Canlı Görüntü KumandasıRM-LVR2

Ayar öğelerinin listesi

Kamera ve uzaktan kumanda Wi-Fi ile bağlı olduğunda MENU düğmesine basarak ayarları görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

 • Bağlı kamera veya seçilen çekim moduna bağlı olarak ayarlanamayan çekim modları vardır. Kameranın kullanım kılavuzuna bakın.

Bağlantıyı Kes

Wi-Fi bağlantısını keser ve Wi-Fi cihaz seçim ekranına döner.

Cihaz kaydı*1

Çoklu bağlantı için bu birime bağlanacak bir kamerayı kaydeder.

Oynatma Modu*2

Bu birimi kullanarak görüntüleri oynatır ve siler.

Çekim Modu

Film modu, fotoğraf modu, aralıklı fotoğraf kayıt modu, döngü kaydı modu veya ses kaydı modu arasında geçiş yapar.

Kameranın ayar öğeleri*2

Film ayarları

 • Aşağıda listelenen öğeler film modunda ayarlanabilir.

  Görüntü kalitesi ayarı: Film çekimi için görüntü çözünürlüğünü ve çerçeve hızını ayarlar.

  Film biçimi: Film biçimini seçer.

  SteadyShot: Çekim sırasında kamera sallanma korumasını etkinleştirir.

  Alan açısı ayarı: Kameranın alan açısı ayarını yapar.

  Döndür: Görüntüleri baş aşağı şekilde kaydeder.

  Sahne: Sahneler için uygun olan bir görüntü kalitesi ayarlar.

  Beyaz dengesi: Beyaz dengesini istediğiniz gibi ayarlar.

  AE değiştirme: Pozlamayı istediğiniz gibi ayarlar.

  Renk modu: Görüntünün renk tonunu ayarlar.

  Ses kaydı ayarı: Ses kaydı ayarını seçer.

  Rüzgar gürültüsünü azaltma: Dahili mikrofonu kullanarak kayıt yaparken gürültü düzeyine göre düşük aralıklı rüzgar gürültüsünü azaltmak için bu seçeneği ayarlar.

Fotoğraf ayarları

 • Aşağıda listelenen öğeler fotoğraf modunda ayarlanabilir.

  Alan açısı ayarı: Kameranın alan açısı ayarını yapar.

  Döndür: Görüntüleri baş aşağı şekilde kaydeder.

  Sahne: Sahneler için uygun olan bir görüntü kalitesi ayarlar.

  Beyaz dengesi: Beyaz dengesini istediğiniz gibi ayarlar.

  AE değiştirme: Pozlamayı istediğiniz gibi ayarlar.

  Fotoğraf modunu değiştirme: Çekim fotoğraf modunu ayarlar.

  Fotoğraf çekim aralığı: Yüksek hızlı sürekli çekim ve hareketli çekim LE çekimi için fotoğraf çekim aralığını ayarlar.

  Zamanlayıcı: Zamanlayıcıyı ayarlar.

Aralıklı fotoğraf kaydetme ayarları

 • Aşağıda listelenen öğeler aralıklı fotoğraf kayıt modunda ayarlanabilir.

  SteadyShot: Çekim sırasında kamera sallanma korumasını etkinleştirir.

  Alan açısı ayarı: Kameranın alan açısı ayarını yapar.

  Döndür: Görüntüleri baş aşağı şekilde kaydeder.

  Sahne: Sahneler için uygun olan bir görüntü kalitesi ayarlar.

  Beyaz dengesi: Beyaz dengesini istediğiniz gibi ayarlar.

  AE değiştirme: Pozlamayı istediğiniz gibi ayarlar.

  Aralıklı fotoğraf kaydı: Aralıklı fotoğraf kaydı modu için zaman atlaması ayarını yapar.

Döngü kaydı ayarları

 • Aşağıda listelenen öğeler döngü kaydı modunda ayarlanabilir.

  Görüntü kalitesi ayarı: Film çekimi için görüntü çözünürlüğünü ve çerçeve hızını ayarlar.

