Sony Tablet ระบบช่วยเหลือ

ระบบช่วยเหลือนี้สำหรับ Android เวอร์ชั่น 4.0.3 เท่านั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดระบบช่วยเหลือรูปแบบ PDF เพื่อสามารถใช้อ้างอิงได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
เมื่อต้องการเปิดดูเอกสารบนแท็บเล็ต ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Reader ก่อน