renderer-kompatibel.

(A) Digital stillbildskamera (Kontrollenhet)

(B) Router

(C) Modem

(D) Internet

 1. Anslut TV:n till ditt hemmanätverk.
 2. Använd funktioner på kontrollenheten för att börja spela upp innehållet på TV-skärmen.

[46] InställningarKonfigurera inställningar för TV:ns grundläggande funktionerKonfigurera inställningarna för [TV]

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [TV] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Kanalinställningar]
Konfigurerar inställningarna för att ta emot sändningen.
[Externa ingångar]
Konfigurerar inställningarna för externa ingångar.
[Bild]
Justerar bild- och skärminställningarna.
[Ljud]
Justerar ljudinställningarna och väljer högtalarrelaterade alternativ.
[LED-belysning]
Anpassar LED-belysningen.
(Funktionens tillgänglighet beror på din modell.)
[Ström]
Ändrar inställningarna relaterade till strömförbrukning.
[Appar]
Ändrar inställningarna relaterade till applikationer.
[Dagdrömmar]
Konfigurerar inställningarna för skärmsläckaren.
[Lagring och återställning]
Ändrar inställningarna relaterade till datalagring.
[Första installationen]
Ställer in de grundläggande inställningarna, t.ex. region, kanal och nätverk, första gången TV:n används.
[Om]
Visar informationen om TV:n.

[47] InställningarKonfigurera inställningar för nätverksanslutningar och periferiutrustningKonfigurera inställningarna för [Nätverk & tillbehör]

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk & tillbehör] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Nätverk]
Ställer in och kontrollerar nätverks- och serverinställningarna.
[Google Cast]
Ställer in dina online-favoritprogram, filmer, musik och mer på TV:n.
[Bluetooth-inställningar]
Ställer in registrering/avregistrering av Bluetooth-enheter.
[Inställningar för pekplattefjärrkontrollen]
Ställer in för ihopparning av pekplattefjärrkontroll.
[Inställn. för inspelningsenhet] (Endast modeller med USB HDD-inspelning)

Konfigurera inställningarna för USB HDD-enheter för inspelning.

(Detta alternativ kanske inte är tillgängligt i din region/land.)

[48] InställningarKonfigurera inställningar för nätverksanslutningar och periferiutrustningAnsluta en Bluetooth-enhet

Para ihop TV:n med en Bluetooth-enhet

 1. Slå på Bluetooth-enheten och ställ den i ihopparningsläge.
  Information om hur du ställer Bluetooth-enheten i ihopparningsläge finns i enhetens bruksanvisning.
 2. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Bluetooth-inställningar] för att visa listan med tillgängliga Bluetooth-enheter.
 3. Välj önskad enhet i listan och följ anvisningarna på skärmen.
  Om du uppmanas att uppge ett lösenord, se enhetens bruksanvisning för information.
  När ihopparningen är slutförd ansluter enheten till TV:n.

Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Bluetooth-inställningar] — [Enhetslista] för att visa listan med tillgängliga Bluetooth-enheter.
 2. Välj en parad men ej ansluten enhet i listan.

Bluetooth-profiler som stöds

TV:n har stöd för följande profiler:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • 3DSP (3D Synchronization Profile)
 • SPP (Serial Port Profile)

[49] InställningarKonfigurera inställningar för systeminställningarKonfigurera [Systeminställningar]

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Systeminställningar] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Datum och tid]
Justerar aktuell tid.
[Språk/Language]
Väljer menyspråk.
[Tangentbord]
Konfigurerar inställningarna för tangentbordet på skärmen.
[Sök]
Konfigurerar inställningarna för sökfunktionen.
[Tal]
Konfigurerar inställningarna för taligenkänningsfunktionen.
[Tillgänglighet]
Konfigurerar inställningarna för tillgängliga funktioner och tjänster för att hjälpa användare att lättare navigera sina enheter.
[Inställningar för butiksläget]
Berikar skärmen för användning av butiksfasad genom att ställa in [Demoläge] etc.

[50] InställningarKonfigurera inställningar för personlig information, t.ex. säkerhetKonfigurera inställningar för [Personligt]

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Personligt] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Lägg till konto]
Visar konton för den sociala nätverkstjänsten som registrerats med TV:n.
[Plats]
Konfigurerar platsinställningarna för att hämta användarplatsen.
[Säkerhet och begränsningar]
Konfigurerar säkerhetsinställningarna som t.ex. lösenord.
[Barnlås (Sändning)]
Konfigurerar barnlåsinställningar för sändningar och andra alternativ.
[Barnlås (Strömmade kanaler)]
Konfigurerar barnlåsinställningar för strömmade kanaler.

[51] FelsökningSjälvdiagnostikKontrollera om TV:n fungerar som den ska.

 • Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Hjälp] — [Självdiagnostik].

[52] FelsökningStrömsymtomTV:n stänger av automatiskt.

 • Kontrollera om [Avstängn.timer] är aktiverat eller kontrollera [Varaktighet]-inställningen för [På-timer].
 • Kontrollera om [Vilande TV-standby] i [Ekoläge] är aktiverat.

[53] FelsökningStrömsymtomTV:n startar automatiskt.

 • Kontrollera om [På-timer] är aktiverat.
 • Ställ in inställningen [TV automatiskt På] för [BRAVIA Sync-inställningar] på [Av].

[54] FelsökningStrömsymtomEfter att du kopplat från TV:n och sedan kopplat in den igen går det inte att starta TV:n även om du trycker på strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n.

 • När du kopplar från TV:n och sedan kopplar in den igen kan det hända att det inte går att starta TV:n på en stund även om du trycker på strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n eftersom det tar tid att initiera systemet. Vänta ungefär 10 till 20 sekunder och försök sedan igen.

[55] FelsökningBild-/skärmsymtomBildkvaliteten är inte lika bra som i affären.

 • Bildkvaliteten är beroende av signalinnehållet.

[56] FelsökningBild-/skärmsymtomFörvrängd bild.

 • Kontrollera antennen/kabelanslutningen.
 • Håll antennen eller kabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
 • Vid installation av en extra enhet ska du lämna lite utrymme mellan enheten och TV:n.
 • Tryck på ACTION MENU-knappen och välj sedan [Bild] — [Motionflow] — [Standard] eller [Av]. (Endast för [Motionflow]-kompatibla modeller)
 • Ändra den aktuella inställningen för [Filmläge] i [Bild] till en annan inställning.
 • Ställ in [LNA] på [Av] för att förbättra bildens mottagning. ([LNA] kanske inte är tillgängligt beroende på situationen/regionen/landet.)
 • Utför [AFT] i [Manuell kanalinställ.] för att förbättra bilden vid analog mottagning.