  Film biçimi: Film biçimini seçer.

  SteadyShot: Çekim sırasında kamera sallanma korumasını etkinleştirir.

  Döndür: Görüntüleri baş aşağı şekilde kaydeder.

  Sahne: Sahneler için uygun olan bir görüntü kalitesi ayarlar.

  Beyaz dengesi: Beyaz dengesini istediğiniz gibi ayarlar.

  AE değiştirme: Pozlamayı istediğiniz gibi ayarlar.

  Renk modu: Görüntünün renk tonunu ayarlar.

  Ses kaydı ayarı: Ses kaydı ayarını seçer.

  Rüzgar gürültüsünü azaltma: Dahili mikrofonu kullanarak kayıt yaparken gürültü düzeyine göre düşük aralıklı rüzgar gürültüsünü azaltmak için bu seçeneği ayarlar.

  Döngü kaydı aralığı: Döngü kaydı aralığının süresini ayarlar.

Bağlanan cihazların ayar öğeleri *2

Bağlanan cihaz ayarları

 • Aşağıdaki öğeleri ayarlayabilirsiniz.

  Zaman kodu/Kullanıcı bit*4: Zaman kodu/kullanıcı bit işlevi ayarını seçer.

  IR uzaktan kumanda: Kızıl ötesi uzaktan kumanda RMT-845 (ayrı olarak satılır) ayarını yapar.

  NTSC/PAL değiştirme: Kamerayı kullandığınız ülke veya bölgenin televizyon sistemine göre bir ayar seçer.

  Otomatik kapatma: Kameranın gücünü otomatik olarak kapatır.

  Bip sesi: Bip sesini ON/OFF olarak ayarlar.

  Sıfırlama*3: Hafıza kartındaki tüm görüntüleri siler ve hafıza kartını ilk durumuna getirir.

  Sürüm (kamera): Kameranın yazılım sürümünü gösterir.

Bu birimin ayar öğeleri

Uzaktan kumanda ayarları

 • Aşağıdaki öğeleri ayarlayabilirsiniz.

  Ekran döndürme: Bu birimin LCD ekranının ve UP düğmesi/DOWN düğmesinin yönlerini değiştirir.

  Monitör parlaklığı: Bu birimin LCD ekran parlaklığını ayarlar.

  Tarih ve saat ayarı: Yıl/ay/günü ayarlar.

  Alan ayarı: Greenwich Ortalama Zamanından (GMT) saat farkıyla belirlenen bölgeleri ayarlar.

  Yaz Saati: Yaz saatini ayarlar.

  Ayarları sıfırla: Bu birimin tüm ayar değerlerini varsayılan ayar değerine sıfırlar.

  Sürüm: Bu birimin yazılım sürümünü gösterir.

  Bağlantı modu*5, *6: Bu birime bağlı kamera sayısını ayarlar.

  Uçak modu *6: Uçaktayken Wi-Fi işleviyle ilgili tüm işlevleri devre dışı bırakacak şekilde kamerayı ayarlar.

  Ağ ayarlarını sıfırlama *1: Çoklu bağlantılı ağ ayarlarını sıfırlar.


*1 Yalnızca çoklu bağlantı için görüntülenir.

*2 Yalnızca tekli bağlantı için görüntülenir.

*3 Yalnızca takılı hafıza kartı olmadığında görüntülenir.

*4 Yalnızca film modu/döngü kaydı moduna ayarlandığında görüntülenir.

*5 Uçak modu ON olarak ayarlandığında görüntülenmez.

*6 Kamera ve bu birim Wi-Fi ile bağlandığında görüntülenmez.

Not

 • Kameranın ayar öğeleri, yalnızca kamera ve bu birim Wi-Fi ile bağlıyken görüntülenir (uzaktan kumanda ayarları dışında).
 • Ayar değeri seçme ekranından ayar öğesi seçme ekranına dönmek için öğesini seçin.
 • Seçim ekranında görüntülenen ayarı veya değeri uygulamak için seçimini yapın.