Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Wskaźniki na ekranie

Przy zmianie ustawień pojawiają się poniższe wskaźniki.

Z lewej strony ekranu ()

Przycisk MENU

Nagrywanie przy użyciu samowyzwalacza

Opcja [Tryb samolotowy] ustawiony na [Włącz]

Wprowadzanie

Opcja [Wykrywanie twarzy] ustawiona na [Wyłącz]

[Zdjęcie z uśmiechem]

Ręczna ostrość

Wybór sceny

Balans bieli

SteadyShot wył.

Zmiana balansu bieli

Zebra

Maksimum

Cinematone

Inteligentna automatyka

Efekt wizualny

Filtr/ochrona

Na środku ekranu ()

Zestaw pokazu slajdów

Ostrzeżenie

Tryb odtwarzania

NAGRYWANIE /OCZEK. Tryb nagrywania

Blokada AE/AF

NFC

 Wi-Fi


Z prawej strony ekranu ()

60i Szybkość klatek (30p/60p/50p/60i/50i/24p/25p), tryb nagrywania (PS/FX/FH/HQ/LP) i rozmiar filmu

NAGR. podw. wideo

60 min Pozostało baterii

Nośnik zapisu/odtwarzania/edycji

00:00:00:00 (godzina:minuta:sekunda:klatka)

00 00 00 00 (Informacje dowolne)

0:00:00 Licznik (godzina:minuta:sekunda)

00min Szacowany czas nagrywania

9999 16,6M Przybliżona liczba zdjęć możliwych do zarejestrowania oraz ich rozmiar

60 s (Wartość interwału nagrywania rejestrowania zdjęć poklatkowych)

999/999 (Numer ujęcia dla rejestrowania zdjęć poklatkowych/wartość ustawienia łącznej liczby ujęć)

Folder karty pamięci

100/112 Numer aktualnie odtwarzanego filmu lub zdjęcia/Liczba wszystkich zarejestrowanych filmów lub zdjęć

Podłączone zewnętrzne urządzenie pamięciowe


U dołu ekranu ()

Poziom nagryw.audio

Opcja [Autored.szum wiatru] ustawiona na [Wyłącz]

Opcja [Elimin. mojego głosu] ustawiona na [Włącz]

Zoom wbud. mikrof.

Tryb dźwięku

Low Lux

Limit AGC

Pomiar punkt./ostr./Pomiar punktu/Ekspozycja

Wyśw. poz. dźw.

EV Przesunięcie AE

Szybkość migawki

IRIS

Inteligentna automatyka

Nazwa pliku danych

Ochrona

Ust. zdjęć poklatkow.

Uwaga

  • Wygląd wskaźników i ich położenie są orientacyjne i mogą odbiegać od stanu faktycznego.
  • W przypadku niektórych modeli niektóre wskaźniki mogą nie być wyświetlane.