Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Przechwytywanie zdjęć podczas nagrywania filmów (Nagrywanie dwoiste)

Podczas nagrywania filmów można rejestrować zdjęcia.

 1. Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, naciśnij przycisk PHOTO.

Uwaga

 • Sytuacje, w których nie można robić zdjęć podczas nagrywania filmów:
  • Gdy opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ AVCHD] i opcja [ Tryb NAGR] jest ustawiona na [Najwyż. jakość ], [60p Jakość ] (Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i)/[50p Jakość ] (Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i).
  • Gdy wybrany zostanie element opcji [Efekt wizualny].
  • Gdy opcja [ SteadyShot] jest ustawiona na [Inteligentne aktyw.].
  • Gdy opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ XAVC S 4K] i opcja [ Tryb NAGR] jest ustawiona na [100Mbps ].
  • Gdy opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ XAVC S 4K] i opcja [NAGR. podw. wideo] jest ustawiona na [Włącz].