Цифрова відеокамера 4K/Цифрова відеокамера HDFDR-X1000V/HDR-AS200V

Підключення кількох відеокамер до відеокамери Handycam (кілька підключень)

Цією відеокамерою можна керувати за допомогою відеокамери Handycam, яка підтримує функцію керування кількома відеокамерами.

 1. Увімкніть відеокамеру Handycam.

  Докладніше див. в розділі «Підключення цього продукту до кількох камер за допомогою функції Multi Camera Control (Multi Connection)» посібника Довідка відеокамери Handycam.
  Наприклад: посібник Довідка відеокамери FDR-AX30/AXP35
  http://rd1.sony.net/help/cam/1510/h_zz/

 2. Установіть режим підключення відеокамери.
  • Перше підключення відеокамери до відеокамери Handycam

   Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати [SETUP] – [CONFG] – [Wi-Fi] – [MULTI] – [NEW], потім натисніть кнопку ENTER.
   Коли прозвучить звуковий сигнал цієї відеокамери й на панелі дисплея відобразиться [AWAIT], зареєструйте цю відеокамеру за допомогою відеокамери Handycam.
   Після завершення підключення на панелі дисплея цієї відеокамери відобразиться [DONE].

  • Підключення відеокамери до відеокамери Handycam, починаючи із другого разу

   Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб вибрати [SETUP] – [CONFG] – [Wi-Fi] – [MULTI] – [CRRNT], потім натисніть кнопку ENTER.

 3. Якщо потрібно продовжити для підключення кількох відеокамер, повторіть дії з кроку 2.

Примітка

 • Якщо для параметра [BEEP] установлено значення [OFF], звуковий сигнал підключення не звучить.