Цифрова відеокамера 4K/Цифрова відеокамера HDFDR-X1000V/HDR-AS200V

Зсув AE

Можна налаштувати експозицію відповідно до своїх уподобань.

  1. Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати [SETUP] – [AESFT], а потім натисніть кнопку ENTER.
  2. Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати потрібне налаштування, а потім натисніть кнопку ENTER.

    0.0: зсув AE не використовується.

    +0.3: використовується зсув AE (для прикладу встановлено значення +0.3EV).

    • Виберіть попередньо встановлене значення на цьому пристрої та натисніть кнопку ENTER.

    BACK: повернення до меню [AESFT].