In

Sử dụng Hướng dẫn Trợ giúp

Bản Hướng dẫn Trợ giúp này sẽ giải thích cách sử dụng TV này. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo Hướng dẫn cài đặt để biết mô tả về cách lắp đặt TV và Hướng dẫn Tham khảo để biết mô tả về các bộ phận và thông số kỹ thuật của TV này.

Trong Hướng dẫn Trợ giúp này bạn có thể đọc thông tin mong muốn theo trình tự hoặc tìm kiếm thông tin trực tiếp. Để tìm kiếm, hãy chọn ở trên đỉnh màn hình.

Để xem Hướng dẫn Trợ giúp Trực tuyến trên TV

Có hai phiên bản Hướng dẫn Trợ giúp cho TV của bạn: Hướng dẫn Trợ giúp Tích hợp sẵn và Hướng dẫn Trợ giúp Trực tuyến. Hướng dẫn Trợ giúp Tích hợp sẵn bao gồm thông tin cơ bản và hướng dẫn cách sử dụng TV của bạn. Nếu TV của bạn được kết nối Internet, Hướng dẫn Trợ giúp Trực tuyến sẽ cung cấp thông tin toàn diện và cập nhật về TV và các dịch vụ mạng.

  1. Kết nối TV với Internet.
  2. Chọn [Chuyển sang Trực tuyến] (A) ở phía trên đỉnh màn hình để chuyển sang Hướng dẫn Trợ giúp Trực tuyến.

Lưu ý

  • Bạn có thể cần cập nhật phần mềm của TV để sử dụng các tính năng mới nhất của Hướng dẫn Trợ giúp này. Để biết chi tiết về các bản cập nhật phần mềm, hãy xem trang Cập nhật phần mềm.
  • Hình ảnh và minh họa được sử dụng trong Hướng dẫn Trợ giúp có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu TV của bạn.
  • Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo.

Mẹo

  • Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng “Video & TV SideView” để xem Hướng dẫn Trợ giúp Trực tuyến.
  • Để xem TV của bạn có được trang bị một trong các chức năng được mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp hãy không, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng bằng giấy hoặc một ca-ta-lô sản phẩm Sony .
  • Hướng dẫn Trợ giúp này được biên soạn cho mọi vùng/quốc gia. Một số mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp không áp dụng với một số vùng và quốc gia.