  (Tillgängligheten för [Manuell kanalinställ.] och dess alternativ kan variera beroende på regionen/landet/situationen.)

 • Kontrollera att antennen är ansluten med en 75-ohms koaxialkabel med hög kvalitet.

[57] FelsökningBild-/skärmsymtomSkärmen fladdrar.

 • Tryck på ACTION MENU-knappen och välj sedan [Bild] — [Motionflow] — [Standard]. (Endast för [Motionflow]-kompatibla modeller)

[58] FelsökningBild-/skärmsymtomIngen färg/mörk bild/inte korrekt färg/bilden är för ljus

 • Tryck på ACTION MENU-knappen och välj därefter [Bild] för att göra justeringar.
 • Välj [Återställ] i [Bild].
 • Om du ställer in [Energisparläge] i [Ekoläge] på [Lågt] eller [Högt] förbättras svartnivån.

[59] FelsökningBild-/skärmsymtomMörk skärm. Så här gör du skärmen ljusare.

 • Tryck på ACTION MENU-knappen, välj [Bild] och justera [Ljusstyrka] eller [Kontrast].

 • Kontrollera [Energisparläge]-inställningen i [Ekoläge]. Om den är [Lågt] eller [Högt] blir skärmen mörkare. Ställ in [Energisparläge] på [Av] för att göra skärmen ljusare.

[60] FelsökningBild-/skärmsymtomFärgen är inte rätt. Så här justerar du färgtonen.

 • Tryck på ACTION MENU-knappen, välj [Bild] och justera [Färgton] eller [Färgtemp.].
 • Om du vill göra färgtonen djupare justerar du [Färg] eller [Färg dagsljus] i [Bild].

[61] FelsökningBild-/skärmsymtomSkärmformat/bredbildsläge ändras automatiskt.

 • Om [Autoformat] i [Skärmkontroll] ställts in på [På] och du byter kanal eller videoingång ändras den aktuella [Bredbildsläge]-inställningen automatiskt i enlighet med ingångssignalen. Om du vill låsa [Bredbildsläge]-inställningen ställer du in [Autoformat] på [Av].
 • Kontrollera [Autoformat]-inställningen i [Skärmkontroll].

[62] FelsökningBild-/skärmsymtomBilden blir plötsligt liten.

 • Bilden blir mindre under reklam beroende på metoden som används av en leverantör för att sända innehåll. När HD-innehållskanaler växlar till SD-innehåll (reklam) kan bilden bli mindre med en svart ram.
 • [Autoformat] i [Skärmkontroll] expanderar inte bilden medan innehållet växlar eftersom innehållsinformationen styrs av kanalsignalleverantören. Om du vill kan du manuellt ändra [Bredbildsläge]-inställningen och den förblir då aktiv tills du ändrar kanalen/inmatningen eller tills du manuellt ändrar [Bredbildsläge]-inställningen igen.

[63] FelsökningBild-/skärmsymtomSvarta band visas längs skärmens kanter.

 • Vissa bredbildsprogram är filmade i bildformat som är större än 16:9 (Detta är speciellt vanligt för biograffilmer). Din TV kommer att visa dessa program med svarta band upptill och nertill på skärmen. Se dokumentationen som följde med DVD:n (eller kontakta programleverantören) för mer information.
 • Program med bildformat 4:3 kommer att ha band på vänster och höger sida av skärmen.
 • Program som sänds i HD-format (720p och 1080i) med 4:3-innehåll har vanligtvis svarta band på vänster och höger sida på skärmen som är tillagda av leverantören.
 • [Autoformat] i [Skärmkontroll] kommer inte att expandera bilden när de svarta banden på sidorna av skärmen är tillagda av leverantören. Du kan manuellt ställa in [Bredbildsläge] på [SmartZoom] eller [Zoom], och inställningen förblir aktiv tills du ändrar kanal/ingång eller manuellt ändrar [Bredbildsläge]-inställningen igen.
 • En del digitalboxar för kabelnät och satellitmottagning kan också styra bildens storlek. Om du använder en digitalbox kontaktar du tillverkaren för mer information.

[64] FelsökningBild-/skärmsymtomDemonstrationsläge visas på skärmen.

 • Tryck på ACTION MENU-knappen på fjärrkontrollen och välj [Avbryt demo]. Tryck därefter på HOME-knappen på fjärrkontrollen och välj [Inställningar] — [Inställningar för butiksläget]. Ställ in [Demoläge] och [Bildåterställningsläge] på [Av].

[65] FelsökningSymtom sändningsmottagningKontrollera dessa saker först innan du felsöker TV-mottagningen.

 • Se till att antennkabeln är ordentligt ansluten till TV:n.
  • Se till att antennkabeln inte sitter löst eller är bortkopplad.
  • Se till att antennkabeln eller antennkabelkontakten inte är skadad.

[66] FelsökningSymtom sändningsmottagningSkuggbilder eller dubbelbilder visas.

 • Kontrollera kabel- eller antennanslutningarna.
 • Kontrollera antennens placering och riktning.
 • Tryck på ACTION MENU-knappen och välj sedan [Bild] — [Motionflow] — [Standard] eller [Av].

  (Endast för [Motionflow]-kompatibla modeller)

[67] FelsökningSymtom sändningsmottagningEndast snöigt brus eller en svart bild visas på skärmen.

 • Kontrollera om automatisk kanalinställning utförs.
 • Kontrollera om antennen är trasig eller böjd.
 • Kontrollera om antennens livslängd är slut (3-5 år för normal användning, 1-2 år vid havet).

[68] FelsökningSymtom sändningsmottagningDet finns bild- eller ljudbrus när man tittar på en analog TV-kanal.

 • Utför [AFT] för att få bättre bild- och ljudmottagning. (Namnet på alternativet kan variera beroende på din region/land.)
 • Ställ in [Ljudfilter] på [Av], [Låg] eller [Hög] för att förbättra ljudet vid analog mottagning.
 • Ställ in [LNA] på [Av] för att förbättra bildens mottagning. ([LNA] kanske inte är tillgängligt beroende på situationen/regionen/landet.)
 • Kontrollera att antennen är ansluten med en 75-ohms koaxialkabel med hög kvalitet.
 • Håll antennkabeln på avstånd från andra anslutningskablar.

