Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Wkładanie karty pamięci

Włóż kartę pamięci do tego urządzenia.

 1. Otworzyć pokrywę i wsunąć do oporu kartę pamięci, aż wskoczy na swoje miejsce.

  A: Lampka dostępu

  B: Podczas wkładania karty pamięci ścięty narożnik należy ustawić zgodnie z rysunkiem.

Uwaga

 • Aby zapewnić stabilną pracę karty pamięci, przed pierwszym użyciem wskazane jest sformatowanie karty pamięci z poziomu tego urządzenia. Formatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych, których nie będzie można odzyskać. Ważne dane należy zapisać, na przykład na komputerze.
 • Należy sprawdzić kierunek wkładania karty pamięci. Włożenie karty pamięci niewłaściwą stroną grozi uszkodzeniem karty, gniazda karty pamięci lub znajdujących się na niej danych.
 • Do gniazda karty pamięci nie wolno wkładać innych kart niż te, które do niego pasują. W przeciwnym razie można spowodować usterkę.
 • Podczas wkładania i wyjmowania karty pamięci należy zachować ostrożność, aby karta nie wyskoczyła z gniazda i nie upadła.
 • Karta pamięci zostanie wykryta w tym urządzeniu dopiero po prawidłowym włożeniu, zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
 • Jeśli wyświetlony zostanie komunikat [Przygotowywuję plik bazy danych obrazu. Proszę czekać.], należy poczekać, aż zniknie.

Wskazówka

 • Aby wysunąć kartę pamięci, otwórz pokrywę i lekko naciśnij kartę pamięci.