Цифрова відеокамера 4K/Цифрова відеокамера HDFDR-X1000V/HDR-AS200V

Перевертання

Можна записувати перевернуті зображення. Ця функція корисна, якщо відеокамеру прикріплено в перевернутому положенні.

  1. Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати [SETUP] – [FLIP], а потім натисніть кнопку ENTER.
  2. Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати потрібне налаштування, а потім натисніть кнопку ENTER.

    ON: вертикальне перевертання зображення та змінення лівого й правого каналів звуку.

    OFF: перевертання зображення не виконується.

    BACK: повернення до меню [FLIP].