Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Wyciszenie głosu osoby nagrywającej film (Elimin. mojego głosu)

Przy nagrywaniu filmów można zmniejszyć poziom głosu osoby nagrywającej film.

  1. Naciśnij przycisk .
    • Gdy opcja [Elimin. mojego głosu] ustawiona jest na [Włącz], wyświetlany jest symbol .

Uwaga

  • Ustaw opcję [Elimin. mojego głosu] na [Wyłącz], aby nagrać film bez zmniejszania poziomu głosu osoby nagrywającej.
  • Nie można zmniejszyć poziomu głosu osoby nagrywającej film zgodnie z oczekiwaniami.
  • Funkcji [Elimin. mojego głosu] nie można uruchomić, jeśli do tego urządzenia podłączono zewnętrzny mikrofon.

Wskazówka

  • Opcję [Elimin. mojego głosu] można również ustawić w menu.