[69] FelsökningSymtom sändningsmottagningVissa kanaler är tomma.

 • Kanalen är kodad/endast för abonnemang. Abonnera på en betal-TV-tjänst.
 • Kanalen används endast för data (ingen bild eller ljud).
 • Kontakta sändningsföretaget för mer information om sändningen.

[70] FelsökningSymtom sändningsmottagningDålig mottagning eller dålig bildkvalitet med digitala sändningar.

 • Ändra positionen, riktningen och vinkeln för TV:ns markantenn för att maximera antennsignalnivån. Se till att antennens riktning inte ändrats oavsiktligt (t.ex. av vinden).
 • Om du använder en TV-signalförstärkare justerar du signalförstärkningen.
 • Om utrustning (t.ex. en TV-signalfördelare) är ansluten mellan antennen och TV:n kan det påverka TV-mottagningen. Anslut antennen direkt till TV:n för att kontrollera om mottagningen blir bättre.
 • Dåliga väderförhållanden kan påverka satellitsändningssystem. Vänta tills vädret har klarnat upp. (Endast för satellitkompatibla modeller)

[71] FelsökningSymtom sändningsmottagningDu kan inte visa digitala kanaler.

 • Fråga en lokal installatör om det finns digitala sändningar i ditt område.
 • Uppgradera till en antenn med högre förstärkning.

[72] FelsökningSymtom sändningsmottagningDu kan inte visa satellitkanaler. (Endast för satellitkompatibla modeller)

 • Fråga en lokal installatör om det finns satellittjänster i ditt område.
 • Kontrollera din LNB-enhet och inställningar.
 • Om din TV har både ”MAIN”- och ”SUB”-uttag (kontakter) och läget för dubbel satellitmottagning inte ställs in med [Val av satellitmottagarläge], kan inte uttaget (kontakt) märkt ”SUB” användas. Anslut i sådana fall din satellitantenn till uttaget (kontakten) som är märkt ”MAIN”.

[73] FelsökningSymtom sändningsmottagningInte alla kanaler är inställda.

 • Försök att förinställa kanaler manuellt genom att konfigurera inställningarna. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Kanalinställningar] — [Analog inställning] — [Manuell kanalinställ.]. (Tillgängligheten för [Manuell kanalinställ.] och dess alternativ kan variera beroende på regionen/landet/situationen.)

[74] FelsökningLjudsymtomInget ljud men bra bild.

 • Kontrollera volymkontrollen.
 • Tryck på eller +-knappen för att avbryta ljudavstängningen.
 • Tryck på ACTION MENU-knappen och välj sedan [Högtalare] — [TV-högtalare].

  Vid inställningen [Ljudanläggning] avger TV-högtalarna endast knappljud och systemljud.

 • När man använder HDMI-ingången med Super Audio CD-skivor eller DVD-Audio-skivor kanske DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) inte avger en ljudsignal.

[75] FelsökningLjudsymtomLjudbrus.

 • Kontrollera att antennen är ansluten med en 75-ohms koaxialkabel med hög kvalitet.
 • Håll antennkabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
 • Kontrollera att du använder en oskadad antennkabel för att undvika TV-störningar.

[76] FelsökningLjudsymtomInget ljud eller svagt ljud med ett hemmabiosystem.

 • Tryck på ACTION MENU-knappen och välj sedan [Högtalare] — [Ljudanläggning].
 • Ställ in [Hörlurar/ljudutgång] på [Ljudutgång (Fast)] i [Ljud]-inställningen.
 • Om du väljer en analog (RF) kanal och bilder visas korrekt, ändra TV-sändningssystem. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Kanalinställningar] — [Analog inställning] — [Manuell kanalinställ.] — [TV-system]. (Tillgängligheten för [Manuell kanalinställ.] eller alternativnamn varierar beroende på regionen/landet/situationen.)
 • Om [Högtalare] är inställt på [TV-högtalare] och [Högupplöst uppskalning (DSEE HX)] är inställt på [Auto] är ljudet avstängt för DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 • Ställ in [Volym för Digital ljudutgång] på Max i [Ljud]-inställningen.

[77] FelsökningLjudsymtomFörvrängt ljud.

 • Kontrollera antennen/kabelanslutningen.
 • Håll antennen eller kabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
 • Håll TV:n borta från källor till elektriskt brus som t.ex. bilar, hårtorkar, Wi-Fi-enheter, mobiltelefoner eller optiska enheter.
 • Vid installation av en extra enhet ska du lämna lite utrymme mellan enheten och TV:n.
 • Utför [AFT] i [Manuell kanalinställ.] för att förbättra ljudet för analog mottagning.

  (Tillgängligheten för [Manuell kanalinställ.] och dess alternativ kan variera beroende på regionen/landet/situationen.)

 • Ställ in [Ljudfilter] på [Låg] eller [Hög] för att förbättra ljudet för analog mottagning. ([Ljudfilter] kanske inte är tillgängligt beroende på din region/land.)

[78] FelsökningLjudsymtomDet går inte att justera volymen i hörlurarna.

 • Tryck på ACTION MENU-knappen, välj [Hörlursvolym], justera sedan volymen.

[79] FelsökningFjärrkontrollsymtomFjärrkontrollen fungerar inte.

 • Tryck på en knapp på TV:n för att fastställa om problemet har att göra med fjärrkontrollen eller inte.
 • Kontrollera att batteriets positiva (+) och negativa (–) poler är rättvända enligt symbolerna i batterifacket.
 • Batterikapaciteten kan vara låg. Byt ut batterierna mot nya.
 • Det kan vara dålig kontakt mellan batterier och fjärrkontroll. Ta bort batterierna och sätt i dem igen.
 • Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn som är placerad på TV:ns framsida.
 • Håll området runt fjärrkontrollsensorn fritt från hinder.
 • Lysrörsljus kan störa fjärrkontrollanvändningen. Prova att stänga av allt lysrörsljus.
 • När du kopplar från TV:n och sedan kopplar in den igen kan det hända att det inte går att starta TV:n på en stund även om du trycker på strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n eftersom det tar tid att initiera systemet. Vänta ungefär 10 till 20 sekunder och försök sedan igen.
 • När din röst inte känns igen, se till att aktivera -knappen på fjärrkontrollen med -knappen eller registrera fjärrkontrollen med -knappen på din TV. För att bekräfta dessa inställningar, tryck på HOME-knappen, och välj därefter [Inställningar] — fjärrkontrollinställningar.

