Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Podłączanie do urządzenia iPhone lub iPad (poprzez wprowadzenie SSID i hasła)

Informacje dotyczące podłączania tego urządzenia do urządzeń iPhone lub iPad. Najpierw należy wyświetlić nazwę SSID i hasło, wybierając opcję [Wyślij do smartfonu] lub [Steruj ze smartfonu] w tym urządzeniu.

  1. Otwórz menu ustawień.

  2. Wybierz Wi-Fi.

  3. Wybierz nazwę SSID wyświetloną na tym urządzeniu.

  4. Wprowadź hasło wyświetlone na tym urządzeniu.

  5. Sprawdź, czy została wybrana nazwa SSID wyświetlona na tym urządzeniu.

  6. Wróć do ekranu głównego i uruchom program PlayMemories Mobile.