Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Podłączanie do smartfonu lub tabletu z systemem Android (poprzez wprowadzenie SSID i hasła)

Informacje dotyczące podłączania tego urządzenia do smartfonu lub tabletu z systemem Android. Najpierw należy wyświetlić nazwę SSID i hasło, wybierając opcję [Wyślij do smartfonu] lub [Steruj ze smartfonu] w tym urządzeniu.

  1. Uruchom program PlayMemories Mobile na smartfonie.

  2. Wybierz nazwę SSID wyświetloną na tym urządzeniu.

  3. Wprowadź hasło wyświetlone na tym urządzeniu.