[80] FelsökningSymtom för pekplattefjärrkontrollPekplattefjärrkontrollen fungerar inte eller fungerar inte på rätt sätt.

 • Byt batterierna. Tryck på och släpp knappen och ta bort locket.

 • Det kan vara dålig kontakt mellan batterier och fjärrkontroll. Ta bort batterierna och sätt i dem igen.
 • Para ihop pekplattefjärrkontrollen igen. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Inställningar för pekplattefjärrkontrollen] — [Koppla pekplattefjärrkontrollen].
 • Pekplattefjärrkontrollen använder 2,4 GHz-bandet och därför kan kommunikationshastigheten försämras eller klippas tillfälligt på grund av störningar från trådlösa nätverk.
  Om hushållsapparater (t.ex. en mikrovågsugn eller smartphone) placeras i närheten är störningar från radiovågor mer troliga.
 • TV:n eller pekplattefjärrkontrollen fungerar eventuellt inte på ett metallställ på grund av störningar från trådlös kommunikation.
 • Pekplattefjärrkontrollen kan endast styra den senaste ihopparade TV:n.
 • Endast en pekplattefjärrkontroll kan kopplas till TV:n.
 • Du rekommenderas att använda pekplattefjärrkontrollen inom 7 m från TV:n.
 • När du kopplar från TV:n och sedan kopplar in den igen kan det hända att det inte går att starta TV:n på en stund även om du trycker på strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n eftersom det tar tid att initiera systemet. Vänta ungefär 10 till 20 sekunder och försök sedan igen.

[81] FelsökningSymtom för pekplattefjärrkontrollBatterierna laddas snabbt ur.

 • Om du fortsätter att hålla din NFC-kompatibla enhet över NFC-punkten på fjärrkontrollen kommer det att öka fjärrkontrollens och/eller enhetens batteriförbrukning (endast NFC-modeller).
 • Låt inte pekplattefjärrkontrollen ligga vänd nedåt.

[82] FelsökningSymtom för 3D-bild/-glasögon (endast 3D-modeller)3D-bilder visas inte. 3D-effekten är svag. (Endast 3D-modeller)

 • Om två bilder visas sida-vid-sida, tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Bild] — [3D-inställningar] — [3D-visning] — [3D (Sida-vid-sida)].
  Om två bilder visas ovanpå varandra, tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Bild] — [3D-inställningar] — [3D-visning] — [3D (Över-under)].

 • Om [3D-visning]-skärmen visas och 3D-bilder inte visas stänger du av enheten som spelar 3D-innehåll och sätter på den igen.
 • Vilka 3D-effekter man förnimmer kan variera från person till person.

För modeller med aktiva 3D-glasögon

 • Kontrollera att det inte finns några hinder mellan TV:n och de aktiva 3D-glasögonen.
 • Byt batteriet i de aktiva 3D-glasögonen.
 • Kontrollera att de aktiva 3D-glasögonen är påslagna.
 • De aktiva 3D-glasögonen måste registreras till TV:n innan de används. Om du vill använda glasögonen med en annan TV måste de omregistreras. Stäng av glasögonen innan de omregistreras.
 • Trådlösa enheter eller mikrovågsugnar kan påverka kommunikationen mellan 3D-glasögonen och TV:n eftersom TV:n använder 2,4 GHz-bandet. Försök i så fall att registrera igen.
 • Om en enhet som inte är 3D-kompatibel (t.ex. ett hemmabiosystem) ansluts mellan TV:n och en 3D-kompatibel enhet, visar inte TV:n 3D-bilder. Anslut den 3D-kompatibla enheten direkt till TV:n med en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logotypen.

För 4K-modeller

 • Det går inte att visa en 3D-signal med 4K.
 • För modeller med passiva 3D-glasögon ska du titta på TV:n rakt framifrån. 3D-effekter kan vara mindre uttalade beroende på tittarens placering. Justera betraktningsvinkeln i förhållande till skärmen.

[83] FelsökningSymtom för 3D-bild/-glasögon (endast 3D-modeller)Svarta fält visas på båda sidorna av skärmen när man tittar på 3D-bilder. (Endast 3D-modeller)

 • Svarta fält visas på båda sidor av skärmen för att bearbeta 3D-signaler när man justerar djupet för 3D-bilder i [Justera 3D-djup].

[84] FelsökningSymtom för 3D-bild/-glasögon (endast 3D-modeller)Det går inte att stänga av 3D-visning medan du tittar på 3D-innehåll. (Endast 3D-modeller)

 • För 3D-innehåll som visas med 3D-signalen går det inte att stänga av 3D-visning på TV:n. Stäng av 3D-inställningarna på den anslutna enheten (t.ex. en BD-spelare).

[85] FelsökningSymtom för 3D-bild/-glasögon (endast 3D-modeller)Meddelandet [3D-signal identifierad.] visas automatiskt när en 3D-signal detekteras. (Endast 3D-modeller)

 • Inaktivera inställningen [Meddelande 3D-signal]. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Bild] — [3D-inställningar] — [Meddelande 3D-signal] — [Av].

[86] FelsökningSymtom för 3D-bild/-glasögon (endast 3D-modeller)Du kan inte starta de aktiva 3D-glasögonen. (Endast 3D-modeller)

 • Byt batteriet. (Gäller endast TDG-BT400A/BT500A.)
  Tryck på upplåsningsknappen med änden av en penna eller dylikt och ta ut batterihållaren, byt därefter ut batteriet mot ett nytt. Se till att låsa fast batterihållaren igen när detta är gjort.

  (A) CR2025 (–) minussida

[87] FelsökningSymtom för 3D-bild/-glasögon (endast 3D-modeller)LED-indikatorn på de aktiva 3D-glasögonen blinkar. (Endast 3D-modeller)

 • Lyser i 3 sekunder: Indikerar att glasögonen slås på.

