Цифрова відеокамера 4K/Цифрова відеокамера HDFDR-X1000V/HDR-AS200V

Підключення кількох відеокамер до віддаленого видошукача (кілька підключень)

 1. Увімкніть віддалений видошукач.

  Докладніше див. в розділі «Підключення цього апарата до кількох відеокамер через Wi-Fi» посібника Довідка віддаленого видошукача (RM-LVR2).
  http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/

 2. Налаштуйте відеокамеру.
  • Перше підключення відеокамери до віддаленого видошукача

   Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати [SETUP] – [CONFG] – [Wi-Fi] – [MULTI] – [NEW], потім натисніть кнопку ENTER.
   Коли прозвучить звуковий сигнал цієї відеокамери, і на панелі дисплея відобразиться [AWAIT], зареєструйте цю відеокамеру за допомогою віддаленого видошукача.
   Після завершення підключення на панелі дисплея цієї відеокамери відобразиться [DONE].

  • Підключення відеокамери до віддаленого видошукача, починаючи із другого разу

   Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати [SETUP] – [CONFG] – [Wi-Fi] – [MULTI] – [CRRNT], потім натисніть кнопку ENTER.

 3. Якщо потрібно продовжити для підключення кількох відеокамер, повторіть дії з кроку 2.

Примітка

 • Якщо для параметра [BEEP] установлено значення [OFF], звуковий сигнал підключення не звучить.