Цифрова відеокамера 4K/Цифрова відеокамера HDFDR-X1000V/HDR-AS200V

Видалення

Небажані зображення на карті пам’яті видаляються за допомогою смартфону, на якому встановлено програму PlayMemories Mobile, або віддаленого видошукача.

Інструкції щодо роботи програми PlayMemories Mobile та керування віддаленим видошукачем див. у посібнику з експлуатації на веб-сайті.

Примітка

  • Якщо потрібно видалити всі зображення на карті пам’яті, відформатуйте карту пам’яті у відеокамері.