Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Fotografowanie

Fotografowanie.

 1. Otwórz monitor LCD tego urządzenia i włącz zasilanie.
  • To urządzenie można również włączyć, naciskając przycisk (WŁĄCZONE/GOTOWOŚĆ) lub wyciągając wizjer (modele z wizjerem).

 2. Naciśnij przycisk / (Tryb fotografowania), aby wybrać tryb rejestrowania zdjęć (modele z wizjerem).
  • Tryb rejestrowania zdjęć można również wybrać, korzystając z opcji [MODE] na monitorze LCD.

 3. Naciśnij lekko przycisk PHOTO, aby ustawić ostrość, a następnie naciśnij go do końca.
  • W przypadku prawidłowo ustawionej ostrości na monitorze LCD pojawi się wskaźnik blokady AE/AF.

Uwaga

 • Poniższe stany sygnalizują kontynuowanie operacji zapisu na nośniku po zakończeniu nagrywania. W tym czasie to urządzenie należy chronić przed wstrząsami mechanicznymi lub drganiami i nie wolno odłączać akumulatora ani zasilacza sieciowego.
  • Podświetlona lub migająca lampka dostępu
  • Migający symbol nośnika w prawym górnym rogu monitora LCD