Цифрова відеокамера 4K/Цифрова відеокамера HDFDR-X1000V/HDR-AS200V

Звуковий сигнал

Можна встановити звукове сповіщення про дії ON/OFF.

 1. Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати [SETUP] – [CONFG] – [BEEP], а потім натисніть кнопку ENTER.
 2. Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати потрібне налаштування, а потім натисніть кнопку ENTER.

  ON: увімкнено звуки для всіх дій.

  SILNT: звуки дій увімкнено тільки для наступних дій.

  • Увімкнення живлення
  • Початок записування
  • Зупинення записування
  • Натискання затвора
  • Вибрано вимкнену функцію, або сталася помилка
  • Звуковий сигнал підтвердження підключення Wi-Fi

  OFF: вимкнено всі звуки дій.

  BACK: повернення до меню [BEEP].