In

Sử dụng điều khiển từ xa

Bạn có thể thao tác với nhiều tính năng của TV bằng cách sử dụng nút / / / .

Để biết mô tả về các nút của điều khiển từ xa, hãy tham khảo Hướng dẫn Tham khảo.

  1. Sử dụng nút , , để “hướng tiêu điểm” vào mục mong muốn.
  2. Bấm vào giữa của nút để chọn mục đang có tiêu điểm.

Để quay về màn hình trước

Bấm nút BACK.

Sử dụng Tìm kiếm bằng giọng nói (chỉ dành cho các kiểu TV hỗ trợ Tìm kiếm bằng giọng nói)

Đối với các kiểu TV hỗ trợ Tìm kiếm bằng giọng nói thì điều khiển từ xa có micrô tích hợp. Bạn có thể tìm kiếm nội dung trên Internet bằng cách nói vào micrô.

  1. Bấm nút . Khi đó bạn sẽ được đưa trực tiếp đến màn hình Tìm kiếm bằng giọng nói.
  2. Đèn LED trên điều khiển từ xa sẽ sáng lên báo hiệu rằng chức năng Tìm kiếm bằng giọng nói đã được kích hoạt; sau đó hãy nói vào trong micrô tích hợp.

Khi giọng nói của bạn không được nhận ra

Khi giọng nói của bạn không được nhận ra, hãy chắc chắn kích hoạt nút trên điều khiển từ xa bằng nút hoặc đăng ký điều khiển từ bằng nút với TV của bạn.
Để xác nhận những cài đặt này, hãy bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Cài đặt Điều khiển từ xa trên bảng cảm ứng]/[Điều khiển từ xa bằng giọng nói].
Cài đặt được hiển thị sẽ khác nhau, tùy thuộc vào kiểu TV của bạn.

Lưu ý

  • Cần có kết nối Internet để sử dụng Tìm kiếm bằng giọng nói.
  • Loại điều khiển từ xa đi kèm theo TV và tính khả dụng của điều khiển từ xa có micrô tích hợp tùy thuộc vào kiểu Tv/vùng/quốc gia của bạn. Một số kiểu Tv/vùng/quốc gia còn có thêm một điều khiển từ xa tùy chọn.