Цифрова відеокамера 4K/Цифрова відеокамера HDFDR-X1000V/HDR-AS200V

Підключення однієї відеокамери до віддаленого видошукача (одне підключення)

 1. Увімкніть віддалений видошукач.

  Докладніше див. в розділі «Підключення цього апарата до однієї відеокамери через Wi-Fi» посібника Довідка віддаленого видошукача (RM-LVR2).
  http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/

 2. Установіть режим підключення відеокамери.

  Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати [SETUP] – [CONFG] – [Wi-Fi] – [ON], потім натисніть кнопку ENTER.

 3. Виберіть SSID, що надруковано на наклейці, прикріпленій до документа Посібник із початку роботи.
 4. Коли прозвучить звуковий сигнал цієї відеокамери і на її панелі дисплея відобразиться [ACPT?], натисніть кнопку ENTER цієї відеокамери.

Примітка

 • Якщо для параметра [BEEP] установлено значення [OFF], звуковий сигнал підключення не звучить.