Så här använder du

Om återställning

Återställning innebär att den inbyggda lagringsenheten återgår till de ursprungliga fabriksinställningarna. Vid uppdatering installeras operativsystemet om och alla huvudinställningar och egna data bevaras.
Uppdatera inte din VAIO-dator förrän den blir instabil. Om problemet kvarstår kan du återställa datorn.
Du kan återställa datorn på två sätt:
 • Från återställningsmedia

 • Från återställningsområdet

När ska jag återställa eller uppdatera datorn?

 • Om VAIO-datorn har blivit instabil

 • Om VAIO-datorn har fått ett datorvirus

 • Om det uppstår problem på VAIO-datorn som inte går att lösa med hjälp av felsökning

 • Om du har formaterat enhet C av misstag

Vilka appar ska jag använda för att återställa eller uppdatera VAIO-datorn eller skapa återställningsmedia?

Använd nedanstående appar.

VAIO Care

 • Skapa återställningsmedia

 • Kontrollerar datorns maskinvara

VAIO Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your system

 • Återställer VAIO-datorn

 • Säkerhetskopierar data

 • Raderar alla data på den inbyggda lagringsenheten

Återställningsmiljön i Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

 • Uppdatera

Tips
 • Mer information finns i hjälpfilen som medföljde VAIO Care och VAIO Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your system.

 • Du kan också återställa VAIO-datorn via Återställningsmiljön i Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

Vad är ett återställningsområde?

Återställningsområdet på den inbyggda lagringsenheten innehåller data som används vid återställning av datorn och program. Vanligtvis kan du inte ändra eller ta bort data i det här området, men det finns appar på marknaden som kan göra det.

Varför måste jag skapa återställningsmedia?

Med hjälp av återställningsmedia återställer du VAIO-datorn till de ursprungliga fabriksinställningarna. Om det inte går att starta Windows och du har tagit bort återställningsområdet måste du ha återställningsmedia för att kunna återställa datorn.
Skapa återställningsmedia direkt efter att du har börjat använda datorn.
Relaterade avsnitt