Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Import i wykorzystanie obrazów na komputerze (PlayMemories Home)

Możesz importować filmy i zdjęcia do komputera oraz korzystać z nich na rozmaite sposoby.

Oprogramowanie PlayMemories Home jest koniecznie, aby zaimportować film XAVC S lub AVCHD do komputera.

A: Importowanie zdjęć z tego urządzenia

B: Funkcje poniżej są również dostępne na komputerze z systemem Windows

C: Wyświetlanie obrazów w kalendarzu

D: Tworzenie płyty z filmem

E: Przekazywanie obrazów do serwisów internetowych

F: Odtwarzanie zaimportowanych obrazów

G: Udostępnianie obrazów w usłudze PlayMemories Online

Instalacja oprogramowania PlayMemories Home na komputerze

Program PlayMemories Home można pobrać pod następującym adresem:

http://www.sony.net/pm/