Цифрова відеокамера 4K/Цифрова відеокамера HDFDR-X1000V/HDR-AS200V

Налаштування HDMI

Установлення сигналу виведення HDMI.

 1. Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати [SETUP] – [CONFG] – [HDMI], а потім натисніть кнопку ENTER.
 2. Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати потрібне налаштування, а потім натисніть кнопку ENTER.

  RESOL: установлення роздільної здатності для сигналу виведення HDMI.

  • AUTO: автоматичне встановлення роздільної здатності для сигналу HDMI.
  • 2160p (тільки FDR-X1000V): установлення для роздільної здатності сигналу HDMI значення 2160p.
  • 1080p: установлення для роздільної здатності сигналу HDMI значення 1080p.
  • 1080i: установлення для роздільної здатності сигналу HDMI значення 1080i.
  • 720p: установлення для роздільної здатності сигналу HDMI значення 720p.
  • BACK: повернення до меню [HDMI].

  24/60: установлення частоти кадрів для сигналу виведення HDMI.

  • 60p: сигнал виведення HDMI має значення 60p.
  • 24p: сигнал виведення HDMI має значення 24p.
  • BACK: повернення до меню [24/60].

  * Доступно тільки в режимі відео (недоступно під час відтворення).

  * Це налаштування відключено, якщо для параметра VMODE установлено інше значення, крім 1080 24p.

  * Це налаштування відключено, якщо для роздільної здатності HDMI установлено інше значення, крім 1080.

  TCOUT: надсилання відомостей про часовий код або інформаційний біт на пристрій, підключений через HDMI.

  • ON: надсилання відомостей про часовий код або інформаційний біт.
  • OFF: відомості про часовий код або інформаційний біт не надсилаються.
  • BACK: повернення до меню [TCOUT].

  * Недоступно, коли для параметра [V.FMT] установлено значення [MP4].

  R.CTL: керування записуванням на пристрої, підключеному через HDMI.

  • ON: керування записуванням на пристрої.
  • OFF: керування записуванням на пристрої не виконується.
  • BACK: повернення до меню [R.CTL].

  * Недоступно, коли для параметра [V.FMT] установлено значення [MP4].

  BACK: повернення до меню [HDMI].