Цифрова відеокамера 4K/Цифрова відеокамера HDFDR-X1000V/HDR-AS200V

Налаштування записування аудіо

Увімкнення/вимкнення (ON/OFF) записування аудіо.

  1. Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати [SETUP] – [AUDIO], а потім натисніть кнопку ENTER.
  2. Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати потрібне налаштування, а потім натисніть кнопку ENTER.

    ON: записування звуку під час відеозйомки.

    OFF: під час відеозйомки звук не записується.

    BACK: повернення до меню [AUDIO].