 • Blinkar med 2 sekunders mellanrum: Indikerar att glasögonen är påslagna.
 • Blinkar 3 gånger: Indikerar att glasögonen har stängts av.
 • Blinkar omväxlande grönt och gult: Indikerar att glasögonen har startat registreringen.
 • Blinkar 3 gånger med 2 sekunders mellanrum: Indikerar att batteriets laddning nästan är slut. Byt batteriet.

[88] FelsökningSymtom för ansluten enhetIngen bild från ansluten enhet.

 • Slå på den anslutna enheten.
 • Kontrollera kabelanslutningen mellan enheten och TV:n.
 • Infraröd fjärrkontroll: Tryck på -knappen för att visa listan med ingångar och välj därefter önskad ingång.
  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på HOME-knappen och välj därefter önskad ingång.
 • Sätt in USB-enheten korrekt.
 • Kontrollera att USB-enheten är korrekt formaterad.
 • Funktion kan inte garanteras för alla USB-enheter. Användningen varierar också beroende på USB-enhetens funktioner eller videofilerna som spelas.

[89] FelsökningSymtom för ansluten enhetDu kan inte välja ansluten enhet i Home-menyn.

 • Kontrollera kabelanslutningen.

[90] FelsökningSymtom för ansluten enhetVissa program på digitala källor uppvisar en förlust av detaljer.

 • Färre detaljer än vanligt eller artefakter (små områden, punkter eller pixelering) kan uppträda på skärmen på grund av digital komprimering av källinnehållet som används för vissa digitala sändningar och DVD-skivor. Graden av synliga artefakter beror på TV:ns skärpa och upplösning.

[91] FelsökningSymtom för ansluten enhetDet tar tid att visa fotobilder eller mappar.

 • Vissa bilder och mappar tar tid att visa beroende på bildens dimension, filstorlek och antal filer i en mapp.
 • Det kan ta upp till ett par minuter innan foton visas varje gång en USB-enhet ansluts till TV:n.

[92] FelsökningSymtom för ansluten enhetDu kan inte hitta en ansluten BRAVIA Sync HDMI-enhet.

 • Kontrollera att enheten är BRAVIA Sync-kompatibel.
 • Se till att [Kontroll för HDMI] har ställts in på den BRAVIA Sync-kompatibla enheten och att [BRAVIA Sync-kontroll] ställts in på TV:n.

[93] FelsökningSymtom för ansluten enhetDu kan inte styra en andra AV-mottagare.

 • Det går bara att använda en BRAVIA Sync-kompatibel AV-mottagare.

[94] FelsökningSymtom för ansluten enhetTV:n visar inte någon bild och/eller avger inte något ljud från MHL-enheten. (Endast MHL-modeller)

 • Koppla bort MHL-kabeln, anslut den därefter igen. Eller stäng av MHL-enheten, starta den därefter igen och inaktivera enhetens skärmlås.

[95] FelsökningSymtom för ansluten enhetEn extern enhet (som t.ex. en digitalbox eller AV-mottagare) kan inte styras via IR Blaster. (Endast IR Blaster-kompatibla modeller)

 • Kontrollera att IR Blaster är korrekt inställd och att IR-sändaren är placerad nära IR-mottagaren på den externa enheten.
 • Se till att TV:n stödjer den externa enheten.
 • Om du trycker och håller in en knapp på fjärrkontrollen kanske kommandot inte sänds. Tryck istället upprepade gånger på knappen.
 • Vissa externa enheter kanske inte svarar på vissa knappar på ”Åtgärdsmeny”-menyn.
 • IR Blaster är eventuellt inte rätt inställd. För att ställa in IR Blaster trycker du på HOME-knappen, välj därefter [Inställningar] — [Externa ingångar] — [IR Blaster-inställning].

[96] FelsökningUSB HDD-inspelningssymtomDet går inte att använda en USB HDD-enhet. (Endast modeller med USB HDD-inspelning)

 • Kontrollera att USB HDD-enheten är:
  • ansluten på rätt sätt.
  • påslagen.
  • registrerad till TV:n.
 • Anslutning av USB HDD-enheten via en USB-hubb stöds inte.
 • Utför [HDD-prestandatest] för att kontrollera att USB HDD-enhetens specifikationer uppfyller kraven.

[97] FelsökningUSB HDD-inspelningssymtomDet går inte att spela in./Inspelningen misslyckades. (Endast modeller med USB HDD-inspelning)

 • Kontrollera återstående utrymme på HDD-enheten. Radera onödigt innehåll om det är lite utrymme kvar.
 • Följande program kan inte spelas in.
  • Kopieringsskyddade program
  • Analoga program
  • Program från externa ingångar (inklusive program från en ansluten digitalbox)
  • Bredbandsvideo
 • Timerinspelning kan eventuellt inte användas om sändningstiden för programmet ändras.

[98] FelsökningUSB HDD-inspelningssymtomInspelat innehåll försvann. (Endast modeller med USB HDD-inspelning)

 • Inspelning kan inte utföras om nätkabeln eller anslutningskabeln kopplas bort under inspelning. Koppla inte bort någon kabel under inspelning. I annat fall kan innehåll som spelas in eller allt inspelat innehåll förloras.

[99] FelsökningUSB HDD-inspelningssymtomUSB HDD-enheten fungerar även om den inte är påslagen. (Endast modeller med USB HDD-inspelning)

 • Den anslutna USB HDD-enheten kan rotera eller dess LED-indikator kan tändas medan TV:n hämtar EPG-data under standbyläge.

[100] FelsökningSymtom för nätverk/appIbland är kvaliteten på videoströmning dålig när trådlöst LAN används.

 • Kvaliteten på den trådlösa nätverksanslutningen varierar beroende på avståndet eller hinder (t.ex. väggar) mellan TV:n och den trådlösa routern (accesspunkt), störningar från omgivningen och kvaliteten på den trådlösa routern (accesspunkt). Använd i så fall en trådbunden anslutning för Internet eller använd 5 GHz-bandet.
 • 5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/land. Om 5 GHz-bandet inte stöds kan TV:n endast anslutas till en trådlös router (accesspunkt) som använder 2,4 GHz-bandet.

[101] FelsökningSymtom för nätverk/appAnslutningen till trådlöst LAN misslyckas eller dåliga förhållanden för radiomottagning.

 • Kontrollera installationsplatsen för TV:n och den trådlösa routern (accesspunkt). Signalförhållandena kan påverkas av följande:
  • Andra trådlösa enheter, mikrovågsugnar, lysrör etc. finns i närheten.
  • Det finns golv eller väggar mellan den trådlösa routern (accesspunkten) och TV:n.

