Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Rejestrowanie wyraźnego ujęcia wybranego obiektu (AF z podążaniem)

To urządzenie umożliwia śledzenie wybranego obiektu z automatyczną regulacją ostrości.

Funkcja jest dostępna w trybie filmowania lub fotografowania, gdy wszystkie z poniższych pozycji menu są ustawione na [Auto]:

[Wybór sceny]/[Balans bieli]/[Ostrość]/[Ekspozycja]/[Przesłona]

 1. Dotknij obiektu, który chcesz śledzić przy nagrywaniu.
  • Aby anulować funkcję AF z podążaniem, wybierz .

Uwaga

 • W przypadku użycia następujących funkcji nie można użyć opcji [AF z podążaniem].
  • NIGHTSHOT
  • [Zoom cyfrowy]
  • [Przesył. str. na żywo]
  • Opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ XAVC S 4K] i opcja [NAGR. podw. wideo] jest ustawiona na [Włącz]