Цифрова відеокамера 4K/Цифрова відеокамера HDFDR-X1000V/HDR-AS200V

Часовий код/інформаційний біт

Про часовий код

Часовий код — це корисна функція для розширеного редагування зображення шляхом записування годин/хвилин/секунд/кадрів у даних зображення.

Про інформаційний біт

Інформаційний біт — це функція, яка здатна записувати інформацію (8-значні шістнадцяткові номери), а саме дату/час/номер сцени. Ця функція корисна для редагування відео, створених за допомогою двох або більше відеокамер.

 1. Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати [SETUP] – [CONFG] – [TC/UB], а потім натисніть кнопку ENTER.
 2. Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати [DISP] – [TCSET] – [UBSET], а потім натисніть кнопку ENTER.

Коли вибрано [DISP]

TC: відображення часового коду.

U-BIT: відображення інформаційного біта.

OFF: часовий код/інформаційний біт не відображається.


Коли вибрано [TCSET]

PrSet: установлення часового коду.

 • Установіть чотири 2-значні номери, а потім натисніть кнопку ENTER.
 • Можна вибрати значення часового коду в діапазоні, як зазначено нижче.
  • У разі вибору 30p або 60p
   00:00:00:00 – 23:59:59:29
  • У разі вибору 25p або 50p
   00:00:00:00 – 23:59:59:24
  • У разі вибору 24p можна встановити 2 останні цифри часового коду кадрів у діапазоні значень, кратних 4, від 0 до 23.

RESET: скидання часового коду.

 • Натисніть кнопку ENTER, щоб відобразити [SURE?], коли відображається [OK], і ще раз натисніть кнопку ENTER.

FORMT: вибір способу записування часового коду.

 • DF: записування часового коду із пропусканням кадру.
 • NDF: записування часового коду без пропускання кадру.
 • У вказаних нижче ситуаціях для часового коду зафіксовано значення [NDF].
  • Коли для параметра [VMODE] установлено значення 24p
  • Коли для параметра [V.SYS] установлено значення [PAL]

RUN: установлення способу продовження часового коду.

 • REC: часовий код продовжується тільки під час записування відео XAVC S. Він записується послідовно за часовим кодом, записаним на востаннє знятому зображенні.
 • FREE: часовий код продовжується послідовно незалежно від режиму використання відеокамери.

MAKE: установлення часового коду для записування.

 • PrSet: щойно встановлений часовий код записується на носій записування.
 • REGEN: останній часовий код попереднього запису зчитується з носія записування, і новий часовий код записується послідовно за останнім часовим кодом.

BACK: повернення до меню [TCSET].


Коли вибрано [UBSET]

PrSet: установлення інформаційного біта.

 • Установіть чотири 2-значні номери, а потім натисніть кнопку ENTER.
 • Можна вибрати значення інформаційного біта в діапазоні, як зазначено нижче.
  • 00 00 00 00 – FF FF FF FF

RESET: скидання інформаційного біта.

 • Натисніть кнопку ENTER, щоб відобразити [SURE?], коли відображається [OK], і ще раз натисніть кнопку ENTER.

T.REC: установлення часу записування інформаційного біта.

 • OFF: час не записується як інформаційний біт.
 • ON: записування часу як інформаційного біта.

BACK: повернення до меню [UBSET].

Примітка

 • Коли для параметра [V.FMT] установлено значення [MP4], параметр [TC/UB] недоступний.