  Om problemet kvarstår även efter att du kontrollerat ovanstående ska du prova att använda en trådbunden LAN-anslutning.

[102] FelsökningSymtom för nätverk/appDålig bild på Internetvideor.

 • Kvaliteten är beroende av den ursprungliga videon som tillhandahålls av videoleverantören och din anslutnings bandbredd.

[103] FelsökningSymtom för nätverk/appVisst Internetvideoinnehåll visar en förlust av detaljer.

 • Videokvalitet och bildstorlek är beroende av bredbandshastigheten och leverans från videoinnehållsleverantörer.

[104] FelsökningSymtom för nätverk/appBra bildkvalitet men inget ljud för Internetvideoinnehåll.

 • Kvaliteten är beroende av det ursprungliga innehållet som tillhandahålls av videoinnehållsleverantören och din anslutnings bandbredd.
 • På grund av hur Internetvideo är uppbyggt har inte alla videor ljud.

[105] FelsökningSymtom för nätverk/appDet går inte att komma åt appar.

 • Kontrollera att LAN-kabeln eller nätkabeln till routern/modemet* har anslutits ordentligt.

  * Din router/modem måste ställas in i förväg för att ansluta till Internet. Kontakta din Internetleverantör för inställningar till router/modem.

 • Försök att använda appar senare. Servern hos leverantören av appens innehåll kan vara nere.

[106] FelsökningSymtom för nätverk/appTV:n kan inte komma ut på Internet när IPv6 ställts in.

 • IPv6 är eventuellt inte tillgängligt och om så är fallet ska IPv6 stängas av.

[107] FelsökningSymtom för hemmanätverkTV:n kan inte ansluta till servern.

 • Kontrollera nätverkskabeln eller den trådlösa anslutningen till servern och TV:n.
 • Kontrollera om ditt nätverk är ordentligt konfigurerat på din TV.

[108] FelsökningSymtom för hemmanätverkEtt meddelande visas som anger att TV:n inte kan ansluta till ditt nätverk.

 • Kontrollera de aktuella nätverksinställningarna. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Avancerade inställningar] — [Nätverksstatus]. Kontrollera nätverksanslutningarna och/eller serverns bruksanvisning för information om anslutningar, eller kontakta den som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
 • Konfigurera om dina nätverksinställningar genom att trycka på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Nätverksinstallation].
 • Kontrollera serverns anslutningar och konfigureringar om nätverkskabeln är ansluten till en aktiv server och TV:n har hämtat en IP-adress. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Avancerade inställningar] — [Nätverksstatus].

[109] FelsökningSymtom för hemmanätverkDet går inte att komma åt servern.

 • Kontrollera din nätverkskabel/trådlösa anslutning eller din server. TV:n kan ha förlorat anslutningen till servern.
 • Utför [Serverdiagnostik] för att kontrollera om din mediaserver kommunicerar på rätt sätt med TV:n. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Hemmanätverksinställningar] — [Serverdiagnostik].

[110] FelsökningSymtom för hemmanätverkVissa mediafiler på USB-enheten eller servern visas inte.

 • Filer som inte stöds kanske inte visas.
 • Alla mappar/filer visas eventuellt inte beroende på systemets status.

[111] FelsökningSymtom för hemmanätverkTV:n kan inte hittas av en Wi-Fi Direct-enhet.

 • Ställ in [Wi‑Fi Direct] på [På]. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct] — [På].
 • Om TV:n inte kan hittas även om [Wi‑Fi Direct] är [På] ställer du in [Bandinställning] på [Auto (2.4GHz-band)]. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avancerade inställningar] — [Bandinställning] — [Auto (2.4GHz-band)].

[112] FelsökningSymtom för Bluetooth-enhetFunktionen avbryts eller en enhet fungerar inte.

 • Kontrollera om enheten är påslagen.
 • Byt ut batterierna på enheten.
 • Omregistrera enheten.
 • Bluetooth-enheter använder 2,4 GHz-bandet och därför kan kommunikationshastigheten försämras eller klippas tillfälligt på grund av störningar från trådlösa nätverk.
  Om hushållsapparater (t.ex. en mikrovågsugn eller smartphone) placeras i närheten är störningar från radiovågor mer troliga.
 • TV:n eller enheten fungerar eventuellt inte på ett metallställ på grund av att trådlös kommunikation störs.
 • Information om kommunikationsavstånd mellan TV:n och andra enheter finns i bruksanvisningarna till enheterna.
 • Om flera Bluetooth-enheter är anslutna till TV:n kan Bluetooth-kommunikationens kvalitet försämras.

[113] FelsökningSymtom för skärmspeglingVilka typer av enheter kan anslutas med skärmspeglingsfunktionen?

 • Wi‑Fi‑ aktiverade enheter, till exempel smarttelefoner och surfplattor, som har stöd för Miracast kan användas för att utnyttja skärmspegling på din BRAVIA TV. I instruktionshandboken till din Wi‑Fi‑ enhet finns uppgifter om stöd för Miracast. BRAVIA stöder specifikationen för Miracast, men garanterar inte att du kan koppla in alla enheter.

[114] FelsökningSymtom för skärmspeglingTV:n kan inte ansluta till en Miracast-enhet.

 • Om du misslyckas med att ansluta en Miracast-enhet (t.ex. en PC), tryck på HOME-knappen och välj därefter [Skärmspegling] för att visa standbyskärmen för skärmspeglingsfunktionen.

[115] FelsökningSymtom för skärmspeglingVideo eller ljud avbryts ibland.

 • Enheter som avger radiovågor, t.ex. andra trådlösa nätverksenheter eller mikrovågsugnar, kan störa funktionen för skärmspegling med trådlöst nätverk. Håll TV:n eller enheter kompatibla med Sony skärmspegling (t.ex. vissa Xperia-modeller) på avstånd från sådana enheter eller stäng av dem om det går.
 • Kommunikationshastigheten kan ändras beroende på avståndet eller hindren mellan enheterna, enhetskonfigurationen, radiovågors tillstånd, linjebelastning eller vilken enhet du använder. Kommunikationen kan brytas på grund av radiovågors tillstånd.

[116] FelsökningSymtom för skärmspeglingEn del betalinnehåll kan inte spelas upp.

