Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Korzystanie z funkcji BRAVIA Sync

Istnieje możliwość obsługi tego urządzenia z poziomu pilota telewizora. W tym celu należy podłączyć to urządzenie do telewizora obsługującego funkcję BRAVIA Sync (dotyczy odbiorników wprowadzonych na rynek w 2008 roku lub później) za pomocą przewodu HDMI.

Dostęp do menu tego urządzenia można uzyskać po naciśnięciu przycisku SYNC MENU na pilocie telewizora. Korzystając z przycisków góra/dół/lewo/prawo/enter pilota telewizora można wyświetlić monitor LCD tego urządzenia, taki jak Podgląd wydarzeń, odtwarzać wybrane filmy lub wyświetlać wybrane zdjęcia.

Uwaga

  • Niektórych operacji nie można wykonać z poziomu pilota.
  • Ustaw opcję [STER. PRZEZ HDMI] na [Włącz].
  • Należy również odpowiednio zmienić ustawienia telewizora. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
  • Funkcja BRAVIA Sync może działać inaczej w różnych modelach telewizorów BRAVIA. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
  • Wyłączenie telewizora powoduje jednoczesne wyłączenie tego urządzenia.