Cyfrowa kamera wideo 4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

Podłączanie do smartfonu lub tabletu z funkcją NFC

Urządzenie można w łatwy sposób podłączyć do smartfonu lub tabletu z systemem Android i obsługą funkcji NFC.

Uwaga

  • Przed wykonaniem kolejnych czynności należy upewnić się, że smartfon nie znajduje się w trybie uśpienia i ekran nie jest zablokowany.
  1. Zetknij (znak N) na tym urządzeniu z (znak N) na smartfonie.
    • Upewnij się, że na monitorze LCD urządzenia jest widoczny (znak N).
    • Przytrzymaj nieruchomo obydwa urządzenia na ok. 1-2 sekundy, aż na smartfonie uruchomi się aplikacja PlayMemories Mobile.

Funkcje połączenia NFC

Operacje, które można wykonać po zetknięciu tego urządzenia ze smartfonem obsługującym funkcję NFC zależą od trybu działania tego urządzenia.

Urządzenie w trybie rejestrowania filmów/zdjęć
Zostanie uruchomiona funkcja [Steruj ze smartfonu].
Na tym urządzeniu są odtwarzane obrazy
Zostanie uruchomiona funkcja [Wyślij do smartfonu] i zostaną przesłane odtwarzane obrazy.

Uwaga

  • Do korzystania z tego urządzenia za pomocą funkcji jednego dotknięcia jest wymagany smartfon lub tablet z funkcją NFC.
  • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard określający technologię komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.
  • Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, wykonaj procedury opisane w części „Podłączanie smartfonu lub tabletu z systemem Android”.