 • Källenheten måste uppfylla HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2 standarder.
  En del betalinnehåll kan eventuellt inte visas via en källa som inte uppfyller HDCP 2.0/2.1/2.2 standarder.

[117] FelsökningSymtom för skärmspeglingSkärmspegling fungerar inte. TV:n kan inte hittas av en skärmspeglingskompatibel enhet.

 • Om du använder skärmspegling med andra enheter avslutar du först funktionen skärmspegling och försöker igen.
 • Om din enhet inte stöder 5 GHz och du ställt in alternativet [Bandinställning] på [Auto (5GHz-band)], försök då att ändra det till [Auto].
 • Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Skärmspegling] för att visa standbyskärmen för skärmspegling och försök igen.

[118] FelsökningSymtom för one touch-spegling (endast NFC-modeller)One touch-spegling fungerar inte. Målenheten känns inte igen. (Endast NFC-modeller)

 • Kontrollera att NFC-funktionen för enheten som är kompatibel med one touch-spegling är aktiverad.
 • Vad gäller anslutning med en Xperia som är kompatibel med one touch-spegling, kan TV:n inte ansluta till Xperia när dess skärm är låst. Inaktivera skärmlåset och håll enheten mot fjärrkontrollen.
 • Fastställ placeringen av närfältskommunikationsområdet, NFC, på enheten som är kompatibel med one touch-spegling och försök att hålla enheten mot fjärrkontrollen igen. Information om placeringen av närfältskommunikationsområdet, NFC, finns i den kompatibla enhetens bruksanvisning.
 • Flytta den kompatibla enheten bort från pekplattefjärrkontrollen och försök därefter att hålla den mot fjärrkontrollen igen.
 • Om du använder skärmspegling med andra enheter avslutar du först funktionen skärmspegling och försöker igen.
 • Om din enhet inte stöder 5 GHz och du ställt in alternativet [Bandinställning] på [Auto (5GHz-band)], försök då att ändra det till [Auto].
 • Tryck på HOME-knappen och välj [Skärmspegling] om du vill öppna standbyskärmen för skärmspegling och försöka igen.
 • Kontrollera om enheten stöder one touch-spegling. Även om du trycker på en inkompatibel enhet kan TV:n reagera, men skärmspeglingen startas inte.
 • Pekplattefjärrkontrollen måste paras ihop med TV:n före användning.
 • Ställ in NFC-inställningen för den kompatibla enheten.

[119] FelsökningSymtom för ”Video & TV SideView”TV:n kan inte startas och styras med hjälp av ”Video & TV SideView”-applikationen när [Fjärrstart] är inställd på [På].

 • När enheter som stör radiovågor (mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner etc.) är placerade i närheten fungerar eventuellt inte ”Video & TV SideView”-funktionen. Om detta inträffar, håll sådana enheter borta från den trådlösa routern (accesspunkten) eller TV:n, eller stäng av dem.
 • ”Video & TV SideView”-funktionen fungerar eventuellt inte i följande fall. Starta TV:n och återanslut den till den trådlösa routern (accesspunkten).
  • Starta/stäng av den trådlösa routern (accesspunkten) i TV:ns standbyläge
  • Återställ den trådlösa routern (accesspunkten) i TV:ns standbyläge
  • Ändra kanalen för den trådlösa routern (accesspunkten) i TV:ns standbyläge
 • ”Video & TV SideView”-funktionen fungerar eventuellt inte med trådlösa routers (accesspunkter) som används i företag som kräver periodisk återanslutning.
 • Funktionen Video & TV SideView kanske inte fungerar beroende på inställningar för den trådlösa routern (accesspunkten) (t.ex. Multi-SSID och energisparläge).
 • Om Wi-Fi Direct används för att ansluta ”Video & TV SideView”-applikationen till TV:n kan TV:n eventuellt inte startas från standbyläge beroende på din smartphone/surfplatta.
 • TV:n ska vara påslagen eller i standbyläge. Stäng inte av TV:n genom att koppla bort nätkabeln.
 • Kontrollera att följande har ställts in för din TV.

  När den trådlösa routern (accesspunkten) och TV:n är anslutna via trådlöst LAN

  • En TV med inbyggt trådlöst LAN används
  • [Inbyggt Wi‑Fi] under [Avancerade inställningar] är inställd på [På]
  • [Fjärrstart] under [Nätverk] är inställd på [På]
  • TV:n är ansluten till den trådlösa routern (accesspunkten)

  När den trådlösa routern (accesspunkten) och TV:n är anslutna via trådbundet LAN

  • [Fjärrstart] under [Nätverk] är inställd på [På]

[120] FelsökningSymtom för ”Video & TV SideView”TV:n visas inte på ”Video & TV SideView”-skärmen. TV:n kan inte registreras med ”Video & TV SideView”-applikationen.

 • Se till att TV:n är påslagen.
 • Se till att TV:n och din smartphone/surfplatta är anslutna till samma hemmanätverk.

  (Vid anslutning via Wi-Fi Direct krävs emellertid inte ett hemmanätverk.)

 • Det maximala antalet registrerade enheter kan ha nåtts. Ta bort onödiga registreringar från [Fjärrenheter] innan du registrerar en till smartphone/surfplatta.
 • Mer information finns på följande webbplats:

  http://info.tvsideview.sony.net/faq/

Använda fjärrkontrollen

Du kan använda en Infraröd fjärrkontroll för att styra TV:n. För modeller som är kompatibla med pekplattefjärrkontroller kan du använda en pekplattefjärrkontroll till att styra TV:n. Om du vill kontrollera om din TV är kompatibel med pekplattefjärrkontroller ska du se pappershandboken som medföljer TV:n.

Använda den infraröda fjärrkontrollen

Styr de många funktionerna i denna TV med knapparna///och.

 1. Flytta fokus till en post med knapparna ///.

 2. Tryck på -knappen för att välja posten.

Återgå till den föregående skärmen

Tryck på BACK-knappen.

Om du vill styra TV:n med Röstsökning (endast fjärrkontroller med -knapp)

För fjärrkontroller med -knapp, tryck på -knappen och tala in i mikrofonen som är inbyggd i fjärrkontrollen.

OBS!

 • För att använda Röstsökning-funktionen krävs en Internet-anslutning.

När din röst inte känns igen

Se till att aktivera -knappen på fjärrkontrollen med -knapp eller registrera fjärrkontrollen med -knappen på din TV. För att bekräfta dessa inställningar, tryck på HOME-knappen, och välj därefter [Inställningar] — fjärrkontrollinställningar.


Använda pekplattefjärrkontrollen

Om en pekplattefjärrkontroll medföljer TV:n beror på modellen/regionen/landet.

TV:ns grundläggande funktioner och inställningar kan utföras genom att dra med fingret och trycka på pekplattan.

Du kan behöva para ihop pekplattefjärrkontrollen med TV:n före användning. Tryck på HOME-knappen på den infraröda fjärrkontrollen, välj [Inställningar] — [Inställningar för pekplattefjärrkontrollen] — [Koppla pekplattefjärrkontrollen] och följ därefter anvisningarna på skärmen för att para ihop pekplattefjärrkontrollen.

 1. Dra fingret över pekplattan för att flytta fokus till en annan post.

 2. Tryck på pekplattan tills den klickar för att välja posten.

Snabbt flytta fokus på skärmen

Dra fingret tills fokus börjar ändra sig snabbt och håll ditt finger på pekplattan.

Återgå till den föregående skärmen

Tryck på BACK-knappen.

Konfigurera pekplattefjärrkontrollens inställningar

Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Inställningar för pekplattefjärrkontrollen] — önskat alternativ.

Starta introduktionen/självstudien för pekplattefjärrkontrollen

Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Inställningar för pekplattefjärrkontrollen] — [Starta introduktion/manual].


Rulla skärmen vertikalt eller horisontellt i den förinstallerade läsaren

Skjut ditt finger upp/ner eller vänster/höger i följande områden.

Använda hjälpguiden

Det finns två versioner av hjälpguiden för TV:n: en inbyggd hjälpguide och en online-hjälpguide. Den inbyggda hjälpguiden innehåller grundläggande information och anvisningar om hur du använder TV:n. Om TV:n är ansluten till Internet ger online-hjälpguiden utförlig och aktuell information om TV:n och nätverkstjänsterna.

Du kan även använda en dator eller mobil enhet för att visa hjälpguiden online.

 1. Anslut TV:n till Internet.
 2. Välj[Byt till online] (A) uppe till höger på skärmen för att växla till online-hjälpguiden.

Om din Internet-anslutning är för långsam eller instabil för att kunna visa online-hjälpguiden jämnt ska du utföra steg 2 igen genom att välja[Byt till den inbyggda].

Visa online-hjälpguiden på datorn eller den mobila enheten

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

OBS!

 • Bilderna och illustrationerna som används i hjälpguiden kan skilja sig beroende på TV:modellen.
 • Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Tips

 • Du kan även använda ”Video & TV SideView” för att visa hjälpguiden online.
 • För att se om TV:n har en av de funktioner som beskrivs i hjälpguiden hänvisas till pappershandboken eller katalogen.
 • Denna hjälpguide har skrivits för alla regioner/länder och en del beskrivningar som finns i hjälpguiden gäller inte för vissa regioner/länder.
 • För information om delarna och kontrollerna på TV:n och fjärrkontrollen se pappershandboken som medföljer TV:n.

Home-menyskärmen

Med Home-menyn får du en sökfunktion, rekommendationer om innehåll och tillgång till appar och inställningar. Tillgängliga poster varierar beroende på inställd region/land och situation.

Använda sökfunktionen

Du kan söka efter innehåll. Du kan ange ett sökord med tangentbordet eller genom att diktera det.

 1. Tryck på HOME-knappen.
 2. Välj sökrutan.
 3. Ange ett sökord med skärmtangentbordet eller tala in det i mikrofonen.

Välja innehåll, en app eller en post du vill ställa in

 1. Tryck på HOME-knappen.
 2. Välj önskad post i den önskade kategorin.

Kategorilista

 • Rekommendationer
  Denna kategori visar innehåll baserat på din historik.
 • [Utvalda appar], [Appar] och [Spel]

  Dessa kategorier ger tillgång till appar (t.ex. Video, Album, Musik, Fotodelning Plus samt Skärmspegling) och spel.

 • [Inmatning]
  Du kan välja ingångskällan i listan med anslutna enheter och uttag (kontakter) t.ex. HDMI.
 • [Inställningar]
  Denna kategori inkluderar [Inställningar], [Nätverksinställningar], [Timers] och [Hjälp].

Tips

 • Genom att ansluta TV:n till Internet blir olika funktioner tillgängliga som t.ex. nätverkstjänster.

Använda DISCOVER-knappen

Du kan använda DISCOVER-knappen för att söka efter innehåll (t.ex. TV-program, Internet-innehåll etc.). Vad som visas när du trycker på DISCOVER-knappen varierar beroende på modellen/regionen/landet.

 1. Tryck på DISCOVER-knappen.
 2. Flytta fokus upp eller ner för att välja önskad kategori.
 3. Flytta fokus åt vänster eller höger för att välja önskad post.
 4. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på -knappen för att välja posten.

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på pekplattan för att välja/starta posten.

Ändra inställningarna för denna funktion

 1. Tryck på DISCOVER-knappen.
 2. Flytta fokus ner till kategorin [Inställningar].
 3. Välj önskad post för att ändra inställningarna.

Tips

 • När du använder pekplattefjärrkontrollen kan du även använda denna funktion genom dra fingret upp från pekplattans nederkant (utan att trycka på pekplattan).

Använda ”Åtgärdsmeny”

När du trycker på ACTION MENU-knappen visas en meny som ger snabb åtkomst till funktionerna som är tillgängliga för skärmen som visas, t.ex. bildjustering, ljudjustering, volymjustering för den anslutna enheten (t.ex. hörlurar) och förändring av bild/ljud. Posterna i menyn varierar beroende på den valda skärmen.

 1. Tryck på ACTION MENU-knappen.
 2. Flytta fokus åt vänster eller höger för att välja önskad kategori.
 3. Flytta fokus upp eller ner för att välja önskad post.
 4. Infraröd fjärrkontroll: Tryck på -knappen för att välja posten.

  Pekplattefjärrkontroll: Tryck på pekplattan för att välja/starta posten.

Tips

 • När du använder pekplattefjärrkontrollen kan du även öppna ”Åtgärdsmeny” genom dra fingret ner från pekplattans överkant (utan att trycka på pekplattan).